KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI : SOYADI : HESAP NO : TARİH : / /201.. İMZA : Bu sözleşme Başkent Menkul Değerler A.Ş. Türkiye Sermaye Piyasaları Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri hizmet sözleşmesi çerçeve hükümlerini içermektedir. 2014

2 KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme No: Hesap No : Sözleşmenin Yeri/Tarihi : SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARI TANITICI BİLGİLER Bir tarafta BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş. (bundan böyle BAŞKENT YATIRIM olarak adlandırılacaktır) ve diğer tarafta aşağıda kimliği yazılı gerçek ya da tüzel kişi müşteri (bundan böyle kanuni temsilcisi veya vekili de dâhil olmak üzere MÜŞTERİ olarak anılacaktır) aşağıdaki şartlarla işbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi ni (bundan böyle Sözleşme diye anılacaktır) akdetmişlerdir. İşbu sözleşme MÜŞTERİ ninbaşkent YATIRIM nezdinde açılmış ve ilerde açılacak her türlü hesapları içinde geçerli olacaktır. Hesap Numarası: Adı : Soyadı/Unvanı: T.C. Kimlik Numarası : Takas Sicil Numarası : Mesleği : İkametgâh Adresi : İş Adresi: Tebligat Adresi : Telefon Numarası: Faks Numarası: Adresi : DİKKAT!!! MÜŞTERİ, 87 maddeden oluşan bu sözleşmenin tüm hükümlerini anladığını ve bütün koşullarını kabul ettiğini, sözleşmenin her sayfasına imza/paraf atmaya gerek olmadığını, önceki sayfalar imzalanmamış olsa da tüm sözleşme hükümlerinin geçerli olduğunu, kaldıraçlı alım satım işlemlerinin risk taşıdığını ve işlemlerden kaynaklanan yükümlülükleri eksiksiz yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. KONU ve KAPSAM MÜŞTERİ nin, BAŞKENT YATIRIM ın Elektronik İşlem Platformu nda, Seri: V No: 125 sayılı SPK Tebliği kapsamında Kaldıraçlı Alım Satım işlemleri gerçekleştirmesine ilişkin esasları düzenleyen sözleşmedir. BAŞKENT YATIRIM MÜŞTERİ nin alım satım emirlerini ve talimatlarını hızla gerçekleştirebilmesi için telefon, faks, internet, intranet, akıllı telefon ve benzeri elektronik iletişim araçları ile kabul edebilir. MÜŞTERİ nin telefon ve faks ile talimat iletmek kolaylığından yararlanabilmesine ilişkin esaslar ile online elektronik iletişim sistemleri ile yapılacak işlem esasları da bu sözleşme kapsamındadır. TANIMLAR 1. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemi: Yatırılan teminat tutarı karşılığında, her türlü döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda alınıp satılmasını ifade eder. 2. Kaldıraç Oranı: Kaldıraçlı alım satım işlemi yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek pozisyon tutarını gösteren orandır. 3. Hesap Bakiyesi: MÜŞTERİ tarafından yatırılan paraların ve gerçekleşmiş kazançların toplamından, gerçekleşmiş kayıplar, vergi, komisyon ve ücretlerin düşülmesi sonucunda kalan bakiyedir. 4. Satış Fiyatı: BAŞKENT YATIRIM ın Elektronik İşlem Platformunda belirtilen satış fiyatıdır. 5. Alış Fiyatı: BAŞKENT YATIRIM ın Elektronik İşlem Platformunda belirtilen alış fiyatıdır. 6. Baz Döviz: MÜŞTERİ nin işlem yaptığı döviz paritesindeki ilk paradır. 7. Karşıt Döviz: MÜŞTERİ nin işlem yaptığı döviz paritesinde ikinci olarak listenmiş paradır. 8. Uzun Pozisyon: Baz Dövizin alımı ile ya da mala, kıymetli madene veya Kurulca belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir Müşteri İmzası Sayfa 1

3 kontrata alım yönünden girilmesi ile doğan pozisyondur. 9. Kısa Pozisyon: Baz Dövizin satımı ile mala, kıymetli madene veya Kurulca belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata satım yönünden girilmesi ile doğan pozisyondur. 10. Açık Pozisyon: İster Kısa Pozisyon ister Uzun Pozisyon olsun bir MÜŞTERİ nin işlem gerçekleştirmesi ve bu işlemin diğer bir işlem ile kapatılmamasından doğan durumdur. 11. Kontrat: MÜŞTERİ nin, dövize, mala, kıymetli madene veya Kurulca belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir alım satım işlemi gerçekleştirmek için BAŞKENT YATIRIM ile yapmış olduğu her hangi bir kontrattır. 12. Çapraz Parite Kontratı: Yabancı bir para cinsinin başka bir yabancı para cinsi karşılığında, satımı için yapılan Kontrat tır. 13. Döviz Kuru: Elektronik İşlem Platformu nda yer alan, iki para cinsi arasındaki değişim oranıdır. 14. Teminat: İşlem yapabilmek için gerekli olan özkaynak ile hesaptaki gerçekleşmemiş Kar/Zarar tutarıdır. 15. Başlangıç Teminat Tutarı: BAŞKENT YATIRIM ın kendi takdiri ile belirlediği, MÜŞTERİ nin yeni pozisyon açabilmesi için gerekli olan minimum Özkaynak Tutarıdır. 16. Sürdürme Teminat Tutarı: BAŞKENT YATIRIM ın kendi takdiri ile belirlediği, MÜŞTERİ nin Açık Pozisyonunu sürdürebilmek için sağlaması gerekli olan asgari ÖzkaynakTutarı dır. 17. Serbest Marjin: Müşterinin yeni işlem yapabilmesi için kullanabileceği teminat tutarıdır. 18. Kullanılan Marjin: Müşterinin açık olan pozisyonları için kullandığı teminat tutarıdır. 19. Kar/Zarar ya da Kazanç/Kayıp: Kapanmış pozisyonlardan doğmuş Amerikan Doları cinsinden gerçek kazanç veya kayıp ile açık pozisyonların piyasa cari fiyatı üzerinden değerlemesi ile oluşan teorik kazanç veya kayıplardır. 20. Kurul veya SPK: Sermaye Piyasası Kurulu nu ifade eder. 21. Kanun: tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nu ifade eder. 22. Tebliğ: Sermaye Piyasası Kurulu nun, Seri: V No: 125 sayılı Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ i ifade eder. 23. Elektronik İşlem Platformu: BAŞKENT YATIRIM ın sahibi olduğu kaldıraçlı alım satım işlemlerinin gerçekleştirileceği bilgisayar yazılımıdır. 24. Müşteri Paneli: Müşterilerimizin işlem platformuna giriş için kullandıkları müşteri hesap numarası ve şifresiyle, sitesinden giriş yapabildikleri paneldir. Bu panel üzerinden hesap özetlerini ve mevcut işlemlerini görebilir, para çekme talebinde bulunabilirler. Yukarıda yer alan tanımlar işbu sözleşmede kullanılmış olsun veya olmasın MÜŞTERİ ile BAŞKENT YATIRIM arasındaki ilişkide geçerli olacaktır. MÜŞTERİ nin söz konusu tanımları tam olarak okuyup anladığı ve bu şekilde işlem yaptığı varsayılır. HÜKÜMLER MÜŞTERİ HESABININ AÇILMASI Gerekli Belgeler 1. BAŞKENT YATIRIM, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer kanun ve yönetmeliklerin hükümlerine uygun olarak, hesap açmadan önce MÜŞTERİ'nin kimlik bilgilerini tespit eder. Müşterek hesap açılışlarında, müşterek hesap sahibi olan kişilerin her biri için kimlik tespiti ayrıca yapılır. MÜŞTERİ, tüzel kişi statüsünde olması halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, noter tasdikli güncel imza sirkülerini, Sözleşme'nin imzalanması hususunda kendisini temsil edecek gerçek kişilerin kimlik belgelerinin suretlerini ve bu Sözleşme'nin akdedileceği sırada BAŞKENT YATIRIM ın talep edebileceği başka dokümanları BAŞKENT YATIRIM a ibraz edeceğini kabul eder. BAŞKENT YATIRIM, bu dokümanların suretlerini bu Sözleşme'nin tamamlayıcı parçası olarak saklamakla yükümlüdür. 2. MÜŞTERİ BAŞKENT YATIRIM a emir iletmeye başlamadan önce işbu sözleşmeyi ve sözleşmenin ekinde yer alan Risk Bildirim Formunu imzalamış ve Müşteri Tanıma Formunu doldurmuş olmalıdır. BAŞKENT YATIRIM MÜŞTERİ nin imzaladığı sözleşme ve eklerini inceleyerek MÜŞTERİ nin hesabını açar ve hesabın açıldığını MÜŞTERİ ye bildirir. BAŞKENT YATIRIM sözleşmeyi imzalamış olmasına rağmen MÜŞTERİ ye hesap açmama hakkına sahiptir. Bu durumda MÜŞTERİ ye bildirilmek suretiyle sözleşmesi iptal edilir. MÜŞTERİ, kendisinin doğrudan internet vasıtasıyla veya diğer online iletişim sağlayan araçlarla gerçekleştirdiği ya da yazılı olarak veya telefonla ilettiği emirlerle yaptığı tüm işlemlerin ve sonuçlarının BAŞKENT YATIRIM a ait Elektronik İşlem Platformu nda gerçekleştiğini bildiğini ve işlemlerin sonuçlarını tamamen kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder. İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR Emirlerde Bulunması Gereken Esaslar 3. BAŞKENT YATIRIM, MÜŞTERİ den elektronik ortamda gerçekleştirmek üzere herhangi bir emir aldığında, bir "emir formu" düzenler. MÜŞTERİ gün içinde ıslak imzalı emir ile yazılı olarak veya telefonla, faksla, elektronik ortamda veya benzeri iletişim araçlarıyla, doğrudan sözlü olarak emir verebilir ya da Elektronik İşlem Platformu üzerinden doğrudan işlem yapabilir. 4. Emrin yazılı olarak alınması halinde emir formunda MÜŞTERİ nin imzası bulunur. MÜŞTERİ den telefon veya benzeri iletişim araçları ile veya sözlü olarak alınan emirler, alındıkları anda MÜŞTERİ imzası aranmaksızın yazılı hale getirilir. Emirlerde aşağıdaki hususların yer alması gerekmektedir. a) İşleme konu varlık, b) Emir tipi c) Emrin alım ya da satım emri olduğu Müşteri İmzası Sayfa 2

