3. AGREGALAR. Agregaların Sınıflandırılması

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3. AGREGALAR. Agregaların Sınıflandırılması"

Transkript

1 1 3. AGREGALAR Agregalar, beton yapımında çimento ve su ile birlikte kullanılan, kum, çakıl, kırmataş gibi taneli malzemelerdir. Beton hacminin yaklaşık %75 i agregalar tarafından oluşturulmaktadır. Agrega çimento ile genellikle kimyasal etkileşime girmez. Çimento hamuru ile agrega arasındaki bağlantı fiziksel ve mekanik karakterlidir. Bu bağlantıya aderans diyoruz. Beton bileşimi içerisinde en ucuz malzeme agrega olduğundan, mümkün olduğu kadar çok agrega kullanılması daha ekonomik bir beton üretimine yol açmaktadır. Bu ekonomikliğin yanı sıra agregaların sağladığı teknik yararları şöyle açıklayabiliriz; Çimento hamuru, zamanla kuruyarak büzülme gösteren bir malzemedir. Betonun içerisinde bulunan agrega taneleri, çimento hamurunun zamana bağlı gösterebileceği hacim değişikliğinin serbestçe yer alabilmesini belirli ölçüde kısıtlar. Agrega dayanımının yüksek olması, beton dayanımının da yüksek olmasını sağlamaktadır. Genellikle sert ve sağlam agregalarla üretilen betonların aşınmaya karşı veya çevresel yıpratıcı etkilere karşı daha dayanıklı olduğu bilinmektedir. Beton üretiminde kullanılan malzemelerin miktar veya karışım oranlarının bulunabilmesi için yapılan hesaplamalarda bilinmesi gereken agrega özellikleri şunlardır; Granülometri(Gradasyon), karışımda yer alacak maksimum agrega tane boyutu (Dmax), Agregadaki mevcut su durumu ve agreganın su emme kapasitesi, Birim ağırlık, Özgül ağırlık, Çamurlu madde, Organik ve hafif madde miktarları. Agrega özelikleri betonun özeliklerini etkilediği gibi, beton karışımında yer alacak malzeme miktarları betonun ekonomikliğini de etkilemektedir. Ayrıca bu malzemelerin maliyeti, kolaylıkla ve çok uzak olmayan mesafeden temin edilebilmesi hususları da büyük önem taşımaktadır. Agregaların Sınıflandırılması Agregalar farklı özeliklerine göre sınıflandırılmaktadır; 1. Elde ediliş şekline göre, a) Doğal agregalar (Doğal taş agregası) Nehirlerden, akarsulardan, denizlerden, çöllerden, dağlardan, eski göl ve su yataklarından ve taş ocaklarından kırılmamış (doğal şekillenmiş) ve kırılmış olarak elde edilen agregalardır. En iyi agregalar su havzalarından temin edilenlerdir. b) Yapay agregalar (Sanayi ürünü agregası) Yüksek fırın cürufu, çelikhane cürufu, genleştirilmiş perlit, izabe cürufu, daha önce yapıda kullanılmış ve işlemden geçirilerek yeniden elde edilen agregadır.

2 2 2. Tane boyutlarına göre, a) İnce agregalar İnce agrega; taneleri 4mm kare gözlü elekten geçen agregalardır. Kum, kırma kum, taş unu(filler), sanayi ürünü yapay ince agregalar. Büyük taşların konkasörde kırılmasıyla elde edilen kırmataş(mıcır) iri agregadır, bunun kum iriliğinde olanına kırma kum denir. Bazen, kumun bulunmadığı veya şantiyeye uzaklığı nedeniyle elde edilmesinin ekonomik olmadığı durumda, ince agrega olarak kırmakum kullanılmaktadır. Çoğunluğu, 0,063mm göz açıklıklı elekten geçen ve tamamı 0,25mm den daha küçük boyuta sahip ince malzemedir. Filler, özellikle taze betonun ayrışmasını önleyen yani kohezyonu yüksek betonun üretimine imkan veren bir malzemedir. b) İri agregalar İri agrega, taneleri 4mm kare gözlü elek üzerinde kalan agregalardır. Çakıl, kırılmamış durumdaki tanelerden oluşan iri agregalardır. Kırmataş(mıcır), kırılmış tanelerden oluşan iri agregalardır. Sanayi ürünü olan kırılmış veya kırılmamış iri agregalardır(yüksek fırın cürufu, çelikhane cürufu, barit gibi). Tane boyutu = 2 mikron 60 mikron 4 mm. 31,5mm 70 mm. Kil Silt İnce agrega İri agrega Balast 3. Özgül ağırlıklarına göre, Beton Agregası Normal agrega( gr/cm3), hafif agrega( 2.4 gr/cm3) ve ağır agrega( 2.84 gr/cm3). Kum, çakıl ve mıcır normal agregalar, genleştirilmiş perlit, ponza taşı hafif agregalardır. Normal ağırlıklı agregadan söz edilirken sadece agrega denilmekte, diğerleri için kendi sıfatları kullanılmaktadır. Hafif agregalarla birim ağırlığı düşük hafif betonlar üretilmektedir. Kırılarak taneli duruma getirilmiş hematit, magnetit, barit gibi demir cevherleri ağır agregalardır. Ağır agregalarla birim ağırlığı yüksek olan ağır betonlar üretilmektedir. Bu betonlar nükleer santrallerde ve sığınaklarda olduğu gibi radyasyon ve zararlı kimyasalların geçişini önlemek amacıyla özel olarak üretilmektedir. İyi nitelikli bir agrega temiz, toplu, sert ve sağlam olmalı, bunların yanı sıra suyun etkisiyle yumuşamamalı, dağılmamalı, çimento bileşenleriyle zararlı bileşikler meydana getirmemeli ve donatının korozyonuna karşı korunmasını tehlikeye düşürmemelidir.

3 3 Tüvonan Agrega: Agrega ocağından doğal halde çıkarılan veya konkasörden elde edilerek boy sınıflarına ayrılmadan olduğu gibi kullanılan doğal karışık agregaya (yıkama eleme işlemine tabi tutulmamış agrega) denir. Sınıflandırılmış Agrega: Tüvonan agreganın çıkarıldıktan sonra basınçlı suyla yıkanıp elenerek temizlenmiş ve tane boyutlarına göre sınıflandırılmış agregadır. Karışım Agregası: Sınıflandırılmış agreganın ince ve iri agrega karışımına karışık agrega denilmektedir. Yuvarlak Agrega, Köşeli Agrega, Yassı Agrega, Uzun Agrega: Tanelerinin üç boyutu da birbirine yakın değerde olan agregaya yuvarlak(toplu) agrega denir. Nehir yataklarından elde edilen çakıllar genellikle bu şekildedir. Kırmataş agregalarda olduğu gibi tane yüzeylerinde, kırılma işlemi nedeniyle, çıkıntılar bulunan agregalar köşeli agrega olarak tanımlanır ve bu agregaların yüzeyi pürüzlüdür. Yassı agrega, bir boyutu diğer iki boyutuna göre çok az olan ( paraya benzer ) bir şekle sahiptir. Uzun agrega ise, iki boyutu dar fakat yüksekliği fazla olan (kaleme benzer, sivri) şekle sahiptir. Yassı ve uzun taneler şekilce kusurlu taneler olarak adlandırılır. Kusurlu taneler taze betonun su ihtiyacını artırmakta, hapsolmuş hava miktarını artırmakta, bu da sertleşmiş betonun dayanım ve dayanıklılığının daha az olmasına yol açmaktadır. Agrega tanelerinin şekli taze betonun işlenebilme özelliğini ve buna bağlı olarak su ihtiyacını etkilemektedir. Çakıl gibi yüzeyi düzgün agregalarla yapılan betonun işlenebilmesi daha iyidir, ancak yüzeyin parlak olması çimento hamuru ile aderansını zayıflatmaktadır. Agregalarda Numune Alma İşlemi Bir agrega yığınından numune alınırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, numunenin agrega yığınını temsil edebilmesidir. Aksi halde yanlış sonuçlara varılacaktır. Bir şantiyede depolanmış agrega yığınından alınacak örnekler, yığının tepe ve etek kısımlarından değil, orta kısımlarından farklı noktalardan alınmalıdır. Alınan örnekler daha sonra homojen bir şekilde karıştırılarak bir deney için istenen miktara indirilmelidir. Agrega üzerinde hangi deney yapılmak isteniyorsa, o deneyle ilgili standartta tek deney için gerekli en az deney numunesi miktarı, en büyük tane büyüklüğüne bağlı olarak belirtilir. Örneğin, en büyük tane boyutu 16 mm olan bir agregada birim ağırlık tayini 5 kg agrega kullanılarak gerçekleştirilmelidir. Deney numuneleri, toplam numuneyi dörde bölerek çeyrekleme yöntemi ile veya bölgeç kullanarak elde edilir. Bu yöntemlerden biri tek deney için gerekli en az miktar elde edilinceye kadar sürdürülür. Sonuçta elde edilen numune üzerinde istenilen deney gerçekleştirilir.

4 4 Dörde Bölerek Numune Alma (Çeyrekleme) Bölgeç (Numune Ayıracı)

5 5 Fiziksel Özellikleri Agregalarda rutubet durumu Agrega tanelerinin içerisinde iki tür boşluk mevcuttur. Bunlardan biri tane yüzeyinde başlayıp içeriye doğru devam eden ve birbiriyle bağlantılı olan su geçirgen boşluklar, diğeri tanelerin iç kısımlarında oluşmuş olan su geçirmez boşluklardır. Su geçirgen boşluklara ıslanma ve kuruma ile su girip çıkabilmektedir. Dışarıyla teması olmayan kapalı boşluklara ise agrega su içerisinde tutulsa da su girişi olmamaktadır. Agrega taneleri boşluk içermesinden dolayı yapısında bulundurduğu su veya rutubete göre dört farklı durumda olabilir; Fırın Kurusu: Agrega tanesi içindeki tüm boşlukların kuru olması Hava Kurusu: agrega kuru havada tutulduğunda, yüzeyden itibaren belirli derinlikte boşlukların rutubetsiz, iç kısmının rutubetli olması Yüzey Kuru Suya Doygun: Agregadaki boşlukların tamamen suyla dolu, yüzeyin ise kuru olması Islak: Agreganın yüzeyinde de serbest suyun bulunması durumudur. Söz konusu rutubet durumları şekilde gösterilmiştir; Fırın Kurusu (G0 ) Hava Kurusu(G1 ) Yüzey Kuru Suya Doygun (G 2 ) Islak (G 3 ) Agregalarda Farklı Rutubet Durumları Su emme kapasitesi = G 2 G 0 / G 0, Toplam su = G 3 G 0 / G 0 Yüzey suyu (serbest su) = Toplam su Su emme kapasitesi

6 6 İnce agrega olarak kumun hacmi, içerdiği rutubet miktarına bağlı olarak değişir. Şekilde kumların hacmindeki artış miktarının rutubet içeriğine ve granülometrisine bağlı olarak ne şekilde değiştiği gösterilmiştir. Şekilden anlaşılacağı üzere, belirli bir rutubet yüzdesi için kumun inceliği arttıkça kumun hacmindeki artış daha fazla olmaktadır. Şantiyelerde kumun hacim esasına göre sipariş edilmesi halinde kumun bu özelliğini ekonomik açıdan dikkate almak gerekir. Yaklaşık %5 su içeriğine sahip taneler birbirini iterek daha geniş bir hacmi kaplar ve dolayısıyla birim hacim ağırlıkları azalır. Hacimdeki bu artış %30 40 mertebesine varabilmektedir. Bu olay, sahil kenarlarında suyun çekilmesinden bir müddet sonra yüründüğünde kumun kabararak boşluklu, iskeletli bir yapıya sahip olmasından anlaşılabilir. Agrega özeliklerini belirlemek için yapılan deneylerde ve beton karışım hesaplarında agregann yukarıdaki hallerinden yüzey kuru suya doygun (YKSD) durumu esas alınır. Bir şantiyedeki veya beton santralindeki agregaların mevcut su içeriği dikkate alınarak, YKSD durumuna göre bulunan beton bileşimlerinin miktarlarında gerekli düzeltmeler yapılmalıdır. Aksi halde, gereğinden daha çok su kullanılmış olacağından bu durum beton dayanımının düşmesine neden olacaktır. Birim Ağırlık Birim ağırlık, yığın halindeki bir agreganın taneleri arasındaki boşluklar da dahil birim hacminin ağırlığıdır. Bu tanıma göre birim ağırlık, = Ga / V Denklemiyle elde edilir. Burada Ga =Agreganın ağırlığı, V=Ölçü kabının hacmidir. Agregalarda birim ağırlık gevşek veya sıkışık deney yöntemleri ile belirlenir. Gevşek birim ağırlığın belirlenmesinde agrega ölçü kabına üstten serbest şekilde boşaltılarak doldurulur. Bu sırada agreganın sıkışmamasına ve ayrışmamasına özen gösterilmelidir. Sıkışık birim ağırlığın belirlenmesinde ise agrega ölçü kabı şişleme çubuğu ile sıkıştırılarak veya kaba titreşim uygulanarak yerleştirilmelidir. Doğal olarak bir agreganın sıkışık birim ağırlığı değeri genelde 1.20 ile 1.80 kg/dm3 arasında değişir. Birim ağırlık değerleri, agreganın granülometrisine, kusurlu malzemenin miktarına, yerleştirme şekline ve agreganın özgül ağırlığına bağlıdır. Beton üretiminin hacim esasına göre yapılması durumunda birim ağırlığa gerek vardır.

7 7 Özgül Ağırlık Özgül ağırlık, agrega tanelerinin işgal ettiği mutlak birim hacmin ağırlığıdır. Bu değerin hesabında taneler arasındaki boşluk dikkate alınmaz. Aşağıda bir agregaya ait özgül ağırlığının belirlenme yöntemi gösterilmiştir. A şeklinde agrega deney numunesi ile ağzı cam kapakla kapatılmış içi su dolu ölçü kabı birlikte tartılmaktadır. B şeklinde ise agrega numunemi ölçü kabı içine konulduktan sonra tartı yapılmaktadır. A AGREGA İki tartı arasındaki fark ölçü kabından taşan suyun ağırlığını yani agrega deney numunesindeki tanelerin toplam hacmini verir. Bu durumda özgül ağırlık; δ = W I / (W 1 +W 2 W 3 ), Agreganın dolu(mutlak) hacim: V = W 1 +W 2 W 3 şeklinde hesaplanır. Burada, δ = Agreganın özgül ağırlığı W 1 = Numune ağırlığı W 2 = Su ile dolu Ölçü kabı ağırlığı W 3 = İçine numune konmuş, su dolu kabın ağırlığıdır. Normal beton agregalarının özgül ağırlığı genellikle 2.50 ila 2.90 kg/dm3 değerleri arasındadır. Beton karışım hesabını yapabilmek için üretimde kullanılacak agregaların ağırlıklarını bilmek gerekir. Diğer yandan bir agreganın özgül ağırlığı elde edildiği kayanın kökenine bağlıdır.

8 8 Kompasite Herhangi bir agreganın birim ağırlığı ( ) ve özgül ağırlığının (δ) bilinmesiyle aynı zamanda bu agreganın kompasitesi, yani birim hacimdeki tanelerin işgal ettiği gerçek hacim belirlenmiş olur. Agreganın kompasitesi (k), k = / δ ifadesiyle hesaplanabilir. Birim ağırlık daima özgül ağırlıktan küçük olduğuna göre kompasite 1 den küçük değer alacaktır. Agrega taneleri arasındaki boşluk (porozite p), kompasiteyi 1 e tamamlar. (p+k) = 1 Granülometri Eğrisi (Tane Dağılımı) Bir agrega yığını (numunesi) içerisinde belli boyutlardaki tanelerin dağılımını gösteren eğriye granülometri eğrisi denir. Agreganın granülometri eğrisi elek analizi deneyi ile belirlenir. TS 706 EN ya göre elek analizi deneyinde değişik göz açıklıklarına sahip kare delikli standart elekler kullanılır. Bir agrega yığını üzerinde elek analizi deneyinin nasıl yapılacağı TS EN de belirtilmektedir. Granülometrinin belirlenmesinde agrega yığını içerisindeki taneler büyüklüklerine göre belirli boy gruplarına ayrılmaktadır. Agrega yığınındaki tanelerin değişik boyutlarda olması, sabit bir hacim içerisinde yer alan taneler arasında daha az boşluk olmasına neden olur. Elek analizinde alınan numuneler sırasıyla 31,5 mm., 16 mm.,8 mm., 4 mm., 2 mm., 1 mm., 0,5 mm., 0,25 mm. lik eleklerden geçirilir ve eleme sonunda her elek üzerinde kalan malzeme tartılıp yığışımlı olarak toplanır. Böylece her boy aralığındaki agrega miktarı toplamın ne kadarını oluşturduğu % olarak hesaplanmış olur. Elek analizi sonuçlarını daha kolay yorumlayabilmek için elekten geçen malzeme yüzdeleri düşey eksen, elek boyutu logaritmik ölçekteki yatay eksen üzerinde gösterilerek, her elekten geçen malzeme yüzdeleri grafiğin üzerinde işaretlendikten sonra, bu noktaların birleştirilmesiyle bir eğri elde edilir, buna granülometri eğrisi denir. Deney, kumlarda en az 1kg, iri agregalarda en az 3 kg numune üzerinde yapılır. Elek analizine tabi tutulacak agreganın elenebilmesi için kurutulması gerekir. Örnek; kurutularak alınan 3 kg agrega üzerinde yapılan elek analizi sonuçları aşağıda verildiği gibi bulunmuş olsun;

9 9 ELEK BOYUTU (ELEK NO) (mm) ELEK ÜZERİNDE KALAN YIĞIŞIMLI MİKTAR (gr) ELEKTEN YÜZDE GEÇEN Alt Kap Granülometri eğrisinın çiziminde yatay eksen üzerinde bulunan ve elek açıklığını(elek no) gösteren bu değerler ( mm) eşit mesafelerde alınarak gösterilir. Diyagram üzerinde işaretlenen noktalar çizgiyle birleştirilerek eğri çizilir.

10 10 Granülometri eğrisinin özelliklerini ifade edecek olursak; *Bu eğri artan bir eğridir, sınır durumda ancak yatay doğru parçaları olabilir. *Eğrinin % 100 çizgisine yakın olması, karışımın ince olduğunu, % 0 çizgisine yakın olması ise agrega yığınının ince olduğunu gösterir. İnce malzeme miktarı (4 mm den küçük) %31, iri malzeme ise %69 dur. *Eğri tüm elek bölgesinde mevcuttur. Eğrinin %100 veya % 0 yatay çizgileri ile çakışması o bölgelerde bulunmadığı anlamına gelmez. *Birbirini izleyen iki elek numarasına karşı gelen % ordinatlarının farkı, agrega yığınında o iki elek arasında kalan malzeme yüzdesini verir. Örneğin, 1 ila 2 mm arasında olan agrega; % 25 %14 = %11 dir. İncelik modülü İncelik modülü elek analizinde standart elekler üzerinde kalan agreganın yığışımlı yüzdeleri toplamının 100 e bölümüdür. İncelik modülü, agregadaki tanelerin büyüklüğünün ortalama olarak ne mertebede olduğunu, yani agreganın inceliğini (ya da kalınlığını) belirtmektedir. Örneğimizde incelik modülü, k = 4.03 bulunur. Agrega granülometrisinin uygun kabul edilebilmesi için belirtilen sınır değerler Agrega numunesindeki tanelerin değişik boyutlarda olması, belli bir hacim içerisinde daha az boşluk kalmasına yol açmaktadır. Bunu basit bir benzetmeyle açıklayacak olursak; bir kabın içerisine sadece ceviz iriliğindeki agregaları yerleştirecek olursak taneler arasında büyük boşluklar oluşacaktır. Oysa, kabın içerisinde ceviz büyüklüğündeki tanelerin yanı sıra fındık, leblebi ve susam büyüklüğündeki taneler birlikte yerleştirilirse, birbirinin boşluğunu doldurmak suretiyle daha yoğun bir paket oluşturacaktır. Bu alanda yapılan pek çok deneysel çalışma sonunda ideal granülometri, referans granülometri veya standart granülometri eğrileri bulunmuştur. İdeal granülometrinin amacı, gerçekleştirilebildiği oranda minimum boşluklu ve toplam yüzeyi minimum olan bir agrega karışımı elde etmektir. Doğadaki agregalar genellikle bu granülometriye uymazlar. Bu nedenle iki veya daha çok sayıda agrega türünü belirleyeceğimiz oranlarda karıştırarak ideal granülometrilere en uygun bir karışım elde etmektir. Bu işleme karıştırılacak agregaların elek analizleri yapılıp granülometrik bileşimleri bulunarak başlanır. Agrega standartlarında belirtilen sınır değerlere uygunluğunu bulabilmek için karışımın maksimum agrega tane boyutuna göre hangi ideal granülometri eğrilerinin kullanılabileceği belirlenir. İki veya daha fazla agrega numunesinin elek analizleri yapılmış ve granülometrisi biliniyor ise bu numunelerin hangi oranlarda bir

11 11 araya getirilmeleri halinde istenilen granülometrik özelliğe sahip agrega karışımının elde edilebilmesi hesap yöntemiyle belirlenmektedir. AGREGA KARIŞIMI İÇİN REFERANS EĞRİLERİ D max = 8mm Elek No ,50 0,25 A B C D max = 16mm Elek No 31, ,50 0,25 A B C D max = 20mm (*) Elek No 31, ,50 0,25 A B C

12 12 D max = 25mm (*) Elek No 31, ,50 0,25 A B C D max = 31,5mm Elek No 31, ,50 0,25 A B C *TS de bulunmayan ancak uygulamada en çok kullanılan Dmax olduğundan bu değerler enterpolasyonla hesaplandı

13 13 Dmax 8 mm için referans granülometri eğrisi Dmax 16 mm için referans granülometri eğrisi

14 14 Dmax 31,5 mm için referans granülometri eğrisi Dmax 63 mm için referans granülometri eğrisi

15 15 Maksimum agrega tane boyutu, agrega numunesindeki tanelerin tümünün geçebildiği en küçük boyutlu elek numarasıdır. Beton yapımında kullanılacak maksimum agrega tane boyutu aşağıdaki ölçülere uygun olmalıdır; Maksimum tane boyutu 1/5xen dar kesitli kalıp genişliği 3/4x iki donatı arasındaki en küçük mesafe 1/3x döşeme derinliği şartlarını birlikte sağlamalıdır. Bina kat betonlarında kullanılan maksimum tane boyutu belirtilen proje özelliklerinden dolayı genellikle 18 ila 25 mm arasında olmaktadır. Beton üretiminde kullanılacak karışım agregasının granülometrisi ideal granülometri eğrileri ile uyuşmalı veya ideal bölgeler denilen bölgeler içinde kalmalıdır. Maksimum agrega tane boyutuna göre verilen bu bölgelere baktığımızda, A B eğrileri arasındaki bölge beton üretiminde kullanılacak en iyi, B C arası ise kullanılabilir bölgeler olmaktadır. A ve C eğrileri dışında kalan agrega, beton üretiminde kullanılmamalıdır. Beton karışım agregasının ideal bölge içinde kalmasının istenmesinin en önemli nedenlerinden biri kompasitenin yüksek olmasıdır. Dolayısıyla kompasitesi yükselen betonun dayanımı da büyük değer alacaktır. Diğer taraftan kompasitesi yüksek agreganın kullanılmasıyla tanelerin arasını doldurmak için daha az çimento gerekecek, böylece daha ekonomik beton üretilmiş olacaktır. Agrega granülometrisinin ideal bölge içinde kalmasıyla su yönünden de optimum bir çözüm sağlanmaktadır. Çünkü agrega tanelerini ıslatmak için gerekli su agreganın granülometrik bileşimiyle yakından ilişkilidir. Sonuçta, ideal bölge koşulunu sağlayan granülometriye sahip bir agrega, işlenebilme yönünden de bir sorun yaratmayacaktır. Genellikle bir agrega türünden istenen tane dağılımı elde edilememektedir. Bu takdirde, iki veya daha çok sayıda agrega türü belli oranlarda karıştırılarak uygun granülometride bir karışım elde edilmiş olur. Uygulamada daha ziyade üçlü karışım; kum, mıcır I ve mıcır II kullanılmakta olup, buna bazen taş tozu veya bir başka dördüncü bir agrega ilave edilmek suretiyle daha uygun karışım kompozisyonları elde edilmektedir. Beton üretiminde agrega tanelerinin çimentoya yapışabilmesi için tüm tane yüzeylerinin ince bir su filmiyle ıslanması gerekir. Tane boyutları küçüldükçe tanelerin toplam yüzeyi artar. Toplam yüzey ayrınca da bu yüzeyleri ıslatmak için gereken su miktarı artacaktır. Karışımda gereğinden fazla su kullanmanın betona yapacağı zararlar hayli kabarık olmaktadır.

16 16 Mekanik Özellikler Betonda kullanılacak agreganın kolayca kırılmayan, çabuk aşınmayan, sert ve sağlam olması gerekmektedir. Agreganın mekanik özellikleri arasında betona etki yapan başlıca özellikleri basınç dayanımı, aşınma dayanıklılığı, sertliği, donma çözülmeye dayanıklılığı ve tokluğudur. Agreganın elastisite modülü ve poisson oranı da mekanik özellikleri arasında anılmaktadır. Tane dayanımı; Yüksek dayanımlı beton elde etmek için mekanik dayanımı belirli değerlere ulaşan agregalara ihtiyaç vardır. Bu nedenle agregaların tane dayanımlarının belirlenmesi gerekir. Agregaları basınç dayanımı tanelerin elde edildiği kaya parçalarının basınç dayanımlarına bağlıdır. Bir kayaçtan agrega elde edebilmek için basın dayanımının en az 600 kg.f/cm2 olmalıdır. Bu değer ortalama olarak kalker kökenli agregalarda 1600 kg.f/cm2, kumtaşında 1300 kg.f/cm2, granitte 2000 kg.f/cm2 ve kuvarsta 3300 kg.f/cm2 civarında olmaktadır. Nehir yataklarından elde edilen agregalar genellikle yüksek dayanımlı sert agregalardır. Aşınma dayanımı; Beton yüzeyinin aşınmaya maruz kalacağı durumlarda kullanılacak betonun (yol ve hava alanı betonları gibi) aşınmaya dayanıklı agregalardan yapılmış olması gerekir. Agregaların aşınma dayanımını bulmak için en çok Los Angles deneyi uygulanır. Türk standartlarına göre agreganın basınç dayanımı 1000 kg.f/cm2 den az ise veya agreganın aşınma dayanıklılığından kuşku duyuluyor ise, aşınma dayanıklılığı deneyle belirlenmelidir. Deneyin ayrıntıları TS EN de açıklanmaktadır. Bu deneyde kullanılan cihaz iki tarafı kapalı, ekseni etrafında dönebilen, çelik silindirden oluşmaktadır. Silindir içinde belirli ağırlıkta ve sayıda çelik bilyalar mevcuttur. Tane büyüklüğü sınıfına göre, miktarı ilgili tabloda gösterilen agrega silindir tambur içine konarak tambur döndürülmeye başlanır. Deney sırasında taneler çelik bilyaların çarpmasıyla parçalanır ve ufalanır. Alet devir sonunda otomatik olarak duracak şekilde ayarlıdır. Bu devirler sonunda silindirden çıkarılan numune 1.6 mm lik kare gözlü elekten elenerek, alta geçen miktarın % si hesaplanır. Bu değer deney sonrasındaki kayıp yüzdesini ifade eder. Kayıp Yüzdesi = Elek altında kalan agrega / Toplam agrega Genellikle yassı ve uzun taneli agreganın kayıp yüzdesi, yuvarlak taneli agreganınkinden daha büyük olur. Bu deney iri agregalarda yapılır. Dona dayanıklılık; Soğuk iklimlerde üretilen betonun donma etkisiyle yüzeyinin soyulmaması ve bir bütün olarak betonun parçalanmaması istenir. Betonun dona dayanıklılığında agrega önemli rol oynar. Bu nedenle donma etkisinde kalacak betonlarda kullanılacak agreganın da dona dayanıklı olması istenir.

17 17 Agreganın dona dayanıklılığı esas olarak don deneyleri ile belirlenir. TS 706 EN 12620, TS EN ye göre deney yapılarak iri agreganın dondan zarar görüp görmeyeceği anlaşılır. Agregalarda Bulunabilecek Zararlı Maddeler Agrega tanelerinin yüzeyinde veya aralarında bazı yabancı maddeler yer alabilmektedir. Bu maddelerin oranı yüksek olduğu takdirde betonun özellikleri olumsuz etkilenmektedir. Zaralı maddeler, betonun prizine(katılaşmasına) veya sertleşmesini olumsuz etkileyen, betonun dayanım ve dayanıklılığını azaltan, donatının korozyona karşı korunmasını tehlikeye düşüren maddeler olarak tanımlanmaktadır. İnce maddeler(yıkanabilir maddeler); Tane boyutu 0.063mm (63mikron) den küçük olan taneler ince maddeler olarak tanımlanır. Bazı standartlarda ince madde büyüklüğü, den küçük maddelerdir. Yıkanabilir ince maddeler agregalarda bulunması kısıtlanan maddeler olup bunlardan en zararlısı kildir. Kil, silt ve taş unu gibi 63 mikrondan daha ince taneli malzeme agregada topaklanmış halde veya toz halde dağılı veya tanelerin yüzeyine yapışmış olarak bulunurlar. En kötüsü yüzeye yapışmış halde olanıdır. Çünkü bu durumda agrega ile çimento hamuru arasındaki bağ (aderans) çok zayıflayabilir ve sonuçta betonun dayanımı önemli ölçüde düşebilir. Diğer yandan kil ve siltin çok fazla olması betonun karışım suyu ihtiyacını artıracağından, dayanım yine olumsuz yönde etkilenecektir. Kil topakları betonun hacimsel kararlığını bozarlar, zira bunlar su aldığında şişerler, ayrıca hiçbir dayanıma sahip olmadığından beton içinde boşlu gibi davranırlar. Avuç içinde ezilerek, ele yapışma durumu ve kokusuna bakarak kil oldukları anlaşılır. Bunların varlığı çökeltme deneyi veya 63 mikronluk elekten ıslak elenmek suretiyle yıkama deneyi ile belirlenir. Elek boyutu dikkate alınırsa belirlenen değer kil+silt olmaktadır. Standartlarda ince malzemenin kumlarda %5 den, iri agregalarda %2 den fazla olması istenmez. Özellikle eski göl ve nehir yataklarından elde edilen agregalarda ince madde miktarları fazla olabilir. Bu agregalar, ancak çok iyi bir şekilde yıkandığında kullanılabilirler. Organik maddeler; Organik kumlar daha çok kumlarda rastlanır ve zayıf asit karakterindedir. Çürümüş bitki kökleri, turbalık zeminler, humus toprakları agregaya karışabilir. Organik maddeler betonun prizini ve sertleşmesini geciktirerek dayanımın düşmesine neden olmaktadırlar. Bunun dışında betonun yüzey görünümünü de bozmaktadırlar. Agregalarda organik maddenin varlığını anlamak için %3 konsantrasyonlu (sodyum hidroksit NaOH) eriyiği hazırlanır ve agrega bu eriyik içerisine konarak iyice karıştırılır. Çözeltinin içine karışan organik madde sıvının rengini değiştirecektir. Eriyiğin rengi 24 saat sonunda değişecektir. Renk koyu sarı, kahve rengi olursa agregadaki organik madde içeriği (hümik asit) zararlı düzeyde olduğu kabul edilir. Renk açık sarı veya açık renk tonlarında ise organik maddenin olmadığı veya zararsız düzeyde olduğu varsayılır.

18 18 Hafif madde; Agregalarda bulunabilecek hafif maddeler; kömür, fosil, deniz hayvan kabukları, odun parçacıkları gibi yoğunlukları normal agregaya göre daha hafif olurlar. Bunlar mekanik dayanım yönünden yetersizdirler ve beton içinde bulunmaları istenmez. Bunlar suyu aldığında şiştiklerinden hacim sabitlikleri bulunmaz. Bu maddelerin agregalarda fazla bulunması betonun dayanım ve dayanıklılığını olumsuz etkiledikleri gibi betonun yüzey görünümünü de bozarlar. Alkali agrega reaksiyonu; Alkali agrega reaksiyonu (ASR), betonda çatlamalara yol açan kimyasal bir reaksiyondur. Bu reaksiyon betonda kullanılan bazı agregalarda bulunan aktif silis ile çimentodan gelen sodyum ve potasyum alkaliler arasında oluşur. Betonun hacim sabitliğini bozar ve ağ şeklinde sık çatlaklar meydana getirerek hasara neden olur. Bu olay uzun yıllar sonra meydana gelmektedir. ASR nin oluşması üç faktöre bağlıdır; 1. Çimentodaki alkali oksitler (Na2 O + K2 O) miktarı % 0.6 dan büyük ise, 2. Agregada alkaliye duyarlı silissi mineraller bulunuyor ise, alkaliye duyarlı tanelerin; opalli kumtaşı, diğer opalli taşlar, çakmak taşı gibi, 3. Betonda yeterli miktarda rutubet bulunuyorsa, ASR iki aşamada zararlı etkisini gösterir; Alkali + Silika Jel (alkali silikat çözeltisi) Jel + Rutubet Genleşme Meydana gelen genleşme çatlamalara yol açarak, betonu hasara uğratır. Agregalarda (kumlarda) bu tür bir reaksiyona yatkın olup olmadığını anlamak üzere standardına uygun harç çubukları hazırlanarak 6 ay ve 1 yıl süreyle sabit bağıl nemde ve sıcaklıkta tutulur. Boylardaki uzama oranları 6 ayda % 0.5 den, bir yılda % 1.0 den büyükse alkali reaktivitesinin varlığına karar verilir. ÖRNEK PROBLEM: Şantiyede depo edilen 3 cins agrega bulunmaktadır. Bunların elek analizleri yapılarak aşağıdaki sonuçlar Elek göz Boyutları (mm) Elekten geçen malzeme (%) leri ,50 0,25 II. Nolu Mıcır Çakıl Kum

19 19 bulunmuştur. Bu agregalardan hangi oranlarda kullanılmalı ki elde edilen karışımın granülometrisi A16, B16 eğrilerinin arasına düşsün? Örneğin 3 kg kum, 4 kg çakıl, 3 kg mıcır karıştırılırsa 10 kg ağırlığında bir karışım elde edilir ve bu karışım oranları ise; %30 Kum %40 Çakıl %30 Mıcır dan oluşur. Karışım üzerinde granülometri deneyi yapılarak granülometrisi bulunabilir. Ancak buna gerek yoktur, süperpozisyon kuralı geçerli olduğundan, bu granülometri eğrisi hesapla da bulunabilir. Elek göz boyutu ,5 0,25 Kum (%30) , ,5 Çakıl (%40) 40 38, Mıcır (%30) 30 1, Karışım agregası Elde ettiğimiz karışım agreganın A16 B16 eğrilerinin ortasına düştüğünü görüyoruz. Şu halde, 0.3, 0.4 ve 0.3 oranları sorunun cevabı olmaktadır. Problemin normal izlenişinde bu oranlar bilinmeyendir, bunlara x, y, z diyelim. Bu bilinmeyenler arasında zorunlu olarak, x+y+z = 1,0 eşitliği mevcuttur. Bu denklem dışında her elek çapı için bir denklem yazılabilir. Örnekteki agregalar için ( kum x, çakıl y, mıcır z olarak adlandırılarak ) 8 mm elekte x.100+y.97+z.5 = (60+76)/2 = 68 4 mm elekte x.100+y.55+z.0 = (56+36)/2 = 46

20 20 2 mm elekte x.98+y.10+z.0 = (42+21)/2 =31,5 1 mm elekte x.80+y.0+z.0 = (32+12)/2 =22,0 0.5 mm elekte x.40+y.0+z.0 = (20+7)/2 = 13, mm elekte x.15+y.0+z.0 = (8+3)/2 = 5,5 6 adet denklem yazılabilir. Bu denklemlerin sağ yanları A16 ve B16 eğrilerini ortalayan eğrinin ordinatlarıdır. Zorunlu birim hacim denklemini de (x+y+z=1,0 denklemi) düşünürsek toplam denklem sayısı 7 olur, bilinmeyen sayısı ise 3 tür. Yani bu sistem çözülemez. Nitekim son üç denkleme göre x için 3 farklı sonuç çıkar. SONUÇ: karışımın oranları cebrik denklemler kurularak çözülemez. Bunlar deneme yanılma yöntemiyle bulunabilir. Beton teknolojisi yönünden en ince taneli bileşeni (kumu) minimum değerde tutmak iyidir. Böylece agrega toplam yüzeyi azalır, ıslatma suyu ihtiyacı azalır. Yukarıdaki örneğimizde kum miktarını %20 alarak bir deneme yanılma yapalım. Çakıl veya mıcır içinde bir oran seçmemiz gerekir. Mıcır fazla olursa, köşeli tanelerin artması sonucu üreteceğimiz beton kolay yerleşmez, şu halde mıcır oranını da kısıtlamamız uygundur. Mıcır içinde %30 değerini seçelim. Çakıl oranı da bu seçimler sonucu zorunlu olarak, y = 1,0 (0,2+0,30) = 0,50 dir. Bu oranlara göre yapılacak karışımın granülometrisi aşağıdaki gibidir: Elek Göz Boyutu (mm) ,5 0,25 Kum un Payı 20,0 20,0 20,0 19,6 16,0 8,0 3,0 Çakıl ın Payı 50,0 48,5 27,5 5, Mıcır ın Payı 30,0 1, Karışım agreg. 100,0 70,0 47,5 24,6 16,0 8,0 3,0 Elde edilen değerler A16 B16 eğrileri ile beraber çizilir.

21 21 %20 kum, %50 çakıl ve %30 mıcır ile elde edilen karışım II' de, önce seçtiğimiz karışım I gibi A16 B16 eğrileri arasındadır. Şu halde her iki karışım da birer çözümdür. Ancak karışım II, ince taneler bölgesinde Al6'ya daha yaklaşmakta, yani daha iri taneli olmaktadır. Bu durumda karışım II ile yapılacak beton biraz daha zor yerleştirilebilir türdedir. Bu bakımdan karışım I i tercih ederiz. Görüldüğü gibi problemin pek çok çözümü olabilir, ama bunlar arasında bir tanesi daha uygundur. Deneme Sınama işlemini daha kolaylaştırmak üzere "incelik modülü" kavramındann yararlanabiliriz. Ancak incelik modülü yardımıyla çözüm iki cins malzeme için uygundur. Aşağıda gösterilen iki bilinmeyenli iki denklemden karışımdaki malzeme oranları bulunur ve daha sonra bu oranlar kullanılarak karışım agregasının granülometrik bileşimi hesaplanır.. k 1. x + k 2.y = ks, x + y = 1 denklemlerinde x, y : malzeme yüzdeleri k 1, k 2 : malzemelerin incelik modülleri, ks : referans incelik modülüdür. İncelik nodülü granülometri eğrisini tek bir sayı ile ifade etmeyi amaçlar. Bu sayı granülometri eğrisi ile %100 doğrusu arasında kalan alanla orantılıdır. Bu alan ne kadar küçükse, eğri %100 doğrusuna o kadar yakındır, yani agrega ince tanelidir. Şu halde incelik modülü ne kadar küçükse, agrega o kadar ince taneli olacaktır, diyebiliriz.

22 22 İncelik modülü, granülometri ordinatları 100'den çıkarılıp, bu farklar toplanarak ve 100'e bölünerek hesaplanır. Sayısal örneğimizdeki incelik modülleri aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. Mıcır için: ( ) + (100 5) + (100 0) x 5 = 5, Çakıl için: ( ) + (100 97) + (100 55) + (100 10) + (100 0)x 3 = 4, Kum için: ( )x3+(100 98)+(100 80)+(100 40)+(100 15) = 1, A16 ve Bl6 ortasından geçen referans eğrisi için ise: ( )+(100 68)+(100 46)+(100 31,5)+(100 22)+(100 13,5)+(100 5,5) =4, Karışım oranlarının bulunmasında incelik modüllerinden yararlanmak bize bir ikinci denklem daha sağlar: karışımın incelik modülü, referans eğrisinin incelik modülüne eşit olmalıdır. Bu suretle karışım ve referans eğrisi birbirlerine, tüm noktalar dikkate alındığında daha dengeli bir biçimde yaklaşırlar. Karışımın incelik modülü ise gene süperpozisyon kuralına göre bileşenlerin incelik modüllerinden itibaren hesaplanabilir. kı, k 2, k 3, k u _, çakıl ve mıcırın incelik modülleri ise k k, karışımın incelik modülü: k k = k 1.x + k 2.y + k 3.z ' dir k k. ise k R (Referans incelik modülü)'e eşit olmalıdır. Sayısal örnek için bu söylediklerimiz şöyle olacaktır:

23 23 Zorunlu olan, x + y + z = 1,0 denkleminde ele alındığında, tek bir bilinmeyenin seçilmesiyle problemin çözümüne gidilebilir, örneğin kum miktarı % 30 alınırsa, 1,67 x 0,30 +4,38y+5,95z = 4,14 0,30 + y + z = 1,0 4,38y + 5,95z = 3,64 y+z= 0,7 y = 0,34 z = 0,36 ve x = 0,30 çözümüne varılır. Bu üçüncü çözüm için granülometri değerleri aşağıda hesaplanmıştır: Elek göz boyutları (mm) Elekten geçen malzeme (%) leri ,5 0,25 Karışım Agregası ,8 48,7 32,8 24,0 12,0 4,5 Agregalar, farklı özgül ağırlıklarda olduğundan, çizilen eğrilerde oranların "mutlak hacim" cinsinden olduğu anlaşılır. Nitekim, x+y+z =1,0 denklemine fiziksel bir anlam da verebiliriz. x, y, z değerleri, 1 m3 dolu (mutlak) hacim kaplayan karışım agregada, kum, çakıl ve mıcırın mutlak hacimlerini ifade ederler, örneğin 0,30 m3 kum, 0,30 m3 çakıl, 0,360 m3 mıcır gibi. İncelik modülü ile çözüm aramak, özellikle 2 bileşenli karışımlarda büyük kolaylık sağlar. Bu durumda deneme sınamaya lüzum kalmaz. Ancak sonuçta yararlıdır. granülometri eğrilerini çizip kontrol etmek daima Üç bileşenli olarak incelik modülleri ile çözüm yöntemini kullanmak istediğimizde birisinin oranını sabit tutarak diğerlerinin oranlarını buna bağlı olarak yukarıdaki denklemlerle hesaplarız (ya sabit bir oran kabul ederiz, ya da herhangi ikisini birbirine eşit alarak) ki, bu da deneme sınama yöntemine benzer bir yönteme dönüştürülmüş olur.

24 24 Problem Bir beton üretim tesisine 2 ayrı agrega getirilerek beton üretilecektir. Bunlar üzerinde yapılan elek analizi (granülometri) sonucu ( Kum 2000gr, Çakıl 4000gr ) elek üzerinde kalan yığışımlı miktarlar gösterilmiştir. Elek no 16mm 8mm 4mm 2mm 1mm 0,50mm 0,25mm Özgül ağır.(kg/) Kum gr 800gr 1600gr 1800gr 2,60 Çakıl gr 3500gr 3800gr 4000gr 4000gr 4000gr 2,70 a) Bu iki malzemenin elekten geçen % lerini ve incelik modüllerini hesaplayınız. b) Öyle bir karışım hazırlayınız ki, karışımın incelik modülü 3,80 olsun. Karışım oranlarını ve elekten geçen % bulunuz. Karışım agregasının özgül ağırlığını hesaplayınız. c) Karışımda tane boyutları 2 ila 8 mm arasındaki taneler toplam malzemenin yüzde kaçıdır. Karışımın % kaçı ince agregadır. d) Bu iki malzemeyi A 16 B 16 arasında olacak şekilde düzenleyerek karışımın granülometrisini referans eğrileri ile birlikte çiziniz. e) Elekten geçen yüzdeleri verilmiş bir tüvonan agreganın yukarıdaki agregalarla birlikte kullanılması istendiğinde ( A 32 B 32 ) arasında kalacak şekilde en uygun karışım oranlarını ve karışımın tane dağılımını bulunuz ve referans eğrileri ile birlikte aynı grafik üzerinde çizerek gösteriniz. Elek no ,50 0,25 Tüvonan Agrega

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Agregalar, beton, harç ve benzeri yapımında çimento ve su ile birlikte kullanılan, kum, çakıl, kırma taş gibi taneli farklı mineral yapıya sahip inorganik

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI DENEY ADI: AGREGA ELEK ANALİZİ VE GRANÜLOMETRİ EĞRİSİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI DENEY ADI: AGREGA ELEK ANALİZİ VE GRANÜLOMETRİ EĞRİSİ DENEY ADI: AGREGA ELEK ANALİZİ VE GRANÜLOMETRİ EĞRİSİ AMAÇ: İnşaat ve madencilik sektöründe beton, dolgu vb. içerisinde kullanılacak olan agreganın uygun gradasyona (üniform bir tane boyut dağılımına)

Detaylı

AGREGALAR. Betonda kullanıma uygun kum, çakıl, kırmataş, curuf gibi çeşitli büyüklükteki taneli malzemelere agrega denir.

AGREGALAR. Betonda kullanıma uygun kum, çakıl, kırmataş, curuf gibi çeşitli büyüklükteki taneli malzemelere agrega denir. AGREGALAR Betonda kullanıma uygun kum, çakıl, kırmataş, curuf gibi çeşitli büyüklükteki taneli malzemelere agrega denir. Agregalar, doğal, yapay veya daha önce yapıda kullanılmış malzemelerden tekrar kazanım

Detaylı

3/21/2017. P = Her bir elekten geçen kümülatif malzeme miktarı, %

3/21/2017. P = Her bir elekten geçen kümülatif malzeme miktarı, % Agrega/agrega karışımı incelik modülü: Abrams, incelik modülü (Im) ile agrega granülometrisini bir formülle tek bir değere dönüştürmüş ve betonda su miktarının hesaplanmasında kıvam yanında bu faktörden

Detaylı

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR YAPI MALZEMESİ AGREGALAR 1 YAPI MALZEMESİ Agregalar en önemli yapı malzemelerinden olan betonun hacimce %60-%80 ini oluştururlar. Bitümlü yol kaplamalarının ağırlıkça % 90-95, hacimce %75-85 ini agregalar

Detaylı

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1)

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1) BETON TASARIMI (Beton Karışım Hesabı) İstenen kıvamda İşlenebilir İstenen dayanımda Dayanıklı Hacim sabitliğinde Ekonomik bir beton elde edebilmek amacıyla gerekli: Agrega Çimento Su Hava Katkı Maddesi:

Detaylı

Yapı Yap M al M zemesi AGREGALAR

Yapı Yap M al M zemesi AGREGALAR Yapı Malzemesi AGREGALAR AGREGALAR Kum, çakıl, kırmataş, curuf gibi çeşitli büyüklükteki taneli malzemelere agrega denir. Amerikan standartlarından ASTM D8: agregayı, Harç veya beton oluşturmak amacıyla

Detaylı

a Şekil 1. Kare gözlü elek tipi

a Şekil 1. Kare gözlü elek tipi Deney No: 3 Deney Adı: Agregalarda Elek Analizi Deneyin yapıldığı yer: Yapı Malzemeleri Laboratuarı Deneyin Amacı: Agrega yığınındaki taneler çeşitli boyutlardadır. Granülometri, diğer bir deyişle elek

Detaylı

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802)

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802) 1 5.5 Beton Karışım Hesapları 1 m 3 yerine yerleşmiş betonun içine girecek çimento, su, agrega ve çoğu zaman da ilave mineral ve/veya kimyasal katkı miktarlarının hesaplanması problemi pek çok kişi tarafından

Detaylı

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler:

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler: ÖRNEK: Endüstriyel bölgede yapılacak bir betonarme yapı için TS EN 206-1 standardına göre XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisine karşı dayanıklı akıcı kıvamda bir beton karışım

Detaylı

beton karışım hesabı

beton karışım hesabı 9 beton karışım hesabı Paki Turgut Kaynaklar 1) TS 802 Beton Karışım Tasarımı Hesap Esasları 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess S et al., Concrete, 2nd Edition 4) Portland

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802)

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) Beton karışım hesabı Önceden belirlenen özellik ve dayanımda beton üretebilmek için; istenilen kıvam ve işlenebilme özelliğine sahip; yeterli dayanım ve dayanıklılıkta olan,

Detaylı

ÖRNEK ALMA : ÇEYREKLEME YÖNTEMİ AGREGA YIĞINININ ORTA BÖLGESİ TESPİT EDİLİR. BU BÖLGENİN DEĞİŞİK YERLERİNDEN ÖRNEK ALINIR

ÖRNEK ALMA : ÇEYREKLEME YÖNTEMİ AGREGA YIĞINININ ORTA BÖLGESİ TESPİT EDİLİR. BU BÖLGENİN DEĞİŞİK YERLERİNDEN ÖRNEK ALINIR AGREGALAR ÖRNEK ALMA : ÇEYREKLEME YÖNTEMİ AGREGA YIĞINININ ORTA BÖLGESİ TESPİT EDİLİR. BU BÖLGENİN DEĞİŞİK YERLERİNDEN ÖRNEK ALINIR AGREGA YIĞINININ ORTA BÖLGESİ TESPİT EDİLİR. BU BÖLGENİN DEĞİŞİK YERLERİNDEN

Detaylı

Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak

Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak BETON Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak açısından ilginçtir. Bu formülde dayanımı etkileyen en önemli faktör çimento hamuru içindeki çimento miktarıdır.

Detaylı

AGREGA GRONULÜMETRİSİ. Sakarya Üniversitesi

AGREGA GRONULÜMETRİSİ. Sakarya Üniversitesi AGREGA GRONULÜMETRİSİ Sakarya Üniversitesi Agregalarda Granülometri (Tane Büyüklüğü Dağılım) Agrega yığınında bulunan tanelerin oranlarının belirlenmesine granülometri denir. Kaliteli yani, yüksek mukavemetli

Detaylı

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN SUNUM İÇERİĞİ Çimentolu Sistemler / Beton Betonun Yapısı ve Özellikleri Agrega Özellikleri Beton Özelliklerine

Detaylı

Granülometri Bileşimi - Islatma Suyu İlişkisi

Granülometri Bileşimi - Islatma Suyu İlişkisi AGREGALAR Granülometri Bileşimi - Islatma Suyu İlişkisi Betonun teknik özelliklerini etkileyen en önemli birleşim parametresi su/çimento oranıdır. Su miktarını etkileyen faktör ise betonun işlenebilir

Detaylı

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON TANIM YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) ) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi Fransızcadan gelmektedir. Agrega, çimento, su ve gerektiğinde

Detaylı

BETON KARIŞIM MALZEMESİ OLARAK AGREGA

BETON KARIŞIM MALZEMESİ OLARAK AGREGA BETON KARIŞIM MALZEMESİ OLARAK AGREGA Beton; Çimento, agrega (kum, çakıl), su ve gerektiğinde katkı maddeleri karıştırılarak elde edilen yapı malzemesine beton denir. Çimento Su ve katkı mad. Agrega BETON

Detaylı

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır 1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır Beton karışım hesabı yapılırken; Betonun döküleceği elemanın boyutları Elemanın maruz kalacağı çevresel etkiler (sülfat ve klorür gibi zararlı kimyasal etkiler,

Detaylı

5-AGREGA BİRİM AĞIRLIĞI TAYİNİ (TS 3529)

5-AGREGA BİRİM AĞIRLIĞI TAYİNİ (TS 3529) 5-AGREGA BİRİM AĞIRLIĞI TAYİNİ (TS 3529) Deneyin Amacı: Agreganın gevşek ve sıkışık olarak işgal edeceği hacmi saptamaktır. Agreganın kap içindeki net ağırlığının kap hacmine bölünmesiyle hesaplanır ve

Detaylı

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi REVİZYON GÜNCELLEME DOKÜMAN NO YAYIN L27 01.01.2008 13.01.2014-06 08.05.2014 1/8 GÜNCELLEŞTİRMEYİ GERÇEKLEŞTİREN (İSİM / İMZA / TARİH) : DENEYLERİ A01 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci Los Angeles

Detaylı

SU ve YAPI KİMYASALLARI

SU ve YAPI KİMYASALLARI SU ve YAPI KİMYASALLARI Betonda su; Betonla ilgili işlemlerde, suyun değişik işlevleri vardır; Karışım suyu; çimento ve agregayla birlikte karılarak beton üretimi sağlamak için kullanılan sudur. Kür suyu;

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1305-631X Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2005 (2) 13-20 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale Agrega Granülometrisinin Yüksek Performanslı Beton Özelliklerine Etkisi

Detaylı

BETON KARIŞIM HESAPLARI (BETON TASARIMI)

BETON KARIŞIM HESAPLARI (BETON TASARIMI) BETON KARIŞIM HESAPLARI (BETON TASARIMI) Beton malzemesi; agrega, çimento, su ve gerektiğinde bazı mineral (uçucu kül, silis dumanı gibi) yada kimyasal (akışkanlaştırıcı, priz hızlandırıcı/geciktirici,

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON BETON KARIŞIM HESABI Beton; Çimento, agrega (kum, çakıl), su ve gerektiğinde katkı maddeleri karıştırılarak elde edilen yapı malzemesine beton denir. Çimento Su ve katkı mad. Agrega BETON Malzeme Türk

Detaylı

3. BETON AGREGALARI. 3.1 Giriş

3. BETON AGREGALARI. 3.1 Giriş 1 3. BETON AGREGALARI 3.1 Giriş Agregalar, beton yapımında çimento ve su ile birlikte kullanılan, kum, çakıl, kırmataş gibi taneli malzemelerdir. Beton hacminin yaklaşık %75 i agrega tarafından oluşturulmaktadır.

Detaylı

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları BETON* Beton Beton, çimento, su, agrega kimyasal ya mineral katkı maddelerinin homojen olarak karıştırılmasından oluşan, başlangıçta plastik kıvamda olup, şekil rilebilen, zamanla katılaşıp sertleşerek

Detaylı

BETON. Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi

BETON. Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi BETON BETON Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi Fransızcadan gelmektedir. Beton agrega adını verdiğimiz kum, çakıl, mıcır, taneli

Detaylı

1-AGREGALARIN HAZIRLANMASI (TS EN 932-1, TS 707, ASTM C 33)

1-AGREGALARIN HAZIRLANMASI (TS EN 932-1, TS 707, ASTM C 33) 1-AGREGALARIN HAZIRLANMASI (TS EN 932-1, TS 707, ASTM C 33) Deneye tabi tutulacak malzeme de aranılacak en önemli özellik alındığı kaynağı tam olarak temsil etmesidir. Malzeme kaynağın özelliğini temsil

Detaylı

Çimento hamurunun zamanla kuruyarak büzülmesi ve çatlaması agrega tarafından belirli bir ölçüde sınırlanır.

Çimento hamurunun zamanla kuruyarak büzülmesi ve çatlaması agrega tarafından belirli bir ölçüde sınırlanır. 21.03.2011 1 Çimento ve suyun yanında betonu oluşturan en temel maddedir. Mineral kökenli daneli mazleme olan agrega doğal olarak bulunabildiği gibi doğal taşların öğütülmesinden de elde dilebilir. Çimentoya

Detaylı

Dmaks=16mm için referans/ideal granülometri eğrileri ve bölgeleri. 4 bulunuz.

Dmaks=16mm için referans/ideal granülometri eğrileri ve bölgeleri. 4 bulunuz. AGREGA KARIŞIM TASARIMI Betonda kullanılacak farklı boyutlardaki agregalardan; Minimum boşluklu Toplam yüzey alanı minimum olan bir agrega karışımının elde edilmesi için uygun karışım oranlarının belirlenmesi

Detaylı

7. Yapılar ile ilgili projelerin ve uygulamalarının tekrarlı olması durumunda, her bir tekrar için ücret, belirtilen miktarın % 25 si kadardır.

7. Yapılar ile ilgili projelerin ve uygulamalarının tekrarlı olması durumunda, her bir tekrar için ücret, belirtilen miktarın % 25 si kadardır. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMESİ LABORATUVARINDA DÖNER SERMAYE ÇERÇEVESİNDE YAPILACAK DENEY, ÖLÇME VE MUAYENELERİN 2017 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ 1. Uludağ

Detaylı

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir.

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir. Beton Kullanıcısının TS EN 206 ya Göre Beton Siparişinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Hazırlayan Tümer AKAKIN Beton siparişi, TS EN 206-1 in uygulamaya girmesiyle birlikte çok önemli bir husus olmıştur.

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ YAPI LABORATUVARI

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ YAPI LABORATUVARI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ YAPI LABORATUVARI Yapı Laboratuvarı Yapı laboratuarında, teorik olarak alınan yapı malzemesi ve beton derslerine ait deneysel çalışmaların uygulamaları yapılmaktadır. Ayrıca

Detaylı

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 S a y f a CİHAZLAR Cihazın ismi Sayfa Beton Basınç Dayanımı ve Kiriş

Detaylı

Beton Şartnamesinin Hazırlanması. Beton için şartname hazırlayıcı aşağıda verilen hususları dikkate almalıdır:

Beton Şartnamesinin Hazırlanması. Beton için şartname hazırlayıcı aşağıda verilen hususları dikkate almalıdır: Beton Kullanıcısına Yönelik Kısaca TS EN 206-1 Beton Standardı Hazırlayan:Tümer Akakın 8 Aralık 2004 günü, Türkiye de yapı malzemeleri açısından önemli bir değişim günü olmuştur. Avrupa Birliği ne teknik

Detaylı

HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Hafif Agrega Nedir? Hafif Agregalar doğal ve yapay olarak sınıflandırılabilir; Doğal Hafif Agregalar: Pomza

Detaylı

Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı

Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı Doç. Dr. Ali KOÇAK Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı zaman kalıplara dökülebilir ve bu

Detaylı

KTU MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MADEN ĠġLETME LABORATUVARI ArĢ. Gör. ġener ALĠYAZICIOĞLU AGREGA DARBE DAYANIMI DENEYİ

KTU MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MADEN ĠġLETME LABORATUVARI ArĢ. Gör. ġener ALĠYAZICIOĞLU AGREGA DARBE DAYANIMI DENEYİ AGREGA DARBE DAYANIMI DENEYİ Tanım: Darbe dayanımı, standart boyutlardaki kayaçların belirli bir doğrultuda darbelere karģı gösterdiği dirençtir. Kayacın kullanım alanlarının belirlenmesinde darbe dayanımının

Detaylı

SİGMA BETON FAALİYETLERİ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı

SİGMA BETON FAALİYETLERİ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı SİGMA BETON FAALİYETLERİ Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı Kuruluş 2005 yılında Baştaş Çimento San. Tic. A.Ş. ve Konya Çimento San. Tic. A.Ş tarafından limited şirket olarak kuruldu. İlk yerleşim yeri

Detaylı

YOĞUNLUK DENEYİ. Kullanılacak Donanım: 1. Terazi. 2. Balon jöje ve/veya piknometre, silindir (tank) Balon jöje. Piknometre. 3. Öğütülmüş ve toz cevher

YOĞUNLUK DENEYİ. Kullanılacak Donanım: 1. Terazi. 2. Balon jöje ve/veya piknometre, silindir (tank) Balon jöje. Piknometre. 3. Öğütülmüş ve toz cevher YOĞUNLUK DENEYİ TANIM VE AMAÇ: Bir maddenin birim hacminin kütlesine özkütle veya yoğunluk denir. Birim hacim olarak 1 cm3, kütle birimi olarak da g alınırsa, yoğunluk birimi g/cm3 olur. Bir maddenin kütlesi

Detaylı

DENEYİN YAPILIŞI: 1. 15 cm lik küp kalıbın ölçüleri mm doğrulukta alınır. Etiket yazılarak içine konulur.

DENEYİN YAPILIŞI: 1. 15 cm lik küp kalıbın ölçüleri mm doğrulukta alınır. Etiket yazılarak içine konulur. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TAZE BETON DENEYLERİ DENEY ADI: TAZE BETON BİRİM HACİM AĞIRLIĞI DENEY STANDARDI: TS EN 12350-6, TS2941, ASTM C138 DENEYİN AMACI: Taze

Detaylı

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! ISIDAÇ 40 yapı kimyasalları Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa ISDAÇ 40 Kalsiyum Alüminat Çimentosu Yapı Kimyasalları Uygulamaları www.cimsa.com.tr ISIDAÇ 40, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından,

Detaylı

KTU MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI Arş. Gör. Şener ALİYAZICIOĞLU LOS ANGELES AŞINMA DENEYİ

KTU MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI Arş. Gör. Şener ALİYAZICIOĞLU LOS ANGELES AŞINMA DENEYİ LOS ANGELES AŞINMA DENEYİ Tanım: Darbe dayanımı, standart boyutlardaki kayaçların belirli bir doğrultuda darbelere karşı gösterdiği dirençtir. Kayaç malzemesinin darbe ve aşınma gibi etkilere karşı dayanıklılığının

Detaylı

Özel Betonlar. Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Mayıs, 2017

Özel Betonlar. Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Mayıs, 2017 Özel Betonlar Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Mayıs, 2017 ÖZEL BETONLARIN GEREKSİNİMİ Geleneksel betonun bazı durumlarda istenilen özellikleri sağlayamaması özel betonların kullanımını zorunlu

Detaylı

HAZIR BETON AGREGALARI

HAZIR BETON AGREGALARI HAZIR BETON AGREGALARI AGREGALAR Betonun mutlak hacminin yaklaşık % 65-80 ini oluşturan agregalar, mineral kökenli ve 100 mm ye kadar çeşitli tane büyüklüklerinde kırılmamış veya kırılmış tanelerin yığınıdır.

Detaylı

UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu Afyon,

UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu Afyon, UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Osman ÜNAL 1, Tayfun UYGUNOĞLU 2 1,2 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı Eğitimi Bölümü,Ahmet

Detaylı

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! refrakter Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Refrakter Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen

Detaylı

YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ. Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer.

YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ. Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer. YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer.com Öz: Bu çalışmada, üretilen çeşitli dayanımda betonların

Detaylı

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! karo Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Karo Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen Kalsiyum Alüminat

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ Konsolidasyon Su muhtevası Dane dağılımı Üç eksenli kesme Deneyler Özgül ağırlık Serbest basınç Kıvam limitleri (likit limit) Geçirgenlik Proktor ZEMİN SU MUHTEVASI DENEYİ Birim

Detaylı

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ 1 DANE ÇAPI DAĞILIMI (GRANÜLOMETRİ) 2 İnşaat Mühendisliğinde Zeminlerin Dane Çapına Göre Sınıflandırılması Kohezyonlu Zeminler Granüler

Detaylı

TS EN KAPSAMINDA BETON, ÜRETİMİ ve KALİTE KONTROLÜ

TS EN KAPSAMINDA BETON, ÜRETİMİ ve KALİTE KONTROLÜ TS EN 206-1 KAPSAMINDA BETON, ÜRETİMİ ve KALİTE KONTROLÜ Hazırlayanlar : Kim.Müh. Selim YÜCEL Sigma Beton Lab.Hiz. Şirket Müdürü Yük. Kimyager Engin DEMİR Beton Laboratuvar Şefi 1 Hazır Beton Sektörü,

Detaylı

Sıcak Havada Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015

Sıcak Havada Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Kasım, 2015 Sıcak havada beton dökümlerinde; Taze beton sıcaklığı, Rüzgar hızı, Bağıl nem, Ortam sıcaklığı gibi etkenler denetlenmeli ve önlemler bu doğrultuda alınmalıdır.

Detaylı

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/ Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 ACADİA MADENCİLİK İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN GETİRİLEN KAYAÇ NUMUNESİNİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR İlgi: ACADİA Madencilik

Detaylı

Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur:

Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur: 1 BETON KARIŞIM HESABI Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur: I. Uygun bileşenlerin ( çimento, agrega, su ve katkılar

Detaylı

Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Dayanıklılık - Betonda Dayanıklılık - Alkali Silika Reaksiyonu - Alkali Silika Reaksiyonuna

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II BETON KARIŞIM HESABI Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter ŞEMATİK BETON YAPISI Boşluklar Katılar

Detaylı

3/8/2017. Le Chatelier balonu

3/8/2017. Le Chatelier balonu ÇİMENTO FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ 1) Çimento yoğunluk deneyi (TS EN 196-3): Amacı: Birim hacimdeki çimento ağırlığının bulunmasıdır. Çimentoların yoğunluğu tiplerine göre değişir. Normal portland

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Esenboğa Yolu Çankırı Yol Ayırımı Altınova 06105 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 399 27 96 Faks : 0 312 399 27 95 E-Posta : takk@dsi.gov.tr

Detaylı

KİMYASAL KATKILAR Giriş

KİMYASAL KATKILAR Giriş KİMYASAL KATKILAR Giriş, Hazırlayanlar:Tümer AKAKIN,Selçuk UÇAR Bu broşürün amacı TS EN 206 ya geçiş sürecinde betonu oluşturan malzemeler konusunda üreticiye ve son kullanıcıya bilgi vermektir. TS EN

Detaylı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Mühendislik Birimleri bünyesinde yer alan İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları: Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı,

Detaylı

BÖLÜM 3. ESNEK ÜSTYAPILARDA KULLANILAN MALZEMELER

BÖLÜM 3. ESNEK ÜSTYAPILARDA KULLANILAN MALZEMELER BÖLÜM 3. ESNEK ÜSTYAPILARDA KULLANILAN MALZEMELER Esnek üstyapıda kullanılan malzemeleri - agregalar - bitümlü bağlayıcılar olmak üzere iki kısma ayırmak mümkündür. Bu bölümde iki ana malzeme grubunun

Detaylı

TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları TS 498: Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri

TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları TS 498: Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları Bu standart betonarme yapı elemanları ve yapıların kullanım amaç ve süresine uygun güvenlikte tasarlanması hesaplanması, boyutlandırılması ve

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II AGREGALAR Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter MİNERAL KÖKENLİ, DEĞİŞİK BOYUTLU, SERT TANELER

Detaylı

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimentolu Sistemlerin Mikro Yapısı ve Çimento-Agrega Arayüzü

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimentolu Sistemlerin Mikro Yapısı ve Çimento-Agrega Arayüzü Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimentolu Sistemlerin Mikro Yapısı ve Çimento-Agrega Arayüzü Mikro Yapı Nedir? Mikro yapı gözün göremediği 0.2 mm altındaki yapıyı ifade etmektedir. Mikro yapıyı çimentolu

Detaylı

Yüksek Lisans Tezi Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı Doç.Dr. Sedat KARAMAN 2009

Yüksek Lisans Tezi Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı Doç.Dr. Sedat KARAMAN 2009 i TOKAT İLİ MERKEZ İLÇESİNDEKİ DOĞAL AGREGA KAYNAKLARININ BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ Şenel İHYA TUTMAZ Yüksek Lisans Tezi Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı Doç.Dr. Sedat

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI DENEY ADI: AGREGA ELEK ANALĠZĠ VE GRANÜLOMETRĠ EĞRĠSĠ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI DENEY ADI: AGREGA ELEK ANALĠZĠ VE GRANÜLOMETRĠ EĞRĠSĠ DENEY ADI: AGREGA ELEK ANALĠZĠ VE GRANÜLOMETRĠ EĞRĠSĠ AMAÇ: ĠnĢaat ve madencilik sektöründe beton, dolgu vb. içerisinde kullanılacak olan agreganın uygun gradasyona (üniform bir tane boyut dağılımına)

Detaylı

Agrega Madenciliğinin Hazır Beton Üretimindeki Yeri. Place in the Ready Mixed Concrete Production of Aggregate Mining

Agrega Madenciliğinin Hazır Beton Üretimindeki Yeri. Place in the Ready Mixed Concrete Production of Aggregate Mining 8.Uluslararası Kırmataş Sempozyumu, 13-14 Ekim 2016, Kütahya-Türkiye 8.International Aggregates Symposium, 13-14 October 2016, Kütahya-Turkey Agrega Madenciliğinin Hazır Beton Üretimindeki Yeri Place in

Detaylı

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com Enjeksiyon Şerbetinde Deniz Suyu Kullanımı: Teknik Raporu Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com 12/1/2014 DENİZ SUYUNUN ZEMİN GÜÇLENDİRMEDE (JET-GROUT) ÇİMENTO

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI. (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI. (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ Amaç ve Genel Bilgiler: Kayaç ve beton yüzeylerinin aşındırıcı maddelerle

Detaylı

BAZALT AGREGALI KUMLAMA BETON PARKE TAŞLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ. 2.1 Renkli Agrega ile Üretilerek Kumlanmış Parketaşı Tabaka Yapısı

BAZALT AGREGALI KUMLAMA BETON PARKE TAŞLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ. 2.1 Renkli Agrega ile Üretilerek Kumlanmış Parketaşı Tabaka Yapısı BAZALT AGREGALI KUMLAMA BETON PARKE TAŞLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.Kapsam Bu teknik Şartname aşağıdaki ürünleri kapsamaktadır. S.N0 CİNSİ : 1. PARKE TAŞI 6 CM ( BAZALT AGREGALI KUMLAMA) 2. PARKE TAŞI 8 CM

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II BETON KARIŞIM IM HESABI

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II BETON KARIŞIM IM HESABI Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II BETON KARIŞIM IM HESABI ŞEMATİK K BETON YAPISI Boşluklar Katılar Hava ve Çimento+su İnce Kaba serbest su (hidrate çimento)

Detaylı

Barit Agregasıyla Üretilen Ağır Bir Betonun Özelikleri

Barit Agregasıyla Üretilen Ağır Bir Betonun Özelikleri Barit Agregasıyla Üretilen Ağır Bir Betonun Özelikleri Yasemin Akgün Ordu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, İnşaat Programı, 52200 Ordu Tel: 0452 233 48 65 E-posta: yakgun@ktu.edu.tr Ayşegül Durmuş Karadeniz

Detaylı

10. KONSOLİDASYON. Konsolidasyon. σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar).

10. KONSOLİDASYON. Konsolidasyon. σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar). . KONSOLİDASYON Konsolidasyon σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar). σ nasıl artar?. Yeraltısuyu seviyesi düşer 2. Zemine yük uygulanır

Detaylı

INSA354 ZEMİN MEKANİĞİ

INSA354 ZEMİN MEKANİĞİ INSA354 ZEMİN MEKANİĞİ Dr. Ece ÇELİK 1. Kompaksiyon 2 Kompaksiyon (sıkıştırma) Kompaksiyon mekanik olarak zeminin yoğunluğunu artırma yöntemi olarak tanımlanmaktadır. Yapı işlerinde kompaksiyon, inşaat

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2017 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2017 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2017 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR 1. Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Döner Sermaye İşletmesince,

Detaylı

2D 1.4D D d d/2 G İri Agrega D/d 2 veya D 11.2 mm. 100 98-100 85-99 0-20 0-5 Gc85/20

2D 1.4D D d d/2 G İri Agrega D/d 2 veya D 11.2 mm. 100 98-100 85-99 0-20 0-5 Gc85/20 2. BETON AGREGALARI Yapılarda kullanılan ve taneli malzeme olarak tanımlanan agrega; doğal, yapay veya geri kazanılmış tipte olabilmektedir. Bunlardan doğal agregalar, mekanik işlem dışında herhangi bir

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

TS TS EN 206 nın Uygulamasına Yönelik Tamamlayıcı Standard

TS TS EN 206 nın Uygulamasına Yönelik Tamamlayıcı Standard TS 13515 TS EN 206 nın Uygulamasına Yönelik Tamamlayıcı Standard STANDART ÖZETİ İnş.Yük.Müh.YASİN ENGİN www.betonvecimento.com yasin.engin@gmail.com TS EN 206'nın uygulamasına yönelik tamamlayıcı standart

Detaylı

DÜŞÜK MUKAVEMETLĐ ATIK BETONLARIN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABĐLĐRLĐĞĐ

DÜŞÜK MUKAVEMETLĐ ATIK BETONLARIN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABĐLĐRLĐĞĐ DÜŞÜK MUKAVEMETLĐ ATIK BETONLARIN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABĐLĐRLĐĞĐ Mehmet Alpaslan KÖROĞLU * Yrd. Doç. Dr. Ali KÖKEN ** * Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Đnşaat Mühendisliği

Detaylı

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ yapı kimyasalları Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

Çimentolu Sistemlerde Çatlak Oluşumları. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çimentolu Sistemlerde Çatlak Oluşumları. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimentolu Sistemlerde Çatlak Oluşumları Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi 1 Betonda Çatlak Oluşumu Sebepleri: 1. Kimyasal Reaksiyonlar Kaynaklı Çatlaklar 2. Hacim Kararsızlığı Kaynaklı Çatlaklar 2

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİLERİ-I. Öğr. Gör. Cahit GÜRER

YAPI TEKNOLOJİLERİ-I. Öğr. Gör. Cahit GÜRER YAPI TEKNOLOJİLERİ-I Konu-9 Beton (Concrete) Öğr. Gör. Cahit GÜRER Afyonkarahisar 27 Aralık-2007 Beton inşaat mühendisliği alanında en önemli yapı malzemelerinden biridir. Betonu önceden şekil verebildiğimiz

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

Agrega Granülometrisinin Beton Bileşimindeki Teorik Malzeme Miktarları ile Betonun Kompasite ve Porozite Değerleri Üzerindeki Etkilerinin Đncelenmesi

Agrega Granülometrisinin Beton Bileşimindeki Teorik Malzeme Miktarları ile Betonun Kompasite ve Porozite Değerleri Üzerindeki Etkilerinin Đncelenmesi Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 1, 2012 (1-15) Electronic Journal of ConstructionTechnologies Vol: 8, No: 1, 2012 (1-15) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1305-631x

Detaylı

Duvarlar ve Duvar Malzemeleri

Duvarlar ve Duvar Malzemeleri Duvarlar ve Duvar Malzemeleri Duvarlar ve Duvar Malzemeler Taş, tuğla, briket vb. gibi malzemelerle değişik şekillerde, taşıyıcı veya bölme amaçlı olarak düşey şekilde örülen elemanlara duvar denir. Duvarlar

Detaylı

MALZEME BİLİMİ. Mekanik Özellikler ve Davranışlar. Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR. (DERS NOTLARı) Bölüm 5.

MALZEME BİLİMİ. Mekanik Özellikler ve Davranışlar. Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR. (DERS NOTLARı) Bölüm 5. MALZEME BİLİMİ (DERS NOTLARı) Bölüm 5. Mekanik Özellikler ve Davranışlar Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR ÇEKME TESTİ: Gerilim-Gerinim/Deformasyon Diyagramı Çekme deneyi malzemelerin mukavemeti hakkında esas dizayn

Detaylı

Taze beton karışımının yapısına ve ıslaklık derecesine bağlı olarak betonun göstereceği farklı çökme şekilleri:

Taze beton karışımının yapısına ve ıslaklık derecesine bağlı olarak betonun göstereceği farklı çökme şekilleri: LABORATUVAR ORTAMINDA BETON ÜRETİMİ: Laboratuvar koşullarında genel olarak iki şekilde beton üretimi ve karıştırma yapılabilir. Bunlar; kürekle ve betoniyer denilen karıştırma cihazları kullanılarak yapılmasıdır.

Detaylı

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN VE TÜNEL KAZILARINDA MEKANİZASYON LABORATUVAR DENEY FÖYÜ

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN VE TÜNEL KAZILARINDA MEKANİZASYON LABORATUVAR DENEY FÖYÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN VE TÜNEL KAZILARINDA MEKANİZASYON LABORATUVAR DENEY FÖYÜ Deney 1. Sievers Minyatür Delme Deneyi Deney 2. Kırılganlık(S20) Deneyi Deney 3. Cerchar Aşındırıcılık İndeksi (CAI)

Detaylı

DENEY ADI: KÜKÜRT + (GRAFİT, FİLLER YA DA ATEŞ KİLİ) İLE YAPILAN BAŞLIKLAMA

DENEY ADI: KÜKÜRT + (GRAFİT, FİLLER YA DA ATEŞ KİLİ) İLE YAPILAN BAŞLIKLAMA ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SERTLEŞMİŞ BETON DENEYLERİ DENEY ADI: KÜKÜRT + (GRAFİT, FİLLER YA DA ATEŞ KİLİ) İLE YAPILAN BAŞLIKLAMA DENEY STANDARDI: TS

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Gökhan GÖK DEĞİŞİK GEOMETRİDEKİ BETONLARIN BASINÇ DAYANIMLARININ ÇEŞİTLİ SU/ÇİMENTO ORANLARINA VE ÇİMENTO MİKTARLARINA GÖRE İNCELENMESİ

Detaylı

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 1.GİRİŞ Mermer üretiminde ülkemiz dünyada önemli bir yere sahiptir. Mermer ocak işletmeciliği ve işleme

Detaylı

K.T.Ü. MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVAR DERSİ DENEY FÖYLERİ

K.T.Ü. MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVAR DERSİ DENEY FÖYLERİ K.T.Ü. MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CEVHER ve KÖMÜR HAZIRLAMA ANABİLİM DALI CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVAR DERSİ DENEY FÖYLERİ DENEY FÖYÜ KAPAĞI AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE OLMALIDIR. T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

AŞIRI VİBRASYON: Vibratörün taze beton yerleştirilmesi sırasında, ayrışma ve fazla terlemeye neden olabilecek kadar fazla uygulanması.

AŞIRI VİBRASYON: Vibratörün taze beton yerleştirilmesi sırasında, ayrışma ve fazla terlemeye neden olabilecek kadar fazla uygulanması. BETONLA İLGİLİ TEKNİK TERİMLER AĞIR BETON: Barit, magnetik, limonit ve demir gibi yüksek birim ağırlıklı agrega kullanımıyla elde edilen ve özellikle radyasyona karşı korunma amacıyla kullanılan beton.

Detaylı

STANDART AGREGALI BETON PARKE TAŞLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

STANDART AGREGALI BETON PARKE TAŞLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ STANDART AGREGALI BETON PARKE TAŞLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.Kapsam Bu teknik Şartname aşağıdaki ürünleri kapsamaktadır. S.N0 CİNSİ : 1. PARKE TAŞI 6 CM 2. PARKE TAŞI 6 CM ( R ) 3. PARKE TAŞI 8 CM 4. PARKE

Detaylı

Geometriden kaynaklanan etkileri en aza indirmek için yük ve uzama, sırasıyla mühendislik gerilmesi ve mühendislik birim şekil değişimi parametreleri elde etmek üzere normalize edilir. Mühendislik gerilmesi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ224 YAPI MALZEMESİ II BETONDA ŞEKİL DEĞİŞİMLERİ Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter BETONUN DİĞER ÖZELLİKLERİ BETONUN

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI-I ÖĞÜTME ELEME DENEYİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI-I ÖĞÜTME ELEME DENEYİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI-I ÖĞÜTME ELEME DENEYİ ISPARTA, 2014 ÖĞÜTME ELEME DENEYİ DENEYİN AMACI: Kolemanit mineralinin

Detaylı