2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ

2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. 1 I- GENEL BİLGİLER. 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II- AMAÇ ve HEDEFLER. 28 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Mali Denetim Sonuçları B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ.. 56 A- Üstünlükler B- Zayıflıklar.. 57 C- Değerlendirme 58 V-EKLER EK-1 Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı EK-2 Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı I

3 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bir yönetim biriminin kalitesi, uygulanan diğer politikalarla birlikte, bütçe ve muhasebe politikaları, yönetim sistemi, mali ve yönetsel sorumlulukların açık olarak belirlenmesi, süreç denetimi, iç denetim ve kamuoyu denetimi gibi içsel ve dışsal faktörlere bağlıdır. Bunların oluşturulması ve uygulanması, yönetim birimi bazında saydamlık ve hesap verilebilirlik uygulaması ile birlikte etkin olmaya katkı sağlayacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarının yerine getirdiği faaliyetlerini kamuoyu ve paydaşlarına duyurması, kurumların yaptıkları her türlü faaliyetleri konusunda bilgi sunması gerekmektedir. Kurumsal faaliyetlerimizin saydam bir hale getirilerek kamuoyuyla paylaşılması kamu yönetimine duyulan güvenin artmasını sağlayacak, toplumun bu şekilde kurumlar üzerindeki denetimi sağlanmış olacak, dolayısıyla toplumu ikna ederek kurumların inandırıcılığı sağlanmış olacaktır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması ile ilgili olarak mali saydamlığı ve hesap verilebilirliği sağlamak üzere kamu mali sistemimize önemli yenilikler getirmiştir. Kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik kesin hesap, mali istatistiklerin düzenlenmesi değerlendirilmesi ve yayınlanması ile birlikte birim ve idare faaliyet raporlarının düzenlenmesini de esas almıştır. Faaliyet raporunda bütçe ile verilen ödeneklerin ve kullanılan kaynakların belirlenen amaç ve hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığı ile meydana gelen sapmaların neler olduğu görülecek ve ileriye dönük yapılacak uygulamalarda veri oluşturulacaktır. Üniversitemizin 2007 yılı faaliyet raporunun kamuoyunu bilgilendirme, saydamlık ve hesap verilebilirliğin bir göstergesi olacağına ve üniversitemizin gelecek yıllarına ilişkin faaliyetlerine ışık tutması yanında faaliyetlerimizin etkinliğini arttıracak yönde katkılar sağlayacağına inanıyorum. Üniversitemizin gelişmesine ve ilerlemesine katkı sağlayan ve bir ekip ruhuyla çalışan tüm akademik ve idari personellerimize bu çalışmalarında başarılar dilerim. Prof.Dr. İbrahim Halil MUTLU REKTÖR

4 I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Bin yıl öncesinde bölgenin en önemli bilim merkezi olan Harran Okulu geleneğini taşıyan Harran Üniversitesi tarihten gelen misyonunu devam ettirme istek ve kararlılığı bilinciyle, öncelikle çok kaliteli eğitim-öğretim ve araştırma yapmak, nitelikli insan gücü yetiştirmek, çağdaş değerler ışığında bilim, teknoloji ve sanat birikimlerinin bölge ve ülke insanlarının yararına sunmayı misyon olarak görev edinmiştir. Harran Üniversitesinin yükleyeceği bu misyon ile yalnızca bölgesel değil aynı zamanda evrensel düzeydeki bilime ve insanlığa olumlu katkılar sunmak bu performansta yer almaktır. Vizyon Çağdaş eğitim-öğretim hizmeti sunmak ve temel bilimsel araştırmalar yapmak vizyonunu benimsemiştir. öğrencimize çağın gerektirdiği mesleki bilgi ve becerileri kazandırmak, araştıran, sorgulayan, liderlik niteliklerine sahip, takım çalışmasında başarılı, kendisini yenileyebilen, etik değerlere sahip ve çok yönlü bireyler olarak yetiştirmektir. 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Harran Üniversitesinin yer aldığı Şanlıurfa, günümüzden on bir bin yıl öncesine dayanan tarihiyle Anadolu nun en eski kentlerinden biridir. Arkeoloji literatüründe Bereketli Hilal olarak adlandırılan bölge üzerinde yer alan Şanlıurfa, Anadolu kültürü ile Mezopotamya kültürünün kesişme noktasında bulunduğundan zengin bir kültür birikimine sahiptir. Üniversitemize adını veren tarihi Harran Kenti, Şanlıurfa nın 44 km. güneydoğusunda yer alan, tarihte önemli olaylara sahne olmuş bir kent merkezidir. Bir dönem Emeviler e başkentlik de yapan Harran ın asıl önemi ise İslamiyet öncesinden bu yana önemli bir bilim merkezi olmasından kaynaklanmaktadır. Döneminin üniversitesi sayılan Harran Okulu nda din, astronomi, tıp, matematik ve felsefe alanlarında önemli çalışmalar yapılmıştır. Harran günümüzde de bir turizm beldesi olarak ilgi çekmeye devam etmektedir. Şanlıurfa nın bir diğer özelliği de dünyanın en büyük entegre bölgesel kalkınma projelerinden biri olan GAP ın merkezinde yer almasıdır. Şanlıurfa, bu projenin hayata geçmesiyle birlikte önemli gelişmelere sahne olmaktadır. Üniversitemiz Türkiye nin yüksek öğrenim ve bilimsel araştırma standardlarını yükseltmeyi amaçlarken, aynı zamanda Güneydoğu Anadolu Projesi nin başarıya ulaşmasında da son derece önemli bir misyon üstlenmektedir. Bu misyonun unsurları; - Sosyal ve kültürel değişime öncülük etmek, - Bilimsel çalışmalar aracılığıyla bölge kalkınmasını desteklemek, - Bölge dinamiklerinin rasyonel değerlendirilmesine olanak sağlayan bir platform oluşturmak, olarak sıralanabilmektedir.

5 C. İdareye İlişkin Bilgiler HARRAN ÜNİVERSİTESİ'NİN KURULUŞU Şanlıurfa da kurulan ilk yüksek öğretim birimi Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu dur (1976). Sonra Dicle Üniversitesine bağlı Ziraat Fakültesi (1978), Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü (1984) ve Gaziantep Üniversitesine bağlı İlahiyat Fakültesi (1988) kurulmuştur tarih ve 3837 sayılı kanunla Harran Üniversitesi kurulmuş ve daha önce var olan okullar bu kanuna göre Harran Üniversitesine bağlanmıştır. Ayrıca Fen-Edebiyat, Tıp Fakültesi, Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü kuruluş kanununda yer almıştır yılında Siverek, Hilvan, Suruç, Birecik, Viranşehir ve Bozova Meslek Yüksekokulları; 1995 yılında ise Veteriner Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Akçakale ve Ceylanpınar Meslek Yüksekokulları; 1997 yılında da Sağlık Yüksekokulu kurulmuştur tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararına göre Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu kurulmuştur. Son olarak, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Bakanlar Kurulu nun tarih ve 2007/12786 kararına göre Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur. Üniversitemiz bugün 9 fakülte, 3 yüksekokul, 10 meslek yüksekokulu, 3 enstitü, 10 araştırma ve uygulama merkezi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Bilginin ön plana çıktığı çağımızda ekonomik ve sosyal alanlarda önemli gelişme ve değişimler yaşanmakta olup insanlık bilgi toplumuna doğru hızlı bir şekilde yol almaktadır. Dünyada bilgi ve iletişim teknolojilerinin küreselleşmesiyle birlikte üretim teknikleri ve insanın üretim sürecindeki yeri değişmiştir. Bedenen çalışmanın yerini her geçen gün zihinsel emek almaktadır. Bu nedenle kaliteli eğitim ve öğretim önemini giderek artırmaktadır. En üst eğitim ve araştırma kurumu olan üniversiteler, bilim ve teknik geliştirme merkezleridir. Üniversiteler çevrelerini aydınlatmak ve bulundukları bölgelerin bilinç ve kültür düzeylerini yükseltme sorumluluğuna sahiptir. Şanlıurfa Harran Üniversitesi; gözlemleyen, düşünen, araştıran, sorgulayan, hayatı kolaylaştırmak için bilgiler üreten insanlar yetiştirmeyi görev edinmiştir. Yükseköğretim Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 130 ve 131. maddelerinde düzenlenmiştir: Anayasamızın 130 ve 131. Maddeleri gereğince; yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim - öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemek için tarihli 2547 sayılı kanun yürürlüğe konulmuştur öğretim yılında eğitim-öğretime başlayan Üniversitemiz Anayasanın 130 ve 131. Maddelerinde belirtilen çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun verdiği yetki çerçevesinde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. 3

6 1- Fiziksel Yapı Yenişehir Yerleşkesi Şanlıurfa merkezinde bulunan Yenişehir Yerleşkesi m 2 lik bir alanda kurulu olup, Rektörlük hizmet binası, Tıp ve Veteriner Fakültelerini barındırmaktadır. Ayrıca, öğrenci ve personel yemekhanesi, açık ve kapalı spor tesisleri, Biyoloji Bölümü Uygulama Serası, kantin, kafeterya ve bahçeler yer almaktadır. Eyyübiye Yerleşkesi Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 5. kilometresinde m 2 alan üzerine kurulu olan Eyyübiye Yerleşkesi nde ise, Ziraat Fakültesi, Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu, öğrenci yurdu, Fen-Edebiyat Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Üniversite Basımevi, açık ve kapalı spor tesisleri, öğrenci kafeteryası, sosyal tesisler, uygulama alanları, süt ve hayvancılık işletmeleri ile seralar ve lojmanlar yer almaktadır. Osmanbey Yerleşkesi Şanlıurfa - Mardin Karayolu nun 18. kilometresinde dönümlük bir arazi üzerinde inşaatı devam eden Üniversitemiz merkez yerleşkesinde, öğretim yılı başından itibaren Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler ve İlahiyat Fakültesi ile 2005 yılından itibaren Fen-Edebiyat Fakültesi eğitim öğretim vermeye başlamıştır. Ayrıca 2007 yılında kurulan Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluda bu yerleşkemizde eğitim hizmeti vermeye başlamıştır. Alt yapı çalışmaları tamamlanmış, Türkiye nin en büyük üniversite yerleşkelerinden biri olan ve içerisinde bir yapay göl barındıran Osmanbey Yerleşkesinde beş bin kişilik merkez kafeterya, on dört oda ve 29 yataklı misafirhane, lojmanlar, Üniversitemiz kültür faaliyetlerinde kullanılan Feyzullah Konağı inşaatları tamamlanmış ve diğer fakülte binaları ile sosyal tesislerin inşası ise hızla devam etmektedir. Diğer Tesislerimiz Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama hastanesi: Hastanemiz servisler ve başhekimliğimizin de bulunduğu 3 (üç) binada ,00 m² kapalı alan, 1.900,00 m² açık alan ile Poliklinikler, patoloji laboratuarı ve radyoloji bölümüne ait ünitelerin bulunduğu Üniversitemizin Yenişehir Yerleşkesindeki kapalı hizmet alanlarımız ise 4.155,00 m² olup hastanemiz toplam 238 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir. Şanlıurfa Sağlık Yüksekokulu, Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Mediko-Sosyal Merkezi, Makine Fabrikası, Üniversitemize ait kız öğrenci yurdu, öğrenci ve personel sosyal tesisleri ve Harran Üniversitesi Kültür Evi, üniversite yerleşkeleri dışında yer alan diğer birimleri oluşturmaktadır. 4

7 HARRAN ÜNİVERSİTESİ KAPALI ALANLARIN HİZMET VERİLEN YERE GÖRE DAĞILIMI Hizmet Alanları ( m2 ) Yerleşke Adı Bulunduğu Yer Eğitim Sağlık Barınma Beslenme Kültür Spor Sosyal Tesis Diğer Toplam Yenişehir Kampüsü Şanlıurfa /Merkez 9214, ,60 767,75 912,68 170, , ,00 Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa /Merkez 19024, , ,53 479, , , ,95 Eyyubiye Kampüsü Şanlıurfa /Merkez 9738,92 345, ,35 427, , , ,16 Sağlık Yüksekokulu Şanlıurfa /Merkez 1191, ,34 344,06 775, ,00 Araştırma Hastanesi Şanlıurfa /Merkez 10003,04 214,07 363, ,00 Mediko Sosyal Merkezi Şanlıurfa /Merkez 1919,20 543,40 543, ,00 Kampüs Dışı Lojmanlar Şanlıurfa /Merkez 2983, ,00 Kültür Evi Şanlıurfa /Merkez 803,00 803,00 Bozova MYO Bozova 310,04 66, , ,92 Hilvan MYO Hilvan 263,83 53,28 594,85 911,96 Suruç MYO Suruç 520,02 541,50 94,46 906, ,47 Siverek MYO Siverek 560,00 35,00 180, , ,25 Viranşehir MYO Viranşehir 362,81 452,06 120,12 515,30 151, , ,54 Akçakale MYO Akçakale 615, ,00 252, , ,59 Birecik MYO Birecik 618,70 286,65 115,85 150,60 411, ,24 Ceylanpınar MYO Ceylanpınar 1510, ,45 85,00 210, ,95 Ata Su Ürünleri Tesisi Atatürk Barajı Civarı 882, , ,72 Makine Fabrikası Şanlıurfa /Merkez 7500, , , ,00 TOPLAM 43929, , , , , , , , ,75 5

8 1.2- Sosyal Alanlar Kantinler ve Kafeteryalar Kantin Sayısı:14 Adet Kantin Alanı:239 m2 Kafeterya Sayısı:5 Adet Yemekhaneler Öğrenci yemekhane Sayısı:6 Adet Öğrenci yemekhane Kapasitesi:3000 Kişi Personel yemekhane Sayısı:6 Adet Personel yemekhane Kapasitesi:1000 Kişi Misafirhaneler Misafirhane Sayısı:2 Adet Misafirhane Kapasitesi:42 Kişi Öğrenci Yurtları Yatak Sayısı 1 Yatak Sayısı 2 Yatak Sayısı 3 4 Yatak Sayısı 5 - Üzeri Oda Sayısı Lojmanlar Lojman Sayısı:186 Adet Lojman Bürüt Alanı: m2 Dolu Lojman Sayısı:118 Adet Boş Lojman Sayısı:68 Adet Spor Tesisleri Kapalı Spor Tesisleri Sayısı:2 Adet Kapalı Spor Tesisleri Alanı:1600 m2 Açık Spor Tesisleri Sayısı:12 Adet Açık Spor Tesisleri Alanı:12000 m Toplantı Konferans Salonları Kapasitesi 0 50 Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi 251 Üzeri Toplantı Salonu 3 Konferans 4 Salonu Toplam Sinema Salonu Sinema Salonu Sayısı: 1 Adet Sinema Salonu Alanı:1.000 m2 Sinema Salonu Kapasitesi: 300 Kişi 6

9 Öğrenci Kulüpleri Öğrenci Kulüpleri Sayısı: 26 Adet Öğrenci Kulüpleri Alanı:136 m Mezun Öğrenciler Derneği Mezun Öğrenciler Derneği Sayısı: 1 Adet Mezun Öğrenciler Derneği Alanı: 40 m Ambar Alanları Ambar Sayısı: 33 Adet Ambar Alanı :1650 m Atölyeler Atölye Sayısı:12 Adet Atölye Alanı: m Hastane Alanları Birim Sayı (Adet) Alan (m2) Acil Servis Yoğun Bakım Ameliyathane Klinik Laboratuar Eczane Radyoloji Alanı Nükleer Tıp Alanı Sterilizasyon Alanı 1 20 Mutfak Çamaşırhane Teknik Servis 1 30 Poliklinikler İdari Bölüm Yemekhane Toplantı Salonu+Derslik Hastane Toplam Kapalı Alanı

10 2- Örgüt Yapısı Harran Üniversitesi nin yönetim ve organizasyonu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre belirlenmiştir. Üniversitenin yönetim organları Rektör, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kuruludur. Rektör, profesör ünvanına sahip kişiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilen altı aday arasından YÖK Kurulunda belirlenen üç aday içinden Cumhurbaşkanınca dört yıl süre ile atanır. İki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder ve üniversitenin en üst yöneticisidir. Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer. Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder. Senato, üniversitenin akademik organı olarak işlev görür. Bu kapsamda üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak ve Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek temel görevleri arasındadır. Üniversite Yönetim Kurulu, rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senato tarafından dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Üniversite Yönetim Kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olarak işlev görmektedir. Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul düzeyinde yönetim organları aşağıdaki gibidir; Fakülte organları; Dekan, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulundan oluşur. Enstitü organları; Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulundan oluşur. Yüksekokul organları; Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulundan oluşur. Fakülte ve yüksekokullar bölüm, anabilim dalı ve bilim dalı olarak yapılanır. Harran Üniversitesi 28/03/1983 tarihinde kabul edilen 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu kapsamında 9 Fakülte, 3 Enstitü, 3 Yüksekokul, 10 Meslek Yüksekokulu, 1 Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve 10 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. İdari yönetim örgütünün başında bir genel sekreter ve daire başkanlıkları, müdürler, danışmanlar, hukuk müşavirleri, uzmanlar, 657 sayılı Devlet Memurları kanununa tabi memurlar ve diğer görevliler bulunmaktadır. Her fakülte dekanına bağlı ve fakülte yönetim örgütünün başında fakülte sekreteri, enstitü veya yüksekokul sekreteri bulunur. Üniversitemizin akademik organizasyon yapısı Şekil 1 de, idari yapısı ise Şekil 2 de gösterilmiştir. 8

11 REKTÖR YÖNETİM KURULU SENATO REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI FAKÜLTELER ENSTİTÜLER YÜKSEKOKULLAR MESLEK YÜKSEKOKULLARI ARAŞTIRMA VE UYG.HAST. ARAŞTIRMA VE UYG.MERKEZLERİ Bozova MYO Bilim ve Arş.Merk. İktisadi ve İd.Bil.Fak. İlahiyat Fak. Mühendislik Fak. Tıp Fakültesi Ziraat fak. Veterinerlik Fak. Fen Edebiyat Fak. Fen Bilimleri Ens. Sosyal Bilimler Ens. Sağlık Bilimleri Ens. Sağlık Yüksekokulu Truzim Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Hilvan MYO Siverek MYO Suruç MYO Viranşehir MYO Akçakale MYO Şanlıurfa MYO Birecik MYO Atatürk İlke ve İnk.Tar.Ar.ve Bilgi İşlem Uyg.ve Araşt.Mer. Gap Araşt.ve Uyg.Merk. Sağlık Araşt.ve Uyg.Mer. Gap Bölgesi El Sanatları Araş.Merk. Türk Dünyası ve Stratejik Araş.Merk. Fıstık Araşt.ve Uyg.Merk. Güneş Enerjisi Araşt.ve Uyg.Merk. Eğitim Fakültesi Şanlıurfa Sağlık Hiz.MYO Ata Su Ürünleri Araşt.ve Uyg.Merk. Güzel Sanatlar Fakültesi Ceylanpınar MYO 9

12 HARRAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ KURULUŞ ŞEMASI REKTÖR REKTÖR YRD. REKTÖR YRD. REKTÖR YRD. ARAŞT.VE UYG.HAST.BAŞHEK. DÖNER SERMAYE İŞL.MÜD. GENEL SEKRETERLİK GENEL SEK.YRD. STRATEJİ GELİŞT. D.BŞK. PERSONEL D.BŞK İDARİ VE MALİ İŞL.D.BŞK. KÜTÜPHANE VE DÖK.D.BŞK S.K.S.DAİRE BŞK. BİLGİ İŞLEM D.BŞK. YAPI İŞL.VE TEKN.D.BŞK. ÖĞRENCİ İŞL.D.BŞK. 10

13 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar Window 98 işletim sistemi Windows XP işletim sistemi Windos NT işletim sistemi Windows Vista işletim sistemi PcAnywere programı Office 2000 ofis programı Office 2007 ofis programı Norton 2002 anti-virüs programı Panda anti-virüs programı 3.2- Bilgisayarlar Masa üstü bilgisayar Sayısı: Adet Taşınabilir bilgisayar Sayısı: 123 Adet 3.3- Kütüphane Kaynakları Kitap Sayısı : Adet Basılı Periyodik Yayın Sayısı: 502 Adet Elektronik Yayın Sayısı : Adet Merkez Kütüphanemiz 14 adet veri tabanına abone olmuştur. 1- PROQUEST BLACKWELL ONLİNE 3- SPRINGER LING 4- SCIENCE DRECT 5- OVID 6- EBRARY 7- ONELOG 8- IEE XPLORE 9- WEB OF SCIENCE 10- BMJ ONLINE JOURNALS 11- BMJ CLINICAL EVIDENCE 12- CAB 13- JCR 14- ENGINERING VİLLAGE Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 11

14 BİRİM ADI DONANIM ADI BİLGİSAYAR YAZICI SCANNER PLOTTER FOTOKOPİ FAX TEL PROJEKSİYON AKÇAKALE MYO ARŞT.UYG. HST ATA SU ÜR.MRK BİLGİ İŞLEM DAİ BŞK BİRECİK MYO BOZOVA MYO FEN BİL ENS FEN EDEBİYET FAK GEN SEK ÖZEL KALEM HİLVAN MYO HUKUK MÜŞ KÜT. DOK DAİ MÜH. FAK PERSONEL DAİ BŞK REKT ÖZEL KALEM SKS DAİ BŞK SAĞ BİL ENS SAĞLIK HİZ MYO SAĞ Y.O SİVEREK MYO SOS BİL ENS STRATEJİ G DAİ BŞK SURUÇ MYO TIP FAK VET FAK V.ŞEHİR MYO YAPI İŞLERİ ZİRAAT FAK ÖĞR. İŞLERİ İDARİ MALİ İŞLER MAK FAB İKTİSAT FAK İLAHİYAT FAK Ş.URFA MYO TOPLAM SLAYT TEPEGÖZ MÜZİK SETİ TV KAMERA FOTOĞRAF MİKROSKOP BASKI MAK BARKOD OKUYUCU OPTİK OKUYUCU VİDEO TELESKOP DÜRBÜN 12

15 4- İnsan Kaynakları Her geçen gün büyüyerek gelişen Üniversitemizde insan kaynakları yönetimi de kurumumuzun başarısını etkileyen önemli faktörlerden biridir. Özellikle son yıllarda uluslar arası rekabet ve teknoloji alanında meydana gelen yenilikler nitelikli personel gerekliliğini daha fazla hissettirmektedir. Üniversitemiz stratejik amaçlarına ulaşabilmek için insan kaynaklarını en doğru ve en verimli şekilde organize etmeyi amaçlamaktadır. Bunun için çalışanlarımızın bilgi, beceri ve yeteneklerine uygun alanlarda istihdam edilip bu alanlarda yükselmelerine olanak sağlanmaktadır. Üniversitemiz çalışanlarının hareket alanını kısıtlamayan, insan kaynaklarında sürekli gelişime ve değişime açık bir yönetim anlayışı benimsemiştir. Belli dönemlerde çalışanlara ve müşterilere (öğrencilerimize) yönelik yapılan memnuniyet anketleri ile daha uygun ve daha verimli çalışma ortamları yaratılmaya çalışılmaktadır. Çalışanlarımızın bilgi ve beceri düzeylerini artırmak için eğitimler ve seminerler verilmektedir. Ayrıca çalışanlar için uygun çalışma ortamı, yükselme imkanı, yöneticilerle iletişim ve ücret gibi konularda gerekli çalışmalar hassasiyetle sürdürülmektedir. Çalışanlarımıza Kurum kimliğini ve kültürünü aşılamak Üniversitemizin önde gelen hedeflerindendir. Sonuç olarak, Üniversitemizin amaçlarını gerçekleştirebilmesi için mevcut insan kaynaklarını etkin ve verimli şekilde kullanması gerekmektedir. Bu da; insan kaynaklarının planlaması, geliştirilmesi, motivasyonu, performans değerlendirmesi ve ölçümüne yönelik olarak yapılacak daha ileri analiz ve çalışmalarla mümkün olabilecektir. 13

16 4.1 Akademik Personel Akademik Personel Kadroların Doluluk Oranına Göre Kadroların İstihdam Şekline Göre Dolu Boş Toplam Tam Zamanlı Yarı Zamanlı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim- Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman TOPLAM Kadroların Doluluk Oranına Göre Dolu Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim- Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman 14

17 4.1-Akademik Personel D E R E C E L E R KADRO UNVAN ÜNVANLAR TOPLAM SAYISI KODU TOPLAMI DOLU BOŞ DOLU BOŞ DOLU BOŞ DOLU BOŞ DOLU BOŞ DOLU BOŞ DOLU BOŞ DOLU BOŞ 1550 PROFESÖR AKD DOÇENT " YRD. DOÇENT " ÖĞR. GÖREVLİSİ " OKUTMAN " ARŞ. GÖREVLİSİ " UZMAN " EĞT. ÖĞR. PLN. " ÇEVİRİCİ " TOPLAM SINIFI 31/12/2007 tarihi itibari ile akademik Kadroların Dolu-Boş durumunu gösterir tablo 15

18 4.2- Yabancı Uyruklu Akademik Personel S.No Adı Soyadı Birimi Unvanı Uyruğu Anabilim Dalı 01 El Ani Daoud Hamit MUSA Fen-Ed.Fak Doç.Dr Irak Molekuler Biyoloji 02 Vagıf HATEMOV Fen-Ed.Fak Prof Dr Azerbeycan Biyoloji 03 Afgan SALAYEV Fen-Ed.Fak Yr.Dç.Dr Azerbeycan Müzik Öğrt. 04 Kabil ŞERMATOV Tıp Fak. Doç.Dr Özbekistan Oc.Sağ ve Hast. 05 Saime ŞERMATOVA Tıp Fak. Doç Dr. Özbekistan Radyodiagnostik 06 Zireddin MEMEDOV Müh. Fak. Doç Dr Azerbeycan İnş. Mühendisliği 07 Maharrem ZARBALİYEV Fen-Ed.Fak Yr.Dç.Dr Azerbeycan Fizik Bölümü 4.3- Diğer Ünversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Bağlı Olduğu Bölüm Görevlendirildiği Üniversite Profesör Fen Edeb.Fak.Dekanlığı Ziraat Fak.Dekanlığı 4.4- Başka Ünversite Kurumunda Görevlendirilen Akademik Personel Batman Üniversitesi Adıyaman Üniversitesi Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman Toplam Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Çalıştığı Bölüm Geldiği Üniversite Profesör Doçent Yrd. Doçent İktisat Fakültesi Fen Edeb.Fak.Dek. Ege Üniversitesi Gaziantep Üniversitesi Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman Toplam 2 2

19 4.5- Sözleşmeli Akademik Personel Sözleşmeli Akademik Personel Sayısı Profesör 1 Doçent 4 Yrd. Doçent 2 Öğretim Görevlisi Uzman Okutman Sanatçı Öğrt. Elm. Sahne Uygulatıcısı Toplam Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 1,7 16,6 19,7 26,8 28,2 6,7 17

20 TARİHİ İTİBARIYLE HARRAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL SAYILARININ HİZMET SINIFLARI BAZINDA BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMINI GÖSTERİR TABLO GİHS THS SHS EÖHS AHS DHS EHS YHS MİAS HAK. SAV. TOPLAM SÜR. İŞÇİ SÖZ. PER. GEÇ. GENEL BİRİM ADI Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş D. B. D. B. D. B. D. B. Dolu Boş D. B. D. B. Dolu Boş D. B. D. B. T. İŞÇİ TOPLAM Genel Sekreterlik Strateji Geliştirme Dai.Başk Per.Daire Bşk İdari ve Mali İşler D.Bşk Yapı İşleri ve Tek.D.Bşk Sağlık Kültür ve Spor D.Bş Küt.Dok.D.Bşk Bilgi İşlem Daire Bşk Öğrenci İşleri Daire Bşk Hukuk Müşavirliği Sivil Savunma Uzmanlığı Rektörlük ve bağlı birimler Ziraat Fakültesi İlahiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Mühendislik Fakültesi Tıp Fakültesi Veteriner Fakültesi İktisadi ve İdari Bil.Fak Arş.ve Uyg.Hastanesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Yüksekokulu Müd Sağlık Hizmetleri MYO Akçakale MYO Bozova MYO Suruç MYO Siverek MYO Hilvan MYO Şanlıurfa MYO Viranşehir MYO Birecik MYO Ceylanpınar MYO Makine Fabrikası Döner Sermaye GENEL TOPLAM

21 4.7- İdari Personel İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu Boş Toplam Genel İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli Toplam İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Boş İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) 0 Genel İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı. Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli Toplam 19

22 4.8- İdari Personelin Eğitim Durumu İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. Kişi Sayısı Yüzde 7 46,2 27,2 17, İdari Personelin Hizmet Süreleri İdari Personelin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 6,1 4,3 26,5 40,9 8,2 13, İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 4,2 13,9 23,3 22,9 31,1 4, İşçiler tarih 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1. maddesinin (a) bendinde belirtilen kamu idarelerinde 2006 yılı içerisinde usulüne uygun olarak vizesi yapılmış geçici iş pozisyonlarında toplam 6 ay veya daha fazla süreyle çalışmış olan geçici işçiler pozisyonlarına göre istekleri halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası hükümleri uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarına veya sürekli işçi kadrolarına geçireleceği hükme bağlanmıştır. Kanun maddesinin bu hükmü ve tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 48 adet geçici işçi sürekli işçi kadrosuna 72 adet geçici işçi ise sözleşmeli personel (4/B) statüsüne geçirilmiştir. İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre) Dolu Boş Toplam Sürekli İşçiler Sözleşmeli Personel (4/B Sözleşmeli) Toplam

23 4.12- Sürekli İşçilerin Hizmet Süreleri Sürekli İşçilerin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde -- 16,6 20,8 22,9 10, Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde -- 4,1 16, ,8 8,3 5- Sunulan Hizmetler 5.1- Eğitim Hizmetleri Öğrenci Sayıları Öğrenci Sayıları Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam E K Top. E K Top. Kız Erkek Genel Toplam Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları Toplam Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları 21

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 203 İDARE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.... I GENEL BİLGİLER... A Misyon ve Vizyon... B Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2014-2018

STRATEJİK PLANI 2014-2018 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ARALIK -2012 TRABZON BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Çağımız uluslararası toplumun birbiriyle çok daha sıkı ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 9 YILI İDARE FAALİYET RAPOR RU OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ GenSoft STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 9 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU II 9 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ Günümüzde

Detaylı

009 Y YILI TEPE ET R RAPO

009 Y YILI TEPE ET R RAPO AFYON KO FAA 20 OCAT ALİY M 009 Y TEPE ET R May s 201 YILI ÜNİ RAPO 0 İVER ORU RSİTESİ A F Y O N K O C A T E P E Ü N İ V E R S İ T E S İ 1 9 9 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) 2009 Faaliyet Raporu,

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ^tkno^ T C /MX % İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı IYTE «1W2-2012 Sayı : 14966742 n0 Konu : ÎYTE 2014-2018 Stratejik Planı 02/99/2013 KALKINMA BAKANLIĞINA

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI Haziran 2012 ÖNSÖZ Sevgili Marmaralılar, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI

YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tanımlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tanımlar ĠKĠNCĠ BÖLÜM Türkiye Yükseköğretim Kurulu MADDE 4- Türkiye

Detaylı

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU Yükseköğretime yönelik talep küresel olarak artmakta, bütün dünyada yükseköğretim alanı genişlemektedir. Türkiye yükseköğretim alanı da gerek küresel eğilimlere ve

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2014 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 3 I- GENEL BİLGİLER 4-14 A- Misyon ve Vizyon.4

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM Adres: Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir Telefon: 0

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2014-2018

STRATEJİK PLAN 2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014-2018 ŞUBAT 2014 2 / Stratejik Plan 2014-2018 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Bakanın Mesajı Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık

Detaylı

T.C. BAġBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK ARAġTIRMA MERKEZĠ BAġKANLIĞI

T.C. BAġBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK ARAġTIRMA MERKEZĠ BAġKANLIĞI T.C. BAġBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK ARAġTIRMA MERKEZĠ BAġKANLIĞI 2015 YILI KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI 2 Yayıma Hazırlayan: Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014)

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014) T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014) Ankara, Aralık 2009 ĠÇĠNDEKĠLER I. SUNUġ...4-5 1.1. Amaç...6 1.2. Kapsam 6 1.3. Ġlke ve Değerlerimiz 6-8 1.4. Stratejik Planlama Ekibi 9 II. KURUMSAL

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar ve

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Şırnak Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar

Detaylı