DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERSİMİZİN TEMEL KONUSU"

Transkript

1 DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK

2 DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf 2. Hukukun Temel Kavramları isimli pdf kitap: Bu kaynaklardan doğrudan sorumlu değilsiniz. İhtiyaç duyduğunuzda bakabilirsiniz.

3 Türkiye de Neler Yapabilirsiniz? 1. Erasmus Programıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi ne gelebilirsiniz. 2. İngilizce, Türkçe veya Almanca dersler alabilirsiniz. 3. Birinci Hukuk Sınavından sonra Denklik için Dokuz Eylül Üniversitesi ne gelebilirsiniz tane fark ders ini verirseniz Türkiye de de hukuk fakültesi mezunu olabilirsiniz. 3

4 Öneriler Akademisyenlik/öğretim üyeliği Uluslararası firmalarda/ Türk-Alman şirketlerinde hukuk danışmanlığı Ayrıca ABD de yüksek lisans: 4

5 Alman ve Türk Hukuku Arasındaki Benzerlikler Kıta Avrupası Hukuku: 1. Temelinde Roma Hukuku vardır İçtihat hukuku (Case-Law) değil mevzuat (yazılı/yürürlükteki pozitif hukuk metinleri) önemli 3. Özel hukuk ve kamu hukuku ayrımı vardır. 4. Yasaların (kanunların) yapımında Alman hukukunun etkisi (Medeni Kanunun ve Ceza Kanunun yapımındaki etki)

6 HUKUK, KANUN DEMEK DEĞİLDİR 6 HUKUK DEVLETİ VE KANUN DEVLETİ BİRBİRİNDEN FARKLI ŞEYLERDİR. KANUNLARIN OLMASI HER ZAMAN HUKUK DEVLETİNİN OLDUĞUNA İŞARET EDER Mİ?

7 ÖRNEKLER 7 EİCHMAN DAVASI!!! READER filmi ve kitabı

8 SORU: 8 RECHT(S) /RİGHT(S) NE DEMEK? DROIT NE DEMEK?

9 NORMLAR HİYERARŞİSİ - Hans Kelsen in normlar hiyerarşisi kuramı 1. Anayasa 2. Temel hak ve özgürlükler alanındaki uluslar arası antlaşmalar 3. Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler 4. Tüzükler 5. Yönetmelikler 9

10 Anayasacılığın Ortaya Çıkışı 1787 ABD Anayasası 1789 Fransız Devrimi 10 Anayasacılık neden ortaya çıktı? Bu yıllarda kimler güçlü? -Burjuva sınıfı/kralllıklar/kilise

11 ANAYASA NE İŞE YARAR? 1. Temel hak ve özgürlükler anayasada düzenlenir ve böylece güvence altına alınır Yasama (legislation), yürütme (execution) ve yargı (judiciary) erklerinin /kuvvetlerinin sınırlarını ve kimler tarafından yerine getirileceği belirtilir. 3. ÖZETLE İktidarı sınırlandırır Anayasal devlet= Sınırlı devlet

12 Osmanlı-Türk Anayasaları 1982 Anayasası (şu an yürürlükteki anayasa) 1961 Anayasası 1924 Anayasası 1921 Anayasası 1876 Kanun-i Esasi (Osmanlı daki ilk yazılı anayasa) 12

13 Hukuk devletinin özellikleri 1. Hukukun üstünlüğü 2. Kuvvetler ayrılığı (her zaman önemli bir özelliği olmasa da hukuk devletinin güvencesidir.) 3. Mahkemelerin/hakimlerin bağımsızlığı 4. Demokratik devlet olmanın gerektirdiği özelliklerin varlığı 5. Temel hak ve hürriyetlerin korunması 6. İdarenin tüm eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olması 13

14 Türkiye de Kuvvetler Ayrılığı 14 Yasama- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Yürütme- Başbakan/Bakanlar (sorumlu) Cumhurbaşkanı (sorumsuz kanat) Yargı- Bağımsız mahkemeler

15 Türkiye Devleti Bir Cumhuriyettir Cumhuriyet ne demek? Cumhur+iyet ( halka ait demektir.) Egemenliğin /Yönetimin halka ait olması 15

16 Türkiye Cumhuriyeti, İnsan haklarına dayalı Demokratik Laik Atatürk Milliyetçiliğine bağlı Sosyal devlettir 16

17 Demokratik devletin özelikleri 1. Düzenli aralıklarla seçimlerin yapılması 2. Genel ve eşit oy hakkının varlığı 3. Muhalefetin iktidar olabilme şansı 4. Temel hak ve hürriyetlerin korunması 5. Bağımsız bir medyanın/basının varlığı 17

18 Laik devlet Devletin resmi bir dininin olmaması 2. Devletin tüm dinlere eşit mesafede olması 3. Din ve vicdan özgürlüğünün korunması

19 Sosyal devlet 1. İnsan hayatına yaraşır asgari hayat standardı sunmak 2. Vergilendirme (gelirle orantılı vergi) 3. Sosyal hakların güvence altına alınması (eğitim hakkı, grev hakkı, emeklilik hakkı gibi) 4. Devletin bazı araçlara sahip olması: 5. Kamulaştırma, devletleştirme gibi mekanizmaların varlığı 19

20 Atatürk Milliyetçiliğine Bağlılık Milliyetçilik ne demek? 2. Dünyadan milliyetçilik örnekleri Milliyetçilik 1961-Milli devlet 1982-Atatürk milliyetçiliği

21 Türkiye nin Devlet Yapısı Türkiye, federal değil üniter devlettir. Üniter devlet ne demektir? 1. Yasama, yürütme, ve yargı organlarının ülkenin tümünde benzer şekilde olması 2. Tek dil, tek vatan, tek millet 21

22 Federal Devletin Özellikleri Federal devlette iki devlet vardır: Federal devlet ve federe devlet 2. Federal devlette iki tip vatandaşlık vardır. 3. İki meclis zorunludur. 4. Yüksek mahkeme gereklidir. 5. Yazılı ve hatta katı bir anayasa (değiştirilmesi zor anayasa)

23 Türkiye de Anayasa Mahkemesi 17 üyesi bulunmaktadır. Ankara da bulunmaktadır. Kanunların anayasaya uygun olup olmadığını denetler. Parti kapatma davalarına bakar. Başbakan, cumhurbaşkanı, bakan, meclis başkanı, üst yargı hakimlerini, genelkurmay başkanını, karadeniz-hava-jandarma komutanlarını GÖREVİ nedeniyle işlediği suçlar nedeniyle yargılar. 23

24 Bireysel Başvuru (Anayasa Şikayeti) 24 Vervassungsbeschwerde Türkiye de, 2010 yılında anayasa değişikliğiyle kabul edildi den beri Anayasa Mahkemesi bireysel başvurulara bakıyor.

25 25 Almanya da bireysel başvurunun sadece yüzde üçü sonuca bağlanmaktadır yılında Federal Anayasa Mahkemesi Hakkında Kanun da düzenlendi.

26 Almanya da Anayasa Şikayeti İçin Gerekli Koşullar Herkes başvurabilir. 2. Anayasa m Nr 4 Anayasada yer alan ilk 19 madde Anayasa m. 101 ve m. 103 de belirtilen yargısal haklar 3. Temel hakkı doğrudan ihlal edilmiş kimse 4. İhlal, kamu gücü tarafından yapılmış olmalıdır. 5. Yargı yolunun tüketilmiş olması gerekir.

27 Denklik kbirimi/anasayfa 27

28 Türkiye de avukatlık yapmayanın koşulları Avukatlık Kanunu madde 3 e bakınız: 28 /avukatlik_kanunu/1136sayiliavukatlikkanunu.pdf

29 Türkiye deki hukuk yayınları için bkz https://legal.com.tr/

30 Anayasa hukuku için daha fazla bilgi için 30

31 Hukuk Kuramı dergisinde güzel yazılar bulabilirsiniz: 31

EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ NİN (EDP), BAZI ANAYASA VE YASA MADDELERİ HAKKINDAKİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ

EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ NİN (EDP), BAZI ANAYASA VE YASA MADDELERİ HAKKINDAKİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ NİN (EDP), BAZI ANAYASA VE YASA MADDELERİ HAKKINDAKİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ YENİ BİR ANAYASANIN ÖZELLİKLERİ sayfa 2 TBMM DEKİ KISMİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİNE

Detaylı

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 [3] Yazarlar: Etyen Mahçupyan, Mehmet Uçum, Özge Genç www.anayasaizleme.org Sunuş Özge

Detaylı

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME Yrd. Doç. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN Türkiye nin yönetim yapısı idari (genel), askeri, adli ve akademik 1 olmak üzere dört alan üzerinde yükselmektedir. Bunlardan idari

Detaylı

[4] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Yeni Anayasada Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi. Ekim 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[4] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Yeni Anayasada Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi. Ekim 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Yeni Anayasada Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi Ekim 2013 [4] Yazar: Levent Köker www.anayasaizleme.org 1 İçindekiler SUNUŞ,

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

BAŞKANLIK SİSTEMİ TARTIŞMALARI

BAŞKANLIK SİSTEMİ TARTIŞMALARI BAŞKANLIK SİSTEMİ TARTIŞMALARI Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU Kasım 2010 - Ankara Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU 1954 yılında Elazığ da doğan Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu, Anayasa Hukuku alanında

Detaylı

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ Erdal KULUÇLU * Giriş İnsan ve insanla ilintili alanları düzenleyen hukuk normları, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından

Detaylı

İDARÎ YARGIDA GEREKÇESİZ KARARLAR, SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ İLKESİ VE ÂDİL YARGILANMA HAKKI

İDARÎ YARGIDA GEREKÇESİZ KARARLAR, SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ İLKESİ VE ÂDİL YARGILANMA HAKKI makaleler Mehmet KAYHAN İDARÎ YARGIDA GEREKÇESİZ KARARLAR, SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ İLKESİ VE ÂDİL YARGILANMA HAKKI Mehmet KAYHAN Giriş Yargıya ayrılan kamusal kaynakların yetersizliği, yargılama sürecinin

Detaylı

Türkiye de Yargı Bağımsızlığına İlişkin Kimi Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Yargı Bağımsızlığına İlişkin Kimi Sorunlar ve Çözüm Önerileri Türkiye de Yargı Bağımsızlığına İlişkin Kimi Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Yüksel METİN I. Genel Olarak Yargı Bağımsızlığı Hukuk devleti ilkesi, özgürlükçü, çoğulcu, çağdaş demokrasinin olmazsa

Detaylı

KONU 1: YASLAR BİZİM İÇİN VAR KAVRAMLAR 7. ÜNİTE: BİR ÜLKE BİR BAYRAK ÖĞRENME ALANI: GÜÇ, YÖNETİM VE TOPLUM

KONU 1: YASLAR BİZİM İÇİN VAR KAVRAMLAR 7. ÜNİTE: BİR ÜLKE BİR BAYRAK ÖĞRENME ALANI: GÜÇ, YÖNETİM VE TOPLUM 7. ÜNİTE: BİR ÜLKE BİR BAYRAK ÖĞRENME ALANI: GÜÇ, YÖNETİM VE TOPLUM KONU 1: YASLAR BİZİM İÇİN VAR KAVRAMLAR Anayasa: Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl

Detaylı

TÜRK ANAYASA YARGISINDA YENİ BİR MEKANİZMA: ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU

TÜRK ANAYASA YARGISINDA YENİ BİR MEKANİZMA: ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU TÜRK ANAYASA YARGISINDA YENİ BİR MEKANİZMA: ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU Öykü Didem AYDIN * ÖZET Makale ile Türk Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruyu düzenleyen yeni anayasal (148. madde) ve

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Temel Hak ve Hürriyetler ve Anayasal Ödevler

İKİNCİ BÖLÜM Temel Hak ve Hürriyetler ve Anayasal Ödevler ÇALIŞMAYA KATILANLAR BİRİNCİ BÖLÜM Anayasanın Felsefesi ve Temel İlkeleri Masa Yöneticisi: Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez (Karadeniz Teknik Ünv. Hukuk Fak.) Sekreter: Y. Doç. Dr. Hüseyin Yıldız (Turgut

Detaylı

Kemal Gözler GENEL HUKUK BİLGİSİ

Kemal Gözler GENEL HUKUK BİLGİSİ Kemal Gözler GENEL HUKUK BİLGİSİ EKİN Basım Yayım Dağıtım Ekin Basım Yayın ve Dağıtım, ISBN: 975-8768-11-5 (c) 2008. Her hakkı mahfuzdur. Birinci Baskı: Eylül 2003; Yedinci Baskı: Eylül 2008 Dizgi, Kapak

Detaylı

Hukuk devletinin Türkiye de nasıl güçlendirileceği konusuna geçmeden önce kısa da

Hukuk devletinin Türkiye de nasıl güçlendirileceği konusuna geçmeden önce kısa da Hukuk Devleti Nedir ve Türkiye de Nasıl Güçlendirilir? Hukuk devletinin Türkiye de nasıl güçlendirileceği konusuna geçmeden önce kısa da olsa kendisinden bahsetmek gerekiyor. Bu yazıda ilk önce hukuk devletinin

Detaylı

Avrupa AİHM. Mahkemesi TUR?

Avrupa AİHM. Mahkemesi TUR? Avrupa İnsan Hakları 50 SORUDA Mahkemesi AİHM TUR? AN COURT OF HUM 50 Soruda AİHM Bu kitapçık, Mahkeme Halkla İlişkiler Birimi tarafından hazırlanmış olup, AİHM yi bağlayıcı bir hükmü yoktur. Bu kitapçık

Detaylı

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... GENEL 1. Bu soru kitapçığı Görevde Yükselme Sınavı için hazırlanmış

Detaylı

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARINA MUKAYESELİ BAKIŞ Çalışma Toplantısı Sonuç Bildirisi Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi 15-16 Haziran 2011 ANKARA

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARINA MUKAYESELİ BAKIŞ Çalışma Toplantısı Sonuç Bildirisi Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi 15-16 Haziran 2011 ANKARA Giriş YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARINA MUKAYESELİ BAKIŞ Çalışma Toplantısı Sonuç Bildirisi Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi 15-16 Haziran 2011 ANKARA Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesince, yeni

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA İDARÎ YARGININ GÖREV ALANINA YÖNELİK MÜDAHALELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ *

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA İDARÎ YARGININ GÖREV ALANINA YÖNELİK MÜDAHALELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ * ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA İDARÎ YARGININ GÖREV ALANINA YÖNELİK MÜDAHALELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ * ÖZET Oğuzhan GÜZEL ** Anayasa Mahkemesi, idarî uyuşmazlıkları adlî yargının görev alanına sokan

Detaylı

SİYASİ PARTİLER KANUNU'NDA ULUSLAR ARASI STANDARTLARA UYGUNLUK SAĞLAMAK İÇİN YAPILMASI GEREKEN DEĞİŞİKLİKLER

SİYASİ PARTİLER KANUNU'NDA ULUSLAR ARASI STANDARTLARA UYGUNLUK SAĞLAMAK İÇİN YAPILMASI GEREKEN DEĞİŞİKLİKLER SİYASİ PARTİLER KANUNU'NDA ULUSLAR ARASI STANDARTLARA UYGUNLUK SAĞLAMAK İÇİN YAPILMASI GEREKEN DEĞİŞİKLİKLER Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM ( ) I- Siyasal Partilere İlişkin Uluslararası Standartlar Siyasal partiler

Detaylı

ANAYASA YARGISI VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ

ANAYASA YARGISI VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ ANAYASA YARGISI VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ ÖZET Ümit GÜVEYİ * Anayasa yargısı, insan haklarının güçlenmesi, korunması ve işlevselliği için meydana getirilmiş bir kavramdır. Anayasa yargısı aracılığıyla, demokratik

Detaylı

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU?

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? S. Alp Lİmoncuoğlu* Türkiye nin son 25 yılına damgasını vuran tartışmalardan biri türban sorunu dur. Çözümün yasama organına odaklanmış

Detaylı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 2082. Cad. No: 4 06510 Bilkent / ANKARA Tel : 0312 218 13 00 Faks : 0312 218

Detaylı

Giriş. Uluslararası Teknolojik Ekonomik Sosyal Araştırma Vakf

Giriş. Uluslararası Teknolojik Ekonomik Sosyal Araştırma Vakf Giriş Anayasalar, devletlerin temel hukuk metinleri ve yol haritalarıdır. Anayasa, bir devletin yönetim biçimini ve örgütlenişini, temel kurumlarının neler olduğunu, bunların birbirileriyle olan ilişkilerini

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİ

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİ Sercan Coşkun KULAK hakemli makaleler ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİ Sercan Coşkun KULAK GİRİŞ Kanunların, Anayasa ya uygun olup olmadığının yargısal denetiminin yapılabildiği ülkelerde Anayasa

Detaylı

ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI BELGELERİNİN UYGULANMASINDA BAĞIMSIZ ÖLÇÜ NORM VEYA DESTEK ÖLÇÜ NORM SORUNU:

ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI BELGELERİNİN UYGULANMASINDA BAĞIMSIZ ÖLÇÜ NORM VEYA DESTEK ÖLÇÜ NORM SORUNU: ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI BELGELERİNİN UYGULANMASINDA BAĞIMSIZ ÖLÇÜ NORM VEYA DESTEK ÖLÇÜ NORM SORUNU: Doç. Dr. H.Tahsin FENDOĞLU ( ) I. GİRİŞ: Batı tipi Anayasacılığın iki temel ilkesi vardır; devletin

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE OLUMSUZ ETKİLERİ

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE OLUMSUZ ETKİLERİ ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE OLUMSUZ ETKİLERİ Prof. Dr. Çetin YETKİN I-DEĞİŞİKLİKLERİN AMACI: Son Anayasa değişiklikleri üzerinde dururken, her şeyden önce, bir gerçeğe açıklık getirmek

Detaylı

Ticarî Hükümler ve Yeni Anayasada Yer Alması Gereken Ticarî Hükümlere İlişkin Bazı Öneriler*

Ticarî Hükümler ve Yeni Anayasada Yer Alması Gereken Ticarî Hükümlere İlişkin Bazı Öneriler* HAKEMLİ Ticarî Hükümler ve Yeni Anayasada Yer Alması Gereken Ticarî Hükümlere İlişkin Bazı Öneriler* Yrd. Doç. Dr. Ozan CAN** Yrd. Doç. Dr. H. Gökçe ZABUNOĞLU*** * Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA YOKLUK YA DA YOK İŞLEM

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA YOKLUK YA DA YOK İŞLEM makaleler Yılmaz ALİEFENDİOĞLU ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA YOKLUK YA DA YOK İŞLEM Yılmaz ALİEFENDİOĞLU YOKLUK Yükseköğretimde türbanın serbest bırakılması yönündeki çabaların yoğunlaştığı 2008

Detaylı

T 5.ñ<( B <. Mñ//(7 M(&/ñ6ñ YASAMA EL KİTABI

T 5.ñ<( B <. Mñ//(7 M(&/ñ6ñ YASAMA EL KİTABI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA EL KİTABI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA EL KİTABI Editörler Dr. İrfan NEZİROĞLU Genel Sekreter Yardımcısı (Yasama) Habip KOCAMAN Kanunlar ve Kararlar Müdürü Semra

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı