ISF108 GENEL MUHASEBE II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISF108 GENEL MUHASEBE II"

Transkript

1 7. HAFTA ISF108 GENEL MUHASEBE II 33 Diğer Borçlar Hesap Grubu Doç.Dr.Murat YILDIRIM 2 33 Diğer Borçlar Grubu Herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş olan ve en çok bir içinde ödenmesi gereken senetli ve senetsiz borçlar; ticariborçlardışındabirgrupoluşturur. Diğer borçlar grubunda yer alan borçların değerlemesi ve bu borçlara ilişkin hesapların işleyişi, esas olarak ticari borçlarda olduğu gibidir. Borçların ticari/diğer şeklindeki ayırımı finansal analizdekolaylıksağlamayayöneliktir. Bu grupta senetli borçlar için Tekdüzen Hesap Planında ayrı bir hesap açılmamıştır. Uygulamada senetsiz borç ayrımı tali hesaplar üzerinde yapılacaktır. Buna karşılık senetli borçlar bilanço günündeki değerine indirmek üzere reeskont hesabı TekdüzenHesapPlanındayeralır. 33 Diğer Borçlar Grubu Tekdüzen Hesap Planında Diğer Borçlar Grubu aşağıdaki hesaplara ayrılmıştır. 33 Diğer Borçlar Grubu 331 Ortaklara Borçlar Hs. 332 İştiraklere Borçlar Hs. 333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hs. 335 Personele Borçlar Hs. 336 Diğer Borçlar Hs. 337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hs.(-) Ortaklara Borçlar İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla ortaklara borçlu bulunduğu tutarların izlendiği hesaptır. nın İşleyişi: Borcun doğması halinde hesaba alacak olarak kaydedilir, ödenmesi halinde ise borç kaydedilir. 331 Ortaklara Borçlar İşletme ortağı olan Mehmet Serdemir den kısa vadeli finansman ihtiyacı için TL borç almıştır. Mehmet Serdemir ilgili tutarı bankadaki hesaba yatırmıştır. / / Bankalar Hs Ortaklardan Borçlar Hs Mehmet Serdemir Ortak şirketten borç para alınması

2 331 Ortaklara Borçlar Ödünç alınan paranın TL si ile TL lik faizi, Mehmet Serdemir in banka hesabına havale edilmiştir. / / Ortaklardan Borçlar Hs Mehmet Serdemir 780 Finansman Giderleri Hs Bankalar Hs Ortak şirkete Borcun ödenmesi 331 Ortaklara Borçlar Mehmet Serdemir işletmemizden olan alacağına karşılık TL kendisinin borçlu olduğu Banaz Ltd. Şti. ne ödenmesini istemiştir. İlgili tutar bankadan havale edilmiştir. / / Ortaklardan Borçlar Hs Mehmet Serdemir Bankalar Hs Ortak adına yapılan ödeme İştiraklere Borçlar 332 İştiraklere Borçlar İştirak: Bir şirketin sermayesinin, en az % 10, en fazla %50'sine isabet eden hisse senetleri en az bir yıl satmamak amacıyla alındığında bu şirket işletmemizin iştiraki olmaktadır. İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla iştiraklerine olan borçlarının izlendiği hesaptır. nın İşleyişi: Borcun doğması halinde hesaba alacak olarak kaydedilir, ödenmesi halinde ise borç kaydedilir tarihinde işletmemiz iştiraki olan Ser A.Ş. den TL borç para almıştır. İlgili tutar banka hesabına yatırılmıştır Bankalar Hs. 332 İştiraklere Borçlar Hs Ser A.Ş İştiraklere Borçlar tarihinde işletmemiz iştiraki olan Ser A.Ş. ye TL olan borcunu çek ciro ederek ödemiştir İştiraklere Borçlar Hs Ser A.Ş. 101 Alınan Çekler Hs. 333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar Bir şirketin sermayesinin, %50'den fazlasına isabet eden hisse senetleri en az bir yıl satmamak amacıyla alındığında, bu şirket işletmemizinbağlı ortaklığı olmaktadır. İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemler dolayısıyla bağlı ortaklıklara olan borçları bu hesapta izlenir. nın İşleyişi: Borcun doğması halinde hesaba alacak olarak kaydedilir, ödenmesi halinde ise borç kaydedilir

3 333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar Örnek: İşletmemiz Serdemir AŞ, sermayesinin %80'ine sahip olduğu Levent AŞ'den TL. kısa vadeli borç almıştır. / / Kasa Hs Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hs Levent A.Ş İşletmenin personeline olan çeşitli borçların izlendiği hesaptır. Personelin tahakkuk edip de henüz ödenmeyen ücretleri ve avansı aşan seyahat giderleri vb. alacaklarının personele ödeninceyekadartutulduğuhesaptır. nın İşleyişi: Ortaya çıkan personele borçlar bu hesabın alacağınakaydedilir,ödenmesihalindeborcunakaydedilir. Çalışan sayısı 10 ve üzerinde olan işletmelerde ücret primi, ikramiye akdi sosyal yardım gibi istihkakların çalışanların banka hesabına yatırılması 01 Ocak 2009 tarihinden itibaren zorunlu olduğundanbuhesabınkullanımıdaralmıştır Personele Ücret Tahakkuku ile İlgili Hesaplar Ücret, bir üretim faaliyetine bedensel ve düşünsel çaba harcayarak katkıda bulunan kişiye emeğinin karışığı olarak verilen bedeldir. Personelinücretihesaplandığında 335 PersonelBorçlar 360ÖdenecekVergiVe Fonlar 361ÖdenecekSosyalGüvenlikKesintileri kullanılır Yılı asgari ücret tutarı Asgari Ücret tarihleri arasında 1.777,50 TL(Brüt) 1.404,06 TL (Net) ASGARİ ÜCRET AGİ DAHİL NE KADAR? 2017 Asgari Geçim İndirimleri MEDENİ DURUM AYLIK TUTAR AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Bekar) 1.404,06 TL ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ AGİ 2017 HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 1.430,73 TL MEDENİ DURUM AYLIK TUTAR AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 1.450,72 TL 1.470,72 TL 1.497,38 TL 1.404,06 TL 1.424,06 TL 1.444,06 TL Bekar Evli eşi çalışmayan Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu Evli eşi çalışan Evli eşi çalışan 1 çocuklu Evli eşi çalışan 2 çocuklu Evli eşi çalışan 3 çocuklu Evli eşi çalışan 4 çocuklu Evli eşi çalışan 5 çocuklu 133,31 TL 159,98 TL 179,97 TL 199,97 TL 226,63 TL 226,63 TL 226,63 TL 133,31 TL 153,31 TL 173,31 TL 199,97 TL 213,30 TL 226,63 TL AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 1.470,72 TL

4 Asgari ücretle çalıştırılan pazarlama departmanında çalışan müşteri temsilcisi Saim Sengül ün bekar ve çocuksuz bir çalışanımızdır. Mart 2017 ücret bordosunu düzenleyerek yevmiye kaydını yapınız. Asgari Ücret Asgari Geçim İndirimi Bekar ve Çocuksuz tarihleri arasında 1.777,50 TL(Brüt) 1.404,06 TL (Net) 133,31 TL 19 Ücret Bordrosunun Hesaplanması Brüt Ücret 1.777,50 TL 1. SGK İşçi Kesintilerini Hesaplanması 1.1. SGK Primi İşçi Hissesi (%14) 1.777,50 x 0,14 => 248,85 TL 1.2. İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hissesi (% 1) 1.777,50 x 0,01 => 17,78 TL ÖDENECEK SGK İŞÇİ KESİNTİLERİ TOPLAMI 266,63 TL 2. Vergi Kesintilerinin Hesaplanması 2.1. Gelir Vergisi Matrahı 1.777,50 266,63 => TL 2.2. Gelir Vergisi (% 15) x 0,15 => 226,63 TL 2.3. Damga Vergisi (0,00759) 1.777,50 x 0,00759 => 13,49 TL ÖDENECEK VERGİ KESİNTİLERİNİN TOPLAMI 226, ,49 => TL KESİNTİLER TOPLAMI 266,63 + => 506,75 TL 3. Ücretin Hesaplanması Kesintileri Hs. 360 Ödenecek Veri Fonlar Hs. 3.1.Net Ücret 1.777,50 506,75 => 1.270,75 TL 136 Diğer Çeşitli 3.2. Asgari Geçim İndirimi (+)(Bekar Çocuksuz) 133,31 TL Alacaklar Hs. NET ELE GEÇEN ÜCRET 1.404,06 TL 335 Personele 4. SGK İşveren Primlerinin Hesaplanması Borçlar Hs SGK İşveren Primi (% 15,5) 1.777,50 x 0,155 => 275,51 TL 4.2. SGK İşveren İşsizlik Primi (% 2) 1.777,50 x 0,02 => 35,55 TL ÖDENECEK SGK İŞVEREN PRİM TOPLAMI 275, ,55 => 311,06 TL Kesintileri Hs. İŞVERENE TOPLAM MALİYET 1.777, , ,56 TL 760 PSDG 20 Hs. 31/03/ Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hs Ücret Giderleri 1.777,50 TL S.G.K İşveren Payı 311,06 TL - Asgari Geçim İndirimi 133,31 TL -Öd. Ücretler 1.404,06 TL 2.088,56 133, ,06 Mart ayı ücretinin tahakkuku 2.221, , Öd.Ücretler 1.404,06 TL 05/04/ , Bankalar Hs ,06 İşçinin Mart ayı ücretinin ödenmesi 20/04/ Asgari Geçim İndirimi 133,31 TL 102 Bankalar Hs. Asgari geçim indiriminin mahsup edilerek, Gelir ve damga vergisinin peşin ödenmesi 133,31 106, /04/ Bankalar Hs. Sigorta primlerinin ödenmesi Asgari ücretle çalıştırılan yönetim departmanında çalışan Ramazan Koru (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) bir çalışanımızdır. Mart 2017 ücret bordosunu düzenleyerek yevmiye kaydını yapınız. Asgari Ücret Asgari Geçim İndirimi Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu tarihleri arasında 1.777,50 TL(Brüt) 1.470,72 TL (Net) 199,97 TL

5 Ücret Bordrosunun Hesaplanması Brüt Ücret 1.777,50 TL 1. SGK İşçi Kesintilerini Hesaplanması 1.1. SGK Primi İşçi Hissesi (%14) 1.777,50 x 0,14 => 248,85 TL 1.2. İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hissesi (% 1) 1.777,50 x 0,01 => 17,78 TL ÖDENECEK SGK İŞÇİ KESİNTİLERİ TOPLAMI 266,63 TL 2. Vergi Kesintilerinin Hesaplanması 2.1. Gelir Vergisi Matrahı 1.777,50 266,63 => TL 2.2. Gelir Vergisi (% 15) x 0,15 => 226,63 TL 2.3. Damga Vergisi (0,00759) 1.777,50 x 0,00759 => 13,49 TL ÖDENECEK VERGİ KESİNTİLERİNİN TOPLAMI 226, ,49 => TL KESİNTİLER TOPLAMI 266,63 + => 506,75 TL 3. Ücretin Hesaplanması Kesintileri Hs. 360 Ödenecek Veri Fonlar Hs. 3.1.Net Ücret 1.777,50 506,75 => 1.270,75 TL 136 Diğer Çeşitli 3.2. Asgari Geçim İndirimi (+)(Bekar Çocuksuz) 199,97 TL Alacaklar Hs. NET ELE GEÇEN ÜCRET 1.470,72 TL 335 Personele 4. SGK İşveren Primlerinin Hesaplanması Borçlar Hs SGK İşveren Primi (% 15,5) 1.777,50 x 0,155 => 275,51 TL 4.2. SGK İşveren İşsizlik Primi (% 2) 1.777,50 x 0,02 => 35,55 TL ÖDENECEK SGK İŞVEREN PRİM TOPLAMI 275, ,55 => 311,06 TL Kesintileri Hs. İŞVERENE TOPLAM MALİYET 1.777, , ,56 TL 770 GY Gid. 25 Hs. 31/03/ Genel Yönetim Giderleri Hs Ücret Giderleri 1.777,50 TL S.G.K İşveren Payı 311,06 TL - Asgari Geçim İndirimi 133,31 TL -Öd. Ücretler 1.470,72 TL 2.088,56 199, ,72 Mart ayı ücretinin tahakkuku 2.288, , /04/ ,72 -Öd.Ücretler 1.470,72 TL 102 Bankalar Hs ,72 İşçinin Mart ayı ücretinin ödenmesi 30/04/ Bankalar Hs. Sigorta primlerinin ödenmesi 20/04/ Asgari Geçim İndirimi 199,97 TL 102 Bankalar Hs. 199,97 40,15 Asgari geçim indiriminin mahsup edilerek, Gelir ve damga vergisinin peşin ödenmesi Asgari ücretle çalıştırılan yönetim departmanında çalışan Serdar Arslan (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) bir çalışanımızdır. Mart 2017 ücret bordosunu düzenleyerek yevmiye kaydını yapınız. Asgari Ücret Asgari Geçim İndirimi Evli eşi çalışan 2 çocuklu tarihleri arasında 1.777,50 TL(Brüt) 1.444,06 TL (Net) 173,31 TL 29 Ücret Bordrosunun Hesaplanması Brüt Ücret 1.777,50 TL 1. SGK İşçi Kesintilerini Hesaplanması 1.1. SGK Primi İşçi Hissesi (%14) 1.777,50 x 0,14 => 248,85 TL 1.2. İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hissesi (% 1) 1.777,50 x 0,01 => 17,78 TL ÖDENECEK SGK İŞÇİ KESİNTİLERİ TOPLAMI 266,63 TL 2. Vergi Kesintilerinin Hesaplanması 2.1. Gelir Vergisi Matrahı 1.777,50 266,63 => TL 2.2. Gelir Vergisi (% 15) x 0,15 => 226,63 TL 2.3. Damga Vergisi (0,00759) 1.777,50 x 0,00759 => 13,49 TL ÖDENECEK VERGİ KESİNTİLERİNİN TOPLAMI 226, ,49 => TL KESİNTİLER TOPLAMI 266,63 + => 506,75 TL 3. Ücretin Hesaplanması 3.1.Net Ücret 1.777,50 506,75 => 1.270,75 TL 3.2. Asgari Geçim İndirimi (+)(Bekar Çocuksuz) TL Kesintileri Hs. 360 Ödenecek Veri Fonlar Hs. 136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hs. NET ELE GEÇEN ÜCRET 1.444,06 TL 335 Personele 4. SGK İşveren Primlerinin Hesaplanması Borçlar Hs SGK İşveren Primi (% 15,5) 1.777,50 x 0,155 => 275,51 TL 4.2. SGK İşveren İşsizlik Primi (% 2) 1.777,50 x 0,02 => 35,55 TL ÖDENECEK SGK İŞVEREN PRİM TOPLAMI 275, ,55 => 311,06 TL Kesintileri Hs. İŞVERENE TOPLAM MALİYET 1.777, , ,56 TL 770 GY Gid. 30 Hs. 5

6 31/03/ Genel Yönetim Giderleri Hs Ücret Giderleri 1.777,50 TL S.G.K İşveren Payı 311,06 TL - Asgari Geçim İndirimi 173,31 TL -Öd. Ücretler 1.444,06 TL 2.088,56 173, ,06 Mart ayı ücretinin tahakkuku 2.261, , Öd.Ücretler 1.444,06 05/04/ , Bankalar Hs ,06 İşçinin Mart ayı ücretinin ödenmesi 20/04/ Asgari Geçim İndirimi 173,31 TL 102 Bankalar Hs. Asgari geçim indiriminin mahsup edilerek, Gelir ve damga vergisinin peşin ödenmesi 173,31 66, Diğer Çeşitli Borçlar 30/04/ Bankalar Hs. Sigorta primlerinin ödenmesi Ticari bir olaydan ortaya çıkan ve diğer borçlar hesap grubundaki hesapların kapsamına girmeyen borçların izlendiği hesaptır. nın İşleyişi: Borcun doğması halinde hesaba alacak olarak kaydedilir, ödenmesi halinde ise borç kaydedilir Diğer Çeşitli Borçlar 336 Diğer Çeşitli Borçlar İşletme tarihinde işletmede kullanmak üzere %18 KDV hariç TL tutarında bir bilgisayarı Sata Bilgisayar Ticaret Ltd. Şti den veresiye olarak satın alınıyor. Borcunu 1 ay sonra ödüyor Demirbaşlar Hs. 191 İndirilecek KDV Hs Diğer Çeşitli Borçlar Hs Veresiye demirbaş alımı Demirbaşla ilgili borcun ödenmesi: Diğer Çeşitli Borçlar Hs Kasa Hs Demirbaşa ilişkin borcun ödenmesi

7 337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) Bilanço gününde, diğer borçlar gurubundaki senetli borçların değerlemesini sağlamak amacı ile borç senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının izlendiği hesaptır. nın İşleyişi: Hesaplanan reeskont tutarları bu hesaba borç, 647 Reeskont Faiz Gelirleri 'na alacak kaydedilir. İzleyen dönemde hu hesap 657 Reeskont Faiz Giderleri 'na aktarılarak kapatılır. 431 Ortaklara Borçlar İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla işletme sahibine ortaklara borçlu bulunduğu vadeleri bir yıldan fazla süreli tutarların izlendiği hesaptır. nın İşleyişi: Borcun doğması halinde hesaba alacak olarak kaydedilir, bilanço gününde kısa vadeye düşmesi durumunda borçlandırılarak 331 Ortaklara Borçlar Hs. a aktarılır Ortaklara Borçlar tarihinde işletme ortağı olan Mehmet Serdemir den vadeli TL borç almıştır Bankalar Hs Ortaklardan Borçlar Hs Mehmet Serdemir Ortaktan uzun vadeli borç para alınması Ortaklara Borçlar Ödünç alınan para tarihinde kısa vadeye düşmüştür Ortaklardan Borçlar Hs Mehmet Serdemir 331 Ortaklardan Borçlar Hs Mehmet Serdemir Borcun vadesinin kısa vadeye düşmesi Ortaklara Borçlar 432 İştiraklere Borçlar İşletme ortağı olan Mehmet Serdemir den tarihinde almış olduğu TL lik borcu tarihinde bankadan ödememiştir Ortaklardan Borçlar Hs Mehmet Serdemir Bankalar Hs Ortağa Borcun Ödenmesi İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla iştiraklerine borçlu bulunduğu vadeleri bir yıldan fazla süreli tutarların izlendiği hesaptır. nın İşleyişi: Borcun doğması halinde hesaba alacak olarak kaydedilir, ödenmesi halinde ise borç kaydedilir

8 432 İştiraklere Borçlar tarihinde işletmemiz iştiraki olan Ser A.Ş. den TL tarihinde ödenmek üzere borç para almıştır. İlgili tutar banka hesabına yatırılmıştır. 432 İştiraklere Borçlar İlgili borcun vadesi tarihinde kısa vadeye düşmüştür Bankalar Hs. 432 İştiraklere Borçlar Hs Ser A.Ş. İştirakten Uzun Vadeli Borç Alınması İştiraklere Borçlar Hs Ser A.Ş. 332 İştiraklere Borçlar Hs Ser A.Ş. Uzun vadeli borcun vadesinin kısa vadeye düşmesi İştiraklere Borçlar İşletme iştirakinden almış olduğu TL lik borcunu tarihinde bankadan ödemiştir. 332 İştiraklere Borçlar Hs Ser A.Ş Bankalar Hs. Borcun bankadan ödenmesi 433 Bağlı Ortaklıklara Borçlar İşletmelerin sermaye taahhüdünden borçları hariç olmak üzere faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla bağlı ortaklıklarına borçlu bulunduğu vadeleri bir yıldan fazla süreli tutarların izlendiği hesaptır. Borçlar nın İşleyişi: Borcun doğması halinde hesaba alacak olarak kaydedilir, ödenmesi halinde ise borç kaydedilir Bağlı Ortaklıklara Borçlar tarihinde işletmemiz sermayesinin %80'ine sahip olduğu Levent AŞ'den TL tarihinde bankadan ödenmek üzere borç almıştır. 433 Bağlı Ortaklıklara Borçlar tarihinde borcun vadesi 1 yılın altına inmiştir Kasa Hs Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hs Levent A.Ş. Bağlı Ortaklıktan Borç Alınması Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hs Levent A.Ş. 333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hs L A.Ş. Borcun vadesinin kısa vadeye düşmesi

9 433 Bağlı Ortaklıklara Borçlar İşletmemiz sermayesinin %80'ine sahip olduğu Levent AŞ'den almış olduğu TL lik borcu tarihinde bankadan ödemiştir Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hs Levent A.Ş Bankalar Hs Bağlı ortaklıklara borcun ödenmesi 436 Diğer Çeşitli Borçlar Ticari bir olaydan ortaya çıkan ve diğer borçlar hesap grubundaki hesapların kapsamına girmeyen vadeleri bir yıldan fazla süreli borçların izlendiği hesaptır nın İşleyişi: Borcun doğması halinde hesaba alacak olarak kaydedilir, vadesi 1 yılın altına düşenler 336 Diğer Çeşitli Borçlar na aktarılarak borç yazılır. Borcun vadeyi beklemeden ödenmesi halinde ise borç kaydedilir Diğer Çeşitli Borçlar 436 Diğer Çeşitli Borçlar İşletme tarihinde işletmede kullanmak üzere %18 KDV hariç TL tutarında bilgisayarları Sata Bilgisayar Ticaret Ltd. Şti den ay vadeli olarak satın alınıyor. Borcun vadesinin kısa vadeye düşmesi 255 Demirbaşlar Hs. 191 İndirilecek KDV Hs Diğer Çeşitli Borçlar Hs. -Sata Bilgisayar Diğer Çeşitli Borçlar Hs Diğer Çeşitli Borçlar Hs Vadenin kısa vadeye düşmesi Veresiye demirbaş alımı Diğer Çeşitli Borçlar 34 Alınan Avanslar İşletme Sata Bilgisayar Ticaret Ltd. Şti e olan borcu bankadan ödemiştir Diğer Çeşitli Borçlar Hs Bankalar Hs Borcun bankadan ödenmesi Gerek satış akitleri dolaysıyla gerek diğer nedenlerle, işletme tarafından üçüncü kişilerden alınan avanslar, nitelikleri göz önünde tutulduğunda diğer yabancı kaynaklardan ayrılır. Bu nedenle de ayrı bir bölüm oluşturur. Alınan avanslar bir para ödeme yükümlüğünden önce bir mal veya hizmet ödeme yükümlülüğünü temsil eder. Tekdüzen Hesap Planında alınan avanslar için iki hesap açılmıştır. 34 Alınan Avanslar 340 Alınan Sipariş Avansları 349 Alınan Diğer Avanslar

10 340 Alınan Siparış Avansları Satış amacıyla gelecekte yapılacak olan mal ve hizmet teslimleri ile ilgili olarak alıcılardan peşin tahsil edilen ve teslim edilecek mal ve görülecek hizmetin bedeline mahsup edilecek olan paraların izlendiği hesaptır. n işleyişi: satış sözleşmeleri dolayısıyla malın tesliminden yada hizmetin görülmesinden önce işletmeye ödenen paralar bu hesabın alacağına, malın teslim edilmesi, hizmetin görülmesi halinde borcuna yazılır. Sözleşmenin feshedilmesi nedeniyle iade edilen avanslar da hesabın borcuna kaydedilir. 340 Alınan Sipariş Avansları Müşteri Turan Ticaret ile işletmemiz arasında % 18 KDV dahil TL lik bir ticaret anlaşması yapılıyor. Anlaşma gereği TL Turan Ticaret tarafından işletmemizin Karabük Ziraat Bankasındakihesabınaavansolarakyatırılıyor. / / Bankalar Hs Alınan Sipariş Avanslar Hs Alınan sipariş avansı Alınan Sipariş Avansları Daha sonra mal müşteriye gönderiliyor ve müşteri kalan bedelini de işletmenin bankadaki hesabına yatırıyor. / / Bankalar Hs. 340 Alınan Sipariş Avanslar Hs. 600 Yurt İçi Satışlar Hs. 391 Hesaplanan KDV Hs. Avans alınan malın satılması Alınan Diğer Avanslar Sipariş avansları dışındaki avansları izlemek üzere kullanılan hesaptır n niteliği: Hesap avansın alınmasında alacaklandırılır, avansın mahsubunda veya geri verilmesinde borçlandırılır Kaynakça Teşekkür Ederim Nalan AKDOĞAN, Orhan SEVİLENGÜL, Tek Düzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, Gazi Kitapevi, Ankara. Orhan Sevilengül, Genel Muhasebe, Gazi Kitapevi, Ankara, Orhan Sevilengül, Çözümlü Muhasebe Problemleri, Gazi Kitapevi, Ankara, Yusuf Sürmen, "Muhasebe I", Celepler Matbacılık, Trabzon, 2010 Abdullah Karakaya, Genel Muhasebe Ders Notları, Safranbolu, Ahmet Vecdi CAN/ Sakarya Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Ders Notları Aydın Karapınar vd." Gayri Menkul Değerleme Uzmanlığı Hazırlık Kitabı, Gazi kitapevi, Nalan AKDOĞAN, Nejat TENKER, Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Gazi Kitapevi. CEMALCILAR, Ö., "Muhasebenin amaçlarına Ulaşmada Muhasebenin Kuramsal Yapısına Bağlılığın Gereği ve Önemi", Muhasebe ve Denetime Bakış, Ocak No lu TMS- Maddi, Maddi Olmayan Duran Varlıklar ile Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar IASC, International Accounting Standards Committee, International Accounting Standards 1999, London, Sağlıklı ve mutlu bir hafta geçirmeniz temennisiyle, iyi çalışmalar dilerim 60 10

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II 7. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II 33 Diğer Borçlar Hesap Grubu Yrd.Doç.Dr.Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 33 Diğer Borçlar Grubu Herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş olan

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 12. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I 13 Kısa Vadeli Diğer Alacaklar - 23 Uzun Vadeli Diğer Alacaklar ve Muhasebe Kayıtları Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 13 Diğer Alacaklar Grubu Bu

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II 6. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II 32 Ticari Borçlar Hesap Grubu Yrd.Doç.Dr.Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Ticari Borçlar Hesap Grubu İşletmenin yabancı kaynakları içinde yer alan ve ticari

Detaylı

ISF 108 GENEL MUHASEBE II

ISF 108 GENEL MUHASEBE II 5. HAFTA ISF 108 GENEL MUHASEBE II Bilançonun Pasif Yapısı ve Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Bilançonun Pasif Yapısı İşletmenin varlıklarını ve bu varlıkların

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 11. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I 12 Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 22Uzun Vadeli Ticari Alacaklar ve Muhasebe Kayıtları (2) Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 122-Alacak Senetleri Reeskontu

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II 4. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II Bilançonun Pasif Yapısı ve Kısa Vadeli Yabancı Yrd. Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Bilançonun Pasif Yapısı İşletmenin varlıklarını ve bu varlıkların

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 14. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Monografi Uygulaması Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Monografi Uygulaması

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 12. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Gider Hesapları (61, 62, 63, Hesap Sınıfları) Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr I. Giriş Gelir tablosu, hesaplarına sonuç hesapları da denilmektedir.

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK- Diğer Borçlar KVYK- Alınan Avanslar KVYK- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri KVYK- Kısa Vadeli Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla

Detaylı

6. HAFTA ISL 107 GENEL MUHASEBE I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 Konu Başlıkları Konu Başlıkları... 2 1. ALTINCI

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 11. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Gelir Tablosu ve Gelir Hesapları (60, 64, 67 Hesap Sınıfları) Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Gelir Tablosunun Tanımı ve Kapsamı Gelir tablosu,

Detaylı

ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO 8. HAFTA ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO Yabancı Kaynakların Envanteri Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 BİLANÇO Bilançonun sol tarafı işletmeni varlıklarını yani aktif tarafı gösterirken;

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 7. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I Bilançonun 1 Dönen Varlıklar Sınıfı ve 10 Hazır Değerler Grubu Yrd.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr KBUZEM Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 14. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I Stoklar ve Kayıt Yöntemleri Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 15-Stoklar Grubu 15-Stoklar Grubu Stoklar, İşletmenin satmak üretimde kullanmak veya

Detaylı

ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO 8. HAFTA ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO Yabancı Kaynakların Envanteri Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 BİLANÇO Bilançonun sol tarafı işletmeni varlıklarını yani aktif tarafı gösterirken;

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 9. HAFTA 24 Mali Duran Varlıklar ISL107 GENEL MUHASEBE I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 24- Mali Duran Varlıklar Grubu 240 Bağlı Menkul Kıymetler 241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO 4. HAFTA ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Aktif Hesapların Envanteri (Menkul Kıymetler) Yard.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 11 Menkul Kıymetler Grubu Menkul kıymetler, işletmenin geçici

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 8. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I 11 24 Mali Duran Varlıklar ve Muhasebe Kayıtları I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 İşletmeler ellerindeki atıl kaynakları veya tasarruflarını değerlendirecek

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 4. HAFTA 11 Menkul Kıymetler Grubu Muhasebe standartları(tfrs ve TMS) menkul kıymetlerden finansalaraçlarolarakbahsetmiştir.

Detaylı

Hesap Kavramı ISL107 GENEL MUHASEBE I. Hesap Kavramı. Hesap. Hesap Çizelgesi 09.10.2015. Muhasebede Hesap Kavramı ve Hesapların İşleyiş Kuralları

Hesap Kavramı ISL107 GENEL MUHASEBE I. Hesap Kavramı. Hesap. Hesap Çizelgesi 09.10.2015. Muhasebede Hesap Kavramı ve Hesapların İşleyiş Kuralları 4. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I Muhasebede Hesap Kavramı ve Hesapların İşleyiş Kuralları Yard.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Hesap Kavramı Finansal sonuç doğuran işlemler meydana

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 10. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE 7. Maliyet Hesapları Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Tekdüzen hesap planının 7 nci hesap sınıfını Maliyet Hesap sınıfı oluşturmaktadır. Muhasebe

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 10. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE 7. Maliyet Hesapları Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Tekdüzen hesap planının 7 nci hesap sınıfını Maliyet Hesap sınıfı oluşturmaktadır. Muhasebe

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

ISL108 GENEL MUHASEBE 2

ISL108 GENEL MUHASEBE 2 1. HFT ISL108 GENEL MUHSEE 2 ralık ve Sürekli Envanter Yöntemi(Satılan Ticari Mallar Maliyetinin Hesaplanması) Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Envanter Geniş anlamda envanter, işletmenin

Detaylı

4 40 400 401 402 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Kredi kurumlarından, sermaye piyasasından ve işletmenin ilişkide bulunduğu üçüncü kişilerden sağlanan ve bir yıldan fazla vadeli olan işletme borçlarını

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Ticari Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Ticari Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Ticari Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi TİCARİ BORÇLAR İşletmenin esas ticari faaliyetlerini sürdürmek amacıyla yaptığı kredili alışlarından

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 01.02.2016 da kurulmuş olan. ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR, UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR VE ÖZKAYNAKLAR 12.10.2015 2 Örnek 1 ABC Ltd

Detaylı

ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO 9. HAFTA ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Öz Kaynaklar Öz Kaynaklar Öz kaynaklar, İşletme sahip yada ortakların bilanço tarihinde işletmeye yapmış oldukları

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 11. Hafta Ders İçeriği Alınan Avanslar Hesap Grubu (34) Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri (35) Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II 2. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II Maddi Duran Varlıklarda Amortisman Yrd. Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Amortisman Nedir? 257 Birikmiş Amortismanlar Hs. (-) Amortismanın konusu;

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın Adı Tutar Kalan Borç Alacak Borç Alacak 1 100 Kasa Hs. 145. 135. - 2 101 Alınan Çekler Hs 35.000 32.000 3.000-3

Detaylı

3. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II. Yrd.Doç.Dr. Murat YILDIRIM.

3. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II. Yrd.Doç.Dr. Murat YILDIRIM. 3. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II Yrd.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 KONU BAŞLIKLARI 1. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARLA

Detaylı

SKY102 MUHASEBE-II DERS NOTU

SKY102 MUHASEBE-II DERS NOTU GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 10. Hafta Ders İçeriği Ticari Borçlar Hesap Grubu (32) Diğer Borçlar Hesap Grubu (33) Öğr. Gör. Pınar DOĞANAY PAYZİNER 1 KAYNAK HESAPLARI

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I. Katma Değer Vergisi. Katma Değer Vergisi. Katma Değer Vergisi. Katma Değer Vergisi 14.12.2015

ISL107 GENEL MUHASEBE I. Katma Değer Vergisi. Katma Değer Vergisi. Katma Değer Vergisi. Katma Değer Vergisi 14.12.2015 13. HFT ISL107 GENEL MUHSEE I ve Muhasebeleştirilmesi Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 (KDV), vergi konusu ürünlerin üretiminden tüketimine kadar geçirdiği her aşamada kazandıkları

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II ISL 108 GENEL MUHASEBE II Yrd.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 1. HAFTA Duran Varlıkların Tanımı ve Sınıflandırılması Duran varlıklar; bir yıldan veya normal faaliyet döneminden daha

Detaylı

1. AKKURT TİCARET İşletmesinin ve Ocak ayında yaptığı işlemler aşağıdaki gibidir. Gerekli Muhasebe kayıtlarını (yevmiye defteri) yapınız?

1. AKKURT TİCARET İşletmesinin ve Ocak ayında yaptığı işlemler aşağıdaki gibidir. Gerekli Muhasebe kayıtlarını (yevmiye defteri) yapınız? Sorular 1. AKKURT TİCARET İşletmesinin ve Ocak ayında yaptığı işlemler aşağıdaki gibidir. Gerekli Muhasebe kayıtlarını (yevmiye defteri) yapınız? a) 03.01.2015 Tarihinde işletmenin Ziraat Bankasındaki

Detaylı

18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi

18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi 18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmemesi gereken,

Detaylı

Muhasebe Öğretim Materyali Hazırlama Projesi

Muhasebe Öğretim Materyali Hazırlama Projesi Muhasebe Öğretim Materyali Hazırlama Projesi Proje Sorumlusu ve Yürütücüsü Proje Ekibi: Yrd.Doç.Dr. Ferhat SAYIM Yrd.Doç.Dr. Ferhat SAYIM Arş.Gör.Vedat DEMİRKOL Arş.Gör.Zafer AY Arş.Gör.Zekeriya Oğuz SEÇME

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 30 Haziran 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2 Aralık 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: AHMETLER A.Ş., ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO 4. HAFTA ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Aktif Hesapların Envanteri (Menkul Kıymetler) Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 11 Menkul Kıymetler 11 Menkul Kıymetler Menkul kıymetler, faiz geliri

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF GÜNEY BATI TİCARET İŞLETMESİ 31/12/2011 TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF I. DÖNEN VARLIKLAR I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

Detaylı

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF 2013/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II DURAN VARLIKLAR (II)

GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II DURAN VARLIKLAR (II) GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II 6. Hafta Ders İçeriği DURAN VARLIKLAR (II) Duran Varlıklar Grubu İle İlgili Genel Bilgiler Uzun Vadeli Alacaklar (22, 23) Ticari Alacaklar (22) Diğer Alacaklar (23) PAYZİNER

Detaylı

GENEL MUHASEBE SORULARI

GENEL MUHASEBE SORULARI GENEL MUHASEBE SORULARI 1) Hesapların bulunduğu muhasebe defterine ne ad verilir? a) Büyük defter b) Yevmiye defteri c) Envanter ve Bilanço defteri d) Đşletme defteri 2) Büyük defterdeki kayıtların ayrıntılarını

Detaylı

2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Muhasebe ve Finansal Raporlamada Tahakkuk Esası ne demektir? Kısaca açıklayınız.

Detaylı

GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 12. Hafta Ders İçeriği Borç ve Gider Karşılıkları Hesap Grubu (37) Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları (38) (Pasif Nitelikli

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO 3. HAFTA ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Aktif Hesapların Envanteri (Hazır Değerler) Yard.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Aktif I. Dönen Varlıklar II. Duran Varlıklar Bilanço Bilanço,

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

VARLIK HESAPLARI: DÖNEN VARLIKLAR

VARLIK HESAPLARI: DÖNEN VARLIKLAR VARLIK HESAPLARI: DÖNEN VARLIKLAR 1. Hafta Ders İçeriği Ders Hakkında Genel Bilgiler 12 Ticari Alacaklar Grubu 120 Alıcılar 121 Alacak Senetleri 122 Alacak Senetleri Reeskontu 126 Verilen Depozito ve Teminatlar

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

MaddiOlmayanDuran Varlıklar ve İlgili Hesaplar ISL 108 GENEL MUHASEBE II. Maddi Olmayan Duran Varlıklar. Maddi Olmayan Duran Varlıklar

MaddiOlmayanDuran Varlıklar ve İlgili Hesaplar ISL 108 GENEL MUHASEBE II. Maddi Olmayan Duran Varlıklar. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II MaddiOlmayanDuran Varlıklar ve İlgili Hesaplar Yrd.Doç. Dr. Murat Yıldırım muratyildirim@karabuk.edu.tr Maddi Olmayan Duran Varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar, herhangi

Detaylı

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 17 Mart 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Orta Doğu Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)?

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)? 1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı 100.01 Problem 1. a) Gelir tahakkukları b) hisse senetleri c) gelecek aylara ait giderler d) özel fonlar

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Dönen Varlıklar-Alacaklar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Dönen Varlıklar-Alacaklar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE Dönen Varlıklar-Alacaklar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ALACAKLAR İşletmenin ticari veya diğer işlemleri sonucu doğan ve vadesi geldiğinde tahsil edilecek

Detaylı

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 Lale Ticaret Ltd. Şti. nin 01.01.2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir; Lale

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 Ortadoğu Ticaret İşletmesi nin 31.12.2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir.

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI 1 AHMETLER AŞ,, ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin 31.12.212 tarihinde aldığı mizan, bu tarih itibariyle gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler ve dönem sonu envanter işlemleri

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO 3. HAFTA ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Aktif Hesapların Envanteri (Hazır Değerler) Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Aktif I. Dönen Varlıklar II. Duran Varlıklar Bilanço Bilanço, işletmenin

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO 5. HAFTA ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Aktif Hesapların Envanteri (12 Ticari Alacaklar) Yrd. Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Alacak Hakkı Bir malın teslimi, bir hizmetin görülmesi yada

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2015 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Kasım 2015 Pazar 09:00 12:00 SORU: Anonim Şirketi nin 01.01.2014 Tarihli Açılış Bilançosu aşağıda verilmiştir.

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

Muhasebe Öğretim Materyali Hazırlama Projesi

Muhasebe Öğretim Materyali Hazırlama Projesi Muhasebe Öğretim Materyali Hazırlama Projesi Proje Sorumlusu ve Yürütücüsü Proje Ekibi: Yrd.Doç.Dr. Ferhat SAYIM Yrd.Doç.Dr. Ferhat SAYIM Arş.Gör.Vedat DEMİRKOL Arş.Gör.Zafer AY Arş.Gör.Zekeriya Oğuz SEÇME

Detaylı

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR KASIM 008-008/. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR Bilgin Ticaret LTD. nin 007 yılı açılış bilançosu ve 007 yılı işlemleri aşağıdaki gibidir. (Rakamlarda yuvarlaklaştırma

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında gerçekleşen ekonomik işlemler ile 2013 mali yılına ait dönem sonu envanter işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

Detaylı

2016 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE. 28 Ağustos 2016 Pazar Sınav Süresi: 3Saat

2016 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE. 28 Ağustos 2016 Pazar Sınav Süresi: 3Saat 016 /. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 8 Ağustos 016 Pazar - 09.00 Sınav Süresi: 3Saat Soru : X A.Ş. nin 015/3. Geçii vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki

Detaylı

(Değişiklik: 2003/7 Sayılı Genelge 31.12.2003)

(Değişiklik: 2003/7 Sayılı Genelge 31.12.2003) Emeklilik Şirketlerinin Kullanacakları Hesaplar ile Bu Hesapların Açıklamalarına İlişkin Genelge (Genelge No : 2003/5) Genelge No : 2003/5 Kabul Tarihi :03.10.2003 (Değişiklik: 2003/7 Sayılı Genelge 31.12.2003)

Detaylı

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014)

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM 31.12.2014 I- DÖNEN VARLIKLAR 29.032.201,24 A - Hazır Değerler 26.237.778,29 1 - Kasa

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

KAYA 1 DÖNEN VARLIKLAR 20 TİCARİ ALACAKLAR

KAYA 1 DÖNEN VARLIKLAR 20 TİCARİ ALACAKLAR 1 DÖNEN VARLIKLAR 20 TİCARİ ALACAKLAR 120 ALICILAR HESABI İşletmenin satmış olduğu mal veya yapmış olduğu hizmetler karşılığında ortaya çıkan senetsiz alacaklarının izlendiği hesaptır. Varlık hesabı olması

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NİN MUHASEBE KAYDI HAKKINDA KISA BİR ÖNERİ

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NİN MUHASEBE KAYDI HAKKINDA KISA BİR ÖNERİ ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NİN MUHASEBE KAYDI HAKKINDA KISA BİR ÖNERİ Bu konu ile ilgili yaptığım araştırmalar sonucunda uygulanmakta olan bir çok yöntem olduğunu fark ederek, konunun ne derece önemli olduğunu

Detaylı

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI Açıklamalar Sınav süresi altmış (60) dakikadır. SORU 1 (A) İşletmesi mal hareketlerini devamlı envanter yöntemine göre izlemektedir. İşletmenin döneme ilişkin bilgileri şöyledir. (Soruları sırasıyla cevaplandırınız)

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı