ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKART UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Yetki, Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKART UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Yetki, Tanımlar"

Transkript

1 ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKART UYGULAMAYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Yetki, Tanımlar Amaç Madde-1 Bu yönetmeliğin amacı, Eskişehir mücavir alanı içerisinde Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen ya da işlettirilen toplu taşımacılık hizmetlerinde kullanılacak olan bilet ve kartlarının türlerini, başvuru şartlarını, veriliş usul ve esasları ile bunların Elektronik Bilet Sistemine uyumlu çalışması için gereken hukuki şartları düzenlemektir. Kapsam Madde-2Bu yönetmelik Eskişehir ili mücavir alanı içerisinde Elektronik Bilet Sistemine entegre olarak çalışan Estram, Belediye, Belediye şirketi otobüsleri ve Özel Halk Otobüslerinin sağlamış olduğu toplu taşımacılık hizmetinden ücretli, indirimli ve ücretsiz faydalanacak hak sahipleri ile bu kişilerin kullandıkları elektronik kart müracaat, kullanım, uygulama ve esaslarını kapsar. Dayanak Madde-3Bu yönetmeliğe, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunu, 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Kanun, 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 5584 sayılı Posta Kanunu, 5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun, 1

2 6245 sayılı Harcırah Kanunu, sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca Aylık Bağlananlara Verilecek Tanıtım Kartları Ve Ücretsiz Seyahat Kartları Yönetmeliği, sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2002/3700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2002/3835 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2002/4109 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği, sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/404 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük ölçütü, sınıflandırılması ve özürlülere verilecek Sağlık Kurulu raporları hakkında yönetmelik Sayılı Resmi Gazetede Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği,yasal dayanak teşkil etmektedir. Yetki Madde-4Bu yönetmelik hükümlerine göre Eskartlar ve Esbiletler Elektronik Bilet Sistemini işleten kuruluş tarafından verilir. Tanımlar Madde-5 Bu yönetmelikte geçen, Belediye:Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ni, Belediye Meclisi: Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi ni, Belediye Encümeni: Eskişehir Büyükşehir Belediye Encümeni ni, Ulaşım Dairesi Başkanlığı: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı nı, Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü nü, UKOME: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi Genel Kurulu nu, İdare: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi idari organlarını, Estram: Estram Hafif Raylı Sistem İşletmesi Kentaş Ltd. Şti. Espaş A.Ş. Ortaklığı nı, SGK: Sosyal Güvenlik Kurumu nu, EBS: Elektronik bilet sistemini, 2

3 Tramvay: Estram Hafif Raylı Sistem İşletmesinin toplu taşımada kullandığı tramvay aracını, Otobüs: EBS ye dahil olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Belediye Şirket Otobüsleri ve Özel Halk Otobüsleri ne ait otobüsleri, Esbilet: EBS de kullanılmak üzere üretilmiş, programlanmış ve şifrelendirilmiş, yetkilendirilmiş Satış Bayilerinde temin edilerek otobüslerde ve Estram duraklarındaki turnikelerde bulunan bilet/kart okuma (validatör) cihazlarında kullanılan, çeşitli toplu taşım araçları arasında aktarma yapabilen ESBİLET olarak isimlendirilmiş tek veya daha fazla kullanıma izin veren biletleri, Tam Esbilet: UKOME Genel Kurulu nca Tam Esbilet tarifesi olarak belirlenmiş toplu taşıma araçlarında kullanılan Esbileti, İndirimli Esbilet:UKOME Genel Kurulu nca İndirimli Esbilet tarifesi olarak belirlenmiş toplu taşıma araçlarında kullanılan Esbileti, Eskart: EBS de kullanılmak üzere üretilmiş, programlanmış ve şifrelendirilmiş, yetkilendirilmiş Satış Bayilerinde temin edilen ve bu bayilerde bulunan dolum cihazlarıyla üzerine para değeri yüklenebilen, yolculuk başlangıcında otobüslerde ve Estram duraklarındaki turnikelerde bulunan bilet/kart okuma (validatör) cihazlarına okutulduğunda üzerinden yolculuk bedeli düşebilen, çeşitli toplu taşım araçları arasında aktarma yapabilen temassız akıllı kartları, Kişiselleştirilmiş Eskart:İlgili mevzuat gereği kendilerine indirimli veya ücretsiz seyahat imkanı verilmiş kişilerin belirlenen toplu taşıma araçlarında indirimli veya ücretsiz seyahat etmesini sağlamak üzere, üzerinde kişiye ait fotoğraf ve bilgilerinin yazılı olduğu, kişiye özel Eskartları, Tam Eskart:Ukome tarafından belirlenmiş Tam Eskart Tarifesi üzerinden seyahat hakkı veren yetkilendirilmiş satış bayilerinden temin edilen ve istenilen miktarda bedel yüklenebilen Eskartları, İndirimli Eskart:Ukome tarafından belirlenmiş İndirimli Eskart Tarifesi üzerinden seyahat hakkı veren ve istenilen miktarda bedel yüklenebilen kişiselleştirilmiş Eskartları, Serbest Eskart:İlgili yasal mevzuata göre ücretsiz seyahat etme imkanı tanınan kişilere verilen kişiselleştirilmiş Eskartları, Kimliklendirme Birimi: Kişiye ait fotoğraf ve kimlik bilgilerinin üzerinde yer aldığı kişiselleştirilmiş Eskartları elektronik bilet sistemine uyumlu halde basılıp verilmesini sağlayan birimi, BİLEM Birimi: Bireysel Eskart başvuruları ve vize işlemlerinin yapıldığı, EBS ve Eskart ile ilgili yolcuların yaşadıkları sorunların çözümü amacıyla kurulmuş ve sistemin halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütüldüğü birimi, 3

4 Öğrenci Kartı: 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu na göre eğitim gören öğrenciler, şehrimizde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler, Milli eğitim bakanlığına bağlı tüm ilk ve orta öğretim öğrencileri, açık öğretim fakültesi, açık ilköğretim, açık orta öğretim öğrencileri, ve 3308 sayılı Kanun un 11 nci maddesi gereği çıraklık okulları öğrencilerine verilen İndirimli Eskartı, Öğretmen Kartı: Örgün eğitim kurumlarında 657 sayılı yasaya göre eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından kadrolu ilk ve orta öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler, 2547 sayılı kanuna göre Yüksek Öğretim Kurumlarında görev yapan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından kadrolu öğretim üyeleri ve görevlilerine verilen İndirimli Eskartı, 60 Yaş ve Üzeri İndirimli Kartı : 60 yaşını doldurmuş 61 yaşından gün almış 65 yaşına kadar Eskişehir Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde ikamet eden yaşlıların kullanabileceği İndirimli Eskart Tarifesi üzerinden seyahat edebilecekleri kişiselleştirilmiş Eskartı, Basın Kartı: T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce verilen Basın Kimlik Kartı sahipleri ile sürekli yayın yapan yerel basın kuruluşlarında çalışan basın mensupları, TV muhabir ve kameramanları, radyo muhabirlerine verilen Serbest Eskartı, Engelli Kartı: T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığınca verilen Özürlü Kimlik Kartı veya Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili sağlık kurumları ve hakem hastanelerinden alınmış 14 Ocak 2012 tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan Özürlülük ölçütü, sınıflandırılması ve özürlülere verilecek Sağlık Kurulu raporları Hakkında yönetmelik hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş Sağlık Kurulu Raporuile %40 ve üstü özürlü olduğunu belgeleyen kişilere verilen Serbest Eskartı, Refakatçili Engelli Kartı : Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş sağlık kurulu raporları düzenlemeye yetkili sağlık kurumlarını ve hakem hastanelerinden alınmış 14 Ocak 2012 tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan Özürlülük ölçütü, sınıflandırılması ve özürlülere verilecek Sağlık Kurulu raporları Hakkında yönetmelik hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş Sağlık Kurulu Raporunda Bir başkasının yardımı olmadan yalnız başına seyahat edemez ifadesi yer alan veya ağır özürlü bölümünde EVET ibaresi olan, engellilere verilen üzerinde Refakatçi Taşıyabilir ibaresi bulunan Serbest Eskartı, Gazi ve Yakını Kartı:3713 ve 1005 sayılı kanunlara göre SGK tarafından adlarına düzenlenmiş ve üzerinde "SERBEST" ibaresi bulunan kart sahiplerinin kullanabileceği Serbest Eskartı, Şehit Yakını Kartı: 3713 sayılı kanuna göre SGK tarafından adlarına düzenlenmiş ve üzerinde "SERBEST" ibaresi bulunan kart sahiplerinin kullanabileceği Serbest Eskartı, Vazife Malülü ve Yakını Kartı:5510 sayılı kanuna göre vazife malülü olanlar için adlarına düzenlenmiş ve üzerinde "SERBEST" ibaresi bulunan kart sahiplerinin kullanabileceği Serbest Eskartı, 65 Yaş ve Üzeri Serbest Kartı: 4736 sayılı Kanun gereğince 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına verilen Serbest Eskartı, 4

5 Yetiştirme Yurdu Öğrenci Kartı: Eskişehir İli sınırları içerisinde bulunan Sosyal Hizmetler Yetiştirme yurtlarında kalan öğrencilere verilen Serbest Eskartı, Milli Sporcu Kartı: 5774 sayılıkanuna göre SGK tarafından adlarına düzenlenmiş ve üzerinde "SERBEST" ibaresi bulunan kart sahiplerinin kullanabileceği Serbest Eskartı, Belediye Zabıtası Kartı: 2002/4109 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince kadro ünvanı Zabıta olup Belediyelerin bünyesinde görev yapan personele verilen Serbest Eskartı, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Kartı: 2002/7000 Bakanlar kurulu kararnamesi gereği657 sayılı kanunda geçen Emniyet Hizmetleri Sınıfına giren Bekçi, Polis, Komiser Muavini, Komiser, Başkomiser, Emniyet Müfettişi, Polis Müfettişi, Emniyet Amiri, ve Emniyet Müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensuplarına verilen Serbest Eskartı, Gezici Memur Kartı:2002/3835 sayılı bakanlar kurulu kararı gereği6245 sayılı Kanun un 48. maddesinde belirtilen; Memuriyet mahalli dâhilinde seyyar olarak vazife gören tahsildar, yoklama memuru, mutemet, veznedar, satın alma memuru, tebliğ memuru, posta veya evrak dağıtıcısı, takip memuru, mübaşir ile gerekli vizeleri alınmış memur ve hizmetlilere verilen Serbest Eskartı, Posta Dağıtıcısı Kartı: 2002 /3700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi gereğit.c. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan postacı ve dağıtıcılarına verilen Serbest Eskartı, TÜİK Kartı: 5429 sayılı kanununa göre sayım, araştırma, inceleme denetim ve veri kalite kontrolü için sahada görev yapan personele verilen Serbest Eskartı, Denetim Görevlisi Kartı: Estram ve otobüslerde Eskart, Esbilet ve genel denetimlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından görevlendirilen personele verilen Serbest Eskartı, Vize İşlemi: Kişiselleştirilmiş Eskartların verilme şartlarının devam ettiğini belgeleyerek kullanım süresinin uzatılmasını, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Esbiletlerden, Eskartlardan Yararlanacaklar ve Başvuru Koşulları Tam Esbiletlerden Yararlanacaklar Madde 6- Tam Esbilet almak isteyen kişiler, yetkilendirilmiş satış bayilerinden Ukome tarafından belirlenen Tam Esbilet bedelini ödeyerek alırlar. İndirimli Esbiletler Yararlanacaklar 5

6 Madde 7- İndirimli Esbilet almak isteyen öğrenci, öğretmen veya indirimli hakkına sahip kişiler kimlik kartlarını göstererek yetkilendirilmiş satış bayilerinden Ukome tarafından belirlenen İndirimli Esbilet bedelini ödeyerek alırlar. Tam Eskartlardan Yararlanacaklar Madde 8- Tam Eskartı almak isteyen kişiler, yetkilendirilmiş satış bayilerinden Ukome tarafından belirlenen Tam Eskart bedelini ödeyerek alırlar. İndirimli Eskartlardan Yararlanacaklar ve Başvuru Koşulları Madde-9 İndirimli kart sahibi olmak isteyen başvuru sahiplerinden, a) Öğrenci Kartı Başvuru Evrakları 3. Öğrenim yılına ait öğrenci belgesi veya öğrenci kimliğinin aslı ve fotokopisi b) Öğretmen Kartı Başvuru Evrakları 3. Öğretmen Kimlik kartı aslı ve fotokopisi 4. Okuldan alınacak görev yeri belgesi (Derece ve kademe belirtilmek üzere) 5. Özel okullarda görev yapan öğretmenler için her yıl yenilenmek üzere kaymakamlıktan alınan çalışma izin onayı c) 60 Yaş ve Üzeri İndirimli Kartı Başvuru Evrakları istenir. Müracaatlar Bilem birimine talep edilen belgelerle şahsen yapılır. Her başvuru türüne göre UKOME Genel Kurulunca belirlenen kart ücreti alınır. Serbest Eskartlardan Yararlanacaklar Madde -10Bireysel başvuruyla alınacak Serbest Eskart çeşitleri şunlardır: a- Basın Kartı b- Engelli Kartı c- Refakatçili Engelli Kartı d- Gazi ve Yakını Kartı e- Şehit Yakını Kartı 6

7 f- Vazife Malülü ve Yakını Kartı g- 65 Yaş ve Üzeri Serbest kartı h- Yetiştirme Yurdu Öğrenci Kartı i- Milli Sporcu Kartı Kurumsal başvuruyla alınacak Serbest Eskart çeşitleri şunlardır: j- Belediye Zabıtası Kartı k- Emniyet Hizmetleri Sınıfı Kartı l- Gezici Memur Kartı m- Posta Dağıtıcısı Kartı n- TÜİK Kartı o- Denetim Görevlisi Kartı Serbest Eskart Başvuru Koşulları Madde. 11 Serbest Eskart başvuru tiplerine göresahiplerinden, a) Basın Kartı Başvuru Evrakları 4. T.C.Başbakanlık Basın ve Yayın Genel Müdürlüğünce verilmiş Sarı Basın Kartı sahipleri için, Sarı Basın Kartı aslı ve fotokopisi 5. Yerel basın mensupları, yerel TV muhabir ve kameramanları, yerel radyo muhabirleri için, yaptığı işin niteliğini belirtir işveren ile yaptığı yasal sözleşme fotokopisi ve Kurumlarından alınacak SGK giriş bildirgesi meslek kodu belirtilmiş ve onaylı belge b) Engelli Kartı Başvuru Evrakları 4. T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığınca verilen Özürlü Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi veya Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili sağlık kurumları ve hakem hastanelerinden alınmış Özürlülük ölçütü, sınıflandırılması ve özürlülere verilecek Sağlık Kurulu raporları Hakkında yönetmelik hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş %40 ve üzeri aslı gibidir onaylı Sağlık Kurulu Raporu veya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından verilen Seyahat kartı aslı ve fotokopisi 7

8 c) Refakatçili Engelli Kartı Başvuru Evrakları 4. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili sağlık kurumları ve hakem hastanelerinden alınmış Özürlülük ölçütü, sınıflandırılması ve özürlülere verilecek Sağlık Kurulu raporları Hakkında yönetmelik hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş Bir başkasının yardımı olmadan yalnız başına seyahat edemez ifadesi yer alan veya ağır özürlü bölümünde EVET ibaresi olan %40 ve üzeri aslı gibidir onaylı Sağlık Kurulu Raporu veya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından verilen Seyahat kartı aslı ve fotokopisi d) Gazi ve Yakını Kartı Başvuru Evrakları 4. Sosyal Güvenlik Kurumundan adına düzenlenmiş ve üzerinde "SERBEST" ibaresi bulunan kartın aslı ve fotokopisi veya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından verilen Seyahat kartı aslı ve fotokopisi e) Şehit Yakını Kartı Başvuru Evrakları 4. Sosyal Güvenlik Kurumundan adına düzenlenmiş ve üzerinde "SERBEST" ibaresi bulunan kartın aslı ve fotokopisi veya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından verilen Seyahat kartı aslı ve fotokopisi f) Vazife Malülü ve Yakını Kartı Başvuru Evrakları 5. Sosyal Güvenlik Kurumundan adına düzenlenmiş ve üzerinde "SERBEST" ibaresi bulunan kartın aslı ve fotokopisi veya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından verilen Seyahat kartı aslı ve fotokopisi 8

9 g) 65 Yaş ve Üzeri Serbest Kartı Başvuru Evrakları 1. 1 adet son 6 ay içinde çekilmişvesikalık fotoğraf h) Yetiştirme Yurdu Öğrenci Kartı Başvuru Evrakları 4. Yetiştirme yurdu öğrencisi olduğuna dair Sosyal Hizmetler Kurumundan alınmış üst yazı i) Milli Sporcu Kartı Başvuru Evrakları 4. Sosyal Güvenlik Kurumundan adına düzenlenmiş ve üzerinde "SERBEST" ibaresi bulunan kartın aslı ve fotokopisi veya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından verilen Seyahat kartı aslı ve fotokopisi j) Belediye Zabıtası Kartı Başvuru Evrakları 4. Kurumlarından bir üst yazı 5. Bağlı oldukları kurumdan kadrosunun onaylı talep yazısı k) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Kartı Başvuru Evrakları 4. Kurumlarından bir üst yazı 5. Bağlı oldukları kurumdan kadrosunun onaylı talep yazısı l) Gezici Memur Kartı Başvuru Evrakları 4. Kurumlarından bir üst yazı 9

10 5. Bağlı oldukları kurumdan kadrosunun onaylı talep yazısı 6. Personel hareket onayı (Maliye Bakanlığından gelen Gezici Memur olarak görev yapacak olan resmi personel yazısı) m) Posta Dağıtıcısı Kartı Başvuru Evrakları 4. Kurumlarından bir üst yazı 5. Bağlı oldukları kurumdan kadrosunun onaylı talep yazısı n) Tüik Kartı Başvuru Evrakları 4. Kurumlarından bir üst yazı 5. Bağlı oldukları kurumdan kadrosunun onaylı talep yazısı o) Denetim Görevlisi Kartına Başvuru Evrakları 4. Denetim görevlisi olduğu belirten üst yazı istenir. Bireysel başvuruyla alınacak Serbest Eskartların başvuruları Bilem Birimine talep edilen belgelerle şahsen yapılır. Kurumsal başvuruyla alınacak Serbest Eskartların başvuruları Kimliklendirme birimine talep edilen belgelerle kurum tarafından yapılır. Her başvuru türüne göre Ukome tarafından belirlenen kart ücreti alınır. Eskartların Tarifelerinin Belirlenmesi Madde-12İdare Eskartları gelişen ödeme teknolojilerine uygun olarak çeşitlendirme hakkına sahiptir. Eskartların ve gelişebilecek yeni ödeme araçlarının yolculuk tarifelerini, yolculuk şartlarını, kart bedellerini, geçerlilik sürelerini, vize bedelleri ve vize sürelerini Ukome Genel Kurulu belirler. Belge yükünün azaltılması amacıyla ilgili kurumların sunduğu veya sunacağı web servisleri kullanılarak hak sahiplikleri ve bilgileri doğrulanabilir. Eskartların Süresi ve Vize İşlemi Madde-13Öğrenci ve öğretmenlere verilen İndirimli Eskartların, kullanım süreleri müracaat tarihinden itibaren bir eğitim dönemi boyunca geçerlidir. Başvuru koşullarını taşımaları kaydıyla sahip oldukları Eskartlarını vize ettirerek yürürlüklerini devam ettirirler. Aksi durumda sahip oldukları Eskartlar kullanım dışı kalacak karta bakiye yükleme izni 10

11 verilmeyecek ve kartın içindeki bakiye bitene kadar Tam Eskart Tarifesi üzerinden ücretlendirilerek, kullanılabilecektir. 60 Yaş ve Üzeri İndirimli ve 65 Yaş ve Üzeri Serbest Eskart sahiplerinin, kartları kullanım süreleri müracaat tarihinden itibaren bir yıllık süre için geçerlidir. Ancak, başvuru koşullarını taşımaları kaydıyla sahip oldukları Eskartlarını vize ettirerek yürürlüklerini devam ettirirler. Aksi durumda sahip oldukları Eskartlar kullanım dışı kalacaktır. Kişiselleştirilmiş Eskartların herhangi bir sebeple silinmesi kişinin tanınmaması isminin okunmaması halinde vizeleme işlemi yapılmaz. Başvuru koşullarını taşıması ve Ukome tarafından belirlenen kart bedelinin ödenmesi halinde Eskart yenilenir. Eskartların Yenilenme İşlemi Madde-14Herhangi bir sebeple kullanıcı hatası yüzünden yıpranmış, arızalanmış veya kullanım dışı kalmış Kişiselleştirilmiş Eskartlar başvuru koşullarını taşıması ve Ukome tarafından belirlenen kart bedeli ödenmesi halinde yenilenecektir. Arızalanan kartın içinde bakiye varsa, yeni verilecek Eskarta aktarılacaktır ve Arızalı Eskarta el konulacaktır. Aynı şekilde herhangi bir sebeple yıpranmış, arızalanmış veya kullanım dışı kalmış Tam Eskartların içinde bakiye varsa, yetkilendirilmiş bayilerden yeni bir Tam Eskart alınması durumunda yeni alınan Tam Eskarta bakiye aktarılacaktır ve Arızalı Tam Eskarta el konulacaktır. Bakiye aktarımları aynı kart tipleri içinde kullanılmamış yeni bir Eskarta yapılır. Herhangi bir sebepten kartın içinde kalan bakiye nakdi olarak ödenmez. Üretim hatasından veya manyetik arızadan kaynaklanan durumlarda kart ücretsiz olarak yenilenir. Okul Değişikliği İşlemi Madde-15 Öğrencilerin okul değişikliği yapması durumunda sahip oldukları indirimli Eskartlar kullanım dışı bırakılarak, başvuru koşullarını taşımaları halinde ücreti karşılığında Eskartları yenilenir. Eskart Sahiplerinin Yükümlülükleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Eskart Kullanım Şartları ve İptali Madde-16Eskart sahipleri aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdürler. a-kişiselleştirilmişeskartlar kişiye mahsus verilir. Bu kartlarınbaşkası tarafından kullanılması yasaktır. b-kişiselleştirilmiş Eskart sahipleri toplu taşım araçlarına binerlerken denetim görevlisi veya sürücünün uyarısına gerek kalmadan Eskart ve Esbiletlerini göstermekle ve bilet/kart okuma cihazına (validatör) okutmakla yükümlüdür. Kişiselleştirilmiş Eskartını göstermeyenler verilen haklardan yararlanamazlar. 11

12 c-yolcular Eskart ya da Esbilet kullanmadan seyahat edemezler. Eskartların Mükerrer Okuması Madde-17İndirimli Eskart sahipleri aynı otobüs veya duraktan birden çok geçiş yapmak istemeleri durumunda diğer binişleri Tam Eskart Tarifesi üzerinden ücretlendirilir. Aynı şekilde Serbest Eskart sahipleri aynı otobüs veya duraktan birden çok geçiş yapmak istemeleri durumunda diğer geçişlerine bilet /kart okuma(validatör) cihazı tarafından izin verilmez. Eskartın Kaybedilmesi Madde-18Herhangi bir sebeple çaldırılan ve kaybedilen kişiselleştirilmiş Eskart sahipleri kayıp dilekçeleriyle birlikte müracaat ettiklerinde eski kartları kullanım dışı bırakılır. Başvuru koşulları taşıması ve Ukome tarafından belirlenen kart bedelinin ödenmesi halinde Kişileştirilmiş Eskart yenilenir. Ancak yıl içinde ikinci müracaatları için kart bedelinin iki katı, üçüncü müracaatlarında kart bedelinin dört katı, dört ve üzeri müracaatlarda kart bedelinin on katı bedeli ödendiğinde Kişiselleştirilmiş Eskart yenilenir. Eskartın Usülsüz Kullanımı Madde-19Bu yönetmelikte yer alan kişiselleştirilmiş Eskartların, kart sahibi dışında başka şahıslar tarafından kullanıldığında sürücü ya da denetim görevlileri tarafından el konularak alınır ve doldurulan formla beraber en geç iki iş günü içinde Bilem e teslim edilir. Usulsüz kullanımı sonucu el konulan Kişiselleştirilmiş Eskart sahibine Belediye Encümeni nce belirlenmiş para cezası uygulanır. İlgili para cezasının ödenmesine müteakip Kişiselleştirilmiş Eskart sahibine iade edilir.usulsüz kullanımdan dolayı el konulan Eskartına kayıp başvurusu yapan Eskart sahipleri de ilgili para cezasından sorumlu olup ödeyene kadar Kişiselleşmiş Eskartlarının iptali sağlanır. Kişiselleştirilmiş Eskartını aynı yıl içinde ikinci kez kural dışı kullananların Eskartları otomatikman kullanım dışı bırakılır. Eskart sahibine kartı iptal edildiği tarihten itibaren bir takvim yılı süre ile Kişiselleştirilmiş Eskart verilmez. Eskart Sahteciliği, Yetkisiz El Koyma ve Teslim Etmeme Madde-20Bu yönetmelik hükümlerine göre, Eskartların sahtesini yaptırarak kullanmak isteyenler, idarenin bilgisi dışında Eskartlara el koyanlar ve Eskartları bulduğu halde teslim etmeyenler hakkında, Cumhuriyet Savcılığına gerekli müracaat yapılarak Türk Ceza Kanunlarının ilgili maddelerinin uygulanması talep edilecektir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler Madde-21Bu yönetmelikten sonra çıkan ilgili kanun, kanun hükmünde kararnameler ve Bakanlar Kurulu kararları ya da bu sayılanlardaki değişiklikler uygulanır. 12

13 Yürürlük Madde-22Bu yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren tarih ve 25/132 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile Paso Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kalkar. Madde-23 Bu yönetmelik Büyükşehir Belediye Meclisi nce onaylanıp ilanını takip eden günden itibaren yürürlüğe girer. Yürütme Madde-24 Bu yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına Ulaşım Dairesi Başkanlığı yürütür. 13

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI SEYAHAT KARTLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI SEYAHAT KARTLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI SEYAHAT KARTLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım Amaç Madde 1- Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ve

Detaylı

Kanun No. 5378 Kabul Tarihi : 01.07.2005

Kanun No. 5378 Kabul Tarihi : 01.07.2005 ÖZÜRLÜLER VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5378 Kabul Tarihi : 01.07.2005 Yayım Tarihi: 07.07.2005/25878 sayılı R.G. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM: I AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM: I AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR 1 ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM: I AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, İETT nin yönetim, yürütüm ve denetimi altında toplu

Detaylı

BİGA BELEDİYESİ ÖZEL TOPLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

BİGA BELEDİYESİ ÖZEL TOPLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ BİGA BELEDİYESİ ÖZEL TOPLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM AMAÇ : MADDE 1-) Bu yönetmeliğin amacı: Biga Belediyesi, belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan ve İlçe Trafik komisyonu

Detaylı

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE ÇALIŞAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÇALIŞMA VE HİZMET YÖNETMELİĞİ

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE ÇALIŞAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÇALIŞMA VE HİZMET YÖNETMELİĞİ T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE ÇALIŞAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÇALIŞMA VE HİZMET YÖNETMELİĞİ AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 : Bu yönetmelik Çerkezköy Belediye Başkanlığının

Detaylı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Karayolu Toplu Taşımacılık Esasları Yönergesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Karayolu Toplu Taşımacılık Esasları Yönergesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Karayolu Toplu Taşımacılık Esasları Yönergesi Karayolu Toplu Taşımacılık Esasları Yönergesi No 272.(2007/09.Toplantı) - Olağan Tarih 26.09.2007 Saat 10.00 Yer İBŞB. Meclis Salonu

Detaylı

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı

Mehmet BEZİK Maliye Uzmanı 168/1

Mehmet BEZİK Maliye Uzmanı 168/1 Mehmet BEZİK Maliye Uzmanı 168/1 *1954 tarihinde çıkarılan 6245 sayılı Harcırah Kanununda ise, harcırah, bu kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Üniversite personeli, emeklileri, bunların eş ve

Detaylı

1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları 1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları Belediye tüzel kişiliğinin kendinden beklenen hizmetleri yerine getirebilmesi için belli görev ve yetkilerle donatılmış olması önemlidir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

KAMU KESİMİNDE HARCIRAH VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1. Giriş

KAMU KESİMİNDE HARCIRAH VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1. Giriş KAMU KESİMİNDE HARCIRAH VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR 1. Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Anayasa nın 128 inci maddesine göre kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar

Detaylı

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR 6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR A. 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İlgili Hükümler; 1. 6512 sayılı

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış

Detaylı

T.C MUĞLA BELEDİYESİ MUĞLA BELEDİYESİ TOPLU KARA TAŞIMACILIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

T.C MUĞLA BELEDİYESİ MUĞLA BELEDİYESİ TOPLU KARA TAŞIMACILIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar T.C MUĞLA BELEDİYESİ MUĞLA BELEDİYESİ TOPLU KARA TAŞIMACILIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik, Muğla Belediyesi ve mücavir alanı içerisinde belirlenmiş

Detaylı

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5490 Kabul Tarihi : 25/4/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/4/2006 Sayı : 26153 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK 4015 KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/3/2002 No:2002/3975 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965 No:657 Yayımlandığı

Detaylı

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar

İKİNCİ BÖLÜM Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar Resmi Gazete Tarihi: 17.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28650 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik;

Detaylı

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK 4015 KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/3/2002 No:2002/3975 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965 No:657 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 19.09.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27354. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Resmi Gazete Tarihi: 19.09.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27354. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 19.09.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27354 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANANLARIN İŞÇİ OLARAK ALINMASINDA UYGULANACAK

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3)

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3) 5681 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2813 Kabul Tarihi : 5/4/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/1983 Sayı : 18011 Yayımlandığı Düstur

Detaylı