JOBEPS. Journal of Business Economics and Political Science. Volume:1 Number:1 June 2012

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JOBEPS. Journal of Business Economics and Political Science. Volume:1 Number:1 June 2012"

Transkript

1 JOBEPS Journal of Business Economics and Political Science Volume:1 Number:1 June 2012

2 Journal of Business Economics and Political Science JOBEPS Volume: 1 Number: 1 Year: June 2012 / Cilt: 1 Sayı: 1 Yıl: Haziran 2012 Owner/Sahibi Prof. Dr. Erol Oral Rector/Rektör Turgut Özal University/Turgut Özal Üniversitesi Editor/Editör Prof. Dr. Muhammet Kösecik Turgut Özal University/Turgut Özal Üniversitesi Assistant Editors/Editör Yardımcıları Assoc. Prof. Dr. Ahmet Beşkaya Assist. Prof. Dr. Lamiha Gün Assist. Prof. Dr. Engin Akçay Managing Director/Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Assist. Prof. Dr. Yavuz Kahraman Design/Tasarım Veysel Cebe Contact/İletişim Turgut Özal Üniversitesi, JOBEPS, Etlik, 06010, Ankara-TÜRKİYE ISSN: Printed by/basım Yeri Afşar Matbaacılık İvedik OSB 21. Cad Sok. No: 29 Yenimahalle/ANKARA Tel:

3 ADVISORY BOARD/DANIŞMA KURULU Prof. Dr. Muhittin Acar Hacettepe Üniversitesi Prof. Dr. Muhammed Akdiş Gediz Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet Aksoy Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Muhlis Bağdigen Bülent Ecevit Üniversitesi Prof. Dr. Chris Bailey Keele University Prof. Dr. Serkan Bayraktaroğlu Sakarya Üniversitesi Prof. Dr. Veysel K. Bilgiç Polis Akademisi Prof. Dr. Yıldıray Çınar Syracuse University Prof. Dr. M. Akif Çukurçayır Selçuk Üniversitesi Prof. Dr. Pascale Ezan Université de Rouen Prof. Dr. İbrahim Güngör Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Alan Hunter Coventry University Prof. Dr. Naim Kapucu University of Central Florida Prof. Dr. Muhsin Kar Necmettin Erbakan Üniversitesi Prof. Dr. Murat Karaöz Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Hikmet Kavruk Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Timera Mahamet Université de Paris Diderot Prof. Dr. Mustafa Ökmen Celal Bayar Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Özgür Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. İsmail Özsoy Fatih Üniversitesi Prof. Dr. Hamit Palabıyık Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Prof. Dr. Bekir Parlak Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Vedat Pazarlıoğlu İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Prof. Dr. İsa Sağbaş Afyon Kocatepe Üniversitesi Prof. Dr. Vildan Serin Fatih Üniversitesi Prof. Dr. Eric Smith Essex University Prof. Dr. Kevin Theakstone University of Leeds Prof. Dr. Kemal Yıldırım Anadolu Üniversitesi Prof. Dr. Uğur Yıldırım Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Prof. Dr. Fatih Yüksel Ondokuz Mayıs Üniversitesi

4 ABOUT JOBEPS Journal of Business Economics and Political Science (JOBEPS) is a biannual and refereed journal. Each volume consists of at least two issues. Claims, opinions or ideas expressed in JOBEPS are solely those of the authors and do not imply endorsement by the editors or Turgut Ozal University. Accepted papers in the Journal appear in alphabetical order with respect to the first authors surnames. Authors should consult the Notes for Contributors at back of the journal before submitting their final drafts. Manuscripts and editorial correspondence should be sent via or via the online submission system on the journal s homepage. JOBEPS is a registered trademark of Turgut Ozal University. JOBEPS HAKKINDA JOBEPS yılda en az iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Her bir cilt iki sayı içerir. JOBEPS de yer alan makalelerde ileri sürülen iddia, görüş ya da düşünceler yazarlara aittir. Editörlerin ya da Turgut Özal Üniversitesi nin resmi görüş ve düşüncelerini yansıtmaz. Yayına kabul edilen makaleler, dergide, ilk yazarın soyadına göre alfabetik sıra ile yer alır. Yazarlar makalelerini derginin son sayfasında yer alan Yayın Koşulları ve Yazım Kurallarına göre yazmalıdırlar. Makaleler ile ya da derginin internet sayfasındaki online makale sunum sistemi ile gönderilebilir. JOBEPS Turgut Özal Üniversitesi adına tescillidir.

5 ÖNSÖZ Eğitime hak ettiği değer ve önemi veren, en verimli yatırımın insana ve eğitime yapılan yatırım olduğunu söyleyen, Türkiye nin dışa açılmasında, çağ atlamasında ve özgürlüklerin genişletilmesinde önemli hamleler gerçekleştiren 8. Cumhurbaşkanımız rahmetli Turgut Özal ın ismini taşıyan Üniversitemiz; gelişmiş ülkelerin standartlarını her yönüyle yakalamış, bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen güçlü bir Türkiye hedefi istikametinde var olan güzide yükseköğretim kurumlarımız arasında yeni bir sıçrama ve atılım rampası olmaya adaydır. Öğretim faaliyetlerimizde, çağın bilimsel seviyesini yakalamış ve aşmayı hedef edinmiş; analitik, önyargısız ve kuşatıcı bir perspektif ve ufuk sahibi öğrenciler yetiştirmek ve bu alanda ülkemizin en iyilerden biri olmak Üniversitemizin başlıca hedeflerindendir. Bilimsel araştırmalar, proje çalışmaları ve bilimsel organizasyonlar açısından her türlü imkanı öğretim elemanlarına sunmak, üretilecek yayınları en etkin ve verimli bir biçimde ulusal ve uluslararası akademik camia ile paylaşmak, öğretim faaliyetlerinin elde edilecek yeni bilgi ve buluşlarla, sürekli yenilenen heyecanla, bilimsel niteliğini yükseltmek Üniversitemizin öncelikleri arasında en üstte yer almaktadır. Bu hedef ve öncelikler doğrultusunda Üniversitemizin ilk akademik dergisi olarak yayın hazırlıkları bir süredir devam eden JOBEBS in ilk sayısının bilim dünyasına takdim edilmesinin heyecanını yaşıyoruz. Dergimizde, işletme, iktisat, siyaset bilimi temel alanları ile ekonometri, çalışma ekonomisi, uluslararası ilişkiler, insan kaynakları yönetimi gibi alanları içerisine giren, özgün nitelikte ve ilgili olduğu literatüre katkı sağlayan ampirik ve teorik makalelerin yayımlanması hedeflenmektedir. Dergimizin bilim dünyasında kısa sürede öne çıkan ve uluslararası indeksler tarafından taranan bir dergi olacağına gönülden inanıyorum. Dergimizi yayın hazırlıklarını titizlikle tamamlayan editörümüz, editör yardımcılarımız, sorumlu yazı işleri müdürümüz, danışma kurulumuz üyelerine teşekkür eder, dergimizin bilim dünyasına hayırlı olmasını dilerim. Prof. Dr. Erol Oral REKTÖR

6 CONTENTS/İÇİNDEKİLER Sacit Adalı 1-8 Şirin Atakan Duman 9-23 Lamiha Gün Yavuz Kahraman Uysal Kerman, Mehmet Aktel, Yakup Altan, Mustafa Lamba Özgür Polat, Ş. Mustafa Ersungur

7 JOBEPS Anayasa Mahkemesi Kararlarının İnfâzı Journal of Business Economics and Political Science Vol:1, No:1, 1-8, June Anayasa Mahkemesi Kararlarının İnfâzı Sacit Adalı* 1 Özet Anayasa Mahkemesi, açılan iptal ve itiraz davaları üzerine dosya üzerinden kanun, kanun hükmünde kararname ve Meclis İçtüzüğü hakkında karar veren, kişi hak ve hürriyetlerinin kısıtlandığı yerleri tespit edip ortadan kaldıran, evrensel hukuk kurallarının geçerliliğini arttıran, Yüce Divan görevini de icra eden, siyasi partilerin mali denetimlerinde bulunan, üyelerinin çok çeşitli kanallardan geldiği bir yüksek mahkemedir. Gerekçeli kararları bağlayıcı ve kesin olmakla beraber bu kararların infazının yahut yerine getirilmesinin bazen geciktirilmesi, değiştirilmesi veyahut yasama organının hareketsizliği veya yavaş davranması söz konusu olabilmektedir. Kararların kasten ya da ihmal yoluyla geciktirilmesi halinde ilgililerin mali ve cezai sorumluluğu vardır. Ama ne var ki, mahkemenin verdiği kararların sonucunda, takip etme gibi bir yetkisi ve yaptırım gücü bulunmadığından bağlayıcılık ve kesinlik ilkesi her zaman işlememekte, bu da verilen kararların etkinliğini, dolayısıyla, hukuk devleti anlayışını zedelemektedir. Anahtar Kelimeler: Anayasa Mahkemesi Kararları, Kararların Kesinliği, Kararların İnfazı Execution of The Constitutional Court s Decisions Abstract The Constitutional Court is a high court of law that examines the annulment actions of laws, decrees having force of law, and the Rules of Procedure of the Turkish Grand National Assembly on the basis of documents filed in any given case; it identifies and eliminates restrictions applied in areas of individual rights and liberties; it increases the validity of universal rules of law; and it also functions as a Supreme Court, auditing the income and expenditures of political parties. The reasoned decisions of the Court have a binding force and the effect of a final judicial sentence. The execution and performance of reasoned decisions of the Court may be amended or delayed. In addition The National Assembly may also procrastinate performing these decisions. If a decision of the Court is delayed deliberately or through negligence, those involved will bear the burden of financial and criminal liability. Furthermore, the Court has no authority to follow up and enforce decisions; such legal powers would create a state of supremacy and thereby disable the due process of binding force principles. Such a state would also harm the effectiveness of decisions made and, consequently, the principle of rule of law. Keywords: Decisions of The Constitutional Court, Final Judicial Sentence Effect of The Court s Decisions, Execution of Decisions. * Prof. Dr., Turgut Özal Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

8 2 Sacit Adalı Anayasa Mahkemesinin Yapısı, Görev ve Yetkilerine Kısa Bir Bakış Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi (AYM) Avrupa nın beşincisi olarak Avusturya, F. Almanya, İtalya ve eski Yugoslavya dan sonra 1962 yılında kurulmuştur. Geçen elli yıl zarfında anayasa yargısı alanında sahip olduğu geniş birikimiyle insan haklarının ve anayasal düzenin koruyucu olarak görev yapmaya çalışmaktadır. Anayasa Mahkemesi kararlarının infâzına yahut yerine getirilmesine geçmeden önce en son tarihinde Anayasa da yapılan değişiklikleri de içeren maddeler ışığında yapısına, görev ve yetkilerine göz atmak yerinde olacaktır. Yapısı Anayasa nın 146. Maddesine göre, (Değişik: /16.md.) Anayasa Mahkemesi on yedi üyeden kurulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi; iki üyeyi Sayıştay Genel Kurulunun kendi başkan ve üyeleri arasından, her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden, bir üyeyi ise baro başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterecekleri üç aday içinden yapacağı gizli oylamayla seçer. Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılacak bu seçimde, her boş üyelik için ilk oylamada üye tam sayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü oylama yapılır, üçüncü oylamada en fazla oy alan aday üye seçilmiş olur. Cumhurbaşkanı; üç üyeyi Yargıtay, iki üyeyi Danıştay, bir üyeyi Askerî Yargıtay, bir üyeyi Askerî Yüksek İdare Mahkemesi genel kurullarınca kendi başkan ve üyeleri arasından her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden; en az ikisi hukukçu olmak üzere üç üyeyi Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından göstereceği üçer aday içinden; dört üyeyi üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar, birinci sınıf hâkim ve savcılar ile en az beş yıl raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından seçer. Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ve Sayıştay genel kurulları ile Yükseköğretim Kurulundan Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday göstermek için yapılacak seçimlerde, her boş üyelik için 12 en fazla oy alan üç kişi aday gösterilmiş sayılır. Baro başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterecekleri üç aday için yapılacak seçimde 23 en fazla oy alan üç kişi aday gösterilmiş sayılır. Anayasa Mahkemesine üye seçilebilmek için, kırk beş yaşın doldurulmuş olması kaydıyla; yükseköğretim kurumları öğretim üyelerinin profesör veya doçent unvanını kazanmış, avukatların en az yirmi yıl fiilen avukatlık yapmış, üst kademe yöneticilerinin yükseköğrenim görmüş ve en az yirmi yıl kamu hizmetinde fiilen çalışmış, birinci sınıf hâkim ve savcıların adaylık dahil en az yirmi yıl çalışmış olması şarttır. Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile dört yıl için bir Başkan ve iki başkanvekili seçilir. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. 1- Bir üye ancak bir aday için oy kullanabilir ibaresi Anayasa Mahkemesi nin günlü, E: 2010/49, K: 2010/87 sayılı kararıyla iptal edilmiştir. 2- Her bir baro başkanı ancak her bir aday için oy kullanabilir ve ibaresi, Anayasa Mahkemesi nin 7/7/2010 günlü ve E.:2010/49,K.:2010/87 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

9 Anayasa Mahkemesi Kararlarının İnfâzı 3 Anayasa Mahkemesi üyeleri aslî görevleri dışında resmi veya özel hiçbir görev alamazlar. Üyelerin görev süresi ve üyeliğin sona ermesi maddede düzenlenmektedir: (Değişik:7/5/2010/17md) Anayasa Mahkemesi üyeleri on iki yıl için seçilirler. Bir kimse iki defa Anayasa Mahkemesi üyesi seçilemez. Anayasa Mahkemesi üyeleri altmış beş yaşını doldurunca emekliye ayrılırlar. Zorunlu emeklilik yaşından önce görev süresi dolan üyelerin başka bir görevde çalışmaları ve özlük işleri kanunla düzenlenir. Anayasa Mahkemesi üyeliği, bir üyenin hâkimlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymesi halinde kendiliğinden; görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceğinin kesin olarak anlaşılması halinde de, Anayasa Mahkemesi üye tamsayısının salt çoğunluğunun kararı ile sona erer. Görev ve Yetkileri Anayasa da belirtilen bu görev ve yetkiler şunlardır. İptal Davaları Anayasa nın 151.maddesine göre kanun, kanun hükmünde kararname veya içtüzüğün Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak altmış gün içinde 150. maddede belirtildiği şekilde, Anayasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesine doğrudan doğruya iptal davası (buna soyut norm denetimi de denir) açabilme hakkı Cumhurbaşkanı, iktidar ve ana muhalefet partisi meclis grupları ile TBMM üye tam sayısının en az beşte biri tutarındaki üyelere ait olup bunların başvurusu üzerine, madde 148 e göre, Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük MilletMeclisi içtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımından uygunluğunu denetler (Ek: 7/5/ /18 md.) ve bireysel başvuruları karara bağlar. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler. Ancak, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesinde dava açılamaz. Kanunların şekil bakımından denetlenmesi, son oylamanın, öngörülen çoğunlukla yapılıp yapılmadığı; Anayasa değişikliklerinde ise, teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği şartına uyulup uyulmadığı hususları ile sınırlıdır. Şekil bakımından denetleme, Cumhurbaşkanınca veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin beşte biri tarafından istenebilir. Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren on gün geçtikten sonra, şekil bozukluğuna dayalı iptal davası açılamaz; defi yoluyla da ileri sürülemez. (Ek:7/5/ /18 md.) Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır. Bireysel başvuruda, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz. Bireysel başvuruya ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir. 3- Bu madde başlığı, 7/5/2010 tarih ve 5982 sayılı Kanunun 17nci maddesiyle değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

10 4 Sacit Adalı İtiraz Davaları Somut norm denetimi de denen bu usulde Anayasanın 152. maddesine göre, Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddî olduğu kanısına varırsa, Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakır. Anayasa Mahkemesi, işin kendisine gelişinden başlamak üzere beş ay içinde kararını verir ve açıklar. Bu süre içinde karar verilmezse mahkeme davayı yürürlükteki kanun hükümlerine göre sonuçlandırır. Ancak, Anayasa Mahkemesi nin kararı esas hakkındaki karar kesinleşinceye kadar gelirse, mahkeme buna uymak zorundadır. Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek verdiği ret kararının Resmî Gazetede yayımlanmasından sonra on yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamaz. Yüce Divan Yine Anayasanın 148. maddesine göre, Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanını, (Ek: 7/5/ /18 md.) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcı vekilini, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar. (Ek: 7/5/ /18 md.) Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanı ile Jandarma Genel Komutanı da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanırlar. Yüce Divanda, savcılık görevini Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet Başsavcı vekili yapar. (Değişik: 7/5/ /18 md.) Yüce Divan kararlarına karşı yeniden inceleme başvurusu yapılabilir. Genel Kurulun yeniden inceleme sonucunda verdiği kararlar kesindir. Siyasi Partilerin Mali Denetimleri Siyasi partilerin mali denetimine ve kapatılmasına ilişkin davalar Anayasanın 69. Maddesinde de yapılan değişiklikle şu hâle getirilmiştir: (.) Siyasî partiler, ticari faaliyetlere girişemezler. Siyasî partilerin gelir ve giderlerinin amaçlarına uygun olması gereklidir. Bu kuralın uygulanması kanunla düzenlenir. Anayasa Mahkemesince siyasî partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun tespiti, bu hususun denetim yöntemleri ve aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar kanunda gösterilir. Anayasa Mahkemesi, bu denetim görevini yerine getirirken Sayıştay dan yardım sağlar. Anayasa Mahkemesi nin bu denetim sonunda vereceği kararlar kesindir. Siyasî partilerin kapatılması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesince kesin olarak karara bağlanır. Bir siyasî partinin tüzüğü ve programının 68 inci maddenin dördüncü fıkrası

11 Anayasa Mahkemesi Kararlarının İnfâzı 5 hükümlerine aykırı bulunması halinde temelli kapatma kararı verilir. Bir siyasî partinin 68 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümlerde aykırı eylemlerinden ötürü temelli kapatılmasına, ancak, onun bu nitelikteki fiillerin işlendiği bir odak haline geldiğinin Anayasa Mahkemesince tespit edilmesi halinde karar verilir. (Ek cümle: /25 md.) Bir siyasî parti, bu nitelikteki fiiller o partinin üyelerince yoğun bir şekilde işlendiği ve bu durum o partinin büyük kongre veya genel başkan veya merkez karar veya yönetim organları veya Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grup genel kurulu veya grup yönetim kurulunca zımnen veya açıkça benimsendiği yahut bu fiiller doğrudan doğruya anılan parti organlarınca kararlılık içinde işlendiği takdirde, söz konusu fiillerin odağı haline gelmiş sayılır. (Ek fıkra: /25 md.) Anayasa Mahkemesi, yukarıdaki fıkralara göre temelli kapatma yerine dava konusu fiillerin ağırlığına göre ilgili siyasî partinin Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına karar verebilir. Temelli kapatılan bir parti bir başka ad altında kurulamaz. Bir siyasî partinin temelli kapatılmasına beyan veya faaliyetleriyle sebep olan kurucuları dahil üyeleri, Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararının Resmi Gazetede gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak beş yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamazlar. Yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve tüzel kişilerden maddi yardım alan siyasî partiler temelli olarak kapatılır. (Değişik: /25 md.) Siyasî partilerin kuruluş ve çalışmaları, denetlenmeleri, kapatılmaları ya da Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmaları ile siyasî partilerin ve adayların seçim harcamaları ve usulleri yukarıdaki esaslar çerçevesinde kanunla düzenlenir. Anayasa Mahkemesi Kararlarının Nitelikleri ve İnfâzı Nitelikleri Anayasa Mahkemesi kararlarının nitelikleri Anayasa nın 153. maddesinde belirtilmiştir. Yukarıda açıklanan birbirinden farklı görevleri yerine getirmek için çeşitli usuller kullanmaktadır. Mesela norm denetimine ilişkin incelemeler kural olarak dosya üzerinden yürütülürken, Yüce Divan yargılamasında, kural olarak, ceza muhakemesi usulü uygulanmaktadır. Anayasa Mahkemesinin yaptığı yargılama faaliyetleri neticesinde verdiği kararların nitelikleri kısaca şöyledir. Bağlayıcılık kuralı: Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Kesin hüküm kuralı: Kararları kesindir. Bu kararlara itiraz mümkün olmadığı gibi, aleyhe herhangi bir kanun yolu da açık değildir. Kanun koyucu gibi hareket etme yasağı: Anayasa Mahkemesi bir kanunun tamamını veya bir hükmünü iptal ederken kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez. Sadece Anayasaya aykırı bulduğu normu kısmen veya tamamen iptal edebilir. Gerekçe yazma zorunluluğu: İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz.

12 6 Sacit Adalı İptal kararlarının yürürlüğe gireceği zaman: İptal kararlarının Resmi Gazete de yayımlandığı tarihte iptal başvurusuna konu olan hükümler yürürlükten kalkar. Ancak gereken hâllerde, Mahkeme, bir yılı geçmemek üzere iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. İptal kararının yürürlüğe girişinin ertelendiği durumlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, iptal kararının ortaya çıkardığı hukuki boşluğu dolduracak kanun tasarı veya teklifini öncelikle görüşüp karara bağlar. İptal kararları geçmişe yürümez: Bu kuralın tek istisnası, ceza hükmü içeren yasaların iptalidir. Anayasa nın 38. maddesi uyarınca ceza kanunlarının değişmesi ve yürürlükten kaldırılması hâlinde, sanığın veya hükümlünün lehine olan kuralın uygulanması asıldır. İnfâzı Anayasa nın Mahkemelerin bağımsızlığı başlıklı 138. maddesinin son fıkrasında, genel olarak mahkeme kararlarının infazı veya yerine getirilmesi zorunluluğu düzenlenmiştir. Buna göre, yasama ve yürütme organları ile idare mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. Evleviyetle, bir yüksek mahkeme olarak Anayasa Mahkemesi nin kararları da bütün kişi ve kuruluşları bağlar, değiştirilmeksizin ve gecikmeksizin yerine getirilmesi gerekir. Anayasa Mahkemesi kararlarının yerine getirilmesi için norm denetimine ilişkin kararların Resmi Gazete de yayımlanması, diğer karar türlerinde ise taraflara tebliği yeterlidir. Onun norm denetimine ilişkin kararları yasama ve yürütme organları tarafından, yüksek devlet görevlilerinin yargılanması sonucu verilen kararlar ile siyasi partilere ilişkin kararlar ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yerine getirilir. Anayasa Mahkemesi nin yarım asırlık geçmişi nazara alındığında, kararlarının pek çoğunun, muhâtaplarının hoşuna gitsin gitmesin, yerine getirildiği söylenebilir. Elbette, Mahkeme nin toplumu, yasama veya yürütmeyi şaşırtan ve derinden etkileyen kararları da olmuştur. Ancak bunlara duyulan hoşnutsuzluk veya verilen tepkiler kararların yerine getirilmemesine veya mahkeme kararlarına saygısızlığa sebep olmamıştır. Bununla birlikte Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi hususunda hiçbir problem yaşanmadığı da söylenemez. Bu konuda Anayasa Mahkemesi nin geçmişte karşılaştığı en önemli meselelerden birisi, iptal edilen yasaların aynen veya çok küçük değişikliklerle yasama organı tarafından yeniden kabul edilmesidir. Anayasa Mahkemesi değişik tarihlerde verdiği kararlarda, bir çeşit yargısal aktivizmi sergileyerek, daha önce iptal edilen kanunların aynen veya çok küçük değişikliklerle yeniden yasalaşmasının mahkeme kararlarını değiştirmek veya etkisizleştirmek anlamına geldiği görüşünü benimseyerek yeniden yasalaştırılan kanunları iptal etmiştir 45. Buna paralel olarak, Anayasa Mahkemesi bir kararında: Anayasa nın 138. maddesinin son fıkrasında Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez denilerek genel olarak mahkeme kararlarının bağlayıcılığı ilkesine yer verilmiştir. Anayasa Mahkemesi 4- Bu konuda verilmiş kararlardan örnekler için bkz. Anayasa Mahkemesi nin tarihli ve Esas:2000/14, Karar:2000/21 sayılı kararı; tarihli ve Esas:1996/61 Karar:1996/35 sayılı kararı; tarihli ve Esas:1995/39, Karar:1995/45 sayılı kararı.

13 Anayasa Mahkemesi Kararlarının İnfâzı 7 kararları yönünden bu genel ilke yeterli görülmemiş, özel bir düzenleme getirilerek 153. maddenin son fıkrasında Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar denilmiştir. Birçok kararda belirtildiği gibi bu kural, Anayasa Mahkemesi nin Anayasa ya aykırı bularak iptal ettiği bir konuda aynı kapsam, içerik ve nitelikte yeni bir yasa çıkarılmamasını zorunlu kılar. Yine aynı kural uyarınca, yasama organının, Anayasa Mahkemesi nin Anayasa ya aykırı görerek iptal ettiği bir kuralın aynını veya değişik ifadelerle benzerini yasalaştırmaması gerekir. Hukuk devletinde, yasama organını da kapsayacak biçimde devletin bütün organları üzerinde, hukukun ve Anayasa nın mutlak egemenliği vardır. Yasa koyucu her zaman hukukun ve Anayasa nın üstün kuralları ile bağlıdır. Anayasal denetim bu amacı gerçekleştirmektedir. Bu nedenle de Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı ilkesine yer verilmiştir. Anayasa ya aykırı bulunarak iptal edilen kuralın yeniden yasalaşmasına Anayasa nın 153. maddesinin son fıkrasındaki bağlayıcılık ilkesi engeldir. Yasama organının, iptal edilen kuralın aynını veya benzerini yasalaştırması durumunda, Anayasa Mahkemesi nin etkinliği ortadan kaldırılarak yasaların yargısal denetimi anlamını yitirir. Bir yasa kuralının, Anayasa nın 153. maddesine aykırılığından söz edilebilmesi için, iptal edilen önceki kural ile aynı ya da benzer nitelikte olması gerekir. Bunların saptanabilmesi ise öncelikle, aralarında özdeşlik, yani amaç, anlam ve kapsam yönlerinden benzerlik olup olmadığının incelenmesine bağlıdır. 56 demiştir. Bunun dışında kararların yerine getirilmesi konusunda karşılaşılan başka bir problem de, yasama organının hareketsizliğidir. Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen kanunlara ilişkin teklif ve tasarıların öncelik ve ivedilikle incelenmesi gerektiği halde, yasama organının yasa boşluğunu doldurmak için harekete geçmediği veya yavaş davrandığı gözlemlenebilmektedir. Bu durumda, yasama organını kanun yapmaya zorlamak söz konusu değildir. Ancak bu durum vatandaşların hak kaybına sebep olursa ve bunlardan birileri itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi ne başvurursa, yasa boşluğu sebebiyle eşitsizlik veya haksızlık doğuran ve Anayasa ya aykırı hâle gelen kanunların iptali söz konusu olabilmektedir. Mahkeme kararlarının kasten veya ihmal yoluyla yerine getirilmemesi halinde, ilgililerin tazminat ödemesi ve cezai sorumluluğu da vardır. Nitekim, Anayasa Mahkemesi bir kararında, Yönetimin her türlü işlem ve eyleminin yargı denetimine bağlı tutulması, hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir. Yönetim, yargı kararlarını yerine getirmek zorundadır. Yönetimin yargı kararlarını yerine getirmekte gecikmesi ya da yerine getirmemesi yönetimin tazminata mahkûm edilmesini gerektiren bir hizmet (kusuru) olduğu gibi görevi savsaklama ya da görevi kötüye kullanma suçunu oluşturur. 67 diyerek bu sorumluluğa işaret etmiştir. Burada değinilmesi gereken bir eksiklik, Mahkeme nin verdiği kararların sonucunu takip etmesi veya, Anayasa nın açıkça vermediği bir görev olarak, edememesidir. Ne var ki, Mahkemenin kendi içinde bir birim kurmak suretiyle bunları izlemesinde, hattâ gerektiğinde ikazda bulunmasında fayda vardır. 5- Anayasa Mahkemesi nin tarihli ve Esas: 1996/51, Karar: 1998/17 sayılı kararı. 6- Anayasa Mahkemesi nin tarihli ve Esas:1992/13, Karar: 1992/50 sayılı kararı.

14 8 Sacit Adalı Türkiye dışından birkaç örnek vermek gerekirse, meselâ, AİHM sinin beş tip kararı bulunmaktadır. Mahkeme bir hükümetin teklifi üzerine altmış yılda bir defaya mahsus olmak üzere Danışma Kararı vermiştir. Gerisi hep yargı kararlarıdır. Mahkeme Sözleşmeden değil içtüzüğünden doğan bir hakla, ihmâl edilmesinde önemli bir zarar doğabilecekse, istisnâen (%2 civarında) Geçici Tedbir Kararı verebilir. AİHM sinde ortalama sekiz yılda biten dâvâları kısaltmak ve çözüme bir an önce kavuşmak için zarar gören vatandaşla Devleti arasında Dostane Çözüm Kararı da verebilir. En çok da bir yanlışı tespit etmek için İhlâl Kararı verebilmektedir. AİHM tesbitte bulunur, ilgili hükümet de onu düzeltir. Verilmiş karar tam açıklık arzetmiyorsa bir yıl içinde Tavzih veya Yorum Kararı verir. Bu yol şimdiye kadar iki defa kullanılmış ve ikisi de reddedilmiştir. Son bir tip kararı da Karar Düzeltmedir, bu da bugüne kadar ancak bir defa kullanılmıştır. AİHM kararlarının infâzının denetimini 46.maddeye göre 47 ülkenin Dışişleri Bakanlarından mürekkep Bakanlar Komitesi veya onların yerine görevlendirilen delegeler üstlenmektedir. Ek protokollerden 11 den 14 e kadarında bu konu işlenmektedir. 46.maddeye göre komite maddi tazminatın ödenip ödenmediğine, ihlâlin yerine getirilip getirilmediğine bakar. AİHM nin verdiği karar 3 ay sonra kesinleşir ve infazı için komiteye gelir. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine yardımcı olmak üzere her ülkeden 40 kadar hukukçuyu da işe memur etmiştir. Bu güne kadar infâz edilmemiş bir AİHM karârı yoktur. Karârı yerine getirmeyen Devletin Bakanlar Komitesi bilgilendirici bir ara karar, kınayıcı karar ya da son kararla Mahkemeye şikâyet edebilir. 78 Yine meselâ, Almanya da kararların infâzıyla ilgili 35.maddeye göre, Anayasa Mahkemesi yetkisi olduğu hâlde farklı alternatifleri göstermek yerine infâzı alt mahkemece bırakmakta, fakat bazen karârı hangi merciin vermesi gerektiğini de belirtmektedir. Söz gelimi, infâzı İçişleri Bakanlığı yapsın derse, Mahkemeye yardımcı olarak infâzı o yapar. Lakin infâzın kontrolü zor olmaktadır. Bir parti kapatmadaki infâz merhalelerini Eyalet İçişleri Bakanlıklarına bırakırken bir kürtaj karârının iptalini kendisi yerine getirebilmektedir. Vicdani retle ilgili iptal karârını da kendisi infâz etmiş, yeni kanun çıkana kadar durumu tâkip etmiştir. Alman Anayasa Mahkemesinde protokole bağlanmış Dostane Çözüm Kararı şimdiye kadar iki defa verilmiştir. Meselâ, okullarda din dersi okutulmasıyla ilgili iptal karârı vermeden önce taraflara (Eyalet temsilcileriyle din dersi verilmesini isteyen vatandaşlar arasında) Dostane Çözüm teklifinde bulunmuştur. Neticede, dostâne çözüm protokole bağlamış ama infâzı idâre yapmıştır. Ayrıca, protokole bağlanmamış dostâne çözüm yolları da bulunmaktadır. 8 Anlaşmaktadır ki, sözü geçen Mahkemelerde karar verilmekle işten el çekilmemekte, onun yerine getirilmesi için çeşitli yaptırımlar ve yollar kullanılmakta, böylece kararların etkililiği arttırılmış olmaktadır. Hukuk devleti anlayışı da herhâlde bunu gerektirmektedir. 7- Dr. Bahadır KILINÇ: AİHM kararlarının infazı, de Ankara da Anayasa Mahkemesi nde Bireysel Başvuru üzerine tertiplenen seri toplantılarda yaptığı konuşmadan. 8- Şeyda EMEK: Alman AYM kararlarının infâzı, tarihinde AYM indeki toplantıda yaptığı konuşmadan.

BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ

BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ Dr. Emir KAYA* Özet Bu çalışmada, Anayasa nın 152. maddesinde itiraz başvuruları için hüküm altına alınmış olan, daha

Detaylı

YASA, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA TAM GÜN SORUNSALI

YASA, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA TAM GÜN SORUNSALI YASA, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA TAM GÜN SORUNSALI Nihan Yancı ÖZALP * ÖZET Ülkemizde 2010 yılından beri tam gün yasası tartışılmaktadır. Süreç, 5947 sayılı yasa ile başlamıştır.

Detaylı

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI Türk İdare Dergisi Sayı: 466 Mart 2010 95 İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI ÖZET Suat DERVİŞOĞLU 1* İnsan haklarının tanınması ve güvence altına alınması kadar bu

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİ

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİ Sercan Coşkun KULAK hakemli makaleler ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİ Sercan Coşkun KULAK GİRİŞ Kanunların, Anayasa ya uygun olup olmadığının yargısal denetiminin yapılabildiği ülkelerde Anayasa

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde kişinin dokunulmazlığı,

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Sadık KOCABAŞ

Detaylı

Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması

Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması Gökalp İzmir * 1. Milletvekili Seçilme Yeterliliği Parlamento üyesi olmaya istekli ve seçilebilmek için Anayasa ve kanunların öngördüğü koşullara

Detaylı

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME Yrd. Doç. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN Türkiye nin yönetim yapısı idari (genel), askeri, adli ve akademik 1 olmak üzere dört alan üzerinde yükselmektedir. Bunlardan idari

Detaylı

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU?

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? S. Alp Lİmoncuoğlu* Türkiye nin son 25 yılına damgasını vuran tartışmalardan biri türban sorunu dur. Çözümün yasama organına odaklanmış

Detaylı

66 SORUDA BİREYSEL BAŞVURU

66 SORUDA BİREYSEL BAŞVURU 66 SORUDA BİREYSEL BAŞVURU Dr. Hüseyin EKİNCİ Dr. Musa SAĞLAM Anayasa Mahkemesi Yayınları Ankara, 2015 Anayasa Mahkemesi Yayınları Dr. Hüseyin EKİNCİ Dr. Musa SAĞLAM 1. Baskı 25.000 Adet, Ankara, 2012

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU

BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU ÖZET Ayhan KÜÇÜK 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nda bilgi edinme hakkı nın kullanılmasına dair sınırlar

Detaylı

Sayı / Issue: 1 Cilt / Volume: 1 Temmuz-Eylül 2013 July-September 2013

Sayı / Issue: 1 Cilt / Volume: 1 Temmuz-Eylül 2013 July-September 2013 Hakemli Dergi Labour World Sayı / Issue: 1 Cilt / Volume: 1 Temmuz-Eylül 2013 July-September 2013 1 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ISSN: 2148-1245 Dr. Ali Kemal SAYIN Nurcan ÖNDER Hamza GÜNEŞ

Detaylı

T 5.ñ<( B <. Mñ//(7 M(&/ñ6ñ YASAMA EL KİTABI

T 5.ñ<( B <. Mñ//(7 M(&/ñ6ñ YASAMA EL KİTABI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA EL KİTABI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA EL KİTABI Editörler Dr. İrfan NEZİROĞLU Genel Sekreter Yardımcısı (Yasama) Habip KOCAMAN Kanunlar ve Kararlar Müdürü Semra

Detaylı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 2082. Cad. No: 4 06510 Bilkent / ANKARA Tel : 0312 218 13 00 Faks : 0312 218

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ Süheyla Suzan ALICA * ÖZET Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), çevre sorunlarının çözümüne ilişkin en önemli önleyici araçlardan

Detaylı

1982 ANAYASASINA GÖRE ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN ŞEKİL BAKIMINDAN DENETİMİ

1982 ANAYASASINA GÖRE ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN ŞEKİL BAKIMINDAN DENETİMİ 1982 ANAYASASINA GÖRE ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN ŞEKİL BAKIMINDAN DENETİMİ Yrd. Doç. Dr. Mesut AYDIN * ÖZET 1982 Anayasasında (m. 175, 148), Türkiye Büyük Millet Meclisine anayasa değişikliği yapma, Anayasa

Detaylı

YDÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

YDÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Cilt/Volume VI Sayı/Number 1 Nisan/April 2013 Sosyal Bilimler Dergisi/Journal of Social Sciences 1 YDÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ İÇİNDEKİLER / CONTENTS Aykut POLATOĞLU Betül Dilara ŞEKER Murat BOYSAN Başkanlık

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 5, 2013 ISSN : 1309-4289 M. Akif ÖZER Doç. Dr., Gazi Üniversitesi,

Detaylı

ANAYASA YARGISI VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ

ANAYASA YARGISI VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ ANAYASA YARGISI VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ ÖZET Ümit GÜVEYİ * Anayasa yargısı, insan haklarının güçlenmesi, korunması ve işlevselliği için meydana getirilmiş bir kavramdır. Anayasa yargısı aracılığıyla, demokratik

Detaylı

NEDEN ADLÎ POLİS KURULMALIDIR?

NEDEN ADLÎ POLİS KURULMALIDIR? NEDEN ADLÎ POLİS KURULMALIDIR? Hikmet USTA Gürpınar C. Savcısı Genel olarak Yargı, hakkını arayanın, haksızlığa uğrayanın, başvuracağı, nihaî merci dir. 19 uncu Yüzyılda Alman İmparatorunun, kanunlara

Detaylı

HİZMETE ÖZEL. T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

HİZMETE ÖZEL. T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU HİZMETE ÖZEL T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Yükseköğretimde Gözetim ve Denetim -Yasal Çerçeve ve Uygulamalar- (Denetleme kapsamındaki kurum ile ilgili olarak

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA İDARÎ YARGININ GÖREV ALANINA YÖNELİK MÜDAHALELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ *

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA İDARÎ YARGININ GÖREV ALANINA YÖNELİK MÜDAHALELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ * ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA İDARÎ YARGININ GÖREV ALANINA YÖNELİK MÜDAHALELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ * ÖZET Oğuzhan GÜZEL ** Anayasa Mahkemesi, idarî uyuşmazlıkları adlî yargının görev alanına sokan

Detaylı

TÜRK ANAYASA YARGISINDA YENİ BİR MEKANİZMA: ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU

TÜRK ANAYASA YARGISINDA YENİ BİR MEKANİZMA: ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU TÜRK ANAYASA YARGISINDA YENİ BİR MEKANİZMA: ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU Öykü Didem AYDIN * ÖZET Makale ile Türk Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruyu düzenleyen yeni anayasal (148. madde) ve

Detaylı

MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERİN TÜRK İÇ HUKUKUNA ETKİSİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ

MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERİN TÜRK İÇ HUKUKUNA ETKİSİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERİN TÜRK İÇ HUKUKUNA ETKİSİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ Doç. Dr. Hasan TUNÇ ( ) 1. Milletlerarası Sözleşmelerin İç Hukuktaki

Detaylı

Hukuk-Ekonomi İlişkisi ve Ekonomi Hukuku Üzerine*

Hukuk-Ekonomi İlişkisi ve Ekonomi Hukuku Üzerine* Ankara Barosu Dergisi Yıl:66 Sayı: 4 Güz 2008 76-87 Hukuk-Ekonomi İlişkisi ve Ekonomi Hukuku Üzerine* C. Murat BAYKAL** ÖZET Ekonomik refah ve bunun topluma yayılması doğrultusunda, hukuk ve ekonominin

Detaylı

YENİ KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİ VE DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ (DEA)

YENİ KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİ VE DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ (DEA) YENİ KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİ VE DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ (DEA) Dr. Nahit YÜKSEL * I. Kamu Kesiminde Düzenleyici Reform ve DEA Kamu yönetimi yazınımızda son birkaç yıldan beri yer almakta olan bazı kavram,

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

TÜRKİYE DE ALT İŞVERENLİK UYGULAMASI

TÜRKİYE DE ALT İŞVERENLİK UYGULAMASI TÜRKİYE DE ALT İŞVERENLİK UYGULAMASI Ahmet TOZLU * Mehmet Tarık ERASLAN ** ÖZET 1980 lerden itibaren gerek dünya ekonomisinde gerekse Türkiye ekonomisinde yaşanan hızlı ve teknolojiye dayalı değişim alt

Detaylı

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ Erdal KULUÇLU * Giriş İnsan ve insanla ilintili alanları düzenleyen hukuk normları, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından

Detaylı

CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ

CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ makaleler Hüsamettin UĞUR CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ Hüsamettin UĞUR Giriş Bilindiği gibi adli yargı teşkilatı içinde yer alan ceza mahkemelerinin kuruluşu ile

Detaylı