AĞRI TEDAVİSİ. Dr. Ülker Koçak. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AĞRI TEDAVİSİ. Dr. Ülker Koçak. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı"

Transkript

1 AĞRI TEDAVİSİ Dr. Ülker Koçak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı

2 AĞRI TANIM Vücudun belirli bir bölgesinden kaynaklanan, bir doku hasarına bağlı olan veya olmayan, insanın geçmişteki deneyimleri ile de ilgili hoş olmayan emosyonel ve sensoriyel bir duyu

3 AĞRI SINIFLANDIRILMASI 1. Etyolojiye göre 2. Nörofizyolojik mekanizmalara göre - Nosiseptif (visseral, somatik) - Nöropatik 3. Süreye göre (akut, kronik)

4 ETYOLOJİ Hastalık ilişkili Tanı koymak veya hastalık monitorizasyonu için yapılan girişimlerle ilişkili Terapötik müdahalelerle (postoperatif ağrı veya KT, RT ile) ilişkili Psikolojik

5 AĞRI TİPLERİ Nosiseptörler sinir sistemi dışında tüm doku ve organlarda bulunan reseptörler Visseral nosiseptif ağrı (mukozit, organ metastazları) sürekli, künt, basınç hissi şeklinde Somatik nosiseptif ağrı (kemik metastazları) iyi lokalize, sürekli, sızlama, zonklama tarzında Nöropatik tipte ağrı batma, elektrik çarpması, yanma, sızlama, karıncalanma şeklinde

6 AĞRININ ALGILANMASI

7 AĞRI DEĞERLENDİRME Öznel ve nesnel yöntemler var Fizyolojik süreç Ölçme cetvelleri Gözlem

8 Değerlendirme Özellikler Primer hastalık öyküsü Ağrının ayrıntılı tanımı Ağrı ilaçları deneyimi Nonfarmakolojik stratejiler Ebeveynlerin ağrı ilaçları ile kişisel deneyimi Primer hastalık, tedavi ilişkili veya işlem ilişkili ağrılar Yer, şiddet, süre, artırıcı ve azaltıcı ve eşlik eden faktörler, Daha önce kullanılan ağrı ilaçları dozu, aralığı, yan etki varlığı Relaksasyon, akupunktur, hipnoz, dikkat dağıtıcı egzersizler, ebeveyn dokunuşu Ağrı kontrolü planı konusunda aileyle açık konuşma Sosyal faktörler Ruhsal faktörler Çocuk ve aile için hangi yol daha iyi ve uygun İlaç seçimi, tedavi planı

9 PEDİATRİK AĞRI ÖLÇÜMÜ

10 YENİDOĞAN AĞRI ÖLÇÜMÜ-CRIES

11 PEDİATRİK AĞRI ÖLÇÜMÜ-FLACC

12 PEDİATRİK AĞRI ÖLÇÜMÜ-CHEOPS

13 KİŞİSEL BİLDİRİM 1. Pieces of hurt - poker fişi 3-6 yaş 2. Yüz-ağrı skalası 4 yaş ve üzeri 3. Visual analog scale 6 yaş ve üzeri 4. Numerical scales 8 yaş ve üzeri

14 PEDİATRİK AĞRI ÖLÇÜMÜ- Yüz-ağrı skalası

15 PEDİATRİK AĞRI ÖLÇÜMÜ

16 AĞRI DEĞERLENDİRME-ÖLÇÜM

17 AĞRI DEĞERLENDİRME-ÖLÇÜM

18 AĞRI SKORLARI SINIRLAMALAR Davranış skorları kaygı veya korku ile karıştığı için sonuçları yorumlamak zor Kişisel bildirim skorları da sıkıntılı; ağrının şiddetli kabul edilmesi ancak çocuk ağrısını 4-5 civarında bildiriyorsa olası Yaşamı kısıt layan hastalığı olan çocuklarda ağrı çok yönlü; emosyonel, psikolojik değerlendirme standardize ağrı değerlendirme araçlarında yok Ağrıya müdahale edildiğinde etkinliği değerlendirme ve hastaya bakan ekibin ağrıyı ölçmenin önemini anlaması açısından oldukça yararlı

19 AĞRI TEDAVİ Ağrı tedavisi yalnızca çocuğu etkilemez aynı zamanda aile üzerinde de belirgin etkisi olur Etkin ağrı kontrolu ayrıntılı değerlendirme, çocuğa özel tedavi planı ve etkinliğin anlaşılması için sık yeniden değerlendirme ile olasıdır

20 DSÖ-ÜÇ BASAMAKLI ANALJEZİ MERDİVENİ

21 DSÖ-ÜÇ BASAMAKLI ANALJEZİ MERDİVENİ (Modifiye) Şiddetli ağrı veya ilk iki basamakla geçmeyen hafif ağrı * Üçüncü basamak için opioidler Daha yüksek dozda morfin, fentanil, PCA ile opioid * +/- Nonopioid analjezikler * +/- Adjuvanlar Orta dereceli ağrı veya ilk basamakla geçmeyen hafif ağrı * İkinci basamak için zayıf opioidler Kodein, oxycodon, tramadol, morfin * +/- Nonopioid analjezikler * +/- Adjuvanlar Hafif ağrı * Nonopioid analjezikler Asetaminofen, İbuprofen, Naproksen * +/- Adjuvanlar Pediatr Clin NA, 2007

22 AĞRI TEDAVİ Çocuklarda ağrı tedavisi 4 kavramı içermelidir 1. By the ladder- tedavi basamağa göre artmalı 2. By the clock- stabl kan konsantrasyonları için zamanı belli (gerekirse kurtarma dozları) 3. By the mouth-en az invaziv, en uygun yol oral, sublingual, transmukozal, transdermal veya rektal) 4. By the child- çocuğun gereksinimleri, tedaviye yanıtına göre ayarlanmalı

23 GİRİŞİM İLİŞKİLİ AĞRI TEDAVİSİ 1. Çocuk merkezli yaklaşım, dinleme, iş bitsin değil 2. Çocuk ve aileyi aktif katılımcı yap 3. Aileyi pozitif asistans konumunda tut, negatif direnç değil 4. Girişimin gerekli olduğuna ikna et, yarar zarardan fazla 5. Girişimlerin güvenli yapıldığına ikna et 6. Çocuğun seveceği bir ortamda yap 7. Rutin ağrı değerlendsirmesi yap 8. En az invaziv yöntemi seç 9. Uygulatyan kişiniz uzman veya sıkı uzman gözetiminde olmasını sağla 10. Ağrı ve kaygıyı azaltacak farmakolojik olmayan yöntemleri kullan 11. Bekleme süresini uzatma 12. Ağrı ve kaygı beklentisini azaltacak önlemler ilk KİA için GA gibi J Paediatr Child Health 2006; 42: S1 S29

24 EMLA

25 SUKROZ % sukroz solusyonu (eczanede hazırlanabilir veya ticari olarak (Sweet-Ease, Children s Medical Ventures, Norwell, MA) 6 aydan küçük bebeklerde topuk kanı alma, venöz veya arteriyel girişim, LP için tek başına emzik veya sukrozla birlikte emzik kullanılabilir Birden fazla girişim için tekrarlanabilir ancak 1 saat içinde birden fazla kullanılmamalıdır Girişim sırasında anne teması veya emzirme de çok etkin

26 NON-OPİOİD ANALJEZİKLER Sukroz Lokal anestezik (topikal veya infiltrasyon) Parasetamol NSAID (ibuprofen veya celecoxib) Soğuk uygulama Kortikosteroidler

27 SIK KULLANILAN NONOPİOİD İLAÇLAR

28 OPİOİDLER Opioidler 5 opioid reseptör (mu, kappa, sigma, delta ve epsilon) üzerinden etki gösterir Spinal düzey ve periferal sinir sisteminde ağrılı uyarıların iletimini düzenler, ağrı algısını bozar Supraspinal düzeyde ağrılı uyaranları inhibe eder Limbik sistemde ağrıya emosyonel yanıtı düzenler