4 d) Emrin fiyat ve miktarı, e) Emrin alındığı tarih ve zaman, f) Emrin gerçekleştiği tarih, zaman, fiyat ve miktar, g) MÜŞTERİ nin hesap numarası, h) Emrin gerçekleştirildiği anda Elektronik İşlem Platformu nda oluşan fiyat, MÜŞTERİ nin Elektronik İşlem Platformu üzerinden doğrudan gerçekleştirdiği işlemlerin kayıtlarında yukarıda belirtilen hususlar yer alır. Telefon ile alınan MÜŞTERİ emirlerine ilişkin ses kayıtları, faks yoluyla alınan emirlere ilişkin talimatlar, internet üzerinden alınan emirlerde tarih, zaman ve müşteri bazında olmak üzere MÜŞTERİ ye ilişkin IP numaraları kayıtları ve her ne türlü olursa olsun elektronik ortamda diğer şekillerde alınan emirlerde emri veren kaynağı gösterecek şekilde alınan gerekli elektronik log kayıtları BAŞKENT YATIRIM tarafından kaydedilir ve MÜŞTERİ mutabakatını içeren kayıt niteliğinde olup, gerektiğinde delil olarak sunulabilir. Emirlerin İletilmesi 5. MÜŞTERİ emirlerini, esas olarak BAŞKENT YATIRIM a Elektronik İşlem Platformu aracılığıyla iletir. Ayrıca ıslak imzalı emir ile yazılı olarak, telefonla veya online iletişim sağlayan diğer araçlarla da iletebilir. 6. MÜŞTERİ emirlerini Müşteri Tanıma Formu nda yazılı telefon ve faks numaralarından gönderebileceği gibi bu numaralar dışındaki başka numara ve adreslerden de gönderebilir. Müşteri Tanıma Formu nda belirtilen numaraların dışındaki bir numaradan emir gönderilmesi durumunda BAŞKENT YATIRIM, kendi takdir yetkisine göre talimatı yerine getirip getirmemekte serbest olacaktır. 7. BAŞKENT YATIRIM, MÜŞTERİ emrinin kaldıraçlı alım satım işlemlerinin gerçekleşeceği elektronik ortama iletilmesi hususunda gerekli özeni gösterir. Ancak BAŞKENT YATIRIM, kendisine atfedilemeyecek bir nedenle bu emirlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 8. BAŞKENT YATIRIM ın faks, telefon veya elektronik iletişim sistemlerinin birinde arıza meydana gelmesi durumunda, MÜŞTERİ emir ve talimatlarını çalışan diğer alternatif sistemlerle veya yazılı olarak iletir ve arıza nedeniyle emir ve talimatlarının geç veya hiç gerçekleşmediğini ileri sürerek herhangi bir tazminat talep edemez. 9. BAŞKENT YATIRIM, MÜŞTERİ lerin vereceği emri, kısmen veya tamamen kabul etmemek hakkına sahip olmakla birlikte, söz konusu durumu MÜŞTERİ lerine veya onların temsilcilerine emrin alındığı anda bildirmek zorundadır. 10. MÜŞTERİ, BAŞKENT YATIRIM'a yapacağı bütün bildirimleri ve vereceği emir ve talimatları açık ve tereddüde yer vermeyecek şekilde yapmakla yükümlüdür. BAŞKENT YATIRIM, MÜŞTERİ 'nin açık olmayan ya da tereddüde yer veren emir, talimat ve bildirimlerini, söz konusu tereddüt giderilmedikçe yerine getirmekle yükümlü değildir. MÜŞTERİ ŞİRKET nezdinde alım veya satım emri vermesine rağmen herhangi bir işlem gerçekleştirilmediğini iddia etmesi halinde emri verdiğini ispatla yükümlüdür. 11. MÜŞTERİ emirlerini aşağıda belirtilen emir tiplerine uygun olarak BAŞKENT YATIRIM a iletir. BAŞKENT YATIRIM, MÜŞTERİ ninsöz konusu emir tiplerinden hiçbirine uymayan emirlerini kabul etmeyebilir. Emir Tipleri a) Gün Sonuna Kadar Geçerli Emir: Talep edilen gün içerisinde saat 24:00 a kadar geçerli (Piyasa Emri dışında) kalan emirdir. b) İşlem İptal Edilene Kadar Geçerli Emir: Üç gün süresince veya MÜŞTERİ tarafından iptal edilinceye kadar geçerli olan emirdir. Şayet üçüncü gün iş günü değil ise emir, üç günlük periyodun son iş günü otomatik olarak sona erecek (Piyasa Emri dışında) bir emirdir. c) Limit Emir: İşlemlerin ya da Kontratların belirlenen Kontrat fiyatından alınması veya satılması emiridir (Piyasa Emri dışında). Almak için Limit Emir, genelde, Satış Fiyatı'nın, Limit Emir'inde belirtilen, Kontrat fiyatının altında veya buna eşit olduğu zamanlarda uygulanır. Satmak için Limit Emir, genelde, Alış Fiyatı'nın, Limit Emir'inde belirtilen, Kontrat fiyatına eşit veya bunun üzerinde olduğu zamanlarda uygulanır. d) Piyasa Emri: İşlemlerin ya da Kontratların, mevcut Kontrat fiyatından alınması veya satılması emridir. Alım emri, Satış Fiyatı'nda uygulanır ve satış emri, Alış Fiyatı'nda uygulanır. MÜŞTERİ, almış ya da satmış olduğu söz konusu alım veya satıma tekabül eden Piyasa Emir'lerini iptal edemez. e) Biri Diğerini İptal Eder Emri: Diğer bir emre bağlı emirdir. Eğer emirlerden biri gerçekleşirse, diğeri otomatik olarak iptal olur. f) Kayıp/Durdur Emri: Kontrat fiyatında aksi yönde hareket ortaya çıktığında, bu piyasa koşulları boyunca, bir Açık Pozisyonun likide edilmesi amacı ile cari piyasa fiyatlarından farklı olarak, belirli bir Kontrat fiyatından verilen alım veya satım emridir. Bu çeşit bir emrin gerçekleşmesi, MÜŞTERİ tarafından belirlenen Durdur Emri seviyesinin karşıtı olan bir seviyede ortaya çıkabilir. Alım için Durdur emiri, genelde, Satış Fiyatı'nın, Durdur Emir'inde belirtilen, Kontrat fiyatını geçtiği zaman uygulanır. Satım için Durdur Emir'i, genelde, Alış Fiyatı'nın, Durdur Emir'inde belirtilen, Kontrat fiyatına eşit veya bunun altına düştüğü zaman uygulanır. İnternet Vasıtasıyla veya Elektronik İşlem Platformu Üzerinden Emir İletilmesi 12. MÜŞTERİ, BAŞKENT YATIRIM ın web sitesini kullanmak suretiyle ya da BAŞKENT YATIRIM ın bildireceği programı kişisel bilgisayarına yükleyerek bu program vasıtasıyla internet üzerinden işlem yapabilir. BAŞKENT YATIRIM, MÜŞTERİ nin internet aracılığıyla emir ve talimat iletebilmesi için bu Sözleşmenin imzalanmasından sonra MÜŞTERİ yi internet vasıtasıyla işlem yapılmasını sağlayan bilgisayar sistemine tanımlar. BAŞKENT YATIRIM, MÜŞTERİ nin bu sözleşmede belirtilen elektronik posta adresine veya normal posta adresine MÜŞTERİ nin BAŞKENT YATIRIM ın web sitesine ve/veya internet vasıtasıyla emir vermesini sağlayacak programa ulaşmasını sağlayacak olan erişim adresini gönderir. Böylelikle MÜŞTERİ hesabı internet işlemlerine açılmış olur. 13. MÜŞTERİ BAŞKENT YATIRIM ın Elektronik İşlem Platformu üzerinden emir iletebilmek için BAŞKENT YATIRIM ın internet adresinden Elektronik İşlem Platformu programını kendi kişisel bilgisayarına yüklemeli ve çalışır hale getirmelidir. MÜŞTERİ söz konusu programı yüklemesi ve çalıştırması için gerekli olan aktivasyon bilgilerini BAŞKENT Müşteri İmzası Sayfa 3

5 YATIRIM dan temin edecektir. MÜŞTERİ,BAŞKENT YATIRIM dan aldığı aktivasyon bilgileri doğrultusunda sözleşmenin ekinde yer alan Müşteri Tanıma Forumu nda belirtilen cep telefonuna veya mail adresine gönderilen şifresini kullanarak Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla işlem yapmaya başlar. 14. MÜŞTERİ, Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla işlem yapabilmesi için şifresini gizli tutmak zorunda olduğunu, şifrenin herhangi bir şekilde üçüncü kişilerce öğrenilmesi durumunda bu hususu iş saatleri içinde BAŞKENT YATIRIM a bildireceğini ve akabinde yazılı olarak teyit edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. BAŞKENT YATIRIM, MÜŞTERİ tarafından yapılacak bildirim üzerine mümkün olan en kısa sürede şifreyi iptal edecektir. MÜŞTERİ, BAŞKENT YATIRIM a bildirim yapılmasına ve bildirimin yapılmasından şifrenin iptal edilmesine kadar geçecek süre içinde şifre ile yapılacak tüm işlemlerin sorumluluğunun kendisine ait olacağını, BAŞKENT YATIRIM ın bu şekilde üçüncü kişiler tarafından yapılan işlemleri hesabına borç kaydedeceğini, bu yönden hiçbir itirazının bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 15. MÜŞTERİ, BAŞKENT YATIRIM ın şifrenin üçüncü kişiler tarafından kullanılması neticesinde yapılan işlemlerden, internet işlemleri ile ilgili kendisinden kaynaklanmayan hile ve sahteciliklerin sonuçlarından, MÜŞTERİ nin bağlı olduğu genel veya özel iletişim araç ve sistemlerinin işlememesinden veya arızalanmasından, bu nedenle BAŞKENT YATIRIM tarafından gönderilen bildirimlerin MÜŞTERİ tarafından alınmamasından, İnternet vasıtası ile gelen veya BAŞKENT YATIRIM tarafından MÜŞTERİ ye gönderilen bilgi, talimat ve bildirimlerin değişik veya eksik iletilmiş olmasından doğacak sonuçlardan sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder. 16. MÜŞTERİ Elektronik İşlem Platformu vasıtası ile emir iletmek için, öncelikle işlem giriş ekranına giriş yapmalı, nominal tutarı girmeli ve İşlem Yapılabilir İşlem/Kontrat cinslerini veya çapraz parite çiftlerini seçmelidir. İşleme hazırlandığında, MÜŞTERİ, "AL/SAT" tuşu üzerine basarak alım veya satım emrini iletmelidir. MÜŞTERİ AL/SAT'ı taşladığında, MÜŞTERİ nin, hesabında yeterli teminat varsa ve "İşlem kabul edilmedi" mesajı alınmamış ise emir verilmiş olur. İşlemler, yetersiz teminat, belirtilmeyen lot büyüklüğü yada umulmayan teknik zorluklar dâhil, bazı sebeplerle gerçekleşmeyebilir. Emirlerin İptali 17. MÜŞTERİ nin BAŞKENT YATIRIM a ilettiği ve gerçekleşmiş MÜŞTERİ emirleri kural olarak iptal edilmez veya değiştirilemez ancak, a) İtiraz üzerine MÜŞTERİ lehine bir iyileştirilme yapılması amacıyla, b) Elektronik İşlem Platformu nda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan MÜŞTERİ mağduriyetinin giderilmesi amacıyla ve c) MÜŞTERİ emrinin alınması sonrasında, BAŞKENT YATIRIM ın söz konusu emre ilişkin olarak başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonun karşı tarafça iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumlarında emir iptali ve fiyat değişikliği yapılabilir. Ayrıca, telefonda gerçekleşen emirlerin, platform üzerindeki müşteri hesabına aktarılması sırasında oluşabilecek hataların düzeltilmesi yapılabilir. 18. MÜŞTERİ nin BAŞKENT YATIRIM a ilettiği ve piyasa emri dışındaki bekleyen emirlerde parite fiyatının emire spread farkı kadar yakında olmadığı durumlarda iptal işlemi ve fiyat değişikliği yapılabilir. 19. MÜŞTERİ, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları nedeniyle Elektronik İşlem Platformu veya İşlem Masası vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde, ŞİRKET in bekleyen Emirleri iptal edebileceğini veya fiyatları değiştirebileceğini kabul ve beyan eder. Emirlerin Yerine Getirilmesi 20. BAŞKENT YATIRIM, MÜŞTERİ hesabında iletilen emrin tümünü destekleyecek oranda teminat bulunmaması durumunda emir gerçekleşmiş dahi olsa söz konusu emri her aşamada iptal etme yetkisine sahiptir. 21. BAŞKENT YATIRIM, MÜŞTERİ emirleri için doğrudan karşı taraf konumundadır ve verilen emirler bizzat BAŞKENT YATIRIM tarafından gerçekleştirilecektir. BAŞKENT YATIRIM ile MÜŞTERİ arasında çıkar çatışması yaşanması mümkündür. Gerçekleştirilen kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda, MÜŞTERİ kara geçtiğinde, BAŞKENT YATIRIM zarar edecek veya MÜŞTERİ zarar ettiğinde BAŞKENT YATIRIM kar edecektir. Emirlerin Gerçekleştirilmesinde BAŞKENT YATIRIM ın Sorumluluğu 22. BAŞKENT YATIRIM MÜŞTERİ emrinin gerçekleştirilmesi hususunda gerekli özeni gösterir. Ancak BAŞKENT YATIRIM, kendisine atfedilemeyecek bir nedenle bu emirlerin gerçekleşmemesinden sorumlu değildir. 23. BAŞKENT YATIRIM ın telefon, internet gibi elektronik iletişim sistemlerinin birinde arıza meydana gelmesi durumunda, MÜŞTERİ emirlerini çalışan diğer alternatif sistemlerle veya yazılı olarak iletir ve arıza nedeniyle emir ve talimatlarının geç veya hiç gerçekleşmediğini ileri sürerek herhangi bir tazminat talep edemez. 24. BAŞKENT YATIRIM, herhangi bir piyasaya veya takas veya ödeme sistemine ait bir iletişim, aktarım veya bilgisayar sistemine, bağlantıda gecikme, bozukluk veya bağlantı kuramamadan dolayı ortaya çıkan herhangi bir kayıp, hasar, masraf, harcamadan ötürü MÜŞTERİ ye karşı sorumlu olmayacaktır. Emirlerin Teyidi 25. MÜŞTERİ ilettiği emrin sonucunun kendine bildirilebilmesi için Müşteri Tanıma Formunda yer alan telefonunu ve internet adresini ulaşılabilir şekilde tutmakla yükümlüdür. BAŞKENT YATIRIMMÜŞTERİ nin söz konusu telefon ve internet adresine mesaj gönderdiğinde MÜŞTERİ ye bilgi vermiş addedilir. MÜŞTERİ mesajın kendisine ulaşmadığını iddia edemez ve bu nedenle BAŞKENT YATIRIM a sorumluluk yükleyemez. MÜŞTERİ, hesabında Açık Pozisyon bulunduğunda hesabını sık sık kontrol etmelidir. 26. MÜŞTERİ Elektronik İşlem Platformu nu kullanarak yaptığı işlemlerin gerçekleşip gerçekleşmediğini yine Elektronik İşlem Platformu nu kullanarak kontrol edebilecektir. MÜŞTERİ telefon ile verdiği emirlerin akıbetini emrin verildiği gün 24:00 e kadar kontrol edebilir. İşlem Saatleri 27. MÜŞTERİ BAŞKENT YATIRIM a telefonla, onlineiletişim sağlayan diğer araçlarla veya Elektronik İşlem Platformu Müşteri İmzası Sayfa 4

6 vasıtasıyla Pazar günü 24:00 den Cuma günü 24:00 e kadar ürünlerin işlem saatlerinde emir iletebilir. Yazılı emirler ise ancak mesai günleri 09:00-18:00 saatleri arasında BAŞKENT YATIRIM a iletilebilir. BAŞKENT YATIRIM, MÜŞTERİ ye bildirmek kaydıyla söz konusu işlem saatlerini değiştirme ve işlem saatlerini geçici olarak durdurma hakkına sahiptir. Hesaptan Para Çekilmesi 28. MÜŞTERİ, BAŞKENT YATIRIM nezdindeki hesabından, açık pozisyonları için gereken teminatın dışındaki nakdi çekebilir. BAŞKENT YATIRIM MÜŞTERİ nin para çekme talebini en geç (2) iş günü içinde yerine getirir. Müşteri Hesabından Para ödemesi yapılabilmesi için, ilgili taraflarca imza edilmiş ve Başkent Menkul Değerler A.Ş. ye sunulmuş yazılı Para Çekme talebi veya BaskentFX internet sitesinde bulunan müşteri paneline şifresi ile giriş yaparak, Para Çekme Talebi gönderilmiş olması gerekmektedir. TEMİNAT GEREKLİLİKLERİ MÜŞTERİ nin Teminat Sağlama Yükümlülüğü 29. BAŞKENT YATIRIM, emrin iletilmesi anında MÜŞTERİ nin açacağı İşlem/Kontrat pozisyonu karşılığının tümünün hesapta bulunmasını zorunlu tutmamaktadır. Buna karşılık MÜŞTERİ, açmış olduğu pozisyonun teminatını teşkil etmek üzere açılan pozisyon bedelinin en az % 1 ı kadar teminat bulundurmak zorundadır. Bu oran 1/100 kaldıraç oranı kullanan müşteriler için geçerlidir. BAŞKENT YATIRIM tarafından MÜŞTERİ ye tanınabilecek azami kaldıraç oranı 1/100 dür. İşlem yapmak üzere MÜŞTERİ tarafından yatırılacak teminatlar, BAŞKENT YATIRIM ın nezdindeki banka hesabına gönderilecektir. Nakit olarak BAŞKENT YATIRIM a teslim edilecek teminat tutarı, Şirket veznesine dekont karşılığı teslim edilecektir. Gerekli teminat tutarı BAŞKENT YATIRIM a yatırılmadan Müşteri hesabına herhangi bir işlem gerçekleştirilmeyecektir. 30. Teminat olarak sadece nakit Türk Lirası ve konvertible döviz ve Kurulca uygun görülen diğer varlıklar kabul edilecektir. Tüm Teminat ve Hesap Bakiye'leri, yalnızca Amerikan Doları olarak hesaplanacak ve rapor edilecektir. Amerikan Doları haricinde yatırılan teminatlar, teminatın hesaba giriş yapıldığı andaki bankalar arası satış kuru baz alınarak Amerikan Doları olarak hesaplanıp, hesaba yansıtılacaktır. 31. İşlem yapmak üzere getirilen teminatlar yalnızca kaldıraçlı alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecektir. Teminat sağlama yükümlülüğü çerçevesinde toplanan nakdin bankacılık düzenlemeleri uyarınca mevduat toplama anlamına gelebilecek şekilde değerlendirilmesi kesinlikle mümkün değildir. 32. MÜŞTERİ, BAŞKENT YATIRIM daki hesabından Takas Merkezindeki teminat hesabına; keza Takas Merkezi ndeki teminat hesabından BAŞKENT YATIRIM daki hesabına nakit ve/veya kıymet aktarılması işlemleri için BAŞKENT YATIRIM a yetki verdiğini peşinen kabul etmiştir. 33. Teminatların saklanmasına ilişkin esaslar Kurulca belirlenir ve işbu sözleşme hükümleri uyarınca BAŞKENT YATIRIM a tevdi edilen işlem teminatları, iade edilmesi gerektiğinde aynen değil misli olarak iade edilir. 34. BAŞKENT YATIRIM, Elektronik İşlem Platformu ve/veya elektronik posta ile bildirim yapılması suretiyle veya MÜŞTERİ nin kayıtlı telefonundan görüşme yapılması suretiyle sürdürme teminat oranlarını değiştirebilir. 35. BAŞKENT YATIRIM tarafından Takas Merkezi ne yatırılan MÜŞTERİ ye ait nakit teminatlar, Takas Merkezi tarafından nemalandırılır. Nema tutarları BAŞKENT YATIRIM tarafından MÜŞTERİ hesabına aktarılır. 36. Bu Sözleşme kapsamında alınan teminatlar rehnedilemez, kullanım amaçları dışında tasarruf edilemez, üçüncü kişilere devredilemez. Başlangıç Teminatı Tutarı 37. MÜŞTERİ nin yeni bir pozisyon açabilmesi için gereken minimum teminat tutarıdır. Teminat tutarı kaldıraç oranına göre değişiklik göstermektedir. Sürdürme Teminat Tutan 38. MÜŞTERİ'nin hesabındaki Açık Pozisyonları sürdürebilmesi için bulundurması gereken Sürdürme Teminat Tutarı, Başlangıç Teminat Tutarı nın % 20 si kadardır.başkent YATIRIM, sürdürme teminat oranının altına inilmeyeceğini garanti etmemektedir.ayrıca BAŞKENT YATIRIM MÜŞTERİ nin anlık varlığı Başlangıç Teminatının % 50 sine geldiğinde MÜŞTERİ ye Elektronik İşlem Platformu üzerinden teminatın tamamlanması için bir uyarı (Margin Call) vermektedir. MÜŞTERİ Pozisyonlarının Kapatılması 39. MÜŞTERİ hesabında bulunan teminat tutarı Sürdürme Teminat Tutarı na eşit veya Sürdürme Teminatı nın altına düşer ise, BAŞKENT YATIRIM, MÜŞTERİ'nin hesabında olan Açık Pozisyonların tamamını veya bir kısmını, yükümlülüğü olmamak ile birlikte müşterinin onayını almadan, bilgi vermeden ters işlemle kapatma veya likide etme hakkına sahip olacaktır. 40. MÜŞTERİ teminat yükümlülüklerini takip etmek ile mükellef olup, aksi takdirde doğacak zarardan kendisi sorumlu olacaktır. Teminat Tamamlama Yükümlülüğü 41. MÜŞTERİ teminat limitlerini takip etmek ve gerektiğinde tamamlamakla yükümlüdür. Teminatın azaldığını, açık pozisyonlarını, gerçekleşen işlemlerini, anlık kar/zarar durumunu izlemek, öğrenmek ve bilmek yükümlülüğü tamamen MÜŞTERİ ye aittir. MÜŞTERİ kalan teminatını, anlık kar/zararını, pozisyonlarını, gerçekleşen işlemlerini bilmediğini ileri süremez. 42. BAŞKENT YATIRIM, MÜŞTERİ den eksik olan teminat tutarını tamamlamasını isteyebilir. Aksi takdirde BAŞKENT YATIRIM yukarıda belirtildiği şekilde MÜŞTERİ'nin pozisyonlarını likit hale getirmek hakkına sahip olduğu gibi, belirtilen teminatlar tamamlanmadan yeni pozisyon açmayacaktır. 43. BAŞKENT YATIRIM, Müşteri hesabındaki teminatların yetersiz olacağı ve teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine getiremeyeceği kanaatine vardığı veya MÜŞTERİ menfaati için derhal müdahale edilmesi gereken durumlarda pozisyonları kapatmaya/likidite etmeye yetkilidir. Bu yetkinin kullanılması tamamen BAŞKENT YATIRIM ın takdirinde olup, bu yetkinin kullanılması veya kullanılmaması hallerinde oluşacak zararlardan BAŞKENT YATIRIM sorumlu Müşteri İmzası Sayfa 5

7 tutulamaz. BAŞKENT YATIRIM IN TEMİNATLARI Takas ve Mahsup Yetkisi 44. BAŞKENT YATIRIM nezdinde açılan MÜŞTERİ ye ait hesaplarda MÜŞTERİ nin bu sözleşme ve varsa BAŞKENT YATIRIM la imzalamış olduğu diğer çerçeve sözleşmeler çerçevesinde gerçekleştirdiği işlemler ile bunlar neticesinde oluşan borç ve alacaklar ile MÜŞTERİ nin sahip olduğu Sermaye Piyasası Araçları ve diğer menkul kıymetler izlenir. MÜŞTERİ nin bu sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan BAŞKENT YATIRIM, MÜŞTERİ ninbaşkent YATIRIM la imzalamış olduğu diğer sözleşmelerden kaynaklanan borç ve alacakları üzerinde herhangi bir beyana gerek olmaksızın takas ve mahsup yetkisine sahiptir. BAŞKENT YATIRIMun burada yer alan haklarından herhangi birini kullanmamış olması, BAŞKENT YATIRIMun ilerisi için de o hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyecektir. Rehin ve Hapis Hakkı 45. KURUM, MÜŞTERİ nin İşbu Sözleşme den kaynaklanacak borç ve/veya taahhütlerinin tamamı ödeninceye kadar MÜŞTERİ nin KURUM nezdinde yer alan tüm hesaplarında bulunan her türlü varlık ile taşınır veya taşınmaz malları üzerinde rehin ve hapis hakkına sahiptir. BAŞKENT YATIRIM ın nakit ve diğer varlıklar üzerindeki rehin hakkı, söz konusu nakdin ve/veya varlıkların BAŞKENT YATIRIM a teslimi sırasında kurulur ve MÜŞTERİ ninbaşkent YATIRIM tarafından verilen hizmetlerden doğan yükümlülüklerinin tamamen ifasına kadar devam eder. Müşteri, bu sözleşmeden kaynaklanan borçlarının tamamı BAŞKENT YATIRIM a ödenene kadar, BAŞKENT YATIRIM nezdinde bulunan ve kendisine ait her türlü varlık üzerinde BAŞKENT YATIRIM ın Medeni Kanun ın 950. ve devam eden hükümleri çerçevesinde hapis hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder. KURUM, MÜŞTERİ nin İşbu Sözleşme den kaynaklanacak borç ve/veya taahhütlerinin tamamı ödeninceye kadar bu sözleşme hükümlerine göre MÜŞTERİ hesabında bulunan ve Takasbank nezdinde saklanan teminatlar üzerinde hapis ve rehin hakkına sahiptir. DİĞERHÜKÜMLER Ücretler ve Masraflar 46. MÜŞTERİ kararlaştırılmış oranda komisyonu, spreadi, masrafı, ücreti BAŞKENT YATIRIM a ödemekle yükümlüdür. 47. Gecelik Taşıma Maliyetleri, İnterbank piyasasındaki faiz oranları ve yurtdışı brokerların faizoranları baz alınarak belirlenir. Hesaba yansıtılacak gecelik taşıma maliyeti (swap) oranları her hafta başı internet sitemizden takip edilebileceği gibi anlık olarak platform üzerindeki parite özellikleri bölümünden kontrol edilebilir. 48. BAŞKENT YATIRIM söz konusu komisyonun tahsilini MÜŞTERİ ninbaşkent YATIRIM nezdindeki her türlü hesaplarından ihbara gerek olmaksızın mahsup etmek suretiyle gerçekleştirebilir. MÜŞTERİ nin bu nedenle sözleşmeyi feshetme hakkı saklı kalmak üzere, BAŞKENT YATIRIM dilediği anda MÜŞTERİ ye uyguladığı komisyon oranını değiştirebilir. Söz konusu değişiklik BAŞKENT YATIRIM tarafından MÜŞTERİ ye bildirilir ve MÜŞTERİ tarafından bildirimin alındığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde yazılı olarak itiraz edilmediği takdirde taraflar arasındaki işlemlerde geçerli olur. 49. Bu sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet bedelleri (hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, takas ücreti ile diğer ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) MÜŞTERİ tarafından ödenecektir. BAŞKENT YATIRIM bu giderleri MÜŞTERİ nin hesabına yansıtmaya ve hesabından tahsil etmeye yetkilidir. 50. Mahiyeti ne olursa olsun masraf, vergi, fon ve yükümlerin ve sair her türlü yükümlülüklerin ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun MÜŞTERİ ye aittir. MÜŞTERİ, BAŞKENT YATIRIM ın vergi, resim, harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, kendisine ait olan muamele ücreti ve kendi namına yapılan bütün masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder. 51. Bu sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin MÜŞTERİ adına BAŞKENT YATIRIM ve/veya üçüncü kişiler tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet bedelleri (hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) MÜŞTERİ tarafından ödenecektir. 52. BAŞKENT YATIRIM söz konusu ücret ve masrafların tahsilini MÜŞTERİ nin hesabından ihbara gerek olmaksızın mahsup etmek suretiyle gerçekleştirebilir. Tazmin Yükümlülüğü 53. MÜŞTERİ, bu sözleşmeye göre borçlarını zamanında ve tamamen ödemediği takdirde BAŞKENT YATIRIM ın bu nedenle uğrayacağı her türlü kayıptan, hasardan, masraftan, harcamadan, zarardan veya ziyandan ötürü sorumludur. MÜŞTERİ nin bu sözleşmeden doğan her türlü borçlarına herhangi bir temerrüt ihbarı yapılmaksızın bankalar arası para piyasasında belirlenen faizin 2 katı oranında faiz işletilir. İşlemlerin Teyidi ve Bildirimler 54. MÜŞTERİ, her bir işlemin gerçekleşip gerçekleşmediğini İşlem Platformu vasıtasıyla kontrol etmekle yükümlüdür. Yapılan işlemler, BAŞKENT YATIRIM tarafından işlemin gerçekleşmesini müteakip MÜŞTERİ nin İşlem Platformu hesabından teyit edilir. Telefon vasıtasıyla gerçekleştirilen işlemler işlemin gerçekleştiği günü takip eden iş günü içerisinde ŞİRKET tarafından yazılı, sözlü veya MÜŞTERİ nin İşlem Platformu hesabından MÜŞTERİ ye teyit edilebilir. Ancak, ŞİRKET in telefon vasıtasıyla gerçekleştirilen herhangi bir işlem için teyit mesajı göndermemesi, işlemin gerçekleşmediği anlamına gelmez. 55. BAŞKENT YATIRIMun kanuni ikametgâhı ve tebligat adresi yetkili Ticaret Sicili Memurluğu nda tescilli bulunan ticari ikametgâh adresidir. BAŞKENT YATIRIMa yapılacak her türlü tebligat ve bildirim ticari ikametgâhına yapılacaktır. Müşteri İmzası Sayfa 6

8 MÜŞTERİ'nin ikametgâhı ve tebligat adresi sözleşmenin başında yazılı adrestir. Bu adrese yapılacak bildirimler geçerli olacaktır. MÜŞTERİ ikametgâh ve tebligat adresinde vaki olacak değişiklikleri BAŞKENT YATIRIMa yazılı olarak ulaştırmış olmadıkça BAŞKENT YATIRIMun bilinen son adrese yaptığı bütün tebliğler ve bildirimler geçerlidir ve sonuç yaratır. BAŞKENT YATIRIMun faks ve elektronik iletişim sistemleri (internet vb.) ile yaptığı bildirimlerin, bildirimin karşı tarafa ulaştığına dair sistem teyidinin alındığı anda MÜŞTERİ ye ulaşmış oldukları kabul edilir. 56. BAŞKENT YATIRIM, MÜŞTERİ lerine gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak günlük ve aylık bildirimlerde bulunacaktır. 57. BAŞKENT YATIRIM; her işlem yapılan günü izleyen işgünü içerisinde bir önceki gün içinde alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde MÜŞTERİ ye bildirimde bulunacaktır. Günlük bildirimler, MÜŞTERİ nin, Müşteri Tanıma Formu nda yer alan e-posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır. 58. BAŞKENT YATIRIM her ay sonunda, MÜŞTERİ ye o ay içinde alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve miktar bilgilerine, kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına, BAŞKENT YATIRIM nezdinde tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere, hesaba tahakkuk ettirilen her tülü komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına ilişkin bilgileri içerir bir ekstre gönderecektir. Aylık bildirimin yazılı olarak yapılması ve bildirime ilişkin belgelerin ilgili dönemi izleyen 7 gün içinde MÜŞTERİ nin adreslerine taahhütlü olarak gönderilmesi esastır.ancak MÜŞTERİ nin talebi üzerine aylık bildirimlerin MÜŞTERİ nin adresine yapılması veya bu bilgilerin uzaktan erişim yolu ile incelemesine açık tutulması mümkündür. MÜŞTERİ bu konudaki tercihini ifade edecektir. 59. BAŞKENT YATIRIM ilgili dönem içerisinde herhangi bir işlem yapmayan MÜŞTERİ ye günlük ve aylık bildirimde bulunmama hakkına sahiptir. MÜŞTERİ nin talep etmesi ve MÜŞTERİ ile BAŞKENT YATIRIM arasında günlük ve aylık bildirimlerin MÜŞTERİ ye gönderilmemesine ilişkin olarak bir sözleşme imzalanması durumunda söz konusu belgeler MÜŞTERİ ye gönderilmeyebilir. 60. MÜŞTERİ, BAŞKENT YATIRIMun göndereceği ve yapacağı herhangi bir bildirime, hesap tespitine veya hesap ekstresi veya işlem sonuç formuna karşı yapacağı itirazlarını ya da düzeltme taleplerini, bunların kendisine teslim ve tebliğ edildiği tarihten sonra BAŞKENT YATIRIMa ulaştırmakla yükümlüdür. BAŞKENT YATIRIM, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla, posta, internet servis sağlayıcısı, kurye, sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu zararlardan sorumlu değildir. BAŞKENT YATIRIM ın Sorumluluğunun Sınırları 61. MÜŞTERİ, BAŞKENT YATIRIM ın aksi yönde hareket ettiğini usulü dairesinde kanıtlayana kadar BAŞKENT YATIRIM ve personelinin tüm Talimatları gereken özen ve dikkat çerçevesinde yerine getirdiğini kabul eder. BAŞKENT YATIRIM iş bu Sözleşme nin ifası ile ilgili olarak hizmet aldığı kuruluşların ve üçüncü şahısların kastından ve ihmalinden sorumlu olmayacaktır. 62. MÜŞTERİ, bu sözleşmenin MÜŞTERİnin kimlik ve mali bilgilerine ilişkin hükümlerine uyduğunu, bu hükümlerin işbu Sözleşmenin esaslı bir parçasını teşkil ettiğini ve bu hükümlere aykırılık halinde, işbu Sözleşmenin ekonomik şartlarının önemli derecede değişmiş olacağını beyan ve kabul eder. BAŞKENT YATIRIM a söz konusu zarar konusunda bildirimde bulunulmuş olsa bile, bu sınırlama, iddia edilen sorumluluk sözleşme, haksız fiil, ihmal veya kusursuz sorumluluk veya başka bir nedene dayanması durumunda da geçerli olacaktır. BAŞKENT YATIRIM, herhangi bir sebeple, herhangi bir şekilde kullanılamayan bilgi, kayıp veya bozulmuş MÜŞTERİ işlemi veya bilgisine ilişkin zarardan sorumlu tutulmayacaktır. Bu sınırlama, kısmen veya tamamen, üçüncü kişilerden temin edilen yazılım veya ağ bağlantısı araç veya hizmetleri veya Internetle ilgili problemler veya BAŞKENT YATIRIM ın kontrolü dışında gerçekleşen eylem ve olaylar nedeni ile oluşan, kullanılamayan bilgi, kayıp veya bozulmuş MÜŞTERİ işlem veya bilgisi gibi olumsuzluklar nedeniyle BAŞKENT YATIRIM üzerindeki sorumlukları da ortadan kaldırmaktadır. BAŞKENT YATIRIM güncel piyasa fiyatlarına erişim hataları (ifşa edilen fiyatların rayiç bedelleri yansıtmadığı bir durumu meydana getiren hatalar) internet güvenliğinin kırılması veya bozulması, MÜŞTERİ nin Internet e bağlanamamasına yol açan herhangi bir neden olan bozulma ve geç kalmalardan doğacak zararlardan sorumlu değildir. BAŞKENT YATIRIM fiyatlarının, işlemlerinin ve İşlem Platformu nun herhangi bir şekilde suiistimal edilmesini kesinlikle yasaklamaktadır. BAŞKENT YATIRIM manipüle edildiğinden şüphelendiği hesapları soruşturma hakkını ve böyle bir eylemden elde edilen varlıkları tutma hakkını saklı tutar. Yukarıda sayılanlar bütün durumları kapsamamakta olup, fiyat kotasyonu veya işlemlerde hata olması, bu hatalardan menfaat elde edilmesi veya piyasa koşullarının manipüle edilmesi halinde, ŞİRKET ilgili MÜŞTERİ hesabında gerekli düzeltme ve ayarlamaları yapma hakkını saklı tutar. 63. BAŞKENT YATIRIM, MÜŞTERİ'ye alım satım fiyat kotasyonlarını İşlem Platformu vasıtasıyla sunacaktır. BAŞKENT YATIRIM, MÜŞTERİ'ye sunacağı fiyat kotasyonlarının piyasada oluşan fiyat kotasyonları ile uyumlu olması için makul çabayı gösterecektir. Ancak, BAŞKENT YATIRIM a isnat edilemeyecek internet, bağlantıda gecikme ve fiyat dağıtım hataları nedeniyle İşlem Platformu nda yer alan fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan fiyat kotasyonları arasındaki normal koşullarda olabilecek farklılıkların üzerinde bir farklılık oluşabilir. Böyle bir durumda MÜŞTERİ BAŞKENT YATIRIM ın herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını ve gerçekleşen işlemlerin BAŞKENT YATIRIM tarafından iptal edilebileceğini ve/veya tashih edilebileceğini kabul ve beyan eder. 64. BAŞKENT YATIRIM ın, iş bu Sözleşme kapsamında sorumluluğunun söz konusu olduğu hallerde, bu sorumluluk doğrudan bilfiil maruz kalınan maddi zararla sınırlıdır. BAŞKENT YATIRIM dolaylı zararlar, kar mahrumiyeti veya manevi zararlardan sorumlu olmayacaktır. MÜŞTERİ Bilgisinin Açıklanması 65. BAŞKENT YATIRIM, MÜŞTERİ ve işlemleri hakkında, yetkili organlar tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür. BAŞKENT YATIRIM ayrıca sözleşme gereği yürütülen hizmetlerin ifası esnasında kurduğu banka ve kredi ilişkileri çerçevesinde MÜŞTERİ bilgilerini açıklayabilir. Fikri Mülkiyet ve Gizlilik 66. MÜŞTERİ, BAŞKENT YATIRIMun ürünlerini ve hizmetlerini, bu sözleşmede yazılan amaçlar dışında kullanma hakkına sahip değildir. MÜŞTERİ, BAŞKENT YATIRIMun Elektronik İşlem Platformu nun ve diğer ürünler ve Müşteri İmzası Sayfa 7

9 hizmetlerinin, ticari sır niteliğinde olduğunu ve bunların profesyonel emek, zaman ve para harcanarak geliştirilmiş olduklarını bildiğini beyan eder. MÜŞTERİ BAŞKENT YATIRIM ın bahsedilen ticari sırlarını yayınlamayacak, dağıtmayacak veya böyle bir bilgiyi üçüncü kişilere sağlamayacaktır. MÜŞTERİ, hiç bir şekilde BAŞKENT YATIRIM ınelektronik İşlem Platformu nu ve diğer ürün ve hizmetlerini kopya etmeyecek, ayrıştırmayacak bu amaçlara hizmet edecek çalışmalar yapmayacaktır. Temsil Yetkisi 67. BAŞKENT YATIRIMa karşı yalnızca sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş vekâletname ile yetkilendirilmiş kişiler tasarruf yetkilisi sayılacaklardır. Bu kimselerin tasarruf yetkisi, yapılan değişiklikler MÜŞTERİ tarafından yazılı olarak BAŞKENT YATIRIMa bildirilinceye kadar, BAŞKENT YATIRIM yönünden geçerli olacaktır. Aksi açıkça belirtilmedikçe BAŞKENT YATIRIM, temsilcilerin bu sözleşme ile MÜŞTERİ nin yetkili olduğu her konuda yetkili olduğunu kabul etmekte serbesttir. Genel Vekâletnamelerde özel olarak bir yetki daraltımı yer almış olmadıkça bunların BAŞKENT YATIRIMla olan ilişkilerde tasarrufta bulunmak ve hesapla ilgili tüm ilişkilerde MÜŞTERİ'yiBAŞKENT YATIRIMa karşı temsil etmek yetkisini verdikleri kabul edilir. 68. BAŞKENT YATIRIM ın yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dâhil tüm çalışanları müşteriden hisse senedi alım satım emri verme, ordino ve diğer belgeleri imzalama, nakit ve menkul kıymet yatırma ve çekme, virman işlemleri yapma gibi geniş yetkiler içeren vekâletname alarak MÜŞTERİ adına işlem yapamaz. Ortak Hesaplar 69. Birden fazla kişinin ortak hareket etmek suretiyle BAŞKENT YATIRIM nezdinde ortak hesap açtırmaları durumunda, aksi yazılı olarak BAŞKENT YATIRIM a bildirilmedikçe, ortak hesap sahiplerinden her biri, diğer ortak hesap sahiplerinin muvafakatına gerek olmaksızın, münferiden BAŞKENT YATIRIM a her türlü talimat ve emir vermeye ve ortak hesapta bulunan Sermaye Piyasası Aracı ve nakitlerin tamamı üzerinde tasarruf etmeye, bu sözleşmede yazılı hükümlerden faydalanmaya yetkili olacaktır. Ortak hesap sahiplerinden her biri, bu sözleşmeden doğacak borç ve yükümlülüklerden BAŞKENT YATIRIM a karşı müteselsilen sorumludur. BAŞKENT YATIRIM ortak hesap sahiplerinden birine yükümlülüğünü yerine getirmekle diğerlerine karşı da yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır. 70. BAŞKENT YATIRIM ın hesap sahiplerinden her hangi birine hesapla ilgili işlemler konusunda günlük veya aylık bildirimlerde bulunması diğer hesap sahiplerini de bağlar ve onlarda hesap ekstresini veya bildirimi almış sayılırlar. Ortak hesap sahiplerinden her biri diğerini bildirim ve tebligat konusunda temsil eder. Sözleşmenin Tadili 71. Sözleşme hükümleri, SPK düzenlemelerinde meydana gelecek değişiklikler hariç, değişikliklerin MÜŞTERİ ye tebliğinden itibaren 30 gün sonra yürürlüğe girmesi ve MÜŞTERİ nin bu nedenle Sözleşme yi feshetme hakkı saklı kalmak kaydıyla, BAŞKENT YATIRIM tarafından dilediği anda değiştirilebilir. Sözleşmenin Feshi ne ilişkin maddeler saklıdır. 72. MÜŞTERİ mevzuatta uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın söz konusu değişikliklerin kendisine uygulanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Şayet MÜŞTERİ söz konusu değişiklik veya tadile itiraz eder ise MÜŞTERİ nin tüm açık pozisyonlarını likit hale getirmesi gerekmektedir. Aksi halde BAŞKENT YATIRIM, MÜŞTERİ nin açık pozisyonlarını likit hale getirerek sözleşmeyi sonlandırma hakkına sahiptir. Sözleşmenin Feshi 73. Bu sözleşme süresiz olarak akdedilmiş olup, taraflarca fesh edilene kadar yürürlükte kalacaktır. MÜŞTERİ bu sözleşmeyi, herhangi bir açık pozisyonu ve/veya BAŞKENT YATIRIM a karşı bir sorumluluğu yoksa BAŞKENT YATIRIM ınbaşkent YATIRIM merkezinin yer aldığı adrese noter marifeti ile bildirimde bulunduktan üç iş günü sonra geçerli olacak şekilde fesh edebilir. 74. Taraflar danherbiri (i) diğer Taraf'ın temerrüde düşmesi, (ii) diğer Taraf'ın iflas veya konkordato ilan etmesi, kayyum idaresine girmesi, tasfiye olunması ve benzer aciz içerisinde bulunması veya (iii) Diğer yetkili resmi merciler tarafından getirilen veya değiştirilen Kaldıraçlı Varlık Alım Satım mevzuatı, anapara sınırlamaları veya benzeri sınırlamaların getirilmesi ve bu kontrollerin ve/veya sınırlamaların, Taraflar ın işbu Sözleşme altındaki yükümlülüklerini gerçekleştirmesine engel olması halinde işbu Sözleşme yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkına sahip olacaktır. 75. BAŞKENT YATIRIM işbu sözleşmeyi haklı sebeplerin varlığı halinde ihbarın MÜŞTERİ ye ulaştığı günün sonu itibariyle fesh edebilir. Aynı şekilde BAŞKENT YATIRIM, MÜŞTERİ nin bu sözleşme çerçevesinde geçerli tebligat adresine noter marifeti ile bildirimde bulunduktan üç iş günü sonra geçerli olacak şekilde fesh edebilir. 76. Taraflardan herhangi biri tarafından yapılan fesih, daha önce yapılan işlemleri veya Kontratlar'ı, etkilemeyecek, tarafların sözleşmeden doğan borçları tasfiye edilene kadar devam edecektir. BAŞKENT YATIRIM Kayıtlarının Delil Niteliği 77. Bu sözleşmeden ve sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerden doğabilecek anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarda BAŞKENT YATIRIM ın defter, kayıt ve belgeleri Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. Maddesi anlamında muteber ve geçerli delil niteliğindedir. MÜŞTERİ, BAŞKENT YATIRIM yetkilileri ve personeli ile yapacağı telefon konuşmalarının kaydedilebileceğini ve bu kayıtların müşteri mutabakatını içeren kayıt niteliğinde olduğunu ve münhasır delil niteliği taşıyacağını kabul ve beyan eder. Uyuşmazlıkların Özümü 78. Bu sözleşmenin uygulanması veya yorumlanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümlenmesinde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. 79. Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz olması halinde, bu hükümsüzlük sözleşmenin geçerliliğini etkilemez. Alım Satım Tavsiyeleri 80. BAŞKENT YATIRIM, MÜŞTERİ ye yapmayı düşündüğü alım satım veya yatırım hakkında bilgi ve tavsiye vermeyi taahhüt etmez. MÜŞTERİ nin verdiği her emir ve bunun sonucu gerçekleşen işlemi kendi değerlendirme ve takdiri ile Müşteri İmzası Sayfa 8

10 sonuçlanmış sayılır. Buna rağmen BAŞKENT YATIRIM herhangi bir işlemle ilgili olarak MÜŞTERİ yle bilgi ya da tavsiye paylaşır ise, MÜŞTERİ nin bu bilgi ve tavsiye doğrultusunda uğrayacağı zararlardan BAŞKENT YATIRIM sorumlu tutulamaz. MÜŞTERİ, BAŞKENT YATIRIM ın gerek alım satım işlemlerini gerçekleştiren personelinin ve gerek kaldıraçlı alım satım piyasalarının genel gidişatını inceleyen, izleyen ve bu konuda görüş bildiren personelinin hiçbir şekilde belirli bir getiriyi vaat etmediği gibi, portföylerde oluşabilecek zararlardan da sorumlu olmadığını, tüm kaldıraçlı alım satım işlemlerinin çeşitli oranlarda riski olduğunu, bir yatırımdan elde edilmesi beklenen getirinin gerçekleşmemesi ihtimalinin bulunduğunu, bazı hallerde yatırılan teminatın dahi tamamen kaybedilebileceğini beyan ve kabul eder. Bölünebilirlik 81. Sözleşmenin herhangi bir hükmünün buna yetkili mahkeme tarafından geçersiz kılınmış olması halinde geri kalan maddelerdeki hükümler ve şartlar bundan etkilenmemiş sayılacak ve yürürlüğünü sürdürecektir. Devir Yasağı 82. MÜŞTERİ bu sözleşmeden doğan herhangi bir hak, alacak veya borcunu BAŞKENT YATIRIM ın yazılı onayı olmaksızın, kısmen veya tamamen, üçüncü kişilere, devir ve temlik edemez. Aksi takdirde BAŞKENT YATIRIM ın uğrayacağı her türlü zarardan mesul olacaktır. 83. MÜŞTERİ, bu sözleşmeyi veya bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde BAŞKENTYATIRIM ın bir iştirakine yazılı izin almaksızın devredebileceğini kabul ve beyan eder. Mücbir Sebep 84. Yangın, sivil itaatsizlik, başkaldırı, isyan, ayaklanma, ani patlama, sel, fırtına, doğal afetler gibi kontrolü dışında meydana gelen her hangi bir durumdan ötürü borçlarının ifasında geciken taraf, diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Uygulanacak Hükümler 85. Bu sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde hükmü bulunmayan hallerde ise genel hükümler uygulanır. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde bir değişiklik yapıldığı takdirde söz konusu değişiklik herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın yürürlük tarihinden itibaren sözleşmeye uygulanacaktır. 86. MÜŞTERİ, BAŞKENT YATIRIM tarafından kendisine verilen Risk Bildirim Formunu bu sözleşmeyi imzalamadan önce okuduğunu, anladığını ve daha sonra iş bu sözleşmeyi imzaladığını ve Risk Bildirim Formu nun bir örneğini teslim aldığını beyan eder. MÜŞTERİ Bilgileri 87. MÜŞTERİ ye ait kimlik bilgileri MÜŞTERİ tarafından verilen ve bir örneği sözleşme ekine alınan Türk uyruklular için Nüfus Hüviyet Cüzdanı/Ehliyet/Pasaporta, Türk uyruklu olmayanlar için pasaport, ikamet belgesi veya Bakanlıkça uygun görülen kimlik belgesi ve tüzel kişiler için ticaret siciline tescile dair belgelere istinaden çıkarılmıştır. MÜŞTERİ nin ikametgah ve iş adresleri, sözleşmede ve eklerinde yer alan tüm telefon, faks numaraları ve internet adresleri MÜŞTERİ nin beyanı esas alınarak yazılmıştır. BAŞKENT YATIRIM; MÜŞTERİ ye ait kimlik bilgilerinin tespitinde gereken özeni sağlamakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, ibraz ettiği kimlik bilgilerinin ve Müşteri Tanıma Formu ndaki diğer bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, işbu sözleşme kapsamında verdiği beyanların gerçeği yansıtmaması nedeniyle BAŞKENT YATIRIM ın maruz kalacağı tüm zararları tazmin edeceğini, ayrıca hesabına yatırdığı ve yatıracağı paraların 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde suç geliri mahiyetinde olmadığını ve yine suç gelirlerinin aklanması suçunu teşkil eden fiillerin işlenmesi sebebiyle elde edilmiş olmadığını beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ nin anlayabileceği derecede açık bir dille kaleme alındığı ve onun tarafından rahatlıkla okunabilecek puntolarla basıldığı taraflar arasında ihtilâfsız olan, 87 maddeden ibaret iş bu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi taraflarca kabul edilip imzalanmış ve iki nüsha olarak düzenlenmiş olan sözleşmenin bir nüshası MÜŞTERİ ye teslim edilmiştir. _._. BAŞKENT YATIRIM MÜŞTERİ Ad : Soyad : İmza : Müşteri İmzası Sayfa 9

11 KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:V, No:125 Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ inin 9 uncu maddesinde öngörüldüğü üzere Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir. UYARI Kaldıraçlı alım satım işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu nun iznine tabidir. Bu nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun söz konusu işlemlere ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Kaldıraçlı alım satım işlemi yapmaya yetkili olan kuruluşları veya internet sitelerinden öğrenebilirsiniz. RİSK BİLDİRİMİ İşlem yapacağınız yetkili kuruluş ile imzalanacak Çerçeve Sözleşmesi nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 1.Yetkili kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 2.Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda yetkili kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz. 3.Yetkili kuruluşun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 4.Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 5.Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 6.Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve spread ler en iyi fiyat durumunu yansıtmayabilir. Başka kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde olacaktır. 7.İşlemlere başlamadan önce yetkili kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. 8.Yetkili kuruluşlar tarafından kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kayba uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate almanız gerekmektedir. İşbu kaldıraçlı alım satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldıraçlı alım satım alım satımından ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız. MÜŞTERİ Ad/Soyad Müşteri İmzası

12 RİSK BİLDİRİM FORMU EKI İşlem yapmak, Riskli ve Spekülatiftir. 1. İşlemler çok fazla spekülatif ve yalnızca, (a) sahip olunan ekonomik, hukuki ve diğer riskleri anlayan ve alabilen ve (b) depo edilen paralar ya da Teminat'ların çok üzerindeki riskleri dahi alabilecek müşteriler için uygundur. İşlemler emeklilik fonları için uygun bir yatırım aracı değildir. Müşteri, finansal veya bir başka türlü, İşlemi, risklerini almayı istediğini ve alabileceğini ve Müşteri'nin bütün Hesap Bakiyesi nin kaybının, Müşteri'nin hayat tarzını değiştirmeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder. Yüksek Kaldıraç ve Düşük Teminat Ani Kayıplara Sebep Olabilir. 2. BAŞKENT YATIRIM ın Teminat politikaları, yeterli Teminatlı Hesap'lara ek fonlar aktarılmasını gerektirebilir bu durumda Müşteri söz konusu Teminat gereksinimini sağlamayı kabul eder. Başlangıç Teminat tutarının yüzde ellisine (%50) eşit veya bunun altındaki tutarlarda Teminat tutmak, müteakip kayıplar ile beraber, Açık Pozisyon'larının likidasyonuna sebep olabilir. Elektronik İşlem Platformu'nda Beliren Fiyatlar, Teminat'lar ve Herhangi Bir Başka Yerde Rapor Edilen Fiyatlardan Farklı Olabilir. 3. İşlem yapmada, Müşteri'nin pozisyon değerlemesinde, Teminat gereksinimlerinin belirlenmesinde kullanılacak olan fiyatlar, Elektronik İşlem Platformu'nda yayınlanacaktır. BAŞKENT YATIRIM bu belirtilen fiyatların mümkün olduğunca bankalar arası piyasalardaki fiyatlarla ilintili olacağını ummasına rağmen, Elektronik İşlem Platformu tarafın dan rapor edilecek olan fiyatlar bankalara veya diğer katılımcılara sunulan fiyatlardan farklılıklar arz edebilir. Tek Dokunuş ve Anında Uygulama. 4. Elektronik İşlem Platformu otomatik Emir giriş sistemi, Müşteri'nin bir kez nominal tutarı girmesi ve "Al/Sat" tuşuna basması ile anında Müşteri emrinin iletilmesini sağlamaktadır. Söz konusu iletimden önce işleme "tekrar göz atmak" olanağı yoktur ve Piyasa Emir'leri iptal edilemezler. Bu yapı diğer işlem platformlarından ve sistemlerinden farklı olabilir. Müşteri, Elektronik İşlem Platformu ile işlem yapmadan önce Emir giriş sürecine vakıf olabilmek için Demo İşlem Platformu'nu kullanmalıdır. Müşteri, Elektronik İşlem Platformu Emir Giriş Sistemini kullanarak, tek tuşlamalı sistem ile anında Emir iletim yapısının risklerini, kabul eder. Telefon Emirleri ve Anında Uygulama. 5. Elektronik İşlem Platformu ile verilen Piyasa Emirleri, Elektronik İşlem Platformu "gerçekleşmiştir" ya da "yapılmıştır" denerek teyit edildiğinde, tamamlanmıştır. Bu takdirde, Müşteri, ya almış ya da satmış olup, artık söz konusu alım veya satıma tekabül eden Piyasa Emri' ini iptal edemez. Piyasa Emri'ni işleme koyarak Müşteri, söz konusu anında uygulamayı ve anında uygulama şeklinden doğan riski, kabul etmektedir. Piyasa Tavsiyeleri Bilgi Amaçlıdır, Müşteri Bağımsız Olarak Karar Vermektedir ve BAŞKENT YATIRIM Bir Danışman veya Müşteri'nin Mutemedi/İnançlı İşlem Yapan Değildir. 6. BAŞKENT YATIRIM tarafından sunulan piyasa bilgileri alış veya satış teklifi ısrarcı bir teklif değildir. Elektronik İşlem Platformu vasıtası ile Müşteri tarafından verilen her bir İşlem/Kontrat yapma kararı veya bir Kontrat'ın veya bir başka işlemin Müşteri için iyi veya uygun olup olamayacağı hususu, Müşteri tarafından bağımsız olarak alınan bir karardır. BAŞKENT YATIRIM bir müşavir olarak hareket etmemekte olup, Müşteri'nin mutemedi veya Müşteri adına inançlı işlem yapanı da değildir. Müşteri kabul eder ki; BAŞKENT YATIRIM tarafından sağlanan herhangi bir bilgiyi veya tavsiyeyi temel alarak, yapılan veya yapılmayan herhangi bir eylem ve/veya işlem veya BAŞKENT YATIRIM ın işlem tavsiyelerini takip etmesi sebebi ile Müşteri'nin avukat ücretleri dâhil, ortaya çıkan sorumluluklardan, taleplerden, hasarlardan, masraflardan ve harcamalardan, ötürü ve bunlar ile ilgili olarak BAŞKENT YATIRIM ın hiç bir sorumluluğu ve inançlı işlemden kaynaklanan borcu yoktur. Tavsiyeler Şahsi Görüşlere Dayanmaktadır ve Garanti Edilmezler. 7. BAŞKENT YATIRIM ın piyasa tavsiyeleri tamamen BAŞKENT YATIRIM personelinin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Hiç bir şekilde profesyonel danışmanlık faaliyeti anlamına gelmemektedir. Bu piyasa tavsiyeleri, BAŞKENT YATIRIM ın, bağlı BAŞKENT YATIRIMleri veya çalışanlarının, beklentileri ve/veya market pozisyonları ile aynı veya farklı olabilir. BAŞKENT YATIRIM ın tavsiyeleri, güvenilir olduğuna inanılan bilgilere göre temellendirilir fakat BAŞKENT YATIRIM bunların gerçeklik ve doğruluğunu garanti edemez ve etmez, söz konusu tavsiyeleri takip etmenin, İşlemlerin doğasında var olan riskleri ortadan kaldıracağını veya azaltacağını beyan edemez. Kâr Garantisi Yoktur. 8. İşlem'den kâr etme ya da zarar etmeme garantisi yoktur. Müşteri, BAŞKENT YATIRIM dan veya O'nun herhangi bir temsilcisinden, bu söz konusu garantileri almamıştır. Müşteri, işlem in doğasında var olan risklerin farkındadır ve bu riskleri taşıyabilecektir ve ortaya çıkan herhangi bir kayba dayanabilecektir. Müşteri Açık Pozisyonları'nı Kapatamayabilir. 9. Piyasa şartlarına ve diğer hususlara bağlı olarak, Elektronik İşlem Platformu Müşteri'nin pozisyonunu, Müşteri'ce belirtilen seviyeden kapatamayabilir ve Müşteri BAŞKENT YATIRIM ın bu takdirde herhangi bir sorumluluk taşımayacağını kabul eder. Müşteri İmzası

13 Yetkili Üçüncü Kişiler. 10. Müşteri, üçüncü kişilere Müşteri Hesap'ı üzerinde, sınırlı ya da sınırsız olarak, işlem yapma yetkisi ya da kontrolü tanıdığı takdirde ("İşlem Yapıcı"), BAŞKENT YATIRIM ın, söz konusu İşlem Yapıcının yaptığı Müşteri tercihini, tekrar gözden geçirmek gibi bir sorumluluğu olmayacaktır. BAŞKENT YATIRIM hiçbir şekilde herhangi bir İşlem Yapıcı hakkında, beyan ve taahhütte bulunmamaktadır. BAŞKENT YATIRIM İşlem Yapıcının sebep olmuş olduğu herhangi bir hareketten Müşteri'nin doğan kaybından ötürü sorumlu olmayacaktır ve BAŞKENT YATIRIM, hiç bir şekilde, İşlem Yapıcının operasyon metotlarını tasdik etmez ve onaylamaz. Müşteri, İşlem Yapıcı' ya kendi Hesap'ı üzerinde sahip olduğu haklardan herhangi birisini uygulama yetkisi verdiğinde, Müşteri bunu Müşteri'nin riskine yapar. Müşteri İşlem Yapıcı' ya yetki verdiğinde, müşteri dikkatli olmalı ve tüm Hesap aktivitelerini, yakından takip etmelidir. Müşteri, Hesap Değeri'ni ve Hesap Hareketi'ni, Elektronik İşlem Platformu'ndan takip edebilir. İnternette İşlem Yapmak 11. BAŞKENT YATIRIM herhangi bir iletim veya haberleşme sisteminin veya bilgisayar sisteminin veya yazılımın çalışmamasından veya çökmesinden ötürü doğrudan veya dolaylı biçimde doğan, avukatlık ücretleri dâhil, her türlü taleplerden, kayıplardan, hasarlardan, masraflardan, maliyetlerden, fiyat değişikliklerinden doğan farklardan veya harcamalardan sorumlu olmayacaktır. Telefon Emirleri. 12. BAŞKENT YATIRIM telefon hatlarının bozulmasından, çalışmamasından veya çökmesinden,sorumlu değildir. Fiyatlama Hataları. 13. Fiyatın yanlış yazılmasından kaynaklanan herhangi bir fiyat hatası veya telefon ile ve/veya elektronik araçlarda (Müşteri'nin taleplerine verilen cevaplar dâhil) eksik verilen bir fiyat ortaya çıkarsa, BAŞKENT YATIRIM, Hesap Bakiyelerinde doğan sonuçtan sorumlu olmayacak ve söz konusu Hesap'ta gereken değişiklikleri veya ayarlamaları yapma hakkını kendinde saklı tutar. Söz konusu fiyat hatasından doğan herhangi bir itilaf, BAŞKENT YATIRIM ın tamamen kendi takdirindeki kararına göre Piyasa Değerleri temelinde, söz konusu hatanın oluştuğu tarihteki ilgili kurdan, çözümlenecektir. Mevcut piyasa şartları, Elektronik İşlem Platformu'nda beliren fiyatlardan farklılık gösterdiğinde, BAŞKENT YATIRIM elinden geldiğince, mevcut olan piyasa fiyatlarına yakın veya üzerinde fiyatlar ile işlemleri uygulamaya çalışacaktır. Bu mevcut piyasa fiyatları, nihayetinde, Hesap detaylarında yansıtılacaktır. Müşteri'nin gerçekleşmiş veya gerçekleşmemiş Kazanç/Kayıp'larını menfi veya bunun aksi yönünde etkileyebilir. Müşterinin Şifre ile İlgili Sorumlulukları 14. Müşteri, sözleşmede belirttiği cep telefon numarasına BAŞKENT YATIRIM tarafından gönderilen veya kendisine verilen şifrenin gizliliğinin korunmasından her türlü şekilde sorumludur. Müşteri şifresinin herhangi bir şekilde üçüncü kişilerin eline geçmesi ve bu şekilde Müşteri hesabı ile ilgili olarak işlem yapılmasından doğabilecek zararlardan BAŞKENT YATIRIM hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. BAŞKENT YATIRIM MÜŞTERİ Ad : Soyad : İmza : Müşteri İmzası

14 EKII MÜŞTERİ TANIMA FORMU Müşteri Numarası : Müşteri Temsilcisi : MÜŞTERİ BİLGİLERİ Adı Soyadı/Tescilli Unvanı : Adresi/Merkez Adresi : irtibat Yetkilisi : Telefon Numarası : Mesleği : Faks Numarası : E-posta adresi : Saklama Bankası : Hesap Numarası : Takas Bankası : Hesap Numarası : Vergi Temsilcisi : Vergi Numarası : TL Muhabir Bankası : EUR Muhabir Bankası : GBP Muhabir Bankası : Hesap Detayları : Hesap Detayları : Hesap Detayları : USD Muhabir Bankası : Kabul edebileceğiniz risk oranı :... % Kaldıraç Oranı : 1/. *Belirtilmediği takdirde kaldıraç oranı 1/100 olarak dikkate alınacaktır. Çalıştığınız diğer Banka ve ARACI KURUM lar: Seri V, No: 46 sayılı Tebliğin 12'inci Maddesine göre benim risk tercihlerimi belirlemek amacıyla BAŞKENT YATIRIM ınbana verdiği "Hesap Açılışı ve Müşteri Bilgi Formunu" tam olarak ve doğru bilgilerle doldurduğumu ve boş bıraktığım kısımların sorumluluğunu şahsen üstlendiğimi beyan ve teyit ederim. Saygılarımla, Müşteri İmzası

15 EKIII GERÇEK FAYDALANICI BEYAN FORMU (Kendi adına ve fakat başkası hesabına işlem yapılıp yapılmadığının beyan edilmesi) 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi hakkında Kanun un 15. maddesine göre, yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde, altı aydan bir yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. Bu itibarla, Başkent Menkul Değerler A.Ş. nezdinde 5549 sayılı Kanun, ilgili yönetmelik ve tebliğler çerçevesinde kimlik tespiti gerektiren işlem yaptıran gerçek kişilerin ve kuruluşların (Tüzel kişiliği haiz olan ve olmayan kuruluşlar) kendi adına ve fakat başkası adına hareket etmeleri halinde, işlemin gerçek mahiyetine uygun şekilde kimin hesabına hareket ettiklerini Başkent Menkul Değerler A.Ş.'ye yazılı olarak beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır. Başkent Menkul Değerler A.Ş. nezdinde açtığım / ız ve açacağım / ız her türlü hesaplarım / ız nedeniyle kendiadıma ve kendi hesabıma / kuruluşumuz adına ve kuruluşumuz hesabına hareket ettiğimi / zi, başkası hesabına hareket etmediğimi / zi ve kendi adıma / kuruluşumuz adına ve fakat başkası hesabına hareket etmem / iz halinde, 5549 sayılı Kanun un 15. maddesine uygun olarak kimin hesabına işlem yaptığımı / zı ve bu kişi / kişilerin ve kuruluşu temsile yetkili kişi / kişilerin kimlik bilgilerini Başkent Menkul Değerler A.Ş.'ye derhal yazılı olarak bildireceğimi / zi kabul, beyan ve taahhüt ederim /iz. Gerçek Kişiler Tüzel Kişiler Tarih... /... /... Tarih... / / Hesap No... Hesap No... Müşteri Adı ve Soyadı Müşteri Unvanı İmza İmza Kuruluşu Temsile Yetkili Kişi/ler Ad Soyad ve İmza Hesabıma hareket edilen kişi / kişiler aşağıdaki gibidir : (Yoksa boş bırakınız veya X işareti koyunuz.) 2 1 TC. Kimlik / Vergi No Adı Soyadı Doğum Yeri ve Tarihi Anne Adı Baba Adı Uyruğu Müşteri İmzası

16 EKIV KENDİ ADINA, BAŞKASI HESABINA İŞLEM YAPANLARA İLİŞKİN DUYURU 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun (Kanun) 27'nci maddesine dayanılarak hazırlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) Tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak, Tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğe göre; hesap açılması kredi ve/ya kredi kartı verilmesi, kiralık kasa, finansman, faktoring, finansal kiralama gibi hizmetler nedeniyle kurulan, niteliği itibariyle devamlılık unsuru taşıyan iş ilişkilerinde tutar gözetmeksizin kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerin ve müşteri adına hareket edenlerin kimliğinin tespit edilmesi zorunludur. Bunun dışında, sürekli iş ilişkisi niteliği arz etmemekle birlikte; 1- İşlem tutarı ya da birbirleriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı yirmibin TL veya üzerinde olduğunda, 2- Elektronik transferlerde işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı ikibin TL veya üzeri olduğunda, 3- Hayat sigortası sözleşmelerine ilişkin işlemlerde bir yıl içinde ödenecek prim tutarı toplamı ikibin veya tek primli tutarın beşbin TL veya üzerinde olduğunda, 4- Şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetmeksizin, 5- Daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe olduğunda tutar gözetmeksizin, kimliğe ilişkin bilgilerin alınması ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit edilmesi zorunludur. İşlem talep eden kişiler, eğer işlemi başkası hesabına yapıyorlarsa, bunu işlemi yapmadan önce beyan etmek zorundadır. Bu beyan üzerine, işlemi talep edenin kimliği ve yetki durumu ile hesabına hareket edilen kişinin kimliği Yönetmeliğin 6 ile 14'üncü maddeleri arasındaki hükümlere göre tespit edilir. Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerle kurulan ve devamlılık niteliği taşıyan iş ilişkilerinde, tüzel kişiliğin yüzde yirmibeşini aşan hisseye sahip gerçek ve tüzel kişi ortakların kimliği Yönetmeliğin 6 ve 7'nci maddelerine göre tespit edilir. Kanunun 15'inci maddesi uyarınca, kimlik tespiti gereken işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yazılı olarak bildirmediği takdirde, altı aydan bir yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adli para cezasıyla* cezalandırılır. İşbu duyuru Yönetmeliğin 17'nci maddesi uyarınca yapılmaktadır. *En az yirmi ve en fazla yüz Türk lirası olan bir gün karşılığı adli para cezasının miktarı, kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak takdir edilir. (TCK. Md. 52/2) Müşteri İmzası

17 EKV KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BİLDİRİMLER BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Nezdinizdeki,... No lu hesabıma ait periyodik olarak gönderilmesi gereken aylıkhesap ekstrelerini gerek telefonla, gerekse internet üzerinden hesap durumumu ve işlemlerini her gün takip edebilmem nedeniyle, adresime gönderilmemesini ve gerek telefonla, gerek şahsen seans esnasında, gerekse internet üzerinden takip edemediğim durumlarda SPK Mevzuatı gereği ekstrelerin ve işlem teyit formlarının gönderilmesi gereken süre zarfında Kuruluşunuza gelerek hesap ekstre ve dökümlerimi okuyup imzalayacağımı, beyan, kabul ve taahhüt ederim. Tarih: Adı ve Soyadı : İmza BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Nezdinizdeki,... No lu hesabıma ait periyodik olarak gönderilmesi gereken aylık ve günlükhesap ekstremin sözleşmede belirttiğim adresime gönderilmesini rica ederim. Tarih: Yatırımcı Adı ve Soyadı : İmza Müşteri İmzası

18 EKV İMZA BEYANNAMESİ TARİH: HESAP NO: ADI: SOYADI: ADRES: GSM TEL NO 1: FAKS NO 1: EMAİL: TEL NO 2: FAKS NO 2: İmza Örneği 1 İmza Örneği 2 İmza Örneği 3 İmza Örneği 4 Müşteri İmzası

BAŞKENT MÜŞTERİ nin emrini kısmen veya tamamen reddedip, uygulamaya koymayabilir ve sonucunu en kısa zamanda MÜŞTERİ ye bildirir.

BAŞKENT MÜŞTERİ nin emrini kısmen veya tamamen reddedip, uygulamaya koymayabilir ve sonucunu en kısa zamanda MÜŞTERİ ye bildirir. MÜŞTERİ ALIM ve SATIM EMİRLERİ Emirlerin Şekli MÜŞTERİ, alım ve satım emirlerini bizzat BAŞKENT e gelerek ve yazılı olarak verir. Emirlerin BAŞKENT e gecikmezsizin telefon, teleks ve telefaks gibi iletişim

Detaylı

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

1. Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine, Yatırım hizmet ve faaliyetleri Genel Risk Bildirimi

1. Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine, Yatırım hizmet ve faaliyetleri Genel Risk Bildirimi 1. Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine, Yatırım hizmet ve faaliyetleri Genel Risk Bildirimi Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

Detaylı

Uyarı: Önemli Açıklama:

Uyarı: Önemli Açıklama: TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Vadeli İşlem

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN

Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN Konu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Eski Sayfa/Madde Öncekinde Yok. Yenisinde 1.sayfa olarak eklendi. Adı ve Soyadı/Unvanı Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN Yeni SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ

Detaylı

İstanbul, 23 Ağustos 2012 2012/994

İstanbul, 23 Ağustos 2012 2012/994 TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ Büyükdere Cad. No: 173 1. Levent Plaza A-Blok Kat: 4 34394 1. Levent - İstanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr

Detaylı

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI 13-03-POL-002 MAYIS 2015 Versiyon 0. 0 İÇİNDEKİLER I. Politikalar... 3 1. Amaç ve Kapsam... 3 2. Müşteri Emirlerinin Kabulü Ve Gerçekleştirilmesine Yönelik Esaslar...

Detaylı

Address: Teminat Metodu? (Birini Seçin): Banka Transferi Banka Kartı/Kredi Kartı. Bizi Nereden Öğrendiniz?: Sosyal Güvenlik No veya Vergi No:

Address: Teminat Metodu? (Birini Seçin): Banka Transferi Banka Kartı/Kredi Kartı. Bizi Nereden Öğrendiniz?: Sosyal Güvenlik No veya Vergi No: HESAP BİLGİLERİ Hesapta Görülecek İsim: Email Address: Başlangıç Teminatı: $ Teminat Metodu? (Birini Seçin): Banka Transferi Banka Kartı/Kredi Kartı Bizi Nereden Öğrendiniz?: Güvenlik Sorusu (Yalnız birini

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU 1 2 Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU 3 ÖNEMLI AÇIKLAMA

Detaylı

Önemli Açıklama: Tanımlar: Borsa: Borsa İstanbul Anonim şirketini,

Önemli Açıklama: Tanımlar: Borsa: Borsa İstanbul Anonim şirketini, VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİNE VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli işlem

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Kaldıraçlı işlem, Müşteri nin yatırdığı teminat tutarının belirli bir katına kadar (kaldıraç) işlem yapmasına imkân sağlayan işlemlerdir.

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU Kaldıraçlı alım satım işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu nun iznine tabidir. Bu nedenle, işlem yapmaya başlamadan

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE TARAFLARI TANITICI BİLGİLER

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE TARAFLARI TANITICI BİLGİLER KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme No Hesap No Sözleşmenin İmza Yeri Tarih SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE TARAFLARI TANITICI BİLGİLER Bir tarafta İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. (bundan

Detaylı

I. Tarafları Tanıtıcı Bilgiler

I. Tarafları Tanıtıcı Bilgiler Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesinde Bulunması Gereken Asgari Unsurlar (Seri:V, No:125 Sayılı Tebliğ in 2(1)(a) veya 2(1)(b) Maddeleri Kapsamında Faaliyette Bulunacak Aracı Kurumların

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Özel sektör borçlanma araçları alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin) 1. Taraflar Bu ek sözleşme ( Ek Sözleşme ), FİNANSBANK A.Ş ( Banka ) ile aşağıda imza kısmında adı geçen Müşteri arasında, Banka ile imzaladığınız/imzalayacağınız Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi nin (

Detaylı

Önemli Açıklama. Uyarı

Önemli Açıklama. Uyarı FON ÇIKIŞI GEREKTİRMEYEN SERMAYE AZALTIMI İLE EŞ ANLI OLARAK YA DA SERMAYE AZALTIMININ SONUÇLANMASINDAN İTİBAREN İKİ YIL İÇERİSİNDE YAPILACAK SERMAYE ARTIRIMI RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Fon çıkışı

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU. (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU. (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

Başlangıç Teminatı: Türev araç işlemleri için talep edilen asgari teminat tutarıdır.

Başlangıç Teminatı: Türev araç işlemleri için talep edilen asgari teminat tutarıdır. Amaç ve Kapsam Bizim Menkul Değerler A.Ş (BMD) tüm müşteri emirlerinin özenli, adil ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesinde en iyi gayreti gösterir. Emir gerçekleştirme politikası ile BMD, müşterilerinden

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Şişli Merkez Mahallesi Merkez Cad. No:6, 34381 Şişli İSTANBUL adresinde faaliyet

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Tüketici Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde yapacağınız

Detaylı

VOB KALDIRAÇLI ALIM SATIM PLATFORMU

VOB KALDIRAÇLI ALIM SATIM PLATFORMU VOB KALDIRAÇLI ALIM SATIM PLATFORMU 1 Gündem Başlıkları İşlem Sistemi Tasarımı Modelin Genel Esasları İşlem Görmesi Planlanan Pariteler Teminatlandırma Esasları Üyelik Soru-Cevap 2 İşlem Sistemi Tasarımı

Detaylı

YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kar elde

Detaylı

Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri. Uyarı

Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri. Uyarı Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri Uyarı İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisi olup olmadığını kontrol

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Yurt dışı borsalar nezdinde yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. ye EMİR İLETİMİ VE İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARI

BORSA İSTANBUL A.Ş. ye EMİR İLETİMİ VE İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARI BORSA İSTANBUL A.Ş. ye EMİR İLETİMİ VE İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARI AÇIKLAMA VE KAPSAM: İşlem aracılığı faaliyeti kapsamında Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş (Bundan sonra ŞİRKET

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Ticari Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON PİYASASINA İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU

VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON PİYASASINA İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON PİYASASINA İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU Önemli Açıklama Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon sı nezdinde yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz

Detaylı

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI III-45.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR Bu Sözleşme, Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi No: 6 Şişli - İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İstanbul Takas ve Saklama

Detaylı

DESTEK MENKUL DEĞERLER AŞ EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

DESTEK MENKUL DEĞERLER AŞ EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI DESTEK MENKUL DEĞERLER AŞ EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI I. AMAÇ VE KAPSAM İşbu politika, Destek Menkul Değerler AŞ (Şirket) tarafından Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) 11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

Uyarı: Tanımlar: Borsa. : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ni ve/veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nı. Aracı Kuruluş

Uyarı: Tanımlar: Borsa. : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ni ve/veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nı. Aracı Kuruluş TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Vadeli

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme No KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Kaldıraçlı Sözleşme ) Sözleşme Tarihi: İşbu Kaldıraçlı Sözleşme aşağıdaki taraflar

Detaylı

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA İletişim

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Borsa İstanbul Yerleşkesi Reşitpaşa Mh. Tuncay Artun Cad. 34467 Sarıyer / İstanbul

Detaylı

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu .. A.Ş. Kurumunuzun Ödünç Pay Piyasasındaki (ÖPP) işlemleri dolayısıyla, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesinin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez

Detaylı

YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kar elde

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

İÇ KONTROL SİSTEMİ MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI İÇ KONTROL SİSTEMİ MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ ve KAPSAM... 2 2. TANIMLAR... 2 3. YÜKÜMLÜLER... 3 4. İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ PİYASALAR... 3 5. MÜŞTERİ EMİRLERİNİN

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ (KULLANICI MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI SÖZLEŞMESİ"), KASABA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC A.Ş. ("MOBİKASABA")

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. -ile- AVEA ve İŞLETMECİ bundan sonra tek tek Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir. ŞÖYLE Kİ:

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. -ile- AVEA ve İŞLETMECİ bundan sonra tek tek Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir. ŞÖYLE Kİ: GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İşbu gizlilik Sözleşmesi ( Sözleşme ); (1) AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ( AVEA ) Abdi İpekçi Caddesi No:75, Maçka/İstanbul, Türkiye -ile- (2) ( İŞLETMECİ ) arasında akdedilmiştir.

Detaylı

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Gerçek Kişiler)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Gerçek Kişiler) Bu ek sözleşme ( Ek Sözleşme ), FİNANSBANK A.Ş ( Banka ) ile aşağıda imza kısmında adı geçen Müşteri arasında imzalanmıştır. Bu Ek Sözleşme, Banka ile imzaladığınız/imzalayacağınız Bankacılık İşlemleri

Detaylı

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR Bu Sözleşme, Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi No: 6 Şişli-İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İstanbul Takas ve Saklama

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK -İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (ki bundan sonra bu taahhütnamede kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafından organize edilen TAKASBANK PARA PİYASASI (ki bundan böyle

Detaylı

DESTEK MENKUL DEĞERLER AŞ EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

DESTEK MENKUL DEĞERLER AŞ EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI DESTEK MENKUL DEĞERLER AŞ EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI I. AMAÇ VE KAPSAM İşbu politika, Destek Menkul Değerler AŞ (Şirket) tarafından Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) 11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı

Detaylı

1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI

1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI 1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI Emir iletimi, işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takas veya tasfiyesinin nasıl yapılacağına ilişkin esaslar Müşteri Emri Gerçekleştirme

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

BIREYSEL YURTDIŞI TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

BIREYSEL YURTDIŞI TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BIREYSEL YURTDIŞI TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Doküman No: 10SZ06 Sözleşme No YURTDIŞI TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Yurtdışı

Detaylı

Kaldıraçlı Alım Satım Esasları

Kaldıraçlı Alım Satım Esasları Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. Kaldıraçlı Alım Satım Esasları Ürün : Kaldıraçlı Alım Satım Esasları Değişiklik tarihi: 20.12.2011 Versiyon: 1,0 Özet: Kaldıraçlı alım satım esasları hakkında bilgi verilmiştir.

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

STOPAJ DURUMU. VİOP'TA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ Tam Mükellef Dar Mükellef

STOPAJ DURUMU. VİOP'TA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ Tam Mükellef Dar Mükellef VİOP RİSK BİLDİRİM FORMU Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, bu işlemler kapsamında

Detaylı

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5 BİST'TE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Detaylı

ÖDEME HİZMETLERİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ÖDEME HİZMETLERİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ÖDEME HİZMETLERİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 27.06.2013 tarihli ve 28690 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para

Detaylı

IX. TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM FUARI PROTOKOLÜ

IX. TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM FUARI PROTOKOLÜ Katılımcı Bilgileri: Madde 1. (Taraflar) Trucas UG ( Fuar şirketi olarak anılacaktır ) tarafından gerçekleştirilecek olan Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı na katılan firmalar (Katılımcı olarak anılacaktır)

Detaylı

TEZGAHÜSTÜ TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU RİSK BEYANI. Lütfen Dikkatlice Okuyunuz.

TEZGAHÜSTÜ TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU RİSK BEYANI. Lütfen Dikkatlice Okuyunuz. TEZGAHÜSTÜ TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU RİSK BEYANI Lütfen Dikkatlice Okuyunuz. Türev ürünlere ilişkin anlaşmalarla yapılan işlemlerde zarar riski büyük olabilir. Bu nedenle maddi durumunuzu gözeterek

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Gerçek Kişiler)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Gerçek Kişiler) 1. Taraflar Bu ek sözleşme ( Ek Sözleşme ), FİNANSBANK A.Ş ( Banka ) ile aşağıda imza kısmında adı geçen Müşteri arasında, Banka ile imzaladığınız/imzalayacağınız Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi nin (

Detaylı

*İkamet Adresi fotoğraf

*İkamet Adresi fotoğraf Abone No *TC Kimlik No *Adı - Soyadı BİSİKLET ABONE BİLGİ FORMU ÇABİS. *İkamet Adresi fotoğraf İş Adresi Ev Telefonu İş Telefonu *GSM E Mail *Doğum Yeri ve Tarihi İş bu sözleşme ABONE tarafından doldurulmuş,

Detaylı

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) İşbu Sözleşme,(a) Vatan Caddesi Midilli Sokak No:4/B Odunpazarı/Eskisehir adresinde mukim Durma Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Kaldıraçlı Sözleşme )

BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Kaldıraçlı Sözleşme ) Doküman No: 10SZ05 BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme No KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Kaldıraçlı Sözleşme ) Sözleşme Tarihi: İşbu Kaldıraçlı Sözleşme

Detaylı

Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder.

Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder. 2.3. Alım Satım Aracılığı Faaliyeti Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder. 2.3.1. Emir İletimine Aracılık

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİNE VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİNE VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Genelge No : Yayım Tarihi: BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİNE VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR GENELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ İlker Şadi İŞLEYEN * I. GİRİŞ Bankalar ve aracı kurumların, menkul kıymetler ve diğer

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

MADDE 1) TARAFLAR MADDE 2) KONU MADDE 3) ÜYELİK SİSTEMİ VE ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ. Gelecek Gyo A.Ş Kullanıcı Sözleşmesi

MADDE 1) TARAFLAR MADDE 2) KONU MADDE 3) ÜYELİK SİSTEMİ VE ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ. Gelecek Gyo A.Ş Kullanıcı Sözleşmesi Gelecek Gyo A.Ş Kullanıcı Sözleşmesi MADDE 1) TARAFLAR 1.Taraflar arasında akdedilen bu sözleşme Gelecek GYO A.Ş ile üye arasında kullanım şartlarını ve gizlilik politikasını tanımlar. MADDE 2) KONU 1.

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KALDIRAÇLI VARLIK ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KALDIRAÇLI VARLIK ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KALDIRAÇLI VARLIK ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 0814 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye anılacaktır.)

Detaylı

İŞLEM ARACILIĞI PAY PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİNİN ALIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

İŞLEM ARACILIĞI PAY PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİNİN ALIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İŞLEM ARACILIĞI PAY PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİNİN ALIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ a) Alım-Satım Emri Kabul Esasları Tüm müşteriler alım-satım emirlerini yazılı veya telefon, faks ya da internet aracılığıyla

Detaylı

EKSPRES YATIRIM EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

EKSPRES YATIRIM EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI 1 AMAÇ VE KAPSAM 1.1 AMAÇ EKSPRES YATIRIM EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI Bu prosedürün amacı; Pay Piyasası, Vadeli İşlemler ve Tezgahüstü Piyasa da yatırımcı emirlerinin gerçekleştirilmesinde uygulanacak

Detaylı

YASAL BİLGİLER. Şirketimiz tarafından lehine faaliyet gösterilen kurum ve kuruluş bulunmamaktadır

YASAL BİLGİLER. Şirketimiz tarafından lehine faaliyet gösterilen kurum ve kuruluş bulunmamaktadır YASAL BİLGİLER Söz konusu bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu nun III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkkında Tebliğ"inin 28.'inci maddesi çerçevesinde açıklanmaktadır. a)

Detaylı

INTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME

INTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME INTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME Sözleşmenin Tarafları : 1-) MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2-) Adı, Soyadı : Adres : Büyükdere Cad.Fargo İş Merkezi No. 147-6 Adres : Zincirlikuyu

Detaylı

EMİR İLETİMİNE ARACILIK FAALİYETLERİ POLİTİKASI

EMİR İLETİMİNE ARACILIK FAALİYETLERİ POLİTİKASI EMİR İLETİMİNE ARACILIK FAALİYETLERİ POLİTİKASI 13-03-POL-001 MAYIS 2015 Versiyon 0. 0 İÇİNDEKİLER I. Giriş... 3 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 II. Politikalar... 4 1. Müşteri Emirlerinin İletilmesine Yönelik

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı