kamu emekçileri bülteni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "kamu emekçileri bülteni"

Transkript

1 Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz! kamu emekçileri bülteni Aylık bülten * Sayı 43 Ocak 2012 Mart 2008 H Sayı Aralık grevi üzerine 21 Aralık kamu emekçileri için yeni bir başlangıç olmalı! KESK in çağrısıyla gerçekleşen 21 Aralık uyarı grevi ve iş bırakma eylemi, tüm ülkede on binlerce kamu emekçisinin katılımı ile gerçekleşti. Grevli toplu-sözleşme hakkı, güvenceli istihdam, insanca yaşamaya yetecek ücret, baskı, ceza ve sürgünlerin durdurulması, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması talepleri ile gerçekleşen

2 2 - bir günlük uyarı grevinde başta sağlık ve maliye emekçileri olmak üzere azımsanmayacak oranda kamu emekçisi iş bırakma eylemine katılırken, on binlerce emekçi, alanlara çıkarak taleplerini haykırdı. Grev kararının alınmasındaki anti-demokratik işleyişe rağmen Temmuz ayında gerçekleşen KESK Genel Kurulu nda kapsamlı bir mücadele programı oluşturulmamış, kamu emekçileri hareketindeki tıkanıklığı aşmaya dönük adımlar atılmamış, aynı zamanda tabanın iradesini esas alan demokratik bir işleyiş yerine, tüzük değişikliğiyle Genel Kurul sonrası en yetkili organ KESK Genel Meclisi tayin edilmiştir. Sosyalist Kamu Emekçileri, genel kurul sonrasında yaptıkları değerlendirmede KESK Genel Meclisi ile tabanın iradesinin esas alınmadığını ve aslında bürokratizmin genişletildiğini şu sözlerle dile getirdiler: Eğitim-Sen yönetimini paylaşan siyasal/sendikal anlayışlar KESK te de bir meclis oluşturarak karar alma süreçlerini tabana yaydıkları nı, demokratik bir işleyişe kavuştukları nı iddia ederek sorunun özünü karartmış oldular. KESK Genel Kurulu nda tüzük değişikliğine gidilerek Genel Kurul dan sonra en yetkili organ olarak KESK Genel Meclisi ni atamış oldular. Ancak işyerlerinden başlayarak şubelere doğru tabanın iradesini ve katılımını esas alan bir işlev ve misyon tanımı yapmayarak, meclisin neye ve kime hizmet ettiğini göstermiş oldular. KESK Genel Meclisi, konfederasyon genel kurulunun sendika üyeleri arasından seçeceği 50 üye, KESK Yürütme Kurulu ve sendika genel başkanlarından oluşturuldu. Yine Sosyalist Kamu Emekçileri, 50 delegenin hiçbir sendikal organı, iradeyi ve işleyişi temsil etmediğini, yalnızca KESK bürokrasisinin genişletildiğini ifade etmişlerdi. Aslında genişletilmiş KESK bürokrasisinin demokratik bir işleyişe sahip olmadığını 21 Aralık süreci somut olarak göstermiş oldu. İlk toplantısını Eylül gibi erken bir tarihte gerçekleştiren KESK Genel Meclisi, şifaen Aralık ayında bir grevin yapılmasının gerekli olduğunu ifade etmiş, ancak aylar boyunca eylemin somut tarihi ifade edilmediği gibi, herhangi bir program ortaya konulmamış ve çalışmanın konusu da yapılmamıştır Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen ikinci genel meclis toplantısı sonrasında KESK (Aralık ayı başlarında), grev yönelimini sağlık örgütlerinin 21 Aralık ta aldığı grev kararıyla birleştirmeye karar vermiş, grev kararını kamuoyuna ve aynı zamanda üyelere eylemden yaklaşık 15 gün önce duyurmuştur. Bu durum aslında KESK in, bir grev örgütlemekten ziyade, grev hazırlıklarını eylemli bir süreçle örgütleyen sağlık örgütlerinin arkasına sığındığını anlatmaktadır. Grevin en etkin bileşenlerinin sağlık

3 - 3 emekçileri ile KHK saldırısı karşısında tepki gösteren ve grev beklentisi içerisinde olan maliye emekçilerinden oluşması bu tanımlamayı doğrulamaktadır. (Maliye emekçilerinden tepkiler yükselmesine karşın KHK karşısında hiçbir tutum geliştirmeyen BES Genel Merkezi açısından ise bu grev kararı bir can kurtarma simidi olmuştur.) Burada sorun, tekil anlamda grev kararının antidemokratik bir şekilde alınmasında değil, genel anlamda KESK in işleyişinin anti-demokratik bir mekanizmaya sahip olmasındadır. Bu yapı ve bürokratik çizginin getirdiği anlayış grev gibi ciddi bir eylem biçimini, bir uyarı eylemi algısının ötesine taşıyamamakta ve iş bırakıp alana çıkma biçimli bir tarzı aşamamaktadır. Yeterli bir ön hazırlık yapılamamasına, kararın geç alınması ve ilgili organlara grev gününden kısa süre önce iletilmesine, süreci işyeri işyeri grev komitelerine dayalı eylemli bir tarzda örgütleyen bir grev süreci yaşanmamasına, tüm hazırlıkların öncü güçlerin kısa zaman diliminde yoğun bir şekilde çalışmasına sıkışmasına rağmen 21 Aralık grevi, anlamlı bir katılımla gerçekleşmiştir. Geç alınmış ve yeterli ön hazırlık yapılmamış olmasına karşın 21 Aralık grevini anlamlı kılan bir başka olgu ise grev tarihinin zamanlama bakımından anlamlı bir tarih olmasıdır. 21 Aralık grevi KHK saldırılarının ortaya çıktığı, 657 değişikliğine ilişkin hükümet planlarının kamuoyuna yansıdığı, hükümetin tek taraflı olarak yüzde 3 maaş artışını açıkladığı ve toplumsal muhalefeti ezmeye dönük politikaların yaygınlık kazandığı bir döneme denk düşmesi bakımından doğru bir zamanlamayı ifade etmektedir. Kuşkusuz ki tüm olumsuzluklara karşın binlerce emekçinin grevi sahiplenerek alanlara çıkması, her şeyden önce, kamu emekçilerinde biriken öfkenin yansımasıdır. Öyle ki kamu emekçilerine yönelik hak gaspları gün geçtikçe artış sergilemektedir. En başta iş güvencesi ortadan kaldırılmak istenirken, çalışma saatleri ve usulleri de esnek çalışma ve performans kriterlerine göre yeniden düzenlenmektedir. Toplam olarak, kamu hizmet kurumları bütün halinde ticarethaneye, hizmeti alanlar müşteriye ve hizmeti sunanlar da tahsildara çevrilmektedir. Tüm bu kapsamlı saldırıların kamu emekçilerinde huzursuzluğa ve tepkiye yol açtığı açıktır. Bir başka açıdan ise 21 Aralık grevi, kapsamlı, sistemli bir çalışma yürütüldüğünde sonucun nasıl olabileceğini de göstermiştir. Kısa zaman dilimi içinde KESK ve bağlı sendikaların ilerici, öncü güçlerinin çabası ile işyerleri dolaşılarak, emekçilere çağrılar

4 4 - yapılmış, grev anlatılmış, umutsuzluk yıkılmaya çalışılmıştır. Bu kısmi çabalar bile, emekçiler nezdinde karşılığını bulmuştur. Bir başka nokta ise, eylemin başarısının asli güvencesinin, belirlenmiş bir tarihe yönelik bir çalışma örgütlemekten öte, sürekli- sistemli bir faaliyetin örgütlenmesinin belirleyici olduğu gerçeğidir. Keza, kendi içinde tüm eksiklik ve yetersizliklerine rağmen maliye ve sağlık emekçilerinin katılımının yüksek olması tesadüf değildir. Her ne kadar sürecin örgütlenmesinde sorunlar ve eksiklikler yaşansa dahi, iki sektörde de sağlıkta dönüşüm ve KHK, eşit işe eşit ücret vb. sorun ve talepler ekseninde daha canlı bir sürecin yaşanması, emekçilerin eyleme katılımını artırmış, kısa süre içinde dahi olsa, yapılan çalışma iş bırakmada ve somutta eylemlere katılımda kendini göstermiştir. 21 Aralık sonrası, bugünden örgütlenmelidir! 21 Aralık eylemi ilerici-öncü kamu emekçilerine genel planda umut ve moral aşılamıştır. Ancak bu denli kapsamlı saldırı ve sorunlar karşısında sonrası adımlar atılmadığı koşullarda, bırakalım saldırıların püskürtülmesini, örgütlülüğün gün geçtikçe erimesi kaçınılmaz olacaktır. Bundan yaklaşık 2 yıl önce gerçekleşen 25 Kasım 2009 grevi de, özünde bugün yaşadıklarımızdan farklı değildi. Asgari bir başarıyla gerçekleşen 25 Kasım grevinin arkasından ise, tam anlamıyla bir sessizlik hakim olmuştur. Dolayısıyla bugün yapılması gereken grevi göstermelik bir şantaj ve uyarı eyleminden, birkaç yılda bir yapılan günübirlik ve sonrası olmayan eylem biçimlerinden çıkarmaktır. Vakit kaybetmeden 21 Aralık grevinin arkası gelmelidir. Mücadele farklı araç ve yöntemlerle, ortaya konulan mücadele programı ekseninde sürdürülmelidir. Genel planda saldırılar karşısında kazanım elde etmek için gerekli olduğu kadar, yakın planda, iş bırakma sonrasında yaşanılabilecek baskı, sürgün v soruşturmaları engellemek için de bu gereklidir. Bugün, örgütlü örgütsüz tüm kamu emekçilerini kucaklayan, hedefi belli, hak almaya kilitlenmiş ve alana kadar da eylemlilik sürecini devam ettirecek bir hat ve pratik, KESK in ve tüm kamu emekçilerinin örgütlülüğünün tek güvencesidir. 21 Aralık grevi, grev kararının alınmasında yaşanan çarpıklıklara, sürecin kısa zaman dilimine sıkışan şekilde zayıf örgütlenmesine rağmen moral yaratmıştır. Ancak daha ileri kazanımlarla çıkılabilmesi için, KESK e hakim bürokratik icazetçi anlayışın aşılması, fiili meşru mücadele hattının ve demokratik bir işleyişin hakim kılınması gerekmektedir. Kuşkusuz ki bu açıdan görev, öncelikli olarak KESK in içindeki ilerici öncü güçlere düşmektedir. Sosyalist Kamu Emekçileri

5 - 5 Maliye emekçilerinin mücadelesi yeni bir evreye sıçratılmalıdır! Eşit İşe Eşit Ücret iddiası ile yayınlanan ve büro işkolunu önemli oranda etkileyen 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) sonrasında özellikle maliye çalışanları arasında yaygın bir tepki gelişti. Gelir Uzman Yardımcılarının Ankara da yaptıkları basın açıklamasını, Müdür ve Müdür Yardımcıları nın bakanlık önünde yaptıkları kitlesel basın açıklaması izledi. Bu sırada Büro Emekçileri Sendikası nın (BES) çeşitli şubelerinden ilk tepkiler yükselmeye başladı. BES in ek ödemelerin emekli keseneğine dahil edilmesi yönünde başlatılan dilekçe kampanyasının Başbakanlık önünde yapılan basın açıklaması ile sonlandırılması dışında merkezi düzeyde herhangi bir eylem takvimi açıklamamasının yarattığı boşluk çeşitli uzman derneklerinin platform oluşturarak dar taleplerle Ankara mitingi düzenlemelerinin önünü açtı. Bu süreçte maliye çalışanları gözünü BES in alacağı kararlara dikmişti ve bu hala da böyledir. BES MYK sının herhangi bir mücadele programı çıkarmaması bir yandan sendika şubelerini beklentiye sokar ve vakit kaybettirirken, öte yandan da sendika dışı oluşumların öne çıkmasına vesile oldu. KHK ile merkez-taşra ayrımı derinleştirilirken, hem merkez ve taşrada görev yapan uzman kadrolar (ve uzman olmayanlar) arasında bir uçurum yaratıldı ve hem de yıllardır aynı masalarda aynı işi yapmalarına rağmen farklı ücretler alan maliye emekçilerinin beklentileri karşılanmadı. Bu beklentiler karşılanmadığı gibi Maliye Bakanlığı nın fazla mesai ödeme yetkisi de kaldırıldı tarihinden itibaren maliye emekçileri yıl boyunca ve büyük bölümü 100 saat üzerinden aldıkları fazla mesai ücretlerini, Bakanlar Kurulu nun iznine bağlı olarak yılda 6 ay ve yalnızca 50 saat üzerinden alabilecekler. Maliye çalışanlarından gelişen tepkileri toparlayıp merkezi bir mücadele konusu haline getirmeyen BES MYK sı bir kez daha sınıfta kaldı ve kimi şubelerden eylem programları geliştirilmeye başlandı. Çeşitli illerde işyeri önü eylemleri ve basın açıklaması biçiminde gelişen eylemler, İstanbul da daha ileri bir seviyeye sıçradı. BES İstanbul 3 Nolu Şube nin 29 Kasım da Kadıköy Vergi Dairesi Müdürlüğü önünden Kadıköy Postanesi ne yaptığı yürüyüşe çoğunluğunu maliye çalışanlarının oluşturduğu yüzlerce büro emekçisi katıldı. Bu yürüyüş sonrasında bu şubenin önerisi ile Taksim de gerçekleştirilen yürüyüşe büro emekçisi katıldı ve grev provası yapıldı. İstanbul 1 Nolu şubenin çeşitli gerekçelerle katılmadığı bu eylemin 21 Aralık ta önemli bir hazırlık olduğu grev gününde ortaya çıktı. 3 Nolu Şube 21 Aralık ta önce Kadıköy de kişilik bir kitle ile yürüyüş yaparken, Beyazıt Meydanı na da 500 kişilik bir kitle ile katıldı. Maliye birimi az olan 2 Nolu Şube de önemli bir kitle ile Beyazıt taki yerini aldı. 21 Aralık grevinin maliye emekçileri içerisinde başarı ile gerçekleştirilmiş olması merkezi müdahale olmasa dahi maliye emekçilerinde duyarlılığın önemli oranda gelişmiş olduğunu göstermiştir. Grev sonrasında maliye emekçileri içerisinde Ankara eylemi beklentisi

6 6 - güçlenmiş bulunmaktadır. Her genel kurulda veya çeşitli organ toplantılarında sık sık tekrarlanan BES sınıfta kaldı sözünü bir kez daha tekrarlamamak için BES MYK sı hareketi merkezileştirecek ve tabandaki beklentiye yanıt verecek bir eylem programı çıkarmalıdır. Tarihi bugünden belirlenerek Maliye Bakanlığı önünde binlerce maliye emekçisinin gün boyu yapacağı bir oturma eylemi gerçekleştirilmelidir. Eylemin devamının nasıl getirileceği ise bakanlığın eylem karşısındaki tutumu ve eyleme katılım düzeyi dikkate alınarak belirlenmelidir. Bu eylemin takvimine bağlı olarak eylem öncesinde grev, işyeri eylemleri vb. eylem biçimleri ile bu eylemin altı doldurulmalıdır. Mücadele talepleri değişen koşullara uyarlanmalıdır BES uzun zamandır maliye alanında eşit işe eşit ücret mücadelesi vermektedir. Bu mücadelenin temelini aynı masalarda iş yapan ve uzman olan ile olmayan arasındaki ücret adaletsizliği belirliyordu. Somut durum buydu ve talep bunu karşılıyordu. Ne var ki, 666 sayılı KHK ile ücret adaletsizliği yeni bir boyut kazanmıştır. Kimi merkez kadrolara TL yi aşan artışlar yapılarak merkeztaşra ayrımı derinleştirilmiş ve taşra kadroları ile kimi merkez kadroları arasında TL yi aşan ücret farkı yaratılmıştır. KHK ile aynı işi yapanlar arasındaki ücret adaletsizliğine eşit unvanlara sahip uzman kadrolar arasında ve taşrada görev yapan uzman olmayan kadrolar ile merkez uzman kadroları arasında ücret uçurumu eklemlenmiştir. Yani yatay ücret adaletsizliğine bir de dikey adaletsizlik eklenmiştir. Yeni koşullar taleplerin de yenilenmesini zorunlu kılmaktadır. Eşit işe eşit ücret kavramı ortaya çıktığı dönemin özellikleri nedeniyle doğal bir biçimde emekçilerde uzman olan ile olmayan arasındaki ücret farkını dile getiren bir talep olarak algılanmaktadır. Talebin daha da netleşmesi ve tüm emekçilerin bu talepte kendisini bulması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle İstanbul 3 Nolu şubeden doğru yükseltilerek yaygınlaşmaya başlayan Merkeztaşra ayrımı kaldırılsın! Eşit iş yapanlar ve eşit unvanlar arasında ücrette ve haklarda adalet şiarı Eşit İşe Eşit Ücret şiarına eklenmeli, çalışanlara hem dikey hem de yatay eşitlik istediğimiz anlatılmalıdır. Kısacası hem uzman kadrolarda görev yapan emekçiler ve hem de diğer kadrolarda görev yapan emekçiler talepler içerisinde kendisini bulabilmelidir. Bu taleplere tüm çalışanların ortak talebi olan ek ödemelerin emekliliğe esas kazanca dahil edilmesi talebi başta olmak üzere diğer talepler eklenmelidir. Taleplerdeki somutluk önemlidir ve taleplerimiz, maliye emekçilerinde gelişen kafa karışıklıklarını gidermelidir. Maliye emekçileri gözünü BES in atacağı adımlara dikmiştir. BES MYK sının önünde vakit kaybetmeden süreci doğru değerlendirme ve gelişen tepkiyi soğumaya bırakmadan merkezileştirme görevi durmaktadır. Aksi durumda Nisan ayında yapılacak genel kurulda bir kez daha sınıfta kaldık tespiti yapılacak ve geçmişin hatalarını tekrarladığımızı ilan etmiş olacağız. Sınıfta kaldık tespiti yapıp özeleştiri vermek kolaydır. Ancak maliye emekçileri bu sınıfta kalmanın bedelini ağır ödemekte, mücadeleye duydukları inanç ve sendikayla olan bağları zayıflamaktadır. Şimdi BES MYK sının önünde mücadeleyi merkezileştirme ve geliştirme (bakanlık eylemi, grev ve çeşitli sokak eylemleri) görevi durmaktadır. Alınan kararlar sonrasında tüm MYK üyeleri illere dağılarak günlerce sürdürülecek çalışmalarda aktif rol oynamalıdırlar. Bunu başarabildiğimiz ölçüde BES, çalışanlar içerisinde mücadeleye ve örgütlülüğe duyulan güvenin gelişmesinde ve kazanımlar elde edilmesinde önemli bir rol oynayacaktır. BES üyesi bir Sosyalist Kamu Emekçisi

7 - 7 SSGSS Kanunu nun 1 Ocak 2012 de yürürlüğe giren maddeleri neler getiriyor? SSGSS Kanunu sosyal güvenlik ve sağlığın piyasalaştırılmasına yönelik yeni-liberal zihniyetin ürünüdür Sayılı Kanun sosyal güvenlik ve sağlığın bir sosyal hak olmaktan çıkarılıp metalaştırılması konusunda çok ciddi bir eşiktir ve ya sadaki hükümler bu amaca yönelik düzenlenmiştir. Bu uygulamaların gerisinde ise emperyalizmin finansmanını sağlayan IMF- DB gibi kuruluşlar, GATS gibi kamu hizmetlerinin piyasalaştırılıp sermayeye peşkeş çekilmesinin önünü açan sözleşmeler vardır. Sermaye devleti ve onun temsilcisi AKP hükümeti tarafından reform olarak nitele nen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Kanunu nun bazı hükümleri 1 Ocak 2008, 30 Nisan 2008 ve 1 Temmuz 2008 ta rihinde yürürlüğe girmişti. Diğer bütün hükümleri de Ekim 2008 başında yürürlüğe girdi. En başta belirtelim ki SSGSS bir reform, bir iyileştirme, bir geliştirme yasası değil, bir köklü geriye gidiştir. Bu nedenle 2008 Ekim ayı ülkemizin sosyal gü venlik sistemi açısından bir dönüm noktası; sosyal sigortalar ve sağlık hakları konusunda büyük ge riye dönüşün başlangıç tarihidir Ekim ayında yürürlüğe giren yasanın memurları ilgilendirmediği öne sürülerek kamu emekçileri bu süreçten uzak tutulmuştu. Ama sermaye her zamanki gibi sözünü tutmadı ve hızla çıkardığı yasalarla kamu emekçilerini de bu yasanın içine yerleştirdi. Bu aşamada işçi ve emekçiler, belli başlı uygulamalarla sürece hazırlandı (hastanelerde alınan katkı payları gibi). Toplumsal duyarlılık ve muhalefet, yasa sürece yayılarak boşa düşürülmeye çalışıldı. Bunda da büyük bir başarı sağlandı. Yasanın kalan maddeleri ise 1 Ocak 2012 de yürürlüğe girecektir. Hepimizin hayatını yakından ilgilendiren ve Sosyal Güvenlik Reformu olarak bize yutturulan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun Zorunlu Genel Sağlık Sigortalısı olunmasına ilişkin hükmü 3,5 yıllık ertelemeden sonra 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girecek. Yani, 1 Ocak 2012 gününden itibaren bütün ülke vatandaşları kendi ceplerinde zorunlu Genel Sağlık Sigortalı olacaklar. Buna göre; 1 Ocak 2012 den itibaren Ayda 30 günden az çalışanlar: Bir işveren yanında çalışıyor ve işvereniniz sizi ayda 30 günden az gösteriyorsa her eksik kalan GSS primlerinizi 30 a

8 8 - tamamlamak zorundasınız. GSS prim borcunuzu ödemezseniz takip eden aybaşından itibaren ne siz, ne eşiniz ne de çocuklarınız sizin üzerinizden sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. İster çalışan olun ister emekli 18 yaşını tamamlamış (okumayan) çocuklarınıza artık sizin üzerinizden sağlık yardımı vermeyecekler. Şayet çocuklarınız okuyorlarsa lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim görmesi halinde 25 yaşına kadar sizin üzerinizden bakılabilir. 25 yaşını tamamladığı günden itibaren 10 günü takip eden bir ay içinde SGK ya gidip, GSS prim borcunuzu ödemeniz lazım. Kısmi süreli çalışanların GSS primi: Part-time çalışan veya ev hizmetlerinde 30 günden az çalışanlar da prim ödeme yükümlüsü olup, GSS primlerini 30 güne tamamlamak zorundadırlar. Prim borcunu ödemedikleri sürece sağlıktan yararlanamayacaklardır. Bu durumda part-time çalışanların mağduriyetleri söz konusu olacak. Sağlık güvencesi olmayıp da GSS kapsamında prim ödemek zorunda kalacak olanların ne kadar prim ödeyecekleri, aile içindeki aylık kazançlarına göre belirlenecektir. Kişilerin ödeyeceği GSS prim tutarı gelir testi yapılmasının istenip istenmemesine göre değişecektir. Kişi yeşil kart veya gelir testi istemiyor ise; yürürlükteki asgari ücretin 2 katının yüzde 12 si oranında GSS primini her ay ödemesi halinde sağlık hizmetlerinden yararlanacaktır. Yani her ay 201 TL GSS primi ödenecek. Sigortalı olarak çalışanlar ister SSK lı ister Bağ- Kur lu ister memur olsunlar hem emeklilik hem de sağlık primi ödüyorlar. Geliri asgari ücretin üçte birinden fazla olanlardan GSS primi alınacak. YEŞİL KART KALKIYOR! Harcamaları, taşınır ve taşınmaz malları dikkate alınarak tespit edilecek aile içindeki kişi başına düşen aylık geliri asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşların primlerini (Yeşil kartlıları) devlet ödeyecek. Sigortalı olup emekliliği hak eden birisi sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışamayacak. Emekli bir sigortalı çalışmak istediğinde emekli aylığı kesilecek. Emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda ve erkeklerde 65 yaşına çıkartılacak. Çalışanlarda 29 yaşına kadar sosyal güvenlik primleri işverenler tarafından değil devlet tarafından karşılanacak. Bu da demektir ki 30 yaş ve üsttü işsizlik oranlarında ciddi bir artış olacaktır. Başka bir yönüyle de devletin kasasından çıkacak olan bu para yine vatandaştan çeşitli yollarla toplanan paralar olacaktır.

9 - 9 Sonuç itibariyle 29 yaşına kadar sosyal güvenlik primleri dolaylı olarak vatandaşın cebinden çıkmış olacaktır. Yeşil kartlı olmayanlar, öncelikle tarihinden itibaren en geç bir ay içinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurarak gelir testi yaptıracaklar, durumuna göre prim ödeme yükümlüsü olacaklar. Bu durumda olup, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan, bakmakla yükümlü kişi olmayan, yeşil kartı olmayanlar ise bir ay içinde başvurmadıkları takdirde (2012 yılı Ocak ayı sonuna kadar) resen SGK tarafından tescil edilerek asgari ücretin iki katının yüzde 12 si oranında prim ödeme yükümlüsü olacaklardır. Gelir durumlarına bakılabilmesi halinde, primleri gelire bağlı olarak değişecek. Buna göre; 1) Asgari ücretin üçte birinin (279 TL) altında ise GSS primleri devlet tarafından ödenecek. 2) Asgari ücretin üçte biri (279 TL) ile asgari ücret arasında ise 279x%12 = 33,48 TL, 3) Asgari ücret (837 TL) ile asgari ücretin iki katı arasında ise 837x%12=100,44 TL, 4) Asgari ücretin iki katından (1.674 TL) daha fazla ise x%12 =201 TL, 5) 1700 TL maaş alan bir eğitim emekçisi 85 TL Genel Sağlık Sigortası(GSS) primi ödeyecek. GSS primleri ödenmez ise sağlık yardımı verilmeyecek. Muayene katılım payları ise şu şekilde belirlenmiştir: Sağlık Ocağı/Aile Hekimlikleri için 2 TL, Hastaneler için 8 TL (Hastanelerdeki 8 TL nin 5 TL si maaştan kesilirken, 3 TL de eczanede elden alınmaktadır) Özel sağlık kurumları için 15 TL. Üstelik her hekim muayenesi için ayrı ayrı katkı payı alınmaktadır. Örneğin komplikasyon gelişmiş şeker hastalarının aynı zamanda üç ayrı branş hekimine muayenelerinin maliyeti hastalar için cepten ödenen 24 TL dir. Buna ilaç katkı payı dâhil değildir. Bunların yanı sıra 22 Aralık 2011 tarihinde gece yarısı çıkarılan yasa ile Aile hekimlerinin yazdığı reçetelerden de 3 TL katkı payı alınması, 3 ilaçtan sonra ilave 1 TL daha katkı alınması düzenlenmiştir. Türkiye de eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin 30 gün üzerinden ödedikleri 100 lira genel sağlık sigortası primi düşürüldü. Öğrencilere büyük yük getiren ve kayıt dışına iten genel sağlık sigortası primi 34 liraya indirildi. Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi için 2 TL ödeneceğini, sevk zinciri oluşturulduğunda katılım payı 5 katına kadar artabilecek. Katılım payı, ortez, protez, iyileştirme araç ve gereçleri ile ayakta tedavide sağlanan ilaçlarda, gereksiz kullanımı azaltmak amacıyla prime esas kazanç, gelir ve aylıkların tutarı gibi ölçütler dikkate alınarak, yüzde 10 ila yüzde 20 arasında olacak. 18 yaşını doldurmayanlar, tıbben başkasına muhtaç olanlar, acil, iş kazası ve meslek hastalığı, bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar, koruyucu sağlık hizmetleri ve analık halleri dışında, sağlık hizmetlerinden yararlanmak için son 1 yıl içinde toplam 90 gün genel sağlık sigortası primi ödeme şartı aranacak. İşten ayrılan sigortalı ve yakınlarının sağlık hizmetlerinden yararlanma süresi 90 gün olacak. Sermaye devleti son on yılda bütçeden sağlığa ayrılan payın arttığını ve buna bağlı olarak verimliliğin de arttığını söylemektedir. Sağlık harcamalarındaki bu artışa paralel olarak toplumun genel sağlık düzeyinde hiçbir iyileşme olmamış, dolayısıyla verimlilik iddiası tam tersine verimsizlik getirmiştir. Halkın sağlığına yansımayan bu devasa harcamalar, özel sağlık sektörü, uluslararası ilaç ve teknoloji endüstrisinin kar hanesine yazılmıştır. Böylelikle ne kadar çok hasta o kadar çok para anlayışı sağlığı bir hizmet olmaktan çıkarıp kar güdüsüne endekslemektedir. Halkın vergileriyle kurulan hastaneler ve sağlık hizmeti yerli-yabancı şirketlere peşkeş çekilmektedir. Sağlık emekçileri iş güvencesinden yoksun bırakılmaya çalışılarak taşeronlaşmanın ve ucuz iş gücünün önü açılmaya çalışılmaktadır. Sağlık hizmetinden yararlanan işçi ve emekçilere ise paran kadar sağlık dayatması kabul ettirilmeye çalışılmaktadır. Sağlıkta meydana gelen tüm saldırıların hedefinde sadece sağlık çalışanları değil bütün bir sağlık hizmetlerinden yararlanan toplum da hedeflenmektedir. Bütün bunlar ışığında sağlık haktır satılamaz şiarını yükselterek sağlığın metalaştırılmasına, piyasalaştırılmasına ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara karşı tüm işçi ve emekçilerin birleşik militan bir mücadele ile dur demesi gerekmektedir. Zaman, kaybettiğimiz hakları geri alabilmek ve yeni haklar kazanmak için alanlara çıkma, direnişe ve greve geçme zamanıdır. Sosyalist Kamu Emekçileri /Tokat

10 10 - Burjuvazi bizi savaşa davet etti Davetleri kabülümüzdür! Sermaye devletinin son dönemde kafaları karıştırarak, gerçekle yalanı birbirine katarak ince hesaplar yaptığı ve en kısa sürede yasalaştırmaya çalışacağı kıdem tazminatı saldırısına hemen bugün hazırlanmalıyız. Nedir bu kıdem tazminatı?... Kıdem tazminatı, işçinin çeşitli sebeplerle işyerinden ayrılırken işveren tarafından iş kanunu gereğince işçiye vermiş olduğu bir tazminat şeklidir ve her yıl için işçinin 1 aylık brüt maaşı üzerinden ödenir. İşçi için temel bir hak, işveren için ise işgücü maliyetini yükselten, işçinin sıradan ve önemsiz nedenlerle işten çıkarılmasını zorlaştıran bir uygulamadır özü itibariyle. Kıdem tazminatının fona devredilmek istenmesindeki asıl amaç da burada yatmaktadır. Kapitalizmin yükselen her kriz ortamında işçileri en az maliyetle tek tek ya da toplu olarak işten çıkarmasının önünü açmak, kıdem tazminatının işten çıkarmadaki caydırıcılığını bertaraf ederek kan emici asalak takımının toplu para ödeme yükünü azaltarak maliyetleri kısmak ve daha az maliyetli, daha düşük ücretli çalışacak yeni işçiler alabilecekler. Yeni uygulama ile işsizliğin daha da artması kaçınılmaz. Sermaye devletinin sözcülerinin işçilerin hak kaybı olmayacak söylemi kesinlikle bir aldatmacadır. Zaten işçilerin kıdem tazminatını alamamasının tek nedeni asalak takımının bu hakkı gasp etmeleri değil midir? Kağıt üzerinde işten çıkarılıp ardından yeni işe girmiş gibi işe başlatılan işçi, yasal hakkını gene yasal olarak patronuna hediye etmiş oluyor(!). Yani minareyi çalan kılıfını hazırlıyor. Fon sisteminde patronların her işçi için belli oranda prim ödemesi gerekecek. İşçilerin sigortasını bile yatırmayan, mevcut sistemde kıdem tazminatını gasp edebilmek için girdi çıktı yapan, sendikaya üye olan işçileri kapı önüne koyan asalak takımının fona prim yatıracağına inanmak için bir nedenimiz yok. Zaten böyle bir ihtimal de yok. Çalışanların yüzde 45 inin kayıt dışı çalıştığı düşünüldüğünde yeni düzenlemenin zaten onları kapsamadığı ve fon kurulduğunda bu hakkı elde edeceklerinin de hiçbir garantisi de yok. Kaldı ki mevcut

11 sistemde kıdem tazminatından faydalanmak için 1 yıllık sigortalı olmak yeterken yeni sistemde 10 yıllık sigortalılık süresi dolmadan işçiler kıdem tazminatından yararlanma hakkını fiilen kaybetmiş olacaklar. Aynı şekilde mevcut sistemde işçiler bir aylık brüt tutarı kadar kıdem tazminatı alırken yeni uygulama ile fona ödenmiş olan her tam yıl için prim hesabına esas olan ücretin 30 günü tutarında olması planlanıyor. Yani yeni uygulama kıdem tazminatının miktarında da önemli bir düşüşe yol açacak. Asalak takımı için 30 günlük süre bile çok geliyor ki bu sürenin 15 güne düşürülmesi için çabalarını yoğunlaştırıyorlar Tabi bir de tazminatı alabilmeniz için ucuz, sorunsuz, sendikasız, haksız, hukuksuz ve hakkını aramayan uslu işçi profilinde olmanız ve sermaye sınıfına tamamen bağımlı ve sadık olmanızda gerekecek.. Yeni sistemle beraber patronlar, işçinin aylık ücretinin yüzde 5 ini fona yatırarak yükünü yüzde 40 azaltacaklar. Bu da çalışma yaşamında gerek ücret gerekse istihdam edilen işçi sayısının esnekleştirilmesidir. Saldırı bu kadar net ve büyüktür. Olaya bir de sendikalar ile işçi ve emekçiler açısından bakalım. Türk-İş ve DİSK kıdem tazminatına dokunulmasını genel grev nedeni sayacaklarını söyleseler de saldırının püskürtülmesi emekçilerin topyekün dişe diş militan mücadelesi ile olacaktır. Keza sendika ağalarının söylemi her hak gaspında olduğu gibi dostlar alışverişte görsün emsalidir. Saldırının boyutuna rağmen dişe tırnağa dokunur henüz bir şey yapılmamış, sermaye iktidarının yalan söylemlerine karşı yapılmak istenilen dezenformasyon işyeri işyeri, birim birim anlatılması gerekirken genel-geçer söylemlerle yasanın meclise gelmesi beklenmektedir. Aynı şekilde KESK düşünülemez bile demesine rağmen henüz tam anlamıyla adım atmamıştır. Kamu emekçilerinde ise süreç sanki bu saldırı onları etkilemeyecekmiş gibi algılanmakta. Halen kazanılmış(?) hak kaybedilmez yanılgısı büyük oranda devam etmekte. Oysa ki en son SSGSS yasa tasarısı sürecinden de hatırlanacağı üzere hükümet genel sağlık sigortası kapsamından önce kamu emekçilerini muaf tuttu, çünkü yükselen bir işçi-emekçi hareketi ve birlikteliği vardı. Bu birlikteliğin dağıtılması sermaye devleti için acil bir sorundu. Birlikte başarılabileceğinin yaşayarak öğrenilmesi sermaye devletini zora sokabilirdi. Süreç hatırlanırsa, Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu çatısı altında taban inisiyatifinin süreci zorlaması sendikaları birlikte hareket etmeye zorlamıştı. Ve kamu emekçilerine bu süreçte verilen ufak bir ayrıcalık sendikaların- özellikle de kontra sendikaların- süreçten çekilmeleriyle sonuçlandı. Kamu emekçileri sendikalarının eylem alanlarından uzaklaştırılması sürecin birden terse dönmesini sağlayarak yasa tasarısı yasalaştı. Sonra bir ek madde ile kamu emekçileri de GSS kapsamına dahil edildiler. Yani aslında kamu emekçileri için de bedeller ödenerek kazanılmış olan hak, önce lütuf olarak geri verildi, sonra da güçsüzlüğün etkisi ile tamamen geri alındı. Yani şu artık görülmelidir; dişe diş militan mücadele yapılmadığı sürece yüzyılların kazanımlarını kaybetmeye mahkumuz ve Engels in dediği gibi Burjuvazi bizi savaşa davet etti. Davetleri kabulümüzdür. Bu savaşta yerinizi almak için ve çocuklarımıza onurlu, yaşanılabilecek bir dünya bırakmak için örgütlü mücadeleyi yükseltmeliyiz.

12 12 - Şahsiyet, manipülasyon ve gerçek Manipülasyon aracılığı ile egemen seçkinler kitleleri, kendi hedeflerine uyumlu kılmaya çalışırlar. Freire Paulo, Ezilenlerin Pedagojisi, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2008, s.123 Sınıflı toplumlarda egemen sınıflar, tarih boyunca, sömürü koşullarını meşrulaştırmak için (meşru olmadığından) manipülasyon dediğimiz gerçeğin egemen sınıf çıkarlarına uyarlanmasına (çarpıtılmasına) ve bu uyarlanmış zemin üzerinde yeniden üretilmesine dayanan gerekçelendirmeler icat etmişlerdir. Diyebiliriz ki egemenler, manüple etmeden iktidarlarını sürdüremezler. Egemenler için manipülasyon kural, gerçek ise istisnadır. Bu açıdan Bülent Arınç ın Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer e yönelik eleştirileri cevaplarken söylediği öğretmenlere şahsiyet kazandırmak isteyen bir insandır sözü hiç de yeni bir şey değildir. Daha önce de Başbakan R. Tayyip Erdoğan TEKEL direnişi için, ben yetimin hakkını kimseye yedirmem diyerek manipülasyon tarihinde çığır açmıştı. Gel gelelim şahsiyet meselesine. Herkes bilir ki kapitalizm tıpkı kendinden önceki sınıflı toplumlar gibi - sömürünün doğası gereği- ezme ezilme ilişkisi üzerine kuruludur. Ezme ezilme ilişkisi ise hem ezenin hem de ezilenin sağlıklı bir şahsiyet edinmesine bizzat engel olur. Ezenler sömürü koşullarını gizlemek ve gizemli bir hale sokmak için bin bir türlü manipülasyon aracını devreye sokarlar ve kirlenmişliklerini toplumun en küçük hücrelerine (devlet, aile, hukuk, din, hatta kişisel arkadaşlık ilişkileri) kadar sirayet ettirirler. Sonuçta tüm ilişkiler burjuvaca bir şahsiyet (şahsiyetsizlik) kazanır. Mülk sahipleri üretim araçları üzerindeki mülkiyet haklarını(!) her zaman için emekçilere karşı şantaj aracı olarak kullanırlar. Her zaman işten atılma kaygısı taşıyan, hayatını ve davranışlarını bu kaygı üzerine kuran emekçi; başkası (kapitalist) için yaşayan, kendini onun çıkarlarına, onun tepkilerine, onun inançlarına ve onun kurallarına uyarlamak zorunda kalan bir kişi görünümü kazanır. Emekçinin örgütsüzlüğü, bu ekonomik zorbalık karşısındaki boynu büküklüğünün ve çaresizliğinin asıl nedenidir. Kendini var etmeye çalışan emekçi, kendini gerçekleştiren ya da kendini gerçekleştirme araçlarına sahip olan egemen karşısında edilgendir ve bu edilgenlik egemenin aşağılamalarıyla taçlandırılır. Sınıflı toplum devleti (günümüzde kapitalist devlet) emekçinin edilgenliğini yasalarla süreklileştirmeye çalışır. Emekçi, kendini gerçekleştirmeye (mücadeleye) kalkıştığında, hele hele kendini gerçekleştirme araçlarına sahip olmak (üretim araçlarını toplumsallaştırmak) istediğinde devlet tarafından emekçiye; hapishane, katliam, hukuk, sosyoloji, siyaset vb. araçlar devreye sokularak konumu hatırlatılır. Amaç emekçiye kendi emeğini değersiz göstermek ve sömürü koşullarını sürdürmektir. Böylece emekçi, mülk sahiplerinin gittikçe büyüyen servetini ulusal servet olarak algılayacak ve onların zenginleşmesini ülkenin zenginleşmesi zannedecektir. Kazan doğuracak, servetin kaynağı (artı-değer üreten emek) gizemli bir hal alacak ve emekçinin üretimde kullandığı tüm emeği, o mütevazi ücreti tarafından temsil edilen bir olguya dönüşecektir. Yukarıdaki bütün bu soyutlamalar ışığında gerek Bülent Arınç ın açıklaması ve gerekse Milli Eğitim Bakanı nın görece daha örtülü açıklamaları, doğrudan doğruya kamu emekçilerinin haklarına yönelik kapsamlı saldırıların öncesinde atılan savaş naralarıdır. KHK larla kendini dışa vuran süreç; okulların satılması, eğitim emekçilerinin istihdam bürolarında iş bekleyen insanlar haline dönüştürülmesi, esnek ve kuralsız çalışma koşullarının genel çalışma biçimi halini alması, bireysel sözleşme ve bu yolla bütün hakların elden gitmesi vb. bir dizi şahsiyet kazandırma(!) projesini içermektedir. Hükümetin eğitim emekçilerine şahsiyet kazandırma sürecinin bir diğer ayağını ise torpil sendikası (bu sendika; atamalarda, yer değiştirme işlemlerinde, müdürlük ve müdür yardımcılıklarında yardımcı olacağını söyleyerek üye kazanmaktadır) Memur-Sen konfederasyonuna bağlı Eğitim Bir-Sen in güçlendirilmesi oluşturmaktadır. Hükümetin bir kurumu gibi çalışan bu sendika, yöneticilerini dikey geçişle çalışma bakanlığına danışman olarak göndermektedir. Zaten kamu emekçilerinin nasıl yönetileceği konusunda işin kurdu olmuş, onların içinden çıkan ve onları çok iyi tanıyan bir sendika bürokratından daha iyi danışman da bulunamazdı. Bu süreçte Türk Eğitim-Sen devlet nazarında eski önemini kaybettikleri ve müdürlükleri, yönetim organlarını Eğitim Bir-Sen li bürokratlara kaptırdıkları için mücadele ediyormuş gibi bir izlenim vermektedir. KESK in örgütlediği 21 Aralık grevi kamu emekçilerinin büyük bir şahsiyet örneğidir. Oldukça güçlü geçen grevin ardından hükümetin; toplu sözleşmenin en kısa sürede yapılacağını, öğretmenlerin özlük ve ekonomik haklarının Ocak ayından itibaren iyileştirileceğini beyan etmesi emekçilerin şahsiyetlerini ve geleceğini ancak mücadeleyle elde edebileceklerini göstermektedir. Haklarımızı elde etmek için, daha onurlu bir yaşam ve gelecek için, örgütlü mücadeleye Sosyalist Kamu Emekçileri/Tokat

13 Sağlık emekçilerinden Taksim de grev provası Sağlıktaki yıkım saldırılarına karşı sağlık emekçileri, 18 Aralık günü yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı Taksim deki yürüyüşle grev provası yaptı. Beyoğlu Tünel de toplanan binlerce sağlık emekçisi Taksim Gezi Parkı na kitlesel ve coşkulu bir yürüyüş gerçekleştirdi. İstanbul Tabip Odası, KESK e bağlı SES İstanbul Şubeleri, Dev Sağlık-İş, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası tarafından örgütlenen yürüyüşte sağlık hakkına sahip çıkmak için 21 Aralık ta grev çağrısında bulunuldu. Taksim Gezi Parkı na doğru yürüyüşünü sürdüren kitle parkın merdivenlerinde toplandı. Sağlık emekçileri, karanlığı temsilen giydikleri siyah önlükleri basın açıklaması öncesinde attılar. Açıklamayı okuyan İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ın sağlık hizmetlerine ulaşımı kolaylaştırdığınız zaman gereksiz kullanım başlıyor sözünü hatırlatarak bunun nedeninin muayene süresinin 4 dakikaya sıkıştırılması olduğunu söyledi. Sağlık alanında emekçilerin sınırsız hizmet verdiğini ancak sıfır güvenceye sahip olduklarını söyledi. Tıp eğitiminin ve gerçek sağlık hizmetlerinin yıkıma doğru gittiğini sözlerine ekleyen Gören, 21 Aralık grevine çağrı yaptı. Büro emekçilerinden Büyük Taksim buluşması Büro Emekçileri Sendikası (BES) İstanbul 2 ve 3 Nolu Şubelerin çağrısı ile 15 Aralık ta Taksim Tramvay Durağı ndan Galatasaray Lisesi önüne kitlesel bir yürüyüş gerçekleştirildi. İstanbul 1 Nolu şubenin çeşitli gerekçelerle katılmadığı eyleme çoğunluğunu maliye emekçilerinin oluşturduğu emekçi katıldı. Yürüyüş boyunca 666 sayılı KHK'ya karşı tepkiler dile getirilirken 21 Aralık'taki greve çağrı yapıldı. Büro emekçileri Eşit işe eşit ücret aldatmacasına hayır, Yaşasın grev, yaşasın toplu sözleşme!/ 21 Aralık'ta grevdeyiz ve Merkez- taşra ayrımına son/ Eşit iş ve ünvanlara ücrette ve haklarda adalet istiyoruz pankartları arkasında coşkulu sloganlarla yürüdüler. "Genel grev, genel direniş", "Direne direne kazanacağız" ve "Eşit işe eşit ücret" sloganlarıyla gerçekleştirilen yürüyüşün ardından BES 2 No'lu Şube Başkanı Nevin Kaplan açıklamayı okudu. Kaplan, daha fazla örgütlenerek, daha fazla birleşerek ve mücadeleyi yükselterek AKP hükümetinin korkusunu büyüteceklerini söyledi ve Bugün büro emekçileri olarak burada yapmış olduğumuz yürüyüşle iktidarı bir kez daha uyarıyor, hak gasplarına ve adaletsizliklere karşı 21 Aralık ta tüm kamu çalışanları ile birlikte hizmet üretimini durduracağımızı ilan ediyoruz. Ya taleplerimize kulak verirsiniz ya da milyonların öfke ve gücünü karşınızda bulursunuz! dedi. Kaplan sözlerinin sonunda büro emekçilerinin taleplerini şöyle sıraladı: Eşit işe eşit ücret, Ek ödemelerin maaşlara eklenmesi, Merkez-Taşra ayrımının kaldırılarak aynı ünvanlar ve aynı iş yapanlar arasındaki ücret ve özlük haklardaki adaletsizliklerin giderilmesi, 4/C statüsünde çalışanların kadroya alınması, Performans uygulamasından vazgeçilmesi, Eşit temel ücret dışında işin niteliğinden kaynaklı tazminatların ödenmesi, Kadro/derece ilerlemelerinin kariyer ve likayat ilkeleri çerçevesinde yapılması, Atama ve görevde yükselmelerde haksızlık ve keyfiliğin önlenmesi, Sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının sağlanması, Grev ve Toplu Sözleşme hakkını yasal güvenceye alan düzenlemeler yapılması.

14 Aralık ta ülke genelinde emekçiler alanları doldurdu KESK in ve sağlık örgütlerinin almış olduğu karar doğrultusunda 21 Aralık ta gerçekleştirilen greve yüzbinlerce emekçi katıldı. Eğitim emekçileri kitlesel katılım sağlarken, hastaneler ve vergi daireleri başta olmak üzere birçok kamu kurumunda greve gidildi. 22 Kasım 2012 / Istanbul İSTANBUL Anadolu Yakası nda sağlık emekçileri ve maliye emekçileri greve etkin bir biçimde katıldılar. Haydarpaşa Numune Hastanesi nde bir araya gelen SES, Dev Sağlık İş ve TTB üyesi sağlık emekçileri burada bir basın açıklaması yaptılar. Anadolu Yakası ndaki diğer hastanelerde de greve önemli oranda katılım sağlandı ve acil servisler dışında sağlık hizmeti verilmedi. Çoğunluğunu vergi dairesi çalışanlarının oluşturduğu BES üyesi büro emekçileri ise Kadıköy Vergi Dairesi önünde toplanarak Kadıköy İskele Meydanı na yürüdüler. Anadolu Yakası nda vergi dairelerinde greve önemli oranda katılım sağlandı ve sabah saatlerinde işyeri önlerinde toplanan emekçiler iş bırakarak alanlardaki yerlerini aldılar. Beyazıt taki eylem için Sirkeci de toplanan 10 bini aşkın emekçi Beyazıt Meydanı na yürüdü. Eğitim Sen İstanbul Şubeleri nin kitlesel katılım sağladığı yürüyüş nedeniyle tramvay ve araç trafiği felce uğradı. KESK e bağlı sendikalardan Eğitim Sen, Tüm Bel Sen, Haber Sen, Yapı Yol Sen, BES üyelerinin katıldığı yürüyüşte renkli görüntüler oluştu. Grev önlüklerini giyen kamu emekçilerinin yürüyüş kolunun ön tarafı Beyazıt a yaklaştığında arkadaki kortejler hala Sirkeci deydi. İstanbul Avrupa Yakası nda da greve katılım yüksek oldu. Avrupa Yakası ndaki buluşma noktalarından biri Çapa Tıp Fakültesi oldu. Emekçiler hastane etrafında bir yürüyüş yaptılar. Diğer buluşma noktası da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi idi. Acil bölüm dışında sağlık hizmetinin verilmediği hastane bahçesine sabah saatlerinde çadırlarını kuran emekçiler, greve katılım çağrıları yaptılar. Bir süre sonra Grevdeyiz pankartı arkasında oluşturulan yaklaşık 100 kişilik bir kortej ile İstanbul Eğitim ve Araştınma Hastanesi Merkez Polikliniği önünde bekleyen emekçileri almaya gittiler. Buradaki hastane içine girerek greve katılım çağrısı yapan grevcilere hastaların ve hasta yakınlarının rahatsız olduğu bahanesi ile hastane yönetiminin ve ÖGB nin engel olmak istemesi, bizzat hasta yakınlarının eylemi sahiplenmesiyle boşa düşürüldü. Tekrar çadırın önüne dönen emekçiler, bu sırada toplanan kitleyle hastanenin etrafında bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Yürüyüş sırasında hastaneye gelen Kristal-İş üyesi işçiler, Tez-Koop-İş üyesi hastane işçileri, Taşeron İşçileri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği çadırın bulunuduğu yerde grevci emekçileri beklediler. Yürüyüş kolu tekrar çadıra geldiği sırada tıp fakültesi öğrencileri de Tüccar değil hekim olacağız pankartıyla korteje girdiler. En öne öğrencilerin alındığı yürüyüş boyunca sloganlar ve ajitasyon konuşmalarıyla çevrede toplanan insanlara grevin nedenini anlattılar. Çapa koluyla buluşmaya az bir zaman kalmışken Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde çalışan sağlık emekçileri, SES Bakırköy Şubesi ve Beşiktaş Çarşı taraftar grubu korteje katıldılar. İki koldan yürüyerek Haseki Eğitim ve Araştırma

15 Hastanesi önünde buluşan sağlık emekçileri trafiği kapatarak Beyazıt Meydanı na yürüdüler. İstanbul çapındaki hastanelerden gelen sağlık emekçileri burada Sağlık Meclisleri ni kurdular. Acil servislerin dışında hizmet vermeyen hastanelerde greve katılım oranı yüzde yüze yakın gerçekleşti. Yapılan yürüyüşler sonrasında binlerce emekçi Beyazıt meydanında buluştu. Çeşitli sol-sosyalist parti ve gruplar ile demokratik kitle örgütlerinin de katılarak destek verdiği miting, yapılan konuşmalar ile son buldu. 22 Kasım 2012 / Istanbul ANKARA Ankara da Ziya Gökalp te yapılan eyleme 10 bini aşkın emekçi katıldı. Sağlık, büro ve eğitim emekçilerinin kitlesel katılım sağladığı eylemde coşku hakimdi. Sağlık Bakanlığı na yürüyen sağlık emekçileri, Abdi İpekçi Parkı nda Sağlık Meclisi ni kurdular. Burada yapılan konuşmalar sonrasında 3 bine aşkın sağlık emekçisi Ziya Gökalp e yürüyüş gerçekleştirdi. Öğrencilerin ve çeşitli sol parti ve grupların destek verdiği yürüyüşte talepleri ifade eden sloganlar atıldı. Saat da YKM (Güvenpark) önünde toplanan Eğitim Sen 2-4 ve 5 Nolu şubeler buradan kortejler halinde Atatürk Bulvarı na çıktılar. Yolun yarısı trafiğe kapatılarak Milli Eğitim Bakanlığı na yüründü. MEB önüne gelindiğinde konuşmalar yapıldı. Dengiz Sönmez, Eğitim Sen adına basın metnini okudu eğitim emekçisinin yürüdüğü bu kolda Kahrolsun ücretli kölelik düzeni!, Genel grev genel direniş!, İnsanca yaşamak istiyoruz!, Parasız eğitim, parasız sağlık!, Yaşasın sınıf dayanışması! ve Metin Lokumcu ölümsüzdür! sloganları gür bir şekilde atıldı. BES 1 ve 2 Nolu şubeler Mithatpaşa Caddesi nde buluşarak kortej halinde Ziya Gökalp e geldiler. BES 2 Nolu pankartının arkasında Ankara Adliyesi çalışanları Fatma Ekin Nadir ve Turgay Akçay a yapılan baskılar son bulsun şiarının taşındığı pankartın yanısıra Ne 4/B, ne 4/C güvenceli iş güvenceli gelecek pankartı da açıldı. Vergi daireleri ve SGK da geçtiğimiz hafta içi yoğun hazırlıklar, işyeri toplantıları gerçekleştiren BES üyeleri 2 bine yakın bir kitleyle alana çıktılar. BES Ankara şubelerinin ardından BTS ve Tüm Bel Sen Ankara 1 Nolu Şube de işyerlerinin sorunlarını içeren pankartlarla alanda yerlerini aldılar. Ayrıca eyleme DİSK e bağlı Sosyal-İş üyeleri de destek verdiler. Tüm yürüyüş kollarının Ziya Gökalp e ulaşmasının ardından başlatılan miting yapılan konuşmaların ardından son buldu. İZMİR İzmir de grev için sabah saatlerinden itibaren iş bırakan emekçiler üç ana noktada toplanarak Konak Meydanı na yürüdü. KESK e bağlı sendikalar kendi şube pankartlarını taşırken kürsüye İnsanca bir yaşam için grevdeyiz., Grevli toplu sözleşme hakkımız için grevdeyiz, İnsanca yaşanacak temel ücret için grevdeyiz pankartları asıldı. Eğitim Sen ve SES üyelerinin kitlesel katılımı dikkat çekerken yürüyüş ve eylem boyunca 7 bin kişilik kitle taleprini içeren sloganları coşkulu bir şekilde attı. DİYARBAKIR Diyarbakır da grev gece saat te demiryollarında başladı. BTS üyesi emekçiler geceden itibaren trenleri durdurdular. Saat de TCDD Bölge Müdürü emekçileri tehdit ederek istasyona çevik kuvvet çağırdı. Emekçilerin tehditlere rağmen eylemlerini kararlılıkla sürdürmesi üzerine Bölge Müdürü nün suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Devlet Hastanesi nde grev oldukça etkili oldu ve poliklinikler tamamen durdu. Üniversite hastanesinde sabah coşkulu bir şekilde davul zurnalarla başlayan eylemde de poliklinikler uzun süre çalışmadı. Diyarbakır da grev en çok eğitim alanında etkili oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde grev kararını asan öğretmenler daha sonra Eğitim-Sen e yürüdüler. Eğitim- Sen den Dağkapı meydanındaki mitinge yürümek isteyen eğitim emekçilerinin önü iki defa polis tarafından kesildi.

16 Emekçilerin meydana yürümekteki kararlılığı üzerine polis her defasında geri adam attı. Binlerce emekçinin katıldığı miting konuşmaların ardından son buldu. BURSA Çekirge ve Muradiye Devlet Hastaneleri ile Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi nde gerçekleştirilen açıklamalar sonrasında sağlık emekçileri, iş bırakma eylemine katılan kamu emekçileri ve destekleyici kurumlar Ünlü Cadde de toplanmaya başladılar. Setbaşı Vergi Dairesi önünde başlayan yürüyüşte en önde Grevli toplu sözleşme için 21 Aralık ta grevdeyiz! pankartı taşınırken, bu pankartın arkasında eyleme katılan kamu emekçileri tek tek sendika pankartlarını açtılar. Yolun tek şeridinin trafiğe kapatıldığı yürüyüş boyunca alkış ve ıslıklarla sağlıkta ticari dönüşüm uygulamaları protesto edilirken sloganlar atıldı. Orhangazi Parkı nda gerçekleştirilen basın açıklamasına 1500 emekçi katıldı. MERSİN 21 Aralık grevine Mersin de kitlesel bir yürüyüş ve eylemle destek verildi. Saat de Devlet Hastanesi önünde toplanan kitle buradan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi karşısında bulunan parka doğru yürüyüşe geçti. Yaklaşık 2 bin kişilik kitle Hastane Caddesi boyunca Sadaka değil toplu sözleşme!, Genel grev genel direniş!, Faşizme karşı omuz omuza!, Savaşa değil eğitime-sağlığa bütçe!, Toplu sözleşme hakkımız, grev silahımız! sloganlarıyla yürüdü. ADANA Saat da Büyükşehir Belediyesi önünden ve Çukurova Dr. Askın Tüfekçi Hastanesi önünden olmak üzere iki ayrı yürüyüş kolu oluşturularak Uğur Mumcu Meydanı na yüründü. İki yürüyüş kolu Kasım Gülek Kavşağı nda birleşerek tren istasyonunun da bulunduğu Uğur Mumcu Meydanı na girdi. Gece te iş bırakan BTS üyeleri de alana giren kortejleri sloganlarla karşıladı. Coşkunun hakim olduğu eyleme ağırlığını Eğitim Sen ve SES üyelerinin oluşturduğu 1500 e yakın emekçi katıldı. KAYSERİ Emekçiler saat da yürüyüş kolu oluşturarak Kayseri Meydanı na doğru yürümeye başladılar. Yaklaşık 1 kilometre yürüyen kitle yürüyüş başında yaklaşık 200 kişiden oluşurken kortej basın açıklamasının yapılacağı alana geldiğinde 300 kişiye ulaştı. MANİSA Sabah saat de işyerlerinde toplanan kamu emekçileri önden belirlenen birleşme noktalarında biraraya geldiler. Okullarda, hastanelerde, bürolarda grev pankartının asıldığı her işyerinde ajitasyonlar eşliğinde grev çağrısı yapıldı. Bu çağrılarda özellikle hastanelerde hasta ve hasta yakınlarına açılan kürsüden söz verildi. Doğu Caddesi nin tek şeridini trafiğe kapatarak yürüyüşe geçen kamu çalışanları Manisa Vergi Dairesi önüne ulaştı. Burada BES üyeleriyle buluşan kitle bir süre burada eylemlerini sürdürdükten sonra Manolya Meydanı na doğru yürüyüşe devam etti. Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde toplanan ikinci kol Doğum Evi nde Eğitim Sen ve SES üyeleriyle buluşarak Manolya Meydanı na doğru yürüyüşe geçti. Saat de Manolya Meydanı na iki ayrı koldan ulaşan kitle ana caddeyi trafiğe kapatarak sloganlar ve halaylar eşliğinde meydana girdi. Bine yakın işçi ve emekçinin katıldığı eyleme sol parti ve gruplar ile çeşitli demokratik kitle örgütleri de destek verdi. TOKAT Tokat Eğitim Sen binasında sabah saatlerinden itibaren biraraya gelmeye başlayan Eğitim Sen ve SES üyesi kamu emekçileri saat de sendika binasından Cumhuriyet Meydanı na sloganlarla yürüdü. Meydanda bekleyen ve ilçelerden gelen Eğitim Sen liler ile buluşuldu. Burada yapılan basın açıklamasından sonra Tokat Devlet Hastanesi önünde SES tarafından gerçekleştirilecek basın açıklamasına katılmak için hareket edildi. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı ve oldukça coşkulu geçen eylem basın açıklamasının ardından son buldu. HER YER EYLEM ALANI Ülke genelinde onbinlerce emekçinin alanları doldurduğu 21 Aralık günü, ülkenin dört bir köşesinde eylemler gerçekleştirildi. Kırıkkale, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Kocaeli, Trabzon, Rize, Çorum, Sivas, Afyon, Niğde, Bolu, Çaycuma, Ereğli, Hopa, Aydın, Malatya, Van, Antep, Dersim, Tarsus, Silifke, Fethiye, Didim, Varto ve daha birçok il ve ilçede emekçiler alanlara çıkarak taleplerini haykırdılar. Kamu Emekçileri Bülteni 43 * Fiyatı: 25 YKr * Ocak 2012 * Sahibi ve S. Yazı İşleri Md.: Ayten Özdoğan * Yayın türü: Yerel, süreli, ayda bir Türkçe * EKSEN Basım Yayın Ltd. Şti. * Mollaşeref Mah. Simsar Sk No:5/3 Fatih/İstanbul * Tel/Fax: 0 (212) * * Baskı: Özdemir Mat Davutpaşa Cad Güven Sanayi sit C Blok No: 242 Topkapı İstanbul *

1) SSGSS Kanununda öngörülen kadın ve erkekler için emeklilik yaşının 2036 yılından başlayarak 65 yaşa yükseltilmesi düzenlemesi aynen korunmuştur.

1) SSGSS Kanununda öngörülen kadın ve erkekler için emeklilik yaşının 2036 yılından başlayarak 65 yaşa yükseltilmesi düzenlemesi aynen korunmuştur. 1 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI YASASINDA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖREN YASA TASARISI İLE İLGİLİ EMEK PLATFORMUNUN TALEPLERİ HAKKINDA BAKANLIKTA YAPILAN GÖRÜŞMELERDE KABUL EDİLEN, KISMEN KABUL EDİLEN

Detaylı

Bölüm 18. Demokrasi Mücadelesinde Odamız

Bölüm 18. Demokrasi Mücadelesinde Odamız Bölüm 18 Demokrasi Mücadelesinde Odamız 268 M M O 40. Dönem Çalışma Raporu M M O 40. Dönem Çalışma Raporu 269 TMMOB Makina Mühendisleri Odası bugüne dek olduğu gibi bu dönemde de kendi meslek alanları

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ Gelir Testi nasıl başladı, kimler muaf? Sosyal Güvenlik Reformu ile tüm vatandaşların sağlık güvencesi kapsamına alınması 1 Ocak 2012 tarihinde başladı.

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

16. bölüm. demokrasi mücadelesinde şubemiz

16. bölüm. demokrasi mücadelesinde şubemiz 16. bölüm demokrasi mücadelesinde şubemiz BÖLÜM 16: DEMOKRASİ MÜCADELESİNDE ŞUBEMİZ 16.1. TMMOB Mitingi 15 MAYIS 2011 Ankara TMMOB Mitingi hazırlık çalışmaları kapsamında; TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı

Detaylı

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

Koç Üniversitesi nde neler oluyor?

Koç Üniversitesi nde neler oluyor? Koç Üniversitesi nde neler oluyor? 27 Mart 2015 tarihinde, Koç Üniversitesi temizlik işçileri, öğrencileri, öğretim görevlileri, asistanları ve büro emekçileri bir araya geldiler ve bir forum gerçekleştirdiler.

Detaylı

Kimler Genel Sağlık Sigortası primi ödeyecek?

Kimler Genel Sağlık Sigortası primi ödeyecek? On5yirmi5.com Kimler Genel Sağlık Sigortası primi ödeyecek? Kimler genel sağlık sigortası primi ödeyecek? Eş ve çocukların durumu ne olacak? Gelir tespitinde neye bakılacak? Part time çalışanlar prim ödemek

Detaylı

Asgari ücret 1900 net! DİSK ten basın açıklaması

Asgari ücret 1900 net! DİSK ten basın açıklaması Asgari ücret 1900 net! DİSK ten basın açıklaması 8 Aralık öğlen saat 12 de Mecidiyeköy de toplanan DİSK yönetimi ve işçiler asgari değil insanca yaşam, asgari ücret, bin dokuz yüz net taleplerini dile

Detaylı

Gelir Testi Yaptırmayanlar Dikkat!

Gelir Testi Yaptırmayanlar Dikkat! Gelir testi yaptırmadığı için aylık primi 2012 den beri 288 liradan hesaplanan 5 milyonu aşkın sigortalıya biriken borçtan kurtulmak için verilen 6 ay ek süre 31 Mart ta doluyor 2015 yılı, sosyal güvenlik

Detaylı

EĞİTİM VE BİLİM EMEKÇİLERİ SENDİKASI

EĞİTİM VE BİLİM EMEKÇİLERİ SENDİKASI TOPLUSÖZLEŞMEDE KİM KAZANDI? KİM KAYBETTİ? EĞİTİM VE BİLİM EMEKÇİLERİ SENDİKASI TOPLUSÖZLEŞMEDE KİM KAZANDI, KİM KAYBETTİ? 2014-2015 yıllarını kapsayan toplusözleşme süreci, hükümet ve Memur Sen arasında

Detaylı

HAKLARIMIZ BİRER BİRER ELİMİZDEN ALINIYOR! İZİN VERMEYELİM!

HAKLARIMIZ BİRER BİRER ELİMİZDEN ALINIYOR! İZİN VERMEYELİM! HAKLARIMIZ BİRER BİRER ELİMİZDEN ALINIYOR! İZİN VERMEYELİM! Türkiye de kamunun ve kamu hizmetlerinin tasfiyesinde önemli bir yeri olan Ömer Dinçer, 12 Haziran seçimleri ardından Milli Eğitim Bakanı olmasından

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? GERÇEK BİR TOPLU SÖZLEŞME İÇİN

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? GERÇEK BİR TOPLU SÖZLEŞME İÇİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? Toplu İş Sözleşmesi (TİS), çok genel anlamı ile emekçilerin temsilcisi sendika ile işveren temsilcilerinin, ekonomik, özlük ve çalışma koşullarını birlikte belirlemeleridir.

Detaylı

EVDE BAKIM PARASI ALANLARA SİGORTA GELİYOR

EVDE BAKIM PARASI ALANLARA SİGORTA GELİYOR Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, evde bakıma muhtaç yakını olup da evinde bu malül kişilere bakanlara evde bakım parası adı altında her ay net asgari ücret düzeyi kadar para vermektedir. Bu paranın

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 25.08.1999 tarih ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu nda Değişiklik Yapılması ve Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Detaylı

İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR!

İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR! TEMMUZ 2016 İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR! Taşeron işçilere kayıtsız şartsız kadro! Kıdem tazminatıma dokunma! Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi ne hayır! TAŞERON İŞÇİLERE KAYITSIZ ŞARTSIZ KADRO! AKP hükümeti

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

T.C. ÇALİŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA (Personel Daire Başkanlığı)

T.C. ÇALİŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA (Personel Daire Başkanlığı) T.C. ÇALİŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü Sayı :B.13.0.ÇGM.0.12.01.00/103/3202. 06/03/2012 Konu :İhtiyaç fazlası personel hk. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA (Personel Daire Başkanlığı)

Detaylı

GÜVENCESİZ ÇALIŞMA NEDİR?

GÜVENCESİZ ÇALIŞMA NEDİR? GÜVENCESİZ ÇALIŞMA NEDİR? ESNEK ÇALIŞMADIR Yapacağın işin, çalışacağın saatlerin, alacağın ücretin esnek olduğu bir çalışma sistemidir. 2 PERFORMANS SİSTEMİDİR Emekçiler arasında dayanışmanın, birlik ruhunun

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oran; AKP nin ekonomi modeli yoksulluk üretiyor, Yeşil Kart lı sayısı azalmadı arttı. Tarih : 23.03.2013 Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran; AKP nin ekonomi

Detaylı

GENEL YETKİLİ SENDİKA. Hizmet Sendikacılığımızın 2009 Kazanımları

GENEL YETKİLİ SENDİKA. Hizmet Sendikacılığımızın 2009 Kazanımları GENEL YETKİLİ SENDİKA Hizmet Sendikacılığımızın 2009 Kazanımları Sendikamızın 2009 Toplu Görüşmelerindeki sağlık çalışanları açısından en önemli kazanımı ek ödemelerde aylık mahsuplaşma talebinin kabul

Detaylı

ALMANYA DA 2012 ARALIK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER

ALMANYA DA 2012 ARALIK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER ALMANYA DA 2012 ARALIK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Çalışanların sayısı, Aralık 2012 de bir ay öncesine göre öenmli bir değişme

Detaylı

Sayı: Rehber.2014/031 Ankara, 20.08.2014

Sayı: Rehber.2014/031 Ankara, 20.08.2014 Sayı: Rehber.2014/031 Ankara, 20.08.2014 Konu: İşten Ayrılış Bildirgesi Düzenlenen Sigortalılar İçin Genel Sağlık Sigortası Bilgilendirme Yazılarına İlişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Duyurusu Hk. Genel sağlık

Detaylı

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 KAMU İSTİHDAM RAPORU (Aralık, 2015) Ø KAMU SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİ SAYISI YÜZDE 3,4! GERİLEDİ. KADROLU İŞÇİ SAYISI İSE YÜZDE 4,6 DÜŞTÜ! Ø BELEDİYELERDE KADROLU İŞÇİ SAYISI

Detaylı

tarafından yazıldı. Çarşamba, 08 Haziran :44 - Son Güncelleme Perşembe, 09 Haziran :24

tarafından yazıldı. Çarşamba, 08 Haziran :44 - Son Güncelleme Perşembe, 09 Haziran :24 4/B'Lİ SÖZLEŞMELİ PERSONELİ KADROYA ALMAK ÇÖZÜM DEĞİLDİR. EĞER AKP SAMİMİ İSE, ESNEK İSTİHDAMA VE GÜVENCESİZ ÇALIŞTIRMAYA YÖNELİK TÜM DÜZENLEMELERİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMALIDIR. TÜM ÇALIŞANLARA GÜVENCELİ

Detaylı

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu SUNUŞ İşyeri sendika temsilcileri, işyerinde çalışan işçilerin mevzuattan, toplu iş sözleşmelerinden doğan her türlü hak ve çıkarlarını korumakla görevli olan, sendikasının örgütlenmesi ve güçlenmesi için

Detaylı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı Çalışma hayatında barış egemen olmalı Ocak 19, 2012-3:31:16 olduğunu belirtti. olduğunu belirterek, ''Bu bakış açısı çerçevesinde diyalog merkezli çalışmalarımızı özellikle son 7 aydır yoğun bir şekilde

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NİSAN 2015

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NİSAN 2015 ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NİSAN 2015 TOPLANTI TARİHİ : 17/04/2015 TOPLANTI SAATİ : 14.30 TOPLANTI YERİ : Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Et ve Süt Kurumu Genel

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. YÜRÜYÜġ ve MĠTĠNGLER

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. YÜRÜYÜġ ve MĠTĠNGLER YÜRÜYÜġ ve MĠTĠNGLER 2010 ve 2011 1 MAYISLARINDA 1 MAYIS ALANINDAYDIK 2010 yılında, Taksim'de 32 yıl sonra kitlesel 1 Mayıs kutlamaları için yüzbinlerce emekçi meydanı doldurdu. Dolmabahçe, Şişhane ve

Detaylı

GENEL MERKEZLERE BİLGİ NOTU

GENEL MERKEZLERE BİLGİ NOTU Sayı: 2008 217/07 15 25.03.2008 Konu: SSGSS Yasası Hakkında Son Gelişmeler GENEL MERKEZLERE BİLGİ NOTU IMF ve Dünya Bankasının dayatmaları sonucu gündeme gelen ve sağlık ve sosyal güvenlik alanının piyasalaştırılmasını

Detaylı

Genel Başkanımız Haydar Arslan ın okuduğu basın açıklaması metni aşağıdadır. KGM Önünde Basın Açıklaması Yaptık

Genel Başkanımız Haydar Arslan ın okuduğu basın açıklaması metni aşağıdadır. KGM Önünde Basın Açıklaması Yaptık Sendikamız Yapı-Yol Sen 12 Nisan 2012 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü önünde ve eşzamanlı olarak tüm şube binaları önünde, Otoyol ve Köprülerin özelleştirilmesi, görevde yükselme ve unvan değişikliği

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI EKİM 2014

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI EKİM 2014 ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI EKİM 2014 TOPLANTI TARİHİ : 14.10.2014 TOPLANTI SAATİ : 10.00 TOPLANTI YERİ : Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Et ve Süt Kurumu Genel

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146 TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI EMO Kocaeli Şubesi 146 İKK Sekreterliği Makina Mühendisleri Odası tarafından yürütülmektedir. Şubemiz, üniversite, resmi kurum, sendika, oda ve derneklerle sürdürülebilir

Detaylı

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 4.19.4 TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 1) Dosya No : 2013/551 E. : Ankara 17. Asliye Ceza si : 1- TMMOB YK Başkanı Mehmet Soğancı 2- TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan Genç :2911 sayılı Toplantı ve Gösteri

Detaylı

Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik

Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik 12006 Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik 2006 yılından beri Bütün öğretmenler kadrolu olmalıdır diyerek mücadelemizi, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi yönünde yoğunlaştırdık. 2 22008 Bakan Hüseyin

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2015 / 18

SİRKÜLER NO: 2015 / 18 DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SİRKÜLER NO: 2015 / 18 08.01.2015 KONU: Çalışanlarla ilgili 2015 yılına ilişkin bazı vergi ve sigorta bilgileri Hk. Çocuk zammı, aile yardımı, yemek yardımı ve özel

Detaylı

AKTİF EĞİTİM-SEN 2015 YILI TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ

AKTİF EĞİTİM-SEN 2015 YILI TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ AKTİF EĞİTİM-SEN 2015 YILI TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ Sıra No 1 2 1- MALİ HAKLAR a) Tüm Kamu Çalışanları için İstekler/Talepler İstek/Talebin Gerekçesi İstek/Talebin Gerçekleşmesi İçin Gerekli Değişiklik

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 09.01.2017/15-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2017-30.06.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak gelir

Detaylı

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2017)

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2017) TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2017) Tablo 1: 2017 Yılı Asgari Ücret Hesabı Asgari Ücret (Brüt) İşçiye Ait SGK Primi (%14) İşçiye Ait İşsizlik Sigortası

Detaylı

Konu : SGYDK Toplantısında Gündeme Alınması Önerilen Konular

Konu : SGYDK Toplantısında Gündeme Alınması Önerilen Konular SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞINA ANKARA Konu : SGYDK Toplantısında Gündeme Alınması Önerilen Konular 5502 Sayılı Kanunun

Detaylı

İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Ramazan YILDIZ İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRÜ 6385 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GSS KANUNU İLE

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTALISININ TESCİLİ, PRİMLERİN ÖDENMESİ, BİLDİRİM VE İTİRAZ

GENEL SAĞLIK SİGORTALISININ TESCİLİ, PRİMLERİN ÖDENMESİ, BİLDİRİM VE İTİRAZ GENEL SAĞLIK SİGORTALISININ TESCİLİ, PRİMLERİN ÖDENMESİ, BİLDİRİM VE İTİRAZ Ufuk ÜNLÜ * I. GİRİŞ Sosyal güvenlik sistemi dışında kalan yüz binlerce insanı 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren bu sisteme dâhil

Detaylı

BODRUM DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE

BODRUM DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE BODRUM DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE Bodrum da sağlık çalışanları iş bıraktı. Bodrum Devlet Hastanesi önünde buluşan sağlık meslek örgütü temsilcileri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, emeklilik hakları

Detaylı

6514 Sayılı «Tam Gün» Kanunu ile Devlet Üniversite Hastaneleri İçin Ge?rilen Düzenlemeler

6514 Sayılı «Tam Gün» Kanunu ile Devlet Üniversite Hastaneleri İçin Ge?rilen Düzenlemeler 6514 Sayılı «Tam Gün» Kanunu ile Devlet Üniversite Hastaneleri İçin Ge?rilen Düzenlemeler Hüseyin Çelik T.C. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Üniversite Hastaneleri Birliği ToplanNsı 31.1.2014- Ankara

Detaylı

Sorunların Merkezinde Öğretmenler Değil, Eğitimi Ticarileştiren Politikalar Bulunuyor!

Sorunların Merkezinde Öğretmenler Değil, Eğitimi Ticarileştiren Politikalar Bulunuyor! SORUNLARIMIZ ACİL ÇÖZÜM BEKLİYOR 12 Eylül cuntasının ilan ettiği 24 Kasım öğretmenler günü bir kez daha bildik ritüellerle kutlanıyor. Her yıl olduğu gibi, bu yılda öğretmenlerimiz için sahte övgüler dizilecek,

Detaylı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Emeğin Örgütlenmesi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Emeğin Örgütlenmesi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Emeğin Örgütlenmesi Ertuğrul Bilir Makina Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı (C) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği - Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ÖDENEN BEDELLER İş kazası

Detaylı

SİRKÜLER SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA. Tarih: Sayı:2017/12

SİRKÜLER SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA. Tarih: Sayı:2017/12 SİRKÜLER Sayı:2017/12 Tarih:01.02.2017 6770 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA Realite Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 2000 Evler Mah. 76078 Sk. Fonte İşmerkezi

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA GELİR TESPİTİNE ESAS ALINACAK AİLE BİREYLERİ VE GELİR TESPİTİNE ESAS VERİLER

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA GELİR TESPİTİNE ESAS ALINACAK AİLE BİREYLERİ VE GELİR TESPİTİNE ESAS VERİLER GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA GELİR TESPİTİNE ESAS ALINACAK AİLE BİREYLERİ VE GELİR TESPİTİNE ESAS VERİLER Ufuk ÜNLÜ * I. GİRİŞ Kişinin çeşitli göstergeler ışığında mevcut gelirinin belirlenmesine

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 10.07.2017/92-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1 Temmuz.2017 tarihinden itibaren, Gelir Vergisinden istisna edilecek kıdem

Detaylı

GİRENLERİN SGK DAN SAĞLIK YARDIMI ALIP ALAMAYACAKLARININ AÇIKLANMASI

GİRENLERİN SGK DAN SAĞLIK YARDIMI ALIP ALAMAYACAKLARININ AÇIKLANMASI BAĞ-KUR (4/b) PRİM BORCU VARKEN SSK LI (4/a) İŞE GİRENLERİN SGK DAN SAĞLIK YARDIMI ALIP ALAMAYACAKLARININ AÇIKLANMASI Vakkas DEMİR* I- GİRİŞ 5510 sayılı sosyal güvenlik reform yasasının 87 nci maddesine

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor Mevzuat 11.07.2016/86-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2016-31.12.2016 tarihleri arasında geçerli olmak

Detaylı

İŞ GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ!

İŞ GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ! İŞ GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ! 1 KAMUNUN DÖNÜŞÜMÜ Kamunun ve kamu hizmetlerinin önceden belirlenmiş ekonomik, toplumsal, siyasal hedefler doğrultusunda; amaç ve işlevleri bakımından yeniden

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

SORULARLA MALULLÜK AYLIĞI

SORULARLA MALULLÜK AYLIĞI SORULARLA MALULLÜK AYLIĞI Sigortalıların maluliyetlerini nasıl tespit ettirecekleri, hangi şartlarda maluliyet aylığına hak kazanacakları, malullük aylığı için nasıl ve nereye başvuracakları ile malullük

Detaylı

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK BİR SORUNU DAHA ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK Üniversitelerde idari ve akademik personeli bir bütün olarak görüyoruz. 666 Sayılı KHK ile idari personelin ek ödeme oranlarında artış gerçekleştirilirken,

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU

BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU Bato aktüel yayında batoaktuel yapılan basın toplantısında BASIN ARACILIĞI İLE BALIKESİR KAMUOYUNA TANITILDI. Değerli basın mensupları, Sevgili meslektaşlarım,

Detaylı

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL MERKEZİ EMEK BÜROLARI YÖNETMELİĞİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL MERKEZİ EMEK BÜROLARI YÖNETMELİĞİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL MERKEZİ EMEK BÜROLARI YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER I.GENEL HÜKÜMLER A- Amaç... 2 B- Kapsam 2 C- Dayanak. 2 D- Tanımlar 2 II. EMEK BÜROLARININ AMACI, OLUŞUMU, İŞLEYİŞİ, ORGANLARI

Detaylı

SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER

SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER Yaşanası güzel bir dünya için, emeğe, eşitliğe, özgürlüğe, barışa kardeşliğe, paylaşmaya ve dayanışmaya önem veren bir Oda

Detaylı

YÖNETMELİK. SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 22 Haziran 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30104 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: YÖNETMELİK SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü

İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü Kanuni Teşviklerden Yararlanma Sayıları TEŞVİK AÇIKLAMA İŞYERİ SAYISI SİGORTALI SAYISI TEŞVİK TUTARI 5510 Malullük, Yaşlılık Ölüm Sigortası

Detaylı

1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA!

1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA! 1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA! İşçilerin burjuvaziye ve egemen sınıfa karşı mücadelesi sürdükçe, bütün talepleri karşılanana dek 1 Mayıs, bu taleplerin her yıl dile getirildiği gün olacaktır.

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. 5510 SAYILI KANUNUN GETĐRDĐĞĐ DEĞĐŞĐKLĐKLER ve ĐK(ĐK/Tiger2Bordro/GoBordro/Bordro/TigerBordro) ÜRÜNLERĐNE ETKĐLERĐ

DESTEK DOKÜMANI. 5510 SAYILI KANUNUN GETĐRDĐĞĐ DEĞĐŞĐKLĐKLER ve ĐK(ĐK/Tiger2Bordro/GoBordro/Bordro/TigerBordro) ÜRÜNLERĐNE ETKĐLERĐ 5510 SAYILI KANUNUN GETĐRDĐĞĐ DEĞĐŞĐKLĐKLER ve ĐK(ĐK/Tiger2Bordro/GoBordro/Bordro/TigerBordro) ÜRÜNLERĐNE ETKĐLERĐ Sosyal güvenlik reformu kapsamında 5510 sayılı kanun 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe

Detaylı

İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ

İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ İŞGÜCÜ PİYASASI RAKAMLARI TÜRKİYE 2014 TÜRKİYE 2015 İZMİR 2014 İZMİR 2015 İŞGÜCÜ 28.786.000 29.678.000 1.746.000 1.745.000 İSTİHDAM 25.933.000

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK

KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK M. Kemal OKTAR * Sosyal Güvenlik Hukuku bakımından kayıt dışı istihdam olgusu; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu ve 2821 sayılı Sendikalar

Detaylı

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI 2016 YARIM GÜN ÇALIŞMA SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI Değerli Meslek Mensubumuz 6663 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanuna 10/2/2016 tarihinden itibaren eklenen ek 5 inci madde

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1)

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) SGK İŞLEMLERİ SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) (01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) 01.10.2008 den önce iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihi itibarıyla 4c li sigortalıların emekli keseneğine

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : KAYSERİ Konu : 2009 Yılı Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2009 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit

Detaylı

MADDE 48 (1) Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda adaylık dâhil toplamda en fazla 8 yıl görev yapabilir.

MADDE 48 (1) Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda adaylık dâhil toplamda en fazla 8 yıl görev yapabilir. Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresi MADDE 48 (1) Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda adaylık dâhil toplamda en fazla 8 yıl görev yapabilir. (2) Aynı eğitim kurumunda yer değiştirme

Detaylı

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

ASGARİ ÜCRETE DEVLET DESTEĞİNİN, AYLIK SGK BİLDİRGESİNDE NASIL GÖSTERİLECEĞİ HAKKINDA SGK dan DUYURU ( )

ASGARİ ÜCRETE DEVLET DESTEĞİNİN, AYLIK SGK BİLDİRGESİNDE NASIL GÖSTERİLECEĞİ HAKKINDA SGK dan DUYURU ( ) Asgari ücret teşvikinde bunlara dikkat! 2016 yılında yaşanan yüksek asgari ücret artışını dengelemek amacıyla 1 Ocak tan itibaren geçerli olmak üzere 2016 yılı için asgari ücret prim teşviki geldi. Buna

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması İçindekiler 44. Dönem Genel Kurul Gündemi... 11 43. Dönem Organları... 12 43. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 16 44. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 18 İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcilikleri... 20 18

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Ocak

SİRKÜLER. Sayı: Ocak SİRKÜLER Sayı: Ocak 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 ÇALIŞMA MEVZUATI... 2 1. 01.01.2017 Tarihinden İtibaren Geçerli Olan Kıdem Tazminatı Tavanı... 2 2. Ocak 2017 Ayı İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların

Detaylı

İŞYERİNDE 15 YIL VE 3600 GÜN ŞARTINI TAMAMLAYAN HER İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI?

İŞYERİNDE 15 YIL VE 3600 GÜN ŞARTINI TAMAMLAYAN HER İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI? İŞYERİNDE 15 YIL VE 3600 GÜN ŞARTINI TAMAMLAYAN HER İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI? Umut TOPCU * 1- GİRİŞ Kıdem tazminatı, İş Kanunu na tabi olarak çalışan işçilerin hizmet akitlerinin Kanun da

Detaylı

DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI

DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI www.nku.edu.tr DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI Varol BOZ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şube Müdürü 1 Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından

Detaylı

Sağlık Reformunun Mali Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi. A. Tuncay Teksöz Pfizer,Türkiye Sağlık Politikası Koordinatörü

Sağlık Reformunun Mali Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi. A. Tuncay Teksöz Pfizer,Türkiye Sağlık Politikası Koordinatörü Sağlık Reformunun Mali Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi A. Tuncay Teksöz Pfizer,Türkiye Sağlık Politikası Koordinatörü T.Teksöz, K.Helvacıoğlu ve Y.Kaya Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK İLETİŞİM MERKEZİ (ALO 170) Bilgi Notu 03.06.2014 1.

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK İLETİŞİM MERKEZİ (ALO 170) Bilgi Notu 03.06.2014 1. Bilgi Notu T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK İLETİŞİM MERKEZİ (ALO 170) 03.06.2014 1. GENEL BİLGİLER; 15 Kasım 2010 tarihinde 50 kişi ile hizmete başlayan Çalışma ve

Detaylı

ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER 2

ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER 2 ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER 2 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU NA GÖRE KAYITLAR- KURUM HEKĠMLĠĞĠNDE ĠġYERĠ HEKĠMLĠĞĠ ĠĢçi Sağlığı

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 SUNUM PLANI İşe Yerleştirme Hizmetleri İstihdam Teşvikleri Kısa Çalışma Ödeneği 2 İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ 3 İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ İş arayanların kayıtlarının

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

10SORUDA AİLE SİGORTASI

10SORUDA AİLE SİGORTASI 10 SORUDA AİLE SİGORTASI T.C. ANAYASASI MADDE 60: Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. 1. AİLE SİGORTASI Nedir? Aile Sigortası,

Detaylı

Kıdem tazminatında gelecek prim oranına bağlı - 21 Eylül 2011

Kıdem tazminatında gelecek prim oranına bağlı - 21 Eylül 2011 Kıdem tazminatında gelecek prim oranına bağlı - 21 Eylül 2011 Hükümetin, programına aldığı ve 2012 Ocak ayına kadar yasalaştırmayı düşündüğü Kıdem Tazminatı Fonu yasalaşırsa en önemli kriter fona ödenecek

Detaylı

T.C. MERSİN VALİLİĞİ ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ SEFERBERLİK İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

T.C. MERSİN VALİLİĞİ ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ SEFERBERLİK İSTİHDAM TEŞVİKLERİ T.C. MERSİN VALİLİĞİ ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ SEFERBERLİK İSTİHDAM TEŞVİKLERİ 687 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE GETİRİLEN TEŞVİK UYGULAMASI: 09.02.2017 TARİH 29974 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANARAK

Detaylı

ESNAF, ÇİFTÇİ, SANAYİCİ, TÜCCAR VE ŞİRKET ORTAĞI GİBİ BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARIN SGK DAN RAPOR PARASI ALMA HAKLARININ AÇIKLANMASI

ESNAF, ÇİFTÇİ, SANAYİCİ, TÜCCAR VE ŞİRKET ORTAĞI GİBİ BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARIN SGK DAN RAPOR PARASI ALMA HAKLARININ AÇIKLANMASI ESNAF, ÇİFTÇİ, SANAYİCİ, TÜCCAR VE ŞİRKET ORTAĞI GİBİ BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARIN SGK DAN RAPOR PARASI ALMA HAKLARININ AÇIKLANMASI Vakkas DEMİR * I- GİRİŞ: 5510 sayılı Kanunun 18 inci maddesi hükümlerine göre,

Detaylı

EKONOMİK, DEMOKRATİK ÖZLÜK HAKLARIMIZ; EMPERYALİZME, GERİCİLİĞE VE ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI MÜCADELEDE ŞUBEMİZ

EKONOMİK, DEMOKRATİK ÖZLÜK HAKLARIMIZ; EMPERYALİZME, GERİCİLİĞE VE ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI MÜCADELEDE ŞUBEMİZ EKONOMİK, DEMOKRATİK ÖZLÜK HAKLARIMIZ; EMPERYALİZME, GERİCİLİĞE VE ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI MÜCADELEDE ŞUBEMİZ 162 Şubemiz, Odamızın ana yönetmeliği uyarınca ülke ve toplum çıkarları doğrultusunda, yurdumuzun

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

Şiddete Karşı Kadın Buluşması 2

Şiddete Karşı Kadın Buluşması 2 Şiddete Karşı Kadın Buluşması 2 Evde, Okulda, Sokakta, Kışlada, Gözaltında Şiddete Son 18-19 Mart 2006, Diyarbakır ŞİDDETE KARŞI KADIN BULUŞMASI 2 EVDE, OKULDA, SOKAKTA, KIŞLADA, GÖZALTINDA ŞİDDETE SON

Detaylı

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28702 SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER (28.02.2009 ve 28.09.2009 tarihli değişikliklerle güncellenmiştir.) Mehmet TURŞUCU Mali Hizmetler

Detaylı

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Türkiye Đşçi Sendikaları Konfederasyonu KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Ankara Amaç Türkiye de kayıt dışı istihdam önemli bir sorun olarak gündemdedir. Ülkede son verilere göre istihdam edilenlerin yüzde

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 13/02/2011 tarih ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta

Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta Sirküler 2013/08 12 Mart2013 Konu: Bireysel Emeklilik Fonlarına Ödenen Katkı Paylarının ve Özel Şahıs Sigortalarının Vergi ve SGK Karşısındaki Durumu (6327 Sayılı Kanununla Yapılan Değişiklik Sonrası)

Detaylı

Bu çalışmada, 2013 yılında gerçekleşen

Bu çalışmada, 2013 yılında gerçekleşen 2013'te 545 işçi eylemi gerçekleştiği belirlenmiştir. Bu eylemlerden 365 i işyeri temellidir". 545 eylemin 206'sında eyleme katılan işçi sayısına yönelik veri bulunmuştur. Bu eylemlere 181 bin 357 işçinin

Detaylı