MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2012 / 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2012 / 15"

Transkript

1 Ġstanbul, 19 Ocak 2012 MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2012 / 15 KONU : Türev Ürünlerde Vergi Uygulamalarına Ġlişkin Tebliğ Düzenlemeleri Hk. Türev ürünlerle ilgili işlemler ekonomik hayatta gittikçe daha fazla yer almaktadır. Türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi ve bu işlemlere ilişkin gider vergisi uygulamaları ise mevcut Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları ile Gider Vergileri Kanunu kapsamında yürütülmektedir. Maliye Bakanlığınca, türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi ve bu işlemlere uygulanacak gider vergisi ile ilgili hususlar topluca değerlendirilmiş ve bu konular ilgili Kanunlar itibariyle ayrı birer tebliğde toplanarak açıklanmıştır. Maliye Bakanlığınca 19 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazete de yayılanan; -5 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile, kurumlar vergisi mükelleflerince türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmış olup, 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin ilgili bölümlerinde değişiklikler yapılmıştır Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile, gelir vergisi mükelleflerince Gelir Vergisi Kanununun geçici 67.maddesi kapsamında türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır. -89 Seri Nolu Gider Vergileri Genel Tebliği ile, türev ürünlere ilişkin işlemler ile diğer bazı sermaye piyasası işlemlerinin banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) yönünden vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Belirtilen konulara ilişkin ayrıntılı açıklamalar içeren bahse konu Tebliğler Sirkülerimiz ekindedir. Saygılarımızla ~ 1 ~

2 EKLER -5 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği -282 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği -89 Seri Nolu Gider Vergileri Genel Tebliği Değer Bağımsız ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., Büyükdere Cad. Nevtron İş Hanı No.119/6, Gayrettepe İstanbul Türkiye Tel: , 02, 04 Faks: A Member of ECOVIS International tax advisors auditors lawyers management consultants in Austria, Belgium, Bulgaria, China, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, India, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Switzerland, Turkey, Ukraine and USA ~ 2 ~

3 19 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : TEBLĠĞ Maliye Bakanlığından: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5) Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine iliģkin açıklamalar yapılmıģ olup, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde 1 ilgili bölümler itibarıyla aģağıdaki değiģiklikler yapılmıģtır Safi Kurum Kazancı baģlıklı bölümün sonuna aģağıdaki alt bölüm eklenmiģtir Türev ürünlerden elde edilen kurum kazançlarının tespiti Forward iģlemleri Forward sözleģmesi, taraflardan birinin sözleģmeye konu olan finansal varlığı sözleģmede belirlenen fiyat üzerinden gelecekteki belirli bir tarihte satın almasını, karģı tarafın da sözleģmeye konu finansal varlığı satmasını Ģart koģan bir sözleģme türüdür. Forward iģlemi esas itibarıyla, bir taahhüt niteliğinde olduğundan ve gelirin elde edilmesi sözleģmenin sonuçlandırılması ile gerçekleģtiğinden, vadeye kadar dönem içinde yapılan değerlemelerin (reeskont iģlemlerinin) kurum kazancı ile iliģkilendirilmemesi gerekir. Kurum kazancına dahil edilecek kâr veya zararın vade sonunda tespit edilmesi gerekmektedir. Örnek: (A) Kurumunun 4/1/2011 tarihinde (F) Bankası ile yapmıģ olduğu 3 ay vadeli forward USD alım sözleģmesine iliģkin veriler aģağıdaki gibidir: ĠĢlem Tarihi : 4/1/2011 Vade Tarihi : 4/4/2011 SözleĢme Tutarı : USD SözleĢme Kuru : 1,4890 Vadede Spot Kur : 1,5268 Kazanç SözleĢmeye baz alınan SözleĢmeye baz alınan = kıymetin piyasa fiyatına - kıymetin iģlem(kullanım) fiyatına göre oluģan değeri göre oluģan değeri Kazanç = USD x (1,5268-1,4890) = TL Bu forward iģleminden (A) Kurumu lehine doğan TL kazanç tutarı sözleģmenin vade tarihinde (F) Bankası tarafından (A) Kurumuna ödenmiģ olup bu tutar anılan tarih itibarıyla (A) Kurumunun kurum kazancına dahil edilecektir. SözleĢmenin vadeden önce bozulması halinde ise forward iģleminden doğan kâr veya zararın sözleģmenin bozulma tarihinde kurum kazancına dahil edilmesi gerekecektir. Öte yandan, forward sözleģmesinin teslimat ile sonuçlanması halinde, yapılan iģlem esas itibarıyla bir varlığın alımsatım iģleminden farklı olmayacağından, sözleģmenin vade tarihi itibarıyla alınan veya satılan varlıkların değerinin, sözleģmede belirtilen birim değer üzerinden kayıtlara intikal ettirilmesi gerekmektedir Swap iģlemleri Swap, iki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde farklı faiz ödemelerini ve/veya farklı para birimlerini karģılıklı olarak değiģtirdikleri bir takas sözleģmesidir Para swapı Para swapı iģlemi, tarafların önceden anlaģtıkları oran ve koģullarda belirli miktardaki para birimlerini değiģtirmek suretiyle gerçekleģtirdikleri bir iģlemdir. Para swapı iģleminde elde etme, sözleģmenin vadesinde gerçekleģtiğinden, vadeye kadar dönem içinde yapılan değerlemelerin (reeskont iģlemlerinin) kurum kazancı ile iliģkilendirilmemesi ve kurum kazancına dahil edilecek kâr veya zararın vade sonunda tespit edilmesi gerekmektedir. Örnek 1: (A) Kurumunun (F) Bankası ile yapmıģ olduğu USD/TL para swapı sözleģmesine iliģkin veriler aģağıdaki gibidir: ĠĢlem Tarihi : 25/4/2011 ~ 3 ~

4 Vade Tarihi : 24/5/2011 ĠĢlem Tarihindeki Kur : 1,5112 SözleĢme Kuru : 1,5220 Bu swap iģleminde, (A) Kurumu sözleģme tarihinde (sözleģmenin spot bacağı) USD karģılığı olarak TL verecek, vadede ise (sözleģmenin forward bacağı) USD verip TL alacaktır. Buna göre, iģlem tarihinde (A) Kurumu tarafından (F) Bankasından alınan USD için iģlem tarihindeki kur üzerinden (1,5112 döviz kuru karģılığı olarak) TL ödenerek döviz alıģı yapılması nedeniyle, bu döviz satım iģlemine iliģkin olarak (F) Bankasında oluģan kâr veya zararın kurum kazancına dahil edilmesi gerekmektedir. Swap iģlemi nedeniyle, (A) Kurumu tarafından sözleģme kuru üzerinden (1,5220 döviz kuru) vade tarihinde (F) Bankasına yapılacak USD tutarındaki döviz teslim iģlemi ise esas itibarıyla bir taahhüt iģlemi niteliğinde olduğundan ve gelirin elde edilmesi sözleģmenin vade tarihinde gerçekleģtiğinden, bu taahhüt iģlemi nedeniyle vadeye kadar olan dönem içinde (F) Bankası tarafından yapılan değerlemelerin (reeskont iģlemlerinin) kurum kazancı ile iliģkilendirilmemesi gerekecektir. SözleĢmenin vadesinde (A) Kurumu lehine doğan ( ) TL kazanç tutarı anılan tarih itibarıyla (A) Kurumunun kurum kazancına dahil edilecektir. Bu iģlem sonucunda (F) Bankasının TL zararının da aynı tarih itibarıyla kurum kazancının tespitinde dikkate alınması gerekecektir. Öte yandan, swap sözleģmesine konu döviz değiģimi nedeniyle bilançonun aktifine kaydedilen dövizlerin genel hükümler çerçevesinde değerlemeye tabi tutulması gerekeceği tabiidir. Örnek 2: (B) Kurumunun (Y) Bankası ile yapmıģ olduğu EURO/USD para swapı sözleģmesine iliģkin veriler aģağıdaki gibidir: ĠĢlem Tarihi : 27/5/2011 Vade Tarihi : 26/6/2011 ĠĢlem Tarihindeki Kur : 1,4239 SözleĢme Kuru : 1,4230 Bu swap iģleminde, (B) Kurumu sözleģme tarihinde (sözleģmenin spot bacağı), EURO karģılığı olarak USD verecek, vadede ise (sözleģmenin forward bacağı) EURO verip USD alacaktır. Buna göre, iģlem tarihinde (Y) Bankası tarafından (B) Kurumuna teslim edilen EURO ile bunun karģılığında anılan Kurum tarafından bankaya teslim edilen USD nedeniyle esas itibarıyla bir döviz satıģ iģlemi gerçekleģtiğinden, söz konusu döviz satım iģlemleri sonucunda (B) Kurumunda ve (Y) Bankasında oluģan kâr veya zararın kurum kazancına dahil edilmesi gerekmektedir. Swap iģlemi nedeniyle, (B) Kurumu tarafından sözleģme kuru üzerinden (1,4230 kur karģılığı) (Y) Bankasına vade tarihinde yapılacak EURO tutarındaki döviz teslimi iģlemi ile (Y) Bankası tarafından anılan Kuruma aynı tarihte yapılacak USD döviz teslim iģlemi esas itibarıyla taahhüt niteliğinde olduğundan, vadeye kadar dönem içinde bu taahhüt iģlemlerinden kaynaklanan (Y) Bankası ve (B) Kurumu tarafından yapılan değerlemelerin (reeskont iģlemlerinin) kurum kazancı ile iliģkilendirilmemesi gerekecektir. SözleĢmenin vadesinde (Y) Bankası lehine doğan ( ) USD karģılığı kazanç tutarı anılan tarih itibarıyla (Y) Bankasının kurum kazancına dahil edilecektir. Bu iģlem sonucunda (B) Kurumunun zararının da aynı tarih itibarıyla kurum kazancının tespitinde dikkate alınması gerekecektir. Öte yandan, swap sözleģmesine konu döviz değiģimi nedeniyle bilançonun aktife kaydedilen dövizlerin genel hükümler çerçevesinde değerlemeye tabi tutulması gerekeceği tabiidir. Ayrıca, swap sözleģmesi çerçevesinde değiģime konu para birimlerinin sözleģme tarihi itibarıyla tesliminde iģlem tarihindeki birim değer üzerinden, sözleģmenin vade tarihi itibarıyla tesliminde sözleģmede belirtilen birim değer üzerinden kayıtlara intikal ettirilmesi gerekmektedir. SözleĢmenin vadeden önce bozulması halinde ise para swap iģleminden doğan kâr veya zararın sözleģmenin bozulma tarihinde kurum kazancına dahil edilmesi gerekecektir Faiz swapı Faiz swapı, gösterge bir anapara üzerinden farklı faiz oranı esaslarına göre hesaplanacak faizlerin iki taraf arasında anlaģılan vadelerde değiģimini öngören bir sözleģme çeģidi olup, aynı para biriminden olan borçların sadece faiz ödemelerinin yapısı değiģmekte, anapara tutarı değiģimi gerçekleģmemektedir. Faiz swapı iģleminde elde etme, sözleģmede yer alan faiz oranları dikkate alınarak hesaplanan faiz değiģimlerinin yapıldığı dönemler itibarıyla gerçekleģtiğinden, bu dönemlerin sonuna kadar ilgili dönem içinde yapılan değerlemelerin (reeskont iģlemlerinin) kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim veya ilave kalem olarak düzeltilmesi gerekecektir. Dolayısıyla, faiz swapı sözleģmesine istinaden sözleģmenin taraflarınca ödenen veya tahsil edilen faizler, sözleģmenin vadesi ~ 4 ~

5 beklenmeksizin faiz tahakkukunun yapıldığı dönemler itibarıyla taraflarca kurum kazançlarının tespitinde gelir veya gider olarak dikkate alınacaktır. Faiz swapında faiz değiģimlerinin çakıģması durumunda, söz konusu faiz değiģim tarihlerinde elde edilen faiz geliri ile ödenen faiz giderlerinin karģılaģtırılması sonucunda oluģacak net kâr veya zararın bu tarihler itibarıyla kurum kazancının tespitinde dikkate alınması gerekecektir. Örnek 1: (A) Kurumu 30/7/2010 tarihinde, USD tutarındaki 2 yıl vadeli 6 ayda bir LIBOR faiz ödemeli borcundan doğan yükümlülüğünü yerine getirebilmek üzere, (Z) Bankası ile %4 faiz oranı ile yaptığı 2 yıl vadeli 6 ayda bir faiz ödemeli swap sözleģmesine iliģkin veriler aģağıdaki gibidir: SözleĢme Tutarı : USD SözleĢme Tarihi : 30/7/2010 Sabit Faiz : % 4 DeğiĢken faiz : USD LĠBOR Faiz DeğiĢim Tarihleri: LIBOR Döviz Kuru 31/1/2011 %4,5 1,60 29/7/2011 %3,8 1,67 31/1/2012 %4,1 1,61 31/7/2012 %3,7 1,71 FAĠZ DEĞĠġĠM LIBOR TARĠHLERĠ 31/1/2011 %4,5 (Z) BANKASI TARAFINDAN (A) KURUMUNA ÖDENEN FAĠZ USD ( x1,60= ) (A) KURUMUNUN (Z) BANKASINA ÖDEDĠĞĠ FAĠZ ( x1,60= ) KURUM KAZANCININ TESPĠTĠNDE DĠKKATE ALINACAK TUTAR TL 29/7/2011 %3, USD ( x1,67= ) ( x1,67= ) (16.700).- TL 31/1/2012 %4, USD ( x1,61= ) ( x1,61= ) TL 31/7/2012 %3, USD ( x1,71)= ) ( x1,71= ) (25.650).- TL Bu durumda, (A) Kurumu 31/1/2011 tarihinde değiģken faizden sabit faize geçmiģ olması nedeniyle avantajlı durumda olup söz konusu swap iģlemi sonucu (Z) Bankasından elde ettiği faiz geliri tutarı ile (Z) Bankasına ödediği faiz giderinin karģılaģtırılması sonucunda oluģan TL lik tutarı 31/1/2011 tarihi itibarıyla kurum kazancına dahil etmesi gerekmektedir. 29/7/2011 tarihi itibarıyla (A) Kurumunun swap iģlemi dolayısıyla (Z) Bankasına ödediği faiz gideri ile (Z) Bankasından elde ettiği faiz gelirlerinin karģılaģtırılması sonucunda USD zarar oluģtuğundan, (A) Kurumu bu tutarın TL karģılığı olan TL zararı kurum kazancının tespitinde dikkate alabilecektir. 31/1/2012 tarihinde ise (A) Kurumu faiz swapı iģleminden dolayı ödediği faiz gideri ile elde ettiği faiz gelirinin karģılaģtırılması sonucunda (5.000 USD) TL kârlı durumda olup, bu kârın kurum kazancına dahil edilmesi gerekecektir. 31/7/2012 tarihinde (A) Kurumu yine yapılan swap iģlemi dolayısıyla ödediği faiz gideri ile elde ettiği faiz gelirinin karģılaģtırılması sonucunda oluģan TL zararı kurum kazancının tespitinde dikkate alabilecektir. ĠĢlem tarihindeki kur, iģleme taraf olan banka tarafından kullanılan iģlem anındaki kuru, böyle bir kurun bulunmaması halinde ise Merkez Bankası döviz alıģ kurunu ifade etmektedir. Faiz swapında faiz değiģimlerinin bir kısmının çakıģmaması halinde ise çakıģmayan faiz değiģim tarihlerinde elde edilen faiz geliri veya ödenen faiz giderlerinin, değiģim tarihi itibarıyla yapılacak faiz gideri reeskontu veya faiz geliri reeskontu ile karģılaģtırılması sonucunda oluģacak net kâr veya zararın bu tarihler itibarıyla kurum kazancının tespitinde dikkate alınması ~ 5 ~

6 gerekecektir. ÇakıĢmayan faiz değiģim tarihlerinde yapılan faiz gideri reeskontu veya faiz geliri reeskontunun da izleyen dönem baģından itibaren ters kayıtla kapatılması gerekecektir. Örnek 2: Tam mükellef (G) Bankası USD tutarındaki 2 yıl vadeli 3 ayda bir LIBOR faiz ödemeli borcundan doğan yükümlülüğünü yerine getirebilmek için, 30/7/2010 tarihinde yurt dıģında mukim (D) Bankası ile % 4 faiz oranı ile yaptığı 2 yıl vadeli 6 ayda bir faiz ödemeli swap sözleģmesine iliģkin veriler aģağıdaki gibidir: SözleĢme Tutarı : USD SözleĢme Tarihi : 30/7/2010 Sabit Faiz : % 4 DeğiĢken faiz : USD LIBOR Faiz DeğiĢim Tarihleri: LIBOR Döviz Kuru (G) Bankası (D) Bankası 28/10/2010 %5,1 1,60 31/1/ /1/2011 %4,5 1,62 29/4/2011 %2,6 1,64 29/7/ /7/2011 %3,8 1,67 28/10/2011 %4,0 1,66 31/1/ /1/2012 %4,1 1,61 30/4/2012 %3,9 1,67 31/7/ /7/2012 %4,0 1,71 ÖDEME TARĠHLERĠ LIBOR (D) BANKASI TARAFINDAN (G) BANKASI (G) BANKASINA ÖDENEN FAĠZ (D) BANKASI 28/10/2010 %5, USD ( x1,60= ) 31/1/ /1/2011 %4, USD ( x1,62= ) 29/4/2011 %2, USD (65.000x1,64= ) 29/7/ /7/2011 %3, USD (95.000x1,67= ) 28/10/2011 %4, USD ( x1,66= ) 31/1/ /1/2012 %4, USD ( x1,61= ) 30/4/2012 %3, USD (97.500x 1,67= ) (G) BANKASI TARAFINDAN (D) BANKASINA ÖDENEN FAĠZ ( /2 x 1,62= ) ( /2 x 1,67= ) ( /2 x 1,61= ) (G) BANKASI TARAFINDAN DĠKKATE ALINACAK REESKONT TUTARI USD ( x1,60= ) USD ( x1,64= ) USD ( x1,66= ) USD ( x1,67 = ) (G) BANKASININ KURUM KAZANCININ TESPĠTĠNDE DĠKKATE ALINACAK TUTAR TL TL (57.400).- TL (8.350).-TL TL (4.175).- TL ~ 6 ~

7 31/7/ /7/2012 %4, USD ( x1,71= ) ( /2 x 1,71= ) 0 Örneğimize göre, 28/10/2010 tarihi itibarıyla (D) Bankası tarafından (G) Bankasına TL faiz ödemesi yapılmakta olup (G) Bankası tarafından yapılan herhangi bir faiz ödemesi bulunmadığından, bu tarihte (G) Bankası tarafından yapılacak TL tutarındaki faiz gideri reeskontu ile (D) Bankası tarafından ödenen faiz geliri arasındaki net fark (G) Bankasının kurum kazancının tespitinde dikkate alınacaktır. (G) Bankası tarafından yapılan bu reeskont iģlemi izleyen dönem baģından (1/1/2011) itibaren ters kayıtla kapatılmak suretiyle gelir hesapları ile iliģkilendirilecektir. 29/4/2011, 28/10/2011 ve 30/4/2012 tarihlerinde de yukarıda yapılan açıklama çerçevesinde, (G) Bankası tarafından yapılan herhangi bir faiz ödemesi bulunmasa dahi faiz gideri reeskontu yapılacak ve bu reeskont iģlemi izleyen dönem baģında yapılan ters kayıtla kapatılmak suretiyle gelir hesapları ile iliģkilendirilecektir. 31/1/2011, 29/7/2011, 31/1/2012 ve 31/7/2012 tarihlerinde ise bankaların karģılıklı yükümlülüklerinin çakıģması nedeniyle herhangi bir reeskont hesaplaması söz konusu olmayıp, faiz gelir ve gideri arasındaki net fark kurum kazancına dahil edilecektir. Bu Ģekilde, faiz swapı iģleminden (G) Bankası tarafından elde edilen kâr veya zararlar ilgili oldukları hesap dönemi itibarıyla kurum kazancının tespitinde dikkate alınacaktır Opsiyon sözleģmeleri Opsiyon sözleģmeleri, belirli bir miktardaki varlığı (fiziksel emtia veya finansal varlık) belirli bir fiyattan gelecekte belirli bir tarihte satın alma veya satma hakkı sağlayan sözleģmelerdir Opsiyon primi Opsiyon sözleģmelerinde, satın alma veya satma hakkını alan tarafın bu hakkı satan tarafa yaptığı ödeme opsiyon primidir. Opsiyon primi, kurumlar vergisi mükellefleri açısından tahakkuk esası gereği, opsiyon sözleģmesinde belirtilen hakkı satan tarafça opsiyon hakkının satıģı karģılığında alınan bir bedel olarak sözleģmenin düzenlendiği tarihte kesinleģtiğinden, bu tarih itibarıyla gelir olarak dikkate alınacaktır. Diğer taraftan, bu hakkı satın alan tarafça söz konusu opsiyon primi sözleģmeden doğan kazancın hesabında gider olarak dikkate alınacağından, sözleģmeden elde edilen kazancın kesinleģtiği tarih olan opsiyon hakkının kullanıldığı veya sözleģmenin sona erdiği tarih itibarıyla gider olarak dikkate alınacaktır Opsiyon sözleģmesi Tezgah üstü piyasalarda gerçekleģtirilen opsiyon sözleģmelerinden doğan iģlemlerde elde etme, opsiyon sözleģmesinde belirtilen hakkın kullanılması ile birlikte gerçekleģtiğinden opsiyonun kullanıldığı tarihe kadar olan dönem içinde yapılan değerlemelerin (reeskont iģlemlerinin) kurum kazancı ile iliģkilendirilmemesi gerekmektedir. Opsiyon sözleģmesinin teslimat olmaksızın nakdi uzlaģma ile sonlandırılması durumunda, nakdi uzlaģma sonucunda elde edilen kâr veya zararın kurum kazancına dahil edilmesi gerekecektir. Örnek 1: (B) Kurumu 14/1/2011 tarihinde (F) Bankası ile yapmıģ olduğu 6 ay vadeli EURO alım opsiyon sözleģmesinde alım hakkını alan taraf olup bu sözleģmeye iliģkin veriler aģağıdaki gibidir: SözleĢme Tutarı : EURO Vade Tarihi : 14/7/2011 SözleĢme Tarihindeki Kur : 2,0630 Opsiyon Kuru : 2,1200 Vadede Spot Kur : 2,3250 Opsiyon Primi : EURO ( x%1) SözleĢmeden Doğan Kâr/Zarar = EURO x (2,3250 2,1200) = TL Bu durumda, (B) Kurumunca ödenen opsiyon primi ( x 2,0630=) TL opsiyon primi sözleģmenin vade tarihi itibarıyla gider olarak dikkate alınacaktır. (B) Kurumu lehine opsiyon sözleģmesinden doğan TL kâr tutarı ise (F) Bankası tarafından nakit olarak ödendiğinden, bu tutar sözleģmenin vade tarihi itibarıyla (B) Kurumunun kazancına dahil edilecektir. Aynı Ģekilde, (F) Bankasınca tahsil edilen opsiyon primi ( TL) sözleģme tarihi itibarıyla gelir olarak dikkate alınacaktır. Ayrıca, opsiyon sözleģmesine bağlı olarak doğan TL lik zarar tutarı sözleģmenin vade tarihi itibarıyla ~ 7 ~

8 kurum kazancının tespitinde dikkate alınacaktır. Örnek 2: Dar mükellef (N) Kurumu 15/8/2011 tarihinde tam mükellef (Y) A.ġ. ile yapmıģ olduğu 4 ay vadeli USD alım opsiyon sözleģmesinde alım hakkını satan taraf olup bu sözleģmeye iliģkin veriler aģağıdaki gibidir: SözleĢme Tutarı : USD Vade Tarihi : 15/11/2011 SözleĢme Tarihindeki Kur: 1,7600 Opsiyon Kuru : 1,8400 Vadede Spot Kur : 1,8100 Opsiyon Primi : USD ( x%1) SözleĢmeden Doğan Kâr/Zarar = USD x (1,8400-1,8100) = TL Bu durumda, dar mükellef (N) Kurumuna (Y) A.ġ. tarafından ödenen ( x 1,7600=) TL opsiyon primi sözleģmenin vade tarihi itibarıyla gider olarak dikkate alınacaktır. (Y) A.ġ. nin sözleģme vadesinde oluģan spot kurun sözleģme kurundan düģük olması nedeniyle bu alım opsiyonu hakkını kullanması durumunda TL zarar ortaya çıkacağından opsiyon hakkı kullanılmayacak olup, zarar tutarı ödediği opsiyon primi ile sınırlı kalacaktır. Öte yandan, opsiyon sözleģmesinin teslimat ile sonuçlanması halinde, yapılan iģlem esas itibarıyla bir varlığın satıģı iģleminden farklı olmayacağından, sözleģmenin vade tarihi itibarıyla alınan veya satılan varlıkların sözleģmede ki opsiyon kuru ile kayıtlara intikal ettirilmesi gerekmektedir. Opsiyon sözleģmesi ile elde edilen sözleģmeye konu varlığın alım veya satım hakkının kullanılması durumunda; - Alım opsiyonunda, sözleģme uyarınca alım hakkını alan tarafça sözleģmeye konu varlık için ödenen tutar sözleģmeye konu varlığın maliyet bedelini; alım hakkını satan tarafça sözleģmeye konu varlık için tahsil edilen tutar ise sözleģmeye konu varlığın satıģ bedelini oluģturacaktır. - Satım opsiyonunda, sözleģme uyarınca satım hakkını alan tarafça sözleģmeye konu varlık için tahsil edilen tutar sözleģmeye konu varlığın satıģ bedelini; satım hakkını satan tarafça sözleģmeye konu varlık için ödenen tutar ise sözleģmeye konu varlığın maliyet bedelini oluģturacaktır. Opsiyon sözleģmesinin verdiği hakkın kullanılmaması durumunda ise sözleģmeye istinaden herhangi bir kâr veya zararın doğması söz konusu olmayacaktır. Türkiye de kurulu organize borsalarda (VOB v.b.) gerçekleģtirilen opsiyon sözleģmelerine iliģkin olarak izleyen bölümde yer alan açıklamaların dikkate alınması gerekecektir Vadeli ĠĢlem ve Opsiyon Borsası iģlemleri Vergi Usul Kanununun 289 uncu maddesinde, Bu bölümde yazılı olmayan veyahut yazılı olup da kendi ölçüleriyle değerlenmesine imkan bulunmayan iktisadi kıymetlerden bina ve arazi vergi değerleriyle, diğerleri, varsa borsa rayici, yoksa mukayyet değerleri, o da yoksa emsal bedeliyle değerlenir. hükmü yer almaktadır. Buna göre; - Vadeli ĠĢlem ve Opsiyon Borsasında gerçekleģtirilen vadeli iģlem ve opsiyon sözleģmeleri, Vergi Usul Kanununun 289 uncu maddesi uyarınca borsa rayici ile değerleneceğinden, anılan sözleģmelerin değerleme günü itibarıyla borsada oluģan uzlaģma fiyatına (borsa rayici) göre oluģan farkın, kurum kazancı ile iliģkilendirilmesi gerekecektir. - SözleĢmenin ters pozisyonla kapatılması halinde, gerçekleģen kâr veya zarar kurum kazancına dahil edilecektir. - SözleĢmenin vadesinde nakit uzlaģma sonucu elde edilen kâr veya zarar, kurum kazancına dahil edilecektir. - SözleĢmenin teslimat ile sonuçlanması halinde, yapılan iģlem esas itibarıyla bir varlığın alım-satım iģleminden farklı olmayacağından, sözleģmenin vade tarihi itibarıyla alınan veya satılan varlıkların değerinin, sözleģmede belirtilen birim değer üzerinden kayıtlara intikal ettirilmesi gerekmektedir. - Vadeli ĠĢlemler ve Opsiyon Borsasında iģlem yapan müģterilerin teminat hesaplarında bulunan nakdi teminatların TAKASBANK tarafından nemalandırılması sonucu elde edilen gelirler de genel hükümler çerçevesinde kurum kazancına dahil edilecektir Aracı kuruluģ varantları Aracı kuruluģ varantı, elinde bulunduran kiģiye, dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkı veren ve bu hakkın kaydi teslimat ya da nakit uzlaģı ile kullanıldığı, aracı kuruluģlarca ihraç edilen menkul kıymet niteliğindeki bir sermaye piyasası aracıdır. Aracı kuruluģ varantları opsiyon sözleģmelerine gösterdiği benzerlik nedeniyle opsiyon sözleģmelerinin menkul kıymetleģtirilmiģ bir çeģidi olarak kabul edilmektedir. ~ 8 ~

9 Bu kapsamda, aracı kuruluģ varantlarından elde edilen gelirin kurum kazancına dahil edilmesi gerekmektedir Vergi kesintisine tabi kazanç ve iratlar baģlıklı bölüme Yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların menkul sermaye iradı sayılan kazançlarından ana merkeze aktarılan tutarlar bölümünden sonra gelmek üzere aģağıdaki alt bölüm eklenmiģtir Dar mükellef kurumlarca yapılan türev iģlemlerde vergi kesintisi Forward iģlemleri Türkiye de bir iģyeri ve daimi temsilcisi olmayan dar mükellef kurumlar tarafından forward iģlemlerinden elde edilen kazancın niteliği ticari kazanç olup bu kazançlar üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca vergi kesintisi yapılmayacaktır Swap iģlemleri Para swapı Türkiye de bir iģyeri ve daimi temsilcisi olmayan dar mükellef kurumlar tarafından para swap iģlemlerinden elde edilen kazancın niteliği ticari kazanç olup bu kazançlar üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca vergi kesintisi yapılmayacaktır Faiz swapı Türkiye de bir iģyeri veya daimi temsilcisi olmayan dar mükellef kurumlar açısından faiz swapı iģlemlerinden elde edilen kazanç alacak faizi olarak değerlendirilecek, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi gereğince vergi kesintisi yoluyla Türkiye de vergilendirilecektir. Anılan maddenin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 2 uyarınca bu kapsamda, yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı bankalardan ya da bulunduğu ülkede mutad olarak kredi vermeye yetkilendirilmiģ olup sadece iliģkili bulunduğu kurumlara değil tüm gerçek ve tüzel kiģilere kredi veren kurumlara yapılacak faiz ödemeleri üzerinden %0, diğer kurumlara yapılacak faiz ödemeleri üzerinden %10 oranında vergi kesintisi yapılması gerekecektir. Buna göre, Türkiye de bir iģyeri veya daimi temsilci aracılığıyla faaliyette bulunmayan dar mükellefiyete tabi banka ve finans kurumlarının bu iģlemlerden doğan kazançları üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ve anılan Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca vergi kesintisi yapılması gerekmektedir. Öte yandan, Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin (14) numaralı fıkrası uyarınca, yabancı banka ve finans kurumları dıģında kalan ve Türkiye de iģyeri veya daimi temsilcisi bulunmayan dar mükellef kurumlar tarafından faiz swapı iģlemlerinden elde edilen kazançların anılan madde uyarınca vergi kesintisine tabi olması durumunda, bu iģlemlere yönelik olarak ayrıca Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca vergi kesintisi yapılmayacaktır Opsiyon sözleģmeleri ve opsiyon primi Tezgah üstü piyasalarda gerçekleģtirilen opsiyon sözleģmelerinde, dar mükellef bir kurum tarafından, gerek opsiyon sözleģmesinden gerekse opsiyon priminden elde edilen kazançlar ticari kazanç olarak değerlendirilecek ve bu kazançlar üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca vergi kesintisi yapılmayacaktır. Türkiye de kurulu organize borsalarda gerçekleģtirilen opsiyon sözleģmelerine iliģkin olarak izleyen bölümde yer alan açıklamaların dikkate alınması gerekecektir Vadeli iģlem ve opsiyon borsası iģlemleri Vadeli ĠĢlem ve Opsiyon Borsasında gerçekleģtirilen vadeli iģlem ve opsiyon sözleģmelerinden elde edilen gelirler Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında vergi kesintisine tabi olup bu gelirler üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca ayrıca vergi kesintisi yapılmayacağı gibi dar mükellef kurumlar tarafından bu iģlemler nedeniyle elde edilen gelirlerin özel beyanname ile beyan edilmesi söz konusu olmayacaktır Aracı kuruluģ varantları Türkiye de bir iģyeri ve daimi temsilcisi olmayan dar mükellef kurumlar tarafından, aracı kuruluģ varantlarından elde edilen kazançlar ticari kazanç olarak değerlendirilecek ve bu kazançlar üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca vergi kesintisi yapılmayacaktır. Tebliğ olunur. ~ 9 ~

10 19 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : TEBLĠĞ Maliye Bakanlığından: GELĠR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 282) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elde tutulması ve elden çıkarılmasından sağlanan gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve katılım bankalarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemelere yer verilmiģ olup, söz konusu maddede yer alan hükümlere iliģkin ayrıntılı açıklamalar, 257 (1), 258 (2), 263 (3), 269 (4), 277 (5) ve 279 (6) seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğlerinde yapılmıģtır. Bu Tebliğde, Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamında türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine iliģkin açıklamalara yer verilmektedir. 1. Yasal Mevzuat Vadeli iģlem ve opsiyon sözleģmelerinin diğer sermaye piyasası aracı addolunmak suretiyle Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamında tevkif yoluyla vergilendirilmesini sağlayan, söz konusu maddenin (13) numaralı fıkrası ile vadeli iģlem ve opsiyon borsalarında yapılan iģlemler ile tam ve dar mükellef kurumların aralarında yaptıkları sözleģmelere iliģkin düzenlemelerin yer aldığı (14) numaralı fıkra aģağıdaki gibidir; (13) Bu maddede geçen menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı ifadesi, özel bir belirleme yapılmadığı sürece Türkiye'de ihraç edilmiģ ve Sermaye Piyasası Kurulunca kayda alınmıģ ve/veya Türkiye'de kurulu menkul kıymet ve vadeli iģlem ve opsiyon borsalarında iģlem gören menkul kıymetler veya diğer sermaye piyasası araçları ile kayda alınmamıģ olsa veya menkul kıymet ve vadeli iģlem borsalarında iģlem görmese dahi Hazinece veya diğer kamu tüzel kiģilerince ihraç edilecek her türlü menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracını ifade eder. Bankaların ve aracı kurumların taraf olduğu veya bunlar aracılığıyla yapılan; belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte, ekonomik veya finansal göstergeye dayalı olarak düzenlenenler de dahil olmak üzere, para veya sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma, satma, değiģtirme hak ve/veya yükümlülüğünü veren vadeli iģlem ve opsiyon sözleģmeleri bu madde uygulamasında diğer sermaye piyasası aracı addolunur. (14) Türkiye'de kurulu vadeli iģlem ve opsiyon borsalarında 31/12/2008 tarihine kadar yapılan iģlemlerden elde edilen kazançlar için (1) numaralı fıkrada belirtilen tevkifat oranı sıfır olarak uygulanır. Tam ve dar mükellef kurumların (Türkiye'de iģyeri veya daimi temsilci aracılığıyla faaliyette bulunmayanlar hariç) aralarında yaptıkları vadeli iģlem ve opsiyon sözleģmelerinden doğan kazançları bakımından bu madde hükümleri uygulanmaz. ġu kadar ki banka ve benzeri finans kurumları için Türkiye'de iģyeri veya daimi temsilci aracılığıyla faaliyette bulunma Ģartı aranmaz. Söz konusu (14) numaralı fıkra hükmü uyarınca kurumların aralarında yaptıkları vadeli iģlem ve opsiyon sözleģmelerinden doğan kazançlarının geçici 67 nci madde uygulaması karģısındaki durumu tablo halinde gösterilmiģtir. SözleĢmenin Tarafları Daimi Temsilci/ ĠĢyeri Geçici 67 nci Mad. Göre Tevkifat Tam Mük. Kurum Tam Mük. Kurum - Yapılmayacak Dar Mük. Kurum Tam Mük. Kurum Var Yapılmayacak Dar Mük. Kurum Tam Mük. Kurum Yok Yapılacak Dar Mük. Banka ve Benzeri Finans Kurumu Tam Mük. Kurum Var Yapılmayacak Dar Mük. Banka ve Benzeri Finans Kurumu Tam Mük. Kurum Yok Yapılmayacak Türkiye de iģyeri veya daimi temsilci aracılığıyla faaliyette bulunmayan dar mükellef kurumlar için tevkifat yapılması öngörülen durumda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artıģı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için uygulanacak tevkifat oranı % 0 dır. Bu kapsamda, bazı türev ürünlerin geçici 67 nci maddeye göre vergilendirilmesine iliģkin temel esaslar aģağıda ~ 10 ~

11 açıklanmaktadır. 2. Forward SözleĢmeleri Forward sözleģmesi, taraflardan birinin sözleģmeye konu olan finansal varlığı sözleģmede belirlenen fiyat üzerinden gelecekteki belirli bir tarihte satın almasını, karģı tarafın da sözleģmeye konu finansal varlığı satmasını Ģart koģan bir sözleģme türüdür. SözleĢmeye konu varlığın fiyat, miktar ve teslim tarihinin sözleģme tarihinde belirlendiği forward iģlemlerinde, iģlemin karla sonuçlanması durumunda, sözleģmeye baz alınan kıymetin piyasa fiyatına göre oluģan değeri ile iģlem fiyatına (kullanım fiyatına) göre oluģan değeri arasındaki fark tevkifat matrahını oluģturacaktır. Buna göre, forward sözleģmesinin hükmünden yararlanıldığı anda, sözleģmeye baz alınan kıymetin piyasa fiyatına göre oluģan değeri ile iģlem fiyatına göre oluģan değeri arasındaki fark üzerinden sözleģmenin sona erdiği tarih itibarıyla bankalar ve aracı kurumlar tarafından tevkifat yapılacaktır. Örnek 1: Bay (A) nın 4/1/2011 tarihinde (Y) Bankası ile yapmıģ olduğu 3 ay vadeli forward USD alım sözleģmesine iliģkin veriler aģağıda yer almaktadır. ĠĢlem Tarihi : 4/1/2011 Vade Tarihi : 4/4/2011 SözleĢme Tutarı : USD SözleĢme Kuru : 1,4890 Vadede Spot Kur : 1,5268 SözleĢmeye baz alınan SözleĢmeye baz alınan Tevkifat Matrahı = kıymetin piyasa fiyatına - kıymetin iģlem (kullanım) fiyatına göre oluģan değeri göre oluģan değeri Tevkifat Matrahı = USD * (1,5268-1,4890) = TL Banka tarafından Bay (A) nın elde etmiģ olduğu TL kazanç üzerinden % 10 oranında tevkifat yapılacaktır. 3. Swap ĠĢlemleri Swap, iki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde farklı faiz ödemelerini ve/veya farklı para birimlerini karģılıklı olarak değiģtirdikleri bir takas sözleģmesidir Para Swapı Tarafların önceden anlaģtıkları oran ve koģullarda belirli miktardaki para birimlerini değiģtirmek suretiyle gerçekleģtirdikleri para swapı iģleminde, farklı para birimlerinin karģılıklı olarak değiģtirilmesi sonucunda ortaya çıkan gelir tevkifat matrahını oluģturacaktır. Buna göre tevkifat matrahı, ilk değiģim tarihindeki kura göre hesaplanan değer ile sözleģmede vadedeki değiģim için belirlenen kura göre oluģan değer arasındaki farka eģit olacaktır. Örnek 2: Bay (B) nin (Y) Bankası ile yapmıģ olduğu USD/TL para swapı sözleģmesine iliģkin veriler aģağıda yer almaktadır. ĠĢlem Tarihi : 25/4/2011 Vade Tarihi : 24/5/2011 ĠĢlem Tarihindeki Kur : 1,5112 SözleĢme Kuru : 1,5220 Bay (B) sözleģme tarihinde (sözleģmenin spot bacağı), USD karģılığı olarak TL vermiģ, vadede ise (sözleģmenin forward bacağı) USD verip TL almıģtır. Bay (B) nin bu iģlemi ( ) TL karla sonuçlanmıģ olup, söz konusu kar üzerinden % 10 oranında tevkifat yapılacaktır. Örnek 3: Bayan (C) nin (Z) Bankası ile yapmıģ olduğu EURO/USD para swapı sözleģmesine iliģkin veriler aģağıda yer almaktadır. ĠĢlem Tarihi : 27/5/2011 Vade Tarihi : 26/6/2011 ĠĢlem Tarihindeki Kur : 1,4239 SözleĢme Kuru : 1,4230 Bayan (C) sözleģme tarihinde (sözleģmenin spot bacağı), EURO karģılığı olarak USD vermiģ, vadede ise (sözleģmenin forward bacağı) EURO verip USD almıģtır. Bayan (C) nin bu iģlemi ( ) USD zararla sonuçlanmıģ olup, oluģan zararın 257, 258 ve ~ 11 ~

12 269 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğlerinde yer alan açıklamalar çerçevesinde aynı tür iģlemlerden doğan karlardan mahsubu mümkün bulunmaktadır Faiz Swapı Faiz swapı, gösterge bir anapara tutarı üzerinden farklı faiz oranı esaslarına göre hesaplanacak faizlerin iki taraf arasında anlaģılan vadelerde değiģimini öngören bir sözleģme çeģidi olup, aynı para biriminden olan borçların sadece faiz ödemelerinin yapısı değiģmekte, anapara değiģimi gerçekleģmemektedir. Faiz swapı iģlemlerinde, faiz ödemelerinin değiģimi nedeniyle ödeme dönemleri itibarıyla hesaplanan net kazanç tutarları tevkifat matrahını oluģturacaktır. Bu çerçevede, faiz ödemelerinin bir takvim yılı içerisinde karģılıklı olarak aynı tarihlerde gerçekleģmesi (çakıģma) durumunda her bir ödeme tarihi itibarıyla hesaplanan net kazanç tutarı tevkifat matrahını oluģturacaktır. Ödeme tarihlerinin bir kısmının çakıģması durumunda ise, bir takvim yılı aģılmamak suretiyle ödemelerin çakıģtığı tarihler itibarıyla, müģteri tarafından ödenen faiz tutarları ile müģteriye o tarihe kadar yapılan faiz ödemelerinin tamamı karģılaģtırılmak suretiyle net kazanç tutarı tespit edilecektir. Ödeme dönemleri itibarıyla ortaya çıkan zararların ise, takvim yılı aģılmamak kaydıyla, 257, 258 ve 269 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğlerinde yer alan açıklamalar çerçevesinde izleyen dönemlerde aynı tür iģlemlerden doğan gelirlerden mahsubu mümkündür. Takvim yılı sonuna kadar mahsup edilemeyen zararlar ise ihtiyari beyanname yoluyla mahsup edilebilecektir. Örnek 4: Bay (D) nin, USD tutarındaki 2 yıl vadeli 6 ayda bir LIBOR faiz ödemeli borcundan doğan yükümlülüğünü yerine getirebilmek amacıyla 30/7/2010 tarihinde, (Z) Bankası ile % 4 faiz oranı üzerinden yapmıģ olduğu 2 yıl vadeli 6 ayda bir faiz ödemeli swap sözleģmesine iliģkin veriler aģağıda yer almaktadır. SözleĢme Tutarı : USD SözleĢme Tarihi : 30/7/2010 Sabit Faiz : % 4 DeğiĢken Faiz : USD LIBOR Faiz Ödeme Tarihleri: LIBOR Döviz Kuru 31/1/2011 % 4,5 1,60 29/7/2011 % 3,8 1,67 31/1/2012 % 4,1 1,61 31/7/2012 % 3,7 1,71 FAĠZ ÖDEME TARĠHLERĠ LIBOR 31/1/2011 % 4,5 (Z) BANKASI TARAFINDAN BAY (D) YE ÖDENEN FAĠZ USD (225,000*1,60= ) BAY (D) NĠN (Z) BANKASINA ÖDEDĠĞĠ FAĠZ ( *1,60 = ) TEVKĠFAT MATRAHI TEVKĠFAT TUTARI TL TL 29/7/2011 % 3, USD ( *1,67 = ) ( *1,67 = ) ( TL) - 31/1/2012 % 4, USD ( *1,61= ) ( *1,61 = ) TL 805 TL 31/7/2012 % 3, USD ( *1,71= ) ( *1,71= ) ( TL) - Bu durumda, Bay (D) 31/1/2011 ve 31/1/2012 tarihlerinde değiģken faizden sabit faize geçmiģ olması nedeniyle avantajlı durumda olup, 31/1/2011 tarihinde faiz swap iģleminden doğan net kazanç tutarı TL, 31/1/2012 tarihinde faiz swap iģleminden doğan net kazanç tutarı da TL dir. 29/7/2011 ve 31/7/2012 tarihlerinde ise, Bay (D) zararlı durumda olup, bu zarar aynı dönemde gerçekleģtirilen aynı tür iģlemlerin konsolide edilmesi yoluyla yok edilemezse, ilgili yılların izleyen üçer aylık dönemlerinde aynı tür iģlemlerden doğan kardan mahsup edilebilecektir. Böyle bir karın bulunmaması nedeniyle mahsup edilemeyen zarar tutarları ise ihtiyari ~ 12 ~

13 beyanname yoluyla mahsup edilebilecektir. Örnek 5: Bay (E) nin, USD tutarındaki 2 yıl vadeli 3 ayda bir LIBOR faiz ödemeli borcundan doğan yükümlülüğünü yerine getirebilmek amacıyla 30/7/2010 tarihinde, (Z) Bankası ile % 4 faiz oranı üzerinden yapmıģ olduğu 2 yıl vadeli 6 ayda bir faiz ödemeli swap sözleģmesine iliģkin veriler aģağıda yer almaktadır. SözleĢme Tutarı : USD SözleĢme Tarihi : 30/7/2010 Sabit Faiz : % 4 DeğiĢken Faiz : USD LIBOR Faiz Ödeme Tarihleri: Bay (E) (Z) Bankası LIBOR Döviz Kuru 28/10/2010 % 5,1 1,60 31/1/ /1/2011 % 4,5 1,62 29/4/2011 % 2,6 1,64 29/7/ /7/2011 % 3,8 1,67 28/10/2011 % 4,0 1,66 31/1/ /1/2012 % 4,1 1,61 30/4/2012 % 3,9 1,67 31/7/ /7/2012 % 4,0 1,71 BAY (E) FAĠZ ÖDEME TARĠHLERĠ (Z) BANKASI LIBOR 28/10/2010 % 5,1 31/1/ /1/2011 % 4,5 29/4/2011 % 2,6 29/7/ /7/2011 % 3,8 28/10/2011 % 4,0 (Z) BANKASI TARAFINDAN BAY (E) YE ÖDENEN FAĠZ USD ( *1,60= ) USD ( *1,62= ) USD (65.000*1,64= ) USD (95.000*1,67= ) BAY (E) NĠN (Z) BANKASINA ÖDEDĠĞĠ FAĠZ TEVKĠFAT MATRAHI ( *1,62 = ) ( ) ( *1,67= ) TEVKĠFAT TUTARI TL TL ( ) USD ( *1,66= ) (44.500) ( ) /1/ /1/2012 % 4,1 30/4/2012 % 3,9 31/7/ /7/2012 % 4, USD ( *1,61= ) USD (97.500*1,67= ) USD ( *1,71= ) ( *1,61= ) ( ) TL - ( *1,71= ) ( ) - - ~ 13 ~

14 Bu durumda, bir takvim yılı aģılmamak suretiyle ödemelerin çakıģtığı tarihler itibarıyla net kazanç tutarının hesaplanması gerekeceğinden, aynı takvim yılı içinde baģkaca ödemelerin çakıģtığı bir tarih bulunmaması nedeniyle 28/10/2010 tarihi itibarıyla (Z) Bankası tarafından Bay (E) lehine ödenen TL faiz tutarı üzerinden, % 10 oranında tevkifat yapılması gerekmektedir. KarĢılıklı ödemelerin çakıģtığı 31/1/2011 tarihi itibarıyla Bay (E) zararlı durumda olup, TL tutarındaki zarar izleyen üçer aylık tevkifat dönemlerine aktarılmıģtır. Zarar mahsubu sonucunda ödemelerin ikinci kez çakıģtığı 29/7/2011 tarihinde de Bay (E) zarar etmiģ ( ) olup, bu zarar tutarının izleyen üçer aylık döneme aktarılması sonucu 28/10/2011 tarihinde de tevkifata konu net kazanç tutarı doğmamıģtır. Bu tarih itibarıyla ortaya çıkan toplam TL zarar tutarı ise izleyen takvim yılına aktarılamayacağından ihtiyari beyan yoluyla mahsup yoluna gidilebilecektir. Ġzleyen takvim yılında karģılıklı ödemelerin çakıģtığı 31/1/2012 tarihinde Bay (E) TL zararlı durumda olup daha önceki dönemlerde de yapıldığı üzere, bu zarar tutarının izleyen üçer aylık dönemlerdeki kazanç tutarından mahsup edilmesi sonucunda ödemelerin tekrar çakıģtığı 31/7/2012 tarihi itibarıyla da Bay (E) nin tevkifata konu bir kazancı doğmamıģtır. Dolayısıyla, Bay (E) bu iģlemle ilgili olarak 28/10/2010 tarihinde TL vergi ödemiģ olup, sözleģmenin kalan dönemlerinde ise takvim yılı aģılmamak suretiyle zarar tutarlarının izleyen üçer aylık tevkifat dönemlerine aktarılması sonucunda tevkifata tabi kazanç doğmamıģtır. Örnek 6: Dar mükellef Bayan (F) nin (lehdar), EURO tutarındaki 2 yıl vadeli 6 ayda bir LIBOR faiz ödemeli borcuna iliģkin yükümlülüğünü yerine getirebilmek amacıyla, 30/8/2010 tarihinde Türkiye de bulunan (Y) Bankası ile % 5 faiz oranıyla yapmıģ olduğu 2 yıl vadeli 6 ayda bir faiz ödemeli swap sözleģmesine iliģkin veriler aģağıda yer almaktadır. SözleĢme Tutarı : EURO SözleĢme Tarihi : 30/8/2010 Sabit Faiz : % 5 DeğiĢken faiz : EURO LIBOR Faiz DeğiĢim Tarihleri: LIBOR Döviz Kuru 28/2/2011 % 4,7 1,59 29/8/2011 % 4,8 1,76 29/2/2012 % 5,3 1,73 31/8/2012 % 5,6 1,78 FAĠZ ÖDEME TARĠHLERĠ LIBOR 28/2/2011 % 4,7 29/8/2011 % 4,8 29/2/2012 % 5,3 31/8/2012 % 5,6 (Y) BANKASI TARAFINDAN BAYAN (F) YE ÖDENEN FAĠZ EURO ( *1,59= ) EURO ( *1,76= ) EURO ( *1,73= ) EURO ( *1,78= ) BAY (F) NĠN (Y) BANKASINA ÖDEDĠĞĠ FAĠZ EURO ( *1,59= ) EURO ( *1,76= ) EURO ( *1,73= ) EURO ( *1,78= ) TEVKĠFAT MATRAHI TEVKĠFAT TUTARI (35.775) - (26.400) TL 3.892,50 TL TL TL Dar mükellef Bayan (F) nin yapmıģ olduğu swap sözleģmesi dolayısıyla 29/2/2012 tarihinde elde etmiģ olduğu TL gelir ile 31/8/2012 tarihinde elde etmiģ olduğu TL gelir üzerinden % 10 oranında tevkifat yapılacaktır. 4. Opsiyon SözleĢmeleri Belirli bir miktardaki varlığı (fiziksel emtia veya finansal varlık) belirli bir fiyattan gelecekte belirli bir tarihte satın alma veya satma hakkı sağlayan opsiyon sözleģmelerinde, satın alma veya satma hakkının kullanılması suretiyle gelir elde edilmesi halinde tevkifat matrahı, sözleģmeye baz alınan kıymetin piyasa fiyatına göre oluģan değeri ile iģlem fiyatına göre oluģan değeri arasındaki farktan, ödenen opsiyon priminin düģülmesi suretiyle hesaplanacaktır. ~ 14 ~

15 Opsiyon Primi, prim ödemesinin yapıldığı tarihte geçerli olan kur üzerinden Türk Lirasına çevrilmek suretiyle hesaplanacaktır. Örnek 7: Bayan (G), 14/1/2011 tarihinde (Z) Bankası ile yaptığı 6 ay vadeli opsiyon sözleģmesi ile EURO alım hakkı elde etmiģ olup, söz konusu sözleģmeye iliģkin veriler aģağıda yer almaktadır. Opsiyon priminin sözleģmenin yapıldığı tarihte ödendiği varsayılmıģtır. SözleĢme Tutarı : EURO Vade Tarihi : 14/7/2011 ĠĢlem Anındaki Kur : 2,0630 Opsiyon Kuru : 2,1200 Vadede Spot Kur : 2,3250 Opsiyon Primi : EURO ( *% 1) Tevkifat SözleĢmeye baz alınan SözleĢmeye baz alınan Opsiyon Matrahı = ( kıymetin piyasa fiyatına - kıymetin iģlem fiyatına ) - Primi göre oluģan değeri göre oluģan değeri Tevkifat Matrahı = EURO * (2,3250-2,1200) - (15.000*2,0630) = = TL Bu durumda, (Z) Bankası tarafından Bayan (G) nin elde etmiģ olduğu TL kazanç üzerinden % 10 oranında tevkifat yapılacaktır. Satın alma/satma hakkının kullanılmadığı durumda ödenen opsiyon primi ise zarar olarak dikkate alınacaktır. 5. Vadeli ĠĢlem ve Opsiyon Borsası ĠĢlemleri Gelir Vergisi Kanununun 6009 sayılı Kanunla değiģik geçici 67 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında, banka ve aracı kurumların menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarından elde edilen gelirler üzerinden yapmakla yükümlü oldukları tevkifat, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artıģı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için 1/10/2010 tarihinden itibaren % 0 oranında uygulanacaktır. Diğer taraftan, 27/9/2010 tarihli ve 2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (7) ile 193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin (1), (2) ve (3) numaralı fıkralarında yer alan oran; tam ve dar mükellef gerçek kiģi ve kurumlar tarafından hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli iģlem ve opsiyon sözleģmeleri ve Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsasında iģlem gören aracı kuruluģ varantları dahil olmak üzere, hisse senetlerine (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) iliģkin olarak elde edilen kazançlar için % 0 olarak belirlenmiģtir. Buna göre, geçici 67 nci maddenin (14) numaralı fıkrası hükmü gereği Türkiye'de kurulu vadeli iģlem ve opsiyon borsalarında yapılan iģlemlerden elde edilen kazançlar için, anılan maddenin (1) numaralı fıkrasında belirtilen tevkifat oranının sıfır olarak uygulanmasına, 31/12/2008 tarihi itibarıyla son verilmiģ olmasına rağmen, anılan borsalarda hisse senetlerine (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli iģlem ve opsiyon sözleģmelerinden elde edilen kazançlar için 2009/14580 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği 1/1/2009 dan itibaren, 2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği ise 1/10/2010 tarihinden itibaren % 0 oranında tevkifat uygulanmasına devam edilmektedir. Türkiye'de kurulu vadeli iģlem ve opsiyon borsalarında 1/10/2010 tarihinden itibaren gerçekleģtirilen ve hisse senetlerine veya hisse senedi endekslerine dayalı olanlar dıģında kalan vadeli iģlem ve opsiyon sözleģmelerinden elde edilen kazançlara uygulanacak tevkifat oranı ise % 10 olup, Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artıģı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler tarafından elde edilen söz konusu kazançlar üzerinden ise % 0 oranında tevkifat yapılacaktır. Türkiye'de kurulu vadeli iģlem ve opsiyon borsaları ile bu borsalar dıģında 1/10/2010 tarihinden itibaren hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılanlar dıģında kalan vadeli iģlem ve opsiyon sözleģmelerinden elde ~ 15 ~

16 edilecek gelirlerin geçici 67 nci madde uygulaması karģısındaki durumu tablo halinde gösterilmiģtir. Yatırımcı Tipi Piyasa Türü Vadeli ĠĢlem ve Opsiyon Borsası Tezgahüstü Tam Mükellef Gerçek KiĢi % 10 tevkifat % 10 tevkifat Tam Mükellef Sermaye ġirketi (Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve % 0 tevkifat Tevkifata tabi değil denetimine tabi fonlar dahil) Diğer Tam Mükellef Kurum % 10 tevkifat Tevkifata tabi değil Dar Mükellef Gerçek KiĢi % 10 tevkifat % 10 tevkifat Dar Mükellef Sermaye ġirketi ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artıģı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım % 0 tevkifat % 0 tevkifat fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenen dar mükellefler (iģyeri/daimi temsilcisi olmayan ve banka ve benzeri finans kurumu da olmayan) Dar Mükellef Sermaye ġirketi ve münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artıģı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım % 10 tevkifat % 10 tevkifat fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler dıģında kalan dar mükellefler (iģyeri/daimi temsilcisi olmayan ve banka ve benzeri finans kurumu da olmayan) Türkiye de ĠĢyeri veya Daimi Temsilcisi Olan Dar Mükellef Kurumlar % 0 tevkifat Tevkifata tabi değil Dar Mükellef Kurum (banka ve benzeri finans kurumu olanlar) % 0 tevkifat Tevkifata tabi değil 6. Aracı KuruluĢ Varantları Aracı kuruluģ varantı, elinde bulunduran kiģiye, dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkı veren ve bu hakkın kaydi teslimat ya da nakit uzlaģı ile kullanıldığı, aracı kuruluģlarca ihraç edilen menkul kıymet niteliğindeki bir sermaye piyasası aracıdır. Aracı kuruluģ varantları opsiyon sözleģmelerine gösterdiği benzerlik nedeniyle opsiyon sözleģmelerinin menkul kıymetleģtirilmiģ bir çeģidi olarak kabul edilmektedir. 27/9/2010 tarihli ve 2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan düzenleme ile Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsasında iģlem gören hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak ihraç edilen aracı kuruluģ varantlarından elde edilen gelirler, hisse senetlerine iliģkin olarak elde edilen kazançlar kapsamına alınmıģ olup, 1/10/2010 tarihi itibarıyla tam ve dar mükellef gerçek kiģi ve kurumlar tarafından Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsasında iģlem gören bu kapsamdaki aracı kuruluģ varantlarından elde edilen gelirler üzerinden % 0 oranında tevkifat yapılmaktadır. Diğer taraftan, bu kapsamda olmayan aracı kuruluģ varantlarının gelirleri geçici 67 nci maddeye göre genel hükümler çerçevesinde tevkifata tabi tutulacaktır. ~ 16 ~

17 7. Diğer Hususlar 7.1. Vadeli ĠĢlemler ve Opsiyon Borsasında gerçekleģtirilen vadeli iģlemlerde sözleģme, ters pozisyon alınarak vadeden önce kapatılabilmekte veya vade tarihinde tasfiye edilebilmekte olup, sözleģmeden doğan kar/zarar tutarı sözleģmenin sona erdiği bu tarihler itibarıyla kesinleģmektedir. Dolayısıyla, sözleģmenin ters pozisyon alınarak kapatılması veya vade tarihi beklenerek tasfiye edilmesinden önce, açık pozisyon sahiplerinin teminat hesaplarına günlük olarak yansıtılan günsonu uzlaģma fiyatına göre hesaplanmıģ değerleme karları üzerinden, henüz sözleģme kar/zararı kesinleģmemiģ olduğundan geçici 67 nci madde kapsamında tevkifat yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Buna göre, bu iģlemlere iliģkin tevkifat karın kesinleģtiği aģamada gerçekleģtirilecek olup, tevkifat matrahı sözleģmelerin ters pozisyon alınarak vadeden önce kapatılması durumunda ilk sözleģme fiyatı ile ikinci sözleģme fiyatı arasındaki fark, vadede kapatılması durumunda ise kapanıģ fiyatı (vade tarihi uzlaģma fiyatı) ile sözleģme fiyatı arasındaki fark olacaktır. Örnek 8: Bay (H), 25/5/2011 tarihinde 1,5760 USD/TL kurundan USD değerinde 31/5/2011 vadeli döviz alım sözleģmesi satın almıģ olup, organize borsada (VOB vb.) gerçekleģtirdiği bu iģlemle ilgili olarak (Z) Bankası aracılığıyla ödemiģ olduğu teminat tutarı TL dir. Bay (H) nin Bankası aracılığıyla Takasbank a yatırmıģ olduğu teminat tutarlarına iliģkin günlük değerleme farklarının hesaplanması ve teminat hesaplarına yansıtılması aģağıdaki Ģekilde yapılmaktadır; Sürdürülebilir teminat tutarı : 900 TL (1.200*0.75) SözleĢme Kuru : 1,5760 TL Değerleme Tarihi USD Kuru 25/5/2011 1, /5/2011 1, /5/2011 1, /5/2011 1, /5/2011 1, /5/2011 1, /5/2011 1, /5/2011 tarihindeki değerleme kar/zararı:[(günlük uzl. fiyatı-söz. fiyatı)* sözleģme tutarı] :[(1,5960-1,5760)* ]= 200 TL 200 TL kar Bay (H) nin teminat hesabına istendiği zaman çekilmek üzere yatırılmıģtır. ( = 1400 TL) 26/5/2011 tarihindeki değerleme kar/zararı:[(günlük uzl. fiyatı- bir önceki gün uzl. fiy.)* SözleĢme tutarı] :[(1,5450-1,5960)* ]= -510 TL 510 TL zarar Bay (H) nin teminat hesabından çekilmiģ olup, teminat tutarı sürdürülebilir teminatın altına indiğinden ( =890 TL), Takasbank tarafından yapılan teminat tamamlama çağrısı üzerine 310 TL ( =310 TL) eksik teminat tutarı müģteri tarafından teminat hesabına yatırılmıģtır. 27/5/2011 tarihindeki değerleme kar/zararı:[(1,5680-1,5450)* ]= 230 TL 230 TL kar teminat hesabına yatırılmıģtır. ( = 1430 TL) 28/5/2011 tarihindeki değerleme kar/zararı:[(1,5560-1,5680)* ]= -120 TL 120 TL zarar teminat hesabından çekilmiģtir. ( =1310 TL) 29/5/2011 tarihindeki değerleme kar/zararı:[(1,5750-1,5560)* ]= 190TL 190 TL kar teminat hesabına yatırılmıģtır. ( =1500 TL) 30/5/2011 tarihindeki değerleme kar/zararı:[(1,5840-1,5750)* ]= 90TL 90 TL kar teminat hesabına yatırılmıģtır. ( =1590 TL) 31/5/2011 tarihindeki değerleme kar/zararı:[(vade tarihi günl. uzl. fiyatı- bir önceki gün uzl. fiy.)* sözleģme ~ 17 ~

18 tutarı] :[(1,5860-1,5840)* ]= 20TL 20 TL kar teminat hesabına yatırılmıģtır. ( =1610 TL) (31/5/2011) SözleĢme net kar/zararı:[(vade tarihi günl. uzl. fiyatı sözleģme fiyatı)* sözleģme tutarı] :[(1,5860-1,5760)* ]= 100 TL SözleĢme 100 TL karla sonuçlanmıģ olup, söz konusu kar üzerinden % 10 oranında tevkifat yapılacaktır. Değerleme Tutarları Toplamı = SözleĢme Kar/Zararı ( ) = 100 Örnek 9: Örnek 8 deki Bay (H) nin 28/5/2011 tarihinde vadeden önce kısa pozisyon almak suretiyle sözleģmeyi kapatması durumunda ise, teminat tutarlarına iliģkin günlük değerleme farklarının hesaplanması ve teminat hesaplarına yansıtılması aģağıdaki Ģekilde yapılmaktadır; SatıĢ fiyatı (Kısa Pozisyon): 1,5730 TL (28/5/2011 tarihinde gerçekleģtirilen iģleme iliģkin kur) 25/5/2011 tarihindeki değerleme kar/zararı:[(günlük uzl. fiyatı-söz. fiyatı)* sözleģme tutarı] :[(1,5960-1,5760)* ]= 200 TL 200 TL kar Bay (H) nin teminat hesabına yatırılmıģtır. ( = 1400 TL) 26/5/2011 tarihindeki değerleme kar/zararı:[(günlük uzl. fiyatı- bir önceki gün uzl. fiy.)* sözleģme tutarı] :[(1,5450-1,5960)* ]= -510 TL 510 TL zarar Bay (H) nin teminat hesabından çekilmiģ olup, teminat tutarı sürdürülebilir teminatın altına indiğinden ( =890 TL), Takasbank tarafından yapılan teminat tamamlama çağrısı üzerine 310 TL eksik teminat tutarı müģteri tarafından teminat hesabına yatırılmıģtır. 27/5/2011 tarihindeki değerleme kar/zararı:[(1,5680-1,5450)* ]= 230 TL 230 TL kar Bay (H) nin teminat hesabına yatırılmıģtır. ( = 1430 TL) 28/5/2011 tarihindeki kapanıģ kar/zararı:[(satıģ fiyatı- bir önceki gün uzl. fiy.)* sözleģme tutarı :[(1,5730-1,5680)* ]= 50 TL (28/5/2011) SözleĢme net kar/zararı:[(satıģ fiyatı sözleģme fiyatı)* sözleģme tutarı] :[(1,5730-1,5760)* ]= -30 TL 28/5/2011 tarihinde oluģan kar 50 TL olmakla birlikte, sözleģme net olarak 30 TL zararla sonuçlanmıģ olduğundan, herhangi bir tevkifat yapılması söz konusu değildir. Değerleme Tutarları Toplamı = SözleĢme Kar/Zararı ( ) = Organize borsalarda (VOB vb.) iģlem yapan müģterilerin teminat hesaplarında bulunan TL cinsinden nakdi teminatların TAKASBANK tarafından nemalandırılması sonucu elde edilen gelir mevduat faizi olarak geçici 67 nci madde kapsamında % 15 oranında tevkifata tabi tutulacaktır. Organize borsalarda iģlem yapan bankalara ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kuruluna göre kurulan aracı kurumlara ait nakdi teminatların nemalandırılması sonucu elde edilen gelirler üzerinden geçici 67 nci maddenin (4) numaralı fıkrası hükmü gereğince tevkifat yapılmayacaktır Geçici 67 nci maddenin (1) numaralı fıkrasına göre, üç aylık dönem içerisinde aynı türden menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı ile ilgili olarak birden fazla alım-satım iģlemi yapılması halinde tevkifatın gerçekleģmesinde bu iģlemler tek bir iģlem olarak dikkate alınacak olup, aynı tür menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının gruplandırılmasında esas alınmak üzere; I. Sabit getirili menkul kıymetler, II. DeğiĢken getirili menkul kıymetler, III. Diğer sermaye piyasası araçları, ~ 18 ~

19 IV. Yatırım fonları katılma belgeleri ve yatırım ortaklıkları hisse senetleri adları altında dört sınıf ihdas edilmiģti. Bu Tebliğ ile III. Diğer sermaye piyasası araçları sınıfı, III. Diğer menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları olarak değiģtirilmiģtir. Geçici 67 nci madde kapsamında aynı tür menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı iģlemleriyle ilgili olarak ortaya çıkan ve bir takvim yılı aģılmamak kaydıyla izleyen üçer aylık dönemlere devri öngörülen zararların mahsubu açısından önem taģıyan bu sınıflandırmaya göre, menkul kıymetlere bağlı olarak yapılan vadeli iģlem ve opsiyon sözleģmeleri menkul kıymetin dahil olduğu sınıf içinde değerlendirilecek, menkul kıymete bağlı olmaksızın yapılan iģlemler ise III. Diğer menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları sınıfı kapsamında değerlendirilecektir. Bu kapsamda, hisse senedi ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli iģlem ve opsiyon sözleģmeleri ile Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsasında iģlem gören hisse senedi ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak ihraç edilen aracı kuruluģ varantları hisse senetlerinin dahil olduğu değiģken getirili menkul kıymetler sınıfında değerlendirilecektir. Öte yandan, hisse senedi ve hisse senedi endeksleri dıģında bir dayanak varlığa bağlı varantlar söz konusu gruplandırmada III. sınıf kapsamında değerlendirilecektir. Tebliğ olunur. 19 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : TEBLĠĞ Maliye Bakanlığından: GĠDER VERGĠLERĠ GENEL TEBLĠĞĠ A. SERİ NO: 89 Bu Tebliğin konusunu, türev ürünlere iliģkin iģlemler ile diğer bazı sermaye piyasası iģlemlerinin banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) yönünden vergilendirilmesine iliģkin açıklamalar oluģturmaktadır. A- Yasal Mevzuat Banka ve sigorta muameleleri vergisinin konusu ve vergiyi doğuran olayı düzenleyen 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28 inci maddesinde; Banka ve sigorta Ģirketlerinin 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları iģlemler hariç olmak üzere, her ne Ģekilde olursa olsun yapmıģ oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir. Bankerlerin yapmıģ oldukları banka muamele ve hizmetleri dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar (kendileri veya baģkaları hesabına menkul kıymet alıp satmayı, alım-satıma tavassut etmeyi veya alıp sattıkları menkul kıymet karģılığı borçları ödemeyi taahhüt etmeyi meslek haline getirenlerin bu faaliyetleri dolayısıyla lehlerine kalan paralar ile mevduat faizi vermek veya sair adlarla faiz ve benzeri menfaatler sağlamak üzere devamlı olarak para toplama iģiyle uğraģanların topladıkları paralara sağladıkları gelir ve menfaatler üzerinden komisyon, ücret, hizmet karģılığı gibi adlarla aldıkları paralar dahil) da banka muameleleri vergisine tabidir. 90 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre ikraz iģleriyle uğraģanlarla ikinci fıkrada belirtilen muamele ve hizmetlerden herhangi birini esas iģtigal konusu olarak yapanlar bu Kanunun uygulanmasında banker sayılırlar. Bir Ģahsın münhasıran altın alım ve satımı ile uğraģması banker sayılmasını gerektirmez. hükümleri yer almaktadır. Aynı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (p) bendinde, arbitraj muameleleri ile Türkiye de kurulu borsalarda gerçekleģtirilen vadeli iģlem ve opsiyon sözleģmelerine iliģkin muameleler ve bu muameleler sonucu lehe alınan paralar BSMV den istisna edilmiģtir. Söz konusu Kanunun mükellefi belirleyen 30 uncu maddesine göre BSMV yi banka ve bankerlerle sigorta Ģirketleri öder. Kanunun 31 inci maddesinde, BSMV matrahının kural olarak 28 inci maddede yazılı paraların tutarı (lehe alınan para) olduğu, ancak kambiyo alım ve satım muamelelerinde matrahın kambiyo satıģlarının tutarı olduğu belirtilmiģtir. Kanunun 33 üncü maddesinde ise, BSMV oranının kambiyo iģlemlerinde binde bir, diğer iģlemlerde %15 olduğu; ancak Bakanlar Kurulunun bu oranı bankalar arası mevduat muameleleri, bankalar ile 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasası muameleleri ve diğer banka ve ~ 19 ~

20 sigorta muameleleri için ayrı ayrı veya birlikte % 1 e, kambiyo muamelelerinde ise sıfıra kadar indirmeye ve yukarıdaki oranları aģmayacak Ģekilde yeniden tespit etmeye yetkili olduğu belirtilmiģtir. Bu maddenin verdiği yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulu; - Bankalar arası mevduat muameleleri sonucu lehe alınan paralara iliģkin BSMV oranını 1/9/1998 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/9/1998 den itibaren %1 e, - Kambiyo muamelelerinde satıģ tutarına iliģkin BSMV oranını 15/4/2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2008/13459 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/5/2008 den itibaren sıfıra, - Genel BSMV oranını (Bakanlar Kurulu Kararı ile oranı farklı olarak belirlenmemiģ diğer tüm iģlemler için) 2/9/1998 den geçerli olmak üzere 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %5 e indirmiģtir. Bu açıklamalardan anlaģılacağı üzere, BSMV de vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi için bir muamele yapılması ve bu muamele sonucu lehe para kalması Ģartlarının birlikte gerçekleģmesi gerekmektedir. Dolayısıyla BSMV de her iģlem tek baģına bağımsız olarak dikkate alınmakta ve o iģlem sonucu lehe alınan para vergilendirilmektedir. Diğer bir deyiģle, bir iģlem neticesinde gelir elde edilmemiģse (lehe para kalmamıģsa) BSMV ye tabi bir matrah da bulunmamaktadır. Bunun doğal sonucu olarak, BSMV ye tabi her iģlem tek baģına ele alınmakta, iģlem sonucunda lehe para kalmıģsa BSMV doğmakta, kalmamıģsa veya zarar edilmiģse doğmamaktadır. Vergilemede iģlem esas alındığından, vergiye tabi matrah bulunurken, bir iģlemden elde edilen gelirden, baģka bir iģlemden elde edilen zarar düģülememektedir. Bu durumun, iģlemden elde edilen gelirin hesabında, iģlem maliyetlerinin dikkate alınmasına engel olmadığı tabiidir. B- Kambiyo Muameleleri Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 2 nci maddesinin (h) bendinde döviz (kambiyo); efektif dâhil yabancı parayla ödemeyi sağlayan her nev i hesap, belge ve vasıtalar olarak tanımlanmıģtır. Dolayısıyla, kambiyo olarak değerlendirilen söz konusu hesap, belge ve vasıtaların ana unsur olduğu iģlemlerin kambiyo iģlemi olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, dövizin TL veya döviz ile değiģimini öngören ve bir tarafa alım, diğer tarafa da satıģ hakkı/yükümlülüğü veren vadeli iģlem ve opsiyon sözleģmelerinde; sözleģme vadesinde söz konusu sözleģme yükümlülüklerinin fiziki olarak yerine getirilmesi (sözleģmenin fiziki teslim ile sonuçlanması), yani kambiyo iģleminin ana unsur olması durumunda, bu iģlemin kambiyo muamelesi olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, sözleģmenin vade tarihinde tarafların sözleģme dolayısıyla lehe aldıkları parayı hesaplayıp ödemek suretiyle sözleģmeyi sonlandırmaları halinde, sözleģmenin ana iģlem olarak kabulü gerektiğinden, vadeli iģlem ve opsiyon sözleģmelerinin nakdi uzlaģı ile sonuçlanmasının kambiyo muamelesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca, kambiyo alım ve satım muamelelerinde döviz satıģı ile birlikte vergiyi doğuran olay gerçekleģmekte ve döviz satıģ tutarının tamamı vergiye tabi bulunmaktadır. Ancak, 2008/13459 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 1/5/2008 tarihinden itibaren döviz satıģ iģlemlerinde BSMV oranı sıfır olarak uygulanmaktadır. Bu nedenle, fiziki teslimatla sonuçlanan döviz/tl ve döviz/döviz vadeli iģlem ve opsiyon sözleģmeleri neticesindeki kambiyo iģlemlerinde BSMV oranı sıfır olarak uygulanacaktır. Öte yandan, söz konusu sözleģmelerin nakdi uzlaģı ile sonuçlanması durumunda ise, sözleģme dolayısıyla lehe alınan paranın hesaplanması ve bu tutar üzerinden %5 oranında BSMV hesaplanması gerekmektedir. C- Arbitraj Muameleleri Arbitraj, herhangi bir menkul kıymetin, dövizin veya malın eģ zamanlı olarak bir piyasadan alınıp diğer bir piyasada satılarak, aynı kıymetlerin birbiri ile değiģtirilmesi sonucu risksiz bir Ģekilde gelir elde edilmesi iģlemi olup, bu iģlemler dolayısıyla lehe alınan paralar 6802 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin (p) bendi uyarınca BSMV den istisnadır. Buna göre bir iģlemin arbitraj iģlemi olarak değerlendirilebilmesi için, aģağıdaki unsurları ihtiva etmesi gerekmektedir: Birden fazla piyasada iģlem gören her kıymet, döviz veya mal gibi ürünler kural olarak arbitraja konu edilebilir. ĠĢleme konu kıymet, döviz veya mal aynı anda birden fazla piyasada alım satıma konu edilebilen bir ürün olmalıdır. Ayrıca, arbitraj yapılmak amacıyla bir piyasadan alınan ürünle fiyat farklılığı olan diğer bir piyasada satılan ürünün birebir aynı ürün olması gerekmektedir. Piyasa, en genel anlamıyla alıcı ve satıcıların alım satıma konu mal ve hizmetleri almak ve satmak amacıyla bir araya geldikleri yer olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla, aynı ürünün alım satıma konu edildiği ve aynı anda alım ~ 20 ~

20.01.2012 Sirküler, 2012/04

20.01.2012 Sirküler, 2012/04 Sayın Meslektaşımız; 20.01.2012 Sirküler, 2012/04 Konu: Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici 67 nci maddesi kapsamında türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin 282 seri numaralı Gelir

Detaylı

TEBLİĞ. Daimi Temsilci/ Ġşyeri

TEBLİĞ. Daimi Temsilci/ Ġşyeri 19 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28178 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELĠR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 282) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde, menkul kıymetler ve

Detaylı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 9 Maliye Bakanlığından : Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirler ile diğer bazı sermaye piyasası faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin

Detaylı

5 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

5 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.01.2012/ 38-1 5 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 5 Seri No lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde forward (vadeli teslim sözleşmesi), swap (değişim sözleşmesi)

Detaylı

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Tarih : 25.01.2012 Sayı : 2012/141 Sirküler No : 2012/05 5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmış

Detaylı

No: 2012/19 Tarih: 20.01.2012

No: 2012/19 Tarih: 20.01.2012 No: 2012/19 Tarih: 20.01.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

20.01.2012 Sirküler, 2012/03

20.01.2012 Sirküler, 2012/03 Sayın Meslektaşımız; 20.01.2012 Sirküler, 2012/03 Konu: 5 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ inde; Kurumların türev ürünlerden elde ettikleri gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar

Detaylı

282 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

282 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 282 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No: 28178 Resmi Gazete Tarihi: 19/01/2012 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 19 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28178 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 282) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde, menkul kıymetler ve

Detaylı

No: 2012/21 Tarih: 21.01.2012. Konu: 5 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.

No: 2012/21 Tarih: 21.01.2012. Konu: 5 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır. No: 2012/21 Tarih: 21.01.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI

Gelir Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI Maliye Bakanlığından: Seri No: Gelir Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elde tutulması ve

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No : 282)

SİRKÜLER RAPOR GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No : 282) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 20.01.2012 Sirküler No : 2012 / 14 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No : 282) 19.01.2012 tarih ve 28178 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 282 Seri No.lu Gelir Vergisi

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 23.01.2012 Sayı: 2012/23 Ref: 4/23

SĐRKÜLER Đstanbul, 23.01.2012 Sayı: 2012/23 Ref: 4/23 SĐRKÜLER Đstanbul, 23.01.2012 Sayı: 2012/23 Ref: 4/23 Konu: TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLERĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALARIN YER ALDIĞI (5) SERĐ NUMARALI KURUMLAR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ İlker Şadi İŞLEYEN * I. GİRİŞ Bankalar ve aracı kurumların, menkul kıymetler ve diğer

Detaylı

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2011 / 15

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2011 / 15 Ġstanbul, 13 Ocak 2011 KONU : MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2011 / 15 2010/1182 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Ġle Gelir Vergisi Kanununun 94 ve Geçici 67, Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 ve Gider Vergileri

Detaylı

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2010 / 66

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2010 / 66 Ġstanbul, 22 Ekim 2010 MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2010 / 66 KONU : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) Uygulamasında 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklere Ġlişkin 87 Seri Nolu Gider Vergisi

Detaylı

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 VERG S RKÜLER NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 KONU 5 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay nlanm r. 19.01.2012 tarih ve 28178 say Resmi Gazete de yay mlanan 5 Seri No'lu Kurumlar

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2015 / 67

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2015 / 67 İstanbul, 27 Ağustos 2015 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2015 / 67 KONU : Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2016 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Hk. Bilindiği üzere Emlak

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır.

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır. Sayı: YMM.03.2011-01 Konu: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:227 İZMİR. 5.1.2011 Muhasebe Müdürlüğüne, Bilindiği üzere; Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı dikkate alınarak Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici

Detaylı

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 277) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa(1) 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen geçici 67. maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının

Detaylı

19 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28178 TEBLİĞ

19 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28178 TEBLİĞ 19 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28178 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 89 Bu Tebliğin konusunu, türev ürünlere iliģkin iģlemler ile diğer bazı sermaye piyasası

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 23.01.2012 Sayı: 2012/25 Ref: 4/25

SĐRKÜLER Đstanbul, 23.01.2012 Sayı: 2012/25 Ref: 4/25 SĐRKÜLER Đstanbul, 23.01.2012 Sayı: 2012/25 Ref: 4/25 Konu: GELĐR VERGĐSĐ KANUNU NUN GEÇĐCĐ 67. MADDESĐ KAPSAMINDA TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLERĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALARIN YER

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 80

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 80 İstanbul, 28 Kasım 2013 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 80 KONU : Dernek, Vakıf, Sandık, Tüzel Kişiliği Haiz Meslek Kuruluşu veya Sair Ticaret Şirketleri Nezdinde Mevcut Emeklilik Taahhüt Planları Kapsamındaki

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2011-55)

SİRKÜLER RAPOR (2011-55) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya T: 0.312.428

Detaylı

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 70

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 70 Đstanbul, 20 Temmuz 2012 MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 70 KONU : Bireysel Emeklilik Sistemi ve Diğer Şahıs Sigortalarından Ayrılanlara Yapılan Ödemeler Üzerinden Kesilen Vergilerin Anaparaya Đsabet

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/2 TARİH: 14.01.2011

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/2 TARİH: 14.01.2011 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/2 TARİH: 14.01.2011 KONU Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerden elde edilen faizlerin vergilendirilmesi 20.12.2010 tarihli ve 2010/1182 sayılı

Detaylı

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2011 / 08

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2011 / 08 Ġstanbul, 03 Ocak 2011 MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2011 / 08 KONU : 2011 Yılında Uygulanacak Motorlu TaĢıtlar Vergisi Tutarları Hk. 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun, 10 uncu maddesinde,...her

Detaylı

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2016 / 104

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2016 / 104 Ġstanbul, 25 Kasım 2016 MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2016 / 104 KONU : 6736 Sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu Kapsamında Ġnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan Bazı Alacaklarla Ġlgili Başvuru Ve Ödeme

Detaylı

ki banka ve benzeri finans kurumlar için Türkiye'de i yeri veya daimi temsilci arac yla faaliyette bulunma art aranmaz.

ki banka ve benzeri finans kurumlar için Türkiye'de i yeri veya daimi temsilci arac yla faaliyette bulunma art aranmaz. VERG S RKÜLER NO: 2012/07 TAR H: 19.01.2012 KONU Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici 67 nci Maddesi Kapsam nda Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesine Yönelik Aç klamalar n Yer Ald Gelir

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2016 / 36

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2016 / 36 İstanbul, 05 Nisan 2016 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2016 / 36 KONU : İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmetlerinde Özel İletişim Vergisi (ÖİV) Uygulaması (14 Seri Nolu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği)

Detaylı

KURUMLARIN OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE ETTİĞİ GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ

KURUMLARIN OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE ETTİĞİ GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ KURUMLARIN OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE ETTİĞİ GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Ertunç AKSÜMER 32 1.GİRİŞ 1970 li yılların başında Bretton Woods Uluslararası Ödemeler ve Kur Sisteminin sona ermesi ve aynı

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2012-11)

SİRKÜLER RAPOR (2012-11) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Eskişehir Yolu 9. Km. Tepe Prime B Blok

Detaylı

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2013 / 08

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2013 / 08 Đstanbul, 02 Ocak 2013 MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2013 / 08 KONU : 2013 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Hk. 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun, 10 uncu maddesinde,...her

Detaylı

Türev İşlemlerinde Vergi Uygulamaları. KPMG Türkiye Vergi

Türev İşlemlerinde Vergi Uygulamaları. KPMG Türkiye Vergi Türev İşlemlerinde Vergi Uygulamaları KPMG Türkiye Vergi Haziran 2012 Önsöz Değerli Okuyucular, Türkiye finans piyasaları son yıllarda önemli büyüklüklere ulaşmıştır. 2012 Mayıs ayı itibariyle Vadeli İşlem

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 54

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 54 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 54 İstanbul, 02 Mayıs 2013 KONU : Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması Hk. 28 Şubat 2009 tarihli mükerrer Resmi Gazete de yayımlanan 5838 sayılı Kanunla 3167 sayılı çekle

Detaylı

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO: 2017 / 8

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO: 2017 / 8 Ġstanbul, 2 Ocak 2017 MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO: 2017 / 8 KONU : 2017 Yılında Uygulanacak Motorlu TaĢıtlar Vergisi Tutarları Hk. 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun, 10 uncu maddesinde,...her

Detaylı

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ :

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ : YENİ BİR TEVKİFAT UYGULAMASI: MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ELDE TUTULMASI VE ELDEN ÇIKARILMASI NEDENİYLE SAĞLANAN GELİRLER ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT I- GİRİŞ : İrfan VURAL

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2016 ÜCRETSİZDİR Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin

Detaylı

TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ

TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elde tutulması ve elden çıkarılmasından

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/22 İstanbul, 9 Mart 2007 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

1. 27.07.2011 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyannamelerin Verilme ve Son Ödeme Tarihleri 01.08.2011 Olarak Yeniden BelirlenmiĢtir.

1. 27.07.2011 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyannamelerin Verilme ve Son Ödeme Tarihleri 01.08.2011 Olarak Yeniden BelirlenmiĢtir. Ġstanbul, 25 Temmuz 2011 MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2011 / 54 KONU : 27.07.2011 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyannamelerin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması ile Haziran 2011 Dönemi Ba ve Bs

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ PAY SENEDİ ALIM- önce iktisap edilen) PAY SENEDİ ALIM- sonra iktisap edilen) TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF**

Detaylı

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sayı: YMM.03.2010-80 Konu: 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hk. İZMİR. 1.11.2010 Muhasebe

Detaylı

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2010 / 35

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2010 / 35 Đstanbul, 20 Mayıs 2010 MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2010 / 35 KONU : 3 ve 4 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Sirküleri Hk. Gelir Đdaresi Başkanlığınca çıkarılan 17.05.2010 tarih ve 3 sayılı Motorlu Taşıtlar

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 66

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 66 İstanbul, 15 Temmuz 2013 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 66 KONU : 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81.Maddesine Göre Uygulanan Beş Puanlık Prim Teşvikine Bazı İllerde

Detaylı

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03.

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03. İstanbul, 12.03.2007 08.03.2007 tarih ve 26456 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 263 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kanunun geç. 67. maddesi kapsamında elde edilen gelirlerin ihtiyari beyanı

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı

MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ PAY SENEDİ ALIM- önce iktisap edilen) PAY SENEDİ ALIM- sonra iktisap edilen) TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF**

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/113 İstanbul, 15 Aralık 2008 KONU : Gelir si Kanununun

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 73

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 73 İstanbul, Ağustos MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : / KONU : Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Hk Bilindiği üzere Emlak Vergisi Kanununun maddesinde

Detaylı

369 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 369 Sayılı Tebliğ. 3 Nisan 2007 SALI. Sayı : 26482 TEBLİĞ

369 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 369 Sayılı Tebliğ. 3 Nisan 2007 SALI. Sayı : 26482 TEBLİĞ 369 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 369 Sayılı Tebliğ 3 Nisan 2007 SALI Resmi Gazete Sayı : 26482 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 50

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 50 Đstanbul, 06 Haziran 2012 MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 50 KONU : - Kıdem Tavanı - Vergiden Müstesna Çocuk Zamları 1 2012 ve 2013 Yıllarında Uygulanacak Kıdem Tavanı 29 Aralık 2011 tarih ve 28157

Detaylı

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/40 Tarih: 24.10.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2010 / 36

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2010 / 36 İstanbul, 24 Mayıs 2010 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2010 / 36 KONU : Yabancı Kimlik Numarası Bulunan Yabancıların Yabancı Kimlik Numaralarının Vergi Kimlik Numarası Olarak Kullanılması Hk. Bilindiği üzere,

Detaylı

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ 1) Borsa İstanbul da (BİST) işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı dışındaki

Detaylı

No: 2011/32 Tarih: 01.07.2011

No: 2011/32 Tarih: 01.07.2011 No: 2011/32 Tarih: 01.07.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ

2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ 2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ Gelir Türü Faiz / Kar Payı (Vade sonunda) Hazine Bonosu, Devlet Tahvili (Döviz ve

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2010 / 49

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2010 / 49 İstanbul, 28 Temmuz 2010 KONU : MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2010 / 49 ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Tecil Edilecek Özel Tüketim Vergisi Tutarları Hk. 4760 sayılı

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

Vergi Rehberi. (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında)

Vergi Rehberi. (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında) Vergi Rehberi 2015 (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında) TAM - DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ NEDİR? 1- Aşağıda detayları verilen gerçek kişiler tam mükellef sayılırlar

Detaylı

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI 09.02.2009/51 15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI ÖZET 2009/14593 sayılı ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile tespit edilen vergi kesintisi oranlarının uygulanmasına

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 Konu: KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNUNUN 15 VE 30 UNCU MADDELERĐ UYARINCA YAPILACAK VERGĐ KESĐNTĐLERĐNE ĐLĐŞKĐN OLARAK 15 NO.LI KURUMLAR VERGĐSĐ SĐRKÜLERĐ

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

SĐRKÜLER RAPOR 2007-05

SĐRKÜLER RAPOR 2007-05 DMF SĐSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETĐM DANIŞMANLIK VE YEMĐNLĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş. www.dmf.com.tr www.dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara Tel: 0.312.428 67 50 Faks: 0.312.428

Detaylı

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı.

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. SAYI : 2014 / 49 SİRKÜLER İstanbul,16.10.2014 KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. 16 Ekim 2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO: 2017 / 35

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO: 2017 / 35 İstanbul, 13 Şubat 2017 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO: 2017 / 35 KONU : 6770 Sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanunu ve Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanununda Yapılan Değişikliklere İlişkin 12 Seri Nolu Kurumlar

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-059 Tarih : 22.10.2010 Konu : 6009 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanununda Banka Sigorta Muameleleri Vergisine İlişkin Yapılan Değişikle Alakalı Yayımlanan 87 Seri Numaralı Gider Vergileri

Detaylı

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2010 / 32

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2010 / 32 Đstanbul, 3 Mayıs 2010 MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2010 / 32 KONU : Diplomatik Misyonlar ve Konsolosluklar Đle Uluslararası Kuruluşların Mensuplarına Diplomatik Đstisna Kapsamında Yapılan Đade Đşlemlerine

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[30-2015/280]-14801 17.01.2017 Konu : Yurt Dışı Mukim Firmadan Alınan

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ ÜCRETSİZDİR Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 245 2017 Ayrıntılı Bilgi İçin; Vergi İletişim Merkezi

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2010-57)

SİRKÜLER RAPOR (2010-57) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya T: 0.312.428

Detaylı

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2010 / 31

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2010 / 31 Đstanbul, 3 Mayıs 2010 MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2010 / 31 KONU : Kullanılmış Araç (Binek Otomobil) Satışında Uygulanacak KDV Oranı Đle Đlgili 54 Sayılı K.D.V. Sirküleri Hk. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi

Detaylı

Türev ürünlerin banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) yönünden vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Türev ürünlerin banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) yönünden vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır. 22 Kasım 2011 Maliye Bakanlığından: GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: Türev ürünlerin banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) yönünden vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu

Detaylı

2) İMKB de işlem gören diğer hisse. senetlerinin satışından elde edilen kazançlar;

2) İMKB de işlem gören diğer hisse. senetlerinin satışından elde edilen kazançlar; HĠSSE SENEDĠ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri 1) İMKB de işlem gören menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin satışından elde edilen kurumların (3) elde ettiği (1 yıldan

Detaylı

2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI 1.1.2006 tarihinden SONRA

Detaylı

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) VERGİ REHBERİ (2013)

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) VERGİ REHBERİ (2013) Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) VERGİ REHBERİ (2013) İşbu doküman Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören sözleşmelerin alım-satımı sonucunda yürürlükteki mevzuat çerçevesinde

Detaylı

13/11/2008 tarihli ve 27053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 27/10/2008 tarihli ve 2008/14272 sayılı kararnamenin eki Karar aşağıda yer almaktadır.

13/11/2008 tarihli ve 27053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 27/10/2008 tarihli ve 2008/14272 sayılı kararnamenin eki Karar aşağıda yer almaktadır. 1. Bakanlar Kurulu Kararı İle Yapılan Düzenleme 13/11/2008 tarihli ve 27053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 27/10/2008 tarihli ve 2008/14272 sayılı kararnamenin eki Karar aşağıda yer almaktadır. " MADDE

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.02.2014 Sayı: 2014/040 Ref: 4/040

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.02.2014 Sayı: 2014/040 Ref: 4/040 SĐRKÜLER Đstanbul, 26.02.2014 Sayı: 2014/040 Ref: 4/040 Konu: GELĐR VERGĐSĐ KANUNU GEÇĐCĐ 67. MADDE UYGULAMASI ĐLE ĐLGĐLĐ OLARAK GERÇEK KĐŞĐLERE YÖNELĐK VERGĐ REHBERĐ YAYINLANMIŞTIR Türk finansal araçlarına

Detaylı

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME Yatırım ortaklıkları,sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslar arası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli

Detaylı

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF KOOPERATİFLERİN ELDE ETMİŞ OLDUKLARI MEVDUAT FAİZLERİ VE REPO GELİRLERİ ÜZERİNDEN YENİ DÜZENLEMELERE GÖRE TEVKİFAT YAPILIP YAPILMAYACAĞI İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ

Detaylı

BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ SİRKÜLERİ (XVII)

BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ SİRKÜLERİ (XVII) 1 SİRKÜLER - XVII Sirküler Tarihi: 25.01.2012 Sirküler No : 17 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Rezidans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510

Detaylı

Mali Bülten. No: 2012/14

Mali Bülten. No: 2012/14 19 Ocak 2012 Mali Bülten No: 2012/14 VERGİ Konu : Türev ürün işlemleri ile diğer bazı sermaye piyasası işlemlerinin banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) yönünden vergilendirilmesine ilişkin açıklamaların

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de 87 Seri No.lı Gider Vergileri Genel Tebliği yayınlanmıştır.

22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de 87 Seri No.lı Gider Vergileri Genel Tebliği yayınlanmıştır. SĐRKÜLER Đstanbul, 01.11.2010 Sayı: 2010/137 Ref:4/137 Konu: 87 SERĐ NO.LI GĐDER VERGĐLERĐ GENEL TEBLĐĞĐ YAYINLANMIŞTIR 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de 87 Seri No.lı Gider Vergileri Genel

Detaylı