E-İmza Paketi Teklifi Sayfa 1 / GİZLİDİR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E-İmza Paketi Teklifi Sayfa 1 / 7 12.08.2014 GİZLİDİR"

Transkript

1 E-ĠMZA PAKETĠ TEKLĠFĠ E-İmza Paketi Teklifi Sayfa 1 /

2 1. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ: Bu doküman Mersis Projesi için hazırlanan e-imza paketi teklifimizi içermektedir. E-imza Paketi; Ürün / Hizmet E-GÜVEN Liste Fiyatı MERSĠS Özel Fiyatı 1 Yıllık E-Ġmza Paketi 218 TL 89 TL 2 Yıllık E-Ġmza Paketi 324 TL 134 TL 3 Yıllık E-Ġmza Paketi 424 TL 174 TL E-imza paketi: Nitelikli Elektronik Sertifika+Akıllı Çubuk tan oluģur. Akıllı Çubuk bir defaya mahsus satın alınır. Fiyatlara KDV dahildir. Oda ile anlaģılması durumunda ücretsiz sunulabilecek hizmetler: Talep edilmesi halinde eğitim verilmesi Bilgilendirici broģürlerin ve promosyon malzemelerin odaya verilmesi 1.1 Teklif Geçerlilik Süresi Teklifimizin geçerlilik süresi 30(otuz) gündür. 1.2 Teklif ĠletiĢim Bilgileri Teklif Sorumlusu: Emin ġahinöcer Kurumsal SatıĢ Yöneticisi e-posta: Telefon: Faks: Mobil: Teknik Sorumlu: Muhammet Kalaycılar - Bilgi Teknolojileri ve Güvenlik Yönetmeni e-posta: Telefon: Faks: Mobil: E-İmza Paketi Teklifi Sayfa 2 /

3 1.3 E-GÜVEN E-GÜVEN, Türkiye de bilgi toplumuna giden yolda gerekli olan bilgi güvenliği alt yapısının tesisinde önemli bir kilometre taģı olmak amacıyla Kasım 2003 tarihinde Türkiye BiliĢim Vakfı ve EczacıbaĢı önderliğinde kurulmuģ bir ticari Ģirkettir. E-GÜVEN, bireylere ve kurumlara sunduğu bilgi güvenliği ve elektronik imza çözümlerinde, dünyada bu konuda pazar lideri çözümleri kullanmaktadır. E-GÜVEN in bilgi güvenliği alt yapısı içersinde çok önemli bir uygulama olan elektronik imza konusunda yapmıģ olduğu atılımlarla bu alanda hizmet verecek ilk Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı olma hak ve yetkisine Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu nun yapmıģ olduğu inceleme ve vermiģ olduğu olumlu görüģü sonucu (http://www.tk.gov.tr/eimza/eshs.htm) tarihinde kavuģmuģ bulunmaktadır. E-GÜVEN, elektronik imza, elektronik sertifika ve zaman damgası hizmetlerine iliģkin Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı sıfatıyla tüm faaliyetlerini 5070 Sayılı Elektronik Ġmza Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yürütmektedir. Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu ilgili mevzuat uyarınca kendisine verilen yetkiler çerçevesinde, E-GÜVEN i denetlemekte ve E-GÜVEN in faaliyetlerini 5070 Sayılı Elektronik Ġmza Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yürütmesini gözetmektedir. E-GÜVEN, sahip olduğu bilgi birikimi ve kurum kültürü, deneyimli ekibi, kalite anlayıģı, iģ etiği, inovasyon ve giriģimci ruhu, müģteri memnuniyeti odaklı çalıģma yaklaģımı, güven ve açıklığa dayalı iletiģim anlayıģı ve toplumsal sorumluluk değerlerinin bilinci ile müģterilerine hizmet vermektedir. KuruluĢumuz hakkındaki diğer bilgilere ve güncel haberlere adresinden de ulaģabilirsiniz. 1.4 Bir BakıĢta E-GÜVEN: Türkiye nin Ġlk Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı, Türkiye nin ilk Mobil Ġmza Hizmet Sağlayıcısı, Türkiye nin en çok Nitelikli Elektronik Sertifika üreten ESHS si, Türkiye nin ülke çapında yerinde hizmet veren tek ESHS si, Türkiye de elektronik ortamda Fikri Hakları Koruma Hizmeti veren ilk kurum (Tasdix), Türkiye nin tek MSSP hizmet sağlayıcısı, Ayda ortalama 1 milyon doğrulama, Ayda ortalama mobil imza iģlemi, E-İmza Paketi Teklifi Sayfa 3 /

4 2. E-ĠMZA PAKETĠ: E-imza paketi; Nitelikli Elektronik Sertifika (NES)+Akıllı Çubuk tan oluģur. Nitelikli Elektronik Sertifika: X.509 v3.0 Standardında GKNES e göre düzenlenmiģ olan E-GÜVEN Nitelikli Elektronik Sertifikanın bedeli de paket içerisinde yer alacaktır. BaĢvuru Sahiplerine verilen ve elektronik kimlik yerine geçen elektronik belgedir Sayılı Kanunun 9. Maddesinde içerik olarak; Elektronik Ġmza ile Ġlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere ĠliĢkin Tebliğ in 5. Maddesinde ise teknik bakımdan özellikleri belirtilen elektronik sertifikadır. Nitelikli Elektronik Sertifikalar 1, 2 veya 3 yıllık olarak verilmektedir. Akıllı Çubuk: Nitelikli Elektronik Sertifikaların üzerinde oluģturulduğu akıllı kartların, bilgisayarlardan kullanılmasını sağlayan cihazdır. Bilgisayarlara USB port üzerinden bağlanarak, içindeki akıllı kart ile istedikleri zaman e-imza atmalarını sağlarlar. Akıllı kartlar, Nitelikli Elektronik Sertifikaların ve elektronik imza oluģturma verilerinin, güvenlik nedeniyle, üzerinde oluģturulan ve saklandığı donanımlardır. Akıllı kartlar, ürettiği elektronik imza oluģturma verilerinin kendi aralarında bir eģi daha bulunmamasını, üzerinde kayıtlı olan elektronik imza oluģturma verilerinin araç dıģına hiçbir biçimde çıkarılamamasını ve gizliliğini, üzerinde kayıtlı olan elektronik imza oluģturma verilerinin üçüncü kiģilerce elde edilememesini, kullanılamamasını ve elektronik imzanın sahteciliğe karģı korunmasını, imzalanacak verinin imza sahibi dıģında değiģtirilememesini ve bu verinin imza sahibi tarafından imzanın oluģturulmasından önce görülebilmesini, sağlayan ve ISO/IEC (-1,-2,-3) e göre en az EAL4+ seviyesinde olan araçlardır BaĢvuru Süreci 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre, her bir Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı nın (ESHS), kullanıcısına Nitelikli Elektronik Sertifika sını tahsis etmeden önce yüz yüze kimlik tespiti yapması gerekmektedir. Bu gerekliliğe istinaden e-imza kanununda da yer alan üç temel yöntem bulunmaktadır: 1- Kurumsal baģvuru, 2- Noter onaylı kimlik belgesi ile ESHS ye baģvuru, 3- Yerinde kimlik kontrolü ve kurulum Ġlk iki yöntem için E-GÜVEN e herhangi bir ücret ödenmemektedir. Talep edilmesi halinde E-GÜVEN, her kullanıcı için yüz yüze kimlik kontrolü ve kurulum hizmetini de ücreti karģılığında yerine getirebilmektedir. E-İmza Paketi Teklifi Sayfa 4 /

5 1- Kurumsal BaĢvuru Modeli: KURUM ve E-GÜVEN arasında Kurumsal BaĢvuru SözleĢmesi imzalanır. Bu sözleģme, E-GÜVEN in herhangi bir yüz yüze kimlik kontrolünü gerektirmeyecek Ģekilde KURUM un daha önce kimlik tespiti yaptığı çalıģanları için baģvuru yapmasını sağlayan, Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu (BTK) onaylı sözleģmedir. KURUM, e-imza kullanıcılarının kimlik bilgilerini (mümkünse nüfus cüzdanı fotokopisi veya taranmıģ görseli vb) toplu olarak E-GÜVEN e iletir. E-GÜVEN, KURUM için sertifika üretim sürecine girer ve sertifikaların geçerlilik sürelerini, tercihe göre 1,2 veya 3 yıl olacak Ģekilde sertifikaların akıllı kartlara yüklenmesini sağlar. E-GÜVEN kiģiselleģtirilmiģ ve elektronik imza sertifikası yüklenmiģ kartları, bu kartların bilgisayarda okunması için gerekli akıllı çubukları, kurulum CD lerini ve Ģifre zarflarını paketler halinde KURUM a iletir. KURUM, bu paketleri çalıģanlarına mümkünse imza karģılığı verir. 2- Noter Onaylı Kimlik Belgesi ile ESHS ye BaĢvuru: Bu yöntem ile e-imza sahibi olabilmek için, her bir KURUM çalıģanı için Noter kanalıyla onaylatılan resmi kimlik belgesi E-GÜVEN e gönderilir. E-GÜVEN, daha önce internet üzerinden ön baģvurusu ve ödemesi yapılmıģ olan bu talebe istinaden, gelen noter onaylı kimlik bilgileri ile ilgili kiģi adına Nitelikli Elektronik Sertifika yı üretir. Paket içeriği; Nitelikli Elektronik Sertifika nın yüklendiği akıllı kart, akıllı çubuk, kurulum CD si ve Ģifre zarfından oluģmaktadır. Bu paket KURUM a gönderilir. Kullanıcı, e-imza paketi kurulumunu kendisi yapar, herhangi bir sorun yaģaması halinde E-GÜVEN i arayabilir. 3- Yerinde Kimlik Kontrolü ve Kurulum: Nitelikli Elektronik Sertifika sahiplerinin e-imza kullanmaya baģlamadan önce 5070 sayılı kanuna göre yüz yüze kimlik tespiti yapılması gerekmektedir. Bu kimlik tespiti, baģvuru sahibini herhangi bir mekana getirtmeye gerek kalmadan, randevu alınmak yöntemiyle, baģvuru sahibinin istediği zaman ve mekanda baģvurusunun alınması ve cihazların ve yazılımların makinelerine kurulumunun yapılarak kullanıcıların e-imzalarının kullanılır hale getirilmesi hizmetini içermektedir. MüĢteri memnuniyetini en üst düzeye çıkaran bu hizmet, müģteri açısından hem zaman hem de uygulama açısından oldukça önem taģımaktadır. Tercih edilecek baģvuru modeline göre, talep edilen evraklar değiģiklik arz etmektedir. BaĢvuru modeli seçimine göre gerekli yönlendirmeler E-GÜVEN E-Ġmza Süreç Yönetimi birimi tarafından yapılacaktır. E-İmza Paketi Teklifi Sayfa 5 /

6 Ek:1 - Referanslarımız: E-GÜVEN, e-imza ve yazılım projelerini, ülkemizin önde gelen kurum ve kuruluģlarına sunmaktadır. Öne çıkan referanslarımızdan bazıları; TURKCELL MOBĠL ĠMZA ġubat 2007 den itibaren Turkcell in mobil nitelikli elektronik sertifika tedarikçisi E- GUVEN dir. Turkcell in MSSP Mobil Ġmza Altyapı operasyonu da E-GUVEN tarafından yapılmaktadır. AVEA MOBĠL ĠMZA E-GUVEN, Eylül 2012 den itibaren Avea nın da mobil imza tedarikçisidir. E-GUVEN, 2007 yılından bu yana Temmuz 2014 itibariyle Türkiye deki sayısı 300bini aģan mobil imza sertifikasının %100 ünü üreten sertifika hizmet sağlayıcısıdır. TNB KEP E-GÜVEN, TNBKEP in TNB E-ĠMZA A.ġ. kanalı ile e-imzadaki tek iģ ortağı olmanın yanı sıra Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hizmetlerinde de alt yapı ve zaman damgası hizmetlerini de sunmaktadır. TURKKEP E-GUVEN, özel sektörde faaliyet gösteren iki KEPHS den biri olan TURKKEP in de e-imza konusunda birlikte çalıģtığı tek iģ ortağıdır. TÜRK ECZACILARI BĠRLĠĞĠ Tüm Türkiye genelindeki eczacının e-reçete ve Eczacı Bilgi Sisteminde kullanmak üzere ihtiyaç duydukları e-imza paketleri, Türk Eczacıları Birliği (TEB) ile yapılan anlaģma ile E-GÜVEN tarafından verilmektedir. TÜRKĠYE NOTERLER BĠRLĠĞĠ Türkiye deki yaklaģık noterin elektronik imzası iki ay gibi kısa bir sürede E-GÜVEN tarafından verilmiģtir. TÜRKĠYE DE BĠR ĠLK! BANKA ÖDEME TALĠMATLARINDA E-ĠMZA/MOBĠL ĠMZA PHILIP MORRISSA ve PHILSA 2009 yılında Türkiye de banka ödeme talimatlarının e-imzalı olarak gönderilmesinin E-GUVEN ile baģlatıldığı ilk kurumdur. Bir hafta gibi kısa bir sürede 13 bankaya banka ödeme talimatları e-imzalı olarak gönderilmeye baģlanmıģtır. HASTANELER MEDICAL PARK, Türkiye de hastane içi uygulamalarda e-imzaya geçen ilk özel hastanedir. e-reçete kavramının da yaygınlaģmasıyla birlikte MEDICANA Hastaneleri gibi pek çok büyük sağlık kuruluģu da hekimlerin e-imza ihtiyacında E-GÜVEN i tercih etmiģtir. E-İmza Paketi Teklifi Sayfa 6 /

7 BAROLAR Dünya nın üçüncü büyük barosu olan Ġstanbul Barosu na kayıtlı i aģkın avukatın e- imzaları E-GUVEN tarafından vermiģtir. E-GÜVEN in Ġstanbul barosu dıģında 40 in üzerinde baro ile de anlaģması bulunmaktadır. TĠCARET VE SANAYĠ ODALARI E-GÜVEN, MERSĠS projesi kapsamında tüm Türkiye de pek çok Sanayi ve Ticaret Odasının e- imza tedarikini sağlamıģtır. GÜMRÜK MÜġAVĠRLERĠ DERNEĞĠ Gümrük MüsteĢarlığı nın E-Belge projesi kapsamında Ġstanbul GMD müģavirlerin e-imza tedariki için E-GÜVEN ile iģbirliği yapmıģtır. Ġzmir Gümrük MüĢavirleri Derneği de E-GÜVEN ile çalıģmaktadır. UND (ULUSLARARASI NAKLĠYECĠLER DERNEĞĠ) Türkiye de AB (Avrupa Birliği) ile yapılan Gümrük MüsteĢarlığı Özet Beyan projesinde E- GÜVEN UND nin de -imza tedarikçisi olmuģtur. Günümüzde banka ödeme talimatlarında E-GUVEN ile e-imza ve mobil imzayı ve entegre olduğu hazır çözümleri kullanan pek çok kurum bulunmaktadır. YÖNETĠLEBĠLĠR GÜVENLĠK ÇÖZÜMLERĠ BORUSAN EnBW ve BORUSAN HOLDING, Kurum içi ve dıģından güvenlik sertifikaları ile yönetilebilir Ģifreli gönderim projesi ile iletiģimde güvenlik bir üst sınıfa taģınmıģtır. BANKALAR EKAP (Elektronik Kamu Alımları), Gelir Ġdaresi E-Haciz, SGK E-Haciz gibi kamuda zorunlu kılınan projelerde de yaklaģık 20 bankanın e-imza projesi tedarikçisi de E-GÜVEN dir. DĠĞER E-GUVEN in diğer tüm referansları için https://www.e-guven.com/referanslar.aspx adresini ziyaret ediniz. E-İmza Paketi Teklifi Sayfa 7 /

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU REHBERİ

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU REHBERİ ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU REHBERİ 5 Ağustos 2011 Onaylanmış kişi statü belgesi başvurusunun ön incelemesi için Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirine yapılacak başvuruya ilişkin temel bilgiler,

Detaylı

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Ġkinci Bölüm 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu Madde 3-4734

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 KuruluĢ MADDE 2 ġirketin unvanı MADDE 3 Amaç ve konu MADDE 4 ġirketin merkezi MADDE 5 ġirketin süresi

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iģ sağlığı

Detaylı

SERHAT KALKINMA AJANSI

SERHAT KALKINMA AJANSI T.C BAġBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER ĠÇĠN PROJE UYGULAMA REHBERİ SERHAT KALKINMA AJANSI 2010 1 GĠRĠġ... 2 1.1 KAPSAM...2 1.2 YASAL DAYANAKLAR...2

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28036 YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : 28036 YÖNETMELİK 25 Ağustos 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28036 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠGORTASI 343FBS051 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE)

INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) Sürüm : 1.1 Yayınlanma Tarihi : 16.10.2014 İÇİNDEKİLER 1. TANIM VE KISALTMALAR... 3 1.1. Kısaltmalar...

Detaylı

MYS_SÖZ_003/03/22.04.2015 Sayfa 1 / 4

MYS_SÖZ_003/03/22.04.2015 Sayfa 1 / 4 Madde 1 : SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE TEBLİGAT ADRESLERİ İşbu Sözleşme aşağıda ad, unvan ve adresleri yazılı taraflar arasında tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile müzakere edilerek imzalanmıştır.

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ OYUNCAK BĠTĠM ĠġLEMLERĠ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

e-güven Nitelikli Elektronik Sertifika Uygulama Esasları

e-güven Nitelikli Elektronik Sertifika Uygulama Esasları e-güven Nitelikli Elektronik Sertifika Uygulama Esasları Sürüm 2.3 Yürürlük Tarihi: Ağustos, 2013 OID 2.16.792.3.0.1.1.2.1 Elektronik Bilgi Güvenliği Anonim Şirketi Değirmen Sokak Nida Kule İş Merkezi

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI. AMAÇ ve KAPSAM

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI. AMAÇ ve KAPSAM 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI AMAÇ ve KAPSAM 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05 ġubat 2008/26778 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı

Detaylı

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu,

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu, A. TANIMLAR 1. Bu Uygulama Rehberinde geçen; a) Ayni Katkı: BaĢvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleģtirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dıģında tamamı yatırımcı tarafından karģılanan/karģılanacak

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

Altıncı Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİ

Altıncı Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİ Altıncı Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİ Sanayi toplumunun yakıtı paraydı. Ancak bilgi toplumunun yakıtı da, gücü de bilgidir. John Kenneth Galbraith 6. İTHALAT İŞLEMLERİ Ġthalat politikası Türkiye nin uluslararası

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON ĠÇĠNDEKĠLER İÇİNDEKİLER... 2 MİSYON-VİZYON... 3 2007 YILI DEĞERLENDİRMESİ... 4 KalDer YÖNETİM KURULU ÜYELERİ... 8 KalDer DENETLEME KURULU ve YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ... 9 KalDer MERKEZ ÇALIŞANLARI... 10

Detaylı

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 SERMAYE PĠYASASI KURULU NUN SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġTIR. Sayfa No: 1

Detaylı

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE)

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) SÜRÜM : 02 TARİH : 28.08.2013 1. GİRİŞ... 7 1.1. Genel Bakış... 7 1.2. Kitapçık Adı ve Tanımlama... 7 1.3. Taraflar... 8 1.3.1. Zaman Damgası Üretim Merkezi... 8

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KĠTAP Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KĠTAP Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KĠTAP Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü. ÖZEL GÜVENLĠK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü. ÖZEL GÜVENLĠK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü ÖZEL GÜVENLĠK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÖZEL GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ BĠRLEġTĠRĠLMĠġ GENELGESĠ ANKARA-2012 İçindekiler 1. GENELGEDEKĠ TANIM VE KISALTMALAR... 1 2. ÖZEL

Detaylı

ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ BANKASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ

ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ BANKASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM ANA BĠLĠM DALI HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠLĠM DALI ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ

Detaylı

ĠLERLEME BĠLDĠRĠMĠ 2011. BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER KÜRESEL ĠLKELER SÖZLEġMESĠ

ĠLERLEME BĠLDĠRĠMĠ 2011. BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER KÜRESEL ĠLKELER SÖZLEġMESĠ ĠLERLEME BĠLDĠRĠMĠ 2011 BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER KÜRESEL ĠLKELER SÖZLEġMESĠ GELECEĞĠMĠZĠ ĠNġA EDĠYORUZ kaynaklarımızı ve enerjimizi geleceğe yönelttik Sürdürülebilir Kalkınma için temel attık, gelecek neslin

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi AYġE MELEK TOPALAK ĠSTANBUL, 2014 T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER

Detaylı

E-FATURA SÜRECİNİN YOL HARİTASI VE KULLANILACAK YÖNTEMLERİN ÖZET ANALİZİ

E-FATURA SÜRECİNİN YOL HARİTASI VE KULLANILACAK YÖNTEMLERİN ÖZET ANALİZİ E-FATURA SÜRECİNİN YOL HARİTASI VE KULLANILACAK YÖNTEMLERİN ÖZET ANALİZİ Kullanıcı Hesabı için Başvuru : E-fatura uygulamasını kullanacak mükellefler öncelikle kullanıcı hesabı oluşturmalıdırlar. Bunun

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

(Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır.) arasında imzalanmıştır.

(Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır.) arasında imzalanmıştır. TÜRK TELEKOMÜNĠKASYON A.ġ. TOPLU SMS SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler/Ankara adresinde bulunan Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan böyle Türk Telekom

Detaylı

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 09/03/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24690 BĠRĠNCĠ KISIM

Detaylı