SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN BİLİMSEL HAZIRLIK ÖLÇÜTLERİ TABLOSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN BİLİMSEL HAZIRLIK ÖLÇÜTLERİ TABLOSU"

Transkript

1 ANABİLİM DALI ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI 01 Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi 02 Prehistorya 03 Klasik Arkeoloji BİLİMSEL HAZIRLIK KRİTERLERİ Öğrenimini farklı alanlarda tamamlamış adaylar için ''Bilimsel Hazırlık Programı'' kapsamında 1 yıl (2 dönem) içinde toplam 32 kredi lisans dersini almaları gerekir. Öğrenimini farklı alanlarda tamamlamış adaylar için ''Bilimsel Hazırlık Programı'' kapsamında 1 yıl (2 dönem) içinde toplam 32 kredi lisans dersini almaları gerekir. Öğrenimini farklı alanlarda tamamlamış adaylar için ''Bilimsel Hazırlık Programı'' kapsamında 1 yıl (2 dönem) içinde toplam 32 kredi lisans dersini almaları gerekir. 01 Alman Dili ve Edebiyatı 02 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 03 İtalyan Dili ve Edebiyatı Alınacak ders sayısına ilişkin olarak uygulanacak krıterler; 1. Bilimsel hazırlık çerçevesinde en az 5, en çok 10 dersin 2 04 İngiliz Dili ve Edebiyatı dönem içinde alınması gerekmektedir. 2. Alan diplomasına sahip lisansüstü öğrenciler için gerekli görüldüğü durumlarda en az 4, en çok 8 dersin alınması gerekmektedir. 05 İspanyol Dili ve Edebiyatı 06 Rus Dili ve Edebiyatı 07 Hollanda Dili ve Edebiyatı 08 Hungaroloji 09 Bulgar Dili ve Edebiyatı 10 Fransız Dili ve Edebiyatı 10 Leh Dili ve Edebiyatı COĞRAFYA ANABİLİM DALI 01 Bölgesel Coğrafya 02 Beşeri ve İktisadi Coğrafya 03 Fiziki Coğrafya 04 Türkiye Coğrafyası DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI 01 Fars Dili ve Edebiyatı 02 Sinoloji 03 Hindoloji 04 Urdu Dili ve Edebiyatı 05 Japon Dili ve Edebiyatı 06 Arap Dili ve Edebiyatı 07 Kore Dili ve Edebiyatı DİLBİLİM ANABİLİM DALI 01 Dilbilim 02 Yabancı Dil Öğretimi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN BİLİMSEL HAZIRLIK ÖLÇÜTLERİ TABLOSU BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI 03 Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Bilimsel hazırlık çerçevesinde lisans derslerinden 2 yarıyılda en az 12 kredi alınması gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler için Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı doğrultusunca bilimsel hazırlık uygulanır. Lisansüstü programlarda uygulanan bilimsel hazırlık ölçütleri, yüksek lisans programları için Dilbilim lisans programından, doktora programları içinse Dilbilim yüksek lisans programından öğrencinin art alanına bağlı olarak ders danışmanı ve Anabilim Dalı Akademik Kurulunca belirlenen sayıda ders ve kredi almaları gerekir. 1

2 7 8 ESKİÇAĞ DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ ANABİLİM DALI 01 Hititoloji 02 Latin Dili ve Edebiyatı Bilimsel hazırlık uygulaması çerçevesinde aşağıdaki lisans dersleri 1. SUM 103-Çivi Yazısı ve Tarihsel Gelişimi 03 Sümeroloji 2. SUM 105-Akad Dili ve Grameri 3. SUM 203-Sumerce İnşaat Kitabeleri 4. SUM 205-Akadca Çeşitli Metinler Bahar Dönemi: 1. SUM 106-Akad Dili ve Grameri ve Uygulaması 2. SUM 206-Eski Asur Çağı Metinleri 3. SUM 216-Mari Mektupları 4. SUM 218-Sumerce Kolay Metinler 04 Yunan Dili ve Edebiyatı FELSEFE ANABİLİM DALI Öğrenimini farklı alanlarda tamamlamış adaylara programa başlamaya hak kazandıklarında 1 yıl ( 2 dönem) bilimsel hazırlık 01 Sistematik Felsefe ve Mantık programı uygulanacaktır. Danışman önerisi doğrultusunda toplam 8 ders almaları gerekmektedir. 02 Bilim Tarihi 03 Felsefe Tarihi ANTROPOLOJİ ANABİLİM DALI 9 01 Paleoantropoloji Yüksek Lisans Programlarına kabul edilen adaylardan öğrenimini farklı alanlarda tamamlamış adaylar için bilimsel hazırlık uygulanacaktır. Bilimsel hazırlık uygulaması çerçevesinde aşağıdaki lisans dersleri 1. ANT 201 Evrim Tarihi ve Kuramları 2. ANT 209 Hominid Filojenisi 1. ANT 124 İnsan Osteolojisi 1. ANT 322 Evrimin Genetik Temelleri Doktora programlarına kabul edilen adayladan öğrenimini farklı alanlarda tamamlamış adaylar için bilimsel Ankara Üniversitesi DTCF Antropoloji bölümü mezunu olup belirtilen dersleri lisans düzeyinde alan öğrenciler bilimsel hazırlıktan muaf tutulacaktır. 1. ANT 201 Evrim Tarihi ve Kuramları 2. ANT 209 Hominid Filojenisi 1. ANT 124 İnsan Osteolojisi 1. ANT 322 Evrimin Genetik Temelleri 2

3 Yüksek Lisans Programlarına kabul edilen adaylardan öğrenimini farklı alanlarda tamamlamış adaylar için bilimsel hazırlık uygulanacaktır. Bilimsel hazırlık uygulaması çerçevesinde aşağıdaki lisans dersleri 1. ANT 225 İnsanda Büyüme ve Gelişme 2. ANT 311 Beslenme İlkeleri ve Beslenme Antropolojisi 1. ANT 402 Ergonomi 2. ANT 304 Biyoistatistik 9 02 Fizik Antropoloji Doktora programlarına kabul edilen adayladan öğrenimini farklı alanlarda tamamlamış adaylar için bilimsel Bilimsel hazırlık uygulaması çerçevesinde en az 2 yüksek lisans dersi almaları zorunludur. Ankara Üniversitesi DTCF Antropoloji bölümü mezunu olup yukarıdaki dersleri almış olan öğrenciler bilimsel hazırlıktan muaf tutulacaktır. 1. ANT 203 Somatoloji 2. ANT 421 Biyolojik Antropolojide Meleki İngilizceye Giriş 1. ANT 104 İnsanda Biyolojik Çeşitlilik 2. ANT 208 Antropometri 9 03 Sosyal Antropoloji Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına kabul edilen adaylardan öğrenimini farklı alanlarda tamamlamış adaylar için bilimsel hazırlık uygulanacaktır. Sosyal Antropolojide Yöntem ve Teknikler Sosyal Antropolojide Alan Araştırmaları 10 HALKBİLİM ANABİLİM DALI 01 Halkbilim 02 Etnoloji 11 BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI Ankara Üniversitesi DTCF Antropoloji bölümü mezunu olup yukarıdaki 2 dersi de almış olan öğrenciler bilimsel hazırlıktan muaf tutulacaktır. Sosyal Antropoloji Yüksek Lisans Programını bu dersleri alarak tamamlayan ve doktora programına kabul edilen öğrenciler bilimsel hazırlıktan muaf tutulacaktır. Anabilim Dalı bünyesindeki sadece yüksek lisans programında bilimsel Bilimsel hazırlık uygulaması çerçevesinde alınacak dersler Anabilim Dalı Akademik Kurulunun Kararı ile belirlenecektir. PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI 01 Uygulamalı Psikoloji 12 Öğrenimini farklı alanlarda tamamlamış adaylar için 2 dönem 02 Sosyal Psikoloji bilimsel 03 Gelişim Psikolojisi Uygulanıyor. 13 İNSAN HAKLARI ANABİLİM DALI 3

4 SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI 01 Sosyoloji 02 İnsan İlişkileri TARİH ANABİLİM DALI 01 Yeniçağ Tarihi 02 Yakınçağ Tarihi 03 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 04 Ortaçağ Tarihi 05 Genel Türk Tarihi 06 Eskiçağ Tarihi TİYATRO ANABİLİM DALI 01 Tiyatro Kuramları, Eleştri ve Dramaturgi 02 Tiyatro Yönetmenliği 03 Çocuk Tiyatrosu ve Oyun-Tiyatro-Drama TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 01 Yeni Türk Edebiyatı 02 Eski Türk Edebiyatı Bilimsel hazırlık uygulanan öğrenciler Anabilim Dalı Akademik Kurulunun Kararı ile belirlenen ders ve kredileri almaları gerekmektedir. Lisans eğitimi boyunca Sosyoloji ve Psikoloji derslerinin her ikisinide almamış olmak. Anabilim Dalı bünyesinde yürütülen bütün program öğrenci alımı esnasında bilimsel hazırlık sınıfı açtığı taktirde aşağıdaki kriterler uygulanacaktır. 1. Tarih metodolojisi ve kaynak dillerinden en az biri zorunlu olmak üzere Tarih bölümünde okutulmakta olan zorunlu derslerden ders danışmanı ile birlikte seçecekleri 6 dersi 2 dönemde almak ve bunlardan 70 ve üstü not alara başarılı olmak zorundadır. 2. Ders danışmanının gerekli gördüğü lisansüstü derslerden her dönemde 2 ders olmak üzere toplam 4 ders almak ve bu derslerden 70 ve üstü not alarak başarılı olmak zorundadır. hazırlık uygulaması kapsamında en az 24 kredi lisans dersi alınması zorunludur. Lisansüstü programlara Edebiyat ve Fen Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları dışında öğrenci kabul edilmediği için bilimsel hazırlık uygulanmamaktadır Eski Türk Dili 04 Yeni Türk Dili Devletlerarası anlaşmalarla ve 2547 sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca programlara kayıt yaptırdığı halde söz konusu Fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı Lisans programlarından mezun olmamış öğrenciler içinse 1 öğretim yılında, I.yarıyıl :22 saat; II.Yarıyıl:22 saat olmak üzere toplam 44 saatlik bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır. 18 KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans ve doktora programından farklı alanlarda, Lisans veya yüksek lisans derecelerini Ankara Üniversitesi dışındaki Yükseköğretim kurumlarından, Doktora öğrencileri için yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda tamamlamış olanlar bilimsel hazırlık programına tabi tutulacaktır. Kamu Hukuku doktora programı kapsamında gerçekleştirilecek olan Bilimsel Hazırlık Programına ilişkin: a) Hukuk Fakültesi mezunu olan ancak tezli Özel Hukuk veya tezli Kamu Hukuku yüksek lisans derecesine sahip olamayanlar Kamu Hukuku tezli yüksek lisans düzeyinde, b) Hukuk Fakültesi mezunu olmayan ancak tezli Özel Hukuk veya tezli Kamu Hukuku yüksek lisans derecesine sahip olanlar lisans düzeyinde, c) Hukuk Fakültesi mezunu olmayan, tezli Özel Hukuk veya tezli Kamu Hukuku yüksek lisans derecesine de sahip olamayanlar ise hem lisans hem de yüksek lisans düzeyinde, Bilimsel Hazırlık Programına tabi tutulacaktır. 4

5 : 1. Anayasa Hukuku 2. Ceza Hukuku-Genel Hükümler 3. İdare Hukuku 4. Milletlerarası Kamu Hukuku 5. Vergi Hukuku, 6. Genel Kamu Hukuku-Genel Devlet Teorisi 7. Ceza Muhakemesi Hukuku 8. İdari Yargılama Usulü Hukuku, 9. Genel Kamu Hukuku-İnsan Hakları, 10. Hukuk Felsefesi, 11. Hukuk Sosyolojisi 12. Medeni Hukuk 13. Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) 14. Medeni Usul Hukuku 19 ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI Lisans dercesini başvurdukları yüksek lisans ve doktora programından farklı alanlarda, Lisans veya yüksek lisans dercelerini Ankara Üniversitesi dışındaki Yükseköğretim kurumlarından, Doktora öğrencileri için yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olanlar bilimsel hazırlık programına tabi tutulacaktır. Lisansüstü öğrenciler ancak Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararıyla bilimsel hazırlık programından muaf tutulabilecektirler. Yüksek Lisans ; 1.Hukuk Başlangıcı, 2.Medeni Hukuk, 3.Roma Hukuku, 4.Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 5.Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 6. Eşya Hukuku, 7. Medeni Usul Hukuku, 8.Ticaret Hukuku 9.Uluslararası Özel Hukuk, 10.Mirasa Hukuku, 11.İcra ve İflas Hukuku, 12.Deniz Ticareti Hukuku ve Sigorta, 13.İş Hukuku, 14.Kıymetli Evrak Hukuku Doktora Programı; 1.Medeni Hukuk, 2.Roma Hukuku, 3.Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 4.Medeni Usul Hukuku, 5.Ticaret Hukuku, 6.Eşya Hukuku, 7.Uluslararası Özel Hukuk, 8.İş Hukuku, 9.Miras Hukuku, 10.Deniz Ticareti Hukuku ve Sigorta İKTİSAT ANABİLİM DALI 22 ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI İŞLETME ANABİLİM DALI 01 Finans İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı 02 Dış Ticaret ve Uluslararası Pazarlama İkinci Öğretim Anabilim Dalınca belirlenen ölçütler uyarınca ve ilgili danışman öğretim üyesinin onayıyla, lisans ve/veya yüksek lisans derslerine devamla yükümlüdürler. Yüksek lisans programı için lisans programı dersleri, doktora programı için yüksek lisans ve gerekirse lisans dersleri bilimsel hazırlık programı kapsamında alınacaktır. Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına kabul edilen adaylardan öğrenimini farklı alanlarda tamamlamış adaylar için bilimsel hazırlık uygulanır. Öğrenimini benzer alanlarda tamamlamış adaylar için Anabilim Dalı Akademik Kurulunca belirlenen sayıda ders ve kredi almaları gerekmektedir. 5

6 23 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI 1. Yönetim bilimi 01 Yönetim Bilimleri 2. Türk kamu yönetimi 3. Yönetim psikolojisi 4. Personel yönetimi 5. Türk idari tarihi 6. İdare hukuku ( tek dönemlik) 7. Yerel yönetimler I Siyaset Bilimi Kent ve Çevre Bilimleri den her dönem en az 3 ders almak zorunludur. Güz Dönemi 1. Siyaset Bilimine Giriş 2. Siyasal Düşünceler Tarihi 1 3. Toplumbilim 4. Çağdaş Siyasal Akımlar 5. Siyaset Sosyolojisi 6. Türk Siyasal Hayatı Bahar Dönemi 1. Siyasal Düşünceler Tarihi II 2. Sosyal Bilimlerde Yöntem 3. Türk Siyasal Hayatı II 4. Anayasa Hukuku 5. Türkiye'nin Toplumsal Yapısı Lisans ve yüksek lisans eğitimlerinde hukuk, siyaset, yerel yönetimler, kentleşme ve çevre bilimleri ile ilgili dersleri almamış adayların en az dört dersi Siyasal Bilgiler Fakültesi lisans programlarından almaları zorunludur. ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI Afrika Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı İSLAM TARİHİ VE SANATLARI ANABİLİM DALI 01 İslam Tarihi 02 Türk Din Musikisi 03 Türk İslam Edebiyatı 04 Türk İslam Sanatları Tarihi Alanına bakılmaksızın yabancı uyrukulu olup Devlet/Hükümet burslusu olarak sınavsız programa kabul edilen öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanır. Sınavla programa kabul edilen Türk uyruklu ve Yabancı uyruklu öğrenciler için bilimsel hazırlık programı uygulanır. Güz Dönemi 1. Türk Dış Politikası (Kamu 2) 2. Uluslararası Politika (Uluslar 2) Güz 2012'den itibaren bu ders yerine Uluslararası Politika I (Uluslar 2) verilecek. 3. Uluslararası Hukuk I (Uluslar 2) Bahar Dönemi 1. Siyasi Tarih (Kamu I) 2. Milliyetçilik Küreselleşme ve Azınlıklar (Uluslar 2) Bahar 2013'den itibaren bu ders yerine Uluslararası Politika II (Uluslar 2) verilecek. 3. Uluslararası Hukuk II (Uluslar 2) 6

7 26 27 FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 01 Felsefe Tarihi 02 Din Felsefesi 03 Din Eğitimi 04 Din Sosyolojisi 05 Dinler Tarihi 06 İslam Felsefesi 07 Mantık 08 Din Psikolojisi TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 01 Hadis 02 İslam Hukuku 03 İslam Mezhepleri Tarihi 04 Kelam 05 Tefsir 06 Tasavvuf AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER ABD 01 Ekonomi-Maliye Hukuk 03 Uluslararası İlişkiler 29 RADYO-TELEVİZYON-SİNEMA ANABİLİM DALI 30 GAZETECİLİK ANABİLİM DALI 31 HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI KARŞILAŞTIRMALI ULUSLARARASI SİYASET ANABİLİM DALI Karşılaştırmalı Avrupa ve Türk Siyasal Çalışmaları 33 LATİN AMERİKA ÇALIŞMALARI 34 SOSYAL ÇEVRE BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 35 KADIN ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI 01 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları 36 MÜZE EĞİTİM ANABİLİM DALI 37 SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI 38 MALİYE (KAMU EKONOMİSİ) ANABİLİM DALI 1. Toplumsal Kuram 2. Toplum Bilimlerinde Yöntem 3. İletişim Temel Kavramları Güz Dönemi 1. İLT 305 İletişim Kuramları I 2. İLT 207 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I 3. İLT 265 Halkla İlişkilerde Eleştirel Yaklaşımlar Bahar Dönemi İletişim Kuramları II Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II Üniversitelerin İktisadi İdari Bilimler Fakülteleri dışından mezun olan öğrencilere Bilimsel hazırlık uygulanmaktadır. ''Maliye Teorisi'', ''Kamu Ekonomisi'' ve ''Kamu Maliyesi'' olmak üzere toplam 10 kredilik 3 ders almaları gerekmektedir. 7

8 39 ERMENİ DİLİ VE KÜLTÜRÜ ANABİLİM DALI 40 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ANABİLİM DALI 41 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ANABİLİM DALI 4600 KÜRESEL VE BÖLGESEL ÇALIŞMALAR ANABİLİM DALI 42 Küresel ve Bölgesel Çalışmalar İkinci Öğretim İKTİSADİ VE MALİ ANALİZ ANABİLİM DALI Ekonomi ve Mali Piyasalar Analizi İkinci Öğretim ÇALGI ANASANAT DALI Müzik Yorumculuğu Tezli Yüksek Lisans Programı Güz Dönemi 1. Doğu Ermeni Dili Grameri I 2. Ugulamalı Dilbilgisi I (Ermenice) 3. Doğu Ermeni Edebiyatı Tarihi I Bahar Dönemi 1. Doğu Ermeni Dili Grameri II 2. Ugulamalı Dilbilgisi II (Ermenice) 3. Doğu Ermeni Edebiyatı Tarihi II Uygulanmamaktadır. Ancak lisans mezuniyeti Sosyal Bilimler dışında olan öğrenciler için, ''Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar'' dersi zorunlu olarak okutulmaktadır. 8

ALES PUAN TÜRÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI. Yüksek Lisans ve Doktora Diploması SÖZ. Eski Türk Dili Bilim Dalı

ALES PUAN TÜRÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI. Yüksek Lisans ve Doktora Diploması SÖZ. Eski Türk Dili Bilim Dalı PROGRAMIN ADI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI Eski Türk Dili Bilim Dalı Yeni Türk Dili Bilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı TARİH

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü ne 0304 EğitimÖğretim Yılı GÜZ Yarıyılı için aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına karşılarında belirtilen sayıda Lisansüstü

Detaylı

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır.

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır. Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır. Kod Bilim Alanı Koşul No 1101 Atatürk İnkılapları

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI : 18 TARİH : 28.03.2013 SAYI : 76 132 10 135-138 ÖNCEKİ KARARIN TARİH : 20.07.2010 17.09.2010 08.02.2011 27.08.2012 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı KONU: Millî Eğitim

Detaylı

BİLGİLERİ EKSİKSİZ DOLDURUNUZ.

BİLGİLERİ EKSİKSİZ DOLDURUNUZ. KAYIT SIRASINDA SİZE VERİLECEK BİLGİLERİ EKSİKSİZ DOLDURUNUZ. ÖĞRENCİ DOSYASININ ÜZERİNDEKİ Sevgili Öğrencimiz, Uzun ve zorlu bir dönemin sonunda başarılı olarak üniversiteli oldunuz. Şimdi ulusal ve uluslar

Detaylı

YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA YURTĠÇĠ ÖĞRENCĠ

YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA YURTĠÇĠ ÖĞRENCĠ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA KONTENJAN S.NO

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

* Alan İndeksleri (Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı için)

* Alan İndeksleri (Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı için) Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı: Bu tablo ile ilgili kısaltmalar ve tanımlar dökümanın sonunda yer almaktadır. Başvuru Koşulları: Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne 2014-2015 -Öğretim Yılı Güz yarıyılı için aşağıda belirtilen sayıda Anabilim Dallarına ve Doktora öğrencisi alınacaktır.

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Anabilim Dalları'na 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

ANAHTAR SÖZCÜKLER VE KODLARI TABLOSU

ANAHTAR SÖZCÜKLER VE KODLARI TABLOSU 1.001 Aerodinamik 1.002 Akışkanlar Mekaniği 1.003 Akustik ve Titreşimler 1.004 Analitik Kimya 1.005 Anorganik Kimya 1.006 * 1.007 Atmosfer Bilimleri 1.008 * 1.009 Ayırma İşlemleri 1.010 Bakteriyoloji 1.011

Detaylı

Yatay Geçiş. Yab. Uyr. Alan Dışı. 15 - Herhangi bir Lisans programı mezunu olmak. 45-4 yıllık Lisans / Yüksekokul mezunu olmak.

Yatay Geçiş. Yab. Uyr. Alan Dışı. 15 - Herhangi bir Lisans programı mezunu olmak. 45-4 yıllık Lisans / Yüksekokul mezunu olmak. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALIMI, KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI Anabilim / Anasanat Dalı Tezli

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI ŞUBAT, 2014 İÇİNDEKİLER ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI... 1 1. ADALET...

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI ŞUBAT, 2014 İÇİNDEKİLER ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI... 1 1. ADALET...

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI ŞUBAT, 2014 İÇİNDEKİLER ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI... 1 1. ADALET...

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2005-KPSS de kullanılan testleri yanıtlayan aday sayıları, bu adayların ham puanlarından hesaplanan aritmetik ortalama ve standart sapmalar ile her testin soru sayısı aşağıdaki tabloda

Detaylı

İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır. TYYÇ - TAY ilişki tablosu için tıklayınız İİBF, İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Kuruluş İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

Detaylı

2014 Temmuz / ÖYP Yerleştirme Puanları (İlan Numarasına Göre)

2014 Temmuz / ÖYP Yerleştirme Puanları (İlan Numarasına Göre) 2014 Temmuz / ÖYP Yerleştirme Puanları (İlan Numarasına Göre) Satır Etiketleri En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN 19118 78,61 78,61 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 78,61 78,61 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 78,61

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

2012 KPSS REHBERİ. Oğuzhan ÜNAL Eğitimci - Yazar

2012 KPSS REHBERİ. Oğuzhan ÜNAL Eğitimci - Yazar 2012 KPSS REHBERİ Oğuzhan ÜNAL Eğitimci - Yazar İLKSÖZ Değerli KPSS adayı arkadaşım, Her yıl KPSS ye başvuran aday sayısı artmakta ancak atama yapılan kadrolar ise ne yazık ki aynı paralelde artış göstermemektedir.

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER ADAYA AİT MEZUN OLUNULAN PROGRAM KODLARI NİTELİK KODU ÖĞRENİM KOŞULU

LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER ADAYA AİT MEZUN OLUNULAN PROGRAM KODLARI NİTELİK KODU ÖĞRENİM KOŞULU NİTELİK 4001 4003 4005 4007 4009 4011 4012 4013 4015 4016 4017 4019 4021 4023 4025 4027 4029 4031 4033 4035 4037 4039 4041 4043 4045 4047 4049 4051 Herhangi bir lisans programından mezun Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Türü Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı En Küçük En Büyük OBK En Küçük OBK En Büyük ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN üstü Programlarımıza 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Programlara kabul şartları, kontenjanlar ve başvuru ile

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI LİSANS DERS PROGRAMI I. SINIF

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI LİSANS DERS PROGRAMI I. SINIF HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI LİSANS DERS PROGRAMI I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 1 ÇGL 101 01/02 Çocuk Gelişimine Giriş 2 0 2 2 2 ÇGL 103 01/02 Aile

Detaylı

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK Amaç İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı