BAZI PATATES ÇEŞİTLERİNİN ANA ÜRÜN VE TURFANDA ÜRETİM KOŞULLARINDAKİ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAZI PATATES ÇEŞİTLERİNİN ANA ÜRÜN VE TURFANDA ÜRETİM KOŞULLARINDAKİ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI"

Transkript

1 BAZI PATATES ÇEŞİTLERİNİN ANA ÜRÜN VE TURFANDA ÜRETİM KOŞULLARINDAKİ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Mehmet Emin Çalışkan 1*, Sevgi Çalışkan 1, Ufuk Demirel 1, Zsolt Polgar 2 1 Niğde Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Niğde, 2 Pannonia Üniversitesi, Patates Araştırma Merkezi, Kezthely, Macaristan Özet Bu çalışma, Macaristan dan introdüksiyonu yapılan onbir patates genotipi ile Türkiye de yetiştirilen altı patates çeşidinin ana ürün ve turfanda üretim koşullarındaki performanslarının karşılaştırılması amacıyla yürütülmüştür. Ana ürün koşullarındaki denemeler 2012 yılı Mayıs-Eylül ayları arasında Kaymaklı (Nevşehir) da; turfanda koşullarındaki denemeler ise 2013 yılı Ocak-Haziran ayları arasında Reyhanlı (Hatay) da yürütülmüştür. Çeşitlerin büyüme ve verim performansları lokasyonlara göre önemli derecede farklılık göstermiştir. Tüm çeşitlerde bitki boyu, bitki başına yumru sayısı, ortalama yumru ağırlığı ve hektara verim gibi önemli verim unsurları açısından ana ürün koşullarında daha yüksek değerler elde edilmiştir. Yumru verimi açısından deneme ortalaması ana ürün koşullarında 57,0 t/ha olurken; turfanda koşullarda ortalama verim yaklaşık %54 (26,4 t/ha) azalmıştır. Denemeler sonucunda, Balatoni Rozsa, Chipke, Demon, , 06.62, gibi Macar genotiplerinin hem ana ürün hem de turfanda üretim bölgelerine adaptasyon potansiyellerinin olduğu belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: çeşit adaptasyon, Solanum tuberosum, ıslah hattı, yumru verimi COMPARISON OF PERFORMANCES OF SOME POTATO CULTIVARS UNDER MAIN CROP AND EARLY CROP PRODUCTION CONDITIONS Abstract This study was conducted to compare the performances of eleven potato genotypes introduced from Hungary and six standard cultivars commonly grown in Turkey under main crop and early crop production conditions. The field experiments were conducted in Kaymaklı (Nevşehir) location for main crop production between June and September in 2012, and in Reyhanlı (Hatay) location for early potato production between January and June in The growth and yield performances of evaluated cultivars were significantly differed depending on locations. The all cultivars gave better results for significant yield components such as plant height, number of tubers per plant, mean tuber weight, and tuber yield per hectare. The mean tuber yield of cultivars was 57,0 t/ha under the main crop conditions, but it decreased around 54% (to 26,4 t/ha) under the early potato production location. As a result of field experiments, it was concluded that the Hungarian genotypes such as Balatoni Rozsa, Chipke, Demon, , and have adaptation potential to both main crop and early crop locations. Key Words: cultivar adaptation, Solanum tuberosum, breeding line, tuber yield 116

2 Giriş Türkiye son yıllarda birkaç kamu ve özel sektör kuruluşunda patates çeşit geliştirme çalışmaları başlatılmış olsa da halen ticari üretimde kullanılan çeşitlerin tamamı yabancı kökenlidir. Ülkemizde kullanılan patates çeşitlerinin büyük çoğunluğu Hollanda kökenli olmakla birlikte Almanya, Fransa, Büyük Britanya, A.B.D. gibi ülkelerde ıslah edilmiş çeşitler de kullanılmaktadır (Çalışkan ve ark. 2010). Son yıllarda sektöre yeni giren firmalar farklı çeşitler bulabilmek amacıyla patates ıslah programı olan farklı ülkelere yönelmeye başlamışlardır. Bu konuda başta Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Rusya olmak üzere köklü patates ıslah programları olan eski Doğu Bloğu ülkeleri önemli bir alternatif oluşturmaktadır. Bu ülkelerde patates ıslah programları öncelikle hastalık ve zararlılara dayanıklı çeşitlerin ıslahına odaklandığından, çeşitlerin büyük çoğunluğu birden fazla hastalık ve/veya zararlıya karşı dayanıklılık özelliklerine sahiptir. Ayrıca bu ülkelerde patates üretimi genellikle minimum girdi kullanımı (sulama, gübre, zirai ilaç vb) ile yapıldığından, çeşitlerinin girdi kullanım etkinlikleri ve olumsuz çevre şartlarına dayanımları yüksektir. Bu ülkelere ait çeşitlerin/hatların ülkemiz koşullarında denenerek uygun olanların üretime sokulması durumunda piyasada şans bulabilecekleri düşünülmektedir. Ayrıca bu ülkelere ait genotiplerin ülkemize gelmesi, başlatılan ıslah programlarının genetik tabanının genişletilmesi ve dayanıklılık gen kaynaklarının kullanılması açısından da büyük önem taşımaktadır. Eski doğu bloğu ülkeleri içerisinde son yıllarda en üretken ıslah programlarından birisi Macaristan da yürütülmektedir. Pannonia Üniversitesi Patates Araştırma Merkezi tarafından son yıllarda geliştiren patates çeşitleri Macaristan da oldukça geniş üretim payına sahip olmuş, ayrıca başta Almanya olmak üzere çevre ülkelerde de talep göremeye başlamıştır. Macaristan, iklim özellikleri açısından Hollanda ve Almanya ya göre Türkiye ye daha çok benzemektedir. Bu nedenle Macaristan da geliştirilmiş çeşit veya ıslah hatları içerisinde Türkiye nin farklı bölgelerine iyi uyum gösterecek çeşit adaylarının bulunma ihtimali yüksektir. Bu çalışma, Macaristan da ıslah edilmiş olan onbir patates çeşit ve hattı ile Türkiye de tescilli altı patates çeşidinin ana ürün ve turfanda üretim koşullarındaki performanslarının karşılaştırılması amacıyla yürütülmüştür. Materyal ve Yöntem Ana ürün koşullarındaki denemeler 2012 yılı Haziran-Eylül ayları arasında Nevşehir (Kaymaklı) de, turfanda koşullarındaki denemeler ise 2013 yılı Ocak-Haziran ayları arasında Hatay (Reyhanlı) da yürütülmüştür. Denemelerde Macaristan dan gelen 11 çeşit veya hat ile standart olarak da Türkiye de yaygın olarak yetiştirilen altı patates çeşidi kullanılmıştır. Denemede kullanılan patates hat ve çeşitlerinin isimleri ve bazı genel özellikleri Çizelge 1 de verilmiştir. Macar çeşitlerinin tohumlukları 2012 yılında Macaristan dan ithal edilmiş, diğer çeşitlerin tohumlukları ise Türkiye deki üretici firmalardan temin edilmiştir. İlk yıl tüm çeşitlerin Temel-2 kademesindeki tohumlukları kullanılmıştır. Her iki lokasyondaki dikimler 8.1 m uzunluğunda ve 70 cm aralıklı 2 sıradan oluşan parsellere 30 cm sıra üzeri mesafesinde elle yapılmıştır. Ancak her iki üretim döneminin genel karakterlerinin farklı olması nedeniyle denemelerde aynı kültürel işlemler yapılmamış, her iki bölgedeki standart kültürel işlemler uygulanmıştır. Ana ürün dikimleri Nevşehir iline bağlı Kaymaklı Kasabasındaki bir çiftçi arazisinde 3 Haziran tarihinde gerçekleştirilmiştir. Dikim öncesi 130 kg/da dozunda gübresi uygulanmıştır. Ayrıca üst gübre olarak çıkış 117

3 sonrası yumru oluşum başlangıcı ve yumru büyütme döneminde (ilk uygulamadan yaklaşık bir ay sonra) 25 şer kg olmak üzere toplam 50 kg amonyum nitrat (%33) uygulanmıştır. Denemelerde yağmurlama sulama sistemi kullanılmış ve gelişme dönemlerine bağlı olarak 5-8 günlük aralıklarla toplam 14 sulama gerçekleştirilmiştir. Deneme hasadı 23 Eylül tarihinde yarı otomatik söküm makinesi ile yapılmıştır. Çizelge 1. Denemelerde kullanılan patates hatları/çeşitleri ile ilgili genel bilgiler. Hat/Çeşit Orijini Olgunlaşma Kullanım Yumru şekli Et rengi Macaristan Orta erkenci Sanayilik Yuvarlak-oval Krem Macaristan Orta erkenci Yemeklik Oval Sarı Macaristan Orta erkenci Sanayilik Yuvarlak Açık sarı Macaristan Orta erkenci Sanayilik Yuvarlak Koyu sarı Macaristan Orta geççi Sanayilik Oval Koyu sarı Macaristan Orta erkenci Yemeklik/Sanayilik Yuvarlak-oval Koyu sarı Macaristan Orta erkenci Sanayilik Yuvarlak Sarı Macaristan Orta geççi Yemeklik/Sanayilik Oval Sarı Balatoni Rozsa Macaristan Erkenci Yemeklik Oval Açık sarı Chipke Macaristan Orta geççi Sanayilik Yuvarlak Koyu sarı Demon Macaristan Orta erkenci Yemeklik/Sanayilik Oval Sarı Agata Hollanda Çok erkenci Yemeklik Oval Açık sarı Agria Almanya Orta geççi Sanayilik/yemeklik Uzun-oval Sarı Banba İrlanda Orta geççi Sanayilik/yemeklik Uzun-oval Açık sarı Marabel Almanya Erkenci Yemeklik Uzun-oval Açık sarı Hermes Almanya Orta erkenci Sanayilik Yuvarlak-oval Açık sarı Russet Burbank A.B.D. Orta erkenci Sanayilik Uzun-oval Beyaz Turfanda koşullardaki deneme, Mustafa Kemal Üniversitesi nin Reyhanlı yakınlarında bulunan Telgaliş Araştırma ve Uygulama Çiftliği nde yürütülmüştür. Tohumluk olarak tüm çeşitlerin Kaymaklı denemesinden hasat edilen yumruları kullanılmıştır. Deneme dikimi 30 Ocak tarihinde yapılmış ve bitki çıkışları Mart ayının ilk haftası içerisinde tamamlanmıştır. Dikim öncesi deneme parseline 60 kg/da dozunda gübresi verilmiştir. Ayrıca üst gübre olarak çıkış döneminde 10 kg/da, yumru büyütme dönemi başında da 25 kg/da dozunda Amonyum nitrat (%33) gübresi uygulanmıştır. Deneme alanlarına yağmurlama sulama sistemi kurulmuş, yağış ve toprak nem durumuna bağlı olarak farklı aralıkta toplam altı kez sulama yapılmıştır. Yabancı ot kontrolü elle gerçekleştirilmiş, hastalık ve zararlılara karşı herhangi bir ilaçlama yapılmamıştır. Deneme hasadı, 15 Haziran tarihinde yarı otomatik söküm makinesi ile yapılmıştır. Denemeler sonucunda elde edilen veriler, SAS paket programı kullanılarak lokasyonlar ana parsele çeşitler alt parsele gelecek şekilde bölünmüş parseller deneme desenine göre varyans analizine tabi tutulmuştur. Araştırma Sonuçları ve Tartışma Denemeye alınan genotiplerin ortalama sap sayısı, bitki boyu ve yumru sayısı değerleri Çizelge 2 de verilmiştir. Çizelgede görüldüğü gibi her üç özellik açısından da hem lokasyon ve çeşitlerin ana etkileri hem de lokasyon x çeşit interaksiyonu çok önemli düzeyde önemli bulunmuştur. Her üç özellik açısından da ana ürün koşullarında ortalama olarak daha yüksek değerler elde edilmiştir. Ana ürün koşullarında standart çeşitlerin tamamı altının üzerinde sap sayısına sahip olurken, Macar genotipleri daha düşük sap sayısına sahip olmuşlardır. Bu 118

4 farklılık muhtemelen tohumluk yumru iriliklerinden ve yumruların fizyolojik yaşlarından kaynaklanmıştır. Macaristan da genel olarak ülkemize göre daha küçük tohumluk yumrular (28-45 mm) kullanılmaktadır. Standart çeşitlerin yumruları Türkiye deki firmalardan temin edilmiş olup, sertifikalı kademede olmalarına rağmen ortalama olarak >45 mm ebatlarındaki tohumluklar gönderilmiştir. Ayrıca dikim tarihinin gecikmesi nedeniyle yumrularda fizyolojik yaşlanma artmış olup özellikle standart çeşitlerde sürgün sayısının artmasına neden olmuştur. Ancak turfanda üretimde, ana ürün denemesinden ayrılan eşit boylardaki ve fizyolojik yaşlardaki yumrular kullanıldığından çeşitler arasındaki sap sayısı farklılığı daha düşük kalmıştır (Çizelge 2). Çizelge 2. Denemeye alınan patates çeşitlerinin/hatlarının ana ürün (Nevşehir) ve turfanda (Hatay) üretim koşullarındaki ortalama sap sayısı, bitki boyu ve yumru sayısı değerleri. Sap Sayısı (adet/bitki) Bitki Boyu (cm) Yumru Sayısı (adet/bitki) Çeşit/Hat Nevşehir Hatay Ortalama Nevşehir Hatay Ortalama Nevşehir Hatay Ortalama ,4 3,4 2,9 116,6 50,1 83,4 9,2 6,7 7, ,3 3,0 3,1 92,8 44,8 68,8 11,8 6,0 8, ,1 3,0 3,6 65,5 43,6 54,5 14,7 5,4 10, ,8 3,4 3,6 128,8 59,4 94,1 15,8 7,7 11, ,3 3,0 3,1 110,8 51,7 81,2 12,5 7,7 10, ,4 3,2 2,8 111,3 51,1 81,2 13,6 7,9 10, ,0 3,1 3,6 116,5 50,3 83,4 14,4 6,1 10, ,1 3,6 3,8 93,8 51,5 72,6 14,0 6,4 10,2 Balatoni Rozsa 3,0 3,3 3,2 70,5 45,9 58,2 10,2 5,3 7,7 Chipke 4,0 3,7 3,8 100,8 51,0 75,9 13,2 8,1 10,6 Demon 4,2 2,9 3,5 110,8 55,1 82,9 10,2 7,2 8,7 Agata 6,2 2,7 4,4 84,5 36,4 60,6 13,7 4,6 9,1 Agria 6,0 3,0 4,5 131,4 47,8 89,6 9,5 4,3 6,9 Banba 6,3 3,2 4,7 130,8 53,5 92,1 14,9 6,9 10,9 Hermes 6,3 3,2 4,7 131,3 51,8 91,5 14,7 4,8 9,7 Marabel 6,0 2,9 4,5 99,3 46,7 73,0 13,7 4,8 9,2 Russet Burbank 6,3 3,2 4,7 139,3 47,5 93,4 12,3 4,6 8,4 Ortalama 4,4 3,2 3,8 107,9 49,3 78,6 12,8 6,1 9,5 LDSLokasyon (%5) 0,2 4,1 0,1 LSDÇeşit (%5) 0,3 5,6 0,4 LSDLokasyonxÇeşit (%5) 0,5 8,6 0,2 ANOVA s.d. Kareler Ortalaması Tekerrür 3 0,2 69,3 0,1 Lokasyon (A) 1 54,9** ,5** 1529,6** Hata1 3 0,1 57,0 0,1 Çeşit (B) 16 3,6** 1249,4** 13,2** A x B 16 4,7** 731,1** 10,2** Hata2 96 0,1 31,9 0,2 CV (%) 8,3 7,2 4,3 *p 0,05; **p 0,01 Bitki boyu ve bitki başına yumru sayısı açısından ana ürün koşullarındaki değerler turfanda koşullarında elde edilen değerlerin iki katından fazla olmuştur. Ana ürün koşullarında çeşitlerin bitki boyları 65,5 cm (02.363) ile 139,3 cm (Russet Burbank) arasında değişim göstermiştir. Genel olarak tüm çeşitlerde bitki boylarının normalin üzerinde olduğu gözlenmiştir (deneme ortalaması 107,9 cm) yılında Kaymaklı da deneme alanının çevresinde bulunan patates tarlalarında da bitki boylarının normalin üzerinde olduğu gözlenmiştir. Bu durum yörede yaz döneminde normalin üzerinde seyreden yüksek 119

5 sıcaklıklara bağlanabilir (Morpurgo ve Ortiz, 1988). Ayrıca deneme alanının uzun yıllardan sonra ilk defa kullanılan bir arazi olması ve yörede yapılan fazla azotlu gübreleme de bitki boylarının fazla gelişmesinin diğer nedenleri olabilir. Turfanda koşullarında ise çeşitlerin bitki boyları 36,4 cm (Agata) ile 59,4 cm (04.123) arasında değişim göstermiştir. Turfanda koşullarda gün uzunluğunun kısa olması nedeniyle yumru oluşumu erken başlamakta ve vejetatif gelişme daha az olmaktadır (Çalışkan, 2001). Ana ürün koşullarında ortalama bitki başına yumru sayısı 12,8 adet olurken, turfanda koşullarda sadece 6,1 adet olmuştur (Çizelge 2). Macar genotiplerinde genellikle bitki başına ortalama yumru sayılarının yüksek olduğu görülmektedir. Onbir Macar genotipinden ana ürün koşullarında altı tanesi, turfanda koşullarda ise 8 tanesi genel ortalamanın üzerinde yumru sayısına sahip olmuştur. Çizelge 3. Denemeye alınan patates çeşitlerinin ana ürün (Nevşehir) ve turfanda (Hatay) üretim koşullarındaki ortalama yumru ağırlığı, hektara yumru verimi ve yumru kuru madde oranı değerleri. Ortalama Yumru Ağırlığı (g) Yumru Verimi (t/ha) Yumru Kuru Madde Oranı (%) Çeşit/Hat Nevşehir Hatay Ortalama Nevşehir Hatay Ortalama Nevşehir Hatay Ortalama ,8 104,1 105,9 42,8 31,9 36,9 25,4 24,6 25, ,0 81,9 94,4 43,6 21,8 32,7 18,0 21,2 19, ,9 80,7 84,3 55,5 18,8 37,2 23,1 23,4 23, ,0 68,9 75,4 48,5 23,1 35,8 24,6 20,9 22, ,3 62,1 72,7 43,1 22,0 32,6 24,2 22,8 23, ,5 80,2 93,9 61,3 28,6 44,9 22,7 22,9 22, ,4 95,5 94,5 57,2 27,9 42,6 21,0 22,3 21, ,1 101,8 108,9 68,1 29,4 48,7 19,6 20,2 19,9 Balatoni Rozsa 161,9 137,1 149,5 68,1 33,6 50,8 17,5 19,9 18,7 Chipke 130,1 112,4 121,2 70,5 41,7 56,1 24,7 23,9 24,3 Demon 127,9 101,7 114,8 51,7 32,9 42,3 19,2 20,7 19,9 Agata 89,4 88,1 88,8 50,4 18,1 34,2 15,4 16,7 16,0 Agria 129,0 111,5 120,3 50,5 21,5 36,0 20,1 18,9 19,5 Banba 127,7 117,7 122,7 79,1 38,4 58,7 19,9 19,6 19,7 Hermes 97,3 92,6 94,9 58,7 19,7 39,2 23,6 21,2 22,4 Marabel 129,9 83,8 106,9 73,8 17,2 45,5 18,8 18,7 18,7 Russet Burbank 89,4 112,5 101,0 47,5 23,1 35,3 21,8 19,9 20,9 Ortalama 109,9 96,0 102,9 57,0 26,4 41,7 21,1 21,0 21,1 LSD (%5)Çeşit 3,7 1,9 0,7 LDS (%5)Lokasyon 1,4 0,7 0,4 LSD (%5) ÇxL 5,3 2,6 1,0 ANOVA s.d. Kareler Ortalaması Tekerrür 3 4,8 3,4 0,9 Lokasyon (A) ,2** 31805,6** 0,3 öd Hata1 3 6,9 1,5 0,7 Çeşit (B) ,3** 516,8** 44,9** A x B ,5** 221,5** 6,1** Hata ,2 3,5 0,5 CV (%) 3,7 4,5 3,3 *p 0,05; **p 0,01; öd: önemli değil Denemeye alınan patates hat ve çeşitlerinin ortalama yumru ağırlığı, hektara yumru verimi ve yumru kuru madde oranı değerleri Çizelge 3 de verilmiştir. Ortalama yumru ağırlığı ve hektara yumru verimi açısından hem lokasyon ve çeşitlerin ana etkileri hem de lokasyon x çeşit interaksiyonları çok önemli düzeyde önemli bulunmuştur. Her iki lokasyon arasında yumru sayısı açısından çok önemli farklılık oluşmasına rağmen, ortalama yumru ağırlığı 120

6 açısından farklılık nispeten düşük kalmıştır. Turfanda koşullarda yumru sayısının çok düşük olması nedeniyle ortalama yumru ağırlıkları açısından farklılık çeşitlere göre değişmekle birlikte ortalama %10 civarında olmuştur. Hatta bazı çeşitlerde (Russet Burbank, , Agata) her iki lokasyondaki değerler eşit veya turfanda koşullardaki daha yüksek olmuştur. Patateste bitki başına yumru sayısı arttıkça bitki içi rekabet artmakta ve buna bağlı olarak yumru büyümesi azalmaktadır (Çalışkan, 1997). Çizelge 2 de görüldüğü gibi yumru verimi açısından deneme ortalaması ana ürün koşullarında 57,0 t/ha olurken; turfanda koşullarda ortalama verim yaklaşık %54 azalarak 26,4 t/ha olmuştur. Çeşitlerin lokasyonlara gösterdikleri tepki önemli derecede farklılık göstermiş; en fazla verim azalması Marabel çeşidinde (%76) görülürken; en düşük verim azalması kodlu Macar hattında (%25) görülmüştür. Bir diğer Macar çeşidi Demon da %36 ile verimi en az azalan ikinci çeşit olmuştur. Macar çeşitlerinden Chipke hem ana ürün hem de turfanda koşullarında yüksek verim değerleri ile dikkati çeken çeşit olmuştur. Çizelge 4. Denemeye alınan patates çeşitlerinin ana ürün (Nevşehir) ve turfanda (Hatay) üretim koşullarındaki yumru irilik dağılımı değerleri. I. Sınıf Yumru (>45 mm) Oranı II. Sınıf Yumru (28-45 mm) Oranı Iskarta Yumru (<28 mm) Oranı (%) (%) (%) Çeşitler Nevşehir Hatay Ortalama Nevşehir Hatay Ortalama Nevşehir Hatay Ortalama ,9 47,6 60,2 19,0 45,6 32,4 8,1 6,8 7, ,8 49,2 66,0 12,5 43,3 27,9 4,7 7,5 6, ,9 38,3 46,6 38,5 51,3 44,9 6,6 10,4 8, ,1 36,4 46,7 34,1 48,1 41,1 8,8 15,5 12, ,4 36,2 47,8 32,6 49,4 41,0 8,0 14,4 11, ,9 42,6 47,5 35,2 46,8 40,8 12,9 10,6 11, ,7 46,3 44,0 46,5 41,1 43,8 11,8 12,6 12, ,7 47,2 53,5 30,3 44,8 37,6 10,0 8,0 8,9 Balatoni Rozsa 85,7 71,6 78,7 10,4 23,7 17,1 3,9 4,7 4,2 Chipke 71,7 61,4 66,5 22,6 31,2 26,9 5,7 7,4 6,6 Demon 82,4 47,8 65,1 12,3 43,1 27,7 5,3 9,1 7,2 Agata 68,7 52,4 60,5 19,4 35,7 27,6 11,9 11,9 11,9 Agria 81,7 56,7 69,2 14,5 38,1 26,3 3,8 5,2 4,5 Banba 68,6 63,6 66,1 25,5 29,2 27,3 5,9 7,2 6,6 Hermes 65,9 54,3 60,1 28,3 37,5 32,9 5,8 8,2 7,0 Marabel 77,1 45,0 61,0 19,0 47,0 33,0 3,9 8,0 6,0 Russet Burbank 64,3 56,0 60,2 27,9 39,1 33,5 7,8 4,9 6,3 Ortalama 67,4 50,1 58,8 25,2 40,9 33,1 7,3 9,0 8,2 LSD (%5)Çeşit 1,8 1,9 1,2 LDS (%5)Lokasyon 1,3 0,9 0,5 LSD (%5) ÇxL 2,7 2,7 1,8 ANOVA s.d. Kareler Ortalaması Tekerrür 3 4,1 5,4 0,7 Lokasyon (A) ,1** 8311,7** 92,1** Hata1 3 6,0 2,7 1,0 Çeşit (B) ,4** 462,4** 59,0** A x B ,4** 191,0** 16,1** Hata2 96 3,2 3,5 1,6 CV (%) 3,0 5,7 15,3 *p 0,05; **p 0,01 Yumru kuru madde oranı açısından çeşitlerin ana etkisi ve lokasyon x çeşit interaksiyonu önemli bulunurken, lokasyonun ana etkisi önemsiz bulunmuştur (Çizelge 3). Kuru madde oranı açısından çeşitlerin lokasyona tepkileri önemli derecede farklı olmuştur. 121

7 Bazı çeşitlerde kuru madde oranı ana ürün koşullarında, bazılarında ise turfanda koşullarda daha yüksek olmuştur. Macar genotiplerinden her iki lokasyonda da en yüksek kuru madde oranına sahip olurken, bunu yine Macar genotiplerinden Chipke takip etmiştir (Çizelge 3). Denemeye alınan genotiplerin her iki lokasyondaki yumru irilik dağılımları Çizelge 4 de verilmiştir. Çizelge 4 de görüldüğü biri hem lokasyon ve çeşitlerin ana etkileri, hem de çeşit x lokasyon interaksiyonu tüm yumru irilik sınıfları üzerine çok önemli derecede etki yapmıştır. Ortalama birinci sınıf yumru oranı Nevşehir lokasyonunda %67, Hatay lokasyonunda ise %50 olmuştur. Her iki lokasyonda da en yüksek birinci sınıf yumru oranı macar Balatoni Rozsa çeşidinden elde edilmiştir. Yüksek verimli Chipke çeşidi de yüksek birinci sınıf yumru oranı ile dikkati çekmiştir. Ana ürün koşullarında Macar genotiplerinden 06-62, ve ile standartlardan Agata yüksek ıskarta yumru oranları ile (sırasıyla %12,9, %11,8, %10,0, %11,9) dikkat çekmişlerdir. Bu denemede ıskarta yumru oranı yüksek olan Macar genotiplerinde muhtemelen Fusarium spp. ye bağlı çürümeler görülmüş ve bunlar ıskarta olarak ayrıldığı için oranlar yükselmiştir. Turfanda koşullarda yürütülen denemede ise yine Agata çeşidi ile birlikte Macar genotiplerinden , , , 06.62, yüksek ıskarta yumru oranına sahip olmuşlardır. Ancak turfanda koşullarda ıskarta yumru oranının artması çürüme vb nedenlere değil daha çok küçük yumru sayısının fazla olması, ikinci büyüme vb deformasyona bağlı sebeplerle olmuştur. Türkiye de ana ürün ve turfanda üretim koşullarını temsil eden iki lokasyonda onbir Macar çeşidi/hattı ve altı standart çeşitle yürütülen denemeler sonucunda, Balatoni Rozsa, Chipke, Demon, , 06.62, gibi Macar genotiplerinin adaptasyon potansiyellerinin olduğu görülmüştür. Bu genotiplerin adaptasyon potansiyellerinin tam olarak ortaya konulması için bu iki lokasyonda en az birer yıl daha denenmesi gerektiği, ayrıca farklı lokasyonlarda da adaptasyon denemelerinin kurulmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır. Teşekkür Bu çalışmada TÜBİTAK ve Macaristan tarafından desteklenen 110O515 numaralı Türkiye-Macaristan İkili İşbirliği Projesi kapsamında elde edilen veriler kullanılmıştır. Desteklerinden dolayı TÜBİTAK ve NIH a teşekkür ederiz. Kaynaklar Çalışkan, M.E Turfanda Patates Yetiştiriciliğinde Tohumluk Yumru İriliği, Yumru Kesimi ve Dikim Sıklığının Bitki Gelişimi, Verim ve Ürünün Ekonomik Değeri Üzerine Etkileri. Çukurova Üni. Fen Bilimleri Ens. Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Adana, 167 s. Çalışkan, M.E Farklı olgunlaşma grubuna giren bazı patates çeşitlerinin hatay ekolojik koşullarındaki verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 6: Çalışkan, M.E., Onaran, H., Arıoğlu, H Overview of the Turkish potato sector: Challanges, achievements and expectations. Potato Research 53: Morpurgo, R. and Ortiz, R., Morphological variations of the potato (Solanum spp.) unders contrasting environments. Environmental and Experimental Botany 28:

ANTALYA KOŞULLARINDA TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTALYA KOŞULLARINDA TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 16(1),27-33 ANTALYA KOŞULLARINDA TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

ANTALYA KOŞULLARINDA PATATESTE FARKLI HASAT ZAMANLARININ VE BİTKİ SIKLIKLARININ BAZI AGRONOMİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ

ANTALYA KOŞULLARINDA PATATESTE FARKLI HASAT ZAMANLARININ VE BİTKİ SIKLIKLARININ BAZI AGRONOMİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 219-224 ANTALYA KOŞULLARINDA PATATESTE FARKLI HASAT ZAMANLARININ VE BİTKİ SIKLIKLARININ BAZI AGRONOMİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ Ercan ÖZKAYNAK

Detaylı

DUFED 5(1) (2016) 1-6

DUFED 5(1) (2016) 1-6 DUFED 5(1) (2016) 1-6 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi dergi anasayfa: http://www.dufed.org Farklı olgunlaşma grubuna giren patateslerin potansiyel tohumluk üretim alanlarına uyumu Compatibility

Detaylı

BİYOLOJİK AZOT GÜBRESİ DİMARGON VE BİYOLOJİK FOSFOR GÜBRESİ FOSFORİNA NIN PATATES BİTKİSİNDE VERİM VE BAZI VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİLERİ

BİYOLOJİK AZOT GÜBRESİ DİMARGON VE BİYOLOJİK FOSFOR GÜBRESİ FOSFORİNA NIN PATATES BİTKİSİNDE VERİM VE BAZI VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİLERİ BİYOLOJİK AZOT GÜBRESİ DİMARGON VE BİYOLOJİK FOSFOR GÜBRESİ FOSFORİNA NIN PATATES BİTKİSİNDE VERİM VE BAZI VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİLERİ Hüseyin ONARAN 1 Murat NAM 1 1 Niğde Patates Araştırma Enstitüsü

Detaylı

Bazı Patates Çeşitlerinin Erzurum Şartlarında Performanslarının Belirlenmesi

Bazı Patates Çeşitlerinin Erzurum Şartlarında Performanslarının Belirlenmesi Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 47 (2): 95-99, 2016 Atatürk Univ., J. of the Agricultural Faculty, 47 (2): 95-99, 2016 ISSN : 1300-9036 Araştırma Makalesi/Research Article Bazı Patates Çeşitlerinin Erzurum

Detaylı

FARKLI YETİŞTİRME ORTAMLARININ SERA VE İKLİM ODASI KOŞULLARINDA PATATES (Solanum tuberosum L.) MİNİ YUMRU ÜRETİMİNE ETKİLERİ

FARKLI YETİŞTİRME ORTAMLARININ SERA VE İKLİM ODASI KOŞULLARINDA PATATES (Solanum tuberosum L.) MİNİ YUMRU ÜRETİMİNE ETKİLERİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(2), 109-114 FARKLI YETİŞTİRME ORTAMLARININ SERA VE İKLİM ODASI KOŞULLARINDA PATATES (Solanum tuberosum L.) MİNİ YUMRU ÜRETİMİNE ETKİLERİ Ercan ÖZKAYNAK

Detaylı

ANTALYA KOŞULLARINDA PATATESTE (Solanum tuberosum L.) FARKLI HASAT ZAMANLARININ VERİM VE VERİM ÖĞELERİNE ETKİSİ

ANTALYA KOŞULLARINDA PATATESTE (Solanum tuberosum L.) FARKLI HASAT ZAMANLARININ VERİM VE VERİM ÖĞELERİNE ETKİSİ OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2005,20(1):37-43 J. of Fac. of Agric., OMU, 2005,20(1):37-43 ANTALYA KOŞULLARINDA PATATESTE (Solanum tuberosum L.) FARKLI HASAT ZAMANLARININ VERİM VE VERİM ÖĞELERİNE ETKİSİ Ercan

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI YEMLİK PANCAR (HAYVAN PANCARI)

Detaylı

Değişik Dikim Zamanlarının Farklı Patates (Solanum tuberosum L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi

Değişik Dikim Zamanlarının Farklı Patates (Solanum tuberosum L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2005, 15(1): 1-9 Geliş Tarihi: 24.10.2004 Değişik Dikim Zamanlarının Farklı Patates (Solanum tuberosum L.) inde Verim

Detaylı

TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM ve VERİM UNSURLARININ SAPTANMASI

TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM ve VERİM UNSURLARININ SAPTANMASI T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI ZTB - YL - 2010-0003 TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM ve VERİM UNSURLARININ

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5 (1):44-49, 2010 ISSN 1304-9984, Araştırma M. ÖZ, A. KARASU Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Detaylı

ALBATROS YULAF ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

ALBATROS YULAF ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR ALBATROS YULAF ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR Orta Anadolu Bölgesi yazlık yulaf tarımsal değerleri ölçme denemelerinde Albatros çeşit adayı 2 yıl süreyle yer almıştır. Bu denemelerin sonunda verim,

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI HŞHŞ (Papaver somniferum L.) 2005 İÇİNEKİLER Sayfa

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI KOLZ (rassica napus oleifera L.) 2001 TRIMSL EĞERLERİ

Detaylı

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya-2013, Kitap2, sayfa 350-357 YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

Arif ŞANLI *, Tahsin KARADOĞAN Süleyman Demirel Üniversitesi, Tarla Bitkileri Bölümü / ISPARTA Alınış Tarihi: , Kabul Tarihi:02.04.

Arif ŞANLI *, Tahsin KARADOĞAN Süleyman Demirel Üniversitesi, Tarla Bitkileri Bölümü / ISPARTA Alınış Tarihi: , Kabul Tarihi:02.04. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 16-1( 2012), 33-41 Isparta Ekolojik Koşullarında Farklı Olgunlaşma Grubuna Giren Bazı Patates (Solanum tuberosum L.) inin Verim ve Kalite

Detaylı

DUFED 4(2) (2015) 77-82

DUFED 4(2) (2015) 77-82 DUFED 4(2) (2015) 77-82 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi dergi anasayfa: http://www.dufed.org Tek melez mısır genotiplerinin Diyarbakır şartlarındaki performanslarının belirlenmesi Determination

Detaylı

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 229-234 SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Ahmet ÖZ Halil KAPAR Karadeniz Tarımsal Araştırma

Detaylı

ERZURUM EKOLOJĐK KOŞULLARINDA BAZI PATATES ÇEŞĐTLERĐNĐN ADAPTASYONU VE VERĐMĐ ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA. Kemalettin KARA

ERZURUM EKOLOJĐK KOŞULLARINDA BAZI PATATES ÇEŞĐTLERĐNĐN ADAPTASYONU VE VERĐMĐ ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA. Kemalettin KARA ANADOLU, J. of AARI 12 (1) 2002, 105-121 MARA ERZURUM EKOLOJĐK KOŞULLARINDA BAZI PATATES ÇEŞĐTLERĐNĐN Kemalettin KARA Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Erzurum/TURKEY ÖZ: Bu

Detaylı

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Akide ÖZCAN 1 Mehmet SÜTYEMEZ 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Afşin Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE FARKLI EKİM SIKLIKLARININ VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA* An Investigation

Detaylı

Bafra Koşullarında Turfanda Patates (Solanum tuberosum L.)' te Dikim Zamanları Ve Yumru Ön Uygulamalarının Verim Ve Verim Kriterlerine Etkisi

Bafra Koşullarında Turfanda Patates (Solanum tuberosum L.)' te Dikim Zamanları Ve Yumru Ön Uygulamalarının Verim Ve Verim Kriterlerine Etkisi Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:6, Sayı:2, 2016,184-194/Ordu Univ. J. Sci. Tech.,Vol:6, No:2,2016,184-194 Bafra Koşullarında Turfanda Patates (Solanum tuberosum L.)' te Dikim Zamanları Ve Yumru Ön Uygulamalarının

Detaylı

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ:

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: Soğan insan beslenmesinde özel yeri olan bir sebzedir. Taze veya kuru olarak tüketildiği gibi son yıllarda kurutma sanayisinde işlenerek bazı yiyeceklerin hazırlanmasında da

Detaylı

BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER

BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(2), 115-119 BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN 1997-2000 YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER Ebru CÜCÜ-AÇIKALIN

Detaylı

Geliş Tarihi:

Geliş Tarihi: TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2006, 13 (1) 17-21 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L. em Thell) Çeşitlerinde Ana Sap ve Fertil Kardeşlerin Bitki Tane Verimi ve Verim

Detaylı

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2): , 2012 ISSN: , E-ISSN: X,

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2): , 2012 ISSN: , E-ISSN: X, Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2): 126-130, 2012 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Kızıltepe Ekolojik Koşullarında Bazı Macar Fiğ (Vicia Pannonica CRANTZ.) Genotiplerinin Ot Verimi,

Detaylı

MV SUBA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

MV SUBA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR MV SUBA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR Orta Anadolu Bölgesi kuruda ekmeklik buğday tarımsal değerleri ölçme denemelerinde Mv Suba çeşit adayı 2 yıl süreyle yer almıştır. Bu denemelerin

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (46): (2008) ISSN:

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (46): (2008) ISSN: www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (46): (2008) 77-89 ISSN:1300-5774 ORTA ANADOLU EKOLOJİK ŞARTLARINDA YETİŞTİRİLEN FASULYE (Phaseolus vulgaris L.) GENOTİPLERİNİN

Detaylı

Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, Cilt 22, Sayı 1, 55-62 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı

Detaylı

Bazı İleri Aspir Hatlarının Eskişehir Koşullarındaki Performansları

Bazı İleri Aspir Hatlarının Eskişehir Koşullarındaki Performansları U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, Cilt 29, Sayı 1, 57-65 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Bazı İleri Aspir Hatlarının Eskişehir Koşullarındaki Performansları Mehmet Demir KAYA

Detaylı

Meyva Bahçesi Tesisi

Meyva Bahçesi Tesisi Meyva Bahçesi Tesisi Meyve bahçesi tesisinde dikkate alınması -gereken koşullar 1. Yer seçimi 2. Tür ve çeşit seçimi 3. Anaç seçimi 4. Tozlanma isteğinin bilinmesi 5. Dikim sistemleri ve dikim sıklığı

Detaylı

İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):125-130 Araştırma Makalesi (Research Article) İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve

Detaylı

Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi

Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi Prof. Dr. Necmi İŞLER M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Antakya/HATAY Güney Amerika kökenli bir bitki olan patates

Detaylı

Çukurova Bölgesinde İkinci Ürün Koşullarında Bazı Yerfıstığı Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Çukurova Bölgesinde İkinci Ürün Koşullarında Bazı Yerfıstığı Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 11 (1):112-119, 2016 ISSN 1304-9984, Araştırma Makalesi Çukurova Bölgesinde İkinci Ürün Koşullarında Bazı Yerfıstığı inin Önemli Agronomik ve Kalite

Detaylı

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER Dünya üzerinde çay bitkisi, Kuzey yarımkürede yaklaşık 42 0 enlem

Detaylı

Ordu Ekolojik Koşullarında Değişik Olumlu Patates Çeşitlerinin (Solanum tuberosum L.) Bazı Agronomik ve Teknolojik özelliklerinin Belirlenmesi

Ordu Ekolojik Koşullarında Değişik Olumlu Patates Çeşitlerinin (Solanum tuberosum L.) Bazı Agronomik ve Teknolojik özelliklerinin Belirlenmesi Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 35 (3-4), 159-164, 2004 Ordu Ekolojik Koşullarında Değişik Olumlu Patates Çeşitlerinin (Solanum tuberosum L.) Bazı Agronomik ve Teknolojik özelliklerinin Belirlenmesi Özbay

Detaylı

Menemen Koşullarında Yetiştirilen Bazı Tritikale Çeşitlerinin Tane Verimi ve Diğer Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar 1

Menemen Koşullarında Yetiştirilen Bazı Tritikale Çeşitlerinin Tane Verimi ve Diğer Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar 1 Araştırma Makalesi (Research Article) Hatice GEREN 2 Hakan GEREN 3 Hikmet SOYA 3 Rıza ÜNSAL 2 Yaşar Tuncer KAVUT 3 İsmail SEVİM 2 Rıza AVCIOĞLU 3 Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 201249 (2): 195-200 ISSN 1018

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ÜRETİM VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESCİL VE SERTİFİKASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI SORGUM (Sorghum spp.)

Detaylı

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ HAZIRLAYAN YALÇIN YILMAZ ZİRAAT MÜHENDİSİ UZMAN TARIM DANIŞMANI Ülkemizde buğday yaklaşık 9.5 milyon hektar alanda ekilmekte, üretimde yıldan yıla değişmekle birlikte 20 milyon ton

Detaylı

Şanlıurfa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kırmızı Mercimek (Lens culinaris Medik.) Genotiplerinin Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi

Şanlıurfa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kırmızı Mercimek (Lens culinaris Medik.) Genotiplerinin Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi Cilt 5(1) 27-34 2016 DOI: 10.17100/nevbiltek.56241 URL: http://dx.doi.org/10.17100/nevbiltek.56241 Şanlıurfa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kırmızı Mercimek (Lens culinaris

Detaylı

ENDÜSTRİYEL PATATES ÜRETİMİ

ENDÜSTRİYEL PATATES ÜRETİMİ Prof. Dr. Necmi İŞLER M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Antakya/HATAY ENDÜSTRİYEL PATATES ÜRETİMİ Patates, yüksek nişasta içeriğinden dolayı insan beslenmesinde rolü olan karbonhidratların

Detaylı

Bazı Soya Fasulyesi [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Bursa Koşullarına Adaptasyonu Konusunda Bir Çalışma

Bazı Soya Fasulyesi [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Bursa Koşullarına Adaptasyonu Konusunda Bir Çalışma Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 25-34 Bazı Soya Fasulyesi [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Bursa Koşullarına Adaptasyonu Konusunda Bir Çalışma Abdullah KARASU * Mehmet ÖZ ** A. Tanju GÖKSOY

Detaylı

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN AHUDUDU Ahududu, üzümsü meyveler grubundandır. Ahududu, yurdumuzda son birkaç yıldır ticari amaçla yetiştirilmektedir. Taze tüketildikleri

Detaylı

Bir aile şirketi olarak soğan ve patates (patates tohumu) ticareti

Bir aile şirketi olarak soğan ve patates (patates tohumu) ticareti Yabay BVBA nın tanıtımı... Bir aile şirketi olarak soğan ve patates (patates tohumu) ticareti konusunda son zamanlarda etkinliğimizi göstermekteyiz. Bizim şirketimiz Belçika nın doğusunda yer almaktadır;

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 285-290 KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

Seçilmiş bazı nohut (Cicer arietinum L. ) hatlarının agronomik ve kalite özellikleri bakımından değerlendirilmesi

Seçilmiş bazı nohut (Cicer arietinum L. ) hatlarının agronomik ve kalite özellikleri bakımından değerlendirilmesi Akademik Ziraat Dergisi 1(1): 29-36 (2012) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Seçilmiş bazı nohut (Cicer arietinum L. ) hatlarının agronomik ve kalite özellikleri bakımından değerlendirilmesi

Detaylı

Bazı Yerfıstığı (Arachis hypogeae L.) Çeşitlerinin Niğde Koşullarında Yetiştirilebilme Olanaklarının Belirlenmesi

Bazı Yerfıstığı (Arachis hypogeae L.) Çeşitlerinin Niğde Koşullarında Yetiştirilebilme Olanaklarının Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):13-17 Araştırma Makalesi (Research Article) Bazı Yerfıstığı (Arachis hypogeae L.) Çeşitlerinin Niğde Koşullarında Yetiştirilebilme

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 245-250 AZERBAYCAN DA ELDE EDİLMİŞ BAZI MUTANT PAMUK (Gossypium hirsutum L.) ÇEŞİTLERİNİN ŞANLIURFA KOŞULLARINDA VERİM VE LİF KALİTE ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

Kimi Yembezelyesi Çeşitlerinde (Pisum arvense L.) Sıra Arası Mesafelerinin Tohum Verimi ile Bazı Verim Özelliklerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma

Kimi Yembezelyesi Çeşitlerinde (Pisum arvense L.) Sıra Arası Mesafelerinin Tohum Verimi ile Bazı Verim Özelliklerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma Ceylan ve Ark. Araştırma Makalesi (Research Article) Yaşar Tuncer KAVUT A. Esen ÇELEN Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 35100, İzmir / Türkiye sorumlu yazar: tuncer.kavut@ege.edu.tr

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TOHUMLUK TESCİL VE SERTİFİKASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI PATATES (Solanum tuberosum L.) ANKARA-2001 TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME

Detaylı

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları a Seyithan

Detaylı

FARKLI MİNİ YUMRU BÜYÜKLÜKLERİNDE PATATES (Solanum tuberosum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM KOMPONENTLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

FARKLI MİNİ YUMRU BÜYÜKLÜKLERİNDE PATATES (Solanum tuberosum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM KOMPONENTLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ,, 17(), 17-133 FARKLI MİNİ YUMRU BÜYÜKLÜKLERİNDE PATATES (Solanum tuberosum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM KOMPONENTLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER Ercan ÖZKAYNAK

Detaylı

Giresun Ekolojik Koşullarında Bazı Mısır Çeşitlerinin Tane Verimi ve Verim Ögelerinin Belirlenmesi*

Giresun Ekolojik Koşullarında Bazı Mısır Çeşitlerinin Tane Verimi ve Verim Ögelerinin Belirlenmesi* Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 6(3): 171-176, 2016 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

ÖZET. İlhan TURGUT * Arzu BALCI **

ÖZET. İlhan TURGUT * Arzu BALCI ** Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 79-91 Bursa Koşullarında Değişik Ekim Zamanlarının Şeker Mısırı (Zea mays saccharata Sturt.) Çeşitlerinin Taze Koçan Verimi İle Verim Öğeleri Üzerine Etkileri

Detaylı

Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Hat ve Çeşitlerinde Yem ve Tohum Verimleri

Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Hat ve Çeşitlerinde Yem ve Tohum Verimleri Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):230-234 Araştırma Makalesi (Research Article) Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Çeşitlerinde Yem ve

Detaylı

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ANADOLU, J. of AARI 10 (2) 2000, 35-45 MARA DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hasan KILIÇ İrfan ÖZBERK Fethiye ÖZBERK

Detaylı

Trakya Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Arpa (Hordeum vulgare L) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları İle Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Trakya Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Arpa (Hordeum vulgare L) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları İle Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, Cilt 21, Sayı 1, 59-68 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Trakya Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Arpa (Hordeum vulgare L) Çeşitlerinin Verim ve Verim

Detaylı

Van Ekolojik Koşullarında Üretilen Çilek Fidelerinin Meyve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi

Van Ekolojik Koşullarında Üretilen Çilek Fidelerinin Meyve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(2): 15-22, 2011 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Bazı İki Sıralı Arpa ve Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Azot ve CCC Dozlarının Tane Verimine Etkileri

Bazı İki Sıralı Arpa ve Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Azot ve CCC Dozlarının Tane Verimine Etkileri Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 1, 11(1):63-68 Geliş Tarihi: 20.11.0 Bazı İki Sıralı Arpa ve Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Azot ve CCC Dozlarının Tane

Detaylı

Rüveyde TUNÇTÜRK 1* Effects of Different Row Spacings on the Yield and Quality in Coriander (Coriandrum sativum L.) Cultivars

Rüveyde TUNÇTÜRK 1* Effects of Different Row Spacings on the Yield and Quality in Coriander (Coriandrum sativum L.) Cultivars YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2011, 21(2): 89-97 Geliş Tarihi (Received): 09.12.2010 Kabul Tarihi (Accepted): 21.12.2010 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Kişniş (Coriandrum sativum

Detaylı

İleri Islah Kademesindeki Patates Klonlarının Üretici Koşullarında Performanslarının Belirlenmesi

İleri Islah Kademesindeki Patates Klonlarının Üretici Koşullarında Performanslarının Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):49-54 Araştırma Makalesi (Research Article) İleri Islah Kademesindeki Patates Klonlarının Üretici Koşullarında Performanslarının

Detaylı

Kuru ve Sulu Koşullarda Farklı Bitki Sıklıklarının Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerine Etkileri

Kuru ve Sulu Koşullarda Farklı Bitki Sıklıklarının Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerine Etkileri TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2005, 11 (4) 417-421 Kuru ve Sulu Koşullarda Farklı Bitki Sıklıklarının Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerine Etkileri Necat TOĞAY 1 Yeşim TOĞAY

Detaylı

Kasım Külek ÖZ Özaltın Tarım İşletmeleri San. Ve Tic. A.Ş. 21. Yüzyılda Pamuk Çalıştayı Mart 2016-Kahramanmaraş

Kasım Külek ÖZ Özaltın Tarım İşletmeleri San. Ve Tic. A.Ş. 21. Yüzyılda Pamuk Çalıştayı Mart 2016-Kahramanmaraş Kasım Külek ÖZ Özaltın Tarım İşletmeleri San. Ve Tic. A.Ş. 21. Yüzyılda Pamuk Çalıştayı 23-24 Mart 2016-Kahramanmaraş Dünya nın ve Ülkemizin önde gelen ürünlerinden olan pamuk: çiftçi, tohum firmaları,

Detaylı

FARKLI DİKİM METODLARININ DEĞİŞİK TARİHLERDE ÖN-SÜRGÜNLENDİRMEYE ALINAN PATATESLERİN (Solanum tuberosum L.) VERİM ve VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİLERİ

FARKLI DİKİM METODLARININ DEĞİŞİK TARİHLERDE ÖN-SÜRGÜNLENDİRMEYE ALINAN PATATESLERİN (Solanum tuberosum L.) VERİM ve VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİLERİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 279-284 FARKLI DİKİM METODLARININ DEĞİŞİK TARİHLERDE ÖN-SÜRGÜNLENDİRMEYE ALINAN PATATESLERİN (Solanum tuberosum L.) VERİM ve VERİM UNSURLARI

Detaylı

Farklı Ekim Derinliklerinin Yem Bezelyesinin Verim ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkileri

Farklı Ekim Derinliklerinin Yem Bezelyesinin Verim ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkileri Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Vol(No): pp, year SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ SAKARYA UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE e-issn: 2147-835 Dergi sayfası: http://dergipark.gov.tr/saufenbilder

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) ISSN: Araştırma Makalesi www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) 17-23 ISSN:1309-0550 Melezleme Yöntemiyle Elde Edilen Yemeklik Bezelye (Pisum sativum

Detaylı

Bazı aspir genotiplerinin pas hastalığına karşı reaksiyonları hakkında ön çalışma 1

Bazı aspir genotiplerinin pas hastalığına karşı reaksiyonları hakkında ön çalışma 1 BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 2009, 49(4): 183-187 Bazı aspir genotiplerinin pas hastalığına karşı reaksiyonları hakkında ön çalışma 1 Selin KALAFAT 2 Aziz KARAKAYA 2 Mehmet Demir KAYA 3 Suay BAYRAMİN 3 SUMMARY

Detaylı

Buğday ve Arpa Gübrelemesi

Buğday ve Arpa Gübrelemesi Buğday ve Arpa Gübrelemesi Ülkemizde en geniş üretim alanı bulunan buğday ve arpa çok farklı toprak tiplerinde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Toprak ph isteği bakımından hafif asitten kuvvetli alkalin

Detaylı

ANKARA KOŞULLARINDA BEZELYE'DE (Pisum sativum L.) FARKLI EKĐM ZAMANLARININ VERĐM VE VERĐM ÖĞELERĐNE ETKĐLERĐ

ANKARA KOŞULLARINDA BEZELYE'DE (Pisum sativum L.) FARKLI EKĐM ZAMANLARININ VERĐM VE VERĐM ÖĞELERĐNE ETKĐLERĐ ANADOLU, J. of AARI 15 (1) 2005, 49-60 MARA ANKARA KOŞULLARINDA BEZELYE'DE (Pisum sativum L.) FARKLI EKĐM ZAMANLARININ VERĐM VE VERĐM ÖĞELERĐNE ETKĐLERĐ Gökhan DEMĐRCĐ Saime ÜNVER Ankara Üniversitesi Ziraat

Detaylı

Değişik Azot Dozları ve Sıra Üzeri Mesafelerinin Patateste (Solanum tuberosum L.) Verim ve Kalite Üzerine Etkileri

Değişik Azot Dozları ve Sıra Üzeri Mesafelerinin Patateste (Solanum tuberosum L.) Verim ve Kalite Üzerine Etkileri Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(2): 95-104 Geliş Tarihi: 24.10.2003 Değişik Azot Dozları ve Sıra Üzeri Mesafelerinin Patateste (Solanum tuberosum

Detaylı

Farklı Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinde Verim ve Verimle İlgili Bazı Özelliklerin Belirlenmesi

Farklı Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinde Verim ve Verimle İlgili Bazı Özelliklerin Belirlenmesi Sorumlu Yazar (Corresponding Author): Dr. Ali Osman SARI E-mail: aliosmansari@aari.gov.tr Ç. KAYA, T. KUŞAKSIZ: FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN MISIR (Zea mays L.) 1 ANADOLU, J. of AARI 22 (2) 2012,

Detaylı

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Mahmut Tepecik 1 M.Eşref İrget 2 ÖZET Düzce ili merkeze bağlı Otluoğlu köyünde çiftçi koşullarında yürütülen bu denemede K un farklı

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tokat 2. Turhal Tarım İlçe Müdürlüğü, Tokat 3

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tokat 2. Turhal Tarım İlçe Müdürlüğü, Tokat 3 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-1):87-93 Araştırma Makalesi (Research Article) Tokat Kazova ve Zile Ana Ürün Koşullarında Yetiştirilen Melez Atdişi Mısır (Zea mays

Detaylı

Bazı Karnabahar Çeşitlerinin (Brassica oleracea var. botrytis) Verim, Kalite ve Bitki Özelliklerinin Belirlenmesi

Bazı Karnabahar Çeşitlerinin (Brassica oleracea var. botrytis) Verim, Kalite ve Bitki Özelliklerinin Belirlenmesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2003, 40(1):9-16 ISSN 1018-8851 Bazı Karnabahar Çeşitlerinin (Brassica oleracea var. botrytis) Verim, Kalite ve Bitki Özelliklerinin Belirlenmesi Dursun EŞİYOK 1 M.Kadri BOZOKALFA

Detaylı

Bazı Kavun (Cucumis melo L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Bazı Kavun (Cucumis melo L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2005, 42(1):25-33 ISSN 1018-8851 Bazı Kavun (Cucumis melo L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Dursun EŞİYOK 1 M. Kadri BOZOKALFA 2 Kaya BOZTOK 1 Summary

Detaylı

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Journal of Agricultural Sciences http://dergipark.ulakbim.gov.tr/omuanajas Araştırma/Research Anadolu Tarım Bilim. Derg./Anadolu J Agr Sci, 30 (2015) 68-73 ISSN:

Detaylı

Isparta Ekolojik Koşullarında Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Isparta Ekolojik Koşullarında Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 20, Sayı 1, 91-97, 2016 Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences Volume 20, Issue 1, 91-97, 2016 DOI: 10.19113/sdufbed.23066

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 KONYA YÖRESİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI HAVUÇLARDA KALİTE Tahsin SARI 1 Mustafa PAKSOY 2 1 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

Bursa Koşullarında Yetiştirilen Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşit ve Hatlarının Stabilite Parametrelerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma

Bursa Koşullarında Yetiştirilen Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşit ve Hatlarının Stabilite Parametrelerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16: 51-57 Bursa Koşullarında Yetiştirilen Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşit ve Hatlarının Stabilite Parametrelerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma Köksal

Detaylı

Mardin Kızıltepe Ekolojik Koşullarında Farklı Bitki Sıklıklarının Nohutta (Cicer arietinum L.) Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkisi

Mardin Kızıltepe Ekolojik Koşullarında Farklı Bitki Sıklıklarının Nohutta (Cicer arietinum L.) Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkisi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 5(1): 73-81, 2015 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

Bursa koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilebilecek bazı silajlık mısır çeşitlerinin ot verimi ve kalitesi üzerine bir araştırma

Bursa koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilebilecek bazı silajlık mısır çeşitlerinin ot verimi ve kalitesi üzerine bir araştırma Araştırma Makalesi / Research Article Derim, 2016, 33 (2):299-308 DOI:10.16882/derim.2016.267913 Bursa koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilebilecek bazı silajlık mısır çeşitlerinin ot verimi ve kalitesi

Detaylı

Bazı Yem Şalgamı (Brassica rapa L.) Çeşitlerinde Verim Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma

Bazı Yem Şalgamı (Brassica rapa L.) Çeşitlerinde Verim Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2007, 44 (1): 87-97 ISSN 1018-8851 Bazı Yem Şalgamı (Brassica rapa L.) Çeşitlerinde Verim Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma Behçet KIR 1 Gülcan DEMİROĞLU 2 Hikmet SOYA 3 Geliş

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI NOHUT (Cicer arietinum L.) MERCİMEK

Detaylı

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TESCİL YILI:

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TESCİL YILI: COLFIORITO Başakları orta uzunlukta, kılçıklı ve beyaz 1000 tane ağırlığı 19.1-36.5 gr arasındadır. Yatmaya dayanımı iyidir. Kahverengi pas ve sarı pasa orta hassastır. DEMİR 2000 Sağlam saplı ve uzun

Detaylı

The Effect of Organic and Inorganic Fertilizer on Onion (Allium cepa. var. Valencia) Storage Cultivated in Seedling Growing Method

The Effect of Organic and Inorganic Fertilizer on Onion (Allium cepa. var. Valencia) Storage Cultivated in Seedling Growing Method YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2011, 21(2): 122-126 Geliş Tarihi (Received): 20.01.2011 Kabul Tarihi (Accepted): 10.04.2011 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Organik ve Mineral Gübrelerin

Detaylı

Soğanın Sırta Ekimi ve Hasat Olanaklarının Araştırılması

Soğanın Sırta Ekimi ve Hasat Olanaklarının Araştırılması Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2005, 1 (2), 115-122 Soğanın Sırta Ekimi ve Hasat Olanaklarının Araştırılması Faruk ÖZGÜVEN 1, Kubilay VURSAVUŞ 1, Yıldız DAŞGAN 2 1 Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

ÜLKEMİZDE TESCİLLİ ÇEŞİTLER

ÜLKEMİZDE TESCİLLİ ÇEŞİTLER ÜLKEMİZDE TESCİLLİ ÇEŞİTLER 101(Nif), Adora, Agata, Agria, Alaska, Alegria, Alpha, Anais, Anna, Ari, Atlas, Banba, Binella, Blondine, Borwina, Carlita, Caruso, Caspar, Challenger, Condor, Cosmos, Cycloon,

Detaylı

Tokat- Kazova Koşullarında Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin (Triticum aestivum) Verim ve Diğer Özelliklerine Ekim Zamanının Etkisi

Tokat- Kazova Koşullarında Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin (Triticum aestivum) Verim ve Diğer Özelliklerine Ekim Zamanının Etkisi GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 2012, 29(1), 75-79 Tokat- Kazova Koşullarında Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin (Triticum aestivum) Verim ve Diğer Özelliklerine Ekim Zamanının Etkisi Ali Safi KIRAL Aynur ÇELİK

Detaylı

ESKİŞEHİR KOŞULLARINDA HAYVAN PANCARINDA YEM VERİMLERİ VE BAZI BİTKİSEL ÖZELLİKLER

ESKİŞEHİR KOŞULLARINDA HAYVAN PANCARINDA YEM VERİMLERİ VE BAZI BİTKİSEL ÖZELLİKLER www.bursagida.gov.tr Gıda ve Yem Bilimi - Teknolojisi Dergisi / Journal of Food and Feed Science - Technology 11:57-63 (2011) ISSN 1303-3107 ESKİŞEHİR KOŞULLARINDA HAYVAN PANCARINDA YEM VERİMLERİ VE BAZI

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI /BUGEM/TTSM/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=54T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ÜRETİM VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESCİL VE SERTİFİKASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HATAY İLİ EKOLOJİK ŞARTLARINDA BÖRÜLCE (Vigna sinensis (L.) Savi) ÇEŞİTLERİNİN TANE VERİMİ VE BAZI TARIMSAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE FARKLI BİTKİ SIKLIKLARININ

Detaylı

Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Ak Üçgül (Trifolium repens L.) de Ot ve Tohum Verimi ile Bazı Verim ve Kalite Komponentleri Üzerine Etkileri

Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Ak Üçgül (Trifolium repens L.) de Ot ve Tohum Verimi ile Bazı Verim ve Kalite Komponentleri Üzerine Etkileri Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 127-136 Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Ak Üçgül (Trifolium repens L.) de Ot ve Tohum ile Bazı Verim ve Kalite Komponentleri Üzerine Etkileri Mehmet SİNCİK*

Detaylı

Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-1):151-157 Araştırma Makalesi (Research Article) Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinin Verim ve Verim

Detaylı

*Yaşar Tuncer KAVUT Ahmet Esen ÇELEN Ş. Emre ÇIBIK M. Ali URTEKİN

*Yaşar Tuncer KAVUT Ahmet Esen ÇELEN Ş. Emre ÇIBIK M. Ali URTEKİN Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):225-229 Araştırma Makalesi (Research Article) Ege Bölgesi Koşullarında Farklı Sıra Arası Mesafelerinde Yetiştirilen Bazı Yem Bezelyesi

Detaylı

Azotlu Gübre Formları ve Uygulama Zamanlarının Patatesin Verimi ile Yumru Büyüklüğü Üzerine Etkisi 1

Azotlu Gübre Formları ve Uygulama Zamanlarının Patatesin Verimi ile Yumru Büyüklüğü Üzerine Etkisi 1 Azotlu Gübre Formları ve Uygulama Zamanlarının Patatesin Verimi ile Yumru Büyüklüğü Üzerine Etkisi 1 E. Öztürk K. Kara T. Polat Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, 25240, Erzurum

Detaylı

YURTİÇİ DENEME RAPORU

YURTİÇİ DENEME RAPORU YURTİÇİ DENEME RAPORU PERLA VİTA A+ UYGULAMASININ MARUL VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ GİRİŞ Marul ve marul grubu sebzeler ülkemizde olduğu gibi dünyada geniş alanlarda üretilmekte ve tüketilmektedir.

Detaylı

BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ

BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ Fen ve Mühendislik Dergisi 2001, Cilt 4, Sayı 1 109 BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ Tevrican DOKUYUCU Leyla CESURER Aydın AKKAYA KSÜ, Ziraat

Detaylı

Hibrid Ayçiçeği Genotiplerinde Biyometrik Varyasyonların Değerlendirilmesi I. Adaptasyon - Stabilite Analizleri

Hibrid Ayçiçeği Genotiplerinde Biyometrik Varyasyonların Değerlendirilmesi I. Adaptasyon - Stabilite Analizleri Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 177-187 Hibrid Ayçiçeği Genotiplerinde Biyometrik Varyasyonların Değerlendirilmesi I. Adaptasyon - Stabilite Analizleri Zeki Metin TURAN * Abdurrahim Tanju GÖKSOY

Detaylı