Eğitim Yönetimi. Hazırlayan. Doç. Dr. Adnan Boyacı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eğitim Yönetimi. Hazırlayan. Doç. Dr. Adnan Boyacı"

Transkript

1 Eğitim Yönetimi Hazırlayan Doç. Dr. Adnan Boyacı

2 İçindekiler Sistem kavramı Sistem kuramı ve sistemlerin sınıflandırılması Sosyal Sistem Modelinin Varsayımları Sosyal sistemin temel özellikleri Sosyal Bir Sistem Olarak Okulun Öğeleri Açık ve Sağlıklı Okul sistemi Gevşek yapılı sistemler olarak okul

3 Sistem kavramı Sistem kuramına göre örgütler, çevreden belirli girdiler alan, bunları bir üretim sürecinden geçirerek çevreye çıktılar sunan ve kendi içerisinde birbiriyle ilişkili alt sistemler ve işlevlerden oluşan toplumsal sistemlerdir.

4 Sistem kavramı Genel sistemler kuramı Ludwig von Bertalanffy (1920 ler): Her sistem yakın çevresiyle doğrudan, uzak çevresiyle dolaylı olarak etkileşim içerisindedir. Evren birbiriyle sürekli ilişki içerisinde olan alt sistemlerin bütününden oluşur.

5 Sistem kavramı Sistem yaklaşımında tek bir neden tek bir sonuç yoktur. İnsanları davranışa sevk eden bir sürü neden vardır. Bu nedenle hem örgütler hem de bireyler için dinamik bir denge öngörmektedir. Her sistemin bir sınırı vardır. Bu sınır içerisinde parçaların birbirine bağlılığı ve bir birleriyle olan ilişkileri onların sınır dışında, sistemin çevresindeki unsurlarla olan ilişkilerinden daha kuvvetlidir. Esasen sistemi ayakta tutan da çizilen bu farazi sınırlar içerisindeki kuvvetli ilişkilerdir.

6 Sistem kavramı Sistemler ancak toplumsal bir çevre içerisinde var olabilmekte ve çevreleriyle kurdukları ilişkilerin derecesine bağlı olarak açık / kapalı sistemler olarak nitelendirilmektedirler. Bütün sosyal sistemler, çevreleriyle kuvvetli ilişkileri olduğundan açık sistemlerdir.

7 Sistem kavramı Örgütlerin açık sistemler olduğu görüşü, örgütün formel ve informel boyutlarının analiz edilmesini gerekli kılmaktadır. Formel örgüt iş görenlerin örgütü mantıksal ve rasyonel yollarla algılamalarını sağlayan resmi, yasal ve somut örgüt yapısıdır. Amaç ve hedefler, politika ve prosedürler, iş tanımlamaları, finansal kaynaklar, yetki yapısı, iletişim kanalları, ürünler ve hizmetler

8 Ünite 3: Sosyal Bir Sistem Olarak Okul Sistem kavramı İnformel örgüt ise resmi olmayan daha az görünür olan örgüttür. İnançlar ve varsayımlar, algı ve tutumlar, değerler, duygular (korku, kızgınlık, güven, umut ), grup normları ve informel liderler

9 Sistem kavramı Okul sosyal bir etkileşim sistemi olarak organik bir bağ içinde etkileşimde bulunan kişilik ve özelliklerin oluşturduğu örgütlü bir bütündür.

10 Ünite 3: Sosyal Bir Sistem Olarak Okul Sistem kavramı Sosyal bir sistem olarak okul; Parçaların karşılıklı bağlılığı Açıkça tanımlanmış bir insan topluluğu ya da okul toplumu Çevreden ayrılan bir yapı Karmaşık bir sosyal ilişkiler ağı Kendine özgü kültüre sahip olma

11 Sistem kuramı ve sistemlerin sınıflandırılması Sistem kuramını ilk ortaya atan Ludwig von Bertalanffy. Hoy ve Miskel bunu 3 e ayırmış: Rasyonel sistemler yaklaşımı Doğal sistemler yaklaşımı Açık sistemler yaklaşımı

12 Sistem kuramı ve sistemlerin sınıflandırılması Rasyonel sistemler yaklaşımı: Örgütleri, belirli, örgütsel amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla tasarlanmış formel araçlar olarak görür. Buna göre örgütlerin davranışı amaçlı disiplinli ve mantıklıdır. Bu yaklaşım bilgi, verimlilik, etkililik, optimizasyon, uygulama, rasyonalite, yapı ve tasarım üzerine odaklanır.

13 Sistem kuramı ve sistemlerin sınıflandırılması Doğal sistemler yaklaşımı: Rasyonel sistemler yaklaşımına ters bir bakış açısına sahip. Kökleri insan ilişkileri yaklaşımına dayanır. Örgütler belirli amaçları gerçekleştirmek üzere kasıtlı olarak kurulmuş yapısal düzenlemeler değil; öncelikli olarak kendi özel koşulları içinde uyum sağlama ve varlığını sürdürme ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan sosyal gruplar (neoklasik yaklaşım ) olarak görülür.

14 Sistem kuramı ve sistemlerin sınıflandırılması Açık sistemler yaklaşımı: Örgütlerin dış faktörlerin etkisinden soyutlanmış olduğu düşüncesine tepki olarak gelişmiştir. Çevreden kaynaklı rekabet, kaynaklar ve politik baskılar örgütün içsel süreçlerini etkiler.

15 Sistem kuramı ve sistemlerin sınıflandırıl ması Ünite 3: Bir Sistem Olarak Okul

16 Sosyal Sistem Modelinin Varsayımları Sosyal bir sistem etkileşim içinde olan ve ayrı bir sosyal varlık ve yapı oluşturan, birbirine bağlı öğeler ya da alt sistemler ve etkinlikler bütünüdür. Sosyal sistem modelinin okul açısından bazı çıkarımları şöyledir (Aydın, Hoy ve Miskel): (sonraki slaytta maddeler)

17 Sosyal Sistem Modelinin Varsayımları Sosyal sistemler bütüne katkıda bulunana aynı zamanda ondan beslenen, birbirine karşılıklı bağlı parçalar, özellikler ve etkinliklerden oluşur. Bir parça etkilendiğinde, dalga etkisi sosyal sisteme yayılır. Sosyal sistemler amaç odaklıdır ve çok sayıda amaca sahiptir. Okullarda eğitim-öğretim ve denetim pek çok önemli amaçtan ikisidir. Bir okul sisteminin en temel amacı öğrencileri gelecekteki yetişkin rollerine hazırlamaktır. Toplumsal sistemler insanlardan oluşur. Okulda insanlar yönetici, öğretmen, öğrenci ve diğer çalışan rollerini oynarlar.

18 Sosyal Sistem Modelinin Varsayımları Sosyal sistemler yapısaldır. Belirli iş ya da işlemlerin yapılması ve kaynakların tahsisi için farklı öge ya da birimler gerekir. Okul sistemleri bir dereceye kadar bürokratik yapılardır. Sosyal sistemler normatiftir. Her bireyden belirli bir şekilde davranması beklenir. Formel kural ve düzenlemeler ile informel etkenler uygun davranışı betimler. Okullar temel olarak öğrenci ve diğer çalışan rolleri arasında değişen rol yapılarına sahiptir. Sosyal sistemler yaptırım uygular. Davranış normları ödül ve ceza ile pekiştirilir. İş akdine son verme, geçici olarak uzaklaştırma ve terfi gibi formel araçlar söz konusudur. Alay etme ve küçük düşürme gibi de informel araçlar görülebilir.

19 Sosyal Sistem Modelinin Varsayımları Sosyal sistemler açık sistemlerdir. Çevre sisteme girdi sağlar. Sistem ile çevresi arasında sürekli bir karşılıklı değişim vardır. Okul, toplumun değer, politika ve tarihinden etkilenir. Okullar dış çevredeki güç ya da unsurların etkisi altındadır. Sosyal sistemler kavramsal ve görelidir. Sosyal sistem genel bir kavramdır ve büyüklüğüne ve amacına bakmaksızın tüm örgütlere uygulanabilir. Örneğin aile bir sosyal sistem olarak düşünülebilir. Tüm formel örgütler sosyal sistemdir ancak tüm sosyal sistemler formel örgüt değildir. Sosyal sistemlerin kendilerine özgü kültürleri vardır. Bu kültürler davranışları yönlendiren bir dizi ortak değerden oluşur. Sosyal sistem olarak okulların kendilerine özgü değerleri bulunur. Sosyal sistemler politiktir. Güç ilişkileri, sosyal ilişkileri önemli ölçüde etkiler.

20 Sosyal sistemin temel özellikleri Sosyal sistemin özellikleri genel olarak aşağıdaki gibidir: Sosyal sistem, bir araya gediklerinde bir bütün meydana getiren, birbirine bağımlı ve birbiriyle ilişkili parçalardan (sosyal yapı, kurum, rol gibi) oluşur. Sosyal sistemin tüm parçaları, bir düzen içinde bütünün sorunsuz bir şekilde işlemesi için çeşitli işlevleri yerine getirirler. Sosyal sistem durağan bir durumda olabileceği gibi, bir değişim sürecinin içinde, yani dinamik bir durumda da olabilir.

21 Sosyal sistemin temel özellikleri Sosyal sistem ile doğal (dış) çevresi birbirinden ayrıdır. Sosyal sistem çevresiyle olan sınırını korur ancak çevresine de uyum sağlar. Sosyal sistemin parçaları da birbirleriyle uyum içindedir, bu parçalardan biri diğerleriyle belirgin bir şekilde çatışırsa, diğer parçalar buna uyum sağlarlar.

22 Sosyal sistemin temel özellikleri Sosyal sistemin amacı denge durumuna ulaşmak ve dengesini korumaktır. Denge durumundaki toplum, çatışmanın olmadığı, herkesin kendi rollerinden ne beklendiğini bildiği ve bu beklentilerin sürekli olarak karşılandığı bir toplumdur. Toplumun parçaları bu dengeyi korumak, toplumun denge halindeki doğal işleyişini sürdürmek amacıyla işlev görürler. Ancak sistemin bütün parçaları her zaman mükemmel bir şekilde birleşmez, zaman zaman bütünleşmedeki sorunlar nedeniyle gerilimler ve toplumsal sapma meydana gelir.

23 Sosyal sistemin temel özellikleri Sistemin sınırları: Örgütlerin dikey, yatay, dışsal veya coğrafik açıdan kendilerini sınırlayan bir anlamda örgütün duvarları ya da kültürel duvarları bulunur. Bütün bu sınırlar örgütün değişen koşullara ve çevreye uyumunu zorlaştırır.

24 Sosyal sistemin temel özellikleri Homeostasis: bir grup düzenleyicinin sistemin bileşenleri arasında kararlı bir durumu sürdürmek için eylemde bulunma sürecidir. Soğuk ortamda vücuttaki denge mekanizmalarının harekete geçmesi gibi

25 Sosyal sistemin temel özellikleri Denge: Bir sistemde hiçbir parçanın durumunu veya diğer parçalarla olan ilişkisini değiştirmeyecek şekilde sistemin sosyal ve biyolojik parçalarının birbiriyle ilişkiyi sürdürmesi durumunda denge oluşur.

26 Sosyal sistemin temel özellikleri Entropi: Tüm sistemler güç kaybeder. Entropi, sistemlerin zamanla yaşadıkları enerji kaybı dolayısıyla ya sona ya da yok olmaya gitme eğilimidir. Açık sistemler çevrelerinden enerji alarak entropiyi engellemeye çalışır. Bazı sistemler entropiye kapılmamak adına daha fazla yedekleme ya da enerji depolayarak hazırlık yaparlar. Bu tedbirler negatif entropidir.

27 Sosyal sistemin temel özellikleri Sinerji: Sinerji, bütünün parçaların toplamından çok daha fazlasını ifade ettiğini anlatır. Bir sistemin başka bir sistemle birleştiğinde, etkinin ikisinin etki gücünün toplamından daha fazla olması. 1+1=3 gibi Bir elin nesi var, iki elin sesi var; atasözü de örnek olarak verilebilir.

28 Sosyal sistemin temel özellikleri Eş sonluluk: Açık sistemlerde aynı sonuca farklı başlangıç noktaları ya da değişik yollar izleyerek ulaşmanın mümkündür (Hoy ve Miskel, 2010). Bir amaca ulaşmak için tek ve ideal bir yol yoktur. Örneğin okullarda öğrenci başarısını artırmanın pek çok yolu vardır.

29 Sosyal Bir Sistem Olarak Okulun Öğeleri Ünite 3: Bir Sistem Olarak Okul

30 Sosyal Bir Sistem Olarak Okulun Öğeleri Girdi: Açık bir sistemin, materyal, insan kaynağı, finansal kaynaklar ve bilgi olmak üzere 4 temel girdisi bulunur. Sosyal bir sistem olarak okulun girdileri, çevresel sınırlamalar, insan ve sermaye kaynakları, görev ve eğitim politikaları, materyal ve yöntemler ile ekipmanlar şeklinde özetlenebilir.

31 Sosyal Bir Sistem Olarak Okulun Öğeleri Süreç: Sistemin süreçleri ürün ya da hizmetlerin gerçekleştirilmesi için gerçekleştirilen etkinlik ve işlevlerin tümüdür. Süreç içerisinde okulun yapısı, kültürü, bireyler, örgütsel sosyalleşme, politikalar, teknoloji, öğretme ve öğrenme süreçleri başat rol oynarlar.

32 Sosyal Bir Sistem Olarak Okulun Öğeleri Süreç: Yapı: Örgütsel amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan işlerin farklı görevlere ayrılması ve bunların arasında koordinasyonun sağlanması örgüt yapısının amacıdır. Bu durumda örgütte farklı statü ve pozisyonlar arasındaki ilişki örüntülerine yapı denir.

33 Sosyal Bir Sistem Olarak Okulun Öğeleri Süreç Birey: Örgütün en değerli varlığı insan kaynağıdır. Örgütlerde insan kaynağına yapılan vurgu giderek atmaktadır. Sosyal sistemin dengeli bir şekilde varlığını sürdürebilmesi bireyin ve örgütün amaçlarının uyum içerisinde karşılanabilmesine bağlıdır. Bu noktada bireysel ve örgütsel değerlerin uyumu ön plandadır.

34 Sosyal Bir Sistem Olarak Okulun Öğeleri Süreç Örgütsel Sosyalleşme: Bireyin örgütsel rolünü kabullenmesi ve örgütün bir üyesi olabilmesi amacıyla örgütsel değer, beklenti, davranış ve bilgileri edindiği süreç örgütsel sosyalleşme olarak tanımlanır.

35 Sosyal Bir Sistem Olarak Okulun Öğeleri Süreç Kültür: Örgüt kültürü, örgüt yapılanmasını ve dolayısıyla iş görenlerin davranışlarını şekillendirir (Robins ve Judge, 2012). İş görenlerin davranış ve tutumlarının anlaşılmasında, kişisel özellikler ile örgüt ortamının özelliklerinin ve bu 2 etkenin karşılıklı etkileşiminin incelenmesi gerektiği yönünde bir anlayış kabul görmektedir (Tsui ve Cheng, 1999).

36 Sosyal Bir Sistem Olarak Okulun Öğeleri Süreç Politika: Örgütlerde politika kaçınılmaz bir unsurdur. Bu bakımdan örgütler, gücün ve sosyal ilişkilerin önem kazandığı sosyal sistemlerdir. Politik unsurlar informel olarak gizli bir şekilde ortaya çıkar. Politik yapının ortaya çıkardığı güç ilişkileri, bireysel ve grup çıkarları adına örgüt amaçlarını dahi göz ardı ettiğinden meşru da değildir. Politik yapı, örgütte birey ve grupları ayrıştırır, böler ve çıkar çatışmasına neden olur (Hoy ve Miskel, 2010; Mintzberg 1980).

37 Sosyal Bir Sistem Olarak Okulun Öğeleri Süreç Öğrenme ve öğretme süreçleri: Örgüt yapısının temel parçalarından biri mal ya da hizmet üreten birim olarak işlevsel öz ya da işleyen birimdir. İşlevsel öz örgütün sunduğu hizmeti üreten ve doğrudan doğruya çıktıları destekleyen tüm çalışanları kapsar. Bu birim sistem içerisinde girdileri alır, işler ve ürün ya da hizmete dönüştürür.

38 Sosyal Bir Sistem Olarak Okulun Öğeleri Süreç Teknoloji: Örgütte ürün ya da hizmetlerin tasarım, üretim ve dağıtım süreçlerinde kullanılan bilgi, beceri, araç, makine, bilgisayar ve donanımların bütünü teknoloji kapsamında ele alınabilir.

39 Sosyal Bir Sistem Olarak Okulun Öğeleri Çevre: Sosyal bir sistem olarak okullar çevrelerinden bazı girdiler alır, bunları eğitim hizmetine dönüştürür ve tekrar çevreye sunar. Çevrenin beklentilerindeki değişimler okulun yapı ve işleyişini de etkiler. Sosyal bir sistem olarak okulların en önemli özelliklerinden biri çevrenin değişen şartlarına uyum gösterme becerileridir.

40 Sosyal Bir Sistem Olarak Okulun Öğeleri Çıktı: Bir sistemin dönüşüm sürecinden geçen girdiler çıktı olarak yeniden çevreye sunulur. Okul açısından performans sonuçları amaçların ne derece etkili gerçekleştiğinin göstergesidir. Okulun bireysel ve toplumsal çıktıları çok yönlü karmaşık ve birey toplum üzerindeki etkileri ve ortaya çıkmaları da uzun vadelidir.

41 Sosyal Bir Sistem Olarak Okulun Öğeleri Geri bildirim: Okulun sosyal sistemi içerisinde tepki başlatıcı mekanizması geri bildirimdir. Açık sistemler sürekli çevreleriyle etkileşim halinde oldukların geri bildirim olarak ifade edilen enformasyon alırlar.

42 Sosyal Bir Sistem Olarak Okulun Öğeleri Ünite 3: Bir Sistem Olarak Okul

43 Sosyal bir sistem olarak okulun işlevleri Sosyal bir sistem olan okulun ortaya çıkmasında en önemli etken bireyin ve toplumun ihtiyaçlarıdır. Okul, eğitim sisteminin sınırında, uçta, ilk düzeyde, üretim amaçlı somut örgütlenmesi olarak kabul edilir. Okul sisteminin yapı ve davranış boyutu eğitim sisteminin gerçekleştirmeyi planladığı amaçlara ulaşmanın aracıdır. Bir sistem olarak okul örgütü, girdi ve çıktısının insan öğesi olmasından ötürü diğer örgütler ve sistemlerden farklılaşmaktadır.

44 Sosyal bir sistem olarak okulun işlevleri Okul toplumun kültürünü yeni nesillere aktararak tolumdaki kurumların istikrarını sağlarken, toplumu çağın gerektirdiği değişimlere hazırlama işlevini de görür. Sağlıklı bir sosyal sistem olarak okuldan iç bütünlüğünü korurken çevredeki değişime de uyum sağlaması gerekir. Sosyal bir sistem olarak okul topluma karşı sorumludur. Hesap verilebilirlik, şeffaflık ve sorumluluk gibi kavramlar bunu gerektirmektedir. Hem toplumsal kazanımlar hem de öğrencilerin okul, ulusal ve uluslararası düzeyde başarıları okulun sorumlulukları hakkında genel bir çerçeve çizebilir.

45 Sosyal bir sistem olarak okulun işlevleri Okulun toplumsal bağlamda 3 farklı işlevi: Öğrencileri dış çevrenin zorluklarından korumaktır. Okula yaşam dış çevreden daha kolay olmalıdır. Dış çevrenin istenmeyen unsurlarını okul içerisine sokmayarak öğrenci davranışlarını temizlemektir. Dengelemedir. Okula gelen her öğrenci farklı yaşam şartlarına sahiptir. Okulda herkes bir araya gelir ve öğrenciler birbirlerinden etkilenirler

46 Sosyal bir sistem olarak okulun işlevleri Coleman (1987): Tarihsel süreçte okula ve eğitimöğretim sürecine 2 farklı yönelim vardır: Öğrencilerin doğumlu birlikte ailelerinden kaynaklı olumsuzlardan kurtararak, onların sınırlılıklarını ortadan kaldırıp onlara yeni ufuklar açmak Düşük sosyoekonomik düzeyden kurtarmak. Okulun toplumun aynası olmasıdır Okul, ailenin istek ve beklentilerini karşılamak üzere toplum tarafından yetkilendirilen ve korunan bir yapıdır.

47 Sosyal bir sistem olarak okulun işlevleri Farklı kültürel değerlere ve beklentilere sahip toplumsal katmanlar, okulda yer bulmaya çalışmakta, eğitim sürecinde söz sahibi olmayı istemekte ve kararlara katılmayı arzulamaktadır. Çünkü okul, güçlü bir sosyal sistem olarak toplumu etkileme gücüne sahiptir.

48 Sosyal bir sistem olarak okulun işlevleri Okul da diğer sosyal sistemler gibi alt sistemleriyle uyumlu bir şekilde çalışmalıdır. Okulda bireyler farklı roller üstlenmektedir. Bu nedenle okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler farklı beklentilere sahiptir. Okul bireylere toplumsal hareketliliğin bir aracı olarak, sosyal yapı içerisinde statü sahibi olmalarına yardımcı olur. Eğitim sisteminin kazanımları birey olarak öğrenciyi aşar, ulusal ve uluslar arası düzeyde bir çok önemli kazanımlar sağlar.

49 Sosyal bir sistem olarak okulun işlevleri Coleman (1987): Tarihsel süreçte okula ve eğitimöğretim sürecine 2 farklı yönelim vardır: Öğrencilerin doğumlu birlikte ailelerinden kaynaklı olumsuzlardan kurtararak, onların sınırlılıklarını ortadan kaldırıp onlara yeni ufuklar açmak Düşük sosyoekonomik düzeyden kurtarmak. Okulun toplumun aynası olmasıdır Okul, ailenin istek ve beklentilerini karşılamak üzere toplum tarafından yetkilendirilen ve korunan bir yapıdır.

50 Açık ve Sağlıklı Okul sistemi Açık ve sağlıklı bir okul için örgütler amaçlarını gerçekleştirmeli, yaşamlarını sürdürmeli ve geliştirmelidirler. Bunun içinde aşağıdaki 4 şart sağlanmalıdır (Hoy, Tarter, Kottkamp,1991): Yeterli kaynak sağlama ve çevreyle uyum içinde yaşama Amaçlarını belirleme ve gerçekleştirme İçsel bütünlüğü koruma Kendine özgü bir değer sistemi oluşturma ve sürdürme

51 Gevşek yapılı sistemler olarak okul Weick 1976 da okulları gevşek yapılı örgütler olarak tanımlamıştır. Her ne kadar okullarda bürokratik örgüt yapıları bulunsa da bütün eğitimöğretim sürecindeki eylemleri katı kurallara bağlamak zordur. Çünkü:

52 Gevşek yapılı sistemler olarak okul Öğretmenlik mesleği, uzmanlığın öne çıktığı, merkezi düzeydeki temel ilke ve hedeflerin başarılmasında kişisel inisiyatif ve uygulamalara da güven duyulması gereken bir meslektir. Akademik etkinliklerin, öğretmenlerin kendilerine özgü stil ve yaklaşım geliştirmeleri, farklı öğretim yöntem ve teknikleri kullanmaları, okul yöneticileri tarafından denetlenmeleri ve gözlemlenmelerinin zor olması, tüm bunlar dolayıyla öğretmen performanslarının etkili bir şekilde değerlendirilmesinin güç olmasından dolayı gevşek yapılı olmaları

53 Teşekkürler

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TÜM ALANLAR MESLEK ETİĞİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1. EĞİTİM Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, kalıcı izli istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

Detaylı

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile fonlanmıştır. Bu doküman sadece düzenleyenlerin görüşünü yansıtmakta olup, burada bulunan bilgilerin

Detaylı

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI Arş. Gör. Öznur YAVAN ÖZ İçinde bulunduğumuz bilgi çağında işletmelere rekabet üstünlüğü sağlamada tek ayırt edici güç olan insan kaynağının stratejik

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Nuran CÖMERT Prof. Dr. Şaban UZAY Doç. Dr. Süleyman UYAR 1.5. RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL Müşteri işletmenin iç kontrol sisteminin bağımsız

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

ÖRGÜTLER: SOSYOLOJİK BİR PERSPEKTİF

ÖRGÜTLER: SOSYOLOJİK BİR PERSPEKTİF Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 14, Sayı: 1, Sayfa: 189-217, ELAZIĞ-2004 ÖRGÜTLER: SOSYOLOJİK BİR PERSPEKTİF Organizations: A sociological perspective

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLERİNİN VİZYONER LİDERLİK ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMALARI İLE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL ADANMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLERİNİN VİZYONER LİDERLİK ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMALARI İLE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL ADANMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLERİNİN VİZYONER LİDERLİK ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMALARI İLE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL ADANMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Fatma BABİL Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

LİDERLİK ÖZELLİK VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

LİDERLİK ÖZELLİK VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA 1 LİDERLİK ÖZELLİK VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: M. Cengiz ALKIN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sinan ÜNSAR Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR

İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR 1 Çocuk Koruma Çalışma Grubu (ÇKÇG) insani yardım çalışmalarında çocuk koruma konusunda eşgüdüm gerçekleştirilmesi için çalışan küresel

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seyhan KANTEMİR KEPİL MPM Uzmanı Denizli, 2010 İçerik Organizasyon Kavramı İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Kapsamı Personel Biriminden İnsan Kaynakları Birimine

Detaylı

YÖNETİMDE YENİ BİR PARADİGMA: ÖRGÜTSEL BAĞLILIK

YÖNETİMDE YENİ BİR PARADİGMA: ÖRGÜTSEL BAĞLILIK YÖNETİMDE YENİ BİR PARADİGMA: ÖRGÜTSEL BAĞLILIK Levent BAYRAM * Giriş Örgütsel bağlılık, işgörenin çalıştığı örgüte karşı hissettiği bağın gücünü ifade etmektedir. Örgütsel bağlılık duygusunun, örgütsel

Detaylı

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI PAZARLAMA PLANI EL KİTABI SEDEF ÇETİNEL ANKARA-2005 ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur.

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur. [Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER GÜNCEL İŞLETMECİLİK KONULARI - 95 İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Ali ALAGÖZ * İÇİNDEKİLER

Detaylı

GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problem durumu, alt problemleri, araştırmanın önemi, sayıtlılar, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmiştir.

GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problem durumu, alt problemleri, araştırmanın önemi, sayıtlılar, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmiştir. BÖLÜM-I GİRİŞ Bu bölümde araştırmanın problem durumu, alt problemleri, araştırmanın önemi, sayıtlılar, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmiştir. Problem Durumu Yönetim farklı bilim dalları tarafından

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN STRATEJİK BİR BOYUT KAZANMASI İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN STRATEJİK BİR BOYUT KAZANMASI İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN STRATEJİK BİR BOYUT KAZANMASI İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Ayşe CİNGÖZ * Asuman AKDOĞAN ** ÖZ Stratejik insan kaynakları yönetimi

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERSONEL SEÇİMİ VE PSİKOTEKNİK TESTLERİN ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Emel ERDOĞDU

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

- 583 - * Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü.

- 583 - * Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü. - 583 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 32 Volume: 7 Issue: 32 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KURUMSALLAŞMA KÜÇÜK İŞLETMELER

Detaylı

İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE İSTENMEYEN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARININ ÇOKLU DİSİPLİNER ANLAYIŞLA GRUPLANDIRILARAK ÇÖZÜMLENMESİ

İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE İSTENMEYEN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARININ ÇOKLU DİSİPLİNER ANLAYIŞLA GRUPLANDIRILARAK ÇÖZÜMLENMESİ T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI ANABİLİM DALI İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE İSTENMEYEN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARININ ÇOKLU DİSİPLİNER ANLAYIŞLA

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Hazırlayan Serhat Sefa TOR İşletme

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN YÖNETİM VE ORGANİZASYON Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 Yönetim Ve Organizasyon Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlar diğer varlıklardan farklı olarak toplu olarak

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ VE BİR ÖRNEK OLAY ANALİZİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ VE BİR ÖRNEK OLAY ANALİZİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ VE BİR ÖRNEK OLAY ANALİZİ Hazırlayan Fatih ŞEN İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı