MANİSA İLİ SOMA İLÇESİNDE YAĞLIK ZEYTİN ÜRETİMİNİN EKONOMİK ANALİZİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MANİSA İLİ SOMA İLÇESİNDE YAĞLIK ZEYTİN ÜRETİMİNİN EKONOMİK ANALİZİ"

Transkript

1 MANİSA İLİ SOMA İLÇESİNDE YAĞLIK ZEYTİN ÜRETİMİNİN EKONOMİK ANALİZİ Asaf Özalp Semih KAHRAMAN İbrahim YILMAZ Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, 07070, Antalya ÖZET Ankete dayalı olarak yürütülen bu araştırma, Türkiye nin dördüncü önemli zeytin üreticisi olan Manisa ilinin Soma ilçesinde, zeytincilik faaliyetiyle uğraşan tarım işletmelerinin yıllık yağlık zeytin üretimi, maliyet ve karlılık analizini gerçekleştirmek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre; zeytin üretiminde değişken masraflar 752,01 TL/da, sabit masraflar 394,26 TL/da, toplam üretim masrafları ise 1146,27 TL/da olarak hesaplanmıştır. İncelenen işletmelerde birim alana 909,43 TL brüt kar. 515,16 TL net kar elde edilmektedir. Zeytin üretim maliyeti 1,44 TL/kg, ortalama zeytin fiyatı 2,09 TL/kg olarak bulunmuştur. Bulgular, araştırma alanında yağlık zeytin üretiminin karlılığının yüksek olduğunu göstermektedir. Yağlık Yağlık zeytin hasadında, emek ikamesine dayalı alternatif yöntemler geliştirilmesi sayesinde, masraflarda önemli bir tasarruf sağlanarak, karlılığın artırılabilmesi mümkün görülmektedir. Anahtar Kelimeler: Yağlık zeytin, Ekonomik analiz, Manisa, Soma, ECONOMIC ANALYSIS OF OLIVE OIL PRODUCTION IN SOMA DISTRICT OF MANISA ABSTRACT This research was carried out on the basis of surveys in Manisa Soma district, which is the fourth leading producer of olives in Turkey. The annual production of the agricultural holdings involved in olives for oil activity, cost and profitability analysis was executed to perform. According to this study results, olive s variable cost production is TL / ha, the fixed costs is TL/ ha, while the total production costs of TL /ha. The gross profit per area unit is TL and net profit of TL are obtained in the enterprises surveyed. In addition the olive production cost and the average price of olive are respectively TL1.44 / kg and TL2.09 / kg. The research results show that there is a high profitability of olives for oil production. Thus, the development of alternative methods based on labor substitution in the olive oil provides a significant saving in costs in olive oil with possible profitability increase. Keyword: Olive production, Economic analysis, Soma district 175

2 1.GİRİŞ Zeytin, Akdeniz Bölgesinde yer alan ülkelerin önemli meyvelerinden biri olup, üretimi çok uzun bir geçmişe sahiptir. Türkiye de 2014 yılı itibariyle 8,26 milyon dekarlık zeytin üretim alanının % 73,4 ü yağlık, % 26,6 sı ise sofralık zeytindir. Yağlık ve sofralık zeytin üretimi, yaklaşık 1,77 milyon ton olan toplam zeytin üretiminin sırasıyla % 75,2 ve % 24,8 ini oluşturmaktadır li yılların başından itibaren zeytin üretim alanları düzenli olarak artmaktadır. Son on yılda ( ), zeytin üretim alanlarındaki yıllık ortalama artış hızı, yağlık zeytinde %2,32, sofralık zeytinde %3,11 ve toplam zeytin alanında %2,52 olarak gerçekleşmiştir. En yüksek zeytin üretimi, sırasıyla, İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa illerinde gerçekleştirilmektedir. Araştırma alanı olarak seçilen Soma ilçesinde ise 50 bin dekarlık zeytin üretim alanının % 78 i yağlık zeytin üretimine ayrılmıştır (TÜİK, 2016). Soma ayrıca Türkiye nin önemli linyit yataklarına sahip bir bölgesidir. Araştırma bölgesinde tarımsal üretimde zeytincilik önemli bir paya sahip olmasına karşılık, işletmeler küçük ve çok parçalı yapıdadır. Zeytin, insan beslenmesi, ekonomiye ve ihracata katkı açısından önemli bir ürün olmasına karşın, bu alanda yapılmış üretim ekonomisine yönelik çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Bu açıdan çelışmanın yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu çerçevede bu araştırma, Türkiye nin önemli zeytin üreticisi olan Manisa ilinin Soma ilçesinde, zeytincilik faaliyetiyle uğraşan işletmelerin, yıllık yağlık zeytin üretimi maliyet ve karlılık analizini gerçekleştirmek amacıyla yapılmıştır. 2. MATERYAL ve METOD Araştırma da birincil ve ikincil veriler kullanılmıştır. Araştırmanın ana materyalini zeytin üretimi yapan işletmelerde yüz yüze anket yoluyla elde edilen veriler oluşturmaktadır. Üreticilerin örneklemesinde ortalamaya dayalı tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çerçeve listesinin oluşturulmasında üreticilerin zeytin üretim alanları esas alınmıştır. Çerçeve listesine, Soma ilçeşindeki Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan, bütün zeytin üreticileri (N=1273) dahil edilmiştir. Ortalama zeytin üretim lanından 2 da sapma ve % 90 güven aralıklarında çalışılmıştır. Anketler 3 köyde (Karacakaş, Güney, Avdan) tesadüfi olarak seçilen 40 üretici ile yapılmıştır. Elde edilen veriler üretim dönemine ait olup, sadece üretim miktarı ve verim değerleri zeytindeki peryodisite nedeniyle üretim dönemleri ortalamasıdır. Üreticilerden elde edilen veriler, ortalama ve yüzde oranları şeklinde hesaplanarak, araştırma sonuçlarında verilen başlıklar altında analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir. İncelenen işletmeler sahip oldukları zeytin bahçesi büyüklüklerine göre üç gruba ayrılmış ve çizelgelerde kısaca büyüklük grupları olarak ifade edilmiştir. Birinci grup işletmeler 0,1-50,0 dekar, ikinci grup işletmeler 50,1-100,0 dekara, üçüncü grup işletmeler ise 100,1 dekardan fazla zeytin bahçesine sahip işletmelerden oluşmaktadır. Araştırmada kullanılan anket formları üretici ve ürün odaklı hazırlanmıştır. Üretim maliyetini oluşturan masraflar değişen ve sabit masraflar olarak sınıflandırılmış ve tüm maliyet unsurları dikkate alınmıştır. Bu çalışmada değişen masraflar; gübre masrafları, tarımsal mücadele masrafları, alet ve makinelerin değişen masrafları, işçilik masrafları, pazarlama ve taşıma masraflarının yanında değişen masraflar faizinden oluşmaktadır. Bu bölümde traktör kullanımı ile ilgili masrafların hesaplanmasında, tesis masrafları hariç, fırsat maliyeti prensibinin kullanılmadığını belirtmekte yarar görülmektedir. Değişen masraflar faizinin hesaplanmasında Ziraat Bankasının bitkisel 176

3 üretim kredilerine uyguladığı faiz oranının (% 13) yarısı (% 6.5) esas alınmıştır (Güneş ve ark. 1988; Erkuş ve ark. 1995; Kıral ve ark. 1999). Bu araştırmada sabit üretim masrafları olarak, alet makine sermayesi amortismanı, ve faiz karşılığı, arazi sermayesi faiz karşılığı, tesis masrafları amortismanı ve faizi ile idari ücret giderleri alınmıştır (Kıral ve ark. 1999). Üretimde sabit masraflardan biri olan arazi sermayesi faiz karşılığı ortalama çıplak arazi bedelinin %5 i olarak hesaba katılmıştır. İdari ücret olarak değişen masrafların % 3 ü alınmıştır. Çalışmada işletmede bulunan sermaye unsurunun (zeytin ağaçlarının değeri dahil) yıllık amortismanının hesaplanmasında doğru hat yöntemi kullanılmıştır (Yılmaz ve ark. 1998; Özkan ve Yılmaz 1999). Faiz masrafı, sabit sermayeye yatırılan paranın kullanım bedeli karşılığı olarak hesaplanmıştır. Faiz masrafını hesaplamak için reel faiz oranı ortalama yatırım tutarı ile çarpılmıştır (Boehlje ve Eidman 1983; Osburn ve Schneeberger 1983; Yılmaz 1997). Alet makine ortak masraflarının zeytin üretimine düşen kısmının hesaplanmasında, traktörün zeytin üretiminde kullanım oranı esas alınmıştır. Zeytin üretim faaliyeti sonucunda elde edilen ürün miktarı ile satış fiyatının çarpımı sonucu gayrisafi üretim değeri (GSÜD) hesaplanmıştır. Gayrisafi üretim değerinden değişen masrafların çıkarılmasıyla brüt kar, üretim masraflarının çıkarılmasıyla net kar hesaplanmıştır (Açıl ve Demirci 1984; Kral ve ark. 1999). 3. ARAŞTIRMA BULGULARI 3.1. İncelenen İşletmeler İle Üreticilerin Genel Bazı Özellikleri Çalışmada incelenen işletmelerde ortalama zeytin üretim alanı 74,12 dekar ve işletme başına zeytin ağacı sayısı. adet olarak bulunmuştur. Bu araziler ortalama 3,39 parselden oluşmaktadır. İşletmelerde ortalama zeytin ağacı yaşları 30,9 yıl olarak hesaplanmıştır (Çizelge 1). İşletmelerde yaygın olarak üretilen yağlık zeytin çeşitleri Ayvalık, Edremit ve Gemlik çeşitleridir. Çizelge 1. İncelenen işletmelerde ortalama zeytin üretim alanı ve parsel bilgileri Büyüklük Grupları (da) İşletme sayısı Zeytin Alanı Ağaç sayısı Ağaç yaşı Parsel sayısı Parsel Genişliği 1 (0,1-50) 15 30,83 746,73 29,7 2,50 12,3 2 (50,1-100) 17 70, ,59 32,6 4,00 17,6 3 (100,1+) 8 163, ,25 30,4 3,67 44,5 Ortalama 74, ,66 30,9 3,39 26,0 Araştırma kapsamındaki işletmelerde, çiftçilerin yaş gruplarına göre dağılımı incelenmiştir. İncelenen işletmelerde üreticilerin %27 sinin 30-44, %53 ünün 45-59, %20 sinin 60 yaşından büyük yaş gruplarında olduğu belirlenmiştir. 100 dekardan fazla zeytin arazisine sahip üreticilerin tamamı 60 yaşından küçüktür. İncelenen işletmelerde üreticilerin eğitim durumu değerlendirildiğinde üreticilerin %55,10 unun ilk öğretim mezunu olduğu görülmüştür. Lise düzeyinde öğrenim görmüş toplam 12 üretici (%24,49), üniversite düzeyinde öğrenim görmüş 10 üretici (%20,41) olduğu belirlenmiştir İncelenen işletmelerde Zeytin Üretiminde İşgücü Kullanımı Zeytin üretiminde işçilik işlemler itibariyle ele alındığında toprak işleme, gübreleme, ilaçlama, zeytin bakımı ve hasat işlemlerinde işgücü kullanıldığı görülmektedir. Zeytin 177

