Avrupa Birliği LLP/Erasmus Programı Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrupa Birliği LLP/Erasmus Programı Elektrik-Elektronik Mühendisliği"

Transkript

1 Avrupa Birliği LLP/Erasmus Programı ElektrikElektronik Mühendisliği LLP/ERASMUS programının amacı: Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini arttırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmek. Üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini özendirmek ve desteklemek. Öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlamak. Avrupa Birliği ülkelerindeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınmasını sağlamak. Şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunmak. Adil, tarafsız, tutarlı ve yazılı belgelendirmeyi yaygınlaştırmak. LLP/ERASMUS programının sağlayacağı faydalar: ERASMUS öğrencisi olarak üniversite öğreniminizi en az 3 en çok 12 ayını (ikili anlaşmada belirlendiği şekilde) Avrupa'daki bir üniversitede geçireceksiniz veya stajınızı Avrupa da yapacaksınız. Değişimden kaynaklanan masraflarının karşılanması için AB'den finansal katkı alacaksınız (Hibe/Burs) ve değişime gidilen üniversiteye öğrenim bedeli ödemeyeceksiniz.. ECTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) sayesinde gittiğiniz üniversitede aldığınız tüm dersler ve notlar döndüğünüzde transkriptinizde yer alacağından ve burada almakla yükümlü sayıldığınız derslerin yerine sayılacağından dönem ve emek kaybı olmadan. ERASMUS ile öğreniminizin bir kısmını Avrupa'da tamamlamış olacaksınız. Ayrıca bir Avrupa ülkesinde yaşayarak yabancı dilinizi geliştirme olanağı bulmanın yanı sıra İngilizce, Almanca, Fransızca dışındaki Avrupa dilleri için sağlanan Yoğun Dil Kursu katkılarından yararlanma olanağınız olacak. Değişik kültürleri tanıyacak, eğitim sonrası mesleki bağlantılarınızı olumlu yönde arttırabileceksiniz. LLP/ERASMUS Programına dahil ülkeler: Erasmus programı Hayatboyu Öğrenme Programına dahil ülkeler olan Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, Avrupa Birliğine (AB) üye olmayıp Avrupa Ekonomik Alanı üyesi Izlanda, Lihtenstayn, Norveç ve Avrupa Birliğine üye olmaya aday Türkiye yüksek öğretim kurumlarının istifadesine açıktır. Dr. Ahmet UÇAR, Department of ElectricalElectronics Engineering, 2010

2 LLP/Erasmus programı kapsamında bir hareketlilik faaliyeti gerçekleştirebilmek için taraflardan birinin AB üye ülkesi olması gerekmektedir. Türkiye henüz üye olmadığı için ortak kurumun mutlaka AB üyesi ülkelerden olması gerekir. Programına katılan tüm AB yükseköğretim kurumlarına ikili anlaşmalar çerçevesinde gidebilirsiniz. LLP/ERASMUS Öğrenci Hareketliliği (Student Mobilitiy) için ortak kurumlar: Örgün eğitimde kayıtlı öğrencilerin yararlandığı hareketlilik faaliyetleri 2 şekilde gerçekleşebilir: 1 Yükseköğretim kurumları arasında: Öğrenci Öğrenim hareketliliği (Student Mobility For Studies) 2 Yükseköğretim kurumları ile isletmeler veya organizasyonlar arasında: Öğrenci yerlestirme (staj) hareketliliği (Student Mobility for Placements) Yükseköğretim kurumları arasında gerçeklesecek Öğrenci Öğrenim hareketlilik faaliyetlerinin mutlaka bir üniversitelerarası anlaşma kapsamında yapılması ve her iki tarafın da Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi olması gerekmektedir. Öğrenci yerleştirme (staj) hareketliliği gerçekleştirecek kurumlar, genişletilmiş veya yalnızca staj faaliyeti için geçerli EÜB sahibi olmalıdır. LLP/ERASMUS öğrenci öğrenim ve yerleştirme hareketliliğine katılma ölçütleri: a) Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi yararlanır. b) Bölümün/Fakültenin/Üniversitenin katılımcı yükseköğretim kurumlarıyla İkili Anlaşması (Bilateral Agreement) olmalı. c) Ağırlıklı not ortalaması; Lisans için en az 2/4.00 veya 70/100, Yüksek Lisans ve Doktora için en az 2.5/4.00 veya 75/100, ise. d) Gidilecek ülkede öğrenim görebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olmalı. e) Daha önce bir ERASMUS değişim etkinliğinden yararlanmamış olmalı. f) Birinci sınıf öğrencisi değilseniz. LLP/ERASMUS öğrenci öğrenim hareketliliğine seçim ölçütleri: 2008/2009 akademik yılı başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır: Akademik basarı düzeyi : %50 Dil seviyesi :%50 Dil sınavı Bölümün/Fakültenin/Üniversitenin koordinatörlüğü denetiminde yapılır. Yabancı dil sınavı; % 80 okuma (reading) ve yazma (writing) + %20 dinleme ve konuşmadan (listening and speaking) yapılır. Dr. Ahmet UÇAR, Department of ElectricalElectronics Engineering, 2010

3 LLP/ERASMUS öğrenci öğrenim hareketliliğine sağlanan finansal destek ve kapsamı: ERASMUS öğrencilerine verilecek aylık hibe miktarı gidilecek ülkenin yaşam standardı (pahalılık ve ucuzluk) göre değişir. Öğrenci başına verilen aylık burs tutarı her yılki Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları için Erasmus Uygulama El Kitabı ında yer alır. Örneğin 2009 için öğrenci başına verilen aylık burs tutarı 27 AB ülkesinin yasam standartlarına aşağıdaki Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1: Akademik yılı için AB ülkelerinin sınıflandırması ve öğrenci öğrenim hareketliliğine hibesi Kategori Ülkeler Aylık Hibe Miktarı EURO I Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Güney Kıbrıs Rum 300 Kesimi, Estonya, Bulgaristan ve Romanya II Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Portekiz, 400 Yunanistan ve Malta III Hollanda, Lüksemburg, İtalya, İspanya, Belçika, Fransa, 500 Almanya ve Avusturya IV Finlandiya, Danimarka, İsveç, İrlanda, Birlesik Krallık 600 İlk ödeme ödemenin % 80 i olarak öğrencinin banka hesabına yapılacak ve kalan kısım ise ilerleyen zamanda tamamlanır. Öğrenci gittiği kurumda herhangi bir öğrenim ücreti (kayıt, sınav, kütüphane, laboratuar vb.) ücreti ödemeyecektir. Ancak sigorta, öğrenci derneği, akademik malzemelerin fotokopisi, laboratuar ürünlerinin kullanımı gibi çeşitli materyallerin kullanılması için gerekli ücretler konusunda üniversitenin diğer öğrencileri nasıl ademe yapıyorsa, aynı miktarda ücret talep edilebilir. Ayrıca öğrencinin almakta olduğu diğer burslar (devlet bursları, üniversitelerinden aldıkları başarı bursları, vb.) değişim süresince devam eder. Öğrenciler yurt dışında okudukları müddet zarfında kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak normal olarak ödedikleri harçları ödemeye devam ederler. Öğrenciler kayıtlarını dondurmazlar. (Fırat üniversitesine kaydını yapar, ders kaydını ise gittiği üniversitede yapar) LLP/ERASMUS öğrenci yerleştirme (staj) hareketliliğine seçim ölçütleri: Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir isletmede veya organizasyonda staj yapmasıdır. Staj bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir isletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Faaliyet süresi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 3 ile 12 ay arasında bir süredir. Staj faaliyetinde öğrenim amaçlı hareketlilikten farklı olarak, en az 2. sınıfta olma sartı aranmaz. 2008/2009 akademik yılı başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır: Akademik basarı düzeyi : %55 Dr. Ahmet UÇAR, Department of ElectricalElectronics Engineering, 2010

4 Dil seviyesi :%45 Yabancı dil sınavı; %75 okuma (reading) ve yazma (writing) + %25 dinleme ve konuşmadan (listening and speaking) yapılır. LLP/ERASMUS öğrenci yerleştirme (staj) hareketliliğine sağlanan finansal destek ve kapsamı: Öğrenci yerleştirme (staj hareketliliği) için öngörülen hibe rakamları ülkelerin kategorilere ayrılması ve buna göre aylık hibe tutarların uygulanması esasına göre belirlenmiştir. Tablo 2: Akademik yılı için AB ülkelerinin sınıflandırması. Kategori I II III IV Ülkeler Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Bulgaristan ve Romanya Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Portekiz, Yunanistan ve Malta Hollanda, Lüksemburg, İtalya, İspanya, Belçika, Fransa, Almanya ve Avusturya Finlandiya, Danimarka, İsveç, İrlanda, Birleşik Krallık Tablo 3: Akademik yılı için AB ülkelerinin kategorilerine göre hibe tutarları : Gidilen ülke kategori 1 hafta Haftalık Hibe Miktarları* ( ) Aylık Hibe Miktarları ( ) 2 hafta 3 hafta 4 hafta 1 ay aylık 2 ay 36 ay arası aylık 712 ay arası aylık I II III IV Staj öğrencilerine ödemeleri bir defada veya iki taksitte yapılır. Öğrenci staj faaliyeti için yurtdışına gitmeden önce ilk ödeme olarak gitmesi öngörülen süreye göre hesap edilen hibesinin ilk ödemesi (planlanan faaliyet döneminin tamamı için hesap edilen hibenin %100 üne kadar olan bir miktar) verilir. Varsa ikinci taksit öğrenim dönemi sonunda, öğrenciye verilen katılım belge sinde yer alan kesin gerçekleşme süresi dikkate alınarak yapılır. Dr. Ahmet UÇAR, Department of ElectricalElectronics Engineering, 2010

5 LLP/ERASMUS hareketlilik programı katılım yükümlülükleri: ERASMUS kapsamında yapılan değişimlere katılan öğrencilerin başarılı sayılabilmeleri için, bir yarıyılda Avrupa standartlarında 30 ECTS kredisine karşılık gelen miktarda (veya bu civarda) ders alması ve bu derslerden 2/3 (üçte İki) oranında başarılı olması beklenir (UA tarafından belirlenen kriter). ERASMUS öğrencisi, tüm eğitim dönemi süresince yapılan sınavlar veya diğer değerlendirmeleri de içine almak üzere misafir olunan üniversitede bulunmak ve üniversitenin kurallarına ve düzenlemelerine uymakla yükümlü olacaksınız. Türkiyeye döndükten uluslar arası ofis tarafında sizden istenen a) Katılım belgesi. b) Misafir olunan yükseköğretim kurumundan alınan transkript kopyası. c) Öğrenci faaliyet raporu. d) LLP/Erasmus öğrencisi olarak gittiğiniz üniversiteye/kurum varış ve ayrılış tarihini belirtir yazı (statement period of studies). e) Staj defteri. f) Bölüm/Fakülte/Üniversite koordinatörlüğünce istenene ara raporlar. Elektrik Elektronik Mühendisliğinin LLP/ERASMUS hareketlilik programı ikili anlaşmalar: Bölüm öğretim elamanı Doç. Dr. Ahmet UÇAR ın girişimleri ile yapılan aşağıdaki Polonya, İngiltere ve Danimarka anlaşmaları 2012 yılına kadardır. Ülke : Yüksek öğretim kurumu : Bialostok Technical University, Electrical Engineering Faculty Web Sayfası : Akademik yıllar : OMS: Student Mobility ERASMUS subject area Level Country Total number Code Name Undergraduate Electrical Electronics Eng. x Electrical Electronics Eng. x Postgraduate TM: Teaching staff mobility of short duration (18 weeks) Doctorate From To Students Student months (= sum) PL PL Subject area code Topic(s) taught Electrical Electronics Eng. Name of the staff member Home country Host country Duration in number of weeks Number of teaching hours per week /PL PL/ 2 5(10) Ülke : UK (İNGİLTERE) Yüksek öğretim kurumu : Coventry University, Faculty of Engineering and Computing. Web Sayfası : Akademik yıllar : OMS: Student Mobility Dr. Ahmet UÇAR, Department of ElectricalElectronics Engineering, 2010

6 ERASMUS subject area Level Country Total number Electrical Electronics Eng. Electrical Electronics Eng x x Code Name Undergraduate Postgraduate TM: Teaching staff mobility of short duration (18 weeks) Subject area code Topic(s) taught Name of the staff member Home country UK Doctorate From To Stude nts Host country UK UK Duration in number of weeks 1 1 UK Number of teaching hours per week Student months (= sum) 18 9 Ülke : DANİMARKA Yüksek öğretim kurumu : Odense Technical Collage, The IT and Electronics Engineer Web Sayfası : Akademik yıllar : OMS: Student Mobility ERASMUS subject area Level Country Total number Electrical Electronics Eng. Electrical Electronics Eng. x x Code Name Undergraduate Postgraduate Not: Kontenjanlardan 3 öğenci öğrenim 2 staj olarak planlanmıştır. TM: Teaching staff mobility of short duration (18 weeks) Doctorate From To Stude nts TURKEY DENMARK DENMARK TURKEY 5 5 Student months (= sum) Subject area code Topic(s) taught Electrical Electronics Eng. Electrical Electronics Eng. Name of the staff member Home country Host country Duration in number of weeks TURKEY DENMARK DENMARK TURKEY 2 2 Number of teaching hours per week 8 8 LLP/ERASMUS hareketlilik programından yararlanan öğrencilerimiz: Bölümümüzde LLP/Erasmus programından yararlanan lisans öğrenciler aşağıda yıllara göre verilmiştir. 2007/08 akademik dönemi Adı Soyadı Sınıfı Gittiği Universite ve Ülke Kaldığı Hibe ( ) Süre Mustafa GÖKDAĞ 3. Coventry University, İNGİLTERE 10 Ay 10*600 = 6000 Emrah KAPLAN 4. Coventry University, İNGİLTERE 10 Ay 10*600 = 6000 M. Eyüp Aydın 4. Bialostok Technical University, 5 Ay 5*300 = 1500 Melih TEKKE 4. Bialostok Technical University, 5 Ay 5*300 = 1500 Tacettin KOLER 3. Bialostok Technical University, 5 Ay 5*300 = /09 akademik dönemi Adı Soyadı Sınıfı Gittiği Universite ve Ülke Kaldığı Hibe ( ) Dr. Ahmet UÇAR, Department of ElectricalElectronics Engineering, 2010

7 Süre İsmail Yavuz 3. Coventry University, İNGİLTERE 10 Ay 10*600 = 6000 Ekmel T. Aydın 3. Coventry University, İNGİLTERE 10 Ay 10*600 = 6000 Ahmet M. Elbir 4. Bialostok Technical University, 10 Ay 10*300 = 3000 Berat C. Oğuz 4. Bialostok Technical University, 10 Ay 10*300 = 3000 Abdulkadir Özçelik 3. Bialostok Technical University, 10 Ay 10*300 = 3000 Musab Coşkun 3. Bialostok Technical University, 10 Ay 10*300 = 3000 Necmettin Ükünç 3. Bialostok Technical University, 10 Ay 10*300 = /10 akademik dönemi Adı Soyadı Sınıfı Gittiği Universite ve Ülke Kaldığı Hibe ( ) Süre Ömer Kolsan 3. Coventry University, İNGİLTERE 10 Ay 10*600 = 6000 T. Çakıroğlu 3. Coventry University, İNGİLTERE 10 Ay 10*600 = 6000 Yasin Korun 4. Bialostok Technical University, 10 Ay 10*300 = 3000 Muhammed 4. Bialostok Technical University, 10 Ay 10*300 = 3000 Uzunoğlu Sami Abamor 3. Bialostok Technical University, 10 Ay 10*300 = 3000 Murat Serhatlıoğlu 3. Bialostok Technical University, 10 Ay 10*300 = 3000 Fırat Kazancı 3. Bialostok Technical University, 10 Ay 10*300 = 3000 Avrupa Kredi Transfer Sistemi (European Credit Transfer System ECTS): ECTS, öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve öğrencilerin yurtdışında gördükleri eğitimlerin kendi ülkelerinde tanınmasını garanti altına almak için Avrupa Birliği tarafından geliştirilmiş bir akreditasyon sistemidir. Ülkeler arasındaki eğitim ve notlandırma sistemlerindeki farklılıklar nedeniyle, değişim öğrencilerinin ders yüklerinin belirlenmesinde ve aldığı notların transferinde bir çeşit ortak dil kullanılması zorunludur. Bu amaçla her ders için ECTS kredisi (ECTS credit) belirlenir, alınan notlar ise ECTS notlandırma sistemi (ECTS grading scale) yardımıyla harf notuna dönüştürülür. ECTS kredisi, öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, vs.) ifade eden bir birimdir. ECTS de bir akademik yıllık eğitime 60 ECTS kredisi, bir dönemlik eğitime ise 30 ECTS kredisi verilir. LLP/ERASMUS hareketlilik programına başvurusu için yapılan işlemler: Bölüm koordinatörlüğünce LLP/Erasmus programına başvuru çağrısı yapılır. LLP/Erasmus programına ilgi duyan öğrenciler aşağıda belirtilen belgelerini bölüm sekreterliğine çağrıda belirtilen tarihte teslim ederler. Dr. Ahmet UÇAR, Department of ElectricalElectronics Engineering, 2010

8 1. Başvuru formu (Bölüm web sayfasında veya sekreterlikte alınacak) 2. Transkript 3. Özgeçmiş (İngilizce) LLP/ERASMUS hareketlilik hibesini kazanan adil ve yedek adayların yapacağı işlemler: LLP/Erasmus programına asil ve yedek olarak hak kazan adaylar bölüm panosunda ve web sayfasında duyurulur. Bu öğrencilerin tümü bölüm koordinatörün yapacağı toplantıya katılarak LLP/Ersamus programı süreci Erasmus yolu konusunda bilgilenirler. Üniversitemizin LLP/Erasmus koordinatörlüğünün bölümümüz için ayırdığı kontenjanlar ölçüsünde bölüm koordinatörü asil adaylara gidilecek üniversiteden kabul yazısı (Acceptance Letter) edinmek için belli bir süre verir. Aksi durumda sırası ile yedek adaylara olanak sağlanır. LLP/Erasmus programının önemli aşaması olan kabul yazısı (Acceptance Letter) için aşağıdaki işlemler yapılır. Kabul Yazısı (Acceptance Letter) Süreci Gidecekleri ülkede alacakları kabul yazısı (acceptance letter) için; a) Fırat Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ofisi sitesinden Transcript Records ve Learning Agreement belgelerinin indirilir ve doldurulur. b) Transcript Records, Türkçe transkript Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ndan alınarak bölümün web sitesinde bulunan Bölüm Koordinatörlüğü linkindeki ingilizce ders adları ve ECTS kredileri dikkate alınarak doldurulur. Sırası ile Bölüm koorinatörüne, Rektör yardımcısı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı na imzalatılır. c) Gidilecek üniversitenin web sayfasındaki derslerden ders secimi yapılır ve Learning Agreement a yazılır. Bu belge sırasıyla Erasmus Bölüm Koordinatörü ne, Erasmus Üniversite Koordinatörü ne imzalatılır. d) Gidilecek üniversitenin web sayfasından Başvuru Formu (Application Form) ve Kalacak Yer Başvuru Formu (Accomodation) indirilir. Belgede belirtildiği üzere doldurulur. e) Gidilecek üniversiteye başvuru belgesi gönderilmeden önce istenilen belgeler eklenir (Learning Agreement, Transcript Records, Accomodation). f) Tüm bu işlemler bittikten sonra belgeler ilk olarak mail yoluyla hemen sonrasında posta yoluyla gidilecek üniversitenin Bölüm/Fakülte LLP/Erasmus ofisine gönderilir. Daha fazla bilgi için: (Bölüm LLP/Erasmus koordinatörlüğü) (Fırat Üniversitesi uluslararası ofis) (Ulusal Ajans) (AB resmi sitesi) İletişim: Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü LLP/Erasmus Koordinatörü Doç. Dr. Ahmet UÇAR Fırat Üniversitesi Elazığ Tel (ofice): / 5214 Fax ( Fakülte): Dr. Ahmet UÇAR, Department of ElectricalElectronics Engineering, 2010

Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011

Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011 EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

Sözleşme Yılı 2012 Akademik Yıl 2012/2013

Sözleşme Yılı 2012 Akademik Yıl 2012/2013 EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2012 Akademik Yıl 2012/2013 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı*

EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2013 Akademik Yıl 2013/20 014 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

Erasmus Öğrencilerinin Sıkça Sorduğu Sorular

Erasmus Öğrencilerinin Sıkça Sorduğu Sorular Erasmus Öğrencilerinin Sıkça Sorduğu Sorular Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Güncelleme Tarihi 01.08.2012 Programa dahil olan ülkeler hangileridir? Avrupa Birliği üyesi

Detaylı

ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ. Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği

ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ. Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği 2014 Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı * Bu el kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik

Detaylı

27 Mart 2013 ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

27 Mart 2013 ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 27 Mart 2013 ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Süreç Boyunca Kimlerle Görüşeceksiniz? Yrd.Doç.Dr. Rana ATABAY BAYTAR - Değişim Programları Koordinatörü/Erasmus Kurum Koordinatörü (ratabay@ticaret.edu.tr)

Detaylı

AMAÇ VE KAPSAM TANIMLAR

AMAÇ VE KAPSAM TANIMLAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI ERASMUS ÖĞRENCİ - PERSONEL DEĞİŞİMİ USUL ve ESASLARI AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 Aşağıdaki yönerge,

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASILAŞMA

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASILAŞMA ULUSLARARASILAŞMA ULUSLARARASILAŞMA VE BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Uluslararasılaşma, Bingöl üniversitesinin eğitim, araştırma, uygulama ve toplumsal hizmet etkinliklerine sürdürülebilir uluslararası, kültürlerarası

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1: Amaç: Bu Yönergenin amacı, Erasmus ve diğer değişim programlarına ilişkin işleyişi düzenlemektir. Kapsam: Yönerge,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ (PROTOKOLLER) KAPSAMINDAKİ ÖĞRENCİ VE PERSONEL DEĞİŞİM UYGULAMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ (PROTOKOLLER) KAPSAMINDAKİ ÖĞRENCİ VE PERSONEL DEĞİŞİM UYGULAMA YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ (PROTOKOLLER) KAPSAMINDAKİ ÖĞRENCİ VE PERSONEL DEĞİŞİM UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1)

Detaylı

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU Erasmus+ Programı dâhilinde, Ankara Ticaret Odası Koordinatörlüğünde 12 Üniversitenin katılımıyla oluşan Yeni İş Tecrübeleri için Ankara Konsorsiyumu (YİTAK) Projesi,

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

Detaylı

LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI

LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI Akademik Yl 2011-2012 İÇİNDEKİLER GİDEN ÖĞRENCİLER...3 24 A KONTROL LİSTESİ...4 1. Öğrenci Dosyasında Olması Gereken Evraklar 2. Çalışma Takvimi 3.

Detaylı

ULUSLARARASI PROGRAM SEÇENEKLERİ ERASMUS+ DEĞİŞİM PROGRAMLARI İKİLİ DEĞİŞİM YAZ OKULU

ULUSLARARASI PROGRAM SEÇENEKLERİ ERASMUS+ DEĞİŞİM PROGRAMLARI İKİLİ DEĞİŞİM YAZ OKULU ULUSLARARASI PROGRAM SEÇENEKLERİ ERASMUS+ DEĞİŞİM PROGRAMLARI İKİLİ DEĞİŞİM YAZ OKULU Eğitiminize uluslararası bir boyut katın! 1 veya 2 dönem yurtdışında ortak üniversitelerimizden birinde okuyun ERASMUS+

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI / ERASMUS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI / ERASMUS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI / ERASMUS PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-(1) Bu Yönerge üç bölümden oluşmaktadır:

Detaylı

EK III MALİ VE AKDİ ŞARTLAR

EK III MALİ VE AKDİ ŞARTLAR I. GİRİŞ EK III MALİ VE AKDİ ŞARTLAR Bu ek, Sözleşme de belirtildiği şekliyle, projeye uygulanabilecek farklı bütçe kalemleri altındaki hibenin kullanılmasına ilişkin kuralları tamamlamaktadır. Bu açıklamalar

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ Sık Sorulan Sorular

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ Sık Sorulan Sorular YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ Sık Sorulan Sorular 1-Ne kadar süre ile staj yapabilirim? Staj hareketliliği faaliyet süresi ön lisans, lisans, yüksek lisans

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Mevlana Değişim Programı na Kimler Katılabilir? Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine, Türkiye deki bütün yükseköğretim kurumlarında (Mevlana

Detaylı

ERASMUS PERSONEL EĞĠTĠM ALMA HAREKETLĠLĠĞĠ BAġVURU REHBERĠ

ERASMUS PERSONEL EĞĠTĠM ALMA HAREKETLĠLĠĞĠ BAġVURU REHBERĠ ERASMUS PERSONEL EĞĠTĠM ALMA HAREKETLĠLĠĞĠ BAġVURU REHBERĠ BAġVURU: Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinden yararlanmak isteyen personelimizin 20 Ekim 2014 10 Kasım 2014 tarihleri arasında aģağıda

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ve DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ve DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ve DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ Bu yönergenin amacı Erasmus ve diğer Değişim Programlarına ilişkin işleyişi düzenlemektir. KAPSAM Madde 2. Yönergede belirtilen

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Gençler; umudumuz sizsiniz. Sizler, almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık niteliğinin, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli savunucusu olacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk 2 REKTÖRÜMÜZÜN

Detaylı

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ İÇİNDEKİLER Giriş Yüksek lisans (master) Doktora Yüksek lisans hakkında merak ettikleriniz Yurtdışı lisans üstü öğrenimle ilgili genel bilgiler ABD de lisans üstü

Detaylı

ODTÜ Ögrenci El Kitabı

ODTÜ Ögrenci El Kitabı ODTÜ Ögrenci El Kitabı 2012-2013 İçindekiler Rektörün Mesajı 1 Akademik Bilgiler Öğrenci Katkı Payları Burs ve Yardım Olanakları Yurtlar Bilgi İşlem Hizmetleri Kütüphane ve Kitaplık 2 9 11 13 16 22 ODTÜ

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER 1- Yatay geçişler eşdeğer düzeyde, isimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az % 80 inin aynı

Detaylı

Öğrencilerimiz için. Erasmus+ fırsatları. Erasmus+ Hacettepe de Yaşanır. Hacettepe Üniversitesi Avrupa Birliği Koordinatörlüğü

Öğrencilerimiz için. Erasmus+ fırsatları. Erasmus+ Hacettepe de Yaşanır. Hacettepe Üniversitesi Avrupa Birliği Koordinatörlüğü Öğrencilerimiz için Erasmus+ fırsatları Erasmus+ Hacettepe de Yaşanır Hacettepe Üniversitesi Avrupa Birliği Koordinatörlüğü Öğrencilerimiz için Erasmus+ Fırsatları Erasmus+ Öğrenim Görme nedir? Ön lisans,

Detaylı

Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF. Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler

Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF. Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler İçindekiler I.BÖLÜM... 5 A) KAYIT... 5 1. Üniversiteye kayıt nasıl yapılır?... 5 2. Ders kaydı nasıl yapılır?... 5 3. Mazereti olan

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI () ERASMUS+ KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ GENÇLİK DEĞİŞİMLERİ BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber, 2014 Erasmus+ Ana Eylem 1 (KA1) Bireylerin

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge, İstanbul Teknik Üniversitesi Önlisans ve

Detaylı