YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME [2013] MUSTAFA DÜNDAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME [2013] MUSTAFA DÜNDAR"

Transkript

1 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME [2013] MUSTAFA DÜNDAR

2 BEYANNAME VERİLİP VERİLMEYECEĞİNİN BELİRLENMESİ VDO İSTİSNA/M UAF VERGİYE TABİ/BEY ANNAME KONU

3 VERGİNİN KONUSU

4 VERGİNİN KONUSUNA GİREN GELİRLER

5 GELİR VERGİSİNDE TARH DÖNEMİ GELİR VERGİSİ YILLIKTIR. ÖZEL HESAP DÖNEMİ TAYİN EDİLMEMİŞ İSE; 1 OCAK-31 ARALIK 2012 TARİHLERİNDE ELDE EDİLEN GELİRLER BEYAN EDİLECEKTİR.

6 VERGİYİ DOĞURAN OLAY VUK, M.19; Vergi alacağı vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar. Vergi alacağı mükellef bakımından vergi borcunu teşkil eder.

7 YURT İÇİNDE ELDE EDİLEN KAZANÇ TÜRLERİNE GÖRE ELDE ETME

8 TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY (GVK m.94) ÖDEME

9 YURT DIŞINDA ELDE EDİLEN GELİRLER GVK, M.85: Yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlar: 1. Mükellefin bunları Türkiye'de hesaplarına intikal ettirdiği yılda; 2. Türkiye'de hesaplara intikal ettirilmemesinin mükellefin iradesi dışındaki sebeplerden ileri geldiği tevsik olunan hallerde, mükellefin bunlara tasarruf edebildiği yılda; Elde edilmiş sayılaktadır.

10

11 TARH USULÜ GENEL KURAL, GV Sİ BEYAN ESASINA DAYANIR.

12 BEYAN Mükellefler, bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratları için bu kanunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname verirler. Bu kanuna göre beyanı gereken gelirlerin yıllık beyannamede toplanması zorunludur. (ÜNİTER GV)

13 BEYAN EDİLECEK GELİRLER TİCARİ KAZANÇ (MUAF OLANLAR HARİÇ) DEFTER TUTAN ÇİFTÇİLER (ZİRAİ KAZANÇ) BEYAN EDİLMEK ZORUNDADIR. DEFTER TUTAN VE VERGİDEN İSTİSNA EDİLMEYEN SERBEST MESLEK KAZANÇLARI

14 DİĞER GELİRLER NEDENİYLE BEYANNAME VERİLİP VERİLMEYECEĞİ?

15 TAM MÜKELLEFLER MUAF İYET KAPSAMINDA OLANLAR BEYANNAME VERMEYECEKTİR. Kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı İÇİN DE BEYANNAME VERİLMEYECEKTİR. (TİCARİ KAZANÇLARDA İSTİSNA KAZANÇ DA BEYAN EDİKECEKTİR) GVK, GEÇ. M.67 KAPSAMINDA TEVKİFATA TABİ TUTULAN KAZANÇ VE İRATLAR İÇİN BEYANNAME VERİLMEYECEKTİR.

16 GEÇ. M.67 UYARINCA BEYAN EDİLMEYECEK GELİRLER Hisse senedi alım-satım kazançları, Devlet tahvili ve Hazine bonoları faiz gelirleri ve alım-satım kazançları, ( tarihinden sonra ihraç edilenler) Özel sektör tahvil ve bonoları faiz gelirleri ve alım-satım kazançları, ( tarihinden sonra ihraç edilenler) Mevduat faizleri, Repo gelirleri, Özel finans kurumları (Katılım Bankası) gelirleri, Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirler, Menkul kıymet ve vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında işlem gören diğer menkul kıymetlerin gelirleri, Hazine veya diğer kamu tüzel kişiliklerince çıkarılan menkul kıymetlerin faiz gelirleri ve alımsatım kazançları. Menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının ödünç işlemlerinden sağlanan gelirler, Aracı kuruluş varantlarından elde edilen gelirler,

17 GEÇ. M.67 KAPSAMINA GİRMEYEN GELİRLER Hisse senedi kar payları, Hazine tarafından yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetlerin (Eurobond) alım- satımı, itfası sırasında elde edilen getirileri ve bunların dönemsel getirilerinin tahsili, Tam mükellef kurumlara ait olup, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirler, Sürekli olarak portföyünün en az %51 i İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirler, Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerden elde edilen faiz gelirleri, Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler,

18 BEYAN EDİLMEYECEK DİĞER MSİ 1- Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından yapılan ödemeler, 2- Kurumlar vergisi mükelleflerince ve daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen kazançların dağıtımı halinde, gerçek kişilerce elde edilen kâr payları, 3. Kurumların karlarını sermayeye eklemek suretiyle gerçekleştirdikleri kâr elde edilen kâr payları. dağıtım işlemlerinde gerçek kişi ortaklarca

19 SERMAYEYE EKLENEN İÇ KAYNAKLAR

20 GVK M.86

21 GVK M.86 TEVKİF SURETİYLE VERGİLENDİRİLEN ÜCRET GELİRLERİ Tek işverende n alınmış ise beyan edilmeyec ektir. BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN ALINMIŞ VE BİRİNCİDEN SONRAKİ İŞVERENDEN ELDE EDİLEN ÜCRET GELİRLERİNİN TOPLAMI TL Yİ GEÇERSE TÜM ÜCRET GELİRLERİ BEYAN EDİLECEKTİR.

22 TEVKİF SURETİYLE VERGİLENDİRİLMEYEN ÜCRET GELİRLERİ DİĞER ÜCRET GELİRLERİ, VERGİDEN MUAF VE İSTİSNA KILINANLAR BEYAN EDİLMEYECEKTİR. BUNLARIN DIŞINDA KALANLAR İÇİN BEYANNAME VERİLECEKTİR. (örneğin, yurt dışında BULUNAN BİR İŞVERENDEN elde edilen ücretler)

23 SINIRIN AŞILIP AŞILMADIĞININ TESPİTİ

24 TEVKİF SURETİYLE VERGİLENDİRİLEN MSİ VE GMSİ TEVKİF SURETİYLE VERGİLENDİRİLEN MSİ VE GMSİ NİN TOPLAMI TL Yİ GEÇERSE ELDE EDİLEN MSİ VE GMSİ BİRLİKTE BEYAN EDİLECEKTİR. AKSİ TAKDİRDE BEYAN EDİLMEYECEKTİR.

25 TL yi AŞAN MSİ DEN BEYANI GEREKENLER

26 İNDİRİM ORANI UYGULANARAK BEYAN EDİLECEK MENKUL SERMAYE İRATLARI tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 5 numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranı uygulanmak suretiyle beyan edilecektir yılı için İNDİRİM ORANI % 84,4 olarak belirlenmiştir. Başkaca beyanı gereken gelirlerin bulunmaması halinde, indirim oranı uygulamasından yararlanabilecek menkul sermaye iradından, gayri safi tutarları toplamı ,41 TL yi aşmayan tutarlar için yıllık beyanname verilmeyecektir.

27 GMSİ (KONUT İSTİSNASI) GVK M.21: Konut kira geliri elde eden kişilerin, yıllık olarak tespit edilen istisna tutarının (2012 yılı için istisna tutarı TL) altında kira geliri elde etmeleri halinde vergi dairesinde mükellefiyet kaydı açtırmasına ve beyanname vermesine gerek bulunmamaktadır.

28 KAR PAYLARINDA İSTİSNA UYGULAMASI Tam mükellef kurumlardan elde edilen kâr paylarının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınacaktır. Beyana tabi başka gelirlerin bulunmaması halinde, beyana tabi gelir TL yi aşıyor ise beyan edilecektir.

