BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME KRİTERLERİ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR VE GENEL İLKELER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME KRİTERLERİ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR VE GENEL İLKELER"

Transkript

1 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden: BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME KRİTERLERİ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR VE GENEL İLKELER Amaç Madde 1- (1) Bu Yönerge, öğretim üyesi atamalarında ve değerlendirmelerinde gerekli kriterler ve ölçütleri ortaya koyarak, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğretim üyelerinin bilimsel çalışmalarında kalitenin artırılmasını teşvik etmek, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanında ulusal ve uluslararası bilimsel yayın yapabilen seçkin öğretim üyeleri yetiştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Kapsam Madde 2- (1) Bu Yönerge, öğretim üyeliği kadrolarına yükseltilme, atanmada ve yeniden atamada 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 23, 25 ve 26 maddeleri ile bu Kanun un 65. maddesi ile hazırlanmış olan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin yanı sıra, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi nde bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, objektif ve denetlenebilir ek koşullar ile puanlama, değerlendirme ve uygulama ilkelerinin asgari koşullarını kapsar. Tanımlar Madde 3 - (1) Bu Yönergede geçen; a) Atanma: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi bünyesinde bu yönergede belirtilen kadrolara ilk defa atanmayı, b ) Akademik Değerlendirme Kurulu: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Akademik Değerlendirme Kurulunu, c) Birim: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü ve Rektörlük Türk Dili Bölümü ile Rektörlük Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümünü, ç) Birim Yönetim Kurulu: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü yönetim kurulunu, d) İlgili Kurul: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Akademik Değerlendirme Kurulunu ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü yönetim kurulunu, e) Rektör: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörünü, f) Rektörlük: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünü, g) Üniversite: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini, ğ) Senato: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Senatosunu, h) Yeniden Atama (Süre Uzatımı): Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi bünyesinde bu yönergede belirtilen mevcut kadrosuna atanma süresi bitimi nedeniyle yeniden atanmayı,

2 ı) Yükseltilme: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi bünyesinde bu yönergede belirtilen kadrolara yükseltilmeyi, ifade eder. Genel İlkeler Madde 4- (1) Genel ilkeler şunlardır: a) Öğretim üyelerinin, alanlarında, ulusal ve uluslararası nitelikte ve atıf alabilen akademik çalışmalar yapmalarını teşvik etmek, b) Önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim-öğretim kalitesini artırmak, c) Girişimci ve yenilikçi üniversite faaliyetleri kapsamında, öğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası düzeyde proje yürütmelerini ve görev almalarını teşvik etmek, ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde toplantı ve organizasyonlar düzenlemek ve bunlara aktif olarak katılımı desteklemek, d) Öğretim üyelerinin kendilerini değerlendirmelerini ve dünyadaki ortak bilimsel standartlara ulaşmalarını sağlamak, e) Öğretim üyeliğine atanma ve yükseltilmede aranacak asgari koşulları belirleyen ve liyakati öne çıkaran bir standardı yakalamaktır. 2. BÖLÜM BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME İlan Edilen Kadrolara Başvuru ve Gerekli Belgeler Madde 5- (1) Üniversite tarafından ilan edilen kadrolara başvuran adaylardan; a) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna bağlı yönetmeliklerle öngörülen şartların yanı sıra, başvurulan Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör kadrosu için bu Yönerge ile belirlenen asgari kriterleri sağladığını belirten bir beyanname istenir. İlan edilen kadrolara başvuracak adaylar, Başvuru ve Atama Koşulları nı dikkate alarak, EK-2 de yer alan formu doldurmalıdır. b) İlanda yer alan diğer belgelerle birlikte, Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların özgeçmiş ve bilimsel çalışmalarını içeren 4 takım dosyayı ilgili Birime, Doçent kadroları için 4 takım ve Profesör kadroları için ise 6 takım dosyayı Rektörlüğe teslim etmeleri istenir. Akademik Değerlendirme Kurulu Görevlendirilmesi ve Değerlendirme Madde 6- (1) Yardımcı doçent kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Kanun da belirtilen ve Üniversitemiz tarafından yapılacak olan yabancı dil sınavından başarılı olmaları gerekir. (2) Rektörlüğe başvuran adayların öğretim üyeliğine atanma ve yükseltilme başvuru dosyalarını ön incelemeye almak üzere Rektör tarafından bir Rektör Yardımcısı Başkanlığında en az üç Profesör den oluşan Akademik Değerlendirme Kurulu oluşturulur. Akademik Değerlendirme Kurulu üyelerinin görev süresi 2 (iki) yıldır. İhtiyaç halinde veya herhangi bir sebeple üyeliğin boşalması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye veya üyeler görevlendirilebilir. (3) Akademik Değerlendirme Kurulu, Üniversite tarafından yapılan her kadro ilanında toplanır ve başvuruları son başvuru tarihinden itibaren on gün içinde değerlendirir.

3 (4) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların dosyalarının değerlendirilmesi, ilgili Birim Yönetim Kurulu tarafından aynı süre içerisinde yapılır. (5) Öğretim üyelikleri için yapılan başvurularda, adayların belgeledikleri bilimsel çalışmaları ve diğer akademik faaliyetleri, Puanlama Tablosu nda belirtilen puanlama sistemine göre nicelikleri yönünden değerlendirmeye tabi tutulur. (6) İlgili Kurul, adayların dosyalarını inceleyerek puanların hesaplamasını yapar. İlgili Kurul, gerekli gördüğü durumlarda alanla ilgili kişilerden danışman görüşü alabilir. Öngörülen puanı tamamlayan ve diğer koşulları sağlayan adayın, ilan edilen kadrolara başvurusu kabul edilir ve ilgili prosedür başlamış olur. Yapılan inceleme sonucunda adayın durumunun bu Yönergede belirtilen hükümlere uymadığının saptanması hâlinde, başvuru işleme konulmaz ve dosya adaya iade edilir. 3. BÖLÜM SOSYAL BİLİMLER, SAĞLIK BİLİMLERİ, MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ VE FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME KRİTERLERİ Yardımcı Doçent Kadrosuna Atama Madde 7- (1) Yardımcı Doçent kadrolarına başvurabilmek için, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunla ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla: a) Doktora veya Tıpta Uzmanlık unvanının alınmış olması gerekir. b) Sağlık Bilimleri, Mühendislik Bilimleri ve Fen Bilimleri nde Yardımcı Doçent kadrosuna atanmak üzere başvuran adaylarda, en fazla biri doktora tezinden olmak üzere uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edildiği belgelenmiş en az 2 (iki) makale olması gerekir. c) Sağlık Bilimleri ve Fen Bilimleri nde adayın, A1-A11 kapsamına giren maddelerden en az 50 puan alması koşulu ile tüm maddelerden toplam 70 puanı tamamlamış olması gerekir. d) Mühendislik Bilimleri nde adayın, A1-A11 kapsamına giren maddelerden en az 40 puan alması koşulu ile tüm maddelerden toplam 60 puanı tamamlamış olması gerekir. e) Sosyal Bilimlerde adayın, A1-A11 maddeleri kapsamına giren yayınlardan en az 20 puan alması koşuluyla, tüm maddelerden toplam 40 puanı tamamlamış olması gerekir. f) Yardımcı Doçent Kadrolarına Yeniden Atama için; tamamlanacak atama döneminde ilk atama için gereken ve aşağıdaki tabloda belirtilen puanları yeniden sağlamış olmak gerekir. Tablo 1: Yardımcı Doçent Kadrolarına Atamalarda İstenen Asgari Puanlar YARDIMCI DOÇENT PUAN TABLOSU Fen Mühendislik Sağlık Bilimleri Bilimleri Bilimleri Toplam puan A1-A11 kategorisinden alınması gereken en az puan Sosyal Bilimler

4 Doçent Kadrosuna Atama Madde 8- (1) Doçent kadrosuna başvurabilmek için, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunla ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla: a) Doçent unvanının alınmış olması gerekir. b) Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri, Mühendislik Bilimleri ve Fen Bilimleri nde Doçent kadrosuna atanmak üzere başvuran adaylarda, doktora sonrasında olmak koşuluyla, uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edildiği belgelenmiş en az üç (3) makale olması gerekir. c) Sağlık Bilimleri ve Fen Bilimleri nde Doçentlik kadrosuna atanmak üzere başvuran adayların, A1-A11 kapsamına giren maddelerden en az 100 puan alması koşulu ile tüm maddelerden toplam 200 puanı tamamlamış olması gerekir. d) Mühendislik Bilimleri nde Doçentlik kadrosuna atanmak üzere başvuran adayların, A1- A11 kapsamına giren maddelerden en az 75 puan alması koşulu ile tüm maddelerden toplam 175 puanı tamamlamış olması gerekir. e) Sosyal Bilimlerde Doçentlik kadrosuna atanmak üzere başvuran adayların, A1-A11 maddeleri kapsamına giren yayınlardan en az 50 puan alması koşuluyla, tüm maddelerden toplam 150 puanı tamamlamış olması gerekir. Tablo 2: Doçent Kadrolarına Atamalarda İstenen Asgari Puanlar DOÇENT PUAN TABLOSU Fen Mühendislik Sağlık Bilimleri Bilimleri Bilimleri Toplam puan A1-A11 kategorisinden alınması gereken en az puan Sosyal Bilimler Profesör Kadrosuna Atama Madde 9- (1) Profesör kadrosuna başvurabilmek için, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunla ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla: a) Doçent unvanı alındıktan sonra, kadroyla ilgili ilgili bilim alanında en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak gerekir. b) Sağlık Bilimleri, Mühendislik Bilimleri ve Fen Bilimleri nde Profesörlük kadrosuna atanmak üzere başvuran adayların, başlıca araştırma eseri olarak sunduğu çalışmanın, doçent unvanını aldıktan sonra geçen sürede, SCI, SCIE, AHCI veya ESCI tarafından taranan hakemli dergilerde yayınlanmış/yayına kabul edildiği belgelenmiş ve adayın birinci isim (veya Sağlık Bilimleri nde yürütücü olduğu çalışmada son isim) olduğu bir özgün araştırma makalesi olması gerekir. c) Sosyal Bilimlerde adayın doçent unvanını aldıktan sonra, akademik kriterlere uygun şekilde hazırlanmış bilimsel bir çalışmayı (başlıca araştırma eserini) tek yazarlı bir kitap olarak veya uluslararası alan indeksleri kapsamındaki dergide tek isimli yayınlaması gerekir. ç) Sağlık Bilimleri, Mühendislik Bilimleri ve Fen Bilimlerinde adayın, başlıca araştırma eseri dışında, doçentlik unvanını aldıktan sonra geçen sürede, uluslararası alan indeksleri tarafından

