Phare Programina dayali; Türkiye Cumhuriyeti ile Sinir Ötesi Işbirligi; Ortak Küçük Projeler Fonu Projec BG2003/ ; Yambol ve Edirne

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Phare Programina dayali; Türkiye Cumhuriyeti ile Sinir Ötesi Işbirligi; Ortak Küçük Projeler Fonu Projec BG2003/005-632-02.01-08; Yambol ve Edirne"

Transkript

1 Phare Programina dayali; Türkiye Cumhuriyeti ile Sinir Ötesi Işbirligi; Ortak Küçük Projeler Fonu Projec BG2003/ ; Yambol ve Edirne Teknik Kolejler arasında işbirliğinin başlangıcı Bulgaristan için İhale Birimi: İskan ve Kalkınma Bakanlığı PHARE Programı yürütme acentesi Yambol, 2006

2 2

3 Yaşadığımız yenilikler çağında, toplum gelişimini belirleyen bilimsel buluşlar, ihtisaslaşmış personel ve profesyonel anlamda kendini yetiştirme konusunda eğitimin ve bahis konusu olan yükseköğretimin rol ve önemi aynı ölçüde artmaktadır. Bilim toplumları, ürünün sürekli yenilenip geliştirilmesine, sistemlerin, süreçlerin, kadroların yetiştirilmesine ve ihtisaslaştırılması üzerinde durmaktalar. Yüksek eğitim sahibi uzman yetiştirme çalışmalarında ki hedeflerden birisi yenilikleri keşfetme ve uygulamaya koyabilme yeteneklerini geliştirmektir, bunu yapabilmeleri için de gerekli bilgi birikimine, yeni teknolojileri keşfetme ve bunları gerçek iş hayatında uygulayabilme özellikleri kazandırmaktır. Yükseköğretim kurumlarındaki eğitim süreci temelde yeni bilgi üretimi ile doğrudan bağlantı halindedir, zira bunlar gelişim ve yenilenme prosedürünün anahtar öğeleridir. Çağdaş uzmanlardan yüksek seviyede uyumluluk ve esneklik beklenmektedir, zira sürekli değişkenlik arz eden çevremizde kendilerini gerçekleştirebilmeleri için sadece sorunları keşfetmek değil, onları öngörebilmeli, aşabilmeli ve ilerlikçi uygulamalarıyla hayat kalitesini yükseltmelidir. Eğitim seviyesini yükseltmek ve bilimi geliştirmek için sadece ona yatırılan maddi kaynaklarla ölçülemez, aynı zamanda yeni oluşan eğitim fikirlerinin mevcut yapılara uygulayabilmesi ile topluma sağladığı sosyal ve kültürel alandaki kaliteli yaşam farkı yaratabilmelidir. Bu nedenle eğitimdeki gelişmeler ekonomik, teknik, teknolojik sistemlerdeki gelişmelerin önünde koşmalıdır. Bulgaristan daki eğitin sistemin gelişimi ülke içerisindeki yapısal değişimler ve rekabet ortamında gerçekleşmektedir. Yüksek eğitimini tamamlayacak uzmanlarımız sadece ülke çapında değil aynı zamanda Avrupa da da kendilerini gerçekleştirme imkanları bulabilmeli, mevcut Avrupa pazarında gerekli esnekliği ve bilgi birikimleri belirlenen standartlara ulaşmalıdır. Bu sebepten dolayı Bulgaristan daki yüksek eğitim kurumlarında ve özellikle teknik üniversitelerde Avrupa ölçekli eğitim standartları uygulanmasına gidilmesi üzerinde yoğun bir çalışma yürütülmektedir. Üniversitelerdeki hukuksal ve özerklik değişimler, lisans ve mastır gibi iki temel silsileyi de devreye sokmaktadır. Kendilerini pazarda kabul ettirme sebeplerinin temelinde eğitim sürecindeki gelişmiş kredi sistemi ve öğrenci, eğitmen esnekliğindeki dinamik devinimsel yapıyı da unutmamalıyız. Entegre program geliştirme, eğitimde karşılaştırılabilir kalite değerleri oluşturma ve ortak bir eğitim-araştırma süreci ile ticari dünya ve işverenlerle yakınlaşmayı Avrupa ile artan işbirliği sonucu artmıştır. Milli Eğitim sistemi kişilerdeki eğitim düzeyinin artmasına ve ihtisaslaşmasına imkan veren ve bunu bir ömür sürdürebilme imkânı tanıyan

4 açık bir sistemdir. Geleneksel olmayan eğitim yöntemleri, normlar çerçevesinde ve sistematik olarak değerlendirilerek uygulamaya koyulmaktadır (elektronik ve uzaktan eğitim gibi). Buna paralel olarak, anlatıma dayanan geleneksel eğitim sistemindeki eğilimler takip edilerek iyileştirme ve geliştirme çabaları doğrultusunda üniversitelinin özgüvenini artırıcı, analitik düşünüp karar verebilmesini sağlamak amacıyla dünyadaki gelişmeler takip edilmektedir. Üniversiteler, çalışmalarını birleştirerek Avrupa ve dünyadaki eğitimlerin gereksinimlerini karşılayacak bir yüksek eğitim öğretim sistemi oluşturma çalışmaları içerisindedirler. Yüksek eğitim öğretimde iyi Bulgar örnekleri oluşturma rehberinde, temel olarak yasal dokümantasyonlardan faydalanılmıştır. Yüksek eğitim öğretimdeki yapısal değişiklikleri, örgütsel değişimleri, form, içerik ve eğitimdeki pedagojik teknolojiler nizama uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Kalite sistemi uygulaması ve eğitimde kredi anlayışı, öğrenci ve eğitmenlere yüksek esneklikle dinamiklik kazandırmıştır, aynı zamanda eğitim ve araştırma alanlarında dünya ile entegrasyon imkânı sağlayarak ticaret dünyasındaki işverenlerle iş birliğini arttırmaktadır. Ülkedeki teknik üniversiteler, yüksek eğitim öğretimdeki stratejik amaçlarını gerçekleştirme hedefleri doğrultusunda ulusal ekonomi ve sosyal alandaki ihtiyaçlar, Bulgaristan gelenek ve göreneklerine gösterdiği önem ve özen kadar Bologna İnkişafı ile üstlendiği angajmanlarını da yerine getirmelidir. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığına bağlı müfettiş raporları ve görüşleri, teknik üniversiteler rektörlerinin, bilimsel toplantılar ve basın yayımlarının raporları da görüşülmüştür. Çalışmanın hazırlanmasında Sofya daki-teknik Üniversitesinin ve onun Filibe ve Sliven deki uzantı bölümlerindeki Internet sayfaları, Mimarlık İnşaat ve Jeodezi Üniversitesi-Sofya, Varna -Teknik Üniversitesi, Gabrovo -Teknik Üniversitesi, Rusçuk -Teknik Üniversitesi, Blagoevgrad Virtüöz Üniversitesi,Yeni Bulgaristan Üniversitesi, Blagoevgrad Güneybatı Üniversitesi v.b. katkı sağlamışlardır. Yardımcı ders kitabı Edirne Yambol Teknik Üniversiteleri arasında ortak işbirliği ve FAR projesi çerçevesindeki Sınırlar Ötesi İşbirliği, Türkiye Bulgaristan küçük ölçekli ortak fonlu ile gerçekleşmiştir. BG 2003/ projesi Türkçe olarak da yayımlanmaktadır ve Edirne Teknik Koleji ve diğer yüksek okullardaki öğrenci ve öğretim elemanlarının kullanımına sunulmuştur. 4

5 Yüksek Teknik okullarda başarılı Bulgar çalışmaları Bu çalışmalar, 1997 yılında başlayan ve resmi olarak 2007 yılında tamamalanması öngörülen Bulgaristan ın AB ye katılım süreci beklentileri, tam üyelik hazırlıklarıyla bağlantılı ve Avrupa da kültürlerin bütünleşmesi, büyük sosyo ekonomik sürecinin parçasıdır. Bulgaristan ın AB ile katılım öncesi dialogu ülkemizin ortak inisiyatiflere yalnız uzlaşmalara göre yerine getirmek ve de fikirlerin özelliğini kabul etmek vasıtasıyla katılmak üzere hazır olup olmadığının sınanmasıdır. Yüksek eğitim sisteminde meydana gelen ve beklenen değişiklikler formal olarak kendi gelişim hatlarına sahip olmalarına rağmen iki ana yönde gelişiyor. Birisi yüksek eğitimde reform ile ve reformun amaçlarına bağlı kalite, erişim ve etkinlik. Diğeri Avrupa bütünleşmesi ve yüksek eğitim sistemlerinin birbiriyle uyum sağlanması talepleri ve ortak Avrupa yüksek eğitim sahası kurulması. Batı Avrupa eğitim sisteminde XX. yüzyılın yıllarında başlatılan reform iki ana sosyal nedenden kaynaklanıyor: Eğitim seviyesi ve ekonomik gelişim arasında bağımlılığı ve kişisel ve toplumsal refah için ana mekanizma rolünü dikkate almak. Avrupalılara, başka ülkelere ve genellikle ABD ye yönelen eğitim istek ve cazibeliliğinin artması ve böylece yabancı eğitim hizmetlerine yatırımlarının ihracatını yükseltmek. Bu Avrupa ülkelerinin refahı konusunda etken olarak Avrupa eğitim reformun hızlandırmasını ortaya koyuyor. Yüksek eğitimin kalitesi konusunda fikir eğitimin içeriğiyle, modern ve yenilikçi şekil verilmesine yönelik kuruluşun kurulmasına bağlı. Ayrıca iş bulma ve hareketlilik imkanı sağlayan mesleki ihtisaslar kazandırmak.1 Bolonya toplantısına katılan Bakanların deklarasyonunda aşağıdaki konularda gelişmelerin takip edileceği belirtildi: Teklif edilen kalite sağlama acentelerinin kıyası, değerlendirme modellerinin uygulaması; ulusal ihtisas çerçevelerinin uygulanması; Doktor seviyesi dahil ortak eğitim derecelerin verilmesi ve kabul edilmesi; Yapılan eğitimin kabul edilmesi prosedürleri dahil, yüksek lisans elde etmek üzere esnek usul olanaklarının yaratılması. Çağdaş toplumlar yüksek eğitimde toplumsal sorumluluk prensipleri üzerinde vurgulama yapmaktadır. Araştırmalar, eğitim ve yenilikçi yaklaşımlar yüksek eğitimin kesişme noktası olduğu dikkate alırken, o zaman eğitime Avrupa nın rekabet istidatının anahtarı olarak bakmalıyız yılına yaklaşırken yüksek eğitim kurumlarında kaydedilen reformları hayata geçirmek için gereken özerkliliği sağlamak için taahütte bulunuyoruz ve kurumların sürdürülebilir finansman sağlanması gereksinimlerini kabul ediyoruz. Yüksek 1 İrina Radevska Avrupa yüksek eğitim sahası kurulması sürecinde Bulgaristan 5

6 eğitimin Avrupa sahası üç çevrim üzerinde kurulmuştur. Çevrimlerin her seviyesiyle, öğrencinin iş piyasasına hazırlanması, yetkiler teşkil edilmesi ve toplumda aktif rol oynaması amaçlanıyor. Eğitim seviyeleri ve sürelerinin tanınması ve kalitenin sağlanması için geniş ihtisas çerçevesi, kabul edilen Avrupa standartları ve yönetim prensipleri Avrupa yüksek öğrenim sahanın özellikleridir. Avrupa Yüksek öğrenim sahası kurulması sırasında ve dünyada Avrupalı yüksek öğrenimin önemini hızlandırmak üzere düşündüğümüz hedefler özet olarak aşağıdakiler gibidir:2 Avrupa da iş bulma şanslarını arttırmak ve Avrupalı yüksek öğrenimin rekabet gücünü arttırmak üzere anlaşılır ve kıyaslayabilir eğitim sistemini algılamak; İki ana çevrim içeren sistemi algılamak. İkinci çevrime ulaşım en az üç yıl sürecek olan birinci çevrimin başarıyla tamamlanmasını gerektirecektir. Birinci devreden sonra belirli ihtisas derecesi elde edilen öğrenim seviyesi, AB iş piyasasına ulaşımı sağlayacaktır. İkinci devre bazı Avrupa ülkelerindeki gibi yüksek lisans ve doktora elde edilmeye imkan tanıyacaktır. Öğrenci hareketliliğini hızlandırmak amacıyla kredi transferi, Avrupa sistemine benzer öğrenim kredileri sistemini uygulamak. Krediler yüksek öğrenim sistemi dışında da alınabilir, bu bağlamda eğer bu krediler kabul eden ilgili yüksek okulu tarafından tanınıyorsa ömür boyunca öğrenim sisteminde dahildir. Serbest dolaşım önünde engelleri aşmak yolunda hareketliliği arttırmak ve özellikle: Öğrenciler için- eğitime, öğrenime ve onlarla ilgili faaliyetlere ulaşım; Öğretmenler, bilim adamları ve yöneticiler için kendi haklarını eksik etmeden Avrupa da öğrenim süreleri, eğitim verme ve hazırlık çalışmaları tanımak. Kıyaslayabilir kriterler ve metodlar işletmek yoluyla kaliteyi değerlendirme alanında işbirliğini hızlandırmak; Yüksek öğrenimde Avrupa boyutlarını hızlandırmak ve özellikle eğitim programları, kurumlar arası işbirliği, hareketlilik şemaları, öğrenim ve hazırlığı bütünleştirme programları yaratılmasında. PI /Bolonya Anlaşması tarihinde Bolonya da aşağıdaki ülkeler tarafından imzalanmıştır: Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Latvia, Litvanya, Lüksemburg, Маlta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, Slovakya, İspanya, İsveç, İsviçre, Büyük Britanya. 2 6

7 Eğitim alanında ulusal mevzuatlarında değişiklikler Bolonya deklarasyonu hedeflerini ve Prag, Berlin ve Bergen Bakanlar toplantıların kararlarını yansıtıyor. 3 Bulgaristan ömür boyu eğitimin olağanüstü rolünü ve Lizbon stratejisinin amaçlarını hayata geçirmek için yüksek öğrenimin ve bilimin yakınlaşmasını kabul ediyor yılına kadar yüksek öğrenimin gelişmesi için program yapılıyor. Önümüzdeki yıllarda yüksek öğrenim için belirlenen faaliyet sahaları aşağıdaki gibidir: 1. Çeşitli ülkelerdeki yüksek okullarla akademik temasların gerçekleştirilmesiyle ilgili çalışmaların geliştirilmesi; 2. Yüksek öğrenimin gelişimi için problemleri ve perspektifleri ile ilgili karar alma sürecinde öğrencilerin faaliyetlerini arttırmak. 3. Öğrenim kalitesini değerlendirme kriterlerini geliştirmek; 4. Yüksek okullarda başarılı çalışma uygulamalarını ve eğitimi, araştırmacı çalışmalarla bağlamak yılı eğitim ve öğrenim konusunda Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi ortak raporunda 2010 yılına kadar AB stratejik hedefi daha fazla ve daha iyi iş yerleri ve daha yüksek sosyal bütünleşmesini sağlayan bilgiye dayalı ekonomide dünyanın en rekabetçi ve dinamik ekonomisi olması vurgulanıyor. 5 Bu hedefe ulaşmak için ve iş gücünün istihdama kazandırılması için uygun eğitim ve mesleki öğrenimin sağlanması için olağanüstü ilgi gerekmektedir. AB üyesi olmayı bekleyen Bulgaristan, ulusal politikasını belirlerken eğitimde ve öğrenimde Avrupa stratejilerini, politikalarını ve uygulamalarını dikkate almaktadır. Bu anlamda bizim için önde gelen 2010 yılına kadar Lizbon stratejisi, ömür boyu eğitim konsepti, 2010 yılına kadar eğitim ve öğrenim Programı, Avrupa istihdam stratejisi v.s. Lizbon stratejisi, Bulgaristan da eğitim ve öğrenim sistemlerinin ve politikalarının tamamen gelişmesinde önemli etkendir yılında Lizbon da kabul edilen (gerçekleştirilen?) Avrupa Konseyi toplantılarının sonuçları, yayınlandıktan sonra Bulgaristan ın katıldığı Avrupa nın ana inisiyatiflerinden biri olan Avrupa Komisyonu, ömür boyu eğitim Sözleşmenin konusunda görüş toplama süreci oldu. Böylece ulusal açıdan da ömür boyu eğitim, bilime dayalı ekonomiye ve bilime dayalı topluma başarılı bir geçiş için takip edilmesi gereken kilit faktör olarak değerlendirildi. Eğitim, Bulgar hükümetinin yılları yönetim programında ulusal önceliktir. Programda ana öncelikler; eğitimde düzen ve istikrar sağlanması, mesleki ihtisas ve ömür boyu eğitim için sistemin geliştirilmesidir. 3 e-qedu.ru.acad.bg/bg/bergen.pdf

8 Bolonya süreci hedeflerine ulaşmak bağlamında Yüksek Öğrenim Yasanın son değişiklikleri ( , Resmi Gazete 48. sayı) ile Bulgar yüksek okulları tarafından verilen ihtisasların şeffaflığı konusunda son engellerin aşılmasının zeminini oluşturulmaktadır. Uluslararası açısından ihtisasların şeffaf, tarafsız ve adilce kabul edilmesi ve hareketlilik amacıyla aşağıdaki belgeler dikkate alınacaktır. Yüksek okullar tarafından verilen ana belgeler ve beraberinde bulunan Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO tarafından işletilmiş modeline göre AB diploma eki hakkında Devlet talepleri Yönergesi ( tarihli Resmi Gazetenin 75. sayısında yayınlanmıştır.) AB Kredi Transferi Sistemini (ECTS) yürürlüğe geçiren yüksek okullarda kredi biriktirme ve transfer sistemi Yönergesi. ( tarihli Resmi Gazetenin 89. sayısında yayınlanmıştır.) Yüksek okullarda uzaktan öğrenimin düzenlenmesi konusunda devlet talepleri Yönergesi. ( tarihli Resmi Gazetenin 99. sayısında yayınlanmıştır) Yüksek ve Mesleki öğrenimde kredi transferleri birleşik sistemi ECVET yapılacak. Bu belgeler AB sektörel yönergeler hükmü uyarınca yüksek tahsilli mesleklerin elde edilmesi ile birlikte AB standartları ve uygulamalarının yürürlüğe girmesi durumunda yüksek öğrenimin kalitesinin arttırılmasına ciddi bir esas olacaktır. Bununla birlikte 2004 yılının sonlarında üniversite öğrencilerinin görüşlerini dikkate alan öğrenimin kalitesi ve değerlendirilmesi konusunda dahili üniversite sistemlerinin işlemleri tamamlandı. Eğitim ve öğrenim alanında tüm ilgili tarafların katılımı, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde üç taraflı organlar vasıtasıyla sağlanıyor. Sosyal partnerlere (Çalışanların ve iş verenlerin ulusal düzeydeki temsilci kuruluşları) eğitim politikalarının yaratılma ve uygulanması konusunda danışmaktadır. Eğitim politikalarının şekillenmesinde istihdam öncelikleri etkili olacaktır. Devlet, Yüksek okulların finanse edilmesi ile ilgili yüksek öğrenime verilen devlet sübvansiyonunun oranı Gayri Safi Milli Hasıla dan % 0.6 dır ve bu oldukça düşük bir kamu gideridir. Daha yüksek ya da daha düşük Gayri Safi Milli Hasılası olan ülkeler yüksek öğrenim sistemlerine daha fazla yatırım yapmaktadırlar. Öte yandan Bulgaristan Gayrı Safi Milli Hasılası eski aday ülkelerden daha düşüktür AB ortalamasından ise % 28 kadar daha düşüktür. Eğitimi modernleştirme Ulusal Programı eğitim politikalarının etkisinin değerlendirmesi ile ilgili olan eğitimin kalitesini değerlendirmede göstergeler sistemi işlemleri öngörülüyor. Politikaların gözetimi sırasında tüm resmi olarak ilan edilen toplumsal analizler ve bağımsız araştırmalar dikkate alınıyor. Aktif olan programların ve emek piyasasında alınan tedbirlerin gözetimi ve değerlendirilmesi konusunda metodoloji işlemi sürecinde değerlendirme kriterleri programları ve tedbirleri nitelendiren göstergeleri kapsıyor. Bununla 8

9 birlikte yaşlılara yönelik mesleki öğrenim, etkililik, istihdam ve gelirlere etkisi, sürdürebilirlik ve mali ve teşkilatlandırma kapasitesi de göz önüne alınmalıdır. Ülkede ömür boyunca eğitimin gelişimi konusunda en önemli belgeler ve çalışmalar şunlardır: Hükümetin ( yılı) İktidar Programında hedef 4 İnsan kaynaklarının kalitesi ve istihdamın korunması ve ıslahı olarak belirlenmiş ve genel olarak ömür boyunca eğitimin bir çok yönü mevcuttur. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı nda, eğitim alanında Avrupa nın başarılı çalışmalarını yaymak amacıyla yaşlılara yönelik eğitim stratejisi taslağı hazırlanmaktadır. Şubat 2005 te Bakanlık Bulgaristan daki eğitim ve öğretim kurumları arasında yayılması amacıyla Bulgarca ya çevrilen Konuşmaların Ötesinde Yaşlılar Eğitimi Politikalar ve Uygulamalar adlı kitabı yayınladı. Milli Eğitim sistemi, çeşitli öğrenim yollarının gelişimi ve eğitim olanaklarını açmak konusunda, ömür boyunca eğitim görenlere eğitim ve ihtisas seviyelerini yükseltmek için imkanlar sağlamaktadır. Eğitim ve öğrenim sistemini tanzim eden temel yasaların kabulü ile orta eğitim ve yüksek eğitim sisteminde ve de mesleki öğrenimde eğitim almayı tercih eden şahıslara mesleki ihtisas konusunda gereken seviyeye ulaşması sağlanmaktadır yılının sonundan itibaren mevzuatlar açısından Yüksek okullarda uzaktan eğitimin uygulanmasına başlanmıştır. Bulgaristan, AB Milli Eğitim Bakanlarının ve Bolonya Deklarasyonu nun taleplerini en önce kabul eden ülkeler arasındadır yılında Yüksek Eğitim Yasasının kabulü ve 1999 yılında aynı yasanın tadili ve ilavesi ile yüksek öğrenim yeni modelinin gelişiminin temelleri atıldı yılında Yüksek Eğitim Yasası nda yapılan düzeltmeler tanzimli meslek deyimini ithal ediyor. Bu deyimin temelinde tanınması özel bir rejime bağlı olan öğrenim programları ve mesleki ihtisaslar konusunda AB standartlarına ve uygulamalarına ülkedeki eğitim programları ve öğrenim koşullarının uyum sağlanması amacıyla tanzimli meslekler listesi üzerinde Devlet talepleri hazırlanmaktadır. Aynı yılda yüksek öğrenimin emek piyasasının ihtiyaçlarına yönelik esneklik ve adaptasyonunu sağlamak amacıyla mevzuatlarda değişiklikler yapıldı ve bu değişiklikler vasıtasıyla yüksek öğrenim sisteminde eğitim programları sicilinin yerini yüksek eğitim alanları ve mesleki yönler sınıflandırıcısı aldı. Bu belgede Bolonya Deklarasyonu nun öğrenim programlarının açık ve nispetli olmaları tavsiyesini yerine getirmek amacıyla dünya öğrenim ve bilim uygulamalarında herkes tarafından kabul edilen alanlar ve yönler belirtilmiştir. Böylece Yüksek okullara, Avrupa standartlarına, piyasanın değişikliklerine ve ihtiyaçlarına uygunluk içinde kendi imkanlarına göre öğrenim programları ve 9

10 mesleki ihtisaslar takdim etmeleri ve çeşitli öğrenim programları konusunda öğrenciyi hazırlamaları için şans veriliyor. Yüksek öğrenim yasası gereğince Bulgar Yüksek Öğrenim Sistemi orta okulu bitirenlere eğitim sağlamaktadır ve bu eğitim aşağıdaki derecelerden oluşmaktadır : Birinci derece: Öğrenim planına göre asgari eğitim süresi 4 yıldır. Mezunlar lisans öğrenim ihtisas derecesine sahip olurlar. Bu derecede verilen eğitim, elde edilen mesleki ihtisas vasıtasıyla geniş iş bulma imkanları ve Avrupa emek piyasasına doğrudan katılımı sağlamak amaçlı, geniş taraflı esas bilgi ve kalifiye derecesi vermektedır. İkinci derece: Asgari eğitim süresi 5 yıl ya da lisans derecesinden sonra 1 yıldan daha az olmamak suretiyle verilir. Mezunlar yüksek lisans öğrenim ihtisas derecesine sahip olurlar. Bu derecede verilen eğitim, belirli programlar ya da programlar arası bilim kolu programlarının şekillendirilmesi amacıyla ve emek piyasasının özel ihtiyaçlarına yönelik öğrenim programlarının daha dar yöneltimi ile beraber derin, sağlam temelli bilgi sağlamaktadır. Üçüncü derece: Asgari eğitim süresi yüksek lisans derecesinden sonra 3 yıldır. Mezunlar Doktor öğrenim bilim derecesine sahip olurlar. Eğitim, bilim programları üzerinde gerçekleştirilir. Bulgar Yüksek öğreniminde, mevzuatlar tarafından belirlenen bir eğitim ihtisas derecesi daha mevcuttur: Uzman Eğitim süresi 3 yıl olan bu derece mesleki yüksek eğitimin elde edilmesi için en kısa süreli derecedir. Mevzuatlara göre uygulama öğrenimine yönelik belirlenen bu eğitim derecesi Yüksek okulların bünyesinde yer alan ya da kendileri tek başına yüksek okul olan Kolejlerde elde edilir. Uzman derecesi yüksek tahsilli mezuniyet ve daha yüksek derecede öğrenime devam edilmesini ya da emek piyasasına katılımı sağlamaktadır. Bu ihtisasın mezun öğrencilerinin büyük bir bölümü eğitimine lisans programlarında devam etmektedir. Bulgar Yüksek öğrenimi AB standartlarına olan uygunluğu hızlandırma sürecinde 2004 yılında Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen önemli adımlar şunlardır: Avrupa diplom ekinde bölünmez parçası olan yüksek okullar tarafından verilen ana belgelerin içeriklerine yönelik devlet talepleri Yönergesi. Uluslararası açıdan eğitim ve mesleki ihtisas belgelerinin (diploma, derece, sertifika) adilce kabul edilmesinin şeffaflığını arttırmak, yeterli ve tarafsız veriler sağlanması konusunda yardımcı olmak ekin amacıdır. Eke bağlı olan orijinal belgenin sahibi tarafından 10

11 başarıyla tamamlanan eğitimin özelliği, seviyesi, içeriği ve statüsü konusundaki tarifi taşımaktadır Milli Eğitim Bakanlığın ECTS sistemine uygunluk gösteren yüksek okullarda biriktirme ve kredi transferleri sisteminin uygulanması konusunda 21 no lu Yönergesi. Eksiksiz üniversite öğrencilerinin istihdamına dayalı kredi sistemi yüksek tahsil eğitim ihtisas derecesinin elde edilmesi konusunda ayrı eğitim periyotlarının karşılıklı kabul edilmesi bazında öğrencilere öğrenim programları, öğrenim ve hazırlık şekilleri ve hareketlilik olanakları sağlanmakradır. Bu sistem modüller bazında eğitimin zamanının ve periyotlarının bireysel olarak seçiminin yapılmasına ve kredinin bir yüksek okuldan başka bir yüksek okula veya bir sistemden başka sisteme aktarılmasına imkan tanımaktadır. Öğrenciye verilen öğrenim kredileri, öğrencinin yüksek okulu tarafından çıkarılan ana belgelere zorunlu olarak kaydedilir ve akademik raporda ve Avrupa diploma ekinde alınan notlar ile beraber ECTS derece cetveline uygunluğu kaydedilir. Öğrenimin kalitesini garantilemek amacıyla uzaktan öğrenimin organize edilmesi koşullarını ve taleplerini mevzuat açısından düzenleyen yüksek okullarda uzaktan öğrenimin organize edilmesi için devlet talepleri konusundaki Yönerge. Uzaktan öğrenim öğretim planının içeriği; ilgili program için talep edilen kredi sayısı, bitirilen eğitim ihtisas ve mesleki ihtisas derecesini gösteren diploma açısından örgün öğrenime eşdeğerdir ve yalnız Yüksek Öğrenim Yasası nizamına uygun kurulan, ilgili program akreditasyonuna sahip olan üniversiteler tarafından organize edilebilir. Uzaktan öğrenim iş yerinden ayrılmadan eğitimi ve ihtisası arttırmak için imkanlar tanımaktadır ve yönergede özel bir metin ile özel eğitim ihtiyaçları olan kişilere yönelik öğrenim programlar hazırlanması teşvik eder. Bulgar Yüksek okulları Avrupa ve Dünya çapında rekabet gücünü arttırmak açısından müşterek öğrenim programları hazırlamak için AB ülkeleri üniversiteleriyle ilişkilerini geliştirmektedirler. Avrupa da öğrenim süreçleri birleştirmek ve mesleki ihtisaslar vasıtasıyla Avrupa emek piyasasına erişimi sağlamak amacıyla bazı Yüksek okullarda eğitim AB ülkelerinin dillerinde yapılmaktadır yılları arasında hükümetler arası karşılıklı öğrenci değişimi programlarının uygulanmasından kazanılan deneyim esas alınarak Milli Eğitim Bakanlığı öğrenim hakkı kazanmak için düzenlenen yarışmalara katılan ve yabancı ülkelere ihtisas yapmak üzere giden öğrencilere, doktora ve ihtisas yapan öğretmenlere ve bilim adamlarına yardımcı olmak üzere bir sistem kurdu yılında Yüksek Eğitim Yasası vasıtasıyla Bakanlar Kuruluna bağlı bağımsız Ulusal Değerlendirme ve Akreditasyon Acentesi (HAOA) 11

12 kuruldu. Acente, Bulgaristan ın Bolonya sürecine katılımıyla Avrupa Yüksek Öğrenim alanının kurulması ile ilgili ve yüksek öğrenimi değerlendirmeye ilişkin Avrupa acentelerinin değerlendirme ve akreditasyon kriterlerinin standartizasyonuna yönelik çalışmalarla ilgili bütün insiyatiflere katılmaktadır yılında yapılan Yüksek Öğrenim Yasası ndaki değişiklikler nedeniyle Ulusal Değerlendirme ve Akreditasyon Acentesi tarafından sağlanan kurumsal akreditasyon sonrası gözetim vasıtasıyla öğrenimin kalitesini arttırmayı sağlamaktadır döneminde yüksek okullar, öğrencilerinin görüşlerini dikkate almış ve Ulusal değrlendirme ve akreditasyon acentesi kriterlerinin bir parçası olan öğremin kalitesini değerlendirmek ve arttırmak ve görevli öğretmenler ve personel konusunda dahili üniversite sistemlerini geliştirmişlerdir. Bu sistemlerin bir bölümü ISO 9001:2000 sertifikası sahibidir. Yüksek okulların yapısı Yüksek Öğrenim Yasası tarafından tayin edilmiştir. Özel yüksek okullara yasada bulunan düzenden farklı organizasyonları kullanmaları için hak verilmiştir. Yüksek Öğrenim Yasası tarafından sağlanan Bulgar yüksek okullarının özerkliği, AB üyesi ülkelere göre daha fazladır. Ayrıca bu özerklik kişisel ihtiyaçlara ve emek piyasası gereksinimlerine uygun olmak üzere yüksek okullara dereceli öğrenim ve yüksek lisans sonrası ihtisası arttırmak için azami program çeşitliliği olanakları sağlamaktadır. Yüksek okullara uzaktan eğitimi organize etme olanaklarının sağlanması, kurumsal ağın ve yeni öğrenim modellerinin geliştirilmesi vasıtasıyla yüksek öğrenime erişim geliştirilmiştir yılında dezavantajlı insanlara yüksek öğrenime erişimi sağlamak amacıyla Bulgaristan Parlamentosu öğrenciler ve doktora yapanlara yönelik bir yasa kabul etti. Yüksek okulların özerkliği sayesinde ülkedeki kurumlarla yabancı yüksek öğrenim kurumlarının partnerlik ilişkileri kurmalarına ortam sağlamaktadır yılında Güneydoğu Avrupa İstikrar Paktı, bir proje kapsamında Ruse Üniversitesi, Gürgevo Romen Bulgar Ekonomik Üniversite Koleji, Bükreş Ekonomi Akademisi, Almanya Bon Üniversitesi ne bağlı AB Entegrasyon Merkezi, Chemnits Teknoloji Üniversitesi, Frankfurt Viadriva Avrupa Üniversitesi ile birlikte Bulgar Romen Uluslararası Avrupa Üniversite Merkezi kuruldu. Uzun vadeli, başarılı işbirliklerinin diğer örnekleri şunlardır: Sofya Teknik Üniversitesi ve Almanya Karlsruhe Üniversiteleri, Braunschvaig Teknik Üniversitesi (1990 yılından itibaren) ve AUF Frankofon Üniversiteler Birliği (1993 yılından itibaren), Sofya Kimya Teknolojiler Üniversitesi ve (1991 yılından itibaren) Hamburg Teknik Üniversitesi, (1992 yılından itibaren) AUF aralarında, Sofya Mimarlık, İnşaat ve Jeodezi Üniversitesi ve Viyana Teknik Üniversitesi. Ayrıca özel yüksek okullarından büyük bir bölümü uluslararası katılımla kuruldular. 12

13 Üniversiteler ve Bilim Araştırmacılık Enstitüleri arasındaki ilişkiler, öncelikle ders verme vasıtasıyla bilgi alışverişi ve üniversite öğrencilerinin araştırmacılık çalışmalarına katılımıyla sağlanmaktadır. İşletmelerde yapılan uygulama dersleri ve staj programlarının koşulları yasal olarak düzenlenmiştir. Fakat, genel olarak uygulama dersleri hala yüksek öğrenim sisteminin zayıf tarafıdır yılından itibaren Ekonomi Bakanlığı, ABD Büyükelçiliği ve çeşitli iş kuruluşlarının desteği ile staj eğitimi ve kariyer gelişimi sağlamak üzere, her yıl işverenlerle yüksek okullar arasında ilişkilerin kurulabilmesi için kampanyalar yapıyor. Bolonya süreci dahilinde olmaması nedeniyle kolejlerin verdiği eğitimin statüsünde yasal değişiklikler yapılacaktır. Bunun yanı sıra Bulgar Yüksek Okullarının sayısının optimal hale getirilmesi gerekmektedir. Burada akla bir soru takılıyor: Bunu en mantıklı şekilde nasıl yapalım? Burada idari yöntemler asla kullanılmamalı. Ülkede nispeten az öğrencisi olan yüksek okullarımızın sayılarıfazladır. Bu tür üniversitelerin profili, önce büyük üniversitelere bağlanmalarını ve ondan sonra bu büyük üniversitelerle bütünleşmelerine imkan tanımaktadır. Bu gelişmenin, yüksek öğrenim almış uzmanları istihdam eden kuruluşların, iş sektörünün ortak çabalarının ve Akreditasyon ve Değerlendirme Ulusal Acentesi nin görüş ve gözlemlerinin bir sonuca vardırılmadan gerçekleşmesi mümkün değildir. Şu anda yüksek okulların kaynaklarının bölüştürme mekanizmalarının iyileştirilmesi doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır. Akreditasyon sonuçları dikkate alınıyor; Öğrenci adaylarının istekleri araştırılıyor; Eğitimin bedeli ve emek piyasası analiz ediliyor; Kaynakların sarfedilmesi konusunda rapor verme kuralları yapılıyor, eğitim ve bilim çalışmaları için kurallar hazırlanıyor. Eğitim kurumlarının artması, yüksek öğrenimin gelişimi, çeşitli hareketlilik şemalarının yaygınlaşması ve bir ihtisasın akademiksel amaçlı kabul edilmesi ve ihtisasa götüren yolda öğrenim programlarının yeri, süresi, içeriği ve değerlendirmesi konusunda eksiksiz bilgiler talep edilmektedir. Çok sayıda ihtisas belgelerinde yeterli bilgi verilmemektedir ve bu belgeler şeffaf değildirler. Bu bakımdan işe başlamak amacıyla elde edilen ihtisas hakkında uluslararası kabul edilen bilgileri mevcut olan belgelerle çalışmak gerekiyor. Bu tür bilgileri, yürürlüğe geçen Avrupa diplom eki nde en önemli madde olan yüksek okullar tarafından verilen esas belgelerinin içeriklerine yönelik devlet talepleri yönergesidir. ЕСTS nin ithal edilmesi ile yabancı ülkelerde yapılan öğrenim periyotları ve yüksek tahsilde nihai ihtisasların kabulü konusunda imkanlar tanıyor. Yüksek okullarda uzaktan eğitimin organize edilmesi mevzuatlarda düzenlenmiştir. Yüksek Öğrenim Yasası son değişiklikleri ile Bulgar Yüksek 13

14 Okulları tarafından verilen ihtisasların şeffaflığı konusunda son engellerin kaldırılması için temeller atıldı. Aynı zamanda değerlendirme ve akreditasyon yapan AB nin önde gelen yüksek okulları ve birlikleri tarafından yapılan kıyaslama, değerlendirme ve belgelendirme vasıtasıyla çeşitli eğitimsel ihtisas seviyelerinde öğrenim gören uzmanların kalitesinin arttırılması açısından Ulusal Değerlendirme ve Akreditasyon Acentesi faaliyetlerin içeriğini değiştirdi. Kopenhag ve Bolonya süreçleri çerçevesinde yapılan insiyatifler bağlamında mesleki ve yüksek öğrenimde kredi transferleri konusunda birleşik sistemin ECVET hazırlıkları yapması beklenmektedir. Bu bağlamda en yakın zamanda beklenen değişiklikler konusunda Bulgar öğrenim kurumlarını bilgilendirmek gerekiyor. Hareketliliğinin kalitesinin arttırılması ve sanal hareketlilik gelişimi için üzerinde anlaşılmış organizasyonlar çerçevesinde önlemlerin gelişimi açısından, yaşlılara verilen eğitiminde kilit bilgi ve beceri elde edilmesi öğrenimin gelişmesine, yabancı dil eğitiminde ve yabancı dil mesleki bilgiler konusunda veriminin artmasına, PHARE, LEONARDO, SOKRAT, MİNERVA v.s. programlarında gerçekleştirilen proje sonuçlarının kullanımı, yayılması ve çarpan etkisine, öğrenim ve mesleki ihtisas sertifikalarının hareketliliği ve şeffaflığı konusuna EUROPASS, AB tanıtımını yapılmasına büyük önem veriyor. Yüksek öğrenim konusunda öğrencilere daha geniş bir serbesti hazırlık ve serbest düşünce ve sorunların çözümü ve karar alma sırasında analitik bir yaklaşım imkanı tanımak amacıyla konferanslara dayalı ders verme örgün sisteminin geliştirilmesi gerekiyor. Bu yüzden AB ana dillerinde yayınlanmış olan dahili güncel ders kitaplarının sağlanması konusunda zorluklar mevcuttur. Yakında Eğitim branşının bilgilendirme sisteminin bölünmez bir parçası olan yüksek öğrenim yönetimi için bilgilendirme sistemi kurulacak. Bu çalışma, yüksek öğrenim sistemi yönetiminin etkililiğini arttıracak ve ulusal istatistik kurumuna ihtiyaç duyduğu bilgileri sağlayacak. AB yüksek okulları ile yapılan öğrenci ve öğretmen değişimi sırasında bütün bilgileri kapsaması tasarlanan AB yüksek öğrenim ağlarıyla bağlantısı olan Ulusal akademik iletişim ağsı kurulacak. Avrupa ortak öğrenim alanının kurulması, ihtiyaçlara ve taleplere karşılık teknik üniversiteler, mevcut Bulgar üniversitelerinin gayretleri, yeni etkileyici ve integral programlar, sanal fakülteler, sanal bilimsel - araştırma laboratuarları, elektronik ve uzaktan eğitim merkezleri, kariyer gelişimi merkezlerinin açılması doğrultusunda olacaktır. Bulgar Sanal Üniversitesi kurulmuştur. Bulgar sanal üniversitesi nin mevcut durumu ve perspektifler 2002 yılında Avrupa Komisyonunun Elektronik Öğrenim inisiyatifine karşılık Bulgaristan da sanal öğrenim alanı kurulması için Ulusal Program başlatıldı. Program genellikle Ulaştırma ve İletişim ve Milli Eğitim Bakanlıkları 14

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik Kar yer GELİŞEN İNSAN KAYNAKLARI GUNDEM GÜNDEM Her İşsize Bir Danışman Türkiye de İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Malatya dan Fransa ya Uzanan Bir Başarı Öyküsü İnşa Edilen Yapıların Kalitesi Sosyal

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017 MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmesini

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 *

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Çeviren: ** SIGMA PROGRAMI Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Yönetişim ve Yönetimin İyileştirilmesinin Desteklenmesi (SIGMA

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu. Yükseköğretim Kurulu. Haziran 2010, Ankara

Yükseköğretim Kurulu. Yükseköğretim Kurulu. Haziran 2010, Ankara I Haziran 2010, Ankara II III Editör Yrd. Doç Dr. Armağan Erdoğan Hazırlayanlar Katkıda Bulunanlar Ayça Turan Muharrem Kaplan Derya Barlak Ercan Laçin Pırıl Akın Canan Ünvan Esin Sağlam Seçil Aslan Prof.

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes İçin Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi I. Ara Rapor. (Mayıs 2002)

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes İçin Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi I. Ara Rapor. (Mayıs 2002) T.C. BAŞBAKANLIK Herkes İçin Bilgi Toplumu etürkiye Girişimi I. Ara Rapor (Mayıs 2002) 2 Sunuş Bilindiği üzere, Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı nın bilim ve

Detaylı

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim Fikret Toksöz Sunus Türkiye Belediyeler Birliği ülkemizdeki bütün belediyelerin doğal üye olduğu, kamu tüzel kişiliğine sahip ulusal düzeyde kurulan tek yerel

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

AB Nedir? Pascal Fontaine

AB Nedir? Pascal Fontaine AB Nedir? Pascal Fontaine Bu kitapçığı ve AB hakkında diğer kısa açıklamaları elektronik olarak ec.europa.eu/publications/adresinde bulabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü Yayınlar

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında Genel Müdür ün Mesajı Yapı Kredi ve Bankacılık Sektörü Yapı Kredi ve Kurumsal Yönetim Yapı Kredi ve Sürdürülebilirlik Çalışanlarımız Müşterilerimiz

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ 5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ Ulusal kalkınmanın, çeşitli toplum kesimleri ve bölgeler arasında dengeli bir işbölümü ile gerçekleştirilmesi

Detaylı

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ HÜKÜMET PROGRAMI 30 EYLÜL 2006 Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Kıbrıs Türk Halkı 24 Nisan 2004'te gerçekleşen Referandum'da

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR BÖLÜM 2 STANDARDİZASYON STANDARDİZASYONUN MAHİYETİ VE ÖNEMİ İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana karışıklıktan kurtulma ve belirli bir düzen tesis etme gayreti içerisinde olmuştur. Bu düzenleme sürecinin

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 2011 www.tcmb.gov.tr iletisimbilgi@tcmb.gov.tr Bu yayın, iletisimbilgi@tcmb.gov.tr adresine elektronik posta göndermeniz halinde adresinize ücretsiz olarak

Detaylı

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Fon Yaratma. Ve AB Fonlarına Erişim

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Fon Yaratma. Ve AB Fonlarına Erişim Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır Fon Yaratma Ve AB Fonlarına Erişim Bu yayın Avrupa Birliği nin desteği ile hazırlanmıştır. Yayın içeriğinin tüm sorumluluğu yalnızca TACSO ya aittir

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Ofisi - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2007 Birinci baskı 2007 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 1 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 2 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI Yıldız Ecevit Şubat 2010 Hazırlayan: Yıldız Ecevit Tasarım: TORNA Tasarım (www.tornatasarim.com)

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

İzmir Kümelenme Stratejisi

İzmir Kümelenme Stratejisi 2 İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018 Bu Strateji Belgesi, İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Zobu Danışmanlık uzmanları M. Hakan ZOBU ve Fevzi DOĞU tarafından hazırlanan

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2008 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı Şirketimiz, kurumsal yönetimin bütün

Detaylı

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız,

Detaylı