ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ ERYTHRAİ KAZISI BAŞKANLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ ERYTHRAİ KAZISI BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ ERYTHRAİ KAZISI BAŞKANLIĞI ERYTHRAİ KAZISI 2013 ÇALIŞMA RAPORU Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü nün izniyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi adına gerçekleştirilen Erythrai Kazıları, 2013 yaz sezonu 8 Temmuz-3 Ekim 2013 tarihleri arasında Bakanlık temsilcisi Erdal Korkmaz denetiminde yürütülmüştür. Kazımızın ana ödeneği Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİM ve Genel Müdürlük bütçelerinden verilmiş, İzmir İl Özel İdaresi, Türk Tarih Kurumu ve A.Ü Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi de ekteki belgelerde ayrıntıları verildiği miktarlarda finansal katkılarda bulunmuşlardır. Çalışmaları gerçekleştirmemizi sağlayan tüm Kurumlarımıza teşekkür ederiz. 2013Erythrai çalışmaları aşağıda ayrıntılarıyla yer alan başlıklarda gerçekleştirilmiştir. Yine eklerde ayrıntılarıyla değinilecek olan çalışmalara katılan ekip üyelerine ve yardımlarını esirgemeyen İzmir İl Kültür Müdürü Sayın Abdülaziz Ediz, Ankara da Genel Müdürlükte çalışan meslektaşlarımıza, Çeşme Müzesi Müdür Vekili Sayın Gonca Şen e ve müzedeki meslektaşlarımıza, Limantepe, Klazomenai, Bağlararası ve Teos kazı ekiplerine teşekkürü borç biliriz. Yine lojistik konularda ve köy şenliğinin düzenlemesindeki yardımlarından dolayı Alaçatı Belediyesi ve Belediye başkanı Muhittin Dalgıç a da özellikle teşekkür etmek isteriz yılı Erythrai Kazı sezonunda şu başlıklar altında çalışılmıştır: 1. Cennettepe kazı çalışmaları, 2) Kazı deposu seramik çalışmaları ve kazı evi çizim, fotoğraf ve envanter çalışmaları, 3) Arazi ölçüm çizim ve poligonların revize edilme çalışmaları, 4) Restorasyon, konservasyon ve pasif koruma çalışmaları, 5) Epigrafi çalışmaları, 6) Köy içindeki eserlerin tespit, toplanması ve envanterleri, 7) Sualtı çalışmaları, 8) Müzedeki çalışmalar, 9) Çevreyle- halkla ilişkiler, 10) Lojistik çalışmalar ve çevre düzeni 11) Erythrai alan yönetim planı ve peyzaj pojeleri için İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ortaklığında düzenlenen ERASMUS Uluslararası Doktora ve Master Öğrencileri yaz okulu programı

2 1) CENNETTEPE KAZI ÇALIŞMALARI 2010 yılından beri Cennettepe de Tel örgü dışında başlattığımız kazılar da bu yıl da beşi yeni olmak üzere toplam altı açma açılarak devam edilmiştir. ERT13CT-014 Cennettepe Mevkii nin batısında bulunan 2012 yılında kazısı yarım kalmış olan 014 açmada tarihleri arasında çalışmalar yapılmıştır.

3 Bu açmada hemen 10 cm derinlikte bulunmuş olan Erken Tunç Çağı seramikleri, Erken Tunç Çağı katının da eğimli olan arazinin bu alt kodunda çıkma olasılığı üzerine açılmaya başlamıştı. Daha önceki çalışmalarda ortaya çıkarılmış olan doğu kesitindeki su kanalı ve yeni çalışmalarda açmanın kuzeybatı köşesinde yüzeyden 30 cm derinlikte karşılaşılan döküntü taş birikintisinin dışında açmanın geri kalan bölümünün anakayadan oluştuğu tespit edilmiştir. Anakaya yüzeyden 25 cm derinlikte ortaya çıkmıştır. Ancak açmanın batısında Anakaya üzerinde görülen kanalın ve kesite de giren hemen üzerindeki taş yığıntıların doğal olup

4 olmadığı tartışmalıdır. Açmadan az sayıda Geç Roma ve Erken Tunç çağı olmak üzere, üst kodlardan aktığı anlaşılan parça halinde seramikler ele geçmiştir. ERT12/13 CT015 Cennettepe kazı alanında Erken Tunç Çağı Tabakasını aydınlatmak için yapılan çalışmada ikinci alan yine daha 2012 de kazısı yapılmış ve yoğun Erken Tunç Çağı malzemesi ele geçmiş CT açmasıydı. Açmanın güneyinde ve batısında1.yüzyıla ait Roma duvarlarının yer aldığı 5.20x4.20 metrelik bir alanda derinleşilmiştir. İlk seviyelerden itibaren alanı adeta ikiye bölen kırmızı ve kahverengi oldukça sert bir toprak yapısıyla karşılaşılmıştır. Tepenin eğiminden kaynaklanan bu durum sebebiyle aynı seviyelerde alanın doğu kenarında kırmızı renkli, oldukça sert toprak yapısıyla Erken Tunç Çağı tabakası belirmeye başlarken, batı kenarda Geç Dönem malzemesi içeren kahverengi dolgu toprak devam etmektedir.

5 Öncelikli olarak düzgün bir plan vermeyen döküntü taşlar kaldırılmıştır. Ele geçen siyah, kahverengi ve kırmızı astarlı, perdahlı Erken Tunç Çağı II ye ait seramik buluntular arasında siyah perdahlı bir tankarta ait boyun kısmı, ağız kenarında diagonal kazıma bezeme bulunan çömlek parçası, gaga ağızlı ve boyundan kulplu testi parçaları ile kabaralı, parlak perdahlı kulp parçası bulunmuştur. Ayrıca Erken Tunç Çağı II ye ait siyah astarlı ve perdahlı tümlenebilir bir çanak ele geçmiştir. Ele geçen diğer buluntular arasında çakmaktaşından iki tane dilgi, taş balta ucu ve pişmiş toprak, çift koni bir ağırşak bulunmaktadır. Geç Dönem seramiği arasında ise belirgin bir yoğunluğa sahip protogeometrik parçalar gelmiştir. Alanın güneydoğu kenarında döküntü taşların kaldırılmasıyla devam eden derinleşmede aralarında azımsanmayacak miktarda boyalı seramik örneklerinin bulunduğu çoğunlukla Geç Dönem malzemesinin ele geçtiği bir çukur tespit edilmiştir. Bu çukurun sona ermesiyle birlikte doğu-batı doğrultusunda uzanan bir duvar açığa çıkmaya başlamıştır. Bu duvar Erken Tunç Çağı na aittir. Açmada öncelikli olarak döküntü taşlar, çukur ve Geç Dönem dolgusu kazıldıktan sonra, Erken Tunç Çağı na ait kırmızı renkli ve oldukça sert bir yapı gösteren kontekste derinleşilmiştir. Alanın tam ortasında kuzey-güney doğrultusunda uzanan dikdörtgen biçiminde bir mekan açığa çıkarılmıştır.

6 Oldukça kısıtlı iki alanda ve kısa süreli çalışılmasına rağmen Erken Tunç Çağı na ait önemli verilerin elde edildiği Cennettepe kazı alanında bu tabakaya ait kazılar imkanlar doğrultusunda devam ettirildiğinde çok daha ayrıntılı sonuçlara ulaşılacağı açıktır. ERT13CT yılında açılan CT numaralı açmanın doğusuna bitişik olarak Doğu Batı doğrultusunda 8m, Kuzey Güney doğrultusunda ise 6.30m lik alanda tarihinde çalışmalara başlandı. Amaç 002 açmasında yolu sınırlayan harçsız Hellenistik tarzda örülmü duvarın, Hellenistik teras ya da kata ait olup olmadığını anlamak ve tabi doğu doğrultuda ilerlemekti.. Toplam 14 locusta çalışılmış, açmanın en derin kısmında 1.29 m derinleşilmiştir.

7 Sonuçta toplam harçsız düzenli taş sırasının arkasındaki İS. 3. mekanıyla aynı döneme ait tek sıra halinde dizildiği, arkadaki mekanların birbiriyle içi içe ve üstüste inşa edilmiş duvarlarıyla İs 3 ve 7 yy lara ait yapılar olduğu düşünülmektedir. Tüm bu kodlarda içinden karışık malzeme barındıran dolgu gelmiştir. Ayrıca bu dolgu içinden Erken Roma Dönemine ait mermer heykelcik başı (Zeus) ile amorf durumda pişmiş toprak kaplara ait parçalar, kemik parçaları ve sikkeler ele geçirilmiştir. ERT13CT-019 Cennettepe Mevkii nde 014 nolu açmanın doğusundaki üst sekide 6x6 metre ölçülerinde tarihleri arasında 019 nolu açmada derinleşme çalışmaları başlamıştır. Buradaki amaç yine yerleşimin üst kısmında dolgu tabakalarından gelen erken malzemelerin, höyük olması muhtemel bu alanda, ait oldukları tabakaları saptamaktır. Olasılıkla da alt kodlarda ele geçen Erken Tunç Çağı malzemesinin, anakayaya 25 cm sonra ulaşılan CT11-14 açmasının üstündeki bu kodlarda bulunma durumudur. Açmada batı kesitten doğuya doğru c.a 20 cm derinleşildikten sonra 2.60 metre genişlikte, kuzey kesitten güneye doğru 5.60 metre uzunlukta ufak boyutlu taşlardan yapılmış yer yer tahrip edilmiş taban döşemesi ile karşılaşılmıştır. Bunun hemen bir seviye altında, doğu kesitten batıya doğru güney kesite paralel 35 cm genişlikte, 3 metre uzunlukta, 25 cm derinlikte bir duvar, açmanın kuzey kesitinden 40 cm uzaklıkta, batı kesitten doğuya doğru 40 cm genişlikte, 2.65 metre uzunlukta, 53 cm derinlikte diğer bir duvar ortaya çıkmıştır.

8 Söz konusu döşemenin hemen sınırında yer alan ve açmayı güney-kuzey doğrultulu ortadan ikiye böler şekilde geçen 80 cm derinlikteki duvar ise üstteki kodlarda ve tel örgünün içinde görüldüğü şekliyle Roma Dönemi terasının aynısıdır. Yani İS. 1 yy da alanın düzenli örgülü setler ve platformlar oluşturur şekilde teraslandığı anlaşılmıştır. Ayrıca açmada c.a 50 cm derinlikte diğer açmalarda da aynı derinlikte rastlanılan yangın katı kalın bir hat halinde izlenmektedir ki bu tabakaya ait yanmış kiremitler örtü halinde terası ve duvarların kenarında yüzeye çıkmıştır.en erkeni Roma 3. yy la ait olmak üzere Bizans dönemini de kapsayan 169 adet sikke ele geçmiştir. Yine buradan Roma 4 yy a ait cam parçaları ele geçmekle birlikte Bizans Dönemi ne ait ampulla tam kap olarak bulunmuştur. ERT13CT nolu açmanın hemen kuzeyine bitişik olarak açılan 020 nolu açma da tarihleri arasında çalışmalar yapılmıştır.

9 Açmanın amacı 019 nolu açmada karşılaşılan mekanın gelişimini anlamak bu mekanı oluşturan duvarlardan biri olan Roma Teras duvarının devamını incelemek, taban döşemesinin devamını takip etmek ve kuzey batı köşesinde karşılaşılan yangın tabakasının devamını ortaya çıkarmaktır. Yapılan çalışmalar sonrasında Roma Teras duvarının bir blok dizisi daha devam ettiği, daha sonra temel taşlarına kadar tahrip edildiği bu temel taşlarının ise kuzey kesitten 2 metre uzaklıkta karşılaşılan doğu batı doğrultusunda büyük blok taşlardan oluşan duvara dayandığı gözlenmiştir Açmanın kuzey doğusunda doğu kesitten batıya doğru uzanan büyük blok taşlardan oluşan mimari öğenin 2011 yılında bu alanda kazılan 010 nolu açmada karşımıza çıkan kanal ile benzerlik göstermesi bu blok taşların kanal olabilme kanısını yaratmıştır. Roma teras duvarıysa açmanın doğu kesitinden batı kesitine doğru uzanan büyük blok taşlardan oluşan düzensiz örgülü bir duvarla kesilmiştir Açma 019 da terasın üzerinde bulunan irili ufaklı taşlardan oluşan döşeme altı bu açmada devam etmemektedir, öyle ki yangın tabakasının hemen altından erken tunç çağına ait tabakalardan tanıdığımız kırmızı killi toprak ve erken tunç çağı malzemesi gelmiştir.. Açma 15deki gibi Roma terasının arkasında derinde kalıntıları devam eden erken Tunç çağı katının, burada da olası kalıntılarını bulmak amacıyla bu kesimlerde derinleşilmiş ancak bir mimariye rastlanmamıştır.

10 ERT13-CT tarihleri arasında Cennettepe mevkiinde 2011 yılı 010 numaralı açmasının 15.5m kuzeyinde, 6x6 metrelik ölçülerdeki alana 021 açma numarası verilerek çalışmalar yürütülmüştür. Cennettepe kazı alanında önceki yıllarda ortaya çıkan Roma Dönemine tarihlenmiş olan yolun kazı alanının bu bölümünde devam edip etmediğini anlayabilmek ve Cennettepe nin kuzey bölümündeki olası arkeolojik kalıntıları ortaya çıkarabilmek amacıyla başlatılan çalışmalarda öncelikle yüzeydeki tarım toprağı kaldırılmıştır. Hemen 0.20 metre derinlikten itibaren açmada bol miktarda başka yerden buraya getirilerek dökülmüş pişmiş toprak kap parçaları ile çatı kiremitlerine rastlanmıştır. Bu dolgu kazıldıkça 0.50 metre derinlikten itibaren bir mekan oluşturabilecek doğu batı ve güney yönlere uzanan duvarlar açığa çıkarılmıştır. Yarım kalan çalışmalara gelecek sezon da devam edilecektir. ERT13CT sezonunda açılan ve 2013 sezonunda Protohistoryanların Erkan Tunç Çağı katını saptayarak çalıştıkları 015 numaralı açmanın hemen üst kodunda doğu yönde CT 022 numaralı açma açılmıştır. 6x6 metre ölçülerindeki bu açmada

11 tarihleri arasında çalışılmıştır. Açmanın amacı 015 nolu açmada ortaya çıkarılan Erken Tunç Çağı tabakasının doğuya doğru devamını incelemektir. Yapılan çalışmalarda açmanın üst seviyelerinde doğu kesitinden çıkan ve güneye doğru uzanan bir geç dönem kanalı ele geçmiştir. bu kanalın uzunluğu 191 cm, genişliği 53 cm, derinliği 25 cm dir. Açmanın güney kesitinden çıkarak kuzeye doğru uzanan büyük devşirme blok taşlardan oluşan kuru duvar tekniğinde örülmüş bir duvar mevcuttur. Bu duvarın uzunluğu 443cm, genişliği 63 cn, derinliği 20 cm dir, ki bu duvar kesidin içine girerek güney dorultuda uzanan bir yapının kuzey batı köşesini oluşturur. Açmanın kuzey batı köşesinde ortaya çıkarılan ufak boyutlu taşlardan oluşan duvar ise batıdan doğuya doğru uzandığı tespit edilmiş olup 170 cm de kuzeye doğru L yaptığı görülmektedir. İrili ufaklı moloz taşlardan oluşup kuru duvar tekniğinde örülmüş duvarın uzunluğu 225 cm, genişliği 63 cm, derinliği 40 cm dir. L yapan kısmın uzunluğu ise yaklaşık 1 metredir.

12 Açmada ele geçen taş döşeme doğu batı doğrultusunda uzanmakta doğu ucu üst seviyede çıkan kanala yaslanmakta, diğer ucu güney kuzey doğrultusunda uzanan duvara dayanmaktadır. Birbiriyle içiçe üstüste olan bu yapılar farklı mimari katlara işaret etseler de aralarındaki zaman farkını dolgudan çıkan malzemeyle saptamak henüz mümkün değildir.. Ancak açma yeni açmalar eklenip genişletildikçe plan bütünlükleri ortaya çıkacak böylece yapılar da tanımlanabilecektir. 2) Kazı Deposu Seramik Çalışmaları ve Kazı evi çizim, Fotoğraf ve Envanter Çalışmaları Arazide kazı çalışmaları sürerken, kazı evindeki ekip de çıkan malzemeler ve depodaki malzemeler üzerindeki çalışmalarını sürdürmüştür. Bu kapsamda günü itibariyle 2007 yılından başlanarak 2013 yılına kadar olan kazı çalışmalarından ele geçen seramiklerin tasnifi yapılmaya başlanmıştır. Bu tasnifte seramik buluntularının kullanım özelliklerine ve dönemlerine bakılarak ayrım yapılmış, bu ayrım her açma ve açma içindeki locus sistemine dayandırılarak oluşturulmuştur. Bu çalışma yapılırken belirlenen alt gruplar; Başlıcaları Roma Dönemine ait olmak üzere farklı üretim atölyelerine ait amphoralar, günlük kullanım kapları, pişirme kapları ve kandiller olarak belirlendi. Ele geçen tüm parçaların istatistiği tutulup, özellik veren tüm parçalar ayrıldı. Herhangi bir özellik vermeyen parçalar toplanıp ileride gömülecek ya da karar verilen başka yöntemlerle sit için de belli alana yığılacak şimdilik geniş kazı evi alanı içindeki seramik havuzuna döküldü. Yapılan istatistiklerse, gelecek yıllarda gerçekleşecek kazı çalışmalarında çıkan malzemeleri

13 tanımak için kolaylık sağlamak ve açmalarda çıkan mimari ve kültürel katları malzemeler sayesinde hızla anlayabilmek adına kolaylık sağlıyacaktır günü itibariyle de sezon çalışması süresince gerek Cennettepe kazı alanından gerekse kentin çeşitli noktalarından ele geçmiş yüzey buluntularını fotoğraflama ve etülük envanterlik fişleri oluşturma çalışmasına başlanılmıştır. Bu belgeleme çalışması süresince ele geçen toplam 286 sikke, 58 adet ağırşak, 2008, 2010 ve 2011 yılına ait depoda bulunan toplam 33 adet ağırşak, 12 küçük buluntu eser, 10 adet terracota eser, 2009 yılına ait depoda muhafaza edilmiş 1 adet terracota figürin başı, 1 adet heykel başı ve 2 adet heykel parçası, 5 adet seramik parçası ve 2 adet tam kap uygun koşullarda fotoğraflanarak eser envanter ve etütlük fişlerine yerleştirilerek belgeleme işlemleri tamamlanmıştır. Son olarak açmalardan ele geçmiş,tasnif ve istatistiği yapılmış seramik parçalarının açma ve locus ayrımı gözetilerek fotoğrafları çekilmiştir. Bu fotoğraflama, tasnif ve istatistiği gerçekleştirilmiş seramik çalışmasına görsel veri sunmuştur.

14 3) Arazi Ölçüm Çizim ve Poligonların Revize Edilme Çalışmaları Kazılarla birlikte yürütülen açma çizimlerinin yanında, TTK nın sağladığı finansal destekle yapılan hizmet alımı sayesinde topografik planda oluşan hataların revizyonuna başlanmıştır. Bu doğrultuda ilkin yerleşim içindeki poligon ağının yenilenmesine başlanmış ve mevcutların dışında ihtiyaç duyulan yeni noktalar belirlenmiştir. Bununla birlikte Cennettepe de 2007 yılında beri yapılmakta olan çizimler bu sisteme göre topografik plana dijital ortamda oturtulmuş ancak sorunlu kısımlar tekrar ölçülmüştür. Topografik plan ve aplikasyon konusunda Ankara da halen büro çalışmaları devam etmektedir. 4) Restorasyon Konservasyon ve Pasif Koruma Çalışmaları 1.Cennettepe Mevkii nde bulunan, 2012 yılında bordür ve lacuna dolgusu yapılmış olan 004 ve 017 no lu açmalarını kapsayan mozaiğin üzerindeki sinek teli, kum, jeotekstil, kum kaldırılmıştır. Geçen yıl yapılan ve tahrip olmuş bordür onarımları kireç harcıyla tekrar yapılmıştır. Mozaiğin üzerindeki kalker tabakası su ile yumuşatıldıktan sonra bistüri ile mekanik yöntem kullanılarak temizlenmiştir. Yatak harcından ayrılmak üzere olan tesseralara %3 lük Primal AC33 ile enjeksiyon yapıldıktan sonra mozaik sinek teli, kum. Jeotekstil, kum serilerek tekrar kapatılmıştır.

15 2. Cennettepe Mevkii nde bulunan, 2012 yılında 010 nolu açmadaki kesit içine giren mozaiğin üzerindeki toprak tabakası fırça ve spatüllerle alınarak mozaik ortaya çıkarılmıştır. Mozaiğin yüzeyindeki toprak sünger ve su yardımıyla temizlendi. Bordür harcı yapıldıktan sonra yüzeyine tülbent serilip % 15 lik Paraloit B72 fırçarla üzerine uygulanarak stabil hale getirilen mozaik sinek teli, kum, jeotekstil, kum serilerek kapatılmıştır 3.Heroon da kazılmamış kesimlerdeki toprak kaymasıyla açığa çıkmış olan tabanın bir kısmının altına öncelikle kuru duvar tekniğiyle bir destek duvarı örülmüştür. Ardından Açıktaki kısımda bulunan mozaiğin üzerindeki toprak tabakası temizlenerek mozaik sinek teli, kum, jeotekstil, kum serilerek kapatılmıştır

16 4. Cennettepe Mevkii nde, 2013 yılında 018, 019, 020, 021 açmalarından elimize geçen 285 adet sikke bistüri ile mekanik yöntemle temizlenmiştir. Temizlendikten sonra günlük periyotlarla saf suyu değiştirilen sikkeler bir süre %3 lük BTA da bekletildikten sonra, bir süre alkolde bekletilerek %3 lük Paraloit B72 ile laklanmıştır. 5) Epigrafi Çalışmaları Kazı ekibinin epigraf (yazıtbilimci) üyeleri tarihleri arasında ekibe katılarak çalışmışlardır. Malzemelerin bir bölümü gerek ören yerinde, özellikle akropol çevresinde yapılan yüzey araştırmasında, gerekse kazı ekibi tarafından yine ören yerinden getirilen bazı epigrafik malzemelerinde bulunduğu kazı evi deposunda incelenmiştir..kazı

17 deposundaki malzemeler fragman şekildedir, Bütün halinde ele geçenler tabi ki envanterlik olarak önceki yıllarda Çeşme Müzesi ne teslim edilmişlerdir. Ildırı köyü içindeki yazıtlarsa zaten daha önceki senelerin kazı raporlarında yer almış ve bu yazıtların tümü Akurgal döneminde epigrafi çalışmaları yapan ekiplerce yayınlamıştır. 6) Köy içindeki eserlerin tespit, toplanması ve envanterleri 2012 yılında başlatılmış olan bu çalışmaya devam edilmiştir. Bu kapsamda, şahısların ev ve bahçelerinde insan gücüyle kaldırılıp traktörle taşınabilecek hacimde olan, insitu olmayan ve daha önceki orijinal yerinden koparılmış çoğunluğu mimari taş parçalar, Çeşme Müze Müdürlüğümün de katılımıyla tarihinde kazı deposu ve kazı evi bahçesine taşınmış ve envanterleri yapılmıştır. 7) Sualtı Çalışmaları tarihlerinde sualtında ANKÜSAM tarafından yürütülen çalışmalarda, Antik kentin güney,batı ve kuzey batı sahillerinde; antik çağdaki sahil bandını tespit etmek ve bu alanlarda sualtındaki kültür varlıklarını belirlemek amacıyla balıkadamlar tarafından tüpsüz dalışlar ile belgeleme çalışmaları yapılmıştır.

18 Bu çalışmalar sırasında 13 noktada 1.5 ila 4 metre derinliklerde sualtında sütun tamburları, devşirme malzemeler ile oluşturulan mendirek ve Banyoztepe önlerinde batmış olan kıyı şeridinde antik çağ seramik atölyelerinin duvarları ve fırınları görülmüştür Çamlı-Yaşar Holding Balık çiftliği sınırlarında nekropol kalıntıları ve Değirmen tepe önünde yine kıyı şeridinde batmış mekanların duvarları yoğun olarak tespit edilmiştir. Böylece gelecek yıllarda yapılacak sualtı araştırmalarının planlanmasına da yarayacak veriler toplanmıştır.

19 8) MÜZEDEKİ ÇALIŞMALAR tarihinde kazı ekibi üyeleri Çeşme Müze Müdürlüğü deposunda bulunan Erythrai Kazıları buluntuları üzerinde yapılacak yayınların ön hazırlığı olarak daha önce Çeşme Müzesine teslim edilen bazı eserler üzerinde çalışmışlardır. Bunlar arasında Heroon a ait terracota sima parçaları, Kybele kutsal alanından çıkmış terrakota kadın figürinleri ve daha önce müzeye teslim edilmiş yazıtların çizim, fotoğraflama ve ayrıntıları üzerinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 9) Çevreyle- Halkla İlişkiler Köy Kültür Şenliği Kazı Başkanlığının, köyün bayanlarının organizayonu Çeşme Kaymakamlığı izni ve Ildır Köyü Muhtarlığı nın desteğiyle Ağustos 2013 tarihleri arasında II. Erythrai Kültür şenliği ve hanımlar panayırı gerçekleştirilmiştir. Kazı ekibi için amaç köyde yaşayanlarla kaynaşmak ve Eythrai ı yaşayan bir kültür merkezi olarak sunmaktır; köylülerce de köyün ürünleriyle de tanıtılması ve evlerine ek gelir sağlanmasıdır. Tüm bunlar iki senedir büyük oranda gerçekleşmekte ve beklenenin üstünde ilgi görmektedir. Bu sene, kazı ekibinin İlişkileri ve organizasyonuyla Ege Zeybeği ve çeşitli yörelerden halk türkülerini seslendiren ünlü sanatçılar Erkan Oğur ve İ. Hakkı Demircioğlu ve Bademler Köyü, köy tiyatrosu şenlikte yer aldılar. Şenlik arkeopark olarak düzenleme konusunda çalıştığımız Cennettepe kazı alanı önündeki meydanda yapıldı.

20 10) Lojistik Çalışmalar ve Çevre Düzeni Ildırı nın herhangi bir Belediye sınırları içinde yer almayıp mücavir alan olması nedeniyle köyüne bakım temizlik gibi hizmetler verilmiyor, Ildırı köylüsünün de bu konuda pek bir girişimi söz konusu değildir. Bu durum şüphesiz antik siti ve ortadaki kalıntıları da etkilemektedir. Her ne kadar Çeşme Müzesi kısıtlı imkanlarınca en azından ziyaretçilerin geldiği tiyatroyu otlardan arındırıyorsa da, yeterli olmamaktadır. Kazı ekibi bu nedenle çalışsın çalışmasın Akurgal hoca döneminde kazılmış birbirinden kopuk alanların bitki mücadelesi temizliği ve her sene kasten tahrip edilmiş alanların düzenlemesiyle uğraşmak zorunda kalmaktadır. Bunu da ancak ödenek işçi sayısı ve çalışılabilecek gün sayısına paralel oranda yürütebilmektedir. Bu sezon da belirli zamanlarda temizlik ve düzenleme için günler ayrılmıştır. Özellikle Akropolde Matrone kilisesi çevresi her sene adeta baştan düzenlenmekte ancak maalesef ziyaretçilerce tahribe maruz bırakılmaktadır ve aynı şekilde tabelalar da tahrip edilmektedir. Doğal olarak bunun için kazı ekibinin sürekli alabileceği bir önlem yoktur. Bu yıl en azından doğal tahribatları önlemek adına açmış olduğumuz açmaların etrafına su tahliyesi için kanallar kazılmıştır.

21 11) Erythrai Alan Yönetim Planı ve Peyzaj Projeleri için İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ortaklığında düzenlenen ERASMUS Uluslararası Doktora ve Master Öğrencileri Yaz Okulu Programı Erythrai antik yerleşimini üzerinde hali hazırda modern Ildırı köyünün konumlanmakta olduğu ve köydeki arazilerin ve mülklerin önemli kısmının devlete ait olup halkın ecri misille burada barındığı ayrıca 2. derece arkeolojik sit olmasından dolayı yaşam olanaklarını kısıtlı olduğunu birçok kez ele almış ve raporlarımızda belirtmiştik. Erythrai birkaç nesilin çalışacağı geniş ve önemli bir alan olduğu için, rezerv alanlar tutulması ekiplerin çalışmalarını sorunsuz yürütmeleri ve çıkarılanların korunması için burada yaşayan halkla uzlaşma yollarının bulunması gerekiyor. Ancak bu sadece arkeoloji ekibi ve Kültür Bakanlığının üstesinden gelebileceği bir durum değil, devletin ilgili organlarıyla da planlayıp çözmesi gereken, senelerdir büyüyen bir sorun. Biz üzerimize düşen kısmıyla 2011 yılından beri İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık ve Şehircilik Bölümleriyle örnekleri Sagalassos ve Ani de uygulanan Alan Yönetim Planı konusunda çalışmalara başladık yılında uzmanların hazırladıkları taslak İzmir Valiliğine sunuldu ve hali hazırda Erythrai kazı ekibinin de paydaşlardan biri olduğu proje İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsündeki meslektaşlarca hayata geçirilmeye ve İzmir İl Kültür Müdürlüğü ve İZKA tarafından kaynak bulunmaya çalışılıyor. Diğer taraftan bu plan hayata geçirilinceye kadar yerleşimin fiziksel ve sosyal peyzajı konusunda uzmanları bir araya getirmeye ve projeler üretmeye çalışıyoruz ki bu girişimlerden en kayda değeri 2013 yazında gerçekleşti, Bu da ERASMUS Uluslararası Eğitim programı kapsamında organize edilen bir yaz okulu oldu. ERASMUS Üniversiteler Uluslararası eğitim programı kapsamında, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Koordinatörlüğü ve ev sahipliğinde 1 Eylül-15 Eylül 2013 tarihleri arasında Erythrai Arkeolojik Peyzajı konulu bir yaz okulu programı düzenlenmiştir. Bu programa katılan Üniversiteler İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Ankara Üniversitesi, Yunanistan Thesallonike Aristotele Üniversitesi, Belçika Leuven Katolik Üniversitesi, İtalya Napoli Federico Üniversitesi ve Avusturya Viyana Teknik Üniversitesidir. Söz konusu üniversitelerden Yüksek Lisans ve doktora seviyesinde toplam 45 öğrenci programa katılmıştır, öğrencilere YÖK-ERASMUS eğitim ortaklığı anlaşmaları doğrultusunda Türkiye ye giriş izni verilmiş ve İYTE yurtlarında konaklayarak bu üniversitenin Mimarlık Fakültesi stüdyolarında çalışmışlardır. Öğrenciler bir arkeolojik sit örneği olarak Erythrai konulu bu programda haftanın belli günlerinde Ildırı ya gözlem ve veri toplamak için gelip dönmüşlerdir.

22 Ekteki Programda görüleceği üzere kazı başkanlığımız tarafından da Erythrai ın tarihi ve arkeolojik durumu üzerine konferans verilmiş ve öğrencilere sit ziyaretleri sırasında yerinde yapılanlar anlatılmıştır. Aynı şekilde Ekip listesinde yer alan öğretim üyeleri Yrd. Doç Dr. Zeynep Aktüre nin tüm programı oluşturup yönettiği, Yrd. Doç Dr. Koray Velibeyoğlu, Dr. Nurşen Kul ve Dr. Gudrun Styler Aydın ın programa ders vererek katıldıkları yer almaktadır. Program sonunda farklı ülkelerden gelen bu öğrenciler edindikleri bilgiler ve Erythrai a yaptıkları geziler sonucunda Erythrai örneği özelinde ve üzerinde modern nüfusun yaşadığı Arkeolojik sitler genelinde, alan yönetim planı, fiziki ve kültürel peyzaj konularında pilot projeler üretmişler ve sunmuşlardır. Sunulan çalışmaların, özellikle mimar, şehirci gibi uzmanların katkılarıyla Erythrai ın gelecekte nasıl düzenlenebileceği yönünde önemli ve birden çok fikir içermektedir. Ayrıca bu

23 çalışma kazıların birer okul ve bilimsel nitelikli çalışmalar olduğunu anlaşılması açısından gerekli ve önemlidir. A.Ü Erythrai Kazılarına Bakanlığa sunulan program doğrultusunda 2014 sezonunda da devam edilecektir.

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU Kutsal alanlardaki Onur Anıtları, kente ya da kentin kutsal alanlarına maddi ve

Detaylı

15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU

15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU 24-26 NİSAN 2006 ALANYA T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No : 3082

Detaylı

RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU

RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU Resuloğlu yerleşimi ve mezarlık alanı Çorum / Uğurludağ sınırları içinde, Resuloğlu (Kaleboynu) Köyü nün kuş uçumu 900 m kuzeybatısındadır. Yerleşim

Detaylı

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. Erbil, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı

Detaylı

BURGAZ KAZILARI 2008 YILI ÇALIŞMALARI

BURGAZ KAZILARI 2008 YILI ÇALIŞMALARI BURGAZ KAZILARI 2008 YILI ÇALIŞMALARI Numan Tuna, Nadire Atıcı, İlham Sakarya Burgaz örenyerindeki 2008 yılı kazı, belgeleme ve restorasyon-konservasyon çalışmaları Prof.Dr. Numan Tuna başkanlığındaki

Detaylı

DASKYLEİON 2011 KAZI SEZONU ÇALIŞMALARI

DASKYLEİON 2011 KAZI SEZONU ÇALIŞMALARI DASKYLEİON 2011 KAZI SEZONU ÇALIŞMALARI Daskyleion da 2011 sezonu kazıları Hisartepe Höyüğü nün doğu yamacında, yerleşimin ana girişinin aşağısında, Hellenistik Dönem yolunun iki yakasında; Akropolis te

Detaylı

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ* Muğla İli, Milas İlçesi, Beçin Kalesi nde 20.05.2013 tarihinde başlatılan kazı çalışmaları 24.12.2013 tarihinde tamamlanmıştır. Kazı

Detaylı

ALEXANDRIA TROAS ANTİK KENTİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Erhan Öztepe

ALEXANDRIA TROAS ANTİK KENTİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Erhan Öztepe ALEXANDRIA TROAS ANTİK KENTİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Erhan Öztepe Çanakkale ili, Ezine ilçesi, Geyikli Beldesine bağlı Dalyan Köyü sınırları içerisinde bulunan Alexandria Troas Antik kenti 2013

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

2014 Yılı Akhisar Thyateira (Thyatira) Antik Kenti ve Hastane Höyüğü Kazıları

2014 Yılı Akhisar Thyateira (Thyatira) Antik Kenti ve Hastane Höyüğü Kazıları 2014 Yılı Akhisar Thyateira (Thyatira) Antik Kenti ve Hastane Höyüğü Kazıları Prof.Dr.Engin Akdeniz Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Tepe Mezarlığı Hastane Höyüğü Akhisar

Detaylı

MUGLA LETOON ANTİK KENTİ ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI

MUGLA LETOON ANTİK KENTİ ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI Özel Bölüm MUGLA LETOON ANTİK KENTİ ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI İsmail Ergüder*, Ezel Babayiğit*, Doç. Dr. Sema Atik Korkmaz** * TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü 06330, Ankara. ** Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Anadolu Üniversitesi Yılı Side Kazısı Çalışmaları. (12 Temmuz-8 Eylül 2010)

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Anadolu Üniversitesi Yılı Side Kazısı Çalışmaları. (12 Temmuz-8 Eylül 2010) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Anadolu Üniversitesi 2010 Yılı Side Kazısı Çalışmaları (12 Temmuz-8 Eylül 2010) Doç. Dr. Hüseyin Sabri Alanyalı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Anadolu Üniversitesi RAPOR

Detaylı

2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları

2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları 2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Menderes İlçesi: Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Köyü ne yakın, köyün 3-4 km kuzeydoğusunda, Kısık mobilyacılar sitesinin arkasında yer alan büyük

Detaylı

2011 YILI RESULOĞLU KAZISI

2011 YILI RESULOĞLU KAZISI 2011 YILI RESULOĞLU KAZISI Çorum ili, Uğurludağ ilçesi, Resuloğlu köyü sınırları içerisinde alan Resuloğlu mezarlığı ve yerleşim alanında 2011 yılında gerçekleştirilen kazılar 18.07.2011-23.09.2011 tarihleri

Detaylı

Alaca Höyük Kazısı Kapanış Raporu

Alaca Höyük Kazısı Kapanış Raporu Alaca Höyük Kazısı Kapanış Raporu 2011 yılı kazı sezonu ilgilide yazlı onay ile 20/06/2011 18/10/2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 2011 yılı kazı sezonu çalışma planı 1. Alaca Höyük ören yerinde

Detaylı

Bayraklı Höyüğü - Smyrna

Bayraklı Höyüğü - Smyrna Bayraklı Höyüğü - Smyrna Meral AKURGAL Smyrna, İzmir Bayraklı daki höyük üzerinde yer alır. Antik dönemde batısı ve güneyi denizle çevrili küçük bir yarımadacıktır. Yüz ölçümü yaklaşık yüz dönüm olan Bayraklı

Detaylı

TEOS ARAŞTIRMALARI,1996

TEOS ARAŞTIRMALARI,1996 TEOS ARAŞTIRMALARI,1996 Numan TUNA* Teos araştırmaları ı 996 yılı kampanyası Eylül ayında, 20 günlük bir çalışma ile gerçekleştirilmiştir. ı 996 yılı çalışmaları, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Tarihsel

Detaylı

Teos Çevre Düzenleme Projesi ve Uygulanması İle İlgili Çalışmalar:

Teos Çevre Düzenleme Projesi ve Uygulanması İle İlgili Çalışmalar: Teos Çevre Düzenleme Projesi ve Uygulanması İle İlgili Çalışmalar: Teos antik kentinde 25 Temmuz 2010 tarihinde başlayan yeni dönem kazı çalışmalarının öncelikli amacı, kazı evi ve deposunun yapımı için

Detaylı

STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI. Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur.

STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI. Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur. STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur. 1 2 MİLAS MÜZE MÜDÜRÜ HALUK YALÇINKAYA TARAFINDAN YAZILMIŞ RAPOR Muğla, Yatağan

Detaylı

YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ- İZMİR İN PREHİSTORİK YERLEŞİM ALANI

YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ- İZMİR İN PREHİSTORİK YERLEŞİM ALANI YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ- İZMİR İN PREHİSTORİK YERLEŞİM ALANI Yeşilova Höyüğü İzmir in Prehistorik Yerleşim Alanı içinde 2005 yılından beri kazısı süren bir yerleşim merkezidir. Kazı çalışmaları, Ege Üniversitesi,

Detaylı

ERYTHRAI Kazısı (Doç Dr. Ayşe Gül AKALIN_ORBAY) 2003-2005 Erythrai Survey Projesi

ERYTHRAI Kazısı (Doç Dr. Ayşe Gül AKALIN_ORBAY) 2003-2005 Erythrai Survey Projesi ERYTHRAI Kazısı (Doç Dr. Ayşe Gül AKALIN_ORBAY) 2003-2005 Erythrai Survey Projesi Erythrai antik yerleşimi İzmir Karaburun yarımadasında, İzmir'den yaklaşık 60 km uzaklıkta, Çeşme`nin 20 km kuzeyindeki

Detaylı

BURGAZ KAZILARI 2007 YILI ÇALIŞMALARI

BURGAZ KAZILARI 2007 YILI ÇALIŞMALARI BURGAZ KAZILARI 2007 YILI ÇALIŞMALARI Numan Tuna, Nadire Atıcı, İlham Sakarya Burgaz örenyerindeki 2007 yılı kazı, belgeleme ve restorasyon-konservasyon çalışmaları Prof.Dr. Numan Tuna başkanlığındaki

Detaylı

2013 YILI TRİPOLİS ANTİK KENTİ KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI

2013 YILI TRİPOLİS ANTİK KENTİ KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI 1 2013 YILI TRİPOLİS ANTİK KENTİ KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI Tripolis Antik Kenti, Denizli nin Buldan İlçesi ne bağlı Yenicekent kasabası sınırları içerisinde yer almaktadır. Büyük Menderes (Maiandros)

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 74.01/469 A.U Toplantı Tarihi ve No : 24/02/2016-176

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 74.01/469 A.U Toplantı Tarihi ve No : 24/02/2016-176 Kültür ve Turizm Bakanlığından: KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 74.01/469 A.U Toplantı Tarihi ve No : 24/02/2016-176 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 24/02/2016-2869 SAFRANBOLU

Detaylı

Zeugma Arkeoloji Projesi. 2013 Yılı Zeugma Arkeoloji Çalışmaları

Zeugma Arkeoloji Projesi. 2013 Yılı Zeugma Arkeoloji Çalışmaları Zeugma Arkeoloji Projesi Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, 06100 Sıhhiye-Ankara +90-312-310-3280 (#1672) 2013 Yılı Zeugma Arkeoloji Çalışmaları Prof.

Detaylı

TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ENV. NO. SİT ADI

TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ENV. NO. SİT ADI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. ZARA ŞEHİTLİĞİ İL SİVAS İLÇE ZARA MAH.-KÖY VE MEVKİİ GENEL TANIM: Sivas ili, Zara ilçe merkezinde bulunan ve Milli Savunma Bakanlığı, Zara Askerlik

Detaylı

ASSOS KAZISI 2015 YILI SONUÇ RAPORU. 2015 yılı çalışmaları kapsamında aşağıda listelenen alanlarda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim 1).

ASSOS KAZISI 2015 YILI SONUÇ RAPORU. 2015 yılı çalışmaları kapsamında aşağıda listelenen alanlarda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim 1). ASSOS KAZISI 2015 YILI SONUÇ RAPORU Çanakkale ili Ayvacık ilçesine bağlı Behram Köy'de bulunan Assos antik kentindeki 2015 yılı kazı çalışmaları 6 Temmuz'da başlamış ve 31 Ekim'de tamamlanmıştır. Kazı

Detaylı

AIZANOI KAZISI 2013 T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU - AİZANOİ KUZEY NEKROPOL KAZISI VE BULUNTULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ

AIZANOI KAZISI 2013 T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU - AİZANOİ KUZEY NEKROPOL KAZISI VE BULUNTULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ AIZANOI KAZISI 2013 T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU - AİZANOİ KUZEY NEKROPOL KAZISI VE BULUNTULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ [Tarihi seçin]2013 AİZANOİ KUZEY NEKROPOL KAZISI VE BULUNTULARIN

Detaylı

MERSİN - SİLİFKE KALESİ KAZISI 2015 YILI KAZI RAPORU

MERSİN - SİLİFKE KALESİ KAZISI 2015 YILI KAZI RAPORU MERSİN - SİLİFKE KALESİ KAZISI 2015 YILI KAZI RAPORU Prof. Dr. Ali BORAN Kazı Başkanı 1 SİLİFKE KALESİ KAZISI 2015 YILI SONUÇ RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. MADDİ DESTEK...

Detaylı

HİERAPOLİS KAZISI Hierapolis - Pamukkale Missione Archeologica Italiana

HİERAPOLİS KAZISI Hierapolis - Pamukkale Missione Archeologica Italiana HİERAPOLİS KAZISI Hierapolis - Pamukkale Missione Archeologica Italiana Menderes Caddesi No.23- Pamukkale (Denizli) Türkiye 0090 258 272 2789 HİERAPOLİS. 8 TEMMUZ 25 TEMMUZ ÇALIŞMALARI. Ploutonion Eskharonların

Detaylı

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 471 - Analysis of Historic Buildings dersi kapsamında Düzce nin Konuralp Belediyesi ne 8-14 Ekim 2012 tarihleri

Detaylı

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü 4. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak Arazi Uygulamaları VII dersi kapsamında Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ENV. NO. SİT ADI

TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ENV. NO. SİT ADI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. SICAK SU KAYNAĞI İL SİVAS İLÇE ŞARKIŞLA MAH.-KÖY VE MEVKİİ Alaman Köyü GENEL TANIM: Alaman Köyü ile Kale Köyü arasında, Alaman Köyü ne 300 m. uzaklıktadır.

Detaylı

HİERAPOLİS, ÇALIŞMALARIN RAPORU

HİERAPOLİS, ÇALIŞMALARIN RAPORU HİERAPOLİS KAZISI H i e r a p o l i s - P a m u k k a l e Missione Archeologica Italiana Menderes Caddesi No.23- Pamukkale (Denizli) Türkiye 0090 258 272 2789 HİERAPOLİS, 21. 08-06. 09 2014 ÇALIŞMALARIN

Detaylı

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI İlk Özbekistan-Türkiye uluslararası arkeolojik çalışmalar

Detaylı

NOTION ARKEOLOJIK YÜZEY ARAŞTIRMASI, 2016

NOTION ARKEOLOJIK YÜZEY ARAŞTIRMASI, 2016 NOTION ARKEOLOJIK YÜZEY ARAŞTIRMASI, 2016 A. Giriş Üçüncü sezon Notion Arkeolojik Yüzey Araştırması 19 Mayıs 2016 tarihinde başlayıp 14 Haziran 2016 tarihinde sona ermiştir. Araştırma başkanı Christopher

Detaylı

ŞANLIURFA ARKEOLOJİ MÜZESİ

ŞANLIURFA ARKEOLOJİ MÜZESİ MERKEZDEKİ MÜZELER ŞANLIURFA ARKEOLOJİ MÜZESİ Şanlıurfa'da müze kurma girişimleri 1948 yılında, müzelik eserlerin toplanması ve Atatürk İlkokulu'nda depolanmasıyla başlar ve daha sonra bu eserler Şehit

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İLGİ: T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 24.06.2008 tarih 114783 sayılı yazısı.

Detaylı

URLA KLAZOMENAİ KAZISI, 2011 YILI ÇALIŞMALARI, SONUÇ RAPORU

URLA KLAZOMENAİ KAZISI, 2011 YILI ÇALIŞMALARI, SONUÇ RAPORU URLA KLAZOMENAİ KAZISI, 2011 YILI ÇALIŞMALARI, SONUÇ RAPORU Kültür ve Turizm Bakanlığı nın izinleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Hitit Üniversitesi adına gerçekleştirilen Urla Klazomenai Kazıları

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR /687 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR /687 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 35.003/687 Toplantı Tarihi ve No : 21.07.2016-180 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 21.07.2016-4841 İZMİR

Detaylı

HOŞAP KALESİ KAZISI

HOŞAP KALESİ KAZISI HOŞAP KALESİ KAZISI - 2011 Giriş Van İli, Gürpınar İlçesi, Hoşap Kalesi ndeki 2011 yılı kazı çalışmaları, Başkanlığımda 16 kişilik bir ekip tarafından Bakanlık Temsilcisi Erzurum Müzesi nden Arkeolog Çetin

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 55.00/ Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 55.00/ Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 55.00/672-754 Toplantı Tarihi ve No : 21.07.2016-157 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 21.07.2016-3647 SAMSUN Delice-Samsun

Detaylı

ARKEOLOG TANIM A- GÖREVLER

ARKEOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM İnsanın dünya üzerinde görülmesinden ortaçağa kadar geçen süreç içinde insana ilişkin her türlü kalıntı ve buluntuyu, doğal çevre ile insan arasındaki ilişkileri, yüzey, sualtı araştırmaları ve kazılarla

Detaylı

TEOS ARKEOLOJĠ KAZISI 2010 YILI KAZI RAPORU (ĠLK SEZON) Kazı ve Bilimsel AraĢtırmaların Dünü, Bugünü ve Beklentileri

TEOS ARKEOLOJĠ KAZISI 2010 YILI KAZI RAPORU (ĠLK SEZON) Kazı ve Bilimsel AraĢtırmaların Dünü, Bugünü ve Beklentileri TEOS ARKEOLOJĠ KAZISI 2010 YILI KAZI RAPORU (ĠLK SEZON) Kazı ve Bilimsel AraĢtırmaların Dünü, Bugünü ve Beklentileri T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Üniversitesi TEOS ARKEOLOJİ KAZISI Dil ve Tarih-Coğrafya

Detaylı

ANTALYA KIYILARI ARKEOLOJİK SUALTI ARAŞTIRMALARI 2013

ANTALYA KIYILARI ARKEOLOJİK SUALTI ARAŞTIRMALARI 2013 ANTALYA KIYILARI ARKEOLOJİK SUALTI ARAŞTIRMALARI 2013 TÜRKİYE SUALTI ARKEOLOJİSİ VAKFI, ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI, ALANYA KAYMAKAMLIĞI, AKDENİZ PORT, KONYAALTI BELEDİYESİ, GÖYNÜK BELEDİYESİ DESTEKLERİYLE

Detaylı

Aphrodite nin Kenti Aphrodisias

Aphrodite nin Kenti Aphrodisias Aphrodite nin Kenti Aphrodisias Kenan Eren Yrd. Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Aphrodisias antik kenti ve Aphrodisias Müzesi, antik kentte son 50 yılda yoğunlaşan kazı

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON Rölöve, bir yapının, kent dokusunun veya arkeolojik kalıntının yakından incelenmesi, belgelenmesi, mimarlık

Detaylı

DÜNYA NIN EN BÜYÜK SUALTI HAZİNESİ..!

DÜNYA NIN EN BÜYÜK SUALTI HAZİNESİ..! BİR ÇALIŞTAY IN ARDINDAN (2) DÜNYA NIN EN BÜYÜK SUALTI HAZİNESİ..! Bir şöleni andıran öğle yemeği sonrası devam eden çalıştayda ilk konuşmacı; Ege Üniversitesi nden Yrd. Doç. Dr. Harun Özdaş oldu Türkiye

Detaylı

TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER

TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER Prof.Dr. Murat UTKUCU Yrd.Doç.Dr. ŞefikRAMAZANOĞLU TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE Haritalar KESİTLER Yeryüzü şekillerini belirli bir yöntem ve ölçek dahilinde plan konumunda gösteren

Detaylı

Burgaz Örenyeri 2010 Yılı Çalışmaları Bilimsel Sonuç Raporu

Burgaz Örenyeri 2010 Yılı Çalışmaları Bilimsel Sonuç Raporu Burgaz Örenyeri 2010 Yılı Çalışmaları Bilimsel Sonuç Raporu Burgaz 2010 yılı arkeolojik kazı çalışmaları 28 Haziran-28 Eylül 2010 tarihleri arasında Prof.Dr. Numan Tuna başkanlığında bilim heyeti tarafından

Detaylı

Urla / Klazomenai Kazıları

Urla / Klazomenai Kazıları Urla / Klazomenai Kazıları Oniki İon kenti arasında anılan Klazomenai, Urla-Çeşme yarımadasının kuzey kıyısında, İzmir Körfezi'nin ortalarında yer almaktadır. Klazomenai arazisinin (khora) doğuda Smyrna

Detaylı

ANTİK DÖNEM İN EN ESKİ BİLİCİLİK MERKEZİ KLAROS

ANTİK DÖNEM İN EN ESKİ BİLİCİLİK MERKEZİ KLAROS ANTİK DÖNEM İN EN ESKİ BİLİCİLİK MERKEZİ KLAROS THEODORE MAKRİDY 1907 İzmir ili, Menderes ilçesi, Ahmetbeyli Mahallesi sınırları içinde kalan, Klaros Kutsal Alanı, Cumaovası nın (Menderes) güneyinde, ovayı

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2016-298 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 14.10.2016-7164 İZMİR Manisa

Detaylı

BURGAZ ÖRENYERİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI BİLİMSEL SONUÇ RAPORU

BURGAZ ÖRENYERİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI BİLİMSEL SONUÇ RAPORU BURGAZ ÖRENYERİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI BİLİMSEL SONUÇ RAPORU 1993 yılından beri yürütülmekte olan Muğla İli, Datça İlçesi, Burgaz örenyerindeki 2013 yılı arkeolojik kazı çalışmaları Anıtlar ve Müzeler Genel

Detaylı

ARKEOJEOFİZİKSEL ÇALIŞMA RAPORU

ARKEOJEOFİZİKSEL ÇALIŞMA RAPORU PATARA LİMANI ARKEOJEOFİZİKSEL ÇALIŞMA RAPORU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ Bakü Bulvarı No: 100 35340 İnciraltı, İZMİR Özet Patara Kazısı nda, iç liman ve haliç çevresinde

Detaylı

GÖKÇEADA-YENİBADEMLİ HÖYÜK KAZILARI 2011 YILI ÇALIŞMA RAPORU

GÖKÇEADA-YENİBADEMLİ HÖYÜK KAZILARI 2011 YILI ÇALIŞMA RAPORU GÖKÇEADA-YENİBADEMLİ HÖYÜK KAZILARI 2011 YILI ÇALIŞMA RAPORU Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Gökçeada-Yenibademli Höyüğü nde Prof. Dr. Halime Hüryılmaz başkanlığında yürütülmekte olan kazıların 14. Dönem

Detaylı

KÜLLÜOBA 2008 YILI KAZI ÇALIŞMALARINA AİT RAPOR Prof. Dr. Turan EFE

KÜLLÜOBA 2008 YILI KAZI ÇALIŞMALARINA AİT RAPOR Prof. Dr. Turan EFE kulluobakazisi.bilecik.edu.tr 1 KÜLLÜOBA 2008 YILI KAZI ÇALIŞMALARINA AİT RAPOR Prof. Dr. Turan EFE Bilecik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü I. Giriş Küllüoba, Eskişehir ilinin 35

Detaylı

2011 YILINDA DOĞU ANADOLU BÖLGESİN DE URARTU BARAJ, GÖLET ve SULAMA KANALLARININ ARAŞTIRILMASI ALİKÖSE KANALI

2011 YILINDA DOĞU ANADOLU BÖLGESİN DE URARTU BARAJ, GÖLET ve SULAMA KANALLARININ ARAŞTIRILMASI ALİKÖSE KANALI 2011 YILINDA DOĞU ANADOLU BÖLGESİN DE URARTU BARAJ, GÖLET ve SULAMA KANALLARININ ARAŞTIRILMASI Oktay BELLİ ALİKÖSE KANALI Aliköse Kanalı, Tuzluca İlçesi nin yaklaşık olarak 36 37 km. güneybatısında bulunmaktadır.

Detaylı

PANAZTEPE KAZISI. Armağan ERKANAL-ÖKTÜ

PANAZTEPE KAZISI. Armağan ERKANAL-ÖKTÜ PANAZTEPE KAZISI Armağan ERKANAL-ÖKTÜ 1985 yılından itibaren yürütülmekte olan Panaztepe Kazıları, Erken Tunç Çağı ndan Osmanlı Dönemine kadar uzanan süreç boyunca kronolojik bir gelişimin varlığını ortaya

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-2 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter YIĞMA BİNA

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

NOTION ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMASI, 2017

NOTION ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMASI, 2017 NOTION ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMASI, 2017 A. Giriş Dördüncü sezon Notion Arkeolojik Yüzey Araştırması 29 Mayıs 2017 tarihinde başlayıp 4 Haziran 2017 tarihinde sona ermiştir. Araştırma başkanı Christopher

Detaylı

KANLITAŞ HÖYÜK (ESKİŞEHİR/İNÖNÜ) 2015 YILI KAZI ÇALIŞMALARI RAPOR

KANLITAŞ HÖYÜK (ESKİŞEHİR/İNÖNÜ) 2015 YILI KAZI ÇALIŞMALARI RAPOR T.C KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI ve MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANLITAŞ HÖYÜK (ESKİŞEHİR/İNÖNÜ) 2015 YILI KAZI ÇALIŞMALARI RAPOR Doç. Dr. Ali Umut Türkcan Anadolu Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü,

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri K ültür V arlıklarını K orum a Bölge K urulu KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri K ültür V arlıklarını K orum a Bölge K urulu KARAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri K ültür V arlıklarını K orum a Bölge K urulu KARAR Toplantı no ve tarih : 97-16.01.2015 Toplantı Yeri Karar no ve tarih : 1377-16.01.2015 KAYSERİ Kayseri ili, Özvatan

Detaylı

AKROPOLİS de ONARIM YÖNTEMLERİ Eylül-2011

AKROPOLİS de ONARIM YÖNTEMLERİ Eylül-2011 Bilgi Paylaştıkça Değerlenir AKROPOLİS de ONARIM YÖNTEMLERİ Eylül-2011 Tarihi eserlerin onarım ve güçlendirmesi ile ilgili önemli bilgi ve tecrübe birikimine sahip olan ACIBADEM Restorasyon Mimarlık İnşaat

Detaylı

EDİRNE YENİ SARAY (SARAY-I CEDÎD- İ ÂMİRE ) KAZISI 2015 YILI ÇALIŞMALARI

EDİRNE YENİ SARAY (SARAY-I CEDÎD- İ ÂMİRE ) KAZISI 2015 YILI ÇALIŞMALARI EDİRNE YENİ SARAY (SARAY-I CEDÎD- İ ÂMİRE ) KAZISI 2015 YILI ÇALIŞMALARI Mustafa Özer 1. KAZI EKİBİ VE ÖN BİLGİ: Bakanlar Kurulu nun; 11. 05. 2009 tarih ve 14995 (yeni 08. 11. 2011 tarih ve 2549) sayılı

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

PANAZTEPE- MENEMEN KAZISI

PANAZTEPE- MENEMEN KAZISI PANAZTEPE- MENEMEN KAZISI 1982 yılında Manisa Müzesine satılan bir grup eser bilim dünyasının dikkatini çekti. Bu eserler bir mezarlık soygununa işaret ediyordu. Soyulan mezarlar açıkça M.Ö. 2. binyılın

Detaylı

NOTION ARKEOLOJIK YÜZEY ARAŞTIRMASI, 2015

NOTION ARKEOLOJIK YÜZEY ARAŞTIRMASI, 2015 NOTION ARKEOLOJIK YÜZEY ARAŞTIRMASI, 2015 A. Giriş İkinci sezon Notion Arkeolojik Yüzey Araştırması 18 Mayıs 2015 tarihinde başlayıp 15 Haziran 2015 tarihinde sona ermiştir. Ekip üyelerinin sayısı ortalama

Detaylı

TOPOĞRAFYA Kesitlerin Çıkarılması, Alan Hesapları, Hacim Hesapları

TOPOĞRAFYA Kesitlerin Çıkarılması, Alan Hesapları, Hacim Hesapları TOPOĞRAFYA Kesitlerin Çıkarılması, Alan Hesapları, Hacim Hesapları Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2012 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları : Üniversitemiz

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE Mir (Cencekir) Kalesi:...9 Geramon Kilisesi...40 Halmun (Elamun) Kilisesi...4 Beyaz Köprü...46 Köprü...47 AVRUPA KONSEYİ DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ

Detaylı

İhale Tarihi 02 Ekim 2015 saat 14.00 tedir. (Teklifler 01 Ekim 2015 saat 17.00 ye kadar alınmaktadır.)

İhale Tarihi 02 Ekim 2015 saat 14.00 tedir. (Teklifler 01 Ekim 2015 saat 17.00 ye kadar alınmaktadır.) TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU İŞTİRAKLER VE GAYRİMENKULLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BODRUM İLÇESİ NİN SALİH ADASI NDA TOPLAM 34.265,78 m² YÜZÖLÇÜMLÜ DENİZE CEPHELİ 3 ADET PARSEL ÜZERİNDE TRİPLEKS VİLLA İhale

Detaylı

AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI

AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI AYASULUK (SELÇUK) KALESİ Ayasuluk Tepesi nin en yüksek yerine inşa edilmiş olan iç kale Selçuk İlçesi nin başına konulmuş bir taç gibidir. Görülen kale

Detaylı

Betonları Arasında Bir Vaha: Arkeopark

Betonları Arasında Bir Vaha: Arkeopark Mustafa ŞAHİN 14 Eylül 2015 Betonları Arasında Bir Vaha: Arkeopark Cuma günü, Akçalar Mahallesi, Hasanağa Sanayi Bölgesi KARSAN Fabrikası yanında yer alan Aktopraklık Höyük Arkeopark ve Açıkhava Müzesi

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 20.03.85 Toplantı Tarihi ve No : 18.09.2015-107 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 18.09.2015-4234 AYDIN Denizli İli,

Detaylı

Beşparmak, Karakümes ve Marçal Dağları'ndan oluşan dağlara "Batı Menteşe Dağları" denir.

Beşparmak, Karakümes ve Marçal Dağları'ndan oluşan dağlara Batı Menteşe Dağları denir. Beşparmak, Karakümes ve Marçal Dağları'ndan oluşan dağlara "Batı Menteşe Dağları" denir. yukarıda adı geçen dağlardan oluşan "Doğu Menteşe Dağları" arasında arasında Çine Çayı Vadisi uzanır. Aydın iline

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

CAM ESKİÇAĞ DA CEREN BAYKAN DANİŞ BAYKAN TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI

CAM ESKİÇAĞ DA CEREN BAYKAN DANİŞ BAYKAN TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI Bu çalışma, camın ortaya çıkışından Antik Çağ sonuna dek kullanımına ilişkin üretim ve bezeme tekniklerinin derlendiği bir el kitabıdır. İçeriğinin başlıca amaçlarından

Detaylı

Atatürk Üniveristesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED), Sayı/Number 34, ERZURUM 2015, 116-132

Atatürk Üniveristesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED), Sayı/Number 34, ERZURUM 2015, 116-132 Atatürk Üniveristesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED), Sayı/Number 34, ERZURUM 2015, 116-132 ALTINTEPE URARTU KALESİ (2012) KAZI ve ONARIM ÇALIŞMALARI Mehmet KARAOSMANOĞLU

Detaylı

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog.

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog. YAPILARDA HASAR TESBĐTĐ-I 3. RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME D ESASLARI: (Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Gruplandırılması,

Detaylı

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI BÖLÜM 1 : Genel Hükümler AMAÇ Madde 1: Konya Karatay Belediyesi, Nakipoğlu Camii ve çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içindeki uygulamaların; 5226-3386

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından: Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.01/96 Toplantı Tarihi ve No : 01.04.2016-148 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 01.04.2016-3378 GERZE Sinop İli,

Detaylı

Koleksiyon Adı: Bağdatlı Vehbi Efendi. Koleksiyon Numarası: 858. Uygulamayı Yapan: Y. Eşiyok

Koleksiyon Adı: Bağdatlı Vehbi Efendi. Koleksiyon Numarası: 858. Uygulamayı Yapan: Y. Eşiyok SÜLEYMANİYE YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ KONSERVASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Koleksiyon Adı: Bağdatlı Vehbi Efendi Koleksiyon Numarası: 858 Uygulamayı Yapan: Y. Eşiyok BAĞDATLI VEHBİ EFENDİ 858 Eserin Tanımı Süleymaniye

Detaylı

KANLITAŞ HÖYÜK (ESKİŞEHİR/İNÖNÜ) 2014 YILI KAZI ÇALIŞMALARI RAPOR

KANLITAŞ HÖYÜK (ESKİŞEHİR/İNÖNÜ) 2014 YILI KAZI ÇALIŞMALARI RAPOR T.C KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI ve MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANLITAŞ HÖYÜK (ESKİŞEHİR/İNÖNÜ) 2014 YILI KAZI ÇALIŞMALARI RAPOR Doç. Dr. Ali Umut Türkcan Anadolu Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü,

Detaylı

ŞANLIURFA İLİ MERKEZ İLÇESİ NEOLİTİK ÇAĞ VE ÖNCESİ 2015 YILI YÜZEY ARAŞTIRMASI RAPORU

ŞANLIURFA İLİ MERKEZ İLÇESİ NEOLİTİK ÇAĞ VE ÖNCESİ 2015 YILI YÜZEY ARAŞTIRMASI RAPORU ŞANLIURFA İLİ MERKEZ İLÇESİ NEOLİTİK ÇAĞ VE ÖNCESİ 2015 YILI YÜZEY ARAŞTIRMASI RAPORU Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, Neolitik Çağ ve Öncesi adlı yüzey araştırması projesi, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı ve

Detaylı

2005 YILI ALACA HÖYÜK KAZISI

2005 YILI ALACA HÖYÜK KAZISI 2005 YILI ALACA HÖYÜK KAZISI Aykut ÇINAROĞLU * Duygu ÇELİK Alaca Höyük te 2005 yılı kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü nün izinleri ile 02.07.2005

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 64.04/65 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 64.04/65 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 64.04/65 Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2016-141 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 27.02.2016-3087 KÜTAHYA Uşak İli,

Detaylı

Bayraklı İlçe Raporu

Bayraklı İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 37 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 309.137 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 8.350 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

HAKKIMIZDA ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

HAKKIMIZDA ÇALIŞMA ALANLARIMIZ HAKKIMIZDA 1997 yılında Antalya da kurulan firmamız yeraltı inceleme ve araştırmalarında, uzman mühendis kadrosuyla Jeofizik, Jeoloji ve Maden mühendisliğini ilgilendiren konularda hizmet vermektedir.

Detaylı

ORDU SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 FATSA GAGA GÖLÜ 1.VE 3. DERECE DOĞAL SİT ALANI 2 MERKEZ

ORDU SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 FATSA GAGA GÖLÜ 1.VE 3. DERECE DOĞAL SİT ALANI 2 MERKEZ ORDU DOĞAL SİT ALANLARI SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 FATSA GAGA GÖLÜ 1.VE 3. DERECE DOĞAL SİT ALANI 2 MERKEZ BAYADI KÖYÜ KURUL KAYALIKLARI 1. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT ALANI, 3. DERECE DOĞAL SİT

Detaylı

Prof.Dr. Numan Tuna, Ar.Gör. Nadire Atıcı, Ar.Gör. İlham Sakarya

Prof.Dr. Numan Tuna, Ar.Gör. Nadire Atıcı, Ar.Gör. İlham Sakarya BURGAZ KAZILARI 2006 YILI ÇALIŞMALARI BİLİMSEL SONUÇ RAPORU Prof.Dr. Numan Tuna, Ar.Gör. Nadire Atıcı, Ar.Gör. İlham Sakarya Muğla İli, Datça İlçesi sınırları içinde bulunan Burgaz örenyeri 2006 yılı kazı

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

ARK433 Güz S - 3. Doç. Dr. Haluk Çetinkaya

ARK433 Güz S - 3. Doç. Dr. Haluk Çetinkaya T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı Bizans Sanatı I Kodu Dönemi Zorunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS ARK433 Güz S - 3 Ön

Detaylı

FUAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

FUAR İLE İLGİLİ BİLGİLER FAALİYET BİLGİ RAPORU FUAR İLE İLGİLİ BİLGİLER Faaliyetin Adı Faaliyetin Konusu Düzenleyen Kurum/Kuruluş(lar) Faaliyet Yeri (Şehir/Ülke) 2012 ITB Berlin Turizm Borsası Fuarı Turizm Fuarı Messe Berlin GmbH

Detaylı

nzeyrek@uludag.edu.tr Tel: (224) 294 02 47-294 02 48 Tel iç hat: 402 47 Faks: (224) 294 09 29 Faks iç hat: 409 29 temel terim, kavramlar.

nzeyrek@uludag.edu.tr Tel: (224) 294 02 47-294 02 48 Tel iç hat: 402 47 Faks: (224) 294 09 29 Faks iç hat: 409 29 temel terim, kavramlar. ARKEOLOJİ 1 Ders Adi: ARKEOLOJİ 2 Ders Kodu: MRES215 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Önlisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 2 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 3 7 Dersin AKTS Kredisi: 3.00 8 Teorik Ders Saati

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

2011 YILI GÜLPINAR KAZILARI (32.YIL)

2011 YILI GÜLPINAR KAZILARI (32.YIL) 1 2011 YILI GÜLPINAR KAZILARI (32.YIL) Prof. Dr. Coşkun Özgünel 1 2011 yılı Gülpınar Kazıları, 06 Temmuz 15 Ekim 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Başkanlığım altında yürütülen kazı çalışmaları,

Detaylı

SMINTHEION/GÜLPINAR 2017 YILI KAZI VE ONARIM ÇALIŞMALARI (38.YIL)

SMINTHEION/GÜLPINAR 2017 YILI KAZI VE ONARIM ÇALIŞMALARI (38.YIL) 1 SMINTHEION/GÜLPINAR 2017 YILI KAZI VE ONARIM ÇALIŞMALARI (38.YIL) Çanakkale İli Ayvacık İlçesine bağlı Gülpınar köyü eteklerinde yer alan Smintheion tanrı Apollon a adanmış bir kutsal alandır. Smintheion,

Detaylı

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED): Ekler

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED): Ekler Teslim Edilen: Hazırlayan: IC-Astaldi JV AECOM Ankara, Türkiye Turkey AECOM-TR-R599-01-00 2 Ağustos 2013 Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı