SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU"

Transkript

1

2 2 SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Kaldıraçlı Varlıkların (FOREX) ve Fark Sözleşmelerinin (CFD) Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ( Sözleşme ); Giriş, Genel Hüküm ve Şartlar ( Genel Hükümler ) ile birlikte, sunulacak hizmetlerin türüne bağlı olarak uygulanacak olan özel kayıt ve şartları içeren Sözleşme Ekleri ( Özel Hükümler ) ve yukarıdaki Formlar dan oluşmaktadır. Sözleşme deki Genel Hükümler, yararlanmakta olduğunuz hizmet ne olursa olsun, tarafınıza uygulanacak olan hükümlerdir ve özellikle aşağıda listelenen maddeler, Referans Menkul Değerler A.Ş. lehine düzenlemeler içermektedir. İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu nun genel işlem koşullarına ilişkin 20 ila 25 inci maddeleri uyarınca size Sözleşme nin içeriğini öğrenme imkânı sağlamaktayız. Bu çerçevede, Sözleşme hükümlerini ve özellikle aşağıda listelenen maddeleri dikkatli şekilde incelemeniz, bunların hukuki ve finansal sonuçları hakkında gerekli görüyorsanız bir uzmandan yardım almanız önerilmektedir. İncelemeniz sonuçlandığında ve Sözleşme imzalanmadan önce, değinilen hususlar üzerinde sizinle görüşmeye ve ihtiyaç duymanız halinde müzakere yapmaya hazır olduğumuzu bildiririz. GENEL HÜKÜMLER kapsamında; Tarafların Beyanları başlıklı 3 ncü maddesini; Müşterinin Temsili başlıklı 4 ncü maddesini; Elektronik İşlem Platformunun Kullanımı, Emir ve Talimatların İletilmesi başlıklı 6 ncı maddesini; Emirlerin Telefon Vasıtasıyla İletilmesi başlıklı 7 inci maddesini, Alım Satım Emirleri, Emirlerin İptali ve Fiyatların Değiştirilmesi başlıklı 8 inci maddesini; Teminatlarla İlgili Hükümler başlıklı 9 uncu maddesini; Faks Talimatları başlıklı 10 uncu maddesini; İşlemlerin Teyidi ve Bildirimler başlıklı 11 nci maddesini; Temerrüt Hükümleri başlıklı 12 nci maddesini; Referans ın Sorumluluğunun Sınırları başlıklı 13 üncü maddesini; Komisyon, Masraflar ve Vergilerin Ödenmesi başlıklı 14. maddesini ve Sözleşmenin Değiştirilmesi ve Feshi başlıklı 15 inci maddesini ve buna ek olarak, ÖZEL HÜKÜMLER kapsamında; Kaldıraçlı Varlıkların (FOREX) Alım Satımına İlişkin Özel Hükümler başlığını taşıyan EK-A nın Alım Satım Emirleri başlıklı 2 nci maddesini, Emirlerin Uygulanmasına İlişkin İlkeler ve Gerekli İşlem Teminatları başlıklı 3 üncü maddesini, Faiz Farkları/Forward Pips başlıklı 4 ncü maddesini Pozisyonların Tasfiyesi başlıklı 5 inci maddesini; Fark Sözleşmelerinin (CFD) Alım Satımına İlişkin Özel Hükümler başlığını taşıyan EK-B nin Alım Satım Emirleri başlıklı 2 inci maddesini, Emirlerin Uygulanmasına İlişkin İlkeler ve Gerekli İşlem Teminatları başlıklı 3 üncü maddesini, İşlemlerin Gerçekleştirilmesi ile Kural ve Usuller başlıklı 5 inci maddesini, Referans ın Sorumluluğunun Sınırları başlıklı 7 nci maddesini, Referans ın Yükümlülükleri başlıklı 8 inci maddesini, okuyup değerlendirmeniz Sözleşme nin içeriği hakkında yeterli bilgi sahibi olmanız bakımından önem taşımaktadır. Sözleşme nin ayrılmaz bir parçası olan Hesap Açılış ve Müşteri Bilgi Formu, Müşteri Sınıflandırması, Uygunluk Testi, Aylık ve Günlük Bildirimlere İlişkin Tercih Formu, Ücret, Komisyon ve Masraf Tarifesi, Gerçek Faydalanıcı Beyan Formu ve Acil ve Beklenmedik Durum Planı, Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu nun içeriği hakkında fikir sahibi olmanız da ayrıca önerilmektedir.

3 3 İMZA KARTONU MÜŞTERİ NİN ADI-SOYADI/ÜNVANI:... PLATFORM HESAP NUMARASI:. Aşağıdaki tatbiki imzaların tarafıma ait olduğunu ve REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile imzalayacağım hesap açılış Çerçeve Sözleşmelerinde ve bu sözleşme kapsamında REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. ye sunacağım her türlü beyan, taahhüt, talimat, form ve dokümanda ve REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile yapacağım her türlü yazışmalarımda bu imzayı kullanacağımı, kullanacağım imza formunda herhangi bir değişiklik olması halinde REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. ye yeni imza beyannamemi sunacağımı, aksi halde bu imza beyanının tarafımı her daim bağlayacağını gayrı kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim. TATBİKİ İMZA ÖRNEKLERİ UYARI: Tatbiki imzalarınızla sözleşme sayfalarındaki imzalarınızın aynı olması hususuna özen göstermeniz gerekmektedir. REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. İLE İŞ İLİŞKİSİ KURMA AMACINIZ İş İlişkinizin Amacı: (Birden fazla işaretleyebilirsiniz) Çalıştığınız Banka ve Aracı Kurumlar: Birikimlerimi/Şirket fonlarını Sermaye Piyasalarında değerlendirmek, Portföyümü çeşitlendirmek, Koruma amaçlı işlemler yapmak, Piyasalarda sabit getirili ürünlerden daha yüksek getiri sağlayabilmek, Küçük teminatlar ile kaldıraçlı işlem yapabilmek, Diğer..

4 4 KALDIRAÇLI VARLIKLARIN (FOREX) VE FARK SÖZLEŞMELERİNİN (CFD) ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Bu Kaldıraçlı Varlıkların (FOREX) ve Fark Sözleşmelerinin (CFD) Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır), bir tarafta Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş ve faaliyette olan, Ortamahalle Topkapı Maltepe Caddesi No: 10 Bayrampaşa, İSTANBUL adresinde mukim, iletişim bilgileri Telefon: ve Faks: ; Davutpaşa / İSTANBUL vergi dairesine , İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne numara ile kayıtlı olan REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. (bundan böyle REFERANS" olarak anılacaktır) ile diğer tarafta kimlik bilgileri Hesap Açılış ve Müşteri Bilgi Formu nda (Ek:1) yer alan MÜŞTERİ arasında akdedilmiştir. REFERANS ve MÜŞTERİ bundan böyle müştereken Taraflar ve münferiden Taraf olarak anılacaklardır.) 1. İş bu Sözleşmenin konusu; (a) Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu nca çıkarılmış olan tebliğler ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, Elektronik İşlem Platformu aracılığıyla MÜŞTERİ ye sunulan fiyatlar üzerinden, MÜŞTERİ nin kaldıraçlı varlık alım satımı işlemlerini gerçekleştirmesi için REFERANS tarafından piyasa yapıcı kuruluş sıfatıyla MÜŞTERİ ye sunulan hizmetlerin kapsamı ve söz konusu hizmetlere ilişkin olarak Taraflar ın hak ve yükümlülükleri ile (b) Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu nca çıkarılmış olan tebliğler ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt dışı tezgah üstü piyasalarda alım satımı gerçekleştirilen fark sözleşmelerinin (CFD), ilgili ülke mevzuatına göre faaliyet göstermeye yetkili aracı kuruluşlar vasıtasıyla REFERANS adına ve MÜŞTERİ hesabına satın alınması, satılması, takası, saklanması ve alım satım işlemlerinin tasfiyesi konularında REFERANS ın MÜŞTERİ ye vereceği aracılık hizmetlerinin kapsamını ve Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini kapsar ve düzenler. 2. Sözleşme, (a) REFERANS'ın bu Sözleşme kapsamında vereceği hizmetlerin tabi olduğu Genel Hüküm ve Şartlar (bundan böyle kısaca "Genel Hükümler" olarak anılacaktır) ile, (b) sunulacak hizmetlerin türüne bağlı olarak uygulanacak olan özel kayıt ve şartları içeren Sözleşme Eklerinden (bundan böyle kısaca "Özel Hükümler" olarak anılacaktır) oluşmaktadır. Genel Hükümler ile Özel Hükümler de yer alan düzenlemeler arasında bir çelişki olması halinde, Özel Hükümler Genel Hükümler e kıyasen öncelik taşıyacak ve esas alınacaktır. Özel Hükümler de açıkça düzenlenmemiş konularda, öncelikle Genel Hükümler in ilgili maddeleri bağlayıcı olacaktır. 3. Bu Sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girecektir. 4. MÜŞTERİ, bu Sözleşme nin bir örneğini REFERANS tan temin etmek ve Sözleşme nin içeriğini incelemek ve değerlendirmek hakkına sahiptir. MÜŞTERİ, bu Sözleşme yi imzalamadan 1 (bir) gün önce, Sözleşme nin REFERANS yararına hükümler içeren bölümleri hakkında bilgilendirme yapan Sözleşme Öncesi Bilgi Formu nu ve Sözleşme metnini temin ettiğini, incelediğini, değerlendirdiğini ve akabinde bu Sözleşme yi imzalamak için REFERANS a müracaat ettiğini kabul ve beyan eder. 5. Bu Sözleşme, konu hakkında Taraflar arasında varılan mutabakat ve anlaşmanın tamamını kapsar ve bu konu hakkında daha önce yazılı veya sözlü olarak yapılan her türlü teyit, mutabakat ve anlaşmanın yerine geçer. REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. MÜŞTERİ ADI-SOYADI / UNVANI: TARİH: İMZA:

5 5 GENEL HÜKÜM VE ŞARTLAR MADDE 1 KONU VE KAPSAM 1.1. İşbu Genel Hükümler; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca çıkarılmış olan tebliğler ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca MÜŞTERİ ye sunulacak olan Kaldıraçlı Varlıkların Alım Satım İşlemlerine ilişkin hizmetler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca çıkarılmış olan tebliğler ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak MÜŞTERİ'ye yurt dışı tezgahüstü piyasalarda sunulacak Fark Sözleşmelerinin ( CFD ) alım satımına aracılık hizmetlerine ilişkin ortak hükümleri ve düzenlemeleri içerir. MADDE 2 TANIMLAR VE KISALTMALAR Bu Sözleşme kapsamında kaldıraçlı varlık alım satımı veya yurt dışı tezgahüstü piyasalarda fark sözleşmelerinin Emir veya Emirler : (CFD) alım satımı için MÜŞTERİ'den alınan, Kurul düzenlemelerinde ifade edilen sözlü ve yazılı talimatları, Talimat : Emirleri de kapsayacak şekilde MÜŞTERİ tarafından iletilecek her türlü talimatları, İşlem veya İşlemler : Kaldıraçlı varlık ve/veya CFD alım satım işlemleri ile ilgili olarak bu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilen her alım satım işlemini, Kaldıraçlı Varlık (FOREX) Alım Satım İşlemi : Yatırılan teminat tutarı karşılığında belirli bir kaldıraç oranı üzerinden REFERANS tarafından belirlenen döviz, emtia ve kıymetli madenler ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen ve REFERANS tarafından belirlenen diğer varlıkların fiziki teslimat olmaksızın elektronik ortamda alım ve/veya satım işlemini, Fark Sözleşmeleri (CFD) İşlemi : Elektronik İşlem Platformu : Organize bir piyasada işlem gören ekonomik ve finansal göstergelerin, sermaye piyasası araçlarının, malın, kıymetli madenlerin ve dövizin, işlem gördüğü piyasada oluşan fiyatlarına dayalı olarak belirli bir kaldıraç oranı üzerinden tezgahüstü piyasada gerçekleştirilen alım satım işlemini, MÜŞTERİ lerin elektronik ortamda Kaldıraçlı Varlık (FOREX) ve/veya Fark Sözleşmeleri (CFD) alım satımı yapabileceği ve hesap durumunu ve cari fiyatları görüntüleyebileceği elektronik platformunu, (Elektronik İşlem Platformu olarak FXNET kullanılacak olup bu platformun kullanımı için gerekli minimum donanım gereksinimleri ile kullanım kılavuzları adresinde bulunmaktadır.) İşlem Teminatı : Bu Sözleşme kapsamında MÜŞTERİ lerin bulundurması gereken başlangıç ve sürdürme teminatını, Spread : Alış ve satış fiyatı arasındaki fiyat farkını, KAS Birimi : Elektronik İşlem Platformu na erişimin mümkün olmadığı hallerde MÜŞTERİ lerin telefon vasıtasıyla emirlerini ve talimatlarını iletebileceği birimi, Kotasyon : Otomatik Pozisyon Kapama (Stop Out) : Pip : Elektronik İşlem Platformu üzerinde yer alan enstrümanlara ilişkin olarak REFERANS ın bildirdiği alış ve satış fiyatını, Toplam teminatın, toplam pozisyon büyüklüğüne oranının belirlenen rakama ulaştığı anda, REFERANS ın MÜŞTERİ nin mevcut pozisyonunu tek taraflı olarak ters işlem ile kapatmasını, Alım satım işlemi yapılan döviz pariteleri, emtia veya endeks enstrümanlarının fiyatlarındaki en ufak değişim birimini, Kanun : 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nu, Kurul veya SPK : T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu nu, Sermaye Piyasası Mevzuatı : 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu; bu Kanuna istinaden çıkarılmış ve yürürlüğe konulmuş olan bakanlar kurulu kararları, yönetmelikler, tebliğler, ilke kararları ve benzeri diğer yasal düzenlemeleri; 3794 ve 4487 sayılı kanunlarla değişik 2499 sayılı mülga Sermaye Piyasası Kanunu döneminde yürürlüğe konulmuş olan ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yürürlüğü devam eden bakanlar kurulu kararları, yönetmelikler, tebliğler, ilke kararları ve benzeri diğer yasal düzenlemeler ile bu Sözleşme de yer alan faaliyet ve hizmetlere ilişkin olarak ilgili diğer düzenleyici kurumlar tarafından çıkarılmış olan kanun, tebliğ, yönetmelik, kararlar ve benzeri diğer yasal düzenlemelerin tamamını, Takasbank : İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. yi, MKK : MÜŞTERİ lerin Sicil Kayıtlarının ve Menkul Kıymetlerinin kayden tutulduğu Kurul düzenlemelerine tabi Merkezi Kayıt Kuruluşu nu, ifade eder.

6 6 MADDE 3 TARAFLARIN BEYANI 3.1. Taraflar, Ek 1 de yer alan Hesap Açılış ve Müşteri Bilgi Formu nun bu Sözleşme nin tamamlayıcı bir parçası olduğunu kabul ederler MÜŞTERİ, Hesap Açılış ve MÜŞTERİ Bilgi Formu yla REFERANS'a verdiği bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri REFERANS'a yazılı olarak bildireceğini kabul eder. Böyle bir bildirim yapılana kadar, REFERANS'ın yaptığı tüm işlemlerde, Hesap Açılış ve MÜŞTERİ Bilgi Formu nda bulunan bilgiler esas alınacaktır REFERANS, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer kanun ve yönetmeliklerin hükümlerine uygun olarak, hesap açmadan önce MÜŞTERİ nin kimlik bilgilerini kontrol eder. Müşterek hesap açılışında, müşterek hesap sahibi olan kişilerin her biri için kimlik kontrolü ayrıca yapılır MÜŞTERİ, tüzel kişi statüsünde olması halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, noter tasdikli güncel imza sirkülerini, Sözleşme nin imzalanması hususunda kendisini temsil edecek gerçek kişilerin kimlik belgelerinin suretlerini ve bu Sözleşme nin akdedileceği sırada REFERANS'ın talep edebileceği başka dokümanları REFERANS a ibraz edeceğini kabul eder. REFERANS, bu dokümanların suretlerini bu Sözleşme nin tamamlayıcı parçası olarak saklamakla yükümlüdür MÜŞTERİ, işbu Sözleşme imzalanmadan önce Ek 6 da yer alan Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu nu okuyup anladığını ve bir kopyasını almış olduğunu beyan eder MÜŞTERİ, işbu Sözleşme kapsamındaki işlemleri yapmak konusunda tam yetkili olduğunu, bu işlemleri yerine getirmesi hususunda hiçbir hukuki kısıtlama altında bulunmadığını, yaptığı işle ilgili mevcut olan tüm yasa, kural ve hükümlere uygun hareket edeceğini, ayrıca varsa tüm gerekli muvafakatnameleri almış olduğunu ve bu sözleşmeyi yapmaya yetkisi olduğunu beyan eder. Eğer MÜŞTERİ bir şirket ise, uygun şekilde yetkilendirilmiş, yasal ve kurumsal belgelere sahip ve bunlara uygun olarak gerekli kurumsal ve diğer yetkilere haiz olduğunu beyan eder. 3.7.REFERANS, SPK ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği düzenlemelerine aykırılık teşkil etmeyecek şekilde promosyon ve kampanyalar düzenleyebilir. Düzenlenecek promosyon ve kampanyalara ilişkin şartlar REFERANS ın sitesinde yayınlanacaktır. Bu promosyon ve kampanyalara katılacak MÜŞTERİ lerin, söz konusu şartları okuması ve anlaması gerekmekte olup, bu şartların okunmamasının ve anlaşılmamasının sorumluluğu MÜŞTERİ ye aittir. 3.8.MÜŞTERİ, işlemlerini REFERANS ın yetkili ve kadrolu personeli aracılığıyla yürütmek zorundadır. MÜŞTERİ, kendisini REFERANS ın elemanı gibi gösteren kişilerle ilişki kurmayacaktır. İlişki kurduğu kişilerin REFERANS ın personeli olup olmadığını sorgulamak ve doğrulamak MÜŞTERİ nin sorumluluğundadır. REFERANS, MÜŞTERİ den hiçbir surette elden nakit para kabul etmemektedir. MÜŞTERİ tarafından gönderilecek olan teminatlar banka kanalıyla EFT, havale veya virman yolu ile kabul edilecektir. Tüm tahsilat ve ödemeler, hesap sahibi kişiye ait bir banka hesabı vasıtasıyla yapılacaktır. MÜŞTERİ, REFERANS ın iradesi ve bilgisi dışında, kendisini REFERANS ın personeli gibi gösteren şahıslar tarafından dolandırıldığını, kandırıldığını, zarara uğratıldığını ve bu durumdan REFERANS ın sorumlu olduğunu ileri süremeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 3.9.MÜŞTERİ, Sözleşme nin imzalanması sırasında kimlik belgesinin aslı ile beraber beyan ettiği adresi doğrulayan adres teyit belgesini ve REFERANS ın uygun göreceği diğer her türlü belgeyi REFERANS a ibraz etmeyi kabul eder. MÜŞTERİ, Sözleşme nin imzası sırasında beyan ettiği adresi doğrulayan adres teyit belgesini ibraz edemiyorsa, MÜŞTERİ adına düzenlenmiş yerleşim belgesi, MÜŞTERİ adına düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan ve işlem tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş fatura, herhangi bir kamu kurumu tarafından verilen veya kamu kurumlarınca düzenlenmiş belgeyi REFERANS a ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder. REFERANS MÜŞTERİ nin ibraz ettiği belgelerin aslını veya çıkaracağı bir fotokopisini bu Sözleşme nin eki olarak muhafaza edecektir. MÜŞTERİ, kanuni adres değişikliğini 5 (beş) gün içinde tevsik edici belgelerle REFERANS a bildireceğini, REFERANS ın MÜŞTERİ bildirimi olmadan MÜŞTERİ adres değişikliğini tespit etmesi halinde işbu Sözleşmeyi derhal ve tek taraflı olarak feshetme, hesaplarını kapatma ve yararlandığı tüm hizmetlerin kullanımını durdurma hakkına sahip olduğunu ve bu nedenle herhangi bir itirazda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder REFERANS, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Suriye, Lübnan, Küba veya Kuzey Kore uyruklu MÜŞTERİ lerin iletmiş olduğu Emir ve/veya Talimatları gerçekleştirmeme ve iş bu Sözleşme imzalandıktan sonra MÜŞTERİ nin belirtilen uyruklardan birine sahip olduğundan haberdar olursa MÜŞTERİ ile imzaladığı bu Sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir. REFERANS, bahsi geçen ülkeler listesine Birleşmiş Milletler ve T.C. yetkili kurumları tarafından eklenecek ülkelerin vatandaşları için de aynı haklarını saklı tutar. MADDE 4 TARAFLARIN TEMSİLİ 4.1. MÜŞTERİ, bu Sözleşme kapsamında yapılacak işlemler için temsilci veya temsilciler atayabilir. Bu amaçla, MÜŞTERİ, atanan temsilcinin/temsilcilerin kimlik bilgilerini, imza örneklerini ve temsilciye/temsilcilere verdiği yetkilerin kapsam ve sınırlarını belirten noter onaylı bir vekaletnameyi REFERANS'a iletmekle yükümlüdür. Noter onayıyla düzenlemiş bu vekaletname, uygunluğu REFERANS tarafından kabul edildiğinde geçerli olacaktır. Söz konusu bir yetkilendirme, MÜŞTERİ tarafından yazılı bir bildirimle feshedilebilir; ancak bu fesih yalnızca REFERANS tarafından fesih bildiriminin teslim veya tebliğ alındığını belirten yazılı bir onayı takiben yürürlüğe girecektir MÜŞTERİ'nin tüzel kişi olması halinde, sadece MÜŞTERİ adına hareket etmeye yetkili olan ve isim ve kimlikleri ile imza örnekleri MÜŞTERİ tarafından REFERANS'a bildirilmiş olan kişiler, bu Sözleşme nin ve bu Sözleşme kapsamındaki Emirler ve talimatların ve bunlarla ilgili değişikliklerin imzalanması, ödemelerin yapılması ve tahsil edilmesi hususlarında ve bu Sözleşme yle ilgili diğer tüm işlemlerde MÜŞTERİ adına hareket etmeye yetkili olacaktır. MÜŞTERİ temsilcisi/temsilcilerindeki değişiklikler ile bu kişilerin temsil derecelerindeki değişiklikler, REFERANS'a usulünce ve yazılı olarak bildirilene ve destekleyici kanuni dokümanlar sunulana kadar geçerli ve bağlayıcı olmayacaktır. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ya da başkaca herhangi bir yayın organında yetkinin geri alınması ya da değiştirilmesi hakkında yapılacak olan yayınlar, tüzel kişi MÜŞTERİ tarafından REFERANS a yazılı olarak bildirilmedikçe REFERANS ı bağlamayacaktır. Bildirim yapılmaması veya bildirimlerdeki gecikmeden doğabilecek her türlü zararlardan münhasıran tüzel kişi MÜŞTERİ sorumlu olacak, REFERANS hiçbir suretle sorumlu tutulmayacaktır. REFERANS MÜŞTERİ nin kendisinin söz konusu feshe ilişkin olarak bilgilendirilmemesinden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı herhangi bir kayıptan sorumlu olmayacaktır. MÜŞTERİ adına hareket etmeye yetkili olan kişilerin ehliyetsiz veya yetkisiz olması halinde, bu durum REFERANS a derhal yazılı olarak bildirilecektir, aksi halde REFERANS ın uğrayacağı zararlar MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır. 4.3.REFERANS, MÜŞTERİ'nin ve temsilcisinin/ temsilcilerinin kimlik bilgilerine ilişkin detayları ve imza örneklerini dikkatli ve özenli bir şekilde kontrol edip inceleyecek ve doğrudan doğruya REFERANS ın kusuruna atfedilebilecek durumlar haricinde, ilk bakışta birbirinin hemen hemen aynısı olan imzaların benzerliğinden kaynaklanabilecek sonuçlardan sorumlu tutulmayacaktır. MÜŞTERİ nin temsilcisine/temsilcilerine verdiği vekaletnamenin kapsamı içindeki yetkilere bir özel kısıtlama veya sınırlama getirilmedikçe, temsilcinin/temsilcilerin MÜŞTERİ'yi, işbu Sözleşme kapsamında REFERANS ile MÜŞTERİ arasında gerçekleşecek tüm işlemlerde temsil etmeye yetkili oldukları kabul edilecektir. REFERANS doğrudan doğruya REFERANS ın kusuruna atfedilebilecek nitelikte olmaması şartıyla, REFERANS a sunulan vekaletnamelerde veya başka yetki belgelerinde sahtekarlık, hata veya tahrifat eylemlerinden sorumlu tutulmayacaktır. 4.4.REFERANS, kimlik tespiti sırasında gerekli sorgulamaları yaparak kimlik bilgilerinin doğruluğunu ve güncelliğini teyit edebilmek amacıyla gereken özeni gösterir. MÜŞTERİ, MÜŞTERİ nin ve temsilci/temsilcilerinin ibraz ettiği kimlik ve adres teyit belgeleri ve diğer belgeler ile işbu Sözleşme ekindeki Hesap Açılış ve MÜŞTERİ Bilgi Formu ndaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu beyan eder.müşteri, işbu sözleşme kapsamında verdiği beyanların gerçeği yansıtmaması nedeniyle REFERANS ın maruz kalacağı tüm zararları tazmin edeceğini beyan eder. 4.5.Sermaye Piyasası mevzuatı gereği MÜŞTERİ veya temsilcisi/temsilcileri, risk ve getiri tercihleri ile mali durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan Hesap Açılış ve MÜŞTERİ Bilgi Formu nu (Ek:1) dolduracaktır. Zaman içerisinde bu formda yer alan bilgilerde değişiklik olduğu takdirde MÜŞTERİ bunları yazılı olarak REFERANS a ileterek güncellemek zorundadır. MÜŞTERİ, REFERANS ın yaptığı işlemlerde söz konusu formu esas alacağını, yanlış ve eksik bilgi vermesi halinde sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. 4.6.MÜŞTERİ, tevdi etmiş olduğu veya tevdi edeceği nakit ve sermaye piyasası araçlarının Türk Ceza Kanunu 282 inci maddesi uyarınca suç geliri mahiyetinde olmadığını ve yine suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçu teşkil eden fiillerin işlenmesi suretiyle elde edilmiş olmadığını, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti nin özellikle 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun olmak üzere para aklama ile ilgili yasalarından ve kimlik belirleme gereksinimlerinden haberdar olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

7 7 4.7.MÜŞTERİ, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket ediyorsa, REFERANS bu kişiyi dolaylı bir MÜŞTERİ olarak kabul etmeyecektir. Bu anlamda, MÜŞTERİ, REFERANS a hesabına hareket ettiği kişinin kimliğini ve kişisel bilgilerini, ayrı belgeler halinde temin etmekle mükelleftir. 4.8.MÜŞTERİ tarafından veya onun adına bir talimat verildikten sonra, bu talimat REFERANS ın açık rızası olmaksızın iptal edilemez, geri çekilemez veya değiştirilemez. Aksi açıkça vekaletnamede belirtilmedikçe REFERANS, MÜŞTERİ nin temsilci/temsilcilerinin bu sözleşme ile MÜŞTERİ nin yetkili olduğu her konuda yetkili olduğunu kabul etmekte serbesttir. 4.9.REFERANS'ın müdür ve yöneticileri de dahil olmak üzere tüm çalışanları, MÜŞTERİ den alım satım emri verme, ordino ve diğer belgeleri imzalama, nakit ve menkul kıymet yatırma ve çekme, virman işlemleri yapma gibi geniş yetkiler içeren vekâletname alarak MÜŞTERİ adına işlem yapamaz Genel vekâletnamede özel olarak bir yetki kısıtlamasına yer verilmiş olmadıkça, bu vekaletname, MÜŞTERİ yi REFERANS la olan tüm ilişkilerinde ve REFERANS nezdindeki hesaplar üzerinde tasarrufta bulunması hususunda vekaletname verilen kişiyi genel olarak temsil etme yetkisini tanımış sayılır. Birden fazla kimsenin imza yetkisi olup da, yetkinin münferit ya da müşterek olduğu belirtilmemişse, REFERANS her bir imza yetkilisinin münferit yetkiye sahip olduğunu kabul edebilir. Yetkilendirmedeki sakatlıklar ya da sahtelikleri REFERANS ın farketmemiş olmasının sonuçları MÜŞTERİ ye aittir MÜŞTERİ, ilettiği emrin sonucunun kendine bildirilebilmesi için Hesap Açılış ve MÜŞTERİ Bilgi Formu nda (Ek:1) de yer alan telefonunu ve E-posta adresini ulaşılabilir şekilde tutmakla yükümlüdür. REFERANS, iş bu Sözleşme de SMS ve/veya E-posta yoluyla bildirimde bulunulacağı hususunun belirtildiği hallerde MÜŞTERİ nin söz konusu telefon numarasına SMS ve/veya E-posta adresine ileti gönderdiğinde MÜŞTERİ ye bilgi vermiş addedilir. MÜŞTERİ SMS ve/veya iletinin kendisine ulaşmadığını iddia edemez ve bu nedenle REFERANS a sorumluluk yükleyemez. MÜŞTERİ, telefon ve E-posta adres değişikliğini yazılı olarak REFERANS a bildireceğini, REFERANS ın MÜŞTERİ bildirimi olmadan MÜŞTERİ nin E-posta adres değişikliğini tespit etmesi halinde işbu Sözleşmeyi derhal ve tek taraflı olarak feshetme, hesaplarını kapatma ve yararlandığı tüm hizmetlerin kullanımını durdurma hakkına sahip olduğunu ve bu nedenle herhangi bir itirazda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ Elektronik İşlem Platformu nu kullanarak yaptığı işlemlerin gerçekleşip gerçekleşmediğini yine Elektronik İşlem Platformu nu kullanarak süresi içinde kontrol edebilecektir. REFERANS ın MÜŞTERİ'ye E-posta veya Elektronik İşlem Platformu veya SMS yolu aracılığı ile yapmış olduğu duyurular ve bildirimler MÜŞTERİ'ye yapılmış tebligat niteliğindedir. MADDE 5 TESELSÜLLÜ MÜŞTEREK HESAPLAR 5.1. Bu Sözleşme nin müşterek olarak imzalanması veya teselsüllü müşterek hesap olarak açılması halinde, Sözleşme de imzası bulunan hesap sahiplerinden her biri teselsüllü müşterek hesap ile ilgili olarak tek başına her türlü tasarrufta bulunmaya, Sözleşme de belirtilen hizmetleri almaya, bu hizmetlerle ilgili talimat vermeye, havale ve EFT talimatı vermeye, REFERANS ta mevcut herhangi bir hesaba virman yaptırmaya, hesapları kapatmaya, bakiyelerini almaya yetkilidir. Müşterek hesap sahiplerinden her biri, diğer hesap sahibi veya sahipleri tarafından hesabın/hesapların kullanılmasından doğacak tüm sonuçlardan sorumlu olduklarını, REFERANS ın, hesap sahiplerinden birine yapacağı tebligat veya bildirimin diğer hesap sahiplerine de yapılmış sayılacağını beyan ve kabul ederler. 5.2.Müşterek hesap sahipleri, yasal yollara başvurmaksızın REFERANS a sadece bir ihtarname göndermek suretiyle diğer müşterek hesap sahiplerinin yetkilerini kullanmasını engelleyemezler Müşterek hesap sahipleri, hesapların açılışında veya sonradan imzalı müşterek beyanları ile pay tutarlarını REFERANS a bildirmemişler ise, asıl olan hesap(lar) üzerindeki paylarının eşit olmasıdır Müşterek hesap sahiplerinden birinin ölümü halinde, diğer hesap sahipleri, REFERANS ın kendilerine yaptığı ödemelerden veya teslimlerden dolayı, vergi dairelerine ve ölenin mirasçılarına karşı doğabilecek her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul ederler Müşterek hesap sahipleri REFERANS a karşı olan borç ve yükümlülüklerinden ötürü müteselsilen sorumludurlar. Müşterek hesap sahiplerinden her biri, sözü edilen müşterek hesabın alacağında bulunan veya bulunacak bütün meblağları ve bunlara karşılık makbuz ve ibra senetleri vermeye, hesaplara borç kaydedilmek üzere REFERANS a her türlü muamele, teslimat ve ödemeleri yaptırmaya, kabul ve tasdike, her türlü sözleşmeyi yapmaya, her türlü evrakı imzalamaya, tek başına müşterek hesabı kapatmaya yetkilidir. Bu işlemlerin yerine getirilmesinde REFERANS, ayrıca münferit veya müşterek herhangi bir yazılı talimat aramaz. REFERANS, müşterek hesap sahiplerinden birinin hesapla ilgili tasarruf ve işlemlerini yerine getirerek, müşterek hesabın diğer sahiplerine karşı da sorumluluktan kurtulur. 5.6.REFERANS, aksine yazılı bir talimat verilmedikçe, müşterek hesap sahiplerinden herhangi birinin veya temsilcilerinin, yatırdığı meblağları müşterek hesaba almaya, müşterek hesap sahiplerinden ayrıca bir talimat alınmasına lüzum kalmaksızın, müşterek hesaptaki alacak bakiyesini, hesap sahipleri adına açılmış olan bir banka nezdindeki vadesiz müşterek mevduat hesabına yahut hesap sahipleri adına REFERANS nezdinde mevcut veya açtıracakları müşterek veya şahsi hesaplardan herhangi birine re sen alacak kaydetmeye, hesap sahiplerinin REFERANS nezdinde mevcut veya açtıracakları şahsi veya diğer müşterek hesaplarından, işbu Sözleşme nin konusunu teşkil eden müşterek hesaba gerekli virman ve aktarmaları yapmaya yetkilidir. 5.7.Müşterek hesap sahiplerinin Sözleşme konusu hesaplarda mevcut ve ileride mevcut olabilecek nakit ve her tür finansal araçlar üzerinde, müşterek hesap sahiplerinden herhangi birinin REFERANS a karşı doğmuş ve doğacak borç ve yükümlülüklerinden ötürü, herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın REFERANS ın rehin, hapis, takas ve mahsup hakkı olduğunu ve bunları paraya çevirmeye ve kısmen veya tamamen alacaklarına mahsup etmeye yetkili bulunduğunu müşterek hesap sahipleri peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt ederler REFERANS ın müşterek hesap sahiplerinden herhangi birine hesap ekstresi göndermesi veya hesapla ilgili işlemler konusunda ihbar, ihtar veya bildirimde bulunması diğer hesap sahiplerini de bağlar ve onlar da hesap ekstresini, ihbar, ihtar veya bildirimi almış ve öğrenmiş sayılırlar. Müşterek hesap sahiplerinden her biri diğerlerini tebligat ve bildirim kabulü konusunda temsil eder REFERANS a müşterek hesap sahiplerinden biri veya birkaçı hakkında haciz, ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, iflas, konkordato ya da başkaca sınırlamalar için yetkili makamlarca bildirimde bulunulursa, REFERANS, hesap sahiplerinden hiçbirine ödemede bulunmayarak, yetkili mahkemelerce verilecek kesin hükme kadar müşterek hesap üzerindeki tasarrufları durdurabilir REFERANS, müşterek hesap sahiplerinden birinin ya da birkaçının ölümünden ya da gaipliğine karar verildiğinden haberdar olursa, hesabın tümünü veraset vergi dairesinden vergi ile ilişkisizlik belgesi getirilinceye kadar bloke etmeye ve tasarruf edilmesini durdurmaya yetkilidir. Bununla birlikte REFERANS, eğer farklı bir ortaklık oranı belirlenmedi ise, müşterek hesap sahiplerinden her birinin paylarını eşit saymaya ve buna göre işlem yapmaya yetkilidir. Yetkili yargı mercilerinden alınmış bir karar REFERANS a tevdi edilmiş olmadıkça, REFERANS ölen, gaipliğine karar verilen ya da ehliyeti kısıtlanan veya iflas eden veya konkordato mehli alan veya konkordato akdeden müşterek hesap sahibi veya sahiplerinin payını bu esasa göre ayırarak hesabın alacak bakiyesinden geri kalanını diğer müşterek hesap sahiplerinin müşterek hesabı olarak işletmeye mezun ve yetkili olup, bu nedenle sorumlu tutulamaz. Müşterek hesap sahiplerinden birinin ölümü halinde, REFERANS ölümden haberdar olsun veya olmasın, diğer hesap sahiplerine yapacağı ödemelerden ve teslimatlardan dolayı vergi dairelerine ve ölen hesap sahibinin mirasçılarına karşı doğabilecek sorumlulukları, hayatta olan hesap sahipleri müteselsilen üzerlerine almış sayılacaklardır. Müşterek hesap sahiplerinden birinin veya birkaçının, bu hesaptaki hak ve vecibeleri ile ilgili olarak, diğer hesap sahipleri ya da REFERANS aleyhine mahkeme veya icra dairelerine müracaat etmeleri ve bu merciler tarafından REFERANS a herhangi bir ödeme veya teslimat yapmaması yönünde bir kararın tebliğ edilmesi halinde, REFERANS hesap sahiplerinden hiçbirisine herhangi bir ödeme ve teslimat yapmayacaktır. MADDE 6 ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU NUN KULLANIMI, EMİRLERİN VE TALİMATLARIN İLETİLMESİ 6.1.REFERANS, MÜŞTERİ ye Kaldıraç Varlık (FOREX) ve Fark Sözleşmeleri (CFD) Alım Satım İşlemleri yapabilmesi için Platform olarak FXNET ve bunların yenilenen versiyonları üzerinden, ayrıca daha sonra MÜŞTERİ lere internet sitemizden bildirilmek üzere bunların yerine veya bunlara ilaveten kullanılabilecek farklı platformlar üzerinden hizmet verecektir. 6.2.MÜŞTERİ nin Elektronik İşlem Platformu ndan yararlanabilmesi için internet erişimini sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip teknik imkanlara sahip bulunması, Elektronik İşlem Platformu nun şartlarına uygun yazılımı ve donanımı bulundurması ve bu yazılımı ve donanımı kullanabilecek teknik bilgiye sahip olması gerekmektedir. REFERANS ın MÜŞTERİ ye Elektronik İşlem Platformu aracılığı ile hizmet verecek olması, MÜŞTERİ ye donanım veya yazılım temini konusunda bir taahhüt verildiği anlamına gelmez. MÜŞTERİ nin işbu Sözleşme yi imzalayarak kendisine parola verilmesi talebinde bulunması halinde MÜŞTERİ nin söz konusu teknik şartlara ve bilgiye sahip olduğu kabul edilir. Teknik şartların sağlanamaması veya eksik veya yetersiz olması veya gerekli teknik bilgiye sahip

8 8 olunmaması durumunda Elektronik İşlem Platformu ndan yararlanılamamasının sorumluluğu tamamen MÜŞTERİ ye aittir. 6.3.MÜŞTERİ nin Elektronik İşlem Platformu üzerinde kullanım hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. Elektronik İşlem Platformu kapsamındaki uygulamaların logo ve isim dahil olmak üzere markaları kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz Piyasalardaki volatilitenin çok yüksek olduğu dönemlerde veya diğer sebeplerle MÜŞTERİ nin Elektronik İşlem Platformu na veya bazı bölümlerine erişimi engellenebilir veya Elektronik İşlem Platformu na erişim tümden mümkün olmayabilir. REFERANS, kendi kusurundan kaynaklanmayan hallerde ve/veya mücbir sebep hallerinde, Elektronik İşlem Platformu na erişimin ve kullanımının kesintiye uğramayacağının, hatasız süreceğinin veya belli performans kriterlerinde veya kalitesinde olacağının garantisini vermez. MÜŞTERİ nin Elektronik İşlem Platformuna erişimi tamamen veya kısmen sınırlı ya da erişilmez hale gelirse, MÜŞTERİ emirlerini REFERANS ın KAS Birimini telefonla arayarak iletmeyi veya bilgilerine bu şekilde erişmeyi kabul eder. MÜŞTERİ, emir vermek veya bilgi almak amacıyla Elektronik İşlem Platformunu kullanamaması nedeniyle oluşabilecek kayıp, kaçırılan fırsat veya fiyat artışlarından REFERANS ın kendi kusuruna atfedilemeyen hallerde ve/veya mücbir sebep hallerinde herhangi bir şekilde sorumlu olmadığını kabul eder. 6.5.REFERANS, MÜŞTERİ nin yararlanacağı Elektronik İşlem Platformu nun altyapısını, uygulamalarını, şeklini ve içeriğini, MÜŞTERİ nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden kaynaklanan haklarına zarar vermemek koşuluyla, değiştirmekte, daraltmakta veya genişletmekte, Elektronik İşlem Platformu na yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin bir veya birkaçını çıkartmakta serbesttir. REFERANS'ın Elektronik İşlem Platformu nda yapacağı değişiklikler REFERANS tarafından MÜŞTERİ'ye elektronik posta veya Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla bildirilecektir. MÜŞTERİ, söz konusu değişiklikleri bildirimin Hesap Açılış ve MÜŞTERİ Bilgi Formu nda (Ek:1) belirtilen elektronik posta adresine iletildiği veya Elektronik İşlem Platformu na yansıtıldığı tarihten itibaren 2 (iki) işgünü içinde kabul etmediğini ve Sözleşme yi feshetme hakkını kullanmak istediğini REFERANS a yazılı olarak bildirmediği takdirde, değişikliklerin, değişikliğe ilişkin bildirimin Hesap Açılış ve MÜŞTERİ Bilgi Formu nda (Ek:1) belirtilen elektronik posta adresine iletildiği veya Elektronik İşlem Platformu na yansıtıldığı tarihten itibaren 2. (ikinci) iş gününün sonunda uygulanmaya başlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder MÜŞTERİ, REFERANS ın Elektronik İşlem Platformu vasıtası ile sunduğu hizmetler ile ilgili işlemleri sistem gereği imza olmaksızın güvenlik adımlarından geçirilmiş olan parola ve kullanıcı bilgileri aracılığı ile yapacağını kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ, Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla iletilen Emirlerin ve/veya Talimatların gönderilmesinde kullanılacak parolayı ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli tutacak ve üçüncü şahısların kullanımına izin vermeyecektir. MÜŞTERİ, sistem üzerinden gönderilen parolanın kendisine ulaştığında, bu parolayı değiştirmesi ve yeni bir parola belirlemesi gerektiğini bildiğini beyan ve kabul eder. Üçüncü şahısların MÜŞTERİ nin kullanıcı bilgilerini (kullanıcı adı, hesap numarası gibi) ve parolasını kullanarak göndereceği her türlü Emir ve/veya Talimat MÜŞTERİ tarafından gönderilmiş kabul edilecek ve Emirle ve/veya Talimatla ilgili tüm sonuçlardan MÜŞTERİ sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın MÜŞTERİ nin rızası olmaksızın bu bilgileri temin ettiği tespit edilirse, MÜŞTERİ durumu derhal REFERANS a bildirecektir. Bu durumda REFERANS, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz Emirlerin ve Talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır. MÜŞTERİ, REFERANS a bildirim yapılmasına ve bildirimin yapılmasından parolanın iptal edilmesine kadar geçecek süre içinde parola ile yapılacak tüm işlemlerin sorumluluğunun kendisine ait olacağını, REFERANS ın bu şekilde üçüncü kişiler tarafından yapılan işlemleri hesabına borç kaydedeceğini, bu yönde hiçbir itirazının bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ tüzel kişi ise, parola ve kullanıcı bilgilerini tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişiler veya yetkili kişilerin Hesap Açılış ve MÜŞTERİ Bilgi Formu nda (Ek:1) yetkili kıldığı kişiler alacak ve tüzel kişi adına ve hesabına kullanacaktır. Tüzel kişi MÜŞTERİ yi temsil ve ilzama yetkili kişiler veya yetkili kişilerin Hesap Açılış ve MÜŞTERİ Bilgi Formu nda (Ek:1) yetkili kıldığı kişiler haricinde üçüncü şahıslar tarafından parola veya kullanıcı bilgileri kullanılarak işlem yapılması halinde REFERANS ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. MÜŞTERİ, REFERANS ın vermiş olduğu hizmetlerden yararlanmak suretiyle üçüncü şahıslardan almış olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan REFERANS ın kusuruna atfedilebilen haller haricinde sorumlu olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, REFERANS ın MÜŞTERİ ye daha iyi hizmet vermek amacıyla, "cookie" (MÜŞTERİ'nin bilgisayarına Web sayfası mekanizması aracılığıyla yerleştirilen küçük metin dosyası) kullanması halinde bu uygulamaya itirazı olmayacağını peşinen beyan ve kabul eder. REFERANS, MÜŞTERİ'nin İnternet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile sunulan hizmetleri amacı dışında veya kötü niyetli olarak kullandığı kanaatine varırsa bu hizmetlerin sunulmasını geçici olarak veya tamamen durdurabilir. MÜŞTERİ, REFERANS ın İnternet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile sunmuş olduğu hizmetlerin, bu hizmetlerin sunumu ile ilgili her türlü görsel ve işitsel materyalin REFERANS ın fikri hakları içerisinde olduğunu ve bunları hiçbir şekilde REFERANS ın izni olmaksızın kullanmayacağını beyan ve kabul eder. MÜŞTERİ, REFERANS tarafından verilen yazılımların telif hakkının REFERANS a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp dağıtmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 6.7.REFERANS, kendi makul kontrolü dışında bulunan teknik nedenlerden dolayı MÜŞTERİ tarafından Elektronik İşlem Platformu na Emir ve/veya Talimat iletilememesinden, iletilen Emir ve/veya Talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine getirilmesinden sorumlu değildir. MÜŞTERİ, Elektronik İşlem Platformu na ilettiği Emir ve/veya Talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya REFERANS'ın kusuruna atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 6.8.MÜŞTERİ, Elektronik İşlem Platformu ndan yararlanma hakkının herhangi bir nedenle kendisi veya üçüncü kişiler tarafından kötüye kullanılmasından dolayı REFERANS a karşı sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, REFERANS tarafından kendisine İnternet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile sunulan hizmetleri kullanırken yürürlükteki mevzuat hükümlerini ihlal etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, REFERANS tarafından İnternet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile sunulan hizmetleri hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız veya taciz edici ya da başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için veya aynı hizmeti başkalarına satmak amacıyla kullanamaz. Ayrıca MÜŞTERİ, internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile sunulan hizmetlerden yararlanmak için kendisine verilen "parola" ve "kullanıcı bilgileri"ni gizli tutmakla yükümlü olmakla beraber kamu düzeni ve/veya kanun gereği geçerli ve haklı bir nedenle üçüncü şahıslar tarafından MÜŞTERİ nin hesabına erişilmesi talep edildiğinde erişimi önleyici veya zorlaştırıcı fiil ve tasarruflarda bulunamaz. MÜŞTERİ, bu kısıtlamalara uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder REFERANS, REFERANS veya MÜŞTERİ nin hukuki ve idari konularda hukuki, idari veya ekonomik anlamda bir cezaya maruz kalacak olması halinde MÜŞTERİ ye bildirmek sureti ile Elektronik İşlem Platformundaki işlemlere geçici bir süre için ara verebilir veya tamamen durdurabilir, MÜŞTERİ nin Elektronik İşlem Platformu kullanım yetkilerini kaldırabilir Dışarıdan hizmet alınarak sağlanan Elektronik İşlem Platformu aracılığı ile Emir ve/veya Talimat iletilmesi, dışarıdan hizmet sağlayan kuruluş ile REFERANS arasında imzalanan sözleşmenin feshi halinde son bulur ve REFERANS, böyle bir durum vuku bulduğu takdirde MÜŞTERİ ye derhal bildirimde bulunmak sureti ile MÜŞTERİ nin açık pozisyonlarını kapatır ve MÜŞTERİ nin, işbu maddede belirtilen kendisine atfedilecek kusurlu halleri haricinde, zarara uğraması halinde zararını makul ölçüde olmak kaydı ile tazmin eder İşlem saatleri içerisinde veya piyasa açılışlarında meydana gelen ekonomik gelişmeler doğrultusunda görülen sert fiyat hareketleri neticesinde GAP (fiyat boşluğu) olarak tanımlanan fiyat aralığında yeni fiyat oluşmayabilir. Bu durumda MÜŞTERİ, fiyat oluşmayan aralığa yazılan Bekleyen Alış - Satış emirleri ve Kar Al - Zarar Durdur emirlerinin yazmış olduğu fiyattan gerçekleşmeyebileceğini bildiğini kabul ve beyan eder MÜŞTERİ, piyasanın açılış ve kapanış saatleri, önemli ekonomik verilerin açıklanacağı saatlerde ve bunun gibi piyasalardaki likiditenin düştüğü ve volatilitenin arttığı zaman dilimlerinde, kendilerine uygulanan spreadlerde artış söz konusu olabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder Doğrudan veya dolaylı olarak emir iletim veya iletişim araçlarından meydana gelen bir sorun nedeniyle emirlerin veya diğer bilgilerin iletiminde meydana gelen gecikmeler veya hatalar nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşan zarar ve kayıplardan REFERANS sorumlu değildir Elektronik İşlem Platformu nun suistimali sayılacak işlemler; Scalping: Piyasada genellikle 10 pip altı kar hedefi olan hızlı işlemler olarak adlandırılır, çok kısa bir zaman aralığında, sık ve çok küçük fiyat aralıklarında kotasyonları istismar etmek suretiyle kar elde etme amaçlı işlem stratejisidir. Genel olarak, teknik hatalar sonucu Elektronik İşlem Platformunda oluşabilecek fiyat kaymalarından yararlanarak haksız menfaat sağlamak üzere işlem yapılması olarak da tanımlanabilir. Veri Saatlerinde Yapılan İşlemler: Ekonomik raporların ve diğer haberlerin piyasalar üstünde kalıcı etkilerinin dışında kısa ömürlü, anlık etkileri vardır. Veri saatlerinde işlem yapanlar piyasanın bu kısa ömürlü tepkisini tahmin ederek kar

9 9 elde etmeyi amaçlarlar. Veri saatlerinde oluşabilecek anlık fiyat gecikmelerinden faydalanarak kar elde etmeye çalışılan işlem tipleridir. Otomatik ve API Bağlantılı İşlemler: Elektronik İşlem Platformları üstünden daha önceden zamanlama, fiyat ve tutar bilgilerine göre programlanmış işlemlerin bir algoritmaya uygun olarak yapılmasıdır. Çoğu zaman işlemler herhangi bir kişinin müdahalesine gerek olmadan otomatik olarak gönderilir. API bağlantısı ile farklı fiyat sağlayıcıların işlem platformlarındaki fiyat farklılıklarından faydalanarak kar elde etme amaçlı işlemlerdir. REFERANS, Elektronik İşlem Platformu nun suistimali olarak yukarıda tanımlanan işlem şekillerini kullanan MÜŞTERİ lerin emirlerini kabul etmeme, spreadlerini açma veya bu MÜŞTERİ lere kotasyon vermeme hakkını saklı tutar. Ayrıca MÜŞTERİ nin yukarıda belirtilen işlemlerinden dolayı REFERANS ın doğrudan veya dolaylı olarak bir zarara uğraması halinde uğrayacağı her türlü zararı MÜŞTERİ den talep ve tahsil etme hakkına sahiptir /1/2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 1/4/2008 tarihinde yürürlüğe giren Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin dördüncü bölümünde Şüpheli İşlem Bildirimine ilişkin esaslar yer almaktadır. MÜŞTERİ, REFERANS ın yukarıda belirtilen kanun ve tebliğ maddelerine uymak zorunda olduğunu bildiğini kabul eder. MÜŞTERİ, REFERANS a, başka bilgilerle birlikte, varlıkların nihai hamilinin kimliği ile ilgili eksiksiz ve doğru bilgiyi, REFERANS tarafından talep edilmesi halinde, yapılan işin ekonomik arka planının açıklamasını ve REFERANS ın yasalara uymak için makul ölçülerde ihtiyaç duyabileceği diğer bilgileri, müstakil belgeler halinde temin etmeyi kabul eder. REFERANS, yukarıda belirtilen yönetmelik ve SPK nın (V-102.1) sayılı Bilgi Suistimali veya Piyasa Dolandırıcılığı Suçları Hakkında Bildirim Yükümlülüğü Tebliği kapsamında, REFERANS ın yükümlü olarak bu kanun ve yönetmeliklerde belirtilen şartların oluşması durumunda MÜŞTERİ nin işlemlerine ilişkin olarak MASAK ve SPK ya Şüpheli İşlem Bildirimi yapabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder Noter marifetiyle düzenlenmiş bir vekaletname ile yetkilendirme olmaksızın; a) Bir başkasının hesabını kullanmak suretiyle bu hesap üzerinden emir iletmek, işlem yapmak veya hesap hareketi gerçekleştirmek, b) Bir başkasına hesabını kullandırmak suretiyle bu hesap üzerinden emir iletilmesi, işlem yapılması veya hesap hareketi gerçekleştirilmesine imkan sağlamak, gibi hususların REFERANS tarafından tespit edilmesi halinde, MÜŞTERİ, REFERANS ın işbu Sözleşmeyi derhal ve tek taraflı olarak feshetme, MÜŞTERİ hesaplarını kapatma ve MÜŞTERİ nin yararlandığı tüm hizmetlerin kullanımını durdurma hakkına sahip olduğunu ve bu nedenle herhangi bir itirazda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder Vekâlet alarak ya da almaksızın başkalarının hesaplarını kullanarak, aynı mekânı veya sanal ortam, bilgisayar, telefon, internet bağlantısı ya da iletişim kanallarından herhangi birini kullanarak emir ileten, işlem gerçekleştiren, hesap hareketi gerçekleştiren, bu fiilleri gerçekleştirenlere hesaplarını kullandıranlar, Birlikte Hareket Eden Kişiler olarak kabul edilecek olup, MÜŞTERİ, REFERANS ın bu gibi bir durumları tespit etmesi halinde işbu Sözleşmeyi derhal ve tek taraflı olarak feshetme, MÜŞTERİ hesaplarını kapatma ve yararlandığı tüm hizmetlerin kullanımını durdurma hakkına sahip olduğunu ve bu nedenle herhangi bir itirazda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder MÜŞTERİ, kendi hesabını/hesaplarını takip etmekle sorumlu olduğunu kabul eder. Aşağıda belirtilen hususlardan herhangi biri MÜŞTERİ tarafından fark edildiğinde, REFERANS ı derhal yazılı olarak bilgilendirecektir: a) Parola, kullanıcı bilgileri ve/veya hesap numara(ları)nın kaybedilmesi, çalınması veya izinsiz kişiler tarafından kullanılması, b) Emrinin alındığına ve/veya yerine getirildiğine dair bir mesajın MÜŞTERİ tarafından alınmaması, c) Bir işlemin uygulamaya konması ile ilgili olarak MÜŞTERİ nin kesin bir teyit almaması, d) Kendisinin vermediği bir emir ve/veya gerçekleştirmediği bir işlem hakkında teyit alması, e) Hesap bakiyeleri, pozisyonlar veya işlem geçmişi ile ilgili herhangi bir yanlış bilgi. REFERANS, böyle bir bildirimde gerekli incelemeleri yapar ve önlemleri alır, MÜŞTERİ ye incelemeleri tamamladıktan sonra bilgi verir. MADDE 7 EMİRLERİN TELEFON VASITASIYLA İLETİLMESİ 7.1. MÜŞTERİ, Elektronik İşlem Platformuna herhangi bir teknik sebep ile erişim sağlayamadığı takdirde Emir ve/veya Talimatlarını telefon vasıtası ile sözlü olarak KAS Birimi ne iletebilir REFERANS, MÜŞTERİ nin telefon vasıtasıyla ilettiği Emirler ve Talimatlar ile ilgili olarak olası hile ve sahteciliklerin sonuçlarından, telefon hatlarının işlememesinden veya arızalanmasından veya telefon ile gelen bilgi, Emir ve Talimatın yanlış ve yetersiz olmasından ya da yanlış veya değişik ya da eksik iletilmiş olmasından ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir MÜŞTERİ, telefon vasıtasıyla ilettiği Emirlerin ve Talimatların akıbetini KAS Birimi ile irtibat kurmak suretiyle kendi sorumluluğu altında bizzat takip etmekle yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder MÜŞTERİ, REFERANS in yetkilileri ve çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin REFERANS tarafından kayıt altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. MÜŞTERİ söz konusu ses kayıtlarının herhangi bir uyuşmazlık halinde mahkemelerde delil olarak kabul edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder REFERANS, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve bu Kanuna ilişkin yönetmelikler kapsamında, yüz yüze gerçekleştirilmeyen işlemlerde ortaya çıkabilecek hizmet riskini önlemek amacı ile MÜŞTERİ ye, telefon vasıtasıyla vereceği emirler öncesinde, MÜŞTERİ nin Hesap Açılış ve MÜŞTERİ Bilgi Formu nda (Ek:1) vermiş olduğu bilgilerin bir kısmını MÜŞTERİye doğrulatarak MÜŞTERİ tanıma işlemini gerçekleştirebilir. MADDE 8 ALIM SATIM EMİRLERİ, EMİRLERİN İPTALİ ve FİYATLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ 8.1. REFERANS, kaldıraçlı varlık (FOREX) ve Fark Sözleşmeleri (CFD) alım satım işlemleri için, MÜŞTERİ ye başka bir hizmet sağlayıcı kuruluştan temin edeceği Elektronik İşlem Platformu üzerinden hizmet verecektir. Hizmet sağlayıcı kuruluştan temin edilen hizmet sırasında işlem devamlılığı esas olup, MÜŞTERİ nin işlemlerinin Elektronik İşlem Platformu aracılığı ile yapılamamasından veya kesintiye uğramasından kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluk, MÜŞTERİ ye kusur atfedilememesi koşuluyla REFERANS a aittir. MÜŞTERİ nin, Genel Hükümler in 6. maddesi çerçevesinde kendisine kusur atfedilebilen haller haricinde, zarara uğraması halinde REFERANS, MÜŞTERİ nin zararını makul ölçüde olmak kaydı ile tazmin eder MÜŞTERİ, verdiği Emirde, istediği işlem tipini (alım veya satım), işlem yapmak istediği varlığın veya döviz çiftinin adını, birim fiyatını, miktarını; Emrin türünü, geçerlilik süresini, fiyat sınırlamalarını ve REFERANS ın talep ettiği diğer bilgileri açık, net ve anlaşılır şekilde belirtmekle yükümlüdür. Aksi halde, REFERANS bu Emirleri yerine getirmek ile yükümlü olmayacaktır Emirler, "Piyasa Fiyatlı Emir, "Limit Emir, "Zarar Durdur Emri, "Kar Al Emri ve "Biri Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri (O.C.O.) olarak verilebilir. (Bu emirler Fark Sözleşmeleri (CFD) İşlemlerinin niteliğine ve ilgili Ülke Mevzuatına aykırı olmaması koşuluyla geçerlidir.) Piyasa Fiyatlı Emir; İşlem Platformunda o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlamak üzere alım veya satım emrinin yerine getirilmesini gerektirir. Limit Emir; Piyasada mevcut an itibariyle geçerli fiyattan değil, MÜŞTERİ tarafından talep edilen fiyattan alım veya satım emri girilmesi ve piyasa fiyatının MÜŞTERİ tarafından belirlenen seviyeye ulaşması halinde piyasa emrine dönüşmesini sağlayan bir emir türüdür. Zarar Durdur Emri; Piyasadaki fiyatların mevcut bir pozisyonun aleyhine gelişmesi üzerine zararı sınırlamak amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir seviyeye ulaşması halinde piyasa fiyatlı emir halini alan bir emir türüdür. Kar Al Emri; piyasadaki fiyatların mevcut bir pozisyonun lehine gelişmesi üzerine karı alabilmek amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir seviyeye ulaşması halinde piyasa fiyatlı emir halini alan bir emir türüdür. Biri Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri (O.C.O.); Aynı varlık veya döviz çifti ile ilgili olarak iki farklı limit emri içeren ve bu emirlerden biri gerçekleştiğinde diğerinin iptal edilmesini sağlayan emir türüdür MÜŞTERİ, REFERANS a yapacağı bütün bildirimleri ve vereceği emir ve talimatları açık ve tereddüde neden olmayacak şekilde yapmakla yükümlüdür. REFERANS, MÜŞTERİ nin açık olmayan ya da tereddüde neden olabilecek emir, talimat ve bildirimlerini, söz konusu tereddüt giderilmedikçe yerine getirmekle yükümlü değildir. REFERANS bununla birlikte, MÜŞTERİ nin açık olmayan emir ve talimatlarını MÜŞTERİ nin yararına olacak şekilde MÜŞTERİ nin onayını alarak uygular Fiyat tespitinden kaynaklanan kâr ve zarardan MÜŞTERİ sorumludur, ancak REFERANS da MÜŞTERİ'nin menfaatlerini korumak için azami dikkati göstermekle yükümlüdür MÜŞTERİ, bekleyen/gerçekleşmemiş emirlerini iptal edebilir veya bu emirlere ilişkin fiyatları değiştirebilir. MÜŞTERİ, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve REFERANS ın iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder REFERANS, i. İtiraz üzerine MÜŞTERİ lehine iyileştirme yapmak amacıyla, ii. Elektronik İşlem Platformu nda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan MÜŞTERİ mağduriyetinin giderilmesi amacıyla, veya

10 10 iii. Emrin alınması sonrasında, söz konusu emre ilişkin olarak REFERANS ın başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonun karşı tarafça iptal edilmesi veya bu pozisyona ilişkin fiyatın değiştirilmesi durumunda, gerçekleşen MÜŞTERİ emirlerini iptal edebilir veya bu emirlerin fiyat değişikliğini yapabilir. REFERANS ın, (iii) nolu hüküm uyarınca MÜŞTERİ nin emirlerini iptal etmesi veya fiyat değişikliğine gitmesi durumunda, iptal veya fiyat değişikliğini gerekçesi ile birlikte MÜŞTERİ ye SMS ve E-posta da dahil olmak üzere en seri haberleşme vasıtasıyla bildirmesi zorunludur REFERANS herhangi bir zaman diliminde oluşan olağandışı piyasa koşullarından dolayı, piyasada artan volatilite ve daralan likidite nedeni ile ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, tüm paritelerde, emtialarda ve Elektronik İşlem Platformu nda işlem yapılan tüm enstrümanlarda spread oranlarını herhangi bir bildirime gerek duymadan değiştirme hakkını ve herhangi bir zaman diliminde bu maddede sayılan piyasa koşularından dolayı, volatilite, likidite ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm paritelerde, emtialarda ve Elektronik İşlem Platformu nda işlem yapılan tüm enstrümanlarda kotasyon verip vermeme hakkını saklı tutar. MADDE 9 TEMİNATLARLA İLGİLİ HÜKÜMLER 9.1. MÜŞTERİ, REFERANS ile yaptığı Kaldıraçlı Varlık Alım Satım FOREX) ve Fark Sözleşmeleri (CFD) işlemleri ile ilgili yeterli teminatı bulundurmakla yükümlüdür İşlem yapmak üzere MÜŞTERİ tarafından yatırılacak teminatlar, REFERANS ın MÜŞTERİ ler için açılmış münferit banka hesabına gönderilecektir. MÜŞTERİ nin muhabir bankalara aktardığı teminatlar Takasbank taki MÜŞTERİ teminatı hesaplarına aktarılır. REFERANS gerekli teminatların REFERANS ın MÜŞTERİ ler için açılmış banka hesaplarına yatırılmadan önce MÜŞTERİ hesabına herhangi bir işlem gerçekleştirmeme hakkına sahiptir Teminat olarak sadece Türk Lirası, Euro ve USD ve Kurulca uygun görülen diğer varlıklar kabul edilecektir. Teminat olarak yatırılacak nakdin başka bir para birimine çevrilmesi gerektiğinde esas alınacak kur, MÜŞTERİ bakiyesinin REFERANS hesabına geçmesinden sonra REFERANS ın en iyi gayret esasıyla, çalıştığı bankalardan temin edeceği kurdur. MÜŞTERİ, teminatın baz alınacağı döviz cinsinden farklı bir cinste para birimini hesabına teminat olarak yatırmak isterse REFERANS ın yukarıda belirtilen şekilde tespit edeceği çevrim kurunu peşinen kabul eder Diğer yandan hesabının teminat yeterliliğini anlık olarak takip etmek ve hesabın gerekli teminat seviyesinin altına düşmesini engelleme sorumluluğu MÜŞTERİ ye aittir. MÜŞTERİ, teminat düşüklüğü sebebiyle REFERANS tarafından gerçekleştirilecek otomatik pozisyon kapama (stop out) işlemi nedeniyle maruz kalabileceği zararın tümünün kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, teminatının son durumunu, açık pozisyonlarını, gerçekleşen işlemlerini, anlık kar/zarar durumunu izlemek, öğrenmek ve bilmekle yükümlü ve sorumlu olduğunu beyan ve kabul eder REFERANS, otomatik pozisyon kapatma (stop out) seviyelerini ürün ve piyasa şartlarına göre belirlemeye ve değiştirmeye yetkilidir. REFERANS söz konusu seviyeleri internet sitesinden anlık olarak ilan eder MÜŞTERİ teminatları, Takas kuruluşuna gönderilmeden hemen önce ve Takas kuruluşundan çekilip MÜŞTERİ ye gönderilmeden hemen önce, başka bir ifade ile teminatların REFERANS bünyesinde kaldığı zaman zarfında, bu teminatlar REFERANS ın kendi nakit varlığından ayrı tutulacak ve MÜŞTERİ ler için açılacak olan münferit bir hesapta izlenecektir. MÜŞTERİ teminatları, REFERANS ın kendi finansal operasyonlarında kullanılmayacaktır. MÜŞTERİ, REFERANS ın Takasbank nezdindeki hesaplarına yatırdığı tutarların Kaldıraçlı Varlık Alım Satım (FOREX) ve Fark Sözleşmeleri (CFD) işlemlerinin teminatını teşkil edeceğini, bu tutarların bankacılık mevzuatı uyarınca mevduat toplama anlamına gelebilecek şekilde değerlendirilmeyeceğini, bu çerçevede teminatların ve Kaldıraçlı Varlık Alım Satım (FOREX) ve Fark Sözleşmeleri (CFD) işlemleri ile ilgili olarak REFERANS nezdindeki bakiyenin MÜŞTERİ lehine nemalandırılmayacağını kabul eder MÜŞTERİ, REFERANS nezdindeki hesabından, açık pozisyonları için gereken teminatın dışındaki nakdi çekebilir. REFERANS, MÜŞTERİ nin para çekme talebini en geç 2 (iki) iş günü içinde yerine getirir. MÜŞTERİ kendisine gönderilen parola ve kullanıcı bilgilerini kullanarak platform üzerinden para çekme talimatını elektronik ortamda verebilir. MÜŞTERİ bu parola ve kullanıcı bilgileri aracılığıyla yapılan para çekme talimatının kendisi tarafından verildiğini kabul ve beyan eder. REFERANS, tüm tahsilat ve ödeme işlemlerinde sadece hesap sahibi kişi veya kurumun kimlik bilgileri ile uyumlu bir banka hesabını kullanacaktır. Bunlar dışındaki para girişi veya para çıkışı talepleri kabul edilmeyecektir MÜŞTERİ teminat bedellerini Türk Lirası, Euro veya ABD Doları cinsinden REFERANS ın MÜŞTERİ ler için açılan banka hesaplarına yatırmakla yükümlüdür. Teminat oranının hesaplanmasında bu kıymetlerin %100 ü teminat olarak kabul edilir. Banka hesap numaraları REFERANS ın internet sitesinde ilan edilir Bu Sözleşme kapsamında alınan teminatlar rehin edilemez, kullanım amaçları dışında tasarruf edilemez, üçüncü kişilere devredilemez. MADDE 10 FAKS TALİMATLARI MÜŞTERİ, faks yoluyla Emir iletemez, ancak REFERANS tarafından uygun görülmesi durumunda Emir niteliği taşımayan Talimatları faks yoluyla REFERANS a iletebilir. Talimatların, MÜŞTERİ tarafından REFERANS a faksla gönderilmesi aşağıdaki hükümlere tabi olacaktır. MÜŞTERİ nin talimatlarını faks ile göndermesi halinde; faks metninin MÜŞTERİ ye ait faks numarasını içerip içermemesi ve/veya MÜŞTERİ nin faks cihazından gönderilmiş olup olmaması önem taşımaz. MÜŞTERİ nin faks ile talimat göndermesi halinde; talimatın her sayfası MÜŞTERİ veya REFERANS a bildirilen MÜŞTERİ adına tasarruf yetkisini haiz yetkili veya yetkililer tarafından imzalanacaktır. MÜŞTERİ, talimatlarının faksla iletilmesi için gerekli tedbirleri alacaktır. Gerekli koşulları sağlamayan faksla gönderilen talimatlar işleme alınmayacaktır. REFERANS, MÜŞTERİ nin ve onun yetkili temsilcilerinin kimliklerini, kendisine verilmiş bulunan imza örneklerini, sözü geçenlerin faks talimatlarına atacakları imzalarla karşılaştırmak suretiyle denetler ve inceler. REFERANS, imza karşılaştırmasını makul bir dikkatle yapacak ve ilk bakışta anlaşılamayacak olan imza benzerliklerinin sonuçlarından, faks talimatının altındaki imzanın montaj yolu ile veya sair şekillerde MÜŞTERİ nin rızası dışında metne ilave edilmiş olmasından doğabilecek neticelerden, her kim tarafından yapılmış olursa olsun hile ve sahteciliklerin sonuçlarından, faks sistemiyle gelen bilgi ve talimatın yanlış ve yetersiz olmasından, üzerinde tekrardır/mükerrerlikten kaçınınız ibaresi taşımayan talimatlar nedeniyle yerine getirilebilecek mükerrer işlemlerden ya da yanlış veya değişik veya eksik iletilmiş olmasından ötürü sorumlu olmayacaktır. REFERANS ın kasıt ve ihmali ile sorumlu tutulabildiği hallerde dahi bu sorumluluk, doğrudan doğruya maruz kalınan fiili maddi zararlarla sınırlı olacak, REFERANS, MÜŞTERİ nin uğrayabileceği dolaylı zararlardan, kar mahrumiyetinden ve manevi zararlardan sorumlu olmayacaktır. REFERANS, MÜŞTERİ tarafından kendisine ulaştırılan faks talimatını MÜŞTERİ nin teyidini beklemeksizin yerine getirebilecektir. REFERANS ın elindeki faks talimatları REFERANS ile MÜŞTERİ arasındaki ilişkilerde müstenid aranmaksızın bağlayıcı, kesin ve münhasır delil niteliğindedir. MÜŞTERİ, faks talimatlarının uygulanması sonucu oluşan tüm hukuki ve mali neticelerin kesin delil ve kendisi için bağlayıcı nitelikte olduğunu peşinen kabul eder. REFERANS, makul bir sebep ileri sürerek kendi takdirine göre faksla iletilen talimatı yerine getirmeyi ret hakkını saklı tutar. REFERANS, faksla ulaştırılan talimatı geçerli sebeplerle ret hakkını kullanarak yerine getirmemiş ise sorumlu değildir. Ancak, REFERANS talimatın reddi durumunda ret keyfiyetini makul bir süre içinde MÜŞTERİ ye bildirecektir. MADDE 11 İŞLEMLERİN TEYİDİ VE BİLDİRİMLER MÜŞTERİ, REFERANS nezdinde bulunan hesaplarındaki tüm bakiyeyi ve/veya hareketleri her zaman öğrenme hakkına sahiptir. REFERANS, MÜŞTERİ ye (i) hesabında gerçekleşen tüm Kaldıraçlı Varlık Alım Satım (FOREX) ve Fark Sözleşmeleri (CFD) işlemlerine ve tüm varlık giriş, çıkış ve transferlerine, (iii) kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar tutarlarına, (iv) açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, (v) hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve (vi) hesabın teminat durumlarına ilişkin bilgilere Elektronik İşlem Platformu üzerinden erişim imkanı sağlamakla yükümlüdür REFERANS, her işlemin yapıldığı günü izleyen iş günü içerisinde, bir önceki gün içinde alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde MÜŞTERİ ye bildirimde bulunur, ayrıca MÜŞTERİ bu bilgilere Elektronik İşlem Platformu üzerinden erişim imkanı sağlamak suretiyle de ulaşabilir. REFERANS, Tebliğ de öngörülen bilgileri içerecek şekilde hazırlanan aylık bildirimleri, işbu sözleşmenin Ek:4 Aylık Ve Günlük Bildirimlere İlişkin Tercih Formu nda yer alan Aylık Bildirimlere İlişkin MÜŞTERİ Tercihi bölümünde MÜŞTERİ nin yazılı olarak REFERANS a bildirdiği tercihlerine göre gönderir. MÜŞTERİ nin ilgili günde/ayda hesabında herhangi bir hareket bulunmaması halinde REFERANS günlük/aylık bildirimde bulunmayabilir. REFERANS, MÜŞTERİ nin EK:4 Aylık Ve Günlük Bildirimlere İlişkin Tercih Formu nda günlük ve aylık bildirimleri istemediği şeklinde yazılı olarak talepte

11 11 bulunması halinde, elektronik ortamda yapılacak günlük ve/veya aylık bildirimleri yapmama hakkına sahiptir MÜŞTERİ, REFERANS talep ettiği takdirde REFERANS a yazılı olarak günlük, haftalık, aylık veya dönemsel hesap mutabakatı vermekle yükümlüdür. Söz konusu yükümlülüğün, REFERANS tarafından belirlenecek süre içerisinde yerine getirilmemesi durumunda REFERANS Sözleşme yi derhal feshetme hakkına sahip olacaktır. Sözleşme nin işbu madde kapsamında feshedilmesi durumunda REFERANS ın Sözleşme den doğmuş ve doğacak her nevi alacağı MÜŞTERİ tarafından derhal ödenecektir REFERANS, seçiminde kendisinden beklenen özeni göstermesi kaydıyla, posta, internet servis sağlayıcısı, kurye, dış destek şirketleri gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu zararlardan sorumlu değildir MÜŞTERİ, REFERANS ın göndereceği ve yapacağı herhangi bir bildirime, hesap tespitine, hesap ekstresi veya işlem sonuç formuna karşı yapacağı itirazlar ya da düzeltme taleplerini, bunların kendisine teslim veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten sonra derhal REFERANS a ulaştırmakla yükümlüdür. MADDE 12 TEMERRÜT HÜKÜMLERİ Taraflar ın bu Sözleşme den ve bu Sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilecek işlemlerden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, temerrüde düşen Taraf, diğer Taraf a, temerrüt tarihinden başlamak üzere ve temerrüt süresince her gün itibariyle, ödenmesinde gecikilen tutar üzerinden, gecelik repo faizinin iki katına eşit oranda temerrüt faizi ödeyecektir. Taraflar, temerrüde düşen Taraf ın, bu temerrüt sebebiyle, diğer Taraf ın maruz kalabileceği her türlü kayıp, masraf veya ilave ücretleri de diğer Taraf a ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder MÜŞTERİ, REFERANS nezdinde bulunan Kaldıraçlı Varlık (FOREX) ve Fark Sözleşmeleri (CFD) hesaplarındaki nakit ve diğer varlıkların, REFERANS a tevdi ediliş amacıyla sınırlı olmak üzere, söz konusu amacın gerçekleştirilmesi için REFERANS tarafından sunulan hizmetlerden doğmuş veya doğacak borç ve yükümlülüklerinin rehinli teminatını teşkil ettiğini kabul ve taahhüt eder. REFERANS ın bu nakit ve diğer varlıklar üzerindeki rehin hakkı, söz konusu nakdin ve/veya varlıkların REFERANS a teslimi anında kurulur ve MÜŞTERİ nin teslim amacına uygun olarak REFERANS tarafından verilen hizmetlerden doğan MÜŞTERİ yükümlülüklerinin tamamen ifasına kadar devam eder. Kapatılan pozisyonlardan doğan karlar, gelirler veya her ne şekilde olursa olsun elde edilecek bedellerin toplamı asıl teminatlar gibi ve aynı şartlar içinde REFERANS ın teminatını teşkil edecek ve bunlar üzerinde REFERANS ın rehin hakkı devam edecektir Ödenmesi gereken teminatlarda eksikliğin olması, bu teminatların yatırılmasında gecikilmesi veya işbu Sözleşme den kaynaklanan diğer yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, REFERANS, MÜŞTERİ den söz konusu yükümlülüklerin derhal yerine getirilmesini talep etme hakkına sahiptir. MÜŞTERİ nin, REFERANS ın talebi üzerine söz konusu yükümlülükleri talebi izleyen 1 (bir) işgünü içerisinde yerine getirmemesi halinde, REFERANS, MÜŞTERİ'nin REFERANS taki diğer hesaplarında bulunan ve REFERANS'ın zilyetliğindeki MÜŞTERİ nin diğer varlıkları üzerinde Medeni Kanun un 950. maddesinde belirtilen şartların sağlanması koşuluyla hapis hakkına sahip olacaktır. REFERANS, alacağın tahsili amacıyla, MÜŞTERİ den gelecek herhangi bir alım ve/veya satım emrine ihtiyaç duymadan, MÜŞTERİ pozisyonlarını kapatabilir veya MÜŞTERİ nin REFERANS nezdindeki varlıklarını satabilir ve elde edilen bedeli Borçlar Kanunu nun madde hükümleri çerçevesinde MÜŞTERİ nin temerrüt konusu borcuna mahsup edebilir. Bu durumda gerçekleştirilen pozisyon kapatma işlemi nedeniyle maruz kalınabilecek zararın tümü MÜŞTERİ ye ait olacaktır MÜŞTERİ, REFERANS ın dilediği takdirde, MÜŞTERİ nin hesaplarında mevcut bulunan tüm nakit ve varlıkları, MÜŞTERİ nin temerrüdü halinde, Borçlar Kanunu nun madde hükümlerine uygun olmak kaydıyla, MÜŞTERİ den olan ve muaccel olmuş alacaklarına karşılık takas etme hakkına sahip bulunduğunu kabul ve beyan eder Ayrıca, MÜŞTERİ'nin yukarıda bahsi geçen temerrütlerinden dolayı REFERANS ın başka kuruluşlara ve kişilere karşı olan edim ve yükümlülüklerinin ifasında temerrüde düşmesi halinde, REFERANS ın bu sebeple maruz kaldığı veya kalabileceği tüm zararlar MÜŞTERİ tarafından tazmin edilecektir. Bu durumda MÜŞTERİ ayrıca, REFERANS ın başka kuruluşlara ve kişilere karşı temerrüde düştüğü tarihten başlamak üzere ve temerrüt süresince her gün itibariyle, gecelik repo faizinin 2 katına eşit oranda temerrüt faizini REFERANS a ödeyecektir. MADDE 13 REFERANS IN SORUMLULUĞUNUN SINIRLARI REFERANS işbu Sözleşme nin ifası ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatını izin verdiği ölçüde hizmet aldığı kuruluşların ve üçüncü şahısların kastından ve ihmalinden sorumlu olmayacaktır MÜŞTERİ, REFERANS ın, Türkiye de meydana gelebilecek ekonomik, sosyal veya politik karışıklıklar; REFERANS ın faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek bölgesel ve küresel savaşlar, ulusal, bölgesel veya global ekonomik krizler ve dalgalanmalar, Türkiye nin veya diğer ülkelerin kambiyo rejimlerine, emtia ve kıymetli maden piyasalarına getirebilecekleri kısıtlamalar, doğal afetler ve olağandışı piyasa koşulları gibi nedenlerle veya Türkiye de ve diğer ülkelerde yapılabilecek yasal düzenlemeler, kamu otoritelerinin tasarrufları ya da bunlardan farklı olarak, önceden tahmin edilmesi ve gerekli ihtimam gösterilmek suretiyle üstesinden gelinmesi mümkün olmayan diğer olaylar ya da sebepler nedeniyle, işbu Sözleşme den kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceğini ve bunlardan dolayı MÜŞTERİ ye karşı herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder REFERANS, MÜŞTERİ ye alım satım fiyat kotasyonlarını Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla veya Elektronik İşlem Platformuna teknik sebepler ile erişim imkanı olmadığı hallerde KAS Birimi vasıtasıyla telefon aracılığıyla sunacaktır. REFERANS, MÜŞTERİ ye sunacağı fiyat kotasyonlarının piyasada oluşan fiyat kotasyonları ile uyumlu olması için makul çabayı gösterecektir. Ancak, fiyat sağlayıcı kuruluşlarla olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, olağandışı piyasa koşulları ve belirli bir varlık veya döviz çifti ile ilgili likidite sorunları nedeniyle Elektronik İşlem Platformu ve KAS Birimi vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluşabilecektir. MÜŞTERİ, yukarıda bahsi geçen farklılığın oluşabileceğini ve böyle bir farklılığın oluşması durumunda, doğrudan doğruya REFERANS'ın kusuruna atfedilebilecek durumlar haricinde, REFERANS ın herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul ve beyan eder REFERANS, yatırım tercihlerini etkileyebilecek özel olarak derlenmiş piyasa verilerini ve değerlendirmelerini MÜŞTERİ leri ile paylaşabilir. Ancak bu bilgilerin, hazırlayan şahısların kişisel görüşlerine dayandığı, doğruluğunun ve tamlığının REFERANS tarafından taahhüt edilmediği, genel nitelikli olduğu, herhangi bir şekilde belirli bir kişiyi yatırıma yönlendirme amacıyla verilmediği ve bu bilgilerin herhangi bir getiri sağlanması ve kaybın önlenmesi garantisi vermediği bilinmelidir. İşbu Sözleşme nin imzalanmış olması REFERANS ın MÜŞTERİ ye Kaldıraçlı Varlık (FOREX) ve/veya Fark Sözleşmeleri (CFD) alım satım işlemleri ile ilgili olarak yatırım danışmanlığı hizmeti sunacağı şeklinde yorumlanamaz. MÜŞTERİ, bu işlemlere ilişkin olarak alacağı her türlü kararın kendisi tarafından alınmış bağımsız bir karar olacağını ve REFERANS ın bu kararlarla ilgili olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmayacağını kabul ve beyan eder REFERANS, genel olarak emir iletimini sağlayan telefon, Elektronik İşlem Platformu nu veya diğer elektronik erişim sağlayan sistemlerini kullanılabilir durumda tutmak için en iyi gayreti gösterecektir. Buna rağmen bu iletişim sistemlerinde veya Elektronik İşlem Platformu nda veya REFERANS ın bunlara ek olarak kullandığı herhangi bir sistemde kısmi veya tümden kesintiler yaşanabilir veya sistemler ulaşılamaz hale gelebilir veya REFERANS ın emir almaya yetkili çalışanları geçici olarak erişim dışı kalabilir. REFERANS, kendisine kusur atfedilebilen haller haricinde, herhangi bir zarardan sorumlu olmaz REFERANS, herhangi bir hukuki, düzenleyici veya ekonomik bir yasak veya sınırlama ile karşılaştığı takdirde veya taleplerin çok yoğun olduğu ve piyasa kırılganlığının aşırı olduğu dönemlerde veya herhangi bir mücbir sebep halinde MÜŞTERİ lerine Elektronik İşlem Platformunun kullanımını kısmen veya tamamen sınırlayabilir veya Elektronik İşlem Platformuna erişim mümkün olmayabilir. MÜŞTERİ, bu maddede belirtilen sebepler ile Elektronik İşlem Platformunun kullanılamaması sebebi ile maruz kalacağı zararlardan sorumlu olmaz REFERANS ın, işbu Sözleşme kapsamında sorumluluğunun söz konusu olduğu hallerde, bu sorumluluk doğrudan bilfiil maruz kalınan maddi zararla sınırlıdır. REFERANS dolaylı zararlar, kar mahrumiyeti veya manevi zararlardan sorumlu olmayacaktır REFERANS, MÜŞTERİ yi mevzuatın belirlediği çerçevede profesyonel ya da genel Müşteri olarak sınıflandırabilir, MÜŞTERİ ye bilgi vermek kaydıyla sınıflandırmayı değiştirebilir ve bu sınıflandırmaya uygun olarak hizmet ve faaliyet sunabilir. Genel Müşteriler için REFERANS tarafından pazarlanan ya da MÜŞTERİ tarafından talep edilen ürün ya da hizmetin MÜŞTERİ ye uygun olup olmadığının değerlendirilmesi ve MÜŞTERİ lerin ürün veya hizmetin taşıdığı riskleri anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadıklarının tespit edilmesi amacıyla mevzuat çerçevesinde, çerçeve sözleşmesi imzalanmasından önce Uygunluk Testi yapabilir. REFERANS bu test sonucunda MÜŞTERİ ye hizmet verip vermemek hususunda serbesttir MÜŞTERİ, dışarıdan hizmet alımı sürecinde MÜŞTERİ bilgilerinin hizmet sağlayıcı kuruluşa iletilmesinin gerektiği durumlarda, internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile sunulan hizmetleri kullanmak amacıyla verdiği bilgilerini, REFERANS ın MÜŞTERİ mahremiyetine zarar vermeyecek şekilde, dışarıdan

12 12 hizmet sağlayıcı kuruluşa verebileceğini ve bu hususta bilgilendirildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. MADDE 14 KOMİSYON, MASRAFLAR VE VERGİLERİN ÖDENMESİ MÜŞTERİ, işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek işlemler üzerinden ödenecek ve EK:5 te belirtilen esaslar çerçevesinde hesaplanacak komisyon, masraf ve ücretleri, REFERANS a ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder MÜŞTERİ'nin hesabına yatırılacak paralar üzerinden ve bu hesapların bakiyesine dayanılarak yapılacak her türlü işlem üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen herhangi bir damga vergisi ve diğer tüm vergi, harç ve ücretler sadece ve münhasıran MÜŞTERİ'ye ait olacak ve MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır REFERANS'ın MÜŞTERİ'ye uyguladığı komisyon, masraf ve ücretlere ilişkin olarak yapılacak herhangi bir değişiklik REFERANS tarafından MÜŞTERİ'ye yazılı olarak bildirilecektir. MÜŞTERİ, söz konusu tutar ve oranlara ilişkin değişiklikleri bildirimin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 2 (iki) işgünü içinde kabul etmediğini ve Sözleşmeyi fesh etme hakkını kullanmak istediğini REFERANS a yazılı olarak bildirmediği takdirde, komisyon, masraf ve ücretlerdeki değişikliğe ilişkin bildirimin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 2. (ikinci) iş gününün sonunda uygulanmaya başlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder REFERANS ın, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin sunulması sırasında gerçekleştireceği banka transferi, EFT ve diğer bankacılık işlemlerinden kaynaklanan her türlü masraf, komisyon, vergi ve ücretler, MÜŞTERİ ye yapılacak bildirimlere ilişkin noter ve posta masrafları ile işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek işlemler nedeniyle Takasbank ve diğer yetkili şahıs ve kurumlar tarafından tahakkuk ettirilebilecek her türlü masraf, komisyon, ücret, vergi ve diğer her türlü maliyet MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır. REFERANS bahsi geçen giderleri herhangi bir ihbara gerek olmaksızın MÜŞTERİ nin hesabına yansıtmaya ve hesabından tahsil etmeye yetkilidir MÜŞTERİ, tüm vergi yasalarına ve hükümlerine uygun hareket ettiğini ve işbu Sözleşmeden dolayı REFERANS tarafından temin edilen hizmetlerle ilgili olarak gündeme gelebilecek herhangi bir vergi yükümlülüğü konusunda, tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu, yasalarda meydana gelecek değişiklikler sonrasında oluşabilecek vergi, resim, harç, fon, damga vergisi, kendisine ait muamele ücreti gibi masraflar için REFERANS ın hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul ve beyan eder. REFERANS, söz konusu masrafların tahsilini MÜŞTERİ nin hesabından ihbara gerek olmaksızın mahsup etmek suretiyle gerçekleştirebilir. MADDE 15 SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE FESHİ 15.1 İşbu Sözleşme, imza tarihinde yürürlüğe girecek ve feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır Taraflar, karşılıklı mutabakat sonucunda yazılı olarak, bu Sözleşme nin tüm koşul ve hükümlerini tamamen veya kısmen değiştirebilirler Sermaye Piyasası Mevzuatı ile diğer mevzuat değişiklikleri veya düzenleyici kurumların aldıkları kararlar nedeni ile REFERANS ın müdahalesi olmaksızın gerçekleştirilen Sözleşme değişiklikleri an itibariyle yasa gereği yürürlüğe girmiş kabul edilecek ve ilgili değişiklikler MÜŞTERİ ye iadeli taahhütlü posta yolu ile yazılı olarak bildirilecektir. Bu maddede sayılan mevzuattan kaynaklanan değişiklikler haricinde REFERANS, ücret, komisyon ve cezai şartlara ilişkin hükümler de dahil olmak üzere Sözleşme nin herhangi bir hükmünün, MÜŞTERİ ye yazılı olarak iadeli taahhütlü posta ile bildirimde bulunmak şartıyla, değiştirilmesini önerebilir. MÜŞTERİ değişiklik bildirimini tebliğ aldığı tarihten ( Tebellüğ Tarihi ) itibaren 5 (beş) iş günü içinde herhangi bir itirazı var ise değişiklik önerisi ile birlikte REFERANS a bildirecektir. Bu bildirim Sözleşme nin 18. maddesinde belirtilen ihbar usullerine göre yapılır. REFERANS, MÜŞTERİ nin itirazı kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 2 (iki) iş günü içinde MÜŞTERİ ile itiraz konusu hakkında uzlaşmaya varmaya çalışacaktır. Şayet REFERANS bu 2 iş günlük sürede; i) MÜŞTERİ ile uzlaşmaya varırsa, Sözleşme uzlaşılan esaslar çerçevesinde değiştirilir, ii) MÜŞTERİ ile uzlaşmaya varamazsa, durumu MÜŞTERİ ye 18. maddede sayılan ihbar usulleri ile bildirir; MÜŞTERİ bu ihbarı tebliğ aldığı tarihten itibaren 2 (iki) iş günü içerisinde Sözleşme yi tek taraflı olarak fesh etme hakkına sahiptir. MÜŞTERİ, bu süre içinde fesih hakkını kullanmaz ise veya Tebellüğ Tarihi nden itibaren 5 (beş) iş günü içinde herhangi bir itirazda bulunmaz ise bahse konu değişiklik MÜŞTERİ tarafından kabul edilmiş sayılır. REFERANS ın Sözleşme yi MÜŞTERİ lehine tek taraflı olarak değiştirme hakkı saklıdır Taraflar, 15 (on beş) gün önceden (Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta ile) ihbarda bulunmak kaydıyla, bu Sözleşme yi feshetmeye ve MÜŞTERİ adına açılan hesapların tümünü veya bir kısmını kapatmaya yetkilidir. Hesapların kapatılmasının talep edilmesi üzerine, kapama tarihi itibarıyle REFERANS ın işbu Sözleşme den doğmuş ve muaccel hale gelmiş her nevi alacağı, MÜŞTERİ tarafından ödenmeli/karşılanmalıdır. MÜŞTERİ, tüm borçlarını ödemiş olması kaydıyla işbu Sözleşme yi feshedebilir. İşbu Sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla, MÜŞTERİ nin hesabının kapanması üzerine hesaptaki mevcut bakiyeler REFERANS tarafından MÜŞTERİ nin bildireceği banka hesabına aktarılacaktır Taraflardan her biri, (i) diğer Tarafın temerrüde düşmesi veya (ii) diğer Tarafın aciz içerisinde bulunması (iflas, kayyum idaresine girme, konkordato) halinde bu Sözleşme yi derhal feshetme hakkına sahip olacaktır. Derhal fesih, (noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü postayla tebliğ edilecek) yazılı fesih ihbarının ilgili Tarafa tebliğ edilmesinden itibaren geçerli olacaktır. Taraflardan birinin derhal fesih hakkını kullanması halinde, REFERANS, fesihten hemen sonra veya fesihten sonraki herhangi bir zamanda, sözleşmenin fesih tarihinde açık olan tüm işlemleri ve MÜŞTERİ adına açılmış hesapları kapatacaktır. MADDE 16 KANUNİ DELİL ŞARTI Taraflar arasında teati edilen ve Taraflardan herhangi birisinin yazılı mutabakatını içeren dekontlar ve faturalar ile Taraflar ın kayıtları, defterleri ve bilgisayar kayıtları da dahil, herhangi veya tüm yazışma ve bildirimler, raporlar, faks mesajları ve kayıtlar, bu Sözleşme de, Taraflar arasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun 193. maddesinde gösterilen anlamıyla münhasır delil sayılacaktır REFERANS'ın MÜŞTERİ'den faks, internet, interaktif sistem ve benzeri de dahil olmak üzere sözlü, telefonla, veya başka iletişim yollarıyla, Emir ve/veya talimat alması halinde, bu talimatlara ilişkin olarak REFERANS tarafından tutulan kayıtlar, MÜŞTERİ mutabakatını içermeleri şartıyla münhasır delil sayılacaktır. MADDE 17 TEMLİK YASAĞI Taraflar, işbu Sözleşme deki yükümlülüklerini yerine getirmekten bizzat sorumludur. Tarafların hiçbiri diğer Tarafın yazılı rızası olmaksızın, işbu Sözleşme yi veya Sözleşme den doğan hak veya yükümlülüklerini kısmen veya tümüyle herhangi bir kişiye devir veya temlik edemezler. Bunun aksine işlem yapılması, taraflar açısından işbu Sözleşme nin ihlali niteliğindedir. Sözleşmenin ihlali, işbu sözleşmenin 15.5 maddesinde yer alan derhal fesih hükümlerine ilişkin sonuçları doğurur. MADDE 18 İHBAR VE TEBLİGATLAR İş bu Sözleşmede yer alan özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla her türlü bildirim, talep ve diğer ihbarlar, Tarafların iş bu sözleşmede belirtilen tebligat adreslerine, iadeli taahhütlü posta ile, kuryeyle, elden teslim yoluyla yapılacaktır. Taraflar, işbu Sözleşme de belirtilen adreslerinin yasal tebligat adresleri olduğunu ve burada belirtilen telefon ve faks numaralarının halen kullanımda olan geçerli ve güncel numaralar olduğunu; söz konusu adres veya numaralarda meydana gelecek bir değişikliği yazılı olarak diğer Tarafa bildirmeyi ve değişiklik diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği takdirde burada belirtilen tebligat adresi ve faks numaralarına yapılacak tebligatların hukuken geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler REFERANS'ın işbu sözleşmede yazılı adresi tebligat adresidir. REFERANS'a yapılacak her türlü tebligat ve bildirim bu adrese yapılacaktır. MÜŞTERİ'nin tebligat adresi EK:1 de REFERANS a bildirdiği tebligat adresidir. Tarafların faks numaraları, E-posta adresleri gibi her türlü diğer iletişim bilgilerinin ise sözleşmede yazılmış şekilde olduğu ya da müteakiben taraflarca birbirlerine yazılı olarak bildirilmiş olan bilgiler olduğu kabul edilir. REFERANS iletişim amacıyla kendisine belli zamanlarda bildirilen adres, telefon, faks veya e-posta adresi yoluyla MÜŞTERİ ile iletişim sağlayabilir. MADDE 19 BÖLÜNEBİLİRLİK Bu Sözleşme nin herhangi bir hükmü, maddesi veya koşulunun herhangi bir zamanda ve herhangi bir sebeple tamamen veya kısmen geçersiz, yasadışı veya ifa edilemez olması veya sayılması halinde, bu durum, diğer hükümlerin, maddelerin veya koşulların geçerliliğini ve ifa kabiliyetini kesinlikle etkilemeyecek veya bozmayacak ve diğer hükümler, maddeler veya koşullar tam olarak yürürlükte kalacaktır. Bu durumda, Taraflar, kısmen veya tamamen geçersiz, yasadışı veya ifa edilemez olan veya sayılan hükümleri, Taraflar üzerinde aynı ekonomik ve hukuki etkilere sahip yeni, geçerli ve ifa edilebilir hükümlerle değiştirmek için iyi niyetle müzakerede bulunacaklardır. MADDE 20 UYGULANACAK HUKUK VE İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMLENMESİ 20.1.Bu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacaktır Bu Sözleşmenin uygulanması veya yorumlanmasından kaynaklanan ihtilâfların çözümlenmesinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. MADDE 21 KANUNİ HÜKÜMLER MÜŞTERİ, REFERANS ın MÜŞTERİ nin kimliğini, MÜŞTERİ hakkında bilgi ve belgeleri Kurul da dahil olmak üzere, kanuni gereklilik ve yetki çerçevesinde talepte bulunulması halinde Türkiye deki her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa veya dışarıdan hizmet aldığı kuruluşlara açıklayabileceğini kabul eder. MÜŞTERİ, ayrıca, alt MÜŞTERİ ler adına ve/veya alt MÜŞTERİ lerin temsilcisi olarak hareket edip etmediğini, Ek 6 da yer alan formu doldurmak suretiyle REFERANS a bildireceğini beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, alt MÜŞTERİ ler

13 13 adına ve/veya alt MÜŞTERİ lerin temsilcisi olarak hareket ettiği hallerde, kanuni gereklilik ve yetki çerçevesinde talepte bulunulması halinde, alt MÜŞTERİ lerinin kimliklerinin de, Kurul da dahil olmak üzere Türkiye deki her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklanmasını kabul eder İşbu Sözleşme nin Sermaye Piyasası Mevzuatını ihlal eden hükümleri uygulanmaz. Sözleşme de hüküm bulunmayan hallerde Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri ve genel hükümler uygulanır. MADDE 22 MÜŞTERİ BEYANI Birbirini takip eden, Sözleşme Öncesi Bilgi Formu ile birlikte 22 (yirmiiki) madde ve 12 (oniki) sayfadan ibaret olan işbu Kaldıraçlı Varlıkların (FOREX) ve Fark Sözleşmelerinin (CFD) Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesinin ve Genel Hüküm Ve Şartların her sayfasını imzalamaya/paraflamaya gerek olmadığını, tüm sözleşme hükümlerinin hakkımda geçerli olacağını EK:1 Hesap Açılış ve MÜŞTERİ Bilgi Formu ndaki bilgilerimin doğru olduğunu, sözleşmedeki ücret, masraf, komisyon, spread, faiz farkları (forward pips) ve vergiler dahil tüm hususları müzakere ettiğimizi, sözleşmeyi imzalamadan önce aldığımı, okuduğumu ve anladığımı ve tam bir mutabakatla kabul ettiğimi, iş bu sözleşmenin aşağıda belirtilen tarihte imzalandığını ve REFERANS yetkili imzalı bir nüshasının tarafıma teslim edildiğini, kabul ve beyan ederim. Ayrıca, işbu sözleşmenin imzalanması nedeniyle eğer nezdinizde bir hesabım bulunmuyorsa adıma hesap açılmasını talep ederim. REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. MÜŞTERİ: ADI-SOYADI / UNVANI: TARİH: İMZA:

14 14 İşbu Kaldıraçlı Varlıkların (FOREX) Alım Satımına İlişkin Özel Hükümler ( Özel Hükümler ) kaldıraçlı varlıkların (FOREX) alım satım işlemlerine ilişkin özel hükümleri kapsar. MADDE 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu Özel Hükümler de kullanılan kısaltma ve tanımlar, işbu metinde aksi belirtilmedikçe, aşağıdaki anlamlarda kullanılacaktır: Kaldıraç Oranı : İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek pozisyon tutarını gösteren oranı, Faiz Farkları / Forward Pips : Kaldıraçlı döviz alım satım işlemlerinde pozisyon alınan para birimlerine uygulanan faiz oranları neticesinde MÜŞTERİ nin faiz geliri elde ettiği veya faiz giderine katlandığı işlemi, Ters İşlem : Aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak kaydıyla, uzun pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun pozisyon alınmasını, Kısa Pozisyon : Gelecekte fiyat düşüşü olacağı beklentisiyle, belirli bir an itibariyle Kaldıraçlı Varlık ın satılmasını, EK: A KALDIRAÇLI VARLIKLARIN (FOREX) ALIM SATIMINA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER Uzun Pozisyon : Gelecekte fiyat artışı olacağı beklentisiyle Kaldıraçlı Varlık ın alınmasını, Otomatik Pozisyon Kapama (Stop Out) : Toplam teminatın, toplam pozisyon büyüklüğüne oranının belirlenen rakama ulaştığı anda, REFERANS ın MÜŞTERİ nin mevcut pozisyonunu tek taraflı olarak ters işlem ile kapatmasını, ifade eder. MADDE 2 ALIM SATIM EMİRLERİ 2.1. REFERANS, MÜŞTERİ nin iletmiş olduğu Emirlerin doğrudan doğruya karşı tarafı konumunda olup, MÜŞTERİ nin verdiği Emirleri Elektronik İşlem Platformu nda bizzat gerçekleştirir. REFERANS, MÜŞTERİ nin kar ettiği durumlarda zarar, zarar ettiği durumlarda ise kar etmiş olacağından REFERANS ile MÜŞTERİ arasında çıkar çatışması doğabilecektir. MÜŞTERİ, söz konusu çıkar çatışmasının varlığından ve kapsamından haberdar olduğunu kabul ve beyan eder MÜŞTERİ, her hafta Pazar günü saat 22:30 (GMT) ile Cuma günü saat 21:00 (GMT) arasında kalan süre içerisinde internet kanalıyla Elektronik İşlem Platformu na Emir iletebilir. MÜŞTERİ, REFERANS ın ulusal ve/veya uluslararası piyasaların tatil olduğu günlerde/saatlerde Emir kabul etmeyebileceğini, yaz saati uygulaması ve benzeri değişiklikler nedeniyle Emir iletim saatlerinde değişikliğe gidebileceğini kabul eder. MÜŞTERİ, ayrıca REFERANS ın, belirli varlıklar veya döviz çiftleri için Emir iletim saatlerine sınırlama getirebileceğini kabul eder. REFERANS, Emir iletim saatlerine ilişkin sınırlamaları ve değişiklikleri SMS, elektronik posta veya Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla MÜŞTERİ ye bildirmekle yükümlüdür MÜŞTERİ, kendi takdirine göre Emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Elektronik İşlem Platformu nun indirilebilir versiyonu üzerinden Forward butonu tıklanarak geçerlilik süresi verilen emirler için Elektronik İşlem Platformu yeni bir fiyat belirler. Bu yeni fiyat ile işlem yapıldığı takdirde işleme geçerlilik süresine kadar herhangi bir faiz farkı ödenmez ya da alınmaz. Geçerlilik süresinin bitmesinin ardından emir normal emir statüsüne döner. Normal emirlerin geçerlilik süresi Elektronik İşlem Platformu tarafından otomatik olarak iki iş günü olarak belirlenir. MADDE 3 EMİRLERİN UYGULANMASINA İLİŞKİN İLKELER ve GEREKLİ İŞLEM TEMİNATLARI 3.1. MÜŞTERİ, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için Tarafların karşılıklı mutabakatı ile belirlenen ve her halükarda 100:1 i geçmeyecek Kaldıraç Oranı üzerinden hesaplanacak teminat tutarını REFERANS ın Takasbank nezdinde açılan hesaplarında bulundurmakla yükümlüdür. İşbu Sözleşme nin imza tarihi itibariyle varlık veya döviz çiftleri için uygulanacak Kaldıraç Oranı 100:1 olup, anılan oran ancak Tarafların yazılı mutabakatıyla değiştirilebilecektir. MÜŞTERİ, REFERANS ın, belirli varlıklar veya döviz çiftleri için 100:1 i geçmeyecek sabit bir Kaldıraç Oranı belirleyebileceğini ve bu durumda iş bu paragrafta belirtilen Kaldıraç Oranı nın söz konusu varlıklar veya döviz çiftleri için geçerli olmayacağını kabul ve beyan eder. İşlem Teminatları, başlangıç ve sürdürme teminatları olarak iki kademede belirlenir. Başlangıç Teminatı: MÜŞTERİ tarafından pozisyon alabilmek için ödenen ve kaldıraçlı varlık çifti/kaldıraçlı varlık bazında belirlenen miktardır. MÜŞTERİ, başlangıç teminatını pozisyon almadan önce REFERANS ın internet sitesinde belirtilen banka hesabına yatıracaktır. MÜŞTERİ, söz konusu başlangıç teminatının yatırılmaması halinde Emirlerin uygulanamayacağını bildiğini beyan eder. Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat değişikliklerine bağlı olarak güncellenen teminat tutarının koruması gereken en alt düzeydir. REFERANS, MÜŞTERİ nin hesabındaki toplam varlık/ toplam pozisyon büyüklüğü oranı % 0,5 e düştüğü hallerde, MÜŞTERİ ye E-posta veya SMS vasıtasıyla uyarı amaçlı olarak teminat tamamlama çağrısı yapar Olağanüstü durumlarda veya gerek gördüğünde REFERANS teminatların artırılmasını talep edebilir. Bu durumda MÜŞTERİ işlem teminatlarını artırılan teminat tutarlarına göre yatırmakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, ilave teminatın yatırılmadığı veya sürdürme teminatının tamamlanmadığı durumlarda kaldıraçlı varlık (FOREX) alım satım işlemlerinden kaynaklanan açık pozisyonlarının tamamının REFERANS tarafından tasfiye edilebileceğini; sürdürme teminatı tamamlanıncaya kadar veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni pozisyon açamayacağını kabul ve beyan eder MÜŞTERİ, REFERANS ın işbu maddede belirtilen İşlem Teminatları dışında farklı teminatlar belirleyebileceğini ve her bir işleme ilişkin teminatın miktarına ve oranına göre ve bu teminatlara ek olarak ilave teminat talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder. REFERANS ın MÜŞTERİ den talep edebileceği teminatların toplam tutarı MÜŞTERİ nin açık pozisyonlarının toplam tutarını aşamaz. MÜŞTERİ, ilave teminatı REFERANS tarafından belirlenen süre içerisinde yatırmakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, ilave teminatın yatırılmadığı durumlarda açık pozisyonlarının REFERANS tarafından MÜŞTERİ ye SMS, Elektronik İşlem Platformu veya E-posta vasıtasıyla bildirimde bulunmak sureti ile kısmen veya tamamen tasfiye edilebileceğini kabul ve beyan eder. MADDE 4 FAİZ FARKLARI /FORWARD PİPS 4.1. İşlem yapılan paritelerdeki döviz çiftlerinin faiz farkları (Forward Pips) yapılan işlemin süresine göre değişiklik arz eder. MÜŞTERİ, işlem yapmadan önce, işlemin geçerlilik süresini belirleyebileceği gibi, süre belirlemeden de pozisyon açabilir. Elektronik İşlem Platformu nun indirilebilir versiyonu üzerinden Forward butonuna basılarak geçerlilik tarihi belirlenmesi durumunda, Elektronik İşlem Platformu seçilen vadeye göre faiz farklarını işlem fiyatına yansıtarak piyasa fiyatından farklı, yeni fiyat belirler. Belirlenen bu fiyattan işlem yapılması durumunda geçerlilik süresi bitimine kadar işlem yapılan döviz çifti için işlem fiyatına herhangi bir pozitif ya da negatif faiz farkı işletilmez, geçerlilik süresinin sonunda pozisyon otomatik olarak kapanmaz ve pozisyon spot işlem olarak geçerliliğini sürdürür. Geçerlilik süresi belirlenmiş işlemlerde, Faiz Farkı hesaplanarak oluşan fiyatlardan işlem yapılması ve bu işlemin belirlenen geçerlilik tarihinden önce kapatılması durumunda, işlemin kapatıldığı tarih ile geçerlilik süresine kadar olan döneme ait faiz farkları sistem tarafından otomatik olarak hesaplanır ve kapatılan pozisyonun işlem fiyatına MÜŞTERİ lehine veya aleyhine olacak şekilde yansıtılır.

15 15 Herhangi bir geçerlilik süresi seçilmemesi (spot işlem yapılması) durumunda, emrin geçerlilik süresi Elektronik İşlem Platformu tarafından otomatik olarak iki iş günü olarak belirlenir ve işlem yapılan günden iki iş günü sonra saat 24:00 da faiz farkları fiyatlara yansıtılır. Pozisyonun kapatılmaması durumunda işlem platformu her iki iş gününde bir bu ötelemeyi yapmaya devam eder. Yansıtılacak faiz farkları rakamsal olarak elektronik işlem platformu üzerindeki Swap kolonlarından izlenebilir. Bu oranlar, REFERANS tarafından, işlem vadesi, hafta sonu tatilleri ve uluslararası piyasaların tatil olduğu zamanlar dikkate alınarak belirlenir. Gerçekleştirilen işlemin bir iş günü sonrasında kapatılması durumunda, bir iş günlük faiz farkı (hafta sonu tatilleri ve uluslararası piyasaların tatil olduğu zamanlar hesaplamaya dahil edilir) sistem tarafından otomatik olarak hesaplanır ve pozisyon kapatılan işlem fiyatına MÜŞTERİ lehine veya aleyhine olacak şekilde yansıtılır. Gerçekleştirilen işlemin iki gün sonrasında saat 24:00 ı geçmeden kapatılması durumunda iki günlük faiz farkı yine işlemin kapanış fiyatına MÜŞTERİ lehine veya aleyhine olacak şekilde yansıtılır. Açılan pozisyonun 2 iş günü sonunda saat 24:00 dan sonra kapatılması durumunda, iki günlük faiz farkları alış fiyatına MÜŞTERİ lehine veya aleyhine olacak şekilde yansıtılır. Yine açılan pozisyonun 2 iş günü sonunda saat 24:00 dan sonra kapatılması durumunda, pozisyon kapatmak için yapılan ters işlemin geçerlilik süresi ile açılmış olan pozisyonun son geçerlilik süresi arasındaki tarih farkı kadar faiz farkı MÜŞTERİ lehine veya aleyhine olacak şekilde işlemin kapanış fiyatına yansıtılır. 2 iş günü sonunda 24:00 dan sonra kapatılmayan ve yine iki gün sonrasına ötelenen pozisyonlar kapatılmadığı takdirde, aynı şekilde ileri vadeye ötelenmeye devam edecek ve faiz farkları pozisyon açılış ve kapanış fiyatlarına yansıyacaktır. MÜŞTERİ, faiz farklarının hesabına alacak ya da borç olarak yansıtılmayacağını, hesap ekstresinde ayrı bir kalemde izleyemeyeceğini, faiz farklarının yukarıda anlatılan durumlar çerçevesinde işlemlerin açılış ya da kapanış fiyatlarını değiştireceğini bildiğini beyan ve kabul eder. REFERANS, yukarıda belirtilen açıklamalara istinaden, oluşacak faiz farklarını (Forward Pips) herhangi bir ihbara gerek olmaksızın işlem fiyatlarına yansıtmaya yetkilidir REFERANS, MÜŞTERİ lerine gecelik faiz farklarının uygulanmayacağı hesap türleri belirleyebilir Taraflar, uygulanacak faiz farklarının REFERANS tarafından belirleneceğini kabul ve beyan ederler. MADDE 5 POZİSYONLARIN TASFİYESİ 5.1. MÜŞTERİ, açık pozisyonlarını ters işlem yoluyla kapatarak karını/zararını realize edebilir MÜŞTERİ, açık pozisyonun kapatılması talimatını verdiği anda REFERANS açık pozisyonu tasfiye ederek oluşan karı ve zararı kaydi olarak kendi nezdindeki MÜŞTERİ hesaplarına yansıtır. MÜŞTERİ nin işlem neticesinde kar elde etmesi ve bu karı tahsil etmek istemesi durumunda, REFERANS, kar tutarını pozisyonun kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş günü içerisinde MÜŞTERİ tarafından bildirilen banka hesabına yatırır MÜŞTERİ, toplam teminatının, toplam pozisyon büyüklüğüne oranının belirlenen rakama ulaştığı anda (stop out), REFERANS ın MÜŞTERİ nin mevcut pozisyonunu tek taraflı olarak ters pozisyon ile kapatacağını bildiğini kabul ve beyan eder. REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. MÜŞTERİ: ADI-SOYADI / UNVANI: TARİH: İMZA: MADDE 6 MÜŞTERİ BEYANI Birbirini takip eden toplam 6 (altı) madde ve 2 (iki) sayfadan ibaret olan işbu EK A KALDIRAÇLI VARLIKLARIN (FOREX) ALIM SATIMINA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER in, her sayfasını imzalamaya /paraflamaya gerek olmadığını, tüm sözleşme hükümlerinin hakkımda geçerli olacağını, tüm hususları müzakere ettiğimizi, sözleşmeyi imzalamadan önce aldığımı, okuduğumu ve anladığımı ve tam bir mutabakatla kabul ettiğimi, işbu sözleşmenin aşağıda belirtilen tarihte imzalandığını ve REFERANS yetkili imzalı bir nüshasının tarafıma teslim edildiğini, kabul ve beyan ederim.

16 16 EK: B FARK SÖZLEŞMELERİNİN (CFD) ALIM SATIMINA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER İşbu Fark Sözleşmelerinin ( CFD ) Alım Satımına İlişkin Özel Hükümler ( Özel Hükümler ) Fark Sözleşmelerinin (CFD) lerin alım satım işlemlerine ilişkin özel hükümleri kapsar. MADDE 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu Özel Hükümler de kullanılan kısaltma ve tanımlar, işbu metinde aksi belirtilmedikçe, aşağıdaki anlamlarda kullanılacaktır: İlgili Ülke Mevzuatı : FARK SÖZLEŞMELERİ (CFD) işlemlerinin yapıldığı ülkedeki hukuk kurallarını ve bu ülkedeki düzenleyici otoritenin düzenlemelerini, Yabancı Aracı Kuruluş : MÜŞTERİ nin REFERANS ile yapmış olduğu aracılık sözleşmesi çerçevesinde, yatırım yapabileceği FARK SÖZLEŞMELERİ (CFD) lerin alım satımına aracılık hizmeti veren ve ilgili ülke mevzuatına göre yetkilendirilmiş aracı kuruluşu, İşlem : REFERANS ın Yabancı Piyasalarda iş bu Sözleşme kapsamında aracılık edeceği tüm işlemleri, Alım / Satım Emri : MÜŞTERİ nin REFERANS'a Fark Sözleşmeleri nin (CFD) alım veya satımı için Elektronik İşlem Platformu, veya telefon vasıtasıyla yaptığı bildirimi, Pozisyon Kapatma Tarihi : Yabancı Aracı Kuruluş tarafından ilgili Fark Sözleşmesi (CFD) nin dayandığı Yurt dışı borsada işlem gören ürünün vade sonu tarihidir. Ters İşlem : Aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak kaydıyla, uzun pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun pozisyon alınmasını, Açık Pozisyon : Ters işlem ile kapatılmamış pozisyonları, Başlangıç Teminatı : Pozisyon açılırken belirlenen şekil ve şartlarda yatırılması zorunlu olan tutarı, Sürdürme Teminatı : Piyasadaki günlük fiyat değişikliklerine bağlı olarak güncellenen teminat tutarının koruması gereken en alt düzeydir. Teminat Tamamlama (Margin Call) : Marjin, bir pozisyon açmak için hesabınızda olması gereken minimum teminat tutarıdır. Hesabınızın net varlığı kullanılan teminatınızın altına düştüğü anda yapılacak olan teminat tamamlama çağrısını ifade eder. Otomatik Pozisyon Kapama (Stop Out) : Toplam teminatın, toplam pozisyon büyüklüğüne oranının belirlenen rakama ulaştığı anda, REFERANS ın MÜŞTERİ nin mevcut pozisyonunu tek taraflı olarak ters işlem ile kapatmasını, Komisyon : Fark Sözleşmelerinde (CFD) işlem başına alınan tutarı, ifade eder. MADDE 2 ALIM SATIM EMİRLERİ 2.1. REFERANS, MÜŞTERİ nin Elektronik İşlem Platformu aracılığı ile verdiği Emirleri, MÜŞTERİ hesabına, yurt dışında Fark Sözleşmeleri (CFD) İşlemleri yapmaya yetkili olan Yabancı Aracı Kuruluş a iletir. Bununla birlikte, MÜŞTERİ, Elektronik İşlem Platformuna erişimin kesintiye uğradığı hallerde telefonla KAS Birimi ne ileterek sözlü olarak da verme hakkına sahiptir. Bu durumda REFERANS, MÜŞTERİ tarafından KAS Birimine sözlü olarak verilen Emirleri de MÜŞTERİ hesabına Yabancı Aracı Kuruluş a iletecektir MÜŞTERİ, verdiği Emir de, istediği işlem tipini (alım veya satım), işlem yapmak istediği Fark Sözleşmeleri (CFD) nin ismini, miktarını, birim fiyatını, dayanak varlığını, işlem tarihini, Emir in toplam bedelini, geçerlilik süresini, fiyat sınırlamalarını, işlem yapmak istediği Fark Sözleşmeleri (CFD) ye ilişkin olarak Yabancı Aracı Kuruluş un talep ettiği diğer bilgileri açık, net ve anlaşılır şekilde belirtmekle yükümlüdür REFERANS, aldığı MÜŞTERİ talimatını Yabancı Aracı Kuruluş a ileterek, ilgili borsa dışı piyasalarda talimat doğrultusunda işlem yapılmasını talep edecektir. Ancak REFERANS, Yabancı Aracı Kuruluş un ileri sürebileceği herhangi bir gerekçe ile işlemin yapılmamasından hiçbir surette sorumlu olmayacak; yalnızca bu hususta MÜŞTERİ'yi gecikmeksizin derhal bilgilendirecektir. Aynı şekilde, Yabancı Aracı Kuruluş un MÜŞTERİ nin talep ettiği işlemlerle ilgili olarak talep edebileceği ek teminatlar veya sair koşullar da REFERANS tarafından MÜŞTERİ'ye derhal bildirilecek, bunların tamamlanması ve Yabancı Aracı Kuruluş a iletilmek üzere REFERANS'a teslimi hususları da münhasıran MÜŞTERİ'nin sorumluluğunda olacaktır. Diğer taraftan, MÜŞTERİ'nin Yabancı Aracı Kuruluş nezdinde talep ettiği işlemlerle ilgili olarak, yapması gereken edimleri ifada temerrüde düşmesi halinde, işlemler MÜŞTERİ adına REFERANS ın Yabancı Aracı Kuruluş nezdindeki hesabında yapılacağı için REFERANS ın maruz kalacağı temerrüt faizi ve tazminat ve benzeri yaptırımlar da MÜŞTERİ tarafından ilk bildirim üzerine derhal REFERANS'a ödenecektir İşlem emrinin gerçekleşmesi halinde, REFERANS ın Yabancı Aracı Kuruluş nezdinde bulunan hesabı bu emre uygun olarak güncellenecek; REFERANS da emrin gerçekleşmesi neticesinde işbu hesaba işlenen kaydı, MÜŞTERİ'nin kendi nezdinde bulunan hesabına aktararak, gerçekleşen emri muhasebeleştirecektir. MADDE 3 EMİRLERİN UYGULANMASINA İLİŞKİN İLKELER VE GEREKLİ İŞLEM TEMİNATLARI 3.1. REFERANS veya Yabancı Aracı Kuruluş, herhangi bir Emri tamamen veya kısmen reddetme hakkına sahiptir. Emirler in reddedilmesi halinde, REFERANS, bu durumu en kısa zamanda herhangi bir gerekçe göstermek zorunda olmaksızın MÜŞTERİ'ye veya onun temsilci veya temsilcilerine bildirecektir. MÜŞTERİ, Yabancı Aracı Kuruluş un Emri yerine getirmek için şartlar öngörebileceğini, pozisyonlarına sınırlama getirebileceğini ve bu sınırlama çerçevesinde bir veya birden fazla pozisyonunu kapatabileceğini kabul ve beyan eder MÜŞTERİ, Emirler in Yabancı Aracı Kuruluş a iletilmesinden önce, İlgili Yabancı Piyasa Düzenlemelerine göre hesaplanacak işlem teminatı tutarını REFERANS tarafından belirlenen süre içerisinde Takasbank nezdinde açılan hesaplarında bulundurmayı kabul, beyan ve taahhüt eder MÜŞTERİ nin hesabında bulunan teminat tutarının ilgili Yabancı Piyasa Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan teminat tutarının altına düştüğü ve güncellenmesinin/tamamlanmasının gerekli olduğu hallerde, MÜŞTERİ nin ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yabancı Aracı Kuruluş tarafından belirlenecek ilave teminat tutarını REFERANS tarafından belirlenen süre içerisinde yatırması zorunludur. MÜŞTERİ, Yabancı Aracı Kuruluş un ilgili düzenlemeleri çerçevesinde belirlenen tutarlardan daha yüksek bir başlangıç ve/veya sürdürme teminatı tutarı belirleyebileceğini, böyle bir durumda MÜŞTERİ ye teminat tamamlama çağrısında bulunacağını, MÜŞTERİ nin işlemi gerçekleştirmek istemesi halinde talep edilen teminat tutarını REFERANS tarafından belirlenen süre içerisinde yatırmayı ve ilave teminat yatırılıncaya kadar REFERANS ın yeni pozisyon açmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ nin teminat açığını kapatmadığı hallerde REFERANS, MÜŞTERİ nin hesabında bulunan açık pozisyonları MÜŞTERİ ye ihbarda bulunmak sureti ile kısmen veya tamamen tasfiye edebilir. Bu durumda gerçekleştirilen pozisyon kapatma işlemi nedeniyle maruz kalınabilecek zararın tümü MÜŞTERİ ye ait olacaktır. MÜŞTERİ; REFERANS ın teminat tutarının belirlenmesi veya güncellenmesi süreçlerinde herhangi bir rolü ve sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder MÜŞTERİ, REFERANS'ın kendi makul kontrolü dışında bulunan mücbir sebepler ve/veya doğal afetlerden kaynaklanan zarar ve kayıplar için sorumlu tutulmayacağını kabul eder. MÜŞTERİ, ayrıca, iletilen Emirler in REFERANS a ve/veya Yabancı Aracı Kuruluşa ulaşmamasından dolayı Emirler in uygulanmamasından ve/veya açık olmayan Emirler in açıklığa kavuşturulması talebinden dolayı Emrin geç uygulanmasından ötürü MÜŞTERİ'nin uğrayabileceği zarar ve kayıplardan da REFERANS'ın sorumlu tutulmayacağını kabul ve beyan eder. MADDE 4 EMİRLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ MÜŞTERİ, kendi takdirine göre ancak Fark Sözleşmeleri (CFD) İşlemlerinin niteliğine ve İlgili Ülke Mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla Emrin geçerlilik

17 16 süresini tespit edebilir. Her Fark Sözleşmesi (CFD) işleminin pozisyon kapatma tarihi, Yabancı Aracı Kuruluş tarafından ilgili Fark Sözleşmesi nin (CFD) dayandığı Yurt dışı borsada işlem gören ürünün pozisyon kapatma tarihine göre belirlenir. Pozisyon kapatma tarihinden 1 (bir) iş günü önce, işlem MÜŞTERİ ye herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın Yabancı Aracı Kuruluş tarafından ters işlem yapılarak kapatılır. Fark Sözleşmeleri nin (CFD) pozisyon kapatma tarihleri Elektronik İşlem Platformu üzerinden izlenebilir ayrıca internet sitesinden yayınlanır. MADDE 5 İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İLE KURAL VE USULLER 5.1. MÜŞTERİ, REFERANS'ın ve Yabancı Aracı Kuruluş un aracılık ücret ve komisyonları da dahil olmak üzere İşlem için ödenmesi gereken bedelin tamamını veya mevcut hesap bakiyesine ilave olarak yatırılması gereken tutarı, REFERANS'ın internet sitesinde belirtilen banka hesaplarına, emir verilmeden önce yatırmakla yükümlüdür REFERANS, MÜŞTERİ nin yukarıdaki yükümlülüğe uygun davranmış olması kaydıyla, MÜŞTERİ den almış olduğu Emirleri derhal Yabancı Aracı Kuruluş a iletecektir. Emirler'in Yabancı Aracı Kuruluş tarafından işleme konulması, işlem konusu Fark Sözleşmeleri (CFD) İşlemi ile ilgili olarak Yabancı Aracı Kuruluşun kendi MÜŞTERİ lerine uyguladığı kural ve usullere tabiidir. Bu kural ve usuller internet sitesinde ilan edilir. MÜŞTERİ, Emirlerinin bu kural ve usullerin dışında işleme konulması talebinde bulunmayacağını kabul ve beyan eder. MADDE 6 FARK SÖZLEŞMELERİ (CFD) İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DİĞER HÜKÜMLER 6.1. Fark Sözleşmeleri (CFD) işlemlerinde, işlem saatleri, bu işlemlere dayanak teşkil eden sermaye piyasası aracının işlem gördüğü organize piyasadaki işlem saatleri ile sınırlıdır. MÜŞTERİ, ilgili organize piyasadaki işlem saatleri haricinde Fark Sözleşmeleri (CFD) İşlemi yapamayacağını kabul ve beyan eder. REFERANS, Fark Sözleşmeleri (CFD) İşlem saatlerini internet sitesinde ilan eder. İlgili organize piyasadaki işlem saatleri haricinde verilen emirler, kabul edilmez MÜŞTERİ, Fark Sözleşmeleri (CFD) İşlemleri için, Yabancı Aracı Kuruluş tarafından belirlenen ve REFERANS tarafından internet sitesi vasıtasıyla MÜŞTERİ ye bildirilen teminat oranlarının/tutarlarının geçerli olacağını; Fark Sözleşmeleri (CFD) İşlemlerine dayanak teşkil eden sermaye piyasası araçlarının işlem gördüğü organize piyasaların teminat oranlarında/tutarlarında değişiklik yapmaları durumunda, Yabancı Aracı Kuruluş un ve REFERANS ın da, bu değişikliğe istinaden Fark Sözleşmeleri (CFD) İşlemlerindeki teminat oranlarında/tutarlarında değişiklik yapabileceğini kabul ve beyan eder REFERANS, Fark Sözleşmeleri (CFD) İşlemlerindeki pozisyon kapatma tarihlerini internet sitesi vasıtasıyla MÜŞTERİ ye bildirmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ, Fark Sözleşmeleri (CFD) İşlemlerindeki pozisyonlarını en geç kendisine bildirilen pozisyon kapatma tarihinden 1(bir) iş günü önce tasfiye etmekle yükümlü olduğunu, bildirilen tarihte pozisyonunu kapatmadığı takdirde Yabancı Aracı Kuruluş un veya REFERANS ın bu pozisyonu piyasa fiyatı üzerinden re sen tasfiye etme yetkisinin bulunduğunu ve bu durumda gerçekleştirilen pozisyon tasfiye işlemi nedeniyle maruz kalınabilecek zararın tümünün kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder. MADDE 7 REFERANS IN SORUMLULUĞUNUN SINIRLARI 7.1. REFERANS, bu Sözleşme nin ifası ile ilgili olarak, kendisine kusur atfedilebilen durumlar hariç olmak üzere, Yabancı Aracı Kuruluş ta dahil olmak üzere hizmet aldığı kuruluşların ve üçüncü şahısların kastından ve ihmalinden sorumlu olmayacaktır. MÜŞTERİ, REFERANS ın, bu Sözleşme nin ifası ile ilgili olarak hizmet alacağı Yabancı Aracı Kuruluş u belirleme ve gereken hallerde bu kuruluşu değiştirme hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder. REFERANS, hizmet alacağı Yabancı Aracı Kuruluş u belirlerken gerekli araştırmayı yapmakla ve kendisinden beklenen makul özeni ve dikkati göstermekle yükümlüdür MÜŞTERİ, REFERANS ın, Türkiye de ve aracılık hizmeti alınan Yabancı Aracı Kuruluş un bulunduğu ülkede meydana gelebilecek ekonomik, sosyal veya politik karışıklıklar; REFERANS ın ve aracılık hizmeti alınan Yabancı Aracı Kuruluş un faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek bölgesel ve küresel savaşlar, ulusal, bölgesel veya global ekonomik krizler ve dalgalanmalar, Türkiye nin veya diğer ülkelerin kambiyo rejimlerine, sermaye piyasalarına, emtia ve kıymetli maden piyasalarına getirebilecekleri kısıtlamalar, doğal afetler ve olağandışı piyasa koşulları gibi nedenlerle veya Türkiye de ve diğer ülkelerde yapılabilecek yasal düzenlemeler, kamu otoritelerinin tasarrufları ya da bunlardan farklı olarak, önceden tahmin edilmesi ve gerekli ihtimam gösterilmek suretiyle üstesinden gelinmesi mümkün olmayan diğer olaylar ya da sebepler nedeniyle, işbu Sözleşme den kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceğini ve bunlardan dolayı MÜŞTERİ ye karşı herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder REFERANS, yatırım tercihlerini etkileyebilecek özel olarak derlenmiş piyasa verilerini ve değerlendirmelerini MÜŞTERİ leri ile paylaşabilir. Ancak bu bilgilerin, hazırlayan şahısların kişisel görüşlerine dayandığı, doğruluğunun ve tamlığının REFERANS tarafından taahhüt edilmediği, genel nitelikli olduğu, herhangi bir şekilde belirli bir kişiyi yatırıma yönlendirme amacıyla verilmediği ve bu bilgilerin herhangi bir getiri sağlanması ve kaybın önlenmesi garantisi vermediği bilinmelidir. İşbu Sözleşme nin imzalanmış olması REFERANS ın MÜŞTERİ ye Fark Sözleşmeleri (CFD) İşlemleri ile ilgili olarak yatırım danışmanlığı hizmeti sunacağı şeklinde yorumlanamaz. MÜŞTERİ, bu işlemlere ilişkin olarak alacağı her türlü kararın kendisi tarafından alınmış bağımsız birer karar olacağını ve REFERANS ın bu kararlarla ilgili olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmayacağını kabul ve beyan eder REFERANS ın, işbu Sözleşme kapsamında sorumluluğunun söz konusu olduğu hallerde, bu sorumluluk doğrudan bilfiil maruz kalınan maddi zararla sınırlıdır. REFERANS dolaylı zararlar, kar mahrumiyeti veya manevi zararlardan sorumlu olmayacaktır. MADDE 8 REFERANS IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 8.1. REFERANS, alım satımına aracılık ettiği CFD İşlemlerinin tabi olduğu ilgili Ülke Mevzuatı na uymakla yükümlü olup, ilgili Ülke Mevzuatı nın izin verdiği ölçüde, MÜŞTERİ'nin haklarının korunması amacıyla elinden gelen en iyi gayreti gösterecektir MÜŞTERİ'nin işlem yapabileceği Fark Sözleşmeleri (CFD), CFD lerin işlem esasları, CFD İşlemleri nin tabi olduğu temel düzenlemeler, bu düzenlemelerin sağladığı haklar ve yükümlülükler ve CFD İşlemlerindeki korumanın kapsamı, bu Özel Hükümlerin 5. Maddesi İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İLE KURAL ve USULLER de belirtilmiştir. Bu hususlar, REFERANS tarafından ilgili Yabancı Aracı Kuruluş tan elde edilen bilgilerden derlenmiş olup, burada yer alan bilgilerin ilgili ülke düzenlemelerinin tümünü tam ve doğru olarak kapsaması beklenmemelidir. REFERANS, yine en iyi gayret esaslarına uygun olarak, bu hususlarda meydana gelecek değişiklikleri internet sitesinde ilan edecektir. MÜŞTERİ, bu Özel Hükümler kapsamında, yurt dışında sadece CFD İşlemi yapabileceğini kabul ve beyan eder. MADDE 9 MÜŞTERİ BEYANI Birbirini takip eden toplam 9 (dokuz) madde ve 2 (iki) sayfadan ibaret olan işbu EK B FARK SÖZLEŞMELERİNİN (CFD) ALIM SATIMINA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER in her sayfasını imzalamaya / paraflamaya gerek olmadığını, tüm sözleşme hükümlerinin hakkımda geçerli olacağını, tüm hususları müzakere ettiğimizi, sözleşmeyi imzalamadan önce aldığımı, okuduğumu ve anladığımı ve tam bir mutabakatla kabul ettiğimi, işbu sözleşmenin aşağıda belirtilen tarihte imzalandığını ve REFERANS yetkili imzalı bir nüshasının tarafıma teslim edildiğini, kabul ve beyan ederim. REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. MÜŞTERİ: ADI-SOYADI / UNVANI: TARİH: İMZA:

18 17 EK 1 (BİREYSEL HESAPLAR İÇİN) HESAP AÇILIŞ VE MÜŞTERİ BİLGİ FORMU 1. KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ Ad - Soyad: Uyruk: T.C. Diğer (Belirtiniz): T.C Kimlik No: Yabancı Kimlik No: Cinsiyet: Bayan Erkek Doğum Yeri ve Tarihi: Medeni Durum: Bekar Evli Ev Adresi: 2. EV ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ Ev Telefonu ve Faks No: Cep Telefonu: E-Posta Adresi: Tebligat Adresi: REFERANS a sunduğum Adres Teyit Belgesi ndeki adresim, Diğer:. 3. İŞ ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ İş Adresi: İş Telefonu: E-Posta Adresi: İş Faks No: MÜŞTERİ İMZA

19 18 4. İŞ / MESLEK BİLGİLERİNİZ Çalışma Statüsü: İşsiz* Öğrenci Emekli Serbest Meslek Çalışan Şirket Sahibi/Ortağı *İşsizlik Durumunda Gelir Kaynağı: Meslek: İşyerinizin Adı/Faaliyet Konusu: İşyerinizin Yasal Statüsü: Kamu Özel Vakıf/Kar Amacı Gütmeyen Kurum Şahıs Şirketi / Ortaklığı Diğer:... İşyerindeki Unvan/ Görev: 5. MALİ DURUMUNUZA İLİŞKİN BİLGİLER Aylık Net Gelir Aralığı: (TL) Aylık Net Gelir Türü: Toplam Net Maddi Varlık Tutarı: (TL) Ücret Emekli Aylığı Serbest Meslek Geliri Diğer (Kira, faiz, temettü vb.) TL TL TL TL ve üstü Tasarruflar Ücret / Emekli Aylığı Miras Malvarlığınızın Kaynağı: Serbest Meslek Geliri Menkul / Gayrimenkul İradı Diğer... SPK tebliğleri uyarınca REFERANS ın tarafıma verdiği, bu sayfa ile birlikte 2 Sayfa ve 5 Maddeden ibaret "Hesap Açılışı ve Müşteri Bilgi Formu nu tam olarak ve doğru bilgilerle doldurduğumu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğunda tarafınıza yazılı olarak bildireceğimi, Kaldıraçlı Varlıkların (FOREX) ve Fark Sözleşmelerinin (CFD) Alım Satım işlemlerinin, kaldıraç etkisi ile yüksek getiri sağlayabileceği gibi, REFERANS a yatırdığım işlem teminatımın tamamını kaybetme riski de taşıdığını bildiğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim. MÜŞTERİ İMZA MÜŞTERİ İMZA

20 19 MÜŞTERİ SINIFLANDIRMASI SPK nın tebliğ ve düzenlemeleri çerçevesinde yatırım kuruluşları için MÜŞTERİ tanımı yapılmış ve yatırım kuruluşlarına tüm MÜŞTERİ lerini Profesyonel ya da Genel Müşteri olarak sınıflandırma zorunluluğu getirilmiştir. Bu sınıflandırmanın amacı, yatırım kuruluşlarının MÜŞTERİ ye pazarladıkları ürün ya da hizmetlerin MÜŞTERİ nin ihtiyaçlarına ve bilgi düzeyine uygunluğunu göz önüne alarak faaliyet göstermelerinin sağlanmasıdır. PROFESYONEL MÜŞTERİ: Kendi yatırım kararlarını verebilecek ve üstlendiği riskleri değerlendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa sahip MÜŞTERİ olarak kabul edilir. Bir MÜŞTERİ nin Profesyonel Müşteri olarak dikkate alınabilmesi için aşağıdaki kuruluşlardan biri olması ya da sayılan niteliklere haiz olması gerekir, a) Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlar. b) Emekli ve yardım sandıkları, 17/07/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar. c) Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlar. d) Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu SPK tarafından kabul edilebilecek diğer kuruluşlar. e) Aktif toplamının Türk Lirası, yıllık net hasılatının Türk Lirası, özsermayesinin Türk Lirasının üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar. f) Genel Müşteriler in talebe dayalı Profesyonel Müşteri olarak kabul edilebilmesi için; MÜŞTERİ, Profesyonel Müşteri olduğuna ilişkin tevsik edici belgeleri REFERANS a iletmek zorundadır. MÜŞTERİ, Profesyonel Müşteri olarak dikkate alınmak istemediği talebini yazılı olarak REFERANS a ilettiği durumda, REFERANS MÜŞTERİ yi Genel Müşteri olarak değerlendirir. Profesyonel Müşteriler, herhangi bir faaliyet veya hizmet sunumundan önce yararlanamayacakları mevzuat hükümleri hakkında REFERANS tarafından yazılı olarak bilgilendirilir. GENEL MÜŞTERİ: Profesyonel Müşteri tanımı kapsamına girmeyen MÜŞTERİ ler Genel Müşteri olarak kabul edilirler. Bunun yanı sıra; Genel Müşteriler aşağıda belirtilen şartları sağlamaları durumunda talebe dayalı olarak Profesyonel Müşteri olarak kabul edilebilirler. TALEBE DAYALI PROFESYONEL MÜŞTERİ: Genel Müşterilerden aşağıdaki nitelikleri haiz olanlar, yazılı olarak talep etmeleri ve aşağıdaki şartlardan en az ikisini sağladıklarını tevsik etmeleri durumunda, REFERANS ın sunabileceği hizmet ve faaliyetlerden Profesyonel Müşteri sıfatıyla yararlanabilir. a) İşlem yapılması talep edilen piyasalarda son 1 yıl içinde, her 3 aylık dönemde en az Türk Lirası hacminde ve en az 10 adet işlem gerçekleştirmiş olmaları, b) Nakit mevduatlarının ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının da dahil olduğu finansal varlıkları toplamının Türk Lirası tutarını aşması, c) Finans alanında üst düzey yönetici pozisyonlarından birinde en az 2 yıl görev yapmış olması veya sermaye piyasası alanında en az 5 yıl ihtisas personeli olarak çalışmış olması veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı veya Türev Araçlar Lisansına sahip olması, Genel Müşteriler, Profesyonel Müşteri olduğuna ilişkin yukarıda belirtilen şartları sağladıkları takdirde buna ilişkin tevsik edici belgeleri REFERANS a iletmek zorundadırlar. Yukarıda belirtilen Müşteri Sınıflandırmasına ilişkin tanımlamalar çerçevesinde; aşağıda belirtilenlerden (lütfen işaretleyin) Genel Müşteri* Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri Profesyonel Müşteri sınıfına girdiğimi, tabi olduğum sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz konusu hususu REFERANS a bildirmekle yükümlü olduğumu, yer aldığım sınıfı değiştirme hakkım olduğunu ve belirtilen esaslar çerçevesinde verdiğim bilgilerin doğru olduğunu ve gerektiğinde güncellenmesinden sorumlu olduğumu, bildiğimi beyan ve kabul ederim. *Genel Müşteri sınıfına giren MÜŞTERİ lerin, EK:6 Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formunu okuyup anlamaları ve bu formları imzalamaları gerekmektedir. *Kaldıraçlı Varlık ve Fark Sözleşmelerinin (CFD) Alım Satıma Aracılık Faaliyetleri Kapsamında Genel Müşterilere uygunluk testi yapılır. MÜŞTERİ İMZA MÜŞTERİ İMZA

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1/38 SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Kaldıraçlı Varlıkların (FOREX) ve Fark Sözleşmelerinin (CFD) Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ( Sözleşme ); Giriş, Genel Hüküm ve Şartlar ( Genel Hükümler

Detaylı

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI 13-03-POL-002 MAYIS 2015 Versiyon 0. 0 İÇİNDEKİLER I. Politikalar... 3 1. Amaç ve Kapsam... 3 2. Müşteri Emirlerinin Kabulü Ve Gerçekleştirilmesine Yönelik Esaslar...

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

Başlangıç Teminatı: Türev araç işlemleri için talep edilen asgari teminat tutarıdır.

Başlangıç Teminatı: Türev araç işlemleri için talep edilen asgari teminat tutarıdır. Amaç ve Kapsam Bizim Menkul Değerler A.Ş (BMD) tüm müşteri emirlerinin özenli, adil ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesinde en iyi gayreti gösterir. Emir gerçekleştirme politikası ile BMD, müşterilerinden

Detaylı

Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN

Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN Konu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Eski Sayfa/Madde Öncekinde Yok. Yenisinde 1.sayfa olarak eklendi. Adı ve Soyadı/Unvanı Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN Yeni SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. ye EMİR İLETİMİ VE İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARI

BORSA İSTANBUL A.Ş. ye EMİR İLETİMİ VE İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARI BORSA İSTANBUL A.Ş. ye EMİR İLETİMİ VE İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARI AÇIKLAMA VE KAPSAM: İşlem aracılığı faaliyeti kapsamında Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş (Bundan sonra ŞİRKET

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Şişli Merkez Mahallesi Merkez Cad. No:6, 34381 Şişli İSTANBUL adresinde faaliyet

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ (KULLANICI MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI SÖZLEŞMESİ"), KASABA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC A.Ş. ("MOBİKASABA")

Detaylı

DESTEK MENKUL DEĞERLER AŞ EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

DESTEK MENKUL DEĞERLER AŞ EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI DESTEK MENKUL DEĞERLER AŞ EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI I. AMAÇ VE KAPSAM İşbu politika, Destek Menkul Değerler AŞ (Şirket) tarafından Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) 11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı

Detaylı

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat 8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

Mali Suçları Araştırma Kurulu. Genel Tebliği. Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072)

Mali Suçları Araştırma Kurulu. Genel Tebliği. Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072) Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 1/4/2008 tarihinde yürürlüğe giren Suç Gelirlerinin

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu .. A.Ş. Kurumunuzun Ödünç Pay Piyasasındaki (ÖPP) işlemleri dolayısıyla, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesinin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez

Detaylı

PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ

PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ 1-Sözleşmenin Tarafları İşbu PAY2PHONE Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi,../../. ( Yürürlük Tarihi ) tarihinde, 19 Mayıs mahallesi 19 Mayıs caddesi UBM Plaza No:37/2 Şişli-

Detaylı

BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Bir Sözden Daha Fazlası.. 5 Taahhütümüz Değerli müşterimiz, UZMANLIK BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. dünyasına hızlı ve kolay bir biçimde giriş yaparak tüm fırsatlardan

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Tüketici Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1)

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) 21 Ocak 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28889 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal

Detaylı

1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI

1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI 1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI Emir iletimi, işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takas veya tasfiyesinin nasıl yapılacağına ilişkin esaslar Müşteri Emri Gerçekleştirme

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ile (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

DESTEK MENKUL DEĞERLER AŞ EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

DESTEK MENKUL DEĞERLER AŞ EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI DESTEK MENKUL DEĞERLER AŞ EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI I. AMAÇ VE KAPSAM İşbu politika, Destek Menkul Değerler AŞ (Şirket) tarafından Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) 11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 02.12.2008 7 Sıra No.lu Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/128 02.12.2008 tarih ve 27072 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 7 Sıra No.lu Mali Suçları Araştırma

Detaylı

KURUMSAL MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE WEB SİTESİ ÜZERİNDEN YAPILACAK SİGORTACILIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

KURUMSAL MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE WEB SİTESİ ÜZERİNDEN YAPILACAK SİGORTACILIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME KURUMSAL MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE WEB SİTESİ ÜZERİNDEN YAPILACAK SİGORTACILIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME MADDE 1 - TARAFLAR İşbu sözleşme, Zurich Sigorta A.Ş. Meclis-i Mebusan Cad. No:47/6 Fındıklı 34427

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Borsa İstanbul Yerleşkesi Reşitpaşa Mh. Tuncay Artun Cad. 34467 Sarıyer / İstanbul

Detaylı

I. Tarafları Tanıtıcı Bilgiler

I. Tarafları Tanıtıcı Bilgiler Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesinde Bulunması Gereken Asgari Unsurlar (Seri:V, No:125 Sayılı Tebliğ in 2(1)(a) veya 2(1)(b) Maddeleri Kapsamında Faaliyette Bulunacak Aracı Kurumların

Detaylı

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK -İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (ki bundan sonra bu taahhütnamede kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafından organize edilen TAKASBANK PARA PİYASASI (ki bundan böyle

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin) 1. Taraflar Bu ek sözleşme ( Ek Sözleşme ), FİNANSBANK A.Ş ( Banka ) ile aşağıda imza kısmında adı geçen Müşteri arasında, Banka ile imzaladığınız/imzalayacağınız Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi nin (

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR Bu Sözleşme, Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi No: 6 Şişli - İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İstanbul Takas ve Saklama

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Ticari Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır.

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır. TASARIM PROJESİ TEKLİF FORMU Tasarımcı: Bahaeddin Önal Musteri:... Projenin Adı ve Tanımı:... Projenin Aşamaları: Ücret (TL) Süre (İş Günü) Bölüm 1 : Konsept Tasarıma Karar verilmesi Bölüm 2 : Tasarım

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı

SİTE KULLANIM KOŞULLARI. No:2/1 Şişli-İstanbul adresindeki Rma Aydın Danışmanlık Tanıtım Reklam Tic. Ltd.

SİTE KULLANIM KOŞULLARI. No:2/1 Şişli-İstanbul adresindeki Rma Aydın Danışmanlık Tanıtım Reklam Tic. Ltd. SİTE KULLANIM KOŞULLARI Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu site kullanım şartları nı dikkatlice okuyunuz. Bu sitesiyi kullanan kişilerin aşağıdaki şartları kabul etmiş oldukları varsayılmaktadır: Sitemizdeki

Detaylı

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) İşbu Sözleşme,(a) Vatan Caddesi Midilli Sokak No:4/B Odunpazarı/Eskisehir adresinde mukim Durma Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak, Anel İş Merkezi, No:5 K:8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

... Saygılarımızla, TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

... Saygılarımızla, TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. ... Kurumunuzun Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde gerçekleştirmiş olduğu Para Piyasası işlemleri dolayısıyla ekte sizden imzalanmasını talep ettiğimiz Borsa İstanbul Para Piyasası Merkezi Karşı Taraf ve Takas

Detaylı

EMİR İLETİMİNE ARACILIK FAALİYETLERİ POLİTİKASI

EMİR İLETİMİNE ARACILIK FAALİYETLERİ POLİTİKASI EMİR İLETİMİNE ARACILIK FAALİYETLERİ POLİTİKASI 13-03-POL-001 MAYIS 2015 Versiyon 0. 0 İÇİNDEKİLER I. Giriş... 3 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 II. Politikalar... 4 1. Müşteri Emirlerinin İletilmesine Yönelik

Detaylı

KURUMSAL ONLINE HİZMET MERKEZİ ÜYELİK KURALLARI

KURUMSAL ONLINE HİZMET MERKEZİ ÜYELİK KURALLARI KURUMSAL ONLINE HİZMET MERKEZİ ÜYELİK KURALLARI 1. TARAFLAR Kurumsal Online Hizmet Merkezi Üyelik Kuralları ( Kurallar ) Kurallar, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/Ankara adresinde mukim Türk Telekomünikasyon

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI III-45.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Bu Sözleşme, Ofisim.com 'un Müşteri ye CRM hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir

Detaylı

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

... A.Ş. Saygılarımızla, TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: 1- Takasbank Para Piyasası Sözleşmesi 2- Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

... A.Ş. Saygılarımızla, TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: 1- Takasbank Para Piyasası Sözleşmesi 2- Sözleşme Öncesi Bilgi Formu ... A.Ş. Kurumunuzun Takasbank Para Piyasası ndaki (TPP) işlemleri dolayısıyla ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Takasbank Para Piyasası Sözleşmesi nin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından

Detaylı

FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR

FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: 1.1. İşbu Üyelik sözleşmesi (aşağıda kısaca Sözleşme olarak anılacaktır); Facepara Yayıncılık ve Network Marketing Firması kısaca

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

Detaylı

MÜSİAD KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

MÜSİAD KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ MÜSİAD KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği ( MÜSİAD ) üyeleri için ekte belirtilen tarifeler kapsamında düzenlemiş olduğu MÜSİAD

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

VOB KALDIRAÇLI ALIM SATIM PLATFORMU

VOB KALDIRAÇLI ALIM SATIM PLATFORMU VOB KALDIRAÇLI ALIM SATIM PLATFORMU 1 Gündem Başlıkları İşlem Sistemi Tasarımı Modelin Genel Esasları İşlem Görmesi Planlanan Pariteler Teminatlandırma Esasları Üyelik Soru-Cevap 2 İşlem Sistemi Tasarımı

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

Uyarı: Önemli Açıklama:

Uyarı: Önemli Açıklama: TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Vadeli İşlem

Detaylı

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 08.11.2011 tarihinden

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. -ile- AVEA ve İŞLETMECİ bundan sonra tek tek Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir. ŞÖYLE Kİ:

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. -ile- AVEA ve İŞLETMECİ bundan sonra tek tek Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir. ŞÖYLE Kİ: GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İşbu gizlilik Sözleşmesi ( Sözleşme ); (1) AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ( AVEA ) Abdi İpekçi Caddesi No:75, Maçka/İstanbul, Türkiye -ile- (2) ( İŞLETMECİ ) arasında akdedilmiştir.

Detaylı

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1 - Taraflar 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan www.heryersms.com (bundan sonra Heryer SMS olarak anılacaktır) ile yeni

Detaylı

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR Bu Sözleşme, Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi No: 6 Şişli-İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İstanbul Takas ve Saklama

Detaylı

*İkamet Adresi fotoğraf

*İkamet Adresi fotoğraf Abone No *TC Kimlik No *Adı - Soyadı BİSİKLET ABONE BİLGİ FORMU ÇABİS. *İkamet Adresi fotoğraf İş Adresi Ev Telefonu İş Telefonu *GSM E Mail *Doğum Yeri ve Tarihi İş bu sözleşme ABONE tarafından doldurulmuş,

Detaylı

INTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME

INTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME INTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME Sözleşmenin Tarafları : 1-) MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2-) Adı, Soyadı : Adres : Büyükdere Cad.Fargo İş Merkezi No. 147-6 Adres : Zincirlikuyu

Detaylı

Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder.

Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder. 2.3. Alım Satım Aracılığı Faaliyeti Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder. 2.3.1. Emir İletimine Aracılık

Detaylı

MADDE 1) TARAFLAR MADDE 2) KONU MADDE 3) ÜYELİK SİSTEMİ VE ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ. Gelecek Gyo A.Ş Kullanıcı Sözleşmesi

MADDE 1) TARAFLAR MADDE 2) KONU MADDE 3) ÜYELİK SİSTEMİ VE ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ. Gelecek Gyo A.Ş Kullanıcı Sözleşmesi Gelecek Gyo A.Ş Kullanıcı Sözleşmesi MADDE 1) TARAFLAR 1.Taraflar arasında akdedilen bu sözleşme Gelecek GYO A.Ş ile üye arasında kullanım şartlarını ve gizlilik politikasını tanımlar. MADDE 2) KONU 1.

Detaylı

İHALELERE KATILACAK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMUNU KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

İHALELERE KATILACAK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMUNU KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Protokol No : 4250759 0000004250759 İHALELERE KATILACAK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMUNU KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Madde 1-Taraflar Bu Protokol Kamu İhale Kurumu (bundan

Detaylı

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2017/150620 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA İletişim

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

Yeni MobilSaha Servisi Test Kullanıcı Taahhütnamesi

Yeni MobilSaha Servisi Test Kullanıcı Taahhütnamesi Yeni MobilSaha Servisi Test Kullanıcı Taahhütnamesi AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) işbu Taahhütname nin Özel Şartlar ında belirtilen Yeni MobilSaha Servisi Kampanyası ( Kampanya ) ndan belirtilen

Detaylı

İNTERNET BANKACILIĞI SÖZLEŞMESİ

İNTERNET BANKACILIĞI SÖZLEŞMESİ İNTERNET BANKACILIĞI SÖZLEŞMESİ 1- Bu İnternet Bankacılığı Sözleşmesi nde (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır) Arap Türk Bankası A.Ş. bundan böyle BANKA olarak anılacak olup formu onaylayan...tckno.

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone ipad Air ve Mini Retina Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen

Detaylı

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ABONE BİLGİ FORMU Firma Unvanı :... Firma Yetkili Web Mail :... Telefon Faks GSM Adres İlçe/İl Vergi Dairesi Vergi No Faaliyet Alanı OFİSASSİST İŞ YAZILIMLARI

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL HASTANELER VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HASTANELERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU 1 2 Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU 3 ÖNEMLI AÇIKLAMA

Detaylı

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Tekstilkent Koza Plaza A Blk.Kat:19 No:71 Esenler-İSTANBUL adresinde yerleşik ATAÇLAR İLETİŞİM

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

İÇ KONTROL SİSTEMİ MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI İÇ KONTROL SİSTEMİ MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ ve KAPSAM... 2 2. TANIMLAR... 2 3. YÜKÜMLÜLER... 3 4. İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ PİYASALAR... 3 5. MÜŞTERİ EMİRLERİNİN

Detaylı

BAŞVURU FORMU SERBEST MESLEK FAALİYETİ OLARAK TÜZEL KİŞİLİK ORTAKLIĞI

BAŞVURU FORMU SERBEST MESLEK FAALİYETİ OLARAK TÜZEL KİŞİLİK ORTAKLIĞI BAŞVURU SAHİBİNİN ADI SOYADI TC KİMLİK NO KARNE NO BİLGE KULLANICI KODU FAALİYET ADRESİ İKAMETGAH ADRESİ TEBLİĞ KAPSAMI FAALİYETLERİN NE ŞEKİLDE YÜRÜTÜLECEĞİ TÜZEL KİŞİNİN(*) TİCARET ÜNVANI VERGİ NUMARASI

Detaylı

VODAFONE SMART TAB 10 KAMPANYASI GENÇLİK TEKLİFİ TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SMART TAB 10 KAMPANYASI GENÇLİK TEKLİFİ TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Smart Tab 10 Kampanyası Gençlik Teklifi nden (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

TİCARİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

TİCARİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ TİCARİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ Madde 1- Taraflar Sağlayıcı Alıcı Unvan KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. (Bundan sonra SAĞLAYICI olarak anılacaktır.) Adres Barbaros Mah. Ardıç Sok. Varyap Meridian F Blok Ataşehir-İstanbul

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler. 1- TARAFLAR 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Demirci ve Demirci Bilgisayar ile Yeni müşteri kaydı bölümünde belirtilen detayları ile belirtilen

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YASAL BİLGİLENDİRME

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YASAL BİLGİLENDİRME YASAL BİLGİLENDİRME Burada yer alan bilgiler, Sermaye Piyasası Kurulu nun III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği nin 28. maddesi hükümleri gereği açıklanmaktadır.

Detaylı

Vodafone Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi

Vodafone Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası ndan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2 de

Detaylı

PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1)

PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) Sermaye Piyasası Kurulundan: Amaç ve kapsam PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal bir gerekçeyle açıklanamayan, borsa ve teşkilatlanmış

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone Yarına Hazırlayan Smart Tab 6 Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

ĐŞLETME HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN ÜYELERĐNE AĐT BEYANNAME, BĐLDĐRĐM VE EKLERĐNĐ ELEKTRONĐK ORTAMDA GÖNDERMELERĐ

ĐŞLETME HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN ÜYELERĐNE AĐT BEYANNAME, BĐLDĐRĐM VE EKLERĐNĐ ELEKTRONĐK ORTAMDA GÖNDERMELERĐ 18.01.2008/31 ĐŞLETME HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN ÜYELERĐNE AĐT BEYANNAME, BĐLDĐRĐM VE EKLERĐNĐ ELEKTRONĐK ORTAMDA GÖNDERMELERĐ ÖZET : 17/1/2008 tarihli ve 31 No lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde,;

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 ve Yeni ipad Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Smart Tab 10 Tablet Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2)

BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2) Genelge No: 2005/2 Kabul Tarihi: 11.04.2005 BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2) 1. Amaç ve Tanımlar Bu genelgenin amacı, 07.04.2001

Detaylı