T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı"

Transkript

1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK /244 08/04/2010 Konu : Kurumumuz ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında imzalanan personel maaş ödemelerine ilişkin protokol GENELGE 2010/49 Kurumumuz ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında merkez ve taşra teşkilatı personelinin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin Bankomat 7/24 sistemi aracılığı ile ödenmesine ilişkin olarak 15/04/ /04/2010 tarihini kapsayan protokol 13/03/2007 tarihinde, ek protokol ise 25/05/2007 tarihinde imzalanmış olup, süresi 15/04/2010 tarihinde sona erecektir. 15/04/2010 tarihinden sonra personel ödemelerinin yapılacağı bankanın belirlenebilmesi amacıyla Başbakanlığın 2007/21 sayılı Genelgesi gereği Komisyon oluşturulmuş, Komisyonca belirlenen duyuru metni ve şartname Kurumumuz internet sitesinde 12/02/2010 tarihi itibariyle yayınlanmıştır. 26/02/2010 tarihinde ise bankalardan kapalı zarf ve açık artırma usulüyle teklif alınmış, Kurumumuzun merkez ve taşra teşkilatının maaş ve diğer ödemelerine aracılık yapacak olan banka, en yüksek promosyon teklifinde bulunan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. olarak belirlenmiştir. Banka ile 06/04/2010 tarihinde protokol imzalanmıştır. Banka ile imzalanan Protokole göre; 1- Protokolün süresi 16/04/ /04/2013 dönemini kapsamaktadır. 2- Kurum merkez ve taşra teşkilatı personelinin maaş, ücret ve diğer ödemeleri, temerküz şube aracılığı ile bankanın ilgili şubelerinde personel adına açılan vadesiz hesaplara aktarılmak suretiyle yapılacaktır. Banka, protokolün yürürlük tarihine kadar maaş hesabı olmayanlara hesap açacak ve hesaba bağlı ATM kartı düzenleyecektir. Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü hiçbir işleme gerek kalmaksızın 22/11/2011 tarihinde bu protokol kapsamına dahil olacağından, bu tarihten önce bankanın ilgili şubesinde personel adına vadesiz hesap açılması ve ATM kartı düzenlenmesi işlemleri tamamlanacaktır. 3- Bankanın şubeleri ve/veya alternatif dağıtım kanalları aracılığı ile yapılacak maaş ve diğer ödemelerinden (ikramiye, fazla mesai, ilave ek ödeme ve performans vb.) dolayı Banka, Kurum personelinden herhangi bir ücret almayacaktır. Diğer bankacılık işlemleri için uygulanacak ücret, faiz, masraf vb. konularda bankanın genel usulleri esas alınacaktır. Personel, maaşını Bankanın ATM lerinin yanı sıra tüm şubelerinden ücretsiz çekebilecektir. 4- Personel ödemeleri için açılan vadesiz hesaplardan internet bankacılığı, ATM ve telefon bankacılığı ile TL olarak yapılacak havale ve EFT (düzenli EFT dahil) işlemlerinden ücret alınmayacaktır. Şube içerisinden yapılacak havale işlemlerinden ücret alınmayacak, EFT işlemleri için Bankanın cari uygulaması geçerli olacaktır. 5- Banka, protokol süresince Bankomat 7/24 kartı, kredi kartı ve ek kart verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından dolayı Kurumdan veya Kurum personelinden yıllık kart ücreti, işlem masrafı vb. her ne ad altında olursa olsun herhangi bir ücret veya masraf talep etmeyecektir. 6- Bankanın şube ve ATM sinin olmadığı yerlerde görev yapan personele ait bilgileri (hesap numarası, adı soyadı, TC kimlik no, görev yeri) bildirdiği takdirde diğer banka ATM lerinin kullanılması durumunda masrafı Banka karşılayacaktır. Bankanın şube ve ATM sinin bulunmadığı yerler, Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri tarafından personel adına Adres: Ziyabey Cad. No: 6 Pk: Balgat/ANKARA Tel: (0312) Fax: Ayrıntılı bilgi için irtibat: Aktüerya ve Fon Yön. Daire Başk. Elektronik Ağ:

2 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı hesap açılan banka şubesine bildirilerek, ilgili personelin hesaplarının sisteme tanımlanması gerekmektedir. 7- Bu protokolün imzalanması ve protokol süresince yürürlükte kalması karşılığında Banka, ,00 TL yi (ondörtmilyon) promosyon olarak Kuruma ödeyecektir. Promosyon tutarının %30 u Kurum payı olarak ayrılmış olup %70 i ise Kurum personeline dağıtılacaktır. Kurum payı düşüldükten sonra, personele dağıtılacak promosyon tutarının yarısı 15 Mayıs 2010 tarihinde görevde bulunan personele eşit şekilde bölünerek 1. taksit olarak 20 Mayıs 2010 tarihinde, 2. taksit ise 15 Mayıs 2011 tarihinde görevde bulunan personele 20 Mayıs 2011 tarihinde eşit şekilde ödenecektir. İkinci taksitteki personel sayısının ilk taksitteki personel sayısından, 1000 (bin) kişiye kadar artması durumunda personelin ikinci taksitteki alacağı promosyon miktarı birinci taksitteki kişi başı olarak almış olduğu promosyon miktarı kadar olacaktır. Personel sayısının, ilk taksitteki personel sayısından, 1000 (bin) kişinin üzerinde artması (yeni personel alımı yapılması, aylıksız izin sonrası göreve başlanması vb.) durumunda ise 1000 (bin) kişi baz alınarak birinci taksitte verilen kişi başı promosyon miktarı üzerinden toplam promosyon miktarı hesaplanacak ve bu miktar 2. taksit dönemindeki kişi sayısına bölünerek personele promosyon ödenecektir. Personel sayısının, birinci taksitteki personel sayısından az olması halinde ise 2. taksit dönemindeki promosyon tutarından kurum payı ayrıldıktan sonra kalan tutar mevcut personel sayısına bölünmek suretiyle eşit olarak personel hesaplarına aktarılacaktır. Ödemeler, personelin maaş aldığı vadesiz hesaplara aktarılmak suretiyle yapılacaktır. Bankanın, 1. ve 2. taksit döneminde yapılan ödemeler dışında Kuruma/Kurum personeline herhangi bir ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. 8- Kurum Başkanlığınca veya devredilen Kurumlar tarafından personelin maaş ödemeleri ile promosyona ilişkin genelge veya genel yazı niteliğindeki talimatlar uygulamadan kaldırılmıştır. Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim. EKLER: 1- Protokol M. Emin ZARARSIZ Kurum Başkanı DAĞITIM: Gereği için : Bilgi için : Merkez Teşkilatına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine /04/2010 V.H.K.İ. : F. ÇELİKEL /04/2010 Şube Müdürü V. : V. BACAK /04/2010 Daire Başkanı V. : A. AÇIKGÖZ /04/2010 Kurum Başkan Yard. : F. ACAR Adres: Ziyabey Cad. No: 6 Pk: Balgat/ANKARA Tel: (0312) Fax: Ayrıntılı bilgi için irtibat: Aktüerya ve Fon Yön. Daire Başk. Elektronik Ağ:

3 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İLE TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ARASINDA İMZALANAN PERSONEL MAAŞ ÖDEMELERİ PROTOKOLÜ KAPSAM VE TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu protokolün amacı, Sosyal Güvenlik Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatı (Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 22/11/2011 tarihinde bu protokol kapsamına dahil olacaktır.) personelinin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından ödenmesine ilişkin uygulama kurallarını düzenlemektir. TARAFLAR MADDE 2- Bu Protokol, Ziyabey Cad. No:6 Balgat - ANKARA adresinde mukim Sosyal Güvenlik Kurumu ile Atatürk Bulvarı No: 207 Kavaklıdere/Ankara adresinde mukim Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü arasında imzalanmıştır. TANIMLAR MADDE 3- Bu Protokolde geçen; Kurum : Sosyal Güvenlik Kurumunu, Banka : Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğünü, Şube : Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Şubelerini, Temerküz Şube : Ankara Şubesini, İl/Merkez Müdürlüğü : Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ile Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerini, Ödemeler : Personelin alacağı maaş, ücret, ikramiye, fazla mesai, ilave ek ödeme ve performans vb. ödemelerinin net tutarını, Özel Kesintiler : Kanuni kesintiler dışında kömür, spor, tabldot, yardımlaşma sandığı, kooperatif v.b. personel hesabından tahsil edilerek ilgili alacaklılara ödenecek olan kesintileri, Personel : Kurumun merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelini, Ödeme Günü : Her ayın maaş gününü ve diğer ödeme günlerini, Maaş Ödemeleri Hesabı : Ödemeler için Kurum adına temerküz şubede açılacak vadesiz hesabı, Valör : Kuruluş tarafından, ödeme toplam tutarının, ödeme gününden ne kadar önce Bankadaki vadesiz mevduat hesabına yatırılması gerektiğini ifade eden süreyi, DTO : Ödeme ve kesinti tanımlarında yer alan bilgilerin Banka sistemine iletileceği Dosya Transfer Otomasyonu sistemini, Ön Akıbet : Ödeme öncesi Kurum tarafından yüklenen dosyanın ön bilgisini, ifade eder. KAPSAM MADDE 4- Bu protokol KURUM un maaş ödemeleri için Banka şubesi nezdinde açtıracağı vadesiz mevduat hesabı ile KURUM personeline açtırılacak vadesiz mevduat hesaplarının işleyişini, maaş ödemelerinde Bankanın hizmetlerinden yararlanma ve Bankanın bireysel ürünhizmetlerinin KURUM personeline (Kredili Bankomat, Kredi Kartı, Düzenli ödeme, İnternet, Call Center vb.) pazarlanması esaslarını kapsar. Protokol hükümleri Kurum ve Banka nın işyerlerinin tamamını kapsamaktadır. Bu protokol kapsamında sunulacak hizmetler, işbu protokolün imza tarihindeki Kurum bünyesinde görev yapan ve halen çalışmakta olan personele ilişkin ödemelerin

4 gerçekleştirilmesini kapsamaktadır. Bu protokolün yürürlük süresi içinde Kurum bünyesine katılacak yeni personel de bu protokol kapsamında sunulacak hizmetlerden yararlanacaktır. Ancak, bu yararlanma işbu protokol kapsamında Banka nın başlangıçta üstlendiği parasal veya para ile ölçülebilen yükümlülüklerinin Banka aleyhine artmasına neden olmayacaktır. Kurum personelinin maaş ödeme işlemlerine 16/04/2010 tarihinde başlanacaktır PROTOKOLÜN İŞLEYİŞİ MADDE 5- Kurum, Banka Şubesinde hesabının bulunmaması halinde bir vadesiz Mevduat Hesabı açtıracak ve bu Vadesiz Mevduat Hesabında maaş ödemeleri için en az bir 1 (bir) iş günü önce, toplam ödeme tutarı kadar bir meblağı hazır bulunduracaktır. Herhangi bir ödeme gününde, bu koşul yerine getirilmez ise, Banka Şubesi tarafından ödeme yapılmayacaktır. Bankanın bu durumda ödemelerin yapılmaması ya da meydana gelen gecikme nedeniyle Kurum çalışanlarına karşı hiçbir sorumluluğu ya da tazmin yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu durumda Kurumun isteği doğrultusunda ödeme günü gecikilen süre kadar ertelenebilecektir. Banka, hesabın herhangi bir nedenle borç bakiyesi vermesi durumunda Kurumu bilgilendirecektir. MADDE 6- Kurum merkez ve taşra teşkilatı personelinin maaş, ücret ve diğer ödemeleri, temerküz şube aracılığı ile bankanın ilgili şubelerinde personel adına açılan vadesiz hesaplara aktarılmak suretiyle yapılacak, Banka, protokolün yürürlük tarihine kadar maaş hesabı olmayanlara hesap açacak ve hesaba bağlı ATM kartı düzenleyecektir. Personele verilecek ATM kartları protokolün yürürlüğe girmesinden en geç 1 hafta önce kullanıma hazır hale getirilecek ve personele teslim edilecektir. İnternet bankacılığı talep eden personelin işlemleri de en kısa sürede tamamlanacaktır. MADDE 7- Banka, maaş ödemesinde bulunduğu personele daha iyi hizmet vermek ve meydana gelen teknolojik yenilikleri yansıtmak amacıyla gerektiğinde başlangıçta verilen Bankomat-724 maaş kartı) kartlarını topluca değiştirme hakkını kendinde saklı tutar. MADDE 8- Bankanın talep etmesi durumunda Kurum, personelinin istifa, iş akdi fesh, emeklilik ve ölüm vb. gibi nedenlerle Kurum ile ilişkisi kesilen personel ile ilgili bilgi verilmesi konusunda yardımcı olur. MADDE 9- Banka, ödeme günü saat 01:00 dan itibaren ödemelerin, personel hesaplarına intikalini sağlayacaktır. MADDE 10- ATM ler 24 saat boyunca arıza ve para ikmali gibi konularda gözetim altında tutularak istisnai durumlarda aksaklıklar kısa sürede çözümlenmelidir. MADDE 11- Kurum, Bankanın şube ve ATM sinin olmadığı yerlerde görev yapan personele ait bilgileri (hesap numarası, adı soyadı, TC kimlik no, görev yeri) bildirdiği takdirde diğer banka ATM lerinin kullanılması durumunda masrafı Banka karşılayacaktır. MADDE 12- Personel maaşını, Bankanın ATM lerinin yanı sıra tüm şubelerinden ücretsiz çekebilmelidir. MADDE 13- Kurum, vadesiz mevduat hesabı açılmasını teminen, kadrosuna yeni dahil olan personele ait, Bankaca talep edilecek bilgileri zamanında Bankaya bildirmek zorundadır. 2

5 MADDE 14- Kurum personeline maaş ödemesi yapılmak amacıyla Şubede Kurum adına açılacak olan vadesiz hesaba faiz ödenmeyecektir. MADDE 15- Bankanın şubeleri ve/veya alternatif dağıtım kanalları aracılığı ile yapılacak maaş ve diğer ödemelerinden (ikramiye, fazla mesai, ilave ek ödeme ve performans vb.) dolayı Banka, Kurum personelinden her hangi bir ücret almayacaktır. Söz konusu kişilerin diğer bankacılık işlemleri için uygulanacak ücret, faiz, masraf vb. konularda bankanın genel usulleri esas alınacaktır. Personel ödemeleri için açılan vadesiz hesaplardan internet bankacılığı, ATM ve telefon bankacılığı ile TL olarak yapılacak havale ve EFT (düzenli EFT dahil) işlemlerinden ücret alınmayacaktır. Şube içerisinden yapılacak havale işlemlerinden ücret alınmayacak, EFT işlemleri için Bankanın cari uygulaması geçerli olacaktır. MADDE 16- Banka, protokol süresince Bankomat 724 kartı, kredi kartı ve ek kart verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından dolayı Kurumdan veya Kurum personelinden yıllık kart ücreti, işlem masrafı vb. herhangi bir ücret veya her ne ad altında olursa olsun başka bir masraf ve/veya ücret talep etmeyecektir. MADDE 17- Kurumun ve personelinin yasalar ve imkanların elverdiği ölçüde ihtiyaç duyduğu tüm bankacılık hizmetlerini Bankadan alması, (elektrik, su, doğalgaz, telefon, cep telefonu, kablolu TV, vb.) düzenli ödemelerini, Motorlu Kara Taşıt Vergilerini, Tapu Harçlarını Banka aracılığıyla ödemesi temenni olunur. Bu hizmet ile ilgili Banka masraf ve/veya ücret talep etmeyecektir. PROMOSYON MADDE 18- İş bu protokolün imzalanması ve protokol süresince yürürlükte kalması karşılığında Banka, teklif ettiği ,00 TL (ondörtmilyon) promosyon tutarını aşağıdaki şekilde ödeyecektir; toplam promosyon tutarının yarısının, %30 u Kurum payı olarak ayrılarak Kurumun vereceği yazılı talimat doğrultusunda Kurumun hesabına birinci taksit olarak 20 Mayıs 2010 tarihinde, promosyon tutarının kalan yarısının %30 u ikinci taksit tutarı olarak 20 Mayıs 2011 tarihinde Kurum hesabına aktarılacaktır. Kurum payı düşüldükten sonra, personele dağıtılacak promosyon tutarının yarısı 15 Mayıs 2010 tarihinde görevde bulunan personele eşit şekilde bölünerek 1.taksidi 20 Mayıs 2010 tarihinde, 2.taksit ise 15 Mayıs 2011 tarihinde görevde bulunan personele 20 Mayıs 2011 tarihinde eşit ve ilk taksit dönemindeki kişi başı tutar kadar ödenecektir. İkinci taksitteki personel sayısının ilk taksitteki personel sayısından, 1000 (bin) kişiye kadar artması durumunda personelin ikinci taksitteki alacağı promosyon miktarı birinci taksitteki kişi başı olarak almış olduğu promosyon miktarı kadar olacaktır. Personel sayısının, ilk taksitteki personel sayısından, 1000 (bin) kişinin üzerinde artması durumunda ise 1000 (bin) kişi baz alınarak birinci taksitte verilen kişi başı promosyon miktarı üzerinden toplam promosyon miktarı hesaplanacak ve bu miktar 2.taksit dönemindeki kişi sayısına bölünerek personele promosyon ödenecektir. Personel sayısının, birinci taksitteki personel sayısından az olması halinde ise 2. Taksit dönemindeki promosyon ( /yedimilyon TL) tutarından kurum payı ayrıldıktan sonra kalan tutar mevcut personel sayısına bölünmek suretiyle eşit olarak personel hesaplarına aktarılacaktır. 3

6 Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 22/11/2011 tarihinde bu protokol kapsamına dahil olacağı için herhangi bir promosyon ödemesinde bulunulmayacaktır. Bankanın 1. ve 2. taksit dönemi ve yukarıda belirtilen ödemeler dışında Kuruma/kurum personeline herhangi bir ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. MADDE 19- Çeşitli nedenlerle (tayin, doğum izni, askerlik, emeklilik vb.) Kurum ile geçici/daimi olarak ilişkisi kesilen personelden hiçbir suretle Banka tarafından ödenen promosyonların iadesi istenmeyecektir. MADDE 20- Promosyonun personele ödenmesi konusunda, promosyonu hak eden personele ödenecek promosyon tutarlarını ilan etmek veya konu hakkında personeli bilgilendirmek Kurumun sorumluluğunda olup, bankanın bu hususta hiçbir görev ve sorumluluğu bulunmamaktadır. MADDE 21- Kurum işbu protokolde belirtilen promosyon dışında Bankadan başkaca hiçbir ad altında nakdi veya ayni herhangi bir talepte bulunmayacağını, kabul beyan ve taahhüt eder. MADDE 22- Protokole ait her türlü vergi, resim ve harç BANKA tarafından ödenecektir. MADDE 23- Banka, Kurumun merkez binasında bir uydu şube açacaktır. Banka, personel sayısı 300 kişinin üzerinde olan birimlere 1 (bir) adet, personel sayısının 500 kişiyi aştığı Kurum binalarına ise Banka ve Kurumun karşılıklı mutabık kalması durumunda yeterli sayıda ATM cihazını, ortaklaşa belirlenecek yerlere monte edecektir. Kurumun bina içi ve bahçelerinde sadece personelin kullanımı için kurulacak ATM ler için Kurum tarafından hangi ad altında olursa olsun herhangi bir bedel talep edilmeyecek olup, kurulum, elektrik vb. giderler banka tarafından karşılanacaktır. MADDE 24- Kurum ve Banka, yetkililerin imza sirkülerini ve değişikliklerini karşılıklı yazılı olarak göndereceklerdir. Kurum tarafından imza yetkisinin değiştiği veya kaldırıldığının Bankaya bildirilmemesi ve/veya geç bildirilmesinden dolayı Banka sorumlu olmayacaktır. MADDE 25- Bu Protokole göre, Kurum personelinin hesaplarına alacak kaydedilmesi gereken tutarların, Kurumdan kaynaklanmayan ve mücbir sebep halleri dışında Banka tarafından personelin hesabına aktarılmaması veya geç aktarılması halinde; Banka, noksan aktarılan tutarları, personelin hesabına aktarılması gereken tarihten, aktarmanın yapıldığı tarihe kadar geçecek süre için yürürlükte bulunan kanuni faizi ile birlikte Kurum personelinin hesabına aktarır. MADDE 26- Bu Protokolde, günün şartlarına göre ve genel esaslar çerçevesinde tarafların karşılıklı ve yazılı mutabakatı ile değişiklik yapılabilir. Yapılan değişiklik, yazılı mutabakatta belirlenen tarih itibariyle hüküm ifade eder. MADDE 27- Bu Protokolün uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. MADDE 28- Bu Protokolün uygulanmasından doğabilecek her türlü ihtilafta, öncelikle Banka ve Kurumun defter, kayıt, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtları vb. geçerli ve bağlayıcı delil olacaktır. 4

7 MADDE 29- Banka, bu protokol ile üstlendiği işleri Kurumun yazılı izni olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği takdirde her türlü sorumluluğu Bankaya ait olmak üzere Kurum, mahkemeden bir karar almaya, ihtar ve protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmeyi sona erdirir. Bu durumda Banka, Kurumdan herhangi bir hak iddia edemez. MADDE 30- İş bu protokol ilk maaş ödeme tarihi olan 16/04/2010 tarihinde başlar ve 16/04/2013 tarihinde sona erer. 3 ( üç ) yıl süreli olan işbu protokol süre bitiminden en az 1 (bir) ay önce taraflarca yazılı olarak feshedilmediği takdirde karşılıklı mutabakatla protokol 1 (bir) yıl süre ile yenilenmiş sayılır. MADDE 31- Protokolün Kurum tarafından haksız sebeplerle tek taraflı olarak feshedilmek istenmesi halinde Bankanın diğer yasal hakları saklı kalmak kaydıyla Kurum, protokolün kalan süresi ile orantılı olarak almış olduğu promosyonu iade eder. Ayrıca iade alınan promosyon tutarının %5 lik kısmı oranında ceza ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Banka, kalan promosyon tutarını ödemekle yükümlü değildir. Ancak, Banka bu protokol hükümlerinde belirtilen yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde Kurum un aynı konu ile ilgili yazılı ikazın 3 (üç) ay içerisinde 3 (üç) kez olması haline protokol, kurum tarafından 1 (bir) ay önce fesih ihbarda bulunmak suretiyle tek taraflı fesih edilebilecektir. Bu durumda Banka, Kurumdan herhangi bir hak iddia edemez. MADDE 32- Taraflar, bu protokolün ikametgah ve tebliğat adresleri bölümündeki adresleri, tebligat adresleri olarak kabul eder ve adres değişiklikleri yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli olacaktır. Bu adreslerin değişmesi durumunda adresi değişen taraf diğerine durumu derhal noter kanalı ya da iadeli taahhütlü mektupla bildirmek zorundadır. Aksi halde iş bu protokolde yazılı adrese gönderilen yazı ya da tebligatlar ikametgah adresine gönderilmiş sayılır. MADDE 33- Sosyal Güvenlik Kurumu ile Banka arasında imzalanan 13/03/2007 tarihli protokol, 25/05/2007 tarihli ek protokol ve Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlükleri ile Banka şubeleri arasında imzalanan protokoller, 16/04/2010 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 34- İşbu Protokol 34 madde ve DTO sistemi ile ilgili 9 madde olmak üzere toplam 43 maddeden ibarettir. Taraflar arasında, 06/04/2010 tarihinde 2 (iki) nüsha olarak Ankara da düzenlenerek imzalanmış olup, 16/04/2010 tarihinde yürürlüğe girecektir. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ahmet AÇIKGÖZ Strateji Geliştirme Başkanı Tahsin CEYLAN Kurum Maaş Ödemeleri Başkanı M. Nur AY Maaş Ödemeleri Müdürü 5

8 KURUM MAAŞ ÖDEME PROTOKOLÜ DTO İLE İLGİLİ İŞLEYİŞ Madde 1- BANKA, hazırladığı DTO altyapısının KURULUŞ tarafından kullanılabilmesi için KURULUŞ un belirleyeceği kişi veya kişilere, DTO sistemine bağlanacağı web / FTP / e-posta adresi ile burada işlem yapmasına imkan sağlayacak kullanıcı adı ve şifrelerini verecektir. KURULUŞ, DTO alt yapısını kullanırken BANKA sistemine herhangi bir zarar vermeyeceğini, personelin DTO alt yapısını kullanırken gerçekleştireceği işlem ve eylemler nedeniyle BANKA nın uğrayacağı her türlü zararlardan KURULUŞ un sorumlu olacağını gayrikabili rücu kayıtsız ve şartsız kabul, beyan ve taahhüt eder. Madde 2- KURULUŞ, ödeme ve kesinti bilgilerini, DTO aracılığı ile ödeme ve kesinti gününden asgari 2 (iki) iş günü önce sisteme yükleyecektir. Madde 3- Ödeme ve kesinti transferlerinin içeriğinden BANKA sorumlu olmayacaktır. DTO sisteminde yapılan her türlü bilgi transferinin sorumluluğu ve kontrolü KURULUŞ a ait olacaktır. Madde 4- KURULUŞ ödeme ve virmanların alacaklı tarafından kabule ve kontrole tabi olduğunu, BANKA nın, yapılacak bu tür işlemler nedeniyle taraflar arasında BANKA dan kaynaklanmayan bir ihtilafta sorumluluk yüklenmeyeceğini kabul eder. Madde 5- KURULUŞ bu protokol hükümleri uyarınca BANKA aracılığıyla ödemeleri gerçekleştirilecek personelinden herhangi bir kesinti yapılması gerektiği takdirde, bu kesintileri, DTO sistemine iki (2) iş günü öncesinden yükleyecek ve BANKA, personelin hesaplarından bu kesinti tutarlarını çekerek, KURULUŞ un bildirmiş olduğu vadesiz cari hesaba aktaracaktır. KURULUŞ bu şekilde yapılmasını talep ettiği kesinti işlemlerinde kullanılan dosyayı DTO sistemine yüklediğinde personeliyle ve üçüncü kişilerle arasında bu sebeple ortaya çıkabilecek bir ihtilafta BANKA nın sorumluluğu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. Madde 6- KURULUŞ ile BANKA kayıtları arasında farklılık ya da tutarsızlık olması halinde BANKA nın kayıtlarına göre işlem yapılacaktır. Madde 7- Kuruluş, ödeme ve kesinti işlemlerinin tamamlanmasını müteakip bu işlemlere ilişkin listelere DTO sistemi aracılığı ile erişebilecektir. Ayrıca, Kurum tarafından bildirilen e- posta adreslerine, yapılan işlem sonuçlarına ilişkin bilgiler gönderilecektir. Madde 8- KURULUŞ, 4. maddede yer alan ilk ödeme gününden önce, örnek ödeme transfer bilgilerini hazırlayarak BANKA ya teslim edecek ve gerekli teknik testlerin tamamlanmasını sağlayacaktır. Söz konusu ödeme transfer dosyasının BANKA tarafından test edilip yazılı olarak uygunluğu bildirilmeden bu protokol yürürlüğe girmeyecektir. Madde 9- KURULUŞ personelinin, (tayin, istifa, iş akdi fesh, ölüm vb. sebeplerle) KURULUŞ ile ilişkisinin kesilmesi, personele yapılacak her türlü ödeme üzerine herhangi bir sınırlama konması halinde; (haciz, ihtiyati tedbir kararı vb.) DTO sistemi ile transfer etmiş olduğu dosyalarının ön akıbeti oluşturulmamış ise bu dosyayı gerekçesini belirterek iptal edecek ve gerekli düzeltmeleri aynı gün içerisinde yaparak yeniden DTO sistemine yükleyecektir. Söz konusu düzeltmelerin zamanında yapılmayarak DTO sistemine yüklenememesi nedeniyle BANKA nın KURULUŞ personeline geç ödeme yapması durumunda gerek personele gerekse üçüncü kişilere karşı her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını KURULUŞ, gayrikabili rücu kayıtsız şartsız kabul, beyan ve taahhüt eder. 6

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme bir tarafta aşağıda Banka olarak adlandırılan, idare merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10, 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresinde bulunan

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) Denizbank A.Ş. nin (bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurtiçi ve yurtdışı şubeleri

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASALARI UYGULAMA TALİMATI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASALARI UYGULAMA TALİMATI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASALARI UYGULAMA TALİMATI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 2015 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Kısaltmalar MADDE 1 Amaç ve Kapsam MADDE 2 Dayanak MADDE

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sözleşme No:... OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 1114 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 0814 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye anılacaktır.)

Detaylı

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOM A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ile... adresinde

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR Müşteri Numarası HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR herhangi birisinin Türk hukukuna uygun olmaması halinde o şart hükümsüz olup, diğer şartlar

Detaylı

YATIRIM DANIŞMANLIĞI TANITICI FORMU

YATIRIM DANIŞMANLIĞI TANITICI FORMU YATIRIM DANIŞMANLIĞI TANITICI FORMU (Bu form, yatırım danışmanlığı sözleşmesi imzalanmadan önce okunmalı ve imzalanmalıdır. Sermaye Piyasası Kurulu Seri: V, No: 55 Sayılı Tebliğ in 12. Maddesi Gereğince

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ (PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) 1. Taraflar İşbu Sözleşme, PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) (a) Otakçılar Cad. No:78, Flat Ofis D-Blok, 34050 Eyüp, İstanbul adresinde mukim PayU Ödeme Kuruluşu

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta adresi Çiftlik Mh. Lise Cd. Yıldız Sk. No:6 İlkadım /SAMSUN olan ve ünvanı TECHNOVATAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ.(Bundan sonra TECHNOVATAN olarak anılacaktır) Diğer

Detaylı

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ALANYA SMS Adres: GALATASARAY CAD.ÇELİK APT.NO:18 ALANYA/ANTALYA Tel: 02425127475 Fax: 02425137513 E-MAİL:bilgi@alanyasms.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TURK ELEKTRONİK PARA ve ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ SÜREKLİ ÖDEME İLİŞKİLERİ GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLAR ÇERÇEVE

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. Sözleşme Tarihi :... FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... Bir tarafta, Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza, No.7 Kat: 15 / 59,60 Maslak, İstanbul adresinde mukim İstanbul Faktoring A.Ş. (FAKTOR) İle diğer

Detaylı