TÜRKİYE VI.ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE VI.ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ"

Transkript

1 TÜRKİYE VI.ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ 4-8 Ekim 2011, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

2 Kivide Fidan Gelişimi ile Vejetatif Gelişme Parametreleri Arasındaki İlişkiler Burhan Öztürk 1, Muharrem Özcan 2, Ahmet Öztürk 2 1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü 2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü Özet Bu çalışma, kivide fidan gelişimi ile vejetatif gelişme parametreleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla Samsun ekolojik koşullarında yılları arasında yürütülmüştür. Çalışmada, 2 farklı anaç çapına ( mm ve mm) sahip olan çöğür anaçlar kullanılmıştır. Anaçlar, yongalı göz aşı metodu ile 4 farklı dönemde (durgun aşılar 1 Eylül 15 Eylül; sürgün aşılar 1 Mayıs 15 Mayıs) aşılanmıştır. Fidan gelişimi sürgün boy ve çap ölçümlerinin büyüme periyodu boyunca takip edilmesiyle belirlenmiştir. En iyi sürgün boy ve çap gelişimi, durgun dönem aşılarından 1 Eylül aşı dönemindeki mm anaç çapına sahip bitkilerden elde edilmiştir. Kivide vejetatif gelişme parametreleri arasındaki en yüksek ilişki yaprak sayısı ile toplam yaprak alanı (r=0.931) ve sürgün boyu ile yaprak sayısı (r=0.925) arasında tespit edilmiştir. Araştırmanın sonucunda kivide kaliteli fidan üretimi için anaç çapı kalın olan bitkilere durgun dönemde aşı yapılmasını önerebiliriz. Anahtar Kelimeler: Kivi, fidan gelişimi, aşı dönemi, anaç çapı, yongalı göz aşısı Relationships Between Plant Growth with Vegetative Development Parameters in Kiwifruit Abstract This study was carried out to determine the relationship between plant development and vegetative growth parameters in kiwifruit at Samsun ecological conditions in In study, two different diameters of rootstock were examined ( mm and mm) using the chip budding method at four different grafting periods (fall budding 1 September-15 September; shoot budding 1 May-15 May). Plant development was determined to shoot length and shoot diameter measurement during the growth period. The best shoot length and diameter development were obtained from fall grafting periods of 1 September in that plants have mm rootstock diameter. The highest correlation amongst the vegetative growth parameters was determined between leaf number and total leaf area (r=0.931) and shoot length and leaf number (r=0.925) in kiwifruit. These result shows that we can recommend to diameter of the thick rootstock plants for the production of quality seedlings in fall grafting period in kiwifruit. Key Words: Kiwifruit, Plant Development, Grafting Period, Rootstock Diameter, Chip Budding Giriş Kivi hem generatif hem de vejetatif yöntemlerle kolay çoğaltılabilen bir türdür (Sale, 1985; Lawes, 1992; Ferguson ve Seal, 2008). Günümüzde modern meyvecilik anlayışına göre birçok türde anaç kullanımı yaygın hale gelmiştir. Bu uygulamalarda, meyve türlerinin geniş alanlara adaptasyonun sağlanması ve anacın diğer etkilerinden yararlanmak amaçlanmaktadır. Artık kendi kökü ve gövdesi üzerinde standart çeşitlerin klasik tarzda yetiştirilmesi büyük oranda ortadan kalkmıştır. Bu nedenle aşı ile çoğaltmanın önemi artmıştır. Bununla birlikte kivide anaç kullanımı henüz çok yaygın değildir. Kivide tohumdan çıkan bitkilerin yaklaşık olarak % 80 inin erkek, % 20 sinin dişi bireylerden oluşmaktadır. Bu yüzden, kivide generatif yöntemlerle çoğaltma anaç üretimi ve ıslah çalışmalarında kullanılmaktadır. Tohumdan çıkan bitkilerin cinsiyeti çiçeklenme dönemine kadar tam olarak bilinmemektedir. Gençlik kısırlığı döneminin uzun olmasından dolayı üreticilere, bu bitkilerin meyve üretiminde direkt olarak kullanılması tavsiye edilmemektedir. 375

3 Generatif yöntemlerle elde edilen bitkilerin üretimde kullanılması için, cinsiyeti tam olarak bilinen erkek ve dişi bireylerden alınan göz veya kalemlerle aşılama yapılmaktadır (Zenginbal ve Özcan, 2003). Generatif çoğaltmanın sakıncalı yönleri yanında avantajlı yönleri de vardır. Tohumların çimlenmesi ile elde edilen bitkiler kuvvetli ve bol saçak kök yaparlar. Kivi gibi kök yapısı toprak üstü organlarına göre zayıf olan ve toprakta bol suya ihtiyaç gösteren türlerde kök yapısı çok önemlidir. Bu yüzden tohumdan elde edilen bitkiler kurağa daha dayanıklıdır (Samancı, 1990). Ayrıca, tohumdan yetiştirilen bitkilerin kök sisteminin derinlere gitmesi, bitkinin toprağa daha iyi tutunmasını ve topraktan maksimum düzeyde istifade etmesini sağlamaktadır. Bu yüzden, aşı ile çoğaltılan fidanlar çelikle çoğaltılanlara tercih edilmelidir (Zenginbal ve Özcan, 2000a; Cangi ve İslam, 2003). Kivinin vejetatif çoğaltılmasında kullanılan aşı, çelik, daldırma ve doku kültürü gibi yöntemlerden (Sale, 1985; Lawes, 1992) aşı ve çelikle çoğaltma en fazla kullanılan yöntemlerdir. Çelikle fidan üretiminde, hızlı ve kısa zamanda çok fazla fidan üretilebilirken, kök yapısının zayıf gelişmesi önemli bir dezavantajıdır (Diaz Hernandez ve Garcia Barrios, 1997). Vejetatif yöntemlerden aşı ile çoğaltma cinsiyeti belirlenmiş, kök yapısı kuvvetli ve çevre şartlarına daha dayanıklı fidanlar elde edildiği için daha avantajlıdır. Ancak, fidan üretiminde aşı ile çoğaltma, çelikle çoğaltmaya göre daha uzun süreye ihtiyaç duymaktadır. Göz ve kalem aşılarında başarı birçok faktöre bağlıdır. Bu faktörleri anaç ve kalem arasında meydana gelen aşı uyuşmazlığı, bitki tür ve çeşidi, genetik yapı, aşılama sırasındaki veya sonrasındaki sıcaklık değerleri, aşılama zamanı, çoğaltma teknikleri, anacın yara yerini iyilileştirme başarısı, kimyasal maddeler, virüsler, böcek zararları, hormonlar, besin elementleri, aşı kalemlerinin seçimi, aşı kalemi alma zamanı, muhafazası ve aşılama becerisi şeklinde ifade edebiliriz (Hartman ve ark., 1990; Yılmaz, 1992; Tanimoto, 1994). Ülkemizde kivi yetiştiriciliğine ilginin artmasına bağlı olarak kivi fidanına olan talep her 376 geçen gün artmaktadır (Zenginbal, 2007). Bu amaçla, çalışmamızda fidan gelişimi ile vejetatif gelişme parametreleri arasındaki ilişkinin ortaya konması ve daha kısa sürede daha kaliteli fidanların elde edilebilmesi amaçlanmıştır. Materyal ve Yöntem Materyal Denemede anaç materyali olarak, Hayward kivi çeşidinin tohumlarından elde edilen çöğür bitkiler kullanılmıştır. Araştırma, yılları arasında Samsun un Merkez İncesu Mahallesi nde (Kuzey:41 22, Doğu:36 10, Rakım:182 m) bir üretici bahçesinde yürütülmüştür. Samsun, Orta Karadeniz bölgesinde yer almaktadır. Orta Karadeniz bölgesi ılıman iklimin özelliklerini taşımaktadır. Uzun yılların ortalama verileri esas alındığında yağışların sonbahar aylarında daha yoğun olduğu görülmektedir. Ayrıca ilkbahar ve yaz aylarında düşen yağış miktarı da oldukça fazladır (Anonim, 2007). Yöntem Hayward kivi çeşidinden alınan tohumlar 40 gün boyunca buzdolabında bekletildikten sonra Nisan ayı içinde dere kumu + toprak + ahır gübresi karışımına (1:1:1) serpme olarak ekilmiştir. Tohumlar çimlenip bitkiler 3 yapraklı olunca ekim toprağıyla aynı özelliklere sahip toprakla doldurulmuş 20x34 cm ebatlarındaki siyah plastik torbalara şaşırtılmıştır. Gelişen bitkiler Kasım 2004 tarihinde torbalardan araziye aktarılmıştır. Ancak 1 15 Eylül 2005 tarihlerinde yapılan durgun dönem aşı uygulamaları torbalarda yapılmış ve bu aşılı bitkiler Kasım 2005 de araziye aktarılmıştır. Çalışmada aşı gözleri Hayward çeşidinin kalemlerinden alınmıştır. Durgun dönemde yapılan aşılar için kalemler aşılama işleminin yapılacağı gün, aşı uygulamasından yaklaşık 1 2 saat önce alınırken sürgün aşılar için aşı kalemleri bitkiler kış dinlenme döneminde iken (şubat ayının 3.haftasında) alınmış ve aşı zamanına kadar +4 o C de muhafaza edilmiştir (Yılmaz, 1992). Araştırmada yongalı göz aşı metodu kullanılmıştır. Aşı işlemleri durgun ve sürgün aşı