29 ELDE EDİLEN KAR PAYI YILLARINA AİT İSE

30 1.290 TL LİK TUTARI AŞMASI HALİNDE BEYAN EDİLECEK MENKUL SERMAYE İRATLARI 1. Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde edilen faiz gelirleri, 2. Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller ( tarihinden önce ihraç/iktisap edilenler), 3. İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kâr paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar, 4. Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri, 5. Yurt dışından elde edilen diğer menkul sermaye iratları (faiz, repo, kâr payı v.b.), Her çeşit alacak faizleri.

31 EURO BOND FAİZ GELİRLERİ

32 TEVKİF SURETİYLE VERGİLENDİRİLMEYEN MSİ/GMSİ Tevkifat ve istisna uygulanmayan gelirlere ilişkin TL lik beyan haddinin aşılması halinde beyan edileceklerdir.

33 DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI

34 DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI ENDEKSLEME UYGULAMASI

35 ENDEKSLEME UYGULAMASI TARİHİNDEN ÖNCE İKTİSAP EDİLEN KIYMETLER İÇİN TEFE UYGULANACAKTIR.

36 TAŞINMAZ SATIŞ KAZANÇLARI İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) GVK nun 70 inci maddenin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tâbi çiftçilerin ziraî istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar (Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkulleri tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılır.).

37 TAŞINMAZ SATIŞ KAZANÇLARI Arsa olarak iktisap edilen gayrimenkul üzerine bina inşa edilmesi veya söz konusu gayrimenkulün kat karşılığı verilmesi sonucu alınan gayrimenkullerin tapuya tescili, cins tashihi sayılarak tapuya tescil tarihinin iktisap tarihi olarak kabul edilmesi gerekir.

38 ELDEN ÇIKARMA

39 TAŞINMAZ SATIŞ KAZANÇLARI

40 HİSSE SENEDİ ALIM-SATIM KAZANÇLARI

41 HİSSE SENEDİ ALIM-SATIM KAZANÇLARI 232 no lu GVK GENEL TEBLİĞİ hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların değer artış kazancı olarak vergilendirilmesinde yıl içinde yapılan işlem sayısının birden fazla olmasının bir önemi bulunmamaktadır. Bununla birlikte ticari bir organizasyonu gerektirecek nitelikte alım-satım işlemlerinin yapılması halinde elde edilecek kazançların ticari kazanç olarak vergilendirilmesi gerekmektedir. Hisse senedi üzerinde tasarruf hakkına sahip olunan tarihin iktisap tarihi olarak dikkate alınması gerekmektedir. Hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesinde, sermaye ve kar yedeklerinin sermayeye eklenmesi dolayısıyla sahip olunan hisse senetlerinin iktisap tarihi olarak, daha önceden sahip olunan hisse senetlerinin iktisap tarihi esas alınacaktır.

42 HİSSE SENEDİ ALIM-SATIM KAZANÇLARI 232 no lu GVK GENEL TEBLİĞİ

43 ARIZİ KAZANÇLARDA İSTİSNA UYGULAMASI

44 DAR MÜKELLEFLER TUTARI NE OLURSA OLSUN; Tevkif suretiyle vergilendirilen; -Ücret, -MSİ, -SMK, -GMSİ, --Diğer kazanç ve iratlar, Beyan edilmeyecektir.

45 DAR MÜKELLEFLER

46 YURT DIŞINDA OTURAN TÜRK VATANDAŞLARI 210 no lu GVK GENEL TEBLİĞİ Bu vatandaşlarımızdan kesin dönüş yaparak Türkiye'ye yerleşenler ile bir takvim yılı içinde altı aydan daha fazla süreyle Türkiye'de oturanlar ise tam mükellefiyet esasında vergilendirileceklerdir.