4 üretiminde ilkbaharda kazayağı, diskaro, kombine tırmık gibi aletlerle yüzeysel sürüm yapılmaktadır (Akas, 1988). Zeytinliklerde Şubat-Mart aylarında ilkbahar yağmurlarından önce gübreleme yapılmaktadır. İncelenen işletmelerde gübreleme sayısı ortalama olarak 2 defa olarak hesaplanmıştır. Bir diğer işgücü gereksinimi olan işlem ilaçlama işlemidir. Zeytin üretiminde ağaçların bakımı özellikle budama işlemi önemlidir. Zeytin ağacının gençlik, olgunluk ve yaşlılık dönemlerine ait çeşitli safhalarında farklı budama sistemleri uygulanır. Zeytin üretiminde işgücü ihtiyacının en yoğun olduğu işlem ise hasat işlemidir. Hasat yöntemleri; ağaçtan düşürme-yerden toplama ve doğrudan ağaç üzerinden elle veya bazı yardımcı aletlerle toplama seklindedir. Soma ilçesindeki işletmeler ocak sonu şubat başı ile nisan aylarında olmak üzere üretim döneminde iki kere gübreleme yapmaktadır. Gübreleme elle yapılmakta olup, ağaç başına ortalama 2 kg gübre kullanmaktadırlar. Sıklıkla kullanılan gübreler , , Amonyum sülfat ve hayvan gübreleridir. Gübrelemenin elle yapılması kullanılan işgücü miktarını arttırmaktadır. Aynı işletmelerde ilaçlama da nisan ve kasım-aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa zeytin sineğine karşı yapılmaktadır. Yağlık zeytin üretiminde belirtilen işlemler itibariyle işçilik süreleri Çizelge 2 de belirtilmiştir. Dekara toplam işçilik kullanımı küçük işletmelerde 93,59 saat/da, orta büyüklükteki işletmelerde 92,58 saat/da büyük işletmelerde ise 93,46 saat/da dır. İşletmeler ortalaması 93,21 saat/da olarak hesaplanmıştır. Yapılan işlemler itibariyle işçilik kullanımı incelendiğinde, işçiliğin büyük bir bölümünün (% 83,55) hasatta kullanıldığı görülmektedir. Hasat işlemini, bakım (% 9,98) ve gübreleme ( % 3,49) takip etmektedir. Hatay ilinde yapılan bir çalışmada zeytin üretiminde işçilik kullanımı yıllık 35,4 gün olarak hesaplanmıştır (Özgürsoy, 2006). Çizelge 2. İncelenen işletmelerde yağlık zeytin üretiminde işçilik kullanımı (saat/da) Büyüklük Toprak Grupları (da) işleme Gübreleme İlaçlama Bakım Hasat Toplam 1 (0,1-50) 4,09 3,89 0,83 9,70 75,08 93,59 2 (50,1-100) 1,54 3,08 0,43 9,20 78,33 92,58 3 (100,1+) 1,12 2,79 0,33 9,00 80,22 93,46 Ortalama 2,25 3,25 0,53 9,30 77,88 93,21 Oransal dağılımı (%) 1 (0,1-50) 4,37 4,16 0,89 10,36 80,22 100,00 2 (50,1-100) 1,66 3,33 0,46 9,94 84,61 100,00 3 (100,1+) 1,20 2,99 0,35 9,63 85,83 100,00 Ortalama 2,41 3,49 0,57 9,98 83,55 100, İncelenen işletmelerde Zeytin Üretiminde Traktör Kullanımı Zeytin üretiminde toprak işleme, gübreleme, ilaçlama, bakım ve hasat işlemlerinde traktör kullanılmaktadır. Traktör, gübreleme, bakım ve hasat işlemlerinde tamamen nakliye amaçlı kullanılmakta olup, toprak işlemede pulluk vb makineler ile ilaçlamada ise ilaçlama makinesi (Pülverizatör) ile birlikte kullanılmaktadır. Dekara toplam traktör kullanımı küçük işletmelerde 5,91 saat/da, orta büyüklükteki işletmelerde 3,06 saat/da, büyük işletmelerde 2,69 saat/da ve tüm işletmeler ortalamasında 3,89 saat/da olarak hesaplanmıştır. Dekara traktör kullanımında en büyük pay toprak işlemeye aittir (% 57,89). Traktör, toprak işlemeden sonra % 12,78 ile ilaçlama, % 12,09 ile hasat ve bakım işlemlerinde en fazla kullanılmaktadır (Çizelge 3). 178

5 Çizelge 3. Yağlık zeytin üretiminde traktör kullanım süreleri (saat/da) Büyüklük Toprak Gübreleme İlaçlama Bakım Hasat Toplam Grupları (da) işleme 1 (0,1-50) 4,09 0,17 0,83 0,41 0,41 5,91 2 (50,1-100) 1,54 0,17 0,43 0,50 0,42 3,06 3 (100,1+) 1,12 0,26 0,23 0,50 0,58 2,69 Ortalama 2,25 0,20 0,49 0,47 0,47 3,89 Oransal dağılımı (%) 1 (0,1-50) 69,20 2,88 14,04 6,94 6,94 100,00 2 (50,1-100) 50,33 5,56 14,05 16,34 13,73 100,00 3 (100,1+) 41,64 9,67 8,55 18,59 21,56 100,00 Ortalama 57,89 5,15 12,78 12,09 12,09 100, Zeytin Bahçesi Tesis Masrafları Zeytin üretiminin yıllık üretim masraflarının hesaplanabilmesi için zeytin bahçesinin tesis dönemi masraflarının da belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle tesis dönemi masrafları her yıl için anket dönemi fiyatlarıyla tespit edilerek hesaplanmıştır. Zeytin bahçesi kurulumundan önce çiftçiler arazi tesviyesi yaptırmadıklarını söylemişlerdir. Bu yüzden arazi tesviyesi ilgili çizelgede yer almamaktadır. İncelenen işletmelerin toprak işleme için 236,11 TL/da, fidan masrafı olarak 78,47 TL/da, fidan dikim işçiliği için 33,42 TL/da, meyveye yatana kadar budama işçiliği için 80,09 TL/da, sulama bedeli olarak 81,29 TL/da, tarımsal ilaç masrafı için 72,85 TL/da, hayvan gübresi masrafı 156,23 TL/da, tesis masrafı yaptıkları ve değişen masraflar toplamı 839,55 TL/da bedel üstlendikleri hesaplanmıştır. Sabit masraflar toplamı ise 856,35 TL/da olarak hesaplanmıştır. Toplam zeytin bahçesi tesis masrafları ise 1695,9 TL/da olarak hesaplanmıştır (Çizelge 4). Çizelge 4. Yağlık zeytin üretiminde zeytin bahçesi tesis masrafları (TL/da) Gider Türleri (TL) Yıllar Toplam Yüzde Toprak işleme 116,92 60,43 58,76 236,11 13,92 Fidan masrafı 78, ,47 4,63 Fidan dikim işçiliği 33, ,42 1,97 Budama İşçiliği - 34,39 45,70 80,09 4,72 Sulama bedeli 21,50 23,33 36,46 81,29 4,79 Tarımsal ilaç masrafı 8,15 23,45 41,25 72,85 4,30 Hayvan gübresi masrafı 129,33 16,47 10,43 156,23 9,21 Diğer 31,62 32,60 36,87 101,09 5,96 Değişen Masraflar Toplamı 419,41 190,67 229,47 839,55 49,50 Genel İdare Giderleri 12,58 5,72 6,88 25,18 1,48 Arazi sermayesi faiz karşılığı 250,00 250,00 250,00 750,00 44,22 Yatırımının cari yıl faizi 20,97 9,53 11,47 41,97 2,47 Yatırımın Bileşik Faizi 25,15 14,05 39,20 2,31 Sabit Masraflar Toplamı 283,55 290,4 282,4 856,35 50,50 Tesis Masrafları Genel Toplamı 702,96 481,07 511, ,9 100,00 179

6 3.5. İncelenen işletmelerde Yağlık Zeytin Üretimi Yıllık Faaliyet Sonuçları Yağlık Zeytin Üretim Masrafları İncelenen zeytin üreten isletmeler için birim alan başına ortalama zeytin üretim masrafları Çizelge 8 de gösterilmiştir. Gübreye küçük işletmeler 76,72 TL/da, orta büyüklükteki işletmeler 77,47 TL/da, büyük işletmeler ise 75,68 TL/da olmak üzere ortalama 76,62 TL/da ödemektedirler. İlaç masrafı küçük işletmelerde 95,79 TL/da, orta büyüklükteki işletmelerde 93,22 TL/da, büyük işletmelerde ise 93,56 TL/da olmak üzere ortalama 94,19 TL/da olarak belirlenmiştir. Alet makinede kullanılan mazot, yağ ve tamir bakım masrafları ayrı ayrı incelenmiştir ve hesaplamalar sonucunda mazot için, küçük işletmeler 47,54 TL/da, orta büyüklükteki işletmeler 57,71 TL/da, büyük işletmeler 35,47 TL/da ödemektedirler. Yağ masrafı için küçük işletmeler 2,55 TL/da, orta büyüklükteki işletmeler 0,96 TL/da, büyük işletmeler 0,59 TL/da bedel ödemektedirler. Tamir bakım masrafı olarak ise küçük işletmeler 58,06 TL/da, orta büyüklükteki işletmeler 20,18 TL/da, büyük işletmeler ise 19,94 TL/da masraf gerçekleştirmektedirler. İşçilik masrafları ilaçlama, bakım, hasat, gübreleme, toprak işleme olarak ayrı analiz edilmiştir. Analiz sonucunda ortaya çıkan değerler; ilaçlama işçiliği için küçük işletmeler 20,85 TL/da, orta büyüklükteki işletmeler 20,39 TL/da, büyük işletmeler 18,41 TL/da; bakım için küçük işletmeler 120 TL/da, orta büyüklükteki işletmeler 110 TL/da, büyük işletmeler ise 110 TL/da; hasat işçiliği için küçük işletmeler ortalama 285,99 TL/da, orta büyüklükteki işletmeler 281,83 TL/da, büyük işletmeler ise 300,83 TL/da ücret ödemektedir. Zeytincilik faaliyetinde en önemli masraf kalemini hasat masrafı oluşturmaktadır. İşletme büyüklüğü artıkça hasat masrafının artmasının sebebi olarak, büyük işletmelerin zeytinin kalitesinin düşmemesi için hasadı hızlı ve zamanı geçmeden yapmak istemelerinden dolayı, biraz daha çok işçilik kullanmaları belirtilebilir. Gübreleme işçiliği için küçük işletmeler 20,47 TL/da, orta büyüklükteki işletmeler 7,68 TL/da, büyük işletmeler 5,61 TL/da; toprak işleme işçiliği için küçük işletmeler 20,47 TL/da, orta büyüklükteki işletmeler 7,68 TL/da, büyük işletmeler ise 5,61 TL/da harcamaktadırlar. Değişen masraflar faiz karşılığı, küçük işletmelerde 48,67 TL/da, orta büyüklükteki işletmelerde 44,8 TL/da, büyük işletmelerde 44,15 TL/da hesaplanmıştır. Değişen masraflar toplamı olarak, küçük işletmelerde 797,45 TL/da, orta büyüklükteki işletmelerde 735,28 TL/da, büyük işletmelerde ise 723,31 TL/da ve işletmeler ortalamasında 752,01 TL/da hesaplanmıştır. 180

7 Çizelge 5. Yağlık zeytin üretiminde birim alana zeytin üretim maliyeti (TL/da) Masrafların cinsi Büyüklük Grupları (da) 1(0,1-50 ) 2(50,1-100) 3(100,1 +) Ortalama Yüzde I. Değişen Masraflar 1. Gübre 76,72 77,47 75,68 76,62 6,68 2. İlaç 95,79 93,22 93,56 94,19 8,22 3. Alet Makine 108,15 78, ,01 7, Mazot 47,54 57,71 35,47 46,91 4, Yağ 2,55 0,96 0,59 1,37 0, Tamir Bakım 58,06 20,18 19,94 32,73 2,86 4. İşçilik Masrafları 468,12 440,86 453,92 454,29 39, Toprak İşleme 20,47 7,68 5,61 11,25 0, Gübreleme 20,81 20,96 19,07 20,28 1, İlaçlama 20,85 20,39 18,41 19,88 1, Bakım 120,00 110,00 110,00 113,33 9, Hasat 285,99 281,83 300,83 289,55 25,26 5. Değişen Masraflar Faiz Karşılığı 48,67 44,88 44,15 45,90 4,00 Değişen Masraflar Toplamı 797,45 735,28 723,31 752,01 65,60 II. Sabit Masraflar 1. Alet Makine Amortismanı 53,4 61,83 41,8 52,34 4,57 2. Alet Makine Faizi 22,64 21,59 25,09 23,11 2,02 3. Tesis Masrafları Amortismanı 11,45 11,45 11,45 11,45 1,00 4. Tesis Masrafları Faizi 45,69 31,27 33,27 36,74 3,21 5. Arazi Sermayesi Faiz Karşılığı 250,00 250,00 250,00 250,00 21,81 6. İdari Ücret Karşılığı 22,46 20,71 20,37 20,62 1,80 Sabit Masraflar toplamı 405,64 396,85 381,98 394,26 34,40 Toplam masraflar 1203, , , ,27 100,00 Sabit masraflarda, alet makine amortismanı, alet makine faizi, tesis masrafı amortismanı, tesis masrafı faizi, arazi sermayesi faiz karşılığı, idari ücret karşılığı kalemleri tek tek analiz edilmiştir. Elde edilen değerler şöyledir; alet makine amortismanı küçük işletmelerde 53,40 TL/da orta büyüklükteki işletmelerde 61,83 TL/da, büyük işletmelerde 41,80 TL/da; alet makine faizi küçük işletmelerde 22,64 TL/da, orta büyüklükteki işletmelerde 21,59 TL/da, büyük işletmelerde 25,09 TL/da bulunmuştur. İncelenen işletmelerde ortalama olarak, tesis masrafları amortismanı 11,45 TL/da, tesis masrafı faizi 36,74 TL/da, arazi sermayesi faiz karşılığı 250 TL/da olarak hesaplanmıştır. İdari ücret karşılığı ise değişen masrafların %3 ü alınarak, küçük işletmelerde 22,46 TL/da, orta büyüklükteki işletmelerde 20,71 TL/da, büyük işletmelerde 20,37 TL/da olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak, sabit masraflar toplamı küçük işletmelerde 405,64 TL/da, orta büyüklükteki işletmelerde 396,85 TL/da, büyük işletmlerde ise 381,98 TL/da hesaplanmıştır. Toplam üretim masrafı küçük işletmelerde 1203,09 TL/da orta büyüklükteki işletmelerde 1132,13 TL/da, büyük işletmelerde 1105,29 TL/da ve işletmeler ortalamasında 1146,27 TL/da hesaplanmıştır. İzmir ilinde yapılan çalışmada dekara üretim masrafı organik zeytin üretiminde 990,48 Avro/da, geleneksel zeytin üretiminde 711,20 Avro/da bulunmuştur. Dekara değişen masrafların tutarı 272,21 Avro/da belirlenmiştir. Organik ve geleneksel zeytin üretiminde değişen masrafların payı ise sırasıyla %51,72 ve % 38,27 olarak hesaplanmıştır (Artukoğlu et al, 2012). Verilen bu sonuçlar, her iki çalışma sonucunda hesaplanan dekara üretim masrafları arasındaki farklılığın sabit masraflardan ve büyük olasılıkla hesaplama yaklaşımlarındaki farklardan kaynaklandığını göstermektedir. Değişen masraflar ve üretim masrafları içerisinde, daha önce de belirtildiği gibi en önemli masraf unsuru işçiliktir. Bu durum, özellikle hasat ta kullanılan işçilikten kaynaklanmaktadır. 181

8 Özellikle yağlık üretimde zeytin hasadında geliştirilebilek alternatif yöntemler sayesinde, masraflarda önemli bir tasarrufun sağlanabileceğini söylemek mümkün görülmektedir Yağlık Zeytin Üretimi ve Üretim Değeri Daha önce belirtildiği gibi küçük işletmelerde ortalama bahçe alanı 30,83 da orta büyüklükteki işletmelerde 70,33 da, büyük işletmelerde 163,33 da dır. Dekara ortalama ağaç sayısı küçük işletmelerde 24,22 adet orta büyüklükteki işletmelerde 26,00 adet, büyük işletmelerde 26,80 adet olarak hesaplanmıştır. Ağaç başına verim ise küçük işletmelerde 30,27 kg, orta büyüklükteki işletmelerde 31,90 kg, büyük işletmelerde 30,71 kg ve işletmeler ortalamasında 30,96 kg olarak bulunmuştur (Çizelge 6). Hatay ilinde yapılan bir çalışmada ağaç başına zeytin verimi 39,7 kg olarak hesaplanmıştır (Özgürsoy, 2006). İşletme başına dekara ortalama üretim miktarı, küçük işletmelerde 735,56 kg/da, orta büyüklükteki işletmelerde 831,22 kg/da, büyük işletmelerde 822,76 kg/da ve işletmeler ortalamasında 796,22 kg/da olarak hesaplanmıştır. Dekara zeytin verimi Hatay ilinde 411 kg/da (Özgürsoy, 2006), İzmir ilinde ( yılları ortalaması) organik zeytin üretiminde 477,39 Kg/da, geleneksel zeytin üretiminde 355,25 kg/da (Artukoğlu et al, 2012), Balıkesir Burhaniye de 312,32 kg/da (Yapıcı, 2006) olarak hesaplanmıştır. Soma ilçesindeki dekara zeytin üretimin diğerlerinden daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu farklılığın anlamlı bir açıklaması güç görünmekle birlikte, diğer yörelerdeki araştırmalar ile bu araştırma verileri arasındaki yaklaşık on yıllık bir farklılık, ağaç sayısı ve yöre farklılıklarının etkili olabileceği söylenebilir. Diğer taraftan Hırvatistan da yapılan bir araştırmada 8-10 yaşındaki zeytinler için verim 912 kg/da olarak belirlenmiştir (Radinovic et al, 2004). Çizelge 6. Yağlık zeytin üretiminde ortalama zeytin verim ve Gayrisafi Üretim Değerleri Büyüklük Grupları (da) Ağaç başına verim (Kg) Dekara verim (Kg/da) Ortalama satış fiyat (TL/Kg) GSÜD (TL/Ağaç) GSÜD (TL/da) 1 (0,1-50) 30,27 735,56 2,00 60, ,12 2 (50,1-100) 31,90 831,22 2,16 69, ,44 3 (100,1+) 30,71 822,76 2,10 64, ,80 Ortalama 30,96 796,22 2,09 64, ,44 İncelenen işletmelerde ortalama zeytin satış fiyatı 2,09 TL/kg olarak belirlenmiştir. Üreticiler, hasat sonrası topladıkları zeytini, genelde toptancılar aracılığıyla pazarlamakta, bir kısmı zeytinyağı fabrikalarına satmakta, bir kısmı ise bu zeytini, zeytinyağı fabrikalarında zeytinyağına çevirerek doğrudan zeytinyağı olarak pazarlamaktadır. Satışların geneli hemen hasat sonrasında yapılmakta ve ürün arazide veya işletmede teslim edilmektedir. Bu nedenle üreticinin üstlendiği bir ilave pazarlama masrafı söz konusu olmamaktadır. Bu çalışmada ayrıca, sadece zeytin üretim faaliyeti ele alındığından, gelirin hesaplanmasında, zeytinin işlenmesi ve yağ olarak satışı kapsama alınmamıştır. Dolayısıyla, zeytinyağına işlenen zeytinlerin de, işletmede zeytin olarak satıldığı varsayılarak analiz edilmiştir. İncelenen işletmelerde gayri safi üretim değeri küçük işletmelerde 1471,12 TL/da, orta büyüklükteki işletmelerde 1795,44 TL/da, büyük işletmelerde 1727,80 TL/da olarak hesaplanmıştır. İşletmeler ortalaması ise 1661,44 TL/da olarak hesaplanmıştır (Çizelge 6). 182

