Vezir-i Azam Sinan Paşa dan gelen kitabdır sene 999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vezir-i Azam Sinan Paşa dan gelen kitabdır sene 999"

Transkript

1 Lale Uluç Vezir-i Azam Sinan Paşa dan gelen kitabdır sene 999 tenin en üstünde yer alır. En baştaki Kuran nüshalarını diğer kitaplar izler.1 Resimli Osmanlı tarih yazmalarında sıkça görülen Safevi şahının yolladığı hediyeleri Osmanlı sultanına sunan elçilik heyetlerini betimleyen tasvirlerde de, uzun bir sıra halinde hediyeleri taşıyan görevlilerin en başındakilerin ellerinde büyük ve zengin bezemeli ciltleriyle kitaplar dikkati çeker.2 Fars klasikleri, politik ve kişisel ilişkilerde hediye vermeyi elzem kabul eden Osmanlı seçkinlerinin birbirlerine verdiği hediyeler arasında da yer almıştır. Osmanlı yöneticilerinin dönemin sultanına bayramlarda, saray şenliklerinde, görev dönüşü huzura kabullerinde, terfi veya atama gibi durumlarda hediye sunmalarının adet olduğu kaynaklardan anlaşılmaktadır.3 Resimli Fars klasikleri, bu gibi durumlarda da Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi ndeki (TSMK) bir Şahnâme-i Firdevsî nüshasının (R. 1544) ön yan kağıdında bulunan bu ibareden, bu yazmanın 999 ( ) yılında Sinan Paşa tarafından devrin sultanı III. Mehmed e sunulduğu anlaşılmaktadır. Bu kitap gibi zengin malzeme kullanılarak hazırlanmış, gösterişli ve resimli Safevi elyazmaları gerek Safevi elçileri tarafından Osmanlılara verilebilecek, gerek Osmanlı bürokratları tarafından sultana sunulabilecek hediyeler arasında en makbulleri arasında olmuşlardır. Osmanlı yazılı kaynaklarında zengin bezemeli, lüks yazmaların Safevi elçileri tarafından Osmanlı sarayına getirilen en itibarlı hediyeler arasında olduğuna işaret eden ipuçları bulunur. Dönemin Osmanlı tarihlerinde ya da arşiv belgelerindeki hediye listelerinde eğer kitap isimleri varsa, bunlar her zaman lis TSMK H.749, Cilt dış kapağı. Hamse-i Nizâmî, (1591). 2- TSMK H.749, Cilt iç kapağı ve y. 1a, Hamse-i Nizâmî, (1591).

2 Gelenek, Kimlik, Bireşim: Kültürel Kesişmeler ve Sanat Tradition, Identity, Synthesis: Cultural Crossings and Art 3- TSMK H.749, y. 1b Hamse-i Nizâmî (1591) 4- TSMK H.749, y. 2a Hamse-i Nizâmî (1591) 4 3 makbul ve itibarlı hediyeler olmuşlardır. Sultan II. Bayezid in (sal ) yılları arasında verdiği in am ve ihsanlarını listeleyen bir in amat defterinde Sultan a hediye olarak kitap sunup karşılığında ihsan almış olan çok sayıda şahıs bulunur.4 Seyyid Lokman Hünernâme sinde 1539 da Kanuni Sultan Süleyman ın oğulları için düzenlenen sünnet şenliklerini anlatırken şehir halkından da çok sayıda kişinin Sultan a hediyeler sunduğunu kaydeder.5 Mustafa Âli de Şehzade Mehmed in 1582 deki sünnet şenliklerini anlattığı eserinde hediyeler konusuna ayırdığı üçüncü babında Osmanlı vezirlerinin hediyeleri arasında Farsça kitap isimleri de sayar.6 Topkapı koleksiyonundaki 16. yüzyıla ait resimli İran elyazmalarına sonradan eklenen notlardan Yemen Fatihi olarak bilinen Sinan Paşa nın, beşi Şiraz üslubunda olan sekiz resimli Safevi dönemi yazmasının eski sahibi olduğu anlaşılır.7 III. Murad ve oğlu III. Mehmed in saltanatları sırasında ( ; ), 1579 yılından, vefat ettiği 1596 senesine kadar beş dönem sadrazamlık görevinde bulunmuş olan Sinan Paşa, 16. yüzyılın dördüncü çeyreğinde yaşayan en üst düzey, zengin ve güçlü Osmanlı bürokratlarındandır. Şehzade Mehmed in 1582 yılında yapılan ve kutlamaları 52 gün devam eden sünnet düğünü sırasında sadrazam olan Sinan Paşa nın adı hediye listelerinde, Şehzade ye sünnet hediyesi olarak takdim ettiği bir Külliyat-ı Sadî ve bir Hamse-i Nizamî ile birlikte kaydedilmiştir.8 Topkapı koleksiyonundaki, üzerlerinde Sinan Paşa ibaresi bulunan Şiraz üslubunda resimlenmiş 978 ( ) tarihli bir Külliyat-ı Sadî (R. 924) ile 980 ( ) tarihli bir Hamse-i Nizamî (H. 780) büyük bir ihtimalle 1582 sünnet düğününün hediyeleri arasında adı geçen bu Paşa nın Şehzade Mehmed e hediye etmiş olduğu nüshalar olmalıdır. Sinan Paşa 1596 yılında ölmüş ve kayda değer büyüklükteki tüm mal varlığı devlete intikal etmiştir.10 Sinan Paşa nın oğlu da, büyük ihtimalle babası gibi kitaplara düşkün biri olmalıdır; zira Topkapı koleksiyonundaki 1580 civarına tarihlenebilen bir Firdevsî Şahnâmesi nin (H. 1487) üzerinde [10] 55 Sinan Paşa vezir-i azam oğlu getirdiği Şehnâme dir ibaresi yer almaktadır.11 Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi nde 16 yüzyıl Safevi dönemine ait yaklaşık iki yüz adet resimli elyazması bulunmaktadır.12 Bu yazmaların yaklaşık yarısı Şiraz da üretilmiştir. Osmanlı kitap listelerinde en sık rast230

3 Vezir-i Azam Sinan Paşa dan Gelen Kitabdır Sene 999 Lale Uluç lanan Farsça kitap isimleri olan klasikler dikkate alındığında, Şiraz kökenli elyazmalarının sayısı artmakta ve bu kategori dahilindeki kitapların yüzde altmışının Şiraz atölyelerinde hazırlandığı görülmektedir. 13 Topkapı Sarayı Müzesi koleksiyonundaki resimli 16. yüzyıl Safevi yazmalarının yaklaşık yüz tanesinin üzerinde, eserin Osmanlı Sarayı Hazinesi ne girmeden önce Osmanlı yönetici sınıfı mensuplarına ait olduğunu belirten ipuçları (notlar, derkenarlar, kayıt ve mühürler gibi) bulunur. Sözü edilen yüz eserin yine ellisi Şiraz kökenlidir. 16. yüzyılda Osmanlı topraklarına çeşitli nedenlerle yollanan Safevi elçilerinin sayısının oldukça fazla olması, bu tür lüks kitaplara olan talebi artırmış olmalıdır. Hatta bazı yazmalar belli bir zamanda hediye edilebilmeleri için kimi zaman aceleyle tamamlanmış veya daha albenili bir görünüm almaları için yeniden elden geçirilmiştir. Günümüzde minyatürlü yaprakları çıkartılarak değişik koleksiyonlara dağılmış olan bir Firdevsî Şahnâmesi nin metninin son iki sayfası ve karşılıklı sayfalara yerleştirilmiş bitiş tasviri Boston Museum of Fine Arts da (BMFA ), 14 karşılıklı çift sayfaya yerleştirilmiş bir metin arası minyatürü de New York Metropolitan Museum of Art da korunmaktadır (MMA a-d). 15 Eserin Boston da korunan metninin son sayfalarındaki ketebesi ünlü Şirazlı hattat Muhammed el-kıvam el-şirazî imzalıdır ve yazmanın istinsahının tamamlandığı 970 (1562) tarihini verir. Ancak eserin boyutlarını büyütmek için vassale yöntemiyle eklenen sayfa kenarı üzerinde, on satırda düzenlenen tezhipli kartuşlar içine yazılmış olan ikinci ketebesinde 991 (1583) tarihi ve Muhammed bin Taceddin Haydar Müzehhib Şirazî nin adı bulunur. Eserde bulunan bu birbirinden 21 yıl farklı iki tarih yazmanın üretimine ilişkin bir kronolojik çatı oluşturur. Eserin müzehhibi Muhammed Haydar burada, 970 (1562) yılında istinsahı tamamlanan eserin, vassale, tezhip ve resimlerinin, 991 (1583) senesinde, adı zikredilmeyen bazı şahısların himayesinde eklendiğini belirterek bu görkemli nüshanın hazırlanmasının iki etapta gerçekleştirildiğine işaret etmektedir. 16 New York daki savaş sahnesinin (MMA a-d) vassale tekniğiyle eklenmiş sayfa kenarlarına doğru genişletilmesi işlemi de son derece özenli bir şekilde gerçekleştirilmiştir yılında istinsahı tamamlandığı zaman bu çift sayfa kompozisyonun, sadece soldaki sayfasındaki metnin içinde, resim için küçük bir alan bırakılmış olduğu dikkati çeker. Eserin boyutlarının büyütülüp son derece görkemli bir görünüm kazandırıldığı 1580 li yıllarda, dönemin en gösterişli yazmalarında olduğu gibi, tam sayfa boyutunda metin arası minyatürlerle bezenmesi için, hem hattat tarafından cedvel içinde bırakılmış olan minyatür alanı, hem de vassale yöntemiyle genişletilen sayfa kenarları resimlenmiş ve karşılıklı çift sayfaya yerleştirilmiş görkemli boyutlarda bir TSMK H. 780, Cilt dış kapağı Hamse-i Nizâmî, 968 ( ). Hattatı: Mîr Muhsin b. Lutfullah Me ad el-hüseynî el Sabzevarî. 6- TSMK H.780, Cilt iç kapağı Hamse-i Nizâmî, 968 ( ). Hattatı: Mîr Muhsin b. Lutfullah Me ad el-hüseynî el Sabzevarî. 231

