İL DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLO ÖRNEĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İL DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLO ÖRNEĞİ"

Transkript

1 SIR A NO EK 2 HİZMETİN ADI 1 Poliklinik Muayene 2 Hasta Yatış İşlemleri 3 4 Randevulu Hasta Sevk Hizmetleri Ayaktan ve Yatan Hasta Sevk Hizmetleri İL DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLO ÖRNEĞİ İSTENİLEN BİLGİ/BELGELER 1TC Kimlik Numaralı (15 Yaşüstü)resimli kimlik belgesi 2Yeşil kartlılardan onaylı karne fotokopisi (Provizyon alınamayan hastalardan) 3Yurtdışı SSK çalışan ve emeklilerinden SGK'den aldıkları Sağlık yardım belgesi formu istenmektedir. 4Sağlık güvencesi olmayanlardan vezneden aldıkları ücret makbuzu 1Polikliniklerden aldıkları hastane giriş kağıdı ve hasta tabelası. 2TC Kimlik Numaralı (15 Yaşüstü)resimli kimlik belgesi 3Yeşil kartlılardan karne önyüz fotokopisi (Provizyon alınamayan hastalardan). 4Yurtdışı SSK çalışan ve emeklilerinden SGK'den aldıkları Sağlık yardım belgesi formu istenmektedir. 1 İleri bir kurumun randevu kartı, 2 TC Kimlik Numaralı (15 Yaşüstü)resimli kimlik türü. 1TC Kimlik Numaralı (15 Yaş üstü) resimli kimlik belgesi 2Yeşil kartlılardan onaylı karne 3Yurtdışı SSK çalışan ve emeklilerinden SGK'den aldıkları Sağlık yardım belgesi formu istenmektedir. 4Sağlık güvencesi olmayanlardan vezneden aldıkları ücret makbuzu HİZMETİN EN GEÇ SUNULMA SÜRESİ 90 Dakika 20 Dakika 90 dakika 5 Hasta kayıtlarına ulaşma isteği Dilekçe 6 EMG 30 Gün 7 EEG Polikliniklerden gerekli bilgileri doldurulmuş ilgili hekim imzalı EEG istek formu. 5 Gün 8 MR Tetkiki Hekim imzalı MR İstek Formu 4 Gün 9 EKO Tetkiki 10 Gün 10 Efor Tetkiki 12 Gün 11 Holter Tetkiki 1 12 Histopatoloji tetkiki Otomasyon hekim isteği Tetkik numunesi 7 Gün 13 Sitoloji tetkiki Otomasyon hekim isteği Tetkik numunesi 7 Gün 14 Deri Prick Testi 15 Bronkoskopi Dakika arası 16 SFT 5 20 Dakika arası 17 Kuagulasyon testleri Hekim muayenesi sonrası otomasyon üzerinden kayıt Dakika 18 Acil Biyokomya Tetkikleri 1 saat 19 Kanda Alkol Testi Hekim muayenesi sonrası otomasyon üzerinden kayıt 1 Saat 20 Acil Kardiak Testi Hekim muayenesi sonrası otomasyon üzerinden kayıt 1 Saat 21 Acil Tam Kan Hekim muayenesi sonrası otomasyon üzerinden kayıt Dakika 22 Acil İdrar Hekim muayenesi sonrası otomasyon üzerinden kayıt Dakika 23 İdrarda Uyuşturucu Düzeyleri Hekim muayenesi sonrası otomasyon üzerinden kayıt 1 saat

2 24 Gaita Gizli Kan 25 Sedimantasyon 26 Tam Kan (Hemogram) 27 Kültür Testleri 2 Gün 28 Serolojik Testler 24 Saat 29 CT (Tomografi Çekilmesi) 30 Ultrasonagrafi çekilmesi 4 5 Gün 31 Dopler USG 4 5 Gün 32 Kemik Dansitometresi Aynı gün içersinde 33 Mamografi 34 Muhtelif Röntgen Çekilmesi Aynı gün içersinde 35 İ.V.P. 36 ÖMD Gr. 37 COLON Gr. 38 Biyokomya Tetkikleri 39 HORMON TETKİK 40 İDRAR TETKİK 41 ELİZA TETKİKİ 42 GAİTA TETKİKLERİ 43 ABO + Rh Tayin (Forward gruplama) 44 Cross Match 45 Eritrosit süspansiyonu 46 Tam Kan (Torbada) Hazırlık yapılması için randevu alınır. Randevu tarihinde gelirken hekimin yazmış olduğu reçetede bulunan ilaç, 50 cc enjektör ve kelebek set beraberinde getirilir. Hazırlık yapılması için randevu alınır. Randevu tarihinde gelirken hekimin yazmış olduğu reçetede bulunan ilaç beraberinde getirilir. Hazırlık yapılması için randevu alınır. Randevu tarihinde gelirken hekimin yazmış olduğu reçetede bulunan ilaç ve kolon seti beraberinde getirilir. Makbuz 5 Gün 90 dakika 2 SAAT 2 SAAT 10 Dakika 25 Dakika 4 6 Saat 2 Saat

3 47 Taze donmuş plazma 4 6 Saat Kesin Rapor İşlemi 48 Savcılıktan istenen kes. Rap. Müzekkere Kimlik Taleplerinin düz. Adli Dosya (Savcılıktan 49 İstenen) İşlemi Müzekkere Kimlik Belgesi Savcılıktan Hasta Bilgileri 50 İstemi Müzekkere Kimlik 51 AMELİYAT RAPORU _ 1 SAAT 52 Özürlü Sağlık Kurulu Raporu 2022 ve vergi muhafiyeti için ilgili mal müdürlüğü ve vergi dairesinden alınan üstyazı, 4 adet son 6 aylık fotoğraf, tc kimlik numarası yazılı kimlik, bakım rehabilitasyon hizmeti ve hastalık ve sakatlık derecesi için talep dilekçesi, 4 adet son 6 aylık 10 Gün fotoğraf, tc kimlik numarası yazılı kimlik 53 Genel heyet raporları Talep dilekçesi, 3 adet son 6 aylık fotoğraf, tc kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik, Vasi tayini yaş tahsisi raporları için ilgili mahkemeden alınan resmi yazı,3 adet son 6 aylık fotoğraf, tc kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik 54 Malülen emeklilik raporları Kişinin bağlı bulunduğu SGK dan hastanemize yazılmış üst yazı,4 adet son 6 aylık fotoğraf, tc kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik 10 Gün 55 Sürücü belgesi raporları İlgili uzmanlık dalıyla ilgili vezne makbuzu, 4 adet son 6 aylık fotoğraf, tc kimlik numarası yazılı kimlik 7 adet son 6 aylık fotoğraf, ilgili branşlara ait vezne makbuzu (dahiliye, hariciye, nöroloji, göz, kbb, psikiyatri ve ortopedi)tc 56 Gemi adamı olur sağlık raporu kimlik numarası yazılı kimlik 5 Gün 57 Hasta hakları birimine İnternet üzerinden ve hasta hakları biriminden başvuranların imzalı başvuru formu (adres, telefon bilgileri) veya sağlık başvuran hastaları kabulü ve bakanlığı sitesinin hasta hakları sayfasından internet başvurusu değerlendirilmesi 15 Gün 58 Yerinde çözülen şikayetler Hasta hakları birimine başvuranların sorunlarının çözümü için yerinde çözüm yapılması Aynı gün içersinde 59 Şikayet memnuniyet ve öneri formlarının değerlendirilmesi Şikayet memnuniyet ve öneri kutularından çıkan formların yönetim tarafından değerlendirilmesi için raporlandırılması ve cevap yazıları 30 gün 60 Personel Talepleri İlsağlık müd.yazısı ekinde gelen valilk onayı veya bakanlık onayına istinaden 1 Saat Naklen A tanan Personel 61 İşlemleri İlsağlık müd.yazısı ekinde gelen valilk onayı veya bakanlık onayına istinaden 1 Saat 62 Asalet tasdiki İlsağlık müd.yazısı ekinde gelen valilk onayı veya bakanlık onayına istinaden 1 Saat Hastanemize kurum içi 63 görevlendirme ile görevlendirilen personelin İlsağlık müd.yazısı ekinde gelen valilk onayı veya bakanlık onayına istinaden 1 Ay başvuruları 64 Sözleşme fesih başvuruları Kişinin istifa dilekçesi fesih gerekçesi 1 Ay Öğrenim değerlendirmesi 65 başvuruları Dilekçe,1 adet noter tasdikli diploma örneği 66 Personelin yıllık izin Kurum amiri tarafından onaylı yıllık izin formu 67 Personelin sıhhi izin Sağlık raporu 15

4 Personelin mazeret izin 68 Yıllık izin formu,evlilik izni için evlilik cüzdanı fotokopisi, ölüm izni için defin ruhsatı 25 Personelin aylıksız izin 69 Dilekçe, doğum nedeniyle aylıksız izin talebiyle doğum önü, doğum sonu ve doğum raporu 7 Gün Personelin yurt dışı izin 70 Yıllık izin formu, dilekçe 10 Gün Personelin kongre izin ve 71 eğitim görevlendirilmeleri Yıllık izin formu, dilekçe Personelin Kadro Terfi ile ilgili 72 Personellrin Sicil raporları ile 73 ilgili Resim 74 Mal bildirimi ile ilgili işlemler Kapalı zarf içinde 75 Personel kimlik kartı 76 Ödül işleri 77 Disiplin cezları ile ilgili işlemler 78 Personel Emeklilik 79 Askerlik borçlanması ile ilgili işlemler Dilekçe, askerlik terhis belgesi bu sürelere ait ödeme makbuzu 80 Hizmet borçlanma Dilekçe, aylıksız izin süresi, borçlandırılmasında;bu döneme ait ödeme makbuzu, başka kurumda geçen sürelerin borçlandırılmasında;sgk dan çalıştığı günü gösterir belge daha önce çalıştığı kurumdan görev belgesi 2 Hafta 81 Vekalet 82 Pasaport ile ilgili işlemler 83 Sendika 84 Staj Sataj talep dilekçesi, öğrenci kimliği 15 Gün 85 Yolluk Sürekli görev yolluğu için, tayin kararı maaş nakil il muhaberi, yazı. Geçici görev yolluğu için, katılım belgesi, valilik yada bakanlık onayı. 86 SGK ödeme Bordro Dökümanları 87 Maaş (genel bütçe) Maaş (4/b personel maaşları) Maaş (döner sermaye) 90 Nöbet (tüm personel) 2 Gün Görev

5 Emekli sandığı ödeme bildirim SSK prim ödeme 4 Gün Ek ödeme dağıtım bildirimi İcra 96 Banka yazışma 97 Ek ödeme 98 İlaç ve laboratuar malzemelerinin stok takipleri Otomasyon Üzerinden takip 99 İlaç İhtiyaçlarının Karşılanması 100 Depo Kontrolü Otomasyon Üzerinden İstek Ve Taşınır İstek Belgesi Servis/Ünite Denetim Formu, Depo Kontrol Formu, Aynı Anda 1 Hafta 101 Kırmızı ve Yeşil Reçete Takibi Eczane Reçete Takip Formu Aynı Anda Hastanemize Bağlı Hastanelerin İlaç ve Laboratuar Malzemesi İsteklerinin Karşılanması Tıbbi Sarf Malzemelerinin Karşılanması, Stok Takipleri Üstyazı, İlaç ve laboratuar malzemeleri istek belgesi Otomasyon üzerinden Takip 1 (Bir ) Ay 104 Depo Kontrol Hastanemize Bağlı Üst Yazı 105 Hastanelerintıbbi sarf Tıbbi sarf malzemeleri istek belgesi İsteklerinin Karşılanması Muhtelif 106 Yeşilkart Tedavi Giderleri Hasta Tedavi Faturaları 30 Gün Hazine Hissesini 107 Muhasebeleştrime Bağlı bulunan saymanlıktan gerekli bilgilerin alınması 1 Dakika 1 saat 108 Dönersermaye işletmesine ait kanuni yükümlülük (Vergiler) Gelir Vergisi, Damga Vergisi, KDV, Tevkifat Beyanname Verilmesi ve ödenmesi 15 Dakika 109 Banka İşlemleri Banka Hesap Ekstraları 15 Dakika Fnansman Ve Fon Yönetim 110 İşleri Fatura Listesi 15 Dakika 111 Bütçe İşleri Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe Çağrısı

6 Kesin Hesap Bilanço Ve 112 Mizan İşleri 15 Dakika 113 Ödeme emirleri İhale Avans ve Ek Ödeme Evrakları Belirsiz 114 Telefon Fatura Ödemesi İcmal Listesi Fatura 115 Tıbbi Atık Ödemeleri Onay, Fatura Kuruma ait doğalgaz, elektrik 116 ve su ödemeleri İcmal Listesi Fatura Organ ve doku Bağışı 117 Kimlik Bilgileri 30 dakika 118 Yoğun Bakım Đstatistikleri Yoğun Bakım Đstatistik Formu 6 gün Ulusal Anne Ölümleri 119 Bildirimi Anne Ölümleri Đstatistik Formu 10 gün 120 KKKA Bildirimi 1 gün 121 BPTSYPTS Gelir Matrahı ve Tetkik Dağılım Çizelgesi 10 gün 122 Standart Đstatistik Formları 10 gün 123 Kuduz Mücadele Programı 10 gün 124 Parazit hastalık Formu 10 gün Gurp D Hastalık formu 10 gün 056,057,gelir gider formu, 126 form 53, Hemoglanipati 15 gün programı 127 Form gün 128 Kanser erken tanı ve tarama 10 gün 129 Kanser bilgi formları 10 gün TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLANMASI İŞLEMLERİ İDARİ ŞARTNAME HAZIRLANMASI İŞLEMLERİ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU KAPSAMINDA İSTENİLEN TÜM BELGELER. BELĐRSĐZ SAYILI KAMU İHALE KANUNU KAPSAMINDA İSTENİLEN TÜM BELGELER. BELĐRSĐZ. 132 İHALE İŞLEMLERİ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU KAPSAMINDA İSTENİLEN TÜM BELGELER. BELĐRSĐZ. 133 SATINALMA İŞLEMLERİ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU KAPSAMINDA İSTENİLEN TÜM BELGELER. BELĐRSĐZ. 134 Taşınır Kayıt Kontrol Đşlemleri Otomasyon Kaydı Taşınır İstek Belgesi 135 Mal Alımı Muayene Ve Kabul Đşlemleri Muayene ve Kabul komisyonu tutanağı 1 Saat

7 "Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracat yerine başvurunuz." NOT : Hizmetin sunum süreleri olarak ; O hizmeti almak vatandaşın müracaatı ile hizmetin sunumunun gerçekleştiği zaman diliminde beklediği en çok süre her hizmet ayrı ayrı değerlendirilerek yazılacaktır.

SİVAS NUMUNE HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK 2

SİVAS NUMUNE HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK 2 SIRA NO SİVAS NUMUNE HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK 2 HİZMETİN ADI 1- Poliklinik muayenesi 2- Acil müracaat işlemleri BAŞVURUDA İSTENEN BİLGİ / BELGELER 1- T.C. kimlik numarası yazılı (15 yaş

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 1- Hizmet veya Yeşil Pasaport Formu

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 302.02 Fak.Skr., Yrd., hafta 5 dakika 302.0 Aday öğrenciler Fak.Skr., Yrd., Rektörlük Makamı 2 gün 5 dakika 03 Akademik / Fak.Skr., Yrd., Bölüm / Anabilim / Prgram BaĢkanlıkları Rektörlük Makamı 0 gün

Detaylı

DİĞER ( ÖZEL SKTÖR) TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE. Ġstanbul Ġl Sağlık Müdürlüğü. Ġstanbul Ġl Sağlık Müdürlüğü. Kartal Ağız Diş Sağlığı Merkezi

DİĞER ( ÖZEL SKTÖR) TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE. Ġstanbul Ġl Sağlık Müdürlüğü. Ġstanbul Ġl Sağlık Müdürlüğü. Kartal Ağız Diş Sağlığı Merkezi A TAMAMLAMA B104ISM 4346401 6401 Muayene Ağız ve Diş Muayenesi Uygulama Tabliği 4 X 1-SGK'lılardan ve YeĢil kartlılardan TC nolu Nüfus cüzdanı ayrıca Yurt dıģı sigortalılardan sözleģmeye göre sağlık yardım

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Akademik personelin görevlendirilmesi 1. ilgiliden dilekçe 2. Davet yazısı 3. 7

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (Tel: 0362 457 60 92) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCILARI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (Tel: 0362 457 60 92) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCILARI DERS EKLEMEBIRAKMA 4 EğitimÖğretim Madde 9'da belirtilen sınırlar içersinde gün sürekli https://ubs.omu.edu.tr/ 3 KAYIT YENİLEME DERS KAYDI Üyesi (Danışman Ataması yapılmamış öğrenci için Anabilim hafta

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. Maddesi kapsamındaki 4 İhale Değişken. 1-Kararname 2-Maaş nakil bildirimi 3-Göreve başlama yazısı 4- Beyanname

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. Maddesi kapsamındaki 4 İhale Değişken. 1-Kararname 2-Maaş nakil bildirimi 3-Göreve başlama yazısı 4- Beyanname DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Yazışmalar ve Yazı Talebe göre -15-2 Doğrudan Alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi 10 gün 3 İlan Giderleri İlanlarla ilgili gazete, fatura

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Sınav Başvuru Formu Başvuru 10 Dakika

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Sınav Başvuru Formu Başvuru 10 Dakika VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI SIRA NO BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER (EN GEÇ) Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Sınav Başvuru Formu Başvuru 0 Dakika Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin

Detaylı

KIRIKKALE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TAPLOSU 2015

KIRIKKALE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TAPLOSU 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TAPLOSU 2015 SIRA NO KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 1 Kurum İnternet Sitesinin Yayınlanması www.kirikkale-bld.gov.tr 2 E-Belediye

Detaylı

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 ADI Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Edinimi Yabancı Sermayeli Şirketlerin Sınırlı Ayni Hak Edinimi 1. Başvuru dilekçesi 2. Taşınmaza ilişkin tapu

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tahsis Hakkı Devri 1-Dilekçe (Alandan- Satandan) 2-Ticaret Odası Kayıt Belgesi (ETO) 3-Yaş Sebze-Meyve Ticareti

Detaylı

Ek-2 ÖRNEK KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI VATANDAġA SUNULAN SIRA NO

Ek-2 ÖRNEK KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI VATANDAġA SUNULAN SIRA NO SIRA NO Ek-2 ÖRNEK KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI VATANDAġA SUNULAN BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN ADI 1 Sosyal güvencesi

Detaylı

Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi. Fakülte Birimlerini ilgilendiriyor mu? Evet Hayır

Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi. Fakülte Birimlerini ilgilendiriyor mu? Evet Hayır ŞEMA ADI Gelen Evrak İş Akış Şeması Akış No : 01 Harici Evrak Evrakın Posta veya elden Dekanlığa gelmesi Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi Dahili Evrak Fakülte Birimlerini

Detaylı

MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR

MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR Sıra MÜDÜRLÜKLER No 1 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 4 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 5 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU Personel ve Özlük İşleri ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla Kurum içi ve dışı yazışmaları yapmak, teslim almak/etmek ve arşivleme için gerekli işlemleri yapmak. Akademik ve idari

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Fakülte Sekreteri. : Fakültenin tüm idari personeli

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Fakülte Sekreteri. : Fakültenin tüm idari personeli Astları : Fakülte Sekreteri :, dekan yardımcısı : Fakültenin tüm idari personeli Fakülte Sekreteri, fakültede eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin verimli yürütülmesi amacıyla

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)* 1- TC KİMLİK NUMARASI İLE WEB ÜZERİNDEN MÜRACAAT 1 GÜN

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)* 1- TC KİMLİK NUMARASI İLE WEB ÜZERİNDEN MÜRACAAT 1 GÜN VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI E- BELEDİYE HİZMETİNDEN YARARLANMA BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)* 1- TC KİMLİK NUMARASI İLE WEB ÜZERİNDEN MÜRACAAT 1 GÜN ONLİNE ÖDEME

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Yayın : 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazete Amaç BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde

Detaylı

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) 1 Emlak Beyannamesi 1Tapu

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU ARAŞTIRMA, PLÂNLAMA VE KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞI Saklama Süresi Sıra No Malzemenin Adı ve Konusu

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1. VATANDAŞ TALEPLERİNDE: YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İZMİR

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (2015)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (2015) BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (205) Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Mayıs 205 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Önlisans Programlara Kayıt için Kontenjanların Belirlenmesi, Ön Koşullar ve Duyurular 1- Yüksekokul

Detaylı

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde; 1-Noter onaylı imza sirküleri (basit

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 3020101 12547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2 BTÜ Lisans EğitimÖğretim 3BTÜ Yabancı Diller YO Yabancı Dil Eğitim Ve 0500104 12547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2 BTÜ Lisans EğitimÖğretim 3BTÜ Lisansüstü Eğitim

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Küşat Ruhsat İşleri 2 3 2.ve3.Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Taziyelerde kullanılmak üzere plastik masa ve sandalye hizmeti 4

Detaylı

Ş. Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMETİ ENVANTERİ TABLOSU DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE BELGELER

Ş. Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMETİ ENVANTERİ TABLOSU DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE BELGELER 302.10 Öğrenci Belgesi müz öğrencileri Ş. Ü. Rektörlüğü Enstiü Öğrenci İşleri 302.01 İlk Kayıt İşlemleri müze İlk Defa Kayıt Yaptırmaya Hak Hazanan Öğrenciler Ş. Ü. Rektörlüğü Enstiü Öğrenci İşleri www.sbe@sirnak.edu.tr

Detaylı