ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Etüt ve Projeler Dairesi Ba kanl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Etüt ve Projeler Dairesi Ba kanl"

Transkript

1 EtütveProjelerDairesiBakanl ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIMHALELERUBEMÜDÜRLÜÜI Yetki,GörevveSorumluluk Bakanlk Makam nn onaylar dorultusunda müdürlüümüz tarafndan ihale edilmesi istenilen projeli veya projesiz ilerin metraj ve keif çalmalar yaplarak yaklak maliyeti tespitetmek,ödenekkontrolündensonraihaleonaylarnalarakihaledosyalarnhazrlamak, ihale ilanlarn yaparak ihale komisyonlarnn olumas ve ihalenin sonuçlandrlmas sürecinin,4734saylkamuhalekanunuveilgili mevzuathükümlerince salklbir ekilde sonuçlandrlmasn salamak, sonuçlanan ihale kararlarnn onaylarn alarak tebligatlarn yapmakvesözlemeninimzalanmasnsalayarakdosyalarilgilibirimlereiletmek. YasalDayanak 4734,5216, 5393,4735, 3194,2863Sayl Kanunlar Müdürlüümüz faaliyetleri arasnda uygulama ve detay projeleri çizilen projelerin metraj ve keif çalmalarn yaparakyaklakmaliyethesaplarnçkarmak,hazrlananyaklakmaliyetdorultusundaihaleonaylarnalmakve BakanlkMakam'ncauygungörülenilerinihaledosyalarnhazrlamakveihaleilanlarnyapmak,ihaleyeçkan dosyalarn komisyonlarn kurmak, ihale sürecinde komisyonun çalmalarna destek olarak ihalelerin salkl biçimdeyürümesinisalamak,sonuçlananihalekararlarnnonaylarnalaraktebligatlarnyapmak,sözlemenin imzalanmasn salayarak dosyalar ilgili birimlere iletmek yer almaktadr. Müdürlüümüz tarafndan yaplan ihalelerveaçklamalarngösterirtabloaadayeralmaktadr. No inad Açklama stasyonaltmahallesiküçükçilideresi KöprüsüYaptrlmasi AnadoluCaddesinde5AdetYayaÜst GeçidiYaplmasi ÖzdereÇokAmaçlSalonYaplmas KonakMeydanVapurskelesiÖnüÜst GeçidindevenciraltMeydannda BulunanMembranSisteminYenilenmesi GirneCaddesiDüzenlemeÇalmas (GirneKavaDamlamaSulamaTesisat) Yaplmasi ÖrenÇokAmaçlSalonYaplmas YelkiveÖzdereÇokAmaçlSalonlara TrafoMerkeziYaplmas AliRzaAvniBulvarveSaimÇkrkç CaddesiDüzenlemeÇalmasYaplmas BalçovaArsalar1.ve2.Etap1/1000 ÖlçeklimarPlannaEsasAyrntlJeolojik vejeoteknikmikrobölgelemeetüdü Yaplmas Menemenlçesi,3199NoluParselde 1/1000ÖlçeklimarPlannaEsasAyrntl JeolojikveJeoteknikMikroBölgeleme EtüdüYaplmas TorbalYazbaBeldesinde1/1000 ÖlçeklimarPlannaEsasAyrntlJeolojik vejeoteknikmikrobölgelemeetüdü Yaplmas HalideEdipAdvarBulvarDüzenlenmesi Tarihinde halesi Yapld, Tarihinde SözlememzalanarakDosyalarFenleriDai.Bk.gönderildi tarihinde ihalesi yapld, tarihinde sözlemeimzalanarakdosyalarfenleridai.bk.gönderildi tarihinde ihalesi yapld, tarihinde sözlemeimzalanarakdosyalarfenleridai.bk.gönderildi tarihinde ihalesi yapld, tarihinde sözlemeimzalanarakdosyalarfenleridai.bk.gönderildi tarihinde ihalesi yapld, tarihinde sözlemeimzalanarakdosyalarfenleridai.bk.gönderildi tarihinde ihalesi yapld, tarihinde sözlemeimzalanarakdosyalarfenleridai.bk.gönderildi tarihinde ihalesi yapld, tarihinde sözlemeimzalanarakdosyalarfenleridai.bk.gönderildi tarihinde ihalesi yapld, sözleme imzalanarakdosyalarfenleridai.bk.gönderildi tarihinde ihalesi yapld, tarihinde sözleme imzalanarak dosyalar mar Ve ehircilik Dai. Bk. NazmPlanb.Müd.gönderildi tarihinde ihalesi yapld, tarihinde sözleme imzalanarak dosyalar mar Ve ehircilik Dai. Bk. NazmPlanb.Müd.gönderildi tarihinde ihalesi yapld, tarihinde sözleme imzalanarak dosyalar mar Ve ehircilik Dai. Bk. NazmPlanb.Müd.gönderildi tarihinde ihalesi yapld, tarihinde sözlemeimzalanarakdosyalarfenleridai.bk.gönderildi.

2 No Açklama inad AsarlkÇokAmaçlSalonYaplmas AnadoluCaddesiAltnyol(tfaiyeKava GirneKavaAras)A.G.YerAltKablo ebekeveaydnlatmayaplmas TorostfaiyeEitimTesisinde1000Kva TrafoveJeneratörMerkeziYaplmasi GürçemeAeviBinasndaTadilat Yaplmas AnadoluCad.(HarmandalKava MürselpaaKavaAras)OrtaRefüj DamlamaSulamaTesisatYaplmas AliaaMezbahasTadilatYaplmasi Termoplastik,SoukveÇiftKompenantl YolÇizgiBoyalarleYatayTrafik aretleriyaplmas irinyermenderescaddesileyeildere ÇevreYoluArasYolveKöprüUygulama ProjelerininYaptrlmas YenikentMerkezi(AlsancakLimanGerisi, Bayrakl,TuranveSalhane)Mikro BölgelemeEtütlerininYaplmas MuhtelifCaddeveSokaklardaManuelve HidrolikMantarBariyerYaplmas ErefpaaBelediyeHastanesiCBlok ServisKatlarDBlok,EBlokveDCephe TadilatYaplmas MuhtelifAltGeçitlerdeJeneratörTesis Edilmesi tarihinde ihalesi yapld, tarihinde sözlemeimzalanarakdosyalarfenleridai.bk.gönderildi tarihinde ihalesi yapld, tarihinde sözlemeimzalanarakdosyalarfenleridai.bk.gönderildi tarihinde ihalesi yapld, tarihinde sözlemeimzalanarakdosyalarfenleridai.bk.gönderildi tarihinde ihalesi yapld, tarihinde sözlemeimzalanarakdosyalarfenleridai.bk.gönderildi tarihinde ihalesi yapld, tarihinde sözlemeimzalanarakdosyalarfenleridai.bk.gönderildi tarihinde ihalesi yapld, tarihinde sözlemeimzalanarakdosyalarfenleridai.bk.gönderildi tarihinde ihalesi yapld, tarihinde sözleme imzalanarak dosyalar Ulam Dairesi Bk. Trafik Ve Denetimb.Md.'gönderildi tarihindeihalesiyapld.ihalesürecidevamediyor tarihinde ihalesi yapld, tarihinde sözleme imzalanarak dosyalar mar Ve ehircilik Dai. Bk. NazmPlanb.Müd.gönderildi tarihinde ihalesi yapld, tarihinde sözlemeimzalanarakdosyalarfenleridai.bk.gönderildi Tarihinde halesi Yapld, Tarihinde SözlememzalanarakDosyalarFenleriDai.Bk.gönderildi tarihinde ihalesi yapld, tarihinde sözlemeimzalanarakdosyalarfenleridai.bk.gönderildi. 25 UrlaÇöpTransferstasyonuYaplmas tarihindeihalesiyapld,ihalesürecidevamediyor AltndaKültürMerkeziYaplmas nciralt2.ksmyeilalan DüzenlenmesindekiTuvaletlereElektrik TesisatYaplmas BucaTopluKonutlarYangnMerdiveni Yaplmas AkçayCaddesinde3AdetYayaÜstGeçidi Yaplmas GüzelbahçeHalkEitimMerkezi,Balçova KütüphaneveBucaKütüphaneTadilat Yaplmas SasalDoalYaamParknaTuvalet Yaplmas CelalAtikYüzmeHavuzuTadilat tarihinde ihalesi yapld, sözleme aamasna gelinmitir tarihinde ihalesi yapld, tarihinde sözlemeimzalanarakdosyalarfenleridai.bk.gönderildi tarihinde ihalesi yapld, hale süreci devam ediyor tarihindeihalesiyapld,ihalesürecidevamediyor tarihinde ihalesi yapld. hale süreci devam ediyor tarihinde ihalesi yapld, tarihinde sözlemeimzalanarakdosyalarfenleridai.bk.gönderildi tarihinde ihalesi yapld. hale süreci devam ediyor. 33 NarbelYolustinatDuvarYaplmas tarihindeihalesiyapld,ihalesürecidevamediyor. 34 MetropolAlançindekiUlamYollarnda AsfaltKaplamas,Bakm,Onarmve TadilatYaplmas tarihinde ihalesi yapld. hale süreci devam ediyor.

3 2009YILIYAPILANDORUDANTEMNLER No inad halenin Nitelii SözlemeTarihi 1 BucaToluKonutProjesi(YangnMerdiveniTadilat)Yaplmasi Hizmet Muhtelif Proje Yaptrlmas (Yelki, Çayba, Özdere, Ören Çok Amaçl Salonlar,ElektrikTesisatveTrafoMerkeziProjeleri,AsarlkÇokAmaçl Salonun Elektrik Tesisat Projeleri, Btm Trafo Merkezi Elektrik Hizmet ProjelerininYaptrlmasi) 3 Canl, Emiralem, Koyundere ve Helvac Çok Amaçl Salon Binalarnn TantmYazlarYaptrlmasi Yapm GaziemirGümüldürSelçukEski Foça Terminal Gielerine Elektrik TesisatÇekilmesii Yapm HatayÜçyol455Sk.No:2DekiLojmanBinasTadilatveKaryaka6352 Sk.No:10 dakilojmanbinasçatderesininyenilenmesii Yapm GaziemirSemtGarajGüvenlikKulübesineElektrikTesisatÇekilmesii Yapm OyunlarKöyüGBlok39NoluDükkanaCamlBölmeYaplmasi Yapm MenderesBayndrtfaiyeGruplarndahtiyaçGereiTekFazlElektrik Enerjisinin3FazaDönütürülmesii Yapm AydnHatboyuCaddesi(SeyhanMah.,BinbaReatBeyMah.,9Eylül Mah.) Üzerinde 3 Adet Yaya Üst Geçidi Uygulama Projelerinin Hizmet Yaptrlmasi 10 SasalPiknikAlannaGiriKaps,Foseptik,15AdetÇeme,3AdetÇocuk Oyun Alan Ve Fuar Kül. ve Sos.l.Dai.Bk. Binas (2. Ksm) Tadilat Yapm Yaplmasi 11 Erefpaa Hastanesi Laboratuvar Ünitesi (Sokakta Çalan Çocuklar Merkezi)TeraszolasyonuveCepheTadilatYaplmasi Yapm BelediyeBinasYeniUpsOdasKaloriferTesisatTadilatYaplmasi Yapm Orgeneral Eref Bitlis Kava ve Seyrek Çok Amaçl Salonu Tantm YazlarYaptrlmasi Yapm Ulukent,Görece,Çayba,Ayranclar,BaarasÇokAmaçlSalonlarve ÇiliKültürMerkeziTantmYazlarYaptrlmasi Yapm Belediye Hizmet Binasnda 323, 324, 606, 608, 609 Nolu Odalara LaminatParkeDöemeKaplamasYaplmasi Yapm SasalKöpekBakmeviEnerjiNakilHattTadilatYaplmasi Yapm AnaJetÜssüAltgeçidindeTantmYazlarYaptrlmasi Yapm KültürparkÇevreDuvarTadilatYaplmasi Yapm EmiralemÇokAmaçlSalonÇevresiDrenajYaplmasi Yapm BornovaMustafaKemalCaddesiOrtaRefüjYeilAlanDamlamaSulama Yaplmasi Yapm FratFidanlAydnlatmaTesisatYenilenmesii Yapm Muhtelif Proje Yaptrlmas (Seyrek Köpek Bakmevi, Urla Kat Atk Transferstasyonu,TürkelliKatAtkTransferstasyonu,OlimpiyatKöyü Hizmet KentMerkeziElektrikTesisatProjelerininYaptrlmasi) 23 Muhtelif Proje Yaptrlmas (Narbel Yolu stinad Duvar Uygulama ProjeleriYaptrlmasi) Yapm FuarYerAltOtopark Üstü ÇevreDüzenlemesiAydnlatmave Sulama TesisatYaplmas Yapm TürkeliKatAtkÇöpTransferstasyonuÇevresiTelÇitYaplmas Yapm Kat207NoluOdadaveSendikaOdasndaCamlAlüminyumDorama YaplmasVeMeclisSalonuSoutmaTesisatYaplmasi Yapm BelediyeBirimlerindeKompanzasyonYaplmasi Yapm SelçukBelediyesiEskiOtoTerminalBinasYklmasi Yapm BornovaÇayÜzeri(528sk.506Sk.Aras)KöprüProjeleriYaptrlmasi Hizmet zmir Büyükehir Belediye Hizmet Binas Nolu Odalara, 7.KatÇayOcaVeAevlerib.MüdürlüüneTadilatYaplmasi Yapm Adnan Saygun Sanat Merkezi Afi Panosu, Tesis Ad ve BB Logosu Yaptrlmasi Yapm zmir Büyükehir Belediyesi Hizmet Binas Nolu Odalara Dolap,DuvarKaplamasveLaminatParkeYaplmasi Yapm

4 No inad halenin Nitelii SözlemeTarihi 33 SeyrekKöpekBarnaklarAltYapUygulamaProjelerinin(YamurSuyu vedrenajprojesi)yaptrlmasi Hizmet SasalDoalYaamParkTerfiMerkezindeBakmOnarmYaplmasi Yapm Mürselpaa Caddesi Kahramanlar Kava Elastik Genleme Derzi Yaplmas Yapm BelediyeHizmetBinasnda621,622,624ve647NoluOdalaraLaminat ParkeVePvcDöemeKaplamasYaplmasi Yapm OlimpiyatKöyüKentMerkeziElektrikTesisatTadilatYaplmasi Yapm Konak Meydan Kolonlar ve nciralt Turkuaz Bölgesindeki An Uça KaidesininMermerKaplamalarnnOnarmYaplmasi Yapm Belediye Hizmet Binas Trafo Merkezi Pano Odasna Havalandrma TesisatYaplmasi Yapm KemeraltBinaCepheleriniSalklatrmaProjesiKapsamnda853,854, 855, 863, 866, 912 Nolu Sokaklarn Cephe Rölöve Projelerinin Yapm Hazrlanmasi 41 Zübeyde Hanm Huzurevi Mimari Rölöve ve Elektrik Uygulama ProjelerininYaptrlmasi Hizmet KemeraltükranOteliÇemesiRestorasyonuYaplmasi Yapm zmirbüyükehirbelediyesihizmetbinas601,602,603,604,605,607, 627,634,636Ve637NoluOdalaraPvcDöemeKaplamasYaplmasi Yapm AraçSevkAmirliiveTrafikKazaServisiKonteynerlerineElektrikTesisat Çekilmesii Yapm zmir Büyükehir Belediye Hizmet Binas D Cephe Kaplamalarnda OnarmYaplmasi Yapm Sokak No:54 Bostanl Karyaka daki Lojman ve Eski Belediye BinasÇatzolasyonununYaplmas Yapm Yeniehir Merkez tfaiye Binas Derslik ve Konferans Salonu Tadilat Yaplmas Yapm

5 ETÜDPROJEUBEMÜDÜRLÜÜI Yetki,GörevveSorumluluklar BakanlkMakam ndangelentalimatlarvehemeriiletiimmerkezi,muhtarlarmasas ya da muhtelif birimlerden gelen talepler dorultusunda yaplmas gereken hizmet binas,dierbinalar,yeilalanlar,yollarvb.gibiprojelerileyatrmprogramiçindeyer alan projeler için tespit ve önerilerde bulunmak. Yapm planlanan yatrmlarn imar plannauygunolupolmadn,mülkiyetbilgileriniaratrmakvearazinintalep edilen projeyeuygunluunuyerindeetüdetmek.marplanvemülkiyetdurumuuygunolan alanlarda projeler hazrlayarak bu aamada gerekli görümeleri yapmak ve onaylarn almak. Onay alnan projelerin uygulama ve detay projelerini hazrlamak veya hazrlatmak.birimdeçizilen mimariuygulamaprojeleridndamühendislikprojelerin uygulamaöncesitetkikveonaylarnyapmak.halesiyaplarakyapmnabalanantüm projelerin yerinde mesleki kontrollerini yapmak ve uygulama srasnda oluabilecek deiikleregörerevizyonprojelerihazrlamak. Bakanlkça görevlendirildii takdirde ihalelerin komisyon çalmalarnda bulunmak, ihaleyisonuçlandrmak. YasalDayanak 5216s.K.m.7/1cg 4734s.K.m.6,7, Müdürlüümüzce2009ylndagerçekletirilenproje/faaliyetleringenelkünyesi: DosyaAd Durumu Tanm GerçeklemeSebebi lgilimevzuat Evka5Kavak Projesi UlukentKavak Projesi irinyeryeildere BalantYoluProjesi emiklergeçidi KavakProjesi GaziemirAktarma MerkeziVeEsba ÜstGeçidiProjesi ÜlküSinemasÜst GeçidiProjesi Projeçalmalar bitti. marplan yaplyor.proje revizeedilecek. Projeihalesine çkld.komisyon çalmalardevam ediyor. Projerevizyonu yaplacak. Kamulatrmalar devamediyor. Projebitti. Kamulatrmalar devamediyor. Sanatyaplar, asfalt, sinyalizasyon, levhalama,yol çizgileri. Sanatyaplar, asfalt, sinyalizasyon, levhalama,yol çizgileri. Sanatyaplar, asfalt, sinyalizasyon, levhalama,yol çizgileri. Sanatyaplar, asfalt, sinyalizasyon, levhalama,yol çizgileri. Trafikakniyiletirmek veyolprofilinistandart ölçüleregetirmek amacyla. Trafikakniyiletirmek veyolprofilinistandart ölçüleregetirmek amacyla. Trafikakniyiletirmek veyolprofilinistandart ölçüleregetirmek amacyla. Trafikakniyiletirmek veyolprofilinistandart ölçüleregetirmek amacyla. Gaziemiraktarma merkezialiaa Mendereshafifrayl sistemgüzergahnda yolcutamalarnda istasyonolarak kullanlacak.esbaüst geçitsözkonusuhatta bulunanhemzemin geçitlerinüzerindetrafik aknsalamaküzere projelendirilmitir. Sözkonusuhatta bulunanhemzemin geçitlerinüzerindetrafik aknsalamaküzere projelendirilmitir. 5216saylBüyükehir BelediyesiKanunu/ 3194saylmar Kanunuvebunlara balyönetmelikler 5216saylBüyükehir BelediyesiKanunu/ 3194saylmar Kanunuvebunlara balyönetmelikler 5216saylBüyükehir BelediyesiKanunu/ 3194saylmar Kanunuvebunlara balyönetmelikler 5216saylBüyükehir BelediyesiKanunu/ 3194saylmar Kanunuvebunlara balyönetmelikler 5216saylBüyükehir BelediyesiKanunu/ 3194saylmar Kanunuvebunlara balyönetmelikler 5216saylBüyükehir BelediyesiKanunu/ 3194saylmar Kanunuvebunlara balyönetmelikler

6 DosyaAd Durumu Tanm GerçeklemeSebebi lgilimevzuat GürçemeToplu KonutProjesi Projeçalmalar bitti. Konaklçesi, Gürçeme Mahallesi,toplu konutyapm Kamulatrmalarsonras isteyenvatandalarn konutihtiyacn karlamakiçin yaplmtr. 5216saylBüyükehir BelediyesiKanunu/ 3194saylmar Kanunu MuhtelifYol, MeydanVeÇevre DüzenlemeProjesi Taleplergeldikçe projelendiriliyor. Yenimeydan düzenlemelerini nyaplmasiçin projelerin oluturulmas Artanehirnüfusunun ihtiyacnacevap verebilecek düzenlemeleryapmak. 5216saylBüyükehir BelediyesiKanunu/ 3194saylmar Kanunu BayraklGünübirlik TesisAlanProjesi Projeçalmas devamediyor. Bayrakllçesi, Cengizhan Mahallesinde yaklak m2'likalanda projeçalmalar yaplmaktadr. Bölgehalknnyeilalan verekreasyon ihtiyacnnkarlanmas. 5216saylBüyükehir BelediyesiKanunu/ 3194saylmar Kanunu KaryakaMetroÜst DüzenlemeProjesi haleaamasnda. Yürüyüyollar, sporalanlar, çocukoyun alanlar,yeil alan düzenlemesi. Trenyoluhattnnaa alnmassonucuoluan alanndüzenlenmesi. 5216saylBüyükehir BelediyesiKanunu/ 3194saylmar Kanunuvebunlara balyönetmelikler HasanTahsinKatl OtoparkProjesi Projetamamland. HasanTahsin KatlOtopark projesi,toplam7 kat15.280m2, yaklak590araç kapasiteli otopark. Artannüfusvearaçlar içinotoparkihtiyacnn karlanmas 5216saylBüyükehir BelediyesiKanunu/ 3194saylmar Kanunu AnaGüzergahlarda YayaÜstGeçidi Projesi Projeler tamamland.1 adetakçay caddesinde,5adet Anadolu caddesindeüst geçittamamland. Akçaycaddesinde 3adetdahaüst geçidinprojesi tamamland. Yayalarnbiryerdenbir yeregüvenlibirekilde geçilerininsalanmas. 5216saylBüyükehir BelediyesiKanunu/ 3194saylmar Kanunuvebunlara balyönetmelikler MetroGaziemir HattYayaÜst GeçidiProjesi DokuzEylül Mahallesi,Binba ReatBey mahallesi,seyhan mahallesiyayaüst geçitleriprojesi tamamland. Yapmihaleedildi. Yayalarnbiryerdenbir yeregüvenlibirekilde geçilerininsalanmas. 5216saylBüyükehir BelediyesiKanunu/ 3194saylmar Kanunuvebunlara balyönetmelikler Gümüldürtfaiye lçemerkezitesisi Projesi Projetamamland. Yeniitfaiye binalarnn yapm. 5216saylyasaile genileyensnrlarmz içindeyeralanilçe, beldeveköylereitfaiye hizmetleriniyerine getirmekiçinhizmet binalaryapm 5216saylBüyükehir BelediyesiKanunu/ 3194saylmar Kanunu

