Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Jülide Kesken Doğum Tarihi: 16 Ocak 1966 Akademik Dereceler: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çalışma Ekonomisi ve Ankara Üniversitesi 1986 Endüstri İlişkileri Y. Lisans İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1993 Doktora İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1999 Doçent İşletme Ege Üniversitesi 2006 Profesör İşletme Ege Üniversitesi 2011 Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Örgüt İklimi Performans İlişkisi, Prof. Dr. M.Ceyhan ALDEMİR Doktora Tezi Başlığı ve Tez Danışmanı : Örgütsel Politika ve Yansımaları Prof.Dr. Alev KATRİNLİ Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Personel ve Pekcan Holding A.Ş Sosyal İşler Eğitim Petkim Petrokimya Holding A.Ş Organizasyon Araştırma İşletme Fakültesi / Dokuz Eylül Üniversitesi Görevlisi Proje Yöneticisi Prometheus Yönetim Danışmanlığı Yardımcı.Doçent İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ Ege Üniversitesi Doktor Doçent Doktor İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ Ege Üniversitesi Profesör Doktor İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ Ege Üniversitesi halen

2 İdari Görevler : Anabilim Dalı Başkanı Bölüm Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi Müdür Yardımcısı Koordinatör Koordinatör Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Yönetim Organizasyon,1999- Halen Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Halen Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halen Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Ocak Kasım 2008 E.Ü. İİBF Sokrates Erasmus Programı Koordinatörü, E.Ü. İİBF Fakülte Sanayi İşbirliği Proje Koordinatörü, Halen Başkanlık Danışmanı Ege Bölgesi Sanayi Odası, Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : Academy of Management EGOS, European Group of Organization Studies Global Awarenees Society International ESERLER A. MAKALELER A.1. SSCI Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler A.1.1. Günay, N. ve J. Kesken Dış Çevrenin Örgüt Kültürüne Etkisi: İzmir Konfeksiyon Endüstrisinde Bir Uygulama, İktisat İşletme ve Finans, Yıl: 16, sayı:179, s.84-94, Şubat (SSCI) A.1.2. Kesken, S.,Kesken,J., Akarsu,D., Yaşanan Çevre ve İş Ortamının İnsan Üzerindeki Etkileri,Ekoloji, Sayı 5, s.28-29,ekim,kasım,aralık, (SCIE) A.2. SSCI Dışındaki Uluslararası İndekslerce Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler A.2.1. Kesken,J., Karadeniz,A.E., Akılcılığın Akıldışılığı: Mc Donaldlaştırma Bağlamında Modern Örgütleri Anlamak, Journal of Yaşar University, Vol. 6, Number 23, ss , (ULAKBİM, DOAJ, EBSCO, ULRICH S ProQuest CSA, OhioLINK, OCLC PICA) A.2.2. Kesken,J., Örgütsel İşlev Bozukluklarına Psikodinamik Yaklaşım ve Niteliksel Bir Araştırma Yöntemi Olarak Psikanaliz,, Journal of Yaşar University, Vol. 6, No.21, ss , 2011.( ULAKBİM, DOAJ, EBSCO, ULRICH S ProQuest CSA, OhioLINK, OCLC PICA)

3 A.2.3. Çapraz B., Kesken J., Ayyıldız N.A., ve Kelgökmen D. Yönetsel Zeka Ya Doğru: Yönetsel Zeka Ve Bileşenlerini Tanımlamaya Yönelik Kavramsal Bir Çalışma Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, ss , 2009.( EconLit, ULAKBİM, Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, Director of Open Access Journals, EBSCO Publishing, PERO, Scientific Commons, WorldWideScience, ProQuest, ASOS Index, RePEc) A.2.4. Kesken J., İliç D. Yönetimin İrrasyonel Yüzü: Örgütsel İşlev Bozuklukları ve Analizi, Ege Akademik Bakış, Cilt 8, Sayı 2, s , ( EconLit, ULAKBİM, Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, Director of Open Access Journals, EBSCO Publishing, PERO, Scientific Commons, WorldWideScience, ProQuest, ASOS Index, RePEc) A.2.5. Kesken J., Ayyıldız N.A., Liderlik Yaklaşımlarında Yeni Perspektifler: Pozitif ve Otantik Liderlik, Ege Akademik Bakış, Cilt 8, Sayı 2, s , ( EconLit, ULAKBİM, Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, Director of Open Access Journals, EBSCO Publishing, PERO, Scientific Commons, WorldWideScience, ProQuest, ASOS Index, RePEc) A.2.6. Kesken J., Ayyıldız N.A., Çapraz B., ve Kelgökmen D., Management Fads and Fashion In Turkey: Role of Consulting Firms on Dissemination Process of Strategic Management Tools, Journal of Global Strategic Management, Vol.3, June, pp. 5-16, (ASOS Index, Cabells Directory) A.2.7. Kesken, J. ve T. Eğit, Kobiler Bilgi Çağına Hazır mı? Türk Kobileri ve Bilgi Yönetimi Sektörlerarası Karşılaştırmalı Analiz, Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, Güz (TUBİTAK ) A.3. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler A.3.1. Kesken J., Ayyıldız N.A., Need for Creating Authenticity at Work: Re-Visioning Organizational Transformation, IJETE: The International Journal of Emerging and Transition Economies, Vol.1, Number 1, pp , B. KİTAPLAR B.1. Yurt Dışında Yayınlanan Kitapta Bölüm Yazarlığı B.1.1. Arbak, Y., C. Aldemir, Ö. Özmen, A.Katrinli, G.Atabay, J.Kesken, A Perceptual Study of Turkish Managers and Organizations Characteristics: Contrasts and Contradictions Cultural Complexity In Organizations, ed. S.A. Sackman, , Sage Publications, Londra, B.2. Yurt İçinde Yayınlanan Kitaplar B.2.1. Kesken,J., N.A.A. Ünnü, Öteki Liderlik, Gazi Kitapevi,Ankara, B.2.2. Arbak, Y., J. Kesken, Örgütsel Bağlılık Sağlık Hizmetlerinde Sürekli Gelişim İçin Davranışsal Bir Yaklaşım, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın No: /DK , İzmir, C. BİLDİRİLER C.1. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Tam metin Halinde Yayınlanan Bildiriler

4 C.1.1. Kesken J., N.A.A.,Ünnü, Cognito Sensitiva of Leadership: Explaining Leadership Through Aesthetic Paradigm, Selected Proceedings of The Second International Conference on Social Sciences Organized by Social Sciences Research Society, Vol: 1, September, Izmir, Turkey, pp.85-99, C.1.2. Kesken J., Ayyıldız N.A., Çapraz B., ve Kelgökmen D. Management Fads and Fashion In Turkey: Role of Consulting Firms on Dissemination Process of Strategic Management Tools, Proceedings of 3rd International Strategic Management Conference, June 21-23, Antalya, ss.3-14, C.1.3. Kesken J. ve Kelgökmen D. An Irrational Approach to Strategic Management: Organizational Dysfunction, Proceedings of 3rd International Strategic Management Conference, June 21-23, Antalya, ss , C.1.4. Kesken J., Ayyildiz N.A. and Unnu G.: Emerging The New Paradigm in Management: Spiritually-Based Organizations, Organızatıonal Culture, Corporate Governance and Competitiveness, Ed. By Coşkun Can Aktan, Vol 2: Selected Proceedings of The First International Conference on Business, Management and Economics, Yaşar University, Çeşme-Izmir, Turkey, pp.1-26,2005. C.1.5. Kesken, J., Discovering Turkish Strategic Management Fads and Fashion Jungle: An Exploratory Study, International Strategic Management Conference Proceedings, ss , Çanakkale, Turkey, C.1.6. Kesken, J., D. Kelgökmen, Mission Statement and Firm Performance: The Case of İstanbul Stock Exchange, International Strategic Management Conference, Proceedings, ss , Çanakkale,Turkey, C.1.7. Kesken, J., H. Soyuer, A. Koçak, Analytic Hierarchy Process for Comperative Decision Making in Strategic Management: Experiment of a New Tool in Turkish PVC Industry, International Strategic Management Conference Proceedings, ss , Çanakkale, Turkey, C.1.8. Kesken, J., Evaluating Machiavellianism and Charismatic Leadership from a Different Cultural Perspective: An Empirical Study Based on Turkish Values, Thirteenth World Business Congress, International Management Development Research Year Book, Ed. E. Kaynak ve T. Harcar, , Maastricht, The Netherlands, C.1.9. Katrinli, A., J. Kesken, G. Atabay, G. Günay, History That Embraces Diversity, Ninth Bi Annual Conference of the International Society for the Study of Work and Organizational Values, Proceedings in CD, New Orleans, United States of America, C Kesken, J., B. Çapraz, Toward a Global Definition of Organizational Politics: A Meta Analysis, Twelfth Annual Conference of Global Awareness Society International, Proceedings, , Washington, United States of America, C Köse,B., G.Atabay, J. Kesken, Importance of Establishing Human Resources Information Systems for Global Competition in Small and Medium Sized Firms, Twelfth Annual Conference of Global Awareness Society International, Proceedings, , Washington, United States of America, C Kesken, J., Kurumsal İmaj ve Ekonomik Performans: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İçin Bir Analiz, erc/ METU International Conference in Economics VI, Proceedings in CD, Ankara, Turkey, 2002.

5 C Atabay. G., J. Kesken, A. Katrinli, Quality of Work Life: A Comparison Between Public and Private Universities, Global Awareness Society International 2000 Annual Conference, Proceedings, , New York, United States of America, C Katrinli. A., G. Atabay, J. Kesken, İ. Övgün, Work and Family Interface: A Case of Turkey, Seventh Bi-Annual Conference of the International Society for the Study of Work and Organizational Values, Proceedings, , Jerusalem, Israel, C.2. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Tam metin Halinde Yayınlanan Bildiriler C.2.1. Kesken J., Kelgökmen D. Ve Ünnü Ayyıldız N.A. İlahi Komedya dan Dersler: Aile İşletmelerini Bekleyen Yedi Ölümcül Günah, 4. Aile İşletmeleri Kongresi Kongre Kitabı, Ed. Tamer Koçel, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayın No:123, İstanbul, ss , C.2.2. Kesken J., Ayyıldız N.A., Çapraz B., ve Kelgökmen D., Aile Şirketleri ve Stratejik Karar Oluşturma Süreci: Rasyonelliğin Sınırlarının Keşfi Üzerine Aile Üyeleri ve Yönetim Kurullarının Strateji Oluşturma Sürecindeki İşlev Bozuklukları ve Sonuçları, 3. Aile İşletmeleri Kongresi Kongre Kitabı, Ed. Tamer Koçel, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayın No:78, İstanbul, ss , C.2.3. Kesken J., Çapraz B., Kelgökmen D. ve Ayyıldız N.A., Primum Non Nosere Aile İşletmelerinde Yönetim Danışmanlığı, 2. Aile İşletmeleri Kongresi Kongre Kitabı, Ed. Tamer Koçel, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, Yayın No:53, İstanbul, ss , C.2.4. Kesken J. ve Ayyıldız N.A., Aile İşletmelerinde Dönüşüm İhtiyacı: Bir Yöntem Önerisi Olarak Spiritüalite, 2. Aile İşletmeleri Kongresi Kongre Kitabı, Ed. Tamer Koçel, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayın No:53, İstanbul, ss , C.2.5. Keçeçioğlu T., Kesken J., Çapraz B., Kelgökmen D. ve Ayyıldız N.A., Madalyonun Diğer Yüzü: İnsan Kaynakları Yöneticileri ve Uzmanlarının Yetkinlikleri Üzerine Keşifsel Bir Çalışma, 14. Ulusal Yönetim & Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Ed. Dursun Bingöl, Atatürk Üniversitesi, Mayıs 2006, ss , C.2.6. Kesken, J., G. Atabay, B.K. Aracıoğlu, T. Eğit, B. Çapraz, Sanayi Toplumu Olamadan Bilgi Toplumuna Geçme Çabası Girişimci Profilimiz Nasıl Değişiyor? 1. Kobiler ve Verimlilik Kongresi, Kongre Kitabı, , İstanbul, C.2.7. Kesken, J., A.Şengül, B. Çapraz, Girişimcilik Ateşi Bütün Aileyi Sarmadığında! İkinci ve Üçüncü Kuşakların Aile İşletmesinde Çalışmaya Karşı Tutumları, 1. Aile İşletmeleri Kongresi, Kongre Kitabı, , İstanbul,2004. C Kesken, J. Yönetim Bilimi İnsan Gücü Sermayesini Tanıdı, Ya İnsan Gücünün En Önemli Sermayesini? Yönetim ve Davranış Bilimleri Açısından Beyin ve Fonksiyonlarının Metaforlar Yardımı ile Tanınması, 10. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kongre Kitabı, 31-39, Antalya, C.2.9. Kesken, J., Kurumsal Mizah Yaklaşımı İle Liderlik, Örgüt Kültürü ve Performans İlişkileri, 9. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kongre Kitabı, , İstanbul, C Günay, N., J. Kesken, Pazar Yönlülük Kavramı: Bir Uygulama, 5. Ulusal Pazarlama Kongresi, Kongre Kitabı, , Antalya, 2000.

6 C Günay, N., J.Kesken, S. Akgüngör, Pazar Yönlülük Kavramının Belirleyicileri ve Sonuçları: İzmir İmalat Sanayi Örneği, 4. Ulusal Pazarlama Kongresi, Kongre Kitabı, 68-75, Antakya,1999. C Ataol, A., A, Katrinli, Ö. Özmen, Y.Arbak, J. Kesken, Güç Tipine Bağlı Olarak Kişilik Profilleri ve İş Doyumu İlişkisi, 1. Sistem Mühendisliği ve Savunma Uygulamaları Sempozyumu, Bildiriler Kitapçığı-II, , Ankara,1995. C.2.13.Kesken, J., Hastanelerde Ortaya Çıkan Farklı Yönetsel Sistemler, 1. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Bildiri Kitapçığı, , İzmir,1995. C Kesken, J., G.Atabay, Ş. Koç, Spor Klüplerinde Örgüt İklimi, 2. Yönetim Kongresi, Kongre Kitabı, , İşletme Fakültesi Yayın No:1, Kuşadası,1994. C Kesken, J., S. Kesken, İleri Teknoloji Kullanan Sağlık Örgütlerinde Ergonomi İlkelerinin Uygulanması ve Verimliliğe Etkileri, 4. Ergonomi Kongresi, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları No: 509, , İzmir,1993. C Kesken, J., Türk ve Yabancı Sermayeli Turizm İşletmelerinin Örgüt Kültürleri Üzerine Bir Araştırma, 3. Ulusal Turizm Kongresi, Kongre Kitabı Belediye Yayınları-5, , Kuşadası,1992. C.3. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Çağrılı Bildiri C.3.1. Kesken, J. Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Stratejik Planlama Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Sempozyumu, İzmir, Mart, C.3.2. Kesken, J., Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma İçin Aile Konseyleri ve Aile Anayasaları Yeterli mi? Uygulamadan Örnekler ile Yeni Bakış Açıları, Milli Prodüktivite Merkezi IV. Aile İşletmeleri Sempozyumu, İzmir, Aralık C.3.3. Kesken, J., Aile İşletmelerinde Yönetimin Psikolojik Dinamikleri Milli Prodüktivite Merkezi II. Aile İşletmeleri Sempozyumu, İzmir, Aralık C.3.4. Kesken, J., Örgüt Kültürü: Kuramsal Analiz, Yönetimde Yeni Eğilimler: Örgüt Kültürü Sempozyumu, Ege Üniversitesi, 1 Ekim C.4. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Sözlü Bildiri C.4.1. Kesken J., Çapraz B., Kelgökmen D. ve Ayyıldız Ünnü N.A., İyi İş Nedir? Türk İş Hayatına İlişkin Algılamalara Yönelik Keşifsel Bir Çalışma, 19. Ulusal Yönetim & Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mayıs 2011, ss , (Genişletilmiş özet olarak basılmıştır) C.4.2. Kesken J., Ayyıldız N.A., Çapraz B., ve Kelgökmen D., Yönetsel Zeka ya Doğru: Kavram Geliştirmeye Yönelik Keşifsel Bir Çalışma, 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Mayıs, Sakarya Üniversitesi, ss , (Genişletilmiş özet olarak basılmıştır) C.4.3. Kesken, J., S. Arslan, Yanlış Yapılandırılmış Bir değişim: Sanayi Devliğinden Varolma Savaşına Bir Aile Şirketinin Öyküsü, 1. Aile İşletmeleri Kongresi,16-17 Nisan 2004, İstanbul. C.4.4. Kesken, J., Türk Siyasi Partileri ve Yönetim Paradoksu: Örgüt ve Yönetim Teorisi

7 Perspektifinden Dönemsel Bir Analiz,8. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, 3-5 Aralık, C.4.5. Kesken, J., F. Akça, Avrupa Ekonomik Topluluğuna Girme Sürecinde Türk Yöneticileri Avrupalı Meslektaşlarını Nasıl Görüyor? 5. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Mayıs 1999, Ankara C.4.6. Kesken, J., Yeni İnsan Kaynakları Perspektifi, İnsan Kaynaklarında Kalite Boyutu Sempozyumu, 19 Şubat 1998, İzmir D. HAKEMLİKLER D.1. SSCI Dışındaki Uluslararası Indekslerce Taranan Dergilerde Hakemlik Yapma D.1.1. Ege Akademik Bakış, , EconLit, ULAKBİM, Sosyal ve Beşeri Bilimler D.1.2. Ege Akademik Bakış, , EconLit, ULAKBİM, Sosyal ve Beşeri Bilimler D.1.3. Ege Akademik Bakış, , EconLit, ULAKBİM, Sosyal ve Beşeri Bilimler D.1.4. Ege Akademik Bakış, , EconLit, ULAKBİM, Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, Director of Open Access Journals, EBSCO Publishing, PERO, Scientific Commons, WorldWideScience, ProQuest, ASOS Index, RePEc. D.1.5. Ege Akademik Bakış, , EconLit, ULAKBİM, Sosyal ve Beşeri Bilimler D.1.6. Ege Akademik Bakış, , EconLit, ULAKBİM, Sosyal ve Beşeri Bilimler D.1.7. Ege Akademik Bakış, , EconLit, ULAKBİM, Sosyal ve Beşeri Bilimler D.1.8. Ege Akademik Bakış, , EconLit, ULAKBİM, Sosyal ve Beşeri Bilimler D.1.9. Ege Akademik Bakış, , EconLit, ULAKBİM, Sosyal ve Beşeri Bilimler D Ege Akademik Bakış, , EconLit, ULAKBİM, Sosyal ve Beşeri Bilimler

8 D Ege Akademik Bakış, , EconLit, ULAKBİM, Sosyal ve Beşeri Bilimler D Ege Akademik Bakış, , EconLit, ULAKBİM, Sosyal ve Beşeri Bilimler Commons, WorldWideScience, ProQuest, ASOS Index RePEc. D Ege Akademik Bakış, , EconLit, ULAKBİM, Sosyal ve Beşeri Bilimler D Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, , TUBİTAK D Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, O , TUBİTAK D Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, , ASOS Index. D Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, , ASOS Index. D Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, , ASOS Index. D Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü Dergisi, , TUBİTAK D Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, , TUBİTAK D Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, , TUBİTAK D Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, , TUBİTAK D Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, , TUBİTAK D Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, , ASOS Index. D Journal of Yaşar University, ProQuest CSA, OhioLINK, OCLC PICA D Journal of Yaşar University, ULRICH S ProQuest CSA, OhioLINK, OCLC PICA D Journal of Yaşar University, ProQuest CSA, OhioLINK, OCLC PICA ULAKBİM, DOAJ, EBSCO, ULRICH S ULAKBİM, DOAJ, EBSCO, ULAKBİM, DOAJ, EBSCO, ULRICH S E. ATIFLAR E.1. SCI Kapsamındaki Dergilerde Yapılan Atıflar E.1.1. Yöneten-Yönetilen İlişkisinde Güven: Ampirik Bir İnceleme, Fatma Küskü, Amme İdaresi Dergisi, 32,1. (B.1.1. Arbak, Y., C. Aldemir, Ö. Özmen, A.Katrinli, G.Atabay, J.Kesken, A Perceptual Study of Turkish Managers and Organizations Characteristics:

9 Contrasts and Contradictions Cultural Complexity In Organizations, ed. S.A. Sackman, , Sage Publications, Londra, 1997.) E.2. SCI Dışındaki Uluslararası İndekslerce Taranan Dergilerde Yapılan Atıflar E.2.1. Globalised management and local labour: the case of the white-goods industry in Turkey Theo Nichols, Nadir Sugur and Erol Demir, Industrial Relations Journal, vol.33 n: 1, (pp ),2002. (B.1.1. Arbak, Y., C. Aldemir, Ö. Özmen, A.Katrinli, G.Atabay, J.Kesken, A Perceptual Study of Turkish Managers and Organizations Characteristics: Contrasts and Contradictions Cultural Complexity In Organizations, ed. S.A. Sackman, , Sage Publications, Londra, 1997.) E.2.2. Sosyo Kültürel Yapının Örtülü Bilgi ve Yaratıcılık Üzerindeki etkisi- Baskılayıcı ve tetikleyici Özelliklere Odaklı Bir analiz Hulusi Doğan, Süleyman Demirel Üniv İİBF, C: 11 s 1 s , 2006.( C Kesken, J. Yönetim Bilimi İnsan Gücü Sermayesini Tanıdı, Ya İnsan Gücünün En Önemli Sermayesini? Yönetim ve Davranış Bilimleri Açısından Beyin ve Fonksiyonlarının Metaforlar Yardımı ile Tanınması, 10. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kongre Kitabı, 31-39, Antalya, 2002.) E.2.3. Türk Bankacılık Sisteminde Kurumsal Çevrenin Bankaların Yapı ve Uygulamaları Üzerinde Olusturdugu Tesvik ve Kısıtlamalar, Ramazan Arslan, Mustafa Hotamıslı, Yönetim ve Ekonomi, Cilt:14 Sayı:1, ( Kesken, J.Yönetimde Kabullenilemeyen Gerçek: Örgütsel Politika ve Yansımaları, 7. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Sözlü Bildiri İstanbul, 1999.) E.2.4. Kar Amaçsız Kuruluşların Sorunlarının Çözümünde Pazar Yönlülük Teorisi M. Emin İnal, D. Mehmet Biçkes, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 26, Ocak Haziran 2006, (C Günay, N., J.Kesken, S. Akgüngör, Pazar Yönlülük Kavramının Belirleyicileri ve Sonuçları: İzmir İmalat Sanayi Örneği, 4. Ulusal Pazarlama Kongresi, Kongre Kitabı, 68-75, Antakya,1999.) E.3. Uluslararası Kitaplarda Yapılan Atıflar E.3.1. Managing Cultural Diversity in management Ed. By Jawad Syed, Mustafa Özbilgin,, Edward-Elgar Puyblishing içinde Is Diversity mamagement relevant for Turkey Evaluation of some factors leading to diversity management in the context of Turkey, Olca Sürgevil, (C.1.9. Katrinli, A., J. Kesken, G. Atabay, G. Günay, History That Embraces Diversity, Ninth Bi Annual Conference of the International Society for the Study of Work and Organizational Values, Proceedings in CD, New Orleans, United States of America, 2004.) E.3.2. Global Engineering Design, Decision Making, and Communication, Cesar O. Malave, Charles Conrad, Carlos Acosta, and V. Jorge Leon, CRC Press, (B.1.1. Arbak, Y., C. Aldemir, Ö. Özmen, A.Katrinli, G.Atabay, J.Kesken, A Perceptual Study of Turkish Managers and Organizations Characteristics: Contrasts and Contradictions Cultural Complexity In Organizations, ed. S.A. Sackman, , Sage Publications, Londra, 1997.) E.4. SCI ve Uluslararası İndekslerce Tarananlar Dışında Yurt İçinde ve Dışında Yayınlanan Hakemli ve Süreli Dergilerde Yapılan Atıflar E.5.1. Konaklama İşletmelerinde Örgüt Kültürünün Tesbit Edilmesi: Ankara İlinde Faaliyet Gösteren Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerinde Bir Uygulama, Yasin Boylu,Alptekin Sökmen, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ( İLKE) Güz, sayı 17., (C Kesken, J., Türk ve Yabancı Sermayeli Turizm İşletmelerinin Örgüt Kültürleri Üzerine Bir Araştırma, 3. Ulusal Turizm Kongresi, Kongre Kitabı Belediye Yayınları-5, , Kuşadası,1992.)

10 F. EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ F.1. Son İki Yılda Verilmiş Lisans ve Lisansüstü Dersler Akademik Yıl Dönem Güz Bahar Güz Bahar Dersin Adı Teorik Davranış Bilimleri, Ö 3 Dönem Projesi,Ö 3 Sosyal Sorumluluk Projesi,Ö 2 Dönem Projesi, İÖ 3 Sosyal Sorumluluk Projesi, İÖ 2 Davranış Bilimleri, YL 3 Çağdaş Örgüt Kuramı, D 3 İşletme Danışmanlığı, TYL 3 Örgütler ve Yönetim, TYL 3 Davranış Bilimleri, TYL 3 İnsan Kaynakları Yönetimi, 3 YL* Organizasyon Teorisi, Ö 3 Organizasyon Teorisi, İÖ 3 Dönem Projesi,Ö 3 Dönem Projesi, İÖ 3 Üniversite Yaşamına Giriş, Ö 2 Üniversite Yaşamına Giriş, İÖ 2 Yönetim Felsefesi, YL 3 Örgüt Teorisi, YL 3 Stratejik İnsan Kaynakları,D 3 Liderlik ve Yöneticilik 3 Geliştirme, TYL İşletme Danışmanlığı, Ö 3 İşletme Danışmanlığı, İÖ 3 Örgüt Teorisi,Ö 3 Dönem Projesi, Ö 3 Dönem Projesi, İÖ 3 Sosyal Sorumluluk Projesi, Ö 3 Sosyal Sorumluluk Projesi, İÖ 3 Davranış Bilimleri, YL 3 İşletme Politikası, YL 3 Çağdaş Örgüt Kuramı,D 3 Örgütler ve Yönetim, TYL 3 İşletme Danışmanlığı, TYL 3 İşletme Yönetimi ve 3 Stratejisi, e-yl Liderlik, D* 3 Organizasyon Teorisi, Ö 3 Organizasyon Teorisi, İÖ 3 Dönem Projesi, Ö 3 Dönem Projesi, İÖ 3 Üniversite Yaşamına Geçiş, Ö 3 Üniversite Yaşamına Geçiş, İÖ 3

11 Uluslararası İşletme Yönetimi, 3 Erasmus Örgüt Teorisi, YL 3 Stratejik İnsan Kaynakları 3 Yönetimi, YL Seminer, YL 3 Stratejik İnsan Kaynakları, D 3 Örgüt Kültürü, D* 3 Örgütler ve Yönetim, e-yl 3 İnsan Kaynaklarının Eğitimi 3 ve Geliştirilmesi, TYL Ö: Örgün, Lisans; İÖ: İkinci Öğretim, Lisans; YL: Yüksek Lisans;TYL: İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans; D: Doktora; e-yl: Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans *Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü F.2. Tamamlanmış Doktora Tezleri F.2.1. Çapraz B., Örgütsel Değişim Çok Boyutlu Bir Model Önerisi,, Ege Üniversitesi, F.3. Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezleri F.3.1. Eğit,T., Bilgi Yönetimi ve Pazarlaması, Uygulamalı Bir Çalışma, Ege Üniversitesi, F.3.2. Çapraz B., Firmalarda Kurumsal İmaj ve Performans İlişkisi, Ege Üniversitesi, F.3.3. Ayyıldız N.A., Aile İşletmelerinde Liderlik ve Firma Performansı Üzerine Etkileri, Ege Üniversitesi, F.3.4. Karadeniz, A. E. Eleştirel Yönetim Teorisi: Ritzer in Mc Donaldslaştırma Kavramından Hareketle Modern Örgütlere Eleştirel Yaklaşımların İncelenmesi, Ege Üniversitesi, F.3.5. Nazlı, M., Kurumsal Skandalların Kurumsal Yönetim Bağlamında İncelenmesi, Ege Üniversitesi, F.4. Alanında Uluslararası Bilimsel Nitelikli Ödül Almak F.4.1. International Strategic Management Congress, Best Paper Award, F.5. Ulusal Kuruluşlarca Desteklenip Sonuçlandırılan Araştırma Projesi Yöneticiliği Yapmak F.5.1. KESKEN, J., Aile İşletmelerinde Yönetim Danışmanlığı", 2006, Proje No: 2006 IKT 008 F.5.2. KESKEN, J., Aile İşletmelerinde Liderlik Ve Örgüt Kültürü: Pazar Yönlülük Üzerine Etkileri, 2007, Proje No: 2007 IKT 011 F.5.3. KESKEN, J., Firmalarda Kurumsal İmaj ve Performans, 2004, Proje No: 2004 IKT 004

12 F.6. Ulusal Kuruluşlarca Desteklenip Sonuçlandırılan Araştırma Projesinde Araştırmacı Olarak Çalışmak F.6.1. ATABAY, G., KESKEN, J., İzmir Özel Sektör Yönetim Geleneği Yönetsel Mozaik Yaklaşımı ve Uygulama Önerileri, 2001, Proje No: 2001 IKToo2 F.6.2. ALDEMİR,C., KESKEN, J., ATABAY, G., Türkiye de Örgüt ve Yönetim Geliştirme Uygulaması Sorunları ve Çözüm Yolları Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı, İzmir, F.7. Uluslararası Kuruluşlarca Desteklenip Sonuçlandırılan Araştırma Projesinde Araştırmacı Olarak Çalışmak F.7.1. Dünya Bankası İGEME, Tarımsal Sanayi Küçük İşletmeler Danışmanlık Programı Projesi, 4 işletme yeniden yapılanma projesi, (Ceyhan Aldemir Yöneticiliğinde), İzmir, Aydın, Muğla, G. BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEME G.1. Uluslararası Kongre Düzenlemede Yöneticilik Yapmak G.1.1. I. Uluslararası Spor Ekonomisi Ve Yönetimi Kongresi Küreselleşme Sürecinde Yenilikçi Yaklaşımlar, Yürütme Kurulu Üyesi, Düzenleme Kurulu Üyesi G.2. Ulusal Sempozyum Düzenleme G.2.1. Aile Şirketine Doğmak: Aile Şirketlerinde II. Nesil ve Sürdürülebilirlik, Sorunlar ve Öneriler, Düzenleme Kurulu Başkanı, EGESEM, Ege Üniversitesi İİBF, G.3. Ulusal Kongre Düzenlemede Üye Olarak Çalışmak G Ulusal Yönetim Kongresi, Düzenleme Komitesi Üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi, Kuşadası,1994.

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa Serhan OKSAY 2. Doğum Tarihi : 25/04/1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : erece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi, İktisat

Detaylı

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 1 ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanunla

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997).

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997). ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Demet BAYRAKTAR 2. İletişim Bilgileri Adres E.posta : Süleyman Şah Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü 34864 Kartal-İSTANBUL : dbayraktar@ssu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

Doç. Dr. Menderes TARCAN

Doç. Dr. Menderes TARCAN Doç. Dr. Menderes TARCAN I- KİŞİSEL BİLGİLER Adı ve Soyadı Menderes TARCAN Doğum Tarihi 18.07.1971 Doğum Yeri Ankara Yabancı Dili İngilizce (ÜDS:81,25) İş Adresi Osmangazi Üniversitesi Sağlık Kurumları

Detaylı

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Kemal ESENGÜN TC Kimlik Numarası 16757014696 Doğum Yeri SİVAS Doğum Tarihi 23.04.1959 Yabancı Dili Uzmanlık Alanı Medeni Durumu İngilizce

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maliye AİTİ A. 1979 Yüksek Lisans İktisat Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Yönetimi İstanbul Üniversitesi 1983 Y. Lisans Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Yönetimi İstanbul Üniversitesi 1983 Y. Lisans Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları 1. Adı Soyadı: A.Murat Ferman 2. Doğum Tarihi: 18.06.1962 3. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Yönetimi İstanbul Üniversitesi 1983 Y. Lisans Pazarlama

Detaylı

İşletmeler Var Olma Sebeplerini Nasıl İfade Ederler?: KOBİ lerin Misyon İfadeleri Üzerine Bir Araştırma

İşletmeler Var Olma Sebeplerini Nasıl İfade Ederler?: KOBİ lerin Misyon İfadeleri Üzerine Bir Araştırma YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2008 Cilt:15 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA İşletmeler Var Olma Sebeplerini Nasıl İfade Ederler?: Dr. Mehmet Ali KÖSEOĞLU Menderes Elektrik Dağıtım A.Ş. Muğla İl

Detaylı

GİRİŞİMCİLERDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER İLE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ: GİRİŞİMCİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ *

GİRİŞİMCİLERDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER İLE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ: GİRİŞİMCİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ * Girişimcilerde Bulunması Gereken Özellikler ile Girişimcilik Eğitimi 7 GİRİŞİMCİLERDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER İLE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ: GİRİŞİMCİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ * Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT Yrd.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Adnan ERKUġ Doğum Tarihi : 6.06.1960 Unvanı : Prof. Dr. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 199 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003 Adı ve Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi 11.09.1962 Unvanı Prof. Dr. Adres Behçet Kemal YEŞİLBURSA Bursa ÖZGEÇMİŞ Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Görükle Yerleşkesi, 16059 Nilüfer-BURSA.

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araş. Gör. MÜNEVVER ÖZGE BALTA. Aksaray Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Harita Mühendisliği Anabilimdalı. 68100 Aksaray/Türkiye

ÖZGEÇMİŞ. Araş. Gör. MÜNEVVER ÖZGE BALTA. Aksaray Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Harita Mühendisliği Anabilimdalı. 68100 Aksaray/Türkiye ÖZGEÇMİŞ Araş. Gör. MÜNEVVER ÖZGE BALTA Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilimdalı 68100 Aksaray/Türkiye E-mail: ozgebalta@aksaray.edu.tr, ozgearas@gmail.com Eğitim Durumu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Seviş, Gülcan, Türk ticari bankacılığında kredi pazarlamanın yeri ve önemi, Marmara Üniversitesi, 1995

ÖZGEÇMİŞ. Seviş, Gülcan, Türk ticari bankacılığında kredi pazarlamanın yeri ve önemi, Marmara Üniversitesi, 1995 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kadir Aykut Top 2. Doğum Tarihi : 15.08.195. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uçak Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1978 Y. Lisans

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. (*) Yüksek Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. 1972 Besin Hijyeni ve

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. (*) Yüksek Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. 1972 Besin Hijyeni ve 1. Adı Soyadı : Rabia Şeminur TOPAL EK - 4A ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri Adres Telefon E Mail /Web :Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi), Fatih / İstanbul :0212. 523 22 88/1263

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ ORDU ÜNİVERSİTESİ ISSN: 1309-9302 SOSYAL BİLİMLER E N S T İ T Ü S Ü ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (OÜSBAD) TEMMUZ 2014 ISSN: 1309-9302 SAHİBİ Ordu

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI BİREYSEL KARİYER PLANLAMADA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER ve ÜNİVERSİTELERİN ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl CODE COURSE CREDIT CODE COURSE

Detaylı

TARIM TOPLUMUNDAN BİLGİ TOPLUMUNA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM

TARIM TOPLUMUNDAN BİLGİ TOPLUMUNA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM 2 TARIM TOPLUMUNDAN BİLGİ TOPLUMUNA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM ÖZET Harun DEMİRKAYA İnsan kaynakları yönetimi (İKY), çalışma hayatının dinamik bir unsuru olarak insanı temel alır. Geçmişte çalışanların

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye

Detaylı

SOSYOEKONOMİ Refereed, Scientific, Quarterly Hakemli, Bilimsel, Süreli Sosyoekonomi Society Sosyoekonomi Derneği

SOSYOEKONOMİ Refereed, Scientific, Quarterly Hakemli, Bilimsel, Süreli Sosyoekonomi Society Sosyoekonomi Derneği SOSYOEKONOMİ Refereed, Scientific, Quarterly Hakemli, Bilimsel, Süreli Sosyoekonomi Society Sosyoekonomi Derneği 2015, Vol. 23(24) ISSN 1305 5577 www.sosyoekonomijournal.org Publisher / : On behalf of

Detaylı

BÖLGESEL YENİLİK SİSTEMLERİ VE DEVLETİN ROLÜ: TÜRKİYE DEKİ KURUMSAL YAPI VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİ

BÖLGESEL YENİLİK SİSTEMLERİ VE DEVLETİN ROLÜ: TÜRKİYE DEKİ KURUMSAL YAPI VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİ BÖLGESEL YENİLİK SİSTEMLERİ VE DEVLETİN ROLÜ: TÜRKİYE DEKİ KURUMSAL YAPI VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİ Yrd. Doç. Dr. Aykut LENGER Ege Üniversitesi, İktisat Bölümü, İzmir aykut.lenger@ege.edu.tr ÖZET. Bu çalışma,

Detaylı

FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ. Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69

FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ. Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69 FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ Adres: Doğum Tarihi: Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69 1948; HacıbektaĢ, NevĢehir. Ġlgilendiği Alanlar: Eğitim Politikaları,

Detaylı

Sistem Yaklaşımı Bakış Açısıyla Sağlık Kurumlarında Dış Çevre Analizi

Sistem Yaklaşımı Bakış Açısıyla Sağlık Kurumlarında Dış Çevre Analizi Y.2014, Cilt 4, Sayı 2, ss.99-120 Y.2014, Volume 4, Issue 2, pp.99-120 Sistem Yaklaşımı Bakış Açısıyla Sağlık Kurumlarında Dış Çevre Analizi Gamze BAYIN Hacettepe Üniversitesi, Fakültesi, Sağlık İdaresi

Detaylı

KÜTÜPHANE VE BELGE BİLGİ MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

KÜTÜPHANE VE BELGE BİLGİ MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi KÜTÜPHANE VE BELGE BİLGİ MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Ahmet Şenol Armağan 2501030371

Detaylı