47 YURT DIŞINDA ÇALIŞAN TÜRK VATANDAŞLARI

48 TİCARİ KAZANÇTAN İSTİSNA EDİLEN KAZANÇLAR 1- PTT Acentelerinde Kazanç İstisnası 2- Sergi ve Panayır İstisnası 3- Serbest Bölgelerde Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna ( ) 4- Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası (5 yıl)

49 YATIRIM İNDİRİMİ

50 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR I GMSİ NDA; Mal Ve Hakların 1. sahipleri, 2. mutasarrıfları, 3. zilyedleri, 4. irtifak ve intifa hakkı sahipleri 5. kiracıları

51 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR I GMSİ NDA;

52 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR I GMSİ NDA;

53 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR I GMSİ NDA;

54 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR I GMSİ NDA; 1- Hakları kiraya verenler götürü giderden yararlanamaz 2- Götürü gider usulünü kabul edenler iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler.

55 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR I GMSİ NDA; Konut kira gelirlerine uygulanan istisnadan yararlanılması durumunda, gerçek gider tutarının istisnaya isabet eden kısmı, gayri safi hasılattan indirilemeyecektir.

56 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR I GMSİ NDA; Çocuğu için ödediği konut kirasını indiremez.

57 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR II FOREKS İŞLEMLERİ OLARAK DA ADLANDIRILAN KALDIRAÇLI DÖVİZ ALIM SATIM FAALİYETLERİNDEN doğan kazançların Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamında tevkifat yoluyla yahut mükerrer 80 inci madde kapsamında beyan yoluyla vergiye tabi tutulması söz konusu olmamakla birlikte, söz konusu faaliyetin ticari organizasyon içerisinde devamlılık arz edecek şekilde yapılması durumunda ticari faaliyet olarak değerlendirilmesi ve bu faaliyetler neticesinde elde edilen kazancın, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazançlara ilişkin hükümleri çerçevesinde beyan yoluyla vergilendirilmesi gerekmektedir.

58 GMSİ- GERÇEK GİDER- DEVREDEN ZARAR KABUL EDİLMEYENLER

59 GMSİ GERÇEK GİDER USULÜ Gayrimenkul sermaye mahiyetindeki mal ve hakların kısmen kiraya verilmesi halinde, giderlerden yalnız bu kısma isabet edenler hasılattan indirilebilir.

60 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR II TİCARİ KAZANÇLAR YILLARA SARİ İNŞ İŞLERİ

61 TİCARİ/ZİRAİ KAZANÇLARDA ÖRTÜLÜ KAZANÇ Teşebbüs sahibinin, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen bedel veya fiyatlar üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunması halinde, emsallere uygun bedel veya fiyatlar ile teşebbüs sahibince uygulanmış bedel veya fiyat arasındaki işletme aleyhine oluşan farklar işletmeden çekilmiş Sayılmaktadır.

62 TİCARİ/ZİRAİ KAZANÇLARDA FİNANSMAN GİD KISITLAMASI 2012 DE UYGULANMAYACAK Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10'unu aşmamak üzere Bakanlar kurulunca kararlaştırılan kısmı. Belirlenecek oranı sektörler itibarıyla farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu, bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir

63 TİCARİ KAZANÇLARDA GÖTÜRÜ GİDER

64 SGK PRİMLERİ

65 ZARAR MAHSUBU

66 6111 SAYILI YASA KAPSAMINDA MATRAH ARTIRIMINDA BULUNULAN YILLARA AİT ZARARLAR ARTIRIMDA BULUNULAN YILLARA AİT ZARARLARIN % 50 Sİ İNDİRİLEMEYECEKTİR.

67 ZARAR MAHSUBU

68 YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLER

69 BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILACAK İNDİRİMLER GVK m.89

70 BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILACAK İNDİRİMLER GVK m.89 Türkiye den Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen BAZI Hizmetler

71 BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILACAK İNDİRİMLER GVK m.89 İndirim kapsamında kabul edilen faaliyetler ile bu kapsama girmeyen işlerin birlikte yapılması halinde, indirim uygulanacak kazanca ilişkin hasılat, gider ve maliyet unsurlarının ayrı olarak tespit edilmesi esastır.

72 BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILACAK İNDİRİMLER

73 MAHSUPLAR Beyannamede yer alan kazanç ve iratlar nedeniyle; Tevkif suretiyle ödenen vergiler, Ödenen Geçici Vergiler, Yurt dışında elde edilip Türkiye de beyan edilen kazanç ve iratlar için yurt dışında ödenen gelir vb. vergiler, Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir.

74 MAHSUPTA SIRA

75 GEÇİCİ VERGİ İADE TALEP SÜRESİ YILLIK BEYANNAMENİN İLGİLİ TABLOSUNDA/SATIRINDA GÖSTERİLMEYEN GEÇİCİ VERGİNİN MAHSUBEN VEYA NAKDEN İADE EDİLEBİLMESİ İÇİN O YILIN SONUNA KADAR YAZILI OLARAK BAŞVURULMASI GEREKMEKTEDİR.

76 BEYANNAME VERME SÜRELERİ

77 TARHİYATIN MUHATABI

78 EKLENECEK BELGE ve FORMLAR

79 ÖDEME Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi, 2013 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenecektir. Birinci taksit Mart 2013, ikinci taksit ise Temmuz 2013 tarihleri arasında ödenecektir. Memleketi terk ve ölüm gibi mükellefiyetin kalkmasını gerektiren durumlarda, beyan üzerine tarh edilen vergiler beyanname verme süreleri içinde ödenecektir.

80 TEŞEKKÜR EDERİM

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI 1. Verginin, üzerinden hesaplandığı değer veya miktara ne denir? Matrah. 2. Vergi kanunlarına göre, vergi ödemekle yükümlü kılınan gerçek veya tüzel kişilere

Detaylı

MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014

MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 ÜCRETSİZDİR

Detaylı

MENKUL SERMAYE İRADI

MENKUL SERMAYE İRADI MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR

Detaylı

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ Ankara, Şubat 2015 2014 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ Ymm. A. MURAT YILDIZ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 17 1. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET VE ŞEKİLLERİ... 26

Detaylı

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR. Nevzat PAMUKÇU SMMM

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR. Nevzat PAMUKÇU SMMM Nevzat PAMUKÇU SMMM Çizgi Bağımsız Denetim ve SMMM Ltd. Şti. 1 0. Sunum Planı : 1. Giriş, 2. Ticari kazançlar 3. Ücretler 4. Gayrimenkul sermaye iratları 5. Menkul sermaye iratları 6. Diğer kazanç ve iratlar

Detaylı

Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2013 ve 2014 Yılı Vergi Rehberi

Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2013 ve 2014 Yılı Vergi Rehberi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2013 ve 2014 Yılı Vergi Rehberi Mart 2014 İçindekiler 1. Genel Bilgi... 1 1.1. Bu Rehber Kimin İçin Hazırlandı... 1 1.2. Gayrimenkul Sermaye Geliri...

Detaylı

Gelirin toplanması ve beyanı

Gelirin toplanması ve beyanı Gelirin toplanması ve beyanı I. GİRİŞ Yıllık beyanname, gerçek kişinin çeşitli gelir unsurlarından bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların bir araya getirilip toplanmasına ve bu şekilde

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2 02.07.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2 Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısında Yer Alan Önemli Hususlar Mevcut uygulamada, gerçek kişilerin gelirleri Gelir Vergisi Kanununa göre, kurumların kazançları

Detaylı

Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır. 257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 26039 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2005 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2014 ÜCRETSİZDİR Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin

Detaylı

GELİR VERGİSİ REHBERİ

GELİR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ MART 2014 Sayı:306 ÖZEL EKİ GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY E. Gelirler Başkontrolörü Vergi Başmüfettişi www.vergisorunlari.com.tr 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME

Detaylı

GELİR VERGİSİ REHBERİ

GELİR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ MART 2013 Sayı:294 ÖZEL EKİ GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY E. Gelirler Başkontrolörü www.vergisorunlari.com.tr VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ www.vergisorunlari.com.tr Sipariş

Detaylı

Vergi Rehberi. (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında)

Vergi Rehberi. (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında) Vergi Rehberi 2015 (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında) TAM - DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ NEDİR? 1- Aşağıda detayları verilen gerçek kişiler tam mükellef sayılırlar

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI SG DENETİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 4 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 4 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR

Detaylı

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI TEVKİFAT ORANLARI 1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 2 A- GVK Madde 94/Yürürlük; 03.03.2009... 2 B- GVK GEÇİCİ 67... 17 2- KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 19 A- Tam Mükellef Kurumlara Yapılan

Detaylı

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

III Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul-Menkul Sermaye İratları, Diğer

III Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul-Menkul Sermaye İratları, Diğer III Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul-Menkul Sermaye İratları, Diğer Amaçlarımız: Kazanç ve İratlar 1. Ücretin ve işyerinin tanımını yapıp safi ücreti belirleyebilmek 2. Serbest meslek faaliyetinin

Detaylı

HİSSE SENEDİ SATIŞLARINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ

HİSSE SENEDİ SATIŞLARINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ HİSSE SENEDİ SATIŞLARINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ İmral DURAN* 1. Giriş Bilindiği gibi, Gelir Vergisi Kanununda gerçek kişilerce elde edilen hisse senedi satışlarından doğan değer artış kazançlarının

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı

TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL)

TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL) Ticari Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi (Basit Usul Gerçek Usul) 1 TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL) 2 Ticari Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi (Basit Usul

Detaylı

GELİR VERGİSİ BEYANNAME (TOPLAMA) KURALLARINA TOPLU BİR BAKIŞ

GELİR VERGİSİ BEYANNAME (TOPLAMA) KURALLARINA TOPLU BİR BAKIŞ 1 GELİR VERGİSİ BEYANNAME (TOPLAMA) KURALLARINA TOPLU BİR BAKIŞ A.Bumin DOGRUSOZ * (YAKLAŞIM/ŞUBAT-1996) I GİRİŞ Gerçek kişilerin bir takvim yılında elde ettikleri kazanç ve iratları safi tutarı üzerinden

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı

AVUKATLAR için GELiR VERGiSi BEYAIVIVA/1/JESi DÜZEIVLE/1/JE REHBERi

AVUKATLAR için GELiR VERGiSi BEYAIVIVA/1/JESi DÜZEIVLE/1/JE REHBERi AVUKATLAR için GELiR VERGiSi BEYAIVIVA/1/JESi DÜZEIVLE/1/JE REHBERi AVUKATLAR İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAMESi DÜZENLEME REHBERİ I. GİRİŞ Gelir vergisinin konusu, gerçek kişilerin elde ettikleri gelirdir.

Detaylı

Hisse Senedi Alım-Satım Kazancının Vergilendirilmesindekiş Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

Hisse Senedi Alım-Satım Kazancının Vergilendirilmesindekiş Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Hisse Senedi Alım-Satım Kazancının Vergilendirilmesindekiş Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Mehmet ERKAN Hesap Uzmanı Hasan KARAÇAM Hesap Uzmanı GİRİŞ : Hisse senetleri, anonim ortaklık ya da sermayesi paylara

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

2012 YILINDA ELDE EDİLEN DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ 2012 YILINDA ELDE EDİLEN DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ Şibli GÜNEŞ* 1- GİRİŞ Piyasa koşullarında vergilendirilmesi gereken değer atış kazançlarının sıkça görülmesine karşın, vergi uygulamalarında

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Konu ve Mükellefler Verginin konusu MADDE 1- (1) Aşağıda sayılan kurumların kazançları,

Detaylı

2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE,

2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE, 2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE, Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi

Detaylı