TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ"

Transkript

1 DÖNEM: 23 CİLT: 42 YASAMA YTLI: 3 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 69'uncu Birleşim 31 Mart 2009 Salı İÇİNDEKİLER Savfa I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 61 IL- GELEN KÂĞITLAR 61 IIL- ÖLÜM, SAYGI DURUŞU VE TAZİYELER Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatı dolayısıyla saygı duruşu 73 IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 73 A) HÜKÜMETİN GÜNDEM DIŞI AÇIKLAMALARI 73: İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin gündem dışı açıklaması ve Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici, Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve Sivas Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalm'ın grupları adına; Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Adana Milletvekili Kürşat Atılgan, Sivas Milletvekili Selami Uzun, Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş, İzmir Mil-

2 TBMM B: Savfa letvekili Kamil Erdal Sipahi, Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, Sivas Milletvekili Osman Kılıç, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya, Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu, Konya Milletvekili Sami Güçlü, Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak'ın şahıslan adına, aynı konuda konuşmaları 73:91 V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 91 A) TEZKERELER Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkanı Georgi Pirinski ve beraberindeki heyetin ülkemizi ziyaret etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/726) 91 B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 21 milletvekilinin, üzüm tanmında ve üzümcülük sektöründeki sorunların araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/332) 91: Cumhuriyet Halk Partisi Gmbu Adına Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay'ın, Sivas Milletvekili ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası ve kurtarma çalışmalarının tüm yönleriyle araştırılarak benzer durumların yaşanmaması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/333) 93: Adalet ve Kalkınma Partisi Gmbu Adına Grup Başkanvekilleri Kocaeli Milletvekili Nihat Ergün, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ'ın, Sivas Milletvekili ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası ve kurtarma çalışmalannın tüm yönleriyle araştınlarak benzer durumların yaşanmaması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/334) 95: Milliyetçi Hareket Partisi Gmbu Adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, Sivas Milletvekili ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası ve kurtarma çalışmalannın tüm yönleriyle araştırılarak benzer durumların yaşanmaması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/335) 96:97-58-

3 TBMM B: Savfa VI.- ÖNERİLER 97 A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 97: Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun üye sayısına ve Komisyonun üye dağılımına; gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine; Genel Kurulun; 31 Mart 2009 Salı günkü birleşiminde "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşlan"ndan sonra diğer konuların görüşülmemesine, 1 Nisan 2009 Çarşamba günkü birleşiminde sözlü soruların görüşülmemesine; 6 Nisan 2009 Pazartesi günü saat 15.00'te toplanmasına, bu birleşimde, ülkemizi ziyaret etmekte olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın konuşma yapmasına, bu konuşmanın tamamlanmasından sonra diğer konuların görüşülmemesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 97:98 VII.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesindeki mağduriyet iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/6769) 99: Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesince dağıtılan burslara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/6804) 104: Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, Adana'daki altyapı sorunlarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/6809) 106: Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün, Ergenekon soruşturması kapsamında bulunan bazı silah ve mühimmata ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/6848) 109: Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, Türk vatandaşlığına geçen soydaşlann emekliliklerine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/6851) 112: Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, belediyelere ödenen harçlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/6852) Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, muayene ücretlerinin eczanelerden tahsiline ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/6897) 115: Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, işçi emeklilerinin aylıklarının iyileştirilmesine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/6898) 117:

4 TBMM B: Savfa 9.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya'da kentiçi ulaşımda başlatılan akıllı kart uygulamasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/6908) 121: Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, ilaçtaki provizyon sistemine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/6929) 125: Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, çobanların sosyal güvenliklerine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/6949) 127: İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, SGK'nın aynı branşta muayeneye getirdiği süre kısıtlamasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/7005) 131:

5 TBMM B: I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. Başkanlık Divanı teşekkül etmemiş olduğundan, 31 Mart 2009 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 15.01'de son verildi. Meral AKSENER Başkan Vekili II.- GELEN KÂĞITLAR 27 Mart 2009 Cuma No.: 74 Tasarı 1.- Türkiye Cumhuriyeti ile İrlanda Arasında Gelir ve Sermaye Değer Artış Kazançları Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı (1/689) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Teklif 1.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/423) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 30 Mart 2009 Pazartesi Tezkereler No.: Mardin Milletvekili Emine Ayna, İğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldınlması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/722) (Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 2.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/723) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 3.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/724) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 4.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/725) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: )

6 TBMM B: Mart 2009 Sözlü Soru Önergeleri No.: Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, kredi borçluları kayıtlarıyla ilgili kanunun uygulanmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1289) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009) 2.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, seçim çalışmalarına ve ekonomik sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1290) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009) 3.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir okulda öğrencilerden para istenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1291) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009) 4.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Aspendos Tiyatrosu yakınında faaliyet gösteren taş ocağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1292) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009) 5.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir gazeteciye ait olduğu iddia edilen günlüklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1293) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2009) 6.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1294) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2009) Yazılı Soru Önergeleri 1.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, ABD Dışişleri Bakanlığının İnsan Hakları Raporundaki Türkiye değerlendirmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7339) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2009) 2.- İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert'in, Bilim ve Teknik Dergisiyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7340) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2009) 3.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, TOKİ'nin açılış ve temel atma törenlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7341) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009) 4.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, AİHM'de Türkiye aleyhine açılan davalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7342) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009) 5.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, uluslararası tahkim davalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7343) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009) 6.- Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez'in, Hükümet üyelerinin yakınlarının şirketlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7344) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009) 7.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, kredi kartı borçlularına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7345) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009) 8.- İstanbul Milletvekili Ahmet Tan'ın, Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulunun toplantı yapıp yapmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7346) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/03/2009) 9.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, MİT eski müsteşarı hakkındaki bir iddiaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7347) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2009) 10.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bir barajdaki suyun İzmir şehir şebekesine verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7348) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2009) 11.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün, Denizli'deki bazı arazilerin imar değişikliklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7349) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2009) -62-

7 TBMM B: Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, hızlı tren projesine yönelik bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7350) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2009) 13.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Kemalpaşa İlçesinin yeni adliye binası ihtiyacına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7351) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009) 14.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, Erzurum H Tipi Cezaeviyle ilgili bazı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7352) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2009) 15.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, SGK'nın protokol imzaladığı bankalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7353) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009) 16.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçmkaya'nın, Sağlık Uygulama Tebliğindeki biyonik kulak ameliyatlarıyla ilgili düzenlemeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7354) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009) 17.- Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi'nin, icralık olduğu için iş akdi feshedilen işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7355) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2009) 18.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, TKİ'deki bazı personel işlemlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7356) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009) 19.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, enerji dağıtım ve üretim birimlerinin özelleştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7357) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/03/2009) 20.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, kapalı durumdaki Tabiat Tarihi Müzesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7358) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2009) 21.- İzmir Milletvekili Recai Birgün'ün, AK Parti üyesi iki kişinin asker kaçağı olduğu iddialanna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7359) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009) 22.- İzmir Milletvekili Recai Birgün'ün, Edremit Belediyesince kullanılan makam aracı ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/7360) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009) 23.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, Mersin'de bir vatandaşın göz altına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/7361) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009) 24.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya Büyükşehir Belediyesinin deniz otobüsü alımı ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/7362) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009) 25.- Bursa Milletvekili Onur Öymen'in, seçmen kayıtlarına ve İDO'nun bir sözleşmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/7363) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009) 26.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün, Denizli Belediyesinin dağıttığı iddia edilen test kitabına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/7364) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009) 27.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun, Melikgazi Belediyesinin bir ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/7365) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009) 28.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün, Denizli Belediyesine yönelik bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/7366) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2009) -63-

8 TBMM B: İzmir Milletvekili Recai Birgün'ün, İstanbul-Beyoğlu Belediyesinin verdiği bazı ruhsatlarla ilgili iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7367) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009) 30.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, İstanbul Rehberler Odasındaki soruşturmaya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7368) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009) 31.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Kemalpaşa İlçesine müze yapımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7369) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009) 32.- İzmir Milletvekili Şenol Bal'ın, müze ve ören yerleriyle ilgili ihaleye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7370) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009) 33.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, eğitim kurumlarının elektrik ve su borçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7371) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009) 34.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, bir okula usulsüz müdür atandığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7372) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/03/2009) 35.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, askere giden sözleşmeli öğretmenlerin eğitim-öğretim ödeneğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7373) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/03/2009) 36.- İstanbul Milletvekili Bayram Meral'in, bir hastanede yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7374) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/02/2009) 37.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, Salihli İlçesindeki sağlık ocağının eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7375) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/03/2009) 38.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, Köprübaşı ilçesindeki bir sağlık ocağının eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7376) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/03/2009) 39.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, Türk Gıda Kodeksinde yoğurtla ilgili tebliğ değişikliğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7377) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009) 40.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, tarım personeli alımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7378) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/03/2009) 41.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, hayvancılıkla geçimini sağlayanların desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7379) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/03/2009) 42.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, çiftçi borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7380) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/03/2009) 43.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Türksat'ın Almanya'daki yapılanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7381) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009) 44.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, hızlı tren projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7382) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009) 45.- Yalova Milletvekili Muhanem İnce'nin, Karayolları Genel Müdürlüğü personelinin bir açılışa götürülmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı som önergesi (7/7383) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009) -64-

9 TBMM B: Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, Selendi ilçesini çevre ilçelere bağlayan yolların yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7384) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/03/2009) 47.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, Salihli-Gökeyüp Beldesi yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7385) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/03/2009) 48.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, hızlı tren projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7386) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/03/2009) 49.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Balıkesir-Edremit bölünmüş yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7387) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/03/2009) 50.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Bilim ve Teknik Dergisiyle ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/7388) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2009) 51.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat'ın, bazı hakemlerin ortaya attığı iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/7389) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009) 52.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Hasanlar Barajı Projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7390) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/03/2009) 53.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Sudan Devlet Başkanıyla ilgili açıklamasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/7391) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2009) Meclis Araştırması Önergeleri 1.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 21 Milletvekilinin, üzüm tarımında ve üzümcülük sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/332) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 2.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay'ın, Sivas Milletvekili ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası ve kurtarma çalışmalarının tüm yönleriyle araştırılarak benzer durumların yaşanmaması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/333) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 3.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Kocaeli Milletvekili Nihat Ergün, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ'ın, Sivas Milletvekili ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası ve kurtarma çalışmalarının tüm yönleriyle araştırılarak benzer durumların yaşanmaması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/334) (Başkanlığa geliş tarihi: ) -65-

10 TBMM B: Milliyetçi Hareket Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, Sivas Milletvekili ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası ve kurtarma çalışmalarının tüm yönleriyle araştınlarak benzer durumların yaşanmaması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/335) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri 1.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, mera alanlannın yerleşime açılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı som önergesi (7/6347) 2.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın, Milli Eğitim Bakanlığının Filistin'le dayanışmaya yönelik faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/6583) 3.- Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, Büyük Ortadoğu Projesine ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/6585) 4.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, TMO'nun piyasa işlemlerine ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/6589) 5.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, bir lisenin müdür yardımcısı hakkındaki zimmet iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/6594) 6.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bitlis'teki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı som önergesi (7/6595) 7.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, yönetim kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı som önergesi (7/6606) 8.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, TKİ Yatağan işletmesinde meydana gelen heyelan olayının araştırılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı som önergesi (7/6607) 9.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, Soma ve Dodurga'daki kömür sahalarıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı som önergesi (7/6608) 10.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, TKİ Milas İşletmesine ait bir kömür ocağıyla ilgili iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı som önergesi (7/6609) 11.- Van Milletvekili Fatma Kurtalan'ın, cesetlerin bulunduğu iddia edilen bir yere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/6610) 12.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, sözleşmeli öğretmenlerin özür atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/6618) 13.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/6619) 14.- Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, Tokat'taki taşımalı eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/6620) 15.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, okullarda Gazze'ye yönelik saygı dumşu ve yardım kampanyasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/6621) 16.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Yunanistan'da tutuklu bulunan iki Türk vatandaşına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/6626) -66-

11 TBMM B: İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, İsrail'e savunma ihalesi verildiği haberlerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6627) 18.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, İstanbul-Davutpaşa'daki patlamanın mağdurlarına yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6633) 19.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, iptal edilen yeşil kartlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6635) 20.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın, bir rapordaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6638) 21.- Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı'nın, Biga'daki bor madeni taşıma ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6641) 22.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, sendikalı işçiliğe ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6650) 23.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, doğalgaz politikasıyla ilgili bazı hususlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6652) 24.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Mersin-Akkuyu'ya kurulacak nükleer santrale ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6653) 25.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, tasarruflu ampul dağıtımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6654) 26.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'ın, bir vatandaşlık başvurusuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6655) 27.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana'da su ve kanalizasyon hizmeti alamayan hanelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6656) 28.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Aliağa Belediyesindeki yolsuzluk iddialanna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6658) 29.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, Validebağ Korusunun Üsküdar Belediyesince kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6659) 30.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana Büyükşehir Belediyesinin kurduğu şirketlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6660) 31.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin kurduğu şirketlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6661) 32.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, kamu idarelerinin Adana'daki sivil toplum kuruluşlarına yaptığı yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6662) 33.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Seyhan Belediyesinin kurduğu şirketlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6663) 34.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğünün uygulamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6670) -67-

12 TBMM B: Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, öğretmen alımıyla ilgili bir açıklamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6671) 36.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, zam ve tazminatlarla ilgili bir Bakanlar Kurulu kararına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6672) 37.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, bir Fen Lisesine yapılan öğretmen atamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/6673) 38.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, yeni Fen Lisesi açılması izinlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/6674) 39.- Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun'un, Osmaniye'deki bazı eğitim ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/6675) 40.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, okul öncesi öğretmeni olarak alanı değiştirilen öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/6676) 41.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, zomnlu görev yeri değişikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/6677) 42.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, ek ödemeden faydalanamayan personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/6678) 43.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, İstiklal Marşının sözsüz müzik eşliğinde okunmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/6679) 44.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, e-okul kapsamında bazı bilgilerin SGK'ya iletilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/6680) 45.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, banka promosyonlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/6681) 46.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, Adana'ya yeni havaalanı yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı som önergesi (7/6686) 47.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, televizyon ve radyo vericilerinin oluşturduğu görüntü kirliliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı som önergesi (7/6687) 48.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Niğde'deki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı som önergesi (7/6688) 49.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Yozgat'taki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı som önergesi (7/6693) 50.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, yapılan bazı atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/6694) 51.- Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun'un, aylık ve ücret ödemelerinde yapılan kesintilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/6695) 52.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Türk Telekom'un yönetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6696) 53.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, Uludağ'da kaybolan bir kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/6701) -68-

13 TBMM B: Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, bazı vizesiz ve harçsız geçiş uygulamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6706) 55.- izmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, inceleme ve soruşturma yapılan belediyelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6708) 56.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, İSKİ'nin bir içme suyu inşaatı ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6717) 57.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İstanbul'daki bir arazinin imar değişikliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6718) 58.- Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş'in, Bursa Otistik Çocuklar Eğitim Merkezinin konuşma terapi öğretmeni ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6722) 59.- Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş'in, Özel Kalem Müdürlerine ve istisnai memuriyetten öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6723) 60.- Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş'in, Yayımlar Dairesinin bir projesindeki hatalı bilgi girişlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6724) 61.- Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş'un, devredilen sağlık meslek liselerinin yöneticilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6725) 62.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, öğretmen görevlendirmeyle ilgili genelgelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6726) 63.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, başarılı öğretmenlerin aylıkla ödüllendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/6727) 64.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, bir gmp üniversite öğrencisine uygulanan yaptırıma ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/6728) 65.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Halk Eğitim Merkezlerindeki bazı kursların kapatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/6729) 66.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bilecik'te yönetici atama başvurularının ertelenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/6730) 67.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, sosyal tesislerin bandrol ücretlerindeki artışa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/6731) 68.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, Özel Hastaneler Yönetmeliğinde değişiklik yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı som önergesi (7/6732) 69.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin, Ankara Gazi Devlet Hastanesinde döner sermaye dağıtımıyla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı som önergesi (7/6733) 70.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin, cerrahi robot alımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı som önergesi (7/6734) 71.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, Uludağ'da kaybolan bir kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı som önergesi (7/6735) 72.- Mersin Milletvekili Kadir Ural'ın, BOTAŞ'ın kurumlardan olan borç ve alacaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı som önergesi (7/6743) -69-

14 TBMM B: Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, uzman erbaşların sorunlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6744) 74.- Ankara Milletvekili Nesrin Baytok'un, ASKİ'nin su tüketimi faturalandırmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6747) 75.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, bir öğretim üyesi hakkındaki soruşturma dosyasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6748) 76.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, belediyelerin mülki birimlerden belge talebine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6749) 77.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün, Denizli'deki bir arazinin imar uygulamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6750) 78.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, pet şişede tiner satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6752) 79.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, belediyelerin tersine göç konusunda yaptığı yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6754) 80.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, SGK'nın görevde yükselme eğitimine ve bazı atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6760) 81.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, Muğla'da ormanlık alana yapılan bir konut ve yola ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6766) 82.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana'daki kentsel dönüşüm ve gelişim projelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6768) 83.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesince kurulan şirketlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6770) 84.- İstanbul Milletvekili Çetin SoysaPın, bir alışveriş merkezi inşaatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6771) 85.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, terör eylemleri kurbanlarına yapılan otopsi işlemlerine ve terör olayları soruşturmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6773) 86.- İstanbul Milletvekili Necla Arat'ın, Üsküdar'daki eski Hemşire Koleji binalarının tahsisine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6776) 87.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, ek ders ücreti ödemelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6777) 88.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, bir başhekim hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6778) 89.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, aile hekimliği uygulamalarındaki sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6780) 90.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, sözleşmeli statünün doğurduğu personel yapısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6781) -70-

15 TBMM B: Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, şiddet ve hakarete maruz kalan sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6783) 92.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, aile hekimliği uygulamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6784) 93.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, şehir girişindeki trafik güvenliği sorununa ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6788) 94.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Van'daki yatınmlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6789) 95.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş'ın, Kars'a düzenlenen uçak seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6790) 96.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Kütahya'daki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/6793) 97.- İstanbul Milletvekili Ahmet Tan'ın, Kağıthane'deki bir gökdelen inşaatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6796) 98.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6797) 99.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin, Davos'ta kullandığı dosyaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6798) Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Muradiye'de seçmen listelerine yapılan bir itiraza ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6803) Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, İstanbul'da uygulanan kentsel dönüşüm ve gelişim projelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6805) Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Ankara'da uygulanan kentsel dönüşüm ve gelişim projelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6806) Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Konya Büyükşehir Belediyesinin bir yapım işine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6810) İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, deniz ticaretinin geliştirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6818) İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, TCDD'nin ihtiyaç fazlası taşınmazlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6819) İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, Karayolu Güvenliğinin Artmlması Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6820) İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, İzmir'deki balıkçı bannaklarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6821) İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, Karaburun Yat Limanı Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6822) -71-

16 TBMM B: İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, Kuzey Ege Limanı Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6823) İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, Yeni Foça Yat Limanı yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6824) İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, Çeşme-Şifne Yat Limanı yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6825) İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, Çandarlı Tersane Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6826) İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, İstanbul-İzmir arasındaki deniz hattına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı som önergesi (7/6827) İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, bazı ulaştırma projelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı som önergesi (7/6828) İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, kara noktalara ve trafik kazalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı som önergesi (7/6829) İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, İzmir-Aydın Otoyoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı som önergesi (7/6830) İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, İzmir Banliyösünün durumuna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı som önergesi (7/6831) İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, İzmir Limanı özelleştirmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı som önergesi (7/6832) Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Mersin Akkuyu Nükleer Santral ihalesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı som önergesi (7/6833) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağrı-Hamur'daki taşımalı eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/6835) Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun, ülkemize gelmesine izin verilmeyen bazı şahıslara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/6837) Aydın Milletvekili Recep Taner'in, dikey geçiş sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/6838) * -72-

17 TBMM B: :1 31 Mart 2009 Sah BİRİNCİ OTURUM Açılma Saati: BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER KÂTİP ÜYELER: Murat ÖZKAN (Giresun), Yusuf COŞKUN (Bingöl) BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 69'uncu Birleşimini açıyorum. Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. IIL- ÖLÜM, SAYGI DURUŞU VE TAZİYELER /.- Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatı dolayısıyla saygı duruşu BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, elim bir helikopter kazası sonucu vefat eden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve Sivas Milletvekili Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun aziz hatırası önünde Genel Kurulu bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. (Saygı duruşunda bulunuldu) BAŞKAN - Allah rahmet eylesin, ruhu şad olsun. Sayın milletvekilleri, Hükümet adına İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay'ın, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve Sivas Milletvekili Sayın Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği elim helikopter kazası konusunda İç Tüzük'ün 59'uncu maddesine göre gündem dışı söz talebi vardır. Gündeme geçmeden önce bu talebi yerine getireceğim. Sayın Bakanın açıklamasından sonra, istemleri hâlinde, siyasi parti gruplarına ve grubu bulunmayan milletvekillerinden birine söz vereceğim. Grubu bulunmayan sayın milletvekillerinin de söz taleplerini Başkanlığımıza bildirmelerini rica ediyorum. Konuşma süreleri Hükümet için yirmi, siyasi parti grupları için on, grubu bulunmayan milletvekilli için beş dakikadır. Buyurun Sayın Bakan. IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR A) HÜKÜMETİN GÜNDEM DIŞI AÇIKLAMALARI 1.- İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin gündem dışı açıklaması ve Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici, Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve Sivas Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın 'ın grupları adına; Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Adana Milletvekili Kürşat Atılgan, Sivas Milletvekili Selami Uzun, Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş, İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi, Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, Sivas Milletvekili Osman Kılıç, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya, Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu, Konya Milletvekili Sami Güçlü, Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak 'ın şahısları adına, aynı konuda konuşmaları -73-

18 TBMM B: O: 1 İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlarken hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Bir süre ara ve seçimden sonra yeniden çalışmaya başlayan yüce Meclisimize hayırlı, verimli çalışmalar diliyomm. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmama yine başlarken, önce, bugün cenazesini kaldırdığımız merhum Muhsin Yazıcıoğlu'na ve beraberinde hayatını kaybedenlere de yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize sabır diliyomm. Sayın Yazıcıoğlu, bu yüce çatının altında, 23'üncü Dönem Parlamentonun bir üyesidir, arkadaşımızdır ve değerli bir insandır. Hepimizin acısı büyüktür. Ben kendisini tekrar -biraz önce işte ebedî hayata uğurladık- rahmetle anıyomm. Değerli milletvekilleri, biraz önce, tabii böyle daha yeni yolcu ederken duygusal bir ortam... Kolay da değil, benim için de kolay değil ama biraz önce de işte cenaze namazını kıldık. Taze taze bu kazayla ilgili ve bu olay sürecinde kurtarma çalışmaları, arama çalışmaları sürecindeki yaşadıklarımı da yaşadıklarımızı da orada yapılan çalışmaları da sizlere kısa kısa arz etmek istiyorum. Bilindiği gibi, olayın meydana gelmesi geçen çarşamba günü, 25 Mart, saat 15.45'te... Bir telefon konuşması... Uçakta bulunan basın mensubu rahmetli İsmail Güneş'in 112 Acili arayarak oradan yardım istemesi, konuşmasıyla olay duyuluyor ve sonra da bunun üzerine işte nerededir, nerede olmuştur, nasıl olmuştur, araştırmaları başlıyor. Biz haberi 16.00'da aldık. Ben kendim Bakanlıktaydım ve haberi 16.00'da aldım. Değerli Meclis Başkan Vekilimiz Nevzat Pakdil beni aradı 16.00'da ve olayı öyle öğrendik. Tabii bütün birimlerimizi ve bölge mülki amirlerini ve güvenlik birimlerini hemen alarma geçirdik. Tabii önce bilinmiyordu. Bir helikopter kazası ama Yozgat Yerköy civarında mı oldu, o güzergâhta başka bir yerde mi, iyi bir tanımlama yoktu, bilgi karışıklığı vardı. Onun için, birazcık bir süre geçti ama bu süre çok da uzun sürmedi. Neticede, yaklaşık bir yer tespiti de yapıldı. Bu yer tespiti yapılmasından sonra da değişik haberler oldu ama önce biz umutlandık, sonra giderek olayın daha ciddi olduğu, hayat riskinin olduğu anlaşılınca da ben kendim hemen olay yerine gitmek üzere hareket ettim. Başbakanımızla, değerli arkadaşlanmızla bir değerlendirme yaptık ve olay yerine gitmenin daha uygun olacağına karar verdik. Tabii, o gün yine yağışlı ve fırtınalı bir havaydı. Dolaylı yollardan, Gaziantep üzerinden Göksün ilçesine gece 02.00'de ulaşmış oldum ve oradaki koordinasyonu da hemen devraldım ve yanımda da Emniyet Genel Müdürümü, bu işlerde yoğun rol alan Sivil Savunma Genel Müdürünü ve Jandarma Genel Komutanlığının Adana Bölge Komutanını da alarak oraya ulaştık ve orada, hemen, zaten Maraş Valisinin başlattığı, koordine ettiği çalışmaları daha da hızlı şekilde yürüttük hatta, saat civarında aramaların yapıldığı bölgeye de gittik. Tabii, bu konu, değişik boyutlarıyla bu süre içinde, yani kurtarma-arama çalışmalan sürerken değerlendirildi. Değişik haberler, beyanlar oldu, bizim de orada tespitlerimiz oldu. Böyle bir olayın, üzücü olayın bütün boyutlarını ele almak ve bu tür üzücü hadiselerle karşılaşmamak, karşılaşıldığında da en az zararla atlatmak için ne tür ilave tedbirler alınması gerektiğine ilişkin tespitler yapmak üzere, zaten parti grabumuzca bir Meclis araştırma önergesi dün Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiştir. O zaman bu konuyu bütün detaylanyla tekrar değerlendireceğiz. Aldığım bilgiye göre, Cumhuriyet Halk Partisinin de aynı içerikte bir önergeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ve Milliyetçi Hareket Partisinin de... İnanıyomm ki sizin de desteğinizle bu Meclis araştırma önergeleri kabul edilecek ve konu tüm ayrıntılarıyla araştırılacaktır. Bu araştırma önergelerinin bu çatı altında görüşülmesi sırasında biz de daha ayrıntılı, teknik bilgileri sunacağız. -74-

19 TBMM B: :1 Bu çalışmalar, civarında, bölgede başlatılmıştır. Burada hangi helikopterlerin gittiği, hangi birliklerin gittiği, diğer unsurlardan -sivil veya asker veya polis veya sivil savunma- hangi birliklerin, ne zaman oraya intikal ettiği, nerelerde çalışmalar yaptığının bizde listeleri var, dosyalarımız var. Hepsi dikkatli şekilde takip edildi, dikkatli şekilde dosyalandı ama şunu genel olarak ifade edeyim değerli arkadaşlar: Bu elim kaza hepimizi üzdü, bütün milletimizi âdeta birleştirdi ve devletimizin ve ülkemizin bütün imkânları burada kazanın araştırılmasında, olayın aydınlatılmasında, arama tarama-kurtarma çalışmalarında kullanılmıştır, çok titiz bir çalışma yürütülmüştür. Burada tabii, bütün siyasi partilerimiz, başta biz parti olarak, zaten ben gitmeden, Başbakanımızla değerlendirdik ve bütün mitinglerimizi askıya almıştık, AK PARTİ'nin seçim çalışmalarını. Buna tabii, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi de katıldı. Bu tabii, çok önemli bir olay. Bu davranış, bu tutum, bu ilgi, bu paylaşma, önemle üzerinde durulması gereken bir boyuttur. Biz şuna inanıyoruz, milletimizin zaten değerlerinin derinliklerinde bu vardır ve buradaki bu jest, hem Parlamentonun bir üyesi hem bir siyasi partimizin Genel Başkanına gösterilen çok büyük ilginin bir ifadesidir. Onun için ben de hepsine, gerçekten bütün siyasi partilerimize ve bütün siyasi parti liderlerine burada teşekkür ediyorum. Şöyle olayları birazcık okuyarak saat saat de vermek istiyorum: Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 25 Mart 2009 Çarşamba günü civarında, helikopterde bulunan İHA muhabiri merhum İsmail Güneş'in 112 Acil yardım telefonunu araması üzerine kazadan haberdar olunmuştur. Helikopterin civarında düşmüş olabileceği değerlendirilmektedir. Konu hemen ilgili resmî makamlara intikal ettirilmiş, elde edilen GSM numaraları civarında yer tespiti amacıyla Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına bildirilmiştir. Gerekli yer tespiti çalışmaları hemen yapılmış, elde edilen sonuçlar ilgili birimlere 16.25'ten itibaren belli periyotlarla iletilmeye başlanmıştır 'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezine yardım talebi intikal etmiş, 17.03'te bölgeye İncirlik'ten bir arama ve kurtarma helikopteri, 17.26'da Diyarbakır'dan CASA arama-kurtarma uçağı, 18.09'da Malatya'dan iki Skorsky helikopteri, 18.44'te Merzifon'dan bir arama-kurtarma helikopteri kaldırılmıştır. Bu helikopterler gece görüş sistemine sahip helikopterlerdir. Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait üç helikopter bölgeye ivedi olarak gönderilmiştir, ikisi Ankara'dan, birisi Diyarbakır'dan. Ve değerli arkadaşlarım, arama çalışmalarının, cep telefonundan alınan sinyaller doğrultusunda harita üzerinde belirlenen kilometrelik koordinat içinde yapılması gerekmiştir. Nitekim bulunan kaza mahalli de bu belirlenen koordinatlar içindeydi. Kaza ile ilgili tüm duyumlar dikkate alınmış ve değerlendirilmiştir. Burada tabii, bizi üzen ve belki bu Meclis araştırması sürecinde de dikkatle üzerinde durulması gereken, helikopterden hiçbir sinyal -ulaşılmamıştır- alınamamıştır, helikopterde bulunması gereken ELT sistemi çalışmamıştır. Firma ile görüşmelerde ELT sisteminin bulunduğu ifade edilmiş ama çalışmamıştır. Dolayısıyla, en fazla ipucu verebilecek, en fazla destek verecek bu unsurdan faydalanılamamıştır. Sadece cep telefonlannın irtibatlarından baz istasyonları aracılığıyla koordinatlann tespiti yapılmış ve bu da tabii geniş bir alanı, kilometrelik bir alanı içine alan bir arama sahasıdır ve gerçekten çok çetin bir arazidir. Yani bu ELT sisteminin olmaması burada işi zorlaştıran en önemli hususlardan birisidir. Zaten bu konularda, dün havacılıkla ilgili birimlerin yetkilileri alanda idi, teknik çalışmaları onlar yapıyorlar. Biz daha çok tabii, insan boyutuyla ilgili çalışmaları yürüttük. -75-

20 TBMM B: O: 1 Olay bölgesine gönderilen uçak ve helikopterler kar yağışı ve sis gibi olumsuz hava koşullarına rağmen bölgede sürekli görev yapmış, yakıt ikmali dışında bölgeden ayrılmamışlardır. Bu arada olayın duyulmasıyla birlikte Kahramanmaraş Valiliğince derhâl kriz masası oluşturularak jandarma, sivil savunma, köy korucuları, polis özel harekât ve o çevrede alınabilecek bütün sivil destekler alınmıştır. Aynı anda Başbakanlıkta kriz merkezi faaliyete geçirilmiş ve tüm çalışmalar burada koordine edilmiştir. Sayın Başbakanımızın talimatıyla, ilgili tüm kurum ve kuruluşlar en üst düzeyde teyakkuza geçirilmiş, tüm imkânların seferber edilmesi sağlanmıştır. Bu alanda, değerli arkadaşlar, bir uçak ve altı helikopterle -zaman zaman bu helikopter sekize çıkmıştır- havadan asker, polis, köy korucusu, sivil savunma birlikleri, AKUT personeli ve oradaki, o yöredeki köylü vatandaşlanmızdan oluşan yaklaşık 2 bin kişi görev almıştır. Geriden tabii o fark edilmez, arazi, o alan, Göksün ilçesi, çevresi asker, polis, sivil savunmacı personelle doluydu. Ve çalışmalara hiç ara verilmemiştir, yirmi dört saat devam edilmiştir. Yalnız, tabii o araziyi... Daha önce de ifade ettim, bu arazi çok çetin bir arazi. Ben son gün hava açılınca havadan gezdim helikopterle, gerçekten arama tarama çalışmalarının çok zor yapılacağı, insanın yürümesi dışında ancak havadan helikopterle görülebilecek, böyle bir arazi ve üç gün hiç kar yağışı dinmedi. Yukarılarda tipidir bu, dağda tipi ve sis. Zaten mevcut kar kalınlığı 1 metrenin üzerinde. Yani biz de köyde, bir dağ köyünde kaldık, zaman zaman 1 metrenin üzerinde kar kalınlığı var ve bütün bu şartlarda tabii bu çalışmalar sürdü. Tabii bütün bu çalışmalarla ilgili değerlendirmeleri yaparken bunları iyi hesap etmek lazım. Şunu da ifade edeyim: Burada devletimizin yetiştirdiği, bu alanda uzman, kar ve dağ şartlannda arama çalışması yapacak bütün birimlerin uzman, yetişmiş elemanları orada bulunduruldu. Yani Genelkurmay Başkanlığının "DAK" diye de anılan özel kuvvetler birimi -ki bu arama-kurtarma faaliyetlerinde en etkililerdendir- jandarmanın komando birimleri, Sivil Savunma Teşkilatımızın özellikle dağcılıkla ilgili personeli, AKUT gibi sivil kuruluşlann çalışanlan, hemen hemen bu alanda yetişmiş bütün birimlerin elemanları görev almıştır. Polis teşkilatının özel harekât personeli, bütün o çevre illerdeki sivil savunma ve polis harekât mensupları da burada görev almıştır. Aynı zamanda şunu da ifade edeyim: Uluslararası imkânlar da araştırılmıştır. Bu helikopterin sahibi olan firma, hem Avrupa'da hem Kanada'da uluslararası havacılık kuruluşlarıyla ilgili ELT sisteminin çalışmadığı durumlarda başka nelerin yapılabileceği konusunda görüşmelerde bulunmuş ve bize de o raporlarını iletmiştir ve bir de hava fotoğrafı konusunda, uydudan hava fotoğrafı konusunda çalışma yapılmış ama sisli olduğu için netlikler sağlanamamıştır. Son gün hava açıldığında ancak bir anlamda biraz daha net bir görüntü sağlanmıştır ama o zaman zaten kaza mahalline ulaşılmıştı. Bütün bu çalışmalar sürerken yirmi dört saat -hepimiz için geçerli bu- ve havadan, karadan yürütülürken 27 Mart 2009 tarihinde saat civarında bir haber alınmıştır. Merkez ilçe Döngel muhtarı ve gönüllü bir grup -ki kendisi de gönüllü köy korucusu- iki köyden ve bir de Göksun'dan 17 kişilik bir grup sabah o gün dörtte bunlar bir irtibat içinde aramaya çıkmışlar çünkü çok ekip var orada, asker, sivil, köylü. Bunların çalışma alanları paylaştırılıyor kendilerine, nerede arama yapacakları takip ediliyor. İşte onlardan bir grup -sanki böyle köylüler tesadüfen bulmuş falan gibi haberler çıktı, öyle değil- sistematik olarak sabah erken saatte arama çalışmasına çıkan bir gruptur bulan ve bunlar tabii gerçekten çok da zorluk çektiler, o gün tekrar oradan köye kadar ulaşmaları da fırtınada çok zahmetli oldu, gece çok geç saatte ulaşabildiler ama yer tespiti yapıldı, ondan sonra da oraya ulaşılması için tabii, personelin ve teçhizatın oraya gönderilmesi gerekiyordu. Bu da yine o -76-

53 üncü Birleşim 12. 1.1993 Salı

53 üncü Birleşim 12. 1.1993 Salı DÖNEM : 19 YASAMA YILI : 2 O B"f'7,, UTANA a 53 üncü Birleşim 12. 1.1993 Salı İÇİNDEKİLER I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. GELEN KÂĞITLAR III. YOKLAMA IV. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEM DIŞ! KONUŞMALAR

Detaylı

SIRA SAYISI: 688 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 688 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 688 Konya Milletvekili Kerim Özkul ve Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ile 45 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

Dönem : 21 Yasama Yılı: 2. T.B.M.M. (S. Sayısı: 509)

Dönem : 21 Yasama Yılı: 2. T.B.M.M. (S. Sayısı: 509) Dönem : 21 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 509) 20 nci Yasama Döneminde Hatay Milletvekili Atila Sav ve 54 Arkadaşı Tarafından Verilen Suç İşlemek Amacıyla Teşekkül Oluşturduğu ve Bu Eyleminin Türk

Detaylı

MEçHul Alıcının ADı AçıKlAnMADı

MEçHul Alıcının ADı AçıKlAnMADı GÜNCeL 3 HAber 2 GÜNdem 4 T. yaşam 5 PoLİTİKA PoLİTİKA 7 6 bölge 8 KÜrTÇe ekonomi 10 9 dünya 11 ramazan 12 bulmaca 13 SPor 14 HAber reklam 15 16 Kaya GATA'ya sevk edildi Nerede Eski Bayramlar (2) diyarbakır

Detaylı

CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ

CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ CİLT : 43 TOPLANTI : 18 CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ 82 nci Birleşim 23.10.1979 Sah İÇİNDEKİLER Sayfa I, BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ 989 II. GELEN KÂĞITLAR 989:992 III. BAŞKANLIK DİVANININ GE NEL

Detaylı

Promosyonlar çalışanlara dağıtılıyor. Önergelerimiz ve raporumuz Şûraya damgasını vurdu. Avea ya Sus! dedik

Promosyonlar çalışanlara dağıtılıyor. Önergelerimiz ve raporumuz Şûraya damgasını vurdu. Avea ya Sus! dedik M E M U R - S E N K O N F E D E R A S Y O N U EGITIM-BIR-SEN E Ğ İ T İ M C İ L E R B İ R L İ Ğ İ S E N D İ K A S I H A B E R B Ü L T E N İ S A Y I : 3 5 Y I L : 6 A R A L I K 2 0 0 6 Avea ya Sus! dedik

Detaylı

(10/66, 67, 68, 69, 70) Esas Numaralı Meclis. Araştırması Komisyonu Raporu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

(10/66, 67, 68, 69, 70) Esas Numaralı Meclis. Araştırması Komisyonu Raporu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Deprem felaketi konusunda yapılan çalışmaların tüm yönleriyle incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun raporu... Sonraki sayfa >> Türkiye

Detaylı

D ö N E M : 4 TOPLANTI : 2 CİLT: 11. 4.3.1975 tarihli 51 nci Birleşimden 6.5.1975 tarihli 72 nci Birleşime kadar. 1975 T. B. M. M.

D ö N E M : 4 TOPLANTI : 2 CİLT: 11. 4.3.1975 tarihli 51 nci Birleşimden 6.5.1975 tarihli 72 nci Birleşime kadar. 1975 T. B. M. M. D ö N E M : 4 TOPLANTI : 2 MİLLET TUTANAK MECLİSİ DERGİSİ CİLT: 11 4.3.1975 tarihli 51 nci Birleşimden 6.5.1975 tarihli 72 nci Birleşime kadar 1975 T. B. M. M. Matbaası Fihrist BAKANLAR KURULU Bakanlar

Detaylı

Mustafa SARILAR. Prof. Dr. Faruk KOCACIK

Mustafa SARILAR. Prof. Dr. Faruk KOCACIK Sarılar iş adamlarına örnek oldu İlimizin önemli işadamlarından Mustafa Sarılar, babasına ahde vefanın en güzel örneğini göstererek yaptırdığı caminin adına babasının ismini verdi. Üniversite lojmanlar

Detaylı

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME Yrd. Doç. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN Türkiye nin yönetim yapısı idari (genel), askeri, adli ve akademik 1 olmak üzere dört alan üzerinde yükselmektedir. Bunlardan idari

Detaylı

Yakamoz. Milas büyük paydan nasibini aldı. Hit Müzik. 24 Saat. www.radyotech.com. Özel yerine, Devlet okullarına yardım edin

Yakamoz. Milas büyük paydan nasibini aldı. Hit Müzik. 24 Saat. www.radyotech.com. Özel yerine, Devlet okullarına yardım edin Matbaa Yıl:11 Sayı: 3523 15 Ağustos 2015 Cumartesi Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) ISSN 1307-6116 www.milasmedya.com www.yakamozgazetesi.com www.milasmedya.com www.yakamozgazetesi.com www.milasmedya.com www.yakamozgazetesi.com

Detaylı

Eğitim yöneticiliği adliyelik. Dolaylar'da bit-pire savaşı!

Eğitim yöneticiliği adliyelik. Dolaylar'da bit-pire savaşı! Emekli öğretmen Şevket kasap vefat etti Ödemiş'te 1990'lı yıllarda İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olarak görev yaptıktan sonra Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Şube Müdürü olarak görevine devam ederken

Detaylı

MILAS. Muğla 3-2-1 ile. Yıl: 12 Sayı: 3591 08 Haziran 2015 Pazartesi Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) Hasan Kökten

MILAS. Muğla 3-2-1 ile. Yıl: 12 Sayı: 3591 08 Haziran 2015 Pazartesi Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) Hasan Kökten Bağımsız Günlük Siyasi Gazete gazete MILAS Yıl: 12 Sayı: 3591 08 Haziran 2015 Pazartesi Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) Muğla 3-2-1 ile www.gunaydinmilas.com Milas ın gündemini gunaydinmilas.com dan takip

Detaylı

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN REHBER 23/06/2014 İÇİNDEKİLER 1-

Detaylı

Türkiye İstatistik Kurumu İzmir

Türkiye İstatistik Kurumu İzmir Türkiye İstatistik Kurumu İzmir Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre 4 milyon 113 bin 72 nüfusa sahip İzmir'e 2014 yılında 124 bin 439 kişi göç etti. İzmir'e göç edenler arasında ilk sırayı 16 bin

Detaylı

1 yıldır onay bekliyorlar

1 yıldır onay bekliyorlar ISSN 1307-6124 www.milasmedya.com Yıl: 64 Sayı: 10003 09.10.2013 Çarşamba Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) Kurucusu: Turgut Dizdar 1 yıldır onay bekliyorlar Güllük Körfezi Muğla dan ülke ekonomisine yılda 450

Detaylı

MILAS. Yıl: 11 Sayı: 3160 13 Ocak 2014 Pazartesi Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) turunda

MILAS. Yıl: 11 Sayı: 3160 13 Ocak 2014 Pazartesi Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) turunda Bağımsız Günlük Siyasi Gazete gazete MILAS Yıl: 11 Sayı: 3160 13 Ocak 2014 Pazartesi Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) Ölümün böylesi Milas-Bodrum Havalimanı nda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 27 yaşındaki

Detaylı

SIRA SAYISI: 705 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 705 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 705 Eskişehir Milletvekili Salih Koca ve Uşak Milletvekili İsmail Güneş ile 6 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

Bakan Bozkır'dan e-rail projesine övgü

Bakan Bozkır'dan e-rail projesine övgü İZMİR PP 114 Bakan Bozkır'dan e-rail projesine övgü Avrupa Birliği Bakanlığı Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı, 19 Şubat 2015 günü İzmir de Türkiye nin Yeni AB iletişim Stratejisi konulu sivil

Detaylı

akülte için el ele 29 Ocak 2015 Perşembe Fiyatı: 60 Kuruş Yıl: 14 Sayı 3561 Klas Optik'te

akülte için el ele 29 Ocak 2015 Perşembe Fiyatı: 60 Kuruş Yıl: 14 Sayı 3561 Klas Optik'te Klas Optik'te Fiyatı: 60 Kuruş Yıl: 14 Sayı 3561 60 kişi daha işten çıkarıldı oma'da meydana gelen Madenlerin kapanmasından maden faciasının dolayı kömür üretiminin Sardından azalması nedeniyle kapanan

Detaylı

HABERLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNE VE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNE YÖNELİK İHLALLERİN TESPİTİ VE ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEDBİRLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN

HABERLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNE VE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNE YÖNELİK İHLALLERİN TESPİTİ VE ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEDBİRLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 489 HABERLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNE VE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNE YÖNELİK İHLALLERİN TESPİTİ VE ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEDBİRLERİN BELİRLENMESİ

Detaylı

MILAS. Yıl: 12 Sayı: 3535 03 Nsan 2015 Cuma Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil)

MILAS. Yıl: 12 Sayı: 3535 03 Nsan 2015 Cuma Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) Bağımsız Günlük Siyasi Gazete gazete MILAS Yıl: 12 Sayı: 3535 03 Nsan 2015 Cuma Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) www.gunaydinmilas.com Milas ın gündemini gunaydinmilas.com dan takip edin... farkı hissedin...

Detaylı

Yok Sayılanlar; Kamp Dışında Yaşayan Suriye den Gelen Sığınmacılar İstanbul Örneği

Yok Sayılanlar; Kamp Dışında Yaşayan Suriye den Gelen Sığınmacılar İstanbul Örneği Yok Sayılanlar; Kamp Dışında Yaşayan Suriye den Gelen Sığınmacılar İstanbul Örneği Suriye den İstanbul a Gelen Sığınmacıları İzleme Platformu Eşit Haklar İçin İzleme Derneği Göç Edenler Sosyal Yardımlaşma

Detaylı

Villalara serbest vatandaşa yasak! İlk olmaya devam edeceğiz. Önce kutlama sonra cinayet! tuğla bile sökmem 6 da. Arazime giremiyorum

Villalara serbest vatandaşa yasak! İlk olmaya devam edeceğiz. Önce kutlama sonra cinayet! tuğla bile sökmem 6 da. Arazime giremiyorum SAYFA 1 İlk olmaya devam edeceğiz Denizli nin Ak belediyecilikle tanıştığı 2004 yılından itibaren geçen 10 yıllık süreçte klasik belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra, sosyal belediyecilik alanında da

Detaylı

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1)

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) 11741 ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12/11/2012

Detaylı

Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012

Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012 ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012 Büyükşehir belediyesi

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 R.G.Yayım Sayısı

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 Resmi Gazete

Detaylı

İÇİNDEKİLER HABERLER TEKNİK TZOB DİYOR Kİ! ODALARIMIZDAN AYIN KONUSU 6 BAYRAKTAR "DEVAM" DEDİ 40 MODERN SERACILIK

İÇİNDEKİLER HABERLER TEKNİK TZOB DİYOR Kİ! ODALARIMIZDAN AYIN KONUSU 6 BAYRAKTAR DEVAM DEDİ 40 MODERN SERACILIK Türkiye Ziraat Odaları Birliği, çiftçimizin ürettiği her dilim, her salkım ve her danenin geçtiğimiz yıllardan çok daha fazla önemli hale geldiğine dikkati çeken, bu nedenle her türlü israftan kaçınılması

Detaylı