7 DosyaAd Durumu Tanm GerçeklemeSebebi lgilimevzuat KültürMerkezleri YaplmasProjesi Altndakültür merkeziprojesi tamamland.çili KültürMerkezi naat tamamland. Toplantsalonu, eitimsalonu, kütüphane, kafeterya. htiyaçduyulanilçelere KültürMerkeziprojeleri yapm 5216saylBüyükehir BelediyesiKanunu/ 3194saylmar Kanunu smetnönükültür MerkeziProjesi Yarmaileelde edilenkültürpark projesi kapsamndaproje müellifitarafndan deerlendirilecek. Mevcutsanat merkeziiçindeki salon,kulisve oturmabirimleri yenilecektir. Kültürparkprojesinde yeralansmetnönü SanatMerkeziyenileme projesi 5216saylBüyükehir BelediyesiKanunu/ 3194saylmar Kanunu BalçovaYeni TeleferikProjesi haleyeçkld. Altveüst istasyon binalarnn yenilenmesi, teleferikhattnn vekabinlerinin yenilenmesi. MevcutTeleferiktesisi veekipmanlarnn yenilenmesi 5216saylBüyükehir BelediyesiKanunu/ 3194saylmar Kanunu TOKUzundere SosyalTesisleri SemtMerkezi,Çok AmaçlSalon,Spor SahalarProjesi Sosyaltesis yerlerininarazi yapsuygun olmadiçinplan tadilatyaplmas bekleniyor. Çokamaçl salon,spor sahalar,semt merkezi. TOKUzundereToplu KonutAlanndakiSosyal Tesislerinyapm 5216saylBüyükehir BelediyesiKanunu/ 3194saylmar Kanunu TürkelliKatAtk TransferProjesi Tamamland. Çöpboaltma tankerleri, iletmebinalar, kantar,kireç havuzu. YeniBalananlçevelk KademeBelediyelerine KatAtkTransfer stasyonukurulmas 5216saylBüyükehir BelediyesiKanunu/ 3194saylmar Kanunu UrlaKatAtk TransferProjesi Tamamland. Çöpboaltma tankerleri, iletmebinalar, kantar,kireç havuzu. YeniBalananlçevelk KademeBelediyelerine KatAtkTransfer stasyonukurulmas 5216saylBüyükehir BelediyesiKanunu/ 3194saylmar Kanunu SelçukTerminali Mülkiyet sorunundandolay bekliyor. Otobüs peronlar,bilet satgieleri, kafeterya,idare birimler. ehirleraras güzergahlardaihtiyaca cevapverecekyeni terminalbinalarnn yaplmas. 5216saylBüyükehir BelediyesiKanunu/ 3194saylmar Kanunu 1000Köpek KapasiteliHayvan Bakmevi1000 KapasiteliHayvan Mezarl Tamamland. Köpek barnaklar, hayvan mezarl,kedi barnaklar,idari birimler. Sahiplivesahipsiz hayvansal iyiletirilmesineyönelik çalmalarnyaplmas 5216saylBüyükehir BelediyesiKanunu/ 3194saylmar Kanunu Yeildere RekreasyonAlan Projesi Projeçalmalar devamediyor. Yürüyüyollar, anfitiyatro, oturmaalanlar, sporalanlar, çocukoyun alanlar. YeildereRekreasyon Alannnyeniden düzenlemeprojesi 5216saylBüyükehir BelediyesiKanunu/ 3194saylmar Kanunu pekyolucicipark RekreasyonAlan Projesi Projeçalmalar devamediyor. Yürüyüyollar, oturmaalanlar, seyirteraslar, üstgeçit. pekyoluciciparkn yenidendüzenlemesi projesi 5216saylBüyükehir BelediyesiKanunu/ 3194saylmar Kanunu

8 StratejikAmaç:zmir'inSosyal,Kültürel,TurizmveDierAlanlardaDünyannGözdeehirleriArasnaGirmesiniSalamak. StratejikHedef:UlusalveUluslararasFuarOrganizasyonSaysnArtrmak. Gaziemir'deYeniBirFuarAlanOluturulmas Proje/Faaliyetin TanmveGereksinimSebebi Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar: Gelien ihtisas fuarlar ihtiyacn karlamak amacyla, yeni bir fuar alanoluturmakvebufuar alanndasergiholleri,otopark,etkinlik salonlar,kafeteryarestoranvedepolarbulunacaktr yl içerisinde ihtiyaç program çkarld, proje ihale dosyas hazrlklarnabaland. Yln365günüyldaenaz100fuaryaplmasplanlananGaziemiryeni fuar alan Stratejik Plan nda yllarnda yaplmasplanlanmtr. StratejikAmaç:BilgiToplumunaDönüümde;BilgiyeDayalRekabetOrtamndaÜretilenHizmetlerdeDahaEtkin ve Verimli Olabilmek çin Bilginin Üretilmesi, lenmesi, Eriilmesi, Paylalmas, Doru ve Hzl Kullanlmasnn SalanarakKentlininSaysalYaamaDahilEdilmesi. Stratejik Hedef: zmir'in Gelecekteki maj Olacak Teknoloji ve Eitim Kenti Formasyonuna Uygun Bir Bilim Park'nn Oluturulmas le Gençlere Bilim Yolunda Çalma ve Aratrma mkanlarnn Geni Ölçüde Salanmas Öncelikli Olup, Ardndan Kurulacak Kapsaml Eitim Merkezlerinde Tüm Dünyann htiyaç Duyduu Sertifikal TeknikPersonelYetitirilmesi. zmirbilimparknnprojelendirilerektesislerinkurulmas Proje/Faaliyetin TanmveGereksinimSebebi Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar Gençlere bilim yolunda aratrma imkânlarnn salanaca merkezlerinkurulmas. 2009ylndaherhangibirçalmayaplmamtr Stratejik Plan nda 2013 ylnda yaplmas planlanmaktadr. StratejikAmaç:ÜlkemizinEkonomik,EitimselveKültürelAnlamdakiGeriKalmlnazmirKentiÖzelindeÇarelerÜretmek, Bilimde, Sanatta, Dünya Ölçeinde Söz Sahibi Olan Ülkeler le Yarabilir Hale Gelebilmek çin Katk Koymak. Bu Çerçevede zmir'dekentlilikbilincininolumasvekentlininyaamkalitesininyükseltilmesinisalamak. StratejikHedef:KültürelveSosyalÇalmalaraYönelikMerkezlerinveTesislerinOluturulmas. ZübeydeHanmKültürMerkezi(KentinDeiikBölgelerindeKültürMerkezleriYapmakveSanatEtkinliklerinde KullanlanTesislerinStandartlarnArtrlmasnaYönelikÇalmalarnYaplmas) Proje/Faaliyetin TanmveGereksinimSebebi Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar Mekansal olarak yetersiz olan opera binas ihtiyacnn karlanmas amacyla gerçekletirilecek olan projenin kapsamn opera ve bale salonu,giriholleri,ana,yan,arkasahneler,provasalonlar,atölye ve depolar, idari bölüm, genel tesisler, snak, otoparklar oluturmaktadr. Proje temininin ulusal mimar proje yarmasyla elde edilmesine karar verildi. Yarmayla ile ilgili jüri heyeti tespit edildi ve ilk jüri toplantsgerçekletirildi. Projeye Stratejik Plan nda 2011 ylnda balanaca öngörülmütür. SosyalYaamKampüsü Proje/Faaliyetin TanmveGereksinimSebebi Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar: Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar Kentin destee ihtiyaç duyan kesiminin ihtiyaç duyduklar anlarda desteklenmesineyönelikprojevefaaliyetleringerçekletirileceibir kampus oluturmak. Huzurevi, aevi, engelli merkezi gibi sosyal amaçlbinalaryeralacaktr.toktarafndahibeedilen60.000m2lk alanakurulacaktr. TOK ile arsa konusunda anlama salanmtr.2010 ylnda proje gerçeklemesibalayacaktr Stratejik Plan nda yllar arasnda tamamlanmasplanlanmtr.

9 StratejikAmaç:zmirKentselBölgesinde,Kentsel GelimeninUlat YounlukveSorunlarnÇözülmesi,Sosyo Ekonomik ve Mekansal Hedeflerin Yeniden Tanmlanmas, Yatrm ve Gelime Eilimlerinin ve Taleplerin Planl OlarakYönlendirilmesi,AltyapGelimesiveHizmetSunumundaRasyonelliklePlanlveSürdürülebilirGelimenin Salanmasdr Stratejik Hedef: Tüm Kentin Planl ve Salkl Gelimesini Salamak çin Kentin Salksz Yaplam Çarpk KentlemiBölgelerininYenilenmesi BölgeselOtoparkAlanlarnnDüzenlenmesiveYapm Proje/Faaliyetin TanmveGereksinimSebebi Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar mar plannda bölgesel otopark alan olarak ayrlm alanlarda mülkiyet sorunu olmayan yerler yol projeleriyle birlikte deerlendirilmektedir. Mülkiyet sorunu olmayan yerlerde muhtelif 4 adet otopark yaplmtr. Yolçalmalarsrasndaihtiyaçduyuldukçamüdürlüümüzünsürekli ileriiçerisindedevamedecektir. Stratejik Amaç: Kentte Yaam Kalitesini Artrp Yaam Kolaylatrmak Amacyla Kentsel Altyap Çalmalarnn EtkinveVerimliekildeYaplmas StratejikHedef:KentGenelindeMeydan,Bulvar,Cadde,AnaBalantYollarnaYönelikÇalmalarnYaplmas MuhtelifProjeYaptrlmas Proje/Faaliyetin TanmveGereksinimSebebi Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar Öngörülmeyen durumlarda, talep dorultusunda acil yaplmas gerekenprojeleriiçermektedir. Buca Toplu Konut Projesi (yangn merdiveni tadilat) yaplmas, Yelki, Çayba, Özdere, Ören çok amaçl salon elektrik tesisat trafo merkezprojeleri,aydnhatboyucad. si(seyhanmah.binbareat Bey Mah., 9 Eylül Mah. 3 adet yaya üstgeçidi proje yaptrlmas, Aknclar Geçidi uygulama projelerinin yaptrlmas ii, Bornova AltndaKültürMerkeziuygulamaprojelerininyaptrlmas,Hatay Pazaryeri Katl Otopark uygulama projeleri yaptrlmas ii, irinyer MenderesCad.ileYeildereÇevreYoluarasyolveköprüuygulama projelerinin yaptrlmas ii, çelik ambar binas uygulama projeleri yaptrlmas, Seyrek Köpek Bakmevi, Urla Kat Atk Transfer stasyonu,türkellikatatktransferstasyonlarprojelerininyapm ii, Narbel Yolu istinat duvar uygulama projeleri yaptrlmas ii, Zübeyde Hanm Huzurevi mimar rölöve ve elektrik uygulama projelerininyaptrlmasii Stratejik Plan nda ilgili projelerin yüklenicisi olarak yer almaktadr. Stratejik Amaç: Kentte Yaam Kalitesini Artrp Yaam Kolaylatrmak Amacyla Kentsel Altyap Çalmalarnn EtkinveVerimliekildeYaplmas StratejikHedef:YeniTesislerinYapmleMevcutTesislerinBakmveOnarmnnYaplmas BornovaTerminaliveGençlikMerkezi Proje/Faaliyetin TanmveGereksinimSebebi Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar Bornova Evka3 stasyonu nda m 2 'lk alana bölgenin ihtiyaçlarnagöreprojehazrlanmas.terminalbinas,kültürmerkezi vesportesislerininyeraldbirmerkezolacaktr. TOK ile arsa konusunda anlama salanmtr ylnda proje gerçeklemesibalayacaktr Stratejik Plannda yllar arasnda Bornova SemtGaraj projesiolarakyaplmasplanlanmtr.

10 KENTSELTASARIMVEKENTESTETUBEMÜDÜRLÜÜIMI Yetki,GörevveSorumluluklar zmir Büyükehir Belediyesi snrlar içersinde ilan reklam ve tantm araçlarnn yol açt görsel kirlilik ve güvenlik ve bilgilendirmesorunlarnortadankaldrmak YasalDayanak 5216 s.k.m. 7/1 g, 23/1 e,5393 s.k.m. 15/1 b ve n,.b.b. lan ve Reklam Yönetmeliim s.K.m.1 zmirlanvereklamyönetmelii tarihve1358saylbüyükehirbelediyemecliskararilekabuledilmi veuygulanmayabalanmtr. BuyönetmelikzmirBüyükehirBelediyesiveMücaviralansnrlariçerisinde,açkalanlardavesitalanlarndailan reklamvetantmaraçlarnnyolaçtgörselkirlilikyaratanbütünreklamlar(tabelaafibillboardpano)ortadan kaldrlmas,ilan,reklamvetantmaraçlarnnkentbütünündekullanmdüzenlenmeyibuileriyapangerçekve tüzelkiilerleözelvekamutüzelkiilerininuymalarzorunluesaslarbelirlemeyiamaçlar. KentEstetiiubeMüdürlüüolarakçalmalarzmirlanveReklamYönetmeliiçerçevesindeyaplmaktadr. Bu çerçevede 2009 yl sonuna kadar zmir lan ve Reklam Yönetmeliine uymayan görsel kirlilik yaratan iyeri önlericepheleriçatlarilerefüjlerde,yeilalanlara,sitalanlarageliigüzelkonulmu900dolayndapanoayakl panoveçatreklamkaldrlmbulunmaktadr. HalenZabtaMüdürlüü,GelirMüdürlüüveKentEstetiiubeMüdürlüüolarakzmirgenelindetespitlerdevam etmekte olup, uygulamalarn zmir lan ve Reklam Yönetmeliine uygun ekilde yürütülmesi ve denetimleri sürdürülmektedir.

FEN ÝÞLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YOL YAPIM UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Fen leri Dairesi Ba kanl

FEN ÝÞLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YOL YAPIM UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Fen leri Dairesi Ba kanl FenleriDairesiBakanl FEN ÝÞLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YOLYAPIMUBEMÜDÜRLÜÜI Yetki,GörevveSorumluluklar Fen leri Dairesi Bakanl tarafndan yürütülecek yol çalmalarna ait yllkprogramlarnbelirlenmesivestratejikplançalmalarnaesasolacak

Detaylı

BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI

BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI BanliyöveRaylSistemYatrmlarndanSorumluDaireBakanl BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI zmirulam AnaPlançerçevesinde,alternatifulamtürleriarasndaentegrasyonusalayanrayltoplutama

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HAR TA UBE MÜDÜRLÜ Ü. Emlak Yönetimi Dairesi Ba kanl. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HAR TA UBE MÜDÜRLÜ Ü. Emlak Yönetimi Dairesi Ba kanl. Yetki, Görev ve Sorumluluklar EmlakYönetimiDairesiBakanl EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HARTAUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar 1/1000ve1/5000ölçeklihalihazrharitayapmak. 1/1000ve1/5000ölçeklihalihazrharitaihaleyoluile yaptrmak.

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü YazleriveKararlarDairesiBakanl YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZILERUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Valilik yazmalarn hazrlamak, onay, teslim ilemlerini gerçekletirmek. çileribakanlgenelveözelteftiraporlarnteslimalmak,

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

TARIM PARK VE BAHÇELERDEN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI

TARIM PARK VE BAHÇELERDEN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI Tarm,ParkveBahçelerdenSorumluDaireBakanl TARIM PARK VE BAHÇELERDEN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI YELALANBAKIMUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Yeilalanlarnbakmveonarmnnyaplmasnsalamak,bakmalanlarylailgili

Detaylı

DAÝRE BAÞKANLIÐI DAR LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

DAÝRE BAÞKANLIÐI DAR LER UBE MÜDÜRLÜ Ü letmevetiraklerdensorumludairebakanl DAÝRE BAÞKANLIÐI DARLERUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Malalm Tüm belediye birimlerinde kullanlmakta olan telsizlerin bakmonarmlarn,kodlamalarnyapmak. Elektriködemeleri

Detaylı

BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI B LG LEM VE VER YÖNET M UBE MÜDÜRLÜ Ü

BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI B LG LEM VE VER YÖNET M UBE MÜDÜRLÜ Ü BilgiTeknolojileriDairesiBakanl BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI BLGLEMVEVERYÖNETMUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmir Büyükehir Belediyesi merkez ve d müdürlükleri ile bal kurulularnilgilibirimleriyleibirliiyaparakbilgiilemsisteminikurmak,

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL UBE MÜDÜRLÜ Ü. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Ba kanl

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL UBE MÜDÜRLÜ Ü. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Ba kanl ÇevreKorumaveKontrolDairesiBakanl ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI ÇEVREKORUMAVEKONTROLUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Gürültü yönünden ölçüm, denetim, izleme, izin ve yaptrm. Gürültüharitas

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2016 1 GENEL DEĞERLENDİRME... 1-3 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI. 2013 Yılında Gerçekleştirilen İşler

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI. 2013 Yılında Gerçekleştirilen İşler YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılında Gerçekleştirilen İşler 2013 YILI YATIRIM BÜTÇESİ 12 OCAK 2013 TARİH VE 28526 SAYILI RESMİ GAZETEDE (MÜKERRER) YAYINLANMIŞTIR. EĞİTİM SEKTÖRÜ PROJE ADI

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 9 Nisan 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29679 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

YAPILARDA ELEKTRİK PROJESİ ASGARİ BİRİM ÜCRETLERİ TABLOSU

YAPILARDA ELEKTRİK PROJESİ ASGARİ BİRİM ÜCRETLERİ TABLOSU Rev. 2 YAPILARDA ELEKTRİK PROJESİ ASGARİ BİRİM ÜCRETLERİ TABLOSU Cetvel PH-1 KISIM I : YAPI İÇİ ELEKTRİK PROJELERİ ( TL/ ) 0-199 200-399 400-599 600-799 800-999 1000-1199 1200-1399 1 Kültür ve Kongre Merkezleri

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ANTALYA I. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN

Detaylı

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi 2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi BakanSunuu yi hazrlanm bir bütçe kötü yönetilebilir fakat kötü hazrlanm bir bütçe asla iyi yönetilemez. 2003 ylndan itibaren hazrladmz güçlü bütçeler

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 3 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 213 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 214 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI PROJE VE İHALE DOSYALARI. Yılı Cinsi Konusu Adet Kl:Klasör 1 Kl.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI PROJE VE İHALE DOSYALARI. Yılı Cinsi Konusu Adet Kl:Klasör 1 Kl. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI PROJE VE İHALE DOSYALARI Sıra No Yılı Cinsi Konusu Adet Kl:Klasör 1 1990- Proje - Personel ve Öğrenci Yemekhanesi, Mimari 2 1990-

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE ÜRETİM SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ CETVELİ

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE ÜRETİM SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ CETVELİ TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE ÜRETİM SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ CETVELİ Proje üretim sürelerinin hesaplanması aşağıdaki formül aracılığı ile belirlenecektir. PÜS = YA x YSK x PÜSO x PBK x HB ( 1

Detaylı

ASFALT ANT YE B R M A IR BAKIM ÜN TES BA ÖFÖR. bünyesinde bulunan i makinas ve araçlar n ihtiyac olan malzemeleri temin etmek ve bak mlar n yapt rmak

ASFALT ANT YE B R M A IR BAKIM ÜN TES BA ÖFÖR. bünyesinde bulunan i makinas ve araçlar n ihtiyac olan malzemeleri temin etmek ve bak mlar n yapt rmak 11. FEN LER MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Fen leri Müdürlü ü dari ler Birimi, Asfalt antiye Birimi ( Yap Onar m Alt Birimi, Elektrik Onar m Alt Birimi, Havuz Bak m Onar m Alt Birimi ), Yol Birimi, n aat Birimi,

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KÜLTÜR UBE MÜDÜRLÜ Ü. Kültür ve Sosyal Hizmetler Dairesi Ba kanl

KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KÜLTÜR UBE MÜDÜRLÜ Ü. Kültür ve Sosyal Hizmetler Dairesi Ba kanl KültürveSosyalHizmetlerDairesiBakanl KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KÜLTÜRUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Salk merkezleri, hastaneler, gezici salk üniteleri ile yetikinler, yallar,engelliler,kadnlar,gençlerveçocuklarayönelikhertürlüsosyal

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ Çarşamba Saat:17.00 G Ü N D E M. 1-Meclisin açılışı 2-Mecliste verilecek önergeler 3-Birimlerden gelen önergeler

KONAK BELEDİYE MECLİSİ Çarşamba Saat:17.00 G Ü N D E M. 1-Meclisin açılışı 2-Mecliste verilecek önergeler 3-Birimlerden gelen önergeler KONAK BELEDİYE MECLİSİ 02.01.2013 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı 2-Mecliste verilecek önergeler 3-Birimlerden gelen önergeler 1-(245/12)-Bilgi İşlem Müdürlüğünün çalışma yönetmeliği hk. (Bilgi İşl.Md.)

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

4 adedi (3 Karşıyaka + 1 Şirinyer) tünel içinde, 18 adedi de yer üstünde olmak üzere toplam 22 adet yeni istasyon,

4 adedi (3 Karşıyaka + 1 Şirinyer) tünel içinde, 18 adedi de yer üstünde olmak üzere toplam 22 adet yeni istasyon, BANLİYÖ VE RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımlar Daire Başkanlığı tarafından İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesi ve İzmir Hafif Raylı Sistemi Projesi olmak üzere iki projenin

Detaylı

İLÇESİ : İLKADIM İŞİN PROGRAM YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA TUTARI ( TL ) 2014 YILI ÖDENEĞİ ( TL ) PROJE TUTARI ( TL ) PROJE NO SIRA NO KURULUŞ

İLÇESİ : İLKADIM İŞİN PROGRAM YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA TUTARI ( TL ) 2014 YILI ÖDENEĞİ ( TL ) PROJE TUTARI ( TL ) PROJE NO SIRA NO KURULUŞ İLÇESİ : İLKADIM SIRA 1 İLBNK-7 İLBANK A.Ş. BÖLGE (Alt Yapı) Beton Yol, Kaldırım Kaplama işi-9/1 Yol Yapımı 2013 2014 924.032 582.304 Devam Ediyor 2 İLBNK-8 İLBANK A.Ş. BÖLGE (Alt Yapı) Beton Yol, Kaldırım

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2014 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

Detaylı

ANKARA SANAY ODASI 2. ve 3. ORGAN ZE SANAY BÖLGES 2011 YILI ÇALI MA PROGRAMI

ANKARA SANAY ODASI 2. ve 3. ORGAN ZE SANAY BÖLGES 2011 YILI ÇALI MA PROGRAMI ANKARA SANAY ODASI 2. ve 3. ORGANZE SANAY BÖLGES 2011 YILI ÇALIMA PROGRAMI 1 Giri 15 Nisan 2000 tarih ve 24021 say Resmi Gazetede yaynlanarak yürürlüe giren 4562 say Organize Sanayi Bölgeleri Yasas takiben,

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şubat 2012 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 3 2.1 Kuruluşun

Detaylı

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun faaliyetlerini y³r³t³rken benimsedii y netim anlay nn, þada standartlara g re dei imi ve ilerleyi inin bir belgesi niteliindedir.

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI ADYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YL YATRM PROGRAM PROJE AD YER (İL ve İLÇESİ) BAŞLAMA BİTİŞ YL PROJE TUTAR DŞ TOPLAM 2013 SONUNA KADAR TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA 2014 YATRM DŞ DŞ TOPLAM KREDİ ÖZKAYNAK KREDİ ÖZKAYNAK

Detaylı

DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ

DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ Detayı Yapılacak Ödenek ı 2016H032680 11.500 11.500 2016 2016H032680 Derslik ve Merkezi Birimler Merkezi Kütüphane (11.500m2) Merkezi Yemekhane (5.000m2) Mimarlık Fakültesi (16.985m2) 2016-2018 42.207

Detaylı

BANLİYÖ VE RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI

BANLİYÖ VE RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI BANLİYÖ VE RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımlar Daire Başkanlığı tarafından İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesi nin yapım işleri tamamlanmış İzmir Hafif Raylı Sistemi

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

İnşaat ve Diğer Altyapı Çalışmaları

İnşaat ve Diğer Altyapı Çalışmaları İnşaat ve Diğer Altyapı Çalışmaları 7.1. İnşaat Faaliyetleri 7.1.1. Bölgemiz Yollarının Genişletilmesi 7 Bölgemiz yollarının artan taşıt sayısı ile taşıt trafiği yoğunluğundan dolayı yetersiz kalması ve

Detaylı

BANLİYÖ VE RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI

BANLİYÖ VE RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI BANLİYÖ VE RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımlar Daire Başkanlığı tarafından İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesi nin yapım işleri tamamlanmış İzmir Hafif Raylı Sistemi

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ, GÖREV VE YETKİLERİNİ BELİRLEYEN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ, GÖREV VE YETKİLERİNİ BELİRLEYEN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ, GÖREV VE YETKİLERİNİ BELİRLEYEN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik 657 sayılı

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 91 92 Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS

Detaylı

.HAKKIMIZDA .İŞTİRAKLERİMİZ

.HAKKIMIZDA .İŞTİRAKLERİMİZ .HAKKIMIZDA 1999 yılında kurulan İHK İNŞAAT TİCARET LTD.ŞTİ projeden anahtar teslimine kadar gerek kamu binaları gerekse özel sektöre taahhüt edilen işlerde işverenlerinin ihtiyaçlarını koşulsuz işveren

Detaylı

2004-2005-2006-2007 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğler. Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

2004-2005-2006-2007 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğler. Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: 2004-2005-2006-2007 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğler Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2004-2005-2006-2007 YILI

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 121 122 Elektrik, Elektronik ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFLARI SINIFLAR

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2014 İÇİNDEKİLER GENEL DEĞERLENDİRME... 3 1. 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN

Detaylı

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları içinde 2004-2008 Döneminde Aşağıda Özet Olarak Verilen Yatırımlar Yapılmıştır. 208,600 m uzunlukta değişik çaplarda

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI Belediye meclisinin 13.07.2004 tarihli kararı ile kurulan Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğünün görevi 5216 sayılı yasanın

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonu 21/09/2016 tarihinde saat 14:00 de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Mali Hizmetler Dairesi

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 133 134 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFLARI

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı 2 0 1 4 Y I L I 4. D Ö N E M YAT I R I M R A P O R U Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kütüphane Ve Rektörlük Hizmet Binası

Detaylı

Ek Genelge ile 2006 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri açıklanmaktdır.

Ek Genelge ile 2006 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri açıklanmaktdır. 16-366 Ek Genelge ile 2006 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri açıklanmaktdır. İlgili Genelge Ekte Bilgilerinize Sunulmuştur. G E N E L G E 16-366 Ek Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 2006 Yılı Yapı Yaklaşık

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ANTALYA I. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN

Detaylı

T.C. RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mimari Estetik Komisyonu Toplantı Kararları

T.C. RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mimari Estetik Komisyonu Toplantı Kararları T.C. RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mimari Estetik Komisyonu Toplantı Kararları Tarih : 05.11.2015 Karar No : 2015-11-05 Toplantı Yeri : Rize Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Detaylı

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r.

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r. GENELDURUM Suriye de yaanan iç karklk neticesinde, 29 Nisan 2011 tarihinden itibaren, Hatay dan snr geçerek ülkemize giri yapan Suriye vatandalarnn acil ihtiyaçlarnn karlanmas amacyla Türk Kzlay tarafndan

Detaylı

ALTYAPI ve BAKIM ONARIM İŞLERİ (ÖZET)

ALTYAPI ve BAKIM ONARIM İŞLERİ (ÖZET) ALTYAPI ve BAKIM ONARIM İŞLERİ (ÖZET) 2008 YILI: Tamamlanan 49 ana kalem işi için 14.381.328,63 TL inşaat işi yapıldı (Büyük bakım onarım, tadilat, güçlendirme). Başlıcaları: 1. İİBFD aluminyum doğrama

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 10/06/2011 TARĐHLĐ VE SAYILI RAPORLARI. Kararın Özeti

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 10/06/2011 TARĐHLĐ VE SAYILI RAPORLARI. Kararın Özeti 01 10/06/2011-112 02 10/06/2011-113 03 10/06/2011-114 04 10/06/2011-115 05 10/06/2011-116 06 10/06/2011-117 07 10/06/2011-118 AFYONKARAHĐSAR Belediye Meclisinin 01.06.2011 Tarih ve 329 sayılı kararı ile

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücretleri Yönetmeliği

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücretleri Yönetmeliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücretleri Yönetmeliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonu 16/09/2015 tarihinde saat 14:00 de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Mali Hizmetler Dairesi

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

2013 Yılı Devam Eden Projeler. Eğitim Yükseköğretim Sektörü

2013 Yılı Devam Eden Projeler. Eğitim Yükseköğretim Sektörü 2013 Yılı Devam Eden Projeler Eğitim Yükseköğretim Sektörü YAKLAŞIK 400 YATAKLI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ HASTA BAKIM ÜNİTESİ BİNASI İLE MEVCUT HASTA BAKIM ÜNİTESİ BİNASININ POLİKLİNİK BİNASI OLARAK

Detaylı

1.GENEL BÝLGÝLER 1.1 Misyon ve Vizyon. 2006-2017 Stratejik Planýmýzda belirlenen; Misyonumuz. Ýzmir Kent Vizyonu. Vizyonumuz.

1.GENEL BÝLGÝLER 1.1 Misyon ve Vizyon. 2006-2017 Stratejik Planýmýzda belirlenen; Misyonumuz. Ýzmir Kent Vizyonu. Vizyonumuz. Genel Bilgiler 1.GENEL BÝLGÝLER 1.1 Misyon ve Vizyon 2006-2017 Stratejik Planýmýzda belirlenen; Misyonumuz Ýzmir Kent Vizyonu Vizyonumuz Ýlkelerimiz 1.2Yetki,GörevveSorumluluklar 5216saylBüyükehirBelediyesiKanunu

Detaylı

Optimal Kamu Alm haleleri ve Rekabetçi Ortam: Türkiye

Optimal Kamu Alm haleleri ve Rekabetçi Ortam: Türkiye Motivasyon Optimal Kamu Alm haleleri ve Rekabetçi Ortam: Türkiye Analizi TOBB ETÜ ktisat Bölümü Stratejik Dü³ünce Enstitüsü, 28 Aralk 2012 Motivasyon Kamu Alm halelerinin Önemi Ara³trma Sorular Kamu Alm

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK VE BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFLARI:

Detaylı

Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI. I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler. 1) Kadro durumunuz nedir?

Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI. I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler. 1) Kadro durumunuz nedir? Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler 1) Kadro durumunuz nedir? 657 Sayl Kanuna tabi personelim 657 sayl Kanun 4/B Sözlemeli

Detaylı

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR Türk Tarm Alet ve Makinalar malatçlar Birlii, 1978 ynda kurulmu olup, ülkemizde traktör ve tarm makinalar ana itigal konusu olan imalatç, ihracatç ve ithalatçlarn üye

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Mali Yılı Performans Hedeflerine Göre Toplam Kaynak İhtiyacı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Mali Yılı Performans Hedeflerine Göre Toplam Kaynak İhtiyacı T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :348 Karar Tarihi :08/10/2015 KONUSU: 1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi d)muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı nın 2016

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 03 09/05/2011-89 04 09/05/2011-90 05 09/05/2011-91 06 09/05/2011-92 07 09/05/2011-93 08 09/05/2011-94 09 09/05/2011-95 Belediye Meclisinin 02.05.2011 Tarih ve 278 sayılı

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Esenler. 317.000 Milyon YTL. (Üçyüz On Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Esenler. 317.000 Milyon YTL. (Üçyüz On Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Esenler Toplam Yatırım 317.000 Milyon YTL (Üçyüz On Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI 3. DÖNEM YATIRIM RAPORU 10 EKİM 2017 YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU 1- YATIRIM DÖNEMİ : 2017 Yılı 3. Dönem 2- YATIRIMCI KURULUŞUN ADI : ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 3-

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Tuzla. 225 Milyon YTL. (İkiyüz Yirmi Beş Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Tuzla. 225 Milyon YTL. (İkiyüz Yirmi Beş Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Tuzla Toplam Yatırım 225 Milyon YTL (İkiyüz Yirmi Beş Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2016-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

KONAK VE KARŞIYAKA TRAMVAYLARI MART 2017

KONAK VE KARŞIYAKA TRAMVAYLARI MART 2017 KONAK VE KARŞIYAKA TRAMVAYLARI MART 2017 T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanlığı Banliyö Sistemleri Şube Müdürlüğü Konak ve Karşıyaka Tramvayları Yapım İşi

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMI Bünyesinde bulunan müdürlükler vasıtasıyla kentin tamamında 3030 sayılı yasa gereğince Büyükşehir Belediyesi nin yükümlülüğü altında bulunan tüm bayındırlık hizmetlerini

Detaylı

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Silivri

Detaylı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2011 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2011 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM TEBLİĞ Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2011 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN. 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN. 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ 2.BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLARA AİT ÖZETLER ALINAN KARAR NUMARASI: 2014/85 ÖZETİ: İl Özel İdare

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2002 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2002 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2002 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 16.07.1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :401 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. b) 5393 sayılı Belediye Kanununun 41 inci maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2007 31/12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1.İNŞAAT RUHSATI: İlçemiz genelinde yapılacak olan 3929 adet

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2014 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak)

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak) MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMEN EVİ ÖNÜ VE ÇEVRESİ FARKLI SEVİYELİ KAVŞAK DÜZENLEMESİNE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMENEVİ

Detaylı

TEBLİĞ. Yapının Birim Maliyeti YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI (BM) TL/m 2

TEBLİĞ. Yapının Birim Maliyeti YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI (BM) TL/m 2 6 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28992 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2014 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 19 Mart 2015 - Perşembe Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29300 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU UZMANLIK ALANI BAĞLI OLDUĞU UNVAN Teknik Hizmetler Mühendis İnşaat Mühendisi Daire Başkanı Mühendis unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

2 0 0 4 0-20 2 1 0 2 S na n n a p n a p ş a a ş a B e B l e ed e i d ye y s e i s K m a u u Y a Y t a ırımlar a ı

2 0 0 4 0-20 2 1 0 2 S na n n a p n a p ş a a ş a B e B l e ed e i d ye y s e i s K m a u u Y a Y t a ırımlar a ı 2004-20122012 Sinanpaşa Belediyesi ve Kamu Yatırımları KURUÇAY BARAJI Kuruçay Barajı, hemşerilerimizin 30 yıldır beklediği, hasretle özlemini çektiği, çiftçimizin gelirini artıracak, ürün çeşitliliği sağlayacak,

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ Sıra No Karar Tarihi Karar No 1 16.09.2014 130 2 16.09.2014 131 3 16.09.2014 132 4 16.09.2014 133 5 16.09.2014 134

Detaylı