Verginet.net ten pratik bilgiler 2015

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Verginet.net ten pratik bilgiler 2015"

Transkript

1 Verginet.net ten pratik bilgiler 2015

2 İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK md. 82) 5. Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler 6. Asgari Geçim İndirimi 7. Ba - Bs Formlarına ilişkin Bildirim ve Ceza Uygulaması 8. Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayanlar / Olanlar 9. Çevre Temizlik Vergisi Tutarları 10. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (Yürürlükte Bulunan) 11. Damga Vergisi Oran ve Tutarları 12. Defterler (6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesi) 13. Defter Tutma Hadleri 14. Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı 15. Değerli Kağıtlar ve Bedelleri 16. Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı 17. Enflasyon Endeksleri 18. Fatura Kullanma Mecburiyeti 19. Gecikme ve Pişmanlık Zammı ile Gecikme Faizi Oranları 20. Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretliler) 21. Harcırah Tutarları (Yurtiçi Gündelikler)

3 22. KDV Tevkifat Oranları 23. Kıdem Tazminatı Tavanı 24. Kira Geliri İstisna Tutarları (Konut ve İş yeri) 25. Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri 26. Reeskont ve Avans İşlemlerindeki İskonto ve Faiz Oranları 27. Sakatlık İndirimi 28. SGK Prim Oranları 29. SSK Prim Matrahına Dahil Olan ve Olmayan Ödemeler 30. SSK Taban ve Tavan Ücreti 31. Şahıs Sigorta Poliçeleri Kapsamında (7 Ekim 2001 Tarihinden Önce İmzalanan), Sigorta Şirketleri Tarafından Sigortalılara Yapılan Ödemelerde Uygulanan İstisna Tutarı 32. Tecil Faizi 33. Tevkifata Tabi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırları 34. Tevkifata ve İstisna Uygulamasına Konu Olmayan MSİ ve GMSİ Beyan Sınırları 35. Usulsüzlük ve Özel Usulsuzluk Cezaları 36. Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Miktarları 37. Yemek Yardımı İstisnası 38. Yeniden Değerleme Oranları 39. Yıllık Ücretli İzin 40. YMM Raporu Düzenleme Sınırı (İstisna İşlemleri için) 41. YMM'lerin Yapacakları Karşıt İncelemelere İlişkin Limitler 42. 7/A Seçeneğini Uygulamak Zorunda Olanlar

4

5 1. Aile ve Çocuk Yardımları Sayfa Başı Aile Yardımı (SGK) Dönem Tutar 01 Ocak Haziran ,15 (1.201,50 x % 10) 01 Temmuz Aralık ,35 (1.273,50 x %10) Çocuk Yardımı (SGK) Dönem Tutar 01 Ocak Haziran Çocuk için 24,03 TL (1.201,50 x %2) 01 Temmuz Aralık Çocuk için 25,47 TL (1.273,50 x %2) Çocuk Yardımı (Vergi) Dönem 0-6 Yaş Grubu için Diğer çocuklar için 01 Ocak Haziran ,65 (500 x 0,079308) 19,83 (250 x 0,079308) 01 Temmuz Aralık 2015 (500x Kay sayı) (250x Kat sayı) 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar - Sayfa Başı Tutar Uygulama Dönemi Dayanağı 880.-TL 01/01/ /12/ Sayılı VUK GT 3. Araç Muayene Harçları- Sayfa Başı Aracın Cinsi Tutar (TL) a) Otobüs, kamyon, çekici ve tanker için 245,44 TL b) Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork için c) Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet, motorlu bisiklet için 181,72 TL 93,22 TL 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK md. 82) - Sayfa Başı Tutar Uygulama Dönemi TL 01/01/ /12/2015 2

6 Yılı Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler - Sayfa Başı 5.1. SGK primi işveren payı % 20,5 olanlar için hesaplama (*) Brüt (*) SSK İşçi İşsizlik İşçi Aylık Gelir Vergisi Damga Vergisi Kümülatif Vergi Matrahı Net Asgari Geçim İndirimi Toplam Ele Geçen SSK İşveren İşsizlik İşveren Toplam Maliyet 1201,50 168,21 12,02 153,19 9, ,28 858,96 90,11 949,07 246,31 24, , ,50 168,21 12,02 153,19 9, ,55 858,96 90,11 949,07 246,31 24, , ,50 168,21 12,02 153,19 9, ,82 858,96 90,11 949,07 246,31 24, , ,50 168,21 12,02 153,19 9, ,10 858,96 90,11 949,07 246,31 24, , ,50 168,21 12,02 153,20 9, ,38 858,96 90,11 949,07 246,31 24, , ,50 168,21 12,02 153,19 9, ,66 858,97 90,11 949,08 246,31 24, , ,50 178,29 12,74 162,37 9, ,14 910,44 90, ,55 261,07 25, , ,50 178,29 12,74 162,37 9, ,61 910,44 90, ,55 261,07 25, , ,50 178,29 12,74 162,37 9, ,08 910,44 90, ,55 261,07 25, , ,50 178,29 12,74 162,37 9, ,55 910,44 90, ,55 261,07 25, , ,50 178,29 12,74 162,37 9, ,02 910,44 90, ,55 261,07 25, , ,50 178,29 12,74 193,50 9, ,50 879,31 90,11 969,42 261,07 25, ,04 *5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörülmektedir. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için ise SGK primi işveren payı %20,5'dir. Bu hesaplamada SGK primi işveren payı %20,5 olarak dikkate alınmıştır SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim olanlar için hesaplama (**) Brüt SSK İşçi İşsizlik İşçi Aylık Gelir Vergisi Damga Vergisi Kümülatif Vergi Matrahı Net Asgari Geçim İndirimi Toplam Ele Geçen SSK İşveren İşsizlik İşveren Toplam Maliyet 1201,50 168,21 12,02 153,19 9, ,28 858,96 90,11 949,07 186,23 24, , ,50 168,21 12,02 153,19 9, ,55 858,96 90,11 949,07 186,23 24, , ,50 168,21 12,02 153,19 9, ,82 858,96 90,11 949,07 186,23 24, , ,50 168,21 12,02 153,19 9, ,10 858,96 90,11 949,07 186,23 24, , ,50 168,21 12,02 153,20 9, ,38 858,96 90,11 949,07 186,23 24, , ,50 168,21 12,02 153,19 9, ,66 858,97 90,11 949,08 186,23 24, , ,50 178,29 12,74 162,37 9, ,14 910,44 90, ,54 197,39 25, , ,50 178,29 12,74 162,37 9, ,61 910,44 90, ,54 197,39 25, , ,50 178,29 12,74 162,37 9, ,08 910,44 90, ,54 197,39 25, , ,50 178,29 12,74 162,37 9, ,55 910,44 90, ,54 197,39 25, , ,50 178,29 12,74 162,37 9, ,02 910,44 90, ,54 197,39 25, , ,50 178,29 12,74 193,50 9, ,50 879,31 90,11 969,42 197,39 25, ,36 ** 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. 3

7 Yılı Asgari Geçim İndirimi - Sayfa Başı Çalışanın Medeni Durumu İndirim Oranı (%) 2015 yılı aylık indirim tutarı (TL) Bekar 50 90,11 Evli, eşi çalışmıyor ,14 Evli, eşi çalışmıyor, 1 çocuklu 67,5 121,65 Evli, eşi çalışmıyor, 2 çocuklu ,17 Evli, eşi çalışmıyor, 3 çocuklu ,18 Evli, eşi çalışmıyor, 4 çocuklu ,19 Evli, eşi çalışıyor 50 90,11 Evli, eşi çalışıyor, 1 çocuklu 57,5 103,63 Evli, eşi çalışıyor, 2 çocuklu ,15 Evli, eşi çalışıyor, 3 çocuklu ,16 Evli, eşi çalışıyor, 4 çocuklu ,17 Boşanmış 50 90,11 Boşanmış, 1 çocuklu 57,5 103,63 Boşanmış, 2 çocuklu ,15 Boşanmış, 3 çocuklu ,16 7. Ba - Bs Formlarına ilişkin Bildirim ve Ceza Uygulaması - Sayfa Başı Mükellefler bir kişi veya kurumdan KDV hariç TL üzerindeki mal ve/veya hizmet alış ve satışlarını gösteren Ba ve Bs formlarını aylık dönemler halinde düzenleyerek, takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamına kadar bildirmekle yükümlüdürler. Mükellefiyetin terki halinde bildirim formları, işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar verilmek zorundadır. Tasfiyesi devam eden mükellefler bildirim formlarını, tasfiye süresince aylık dönemler halinde vereceklerdir. Tasfiyenin başladığı aya ait bildirim formları ise tasfiye öncesi ve sonrası ayrımı yapılmaksızın düzenlenecektir. Bildirim verme zorunluluğu bulunan mükellefin ölümü halinde, bildirim formlarını verme sürelerine, Vergi Usul Kanununun 16 ncı maddesi hükmü uyarınca üç ay eklenir. Bildirim formlarını belirlenen süreler içinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükelleflere özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır. Söz konusu cezanın uygulanmasında, Ba ve Bs bildirim formları tek bir form olarak değerlendirilecek ve tek özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Buna göre; Ba Bs formlarının belirlenen süreler içinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükelleflere 2015 Takvim yılında TL özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Süresinde verilen Formların 10 gün içinde düzeltmesi yapılırsa özel usulsüzlük cezası kesilmeyecektir. Düzeltme 10. günü takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası (2015 için TL nın 1/5 i olan 260.-TL dir.) Elektronik ortamda form verme mecburiyetine uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilmesi halinde, 352 nci maddenin birinci derece usulsüzlüklerle ilgili (1) numaralı bendi ile ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaralı bendi uyarınca ayrıca ceza kesilmez. 4

8 8. Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayanlar / Olanlar - Sayfa Başı 2015 Yılında Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayanlar Noterler Özel Kanunlarına Göre Kurulan Kooperatifler ile Bunların Oluşturdukları Birlikler 2014 Yılı Satış veya Hasılatları Aşağıda Belirtilen Tutarları Aşmayan Mükellefler Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanlardan Hasılat Tutarı II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Faaliyetinde Bulunanlardan Satışları Tutarı II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Dışındaki İşlerle Uğraşanlardan Hasılat Tutarı Zirai Kazancı İşletme Hesabı Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerden Hasılat Tutarı TL TL TL TL 2015 Yılında Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olanlar Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden, 2014 yılı aktif toplamı TL 'yi ve net satışlar toplamı TL'yi aşmayanlar 9. Çevre Temizlik Vergisi Tutarları - Sayfa Başı 9.1. Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi 2015 yılında konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 26 Kuruş, diğer belediyelerde 20 Kuruş olarak hesaplanacaktır. Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır. Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece 1. Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup

9 9.4. Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi 2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları % 25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır. Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece 1. Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması Belediye Gelirleri Kanunu nun mükerrer 44. maddesinin onikinci fıkrası ile 2005/9817 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7. maddesine göre; konut, iş yeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirtilen tutarlar; büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000 den az olan belediyelerde % 50 indirimli olarak uygulanacaktır. Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) Bina Grupları 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece 1. Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup

10 10. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları - Sayfa Başı Taraf Devlet YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete 7 Vergiler Açısından Uygulanmaya Tarih No Yürürlük Tarihi Başlandığı Tarih 1) Avusturya Avusturya(Revize) ) Norveç Norveç (Revize) (m.) ) Güney Kore ) Ürdün ) Tunus ) Romanya ) Hollanda ) Pakistan ) İngiltere ) Finlandiya Finlandiya (revize) ) K.K.T.C (1) 12) Fransa ) Almanya (Feshedilen) (2) Almanya (Yeni) ) İsveç ) Belçika (3) 16) Danimarka ) İtalya ) Japonya ) B.A.E (4) 20) Macaristan ) Kazakistan ) Makedonya ) Arnavutluk ) Cezayir ) Moğolistan ) Hindistan ) Malezya (5) 28) Mısır ) Çin Halk Cum ) Polonya ) Türkmenistan (6) 32) Azerbaycan ) Bulgaristan ) Özbekistan ) A.B.D

11 36) Beyaz Rusya ) Ukrayna ) İsrail ) Slovakya ) Kuveyt ) Rusya ) Endonezya ) Litvanya ) Hırvatistan ) Moldova ) Singapur (7) 47) Kırgızistan ) Tacikistan ) Çek Cumhuriyeti ) İspanya ) Bangladeş ) Letonya ) Slovenya ) Yunanistan ) Suriye ) Tayland ) Sudan ) Lüksemburg (8) 59) Estonya ) İran ) Fas ) Lübnan ) Güney Afrika Cum ) Portekiz ) Sırbistan-Karadağ (9) 66) Etiyopya ) Bahreyn ) Katar ) Bosna-Hersek ) Suudi Arabistan * (m.) ) Gürcistan ) Umman (10) 73) Yemen ) İrlanda ) Yeni Zelanda (m.) ) Kanada (m.) ) İsviçre ) Brezilya ) Avustralya (m.) ) Malta (1) Anlaşmanın 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (h) bendinin 2 nci fıkrası, 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının uluslar arası bendi ve 14 üncü maddesinin 2 nci fıkrası gereğince bir Akit Devlette vergilendirilmeyecek olan kazanç ve iratlar hakkında tarihinden itibaren başlayan vergilendirilme dönemleri için yürürlüğe girmiştir. 8

12 (2) Anlaşmanın deniz ve hava taşımacılığına ilişkin hükümleri tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Ancak söz konusu Anlaşma feshedilmiş olup, hükümleri tarihleri arasındaki vergilendirme dönemleri için uygulanmaktadır. (3) Anlaşma, uçakların uluslar arası trafikte işletilmesinden sağlanan kazançlar yönünden tarihinden itibaren elde edilen gelirler üzerinden alınan vergilere uygulanacaktır. (4) Anlaşma, hava taşımacılık faaliyetlerinden elde edilen gelirler ile bu kazançlar için açtırılan mevduat hesabı dolayısıyla elde edilen faiz gelirleri için tarihinden itibaren uygulanacaktır. (5) Anlaşmanın Bilgi Değişimi başlıklı 25 nci maddesini değiştiren Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında 27 Eylül 1994 Tarihinde Ankara da İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokol tarihinde imzalanmıştır. Söz konusu Protokol tarihinde yürürlüğe girmiş olup, hükümleri bu tarihten itibaren uygulanmaktadır. (6) Anlaşma hükümleri müteahhitlik yönünden ; diğer hükümler yönünden ise tarihinden itibaren uygulanacaktır. (7) Anlaşmanın Bilgi Değişimi başlıklı 26 ncı maddesini değiştiren 9 Temmuz 1999 Tarihinde Singapur da İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokol tarihinde imzalanmıştır. Söz konusu Protokol tarihinde yürürlüğe girmiş olup, hükümleri tarihinden itibaren uygulanmaktadır. (8) Anlaşmanın Bilgi Değişimi başlıklı 26 ncı maddesini değiştiren Türkiye Cumhuriyeti ile Lüksemburg Dükalığı Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokol tarihinde imzalanmıştır. Söz konusu Protokol tarihinde yürürlüğe girmiş olup, hükümleri tarihinden itibaren uygulanmaktadır. (9) Sırbistan ve Karadağ döneminde, 12 Ekim 2005 tarihinde imzalanmış olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Kurulu Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması hem Sırbistan hem de Karadağ açısından geçerli olup, Anlaşma hükümleri tarihinden bu yana uygulanmaktadır. (10) Anlaşma, Gulf Air tarafından uluslararası trafikte hava taşımacılığı işletmesinden elde edilen kazançlar ile işletilen vasıtaların veya bunların işletilmesiyle ilgili menkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazançlar yönünden tarihinden itibaren uygulanacaktır. * "Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında İki Akit Devletin Hava Taşımacılık Teşebbüslerinin Faaliyetleri Dolayısıyla Alınan Vergilerde Karşılıklı Muafiyet Anlaşması tarihinde imzalanmıştır. Anlaşma, tarihinde yürürlüğe girmiş olup, hükümleri tarihinden itibaren uygulanmaktadır. Söz konusu Anlaşma, yalnızca Akit Devletler tarafından hava taşımacılık faaliyetleri dolayısıyla alınan vergileri kapsamaktadır. 9

13 11. Damga Vergisi Oran ve Tutarları - Sayfa Başı tarihinden itibaren azami tutar ,00 TL dir. (58 Seri No'lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği) Damga Vergisine Tabi Kağıtlar I. Akitlerle ilgili kağıtlar A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar: 1.Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 9,48) 2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli (Binde 1,89) üzerinden) 3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 9,48) 4. Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde 9,48) 5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) (Binde 1,89) 6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1.Tahkimnameler (45,30 TL) 2.Sulhnameler 3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil) (45,30 TL) (254,40 TL) II. Kararlar ve mazbatalar 1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları: a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 9,48) b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (45,30 TL) 2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6/6/2008) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar 1. Ticari ve mütedavil senetler: a) Emtia senetleri: aa) Makbuz senedi (Resepise) ab) Rehin senedi (Varant) ac) İyda senedi ad) Taşıma senedi b)konşimentolar (Binde 5,69) (15,80 TL) (9,30 TL) (1,70 TL) (0,60 TL) (9,30 TL) c) Deniz ödüncü senedi (Binde 9,48) d) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 9,48) 2. Ticari belgeler: a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri (15,80 TL) b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri: ba) Bilançolar (35,00 TL) bb) Gelir tabloları (16,90 TL) bc) İşletme hesabı özetleri (16,90 TL) c) Barnameler (1,70 TL) d) Tasdikli manifesto nüshaları (7,00 TL) e) Ordinolar (0,60 TL) f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları (7,00 TL) IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar 1. Makbuzlar: 10

14 a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 9,48) (Binde 7,59) c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler (Binde 7,59) d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar (Binde 7,59) 2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir): a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için (0,60 TL) b) Vergi beyannameleri: ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri bb) Kurumlar vergisi beyannameleri bc) Katma değer vergisi beyannameleri bd) Muhtasar beyannameler (45,30 TL) (60,50 TL) (29,90 TL) (29,90 TL) be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) (29,90 TL) c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler (60,50 TL) d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler (22,30 TL) e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri (22,30 TL) f) (Ek:5838/15 md.)(yürürlük: 28/02/2009)Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için (35,50 TL) 3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve (0,60 TL) tercümeleri. 12. Defterler (6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesi) Sayfa Başı 1) Tutulacak Defterler Anonim ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler Limited Şirketler Şahıs Şirketleri (Kollektif ve Komandit) Yevmiye defteri Yevmiye defteri Yevmiye defteri Envanter defteri Envanter defteri Envanter defteri Defteri kebir Defteri kebir Defteri kebir Pay defteri Pay defteri Genel kurul toplantı ve müzakere defterini Yönetim kurulu karar defteri Genel kurul toplantı ve müzakere defteri Genel kurul toplantı ve müzakere defteri 11

15 2) Açılış ve Kapanış Onayı Yapılacak Defterler ve Onay Zamanları Açılış Onayı Yapılacak Defterler Kapanış Onayı Yapılacak Defterler Yevmiye defteri Yevmiye defteri Defteri kebir - Envanter defteri - Pay defteri - Yönetim kurulu karar defteri Yönetim kurulu karar defteri Genel kurul toplantı ve müzakere defteri - Açılış onay zamanı Kapanış Onayı ve Şekli Yevmiye defterinin kapanış onayı, Kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki izleyen faaliyet döneminin altıncı açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın ayının sonuna kadar (hesap dönemi sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Aralık ayı içinde) noter tarafından takvim yılı olanlarda Haziran ayı yapılır. Onaya tabi defterlerin hesap dönemi içinde dolması dolayısıyla veya başka sonuna kadar), Yönetim kurulu karar sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya defterinin kapanış onayı ise izleyen başlamadan önce açılış onayı yaptırmak zorundadırlar. Pay defterinin yenilenmesinin faaliyet döneminin birinci ayının gerektiği durumlarda açılış onayı yapılacak yeni defter, kullanımına son verilecek sonuna kadar (hesap dönemi takvim defterle veya zayi edilmişse zayi belgesi ile birlikte notere ibraz edilir. yılı olanlarda Ocak ayı sonuna kadar) notere yaptırılabilecektir. Açılış onaylarının her hesap dönemi için yapılması zorunlu olan defterler Yevmiye defteri Defteri kebir Envanter defteri Yönetim kurulu karar defteri Yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen hesap dönemlerinde açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilecek defterler Pay defteri Genel kurul toplantı ve müzakere defteri Ayrıca; Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve 19 Aralık 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebileceği, Yönetim kurulu karar defteri, yevmiye defteri, envanter defteri ve defteri kebir (açılış onayına tabi defterler) yeterli yaprakları bulunması halinde yeni hesap döneminin ilk ayı içerisinde onay yenilemek suretiyle kullanılmaya devam edilebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Diğer taraftan, elektronik ortamda tutulan defterler açısından açılış ve kapanış onayları aranmayacaktır; ancak hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde elektronik defter tutmaya başlayanlar, başladıkları tarihi izleyen bir aylık süre içerisinde eski defterlerine kapanış tasdiki yaptıracaklardır. 12

16 13. Defter Tutma Hadleri - Sayfa Başı (VUK 177 Md.) tarihinden itibaren, 1- Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı ,00 TL veya satışlarının tutarı ,00 TL'yi aşanlar, 2-1. bentteki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı ,00 TL'yi aşanlar, 3-1 ve 2 numaralı benhlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının 5 katı ile yıllık satış tutarının toplamı ,00 TL'sini aşanlar 14. Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı - Sayfa Başı Yılı İstisna Tutarı TL TL TL TL TL TL 13

17 15. Değerli Kağıtlar ve Bedelleri - Sayfa Başı Değerli Kağıdın Cinsi 1 - Noter kağıtları: Bedel (TL) a) Noter kağıdı 8,30 b) Beyanname 8,30 c) Protesto, vekaletname, re sen senet 16, (Mülga: 30/12/ /14. md) 3 - Pasaportlar 82, Yabancılar için ikamet tezkereleri 55, (Mülga: 30/12/ /14. md) 6 - Nüfus cüzdanları 7, Aile cüzdanları 75, (Mülga: 30/12/ /14. md) 9 - Sürücü belgeleri 102, Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 102, Motorlu araç trafik belgesi 102, Motorlu araç tescil belgesi 76, İş makinesi tescil belgesi 76, Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 5, Mavi Kart 7, Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı -Sayfa Başı Yıl Aktif Toplamı Net Satışlar Toplamı TL TL TL TL TL TL TL TL 14

18 17. Enflasyon Endeksleri - Sayfa Başı a) TÜFE Rakamları Aylar (2014) Bir önceki aya göre değişim oranı Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 12 aylık ortalamalara göre değişim oranları Genel indeks sayıları (TÜFE) Ocak 1,98 1,98 7,75 7,53 233,54 Şubat 0,43 2,41 7,89 7,60 234,54 Mart 1,13 3,57 8,39 7,70 237,18 Nisan 1,34 4,96 9,38 7,97 240,37 Mayıs 0,40 5,38 9,66 8,23 241,32 Haziran 0,31 5,70 9,16 8,31 242,07 Temmuz 0,45 6,18 9,32 8,35 243,17 Ağustos 0,09 6,28 9,54 8,46 243,40 Eylül 0,14 6,43 8,86 8,54 243,74 Ekim 1,90 8,45 8,96 8,65 248,37 Kasım 0,18 8,65 9,15 8,80 248,82 Aralık -0,44 8,17 8,17 8,85 247,72 b) TÜFE Genel Endeks (2003 Temel Yıllı) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık ,77 96,23 98,12 99,09 100,04 100,12 99,93 100,09 101,44 102,38 103,68 104, ,81 105,35 106,36 106,89 107,35 107,21 107,72 108,54 109,57 112,03 113,50 113, ,49 114,51 114,81 115,63 116,69 116,81 116,14 117,13 118,33 120,45 122,14 122, ,57 123,84 124,18 125,84 128,20 128,63 129,72 129,15 130,81 132,47 134,18 134, ,84 136,42 137,67 139,33 140,03 139,69 138,67 138,70 140,13 142,67 145,45 145, ,94 148,84 150,27 152,79 155,07 154,51 155,40 155,02 155,72 159,77 161,10 160, ,90 160,35 162,12 162,15 163,19 163,37 163,78 163,29 163,93 167,88 170,01 170, ,07 176,59 177,62 178,68 178,04 177,04 176,19 176,90 179,07 182,35 182,40 181, ,60 183,93 184,70 186,30 190,81 188,08 187,31 188,67 190,09 196,31 199,70 200, ,98 203,12 203,96 207,05 206,61 204,76 204,29 205,43 207,55 211,62 212,42 213, ,74 217,39 218,83 219,75 220,07 221,75 222,44 222,21 223,91 227,94 227,96 229, ,54 234,54 237,18 240,37 241,32 242,07 243,17 243,40 243,74 248,37 248,82 247,72 15

19 c) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Yİ - ÜFE Aylar (2014) Bir önceki aya göre değişim oranı Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 12 aylık ortalamalara göre değişim oranları Genel indeks sayıları (TÜFE) Ocak 3,32 3,32 10,72 5,22 229,10 Şubat 1,38 4,75 12,40 6,11 232,27 Mart 0,74 5,52 12,31 6,95 233,98 Nisan 0,09 5,61 12,98 7,89 234,18 Mayıs -0,52 5,06 11,28 8,66 232,96 Haziran 0,06 5,12 9,75 9,03 233,09 Temmuz 0,73 5,89 9,46 9,26 234,79 Ağustos 0,42 6,33 9,88 9,55 235,78 Eylül 0,85 7,24 9,84 9,84 237,79 Ekim 0,92 8,22 10,10 10,11 239,97 Kasım -0,97 7,18 8,36 10,32 237,65 Aralık -0,76 6,36 6,36 10,25 235,84 d) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ve Değişim Oran Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık ,51 123,83 124,14 126,54 130,05 135,28 136,45 135,43 135,11 135,73 135,33 135, ,09 136,37 137,70 138,80 139,34 139,19 139,28 140,47 141,90 141,71 142,98 143, ,80 147,48 152,16 159,00 162,37 162,90 164,93 161,07 159,63 160,54 160,49 154, ,16 156,97 157,43 158,45 158,37 159,86 158,74 159,40 160,38 160,84 162,92 163, ,94 167,68 170,94 174,96 172,95 172,08 171,81 173,79 174,67 176,78 176,23 178, ,75 185,90 188,17 189,32 189,61 189,62 189,57 192,91 195,89 199,03 200,32 202, ,10 202,91 203,64 203,81 204,89 201,83 201,20 201,71 203,79 204,15 207,54 207, ,91 206,65 208,33 207,27 209,34 212,39 214,50 214,59 216,48 217,97 219,31 221, ,10 232,27 233,98 234,18 232,96 233,09 234,79 235,78 237,79 239,97 237,65 235, Fatura Kullanma Mecburiyeti -Sayfa Başı Vergi Usul Kanunu Madde 232 Yıl Maktu Had TL TL TL 16

20 19. Gecikme ve Pişmanlık Zammı ile Gecikme Faizi Oranları - Sayfa Başı Uygulama Dönemi Aylık Oran Dayanağı 'dan itibaren Aylık % 1, /965 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 'dan itibaren Aylık % 1, /15565 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı arası Aylık % 2,5 2006/10302 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı arası Aylık % /8551 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı arası Aylık % Seri Nolu Tah.Gen.Teb. 2003/6345 sayılı BKK arası Aylık % Seri Nolu Tah.Gen.Teb. 2002/3550 sayılı BKK 20. Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretliler) -Sayfa Başı TL'ye kadar 15% TL'nin TL'si için TL, fazlası 20% TL'nin TL'si için TL, (ücret gelirlerinde TL'nin TL'si için % TL), fazlası TL'den fazlasının TL'si için TL, (ücret gelirlerinde TL'den fazlasının 35% TL'si için TL), fazlası 21. Harcırah Tutarları (Vergiden Müstesna) -Sayfa Başı 1- Yurtiçi Harcırah Tutarları 01 Ocak Haziran 2015 dönemi için Brüt Aylıklar (TL) Vergiden Müstesna Gündelikler Tutarı (TL) 1.994,87 ve daha fazlası 51, ,59 ila 1.994,86 43, ,11 ila 1.980,58 40, ,05 ila 1.806,10 37, ,01 ila 1.584,04 33, ,00 ve daha azı 32,00 Yukarıdaki tabloda gösterilen aylık brüt tutarlara, ilgililerin hizmet sürelerine göre kıdem aylıkları ayrıca ilave edilcektir. 17

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş.

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş. İŞBİRLİĞİYLE GELİR VERGİSİ... 4 Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı... 4 Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan

Detaylı

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 İÇİNDEKİLER A. ARALIK 2011 DE RESMİ GAZETELERDE YAYIMLANAN, 01.01.2012

Detaylı

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI SG DENETİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 4 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 4 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR

Detaylı

KONU : 117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAYIMLANAN KDV TEVKİFAT UYGULAMASININ TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ.

KONU : 117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAYIMLANAN KDV TEVKİFAT UYGULAMASININ TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ. 23/04/2012 KONU : 117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAYIMLANAN KDV TEVKİFAT UYGULAMASININ TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ. SİRKÜLER 2012/22 Sayın yetkili, Bilindiği üzere 14 Nisan 2012

Detaylı

100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012

100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012 100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012 Sunuş Katma Değer Vergisi Kanunu nun 9. maddesinde; mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde

Detaylı

DAMGA VERGİSİ KANUNU

DAMGA VERGİSİ KANUNU 3885 DAMGA VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 488 Kabul Tarihi : 1/7/1964 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/7/1964 Sayı : 11751 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2741 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI TEVKİFAT ORANLARI 1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 2 A- GVK Madde 94/Yürürlük; 03.03.2009... 2 B- GVK GEÇİCİ 67... 17 2- KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 19 A- Tam Mükellef Kurumlara Yapılan

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI

KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI KDV TEVKİFATI 10.05.2012 TURMOB 1 Önsöz 1985 yılında Türk Vergi Sisteminde yerini alan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, vergi sistemimizin

Detaylı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı Bir başvuru kitabı olarak hazırlanmış Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi ni hazırlayan değerli üstadımız eski Baş Hesap Uzmanı Sayın Mehmet ALTINDAĞ a, kitabın basımında hiçbir desteği bizlerden

Detaylı

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ Ankara, Şubat 2015 2014 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ Ymm. A. MURAT YILDIZ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 17 1. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET VE ŞEKİLLERİ... 26

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ 1. KDV'NİN KONUSU... 1 1.1. İşlemlerin Türkiye'de Yapılması... 1 1.1.1. Yurtdışındaki İşlemler... 1 1.1.2. Türkiye'deki İşlemler... 2 1.2. Tazminatlar... 2 1.3. Aidatlar...

Detaylı

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLER İÇİN VERGİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından

Detaylı

SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI)

SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI) SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Ayşe Çırak (SMMM) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI -SİGORTA ŞİRKETLERİ

Detaylı

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri Sosyal Güvenlik Kurumu na 4/a (Eski SSK) ile ilgili defter ve belge Muhafaza ve denetime ibraz süreleri I. GİRİŞ Kurumlar Vergisi Kanununa göre, Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde

Detaylı

TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL)

TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL) Ticari Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi (Basit Usul Gerçek Usul) 1 TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL) 2 Ticari Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi (Basit Usul

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2011 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.)

GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) Kanun Numarası : 193 Kabul Tarihi : 31/12/1960 Yayımlandığı R.Gazete : 6/1/1961 Sayı: 10700 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 4 Cilt: 1 Sayfa: 850 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR...

Detaylı

İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ I- MÜKELLEFİYET... 1 A. VERGİNİN KONUSU... 1 1.Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler... 1 1.1. Ticari, Sınaî, Zirai Faaliyet ve Serbest Meslek Faaliyeti

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005.

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005 Tebliğ Maliye Bakanlığından: Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45) 488 sayılı Damga Vergisi

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR A- 2012 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ B- GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA ÇOCUK YARDIMI C- 01.01.2012 30.06.2012 TARİHLERİ ARASINDA GELİR

Detaylı

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE ARANACAK BELGELER İADE DOSYALARI İLE YMM İADE RAPORLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONULARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLER VE ÖZELGE ÖRNEKLERİ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunundaki

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.)

GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) 3349 GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) Kanun Numarası : 193 Kabul Tarihi : 31/12/1960 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/1/1961 Sayı : 10700 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 850 * * * Bu Kanunun

Detaylı

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 517

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 517 3349 GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) Kanun Numarası : 193 Kabul Tarihi : 31/12/1960 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/1/1961 Sayı : 10700 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 850 Bu Kanunun

Detaylı

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 517

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 517 3349 GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) Kanun Numarası : 193 Kabul Tarihi : 31/12/1960 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/1/1961 Sayı : 10700 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 850 Bu Kanunun

Detaylı