9 3.9. Yağlık Zeytin Karlılık Göstergeleri Brüt kar (BK); işletmenin yağlık zeytin gayrisafi üretim değerinden toplam değişen masrafların çıkarılmasıyla elde edilmiştir. Üretim dalının başarı derecesini gösteren önemli bir kriterdir. BK, işletmede mevcut kıt üretim araçlarının kullanımı bakımından, üretim faaliyetlerinin rekabet güçlerinin belirlenmesinde önemli bir başarı ölçütüdür. Net kar GSÜD den üretim masrafları çıkarılarak bulunmuştur. Net kar çiftçinin üretimden aldığı payı ifade etmektedir. Çizelge 7. Yağlık zeytin üretiminde dekara brüt ve net kar değerleri (TL/da) Büyüklük Değişen Sabit GSÜD Grupları (da) Masraflar Masraflar Brüt Kâr Net kar 1 (0,1-50) 1471,12 797,45 405,64 673,67 268,03 2 (50,1-100) 1795,44 735,28 396, ,16 663,31 3 (100,1+) 1727,80 723,31 381, ,49 622,51 Ortalama 1661,44 752,01 394,26 909,43 515,16 Küçük işletmelerde brüt kar 673,67 TL/da net kar 268,03 TL/da, orta büyüklükteki işletmelerde brüt kar 1060,16 TL/da, net kar 663,31 TL/da, büyük işletmelerde brüt kar 1004,49 TL/da, net kar 622,51 TL/da olarak hesaplanmıştır. İşletmeler ortalaması olarak brüt ve net karlar sırasıyla 909,43 TL/da ve 515,16 TL/da olarak hesaplanmıştır. Birim ürün maliyeti incelendiğinde, küçük, orta ve büyük zeytin arazisine sahip işletmelerde bir kg zeytinin maliyeti sırasıyla, 1,64 TL, 1, 36 TL, 1,34 TL ve tüm işletmeler ortalamasında 1,44 TL olarak tahmin edilmiştir. Ortalama satış fiyatları dikkate alındığında, küçük, orta ve büyük zeytin arazisine sahip işletmelerde bir kg zeytinden elde edilen net kar değerleri ise sırasıyla, 0,36 TL, 0,78 TL, 0,76 TL ve tüm işletmeler ortalamasında 0,65 TL olarak bulunmuştur. İzmir ilinde yapılan ve yılları verilerinin kullanıldığı çalışmada, organik ve geleneksel zeytin üretiminde kilogram başına net kar sırasıyla -1,05 /kg ve /kg olarak bulunmuştur (Artukoğlu et al, 2012). Bu farklılık, sabit masraflardaki ve büyük ölçüde verim değerlerindeki farklılıktan kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada hesaplanan brüt ve net kar miktarlarının tarımdaki diğer faaliyet dallarıyla karşılaştırıldığında da oldukça tatminkâr olduğunu söylemek mümkün görülmektedir. 4. SONUÇLAR Türkiye de son yıllarda zeytin üretimi hızla artmakta ve zeytin üretimi meyvecilikte önemli bir yer almaktadır. Zeytin, ağaçlarının ekonomik ömrünün çok uzun olması, dekara ürün veriminin nispeten tatminkâr olması, dayanıklılığı, sanayisinin gelişmiş olması, beslenmedeki olumlu katkıları ve ihracat potansiyeli sebepleriyle önemli bir meyvedir. İlave olarak, dağlık alanların üretime kazandırılması ve bu alanlar kullanılarak gelir yaratılmasına katkı açısından da zeytin üretimi önem taşımaktadır. Zeytin üretim alanlarının hızla artması, üreticilerin giderek bu ürüne daha fazla yönelmesi ve ticaretinde çok önemli sorunların bulunmaması sebebiyle zeytin üretimi, ileriki yıllarda da önemini koruyacak, hatta daha da önemi bir ürün haline gelebilecektir. Araştırma sonuçlarına göre, zeytin üretiminin diğer üretilen meyvelere göre daha az entansif bir üretim dalı olduğunu söylemek mümkün görülmektedir. Dolayısıyla zeytin üretiminin, birim alana göreli olarak, daha az girdi kullanımı ve masrafını gerektirdiğini 183

10 söylemek olanaklıdır. Bu durum, üreticiler açısından, daha az finansman ihtiyacının ortaya çıkması ve çalışma sonucunda da tespit edildiği gibi, tatminkar bir gelirin elde edilmesi anlamını taşımaktadır. Nitekim yapılan çalışmanın sonuçları, bugünkü koşullarda ve araştırma bölgesinde, zeytin üretiminin karlı bir faaliyet olduğunu göstermektedir. Yapılan analizler sonucunda, ortalama brüt kar 909,43 TL/da, net kar ise ortalama 515,16 TL/da olarak bulunmuştur. Her ne kadar diğer üretim bölgelerinde karlılık düzeyinin farklılaşması doğal ise de, bu yüksek karlılık nedeniyle, Türkiye de zeytin üretimindeki yüksek artışın devam edeceği söylenebilir. Zeytin üretiminde en fazla masraf, hasat ta kullanılan işçilikten kaynaklanmaktadır. Özellikle yağlık üretimde hasatta geliştirilebilecek alternatif yöntemler sayesinde masraflarda önemli bir tasarrufun sağlanabileceğini ve böylece karlılığın artırılabileceğini söylemek mümkün görülmektedir. KAYNAKLAR Açıl AF, Demirci R, Tarım Ekonomisi Dersleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları 880, Ankara. Akas, B., Zeytin Yetiştiriciliği Kursu. Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, Yayın No:61., İzmir Anonim Anonim Soma Tarım İlçe Müdürlüğü Brifing Raporu, Yayınlanmamış, Soma Manisa İl Tarım Müdürlüğü, 2014 Artukoğlu, M.M., Olgun F. A. and Adanacıoğlu, H., An Economic Analysis of Organic and Conventional Olive Production: Case of Turkey. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2012, 49 (3): Boehlje MD, Eidman VR., Farm Management. John Wiley and Sons, New Jersey. Güneş T, Arıkan R, Tarım Ekonomisi İstatistiği, A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları No:1049, Ankara. Kıral T, Kasnakoğlu H, Tatlıdil F, Fidan H, Gündoğmuş E., Tarımsal Ürünler İçin Maliyet Hesaplama Metodolojisi ve Veri Tabanı Rehberi. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara. Osburn DD, Schneeberger KC., Modern Agricultural Management, a Systems Approach to Farming. Second Edition, Reston Publishing Company, Virginia. Özgürsoy, S., Hatay İlinde Zeytin Ve Zeytinyağı Sektörünün Ekonomik Analizi, Çukurova Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Özkan B, Yılmaz İ., Tek yıllık bitkiler için maliyet hesaplamaları: mevcut durum, sorunlar ve öneriler. Tarım Ekonomisi Dergisi 4: Radinovic, S., Gugi J., Grgi, Z., Economic Efficiency of Olive Growing. Agriculturae Conspectus Scientificus, Vol. 69 (2004) No. 4 ( ) TÜİK, 2016, tr [ Erişim: ] Yapıcı, Ç Balıkesir İli Burhaniye İlçesi nde Yağlık Zeytin Üreten İsletmelerin Ekonomik Analizi. Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı Yılmaz İ, Aydoğmuş F., Antalya ilinde bodur, yarı bodur ve çöğür anaç kullanılarak yapılan elma üretiminin ekonomik analizi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 23:

Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences. Konya İlinde Bodur ve Yarı Bodur Elma Üretiminin Maliyet Analizi

Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences. Konya İlinde Bodur ve Yarı Bodur Elma Üretiminin Maliyet Analizi ISSN: 2458-8377 Selcuk J Agr Food Sci, (2017) 31 (1), 56-62 DOI: 10.15316/SJAFS.2017.7 56 Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi Konya İlinde ve Elma Üretiminin

Detaylı

ISPARTA İLİNDE ELMA ÜRETİM MALİYETİ VE GELİRİNİN BELİRLENMESİ. Vecdi DEMİRCAN, Hasan YILMAZ, Turan BİNİCİ

ISPARTA İLİNDE ELMA ÜRETİM MALİYETİ VE GELİRİNİN BELİRLENMESİ. Vecdi DEMİRCAN, Hasan YILMAZ, Turan BİNİCİ Tarım Ekonomisi Dergisi 2005; 11(2) : 71-80 ISPARTA İLİNDE ELMA ÜRETİM MALİYETİ VE GELİRİNİN BELİRLENMESİ 1 1 2 Vecdi DEMİRCAN, Hasan YILMAZ, Turan BİNİCİ ÖZET Bu araştırmada, Isparta ilinde elma üretim

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BURSA İLİ GEMLİK İLÇESİ ZEYTİN ÜRETİMİNDE KARLILIK ANALİZİ. Salim ÇAKIR

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BURSA İLİ GEMLİK İLÇESİ ZEYTİN ÜRETİMİNDE KARLILIK ANALİZİ. Salim ÇAKIR T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BURSA İLİ GEMLİK İLÇESİ ZEYTİN ÜRETİMİNDE KARLILIK ANALİZİ DÖNEM PROJESİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI 2016 T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Detaylı

Antalya ilinde bodur, yarı bodur ve çöğür anaç kullanılarak yapılan elma üretiminin ekonomik analizi

Antalya ilinde bodur, yarı bodur ve çöğür anaç kullanılarak yapılan elma üretiminin ekonomik analizi AraĢtırma Makalesi/Research Article www.ziraatdergi.akdeniz.edu.tr AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ (2010) 23(2): 127-135 Antalya ilinde bodur, yarı bodur ve çöğür anaç kullanılarak yapılan

Detaylı

ZEYTİN-ZEYTİNYAĞI ÜRETİM MALİYETLERİ ÜZERİNE UZMAN ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI

ZEYTİN-ZEYTİNYAĞI ÜRETİM MALİYETLERİ ÜZERİNE UZMAN ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI ZEYTİN-ZEYTİNYAĞI ÜRETİM MALİYETLERİ ÜZERİNE UZMAN ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI Zir. Yük. Müh. Mine YALÇIN Tarım Ekonomisi Bölümü Zeytincilik Araştırma İstasyonu Bornova 26 Kasım 2014 Tablo 1. Dünya Tane Zeytin

Detaylı

ERZURUM İLİ TARIM İŞLETMELERİNDE PATATES ÜRETİMMALİYETİNİN HESAPLANMASI* Avni BİRİNCİ, Nevzat KÜÇÜK

ERZURUM İLİ TARIM İŞLETMELERİNDE PATATES ÜRETİMMALİYETİNİN HESAPLANMASI* Avni BİRİNCİ, Nevzat KÜÇÜK Tarım Ekonomisi Dergisi 006; 1() : 31-37 ERZURUM İLİ TARIM İŞLETMELERİNDE PATATES ÜRETİMMALİYETİNİN HESAPLANMASI* Avni BİRİNCİ, Nevzat KÜÇÜK 1 ÖZET: Bu araştırmada Erzurum ili tarım işletmelerinde yapılan

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞERLEME İLKE VE UYGULAMALARI

TAŞINMAZ DEĞERLEME İLKE VE UYGULAMALARI TAŞINMAZ GELİŞTİRME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TAŞINMAZ DEĞERLEME İLKE VE UYGULAMALARI Doç. Dr. Osman KILIÇ 1 Ünite: 4 TARIMSAL ÜRÜNLERDE MALİYET Doç. Dr. Osman KILIÇ İçindekiler 4.1. Tek Yıllık Bitkisel...

Detaylı

The Determination of the Inputs, Cost and Profit of Rose Production in Isparta Province

The Determination of the Inputs, Cost and Profit of Rose Production in Isparta Province Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9-3 (2005),x-x Isparta İlinde Gülün Üretim Girdileri, Maliyeti ve Karlılığının Belirlenmesi V. DEMİRCAN Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat

Detaylı

Kahramanmaraş İlinde Dane Mısır ve Pamuk Üretiminde Girdi Gereksinimi ve Karlılıkları Açısından Karşılaştırmalı Analizi

Kahramanmaraş İlinde Dane Mısır ve Pamuk Üretiminde Girdi Gereksinimi ve Karlılıkları Açısından Karşılaştırmalı Analizi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ www.dergipark.gov.tr/ttdb TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES Kahramanmaraş İlinde Dane ve Üretiminde Girdi Gereksinimi ve Karlılıkları Açısından Karşılaştırmalı

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ (NİKSAR İLÇESİ) BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ TOKAT-2015 İÇİNDEKİLER ÜRÜN ADI SAYFA NO

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİNDE BAZI ŞARAPLIK UZUM ÇEŞİTLERİNİN EKONOMİK ANALİZİ

TRAKYA BÖLGESİNDE BAZI ŞARAPLIK UZUM ÇEŞİTLERİNİN EKONOMİK ANALİZİ Türkiye 2. Tarmı Ekonomisi Kongresi, Eylül 1996 -A d ana Cilt: / Sayfa: 185 TRAKYA BÖLGESİNDE BAZI ŞARAPLIK UZUM ÇEŞİTLERİNİN EKONOMİK ANALİZİ Dr.Salan YÜKSEL D ELİCE' Prof. Dr. Erdoğan OKTA Y2 1. GİRİŞ

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (4): (2011) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (4): (2011) ISSN: Araştırma Makalesi www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (4): (2011) 91-102 ISSN:1309-0550 Erzurum İlinde Tarım Makinelerine Sahip Olan ve Olmayan İşletmelerde

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ (ZİLE İLÇESİ) BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ TOKAT-2015 İÇİNDEKİLER ÜRÜN ADI SAYFA NO BUĞDAY

Detaylı

Bursa İli Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde Zeytin Yetiştiriciliğindeki Mekanizasyon Durumu

Bursa İli Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde Zeytin Yetiştiriciliğindeki Mekanizasyon Durumu U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, Cilt 30, Sayı 1, 127-138 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Bursa İli Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde Zeytin Yetiştiriciliğindeki Mekanizasyon

Detaylı

Mekanik Titreşimli Zeytin Hasat Makinasının Performans Değerlerinin Belirlenmesi

Mekanik Titreşimli Zeytin Hasat Makinasının Performans Değerlerinin Belirlenmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17(2): 103-110 Mekanik Titreşimli Zeytin Hasat Makinasının Performans Değerlerinin Belirlenmesi Eşref IŞIK * Halil ÜNAL ** ÖZET Bu çalışmada, ülkemizin zeytin üretim

Detaylı

Erzurum İlinde Çerezlik ve Yağlık Ayçiçeğinin Üretim Maliyeti; Pasinler İlçesi Örneği

Erzurum İlinde Çerezlik ve Yağlık Ayçiçeğinin Üretim Maliyeti; Pasinler İlçesi Örneği Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 39 (), 175-185, 008 ISSN : 1300-9036 Erzurum İlinde Çerezlik ve Yağlık Ayçiçeğinin Üretim Maliyeti; Pasinler İlçesi Örneği Semiha KIZILOĞLU Tuğba EREM KAYA Atatürk Üniversitesi

Detaylı

TOKAT İLİ ZİLE İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN BAZI ÖNEMLİ TARLA ÜRÜNLERİNDE FİZİKİ ÜRETİMGİRDİLERİ VE MALİYET ANALİZLERİ

TOKAT İLİ ZİLE İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN BAZI ÖNEMLİ TARLA ÜRÜNLERİNDE FİZİKİ ÜRETİMGİRDİLERİ VE MALİYET ANALİZLERİ Tarım Ekonomisi Dergisi 2005; 11(2) : 101-109 TOKAT İLİ ZİLE İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN BAZI ÖNEMLİ TARLA ÜRÜNLERİNDE FİZİKİ ÜRETİMGİRDİLERİ VE MALİYET ANALİZLERİ 1 2 2 Zeki BAYRAMOĞLU, Z.Gökalp GÖKTOLGA,

Detaylı

Erzurum İli Tarım İşletmelerinde Buğday Üretim Maliyetinin Hesaplanması

Erzurum İli Tarım İşletmelerinde Buğday Üretim Maliyetinin Hesaplanması Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 35 (3-4), 177-181, 004 Erzurum İli Tarım İşletmelerinde Buğday Üretim Maliyetinin Hesaplanması Avni Birinci Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Detaylı

İZMİR İLİ 2012 YILI ARPA MALİYETİ

İZMİR İLİ 2012 YILI ARPA MALİYETİ İZMİR İLİ 2012 YILI ARPA MALİYETİ GİDERLER TUTARI (TL/Da) DAĞILIM ( % ) Tarla Kirası 65,00 26,37 GİRDİ GİDERLERİ 43,50 17,65 Gübre Bedeli 22,00 Tohum bedeli 15,00 Zir.Müc.İlaç Bedeli 6,50 Su Bedeli 0,00

Detaylı

GEZGİNCİ ARICILIK SİSTEMİNDE ÜRETİM GELİR ve GİDERLERİNİN EKONOMİK ANALİZİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

GEZGİNCİ ARICILIK SİSTEMİNDE ÜRETİM GELİR ve GİDERLERİNİN EKONOMİK ANALİZİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA GEZGİNCİ ARICILIK SİSTEMİNDE ÜRETİM GELİR ve GİDERLERİNİN EKONOMİK ANALİZİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Bekir DEMİRTAŞ (1) Ali KORKMAZ (1) (1) Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Erdemli/İçel Öz Gezginci

Detaylı

İşletmelerde Pamuk Üretim Maliyeti, Karlılık Düzeyinin Değerlendirilmesi: Antalya İli Örneği

İşletmelerde Pamuk Üretim Maliyeti, Karlılık Düzeyinin Değerlendirilmesi: Antalya İli Örneği Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Mustafa Kemal University Araştırma Makalesi Research Article Geliş Tarihi: 12.10.2015 Kabul Tarihi: 16.12.2015 ISSN:1300-9362

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİNDE YONCA ÜRETİM MEKANİZASYONUNA AİT ÜRETİM GİRDİLERİNİN BELİRLENMESİ

TRAKYA BÖLGESİNDE YONCA ÜRETİM MEKANİZASYONUNA AİT ÜRETİM GİRDİLERİNİN BELİRLENMESİ TRAKYA BÖLGESİNDE YONCA ÜRETİM MEKANİZASYONUNA AİT ÜRETİM GİRDİLERİNİN BELİRLENMESİ Yrd.Doç.Dr.Fulya TORUK 1 Prof.Dr.Poyraz ÜLGER 2 Yrd.Doç.Dr. Ahmet KUBAŞ 3 ÖZET Tarımsal işletmelerde mekanizasyon planlanmasının

Detaylı

Bursa ve Yöresinde Zeytin Üretiminde Mekanizasyon Düzeyinin Belirlenmesi

Bursa ve Yöresinde Zeytin Üretiminde Mekanizasyon Düzeyinin Belirlenmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 59-69 Bursa ve Yöresinde Zeytin Üretiminde Mekanizasyon Düzeyinin Belirlenmesi Eşref IŞIK * Ahmet DARGA ** ÖZET Bu araştırmada, Bursa Bölgesinde zeytinciliğin

Detaylı

Zeytin ağacı (Olea europaea L.) en iyi yetişme şartlarını Akdeniz iklim kuşağında bulmuş ve bu bölgeye zeytin medeniyeti adı verilmiştir.

Zeytin ağacı (Olea europaea L.) en iyi yetişme şartlarını Akdeniz iklim kuşağında bulmuş ve bu bölgeye zeytin medeniyeti adı verilmiştir. 3. ZEYTİN İSTATİSTİKLERİ 4 ağacı (Olea europaea L.) en iyi yetişme şartlarını Akdeniz iklim kuşağında bulmuş ve bu bölgeye zeytin medeniyeti adı verilmiştir. Akdeniz ülkelerinde milyonlarca insanın geçim

Detaylı

Samsun İli Bafra İlçesinde Domates Yetiştiren İşletmelerin Ekonomik Analizi * Ş. Şili 1, O. Gündüz

Samsun İli Bafra İlçesinde Domates Yetiştiren İşletmelerin Ekonomik Analizi * Ş. Şili 1, O. Gündüz Tarım İşletmeciliği Samsun İli Bafra İlçesinde Domates Yetiştiren İşletmelerin Ekonomik Analizi * Ş. Şili 1, O. Gündüz 1 Zir.Yük.Müh., Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 22000,Edirne E-posta:

Detaylı

Trakya Bölgesinde Kanola Üretiminin Ekonomik Analizi

Trakya Bölgesinde Kanola Üretiminin Ekonomik Analizi Trakya Bölgesinde Kanola Üretiminin Ekonomik Analizi N.Kumbar G.Unakıtan Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Tekirdağ Tarım Bakanlığının 2007 yılı verilerine göre, Türkiye

Detaylı

Giresun İli Merkez İlçede Fındık Yetiştiren İşletmelerin Ekonomik Analizi, Üretim ve Pazarlama Sorunlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma*

Giresun İli Merkez İlçede Fındık Yetiştiren İşletmelerin Ekonomik Analizi, Üretim ve Pazarlama Sorunlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma* GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2010, 27(1), 43-56 Giresun İli Merkez İlçede Fındık Yetiştiren İşletmelerin Ekonomik Analizi, Üretim ve Pazarlama Sorunlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma* Erdal Sıray

Detaylı

Şanlıurfa Kuru Tarım İşletmelerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi

Şanlıurfa Kuru Tarım İşletmelerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi Şanlıurfa Kuru Tarım lerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi Cevdet SAĞLAM 1, Refik POLAT 2 1 Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım makineları Bölümü,

Detaylı

Assessment of Regional Expenditure Factors With Regards To Sustainable Product Managing (Wheat Barley)

Assessment of Regional Expenditure Factors With Regards To Sustainable Product Managing (Wheat Barley) Sürdürülebilir Ürün Yönetimi Açısından Bölge Bazlı Masraf Unsurlarının Değerlendirilmesi (Buğday Arpa Örneği) A. Zan Sancak 1, D. Dönmez, A. Demir, E. Aygören, N. Yürekli Yüksel, S. Arslan 1 Mühendis,

Detaylı

Konvansiyonel Zeytin Üreticilerinin Organik Zeytin Üretimine Geçme Konusundaki Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma 1

Konvansiyonel Zeytin Üreticilerinin Organik Zeytin Üretimine Geçme Konusundaki Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma 1 Araştırma Makalesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 008, 45 ): 95-101 ISSN 1018 8851 Akın OLGUN M. Metin ARTUKOĞLU 3 Hakan ADANACIOĞLU 4 Prof. Dr., E.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, 35100 Bornova,

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(8): 680-686, 2015 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi Hatay İlinde Meyve Fidanı Üreten İşletmelerin

Detaylı

Bursa İlinde Şeftali Üretiminin Ekonometrik Analizi

Bursa İlinde Şeftali Üretiminin Ekonometrik Analizi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, Cilt 25, Sayı 2, 1-6 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Bursa İlinde Şeftali Üretiminin Ekonometrik Analizi Hasan Vural*, Şule Turhan* *Uludağ

Detaylı

SEZONU EGE BÖLGESİ ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ TAHMİN HEYETİ RAPORU

SEZONU EGE BÖLGESİ ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ TAHMİN HEYETİ RAPORU 2004-2005 SEZONU EGE BÖLGESİ ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ TAHMİN HEYETİ RAPORU 2004 2005 sezonu zeytin ve zeytinyağı rekoltesini tespit etmekle görevlendirilen heyetimiz, çalışmalarına 06.09.2004 tarihinde

Detaylı

SEZONU ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ TAHMİN RAPORU

SEZONU ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ TAHMİN RAPORU 2008-2009 SEZONU ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ TAHMİN RAPORU 2008 2009 Türkiye zeytin ve zeytinyağı rekoltesi tespit çalışmaları İzmir Ticaret Borsası koordinatörlüğünde İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı

Detaylı

Gönen İlçesindeki (Balıkesir) Çeltik İşletmelerinin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Durumu

Gönen İlçesindeki (Balıkesir) Çeltik İşletmelerinin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Durumu 7 Tarımsal Mekanizasyon 2. Ulusal Kongresi, 56 Eylül 2007, Kahramanmaraş Gönen İlçesindeki (Balıkesir) Çeltik İşletmelerinin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Durumu Gıyasettin ÇİÇEK, Sakine ÖZPINAR Çanakkale

Detaylı

YILLIK SONUÇ RAPORU TOPLU SONUÇ (2009)

YILLIK SONUÇ RAPORU TOPLU SONUÇ (2009) YILLIK SONUÇ RAPORU TOPLU SONUÇ (2009) Proje no:tagem-topraksu-07460c01 (TAGEM-BB-070210C1) 1. Çalışmanın Adı: Çukurova da Yetiştirilen Bazı Tarım Ürünlerinin (Semizotu, Kanola, Ayçiçeği) Üretim Girdi

Detaylı

Tarımda Konvansiyonel Üretim ile İyi Tarım Uygulamalarının Karşılaştırılması: Çanakkale İlinde Şeftali ve Kiraz Örneği

Tarımda Konvansiyonel Üretim ile İyi Tarım Uygulamalarının Karşılaştırılması: Çanakkale İlinde Şeftali ve Kiraz Örneği Tarım İşletmeciliği Tarımda Konvansiyonel Üretim ile İyi Tarım Uygulamalarının Karşılaştırılması: Çanakkale İlinde Şeftali ve Kiraz Örneği Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, E-posta:

Detaylı

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, F. Göksel PEKİTKAN 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

Bölüm 10.Tarım İşletmelerinde Performans Analizi

Bölüm 10.Tarım İşletmelerinde Performans Analizi Bölüm 10.Tarım İşletmelerinde Performans Analizi İşletme Analizinin Amacı ve Kapsamı Envanter Değerleme Amortisman Gayrisafi (Brüt) Üretim Değeri İşletme Masrafları Brüt Kar Kar ve Zarar Hesabı Gelirlere

Detaylı

Erzurum İlinin Mekanizasyon Özellikleri

Erzurum İlinin Mekanizasyon Özellikleri Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 4 (2), 57-7, 29 ISSN : 13-936 Erzurum İlinin Mekanizasyon Özellikleri Sefa ALTIKAT Ahmet ÇELİK Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, 2524 Erzurum

Detaylı

Hatay İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri. Agricultural Mechanization Properties of Hatay Province

Hatay İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri. Agricultural Mechanization Properties of Hatay Province Hatay İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri Mehmet AKAR 1, Mehmet Zahid MALASLI 2, Ahmet ÇELİK 1 1 Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Erzurum 2 Bingöl Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

TURUNÇGİL ÜRETİMİNDE İYİ TARIM UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRMALI EKONOMİK ANALİZİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

TURUNÇGİL ÜRETİMİNDE İYİ TARIM UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRMALI EKONOMİK ANALİZİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ TURUNÇGİL ÜRETİMİNDE İYİ TARIM UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRMALI EKONOMİK ANALİZİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ O. Sedat SUBAŞI 1 Osman UYSAL 1 Erkan AKTAŞ 2 sedatsbs@gmail.com uysalosman@hotmail.com erkanaktas@mersin.edu.tr

Detaylı

Anket Bilgileri Anket No Tarih İlçe Köy. Üretim. 1. Mısır...

Anket Bilgileri Anket No Tarih İlçe Köy. Üretim. 1. Mısır... Tarımsal Desteklerin İşletme Düzeyinde Üretime Etkisi: Mısır Örneği Başlıklı Doktora Tezi Üretici Anketi Bu çalışma Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü nde Alper Demirdöğen tarafından

Detaylı

Silifke İlçesi nde Serada Domates Yetiştiren İşletmelerin Ekonomik Performansları ve Birim Ürün Maliyetleri *

Silifke İlçesi nde Serada Domates Yetiştiren İşletmelerin Ekonomik Performansları ve Birim Ürün Maliyetleri * TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2005, 11 (1) 26-33 Silifke İlçesi nde Serada Domates Yetiştiren İşletmelerin Ekonomik Performansları ve Birim Ürün Maliyetleri * Sevgi RAD 1 Garip YARŞI 1 Geliş Tarihi: 05.07.2004

Detaylı

Ankara İli Sığır Besi İşletmelerinde Kırmızı Et Maliyetinin Belirlenmesi. S. Er 1, A. Özçelik

Ankara İli Sığır Besi İşletmelerinde Kırmızı Et Maliyetinin Belirlenmesi. S. Er 1, A. Özçelik Ankara İli Sığır Besi İşletmelerinde Kırmızı Et Maliyetinin Belirlenmesi S. Er 1, A. Özçelik 1 Dr., Ankara Kalkınma Ajansı, 1322 cad. No:11 Öveçler/Ankara E-posta: sabrier@ankaraka.org.tr ÖZET Ankara sahip

Detaylı

Ege Bölgesi Bağ İşletmelerinde İşgücü Varlığı ve Kullanım Durumu

Ege Bölgesi Bağ İşletmelerinde İşgücü Varlığı ve Kullanım Durumu Tarım, Yoksulluk ve Kalkınma Ege Bölgesi Bağ İşletmelerinde İşgücü Varlığı ve Kullanım Durumu Hülya UYSAL1 hulyauysal@gmail.com 'Dr., Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-MANİSA 2Prof Dr., Ege Üniversitesi

Detaylı

İzmir İli Kemalpaşa İlçesinde Şeftali Üretiminin Teknik ve Ekonomik Analizi Üzerine Bir Araştırma

İzmir İli Kemalpaşa İlçesinde Şeftali Üretiminin Teknik ve Ekonomik Analizi Üzerine Bir Araştırma Ege Üniv.Ziraat Fak. Derg., 2003, 40 (2):65-72 ISSN 1018-8851 İzmir İli Kemalpaşa İlçesinde Şeftali Üretiminin Teknik ve Ekonomik Analizi Üzerine Bir Araştırma Sait ENGİNDENİZ 1 Figen ÇUKUR 2 Summary A

Detaylı

T.C. DOĞU AKDENİZ ZEYTİN BİRLİĞİ Eeast Mediterranean Olive Association ZEYTİN DOSYASI AKDENİZBİRLİK

T.C. DOĞU AKDENİZ ZEYTİN BİRLİĞİ Eeast Mediterranean Olive Association ZEYTİN DOSYASI AKDENİZBİRLİK T.C. DOĞU AKDENİZ ZEYTİN BİRLİĞİ Eeast Mediterranean Olive Association ZEYTİN DOSYASI T.C. DOĞU AKDENİZ ZEYTİN BİRLİĞİ Eeast Mediterranean Olive Association ZEYTİNCİLİĞİN BUGÜNKÜ DURUMU VE ÖNERİLER 01

Detaylı

ERZURUM ĠLĠNDE, ORGANĠK VE KONVANSĠYONEL OLARAK ÜRETĠLEN BUĞDAYIN MALĠYETLER AÇISINDAN KARġILAġTIRILMASI

ERZURUM ĠLĠNDE, ORGANĠK VE KONVANSĠYONEL OLARAK ÜRETĠLEN BUĞDAYIN MALĠYETLER AÇISINDAN KARġILAġTIRILMASI ERZURUM ĠLĠNDE, ORGANĠK VE KONVANSĠYONEL OLARAK ÜRETĠLEN BUĞDAYIN MALĠYETLER AÇISINDAN KARġILAġTIRILMASI Ömer Faruk SOYKAN soykanfaruk@yahoo.com Tecer ATSAN tatsan50@hotmail.com Atatürk Üniversitesi Ziraat

Detaylı

MANİSA İLİ SOFRALIK ÜZÜM ÜRETİCİLERİN İYİ TARIM UYGULAMALARINA YAKLAŞIMI VE UYGULAMALARIN EKONOMİK ANALİZİ

MANİSA İLİ SOFRALIK ÜZÜM ÜRETİCİLERİN İYİ TARIM UYGULAMALARINA YAKLAŞIMI VE UYGULAMALARIN EKONOMİK ANALİZİ MANİSA İLİ SOFRALIK ÜZÜM ÜRETİCİLERİN İYİ TARIM UYGULAMALARINA YAKLAŞIMI VE UYGULAMALARIN EKONOMİK ANALİZİ Selçuk KARABAT 1 Ela ATIŞ 2 Başak AYDIN 3 selcuk.karabat@gthb.gov.tr ela.atis@ege.edu.tr basak.aydin@gthb.gov.tr

Detaylı

ATATÜRK BARAJ GÖLÜNDE ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN İŞLETMELERİN YAPISAL VE EKONOMİK ANALİZİ. Doç. Dr. Bahri KARLI 1

ATATÜRK BARAJ GÖLÜNDE ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN İŞLETMELERİN YAPISAL VE EKONOMİK ANALİZİ. Doç. Dr. Bahri KARLI 1 ATATÜRK BARAJ GÖLÜNDE ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN İŞLETMELERİN YAPISAL VE EKONOMİK ANALİZİ Doç. Dr. Bahri KARLI 1 1. GİRİŞ Su ürünlerinin proteince zengin bir besin kaynağı olması, insan sağlığı için

Detaylı

Erzurum İli nde Arpanın Üretim Maliyeti

Erzurum İli nde Arpanın Üretim Maliyeti Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 7(2): 243-248, 2017 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ (PAZAR İLÇESİ) BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ TOKAT-2016 İÇİNDEKİLER ÜRÜN ADI SAYFA NO

Detaylı

YURT İÇİ SERTİFİKALI FİDAN/ÇİLEK FİDESİ VE STANDART FİDAN KULLANIMI DESTEKLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYINLANDI

YURT İÇİ SERTİFİKALI FİDAN/ÇİLEK FİDESİ VE STANDART FİDAN KULLANIMI DESTEKLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYINLANDI YURT İÇİ SERTİFİKALI FİDAN/ÇİLEK FİDESİ VE STANDART FİDAN KULLANIMI DESTEKLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYINLANDI Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün yapısal özellikleri ve stratejik önemi nedeniyle dünyada

Detaylı

Tarım Ekonomisi Dergisi

Tarım Ekonomisi Dergisi Tarım Ekonomisi Dergisi Turkish Journal of Agricultural Economics ISSN 13030183 http://journal.tarekoder.org Sakarya İlinde Fındık Üretim Maliyeti* Özge YILDIZ1, Vedat DAĞDEMİR2 * 1 Çalışma Atatürk Üniversitesi

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(5): 530-535, 2017 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Çevrimiçi baskı, ISSN: 2148-127X www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi Patates Üretim

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

Malatya İli Kayısı Üretiminde Riskin Ölçülmesi ve Riske Karşı Oluşturulabilecek Stratejiler

Malatya İli Kayısı Üretiminde Riskin Ölçülmesi ve Riske Karşı Oluşturulabilecek Stratejiler Araştırma Makalesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2008, 46 (1): 33-42 ISSN 1018 8851 Figen ÇUKUR 1 Gamze SANER 2 1 Dr., figencukur@hotmail.com 2 Prof. Dr., E.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü,

Detaylı

İzmir İli Emiralem Beldesinde Açıkta ve Örtüaltı Çilek Yetiştiriciliğinde Üretim Maliyetlerinin Belirlenmesi

İzmir İli Emiralem Beldesinde Açıkta ve Örtüaltı Çilek Yetiştiriciliğinde Üretim Maliyetlerinin Belirlenmesi Türkiye de Tarımsal Yayım Sisteminde Çoğulcu Yapının Bir Görünümü Araştırma Makalesi (Research Article) H. Burak AĞIR 1 Gamze SANER 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi

Detaylı

29 Araştırma Makalesi. Gaziantep İlinde Antepfıstığı Üretim Ekonomisi Araştırması*

29 Araştırma Makalesi. Gaziantep İlinde Antepfıstığı Üretim Ekonomisi Araştırması* 29 Araştırma Makalesi Gaziantep İlinde Antepfıstığı Üretim Ekonomisi Araştırması* Ümran ELDOĞAN 1, Ahmet ŞAHİN 2** 1 Antepfıstığı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Gaziantep 2 KSÜ, Ziraat Fakültesi, Tarım

Detaylı

Ege Bölgesinde Konvansiyonel ve Organik Zeytin Yetiştiriciliğinin Ekonomik Analizi

Ege Bölgesinde Konvansiyonel ve Organik Zeytin Yetiştiriciliğinin Ekonomik Analizi Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, 28 Haziran - 1 Temmuz 2010, Erzurum, (Sunulu Bildiri) Ege Bölgesinde Konvansiyonel ve Organik Zeytin Yetiştiriciliğinin Ekonomik Analizi Fatma ÖZTÜRK 1* Mine YALÇIN

Detaylı

TOKAT İLİNDE SÖZLEŞMELİ DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİNİN KARŞILAŞTIRMALI EKONOMİK ANALİZİ

TOKAT İLİNDE SÖZLEŞMELİ DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİNİN KARŞILAŞTIRMALI EKONOMİK ANALİZİ TOKAT İLİNDE SÖZLEŞMELİ DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİNİN KARŞILAŞTIRMALI EKONOMİK ANALİZİ Yaşar AKÇAY 1 Adnan ÇİÇEK 2 Meral UZUNÖZ 3 Murat SAYILI 3 1. GİRİŞ Üretici ile işleyici firmalar arasında sözlü veya

Detaylı

TÜRKİYE DE PAMUK ÜRETİMİ VE BAKANLIK POLİTİKALARI. Dr. Mehmet HASDEMİR Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TÜRKİYE DE PAMUK ÜRETİMİ VE BAKANLIK POLİTİKALARI. Dr. Mehmet HASDEMİR Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü TÜRKİYE DE PAMUK ÜRETİMİ VE BAKANLIK POLİTİKALARI Dr. Mehmet HASDEMİR Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 21. YÜZYILDA PAMUK ÇALIŞTAYI 23-24 MART 2016 SUNUM PLANI KÜRESEL PAMUK SEKTÖRÜ TÜRKİYE PAMUK SEKTÖRÜ

Detaylı

Erzurum İlinde Beyaz Lahananın Üretim ve Pazar Maliyeti; Aziziye, Yakutiye ve Pasinler İlçeleri Örneği*

Erzurum İlinde Beyaz Lahananın Üretim ve Pazar Maliyeti; Aziziye, Yakutiye ve Pasinler İlçeleri Örneği* Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(2): 57-64, 2012 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Engindeniz, S., (2008), Ispanak Üretiminde Maliyet ve Karlılık Analizi, Hasad-Bitkisel Üretim, 272:85-90.

Engindeniz, S., (2008), Ispanak Üretiminde Maliyet ve Karlılık Analizi, Hasad-Bitkisel Üretim, 272:85-90. Engindeniz, S., (2008), Ispanak Üretiminde Maliyet ve Karlılık Analizi, Hasad-Bitkisel Üretim, 272:85-90. ISPANAK ÜRETİMİNDE MALİYET VE KÂRLILIK ANALİZİ Sait ENGİNDENİZ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

BURSA İLİ KARACABEY İLÇESİNDE ORGANİK VE KONVANSİYONEL ŞEFTALİ ÜRETİMİNİN EKONOMİK AÇIDAN MUKAYESESİ VE PAZARLAMASI ÜZERİNE BİRARAŞTIRMA*

BURSA İLİ KARACABEY İLÇESİNDE ORGANİK VE KONVANSİYONEL ŞEFTALİ ÜRETİMİNİN EKONOMİK AÇIDAN MUKAYESESİ VE PAZARLAMASI ÜZERİNE BİRARAŞTIRMA* Tarım Ekonomisi Dergisi 2006; 12(1) : 19-30 BURSA İLİ KARACABEY İLÇESİNDE ORGANİK VE KONVANSİYONEL ŞEFTALİ ÜRETİMİNİN EKONOMİK AÇIDAN MUKAYESESİ VE PAZARLAMASI ÜZERİNE BİRARAŞTIRMA* 1 1 Avni BİRİNCİ, Koray

Detaylı

Meyve Arazilerinde Gelir Yöntemine Göre Değer Takdiri: Antepfıstığı Örneği

Meyve Arazilerinde Gelir Yöntemine Göre Değer Takdiri: Antepfıstığı Örneği Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2007, 44 (3): 75-87 ISSN 1018-8851 Meyve Arazilerinde Gelir Yöntemine Göre Değer Takdiri: Antepfıstığı Örneği Sait ENGİNDENİZ 1 Öz: Bu araştırmanın amacı, Gaziantep ve Şanlıurfa

Detaylı

Economic Analysis of Dairy Farms (The Case of Yeşilyurt District of Tokat Province)

Economic Analysis of Dairy Farms (The Case of Yeşilyurt District of Tokat Province) GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2008, 25 (1), 15-22 Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Ekonomik Analizi (Tokat İli Yeşilyurt İlçesi Örneği)* Derya Öztürk 1 Osman Karkacıer 2 1- Gaziosmanpaşa Üniversitesi,

Detaylı

Bölüm 11.Tüm İşletme Analizi

Bölüm 11.Tüm İşletme Analizi Bölüm 11.Tüm İşletme Analizi Analizde Kullanılan Etkinlik Standartları Karlılık (Rantabilite) Oranları Finansal Kaldıraç Oranı Gayrisafi Üretim Değeri Sermaye Devir Oranı Masraflar Üretim Değerleri Masraflar

Detaylı

Bazı Önemli Patates Üreticisi İllerde Patates Üretim Maliyeti ve Gelirinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Bazı Önemli Patates Üreticisi İllerde Patates Üretim Maliyeti ve Gelirinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 1(1):22-32, 2006 ISSN 1304-9984 Bazı Önemli Patates Üreticisi İllerde Patates Üretim Maliyeti ve Gelirinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Hasan

Detaylı

Gaziantep İli Dağ ve Ova Köylerinde Antepfıstığı Üretim Maliyetlerinin Karşılaştırılması

Gaziantep İli Dağ ve Ova Köylerinde Antepfıstığı Üretim Maliyetlerinin Karşılaştırılması U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, Cilt 25, Sayı 1, 41-51 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Gaziantep İli Dağ ve Ova Köylerinde Antepfıstığı Üretim Maliyetlerinin Karşılaştırılması

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL 9.Bölüm İşletme Analizi Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından Faydalanılmıştır.

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18(34): (2004) 70-75

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18(34): (2004) 70-75 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18(34): (2004) 70-75 KONYA İLİ ÇUMRA İLÇESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI SONRASI FARKLI PARSEL GENİŞLİKLERİNİN BİRİM MALİYETLER ÜZERİNE ETKİSİ; KÜÇÜKKÖY ÖRNEĞİ Cennet OĞUZ 1 Zeki

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE ORGANİK ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE ORGANİK ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE ORGANİK ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ Gülşah MISIR gulsahmisir@gmail.com Filiz PEZİKOĞLU fpezikoglu@hotmail.com Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü 7712, Yalova ÖZET Dünya

Detaylı

ZEYTİNDE BAKIM İŞLEMLERİ

ZEYTİNDE BAKIM İŞLEMLERİ ZEYTİNDE BAKIM İŞLEMLERİ 01 Haziran 2011 ADANA COPYRIGHT Bu kitabın her hakkı mahfuzdur. Mahreç gösterilerek dahi iktibas edilemez. İmtiyaz Sahibi : T.C. DOĞU AKDENİZ ZEYTİN BİRLİĞİ Editörler : Mehmet

Detaylı

Comperative Cost Analysis of the Cage Farms and Land Based Farms of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss L.) Abstract

Comperative Cost Analysis of the Cage Farms and Land Based Farms of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss L.) Abstract Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 4 (1): 129-133, 2011 ISSN: 1308-3961, E-ISSN 1308-0261, www.nobel.gen.tr Kafes ve Karasal Tabanlı Alabalık (Oncorhynchus mykiss L.) Yetiştiriciliğinde Karşılaştırmalı

Detaylı

Niğde İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Ekonomik Analizi

Niğde İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Ekonomik Analizi Niğde İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Ekonomik Analizi Tansel Tokmak 1, Adnan Ünalan 1, Recep Çiçek 2 1 Niğde Üniversitesi, Ulukışla Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, 51900 Ulukışla

Detaylı

ÇUKUROVA BÖLGESİNDE BAŞLICA TARLA ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM MALİYETLERİ VE PAZARLAMA YAPILARI *

ÇUKUROVA BÖLGESİNDE BAŞLICA TARLA ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM MALİYETLERİ VE PAZARLAMA YAPILARI * TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE ÇUKUROVA BÖLGESİNDE BAŞLICA TARLA ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM MALİYETLERİ VE PAZARLAMA YAPILARI * Yrd. Doç. Dr. Tuna ALEMDAR 1 Yrd. Doç. Dr. Arzu SEÇER 1

Detaylı

ADANA İLİNDE BAZI ÖNEMLİ TARLA ÜRÜNLERİNİN KARLILIK DÜZEYLERİNİN EKİM ALANLARI ÜZERİNE ETKİSİ. Hasan YILMAZ *

ADANA İLİNDE BAZI ÖNEMLİ TARLA ÜRÜNLERİNİN KARLILIK DÜZEYLERİNİN EKİM ALANLARI ÜZERİNE ETKİSİ. Hasan YILMAZ * HR. Ü.Z.F.Dergisi, 2004, 8 (1):23-31 J.Agric Fac. HR. U. 2004, 8 (1):23-31 ADANA İLİNDE BAZI ÖNEMLİ TARLA ÜRÜNLERİNİN KARLILIK DÜZEYLERİNİN EKİM ALANLARI ÜZERİNE ETKİSİ Hasan YILMAZ * Geliş Tarihi: 12/08/2003

Detaylı

SERTİFİKALI BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNİ YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ

SERTİFİKALI BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNİ YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ T.C. ERZURUM GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİKALI BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNİ YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ ERZURUM Temmuz -2012 PROJEYİ HAZIRLAYANLAR Asuman DEVECİ Ziraat Mühendisi Hülya ÖZER Ziraat

Detaylı

2015 Ayçiçeği Raporu

2015 Ayçiçeği Raporu 2015 Ayçiçeği Raporu İçindekiler 1.AYÇİÇEĞİ EKİM ALANI... 2 1.1. Türkiye de Ayçiçeği Ekim Alanı... 2 1.2. TR83 Bölgesinde Ayçiçeği Ekim Alanı... 5 1.3. Samsun da Ayçiçeği Ekim Alanı... 6 1.3.1. Samsun

Detaylı

2014 YILI MALİYETLER TEKİRDAĞ İLİ 2014 YILI ARPA ÜRETİM MALİYET ÇİZELGESİ

2014 YILI MALİYETLER TEKİRDAĞ İLİ 2014 YILI ARPA ÜRETİM MALİYET ÇİZELGESİ 2014 YILI MALİYETLER TEKİRDAĞ İLİ 2014 YILI ARPA ÜRETİM MALİYET ÇİZELGESİ KÜLTÜREL İŞLEMLER Masraflar Toplamı 1 Derin Sürüm (Dipkazan veya Pulluk) 16,87 2 Diskaro(Goble) 16,12 3 Tırmık +Merdane 12,90 4

Detaylı

DEĞERLENDİRİLMESİ VE ANALİZİ EZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DEĞERLENDİRİLMESİ VE ANALİZİ EZERİNE BİR ARAŞTIRMA Türkiye 2 Tnrtm fiknttomutkunyren -i-f» - Adonn (ıll IS tarim İşletmelerindi: traktör g ü ç lerinin DEĞERLENDİRİLMESİ VE ANALİZİ EZERİNE BİR ARAŞTIRMA />r. Aykut 1.GİRİŞ Tarım sektöründe çalışan

Detaylı

İzmir in Selçuk İlçesindeki Şeftali Bahçelerinin Gelir Yöntemiyle Değerlemesi Üzerine Bir Araştırma 1

İzmir in Selçuk İlçesindeki Şeftali Bahçelerinin Gelir Yöntemiyle Değerlemesi Üzerine Bir Araştırma 1 Türkiye de Tarımsal Yayım Sisteminde Çoğulcu Yapının Bir Görünümü Araştırma Makalesi (Research Article) Nazlı OKAN Sait ENGİNDENİZ Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2016, 53 (2):139-146 ISSN 1018 8851 İzmir

Detaylı

KONYA YÖRESİNDE YETİŞTİRİLEN MISIR BİTKİSİNİN ÜRETİM GİRDİ VE MALİYETLERİNİN BELİRLENMESİ

KONYA YÖRESİNDE YETİŞTİRİLEN MISIR BİTKİSİNİN ÜRETİM GİRDİ VE MALİYETLERİNİN BELİRLENMESİ KONYA YÖRESİNDE YETİŞTİRİLEN MISIR BİTKİSİNİN ÜRETİM GİRDİ VE MALİYETLERİNİN BELİRLENMESİ Durmuş Ali ÇARKACI 1 Sedat YOKUŞ 1 Osman ÖLMEZ 1 ali.carkaci@gthb.gov.tr sedat.yokus@gthb.gov.tr osman.olmez@gthb.gov.tr

Detaylı

Budama, seyreltme, gübreleme gibi bahçe işleri daha kolay ve ekonomik olarak yapılabilir.

Budama, seyreltme, gübreleme gibi bahçe işleri daha kolay ve ekonomik olarak yapılabilir. Son yıllarda ekonomik şartlar ve Pazar isteklerinin değişmesi nedeniyle modern meyveciliğin yapılması gerekmektedir. Bu ise anacak bodur elma bahçesi tesisi veya yarı bodur elma bahçesi tesisi ile olmaktadır.modern

Detaylı

Van İlinde Yumurta Tavukçuluğu Yapan İşletmelerin Ekonomik Analizi

Van İlinde Yumurta Tavukçuluğu Yapan İşletmelerin Ekonomik Analizi Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2001, 11(2):57-66 Geliş Tarihi : 22.05.2001 Van İlinde Yumurta Tavukçuluğu Yapan İşletmelerin Ekonomik Analizi Ahmet

Detaylı

GAP BÖLGESİ NDE MERCİMEK ÜRETİM MALİYETİNİN TESPİTİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

GAP BÖLGESİ NDE MERCİMEK ÜRETİM MALİYETİNİN TESPİTİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA GAP BÖLGESİ NDE MERCİMEK ÜRETİM MALİYETİNİN TESPİTİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ahmet ÇIKMAN Tali MONİS Şeyda İPEKÇİOĞLU ahmetcikman@hotmail.com talimonis@hotmail.com seyda.ipekcioglu@hotmail.com GAP Tarımsal

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEĞİYLE TARIM İŞLETMELERİNİN EKONOMİK ANALİZİ

BİLGİSAYAR DESTEĞİYLE TARIM İŞLETMELERİNİN EKONOMİK ANALİZİ BİLGİSAYAR DESTEĞİYLE TARIM İŞLETMELERİNİN EKONOMİK ANALİZİ Ar.Gör. Gökhan UNAKITAN 1 Prof.Dr. İ. Hakkı İNAN 1 1. GİRİŞ İşletme analizinde temel amaç, işletmenin bütününe ve işletme faaliyetlerine ilişkin

Detaylı

Orta Anadolu Bölgesi İllerinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Yıllara Göre Değişimi

Orta Anadolu Bölgesi İllerinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Yıllara Göre Değişimi Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi TARGİD Özel Sayı 364-371 2016 DOI: 10.17100/nevbiltek.68453 URL: http://dx.doi.org/10.17100/nevbiltek.68453 Orta Anadolu Bölgesi İllerinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

kalkerli-kumlu, besin maddelerince zengin, PH sı 6-8

kalkerli-kumlu, besin maddelerince zengin, PH sı 6-8 Ayvalık(Edremit Zeytini) Yağı altın sarısı renginde, meyve kokusu içeren, aromatik, kimyasal ve duyusal özellikleri bakımından birinci sırada yer alır. Son yıllarda meyve eti renginin pembeye döndüğü dönemde

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, 217 15 147 12 16 7 132 182 295 399 191 135 618 22 358 416 195 34 3 222 17 14 143 32 43 31 3 35 44 464 841 1.42 1.392 1.3 1.615 1.782 ZEYTİNYAĞI SEKTÖRÜN TANIMI SITC

Detaylı

Gemlik Zeytini. Gemlik

Gemlik Zeytini. Gemlik Gemlik Meyve ve çekirdekleri orta irilikte olup % 29.9 oranında yağ içerir. Siyah sofralık olarak değerlendirilir. Meyveleri yağ bakımından zengin olduğundan sofralık kalite dışındaki taneler yağlık kolarak

Detaylı

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Özalp Tarihçesi: Özalp ilçesi 1869 yılında Mahmudiye adıyla bu günkü Saray ilçe merkezinde kurulmuştur. 1948 yılında bu günkü Özalp merkezine taşınmış ve burası ilçe merkezi haline dönüştürülmüştür. Bölgede

Detaylı

Fındık Yetiştiren İşletmelerin Ekonomik Analizi: Giresun İli Örneği

Fındık Yetiştiren İşletmelerin Ekonomik Analizi: Giresun İli Örneği Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Reseach Article JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN:

Detaylı

A Research on the Determination of and Economic Analysis of the Farms in the Plain of Erbaa-Tokat Province

A Research on the Determination of and Economic Analysis of the Farms in the Plain of Erbaa-Tokat Province GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2007, 24 (2), 33-42 Tokat İli Erbaa Ovasında Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi ve İşletmelerin Başarısını Etkileyen Faktörlerin Ortaya Konulması* Gülçin Altıntaş 1 Yaşar

Detaylı

Bursa İli Karacabey İlçesinde Organik ve Konvansiyonel Şeftali Üretiminin Maliyetler Açısından Karşılaştırılması*

Bursa İli Karacabey İlçesinde Organik ve Konvansiyonel Şeftali Üretiminin Maliyetler Açısından Karşılaştırılması* Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 37 (2), 207-216, 2006 ISSN : 1300-9036 Bursa İli Karacabey İlçesinde Organik ve Konvansiyonel Şeftali Üretiminin Maliyetler Açısından Karşılaştırılması* Avni BİRİNCİ Koray

Detaylı

TOKAT, AMASYA, YOZGAT ve SİVAS YÖRELERİNDE YETİŞTİRİLEN BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2013 YILI ÜRETİM GİRDİLERİ ve MALİYETLERİ

TOKAT, AMASYA, YOZGAT ve SİVAS YÖRELERİNDE YETİŞTİRİLEN BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2013 YILI ÜRETİM GİRDİLERİ ve MALİYETLERİ T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Enstitü Yayın No: 261-P23 TOKAT, AMASYA,

Detaylı

Bölüm 7. Tarımsal Üretim Faktörleri. Üretim Faktörleri Toprak Sermaye Emek (iş) Girişimcilik (yönetim yeteneği)

Bölüm 7. Tarımsal Üretim Faktörleri. Üretim Faktörleri Toprak Sermaye Emek (iş) Girişimcilik (yönetim yeteneği) Bölüm 7. Tarımsal Üretim Faktörleri Üretim Faktörleri Toprak Sermaye Emek (iş) Girişimcilik (yönetim yeteneği) Tarımsal yapı, toprak (doğa), sermaye, emek ve girişimcilik gibi temel üretim araçlarının

Detaylı