Eczacılık Alanında Karşılaşılan Suiistimaller ve Yaptırımları. 28 Kasım 2014 Malatya

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eczacılık Alanında Karşılaşılan Suiistimaller ve Yaptırımları. 28 Kasım 2014 Malatya"

Transkript

1 Eczacılık Alanında Karşılaşılan Suiistimaller ve Yaptırımları 28 Kasım 2014 Malatya

2 T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Ülkemizde sosyal sigorta hizmetini gerçekleştirmek üzere kurulmuş idarî ve malî açıdan özerk bir kamu tüzel kişisidir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşudur.

3 Genel Sağlık Sigortası Uygulaması Ülkemizde SGK tarafından sağlık sigortası, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunu ile «Genel Sağlık Sigortası» adıyla kurulmuş bir sistem tarafından uygulanmaktadır.

4 Tek Alıcı SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı kurumlarının SGK adıyla birleşmesi sonrasında, yeşil kart ve aktif çalışan memurların da katılımıyla T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu ülkemizde kamusal planda sağlık hizmetinin tek alıcısı konumuna geçmiştir.

5 Sağlık Hizmetinin Temin Yöntemi Ülkemizde geçmişte Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sigortalı ve emeklilerine sağlık hizmetini satın alma yoluyla sağlarken, SSK kendisi üretme, eksik kısımlarını satın alma yoluyla vermekteydi. Kurumların birleşmesinden sonra ise «Genel Sağlık Sigortası» adıyla kurulan sistemle SGK tamamen satın alma yoluyla vermektedir.

6 Tedavi Hizmetinin Satın Alınma Şekli Tedavi hizmeti, özel ve kamu sağlık kuruluşları ile üniversite sağlık kuruluşlarından temin edilmektedir. Özel sağlık kuruluşları ile üniversite hastanelerinden imzalanan tip sözleşmelerle sağlık hizmeti satın alınırken, T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerden «global bütçe» yöntemiyle hazineden aktarım yoluyla alınmaktadır.

7 İlaç Temin Yöntemi Sigortalı ve haksahiplerinin ilaçları ise serbest eczacılardan tip protokolle satın alınmaktadır. Protokolün tam adı «Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol»dür.

8 Eczane Protokolü Protokol, TEB ile Kurum arasında varılan anlaşma neticesinde TEB in basıp dağıtması sonucu, bir bedel karşılığında serbest eczacılar tarafından bölge eczacı odalarından alınmaktadır. Kurum un taşra teşkilatı ile serbest eczacı tarafından imzalanarak yürürlüğe girmekte, serbest eczacı bundan sonra SGK sigortalılarına ilaç vermeye başlamaktadır.

9 Yürürlükteki Protokol Halen yürürlükteki İlaç Temin Protokolü, tarihleri arası geçerlidir. Kurum la eczane arasında protokol esaslarına göre sonraki her yılın Nisan ayında sözleşme gözden geçirilmekte ve gerekirse yenilenmektedir. Yapılacak ek protokollerle düzenleme yapılması halinde, sözleşmeli eczacı bu düzenlemelere uymakla yükümlüdür. Kurum, protokol hükümlerini kabul eden ve başvuru formunu veren her eczacı ile (fesih ve muvazaa hali hariç) sözleşme yapar.

10 Protokolün İçeriği Protokol ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlık yardımları karşılanan sigortalı ve haksahiplerine, serbest eczanelerden ilaç ve provizyon sisteminde yer alan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin usul ve esaslar ile karşılıklı hak ve yükümlülükler belirlenmektedir.

11 Protokolü nde Yer Ana Başlıklar Eczanelerin sigortalı ve haksahiplerine ilaç verme, reçetelerin fatura edilmesi ve incelenmesi, bedelinin alınması, uyulacak hususlar, cezai şart ve fesih hükümleri ve diğer yükümlülükler sözleşmede ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Protokol ün Bölümleri ise şöyledir: 1.Taraflar, Konu, Dayanak ve Tanımlar 2. Protokole Göre Hizmet Alacak Kişiler 3. Uygulanacak Usul ve Esaslar 4. Ödeme Şartları ve Zamanı 5. Sözleşmenin Feshi ve Cezai Şartlar 6.Cezai Şart ve Feshe İlişkin Genel Hükümler 7. Protokole İlişkin Genel Hükümler 8. Yetkili Mahkeme 9-10 Yürürlük ve Yürütme

12 Sözleşmede Reçetelerin Sınıflandırılması A grubu reçete:yatan hasta reçeteleri (günübirlik tedavi reçeteleri de dahil) ve sağlık raporu ile temin edilen ilaç/ilaçları içeren reçeteleri, B grubu reçete:kurum mevzuatına göre ayrı fatura edilmesine ilişkin düzenleme olmayan veya içeriğinde herhangi bir raporlu ilaç bulundurmayan ayaktan hasta reçetelerini (A ve C grubu dışında kalan reçeteler) C grubu reçete:kurum mevzuatına göre ayrı fatura edilmesine ilişkin düzenleme olan reçeteler ile bu protokol ekinde yer alan reçeteler

13 Usulsüzlük Hangi Grup Reçetede Yakın dönemde suiistimallere en çok A grubu reçeteler olarak sınıflanan «Raporlu Reçetelerde» (kanser, tansiyon, şeker, astım, depresyon, osteoporoz, şizofren, organ nakli v.s gibi hastalıklarda kullanılan ve katılım payı alınmayan ilaçları içeren reçeteler) ile kupür, karekod gibi kanıtlayıcı ögelerin ya olmadığı ya da zayıf olduğu majistral formül içeren reçeteler ve benzerlerinde rastlanmaktadır. E-rapor ve e-reçeteden sonra nitelik değişmekle birlikte, bu kez sadece kimlik numarasını ele geçirilmesiyle bütün reçete gruplarında ve raporlarda usulsüzlük yapılmakta, bunlar bazen çok yanlı olabildiği gibi bazen de sadece bir kişinin eylemiyle gerçekleşebilmektedir.

14 Fatura İnceleme ve Ödeme Eczacı, sözleşme yapılması/yenilenmesi aşamasında faturalarının kontrolünde örnekleme yönteminin kullanılıp kullanılmaması hakkında tercihini Kuruma vereceği dilekçe ile bildirir. Örnekleme yapılarak fatura incelenmesi yöntemini kabul eden eczacı tarafından Kuruma gönderilen fatura ve eki belgeler, teslim tarihinden itibaren en geç 60 gün içerisinde Ödeme Genelgesi ne göre örnekleme yöntemiyle (A grubu, B grubu, C grubu için belirlenen oranlarda) incelenir ve tespit edilen hata oranı reçetelerin kendi gruplarına uygulanarak ödeme gerçekleştirilir.

15 İncelenecek Reçetelerin Seçimi Serbest eczaneler tarafından Kurum a teslim edilen reçetelerden hangilerinin inceleneceği eczacıların tercihi sonucu örnekleme yöntemi ile belirlenir. Örnekleme tabi reçeteler, kontrol aşamasında herhangi bir kritere bağlı olmadan ve manuel müdahale olmaksızın provizyon sistemince seçilerek çıktısı alınır. Örnekleme yöntemi ile seçilen bu reçeteler eczacı tarafından sistemden görülür.

16 Örnekleme Yönteminde Reçetelerin Tamamının İncelenmesi Kurumca örnekleme yöntemi ile yapılan inceleme sonucunda tespit edilen hata oranının A grubu reçetelerde %3 ün, B grubu reçetelerde %5 in üzerinde olması halinde provizyon sisteminden, eczacının ekranına 5 iş günü süreyle kırmızı bantlı uyarı yapılır. Eczacı tarafından bu reçetelerin tamamının kontrol edilmesinin uyarının yapıldığı günü takip eden 5 iş günü içinde yazılı olarak talep edilmesi halinde ilgili fatura dönemine ilişkin incelenmesi istenen gruptaki tüm reçeteler incelenir.

17 Kesinti Hesabı ve Ödenecek Tutarın Tespiti Kesinti oranı A, B ve C grubu reçeteler için ayrı ayrı hesaplanmaktadır. FORMÜL:Örneklenen reçetelerdeki kesinti oranı (%) = [(Örneklenen reçetelerin kesinti tutarı / Örneklenen reçetelerin toplam tutarı) x 100] Ödenmesi gereken tutar = Reçetelerin toplam tutarı- [kesinti oranı x Reçetelerin toplam tutarı] BİR ÖRNEK: -Örneklenen reçetelerin kesinti tutarı :50.-TL -Örneklenen reçetelerin toplam tutarı :500.-TL -Reçetelerin toplam tutarı : TL Örneklenen reçetelerdeki kesinti oranı % 10 Bu tutar toplam reçete tutarına oranlandığında toplam kesinti TL ye tekabül etmektedir.

18 Medula Eczane Provizyon Sistemi Sağlık harcamalarında Kurum kaynaklarının rasyonel kullanılması, tasarruf sağlanması, şahıs bazında işlem takibi, harcama kalemlerinin tespiti, sağlık tedavilerinde standart yapı oluşturulması, dosyasız çalışma ortamına geçilerek işlem sürecinin hızlandırılması, kişisel hataların önlenmesi, istatistiksel bilgi elde edilmesi, etkin denetimin sağlanması, amacıyla Medula Eczane Provizyon sistemi kurulmuştur.

19 Medula Uygulamasının Gelişimi Üç sosyal sigorta kurumunun tek çatı altında birleştirilmesinden önce ayrı ayrı yürütülen eczane provizyon ve reçete kontrol uygulamaları bulunmaktaydı. SGK nın ilk ortak E-Eczane uygulaması tarihinde devreye girmiş, tarihine kadar kullanılan sistem gelişmiş teknolojilerle revize edilerek,yeni Medula Eczane Provizyon Sistemi tarihinden itibaren kullanılmaya başlanmıştır.

20 E-Reçete ve E-Rapor Elektronik rapor uygulaması 2010 yılında, elektronik reçete uygulaması ise 2012 yılında başlamıştır. Eczane sözleşmesi 2012 Ek protokolü ile e-reçete uygulamasına uyumlu hale getirilmiştir.

21 Medula Sisteminde E-Reçete

22 Medula Sisteminde E-Rapor

23 Sağlık Giderleri

24 Yıllar Years Aylar Months SGK SSI Devlet Memuru Civil servants REÇETE SAYISI Number of prescription Bin Adet Thousand pieces Yeşil Kart Green card Toplam Kamu Total Public GENEL TOPLAM General Total GENEL TOPLAM General Total GENEL TOPLAM General Total GENEL TOPLAM General Total GENEL TOPLAM General Total Değişim Oranı Ratio of Change ,57% * Bu veriler FATURA DÖNEMİ dikkate alınarak alınmıştır. * Tutarlar; katılım payı, eczane ve kamu iskontosundan arındırılmıştır * TEB, yurtdışı sigortalılarına ait veriler dahil değildir.

25 Yıllar Years REÇETE BAŞI ORTALAMA MALİYET Average cost per prescription Aylar Months SGK SSI Devlet Memuru Civil servants TL Yeşil Kart Green card Toplam Kamu Total Public GENEL TOPLAM General Total 50,19 41,95 40,00 48,45 GENEL TOPLAM General Total 49,42 42,62 43,70 48,77 GENEL TOPLAM General Total 45,20 0,00 42,75 44,95 GENEL TOPLAM General Total 41,22 0,00 0,00 41,22 Değişim Oranı Ratio of Change GENEL TOPLAM General Total 44,03 0,00 0,00 44,03 6,82% * Bu veriler FATURA DÖNEMİ dikkate alınarak alınmıştır. * Tutarlar; katılım payı, eczane ve kamu iskontosundan arındırılmıştır.(son Güncelleme) * TEB, Yurtdışı sigortalılarına ait veriler dahil değildir.

26

27

28 YILLAR Years AYLAR Months DEVLET 2.BASAMAK State 2. step DEVLET 3.BASAMAK State 3. step MÜRACAAT SAYISI Number of application Bin Adet Thousand pieces ÖZEL Private ÜNİVERSİTE University TOPLAM Total (A) GENEL TOPLAM General total GENEL TOPLAM General total GENEL TOPLAM General total GENEL TOPLAM General total GENEL TOPLAM General total Değişim Oranı Ratio of Change ,30% 12,35% 4,11% 13,42% 8,95% * MEDULA'dan alınan hamverilerle yapılmış çalışmadır. * 2010 Ocak ayından önce GSS Kapsamında olmayan devlet memurlarının MEDULA verisi bulunmadığından, devlet memurlarına ait sağlık verilerinin 2008 ve 2009 yıllarında olmadığı dikkate alınmalıdır

29 Eczanelerin Denetimi, Usulsüzlükler ve Yaptırımları

30 Eczanelerin Denetimi Alınma Halleri -Reçete karşılığı ilaç alan sigortalı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile üçüncü şahıslara ait ihbar ve şikâyetlerin olması -Müfettişler tarafından yapılan planlı denetim ve rutin teftişleri sırasında usulsüzlük veya suç içeren durumların saptanması -Kurum un taşra teşkilatı(sağlık Merkez Müdürlükleri) reçete inceleme birimleri tarafından yapılan incelemelerde usulsüz işlemler yapıldığının tespit edilmesi -Diğer kamu kuruluşları tarafından usulsüzlük saptanarak bildirilmesi -Kurum un Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bağlı olarak çalışan Risk Analizi ve Sürekli Denetim Grup Başkanlığı tarafından saptanan hususlar bulunması

31 Eczane Sözleşmesinde Denetim Kurum, herhangi bir şikayet ya da tespit ettiği bir husus nedeniyle gerekçeli olarak, bu protokolün uygulanmasıyla ilgili hususları, eczane nezdinde yapılacak olan da dahil olmak üzere, Kurum müfettişleri, Kurumun kontrol ve denetim ile görevli memurları ve Kurum yetkilileri marifeti ile her zaman incelettirebilir. Kurum yetkilileri tarafından eczane içinde yapılacak inceleme ve denetimler Bölge Eczacı Odalarınca görevlendirilecek denetçi eczacı ile birlikte yapılır.

32 Sözleşmede Yaptırım Sözleşmede belirlenen hususlara uyulmadığı takdirde üçlü bir yaptırım uygulaması vardır: -Yazılı uyarı -Cezai Şart -Fesih ve sözleşme yapılmayacak süre Bu yaptırımların hangi fiile dayanarak uygulanacağı,niteliği ve içeriği Protokol ün Sözleşmenin Feshi ve Cezai Şartlar başlıklı 5. maddesinde belirtilmiştir.

33 Protokol de Fesih ve Cezai Şart Uygulanacak Fiiller

34 Eczanede Olduğu Halde İlacın Verilmemesi, Reçete veya Hasta Seçimi Yapılması, Geçerli Bir Reçetedeki İlacın Hastaya Satılması Reçetede yazılan ilaç eczanede bulunduğu halde verilmediğinin ve/veya reçete karşılamada reçete veya hasta seçimi yapıldığının ve/veya reçete sahibinin kurallara uygun yazılmış ve provizyon sisteminin onay verdiği reçetesinde yer alan ilacın hastaya bedeli karşılığında satıldığının, tespiti halinde, Eczane yazılı olarak uyarılır, tekrarı halinde sözleşme feshedilir ve 2 (iki) ay süre ile sözleşme yapılmaz.

35 İlaçların Alındığına Dair İmza Eczacının Kuruma fatura ettiği reçetelerde(ereçete olarak düzenlenenler hariç) bulunması gereken ve reçete muhteviyatı ilaçların reçete sahibine ya da yakınına teslim edildiğine ilişkin imzanın, reçete sahibine veya ilaçların teslim edildiği yakınına ait olmadığının tespit edilmesi halinde; Reçete bedelinin 5 (beş) katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacı yazılı olarak uyarılır, tekrarı halinde reçete bedelinin 5 (beş) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1 (bir) ay süre ile sözleşme yapılmaz Ancak hastanın ilacı aldığını beyan etmesi durumunda bu madde hükmü uygulanmaz.

36 Sözleşmesi Feshedilen Eczacıya Ait Reçetelerin Kurum la Sözleşmeli Eczacı Tarafından Fatura Edilmesi Sözleşmesi feshedilen eczacıya ait reçetelerin Kurum la sözleşmeli eczacı tarafından Kuruma fatura edilmesi halinde, reçete bedelinin 10 (on) katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacı uyarılır. Tekrarı halinde reçete bedelinin 20 (yirmi) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 6 (altı) ay süre ile sözleşme yapılmaz.

37 Farmasötik Eşdeğer Olmayan İlaç Verilmesi (Madde 5.3.4) Reçetede yazılı ilaç yerine farmasötik eşdeğer olmayan ilaç verilmesi durumunda bir fatura döneminde ilaç bedelinin 5 (beş) katından az olmamak üzere 500 (beşyüz) TL cezai şart uygulanır. Bu maddenin uygulanmasında reçetenin karşılandığı tarihteki Kurum provizyon sistemindeki eşdeğer tablosu dikkate alınır.

38 Hasta veya Hasta Yakınına Teslim Edilmeyen İlaçlar Hasta veya hasta yakınına teslim edilmeyen ilaçlara ait reçetelerin Kuruma fatura edildiğinin tespiti halinde; İlaç bedelinin 5(beş) katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacı uyarılır. Tekrarı halinde reçete bedelinin 10 (on) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 6 (altı) ay süre ile sözleşme yapılmaz. Ancak, Kurum tarafından yapılacak soruşturma neticesinde hastaya teslim edilmek üzere hastanın ilaç alım tarihinden itibaren 60 (altmış) günü geçmeyecek sürede ilaçların eczanede bekletildiğinin saptanması halinde bu madde hükmü uygulanmaz.

39 Katılım Paylarının Tahsil Edilmesi Ya da Hastaya İade Edilmesi Alınması gereken ilaç katılım payları ve/veya poliklinik muayene katılım payı tahsil etmeyen veya hastaya iade eden eczacılara; İlk tespitte 500 (beşyüz) TL cezai şart uygulanarak eczane yazılı olarak uyarılır, yazılı uyarıya rağmen tekrarı halinde sözleşme feshedilir ve 1 (Bir) ay süre ile sözleşme yapılmaz. Tespit işlemi Kurumca yapılabileceği gibi ilgili eczacı odası tarafından da yapılabilir. Provizyon sisteminde, eşdeğer ilaç uygulaması nedeniyle oluşan fiyat farklarının eczane tarafından tahsil edilmediğinin tespiti halinde, bu madde hükmü uygulanır.

40 Reçete ve Eki Belgelerde Tahrifat Yapılması Kuruma fatura edilen reçetede ya da reçete ekinde bulunması gereken belgelerde (e-reçete ve/veya e-rapor olarak düzenlenenler hariç) (tıbbi bilgi ve belgeler de dahil olmak üzere) eczacı veya eczane çalışanları tarafından tahrifat yapıldığının ve Kurum zararının oluştuğunun tespiti halinde; reçete bedelinin 10 (on) katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacı uyarılır. Tekrarı halinde reçete bedelinin 20 (yirmi) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1 (bir) yıl süreyle sözleşme yapılmaz.

41 Provizyon Sistemine Gerçeğe Aykırı Reçete Kaydedilerek Kurum a Fatura Edilmesi Kurumca yapılan incelemeler neticesinde Provizyon sistemine gerçeğe aykırı reçete kaydı yapılarak Kurum a fatura edildiğinin tespiti halinde; Reçete bedelinin 10 (on) katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacı uyarılır. Tekrarı halinde reçete bedelinin 20 (yirmi) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 2 (iki) yıl süre ile sözleşme yapılmaz. Ancak bu durumun sehven yapıldığının eczacı tarafından bildirilmesi ve Kurumca yapılacak araştırma ve/veya inceleme sonucunda tespit edilmesi durumunda bu hüküm uygulanmaz.

42 Sahte İlaç Kupürü/Sahte Karekod, Sahte Reçete veya Sahte Rapor Fatura Edilmesi Eczacı ya da eczane çalışanlarınca Kurumu zarara uğratmak amacıyla kasıtlı olarak Kuruma sahte ilaç fiyat kupürü/sahte karekod, sahte reçete veya sahte rapor fatura edildiğinin tespiti halinde; Reçete bedelinin 10 (on) katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacı uyarılır. Tekrarı halinde reçete bedelinin 20 (yirmi) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1 (bir) yıl süreyle sözleşme yapılmaz. Ancak, söz konusu sahte ilaç fiyat kupürü/sahte karekod, sahte reçete veya sahte raporun eczacı ya da eczane çalışanları dışında üçüncü kişilerin dahli ile Kuruma fatura edildiğinin yapılacak araştırma ve/veya inceleme sonucunda tespit edilmesi halinde bu madde hükmü uygulanmaz.

43 Muvazaalı Eczane -Eczanenin muvazaalı olarak faaliyet gösterdiğine ilişkin bulguların tespit edilmesi halinde durum ivedilikle İl Sağlık Müdürlüğüne ve TEB e bildirilir. Kurum gerekli incelemeleri yapar. Bu süreç içerisinde Sağlık Müdürlüğünden ve/veya TEB den eczanenin muvazaalı olduğuna dair bilgi/karar gelmesi halinde sözleşme feshedilir. -Eczanenin muvazaalı olarak işletildiğinin tespiti halinde sözleşme tarihinden itibaren Kurumca eczaneye yapılan tüm ödemeler geri alınır. -Sağlık Bakanlığı tarafından muvazaalı eczane işletmesi nedeni ile ruhsatnamesi iptal edilmiş eczacı ile 5 (beş) yıl süre ile sözleşme yapılmaz. -Kurumca eczanelerde yapılan denetimlerde eczacının mazeretsiz olarak eczanede bulunmadığının 3 (üç) kere tespiti halinde durum İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilir. İl Sağlık Müdürlüğünden eczanenin muvazaalı olduğuna dair bilgi/karar gelmesi halinde söz konusu karara göre işlem yapılır.

44 Hasta veya Reçete Yönlendirmesi Eczacılar, kendilerine hasta gönderilmesine yönelik olarak her ne şekilde olursa olsun, kurumlar, hekimler, diğer sağlık kurum ve kuruluşları ve üçüncü şahıslarla kurye şirketleri ile açık veya gizli işbirliği yapamaz, simsar, kurye elemanı ve benzeri yönlendirici personel bulunduramaz, reçete toplama ve yönlendirme yapamaz. İnternet, faks, telefon, kurye, komisyoncu ve benzeri yollarla eczanelere gelen reçeteler kabul edilmez. Eczacılara bu yolla gelen ilaç talepleri karşılanmaz. Bu durumun tespit edilmesi halinde sözleşme feshedilir ve 3 (üç) ay süre ile sözleşme yapılmaz. Protokolün eki uyarınca Bölge Eczacı Odası koordinasyonluğunda yapılan reçete dağıtım işlemleri bu madde kapsamı dışındadır.

45 SGK-Eczacı İlişkisi Sosyal Güvenlik Kurumu ile eczacılar arasında dört başlık altında belirtilebilecek şekilde irtibat mevcuttur: 1-Eczacıların SGK da reçete inceleme ve diğer eczacılık işlemleri ve denetim için istihdam edilmesi 2-Serbest eczacıların işveren olarak yanında çalıştırdıklarıyla ilgili sigortalılık yükümlülükleri 3-Serbest eczacıların kendilerinin bağımsız çalışan olarak sigortalı olmaları ve buna ilişkin yükümlülükleri 4-Serbest eczacıların Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalı ve haksahiplerine ilaç temin etmeleri, bedelini fatura etmek suretiyle almaları ve bu işlemler nedeniyle Kurum la sözleşme yapmaları

46 Eczacıların SGK da Reçete İncelemesi ve Diğer Eczacılık İşlemleri İçin Çalıştırılması Sosyal Güvenlik Kurumu nda eczacı çalıştırılmasının ana nedeni reçete incelemesidir. Sözleşme yapmak suretiyle sigortalı ve haksahiplerine ilaç temin eden serbest eczanelerin, bedelini almak için fatura ettikleri reçete ve eklerinin eczacılık yönünden incelenmesi için eczacı çalıştırılmaktadır. Öte yandan eczacılar, sadece reçete incelemesinde değil, sözleşmelere dayanılarak fiili olarak eczanede yapılan denetimlerde, belge üzerinden yapılan ihbar ve şikayetlerin değerlendirilmesinde ve Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü nde mevzuat iş ve işlemleri ile idari kadrolarda da çalışmaktadır.

47 İlaçla İlişkili Birkaç Haber. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürlüğü tarafından ortak yapılan çalışmalarda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Dr. İ.T,.. Devlet Hastanesi eczacısı Ö.G, eczacı O. Y, eczacı L.A, eczacı kalfası M.K. ve kalfa M.D. tutuklandı. 'Gerçeğe aykırı reçete yazdığı' iddiasıyla tutuklanan Dr. İbrahim T'nin, anlaştığı eczacılarla işbirliği yaparak bazı ilaç firmalarına haksız kazanç sağladığı belirtilirken, 14 yıldan beri.. Devlet Hastanesi acil servisinde görev yaptığı belirtilen İ.T'nin de görev yaptığı sırada hakkında görevini kötüye kullanmaktan dolayı bir çok suç duyurusunda bulunulduğu ileri sürüldü.

48 Antakya ve Belen olmak üzere 5 i doktor, bir eczacı bir memur diğerleri eczane çalışanından oluşan toplam 31 şüpheli 2,5 milyon TL lik ilaç yolsuzluğu iddiasıyla Adliyeye sevk edildi. T.C kimlik numaralarını bir şekilde ele geçiren şebeke vatandaşlardan habersiz ilaç yazdırarak bugüne kadar yaklaşık 2,5 milyon TL lik devleti sahtecilik ve dolandırıcılık usulüyle zarara uğrattıkları iddiasıyla İskenderun, Antakya, Belen ve İstanbul olmak üzere eş zamanlı operasyonlar düzenlenerek 31 şüpheli gözaltına alındı.

49 Teşekkürler

4- Mor renkli düzenlemeler, Zeyilname-3 ile yapılan düzenlemeleri Üzeri çizili ve pembe dolgulu olanlar Zeyilname-3 ile iptal edilen hükümleri

4- Mor renkli düzenlemeler, Zeyilname-3 ile yapılan düzenlemeleri Üzeri çizili ve pembe dolgulu olanlar Zeyilname-3 ile iptal edilen hükümleri SÖZLEŞME YÜRÜRLÜK TARİHİ : 07.01.2009 ZEYİLNAME-1 YÜRÜLÜK TARİHİ : 13.02.2009 ZEYİLNAME-2 YÜRÜRLÜK TARİHİ : 06.11.2009 DUYURU VE YÜRÜRLÜK TARİHİ : 14.12.2009 / 15.12.2009 ZEYİLNAME-3 YÜRÜRLÜK TARİHİ :

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK I) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI DÜZENLİLİK DENETİMİ RAPORU 1 II) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI PERFORMANS DENETİMİ RAPORU

Detaylı

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ 28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ MAYIS-2013 AFYONKARAHİSAR Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 1 2 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı ÖNSÖZ Ülkemiz ekonomisi

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI İÇİN BİLGİLENDİRME NOTU

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI İÇİN BİLGİLENDİRME NOTU ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI İÇİN BİLGİLENDİRME NOTU I-GENEL BİLGİLER: A- ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI 506 sayılı Kanunun 2. maddesinde, hizmet akdine istinaden bir veya birkaç işveren

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 12 20 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28713 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA

Detaylı

50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması

50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması Nisan 2014 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 4 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması İçindekiler Önsöz 7 1 Afet durumunda bildirim ve primlerin

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası MADDE GEREKÇELERİ

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası MADDE GEREKÇELERİ MADDE GEREKÇELERİ Madde 1- Bu maddede Kanunun amacı belirtilmiştir. Madde 2- Bu Kanunun uygulanması bakımından kapsama alınan kişi, işveren, sağlık hizmet sunucusu ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin belirlenmesi

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele,

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSGGM) SIK SORULAN ALO 170 SORULARI 1. SORU İşyerlerinde destek elemanı görevlendirilmesi nasıl gerçekleştirilir? 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 18.06.2013

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler 1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler Ahmet ARSLAN * GİRİŞ Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde kamu harcama sürecini

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK Kaza olmaktan çoktan çıkıp, cinayet haline dönüşen iş kazalarının çaresi/çözümü gibi takdim edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30 Haziran 2012

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 31.01.2013 tarihli 28545 sayılı düzenlemeli BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER FİHRİST 1) 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 2) 6331 SAYILI KANUNA TABİ OLMAYAN İSTİSNALAR 3) KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER 4) İŞVERENİN KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM... 6 GENEL HÜKÜMLER... 6 1.1 - Amaç... 6 1.2 - Kapsam... 6 1.3 - Dayanak... 6 1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları...

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK 5337 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/12/2007 No : 2007/13012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 11/10/2006

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM... 6 GENEL HÜKÜMLER... 6 1.1 - Amaç... 6 1.2 - Kapsam... 6 1.3 - Dayanak... 6 1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları...

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Haziran 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29384 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-28

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-28 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 19662804-866 20 Ekim 2014 Konu : Geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarma işlemleri

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Kasım 2012 CUMA BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Kasım 2012 CUMA BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 9 Kasım 2012 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

RED KARARI ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ :

RED KARARI ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ : RED KARARI KARAR NO :2013/59 ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI :.. ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE :Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı/Ankara ŞİKAYET KONUSU :Başbakanlık ve Çalışma Sosyal Güvenlik

Detaylı