T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018"

Transkript

1

2 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI NİSAN-2013

3 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında 2013/ sayılı kararı; Senato nun tarihli toplantısında 2013/ sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT

4 Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.

5

6 Stratejik planlama, günümüzde kurumların yönetiminde en önemli öğelerden biridir. Planlama, gelecekte yapılacak işleri belli bir düzen dahilinde ele alma anlamına gelirken bu kelimeyi niteleyen stratejik ise birden fazla öğenin, kurumu doğrudan etkileyebilecek gelişmeleri de hesaba katarak planlanması demektir. Üniversite gibi çok farklı birimlerden oluşan, sadece eğitim-öğretim değil, aynı zamanda araştırma yapan ve hizmet sunan bir kurumda stratejik planlama hayati olduğu kadar karmaşık bir süreçtir. Stratejik plan yapmanın en önemli faydası hedefler koyma, kaynakları hedeflere ulaşmak amacıyla seferber etme ve süreç sonunda gelinen noktayı görebilme imkanını vermesidir. Stratejik plan üniversite içindeki farklı yapıların sahip oldukları kaynakların düzenlenmesine, kaynakların doğru yerde ve yönde kullanılmasına yardım eder. Kuruluşunun 20 nci yılını geride bırakan üniversitemiz 9 Fakültesi, 4 Enstitüsü, 7 Yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuarı, 14 Meslek Yüksekokulu, ve 11 Araştırma Merkeziyle bölgenin en dinamik ve önemli kurumlarından biridir. Üniversitenin sahip olduğu kaynaklar, hitap ettiği kitle, sosyal ve psikolojik etki söz konusu edildiğinde üniversitemiz, bölgede ve ülkede önemli bir yere sahiptir. v

7 Elinizdeki dönemini kapsayan stratejik plan fiziki altyapı sorunlarını uzun bir süreliğine çözmeyi, istihdama dönük bir program izlemeyi, üniversite sanayi işbirliğini güçlendirmeyi, modern ve insan merkezli bir gelişme ve değişmeyi öngörmektedir. Bunlar arasında derslik ihtiyacının karşılanması, uzaktan öğretim programlarının daha yaygın ve aktif hale getirilmesi, araştırma imkanlarının güçlendirilmesi, bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak birimlerin ve hizmetlerin çoğaltılarak zenginleştirilmesi sayılabilir. Stratejik plan hazırlanırken akademik ve idari personelimiz ile süreçte etkili olabilecek tüm paydaşların düşünceleri, endişeleri, kaygıları ve öngörüleri dikkate alındı. Bu plan bir anlamda kendimize bir hedef koyma ve sürecin sonunda nerede olduğumuzu görme işlemidir. Yapılanların üniversitemiz, bölgemiz ve ülkemiz için faydalar ve güzellikler getirmesi dileklerimle. Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Rektör vi

8 İÇİNDEKİLER 1. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ GENEL BİLGİLER Tarihçe Örgütlenme Fiziki Durum DURUM ANALİZİ Eğitim ve Öğretim Araştırma Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Mali Kaynaklar Sağlık Hizmetleri Paydaşlar GZFT Analizi STRATEJİK PLAN Misyon Vizyon Temel Değerler Stratejik Amaçlar ve Hedefler PERFORMANS GÖSTERGELERİ MALİYETLENDİRME İZLEME VE DEĞERLENDİRME. 71 vii

9 viii

10 TABLOLAR Tablo 2.1. Kapalı Alanların Dağılımı.. 16 Tablo 2.2. Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı Tablo 2.3. Taşınmazların Dağılımı.. 16 Tablo 2.4. Eğitim Alanları Tablo 3.1. Öğrenci Sayıları. 18 Tablo 3.2. Yıllara Göre Öğrenci Sayıları 24 Tablo 3.3. Mezun Sayısı Tablo 3.4. Yayınlar İle İlgili Faaliyet Bilgileri Tablo 3.5. Bilimsel Araştırma Projeleri.. 26 Tablo 3.6. Donanıma İlişkin Mevcut Kaynaklar 26 Tablo 3.7. Kütüphane Kaynakları.. 27 Tablo 3.8. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 27 Tablo 3.9. Akademik Personel Dolu Kadro Dağılımı. 28 Tablo İdari Personelin Hizmet Sınıfına Göre Dolu Kadro Dağılımı 28 Tablo Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Harcama 28 Tablo Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Harcama. 29 Tablo Bütçe Gelirleri 29 Tablo Yılları Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Tutarları 29 Tablo Sağlık Hizmetleri Tablo Paydaşlar Tablosu.. 32 Tablo Paydaş Etki/Önem Matrisi. 33 Tablo Dönemi Tahmini Maliyet Tablosu.. 68 Tablo 6.2. Kaynak Tablosu. 70 ŞEMALAR Şema 2.1. Akademik Birimler Organizasyon Şeması. 14 Şema 2.2. İdari Birimler Organizasyon Şeması.. 15 EKLER Ek 1. Gerçekleşmeleri İzleme Formu (Ek 2). 75 Ek 2. İnceleme ve Değerlendirme Formu (Ek 3) Ek 3. Hedefi İzleme ve Değerlendirme Formu (Ek 4). 79 Ek 4. Sonuçları Formu (Ek 5) 81 ix

11 x

12 1. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile Kamu İdarelerinde stratejik planlama süreci başlamış, üniversitemizin dönemini kapsayan, misyon ve vizyonunu ifade eden, temel değerlerini belirleyen, amaçlarını, hedeflerini ve stratejilerini ortaya koyan stratejik planı rektörlük makamının tarihli ve 832 sayılı oluru ile yürürlüğe girmişti. Yürürlükte olan stratejik plan 2013 yılı itibarıyla sona ereceğinden, dönemini kapsayan yeni stratejik planın hazırlanması gerekmektedir. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in 13 üncü maddesinde Kamu idareleri stratejik planlarını değerlendirilmek üzere stratejik planın kapsadığı dönemin ilk yılından önceki yılın Ocak ayında Kalkınma Bakanlığı na gönderir. denilmektedir. Üniversitemizin dönemi yeni stratejik planı çalışmaları, rektörlük makamının tarihli ve 632 sayılı oluru ile başlamıştır. Stratejik planlama süreci hazırlığı tamamlandıktan sonra stratejik amaçlar belirlenerek, birim stratejik planların hazırlanması için tarihli ve 1167 sayılı iç genelge (2012/1) ile tüm akademik ve idari birimlere duyurulmuştur. Çalışmaları yürütmek üzere başkanlığını Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nın bağlı olduğu Rektör Yardımcısının, sekreterliğini ve koordinatörlüğünü ise Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nın yaptığı tarihli ve 1170 sayılı iç genelge (2012/2) ile kurulmuş, stratejik planlama dönemine ilişkin faaliyetleri ve zaman çizelgesini içeren hazırlık programı oluşturulmuştur. Bu süreçte dışarıdan eğitim ve danışmanlık hizmeti alınmamış, gerekli masraflar ile beşeri ve teknik kaynaklar üniversitemiz imkanları ile karşılanmıştır. Üniversitemizin stratejik planının hazırlanması amacıyla öncelikle tüm idari ve akademik birimlerden kendi stratejik planlarını oluşturmaları talep edilmiştir. Stratejik Plan Hazırlama Komisyonunda yer alan üyelerin koordinatörlüğünde birimlerin stratejik planları incelenmiş ve bu planlar ile üniversitenin amaçları doğrultusunda stratejik plan taslağı hazırlanmıştır. Taslak stratejik plana Yönetim Kurulu ve Senatoda görüşülerek son hali verilmiştir. 1

13 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA TAKVİMİ 23 Mayıs 2012 Stratejik Plan Çalışmalarının Başlaması İçin Makam Onayı 23 Mayıs-16 Ekim 2012 Stratejik Plan Hazırlık Çalışmalarının Yapılması 17 Ekim 2012 Stratejik Plan Çalışmalarının İç Genelge İle Duyurulması Oluşturulması Birim Stratejik Plan Çalışma Komisyonları Oluşturulması Açılış Toplantısı 31 Ekim 2012 Stratejik Plan Hazırlık Programının Hazırlanması 12 Kasım 2012 Birim Stratejik Planlarının Hazırlanması 19 Kasım-21 Aralık 2012 Tarafından Birim Stratejik Planların Değerlendirilmesi 24 Aralık Mart Taslak Stratejik Planın Oluşturulması 15 Mart Stratejik Planın Yönetim Kurulu Tarafından Onaylanması 29 Mart Stratejik Planın Senato Tarafından Onaylanması 2

14 STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KOMİSYONU Stratejik plan çalışmalarını yürütmek için oluşturulan Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu, akademik ve idari birim stratejik planlarını inceleyerek üniversitemiz stratejik planını oluşturmuştur. Üniversitemiz nda görev alanlar aşağıda belirtilmiştir. Prof. Dr. Kenan KARA Prof. Dr. Yaşar KARADAĞ Prof. Dr. Ali AÇIKEL Doç. Dr. Ahmet EYİBİLEN Doç. Dr. Özlem AKPINAR Doç. Dr. Recep KOÇAK Doç. Dr. Naim ÇAĞMAN Doç. Dr. Hüseyin ÖZYURT Doç. Dr. Cumhur ERDEM Doç. Dr. Murat SAYILI Doç. Dr. Zülfikar AKDOĞAN Doç. Dr. Nail YILDIRIM Yrd. Doç. Dr. Ömer KURTBAĞ Yrd. Doç. Dr. Şahin SÖZEN Yrd. Doç. Dr. Sema POLATÇI Yrd. Doç. Dr. M. Said DÖVEN Yrd. Doç. Dr. Döndü BATKIN Yrd. Doç. Dr. Mustafa DEMİRCİ Mustafa KAPLAN Ertuğrul EĞRİ Havva ERDOĞAN Soner PELİT Namık GÖKARSLAN Nazmi DİNÇER Emine YILDIZ Erdal ŞAHİN Rektör Yardımcısı (Komisyon Başkanı) Kalite Koordinatörü Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Mühendislik ve Doğa Bilim. Fakültesi Dekan Yrd. Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürü Fen Bilimleri Enstitü Müdürü Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Mrk. Md. Genel Sekreter Vekili Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Tokat Meslek Yüksekokulu Müdürü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Tokat Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Koordinatörü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilgisayar Mühendisi Strateji Geliştirme Daire Başkanı SGDB Stratejik Yönetim ve Planlama Md. Sorumlusu SGDB İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Md. Sorumlusu Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Şube Müd.V. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı 3

15 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRMESİ Yürürlükteki dönemi stratejik planında 12 stratejik amaç 47 stratejik hedef öngörülmüştür. Stratejik planın uygulanmış olan 2009, 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ilişkin stratejik amaç bazında gerçekleşme düzeyi ile başarı ve başarısızlık nedenlerini içeren değerlendirme aşağıda sunulmuştur. Stratejik Amaç 1: Eğitim öğretimin etkinliğini artırmak (2013 yılı sonuna kadar) Stratejik Hedef 1.1: Nitelikli öğrencilerin üniversitemizi tercih etmelerini temin etmek, Stratejik Hedef 1.2: Eğitim ve öğretim için gerekli fiziki ve teknolojik alt yapıyı geliştirmek, Stratejik Hedef 1.3: Öğretim üyelerinin kendilerini geliştirmeleri için gerekli teknik, mali ve idari imkanları sağlamak, Stratejik Hedef 1.4: Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programları açmak, Stratejik Hedef 1.5: Öğretim elemanlarının nicelik ve nitelik olarak artırılması, Stratejik Hedef 1.6: Ön lisans ve lisans eğitimlerini teorik eğitimin ötesine geçirerek pratiğe dönük uygulamalarla (staj, teknik geziler vb.) desteklemek, Stratejik Hedef 1.7: Akreditasyon için gerekli çalışmaları yapmak ve ders programlarının ve içeriklerinin güncellenmesini sağlamak, Stratejik Hedef 1.8: Socrates ve Erasmus çerçevesinde öğrenci ve öğretim üyesi değişimini sağlamak. Yukarıdaki hedeflere ulaşılmıştır. Stratejik Amaç 2: Bilimsel etkinliği artırmak (2013 yılı sonuna kadar) Stratejik Hedef 2.1: Araştırma projelerine dayalı indeksli yayın sayısını artırmak, Stratejik Hedef 2.2: Öğretim elemanlarının yurt içi ve yurt dışı kongre/sempozyum vb. katılımı için gerekli olan desteği sağlamak, Stratejik Hedef 2.3: Ulusal ve uluslararası kongrelere ev sahipliği yapmak, Stratejik Hedef 2.4: Öğretim elemanlarının yürüttüğü proje sayısının artırılması, Stratejik Hedef 2.5: Uluslararası işbirliğini artırmak. Yukarıdaki hedeflere ulaşılmıştır. 4

16 Stratejik Amaç 3: Araştırma için gerekli fiziki ve teknik alt yapıyı geliştirmek (2013 yılı sonuna kadar) Stratejik Hedef 3.1: Yeni araştırma alanları için özel laboratuvarların kurulması ve laboratuvarlar için gerekli cihazların alınması, Hedefe ulaşılmıştır. Stratejik Hedef 3.2: Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliğinin kurulması Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği yerine Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur. Ziraat Fakültesine bağlı tüm araştırma ve uygulama alanları araştırma merkezine aktarılmıştır. Stratejik Amaç 4: Üniversite-paydaş işbirliğini geliştirmek (2013 yılı sonuna kadar) Stratejik Hedef 4.1: Kelkit Havzası Araştırmalar Merkezinin, Kelkit havzası bölgesinde yerel yönetimler ve özel sektör işletmeleri ile kuruluş amacına yönelik işbirliğini geliştirmesi, Hedefe ulaşılamamıştır. Merkezin faaliyetlerinin değerlendirilmesi sonucunda kapatılması kararlaştırılmıştır. Yükseköğretim Yürütme Kurulu nun tarihli toplantısında 2547 sayılı Kanun un 2880 sayılı Kanun la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kapatılması uygun görülmüştür. Stratejik Hedef 4.2: Kamu kurum ve kuruluşları, işletmeler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, eğitim ve araştırma merkezleri, yerel yönetimler ile işbirliği içinde olmak, Hedefe ulaşılmıştır Stratejik Hedef 4.3: Kent ve bölge düzeyinde ekonomik, sosyal ve siyasal sorunları çalışmalara(lisansüstü tezler, sempozyumlar ve makaleler)konu edinmek. Hedefe ulaşılmıştır. Stratejik Amaç 5: Üniversitenin tanınırlığını artırmak (2013 yılı sonuna kadar) Stratejik Hedef 5.1: Bölgedeki başarılı liselerde ve dershanelerde üniversiteyi tanıtıcı etkinliklerde bulunmak, 5

17 Stratejik Hedef 5.2: Ulusal/yerel medyada yer alan ilgili programlara üniversite olarak katılmak ya da düzenlemek. Yukarıdaki hedeflere ulaşılmıştır. Stratejik Amaç 6: Akademik ve idari personel için performans sistemi oluşturmak (2013 yılı sonuna kadar) Stratejik Hedef 6.1: ölçülerini belirlemek. Çalışma grubu oluşturulmuş ve çalışmalar devam etmektedir. Stratejik Amaç 7: Mezunlarımız ile sürekli iletişim sağlanması (2013 yılı sonuna kadar) Stratejik Hedef 7.1: Mezunlarımız ile iletişim için web sayfasının tasarlanması ve güncel tutulması. Mezunlarla ilgili birim oluşturulmuş olup süreç devam etmektedir. Stratejik Amaç 8: Üst yapı imalatlarının bitirilmesi Stratejik Hedef 8.1: Açık ve kapalı spor tesisleri inşaatı kapsamında yaptırılacak olan futbol sahası, atletizm pisti ve tribün binasının 2009 yılında bitirilmesi, Hedefe ulaşılmıştır. Stratejik Hedef 8.2: Şehir yerleşkesi sağlık kampüsünde araştırma ve uygulama merkezi binasının 2009 yılında bitirilmesi, Hedefe ulaşılmıştır. Stratejik Hedef 8.3: Şehir yerleşkesinde Tıp Fakültesi Morfoloji binası ile Eğitim Fakültesi idari binasının 2010 yılında bitirilmesi, Hedefe ulaşılmıştır.(eğitim Fakültesi idari bina projesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi binası olarak değerlendirilmiştir.) Stratejik Hedef 8.4: Reşadiye Meslek Yüksekokulu eğitim binasının 2010 yılında bitirilmesi, Yatırım programına alınmadığı için hedefe ulaşılamamıştır. Stratejik Hedef 8.5: Almus Meslek Yüksekokulu eğitim binasının 2010 yılında bitirilmesi, Hedefe ulaşılmıştır. Stratejik Hedef 8.6: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu için kapalı yüzme havuzunun 2010 yılında bitirilmesi, 6

18 Yatırıma 2012 yılında başlanmıştır yılında tamamlanması planlanmıştır. Hedef gerçekleşmektedir. Stratejik Hedef 8.7: Şehir yerleşkesi sağlık kampüsünde yapılan hastane binasının iç donanımının (tıbbi cihaz, makine ve mefruşat) 2011yılında, poliklinik hizmetlerini karşılamak üzere 3. blok ilavesinin 2013 yılında bitirilmesi, Hastane binasının iç donanım hedefine ulaşılmıştır. Poliklinik binası 3.blok ilavesi yatırımı devam etmektedir yılında inşaatının, 2016 yılında makine-teçhizatının tamamlanması planlanmıştır. Stratejik Hedef 8.8: Ziraat Fakültesi için ek eğitim binasının 2011 yılında bitirilmesi, Ortak derslik projesi olarak yatırım devam etmektedir tarihinde bitecektir. Hedefe ulaşılmıştır. Stratejik Hedef 8.9: Şehir yerleşkesi sağlık kampüsünde Tokat Sağlık Yüksekokulu ve Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu eğitim binalarının 2012 yılında bitirilmesi, Yatırım programına alınmadığı için hedefe ulaşılamamıştır. Stratejik Hedef 8.10: Artova Meslek Yüksekokulu eğitim binasının 2013 yılında bitirilmesi, Yatırım programına alınmadığı için hedefe ulaşılamamıştır. Stratejik Hedef 8.11: Üniversite birim ve binalarının gerekli bakım ve onarım işlerinin Büyük Onarım İşi kapsamına alınarak 2013 yılına kadar bitirilmesi. Hedefe ulaşılmıştır. Stratejik Amaç 9: Yapılan ve yapılması planlanan tüm idari, eğitim ve araştırma binalarına gerekli olan alt yapı hizmetlerinin en son teknoloji kullanılarak aksaklıklara sebep olmayacak şekilde yapılması ve işletilmesi Stratejik Hedef 9.1: Şehir yerleşkesinde yapılan hastane binası için ısı merkezi binasının 2010 yılında bitmesi, Hedefe ulaşılmıştır. Stratejik Hedef 9.2: Şehir yerleşkesinde yapılan hastane binası için ısı, temiz su, elektrik ve telefon galeri hattı ve çevre tanzimi işinin 2011 yılında bitmesi, Hedefe ulaşılmıştır. 7

19 Stratejik Hedef 9.3: Tıp Fakültesi Morfoloji binası ve Eğitim Fakültesi idari binasına ait ısı, temiz su, elektrik, telefon galeri hattı, yol, kaldırım işleri ile tanziminin 2011 yılında bitirilmesi, Hedefe ulaşılmıştır. Stratejik Hedef 9.4: Isı, temiz su, elektrik, telefon galeri hattı, kanalizasyon hattı, yol, kaldırım işleri ile çevre tanziminin; Kapalı yüzme havuzu, Reşadiye Meslek Yüksekokulu, Tokat Sağlık Yüksekokulu binası için 2012 yılında bitirilmesi, Yatırım programına alınmadığı için hedefe ulaşılamamıştır. Stratejik Hedef 9.5: Açık spor tesisleri ile sosyal tesislere kampüs alt yapı ikmal inşaatı kapsamında ısı, temiz su, elektrik ve telefon galeri hattı gibi alt yapı işleri ile yol ve kaldırım hizmetlerinin 2013 yılında bitirilmesi. Hedefe ulaşılmıştır. Stratejik Amaç 10: Bilgi işlem alt yapısını geliştirmek ( 2013 yılı sonuna kadar) Stratejik Hedef 10.1: Yüksek kaliteli ağ hizmetlerinin sunulmasını sağlamak, Stratejik Hedef 10.2: İnternet ve İntranet servislerinin kalite çeşitliliğinin artırılması, Stratejik Hedef 10.3: Yeni kurulan eğitim birimlerinin teknik donanımlarını sağlamak, Stratejik Hedef 10.4: Yazılım lisanslarını sağlamak. Yukarıdaki hedeflere ulaşılmıştır. Stratejik Amaç 11: Kütüphane kaynak sayısını arttırmak, daha fazla kullanıcıya hizmet vermek (2013 yılı sonuna kadar) Stratejik Hedef 11.1: Kaynak sayımızı yıllık %20 artırmak, Stratejik Hedef 11.2: Yeni birim kütüphaneleri oluşturmak. Kaynak sayısı arttırma hedefine ulaşılmakla birlikte yeni birim kütüphaneleri oluşturma hedefine nitelikli personel yetersizliği nedeniyle ulaşılamamıştır. Stratejik Amaç 12: Sanayi-üniversite işbirliğini geliştirmek, bölge sanayisinin gelişimine ivme kazandırmak; Bölgedeki sanatsal değerlerin bilimsel yöntemlerle araştırılması, eğitiminin ve etkinliklerinin bilinçli olarak gerçekleştirilmesi, Anadolu ya yayılması; yeni istihdam alanlarının oluşması, öğrenci sayısının artırılması için yeni eğitim birimlerinin kurulması 8

20 Stratejik Hedef 12.1: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi nin Gıda Mühendisliği, Biyomühendislik, Çevre Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ile Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümlerinin eğitim-öğretim yılında öğrenci alarak açılması, Hedefe ulaşılmıştır. Biyomühendislik, Gıda, Mekatronik, Harita, İnşaat, Elektrik Elektronik, Makine, Bilgisayar ve Endüstri Mühendislikleri ile Mimarlık bölümleri kurulmuş olup ilk altı bölümde eğitime başlanmıştır. Stratejik Hedef 12.2: Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi ni kurmak (2011 yılı sonuna kadar), Hedefe ulaşılmıştır. Erbaa Sağlık Yüksekokulu kurulmuştur. Stratejik Hedef 12.3: Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuvarını kurmak (2013 yılı sonuna kadar).. Hedefe ulaşılmıştır. 2. GENEL BİLGİLER 2.1. Tarihçe 1- Kuruluş tarihli ve 3837 sayılı Kanun un Ek 24 üncü maddesi ile kurulmuştur. Fen-Edebiyat Fakültesi Ziraat Fakültesi Tokat Meslek Yüksekokulu Niksar Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Enstitüsü Erbaa Fen Bilimleri Enstitüsü Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Zile Meslek Yüksekokulu(1989 Yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ne bağlı olarak kurulmuş ve 1992 yılında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ne bağlanmıştır.) Reşadiye Meslek Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Almus Meslek Yüksekokulu Erbaa Meslek Yüksekokulu Turhal Meslek Yüksekokulu Tokat Sağlık Yüksekokulu 9

21 Tıp Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Zile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Eğitim Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Artova Meslek Yüksekokulu Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Koyulhisar Meslek Yüksekokulu Devlet Konservatuvarı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Pazar Meslek Yüksekokulu Erbaa Sağlık Yüksekokulu Niksar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Niksar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Niksar MYO isim değiştirmiştir.) Diş Hekimliği Fakültesi Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlahiyat Fakültesi 10

22 2.2. Örgütlenme Yetki Görev ve Sorumluluklar Milli eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı, en az dört yarıyılı kapsayan her kademedeki eğitim-öğretimin tümünden oluşan yükseköğretim, Türkiye de T.C. Anayasası nın 130 uncu ve 131 inci maddeleri ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile düzenlenmiştir. Anayasada yer aldığı üzere, Yükseköğretim kurumları, çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip kurumlar olarak tanımlanmıştır sayılı Yükseköğretim Kanununda üniversite, bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğe sahip yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezleri ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumu olarak tanımlanmıştır. Yükseköğretim Kurumlarının Görevleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 12 nci maddesinde aşağıdaki gibi belirtilmiştir. a- Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, b- Kendi ihtisas gücü maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, c- Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, d- Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, 11

23 e- Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerde ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, f- Eğitim-öğretim seferberliği içinde örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, g- Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetleri ile hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, h- Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, ı-yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. Gaziosmanpaşa Üniversitesi nin yönetim ve organizasyonu 2547 sayılı yasa hükümlerine göre belirlenmiştir. Üniversitenin yönetim organları Rektör, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kuruludur. Rektör; Devlet üniversitelerinde rektör, profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek adaylar arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Rektörün görev süresi 4 yıldır. Süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilirler. Ancak iki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversite tüzel kişiliğini temsil eder. Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer. Rektör; Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve 12

24 yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur. Senato; Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder. Senato, üniversitenin akademik organı olarak işlev görür. Bu kapsamda üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak ve Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek temel görevleri arasındadır. Üniversite Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senato tarafından dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Üniversite Yönetim Kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olarak işlev görmektedir. Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul düzeyinde yönetim organları aşağıdaki gibidir: Fakülte Organları; Dekan, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulundan oluşur. Enstitü Organları; Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulundan oluşur. Yüksekokul Organları; Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulundan oluşur. Fakülte ve yüksekokullar bölüm, anabilim dalı/ana sanat dalı ve bilim dalı/sanat dalı olarak yapılanır. Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarihli ve 3837 sayılı Kanun un Ek 24 üncü maddesi ile kurulmuş, 9 Fakülte, 4 Enstitü, 7 Yüksekokul, 1 Devlet Konservatuvarı 14 Meslek Yüksekokulu, 11 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. İdari yönetim örgütünün başında bir genel sekreter; daire başkanları, müdürler, danışmanlar, hukuk müşavirleri, uzmanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ve diğer görevliler bulunmaktadır. Her fakültede dekana bağlı olarak fakülte sekreteri, enstitü ve yüksekokullarda da enstitü veya yüksekokul sekreteri bulunmaktadır. 13

25 Şema 2.1. Akademik Birimler Organizasyon Şeması 14

26 Şema 2.2. İdari Birimler Organizasyon Şeması R E K T Ö R Rektör Yardım cısı Rektör Yardım cısı İç D enetim Birim i Genel Sekreter Strateji G eliştirm e D aire Başkanlığı Genel Sekreter Yardım cısı Yapı İşleri ve Teknik D aire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Sağlık Kültür ve Spor D aire Başkanlığı Kütüphane ve D oküm antasyon Daire Başkanlığı Hukuk M üşavirliği İdari ve M ali İşler D aire Başkanlığı D öner Serm aye İşletm esi M üdürlüğü 15

27 2.3. Fiziki Durum Tablo 2.1. Kapalı Alanlarının Dağılım * Yerleşke Adı Kapalı Alan (m 2 ) Toplam (m 2 ) Üniversite Maliye Hazinesi Taşlıçiftlik Yerleşkesi , ,00 Ali Şevki Erek Yerleşkesi , ,00 İlçe Yerleşkeleri , ,00 Toplam , ,00 Tablo 2.2. Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı Hizmet Alanı Taşlıçiftlik Yerleşkesi Ali Şevki Erek Yerleşkesi İlçeler * Toplam (m 2 ) Eğitim , , , ,00 Sağlık , ,00 Beslenme 9.550, ,00 Kültür 5.470, ,00 Spor , ,00 Diğer (idari,tesis,depo,lojman) , , ,00 Toplam , , , ,00 Tablo 2.3. Taşınmazların Dağılımı Yerleşke Adı Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m 2 ) Üniversite Maliye Haz. Diğer * Toplam (m 2 ) Taşlıçiftlik Yerleşkesi , , ,42 Araş.Uyg.Hastanesi , ,00 Tıp F. Hastanesi (eski) 2.829, ,00 Lojmanlar 3.339, ,00 Turhal MYO , ,97 Zile Yerleşkesi , , ,38 Erbaa MYO , , ,41 Niksar MYO 1.437, , ,34 Reşadiye MYO 3.257, , ,94 Almus MYO , ,00 Artova MYO , ,96 Koyulhisar MYO , ,58 Pazar MYO 1.906, ,00 Toplam , , , ,00 16

28 Tablo 2.4. Eğitim Alanları Birim Blok Sayısı (adet) Eğitim ve İdari Mekan Kapalı Alan (m 2 ) Derslik-Amfi Öğrenci laboratuvarı * Araştırma Laboratuvarı Sayı Öğr.Kap. Sayı Öğr.Kap. Sayı Alan (adet) (kişi) (ad) (kişi) (ad) (m 2 ) Ziraat Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Tıp Fakültesi Eğitim Fakültesi Mühendislik ve Doğa Bilim. Fak Diş Hekimliği Fakültesi İlahiyat Fakültesi Tokat Sağlık YO Beden Eğitimi ve Spor YO Zile Dinç. Tur. İşl. Otel. YO Yabancı Diller YO Tokat MYO Artova MYO Almus MYO Erbaa MYO Erbaa SHMYO Reşadiye MYO Turhal MYO Turhal SHMYO Niksar Sosyal Bilimler MYO 1 30 Niksar Teknik Bilimler MYO Zile MYO Koyulhisar MYO Pazar MYO Sağlık Bilimleri Enstitüsü 3 50 Doğal Boyalar Arş. ve Uyg. Mrk. 604 Sürekli Eğitim Arş. ve Uyg. Mrk Uzaktan Eğitim Uyg. ve Arş. Mrk. 2 Toplam *Üniversitemiz fiziki durum gösterir tablolara ilişkin veriler tarihine aittir. 17

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ^tkno^ T C /MX % İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı IYTE «1W2-2012 Sayı : 14966742 n0 Konu : ÎYTE 2014-2018 Stratejik Planı 02/99/2013 KALKINMA BAKANLIĞINA

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 203 İDARE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.... I GENEL BİLGİLER... A Misyon ve Vizyon... B Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI Haziran 2012 ÖNSÖZ Sevgili Marmaralılar, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından

Detaylı

2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 9 YILI İDARE FAALİYET RAPOR RU OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ GenSoft STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 9 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU II 9 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ Günümüzde

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2014-2018

STRATEJİK PLANI 2014-2018 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ARALIK -2012 TRABZON BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Çağımız uluslararası toplumun birbiriyle çok daha sıkı ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 20152019 STRATEJİK PLAN 20152019 DURUM ANALİZİ HATAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler Tablolar... 3 Şekiller... 3 BÖLÜM I... 4 1. Giriş... 4 1.1. Stratejik Planın Hukuki Dayanağı... 4 1.2. Hazırlık

Detaylı

009 Y YILI TEPE ET R RAPO

009 Y YILI TEPE ET R RAPO AFYON KO FAA 20 OCAT ALİY M 009 Y TEPE ET R May s 201 YILI ÜNİ RAPO 0 İVER ORU RSİTESİ A F Y O N K O C A T E P E Ü N İ V E R S İ T E S İ 1 9 9 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) 2009 Faaliyet Raporu,

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014)

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014) T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014) Ankara, Aralık 2009 ĠÇĠNDEKĠLER I. SUNUġ...4-5 1.1. Amaç...6 1.2. Kapsam 6 1.3. Ġlke ve Değerlerimiz 6-8 1.4. Stratejik Planlama Ekibi 9 II. KURUMSAL

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2014 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 3 I- GENEL BİLGİLER 4-14 A- Misyon ve Vizyon.4

Detaylı

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 -

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 2 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 3 - İSTİKLAL MARŞI YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 4 - ATATÜ

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ

TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ i Prof.Dr. Mustafa BALOĞLU Yrd.Doç.Dr. Nail YILDIRIM Esra KARABAĞ KÖSE Ali UÇAR Tokat-2012 ii Bu rapor, T.C. Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunda

Detaylı

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU Yükseköğretime yönelik talep küresel olarak artmakta, bütün dünyada yükseköğretim alanı genişlemektedir. Türkiye yükseköğretim alanı da gerek küresel eğilimlere ve

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Gençler; umudumuz sizsiniz. Sizler, almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık niteliğinin, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli savunucusu olacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk 2 REKTÖRÜMÜZÜN

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2014-2018

STRATEJİK PLAN 2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014-2018 ŞUBAT 2014 2 / Stratejik Plan 2014-2018 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Bakanın Mesajı Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık

Detaylı