Vergi Bültenleri 6183 SAYILI KANUN AR-GE. e-arşiv. e-defter. e-fatura GELİR VERGİSİ KANUNU GELİR VERGİSİ KANUNU, İNSAN KAYNAKLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vergi Bültenleri 6183 SAYILI KANUN AR-GE. e-arşiv. e-defter. e-fatura GELİR VERGİSİ KANUNU GELİR VERGİSİ KANUNU, İNSAN KAYNAKLARI"

Transkript

1 Vergi Portalı Vergi Bültenleri (2014) İÇİNDEKİLER 6183 SAYILI KANUN AR-GE Tecil ve Taksitlendirme İşlemlerine İlişkin İç Genelge Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun e-arşiv e-arşiv Uygulamasında Değişiklik Yapılması ile ilgili 443 Sıra No lu VUK Genel Tebliği Kayıt Saklama Gereksinimleri Kapsamı ve İşleyişi ile İlgili Önemli Açıklamalar e-defter Elektronik Defter Uygulamasına İlişkin Yeni ve Güncellenen Kılavuzlar Elektronik Defter Uygulaması Webservis Kılavuzu Elektronik Defter Uygulamasına Başvuru Esnasında Mersis Bilgilerinin Güncel Olması Elektronik Defter Uygulaması Başvurusu e-defter Geçişinde Kağıt Defterlerin Kapanış Süreleri Hatırlatması e-fatura e-fatura Uygulamasında Dönem Sonu Faturalamaya İlişkin Hatırlatma GELİR VERGİSİ KANUNU Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelikleri Kira Geliri Elde Edenler İçin Hatırlatmalar Menkul Sermaye İradı Elde Eden Gerçek Kişiler İçin Beyanname Notları Vergiden Müstesna Gündelik Tutarları GELİR VERGİSİ KANUNU, İNSAN KAYNAKLARI 2014 Yılı Asgari Ücret ve Asgari Ücrete Bağlı Tutarlar 2014 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları Yasal Defterlerin Yazdırılması ve Kapanış Tasdiklerinin Yaptırılması Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Tutarı Sonrası Uygulanacak Asgari Ücret ve Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarları 2015 Yılı Asgari Ücret ve Asgari Ücrete Bağlı Tutarlar 2015 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları GELİR VERGİSİ KANUNU, KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 6525 Sayılı Kanun un Vergi Düzenlemeleri 6527 Sayılı Kanun un Vergi Düzenlemeleri

2 GELİR VERGİSİ KANUNU, KURUMLAR VERGİSİ KANUNU, KATMA DEĞER VERGİSİ Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesel Hizmet Merkezinin İstanbul da Kurulmasına İlişkin Anlaşma GENEL Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plandan Özet Bilgiler 2015 Yılı Programından Vergi Notları HUKUK Adli Tatil Hatırlatmaları İNSAN KAYNAKLARI Sigorta Primine Tabi Olmayan Yardım ve Ödemeler KATMA DEĞER VERGİSİ Anayasa Mahkemesi Gündemi (Vergi Üzerinden Vergi Hesaplanması) KDV Kanunu nda Değişiklik Yapan 6519 Sayılı Kanun KDV Uygulama Genel Tebliği KDV Sirküleri İhracat istisnası beyanında fatura ibrazı KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik 67 Sıra No.lu KDV Sirküleri Kayıtlara Zamanında Alınmayan Faturalara İlişkin KDV İndirimi Yılsonu Katma Değer Vergisi Uyarıları KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 6519 Sayılı Kanun un Vergi Düzenlemeleri Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Konular Kurumlar Vergisi Beyannamesi Güncellemesi Yevmiye Defteri Kapanış Tasdiki Kârın Sermayeye Eklenmesi Sonucu İktisap Edilen Hisse Senetleriyle İlgili Tebliğ İptali Davasında Son Durum MALİ TATİL Mali Tatil Hatırlatmaları ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ÖTV Oranlarında Değişiklikler Özel Tüketim Vergisi Uygulamalarına İlişkin Düzenlemeler 20 ve 21 sıra no.lu ÖTV sirkülerleri 34 seri no.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği 35 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği 2014/6881 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 36 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği 22 sıra no.lu Özel Tüketim Vergisi Sirküleri ÖZELGELER Yeni Gelir İdaresi Özelgeleri (2014/1) Yeni Gelir İdaresi Özelgeleri (2014/2) Yeni Gelir İdaresi Özelgeleri (2014/3) Yeni Gelir İdaresi Özelgeleri (2014/4) Yeni Gelir İdaresi Özelgeleri (2014/5) Yeni Gelir İdaresi Özelgeleri (2014/6) Yeni Gelir İdaresi Özelgeleri (2014/7) Yeni Gelir İdaresi Özelgeleri (2014/8) Yeni Gelir İdaresi Özelgeleri (2014/9) REESKONT

3 Yeni Reeskont Oranı TORBA YASA Yeni Torba Kanun Tasarısında Yer Alan Vergi Düzenlemeleri Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması (Kanun Teklifi) Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması (Kanun Tasarısı) Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasında Son Durum (Kanun Tasarısı) Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ Vergi ve Benzeri Kamu Borçlarının Yapılandırılmasında Son Başvuru Tarihi 1 Aralık 2014 Yapılandırılmada Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süresi Uzatıldı TRANSFER FİYATLANDIRMASI OECD nin Matrahın Aşındırılması ve Karın Aktarılmasına İlişkin Eylem Planı: 2014 Gelişmeleri Transfer Fiyatlandırmasında Belgelendirme ve Ülkeye Özgü Raporlama: OECD Taslak Raporu Transfer Fiyatlandırmasında Karşılaştırmaya Uygun Veriler ve Gelişmekte Olan Ülkeler: OECD Bilgilendirme Raporu Transfer Fiyatlandırmasında Belgelendirme ve Ülke Bazında Raporlama: OECD Kamuoyu Aydınlatma Toplantısı OECD Matrahın Aşındırılması ve Karın Aktarılmasına İlişkin Eylem Planı: Transfer Fiyatlandırması 2014 Çıktıları TÜRK TİCARET KANUNU 2015 Yılında Türk Ticaret Kanunu nda Uygulanacak Para Cezaları VERGİ USUL KANUNU Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Fişleri ve Finansman Şirketlerinin Düzenleyecekleri Belgeler Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri 2015 Yılı Yasal Defterlerinin Tasdiki e-dönüşüm Hakkında Taslak Tebliğler VERGİ, TEŞVİK, AR-GE 6518 Sayılı Kanun un Vergi Düzenlemeleri 6518 Sayılı Kanun un Vergi Düzenlemeleri YABANCI SERMAYE Yabancı Sermayeli Şirket, Şube ve İrtibat Bürolarının Bildirim Yükümlülükleri YARGI KARARLARI Yeni Yargı Kararları (2014/1) Yeni Yargı Kararları (2014/2) YATIRIM TEŞVİK Yatırım Teşvik Değişiklikleri Öncelikli Büyük Yatırımlara Ek Teşvik Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulamasına İlişkin Tebliğde Değişiklik

4 Tecil ve Taksitlendirme İşlemlerine İlişkin İç Genelge Vergi Bülteni Tarih: Sayı: 2014/24 İçerik: 6183 SAYILI KANUN 6183 SAYILI KANUN Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde uyulması gereken usul ve esasları açıklayan ve yerel idarelerin yetki sınırlarını yeniden belirleyen Tahsilât İç Genelgesi Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun un 48. maddesi hükmü çerçevesinde, bazı kamu alacakları tecil edilebilmekte ve taksitlendirilebilmektedir. Maddede yer alan düzenlemeye göre, devlete ait amme alacaklarında tecil yetkisi ilgili Bakana aittir. Bu yetki devredilebilmektedir. Tecil ve taksitlendirme ile ilgili açıklamalar Seri: A Sıra No: 1 Tahsilât Genel Tebliğinin Birinci Kısım Dördüncü Bölümünün "I.Tecil" alt başlıklı bölümünde yer almaktadır sayılı Kanun un 48. maddesinde yer alan koşullarda, Genel Tebliğde belirlenen çerçevede vergi borçlarının tecil yetkisinin kullanılmasında uyulacak usul ve esaslar yayımlanan İç Genelgelerle belirlenmektedir. Yayımlanan tarih ve 2014/1 sayılı Tahsilât İç Genelgesiyle, yerel idarelerin tecil yetki sınırları ile bu yetkinin kullanılmasında uyulacak usul ve esaslar yeniden belirlenmiştir. Genelgeyle daha önce yürürlükte bulunan 2008/3 ve 2012/1 sayılı İç Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır. Genelgeyle belirlenen tecil yetki sınırları ile uyulacak usul ve esaslar aşağıda özetlenmiştir. 1. Tecil ve Taksitlendirme Yetki Sınırları a) Genel Olarak Yerel idareye tanınan tecil ve taksitlendirme yetki sınırları, değişiklik öncesi ve sonrası tutarlar itibariyle, aşağıdaki Tabloda yer almaktadır. Eski Yetki Sınırı (TL) Yeni yetki Sınırı (TL) Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Ankara, İstanbul ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, Mersin ve Konya Vergi Dairesi Başkanlıkları Diğer Vergi Dairesi Başkanlıkları Defterdarlıklar Bağımsız Vergi Daireleri Bağlı Vergi Daireleri Bağımsız vergi daireleri için belirlenen tecil yetkisi tutarı; (b) bendinde belirtilen Vergi Dairesi Başkanlıklarına bağlı vergi daireleri için TL, (c) bendinde belirtilen Vergi Dairesi Başkanlıklarına bağlı vergi daireleri için TL dir. (Bu tutarlar değişiklik öncesinde sırasıyla ve olarak uygulanmıştır.) Yerel idarelerin, yetki sınırını aşan tecil ve taksitlendirme talepleri, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından değerlendirilmektedir. b) Bazı Vergi Borçları İçin Tecil Sınırı Yukarıdaki Tabloda yer alan sınırlar bazı kamu alacakları için geçerli değildir. Bazı kamu alacaklarına ilişkin tecil talepleri, borcun tutarına bakılmaksızın vergi daireleri tarafından sonuçlandırılabilmektedir. Bu borçlar şunlardır: - Motorlu taşıtlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisine ait gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezası, sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre verilen trafik para cezaları, sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre verilen idari para cezaları, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca tahsili gereken geçiş ücreti ve idari para cezalarından olan alacaklar, - Yüksek öğrenim kredi borcu ve yüksek öğrenim harç kredisinden olan alacaklar,

5 - Yukarıda sayılan borçlara ilişkin fer'ileri. 2. Süre İtibariyle Tecil ve Taksitlendirme Yetkisi 2014/1 sayılı İç Genelgeyle tecil süresi azami 36 ay olarak belirlenmiştir. Genelgeye göre, Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar yapılacak tecil ve taksitlendirmelerde, tecil müracaat tarihinden itibaren azami 36 aylık süre aşılmayacak şekilde tecile yetkilidir. Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar; 36 ayı aşmamak koşuluyla kendilerine bağlı her bir vergi dairesi için farklı tecil yetkisi belirleyebileceklerdir. 3. Tecil Edilmeyecek Kamu Alacakları Aşağıda sayılan kamu alacakları tecil edilmemektedir. - Katma Değer Vergisi - Geçici Vergi - Özel Tüketim Vergisi - Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi - Özel İletişim Vergisi - Harçlar (İkmalen tarhiyata dayanan tapu harçları hariç) - Fonlar - Paylar (Eğitime Katkı Payı ve buna ait gecikme zammı dahil) - Haklardan olan alacaklar - Ecrimisilden olan alacaklar - Ek vergiler. 4. Tecil ve Taksitlendirme Başvuruları Tecil ve taksitlendirilme talep başvurusunun, "Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu" (EK-1) ile yapılması gerekmektedir. Söz konusu form, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden temin edilerek çoğaltılmak suretiyle kullanılabilmektedir. 5. Çok Zor Durum Halinin Tespiti 6183 sayılı Kanun un 48. maddesine göre; borcun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi borçluyu çok zor duruma düşürecekse, amme alacakları tecil edilebilmektedir. Tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan borçluların "çok zor durumda" olup olmadıkları, likidite oranlarına göre belirlenmektedir. Genelgeye göre, bilanço esasına göre defter tutanların likidite oranları aşağıdaki formül kullanılarak tespit edilmektedir. Likidite Oranı = Dönen Varlıklar - Stoklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Genelgede yapılan belirlemeye göre, borcun tecil edilip edilmeyeceği, tecil edilecekse tecil süresi şu şekilde belirlenmektedir: - Likidite oranının 1'den büyük olması durumunda borç tecil edilmemektedir. - Likidite oranının 1 veya 1'den küçük ve 0,50'den büyük olması durumunda 18 aya kadar tecil yapılabilmektedir. - Likidite oranının 0,50 veya 0,50'den küçük olması durumunda ise borçlar 36 aya kadar tecil edilebilmektedir. Yerel idareye tanınan 18 ve 36 aylık süreler azami sürelerdir. Tecil süresinin tespitinde, borçlunun öteden beri borç ödemede iyi niyetli olup olmadığı, borç tutarının az veya çok oluşu, daha önce tecil edilen borçlarını tecil şartlarına uygun ödeyip ödemediği ve ödeme gücü göz önünde bulundurulmaktadır. 6. Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge Verilmesi Talepleri Tecil ve taksitlendirilen borcun % 10'unun ödenmesi ve borçlunun başkaca borcunun bulunmaması halinde vadesi geçmiş borç bulunmadığına dair yazı verilebilmektedir. 7. Diğer Hususlar İç Genelgede yapılan açıklamalara göre; - Tecil talebinde bulunanların tecil müracaat tarihlerinden, taleplerinin sonuçlandırılmasına kadar belli bir süre geçebilmektedir. Bu süre içerisinde mükelleflerin tecil taleplerinin kabulüne veya reddine ilişkin tebligat yapılıncaya kadar, taleplerinde önerdikleri taksit tutarlarını ödemeleri gerektiği özellikle hatırlatılacaktır.

6 - Motorlu taşıtlar vergisi, bu vergiye ait gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezası, Karayolları Trafik Kanununa göre verilen trafik para cezaları, mülga Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca tahsili gereken geçiş ücreti ve idari para cezalarından olan alacakların ve bunlara ilişkin fer'ileri tecil edilen borçluların, tecil şartlarına uygun ödeme yaptığı sürece maliki oldukları motorlu taşıta ilişkin fenni muayene yaptırabilmeleri, denize veya uçuşa elverişlilik belgesi alabilmeleri için "Fenni Muayene İzin Belgesi"nin düzenlenmesi gerekmektedir. - Tecile yetkili olan makamlar, tecil yetkilerini kullanırken borçlunun ekonomik faaliyet dönemleri ile nakit akışlarını da göz önünde bulundurmak suretiyle farklı taksit tutarları belirleyebileceklerdir. İlgili İç Genelgeye aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz. Tahsilât İç Genelgesi (2014/1) Saygılarımızla, Recep Bıyık Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı, YMM

7 Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun Vergi Bülteni Tarih: Sayı: 2014/48 İçerik: AR-GE AR-GE Araştırma altyapılarının daha etkin kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere desteklenmesine ilişkin hususları düzenleyen Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun Araştırma altyapılarının daha etkin kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere desteklenmesine ilişkin hususları düzenleyen Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanun un 2. maddesinde araştırma altyapısı; yükseköğretim kurumları bünyesinde, yetişmiş nitelikli insan gücü ile günün modern teknolojilerine dayalı makine-teçhizat, donanım ve yazılımı içinde bulunduran, Ar-Ge faaliyetlerinin yapıldığı ileri araştırma laboratuvarı, tematik araştırma laboratuvarı ile merkezî araştırma laboratuvarı olarak sınıflandırılan birimler olarak tanımlanmıştır. Kanun un 11. maddesinde yer alan düzenlemelere göre; - Araştırma altyapıları, yükseköğretim kurumu yerleşkelerinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait alanlarda, teknoloji geliştirme bölgelerinde, organize sanayi bölgelerinde ve endüstri bölgelerinde kurulabilmektedir. Bina ve diğer taşınmaz unsurların özel sektör ve sivil toplum kuruluşları tarafından karşılanması durumunda, araştırma altyapılarının özel sektör ve sivil toplum kuruluşuna ait arazilerde kurulması da mümkündür - Araştırma altyapıları, bir yükseköğretim kurumu tarafından kurulabileceği gibi yükseköğretim kurumu ile kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve/veya sivil toplum kuruluşları ortaklığıyla da kurulabilir. - Ortak kurulan araştırma altyapılarında, destek sağlayan tarafların hak ve yükümlülükleri taraflar arasında yapılacak protokolle belirlenir. - Faaliyette bulunan araştırma altyapılarına destek sağlayan özel sektör kuruluşlarına haklar tanınabilir. Tarafların hak ve yükümlülükleri protokolle belirlenir. - Araştırma altyapılarının işletilmesi özel sektöre, bilim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren ve kamu yararına çalışan dernek veya vakıflara devredilebilir. Kanun un 16 ve geçici 1. maddesiyle, vergi muafiyet, indirim ve istisnaları düzenlenmiştir. Yapılan düzenlemeye göre; - Araştırma altyapıları, Kanunda belirtilen amaçlarını gerçekleştirebilmek için Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde kullanılmak üzere ithal edilen mallar yönünden gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler yönünden damga vergisi ve harçtan muaftır. - Araştırma altyapıları, Kanunun uygulanması ile ilgili olarak taşınır ve taşınmaz malların alım, satım, kiralama ve devri, mal ve hizmet alımları ile alacakların tahsili kapsamında düzenlenecek kâğıtlar yönünden damga vergisinden, yapılacak işlemler yönünden harçtan, yapılacak bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden muaftır tarihine kadar uygulanmak üzere; a) Araştırma altyapılarının Kanun uygulanması kapsamında Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları kurumlar vergisinden müstesnadır. b) Kamu personeli hariç olmak üzere, araştırma altyapılarında çalışan Ar-Ge ve destek personelinin bu görevleriyle ilgili ücretleri gelir vergisinden, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır. Bu teşvikten yararlanacak olan destek personeli sayısı Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu aşamaz. c) Özel sektör ve/veya sivil toplum kuruluşu ortak finansmanı ile kurulan araştırma altyapılarına ortak olan kurumlar vergisi mükellefleri, Kanun kapsamında yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamalarına katkı sağladıkları tutarlar için bu harcamaların yapıldığı dönemde 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun da yer alan Ar-Ge indirimi teşvikinden yararlandırılır. Bu kapsamda yararlanılabilecek Ar-Ge indirimi tutarı araştırma altyapısına konulan ortaklık payı tutarını geçemez. Düzenlemeye göre, araştırma altyapıları tarafından kurulan veya ortak olunan şirketler Kanun kapsamında tanınan muafiyet ve istisnalardan yararlanamamaktadır.

8 Kanun, yayımı tarihi olan tarihinde yürürlüğe girmiştir. İlgili Kanun metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz. Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun Saygılarımızla, Recep Bıyık Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı, YMM

9 e-arşiv e-arşiv Uygulamasında Değişiklik Yapılması ile ilgili 443 Sıra No lu VUK Genel Tebliği Vergi Bülteni Tarih: Sayı: 2014/84 İçerik: E-Arşiv e-arşiv Uygulamasında efatura Mükellefi Olmayanlara Fatura Gönderiminde Yapılan Değişiklik Hakkında Bilindiği üzere 433 no lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ne göre e-arşiv uygulamasına kayıtlı mükellefler efatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere e-arşiv uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, kağıt ortamında göndermeye ve oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza ve istendiğinde ibraz etmeye zorunlu tutulmuştu. 433 no lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği nde değişiklik yapan 443 no lu tebliğ ile birlikte, söz konusu mükellefler e-arşiv uygulaması kapsamında oluşturulan faturaları alıcısının talebi doğrultusunda, sitesinde yayımlanan efatura format ve standardını kullanmak ve de söz konusu faturanın basılabilir görüntüsünü de eklemek şartıyla, efatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere de elektronik ortamda iletebileceklerdir. Böylece e-arşiv faturasının kağıda basılmasına gerek kalmayabilecektir. Ayrıca Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) kapsamında faturalarını elektronik ortamda oluşturma ve muhafaza izni almış olan mükellefler, faturalama süreçleri ile ilgili bilgi işlem sistemlerini tarihine kadar 443 sıra no lu tebliğde yer alan usul ve esaslara uygun hale getirmek zorundadırlar. Saygılarımızla, Recep Bıyık Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı, YMM

10 Kayıt Saklama Gereksinimleri Kapsamı ve İşleyişi ile İlgili Önemli Açıklamalar Vergi Bülteni Tarih: Sayı: 2014/87 İçerik: Kayıt Saklama Gereksinimleri Kayıt Saklama Gereksinimleri ile ilgili yayınlanan no lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile önemli açıklamalar yapılmıştır. Bilindiği üzere 431 no lu Vergi Usul Kanunu ile getirilen Kayıt Saklama Gereksinimleri yükümlülüğü kapsamına alınan mükellef grupları: a) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu ekinde yer alan (I) sayılı liste kapsamında ÖTV mükellefiyeti olanlar ile ÖTV mükellefiyeti olmasa dahi aşağıdaki faaliyetlerde bulunanlar; 1) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında bayilik, taşıma, dağıtıcı, depolama (deniz taşıtları dâhil), madeni yağ, serbest kullanıcı, ihrakiye teslimi, iletim, rafinerici ve işleme lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar, 2) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında CNG, depolama, toptan satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar, 3) 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu kapsamında dağıtıcı, depolama, taşıma ve otogaz bayilik lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar, b) Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekinde yer alan (III) sayılı listenin B cetvelinde yer alan ürünlerle ilgili olarak, 1) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Tütün Ticareti Yetki Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler, 2) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler, 3) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almış gerçek ve tüzel kişilerin mamullerinin, Toptan Satış Belgesi sahibi mükelleflere pazarlama ve dağıtımını gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler. 58 no lu sirküler ile getirilen açıklamalardan anlaşıldığı üzere - Esas faaliyeti yukarıdaki kapsamda olan mükelleflerin bütün iş ve işlemlerini içerecek şekilde Kayıt Saklama Gerekliliklerine uyması gerekmektedir. - Kapsama girmekle birlikte yukarıda yer alan işlemleri esas faaliyet olarak gerçekleştirmeyen mükelleflerin sadece ilgili işlemlere yönelik kayıtları elektronik ortamda oluşturmaları ve muhafaza etmeleri yeterlidir. - Mükellefler tebliğ kapsamındaki kayıtları tebliğ yürürlük tarihi olan 1/1/2015 itibari ile tutmak zorunda olup, geriye dönük kayıt oluşturmalarına gereke yoktur. - Tebliğin yürürlük tarihinden sonra mükellefiyet tesis ettirmiş ya da lisans veya yetki belgesi alarak ilgili faaliyetleri hesap dönemi içerisinde kıst dönemde yürütecek mükellefler sadece bu kapsamdaki işlemleri için Tebliğ ekinde yer alan kayıtları elektronik ortamda oluşturmak ve muhafaza etmekle yükümlüdürler. ÖTV mükellefiyetinin sona erdiği ya da lisans veya yetki belgesinin iptalini izleyen dönemde kayıt saklamaya ilişkin yükümlülükleri bulunmamaktadır. - Kayıt saklama yükümlülüğü getirilen mükelleflerin Tebliğ ekinde yer alan kayıtlarını elektronik ortamda saklıyor olması Tebliğ açısından yeterlidir. Tebliğde yer verilen düzenlemelerle elektronik ortamda kayıt oluşturma ile ilgili herhangi bir format, teknik şart veya şekil şartı zorunlu tutulmadığı için vergi mükellefleri tarafından halen kullanılan kurumsal kaynak planlama çözümleri (ERP) veya muhasebe programları ile Tebliğ gereklerinin karşılanması mümkündür. Bu aşamada açık kaynak kodlu elektronik tablo programları veya veri tabanı yönetim sistemleri de kullanılabilir. - Tebliğde ifade edilen.xml,.xls,.xlsx,.txt,.csv, formatları elektronik ortamda tutulan kayıtların, istendiğinde ibrazı sırasında kullanılabilecek dosya formatları olup oluşturulan kayıtların sayılan dosya formatlarından birisi ile ibraz edilebilmesi yeterlidir. Tebliğde yer alan belirlemeler çerçevesinde elektronik ortamda oluşturulan kayıtların mükellefler tarafından ibrazına ilişkin kurallar genel hükümlere göre belirlenecektir. - Kayıt Saklama Gereksinimi çerçevesinde, elektronik ortamda oluşturulması ve istendiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilmesi istenen kayıtların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde saklanması zorunluluğu "Kanunların Mülkiliği" ilkesinin doğal bir sonucudur. Herhangi bir inceleme veya denetim sürecinde ilgili kayıtlara erişim sürecinin vergi kanunlarımızın geçerli olduğu Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gerçekleştirilmesi zorunludur. Yukarıda ifade edilen zorunluluk, kayıtlara erişim yetkisinin mükellefin sorumluluğunda kalması şartıyla, kayıtların tutulması ve muhafazasında kiralık sunucu kullanılmasına da bir sınırlama getirmemektedir. Kayıtların kiralık sunucularda tutulması, kapsamdaki mükelleflerin muhafaza ve ibraz yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır.

11 Ayrıca Tebliğ kapsamındaki kayıtların, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki bir sunucuda tutulması Tebliğ gereklerinin yerine getirilmesi açısından yeterli olup, bu durum asıl işletme operasyonlarının yurt dışından yürütülmesine ve kayıtların bir örneğinin yurt dışında bulundurulmasına engel teşkil etmemektedir. Söz konusu sirkülere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Vergi Usul Kanunu Sirküleri/70 Saygılarımızla, Recep Bıyık Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı, YMM

12 e-defter Elektronik Defter Uygulamasına İlişkin Yeni ve Güncellenen Kılavuzlar Vergi Bülteni Tarih: Sayı: 2014/27 İçerik: e-defter Elektronik Defter Uygulamasına İlişkin Yeni ve Güncellenen Kılavuzlar tarihinde e-defter kılavuzlarında güncellemeler yapılmış, ayrıca uygulamaya başvuru detaylarına yer verilen kılavuzlar yayınlanmıştır. Güncellemelerle ve yeni kılavuzlarla ilgili özet bilgilere aşağıda yer verilmiştir: 1. E-defter Uygulaması Elektronik Başvuru Kılavuzu tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından adresinde yayınlanan elektronik başvuru kılavuzunda, e- defter uygulamasına başvuracak gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurumları ve tüzel kişiliği olmayan ortaklıkların başvuru esnasında yer vermesi zorunlu bilgilerin detayına ve mali mühür, elektronik imza ve zaman damgası ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlara yer verilmiştir. 2. Şubelerinde Yevmiye Defteri ve Büyük Defter Tutulan Şirketlerin Defter Beratlarına İlişkin Güncellemelerin Yapıldığı Kılavuzlar a) E-defter Teknik Kılavuzlarındaki Güncellemeler tarihinde bahsi geçen kılavuzda yapılan güncellemeler aşağıdaki gibidir: E-defter yazılımı, defterler aylık olarak yüklenirken ay atlanmasına izin vermemelidir. Örneğin, Temmuz ayının defteri GİB'e yüklenmemişse ya da GİB'den onaylı beratları alınıp ay kapatılmamışsa mükellef bir sonraki ayın yani Ağustos'un defterini oluşturamamalıdır. Yazılım buna izin vermemeli, uyarı mesajı vermelidir. E-defter yazılımı, 200 MB sınırını dikkate alarak parçalı defter oluşturmaya izin verdiği gibi, isteğe bağlı parçalı defter oluşturmaya da izin vermelidir. İsteğe bağlı parçalı defter oluşturma hususu kıst dönemlerinde gerekli olacaktır. Örneğin, içerisinde bulunulan tarih 16 Mart ise, Şubat ayının da GİB onaylı beratlarının indirildiği varsayılırsa, ayın 16 sında (ayın ortasında bir tarihte) Mart ayının defterinin oluşturulması istenebilir. Bu durumda dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdaki gibidir: Ø İlk 16 günlük defter 200 MB ı geçiyorsa bölünmüş olmalıdır. Ø İlk 16 günlük defter 200 MB ı geçmiyorsa da parça numarası 0000 olmamalıdır; çünkü 16 günlük defter ayın bir kısmını kapsamaktadır. Ayın kalan günleri için de ileride defter oluşturulacaktır. 16 Mart ta oluşturulan defterin periodcoveredend alanına; 16 Mart yazılmalıdır, ay bitmeden bu alana ayın son gününü (31 Mart) yazmak yanlış defter oluşturulmasına neden olur. GİB e yüklenmiş, GİB den onaylı beratları alınmış bir tarih aralığı için bir daha defter oluşturulamaz, aynı şekilde ileri bir tarihi de kapsayacak şekilde defter oluşturulamaz. Örneğin, 16 Mart ta Mart ayının defterlerini oluştururken oluşturulan defterin periodcoveredend alanına 31 Mart yazılamaz; çünkü böyle yapılırsa ay kapatılmış olur ve ayın 16 sından sonra gelen yevmiye kayıtları yazılamamış olur. Dolayısıyla yazılım buna izin vermemelidir. Ayın geri kalan günleri için de defter oluşturmanın unutulmaması için yazılımın mükellefe bir uyarı mesajı vermesi faydalı olacaktır. Şube bilgilerinin girilmesi durumunda, parçalı her defter için oluşturulan paketlerin dosya isimleri aşağıdaki gibi olmalıdır: 0000: Parça numarası. Aylık oluşturulan defterin kaç parçadan oluştuğunu gösteren sayaçtır. Parça numarası 4 hanelidir. Defter bölünmeden tek bir parça şeklinde oluşturuluyorsa 0000 değerini almalıdır. Aylık oluşturulan defterin boyutu nedeniyle bölünme olması halinde aylık bölünen defter parçalarına 0001 den başlayarak numara verilmelidir. 0001: Şube numarası. Bu alan seçimlidir 3. E-defter Büyük Defter Kılavuzundaki Güncellemeler Büyük defterde yer alması gereken bilgilere şube bilgilerine ilişkin batchid ve batchdescription bilgileri de eklenmiştir. 4. E-defter Genel Açıklamalar Kılavuzundaki Güncellemeler organizationidentifier ve organizationdescription alanlarına şube bilgisiyle ilgili kısımlar eklenmiştir.

13 5. E-defter Büyük Defter Kılavuzundaki Güncellemeler Yevmiye defterinde yer alması gereken bilgilere şube bilgilerine ilişkin "batchid" ve "batchdescription" bilgileri de eklenmiştir. 6. E-defter Uygulaması Başvuru Kılavuzu E-defter uygulamasına başvuru kılavuzunda gerçek ve tüzel kişiler tarafından elden yapılacak olan e-defter uygulaması başvuru sürecinin yanı sıra, mali mühür, elektronik imza ve zaman damgasının da temin edilmesi gerektiği belirtilmiştir ve ilgili kavramların tanımlarına yer verilmiştir. 7. E-defter Yazılım Uyumluluk Onay Kılavuzu Güncellemeler Yazılım Uyumluluk Raporunda belirtilmesi istenen hususlar detaylandırılmıştır ve yeni hususlar eklenmiştir. Platform bağımsız e-defter yazılım onayı alma imkanı getirilmiştir. E-defter beratları kılavuzda belirtilen şekilde yapılacaktır, ek olarak sadece şube bilgileri girilecektir. İlgili kılavuzların detaylarına aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Elektronik Defter Uygulaması Kılavuzları Saygılarımızla, Recep Bıyık Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı, YMM

14 Elektronik Defter Uygulaması Webservis Kılavuzu Vergi Bülteni Tarih: Sayı: 2014/41 İçerik: e-defter Elektronik Defter Uygulaması Webservis Kılavuzu 421 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen Elektronik Defter Uygulaması kapsamında elektronik defterlerin webservis aracılığıyla başkanlık sistemine aktarılması, aktarılan defterlerin beratlarının indirilmesi ve yollanan defter paketlerinin durumunun sorgulanması süreçlerini açıklayan e-defter Webservis Kılavuzu Gelir İdaresine ait adresinde yayınlanmıştır. e-defter Beratlarının Başkanlık Sistemine Aktarımı Web sayfasından beratların GIB sistemine yüklenmesine ek olarak beratların gönderimi webservis üzerinden de sağlanabilecektir. Başkanlığın belirlediği webservis tanımları doğrultusunda e-defter izni alan mükellefler veya e-defter hizmeti veren sayfada yayınlanmış uyumlu yazılım üreticileri, verileri göndermek için e-defterwebservis istemcisi hazırlayabileceklerdir. Webservis tanımı aşağıdaki linkteki WSDL de mevcuttur: https: //uyg.edefter.gov.tr/edefter/services/edefterwsport?wsdl Gönderim servisinde senddocumentfile, receivedocumentfile ve getbatchstatus olmak üzere üç metot bulunmaktadır. senddocumentfile metodu, UUID formatında olması gereken paket ismini ve gönderilmesi gereken paket dosyasını alır. Gönderilmesi gereken paket ziplenmiş olmalıdır. Zip dosyası içinde aynı isimde XML formatında berat (YB veya KB) dosyaları bulunmalıdır. Zipli dosyanın açık boyutu en fazla 1 MB olmalıdır. Bu boyutu geçen beratlara hata mesajı dönülecektir. Paket bütün kontrolleri başarıyla geçtiğinde senddocumentfile metodu [paketadı] paketi işleme alındı mesajını döner. receivedocumentfile metodu input parametresi olarak paket ID yi almaktadır. Metod verilen paket ID sine sahip başarılı yüklenmiş beratın GIB onaylı berat dosyasını döndürür. getbatchstatus metodu da input parametresi olarak paket ID yi almaktadır. Aynı paket ID sinde birçok berat olabilir (bunlardan en fazla bir tanesi başarılıdır, başarılı berattan sonra aynı paket ID ile berat yüklenemez), getbatchstatus metodu verilen paket ID ye sahip en güncel olan paketin durumunu döndürmektedir. İlgili kılavuzların detaylarına aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz. - Elektronik Defter Webservis Kılavuzu Saygılarımızla, Recep Bıyık Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı, YMM

15 Elektronik Defter Uygulamasına Başvuru Esnasında Mersis Bilgilerinin Güncel Olması Vergi Bülteni Tarih: Sayı: 2014/66 İçerik: e-defter Elektronik Defter Uygulamasına Başvuru Esnasında Mersis Bilgilerinin Güncel Olması Elektronik defter uygulamasına adresi üzerinden elektronik olarak yapılacak başvurularda, Mersis bilgilerinin güncel olması gerekmektedir. Bilindiği üzere, e-defter uygulamasına sadece elektronik ortamda başvuru yapılmakta olup, söz konusu başvuruların şirketlerin akıllı kart okuyucu mali mühür sertifikalarıyla onaylanması gerekmektedir. Bu kapsamda, HSM cihazı olan firmaların akıllı kart okuyucu mali mühür başvurusu yaparak e-defter uygulamasına elektronik olarak başvurmaları gerekmektedir. Mali mühür sertifika başvuruları https: //mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go web adresi üzerinden elektronik olarak gerçekleştirilmektedir. Mali mühür sertifika başvurusunda dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdaki gibidir: ü Firmanın Mersis bilgilerinin güncel olması gerekmektedir. Mersis bilgilerinin http: //mersis.gumrukticaret.gov.tr/login/tabid/110/default.aspx?returnurl=%2f web adresi üzerinden üye olarak kontrol edilmesi mümkündür. ü Mersis bilgilerinin güncel olmaması durumunda, mali mühür sertifika başvuru ekranında Belirttiğiniz kurum adına işlem yapma yetkiniz bulunmamaktadır. Lütfen Ticaret Sicil Müdürlüğü veya Vergi Daireniz ile irtibata geçip bilgilerinizi güncelletiniz. hata mesajı alınmaktadır. ü Bu hata mesajına istinaden ile iletişime geçilerek Mersis bilgilerinin güncellenmesi gerekmektedir. ü Bilgiler güncellendikten sonra mali mühür sertifika ekranın halen aynı hata mesajı alınıyorsa bağlı bulunulan vergi dairesi ile irtibata geçilmesi gerekmektedir. e-defter başvurularında mükelleflerin, 67 Seri Numaralı VUK Sirküleri nde açıklanan başvuru süreleri konusunda sorun yaşamaması açısından, Mersis bilgilerinin güncel olması önem arz etmektedir. Saygılarımızla, Recep Bıyık Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı, YMM

