T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YENİLEVENT/İSTANBUL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YENİLEVENT/İSTANBUL"

Transkript

1 T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YENİLEVENT/İSTANBUL SEMPOZYUM EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR (03-04 NİSAN 2008) Harp Akademileri Basımevi Yenilevent İstanbul 2008

2 2

3 HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ YENİLEVENT/İSTANBUL SEMPOZYUM EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR (03 04 NİSAN 2008) GENEL YAYIN KOORDİNATÖRÜ Dr.P.Kur.Alb.Ahmet KÜÇÜKŞAHİN YAYIN KURULU Prof.Dr.Ali YILDIRIM, Prof.Dr.Hasan SAYGIN Doç.Dr.Mu.Bnb.Türker BAŞ HAZIRLIK KOMİTESİ İs.Yzb.Ali GÜLER, Mu.Yzb.Ceyhun ULUDAĞ, P.Yzb.Fatih TOSUN, Dz.Ütğm.Bilal DOMAÇ, Hv.Svn.Ütğm.İlker ATAK, Uzm.Me.Demet UÇAR, Uzm.Me.Cüneyt YUMUŞ, Uzm.Me.Mehmet AKÇA İCRA KOMİTESİ Top.Alb.Yavuz Akif YARATANER J.Kd.Bçvş.Mustafa USTA, Per.Kd.Üçvş.Birol SAZAKLI REDAKSİYON İsth.Alb.Erdoğan ÖZDİL, Uzm.Me.Oben GÜRER BASKI Harp Akademileri Basım Evi Yenilevent/İstanbul, 2008 YAZIŞMA ADRESİ Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Yenilevent/İstanbul Telefon: Faks: e-posta: Kitapta yer alan bildiri/makalelerdeki düşünce, görüş, varsayım, sav veya tezler eser sahiplerine aittir. Harp Akademileri Komutanlığı ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü sorumlu tutulamaz. 3

4

5 İÇİNDEKİLER HARP AKADEMİLERİ KOMUTANI HAVA ORGENERAL HASAN AKSAY IN AÇIŞ KONUŞMASI... III HARP AKADEMİLERİ KOMUTANI HAVA ORGENERAL HASAN AKSAY IN KAPANIŞ KONUŞMASI... IX BİRİNCİ OTURUM EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİ PARADİGMALAR... 1 DUYGUSAL ZEKÂ... 9 YAPILANDIRMACI EĞİTİM ELEŞTİREL DÜŞÜNCE İKİNCİ OTURUM UZAKTAN EĞİTİM YAŞAM BOYU ÖĞRENME DİSİPLİNLER ARASI EĞİTİM AVRUPA BİRLİĞİ VE AKREDİTASYON ÜÇÜNCÜ OTURUM ODTÜ ÖRNEĞİ HARP AKADEMİLERİ (STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ) ÖRNEĞİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ I

6 II

7 HARP AKADEMİLERİ KOMUTANI HAVA ORGENERAL HASAN AKSAY IN AÇIŞ KONUŞMASI Seçkin Konuklar, Değerli Silah Arkadaşlarım, 150 yılı aşkın bir süredir Türk Silahlı Kuvvetlerine komutan ve karargâh subayı yetiştiren bu kutsal yuvaya hoş geldiniz. Harp Akademileri mensupları olarak, sizlerle bir arada bulunmaktan kıvanç duyuyoruz. Emek verilerek hazırlanan bu sempozyumun verimli geçmesi temennimizdir. Bugün ve yarın yapılacak tartışmalar ile, Büyük Önder Atatürk ün eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum hâlinde yaşatır, ya da milleti esaret ve sefalete sevk eder sözleriyle önemini vurguladığı eğitim ile ilgili gelişmeleri farklı yönleriyle ele alacağız. Sempozyumun sivil asker çok değerli katılımcıların yanı sıra ülkemizdeki farklı üniversitelerin eğitim fakültesi dekanları ve eğitim bilimleri bölüm başkanlarının katılımı ile gerçekleşmesi ayrı bir önem taşımaktadır. Bu zengin katılımın, sempozyum sonunda, konuya ilişkin geniş tabanlı bir düşünce ve fikir altyapısı oluşmasını sağlayacağı inancındayım. Yıllardır çok farklı kademelerde komutanlık yaptım. Bu görevlerim sırasında doğal olarak astlarımı yakinen izleme şansım oldu. Ayrıca fırsat bulduğum kadarıyla literatürü takip etmeye çalışıyorum. Mesleki tecrübelerim ve eğitim psikolojisi üzerine yaptığım okumalar ışığında, günümüzde başarı için uzmanlaşma, sentez becerisi, yaratıcılık ve etik unsurların büyük önem kazandığını söyleyebilirim. Bu beceri ve alışkanlıkları gençlerimize kazandırmanın yolunun ise eğitimden geçtiği herkesin malumlarıdır. Bu nedenle bir eğitim programı hazırlanırken saymış olduğum unsurların göz önüne alınması gerektiği inancındayım. Şimdi bu unsurlara kısaca değinmek istiyorum. Uzmanlaşma ile belli bir disipline özgü düşünce yeteneğini (Kavrakoğlu, 2006) kastediyorum. Bunun için bireyin, öncelikle belli bir disiplinde uzmanlaşması, derinlemesine bilgi sahibi olması gerektiğinin III

8 altını çizmekte yarar var. Bu da belli bir alanda sürekli çalışmayı gerekli kılacaktır. Bilginin bu denli arttığı ve çeşitlendiği bir dönemde en az bir alanda uzmanlaşmayı başaramayan bir kişinin etkili olabileceğini sanmıyorum. Bir pilot adayı yalnız kaldığında, uçağı kendi başına uçurabilecek yeterliliğe gelmiştir. Ancak bununla hiçbir zaman yetinmez. Kendini geliştirmek ve kusursuza ulaşmak için durmadan gayret gösterir. Uçağı kullanmaya başlayabilirsiniz ancak iyi bir pilot olmanız mesleğe odaklanmanızla gerçekleşir. Bu da yıllarınızı alır. Ayrıca, yaptığımız işin uçmak yanında bir de eğiticilik ve yöneticilik boyutunun olması, öğrenme ihtiyacını daha da arttırmaktadır. İşinizi astlarınızı denetleyebilecek, onların hatalarını düzeltebilecek ve onlara işin nasıl doğru yapılacağını öğretebilecek düzeyde iyi bilmelisiniz. 40 yıldır bu üniformayı taşıyorum ve hemen hemen her gün mesleğimle ilgili bir şeyler öğreniyorum. Çünkü teknoloji yerinde durmuyor. Benzer durum tabii ki diğer meslek grupları için de söz konusudur. Örneğin bir tabibin öncelikle kendi alanında uzmanlaşması, yani mesleğinin gerektirdiği bilgi donanımına sahip olması ve bu donanımı sürekli geliştirmesi beklenir. Yeni tedavi ve ameliyat yöntemlerini, yeni çıkan ilaçları, alternatif tıp, ameliyat sonrası bakım, koruyucu tedavi ve benzeri gelişmeleri sürekli izlemelidir. Bu yüzden öğrencilere, öncelikle ileride icra edecekleri meslekle ilgili yeterlilikler ile bu yeterlilikleri geliştirme becerisinin kazandırılması gerektiği düşüncesindeyim. Eğer bir kişi uzmanlık alanında yeterli bilgiye sahip değilse ve bu bilgiyi sürekli geliştirmiyorsa, özellikle beklentilerin yüksek olduğu nitelikli işlerde başarılı olamayacaktır. Ben bu tür kişilerin yaşadıklarını, Stephan Covey in kör balta ile ağaç kesmeye çalışan oduncunun hikayesine benzetiyorum (Covey, 2005). Baltasını bilemek için zaman ayırmayan oduncu, saatlerce uğraşmasına rağmen nasıl ağacı kesmeyi başarmazsa, bu kişiler de sabahtan akşama kadar koşuşturmalarına rağmen işleri bir türlü bitiremezler. Size sağlıklı sonuçlar sunamazlar. Sentez ise, farklı alanlardaki bilgileri anlamlı şekilde bir araya getirerek işe yarar hâle sokma becerisi olarak tanımlanabilir (Gardner, 2008). Günümüzde problemlerin karmaşık yapısı tek bir alandaki IV

9 bilgileri çözüm için yetersiz kılmaktadır (Senge ve diğ., 2005). Sağlıklı sonuçlara ulaşabilmek için çok farklı alanlardan bilgiye ihtiyaç duyulacağı açıktır. Ancak bilgi toplamak hepinizin kabul edeceği gibi yalnız başına yeterli olamaz. Önemli olan, toplanan bilgileri nesnel ölçütler kullanarak üzerinde çalıştığı sorunu çözecek şekilde bütünleştirebilmektir. Bu beceriye sahip olmayan yöneticiler, karar alırken ya da görüş oluştururken genellikle danışmanlarına ya da kurmay heyetine bağımlı olurlar. Bu kişiler özel hayatlarında yapacakları ekonomik, sosyal tercihlerde dahi başkalarının etkisi altında kalırlar. Hatta seçimlerde kime oy vereceklerini dahi başkaları yakın çevreleri, okudukları köşe yazarları belirler. Özellikle askerlik gibi yöneticilik ve liderliğin ön plana çıktığı mesleklerde sentez yeteneği büyük önem taşımaktadır. İyi bir yönetici, yapılacak işleri, çalışanların niteliği, zaman tahdidi, mevcut kaynaklar ve öncelikler gibi pek çok faktörü göz önüne alarak planlar. Daha sonra bu planları en iyi şekilde yerine getirecek düzenlemeleri yapar. Bu eşleştirmeleri yaparken çok farklı alanlardaki bilgilerden yararlanır. Karşılaştığı açmazları yine farklı alanlardaki bilgileri kullanarak çözüme ulaştırır. Önüne gelen büyük miktardaki istihbarat raporu, görüş ve değerlendirmeleri bir araya getirerek büyük resmi ortaya koymak olağanüstü bir sentez yeteneğini gerekli kılar. Özellikle zamanın hayatta kalmakla eşdeğer olduğu, emrinizdekilerin sizin ağzınızdan çıkacak iki kelimeyi beklediği ve bu kelimelerin başarı ile başarısızlık arasındaki farkı oluşturacağı ortamlarda sentez yeteneğinin önemi daha da artacaktır. Sentez yeteneği gelişmemiş kişiler ise bu baskı altında ezilirler ve bir türlü rasyonel karar veremezler. Bunun için özellikle yönetim kademesindeki kişilerin farklı kaynaklardan elde ettiği verileri uyumlu ve tutarlı bir bütün içerisinde birleştirebilmesi yani sentez yapabilmesi büyük önem taşımaktadır. Yaratıcılık ise üretilen çözümlerin niteliği açısından sentezden uzaklaşmaktadır. Sentez, belli bir sorunun tanımlı yöntemlerle, sistematik bir şekilde çözümünü öngörürken, yaratıcılık devreye girince çözüm sıra dışı bir hâl alır. Yaratıcılık, olaylara çok farklı açılardan bakmayı, yeni düşünce tarzları geliştirmeyi gerekli kılar (Drucker, 1999). V

10 Sentez ile tahmin edilebilir sonuçlar alınırken, yaratıcılığın beklenenin ötesinde getirileri olabilir. Ancak sentezde belli bir gayret ve süre içinde belli sonuçlara ulaşılırken, yaratıcılıkta sonuç alma garantisi yoktur. Ayrıca, yaratıcı çözümleri anlamak ve uyarlamak da zaman zaman zor olabilir. Yaratıcı insanlar genellikle sıfır tabanlı düşünürler. Bu nedenle üretilen çözümler, mevcut sistem, mevcut uygulama ve alışkanlıklara aykırı olabilir. Bunun için yaratıcılık denildiğinde aklımıza yöneticilerden ziyade liderler gelir. Çünkü yöneticilik genellikle tanımlı problemlerin çözüme yönelik bir faaliyettir. Bu tür problemler için tanımlı yöntemlerin kullanımı, yani sentez becerisi genellikle yeterli olmaktadır. Ancak liderlik denildiğinde akla değişimin ve buna bağlı olarak belirsizliğin yönetimi gelmektedir (Kotter, 2001). Buradaki sorunun tanımlı olmaması yaratıcılığı gerekli kılar. Bilimsel altyapı, eğitim sisteminin özüdür. Ancak etik değerlerin yokluğunda bilim, yalnız başına yetersiz, hatta tehlikeli dahi olabilir. Çünkü bilim, öğretim üyesine bir sınıfta neler yapacağını ya da öğrenciye öğrendiği bilgileri nasıl kullanacağını açıklamaz. Bunları ancak etik değerler yardımıyla sağlayabilirsiniz. Bu değerler evrensel ilkelerle uyumlu olduğu sürece elde edilecek sonuçların yararlı olacağı söylenebilir (Covey, 2005). Ancak evrensel ilkelerden bir sapma söz konusu ise o zaman verilen eğitimin sonuçlarını sorgulamak gerekir. Bunun için, kısaca açıklamaya çalıştığım üç beceriyi uzmanlık, sentez ve yaratıcılık günümüzde başarılı olmak için gerekli temel yeterlilikler olarak görmekle birlikte, bunların sadece ve sadece etik bir anlayışın varlığında değerli olduğunu vurgulamak istiyorum. Harp Akademileri Yönetmeliğinde eğitim ve öğretimin amacı, öğrenci subayları Atatürkçü görüşü tam olarak benimseyen, ahlak ve karakteri yüksek, inisiyatif ve yaratıcı güce sahip, özellikle askerî faaliyet alanlarında uygun hareket tarzını bulma, doğru kararlara ulaşma ve verilen kararı en etkin şekilde uygulama yeteneği olan, komutan ve karargâh subaylığı tekniklerine sahip, çağı okuyabilen, muhakeme ve planlama becerisi gelişmiş olarak yetiştirmek olarak tanımlanmıştır. VI

11 Dikkat edilirse ahlak ve karakter özellikleri, öğrencilere kazandırılması öngörülen diğer niteliklerin önünde gelmekte ve onlara bir temel teşkil etmektedir. Harp Akademileri Yönetmeliğinde ifade edilen ahlak ve karakter özelliklerinin ayrıntıları ise TSK İç Hizmet Yönetmeliğinin 86 ncı maddesinde detaylı olarak verilmiştir. Bu özellikler, askerlerin kendilerine verilen görevleri yerine getirirken, temel kişisel çıkarlarının ötesindeki amaçlara nasıl hizmet edebileceklerini kavramsallaştırmaktadır. Değerli katılımcılar, Eğitilmek yaşamı yeniden kurmak demektir. Bu da kişisel becerilerin devamlı geliştirilmesi ile ilgilidir. Eğitimin görevi iki noktada toplanabilir: Bireysel gelişimin sağlanarak kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması ve kişiyi toplumsallaştırmak suretiyle karar verme becerilerini arttırmak. Eğitimin amacına ulaşması için söz konusu becerilerin davranış değişikliğine yol açması ve bu değişikliklerin kalıcı nitelikte olması beklenir. Fakat eğitim denildiğinde bakış açımızı sadece örgün eğitim kurumları ile sınırlandırmanın yanlış olacağını düşünüyorum. Aile, sosyal çevre ve meslek kurumları ile devam eden sürecin, verimli ve doğru olarak yaşanmasının, sosyal ve kültürel yeterliliğe sahip nesillerin yetiştirilmesi için vazgeçilmez bir unsur olduğunu değerlendirmekteyim. Bu çerçevede sempozyumdan iki temel beklentimi ifade etmek istiyorum. Öncelikle genç kuşakların nasıl yetiştirilmesi gerektiğini açığa kavuşturmalıyız. Daha sonra iş hayatına atılmış profesyonellerin kişisel ve mesleki gelişimleri için neler yapılabileceğini tartışmalıyız. Günümüzde yaşadığımız hızlı değişim bu tür bir tartışmayı gerekli kılmaktadır. Bunun yanında, küreselleşmeyle birlikte eğitim sistemi dâhil olmak üzere her şeyin değişmesi, hatta yeniden yapılandırılması gerektiği düşüncesini, oldukça kolaycı ve bir o kadar da riskli bir yaklaşım olarak görüyorum. Özellikle eğitim sistemi gibi hassas bir yapı için önereceğimiz reçetelerin gizli maliyetlerini de göz önüne almamız gerekiyor. Tabii bundan, her türlü yeniliğe karşı direnç gösterilmesi VII

12 gerektiği gibi bir sonuç çıkartılmasını istemem. Ancak kavramların sadece kaynağına bakılarak sorgulanmadan yüceltilmesine karşıyım. Her türlü yeni fikre safça ve aşırı ölçüde saygı duymanın oldukça tehlikeli bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte eskiye bağlanmak, mevcudu her ne pahasına olursa olsun korumaya çalışmak da gelişmenin önünü tıkayacak ve aynı derecede zararlı olacaktır. Bu nedenle sempozyum boyunca tartışacağımız yeni eğitim yaklaşımları ve bunlara ait uygulamaları eleştirel bir bakış açısıyla ele almamız gerekiyor. Özellikle soru-cevap bölümlerinde değerli katılımcıların yapacakları değerlendirmelerin bu hassas konunun farklı yönleriyle ele alınmasını sağlayacağını düşünüyorum. Tüm konuklarımıza tekrar hoş geldiniz diyor, sempozyum için başarı dileklerimi yineliyorum. Kaynakça Kavrakoğlu, İbrahim(2006). Algılanan Karmaşıklık Teorisi, içinde İnovasyon, İstanbul: Alteo. Covey, Stephan (2005). R., Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı, İstanbul: Varlık Yayınları. Gardner, Howard (2008). Geleceği İnşa Edecek Beş Zihin, İstanbul: Optimist Yayınları. Senge, P., C. OttoScharmer, J. Jaworski (2005). Varoluş: İnsanın Amacı ve Gelecek, İstanbul: Henkel Yayınları. Drucker, Peter, F. (2005). Buluşçuluk Disiplini, içinde Liderden Lidere, Frances Hesselbein, Paul M. Cohen, Ankara: MESS. Kooter, John. P. (2001) What Leaders Really Do, Harvard Business Review, Aralık, s.43. VIII

13 HARP AKADEMİLERİ KOMUTANI HAVA ORGENERAL HASAN AKSAY IN KAPANIŞ KONUŞMASI Komutanım, seçkin konuklar, değerli silah arkadaşlarım, Bir buçuk gündür devam eden eğitim ve öğretimde çağdaş yaklaşımlar konulu sempozyum şu anda tamamlanmış bulunuyor. Her şeyden önce; yoğun emek ve gayretleriyle bu sempozyumda mükemmelliği yaratan ve önemli sonuçların elde edilmesini sağlayan değerli oturum başkanlarına, bildiri sunan seçkin bilim insanlarına, soru, görüş ve açıklamalarıyla sempozyuma derinlik ve zenginlik kazandıran kıymetli katılımcılara teşekkür ediyorum. Son derece titiz bir çalışma sonrasında tamamlanmış bu sempozyum, gerek Harp Akademileri Komutanlığı gerekse Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer akademik birimleri açısından önemli sonuçlar ortaya koymuştur. Ulaşılan bu sonuçlar sempozyum sonrasında hazırlanacak bildiri kitabında bir araya getirilerek katılımcılar ile eğitim ve öğretim kurumlarımıza gönderilecektir. Dün yapılan ilk oturumda çevremizde yaşanan değişime paralel olarak eğitim sisteminin de değiştiği, hatta bu değişimin mevcut paradigmaların sorgulanmasını gerektirecek boyutta olduğu ifade edilmiştir. Bu çerçevede duygusal zekâ kavramının artan önemi vurgulanarak, bu kavramın okul öncesinden başlamak üzere eğitim sisteminin ayrılmaz bir parçası hâline getirilmesi gerektiğinin üzerinde durulmuştur. Ülkemizdeki eğitim öğretim kurumlarında hayata geçirilmeye çalışılan yapılandırmacı eğitim yaklaşımının büyük fırsatlar içermekle birlikte, yerel değerler göz ardı edilerek uygulanması durumunda elde edilecek sonuçların son derece sınırlı olacağı belirtilmiştir. Ayrıca, eğitim öğretim sistemlerinde uygulanacak tüm yöntemlerin ancak eleştirel bir bakış açısı altında anlam kazanacağı vurgulanmıştır. IX

14 Öğleden sonraki oturumda ise, uzaktan öğrenme modelinin, özellikle vaka çalışması gibi sınıf ortamındaki eğitimlerle desteklenmesi ve içeriğinin uygun hazırlanması hâlinde, büyük kitlelerin kısa sürede ve çok düşük maliyetle eğitilmesine imkân verebileceği ifade edilmiştir. Bireysel eğitimde başarılı olabilmek için insanların özellikle güçlü oldukları alanların geliştirilmesi gerektiği vurgulanmış, bunun yanında bireylerin olaylara çok yönlü yaklaşabilmeleri ve rasyonel karar verebilmeleri için disiplinler arası bir bakış açısına ihtiyaç duyacaklarının altı çizilmiştir. Son olarak Avrupa Birliği sürecinin eğitim öğretim sistemi için sağladığı fırsatlar ile Türkiye deki yükseköğretim kurumlarının durumu karşılaştırmalı olarak açıklanmıştır. Bugünkü son oturumda ise ülkemizdeki seçkin üniversitelerin en üst düzey yöneticileri başarılı uygulamalarını bizlerle paylaştılar. Sempozyumu bir bütün olarak değerlendirdiğimde ise üç oturumda ifade edilen hususların hâlen Harp Akademileri Komutanlığı nda uygulamakta olduğumuz eğitim öğretim yaklaşımlarına benzer nitelikte olduğunu ifade edebilirim. Bunun, gerek ülkemizdeki gerekse yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile yaptığımız iş birliğinin sonuçları olduğunu değerlendirmekteyim. Bu tür koordineli çalışmalara devam etmeliyiz. Ayrıca, uzaktan eğitim imkânlarını kullanarak eğitim öğretim sistemimizin etkinliğini daha da arttırabileceğimizi düşünüyorum. Bu konuda başlattığımız, hatta, bir kısmını uygulamaya koyduğumuz projeleri doğrular mahiyette olması memnuniyet vericidir. Bunların yanında eğitim öğretim sürecine yönelik tüm uygulamaların eleştirel bir bakış açısı ile sürekli sorgulanması gerektiği inancındayım. Bunun için bu tür sempozyum ve çalıştaylara büyük önem veriyoruz. Sözlerime son verirken bu sempozyuma katılan tüm konuşmacılara, komutanlarıma, misafirlerimize ve Harp Akademilerinin değerli mensuplarına çok teşekkür ediyorum. X

15 BİRİNCİ OTURUM EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİ PARADİGMALAR Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK Eğitim paradigmaları, eğitim ve öğretim uygulamalarını çözümleyen kavramsallaşmış çerçeveleri içermektedir. Paradigma çözümlemeleri, eğitime ilişkin söylemleri kuramlar üstü bir düzeye çıkarıp kabul gören modelleri, felsefi ve profesyonel bağlamda değerlendirmeye yaramaktadır. Eğitimin temelini oluşturan paradigmaları anlamak, sadece kuramcıları değil, aynı zamanda uygulamacıları da ilgilendirmektedir. Bu anlamda, paradigma çözümlemesi, felsefi ve meta kuramsal temellere ilişkin bir çerçeve oluşturarak, eğitimcilerin kullanacağı yaklaşım ve teknikleri belirleme sürecini kolaylaştırır.yeni paradigmaların doğurgaları olarak eğitimciler, eğitimdeki bu yeni yaklaşım ve modelleri uygulamak zorundadırlar. Ezberci eğitim ve ezbere dayalı modellerin artık geçerliliğinin kalmadığı kabul edilmelidir. Bireylerin aktarılabilir becerileri ya da meta yeterlilikleri eğitimin ana hedefidir. Başarıda en önemli rolü olan yeterlilikler, kendini yönetmeye yardımcı olan becerilerdir. Daha sonra işlevsel ve aktarılabilir becerilerin kazanılması önem kazanmaktadır. Eğitimde beklentimiz, değişimlere duyarlı, bireyin gereksinimlerini karşılayabilecek esnek yaklaşımların benimsenmesidir. Artık eğitimden beklenen, sürekli değişen çevrede sürekli değişmekte olan bireye odaklanmadır. Bireyin değişmekte ve gelişmekte olan kendini sürekli keşfetmesini cesaretlendirmek yaşam boyu süren bir süreçtir. Eğitim bir araçtır, eğitim toplumu dönüştürmede bir araç, bir enstrümandır. Eğitimin toplumu olumlu yönde dönüştürmesi için eğitim aracını etik Öz Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi. 1

16 değerlere uygun, yeni paradigmalar doğrultusunda yeni yaklaşım ve modellerle kullanmak zorundayız. Sayın Komutanım, saygıdeğer katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gerçekten böyle bir sempozyumda konuşmacı olmak benim için büyük bir onur. Her zaman eğitimdeki gelişmelere önderlik eden Silahlı Kuvvetlerimizin böyle bir sempozyumu düzenlemiş olmasından duyduğum memnuniyeti de belirtmek isterim. Sempozyumun ana teması Eğitim ve Öğretimde Çağdaş Yaklaşımlar olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede sunulacak kuramsal ve uygulamalı çalışmaların değişime açık, toplumsal yapımızla uyumlu, somut ve uygulanabilir stratejilerin kavramsallaştırılmasına yönelik arayışları hedeflediği düşünülebilir. Bu bağlamda, konuşmamın başlığını Eğitimde Yeni Paradigmalar olarak belirleme nedenime açıklık getirmenin yerinde olacağını düşünüyorum. Bilindiği gibi, bir terim olarak paradigma, Kuhn un 1970 te bilimsel paradigmaların varlığını tanımladığı klasik çalışmasından modifiye edilip uyarlanmıştır. Buna göre dünyamız hızla değişiyor, toplum değişiyor ve eğitimde paradigmalar değişiyor. Eğitim uygulamalarına ilişkin paradigmalarda, kuramlar üstü düşünce örüntüleri veya bağımsız modellere ilişkin tanımlamaya, birikimli olarak katkı sağlayan ölçütlerin seçilmesi gerekiyor. Paradigmayı, bir algılama şekli, algı çerçevesi olarak düşünebiliriz. Paradigma ayarları olarak da yeni değişimlere göre algılayışımızı revize etmekten söz edebiliriz. Eğitim paradigmaları, eğitim ve öğretim uygulamalarını çözümleyen ve kavramsallaşmış çerçeveleri içermektedir. Paradigma çözümlemeleri, eğitime ilişkin söylemleri, kuramlar üstü bir düzeye çıkarıp kabul gören modelleri felsefi ve profesyonel bağlamda değerlendirmeye yaramaktadır. Eğitimin temelini oluşturan paradigmaları anlamak, sadece kuramcıları değil, aynı zamanda uygulamacıları da ilgilendirmektedir. Bu anlamda, paradigma çözümlemesi, felsefi ve meta kuramsal temellere ilişkin bir çerçeve oluşturarak, eğitimcilerin kullanacağı yaklaşım ve teknikleri belirleme sürecini kolaylaştırır. Aynı zamanda, 2

17 paradigma çözümlemesi eğitimin bireyi ve toplumu dönüştürmedeki rolünü tanımlayacak bakış açısına yardımcı olur. Çünkü eğitim, şu soruların yanıtlarını bulmamızı sağlar: Nasıl bir insan, nasıl bir toplum ve nasıl bir dünya? Paradigmaların doğasını tanımlayan kuramcılar, sosyal yapılandırmacılığı günümüzde giderek kabul gören bir paradigma olarak yorumlamaktadırlar. Herhangi bir yapının nasıl değişeceği üzerine odaklaşan paradigmaların aksine, Heraklit in öğretisi üzerine kurulmuş olan sosyal yapılandırmacılık, değişimin nasıl yapılandığına odaklanmaktadır. Buna göre değişim, çevremizde, aramızda, içimizdedir. Durmaksızın süren değişim, özellikle ilişkilerimiz içinde yapılanmaktadır. O hâlde, değişimin çözümlenmesi ve eğitim süresince, öncelikle, değişimin odağını belirlemek önem kazanmaktadır. Ornstein ın Bilincin Evrimi adlı kitabında söz ettiği gibi, her ne kadar insan beyninin yapısı ve temel işlevleri 20 bin yıl içerisinde pek değişmese de, yaşadığımız çevre çok büyük bir hızla değişmektedir. İşte bu hızlı değişimin ortaya çıkardığı sonuçların değerlendirmesi, eğitim sürecine ilişkin yeni kuramsal çerçevelerin oluşturulup sorgulanması gerekliliğini gündeme getirmektedir. Günümüzde mantıksal pozitivizm ile post modernist paradigmaların birbiriyle uyumu tartışma konusu olmaktadır. Eğitimde geleneksel anlayış ile post modern kuramsal modelleri bütünleştirmek veya yeni kuramların arayışına girmek bir varoluş sorunsalı olarak algılanabilir. Söz konusu sorunsalı çözmek için ise bazı sorulara yanıt aranmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. Örneğin: Eğitim uygulamalarında yol gösterici paradigma arayışında, diğer disiplinler ve uzmanlık alanlarından hangi sınırlılıklar içerisinde yararlanılabilir? Ya da sezgisel ve yaşantısal deneyimlerin ışığında, kültürel yapımızla uyumlu, özgün kuram ve tekniklerin kullanımı toplumsal gereksinimlerimizi ne denli karşılar? İçgörü ve esinlemelerimiz doğrultusunda, uluslararası yaklaşımı temel alarak, ulusal kimliğimizi nasıl belirginleştirebiliriz? 3

18 Eğitim süreci içerisinde kültüre özgü model ve metotları oluşturarak uluslararası iş birliği geliştirilebilir mi? Uygun ve geçerli yanıtlar için, 21 inci yüzyıldaki değişimleri birlikte gözden geçirelim isterseniz. İçinde yaşadığımız yüzyıla damgasını vuran iki büyük devrimden söz edebiliriz. Bunlar dijital devrim ve bizi her gün yeni şaşkınlıklara götüren genetik devrimdir. Dijital devrim giderek teknolojiye bağımlılığımız arttırmakta ama her iki alandaki gelişmeler de ufkumuzu açmaktadır. Bu değişimlerin gölgesinde toplumda demografik bazlı bazı dönüşümlerden bahsedebiliriz. Örneğin: Toplumumuzda doğurganlık oranı giderek azalmaktadır. Ölüm hızı ve oranı azalmakta, ortalama yaşam süresi artmaktadır. Genç nüfus oranı azalmakta buna karşın yaşlı nüfus oranı artmakta ve Türkiye genç bir ülke olma özelliğini giderek kaybetmektedir. Aile yapısı ve fonksiyonları da 21 inci yüzyılda değişime uğramaktadır: Evlenme yaşı kadın ve erkeklerde yükselmekte, Evlilik oranı düşmekte, boşanma oranları giderek artmaktadır. Çocuk sahibi olma oranı giderek azalmakta, Çekirdek aile parçalanmakta, Ailenin işlevlerinin birçoğu başka kurumlara kaymaktadır. Dünyadaki ekonomik değişimler toplumumuzda da iş gücü alanında değişimlere neden olmaktadır: 21 inci yüzyılda küresel ekonomi meslek alanlarını etkilemekte, Bazı iş ve meslek alanları yok olurken, yeni iş ve meslek alanları doğmaktadır. 4

19 İş ve mesleklerin uluslararası standartları oluşmakta, Tüketim ekonomisi hızla yükselmekte, buna karşın yeryüzü kaynakları tükenmektedir. Teknolojik gelişmeler iş alanlarında radikal değişimler yaratmakta, İşsizlik oranı artmakta, nitelikli işsizler oluşmaktadır. Ülkemizde, her üç işsizden biri üniversite mezunudur. İşçilerin ülkeler arası serbest dolaşımı artmaktadır. Toplumdaki değişimler doğal olarak eğitim sisteminde de değişimlere yol açmaktadır: Okula başlama yaşı düşmekte, okul öncesi okullaşma oranı artmaktadır. Çocuk ve gençlerin eğitime devam etme oranı ve süresi artmaktadır. Eğitim özelleştirilmekte, eğitim kurumları arasında rekabet ortaya çıkmaktadır. Avrupa Birliği ne açılma sürecinde akreditasyon çalışmaları zorunlu hâle gelmektedir. Eğitimde nicelik yerine nitelik sorunu önem kazanmaktadır. Bu değişimler eğitimde yeni paradigmaları ortaya koymuştur. Yeni paradigmalar hangi temeller üzerine yapılanmaktadır? Günümüzde küresel yönelimler ile ulusal talepleri dengelemek, Evrensellik kadar yerelliği de düşünmek ve bağdaştırmak, Kültürler arası yaklaşımlar ile kültüre özgü modelleri bir arada değerlendirmek, Eğitimde de paradoksal bakış açısını gündemde tutmak, Eğitimde giderek doğrusal olmama, yordanamazlık, pozitif belirsizlik ve kaosa yatırım gerekli hâle gelmektedir. 5

20 Alternatifli düşünme biçimleri, Disiplinler arası etkileşim ve geçişler giderek önem kazanmaktadır. Sürekli eğitim, yaşam boyu öğrenme, Eşitlikçilik, etkililik, verimlilik, Paydaşların katılımı, iş birliği, sorumluluğu paylaşma, Şeffaflık, hesap verilebilirlik ve kanıta dayalı hizmet, eğitimde yeni paradigmaların temellerini oluşturan kavram ve nitelikler olarak göz önünde tutulmalıdır. Eğitimdeki yeni paradigmaların temellerine dayalı olarak neler söylenebilir? Artık eğitimden beklenen, sürekli değişen çevrede sürekli değişmekte olan bireye odaklanmadır. Bireyin, değişmekte ve gelişmekte olan kendisini sürekli keşfetmesini cesaretlendirmek (çünkü kendini keşfetme yaşam boyu süren bir süreçtir) ve bireye problem çözme ve eleştirel düşünceyi öğretmek çok önemlidir. Günümüzde eğitimin, bireylerde girişimci, yenilikçi ve yaratıcı olma özelliklerini desteklemesi beklenmektedir. Değişime uyum sağlayabilen esnek bireyi yetiştirmek hedeftir. Bilgiyi kullanmada fark yaratabilme becerisi önemlidir. Bilgi çok kolay ulaşılan bir nesne ya da bir birikimdir ama önemli olan o bilgiyi kullanmada fark yaratabilme becerisidir. Günümüzde, beynin sol yarı küresini geliştirmek yeterli olmamaktadır. Beynin sağ yarı küresi 20 nci yüzyıl boyunca ihmal edilmiştir. Hâlbuki insan beyni iki yarı küreden oluşur. 20 nci yüzyıl boyunca eğitimde, genellikle sol beyni, IQ ile ölçtüğümüz beyin lobunu geliştirmeyi hedefledik. Bu daha çok sözel-sayısal-mantıksal düşünme dediğimiz, sınavlarla ölçtüğümüz yeterlilikledir. Analiz etme, listeleme, rasyonel düşünme ve bilgiyi işleme yeterliliğini yöneten beyin kısmı sol beyindir. 21 inci yüzyıl başında şu kabul edilmiştir ki artık beynin sağ yarı küresi yani hisseden beyin son 6

21 derece önemlidir. İşte sağ beyin, hayal gücünü, algılamayı, sezgiyi, spontanlığı, sentezlemeyi, yaratıcılığı, sanatsal becerileri işleyen beyin kısmıdır. Araştırmalar göstermiştir ki, sağ beyin geliştirildikçe sol beyin de daha işlevsel hâle gelmektedir. İki beyni aynı anda kullanmak günümüzde eğitimden beklenen, önemli işlevlerden biridir. Yani, her iki beyin yarım küresini birlikte değerlendirmek. Bireylerin aktarılabilir beceriler ya da meta yeterlilikler kazanması eğitimde hedeflenmektedir. Başarıda en önemli rolü olan yeterlilikler, kendini yönetme becerileridir. Daha sonra işlevsel ve aktarılabilir becerilerin kazanılması önem kazanmaktadır. İş yaşamında bir birey, bir ömür süresince ortalama beş ya da yedi iş değiştirmektedir. Burada vurgumuz, kendini yönetme ve aktarılabilir beceriler üzerinedir. Eğitimde meta yeterlilikler dediğimiz, öğrenmeyi öğrenme, yaşam yönetimi, bir diğer ifadeyle kendini yönetme, kendini ve yaşamı yönetme becerileri yine sosyal yani iletişim becerileri günümüzde çok daha önem kazanmıştır. Açış konuşmasında vurgulandığı gibi eğitimden beklenen, etik değerleri benimseyen bir dünya vatandaşını yetiştirmektir. Eğitimin işlevine ulaşmak için öğrenmede yeni yaklaşım ve modeller artık tartışılmaktadır: Eğitimde proaktif yaklaşım, Hümanistik, bütüncül, bilişsel yaklaşımlar, Probleme dayalı öğrenme, Yapılandırmacılık, Çoklu zekâ kuramı, Beş akıl dediğimiz Gardner dan farklı bir zekâya bakış yaklaşımı, Duygusal zekâ kuramı, Beyin temelli öğrenme, Post modern yaklaşımlar, 7

22 Öğrenen okul modeli, e-okul modeli, self-servis eğitim hizmetleri, Geçiş ve kriz modelleri gibi eğitimde yeni model ve yaklaşımlar dikkatimizi çekmektedir. Yeni paradigmaların doğurguları olarak eğitimciler, eğitimdeki bu yeni yaklaşım ve modelleri artık uygulamak zorundadırlar. O nedenle eğitimde de çok moda olan bir söylemle ezber bozuldu diyebiliriz. Ezberci eğitim, ezbere dayalı modellerin artık geçerliliğinin kalmadığını, karşımızdaki öğrenciyi bir papağan gibi bizi tekrarlayan ya da bizi aynen modelleyen kişiler olmadığını kabul etmek durumundayız. Eğitimde beklentimiz, değişimlere duyarlı, bireyin gereksinimlerini karşılayabilecek esnek yaklaşımların benimsenmesidir. Sonuç olarak eğitimciler, rollerini yeni paradigmalara göre tanımlamak, değişimlere uyarlamak ve geliştirmek durumundadır. Konuşmamı Einstein ın bir sözü ile tamamlamak istiyorum. Diyor ki ünlü bilim adamı: Başarı kullandığınız enstrümanda değil, yaklaşımlardadır. Eğitim bir araçtır; eğitim, toplumu dönüştürmede bir araç, bir enstrümandır ve eğitimin toplumu olumlu yönde dönüştürmesi için biz bu aracı günümüzde etik değerlere uygun, yeni paradigmalar doğrultusunda yeni yaklaşım ve modellerle kullanmak zorundayız. Bu aracı çok iyi değerlendirmede toplum olarak bilinçlenmek ve eğitimciler olarak sorumluluğumuzu yerine getirmek dileğiyle, saygılar sunuyorum. 8

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ

DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ Tarih Okulu Mayıs-Ağustos 2010 Sayı VII, 7-23. DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ Haydar ÇORUH Özet Ülkemizde uzun yıllar Bilim Tarihi dersleri okutulmuştur. Bu dersler her bilimin kendi

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ)

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) 10.7816/ulakbilge- 01-02- 01 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) Şengül BÜYÜKBOYACI Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

LİDERLİK ÖZELLİK VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

LİDERLİK ÖZELLİK VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA 1 LİDERLİK ÖZELLİK VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: M. Cengiz ALKIN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sinan ÜNSAR Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME i DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME i İÇİNDEKİLER 1. Siyasal ve eğitimsel bağlamda diller için

Detaylı

T.C. A.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI PERSONELİN MOTİVASYONU ÜZERİNDE LİDER YÖNETİCİNİN ROLÜ Dönem Projesi Hazırlayan AREFE KARAALİ 03914510

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TÜM ALANLAR MESLEK ETİĞİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI 1 21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI Medya Okuryazarlığına Genel Bir Bakış ve Sınıf İçi Etkinlikler Tessa Jolls Elizabeth Thoman Ders Plan Tasarımı / Yazımı: Jeff Share Çevirenler Yrd. Doç. Dr. Cevat ELMA Yrd.

Detaylı

Okul Müdürlerinin Sahip Olması Gereken Değerler *

Okul Müdürlerinin Sahip Olması Gereken Değerler * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 12 (2) [Ek Özel Sayı/Supplementary Special Issue] Bahar/Spring 1327-1344 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim

Detaylı

Eğitici El Kitabı. aep. www. www. gov.tr. Yusuf ALPAYDIN. Parayla Satılmaz. Eğitici El Kitabı. Yusuf ALPAYDIN

Eğitici El Kitabı. aep. www. www. gov.tr. Yusuf ALPAYDIN. Parayla Satılmaz. Eğitici El Kitabı. Yusuf ALPAYDIN Yusuf ALPAYDIN Parayla Satılmaz. Yusuf ALPAYDIN www aep gov.tr www agoivl.etr Yusuf Alpaydın Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje İzleme ve Değerlendirme

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu-BİB Çalışma Grubu KAMU BİLİŞİM PLATFORMU VIII BİLGİ YÖNETİMİ EL KİTABI ÇALIŞMA GRUBU 4 2005 2006 Dönemi Çalışması Hazırlayanlar Dr. Mustafa Kemal AKGÜL Cengiz AYDIN Neziha

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2014) 185-213 209 ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Instructors Views on Standards

Detaylı

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu ISSN: 1309-0054 Sayfa 8 Farklı bir bakış açısına mı ihtiyacınız var? Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! Sayfa 10 The Kasım 2014 - Ocak 2015 Deloitte Times www.deloitte.com.tr Vergisel

Detaylı

22.TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU

22.TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ (Yayın No:1) 22.TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU MALI YAPILANMA SÜRECİNDE STRATEJİK YÖNETİM VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN KAMU

Detaylı

MADDE KULLANIMI ÖNLEME KLAVUZU

MADDE KULLANIMI ÖNLEME KLAVUZU MADDE KULLANIMI ÖNLEME KLAVUZU Editör Güner ERGENÇ - Emine YILDIRIM Kapak Devrim DEMİRAL Yayınevi logosu İSTANBUL, 2007 1 Editör Güner ERGENÇ e-posta: rehberlik34@meb.gov.tr Emine YILDIRIM e-posta: pdemine1@yahoo.com

Detaylı

Sayı 1. 08 Kasım 2014. Röportajlar ile. Etİk dolu

Sayı 1. 08 Kasım 2014. Röportajlar ile. Etİk dolu TÜRKİYE nin geniş kapsamlı İlk Etİk edergisi Sayı 1 Etİk dolu etikite İle geldik 08 Kasım 2014 Röportajlar ile ela Etİka ödül törenleri Türkİye NİN GENÇ ETİK LİDERLERE İHTİYACI VAR etik DEĞERLER MERKEZİ

Detaylı

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1. EĞİTİM Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, kalıcı izli istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRETİM VE DEĞERLENDİRME Tüm hakları saklıdır. Bu yayının bütünü ya

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU

KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI 6-7 MAYIS 2011 BURSA Düzenleyen: Bursa Kent Konseyi Bursa Kent Konseyi Bilimsel Yayınlar Dizisi - 1 KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI Editör Enes Battal

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM HAZIRLAYANLAR Prof.Dr.Kamil Ufuk BİLGİN Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve (TODAİE) Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Dr.Aslı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ?

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? Yüksek Lisans Dönem Projesi

Detaylı

OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2

OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 Millî Eğitim Bakanlığı 2010 yılından itibaren ilk ve orta dereceli okullarda değerler eğitimi çalışmalarının yapılmasını

Detaylı

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu SONUÇ BİLDİRGESİ Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu Sevgili genel başkan yardımcım, çok değerli misafirler Yeni Dijital Dünya toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Geçmişin tecrübesiyle bugünün dünyasını

Detaylı