5 taranan dergilerde yayımlanmış/yayına kabul edildiği belgelenmiş en az beş (5) makale olması gerekir. d) Sosyal Bilimlerde profesörlük kadrosuna atanmak üzere başvuran adayların, uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayımlanmış/yayına kabul edildiği belgelenmiş en az iki (2) makale veya hakemli ulusal dergilerde yayımlanmış/yayına kabul edildiği belgelenmiş en az dört (4) makale olması gerekir. e) Sağlık Bilimleri ve Fen Bilimleri nde Profesörlük kadrosuna atanmak üzere başvuran adayların, A1-A11 kapsamına giren maddelerden en az 150 puan alması koşulu ile tüm maddelerden toplam 350 puanı tamamlamış olması gerekir. Ayrıca, Doçentlik unvanı sonrasında yapılan çalışmalardan en az 100 puan alınmış olmalıdır. f) Mühendislik Bilimleri nde Profesörlük kadrosuna atanmak üzere başvuran adayların, A1-A11 kapsamına giren maddelerden en az 125 puan alması koşulu ile tüm maddelerden toplam 300 puanı tamamlamış olması gerekir. Ayrıca, Doçentlik unvanı sonrasında yapılan çalışmalardan en az 80 puan alınmış olmalıdır. g) Sosyal Bilimlerde Profesörlük kadrosuna atanmak üzere başvuran adayların, A1-A11 maddeleri kapsamına giren yayınlardan en az 75 puan alması koşuluyla, tüm maddelerden toplam 250 puanı tamamlamış olması gerekir. Ayrıca, Doçentlik unvanı sonrasında yapılan çalışmalardan en az 80 puan alınmış olmalıdır. ğ) Profesörlük kadrosuna atanmak üzere başvuran aday, en az bir yüksek lisans, doktora veya uzmanlık tezi yönetmiş olmalıdır. (Bu koşul, son beş yılda ilgili kurumda doktora, yüksek lisans, uzmanlık tezi yapılmadığının ya da yeterli sayıda öğrenci olmadığının belgelenmesi halinde aranmayacaktır). Tablo 3: Profesör Kadrolarına Atamalarda İstenen Asgari Puanlar PROFESÖR PUAN TABLOSU Fen Bilimleri Mühendislik Bilimleri Sağlık Bilimleri Sosyal Bilimler Toplam puan Doçent unvanını aldıktan sonra gereken en az puan A1-A11 kategorisinden alınması gereken en az puan BÖLÜM SOSYAL BİLİMLER, SAĞLIK BİLİMLERİ, MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ, FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTMEDE DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK FAALİYETLER VE PUANLAMA SİSTEMİ Adayların Eser Puanlama Sistemi Madde 10- (1) Adayların eserleri değerlendirilirken; a) Değerlendirmeye sunulan her türlü faaliyet mutlaka belgelendirilmelidir.

6 b) Makalenin yayımlandığı derginin gerekli koşulları sağladığının aday tarafından belgelendirilmesi gerekir. c) Adayın kendi eserlerine yaptığı atıflar değerlendirmeye alınmaz. ç) Aday, henüz basılmamış ancak yayınlanması kabul edilmiş eserler için yayınlanması kabul edilmiştir yazısını eserin son haline eklemelidir. Adayın başvuru dosyasında, yayınlanmak üzere kabul edildiği Kabul Yazısı ile belgelendirilmiş en çok iki eser yer alabilir. d) Elektronik ortamda yayımlanan makaleler için DOI numarası alınmış olmalıdır. e) Bir makale aynı zamanda bildiri olarak da sunulmuş ise; makale tam puan olarak, bildiri ise Tablo 5 de A ve B bölümlerinde belirtilen puanların %50 si üzerinden değerlendirilir. f) Kitap; tanınmış uluslararası veya ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan bilimsel eserdir. g) Yazar sayısının birden fazla olduğu ortak bilimsel çalışmalarda hak edilen puan, yazarlar arasında, Tablo 4 e göre bölüştürülür (Uluslararası veya ulusal toplantılarda sözlü sunumu yapanlar, ilk isim gibi kabul edilir): Tablo 4: Ortak Bilimsel Çalışmalarda, Yazar Sayısına Göre Alınacak Puanlar Yazar Sayısı* 1. Yazar 2. Yazar 3. Yazar 4. Yazar 5. Yazar 1 % %90 % %80 %70 % %70 %60 %50 %40-5 %60 %50 %40 %40 %40 Not: *: Yazar sayısının 5 den fazla olması durumunda, 5. yazara kadar tablodaki oranlar uygulanır, diğer yazarlara tam puanın %35 i verilir. Çok isimli çalışmalarda, Corresponding Author, 1. isim gibi değerlendirilir. ğ) Tablo 5 de yer alan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Faaliyetleri kapsamında, C3-C4 maddelerinin puan hesaplanmasında; proje yürütücüsü proje puanının %70 ini alır. Diğer araştırmacıların her biri toplam proje puanının %50 sini, proje danışmanlarının her biri toplam proje puanının %30 unu ve proje bursiyerlerinin her biri (yalnızca yardımcı doçentlik başvurularında geçerlidir) toplam proje puanın %20 sini alır. h) Editörler Kurulu olması durumunda; birinci editör hak edilen puanın %70 ini, diğer Editörler Kurulu üyeleri ise hak edilen puanın %50 sini alır. ı) Adayın akademik faaliyetlerinde E.1 (Tez Yönetimi) ve E.2 (Ders Verme) bölümlerinden alabileceği puan, toplam puanının %20 sini geçemez. i) Öğretim üyeliğine atama ve yükseltmelerde, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunla ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yeni açılan birimlerde ve hizmetine acil ihtiyaç duyulan alanlarda, Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla bu Yönerge de belirtilen kriterler aranmayabilir.

7 Yayınlar ve Faaliyetlerin Puanlama Tablosu Madde 11- (1) Öğretim üyesi kadrolarına atama ve yükseltmelerde değerlendirmeye esas alınacak yayınlar ve faaliyetler ile ilgili puanlama sistemi Tablo 5 de gösterilmiştir.

8 Tablo 5: Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve Yükseltmelerde Esas Alınacak Bilimsel Faaliyetler ve Puanlama Tablosu A- ULUSLARARASI YAYIN VE ETKİNLİKLER PUAN 1. Kitap yazarlığı (ISBN numarası olan, yurtdışında yayınlanmış bilimsel kitap yazarlığı(ders kitaplarında puanın yarısı dikkate alınır) Kitap içinde bölüm yazarlığı (Her bir kitap için) (ISBN numarası olan, yurtdışında yayınlanmış bilimsel kitap içinde bölüm yazarlığı) (Ders kitaplarında puanın yarısı dikkate alınır) SCI, SCIE, SSCI, AHCI ve ESCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış Etki faktörü (Impact Factor, IF) 1 veya üzeri olan yayınların puanı, etki faktörü ile çarpılarak hesaplanır) a) Özgün araştırma, makale, derleme 40 b) Editöre mektup, teknik not ve sağlık bilimlerinde vaka takdimi Uluslararası bilimsel kitaplarda editörlük (ISBN numaralı, yurtdışında yayınlanmış) SCI, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde a) Editörlük 40 b) Yayın Kurulu üyeliği 25 c) Hakemlik (Belgelenmelidir) (Her bir dergi için en fazla 5 hakemlik puanlamada dikkate alınır) 5 6. SCIE ve ESCI kapsamındaki dergilerde a) Editörlük 20 b) Yayın Kurulu üyeliği 15 c) Hakemlik (Belgelenmelidir) (Her bir dergi için en fazla 5 hakemlik puanlamada dikkate alınır) 3 7. SCIE, SSCI, AHCI ve ESCI kapsamı dışındaki dergilerde a) Uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar (Sosyal Bilimlerde 30 Puan) 10 b) Alan indekslerince taranan hakemli dergilerdeki ve Türkiye de hakemli dergilerdeki yabancı dilde yayınlar (sadece Sosyal Bilimler için geçerlidir) 25 c) SCIE, SSCI, AHCI ve ESCI kapsamı dışındaki uluslararası hakemli dergilerdeki vaka takdimleri 5 8. Uluslararası bilimsel ansiklopedilerde madde yazarlığı (sadece Sosyal Bilimler için geçerlidir) 9. Yurt dışında veya Türkiye de hakemli olmayan dergilerdeki yabancı dilde yayınlar (sadece Sosyal Bilimler için geçerlidir) 10. SCIE, SSCI, AHCI ve ESCI kapsamı dışındaki uluslararası hakemli dergilerde a) Editörlük 15 b) Yayın Kurulu üyeliği 10 c) Hakemlik (Belgelenmelidir) (Her bir dergi için en fazla 5 hakemlik puanlamada dikkate alınır) Uluslararası bir kuruluş tarafından düzenlenen uluslararası bilimsel toplantılarda 15 10

9 a) Sözlü sunulan ve özeti veya tam metni yayınlanan bildiri (Sosyal Bilimlerde Özeti yayınlanan bildiriye ilgili puanın yarısı verilir) 15 b) Özeti veya tam metni yayınlanan poster 8 12.Atıflar (Yazarın kendi yayınlarına yaptığı atıflar dikkate alınmaz) (Kaynakça esas alınır) a) Uluslararası kitaplarda, öğretim üyesinin bir veya daha fazla eserine yapılan atıf 4 b) SCI, SCIE, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde yapılan atıf c) Ulusal kitaplarda, öğretim üyesinin bir veya daha fazla eserine yapılan atıf d) ESCI ve diğer Uluslararası Alan İndekslerince taranan dergilerde yapılan atıf e) Basılmamış yüksek lisans ve doktora tezlerinde, hakemli ulusal dergilerde yapılan atıf

10 B- ULUSAL YAYIN ve ETKİNLİKLER PUAN 1. Kitap yazarlığı (ISBN numarası olan, yayınlanmış bilimsel kitap yazarlığı) Ders kitaplarında puanın yarısı dikkate alınır) Kitap bölüm yazarlığı (Her bir kitap için) (ISBN numarası olan, yayınlanmış bilimsel kitap içinde-armağan kitaplar dahil-bölüm yazarlığı)(ders kitaplarında puanın yarısı dikkate alınır) TÜBİTAK ULAKBİM ulusal veritabanlarında taranan yurt içi hakemli dergilerde yayınlanmış (Sosyal bilimlerde yurt içi tüm hakemli dergilerde) a) Özgün araştırma, makale 20 b) Derleme, editöre mektup, teknik not ve vaka takdimi TÜBİTAK ULAKBİM ulusal veritabanlarında taranan dergiler haricinde yer alan yurt içi hakemli dergilerde yayınlanmış a) Özgün araştırma, makale 10 b) Derleme, editöre mektup, teknik not ve vaka takdimi 5 5. Bilimsel ansiklopedilerde madde yazarlığı Ulusal ve uluslararası katılımlı bilimsel toplantılarda a) Sözlü sunulan ve tam metni ya da özeti yayınlanan bildiri (Sosyal Bilimlerde özeti yayınlanan bildiriye ilgili puanın yarısı verilir) 6 b) Tam metni ya da özeti yayınlanan poster 4 7. Ulusal veri tabanlarında taranan ulusal bilimsel yayınlarda (dergi/kitap) a) Editörlük 15 b) Yayın Kurulu üyeliği (Belgelenmelidir) 5 c) Hakemlik (Belgelenmelidir) (Her bir dergi için en fazla 5 hakemlik puanlamada dikkate alınır) 1 8. Bilimsel Eser çevirisi (ISBN numarası olan yayınlanmış bilimsel kitap veya nadir eser orijinal metin çevirisi) a) Bilimsel kitap çevirisi 20 b) Bilimsel kitap içinde bölüm çevirisi 5 c) Açıklamalı ve yorumlu kitap çevirisi (sadece Sosyal Bilimler için geçerlidir) d) Makale çevirisi (sadece Sosyal Bilimler için geçerlidir) 5 9. Bilimsel kitap ve karar tahlilleri 10. Yurt içi hakemli olmayan dergilerdeki yayınlar (sadece Sosyal Bilimler için geçerlidir) 5 11.Atıflar (Yazarın kendi yayınlarına yaptığı atıflar dikkate alınmaz) (Kaynakça easas alınır) a) Uluslararası kitaplarda, öğretim üyesinin bir veya daha fazla eserine yapılan atıf 3

11 b) SCI, SCIE, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde yapılan atıf 3 c) Ulusal kitaplarda, öğretim üyesinin bir veya daha fazla eserine yapılan atıf 2 d) ESCI ve diğer Uluslararası Alan İndekslerince taranan dergilerde yapılan atıf 2 e) Basılmamış yüksek lisans ve doktora tezlerinde, hakemli ulusal dergilerde yapılan atıf 1

12 C- GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTE FAALİYETLERİ PUAN 1. Akademisyenin Hirsch-Index (HI) Puanı (Yazarın kendi makalesine yaptığı atıflar dikkate alınmaz) 2. Tez Danışmanlığı Kapsamında Yayınlanan Makale a) Doktora, Tıpta Uzmanlık ya da Sanatta Yeterlik Tez Danışmanlığı (SCI, SCIE, SSCI, AHCI ve ESCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış) b) Doktora, Tıpta Uzmanlık ya da Sanatta Yeterlik Tez Danışmanlığı (SCI, SCIE, SSCI, AHCI ve ESCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayınlanmış) c) Doktora, Tıpta Uzmanlık ya da Sanatta Yeterlik Tez Danışmanlığı (Ulusal hakemli bilimsel kapsamındaki dergilerde yayınlanmış) d) Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı (SCI, SCIE, SSCI, AHCI ve ESCI kapsamındaki dergilerde) e) Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı (SCI, SCIE, SSCI, AHCI ve ESCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayınlanmış) f)yüksek Lisans Tez Danışmanlığı (Ulusal hakemli bilimsel kapsamındaki dergilerde yayınlanmış) 3. Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları Projeleri a) TÜBİTAK Ar-Ge destek programlarına önerilen proje (En fazla 4 adet, belgelenmiş proje önerisi puanlamada dikkate alınır) 15 HI 2 x5 b) TÜBİTAK Ar-Ge destek programlarından alınan proje 100 c) T.C. Başbakanlık ve Bakanlıkların Ar-Ge destek programlarından alınan proje 100 d) Üniversite-Sanayi arasında yapılan kontratlı Ar-Ge proje 70 e) Üniversite Teknoloji Geliştirme Bölgesinde (TGB) Ar-Ge Projesi Yürütmek 70 f) Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınan proje (Senato tarafından uygun görülen proje türleri) 4. Uluslararası Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları Projeleri a) Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Ar-Ge destek programlarına proje başvurusu (En fazla 4 adet, belgelenmiş proje önerisi puanlamada dikkate alınır) b) Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Ar-Ge destek programlarından alınan proje c) Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi dışında uluslararası Ar-Ge programlarından alınan proje 5. Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklar Faaliyetleri a) Ulusal patent başvurusu 10 b) Uluslararası patent başvurusu 50 c) Ulusal patent belgesi 100 d) Uluslararası patent belgesi

13 e) Faydalı model belgesi 100 f) Endüstriyel tasarım belgesi 100 g) Lisanslanan ulusal patent belgesi 200 h) Lisanslanan faydalı model belgesi 100 i) Lisanslanan endüstriyel tasarım belgesi Sertifika Programları a) Eğiticinin-Eğitimi kapsamında alınan Sertifika 25 b) Üniversite Dışına Yönelik Girişimcilik, Teknoloji Yönetimi veya İnovasyon Yönetimi kapsamında Sertifika Programı düzenleme Bilimsel Ödüller a) Uluslararası bilimsel kuruluşlarca verilen bilim ve sanat ödülü 100 b) TÜBİTAK, TÜBA tarafından verilen bilim ödülleri (yayın teşvik ödülü hariç) 50

14 D- GÖRSEL ETKİNLİKLER (Sadece Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi nin ilgili bölümleri için geçerlidir) 1) Sinema Filmi Yönetmenliği (Sinemalarda ya da televizyonlarda gösterilmiş olma ya da yarışmalara kabul edilme şartı aranır) 2) Sinema Filminde Görev Almak (Yapımcı, Yönetmen Yardımcılığı, Görsel Yönetmenlik, Kurgulama ve Senaryo-metin yazarlığı yapmış olmak ve filmin sinemalarda ya da televizyonlarda gösterilmiş olması ya da yarışmalara kabul edilmesi şartı aranır) 3) Belgesel Film Yönetmenliği ya da Kısa Metrajlı Kurmaca Film Yönetmenliği (Sinemalarda ya da televizyonlarda gösterilmesi ya da yarışmalara kabul edilme şartı aranır) 4) Belgesel Filmde ya da Kısa Metrajlı Kurmaca Filmde Görev Almak (Yapımcı, Yönetmen Yardımcılığı, Görsel Yönetmenlik, Kurgulama ve Senaryo-metin yazarlığı yapmış olmak ve filmin sinemalarda ya da televizyonlarda gösterilmiş olması ya da yarışmalara kabul edilmesi şartı aranır) 5) Reklam Filmi Yönetmenliği, (Televizyon kanallarında yayınlanma ya da yarışmalarda kabul edilme şartı aranır ) 6) Gazete Yayın Yönetmenliği, Gazete Görsel Yönetmenliği, Editörlük (En az bir yıl süreyle yapılmış olma şartı aranır) 7) Televizyon Programı Yönetmenliği (Televizyonlarda en az 8 bölüm yayınlanmış olma şartı aranır) 8) Televizyon Programında Görev Almak (Yapımcı, Yönetmen Yardımcılığı, Görsel Yönetmenlik, Kurgulama ve Senaryo-metin yazarlığı yapmış olmak ve televizyonlarda en az 8 bölüm yayınlanmış olma şartı aranır) 9) Radyo Programı Hazırlamak, Radyo Reklamı Hazırlamak (Yönetmen ya da yapımcı olarak en az 13 yayınlanmış programda çalışma veya radyo reklamlarında yarışmalara kabul edilme şartı aranır) Uluslararası Ulusal Yerel

15 E- EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ PUAN 1. Tez Yönetimi (Sonuçlandırılmış olmak koşulu ile) a) Yüksek Lisans Tezi 1. Danışman 4/tez 2. İkinci Danışman 2/tez b) Doktora Tezi 1. Danışman 6/tez 2. İkinci Danışman / TİK (Tez İzleme Komitesi üyeliği) 3/tez 2. Ders Verme (Dönem esas alınır) a) Ön lisans ve lisans düzeyinde 2/ders b) Lisansüstü düzeyde 3/ders c) Lisans ve lisansüstü düzeyde değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrencilere yabancı dilde ders verme 1. Önlisans ve lisans düzeyinde 4/ders 2. Lisansüstü düzeyde 5/ders

16 F- DİĞER BİLİMSEL FAALİYETLER PUAN 1. Uluslararası sempozyum, kongre ve zirve düzenleme etkinliğinde a) Düzenleme Kurulu Başkanlığı / Genel Koordinatörlük yapmak 20 b) Kongre sekreterliği yapmak 15 c) Düzenleme Kurulunda görev almak 10 d) Bilim Kurulunda görev almak / Oturum başkanlığı yapmak 5 2. Uluslararası çalıştay (workshop), panel ve seminer etkinliğinde a) Düzenleme Kurulu Başkanlığı / Genel Koordinatörlük yapmak 15 b) Kongre sekreterliği yapmak 10 c) Düzenleme Kurulunda görev almak 8 d) Bilim Kurulunda görev almak / Oturum başkanlığı yapmak 3 3. Ulusal sempozyum, kongre ve zirve düzenleme etkinliğinde a) Düzenleme Kurulu Başkanlığı / Genel Koordinatörlük yapmak 15 b) Kongre sekreterliği yapmak 10 c) Düzenleme Kurulunda görev almak 8 d) Bilim Kurulunda görev almak / Oturum başkanlığı yapmak 3 4. Ulusal çalıştay (workshop), panel ve seminer etkinliğinde a) Düzenleme Kurulu Başkanlığı / Genel Koordinatörlük yapmak 10 b) Kongre sekreterliği yapmak 8 c) Düzenleme Kurulunda görev almak 5 d) Bilim Kurulunda görev almak / Oturum başkanlığı yapmak 2

17 G- AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLER PUAN 1. Jüri Üyeliği a) Uluslararası jüri üyelikleri 15 b) Ulusal jüri üyelikleri 1. Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği 2/tez 2. Doktora/Sanatta yeterlik tezi jüri üyeliği 3/tez 3. Öğretim Üyesi Atama ve Sınav Jüri Üyeliği 4/kişi 2. İdari Görevler (Son beş yılda akademik ve idari birimlerde görev alanlar) (birden fazla akademik ve idari görevi olanlar en yüksek puan üzerinden puan alırlar) (en az bir yıl süreyle görev yapılmış olmalıdır) a) Rektörlük yapmak 20/yıl b) Rektör Yardımcılığı, Dekanlık, Enstitü Müdürlüğü yapmak 15/yıl c) Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul Müdürlüğü ve Dekan Yardımcılığı yapmak 10/yıl d) Senato, Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurul Üyeliği yapmak e) Merkez Müdürlüğü, Bölüm Başkanlığı, Enstitü Müdür Yardımcılığı, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımclığı yapmak 5/yıl 5/yıl f) Bölüm Başkan Yardımcılığı yapmak 3/yıl g) Anabilim Dalı Başkanlığı yapmak 2/yıl h) Akademik Komisyon Üyelikleri ve benzeri görevleri yapmak 2/yıl i) Eğitim Programlarında Üniversite Koordinatörlüğü yapmak 5/yıl j) Eğitim Programlarında Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu Koordinatörlüğü yapmak k) Eğitim Programlarında Bölüm Koordinatörlüğü yapmak 2/yıl 3/yıl

18 Kullanılacak Formlar Madde 12- (1) Öğretim üyesi kadrolarına başvuruda bulunan adaylar aşağıda belirtilen formları doldurmak zorundadırlar: a) Yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlük kadrosuna başvuran adaylar, EK-2 de yer alan Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltmede Değerlendirmeye Alınacak Yayın ve Faaliyetler Puan Tablosu nu doldurarak dosyasına eklemek zorundadır. Tüm etkinlikleri, ilgili başlık ve alt başlıklarına göre düzenleyerek, her maddede aldıkları puanları gösteren bir listeyi, dijital ortamda ve çıktı olarak başvuru dosyalarına koyacaklardır. b) Adaylar, başvuru dosyasına koydukları etkinliklerini, ayrıca elektronik ortamda Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından kullanılan veri tabanına, TÜBİTAK-ARBİS ve YÖKSİS veri tabanlarına yükleyerek; birer çıktıyı başvuru dosyalarına ekleyeceklerdir. c) Akademik Değerlendirme Kurulu, aday hakkında, EK-1 de yer alan Başvuru Değerlendirme Tutanağı nı düzenleyerek imza altına alır. Yürürlük 1 Madde 13- (1) Bu Yönerge Senatonun kabulü ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmasını müteakiben tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Yürütme Madde 14 (1) Bu Yönerge hükümlerini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür. Yönergenin Kabul Edildiği Senatonun Tarihi Sayısı 26/01/ /3 Yönergenin Kabul Edildiği Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulunun Tarihi Sayısı 28/02/ Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 06/03/2017 tarihli ve sayılı yazısı üzerine Yürürlük ve Yürütme başlıklı madde numaraları metne işlendiği şekilde yeniden teselsül ettirilmiştir.

19 EK-1 BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME AKADEMİK DEĞERLENDİRME KURULU Başvuru Değerlendirme Tutanağı Düzenleme Tarihi:./../20... Adayın Adı Soyadı Başvurduğu Kadro Unvanı Birimi Bölümü Anabilim Dalı AKADEMİK FAALİYETLERİN PUAN ÖZETİ Yayın ve Faaliyetler İlgili Madde Adedi Aldığı Puan 1- Makaleler Uluslararası Ulusal 2- Kitaplar ve Kitap Uluslararası Bölümleri Ulusal 3- Bildiriler ve Kongre Uluslararası çalışmaları Ulusal 4- Projeler Uluslararası Ulusal Uluslararası 5- Patentler Ulusal A1-A2 B1-B2 A11 B6 C4 C3 6- Hirsch-Index (HI) Puanı C1 Uluslararası 7- Atıflar Ulusal 8- Tez Danışmanlığı A3-A7-A8-A9-C2a-C2b- C2d-C2e B3-B4-B5-B10-C2c-C2f C5b-C5d C5a-C5c-C5e-C5f-C5g- C5h-C5i A12 B11 Doktora E1b Yüksek Lisans E1a 9- Çeviriler B8 10- Ders Kitabı Uluslararası A1-A2 Ulusal B1-B2 11- Editörlük, Hakemlik Uluslararası A4-A5-A6-A10 Ulusal B7 12- Ödüller C7 13- İdari Görevler G2 14- Eğitim ve Öğretime Katkı E1-E2 15- Diğer Akademik Faaliyetler B9-C6-F1-F2-F3-F4-G1 16- Görsel Etkinlikler (Uyg.Bil.Fakültesi nin ilgili bölümleri için) D1-D2-D3-D4-D5-D6-D7- D8-D9 Adayın A1-A11 Grubu Yayınlarından Aldığı Puan Adayın Bütün Akademik Faaliyetlerden Toplam Puan ADAY GEREKLİ BAŞVURU KRİTERİNİ: SAĞLIYOR ( ) SAĞLAMIYOR ( ) AKADEMİK DEĞERLENDİRME KURULU İmza İmza İmza Ad Soyad Ad Soyad Ad Soyad

20 BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTMEDE DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK YAYIN VE FAALİYETLER PUAN TABLOSU EK-2 Adayın Adı Soyadı : Müracaat Ettiği Kadro : Profesör ( ) Doçent ( ) Yardımcı Doçent ( ) Yardımcı Doçent Yeniden Atama ( ) Müracaat Ettiği; Birim : Bölüm : Anabilim/Anasanat Dalı : Ortak Bilimsel Çalışmalarda, Yazar Sayısına Göre Alınacak Puan Tablosu Yazar Sayısı* 1. Yazar 2. Yazar 3. Yazar 4. Yazar 5. Yazar 1 % %90 % %80 %70 % %70 %60 %50 %40-5 %60 %50 %40 %40 %40 Not: *: Yazar sayısının 5 den fazla olması durumunda, 5. yazara kadar tablodaki oranlar uygulanır, diğer yazarlara tam puanın %35 i verilir. Çok isimli çalışmalarda, Corresponding Author, 1. isim gibi değerlendirilir. Notlar: 1. Eserler formda ayrılan satır sayısından fazla ise, araya satır açılarak yazılacaktır. 2. Bu form puanlanıp doldurularak, tüm yayın dosyalarına eklenecektir. 3. Her sayfanın altı paraflanacak, son sayfa imzalanacaktır.

21 A- ULUSLARARASI YAYIN VE ETKİNLİKLER PUAN 1. Kitap yazarlığı (ISBN numarası olan, yurtdışında yayınlanmış bilimsel kitap yazarlığı(ders kitaplarında puanın yarısı dikkate alınır) 100 puan Yayınlar bu kısma yazılacaktır 2. Kitap içinde bölüm yazarlığı (Her bir kitap için) (ISBN numarası olan, yurtdışında yayınlanmış bilimsel kitap içinde bölüm yazarlığı) (Ders kitaplarında puanın yarısı dikkate alınır) 40 puan Yayınlar bu kısma yazılacaktır 3. SCI, SCIE, SSCI, AHCI ve ESCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış (Etki faktörü (Impact Factor, IF) 1 veya üzeri olan yayınların puanı, etki faktörü ile çarpılarak hesaplanır) a) Özgün araştırma, makale, derleme 40 puan b) Editöre mektup, teknik not ve sağlık bilimlerinde vaka takdimi 15 puan 4. Uluslararası bilimsel kitaplarda editörlük (ISBN numaralı, yurtdışında yayınlanmış) 40 puan 5. SCI, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde a) Editörlük 40 puan b) Yayın Kurulu üyeliği 25 puan c) Hakemlik (Belgelenmelidir) (Her bir dergi için en fazla 5 hakemlik puanlamada dikkate alınır) 5 puan 6. SCIE ve ESCI kapsamındaki dergilerde a) Editörlük 20 puan b) Yayın Kurulu üyeliği 15 puan c) Hakemlik (Belgelenmelidir) (Her bir dergi için en fazla 5 hakemlik puanlamada dikkate alınır) 3 puan 7. SCIE, SSCI, AHCI ve ESCI kapsamı dışındaki dergilerde a) Uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar (Sosyal Bilimlerde 30 Puan) 10 puan b) Alan indekslerince taranan hakemli dergilerdeki ve Türkiye de hakemli dergilerdeki yabancı dilde yayınlar (sadece Sosyal Bilimler için geçerlidir) 25 puan c) SCIE, SSCI, AHCI ve ESCI kapsamı dışındaki uluslararası hakemli dergilerdeki vaka takdimleri 5 puan 8. Uluslararası bilimsel ansiklopedilerde madde yazarlığı (sadece Sosyal Bilimler için geçerlidir) 15 puan 9. Yurt dışında veya Türkiye de hakemli olmayan dergilerdeki yabancı dilde yayınlar (sadece Sosyal Bilimler için geçerlidir) 10 puan

22 10. SCIE, SSCI, AHCI ve ESCI kapsamı dışındaki uluslararası hakemli dergilerde a) Editörlük 15 puan b) Yayın Kurulu üyeliği 10 puan c) Hakemlik (Belgelenmelidir) (Her bir dergi için en fazla 5 hakemlik puanlamada dikkate alınır) 2 puan 11. Uluslararası bir kuruluş tarafından düzenlenen uluslararası bilimsel toplantılarda a) Sözlü sunulan ve özeti veya tam metni yayınlanan bildiri (Sosyal Bilimlerde Özeti yayınlanan bildiriye ilgili puanın yarısı verilir) 15 puan b) Özeti veya tam metni yayınlanan poster 8 puan 12.Atıflar (Yazarın kendi yayınlarına yaptığı atıflar dikkate alınmaz) (Kaynakça esas alınır) a) Uluslararası kitaplarda, öğretim üyesinin bir veya daha fazla eserine yapılan atıf 4 puan b) SCI, SCIE, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde yapılan atıf 4 puan c) Ulusal kitaplarda, öğretim üyesinin bir veya daha fazla eserine yapılan atıf 3 puan d) ESCI ve diğer Uluslararası Alan İndekslerince taranan dergilerde yapılan atıf 3 puan e) Basılmamış yüksek lisans ve doktora tezlerinde, hakemli ulusal dergilerde yapılan atıf 2 puan

23 B- ULUSAL YAYIN ve ETKİNLİKLER PUAN 1. Kitap yazarlığı (ISBN numarası olan, yayınlanmış bilimsel kitap yazarlığı) (Ders kitaplarında puanın yarısı dikkate alınır) 50 puan 2. Kitap bölüm yazarlığı (Her bir kitap için) (ISBN numarası olan, yayınlanmış bilimsel kitap içinde -armağan kitaplar dahil- bölüm yazarlığı) (Ders kitaplarında puanın yarısı dikkate alınır) 20 puan 3. TÜBİTAK ULAKBİM ulusal veritabanlarında taranan yurt içi hakemli dergilerde yayınlanmış (Sosyal bilimlerde yurtiçi tüm hakemli dergilerde) a) Özgün araştırma, makale 20 puan b) Derleme, editöre mektup, teknik not ve vaka takdimi 10 puan 4. TÜBİTAK ULAKBİM ulusal veritabanlarında taranan dergiler haricinde yer alan yurtiçi hakemli dergilerde yayınlanmış a) Özgün araştırma, makale 10 puan b) Derleme, editöre mektup, teknik not ve vaka takdimi 5 puan 5. Bilimsel ansiklopedilerde madde yazarlığı 10 puan 6. Ulusal ve uluslararası katılımlı bilimsel toplantılarda a) Sözlü sunulan ve tam metni ya da özeti yayınlanan bildiri (Sosyal Bilimlerde özeti yayınlanan bildiriye ilgili puanın yarısı verilir) 6 puan b) Tam metni ya da özeti yayınlanan poster 4 puan 7. Ulusal veri tabanlarında taranan ulusal bilimsel yayınlarda (dergi/kitap) a) Editörlük 15 puan b) Yayın Kurulu üyeliği (Belgelenmelidir) 5 puan c) Hakemlik (Belgelenmelidir) (Her bir dergi için en fazla 5 hakemlik puanlamada dikkate alınır) 1 puan 8. Bilimsel eser çevirisi (ISBN numarası olan yayınlanmış bilimsel kitap veya nadir eser orijinal metin çevirisi) a) Bilimsel kitap çevirisi 20 puan b) Bilimsel kitap içinde bölüm çevirisi 5 puan c) Açıklamalı ve yorumlu kitap çevirisi (sadece Sosyal Bilimler için geçerlidir) 30 puan d) Makale çevirisi (sadece Sosyal Bilimler için geçerlidir) 5 puan 9. Bilimsel kitap ve karar tahlilleri 10 puan

24 10. Yurt içi hakemli olmayan dergilerdeki yayınlar (sadece Sosyal Bilimler için geçerlidir) 5 puan 11. Atıflar (Yazarın kendi yayınlarına yaptığı atıflar dikkate alınmaz) (Kaynakça easas alınır) a) Uluslararası kitaplarda, öğretim üyesinin bir veya daha fazla eserine yapılan atıf 3 puan b) SCI, SCIE, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde yapılan atıf 3 puan c) Ulusal kitaplarda, öğretim üyesinin bir veya daha fazla eserine yapılan atıf 2 puan d) ESCI ve diğer Uluslararası Alan İndekslerince taranan dergilerde yapılan atıf 2 puan e) Basılmamış yüksek lisans ve doktora tezlerinde, hakemli ulusal dergilerde yapılan atıf 1 puan

25 C- GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTE FAALİYETLERİ PUAN 1. Akademisyenin Hirsch-Index (HI) Puanı (Web of Science kapsamında yapılan atıflar için geçerlidir, yazarın kendi makalesine yaptığı atıflar dikkate alınmaz) HI 2 x5 2. Tez Danışmanlığı Kapsamında Yayınlanan Makale a) Doktora, Tıpta Uzmanlık ya da Sanatta Yeterlik Tez Danışmanlığı (SCI, SCIE, SSCI, AHCI ve ESCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış) 50 puan b) Doktora, Tıpta Uzmanlık ya da Sanatta Yeterlik Tez Danışmanlığı (SCI, SCIE, SSCI, AHCI ve ESCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayınlanmış) 25 puan c) Doktora, Tıpta Uzmanlık ya da Sanatta Yeterlik Tez Danışmanlığı (Ulusal hakemli bilimsel kapsamındaki dergilerde yayınlanmış) 15 puan d) Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı (SCI, SCIE, SSCI, AHCI ve ESCI kapsamındaki dergilerde) 30 puan yayınlanmış) e) Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı (SCI, SCIE, SSCI, AHCI ve ESCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayınlanmış) 15 puan f)yüksek Lisans Tez Danışmanlığı (Ulusal hakemli bilimsel kapsamındaki dergilerde yayınlanmış) 10 puan 3. Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları Projeleri a) TÜBİTAK Ar-Ge destek programlarına önerilen proje (En fazla 4 adet, belgelenmiş proje önerisi puanlamada dikkate alınır) 15 puan b) TÜBİTAK Ar-Ge destek programlarından alınan proje 100 puan c) T.C. Başbakanlık ve Bakanlıkların Ar-Ge destek programlarından alınan proje 100 puan d) Üniversite-Sanayi arasında yapılan kontratlı Ar-Ge proje 70 puan e) Üniversite Teknoloji Geliştirme Bölgesinde (TGB) Ar-Ge Projesi Yürütmek 70 puan f) Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınan proje (Senato tarafından uygun görülen proje türleri) 30 puan 4. Uluslararası Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları Projeleri a) Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Ar-Ge destek programlarına proje başvurusu (En fazla 4 adet, belgelenmiş proje önerisi puanlamada dikkate alınır) 50 puan b) Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Ar-Ge destek programlarından alınan proje 200 puan

26 c) Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi dışında uluslararası Ar-Ge programlarından alınan proje 150 puan 5. Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklar Faaliyetleri a) Ulusal patent başvurusu 10 puan b) Uluslararası patent başvurusu 50 puan c) Ulusal patent belgesi 100 puan d) Uluslararası patent belgesi 200 puan e) Faydalı model belgesi 100 puan f) Endüstriyel tasarım belgesi 100 puan g) Lisanslanan ulusal patent belgesi 200 puan h) Lisanslanan faydalı model belgesi 100 puan i) Lisanslanan endüstriyel tasarım belgesi 100 puan 6. Sertifika Programları a) Eğiticinin-Eğitimi kapsamında alınan Sertifika 25 puan b) Üniversite Dışına Yönelik Girişimcilik, Teknoloji Yönetimi veya İnovasyon Yönetimi kapsamında Sertifika Programı düzenleme 25 puan 7. Bilimsel Ödüller a) Uluslararası bilimsel kuruluşlarca verilen bilim ve sanat ödülü 100 puan b) TÜBİTAK, TÜBA tarafından verilen bilim ödülleri (yayın teşvik ödülü hariç) 50 puan

27 D- GÖRSEL ETKİNLİKLER (Sadece Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi nin ilgili bölümleri için geçerlidir) 1) Sinema Filmi Yönetmenliği (Sinemalarda ya da televizyonlarda gösterilmiş olma ya da yarışmalara kabul edilme şartı aranır) Alınabilecek Puan Adayın Puanı Uluslararası Ulusal Yerel Uluslararası Ulusal Yerel ) Sinema Filminde Görev Almak (Yapımcı, Yönetmen Yardımcılığı, Görsel Yönetmenlik, Kurgulama ve Senaryo-metin yazarlığı yapmış olmak ve filmin sinemalarda ya da televizyonlarda gösterilmiş olması ya da yarışmalara kabul edilmesi şartı aranır) 3) Belgesel Film Yönetmenliği ya da Kısa Metrajlı Kurmaca Film Yönetmenliği (Sinemalarda ya da televizyonlarda gösterilmesi ya da yarışmalara kabul edilme şartı aranır) ) Belgesel Filmde ya da Kısa Metrajlı Kurmaca Filmde Görev Almak (Yapımcı, Yönetmen Yardımcılığı, Görsel Yönetmenlik, Kurgulama ve Senaryo-metin yazarlığı yapmış olmak ve filmin sinemalarda ya da televizyonlarda gösterilmiş olması ya da yarışmalara kabul edilmesi şartı aranır) ) Reklam Filmi Yönetmenliği, (Televizyon kanallarında yayınlanma ya da yarışmalarda kabul edilme şartı aranır ) ) Gazete Yayın Yönetmenliği, Gazete Görsel Yönetmenliği, Editörlük (En az bir yıl süreyle yapılmış olma şartı aranır) ) Televizyon Programı Yönetmenliği (Televizyonlarda en az 8 bölüm yayınlanmış olma şartı aranır) 8) Televizyon Programında Görev Almak (Yapımcı, Yönetmen Yardımcılığı, Görsel Yönetmenlik, Kurgulama ve Senaryometin yazarlığı yapmış olmak ve televizyonlarda en az 8 bölüm ) Radyo Programı Hazırlamak, Radyo Reklamı Hazırlamak (Yönetmen ya da yapımcı olarak en az 13 yayınlanmış programda çalışma veya radyo reklamlarında yarışmalara kabul edilme şartı - 6 3

28 E- EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ PUAN 1. Tez Yönetimi (Sonuçlandırılmış olmak koşulu ile) a) Yüksek Lisans Tezi 1. Danışman 4/tez 2. İkinci Danışman 2/tez b) Doktora Tezi 1. Danışman 6/tez 2. İkinci Danışman / TİK (Tez İzleme Komitesi üyeliği) 3/tez 2. Ders Verme (Dönem esas alınır) a) Ön lisans ve lisans düzeyinde 2/ders b) Lisansüstü düzeyde 3/ders c) Lisans ve lisansüstü düzeyde değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrencilere yabancı dilde ders verme 1. Önlisans ve lisans düzeyinde 4/ders 2. Lisansüstü düzeyde 5/ders

29 F- DİĞER BİLİMSEL FAALİYETLER PUAN 1. Uluslararası sempozyum, kongre ve zirve düzenleme etkinliğinde a) Düzenleme Kurulu Başkanlığı / Genel Koordinatörlük yapmak 20 puan b) Kongre sekreterliği yapmak 15 puan c) Düzenleme Kurulunda görev almak 10 puan d) Bilim Kurulunda görev almak / Oturum başkanlığı yapmak 5 puan 2. Uluslararası çalıştay (workshop), panel ve seminer etkinliğinde a) Düzenleme Kurulu Başkanlığı / Genel Koordinatörlük yapmak 15 puan b) Kongre sekreterliği yapmak 10 puan c) Düzenleme Kurulunda görev almak 8 puan d) Bilim Kurulunda görev almak / Oturum başkanlığı yapmak 3 puan 3. Ulusal sempozyum, kongre ve zirve düzenleme etkinliğinde a) Düzenleme Kurulu Başkanlığı / Genel Koordinatörlük yapmak 15 puan b) Kongre sekreterliği yapmak 10 puan c) Düzenleme Kurulunda görev almak 8 puan d) Bilim Kurulunda görev almak / Oturum başkanlığı yapmak 3 puan 4. Ulusal çalıştay (workshop), panel ve seminer etkinliğinde a) Düzenleme Kurulu Başkanlığı / Genel Koordinatörlük yapmak 10 puan b) Kongre sekreterliği yapmak 8 puan c) Düzenleme Kurulunda görev almak 5 puan d) Bilim Kurulunda görev almak / Oturum başkanlığı yapmak 2 puan

30 G- AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLER PUAN 1. Jüri Üyeliği a) Uluslararası jüri üyelikleri 15 puan b) Ulusal jüri üyelikleri 1. Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği 2/tez 2. Doktora/Sanatta yeterlik tezi jüri üyeliği 3/tez 3. Öğretim Üyesi Atama ve Sınav Jüri Üyeliği 4/kişi 2. İdari Görevler (Son beş yılda akademik ve idari birimlerde görev alanlar) (birden fazla akademik ve idari görevi olanlar en yüksek puan üzerinden puan alırlar) (en az bir yıl süreyle görev yapılmış olmalıdır) a) Rektörlük yapmak 20/yıl b) Rektör Yardımcılığı, Dekanlık, Enstitü Müdürlüğü yapmak 15/yıl c) Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul Müdürlüğü ve Dekan Yardımcılığı yapmak 10/yıl d) Senato, Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurul Üyeliği yapmak 5/yıl e) Merkez Müdürlüğü, Bölüm Başkanlığı, Enstitü Müdür Yardımcılığı, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımclığı yapmak 5/yıl f) Bölüm Başkan Yardımcılığı yapmak 3/yıl g) Anabilim Dalı Başkanlığı yapmak 2/yıl h) Akademik Komisyon Üyelikleri ve benzeri görevleri yapmak 2/yıl i) Eğitim Programlarında Üniversite Koordinatörlüğü yapmak 5/yıl j) Eğitim Programlarında Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu Koordinatörlüğü yapmak 3/yıl k) Eğitim Programlarında Bölüm Koordinatörlüğü yapmak 2/yıl Yukarıdaki bilgilerin tarafımdan doldurulduğunu ve doğruluğunu beyan ederim. Adı ve Soyadı :.. İmzası Tarih :.. :..

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ EK-1. Sağlık Bilimleri, Mühendislik Bilimleri, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınacak Faaliyetler

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI A- PROFESÖR KADROSUNA ATANMA Profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemleri

Detaylı

24.04.2013 SENATO 2013 /5-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ

24.04.2013 SENATO 2013 /5-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ .0.0 SENATO 0 /-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ Amaç MADDE - () Bu yönergenin amacı, Bitlis Eren Üniversitesinde atanacak öğretim üyeleri için aranacak

Detaylı

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında öğretim üyesi adaylarında

Detaylı

TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ

TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; TC İstanbul Arel Üniversitesinde akademik yükseltilme ve atamalarda uygulanacak kriterleri düzenlemektir.

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMALARDA ARANACAK ASGARİ KOŞULLAR

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMALARDA ARANACAK ASGARİ KOŞULLAR T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TOPLANTI SAYISI :05 KARAR 2012/66 SENATO KARARLARI KARAR TARİHİ:24.05.2012 Üniversitemiz Senatosu nun 15.06.2009 tarih ve 2009/50 sayı ile almış olduğu Afyon Kocatepe Üniversitesi

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Senato 16 Eylül 2015 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Senato 16 Eylül 2015 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Turgut Özal Üniversitesi öğretim üyelerinin bilimsel çalışmalarında kalitenin arttırılmasına

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ PROFESÖRLÜĞE YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI 247 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ Osmaniye, 2014 AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı, yönergede belirtilen ilke ve esaslarla; a) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- Bu yönergenin amacı, yönergede belirtilen ilke ve esaslarla;

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞINA Tarih ve Sayı: 01/08/2016-277877 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik *BE6PKP62Z* Sayı :88469847-050.01.04- Konu :İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri PERSONEL

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ I - AMAÇ

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ I - AMAÇ T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ I - AMAÇ MADDE 1. Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde yapılacak akademik yükseltilme ve atamalarda aranacak asgari

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR A. Profesör kadrosuna

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA BAġVURMA, ATAMA, YÜKSELTME VE YENĠDEN DEĞERLENDĠRME YÖNERGESĠ (Kabulü: 05/03/2014 tarih ve 02/8 sayılı Senato Kararı) Amaç ve Kapsam: Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLE ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA ATAMA YÖNERGESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLE ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA ATAMA YÖNERGESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLE ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA ATAMA YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1 Bu Yönerge, İstanbul Medeniyet Üniversitesi nin (İMÜ) lisansüstü

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki öğretim üyesi kadrolarına, 2547 sayılı Kanunda öngörülen

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ HAKKINDA YÖNERGE

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ HAKKINDA YÖNERGE MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyelerinin

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ HAKKINDA YÖNERGE

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ HAKKINDA YÖNERGE MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1)Bu yönergenin amacı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyeliği kadrolarına

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESĠ ÜYK Toplantı Tarihi: 03/03/2010 Senato Toplantı Tarihi: 08/12/2010 Toplantı Sayısı:3: Karar:1 Toplantı Sayısı: 21 Karar:_3 T.C. TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESĠ

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ MADDE 1- Bülent Ecevit Üniversitesi birimlerinde yardımcı doçent olarak ilk kez atanmak üzere başvuracak adaylarda, 2547

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ (22 Ağustos 2013 tarihindeki 813 sayılı Senato Toplantısında yapılan değişikliklerle yürürlüğe girmiştir).

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME KRİTERLERİ

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME KRİTERLERİ İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME KRİTERLERİ (Üniversite Senatosunun 30.01.2017 tarih ve 2017/02-1 sayılı kararı ile kabul edilen bu kriterler Yükseköğretim Genel Kurul

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ EK:2 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu Kanuna bağlı yönetmeliklerin hükümlerine ek olarak Düzce Üniversitesi nde öğretim üyeliğine

Detaylı

18 Mart 2015 Çarşamba YÖNERGE Sayı:85

18 Mart 2015 Çarşamba YÖNERGE Sayı:85 T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- a) Bu yönergenin amacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi nde öğretim üyeliğine yükseltilmek

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME ve ATAMA YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME ve ATAMA YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME ve ATAMA YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1. Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi İstanbul Kültür Üniversitesi nin (İKÜ) tanımlanmış vizyon ve misyonunun

Detaylı

III- Doçentlik Kadrosuna Başvurma ve Atanma 1. ÜAK tarafından verilen doçentlik unvanını almış olmak.

III- Doçentlik Kadrosuna Başvurma ve Atanma 1. ÜAK tarafından verilen doçentlik unvanını almış olmak. T.C. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATAMA EK KOŞULLARI (Senato Karar Tarihi: 19.07.2017 - Karar No: 2017-25-01) (YÖK Genel Kurul Tarihi: 03.08.2017) Ankara Yıldırım

Detaylı

1. ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FAALİYETLERİ

1. ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FAALİYETLERİ 1.1. 1. ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FAALİYETLERİ a. SCI-Expanded (Science Citation Index -Expanded), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanites Citation Index) tarafından taranan dergilerde

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME ve ATAMA YÖNERGESİ

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME ve ATAMA YÖNERGESİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME ve ATAMA YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1. Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi İstanbul Kültür Üniversitesi nin (İKÜ) tanımlanmış vizyon ve misyonunun gerçekleştirilmesi

Detaylı

T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ AMAÇ MADDE 1. İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesinin amacı, Üniversitenin kadro gereksinimlerinin karşılanmasında,

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI Senato: 27.05.14/83 Madde: 1'in ekidir. T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI 1. AMAÇ Bu esasların amacı; belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ *** MADDE 1- Bülent Ecevit Üniversitesi birimlerinde doçent kadrosuna atanmak üzere başvuracak adayların başvurularında, 2547 sayılı

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA İLKELERİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA İLKELERİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA İLKELERİ YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA ATANMA BAŞVURU KRİTERLERİ 1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. maddesinin b fıkrasının 2. bendi uyarınca yapılacak

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU Müracaat Eden Adayın Adı Soyadı : Adayın Şu andaki Başvurduğu Unvanı Kadrosu Fakülte/Yüksekokul/MYO

Detaylı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma Ve Yükseltilmelerde Dikkate Alınacak Puanlama Ve Değerlendirme Sistemi *

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma Ve Yükseltilmelerde Dikkate Alınacak Puanlama Ve Değerlendirme Sistemi * Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma Ve Yükseltilmelerde Dikkate Alınacak Puanlama Ve Değerlendirme Sistemi * A. MAKALELER A1 SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI 40 kapsamında

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE AMAÇ VE KAPSAM Bu yönerge; akademik personelin yükseltilme ve atanmalarında, Üniversitelerde

Detaylı

24.04.2013 SENATO 2013 /5-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ

24.04.2013 SENATO 2013 /5-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ 4.04.01 SENATO 01 /-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Bitlis Eren Üniversitesinde atanacak öğretim üyeleri için

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ ** MADDE 1- Bülent Ecevit Üniversitesi birimlerinde doçent kadrosuna atanmak üzere başvuracak adayların başvurularında, 2547 sayılı

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE AMAÇ VE KAPSAM Bu yönerge; akademik personelin yükseltilme ve atanmalarında, Üniversitelerde

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK ATAMA YÖNERGESİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK ATAMA YÖNERGESİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK ATAMA YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nin eğitim-öğretim, araştırma, üniversite

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki öğretim üyesi kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ MADDE 1- Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri İstanbul Bilim Üniversitesi ( İBÜ ) Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTİLME ve ATANMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTİLME ve ATANMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTİLME ve ATANMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi tarafından

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ Bu yönergenin amacı, belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler ile Bilecik Şeyh Edebali

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR A. Profesör kadrosuna

Detaylı

Süre Kurum Unvan / Görev

Süre Kurum Unvan / Görev İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Kurulu tarafından 16.08.2012 tarihinde 12(3) sayılı kararla kabul edilen ve İstanbul Bilgi Üniversitesi

Detaylı

EK-1 ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ İÇİN BİLİMSEL ALANLAR GENEL PUANLAMA ÇİZELGESİ

EK-1 ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ İÇİN BİLİMSEL ALANLAR GENEL PUANLAMA ÇİZELGESİ EK-1 ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ İÇİN BİLİMSEL ALANLAR GENEL PUANLAMA ÇİZELGESİ 7 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ İÇİN BİLİMSEL ALANLAR GENEL PUANLAMA

Detaylı

K. K. T. C. KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ. ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATANMA ÖLÇÜTLERİ

K. K. T. C. KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ. ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATANMA ÖLÇÜTLERİ K. K. T. C. KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATANMA ÖLÇÜTLERİ 1 OCAK 16 K. K. T. C. KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1 Amaç ve Kapsam- Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Tüzüğü ve mütevelli heyeti kararlarına uygun olarak

Detaylı

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLK VE YENİDEN ATAMA VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLK VE YENİDEN ATAMA VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLK VE YENİDEN ATAMA VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 247 Sayılı Kanun un 23,2 ve 26. Maddesi gereğince hazırlanmış olup, yardımcı doçentlik, doçentlik ve

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA ATANMA VE YÜKSELTİLME İLKELERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA ATANMA VE YÜKSELTİLME İLKELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA ATANMA VE YÜKSELTİLME İLKELERİ I FEN MÜHENDİSLİK VE SAĞLIK BİLİMLERİ ALANLARI Fen - Mühendislik ve Sağlık Bilimleri Alanlarında Bilimsel Yayınlara İlişkin

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kafkas Üniversitesine bağlı birimlerde akademik kadrolara

Detaylı

Süre Kurum Ünvan / Görev

Süre Kurum Ünvan / Görev İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Kurulu tarafından 20.03.2012 tarihinde 07(1) sayılı kararla kabul edilen ve İstanbul Bilgi Üniversitesi

Detaylı

T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMADA UYGULANACAK TABAN PUANLAR VE ÖLÇÜTLER

T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMADA UYGULANACAK TABAN PUANLAR VE ÖLÇÜTLER EK-1 T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMADA UYGULANACAK TABAN PUANLAR VE ÖLÇÜTLER 1. SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER TEMEL ALANI 1.1 Yardımcı Doçentlik 1.2 Doçentlik

Detaylı

3. Aşağıdaki şartlardan en az birini gerçekleştirmiş olmak: puanları yeniden almış olmak. I- Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Başvurma ve Atanma:

3. Aşağıdaki şartlardan en az birini gerçekleştirmiş olmak: puanları yeniden almış olmak. I- Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Başvurma ve Atanma: T.C. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATAMA EK KOŞULLARI (Senato Karar Tarihi: 4.01.017 - Karar No: 017-03-01) (YÖK Genel Kurul Tarihi: 8.0.017) Ankara Yıldırım Beyazıt

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTİLME VE ATANMA BAŞVURUSU İÇİN: Doçent

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ I - AMAÇ MADDE 1. Bu yönergenin amacı; Aksaray Üniversitesi nde yapılacak yükseltilme ve atamalarda aranacak asgari koşulları

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ BURSA 2016 Uludağ Üniversitesi Senatosunun 20 Ekim 2016 tarih ve 2016-17 sayılı oturumunda alınan 1 no lu kararla uygun bulunmuştur.

Detaylı

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI:

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: Şartlar Süre Yabancı dil Öğretim Görevlisi - Akademisyen Öğr.Gör. (6) Yardımcı Doçent Doçent Profesör.(5) - Doktoradan sonra en az 2 yıl herhangi bir üniversitede

Detaylı

EK-1 ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ İÇİN BİLİMSEL ALANLAR GENEL PUANLAMA ÇİZELGESİ

EK-1 ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ İÇİN BİLİMSEL ALANLAR GENEL PUANLAMA ÇİZELGESİ EK-1 ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ İÇİN BİLİMSEL ALANLAR GENEL PUANLAMA ÇİZELGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ İÇİN BİLİMSEL ALANLAR GENEL PUANLAMA

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ Amaç T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi akademik personelinin öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma kriterlerini

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA UYGULAMA ESASLARI

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA UYGULAMA ESASLARI Amaç ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA UYGULAMA ESASLARI MADDE 1- (1) Bu uygulama esaslarının amacı, Artvin Çoruh Üniversitesinde öğretim üyeliği kadrolarına yapılacak yükseltilme

Detaylı

T.C. BĐLECĐK ŞEYH EDEBALĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM ÜYELĐĞĐNE ATANMA VE YÜKSELTĐLME FORMU

T.C. BĐLECĐK ŞEYH EDEBALĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM ÜYELĐĞĐNE ATANMA VE YÜKSELTĐLME FORMU T.C. BĐLECĐK ŞEYH EDEBALĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM ÜYELĐĞĐNE ATANMA VE YÜKSELTĐLME FORMU 1- Atanma /Yükseltilme Đçin Başvurulan Unvan: Profesör Doçent Doktor Yardımcı Doçent Doktor Đlk Atanma Yeniden Atanma

Detaylı

Eğitim Bilimleri Temel Alanı Eğitim Bilimleri doçentlik temel alanı ile ilgili olarak ÜAK tarafından yayınlanan çalışmalara verilen

Eğitim Bilimleri Temel Alanı Eğitim Bilimleri doçentlik temel alanı ile ilgili olarak ÜAK tarafından yayınlanan çalışmalara verilen ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA BAŞVURU KOŞULLARI YARDIMCI DOÇENT ATANMA KOŞULLARI 1. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yardımcı Doçentlik kadrolarına ilk atamada adayların;

Detaylı

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI:

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: Şartlar Süre Yabancı dil Öğretim Görevlisi - Akademisyen Öğr.Gör. (6) Yardımcı Doçent Doçent Profesör.(5) - Doktoradan sonra en az 2 yıl herhangi bir üniversitede

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ BURSA 2016 Uludağ Üniversitesi Senatosunun.. tarih ve.. sayılı oturumunda alınan 1 no lu kararla uygun bulunmuştur. AMAÇ Uludağ

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA KOŞULLARI VE UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA KOŞULLARI VE UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA KOŞULLARI VE UYGULAMA YÖNERGESİ AMAÇ MADDE I- Bu yönergenin amacı, Ordu Üniversitesi öğretim üyeliği kadrolarına yapılacak başvuru ve

Detaylı

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atama İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütleri Ufuk Üniversitesi Senatosunun 04.07.0 tarih ve 0.07.03.07/2 Sayılı Kararı, Ufuk Üniversitesi

Detaylı

YDS puanının 55 olması veya ÜAK tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

YDS puanının 55 olması veya ÜAK tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak, MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 247 SAYILI KANUN UN /D MADDESİ UYARINCA İSTİHDAM EDİLEN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN ANILAN KANUN UN 33/A MADDESİ UYARINCA ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA GEÇİŞLERİ İÇİN ARANACAK KRİTERLER

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Gerekçe ve Amaç Madde 1 Bu Yönerge Kocaeli Üniversitesi Akademik Atama Yönergesi nde yer alan

Detaylı

PROFESÖRLÜK BAŞVURUSU için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir.

PROFESÖRLÜK BAŞVURUSU için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PROFESÖRLÜK BAŞVURULARINDA ARANACAK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA SİSTEMİ( AĞUSTOS 2012) (Aşağıda değerlendirilecek tüm çalışmalar için adayın kendi bilim alanı

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Bursa Teknik Üniversitesinin öğretim üyesi ihtiyacının giderilmesi için ilan ettiği kadrolara

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Toplantı Sayısı: 04 Sayfa: 1 Karar Tarihi: 14/12/2006 Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hk. 2006.004.009- Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ I-AMAÇ MADDE 1. Bu yönergenin amacı, Gazi Üniversitesi tarafından 1997 yılında uygulamaya konan Atama ve Yükseltme Ölçütlerinde günümüz

Detaylı

YARDIMCI DOÇENTLİĞE ATANMA İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI VE ADAYDA ARANACAK NİTELİKLER:

YARDIMCI DOÇENTLİĞE ATANMA İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI VE ADAYDA ARANACAK NİTELİKLER: ANKARA ÜNİVERSİTESİNDE GÜZEL SANATLAR ALANLARINDA YARDIMCI DOÇENTLİĞE ATANMA, YARDIMCI DOÇENTLİĞE YENİDEN ATANMA, DOÇENTLİĞE ATANMA İLE PROFESÖRLÜĞE YÜKSELTİLME VE ATANMA İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI VE ADAYDA

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA ARANACAK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA SİSTEMİ (Aşağıda değerlendirilecek tüm çalışmalar için adayın kendi bilim alanı kapsamında olması

Detaylı

Profesörlük, Doçentlik ve Yardımcı Doçentlik Kadrolarına Yükseltilme ve Atamalarda

Profesörlük, Doçentlik ve Yardımcı Doçentlik Kadrolarına Yükseltilme ve Atamalarda ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Profesörlük, Doçentlik ve Yardımcı Doçentlik Kadrolarına Yükseltilme ve Atamalarda Dikkate Alınacak İlkeler ve Puanlama Tabloları Profesörlüğe Yükseltilme ve Atama Konusunda Senato

Detaylı

T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BAYBURT ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR VE UYGULAMA ESASLARI

T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BAYBURT ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR VE UYGULAMA ESASLARI T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BAYBURT ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR VE UYGULAMA ESASLARI 2014 1 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATANMA ÖLÇÜTLERİ

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK İLKELER VE PUANLAMA TABLOLARI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK İLKELER VE PUANLAMA TABLOLARI 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK İLKELER VE PUANLAMA TABLOLARI Yardımcı doçent atamalarında; Yardımcı doçentlik kadrosuna

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ İÇİN AKADEMİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ İÇİN AKADEMİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ 12.03.2009 tarihli Senato Toplantısında alınan 2009/44 sayılı karar ile kabul edilmiştir. 18.08.2010 tarih ve 2010/164 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır. 09.12.2010 tarih ve 2010/219 sayılı

Detaylı

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ 1. Bu Kriterler 247 sayılı Kanunun, 28.06.08 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 772 sayılı Kanunla değiştirilen

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ Kapsam MADDE 1. Bu Yönetmelik, Yakın Doğu Üniversitesi nde görev yapan Akademik Personelin Yardımcı Doçent, Doçent, ve Profesör

Detaylı

Ç U K U R O V A Ü NİVERSİTESİ ÖĞRETİM Ü Y E LİĞİNE A T A M A İ L K E L E Rİ

Ç U K U R O V A Ü NİVERSİTESİ ÖĞRETİM Ü Y E LİĞİNE A T A M A İ L K E L E Rİ Ç U K U R O V A Ü NİVERSİTESİ ÖĞRETİM Ü Y E LİĞİNE A T A M A İ L K E L E Rİ Öğretim üyelerini akademik kadrolara atama işlemleri 2547 Sayılı yasanın ilgili maddelerinde tanımlanmıştır. Aşağıda yalnızca

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTME ve ATANMA YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTME ve ATANMA YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTME ve ATANMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, İstanbul AREL Üniversitesinde açık bulunan

Detaylı

T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Konu, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1. (1) Bu yönergenin amacı; Kastamonu Üniversitesinde

Detaylı

FAALİYET TABLOSU. FAALİYET TÜRÜ ALT FAALİYET DETAYI Başvuruda İstenilen Belgeler. Uluslararası destekli sonuçlandırılmış proje

FAALİYET TABLOSU. FAALİYET TÜRÜ ALT FAALİYET DETAYI Başvuruda İstenilen Belgeler. Uluslararası destekli sonuçlandırılmış proje FAALİYET TABLOSU FAALİYET TÜRÜ ALT FAALİYET DETAYI Başvuruda İstenilen Belgeler PROJE (Tanım: Bilimsel değerlendirme süreci sonucunda ulusal veya uluslararası kurumlarca onaylanarak bütçe desteği sağlanmış

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunun 12.08.2011 tarih ve 19 sayılı oturumunda alınan 8 nolu karar ile uygun bulunmuştur.

Detaylı

FAALİYET TABLOSU. FAALİYET TÜRÜ ALT FAALİYET DETAYI Başvuruda İstenilen Belgeler. Uluslararası destekli sonuçlandırılmış proje

FAALİYET TABLOSU. FAALİYET TÜRÜ ALT FAALİYET DETAYI Başvuruda İstenilen Belgeler. Uluslararası destekli sonuçlandırılmış proje FAALİYET TABLOSU FAALİYET TÜRÜ ALT FAALİYET DETAYI Başvuruda İstenilen Belgeler PROJE (Tanım: Bilimsel değerlendirme süreci sonucunda ulusal veya uluslararası kurumlarca onaylanarak bütçe desteği sağlanmış

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ (İLKELER VE KRİTERLER)

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ (İLKELER VE KRİTERLER) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ (İLKELER VE KRİTERLER) 1. AMAÇ Bu yönergenin amacı, belirlenen akademik ilkeler ve kriterler ile Dumlupınar Üniversitesi öğretim

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Genel İlkeler, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- Ömer Halisdemir

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMALARDA KULLANILACAK PUAN KRİTERLERİ

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMALARDA KULLANILACAK PUAN KRİTERLERİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMALARDA KULLANILACAK PUAN KRİTERLERİ. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığına öğretim üyelerinin atanması ile Doçentlik ve Profesörlük kadrolarına yükseltilmelerinde

Detaylı

12.02.2014 SENATO 2014/2-XXII BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TEŞVİK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

12.02.2014 SENATO 2014/2-XXII BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TEŞVİK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12.02.2014 SENATO 2014/2-XXII BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TEŞVİK YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; yurtiçi ve yurtdışı lisansüstü eğitim, bilimsel

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATANMA İLKELERİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATANMA İLKELERİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATANMA İLKELERİ AMAÇ Madde 1 (1) Akademik Yükseltme ve Atama İlkeleri, Fırat Üniversitesi akademik birimlerindeki kadro ihtiyaçlarının gelişme hedeflerinin belirlediği

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Makamı ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Makamı ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Evrak Tarih ve : 03/01/17-E.236 T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Makamı *BENUVS8U* Sayı : 334209-0- Konu : Akademik Personel ve Akademik Kariyer İşleri ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYIN VE ÇALIŞMALARI TEŞVİK PROGRAMI YÖNERGESİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYIN VE ÇALIŞMALARI TEŞVİK PROGRAMI YÖNERGESİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYIN VE ÇALIŞMALARI TEŞVİK PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam: Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Cumhuriyet Üniversitesinde görev yapan öğretim elemanı ve araştırıcıların uluslararası

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ. ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ. ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 1 BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BÖLÜM 1 AMAÇ, KAPSAM, GENEL ESASLAR AMAÇ

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Genel İlkeler, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- Niğde Üniversitesinde yapılan

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YÖNETİM KURULU KARARI

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YÖNETİM KURULU KARARI NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Genel İlkeler, Tanımlar ve Kısaltmalar. Amaç MADDE 1- Niğde Üniversitesinde yapılan

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELME VE ATAMA KRİTERLERİ

EGE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELME VE ATAMA KRİTERLERİ EGE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELME VE ATAMA KRİTERLERİ I. PROFESÖRLÜK BAŞVURUSU 1. Profesörlük başvurularında adayın, başvuru tarihinde ilgili alanın doçentlik başvurusu için Üniversitelerarası Kurulun

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA, ATAMA VE YÜKSELTME İLKELERİ YÖNERGESİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA, ATAMA VE YÜKSELTME İLKELERİ YÖNERGESİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA, ATAMA VE YÜKSELTME İLKELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve

Detaylı

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA KRİTERLERİ GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI Hacettepe Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına yapılacak atama, yeniden atama

Detaylı