16 Elektronik Defter Uygulaması Başvurusu Vergi Bülteni Tarih: Sayı: 2014/72 İçerik: e-defter Teknik Kılavuzları e-defter uygulamasına geçecek firmaların başvuru sürecinde dikkat etmesi gereken hususlar. Vergi teknolojileri ekibimiz tarafından hazırlanan, e-defter başvurusu sırasında detaylı olarak nelere dikkat edilmesi gerektiği ve adım adım basvuru sürecini açıklayan e-defter başvuru kılavuzumuzu ekte bulabilirsiniz. Kılavuzda, başlıca e-defter yazılım seçimi süreci, MERSİS bilgieri güncelliği, mali mühür başvurusu, ilgili başvuru süreleri ve başvuru adımlarına değinilmiştir ve e-defter uygulamasına geçecek olanların başvuru öncesinde ve sırasında dikkat etmeleri gereken hususlara yer verilmiştir. e-defter Başvuru Kılavuzu Saygılarımızla, Recep Bıyık Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı, YMM

17 e-defter Geçişinde Kağıt Defterlerin Kapanış Süreleri Hatırlatması Vergi Bülteni Tarih: Sayı: 2014/80 Özel hesap dönemi kullanan mükelleflerin e-defter uygulamasına geçişte kağıt defter kapanış tasdiki süreleri hakkında hatırlatma Bilindiği üzere normal hesap dönemi kullanan mükelleflere - Aralık ayında başvurulması şartı ile 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren, - Daha önce başvurulması halinde en geç 1 Aralık 2014 tarihinden itibaren edefter kullanma, ve özel hesap dönemi kullanan mükelleflere de Aralık ayı öncesinde başvurma şartı ile 1 Aralık 2014 itibari ile edefter kullanma imkanı getirilmiştir. Elektronik Defter Genel Tebliği ne göre de edefter uygulamasına hesap dönemi ortasında geçilmesi halinde edefter kullanmaya başlanan tarihten itibaen 1 ay içerisinde kağıt defterlerin kapanış tasdiğinin yapılması gerekmektedir. Sık karşılaşılan bir durum olarak özel hesap dönemi kullanan bir mükellefin 1 Aralık 2014 itibari ile edefter kullanmaya başlaması ve bu tarihin de hesap dönemi başı olmaması halinde yıl sonuna kadar kağıt defterlerine kapanış tasdiği yaptırması gerektiğini hatırlatmak isteriz. Saygılarımızla, Recep Bıyık Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı, YMM

18 e-fatura e-fatura Uygulamasında Dönem Sonu Faturalamaya İlişkin Hatırlatma Vergi Bülteni Tarih: Sayı: 2014/81 İçerik: e-fatura e-fatura uygulaması ile dönem sonu faturalarda dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin hatırlatma Bilindiği üzere Vergi Usul Kanunu nda fatura düzenlenme sürelesi mal teslimi/hizmet ifasından itibaren 7 gün olarak belirlenmiştir. Aralık 2014 dönemi için düzenlenecek hakediş, prim ve benzeri dönem sonu faturalarının da bu 7 günlük süreyi aşarak düzenlenmesi halinde usulsüzlük cezaları ile karşılaşılması muhtemeldir. Teknik olarak efatura uygulamasında geçmiş tarihli fatura düzenlenmesi engellenmemiş olsa dahi mükelleflerin ilgili Vergi Usul Kanunu gerekliliklerine uyması önem arz etmektedir. Ayrıca özellikle portal uygulaması kullanan firmalar veya portal uygulaması kullanan firmalardan fatura alacak olanların söz konusu yasal süreler yanında irsaliye tarihlerine de dikkat etmesi gerekecektir. Nitekim portal uygulamasında fatura tarihi ile irsaliye tarihi arasında 7 günden fazla süre olması teknik olarak da engellenmiştir. Dönem sonu faturaların düzenlenmesinde Vergi Usul Kanunu gerekleri yanında teknik kısıtlamaların da göz önüne alınması faydalı olacaktır. Saygılarımızla, Recep Bıyık Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı, YMM

19 Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelikleri Vergi Bülteni Tarih: Sayı: 2014/10 İçerik: GVK Yurt dışı gündelikleriyle ilgili Bakanlar Kurulu kararı. GELİR VERGİSİ KANUNU tarihli Resmi Gazetede yayımlanan tarih ve 2014/5832 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar yürürlüğe konmuştur. Yeni kararlar tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 2014/5832 sayılı Kararla yurtdışı gündelikler yeniden belirlenmiş olmakla birlikte, kararın eki Cetvelin vergiden istisna harcırah tutarının belirlenmesinde esas alınan ve en yüksek Devlet memuru kabul edilen Başbakanlık Müsteşarı için geçerli olan, II no.lu sütununda yer alan tutarlarda bir değişiklik olmamıştır. Dolayısıyla KKTC dışındaki ülkelere yapılacak seyahatlerde geçerli olan yurtdışı gündelikler için uygulanan gelir vergisi istisnası tutarları değişmemiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yapılan seyahatler nedeniyle vergisiz olarak ödenebilecek harcırah tutarları ise değiştirilmiştir. Yurt dışı ve yurt içi gündeliklerin gelir vergisinden istisna tutarları ile ilgili konu hatırlatmak amacıyla aşağıda kısaca özetlenecektir. 1. Yasal Düzenlemeler Harcırah Kanunu nun; maddesinde, bu Kanun gereğince verilen yurt içi gündeliklerinin miktarının her yıl bütçe kanunlarıyla belirleneceği, maddesinde ise, bu Kanun gereğince verilecek yurt dışı gündeliklerinin miktarının, gidilecek ülkeye, memur veya hizmetlilerin aylık veya ücretleri ile görevin mahiyetine göre mali yıl itibariyle ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirleneceği, hükmü yer almaktadır. Bakanlar Kurulu bu yetkisini yukarıda da belirtilen tarih ve 2014/5832 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kullanmış, bu kararın eki Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar ile yurt dışı harcırah tutarları yeniden belirlenmiş, Karar tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Gelir Vergisi Kanunu nun 24. maddesinin (1) numaralı bendine göre, Harcırah Kanunu na tabi kurumlar tarafından harcırah veya yolluk olarak yapılan ödemeler bütünüyle gelir vergisinden müstesnadır. Aynı maddenin (2) numaralı bendine göre ise; idare meclisi başkan ve üyelerine, denetçilere, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına verilen; - Gerçek yol giderlerinin tamamı, - Yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündeliklerin aynı aylık seviyesindeki Devlet memurlarına verilen gündelikler kadar olan veya Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşmayan kısmı, gelir vergisinden müstesnadır. Bu düzenlemeler çerçevesinde, halen geçerli olan vergiden müstesna gündelik tutarları aşağıda yer almaktadır. 2. Vergiden Müstesna Yurt İçi Gündelik Tutarı 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nun eki H-Cetveliyle belirlenen tutarlar çerçevesinde, personele yurt içi seyahatler nedeniyle ödenen harcırah gündeliğinin 48,50 lirayı aşmayan kısmı gelir vergisinden istisnadır. 3. Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelik Tutarları tarihli Resmi Gazetede yayımlanan tarih ve 2014/5832 sayılı Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde uygulanacak olan vergiden müstesna yurt dışı gündelik tutarları ülkeler itibariyle aşağıdaki gibidir (Bu tutarlar yürürlükten kaldırılan kararnamede yer alan tutarlarla aynıdır.)

20 Ülkeler/ Para Birimi Tutar ABD (ABD Doları) 182 Almanya (Euro) 164 Avustralya (Avustralya Doları) 283 Avusturya (Euro) 166 Belçika (Euro) 161 Danimarka (Danimarka Kronu) Finlandiya (Euro) 148 Fransa (Euro) 160 Hollanda (Euro) 156 İngiltere (Sterlin) 115 İrlanda (Euro) 155 İspanya (Euro) 158 İsveç (İsveç Kronu) İsviçre (İsviçre Frangı) 283 İtalya (Euro) 152 Japonya (Japon Yeni) Kanada (Kanada Doları) 244 Kuveyt (Kuveyt Dinarı) 50 Lüksemburg (Euro) 161 Norveç (Norveç Kronu) Portekiz (Euro) 155 Suudi Arabistan (Suudi Arabistan Riyali) 617 Yunanistan (Euro) 158 Kosova (Euro) 123 Diğer AB Ülkeleri (Euro) 127 Diğer Ülkeler (ABD Doları) 157 Not: Yurtdışı Gündeliklerine Dair Kararın 4. maddesi gereğince, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için ödenecek gündelikler, yukarıdaki miktarların % 50 artırılması suretiyle hesaplanmaktadır. 4. KKTC ye Yapılan Seyahatlerde Vergiden Müstesna Gündelik Tutarı tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2014/5832 sayılı Bakanlar Kurulu kararı eki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile KKTC ye yapılacak seyahatlerde Başbakanlık Müsteşarı için belirlenen gündelik tutarı 124,10 TL dir. Bu çerçevede 2014 yılında KKTC ye yapılacak seyahatler nedeniyle personele ödenen harcırah gündeliğinin bu tutardaki kısmı gelir vergisinden istisnadır. İlgili Bakanlar Kurulu kararına aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz. Bakanlar Kurulu Kararı ve eki Karar (Karar Sayısı: 2014/5832) Saygılarımızla. Recep Bıyık Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı, YMM

SİRKÜLER İstanbul, 08.01.2015 Sayı: 2015/ 013 Ref: 4/013

SİRKÜLER İstanbul, 08.01.2015 Sayı: 2015/ 013 Ref: 4/013 SİRKÜLER İstanbul, 08.01.2015 Sayı: 2015/ 013 Ref: 4/013 Konu: 431 SIRA NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMİNE DAİR VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ YAYINLANMIŞTIR 70 Numaralı VUK

Detaylı

DUYURU: 04.01.2015/1

DUYURU: 04.01.2015/1 DUYURU: 04.01.2015/1 Bilindiği üzere, 29.12.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 431 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile, bazı mükelleflere, Tebliğ ekinde yer alan konular itibariyle

Detaylı

Kira Geliri Elde Edenler İçin Hatırlatmalar

Kira Geliri Elde Edenler İçin Hatırlatmalar Vergi Bülteni Kira Geliri Elde Edenler İçin Hatırlatmalar 28.02.2017 /2017-25 /GVK Özet 2016 takvim yılında elde edilen kira gelirlerinin beyanı ve Hazır Beyan Sistemi nin kullanımı. 1. Gayrimenkul Sermaye

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 06.01.2015/20-1 431 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNİ AÇIKLAYAN 70 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 06.01.2015/20-1 431 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNİ AÇIKLAYAN 70 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.01.2015/20-1 431 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNİ AÇIKLAYAN 70 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : Sirkülerde kayıtların elektronik ortamda oluşturulması,

Detaylı

Kapsam Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

Kapsam Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Sirküler No : 2014/12 Sirküler Tarihi :04.04.2014 Konu : Tecil ve Taksitlendirme İşlemlerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslar Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde uyulması gereken usul ve esaslara ilişkin

Detaylı

SİRKÜLER (2014 75) Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde; 29.12.2014 tarihli Vergi Usul Kanunu Sirküleri/70 yer almakta olup, bu sirkülerde;

SİRKÜLER (2014 75) Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde; 29.12.2014 tarihli Vergi Usul Kanunu Sirküleri/70 yer almakta olup, bu sirkülerde; 31.12.2014 SİRKÜLER (2014 75) Konu: 431 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine İlişkin Açıklama, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde; 29.12.2014 tarihli Vergi Usul Kanunu Sirküleri/70

Detaylı

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2014/1

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2014/1 TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2014/1 Tarih 10/03/2014 Sayı 65472180-110[6402-103]-27350 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : 65472180-110[6402-103]-27350 10/03/2014 Konu : Tecil

Detaylı

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler 2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde yazılı mal ve hakların (Arazi, bina, haklar, motorlu taşıtlar vs.) kiraya verilmesinden elde edilen

Detaylı

Amme Borçlarının Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin 2014/1 Seri Numaralı Tahsilat İç Genelgesi DUYURU NO:2014/23

Amme Borçlarının Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin 2014/1 Seri Numaralı Tahsilat İç Genelgesi DUYURU NO:2014/23 İstanbul, 08.04.2014 Amme Borçlarının Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin 2014/1 Seri Numaralı Tahsilat İç Genelgesi DUYURU NO:2014/23 5766 sayılı Kanunun 6. maddesiyle 6183 sayılı Kanunun 48. maddesinde

Detaylı

KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Tarih: 23.02.2016 Sayı : 2016/38 KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Kira Gelirinde Hasılatın Tespiti Nasıl Olacaktır? Mükelleflerce bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak

Detaylı

e-arşiv E Arşiv Kullanım Yöntemleri

e-arşiv E Arşiv Kullanım Yöntemleri e-arşiv e-arşiv E Arşiv Nedir e-arşiv Faturası, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

Konu: Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri Hk

Konu: Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri Hk Sirküler No: 2017-4 Sirküler Tarihi: 03.01.2017 Konu: Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri Hk 1. Vergiden Müstesna Yurt İçi Harcırah Gündelikleri Bilindiği

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.04.2014 Sayı: 2014/076 Ref: 4/076. Konu: TECİL VE TAKSİTLENDİRME İLE İLGİLİ 2014/1 SAYILI TAHSİLAT İÇ GENELGESİ YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.04.2014 Sayı: 2014/076 Ref: 4/076. Konu: TECİL VE TAKSİTLENDİRME İLE İLGİLİ 2014/1 SAYILI TAHSİLAT İÇ GENELGESİ YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.04.2014 Sayı: 2014/076 Ref: 4/076 Konu: TECİL VE TAKSİTLENDİRME İLE İLGİLİ 2014/1 SAYILI TAHSİLAT İÇ GENELGESİ YAYINLANMIŞTIR Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Tecil ve Taksitlendirme

Detaylı

2015 yılında kira geliri elde eden gerçek kişilerin bu gelirlerini 1 Mart-25 Mart arasında beyan etmeleri gerekiyor.

2015 yılında kira geliri elde eden gerçek kişilerin bu gelirlerini 1 Mart-25 Mart arasında beyan etmeleri gerekiyor. Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. SİRKÜLER Tarih,02/04/2014 Sayı:2014/06. KONU: Tahsilat İç Genelgesi Seri No: 2014/1

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. SİRKÜLER Tarih,02/04/2014 Sayı:2014/06. KONU: Tahsilat İç Genelgesi Seri No: 2014/1 AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,02/04/2014 Sayı:2014/06

Detaylı

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Tarih No İçerik 30.12.2013 117 2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Kayıtların Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası ve İbrazına Dair Usul ve Esaslar Hakkında 431 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Detaylı

KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER

KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER İbrahim ERCAN* 1- GİRİŞ Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun(t.c.yasalar, 1961) Mükerrer 242 nci maddesi

Detaylı

KONU: TECİL VE TAKSİTLENDİRME İŞLEMLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLAR

KONU: TECİL VE TAKSİTLENDİRME İŞLEMLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLAR Sayı: Vergi/2014.020 Tarih: 09.04.2014 VERGİ SİRKÜLERİ- KONU: TECİL VE TAKSİTLENDİRME İŞLEMLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLAR Gelir İdaresi Başkanlığı 10.03.2014 tarihinde Tecil ve Taksitlendirme

Detaylı

Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002

Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002 Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002 KAYITLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURULMASI, MUHAFAZASI VE İBRAZ EDİLMESİNE (KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİNE) DAİR USUL VE ESASLAR (431 Sıra No.lu Vergi

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 KONU Bir Takım Muhasebe Kayıtlarının Belirli Mükellefler Tarafından Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası Ve İbraz Edilmesi Zorunluluğuna İlişkin Vergi

Detaylı

Sayı : 2015 / 6 Konu: Bilgilendirme 06 Ocak 2015. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 2 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2015 / 6 Konu: Bilgilendirme 06 Ocak 2015. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 2 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2015 / 6 Konu: Bilgilendirme 06 Ocak 2015 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 2 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş.

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş. 1 Tarih : 31.12.2013 Sayı : İST.YMM.2013/2617 Sirküler No : İST.YMM.2013/86 431 NOLU VUK GENEL TEBLİĞİ 29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Vergi Usul Kanunu 431 Seri Nolu Genel

Detaylı

Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı

Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı Gelir Vergisi Kanunumuzda gelir vergisine tabi olacak gerçek kişiler tam mükellefler ve dar mükellefler

Detaylı

Yorum ve makaleler 19.02.2013. Konu: 2013 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanı. Kimler kira gelirlerini beyan edecekler? 3.200 TL lık istisnanın Uygulanması

Yorum ve makaleler 19.02.2013. Konu: 2013 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanı. Kimler kira gelirlerini beyan edecekler? 3.200 TL lık istisnanın Uygulanması Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 22 İST, Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelikleri Yeniden Belirlendi.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 22 İST, Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelikleri Yeniden Belirlendi. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 22 İST, 02. 02. 2009 ÖZET: Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelikleri Yeniden Belirlendi. VERGİDEN MÜSTESNA YURT DIŞI GÜNDELİKLERİ YENİDEN BELİRLENDİ Harcırah Kanunu nun; 33. maddesinde,

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3 01.01.2014 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3 Bazı Mükelleflere Elektronik Ortamda Kayıt Saklama Zorunluluğu Getirildi 29.12.2013 tarihli Resmi Gazete de 431 no.lu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır link http://goo.gl/3xs2po

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/38 İstanbul, 10 Nisan 2007 KONU : Yurt Dışı Gündeliklerine

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2014 / 06

SİRKÜLER NO: 2014 / 06 SİRKÜLER NO: 2014 / 06 23.01.2014 Konu: 1 Ocak 2014 31 Aralık 2014 tarihleri arasında geçerli gelir vergisinden istisna edilen yurt içi, yurt dışı ve KKTC gündelik tutarları hk. Bilindiği üzere, gelir

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/127. Bazı Mükelleflere Belirli Konularda Elektronik Kayıt Tutma Zorunluluğu Getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/127. Bazı Mükelleflere Belirli Konularda Elektronik Kayıt Tutma Zorunluluğu Getirilmiştir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

30.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/85

30.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/85 30.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/85 KONU: : Maliye Bakanlığınca Belirlenen Mükelleflerden Kayıtların Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası ve İbraz

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDE YAPILACAK SOSYAL İNDİRİMLER

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDE YAPILACAK SOSYAL İNDİRİMLER KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDE YAPILACAK SOSYAL İNDİRİMLER Günümüzde birçok kurum ve ticari işletmeler sadece ürettikleri mal ve hizmetler yanında topluma verdikleri sosyal değerlerle de öne çıkmaktadırlar.

Detaylı

2014 yılında kira geliri elde eden gerçek kişilerin bu gelirlerini 1 Mart-25 Mart arasında beyan etmeleri gerekiyor.

2014 yılında kira geliri elde eden gerçek kişilerin bu gelirlerini 1 Mart-25 Mart arasında beyan etmeleri gerekiyor. Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

Harcırah Tutarları. 12.01.2015 Sirküler, 2015/05. Sayın Meslekdaşımız,

Harcırah Tutarları. 12.01.2015 Sirküler, 2015/05. Sayın Meslekdaşımız, Sayın Meslekdaşımız, 12.01.2015 Sirküler, 2015/05 KONU : 01.01.2015-30.06.2015 Tarihleri Arasında Geçerli Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları Gelir Vergisi Kanununun 24/2 nci maddesinde, 6245

Detaylı

2010 Yılı Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı

2010 Yılı Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı 2010 Yılı Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı Vergi hukukunda "Gayrimenkul Sermaye İradı" (GMSİ) olarak adlandırılan kira gelirleri gerçek kişilerce her yılın Mart ayının 25 ine kadar beyan edilerek, biri

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2013-050 Tarih : 31.12.2013 Konu : Kayıtların Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası Ve İbraz Edilmesi 29.12.2013 tarih ve28866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 431 sıra numaralı Vergi Usul

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013-73 Sirküler Tarihi :31.12.2013 Konu : Kayıt Saklama Gereksinimlerine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. 29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve

Detaylı

Sayı : 2014 / 197 Konu: Bilgilendirme 26 Ağustos 2014

Sayı : 2014 / 197 Konu: Bilgilendirme 26 Ağustos 2014 Sayı : 2014 / 197 Konu: Bilgilendirme 26 Ağustos 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 107 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

KONUT VE İŞYERİ KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

KONUT VE İŞYERİ KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ KONUT VE İŞYERİ KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 2008 senesinde elde edilen konut ve işyeri kira gelirlerinin vergilendirilmesi Gelir Vergisi Kanunu'nda sayılmış olan gelir unsurlarından gayrimenkul

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2004/ 23 İst. 30 Ocak 2004 KONU : Yurt Dışı Gündeliklerine ve

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER 31.08.2015 Sayı: 2015/018 Konu: 01.07.2015 31.12.2015 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ OLACAK GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT İÇİ VE YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARI 01.07.2015 31.12.2015 döneminde, ticari

Detaylı

İşletmeler bu kapsamda yaptıkları harcamaları Gerçek Gider Yöntemi ve Harcırah Yöntemi olmak üzere iki yöntemden birini seçerek giderleştirebilirler.

İşletmeler bu kapsamda yaptıkları harcamaları Gerçek Gider Yöntemi ve Harcırah Yöntemi olmak üzere iki yöntemden birini seçerek giderleştirebilirler. İŞLE İLGİLİ SEYAHAT GİDERLERİNİN VE HARCIRAHLARIN VERGİSEL BOYUTU AYSEL ARSLAN S. M. MALİ MÜŞAVİR I. GENEL BİLGİ İşletmelerde çeşitli nedenlerle seyahat ve konaklama harcamaları ortaya çıkabilmektedir.

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/ 17 İstanbul, 7 Ocak 2009 KONU :2009 Yılında Uygulanacak

Detaylı

Asgari Kayıt Saklama Gereksinimleri

Asgari Kayıt Saklama Gereksinimleri Asgari Kayıt Saklama Gereksinimleri Bazı vergi mükelleflerine yönelik olmak üzere, belirlenen konulara ilişkin kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, muhafaza ve ibraz edilmesine dair usul ve esasların

Detaylı

Konu: TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ OLACAK GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT İÇİ VE YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARI

Konu: TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ OLACAK GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT İÇİ VE YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARI DUYURU Sayı: 2017/013 BURSA, 10.01.2017 Konu: 01.01.2017 30.06.2017 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ OLACAK GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT İÇİ VE YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARI Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/79 İstanbul, 05 Ağustos 2008 KONU : 01.07.2008 31.12.2008

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ. (Sıra No :431)

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ. (Sıra No :431) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 30.12.2013 Sirküler No : 2013 / 50 VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ (Sıra No :431) Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan ; 29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

1) Tebliğin "2- Tanımlar ve Kısaltmalar" bölümünde "Bilgi Fişi" ifadesinin tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1) Tebliğin 2- Tanımlar ve Kısaltmalar bölümünde Bilgi Fişi ifadesinin tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. İstanbul, 05/01/2015 Konu: 443 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 433 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği nde Yapılan Değişiklikler (earşiv Uygulaması Değişiklikleri) I GİRİŞ: Hatırlanacağı

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/63 İstanbul, 16 Temmuz 2007 KONU : 2007 Yılında Uygulanacak

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/52

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/52 28.03.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/52 KONU: Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının, 10.03.2014 tarih ve 2014/1 Seri Nolu Tahsilat İç Genelgesi Hakkında.

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : 07.01.2014 Sayı : 2014/1

Ö z e t B ü l t e n Tarih : 07.01.2014 Sayı : 2014/1 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 07.01.2014 Sayı : 2014/1 Değerli Müşterimiz, Yeni yılda uygulanacak maktu had, tutar ve oranlarla ilgili özet bilgiler aşağıda gönderilmiştir. 1) 2014 Yılı Gelirlerine Uygulanacak

Detaylı

Kayıt Saklama Gereksinimleri

Kayıt Saklama Gereksinimleri Kayıt Saklama Gereksinimleri Ocak 2014 Gelir İdaresi Başkanlığı İlkadım Cad. 06450 Dikmen/ANKARA kayitsaklama@gelirler.gov.tr http://www.gib.gov.tr İçindekiler I. Kayıt Saklama Gereksinimleri... 2 Giriş...

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER 08.01.2014 Sayı: 2013/006 Konu: KAYITLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA SAKLANMASINA İLİŞKİN TEBLİG YAYINLANMIŞTIR Gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkânlar çerçevesinde mükelleflerin

Detaylı

1 TEMMUZ ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURTİÇİ -YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI

1 TEMMUZ ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURTİÇİ -YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI 10.07.2017/91-1 1 TEMMUZ 2017-31 ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURTİÇİ -YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI ÖZET : 1 Temmuz 2017 31 Aralık 2017 tarihleri arasında geçerli olan

Detaylı

Kayıt Saklama Gereksinimleri ve e-arşiv. Z. Deniz ŞENALP SMMM - Denetçi

Kayıt Saklama Gereksinimleri ve e-arşiv. Z. Deniz ŞENALP SMMM - Denetçi Kayıt Saklama Gereksinimleri ve e-arşiv Z. Deniz ŞENALP SMMM - Denetçi 431 Sıra No lu VUK Genel Tebliği Yayım : 29.12.2013 Erteleme: 28.06.2014 (VUK Gen. Teb. 436) Yürürlük: 01.01.2015 Amaç: Vergi denetimlerini

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER NİSAN-HAZİRAN 2014

VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER NİSAN-HAZİRAN 2014 VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER NİSAN-HAZİRAN 2014 Nisan-Haziran 2014 döneminde vergi mevzuatındaki değişiklikler ve bu değişikliklere ilişkin açıklamalarımıza aşağıda tarih sırasına göre yer verilmiştir.

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı

T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı E-DENETİM Fatih ADANUR Ankara, 25.03.2016 1 Gündem 1. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Görevleri ve Yapısı 2. Elektronik Denetim Şubesi 3. Elektronik

Detaylı

Sirküler Rapor 31.12.2014/241-1

Sirküler Rapor 31.12.2014/241-1 Sirküler Rapor 31.12.2014/241-1 433 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 443 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 443 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

Elektronik defterin yasal dayanağı, Vergi Usul Kanunu ve Yeni Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerinde yer almaktadır.

Elektronik defterin yasal dayanağı, Vergi Usul Kanunu ve Yeni Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerinde yer almaktadır. Sayı: 2017 124 İstanbul, 2017 Konu: E FATURA Hk. Sayın; Mükellefimiz, Elektronik defterin yasal dayanağı, Vergi Usul Kanunu ve Yeni Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerinde yer almaktadır. Vergi Usul

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 20.01.2014 Sayı: 2014/027 Ref: 4/027

SİRKÜLER İstanbul, 20.01.2014 Sayı: 2014/027 Ref: 4/027 SİRKÜLER İstanbul, 20.01.2014 Sayı: 2014/027 Ref: 4/027 Konu: 2014 YILINDA GEÇERLİ OLACAK GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT İÇİ VE YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARI 19.12.2013 tarih ve 2013/227 sayılı sirkülerimizde,

Detaylı

A)- Bazı Alacakların Yapılandırılması Kapsamında Yapılandırılan Borçlar

A)- Bazı Alacakların Yapılandırılması Kapsamında Yapılandırılan Borçlar 30.05.2017 / 15 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı. 27.05.2017 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ

FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ 2016 E-BÜLTEN SAYI KONU 2016-01 İhracat İşlemlerinde E-Fatura Düzenleme Zorunluluğunun 1/7/2017 Tarihine Ertelenmesi 2016-02 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 295) 2016-03

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2008-27

SİRKÜLER RAPOR 2008-27 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

6728 VE 6745 SAYILI KANUNLARLA GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ AÇIKLAYAN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

6728 VE 6745 SAYILI KANUNLARLA GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ AÇIKLAYAN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: TARİH : 26/12/2016 SİRKÜLER NO : 2016/152 6728 VE 6745 SAYILI KANUNLARLA GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ AÇIKLAYAN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: Geçtiğimiz aylarda yayımlanan 6728 ve 6745 sayılı

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

Konu: 431 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği, 01/07/2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Konu: 431 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği, 01/07/2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2014/58

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 13.06.2008 Seri B, Sıra No:2 Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/60 06.06.2008 tarihli ve mükerrer 26898 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/138. Bazı Mükellef Gruplarına Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu Getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/138. Bazı Mükellef Gruplarına Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu Getirilmiştir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

e-fatura ve e-defter Uygulamaları

e-fatura ve e-defter Uygulamaları ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI Chamber of Certified Public Accountants of Eskişehir e-fatura ve e-defter Uygulamaları YMM Ali Karakuş TÜRMOB Eğitmeni 1960 lı yılların başında demiryolu

Detaylı

Sirküler No : 2014/98 Sirküler Tarihi : 31.12.2014. : E-Arşiv Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik

Sirküler No : 2014/98 Sirküler Tarihi : 31.12.2014. : E-Arşiv Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Sirküler No : 2014/98 Sirküler Tarihi : 31.12.2014 Konu : E-Arşiv Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği nde Değişiklik Yapılmasına Dair 30.12.2014

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, Artvin İline bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde 24/8/2015 tarihinde meydana gelen doğal

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/21 İstanbul, 2 Şubat 2009 KONU : Yurt Dışı Gündeliklerine

Detaylı

Unvan Değişikliğinde Ne Yapılması Gerekiyor?

Unvan Değişikliğinde Ne Yapılması Gerekiyor? SIK SORULAN SORULAR Unvan Değişikliğinde Ne Yapılması Gerekiyor? Unvan değişikliği halinde mükelleflerimizin e-fatura uygulaması karşısındaki zorunluluk durumunun değişmeyeceği tabiidir. Bu nedenle e-fatura

Detaylı

Sirküler Rapor /205-1

Sirküler Rapor /205-1 Sirküler Rapor 25.11.2014/205-1 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN BAŞVURU SÜRESİ 1 ARALIK 2014 PAZARTESİ GÜNÜ SONA ERİYOR ÖZET : 6552 sayılı Kanunun 73 üncü

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden. daimi olarak şartlı muaftır?

1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden. daimi olarak şartlı muaftır? Vergi Mevzuatı 1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi arazi vergisinden daimi olarak şartlı muaftır? a) Belediyeye ait yolcu taşıma işlerine ait arazi b) Özel bütçeli idarelere il özel

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2014/031 Ref: 4/031

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2014/031 Ref: 4/031 SĐRKÜLER Đstanbul, 28.01.2014 Sayı: 2014/031 Ref: 4/031 Konu: KAYIT SAKLAMA GEREKSĐNĐMLERĐ KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR Gelir Đdaresi Başkanlığı tarafından www.gib.gov.tr internet adresinde 431 Sıra No.lı Vergi

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.10.2016/114-1 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ de 28/2/2008 tarihli

Detaylı

2008 yılı içinde konut ve/veya işyeri kira gelirleri elde edenlerin, bu gelirleri için

2008 yılı içinde konut ve/veya işyeri kira gelirleri elde edenlerin, bu gelirleri için 2008 Kira Gelirlerinin Beyanı 16.01.2009 Kira Gelirinin Kapsamı Arazi, bina, haklar, motorlu taşıtlar ve Gelir Vergisi Kanunu nun 70. maddesinde detaylı bir şekilde sayılan mal ve hakların kiraya verilmesinden

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 ÖZET: KDV beyannamesi öncesi bazı hatırlatmalar. KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR Bilindiği üzere, 1 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama

Detaylı

01.07.2010-31.12.2010 arası 0,059445 0,7931

01.07.2010-31.12.2010 arası 0,059445 0,7931 Sayı: YMM.03.2010-54 Konu: Vergi Mevzuatında 2010 yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar ( Rakamlar) II İZMİR. 19.7.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 1.) Asgari Ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu nun 2009/1 sayılı

Detaylı

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın e-defter Nedir? Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu na göre tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik ortamda; Oluşturulması Onaylanması Muhafaza edilmesi İbraz

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 28. Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu (Harcırah) Miktarlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

SİRKÜLER 2009 / 28. Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu (Harcırah) Miktarlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı SİRKÜLER 2009 / 28 KONU Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu (Harcırah) Miktarlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı 1- Bakanlar Kurulu Kararı ve Pratik Sonuçları Sirkülere ekli 2009/15244 Sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

Sirküler No: 2017 / 38 Tarih:

Sirküler No: 2017 / 38 Tarih: Sirküler No: 2017 / 38 Tarih: 02.06.2017 Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı. 2 27 Mayıs 2017 tarihli ve 30078 sayılı

Detaylı

SPOR KULÜPLERİNE YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLAR. Sayfa1. Mevzuat Yazıları: 2017/09 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR & BAĞIMSIZ DENETÇİ ASIM GEZER

SPOR KULÜPLERİNE YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLAR. Sayfa1. Mevzuat Yazıları: 2017/09 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR & BAĞIMSIZ DENETÇİ ASIM GEZER SPOR KULÜPLERİNE YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLAR A. Sponsorluk Sözleşmesi Kapsamında Amatör Spor Kulübüne Yapılacak Harcamalar ile Bağış ve Yardımlar Kurumlar tarafından yapılan sponsorluk harcamaları ile

Detaylı

GELİR VERGİSİ NDE ÖNE ÇIKAN NOKTALAR ETHEM YÜKSEL KAHVECİ SMMM / İSTANBUL ÜNİ. ÖĞR. GÖREVLİSİ

GELİR VERGİSİ NDE ÖNE ÇIKAN NOKTALAR ETHEM YÜKSEL KAHVECİ SMMM / İSTANBUL ÜNİ. ÖĞR. GÖREVLİSİ GELİR VERGİSİ NDE ÖNE ÇIKAN NOKTALAR ETHEM YÜKSEL KAHVECİ SMMM / İSTANBUL ÜNİ. ÖĞR. GÖREVLİSİ GELİR VERGİSİ 1. ADIM : GELİR VERGİSİ İLE İLGİLİ MUHASEBE VE KAYIT USULÜ 2. ADIM : 2016 YILI GELİRLERİNİN BEYANI

Detaylı

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR.

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. Değerli üyemiz, 05/11/2008 Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik kriz hükümetler başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları

Detaylı

6. YürürlükBu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar.

6. YürürlükBu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar. Tebliğ olunur. 6.1. Bu Tebliğ, yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girer. 6. YürürlükBu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar. 5.6. Bu Tebliğ ile elektronik

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/228 Ref: 4/228

SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/228 Ref: 4/228 SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/228 Ref: 4/228 Konu: E-ARŞİV UYGULAMASINI DÜZENLEYEN 433 SIRA NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR 30.12.2014

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/39 Sirküler Tarihi : 19.06.2013 Konu : Elektronik Fatura ve Defter Bilindiği gibi Elektronik Fatura ve Defter uygulamasına ilişkin daha önce 2013/18 ve 2013/19 nolu sirkülerimiz ile

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.02.2016/39-1

Sirküler Rapor Mevzuat 02.02.2016/39-1 Sirküler Rapor Mevzuat 02.02.2016/39-1 01.01.2016-31.03.2016 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURTİÇİ VE 1 OCAK 2016-30 HAZİRAN 2016 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI

Detaylı

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDEN İNDİRİLECEK GİDERLER

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDEN İNDİRİLECEK GİDERLER Tarih: 07.03.2016 Sayı : 2016/47 GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDEN İNDİRİLECEK GİDERLER Gelir vergisi beyanlarının başladığı şu günlerde beyannameden indirilecek giderleri hatırlatmak istiyoruz. Ticari Kazancın

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 08.07.2015/133-2 01.07.2015 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI

Sirküler Rapor Mevzuat 08.07.2015/133-2 01.07.2015 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI 01.07.2015 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI ÖZET : 1 Temmuz 2015-31 Aralık 2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere memur maaşlarına uygulanacak katsayılara göre

Detaylı

Sayı : 2014 / 286 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014

Sayı : 2014 / 286 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Sayı : 2014 / 286 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 146 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO: 2015/93 24.Aralık.2015 İçindekiler: * Ödeme ve tahsilatların bankadan geçirilmesi zorunluluğuna ilişkin VUK Genel Tebliği yayımlandı. ÖDEME VE TAHSİLATLARIN BANKADAN GEÇİRİLMESİ ZORUNLULUĞUNA

Detaylı

AKDENİZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

AKDENİZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. Tarih: 10.12.2014 Sayı : 2014/188 1.) E-Defter Nedir? 1 sıra No lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde ifade edildiği üzere, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve Türk Ticaret Kanuna

Detaylı

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016/080 23.12.2016 Konu: Gelir Vergisi Kanunundaki Değişikliklere İlişkin 295 Seri No.lu GVK Tebliği Yayımlandı. Bilindiği üzere, 6728 ve 6754 Sayılı Kanunlarla; Gelir Vergisi Kanununda bazı değişiklikler

Detaylı