Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.)"

Transkript

1 Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.) 1 Ocak- 31 Mart 2013 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar

2 İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOSU. ARA DÖNEM KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU.. ARA DÖNEM KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOSU ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR NOT 1 GRUP UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... NOT 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR... NOT 3 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA... NOT 4 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ... NOT 5 ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR... NOT 6 FİNANSAL BORÇLAR... NOT 7 TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR... NOT 8 DİĞER ALACAK VE BORÇLAR... NOT 9 STOKLAR... NOT 10 DİĞER CARİ/DÖNEN VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER... NOT 11 MADDİ DURAN VARLIKLAR... NOT 12 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR... NOT 13 KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER... NOT 14 SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ... NOT 15 NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER... NOT 16 DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR / (GİDERLER)... NOT 17 FİNANSAL GELİRLER/(GİDERLER)... NOT 18 HİSSE BAŞINA KAZANÇ... NOT 19 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI... NOT 20 DÖVİZ POZİSYONU... NOT 21 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR NOT 22 FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR...

3 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO Cari Dönem Bağımsız İncelemeden Geçmemiş Geçmiş Dönem Bağımsız Denetimden geçmiş 31 Mart 31 Aralık Notlar VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar Diğer Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Diğer Cari/Dönen Varlıklar Toplam Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Ertelenen Vergi Varlıkları TOPLAM VARLIKLAR İlişikteki dipnotlar ara dönem özet finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (1)

4 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO Cari Dönem Geçmiş Dönem Bağımsız İncelemeden Geçmemiş Bağımsız Denetimden geçmiş 31 Mart 31 Aralık Notlar KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Ticari Borçlar İlişkili Taraflara Ticari Borçlar Diğer Ticari Borçlar Diğer Borçlar İlişkili Taraflara Diğer Borçlar Diğer Borçlar Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Borç Karşılıkları Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplam kısa vadeli yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Diğer Borçlar İlişkili Taraflara Diğer Borçlar Diğer Borçlar - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar ÖZKAYNAKLAR ( ) ( ) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar ( ) ( ) Ödenmiş Sermaye Hisse Senetleri İhraç Primleri Yabancı Para Çevrim Farkları (26.445) Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları) ( ) ( ) Net Dönem Karı / (Zararı) ( ) ( ) Kontrol gücü olmayan paylar TOPLAM KAYNAKLAR İlişikteki dipnotlar ara dönem özet finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (2)

5 31 MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN 3 AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOSU 1 Ocak- 1 Ocak- Notlar 31 Mart Mart 2012 Sürdürülen faaliyetler Satış gelirleri Satışların maliyeti (-) 14 ( ) - BRÜT KAR Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) Genel yönetim giderleri (-) 15 ( ) (62.539) Diğer faaliyet gelirleri Diğer faaliyet giderleri (-) FAALİYET KARI / (ZARARI) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 5 - ( ) Finansal gelirler Finansal giderler(-) 17 ( ) - SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI ( ) ( ) Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/ (gideri) Dönem vergi gideri (36.233) - - Ertelenmiş vergi gelir/ (gideri) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ (ZARARI) ( ) ( ) Diğer kapsamlı gelir Yabancı para çevrim farklarındaki değişim (45.043) DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) (45.043) TOPLAM KAPSAMLI GELİR (55.018) ( ) Dönem Kar/Zararının Dağılımı ( ) ( ) Kontrol gücü olmayan paylar - - Ana ortaklık payları ( ) ( ) Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı (55.018) ( ) Kontrol gücü olmayan paylar - - Ana ortaklık payları (55.018) ( ) Hisse başına kar / (zarar) 18 (0,0013) (0,0195) İlişikteki dipnotlar ara dönem özet finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (3)

6 31 MART 2013 TARİHLİNDE SONA EREN 3 AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primi Yabancı Para Çevrim Farkları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıl Karları/ (Zararları) Net Dönem Karı/(Zararı) Ana Ortaklığa Ait Toplam Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar 31 Aralık 2011 itibariyle bakiyeler ( ) Sermaye artışı Geçmiş yıllar karlarına transfer ( ) Yabancı para çevrim farkları - - (45.043) (45.043) - (45.043) Net dönem karı/(zararı) ( ) ( ) - ( ) Dönem sonu (31 Mart 2012) (21.628) ( ) ( ) Toplam 31 Aralık 2012 itibariyle bakiyeler (26.445) ( ) ( ) ( ) - ( ) Geçmiş yıllar karlarına transfer ( ) Ortak yönetime sahip bağlı ortaklık alımı Yabancı para çevrim farkları Toplam Kapsamlı Gelir ( ) (55.018) - (55.018) Dönem sonu (31 Mart 2013) ( ) ( ) ( ) - ( ) İlişikteki dipnotlar ara dönem özet finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (4)

7 31 MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN 3 AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOSU İşletme faaliyetlerine ait nakit akımları Notlar Mart 2013 Mart 2012 Vergi öncesi (zarar)/kar ( ) ( ) Esas faaliyetlerden sağlanan net nakit ile net dönem karı/(zararı) ile mutabakatı Krediler üzerindeki kur farkı (834) - Amortisman ve itfa payları Kıdem tazminatı karşılığı Faiz giderleri Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar/zararlarındaki paylar Yabancı para çevrim farkları İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı Ticari alacaklar 7 ( ) - İlişkili taraflardan ticari ve diğer alacaklar 19 ( ) - Stoklar Diğer alacaklar Diğer dönen ve duran varlıklar (3.258) Ticari borçlar İlişkili taraflara ticari ve diğer borçlar ( ) Diğer kısa ve uzun vadeli borç ve yükümlülükler 10 (7.692) Esas faaliyetlerden sağlanan/ dolayı net nakit girişi/(çıkışı) Yatırım faaliyetleri Maddi duran varlık alımları 11 (18.005) - Maddi olmayan duran varlık alımları 12 (2.868) - Yatırım faaliyetlerinden dolayı net nakit girişi / (çıkışı) (20.873) - Finansman faaliyetleri Ödenen krediler (39.371) - Kullanılanılan krediler Ödenen faiz ( ) - Finansman faaliyetlerinden dolayı net nakit girişi ( ) - Nakit ve benzeri değerlerlerdeki net artış/ (azalış) (56.281) Dönem başı nakit ve nakit benzerleri Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri İlişikteki dipnotlar ara dönem özet finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (5)

8 NOT 1 GRUP UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Latek Holding Anonim Şirketi ( Şirket veya Ana Ortaklık ) nezdinde, LTK Dış Ticaret A.Ş konsolide edilmiştir ve bundan sonra hep birlikte Grup olarak ifade edilecektir. Grup a dahil şirketlerin ana faaliyet konuları aşağıdaki gibidir: Latek Holding A.Ş Latek Holding Anonim Şirketi, EVG Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanı ile 22 Mart 2005 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu nun Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları na ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konular ile iştigal etmek üzere İstanbul da kurulmuştur. Şirket in kuruluşu Türk Ticaret Sicil Gazetesi nde 22 Mart 2005 tarihinde yayınlanarak tescil edilmiştir. Şirket 5 Mayıs 2011 tarihinde ünvanını Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.olarak değiştirmiş olup Şirket in Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş olan ünvanı 22 Haziran 2012 tarihli Genel Kurulu uyarınca 28 Haziran 2012 tarihinde tescil edilmiş ve Latek Holding Anonim Şirketi olarak değişmiştir. Bu çerçevede Şirket in faaliyet konusu değişikliği öncesi faaliyet esasları aşağıdaki gibidir; a) Ortaklık portföyünü oluşturur, yönetir ve gereğinde portföyde değişiklikler yapar, b) Portföy çeşitlemesiyle yatırım riskini, faaliyet alanlarına ve ortaklık durumlarına göre en aza indirecek bir biçimde dağıtır, c) Menkul kıymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortaklıklara ilişkin gelişmeleri sürekli izler ve portföy yönetimiyle ilgili gerekli önlemleri alır, d) Portföyün değerini korumaya ve artırmaya yönelik araştırmalar yapar. Şirket, hisse senetlerini aldığı ortaklıkların herhangi bir şekilde sermayesine ve yönetimine hakim olmak amacı güdemez. Faaliyet konusu değişikliği sonrası faaliyet esasları aşağıdaki gibidir; Şirket in amaç ve konusu, sermaye şirketlerinin çıkarmış olduğu veya çıkaracağı hisse senetleri ile diğer menkul kıymetlere, nakit, değerli maden ve emtialara yatırım yapmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde değerlendirmek ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak, Türkiye içinde ve dışında bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara uygun ticari, sınai ve mali finansal yatırım girişimlerinde bulunmaktır. Şirket in merkezi İstanbul da olup genel müdürlüğü Ahi Evren Cad. Ata Center İş Merkezi Kat:1 No:4 Maslak/Şişli adresinde bulunmaktadır. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu na (SPK) kayıtlıdır ve hisseleri 4 Temmuz 2005 tarihinden beri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB) de işlem görmektedir. Namık Kemal Gökalp'in Şirket sermayesinde sahibi bulunduğu imtiyazlı A grubu adet halka kapalı, adet B grubu halka açık paylarını Levent Erdoğan'a devri neticesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı 18 Ağustos 2011 tarihinde değişmiştir. (6)

9 NOT 1 GRUP UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU(devamı) LTK Dış Ticaret Anonim Şirketi(LTK Dış Ticaret ) LTK Dış Ticaret Anonim Şirketi (Bağlı Ortaklık) Latek Kimya ve Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak 27 Aralık 1994 tarihli Ticaret Sicil gazetesinde tescil edilmek suretiyle kurulmuştur. Bağlı ortaklığın ünvanı 14 Ocak 2008 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde tescil edilerek LTK Dış Ticaret Limited Şirketi olarak değişmiş, sonrasında ise 31 Mart 2008 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde tescil edilmek suretiyle nev-i ve ünvanı LTK Dış Ticaret Anonim Şirketi olarak değişmiştir. Faaliyet konusu yurt içinde ve yurt dışında kanunen yasak olmayan her türlü malın ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini yapmaktır. Bağlı ortaklığın merkezi İstanbul da olup adresi Ahi Evren Cad. Ata Center İş Merkezi Kat:1 No:4 Maslak/Şişli dir. LTK Dış Ticaret A.Ş nin Kenya Şubesinin adresi ise LR 209/411 Mombassa Road PO Box Nairobi dir. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Grup un personel sayısı 8 kişidir. (31 Aralık 2012: 13 kişi) Finansal Tabloların Onaylanması Ara dönem özet konsolide finansal tablolar Yönetim Kurulu tarafından 17 Mayıs 2013 tarihinde onaylanarak yayınlanmasına yetki verilmiştir. Böyle bir niyet olmamakla birlikte, Genel Kurul un finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır. NOT 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 2.1. Ara dönem özet konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin temel esaslar Uygulanan finansal raporlama standartları Sermaye Piyasası Kurumu ( SPK ), Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerine ait ilk ara dönem finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğe istinaden, işletmelerin finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ( UMS/UFRS ) na göre hazırlamaları gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ( UMSK ) tarafından yayımlananlardan farkları Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK ) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, KGK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS ) esas alınacaktır. SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye de faaliyette bulunan ve finansal tablolarını SPK Finansal Raporlama Standartları na uygun olarak hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Dolayısıyla finansaltablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden başlamak kaydıyla, UMSK tarafından yayımlanmış UMS 29 YüksekEnflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standardı uygulanmamıştır. SPK nın Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği uyarınca işletmeler, ara dönem özet konsolide finansal tablolarını UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama ( UMS 34 ) standardına uygun olarak tam set veya özet olarak hazırlamakta serbesttirler. Grup bu çerçevede, 31 Mart 2013 tarihinde sona eren ara hesap döneminde özet konsolide finansal tablo hazırlamayı tercih etmiştir. Söz konusu özet konsolide finansal tablolarını SPK Finansal Raporlama Standartları na ( TMS 34 ) uygun olarak hazırlamıştır. Grup un ara dönem özet konsolide finansal tabloları yıl sonu finansal tablolarını içermesi gerekli olan açıklama ve dipnotların tamamını içermemektedir, ve bu sebeple Grup un 31 Aralık 2012 tarihli finansal tabloları ile beraber okunmalıdır. (7)

10 NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) SPK Muhasebe Standartları nın 5. maddesine göre işletmelerin, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle UFRS uygulamaları gerekmektedir. Ancak yine SPK Muhasebe Standartları nda yer alan geçici madde 2 ye göre 5. maddenin uygulaması, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (yeni adıyla Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu) tarafından Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UFRS ile Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ( UMSK ) tarafından yayınlanan UFRS arasındaki farklar ilan edilinceye kadar ertelenmiştir. Bu sebeple Grup, 31 Mart 2013 tarihinde sona eren döneme ilişkin ara dönem özet konsolide finansal tablolarını UMSK tarafından kabul edilen UFRS standartlarına uygun olarak hazırlamıştır. 2.2 İşlevsel ve raporlama para birimi Ara dönem özet konsolide finansal tablolar ana şirketin işlevsel ve raporlama para birimi olan TL cinsinden sunulmuştur. Ara dönem özet konsolide finansal tablolar, makul değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlüklülerin dışında, tarihi maliyet esası baz alınarak hazırlanmıştır. Şirket ve Türkiye de kayıtlı olan bağlı ortaklıkları ve iştirakleri muhasebe kayıtlarını ve finansal tablolarını TL cinsinden Türk Ticaret Kanunu, vergi mevzuatı ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılmış tekdüzen muhasebe planına uygun olarak hazırlamaktadır.latmar Shipping Trading and SA'nın fonksiyonel para birimi ABD Doları'dır. İştirakin bilanço kalemleri,tms 21 uyarınca, dönem sonu kuru (1 ABD Doları:1,8087 TL), gelir tablosu kalemleri ise dönem ortalama kuru (1 ABD Doları: 1,7804 TL) kullanılarak TL'ye çevrilmiştir. LTK Dış Ticaret in Kenya da faaliyet gösteren şubesinin fonksiyonel para birimi Kenya Şilingi dir. Bilanço kalemlerinin dönem sonu kuru, gelir tablosu kalemlerinin ise ortalama kur kullanılarak TL'ye çevriminden doğan fark özkaynaklar içinde "yabancı para çevrim farkları" olarak muhasebeleştirilmiştir Uygulanan konsolidasyon esasları: Bilanço tarihleri itibariyle Ana Ortaklık nezdinde konsolide edilen bağlı ortaklığın unvanı ve Şirket in bu ortaklıktaki etkin hisse oranı aşağıda gösterilmiştir: Konsolide edilen şirket Ülke 31 Mart Aralık 2012 Oy Etkinlik hakkı oranı Oy hakkı Etkinlik oranı LTK Dış Ticaret A.Ş. Türkiye 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% Şirket 25 Ekim 2011 tarihinde LTK Dış Ticaret in %32 hissesini TL ye satın almıştır ve söz konusu iştiraki 31 Aralık 2011 tarihli mali tablolarında özsermayeden pay alma metoduna göre muhasebeleştirmiştir. Ancak 6 Temmuz 2012 tarihinde Şirket, LTK Dış Ticaret A.Ş nin geri kalan %67,99 unu TL ye satın almış ve ortaklık payı %99,99 a çıkmış ve bu tarihten itibaren LTK Dış Ticaret i tam konsolidasyon metoduna göre muhasebeleştirmiştir. LTK Dış Ticaret ve Latek Holding in Levent Erdoğan tarafından kontrol ediliyor olması nedeniyle her iki şirket ortak yönetim altında yer alan şirketler olarak değerlendirilmiş ve tutar özsermaye altında ortak yönetime sahip bağlı ortaklık alımı kalemi altında muhasebeleştirilmiştir. (8)

11 NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) Bilanço tarihleri itibariyle Ana Ortaklık nezdinde özsermayeden pay alma yöntemine göre muhasebeleştirilen iştiraklerin unvanı ve Şirket in bu iştiraklerdeki etkin hisse oranı aşağıda gösterilmiştir: İştirak edilen şirket Ülke 31 Mart Aralık 2012 Oy Etkinlik hakkı oranı Oy hakkı Etkinlik oranı LTK Depolama Hizmetleri San.ve Türkiye Tic.A.Ş 24% 24% 24% 24% Latmar Denizcilik Ticaret A.Ş Türkiye 40% 40% 40% 40% Latmar Shipping Trading S.A Marshall Adaları 40% 40% 40% 40% Latek Liman Hizmetleri A.Ş Türkiye 38% 38% 38% 38% 2.4. Muhasebe Politikalarında Değişiklikler Grup, muhasebe politikalarını bir önceki yıl ile tutarlı olarak uygulamıştır. Muhasebe politikalarında önemli değişiklikler olduğunda, geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar Grup, muhasebe politikalarını bir önceki yıl ile tutarlı olarak uygulamıştır. Muhasebe politikalarında önemli değişiklikler olduğunda, geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. Finansal tabloların hazırlanmasında şirket yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarını belirleyen varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Gerçekleşmiş sonuçlar tahminlerden farklı olabilmektedir. Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, önemli sapmaların varlığı durumunda gerekli düzeltmeler yapılmakta ve gerçekleştikleri dönemde gelir tablosuna yansıtılmaktadırlar. Grup un cari yıl içerisinde muhasebe tahminlerinde önemli bir değişiklik olmamıştır. (9)

12 NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ndaki değişiklikler Şirket, cari dönemde Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Satandartları Kurumu tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan yeni ve revize edilmiş standartlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanları uygulamıştır. Henüz yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanması Şirket tarafından benimsenmemiş standartlar ve yorumlar: -UFRS 9 Finansal Araçlar ; 1 Ocak 2015 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerlidir. Finansal varlıkların sınıflandırılması ve ölçümüne ilişkin ilkelerde değişiklik getirmektedir. UFRS 9 a uyum koşulu 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren yıl için geçerlidir. Henüz bu değişikliklerin etkileri Şirket tarafından değerlendirilmeye tabi tutulmamıştır. - UMS 1 Finansal Tabloların Sunumunda Değişiklik, Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerinin Sunumu ; 1 Temmuz 2012 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerlidir. Diğer kapsamlı gelir kalemlerinin sunumunda değişiklikler düzenlenmiştir. Bu Standard ın 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yıl için yapılan ilk uygulamasında, bu tarihte finansal tablolara alınan işlem ve bakiyeler (ve karşılaştırmalı bilgiler) üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır. Ancak, kapsamlı gelir tablosu yeniden düzenlenecek, diğer kapsamlı gelir kalemlerinin gelecekte kar/zarara yeniden sınıflandırılabilecek ve sınıflandırılamayacak (sırasıyla, yabancı para çevrim farkları ve sabit kıymet yeniden değerleme artışları) ara toplamlarını da içerecektir. -UMS 32 Finansal Araçlar : Sunumda Değişiklik, Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi; 1 Ocak 2014 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerlidir. Değişiklik finansal varlık ve borçların netleştirilme koşullarını genişletmektedir. Muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması ifadesine netleştirme prensibinin eş zamanlı olarak gerçekleşmeyen ve brüt ödeme yapılan hesaplaşma sistemlerindeki uygulama alanına, maddi teminat miktarlarının netleştirilmesi ve netleştirme koşullarının uygulandığı hesap birimi kavramına açıklık getirmiştir. Bu değişikliğin 31 Aralık 2014 tarihinde yapılan ilk uygulamasında, Şirket in finansal varlık ve borçlarının netleştirilmesinde kullanılan muhasebe uygulaması üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır. UFRS İyileştirmeleri; UMSK, mevcut standartlarda değişiklikler içeren dönemi Yıllık UFRS İyileştirmelerini yayınlamıştır. Bu değişiklikler acil olmayan fakat gerekli değişikliklerdir. 1 Ocak 2013 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerlidir. -UFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerlidir. UMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar, UMS 28 İştiraklerdeki Yatırımlar ve UMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylarda mevcut bulunan açıklamaları birleştirir. İştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki paylara ilişkin yeni açıklama koşulları ile konsolide edilmeyen yapılandırılmış işletmelere ilişkin yeni koşulları getirir. Bu standart sadece açıklamalara ilişkin olduğu için, finansal tablolara alınan tutarlar üzerinde etkisi olmayacaktır. -UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar (Değişiklik) ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerlidir. Değişiklik, işletmenin netleştirmeye ilişkin haklar ve netleştirmeye ilişkin uygulanabilir ana sözleşme veya benzer düzenlemelere tabi olan finansal araçlarıyla ilgili olarak dipnotlarda açıklama yapılmasını gerektirir. (10)

13 NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ndaki değişiklikler (devamı) -UFRS 9 Finansal Araçlar, UFRS 9 un zorunlu uygulama tarihi ve geçiş açıklamaları ; 1 Ocak 2015 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerlidir. Yapılan değişiklik ile UFRS 9 un uygulama tarihi 1 Ocak 2015 tarihine ertelenmiştir. Değişiklik karşılaştırmalı olarak sunulan finansal tabloların yeniden düzenlenmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmıştır. Bunun yerine, geçişin etkilerine ilişkin ilave dipnot sunum açıklamaları yapılması gerekecektir. -UMS 27 Bireysel Finansal Tablolar ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerlidir. UMS 27 nin iptal edilmesi ile konsolidasyon şartları ve diğer işletmelerdeki paylara ilişkin açıklamalar UFRS 10 ve UFRS 12 ye eklenmiştir. -UMS 28 İştirakler ve İş Ortaklıklarındaki Paylar (Değişiklik) ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerlidir.değişiklik ile UFRS 12 ye açıklamalar eklenmiştir. -UFRS 10,UFRS 11 VE UFRS 12 Geçiş Rehberi- Konsolide Finansal Tablolar, Müşterek Anlaşmalar ve Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerlidir. Değişiklikler, geçiş sürecine ilişkin hususlara açıklık getirmektedir. Değişiklik, sadece kılavuz niteliğinde olması ve zorunlu yürürlük tarihinin standartların kendi yürürlük tarihler ile aynı olması nedeniyle, finansal tablolara yansıtılan tutarlar üzerinde hiçbir etki yaratmayacaktır. -UMS 1 Finansal Tabloların Sunumu ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerlidir.karşılaştırmalı bilgilerde asgari olması gereken bilgiler ile muhasebe politikalarında bir değişiklik, geriye dönük bir hatanın düzeltilmesi veya yeniden sınıflandırma söz konusu olduğunda karşılaştırmalı olarak sunulacak bilgilere açıklık getirilmiştir. -UMS 16 Bina,Tesis ve Cihazlar; 1 Ocak 2013 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerlidir.yedek parça ve bakım ekipmanlarının bina, tesis ve teçhizat tanımına uydukları taktirde bu sınıflandırmaya dahil olmalarını, aksi takdirde, bu kalemlerin stok olarak sınıflandırılması gerektiği konusunda açıklık getirmektedir. - UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerlidir. Özkaynağa dayalı finansal araç sahiplerine yapılan dağıtıma ilişkin gelir vergisi ve özkaynağa dayalı bir finansal aracın işlem maliyetlerine ilişkin gelir vergilerinin UMS 12 Gelir Vergileri uyarınca muhasebeleştirilmesini açıklık getirmektedir. NOT 3- BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA Grup Yonetimi nin performans değerlendirmesinde kullandığı faaliyet bölümleri, Grup un risk ve fayda kaynakları ve iç raporlama yapısı göz önünde bulundurularak belirlenmistir. Grup un faaliyet bölümleri; holding, mağazacılık faaliyetleri ve dış ticaret faaliyetleri olarak belirlenmistir. (11)

14 NOT 3- BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı) a) Bölüm Varlıkları 31 Mart Aralık 2012 Holding Mağazacılık Dış Ticaret Toplam b) Bölüm Yükümlülükleri 31 Mart Aralık 2012 Holding Mağazacılık Dış Ticaret Toplam c) Amortisman ve itfa payları 31 Mart Mart 2012 Holding Mağazacılık Dış Ticaret Yabancı para çevrim farkı - Toplam d) Faiz vergi ve amortisman öncesi kar 31 Mart Mart 2012 Holding ( ) - Mağazacılık Dış Ticaret Ara Toplam Sektörler arası eliminasyon (18.137) - Toplam (12)

15 Mart 2013 Holding Mağazacılık Dış Ticaret Toplam Eliminasyon Konsolide Satışlar,net ( ) Satışların maliyeti (-) - ( ) ( ) ( ) ( ) BRÜT KAR (18.137) Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) Genel yönetim giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) Diğer faaliyet gelirleri Diğer faaliyet giderleri (-) FAALİYET KARI / (ZARARI) ( ) (18.137) Finansal gelirler Finansal giderler - - ( ) ( ) - ( ) VERGİ ÖNCESİ KAR ( ) # ( ) (18.137) ( ) Vergi gideri - (32.079) NET DÖNEM KARI ( ) ( ) (29.472) ( ) 31 Mart 2012 tarihinde sona eren dönemde tüm faaliyetler holding e aittir. (13)

16 NOT 4- NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 31 Mart Aralık 2012 Kasa Bankadaki nakit Vadesiz mevduatlar Aracı kurum nezdindeki yatırım hesabı - Nakit ve nakit benzerleri Mart 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle vadeli ve bloke mevduat bulunmamaktadır. NOT 5 ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR Şirket 25 Ekim 2011 tarihi itibariyle TL sermayeli LTK Dış Ticaret A.Ş. nin TL nominal sermayeye tekabül eden adet payını TL bedel ile satın almıştır. Söz konusu satın alma işlemi ile birlikte Şirket, LTK Dış Ticaret Anonim Şirketi'ne %32 oranında iştirak etmiştir ve iştirakini özkaynaktan pay alma yöntemine göre muhasebeleştirmiştir. Bu yöntemde, iştirak önce maliyet bedeli ile muhasebeleştirilir. Daha sonra bu tutar, yatırım yapılan ortaklığın özkaynağından yatırımcının payına düşen kısmı gösterecek şekilde, artırılır veya azaltılır. Bu işlem yapılırken, ana ortaklığın payına düşen net kar veya zarar gelir tablosunda, diğer özkaynak kalemlerindeki artışlar ise niteliklerine göre sermaye yedeklerinin ilgili hesabında gösterilir. Yatırım yapılan ortaklıktan alınan kar payları iştirak tutarından düşülür. Bir iştirakteki yatırım TMS 28 da açıklandığı şekliyle önemli etkinliğe sahip olduğu tarihten itibaren özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilir. Bu tür iştirakin alımında elde etme maliyeti ile yatırım yapılan iştirakin belirlenebilir gerçeğe uygun net aktif değerinin yatırımcının payına düşen kısmı arasındaki fark (olumlu veya olumsuz) işletme birleşmelerine ilişkin Türkiye Muhasebe Standardına göre muhasebeleştirilir. Şirket 6 Temmuz 2012 tarihinde, LTK Dış Ticaret A.Ş nin geri kalan %67,99 unu TL ye satın almış ve ortaklık payı %99,99 a çıkmış ve bu tarihten itibaren LTK Dış Ticaret i tam konsolidasyon metoduna göre muhasebeleştirmiştir. LTK Dış Ticaret ve Latek Holding in Levent Erdoğan tarafından kontrol ediliyor olması nedeniyle her iki şirket ortak yönetim altında yer alan şirketler olarak değerlendirilmiş ve tutar özsermaye altında ortak yönetime sahip bağlı ortaklık alımı kalemi altında muhasebeleştirilmiştir. LTK Dış Ticaret in iştirakleri Latmar Denizcilik Ticaret A.Ş, LTK Depolama Hizmetleri San.ve Tic. A.Ş ve Latek Liman Hizmetleri A.Ş ise özsermayeden pay alma yöntemine göre muhasebeleştirilmişlerdir. (14)

17 NOT 5 ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR (devamı) Şirket in LTK Dış Tic. A.Ş. ye iştirak tarihi 25 Ekim 2011 olup söz konusu tarihtekialım maliyeti aşağıdaki gibidir; Alım tarihi Varlıklar Yükümlülükler Özkaynaklar Şirket in özkaynaklardaki payı Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar 31 Mart 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir; 31 Mart 2013 Latek Liman Latmar Denizcilik LTK Depolama Varlıklar Yükümlülükler Özkaynaklar ( ) ( ) ( ) Şirket in özkaynaklardaki payı Aralık 2012 Latek Liman Latmar Denizcilik LTK Depolama Varlıklar Yükümlülükler Özkaynaklar ( ) ( ) ( ) Şirket in özkaynaklardaki payı Mart Mart 2012 Latek Liman Latmar Denizcilik LTK Depolama LTK Dış Ticaret Hasılat Dönem (zararı) / karı (48.737) ( ) Dönem (zarar) / karında Şirket'in payı ( ) (15)

18 NOT 6- FİNANSAL BORÇLAR Kısa vadeli finansal borçların kırılımı aşağıdaki gibidir: Kısa vadeli finansal borçlar 31 Mart Aralık 2012 Kısa vadeli banka kredileri TL Krediler - - -Döviz Krediler Uzun vadeli banka kredilerinin kısa vadeli kısımları TL Krediler Döviz Krediler Toplam Uzun vadeli finansal borçlar 31 Mart Aralık 2012 Uzun vadeli banka kredileri TL Krediler Döviz Krediler Toplam Faiz oranları: 31 Mart 2013 Kısa Vadeli Krediler Min Max -TL 6,95% 8,50% -ABD Doları 6,95% 8,50% -EURO 10,11% 10,11% Uzun Vadeli Krediler -TL 9,00% 19,75% -ABD Doları 6,91% 11,75% -EURO 10,08% 10,23% 31 Aralık 2012 Kısa Vadeli Krediler Min Max -TL 6,95% 8,50% Uzun Vadeli Krediler -TL 9,00% 19,75% -ABD Doları 10,08% 10,19% (16)

19 NOT 6- FİNANSAL BORÇLAR (devamı) Uzun vadeli finansal borçların vade dağılımı aşağıdaki gibidir: Yıl 31 Mart Aralık yıla kadar yıl arası yıl arası yıl arası yıl ve fazlası - - Toplam NOT 7 TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR Ticari alacakların kırılımı aşağıdaki gibidir: Kısa vadeli ticari alacaklar 31 Mart Aralık 2012 Müşterilerden alacaklar Alınan çekler ve senetler Toplam Ticari borçların kırılımı aşağıdaki gibidir: Kısa vadeli ticari borçlar 31 Mart Aralık 2012 Satıcılara borçlar Toplam NOT 8- DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR Kısa vadeli diğer alacakların kırılımı aşağıdaki gibidir: Kısa vadeli diğer alacaklar 31 Mart Aralık 2012 VOB işlem teminatı - - Diğer Toplam (17)

20 NOT 8- DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR (devamı) Kısa vadeli diğer borçların kırılımı aşağıdaki gibidir: Kısa vadeli diğer borçlar 31 Mart Aralık 2012 Personele borçlar Ödenecek vergi ve fonlar Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri Diğer çeşitli borçlar Toplam NOT 9- STOKLAR 31 Mart 2013 tarihi itibariyle stoklar TL tutarındaki stoklar ticari mallardan oluşmaktadır (31 Aralık 2012: ) NOT 10- DİĞER CARİ/DÖNEN VARLIKLAR ve YÜKÜMLÜLÜKLER Diğer Cari/Dönen Varlıklar 31 Mart Aralık 2012 Devreden KDV Peşin ödenen giderler Peşin ödenen vergi ve fonlar Verilen sipariş avansları Diğer Toplam Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 31 Mart Aralık 2012 Alınan avanslar Toplam (18)

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 30 HAZİRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ

Detaylı

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-3 ÖZET

Detaylı

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Bilgiler Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Karsan Otomotiv Sanayii ve

Detaylı

30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar 31 Ekim 2014 Bu rapor, 43 sayfa konsolide

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇOLAR... 1-2 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOLARI...

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na

Detaylı

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER

Detaylı

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA VE AYNI TARİHTE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA NO ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler: Sayfa Özet finansal durum tablosu (bilanço) 1-2 Özet nazım hesaplar tablosu 3

Detaylı

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI 3

Detaylı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İçindekiler Sayfa

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

AYEN ENERJİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

AYEN ENERJİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar AYEN ENERJİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1 2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU SAYFA 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIM TABLOSU 4 5-66 DİPNOT 1 ŞİRKET İN

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KAR VEYA

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na KONSOLİDE FİNANSAL

Detaylı

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi 2012-2011-2010-2009 Hesap Dönemlerine ait Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara Đlişkin Dipnotlar Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 BİLANÇO (TL) VARLIKLAR Dipnot Referansları 31.03.2013 31.12.2012 Dönen Varlıklar 62.316.763 72.717.092 Nakit

Detaylı

Đzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları ve Bağımsız

Đzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları ve Bağımsız Đzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları ve Bağımsız Denetçi Đnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kuruluna Finansal Tablolara İlişkin Rapor Sasa Polyester

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı