T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2006 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2007 ANKARA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2006 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2007 ANKARA"

Transkript

1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2006 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2007 ANKARA

2 İÇİNDEKİLER Sayfa I-GENEL BİLGİLER A-HESAP UZMANLARI KURULU MİSYON VE VİZYONU Hesap Uzmanlarının Misyonu Hesap Uzmanları Kurulu nun Vizyonu B-YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR Yetki ve Görevleri Sorumluluk C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Fiziksel Yapı a) Kurul Başkanlığı b) Ankara Grup Başkanlığı c) İstanbul Grup Başkanlığı d) İzmir Grup Başkanlığı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar a) HUK Kütüphaneleri b) HUK Kütüphane Programı c) Evrak Kayıt Sistemi İnsan Kaynakları a) İnsan Kaynakları Yönetimi b) Hesap Uzman Yardımcısı Alımı (Hesap Uzmanlığına Giriş ) Sunulan Hizmetler a) Devletin Çeşitli Birimlerinden Talep Edilen Konulara İlişkin Çalışmalar b) Bilirkişilik ve Eksperlik Çalışmaları c) Muhtelif Komisyonlara Katılma d) Mükelleflerin Aydınlatılması ve Eğitimi e) Üniversitelerde Ders Verme Yönetim ve İç Kontrol Sistemi D-DİĞER ÇALIŞMALAR II-AMAÇ VE HEDEFLER A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ Ekonomik büyümeyi, sosyal adaleti, istihdamı ve uluslararası rekabet gücünü artıracak etkin gelir ve harcama politikalarının bütüncül bir yaklaşımla belirlenmesine katkı sağlamak ve uygulamak Kamu kaynaklarının toplanmasında, kaynakların kamu yararına ve amacına uygun harcanmasında etkinliği, verimliliği ve şeffaflığı sağlamak Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunacak şekilde kurumsal gelişimi sağlamak Kamu kaynaklarının toplanmasında, harcanmasında ve denetlenmesinde toplumsal bilinci artırmak Suç ekonomisini, yolsuzluğu ve kayıt dışı ekonomiyi azaltmak B-TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-MALİ BİLGİLER Bütçe Uygulama Sonuçları B-PERFORMANS BİLGİLERİ Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları

3 a) Çalışma Sonuçlarının Değerlendirilmesi b) Etkililik Ölçümleri i. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Sonuçları ii. Tarhiyat Öncesi ve Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Sonuçları iii. Beyanname Dışı İnceleme Sonuçları iv. Ölçülemeyen Sonuçlar c) Etkinlik Ölçümleri Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Diğer Hususlar IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A-ÜSTÜNLÜKLER B-ZAYIFLIKLAR V-ÖNERİ VE TEDBİRLER İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

4 S U N U Ş Görev ve yetkileri, 4709 sayılı Kuruluş Kanunu yanında gün ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ve tarihli Resmi Gazete de yayımlanan HUK Yönetmeliği nde belirlenmiş olan Hesap Uzmanları Kurulu; ağırlıklı olarak ekonomik içerikli dış kamusal denetim fonksiyonunu üstlenmiş bulunmaktadır. Sürdürülen denetimle bir yandan kamu finansmanının reel kaynaklardan sağlanmasına yardımcı olunurken, diğer yandan da yapılan incelemelerden elde edilen sonuçlarla uygulanan ekonomik ve mali tedbirlerin etkinliklerinin ölçümlenmesi suretiyle genel ekonomik kararların alınmasında kullanılacak verilerin toplanmasına yardımcı olunmaktadır. Hesap Uzmanları Kurulu, kuruluşundan günümüze kadar vergi denetiminde üstlendiği sorumluluk, elemanlarının bu konudaki bilgi birikimi ve oluşturduğu denetim standardı ile kurumsal yapı içinde büyük işletmelerin vergi incelemelerini yürütmek için gerekli alt yapıyı oluşturmuştur. Bu birikimin gereği ve uzantısı olarak Kurul, öteden beri büyük işletmelerde ihtisası gerektiren incelemeler yapmaktadır. Ekonomik büyüme ve gelişmelere paralel olarak vergi mükelleflerinin sayısının artması, ekonomik hacimlerinin büyümesi ve işlemlerinin karmaşıklaşması, klasik vergi denetim yöntemleri ile bu mükelleflerin ve işlemlerinin tümüyle kavranmasını ve denetlenmesini çok zor hale getirmiştir. İncelenecek riskli mükelleflerin belirlenmesi ve bu mükelleflerin düzenli bir şekilde takip edilmesi etkin bir denetim için de çok önemlidir. Kurulumuz, 2002 yılından itibaren uygulamaya koyduğu yaklaşımla; kendi görev alanı içerisinde tanımlanan hedef mükellef kitlesinin sürekli olarak izlenmesini, bu mükelleflerin belli bir yüzdesinin risk analizlerinden yararlanılarak çeşitli düzeylerde incelenmesini sağlamaktadır. Hesap Uzmanları Kurulu planlı çalışmasını kuruluşundan bugüne kadar devam ettirmektedir. Hesap Uzmanlarının bir yıl içinde yapacakları vergi incelemeleri ile diğer çalışmaları her yıl hazırlanan Genel Çalışma Planı ile sistemli bir surette yürütülmektedir. Ayrıca, Kurul kendi bünyesinde oluşturduğu HUK.NET sistemi ile elektronik iletişim ağı kurmuş olup, mevcut verilerin paylaşımının yanında istatistiki sonuçlara göre de gerekli değerlendirmeleri yapmaktadır

5 Öte yandan vergi ve denetim standartlarında Avrupa Birliği müktesebatına uyum sağlamak amacıyla AB ile ortak bir proje çalışması yürütülmektedir. Söz konusu proje çerçevesinde Kurulun denetim stratejisini geliştirmek için bilgisayar ve bilişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve sistematik risk analizine dayanan yeni denetim prosedürlerine geçiş temel amaç olarak benimsenmektedir. Twinning ve eğitim paketi desteği ile yürütülecek olan proje kapsamında bu sistemin kullanımı ile ilgili eğitim programı geliştirilmesi faaliyetleri de yer almaktadır. Söz konusu twinning ve eğitim paketi Avrupa Birliğine üye ülkelerdeki denetim stratejisi ve uygulamaları konusunda bilgilenmeyi hedef alan yurtiçi-yurtdışı eğitim ve staj çalışmalarını da kapsamaktadır. Başarılı bir kamusal dış denetim birimi olan Hesap Uzmanları Kurulu, yıllık faaliyet ve çalışma sonuçlarını ayrıntılı olarak izleyip değerlendirmesi ve işlemlerin yerine getirilmesinde izlenen şeffaf ve disiplinli davranışı ile örnek teşkil etmektedir. Kamu kaynaklarının öngörülen amaçlar doğrultusunda ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına devam edilecektir. Hesap Uzmanları Kurulunun, edindiği misyon ve uygulamadaki vizyonu ile faaliyetlerini titizlikle devam ettireceği, disiplinli çalışmasını sürdüreceği, denetimlerde daha fazla etkinlik sağlayıp iş verimliliğini arttıracağına olan inancım tamdır sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanununun 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Hesap Uzmanları Kurulu Faaliyet Raporunun; çalışmalarımıza ve gelecek dönemlerde hazırlanacak projelerimize katkı sağlamasını diliyorum. Mahmut VURAL Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı - 5 -

6 - 6 -

7 I-GENEL BİLGİLER A-HESAP UZMANLARI KURULU MİSYON VE VİZYONU 1-Hesap Uzmanlarının Misyonu Modern vergi denetim tekniğine vakıf, mesleki bilgi ve ihtisas sahibi, görevlerini tam bir tarafsızlık ve dürüstlük içinde sürdürebilen mensupları ile ekonomik içerikli dış kamusal denetim fonksiyonu üstlenmiş bulunan Hesap Uzmanları Kurulu; sürdürülen denetimle bir yandan kamu finansmanının reel kaynaklardan sağlanmasına yardımcı olurken, diğer yandan da gelir politikalarının oluşturulmasında vergi politikalarının somutlaşma aracı olan hukuki düzenlemelerin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca, kendisine verilen görev ve sorumluluk ile vergi denetiminde lokomotif görevi üstlenmiştir. 2-Hesap Uzmanları Kurulu nun Vizyonu Kurulun vizyonu, mesleğin gerektirdiği niteliklere ve üstün moral değerlerine göre yetiştirilmiş işgücü ile vergi denetiminde etkili, caydırıcı, ilkeli, şeffaf ve güvenilir bir birim olma özelliğini korumak ve sürdürmektir. B-YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR 29 Mayıs l945 tarihinde 4709 sayılı özel bir kanunla kurulmuş olan Hesap Uzmanları Kurulu nun yetki, görev ve sorumlulukları kuruluş Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve diğer kanunlar ile 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Hesap Uzmanları Kurulu Yönetmeliği nde belirlenmiştir. 1-Yetki ve Görevleri 4709 sayılı Kuruluş Kanunu; Hesap Uzmanları Kurulu nu gelir kanunlarının emrettiği mükelleflerin hesaplarını incelemek ve Maliye Bakanı tarafından istenilen etüd ve araştırmaları yapmakla görevli ve yetkili kılmıştır. Kurul, 62 yıllık çalışma döneminde ihtisas vergi denetimini büyük işletme esasına göre Türkiye çapında planlamakta ve gerçekleştirmektedir. Kurulun belirtilen görevinin yanında özel bilgi ve ihtisası gerektirmesi nedeniyle çeşitli Kanun, Kararname ve Bakanlık Makamı nın onayları ile üstlendiği görevler ana başlıklar halinde aşağıda gösterilmiştir. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, Sermaye Piyasası Kanunu, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, Bankalar Kanunu, Sigorta Şirketlerinin Kuruluş ve Murakebesi Hakkında Kanun, Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun, Dernekler Kanunu ve Sendikalar Kanunu hükümlerine göre yürütülen mali incelemeler yanında; İktisadi Devlet Teşekkülleri, Kamu İktisadi Kuruluşları ve Vakıflara ilişkin vergi ve kambiyo denetimlerini yapmak, Devlet gelirleri politikasının oluşturulması ile ilgili çalışmalara katılmak, vergi sistemi ve tekniğinin geliştirilmesi, uygulamalardaki tereddüt ve - 7 -

8 aksaklıkların giderilmesi ile ilgili Kurul un yetki ve görev alanına giren diğer konulardaki mevzuat ve uygulama ile ilgili etüd ve araştırmaları yapmak ve tekliflerde bulunmak, Kurul mensuplarının vergi mevzuatı ile ilgili eğitim ve öğretimi yanında Bakanlıkça gerekli görülen konularda, kamu personelinin eğitimi ve mükelleflerin aydınlatılması amacıyla açılacak kurs, seminer ve konferanslara katılmak ve danışma hizmetlerini yürütmek, Çeşitli fakülte ve yüksekokullar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen öğretim görevlisi, danışman ve uzman taleplerini Bakanlık Makamının uygun göreceği şekilde karşılamak, Bakanlık Makamınca gerekli görülecek her türlü etüd, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yapmak. 2-Sorumluluk Hesap Uzmanları Kurulu doğrudan Maliye Bakanına bağlı bir birim olup, sorumluluğu doğrudan Maliye Bakanına karşı bulunmaktadır. C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Hesap Uzmanları Kurulu, Kurul Başkanının yönetiminde Baş Hesap Uzmanı, Hesap Uzmanı ve Hesap Uzmanı Muavinlerinden teşekkül eder. Ayrıca, Hesap Uzmanları Kurulunun merkezde ve devamlı inceleme yerleri olan Ankara, İstanbul ve İzmir Gruplarında müdür veya şef ile gereği kadar personelden teşekkül eden büro personeli bulunmaktadır. 1-Fiziksel Yapı a) Kurul Başkanlığı: Maliye Bakanlığı merkez binasında A Blok Zemin kat ile Yeni Hizmet Binası 3 üncü katta yer alan bölümde hizmet vermektedir. b) Ankara Grup Başkanlığı: Atatürk Bulvarı No: 73 Kızılay/ANKARA adresinde hizmet vermektedir. c) İstanbul Grup Başkanlığı: Necatibey Caddesi No:59 Karaköy/İSTANBUL adresinde hizmet vermektedir. d) İzmir Grup Başkanlığı: Sokak Kültür İşhanı No:1 Alsancak/İZMİR adresinde hizmet vermektedir. 2-Örgüt Yapısı Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı Maliye Bakanlığı teşkilat şemasında doğrudan Bakana bağlı olarak yer almakta olup, Hesap Uzmanları Kurulu idari yapısı ve organizasyon şeması aşağıda gösterilmektedir

9 HUK ORGANİZASYON ŞEMASI MALİYE BAKANI Kemal UNAKITAN HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANI Mahmut VURAL İNCELEME VE DENETİMDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI BAŞ HESAP UZMANI Muzaffer KÜÇÜK PERSONEL VE EĞİTİMDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI BAŞ HESAP UZMANI Ömer AKDOĞAN BÜTÇE VE BİLİŞİMDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI BAŞ HESAP UZMANI Sedat Abdullah ARISOY ANKARA GRUP BAŞKANI BAŞ HESAP UZMANI Mehmet Emin AKYOL İSTANBUL GRUP BAŞKANI BAŞ HESAP UZMANI Bayram ÇAKIR İZMİR GRUP BAŞKANI BAŞ HESAP UZMANI Mehmet DİKİCİ İSTANBUL GRUP BAŞKAN YARDIMCISI BAŞ HESAP UZMANI Mehmet ULUDAĞ İSTANBUL GRUP BAŞKAN YARDIMCISI HESAP UZMANI İlker KILINÇ - 9 -

10 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Kuruldaki vergi incelemelerinin büyük bir bölümü bilgisayar desteği ile yürütülmekte olduğundan, Hesap Uzmanlarının denetim faaliyetlerinin etkinliğinin en üst noktaya ulaştırılması bilgi teknolojisinden iyi bir şekilde yararlanmaya bağlıdır. Hesap Uzmanlarının HUK Bilişim Sistemi nden tam olarak yararlanabilmelerinin sağlanması, bilgi teknolojisinde meydana gelen gelişmeleri izlemeleri ve bu konudaki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri amacıyla bilgisayar eğitimine 2006 yılında da devam edilmiştir. Vergi ve denetim standartlarında Avrupa Birliği müktesebatına uyum sağlamak amacıyla AB ile ortak bir proje çalışmasına başlanılmıştır. Söz konusu proje çerçevesinde Kurulun denetim stratejisini geliştirmek için bilgisayar ve bilişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve sistematik risk analizine dayanan yeni denetim prosedürlerine geçiş temel amaç olarak benimsenmektedir. Twinning ve eğitim paketi desteği ile yürütülecek olan proje kapsamında eğitim ihtiyaçlarının analizi ve yeni sistemin kullanımı ile ilgili eğitim programı geliştirilmesi faaliyetleri de yer almaktadır. Bunun yanı sıra söz konusu twinning ve eğitim paketi Avrupa Birliğine üye ülkelerdeki denetim stratejisi ve uygulamaları konusunda eğitimi hedef alan yurtiçi-yurtdışı eğitim ve staj çalışmalarını da kapsamaktadır. Hesap Uzmanları Kurulu kendi bünyesinde kurmuş olduğu HUK.NET sistemi ile bilgi işlem departmanını oluşturmuştur. Kurulun ihtiyacı olan programların yazılımı sözleşmeli personel olarak istihdam edilen programcı ve çözümleyici kadrolarla yerine getirilmektedir. Kurulumuzun mevcut bilgi işlem alt yapısı tamamlanmış olup, veri ambarından gerekli bilgi transferi ve istatistiki sonuçlar alınmaktadır. Büro personeli dahil olmak üzere tüm çalışanlara masa üstü bilgisayar sağlanmıştır. Ayrıca, Hesap Uzmanlarının diz üstü bilgisayarları yenilenmiştir. Kurlumuzun Teknolojik Donanımı: Hesap Uzmanları Kurulu donanım envanteri aşağıda tabloda gösterilmiştir

11 Tablo : 1 Donanım Envanteri Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığının 2006 yılındaki donanım envanteri yıl sonu itibariyle şu şekildedir. Tablo 1: 2006 Yılı Donanım Envanteri Demirbaş Adı 2006 (Adet) Masaüstü Kişisel Bilgisayar 150 Dizüstü Bilgisayar 308 Sunucu 10 Yazıcı 48 Tarayıcı 11 Çok Fonksiyonlu Tarayıcı 1 Modem 5 Router 5 Firewall 1 Projektör Cihazı 4 Fotokopi Makinesi 15 Faks Cihazı 5 Telefon Makinesi 436 Kesintisiz Güç Kaynağı 7 Evrak İmha Makinesi 4 Kullanıcı Sayısı 466 Kurulumuzun Bilgi ve Kayıt Sistemi a) HUK Kütüphaneleri: Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığında ve Grup Başkanlıklarında toplam 4 adet kütüphane mevcut olup, kütüphanede yer alan kaynaklar arasında Hesap Uzmanlarının bilimsel amaçlı çalışmalarının yer aldığı eserler de bulunmaktadır. b) HUK Kütüphane Programı: Kütüphanelerde yer alan eserlere ulaşılmasını sağlamak amacıyla kütüphane programı oluşturulmuştur. Programda yer alan arama motoru ile istenilen esere ulaşılması sağlanmaktadır. HUK Kütüphanelerinde ( Dönemlerinde) yer alan Kitap, Dergi ve Bilimsel Rapor Sayıları:

12 Grafik 1: Yıllara Göre HUK Kütüphane Eser Sayıları c) Evrak Kayıt Sistemi: Hesap Uzmanları Kurulu evrak kayıt sistemi, hazırlanmış olan evrak programı aracılığı ile yapılmaktadır. Evrakların takip ve kontrolü elektronik ortamda sürdürülebilmektedir. Evrak kayıt sistemi: Gelen Evrak ve Giden Evrak formatı ile çalışmaktadır yılında Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlık Evrak kayıt programına kaydı yapılan evrakların ayrıntıları aşağıda gösterilmektedir. Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığına gelen evraklar 4 ana başlık altında tasnif edilmiş olarak gösterilmektedir. HUK BAŞKANLIK GELEN EVRAK SAYILARI Hesap Uzmanları; Gruplar; Bakanlık Dışı; 445 Bakanlık İçi; Grafik 2 : HUK Başkanlığına gelen evrak sayıları Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığından gönderilen evraklar 4 ana başlık altında tasnif edilmiş olarak gösterilmektedir

13 HUK BAŞKANLIK GİDEN EVRAK SAYILARI Gruplar; 830 Hesap Uzmanları; Bakanlık İçi; Bakanlık Dışı; 607 Grafik 3: HUK Başkanlığından giden evrak sayıları 4-İnsan Kaynakları 2006 yılı sonu itibariyle Kurul Başkanlığımızda 122 Baş Hesap Uzmanı, 101 Hesap Uzmanı, 67 Hesap Uzman Yardımcısı olmak üzere toplam 290 Hesap Uzmanı ( 16 sı bayan, 274 ü erkek) ile kadrolu ve geçici görevli 185 büro personeli (90 ı bayan 95 i erkek) görev yapmaktadır. Bu itibarla Kurul Başkanlığımızda çalışan sayısının toplam 475 olduğu görülmektedir Şubat ve Ekim aylarında yapılan Hesap Uzman Yardımcılığı giriş sınavında başarılı olan 17 aday Hesap Uzman Yardımcılığına atanmış olup, aynı yıl 22 Hesap Uzmanı çeşitli nedenlerle (İstifa-Nakil-Emekli) Kurulumuzdaki görevinden ayrılmıştır. HESAP UZMANI ÇALIŞAN SAYISI Grafik 4: Hesap Uzmanları Çalışan Sayısı

14 BÜRO PERSONELİ ÇALIŞAN SAYISI Grafik 5 : Yıllar itibariyle Çalışan Sayısı HESAP UZMANLARININ UNVAN BAZINDA DAĞILIMI HESAP UZMAN YARDIMCISI 23% BAŞ HESAP UZMANI 42% HESAP UZMANI 35% Grafik 6 : Unvan bazında Hesap Uzmanlarının dağılımı

15 HESAP UZMANI CİNSİYET DAĞILIMI BAYAN 6% ERKEK 94% BÜRO PERSONELİ CİNSİYET DAĞILIMI BAYAN 49% ERKEK 51% Grafik 7 : Çalışanların Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı Kurul Başkanlığımızda görev yapan personelinin eğitim durumuna bakıldığında; Hesap Uzmanı olarak çalışan 24 ü yurtdışı, 4 ü ise yurtiçi olmak üzere 28 kişi yüksek lisans, 262 kişi lisans mezunudur. Büro personelinden ise 83 kişi lisans, 15 kişi ön lisans, 69 kişi lise, 10 kişi ortaokul ve 8 kişi de ilkokul mezunudur

16 HESAP UZMANLARI EĞİTİM DAĞILIMI YURTDIŞI YÜKSEK LİSANS 8% YURTİÇİ YÜKSEK LİSANS 1% LİSANS 91% BÜRO PERSONELİ EĞİTİM DAĞILIMI ORTAOKUL 5% İLKOKUL 4% LİSANS 46% LİSE 37% ÖNLİSANS 8% Grafik 8 : Çalışanların Eğitim Durumuna Göre Dağılımı Başkanlığımızda çalışan mevcut personelin yaş dağılımına ilişkin grafik aşağıda yer almaktadır

17 HESAP UZMANI YAŞ DURUMU % % % % BÜRO PERSONELİ YAŞ DURUMU % % % % Grafik 9: Çalışanların Yaş Durumuna Göre Dağılımı Hesap Uzmanları Kurulunda istihdam edilen denetim elemanı dışındaki memurların istihdam şekli ve hizmet sınıfına göre dağılımı aşağıdaki gibidir

18 İSTİHDAM ŞEKİLLERİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ 4% MEMUR 96% Grafik 10 : Çalışanların İstihdam Durumuna Göre Dağılımı HİZMET SINIFLARINA GÖRE YARDIMCI 38% TEKNİK 1% GİH 61% Grafik 11 : Çalışanların Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı a) İnsan Kaynakları Yönetimi Hesap Uzmanları Kurulu nun geliştirdiği bilişim teknolojilerine dayalı yeni denetim stratejileri projesi, gelenekselleşmiş personel idaresi anlayışından uzak, çağdaş anlamda bir insan kaynakları yönetiminin temel ilke ve kavramlarıyla da ilgilenmekte ve bürokratik bir organ olmanın verdiği her türlü zorluğa rağmen yeni yönetim hedefleri önermektedir. Bu hedefler Kurul un sahip olduğu insan kaynaklarının yönetiminde zaten öteden beri etkin olarak kullandığı ve titizlikle izlediği şu dört unsur üzerinde somutlaşmıştır : Personel alma yöntemleri Yetişme ve sürekli eğitim yöntemlerinin planlanıp uygulanması Yapılan çalışmaların değerlendirilmesi

19 Motivasyon unsurlarının analizi ve kariyer yönetimi Yukarıda belirtilen unsurların bir kısmı, içerdiği açılımlarla beraber, zaten var olan yapının korunması ve pekiştirilmesine yönelirken, bir kısmı da yeni açılımlar getirmeyi amaçlamaktadır. Burada dikkat çekilmesi gereken husus, akılcı bir insan kaynakları yönetiminin kullanması gereken en önemli araç olan ücretlendirme politikaları ndan söz edilmemesidir. Kurul un bir kamu kurumu olması sebebiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde belirlenen ücret politikaları Kurul yönetimi için dışsal bir değişken olarak kalmakta ve etkin bir yönetim aracı olarak kullanılamamaktadır. Son yıllarda Hesap Uzmanları özlük haklarının emsal kurumlara nazaran düşük düzeyde kalması, denetim elemanı alma aşamasından kariyer yönetimi, içsel ve dışsal eleman hareketliliği ve motivasyon aşamasına kadar tüm yönetsel planlamaları olumsuz yönde etkilemektedir. Gelişen ekonomiyle birlikte Türk mali ve finans sistemi farklı yapılanma modelleri içeren yeni kurumlar kazanmıştır. Diğer unsurları bir tarafa bıraksak dahi, aynı eleman kaynağından beslenen bu kurumlar geleneksel kurumlara olan talebi etkilemektedir. Bunun yanında Dünya ya açılmaya başlayan özel sektörün sağladığı cazip koşullar yeni mezunların doğrudan bu kuruluşlarda çalışma yaşamına başlamalarına sebep olmaktadır. Özellikle anılan yeni kurumlar sağladıkları ekonomik olanaklarla, Hesap Uzmanları Kurulu gibi Devlet Memurları Kanunu ve Genel Bütçenin ilke ve esasları doğrultusunda belirlenen ücret rejimlerine tabi kurumlar karşısında göreceli olarak daha çekici hale gelmişlerdir. Hemen işe başlama aşamasında sağlanan olanaklar, Hesap Uzmanlığı gibi kariyer mesleğinin orta ve uzun vadede sağladığı olanakları gölgelemekte ve daha az tercih edilir hale getirmektedir. İşe alımlarda yaşanan bu sıkıntının bir benzeri de mevcut Hesap Uzmanlarının istihdamında da yaşanmaktadır. Aynı gerekçelerle, Kurulda yetişmiş olan Hesap Uzmanları, devletin sağladığı maddi olanakların 4 ila 6 katı arasında değişen koşullarda özel sektör kuruluşlarına geçmektedirler. Bu şekilde Kurul, mensuplarını en verimli çağlarında kaybederek önemli bir kan kaybı yaşamaktadır. Bu nedenle, anılan sorunların en aza indirilmesi, nitelikli kişilerin Kurul a kazandırılması, Kurul da yetiştirilmiş olanların da kamu hizmetinde tutulması ve bunlardan verimli hizmet alınabilmesi için, özlük haklarının, en azından kamusal denetim hizmeti veren benzer denetim birimleriyle eşitlenmesi ve mevcut durumdan kaynaklanan haksız rekabetin giderilmesi Kurulun insan kaynakları yönetim stratejisinin öncelikli hedefleri arasındadır. b) Hesap Uzman Yardımcısı Alımı (Hesap Uzmanlığına Giriş ) Başarılı bir personel alma politikası şu aşamaları içermelidir : Görevin Tanımlanması

20 Uygun Eleman Profilinin Tanımlanması Yeni Eleman Kaynaklarının Belirlenmesi Eleman Alma Yönteminin Seçilmesi Kararlaştırılan Yöntemin Uygulanması Adayların Başarısızlık Analizi (sınavı kazanamayan adaylar için) Sınavları Kazanan Adayların Atanması Kuruma Uyumun Sağlanması ( İntibak ) Yukarıda belirtilen aşamaların içerikleri ve işleyiş süreçleri Hesap Uzmanları Kurulu nun Kuruluş Kanunu ve Yönetmeliği ile baştan belirlenmiş bulunmaktadır. İzleyen bölümde bu politikalara ilişkin ayrıntılı açıklamalara yer verilecek, son aşama olarak kabul edilen intibak konusu ise temel eğitim sürecini konu alan bölümde irdelenecektir. 5- Sunulan Hizmetler a) Devletin Çeşitli Birimlerinden Talep Edilen Konulara İlişkin Çalışmalar Hesap Uzmanları Kurulu, başta Cumhurbaşkanlığı ve TBMM olmak üzere, Başbakanlık ve Bakanlıkların pek çoğundan gelen inceleme ve araştırma taleplerini de karşılamaktadır. Bu plan döneminde de aşağıda belirtilen konularla ilgili, mesleki bilgi ve ihtisası gerektiren inceleme ve çalışmaların yapılmasına devam olunacaktır:

21 Devlet Denetleme Kurulu, TBMM tarafından talep edilen ve Bakanlık Makamı nca uygun görülen inceleme ve araştırmalar yapılması, Diğer mali mevzuat gereğince her türlü denetim işleri, Vergi sistem ve tekniğinin geliştirilmesi, uygulamalardaki tereddüt ve aksaklıkların giderilmesi hakkında gözlem ve görüşlerin belirtilmesi, bu konularda tasarılar, etütler hazırlanarak tekliflerde bulunulması, Vergi hukuku, iktisat, maliye, işletme ve muhasebe konularında bilimsel ve teknik araştırmalar yapılması, Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu, Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu, Bankalar Kanunu, Ödünç Para Verme İşleri Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu, Sigorta Şirketlerinin Kuruluş ve Murakabesi Hakkında Kanun, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, Petrol Kanunu, Maden Kanunu, TRT Gelirleri Kanunu ve mali mevzuatta yer alan diğer kanunların uygulanması yönünden (Kâr transferleri ile mali ve iktisadi analizler dahil) önemli görülen incelemelerin yapılması ve bu konularda görüş ve önerilerde bulunulması, Teşvik tedbirlerinden yararlanan kamu ve özel sektör yatırımlarına ilişkin uygulamaların mali ve ekonomik yönleri üzerinde inceleme ve araştırmalar yapılması, Devletin ilgili bulunduğu kuruluşlarda, dernek, sendika ve vakıflarda, Maliye Bakanı nın gerekli göreceği (sermaye artırımı incelemeleri, mali ve ekonomik nitelikli analizler dahil) her türlü inceleme ve denetim işlerinin yapılması, Özellikle Maliye Bakanlığı nda yapılan mevzuat çalışmalarına katılma, hazırlanmış tasarılar hakkında görüşlerin bildirilmesi, diğer Bakanlıklarda, BM, AB ve OECD bünyesinde vergi sorunları ile ilgili toplantılarda, mali ve ekonomik konulara ve vergi anlaşmalarına ilişkin çalışmalarda bulunulması, 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu nun uygulanması ve meslek sınavları ile ilgili çalışmalara katılma, görüş ve önerilerde bulunulması, Kurul dışında çeşitli eğitim faaliyetlerine katılma, Kamu kuruluşlarından gelen teknik bilgi taleplerinin karşılanması. b) Bilirkişilik ve Eksperlik Çalışmaları Bilirkişilik ve eksperlik, belli bir konuda bilgi birikimini gerektiren işlerdendir. Herhangi bir davada defter ve belgeler bazen lehte veya aleyhte delil, bazen de suç unsuru olarak ileri sürülmektedir. Bunları değerlendirmek durumunda olan yargıçların kendilerine yardımcı olmak üzere uzmanlaşmış elemanlara başvurmaları gerekeceği açıktır. Sözü

22 edilen konulardaki geniş bilgi ve deneyimleri ile Hesap Uzmanları talebe dayalı olarak bilirkişilik görevlerini sürdürmektedir. c) Muhtelif Komisyonlara Katılma Hesap Uzmanları kendi uzmanlık ihtisaslarını gerektiren komisyonlarda (Vergi Özel İhtisas, Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması ve Mali Saydamlık Özel İhtisas, Kayıt Dışı Ekonomi Özel İhtisas Komisyonları ve TOBB Vergi Özel İhtisas Komisyonları gibi) görev almaktadır. Bu tür görevlendirilmeler Kurul Başkanlığının talimatları doğrultusunda yapılmaktadır. Bu kapsamda Hesap Uzmanları Kurulu Vergi Konseyi çalışmalarına da etkin olarak destek vermektedir. Ayrıca, Hesap Uzmanları Kurulu Danışma Komisyonu vergi hukukunda, vergi inceleme ve uygulamalarında karşılaşılan prensip sorunları ile mali hukuk alanına giren diğer konular hakkında görüşünü bildirmek ve böylece Hesap Uzmanları arasında uygulama birliği sağlamak ve aynı zamanda Maliye Bakanlığı nın bu konulardaki uygulamalarına yön vermek amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Komisyon kararlarının asıl fonksiyonu, bunların Maliye Bakanlığı tarafından Genel Tebliğ veya Genelge haline dönüştürülerek vergi hukuku uygulamalarına yön vermesidir. d) Mükelleflerin Aydınlatılması ve Eğitimi Hesap Uzmanları Kurulu, uzun süredir düzenli biçimde büyük il merkezlerinde oluşturduğu Danışma Bürolarında mükellefleri vergi kanunları ile bunların uygulamaları konusunda bilgilendirmekte ve vergi sisteminin karmaşık, teknik sorunlarına çözüm getirmektedir yılında oluşturulan danışma bürolarında çalışan Hesap Uzmanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir

23 Tablo : Yılında Danışma Bürolarında Görev Yapan Hesap Uzmanları Grup Ünvanı Adı Soyadı ANKARA Baş Hesap Uzmanı Yakup TOKAT ANKARA Baş Hesap Uzmanı Akın AKBULUT İSTANBUL Baş Hesap Uzmanı Can DOĞAN İSTANBUL Baş Hesap Uzmanı Azmi DEMİRCİ İZMİR Baş Hesap Uzmanı Mustafa AKKAYA İZMİR Baş Hesap Uzmanı İsmail IŞIK Bu konuda gelecek talepler çerçevesinde mükellefleri aydınlatmaya yönelik olarak Hesap Uzmanlarınca bilgilendirme toplantıları yapılmasına 2007 yılında da devam edilecektir. e) Üniversitelerde Ders Verme 2006 yılında değişik üniversitelerde ders veren Hesap Uzmanları aşağıda tabloda gösterilmiştir. Tablo : DERS YILINDA ÜNİVERSİTELERDE GÖREVLİ HESAP UZMANLARI HUZ ADI ÜNİVERSİTE ADI DERS YILI KONU Ali Bayazit BALCI Bilkent Ünv. Uygulamalı Yabancı Diller Y.O II.Dönem ACC 454 "Auditing" Ali Bayazit BALCI Bilkent Ünv. Uygulamalı Yabancı Diller Y.O I.Dönem ACC 453 "ACCOUNTİNG İNFORMATİON SYSTEMS" A.Tugay YÜCEL Hacettepe Ünv-İİBF Maliye B Güz MAB Genel Muhasebe I A.Tugay YÜCEL Hacettepe Ünv-İİBF Maliye B Bahar MAB Genel Muhasebe II

24 Mustafa ÖZDİL Hacettepe Ünv-İİBF İktisat B Güz MAB Maliyet Muhasebesi Mustafa ÖZDİL Hacettepe Ünv-İİBF İktisat B Güz MAB Maliyet Muhasebesi Mustafa ÖZDİL Hacettepe Ünv-İİBF İktisat B Güz MAB Şirketler Muhasebesi Mustafa ÖZDİL Hacettepe Ünv-İİBF İktisat B Güz MAB Şirketler Muhasebesi Erdoğan ARSLAN A.Ü. SBF Güz Vergi Hukuku I Ali Bayazit BALCI Bilkent Ünv. Uygulamalı Yabancı Diller Y.O I.Dönem ACC 453 "Auditing" İnformation Systems A.Tugay YÜCEL Hacettepe Ünv-İİBF Maliye B Güz MAB 245-Envanter ve Bilanço A.Tugay YÜCEL Hacettepe Ünv-İİBF İşletme B Güz Muhasebe I (01-02) Mustafa ÖZDİL Hacettepe Ünv-İİBF İktisat B Güz MAB Şirketler Muhasebesi Mustafa ÖZDİL Hacettepe Ünv-İİBF İktisat B Güz MAB 317 Maliyet Muhasebesi Erdoğan ARSLAN A.Ü. SBF Güz Vergi Hukuku I Erdoğan TOPALHOCAOĞLU Boğaziçi Üniversitesi İİBF İşletme I Dönem A) Mustafa AKKAYA Ege Üniversitesi Ege M.Y.O Güz Vergi Hukuku İlhan TAŞBAŞ Ege Üniversitesi Ege M.Y.O Güz Türk Vergi Sistemi 6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Kamu mali yönetiminin bir unsuru olan iç kontrol sisteminin işleyişi, mesleki bilgi ve tecrübe sahibi nitelikli işgücü ile yerine getirilmektedir. Mali hizmetler, harcama öncesi kontrol ve muhasebe hizmetlerinin işleyişi mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir

25 D-DİĞER ÇALIŞMALAR Yapılan çalışmalara örnek olarak, Kanun ve Yönetmelik Tasarıları, Çeşitli Konularda Görüş ve Not Hazırlıkları, Çeviri Çalışmaları ile Bilirkişi Ekspertiz İşleri, Devlet Denetleme Kurulu, TBMM, Başbakanlık ile diğer Bakanlıklarda Geçici İnceleme ve Çalışmaları, Kurul İçi ve Dışı Kurs Çalışmaları, Panel, Seminer, Sempozyum, Konferans, Toplantı ve Komisyon Çalışmaları, sayılabilir. II-AMAÇ VE HEDEFLER A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ 1-Ekonomik büyümeyi, sosyal adaleti, istihdamı ve uluslararası rekabet gücünü artıracak etkin gelir ve harcama politikalarının bütüncül bir yaklaşımla belirlenmesine katkı sağlamak ve uygulamak Başta vergi olmak üzere iktisat ve maliye konularında etüd ve araştırmalar yapmak suretiyle Maliye Bakanlığının sağlıklı maliye politikaları oluşturmasın katkıda bulunmak. Yapılan etüd ve araştırmalara ilişkin çalışmaların içeriği hakkında yılda bir kez hazırlanacak raporu Bakanlık makamına sunmak. Her yıl en az beş etüd veya araştırmanın kitap olarak yayımlanmasını sağlamak Bakanlığımızı ilgilendiren kalkınma planı ihtisas komisyonlarına en az birer hesap uzmanının aktif katılımını sağlamak. Hesap Uzmanlarının Vergi Konseyi çalışmalarına aktif katılımını sağlamak. Vergi incelemelerinde tespit edilen risklerin belli bir eğilim ortaya koyarak yapısal bir nitelik arz etmesi halinde, bu yapısal risklerin ortadan kaldırılması için gerekli yasal ve/veya idari tedbirlerin alınmasına katkı sağlamak. 2-Kamu kaynaklarının toplanmasında, kaynakların kamu yararına ve amacına uygun harcanmasında etkinliği, verimliliği ve şeffaflığı sağlamak. Kurul, yaptığı vergi incelemeleriyle kamu kaynaklarının toplanmasına ilişkin etkinliği fiskal ve otokontrol olarak artırmaktadır. Kurul bütçesinden yapılan harcamalarda ise kamu kaynaklarının amacına uygun, etkin ve verimli olarak kullanılması ilkesine içtenlik ve titizlikle uymaktadır

26 3. Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunacak şekilde kurumsal gelişimi sağlamak. Hesap Uzmanları Kurulunu, üniversite mezunlarınca ilk sırada tercih edilen bir kurum haline getirmek. Her yıl en az on üniversitede tanıtım toplantıları düzenlemek. Yılda en az iki defa hesap uzman yardımcılığı giriş sınavı açmak. Hesap uzmanlarının kişisel gelişimini sağlamak ve daha sonraki yıllarda Kurula girmiş olan tüm hesap uzmanlarının yabancı dil bilgisi seviyelerinin yükseltmelerini sağlamak. Her yıl, mesleki konularla ilgili olarak yurt içi veya yurt dışında düzenlenecek kurs, seminer ve konferanslara en az 50 hesap uzmanının katılımını sağlamak. Her yıl en az 15 hesap uzmanını yurt dışı lisansüstü eğitim programlarına göndermek. Kurul kütüphanelerine mesleki yurtiçi süreli yayınların tamamı ile uluslararası düzeyde kabul görmüş en az 10 süreli yabancı yayına 2008 yılı sonuna kadar abone olmak. Kurul kütüphanelerine 2009 yılı sonuna kadar, %20 si yabancı yayın olmak üzere, en az 2000 kitabı kazandırmak. Personelin çalışma koşullarını ve özlük haklarını iyileştirmek. Ankara Grubunun bina ihtiyacını en geç 2008 yılı sonuna kadar gidermek. Hesap uzmanlarının özlük haklarının emsalleri seviyesine yükseltilmesini sağlamak. 4. Kamu kaynaklarının toplanmasında, harcanmasında ve denetlenmesinde toplumsal bilinci artırmak. Mükelleflerin bilgilendirilmesine, aydınlatılmasına ve eğitilmesine katkıda bulunmak. Her yıl Mart-Nisan aylarında, Ankara ve İstanbul Gruplarında ikişer; İzmir Grubunda bir hesap uzmanı görevlendirmek

27 Bakanlığımızın ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş eleman ihtiyacına katkıda bulunmak. Bakanlık Makamınca uygun görülecek mesleki eğitim programlarında eğitici/yönetici işlevini üstlenmek üzere hesap uzmanı görevlendirmek. Üniversitelerde her yıl en az 3 hesap uzmanını öğretim görevlisi olarak görevlendirmek. 5. Suç ekonomisini, yolsuzluğu ve kayıt dışı ekonomiyi azaltmak. Hesap Uzmanları Kurulu Ar-Ge ve Risk Analiz Merkezinin (ARGE- RAM) kapasitesini arttırmak yılı sonuna kadar, ARGE-RAM Grup Temsilcilerine en az ikişer teknik büro personeli desteği sağlamak yılı sonuna kadar, ARGE-RAM da, teknolojik bilgi seviyesi yeterli en az 3 veri hazırlama kontrol işletmeni istihdamı sağlamak yılı sonuna kadar, Kurulun aktif işgücü ve yeni kriterler göz önünde bulundurularak hedef mükellefleri yeniden belirlemek ve her yıl hedef mükellefler listesini revize etmek. B-TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Ekonomik büyümeyi, sosyal adaleti, istihdamı ve uluslararası rekabet gücünü artıracak etkin gelir ve harcama politikalarının bütüncül bir yaklaşımla belirlenmesine katkı sağlamak ve uygulamak Kamu kaynaklarının toplanmasında, harcanmasında ve denetlenmesinde toplumsal bilinci artırmak Suç ekonomisini, yolsuzluğu ve kayıt dışı ekonomiyi azaltmak

28 III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-MALİ BİLGİLER 1-Bütçe Uygulama Sonuçları Tablo : 4 Bütçe İşlemleri ile ilgili Gelen ve Giden Evrakın Konularına Göre Dağılımı İŞLEM YAPILAN BELGE AÇIKLAMASI GELEN EVRAK GİDEN EVRAK Tenkis Belgesi İcmali 0 2 Ödenek Gönderme Belgesi İcmali 0 11 Serbest Bırakma Yazıları 0 2 Aktarma Talepleri 0 1 Revize Talepleri 2 1 Ödenek Talepleri 0 0 Harcama Birimlerinden Gelen Ödenek ve Tenkis Talepleri

29 Hesap Kodu Tablo : 5 Ekonomik Sınıflandırma Ekonomik BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA 100 Personel Giderleri , , , , Yolluklar , , , , Hizmet alımları , , , , Tüketim Malları ve Malzeme Alımları , , , , Demirbaş Alımları 9.000,00 0, , , Memurlar , , , , , , Sözleşmeli Personel , , , , , , Memurlar (Em. Kes) , , , , , , Sözleşmeli Personel (SSK Prim) , , , , , , Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Al , , , , , , Yolluklar , , , , , , Görev Giderleri 170,00 169,40 100,00 205,00 200,00 0, Hizmet alımları , , , , , , Temsil ve tanıtma Giderleri 7.000, , , , , , Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Al.Bak , , , , , ,69 Gayrimenkul Mal Bakım Onarım Gid ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Tedavi ve Cenaze Giderleri , , , , , , Sermaye Transferleri ,00 0, , ,00 "01-Personel Giderleri" için HUK. Başkanlığı 2005 yıl sonu harcamasına göre %7,5 artışla, YTL. ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin %99'u harcanmıştır. "02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi" 871,500,00 YTL. ödenek tahsil edilmiş %97'si Devlet Primi olarak harcanmıştır. "03-2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları" 111,200,00 YTL. ödenek tahsis edilmiş olup, Kurul Başkanlığımız ile İstanbul, İzmir ve Ankara Grup Başkanlıklarımız hizmetlerinde sözkonusu ödeneğin %79.01 harcanmış bulunmaktadır. "03-3 Yolluklar tertibine YTL. ödenek tahsis edilmiş olup, HUK. Genel Çalışma Planında öngörülen turne sürelerinin kısatılması ve yurtdışına gönderilecek Hesap Uzmanlarının ellerindeki işlerin tamamlanmaması nedeniyle yurtdışına çıkışları geçikmiş olduğundan söz konusu ödeneğin tamamı harcanamamıştır. "03-6 Temsil Tanıtma Giderleri" 2006 yılında Kurul Başkanlığımıza gelen heyetlerin ağırlanmasında %94,10 kullanıymıştır. "05 Hizmet Alımları" 111,200,00 YTL. ödeneğin Kurul Başkanlıklarımızın ihtiyaçları için %93,11 kullanılmıştır. "03-7 Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderlerilerine206,400,00 YTL. Ödenek tahsis edilmiş olup, sözkonusu tertipde bulunan ödeneğin %81,28 harcanmıştır. "03-9 Tedavi ve Cenaze Giderleri" 498,800,00 YTL. ödeneğin 306,412,00 YTL. Kısmı tedavi ve Cenaze Giderlerine harcanmıştır

30 Tablo : Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Kapsamında Ödenek Harcama Oranları AÇIKLAMA TOPLAM ÖDENEK HARCAMA HARCAMA ORANI Tüketime Yönelik Mal ve Malz , ,07 %79.01 Yolluklar , ,38 % Hizmet Alımları , ,33 % Temsil ve Tanıtma Giderleri 7.000, ,42 % Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri , ,69 % Tedavi ve Cenaze Giderleri , ,77 % Tablo : 7 Fonksiyonel Sınıflandırma Fonksiyonel FONKSİYON ADI ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA Personel Giderleri , , , , , , , , , ,33 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Gidrleri , , , , , ,40 Mal ve Hizmet Alımları , , , , , , , , , ,66 Sermaye Transferleri ,00 0, , ,05 TOPLAM , , , , , , , , , ,

31 B-PERFORMANS BİLGİLERİ 1-Faaliyet ve Proje Bilgileri Avrupa Birliğine üye olma yolunda gayret sarf eden ülkemizde bir yandan vergi yasalarımızın Avrupa Birliği normları ile uyumlaştırılması çalışmaları devam ederken, yasaların uygulanma standardının da geliştirilmesi gerekliliği önem kazanmaktadır. Bu çerçevede, asli vazifesi vergi denetimi yapmak olan Hesap Uzmanları Kurulu nun (HUK) mükelleflerle ilgili verilere hızlı ve güvenilir şekilde ulaşması ve bunların veri tabanında tutularak denetimde kullanılabilir hale getirilmesi için gerekli teknolojik altyapı ve teknik donanımlara sahip olması gerekmektedir. Bu talebin karşılanmasını teminen HUK bünyesinde hazırlanan ve geliştirilmeye çalışılan Bilgisayar Destekli Denetim projesi ile Gelir İdaresi Başkanlığı nca (GİB) hazırlanan Organizasyon Yapısının Modernleştirilmesi ve Denetim projeleri birleştirilmiş ve Hesap Uzmanları Kurulu ve Gelir İdaresi Başkanlığının Almanya ve İngiltere Maliye Bakanlıkları ile ortaklaşa yürüteceği Bilgisayar Destekli Denetim (Vergi İdaresinin Kapasitesinin Artırılması) Projesi olarak hayata geçirilmiş ve proje 28 Kasım 2005 tarihinde imzalanan sözleşme ile uygulamaya konulmuş, 16 Aralık 2005 tarihli basın toplantısıyla da kamuoyuna duyurulmuştur. Bu proje ile, zaten öteden beri yüksek teknoloji kullanılarak yürütülen, mükellef takibi ve risk analizi, inceleme seçimi, inceleme süreçlerinde teknoloji kullanımının daha da geliştirilmesiyle kayıt dışı ekonomi ile daha etkin mücadele sağlanacaktır. Projenin yazılım ve donanım yatırımları ve Twinning (Eşleştirme) çalışmaları yoluyla uygulamaya geçilmesi öngörülmüştür. Eşleştirme faaliyetleri AB fonlarından finanse edilmektedir. Düzenlenen Eşleştirme Sözleşmesinde genel amaç; etkin bir şekilde AB Vergi kuralları ve uygulamalarını tatbik edebilmek için vergi gelirlerinin tahsil kapasitesinin ve Türk Vergi İdaresinin geliştirilmesi olduğu, projenin amacının da etkin risk analiz sistemi ve mükellef seçimi yapılmasına olanak sağlamak üzere modern IT destekli bilişim sistemleri kurmak ve bilgisayar destekli denetim teknikleri uygulamak olduğu belirtilmektedir. Eşleştirme faaliyetleri; Organizasyon Yapılarının Modernizasyonu ve Bilgisayar Destekli Denetim Yöntemleri, Bilgisayar Destekli Risk Yönetimi ve Denetim Sisteminin Kurulması Eğitim İhtiyaçlarının Analizi ve Eğitim Programının Sunulması olmak üzere üç ana bölüme ayrılmış ve her bölüm içerisinde yapılacak faaliyetler tanımlanıp, kodlanmış ve takvime bağlanmıştır. Projenin 2007 yılı sonunda tamamlanması öngörülmüştür

32 Proje kapsamında kurulan Yönlendirme Komitesi 3 aylık dönemler itibariyle toplantılar yapıp, yapılan çalışmaları ve hazırlanan raporları gözden geçirmekte ve gerekli kararları almaktadır. Gelinen aşama itibariyle, Organizasyon Yapılarının Modernizasyonu ve Bilgisayar Destekli Denetim Yöntemleri başlığı altında planlanan faaliyetler tamamlanmak üzeredir. Risk yönetimi konusundaki çalışmalar planlandığı şekilde devam etmektedir. Eğitim çalışmalarına ise özellikle yazılım ve donanım alımlarının tamamlanıp sistemin kurulmasından sonra 2007 yılı içerisinde başlanacaktır. Donanım alımlarının tamamlanmasından sonra Hesap Uzmanlarının İngiltere ve Almanya ya giderek birer aylık sürelerle fiilen yapılan vergi inceleme ve denetimlerine yabancı uzmanlarla birlikte katılmaları planlanmıştır. Kaynağı AB-Türkiye katılım öncesi mali işbirliği fonundan sağlanan projenin Hesap Uzmanları Kurulu na yönelik kısmında; yazılım ve donanım (hardware ve software) alımları ile twinning ve eğitim bölümleri bulunmaktadır yılı içerisinde, projenin yatırım ve donanım ayağını oluşturan kısmı için teknik ve idari şartnameler hazırlanmış ve gereken onaylar sonrasında ihaleye çıkılmıştır. Bu ihale kapsamında Kurulun ihtiyacı olan 300 adet diz üstü, 40 adet masa üstü bilgisayar ile bilgi işlem donanımına yönelik ekipmanlar alınmıştır. Vergi kayıp ve kaçaklarını önlemek amacıyla bilişim teknolojilerine dayalı denetim sistemlerinin kurulması projesi altında yapılacak aktivitelerle şu sonuçlara ulaşılması amaçlanmaktadır; Bulundukları bölge, yaptıkları iş, iş hacmi vb, kategoriler de dikkate alınarak mükellefler hakkında, detaylı veri tabanı oluşturulması, Denetimde, bilgisayarlı uygulamaların yaygın kullanımı, Vergi kurallarını ihlal eden mükelleflerin sistematik ve etkin bir biçimde tanımlanması (risk profillerinin oluşturulması), Bilgisayarlı denetim sisteminin kullanımı için uygun risk değerleme modellerinin geliştirilmesi ve kurulması, Vergi uyumunun kontrolünü kolaylaştırmak için bilgisayarlı denetim sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması ( Risk Analizi/Seçim, Risk Profili ve Genel Denetim Desteği), Vergi tahsilatının büyük bölümünün sağlandığı büyük ölçekli vergi mükelleflerini denetlemek ve takip etmek için, HUK a özel risk değerlendirme modeli sunulması, HUK un özel risk analiz modellerine temel olacak bilişim sisteminde kullanılacak bilgilere, GİB nın veri ambarından erişimin sağlanması,

33 Risk analiz metotlarına ilişkin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitim programlarının geliştirilmesi ile GİB ve HUK un ihtiyaçlarını karşılayacak sistemin kullanılması. Yapılacak bu işlemler tamamen Hesap Uzmanları Kurulu ve Gelir İdaresi Başkanlığı nın yetkilileri gözetiminde olacak ancak, süreç Avrupa Birliği mevzuatına uygun bir şekilde yürütülecektir. 2-Performans Sonuçları a) Çalışma Sonuçlarının Değerlendirilmesi Hesap Uzmanları Kurulu nun 2000 yılında çalışmalarına başladığı ve her geçen gün geliştirerek 2004 yılı başlarında uygulamaya başlattığı HUK Bilişim Sistemi (HUK.NET) ile istatistik düzeni, hem tek tek Hesap Uzmanlarının performansının hem de bir bütün olarak Kurul un performansının izlenmesine olanak sağlayacak verileri üretebilmektedir. Böylece olası sorunların zamanında saptanarak giderilmesine yönelik önlemler almak mümkün olabilmekte, yapılan çalışmalar bir bütün olarak analiz edilip yönlendirilebilmekte ve performans ölçümleri daha kolay ve gerçekçi yapılabilmektedir. Kısa ve orta dönem performansı, etkililik ve etkinlik olarak ifade edilen iki ayrı ölçü kullanılarak değerlendirilmektedir. Etkililik, kullanılan araçlar ne olursa olsun hedefleri yakalayabilme derecesi ile ölçülür. Etkinlik ise ulaşılan hedefler ile bu hedefi yakalayabilmek için sarf edilen araçlar arasındaki ilişkiye işaret eder. Bu durumda Kurul, belli bir zaman dilimi içinde nicelik yada nitelik olarak önceden belirlediği çalışma planı hedeflerine ulaştığı ölçüde etkili, bu hedefleri en az maliyetle, sözgelimi daha az süre (işgünü) sarf ederek yakalayabildiği ölçüde de etkin çalışmış olacaktır. b) Etkililik Ölçümleri Kurul un etkililik yönünden ele aldığı ölçü, incelenen matraha oranla bulunan matrah farkı yüzdesidir. Hesap Uzmanları Kurulu nun yılları arasındaki 5 yıllık dönemde gerçekleştirdiği vergi incelemelerinin ölçülebilir sonuçlarından hareketle hesaplanan matrah farkı yüzdeleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir :

34 Tablo : 8 Son 5 Yıl Vergi İnceleme Sonuçları Tablosu RAPOR SAYISI YILLAR Kabul Eleştiri Toplam İNCELENEN MATRAH (YTL) BULUNAN MATRAH FARKI (YTL) FARK (%) TOPLA Tablodan da görüldüğü gibi, son 5 yılda Hesap Uzmanları tarafından yapılan vergi incelemelerinde toplam 32,79 milyar YTL tutarında matrah incelenmiş ve bu incelemeler neticesinde incelenen matrahın % 98 i oranında (32,17 milyar YTL tutarında) matrah farkı tespit edilmiştir. Bu tutarlara incelemeler sonucu bulunan vergi farkları dahil değildir. Vergi farklarının da matrah birimine iblağ edilmesi halinde, saptanan matrah farkı ve fark yüzdesi daha da yüksek olacaktır. Bu hesaplamalar, Hesap Uzmanları Kurulu nun 62 yıllık disiplinli, metotlu ve objektif çalışmaları ile ulaştığı sonuçları ortaya koymaktadır. Yıllar İtibariyle Düzenlenen Raporlar:

35 HUK RAPOR SAYILARI YILLAR Grafik: 12 Son Beş Yılda Düzenlenen Rapor Sayıları Yıllar İtibariyle Hesap Uzmanları Tarafından İncelenen Matrah Tutarları HUK İNCELENEN MATRAH ( YTL) YILLAR Grafik 13 : Son Beş Yılda İncelenen Matrah Tutarları

36 i. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Sonuçları Rapor Sayılarına Göre Sonuçlar döneminde Hesap Uzmanları tarafından düzenlenen vergi inceleme raporlarına ilişkin olarak grup ve ekiplerde uzlaşma komisyonları tarafından yapılan Tarhiyat Öncesi Uzlaşma (TÖU) sonuçları aşağıdaki gibidir : Tablo : 9 T.Ö.U. Rapor Sayılarına Göre Sonuçlar Tablosu (I) (II) (II/I) (IV) (IV/II) (IV/I) YILLAR TÖU Konu Rapor (Adet) TÖU İstenen Rapor (Adet) TÖU İsteme Oranı (%) TÖU Sağlanan Rapor (Adet) TÖU Oranı (%) TÖU Oranı (%) TOPLA M Son 5 yıllık verilere göre, Hesap Uzmanları tarafından düzenlenen; Her 100 raporun 58 i için uzlaşma istenmekte, Uzlaşmaya konu her 100 raporun da 90 ında uzlaşma vaki olmakta, Her 100 raporun 53 ü tarhiyat öncesi uzlaşma ile kesinleşmekte, Bakiye 47 raporun bir kısmı tarhiyat öncesi uzlaşma görüşmesinde teklif edilen son rakamların dava açma süresi içinde mükellef tarafından kabulü sonucu vergi dairesince tahsilat işlemlerine konu edilmektedir. Geriye kalanlar ise Yargı, Tarhiyat Sonrası Uzlaşma veya Merkezi Uzlaşma arasında dağılmaktadır

37 Ayrıca, Hesap Uzmanları tarafından düzenlenen rapor sayısı ile TÖU istenen rapor sayısı arasındaki farkın önemli bir kısmı, mükelleflerin uzlaşma talep etmemesinden değil, bu raporlarda eleştiri konusu yapılan hususların tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamında bulunmamasından kaynaklanmaktadır. Bu raporlar ise, Vergi Usul Kanunu nun 376 ncı maddesindeki hükümlerden yararlanılarak ödenmekte veya yargıya götürülmektedir. Rakamsal Sonuçlar 2006 yılında devamlı inceleme yerleri ile turne yerlerinde yapılan tarhiyat öncesi uzlaşmaların rakamsal sonuçları aşağıdaki gibidir : Tablo : Yılı T.Ö.U. Rakamsal Sonuçları Tablosu (YTL) Grup Ekip T.Ö.U Sağlanan Rapor Uzlaşılan Vergi Tutarı Uzlaşılan Ceza Tutarı Gecikme Faizi Tutarı Toplam Ankara İstanbul İzmir Ekipler TOPLAM ii. Tarhiyat Öncesi ve Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Sonuçları 2006 yılında Hesap Uzmanları tarafından düzenlenen inceleme raporlarına ilişkin olarak yapılan tarhiyat öncesi uzlaşma ve tarhiyat sonrası uzlaşma (merkezi uzlaşmalar ve devamlı inceleme yerlerindeki il uzlaşma komisyonları tarafından yapılan uzlaşmalar) sonuçları rakamsal olarak aşağıdaki gibidir:

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2007 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2008 ANKARA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2007 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2008 ANKARA T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2007 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2008 ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa I-GENEL BİLGİLER... - 6 - A-HESAP UZMANLARI KURULU MİSYON VE

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2009 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2010 ANKARA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2009 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2010 ANKARA T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2009 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2010 ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa I-GENEL BİLGİLER... - 6 - A-HESAP UZMANLARI KURULU MİSYON VE

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2011 ANKARA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2011 ANKARA MART 2011 T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2011 ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa I-GENEL BİLGİLER... - 3 - A-HESAP UZMANLARI KURULU

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2007 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜLTÜR VE TURİİZM BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GAZİİ ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII BAŞBAKANLIIK 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 1 GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3' uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Satın Alma,

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012 TEMMUZ-2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana / Temmuz - 2012 SUNUŞ... 2 I.OCAK-HAZİRAN 2012

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.5.3.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: Bağlı Olduğu ve Amiri Kendisine Bağlı ler ve Kadrolar Görevde

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2016 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRK STANDARTLARII ENSTİİTÜSÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (27.12.2009 gün ve 27445 Sayılı Resmi Gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREVLERİ: Müdürlüğümüz, Giresun

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2016 Üniversitemizde tüm kurumsal faaliyetler ile bunlara ilişkin kaynak kullanımı Ülkemiz 2023 vizyonu başta

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE HALK SAĞLIIĞII KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GELİİR İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı i Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Yıllık Faaliyet Raporu 01.01.2011 31.12.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii TABLOLAR LİSTESİ... iii 1. Satın

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 (28.09.2002 tarih ve 24890 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2017 tarihinden

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER Kuruluş ve Tarihçe Üniversitemiz Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden ayrılarak Orman Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler Amaç; İSG alanında mevcut uluslararası ve ulusal kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Mayıs 2011 gün ve 27948 Sayılı Resmi Gazete ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE Amaç ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Neden Mali Yönetim Reformu Mali disiplin Kaynak tahsisi ve kaynakların stratejik önceliklere göre kullanılması Etkinlik

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA 2008 BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜTÜN VE ALKOL PİİYASASII DÜZENLEME KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ONDOKUZ MAYIIS ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KAMU İİHALE KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2018 2017 2 HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Etimesgut Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 10.05.2017 tarih ve 3422 sayılı yazısı doğrultusunda,

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Temmuz 215 www.aksaray.edu.tr T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Kadro-İstatistik Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Kadro-İstatistik Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör GÖREV/İŞ TANIMI FORMU KADRO VEYA POZİSYONUN BİRİMİ/ALT BİRİMİ Personel Daire Başkanlığı/Kadro-İstatistik Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANI GÖREVİ SINIFI ŞUBE MÜDÜRÜ ŞUBE MÜDÜRÜ

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK? BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK? BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK? BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME GİRİŞ Ayşenur ALTINAY 1 Bir ülkenin gelişmesi ve büyümesi, o ülkede yaşayanların oluşturduğu örgütlerin başarısına bağlıdır. Örgütlerin

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2015 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00:

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (16.02.2011 gün ve 27848 Sayılı Resmi Gazete) Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER Kuruluş ve Tarihçe Üniversitemiz Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden ayrılarak Orman Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KONYA OVASII PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks:

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2012

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı