TEYDEB DESTEĞİNDE MALİ BOYUTLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEYDEB DESTEĞİNDE MALİ BOYUTLAR"

Transkript

1 TEYDEB DESTEĞİNDE MALİ BOYUTLAR 8 EKIM 2013 TÜBİTAK-TEYDEB FIKIRDEN GERÇEĞE: AR-GE, YENILIK VE TÜBİTAK DESTEKLERI SEMINERI Yeminli Mali Müşavir Hüseyin KARSLIOĞLU

2 SUNUM İÇERİK AR-GE HARCAMALARINA GENEL BAKIŞ; GİDER FORMLARI; TRANSFER ÖDEMESİ; TÜBİTAK-TEYDEB PROJELERİNİN SAĞLADIĞI MALİ AVANTAJLAR ; DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE AR-GE YE SAĞLANAN DESTEKLER ; 2

3 AR-GE HARCAMALARINA GENEL BAKIŞ Rapor Dönemleri Ocak-Haziran (1. Dönem) Temmuz-Aralık (2.Dönem) Belgelendirme; Aslı Gibidir; Yetkili İmzaları Ödeme Gerçekleşmesi ve Zamanlaması 3

4 GIDER FORMLARı VE MALI BOYUTLAR DESTEKLENEN GİDERLER; Personel giderleri, seyahat giderleri, Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri, Malzeme ve sarf giderleri, Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri, Türkiye deki üniversiteler, TÜBİTAK a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri. 4

5 PERSONEL GİDERLERİ DESTEKLENEN GİDERLER Brüt Ücret+İkramiye +SGK İşveren Maliyetler (Teşvikler Kapsam Dışı) DESTEKLENMEYEN GİDERLER; Prim ödemesi (ikramiye kabul edilmektedir) Personele ödenen nakdi ya da ayni olarak ödenen yemek, ulaşım giderleri, Sosyal Yardımlaşma Vakıf Ödentileri 5

6 PERSONEL GIDER MALIYET KATLARı Lise mezunu ve altı personel için Asgari Ücretin 3 Katı (1511 Kodlu Program için 4 katı), Ön lisans mezunu için Asgari Ücretin 4 Katı (1511 Kodlu Program için 5 katı), Lisans veya yüksek lisans mezunu için, lisans mezuniyet tarihi ve proje başvuru tarihi arasında geçen süre; aydan az ise Asgari Ücretin 6 katı, (1511 Kodlu Program için 8 katı), 48 ay ve üstünde ise Asgari Ücretin 10 Katı, (1511 Kodlu Program için 12 katı), Proje konusu uzmanlık alanlarından herhangi birisinde doktora derecesine sahip personel için ise Asgari Ücretin oniki (12) Katı, (1511 Kodlu Program için 14 katı). 6

7 PERSONEL GIDERLERINDE DIKKAT EDILMESI GEREKENLER Personele ödenen net ücretlerinin mutlaka banka aracılığı ile yapılması gerekmektedir. Personel maliyetlerinde yer alan vergi ve Sosyal güvenlik yükümlülüklerinin kısmen ya da tamamının ödenmemesi durumundan destekten yararlanılamamaktadır, Şirket Ortaklarının projede Görev alması; Genel Kurul Kararı Sosyal Güvenlik bildirimleri 7

8 PERSONEL GIDERLERINDE YMM DENETIMI Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi Kontrolü Muhtasar Beyanname İle Personellerden Kesilen Gelir Vergisinin Beyanları Ve Yararlanılan Destek Ve Teşvikler Kontrolü SGK Prim Ve Hizmet Bildirgesi Ödemeleri ve yararlanılan Destekler Kontrolü Vergi Ve SGK da Yer Alan Yapılandırma Ve Taksitlendirme Mevcut İse Belgelendirilmesi, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde veya Serbest Bölgelerde yer alan firma personellerinin Gelir vergisi istisna yazısı 8

9 SEYAHAT GIDERLERI Proje Kapsamında Teknik Bir Gereklilik Sonucu Seyahatin Doğması Proje Kapsamındaki Personellerin Seyahati Gerçekleştirmesi Desteklenen Gider Kalemi 1501, 1507, 1509, 1511 ve 1512 kapsamında:ekonomi sınıfı Gidiş-Dönüş Uçak Bileti 1505 : Uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri ve Bilim Kurulunca belirlenen limitlerde gündelik ve konaklama ücretleri, 9

10 SEYAHAT GIDERLERINDE YMM DENETIMINDE DIKKAT EDILEN HUSUSLAR İlgili seyahat belgesinin düzenlenip düzenlenmediği, Belgede seyahatin proje personeli tarafında yapılıp yapılmadığı, Ödemenin hangi yöntemle yapıldığı kontrol edilir. 10

11 ALET / TEÇHIZAT / YAZıLıM / YAYıN GIDERLERI Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Ödemenin Yapılmış Olması, Taksitli alımlar Vadeli Çek Ödemeleri Leasing Yurtdışı Mal Alımları Gümrük Beyannamesi, Vergi Ödeme Makbuzları, Fatura, Ödeme Yapıldığına Dair Transfer Dekontu 11

12 ALET / TEÇHIZAT / YAZıLıM / YAYıN GIDERLERI İTHAL ALIMLARDA AYRICA DESTEKLENECEK GİDERLER: Gümrük vergisi (gümrük vergisine ilişkin makbuzda yer alan KDV desteklenmez) Özel tüketim vergisi, Gümrük müşavirlik hizmet giderleri, Muhabir banka komisyon giderleri, Vadeli ithal alımlarda kaynak kullanımı destekleme fonu (KKDF), Sigorta, Ordino, Nakliye, Harç, Ambar 12

13 ALET / TEÇHİZAT / YAZILIM / YAYIN GIDERLERİ - DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Dövizli Alımlarda; Ödeme Tarihindeki Kur İle desteklenmektedir. Proje giderleri mutlaka proje destek süresi içerisinde yapılmalıdır. İSTİSNA; Yurtdışından alınan makine teçhizattır. Proje başlangıcından 3 ay öncesinde olabilir. Proje kapsamında gerçekleşen hizmet alımların vergilendirilmesi 13

14 AR-GE VE TEST KURULUŞLARINA YAPTIRILAN İŞLERE AIT GIDERLER Desteklenen Giderler Ar-Ge Ve Test Kuruluşlarına Yaptırılan İşlere Ait Giderler, Söz Konusu Kuruluşlardan Alınan Bilimsel Danışmanlık, Tasarım, Test/Analiz Vb. Dikkat Edilmesi Gerekenler Danışmanlık Kapsamında Yapılan Giderlerin Sözleşmesi, 14

15 DANIŞMANLIK VE HİZMET ALIMINA AIT GIDERLER Öğretim Üyelerinden Alınan Danışmanlık Hizmetleri İzin Belgesi Sözleşme ve mali yükümlülükler Maliyetlerini gösteren harcama ve gider belgesi Ödemeleri gösteren belgeler Yönetici Şirket tarafından onaylanan 4691 sayılı Kanun kapsamında çalışan personele ait Personel Bilgi Formu (Kuruluş teknoparkta faaliyet gösteriyorsa) Teknopark/ teknopark dışı belgelendirme 15

16 DANIŞMANLIK VE HİZMET ALIM GİDERLERİ DESTEK KALEMLERİ Yurtiçi Ve Yurtdışında Yerleşik Kişi, Kurum, Kuruluş Ve Üniversitelerden Alınan Danışmanlık Hizmetleri, Eğitim Hizmetleri, Kuruluşun Farklı Birimlerinden Aldığı Hizmetler, Proje Danışmanlarına Ait Seyahat Giderleri, Yeminli Mali Müşavirlik Ücretleri 16

17 HIZMET ALIM GIDERLERI- DIKKAT EDILMESI GEREKEN NOKTALAR Sözleşme: Hizmet alınan kişi ve/veya kurumla proje konusunda yapılan işbirliğinin detayını, Ödeme tutarını ve şeklini Yurtdışı alınan danışmanlık giderleri toplam bütçenin %20 sini aşmamalı, 17

18 HIZMET ALIM GIDERLERI- DIKKAT EDILMESI GEREKEN NOKTALAR Yurt İçinde Ve Yurt Dışında Yerleşik Kişi Ve Kuruluşlardan Alınan Ve Süreklilik Arz Eden Telif Kazançları İle Danışmanlık Hizmeti / Diğer Hizmet Alımları Faaliyetlerine İlişkin İlgili Mevzuat Çerçevesinde Sorumlu Sıfatıyla Katma Değer Vergisi Uygulaması, Yapılan Ödemeler Üzerinden Yapılan Vergi Kesintilerinin Gerçekleştiği Ayların Muhtasar Beyannamelerinin Fotokopisi, Tahakkuk Fişleri, Vergi Alındı Makbuzları Mali Rapora Eklenmeli, 18

19 MALZEME ALIM GIDERLERI Destek Konusu Proje faaliyetlerinde kullanılmak üzere alınan malzemeler, Kuruluşun stoklarından kullanılan malzemeler, Stok Malzemeleri İlgili Hesaplar Aracılığı İle Maliyet Hesabına Aktarılmalı,(150 hesap grubu) Malzemelerin Cins, Ad Ve Miktar Bilgileri Mutlaka bildirilmeli 19

20 PROJE DÖNEMSEL TOPLAM GIDERLER Her Bir Harcama Kaleminin Toplam Giderler İçerisindeki Yüzdeleri, Kamu Kaynaklı Desteklerin Düşülmesi, Bu Destekler Giderlerden Düşülerek Kalan Tutar Talep Edilir. 20

21 ÖNEMLI NOTLAR Harcama ve gider belgelerinin düzenleme tarihi, Ödeme tarihi Gider Formlarında Belirtilen Fatura Üzerine Yazılacak İfade Bu faturada belirtilen toplam tutarın..tl si.. numaralı TÜBİTAK TEYDEB projesi için kullanılmıştır. ÖDEME BELGELERİ HAKKINDA; V.U.K. göre TL yi geçen ödemeler banka aracılığı ile ödenmelidir. Çek veya senet tediye fişi (çek/senet bedelinin bankadan çıktığını/nakit ödendiğini gösteren dekont ve/veya ekstre ) Banka havale ve/veya eft (elektronik fon transferi) dekontu, Karşılıklı mal alım-satımı ile ilgili cari hesap ilişkisi durumunda cari hesapların muavin kayıtları ve gerekirse hesap mutabakat yazıları, 21

22 ÖNEMLI NOTLAR Elektronik ortamda yapılan ödeme işlemine ait belgeler (internet ortamından alınan ödeme belgeleri mutlaka ilgili banka onaylı olacak), Firmanın ya da ortaklar ile çalışanların kredi kartı hesap ekstresi ve ödemesine ilişkin belge (belgenin firma adına düzenlenmesi kaydıyla), Bankadan alınan teyit yazısı (ödeme-transfer-havalenin gerçekleştiğine ilişkin teyit yazısı), Grup şirketler veya şirketler arasında karşılıklı ödemeyi/mahsuplaşmayı gösteren dekont (hesap belgesi), Satıcı firmanın tahsilât makbuzu (nakit veya çek/senet tahsil makbuzu) Ödeme belgesi yerine geçen diğer belgeler ve muhasebe kayıtları, 22

23 TRANSFER ÖDEMESI İlk transfer ödemesinin, kuruluş tarafından talep edilmesi gerekmektedir. Diğer transfer ödemeleri dönem raporlarının kabulünü takiben, kuruluş talebi olmaksızın TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilecektir. Transfer ödemesi, talebin, projenin ilk döneminde yapılması halinde, destek kapsamına alınan toplam proje bütçesinin en fazla yüzde yirmi beşi (%25) kadar yapılabilir. Transfer ödemesi, talebin, projenin ilk dönemini takip eden dönemlerinde yapılması halinde ise, destek kapsamına alınan toplam revize proje bütçesinden varsa geçmiş dönemlerin desteklemeye esas harcama tutarları çıkarıldıktan sonra kalan bütçenin en fazla yüzde yirmi beşi (%25) kadar yapılabilir. 23

24 TRANSFER ÖDEMESI Yapılacak transfer ödemesinin dönemsel olarak tutarı TL yi (İki Milyon Türk Lirası) geçemez. Teminat mektubu ilk talebin yapıldığı zaman bir kereye mahsus alınacak olup, izleyen dönemlerde TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilecek transfer ödemeleri için ayrıca teminat mektubu istenmeyecektir. Alınacak teminatın, proje sözleşmesinde belirtilen proje destek bitiş tarihinden sonraki en az yirmi dört (24) aylık süreyi kapsaması gerekmektedir. İlk transfer ödemesinden sonra, izleyen dönemlere ait hesaplanan transfer ödemesi, özel hesapta önceki dönemden kalan tutar ile mahsup edildikten sonra gerçekleştirilir. Kalan tutarın iadesi istenmez. Proje sonuçlandığında veya izleme sürecinde kuruluşun transfer uygulamasından vazgeçmesi halinde, özel hesapta kalan tutarın kuruluş tarafından TÜBİTAK a iadesi istenir. 24

25 TÜBİTAK-TEYDEB PROJELERININ SAĞLADIĞI MALI AVANTAJLAR 25

26 5746 SAYıLı ARAŞTıRMA GELIŞTIRME FAALIYETLERININ DESTEKLENMESI 5746 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Destekten Yararlanabilecek Oluşumlar AR-GE Merkezleri, AR-GE ve Yenilik Projeleri, KOSGEB Kapsamındaki Teknoloji Merkezleri İşletmeleri, Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri, Teknogirişim Sermayesi Girişimcileri 26

27 5746 SAYILI ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLERI AR-GE İndirimi Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Sigorta Prim Desteği Teknogirişim Sermaye Desteği Damga Vergisi İstisnası 27

28 4691 SAYıLı TEKNOLOJI GELIŞTIRME BÖLGELERI HAKKıNDA KANUN DESTEKLER Gelir Ve Kurumlar Vergisi İstisnası (Kazanç İstisnası) Ücretlere Uygulanan Gelir Vergisi İstisnası KDV İstisnası Üniversite Personeline Yönelik İmkanlar 28

29 KARŞıLAŞTıRMALı TABLO KAPSAM 5746 SAYILI KANUN 4691 SAYILI KANUN Ücretlerde Gelir Vergisi İstisnası %80 (Doktoralı personele %90) Oranında Uygulanıyor %100 oranında uygulanıyor SGK İşveren Teşviki %50 Uygulanıyor %50 Uygulanıyor KDV Desteği Üniversite Personeline Yönelik İmkanlar Uygulanmıyor Sadece belirli YAZILIM faaliyetleri için uygulanıyor Uygulanmıyor (-) Uygulanıyor (+) Tekno Girişim Sermayesi Desteği VAR (+) YOK (-) Damga Vergisi İstisnası VAR Sadece Ücret Ödemeleri İçin 29

30 TEŞEKKÜRLER 30

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Detaylı

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*)

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı,

Detaylı

AR-GE VE YENİLİK PROJELERİNİN FİNANSAL YÖNETİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

AR-GE VE YENİLİK PROJELERİNİN FİNANSAL YÖNETİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR AR-GE VE YENİLİK PROJELERİNİN FİNANSAL YÖNETİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Prof.Dr.Atila Bağrıaçık Ar-Ge Hibe Fonları Uygulayıcısı, YMM abdanmer@gmail.com l- GİRİŞ Firmalar yenilikler için üstleneceği

Detaylı

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve meslek kuruluşları tarafından

Detaylı

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik YÖNETMELĐK Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME FAALĐYETLERĐNĐN DESTEKLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN UYGULAMA VE DENETĐM YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme

Detaylı

TÜBİTAK ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI

TÜBİTAK ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI TÜBİTAK ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI MADDE 1 - (1) 7 Mayıs 2011 tarih ve 197 sayılı Bilim Kurulunda kabul edilen TÜBİTAK

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 29 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28986 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

5746 SAYILI AR-GE FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDAKİ KANUNDA YER ALAN TEŞVİKLER

5746 SAYILI AR-GE FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDAKİ KANUNDA YER ALAN TEŞVİKLER AR-GE HARCAMALARINDA VERGİSEL TEŞVİKLER Prof. Dr. Süreyya Sakınç YMM, Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Görevlisi GİRİŞ Küreselleşmenin, bilgi ve teknolojik alandaki gelişimlerin bir sonucu olarak rekabet,

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN 10277 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5746 Kabul Tarihi : 28/2/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/3/2008 Sayı : 26814 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Gelir İdaresi Özelgeleri

Gelir İdaresi Özelgeleri Gelir İdaresi Özelgeleri (2011-2014) Son Güncelleme: 14.10.2014 Vergi uygulamalarıyla ilgili olarak 2011-2014 dönemde verilen bazı özelgeler. Vergi Usul Kanunu nun 413. maddesi çerçevesinde, vergi durumları

Detaylı

Soru 1. Hangi işletmeler KOBİ dir? KOBİ statüsü nasıl kaybedilir?

Soru 1. Hangi işletmeler KOBİ dir? KOBİ statüsü nasıl kaybedilir? SSS A. BAŞVURU SAHİBİ VE PROJE ORTAKLARININ UYGUNLUĞU Soru 1. Hangi işletmeler KOBİ dir? KOBİ statüsü nasıl kaybedilir? Cevap 1. İstihdam ve mali olmak üzere iki temel eşik vardır. Çalışan sayısının en

Detaylı

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye 100 Soruda Ar-Ge Teşvikleri 2011 Sunuş Globalizasyon, işbirliği, ortak ekonomi, ortak savunma Dünya'nın önde gelen ülkeleri ile bu hususlarda paylaşımda bulunmak ve/veya rekabet etmek isteyen ülkelerin

Detaylı

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ ÜZERİNDEN YAPILACAK AR-GE İNDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ ÜZERİNDEN YAPILACAK AR-GE İNDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ ÜZERİNDEN YAPILACAK AR-GE İNDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Sanayi, bir ülkenin ekonomisinin en önemli temel taşlarından biridir. Sanayisi güçlü olan ülkeler ekonomik

Detaylı

SAN-TEZ PROJELERİ TEKNİK VE MALİ KILAVUZU

SAN-TEZ PROJELERİ TEKNİK VE MALİ KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM ve TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAN-TEZ PROJELERİ TEKNİK VE MALİ KILAVUZU Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen Sanayi Tezleri (San-Tez)

Detaylı

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen;

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen; TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE PROJE KARŞILIĞI AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASI VE TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DIŞ DESTEKLİ PROJELERİN HARCAMALARININ

Detaylı

SĐRKÜLER : 2008-27 04.04.2008 KONU : AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hk. 5746 Sayılı Kanun

SĐRKÜLER : 2008-27 04.04.2008 KONU : AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hk. 5746 Sayılı Kanun SĐRKÜLER : 2008-27 04.04.2008 KONU : AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hk. 5746 Sayılı Kanun 12.03.2008 tarih ve 26814 sayılı RG de yayınlanan 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Detaylı

AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDAKİ 5746 GETİRDİKLERİ

AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDAKİ 5746 GETİRDİKLERİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDAKİ 5746 SAYILI YASANIN GETİRDİKLERİ 21 AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDAKİ 5746 SAYILI YASANIN GETİRDİKLERİ A - YASAL DÜZENLEME

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu programın amacı; gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI

TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TEYDEB Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı TEYDEB- Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları

Detaylı

AR-GE TeĢvikleri. Mevcut Durum

AR-GE TeĢvikleri. Mevcut Durum AR-GE TeĢvikleri Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir Mevcut Durum Ülkemizde Ağustos 2010 itibariyle toplam 39 adet teknoloji geliştirmebölgesi kurulmuş bunların 27 si faaliyetine başlamış, geriye kalan

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ Ankara, Şubat 2015 2014 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ Ymm. A. MURAT YILDIZ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 17 1. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET VE ŞEKİLLERİ... 26

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve

Detaylı