Bit ve biîyumuıtaları ile mücadelede tek uygulcınuıclcı. %100etkiliçözüm.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bit ve biîyumuıtaları ile mücadelede tek uygulcınuıclcı. %100etkiliçözüm. www.bittedavisi.coml"

Transkript

1 Keymen İlaç

2 Bit ve biîyumuıtaları ile mücadelede tek uygulcınuıclcı %100etkiliçözüm

3 SAC Saç derisinden 2-3 saatte bir kan emerek beslenen bit, saça yerleştikten sonra hızla yumurtlayarak çoğalıyor. NYDA Sprey, biti kimyasal içerikli maddelerle öldürmek yerine, solunum sistemine nüfuz ederekyok ediyor. Ürün kuru saça püskürtülerek uygulandıktan sonra, saç solüsyonla kaplanıncaya kadar masaj yapmak gerekiyor. Solüsyon, 30 dakikabekletiliyor. Tarama sonrası, ölü bitler saçlardan temizleniyor.

4 SAYI:220/ HA2İRAN - 7 TEMMUZ 2010 KKTC: 3,9 BSN ULU Sl BIT KONGRESI sağlık ^t^f advertorial 4. ULUSLARARASI BİT KONGRESİ TÜRKİYE'DE YAPILDI... Pohl Boskamp'ın ana sponsorluğunda Türkiye Parazitoloji Derneği tarafından düzenlenen ve dünyanın en önemli bilim adamlarının katılmak üzere ülkemize geldiği 4. Uluslararası Bit Kongresi Haziran tarihleri arasında Türkiye'de yapıldı. Keymen Ilaç'ın Alınanya'dan ithal cttiği ve bit probleminin çözüıııürıe yardımcı olarak kullanılan NYDA Spreyin üreticisi Pohl Boskamp'ın ana sponsorlugunu yaptıgı 4. Uluslararası Bit Kongresi lüm dünyadan bilinı adamlarını bir araya getirdi. 1 ürkiye'deki çeşitli üniversitelerin yanı sıra 33 ülkeden yaklaşık 150 bilim adamının kanldığı kongrenin ana konusunu baş biti ve ledavi yönlemleri ile ilgili en son gelişmeler oluşturdu. Kongre süresince bitlenmenin eoğrafi vol haritası, sosyo-kültürel vc diğcr faktrirlerle ilişkisi, bitlerin gerıetik yapısı gibi konular korıuşuldu. Bit tedavisi ile ilgili laboratuvar çalışmaları ve test sonuçları da tüın detaylarıyla ortaya konuldu. Kalkuumşhk, ekonomik refah ve temizlik alışkanlıkları bitlenme üzerinde c;tkili ohnakla birlikte bu durumu önlemeve yetmiyor. Bilim adamları gelecek 2-5 yıl içinde kimyasal içerikli bit ürünlerine talebin azalacagını ve pazar paylarının düşeceğini örıgörüyorlar. Bunun yeıine bitin solunum yollarına nüfuz ederek nefes almasını engelleme yoluyla sonuca giden ürürüer talep edilecek. Kongrede ana sponsor Pohl Boskamp firması da özel satellite sempozyumu gerçekleştirdl. NYDA* 0 Dimetikon NYDA Sprey bît sorununa farklı bîr çözüm sunuyor... DMT Grup bünyesinde yer alan Keymen Ilaç tarafıııdan Almanya'dan itlıal edileıı MYDA Sprey, bit sorurıuna çözünı için yeni bir yaklaşım getiriyor. Içeriğindc insarılar icin zararlı kinıyasallar bulundurınayan NAT3A Sprey, kuru saçta etki g<")steriyor. ÎJrün, kuru saça püsküıtülerek uygnlandıktan sonra, tüm saç solüsyonla kaplanmcaya kadar masaj yapmak gerekiyor. Solüsyon, 30 dakika kadar saçlarda kaldıktan sonra, solunum sistenılerine deriııleınesine nı'mız edip biılerin soluk almasına engel olarak sonuç alıyor.?sat)a Sprcy uzun saçları bilc kolayca taranabilccck duıınna getiriyor. Ayrıca özel X\TJA bit taıagı ile de ölen bitler saçlardan temizleniyor. Bitler, kimyasal maddelere direnç geliştirebiliyor ancak bu tip fiziksel etki gösteren ürünlerden kurtulamıyor. v" Inson soglıgmo zoranız V lek kullommdü olkılı ledavi <J lnseklii.il»çermer %92 dimetikon iceren NYDA Sprey, biti kimyasal içerikli maddelerle öldürmeye calışmak yerine bitin solunum sistemine nüfuz ederek çözüm üretiyor.

5 «3 >. ı I CJL, Dünyanın başı bitlerle dertte Bülent OVACIK/ÜRGÜP co o C-3 &'fc S *0ğ&*&> KALKINMIŞ-? * ^P' LIK ' e^onom^ 8?W Jİ J^Jii >ı ^ ^,^^ 1 j.?.#*,. i refah ve temizlik alışkanlıklanmn bile çok etkilei W^i UMK^dJ ^^Ny nıediği saç bitleri f J (j^ utv ile tüm dünya- ^^mmm^ m n j ^ d er tte. Ürgüp'te düzenlenen 4'iincü Uluslararası Bit Kongresi'ne, ABD Almanya, İngiltere cö DH ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu 33 ülkeden o 200 uzman katıldı. Kudüs Üniversitesi Parazitoloji g Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde keneler üzerine dersler veren Dr. Kosta Mumcuoğlu, "Bitlenme hiçbir zaman bitmeyecek, son bulmayacak bir hastalıktır" dedi. Prensler de bitlenir Dr. Kosta Mumcuoğlu bitlerle ilgili bilinmeyenleri anlatti: Saçlarımıza bitin yerleştiğini, 1-2 ay sonra kaşıntıdan anhyoruz. Bu süre zarfmda, bit başkalarına geçiyor. Bitler için iklim fark etmiyor. Dünyada bit olmayan yer yok. îngiltere'de kraliyet ailesinin çocuklarında bile bit çıktı.

6 leczacı, en yakın ilaç ve sağlık danışmanıdır. E«acının halka dönük aile sağlığı dergisi. Bir keydrops alın **'-*** boğazınız rahatlasint Ballı limonlu, portakalü-c vitaminli, naneli mentollü, şekersiz limonlu gibi 4 farklı çeşidi bulunan Keydrops pastiller, bitkisel ve doğal içerigi ile dikkat çekiyor. Keydrops Ballı Limonlu'nun idnde propolis-çjçek balı ve zencefil gibi insan sağlığı için son derece yararlı bitkisel özler bulunuyor. 8 w*» Keydrops pastiller, içeriğindeki doğal bitki özleri, vitaminler ve vücudumuz için olmazsa olmaz olan vücudumuzun kendi üretemediği ve dışandan alınan esansiyel yağlar ile ses kısıklığı ve boğaz rahatsızlıklannı gidermeye yardımcı oluyor. Perakende satı»flyatı:7,25 TL iirı kuru ve atopik bebek ciltlerine özel bakım OERMO-PEDIATRIE»UHDANCE'M Lw STELATOPIA" dustela'run Dermo-Pediatri erisi'nde yer alan Stelatopia EmolUent Cream, atopik dltler Jiçin tasar 1 anmış özel bir bakım Ikremi. Ürün, hipoalerjenik ol- 1 ması, parfüm ve boya içermeyen yapısıyla en hassas dltleri bile mükemmel biçimde nemlendiriyor, yağ sentezini destekliyor, rahatsızlık hissini ortadan kaldınyor. Stelatopia Emollient Krem, ihtiyaç duyuldukça dlt üzerine uygulandıgı ve Stelatopia serisindeki hijyen ürünleri ile birlikte uy gulandıgı takdirde, hızb bir iyileşme sağlıyor. Perak«ndo satı» ftyatı: (200 ml): S8TL I>MHKlfHCI- Bitlere karşı spreyli çözüm Nyda Sprey, getirdiği önemli avantajlar ile bit sorununun çözümüne yeni ve etkili bir çözüm sunuyor. %92 dimetikon içeren Nyda Sprey'i diğer ürünlerden ayıran çok önemli bir fark var. O da biti solunum sistemine nüfuz ederek yok etmesi. Nyda Sprey'in akıa solüsyonu, bitin solunum sistemine etki ederek bit ve bit yumurtalannın boğularak etkisiz hale gelmesini sağlıyor. Nyda Sprey, aynca bitlerle birlikte sirkelerde (bit yumurtası) de %100 etki gösteriyor. Bu şekilde bit sorununu tek kullanımda çözüyor. Perakend* satn)flyatı:1&50 TL 26 o«k blltmtuacı

7 BiT SEZONU DA AÇILDI Çocuğunuzun bitlendiğini başını sık kaşımasından anlayabilirsiniz. Biti tespit etmek ve yayılmasını engellemek için, ense ve kulak arkasındaki saçları dikkatle inceleyin. Keymen ilaç ürün müdürü ve eczacı Duygu Yılmaz, bi tlenme hakkında bilgi verdi: "Baş bitlerini, böcekiersınııindankanatları olmayan bir tür parazit olarak tanımlayabiliriz. Susam tanesi büyüklüğünde oian bu canlılar, yaşamak iein saç tcllcrini scçcrlcr. 2-3 saatte bir kafa derisinden kan emerler. Saç derisine yerleştikten sonra kısa sürede yumurtlayarakçoğalırlar. Yaşamaları için ideal sıcaklık, 30 derecedir. Dişi bit, yaklaşık 30 gün yaşar ve arası yumurta bırakır. Bit yumurtalarını görebilmek için saç tellerinin iyice kontrol edilmesi gerekir. Canh yumurta, iki tırnakarasınaalındığındaçıtlar. Bitler özellikle kolayca beslenip çoğalabileceklori bölgcleri seçerler. I'.ıı bölgeler, şakaklar, kulak arkası ve ense bölgesidir. Bu nedenle bitlenme şüphesi varsa, ilk önce bu bölgelerin kontrol edilmesi dalıa doğru olur. Bitler, kişisel eşyalarla bulaşır. Ayrıca döşeme ve yastıkgibisaçın temas ettiği yiizeylerden kişiden kişiye geçer. Anıa asılbulaşma yolu, baş temasıdır. Bit, özellikle toplu yaşanılan okul, kışla, buzurevi, yuvagibi ortamlardaçok daha kolay dağılır. Ne yapmalı? Ebeveynlere ve öğretmelere tavsiyem, belirli aralıklarlaçocukların saçlarını kontrol etmeleridir. Konu hakkında bilgilenmek ve çabukönlcm alarak harckct gcçmcköncırı taşır. Piyasada bit tedavisinde kullamlan pek çok ürün bulunuyor. Bunlar şampuan ve sprey şeklinde olabiliyor. Ürünler arasında seçim yaparken, tek kullanımda etki gösterenlerin tercih edümesi uygun olur. Bu anlamda kimyasal içermeyen bir ürün olan, NYDA Sprey, içeriğindeki toksik olmayan, akışkan ve güvenilir nıadde 'Dimetikon'sayesiııdebitin solununıuna nüfuz ederek ölmesîne yol açar. Urün, tek kullanırnda etkili sonuçlar veriyor."

8 www. gunes.com HALKIN CESUR SESİ 20 Eylül 2010 Pazartesi Fiyatı: 40 Kuruş ^KKT^Ura^ KURUŞ rj JJ.JJ Üİ'JJJ UIİJ^JJJ >-J»kula gideı cocuklrda gorul< bastem. ; :---,-. sorunlardan biri... Keymen İlaç Ürün Müdürü lan okul, kışla, huzurevleri, yuvalar vs. orve Eczacı Duygu Yılmaz şunları anlatıyor; tamlarda çok daha kolay dağılır. Çocuğunuzun bitlendiğini na-. ı Temizlik bitienmeyi önler mi? inlarsınız?! Q-* or tsırflk Temiz olan, kişisel bakımına ve Çocuğunuzun bitiendiğini ba- DİtlGı laıciıv, hijyene özen gösteren insanlar arka kısmındaki ve kulak arka sındaki saçlar dikkatle incelenmelidir. Canlı yumurta, iki tırnak arasına alındığında çrtlar. seçmeli. Kimyasal içerikliler çocuklarda deri döküntüsü ve kaşıntı gibi alerjik tepkilere neden olabiliyor. Bu anlamda kîmyasal içer- meyen Nyda Sprey de bit ve yumurtalannın boğularak etkisiz hale gelmesinl sağlar.»fiwı«n.qıs«m*[ Bitler özellikle kolayca beslenip çoğalabilecekleri bölgeleri seçerler. Bu bölgeler şakaklar, kulak arkası ve ense bölgesidir. Biîler nasıl bulasır? Kişisel eşyalarla da (tarak, şapka ve elbise...) bulasabilir. Döseme ve yastık gibi saçın temas ettiği yüzeylerden de kişiden kişiye geçebilir. Ama asıl bulaşma yolu direkt olarak kişisel eşyalarla lenebılir. Bitlenmeye karşı yapmanız gerekenler neler? Piyasada bit tedavisinde kulla- geçebilir ıpiiir I Bunlar şampuan ve sprey şek- J linde olabiliyor. Kimyasal içerikli ürünleri tercîh etmek yerine biti fiziksel yollardan yok eden ününleri

9 HAFTA İÇİ 50 KURUŞ EYVAH! ÇOCUĞUM BITLENDI Ml? Okulların açılmasıyla birliktc, çocuklarda en sık rastlanan hastalıklardan biri olan bitlenme sorunu aile leri de endişelendiriyor. Keymen îlae'tan eczacı Duygu Yılmaz, "Çocuğ zun bitlendiğini başını sık sık kaşımaya başlamasmdan anlayabilirsiniz" diyor. Yılmaz, bitlenme sorununa karşı alınabilecek önlemleri de şöyle sıralıyor: Ebeveynler belirli aralıklarla çocuklarımn saçlarım kontrol etmeli. Öğretmenler velileri bitlenmc konusunda bilgilendirmeli. Bitin yayılmasını engellemek amacıyla, kulak arkasmdaki saçlara dikkatle bakmalı. Bit tedavisinde kullanılan ilaçlarara- : V.. sında seçim yapar- kenkimyasallarye- ; rine, biti direkt etîcif siz hale getiren üriinler tcrcih edilmeli.

10 E o u >> -û fö n "O c ro EKİM SAYI.'!! Fıyatı:4.90TL KKTCFe/alı fi MJ O Ycni annenin basnc 'Üçüncü NYDA Q NYDA Sprey bit sorununu gidermeye yardımcı oluyor... DMT Grup bünyesinde yer alan Keymen llaç tarafından Almanya'dan ithal edilen NYDA Sprey, bit sorununa yeni bir yaklaşım getiriyor. Içeriğinde zararlı kimyasallar bulundurmayan NYDA Sprey, kuru saçta etki gösteriyor. Ürün, kuru saça püskürtülerek uygulandıktan sonra, tüm saç solüsyonla kaplanıncaya kadar masaj yapmak gerekiyor. Solüsyon, 30 dakika kadar saçlarda kaldıktan sonra, başı bitlerden arındırmaya yardımcı oluyor ^' y.i.hi.iijl'j

11 TÜRKiYE'NiNENRENKliMDBES» CUMA10ARAUK2010 SAÇ BİT SORUNUNA ETKİLİ COZÜM KEYMEN İlaç tarafından ithal edilen NYDA Sprey, bit sorununa tek kullanımdaçözüm getiriyor. Ürün, hızlı yayılma özelliğiyle kısa sürede etki ediyor, Tüm saç tiplerine uygulanabilen sprey, hoş kokusuyla uygu- lama sırasında rahatsızhk duymayı engelliyor. Özel tarağıyla satılan ürünü eczanelerde bulabilirsiniz.

12 17ARALIK2010CUMA 50 Kr Bit sorununa akılcı çözüm NYDA Sprey'in akıcı solüsyonu, bitin j sokınum sistenıiııe etki ederek bit ve bit yumurtalarının boğularak etkisiz hale gelmesini sağlıyor. Etkisini fiziksel yoli la gösterdiği için, bitlerin direnç geliştirmesi de mümkün olmuyor.

13 BİTSORUNUNA ETKİLÎ ÇÖZÜM Bitle mücadele etmek için yıllarca çok farklı ilaçlar kullanıldı. Yine de onlar her seferinde çocukların, bazen de bizim başımıza dert açmaya devam etti. Ancak bu sefer çok etkili bir çözümümüz var: NYDA sprey. Keymen llaç tarafmdan Almanya'dan ithal edilen NYDA sprey bit sorununa tek kullanımda etkili çözüm getiriyor.

14 HERKESE ^ * SAGLIK FİYATI:4,5TL-KIBRISSATIŞFİYATI:6TL'YIL1 «SAYI11 -EKİM2010 POPÜLER SAĞLIK DERGİSİ Bit sorununa baştan çözüm! Keymen İlaç tarafından Almanya'dan ithal edilen NYDASprey,eczanelerdesatışasunuldu.Ürün, bitleri kimyasal içerikli maddelerle öldürmeye çalışmak yerine, doğrudan bitlerin solunum sistemine nüfuz ederek onları yokediyor. Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı ürün, tekkullanımdaçözümvaatediyor.

15 SALI 21 ARALIK 2010 HİJYEN BİT SORUNU Keymen İtaç tarafından Almanya'dan ithal edilen NYDA Sprey bit sorununa tek kullanımda etkili çözüm getiriyor. Ürün, pompalı spreyiyle saça kolayca uygulanıyor. Hızlı yayılım özelliğiyle kısa sürede uzun saçtara bile kolayca etki ediyor. Tüm saç tiplerine uygulanabilen NYDA Sprey, hoş kokusuyla da uygulama sırasında rahatsızlık duymanızı engelliyor.

16 TÜRKİYE'NİN EN İYİ ANNE-BABA DERGİSJ FİYATI 5 TL / KKTC FİYATI 6 TL TURKUVAZ NYDA Sprey bit sorununu gidermeye yardımcı oluyor... DMT Grup bünyesinde yer alan Keymen Itaç tcraf ından Aimanyo'dan ithal edilen NYDA Sprey. bir sorununo yeni bir ypklaşım getiriyor. Içerigmde zararlı kimyasallar bulundurmoyon NYDA Sprey, kuru saçîd etki gösteriyor. Ürün. kuru saça püskürtülerek uygulandıktan sonra, îüm saç solüsyonla kaplanıncaya kadar masaj yapmak gerekiyor. Solüsyon. 30 dakika kodar saçlarda kaldıktan sonra. başı bitlerden arındırmaya yard.ımcı oluyor. NYDA %92Dimelikort Pompalı Spray V Iman ıa*l^nn UWW

17 orıgr reyli çözüm mi tart KEYMEN İlaç'ın Almanya'dan ithal ettiği ve bit problemine pratik çözüm sunan NYDA Sprey'in üreticisi Pohl Boskamp'ın ana sponsorluğunu yaptığı 4.Uluslararası Bit Kongresi başladı. Kongre 18 Haziran 2010 tarihine kadarsürecek. 33 ülkeden 200 bilim adaminın katıldığı kongrenin ana konusunu baş biti ve tedavi yöntemleri ile ilgili en son gelişmeleroluşturuyor. Kongre, Kapadokya Perissia Hotel'de gerçekleşiyor. Kongre süresince bitlenmenin coğrafi yol haritası. * sosyo-kültürel ve diğer faktörlerle ilişkisi, bitlerin genetık yapısı gibi konular gündem oluşturacak. Ülkemizden Keymen İlaç'ın da katıldığı kongrede soruna çözüm olarak geliştirilen en son tedavi yöntemlerinden biri olarak NYDA Sprey dünyaya tanıtılacak.

18 .hamileyiz 12? EYLÜL 2010 / SAYI: 35 FİYATI: 3 TL K.K.T.C. [iyoh^il ISSH IJDV-9'.S'. NYDA ^092 DimetiUon Pompalı Sprey V Insan saojıgıno zararstz 7 Tok kullan.mda elltili ledovi Inucklisıl içermci» *

19 OCAK SAYI; 31 Fiyad:4.90TL KKTCFiyalı:6.50TL NYDA %92 Dimelîkon Pompalı Sprey <J \man%a lıbınn ranına *J ftk kullonırimto *!( M*"" >/ Iraeht^-l tçtrnn» I» M M nwmmwl ontı-»*» d* NYDA Sprey bit sorununu gidermeye yardımcı oluyor DMT Grup bünyesinde yer alan Keymen llaç tarafından Almanya'dan ithal edilen NYDA Sprey, bit sorununa yeni biryaklaşım getiriyor. Içeriğinde zararlı kimyasallar bulundurmayan NYDA Sprey, kuru saçta etki gösteriyor. Ürün, kuru saça püskürtülerek uygulandıktan sonra, tüm saç solüsyonla kaplanmcaya kadar masaj yapmak gerekiyor. Solüsyon, 30 dakika kadar saçîarda kaldıktan sonra, başı bitlerden arındırmaya yardımcı oluyor

20 Hayabn her karesi octamar ile daha renk i ders çalı^ırken ıstekli yemek yerken iştahlı oyun oynarken enerjik octamar Omega-3 ve Çinko Takviyeli Vitamin Şurubu fı KEYMEN İLAÇ.w ıj. Octamar Şurup saglıklı vücut fonksiyonlannı desteklemeye yardımcı oiabilen besın takviyesfdir.

21 TÜRKİYE'NİN EN İYİ ANNE-BABA DERGİSİ 8 farklı vitamin Octamar Şurup, içerdiği 8 ayrı vitaminle çocukların gelişme ve büyüme döneminde ihtiyaç duyduğu vitamin takviyesini sağlıyor. Ayrıca fiziksel performansın da artmasına yardımcf oluyor.

22 u c o 'ü A^XAseXy Octamar iie çocukların gelişimine tam destek... Büyüme ve gelişme döneminde çocuklar, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini tamamlayabilmek için birçok vitamin ve minerale ihtiyaç duyar. Bu da çocukların beslenmeleriyle doğru orantılıdır. Ülkemizde yıllardır çeşitli hastalıklara karşı koruyucu aşı ve çocuk aşıları konusunda faaliyet gösteren DMT Grup bünyesinde yer alan Keymen llaç, Octamar Şurup ile annelerin bu endişelerine son veriyor. Çocuklar için özel olarak hazırlanan Octamar Şurup; C, B1, B2, B3, B6, A, E, D3 vitaminlerinin yanı sıra omega-3 yağ asitleri ve çinko içeriyor. Enerji verici, iştah açıcı özelliklere sahip olan Octamar, zihinsel ve bedensel gelişime de destek oluyor. Üstelik portakal tadında olduğu için çocuklar rahatlıkla içiyor. j}'ujoa - Aqeqpuejaq}ouj"MMM

23 BASINDA GUVEN 3 28 Ağustos 2010 Cumaıtesi 60 Kr KKTC satış fiyatı 1.5 TL SAGLIK BULTENi BESLENME COCUK ĞELİSİNKNE DESTEK Çocuklar için özel ojarâk hazırlanan Octamar Şurup, A, Bl, B2 3 B3, B6, C, D3 ve E vitaminlerinin yanı sıra omega-3 yağ asitleriyle çinko içeriyor. Enerji verici, iştah açıeı özelliklere sahip ojan şurup, zihinsel ve bedensel gelişime destek oluyor. Üstelikportakal tadında olduğu için çocuklar rahatlıkla içiyor.

24 Çocuğunun sağlıklı bir şekilde büyümesini kim istemez? HERKES çocuğunun sağlıklı bir şekilde büyümesini ister ve onlann yeterli vitamin, mineral desteği alıp almadığından endişe duyar. Çocuklar için özel olarak hazırlandığı söylenen Octamar Şurup; C, Bl, B2, B3, B6, A, E, D3 vitaminlerinin yanı sıra omega-3 yağ asitleri ve çinko içeriğiyle bu endişelerinizi giderebilir. Enerji verici, iştah açıcı özelliklere sahip oldugu iddia edilen Octamar'ın, zihinsel ve bedensel gelişime de destek olduğu söyleniyor. Portakal tadında olduğu için çocuklar rahatlıkla içebiliyor.

25 OCAK SAYI: 31 Fryatı;4.90TL KKTCFîyatı;6.50 TL Octamar ileçocuklar yemek yerken daha iştahlı Büyürne ve gelişme dönemlnde çocuklar, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini tomamlayobılmek için birçok vitamin ve minerale ihtiyaç duyor. Budo çpgukların beslenmeleriyle doğru orontılıdır. Octomor Şurup, ülkemizde yıllordır çeşitlı hostalıklara karşı koruyucu oşı ve çocuk aşılan konusunda faaliyet gösteren Keymen İlaç tarafından çocuklar için özel olorak üretiliyor. Octamar Şurup; C Bl, B2, B3, B6. A, E; D3 vitaminlerinin yanı sra omega-3 yag asitieri ve çinko içeriyor. Enerji verici, iştah açıcı Octomar, zihinse! ve bedensel gelişime yardımcı oluyor. Ustelik portakal tadıncla olduqu için çocuklar rahaîlıklo ıçıyor.

26 e-bebek'ten BEBEGİNİZ VE SİZİN İÇİN HER ŞEY M#u n\ takv \m'\n«hedtye Aileniz için hediye önerileri ARALIK2010SAYI:12 Hamilelik azı dizisi: lohafta u : - Jr\ ^ VİTAMİN DEPOSU Octamar Şurup, çocuklarının yeterince vitamin ve mineral almadığından endişelenen ebeveynlerin hizmetinde: C.B1.B2.B3.B6.A.E.D3 vitaminlerinin yanı sıra omega-3 yağ asitleri ve çinko içeriyor. Enerji verici. iştah acıcı özelliklere sahip; zihinsel ve bedensel gelişime destek oluyor. Üstelik portakal tadında olduğu için içirilmesi kolay. Fresh'nSoft, hassas ciltli bebeklere özel geliştirdiği Premium serisinin parfümsüz ve özel içerikli "Sensitive" ürünü ile bebeğinizin cildini koruyor. Sensitive, provitamin B5 sayesinde surekli kutlanıldığında tahrişleri engeltemeye yardımcı oluyor ve zeytinyağı özleri ile bebeğinizin cildini besliyor. U TL

27 Octamar ıie çocukların gelişimine tam destek... Büyüme ve gelişme döneminde çocuklar, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini tamamlayabilmek için birçok vitamin ve minerale ihtiyaç duyar, Bu da çocuklann beslenmeleriyle doğru orantılıdır. Octamar Şurup, ülkemizde yıllardır çeşitli hastalıklara karşı koruyucu aşı ve çocuk aşıları konusunda faaliyet gösteren DMT Grup bünyesinde yer alan Keymen İlaç tarafından çocuklar için özel olarak üretiliyor. Octamar Şurup; C, B1, B2, B3, B6, A, E, D3 vitaminlerinin yanı sıra omega-3 yağ asitleri ve çinko içeriyor, Enerji verici, iştah açıcı Octamar, zihinsel ve bedensel gelişime yardımcı oluyor. Üstelik portakal tadında olduğu için çocuklar rahatlıkla içiyor. (0216)

28 ÇAĞDAŞ ANNE BABANIN DERGİSİ KASİM 2010/11 SAYI: 119 FİYATI: 5 TL KKTC FİYATI: 6 TL cam gövdeli su ısıtıcıthermovvater 1604/1605, 2200 watt gücüyle 1 litre suyu 3 dakikada kaynatıyo'. Çocukların gelişimine tam destek Çocuklar için özel olarak hazırlanan Octamar Şurup; C, B1, B2, B3, B6, A, E, D3vitaminlennınyanı sıra ornega-3 yağ asitleri vc çinko içe r iyor. Enerji verici, iştah açıcı özellik.ere sahıp olan Octamar : zihinsel ve bedensel gelişime de destek oluyor. Üstelik portakal tadında olduğu için çocuklar rahatlıkla içiyor. (Ww8mÜr 0 baby bedtimp pmpuan \ Johnson's Baby Bedtime Şampuan Rahatlatıcı aroma içeriği ve gerçek göz yakmayanformulü ile bebeğiniz için özenle hazırlanan şampuanın saf su yumuşaklığında olduğu klinik testlerle kanıtlanmıştır. anne bzbzk J Kasım 2010

29 17EYLUL2010OIMA 50 Kr Enerji veriyor, iştah açıyor Çocuklar için özel olarak hazırlanan Octamar; C, Bl, B2, B3, B6, A, E, D3 vitaminlerinin yanı sıra omega-3 yag asitleri ve çinko içeriyor. Enerji verici, iştah açıcı özelliklere sahip olan Octamar, zihinsel ve bedensel gelişime de destek oluyor.

30 Büyüme ve gelişme döneminde çocuklar fiziksel ve zihinsel gelişimlerini tamamlayabilmek için birçok vitamin ve minerale ihtiyaç duyar. Octamar Şurup ile annelerin btı endişeleri son buluyor. Çocuklar îçin özel olarak hazırlanan Octamar şıımp; C, Bl, B2, B3, B6, A, E, D3 vitaminlerinin yanı sıra omega-3 yağ asitleri ve çinko içeriyor Enerji verici, iştah açıcı özelliklere sahip olan Octamar, zilıinsel ve bedensel gelişime de destek oluyor.

31 TÜRKÎYE'NİN EN İYİ ANNE-BABA DERGİSİ FİYATI 5 TL / KKTC FİYATI 6 TL TURKUVAZ Octamar ile çocukların gelişimine tam destek... Büyûme ve gelişme dönerninde çocuktar. fiziksel ve zihinsel gelişımlerinı tamamlayobilmek için birçok vitamin ve minerole ihtiyaç duyar Bu da çocukların beslenmeleriyle dogru orantıiıdır. Octomor Şurup. ülkemizde yıllordır çeşillı hastalıklara karşı koruyucu aş\ ve çocuk agıları konusunda faaliyet gösteren Keymen llaç torafından çocuklar için özel olarak üretiliyol Octamar Şurup; C, Bl, B2, B3, B6, A. E, D3 vitaminlermin yanı sıra omego-3 yağ asitleri ve çinko: içeriyor, Enerji verîci, iştoh oçıcı Octomar, zihm.sel ve bedense gelişime yardımcı oluyor. Üsteiik portakal fadında olduğu iç' çocukiar rahaflıklo ıçiyor,

32 oyiarıyıa hn (^OK Begenııen IIK IU : Tarif" belirlenecek. Bu tariflerin arasından belirlenecek beş "meşhur tarif ve tarif sahibi" ürün paketleri ile dağıtılacak tarif kartlarında keşfettikleri lezzetleri tüm Türkiye ile paylaşma şansı yakalayacak. Çocuklarının iştahsızlığından şikâyet edip, yeterli miktarda vitamin, mineral alıp almadığından endişe eden annelenn yard\m\na Octamar omega-3 ve çinko takviyeli vitamin şurubu yetişiyor. Çocuklar için özel olarak hazırlanan Octamar; C, B1, B2, B3, B6, A, E, D3 vitaminlerinin yanı sıra omega-3 yağ asitleri ve çinko içeriyor. Enerji verici, iştah açıcı özelliklere sahip olan Octamar, zihinsel ve bedensel gelişime de destek oluyor. Üstelik portakal tadında olduğu için çocuklar rahatlıkla içiyor. Octamar, içerdiği 8 ayrı vitamin ile çocukların ihtiyaç duyduğu vitamin takviyesini sağlıyor.

33 Boğazmız mı ağrıyor? Sesiniz mi kısıldı? J ^opoh,.keydr ltl f. Mx U *o n u *m ps"l%sl% s. i. ~\ Soğuk Algınlığı / ile birlikte görülen Ses Kısıklığı ve Boğaz Ağrısının giderilmesine yardımcı olur..'men İLAÇ www. key men. com. tr Keydtops ûrûnleri sağlıklı vücul fonkslyonlarınr desteklemeye yardımcı olabilen besin takviyesklir.

34 UA blll UUZ-tLLirv ucr\unmotuim OCAK-ŞUBAT20H/0 super-dergi.com İNDİRİMLERİ KAÇJRIV[AYIN! VERİŞ BUYOKBEDEN, COCÜK VE 24 Drops Keydr<pps Nww«Mftnfplffl Dr*p eydrops aneli mentollü (' boğazını rahatl şı rahat atlat Kıs mevsımi, kendıne has guzelliikleriyle kimi zaman büyııleyicı, ancak dikkatli olurırnazsa kimi zaman da hastalıklara davetiye çıkartacak kadar tehlıkelı... Bu rahatsızlıklar arasında en sık görülenlerin başında ise bogaz enfeksiyonu ve boğazda hassasiyet gibi sorunlar gelıyor, Kış aylarında başta enfeksıyonlar olmak uzere çeşitli hastalıklar, birçok kişının sıklıkla bogaz ağrısından şikayet etmesine neden oiuyor. Bogazagrısı, kışinyaşam alanlarmın ısıtılması sonucu olu.şan kuru havanın etkisiyle, özellıkle sabahları da artmış olarak hissediliyor. Bogazda kuruluk ve ağrı gibı şikayetler, burun tıkanıklığı. nedenıyle sureklı agızdan nefes alan kişilerde de görülebıliyor. at

35 g Soğuk algınlığına iyi geliyor yj İçeriğinde, okaliptus, nane ve zencefîl 5Z. yağının yanı sıra mentol bulunan Keydrops Naneli Mentollü, İçeriğİncleki nane yağmın anti- İ seprik ve ferahltk verici etkisi ile so- guk algınlı-! gı ve öksürıik ; gibisolunum yolu şlkayetlerinin giderilmesine yardımcı oluyor... * ^. J,.».., _ - >:.:..

36 Bir Keydrops alın boğazınız rahat/asın Ses kısık/ığı ve boğazda hassasiyet, her mevsim sıklık/a yaşadığımız durumlardan birijburun tıkanıklığı nedeniyle sürekli ağız/arından nefes alan/ar da boğaz kuruluğu ve ağrısından sıklıkla şikayet ediyor. Ü/kemizde yıllardır çeşit/i hasta/ık/ara karşı koruyucu aşı ve çocuk aşıları konusunda faaliyet gösteren DMT Grup bünyesinde yer alan Keymen llaç tarafından piyasaya sunulan bitki özleri, vitaminler ve doğaf esansiyel yağlar içeren Keydrops pastil/er, şimdi tüm eczanelerde.

37 ZAMAN 22EKİM2010CUMA kü Prffpoli* Keydr ps Böllı ümonlu Drop» -,.. ;-">» WjT'ı I i #*ı JL &*-M M Bitkisel içerikli pastiller Ballı limonlu, portakallı-c vitaminli, naneli mentollü, sekersîz limonlu ; gibi 4 farkh çeşidi bulunan Keydrops pastiller, bitkisel ve dogal içcriği ile dikkat çekiyor. Doğal pastiiler, boğaz kuruluguna ve ağrılarına iyi geliyor.

38 23 EKIM 2010 CUMARTESI 50 KURUŞ BİR KEYDRO X kj BOĞAZINIZ i \ Mevsimsel olarak yaşam alanlannın fazla ısıtılması ya da soğutulması durumunda da boğaz ağnsı yoğun olarak hissediliyor UUcemizde yıllardır çeşitli hastalıklara karşı koruyucu aşı ve çocuk aşılan konusunda faaliyet gösteren DMT Grup bünyesinde yer alan Keymen Ilaç tarafindan piyasaya sunulan bitki özleri, vitaminler ve doğal esansiyel yağlar içeren Keydrops pastiller, şimdi tûm bu sorunlann çözümüne yardımcı oluyor. ps HHMUHIH

39 Sayı Kasım 2010 İNDİRİMLER, KAMPANYALAR, EN YENİ ÜRÜNLER Elif Nazlı Duran H M M H M H H m tr BIOTHERM tarafından sunulan A0UAS0URCE göz çevresi bakım ürünii, özel bit tasarıma sahip. Gün içinde ne zaman göz çevrenizi rahatlatmak isterseniz, özel bilyesiyle masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Kış aylarında iç, mekanların çok kuru bir havaya sahip olduğu düşünûlürse bu ürüntin ne kadar işe yarayacağı anlaşılabilir. Fiyatı:69 TL Bazen hiç beklenmedik bir anda özel bir toplantıya ya da davete katılmanız gerekebilir. SEPHORA'nın EXPRESS COLOR isimli ürünü sayesinde sadece 4 saniyede profesyonel bir elden çıkmış gibi görünen bir makyaja sahip olabilirsiniz. Nasıl mı? Bantları alın, göz kapağınıza yapıştırın ve çekin. Bizce bunlar çantanızın bir köşesinde mutlaka durmalı. Fiyatı: 8,90 TL ps Boğazınız hafif âğrırnaya mi başladı?işte çantamzda tıer zaman olması gereken bir iirün daha: boğaz pastili. KEVDROPS BALtl LİMONLU, prapolis-giçek bafı, zencefil'yaâı, C' vftaıtıinîye Jitnpn ' yaği;buiunan formijlüyle buna iyi tfır altematif. Firma yetkiiilerinin verdiği bilgiye.göre; iirûn kullanıidığında Öksürük gidericî, 'spguk'.- 35

40 BASINDA GUVEN 21 Ağustos 2010 Cumartesi 75 Kr KKTC satış f iyatı 1.5 TL SAGLIK BULTENi ETKILIPASTILLER 24 Drops Propolis m Keydr^jps Propolis (arı sütü), antibakteriyel, anti-fungal ve anti-viral özelliklerinden Ballı Limonlu Drops dolayı diş ve diş eti sorunlarından kaynaklanan enfek- ürops siyonlarda tedaviye yardtmcı oluyor. Ayrıca soğuk algmlığtnın önlenmesi ve vücut direncinin arttnlmasmda olumlu etkisi var. Balh limonlu, portakalh-c vitaminli, naneli mentollü, şekersiz limonlu gibi dört farkh çeşidi bulunan Keydrops pastiller, propolis ve zencefil içeriyor. Zencefilse, tükürük salgtsmt arttnct özelliği ile ağtz ve boğaz kuruluğunu önlüyor.

41 EKİM cinetf / TÜRKİYE p.marieclaire.com.tr Tlllîd Rahatlatıcı etki Keydrops Ballı Limonlu'nun içeriğinde propolis çp-çek balı ve zencefil yağına ek olarak C vitamini ve limon yağıbulunuyor. Öksürük gidericive nefes darlığında rahatlatıcı etkisi île farkını ortaya koyuyor. W. \ Keydr Dıillı Liınonlu Drops rtepoii^ ps

42 DQGAL IÇERIK Ses kısıklığı ve boğazda hassasiyet, her mevsim sıklıkla yaşanan durumlardan bin. Keymen ilaç'ın piyasaya sunduğu bitki özleri, vitarninler ve dcğaîyağlar içeren Keydrops pastillerin bu sorunların çözürnüne yardımcı olduöu söyleniyor. Ballı limonlu, portakalh-c vitaminli, naneîı mentollû, şekersiz limonlu gibi dört farklı çeşidî bulunan pastiller, bitkisel ve doğal içerikleriyle cfikkat çekiyor. Baüı limonlu pastil: 7.25 TL. Keydrops l*ropnln Keyd r ps ^ B.1II1 ÜıiKHllljDrottt v^v

43 CUMA 10 ARALIK 2010 BOĞAZ AGRISf NEFESAUN İÇERİĞİNDEokaliptus, nane, zencefıl yağınm yanı sıra mentolbulunan Keydrops Naneli Mentollü, soğuk algınlığı ve öksürükgibi solunum yolu şikayetlerinin giderilmesine yardımeı oluyor. Okaliptus yağı; balgam söktürüyor, mentol; bunm ve nefesi açıyor, zencefil yağıysa tiikürük salgısını artırarak kuruluk şikayetlerini ortadan kaldırıyor.

44 SIKI BACAKLAR! BİÇİMLİ KALÇA! ZARİF KOLLAR HAYALSIZ KALMAYALIM Hayal Bistro'nun üst katında birbirindcn lc/.iz ycmcklcr yiyip,.ılı kaiında salınc alan gruplann pcrrornıansmı dinlemek kadar kcyilli bir şcy olamaz! Hafta icj ya da haft; sonıı yapılacak gcce programlarmın cıi iyi adresi Hayal Bistro olmalı... \ ğal malzemcleıdcn la/.ır yemekleri, sayesinde yemek Easyfood, havatına - 24 Drops Keydr Propolis ii ps 'RENATA DHA Natural Triglyceride Form BOGAZIN RAHATLASIN Bitki özlerij vitaminler ve doğaj esansiyel yağlar içeren Keydrops pastillcr. boğazda İıassasiyct, scs kısıklığı. kuruluk gibi sorunlara çare oluyor.

45 rr\\mrv7n Keydr^ps Natıell Mentoiı,, D.ops * KEYDROPS İLE KISI RAHAT ATLAT... DMT Grup bünyesinde yer alan Keymen İlaç tarafından piyasaya sunulan bitki özleri, vitaminler ve doğal esansiyel yağlar içercn Keydrops pastiller, kışı rahat geçirmenizi amaçlıyor. İçeriğinde, okaliptus, nane ve zenccfil yağının yanı sıra mentol bulunan Keydrops Naneli Mentollü, kışın hcrkesin yanında bulunması gereken bir ürün. Keydrops Naneli Mentollü: içeriğindeki nane yağının antiseptik ve ferahlık verici etkisi ile soğuk algınlığı vc öksürük gibi solunum yolu şikayetlerinin gidcrilmesine yardımcı oluyor. YHYİ YILIN REIMGİ MUTFAKTA Yeni yılın rengi Kırmızı, Dc'longhi Icona Kahvaltı Serisi ile mutıındc dikkat çel< ışıklık mcy ve sup diş vc dası bulun Yeterli ve biri olan n 1600 kalor ması gerel mey\. Bilimlcıı l Prof. Dr. Nt meyvı ağııiığındc veye eşde göredaha mindc zor ğined

Yaşar Holding Gıda ve İçecek Grubu yayınıdır. Para ile satılamaz. Ocak 2013 Sayı 32

Yaşar Holding Gıda ve İçecek Grubu yayınıdır. Para ile satılamaz. Ocak 2013 Sayı 32 Yaşar Holding Gıda ve İçecek Grubu yayınıdır. Para ile satılamaz. Ocak 2013 Sayı 32 SÖYLEŞİ Sibel Arna ile oğlu Rüzgar üzerine sohbet SAĞLIKLI BESLENME Vitamin deposu kış meyveleri LEZZETLİ TARİFLER Kışa

Detaylı

Tıpkı Gladyatör gibi! s.4. Güç ve dayanıklılık yarışması MyClub Challenge S.8. MyClub s Fitness Magazine

Tıpkı Gladyatör gibi! s.4. Güç ve dayanıklılık yarışması MyClub Challenge S.8. MyClub s Fitness Magazine MyClub Road Runners ile doğa koşucuları olun MyClub ın oluşturduğu Road Runners koşu takımına katılın, doğada içsel bir huzur ve genç bir bedene sahip olun. s.12 5 adımda bikini vücudu Bikini giymek cesaret

Detaylı

Yıl : 5 Sayı : 25 Eylül - Ekim 2014

Yıl : 5 Sayı : 25 Eylül - Ekim 2014 Laboratuvar ve Sağlık Gazetesidir Yıl : 5 Sayı : 25 Eylül - Ekim 2014 Istanbul Fuar Merkezi www.chemshoweurasia.com Fuar Ana Sponsoru Organizatör +90 212 324 00 00 sales@artkim.com.tr Neler oluyor hayatta?

Detaylı

Bir damla su. Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat

Bir damla su. Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat Bir damla su I Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat Bir Damla Su ALİ POLAT Bu yapıtın tüm hakları saklıdır. Yazarın izni olmadan yapıt yeniden basılamayacağı gibi kayıt,

Detaylı

saçta bitlenme ne yapmal? kopfläuse...was tun? türkische Fassung

saçta bitlenme ne yapmal? kopfläuse...was tun? türkische Fassung saçta bitlenme ne yapmal? kopfläuse...was tun? türkische Fassung Künye Bu broşür, Federal Sağlık Bakanlığının talimatıyla, Federal Sağlık Bilgilendirme Merkezi (BZgA: Bundeszentrale für gesundheitliche

Detaylı

Bir Fincan Kahvenin Kırk Yıl Hatırı Vardır

Bir Fincan Kahvenin Kırk Yıl Hatırı Vardır KKTC Başbakanı Central Hospital ı Ziyaret Etti KKTC Başbakanı İrsen Küçük ve Eşi Central Hospital ı ziyaret etti. Hastane yönetimiyle bir araya gelen Küçük ile hastane ve sağlık sektörü konularında bilgi

Detaylı

Başkanın Mesajı. Bilgi ve Randevu : 0 212 491 00 00 1. Or-Ahayim den Yenilikler

Başkanın Mesajı. Bilgi ve Randevu : 0 212 491 00 00 1. Or-Ahayim den Yenilikler Sayı:35 / Mart 2015 Başkanın Mesajı Sevgili Okurlar, Baharın gelişiyle kendinizi yorgun, mutsuz ve dikkatsiz hissediyorsanız beslenmenizde ve bedensel aktivitelerinizde bazı değişiklikler yapabilirsiniz.

Detaylı

Amagram. Herkes için hediye. Sezonun en iyi trendleri Sonbahar- kış için moda renkler ve tarzlar

Amagram. Herkes için hediye. Sezonun en iyi trendleri Sonbahar- kış için moda renkler ve tarzlar Amagram AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİSİ İÇİN DERGİ Türkiye No. 06/2012 Destek Rusya'da bir hastanede bulunan çocuklar, ihtiyacı olan diğer çocuklara yardım ediyor Sezonun en iyi trendleri Sonbahar- kış için

Detaylı

Son çare miting olmasın!..

Son çare miting olmasın!.. YIL: 4 SAYI: 21 1 TL! YIL: 1 SAYI: 1 7 TL Temmuz - Ağustos 2013 www.tusedad.org SİZİN DERGİNİZ Son çare miting olmasın!.. BAŞKAN DAN İ şimizin kaderi bu, yonca, saman ve mısır silajı derken iki ayı daha

Detaylı

İRENBE DERGİ SAYI 19 KIŞ 2008

İRENBE DERGİ SAYI 19 KIŞ 2008 1 İRENBE DERGİ SAYI 19 KIŞ 2008 ÖZEL İrenbe KadIn HastalIklarI ve Doğum Dal Merkezİ - TÜp Bebek Merkezİ NİN HAZIRLADIĞI BİR DERGİDİR. www.irenbe.com www.kadinvegebelik.org www.irenbedergi.com İMTİYAZ SAHİBİ

Detaylı

Formunuzu Koruyor! Bu besinler. Mümkün. Dekorasyonu. Sonbahar. Alerjilerden korunmak. Şimdi Okullu Olduk!

Formunuzu Koruyor! Bu besinler. Mümkün. Dekorasyonu. Sonbahar. Alerjilerden korunmak. Şimdi Okullu Olduk! Pınar Su yun sizlere hediyesidir. Ekim - Kasım - Aralık 2014 Sayı: 09 Alerjilerden korunmak Mümkün Bu besinler Formunuzu Koruyor! Şimdi Okullu Olduk! Sonbahar Dekorasyonu Merhaba Sonbaharda dekorasyon

Detaylı

TEDAVİ YÖNTEMLERİ KBEN SAĞLIK MERKEZİ

TEDAVİ YÖNTEMLERİ KBEN SAĞLIK MERKEZİ DR. Ali AKBEN Nörolojik Hastalıklarda TEDAVİ YÖNTEMLERİ KBEN SAĞLIK MERKEZİ DR. ALİ AKBEN 1 957 yılında Kahramanmaraş ta doğan Ali Akben; ilk, orta ve lise tahsilini burada tamamladı. İstanbul Üniversitesi

Detaylı

LONDON. Çocuklarımızı koruyalım. Yaşar Kemal Demir olsam çürürdüm, toprak oldum dayandım. Paskalya. söyleşi Selçuk Balcı Geliyor.

LONDON. Çocuklarımızı koruyalım. Yaşar Kemal Demir olsam çürürdüm, toprak oldum dayandım. Paskalya. söyleşi Selçuk Balcı Geliyor. ELELE YAŞAMA DAİR HERŞEY NİSAN 2015 SAYI 3 LONDON Yaşar Kemal Demir olsam çürürdüm, toprak oldum dayandım 7 MAYIS 2015 Birleşik Krallık ta Genel seçim Paskalya BAYRAMI söyleşi Selçuk Balcı Geliyor GEBELİKTE

Detaylı

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı-Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

Temmuz / Ağustos 2011 Yıl:7 / Sayı 66

Temmuz / Ağustos 2011 Yıl:7 / Sayı 66 Temmuz / Ağustos 2011 Yıl:7 / Sayı 66 İçindekiler 4-Tatilde Ağır ve Dengesiz Beslenmeden Kaçının 5-Çocuğunuzla Sağlıklı Bir Tatil İçin Önemli İpuçları 6-Havuz Suyu Vajinal Mantar Enfeksiyonuna Yol Açıyor

Detaylı

GİRİŞİMSELŞ RADYOLOJİNİN

GİRİŞİMSELŞ RADYOLOJİNİN SAYI 17 SONBAHAR 2010 EMZİREN ANNELER, GÜÇLÜ BEBEKLER ANNE SÜTÜ, BEBEĞİN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN EN TEMEL BESİN. BEBEKLİK DÖNEMİNDE UYGULANAN AŞILAR İSE, ÇOCUKLARI İLERİ YAŞLARDA ORTAYA ÇIKABİLECEK

Detaylı

PowerPlate mucizesi! MyClub s Fitness Magazine. Karın kası için 6 taktik. MyClub da alışveriş keyfi. MyClub Beslenme ve Diyet bölümü açıldı! s.

PowerPlate mucizesi! MyClub s Fitness Magazine. Karın kası için 6 taktik. MyClub da alışveriş keyfi. MyClub Beslenme ve Diyet bölümü açıldı! s. /// Ekim - Kasım 2010 MyClub da alışveriş keyfi MyClub üyesi spor tutkunları artık kendilerine özel yeni bir markaya kavuştu: MyClub s Fitness Collection ürünleriyle artık MyClub hep sizinle s.16 Karın

Detaylı

KUDUZ PET SAĞLIĞI DERGİSİ. Tüm dünya ciddiyetin farkında ya biz? 30 İVHO yeni dönemine hızlı başladı 48 Vetakademi nin Samsun çıkartması 68

KUDUZ PET SAĞLIĞI DERGİSİ. Tüm dünya ciddiyetin farkında ya biz? 30 İVHO yeni dönemine hızlı başladı 48 Vetakademi nin Samsun çıkartması 68 PET SAĞLIĞI DERGİSİ petinfo68 EKİM 2014 SAYI 68 KUDUZ Sadece Antartika kıtasında eradike edilen kuduz virüsü tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Global bir problem olan kuduz hastalığına karşı tüm

Detaylı

GIDA, KADAR HAYATİDİR SADECE ENDÜSTRİYE BIRAKILAMAYACAK. Vacuum Filtration Systems TÜRKİYE TEK DİSTRİBÜTÖRÜ PREMIUM DISTRIBUTOR

GIDA, KADAR HAYATİDİR SADECE ENDÜSTRİYE BIRAKILAMAYACAK. Vacuum Filtration Systems TÜRKİYE TEK DİSTRİBÜTÖRÜ PREMIUM DISTRIBUTOR TÜRKİYE TEK DİSTRİBÜTÖRÜ PREMIUM DISTRIBUTOR ISSN: 2148-953X info@infoend.com.tr www.infoend.com.tr Laboratuvar ve Sağlık gazetesidir Yıl : 5 Sayı : 28 Mart - Nisan 2015 Maksimum verimlilik için +90 212

Detaylı

2011 Sağlık Yılınız Olsun

2011 Sağlık Yılınız Olsun Ocak / Şubat 2011 Yıl:7 / Sayı 63 Memorial Sağlık Grubu nun hasta, refakatçi ve ziyaretçileri için hazırladığı ücretsiz yayınıdır, alabilirsiniz. 2011 Sağlık Yılınız Olsun Memorial Antalya da da Vinci

Detaylı

Tarım ve gıda, insan yaşamının sürdürülmesinde olmazsa olmazlardan. 62 milyar $ la Avrupa tarımında lider olduk 3 RÖPORTAJ 8 YENİ ÜRÜN 7 ÖDÜL

Tarım ve gıda, insan yaşamının sürdürülmesinde olmazsa olmazlardan. 62 milyar $ la Avrupa tarımında lider olduk 3 RÖPORTAJ 8 YENİ ÜRÜN 7 ÖDÜL 1 PINAR ÜRETİCİSİNİN GAZETESİ SAYI: 117 / Ocak 2014 / 20.000 ADET 62 milyar $ la Avrupa tarımında lider olduk Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı M. Mehdi Eker, 62.5 milyar dolarlık hasılasıyla Türk tarımında

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

Akıllı Astım Tedavisi

Akıllı Astım Tedavisi FF Akıllı Astım Tedavisi Astım tedavisi için hastalara yönelik bilgiler İçindekiler dizini 01. Giriş: Astım nedir? 02. Solunum yollarında neler olur? 03. Astımda cehennem üçlüsü devreye girer 04. Astımda

Detaylı

BAKICININ BAKIMI: BİR BAŞKASININ BAKIMINI ÜSTLENDİĞİNİZDE RUH SAĞLIĞINIZ NEDEN ÖNEMLİDİR?

BAKICININ BAKIMI: BİR BAŞKASININ BAKIMINI ÜSTLENDİĞİNİZDE RUH SAĞLIĞINIZ NEDEN ÖNEMLİDİR? BAKICININ BAKIMI: BİR BAŞKASININ BAKIMINI ÜSTLENDİĞİNİZDE RUH SAĞLIĞINIZ NEDEN ÖNEMLİDİR? Nörolojik rahatsızlığı olan kişilerin ihtiyaçlarını ve bu kişilerin bakımıyla ilgilenirken kendinize en iyi şekilde

Detaylı

Kötü zamanlar... hızlı bir şekilde atlatılabilir. Türkischer Elternratgeber

Kötü zamanlar... hızlı bir şekilde atlatılabilir. Türkischer Elternratgeber OKUL ÇOCUK YUVASI Türkischer Elternratgeber Kötü zamanlar...... hızlı bir şekilde atlatılabilir Ebeveynler için bilinmesi gereken önemli hususlar: Saç biti nedir? Bitlerden nasıl kurtulurum? Çocuğum kreşe

Detaylı

Fatoş Yağcı nın MutfağIndan Lezzetler. Nardenk Masal mı? Sanki! Gerçek mi? Evet!

Fatoş Yağcı nın MutfağIndan Lezzetler. Nardenk Masal mı? Sanki! Gerçek mi? Evet! Diyabet Benden Korksun Diyorum Çünkü Diyabetimle Nasıl Baş Edeceğimi Biliyorum Bilgi Varsa Korku Yoktur! Bilginin Olmadıgı Yerde Korku İmparatordur. En Şeker Çizgi Filmle Diyabetli Çocuklara Eğitim! Benim

Detaylı