Vergi Bültenleri 6183 SAYILI KANUN AR-GE. e-arşiv. e-defter. e-fatura GELİR VERGİSİ KANUNU GELİR VERGİSİ KANUNU, İNSAN KAYNAKLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vergi Bültenleri 6183 SAYILI KANUN AR-GE. e-arşiv. e-defter. e-fatura GELİR VERGİSİ KANUNU GELİR VERGİSİ KANUNU, İNSAN KAYNAKLARI"

Transkript

1 Vergi Portalı Vergi Bültenleri (2014) İÇİNDEKİLER 6183 SAYILI KANUN AR-GE Tecil ve Taksitlendirme İşlemlerine İlişkin İç Genelge Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun e-arşiv e-arşiv Uygulamasında Değişiklik Yapılması ile ilgili 443 Sıra No lu VUK Genel Tebliği Kayıt Saklama Gereksinimleri Kapsamı ve İşleyişi ile İlgili Önemli Açıklamalar e-defter Elektronik Defter Uygulamasına İlişkin Yeni ve Güncellenen Kılavuzlar Elektronik Defter Uygulaması Webservis Kılavuzu Elektronik Defter Uygulamasına Başvuru Esnasında Mersis Bilgilerinin Güncel Olması Elektronik Defter Uygulaması Başvurusu e-defter Geçişinde Kağıt Defterlerin Kapanış Süreleri Hatırlatması e-fatura e-fatura Uygulamasında Dönem Sonu Faturalamaya İlişkin Hatırlatma GELİR VERGİSİ KANUNU Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelikleri Kira Geliri Elde Edenler İçin Hatırlatmalar Menkul Sermaye İradı Elde Eden Gerçek Kişiler İçin Beyanname Notları Vergiden Müstesna Gündelik Tutarları GELİR VERGİSİ KANUNU, İNSAN KAYNAKLARI 2014 Yılı Asgari Ücret ve Asgari Ücrete Bağlı Tutarlar 2014 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları Yasal Defterlerin Yazdırılması ve Kapanış Tasdiklerinin Yaptırılması Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Tutarı Sonrası Uygulanacak Asgari Ücret ve Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarları 2015 Yılı Asgari Ücret ve Asgari Ücrete Bağlı Tutarlar 2015 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları GELİR VERGİSİ KANUNU, KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 6525 Sayılı Kanun un Vergi Düzenlemeleri 6527 Sayılı Kanun un Vergi Düzenlemeleri

2 GELİR VERGİSİ KANUNU, KURUMLAR VERGİSİ KANUNU, KATMA DEĞER VERGİSİ Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesel Hizmet Merkezinin İstanbul da Kurulmasına İlişkin Anlaşma GENEL Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plandan Özet Bilgiler 2015 Yılı Programından Vergi Notları HUKUK Adli Tatil Hatırlatmaları İNSAN KAYNAKLARI Sigorta Primine Tabi Olmayan Yardım ve Ödemeler KATMA DEĞER VERGİSİ Anayasa Mahkemesi Gündemi (Vergi Üzerinden Vergi Hesaplanması) KDV Kanunu nda Değişiklik Yapan 6519 Sayılı Kanun KDV Uygulama Genel Tebliği KDV Sirküleri İhracat istisnası beyanında fatura ibrazı KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik 67 Sıra No.lu KDV Sirküleri Kayıtlara Zamanında Alınmayan Faturalara İlişkin KDV İndirimi Yılsonu Katma Değer Vergisi Uyarıları KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 6519 Sayılı Kanun un Vergi Düzenlemeleri Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Konular Kurumlar Vergisi Beyannamesi Güncellemesi Yevmiye Defteri Kapanış Tasdiki Kârın Sermayeye Eklenmesi Sonucu İktisap Edilen Hisse Senetleriyle İlgili Tebliğ İptali Davasında Son Durum MALİ TATİL Mali Tatil Hatırlatmaları ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ÖTV Oranlarında Değişiklikler Özel Tüketim Vergisi Uygulamalarına İlişkin Düzenlemeler 20 ve 21 sıra no.lu ÖTV sirkülerleri 34 seri no.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği 35 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği 2014/6881 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 36 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği 22 sıra no.lu Özel Tüketim Vergisi Sirküleri ÖZELGELER Yeni Gelir İdaresi Özelgeleri (2014/1) Yeni Gelir İdaresi Özelgeleri (2014/2) Yeni Gelir İdaresi Özelgeleri (2014/3) Yeni Gelir İdaresi Özelgeleri (2014/4) Yeni Gelir İdaresi Özelgeleri (2014/5) Yeni Gelir İdaresi Özelgeleri (2014/6) Yeni Gelir İdaresi Özelgeleri (2014/7) Yeni Gelir İdaresi Özelgeleri (2014/8) Yeni Gelir İdaresi Özelgeleri (2014/9) REESKONT

3 Yeni Reeskont Oranı TORBA YASA Yeni Torba Kanun Tasarısında Yer Alan Vergi Düzenlemeleri Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması (Kanun Teklifi) Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması (Kanun Tasarısı) Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasında Son Durum (Kanun Tasarısı) Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ Vergi ve Benzeri Kamu Borçlarının Yapılandırılmasında Son Başvuru Tarihi 1 Aralık 2014 Yapılandırılmada Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süresi Uzatıldı TRANSFER FİYATLANDIRMASI OECD nin Matrahın Aşındırılması ve Karın Aktarılmasına İlişkin Eylem Planı: 2014 Gelişmeleri Transfer Fiyatlandırmasında Belgelendirme ve Ülkeye Özgü Raporlama: OECD Taslak Raporu Transfer Fiyatlandırmasında Karşılaştırmaya Uygun Veriler ve Gelişmekte Olan Ülkeler: OECD Bilgilendirme Raporu Transfer Fiyatlandırmasında Belgelendirme ve Ülke Bazında Raporlama: OECD Kamuoyu Aydınlatma Toplantısı OECD Matrahın Aşındırılması ve Karın Aktarılmasına İlişkin Eylem Planı: Transfer Fiyatlandırması 2014 Çıktıları TÜRK TİCARET KANUNU 2015 Yılında Türk Ticaret Kanunu nda Uygulanacak Para Cezaları VERGİ USUL KANUNU Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Fişleri ve Finansman Şirketlerinin Düzenleyecekleri Belgeler Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri 2015 Yılı Yasal Defterlerinin Tasdiki e-dönüşüm Hakkında Taslak Tebliğler VERGİ, TEŞVİK, AR-GE 6518 Sayılı Kanun un Vergi Düzenlemeleri 6518 Sayılı Kanun un Vergi Düzenlemeleri YABANCI SERMAYE Yabancı Sermayeli Şirket, Şube ve İrtibat Bürolarının Bildirim Yükümlülükleri YARGI KARARLARI Yeni Yargı Kararları (2014/1) Yeni Yargı Kararları (2014/2) YATIRIM TEŞVİK Yatırım Teşvik Değişiklikleri Öncelikli Büyük Yatırımlara Ek Teşvik Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulamasına İlişkin Tebliğde Değişiklik

4 Tecil ve Taksitlendirme İşlemlerine İlişkin İç Genelge Vergi Bülteni Tarih: Sayı: 2014/24 İçerik: 6183 SAYILI KANUN 6183 SAYILI KANUN Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde uyulması gereken usul ve esasları açıklayan ve yerel idarelerin yetki sınırlarını yeniden belirleyen Tahsilât İç Genelgesi Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun un 48. maddesi hükmü çerçevesinde, bazı kamu alacakları tecil edilebilmekte ve taksitlendirilebilmektedir. Maddede yer alan düzenlemeye göre, devlete ait amme alacaklarında tecil yetkisi ilgili Bakana aittir. Bu yetki devredilebilmektedir. Tecil ve taksitlendirme ile ilgili açıklamalar Seri: A Sıra No: 1 Tahsilât Genel Tebliğinin Birinci Kısım Dördüncü Bölümünün "I.Tecil" alt başlıklı bölümünde yer almaktadır sayılı Kanun un 48. maddesinde yer alan koşullarda, Genel Tebliğde belirlenen çerçevede vergi borçlarının tecil yetkisinin kullanılmasında uyulacak usul ve esaslar yayımlanan İç Genelgelerle belirlenmektedir. Yayımlanan tarih ve 2014/1 sayılı Tahsilât İç Genelgesiyle, yerel idarelerin tecil yetki sınırları ile bu yetkinin kullanılmasında uyulacak usul ve esaslar yeniden belirlenmiştir. Genelgeyle daha önce yürürlükte bulunan 2008/3 ve 2012/1 sayılı İç Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır. Genelgeyle belirlenen tecil yetki sınırları ile uyulacak usul ve esaslar aşağıda özetlenmiştir. 1. Tecil ve Taksitlendirme Yetki Sınırları a) Genel Olarak Yerel idareye tanınan tecil ve taksitlendirme yetki sınırları, değişiklik öncesi ve sonrası tutarlar itibariyle, aşağıdaki Tabloda yer almaktadır. Eski Yetki Sınırı (TL) Yeni yetki Sınırı (TL) Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Ankara, İstanbul ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, Mersin ve Konya Vergi Dairesi Başkanlıkları Diğer Vergi Dairesi Başkanlıkları Defterdarlıklar Bağımsız Vergi Daireleri Bağlı Vergi Daireleri Bağımsız vergi daireleri için belirlenen tecil yetkisi tutarı; (b) bendinde belirtilen Vergi Dairesi Başkanlıklarına bağlı vergi daireleri için TL, (c) bendinde belirtilen Vergi Dairesi Başkanlıklarına bağlı vergi daireleri için TL dir. (Bu tutarlar değişiklik öncesinde sırasıyla ve olarak uygulanmıştır.) Yerel idarelerin, yetki sınırını aşan tecil ve taksitlendirme talepleri, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından değerlendirilmektedir. b) Bazı Vergi Borçları İçin Tecil Sınırı Yukarıdaki Tabloda yer alan sınırlar bazı kamu alacakları için geçerli değildir. Bazı kamu alacaklarına ilişkin tecil talepleri, borcun tutarına bakılmaksızın vergi daireleri tarafından sonuçlandırılabilmektedir. Bu borçlar şunlardır: - Motorlu taşıtlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisine ait gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezası, sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre verilen trafik para cezaları, sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre verilen idari para cezaları, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca tahsili gereken geçiş ücreti ve idari para cezalarından olan alacaklar, - Yüksek öğrenim kredi borcu ve yüksek öğrenim harç kredisinden olan alacaklar,

5 - Yukarıda sayılan borçlara ilişkin fer'ileri. 2. Süre İtibariyle Tecil ve Taksitlendirme Yetkisi 2014/1 sayılı İç Genelgeyle tecil süresi azami 36 ay olarak belirlenmiştir. Genelgeye göre, Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar yapılacak tecil ve taksitlendirmelerde, tecil müracaat tarihinden itibaren azami 36 aylık süre aşılmayacak şekilde tecile yetkilidir. Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar; 36 ayı aşmamak koşuluyla kendilerine bağlı her bir vergi dairesi için farklı tecil yetkisi belirleyebileceklerdir. 3. Tecil Edilmeyecek Kamu Alacakları Aşağıda sayılan kamu alacakları tecil edilmemektedir. - Katma Değer Vergisi - Geçici Vergi - Özel Tüketim Vergisi - Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi - Özel İletişim Vergisi - Harçlar (İkmalen tarhiyata dayanan tapu harçları hariç) - Fonlar - Paylar (Eğitime Katkı Payı ve buna ait gecikme zammı dahil) - Haklardan olan alacaklar - Ecrimisilden olan alacaklar - Ek vergiler. 4. Tecil ve Taksitlendirme Başvuruları Tecil ve taksitlendirilme talep başvurusunun, "Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu" (EK-1) ile yapılması gerekmektedir. Söz konusu form, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden temin edilerek çoğaltılmak suretiyle kullanılabilmektedir. 5. Çok Zor Durum Halinin Tespiti 6183 sayılı Kanun un 48. maddesine göre; borcun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi borçluyu çok zor duruma düşürecekse, amme alacakları tecil edilebilmektedir. Tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan borçluların "çok zor durumda" olup olmadıkları, likidite oranlarına göre belirlenmektedir. Genelgeye göre, bilanço esasına göre defter tutanların likidite oranları aşağıdaki formül kullanılarak tespit edilmektedir. Likidite Oranı = Dönen Varlıklar - Stoklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Genelgede yapılan belirlemeye göre, borcun tecil edilip edilmeyeceği, tecil edilecekse tecil süresi şu şekilde belirlenmektedir: - Likidite oranının 1'den büyük olması durumunda borç tecil edilmemektedir. - Likidite oranının 1 veya 1'den küçük ve 0,50'den büyük olması durumunda 18 aya kadar tecil yapılabilmektedir. - Likidite oranının 0,50 veya 0,50'den küçük olması durumunda ise borçlar 36 aya kadar tecil edilebilmektedir. Yerel idareye tanınan 18 ve 36 aylık süreler azami sürelerdir. Tecil süresinin tespitinde, borçlunun öteden beri borç ödemede iyi niyetli olup olmadığı, borç tutarının az veya çok oluşu, daha önce tecil edilen borçlarını tecil şartlarına uygun ödeyip ödemediği ve ödeme gücü göz önünde bulundurulmaktadır. 6. Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge Verilmesi Talepleri Tecil ve taksitlendirilen borcun % 10'unun ödenmesi ve borçlunun başkaca borcunun bulunmaması halinde vadesi geçmiş borç bulunmadığına dair yazı verilebilmektedir. 7. Diğer Hususlar İç Genelgede yapılan açıklamalara göre; - Tecil talebinde bulunanların tecil müracaat tarihlerinden, taleplerinin sonuçlandırılmasına kadar belli bir süre geçebilmektedir. Bu süre içerisinde mükelleflerin tecil taleplerinin kabulüne veya reddine ilişkin tebligat yapılıncaya kadar, taleplerinde önerdikleri taksit tutarlarını ödemeleri gerektiği özellikle hatırlatılacaktır.

6 - Motorlu taşıtlar vergisi, bu vergiye ait gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezası, Karayolları Trafik Kanununa göre verilen trafik para cezaları, mülga Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca tahsili gereken geçiş ücreti ve idari para cezalarından olan alacakların ve bunlara ilişkin fer'ileri tecil edilen borçluların, tecil şartlarına uygun ödeme yaptığı sürece maliki oldukları motorlu taşıta ilişkin fenni muayene yaptırabilmeleri, denize veya uçuşa elverişlilik belgesi alabilmeleri için "Fenni Muayene İzin Belgesi"nin düzenlenmesi gerekmektedir. - Tecile yetkili olan makamlar, tecil yetkilerini kullanırken borçlunun ekonomik faaliyet dönemleri ile nakit akışlarını da göz önünde bulundurmak suretiyle farklı taksit tutarları belirleyebileceklerdir. İlgili İç Genelgeye aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz. Tahsilât İç Genelgesi (2014/1) Saygılarımızla, Recep Bıyık Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı, YMM

7 Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun Vergi Bülteni Tarih: Sayı: 2014/48 İçerik: AR-GE AR-GE Araştırma altyapılarının daha etkin kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere desteklenmesine ilişkin hususları düzenleyen Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun Araştırma altyapılarının daha etkin kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere desteklenmesine ilişkin hususları düzenleyen Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanun un 2. maddesinde araştırma altyapısı; yükseköğretim kurumları bünyesinde, yetişmiş nitelikli insan gücü ile günün modern teknolojilerine dayalı makine-teçhizat, donanım ve yazılımı içinde bulunduran, Ar-Ge faaliyetlerinin yapıldığı ileri araştırma laboratuvarı, tematik araştırma laboratuvarı ile merkezî araştırma laboratuvarı olarak sınıflandırılan birimler olarak tanımlanmıştır. Kanun un 11. maddesinde yer alan düzenlemelere göre; - Araştırma altyapıları, yükseköğretim kurumu yerleşkelerinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait alanlarda, teknoloji geliştirme bölgelerinde, organize sanayi bölgelerinde ve endüstri bölgelerinde kurulabilmektedir. Bina ve diğer taşınmaz unsurların özel sektör ve sivil toplum kuruluşları tarafından karşılanması durumunda, araştırma altyapılarının özel sektör ve sivil toplum kuruluşuna ait arazilerde kurulması da mümkündür - Araştırma altyapıları, bir yükseköğretim kurumu tarafından kurulabileceği gibi yükseköğretim kurumu ile kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve/veya sivil toplum kuruluşları ortaklığıyla da kurulabilir. - Ortak kurulan araştırma altyapılarında, destek sağlayan tarafların hak ve yükümlülükleri taraflar arasında yapılacak protokolle belirlenir. - Faaliyette bulunan araştırma altyapılarına destek sağlayan özel sektör kuruluşlarına haklar tanınabilir. Tarafların hak ve yükümlülükleri protokolle belirlenir. - Araştırma altyapılarının işletilmesi özel sektöre, bilim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren ve kamu yararına çalışan dernek veya vakıflara devredilebilir. Kanun un 16 ve geçici 1. maddesiyle, vergi muafiyet, indirim ve istisnaları düzenlenmiştir. Yapılan düzenlemeye göre; - Araştırma altyapıları, Kanunda belirtilen amaçlarını gerçekleştirebilmek için Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde kullanılmak üzere ithal edilen mallar yönünden gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler yönünden damga vergisi ve harçtan muaftır. - Araştırma altyapıları, Kanunun uygulanması ile ilgili olarak taşınır ve taşınmaz malların alım, satım, kiralama ve devri, mal ve hizmet alımları ile alacakların tahsili kapsamında düzenlenecek kâğıtlar yönünden damga vergisinden, yapılacak işlemler yönünden harçtan, yapılacak bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden muaftır tarihine kadar uygulanmak üzere; a) Araştırma altyapılarının Kanun uygulanması kapsamında Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları kurumlar vergisinden müstesnadır. b) Kamu personeli hariç olmak üzere, araştırma altyapılarında çalışan Ar-Ge ve destek personelinin bu görevleriyle ilgili ücretleri gelir vergisinden, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır. Bu teşvikten yararlanacak olan destek personeli sayısı Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu aşamaz. c) Özel sektör ve/veya sivil toplum kuruluşu ortak finansmanı ile kurulan araştırma altyapılarına ortak olan kurumlar vergisi mükellefleri, Kanun kapsamında yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamalarına katkı sağladıkları tutarlar için bu harcamaların yapıldığı dönemde 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun da yer alan Ar-Ge indirimi teşvikinden yararlandırılır. Bu kapsamda yararlanılabilecek Ar-Ge indirimi tutarı araştırma altyapısına konulan ortaklık payı tutarını geçemez. Düzenlemeye göre, araştırma altyapıları tarafından kurulan veya ortak olunan şirketler Kanun kapsamında tanınan muafiyet ve istisnalardan yararlanamamaktadır.

8 Kanun, yayımı tarihi olan tarihinde yürürlüğe girmiştir. İlgili Kanun metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz. Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun Saygılarımızla, Recep Bıyık Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı, YMM

9 e-arşiv e-arşiv Uygulamasında Değişiklik Yapılması ile ilgili 443 Sıra No lu VUK Genel Tebliği Vergi Bülteni Tarih: Sayı: 2014/84 İçerik: E-Arşiv e-arşiv Uygulamasında efatura Mükellefi Olmayanlara Fatura Gönderiminde Yapılan Değişiklik Hakkında Bilindiği üzere 433 no lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ne göre e-arşiv uygulamasına kayıtlı mükellefler efatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere e-arşiv uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, kağıt ortamında göndermeye ve oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza ve istendiğinde ibraz etmeye zorunlu tutulmuştu. 433 no lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği nde değişiklik yapan 443 no lu tebliğ ile birlikte, söz konusu mükellefler e-arşiv uygulaması kapsamında oluşturulan faturaları alıcısının talebi doğrultusunda, sitesinde yayımlanan efatura format ve standardını kullanmak ve de söz konusu faturanın basılabilir görüntüsünü de eklemek şartıyla, efatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere de elektronik ortamda iletebileceklerdir. Böylece e-arşiv faturasının kağıda basılmasına gerek kalmayabilecektir. Ayrıca Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) kapsamında faturalarını elektronik ortamda oluşturma ve muhafaza izni almış olan mükellefler, faturalama süreçleri ile ilgili bilgi işlem sistemlerini tarihine kadar 443 sıra no lu tebliğde yer alan usul ve esaslara uygun hale getirmek zorundadırlar. Saygılarımızla, Recep Bıyık Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı, YMM

10 Kayıt Saklama Gereksinimleri Kapsamı ve İşleyişi ile İlgili Önemli Açıklamalar Vergi Bülteni Tarih: Sayı: 2014/87 İçerik: Kayıt Saklama Gereksinimleri Kayıt Saklama Gereksinimleri ile ilgili yayınlanan no lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile önemli açıklamalar yapılmıştır. Bilindiği üzere 431 no lu Vergi Usul Kanunu ile getirilen Kayıt Saklama Gereksinimleri yükümlülüğü kapsamına alınan mükellef grupları: a) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu ekinde yer alan (I) sayılı liste kapsamında ÖTV mükellefiyeti olanlar ile ÖTV mükellefiyeti olmasa dahi aşağıdaki faaliyetlerde bulunanlar; 1) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında bayilik, taşıma, dağıtıcı, depolama (deniz taşıtları dâhil), madeni yağ, serbest kullanıcı, ihrakiye teslimi, iletim, rafinerici ve işleme lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar, 2) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında CNG, depolama, toptan satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar, 3) 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu kapsamında dağıtıcı, depolama, taşıma ve otogaz bayilik lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar, b) Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekinde yer alan (III) sayılı listenin B cetvelinde yer alan ürünlerle ilgili olarak, 1) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Tütün Ticareti Yetki Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler, 2) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler, 3) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almış gerçek ve tüzel kişilerin mamullerinin, Toptan Satış Belgesi sahibi mükelleflere pazarlama ve dağıtımını gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler. 58 no lu sirküler ile getirilen açıklamalardan anlaşıldığı üzere - Esas faaliyeti yukarıdaki kapsamda olan mükelleflerin bütün iş ve işlemlerini içerecek şekilde Kayıt Saklama Gerekliliklerine uyması gerekmektedir. - Kapsama girmekle birlikte yukarıda yer alan işlemleri esas faaliyet olarak gerçekleştirmeyen mükelleflerin sadece ilgili işlemlere yönelik kayıtları elektronik ortamda oluşturmaları ve muhafaza etmeleri yeterlidir. - Mükellefler tebliğ kapsamındaki kayıtları tebliğ yürürlük tarihi olan 1/1/2015 itibari ile tutmak zorunda olup, geriye dönük kayıt oluşturmalarına gereke yoktur. - Tebliğin yürürlük tarihinden sonra mükellefiyet tesis ettirmiş ya da lisans veya yetki belgesi alarak ilgili faaliyetleri hesap dönemi içerisinde kıst dönemde yürütecek mükellefler sadece bu kapsamdaki işlemleri için Tebliğ ekinde yer alan kayıtları elektronik ortamda oluşturmak ve muhafaza etmekle yükümlüdürler. ÖTV mükellefiyetinin sona erdiği ya da lisans veya yetki belgesinin iptalini izleyen dönemde kayıt saklamaya ilişkin yükümlülükleri bulunmamaktadır. - Kayıt saklama yükümlülüğü getirilen mükelleflerin Tebliğ ekinde yer alan kayıtlarını elektronik ortamda saklıyor olması Tebliğ açısından yeterlidir. Tebliğde yer verilen düzenlemelerle elektronik ortamda kayıt oluşturma ile ilgili herhangi bir format, teknik şart veya şekil şartı zorunlu tutulmadığı için vergi mükellefleri tarafından halen kullanılan kurumsal kaynak planlama çözümleri (ERP) veya muhasebe programları ile Tebliğ gereklerinin karşılanması mümkündür. Bu aşamada açık kaynak kodlu elektronik tablo programları veya veri tabanı yönetim sistemleri de kullanılabilir. - Tebliğde ifade edilen.xml,.xls,.xlsx,.txt,.csv, formatları elektronik ortamda tutulan kayıtların, istendiğinde ibrazı sırasında kullanılabilecek dosya formatları olup oluşturulan kayıtların sayılan dosya formatlarından birisi ile ibraz edilebilmesi yeterlidir. Tebliğde yer alan belirlemeler çerçevesinde elektronik ortamda oluşturulan kayıtların mükellefler tarafından ibrazına ilişkin kurallar genel hükümlere göre belirlenecektir. - Kayıt Saklama Gereksinimi çerçevesinde, elektronik ortamda oluşturulması ve istendiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilmesi istenen kayıtların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde saklanması zorunluluğu "Kanunların Mülkiliği" ilkesinin doğal bir sonucudur. Herhangi bir inceleme veya denetim sürecinde ilgili kayıtlara erişim sürecinin vergi kanunlarımızın geçerli olduğu Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gerçekleştirilmesi zorunludur. Yukarıda ifade edilen zorunluluk, kayıtlara erişim yetkisinin mükellefin sorumluluğunda kalması şartıyla, kayıtların tutulması ve muhafazasında kiralık sunucu kullanılmasına da bir sınırlama getirmemektedir. Kayıtların kiralık sunucularda tutulması, kapsamdaki mükelleflerin muhafaza ve ibraz yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır.

11 Ayrıca Tebliğ kapsamındaki kayıtların, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki bir sunucuda tutulması Tebliğ gereklerinin yerine getirilmesi açısından yeterli olup, bu durum asıl işletme operasyonlarının yurt dışından yürütülmesine ve kayıtların bir örneğinin yurt dışında bulundurulmasına engel teşkil etmemektedir. Söz konusu sirkülere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Vergi Usul Kanunu Sirküleri/70 Saygılarımızla, Recep Bıyık Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı, YMM

12 e-defter Elektronik Defter Uygulamasına İlişkin Yeni ve Güncellenen Kılavuzlar Vergi Bülteni Tarih: Sayı: 2014/27 İçerik: e-defter Elektronik Defter Uygulamasına İlişkin Yeni ve Güncellenen Kılavuzlar tarihinde e-defter kılavuzlarında güncellemeler yapılmış, ayrıca uygulamaya başvuru detaylarına yer verilen kılavuzlar yayınlanmıştır. Güncellemelerle ve yeni kılavuzlarla ilgili özet bilgilere aşağıda yer verilmiştir: 1. E-defter Uygulaması Elektronik Başvuru Kılavuzu tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından adresinde yayınlanan elektronik başvuru kılavuzunda, e- defter uygulamasına başvuracak gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurumları ve tüzel kişiliği olmayan ortaklıkların başvuru esnasında yer vermesi zorunlu bilgilerin detayına ve mali mühür, elektronik imza ve zaman damgası ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlara yer verilmiştir. 2. Şubelerinde Yevmiye Defteri ve Büyük Defter Tutulan Şirketlerin Defter Beratlarına İlişkin Güncellemelerin Yapıldığı Kılavuzlar a) E-defter Teknik Kılavuzlarındaki Güncellemeler tarihinde bahsi geçen kılavuzda yapılan güncellemeler aşağıdaki gibidir: E-defter yazılımı, defterler aylık olarak yüklenirken ay atlanmasına izin vermemelidir. Örneğin, Temmuz ayının defteri GİB'e yüklenmemişse ya da GİB'den onaylı beratları alınıp ay kapatılmamışsa mükellef bir sonraki ayın yani Ağustos'un defterini oluşturamamalıdır. Yazılım buna izin vermemeli, uyarı mesajı vermelidir. E-defter yazılımı, 200 MB sınırını dikkate alarak parçalı defter oluşturmaya izin verdiği gibi, isteğe bağlı parçalı defter oluşturmaya da izin vermelidir. İsteğe bağlı parçalı defter oluşturma hususu kıst dönemlerinde gerekli olacaktır. Örneğin, içerisinde bulunulan tarih 16 Mart ise, Şubat ayının da GİB onaylı beratlarının indirildiği varsayılırsa, ayın 16 sında (ayın ortasında bir tarihte) Mart ayının defterinin oluşturulması istenebilir. Bu durumda dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdaki gibidir: Ø İlk 16 günlük defter 200 MB ı geçiyorsa bölünmüş olmalıdır. Ø İlk 16 günlük defter 200 MB ı geçmiyorsa da parça numarası 0000 olmamalıdır; çünkü 16 günlük defter ayın bir kısmını kapsamaktadır. Ayın kalan günleri için de ileride defter oluşturulacaktır. 16 Mart ta oluşturulan defterin periodcoveredend alanına; 16 Mart yazılmalıdır, ay bitmeden bu alana ayın son gününü (31 Mart) yazmak yanlış defter oluşturulmasına neden olur. GİB e yüklenmiş, GİB den onaylı beratları alınmış bir tarih aralığı için bir daha defter oluşturulamaz, aynı şekilde ileri bir tarihi de kapsayacak şekilde defter oluşturulamaz. Örneğin, 16 Mart ta Mart ayının defterlerini oluştururken oluşturulan defterin periodcoveredend alanına 31 Mart yazılamaz; çünkü böyle yapılırsa ay kapatılmış olur ve ayın 16 sından sonra gelen yevmiye kayıtları yazılamamış olur. Dolayısıyla yazılım buna izin vermemelidir. Ayın geri kalan günleri için de defter oluşturmanın unutulmaması için yazılımın mükellefe bir uyarı mesajı vermesi faydalı olacaktır. Şube bilgilerinin girilmesi durumunda, parçalı her defter için oluşturulan paketlerin dosya isimleri aşağıdaki gibi olmalıdır: 0000: Parça numarası. Aylık oluşturulan defterin kaç parçadan oluştuğunu gösteren sayaçtır. Parça numarası 4 hanelidir. Defter bölünmeden tek bir parça şeklinde oluşturuluyorsa 0000 değerini almalıdır. Aylık oluşturulan defterin boyutu nedeniyle bölünme olması halinde aylık bölünen defter parçalarına 0001 den başlayarak numara verilmelidir. 0001: Şube numarası. Bu alan seçimlidir 3. E-defter Büyük Defter Kılavuzundaki Güncellemeler Büyük defterde yer alması gereken bilgilere şube bilgilerine ilişkin batchid ve batchdescription bilgileri de eklenmiştir. 4. E-defter Genel Açıklamalar Kılavuzundaki Güncellemeler organizationidentifier ve organizationdescription alanlarına şube bilgisiyle ilgili kısımlar eklenmiştir.

13 5. E-defter Büyük Defter Kılavuzundaki Güncellemeler Yevmiye defterinde yer alması gereken bilgilere şube bilgilerine ilişkin "batchid" ve "batchdescription" bilgileri de eklenmiştir. 6. E-defter Uygulaması Başvuru Kılavuzu E-defter uygulamasına başvuru kılavuzunda gerçek ve tüzel kişiler tarafından elden yapılacak olan e-defter uygulaması başvuru sürecinin yanı sıra, mali mühür, elektronik imza ve zaman damgasının da temin edilmesi gerektiği belirtilmiştir ve ilgili kavramların tanımlarına yer verilmiştir. 7. E-defter Yazılım Uyumluluk Onay Kılavuzu Güncellemeler Yazılım Uyumluluk Raporunda belirtilmesi istenen hususlar detaylandırılmıştır ve yeni hususlar eklenmiştir. Platform bağımsız e-defter yazılım onayı alma imkanı getirilmiştir. E-defter beratları kılavuzda belirtilen şekilde yapılacaktır, ek olarak sadece şube bilgileri girilecektir. İlgili kılavuzların detaylarına aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Elektronik Defter Uygulaması Kılavuzları Saygılarımızla, Recep Bıyık Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı, YMM

14 Elektronik Defter Uygulaması Webservis Kılavuzu Vergi Bülteni Tarih: Sayı: 2014/41 İçerik: e-defter Elektronik Defter Uygulaması Webservis Kılavuzu 421 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen Elektronik Defter Uygulaması kapsamında elektronik defterlerin webservis aracılığıyla başkanlık sistemine aktarılması, aktarılan defterlerin beratlarının indirilmesi ve yollanan defter paketlerinin durumunun sorgulanması süreçlerini açıklayan e-defter Webservis Kılavuzu Gelir İdaresine ait adresinde yayınlanmıştır. e-defter Beratlarının Başkanlık Sistemine Aktarımı Web sayfasından beratların GIB sistemine yüklenmesine ek olarak beratların gönderimi webservis üzerinden de sağlanabilecektir. Başkanlığın belirlediği webservis tanımları doğrultusunda e-defter izni alan mükellefler veya e-defter hizmeti veren sayfada yayınlanmış uyumlu yazılım üreticileri, verileri göndermek için e-defterwebservis istemcisi hazırlayabileceklerdir. Webservis tanımı aşağıdaki linkteki WSDL de mevcuttur: https: //uyg.edefter.gov.tr/edefter/services/edefterwsport?wsdl Gönderim servisinde senddocumentfile, receivedocumentfile ve getbatchstatus olmak üzere üç metot bulunmaktadır. senddocumentfile metodu, UUID formatında olması gereken paket ismini ve gönderilmesi gereken paket dosyasını alır. Gönderilmesi gereken paket ziplenmiş olmalıdır. Zip dosyası içinde aynı isimde XML formatında berat (YB veya KB) dosyaları bulunmalıdır. Zipli dosyanın açık boyutu en fazla 1 MB olmalıdır. Bu boyutu geçen beratlara hata mesajı dönülecektir. Paket bütün kontrolleri başarıyla geçtiğinde senddocumentfile metodu [paketadı] paketi işleme alındı mesajını döner. receivedocumentfile metodu input parametresi olarak paket ID yi almaktadır. Metod verilen paket ID sine sahip başarılı yüklenmiş beratın GIB onaylı berat dosyasını döndürür. getbatchstatus metodu da input parametresi olarak paket ID yi almaktadır. Aynı paket ID sinde birçok berat olabilir (bunlardan en fazla bir tanesi başarılıdır, başarılı berattan sonra aynı paket ID ile berat yüklenemez), getbatchstatus metodu verilen paket ID ye sahip en güncel olan paketin durumunu döndürmektedir. İlgili kılavuzların detaylarına aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz. - Elektronik Defter Webservis Kılavuzu Saygılarımızla, Recep Bıyık Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı, YMM

15 Elektronik Defter Uygulamasına Başvuru Esnasında Mersis Bilgilerinin Güncel Olması Vergi Bülteni Tarih: Sayı: 2014/66 İçerik: e-defter Elektronik Defter Uygulamasına Başvuru Esnasında Mersis Bilgilerinin Güncel Olması Elektronik defter uygulamasına adresi üzerinden elektronik olarak yapılacak başvurularda, Mersis bilgilerinin güncel olması gerekmektedir. Bilindiği üzere, e-defter uygulamasına sadece elektronik ortamda başvuru yapılmakta olup, söz konusu başvuruların şirketlerin akıllı kart okuyucu mali mühür sertifikalarıyla onaylanması gerekmektedir. Bu kapsamda, HSM cihazı olan firmaların akıllı kart okuyucu mali mühür başvurusu yaparak e-defter uygulamasına elektronik olarak başvurmaları gerekmektedir. Mali mühür sertifika başvuruları https: //mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go web adresi üzerinden elektronik olarak gerçekleştirilmektedir. Mali mühür sertifika başvurusunda dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdaki gibidir: ü Firmanın Mersis bilgilerinin güncel olması gerekmektedir. Mersis bilgilerinin http: //mersis.gumrukticaret.gov.tr/login/tabid/110/default.aspx?returnurl=%2f web adresi üzerinden üye olarak kontrol edilmesi mümkündür. ü Mersis bilgilerinin güncel olmaması durumunda, mali mühür sertifika başvuru ekranında Belirttiğiniz kurum adına işlem yapma yetkiniz bulunmamaktadır. Lütfen Ticaret Sicil Müdürlüğü veya Vergi Daireniz ile irtibata geçip bilgilerinizi güncelletiniz. hata mesajı alınmaktadır. ü Bu hata mesajına istinaden ile iletişime geçilerek Mersis bilgilerinin güncellenmesi gerekmektedir. ü Bilgiler güncellendikten sonra mali mühür sertifika ekranın halen aynı hata mesajı alınıyorsa bağlı bulunulan vergi dairesi ile irtibata geçilmesi gerekmektedir. e-defter başvurularında mükelleflerin, 67 Seri Numaralı VUK Sirküleri nde açıklanan başvuru süreleri konusunda sorun yaşamaması açısından, Mersis bilgilerinin güncel olması önem arz etmektedir. Saygılarımızla, Recep Bıyık Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı, YMM

16 Elektronik Defter Uygulaması Başvurusu Vergi Bülteni Tarih: Sayı: 2014/72 İçerik: e-defter Teknik Kılavuzları e-defter uygulamasına geçecek firmaların başvuru sürecinde dikkat etmesi gereken hususlar. Vergi teknolojileri ekibimiz tarafından hazırlanan, e-defter başvurusu sırasında detaylı olarak nelere dikkat edilmesi gerektiği ve adım adım basvuru sürecini açıklayan e-defter başvuru kılavuzumuzu ekte bulabilirsiniz. Kılavuzda, başlıca e-defter yazılım seçimi süreci, MERSİS bilgieri güncelliği, mali mühür başvurusu, ilgili başvuru süreleri ve başvuru adımlarına değinilmiştir ve e-defter uygulamasına geçecek olanların başvuru öncesinde ve sırasında dikkat etmeleri gereken hususlara yer verilmiştir. e-defter Başvuru Kılavuzu Saygılarımızla, Recep Bıyık Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı, YMM

17 e-defter Geçişinde Kağıt Defterlerin Kapanış Süreleri Hatırlatması Vergi Bülteni Tarih: Sayı: 2014/80 Özel hesap dönemi kullanan mükelleflerin e-defter uygulamasına geçişte kağıt defter kapanış tasdiki süreleri hakkında hatırlatma Bilindiği üzere normal hesap dönemi kullanan mükelleflere - Aralık ayında başvurulması şartı ile 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren, - Daha önce başvurulması halinde en geç 1 Aralık 2014 tarihinden itibaren edefter kullanma, ve özel hesap dönemi kullanan mükelleflere de Aralık ayı öncesinde başvurma şartı ile 1 Aralık 2014 itibari ile edefter kullanma imkanı getirilmiştir. Elektronik Defter Genel Tebliği ne göre de edefter uygulamasına hesap dönemi ortasında geçilmesi halinde edefter kullanmaya başlanan tarihten itibaen 1 ay içerisinde kağıt defterlerin kapanış tasdiğinin yapılması gerekmektedir. Sık karşılaşılan bir durum olarak özel hesap dönemi kullanan bir mükellefin 1 Aralık 2014 itibari ile edefter kullanmaya başlaması ve bu tarihin de hesap dönemi başı olmaması halinde yıl sonuna kadar kağıt defterlerine kapanış tasdiği yaptırması gerektiğini hatırlatmak isteriz. Saygılarımızla, Recep Bıyık Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı, YMM

18 e-fatura e-fatura Uygulamasında Dönem Sonu Faturalamaya İlişkin Hatırlatma Vergi Bülteni Tarih: Sayı: 2014/81 İçerik: e-fatura e-fatura uygulaması ile dönem sonu faturalarda dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin hatırlatma Bilindiği üzere Vergi Usul Kanunu nda fatura düzenlenme sürelesi mal teslimi/hizmet ifasından itibaren 7 gün olarak belirlenmiştir. Aralık 2014 dönemi için düzenlenecek hakediş, prim ve benzeri dönem sonu faturalarının da bu 7 günlük süreyi aşarak düzenlenmesi halinde usulsüzlük cezaları ile karşılaşılması muhtemeldir. Teknik olarak efatura uygulamasında geçmiş tarihli fatura düzenlenmesi engellenmemiş olsa dahi mükelleflerin ilgili Vergi Usul Kanunu gerekliliklerine uyması önem arz etmektedir. Ayrıca özellikle portal uygulaması kullanan firmalar veya portal uygulaması kullanan firmalardan fatura alacak olanların söz konusu yasal süreler yanında irsaliye tarihlerine de dikkat etmesi gerekecektir. Nitekim portal uygulamasında fatura tarihi ile irsaliye tarihi arasında 7 günden fazla süre olması teknik olarak da engellenmiştir. Dönem sonu faturaların düzenlenmesinde Vergi Usul Kanunu gerekleri yanında teknik kısıtlamaların da göz önüne alınması faydalı olacaktır. Saygılarımızla, Recep Bıyık Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı, YMM

19 Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelikleri Vergi Bülteni Tarih: Sayı: 2014/10 İçerik: GVK Yurt dışı gündelikleriyle ilgili Bakanlar Kurulu kararı. GELİR VERGİSİ KANUNU tarihli Resmi Gazetede yayımlanan tarih ve 2014/5832 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar yürürlüğe konmuştur. Yeni kararlar tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 2014/5832 sayılı Kararla yurtdışı gündelikler yeniden belirlenmiş olmakla birlikte, kararın eki Cetvelin vergiden istisna harcırah tutarının belirlenmesinde esas alınan ve en yüksek Devlet memuru kabul edilen Başbakanlık Müsteşarı için geçerli olan, II no.lu sütununda yer alan tutarlarda bir değişiklik olmamıştır. Dolayısıyla KKTC dışındaki ülkelere yapılacak seyahatlerde geçerli olan yurtdışı gündelikler için uygulanan gelir vergisi istisnası tutarları değişmemiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yapılan seyahatler nedeniyle vergisiz olarak ödenebilecek harcırah tutarları ise değiştirilmiştir. Yurt dışı ve yurt içi gündeliklerin gelir vergisinden istisna tutarları ile ilgili konu hatırlatmak amacıyla aşağıda kısaca özetlenecektir. 1. Yasal Düzenlemeler Harcırah Kanunu nun; maddesinde, bu Kanun gereğince verilen yurt içi gündeliklerinin miktarının her yıl bütçe kanunlarıyla belirleneceği, maddesinde ise, bu Kanun gereğince verilecek yurt dışı gündeliklerinin miktarının, gidilecek ülkeye, memur veya hizmetlilerin aylık veya ücretleri ile görevin mahiyetine göre mali yıl itibariyle ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirleneceği, hükmü yer almaktadır. Bakanlar Kurulu bu yetkisini yukarıda da belirtilen tarih ve 2014/5832 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kullanmış, bu kararın eki Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar ile yurt dışı harcırah tutarları yeniden belirlenmiş, Karar tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Gelir Vergisi Kanunu nun 24. maddesinin (1) numaralı bendine göre, Harcırah Kanunu na tabi kurumlar tarafından harcırah veya yolluk olarak yapılan ödemeler bütünüyle gelir vergisinden müstesnadır. Aynı maddenin (2) numaralı bendine göre ise; idare meclisi başkan ve üyelerine, denetçilere, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına verilen; - Gerçek yol giderlerinin tamamı, - Yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündeliklerin aynı aylık seviyesindeki Devlet memurlarına verilen gündelikler kadar olan veya Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşmayan kısmı, gelir vergisinden müstesnadır. Bu düzenlemeler çerçevesinde, halen geçerli olan vergiden müstesna gündelik tutarları aşağıda yer almaktadır. 2. Vergiden Müstesna Yurt İçi Gündelik Tutarı 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nun eki H-Cetveliyle belirlenen tutarlar çerçevesinde, personele yurt içi seyahatler nedeniyle ödenen harcırah gündeliğinin 48,50 lirayı aşmayan kısmı gelir vergisinden istisnadır. 3. Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelik Tutarları tarihli Resmi Gazetede yayımlanan tarih ve 2014/5832 sayılı Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde uygulanacak olan vergiden müstesna yurt dışı gündelik tutarları ülkeler itibariyle aşağıdaki gibidir (Bu tutarlar yürürlükten kaldırılan kararnamede yer alan tutarlarla aynıdır.)

20 Ülkeler/ Para Birimi Tutar ABD (ABD Doları) 182 Almanya (Euro) 164 Avustralya (Avustralya Doları) 283 Avusturya (Euro) 166 Belçika (Euro) 161 Danimarka (Danimarka Kronu) Finlandiya (Euro) 148 Fransa (Euro) 160 Hollanda (Euro) 156 İngiltere (Sterlin) 115 İrlanda (Euro) 155 İspanya (Euro) 158 İsveç (İsveç Kronu) İsviçre (İsviçre Frangı) 283 İtalya (Euro) 152 Japonya (Japon Yeni) Kanada (Kanada Doları) 244 Kuveyt (Kuveyt Dinarı) 50 Lüksemburg (Euro) 161 Norveç (Norveç Kronu) Portekiz (Euro) 155 Suudi Arabistan (Suudi Arabistan Riyali) 617 Yunanistan (Euro) 158 Kosova (Euro) 123 Diğer AB Ülkeleri (Euro) 127 Diğer Ülkeler (ABD Doları) 157 Not: Yurtdışı Gündeliklerine Dair Kararın 4. maddesi gereğince, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için ödenecek gündelikler, yukarıdaki miktarların % 50 artırılması suretiyle hesaplanmaktadır. 4. KKTC ye Yapılan Seyahatlerde Vergiden Müstesna Gündelik Tutarı tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2014/5832 sayılı Bakanlar Kurulu kararı eki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile KKTC ye yapılacak seyahatlerde Başbakanlık Müsteşarı için belirlenen gündelik tutarı 124,10 TL dir. Bu çerçevede 2014 yılında KKTC ye yapılacak seyahatler nedeniyle personele ödenen harcırah gündeliğinin bu tutardaki kısmı gelir vergisinden istisnadır. İlgili Bakanlar Kurulu kararına aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz. Bakanlar Kurulu Kararı ve eki Karar (Karar Sayısı: 2014/5832) Saygılarımızla. Recep Bıyık Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı, YMM

DAR MÜKELLEFLER İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2014

DAR MÜKELLEFLER İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2014 DAR MÜKELLEFLER İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2014 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR DAR MÜKELLEFLER (TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYAN YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARI İLE YURTDIŞINDA YERLEŞİK TÜRK VATANDAŞLARI) İÇİN KİRA GELİRİ

Detaylı

KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ

TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2014 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2014 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz.

Detaylı

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2013 www.gib.gov.tr SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2013 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz Ayrıntılı

Detaylı

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri Sosyal Güvenlik Kurumu na 4/a (Eski SSK) ile ilgili defter ve belge Muhafaza ve denetime ibraz süreleri I. GİRİŞ Kurumlar Vergisi Kanununa göre, Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGĠ REHBERĠ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGĠ REHBERĠ ÜCRET KAZANÇLARI VERGĠ REHBERĠ 2014 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına baģvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI SG DENETİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 4 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 4 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2014/1

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2014/1 TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2014/1 Tarih 10/03/2014 Sayı 65472180-110[6402-103]-27350 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : 65472180-110[6402-103]-27350 10/03/2014 Konu : Tecil

Detaylı

Gelirin toplanması ve beyanı

Gelirin toplanması ve beyanı Gelirin toplanması ve beyanı I. GİRİŞ Yıllık beyanname, gerçek kişinin çeşitli gelir unsurlarından bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların bir araya getirilip toplanmasına ve bu şekilde

Detaylı

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR. Nevzat PAMUKÇU SMMM

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR. Nevzat PAMUKÇU SMMM Nevzat PAMUKÇU SMMM Çizgi Bağımsız Denetim ve SMMM Ltd. Şti. 1 0. Sunum Planı : 1. Giriş, 2. Ticari kazançlar 3. Ücretler 4. Gayrimenkul sermaye iratları 5. Menkul sermaye iratları 6. Diğer kazanç ve iratlar

Detaylı

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ Ankara, Şubat 2015 2014 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ Ymm. A. MURAT YILDIZ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 17 1. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET VE ŞEKİLLERİ... 26

Detaylı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı Bir başvuru kitabı olarak hazırlanmış Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi ni hazırlayan değerli üstadımız eski Baş Hesap Uzmanı Sayın Mehmet ALTINDAĞ a, kitabın basımında hiçbir desteği bizlerden

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Konu ve Mükellefler Verginin konusu MADDE 1- (1) Aşağıda sayılan kurumların kazançları,

Detaylı

GELİR VERGİSİ REHBERİ

GELİR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ MART 2014 Sayı:306 ÖZEL EKİ GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY E. Gelirler Başkontrolörü Vergi Başmüfettişi www.vergisorunlari.com.tr 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME

Detaylı

Vergide Gündem Tax Agenda

Vergide Gündem Tax Agenda Vergide Gündem Tax Agenda Aralık / December 2013 Sigorta ve BES özel sayısı Vakıfların ve emekli sandıklarının emeklilik taahhütleri ile birikimlerinin BES e devri Levent Atakan Münhasırlık haklarının

Detaylı

GELİR VERGİSİ REHBERİ

GELİR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ MART 2013 Sayı:294 ÖZEL EKİ GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY E. Gelirler Başkontrolörü www.vergisorunlari.com.tr VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ www.vergisorunlari.com.tr Sipariş

Detaylı

Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti

Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti CUMHUR İNAN BİLEN Eski Hesap Uzmanı Özet Kanunen kabul edilmeyen giderler (KKEG), vergi matrahının tespitinde gayrisafi kazançtan

Detaylı

VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP

VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir NİSAN 2008 1 SUNUŞ : VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP ismini verdiğim bu kitabı yazma fikri TESMER tarafından

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK MESLEKİ VİZYONUMUZ İşletmelerin değer yaratmasına katkı, İşletme organizasyonuna katkı ve işletme verimliliğini artırma, Teknolojiyi

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2011 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ ADIM ADIM UYGULAMA REHBERİ TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 2013 i ii İÇİNDEKİLER KATMA

Detaylı

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI Hazırlayan: Nedim Bayraktaroğlu Bu metnin tüm hakları mahfuzdur. Yazarın izni olmaksızın iktibas hükümleri dışında alıntı yapılamaz, kısmen veya

Detaylı

4 Gelir Vergisinin Tarhı Amaçlarımız:

4 Gelir Vergisinin Tarhı Amaçlarımız: 4 Gelir Vergisinin Tarhı Amaçlarımız: 1. Gelir vergisinde tarhın nasıl yapıldığını ve beyanname çeşitlerini açıklayabilmek 2. Yıllık beyanname verilmeyen halleri ve verilmesi zorunlu halleri sıralayabilmek

Detaylı

SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI)

SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI) SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Ayşe Çırak (SMMM) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI -SİGORTA ŞİRKETLERİ

Detaylı