T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1

2 Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı olması idealinin belkemiğidir.

3 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER I.A. MİSYON VE VİZYON... 5 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 I.C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 9 I.C.1. Fiziksel Yapı... 9 I.C.2. Örgüt Yapısı I.C.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar I.C.4. İnsan Kaynakları I.C.5. Sunulan Hizmetler I.C.6- Yönetim Ve İç Kontrol Sistemi..14 I.D. DİĞER HUSUSLAR II. AMAÇ VE HEDEFLER II.A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ II.B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER II.C. DİĞER HUSUSLAR III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER III.A. MALİ BİLGİLER III.A.1.Bütçe Uygulama Sonuçları III.A.2.Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar III.A.3.Mali Denetim Sonuçları III.B. PERFORMANS BİLGİLERİ III.B.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri III.B.1.1. Yazı İşleri Müdürlüğü III.B.1.2. Mali Hizmetler Müdürlüğü III.B.1.3. Destek Hizmetleri Müdürlüğü III.B.1.4. İtfaiye Hizmetleri III.B.1.5. Zabıta Hizmetleri III.B.1.6. Veterinerlik Hizmetleri III.B.1.7. Fen İşleri Müdürlüğü III.B.1.8. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü III.B.1.9. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü III.B.2. Performans Sonuçları Tablosu III.B.3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi III.B.4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi III.B.5. Diğer Hususlar IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ IV.A. ÜSTÜNLÜKLER IV.B. ZAYIFLIKLAR IV.C. DEĞERLENDİRME V. ÖNERİ VE TEDBİRLER...60 EKLER: Ek 2 Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı Ek 4 Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı... 62

4 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Değerli Meclis Üyelerimiz; Çatalağzılı vatandaşlarımızın yıllarını kapsayan hizmet dönemi için verdiği 5 yıllık görev süresinin 1. yılını tamamlamak üzereyiz. Faaliyet raporları kamu kaynaklarının nasıl ve nerelerde kullanıldığını nelerin yapılıp nelerin yapılamadığını gerekçeleriyle kamuoyu ile paylaşma ve kamuoyunu aydınlatma platformlarıdır. Kaynaklarımızı etkin, verimli ve ekonomik kullanmaya ve bu arada kamu yararı gözeterek kaliteli ve yerindelik ilkelerine uygun hizmetler vermeye çalışıyoruz. Hizmetlerimizde insan odaklılık, katılımcı yönetim ve sosyal belediyecilik ilkelerine uygun ve kalıcı çözümler üretmeye çalışıyoruz. Verdiğimiz hizmetlerin ulaşılabilir hakça ve fırsat eşitliği gözeterek yapmaya ve gerektiğinde çocuklarımıza, gençlerimize ve kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yaparak vermeye çalışıyoruz. Kültürel farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak kabul ediyoruz. Halkımızı ve belediyeyi yöneten ve yönetilen taraflar olarak değil aynı hedeflere ulaşmaya çalışan paydaşlar olarak görüyoruz. Sürdürülebilir bir çevre anlayışı ile yaşanabilir bir kent yaratmanın gayreti içindeyiz. Belediyelerin yapması gereken zorunlu ve rutin işlerin yanı sıra geleceğin Çatalağzı nı kurmak temel vizyonumuzdur. Bugünü kurtaran değil geleceği tasarlayan bir belediyecilik anlayışını kurumsallaştırmak istiyoruz. En çok yakışanı ve en iyisini gerçekleştirirken bunları en ekonomik biçimde yapmaya çalışıyoruz. Sizlerin destekleriyle, beldemizde gözle görünür değişim ve gelişim sürecini hep birlikte yaşıyoruz. Samimi bir gayret içerisinde yürüttüğümüz çalışmalarla Çatalağzı mızı layık olduğu yerlere taşıyacağımıza inancım tamdır. Çatalağzı Belediyesi 2014 Faaliyet Raporu nda yer alan bu çalışmalara katkı sağlayan ve emeği geçen siz değerli Meclis Üyelerimize, Birim Amirlerimize, tüm belediye çalışanlarımıza ve Çatalağzı halkına saygı, sevgi ve teşekkürlerimi sunuyorum. Adnan AKGÜN Çatalağzı Belediye Başkanı

5 MECLİS BAŞKAN VE ÜYELERİMİZ Adnan AKGÜN Meclis Başkanı - Belediye Başkanı Muhittin Karayavuz Cemile AYDIN Şinasi SARI Varol ERGEN Emekli CHP Emekli- CHP Emekli AKP Emekli CHP Taner GÜNGÖR Birol DEMİRCİ Hasan DURMUŞ Adem COROZ Şenol ÇORAK İşçi CHP İşçi CHP İşçi AKP İşçi AKP Avukat - CHP

6 BİRİM AMİRLERİMİZ Taner Kayı Gürsel BEKTAŞ Veli ÇETİN Gökmen BAŞTÜRK Yazı İşl.Müdür V. Mali Hiz. Müdürü İmar ve Şeh.Müdür V. Fen İşleri Müdür V. Melih KUMBAS Yusuf ÇORAK Nezih YÜCEL Engin TAŞDEMİR Adnan ERSİN Kültür Sosyal İşl.Müd.V. Destek Hizm.Müd.V. Veteriner Hekim Zabıta Amiri V. İtfaiye Onbaşısı

7 ENCÜMEN ÜYELERİMİZ Adnan AKGÜN VAROL ergen Taner GÜNGÖR Belediye Başkanı Seçilmiş Üye Seçilmiş Üye Encümen Başkanı Gürsel BEKTAŞ Taner KAYI Mali Hizmetler Müdürü Yazı İşleri Müdür V.

8 I.GENEL BİLGİLER I.GENEL BİLGİLER I.A. Misyon ve Vizyon I.GENEL BİLGİLER Misyon: Sürekli ilerlemeyi ve gelişmeyi temel ilke olarak benimseyen çağdaş bir yerel yönetimcilik anlayışı içinde; hizmetlerin belli bir plan dâhilinde ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanılarak beldemizi üreten, yaşam kalitesinin arttığı, yaşanası bir belde haline getirmek, misyonumuzdur. Vizyon: Çalışanları ortak değer ve amaçlar etrafında kenetlenmiş; teknolojinin tüm imkanlarından yararlanarak, kaliteli, verimli ve erişilebilir hizmet üretebilen; Çatalağzılı hemşerilerinin ve ilgili tüm kurum ve kuruluşların eleştiri, önerileri ve katkıları ile beslenen, demokratik ve laik ilkeleri rehber edinmiş, rasyonel bir kent yönetimi ile; her canlıya yaşam hakkının tanındığı, eşitsizliklerin giderildiği, yaşanabilir, sağlıklı, güvenli, çağdaş ve yeşil bir Çatalağzı.I.A. Misyon ve Vizyon I.A. I.B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Misyon ve Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediyelerin görev yetki ve sorumlulukları 5393 Sayılı kanunun 14 ve 15. maddelerinde sıralanmıştır. Buna göre belediyeler, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

9 Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları: a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklâm panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

10 p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, Büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. Belediyeye tanınan muafiyetler: Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır. Belediyenin Organları: Bir yerel yönetim birimi olan belediyenin üç temel organı bulunmaktadır. Bunlar; Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanıdır. Belediye Meclisi; Belediye meclisi, Belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Çatalağzı Belediyesinde 9 Meclis Üyesi bulunmaktadır.

11 Meclisin Görev Ve Yetkileri 5393 Sayılı Belediye kanununda Belediye meclisinin görev ve yetkileri aşağıda sıralanmıştır. a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, Büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. d) Borçlanmaya karar vermek. e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. g) Şartlı bağışları kabul etmek. h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. r) Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek. s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek. Belediye Encümeni; Belediye Encümeni, belediyenin karar ve yürütme yetkisine sahip bir organı olup seçilmiş ve

12 atanmış kişilerden oluşmaktadır. Çatalağzı Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında; belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçtiği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçtiği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşmaktadır. Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği encümen üyesi, encümene başkanlık eder. Çatalağzı Belediye Encümen Üyeleri incelendiğinde (2010 yılı için); Encümenin seçilmiş üyelerinin 2 tanesinin lise mezunu olduğu, atanmış üyeler incelendiğinde birinin yüksek okul diğerinin lise mezunu olduğu görülmektedir. Encümen Üyeleri: Adnan AKGÜN Encümen Başkanı Varol ERGEN Encümen Üyesi Taner GÜNGÖR Encümen Üyesi Taner KAYI Yazı İşleri Md.V. Gürsel BEKTAŞ Mali Hizmetler Md. Encümenin Görev Ve Yetkileri 5393 Sayılı Belediye Kanununda Encümenin görev ve yetkileri şu şekilde sıralanmıştır. a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek. Belediye Başkanı; Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir Sayılı Belediye Kanununda Belediye başkanının görev ve yetkileri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır. a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini

13 oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) Meclise ve encümene başkanlık etmek. e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek. j) Belediye personelini atamak. k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. l) Şartsız bağışları kabul etmek. m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak. o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. I.C- İdareye İlişkin Bilgiler: I.C.1- Fiziksel Yapı Belediyenin Kuruluşu, Sınırları, Hizmet Binaları, Nüfusu, Yüz Ölçümü ve Mahalle Sayısı: Çatalağzı Beldesi Zonguldak il merkezine 12 km. mesafede, İl Merkezinin doğusunda, güneyi Gelik Beldesi, doğusu Muslu Beldesi, kuzeyi Karadeniz ve batısı Kilimli Beldesi ile çevrili bir yerleşim birimidir. Çatalağzı Belediyesi 1954 yılında kurulmuş olup, 2014 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre belde nüfusu dır. 7 mahalleden oluşan belde 1850 hektar yüz ölçüme sahiptir.

14 İDARİ YAPI MEMUR NORM KADRO CETVELİ ÜNVANLAR SINIFI AD. DOLU BOŞ ÜNVANLAR SINIFI AD. DOLU BOŞ Belediye Başkan GİH 1 1 Zabıta Memuru GİH Yard. Yazı İşleri GİH 1 1 İtfaiye Çavuşu GİH Müdürü 1 1 Mali Hizmetler GİH 1 1 İtfaiye Onbaşısı GİH Müdürü 1 1 Kültür ve Sosyal GİH 1 1 İtfaiye Eri GİH İşler Md Fen İşleri Müdürü GİH 1 1 Memur GİH Destek Hizmetleri GİH 1 1 Ambar Memuru GİH Müdürü 1 1 İmar ve Şehircilik GİH 1 1 Evrak Memuru GİH Müdürü 1 1 Diğer Müdür GİH 1 1 Mutemet GİH 1 1 Veteriner Hekim SH 1 1 Eğitmen GİH 1 1 Avukat AH 1 1 Daktilograf GİH 1 1 Mühendis TH 1 1 Tahsildar GİH 3 3 Tekniker TH Bilgisayar İşletmeni GİH 1 1 Teknisyen TH 1 1 Şoför GİH 1 1 Topograf TH 1 1 Temizlik Hizmetlisi YH 2 2 Programcı TH 1 1 Bekçi YH 2 2 Şef GİH Kaloriferci YH 1 1 Zabıta Amiri GİH 1 1 Odacı YH 1 1 Zabıta Komiseri GİH 1 1 Hayvan Kesicisi YH 1 1 TOPLAM

15 Birim Adı Masa Üstü Bilg. Laptop Bilg. Yazıcı Fot. Mak. Tarayıc ı Fax Prjojek. Cihazı Server Mak. Modem DVR Kayıt Cihazı UTM (Kur.Ye d.cihaz ı) NAS (Kur.G üv.cih azı) UPS (Güç Kavna ğı 30 KVA) T.C. HİZMET SINIFLARINA GÖRE MEMUR KADROLARI HİZMET SINIFI TOPLAM DOLU BOŞ GİH TH AH 1-1 SH YH TOPLAM I.C.3- Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar Kurumsal etkinlik ve verimlilikte maksimum faydayı sağlamak için, hizmetlerin işleyiş süreçlerinde teknolojik olanaklardan yoğun olarak yararlanılmaktadır. Teknolojik altyapıda her yıl yaptığımız gibi bu faaliyet döneminde de ciddi yatırımlar yapılmıştır. Belediyemizde temel işlemlerden analitik bütçeleme ve muhasebe yönetimi, vergilendirme ve gelir işlemleri, satın alma ve taşınır mal yönetimi, personel özlük ve ücret takibi, abone yönetimi, idari işler kararlar yönetimi, doküman yönetimi,, numaralama adres sistemi, evlendirme işlemleri ile diğer bir çok faaliyet elektronik ortamda gerçekleştirilmekte ve takip edilmektedir. Belediyenin bilgi sistemini yürüten birimi Mali Hizmetler müdürlüğüdür. Çatalağzı Belediyesinin tüm donanım ve yazılım işlemleri bu birimce takip edilmektedir. Bilgisayar otomasyonumuzda kullanılan yazılımlar: Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe, Taşınır ve Taşınmaz Mal yönetimi, Satın Alma Takip, Personel Özlük ve Maaş Hesaplama, Gelir Programları, Yazı İşleri (Kararlar, Gelen- Giden Evrak -Evlendirme), Digital Arşiv ve Belge Yönetim Sistemi, SMS Mail, Antivirus yazılımı (Nod 32), İşletim sistemi (Windows Xp, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008), Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2010, Güvenlik duvarı Yazılımı, Gateway AntiVirus AntiSpyware. Başkanlık Yazı İşleri Md Mali Hiz. Md Fen İşleri Md Veterinerlik Kültür ve Sosyal İşler Md Zabıta Komiserliği İtfaiye Amirliği Destek Hiz. Md TOPLAM

16 I.C.4- İnsan Kaynakları tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre Belediyemizin memur norm kadro sayısı 51 iken, en son 10 NİSAN 2014 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca yapılan değişiklikle, Belediyemizin 51 olan Memur norm kadro sayısı 67 ye, 26 olan Sürekli İşçi kadro sayısı 34 e yükseltilmiştir. Memur kadrolarının 46 sı dolu, 21 i ise boştur. Norm kadro gereği kadrosu dondurulmuş 5 adet memur personelimiz bulunmaktadır. Buna göre hali hazırda, Kurumumuzda 46 memur personel görev yapmaktadır. Norm Kadro Yönetmeliğine göre Belediyemizde sürekli işçi kadro sayısı 26 iken, 2014 yılında yapılan Yönetmelik değişikliği ile işçi norm kadro sayısı 34 olarak belirlenmiştir yılında 1 Kadrolu işçi emekli olmuştur. Halen norm kadro fazlası 7 adet olmak üzere toplam 41 adet sürekli işçi istihdam edilmektedir. PERSONEL İN İSTİHDAM TÜRÜNE GÖRE DAĞILIM GRAFİĞİ Memur ; 46 K.İşçi; 42 Çatalağzı Belediyesi 2014 faaliyet döneminde; 46 memur, 42 kadrolu işçi,1 kısmi zamanlı sözleşmeli 1 geçici işçi personel olmak üzere toplam 90 personel ile hizmet vermiştir. 0 Sözleş 0 meli; 1 88 çalışandan oluşan Belediyemiz personelinin genel eğitim durumuna baktığımızda, çalışanlarımızın; % 0,02 si okur-yazar, % 30,30 u ilkokul mezunu, % 23,6 i ortaokul, % 31,50 i lise mezunu, % 0,056 sı yüksekokul, fakülte mezunu oranı ise % 0,067 dir. Yukarıda belirtilen eğitim sıralamasında da görüldüğü gibi, hizmet alanlarına göre mevcut durum itibarı ile yeterli düzeyde eğitimli personel mevcut değildir.

17 . MEMUR PERSONELİN EĞİTİM DURUMU EĞİTİM DURUMU ERKEK KADIN TOPLAM Fakülte 4 4 Yüksekokul Lise Ortaokul İlkokul Okur-yazar - TOPLAM /12/2014 TARİHİ İTİBARIYLA BİRİMLER BAZINDA MEMUR DURUM TABLOSU S. BİRİMLER ERKEK KADIN TOPLAM NO 1 Yazı İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Veterinerlik Zabıta Komiserliği İtfaiye Amirliği Sosyal İşler ve Kültür Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 6-6 TOPLAM HİZMET YILINA GÖRE DAĞILIM (MEMUR) HİZMET YILI ERKEK KADIN TOPLAM 1-5 YIL YIL YIL YIL YIL YIL VE ÜSTÜ 34 - GENEL TOPLAM EMEKLİLİĞİ HAKEDENLER 29-29

18 İŞÇİ EĞİTİM DURUMU EĞİTİM DURUMU KADROLU İŞÇİ TOPLAM Fakülte 1 6 Yüksekokul - 5 Lise Ortaokul İlkokul Okur-yazar 2 2 TOPLAM İŞÇİ PERSONELLERİN BİRİMLERE DAĞILIMI BİRİM ADI PERSONEL SAYISI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 3 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 5 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 10 İTFAİYE AMİRLİĞİ 3 VETERİNER HEKİMLİK 1 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 19 TOPLAM TARİHİ İTİBARIYLA İŞÇİ SAYISI VE YAŞ ORTALAMASI NİTELİK DAİMİ İŞÇİ GEÇİCİ İŞÇİ ERKEK KADIN ERKEK KADIN TOPLAM İŞÇİ SAYISI YAŞ ORTALAMASI

19 I.C.5- Sunulan Hizmetler 5393 sayılı Belediye Kanununu ile belediyelere verilen görevler ve yetkiler çerçevesinde öngörülen tüm belediyecilik hizmetleri yerine getirilmektedir. Belediyemiz birimlerince sunulan hizmetler; YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Meclis ve encümen toplantı gündemini belirleme, kararları raporlama, evrak kayıt işlemleri, evrak arşiv hizmetleri, kurum adına dış yazışma işlemleri, Belediye Başkanının vatandaşlar ve kurumlarla görüşmelerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi, her türlü temsil ve ağırlama hizmetlerinin takibi, Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımızın nikâh işlemlerinin gerçekleştirilmesi, personel eğitimi, atama, nakil, özlük hizmetleri. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. Mevzuat uyarınca belirlenecek bütçe ve ilke esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak. İlgili mevzuatı çerçevesinde İdari gelirleri tahakkuk ettirmek. Gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek. İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. Mali konularla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek. İç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

20 FENİŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Fen İşleri: Yol, asfalt, kaldırım, bina, park, köprü,üstgeçit, menfez, yapım işleri, bina bakım ve onarım işleri, araç bakım ve onarım işleri,atölye hizmetleri, ihale, proje kontrol ve kabul işlemleri, afetle mücadele hizmetleri, Temizlik İşleri: Kent temizliği, Kara ve Sivri Sinekle Larva mücadelesi, uçkun mücadelesi, Haşere ve kemirgenlerle mücadele, çöp konteynerlerinin dağıtımı, tamiri, bakımı ve yıkanması, geri kazanılabilir katı atıklar ile ilgili çalışmalar, ana hizmet binasının temizliği, Su ve Kanalizasyon İşleri: İçme suyu şebekesinin arıza, bakım ve onarımı, kanalizasyon şebekesinin arıza, bakım ve onarımı, su depolarının bakım ve temizliği, yeni su ve kanalizasyon hattı döşenmesi, içme suyunun sağlıklı şekilde abonelere verilmesi KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Sosyal hizmetleri çeşitlendirmek, hizmet kapasitesini geliştirmek ve sosyal refaha katkı sağlamak; Kent kültür ve kentlilik bilincinin yaygınlaştırılması; kentimizin ve vatandaşlarımızın kültürel ve sanatsal yönden gelişimlerine katkıda bulunmak; Spor aktivitelerinin çeşitlendirilmesi arttırılması, teşvik edilmesi ve spor yapma olanaklarının sağlanması; Beldemizin yararına ve tanıtımına yönelik çalışmalarda bulunmak İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İmar planı olmayan alanların 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını yapmak. Tamamen veya kısmen hisseli parseller üzerinde yapılaşmış alanlarda imar planlarına uygun olarak imar ıslah ve imar uygulama çalışmalarını yürütmek. Bu çalışmalar ile hisseli parselleri müstakil ve imarlı parsellere dönüştürmek. Uygulama alanı içindeki yol, yeşil alan, otopark ve çocuk oyun alanlarının bedelsiz olarak belediye mülkiyetine geçirilmesini sağlamak. İmar planı olan alanlarda imar plan revizyonları ve imar planı değişikliği işlemlerini yürütmek. Konut ve işyerlerinin adreslerin tespitleri için numarataj çalışmalarını yapmak. İnşaat yapılacak parsellerin, yapılaşmaya uygunluğunun kontrolünü yapmak ve mevzuata uygun olan projelere inşaat ruhsatlarını vermek. Bitirildiği tarafımızca tespit edilen yapılara yapı kullanma izin belgelerini vermek. Açılması düşünülen yolların, yeşil alan, çocuk oyun alanı ve parkların zemindeki sınırlarının tespit işlemlerini yürütmek. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Belediye birimlerinin mal, hizmet ve yapım taleplerini, doğrudan temin ve ihale yoluyla, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yer alan hükümler doğrultusunda karşılamak,

21 Belediye hizmet binalarının güvenlik, aydınlatma, ısıtma, haberleşme, temizlik ve bakımonarımını, Belediyeye ait araç ve iş makinelerinin periyodik bakım ve onarımlarını yapmak, araç ve iş makinelerinin ilgili yerlere sevk ve idaresini sağlamak Belediyeye ait işletme ve iştiraklerin kuruluş, işleyiş ve her türlü iş ve işlemlerini yürütmek. VETERİNERLİK HİZMETLERİ Mezbahada kesilen hayvanların kesim öncesi muayenesi, belediyelerce veya yetkili mercilerce verilen izne dayanılarak özel kişi ve kuruluşlarca tesis edilen mezbaha ve kanaralarda kesilen hayvanların kesim öncesi ve sonrası muayenesi veya belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında kesilmiş olup da belediye sınırı içinde satışa arz edilecek etlerin sağlık bakımından muayene ve denetlenmesi, hayvan hastalıkları ile mücadele, et ve et ürünleri imalat ve perakende satış yerlerini denetlenmesi, belediye sınırları içerisine giren çıkan hayvanların kontrol edilmesi ZABITA HİZMETLERİ Belediye sınırları içerisinde beldenin düzenini ve belde halkının huzurunu, sağlığını sağlayıp korumak, amacı ile kanun, tüzük ve yönetmeliklerde Belediye Zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak, yetkilerini kullanmak. Belediye karar organları tarafından alınmış ve uygulanması zabıtayı ilgilendiren kararları, emir ve yasakları uygulamak, sonuçlarını izlemek Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde gerekli kontrol ve denetimleri yapmak. İşyeri işletmecilerinden denetim konusu ile ilgili gerekli belgeleri inceleyerek mevzuat hükümlerine riayet etmeyen işyerleri hakkında tutanak düzenlemek. İTFAİYE HİZMETLERİ Yangınlara müdahale edilmesi ve söndürülmesi, her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale edilmesi ve ilk yardım hizmetlerinin yürütülmesi; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarının yapılması, Su baskınlarına müdahale edilmesi, Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılması, Halkın, kurum ve kuruluşların itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirilmesi, I.C.6- Yönetim Ve İç Kontrol Sistemi Yönetim Belediye teşkilatının en üst amiri olarak Belediye Başkanı Belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, Belediyenin hak ve menfaatlerini korumakla görevlidir.

22 Belediyemizin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin; idarenin bütçesi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunun ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontrolü, harcama birimleri ve Mali hizmetler Birimi tarafından yürütülmektedir Belediyenin Denetimi: Belediyelerin denetimi; faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve belediye teşkilatının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere duyurmaktır. Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans denetimini kapsar. A- İç Denetim Belediyelerin iş ve işlemleri kendi içlerinde 3 şekilde denetlenebilir. Bunlar ; 1- Belediye Meclisinin Denetimi Belediye Meclisinin denetim işlemlerini nasıl yapacağı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25 ve 26. maddelerinde belirtilmektedir. Buna göre Belediye Meclisi her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir Denetim Komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. Komisyon, belediye başkanı tarafından belediye binası içinde belirlenen yerde çalışır ve çalışmalarında kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanabilir. Komisyon belediye birimleri ve bağlı kuruluşlarından her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir. Bu istekler gecikmeksizin yerine getirilir. Komisyon, çalışmasını kırk beş işgünü içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu mart ayının sonuna kadar meclis başkanlığına sunar. Konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak meclis başkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur. Belediye meclisi, bilgi edinme ve denetim yetkisini faaliyet raporunu değerlendirme, denetim komisyonu, soru, genel görüşme ve gensoru yoluyla kullanır. Meclis üyeleri, meclis başkanlığına önerge vererek belediye işleriyle ilgili konularda sözlü veya yazılı soru sorabilir. Soru, belediye başkanı veya görevlendireceği kişi tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılır. Meclis üyelerinin en az üçte biri, meclis başkanlığına istekte bulunarak, belediyenin işleriyle ilgili bir konuda genel görüşme açılmasını isteyebilir. Bu istek meclis tarafından kabul edildiği takdirde gündeme alınır. Belediye başkanınca meclise sunulan bir önceki yıla ait faaliyet raporundaki açıklamalar, meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli görülmezse, yetersizlik kararıyla görüşmeleri

23 kapsayan tutanak, meclis başkan vekili tarafından mahallin mülkî idare amirine gönderilir. Vali, dosyayı gerekçeli görüşüyle birlikte Danıştay a gönderir. Yetersizlik kararı, Danıştay ca uygun görüldüğü takdirde belediye başkanı, başkanlıktan düşer. Meclis üye tam sayısının en az üçte biri oranındaki üyenin imzasıyla belediye başkanı hakkında gensoru önergesi verilebilir. Gensoru önergesi, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile gündeme alınır ve üç tam gün geçmedikçe görüşülemez. 2- İç Denetçilerin Denetimi Belediye ve diğer kamu kurumlarında iç denetim faaliyetlerinin nasıl yapılacağı 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun da belirtilmiştir. Buna göre; İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız ve nesnel güvence sağlayan danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir. İç denetim, iç denetçiler tarafından yapılır. 3- Hiyerarşik Denetim: Belediye Başkanı, belediye birimlerinin iş ve işlemlerini her zaman doğrudan veya denetçiler eliyle denetleyebilir. 2- Dış Denetim a-vesayet Denetimi Belediyenin mali işlemler dışında kalan diğer idari işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir. İdari vesayet, Merkezi yönetimin yerel yönetimlerin organları, kararları ve işlemleri üzerindeki denetleme, yönlendirme ve gerektiğinde yerine geçecek karar alma yetkisi olarak tanımlanmaktadır. Belediyeler üzerindeki idari vesayet kaynağını Anayasamızın 127. maddesinden almaktadır. Ülkemizde belediyeler üzerinde Merkezi İdarenin çeşitli organlarının idari vesayet yetkisi bulunmakla birlikte, ağırlıklı olarak 3152 sayılı İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre bu yetkiyi İçişleri Bakanlığı kullanmaktadır. b-sayıştay Denetimi: 6085 Sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca, Sayıştay Türkiye Büyük Millet Meclisi adına mali yönden belediyeleri denetlemekle görevli ve yetkilidir. Belediyeler Sayıştay ın mali yargı yoluyla yaptığı bu denetimin sonunda verilen kesin kararları uygulamak zorundadır.

24 I.D. Diğer Hususlar Fiziki Kaynaklar: BELEDİYEMİZİN SAHİP OLDUĞU ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ SIRA Model Plaka No ARACIN CİNSİ ADEDİ NO Birimi Yılı 1 Başkanlık EN300 Ford Mondeo Titanic Marka Binek Tipi Otomobil 1 2 Başkanlık EH807 Mitsübishi 4x2 Kamonet 1 3 Destek AP432 For Transit Marka Minibüs (14 Kişilik) 1 Hiz.Müd 4 Destek EY281 Renault Master Hasta Nakil Aracı 1 Hiz.Müd 5 Destek DS195 Renault Master Minibüs 16 kişili 1 Hiz.Müd 6 Destek DF239 MİTSUBİSHİ CANTER KASALI KAMYON 1 Hiz.Müd 7 Destek EV707 DESOTO ÇİFT KABİN KAMYONET AS250 DC 1 Hiz.Müd 8 Destek EP377 FORD TRANSİTÇİFTKABİN PİCK-UPCENAZE ARACI 1 Hiz.Müd 9 İtfaiye DC994 MİTSÜBİSHİ CANTER İtfaiye Aracı 1 10 İtfaiye FA934 FORD CARGO İtfaiye Aracı (18 mt.merdivenli) 1 11 İtfaiye AF718 MAN Marka Su Tankeri 1 12 Fen İşleri KY391 DESOTO PİCk-UP 4x2 Su İşleri Aracı 1 13 Fen İşleri AU049 FATİH Marka Damperli kamyon 1 14 Fen İşleri EN499 ISUZU Marka sıkıştırmalı Çöp Kamyonu 1 15 Fen İşleri EN903 MİTSÜBİSHİ Marka sıkıştırmalı Çöp Kamyonu 1 16 Fen İşleri EN904 MİTSÜBİSHİ Marka sıkıştırmalı Çöp Kamyonu 1 17 Fen İşleri EH782 ISUZU NPR8 4m³ Yol Süpürme ve Yıkama Aracı 1 18 Destek 2000 İş Mak. BENATTİ Marka Lastikli Yükleyici Kepçe 1 Hiz.Müd 19 Destek 2006 İş Mak. Hidromek Marka Kazıcı Yükleyici Kepçe 1 Hiz.Müd TOPLAM 19

25 HARCAMA BİRİMLERİNCE KULLANILAN BİLİŞİM CİHAZLARI S. NO KULLANICI BİRİM CİNSİ EDİNİM TARİHİ YEVMİYE NO ADET 1 BAŞKANLIK, YAZI İŞL.MÜD. MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR 2008/ BAŞKANLIK, YAZI İŞL.MÜD. MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR 2010/ BAŞKANLIK, YAZI İŞL.MÜD. MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR 2011/ BAŞKANLIK, YAZI İŞL.MÜD. MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR 2013/ BAŞKANLIK, YAZI İŞL.MÜD. MONİTÖR 2013/ BAŞKANLIK, YAZI İŞL.MÜD. DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR 2007/ BAŞKANLIK, YAZI İŞL.MÜD. DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR 2011/ BAŞKANLIK, YAZI İŞL.MÜD. DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR 2012/ BAŞKANLIK, YAZI İŞL.MÜD. LAZER YAZICI 2007/ BAŞKANLIK, YAZI İŞL.MÜD. LAZER YAZICI 2011/ BAŞKANLIK, YAZI İŞL.MÜD. LAZER YAZICI 2012/ BAŞKANLIK, YAZI İŞL.MÜD. LAZER YAZICI 2013/ BAŞKANLIK, YAZI İŞL.MÜD MÜREKKEP PÜS. YAZICI 2011/ BAŞKANLIK, YAZI İŞL.MÜD. MASAÜSTÜ TARAYICI 2010/ BAŞKANLIK, YAZI İŞL.MÜD. FAX CİHAZI 2009/ BAŞKANLIK, YAZI İŞL.MÜD. SABİT TELEFON 2007/ BAŞKANLIK, YAZI İŞL.MÜD. TELSİZ 2007/ BAŞKANLIK, YAZI İŞL.MÜD. SANTRAL 2007/ BAŞKANLIK, YAZI İŞL.MÜD. DİGİTAL KAMERALAR 2007/ BAŞKANLIK, YAZI İŞL.MÜD. TELEVİZYON 2007/ BAŞKANLIK, YAZI İŞL.MÜD. TELEVİZYON 2011/ BAŞKANLIK, YAZI İŞL.MÜD. GPRS CİHAZI 2007/ BAŞKANLIK, YAZI İŞL.MÜD. FOTOĞRAF MAKİNASI 2007/ BAŞKANLIK, YAZI İŞL.MÜD. FOTOĞRAF MAKİNASI 2010/ BAŞKANLIK, YAZI İŞL.MÜD. FOTOĞRAF MAKİNASI 2013/ BAŞKANLIK, YAZI İŞL.MÜD. PROJEKSİYON EKRANI 2007/ MALİ HİZM.MÜD. ON-LİNE İNTERKATİF KES. GÜÇ KAY. 2009/ MALİ HİZM.MÜD. SU ENDEKS CİHAZI 2008/ MALİ HİZM.MÜD. MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR 2007/ MALİ HİZM.MÜD. MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR 2008/ MALİ HİZM.MÜD. MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR 2009/ MALİ HİZM.MÜD. MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR 2011/ MALİ HİZM.MÜD. BİLGİSAYAR ÇEVRE BİRİMİ 2011/ MALİ HİZM.MÜD. MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR 2012/ MALİ HİZM.MÜD. MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR 2013/ MALİ HİZM.MÜD. ANA BİLGİSAYAR 2008/ MALİ HİZM.MÜD. LAZER YAZICI 2007/ MALİ HİZM.MÜD. LAZER YAZICI 2009/ MALİ HİZM.MÜD. LAZER YAZICI 2013/ MALİ HİZM.MÜD. NOKTA VURUŞLU YAZICI 2009/ MALİ HİZM.MÜD. MASA ÜSTÜ TARAYICI 2013/ MALİ HİZM.MÜD. FOTOKOPİ MAKİNASI 2009/ MALİ HİZM.MÜD. FAX CİHAZI 2007/ DESTEK HİZ.MÜD. ON-LİNE İNTERKATİF KES. GÜÇ KAY. 2013/ DESTEK HİZ.MÜD. MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR 2008/ DESTEK HİZ.MÜD. MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR 2009/ DESTEK HİZ.MÜD. MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR 2011/ DESTEK HİZ.MÜD. MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR 2013/ DESTEK HİZ.MÜD. EKRANLAR 2011/ DESTEK HİZ.MÜD. HARİCİ YEDEKLEME ÜNİTESİ (NAS ) 2013/ DESTEK HİZ.MÜD. KURUMSAL AĞ GÜV. SİSTEMİ 2013/ DESTEK HİZ.MÜD. SANTRAL 2009/ DESTEK HİZ.MÜD. CEP TELEFONU 2009/ DESTEK HİZ.MÜD. CEP TELEFONU 2010/ DESTEK HİZ.MÜD. CEP TELEFONU 2011/ DESTEK HİZ.MÜD. CEP TELEFONU 2011/ DESTEK HİZ.MÜD. FAKS CİHAZI 2012/ DESTEK HİZ.MÜD. DİGİTAL KAYIT SİSTEMİ (DVR CİHAZI) 2009/ 1

26 59 DESTEK HİZ.MÜD. DİGİTAL KAYIT SİSTEMİ (DVR CİHAZI) 2013/ DESTEK HİZ.MÜD. ERİŞİM KONTROL SİSTEMİ 2011/ DESTEK HİZ.MÜD. TURNİKELİ GEÇİŞ SİSTEMİ 2012/ İTFAİYE LAZER YAZICI 2008/ İTFAİYE SABİT TELEFON 2007/ İTFAİYE TELSİZ 2007/ ZABITA ON-LİNE İNTERKATİF KES. GÜÇ KAY. 2012/ ZABITA MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR 2008/ ZABITA MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR 2007/ ZABITA MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR 2012/ ZABITA EKRANLAR 2010/ ZABITA LAZER YAZICI 2007/ ZABITA LAZER YAZICI 2008/ ZABITA LAZER YAZICI 2011/ ZABITA TELSİZ 2007/ ZABITA TELSİZ 2007/ ZABITA TELSİZ TELEFON 2007/ ZABITA SABİT TELEFON 2007/ ZABITA FOTOĞRAF MAKİNASI 2008/ ZABITA DİGİTAL KAYI SİSTEMİ (DVR CİHAZI) 2008/ VETERİNERLİK SABİT TELEFON 2007/ FEN İŞL.MÜD. MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR 2007/ FEN İŞL.MÜD. MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR 2008/ FEN İŞL.MÜD. MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR 2012/ FEN İŞL.MÜD. DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR 2012/ FEN İŞL.MÜD. EKRANLAR 2012/ FEN İŞL.MÜD. LAZER YAZICI 2007/ FEN İŞL.MÜD. LAZER YAZICI FEN İŞL.MÜD. LAZER YAZICI 2012/ FEN İŞL.MÜD. MÜREKKEP PÜSKÜRTMELİ YAZICI 2012/ FEN İŞL.MÜD. HARİCİ YEDEKLEME ÜNİTESİ 2012/ FEN İŞL.MÜD. TELSİZLER 2007/ FEN İŞL.MÜD. TELSİZLER 2008/ FEN İŞL.MÜD. TELSİZ TELEFONLAR 2007/ FEN İŞL.MÜD. TELSİZ TELEFONLAR 2012/ FEN İŞL.MÜD. SABİT TELEFON 2012/ FEN İŞL.MÜD. FOTOĞRAF MAKİNASI 2012/ KÜLTÜR VE SOS. İŞL.MÜD. MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR 2008/ KÜLTÜR VE SOS. İŞL.MÜD. MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR 2010/ KÜLTÜR VE SOS. İŞL.MÜD. EKRANLAR 2010/ KÜLTÜR VE SOS. İŞL.MÜD. LAZER YAZICI 2007/ KÜLTÜR VE SOS. İŞL.MÜD. LAZER YAZICI 2008/ KÜLTÜR VE SOS. İŞL.MÜD. LAZER YAZICI 2013/ KÜLTÜR VE SOS. İŞL.MÜD. AMFİ CİHAZI 2008/ KÜLTÜR VE SOS. İŞL.MÜD. PROJEKSİYON CİHAZI 2012/ KÜLTÜR VE SOS. İŞL.MÜD. PROJEKSİYON PERDESİ 2012/544 3

27 II. AMAÇ VE HEDEFLER II.A. İdarenin Amaç Ve Hedefleri Park ve yeşil alan miktarını arttırmak, konut için arsa üretmek, yaya ve araç trafiğinin düzenini sağlamak için mevcut yolların bakım-onarımı, yeni yolların açılması ve hizmete sunulması, çocuk oyun alanları yapmak, göçün önlenmesi için istihdamı artırıcı önlemler almak, Bölgemizin tanıtımını yaparak yatırımcıları teşvik etmek, eğitim, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal alanda yeni tesisler kurmak, mevcut tesisleri daha aktif hale getirmek, bu alanlardaki etkinlikleri arttırarak beldemizin sosyal yaşantısını canlandırmak, doğal afetlere karşı önlem almak, gelişen teknolojinin yeniliklerini belediyemiz hizmetlerinde kullanmak ve hizmetlerde ihtiyaç duyulan malzemelerin üretimini yapmak, nitelikli personelin çalıştığı, çalışanlarının ortak değer ve amaçlar etrafında kenetlendiği, personel özlük haklarının korunduğu idari bir yapı oluşturmak, Çatalağzı belediyesi sınırları içerisinde halkın temiz ve sağlıklı ortamda yaşamalarını sağlamak, Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması ve devamlılığının sağlanması, İmar planlarının güncelleştirilmesi hedeflerimizdir. II.B. Temel Politikalar ve Öncelikler Gelişmiş ülkeler modeli ele alındığında görülen o ki, sadece hizmet değil, aynı zamanda kaynak üreten yöneticilik sistemi, başarılı ve kalıcı olmaktadır. Sorumlu belediyecilik anlayışıyla bu sistemi uygulamaya ve popülizmden uzak, gerçekçi, şeffaf ve sosyal bir belediyecilik, en büyük amacımızdır. Belediyemizin ve beldemizin sorunlarını ve imkânlarını bilerek, önce teşhis, sonra doğru tespit noktasından hareketle başladığımız çalışmalarımızı 3 yıldır bu düşünceyle sürdürmekteyiz. Bu kapsamda beldemizi sosyal ve ekonomik yönüyle canlandırıp insanlarımızı rahat, mutlu ve huzurlu bir yaşama kavuşturmak ise en öncelikli hedefimizdir. II.C. Diğer Hususlar Görevde bilgilendirme ve eşitlik esastır. Görev uygulamalarında dürüst ve adil olunacaktır. Sunulan hizmetler çözüme yönelik olacaktır. Vatandaşlarımıza saygı esastır. Yasaların verdiği görevin yerine getirilmesinde eşit ve şeffaf olunacaktır. Çalışanların mesleki ve davranış eğitimlerine önem verilecektir. Personelimiz takım ruhu ve işbirliği inancı ile çalışacaktır. Mesleği ve kurumu küçük düşürecek davranışlara fırsat verilmeyecektir. Verilen hizmetlerde kalite ön planda olacaktır. Temel prensibimiz vatandaş memnuniyeti olacaktır.

28 III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER III.A. Mali Bilgiler Belediyemizin 2014 mali yılı bütçesinin uygulama sonuçları ve temel mali tablolara ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmaktadır. III. A.1. Bütçe Uygulama Sonuçları ÇATALAĞZI Belediyesinin 2014 mali yılı gelir bütçesi ,00.-TL olarak tahmin edilmiştir. Buna karşın faaliyet yılı içinde gerçekleşen gelir TL olmuştur. Gerçekleşme oranı % 90,00 dır. Bütçe gelirlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir YILI BÜTÇE GELİRLERİ VE GERÇEKLEŞME ORANI TABLOSU Gelirin Çeşidi BÜTÇE İLE GERÇEKLEŞE GERÇEKLEŞME ÖNGÖRÜLEN N GELİR ORANI (%) 01-Vergi Gelirleri , ,18 97,11 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , ,14 50, Alınan Bağış ve Yrd.ile Özel Gel , ,00 8,35 05-Diğer Gelirler , ,46 119,3 06-Sermaye Gelirleri 5.000, ,00 08-Alacaklardan Tahsilatlar 0, , Gelirden Red ve İadeler , ,00 TOPLAM , , ,18.-TL Vergi Gelirleri, ,14.-TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 4.800,00.-TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,46.-TL Diğer Gelirler,olmak üzere toplam TL net gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı ise; % 90,00'dır. ÇATALAĞZI Belediyesinin 2014 mali yılı gider bütçesi ,00.-TL olarak öngörülmüş, buna karşın gerçekleşen giderler toplamı, ,51.-TL olmuştur. Gerçekleşme oranı % 66,61 dir. Bütçe giderlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.

29 2014 YILI BÜTÇE GİDERLERİ VE GERÇEKLEŞME ORANI TABLOSU GİDERİN ÇEŞİDİ BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞME (%) CARİ HARCAMALAR , ,05 99,78 01-Personel Giderleri , ,09 02-Sos.Güv.Kur.Dev.Prim.Gid , , Mal Ve Hizmet Alımı , ,60 04-Faiz Giderleri ,00 546,80 05-Cari Transferler , ,86 SERMAYE GİDERLERİ , ,96 17,87 06-Sermaye Giderleri , ,96 SERMAYE TRANSFERLERİ , ,50 100,00 07-Sermaye Transferleri , ,50 08-Borç Verme 0,00 0, Yedek Ödenek ,59 TOPLAM , ,51 66,61 ÇATALAĞZI Belediyesi 2014 Mali Yılı Analitik Bütçesi; Başlangıç Ödeneği olarak toplam ,00.-TL verilmiş olup, ,05.-TL Cari Harcamalar, ,96.-TL Sermaye Giderleri, ,50.-TL Sermaye Teşekkülü ve Transferler olmak üzere toplam ,51.-TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. Gerçekleşme Oranı % 66,61 dir Bütçe Ödenekleri ve Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılım Tablosu YILINDAN TOPLAM BÜTÇE DEVREDEN ÖDENEK KODU AÇIKLAMA ÖDENEĞİ ÖDENEK (TL) (TL) (TL) 2015 YILINA DEVREDEN ÖDENEK (TL) 01 Personel Giderleri 0, , ,03 0,00 02 Sos. Güv.kur. Devlet primi giderleri 0, , ,92 0,00 03 Mal Ve Hizmet Alımı Giderleri , , , ,20 04 Faiz Giderleri , ,00 0,00 05 Cari Transferler , , ,96 0,00 06 Sermaye Giderleri , , ,00 0,00 07 SermayeTransferleri 0, , ,50 0,00 08 Borç Verme 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Yedek Ödenek 0, , ,59 0,00 TOPLAM 1.138,497, , , ,20 Bütçe Ödenekleri Hareketleri TL. Bütçe Başlangıç Ödeneği ,00 Diğer Kanunlar Gereğince Geçen Yıldan Devreden Ödenek ,20 Kurum İçi Aktarmalarla Eklenen Ödenek ,64 Kurum İçi Aktarmalarla Düşülen Ödenek ,64 Yedek Ödenekten Aktarmalarla Eklenen Ödenek ,00 Yedek Ödenekten Aktarmalarla Düşülen Ödenek ,00 Diğer Kanunlar Gereğince Ertesi Yıla Devredilen Ödenek ,20. Yıl Sonunda İptal Edilen Ödenek ,49

30 III. A.2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Kesin Mizan Tablosunda; Borç Tutarı ile Alacak Tutarı arasında ,6.- TL olarak denklik sağlanmış olup, Borç ve Alacak kalanının ,45.- TL denk olduğu görülmektedir. Hesap Kodu TARİHLİ MİZAN Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı 102 BANKA HESABI , , , BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI 90033, , , , , , İLK MADDE VE MALZEME HESABI , , , PERSONEL AVANSLARI HESABI 21035, , İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI 12429, , , , , HAKLAR HESABI 76234, , BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) , , , , , , BANKA KREDİLERİ HESABI 6285, , , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI , , , ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 34576, , , EMANETLER HESABI , , , ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI , , , , , , , , , , , , , , BANKA KREDİLERİ HESABI 6773, , ,1 438 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI , , NET DEĞER HESABI , , , GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI , , , , , ,92

31 600 GELİRLER HESABI , , GİDERLER HESABI , , FAALİYET SONUÇLARI HESABI , , BÜTÇE GELİRLERİ HESABI , , GELİR YANSITMA HESABI , , BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI 297,38 297, BÜTÇE GİDERLERİ HESABI , , GİDER YANSITMA HESAPLARI , , BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI , , , , , BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI , , ,2 905 ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI , , TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI , , TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI , , GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI , , GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI , ,7 0 0 TOPLAM : , , , ,45

32 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Hesap Kodu Kod I Yardımcı Hesap Kod II Kod III GELİRİN TÜRÜ 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Cari Yılı Kod IV TL TL TL 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI , , , Vergi Gelirleri , , , Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler , , , Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler , , , Bina Vergisi , , , Arsa Vergisi , , , Arazi Vergisi 61, Çevre Temizlik Vergisi 36513, , , Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri , , , Özel Tüketim Vergisi , , , Haberleşme Vergisi 4952, , , Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi 99933, , , Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 4494, , , Yangın Sigortası Vergisi , İlan ve Reklam Vergisi 4494, , , Harçlar 21870, , , Diğer Harçlar 21870, , , Bina İnşaat Harcı , , Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı 787,5 421, İşgal Harcı İşyeri Açma İzni Harcı Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı 650, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı Diğer Harçlar 9837, ,9 3816, Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0 0 0, Kaldırılan Vergi Artıkları 0 0 0, Kaldırılan Vergi Artıkları 0 0 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , , , Mal Satış Gelirleri 2966, ,45

33 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 2916, Diğer Mal Satış Gelirleri , Hizmet Gelirleri , , , İlan ve Reklam Gelirleri Sosyal Tesis İşletme Gelirleri Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler , , , Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler Diğer hizmet gelirleri , Kira Gelirleri 55693, , , Taşınmaz Kiraları 55693, , , Lojman Kira Gelirleri 2388, , , Sosyal Tesis Kira Gelirleri Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 49205, , , Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 116, , Diğer Gelirler 116, , Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 116, , Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar Cari Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar Sermaye Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar Diğer Gelirler , , , Faiz Gelirleri 328, ,2 3075, Diğer Faizler 328, ,2 3075, Kişilerden Alacaklar Faizleri 0 0 7, Mevduat Faizleri 328, , , Diğer Faizler 0 19, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , , Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar , , , Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar , , , Kamu Harcamalarına Katılma Payları , , , Diğer Harcamalara Katılma Payları , , , Mahalli İdarelere Ait Paylar 52934, , , Maden İşletmelerinden Alınan Paylar 52934, , , Diğer Paylar 67869, , , Diğer Paylar 67869, , , Para Cezaları 41690, , ,39

34 İdari Para Cezaları 710, , , Diğer İdari Para Cezaları 710, , , Vergi Cezaları 5148, , , sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı , sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı , Diğer Vergi Cezaları 5148, , , Diğer Para Cezaları 35831, , , Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zamları 35831, , , Diğer Çeşitli Gelirler 2038,5 1057, , Diğer Çeşitli Gelirler 2038,5 1057, , İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar , Kişilerden Alacaklar 2038,5 1057, , Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler , Sermaye Gelirleri Taşınmaz Satış Gelirleri Arsa Satışı Arsa Satışı BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI (A) , , , BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI ,85 297, Vergi Gelirleri 0 104,35 297, Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 0 104,35 297, Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 0 104,35 297, Bina Vergisi 0 104,35 297, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Hizmet Gelirleri Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler Kira Gelirleri Taşınmaz Kiraları Sosyal Tesis Kira Gelirleri Diğer Gelirler 0 1, Para Cezaları 0 1, Diğer Para Cezaları 0 1, Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zamları 0 1,5 0 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER TOPLAMI (B) ,85 297,38 NET BÜTÇE GELİRİ (A-B) , , ,4

35 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Hesa p Kodu Kod I Yardımcı Hesap Ko d II Ko d III GİDERİN TÜRÜ 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Cari Yılı Kod IV TL TL TL 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI , , , Personel Giderleri , , Memurlar , , , Temel Maaşlar , , , Temel Maaşlar , , , Zamlar ve Tazminatlar , , , Zamlar ve Tazminatlar , , , Ödenekler , , , Ödenekler , , , Sosyal Haklar 98353, , , Sosyal Haklar 98353, , , Ek Çalışma Karşılıkları 29900, , , Ek Çalışma Karşılıkları 29900, , , Diğer Personel Giderleri 384, , Diğer Personel Giderleri 384, , Sözleşmeli Personel 89982, , , Ücretler 62275, , S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri 62275, , Ödenekler 17132, , S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri 17132, , Sosyal Haklar 2582, , S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları 2582, , Diğer Giderler 7991, S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri 7991, İşçiler Ücretler Sürekli İşçilerin Ücretleri , , , , , , , , , Geçici İşçilerin Ücretleri 70833, , İhbar ve Kıdem Tazminatlar 60383, , , Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 60383, , , Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları , ,49

36 Sosyal Haklar , , , Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları , , , Fazla Mesailer , , , Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri , , , Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri 4872, , Ödül ve İkramiyeler , , , Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri , , , Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 10344, , Diğer Ödemeler ,7 TL TL TL Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri , Geçici Personel 15330, , , Ücretler 15330, , , Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri 15330, , , Diğer Personel , , , Ücret ve Diğer Ödemeler , , , Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler 79773, , , Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler 26666, , , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , , , Memurlar , , , Sosyal Güvenlik Kurumuna , , , Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , , , Sağlık Primi Ödemeleri 84222, , , Sözleşmeli Personel 10764, , Sosyal Güvenlik Kurumuna 10764, , Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 10764, , İşçiler , , , İşsizlik Sigortası Fonuna 36554, , , İşsizlik Sigortası Fonuna 36554, , , Sosyal Güvenlik Kurumuna , , , Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , , , Mal Ve Hizmet Alım Giderleri , , , Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları Diğer Mal ve Malzeme Alımları Diğer Mal ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları , , , Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 58095, , , Kırtasiye Alımları 7519, , , Periyodik Yayın Alımları , Diğer Yayın Alımları ,75 0

37 Baskı ve Cilt Giderleri 33615, , , Su ve Temizlik Malzemesi Alımları , , , Su Alımları Temizlik Malzemesi Alımları 9683, , , Enerji Alımları , , , Yakacak Alımları 11752, , Akaryakıt ve Yağ Alımları , , , Elektrik Alımları , , , Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları , Yem Alımları , Giyim ve Kuşam Alımları 26158, , , Giyecek Alımları 8039, , , Spor Malzemeleri Alımları 15046, , Diğer Giyim ve Kuşam Alımları 3072, Özel Malzeme Alımları 20160, , , Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları 1457, , Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları Zirai Malzeme ve İlaç Alımları Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri ,8 6712, Diğer Özel Malzeme Alımları , , Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 20146, , , Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri , Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 5156, , Yolluklar 14855, , , Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 14053, , , Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 14053, , , Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 801, ,13 932, Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 801, ,13 932, Görev Giderleri 12266, , , Tahliye Giderleri , Diğer Tahliye Giderleri , Yasal Giderler 9173,2 7178,64 943, Mahkeme Harç ve Giderleri 6656, ,95 943, Diğer Yasal Giderler 2516,91 371, Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler 3092, ,7 5806, İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler 1439, ,3 2381, Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler 1653, ,4 3424, Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri Kültür Varlıkları Alımı

38 Hizmet Alımları , , , Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler , , , Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 41456, , Bilgisayar Hizmeti Alımları 21686, , Harita Yapım ve Alım Giderleri Temizlik Hizmet Alım Giderleri , , , Haberleşme Giderleri 25141, , , Posta ve Telgraf Giderleri Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 24615, , , Bilgiye Abonelik Giderleri 526,1 530, , Taşıma Giderleri , Geçiş Ücretleri , Tarifeye Bağlı Ödemeler 21232, , , İlan Giderleri 12730, , , Sigorta Giderleri 8501, , , Kiralar 27912, , , Taşıt Kiralaması Giderleri İş Makinası Kiralaması Giderleri 16372, Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri 11540, , , Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri , Diğer Kiralama Giderleri Yargılama Giderleri 4394,23 362, Diğer Yargılama Giderleri 4394,23 362, Diğer Hizmet Alımları 40224, , Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri 14962, Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri 22889, , Diğer Hizmet Alımları 2372, Temsil Ve Tanıtma Giderleri 94771, , , Temsil Giderleri 92883, , , Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri 92883, , , Tanıtma Giderleri Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri , , , Menkul Mal Alım Giderleri , , , Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 34475, , , Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları 53185, , , Avadanlık ve Yedek Parça Alımları 5048, Yangından Korunma Malzemeleri Alımları 6269, Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları , , ,31

39 Gayri Maddi Hak Alımları , Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları , Fikri Hak Alımları Bakım ve Onarım Giderleri , , , Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri 0 389, Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 6138, , , Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri , , , İş Makinası Onarım Giderleri 43660, , , Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 556,2 6236, Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri , , , Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 34868, , , Büro Bakım ve Onarımı Giderleri , Okul Bakım ve Onarımı Giderleri , Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri 16159, Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 18708, Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri , Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri , Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri 15340, , Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri 15340, , Yol Bakım ve Onarımı Giderleri 54761, , , Yol Bakım ve Onarımı Giderleri 54761, , , Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri 66374, , , Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri 66374, , , Tedavi Ve Cenaze Giderleri 505, Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri 505, , Faiz Giderleri 83,43 731,44 546, Diğer İç Borç Faiz Giderleri 83,43 731,44 546, Diğer İç Borç Faiz Giderleri 83,43 731,44 546, YTL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri 83,43 731,44 546, Cari Transferler , , , Görev Zararları 50852, , , Sosyal Güvenlik Kurumlarına 50852, , , Sosyal Güvenlik Kurumu'na 50852, , , Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler , , , Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara , , , Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara , , , Memurların Öğle Yemeğine Yardım , , , Diğerlerine 41089,59 0 0

40 Hane Halkına Yapılan Transferler , Sosyal Amaçlı Transferler , Muhtaç ve Körlere Yardım Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Diğer Sosyal Amaçlı Transferler , Gelirlerden Ayrılan Paylar , , Diğerlerine Verilen Paylar , , İller Bankasına Verilen Paylar , , Sermaye Giderleri , , , Mamul Mal Alımları , Avadanlık Alımları Diğer Avadanlık Alımları Taşıt Alımları , Kara Taşıtı Alımları , Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması 1141, , Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri , Yol için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri , Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri 1141, Yol Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 1141, , , , Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 3538, , Proje Giderleri 3538, , Malzeme Giderleri 33453, , , İnşaat Malzemesi Giderleri 33453, , , Müteahhitlik Giderleri , , , Sosyal Tesisler , Yol Yapım Giderleri , , Diğerleri , , , Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri , , Malzeme Giderleri , İnşaat Malzemesi Giderleri , Müteahhitlik Giderleri , , Hizmet Binası , Diğerleri , Sermaye Transferleri , Yurtiçi Sermaye Transferleri , Diğer Sermaye Transferleri , Kalkınma Ajanslarına ,5

41 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Fonksiyon 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Cari Yılı FONKSİYON ADI Kod.1 Kod.2 Kod.3 Kod.4 TL TL TL 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ , , , Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali işler, Dışişleri Hizmetleri , , , Yasama ve yürütme organları hizmetleri , , Yasama ve yürütme organları hizmetleri , , Finansal ve mali işler ve hizmetler , , , Finansal ve mali işler ve hizmetler , , , Genel Hizmetler , , , Diğer genel hizmetler , , , Diğer genel hizmetler , , ,38 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ , , , Yangından Korunma Hizmetleri , , , Yangından korunma hizmetleri , , , Yangından korunma hizmetleri , , , Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri , , , , , , , , ,37 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER , , , Tarım, Ormancılık, Balıkçılık ve Avcılık Hizmetleri , , , Tarım hizmetleri , , , Tarım hizmetleri , , , Ulaştırma Hizmetleri , , Karayolu inşaat işleri ve hizmetleri , , Karayolu inşaat işleri ve hizmetleri , ,21 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ , İskan İşleri ve Hizmetleri , İskan işleri ve hizmetleri , İskan işleri ve hizmetleri ,71 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ , , Kültür Hizmetleri , , Kültür hizmetleri , , Kültür hizmetleri , ,5 TOPLAM , , ,51

42 Hesap Kodu Yardımcı Hes. Kod.1 Kod.2 Kod.3 Kod.4 İÇ BORÇ DEĞİŞİM TABLOSU İÇ BORCUN NİTELİĞİ 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Cari Yılı TL TL TL 300 BANKA KREDİLERİ HESABI , İller Bankasından Alınan Krediler , BANKA KREDİLERİ HESABI 3176, , , İller Bankasından Alınan Krediler 3176, , ,1 İÇ BORÇ TOPLAMI 3176, , ,93 BÜTÇE GİDERLERİNİN FİNANSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Finans Kodu FİNANSAL AYIRIM 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Cari Yılı TL TL TL 05 MAHALLİ İDARELER , , ,51 08 BAĞIŞ VE YARDIMLAR ,8 0 TOPLAM , , ,51 Belediyemizin 2014 Mali yılı bütçesinin uygulama sonuçları ve temel mali tablolara ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmaktadır Yılı Gider Durumu: 2014 mali yılı bütçesi ile ,00Lira ödenek tahsis edilmiştir yılından devreden 1.138,497,20 Lira ödenek ile toplam bütçe ödeneği ,20 Lira olmuştur. İhtiyaca yetmeyen ödeneklere, yedek ödenekten ve ihtiyaç fazlası diğer ödeneklerden aktarma suretiyle ,64 Lira ödenek aktarılmıştır Yılı Bütçesinden toplam ,51 Lira harcama yapılmış olup kalan ,69 Lira ödeneğin ,49 Lirası yılsonunda imha edilmiş ve ,20 TL. si 2015 yılına devredilmiştir.

43 YILLAR İTİBARIYLA BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ..

44 2014 Yılı Gelir Durumu: 2014 yılında Belediye gelirlerinden ,60 Lira tahakkuk yapılmış olup bir önceki yıldan devreden Lira ile birlikte toplam tahakkuk ,39 Lira olmuştur yılı tahsilâtı Lira olarak gerçekleşmiştir yılında Belediye gelirlerinden tahsil edilemeyen ,61 Lira takibe alınarak 2015 yılına devredilmiştir Borç durumu: tarihi itibarıyla belediye borçlarının yapılandırılması çerçevesinde Hazine ile uzlaşmaya girilen ,14 TL. borçtan bakiye kalan ve 2014 yılına devredilen TL. İller Bankasınca Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paydan kesilerek tahsil edilmiştir. III. A.3. Mali Denetim Sonuçları 2014 Mali yılı içerisinde 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 54. ve 55. madde hükümleri çerçevesinde Belediyemizin dönemine ait Genel İş ve İşlemleri İçişleri Bakanlığı tarafından denetlenmiştir. III.B. Performans Bilgileri Belediye nüfusu nin altında olduğundan stratejik plan hazırlanmamış dolayısıyla da performans programı yapılmamıştır.

45 III. B.1. Faaliyet Ve Proje Bilgileri III. B.1.1. Yazı İşleri Müdürlüğü Sunulan Hizmetler Belediye Meclisi ile ilgili hizmetler Belediye Encümeni ile ilgili hizmetler Genel evrak kayıt ile ilgili hizmetler Evlendirme İşleri, Personel İşleri Diğer hizmetler, YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FALİYET RAPORU Belediye Meclisi ile ilgili hizmetler 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca, Belediye Meclisimiz her ayın ilk haftası en az bir defa olmak üzere toplanmış, 19 birleşim yapmış, bu birleşimlerde 65 adet karar almıştır. Belediye Encümeni ile ilgili hizmetler 5393 sayılı Belediye Kanununun 35. maddesi uyarınca, Belediye Encümenimiz 2014 yılında Perşembe günleri toplanmış, bu toplantılarda 44 adet konu görüşülerek karar alınmıştır. Evlendirme İşleri Belediyemize evlenmek için müracaat eden 56 çiftin evlendirme işlemleri yapılmıştır. Genel evrak kayıt ile ilgili hizmetler 2014 yılı içerisinde1196 adet gelen evrak, 1873 adet giden evrak, 1036 adet dilekçe kaydı yapılmıştır. Müdürlüğümüzce ilgili servislere havale edilerek zimmetle teslim edilmiştir yılında arşivimize girilerek miadı dolmuş evraklar temizlenmiştir. Oluşturulan komisyon imha edilecek evrakları tespit etmiş ve evraklar yakılarak imha edilmiştir. Bundan sonraki süreçte ise arşivin elektronik ortama aktarılması düşünülmektedir.

46 Personel İşleri Memur personelin atama, terfi, kadro değişiklikleri, intibak, mal bildirimleri, sosyal denge sözleşmesi işlemleri, vekaleten görevlendirmeler, yurtdışı izinleri, pasaport işlemleri; İşçi personelin Toplu İş Sözleşmesinin yapılmasına ilişkin iş ve işlemler, aylık işgücü çizelgelerinin İş-Kur a gönderilmesi, iş akdi feshi işlemleri, geçici işçilerle ilgili iş ve işlemler, Sözleşmeli personelin sözleşmelerinin hazırlanması ile tüm personelin kurum içi yer değiştirme ve görevlendirmeleri, performans değerlendirme, disiplin işlemleri, yıllık izin, emeklik ve istifa işlemleri, ödül cezalara ilişkin işlemler, Memur, sözleşmeli personel ve kadrolu işçilerin maaş ikramiye ve her türlü sosyal mali yardım tahakkuklarının yapılması işlemleri, Memur, sözleşmeli personel ve kadrolu işçilerin her ay emekli sandığı kesenekleri işlemleri, aylık pirim hizmet belgelerinin düzenlenip internet aracılığı ile SGK ya gönderilmesi iş ve işlemleri Belediye Başkanı vekalet, komisyon üyeleri hakkı huzur bordro tahakkuklarının hazırlanması görevlerimiz arasındadır. Bu kapsamda; Personelin maaş, ücret, ikramiye ve her türlü sosyal yardımlarına ait ödeme bordroları ile stajyer öğrenci bordroları hazırlanarak harcama birimlerine verilmiştir. Belediye başkanı ve başkan vekillerinin ödeneklerine ilişkin bordrolar ile meclis, encümen ve komisyon üyelerinin katıldıkları toplantılara ait ücret bordroları düzenlenmiştir. Personelden kesilen SGK primlerine ilişkin aylık prim ve hizmet belgeleri internet ortamında herhangi bir gecikmeye mahal vermeden Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmiştir. Personelin İcra ve nafaka dosyaları takip edilerek maaş ve ücretlerinden kesilmek suretiyle icra müdürlükleri hesaplarına yatırılması sağlanmıştır. Personelin dava konusu alacakları ile ilgili mahkemelerce istenilen bilgi ve belgeler gönderilmiştir yılı içerisinde 1 adet kısmi zamanlı Avukat ile sözleşme yapılmıştır yılı içerisinde 1 adet geçici işçi alınmıştır Yılı içerisinde İşkur vasıtası ile TYP kapsamında 5 işçi çalıştırılmaya başlanmıştır yılı içerisinde 1 işçi personelimiz (Selahattin GÜMÜŞTAŞ tarihinde) emekliye ayrılmıştır.

47 . Belediyemiz ile Genel İş sendikası arasında süreli Toplu İş sözleşmesi İmzalanmıştır yılında Mahalli İdarelerin Görevde Yükselme Sınavına 1 kişi başvurmuş, personelimiz sınavı kazanarak ataması yapılmıştır Eğitim ve öğretim yılı içinde 3 yüksekokul ve 14 lise öğrencisi staj talebinde bulunmuş olup, öğrencilerin müracaatları uygun görülerek birim müdürlüklerinde stajlarının yaptırılması sağlanmıştır yılında 4 personelin görevleri ile ilgili seminerlere katılımı sağlanmıştır. Diğer hizmetler Belediyemize gelen ziyaretçilerin Belediye Başkanı ile görüşmeleri sağlanmıştır. Birimler arası koordinasyonu sağlama çalışmaları sürdürülmüştür. Başkanlık Makamının protokol karşılama, ağırlama, özel heyetlerle görüşmelerin yapılabilmesi için gerekli randevularının düzenlenmesi, tebrik, teşekkür, taziye vb. mahiyetteki ziyaretlerin organize edilmesi sağlanmıştır. Başkanlığa gelen her türlü şikâyetler ve öneriler incelenerek ilgili birimlere havalesi yapılmıştır Yılı içerisinde İş-kur ile protokol yapılmış, Birimimiz İş-kur hizmet noktası olarak hizmet vermeye başlamıştır Yılı içerisinde Belediyemiz Çalışma Yönetmeliği değiştirilmiş, bu yönetmelik Belediyemizin anayasası olarak kabul edilmiş ve birimlerin bu yönetmeliğe uygun yönergeler hazırlaması sağlanmıştır. Bu yönergeler 2015 Ocak Ayında Başkanımızın Onayı ve Belediyemiz Web sitesinden ilanı ile yürürlüğe girmiştir.

48 III. B Mali Hizmetler Müdürlüğü MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FALİYET RAPORU 2014 mali yılı gelir bütçesi ,00.-TL gider bütçesi ,00.-TL açık fazla bütçesi ise ,00.-TL olarak bağlanmış ve tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır mali yılı gideri tarihi itibari ile ,51.-TL olarak gerçekleşmiştir tarihi itibari ile yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıdaki gibidir. GİDERİN ÇEŞİDİ GERÇEKLEŞEN GİDER(TL.) CARİ HARCAMALAR ,05 01-Personel Giderleri ,09 02-Sos.Güv.Kur.Dev.Prim.Gid , Mal Ve Hizmet Alımı ,60 04-Faiz Giderleri 546,80 05-Cari Transferler ,86 SERMAYE GİDERLERİ ,96 06-Sermaye Giderleri ,96 SERMAYE TRANSFERLERİ ,50 07-Sermaye Transferleri ,50 08-Borç Verme 0, Yedek Ödenek TOPLAM , tarihi itibari ile gerçekleşen gelir TL dir. Gelirlerin ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir. Gelirin Çeşidi GERÇEKLEŞEN GELİR (TL.) 01-Vergi Gelirleri ,18 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Alınan Bağış ve Yrd.ile Özel Gel ,00 05-Diğer Gelirler ,46 06-Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilatlar Gelirden Red ve İadeler 0.00 TOPLAM

49 2014 YILI TAHAKKUK VE TAHSİLÂT GERÇEKLEŞMELERİ TABLOSU GELİRİN ÇEŞİDİ ÖNCEKİ YIL TAHSİL TOPLAM GELECEK YILA YILDAN DEVİR TAHAKKUKU TAHSİLAT ORANI TAHAKKUK DEVİR (2015) (2013) (2014) (%) 01 Vergi Gelirleri , , , ,00 96,73 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , ,20 76,68 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ve Özel Gelirler 0, , , , ,00 05 Diğer Gelirler , , , ,95 06 Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilat ,00 09 Red ve İadeler (-) ,00 TOPLAM , , ,61 93,33 Aşağıda ki tablodan görüleceği üzere 2014 yılında Çatalağzı Belediyesine İller Bankası payından; toplam ,57.-TL brüt rakam tahakkuk ettirilmiş olup, ,53.-TL si sermaye payı ,39.-TL'sı Belediyemizin borçlarına mahsuben kesilmiş, geriye kalan ,65.-TL ise net gelir olarak Belediyemiz gelirlerine kaydı yapılmıştır YILI İLLER BANKASI PAYLAR DÖKÜMÜ AYLAR TAHAKKUK DENKLEŞTİRME ÖDENEĞİ TAHAKKUKEDEN SERMAYE PAYI TOPLAM TAHAKKUK KESİLEN SERMAYE PAYI DİĞER KESİNTİLER TOPLAM KESİNTİ TUTARI HAVALE EDİLEN TUTAR OCAK , , , , , , ,51 ŞUBAT , , , , , , ,13 MART , , , , , , , ,78 NİSAN , , , , , , ,57 MAYIS , , , ,06 568, , ,03 HAZİRAN , , , ,61 568, , ,93 TEMMUZ , , , , ,39 568, , ,70 AĞUSTOS , , , ,92 568, , ,44 EYLÜL , , , , , , ,91 EKİM , , , , , , ,01 KASIM , , , , , , ,69 ARALIK , , , , , , ,95 TOPLAM , , , , , , , ,65

50 Son 3 Yıla Ait Giderlerin Fonksiyonel Sınıflandırma Tablosu KOD HİZMET TÜRÜ 2012 (TL.) 2013 (TL.) 2014 (TL.) Genel Kamu Hizmetleri - Başkanlık,Yazı İşleri Müdürlüğü - Mali Hizmetler Müdürlüğü - Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizm. - İtfaiye Hizmetleri - Zabıta Hizmetleri Ekonomik İşler ve Hizmetler - Veteriner Hizmetleri - Fen İşleri Müdürlüğü İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri -İskan İşleri ve Hizmetleri Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü , , , , , , , , , ,735, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,21 0,00 0, , , , ,50 GENEL TOPLAM , , ,51 Faaliyetler: Muhasebe Bürosu Faaliyetleri: Belediye birimlerinden gelen 2014 yılı bütçe teklifleri ve takip eden iki yılın tahmini bütçeleri birleştirilerek, finansman bütçesi ile birlikte taslak haline getirilip süresinde ilgili mercilere sunulmuştur. Mali yılbaşında bütçeyle ödenek verilen tüm harcama birimlerine, 2014 yılı bütçe başlangıç ödenek tutarları liste halinde ayrıntılı olarak bildirilmiştir. Belediyemiz birimlerinin 2014 mali yılı bütçesinde ödenek yetersizliği veya yeni açılan tertiplere istemiş oldukları ödenek aktarma talepleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği doğrultusunda Başkanlık oluru, Encümen ve Meclis kararı alınması sağlandıktan sonra aktarmaları yapılarak kendilerine gönderilmiştir. Belediye birimlerinden gelen 2013 yılı faaliyet raporları doğrultusunda idare faaliyet raporu düzenlenerek yasal süresinde ilgili mercilere sunulmuştur. Belediyemiz birimlerince yapılacak hizmetler karşılığı alınacak ücretler için 2015 yılı ücret tarife teklifleri hazırlanarak Belediye Meclisine sunulmuştur. Birimlerden gelen ödeme emirleri ve muhasebe işlem fişlerinin ve eklerinin Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre kontrolleri yapıldıktan sonra muhasebe kayıtları yapılmıştır. Belediyemizin tahmini 2014 mali yılı gelir bütçesi ,00.-TL gider bütçesi ,00.-TL. olup gider bütçesi gerçekleşme oranı % 67 dir. Yevmiye kayıtlarıyla TL bütçe geliri, ,51.-TL bütçe gideri hesaplara işlenilmiştir. Tüm giderler ve gelirler ilgili mevzuatlarının öngördüğü kurallar dâhilinde gerçekleştirilmiştir yılında gelir, gider, ön ödeme, emanet ödemeleri, mahsup v.b. işlemler aksatılmadan düzenli bir şekilde yerine getirilmiş olup, toplam 3223 yevmiye kaydı yapılmıştır. Belediyemizin mülkiyetinde ve kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvelleri Taşınmaz Mal Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenmiştir. Faaliyet dönemine ait mali raporların aylık dönemler halinde KBS sistemine veri girişleri yapılmıştır.

51 2013 yılına ait Kesin Hesap ve Yönetim Dönemi Hesabı ve ekleri yasal süresi içinde tanzim edilerek yetkili kurullarca karara bağlandıktan sonra T.C. Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir. Muhasebe tarafından tutulan defter, kayıt, belge ve bilgilerden Sayıştay a sunulması gerekenler gecikmeye mahal vermeden zamanında Sayıştay a sunulmuştur. Devlet İstatistik Kurumu tarafından gönderilen formlar doldurularak gönderilmiştir. Ayrıca diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından gönderilen yazılara gerekli cevabi yazılar gönderilmiştir. Belediyemizin İller Bankasından her ay gelen genel bütçe vergi gelirlerinden alınan payımız dâhil diğer emlak, çevre temizlik, İlan ve reklâm vergisi ve diğer tüm vergileri, yardım ve fonların tahakkuku ve tahsiline ait Belediyemiz tahsildarlarınca düzenlenen tüm kayıtların muhasebe kaydı ve kontrolü yapılarak günlük, aylık ve yıllık denkliği sağlanmıştır. Ay sonlarında tahsilât tutarları ile gelir yardımcı hesap cetvelleri ve defterleri tutturularak aylık mizandaki ilgili hesaplarıyla kontrolü yapılmıştır. Harcama birimlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere mevzuata uygun olarak yaptıkları mal ve hizmet alımları ile yatırım işlerine ait hak edişlerin ilgili mali mevzuata ve Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmelik hükümlerine uygunluğu kontrol edildikten sonra nakit durumuna göre ödemesi yapılmıştır. Harcama birimlerinin acil ihtiyaçları için harcama yetkilisi avans mutemetlerine verilen avansların süresinde kapatılması sağlanmıştır. Personelin her türlü maaş, ücret ve sosyal yardım ödemeleri, kıdem ve ihbar tazminatları, belediye başkanı, meclis, encümen ve komisyon üyelerinin ücretlerinin zamanında ödemeleri sağlanmıştır. Vergi dairesine verilmesi gereken beyannameler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi gereken bildirimler ait işlemler gecikmeye mahal verilmeden yapılmıştır. Yapılan ödemelere ait gider belgeleri ile tahsil edilen gelirlere ait gelir belgeleri iç ve dış denetime sunulmak üzere hazır hale getirilmiştir. Müdürlükte çalışan personelin değişen mevzuata uyum sağlaması ve bilgilendirilmesi amacıyla değişik kurum ve kuruluşlar tarafından verilen eğitim seminerlerine katılımı sağlanmış olup değişen mevzuatla ilgili tebligatlar yapılmıştır. Belediye yönetimini ilgilendiren tüm mevzuat hususunda birimlere ve üst yöneticiye gerekli bilgiler verilmiştir yılı içerisinde Müdürlüğümüzce kullanılan yazılımlar geliştirilerek programlar güncellenmiş ve daha içerikli ve verimli hale getirilmiştir Yılı bütçesinden diğer birlik, dernek, kurum ve kuruluşlara ayrılan paylar takip edilerek zamanında ilgili hesaplara yatırılması sağlanmıştır. Belediye Başkanı tarafından verilen diğer görevler yasalar doğrultusunda yerine getirilmiştir. Tahakkuk Bürosu Faaliyetleri: Kurumun gelirlerinin tahakkuku yapılarak tahsilâtlarının yapılması sağlanmıştır sayılı Belediye Gelirleri Kanununun maddeleri gereğince İlan ve Reklâm Vergisi tahakkuk ve takip işlemleri yapılmıştır. Mülkiyeti Belediyemize ait olan gayrimenkullerin kira tahakkukları yapılarak kira artışları ilgililere tebliğ edilmiş olup, kiralarını ödemeyen kiracılara ihtar yazıları gönderilmiştir. Sözleşme süresi biten gayrimenkuller 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre ihale edilerek kiraya verilmiştir.

52 Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi ve bağlı cezaların tarh, tebliği ve tahakkuk işlemleri yapılmıştır. Mükellef dosyaları taranarak kayıp ve kaçakların tespiti ile ilgili çalışmalar yapılarak ilgililere bildirilmiştir. Günlük, aylık ve yıllık tahakkuk bordroları tanzim edilerek muhasebe birimine gönderilmiştir. Sicil -Emlak ve ÇTV Bürosu Faaliyetleri: Mükelleflerin sicilleri güncellenerek TC Kimlik numaraları olmayanların büyük bir kısmının numaraları seçmen listelerinden temin edilerek kayıtları yapıldı. Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi ve bağlı cezaların tarh, tebliği ve tahakkuk işlemleri yapılmıştır. Mükellef dosyaları taranarak kayıp ve kaçakların tespiti ile ilgili çalışmalar yapılarak ilgililere bildirilmiştir Bildirim vermeyen mükellefler tespit edilerek beyana çağrı gönderilip, vermeleri sağlanmıştır. Günlük, aylık ve yıllık tahakkuk bordroları tanzim edilerek muhasebe servisine gönderilmiştir yılında arsa takdir komisyonunca tespit edilen arsa birim fiyatlarına göre 2014 yılı emlak vergisi tahakkukları yeniden yapıldı. Yeniden tahakkuk ettirilen emlak vergileri mükelleflere yazı ile bildirildi yılında tahakkuk eden emlak vergilerine ayrıca %10 nispetinde taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı tahakkuk ettirildi. İşyerleri ile belediyemiz içme suyunu kullanmayan mesken su abonelerine çevre temizlik vergisi tahakkuk ettirildi. TAKBİS sisteminden emlak bilgi formları takip edilerek vergi düşümleri ve ilgilileri adına vergi mükellef kayıtları yapıldı. Sosyal yardım başvuruları incelenerek gereği yapılmıştır. Defterdarlıktan gelen borçlu mükelleflere ait malvarlığı araştırmaları kayıtlarımızla karşılaştırılarak gerekli cevap verilmiştir. Gayrimenkul alım satımlarında mükelleflerden yeniden bildirimleri alınarak, talep edenlere emlak vergi değeri belgesi verildi. Talepte bulunan mükelleflere 1 ve 2 nolu harç beyannamesi doldurularak verilmiştir. Kamulaştırma yapılan alanlarda mükelleflerin ilişik kesme işlemleri yapılmıştır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından verilen Gayrimenkul Rayiç Bedel Öğrenme Formu başvuruları İncelenerek gereği yapılmıştır. Takip bürosu faaliyetleri; Vadesinde ödenmeyen vergi, resim, harç, para cezası borcu olan mükelleflere ödeme emirleri tebliğ edilmiştir sayılı Yasa kapsamında vadesi 30 Nisan 2014 ve önceki döneme ait borcu bulunan 271 mükellefin su, emlak ve çevre temizlik vergilerinden kaynaklanan ,82.- Lira tutarında borcu yapılandırılarak taksitlendirilmiştir sayılı kanunun 48. maddesi gereğince, ödeme zorluğu çeken 27 borçlu mükellefin para cezası ve kira borçlarından kaynaklanan toplam ,16.- Lira tutarındaki borcu taksitlendirilmiştir yılı sonu itibarıyla tahsil edilemeyerek takipli alacaklar hesabına aktarılan toplam ,61.- Liraya ait tablo aşağıda gösterilmiştir.

53 Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutarı 121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI Bina Vergisi , Arsa Vergisi , Arazi Vergisi 85, Çevre Temizlik Vergisi , İlan ve Reklam Vergisi 7.572, Kaldırılan Vergi Artıkları 3.863, Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler , Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri , Diğer Harcamalara Katılma Payları , Maden İşletmelerinden Alınan Paylar , Diğer İdari Para Cezaları , Diğer Vergi Cezaları 205,33 TOPLAM : ,61 Tahsilât servisi faaliyetleri; 2464 sayılı Belediye Kanunu gereği hazırlanan ve Belediye Meclisimizce kabul edilen Gelir Tarifesine uygun olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer gelirlerin tahsilât ve takip işlemleri bu birimce yapılmaktadır. Dönem içinde tahsilât servisince bilgisayar tahsilât makbuzu ile ,41.-TL, elde tahsilât makbuzu ile ,77.- TL olmak üzere toplam ,18.-TL. tahsilât yapılmıştır. Tahsil edilemeyen alacaklar gerekli işlemler yapılmak üzere takip bürosuna bildirilmiştir. Su Abone ve Tahakkuk Bürosu Faaliyetleri: Suokuma işlemleri 2 aylık dönemler itibarıyla 6 dönemde yapılmıştır yılı ücret tarifesine göre abonelere satılan suyun tarh ve tahakkuk işlemleri yapılarak tahakkuk bordroları muhasebe birimine gönderilmiştir. Borçlarını ödemeyen abonelere abonman sözleşmelerindeki hükümlere göre gerekli ihtarlar da bulunulmuş olup, borçlarını ödemeyen abonelerin suları kesilerek yapılan işlem tutanak altına alınmıştır. Usulsüz kullanımla mücadele edilmiş, zabıta komiserliği ile ortaklaşa yaptığımız çalışmalarda, usulsüz su kullananlara ücret tarifesi gereğince gerekli cezalar verilmiştir. Abonelerin talebi doğrultusunda su açma-kapama işlemleri yapılmıştır. Bozuk ve şüpheli sayaçlar yerlerinden sökülerek tamir ve ayar istasyonuna sevk edilmiş gerekli ayar, bakım ve onarımı yaptırılmıştır yılında ön ödemeli kartı sayaç sistemine geçilmiş olup toplamda 551 abone entegre edilmiştir. Su Abonelerine Ait Bilgiler ABONE BİLGİLERİ Miktarı (Adet) Yeni Abone 36 İptal Edilen Toplam Abone Sayısı - Genel Toplam Abone sayısı 3460

54 Ambar- Ayniyat Bürosu Faaliyetleri: Belediyemiz birimlerinin ihtiyaçları için satın alınan dayanıklı taşınırlar (demirbaş eşyalar ) ve tüketim malzemelerinin giriş kayıtları yapılarak düzenlenen taşınır işlem fişleri harcama birimlerine ve muhasebe birimine verilmiştir. Tüketim malzemelerinin kullanıma verilmesi için ambar çıkış kayıtları yapılmış ve malzeme teslimi sağlanmıştır. Belediyemize çeşitli kurum ve kuruluşlardan bağış olarak verilen demirbaş eşya ve tüketim malzemelerinin Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda giriş kayıtları yapılmıştır. Kullanılamaz durumda bulunan demirbaş eşyaların hurdaya ayırma ve imha işlemleri yapılmıştır Belediyemizde mevcut olan ambarlardan tüketime verilen malzemelerden çıkışı yapılanlar üçer aylık dönemler itibarıyla muhasebe birimine bildirilerek muhasebe kayıtlarından çıkış işlemleri temin edilmiştir, 2012 mali yılı taşınır işlemlerinin muhasebe kayıtlarıyla kontrolü yapılarak taşınır yönetim dönemi hesap cetvelleri, taşınır kesin hesap cetveli ve taşınır hesabı icmal cetvelleri, Sayıştay a gönderildi Mali Yılı Taşınır Mal Hesabı Demirbaşlar, Taşıtlar, Tesis, Makine ve Cihazlar: (253,254,255 nolu hesaplar) Tutarı ( TL.) Geçen yıldan devreden tutar Yıl içinde giren tutar ,90 Hurdaya ayrılan ve imha olunan , yılına devreden tutar ,91 Tüketim Malzemeleri (150 nolu hesap) Tutarı ( TL.) Geçen yıldan devreden tutar ,93 Yıl içinde giren tutar ,43 Yıl içinde kullanılan tutar , yılına devreden tutar ,93 Evrak Kayıt Bürosu Faaliyetleri: Müdürlüğümüze gelen ve giden 1330 adet evrak, evrak kayıt defterine kaydedilmiş olup, Müdürlükçe ilgili servislere havale edilerek zimmetle teslim edilmiştir. Müdürlüğümüze ait yazışmalar tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılmıştır. Müdürlükçe yapılan tüm yazışmalara ait evraklar Mahalli İdareler Standart Dosya Planına uygun olarak tasnif edilerek arşivlenmiştir. Yılsonunda tüm belgeler arşiv defterine kaydedilerek birim arşivine teslim edilmiştir.

55 III. B.1.3. Destek Hizmetleri Müdürlüğü DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FALİYET RAPORU İhale Bürosu 2014 Yılı Faaliyetleri Birimimizin sorumluluğu çerçevesinde bulunan akaryakıt ve memurlara öğle yemeği yardımı, elektrik enerjisi alımı gibi ihtiyaçlarının karşılanması için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda açık ihale usulü ile ihtiyaçlar karşılanmıştır. söz konusu ihalelere ait bilgiler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Birimimiz sorumluluk alanı dışındaki idaremizin diğer ihtiyaçları birimlerin talepleri doğrultusunda ihale onayının alınmasına müteakip ihale işlemleri büromuzca yapılarak tüm bu işlemlerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, ilgili yönetmelik ve tebliğler çerçevesinde yapılması sağlanmıştır. Söz konusu ihalelere ait yasa gereği yapılması gerekli olan tüm ilan işlemleri Basın İlan Kurumu ve Elektronik Kamu Satın Alma(EKAP) aracılığı ile usulüne uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Birimimizin ve İdaremizin ortak bazı ihtiyaçları aşağıdaki tabloda belirtildiği üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22.maddesi gereğince doğrudan temin yöntemi ile sağlanmıştır. İhale sonuç formları ve doğrudan temin bildirim formları Platform sorumlumuz tarafından EKAP a bildirilmiştir. Söz konusu İhalelere katılmak isteyen isteklilerin ihale dokümanını yeni düzenlemeler ile elektronik ortamda indirme imkânı bulunması sebebi ile ihale dokumanı satışı azaldığından 2014 yılında yalnızca 4 adet dokuman satılmış olup elde edilen gelir 500 TL. dir YILINDA İHALE İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALELER Sıra No İhale Kayıt No İhalenin Adı Türü Yüklenici Bedeli İlgili Birim / / Heyelan Nedeni İle Yol Tadilat Çalışması Yapılması Memurlara Öğle Yemeği Yardımı Yapım Fahrettin DEMİR ,00 Hizmet Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş ,00 Fen işleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü / Akaryakıt Alımı Mal Lütfi ÇOBAN Çobanoğlu Petrol ,00 Destek Hizmetleri Müdürlüğü / Personel Çalıştırılmasına Dayalı Temizlik Hizmeti Alımı Hizmet /49949 Kum Çakıl Alımı Mal / /52694 Çevre Temizliği ve Çöplerin Toplanması İçin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Temizlik Hizmeti Alımı Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı Hizmet Mal Hayat Temizlik Ltd Şti Alagözler Madencilik İnşaat ve Yapı Malz. San. Tic. Ltd. Şti Pasifik Grup Kurumsal Hizmetler Danışmanlık Temizlik İnşaat Nakliye Turizm Gıda Eğitim Taahhüt ve Tic. Ltd. Şti. Katılımcı olmadığından dolayı ihale iptal edilmiştir , , ,05 0,00 Fen işleri Müdürlüğü Fen işleri Müdürlüğü Fen işleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü

56 Sıra No 2014 YILINDA DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ İLE TEMİN EDİLEN İHTİYAÇLAR İşin Adı Niteliği Yüklenici Bedeli 01 Benati İş Makinası Tamiri Hizmet Alımı Çimenler Otomotiv 3.973, AU 049 Şanzıman Arızası Hizmet Alımı Gazioğlu Otomotiv 2.039,63 03 Man KAMYON Debriyaj Tamiri Hizmet Alımı Birlik Otomotiv 1840, KVA lık Jeneratör Bakımı Hizmet Alımı Aksa Jenaratör 428, AU 049 Plakalı aracın periyodik bakımı Hizmet Alımı Ertuğrul TORNA 876, EY 281 Plakalı aracın tamiri ve periyodik bakımı Hizmet Alımı Özdemir ALAŞIR Renault Yetkili Servisi 4.209, KY 391 Plakalı araç tamiri Hizmet Alımı Yazıcılar Oto Tamir Atölyesi 2.814, AP 432 Plakalı araç tamiri Hizmet Alımı Akbayrak Oto 590, EY 281 Plakalı araç tamiri Hizmet Alımı Özdemir ALAŞIR Renault Yetkili Servisi 971, AU 049 Plakalı araç tamiri Hizmet Alımı Seçkin Oto Motor 1.180, DS 195 Plakalı aracın periyodik bakımı Hizmet Alımı Özdemir ALAŞIR Renault Yetkili Servisi 530, AU 049 Plakalı aracın şanzıman tamiri Hizmet Alımı Seçkin Oto Motor 743, KY 391 Plakalı araç tamiri Hizmet Alımı Gümüş Pompa ve Enjeksiyon 867, EV 707 Plakalı aracın tamiri Hizmet Alımı Yazıcılar Oto TAMİR Atölyesi 5.286,40 15 Hidromek marka iş makinesi tamir ve bakımı Hizmet Alımı Servis Ticaret Hidromek Yetkili Servisi 2.575, EY 281 Plakalı araç tamiri Hizmet Alımı Özdemir ALAŞIR Renault Yetkili Servisi 3.164, AU 049 Plakalı araç tamiri Hizmet Alımı Ertuğrul TORNA 2.245, EP 377 Plakalı aracın tamiri ve bakımı(cenaze Aracı) 67 AF 718 Plakalı araç tamiri (Sulama Aracı) Hizmet Alımı Azim Oto Ford Yetkili Servisi 2.541,76 Hizmet Alımı Ahmet Doğan Tanker 2.714,00 20 Lastik Tamiri 1 Nolu hakediş Hizmet Alımı Atmaca Otomotiv Ramazan Atmaca 1.275,00 21 Garaj Servisi Oksijen Tüpü Malzemesi Alımı Mal Alımı Sayılılar Makine Ticaret 580,36 22 Araçların Plakalarının Boyanması Hizmet Alımı Öz Dalgıç Reklam 836,00 23 Akaryakıt Fişi Bastırılması Mal Alımı Karadeniz Matbaası 236,00 24 PC, Monitör, Anti Virüs ve Access Point programları alımı Hizmet Alımı Kavi Bilgisayar 9.667,74 25 Taşıt Görev Emri Cilt Bastırılması Mal Alımı Karadeniz Matbaası 708,00 26 Taşkömürü Alımı(10 ton) Mal Alımı De Ka Madencilik 4.130,00 27 Hidromek marka iş makinesi tamir ve bakımı Hizmet Alımı Servis Ticaret Hidromek Yetkili Servisi 5.790, AP 432 Plakalı Aracın Tamiri Hizmet Alımı Azim Otomotiv Ford Yetkili Servisi 293, AP 432 Plakalı araca oto lastiği alımı Mal Alımı Hazar Rot Balans Lastik 1.888,00 30 Lastik Tamiri 2 nolu hakediş Hizmet Alımı Atmaca Otomotiv Ramazan Atmaca 715, DS 195 Plakalı aracın fen tamiri Hizmet Alımı Özdemir ALAŞIR Renault Yetkili Servisi 344, EV 707 Plakalı aracın Zorunlu Mali Trafik Sigortasının Yaptırılması Hizmet Alımı Rasim Saka-Saka Group 373,37

57 33 67 AP 432 Plakalı aracın Zorunlu Mali Trafik Sigortasının Yaptırılması DH 207 Plakalı aracın periyodik bakımı Hizmet Alımı EV 707 Plakalı aracın arızlarının giderilmesi Hizmet Alımı Rasim Saka-Saka Group 480,62 Batuhan Otomotiv Temsa Global Yetkili Servisi 334,00 Hizmet Alımı Yazıcılar Oto Tamir Atölyesi 2.879, AP 432 Plakalı aracın tamiri ve bakımı Hizmet Alımı Akbayrak Oto Bakım Servisi 767, EY 281 Plakalı aracın periyodik bakımının yaptırılması Hizmet Alımı DS 195 Plakalı aracın Periyodik Bakımı Hizmet Alımı Özdemir ALAŞIR Renault Yetkili Servisi Özdemir ALAŞIR Renault Yetkili Servisi 500,06 540,61 39 Tahakkuk Bürosuna Tül Perde Alımı Mal Alımı Gülay Ticaret 1.492, DH 207 Plakalı aracın periyodik bakımının yapılması ve arızaların giderilmesi Hidromek marka iş makinesi tamir ve bakımı Hidromek marka iş makinesi tamir ve bakımı 67 DF 239 Plakalı aracın periyodik bakımının yapılması Hizmet Alımı Batuhan Otomotiv Temsa Global Yetkili Servisi 1.122,51 Hizmet Alımı Servis Ticaret Hidromek Yetkili Servisi 2.916,96 Hizmet Alımı Servis Ticaret Hidromek Yetkili Servisi 991,20 Hizmet Alımı Batuhan Otomotiv Temsa Global Yetkili Servisi 1.925,00 44 Temizlik Malzemesi Alımı Mal Alımı Gümüş Temizlik Serdar Gümüş 7.125,43 45 Lastik Tamiri 2 Nolu hakediş Hizmet Alımı Atmaca Otomotiv Ramazan Atmaca 475,00 46 Su Tulumbası İçin Elektrik Malzemesi Alımı Mal Alımı Elektro Güç Tahir Ünlücan 1.676,78 47 Klima Alımı Mal Alımı Tiryaki Ticaret 1.498, KY 391 Plakalı aracın Zorunlu Mali Trafik Sigortasının Yaptırılması Hizmet Alımı Rasim Saka-Saka Group 512, AP 432 Plakalı aracın vites tamiri Hizmet Alımı Akbayrak Oto Bakım Servisi 1.215, 1.215, DH 207 Plakalı aracın Zorunlu Mali Trafik Sigortasının Yaptırılması 67 DF 239 Plakalı aracın zorunlu mali trafik Sigortasının Yaptırılması 67 DS 195 Plakalı aracın zorunlu mali trafik Sigortasının Yaptırılması Hizmet Alımı Zonguldak Batuhan Sigorta 307,25 Hizmet Alımı Rasim Saka-Saka Group 941,85 Hizmet Alımı Zonguldak Batuhan Sigorta 699,62 53 Klima Temizliği ve Bakımı Hizmet Alımı Özkurt Beyaz Eşya Teknik Servis 500, DS 195 Plakalı aracın periyodik bakımının yaptırılması Hizmet Alımı EY 281 Plakalı aracın Tamiri ve Bakımı Hizmet Alımı DH 207 Plakalı aracın periyodik bakımı Hizmet Alımı DS 195 Plakalı aracın fren tamiri Hizmet Alımı 58 Hidromek marka iş makinesi tamir Hizmet Alımı 59 Hidromek marka İş Makinesi Kırıcı Ucu Değişimi Hizmet Alımı AU 049 plakalı kamyonun tamiri Hizmet Alımı Özdemir ALAŞIR Renault Yetkili Servisi Özdemir ALAŞIR Renault Yetkili Servisi Batuhan Otomotiv Temsa Global Yetkili Servisi Özdemir ALAŞIR Renault Yetkili Servisi Servis Ticaret Hidromek Yetkili Servisi Servis Ticaret Hidromek Yetkili Servisi Ertuğrul TORNA BMC Yetkili Servisi 463, ,30 377,54 395,02 719,80 560, , EP 377 Plakalı aracın tamiri Hizmet Alımı Akbayrak Oto 318,60 62 Toner Alımı Mal Alımı Kavi Bilgisayar ,40

58 63 40 KVA jeneratör bakımı Hizmet Alımı Gülerler Aksa Jeneratör 564, KVA Jeneratör Bakımı Hizmet Alımı Gülerler Aksa Jeneratör 466, AP 432 Plakalı aracın tamiri Hizmet Alımı Nas Oto makas 258,42 66 Garaj Servisi Malzeme Alımı Mal Alımı Akgün Oto Yedek Parça 2.932, DH 207 Ön cam değişimi Hizmet Alımı 68 Garaj Servisi Kış Lastiği Alımı Mal Alımı Batuhan Otomotiv Temsa Global Yetkili Servisi Hazar Rot Balans Arif Sezgin 395, ,40 69 İş Makinesi Marş Motoru Tamiri Hizmet Alımı Hicret Oto Elektrik 485,00 70 Garaj Servisi Elektrik Malzemesi Alımı Mal Alımı Cesurlar Enerji Otomotiv 4.436,80 71 Taşkömürü Alımı(30 ton) Mal Alımı Erba Madencilik ,00 72 Belediye Birimleri Tanıtım Tabelası Yaptırılması Mal Alımı Ecem Reklam 1522,20 73 Kırtasiye Malzemesi Alımı Mal Alımı Gümüş Temizlik Serdar GÜMÜŞ 8.888,35 74 Temizlik Malzemesi Alımı Mal Alımı Gümüş Temizlik Serdar GÜMÜŞ 9.939, DF 239 Plakalı aracın şanzıman tamiri Hizmet Alımı Zonguldak Çimenler Oto 649, EY 281 Plakalı aracın zorunlu mali trafik sigortasının yaptırılması 67 AU 049 Plakalı aracın zorunlu mali trafik sigortasının yaptırılması Hidromek marka İş Makinesinin 1000 km periyodik bakımı Hizmet Alımı Zonguldak Batuhan Sigorta 373,20 Hizmet Alımı Zonguldak Batuhan Sigorta 1.198,20 Hizmet Alımı Servis Ticaret Hidromek Yetkili Servisi 4.755,40 67 AU 049 Plakalı aracın tamiri Hizmet Alımı Ertuğrul Torna Oto Tamiri Yetkili Servisi 355,18 80 Lastik Tamiri Son Hakediş Hizmet Alımı Atmaca Otomotiv Ramazan Atmaca 375,00 81 Perde Alımı Mal Alımı Gülay Ticaret Derya Gülay 1.425,60 82 Akaryakıt Pompası ve Tankı Alımı Mal Alımı ME GA Petrol ve Enerji Sistemleri ,00 İDARİ İŞLER BÜROSU 2014 YILI FAALİYETLERİ Müdürlüğümüze bağlı yazışmalar çerçevesinde 2015 yılında 66 adet gelen evrak ve 562 adet giden evrak İdaremiz kayıtları altına alınmıştır. Müdürlük bütçesinin hazırlanması, ADSL hizmetleri, haberleşme ve elektrik hizmetlerine dair faturalar incelenip kontrol edilerek icmalleri yapılarak zamanında ödenmeleri sağlanmıştır. Müdürlük personelinin ücretleri maaş ve ikramiyeleri ile ilgili puantajalar düzenli bir şekilde tutulup hazırlanmıştır. Hizmet binamızda bulunan mutfak ve çay ocağı gibi yerlerin temiz ve düzenli olması için haftalık olarak temizlik işlemleri yapılmıştır. idaremizin ortak ihtiyaçları olan kırtasiye, yemek, yakacak ve benzeri malzemeler gerekli piyasa araştırması yapılarak temin edilmiştir.

59 a)- Haberleşme ve ADSL Hizmetleri Başkanlık makamının talimatları doğrultusunda kullanıma dağıtılan ve görüşmelerin sınırlandığı(limit 15,10.-TL.) toplam 60 adet cep telefonu, FCT cihazına bağlı santralde kullanılan 5 adet limitsiz kurumsal hat ve Belediye Başkanlık makamında ve müdürlüklerde kullanılan 5 adet limitsiz kurumsal hat (Limitsiz 81,00 TL) ve idaremiz santraline bağlı 18 Adet Telekom hattına ait faturalar düzenli olarak icmal edilerek ödenmiştir. Başkanlığımız ve bağlı birimlerde 3 adet ADSL hattı (Hizmet Binasında kullanılan tarife Profesyonel Ekstra Limitsiz) mevcut olup, tüm faturaların ödenmesi müdürlüğümüzce gerçekleştirilmiştir. Hizmet binalarımızda mevcut santral, konsol ve telefonların bakımları düzenli olarak yapılmış olup, ihtiyaç duyulan yerlere yeni telefon hatları çektirilerek iletişimde hiçbir aksaklığa sebebiyet verilmemiştir. b)- Aydınlatma ve Isıtma: Başkanlığımız ve bağlı hizmet birimlerine ait tesislerin tamamına ait 29 adet elektrik abonesine ait faturalar düzenli olarak icmal edilerek ödenmiştir. Söz konusu aboneliklerden serbest tüketici konumunda olanlar ENERJİ -SA ile sözleşme yapılarak ucuz elektrik kapsamına alınmıştır. Belediye ve bağlı Birimlerinin ısı tesislerinde kullanılmak üzere Birimimizce 2014 yılı boyunca 40 ton taşkömürü temin edilmiş olup gerekli birimlere dağıtım işlemi yapılmıştır. c)-müstahdem Kadro: Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren müstahdem kadro tüm birimlerde iç temizlik ve evrak dağıtım hizmetlerini görmektedir. Ayrıca hizmet binamızda bulunan çay ocağı ve mutfak gözetimimiz altında olup, müdürlüğümüzce denetlenmektedir. GARAJ BÜROSUNA AİT 2014 YILI FAALİYETLERİ Müdürlüğümüze bağlı 2 adet iş makinesi, 1 adet hasta nakil aracı, 1 adet cenaze nakil aracı, 2 adet damperli kamyon, 2 adet minibüs, 2 adet kamyonetin, 1 adet pick-up hizmet aracı olmak üzere tüm bu araçların rutin bakımları yetkili servislerinde düzenli olarak yapılmış, araçlarda oluşan arızalar ilgili personelimizce tespit edilerek garaj servisinde giderilebilen arızaları ivedi bir şekilde giderilmiş, garaj servisinde tamir imkanı bulunmayan arızalar, hazırlanan arıza tespit raporlarına istinaden piyasada yaptırılarak giderilerek hizmetlerin aksamadan yürütülmesi sağlanmıştır. Karla ve kötü hava koşulları ile mücadele kapsamında tüm hizmet araçlarının kış şartlarına uyum sağlaması için gerekli kış lastiği ve zincir temini yapılmıştır. Yoğun kar yağışlarında iş makinelerimiz ve hizmet araçlarımız ile gerekli müdahaleler yapılmıştır. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde kayıtları atında bulunan mağdur durumdaki hasta vatandaşlarımızın hastanelere nakli sağlanmıştır Araç ve iş makinelerini sicil dosyaları tutulmuş, ruhsat, trafik tescil, kaza, trafik sigortası, egzoz ve fenni muayeneleri takip edilerek, zamanında yapılması sağlanmıştır. İdaremize ait araçlar gerek mesai saatleri içerisinde gerekse mesai saatleri dışında olmak üzere takip edilmesi amacı ile araç takip sistemi ile donatılmıştır.

60 III. B.1.4. İtfaiye Hizmetleri İTFAİYE AMİRLİĞİ 2014 YILI FALİYET RAPORU SUNULAN HİZMETLER: Yangın Raporu : 10 Yapılan yangın tatbikatı sayısı : 2 Müdahale yapılan yangın sayısı : 37 GSM işyeri ruhsatlarına uygunluk raporu verilmesi : 3 3.Sınıf İşyeri uygunluk raporu verilmesi : 9 Yer altı ve Yerüstü yangın hidratlarının sayısı : 2

61 Bir yangın söndürme çalışması Teşkilatımız personeli her an yangına müdahale için ekipmanları ile hazır bulunmaktadır. Belediyemiz hudutları dâhilinde, diğer belediye ve kurumlar olmak üzere 37 yangın olayına müdahale edilmiştir. İşyerlerinin yangın yönünden gerekli tedbirleri kontrol edilmiştir. Anahtarı içeride kalan vatandaşımızın kapıları ücreti mukabilinde açılmaktadır

62 Milli bayramlarda ve Belediyemizin etkinliklerinde cadde ve sokaklara bayraklar ve pankartlar asılmıştır. İlan ve reklam amaçlı afişler beldemizin muhtelif yerlerine asılmıştır. Bunun dışında resmi kurum ve kuruluşların afişleri' de asılmaktadır. Beldemizdeki Cadde, sokak, yol ve futbol sahası ile tribünler muhtelif zamanlarda yıkanmış ve yaz aylarında toza karşı her gün sulanmıştır. Beldemizde bulunan camilerin önü ve avlularının yıkamaları yapılmıştır. Beldemizde bulunan okulların bahçeleri itfaiye tarafından yıkanmış olup, gerektiğinde su verilmiştir. Belediyemiz inşaat servisine su takviyesi yapılmıştır. Belediyemiz tarafından yapılan ve korunan havuzlara su takviyesi yapılmıştır. İnşaat servisinin vatandaşlarımızın tıkanan 124 kanalizasyonun açılmasında İtfaiye aracımızla yardımcı olunmuştur. Mahallelerdeki ve caddede bulunan anons cihazları bakım onarımı ve değiştirme işlemlerinde araç merdiveni kullanılmıştır.

63 III. B.1.5. Zabıta Hizmetleri SUNULAN HİZMETLER ZABITA AMİRLİĞİ 2014 YILI FALİYET RAPORU Şehrimizde bulunan işyerlerine Zabıta Amirliğince Zabıta hükümlerine göre gerekli kontroller yapılmıştır. Bu yönetmeliğe uymayanlara gerekli yasal işlemler yapılmıştır. Encümene giren zabıt sayısı =4 Verilen işyeri açma ruhsatı =16 Encümenden çıkan ceza sayısı =4 Kaçak su kullananlara tutulan zabıt sayısı =2 Pazar yeri tahsis ücreti = TL. Gelen şikayet sayısı =7 Denetlenen işyeri sayısı =200 İhtar verilen işyeri sayısı = 20

64 -Belediyemiz tarafından düzenlenen bütün etkinliklerde gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. -Ölçü tartı aletlerinin kontrolleri devamlı olarak yapılmıştır. -Pazarcı kart vize kontrolleri devam etmektedir. -Yiyecek üzerine satış yapan işyerlerinin sağlık karnesi ve temizlik kontrolleri yapılmıştır. -İşyeri açma ruhsatı kontrolleri yapılmıştır. Zabıta Amirliğimiz tarafından öğrenci servisleri periyodik olarak denetlenmiş ve denetlenmektedir. Zabıta amirliği ekibimizce beldemizde bulunan esnaf ve market gıda denetimi yapılmıştır.

65 Belediyemi zabıta ekibince 2559 Sayılı kanun çerçevesinde işyeri mühürleme işlemi gerçekleştirilmiştir Kaçak yapılaştırmaya izin verilmeyerek, Fen işleri ekibi ile birlikte 2 adet kaçak yapı mühürlenmiştir. ÖLÇÜ VE AYAR MEMURLUĞU YILLIK RAPORU 2014 Yılında ölçü ve tartı aleti kullanan vatandaşlarımızdan 45 adet beyanname alınmış olup,43 adet terazinin muayene işlemleri yapılmıştır.

66 yılında toplam 50 ölçü ve tartı aleti kontrol edilmiştir yılı içerisinde toplam 200 esnafın denetimi yapılmıştır. - Pazaryerinde Pazarcı etiketleri yazılarak kontrol edilmektedir. - Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan yol, su ve kanalizasyon bakım ve onarım çalışmalarında gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. - Belediye çalışmalarının olduğu yerlerde trafik düzenlemesi yapılmıştır. ZABITA AMİRLİĞİ TEBLİGATLARI İmar işleri tebligatları Yazı işleri tebligatları Fen işleri tebligatları Meclis tebligatları Mali Hizmetler Müdürlüğü tebligatları Kaymakamlık ve Emniyet davetiye dağıtımlarının yapılması

67 III. B.1.6. Veteriner Hizmetleri SUNULAN HİZMETLER VETERİNERLİK HİZMETLERİ 2014 YILI FALİYET RAPORU 1- SOKAK HAYVANLARI REHABİLİTASYON MERKEZİ: Merkemize gelen köpek sayısı 195 adettir. Kısırlaştırılıp kuduz aşısı, parazit tedavisi ve küpesi takılarak alındıkları bölgelere geri bırakılan köpek sayısı 117 adet, kedi sayısı 8 adettir. 2- İLAÇLAMA: Nisan ayında başlayıp, yaz boyunca devam edilen larva ilaçlaması ile beraber beldemizin mahalleleri Haziran ve Ekim ayları arasında bir adet ULV cihazı ile haftanın 3 günü haşerelere karşı ilaçlanmıştır. Ayrıca vatandaşlardan gelen şikâyetler değerlendirilerek gerekli olan ilaçlamalar şikâyetler doğrultusunda yapılmıştır. 3- DİĞER HİZMETLER: Belediyemiz Veteriner Hekimliği tarafından muayene ve tedavisi yapılan kedi ve köpek sayısı 250 adettir. Salgın ve zoonoz (kuduz gibi) hastalıklara karşı 225 adet kedi ve köpek aşılanmıştır.

68 III.B.1.7. Fen İşleri Müdürlüğü FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FALİYET RAPORU Birim Teşkilat Şeması SUNULAN HİZMETLER BÜRO İŞLERİ: Gelen ve giden evrakları kayıta alıp, ilgili birimlere dağıtımı ve dosyalara yerleştirilme işleri yapılmıştır. İşçi aylık maaş puantajlarını hazırlamak, Personelin senelik izinlerini kontrol etmek ve bilgisayara aktarmak, nöbet ve fazla çalışma çizelgelerini hazırlama işlemleri yapılmıştır. İhale iş ve işlemleri yapılarak Çatalağzı Belediyesi olarak vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek temizlik işlerimizi zamanında ve aksatmadan yerine getirebilmek için Personel Çalıştırılmasına Dayalı Temizlik Hizmeti İhalesi Yapılmıştır. Çalışan personellerimizin daha verimli çalışabilmesi ve şantiye işlerinde kullanılmak üzere gerekli malzemelerin, araç ve gereçlerin alımı işlemleri yapılmıştır. Kanalizasyon borusu alımı ihalesi yapılmıştır.

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

2015 YILI GELİR BÜTÇESİ

2015 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİR KODU I II III IV 2015 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI ( B ) CETVELİ AÇIKLAMA 2015 YILI GELİR TAHMİNİ ( ) 01 VERGİ GELİRLERİ 160.950.000 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

Detaylı

2016 YILI GELİR BÜTÇESİ

2016 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİR KODU I II III IV 2016 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI ( B ) CETVELİ AÇIKLAMA 2016 YILI GELİR TAHMİNİ ( ) 01 VERGİ GELİRLERİ 175.500.000 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

Detaylı

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, ,

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2014/31-12-2014 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

Belediyenin Organları

Belediyenin Organları Belediyenin Organları Belediye meclisi MADDE 17.- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Meclisin görev ve yetkileri

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 7.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (YEREL YÖNETİMLER) YEREL YÖNETİMLER YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI İl Özel İdaresi YEREL YÖNETİMLER Yerinden yönetim ilkesini coğrafi

Detaylı

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, ,

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2012/31-12-2012 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2013/31-12-2013 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2016 BİRLEŞİM 11 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 09.05.2016 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 69 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER Aşağıda belirtilen görevler, Malî Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür: a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

Menemen Belediyesi 2012 Performans Programı

Menemen Belediyesi 2012 Performans Programı 1 Kendiniz İçin değil,bağlı bulunduğunuz Ulus için,el birliği ile çalışınız.çalışmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 2 Hizmet ve planlamalarımızı bireysel taleplere göre değil toplumsal taleplere

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2015 yılı Kesin Hesabı. KOMİSYON İNCELEMESİ: Büyükşehir Belediye Meclisimizin 2016 yılı Mayıs ayı Toplantısının 12.05.2016 tarihli ilk birleşiminin 17. gündem maddesi

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Belediye başkanlığının sona ermesi

Belediye başkanlığının sona ermesi Belediye başkanlığının sona ermesi MADDE 44. Belediye başkanlığı, ölüm ve istifa hâllerinde kendiliğinden sona erer. Belediye başkanının; a) Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000. 1 Vergi Gelirleri 25.000.000,00 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 51 Eğlence Vergisi 900.000,00 1 Biletle Girilmesi Zorunlu

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ DÖNEMİ : EKİM-2015 BİRLEŞİM : 18 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 16.10.2015 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 89 ÖZÜ : SİNİN 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU. Belediyemizin 2016

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYE GELİRLERİ VE BUNLARDAN HACZEDİLEMEYECEK OLANLAR Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org GİRİŞ Belediyelerimiz, ilk kuruluşundan bu yana amaçlananın aksine mahallî kamu

Detaylı

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP CETVELİ

BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP CETVELİ Kurum Kodu : Kurum Adı : 46.32.97.23 KULEÖNÜ BELEDİYESİ 2009 Gelirin Kodu BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP CETVELİ Gelir Net 01 VERGİ GELİRLERİ 142.000,00 32.659,38 64.411,64 97.071,02 64.568,82 0,00 64.568,82

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 25.000.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Mali Hizmetler EMLAK VE ÇTV ŞEFLİĞİ Tellaliye Harcını Tahsil Etmek «Emlak Beyanı Kabulü, Tarh, Tahakkuk, Tebliği «İcra ve Haciz İşlemleri «Çevre Temizlik Vergisi Beyanı Kabulü «MASRAF

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ (Form:3A-3B)... 15-9 FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 İÇİNDEKİLER 1. 2015 Yılı Bütçe Kararnamesi...2 2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 3. Ödenek (A) Cetveli...10 4. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli...25 5.

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı

TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 3 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş 01 Özet Tablo Dizini Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş Tablo Dizini 3 Özet 5 Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste 6 Kesin Cetvelleri Bütçe Giderleri Kesin Cetveli 7 Bütçe

Detaylı

2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ : EKİM-2016 BİRLEŞİM : 20 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 18.10.2016 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 118 ÖZÜ : ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN

Detaylı

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 3 6 3 4 7 8 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN SİGORTASI

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 7 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 53,132,315.89 630 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 7,044,749.59 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 3,520,342.71

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır.

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 1 2 6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 3 İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA YILDIRIM BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 3 6 3 4 7 8 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) EĞLENCE VERGİSİ YANGIN SİGORTASI

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ TAN 01 VERGİ LERİ 129.085.00 38.248.6, 6.318.952,80 87.695.316,76 119.624.409,99 80.874.099,63 609.727,08 80.264.372,55 39.360.7,44 67,00 01 02 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 84.000.00 36.940.153,39

Detaylı

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Mali Hizmetler Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 60,869,561.14 65,906,398.20 78,874,750.37 630 01 1 MEMURLAR 7,956,369.31 8,601,011.72 12,494,845.06 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,781,914.42 4,093,825.61 4,426,610.72

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YOZGAT BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 488 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. o) Seydikemer ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler AMAÇ MADDE 1 1) Bu Yönetmeliğin amacı; Emlak ve İstimlâk

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı.

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. T.C. Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. Ertekin ŞAN, Oktay BAĞCI, Yünüs GÖRGÜLÜ, Semra ULUTAŞ, Murat UĞUR(İzinli), Erdoğan Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 26.08.2013

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİ Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ a) İdarenin stratejik plan ve performans

Detaylı