29 OPİOİD KONUSUNDA EBEVEYNLERİN ÇEKİNCELERİ - Sona gelindiği korkusu - Opiodlerin çocuklar için çok kuvvetli olduğu inancı - Yan etkilerden korku - Bağımlılık korkusu - Kültürel veya dini inançlar

30 OPİOİD KONUSUNDA SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÇEKİNCELERİ - Ağrı kontrolü hakkında yeterli eğitim eksikliği - Solunum depresyon gibi yan etkilerin sıklık ve şiddeti hakkında yanlış bilgi ve inanışlar - Opioidlerin yaşam beklentisini kısaltacağı endişesi - Opioid dozlarını artırmanın toleransı artırması ve böylece hastalık ilerledikçe ağrı kontrolünün daha güçleşeceği endişesi

31 MORFİN Uyku Tanrısı Hypnos un 3000 çocuğundan biri olan Morpheus En eski ve en çok çalışılmış opioid SSS de m-reseptörlerine bağlanıp aktive eder Bu aktivasyon öfori, sedasyon, analjezi, fiziksel bağımlılık ve solunum depresyonuna yol açar Oral, sublingual, SC, IV, rektal, İT veya epidural

32 HİDROMORFİN-Jurnista R Morfinden daha potent Çocuklarda nörotoksisite daha fazla Oral, sublingual, SC, IV, rektal, İT veya epidural

33 FENTANİL-Durogesic R Morfinden daha potent ama daha kısa etkili (çocuk hastalarda girişimlerde bilinçli sedasyon için uygun) CYP3A4 inhibitörleri klirensini azaltıp opioid etkilerini artırıp uzatabilir Rölatif olarak daha güvenli ama tüm hastalar somnolansla ortaya çıkabilecek solunum depresyonu açısından izlenmeli, naloksonla antagonize edilebilir Transdermal preparatı var, ancak doz titrasyonu zor Oral transmukozal, sublingual, SC, IV

34 OXYCODONE Morfine benzer özellikleri var, oral preparatı kat daha potent, uzatılmış salınımlı preparatının çocuklarda güvenlik çalışması yok Asetaminofenle kombine preparatı da var Ülkemizde bulunmuyor METHADON Nöropatik ağrıda etkin ancak ülkemizde yok

35 KODEİN-Doladamon R Zayıf opioid, karaciğerde morfine metabolize olur, çocuklarda bu dönüşüm suboptimal Kombine preparatları da var (Dolviran-ASA ile kombine, Vermidon- asetaminofenle kombine)

36 TRAMADOL-Contramal R Zayıf opioid, özellikle benzodiazepinler, kloral hidrat, veya antikonvulzanlarla başlangıç tedavisinden yarar görmemiş dejeneratif durumlarda yararlı Solunum depr esyonu açısından güvenlik profili oldukça iyi Zayıf bir mu reseptör antagonisti olması yanı sıra serotonin ve norepinefrin reuptake inhibitörü olması nedeniyle nöropatik ve nosiseptif ağrıda yararlı

37 ÜLKEMİZDEKİ OPİOİDLER Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 2010; 1: 1-6

38 OPİOİD EŞDEĞER DOZLARI Pediatr Clin NA, 2007

39 OPİOİD DOZLARI Pediatr Clin NA, 2007

40 OPİOİD YAN ETKİLERİ Yan Etki Tedavi Notlar Kabızlık Proflaktik laktuloz Çok sık Bulantı/kusma Kaşıntı Halsizlik Opioid değiştir, 5-HT3 reseptör antagonist, antihist Opioid değiştir antihist Opioid değiştir, 3-7 günde azalır Konfüzyon Opioid değiştir, doz azalt Renal ve hepatik yetmezlikte artar Myoklonus İdrar retansiyonu Solunum depresyonu Opioid değiştir, benzodiazepin Opioid değiştir, mesane masajı Opioid değiştir, doz aralığını azalt, O 2, opioid reseptör antagonisti Yüksek dozda Fentanille daha az Düşünüldüğünden az

41 ADJUVAN İLAÇLAR Hastalıkla İlişkili Ağrı Kemik ağrısı Barsak spazmı Adjuvan Bifosfanatlar, kalsitonin, steroidler, RT Okreotid, antikolinerjik Kas ağrısı Nöropatik ağrı Benzodiazepin, Botulinum toksini, baklofen Antikonvülzan, TCA, anksiyolitik

42 FARMAKOLOJİK OLMAYAN TEDAVİLER YAŞ GRUBU Ağrı Davranışı Bilişsel- Davranışçı Yaklaşım Tamamlayııcı Tedaviler BEBEKLER Göz kontağı kurmama, yüz buruşturma, emme güçlüğü, tiz sesle ağlama, çene titremesi, sakinleştirememe, hıçkırık artışı, solunumda artma, azalma OYUN ÇOCUĞU Uyku bozukluğu, oyun oynamada isteksizlik, yüksek sesle ağlama, irritabilite, iştahsızlık Emzik, kundak, müzik, okşama, dikkati dağıtma Öykü anlatma, balon üfleme, oyun, dikkati dağıtma, sanat ve müzik tedavisi Masaj, sukroz solusyonu, aromüaterapi Masaj, Sıcak/soğuk kompres aromaterapi

43 YAŞ GRUBU Ağrı Davranışı OKUL ÖNCESİ Uyku bozukluğu, oyun oynamada isteksizlik, sessiz, birşeyin acıdığını söyler, iştahsızlık Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım Dikkati dağıtma (çizgi film), diğer sevdiği oyuncaklar, sanat ve müzik tedavisi Tamamlayııcı Tedaviler Masaj, reiki, duygusal imgelem, Sıcak/soğuk kompres aromaterapi OKUL ÇAĞI Uyku bozukluğu, inleme/ağlama, ağrıyan yeri tutma, oyun oynamada isteksizlik, aktivitede azalma, ağrıdan yakınır, iştahsızlık Güvenli bir çevre oluştur, ışıkları hafiflet, gürültü olmasın, sayı sayma, sanat ve müzik tedavisi, solunum egzersizleri, visualizasyonla kontrollü imgelem Masaj, reiki, kas gevşetmek için sıcak/soğuk kompres, hipnoz (>10 yaş), aromaterapi, yoga,

44 FARMAKOLOJİK OLMAYAN TEDAVİLER YAŞ GRUBU Ağrı Davranışı Bilişsel- Davranışçı Yaklaşım Tamamlayııcı Tedaviler ADOLESANS Giderek artan sessizlik, aile ve arkadaşlara ilgisizlik, kızgınlık, irritabilite, yeme alışkanlıklarında değişme Güvenli bir çevre oluştur, ışıkları hafiflet, gürültü olmasın, dikkati dağıtma, TV, video oyunu, kitap, müzik, diğer sanat dalları, solunum egzersizleri, visualizasyonla kontrollü imgelem Masaj, reiki, kas gevşetmek için sıcak/soğuk kompres, hipnoz, akupunktur, aromaterapi, yoga, meditasyon, refleksoloji

45 NÖROPATİK AĞRI Nosiseptif ve ruhsal ağrıdan ayrılmalı tedavi farklı Ayrıntılı öykü ve tam bir nörolojik muayene Altta yatan neden (nörodejeneratif durumlar, intrakranial basınç artışı, cerrahi sonrası periferik nöropatik ağrı, fantom ağrısı, nöroirritabilite, metabolik nöropati, tümör tedavisi veya tümörün kendisine bağlı) değerlendirilmeli

46 NÖROPATİK AĞRIDA FARMAKOLOJİK OLMAYAN TEDAVİ YÖNTEMLERİ Fiziksel Aile bireylerinin okşama, sarılması Masaj Transkütanöz elektriksel sinir uyarımı Rahat pozisyon Sıcak, soğuk FTR Bilişsel davranışçı teknikler Kontrollü imgeleme Hipnoz Abdominal solunum Dikkat dağıtma Öykü anlatma Akupres veya akupunktur

47 NÖROPATİK AĞRIDA FARMAKOLOJİK TEDAVİ YÖNTEMLERİ Amitriptilin (Laroxyl R ) Antikonvulzanlar Gabapentin Diğer TCA Opioidler Tramadol (Contramal) N-metil-D-aspartat-reseptör (NMDA) antagonistleri Ketamin Diğer (Metadon) Lidokain patch Profolol Cerrahi müdahale ve sinir blokları

48 GÜTF DENEYİMİ GİRİŞİM profolol ketamin KANSER-AĞRI Algoloji Çocukluk çağı hematolojik hastalıklarında tanı ve tedavi amaçlı invazif girişimler öncesi oral midazolamın invazif girişimler sırasındaki anksiyeteye etkisi İşlemden yarım saat önce: Lokal anestezi: EMLA Sedasyon: 1 mg/kg ketamin iv mg/kg midazolam iv

49 AĞRI TEDAVİ ÖZET

50 AĞRI TEDAVİ İLKELERİ 1. Ağrı karmaşık bir fenomen, tedavi etyolojiye göre 2. Multidisipliner yaklaşımla multimodal tedavi planı gerekir 3. Ağrının dinamik özelliği sık ve yineleyen değerlendirmeler yapılmasını gerektirir 4. Santral sensitizasyon denilen ağrı hafızasının oturması engellenmeli: Akut dönemde iyi tedavi edilmeli, girişimlerde uygun koşullar sağlanmalı 5. Analjezik yan etkileri önlenmeli ve agresif tedavi edilmelidir 6. İlaç verilme yolunun invazivliği ağrı şiddeti ve yan etki profiline göre artırılmalıdır 7. Farmakolojik olmayan yöntemler unutulmamalıdır

Klinikte Analjeziklerin Kullanımı. Dr.Emine Nur TOZAN

Klinikte Analjeziklerin Kullanımı. Dr.Emine Nur TOZAN Klinikte Analjeziklerin Kullanımı Dr.Emine Nur TOZAN Analjezikler Hastaya uygulanacak ilk ağrı kontrol yöntemi analjeziklerin verilmesidir. İdeal bir analjezik Oral yoldan kullanıldığında etkili olabilmeli

Detaylı

Kronik Ağrı Tedavisinde Temel Prensipler ve Uygulama Hataları (malpraktis) Prof Dr Dilek Yörükoğlu AÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Kronik Ağrı Tedavisinde Temel Prensipler ve Uygulama Hataları (malpraktis) Prof Dr Dilek Yörükoğlu AÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Kronik Ağrı Tedavisinde Temel Prensipler ve Uygulama Hataları (malpraktis) Prof Dr Dilek Yörükoğlu AÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Tıbbi Uygulama Hatası (Malpraktis) Tıpta YanlıĢ Uygulama

Detaylı

en kötü ağrı en iyi analjezi Oktay Hakbilir Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

en kötü ağrı en iyi analjezi Oktay Hakbilir Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi en kötü ağrı en iyi analjezi Oktay Hakbilir Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 PREVALANS Ülkemizde yetişkinlerde ağrı prevalansı %64 Bunların %76 sı kronik ağrı Çocuk ve adölesanda acil başvurularının

Detaylı

PLAN OPİOİD KULLANIMI. DSÖ Analjezik merdiveni OPİOİD KULLANAN HASTANIN TAKİBİ

PLAN OPİOİD KULLANIMI. DSÖ Analjezik merdiveni OPİOİD KULLANAN HASTANIN TAKİBİ OPİOİD KULLANIMI Dr Didem AKÇALI Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Renimasyon AD Algoloji BD PLAN Türkiye de bulunan opioidler ve özellikleri Opioid kullanım alanları Opioid rotasyonu DSÖ

Detaylı

Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi

Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi Journal of Clinical and Analytical Medicine Acil Tıp El Kitabı Güçlü Aydın, Ümit Kaldırım Opioidler Analjezi bilinç değişikliği yaratmadan ağrının azaltılmasıdır. Akut

Detaylı

Narkotik Analjezikler. Prof.Dr.A.Tanju ÖZÇELİKAY

Narkotik Analjezikler. Prof.Dr.A.Tanju ÖZÇELİKAY Narkotik Analjezikler Prof.Dr.A.Tanju ÖZÇELİKAY Ağrı ile ilgili Kavramlar Ağrı, gerçek ya da potansiyel doku hasarıyla ilişkili hoş olamayan duyusal ve duygusal bir deneyim olarak tanımlanmaktadır. Ağrı,

Detaylı

AĞRI İLE NASIL BAŞA ÇIKARIZ

AĞRI İLE NASIL BAŞA ÇIKARIZ AĞRI İLE NASIL BAŞA ÇIKARIZ Öğr. Gör. Müjgan ONARICI Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Çankırı 2013 Ağrı / Organizmayı koruyan bir duyu Duyu doku hasarının olduğu bölgede yanıt Ağrı Tarih

Detaylı

KLİNİKTE ANALJEZİKLER VE ANALJEZİK KULLANIM İLKELERİ Prof. Dr. Gül Köknel TALU

KLİNİKTE ANALJEZİKLER VE ANALJEZİK KULLANIM İLKELERİ Prof. Dr. Gül Köknel TALU KLİNİKTE ANALJEZİKLER VE ANALJEZİK KULLANIM İLKELERİ Prof. Dr. Gül Köknel TALU AMAÇ Kronik ağrılı hastada doğru analjezik tedavi uygulamaları hakkında bilgi vermek. ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenci bu dersin

Detaylı

Acil servis başvurularının. %50-60 ını oluşturur. ERİŞKİN HASTADA AĞRI YÖNETİMİ. Dünya Ağrı Araştırmaları Derneğinin. ağrı tanımlaması şöyledir:

Acil servis başvurularının. %50-60 ını oluşturur. ERİŞKİN HASTADA AĞRI YÖNETİMİ. Dünya Ağrı Araştırmaları Derneğinin. ağrı tanımlaması şöyledir: Dünya Ağrı Araştırmaları Derneğinin ERİŞKİN HASTADA AĞRI YÖNETİMİ ağrı tanımlaması şöyledir: Var olan veya olası doku hasarına eşlik eden veya bu hasar ile tanımlanabilen, Dr. Selcan ENVER DİNÇ AÜTF ACİL

Detaylı

AĞRI YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

AĞRI YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 08.04.2013 Madde 4.6 daki Algoloji Konseyi tanımlaması çıkarıldı. 01 Madde 5.6.4 teki Algoloji Konseyi konsültasyonu yerine Anesteziyoloji uzman hekimi

Detaylı

PALYATİF BAKIMDA AĞRI YÖNETİMİ

PALYATİF BAKIMDA AĞRI YÖNETİMİ PALYATİF BAKIMDA AĞRI YÖNETİMİ http://mavilotus.org/yasli-bakimi/palyatif-bakimin-onkoloji-boyutu/ Uzm. Hem. Yasemin OYUM Acıbadem Bursa Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hemşiresi Hazırlanma

Detaylı

Kanser ve Ağrı Yönetimi. DOÇ.DR. BUKET K. AKBAY KEAH Onkoloji Okulu İSTANBUL 2013

Kanser ve Ağrı Yönetimi. DOÇ.DR. BUKET K. AKBAY KEAH Onkoloji Okulu İSTANBUL 2013 Kanser ve Ağrı Yönetimi DOÇ.DR. BUKET K. AKBAY KEAH Onkoloji Okulu İSTANBUL 2013 Ağrı Olumsuz bir duygudur. Vücutta bazı şeylerin yanlış gittiğini gösteren bir uyarıdır. Her birey ağrıyı farklı şekillerde

Detaylı

AKUT AĞRI. Yrd.Doç.Dr. Mert AkbaĢ, FIPP Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı

AKUT AĞRI. Yrd.Doç.Dr. Mert AkbaĢ, FIPP Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı AKUT AĞRI Yrd.Doç.Dr. Mert AkbaĢ, FIPP Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı HASAR AĞRI Uluslararası Ağrı AraĢtırmaları TeĢkilatı (IASP) nın tanımına göre AĞRI Vücudun belirli

Detaylı

ANALJEZİKLERDE ETKİLEŞİM. Dr. Sevil Bavbek İ.T.F. İçhastalıkları ABD, Tıbbi Onkoloji BD İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

ANALJEZİKLERDE ETKİLEŞİM. Dr. Sevil Bavbek İ.T.F. İçhastalıkları ABD, Tıbbi Onkoloji BD İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü ANALJEZİKLERDE ETKİLEŞİM Dr. Sevil Bavbek İ.T.F. İçhastalıkları ABD, Tıbbi Onkoloji BD İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü ETKİLEŞİMDE PRENSİPLER Farmasötik Farmakokinetik Emilim Dağılım infüzyon sıvılarındakimyasal

Detaylı

POSTOPERATİF AĞRI FARMAKOLOJİSİ. Yrd.Doç.Dr. Önder AYTEKİN

POSTOPERATİF AĞRI FARMAKOLOJİSİ. Yrd.Doç.Dr. Önder AYTEKİN POSTOPERATİF AĞRI FARMAKOLOJİSİ Yrd.Doç.Dr. Önder AYTEKİN POSTOPERATİF AĞRI Akut ve postoperatif ağrı tedavisinde genel prensipler şu şekilde sıralanabilir. Periferik antienflamatuar ilaç tedavisi Periferik

Detaylı

Yaşlıda Ağrı Tedavisi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker

Yaşlıda Ağrı Tedavisi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Yaşlıda Ağrı Tedavisi Prof. Dr. Reyhan Çeliker Amaç l Toplumun bir parçası olan yaşlı bireyin, bu döneminde yaşam kalitesinin korunması ve aktif bir yaşam sürmesinin sağlanması rehabilitasyon tıbbının

Detaylı

Spinal Kord Yaralanmaları ve Ağrı. Dr. Ayşegül Ketenci İstanbul Tıp Fak. FTR AD

Spinal Kord Yaralanmaları ve Ağrı. Dr. Ayşegül Ketenci İstanbul Tıp Fak. FTR AD Spinal Kord Yaralanmaları ve Ağrı Dr. Ayşegül Ketenci İstanbul Tıp Fak. FTR AD SKY- Sıklık 1 275 000 Kişi 259 000 Kişi Ağrı % 48-94 Yaşamı sınırlayan şiddetli ağrı % 11-34 Yaşam kalitesini en fazla düşüren

Detaylı

ERİŞKİN HASTADA AKUT AĞRI YÖNETİMİ

ERİŞKİN HASTADA AKUT AĞRI YÖNETİMİ ERİŞKİN HASTADA AKUT AĞRI YÖNETİMİ Dr. Şükrü GÜRBÜZ F.Ü. HASTANESİ ACİL TIP A.D. USA ve Büyük Britanya da acil servise başvuruların % 50-60 ı ağrısı olan hastalardır. Oligo-analjezi medikal literatüre

Detaylı

Postanestezik ajitasyon

Postanestezik ajitasyon Postanestezik ajitasyon Doç.Dr.Serbülent Gökhan BEYAZ Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Sunum planı Tanım Etyoloji Mekanizma Skalalar İlaç ve yöntemler Sonuç Ajitasyon Stres durumunun davranış olarak

Detaylı

Nöropatik Ağrı Tedavi Algoritması

Nöropatik Ağrı Tedavi Algoritması 6. ULUDAĞ NÖROLOJİ GÜNLERİ Mart 2011 - BURSA Nöropatik Ağrı Tedavi Algoritması Dr. Aslı Tuncer Kurne Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Nöropatik Ağrı -Tanım Somatosensorial sistemi

Detaylı

AĞRI YÖNETİMİ. Rosen s emergency medicine. Uz. Dr. Sıtkı Sarper SAĞLAM KEAH ACİL TIP

AĞRI YÖNETİMİ. Rosen s emergency medicine. Uz. Dr. Sıtkı Sarper SAĞLAM KEAH ACİL TIP AĞRI YÖNETİMİ Rosen s emergency medicine Uz. Dr. Sıtkı Sarper SAĞLAM KEAH ACİL TIP Coyote ler düşmesin! Ağrı Nedir? Var olan veya olası doku hasarına eslik eden veya bu hasar ile tanımlanabilen, hoşa gitmeyen

Detaylı

Bitkisel ürünlerin etkinlik ve güvenilirliğini etkileyen faktörler: -kullanılan bitkinin toplama zamanı -kullanılan kısmı -mevsimsel değişiklikler

Bitkisel ürünlerin etkinlik ve güvenilirliğini etkileyen faktörler: -kullanılan bitkinin toplama zamanı -kullanılan kısmı -mevsimsel değişiklikler Güvenilirlik Bitkisel ilacın kullanımı sırasında karşılaşılabilecek toksisite testleri yapılır. -akut toksisite -kronik toksisite -tekrarlayan doz toksisitesi -mutojenite -karsinojenite -teratojenite -gebelikte

Detaylı

Dr. M. Çaloğlu 1. Dr. Murat Çaloğlu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AbD

Dr. M. Çaloğlu 1. Dr. Murat Çaloğlu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AbD Dr. Murat Çaloğlu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AbD DESTEK TEDAVİ KONSENSUS TOPLANTISI 9. İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Günleri WOW Hotels & Convention Center, 17 EKİM

Detaylı

Yaşlılarda Dirençli Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi

Yaşlılarda Dirençli Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi Yaşlılarda Dirençli Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi Dr. Berker Duman Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD, Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi BD Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları

Detaylı

a Fizyolojik-klinik b. Süresine göre c. Kaynaklandığı bölgeye göre d. Mekanizmalarına göre sınıflamak mümkündür.

a Fizyolojik-klinik b. Süresine göre c. Kaynaklandığı bölgeye göre d. Mekanizmalarına göre sınıflamak mümkündür. .,' ğrıyı değişik biçimlerde sınıflamak mümv J: kiindür. Ağrının sınıflanması ağrıya yaklaşımda önemli noktalardan birisidir, Ağrının daha ayrıntılı olarak ele alınması, değerlendirilmesi bu sınıflamalarla

Detaylı

ONKOLOJI HASTASINDA AĞRI YÖNETİMİ. Uzm.Dr.Sevilay Ünver Okmeydanı EAH

ONKOLOJI HASTASINDA AĞRI YÖNETİMİ. Uzm.Dr.Sevilay Ünver Okmeydanı EAH ONKOLOJI HASTASINDA AĞRI YÖNETİMİ Uzm.Dr.Sevilay Ünver Okmeydanı EAH SUNUM: Kanserde Ağrı nedenleri Ağrı kesici ilaçlar İlaçların veriliş yolları Ağrı kesici başka yöntemler ONKOLOJI HASTALARıNıN ACIL

Detaylı

PALYATİF BAKIM EKİBİ ÇALIŞMA TALİMATI

PALYATİF BAKIM EKİBİ ÇALIŞMA TALİMATI DOK.KODU:HB.TL.07 YAYIN TARİHİ:03.01.2017 REVİZYON NO:00 REVİZYON TARİHİ:-- SAYFA NO:1/6 1. AMAÇ Yaşamı tehdit eden hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan problemlerle karşılaşılan hasta ve ailede ağrının

Detaylı

Acil Serviste Ağrılı Hastaya Yaklaşım. Dr. Selim Bozkurt Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD.

Acil Serviste Ağrılı Hastaya Yaklaşım. Dr. Selim Bozkurt Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Acil Serviste Ağrılı Hastaya Yaklaşım Dr. Selim Bozkurt Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Ağrı acil serviste tedavi gerektiren en yaygın semptomlardan birisidir. Acil Hekimleri

Detaylı

Opioidler kime, nasıl verilmeli? Opioidlerde doz değişimi

Opioidler kime, nasıl verilmeli? Opioidlerde doz değişimi Opioidler kime, nasıl verilmeli? Opioidlerde doz değişimi Dr. Gülçin Şenel Dr. A.Y. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ağrı ve Palyatif Bakım Kliniği Palyatif Bakımda, opioidler en fazla kanser

Detaylı

Kronik Ağrıya Yaklaşım

Kronik Ağrıya Yaklaşım Kronik Ağrıya Yaklaşım Doç. Dr. Haktan KARAMAN Dicle Ü. Tıp Fakültesi Algoloji-Ağrı Tedavisi Uzmanı 1963 Malcolm W. Browne, ABD Budist rahip Thich Quang Duc, Güney Vietnam Hükümeti'nin din adamlarına eziyet

Detaylı

Psikofarmakolojiye giriş

Psikofarmakolojiye giriş Psikofarmakolojiye giriş Genel bilgiler Beyin 100 milyar nöron (sinir hücresi) içerir. Beyin hücresinin i diğer beyin hücreleri ile 1,000 ile 50,000 bağlantısı. Beynin sağ tarafı solu, sol tarafı sağı

Detaylı

Uzm.Dr.Mehmet AYRANCI Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Uzm.Dr.Mehmet AYRANCI Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Uzm.Dr.Mehmet AYRANCI Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği TANIM OPİOİD Analjezik, sedatif Afyon NARKOTİK Kanunlar Tıbbi amaçlı kullanımda güvenli, etkili Suistimal, bağımlılık Tanındığında

Detaylı

SPİNALDE AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. Elif Başaran Gündoğdu. Uludağ Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi.

SPİNALDE AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. Elif Başaran Gündoğdu. Uludağ Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi. SPİNALDE AKILCI İLAÇ KULLANIMI Dr. Elif Başaran Gündoğdu. Uludağ Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ilacı, fizyolojik sistemleri veya patolojik durumları, kullanıcının yararı

Detaylı

AĞRI TEDAVĠSĠNDE NÖROSTĠMULASYON

AĞRI TEDAVĠSĠNDE NÖROSTĠMULASYON AĞRI TEDAVĠSĠNDE NÖROSTĠMULASYON E Z G I T U N A E R D O Ğ A N Tarihteki yeri Teoriler Ağrı fizyolojisi Tedavi yöntemleri Ağrı tedavisinde elektriksel stimulasyonun yeri (tarihçesi ve güncel yaklaşımlar)

Detaylı

Çalışmaya dahil edilme kriterleri

Çalışmaya dahil edilme kriterleri Dr.TUĞBA YİĞİT Amaç Bu çalışmada; koroner arter baypas cerrahisi geçirecek hastalarda genel anesteziyle kombine yüksek torakal epidural analjezinin, genel anesteziyle karşılaştırıldığında hemodinamik parametreler

Detaylı

SEDASYON-ANALJEZİ KAS GEVŞETİCİLER

SEDASYON-ANALJEZİ KAS GEVŞETİCİLER SEDASYON-ANALJEZİ KAS GEVŞETİCİLER MİDAZOLAMIN ÖNERİLEN DOZLARI ORAL 0.5-0.7 mgr/kg Max dox 20 mgr REKTAL 1.0 mgr/kg Max doz 20 mgr NAZAL 0.2-0.4 mgr/kg Max doz 10 mgr SUBLİNGUAL 0.2 mgr/kg * Max doz 2

Detaylı

Oral, İntravenöz ve İntranasal analjezi: ANALJEZİDE EN İYİ YOL? Uzm. Dr. İsmail TAYFUR

Oral, İntravenöz ve İntranasal analjezi: ANALJEZİDE EN İYİ YOL? Uzm. Dr. İsmail TAYFUR Oral, İntravenöz ve İntranasal analjezi: ANALJEZİDE EN İYİ YOL? Uzm. Dr. İsmail TAYFUR AKUT AĞRI Hastalar tarafından en çok şikayet edilen konu. Acil servise başvuran hastaların %60 ı AKUT AĞRI Çözülmeyen

Detaylı

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ HASTA BAKIM PLANI FORM VE SKALA REHBERİ

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ HASTA BAKIM PLANI FORM VE SKALA REHBERİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ HASTA BAKIM PLANI FORM VE SKALA REHBERİ AĞRI TANILAMA VE TEDAVİ FORMU Gördüğünüz Tabloda Kodlayın ve Resim Üzerinde Ağrı Yerini İşaretleyiniz Ağrı Değerlendirmesi: Ağrı / Rahatsızlık:

Detaylı

Opioid Zehirlenmesi Yrd. Doç. Dr. Murat DAŞ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Acil Tıp AD.

Opioid Zehirlenmesi Yrd. Doç. Dr. Murat DAŞ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Acil Tıp AD. Opioid Zehirlenmesi Yrd. Doç. Dr. Murat DAŞ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Acil Tıp AD. 23.10.2017 KAPATOKS SEMPOZYUMU 2017 1 Tanımlama Opioid zehirlenmesi; Opioidlerin tetiklediği, solunum desteğine

Detaylı

DOĞUM EYLEMİNE İLİŞKİN GİRİŞİMLER

DOĞUM EYLEMİNE İLİŞKİN GİRİŞİMLER DOĞUM EYLEMİNE İLİŞKİN GİRİŞİMLER DOĞUM EYLEMİNE İLİŞKİN GİRİŞİMLER Eylemin Stimülasyonu Uterotonik ajanların uygulanması ve izlemi Amniyotomi Epizyotomi Forseps Vakum ekstraksiyon Sezaryen Doğum eyleminde

Detaylı

Acilde Ağrı Yönetimi. Doç. Dr. Abdülkadir GÜNDÜZ K.T.Ü Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Acilde Ağrı Yönetimi. Doç. Dr. Abdülkadir GÜNDÜZ K.T.Ü Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Acilde Ağrı Yönetimi Doç. Dr. Abdülkadir GÜNDÜZ K.T.Ü Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Ağrı Uluslararası Ağrı Araştırmaları Örgütü (IASP) ağrıyı vücudun herhangi bir yerinden kaynaklanan, doku hasarına

Detaylı

YETİŞKİN VE ÇOCUK HASTADA SEDASYON

YETİŞKİN VE ÇOCUK HASTADA SEDASYON YETİŞKİN VE ÇOCUK HASTADA SEDASYON Sedasyon Hastanın korku ve endişe kaynaklı rahatsızlığını azaltmak için santral sinir sistemi ve reflekslerinin farmakolojik ve nonfarmakolojik (psikolojik) yollarla

Detaylı

Kronik Ağrıya Yaklaşım. Doç. Dr. Haktan KARAMAN Dicle Ü. Tıp Fakültesi Algoloji-Ağrı Tedavisi Uzmanı

Kronik Ağrıya Yaklaşım. Doç. Dr. Haktan KARAMAN Dicle Ü. Tıp Fakültesi Algoloji-Ağrı Tedavisi Uzmanı Kronik Ağrıya Yaklaşım Doç. Dr. Haktan KARAMAN Dicle Ü. Tıp Fakültesi Algoloji-Ağrı Tedavisi Uzmanı 1963 Malcolm W. Browne, ABD Budist rahip Thich Quang Duc, Güney Vietnam Hükümeti'nin din adamlarına eziyet

Detaylı

AKUT AĞRI UYGULAMALARINDA TÜRKİYE DEN VERİLER

AKUT AĞRI UYGULAMALARINDA TÜRKİYE DEN VERİLER AKUT AĞRI UYGULAMALARINDA TÜRKİYE DEN VERİLER POSTOPERATİF AĞRI Prof. Dr. Zeynep ETİ Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi yoloji Anabilim Dalı Dolin SJ. Br J Anaesth 2002; 89: 409-23 Sommer M et al Eur J

Detaylı

AFET PSİKOLOJİSİ. GEA Acil Durum Yönetimi Eğitimleri

AFET PSİKOLOJİSİ. GEA Acil Durum Yönetimi Eğitimleri AFET PSİKOLOJİSİ GEA Acil Durum Yönetimi Eğitimleri Afet Sonrası Risk Altındaki Gruplar Doğrudan Etkilenenler Tanık olanlar İzleyiciler AFET SONRASI DUYGUSAL AŞAMALAR İLK VURMA AŞAMASI ACİL DURUM AŞAMASI

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA AĞRI YÖNETİMİ. Doç.Dr.Mert AKBAŞ, FIPP Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji B.D

HEMODİYALİZ HASTALARINDA AĞRI YÖNETİMİ. Doç.Dr.Mert AKBAŞ, FIPP Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji B.D HEMODİYALİZ HASTALARINDA AĞRI YÖNETİMİ Doç.Dr.Mert AKBAŞ, FIPP Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji B.D Ağrı; kronik hemodiyaliz hastalarının yaklaşık %50 sinde görülen bir semptomdur. Ağrı; uyku

Detaylı

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı Doç.Dr.Vesile Altınyazar Tüm dünyada ilaç harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindekipayı ortalama %24,9 Ülkemizde bu oran 2000 yılı için %33,5 Akılcı İlaç Kullanımı;

Detaylı

CONTRAMAL RETARD 100 mg TABLET PROSPEKTÜS

CONTRAMAL RETARD 100 mg TABLET PROSPEKTÜS PROSPEKTÜS FORMÜLÜ : Contramal Retard 100 mg Tablet; 100 mg tramadol hidroklorür ve boyar madde olarak titanyum dioksit (E 171) içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikleri : Contramal

Detaylı

Lokal anestetik preparatları

Lokal anestetik preparatları Lokal anestetikler Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Son güncelleme: 21.10.2010 Lokal anestetik preparatları 2 2/30 1 3 3/30

Detaylı

Ağrı ile yaşayabilmek. Doc. Dr. Mustafa AKTAŞ

Ağrı ile yaşayabilmek. Doc. Dr. Mustafa AKTAŞ Ağrı ile yaşayabilmek Doc. Dr. Mustafa AKTAŞ Neler bildiğimizi sanıyoruz? Ağrının etiği ve ekonomisi Ağrının oluşumu ve azaltma stratejileri NSAİİ Meloxicam Düşünceler arasından Ağrının etiği ve ekonomisi

Detaylı

Multiple Miyelomda Sinir Hücrelerinin Korunması. 16 Ekim 2015 Dr. Berna Ateşağaoğlu

Multiple Miyelomda Sinir Hücrelerinin Korunması. 16 Ekim 2015 Dr. Berna Ateşağaoğlu Multiple Miyelomda Sinir Hücrelerinin Korunması 16 Ekim 2015 Dr. Berna Ateşağaoğlu Tedavi İle Oluşabilecek Yan Etkiler Kan değerlerinde azalma Karaciğer testlerinde bozulma Böbrek testlerinde bozulma Kemiğin

Detaylı

Destek Tedaviler. Dr. H.Mehmet TÜRK Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 5. TIBBİ ONKOLOJİ KONGRESİ, 23 MART 2014, ANTALYA

Destek Tedaviler. Dr. H.Mehmet TÜRK Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 5. TIBBİ ONKOLOJİ KONGRESİ, 23 MART 2014, ANTALYA Destek Tedaviler Dr. H.Mehmet TÜRK Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 5. TIBBİ ONKOLOJİ KONGRESİ, 23 MART 2014, ANTALYA KÖTÜ HABER VERME KÖTÜ HABER NEDİR? Kişinin gelecekle ilgili görüş ve düşüncelerini olumsuz

Detaylı

Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı

Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı Doç. Dr. Betül ULUKOL AKBULUT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Ateş Hipotalamik set-point in yükselmesi Çevre ısısının çok artması Ektodermal

Detaylı

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ TANILI ÇOCUKLARIN İDAME TEDAVİSİNDE VE SONRASINDA YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Emine Zengin 4 mayıs 2018

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ TANILI ÇOCUKLARIN İDAME TEDAVİSİNDE VE SONRASINDA YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Emine Zengin 4 mayıs 2018 AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ TANILI ÇOCUKLARIN İDAME TEDAVİSİNDE VE SONRASINDA YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Emine Zengin 4 mayıs 2018 Lösemiye bağlı Psikososyal Geç Etkiler Fiziksel Görünüm (Saç

Detaylı

Tinnitus ve Güncel Tedavi Yöntemleri. Prof. Dr. Ali ÖZDEK

Tinnitus ve Güncel Tedavi Yöntemleri. Prof. Dr. Ali ÖZDEK Tinnitus ve Güncel Tedavi Yöntemleri Prof. Dr. Ali ÖZDEK www.aliozdek.com Tinnitus kelimesi latince tinnire yani çınlama sesinden gelmektedir. Tanım olarak eksternal bir ses kaynağı olmaksızın kişinin

Detaylı

Ağrı Kontrolünde Farmakolojik ve Nonfarmakolojik Yöntemler

Ağrı Kontrolünde Farmakolojik ve Nonfarmakolojik Yöntemler Ağrı Kontrolünde Farmakolojik ve Nonfarmakolojik Yöntemler T.C. S.B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Dr. Ayşe Berna Anıl AĞRI Vücudun belirli bir bölgesinden kaynaklanan

Detaylı

Ağrısız Doğumda Sezaryen Endikasyonu Gelişirse! Tülay ÖZKAN SEYHAN

Ağrısız Doğumda Sezaryen Endikasyonu Gelişirse! Tülay ÖZKAN SEYHAN Ağrısız Doğumda Sezaryen Endikasyonu Gelişirse! Tülay ÖZKAN SEYHAN İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D. Epidural doğum analjezisi epidural cerrahi anestezi İlk kez 1973 - Milne ve Lawson 112/120

Detaylı

Yatan ve Poliklinik Takipli Kanserli Hastalarda İlaç Etkileşimlerinin Sıklığı ve Ciddiyetinin Değerlendirilmesi

Yatan ve Poliklinik Takipli Kanserli Hastalarda İlaç Etkileşimlerinin Sıklığı ve Ciddiyetinin Değerlendirilmesi Yatan ve Poliklinik Takipli Kanserli Hastalarda İlaç Etkileşimlerinin Sıklığı ve Ciddiyetinin Değerlendirilmesi Dr. Ali Ayberk Beşen Başkent Üniversitesi Tıbbi Onkoloji BD Giriş Sitotoksik tedaviler herhangi

Detaylı

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem.

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. Onkoloji Okulu İstanbul /2014 SAĞLIK NEDİR? Sağlık insan vücudunda; Fiziksel, Ruhsal, Sosyal

Detaylı

GİRİŞ ÇOCUKTA AĞRI YÖNETİMİ AĞRININ FİZYOLOJİSİ Çocukta Ağrı Yönetiminin Tarihçesi. Çocukta Ağrı Yönetiminin Tarihçesi

GİRİŞ ÇOCUKTA AĞRI YÖNETİMİ AĞRININ FİZYOLOJİSİ Çocukta Ağrı Yönetiminin Tarihçesi. Çocukta Ağrı Yönetiminin Tarihçesi GİRİŞ ÇOCUKTA AĞRI YÖNETİMİ Dr. Önder TOMRUK Ağrı; Vücudun herhangi bir yerinden kaynaklanan Gerçek ya da olası bir doku hasarı ile birlikte bulunan, Hastanın geçmişteki deneyimleri ile ilgili, Hoş olmayan

Detaylı

Acil Serviste Ağrı ACİL SERVİSTE AĞRI YÖNETİMİ. Acil Serviste Ağrı. Ağrı nedir? 12.06.2010

Acil Serviste Ağrı ACİL SERVİSTE AĞRI YÖNETİMİ. Acil Serviste Ağrı. Ağrı nedir? 12.06.2010 ACİL SERVİSTE AĞRI YÖNETİMİ Seda Özkan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp A.D., Kayseri Acil servislerde en sık karşılaşılan yakınmadır. % 78* % 86** *J Pain 2007;8:460-466, **Ann Emerg Med 1999;33:652-658

Detaylı

Pediatrik Endoskopide Sedasyon

Pediatrik Endoskopide Sedasyon Pediatrik Endoskopide Sedasyon Dr. Yeşim ÖZTÜRK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroentroloji, Beslenme ve Metabolizma Ünitesi, İzmir 4 Aralık 2009 İstanbul Endoskopide sedasyon Gastrointestinal

Detaylı

HALSİZLİK YÖNETİMİ DOÇ.DR.HAKAN KARAGÖL

HALSİZLİK YÖNETİMİ DOÇ.DR.HAKAN KARAGÖL HALSİZLİK YÖNETİMİ DOÇ.DR.HAKAN KARAGÖL DESTEK TEDAVİ KONSENSUS TOPLANTISI, 9. İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Günleri WOW Hotels & Convention Center, 17 EKİM 2011, Antalya, Klinik Onkoloji Derneği,

Detaylı

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı Doç.Dr.Vesile Altınyazar Tüm dünyada ilaç harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindeki payı ortalama %24,9 Ülkemizde bu oran 2000 yılı için %33,5 DSÖ tahminlerine

Detaylı

Hamilelik Döneminde İlaçların Farmakokinetiği ve Farmakodinamiği

Hamilelik Döneminde İlaçların Farmakokinetiği ve Farmakodinamiği Hamilelik Döneminde İlaçların Farmakokinetiği ve Farmakodinamiği İlaçlar hamilelik esnasında rutin olarak kullanılmaktadır. Kronik hastalığı olan (astım, diyabet, hipertansiyon, epilepsi, depresyon ve

Detaylı

Az sayıda ilaç. Uzun süreli koruyucu kullanım İlaç değişiminin uzun sürede olması. Hastayı bilgilendirme İzleme

Az sayıda ilaç. Uzun süreli koruyucu kullanım İlaç değişiminin uzun sürede olması. Hastayı bilgilendirme İzleme Temel farmakoterapi ilkeleri Az sayıda ilaç Daha önce kullanılan veya ailede kullanılan ilaç Uzun süreli koruyucu kullanım İlaç değişiminin uzun sürede olması Psikolojik desteğin de sağlanması Hastayı

Detaylı

YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2007 Yoğun Bakım Üniteleri Hasta bakımının en karmaşık Masraflı Teknoloji ile içiçe Birden fazla organı ilgilendiren

Detaylı

Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır.

Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır. Bölüm 9 Astım ve Gebelik Astım ve Gebelik Dr. Metin KEREN ve Dr. Ferda Öner ERKEKOL Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır. Erişkinlerde astım görülme

Detaylı

AKUT BATIN da ANALJEZİ. Dr Mustafa ÇALIK GOP Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi

AKUT BATIN da ANALJEZİ. Dr Mustafa ÇALIK GOP Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi AKUT BATIN da ANALJEZİ Dr Mustafa ÇALIK GOP Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi KARIN AĞRISI Karın bölgesinde bölgesel olarak hissedilen ağrıların tamamına karın ağrısı diyoruz. Bu ağrılar; bazen karın

Detaylı

Travmatik Beyin Hasarı ve Ketamin Kullanımı. Doç. Dr. Tarık Ocak Kanuni Sultan Süleyman EAH Acil Tıp Eğitim Kliniği

Travmatik Beyin Hasarı ve Ketamin Kullanımı. Doç. Dr. Tarık Ocak Kanuni Sultan Süleyman EAH Acil Tıp Eğitim Kliniği Travmatik Beyin Hasarı ve Ketamin Kullanımı Doç. Dr. Tarık Ocak Kanuni Sultan Süleyman EAH Acil Tıp Eğitim Kliniği 1962 yılında Stevens tarafından bulunmuş olup insanlarda ilk kullanımı 1965 yılındadır.

Detaylı

AĞRI YÖNETİM PROSEDÜRÜ

AĞRI YÖNETİM PROSEDÜRÜ Sayfa No 6/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Anestezi ve Rea.Uzm. Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1. AMAÇ Özel Çevre Hastanesi nde yatan hastalarda; ağrının uygun olarak değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi

Detaylı

Postoperatif A r Tedavisi II

Postoperatif A r Tedavisi II Postoperatif A r Tedavisi II Emine ÖZYUVACI, Saadettin SEV M ÖZET SUMMARY Son y llarda postoperatif a r fizyolojisinde, yeni analjezikler ve yeni tekniklerle ilgili büyük geliflmeler görülmüfltür. Ayn

Detaylı

Uykuyla İlişkili Hareket Bozuklukları. Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU

Uykuyla İlişkili Hareket Bozuklukları. Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU Uykuyla İlişkili Hareket Bozuklukları Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU ICSD-2 (International Classification of Sleep Disorders-version 2) 2005 Huzursuz bacaklar sendromu Uykuda periyodik hareket bozukluğu Uykuyla

Detaylı

Depresyonda Güncel Tedaviler. Doç. Dr. Murat ERKIRAN

Depresyonda Güncel Tedaviler. Doç. Dr. Murat ERKIRAN Depresyonda Güncel Tedaviler Doç. Dr. Murat ERKIRAN Akış Major depresif bozuklukta yeni antidepresanlar Major depresif bozukluk tedavisi Psikotik özellikli depresyon tedavisi Geliştirme aşamasında olan

Detaylı

Fibromyalji Tedavisi. Yrd. Doç. Dr. Tuncer Kılıç Yıldırım beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Fibromyalji Tedavisi. Yrd. Doç. Dr. Tuncer Kılıç Yıldırım beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Fibromyalji Tedavisi Yrd. Doç. Dr. Tuncer Kılıç Yıldırım beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Giriş: Fibromyalji (FM) etyolojisi net olmayan yaygın ve kronik kas-iskelet ağrı

Detaylı

HAFİF TRAVMATİK BEYİN HASARI (mtbi) ve GENEL TEDAVİ İLKELERİ

HAFİF TRAVMATİK BEYİN HASARI (mtbi) ve GENEL TEDAVİ İLKELERİ HAFİF TRAVMATİK BEYİN HASARI (mtbi) ve GENEL TEDAVİ İLKELERİ Doç.Dr. Cemil ÇELİK Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Sunumun Hedefleri Genel Bilgiler mtbi

Detaylı

Yasemin ELİTOK. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi. Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD, Erzurum

Yasemin ELİTOK. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi. Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD, Erzurum Yasemin ELİTOK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD, Erzurum Tanı olanaklarının gelişmesi ve sağlık kuruluşlarından yararlanma olanaklarının artması, Toplumun bilgi seviyesinin

Detaylı

5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi. Mart 2014, Antalya

5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi. Mart 2014, Antalya 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi Mart 2014, Antalya Ağrı Sorunu ve Tedavisi Dr. Gülçin Şenel Dr. A.Y. Ankara Onkoloji Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ağrı ve Palyatif Bakım Kliniği Ağrı var olan

Detaylı

Ağrı; Ağrı, ölümden beter zalim bir hükümdardır (Albert Schweitzer ) Vücut ısısı duygudur.

Ağrı; Ağrı, ölümden beter zalim bir hükümdardır (Albert Schweitzer ) Vücut ısısı duygudur. 16.10.2011 6. VİTAL BULGU: AĞRI Ağrı Atletler için başarıya giden yol Aşıklar için umut, hatırlamak Dr. Fatma Özdemir Uludağ üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Ağrı, ölümden beter zalim bir hükümdardır

Detaylı

Yrd. Doç. Dr : Tanju ÇELİK MKÜ. Tıp Fak.

Yrd. Doç. Dr : Tanju ÇELİK MKÜ. Tıp Fak. Yrd. Doç. Dr : Tanju ÇELİK MKÜ. Tıp Fak. Ağrı Ağrının tanımı Uluslararası Ağrı Araştırmaları Teşkilâtı tarafından 1979 yılında şu şekilde yapılmıştır: "Ağrı, vücudun herhangi bir yerinden kaynaklanan,

Detaylı

YENİDOĞANDA AĞRI DEĞERLENDİRMESİ

YENİDOĞANDA AĞRI DEĞERLENDİRMESİ YENİDOĞANDA AĞRI DEĞERLENDİRMESİ Hazırlayan: Meltem ASLAN Acıbadem Maslak Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ekip Lideri Hazırlanma Tarihi: 01/09/2015 http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/1660484062/free-shipping-famous-painting-of-font-b-jesus-b-font-font-b-christ-b-font-the.jpg

Detaylı

GELECEĞİN TIBBINA HOŞ GELDİNİZ

GELECEĞİN TIBBINA HOŞ GELDİNİZ GELECEĞİN TIBBINA HOŞ GELDİNİZ Her bünye kendine has özellikleriyle tek, kendine özel ve eşsizdir. Tedavilerin de kişiye özel olması kaçınılamaz bir gerekliliktir. ONDAMED, rezonans terapisinin kişiye

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

SEDASYON UYGULAMALARINDA HANGİ İLAÇLARI KULLANIYORUZ? Yasemin Oyum Acıbadem Bursa Hastanesi YBÜ Sorumlu Hemşiresi 2014

SEDASYON UYGULAMALARINDA HANGİ İLAÇLARI KULLANIYORUZ? Yasemin Oyum Acıbadem Bursa Hastanesi YBÜ Sorumlu Hemşiresi 2014 SEDASYON UYGULAMALARINDA HANGİ İLAÇLARI KULLANIYORUZ? Yasemin Oyum Acıbadem Bursa Hastanesi YBÜ Sorumlu Hemşiresi 2014 SUNU PLANI Benzodiazepinler Barbütüratlar Diğer Sedatifler SEDASYON UYGULAMALARINDA

Detaylı

Anksiyolitik, sedatif, hipnotik ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer

Anksiyolitik, sedatif, hipnotik ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer Anksiyolitik, sedatif, hipnotik ilaçlar Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 1 2 2 1 Anksiyolitik, sedatif, hipnotik ilaçlar Anksiyete, kesin olarak tanımlanabilir bir uyarıya bağlanamayan, huzursuzluk,

Detaylı

ÇOCUK VE AİLENİN SERVİSE KABULU

ÇOCUK VE AİLENİN SERVİSE KABULU ÇOCUK VE AİLENİN SERVİSE KABULU Hemşire Deniz YALÇIN Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma Ve Uygulama Merkezi Pediatri Hematoloji Onkoloji Kliniği Servis Sorumlu Hemşiresi Sunum Planı Hastanın servise kabulü

Detaylı

SEDASYON / ANALJEZİ UYGULAMA PROSEDÜRÜ

SEDASYON / ANALJEZİ UYGULAMA PROSEDÜRÜ SEDASYON / ANALJEZİ UYGULAMA PROSEDÜRÜ SEDASYON ANALJEZİ (S/A) HASTALARIN BAKIMI (COP) Yüzeyel ve derin sedasyon hastanenin politikasına göre belirlenir ve uygulanır. Sedasyondan sorumlu hekimdir ve yeterliliği

Detaylı

Op#mal Analjezi ve Opioid Azaltma Stratejileri. «Periopera(f physicians» ERAS protokolünde mul7modal adımlar. Ağrının fizyolojik sonuçları

Op#mal Analjezi ve Opioid Azaltma Stratejileri. «Periopera(f physicians» ERAS protokolünde mul7modal adımlar. Ağrının fizyolojik sonuçları Op#mal Analjezi ve Opioid Azaltma Stratejileri Doç Dr Jülide Ergil Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği 2015 1 2 ERAS protokolünde mul7modal adımlar «Periopera(f physicians»

Detaylı

PALYATİF BAKIMA KABUL VE TABURCU KRİTERLERİ GAMZE SEZER

PALYATİF BAKIMA KABUL VE TABURCU KRİTERLERİ GAMZE SEZER PALYATİF BAKIMA KABUL VE TABURCU KRİTERLERİ GAMZE SEZER PALYATIF BAKIM HIZMETLERI YÖNERGESI «Palyatif Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönergesi» 09.10.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir*.

Detaylı

Gerilim tipi baş ağrısı erişkin yaşta % oranında yaygın görülür.

Gerilim tipi baş ağrısı erişkin yaşta % oranında yaygın görülür. En sık görülen baş ağrısıdır. Boyun baş ağrısı birlikteliği olarak da bilinir. Başta sıkışma, ağırlık tarzında künt bir ağrı mevcuttur. Başın tümünde hissedilen ağrılar genelde başın ön ve arkasında lokalizedir.

Detaylı

ORTOPEDIK ACILLERDE ANALJEZI UZM. DR. GAMZE BOZKUŞ

ORTOPEDIK ACILLERDE ANALJEZI UZM. DR. GAMZE BOZKUŞ ORTOPEDIK ACILLERDE ANALJEZI UZM. DR. GAMZE BOZKUŞ ULUSLARARASı AĞRı ARAŞTıRMA ÖĞÜRTÜ (IASP) ; AĞRıYı; VÜCUDUN HERHANGI BIR YERINDEN KAYNAKLANAN, ORGANIK BIR NEDENE BAĞLı OLAN VEYA OLMAYAN INSANıN GEÇMIŞTEKI

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. Mehmet AK GATA Psikiyatri AD

Yrd. Doç.Dr. Mehmet AK GATA Psikiyatri AD Yaşlılarda Psikofarm akoloji Uygulam a Prensipleri Yrd. Doç.Dr. Mehmet AK GATA Psikiyatri AD ABD > 65 yaş, nüfusun %13 ancak reçete edilen tüm ilaçların % 35 > 70 yaş, hastaneye yatış 1/6 ilaç yan etkisi

Detaylı

Kalp cerrahisi sonrasında gözardı edilen ağrı

Kalp cerrahisi sonrasında gözardı edilen ağrı Kalp cerrahisi sonrasında gözardı edilen ağrı Prof Dr Sacit Güleç Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Algoloji BD. Kardiyotorasik cerrahi sonrasında gözardı

Detaylı

TRAVMA HASTASINDA SEDOANALJEZİ. Prof. Dr. Mehtap BULUT İstanbul Medipol Üniversitesi Acil Tıp AD

TRAVMA HASTASINDA SEDOANALJEZİ. Prof. Dr. Mehtap BULUT İstanbul Medipol Üniversitesi Acil Tıp AD TRAVMA HASTASINDA SEDOANALJEZİ Prof. Dr. Mehtap BULUT İstanbul Medipol Üniversitesi Acil Tıp AD SUNU PLANI Giriş Tanımlar ve Endikasyonlar Güncel literatür bilgileri 2014 kılavuz önerileri GİRİŞ Acil serviste

Detaylı

Ağrılı Hasta İzlemi. Ağrı değerlendirmesinde en güvenilir gösterge, hastanın kendi ifadesidir.

Ağrılı Hasta İzlemi. Ağrı değerlendirmesinde en güvenilir gösterge, hastanın kendi ifadesidir. lı Hasta İzlemi AMAÇ değerlendirme skalaları kullanılarak hastanın ağrısının değerlendirilmesi ve uygun hemşirelik yaklaşımının planlanması ve uygulanmasıdır. TEMEL İLKELER değerlendirmesinde en güvenilir

Detaylı

Ağrı duyusu. Prof. Dr. Taner Dağcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ab. D.

Ağrı duyusu. Prof. Dr. Taner Dağcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ab. D. Ağrı duyusu Prof. Dr. Taner Dağcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ab. D. Duyuların Sınıflandırılması 5 Temel duyu Görme İşitme Dokunma Tad Koku Detaylı Sınıflandırma Görsel sistem Görme duyusu

Detaylı

Farmakoloji. Opioidler. Farmakoloji. Farmakoloji. Klinik Özellikleri. Farmakokinetik. Dr. Erkan Göksu Acil Tıp Anabilim Dalı

Farmakoloji. Opioidler. Farmakoloji. Farmakoloji. Klinik Özellikleri. Farmakokinetik. Dr. Erkan Göksu Acil Tıp Anabilim Dalı Opioidler Dr. Erkan Göksu Acil Tıp Anabilim Dalı Opioidler MSS ve PSS afferent nöronlarında ağrı algısını modüle ederler µ, σ, κ reseptör agonisti κ: OP2 σ :OP1 µ:op3 (OP3a ve OP3b) İlaçların reseptörlere

Detaylı

Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen

Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen hemen tüm insanlar değişik nedenlerle baş ağrısından

Detaylı

İnsomni. Dr. Selda KORKMAZ

İnsomni. Dr. Selda KORKMAZ İnsomni Dr. Selda KORKMAZ Uykuya başlama zorluğu Uykuyu sürdürme zorluğu Çok erken uyanma Kronik şekilde dinlendirici olmayan uyku yakınması Kötü kalitede uyku yakınması Genel populasyonda en sık görülen

Detaylı

nöropatik ağrı tedavisine genel bakış

nöropatik ağrı tedavisine genel bakış nöropatik ağrı tedavisine genel bakış mustafa ertaş epidemiyoloji TURDEP Türkiye de TURDEP (1995) verisi: Diyabet prevalansı: %7.2 Glükoz intorelansı: %6.7 Diyabetik Nöropati: Diyabetlilerde ~%50 1 epidemiyoloji

Detaylı