Yurt Dışında Eğitim Görecek Öğrenciler İçin Yüksek Öğrenim Rehberi I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yurt Dışında Eğitim Görecek Öğrenciler İçin Yüksek Öğrenim Rehberi I"

Transkript

1 Yurt Dışında Eğitim Görecek Öğrenciler İçin Yüksek Öğrenim Rehberi I İngiltere Almanya Avusturya Fransa GİRİŞ 1990 lı yılların başından itibaren küreselleşmenin ve yeni dünya düzeninin bir sonucu olarak, ülkeler arası işbirliği ve ortaklıklar artarak gelişmektedir. Bu işbirliği ve ortaklık, eğitim alanında da önem kazanmıştır. Özellikle, AB nin Socrates eğitim programı ile gündeme getirilen ve Bologna Açıklaması ile 2010 yılına kadar oluşturulması öngörülen AB Ortak Eğitim Alanı içerisinde yer alabilmek için, üye ülkeler, eğitimde koşullarını güncelleştirmiş ve yeni düzene uyumlu hale getirmek için yoğun çalışmalar başlatmıştır. Şubat 2005 te İngiliz Parlementosu nda kabul edilen reform paketi (White Paper) ile İngiltere de bu uyum kervanına katılmış bulunmaktadır. Sözkonusu uyum çalışmaları KKTC de de sürdürülmektedir. Dolayısıyle, sistemin ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan gücünü oluşturabilmek için, gençlerin hem yurt içinde hem de yurt dışında yetiştirilmeleri hedeflenmektedir. Burada, karşımıza çıkan ve daha yoğun bir şekilde gündeme gelmesi beklenen sorunların başında, üniversite öncesi eğitimin toplam 11 yılla sınırlı olmasının getirdiği denklik konusudur. Bu konu, Bakanlığın öncelikleri arasında yer almaktadır ve bir süreç içerisinde çözülecektir. Ancak, konunun mevcut yansımaları aşağıda daha pratik bir şekilde ortaya konulmuş olacaktır. Yurt dışında eğitimi hedefleyen gençlerin, hem alacakları eğitim hem de gidecekleri ülke ve üniversite ile ilgili, doğru ve bilinçli şeçim yaparak, başarılı olmalarına yardımcı olmak amacı ile, bazı AB ülkelerindeki eğitim olanakları araştırılmış ve aşağıda bilginize sunulmuştur. AB ÜLKELERİNDE YÜKSEK ÖĞRENİM OLANAKLARI GENEL KOŞULLAR AB içerisinde üniversite eğitimi almak isteyen Kıbrıslı öğrencilerin, lisede pek alışık olmadıkları bir eğitim sürecinin içerisine gireceklerini bilerek bu tercihlerini kullanmaları tavsiye edilmektedir. Özellikle, Almanya, Avusturya, İsviçre, Fransa, İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde eğitim almak isteyen öğrencilerin, KKTC deki lise ve dengi okullardan mezun olduktan sonra, yurt 1

2 dışında bir universitede eğitim alabilmeleri için aranan genel şartlar aşağıda sunulmuştur. Universitelerin herhangi bir bölümüne doğrudan birinci sınıftan başlayabilmek için, eğitim göreceğiniz bölümle bağlantılı belirli sayıda GCE (General Certificate of Education) A Level ve O Level sahibi olmak yeterli görülmektedir. Sözkonusu bu sertifika sınavları ve konuları bir ülkeden diğerine farklılıklar gösterse de, sonuçta ayni amaca hizmet etmek için yapılmaktadır. Örneğin, Fransa da, 2 (iki) A Level ve 3 (üç) O Level başarı belgesi aranırken, İngilterde 3 (üç) A Level ve 2 (iki) O Level Sertifika sahibi olmak üniversite eğitimine başlamak için yeterli görülmektedir. KKTC de, her hangi bir Lise veya dengi okuldan mezun olan bir öğrenci, eğer söz konusu sertifikalara sahip değilse, yurt dışında eğitime giderken, önce dil kursunu başarı ile tamamlamak, daha sonra ise bir yıl süreli Foundation Course / StudienKolleg / Baccalaureat gibi, farklı ülkelerdeki farklı hazırlık programlarını takip ederek üniversite eğitimine hazırlanmak gerekmektedir. Türkiye de yapılan Öğrenci Seçme Sınavı nda (ÖSS de) başarılı olan öğrenciler de, yerleştirildikleri bölüm/ program doğrultusunda, yurt dışında her hangi bir üniversitede eğitim alma hakkını kazanmaktadırlar. Ancak, söz konusu eğitime başlamadan, önce dil kursu ve daha sonra ise Studienkolleg / Foundation Course veya benzeri bir hazırlık sınıfına devam etmeleri gerekmektedir. Bunları tamamlayan öğrenciler, ÖSS de kazandıkları bölüm doğrultusunda üniversite eğitimine başlayabilirler. Yurt dışında üniversite eğitimi, yoğun bir öğrenme ve araştırma uğraşını gerektirmektedir. Bu eğitim programlarında, pro-seminer, seminer, konferans, dönem projeleri, bitirme tezi ve sözlü-yazılı diploma sınavları gerekmektedir. Dolayısı ile, yabancı dil ortamında eğitim almadan önce, o dili çok iyi bir şekilde kullanabilme özelliğine sahip olmak gerekmektedir. Aşağıda, öğrencilerin genel taleplerini de dikkate alarak, bazı AB ülkelerinde eğitim olanakları değerlendirilmiştir. İNGİLTERE İngiltere de Eğitim Ingiltere de eğitim 16 yaşına kadar zorunludur. Bunun sonrasında, isteyenler, GCE A level ( General Certificate of Education) Programlarına veya mesleki ve teknik dallara devam etmektedirler. Üniversite eğitimi, lisans düzeyinde genelde üç yıl sürmektedir. Ancak tıp, diş hekimliği, v.b. bölümler daha uzun sürelidir. İskoçya da ise, lisans eğitimi dört yıl olarak belirlenmiştir, ancak yine diğer bazı bölümlerde bu süre daha uzun olmaktadır. 2

3 Mesleki Eğitim: Mesleki eğitim seviyesinde verilen sertifika programları, meslek edindirme ve ileride olabilecek diploma veren eğitim programlara yöneliktir. Kayıt Kabul Koşulları Öğrenci kabul koşulları, bir üniversiteden diğerine ve hatta bölümden bölüme farklılık gösterebilmektedir. Her üniversitenin aradığı özel koşullar üniversitelerin web sayfalarından veya Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı dan veya British Council dan öğrenilebilir. KKTC deki eğitim süreleri ve İngilteredeki eğitim süreleri farklılık gösterdiğinden, KKTC deki bir lise ve dengi okuldan mezun olan öğrencinin diploması, Ingiltere'deki 3-yıllık üniversite eğitiminin ilk yılına kabul için, genellikle yeterli görülmemekte, ancak bununla birlikte, her öğrencinin başvurusu bireysel olarak değerlendirilmektedir. Kimi zaman, yabancı dilde eğitim veren bir liseden iyi dereceli bir diplomaya sahip öğrenciler, üniversitenin ilk yılına başlamak için kabul edilebilmektedir. Ancak, İngiliz yüksek öğrenim kurumlarından birinde bir yıllık hazırlık kursunu (Foundation Course) tamamlayanlar lisans eğitimine kabul edilebilmektedirler. Bu kurslar, ya üniversiteler bünyesinde, ya da işbirliği içerisinde oldukları kolejler tarafindan verilmektedir. Alınan dersler, üniversitede okutulacak konulardan oluşur ve ingilizce seviyesinin gelişimine yardım sağlamayı amaçlar. Üniversiteler değerlendirmelerinde; Ingilizce yeterlik ve lise diploması ortalaması ve lise eğtimi süresince almış olduğu seçeceği bölüm ile ilgili derslerin, her öğretim yılı sonunda karnede yazılı notlar dikkate alınarak, UCAS başvuru formunda belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca, öğrencilerin öğretmenlerinden almış oldukları referans mektubu da değerlendirmede önemli role sahiptir. Özellikle, başvuru yapan öğrencinin seçtiği eğitim alanında, bilgisini en iyi değerlendirecek, bir öğretmeni tarafından verilen bir referans mektubu olması tavsiye edilmektedir. Ayrıca, öğrencilerin UCAS (Universities Colleges Admission Services) (http://www.ucas.com) üniversite başvuru formunda yazmış oldukları kompozisyonlar da başvurunun değerlendirilmesinde belirleyici rol oynamaktadır. Bütün üniversitelerde, genel olarak, GCE (General Certificate of Education) sınavlarından "A" Level sınav dereceleri temel alınmaktadır. "A" Level'e eşdeğer kabul edilen SAT, Abitur, veya Fransızların Uluslararası Baccalaureta, gibi sınav sonuçları da kabul edilmektedir. GCE sınavlarında elde edilen başarı düzeyi de üniversiteye kayıt yaptırabilmek için önemlidir. Genelde A ve B derecelerinde başarıya sahip olan öğrenciler üniversitelere kayıt yaptırabiliyor. Bununla birlikte, hem üniversiteler hem de bölümler arasında, kayıt kabul için gerekli başarı derecesi değişebilmektedir. 3

4 Basvurular bir yıl öncesinden başlamakta ve 1 Eylül - 15 Ocak tarihleri arasında yapılmaktadır. Gecikmiş başvurular 15 ocak - 30 Haziran tarihleri arasında değerlendirmeye alınmaktadır. Bununla birlikte Ağustos Eylül tarihleri arasında da açık olan kontenjanlara yerleştirme yapılmakta ve öğrenci kabul edilebilmektedir (clearing). Başvuruların mümkün olan en erken zamanda yapılması tavsiye edilmektedir. Bazı hazırlık programlarına başvurular, bireysel olarak yapılabilmektedir. Diğer tüm birinci sınıf ve hazırlık programlarına başvuru UCAS aracılığı ile yapılmaktadır. UCAS ın aracı olduğu başvurular, 15 Pound ücret ödenerek gerçekleştirilmektedir. UCAS a yapılan başvurularda, altı üniversite tercihi yapılabilmektedir. Eğer öğrencinin başvurusu uygun bulunursa, tercihlerinden birine yerleştirme yapılmaktadır. Universitenin herhangi bir eğitim programına kabul, şartlı yada şartsız olarak değerlendirilebilmektedir. Şartsız Kabul: Öğrencinin akademik ve Ingilizce yeterliliği incelendikten sonra, başvurusu uygun görüldüğü takdirde, şartsız kabul e hak kazanır. Birinci sınıfa şartsız kabulde aranan genel şartlar: a) IELTS (İngilizce Yeterlik Sınavı) veya ( TOEFL), b) GCE sınavlarını geçmiş olmak; yani istenen üç A level veya AS sertifika (UK öğrenciler için iki O level) belgeleyebilmek (sınavlarda A ve/ veya B düzeyinde başarı derecesine sahip olmak), c) Lise diploması (genellikle minimum 8.00 ve üzeri) (Transcript: Lise eğitiminde almış olduğu ve gireceği bölümle ilgili ders notlarının dökümü UCAS formuna yazılmaktadır). Şartlı Kabul: Öğrencilerin akademik ve Ingilizce yeterliliği saptanamadığı durumlarda (halen eğitimini sürdürüyor olmak: Ingilizce yeterlilik sınavı ve henüz tamamlanmamış eğitim programı ve/ veya sınavların sözkonusu olduğu durumlarda) bunların başarı ile tamamlanmış olması koşulu ile şartlı kabul verilmektedir. Bu gibi durumlarda, öğrenci UCAS başvuru formunda, ilgili derslerin notlarının verileceği tarih belirtilmektedir. Universitede okuyan öğrenciler için, ilgili bölümde gördüğü derslerin notları UCAS aracılığı ile gönderilmektedir. Dönem sonunda tamamlayacağı dersler için de, yine UCAS formunda notların verileceği tarih belirtilmektedir. Foundation Course a devam için aranan şartlar: a) IELTS veya /( TOEFL), b) Lise Diploması (genellikle minimum 8.00 ortalama) ve gireceği eğitim programı ile ilgili derslerin not dökümü belirtilmektedir. 4

5 Dil Eğitimi ve Yeterlilik Sınavı: Ingiltere'de, üniversite seviyesinde eğitim görmek ve sosyal yaşamınızı en iyi şekilde sürdürebilmek için, belirli bir seviyede Ingilizce bilmek gerekmektedir. Ingiltere'deki yüksek öğretim kurumları, öğrencilerin kabulü için, IELTS veya TOEFL sınav sonuçlarını temel alırlar. TOEFL sınavları, Kıbrıs ta, Türk Maarif Kolleji salonlarında, her yıl dört kez yapılmaktadır. Online olarak aşağıdaki web sayfasından başvuru yapılabilir. Sınav Kayıt Ücreti, ABD Doları dır. https://toeflrts.ets.org/onlineregistration/rts/startpage.jsp. Yardım için, mail adresine başvurabilirsiniz. Bazı üniversiteler, Cambridge Proficiency in English (CPE) ve Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) sınavlarını da kabul etmektedirler. Öğrencilerin başvuruları British Council de yapılmaktadır. IELTS (International English Language Testing System: Uluslararası İngiliz Dili Sınavı: İngiliz dilinde eğitim gören öğrencilerin gereken tüm İngilizce becerilerini ölçen bir sınavdır. (web sayfası Her ay bir kez ve fakat eğer talep fazla ise iki kez yapılmaktadır. IELTS: Akademik ve genel eğitim olmak üzere iki ayrı şekilde yapılmaktadır. Ingiliz dil okulları, British Council tarafından denentlenmektedir. Kıbrıslı öğrencilerden, 75.- CY Pound sınav ücreti alınmaktadır. Başvuru formu, aşağıdaki web adresinde online olarak sunulmaktadır. Öğrenci başvuruları British Council e teslim edilmektedir. TOEFL (Test of English as a Foreign Language: Yabancı Dil olarak İngilizce Sınavı) olarak bilinen İngilizce Yeterlilik Sınavı nı belirli bir düzeyde başarmak da, yurt dışında eğitim alacak öğrencilerin dil kursları ve sınavlarından muaf olmalarına olanak sağlamaktadır. Bu sınavda bir takım yenilikler gündeme gelmiştir. Bunları özetleyen bölüm aşağıda sunulmuştur. TOEFL e yeni eklenen konuşma bölümü hakkında bilmeniz gerekenler: Yeni TOEFL 24 Eylül 2005 tarihinde ABD de, 22 Ekim 2005 tarihinde Kanada, Almanya, Fransa, Italya da ve 2006 yılında da diğer ülkelerde uygulamaya başlanacak. 5

6 1) Yeni TOEFL da PBT (Paper Based Testing: Yazılı sınav) yerinde CBT (Computer Based Testing: Bilgisayar kullanarak sınav) internet ortamında IBT (Internet Based Testing: İnternet ortamında sınav) yapılacak. 2) TOEFL de Konuşma Bölümü de olacak. Yeni test, teste girenlerin mikrofona konuşmalarını gerektiren, 6 adet serbest konuşma sorusunu içerecektir. Söylenenler kaydedilecek ve değerlendirme kurulu tarafından puanlandırılacaktır. 3) TOEFL de daha fazla Yazma Sorusu olacak. Şu anda zaten var olan 30 dakikalık yazıma ek olarak, 20 dakikalık bir yazımı daha içerecektir; yani toplam iki adet yazım olacaktır. 4) Yeni TOEFL, hem bağımsız hem de birleşik beceri testleri ni içermektedir. Yeni testteki bazı sorular, sadece okuma, dinleme, konuşma veya yazma becerileri üzerinde odaklanacak; diğer sorular ise teste giren kişilerin bu becerilerini bir arada kullanmalarını gerektirecektir. 5) Yeni TOEFL daha uzun olacak: Yeni test yaklaşık 3,5 saat sürecektir, bu da şu anda mevcut olan sınavdan yaklaşık olarak bir saat daha uzun bir süre demektir. 6) Puanlama sistemi değişecek. Teste giren kişiler, toplam üzerinden alacakları puanın yanı sıra, TOEFL da test edilen dört beceri alanının (Okuma, Dinleme, Konuşma ve Yazma) her biri için de ayrı bir puan alacaklardır. KKTC li öğrenciler tarafından tercih edilen üniversiteler arasında yer alan Essex, Middlesex, Kent ve Westminster Universiteleri hakkında aşağıda daha ayrıntılı bilgi verilmiştir. Essex, Middlesex, Kent ve Westminster Universitelerine kayıt yaptırabilmek için A levels, Üst Düzey Mesleki Eğitim Sertifikasına sahip olmak (Advanced Vocational Certificate in Education), AS levels veya GCSE ve benzeri sertifikalar, üniversitenin birinci sınıfına kayıt olmak için yeterlidir. Ingilizce yeterlilik sertifikasına sahip olmayan öğrenciler (TOEFL, Cambridge, IELTS ve benzeri serifikalar), dil kursuna gönderilmektedir. Bunu tamamlayan öğrencilerin bir sene boyunca diğer üniversitelerde olduğu gibi foundations course e devam etmesi gerekmektedir. Bu kursu tamamlayan öğrenciler üniversitenin birinci sınıfına kayıt yaptırma hakkını kazanmaktadır. Ücretler ve Masraflar Öğretim ücreti ve yaşam masrafları üniversitelere göre farklılık gösterse de, ortalama olarak yıllık öğretim ücreti şöyledir: 1. Yukarıdaki üniversitelerde, bir akademik yılı için ödenmesi gereken ücret, diğer üniversitelerde olduğu gibi, AB vatandaşları için 1150 UK 6

7 Pound olarak belirlenmiştir. Ancak, tıp, doktora, diş hekimliği, veterinerlik gibi dallarda bu ücret farklılık göstermektedir. AB dışından gidecek öğrencilerin öğrenim masrafları bölümlere ve eğitim süresine göre aşağıda belirtilmiştir. 2. AB vatandaşı olmayanlardan aşağıda belirtilen eğitim ücretleri alınmaktadır. Sanat ve Sosyal Bilimler Fen ve Teknik Bilimler Tıp, Diş Hekimliği ve Veterinerlik Okula kayıt yaptıran öğrencilerin eğitim masraflarından muaf olabilmeleri ve/ veya indirimden yaralanabilmeleri için EU5N formunu doldurmaları ve gelir düzeylerini kendi ülkelerinde bulunan vergi dairesinden aldıkları bir belge ile doğrulamaları gerekmektedir. 4. Online başvuru için: (http://www.dfes.gov.uk/studentsupport/eustudents/app_application_for_1.shtml) 5. Bir öğrencinin yaşamını sürdürebilmesi için ihtiyacı olan para miktarı ise, yıllık olarak, ortalama civarındadır. Ancak hem öğrenim hem de yaşam masrafları bölgelere göre farklılık gösterebilmektedir. 6. Burslar: Burslara başvuru ve daha detaylı bilgi için aşağıdaki web sayfalarından yararlanılabilir. İngilteredeki öğrenciler için: ulusalrarası öğreciler için: Yurtdışında arastırma yapan öğrenciler için: Ve diğer doktora ve benzeri araştırmalar için: Insani bilimler ve Sanat ile ilgili burslar: AVUSTURYA Avusturya da Eğitim: Avusturya da, ilkokul (Volksschule)-, ve sonrasında Ortaokul (Haupschule)- düzeyinde verilen ve zorunlu olan eğitimi her bireyin tamamlaması gerekmektedir. Bu eğitimden sonra Teknik okul, (Technischeschule), Meslek okulu (Berufschule) veya benzeri okullara devam etmek için öğrencinin başarı düzeyine göre, rehber hocaların yardımı ile, kendisi için en uygun eğitim programına yönlendirilmekte ve gerekli sınavları tamamladıktan sonra, diploma (Matura/ Abitur) düzeyinde olan eğitimini 7

8 tamamlayabilmektedir. Akademik eğitime devam edecek öğrencilere yönelik eğitim programı sunan Gymnasium, Technischeschule, Berufschule ve benzeri eğitim kurumları, lise seviyesinde eğitim programı ile, öğrencileri üniversite eğitimine hazırlamaktadır. Mesleki okullardan mezun olan öğrencilerin, üniversitede ayni branş üzerinden üniversite eğitim alması durumunda, öğrencinin eğitimde aldığı dersler gözönünde bulundurularak, müfredat azaltmasına gidilebilmekte ve öğrenci üniversite eğitimini daha kısa sürede tamamlayabilmektedir. Avusturya da, üniversite eğitimi iki bölümden (Abschnit ten) oluşmaktadır: Birinci bölümde, temel uzmanlık bilgisi ve sınavları yapılırken; ikinci bölümde ihtisaslaşma ve araştırma yeteneği geliştirilerek, öğrencinin belirli konularda rekabet gücünün üst seviyelere çıkartılması gerçekleştirilmektedir. Kayıt Kabul Şartları: Avusturya da eğitim yapabilmek için, her üniversiteye bireysel başvuru yapılması gerekmektedir. Öğrencilerin başvuruları, her üniversitenin web sayfasından, online olarak yapılabildiği gibi, posta ile de yapılabilmektedir. Başvuru yapmak için aranan şartlar aşağıda belirtilmiştir. Universiteye başvuru formu, Lise diploması ve not dökümü (lise 1, 2, 3) / Matura / Reife Prüfung / A Levels / Baccalaureat v.b., (Genelde A ve/ veya B düzeyinde başarı derecesi istenmekte), Almanca sertifika (minimum Orta Düzey (Mittelstufe) üzeri), Üniversiteye ön kayıt belgesi (eğer varsa), Universite Transcript i (eğer varsa), Özgeçmiş (CV), Referans mektupları (mezun olduğu okuldan, girmek istediği bölümle ilgili branş dersini veren bir öğretmenin değerlendirmesinin olması tavsiye edilmektedir). Apostille mühürlü, (Convention de La Haye du 5 octobre 1961; uluslararası noter onayı) orijinal belgelerin, kopyaları ile birlikte gönderilmesi tavsiye edilmektedir. Universite başvuruyu değerlendirip karara bağladıktan sonra, öğrenci eğitimine başlayabilmektedir. Eğer öğrencinin yeterli almanca bilgisi yoksa veya lisede aldığı eğitimi yetersiz görülürse, önce dil kursuna, daha sonra da Hazırlık Okulu na/ (Vorstudiumlehrgang a/ Studienkolleg e) gönderilmektedir. Dil kursları, genellikle seviye tespit sınavından sonra, bir ile üç dönemlik bir dil kurs programını kapsamaktadır. Öğrencinin, üniversite öncesi hazırlık kursu (Vorstudiumlehrgang) boyunca üniversitedeki statüsü düzensiz öğrenci (Außerordentliche Hörer) olarak devam etmektedir. Bu programın sonunda, 8

9 öğrenci, hem dil eğitimini tamamlamak, hem de yetersiz görülen derslerini başarı ile tamamlamak ve belgelemek zorundadır. Eğitim yılından ve müfredat farklılığından dolayı yapılması öngörülen ders programını tamamlayan öğrenciler, Avusturya daki on iki yıllık eğitime denk düşen sınavları başarı ile tamamlamış kabul edildiği için orta eğitim bitirme sınavları (Matura veya Reife prüfüng a) denk bir sertifika/ Diploma ile bunu belgeleme imkanına sahip olurlar. Sözkonusu belgelerle, öğrenciler, üniversitenin birinci sınıfına, düzenli öğrenci (Ordentliche Hörer) statüsünde kayıt yaptırabilirler. ÖSS sınavında başarılı olan öğrenciler de, kazanmış oldukları bölüm doğrultusunda eğitimlerine devam edebilirler, ancak Abitur düzeyinde olmayan eğitim diplomaları için, hazırlık (Studienkolleg) ve dil kursu yapma zorunluğu vardır. Avusturya Dil Kursu: Yabancı öğrencilerin Avusturya da üniversite eğitimlerine başlamadan önce Vorstudiumlehrgang üniversiteye hazırlık bölümünde ÖSD (Avusturya Almanca Dil Diploması) (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch)/ Orta düzey (Mittelstufe)- kursuna gitmeleri ve dil yeterlilik sınavına girerek, Avusturyada dersleri takip edebilecek düzeyde almanca bilgisine sahip olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Avusturyada'daki üniversitelere başvuru yapan öğrencilerden Mittelstuffe: MII veya MIII düzeyinde almanca bilgisi ( saat arası) istenmektedir. Avusturyada Eğitim ücreti: Üniversiteye kaydını yaptırmak (master ve/ veya doktora dahil) isteyen öğrencilerin, Euro her dönem için kayıt ücreti yatırması, ayrıca okula Euro kayıt masrafı ödemesi gerekmektedir. Avusturyada Eğitim Bursları Leistungsstipendien: ÖAD ( Österreichische Austausch Dienst) AAI (Afro Asiatische Institute) ALMANYA Almanya da Eğitim Almanya da Grundschule sonrası devam edilen orta okul eğitiminden sonra yine mesleki ve teknik olkullara devam edilebilmekte veya doğrudan Gymnasium a devam ederek akademik eğitime hazırlanılmaktadır. Gymanasium'u bitiren öğrencilerin lise bitirme (Reifeprüfüng/ Reifezeugnis veya Abitur) sertifikası sınavına girmeleri gerekmektedir. Ancak bu sınavı 9

10 başarıyla verip Abitur sertifikasını alan öğrenciler üniversiteye girme hakkına sahip olabilmektedirler. Kayıt Kabul Almanyada ilk ve orta eğitimin toplam süresi 13 yıldır. KKTC den giden öğrencilerin on bir yıllık eğitim süreleri dikkate alındığı zaman iki senelik bir eğitim farkının ortaya çıktığı gözlemlenmektedir. Bu durumdaki bir öğrencinin Almanya da üniversite eğitimi alabilmesi için Studienkolleg adı ile bilinen ve eğitimin eşitlemesine imkan veren bir eğitim programına dahil edilmesi gerekmektedir. Başvurular ASSIST aracılığı ile (AB vatandaşları için 25 Euro diğer vatandaşlar için 50 Euro ücretle başvuru yardımı sunulmaktadır) yapılabilmektedir. Bireysel olarak da üniversiteye başvuru yapılabilmektedir. Universitenin Studienkolleg (hazırlık okulu) Programına kayıt için gereken belgeler şunlardır: Universiteye başvuru formu, Lise diplomasi ve not dökümü (Lise 1, 2, 3)/ Abitur/ A-Levels/ Baccalaureat v.b., Almanca sertifika (minimum mittelstufe üzeri), Üniversiteye ön kayıt belgesi (eğer varsa), Universite Transcript i (eğer varsa), CV-özgeçmişi, Referans mektupları (mezun olduğu okuldan girmek istediği bölümle ilgili branş dersini veren bir öğretmenin değerlendirmesinin olması tavsiye edilmektedir). Bu belgelerin Apostille mühürlü orijinal olması ve kopyaları ile birlikte gönderilmesi tavsiye edilmektedir. Diğer belğelerin de resmi daire ve/ veya noter tarafından tasdik edilmesi ve Almanca tercümesinin yapılması gerekmektedir. Başvurunuz incelenip kabul edildikten sonra, Studienkolleg sınavına nerede gireceğinize dair size yazı gönderilir. Eğer üniversitede öğrenim göreceğiniz bölüm matematik veya fen bilimleri ile ilgili ise, sınavda Almanca ve genel kültür sorularının yanı sıra, ikinci bir sınav olarak, matematik sınavı yapılır. Sınavı başarıyla tamamlayan öğrenciler üniversitede okumaya hak kazanırlar Studienkolleg: Studienkolleg, [http://www.studienkollegs.de/] üniversite öncesi yabancı öğrencilerin katıldığı bir hazırlık sınıfıdır. Almanya da, üniversite öncesi eğitim 12 yıl olduğundan dolayı, kendi ülkelerinde 11 yıl eğitim gören öğrencilere yöneliktir. Studienkolleg üniversiteler bünyesindedir ve ücretsizdir. Bu programa katılabilmek için, iyi seviyede Almanca bilgisine sahip olmak gerekmektedir. Studienkolleg'e başvuru için, öncelikle, bir üniversiteye 10

11 ön kayıt yaptırılmalıdır. Daha sonra, eyalete bağlı eğitim kültür bakanlığına gerekli belgeler ile başvurulmalıdır. Studienkolleg'de, üniversitede tercih ettiğiniz bölümlere yönelik farklı sınıflarda, yaklaşık bir yıllık bir eğitim alırsınız. Studienkolleg de dersler ve bölümler şunlardır: S-kursu: İkinci yabancı dil, tarih ya da sosyal dersler/coğrafya ya da Alman edebiyatı. T-kursu : Matematik (bilgisayar bilimleri dahil), fizik ya da kimya. W-kursu : Matematik, ekonomi / iş idaresi. M-kursu: Biyoloji ve / veya kimya, fizik, matematik. G-kursu : Tarih, Alman edebiyatı ya da İngilizce, sosyal dersler/coğrafya. Bir yıllık eğitim sonucu bitirme sınavına (Feststellung Prüfung) girilir ve başarılı olma durumunda üniversite öğrenimi almaya hak kazanırsınız. İki defa bitirme (Feststellung Prüfung) sınavına girme hakkınız vardır ve bu ikisinden de başarısız olunursa, Almanya da üniversite öğrenim hakkını kaybedersiniz. Detaylı Bilgi İçin Aşağdaki Linkleri Kullanabilirsiniz: Almanyada Dil Kursu: Yabancı öğrencilerin, Almanya'da üniversite eğitimlerine başlamadan önce, DSH dil yeterlilik sınavına veya Test DAF (Deutsch als Fremdsprache: Yabancı Dil olarak Almanca) sınavına girmek gerekmektedir. KKTC de Goethe Zentrum Lefkoşa da ( sınavları yapılmaktadır. Sözkonusu sınavları başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilerin Almanca bilgilerinin dersleri takip edebilecek düzeyde olduğunu belgelemeleri gerekmektedir. Almanya'daki üniversiteler, müracaat anında, müracaatçılardan Orta düzey (Mittelstufe) M II veya M III düzeyinde Almanca bilgisi ( saat arası) istemektedirler. Eğitim ücreti: Almanyada eğitim ücretsizdir. Dil kursuna kayıt dışında her hangi bir ücret alınmamaktadır. Bir öğrencinin bir aylık masrafı 500 ile 800 Euro arasında değişmektedir. 11

12 Almanya da Burs İmkanları: Almanya da burslu okumak için başvurulabilecek başlıca adresler aşağıda verilmiştir. 1. DAAD: Almanya Akademik Değişim Servisi (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) 2. AIESEC 3. Fried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung: 4. Alexander von Humboldt-Stiftung: 5. Friedrich-Ebert-Stiftung; 6. Friedrich-Naumann-Stiftung; 7. Südosteuropa Gesellschaft (SOG): Daha fazla bilgi için, Alman Kültür Ateşeliği; üniversitelerin web adresleri ve yukarıda verilen adreslerden yararlanılabilir. Yazışmalar genelde Almanca olmakla birlikte, İngilizce dilinde de iletişim olanakları mevcuttur. FRANSA Fransa da Eğitim Fransa'da lisans eğitimine girebilmek için: Fransa da, Eğitim bakanlığı tarafından, orta eğitim tamamlandığı zaman verilen, Baccalaureat diploma sahibi öğrenciler yüksek öğretime girme hakkına sahip olmaktadırlar. Bununla birlikte, yurt dışından veya dışardan, bu eğitime denk eğitim almayan öğrencilerin, 1 yıl süre ile Baccalaureat eğitimi aldıktan sonra, yüksek öğretime devam etmelerine imkan tanınmaktadır. Fransa da, lisans düzeyindeki eğtimin normal süresi, 1 yıllık Baccalaureat dahil olmak üzere, 4 yıl; yüksek lisans eğitimi 2 yıl, ve doktora eğitimi 3 yıldır. Üniversiteler haricinde, Fransa'ya özgü, Grandes Ecoles eğitim kurumları, devlet üniversitelerine paralel bir eğitim vermektedir. Çok seçici olan bu okullarda da, lisans ve master eğitimi verilir. Ayrıca, Grandes Ecoles for Engineering okullarında mühendislik, Grandes Ecoles for Business and Management okullarında İşletme lisans ve yüksek lisans eğitimi verilir. Bunlara paralel olarak, çok sayıda sanat, moda, tasarım, turizm ve mimarlık alanlarında lisans ve yüksek lisans eğitimi veren okullar bulunmaktadır. 12

13 Kayıt Kabul Fransa da, üniversitelerde eğitim alabilmek için, aranan genel şartlar aşağıda verilmiştir. İki A level sertifika Lise diploması ve not dökümü Referans mektupları (mezun olduğu okuldan girmek istediği bölümle ilgili branş dersini veren bir öğretmenin değerlendirmesinin olması tavsiye edilmektedir). Sözkonusu orijinal belgelerin ve fotokopilerinin Apostille onaylı olması gerkmektedir. Diğer bazı AB ülkelerinde olduğu gibi, yurt dışından gidecek üçüncü ülke veya KKTC vatandaşlarının ve GCE sınavlarını almamış bireylerin, bir sene, diploma kazandıran bir hazırlık kursuna (DAEU): Üniversite Eğitimine Giriş için Diploma (Diploma Giving Access to University Studies) / (Baccalaureat programının son sınıfına) devam etmeleri gerekmektedir. DAEU iki alt ana başlık altında toplanmaktadır: DAEU A da edebiyat, dil, sosyal bilimler üzerine hazırlık programı sunulmaktadır. DAEU B de ise bilim, teknoloji, matematik, tıp, eczacılık, v.b. konularda eğitim verilmektedir. Fransa da, yüksek öğretime devam etmek için, DAEU/ Baccalaureat sınavlarında iki A level ve üç O level sınavı başarı ile tamamlamış ve belgelemiş olmak gerekmektedir. DAEU sınavlarında başarılı olan öğrencilerin A, B veya bazen C derecesi ile bu sınavları tamamlamış olması, her hangi bir üniversiteye kayıt yaptırmak için yeterlidir. Üstelik, üniversitenin kendi içerisinde farklı bölümlere kayıt yaptırabilmek için de farklı DAEU dereceleri talep edilebilmektedir. Dil Kursu Fransız üniversiteleri ve okullarında, eğitim dili Fransızca olmasına rağmen, pek çoğunda İngilizce dilinde eğitim sunulan bölümler bulunmaktadır. Fransa da, Alliance Française tarafından sunulan, DALF, Fransız Dilinde Yüksek Diploma ( High Diploma of French Language) kurslarını tamamlamış öğrencilerin, yüksek öğrenime devam etmesi uygun görülmektedir. Fransa da dil eğitimi, Alliance Française tarafından yaygın bir şekilde yapılmaktadır: Fransa da, dil eğitimi veren diğer kurumların bilgi ve adresleri ise, web sayfasında yer almaktadır. Eğitim Ücreti Fransa da, hazırlık okulu kursları için talep edilen ücret, yaklaşık 2000 Euro dur. Universite eğitimi bölümüne ve süresine göre ücretlendirilmiştir. Genelde, lisans düzeyinde eğitim için, her dönem 141 Euro ödenmesi gerekmektedir. Master, Doktora programları için ise, yine dönem başına 141 Euro ile 278 Euro arasında bir ücret talep edilmektedir. Mühendislik eğitimi için 13

14 ise bu ücret 420 Euro dur. Fransa da, özellikle de Paris te, yaşam pahalı olduğu için, yaklaşık ortalama 800 Euro aylık masraf düşünülmelidir. Burslar: Fransız hükumeti tarafindan verilen burslar, Cnours (Student s Welfare Service at National Level) birimi tarafından, uygun koşulları sağlayan öğrencilere verilmekterir. [http://www.cnous.fr]. Bu burslar, bölgesel ajanlar tarafından da değerlendirilip verilmektedir. Egide (CIES: Uluslararası Öğrenci ve Eğitim merkezi (International Centre for Students and trainees) tarafindan da, her yıl öğrencilere burs verilmektedir. Bunların dışında, Ubifrance (ex. ACTIM: Agency for Technical, Industrial, and Economic Cooperation) tarafindan da öğrenci bursları verilmektedir. Bursların miktarı, yaklasık olarak 610 Euro olarak belirlenmiştir, ancak alınan eğitime ve süreye göre de bu miktar değişmektedir. Son olarak Fransa'da eğitim konusunda daha detaylı bilgi için adresi tavsiye edilmektedir. Bu Sayfa ile ilgili sorularınız, görüş ve önerileriniz için: Adresine başvurabilirsiniz. 14

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ İÇİNDEKİLER Giriş Yüksek lisans (master) Doktora Yüksek lisans hakkında merak ettikleriniz Yurtdışı lisans üstü öğrenimle ilgili genel bilgiler ABD de lisans üstü

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR 1. Başvurusu Kabul Edilecek Adaylar: Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; a)

Detaylı

Türk Tıp Öğrencileri Birliği Yurtdışı Uzmanlık Rehberi

Türk Tıp Öğrencileri Birliği Yurtdışı Uzmanlık Rehberi Türk Tıp Öğrencileri Birliği Yurtdışı Uzmanlık Rehberi Türk Tıp Öğrencileri Birliği Tıp Eğitimi Çalışma Kolu 2013 Değerli TurkMSIC Gönüllüleri, TurkMSIC olarak bir tıp öğrencisinden daha fazlası olmak

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EK-1 T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı Yaşar Üniversitesi

Detaylı

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET Belgin BAL*, Erdoğan BAŞAR** Günümüz dünyasında hemen hemen tüm ülkelerin

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİMİN GELECEĞİ: HİYERARŞİ Mİ, EŞİTLİK Mİ? BEKİR S. GÜR, ZAFER ÇELİK, İPEK COŞKUN

Analiz. seta TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİMİN GELECEĞİ: HİYERARŞİ Mİ, EŞİTLİK Mİ? BEKİR S. GÜR, ZAFER ÇELİK, İPEK COŞKUN TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİMİN GELECEĞİ: HİYERARŞİ Mİ, EŞİTLİK Mİ? seta Analiz. BEKİR S. GÜR, ZAFER ÇELİK, İPEK COŞKUN SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Ağustos 2013 TÜRKİYE DE

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ 14.02.2011 SENATO 2011/2-IV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI

2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI 1 İÇİNDEKİLER 5 Rektörümüzden 6 Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi 17 Yönetmelikler & Yönergeler 18 Akademik Takvim 19 Ders Kaydı 19 Derse Devam Zorunluluğu 19 Not Sistemi

Detaylı

ULUSLARARASI EĞİTİM DANIŞMANLARI DERNEĞİ UED NİN ÜCRETSİZ YAYINIDIR.

ULUSLARARASI EĞİTİM DANIŞMANLARI DERNEĞİ UED NİN ÜCRETSİZ YAYINIDIR. ULUSLARARASI EĞİTİM DANIŞMANLARI DERNEĞİ UED NİN ÜCRETSİZ YAYINIDIR. 7 18 Yaş Altı Öğrenciler İçin Yaz Okulu Programları Kuzey İngiltere de Dil Eğitimi SAYI 7 Yurt dışında Yaz Okulları ve Futbol Kampları

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesine

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1. (1) Yönergenin amacı, Yükseköğretim

Detaylı

IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için)

IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için) IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için) 1- Feyziye Mektepleri Vakfının tarihçesi nedir? Feyziye Mektepleri Vakfı nasıl kurulmuştur? Işık Okullarının

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR SIKÇA SORULAN SORULAR 1. Üniversitenize kayıt nasıl yapılır? Üniversitemize bağlı fakülte ve yüksekokullara kayıt olabilmek için; a) ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda yeterli puanı alarak yerleşmiş olmak.

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI http://oidb.marmara.edu.tr/ Sevgili Öğrenciler, Üniversite yaşamına ilk adımınızı attığınız bu

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Önlisans, Lisans programlarına alınacak yabancı

Detaylı

Lisans ve Lisansüstü Burs ve Destek Programları

Lisans ve Lisansüstü Burs ve Destek Programları Lisans ve Lisansüstü Burs ve Destek Programları BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI BİDEB BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI Bu kitapta yer alan programların tümü 2013 yılındaki düzenlemeleri

Detaylı

2012 KPSS REHBERİ. Oğuzhan ÜNAL Eğitimci - Yazar

2012 KPSS REHBERİ. Oğuzhan ÜNAL Eğitimci - Yazar 2012 KPSS REHBERİ Oğuzhan ÜNAL Eğitimci - Yazar İLKSÖZ Değerli KPSS adayı arkadaşım, Her yıl KPSS ye başvuran aday sayısı artmakta ancak atama yapılan kadrolar ise ne yazık ki aynı paralelde artış göstermemektedir.

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TED Üniversitesinden : TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, TED Üniversitesi Fakültelerinde lisans

Detaylı

T. C. UFUK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; yurtdışından öğrenim görmek üzere Ufuk Üniversitesi

T. C. UFUK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; yurtdışından öğrenim görmek üzere Ufuk Üniversitesi T. C. UFUK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; yurtdışından öğrenim görmek üzere Ufuk Üniversitesi ne başvuran öğrencilerin eğitim programlarına kabulleri

Detaylı

Do your best! Elinden gelenin en iyisini yap!

Do your best! Elinden gelenin en iyisini yap! ișbirliğiyle Türkiye de AVRUPA POLİTEKNİK ÜNiVERSiTESi UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI Do your best! Elinden gelenin en iyisini yap! www.epu.bg www.epuniversity.eu 2014-2015 Kataloğu Vizyonumuz Güneydoğu Avrupa

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu Yönerge, Uluslararası Antalya Üniversitesi bünyesinde bulunan

Detaylı

Lisans eğitimi başvurusunda Lise diplomasının fotokopileri; Lisansüstü eğitiminde ise lise ve lisans diploması fotokopileri.

Lisans eğitimi başvurusunda Lise diplomasının fotokopileri; Lisansüstü eğitiminde ise lise ve lisans diploması fotokopileri. 1. BAŞVURU KOŞULLARI, GEREKLİ BELGELER, KAYIT YAPTIRMA Broşür - bilgi: http://tu-sofia.bg/eng_new/foreign-applications/images/img/2013_listovka_tr.pdf 1.1 Başvuru koşulları Bir yabancı öğrencinin Sofya

Detaylı

(RG: 24 Nisan 2010 Sayı:27561) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

(RG: 24 Nisan 2010 Sayı:27561) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2013-2014 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI DUYURUSU

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2013-2014 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI DUYURUSU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2013-2014 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI DUYURUSU Jean Monnet Burs Programının kapsamı, başvuru şartları

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönergenin amacı, Aksaray

Detaylı