4 olarak iki dönemde yapılmıştır. Aşı işlemleri Zenginbal ve Özcan (2000b) ın bildirdikleri tarihler dikkate alınarak; durgun dönemde 1 15 Eylül ve sürgün dönemde 1 15 Mayıs olarak belirlenmiştir. Anaç çapları ise mm ve mm olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşılama işlemleri tek bir aşıcı tarafından yapılmıştır. Araştırmada aşağıda belirtilen özellikler incelenmiştir. Sürgün Boy (cm) ve Çap Gelişimi (mm) Her bir tekerrürde süren aşılardan seçilen 5 bitkide sürgün uzunluğu 5 cm ye ulaştıktan sonra 15 gün aralıklarla belirlenmiştir. Durgun dönemde yapılan aşılar için ölçümler 1 Haziran tarihinden itibaren, sürgün dönemde yapılan aşılar için ölçümler ise 1 Temmuz tarihinden itibaren yapılmıştır. Yaprak Sayısı (adet) Sürgün boy ve çap ölçümü yapılan bitkilerdeki yaprakların vejetasyon periyodu sonunda sayılmasıyla belirlenmiştir. Toplam Yaprak Alanı (cm 2 ) Büyüme periyodu boyunca sürgün üzerinde meydana gelen toplam yaprak sayısının, ortalama yaprak alanı ile çarpılmasıyla bulunmuştur. Yaprak alanı ölçümleri dijital planimetre (Placom Roller-Type, KP90N) ile ölçülmüştür. Araştırma tesadüf parselleri deneme desenine göre düzenlenmiştir. Çalışma ve aşı dönemlerinde (durgun ve sürgün aşı dönemlerinde) yapılmıştır. Her uygulama 3 tekerrürlü ve her tekerrürde toplam 20 bitki olacak şekilde düzenlenmiştir. Denemeden elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve bazı grafiklerin çiziminde MİCROSOFT OFFİCE 2003 EXCEL programı ve SPSS 10.0 paket programı kullanılmış ve Duncan Çoklu Karşılaştırma Testi uygulanmıştır. Şekillerde verilen hata çubukları %5 önem seviyesine göre yerleştirilmiştir. Bulgular ve Tartışma Araştırmada fidan gelişimi, sürgün boy ve çap gelişiminin büyüme periyodu boyunca ölçülmesiyle belirlenmiştir. Ayrıca fidan gelişimi ile vejetatif gelişme parametreleri (sürgün boy, sürgün çap, yaprak sayısı, ortalama ve toplam 377 yaprak alanı) arasındaki ilişkiler de ortaya konulmaya çalışılmıştır. Sürgün Boy Gelişimi Farklı anaç çapı ve aşı dönemleri bakımından kivi de sürgün boyunun deneme yıllarına göre vejetasyon periyodu boyunca gelişimi Şekil 1-2 de gösterilmiştir. Tüm aşı dönemlerinde sürgün boyu genel olarak 45. güne (15 Temmuz) kadar hızlı bir artış gösterirken, bu ölçüm tarihinden sonra 1 Mayıs aşı dönemindeki mm anaç çapına sahip aşılı bitkiler hariç sürgün gelişim hızında yavaşlama görülmüştür. Araştırmanın ilk yılında ( ) 1 Mayıs aşı döneminden en yüksek sürgün boyu (147.6 cm) elde edilmiştir (Şekil 1). İkinci yıl ( ) sürgün boy gelişiminde durgun aşılar sürgün aşılara göre daha iyi sonuç vermiştir. Durgun aşılarda birinci yıldaki gibi sürgün boyu 45. güne kadar (15 Temmuz) çok hızlı artış göstermiş, ancak ölçümün 60. gününden itibaren (1 Ağustos) sürgün boyu çok yavaş bir artış göstermiştir. Sürgün aşılarda ise sürgün aşı dönemlerinde yavaş bir gelişme tespit edilmiş, ilerleyen zamanlarda azalan bir artış göstermiştir. İkinci deneme yılında en uzun sürgün boyu (142.9 cm) 15 Eylül aşı döneminde mm anaç çapına sahip aşılı bitkilerden elde edilmiştir. Ölçüm alınan bitkilerde en düşük sürgün boyu (25.3 cm) bu deneme yılında 1 Mayıs aşı döneminde mm anaç çapına sahip aşılı bitkilerden elde edilmiştir (Şekil 2). Tüm aşı dönemlerinde ilk 15 günlük periyotta çok hızlı bir artış gözlenirken, ilerleyen zamanlarda büyümede azalan bir artış tespit edilmiştir (Şekil 1 2). Her iki yılda da en uzun sürgün boyu mm anaç çapına sahip aşılı bitkilerden elde edilmiştir. Her iki yıldaki durgun aşılarda sürgün boyundaki artış, ölçümün 90. gününden (1 Eylül) sonra çok az yâda hiç olmamıştır. Sürgün aşılarda ise artışlar düşük hızla da olsa devam etmiştir. Polat ve ark., (1999) yenidünyada anaç çapı kalın ( mm) olan bitkilerden, anaç çapı ince ( mm) olanlara göre daha iyi sürgün boyu elde ettiklerini bildirmişlerdir. Sürgün boy gelişimi üzerine aşı dönemlerinin etkisi olmuştur. Birinci yıl verilerine bakıldığında sürgün gelişiminin, sürgün dönemde yapılan

5 uygulamalarda iyi sonuç vermesine rağmen, ikinci yılda durgun dönem uygulamaları daha iyi sonuç vermiştir (Şekil 1 2). Araştırmada, sürgün boyunda aşı sürme ile başlayan hızlı artışı ilerleyen dönemlerde yavaşlayan bir artış izlemiş bir noktada ise boy artışı durmuştur (Şekil 1 2). Uslu (2006) kivide sürgün boyunun büyümenin başlangıcında hızlı bir artış gösterdiğini, vejetasyon periyodunun ilerlemesiyle gelişmenin yavaşladığını bildirmektedir. Sürgün boyunda meydana gelen durgunluğu apikal dominansiye bağlayabiliriz. Eriş (1990) tepe tomurcuğu hâkimiyetinin sürgün gelişimine etki etiğini bildirmektedir. Kaşka (1968) tomurcuk faaliyetinin kök faaliyeti ve iklim faktörlerine bağlı olduğunu bildirmektedir. Genel olarak baktığımızda durgun dönem uygulamalarında daha iyi sonuçlar elde edilmiştir. Durgun dönemde meydana gelen aşılamalarda sürgün boyunun en uzun değeri vermesinde vejetasyondan tam yaralanmanın yanında, anaç ile kalem arasındaki kaynaşmanın, dolayısıyla da kallüslenmenin doğrudan etki ettiğini söyleyebiliriz. Schafer (1982), anaç ve kalemin birleşme bölgesindeki oluşan kallusün derecesine göre meydana gelen sürgün uzunluğunun değişebileceğini bildirmektedir. Howard ve ark., (1974) elmada anaç ile göz arasındaki kaynaşmanın kışa kadar tamamen sağlandığını bunun neticesinde erken dönemde yapılan aşılarda yan dal sayısı ve uzunluğunun arttığını bildirmektedirler. Aşı dönemlerinde 1 Eylül tarihinden 15 Mayıs tarihine gidildikçe sürgün boyunda azalma meydana geldiği tespit edilmiştir. Kaşka (1968); ilkbaharda sürme ile beraber sürgün boyunda meydana gelen hızlı artışın bitkide depo maddelerinin kullanımı ile ilgili olduğunu bildirmektedir. Nitekim Zenginbal (1998) erken dönemde yapılan uygulamaların sürgün boy gelişimi bakımından daha iyi sonuçlar verdiğini bildirmektedir. Zenginbal ve ark., (2007) kivide en iyi sürgün gelişiminin 15 Ağustos, 1 15 Eylül aşı dönemlerinde sağlanacağını bildirmişlerdir. Chandel ve ark. (1998) nın kivide, Dimri ve ark. (2005) nın elmada, Bolat (1995) ın kaysılarda yapmış olduğu aşı çalışmasında en uzun sürgün boyunun erken dönemde yapılan uygulamalardan elde edildiği bildirilmektedir. Zenginbal ve ark., (2005) kivide 1 Mart ta yaptıkları aşılarda cm sürgün boyu elde ettiklerini bildirmişlerdir. Pırlak ve Bolat (1997) Trabzon hurmasında cm arasında sürgün uzunluğu elde ettiğini bildirmektedir. Winkler ve ark., (1974) ile Mullins ve ark., (1992) sürgün boyunun anaç kalem arasındaki birleşmenin doku düzeyinde anatomik ve fizyolojik olarak kaynaşmasına bağlı ortaya çıkmakta olduğunu, topraktaki su ve besin maddesine göre şekillendiğini bildirmişlerdir. Sürgün Çap (mm) Gelişimi Farklı anaç çapı ve aşı dönemleri bakımından kivi de sürgün boyunun deneme yıllarına göre vejetasyon periyodu boyunca gelişimi Şekil 3-4 de gösterilmiştir. Araştırmada sürgün çap gelişimini tespit etmek amacıyla sürgün boy gelişiminde olduğu gibi durgun aşılarda 1 Haziran da, sürgün aşılarda ise 1 Temmuz dan itibaren 15 günlük aralıklar ile 15 Ekim tarihine kadar ölçümler yapılmıştır. Tüm aşı dönemlerinde büyüme periyodu boyunca sürgün çapı genel olarak 60. güne kadar hızlı artış göstermiş, bu zamandan sonra genel olarak çap gelişimi azalan hızda devam etmiştir. Uslu (2006) kivide sürgün çapının büyümenin başlangıcında hızlı bir artış gösterdiğini bildirmiştir. Aşı dönemlerinden 1 Eylül tarihinden 15 Mayıs tarihine gidildikçe sürgün çapı değerlerinde azalma meydana geldiği tespit edilmiştir. İlkbaharda aşı sürme ile beraber bitkinin gelişmeye başladığı, bunun sonucunda da gelişme periyodu uzun olanların kısa olanlara göre bitkinin gelişme periyodundan daha iyi faydalandığı söylenebilir. Sürgün boyunun aksine çap gelişiminde her iki yılda da durma olmamış ve çok azda olsa artışlar devam etmiştir. Yine sürgün boy gelişiminde olduğu gibi sürgün çap gelişimindeki artış aşı sürmesinin başlangıcında hızlı olmuştur. Ancak sürgünlerde uç tomurcuğunun dormant hale gelmesiyle sürgünlerde boy artışı gözlemlenmezken çapta artış gözlemlenmiştir (Şekil 3 ve 4). Sürgün çapında meydana gelen bu artışı, bitkide kök ve yaprak faaliyetinin devamı sonucunda meydana gelen asimilat madde 378

6 birikimine bağlayabiliriz. Kaşka (1968) bitkilerde sürgün büyümesi apikal dominansiye bağlı olarak dursa da, kambiyum aktivitenin ve kök büyümesinin devam ettiğini bildirmektedir. Birinci deneme yılında 1 Mayıs taki mm anaç çapına sahip aşı uygulamasından en iyi çap gelişimi (9.99 mm) elde edilirken, ikinci deneme yılında ise 15 Eylül deki mm anaç çapına sahip aşı uygulamasından maksimum çap gelişimi (10.70 mm) elde edilmiştir (Şekil 3 ve 4). Aşı sürmesiyle birlikte I. yıl ( ) mm anaç çapına sahip bitkilerde 1 Eylül de yapılan aşılarda sürgün çap gelişimi 75. güne (15 Ağustos) kadar en iyi gelişimi göstermiştir. Bu tarihten sonra en iyi çap gelişimi mm anaç çapına sahip bitkilerde 1 Mayıs aşı döneminden yapılan aşılardan elde edilmiştir. Ancak, en düşük çap gelişimi 15 Mayıs aşı döneminde mm anaç çapına sahip aşılı bitkilerden elde edilmiştir (Şekil 3). Araştırmanın II. yılında ( ) en yüksek çap gelişimi, durgun dönemde mm anaç çapına sahip bitkilerde 1 15 Eylül tarihlerinde yapılan aşılardan (sırasıyla mm ve mm) elde edilirken, 1 Mayıs döneminde mm anaç çapına sahip aşılı bitkilerde en düşük çap gelişimi (3.82 mm) elde edilmiştir (Şekil 4). Araştırmada kalın anaç çapına sahip aşılı bitkilerden daha kalın sürgün çapı elde edildiği tespit edilmiştir. Nitekim Polat ve ark., (1999) yenidünyada anaç çapları mm olan bitkilerden, mm olanlara göre daha iyi sürgün çapı verdiğini bildirmektedirler. Yine Bostan ve ark., (1998) kayısıda 2 yaşlı çöğür anaçlarının 1 yaşlı anaçlara göre daha iyi sürgün çapı verdiğini tespit etmişlerdir. Genel olarak baktığımızda aşı dönemleri ve anaç çapları sürgün çap gelişimi üzerine etki etmiştir mm anaç çapına sahip aşılı bitkilerden mm anaç çapına sahip aşılı bitkilere göre daha iyi sürgün çapı elde edilmiştir. Zenginbal ve ark., (2005) kivi de 1 Mart ta yaptıkları aşılarda 9.09 mm sürgün çapı elde etmişlerdir. Pırlak ve Bolat (1997) Trabzon hurmasında yaptığı aşılamalardan mm arasında sürgün çapı elde ettiğini bildirmektedir. Araştırmada durgun dönem uygulamalarından daha iyi sürgün çap gelişimi elde edilmiştir. Sürgün çap artışları büyümenin başlangıcında daha hızlı olurken, ilerleyen dönemlerde artışlar azalan artış şeklinde devam etmiştir (Şekil 3 ve 4). Nitekim Bolat (1995) kaysıda erken dönemde yapılan uygulamalardan en iyi sürgün çapının elde edildiğini bildirmektedir. İlkbaharda erken dönemde yapılan uygulamalar sürgün çapı gelişimi bakımından daha iyi sonuçlar vermektedir (Zenginbal, 1998). Zenginbal ve ark. (2007) kivide en iyi sürgün çap gelişiminin 15 Ağustos, 1 15 Eylül aşı dönemlerinde sağlanacağını bildirmektedir. Chandel ve ark., (1998) nın kivide, Dimri ve ark., (2005) nın elmada en iyi sürgün çapının erken dönemde yapılan uygulamalardan elde edildiği bildirmişlerdir. Sing ve Sing (1988) aşı uygulamalarının daha erken zamanlarda yapılması ile radyal olarak büyümede en iyi gelişimin elde edilebileceğini bildirmişleridir. Vejetatif Gelişme Parametreleri Arasındaki İlişkiler Kivide fidan gelişimi ile vejetatif gelişme parametreleri arasında pozitif yönde çok önemli ilişki tespit edilmiştir. Vejetatif gelişme parametrelerinden yaprak sayısı ile toplam yaprak alanı (r=0.931**) ve sürgün boyu ile yaprak sayısı (r=0.925**) arasında en yüksek ilişki tespit edilmiştir. Araştırmada sürgün boyu ve çapı, ortalama veya toplam yaprak alanından ziyade yaprak sayısıyla daha yüksek ilişkili bulunmuştur (Çizelge 1). Bununla birlikte ortalama yaprak alanı ve yaprak sayısının bir sonucu olarak toplam yaprak alanı da kivide bitki gelişimiyle önemli derecede ilişkilidir. Yılmaz (2004) en fazla yaprak sayısı ve sürgün boyuna sahip aşılı bitkilerden en yüksek sürgün çapını elde ettiğini bildirmiştir. Boyacı ve ark., (2009) patlıcanda genotipe göre değişmekle birlikte yaprak sayısı ile bitki boyu (r=0.72) ve bitki gövde çap gelişimi ile bitki boyu (r =0.59) arasında da pozitif yönlü doğrusal bir ilişkinin olduğunu bildirmektedir. 379

7 Sonuç Samsun ekolojik koşullarında yapmış olduğumuz araştırmamızda, kivide en iyi fidan gelişiminin sağlandığı aşı dönemi ve anaç çapı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada aşı dönemi olarak en iyi sürgün boy ve çap gelişiminin elde edildiği 1 Eylül ü, anaç çapı olarak ise mm anaç çapına sahip çöğür bitkilerin seçilmesini önerebiliriz. Ayrıca durgun dönemde yapılan aşılarda ilkbaharda meydana gelebilecek herhangi bir zararlanmanın giderilebilmesi için sürgün dönemde 1 Mayıs döneminde anaç çapı kalın olan bitkilere aşıların yapılması önerilebilmektedir. Benzer çalışmaların farklı ekolojilerde ve daha farklı anaç çapına sahip bitkilerde yapılması ile daha kesin sonuçlar elde edilebilir. Kaynaklar Anonim, Samsun Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Kayıtları. Bolat, İ., Kayısıda Farklı Zamanlarda Yapılan Durgun Göz Aşısının Aşı Başarısına ve Aşı Sürgünü Kalitesine Etkisi. Türkiye 2. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt 1 (Meyve): Bostan, S. Z., İslam, A., Kayısıda Bir ve İki Yaşlı Çöğür Anaçlarının Fidan Gelişimine Olan Etkileri. Tr.J. Of Agriculture and Forestry. 22(3): Boyacı, H.F., Oğuz, A., Ünlü, M., Eren, A., Topçu, V., Erkal, S., Partenokarp ve Partenokarp Olmayan Patlıcanların (Solanum melongena L.) Bazı Vejetatif ve Generatif Gelişme Parametreleri Arasındaki İlişkiler. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derim Dergisi, 26(1): ISSN Cangi, R., İslam, A., Kivi Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu Ekim 2003, Ordu, Chandel, J.S., Negi, K.S., Jindal, K., Studies on Vegetative Propagation in Kiwi (Actinidia deliciosa Chev.). Indian Journal of Horticulture. 55(1): Diaz Hernandez, M.B. and Garcia Berrios, J., Performance of kiwifruit plant material propagated by different methods. Acta Hortic., 444: Dimri, D.C., Petwal, A., Kamboj, P., 2005). Determination of Optimum Time for Chip 380 Budding in Apple cv. Red Fuji. VII. International Symposium on Temperate Zone Fruits in the Tropics and Subtropics Part Two Acta Hort. 696: Eriş, A., Bahçe Bitkileri Fizyolojisi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları No 11: 152 (II Baskı). Ferguson, A.L., Seal, A.G., Kiwifruit. In: Temperate Fruit Crop Breeding; Germplasm to Genomics, J.F., Hancock (edt). ISBN Springer.com. p: Hartmann, H.T., Kester, D. and Davies, F.T., Plant Propagation Principles and Practices. 5 th Edn., regents/prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey. Howard, B.H., Skene, D. S., Coles. J.S., The Effects of Different Grafting Methots upon the Development of One Year-Old Nursery Apple Trees. Journal of Horticultural Science 49(3): Kaşka, N., Çok Yıllık Bitkiler ve Özellikle Meyve Ağaçlarında Karbonhidratların Kullanılması ve Depolanması. Ziraat Fakültesi Yayınları: 310: Mullins, M. G., Bouquet, A., William, L. E., Biology of the Grapevine. Cambridge Univ. Pres., 239. Lawes, G.S., Propagation of kiwifruit. MAF Echology, Soil and Plant Research Group, Ruakura Agriculture Centre, Hamilton, New Zealand. Pırlak, L., Bolat, İ., Çoruh Vadisinde Yetişen Diospyros Lotus L. Türünde Değişik Aşı Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma. Derim, 14 (2): Polat A. A., Kamiloğlu, Ö., Durgaç, C., Değişik Nitelikteki Aşı Kalemleri İle Gövde Kalınlığı Farklı Çöğürlerin Yenidünyalarda Aşı Başarısı Üzerine Etkileri. Tr. J. of Agricultural and Forestry, 23(5): Sale, R.P., Kiwifruit Culture. V.R. Ward Government Printer, Wellington/New Zealand. Samancı, H., Kivi (Actinidia) Yetiştiriciliği. Tarımsal Araştırmaları Destekleme ve Geliştirme Vakfı, Yayın No: 22, Yalova. Schafer, H., Phisiologische Untersuchungen Zur Verediungsaffinitat und Kallusbildung Der Reben I. Untersuchungen an Eifachen und Veredelten Stecklingen. Wein Wissenschaft, 37(3): Singh, J., Singh, H., Effect of Time Budding and Plant Growth Regulation on the Bud-Take in Plums (Prunus Salicina). Hort. Abst., 58 (1): 116.

8 Uslu Aksu, N., Kivide Budama ve Sürgün Gelişiminin Meyve Kalitesi ve Verim Üzerine Kantitatif ve Kalitatif Etkileri. O.M.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Doktora Tezi (Basılmamış). Tanimoto, G Propagation In: Kiwifruit Growing and Handling (Ed. J K Hasey, R S Jhonson, J A Grant & W O Reil). Univ. of California, Division of Agriculture and Natural Resources, Publication. 3344, Yılmaz, M., Bahçe Bitkileri Yetiştirme Teknikleri. Ç.Ü. Basımevi Yılmaz, F., Farklı Anaçlar Üzerine Aşılanan İzabella (Vitis Labrusca L.) Üzümünde Aşı Başarısının Saptanması Üzerine Bir Araştırma. O.M.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış). Wınkler, A. J., Cook, J. A., Kliewer, W. M., Lıder, L. A., General Viticulture. Universty of California Pres., Berkely and Los Angeles, p: 633. Zenginbal, H., The effects of different grafting methods on success grafting in different kiwifruit (Actinidia deliciosa, A. Chev) cultivars. International Journal of Agricultural Research 2(8): Zenginbal, H., Samsun Ekolojik Şartlarında Kivilerin Sürgün Göz Aşıları ile Çoğaltılmaları Üzerine Bir Araştırma. O.M.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış). Zenginbal, H., Özcan, M., 2000a. Kivide Aşı Tipi ve Aşılama Zamanının Sürgün Büyüme Hızı Üzerine Etkisi. O.M.Ü. Ziraat Fak. Dergisi, 15(3): Zenginbal, H., Özcan, M., 2000b. Samsun Ekolojik Şartları Altında Kivilerin Sürgün Göz Aşılarıyla Çoğaltılması Üzerine Bir Araştırma. O.M.Ü. Ziraat Fak. Dergisi, 15(2): Zenginbal, H., Özcan, M., Kivinin Aşı İle Çoğaltma Teknikleri. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Ekim Ordu, Zenginbal, H., Özcan, M., Çelik, H., Hayward Kivi Çeşidinde Farklı Kalem Aşılarının Aşı Başarısı Üzerine Etkileri. Bahçe Dergisi 34(2): Zenginbal, H., Özcan, M., Haznedar, A., Demir., T., Comparisons of Methods and Time of Buddings in Kiwifruit (Actinidia deliciosa, A. chev). International Journal of Natural and Engineering Sciences 1(1): Çizelgeler ve Şekiller Şekil 1. Aşı sürgün boyunun vejetasyon periyodu boyunca gelişimi 381

9 Sürgün Çapı (mm) Sürgün Boyu (cm) Eylül mm 1 Eylül mm 15 Eylül mm 15 Eylül mm 1 Mayıs mm 1 Mayıs mm 15 Mayıs mm 15 Mayıs mm Haziran'dan İtibaren Gün Sayısı Şekil 2. Aşı sürgün boyunun vejetasyon periyodu boyunca gelişimi 1 Eylül mm 1 Eylül mm 15 Eylül mm 15 Eylül mm 1 Mayıs mm 1 Mayıs mm 15 Mayıs mm 15 Mayıs mm Haziran'dan İtibaren Gün Sayısı Şekil 3. Aşı sürgün çapının vejetasyon periyodu boyunca gelişimi 382

10 Sürgün Çapı (mm) 1 Eylül mm 1 Eylül mm 15 Eylül mm 15 Eylül mm 1 Mayıs mm 1 Mayıs mm 15 Mayıs mm 15 Mayıs mm Haziran'dan İtibaren Gün Sayısı Şekil 4. Aşı sürgün çapının vejetasyon periyodu boyunca gelişimi Çizelge. 1 Kivide vejetatif gelişme parametreleri arasındaki korelasyonlar Sürgün Boy Sürgün Çap Yaprak Sayısı Ortalama Yaprak Alanı Sürgün Çap 0.843(**) Yaprak Sayısı 0.925(**) 0.906(**) Ortalama Yaprak Alanı 0.718(**) 0.854(**) 0.787(**) Toplam Yaprak Alanı 0.909(**) 0.805(**) 0.931(**) 0.836(**) **: Parametreler arasındaki korelasyonlar 0.01 düzeyinde önemlidir 383

Farklı Anaç Çapları ve Aşılama Zamanının Kivi Fidanı Üretiminde Aşı Başarısı ve Fidan Büyümesi Üzerine Etkileri

Farklı Anaç Çapları ve Aşılama Zamanının Kivi Fidanı Üretiminde Aşı Başarısı ve Fidan Büyümesi Üzerine Etkileri Tarım Bilimleri Dergisi Tar. Bil. Der. Dergi web sayfası: www.agri.ankara.edu.tr/dergi Journal of Agricultural Sciences Journal homepage: www.agri.ankara.edu.tr/journal Farklı Anaç Çapları ve Aşılama Zamanının

Detaylı

Aşı Zamanı ve Yöntemlerinin Kivide (Actinidia deliciosa, A. Chev) Aşı Başarısı ve Fidan Gelişimine Etkileri

Aşı Zamanı ve Yöntemlerinin Kivide (Actinidia deliciosa, A. Chev) Aşı Başarısı ve Fidan Gelişimine Etkileri Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Reseach Article JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN:

Detaylı

Farklı Çaplara Sahip Zerdali Çöğürlerinin Aşı Başarısı ve Fidan Gelişimine Etkisi

Farklı Çaplara Sahip Zerdali Çöğürlerinin Aşı Başarısı ve Fidan Gelişimine Etkisi Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 7(1): 37-41, 2014 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Farklı Çaplara Sahip Zerdali Çöğürlerinin Aşı Başarısı ve Fidan Gelişimine Etkisi Hatice ŞAHİNER

Detaylı

Prof. Dr. MUHARREM ÖZCAN IN YAYIN LİSTESİ

Prof. Dr. MUHARREM ÖZCAN IN YAYIN LİSTESİ Prof. Dr. MUHARREM ÖZCAN IN YAYIN LİSTESİ 1. TUZCU, Ö., KAPLANKIRAN, M., YEŞİLOĞLU,T., YILMAZ, İ., ÖZCAN, M., 1989. Değişik Ortamların Bazı Turunçgil Anaçlarının Büyüme ve Gelişmeleri Üzerine Etkileri.

Detaylı

KESTANE (Castanea sativa Mill.) ÇOĞALTIMINDA EN UYGUN GÖZ AŞI YÖNTEMĐ VE ZAMANININ BELĐRLENMESĐ ÜZERĐNE ARAŞTIRMALAR

KESTANE (Castanea sativa Mill.) ÇOĞALTIMINDA EN UYGUN GÖZ AŞI YÖNTEMĐ VE ZAMANININ BELĐRLENMESĐ ÜZERĐNE ARAŞTIRMALAR ANADOLU, J. of AARI 7 (2) 1997, 74-79 MARA KESTANE (Castanea sativa Mill.) ÇOĞALTIMINDA EN UYGUN GÖZ AŞI YÖNTEMĐ VE ZAMANININ BELĐRLENMESĐ ÜZERĐNE ARAŞTIRMALAR Đlhan ÖZKARAKAŞ M. Kubilay ÖNAL Ege Tarımsal

Detaylı

Bazı Klon Meyve Türlerinde Klon Anaçlarının Yeşil Çeliklerinin Sisleme Ünitesinde Köklendirilmeleri Üzerine Bir Çalışma(*)

Bazı Klon Meyve Türlerinde Klon Anaçlarının Yeşil Çeliklerinin Sisleme Ünitesinde Köklendirilmeleri Üzerine Bir Çalışma(*) GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2012, 29 (2), 1-8 Bazı Klon Meyve Türlerinde Klon Anaçlarının Yeşil Çeliklerinin Sisleme Ünitesinde Köklendirilmeleri Üzerine Bir Çalışma(*) Yemliha EDİZER* Mehmet Akif DEMİREL

Detaylı

Çayın (Camellia sinensis L.) kalem ve göz aşısı ile çoğaltılması üzerine bir araştırma

Çayın (Camellia sinensis L.) kalem ve göz aşısı ile çoğaltılması üzerine bir araştırma Akademik Ziraat Dergisi 2(2): 99-106 (2013) ISSN: 2147-6403http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Çayın (Camellia sinensis L.) kalem ve göz aşısı ile çoğaltılması üzerine bir araştırma Hamdi ZENGİNBAL

Detaylı

Key Words : American Vine Rootstock, Vine Cutting Stems, Auxiliary Shoots, Çanakkale.

Key Words : American Vine Rootstock, Vine Cutting Stems, Auxiliary Shoots, Çanakkale. Ege Üni. Ziraat Fak. Derg., 2001, 38(2-3): 1-8 ISSN 1018-8851 140 Rugeri ve 1103 Poulsen Amerikan Asma larının Çanakkale-Umurbey Koşullarındaki Çelik Verimleri ile Bazı Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Detaylı

Bazı Kayısı Çeşitlerinin Bingöl Bölgesindeki Gelişim Durumlarının Belirlenmesi

Bazı Kayısı Çeşitlerinin Bingöl Bölgesindeki Gelişim Durumlarının Belirlenmesi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 4(1): 21-28, 2014 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

06.06.2012-Devam Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 18.07.2011-05.06.2012 Daire Başkan Vekili

06.06.2012-Devam Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 18.07.2011-05.06.2012 Daire Başkan Vekili KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Nejdet KAPLAN Ünvan Daire Başkanı Telefon (0312) 3271795 E-mail nkaplan@tagem.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1958-Akçaabat (Trabzon) Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİNİN ÇOĞALTILMASI

BAHÇE BİTKİLERİNİN ÇOĞALTILMASI BAHÇE BİTKİLERİNİN ÇOĞALTILMASI Çoğaltma Nedir? Yeni bağ, meyve bahçesi, sebze bahçesi kurmak ya da iç ve dış mekan süs bitkileri elde etmek amacı ile tohum, fide ve fidan üretmek üzere yapılan çalışmalardır.

Detaylı

Ahududu Bitkisinde (Rubus idaeus L.) En Uygun Dikim Budamasının Belirlenmesi ve Bunun Vegetatif ve Generatif Gelişme Üzerine Etkisi 1,2

Ahududu Bitkisinde (Rubus idaeus L.) En Uygun Dikim Budamasının Belirlenmesi ve Bunun Vegetatif ve Generatif Gelişme Üzerine Etkisi 1,2 Ahududu Bitkisinde (Rubus idaeus L.) En Uygun Dikim Budamasının Belirlenmesi ve Bunun Vegetatif ve Generatif Gelişme Üzerine Etkisi 1,2 A. Z. Makaracı S. Çelik Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi

Detaylı

Fidanlık Parsellerindeki Aşı Noktası Dikim Yüksekliğinin Açık Köklü Aşılı Fidan Randıman ve Gelişimi Üzerine Etkileri

Fidanlık Parsellerindeki Aşı Noktası Dikim Yüksekliğinin Açık Köklü Aşılı Fidan Randıman ve Gelişimi Üzerine Etkileri Fidanlık Parsellerindeki Aşı Noktası Dikim Yüksekliğinin Açık Köklü Aşılı Fidan Randıman ve Gelişimi Üzerine Etkileri Alper Dardeniz 1* Arda Akçal 1 Tolga Sarıyer 1 1 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,

Detaylı

Bu anaçlar tohumla üretilir. Yabani elmaların tohumundan elde edilen bitkilere çöğür, kültür çeşitlerinin tohumdan elde edilenlere ise yoz denir.

Bu anaçlar tohumla üretilir. Yabani elmaların tohumundan elde edilen bitkilere çöğür, kültür çeşitlerinin tohumdan elde edilenlere ise yoz denir. Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.msonormaltable {mso-style-name:"normal Tablo"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0;

Detaylı

RİZE EKOLOJİK ŞARTLARINDA YETİŞTİRİLEN KİVİ ÇEŞİTLERİNDE FENOLOJİK GÖZLEM VE POMOLOJİK ANALİZLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

RİZE EKOLOJİK ŞARTLARINDA YETİŞTİRİLEN KİVİ ÇEŞİTLERİNDE FENOLOJİK GÖZLEM VE POMOLOJİK ANALİZLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA RİZE EKOLOJİK ŞARTLARINDA YETİŞTİRİLEN KİVİ ÇEŞİTLERİNDE FENOLOJİK GÖZLEM VE POMOLOJİK ANALİZLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hamdi ZENGİNBAL 1 Muharrem ÖZCAN 1 Ayhan HAZNEDAR 2 1 O.M.Ü Ziraat Fakültesi Bahçe

Detaylı

Gemlik Zeytin Çeşidinde Çiçek Tomurcuğu Farklılaşması ve Gelişimi Üzerine Bir Araştırma

Gemlik Zeytin Çeşidinde Çiçek Tomurcuğu Farklılaşması ve Gelişimi Üzerine Bir Araştırma Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16: 29-35 Gemlik Zeytin Çeşidinde Çiçek Tomurcuğu Farklılaşması ve Gelişimi Üzerine Bir Araştırma Erdoğan BARUT* Ümran ERTÜRK** ÖZET Bu araştırma, 2000-2001 yılları

Detaylı

atak@yalovabahce.gov.tr /atakarif@gmail.com Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı / 2010

atak@yalovabahce.gov.tr /atakarif@gmail.com Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı / 2010 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Arif ATAK Unvan Dr.Mühendis Telefon 0226 814 25 20 (1220) E-mail atak@yalovabahce.gov.tr /atakarif@gmail.com Doğum Tarihi - Yeri 15.11.1972 Aksaray Fotoğraf Doktora Üniversite

Detaylı

140 Rugeri ve 1103 Poulsen Amerikan Asma Anaçlarında Farklı Sürgün Yükünün Çubuk Verimi ve Kalitesine Etkileri Üzerine Araştırmalar

140 Rugeri ve 1103 Poulsen Amerikan Asma Anaçlarında Farklı Sürgün Yükünün Çubuk Verimi ve Kalitesine Etkileri Üzerine Araştırmalar Ege Üni. Ziraat Fak. Derg., 2001, 38(2-3): 9-16 ISSN 1018-8851 140 Rugeri ve 1103 Poulsen Amerikan Asma Anaçlarında Farklı Sürgün Yükünün Çubuk Verimi ve Kalitesine Etkileri Üzerine Araştırmalar Alper

Detaylı

Van Ekolojik Koşullarında Üretilen Çilek Fidelerinin Meyve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi

Van Ekolojik Koşullarında Üretilen Çilek Fidelerinin Meyve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(2): 15-22, 2011 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Bülent KÖSE. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı

Yrd.Doç.Dr. Bülent KÖSE. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Yrd.Doç.Dr. Bülent KÖSE İletişim O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Tel:+90 (362)3121919/1139 Fax: +90 (362)4576054 E-mail:bulentk@omu.edu.tr Doğum yeri ve Tarihi: Kırıkkale-1973 Eğitim Doktora

Detaylı

RİZE EKOLOJİK ŞARTLARINDA YETİŞTİRİLEN KİVİ ÇEŞİTLERİNDE FENOLOJİK GÖZLEM VE POMOLOJİK ANALİZLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

RİZE EKOLOJİK ŞARTLARINDA YETİŞTİRİLEN KİVİ ÇEŞİTLERİNDE FENOLOJİK GÖZLEM VE POMOLOJİK ANALİZLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA RİZE EKOLOJİK ŞARTLARINDA YETİŞTİRİLEN KİVİ ÇEŞİTLERİNDE FENOLOJİK GÖZLEM VE POMOLOJİK ANALİZLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 1 1 Hamdi ZENGİNBAL Muharrem ÖZCAN Ayhan HAZNEDAR 1 2 O.M.Ü Ziraat Fakültesi Bahçe

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/21162

Archived at http://orgprints.org/21162 MARMARA BÖLGESİNDE BAZI BİTKİ BESLEME UYGULAMALARININ ORGANİK MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANIMI (ÇİLEK) Dr. Burhan ERENOĞLU 1 burhanerenoglu@hotmail.com, Dr. Erol YALÇINKAYA 1 erolyalcinkaya@gmail.com,

Detaylı

KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER

KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER Populus nigra Dr. Süleyman GÜLCÜ - 2008 1 KAVAK FİDANI ÜRETİMİ VE FİDANLIK TEKNİĞİ Kavak fidanı yetiştirilmesinde en önemli konuların başında, kaliteli kavak fidanı yetiştirilmesine

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

Some Fruit and Morphological Characteristerics Of Five Sweet Cherry Cultivars Grafted On Prunus mahaleb L. Rootstock

Some Fruit and Morphological Characteristerics Of Five Sweet Cherry Cultivars Grafted On Prunus mahaleb L. Rootstock YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2011, 21 (3):152-157 Geliş Tarihi (Received): 22.02.2011 Kabul Tarihi (Accepted): 25.04.2011 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Anacı Üzerine Aşılı 5

Detaylı

Farklı Dönemlerde Alınan Kara Dut (Morus nigra L.) Çelik Tiplerinde Köklenme Başarısının Belirlenmesi*

Farklı Dönemlerde Alınan Kara Dut (Morus nigra L.) Çelik Tiplerinde Köklenme Başarısının Belirlenmesi* GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2009, 26(1), 1-5 Farklı Dönemlerde Alınan Kara Dut (Morus nigra L.) Çelik Tiplerinde Köklenme Başarısının Belirlenmesi* Kenan Yıldız Çetin Çekiç Mehmet Güneş Mustafa Özgen

Detaylı

Hayward (Actinidia deliciosa Planch) kivi çeşidinin meyve kalitesi üzerine rakım ve yöneyin etkisi*

Hayward (Actinidia deliciosa Planch) kivi çeşidinin meyve kalitesi üzerine rakım ve yöneyin etkisi* Akademik Ziraat Dergisi 3(1):13-22 (2014) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Hayward (Actinidia deliciosa Planch) kivi çeşidinin meyve kalitesi üzerine rakım ve yöneyin etkisi*

Detaylı

Nesrin AKTEPE TANGU. ntangu@yalovabahce.gov.tr. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 2012

Nesrin AKTEPE TANGU. ntangu@yalovabahce.gov.tr. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 2012 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Nesrin AKTEPE TANGU Unvan Mühendis (Dr.) Telefon 02268142520/1210 E-mail ntangu@yalovabahce.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 22.08.1970/Kalecik Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans Lisans

Detaylı

HAYWARD KİVİ ÇEŞİDİNDE FARKLI KOŞULLARDA MUHAFAZA EDİLEN ODUN ÇELİKLERİN KÖKLENMESİ ÜZERİNE IBA İN ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

HAYWARD KİVİ ÇEŞİDİNDE FARKLI KOŞULLARDA MUHAFAZA EDİLEN ODUN ÇELİKLERİN KÖKLENMESİ ÜZERİNE IBA İN ETKİSİNİN BELİRLENMESİ OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2006,21(1):20-26 J. of Fac. of Agric., OMU, 2006,21(1):20-26 HAYWARD KİVİ ÇEŞİDİNDE FARKLI KOŞULLARDA MUHAFAZA EDİLEN ODUN ÇELİKLERİN KÖKLENMESİ ÜZERİNE IBA İN ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

Ceviz Yetiştiriciliği

Ceviz Yetiştiriciliği Yayın No: 61 Yayın Tarihi: 15.10.2014 Ceviz Yetiştiriciliği Yılmaz SESLİ Lütfen Dikkat!... Ülkemiz ceviz üretiminde dünyada söz sahibi ülkelerdendir. Ancak sürdürülebilir bir üretim için kapama ceviz bahçelerinin

Detaylı

Elma kış dinlenmesine ihtiyaç duyan meyve türü olup, soğuklama gereksinimi diğer meyvelere göre uzundur.

Elma kış dinlenmesine ihtiyaç duyan meyve türü olup, soğuklama gereksinimi diğer meyvelere göre uzundur. Elma Tarihçe İklim İstekleri Elma ılıman, özellikle soğuk ılıman iklim bitkisidir. Akdeniz Bölgesinde 800 m. den yukarı yerlerde yetişir. Yüksek ışık yoğunluğu elmada çok iyi renk oluşumunu sağlar. Elma

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 285-290 KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 1 51. KAHRAMANMARAŞ BÖLGESİNDE TRABZONHURMASI (Diospyros kaki) SELEKSİYONU

Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 1 51. KAHRAMANMARAŞ BÖLGESİNDE TRABZONHURMASI (Diospyros kaki) SELEKSİYONU Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 1 51 KAHRAMANMARAŞ BÖLGESİNDE TRABZONHURMASI (Diospyros kaki) SELEKSİYONU Mehmet SÜTYEMEZ K.S.Ü., Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Kahramanmaraş Fuat

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 KONYA YÖRESİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI HAVUÇLARDA KALİTE Tahsin SARI 1 Mustafa PAKSOY 2 1 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI KOLZ (rassica napus oleifera L.) 2001 TRIMSL EĞERLERİ

Detaylı

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GİRİŞ Sulamanın amacı kültür bitkilerinin ihtiyacı olan suyun, normal yağışlarla karşılanmadığı hallerde insan eliyle toprağa verilmesidir. Tarımsal

Detaylı

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ Bitki Doku Kültürü Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TB101 Çiğdem Yamaner (Yrd. Doç. Dr.) 4. Hafta (08.10.2013) ADÜ Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Nil KORKMAZ Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (232) 832 10 02 E-mail nil.korkmaz@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1962-İzmir Doktora Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Ege

Detaylı

Modern (Bodur) ve Geleneksel Meyve Yetiştiriciliği. 04 Şubat 2014 İzmir

Modern (Bodur) ve Geleneksel Meyve Yetiştiriciliği. 04 Şubat 2014 İzmir Modern (Bodur) ve Geleneksel Meyve Yetiştiriciliği 04 Şubat 2014 İzmir Ajanda Geleneksel Meyve Yetiştiriciliği (GMY) Modern Meyve Yetiştiriciliği (MMY) GMY ve MMY Farkları GMY Nasıl MMY Çevrilir 2 Geleneksel

Detaylı

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya-2013, Kitap2, sayfa 350-357 YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

Araştırma Makalesi (Research Article)

Araştırma Makalesi (Research Article) Araştırma Makalesi (Research Article) Yaşar Tuncer KAVUT A. Esen ÇELEN Gülcan DEMİROĞLU TOPÇU Behçet KIR 1 Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 35100 İzmir/Türkiye e-posta: tunver.kavut@ege.edu.tr

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU Adı Soyadı Ünvanı Birimi Doğum Yeri/Yılı E-Posta BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Özlem ÇALKAN SAĞLAM Yrd. Doç. Dr. Tarım Bilimleri ve Teknolojikleri Fakültesi

Detaylı

ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI

ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI ORNAMENTAL HORTIKULTUR DERS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL T U K T U K Dersin Adı Dersin Adı Matematik I 2 0 2 Matematik II 2 0 2 Genel Kimya 2 2 3 Türk Dili II

Detaylı

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı,

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı, ÖZET Bu çalışmada, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bulunan antepfıstığı parsellerinde yer alan bazı erkek tiplerin morfolojik ve biyolojik özelikleri araştırılmıştır. Çalışma, 1995 ve 1996 yıllarında hem

Detaylı

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Mahmut Tepecik 1 M.Eşref İrget 2 ÖZET Düzce ili merkeze bağlı Otluoğlu köyünde çiftçi koşullarında yürütülen bu denemede K un farklı

Detaylı

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5 (1):44-49, 2010 ISSN 1304-9984, Araştırma M. ÖZ, A. KARASU Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Öğrenim Alanı Derece BAHÇE BİTKİLERİ BAHÇE BİTKİLERİ BAHÇE BİTKİLERİ AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

EĞİTİM BİLGİLERİ. Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Öğrenim Alanı Derece BAHÇE BİTKİLERİ BAHÇE BİTKİLERİ BAHÇE BİTKİLERİ AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM 1 -> 6 19.06.2012 13:42 TC Kimlik No / Pasaport No: 16147507630 Doğum Yılı: 1965 Yazışma Adresi : Telefon : 344-2237666/389 Faks : 344-2230048 e-posta : KSU, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BÖLÜMÜ 46060 Kahraman Maraş/

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi. Ankara Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi. Ankara Üniversitesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Berrin ŞAHİN Ünvanı Mühendis Telefon 2565811123 E-mail berrin.sahin@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 19.05.1962-Ankara EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite Adı - Akademik Birim/Mezuniyet

Detaylı

GÖREV YERLERİ(Tarih/Unvan/Kurum) 1996-2000 Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi

GÖREV YERLERİ(Tarih/Unvan/Kurum) 1996-2000 Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Unvan Arzu KÖSE Doktor Telefon 222-32403-00 E-mail Doğum Tarihi - Yeri arzu.kose @gthb.gov.tr Ankara-1972 EĞİTİM BİLGİLERİ Yüksek Lisans Akademik Birim/ Mezuniyet Yılı Lisans

Detaylı

Ziraat Mühendisi. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme - 2012. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme - 2004. Tarım Ekonomisi - 1999

Ziraat Mühendisi. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme - 2012. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme - 2004. Tarım Ekonomisi - 1999 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Erdinç Uysal Unvan Ziraat Mühendisi Telefon 226 8142520 (1267) E-mail euysal@yalovabahce.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 22.05.1974 - Merzifon Doktora Üniversite Adı Akademik Birim/

Detaylı

Azotlu ve Potasyumlu Gübrelemenin Kivi Bitkisinin Verim ile Potasyum İçeriği Üzerine Etkisi

Azotlu ve Potasyumlu Gübrelemenin Kivi Bitkisinin Verim ile Potasyum İçeriği Üzerine Etkisi Azotlu ve Potasyumlu Gübrelemenin Kivi Bitkisinin Verim ile Potasyum İçeriği Üzerine Etkisi Ceyhan Tarakçıoğlu 1 Tayfun Aşkın 1 ÖZET Azotlu ve potasyumlu gübrelemenin kivi bitkisinin verim ve yaprakların

Detaylı

Summary. Key words: Sweet corn, variety, ear yield, ear characteristic, TSSC

Summary. Key words: Sweet corn, variety, ear yield, ear characteristic, TSSC Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2004, 41 (1):11-19 ISSN 1018-8851 Ege Bölgesi Koşullarında Ana ve İkinci Ürün Bazı Hibrit Şeker Mısır (Zea mays L. var. saccharata) Çeşitlerinin Verim Kalite ve Bitki Özelliklerinin

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 245-250 AZERBAYCAN DA ELDE EDİLMİŞ BAZI MUTANT PAMUK (Gossypium hirsutum L.) ÇEŞİTLERİNİN ŞANLIURFA KOŞULLARINDA VERİM VE LİF KALİTE ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. burhanerenoglu@gmail.com, burhanerenoglu@gthb.gov.tr EĞİTİM BİLGİLERİ. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 1983

KİŞİSEL BİLGİLER. burhanerenoglu@gmail.com, burhanerenoglu@gthb.gov.tr EĞİTİM BİLGİLERİ. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 1983 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Unvan Burhan ERENOĞLU Dr. (Ziraat Yüksek Mühendisi) Telefon 0226 8149709 E-mail Doğum Tarihi - Yeri burhanerenoglu@gmail.com, burhanerenoglu@gthb.gov.tr 12.09.1959 - Sivas EĞİTİM

Detaylı

seciley@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2010

seciley@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2010 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı S.Seçil Erdoğan Unvan Mühendis Telefon 226-8142520-1287 E-mail seciley@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 04.01.1970 Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ Namık

Detaylı

Meyvecilikte Çoğaltma Teknikleri. www.ziraattube.com

Meyvecilikte Çoğaltma Teknikleri. www.ziraattube.com Meyvecilikte Çoğaltma Teknikleri www.ziraattube.com ÇOĞALTMA a. Tohumla b. Aşıyla c. Çelikle d. Daldırma ile e. Doku Kültürü ile A. Tohumla Çoğaltma : Tohum : Minyatür organ taslaklarını içeren, tozlanma

Detaylı

Tüplü Asma Fidanı Üretiminde Farklı Köklendirme Yerlerinin Fidan Randıman ve Kalitesi Üzerine Etkileri

Tüplü Asma Fidanı Üretiminde Farklı Köklendirme Yerlerinin Fidan Randıman ve Kalitesi Üzerine Etkileri Geliş Tarihi (date of arrival): 13.11.2015 Kabul Tarihi (date of acceptance): 30.12.2015 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2016 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 3(1) Sayfa/Page: 22-28 Araştırma Makalesi Research Article

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU Adı Soyadı Ünvanı Birimi Doğum Yeri/Yılı E-Posta BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Hayri SAĞLAM Yrd. Doç. Dr. Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bahçe Bitkileri

Detaylı

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Muhammet

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GALAXY ELMA ÇEŞİDİNİN YONGA ve İNGİLİZ AŞILARIYLA M9 ve M 26 ELMA KLONAL ANAÇLARINA AŞILANARAK BİR YILDA FİDAN ELDESİ BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM

Detaylı

SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME. Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012

SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME. Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012 SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012 Sera nedir? Bitki büyüme ve gelişmesi için gerekli iklim etmenlerinin

Detaylı

CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİ

CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİ CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİ Bağ-bahçe ürünlerinin üretim, tüketim ve ticareti yönünden önemli ülkeler arasında yer alan Türkiye, köklü bir meyvecilik kültürüne sahip olup birçok meyve türünde olduğu gibi cevizin

Detaylı

Üzüm Çeşitlerinin Yıllık Dallarında Boğuma Göre Farklı Seviye ve Konumlardaki Kabuk, Floem ve Ksilem Kalınlıklarındaki Değişimlerin Belirlenmesi

Üzüm Çeşitlerinin Yıllık Dallarında Boğuma Göre Farklı Seviye ve Konumlardaki Kabuk, Floem ve Ksilem Kalınlıklarındaki Değişimlerin Belirlenmesi Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (1): 112-117, 2013 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Üzüm inin Yıllık Dallarında Boğuma Göre Farklı Seviye ve Konumlardaki Kabuk, Floem ve Ksilem

Detaylı

JAPON GRUBU ( Prunus salicina L.) BAZI ERİK ÇEŞİTLERİNİN AYDIN YÖRESİNDEKİ * GELİŞME DURUMLARININ BELİRLENMESİ. Görkem BİLGÜ, Güner SEFEROĞLU

JAPON GRUBU ( Prunus salicina L.) BAZI ERİK ÇEŞİTLERİNİN AYDIN YÖRESİNDEKİ * GELİŞME DURUMLARININ BELİRLENMESİ. Görkem BİLGÜ, Güner SEFEROĞLU ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 005; () : 95-100 JAPON GRUBU ( Prunus salicina L.) BAZI ERİK ÇEŞİTLERİNİN AYDIN YÖRESİNDEKİ * GELİŞME DURUMLARININ BELİRLENMESİ Görkem BİLGÜ, Güner SEFEROĞLU 1 1 ÖZET Bu çalışma

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ

ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı: Tohit GÜNEŞ Doğum Yeri: Iğdır Yabancı Dil: İngilizce, Almanca Uzmanlık Alanları: Bitki Fizyolojisi, Fen Eğitimi B. ADRESLERİ VE TELEFON NUMARALARI İş: OMÜ. Eğitim

Detaylı

Bazı Yerli ve Yabancı Ceviz (Juglans regia L. ) Çeşitlerinin Kahramanmaraş Ekolojisine Adaptasyonu

Bazı Yerli ve Yabancı Ceviz (Juglans regia L. ) Çeşitlerinin Kahramanmaraş Ekolojisine Adaptasyonu KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 5(1) 2002 148 KSU J. Science and Engineering 5(1) 2002 Bazı Yerli ve Yabancı Ceviz (Juglans regia L. ) Çeşitlerinin Kahramanmaraş Ekolojisine Adaptasyonu Mehmet SÜTYEMEZ

Detaylı

Hüseyin AKGÜL 1 Kadir UÇGUN 1 Alamettin BAYAV 1 Cevdet Fehmi ÖZKAN 2

Hüseyin AKGÜL 1 Kadir UÇGUN 1 Alamettin BAYAV 1 Cevdet Fehmi ÖZKAN 2 M9 Anacı Üzerine Aşılı Jersey Mac Elma Çeşidinde Farklı Potasyum ının Bazı Makro ve Mikro Besin Elementlerinin Alımına Etkisi (Determination of Different Potassiun Levels on Jersey Mac Apple Variety Grafted

Detaylı

Bazı Badem Çeşitlerinin Aydın Ekolojisindeki Fenolojik Ve Morfolojik Özellikleri ISSN: 2148-0036

Bazı Badem Çeşitlerinin Aydın Ekolojisindeki Fenolojik Ve Morfolojik Özellikleri ISSN: 2148-0036 Geliş Tarihi (date of arrival): 20.04.2014 Kabul Tarihi (date of acceptance): 13.06.2014 Bazı Badem Çeşitlerinin Aydın Ekolojisindeki Fenolojik Ve Morfolojik Özellikleri ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2014

Detaylı

Tarımsal Meteoroloji. Prof. Dr. F. Kemal SÖNMEZ 23 EKİM 2013

Tarımsal Meteoroloji. Prof. Dr. F. Kemal SÖNMEZ 23 EKİM 2013 Tarımsal Meteoroloji Prof. Dr. F. Kemal SÖNMEZ 2 EKİM 201 Prof. Dr. Mustafa Özgürel ve Öğr. Gör. Gülay Pamuk Mengü tarafından yazılan Tarımsal Meteoroloji kitabından faydalanılmıştır. Hava ve İklim ile

Detaylı

TÜPLÜ ERĐK FĐDANI YETĐŞTĐRĐCĐLĐĞĐ ÜZERĐNDE ARAŞTIRMALAR. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü 35661 Menemen-Đzmir/TURKEY

TÜPLÜ ERĐK FĐDANI YETĐŞTĐRĐCĐLĐĞĐ ÜZERĐNDE ARAŞTIRMALAR. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü 35661 Menemen-Đzmir/TURKEY ANADOLU, J. of AARI 9 (2) 1999, 1 11 MARA TÜPLÜ ERĐK FĐDANI YETĐŞTĐRĐCĐLĐĞĐ ÜZERĐNDE ARAŞTIRMALAR Đlhan ÖZKARAKAŞ Cem BALKAN Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü 35661 Menemen-Đzmir/TURKEY ÖZ: Bu çalışmada,

Detaylı

Toprağa Bambu Odunkömürü Yerleştirmek Yoluyla Çay Bitkilerinin Gelişimini Teşvik Etmek

Toprağa Bambu Odunkömürü Yerleştirmek Yoluyla Çay Bitkilerinin Gelişimini Teşvik Etmek Toprağa Bambu Odunkömürü Yerleştirmek Yoluyla Çay Bitkilerinin Gelişimini Teşvik Etmek Tokai Üniversitesi, İnsan Refahı İçin Yüksek Teknoloji Okulu Biyolojik Bilimler ve Teknoloji Bölümü. Shizuoka, 2001.

Detaylı

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 229-234 SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Ahmet ÖZ Halil KAPAR Karadeniz Tarımsal Araştırma

Detaylı

FARKLI ANAÇLARIN GÜL ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ *

FARKLI ANAÇLARIN GÜL ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2006, 19(1), 139-149 FARKLI ANAÇLARIN GÜL ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ * Özgül KARAGÜZEL 1 Osman KARAGÜZEL 2 Uğur MÜLAYIM 3 1 Batı Akdeniz

Detaylı

BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ

BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ Badem Anadolu nun en eski meyve türlerinden birisidir. Ancak ülkemizde bademe gerekli önem verilmemekte, genellikle tarla kenarlarında sınır ağacı olarak yetiştirilmektedir. Ülkemizde

Detaylı

BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER

BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(2), 115-119 BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN 1997-2000 YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER Ebru CÜCÜ-AÇIKALIN

Detaylı

YURTİÇİ DENEME RAPORU

YURTİÇİ DENEME RAPORU YURTİÇİ DENEME RAPORU PERLA VİTA A+ UYGULAMASININ MARUL VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ GİRİŞ Marul ve marul grubu sebzeler ülkemizde olduğu gibi dünyada geniş alanlarda üretilmekte ve tüketilmektedir.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ. : Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 07100, ANTALYA Tlf: 0 (242) 321 67 97, e-mail: ayseserpil.kaya@gthb.gov.

ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ. : Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 07100, ANTALYA Tlf: 0 (242) 321 67 97, e-mail: ayseserpil.kaya@gthb.gov. ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Tarihi ve Yeri İletişim Bilgileri : Ayşe Serpil KAYA : 1968 / Antalya : Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 07100, ANTALYA Tlf: 0 (242) 321 67

Detaylı

Kivide bal arısının tozlanma, meyve tutumu ve tohum sayısı üzerine etkisi

Kivide bal arısının tozlanma, meyve tutumu ve tohum sayısı üzerine etkisi Akademik Ziraat Dergisi 2(2): 83-90 (2013) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Kivide bal arısının tozlanma, meyve tutumu ve tohum sayısı üzerine etkisi Ahmet KUVANCI 1, Ali İSLAM

Detaylı

Dr.Adem ATASAY Görevi

Dr.Adem ATASAY Görevi Adı Soyadı MEYVECİLİK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL BİLGİ FORMU Dr.Adem ATASAY Görevi Yetiştirme Tekniği Bl. Başk. E- Posta atasay15@yahoo.com Telefon No Doğum Yeri BUCAK Doğum Tarihi 02.06.1972

Detaylı

Kalecik Karası Üzüm Çeşidinde (Vitis vinifera L.) Ürün Dalı İstikametlerinin Üzüm Verim ve Kalite Üzerine Etkileri

Kalecik Karası Üzüm Çeşidinde (Vitis vinifera L.) Ürün Dalı İstikametlerinin Üzüm Verim ve Kalite Üzerine Etkileri U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, Cilt 24, Sayı 1, 37-46 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Kalecik Karası Üzüm Çeşidinde (Vitis vinifera L.) Ürün Dalı İstikametlerinin Üzüm Verim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı Doğum Yeri : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT : ParwanAfganistan Doğum Tarihi : 29.01.1971 Telefon : (456) 511 86 69/126

Detaylı

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER Dünya üzerinde çay bitkisi, Kuzey yarımkürede yaklaşık 42 0 enlem

Detaylı

Hindistan Çay Plantasyonlarında Yürütülmekte Olan Dört Farklı Bitki Islah Programı

Hindistan Çay Plantasyonlarında Yürütülmekte Olan Dört Farklı Bitki Islah Programı Hindistan Çay Plantasyonlarında Yürütülmekte Olan Dört Farklı Bitki Islah Programı Bitki Islahı UPASI Çay Araştırma Kurumu 1 Ocak 31 Aralık 2005 Periyodu, 79. Yıllık Raporu. ISSN : 0972-3129 Botanist Dr.R.Victor

Detaylı

Prof.Dr. Nuray SİVRİTEPE

Prof.Dr. Nuray SİVRİTEPE Prof.Dr. Nuray SİVRİTEPE Telefon : 224-2941479 Faks : 224-2941402 E-posta : nuray@uludag.edu.tr Adres : U.Ü., Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Görükle Kampusu, 16059 Bursa Yabancı Dil : İngilizce

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü FIRAT VADİSİ VE GAZİANTEP TE AŞILI TÜPLÜ ANTEPFISTIĞI FİDAN ÜRETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ Dr. İzzet AÇAR, Uz. Selim ARPACI, Uz. Kamil

Detaylı

V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 4 7 Eylül Erzurum, 2007, Cilt 1 Meyvecilik

V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 4 7 Eylül Erzurum, 2007, Cilt 1 Meyvecilik V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 4 7 Eylül Erzurum, 2007, Cilt 1 Meyvecilik 286-289. Red Globe Şeftali ve Fantasia Nektarin Çeşitleri ile St. Julien A Anacının Uyuşma Durumlarının Belirlenmesi F. KOYUNCU

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi / 2013. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi / 1999

EĞİTİM BİLGİLERİ. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi / 2013. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi / 1999 KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı Osman Sedat SUBAŞI Unvan Dr. Telefon (0324) 518 00 52 İç hat: 128 E-posta sedatsbs@gmail.com Doğum Yeri- Gölbaşı - 1972 Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ Çukurova

Detaylı

ALATARIM, 2002, 1 ( 2 ): 30-34

ALATARIM, 2002, 1 ( 2 ): 30-34 KAYISI (Prunus armeniaca L.) ve YENİDÜNYA (Eriobotrya japonica Lindl.) ÇİÇEKLERİNDE ÜRETİLEN POLEN MİKTARININ AĞIRLIK OLARAK SAPTANMASI Davut KELEŞ 1 Ali KORKMAZ 1 Sinan ETİ 2 1 Alata Bahçe Kültürleri

Detaylı

Kayısıda Farklı Sulama Yöntemleri ve Aralıklarının Fizyolojik Parametrelere Etkisi

Kayısıda Farklı Sulama Yöntemleri ve Aralıklarının Fizyolojik Parametrelere Etkisi YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2009,19(2): 79-83 Araştırma Makalesi/Article Geliş Tarihi:05.11.2008 Kabul Tarihi: 18.09.2009 Kayısıda Farklı Sulama Yöntemleri ve Aralıklarının Fizyolojik Parametrelere

Detaylı

Ünye de (Ordu) yetiştirilen mahalli armut çeşitlerinin pomolojik özellikleri*

Ünye de (Ordu) yetiştirilen mahalli armut çeşitlerinin pomolojik özellikleri* Akademik Ziraat Dergisi 1(2): 97-106 (2012) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Ünye de (Ordu) yetiştirilen mahalli armut çeşitlerinin pomolojik özellikleri* Saim Zeki BOSTAN 1,

Detaylı

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, F. Göksel PEKİTKAN 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

MEYVE BAHÇESİ KURARKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

MEYVE BAHÇESİ KURARKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ? MEYVE BAHÇESİ KURARKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ? Giriş Meyve ağaçları, çok yıllık bitkilerdir. Türe, bölgeye, toprak koşullarına ve bakım şartlarına bağlı olarak 20 ile 100 yıl yaşarlar. Hatta zeytin gibi

Detaylı

Çelikle Çay Üretimi. Ayhan Haznedar -Ziraat Mühendisi

Çelikle Çay Üretimi. Ayhan Haznedar -Ziraat Mühendisi Çelikle Çay Üretimi Ayhan Haznedar -Ziraat Mühendisi Nitelikleri, kalitesi ve diğer özellikleri belirlenen çay klonlarının hızlı, yoğun ve ucuz bir şekilde üretilmesi için en uygun yöntemdir. Çelik alınacak

Detaylı

Çay ın Verimine Saturasyon Açığının Etkisi Üzerine Çalışmalar Md.Jasim Uddin 1, Md.Rafiqul Hoque 2, Mainuddin Ahmed 3, J.K. Saha 4

Çay ın Verimine Saturasyon Açığının Etkisi Üzerine Çalışmalar Md.Jasim Uddin 1, Md.Rafiqul Hoque 2, Mainuddin Ahmed 3, J.K. Saha 4 Çay ın Verimine Saturasyon Açığının Etkisi Üzerine Çalışmalar Md.Jasim Uddin 1, Md.Rafiqul Hoque 2, Mainuddin Ahmed 3, J.K. Saha 4 Pakistan Meteoroloji Bülteni. Sayı:2, Yayın:4, Kasım, 2005 Özet 2003 yılı

Detaylı

Tohumların saklanması sırasındaki rutubet içerikleri %5-14 arasında değişmekle birlikte, genel olarak %8-10 civarına düşmektedir.

Tohumların saklanması sırasındaki rutubet içerikleri %5-14 arasında değişmekle birlikte, genel olarak %8-10 civarına düşmektedir. Kısa ömürlü tohumlar sınıfında yer alan yumuşak kabuklu Göknar ve Sedir tohumları, %7-12 rutubet içeriği ve -15ºC de 3-5 yıl kadar çimlenme kabiliyetine zarar vermeden saklanabilmektedir. Tohumların saklanması

Detaylı

Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana Cilt III, Çayır-Mera Yembitkileri ve Yemeklik Tane Baklagiller, 312-317

Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana Cilt III, Çayır-Mera Yembitkileri ve Yemeklik Tane Baklagiller, 312-317 Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana Cilt III, Çayır-Mera Yembitkileri ve Yemeklik Tane Baklagiller, 312-317 ARI OTUNDA (Phacelia tanacetifolia) FARKLI EKİM ZAMANLARININ ÇİÇEKLENME

Detaylı

3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ

3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ 3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ 3.5.1. TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI Yürütücü Kuruluş (lar) : Çeşitli Tarımsal Ürünlerin Vakumla Kurutulmasında Kurutma Parametrelerinin Belirlenmesi İşbirliği Yapan Kuruluş

Detaylı

mümkün olduğu takdirde hasta fidecikleri yakmak gerekir. Ayrıca sık ekimlerden kaçınmalı, tohum gerektiğinden daha fazla derine ekilmemeli, aşırı

mümkün olduğu takdirde hasta fidecikleri yakmak gerekir. Ayrıca sık ekimlerden kaçınmalı, tohum gerektiğinden daha fazla derine ekilmemeli, aşırı mümkün olduğu takdirde hasta fidecikleri yakmak gerekir. Ayrıca sık ekimlerden kaçınmalı, tohum gerektiğinden daha fazla derine ekilmemeli, aşırı gübre kullanılmamalı, kirli su ile sulama yapılmamalıdır.

Detaylı