İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP)"

Transkript

1 İSTANBUL PPP Sağlık Yatırım A.Ş. Haziran 2017 Beybi Giz Plaza Kat 26 Meydan Sokak : Maslak / İSTANBUL T

2 Bu rapor ACE Danışmanlık ve Mühendislik A.Ş. tarafından tüm beceri, özen ve gereklilikler yerine getirilerek ve ACE Danışmanlık ve Mühendislik A.Ş. ile Müşteri arasında anlaşmaya varılmış olan Hizmetler ve Şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rapor müşteriye özeldir ve ACE Danışmanlık ve Mühendislik A.Ş., resmi olarak den kararlaştırılmadığı müddetçe bu raporun veya bu raporun bir kısmının bilinir kılınacağı herhangi bir üçüncü tarafa karşı hiç bir sorumluluk kabul etmez. Buüçüncü taraf, rapora riskin kendisine ait olduğunu kabul ederek güvenmektedir. ACE Danışmanlık ve Mühendislik A.Ş., anlaşmaya varılmış olan Hizmetlerin kapsamı dışında kalan konular ile ilgili olarak Müşteriye veya başkalarına karşı herhangi bir sorumluluğa sahip değildir.

3 1. Öncesi Aşaması ÇSEP PS1: Çevresel ve Sosyal Etki ve Risk Değerlendirme ve Yönetim / ESC 1: Temel İlkeler / ESC 2: Önlemlerin İncelenmesi / ESC 3: İncelenecek Etkilerin Kapsamı / ESC 5: Sosyal Kabul ve Sosyal Etkiler / ESC 9: İzleme 1 Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemi (ÇSYS)) ÇSYS Politikasının Tanımlanması (çevre, sağlık, güvenlik ve sosyal boyutlar dahil olmak üzere) Uluslararası iyi uygulama ve kılavuz ilkelere (ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001: 2007 gibi) uygun bir ÇSYS geliştirilmesi ve uygulanması ÇSYS nin uygulanması amacıyla organizasyonel bir yapı oluşturulması Kalifiye bir Çevre ve Sosyal Konular Yöneticisi / Ekip atanması Aşağıdakiler dahil olacak şekilde inşaat aşaması için çalışma sahasına özel prosedürler / planlar hazırlanması ve yürürlüğe koyulması: o Hava Kalitesi Kontrol ve İzleme Planı o Gürültü ve Titreşim Kontrol ve İzleme Planı o Atık Yönetim Planı o Tehlikeli Malzeme Yönetim Planı o Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı o Kampı Yönetim Planı o Trafiği Yönetim Planı o İnsan Kaynakları Yönetim Planı o İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı o Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı o Güvenlik Planı o Arkeolojik Tesadüfi Buluntu Yönetim Planı o Altyüklenici Yönetim ve İzleme Planı Görevlendirilecek personele, çevresel ve sosyal konulara ve yukarıda belirtilen çalışma sahasına özel planların uygulanmasına ilişkin eğitim sağlanması 1/PS2 En İyi lar IFC Genel ÇSG Kılavuzları Onaylanmış ve duyurulmuş bir ÇSYS Politikası Hazırlanmış ve uygulanan bir ÇSYS ile ilgili dokümantasyon (risk değerlendirmeleri, planlar, prosedürler, kontrol formları, vb.) ÇSYS için oluşturulmuş bir organizayon yapısı ile tanımlanmış görevler Çevre ve Sosyal Konular Yöneticisinin/Ekibinin atanması Çalışma sahasına özel yazılmış ve onaylanmış prosedürler/planlar ÇSYS sistem kayıtları (denetçi kayıtları, ölçüm kayıtları, eğitim kayıtları, vb) Finansal İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü 1 Haziran 2017

4 2 İzinler tan alınması gereken yasal izinlerin / muvafakatların / onayların tespit edilmesi ve yasal izinleri / muvafakatları / onayları içeren bir Yasal ve Diğer Gereklilikler Takip Listesi hazırlanması Tüm gerekli izinlerin/muvafakatların/onayların (inşaat izni dâhil) alınması İkinci Beton Santrali için ÇED muafiyet yazısının İÇŞM den Oyak Beton A.Ş. tarafından alınması Kapsamlı bir Yasal ve Diğer Gereklilikler Takip Listesi lisansların, belgelerin, vb kayıtları Beton santrali için İstanbul İÇŞM onayı ruhsatının alınma tarihinden Oyak Beton A.Ş. (Beton santrali operatörü) 3 Deprem riski Projenin Sismik olaylardan korunmaya yönelik olarak Türk mevzuatı ve standartlarına uygun tasarlanması Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmeliğe uyulması ve Proje alanının bulunduğu 2. Derece Deprem Bölgesinde yer alan yapıların tasarımı için kullanılacak tanımlı parametrelerin dikkate alınması En İyi lar Tasarım Kayıtları Finansal 4 Altyükleniciler Proje nin İnsan Kaynakları Politikasına, ÇSYP ye, ÇSEP ye ve diğer projeye özel planlara uygunluk için gereken maddelerin sözleşmeye dahil edilmesi Altyüklenici Yönetim ve İzleme Planı hazırlanması 1/PS2 Alt Yüklenici Yönetim ve İzleme Planı Altyüklenici kontrat örnekleri Finansal 5 Bilgi Paylaşımı/ Paydaş Katılımı/ Şikayetler Paydaş Katılım Planının uygulanması (PKP) Proje inşaat aşamasına geçtiğinde PKP nin güncellenmesi PKP ve Şikayet Mekanizmasının şikayetlerle ilgilenen sorumlu personelin iletişim bilgilerini içerecek şekilde yayınlanması Bütün bilgilendirme faaliyetlerinin kayıtlarının tutulması ÇSED Teknik Olmayan Özetinin halka açık bir websitesinde yayınlanması 1 Güncellenmiş ve yayınlanmış PKP ve Şikayet Mekanizması Bilgilendirme kayıtları Dokümanların yayınlandığına dair kanıtlar (Proje websitesi) Finansal İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü 2 Haziran 2017

5 PS 2: İşgücü ve Çalışma Koşulları / ESC 2: Önlemlerin İncelenmesi / ESC 3: İncelenecek Etkilerin Kapsamı / ESC 4: Yasalara, Standartlara ve Planlara Uyumluluk / ESC 9: İzleme ve Takip 6 Yerel İstihdam ve Satın Alma Yerel istihdam ve satın alma politikalarının geliştirilmesi 2 İlgili politikaların kopyaları Mal ve hizmet alımı kayıtları Finansal 7 İşgücü İşçilerin inşaat alanındaki, kamptaki ve kamp dışındaki davranışlarını yönetilmesi amacıyla İşçi Davranış Kurallarının geliştirilmesi 8 İnsan Kaynakları (İK) 2 ye uygun bir İK Politikası geliştirilmesi ve bütün çalışanların bunun içeriği hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması İnsan Kaynakları Yönetimi Planının geliştirilmesi Çalışma şartlarını, istihdam koşullarını ve Çevre Sağlık Güvenlik (ÇSG) sorumluluklarını belirleyen bir sözleşme hazırlanması Bütün çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sistemine dahil edilmesi 2 İşçi Davranış Kuralları Finansal 2 İK Politikası İK Yönetim Planı İşçi Sözleşmeleri SGK Kayıtları Finansal İstanbul PPP A.Ş. ve 9 İş Sağlığı ve Güvenliği sırasında her bir faaliyet için sağlık ve güvenlik risklerinin belirlenmesi amacıyla bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı geliştirilmesi, ardından uygun etki azaltma tedbirlerinin / kişisel korunma donanımlarının belirlenmesi Çalışanlara uygun dilde iş güvenliği ve işe başlama eğitimi verilmesi (sahada göçmen çalışanlar bulunması durumu dahil) tarafından gerekli kılındığı biçimde yeterli sayıda çalışana ilk yardım eğitimi verilmesi 2 Ulusal Mevzuat İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı Eğitim Kayıtları Finansal 10 Çalışan şikayetleri Çalışanların şikayette bulunmalarına imkân tanıyacak bir şikayet mekanizmasının geliştirilmesi 2 Belgelendirilmiş çalışan şikayet mekanizması Finansal İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü 3 Haziran 2017

6 11 Çalışanların barınması 2 hükümleri ile IFC tarafından çalışanların barınmasına yönelik olarak yayınlanmış olan kılavuz notlara (Çalışanların Barınması: Süreçler ve Standartlar) uygun olarak Kampı Yönetim Planı kapsamında çalışanların barınma yerlerinin düzenlenmesi 2 Kampı Yönetim Planı Finansal PS 3: Kirliliği Önleme ve Azaltma / ESC 2: Önlemlerin İncelenmesi / ESC 4: Yasalara, Standartlara ve Planlara Uyumluluk / ESC 9: İzleme ve Takip 12 Atık/ Atıksu Belediyenin katı atık, inşaat atığı, atık su ve tıbbi atık yönetme/arıtma kapasitesinin teyit edilmesi Hafriyat toprağının bertarafına ilişkin gerekli iznin alınması 3 En İyi lar İlgili makamlarla resmi yazışmalar Hafriyat toprağının bertarafı için izin PS 4: Toplum Sağlığı, Güvenliği ve Emniyeti / ESC 2: Önlemlerin İncelenmesi / ESC 4: Yasalara, Standartlara ve Planlara Uyumluluk / ESC 9: İzleme ve Takip 13 Toplum Sağlığı ve Güvenliği Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planının geliştirilmesi Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planının geliştirilmesi Trafiği Yönetim Planının geliştirilmesi Güvenlik Planının geliştirilmesi 14 Can ve Yangın Güvenliği Sağlık kampüsünün Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine ve gerekli görülmesi halinde EN ya da uluslararası Kabul görmüş standart ve kurallara tam olarak uygun biçimde tasarlanması Yerel standartların eksik ve yeterince ayrıntılı olmadığı durumlarda, uluslararası kabul görmüş yaşam ve yangın standartları (NFPA standartları, IBC Kodları ve EN standartları) kabul edilmiştir. Bu nedenle, yetersiz alanların belirlenmesi ve uluslararası standartlara dayalı tasarıma dahil edilmesi için Türk yaşam ve yangın güvenliği gerekliliklerinin haritalanması sağlanacaktır. Bankalar için kabul edilebilir yaşam ve yangın güvenliği tasarımını gözden geçirmek için nitelikli bir üçüncü parti yaşam ve yangın güvenliği danışmanı tutulacaktır. 4 4 Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik 2015, EN, BS, IBC NFPA Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı Trafiği Yönetim Planı Güvenlik Planı Can Güvenliği ve Yangın Emniyeti Planı için Üçüncü şahıs denetim raporu Finansal Finansal Finansal İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü 4 Haziran 2017

7 Başlıca riskleri, uygulanabilir kuralları, standartları ve yönetmelikleri ve azaltıcı tedbirleri tanımlayan bir Yaşam ve Yangın Güvenlik Planının geliştirilmesi. PS 8: Kültürel Miras / ESC 4: Yasalara, Standartlara ve Planlara Uyumluluk 15 Tesadüfi Buluntular faaliyetleri sırasında arkeolojik buluntulara rastlanması halinde uygulanmak üzere bir Arkeolojik Tesadüfi Buluntu Yönetim Planı hazırlanması 8 ESC 4 Arkeolojik Tesadüfi Buluntu Yönetim Planı Finansal İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü 5 Haziran 2017

8 2. Aşaması ÇSEP PS1: Çevresel ve Sosyal Etki ve Risk Değerlendirme ve Yönetim / ESC 1: Temel İlkeler / ESC 2: Önlemlerin İncelenmesi / ESC 3: İncelenecek Etkilerin Kapsamı / ESC 5: Sosyal Kabul ve Sosyal Etkiler / ESC 9: İzleme 1 ÇSYS ÇSYS, ÇSYP ve aşağıdaki planların uygulanması: o Hava Kalitesi Kontrol ve İzleme Planı o Gürültü ve Titreşim Kontrol ve İzleme Planı o Atık Yönetim Planı o Tehlikeli Malzeme Yönetim Planı o Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı o Kampı Yönetim Planı o Trafiği Yönetim Planı o İnsan Kaynakları Yönetim Planı o İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı o Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı o Güvenlik Planı o Arkeolojik Tesadüfi Buluntu Yönetim Planı o Altyüklenici Yönetim ve İzleme Planı Taşeronlar tarafından yürütülen çalışmalar dahil olmak üzere sistemin ve ilgili planların uygulanması amacıyla hazırlanan çalışma organizasyonunu denetlenmesi 2 ÇSYS/ ÇSYP ye Uygunluk LTA için aylık ilerleme raporu 1 En İyi lar ÇSYS, ÇSYP ve belirli planlara ilişkin gerekli dokümantasyon (örneğin: izinler, muvafakatlar, onaylar, resmi yazışmalar, izleme sonuçları, inşaat alanı denetim raporları ve benzeri) Çalışanların eğitim kayıtları Gözlem ve Denetim Raporları 1 Aylık ilerleme raporları 3 İzinler gerekli olan bütün izinlerin/ muvafakatların/ onayların alınması Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Yeraltı Suyu Ölçüm Sistemleri Yönetmeliğine uygun olarak kuyu kullanım izinlerinin alınması 4 Yöntemleri Her bir inşaat faaliyetine yönelik inşaat yöntemleri için dokümantasyon geliştirilmesi 1 Ulusal Mevzuat 1 İzinlerin, resmi yazıların, lisansların, onayların, belgelerin ve benzeri dokümanların kayıtları yöntemleri Yapım/uygulama yöntemleri Her bir inşaat faaliyetinden ve SB İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü 6 Haziran 2017

9 aşamasıyla bağlantılı çevresel ve sosyal hususların yönetimi ve izlenmesi amacıyla iyi uygulamalara uygun yapım/uygulama yöntemlerinin geliştirilmesi 5 Kalitesi ilgili düzenlemelere uygun olarak depreme karşı koruma amaçlı uygulamaların yerine getirilmesi Sismik izolatörlerin kurulumunun düzenli takibi 6 Bilgi Paylaşımı/ Paydaş Katılımı/ Şikayetler Paydaş Katılım Planının uygulanması (PKP) Proje inşaat aşamasına geçtiğinde PKP nin güncellenmesi PKP ve Şikayet Mekanizmasının şikayetlerle ilgilenen sorumlu personelin iletişim bilgilerini içerecek şekilde yayınlanması Şikayet Mekanizmasının uygulanması Şikayetlerin zamanında cevaplanması Gerekirse gerekli düzeltici önlemlerin alınması Bilgilendirme belge kayıtları Çevresel ve Sosyal Performans Yıllık İzleme Raporu (YİR) kapsamında ESMP'nin uygulanmasına ilişkin bankalara ve etkilenen topluluklara belirlenen yeni etkilerin / risklerin yıllık olarak raporlanması Denetim raporları n /inşaat 1 Güncellenmiş PKP Şikayetleri, şikayet yanıtlarını ve düzeltici faaliyetleri içeren şikayet kayıtları Bilgilendirme faaliyet kayıtları Toplantı tutanakları Yıllık İzleme Raporları (YİR) PS 2: İşgücü ve Çalışma Koşulları / ESC 2: Önlemlerin İncelenmesi / ESC 3: İncelenecek Etkilerin Kapsamı / ESC 4: Yasalara, Standartlara ve Planlara Uyumluluk / ESC 9: İzleme ve Takip 7 İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları Yönetimi Planının uygulanması İstihdam edildiğinde işçilerle sözleşme yapma İş sözleşmelerini, eğitim kayıtlarını, tıbbi gözetim kayıtlarını, yakın akraba iletişim bilgilerini ve benzeri bilgileri içeren tüm çalışanların dosyalarının tutulması Çalışanların ve taşeron çalışanlarının yaş, sosyal güvenlik numarası, kimlik kartı numarası, cinsiyet, etnik köken, uyruk ve yerleşim yeri hakkında bilgi içeren bir veritabanı geliştirilmesi Yüklenicinin, altyüklenici maaş oranları, sosyal yardım ve zamanında ödeme gibi konularda bordro denetlemesi yapması 2 İşçi sözleşmeleri Personel dosyaları Çalışan veri tabanı Dış denetleme için kısa üç aylık raporlamalar n /inşaat İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü 7 Haziran 2017

10 8 İş Sağlığı ve Güvenliği IFC gereklilikleri ve ulusal mevzuata uygun olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planının uygulanması İşçilere gerekli eğitimlerin verilmesi Bütün kaza ve olayların kayıt altına alınması Projenin inşaat geçerli olan sağlık ve güvenlik mevzuatına uyulması 9 İşçi Şikayetleri Şikayet Mekanizmasının işçilere duyurulması Şikayet Mekanizmasının uygulanması Şikayetlere zamanında müdahale edilmesi İhtiyaç olan hallerde gerekli düzeltici önlemlerin alınması 10 İşçilerin barınması Bankalar tarafından gerekli görülen aralıklarla işçilerin barınma tesislerinde düzenli iç ve dış denetim yapılması Kampı Yönetim Planının uygulanması 11 Altyükleniciler Alt yüklenicilerin saygın ve meşru kuruluşlar olduklarını doğrulayıcı kontrolleri de içeren Altyüklenici Yönetim ve İzleme Planının uygulanması Altyüklenici listesinin hazırlanması Sözleşme maddeleri aracılığıyla alt yüklenicilerin çalışanlarını Proje İK politikası doğrultusunda yönetmelerinin ve şikayet mekanizmalarını benimsemelerinin zorunlu tutulması Sözleşme maddeleri aracılığıyla altyüklenicilerin Proje nin ÇSG politikalarına ve planlarına bağlı kalmalarının sağlanması Sözleşme maddeleri aracılığıyla alt yüklenicilerin kazaları, olayları ve güvenlik ihlallerini rapor etmelerinin sağlanması 12 Malzemelerin Proje alanına mümkün olduğunca yakın yerlerden tedarik edilmesi Tedarikçi listesinin hazırlanması 2 IFC EHS Kılavuzları 2 İş Sağlığı ve Güvenliği Planı Denetim raporlarının, olağan denetimlerin, işçilere sağlanan eğitimlerin ve benzeri belgelerin kayıtları Kaza ve olay kayıtları Düzeltici önlemlerin kayıtları Şikayetlerin, şikayete ilişkin olarak yapılan müdahalenin ve düzeltici önlemlerin yer aldığı şikayet kayıtları 2 Denetim raporları 2 2 En İyi lar Altyüklenicilerle yapılan sözleşmeler Altyüklenici listesi Altyüklenicilerin faaliyetleri sırasında gerçekleşen kazaların, olayların ve güvenlik ihlallerinin kayıtları Altyüklenici personel dosyaları Altyüklenici personelinin ÇSG eğitim kayıtları Çalışanların şikayet mekanizması hakkında nasıl bilgilendirildiklerine dair kanıtlar Şikayet kayıtları Tedarik kaynaklarının kayıtları Tedarikçi Listesi Tedarikçilerin lisansları/ sertifikaları/ yetkileri İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü 8 Haziran 2017

11 Malzemelerin lisanslı/ sertifikalı/ yetkili tedarikçilerden/ tesislerden temin edilmesi Mümkün olduğu kadar geri dönüşümden elde edilmiş malzemelerin ya da yeşil ve düşük karbonlu olarak sertifikalandırılmış malzemelerin tercih edilmesi 13 İşgücü Denetimi Sahanın uygunluğunu değerlendirmek amacıyla yıllık bir üçüncü parti işgücü denetiminin yürütülmesi 2 Yıllık üçüncü parti denetim raporu PS 3: Kirliliği Önleme ve Azaltma / ESC 2: Önlemlerin İncelenmesi / ESC 4: Yasalara, Standartlara ve Planlara Uyumluluk / ESC 9: İzleme ve Takip 14 Toprak, Yüzey Suları ve Yeraltı Suları Toprak, yüzey suları ve yeraltı sularının korunmasına yönelik inşaat alanı iyi uygulamalarının benimsenmesi (örneğin: depolama alanları, dökülme kontrolü, dökülmelere müdahale setleri, vb.) Dökülmeye karşı müdahale araçlarının, üzerlerinde kullanımlarına yönelik özel talimatlar olacak şekilde, belirli bölgelerde bulundurulması ve çalışma alanındaki personele dökülmeye karşı müdahale araçlarının kullanımı hakkında eğitim verilmesi Aşağıdaki planların uygulanması: o Tehlikeli Malzeme Yönetim Planı o Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı o Atık Yönetim Planı 3 En İyi lar Periyodik saha denetim kayıtları alanında dökülmelere müdahale setlerinin bulundurulması İlgili planların uygulanmasının izlenme kayıtları Denetim ve kontrol sonuçları, dökülme vakaları kayıtları, ölçüm sonuçları, kirli toprak bertaraf raporları, eğitim kayıtları ve benzeri işçilerine eğitim verilmesi 15 Tehlikeli Malzemeler Tehlikeli Malzeme Yönetim Planının uygulanması o Tehlikeli malzemelerin envanterinin hazırlanması o Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarının (MGBF) temin edilmesi ve ilgili bölgelerde hem Türkçe hem İngilizce dillerinde bulundurulması o İlgili personel için Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) temin edilmesi o İlgili personele eğitim verilmesi o İş sahasında gerekli tedbirlerin alınması 3/PS4 En İyi lar Denetim kayıtları Tehlikeli malzeme envanteri Çalışma sahası denetimleri Vaka kayıtları Eğitim kayıtları İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü 9 Haziran 2017

12 o Tehlikeli malzemelerin kendilerine ayrılmış olan yerlerde muhafaza edilmesi Tehlikeli malzeme depolama/ kullanım alanları yakınlarında uygun yangın söndürme ekipmanlarının bulundurulması 16 Atık Yönetimi Aşağıdaki planların uygulanması: o Atık Yönetimi Planı o Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı o Tehlikeli Malzeme Planı Atıkların Atık Yönetim Planına uygun olarak toplanması, ayrıştırılması, etiketlenmesi, depolanması, taşınması, geri dönüştürülmesi Tehlikeli malzemelerin inşaat alanında uygun biçimde depolanmasını sağlamak amacıyla özel olarak ayrılmış bir bölgede atık depolama alanının tasarlanması ve inşa edilmesi Yasal zorunluluklara bağlı olarak atıkların kategorilerine göre lisanslı tesislerde bertarafı Uygun bertaraf uygulamalarının gerçekleştirilmesinin sağlanması için atık geri dönüşüm/ bertaraf tesislerine periyodik denetimler yapılması Atık üretimi, depolanması ve bertarafına ilişkin kayıtların tutulması Atıkların lisanslı tesislerde bertaraf edilmesinin sağlanması Çalışanlara atık yönetimi uygulamaları hakkında eğitim verilmesi Tehlikeli malzeme ve atıkların depolanmasına ilişkin zorunlu sigortanın yapılması Bakanlıktan sağlanan format ile bir Atık Yönetim Planının hazırlanması ve İstanbul İÇŞM onayına sunulması 3 En İyi lar Bütün atıkların ayrı ayrı toplandığını, ayrıştırıldığını, etiketlendiğini ve kendilerine ayrılmış olan alanlarda depolandığını kontrol etmek amacıyla yapılan periyodik inşaat sahası denetimlerinin kayıtları Her türlü atık için bertaraf işlemi kayıtları Atık bertaraf sözleşmelerinin kontrolü Nakliyecilerin ve bertaraf tesislerinin lisansları Çevre ve Şehircilik Bakanlığına (ÇŞB) verilen beyan kayıtları Personelin eğitim kayıtları Sigorta kontratı Onaylı Atık Yönetim Planı 17 Atıksu ın ilk iki ayı boyunca atıksuyun geçirimsiz bir fosseptik tankta toplanması Evsel atıksuyun belediye kanalizasyonuna bağlantı izin ve protokolleri doğrultusunda belediye altyapısında deşarj edilmesi 3 Fosseptik tankının vidanjörlerle boşaltıldığına ilişkin makbuzlar İlgili makamdan alınmış olan Belediye kanalizasyon sistemi bağlantı sertifikası aşaması sinde İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü 10 Haziran 2017

13 18 Hava Emisyonları (toz, egzoz emisyonları) 19 Gürültü Hava Kalitesi Kontrol ve İzleme Planının uygulanması Trafiği Yönetim Planının uygulanması PM 10 için hava kalitesi ölçümleri (sıklığı daha sonra belirlenecektir) Gürültü ve Titreşim Kontrol ve İzleme Planının uygulanması faaliyetlerinin akşam ve gece saatlerinde yürütülmesi halinde İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü nden izin alınması En yakındaki hassas reseptörlerde gürültü ölçümleri (sıklık ve lokasyonlar daha sonra belirlenecektir) Gürültü seviyesinin standartları aşması halinde gerekli önlemlerin alınması 3 3 Saha denetimi kayıtları Üçüncü şahıs tarafından gerçekleştirilecek hava kalitesi izleme kayıtları Ekipman ve araç bakım kayıtları Çalışanların ve araç sürücülerinin eğitim kayıtları Saha denetimi kayıtları Üçüncü parti tarafından gerçekleştirilecek gürültü izleme kayıtları Çalışanların eğitim kayıtları Akşam ve gece saatlerinde inşaat faaliyetlerine ilişkin İstanbul İÇŞM onayı PS 4: Toplum Sağlığı, Güvenliği ve Emniyeti / ESC 2: Önlemlerin İncelenmesi / ESC 4: Yasalara, Standartlara ve Planlara Uyumluluk / ESC 9: İzleme ve Takip 20 Yaşam ve Yangın Güvenliği Mevcut ofislerin ve konaklama alanının yangın denetimi için bir yangın uzmanı istihdam edilmesi ve uzman tarafından yangın güvenliği açısından olumlu doğrulama sağlanması. Üçüncü taraf yaşam ve yangın güvenliği danışmanının yaşam ve yangın güvenliği tasarımını Türk yasal gerekliliklerine göre gözden geçirmesi ve eğer önemli sorunlar tespit edilirse tavsiyelerde bulunması Bankalara yukarıdaki profesyonel tarafından bir tasarım sertifikası sunulması Engelli erişimi için tüm hükümler uluslararası standartlara uygun olacak yerine getirilecektir. 21 Toplum Sağlığı ve Güvenliği Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planının uygulanması Kampı Yönetim Planının uygulanması Trafiği Yönetim Planının uygulanması 4 4 Ofisler ve konaklama alanının yangın güvenliği onayı Yaşam ve Yangın Güvenliği Planı üçüncü taraf denetleme raporu Test ve işletmeye alma sonuçları Tatbikat kayıtları Halka yapılan açıklamaların ve güncellemelerin kanıtları Bakım faaliyeti kayıtları Altyüklenici koşulları (işletmeye alma ) İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü 11 Haziran 2017

14 ÇSYP de belirtildiği şekilde hava kalitesi ve gürültü ölçümlerinin yapılması Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planının (ADHMP) uygulanması ve planın halka duyurulması ADHMP de değişiklik olursa yerel yetkililerin ve toplumun bilgilendirilmesi Acil durum önlemlerine ilişkin tatbikatlar/uygulamalar gerçekleştirilmesi Çalışanların eğitilmesi sırasında ve yılda en az bir kez, Çevresel ve Sosyal Performans Yıllık İzleme Raporu kapsamında, tespit edilen etkilerin, riskleri ve azaltıcı önlemlerin toplumla müzakere edilmesine yönelik belgelendirme yapılması. Yol güvenliği ve hız limitleri konusunda altyükleniciler için özel koşulların tanımlanması 22 Güvenlik Güvenlik Planının uygulanması Geçmişte görevini kötüye kullanmamış, uygun nitelikte ve yeterli sayıda eğitimli güvenlik personelinin işe alınması 4 En İyi lar Denetimlerin ve düzenli teftişlerin kayıtları Güvenlik personelinin referans kayıtları Güvenlik personelinin eğitim kayıtları PS 8: Kültürel Miras / ESC 4: Yasalara, Standartlara ve Planlara Uyumluluk 23 Tesadüfi Buluntular İhtiyaç olması halinde Arkeolojik Tesadüfi Buluntu Yönetim Planının uygulanması Arkeolojik buluntuya rastlanması halinde İlgili makamlarla irtibata geçilmesi (Örneğin: Müze Müdürlüğü) 8 Buluntu dokümantasyon kayıtları Yetkili makamlarla yapılan yazışmaların nüshaları İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü 12 Haziran 2017

15 3. İşletme Aşaması ÇSEP PS1: Çevresel ve Sosyal Etki ve Risk Değerlendirme ve Yönetim / ESC 1: Temel İlkeler / ESC 2: Önlemlerin İncelenmesi / ESC 3: İncelenecek Etkilerin Kapsamı / ESC 5: Sosyal Kabul ve Sosyal Etkiler / ESC 9: İzleme 1 ÇSYS ÇSYS Politikasının Tanımlanması (çevre, sağlık, güvenlik ve sosyal boyutlar dahil olmak üzere) Uluslararası iyi uygulamalara ve kılavuz ilkelere (ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001: 2007 gibi) uygun bir ÇSYS geliştirilmesi ve uygulanması ÇSYS nin geliştirilmesi sırasında Sağlık Bakanlığı ile gerekli müzakerelerin yapılması ÇSYS nin uygulanması amacıyla Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde bir organizasyon yapısı oluşturulması Kalifiye bir Çevre ve Sosyal Konular Yöneticisi / Ekibi atanması Aşağıdakiler dahil olmak üzere işletme aşaması için çalışma sahasına özel prosedürler/planlar hazırlanması ve yürürlüğe koyulması: o Hava Kalitesi Kontrol ve İzleme Planı o Atık Yönetim Planı (katı, tıbbi ve zararlı atıklar dahil olmak üzere bütün atıkları içerecektir) o Tehlikeli Atık Yönetim Planı o Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı o ESK Trafik Yönetim Planı o Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı o Kan yoluyla bulaşan patojenler için Maruz Kalma Kontrol Planı o Radyasyona Maruz Kalma Kontrol Planı o Radyoaktif Madde Yönetim Planı o Can Güvenliği ve Yangın Emniyeti Planı o Güvenlik Planı o İnsan Kaynakları Yönetim Planı o İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı o Altyüklenici Yönetim ve İzleme Planı 1/PS2 En İyi lar Onaylanmış ve duyurulmuş bir ÇSYS Politikası Hazırlanmış ve uygulanmakta olan bir ÇSYS ile ilgili dokümantasyon (risk değerlendirmeleri, planlar, prosedürler, kontrol formları, vb.) ÇSYS için oluşturulmuş bir organizasyon yapısı ve tanımlanmış görevler Çevre ve Sosyal Konular Yöneticisinin / Ekibinin atanması Çalışma sahasına özel yazılmış ve onaylanmış prosedürler/planlar ÇSYS sistem kayıtları (denetçi kayıtları, ölçüm kayıtları, eğitim kayıtları, vb) sinde ve Sağlık Bakanlığı (Gerekli görüldüğünde) İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü 13 Haziran 2017

16 Görevlendirilecek personele çevresel ve sosyal konular ve yukarıda belirtilen çalışma sahasına özel planların uygulanması hakkında eğitim verilmesi 2 ÇSYS ÇSYS, ÇSYP ve aşağıdaki planların uygulanması: o Hava Kalitesi Kontrol ve İzleme Planı o Atık Yönetimi Planı o Tehlikeli Malzeme Yönetim Planı o Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı o ESK Trafik Yönetim Planı o Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı o Kan yoluyla bulaşan patojenler için Maruz Kalma Kontrol Planı o Radyasyona Maruz Kalma Kontrol Planı o Radyoaktif Madde Yönetim Planı o Can Güvenliği ve Yangın Emniyeti Master Planı o Güvenlik Planı o İnsan Kaynakları Yönetim Planı o İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı o Altyüklenici Yönetim ve İzleme Planı 1 En İyi lar ÇSYS, ÇSYP ve belirli planlara ilişkin gerekli dokümantasyon (örneğin: izinler, muvafakatlar, onaylar, resmi yazışmalar, izleme sonuçları, inşaat alanı denetim raporları ve benzeri) Personelin/ Çalışanların/ alt yüklenicilerin eğitim kayıtları sinde ve Sağlık Bakanlığı (Gerekli görüldüğünde) 3 Tıbbi Atık Yönetim Sistemi IFC gereklilikleri doğrultusunda bir Tıbbi Atık Yönetim Sistemi kurulması Tıbbi Atık Yönetim Sistemi nin geliştirilmesi Sağlık Bakanlığı ile gerekli müzakerelerin yapılması Sağlık Tesisleri için IFC ÇSG Kılavuzu Tıbbi Atık Yönetim Sistemi dokümantasyonu sinde ve Sağlık Bakanlığı (Gerekli görüldüğünde) 4 Tıbbi Atık Yönetim Sistemi Tıbbi Atık Yönetim Sisteminin uygulanması Sağlık Tesisleri için IFC ÇSG Kılavuzu Denetim ve teftişlerin kayıtları Tıbbi atık yönetimi, depolama, taşıma ve bertaraf kayıtları İşletme ve Sağlık Bakanlığı (Gerekli görüldüğünde) İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü 14 Haziran 2017

17 5 İzinler sinde ve sırasında gerekli olan bütün zorunlu izinlerin/muvafakatların/onayların alınması 1 İzinlerin, resmi yazıların, lisansların, onayların, belgelerin ve benzeri dokümanların kayıtları İzinlerin gereklilikleri doğrultusunda test ve denetimlerin kayıtları sinde/işletme ve Sağlık Bakanlığı (Gerekli görüldüğünde) 6 Hastanenin Hizmete Alınması Gerekli hizmete alma testlerinin yapılması 1 İlgili hizmete alma testlerinin kayıtları sinde 7 Tesislerde her üç yılda bir üçüncü şahıs tarafından yapılacak çevresel ve sosyal denetim IFC tarafından onaylanan üçüncü şahıs bir çevresel ve sosyal uzman görevlendirilecektir. Uzman, hastane hizmete alındıktan sonra Sağlık Tesisleri için IFC ÇSG Kılavuzuna uygun olarak Projenin çevresel ve sosyal denetimini gerçekleştirecektir. Denetim raporunda ortaya çıkan eksiklerin giderilmesini sağlayacaktır. 8 Proje Hakkında Bilgilendirme / Paydaş Katılımı / Halk Şikayetleri Proje işletme aşamasına geçtiğinde Paydaş Katılım Planının güncellenmesi Şikayetleri ele alacak olan sorumlu personelin iletişim bilgilerini içeren Paydaş Katılım Planı ve Şikayet Mekanizmalarının duyurulması 9 Proje Hakkında Bilgilendirme / Paydaş Katılımı / Halk Şikayetleri Şikayet Mekanizmasının uygulanması Şikayetlerin zamanında ele alınması Gerekli olması halinde düzeltici tedbirlerin alınması Müzakere ve bilgileri açıklama kayıtlarının belgelenmesi ÇSYP in uygulanması ve etkilenen topluluklar için belirlenmiş her türlü yeni etki/ risk hakkında bankalara Çevresel ve Sosyal Performans Yıllık İzleme Raporu kapsamında, yıllık rapor verilmesi Sağlık Tesisleri için IFC ÇSG Kılavuzu 1 1 Denetim Raporu (Bankalara sunulacak) Düzeltici önlemlere ilişkin rapor Güncellenmiş ve halka açıklanmış Paydaş Katılım Planı ve Şikayet mekanizması Şikayetleri, şikayetlere müdahaleleri ve şikayet konusu durumları düzeltici önlemleri içeren Şikayet Kayıt Dosyası Müzakere faaliyet kayıtları Toplantı tutanakları Yıllık raporlar (Yıllık İzleme Raporu) Hastanenin hizmete girmesini izleyen bir yıl içinde, ardından her üç yılda bir sinde sinde/işletme ve Sağlık Bakanlığı (Gerekli görüldüğünde) İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü 15 Haziran 2017

18 10 Hastaların Şikayetleri Sağlık Bakanlığı nın sorumluluğu altındaki sağlık hizmetleri için Hasta Şikayetleri Mekanizmasının uygulanması sorumluluğu altındaki hastane hizmetleri için Hasta Şikayetleri Mekanizmasının uygulanması 1 Hasta Şikayetleri Mekanizması İşletme PS 2: İşgücü ve Çalışma Koşulları / ESC 2: Önlemlerin İncelenmesi / ESC 3: İncelenecek Etkilerin Kapsamı / ESC 4: Yasalara, Standartlara ve Planlara Uyumluluk / ESC 9: İzleme ve Takip 11 İnsan Kaynakları 2 ye uygun olarak İK Politikası geliştirilmesi ve bütün çalışanların bunun içeriği hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması İnsan Kaynakları Yönetimi Planı geliştirilmesi Çalışma şartlarını, istihdam koşullarını ve Çevre Sağlık Güvenlik (ÇSG) sorumluluklarını belirleyen bir sözleşme hazırlanması Bütün çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sistemine dahil edilmesi İstanbul PPP A.Ş nin/ İstanbul PPP A.Ş. Hizmet tedarikçilerinin çalışanları ve Sağlık Bakanlığı sorumluluğu altındaki sağlık hizmetleri çalışanları arasında iletişim ve koordinasyon sağlanması için prosedürler oluşturulması 2 İK Politikası İK Yönetim Planı Çalışan/ İşçi sözleşmeleri SGK Kayıtları İK Koordinasyon Prosedürleri sinde 12 İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları Yönetim Planının uygulanması İşe alınmaları sırasında çalışanlarla/ işçilerle sözleşme yapılması Tüm çalışanlar/ işçiler ve alt yükleniciler için, içinde iş sözleşmeleri, eğitim kayıtları, sağlık raporu, yakın akraba irtibat detayları ve benzeri bilgilerin yer aldığı, dosyaların tutulması Çalışanlar/ işçiler ve altyükleniciler ile altyüklenici çalışanları için, içinde yaş, sosyal sigorta sicil numarası, kimlik numarası, cinsiyeti, etnik kökeni, milliyeti ve geldiği şehir gibi bilgilerin yer aldığı, dosyaların tutulması Yüklenicinin, altyüklenici maaş oranları, sosyal yardım ve zamanında ödeme gibi konularda bordro denetlemesi yapması 2 Çalışan/ İşçi sözleşmeleri Personel dosyaları Çalışanların/ işçilerin veri tabanı Dış denetleme için kısa üç aylık raporlamalar İşletme İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü 16 Haziran 2017

19 13 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) İşletme sırasında her bir faaliyet için sağlık ve güvenlik risklerinin belirlenmesi amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı nın geliştirilmesi, ardından uygun etki azaltma tedbirlerinin / kişisel koruyucu donanım belirlenmesi Çalışanlara güvenlik ve işe başlama eğitimi verilmesi tarafından gerekli kılındığı biçimde yeterli sayıda çalışana ilk yardım eğitimi verilmesi 2 IFC ÇSG Kılavuzları Sağlık Tesisleri için IFC ÇSG Kılavuzu Ulusal Mevzuat İş Sağlığı ve Güvenliği Planı Eğitim Kayıtları sinde 14 İş Sağlığı ve Güvenliği IFC gereklilikleri ve ulusal mevzuata uygun olarak İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Planının uygulanması Çalışanlara/ İşçilere gerekli eğitimlerin verilmesi Bütün kaza ve olayların kayıt altına alınması Projenin işletme geçerli olan sağlık ve güvenlik mevzuatına uyulması 2 IFC ÇSG Kılavuzları Sağlık Tesisleri için IFC ÇSG Kılavuzu Ulusal Mevzuat İş Sağlığı ve Güvenliği Planı Denetim raporlarının, olağan denetimlerin, işçilere sağlanan eğitimlerin ve benzeri faaliyetlerin kayıtları Kaza ve olay kayıtları İşletme 15 Çalışanların/ İşçilerin Şikayetleri Çalışanlar/ işçiler için bir Şikayet Mekanizması geliştirilmesi 2 Belgelendirilmiş çalışan/ işçi şikayet mekanizması sinde 16 Çalışanların/ İşçilerin Şikayetleri Şikayet Mekanizmasının çalışanlara/ işçilere duyurulması Şikayet Mekanizmasının uygulanması Şikayetlere zamanında müdahale edilmesi 2 Şikayetlerin, şikayete ilişkin olarak yapılan müdahalenin ve düzeltici önlemlerin yer aldığı şikayet kayıt dosyası sinde/işletme İhtiyaç olan hallerde gerekli düzeltici önlemlerin alınması 17 Altyükleniciler Proje İnsan Kaynakları Politikasına, ÇSYP ye, ÇSEP ye ve diğer projeye özel planlara uygunluk için gereken maddelerin sözleşmeye dahil edilmesi Bir Altyüklenici Yönetim ve İzleme Planı hazırlanması 1/PS2 Altyüklenici Yönetim ve İzleme Planı Altyüklenici kontrat örneği sinde İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü 17 Haziran 2017

20 18 Altyükleniciler Alt yüklenicilerin saygın ve meşru kuruluşlar olduklarını doğrulayıcı kontrolleri de içeren Altyüklenici Yönetim ve İzleme Planının uygulanması SB tarafından onaylı alt yüklenici listesinin hazırlanması Sözleşme maddeleri aracılığıyla alt yüklenicilerin, çalışanlarını Proje İK politikası doğrultusunda yönetmelerinin ve şikayet mekanizmalarını benimsemelerinin zorunlu tutulması Sözleşme maddeleri aracılığıyla alt yüklenicilerin proje İSG politikalarına ve planlarına bağlı kalmalarının sağlanması Sözleşme maddeleri aracılığıyla alt yüklenicilerin kazaları, olayları ve güvenlik ihlallerini rapor etmelerinin sağlanması 2 Altyüklenicilerle yapılan sözleşmeler SB tarafından onaylı alt yüklenici listesi Alt yüklenicilerin faaliyetleri sırasında meydana gelen kazaların, olayların ve güvenlik ihlallerinin kayıtları Altyüklenici personel dosyaları Çalışanların şikayet mekanizması hakkında nasıl bilgilendirildiklerine dair kanıtlar Şikayet kayıtları İşletme 19 Malzemelerin Tedariki Malzemelerin Proje alanının mümkün olduğunca yakınından temin edilmesi Bir tedarikçi listesinin hazırlanması Malzemelerin lisanslı/ sertifikalı/ gereken izinlere sahip tedarikçilerden/ tesislerden temin edilmesi Mümkün olduğu kadar geri dönüşümden elde edilmiş malzemelerin ya da yeşil ve düşük karbonlu olarak sertifikalandırılmış malzemelerin tercih edilmesi Tedarik zincirindeki başlıca tedarikçilerin, tedarik zincirinde çalışanların yaşamlarını tehdit eden durumları engelleyici ya da düzeltici adımlar atmasını sağlamak üzere İSG yönetim planı prosedürleri ve etki azaltma önlemlerinin entegrasyonu. İyileştirmenin mümkün olmadığı durumlarda Proje firması temel tedarik zincirini değiştirebilir ve böylece tedarikçilerin 2 ile uyumlu olması sağlanabilir. 1/PS2 En İyi lar Tedarik kaynaklarının kayıtları Tedarikçi Listesi Tedarikçilerin lisansları/ sertifikaları/ izinleri İlgili taraflara açıklanmış prosedürler ve etki azaltma tedbirleri dokümantasyonu ve yıllık izleme rapor kayıtları İşletme PS 3: Kirliliği Önleme ve Azaltma / ESC 2: Önlemlerin İncelenmesi / ESC 4: Yasalara, Standartlara ve Planlara Uyumluluk / ESC 9: İzleme ve Takip 20 Kirliliğin Önlenmesi Tehlikeli malzeme depolama ekipmanları (yeraltı depolama tankları ve boruları gibi) için düzenli olarak sağlamlık testleri uygulanması 3 En iyi uygulamalar Periyodik işletme alanı denetim kayıtları Dökülmeye karşı müdahale araçlarının bulundurulması İlgili planların uygulanmasına ilişkin izleme kayıtları İşletme İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü 18 Haziran 2017

21 Toprak, yüzey suları ve yeraltı sularının korunmasına yönelik olarak işletme iyi uygulamalarının benimsenmesi (yeraltı depolama alanları, dökülmenin kontrol altına alınması, dökülmelere müdahale setleri, vb) Dökülmeye karşı müdahale setlerinin, üzerlerinde kullanımlarına yönelik özel talimatlar olacak şekilde, belirli bölgelerde bulundurulması ve çalışma alanındaki personele dökülmeye karşı müdahale araçlarının kullanımı hakkında eğitim verilmesi Aşağıdaki planların uygulanması: o Tehlikeli Malzeme Yönetim Planı o Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı o Atık Yönetim Planı Denetim ve kontrol sonuçları, dökülme vakaları kayıtları, ölçüm sonuçları, kirlenmiş toprak bertaraf raporları, eğitim kayıtları ve benzeri Yeraltı depolama tankları ve borularının düzenli sağlamlık testlerinin kayıtları Çalışanlara/ işçilere/ alt yüklenicilere eğitim verilmesi İşletme sırasında tehlikeli malzemelerin dökülmesinden kaynaklanan zararların azaltılmasını sağlamak amacıyla Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı (ADHMP) geliştirilmesi 21 Tehlikeli Malzemeler Tehlikeli Malzeme Yönetim Planının geliştirilmesi ve uygulanması o Tehlikeli Malzemelerin envanterinin hazırlanması o Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarının temin edilmesi ve ilgili alanlarda hem Türkçe hem İngilizce kopyalarının bulundurulması o İlgili personel için Kişisel Koruyucu Donanımların (KKD) temin edilmesi o İlgili personele eğitim verilmesi o İş sahasında gerekli tedbirlerin alınması o Tehlikeli malzemelerin kendilerine ayrılmış olan yerlerde muhafaza edilmesi Tehlikeli malzeme depolama/ kullanım alanlarına yakın yerlerde uygun yangın söndürme ekipmanlarının bulundurulması 3/PS4 En iyi uygulamalar Denetim kayıtları Tehlikeli malzeme envanteri MSDS ler Çalışma sahası denetimleri Olay kayıtları Eğitim kayıtları sinde/işletme 22 Atık Yönetimi Atık Yönetim Planının geliştirilmesi ve uygulanması 3 Atık Yönetim Planının uygulanmasına ilişkin denetim kayıtları Atıkların bertarafına ilişkin olarak yerel makamlardan alınan izinler/ onaylar sinde/işletme İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü 19 Haziran 2017

22 Tehlikeli Atık Yönetim Sisteminin Sağlık Tesisleri için IFC Kılavuz İlkelerinde belirtilen atık yönetimi uygulamalarına uygun olarak düzenlenmesi ve uygulanması Her türlü atığın yasal gerekliliklere uygun olarak yönetilmesi (toplanması, nakliye, bertaraf, vb) Atık üretimi, depolama ve üçüncü şahıs atık yönetimi tesislerine taşımaya ilişkin kayıtların tutulması Radyoaktif atık üretimi hakkında TAEK e bilgi verilmesi ve TAEK le birlikte, herhangi bir uygulama yapmadan radyoaktif atık yönetimi seçeneklerinin tespit edilmesi İlgili çalışanların eğitilmesi Nakliyecilerin ve bertaraf tesislerinin lisansları Atık taşımacılığı ve bertaraf kayıtları (örneğin: Ulusal Atık Nakliye Formu) Çevre ve Şehircilik Bakanlığına (ÇŞB) yapılan beyanların kayıtları Çalışma sahası şartlarının/ uygulamalarının uygun atık yönetimi hususunda yeterli olduğundan emin olmak amacıyla yapılan periyodik saha teftişleri Personelin eğitim kayıtları 23 Atıksu İşletmenin evsel atık sularının belediye kanalizasyon sistemine bağlantısı için alınan izinlere uygun olarak belediye alt yapısına boşaltılması Belediyenin atıksu arıtma tesisinin tehlikeli atıksu arıtabilecek kapasitede olduğuna ilişkin kanıt sağlanması ve radyoaktif madde içeren atıksuyun boşaltımı için onay alınması İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin belirlediği izleme sıklığı ve limit değerler doğrultusunda çıkış suyu analizi yapılması Atıksu akışına karışmasının engellenmesi amacıyla genotoksik ilaçlarla tedavi edilen hastaların idrarlarının, dışkılarının ve kusmuklarının ayrı toplanması, Radyoaktif maddelerle kirlenmiş atık suların kanalizasyon sistemine boşaltılmasına dair Radyoaktif Maddelerin Kullanımı Sonucunda Oluşan Atıklar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca, bu tür sıvı atıklar için gerekli tedbirlerin alınması Laboratuvarlarda kullanılan kimyasal maddelerin ve laboratuvar ekipmanlarından çıkan sıvıların kanalizasyon sistemine boşaltılmamasının sağlanması ve bu atıkların insan gücü gerektirmeyen özel bir toplama yöntemiyle varillere aktarılmasının sağlanması 3 İlgili makamdan alınan belediye kanalizasyon sistemi bağlantı sertifikasının kontrol edilmesi Boşaltım kriterlerine uygun olduğundan emin olmak amacıyla çıkış suyu analizlerinin kontrol edilmesi sinde/işletme İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü 20 Haziran 2017

23 24 Radyoaktif Maddeler Radyoaktif maddelerin ulusal kanunlar ve Sağlık Tesisleri için IFC ÇSG Kılavuz İlkelerine uygun olarak yönetilmesi Radyoaktif Madde Yönetim Planı geliştirilmesi ve uygulanması 1/PS3 Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Standartları Radyoaktif Madde Yönetim Planı sinde/işletme 25 Hava Emisyonları Hava Kalitesi Kontrol ve İzleme Planının uygulanması ESK Trafik Yönetim Planının uygulanması Trijenerasyon Sistem emisyonlarının ulusal mevzuat gereklerine ve IFC Genel ÇSG Kılavuzuna uygun olarak izlenmesi Doğrudan ve dolaylı GHG (Sera Gazı) emisyonlarının yıllık olarak ölçülmesi 3/PS4 Hava Kalitesi Kontrol ve İzleme Planının ve ESK Trafik Yönetim Planının uygulanmasına ilişkin denetim kayıtları Hava kalitesi izleme sonuçları Yıllık GHG emisyon raporları İşletme 26 Çevre Kazaları/ Önlemler Çevre kazaları ve alınan önlemler hakkında kayıt tutulması 3 Çevre kazalarının ve alınan önlemlerin kayıtları İşletme PS 4: Toplum Sağlığı, Güvenliği ve Emniyeti / ESC 2: Önlemlerin İncelenmesi / ESC 4: Yasalara, Standartlara ve Planlara Uyumluluk / ESC 9: İzleme ve Takip 27 Toplum Sağlığı ve Güvenliği Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planının geliştirilmesi Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planının geliştirilmesi ESK Trafik Yönetim Planı geliştirilmesi Güvenlik Politikasını içeren bir Güvenlik Planı geliştirilmesi 4 Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı ESK Trafik Yönetim Planı Güvenlik Planı sinde ve Sağlık Bakanlığı (Gerekli görüldüğünde) 28 Toplum Sağlığı ve Güvenliği Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planının uygulanması ESK Trafik Yönetim Planının uygulanması Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planının (ADHMP) uygulanması ve planın halka duyurulması ADHMP de değişiklikler olması halinde yerel makamlara ve halka güncel bilgi verilmesi Acil durum tedbirlerine yönelik düzenli tatbikatlar/ alıştırmalar yapılması 4 Denetimlerin ve düzenli teftişlerin kayıtları Eğitim kayıtları Halka yapılan duyuruların ve güncellemelerin kanıtları Tatbikatların kayıtları Halkla yapılan toplantıların kayıtları İşletme İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü 21 Haziran 2017

24 Çalışanların/ işçilerin eğitilmesi İşletme sırasında ve yılda en az bir kez, Çevresel ve Sosyal Performans Yıllık İzleme Raporu kapsamında, etkiler, riskler ve azaltıcı önlemler hakkında toplumla yapılan müzakerelerin dokümante edilmesi 29 Güvenlik Güvenlik Politikasını kapsayan Güvenlik Planının geliştirilmesi ve uygulanması Geçmişte görevini kötüye kullanmamış, uygun nitelikte ve yeterli sayıda, eğitimli güvenlik personelinin işe alınması 4 Güvenlik Politikasını içeren Güvenlik Planı Güvenlik personelinin referans kayıtları Güvenlik personelinin eğitim kayıtları sinde/işletme 30 Can ve Yangın Güvenliği ESK nın Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümleriyle tam uyumlu işletilmesi ve yerel mevzuattaki boşlukların uluslararası standartlar uygulanarak doldurulması dahil olacak şekilde Can ve Yangın Güvenliği Planı nın uygulanması Kaçış güzergahlarındaki kendiliğinden kapanan kapılar ile yangına karşı emniyet kapaklı havalandırma kanalları dahil olacak şekilde tüm yangın güvenliği sistemlerinin sürekli çalışır durumda olmasının sağlanması için bakımlarının yapılması 4 Can ve Yangın Güvenliği Planı kayıtları İşletme 31 Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü Kanla bulaşan patojenler için bir Maruz Kalma Kontrol Planı geliştirilmesi ve uygulanması, çalışanların/ işçilerin/ ziyaretçilerin enfeksiyon kontrol politikaları hakkında bilgilendirilmesi Bir Enfeksiyon Kontrol Komisyonu kurulması Enfeksiyon vakaları ve yönetim hatasıyla gerçekleşen kazalar için merkezi bir kayıt sistemi oluşturulması 4/PS2 Enfeksiyon kontrol planları ve politikalarının uygulanmasına ilişkin yapılan denetimlerin kayıtları Aşılama kayıtları İşletme ve Sağlık Bakanlığı İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü 22 Haziran 2017

25 PR 5: Arazi Alımı, Gönülsüz Yeniden Yerleşim ve Ekonomik Yer Değiştirme / ESC 7: Gönülsüz Yeniden Yerleşim 32 Hastanelerin Kapatılması İhtimali Projeyle bağlantılı olarak herhangi bir hastanenin kapatılacak olması halinde,, kapatılacak hastanelerdeki Sağlık Bakanlığı çalışanları dışındaki personele eşit derecede istihdam şansı tanıyacaktır (Sağlık Bakanlığı nın kendi çalışanları için yer değiştirme politikası mevcuttur) 5 Personel sözleşmeleri (kapanan hastanelerde çalışan Sağlık Bakanlığı çalışanı dışındaki personelin işe alınması halinde) sinde/işletme İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü 23 Haziran 2017

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP)

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) Haziran 2014 ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. Bu doküman, Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel ve Sosyal Eylem Planı nın tercümesidir. Tercüme, ADN PPP Sağlık

Detaylı

Elazığ Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) Ekim 2016

Elazığ Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) Ekim 2016 Ekim 2016 ELZ Sağlık Yatırım A.Ş. ELC GROUP A COMPANY OF ROYAL HASKONINGDHV Ruzgarli Bahce Mahallesi Cinar Sokak, Address :2 Energy Plaza Kat:6 34805 Kavacik-Beykoz/ İstanbul-TURKEY +90 (0)216 465 91 30

Detaylı

Bursa Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP)

Bursa Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) Temmuz 2016 BRS Sağlık Yatırım A.Ş. Için hazırlanmıştır Bu doküman, Bursa Entegre Sağlık Kampüsü Projesi için ELC Grup Müşavirlik ve Mühendislik A.Ş. tarafından İngilizce olarak hazırlanmış olan nın tercümesidir.

Detaylı

Bursa Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP)

Bursa Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) Haziran 2017 BRS Sağlık Yatırım A.Ş. Için hazırlanmıştır Bu doküman, Bursa Entegre Sağlık Kampüsü Projesi için ELC Grup Müşavirlik ve Mühendislik A.Ş. tarafından İngilizce olarak hazırlanmış olan nın tercümesidir.

Detaylı

EK N- ESAP (İZMİR- ONAYLI TÜRKÇE)

EK N- ESAP (İZMİR- ONAYLI TÜRKÇE) - ESAP (İZMİR- ONAYLI TÜRKÇE) İçindekiler İZMİR BAYRAKLI ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL EYLEM PLANI (ÇSEP)... 2 İnşaat Öncesi... 2 İnşaat Aşaması... 7 İşletme Aşaması... 9 i İZMİR BAYRAKLI

Detaylı

FİNAL (11 TEMMUZ 2016)

FİNAL (11 TEMMUZ 2016) ÇEVRESEL VE SOSYAL EYLEM PLANI OKSUT ALTIN MADENİ, TURKİYE (PROJE) FİNAL (11 TEMMUZ 2016) PG1 Çevresel ve in ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi 1.1 Projenin çevresel ve sosyal 1 performansı ve

Detaylı

Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) Nihai. Ekim The business of sustainability

Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) Nihai. Ekim The business of sustainability Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) Nihai Ekim 2016 www.erm.com The business of sustainability NİHAİ Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP):

Detaylı

Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) Öksüt Altın Madeni, Türkiye ('Proje') 1

Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) Öksüt Altın Madeni, Türkiye ('Proje') 1 Sosyal Planı (ÇSEP) Öksüt Altın Madeni, Türkiye ('Proje') 1 DUYURULMA AMAÇLI TASLAK ÇSEP. NİHAİ ÇSEP DUYURU SONRASI VE FİNANSMAN KARARI ÖNCESİ KARARLAŞTIRILACAK PG1 in ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve

Detaylı

ÇEVRE VE SOSYAL EYLEM PLANI 1

ÇEVRE VE SOSYAL EYLEM PLANI 1 ÇEVRE VE SOSYAL EYLEM PLANI 1 0 Kurumsal Gereklilikler 0.1 Zorlu Enerji için, GRi4'e uygun olarak Kurumsal Çevresel ve Sağlık ve Güvenlik yönetim sistemi ve CSR raporlamasını sürdürmek. En iyi uygulamayı

Detaylı

Güvenli çalışma uygulamalarını sağlamak Şikâyet mekanizmasını oluşturmak,

Güvenli çalışma uygulamalarını sağlamak Şikâyet mekanizmasını oluşturmak, ÖZEL TEKNİK Çevresel ve sosyal yönetim eylemlerine ÇEVRE VE SOSYAL Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Planı kapsamında yer alan tüm format, ŞARTNAME VE rehberlik ve yapım aşamasında YÖNETİM plan ve dokümanların

Detaylı

Çevresel & Sosyal Eylam Planı Keskinoğlu Projesi,

Çevresel & Sosyal Eylam Planı Keskinoğlu Projesi, Çevresel & Sosyal Eylam Planı Projesi, Akhisar, Türkiye için hazırlanmıştır Hazırlayan: ENVIRON UK Ltd. Tarih: Ağustos 2012 Proje veya Sayı No: UK14-17009 Sözleşme/Teklif No: UK14-17009/ AIKB Proje ID

Detaylı

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA POWER KIRIKKALE DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ PROJESİ MGS PROJJE MÜŞAVİİRLİİK MÜHENDİİSLİİK TİİCARET LTD.. ŞTİİ.. ANKARA HAZİRAN/2014

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

Nükleer Tesislerin Denetimi. Nükleer Güvenlik Forumu 18 Ocak 2017, Ankara

Nükleer Tesislerin Denetimi. Nükleer Güvenlik Forumu 18 Ocak 2017, Ankara Nükleer Tesislerin Denetimi Nükleer Güvenlik Forumu 18 Ocak 2017, Ankara İçindekiler TAEK Organizasyon Yapısı Nükleer Düzenleyici Çerçeve Düzenleyici Denetimler 2 Nükleer Güvenlik Forumu, Ankara 18 Ocak

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Sayfa No : 01 KALİTE KOMİTESİ HEDEF 1. Enerji Kesilmesinin önlenmesi PLANLANAN FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA İZLEME YÖNTEMİ TERMİN 1.a)Jenaratörün Devreye Girmesi

Detaylı

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak, ÇED Yönetmeliği gereğince

Detaylı

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA Doküman No: FR-34 Yayın Tarihi: 20.02.2010 Revizyon No: 3 Revizyon Tarihi: 26.12.2011 Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi 1. Sınıf gayri sıhhi müessese Çalışma Ruhsatı Faaliyet

Detaylı

Bilkent Laboratuvarı PPP

Bilkent Laboratuvarı PPP Bilkent Laboratuvarı PPP Ülke: TÜRKİYE Proje No.: 48799 İş Sektörü: Belediye ve Çevresel Altyapı Kamu/Özel: ÖZEL Çevresel Sınıflandırma: B Hedeflenen Kurul Tarihi: 19 Temmuz 2017 Durumu: Komite onayı alindi,

Detaylı

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ²

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Çevre Danışmanlık Firmasının İsmi ve Logosu AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Tetkik Tarihi : Tetkik Saati : A - İŞLETME BİLGİLERİ Adı Adresi Faaliyet Konusu ÇKAGİLHY Kapsamındaki Yeri ÇED Mevzuatına Göre

Detaylı

sizi ve işinizi önemsiyoruz.

sizi ve işinizi önemsiyoruz. sizi ve işinizi önemsiyoruz. DOĞA İş Güvenliği Kimdir? İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü nün oluşması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve olumsuz etkilerinin azaltılması, çalışma

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

ÇEVRE LİSANSI Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği ifade

ÇEVRE LİSANSI Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği ifade ÇEVRE DANIŞMANLIK ÇEVRE DANIŞMANLIK Firmamız T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki verilen ve bu kapsamda Çevre Yönetim Hizmeti sunan bir kuruluştur. ÇEVRE GÖREVLİSİ DANIŞMANLIK HİZMETİ Çevre

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI na Sayın İlgili; Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Hekimliği Uygulama Faaliyeti ile Çok Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Laboratuarının Faaliyeti gösteren işyerleri için; 20.06.2012

Detaylı

İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil

İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil 18 Nisan 2014 İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil durum planları, MGBF ler Çevre görevlisi

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ İLE ÇED SÜREÇ VE PROSEDÜRLERİ Çağla ÇELİKLİ Çevre Yüksek Mühendisi

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ İLE ÇED SÜREÇ VE PROSEDÜRLERİ Çağla ÇELİKLİ Çevre Yüksek Mühendisi ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ İLE ÇED SÜREÇ VE PROSEDÜRLERİ Çağla ÇELİKLİ Çevre Yüksek Mühendisi EKOÇED Danışmanlık EKOÇED Laboratuvar ve Kimya Sanayi AHSEN Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Detaylı

Ulusal Mevzuat. 2 Nükleer Güvenlik Forumu, Ankara

Ulusal Mevzuat. 2 Nükleer Güvenlik Forumu, Ankara Ulusal Mevzuat Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (2009). Nükleer ve Radyolojik Tehlike Durumu Ulusal Uygulama Yönetmeliği (2000). Afet ve Acil Durum Yönetim

Detaylı

BİLKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ

BİLKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ BİLKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL EYLEM PLANI (ÇSEP) EKİM, 2014 ANKARA BİLKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇSEP (NİHAİ TASLAK) Sürüm Revizyon Tarih Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan

Detaylı

14.05.2015 www.ankaraisguvenligi.com

14.05.2015 www.ankaraisguvenligi.com Fazıl ÖLMEZ Makine Mühendisi A Sınıfı İSG Uzmanı İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğiticisi fazilolmez@gmail.com 14.05.2015 www.ankaraisguvenligi.com 1. Adım Çalışma planı yapın (Çalışmalar bir

Detaylı

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA GÜÇ KIRIKKALE ENERJİ İLETİM HATTI PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM VE İZLEME PLANI MGS PROJJE MÜŞAVİİRLİİK MÜHENDİİSLİİK TİİCARET LTD..ŞTİİ..

Detaylı

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden 1.KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜN HIZLANDIRILMASI 1.1. Akreditasyon, Yönetim Sistemlerinin revize edilmesi ve yeni yönetim sistemlerinin kurulması 1.1.1. Yönetim sistemi konusunda danışmanlık hizmeti alınması

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/48360 24.11.2014 Konu: Ünvan/Vergi Numarası Değişikliği HALİL KAYIKCI ATIK GERİ KAZANIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KOZLUK MAH. 1 NOLU CAD. NO:3 ERENLER/SAKARYA İlgi: 02.10.2014

Detaylı

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/7 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı, TOTM nin faaliyetlerinin ve hizmetlerinin çevre güvenliği üzerinde gerçek veya potansiyel olarak önemli etkileri olabilecek çevresel boyutlarının (yönlerinin),

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al YÖNETİM SİSTEMLERİ Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al kavramlarını içeren sürekli iyileştirme döngüsü ile uygulanır. YÖNETİM SİSTEMLERİ Şematik

Detaylı

info@dgrlogistic.com

info@dgrlogistic.com info@dgrlogistic.com Hakkımızda ; Vizyon Tehlikeli madde ve proje taşımacılığı kapsamında, danışmanlık ve lojistik sektöründe lider firma olmak. Misyon Türkiye de yeni bir farkındalık olan tehlikeli madde

Detaylı

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ A. GAYRISIHHİ MÜESSESELER: İNŞAATA BAŞLAMADAN ÖNCE, YENİ ÜRETİM KONUSU PLANLAMASINDA VEYA KAPASİTE ARTIŞLARINDA: 1. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): GOSB a başvuru yapılacaktır. Diğer kurum ve kuruluşlardan

Detaylı

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır.

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır. escarus hakkında Nisan 2011 de faaliyetine başlayan Escarus Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş., deneyimli ve profesyonel kadrosuyla sürdürülebilirlik çözümleri geliştirerek, danışmanlık hizmetleri vermek

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 1 Hizmetin Konusu Bu Teknik Şartnamenin konusu Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) hizmeti sunan firmalardan temin edilecek

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Denetimi Ani, planlı, birleşik denetimler ve izlemeler yapılmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında Hava, Su,

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu Hafta 10 Yrd. Doç. Dr. Asude Ateş Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine

Detaylı

İş Sağlığı Güvenliği, Çevresel Sürdürülebilirlik. Eğitim-Danışmanlık

İş Sağlığı Güvenliği, Çevresel Sürdürülebilirlik. Eğitim-Danışmanlık İş Sağlığı Güvenliği, Çevresel Sürdürülebilirlik Eğitim-Danışmanlık MERKEZ : OFİSLER: 52044 Cortona (AR), vicolo Boni 7 - Italy 52044 Cortona (AR), via Nazionale 70 Italy 52044 Cortona (AR), vicolo Boni

Detaylı

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde/Karışım kimliği. Ürün numarası 29304

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde/Karışım kimliği. Ürün numarası 29304 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Ürün adı Ürün numarası 29304 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği. Aysun DURNA TÜRSİD Genel Sekreteri Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu erusis 2015, Eskişehir

Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği. Aysun DURNA TÜRSİD Genel Sekreteri Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu erusis 2015, Eskişehir Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği Aysun DURNA TÜRSİD Genel Sekreteri Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu erusis 2015, Eskişehir Kent İçi Raylı Sistemler TÜRSİD Hakkında Sunum Özeti Meslek

Detaylı

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Tüm sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmalarının sağlanması için 14.05.2012 tarihinde çalışan güvenliğinin sağlanmasına

Detaylı

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI İçindekiler ISO 9001:2008 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 14001:2004 Baş Denetçi Eğitimi... OHSAS 18001:2007 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 22000:2005 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 9001:2008

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Atık Toplama Protokolü Genel İş Akış Şeması

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Atık Toplama Protokolü Genel İş Akış Şeması Atık Toplama Protokolü Genel İş Akış Şeması Belediyenin Atık Toplama Protokolü Süreci Protokol Çalışmasının Yapılması Mevcut Firmalarla Devam Edilecek mi? E Protokolün Yenilenmesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığından

Detaylı

Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Deniz BOZ ERAVCI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı 1 İçerik - İş Sağlığı ve Güvenliği - İlgili

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR Dilovası,28.06.2013 BİRİNCİ AŞAMA: ÇED KARARI İnşaata başlamadan, yapı ruhsatı alınmadan önce hazırlanan

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/745 06/08/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi PLASKO PLASTİK SAN.VE TİC. A.Ş. LÜLEBURGAZ ŞUBESİ TURGUTBEY KÖYÜ YOLU KULİŞ MEVKİİ LÜLEBURGAZ / KIRKLARELİ İlgi: (a) 23/07/2014 tarihli

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ 1) Çevre kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü ile ilgili mevzuat çerçevesinde çalışmalar gerçekleştirmek, koordinasyon sağlamak, Bakanlıkça

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1595 25/11/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EFE ALÜMİNYUM SAN VE TİC LTD ŞTİ KIRKLARELİ ŞUBESİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 6.CAD NO:8 KIRKLARELİ MERKEZ

Detaylı

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ Ülkü Füsun ERTÜRK Maden atıkları ve Tehlikesiz Atıkların Yönetimi Şube Müdürlüğü Kimya Müh. Antalya, 24-26.04.2012 Maden Atıklarının Yönetimi Projesi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1757 31/01/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi HALİL KAYIKÇI KOZLUK MAH. 1 NOLU VAD. NO:3 ERENLER / SAKARYA İlgi: (a) 04/01/2013 tarihli ve 25276 sayılı e-başvurunuz.

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı

Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı Kurumsal Sosyal Uygunluk Eğitim Hizmetleri Intertek, sağladığı eğitim hizmetleri ile kurumsal sosyal uygunluk alanında farkındalık

Detaylı

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı

www.abccevre.com ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU

www.abccevre.com ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU ABECE GRUP ÇEVRE DAN. A.Ş ABECE GRUP; Çevre ve iş güvenliği sektörlerinde gelişmeleri takip eden, teknolojik gelişmeler ile birlikte

Detaylı

ACİL DURUM PLANLARI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYASALLAR YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ACİL DURUM PLANLARI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYASALLAR YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYASALLAR YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ACİL DURUM PLANLARI Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı Endüstriyel ve Kimyasal Kazalar Şubesi Müdürlüğü Ankara, 2010 Giriş Yönetmelik

Detaylı

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KİRLENMİŞ SAHALAR BİLGİ SİSTEMİ

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KİRLENMİŞ SAHALAR BİLGİ SİSTEMİ NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KİRLENMİŞ SAHALAR BİLGİ SİSTEMİ Gökhan ÖKTEM Çevre Mühendisi Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü - Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı - Toprak Kirliliği Kontrolü

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Gizem Naz DÖLEK İSG Uzman Yardımcısı / Çevre Yüksek Mühendisi EYLÜL 2014, ANKARA İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 tarih ve 28681

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ 154kV (Hirfanlı-Cihanbeyli)Brş.-KuluTM EİH TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154kV (Hirfanlı Cihanbeyli) Brş.- Kulu TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI ( Ankara- Konya ) ANKARA

Detaylı

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU Risk Değerlendirme No: Tarih: İşveren: İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? (Kısaca açıklayınız) İşçi sayısı: Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ 1- AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 1.1. Ambalaj Üretimi yapılıyor mu? 1.2. Üretimi yapılan ambalajların cinsleri nelerdir? (cam, karton, metal) 1.3. Üretimi yapılan ambalajlar geri kazanılabilir

Detaylı

Yapı ve İnşaat İşleri Yönetimi

Yapı ve İnşaat İşleri Yönetimi STANDARD LME-12:001901 Utr Dzl. A İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Tanımlar... 3 3 Gereksinimler... 4 3.1 Genel... 4 3.2 Sorumluluklar... 4 3.3 OHS Güvenlik Planı... 4 3.4 Yapı Başlangıç Aşaması... 6 3.5 Saha

Detaylı

Proje Bilgilendirme Dokümanı Bursa Entegre Sağlık Kampüsü Projesi

Proje Bilgilendirme Dokümanı Bursa Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Proje Bilgilendirme Dokümanı Bursa Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Ekim 2015 BRS Sağlık Yatırım A.Ş. Giriş Bu Proje Bilgilendirme Dokümanı, Bursa Entegre Sağlık Kampüsü Projesi (Proje) ile ilgili bilgiler

Detaylı

Eczacıbaşı Topluluğu nda Sürdürülebilirlik Yaklaşımı Çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları

Eczacıbaşı Topluluğu nda Sürdürülebilirlik Yaklaşımı Çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Eczacıbaşı Topluluğu nda Sürdürülebilirlik Yaklaşımı Çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 29. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAFTASI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İSG 4-5 MAYIS 2015 ANIL SUGETİREN

Detaylı

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Çevresel Etki Değerlendirme ve İzleme Denetleme Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

Proje Bilgilendirme Dokümanı Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi

Proje Bilgilendirme Dokümanı Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Proje Bilgilendirme Dokümanı Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Ekim 2013 ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. Giriş Bu Proje Bilgilendirme Dokümanı, Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi (Proje) ile ilgili bilgiler

Detaylı

Siber Güvenlik Risklerinin Tanımlanması / Siber Güvenlik Yönetişimi

Siber Güvenlik Risklerinin Tanımlanması / Siber Güvenlik Yönetişimi KURUMLAR İÇİN SİBER GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ÖLÇME TESTİ DOKÜMANI Kurumlar İçin Siber Güvenlik Önlemlerini Ölçme Testi Dokümanı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin siber güvenlik adına

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Eczacıbaşı Topluluğu nda Sürdürülebilirlik Yaklaşımı Çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları ANIL SUGETİREN ECZACIBAŞI ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Detaylı

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Doküman Adı: DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı,

Detaylı

YEŞİL HAVAALANI PROJESİ BAŞVURU DOSYASI İNCELEME FORMU SORULAR

YEŞİL HAVAALANI PROJESİ BAŞVURU DOSYASI İNCELEME FORMU SORULAR YEŞİL HAVAALANI PROJESİ BAŞVURU DOSYASI İNCELEME FORMU KURULUŞUN ADI:..HAVAALANI:.. 3 4 SORULAR TÜM KURULUŞLARIN BAŞVURU DOSYASINDA İNCELENECEK HUSUSLAR Kurum/Kuruluş tarafından Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS)

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ & ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI UYGULAMALARI 1 Çevre İzinleri ve Lisansları? 2872

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ

DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ 1. GİRİŞ Bu kılavuz, destekleyicinin merkezinde veya destekleyicinin araştırmayla

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-155.01/188 06/03/2012 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi GÜLCAN METAL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Veliköy Sanayi Bölgesi, Osman Uzun Cad. ÇERKEZKÖY / TEKİRDAĞ İlgi: (a) 10/03/2011

Detaylı

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK YÖNETİM PLANI Hazırlayan: Büşra SAĞLIK Atık Nedir? 2015 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ne göre atık; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye

Detaylı

İzleme, Raporlama ve Doğrulama (İRD) Çimento Pilot Çalışmaları

İzleme, Raporlama ve Doğrulama (İRD) Çimento Pilot Çalışmaları İzleme, Raporlama ve Doğrulama (İRD) Çimento Pilot Çalışmaları 19 Şubat 2016, Anemon Otel, Ankara Engin Mert Karbon Yönetim Müdürü İçerik Yapılan Çalışmalar İzleme Planı Süreci İzleme ve Emisyon Raporu

Detaylı

Proje Bilgilendirme Dokümanı İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü Projesi

Proje Bilgilendirme Dokümanı İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Proje Bilgilendirme Dokümanı Aralık 2013 IHIC İstanbul İkitelli Uluslararası Sağlık Hizmetleri Yatırım ve İşletme A.Ş. Giriş Bu Proje Bilgilendirme Dokümanı, (Proje) ile ilgili bilgiler içermektedir. Bu

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/181 19/01/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi Gurup Plastik İnş. Taah. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. Hurdacılar Sitesi Atatürk Cad. No:585 YENİMAHALLE / ANKARA İlgi: (a) 04/04/2014

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

1. KNA ve HTEA 2. Risk Analizi 3. Kalite Kavramı 4. Hastane ç Tetkikçi Eğitimi 5. Klinik ve dari Süreçler 6. ndikatör Kavramı ve ndikatörler 7.

1. KNA ve HTEA 2. Risk Analizi 3. Kalite Kavramı 4. Hastane ç Tetkikçi Eğitimi 5. Klinik ve dari Süreçler 6. ndikatör Kavramı ve ndikatörler 7. 1. KNA ve HTEA 2. Risk Analizi 3. Kalite Kavramı 4. Hastane ç Tetkikçi Eğitimi 5. Klinik ve dari Süreçler 6. ndikatör Kavramı ve ndikatörler 7. Sağlık Kurumlarında Entegre Kalite Yönetim Sistemleri 8.

Detaylı

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ * GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ 1.26 Aralık 2014 tarihinde Tekstil Üreticileri ile bir araya gelinerek, mevzuat ile ilgili sunum yapılmış, sektör temsilcilerinin görüşleri alınmıştır. 2.17 Aralık

Detaylı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzman Yardımcısı Görev Tanımı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzman Yardımcısı Görev Tanımı Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzman Yardımcısı Görev Tanımı Formal Doküman Detayları Hazırlanma Tarihi 11 Temmuz 2013 Yayın Taslak Hazırlayan Ersun Ersoy Doküman

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA:

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA: Kalite Yönetim Birimi SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Hastanemizdeki; sağlıkta hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için, planlanmış

Detaylı

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı ÇEVRE LİSANSI L ALMA AŞAMASINDA; A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SLERİNCE SUNULMASI GEREKEN BİLGB

Detaylı

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır.

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.1 TOBB vb. kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimlere katılım sağlanması TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/55307 10.08.2015 Konu: Çevre İzin Konu Çıkarma/Kabul İRFAN ÇAPAN - ÇAPANOĞLU VARİL TİCARET ŞEKERPINAR MAH. BESTE SOK. NO:11 238 ADA 5 PARSEL ÇAYIROVA GEBZE/KOCAELİ İlgi: (a) 22.12.2011

Detaylı

SİSTEM EMNİYET FAALİYETLERİ. İstanbul Ulaşım A.ş. Osman SAYAR Msc. İş Güvenliği Uzmanı (B) İSGDER Başkan Yardımcısı

SİSTEM EMNİYET FAALİYETLERİ. İstanbul Ulaşım A.ş. Osman SAYAR Msc. İş Güvenliği Uzmanı (B) İSGDER Başkan Yardımcısı SİSTEM EMNİYET FAALİYETLERİ İstanbul Ulaşım A.ş. Osman SAYAR Msc. İş Güvenliği Uzmanı (B) İSGDER Başkan Yardımcısı İÇERİK İstanbul Ulaşım A.Ş. Hakkında Organizasyon Yapısında İş Güvenliğinin Yeri Temel

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/51306 12.05.2015 Konu: Ünvan/Vergi Numarası Değişikliği CAN VARİL SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. ŞEKERPINAR MAH.MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER SİTESİ AYÇİÇEK SK.NO:40-42 ÇAYIROVA / KOCAELİ ÇAYIROVA/KOCAELİ

Detaylı