4 Gelenek, Kimlik, Bireşim: Kültürel Kesişmeler ve Sanat Tradition, Identity, Synthesis: Cultural Crossings and Art 7- TSMK H. 780, y. 1b Hamse-i Nizâmî, 968 ( ). Hattatı: Mîr Muhsin b. Lutfullah Me ad el-hüseynî el Sabzevarî. 8- TSMK H.780, y. 2a Hamse-i Nizâmî, 968 ( ). Hattatı: Mîr Muhsin b. Lutfullah Me ad el-hüseynî el Sabzevarî. 7 8 minyatür oluşturulmuştur. Eseri muhtemelen önemli bir kişiye verilebilecek bir hediye haline getirebilmek için bir yandan vassale tekniğiyle kitap büyütülürken, bir yandan da bu işlemle genişleyecek alanı da kaplayacak büyüklükte bir minyatürün de ince bir kağıda yapıldığı ve sonradan bu çift sayfadaki tüm boş alanların üzerine yapıştırıldığı anlaşılmaktadır. Bu yazmanın bir Osmanlı sultanına hediye edilmek üzere hazırlandığına işaret eden bazı kanıtlar eserin Boston da korunan ve soylu ve muzaffer bir komutanın ordusunun başında, halkın tezahüratı eşliğinde bir şehre girişi betimlenen çift sayfa bitiş tasvirinde de görülür. Bu resmigeçitte hem ordusunun başındaki soylu kumandanın, hem de askerlerinin serpuşları, Osmanlı üniformalarını belli belirsiz anımsatan tuhaf bir tarzdadır. Kumandanın sarığı Safevi tarzı sarıklara pek benzemez, askerlerin serpuşları ise Osmanlı yeniçeri başlıklarını andırır. Ancak, bu Osmanlı yeniçerilerini çağrıştıran Şiraz figürleri, Osmanlı nakkaşlarınca resmedilmiş olan yeniçerilerle karşılaştırıldığında, aslında bunlara pek de benzemedikleri görülür. Bu durum, Şirazlı sanatçıların Osmanlı yeniçerilerinin giysileri hakkında çok da kesin bilgileri olmadığını gösterir. Bitiş tasvirinin üstüne boydan boya yazılmış övgü mısralarının da bir şaha değil de bir sultana hitaben yazılmış olmaları, 18 bu yazmanın bir kitap tutkunu olan Osmanlı Sultanı III. Murad a hediye edilmek üzere büyütülüp zengin süslerle bezendiğini düşündürtür. 19 Eserin ihtişamının arttırıldığı 1583 yılı da önemli bir tarihtir, zira bundan sadece bir yıl sonra Osmanlı başkenti İstanbul a ulaşan Safevi elçisi İbrahim Han, Şah Muhammed Hüdabende nin barış talep eden mektubunu Sultan III. Murad a sunmuştur. 20 Şimdi maalesef parçalara ayrılmış olan 1562 ve 1583 tarihli bu muhteşem Şahnâme şüphesiz bu maksada çok uygun bir hediye olmalıydı. Benzer bir işlemle boyutları büyütülmüş olan bir diğer Şiraz yazması da Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi nde korunan (1591) tarihinde tamamlanmış bir Hamse-i Nizamî dir (H.749). Ön yan kağıdında, Sinan Paşa ibaresi görülen bu eserin Osmanlı saray hazinesine girmeden önce, 1596 yılında ölen ve Yemen Fatihi olarak tanınan sadrazam Sinan Paşa ya ait olduğu düşünülür. Tüm mal varlığı ölümünden sonra saray tarafından müsadere edilen bu paşanın zengin kütüphanesi de bu vasıtayla devlete intikal etmiş olmalıdır. 21 Eserin istinsahı tamamlandığında mütevazı boyutlu bir yazma olduğu, ancak sonradan vassale tekniğiyle eklenmiş 232

5 Vezir-i Azam Sinan Paşa dan Gelen Kitabdır Sene 999 Lale Uluç dönemin modasına uygun pembe renkli sayfa kenarlarıyla boyunun büyütülüp zamanın gösterişli yazmalarına benzer boyutlara getirildiği anlaşılır (resim 1-2). Eser ayrıca yeni boyutlarına uygun, göz alıcı lake tekniğinde bezeli bir ciltle kaplanmış, içine karşılıklı sayfalar üzerine düzenlenmiş yeni başlangıç ve bitiş tasvirleri ile metnin başına çift sayfalık tezhipli bir serlevha eklenmiş, ve içerdiği altı ketebenin kenarlarıyla alt kısmındaki boşluklar, insan figürleri de içeren kalem-i siyahî resimlerle bezenmiştir. Ketebe sayfalarındaki mürekkep resimlerin dışında kalan eklemelerin tümünün üslup özellikleri bunların Şiraz da yapıldığına açıkça tanıklık eder. Horasan bölgesinde daha yaygın olan bir üslubu çağrıştırmakta olan kalem-i siyahî desenler ise muhtemelen Şiraz da çalışmış Horasanlı bir sanatçıya ait olmalıdır. 22 Yazmanın boyutlarının büyütülmesi sırasında eklenen ve Şiraz üslubunda oldukları bir bakışta anlaşılabilen takdim ve bitiş tasvirleri bu eser için özel olarak yapılmak yerine, mevcut malzemeden seçilmiş olmalıdır. Her biri farklı ebatlarda olan bu dört tasvir aynı boyutlarda iki çift resim oluşturacak şekilde büyütülmüş, yazmanın başlangıç ve bitişinde karşılıklı sayfalara yerleştirilmiş ve etraflarına çerçeve tezhip yapılarak sayfaların bir bütünlük göstermesi sağlanmıştır. Tasvirlerdeki olaylar da Nizamî nin Hamse sindeki konulardan seçilmediği gibi, olağan takdim ve bitiş tasvirlerinde sıklıkla görülen, saray eğlencesi yada bir soylunun avlanması gibi karakteristik saray konularından da değildir. Takdim tasvirinin sol sayfası Nizamî nin Hamse sinin başına eklenmiş olmasına rağmen Câmî nin Yusuf ile Züleyha sında anlattığı şekilde, zincire vurulmuş Züleyha yı etrafında hizmetkarlarıyla betimler; sağ sayfasında ise bir hükümdarın huzurunda oturan, kaplan derisi kaftanı ve leopar başlığıyla kolayca tanınan Rüstem, bu resmin Firdevsî nin Şahnâme sinin bir nüshası için hazırlanmış olduğunu gösterir (resim 3-4). Hem orijinal resimler hem de yapılan ilaveler dönemin tipik Şiraz üslubundadır. Eserin tezhibi de keza Şiraz ın karakteristik özelliklerini yansıtır. 23 Eserin zengin malzemeyle bezeli seçkin bir yazma haline getirilmesi için geçirdiği değişikliklerden en göz alıcısı olan cildinin saray işine tıpatıp benzeyen lake tekniğinde bezemeli dış kapaklarına, 16. yüzyılın ikinci yarısında Şiraz da yapılan tüm ciltlerde bulunan tipik Şiraz işi, deri ve bol altın yaldızlı iç kapaklar eşlik ettiği için bu cildin de Şiraz ürünü olduğu anlaşılır. Bütün bu özellikler eserin aceleyle bir Osmanlı yüksek memuruna, muhtemelen Yemen Fatihi vezir-i azam Sinan Paşa ya, hediye edilmeye uygun hale getirilmek için büyütülüp zenginleştirilmiş olduğunu düşündürür TSMK, R. 1544, Cilt dış kapağı Şahnâme-i (1576). 10- TSMK R.1544, Cilt iç kapağı Şahnâme-i (1576). 233

6 Gelenek, Kimlik, Bireşim: Kültürel Kesişmeler ve Sanat Tradition, Identity, Synthesis: Cultural Crossings and Art 11- TSMK R.1544, y. 1b Şahnâme-i (1576). 12- TSMK R.1544, y. 2a Şahnâme-i (1576). 13- TSMK R.1544, y. 201b Şahnâme-i (1576). Rüstem in Bijen I kuyudan kurtarması Sinan Paşa ibaresi Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi nde bulunan ve tamamlanmasından sonra bir alıcıya daha çekici görünmesi için zenginleştirilmiş ikinci bir Hamse-i Nizamî nüshasının (H. 780) ön yan kağıdında daha görülür (resim 5-8). 968 ( ) yılında Mîr Muhsin b. Lutfullah Me ad el-hüseynî el Sabzevarî hattıyla istinsah edilmiş olan eserde minyatürlü bazı sayfaların kenarları Sabzevar da kullanıldığı düşünülen, kalıpla püskürtme (aks) tekniğinde bezenmiştir li yılların Şiraz üslubunda olan minyatürlerin ise metinle ilgisi yoktur ve mesnevilerin başındaki boş yapraklara yapıştırılmıştır. Ön yan kağıdında vezir-i azam Sinan Paşa dan gelen kitabdır sene 999 ibaresi bulunan 16 Zilkade 983 (16 Şubat 1576) tarihli Şahnâme-i Firdevsî nüshasında (R. 1544) hattat adı, ya da hazırlandığı merkeze dair herhangi bir bilgi bulunmaz. Şiraz da hazırlanmadığı açıkca görülen bu yazmanın cildinin gerek iç, gerek dış kapakları Sabzevarlı bir hattat tarafından istinsah edilmiş, ve Sinan Paşa nın mülkiyet kaydını taşıyan Hamse-i Nizamî nüshasının (H. 780) cildinin iç ve dış kapaklarına benzer (resim 9, 10). Ancak gerek 36.5 x 23.8 cm. boyutlarıyla, gerek zengin be234

7 Vezir-i Azam Sinan Paşa dan Gelen Kitabdır Sene 999 Lale Uluç 14- TSMK R.1544, y. 487a Şahnâme-i Firdevsî, 983 (1576). İskender in ölümü. 15- TSMK R.1544, y. 486b Şahnâme-i Firdevsî, 983 (1576). İskender in ölümü zemeleriyle bu dönemde Şiraz da hazırlanan büyük boyutlu ve değerli malzemeler kullanılarak hazırlanmış resimli kitapları andıran bu Şahnâme nüshasında da Şiraz da özellikle Safevi saray yazmalarına benzetilerek hazırlanan bol tezhipli elyazmaları gibi karşılıklı sayfalara yerleştirilmiş çift sayfalık bir takdim tasviri (y. 1b2a) (resim 11, 12) ve bunu takip eden yine çift sayfalık bir serlevha yer alır (y. 2b-3a). Ayrıca kitabın ön kapağı açılır açılmaz görülen ön yan kağıdı da (y. 1a) silme altın yaldız halkâr motifleriyle bezelidir ve serlevhasından sonra tezhipli madalyonların bulunduğu bir çift sayfa (y. 3b-4a) daha bulunur. Horasan daki bir merkezde hazırlanmış olabileceği düşünülen ve 19 adet metin arası minyatürü de (resim 13) içeren bu gösterişli Şahnâme nüshası, bütün bunlara ilaveten, sayfa kenarları altın yaldız halkar bezemeli bir bitiş tasviriyle (resim 14-15) sona erer. Bu durum 16. yüzyılın son çeyreğinde Safevi saray yazmalarını model alan gösterişli yazmaların Şiraz haricindeki başka merkezlerde de hazırlandığını ve bu yazmaların Osmanlıların kütüphanelerinde, belki de baş köşelerde, yer aldığını gösterir. 235

8 Gelenek, Kimlik, Bireşim: Kültürel Kesişmeler ve Sanat Tradition, Identity, Synthesis: Cultural Crossings and Art The Book from the Grand Vizier Sinan Paşa Year 999 The inscription the book from the grand vizier Sinan Paşa year 999 found on the flyleaf of an illustrated Safavid Shahnama of Firdausi indicates that it was presented to the Ottoman Sultan Mehmed III by the grand vizier of the time, Sinan Paşa. A number of Safavid luxury manuscripts presently in the Topkapı Palace Museum Library bear similar notes, showing that they were owned by various individuals before entering the Ottoman Treasury. Persian luxury manuscripts were among the most desirable diplomatic gifts for the Ottoman sultans that could be presented either by Ottoman officials or by Safavid envoys. The numerous Safavid delegations that were sent to the Ottoman domains in the sixteenth century combined with the desirability of luxury manuscripts at the Ottoman court must have increased the demand for these manuscripts considerably, as a result of which some Shiraz manuscripts may have been completed or transformed into a luxury copy rather in a hurry. Others may have been produced with the Ottoman market in mind. This paper analyzes two sixteenth century Shiraz manuscripts that were enlarged after they were completed possibly to finally belong to an Ottoman library. 1 Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi, D. 1546, D. 2211/1, D. 4057, D Seyyid Lokman, Şehnâme-i Selim Hân (Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi A. 3595, y. 53b ve 54a) ve Seyyid Lokman, Şehinşehnâme, C. 1, 989 (1581) (İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi F. 1404, y. 41b ve 42a). Bkz. Ivan Stchoukine, La Peinture turque d aprés les manuscrits illustrés. I re Partie: De Sulayman I re à Osman II, , Paris: P. Geuthner, 1966, 1: lev. XXX; S. Blair ve J. M. Bloom, The Art and Architecture of Islam , New Haven: Yale University Press, 1994, s. 246, res. 308; F. Çağman ve Z. Tanındı, Topkapı Sarayı Müzesi İslam Minyatürleri, İstanbul: Tercüman Kültür ve Sanat Yayınları, 1979, res ; N. Atasoy ve F. Çağman, Turkish Miniature Painting, İstanbul: R.C.D. Cultural Institute, 1974, res. 18; Lâle Uluç, Türkmen Valiler, Şirazlı Ustalar, Osmanlı Okurlar: XVI. Yüzyıl Şiraz Elyazmaları, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2006, s , res Selânikî Mustafa Efendi, Tarih-i Selânikî (Ed. Mehmet İpşirli), 2 cilt, İstanbul: Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1989, C. 2, s. 532 yazarın kanun-ı kadim üzre diyerek bu adeti dile getirdiği birçok yerden biridir. Ayrıca bkz. Cornell H. Fleischer, Bureaucrat and Intellectual in the Ottoman Empire: The Historian Mustafa Ali ( ), Princeton: Princeton University Press, 1986, s İsmail Erünsal, Türk Kütüphaneleri Tarihi II, Kuruluştan Tanzimat a Kadar Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1988, s. 31, n Seyyid Lokman, Hünernâme (TSMK H.1524, C. 2, y. 94b ve 130b); bkz. Derin Terzioğlu, The Imperial Circumcision Festival of 1582: An Interpretation, Muqarnas 12 (1995), s Mustafa Âli, Câmi u l-buhûr der Mecâlis-i Sûr, 994 ( ) (Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi B. 203, y. 24b-36b); Mustafa Âlî (Gelibolulu), Câmi u l-buhûr der Mecâlis-i Sûr, (Ed. A. Öztekin) Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1996, y ve ; Orhan Ş. Gökyay, Bir Saltanat Düğünü, Topkapı Sarayı Müzesi Yıllığı 1 (1986): s ; Fleischer, Bureaucrat and Intellectual, s. 107; Mustafa Âli nin zikrettiği listedeki hediyeler Topkapı Sarayı Müzesi Arşivindeki 1582 sünnet düğününün hediye listesindekiler ile hemen hemen aynıdır (Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi D. 9614). 7 H. 1481: 950 (1543) tarihli bir Firdevsî Şahnâme si; H. 780: 980 ( ) tarihli bir Nizâmî Hamse si; H. 403: Kazvinî nin Acaib-ül Mahlukat ının 976 ( ) tarihli bir nüshası; R. 924: 978 ( ) tarihli bir Sadî Külliyat ı; H. 749: (1591) tarihli bir Nizâmî Hamse si; R. 1026: Assar ın Mihr ü Müşteri sinin 1580 civarına tarihlenebilen bir nüshası; H. 1505: civarına tarihlenebilen bir Firdevsî Şahnâme si; ve R. 1544: 983 (1576) tarihli bir Firdevsî Şahnâme si. 8 Gökyay, Bir Saltanat Düğünü, s R. 924 un ön yan kağıdındaki ikinci bir notta da Külliyât-ı Sadî, peşkeş-i veled-i Mir Abdullah Mahmud Şehristani (Mir Abdullah Mahmud Şehristani nin oğlunun hediyesi olan Sadî Külliyat ı) ibaresi yer alır. Bu not, elyazmasının Sinan Paşa ya Erzurum daki Doğu Merkezi nde Safevi delegasyonundaki bir şahıs tarafından bir önceki yılda hediye edilmiş olması ihtimalini düşündürür. 10 Selânikî, Tarih-i Selânikî, 2: 585; H. İsmail Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, İstanbul: Türkiye Yayınevi, 1947, c. 3, s Sinan Paşa nın muhallefatı mevcut olmasına rağmen içinde kitap listesi bulunmaz. Tahsin Öz, Topkapı Sarayı Müzesinde Yemen Fatihi Sinan Paşa Arşivi, Ankara, Sinan Paşa nın hamiliği için bkz. F. Çağman ve Z. Tanındı, Remarks on some Manuscripts from the Topkapı Palace Treasury in the Context of Ottoman-Safavid Relations, Muqarnas 13 (1996), s. 145, n E. Fehmi Karatay, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Farsça Yazmalar Kataloğu, İstanbul: Topkapı Sarayı Müzesi, 1961; F. Çağman ve Z. Tanındı, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Minyatürlü Yazmalar Kataloğu (yayına hazırlanmakta). 13 Uluç, Türkmen Valiler, s K. Ananda Coomaraswamy, Les Miniatures Orientales de la Collection Goloubew au Museum of Fine Arts de Boston = Ars Asiatica 13, Paris, 1929, s ; Uluç, Türkmen Valiler, s , res Bu çift sayfa minyatür önceki yayınlarda Osmanlı saray atölyelerine atfedilmiştir. Bkz. Ernst J. Grube, Four Pages from a Turkish 16th Century Shahnamah in the Collection of the Metropolitan Museum of Art in New York, Beitrage zur Kunstgeschichte Asiens. In Memoriam Ernst Diez (Ed. Oktay Aslanapa), İstanbul: Sanat Tarihi Enstitüsü, 1963, s ; Ernst J. Grube, The Ottoman Empire, The Metropolitan Museum of Art Bulletin 25 (January 1968), s ; Stchoukine, La Peinture turque, s ; Anthony Welch, Calligraphy in the Arts of the Muslim World, Austin: University of Texas Press, 1979, s Yazmanın Şiraz a atfedilmesini gerektiren sebepler için bkz. Lâle Uluç, A Persian Epic, Perhaps for the Ottoman Sultan, Metropolitan Museum Journal 29 (1994), s ; Uluç, Türkmen Valiler, s. 326, res Coomaraswamy, Collection Goloubew, s , lev. LVI, LVII; Welch, Calligraphy, s Coomaraswamy, Collection Goloubew, lev. LIV, LV. 18 Bu mısraların Fransızca tercümesi için bkz. Coomaraswamy, Collection Goloubew, s Uluç, A Persian Epic, s Selânikî, Tarih-i Selânikî, C. 1, s Danişmend, Osmanlı Tarihi, C. 3, s. 163; Selânikî, Tarih-i Selânikî, C. 2, s. 585; Çağman - Tanındı, Remarks on Some Manuscripts, s. 145, n Leyla Diba, bu elyazmasının ya Horasan ya da İsfahan da büyütülüp, daha gösterişli bir ciltle kaplandığını düşünmektedir: Lacquerwork of Safavid Persia and Its Relationship to Persian Painting, Doktora Tezi, New York University, 1994, kat. no. 49, s Uluç, Türkmen Valiler, s , res

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

KONULARINA GÖRE G OSMANLI MİNYATM OTTOMAN MİNİATURES ACCORDİNG TO SUBJECT

KONULARINA GÖRE G OSMANLI MİNYATM OTTOMAN MİNİATURES ACCORDİNG TO SUBJECT KONULARINA GÖRE G OSMANLI MİNYATM NYATÜRLERİ OTTOMAN MİNİATURES ACCORDİNG TO SUBJECT Metin And, Osmanlı Tasvir Sanatları:1-Minyatür, T. İş Bankası, 2002 PORTRELER PORTRAITS Fatih Portresi Portrait of Mehmed

Detaylı

SÜLEYMANİYE YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ KONSERVASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Koleksiyon Adı: Ayasofya Koleksiyon Numarası: 3284 Uygulamayı Yapan: M.

SÜLEYMANİYE YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ KONSERVASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Koleksiyon Adı: Ayasofya Koleksiyon Numarası: 3284 Uygulamayı Yapan: M. SÜLEYMANİYE YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ KONSERVASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Koleksiyon Adı: Ayasofya Koleksiyon Numarası: 3284 Uygulamayı Yapan: M. Akpınar AYASOFYA 3284 Eserin Tanımı Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 43, Nisan 2017, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 43, Nisan 2017, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 43, Nisan 2017, s. 133-153 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 08.02.2017 01.04.2017 Yrd. Doç. Dr. Gül

Detaylı

TOPKAPI SARAYI NIN AĞALARI ve KİTAPLAR

TOPKAPI SARAYI NIN AĞALARI ve KİTAPLAR U.Ü. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl: 3, Sayı: 3, 2002 TOPKAPI SARAYI NIN AĞALARI ve KİTAPLAR Zeren TANINDI * Özet 16. yüzyılın sonlarına doğru saraylı ağaların sarayın sanat işlerini

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 12 Ekim 2015 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 19 Ekim 2015 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 26 Ekim 2015 Yaprak çizimleri,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF (A) GÜZ DÖNEMİ 13 Ekim 2014 9.30-12.30 13.30-16.00 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 20 Ekim 2014 9.30-12.30 13.30-16.00 Hatai çizimleri,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 10.10.2016 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 17.10.2016 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 24.10.2016 Yaprak çizimleri,

Detaylı

TEZHİP I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 09.10.2017 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 16.10.2017 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 23.10.2017 Yaprak çizimleri,

Detaylı

: 1490/ 905.1 1514/ 920.2. [ 998] 1590

: 1490/ 905.1 1514/ 920.2. [ 998] 1590 ....... 1501. -... : 1490/ 905.1.. 1514/ 920.2.. 984 ] 1577 1555/ 961.3. 24 [.4. [ 998] 1590 : : -..... : 30 - 174-1391.(Genç.Karaca:1992:82). 71..(1002 25).. :..1..2..3..4..5..6.( ).7..8..9.10..11.. -.

Detaylı

BURSA'DA DÜNDEN BUGÜNE TASAVVUF KÜLTÜRÜ. Vakfı. İslAm Ara~tırrnalan Merkezi KiHüphanesi. 81)_5J;f. Dem. No: Tas. No: ' ' "-==~~="" -~~..,_.

BURSA'DA DÜNDEN BUGÜNE TASAVVUF KÜLTÜRÜ. Vakfı. İslAm Ara~tırrnalan Merkezi KiHüphanesi. 81)_5J;f. Dem. No: Tas. No: ' ' -==~~= -~~..,_. BURSA'DA DÜNDEN BUGÜNE TASAVVUF KÜLTÜRÜ Vakfı İslAm Ara~tırrnalan Merkezi KiHüphanesi Dem. No: Tas. No: 81)_5J;f ' ' "-==~~="" -~~..,_.J 3 BURSA KÜLTÜR SANAT VE TURİZM V AKFI YA YINLARI BURSA KİTAPLIGI:

Detaylı

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi DURAKLAMA DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU XVII.YÜZYILDA OSMANLI- AVUSTRYA VE OSMANLI- İRAN İLİŞKİLERİ a-avusturya ile İlişkiler

Detaylı

AMASYA II. BAYEZİD İL HALK KÜTÜPHANESİ NDE BULUNAN 1882 ENV. NO LU ELYAZMASI DİVAN IN KİTAP SANATLARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ *

AMASYA II. BAYEZİD İL HALK KÜTÜPHANESİ NDE BULUNAN 1882 ENV. NO LU ELYAZMASI DİVAN IN KİTAP SANATLARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ * The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/jasss1025 Volume 6 Issue 5, p. 1-14, May 2013 AMASYA II. BAYEZİD İL HALK KÜTÜPHANESİ

Detaylı

DAL MEḤMED ÇELEBĪ Āṣafī (ö. 1597 veya 1598)

DAL MEḤMED ÇELEBĪ Āṣafī (ö. 1597 veya 1598) DALMEḤMEDÇELEBĪ Āṣafī (ö.1597veya1598) HAYATI DalrumuzuileberaberPas aveçelebīünvanlarınıdataşıyanm.ç.öncelikleāṣafī mahlası ile tanınır ve bunu Sȩcāʿatnāme de sıkça kullanır. Çok yönlü bir birikime sahipolanm.ç.

Detaylı

ÖĞRETMEN REHBER KİTAPÇIĞI. Oryantalist Resim Koleksiyonu Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar. 7-12 Yaş

ÖĞRETMEN REHBER KİTAPÇIĞI. Oryantalist Resim Koleksiyonu Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar. 7-12 Yaş ÖĞRETMEN Oryantalist Resim Koleksiyonu Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar 7-12 Yaş REHBER KİTAPÇIĞI Değerli Öğretmenlerimiz, Pera Müzesi olarak okul gruplarına yönelik 7-12 yaş grupları için Suna ve

Detaylı

Prof. Dr. FARUK TAŞKALE

Prof. Dr. FARUK TAŞKALE Prof. Dr. FARUK TAŞKALE EĞİTİM Nevşehir de doğdu. 1967 1972 Beşiktaş Anafartalar İlkokulu 1972 1975 Beyoğlu Fındıklı Ortaokulu 1975 1978 Beyoğlu Fındıklı Lisesi 1981 1986 İstanbul Üniversitesi Edebiyat

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

OSMANLI ARAŞTIRMALARI

OSMANLI ARAŞTIRMALARI SAYI 38 2011 OSMANLI ARAŞTIRMALARI THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES Kitâbiyat saraya mensûbiyet dönemini veya saraya sunduğu eserleri dolayısıyla sarayla olan bağlantısının ne oranda sürdüğünü/sürekli olduğunu

Detaylı

OSMANLI ARAŞTIRMALARI X

OSMANLI ARAŞTIRMALARI X OSMANLI ARAŞTIRMALARI X Neşl.r Heyeti - EdU.orlal Board HALİL İNALCIK-NEJAT GÖYÜNÇ HEATH W. LOWRY- İSMAiL ERtlNSAL THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, X İstanbul-199 0 226 Nitekim Şehzade Mustafa'nın öldürülmesinin

Detaylı

SÜHEYL ÜNVER ARAŞTIRMA MERKEZİ RESSAM HOCA ALİ RIZA BEY KOLEKSİYONU KONSERVASYONU

SÜHEYL ÜNVER ARAŞTIRMA MERKEZİ RESSAM HOCA ALİ RIZA BEY KOLEKSİYONU KONSERVASYONU SÜLEYMANİYE YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ KONSERVASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SÜHEYL ÜNVER ARAŞTIRMA MERKEZİ RESSAM HOCA ALİ RIZA BEY KOLEKSİYONU KONSERVASYONU HOCA ALİ RIZA BEY KİMDİR? Üsküdarlı Hoca Ali Rıza

Detaylı

Hoca Abdülkadir e Atfedilen Terkipler Erol BAŞARA *

Hoca Abdülkadir e Atfedilen Terkipler Erol BAŞARA * C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XII/2-2008, 253-260 Hoca Abdülkadir e Atfedilen Terkipler Erol BAŞARA * Özet Bu çalışmada, Türk Müziğinin elyazması kaynaklarından, müstensihi ve yazarı belli olmayan, Yapı-Kredi

Detaylı

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü YAZMA ESERLER SENİNLE TOPLUMA KAZANDIRILIYOR. PROJESİ. Ekim 2012 / Kütahya

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü YAZMA ESERLER SENİNLE TOPLUMA KAZANDIRILIYOR. PROJESİ. Ekim 2012 / Kütahya T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü YAZMA ESERLER SENİNLE TOPLUMA KAZANDIRILIYOR. PROJESİ Ekim 2012 / Kütahya 1 T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü YAZMA ESERLER

Detaylı

İsmail E. Erünsal, Osmanlılarda Sahaflık ve Sahaflar, Timaş Yayınları, İstanbul 2013, 581 s.

İsmail E. Erünsal, Osmanlılarda Sahaflık ve Sahaflar, Timaş Yayınları, İstanbul 2013, 581 s. İsmail E. Erünsal, Osmanlılarda Sahaflık ve Sahaflar, Timaş Yayınları, İstanbul 2013, 581 s. Tarihî bilincin gelişmekte olduğu günümüzde, tarihimiz açısından karanlıkta kalan birçok konu araştır macılar

Detaylı

-- \ SEMPOZYUMU BiLDİRİLERi ULUSLARARASI AHMET YESEVİ'DEN GÜNÜMÜZE İNSANLIGA YÖN VEREN TÜRK BÜYÜKLEIÜ ROMANYA-KÖSTENCE 03-07 EYLÜL 2008.

-- \ SEMPOZYUMU BiLDİRİLERi ULUSLARARASI AHMET YESEVİ'DEN GÜNÜMÜZE İNSANLIGA YÖN VEREN TÜRK BÜYÜKLEIÜ ROMANYA-KÖSTENCE 03-07 EYLÜL 2008. -- \ ULUSLARARASI AHMET YESEVİ'DEN GÜNÜMÜZE İNSANLIGA YÖN VEREN TÜRK BÜYÜKLEIÜ SEMPOZYUMU BiLDİRİLERi ROMANYA-KÖSTENCE 03-07 EYLÜL 2008 HAZlRLAYAN İRFAN ÜNVER NASRATTINOGLU ANKARA. 2009 TÜRK CİLT SANATININ

Detaylı

EL-CEZERÎ YE AİT BİR ELYAZMASI ÜZERİNE. M. AGA-OGLU Çeviren: Songül DUMLUPINAR ALİCAN

EL-CEZERÎ YE AİT BİR ELYAZMASI ÜZERİNE. M. AGA-OGLU Çeviren: Songül DUMLUPINAR ALİCAN Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Haziran 2015 June 2015 Yıl 8, Sayı XXII, ss. 597-602. Year 8, Issue XXII, pp. 597-602. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh755 EL-CEZERÎ YE

Detaylı

Hürrem sultan kimdir? - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Hürrem sultan kimdir? - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Hürrem Haseki Sultan (d.1500-1506 arası Rutenya, Lehistan - ö. 15 Nisan 1558, İstanbul) doğum adı: Alexandra Lisowska, Osmanlıca adı:????????, Avrupa'da tanındığı ad: Roxelana), Osmanlı padişahı I. Süleyman'ın

Detaylı

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr.

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. arzuuatik@gmail.com EĞİTİM Doktora 2003-2009: Marmara Üniversitesi, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tez konusu:

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZ GEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Mustafa ARSLAN (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007. E-posta: (kurum/özel) marslan@ybu.edu.tr; musarslan19@gmail.com Web sayfası

Detaylı

GELENEKSEL TÜRK BEZEME SANATI; KAAT'I

GELENEKSEL TÜRK BEZEME SANATI; KAAT'I GELENEKSEL TÜRK BEZEME SANATI; KAAT'I 1 Ders Adi: GELENEKSEL TÜRK BEZEME SANATI; KAAT'I 2 Ders Kodu: GSB0508 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 3 6 Dersin Verildiği Yarıyıl

Detaylı

III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE SERGİSİ. 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ.

III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE SERGİSİ. 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ. III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE V A K IF M Ü H Ü R L E R İ SERGİSİ 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ H azırlayanlar : Dr. GÜNAY KUT NİM ET BAYRAKTAR Süleyman şâh

Detaylı

KONSERVASYON UYGULAMALARI

KONSERVASYON UYGULAMALARI KONSERVASYON UYGULAMALARI Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanlığı Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi -Yazma Bağışlar 720/4 EKİM 2013 OCAK 2014 Uygulama: Birgül EFE KOLEKSİYON HAKKINDA Yazma Bağışlar

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 48, Haziran 2017, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 48, Haziran 2017, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 48, Haziran 2017, s. 111-123 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 11.04.2017 25.06.2017 Yrd. Doç. Dr. Serap

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

ANKARA MİLLİ KÜTÜPHANE DE BULUNAN 19. YÜZYILA ÂİT KUR AN-I KERİMLERDE SERLEVHA BEZEME ÖRNEKLERİ

ANKARA MİLLİ KÜTÜPHANE DE BULUNAN 19. YÜZYILA ÂİT KUR AN-I KERİMLERDE SERLEVHA BEZEME ÖRNEKLERİ HATİPOĞLU, Oktay, Ankara Milli Kütüphane de Bulunan 19. Yüzyıla Ait Kur an-ı Kerimlerde Serlevha Bezeme Örnekleri ANKARA MİLLİ KÜTÜPHANE DE BULUNAN 19. YÜZYILA ÂİT KUR AN-I KERİMLERDE SERLEVHA BEZEME ÖRNEKLERİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF (A) GÜZ DÖNEMİ 07 Ekim 2013 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 14 Ekim 2013 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 21 Ekim 2013 Yaprak çizimleri,

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR...11 GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi...13 BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...27 5 İKİNCİ BÖLÜM Husrev ü Şirin Mesnevisinin İncelenmesi...57

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI DA 18. YÜZYIL GERİLEME DÖNEMİ DİR. Yaklaşık 100 yıl sürmüştür. 18. Yüzyıldaki Islahatların Genel Özellikleri -İlk kez Avrupa daki

Detaylı

ÖZET XIV. yy. ın ilk yarısında, ilk önce Van Gölü civarında yerleşmiş bir Türk topluluğu olarak ortaya çıkan Karakoyunlular, daha sonra Horasan hariç bütün İran a hakim olan bir Türkmen İmparatorluğunun

Detaylı

NWSA-Fine Arts Received: January 2013 NWSA ID: D0140 Accepted: October 2013 E-Journal of New World Sciences Academy

NWSA-Fine Arts Received: January 2013 NWSA ID: D0140 Accepted: October 2013 E-Journal of New World Sciences Academy ISSN: 1306-3111/1308-7290 Status : Original Study NWSA-Fine Arts Received: January 2013 NWSA ID: 2013.8.4.D0140 Accepted: October 2013 E-Journal of New World Sciences Academy Ebru Alparslan Dumlupinar

Detaylı

Koleksiyon Adı: Bağdatlı Vehbi Efendi. Koleksiyon Numarası: 858. Uygulamayı Yapan: Y. Eşiyok

Koleksiyon Adı: Bağdatlı Vehbi Efendi. Koleksiyon Numarası: 858. Uygulamayı Yapan: Y. Eşiyok SÜLEYMANİYE YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ KONSERVASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Koleksiyon Adı: Bağdatlı Vehbi Efendi Koleksiyon Numarası: 858 Uygulamayı Yapan: Y. Eşiyok BAĞDATLI VEHBİ EFENDİ 858 Eserin Tanımı Süleymaniye

Detaylı

MİMAR SİNAN. Hazırlayan : Doç. Dr. Yavuz Unat. Mimar Sinan

MİMAR SİNAN. Hazırlayan : Doç. Dr. Yavuz Unat. Mimar Sinan MİMAR SİNAN Hazırlayan : Doç. Dr. Yavuz Unat Mimarlık tarihinin en büyük mimarlarından birisidir. Koca Sinan olarak tanınan Mimar Sinan 1489 da Kayseri nin Gesi bucağının Ağırnas köyünde doğdu. Çocukluğu

Detaylı

Ders Öğretim Planı GELENEKSEL TÜRK BEZEME SANATI: KAAT I I

Ders Öğretim Planı GELENEKSEL TÜRK BEZEME SANATI: KAAT I I Ders Öğretim Planı GELENEKSEL TÜRK BEZEME SANATI: KAAT I I Dersin Adı: GELENEKSEL TÜRK BEZEME SANATI: KAAT'I I Dersin Kodu: GSB007 Dersin Türü: Genel Seçmeli Dersin Seviyesi: Lisans Dersin Verildiği Yıl:

Detaylı

İSMEK İN USTALARI SANATIMIZ YAŞAMIMIZ İSMEK MİNYATÜR SANATÇILARI SERGİSİ

İSMEK İN USTALARI SANATIMIZ YAŞAMIMIZ İSMEK MİNYATÜR SANATÇILARI SERGİSİ İSMEK İN USTALARI İSMEK MİNYATÜR SANATÇILARI SERGİSİ İSMEK MİNYATÜR SANATÇILARI SERGİSİ 24-30 Mayıs 2014 / Dolmabahçe Sanat Galerisi Başkan dan Değerli Sanatseverler, İnsan olarak iyiye, güzele, maddi

Detaylı

Koleksiyon Adı: İsmihan Sultan Koleksiyon Numarası: 327 Uygulamayı Yapan: M. AKPINAR

Koleksiyon Adı: İsmihan Sultan Koleksiyon Numarası: 327 Uygulamayı Yapan: M. AKPINAR SÜLEYMANİYE YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ KONSERVASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Koleksiyon Adı: İsmihan Sultan Koleksiyon Numarası: 327 Uygulamayı Yapan: M. AKPINAR İSMİHAN SULTAN 327 Eserin Tanımı Süleymaniye Yazma

Detaylı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Hanları - Kervansarayları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Hanları ve Kervansarayları............... 4 0.1.1 Rüstempaşa Kervansarayı................

Detaylı

AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ

AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KURALLARI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KURALLARI T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KURALLARI Tarih Bölümünde 4. Sınıfta (Örgün ve II. Öğretim) okutulmakta olan Bitirme Çalışması dersinde

Detaylı

Hürrem Sultan Kimdir? - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Hürrem Sultan Kimdir? - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Tarihte renkli hayatı ile efsaneleşmiş; zekâsı, cesareti, ihtiraslarıyla ün salmış bir Hanım Sultan Hürrem Sultan. Hayatı romanlara, tiyatro oyunlarına, opera eserlerine, dizilere konu olmuştur. Devlet

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

3. AHMET ÇEŞMESİ (İSTANBUL - SULTANAHMET MEYDANI)

3. AHMET ÇEŞMESİ (İSTANBUL - SULTANAHMET MEYDANI) 3. AHMET ÇEŞMESİ (İSTANBUL - SULTANAHMET MEYDANI) İstanbul da Bâb-ı Hümâyun ile Ayasofya arasında XVIII. yüzyıla ait büyük meydan çeşmesi ve sebil. Osmanlı dönemi Türk sanatının çeşme mimarisinde meydana

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

GÖRSEL SANATLAR. Mehmet KURTBOĞAN

GÖRSEL SANATLAR. Mehmet KURTBOĞAN GÖRSEL SANATLAR Mehmet KURTBOĞAN TÜRK SÜSLEME SANATLARI??? NELERDİR? Türk süsleme sanatları a) Tezhip b) Hat c) Ebru ç) Çini d) Minyatür e) Cam bezeme (Vitray) f) Bakırcılık g) Cilt sanatı h)halı sanatı

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin /

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / 50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ

Detaylı

SANAT TARİHİ YILLIĞI XXV

SANAT TARİHİ YILLIĞI XXV ISSN : 0579-4080 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SANAT TARİHİ ARAŞTIRMA MERKEZİ SANAT TARİHİ YILLIĞI XXV SAYI 25 / 2013 İSTANBUL 2016 Sanat tarihi yıllığı = Journal of art history.-- İstanbul

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ KİTAP - Osmanlı Kuruluş Dönemi Bursa Vakfiyeleri, Yayına Hazırlayanlar, Yrd. Doç. Dr. Sezai Sevim- Dr. Hasan Basri Öcalan, Osmangazi Belediyesi Yayınları, İstanbul

Detaylı

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR (1982-2011) (21 AYRI KAYNAKÇA, 35 CİLT) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 6 Eylül 2012 1982 1 Osmanlı Yıllıkları: Salnameler Ve Nevsaller. Bibliyografya Ve Bazı İstanbul Kütüphanelerine

Detaylı

SELÇUKLU HALILARI. Doğu Minyatürlerinde Tasvir Edilen. Seljuk Carpets Delineated On The Oriental Miniatures

SELÇUKLU HALILARI. Doğu Minyatürlerinde Tasvir Edilen. Seljuk Carpets Delineated On The Oriental Miniatures Doğu Minyatürlerinde Tasvir Edilen SELÇUKLU HALILARI Seljuk Carpets Delineated On The Oriental Miniatures Selman Kardeşlik Arkeolog, Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü Müze Araştırmacısı Vakıf Restorasyon

Detaylı

KONSERVASYON UYGULAMALARI

KONSERVASYON UYGULAMALARI KONSERVASYON UYGULAMALARI Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanlığı Hacı Selim Ağa Yazma Eser Kütüphanesi Hacı Selim Ağa Koleksiyonu-1239 Uygulama: Seher YILMAZTÜRK KÜTÜPHANE VE KOLEKSİYON HAKKINDA

Detaylı

Meselâ; Kur an Mekke de nâzil oldu. Kahire de okundu. Đstanbul da yazıldı. sözü meşhur olmuştur.

Meselâ; Kur an Mekke de nâzil oldu. Kahire de okundu. Đstanbul da yazıldı. sözü meşhur olmuştur. ĐSLAM VE SANAT Đslam Kültüründe hayatın her yönünde-her anında Sanat vardır. Sanattan uzak alan yoktur. Đnsanin kendisi bir sanat harikasıdır. Herseyin sahibi olan yaratıcımızın övdügü bir varlıktır. Sanatçının

Detaylı

KİTAP ŞİFAHANESİ VE ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU MİLLET YEK.(İSTANBUL)

KİTAP ŞİFAHANESİ VE ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU MİLLET YEK.(İSTANBUL) KİTAP ŞİFAHANESİ VE ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU DÜŞÜK SICAKLIK UYGULAMASI YAPILAN ESER BELGELEMESİ YAPILAN ESER SÜLEYMANİYE YEK.(İSTANBUL) MİLLET YEK.(İSTANBUL) BEYAZID YEK.(AMASYA)

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN

OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN OSMAN HAMDİ BEY 1842 yılında İstanbul'da doğdu. 1860'da hukuk öğrenimi için Paris'e gitti. Hukuk öğreniminin yanı sıra o dönemim ünlü ressamlarının

Detaylı

XVI. Yüzyıl Osmanlı Devleti'nde Cülûs ve Cenaze Törenleri (Enthronement and

XVI. Yüzyıl Osmanlı Devleti'nde Cülûs ve Cenaze Törenleri (Enthronement and Doç. Dr. Zeynep Tarım Ertuğ İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi 1985 Lisans Marmara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Tarih Bölümü 1987 Y. Lisans Marmara Üniversitesi, SBE

Detaylı

Kanuni Sultan Süleyman

Kanuni Sultan Süleyman Kanuni Sultan Süleyman Gökbilgin, M. T. (1966). "Kanuni Sultan Süleyman'ın Son Seferleri ve Ölümü". Türk Yurdu, (329),, Razsa, G. (1976). "Mohaç Meydan Muharebesi (29 Ağustos 1526)". Askeri Tarih Bülteni,

Detaylı

S A I15 NUMBER Y I L08

S A I15 NUMBER Y I L08 S A I15 Y NUMBER Y I L08 Y E A R Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Divan Edebiyatı Vakfı (DEV) yayınıdır. Yayın Türü Dizgi-Mizanpaj Baskı-Cilt Kapak Tasarım İlmî ve Edebî Divan Edebiyatı Vakfı Dizgi

Detaylı

Bin Yıllık Vakıf Medeniyeti ve Vakıfların Eğitimdeki Yeri Sempozyumu

Bin Yıllık Vakıf Medeniyeti ve Vakıfların Eğitimdeki Yeri Sempozyumu Bin Yıllık Vakıf Medeniyeti ve Vakıfların Eğitimdeki Yeri Sempozyumu Hüseyin Çınar* Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü nün son yıllarda vakıflar haftası çerçevesinde öne çıkardığı; çevre yılı, su yılı,

Detaylı

ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER

ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER G.Ü. SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER 1 Yrd.Doç.Nursel BAYKASOĞLU **Yrd.Doç.Dr. Tomris YALÇINKAYA Türk kültüründe temizliğe verilen önem, temizlik

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 BİRİNCİ BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 1.1. HUNLARDA EĞİTİM...19 1.2. GÖKTÜRKLERDE EĞİTİM...23 1.2.1. Eğitim Amaçlı Göktürk Belgeleri: Anıtlar...24 1.3. UYGURLARDA

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

Vakıflar Genel Müdürlüğüne Ait Camilerden Türk Vakfı Hat Sanatları Müzesine Gelen Hat Eserleri

Vakıflar Genel Müdürlüğüne Ait Camilerden Türk Vakfı Hat Sanatları Müzesine Gelen Hat Eserleri VAKIFLAR DERGİSİ ÖZEL SAYISI Dr. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi Müdürü Vakıflar Genel Müdürlüğüne Ait Camilerden Türk Vakfı Hat Sanatları Müzesine Gelen Hat Eserleri Ortada yer

Detaylı

LALE BAHÇELİ SOKAKLAR

LALE BAHÇELİ SOKAKLAR GÜLEN KESOVA ve ÖĞRENCİLERİ ÇİNİ SERGİSİ 7-30 NİSAN 2016 / İBB TAKSİM CUMHURİYET SANAT GALERİSİ / MAKSEM Başkan dan Sanatın bir ilham kaynağı olduğunu hatırlatacak ve sanatla insanları buluşturacak imkânlar,

Detaylı

Kitap Sanatları Araştırmaları

Kitap Sanatları Araştırmaları Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 7, Sayı 14, 2009, 209-247 Kitap Sanatları Araştırmaları Banu MAHİR * TÜRK SANAT tarihçileri tarafından kitap sanatları alanında yapılan sistemli araştırmaların

Detaylı

Sakıp Sabancı Müzesi Sakıp Sabancı Cad. No:42 Emirgan 34467 İstanbul

Sakıp Sabancı Müzesi Sakıp Sabancı Cad. No:42 Emirgan 34467 İstanbul SAKIP SABANCI MÜZESİ TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Lisans Programı, MİM 103 Mimarlıkta Araştırma Yöntemleri dersi kapsamında, Sakıp Sabancı Müzesi teknik gezisi 20 Aralık 2012 tarihinde,

Detaylı

TÜRKİYE DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ

TÜRKİYE DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ TÜRKİYE DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ Müze Nedir? Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapılara müze denir. Müzeler,

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

KONSERVASYON UYGULAMALARI

KONSERVASYON UYGULAMALARI KONSERVASYON UYGULAMALARI Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanlığı Yazma Bağışlar 720/3 EKİM 2013 OCAK 2014 Uygulama: Ümit DEMİRTAŞ KOLEKSİYON HAKKINDA Yazma Bağışlar 720/3 Eyüp ilçesi, Cami-i Kebir

Detaylı

XVI. Yüzyıl Osmanlı Devleti'nde Cülûs ve Cenaze Törenleri (Enthronement and

XVI. Yüzyıl Osmanlı Devleti'nde Cülûs ve Cenaze Törenleri (Enthronement and Prof. Dr. Zeynep Tarım Ertuğ İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi 2007 Doçentlik İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti

Detaylı

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Edirnekapı. The Mihrimah Sultan Mosque, EDİRNEKAPI MİHRİMAH SULTAN CAMİİ ve KALEMİŞİ TEZYİNATI

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Edirnekapı. The Mihrimah Sultan Mosque, EDİRNEKAPI MİHRİMAH SULTAN CAMİİ ve KALEMİŞİ TEZYİNATI EDİRNEKAPI MİHRİMAH SULTAN CAMİİ ve KALEMİŞİ TEZYİNATI The Mihrimah Sultan Mosque in Edirnekapı and its Painting Decorations İsmail Önel Restorasyon Teknikeri Yrd.Doç.Dr. Ahmet Vefa Çobanoğlu İ.Ü. Sanat

Detaylı

The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC April 2015 Volume 5 Issue 2

The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC April 2015 Volume 5 Issue 2 OSMANLI DÖNEMİ Nİ KONU ALAN DÖNEM FİLMLERİ ANLATISININ OLUŞTURULMASI SÜRECİNDE MİNYATÜRLÜ EL YAZMALARININ BİRİNCİL KAYNAK OLMA ÖZELLİKLERİ: ELYAZMALARINDAKİ MİNYATÜR VE EDEBİ METİN ANLATISINDAN YARARLANMA

Detaylı

Filiz ADIGÜZEL TOPRAK (s.130-145)

Filiz ADIGÜZEL TOPRAK (s.130-145) OÜSBAD Filiz ADIGÜZEL TOPRAK (s.130-145) CHRISTIE S MÜZAYEDELERİNDE SATIŞA SUNULMUŞ XIX. YÜZYIL OSMANLI DÖNEMİNE AİT MUSHAF-I ŞERÎF LERDE SERLEVHA BEZEMELERİ Filiz ADIGÜZEL TOPRAK * ÖZET Bu makalede, Londra

Detaylı

SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ HACI BEŞİR AĞA 486 NUMARALI FİRDEVSÎ ŞEHNÂMESİ MİNYATÜRLERİ. (Yüksek Lisans Tezi) Hazırlayan: 20026046 Çağdaş ADIYEKE

SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ HACI BEŞİR AĞA 486 NUMARALI FİRDEVSÎ ŞEHNÂMESİ MİNYATÜRLERİ. (Yüksek Lisans Tezi) Hazırlayan: 20026046 Çağdaş ADIYEKE T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI TÜRK İSLAM SANATLARI PROGRAMI SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ HACI BEŞİR AĞA 486 NUMARALI FİRDEVSÎ ŞEHNÂMESİ MİNYATÜRLERİ

Detaylı

TOPKAPI SARAYI KÜTÜPHANESİ Y.Y. 999 NO LU KARAHİSÂRİ MUSHAFININ TEZYİNİ YÖNDEN İNCELENMESİ

TOPKAPI SARAYI KÜTÜPHANESİ Y.Y. 999 NO LU KARAHİSÂRİ MUSHAFININ TEZYİNİ YÖNDEN İNCELENMESİ T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ GELENEKSEL TÜRK SANATLARI ANASANAT DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TOPKAPI SARAYI KÜTÜPHANESİ Y.Y. 999 NO LU KARAHİSÂRİ MUSHAFININ TEZYİNİ YÖNDEN

Detaylı

EL YAZMASI ESER CİLTLERİNDE BULUNAN EBRU ÖRNEKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (KÜTAHYA-TAVŞANLI ZEYTİNOĞLU İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ ÖRNEĞİ)

EL YAZMASI ESER CİLTLERİNDE BULUNAN EBRU ÖRNEKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (KÜTAHYA-TAVŞANLI ZEYTİNOĞLU İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ ÖRNEĞİ) DOI: 10.7816/ulakbilge-03-06-05 ulakbilge, 2015, Cilt 3, Sayı 6, Volume 3, Issue 6 EL YAZMASI ESER CİLTLERİNDE BULUNAN EBRU ÖRNEKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (KÜTAHYA-TAVŞANLI ZEYTİNOĞLU İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ

Detaylı

Türk Minyatür Resminde Hamam Kültürüne Dayalı Örnekler ve Batılılaşmaya Yönelik İlk Denemelerde Plastik Yaklaşımlar

Türk Minyatür Resminde Hamam Kültürüne Dayalı Örnekler ve Batılılaşmaya Yönelik İlk Denemelerde Plastik Yaklaşımlar İlk Denemelerde Plastik Yaklaşımlar, Acta Çevrimiçi Turcica Tematik Çevrimiçi Türkoloji Tematik Dergisi Türkoloji Dergisi, II/2, Kültür ACTA TURCICA Online Thematic Journal of Turkic Studies www.actaturcica.com

Detaylı

Siyasi Rekabetin Bir Enstrümanı Olarak Ortaçağda Sanat

Siyasi Rekabetin Bir Enstrümanı Olarak Ortaçağda Sanat Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 12, İstanbul 2014, 65-76. TUBA IŞINSU DURMUŞ * Siyasi Rekabetin Bir Enstrümanı Olarak Ortaçağda Sanat Art As an Instrument of Political Competition in The Middle Ages

Detaylı

ACTA TURCICA Online Thematic Journal of Turkic Studies

ACTA TURCICA Online Thematic Journal of Turkic Studies İlk Denemelerde Plastik Yaklaşımlar, Acta Çevrimiçi Turcica Tematik Çevrimiçi Türkoloji Tematik Dergisi Türkoloji Dergisi, II/2, Kültür ACTA TURCICA Online Thematic Journal of Turkic Studies www.actaturcica.com

Detaylı

ARŞ. GÖR. DENİZ ERÇAVUŞ

ARŞ. GÖR. DENİZ ERÇAVUŞ EBU L KÂSIM-İ FİRDEVSÎ, ŞAHNÂME (ÇEV. PROF. DR. NİMET YILDIRIM) ARŞ. GÖR. DENİZ ERÇAVUŞ Fars edebiyatı tarihsel geçmişi, etki alanı, zengin şiir dağarcığı ve çeşitli açılardan farklı boyutlarıyla dünya

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Doğum Tarihi ve Yeri: 1953 / Malatya EĞİTİM İlkokul: (1961 1966) Yazıca İlkokulu (Malatya) Lise: (1969

Detaylı

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması Surre-i Hümâyun Altınoluk Surre Alayının Güzergâhları Surre Alayının Güvenliği Surre Alayının Yola Çıkması Surrenin Vapur ve Trenle Yollanması Surre Alayının Dönüşü Kaynakça Surre Alayı Surre-i Hümâyun

Detaylı

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2014, 5(2), DOI:10.1501/sbeder _ 0000000073

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2014, 5(2), DOI:10.1501/sbeder _ 0000000073 HÜNERNÂME II. CİLT MİNYATÜRLERİNDE KOMPOZİSYON DÜZENİ 1 Ruhi KONAK Özet Hünernâme II. cilt, (TSM. H. 1524), el yazması Osmanlı minyatür sanatı açısından önemli bir eserdir. Kanuni Sultan Süleyman ın yetenek

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER Fatımiler Hz. Muhammed in kızı Fatma nın soyundan geldiklerine inanılan dini bir hanedanlıktır.tarihsel olarak Fatımiler İspanya Emevileri ile Bağdat taki

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI 1. OSMANLI SARAYLARININ TARİHİ GELİŞİMİ... 7 2. İSTANBUL DAKİ SARAYLAR... 8 2.1. Eski Saray... 8 2.2.

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 120 TL. Anadolu da İnsan Görüntüleri Önder Bilgi TL

FİYAT LİSTESİ 120 TL. Anadolu da İnsan Görüntüleri Önder Bilgi TL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. A Treasured Memory - Ecclesiastical Silver From Late Ottoman Istanbul in the Sevgi Gönül Collection Brigitte Pitarakis - Christos Merantzas Anadolu da İnsan Görüntüleri Önder

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları

FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları 54 MİMARİ I FATİH SULTAN MEHMET İN SARAYLARI FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Eski Saray (Beyazıt Sarayı) MİMARİ I FATİH SULTAN MEHMET İN

Detaylı

40. HOCA A Lİ RIZA İmzalı, karakalem kayalar, ağaç, deniz ve yelkenli konulu peyzaj x 9 cm.

40. HOCA A Lİ RIZA İmzalı, karakalem kayalar, ağaç, deniz ve yelkenli konulu peyzaj x 9 cm. 40. HOCA A Lİ RIZA İmzalı, karakalem kayalar, ağaç, deniz ve yelkenli konulu peyzaj. 16.5 x 9 cm. 1.500.000 TL / u i 41. HOCA A Lİ RIZA İmzalı, kırmızı pastel deniz kenarında figürlü ev ve yelkenli konulu

Detaylı

85 IVAN KONSTANTINOVIC AYVAZOVSKI ( ) Kalyonlar, tual üzeri yağlıboya, 1869 imzalı. 90x138 cm.

85 IVAN KONSTANTINOVIC AYVAZOVSKI ( ) Kalyonlar, tual üzeri yağlıboya, 1869 imzalı. 90x138 cm. I 85 IVAN KONSTANTINOVIC AYVAZOVSKI (1817-1900) Kalyonlar, tual üzeri yağlıboya, 1869 imzalı. 90x138 cm. Osmanlı uyruklu bir Ermeni ailesinin oğlu olan Ayvazovski 1817 yılında Kırım ın Feodosiya kentinde

Detaylı

YILDIZ SARAYI KAYNAKÇASI

YILDIZ SARAYI KAYNAKÇASI YILDIZ SARAYI KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, 2009 1. Baha Tevfik Tansel. "Yıldız Sarayı ve Kızıl Sultan." Yedigün 22, no. 553 (11.10.1943): 10-11. [cdmb/mk] 2. BEHLÜL DÂNÂ (Takma adıyla İskender Fahrettin

Detaylı