MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý"

Transkript

1 CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan CHP liler, Ortadoðu ve Türkiye nin bayramda bile huzura hasret olduðuna dikkat çektiler. * HABERÝ 11 DE MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ülkücü hareket çýð gibi büyüyor * HABERÝ 9 DA SP liler bayramlaþma töreninde buluþtu Zulmün ilacý Ýslam Birliði Saadet Partisi Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, insanlýðýn Gazze imtihanýndan geçtiðini belirterek, "Zulmün ilacý, Ýslam Birliði'nin kurulmasýdýr." diye konuþtu. * HABERÝ 9 DA Faruk Cýdýk 31 TEMMUZ 2014 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Demiryolunda somut geliþme Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Elvan, Karaman da düzenlediði basýn toplantýsýnda Çorum u içine alan demiryolu projesine deðindi. Bakan Elvan, bir soru üzerine, Kuzey Güney akslarýna baktýðýmýzda Samsun'dan Çorum, Çorum'dan Tüp Bebek Merkezi hastanede düzenlenen törenle hizmete açýldý. diðer illerimize Lütfi Elvan Mersin'e ulaþan bir aks. Trabzon'dan yine Þanlýurfa'ya uzanan bir aks var." diye konuþtu. * HABERÝ 7 DE Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, hastane ziyaretinde eski bloklarýn yýkýlarak yerine birinci basamak saðlýk kompleksi yapýlacaðýný belirtti. Hastanenin eski bloklarý yýkýlacak Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Hitit Üniversitesi Eðitim Araþtýrma Hastanesi'nin eski bloklarýnýn yýkýlacaðýný söyledi. * HABERÝ 4 DE Numune yi örnek verdi, marka üretin dedi Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Hitit ÜniversitesiRektörü Prof.Dr. Reha Metin Alkan ýn Çorum a saðlýk üniversitesi teklifine olumlu karþýlýk verdi. Kafkas, Ankara Numune Hastanesi ni örnek verip marka üretilmesi çaðrýsýnda bulundu. * HABERÝ 5 DE Tüp Bebek Merkezi hayýrlý olsun Týp Fakültesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi geçtiðimiz hafta sonu Üremeye Yardýmcý Olma Merkezi (Tüp Bebek Merkezi) düzenlenen törenle hizmete açýldý. * HABERÝ 4 DE Saðlýk üniversitesi teklifi Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum a Hitit Saðlýk Üniversiteasi adý altýnda yeni bir saðlýk üniversitesi kurulmasýný teklif etti. Mustafa Aydýn AK Parti ye geçti * HABERÝ 7 DE * HABERÝ 4 DE Ahmet Saatcý Reha Metin Alkan 75 milyonluk su yatýrýmý * HABERÝ 7 DE Alaca da Koçhisar Barajý sulama projesinin temeli atýlýrken, Koçhisar 1. kýsým içme suyu isale hattýnýn da açýlýþý Saðlýk-Sen de hararetli seçim Ahmet Saatcý güven tazeledi Saðlýk ve Sosyal Hizmet Çalýþanlarý Sendikasý (Saðlýk-Sen) Çorum Þubesi 4. Olaðan Genel Kurulu arefe günü yapýldý. Ýki adayýn yarýþtýðý genel kurulda 99 oy alan Ahmet Saatcý güven tazeleyerek yeniden Saðlýk-Sen Baþkanlýðý na seçilirken Abdullah Ceylan 54 oyda kaldý. * HABERÝ 11 DE Gazze ye yardým kampanyasý Ýsrail in Filistin e baðlý Gazze Þeridi nde baþlatmýþ olduðu askeri harekât neticesinde derin acýlarla karþýlaþan dost ve kardeþ Filistin halkýnýn acýlarýný paylaþmak amacýyla Baþbakanlýk Genelgesi ile bir yardým kampanyasý baþlatýldý. * HABERÝ 14 DE Genç öðretmen evinde ölü bulundu Çorum da özel bir dershanede çalýþan öðretmen, kýz arkadaþý tarafýndan evinde ölü bulundu. * HABERÝ 2 DE Traktörün altýnda kaldý Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü üniversite öðrencisi Muhammet Özþahin (23) kaldýrýldýðý hastanede öldü. * HABERÝ 2 DE Madende öldü Çorum'un Laçin ilçesinde faaliyet gösteren bir kömür madeninde ekskavatörün bakýmýndan sorumlu genç ölü bulundu. Çaðlar Ulaþ Kara Muhammet Özþahin Burak Kökez * HABERÝ 2 DE Bayramda kaza bilançosu * HABERLERÝ 2 DE

2 2 PERÞEMBE 31 TEMMUZ 2014 Genç öðretmen evinde ölü bulundu Çorum da özel bir dershanede çalýþan öðretmen, kýz arkadaþý tarafýndan evinde ölü bulundu. Olay, bayramda Yeniyol Mahallesi Gazi 16. Sokak ta bulunan iþ merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Berna Kaynak adlý genç kýz sabah saatlerinde özel bir dershanede coðrafya öðretmenliði yapan arkadaþý Çaðlar Ulaþ Kara'yý (29) aradý. Kara dan haber alamayan genç kýz, arkadaþýnýn kaldýðý iþ merkezindeki evine geldi. Zile basmasýna raðmen kapýnýn açýlmamasý üzerine Kaynak, iþ merkezinin Genç öðretmenin arkadaþý acý haberi duyunca fenalýk geçirdi. Madende ölü bulundu Çorum'un Laçin ilçesinde faaliyet gösteren bir kömür madeninde ekskavatörün bakýmýndan sorumlu genç ölü bulundu. Olay, Gökgözler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy sýnýrlarý içerisinde bulunan madende ekskavatörün bakýmýndan sorumlu olan Burak Kökez (24), sabaha karþý saat sýralarýnda iþ makinesinin altýnda hareketsiz bir þekilde yatarken bulundu. Arkadaþlarý durumu saðlýk görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen saðlýk görevlileri talihsiz gencin belinde kýrýk olduðu ve hayatýný kaybettiðini tespit etti. Osmancýk Devlet Hastanesi ne morguna kaldýrýlan Kökez in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapýlmak üzere Ankara Adli Týp Kurumuna gönderildi. Jandarma ekipleri tarafýndan olayla ilgili soruþturma sürüyor. Osmancýk ta defnedildi Çorum un Laçin ilçesine Baðlý Gökgözler köyü mevkisinde bulunan açýk kömür iþletmesinde hayatýný kaybeden Burak Kökez topraða verildi. Askerden gelir gelmez 8 aydýr ayný iþletmede eskavatörün bakýmýnda görevli yaðcý olarak çalýþan Burak Kökez (24) mesai arkadaþlarý tarafýndan eskavatörün yanýnda hareketsiz yatar halde bulunmuþtu. Otopsiden dönen gencin cenazesi Osmancýk Beylerçelebi Camii nde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan gözyaþý ve dualarla Asri Mezarlýk ta topraða verildi. Osmancýk-ÝHA Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü üniversite öðrencisi Muhammet Özþahin (23) kaldýrýldýðý hastanede öldü. Kaza Ortaköy Ýlçesi'ne baðlý Karahacip Köyü'nde bugün meydana geldi. Burak Kökez Traktörün altýnda kaldý Muhammet Özþahin Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi son sýnýf öðrencisi olan 23 yaþýndaki Muhammet Özþahin idaresindeki 05 DD 184 plakalý traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Traktörün altýnda kalan Özþahin, çevredeki vatandaþlar tarafýndan bulunduðu yerden çýkarýlarak Ortaköy Ýlçe Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Burada yapýlan tüm müdahalelere raðmen yaþamýný yitirdi. (DHA) Þeref Savaþ vefat etti Osmancýk'ta uzun yýllar Kur'an Kursu Öðretmenliði yaparak binlerce talebe yetiþtiren Ýmam-Hatip Þeref Savaþ vefat etti. Merhumun cenazesi Osmancýk Beylerçelebi Camii'nde öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Asri Mezarlýk'ta topraða verildi. (Osmancýk) Köprüde kaza oldu, 3 yaralý Çorum un Osmancýk ilçesinde, otomobilin köprü korkuluklarýna çarpmasýyla 3 kiþi yaralandý. Kaza, D-100 karayolunda meydana geldi. Ýstanbul dan Ordu istikametine giden Ümit Çevik Çorum un Osmancýk ilçesi Gecek köyü yakýnlarýnda meydana gelen trafik kazasýnda 3 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Ýstanbul dan Gümüþhane istikametine gitmekte olan Seyfettin Düzgün (52) yönetimdeki 34 DR 522 plakalý otomobil, Gecek köyü yakýnlarýna geldiði sýrada yoðun olan D-100 karayolunda yan þeritteki bir Cep telefonu kazaya neden oldu yan tarafýnda bulunan inþaata çýkarak balkondan eve girdi. Kara nýn evde hareketsiz bir þekilde yattýðýný gören Kaynak, saðlýk ekiplerine haber verdi. Ýhbar üzerine belirtilen adrese 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Saðlýk görevlilerinin yaptýðý inceleme- Çaðlar Ulaþ Kara Çorum un Osmancýk ilçesinde, otomobilin köprü korkuluklarýna çarpmasýyla 3 kiþi yaralandý. baþka aracýn yan taraftan kendisine sürtünmesi neticesinde yoldan çýkarak þarampole yuvarlandý. Kaza sonrasý kullanýlamaz hale gelen aracýn sürücüsü Seyfettin Düzgün ile araçta yolcu olarak bulunan Meryem Düzgün (58) ve Aysun Düzgün (22) yaralandýlar. Yaralýlar ambulansla Osmancýk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndýlar. Osmancýk ilçesi Çampýnar Köyü'nde oturan Þaban Tetikel, 19 HF 620 plakalý traktörüyle Sütlüce Köyü'ne gitmek üzere yola çýktý. Tetikel, virajlý köy yolunda ilerlerken bu sýrada cep telefonu çaldý. Cebindeki telefonunu çýkarmaya çalýþýrken direksiyon hakimiyetini kaybeden Tetikel'in yönetimindeki traktör dereye uçtu. Traktörün altýnda kaldý Traktörün altýnda kalarak yaralanan Þaban Ýskilip te kaza, 9 yaralý Çorum un Ýskilip ilçesinde iki otomobilin çarpýþmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda üçü çocuk 9 kiþi yaralandý. Kaza, Veletler köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.Ç. (59) yönetimindeki 19 DK 500 plakalý otomobil ile karþý yönden gelen O.B (38) yönetimindeki 19 FF 680 plakalý otomobil çarpýþtý. Kazada H.C. (15), O.B. (38), Ö.Ç. (59), F.B. (36), S.Ç. (5), Ö.Ç. (1), R.Ç. (22), R.Ç. (23), S.K. (25) yaralandý. Yaralýlar olay yerine çaðrýlan ambulanslarla Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi ne kaldýrýldý. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruþturma baþlattý.(ýha) de Kara nýn hayatýný kaybettiði tespit edildi. Olayýn duyulmasýnýn ardýndan olay yerine gelen talihsiz öðretmenin ailesi sinir krizleri geçirdi. Oðlunun ölüm haberi ile sinir krizi geçiren anne Zeynep Kara, Yavrum nerede, yavruma ne olmuþ diye gözyaþý döktü. Acýlý anneyi yakýnlarý ve saðlýk görevlileri sakinleþtirdi. Kara'nýn evinde beslediði köpeði ise arkadaþlarý tarafýndan götürüldü. Cumhuriyet savcýsýnýn olay yerinde yaptýðý incelemenin ardýndan genç öðretmenin cesedi kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Ankara Adli Týp Kurumu na gönderildi. Olayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.(ýha) (30) yönetimindeki 52 EE 606 plakalý otomobil Karaçayýr mevkisine geldiðinde köprü korkuluklarýna çarptý. Kazada, sürücü Ümit Çevik ile Ýlknur Çakýr (33) ve Sedat Dikbýyýk (30) yaralandý. Yaralýlar, çaðrýlan ambulanslarla Osmancýk Devlet Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kaza nedeniyle trafiðe kapanan D-100 karayolu üzerinde 3 kilometre uzunluðunda araç kuyruðu oluþtu. Kaza yapan aracýn kaldýrýlmasýnýn ardýndan yol tekrar trafiðe açýldý.(ýha) Osmancýk ta kaza, 3 yaralý Öte yandan kaza yapan araç kurtarma çalýþmalarý yapýldýðý esnada alev alarak yanmaya baþladý. Kurtarma çalýþmalarýný yürüten trafik ekipleri, araçta çýkan yangýný yangýn tüpleri ile büyümeden söndürmeyi baþararak, aracýn tamamen yanmasýný önlediler. Kaza ile ilgili soruþturmanýn sürdürüldüðü öðrenildi.(ýha) Tetikel, kazayý duyunca gelen köylüler tarafýndan kurtarýlarak hastaneye kaydýrýlýp tedavi altýna alýndý. Kazayla ilgili soruþturma devam ediyor. DHA Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasýndan ayný aileden 4 kiþi hayatýný kaybederken, 1 kiþi de yaralandý. Ayný aileden 4 kiþi kaza kurbaný Bariyerlere çarptý, 4 yaralý Çorum un Kargý ilçesinde kontrolden çýkan bir otomobilin bariyerlere çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda, 4 kiþi yaralandý. Kaza, D-100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ýstanbul istikametinden Samsun istikametine gitmekte olan Fatih Taþçý (27) yönetimindeki 34 KJJ 95 plakalý otomobil, Hacýhamza köyü yakýnlarýnda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çýkarak bariyerlere çarptý. Çorum un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasýndan ayný aileden 4 kiþi hayatýný kaybederken, 1 kiþi de yaralandý. Edinilen bilgilere göre, kaza, Sungurlu-Delice karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Bursa dan Samsun a bayram tatilini geçirmek için giden Ramazan Korkut (36) yönetimindeki 16 P 3090 plakalý otomobil, sabah saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarýnda bulunan menfeze uçtu. Meydana gelen trafik kazasýnda otomobil sürücüsü Ramazan Korkut ile otomobilde yolcu olarak bulunan Þehri Korkut (80), Hatice Korkut (37) ve Salih Mert Korkut (12) olay yerinde hayatýný kaybederken, Sefa Korkut (7) yaralandý. Durumu aðýr olan Sefa Korkut ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi ne burada yapýlan ilk müdahalenin ardýndan da Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Olay yerinde hayatýný kaybedenlerin cenazeleri, Cumhuriyet savcýsýnýn yaptýðý incelemenin ardýndan Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Öte yandan meydana gelen kazada hayatýný kaybeden Ramazan Korkut (36), Þehri Korkut (80), Hatice Korkut (37) ve Salih Mert Korkut (12) bugün memleketleri Bafra nýn Çamaltý Mahallesi nde öðle namazýna müteakiben kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan mahalle mezarlýðýnda gözyaþlarý içerisinde topraða verildi. Cenazeye Bafra Belediye Baþkaný Zihni Þahin, sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Baþkan Þahin, kazada hayatýný kaybedenlerin yakýnlarýna baþsaðlýðý diledi. (ÝHA) Kargý ilçesinde kontrolden çýkan bir otomobilin bariyerlere çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda, 4 kiþi yaralandý. Çarpmanýn etkisiyle otomobilde maddi hasar meydana gelen kazada sürücü Fatih Taþçý ile birlikte yanýnda bulunan Sena Doðan (30), Recep Çamlýca (18) ve Kübra Doðan (7) yaralandý. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapýlan yaralýlar ambulanslarla Osmancýk Devlet Hastanesi ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kaza ile ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.(ýha)

3 PERÞEMBE 31 TEMMUZ BAÞSAÐLIÐI Deðerli öðretmenimiz, kardeþimiz, oðlumuz Çaðlar Ulaþ Kara yý genç yaþta kaybetmenin derin üzüntüsünü yaþýyoruz. Çaðlarýmýza Allah tan rahmet, kederli ailesine, yakýnlarýna ve tüm sevenlerine sabýrlar diliyoruz. Baþýmýz saðolsun... M.A. Butik Dershanesi Ailesi

4 4 PERÞEMBE 31 TEMMUZ 2014 Tüp Bebek Merkezi hayýrlý, uðurlu olsun -Mustafa Demirer Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi geçtiðimiz hafta sonu Üremeye Yardýmcý Olma Merkezi (Tüp Bebek Merkezi) düzenlenen törenle hizmete açýldý. Hastane Konferans Salonu nda düzenlenen törene Vali Sabri Baþköy, AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, bazý daire müdürleri, partili ilçe ve belediye baþkanlarý ile hastane yönetici ve personeli katýldý. Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas ve TBMM Ýdare Amiri Çorum Milletvekili Salim Uslu nun konuþmalarýnýn ardýndan Müftü Mehmet Aþýk ýn dualarý eþliðinde merkezin temsili olarak açýlýþ kurdelasý kesildi.daha sonra Tüp Bebek Merkezi ziyaret edilerek yetkililerden bilgi alýndý. Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani, herkesin hayatýndaki en büyük özlemlerinden bir tanesinin çocuk sahibi olabilmekten geçtiðini, ancak evli çiftlerin yaklaþýk yüzde 15 kadarýnýn maalesef bu duyguyu tatmakta sýkýntý çektiðini söyledi. Türkiye de her yýl 40 binin üzerinde tüp Mustafa Demirer Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum a Hitit Saðlýk Üniversiteasi adý altýnda yeni bir saðlýk üniversitesi kurulmasýný teklif etti. Tüp Bebek Merkezi nin açýlýþ töreninde konuþan Rektör Alkan, Saðlýk Bakanlýðý ile Hitit Üniversitesi arasýnda yapýlan afiliasyon (iþbirliði) anlaþmasýnýn Türkiye ye örnek olduðunu söyledi. Çorum da kangren haline gelen kampüs ve týp fakültesi meselesini çözdüklerini belirten Rektör Alkan, Ankara ya sevkleri üçte bir oranýnda azalttýklarýný, Týp Fakültesi nde öðertim üyesi sayýsýný 50 ye yükselttiklerini, geçmiþte KKKA eðitimi için Samsun dan akademik hizmet alýrken þu anda kendi hocalarýmýzla önemli iþlere imza atýldýðýný ifade etti. Çorum da ciddi bir sinerji oluþtuduðunu, baþarýlarýn da tesadüfi deðil iþbirliði ve uyumdan doðduðunu belirten Alkan, Son iki yýlda mevcudun iki katý öðrenci sayýsýna ulaþtýk. Üniversitede hoca sayýsý yine iki katýna yükseldi. Kampüse 3 milyon m2 yeni yer bulduk. Arazileri Ýstanbul dan getirmedik. Üniversite toplumun tüm kesimlerine ulaþýrsa, uzlaþma ve diyalog kültürünü geliþtirirse, þehrin dertleriyle dertlenirse ortaya çýkan sorunlarýn hepsi çözülüyor. Üniversitenin 6 inþaatý devam ediyor, 4 inþaatýmýzýn temeli atýlacak. Kampüs yatýrýmý yeni yapýlacak hastaneden sonra en büyük yatýrým. Kuzey Kümpüs ihalesine itiraz olmamasý durumunda onaylanacak. 1 Aðustos ta olumlu netice alacaðýz. Güney Kampüs te saðlýkla ilgili birimler olacak. Týp Fakültesi, SYO, Saðlýk Hizmetleri Merkezi, Eczacýlýk bölümlerimiz bulunacak. Salim bebek tedavisi yapýldýðýný belirten Happani, þu bilgileri verdi; Türkiye bu oran ile dünyada ilk 10'da yer alýyor. Ýlimizi deðerlendirdiðimizde nüfusumuzun her yýl % 1.5'u evlenmekte. Bu kabaca ilimizde her yýl kiþi yani ortalama çift evleniyor (2013: çift) demek. Bebek sahibi olmada sýkýntý yaþayan evli çift oranýnýn % 15 olduðunu demin söyledim. Buna göre ilimizde her yýl 600 çiftin infertilite havuzuna aktýðýný söyleyebiliriz. Ýþte bugün açýlýþýný yapacaðýmýz bu merkezimiz bebek özlemi çeken çiftlerimize bir umut olacak bu noktada önemli bir rol oynayacak. Ýlk Tüp Bebek 1978 yýlýnda Ýngiltere'de dünyaya gelmiþ olup bu tarihten itibaren dünyada 3 milyondan fazla çocuk bu yöntemle doðmuþtur. Merkezimiz Çorumun kamu veya özel ilk Tüp Bebek Merkezi hastanede düzenlenen törenle hizmete açýldý. Vali Sabri Baþköy, AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu ve Cahit Baðcý, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas la birlikte merkezi inceleyerek yetkililerden bilgi aldý. Tüp Bebek Merkezi olma özelliðini taþýyor. Ayný zamanda Samsun dahil bölgemizde Kamuda hizmet verecek ilk tüp bebek merkezi olacak. Tüp Bebek Merkezi kurmanýn kolay olmadýðýný ne kadar zor bir iþ olduðunu bizzat yaþayarak gördük. Fiziki mekanýn tamamlanmasý, son teknoloji týbbi donanýmýn saðlanmasý en önemlisi tecrübeli, deneyimli ve uyumlu bir ekibin oluþturulmasý.. Ne mutlu ki bunlarýn hepsi tamamlandý. Merkezimizde 4'ü doktor olmak üzere (2'si kadýn hastalýklarý ve Doðum Uzmaný, l'i Histoloji ve Embriyoloji uzmaný ve l'i pratisyen hekim) toplam 10 personel görev yapacak. Hekimlerimiz branþýna göre 3-6 ay arasý süren sertifikalý eðitime tabi tutuldu. Merkezimizin tadilat, mefruþat ve týbbi donanýmlarý için 2 milyon liranýn üzerinde harcama yapýlmýþtýr. Hastanemiz artýk bir üniversite hastanesi, Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Üçüncü basamak bir hastane. Çözülemeyen týbbi sorunlarýn en son gelmesi gereken yer. Hasta potansiyelimizi çeþitliliðini artýrmamýz gerekiyor. Yakýn zamanda Týp Fakültesi öðrencilerimiz bu hastanede eðitim görecekler. Hastanemiz bünyesinde nitelikli ve özellikli birimlerin sayýsýný artýrmaya çalýþýyoruz. Artýk ilimizden diðer illere hasta hasta þevkinin mümkün olduðunca azalmasý için çabalýyoruz, Bölgemizde hastanemizi marka hastane yapmak, sevk sayýmýzý azaltýrken komþu illerden hasta almak istiyoruz Tüp bebek merkezimizin bebek özlemi çeken evli çiftlerimizin bu özlemini bitirmesine onlarýnda bu mutluluðu tatmasýna yardýmcý olmasýný diliyor ilimize bölgemize hayýrlý olmasýný temenni ediyorum. Rektör Alkan dan Çorum a saðlýk üniversitesi önerisi Prof. Dr. Reha Metin Alkan Bey, yeni bölümlerin açýlmasý için bize destek oluyor. Saðlý kampüsünün tam karþýsýnda 1000 yataklý muazzam bir hastanemiz olacak. Çorum a Hitit Saðlýk Üniversitesi adý altýnda yeni bir saðlýk üniversitesi kurulmasý gerektiðini belirten Alkan, benim de mezun olduðum Ýstanbul Teknik Üniversitesi sadece tek alanda insan yetiþtirerek markalaþtý. Sadece mühendis yetiþiyor. Kafamda Hitit Saðlýk Üniversitesi adý altýnda yeni bir saðlýk üniversitesi kurulmasý önerisi var. Zaman ne gösterir þimdiden kestiremiyorum. diye konuþtu. Gazi Üniversitesi nde eðitim gören Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi öðrencilerini iki yýl içinde Çorum a geatirmeyi hedeflediklerini anlatan Alkan, Týp eðitim öyle yalap þalap yapýlmaz. Geç olsun, saðlam olsun. Týp Fakültesi7nde öðretim üyesine ulaþmayý hedefliyoruz. Þu anda 50 hocamz var. þeklinde konuþtu. Tüp Bebek Merkezi nin heyecan verici olduðunu vurgulayan Alkan, Hastanemiz her hafta, her ay sürprizlerle çýkýyor. Üniversiteler doðru konumlandýrýlýrsa bulunduðu þehri alýp götürür. Hitit Üniversitesi nde güzel iþler yapýlýyor. Bunlar þehrin potansiyelinden, üniversite ve þehir arasýndaki entegrasyon ve sinerjiden kaynaklanýyor. Baþarý hepimizin. Rektör Alkan, Ýsrail in Gazze de yaþattýðý zulme dikkat çekerek, Türkiye nin teknolojide, üretimde güçlü olmadýkça ufak çaplý boykotlarla bir þey yapamayacaðýný kaydetti. Hastanenin eski bloklarý yýkýlacak Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Hitit Üniversitesi Eðitim Araþtýrma Hastanesi'nin eski bloklarýnýn yýkýlacaðýný söyledi. Vali Sabri Baþköy, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve hastane yöneticileri ile birlikte hastanede yeni yapýmýna baþlanan poliklinik temeli ve Saðlýk Müdürlüðü'nün tüm birimleriyle birlikte taþýnacaðý alanda inceleme yapan Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde yapýmý tamamlanan acil müþahade odalarýný ziyaret etti. Burada tedavi gören hasta ve yakýnlarý ile sohbet ederek geçmiþ olsun dileðinde bulunan Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, özellikle yaþlý ve çocuklarla ilgilenerek onlarla ilgilendi. "Mevcut hastanemizin binasýnýn ve alanýnýn yeniden deðerlendirilmesi için çalýþmalar yapacaðýz." Agah Kafkas yatýrýmý devam eden hastanenin tamamlanmasýyla birlikte, mevcut hastanede de ciddi iyileþtirme çalýþmalarýna imza atacaklarýný, ancak eski bloklarýn yenilenme çalýþmalarýna cevap veremeyecek durumda olduðu için yeniden deðerlendirme çalýþmalarý kapsamýnda yýkýlacaðýný ifade etti. Hastane bahçesinde bulunan aðaçlarýn mümkün olduðu oranda korunmasý ve gelecek nesillere aktarýlmasý için plan ve projelerin doðaya baðlý olarak geliþtirildiðini vurguladý. 'Çorum'un meydan projesine katký saðlayacaðýz' Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, eski lojman alanýna yapýlacak binaya Saðlýk Müdürlüðü'nün tüm birimlerinin taþýnacaðýný, mevcut Saðlýk Müdürlüðü alanýnýn da meydan projesi için devredileceðini bildirdi. Selçuklu mimarisinde 10 bin metrekarelik kapalý alana sahip Ltipi bir proje üzerinde çalýþýldýðýný aktaran Kafkas, projesi hazýrlanan alanda ayrýca 112 Komuta Kontrol merkezi bulunacaðýný ve bir de 112 istasyonu oluþturulacaðýný açýkladý. 'Ailelere umut merkezi olacak' Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde açýlýþý gerçekleþtirilen Tüp Bebek Merkezi'nin açýlýþ töreninde konuþan AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Burasý insanlarýn en duygusal olduðu bir alanda hizmet verecek ve evlat hasreti ile yanan ailelerimizin umut merkezi olacak." Çorum'da hizmete giren yatýrýmlardan bahsederek, "Açýlýþlarýna bile yetiþemez olduk." diye konuþan Salim Uslu, yatýrým sayýlarýnýn artmasýnýn yanýsýra, niteliklerinin de arttýðýný ifade etti. Saðlýk hizmetlerinin bi-çare insanlar için en önemli hizmetler arasýnda geldiðine vurgu yapan Uslu, tüp bebek merkezinin saðlýk hizmetleri içerisinde de ayrý bir deðere sahip olduðunu belirtti. Konuþmasýnda Cumhurbaþkanlýðý seçimlerine iliþkin olarak da deðerlendirmeler yapan Salim Uslu, "Bu seçim ekmekcibaþý-fýrýncýbaþý ile Tayyip Erdoðan arasýnda geçen basit bir yarýþ deðildir. Bu seçimlerde güçlü bir Türkiye liderini seçeceðiz ve dünya mazlumlarýnýn yarasýný sarabilecek bir liderle Türkiye 'Çorum'un demiryolu dýþýnda çözülememiþ bir meselesi yok' AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Çorum'un demiryolu meselesi dýþýnda çözülememiþ hiç bir meselesi olmadýðýný belirterek, "Varsý bu mesele dýþýnda çözülememiþ bir konu çýkýp bize söylesinler." Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde düzenlenen Tüp Bebek Merkezi açýlýþ töreninde konuþan Milletvekili Cahit Baðcý, Türkiye'de saðlýk alaný baþta olmak üzere 12 yýl öncesiyle kýyaslanamayacak bir seviyeye gelindiðini anlatarak, "Dýþkapý hastanesine tedavi görmek için Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, hastane ziyaretinde eski bloklarýn yýkýlarak yerine birinci basamak saðlýk kompleksi yapýlacaðýný belirtti. Salim Uslu Cahit Baðcý gelecek yakýnlarýmýz için nöbetler tutardýk." diye konuþtu Türkiye'sinde sýnýrlý alanlar hariç pek çok alanda sevk çilesinin çekilmediði günlerin yaþandýðýný ifade eden Baðcý, saðlýk alanýnýn Türkiye'de vatandaþýn en yüksek memnuniyet duyduðu alan olduðunu aktardý. Yapýlan hizmetlerin görmezden gelinmesini asla kabul etmeyeceklerinin altýný çizen Baðcý, þunlarý dile getirdi, "Tüm yapýlanlarý görmezden gelen siyasi bir bakýþ açýsý ile bakmak haksýzlýktýr. Çorum'un demiryolu dýþýnda çözülememiþ meselesi varsa çýkýp, bize söylesinler. Çorum devlete ödediðinden daha çok yatýrým alan bir ildir. Ýþsizlik oraný en düþük 12 il içerisindeyiz." Kafkas'tan hastalara geçmiþ olsun ziyareti Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, hastanede yeni düzenlenen acil servisi inceledi.

5 Yeni hastane inþaatýný incelediler Mustafa Demirer Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde gerçekleþtirilen Üremeye Mustafa Demirer Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde gerçekleþtirilen Üremeye Yardýmcý Olma Merkezi nin açýlýþýnda konuþan Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, doðup büyüdükleri, ekmeðini yeyip ve suyunu içtikleri topraklara vefa borçlarý olduðunu söyledi. Gazze ye dikkat çekti Ýsrail in Gazze de yaptýðý katliamlara dikkaat çeken Kafkas, en acý ve kanlý Ramazan ý yaþadýklarýný, Ýslam coðrafyasýnýn aðladýðýný belirterek, bayramýn ümmetin, milletin ve tüm insanlýðýn kurtuluþunun baþlangýcý olmasý temennisinde bulundu. Saç baþ yoldurdu Keyifli bir iþ için Çorum a geldiklerini belirten Kafkas, üniversitenin kuruluþunda çektikleri çileyi hatýrladýklarýný, kurucu rektörün 4 yýl hiçbir þey yapmamayý baþararak kendilerine saç-baþ yoldurduðunu vurguladý. Doðru adam, doðru isim ve doðru bir baþlangýç... Türkiye de açýlan ilk 11 üniversiteden birisinin, yine ilk iki týp fakültesinden birisinin Çorum olmasýna raðmen kurucu rektörün direnci sonucu istenen ilerleme saðlanamadýðýný, ancak doðru adam, doðru isim ve doðru bir baþlangýçla güzel iþler yapýlabileceðini yeni rektöri Ýstanbul dan almaya gittiklerinde müþahade ettiklerini ifade etti. Haysiyetli bir hastane Üniversitenin iki ayrý kampüsünün olmasýnýn þehirle entegre olmasý açýsýndan önemli olduðunu vurgulayan Kafkas, konuþmasýna þöyle devam etti; Þehrin giriþinde 800 yataklý haysiyetli bir hastane yapýyoruz. Mevcut hastanede 10 bin m2 alana 1. Basamak Saðlýk Kompleksi inþaatý yapacaðýz. Bu yýl ihale ediyoruz. Sulçuklu mimarisi tarzýnda binalar yapýlacak. Önce Çorum u sonra Ahlatcý yý övdü Çorum kendi yaðýyla kavrulan bir þehir. Baþý dik, onurlu, müteþebbis ruha sahip. Türkiye ortalamasýnýn üstünde göstergelere sahip. Örneðin Milli Piyango ihalesine katýlan iþadamý Ahmet Ahlatcý, milletin dudaklarýný uçuklattý. Ýhalede 41 tur dönüldü. 41 kere maaþallah. Ahlatcý hiçbir þey yapmasa Türkiye ye 1 milyar dolar kazandýrdý. Ahlatcý ile 7 yýl birlikte imam hatip lisesinde birlikte okuduk. ÝHL den çýkmýþ baþarýlý bir iþadamýmýz. Demiryoluna desteðimiz sürecek Demiryolu konusunda Türkiye haksýzlýða uðratýldý. Býrakýn bizim topraklarýmýzdan kýyýmýzdan, köþemizden bile demiryolunun geçmesini istememiþler. Ankara, Karadeniz e ulaþmnak zorunda. Bu gfeçiþ Çorum üzerinden olmalý.çorum un demiryolu talebi için vekillerin çabasý var. Biz de geçmiþte olduðu gibi bugün de demiryolunun memleketimize kavuþmasý için destek veriyoruz. KVC de ilk 7 merkez arasýydayýz Bu topraklara vefa borcumuz var. Çorum un saðlýkta alt yapýsý problemi olmayacak. Çorum, Yardýmcý Olma Merkezi (Tüp Bebek) açýlýþýn ardýndan yeni hastane inþaatýnda inceleme yapýldý. Ankara Yolu üzerinde bulunan yeni hastane inþaatýnda yapýlan inceleme ziyaretine Vali Sabri Baþköy, AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Vali Baþköy, Milletvekilleri Salim Uslu ve Cahit Baðcý ile birlikte hastane inþaatýnda inceleme yaptý. Onkoloj ve KVC de iyi gidiyor. KVC de Türkiye nin en iyi 7 merkezinden birisiyiz. Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezleri ile hizmeti vatandaþýn ayaðýna götürdük. Herkesten teþekkür ve dua alýyoruz. Yiðit adam Erdoðan a destek vereceðiz Türkiye geçmiþte çok kaybetti. 12 yýlda 80 yýllýk iþ yapýldý. Saðlýkta hastayý bizi gibi memnun eden yok. Onlarýn baþaðrýlarýnýn arkasýnda yiðit adam, adam gibi duruþu olan, kararlý ve güçlü lider Recep Tayyip Erdoðan var. Sayýn Baþbakan 12 yýlda devrim yaptý. Milletin ve ümmetin umudu oldu. Bu millet ümmetin umudu. Üçüncü bin yýlda haysiyetli yürüyüþümüz devam edecek. Recep Tayyip Erdoðan ýn hayatýný deðiþtirmediði, üzerinde iz býrakmadýðý kimse yoktur. Bu yüzden ona destek vereceðiz. Herkeste bir rehavet var. Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde Çorum a yakýþan referandum sonuçlarýnýn tekrarlanmasýdýr. son 10 gün kaldý. Herkesten gayret Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, saðlýk üniversitesi önerisine olumlu karþýlýk verdi. Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý ve Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas ile bazý daire müdürleri katýldý. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, hastane inþaatýnýn 7.5 þiddetindeki bir deprem sýrasýnda ameliyata devam edilebilecek dayanýklýlýkta yapýldýðýný, malzemelerin döþenmesinde titiz davranýldýðýný, bu nedenle zaman kaybý yaþanabileceðini, ancak bütün bunlara raðmen inþaatýn hýzlý ilerlediðini söyledi. Kafkas, hastanenin karþýda bulunan Güney Kampüsü'ne alt geçitle baðlantýsýnýn yapýlacaðýný hatýrlattý. Numune yi örnek verdi, marka üretin dedi bekliyoruz. Ayaðýnýn ucunu göremeyen bir ülke artýk þahlandý. Numune yi örnek gösterdi, marka üretin dedi Çorum da hayýrlý bir iþ yapýyoruz. Bu merkeze 2 milyon lira para harcandý. 2 milyon lira para deðil ama bu merkez evlat hasrate yaþayanlar için bir umut kapýsý oluyor. Biz kimsesizlerin kimiyiz diye yola çýktýk. Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi yeni Türkiye nin sayýlý saðlýk kuruluþlarý arasýndadýr. Numune Hastanesi Ankara da bir markadýr. Numune kültürünün Çorum a taþýnmasý çok önemli. Marka deðeri üretmeliyiz.çünkü iki günü birbirine eþit olan zarardadýr. AMATEM ihale ediliyor Alkol ve Uyuþturucu Madde Baðýmlýlarý Tedavi ve Araþtýrma Merkezi(AMATEM) için Ankara yolu üzerinde Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ne ait bir binayý bakanlýktan aldýk. Binanýn tadilatýný yapacaðýz. Yakýnda ihale edilecek. Agah Kafkas, acil serviste tedavi gören bir çocuk hastayla yakýndan ilgilendi. Mustafa Demirer Ramazan Bayramý öncesinde Çorum a gelen Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, milletvekilliði döneminde baþlattýðý geleneði sürdürdü. Geçtiðimiz cumartesi günü Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde Tüp Bebek Merkezi ni hizmete açan, yeni hastane inþaatýný inceleyen Kafkas, daha sonra Alaca da Koçhisar Barajý isale hattý temel atma töreni ve ilçe parti teþkilatýnýn iftarýna katýldý. Bayramýn ilk iki gününde Çorum un 12 ilçesini ayrý ayrý ziyaret ederek Cumhurbaþkanlýðý seçimleri öncesi Recep Tayyip Erdoðan a destek veren Kafkas, bayramýn son gününü kanaat önderlerini ziyaret ederek geçirdi. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Kafkas, Milli Görüþ ün önemli isimlerinden eðitim gönüllüsü hayýrsever Ahmet Doðan, Ýmam Hatip Lisesi nden öðretmeni olan emekli eðitimci Metin Aþkýn ile Hýdýrlýk, Alaybey Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, geçtiðimiz aylarda Osmancýk ilçesinde meydana gelen sel felaketinde zarar gören Ýlçe Devlet Hastanesi nde incelemelerde bulundu. Kafkas a incelemeler sýrasýnda Ak Parti Çorum Milletvekilleri Tarih boyunca toplam 11 Cumhurbaþkanýmýz oldu. O savaþ þartlarý içerisinde sadece Mustafa Kemal Atatürk 158 oyla seçiliyor. Ondan sonra hiç oy hesabý yapýlmýyor. Kimi seçmesi gerektiði meclise söyleniyor, mecliste onu seçiyor. Meclis abluka al- Cahit Baðcý ve Murat týna alýnmýþtý. Hep Yýldýrým, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Lütfü Akça, Osmancýk adetti Genel Kurmay Baþkanlarý üniformayý çýkartýyor, Cumhurbaþ- Kaymakamý kaný oluyordu. Daha Sezgin Üçüncü, Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Kamu Hastaneleri önceki seçimde de 357 meselesi çýkardýlar, seçemezsiniz Cumhurteri Birliði Genel Sekrebaþkanýný dediler. Turgay Happani, Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Ak Meclisten seçtik Sayýn Abdullah Gül ü ve ilk defa Cumhuriyet tarihi Parti Ýlçe Baþkaný boyunca millet gibi yaþayan, Oðuzhan Kaya eþlik etti. Daha sonra AK Parti millet gibi ina- nan, milletin aðladýðýna Seçim Koordinasyon aðlayan, sevindiðine Merkezine geçen Kafkas ve milletvekilleri sevinen bir Cumhurbaþkanýmýz oldu. Þimdi partililerle bayramlaþarak Cumhurbaþkanlýðý seçimine iliþkin açýklamalarda bulundu. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Cumhuriyet tarihi boyunca ilk cumhurbaþkanýnýn halk tarafýndan seçileceðini belirterek, Cumhuriyet kuruldu kurulalý 12. Cumhurbaþkanýný seçiyoruz. PERÞEMBE 31 TEMMUZ Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Ýmam Hatip Lisesi nden öðretmeni olan emekli eðitimci Metin Aþkýn ý ziyaret ederek elini öptü. Kafkas bayramda kanaat önderlerinin duasýný aldý Kafkas, Milli Görüþ ün önemli isimlerinden eðitim gönüllüsü hayýrsever Ahmet Doðan ý ziyaret etti. Bakan Yardýmcýsý Kafkas, Hýdýrlýk, Alaybey ve Bahçelievler Talebe Yurtlarý nýn eski yöneticisi merhum Recep Kahraman ýn evini ziyaret ederek yakýnlarýna baþsaðlýðý diledi. Millet bunlara dersini verecek ve Bahçelievler Talebe Yurtlarý nýn eski yöneticisi merhum Recep Kahraman ýn evini ziyaret ederek yakýnlarýna baþsaðlýðý diledi. Kafkas ý burada Þeker-Ýþ Sendikasý Baþkaný ve merhumun kardeþi Sefer Kahraman karþýladý. Kafkas, son olarak Göðüs Hastalýklarý Hastanesi nde tedavi gören iþadamý Mehmet Özdoðan ýn eniþtesi Hüseyin Özdülgeroðlu nu geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu. Hastanede hastalarla görüþerek talep ve þikayetlerini dinleyen Kafkas, Baþhekim Uzm.Dr. Ayhaným Tümtürk ten bilgi aldý. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, bayram Osmancýk ý ziyaret etti. ilk defa millet baský olmadan, aracý olmadan kendi Cumhurbaþkanýný seçecek Millete 80 yýldýr bir þekil verilmeye çalýþýldýðýný savunan Kafkas, milletin bütün kalýplarý yýktýðýný belirterek, Bu millet manipüle edilemedi, bu millet kalýplara sokulamadý. Cumhuriyet in 10. Yýlýnda baþladýk bir millet yaratma ülküsüne, milleti kalýba sokma ülküsüne. Ancak bu millet kalýplarý yýktý, barajlarý yýktý, herkese de dersini verdi ifadelerini kullandý.(ýha) Agah Kafkas, ilçe turlarýnda cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde Recep Tayyip Erdoðan a destek istedi.

6 6 PERÞEMBE 31 TEMMUZ 2014 Oyumuz, gönlümüz duamýz Erdoðan la AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 10 Aðustos seçimlerinin sýradan bir seçim olmadýðýný, bu seçimin bir dünya liderine destek vermek anlamý taþýdýðýný Teþkilatlarýmýz sahada AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti'nin tüm teþkilatlarýnýn 10 Aðustos Cumhurbaþkanlýðý seçimleri için sahada olduklarýný söyledi. Ramazan Bayramý bayramlaþma töreninde konuþan Ceylan, Gazze'de ve dünyanýn dört bir yanýnda yaþananlar nedeniyle buruk bir bayram geçirdiklerini ifade ederek, bayramýn tüm Müslümanlar'ýn kurtuluþuna vesile olmasýný diledi. AK Parti olarak sekiz seçim geçirdiklerini ve belirterek, "Sadece oyumuz Recep Tayyip Erdoðan'la deðil, duamýz da gönlümüz de onunladýr." AK Parti'nin 12 yýllýk iktidarý döneminde yaptýðý tüm hizmetlerin merkezinde insan bulunduðunu söyleyen Salim Uslu, insanlarýn umutlarýnýn güçlendiðini, falanca ilçeye þu hizmet geldi, biz de aynýsýndan istiyoruz diyebilme cesareti gösterildiðini ifade etti. Demokrasilerin sadece sandýða gitmekten AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, partisinin bayramlaþma merasiminde kodnuþtu. ibaret olmadýðýný, özgürlük, hizmet kalitesi ve daha pek çok insani erdemlere hizmet eden unsurlarýn bütünün demokrasiyi meydana getirdiðini aktardýðý konuþmasýnda, toplumu korku tünellerine hapsetmek isteyenlere inat, her zaman çözümün tarafýnda yer aldýklarýný söyledi. Çorum'un 100 yýllýk sorunlarýný çözmeye çalýþtýklarýný ve bunda da baþarýlý olduklarýný vurgulayan Salim Uslu, "Türkiye'nin risk almayý bilen, cesaretli ve kabiliyetli bir Cumhurbaþkaný'na ihtiyacý var. O olmasýnda kim olursa olsun telaþý, bizim asla itibar etmeyeceðimiz basit bir telaþtýr." Türkiye her mazluma Ensar olmayý baþardý AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Türkiye'nin dünyanýn dört bir yanýndaki tüm mazlumlara Ensar olmayý baþardýðýný söyledi. Baðcý, "Dünyada tek kalsak bire, kardeþlerimize sahip çýkacaðýz." Partisinin bayramlaþma töreninde yaptýðý konuþmasýnda son günlerde artarak devam eden vahþi saldýrýlara dikkat çeken Baðcý, "Bir Cumhurbaþkaný adayý çýkýp Filistin Türkiye'nin sorunu deðildir diyebiliyor, varýn gerisini siz deðerlendirin." diye konuþtu. Buruk bir bayram yaþadýklarýna deðinen Baðcý, Türkiye'nin mazlum insanlarýn sesi olmaya devam edeceðini, 10 Aðustos'tan sonra da Türkiye'nin bu sesinin daha da gür olacaðýný söyledi. Türkiye'nin içinde bulunduðu konuma, çok ciddi badirelerden sýyrýlarak geldiðini de hatýrlatan Baðcý, herkesin Türkiye'nin aydýnlýk yoluna bir taþ döþemek için gayret ettiðini, sorunlara çözüm üreten bir iktidar olarak Türkiye'nin 12 yýllýk sürecinde sayýsýz hizmete imza attýklarýný aktardý. Müslümanlar savunma ve ekonomide iþbirliði yapmalý Cahit Baðcý AK Parti Milletvekili Murat Yýldýrým, Müslümanlar'a yönelik gerçekleþtirilen acýmasýzca saldýrýlara haçlý seferleri olarak deðerlendirdi. Yýldýrým Müslümanlar'ýn kendi savunma paktýný ve ekonomik iþ birliðini oluþturmasý gerektiðine iþaret etti. TBMM Filistin Dostluk Gurubu Baþkaný olarak Gazze baþta olmak üzere dünyanýn dört bir yanýnda yaþanan zulmü üzüntü ve dikkatle dürmeyi marifet sayý- durumunun devam edi- Murat Yýldýrým takip ettiklerini anlatan yor." yor olmasý durumunda Murat Yýldýrým, "BM bile kendisini korumaktan Filistin halkýnýn Ýsrail'in insafýna kalmýþ bir nanlara ses çýkaramaya- Türkiye'nin de bu yaþa- aciz durumdadýr. Katil hayat yaþamak zorunda caðýný ifade etti. Ýsrail hükümeti, tek kurþunla hamile bir kadýný býrakýldýðýný söyleyen "Bugün dünyada bu Yýldýrým, Türkiye'nin canilere en yüksek ses ve karnýndaki henüz bundan yýl önceki Türkiye'den çýkabiliyor- doðmamýþ çocuðunu öl- sa, bu Türkiye'nin gücünün göstergesidir." diyen Yýldýrým, Yahudi topluluðu ile siyonist rejimin ayýrt edilmesi gerektiðine dikkat çekerek, pek çok Yahudi'nin bu yaþananlara tepki gösterdiðini hatýrlattý. Cumhurbaþkaný Ekmeleddin Ýhsanoðlu'nun egemen güçlerin bir projesi olduðunu söyleyen Murat Yýldýrým, "MHP, SP, BBP ve CHP'deki tüm saðduyulu insanlarýn Recep Tayyip Erdoðan'ýn adaylýðýný destekleyeceðine inanýyorum. Bu seçim tek taraflý bir maç gibidir ve sonucu bugünden belidir, buna raðmen biz sonuna kadar gidip, bu seçimi büyük bir farkla kazanacaðýz." bunlarýn tümünden artan oy oranlarýyla çýktýklarýný anlatarak, 10 Aðustos seçimlerinin kendileri için dokuzuncu seçim olacaðýný ve bunu da baþarýyla tamamlayacaklarýný Bu sefer rekor olsun Cumhur a, ülkeye ve devlete baþkan seçeceðiz 10 Aðustos bu ülkenin demokrasi þölenidir Saðlýk Bakan Yardýmcýsý hemþehrimiz Agah Kafkas, partisinin bayralmaþma merasiminde seçimlerde Çoýrum un rekor kýrmasýný istedi. AK Parti birinci gün buluþtu AK Partililer Ramazan Bayramý'nýn birinci gününde bayramlaþtý. Ýl Baþkanlýðý'nda düzenlenen bayramlaþma törenine tam kadro katýlan AK Partililer, törende yaptýklarý deðerlendirmelerde gündemle ilgili tespitler yaptýlar. Parti toplantý salonunda gerçekleþtirilen bayramlaþma törenine AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý, murat Yýldýrým, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý hemþehrimiz Agah Kafkas, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, ilçe teþkilat ve belediye baþkanlarý ile partililer katýldý. Partililerin birbirleriyle bayramlaþmasýndan sonra, protokol konuþmalarý gerçekleþtirilerek, bayramlaþma töreni tamamlandý. Agah Kafkas Mustafa Köse Saðlýk Bakan Yardýmcýsý hemþehrimiz Agah Kafkas, partisinin bayramlaþma töreninde 10 Aðustos Cumhurbaþkanlýðý seçimlerini büyük bir rekorla kazanacaklarýný söyledi. Türkiye'nin, Cumhuriyet tarihinin en önemli kavþaklarýndan birinde olduðunu ifade eden Kafkas, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn güçlü bir oyla seçilerek Cumhurbaþkaný olmayý hak ettiðini, Erdoðan'ýn bir dünya lideri olduðunu ifade etti. Dünyanýn bir insanlýk dramý yaþadýðýný vurgulayan Kafkas, "Dünya insanlýðýnýn beklediði onurlu duruþu Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan gösterdi." AK Parti'de siyaset yapan herkesin çok þanslý olduðunu ve Erdoðan sayesinde hepsinin baþýnýn dik olduðunu aktaran Agah Kafkas, 10 Aðustos seçimlerinin bir vefa seçimi anlamý taþýdýðýný söyledi. 10 Aðustos Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin, kimsenin manüple edemeyeceði bir seçim olduðunu iþaret eden Kafkas, milletin kendi cumhurbaþkanýný seçebilme hakkýnýn 80 yýlda kazanýlmýþ bir hak olduðunu, sonucu belli bir seçim süreci olsa da milletin bu hakka iyi sahip çýkacaðýna inandýðýný dile getirdi. Bakan Yardýmcýlýðý döneminde Çorum'un tüm saðlýk yatýrýmlarýnýn tamamlanacaðýný da sözlerine ekleyen Kafkas, açýlýþý gerçekleþtirilen Tüp Bebek Merkezi'nin 3 büyük þehir dýþýnda Anadolu'da ilk olduðunu söyledi. Seçimlere iliþkin mesaj veren Kafkas, "Herkes birbirine heyecan versin, sandýða sahip çýksýn. Bu seferki rekor olsun. MHP, CHP, SP ve BBP'li kardeþlerimizin duraðan ve statükocu birine oy vermeyi tercih edeceðine inanmýyorum." diye konuþtu. Muzaffer Külcü Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 10 Aðustos'ta sadece cumhurbaþkaný seçilmeyeceðini, Cumhur'a, ülkeye ve devlete baþkan seçileceðini söyledi. Ramazan ayýný her anlamda dolu dolu yaþadýklarýný belirten Muzaffer Külcü, 25 binden fazla insanla iftar sofralarýnda buluþtuklarýný, ancak birilerinin çýkýp iftira atarak, sadece parti üyelerini davet ettikleri yönünde dedikodu ürettiklerini dile getirdi. "Bizim vatandaþlarýmýzla buluþuyor olmamýz birilerine hasetlik getirse de, onlar iftiralarýnýn içinde boðulmaya mahkumdur. Vatandaþlarýmýzýn hepsi gönülden muhabbet soframýza koþarak geldi. Biz sadece hazýrlýklarýmýzý yapýp, halkýmýzýn teþrifini bekledik ve onlar da bizi þereflendirdi." diyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 10 Aðustos'ta çok ciddi bir oy oraný ile Recep Tayyip Erdoðan'ýn Cumhurbaþkaný olarak seçileceðini açýkladý. Külcü, devlet baþkaný sýfatýnýn altýný çizerek, 10 Aðustos'ta devlete ve ülkeye baþkan seçileceðini açýk ifadelerle belirterek, "Hiç kimse bu ülkeye düþük profilli bir Cumhurbaþkaný istemiyor. 10 Aðustos sýradan bir seçim deðil, ülkenin baþkanýný seçeceðimiz bir seçimdir." diye konuþtu. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, partisinin bayramlaþma töreninde 10 Aðustos tarihine vurgu yaparak, "10 Aðustos, bu ülkenin demokrasi þöleni olacaktýr." Ramazan ayý sürecinde 30 bin kiþiyle buluþtuklarýný iftar yaptýklarýný aktaran Mustafa Köse, bayramlarýn kardeþlik ve birlik duygularýný pekiþtirdiðini, partide düzenlenen bayramlaþma törenine AK Parti'nin tam kadro katýlýyor olmasýndan dolayý da büyük bir mutluluk yaþadýðýný sözlerine ekledi. Cumhurbaþkanlýðý seçimleri için Ramazan ayý süresince verimli bir çalýþma yürüttüklerini kaydeden Köse, 10 Aðustos'ta Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn ciddi bir farkla Türkiye'nin yeni Cumhurbaþkaný olacaðýný söyledi.

7 Demiryolumuzda somut geliþme Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Elvan, Karaman da düzenlediði basýn toplantýsýnda Çorum u içine alan demiryolu projesine deðindi. Mustafa Aydýn AK Parti ye geçti Enise Aðbal Cumhurbaþkaný adayý ve Baþbakan Erdoðan, AK Parti Ýstanbul Ýl teþkilatýnýn düzenlediði bayramlaþma töreninde partiye katýlan baþkanlara rozetlerini taktý. Uslu, baba ocaðýnda AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ramazan Bayramý nedeniyle baba ocaðý olan Çorum un Alaca ilçesine geldi. Ramazan Bayramýný annesi Menþure Uslu birlikte karþýlayan AK Parti Çorum milletvekili Salim Uslu, annesinin elini öperek bayramýný kutladý. Annesinin hayýr duasýný hiçbir zaman eksik etmediðini vurgulayan Uslu, "Anne duasý bir insan Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Elvan, Karaman da düzenlediði basýn toplantýsýnda Çorum u içine alan demiryolu projesine deðindi. Bakan Elvan, bir soru üzerine, Kuzey Güney akslarýna baktýðýmýzda Samsun'dan Çorum, Çorum'dan diðer illerimize Mersin'e ulaþan bir aks. Trabzon'dan yine Þanlýurfa'ya uzanan bir aks var." diye konuþtu. Emniyetteki "paralel yapý" operasyonuyla ilgili, "kim ne suç iþlemiþse mutlaka bunun hesabýný vermeli. Devlet yapýsý içerisinde devletin hiyerarþik yapýsý içerisinde huku düzeni içerisinde farklý bir yapý oluþturamazsýnýz. Devletin düzeni neyse ona uymak zorundasýnýz" Bakan Elvan, Karaman'da Polisevi'nde düzenlenen basýn toplantýsýnda sorularý cevaplandýrdý. 4B ve 5A uydularý çalýþmalarý ne durumda sorusuna Elvan, "Mevcut kanallarýn talebi üzerine bir süre erteledik. Televizyon kanallarýnýn 4A'ya geçmesini bir süre engelledik. Ramazan ayý dolayýsýyla ramazanda böyle bir giriþimin doðru olmayacaðýný bazý kanallar ifade etti. Bazý kanallar da kendilerinin hazýr olmadýklarýný ifade ettiler. Kýsa bir süre sonrada diðer kanallarýmýz hazýr olur olmaz 4Auydusuna geçecekler" yanýtýný verdi. 4B uydusunun yapýmýnýn Japonya'da tamamlandýðýný aktaran Bakan Elvan, "Özellikle bu 4A ve 4B uydularýnýn yapýmýnda çok sayýda Türk mühendis çalýþtý. Önemli bir deneyim kazandýlar. 4B uydumuz tamamlandý ve bu yýl 4B uydumuzu da uzaya fýrlatacaðýz. Baykonur üssünde birkaç ay önce bir kaza oldu, fýrlatýlan uydu, fýrlatma esnasýnda bir patlama söz konusu oldu. Onun soruþturmasý devam ediyormuþ. Onla ilgili bir netice elde etmeden Baykanur üssünden herhangi bir fýrlatma söz konusu olmuyor. Biz Rusya Ulaþtýrma Bakanlýðý ile temasa geçtik. Rusya Ulaþtýrma Bakanlýðý da Rusya Uzay Ajansý ile temasa geçti. Baykanur üssü hazýr olur olmaz 4B uydumuzu da fýrlatacaðýz. Yýl sonundan önce fýrlatmayý düþünüyoruz" diye konuþtu. Bu yýl 5A uydusunun ihalesine çýkýlacaðýný ve yapýmýna baþlanacaðýný da ifade eden Elvan, "5A uydusunda bizim olmazsa olmaz dediðimiz þartlardan bir tanesi de uyduda kullanýlacak olan malzemelerin en az yüzde 25'inin yerli ürün olmasý. Bu þartla ihaleye çýkýlacak. 5Auydusunun yapýmýna da bu yýl baþlayacaðýz. 6A'ya gelince, 6A'dan sonra yapacaðýmýz uydulara yönelik Ankara Kazan'da bir merkez oluþturduk. Bu merkezde 6A uydumuzu üreteceðiz. Bununla ilgili çalýþmalarýmýz devam ediyor. Tamamen Türk mühendislerimizin bir ürünü olacak. Kendi teknolojimiz olacak" Yüksek Hýzlý Tren (YHT) ile ilgili bir soruyu yanýtlayan Elvan, ulaþtýrma sektörünün, kalkýnmanýn temel itici güçlerinden bir tanesi olduðunu söyledi. Son 12 yýlda ulaþtýrma sektöründe kara, hava, deniz ve demiryolu olmak üzere çok önemli yatýrýmlar gerçekleþtirdiklerini belirten Elvan, þunlarý kaydetti: "Sadece demiryolu deðil karayoluna baktýðýmýzda da devrim niteliðinde hizmetlerimiz söz konusu oldu. Karayolunu yaparken de batýyý doðuya baðlayan ana akslar oluþturduk. Türkiye olarak en büyük eksikliðimiz Kardeniz'den Akdeniz'e olan karayolu akslarýydý. Biz kuzeyden güneye 18 yeni aks oluþturuyoruz. Karadeniz'in Akdeniz'e baðlanmasý, GAP'ta üretilen ürünlerin kuzeye, Karadeniz'e, ordan da kuzey ülkelere sevkiyatý çok daha hýzlý bir þekilde olabilecek. Edirne'den Kars'a kadar Türkiye'yi demir aðlarla öreceðiz. Ýpek Demiryolu'nun bir parçasý bu. Edirne'den Kars'a kadar, Kars'tan Tiflis, Bakü, oradan da Kazakistan ve Çin'e ulaþan bir hat. Bu hat bizim açýmýzdan çok önemli. Türkiye içerisinde olan bu kesimi süratle tamamlayacaðýz. Ankara-Sivas arasýndaki YHT çalýþmalarý devam ediyor. Sivas'tan sonra, Erzincan, Erzurum ve Kars hattý var. Onun da yapýmýna süratle baþlayacaðýz. Ýzmir-Afyonkarahisar, Afyonkarahisar'dan Konya-Karaman, Karaman'dan Mersin ve Adana hattýný yapacaðýz. Bu Habur'a kadar uzanacak olan bir hat. Van'a bir baþka aksýmýz var. Kuzey Güney akslarýna baktýðýmýzda Samsun'dan Çorum, Çorum'dan diðer illerimize Mersin'e ulaþan bir aks. Trabzon'dan yine Þanlýurfa'ya uzanan bir aks var." Demiryollarýný artýk TCDD'nin tekelinden çýkaracaklarýný, özellikle yük ve yolcu taþýmacýlýðýnýn özel sektör tarafýndan yapýlmasýný temin eden çalýþmalarý olduðunu vurgulayan Elvan, bu çalýþmalar tamamlandýktan sonra TCDD'nin sadece bu firmalardan kira alacaðýný belirterek, "Oldukça kapsamlý bir alan. "Bugün yarýn, bu yýl tamamýyla özel kesime açar mýsýnýz?" diye sorarsanýz, 2014 yýlý için erken derim" diye konuþtu. - Ankara-Ýstanbul YHT seferlerinin baþlamasý Ankara-Ýstanbul arasýnda baþlayan YHT seferlerine deðinen Elvan, "Bu hat günde ortalama 5 bine yakýn yolcu taþýyacak. Günde 12 sefer düzenliyoruz, 6 gidiþ, 6 geliþ olmak üzere. Çok yoðun bir talep var. Ciddi bir izdiham var. Ýlk hafta ücretsiz olacak. Türkiye için önem arz eden büyük bir mega proje. Türkiye'nin iki büyük kentini birbirine baðlayan en önemli hat oldu. Vatandaþlarýmýz artýk iki kent arasýnda hýzlý bir þekilde gidip gelecekler. Hacý Bayram'ý Eyüp Sultan ile buluþturuyoruz. Bu hattýn açýlmasýndan rahatsýz olan kesimler var. Çok önemli bir açýlýþ gerçekleþtiriyoruz. 'Ýlk seferinde tren arýza yaptý' diye manþet atýldý. 15 dakika kaldýk biz orada, 45 dakika tren kaldý denildi. Bunlar maksatlý yapýlan þeyler. Halkýmýz bu yaptýklarýmýzý görüyor. Kendi hýzlý trenimizin yapýmýna baþladýk. Tasarýmýný bitirdik, detay çalýþmalarý yapýlýyor. Bakanlýðým TÜBÝTAK ve Ýstanbul Teknik Üniversitesi birlikte çalýþýyor. Eskiþehir'de hýzlý trenimizi üreteceðiz." - "Paralel yapý" operasyonu Emniyetteki "paralel yapý" operasyonuyla ilgili geliþmeleri de deðerlendiren Elvan, "Kim ne suç iþlemiþse mutlaka bunun hesabýný vermeli. Devlet yapýsý içerisinde, devletin hiyerarþik yapýsý içerisinde, hukuk düzeni içerisinde farklý bir yapý oluþturamazsýnýz. Devletin düzeni neyse ona uymak zorundasýnýz. Eðer birileri yasa dýþý telefon dinlemesi yapmýþsa bunlarý kabul etmemiz mümkün deðil. Artýk Türkiye, özellikle bu önümüzdeki dönemde demokrasi standardýnýn yukarý çýkmasýyla çok daha saðlam, güçlü bir altyapýya kavuþacak. Kim yasa dýþý ne yapýyorsa bunun cezasýný da çekmeli, hesabýný da vermeli. Elinde sonunda da verecektir" (A.A.) 4'ü CHP'den seçilen 14 ilçe belediye baþkaný AK Parti'ye katýldý. Partiye katýlan isimler arasýnda Demokrat Parti'den seçilen Çorum'un Dodurga ilçesi Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn da yer aldý. için en büyük güç ve kuvvettir. Cennetin ayaklarýnýn altýna serildiði o mübarek varlýklara hepimizin saygý göstermesi lazým. Hayattaysa annenizle hemen konuþacaksýnýz, onunla kucaklaþacaksýnýz, elini öpeceksiniz, AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, annesinin elini öperek bayramýný kutladý. Mustafa Aydýn ondan helallik dileyeceksiniz. Bunu yapmanýz lazým. Helalleþmek böyle boþ lafla olmaz. Gönlünü almaya çalýþacaksýnýz. Anneler için çocuðu, gözünün biri çýksa bile o çok güzel gözleri olan bir yavrudur. Kirpi bile yavrusunu 'pamukçuðum' diye severmiþ. Anne evladý elbette bundan daha çok sevecek. Annelerimize haksýzlýk yapýyoruz. Annelerimizin haklarýný hiç gözetmiyoruz. Unutulmamalýdýr ki onlar dünyanýn en deðerli varlýklarý" dedi Müslüman coðrafyalarda yaþayan insanlarýn gördükleri zulüm nedeniyle buruk bir bayram yaþadýklarýný dile getiren Uslu, Ýslam coðrafyasýndaki acýlarýn biran önce dinmesi ve bayramýn kalýcý barýþ ve huzur getirmesini temennisinde bulundu.(ýha) Alaca da Koçhisar Barajý sulama projesinin temeli atýlýrken, Koçhisar 1. kýsým içme suyu isale hattýnýn da açýlýþý yapýldý. Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü tarafýndan Çorum un Alaca ilçesine yaptýrýlan ilin en büyük sulama projesi olan Koçhisar Barajý sulama projesinin temeli atýlýrken, Koçhisar 1. kýsým içme suyu isale hattýnýn da açýlýþý yapýldý. Açýlýþa Vali Sabri Baþköy, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Prof.Dr. Lütfi Akça, DSÝ Genel Müdür Yardýmcýsý Ali Rýza Diriz, Alaca Kaymakamý Ayhan Yazgan, Alaca Belediye Baþkaný Muhammed Esat Eyvaz ve davetliler katýldý. Törenin açýlýþ konuþmasýný yapan DSÝ Genel Müdür Yardýmcýsý Ali Rýza Diriz, temeli atýlan Koçhisar Barajý sulama projesi hayata geçtiðinde 118 bin dekar arazinin suya kavuþacaðýný belirtti. Projenin Çorum un en büyük sulama projesi olduðunu dile getiren Diriz, 75 milyon TL ye mal olacak projenin ekonomiye yýllýk katkýsýnýn 34 milyon TLolacaðýný belirtti. Sanayisiyle ön plana çýkan Çorum un tarým alanýnda bir atýlým gerçekleþtireceðini dile getiren Diriz, barajdan temin edilecek suyla ilçenin yýllýk 2.5 milyon metreküplük su ihtiyacýnýn karþýlanacaðýný sözlerine ekledi. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Prof. Dr. Lütfi Akça ise, hedeflerinin 2023 yýlýna kadar ülkedeki sulanabilir tarým arazilerinin tamamýný suyla buluþturmak olduðunu açýkladý. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý olarak son 12 yýlda 75 katrilyon liralýk yatýrým yaptýklarýný açýklayan Akça, þöyle konuþtu: Bunun büyük bir kýsmýný su yatýrýmlarý oluþturuyor. Ülkemize 268 baraj kazandýrýrken, 20 milyon dekar araziyi de suya kavuþturduk. Türkiye nin 890 milyon dekar AK Parti Alaca Ýlçe teþkilatýnda bayramlaþma programý gerçekleþtirildi. 75. Yýl Cumhuriyet Parký nda düzenlenen bayramlaþma programýna AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý, Murat Yýldýrým, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, AK Parti Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz, partililer ve vatandaþlar katýldý. AK Parti Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz, partililerin bayramýný kutlayarak, daha öncesi seçimlerde olduðu gibi cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde de Alaca halkýnýn baþbakan Recep Tayyip Erdoðan a gereken desteði vereceðini söyledi. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri ve Salim Uslu, birilerinin ülkenin ve baþbakan Erdoðan ýn önünü kesmek istediðini ancak, milletin buna izin vermeyeceðini söyledi. Birilerinin bunun için dýþarýdan ithal adaylar getirdiðini dile getiren milletvekili Uslu, 30 yaþýna kadar yurt dýþýnda yaþamýþ insaný getirip ekmek için ekmek Ekmelettin diyorlar. Bizim vatandaþýmýz ekmek deyince ekmek karnesini iyi biliyor. Biz çarþýda satýlan ekmeði deðil geçmiþteki ekmek kuyruklarýný hatýrlýyoruz. O günleri bir daha geri dönmek istemiyoruz. 10 aðustosta Tayyip Erdoðan ý Cumhurbaþkanlýðý makamýna oturttuktan sonra göreceðiz ki Ekmelettin i destekleyen partiler bir kez daha göceciðiz ki ekilmiþ olduklarýný gördükleri için zaten bizim adayýmýz deðildi diyecekler ve birbirlerine düþecekler. Biz onun ekmek sloganýný aslýnda milleti ekmek olarak görüyoruz. 10 Aðustos'tan sonra hala Türkiye den umudu, beklentisi olan milletlere güçlü, iradeli bir saðlam lider vermiþ olacaðýz diye konuþtu. AK Parti Çorum Milletvekili ve Filistin Dostluk Gurubu Baþkaný Murat Yýldýrým, konuþmasýnda Gazze de Ýsrail in Müslüman halka yaptýðý katliama PERÞEMBE 31 TEMMUZ milyonluk su yatýrýmý olan sulanabilir arazisinin 60 milyon dekarýný suyla buluþturduk. Hedefimiz ülkemizdeki sulanabilir arazilerin tamamýný 2023 yýlýna kadar sulamaktýr. AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ise, hayalleri gerçekleþtiren bir iktidar olduklarýný belirterek, Hüseyinovayý sulayacak büyük bir tesisin temelini atýyoruz. Proje 3 etapta bitecek. Koçhisar barajý hayaldi. Hayalleri gerçekleþtiren bir iktidarýz. Sadece bu mu hayýr. Hastane bitti, TOKÝ bitti. Fen Lisesi geldi. Kýz Ýmam Hatip Lisesi geldi. Dumlupýnar ilköðretim okulunu yeniden yapacaðýz. Ýlçeye ayrýca yeni bir hükümet konaðý yapacaðýz. Yaptýðýmýz her yatýrýmla Alaca ilçemizi bir adým öteye taþýyacaðýz Ak Parti Çorum milletvekili Cahit Baðcý da, projenin Alaca'nýn ekmeðini büyüteceðini, ekonomisini geliþtireceðini, bölgedeki hayvancýlýða katký saðlayacaðýný ve bu sayede yem bitkileri üretimine bu projeyle destek vermiþ olacaklarýný belirtti. Saðlýk Bakaný Yardýmcýsý Agah Kafkas da, yýlan hikayesine dönen Koçhisar Barajý sorununun AK Parti iktidarýnda çözüme kavuþtuðunu belirtti. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ile birlikte Türkiye de siyasetin temize çekildiðini dile getiren Kafkas, Baþbakanýmýzla birlikte bu ülke üçüncü bin yýlýn baþýnda onurlu bir yürüyüþe baþladý. Bu milletin makus talihini yýkacak emin adýmlarla geleceðe yürümeniz için 10 Aðustos ta yapýlacak seçimlerde baþbakanýmýza sahip çýkmanýzý istiyorum. Bunu yarýnlarýmýz için yapmalýyýz. Törenden sonra Cumhuriyet meydanýnda Baþbakan ýn önünü kesemeyecekler AK Parti Alaca Ýlçe teþkilatýnda bayramlaþma programý gerçekleþtirildi. dikkat çekti. Ýsrail'deki Siyonist rejimin katliam yaparak Filistin i kan gölüne çevirdiðini belirten Yýldýrým, yaþanan zulme raðmen Filistin halkýnýn büyük bir direniþ göstererek onurlu duruþunu sürdürdüðünü belirtti. Müslüman ülkelerde dahil olmak üzere dünyanýn bu zulme sessiz kalmaya devam ettiðini dile getiren Yýldýrým, Bir yiðit ses çýktý ve dedi ki 'siz katilsiniz, çocuk katilsiniz bu zulmü yapmayýn' Geçmiþte haçlý seferleri yapýlýyordu, þimdi de bütün batýlý ülkeler birleþerek modern haçlý seferleri yapýyorlar. Artýk Müslüman ülkeler bir araya gelerek kendi savunma paktýný ve kültürel iþbirliðimizi, ekonomik iþbirliðimizi ve kendi birleþmiþ milletlerimizi kurmamamýz gerekiyor. Çünkü birleþmiþ milletler aciz kalmýþtýr. Birleþmiþ Milletler artýk kendi binalarýný koruyamaz hale gelmiþlerdir. Buradan þuna gelmek istiyorum Türkiye büyük devlet olursa bunlarý bunu yapamazlar. Onun için proje ürettiler Ekmelettin Ýhsanoðlu nu getirdiler arkasýna paralel yapý, MHP ile CHP yi payanda ettiler. Bu yapýnýn arkasýnda Ýsrail var. Bu ülkede güçlü bir iktidar olduðu sürece emellerine ulaþamayacaklar bu nedenle bu seçim miladi bir seçimdir, dönüm noktasýdýr. Kalan sürede iyi çalýþarak geleceðimiz, inancýmýz, mazlum ülkeler için bunu yapmalýyýz diye konuþtu. AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ise yaptýðý konuþmada Türkiye nin Orta Doðu da taþýdýðý stratejik öneme deðinerek, Türkiye nin Ortadoðu'da yaþanan zulümlerin bitmesi noktasýnda tek baþýna mücadele verdiðini söyledi. Türkiye nin bu çabalarýnýn gün gelecek Türkiye yi bölgesinde lider birleþtirici güçlü ülkü haline getireceði belirten Baðcý, aksi takdirde ateþ çemberi arasýnda kalan bir Türkiye nin 1. Dünya savaþýnda olduðu gibi oynanan oyunlarla parçalanmaya çalýþýlacaðýný ifade etti.

8 8 PERÞEMBE 31 TEMMUZ 2014 Protokol halkla bayramlaþtý Halkla bayramlaþma merasimi ilk defa Hürriyet Meydaný'nda düzenlendi. Program Vali Sabri Baþköy ev sahipliðinde gerçekleþtirildi. Ramazan Bayramý münasebetiyle Vali Sabri Baþköy ev sahipliðinde halkla bayramlaþma merasimi ilk defa Hürriyet Meydaný'nda (PTT önünde) kurulan Bayramlaþma Çadýrý'nda yapýldý. Bayramlaþmaya; Vali Sabri Baþköy, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorum Milletvekilleri Murat Yýldýrým ve Cahit Baðcý, Garnizon ve Ýl Jandarma Komutaný J. Kd. Albay Ahmet Çelik, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn idarecileri, sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Vali Baþköy ve bayramlaþmaya katýlan diðer protokol üyeleri vatandaþlarla tek tek bayramlaþtý. Haber Merkezi Þehit ailesine bayram ziyareti Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, Garnizon ve Ýl Jandarma Komutaný J. Kd. Albay Çelik ve eþi Leyla Çelik, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý ve eþi Nadide Tarancý, Erzurum'da Çat Ýlçe Jandarma Komutanlýðý'nda görev yapmaktayken Çat Kýlýçdere mezrasý Yayla Tepe Mevkiinde teröristlerle girilen çatýþmada þehit düþen,jandarma Komando Onbaþý Hakan Koç' un Annesi Ferdene Koç ve Babasý Ahmet Koç'u Ulukavak Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti. Þehit ailelerimizin acýlarýnýn millet olarak paylaþýldýðýný ve Protokol üyeleri þehit ailesini evinde ziyaret etti. devletimizin her zaman yanlarýnda olduðunu ifade eden Vali Baþköy; Koç ailesinin Ramazan bayramýný kutladý. Haber Merkezi Sevgi Evleri ve Huzurevi'nde bayramlaþma Vali Sabri Baþköy, Ramazan Bayramýnýn birinci günü, Atýl Uzelgün Huzurevi, H.Ahmet Akdað Huzurevi, Sevgi Evleri ve Umut Evleri sakinleri ile bayramlaþtý. Atýl Uzelgün Huzurevi Bahçesinde gerçekleþtirilen bayramlaþmaya; Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, Garnizon ve Ýl Jandarma Komutaný J. Kd. Albay Ahmet Çelik ve eþi Leyla Çelik, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Emniyet Müdürü S. Erkan Tarancý ve eþi Nadide Tarancý, ile kamu kurum ve kuruluþlarýnýn idarecileri katýldý. Huzurevi sakinleri ve çocuklarýn bayramlarýný tek tek kutlayan Vali Baþköy ve beraberindeki protokol üyeleri, daðýttýklarý çeþitli hediyelerle onlara bayram sevinci yaþattýlar. Haber Merkezi Vali Baþköy, huzurevi ziyaretinde yaþlýlarla bayramlaþtý. Sevgi Evleri ve Umut Evleri sakinleri ziyaret edildi. Belediye de bayramlaþma Çorum Belediyesi nde bayramlaþma bayramýn ilk günü gerçekleþtirildi. Çorum Belediyesi nde bayramlaþma bayramýn ilk günü gerçekleþtirildi. Protokol üyelerinin yanýsýra vatandaþlarýn katýldýðý bayramlaþma töreninde, Baþkan Muzaffer Külcü misafirleriyle tek tek bayramlaþtý. Baþkanlýk makamýnda gerçekleþtirilen bayramlaþma törenine Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý, Ýlçe ve Belde Belediye Baþkanlarý, AK Parti Ýl Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Mahalle ve Köy Muhtarlarý, STK Temsilcileri, Belediye Birim Müdürleri ve personelinin yanýsýra çok sayýda vatandaþ ve çocuk katýldý. Baþkanlýk makamýnda gerçekleþtirilen bayramlaþma Baþkan Külcü ev sahipliði yaptý. Baþarý hepimizin Çorum Belediyesi personeli düzenlenen iftarla bir araya geldi. Kadrolu memur ve iþçilerle birlikte Fen iþleri, Park Bahçeler, Temizlik Ýþleri ve diðer birimlerde çalýþan taþeron iþçilerle birlikte sayýsý 1.500'ü bulan Belediye personeli Baþkan Külcü tarafýndan verilen iftar yemeði ile Park ve Bahçeler Müdürlüðü'nde birlikte ifçorum Belediyesi personeli düzenlenen iftarla bir araya geldi. tar yaptý. Baþkan Külcü, belediyenin mesini inanýyorum ki sizler de fark '10 Aðustos'ta üzerimize düelde ettiði baþarýnýn tüm ekibe ait ediyorsunuzdur." þen vazifeyi yerine getireceðiz' bir baþarý olduðunu belirterek, per"biz biriz, beraberiz, birlikte Belediye Baþkaný Muzaffer soneline teþekkür etti. Külcü, Belediye personeline yöneçorum'uz" diyen Belediye BaþkaBelediye birimlerinde çalýþan lik düzenlediði iftar yemeðinde 10 ný Muzaffer Külcü, "14 mahallepersonelin tamamýma yakýnýnýn Aðustos'ta yapýlacak olan Cummiz ve 237 bin vatandaþýmýzla. katýldýðý iftar yemeðine Belediye hurbaþkanlýðý seçimlerine de dehiç birini diðerinden dün ayýrt etbaþkaný Muzaffer Külcü ile birlikðindi. medik. Bugün de ayýrt etmeyecete Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül, Ramazan bayramýndan sonra ðiz. Çünkü biz hiç kimseyi bizim Ahmet Yabacýoðlu, Alper Zahir, 10 Aðustos'un da bu millet için bir akrabamýz olduðu için, komþumuz Turhan Candan ve birim müdürlebayram olacaðýný iddia eden Baþolduðu için, ya da bizim mensubu ri de hazýr bulundu. bulunduðumuz AK Partimize oy kan Külcü, "10 Aðustos'ta milletiýftara katýlan personele teþekverdiði için sevmedik. Biz yaratýmizin önüne bir sandýk gelecek. kür eden Belediye Baþkaný Muzaflaný yaratandan ötürü sevdik. HakNasýl ki pazartesi günü Ramazan fer Külcü, iþçisi, memuru, müdür, kýn rýzasý için sevdik. Biz hakkýn Bayramýný kutlayacaksak 10 meclis üyesi, baþkan yardýmcýlarý rýzasýna teslim olduk. Halk da bizaðustos'ta da demokrasi bayramýve baþkaný ile birlikte Çorum Beleden razý oldu. Bizim kültürümüzde ný kutlayacaðýz. Geçmiþte bir tadiyesi'nin belirli bir çalýþma stanbir söz vardýr. Üzüntüler paylaþtýkdardý yakaladýðýný ve bu durumun kým karanlýk odaklar ülkemiz üzeça azalýr, sevinçler mutluluklar Çorum halký nezdinde Belediyenin rinde oyun oynadýlar, istedikleri paylaþýldýkça çoðalýr. Baþarý da itibarýný gösterdiðini söyledi. Yapadamý Cumhurbaþkaný seçtirdiler. týklarý çalýþmalarda ortaya konulan böyledir. Baþarý etrafýnýzda insanþimdi ayný oyunlarý bir kez daha hizmetlerin, gerçekleþtirilen icraatlarla bir bütün olarak ortaya çýkar. oynamak istiyorlar. Ama sayýn larýn millet ve halkýn nezdinde bir Seçimlerdeki büyük baþarý beledibaþbakanýmýz inþallah ilk turda sekarþýlýðý olduðu takdirde kýymetiye baþkaný olarak benim þahsi baçilecek ve Cumhurbaþkaný olarak nin olacaðýný dile getiren Külcü, þarým deðildir. Bu baþarý topyekûn bu milletin baþýna geçecek." "Fatih Sultan Mehmet'in de dediði hepimizin baþarýsýdýr. Buna böyle gibi Hüner þehirleri imar ederken Seçimlerin bir oy meselesi ve inandýk ve böyle inanmaya da degönülleri de abad etmektir." Biz Recep Tayyip Erdoðan'ýn cumhurvam edeceðiz. Yaptýðýmýz iþleri orkendimize bunu vazife bildik. Bebaþkanlýðýna çýkmasý meselesi oltaya koyduðumuz eserleri, gerçeklediyemizin tüm müdürlükleriyle, madýðýnýn altýný çizen Baþkan Külleþtirdiðimiz icraatlarý beþ yýl önce tüm çalýþanlarýyla hiçbir çalýþanýcü, "Bizleri Çankaya'ya sokmadýgitseydiniz komþularýnýza arkadaþmýzý ayýrmadan kendimize 5 yýl lar. Ayaðý çarýklý dediler. Þapkasý larýnýza sorsaydýnýz hayal alýp haboyunca bunu þiar edindik. Yol hayaðlý dediler. Bu millet buraya týryal satýyorsunuz derlerdi. Biz yola ritamýzý buna göre belirledik ve naklarýyla kazýya kazýya geldi. inanarak çýktýk. Dün birilerinin habugün de Allah'a hamd ederek ifaþimdi Cumhurbaþkanlýðý seyal dahi etmediklerini edemediklede ediyorum ki 5 yýl öncesi ve 5 yýl çimiyle son eþiði de aþmýþ olacarini gerçeðe çevirdik. Bu sizlerin sonrasýna baktýðýmýzda aradaki deðýz. Çankaya milletin Çankaya'sý baþarýsýdýr. Sizlere teþekkür ediyoðiþimi dönüþümü, halkýmýzýn beleolacak. Cumhurbaþkaný cumhurun diyemiz üzerindeki deðerlendirrum." diye konuþtu. baþkaný olacak."

9 PERÞEMBE 31 TEMMUZ 'Ülkücü hareket çýð gibi büyüyor Emre Kut Milliyetçi Hareket Partisi Teþkilatlarý Ramazan Bayramý'nýn ikinci günü bayramlaþtý. Parti binasýnda düzenlenen bayramlaþmaya MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, Merkez Ýlçe Baþkaný Bekir Çetin ile çok sayýda partili katýldý. Partililerle bayramlaþtýktan sonra bir konuþma yapan MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. MHP liler bayramýn ikinci günü parti binasýnda bayramlaþtý. tüm Ýslâm âleminin Kurban Bayramý'ný tebrik ederek, "Ülkücü hareket çýð gibi büyüyor, bundan gurur duyuyoruz." Amaçlarýnýn parti üye sayýsýný 20 bine çýkarmak olduðunu belirten Demiran, "Üye sayýmýzý artýrarak Çorum'da birinci parti olmayý hedefliyoruz. Her Ramazan Bayramý'nda Müslüman kaný akýyor. Biz bunlarý söyledikçe bazýlarý kafalarýný kuma sokuyor. Unutmayalým ki sustukça sýra size gelecek. Sadece meydanlarda baðýrarak, çaðýrarak bu katillere bir þey yapýlamadýðý ortadadýr. Ýnsanlarýmýz duyarsýzlaþtýrýlýyor. Eskiden bir þehit olduðunda yer yerinden oynardý. Þimdi ise 3-5 þehit geliyor, kýlýmýz kýpýrdamýyor. Neden bir Ýsrail kadar olamýyoruz? Sýnýrlarýmýza girip insanlarýmýzý öldürüyorlar. Bize eyalet sistemini yutturamaya çalýþmaktalar. Sonra referandum yapýp eyaletlerle bölüneceðiz. Türk milleti büyük bir millettir. Bu toplarýn bir karþýný bile kimse alamayacaktýr." SP liler bayramlaþma töreninde buluþtu Zulmün ilacý Ýslam Birliði Saadet Partisi Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, insanlýðýn Gazze imtihanýndan geçtiðini belirterek, "Zulmün ilacý, Ýslam Birliði'nin kurulmasýdýr." diye konuþtu. Saadet Partisi Ýl Baþkanlýðý'nda gerçekleþtirilen bayramlaþma töreninde konuþan Cýdýk, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Filistinli kardeþlerimiz Ramazanýn manevi iklimini cihadýn zirvesi þehadetlerle taçlandýrdýlar. Zulme, iþgale kuþatmaya canlarý pahasýna direnerek, bu sýnavýn kazananý oluyorlar. Allah gazalarýný mübarek etsin, zaferle sonuçlandýrsýn" Merkez Ýlçe Baþkaný Orhan Sakýnmaz, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfý Çorum Þube Baþkaný Mehmet Aþýla ve partililerin katýldýðý bayramlaþma töreninde gündemle ilgili deðerlendirmeler yapan Faruk Cýdýk, þunlarý ifade etti, "Bu tarihi sýnavýn kaybedeni insanýn vicdanýdýr. Bu sýnavýn kaybedeni, her fýrsatta insan haklarýndan dem vuran, ama Müslümanlar söz konusu olunca gözleri kör, kulaklarý saðýr kalpleri taþ kesilenlerdir. Bu sýnavýn kaybedeni terörist Ýsrail vahþetine destek veren batýlý ülkelerdir. Bu sýnavýnýn kaybedeni bu zulme seyirci kalan, sesiz ve duyarsýz kalan Müslüman liderler, iþbirlikçi yöneticilerdir. Gazze'de iþgal, Saadet Partisi Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, gündemi deðerlendirdi. CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, merzifon da genel baþkanlarý Kýlýçdaroðlu nu karþýladý. Kýlýçdaroðlu nu karþýladýlar Gülesin Aðbal Demirer CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse ile Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, Ramazan Bayramý öncesi çeþitli ziyaretlerde bulunmak üzere Merzifon a giden CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu nu karþýladý. Merzifon Havaaalný nda gerçekleþtirilen karþýlama heyetinde CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Veli Aðbaba, Amasya Milletvekili Ramis Topal, Merzifon Belediye Baþkaný Alp Kargý, ve parti teþkilatlarý yer aldý. Merzifon Orga- CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, Merzifon da bir dizi ziyaretler yaptý. nize Sanayi Bölgesi ni gezen Kýlýçdaroðlu ve beraberindeki heyet sanayi kuruluþlarý ve ve iþadamlarýný ziyaret ederek, sanayinin ekonomiye saðladýðý katkýya deðindi. Sanayi ve sa- nayicinin baþarýsýnýn siyasete, iç ve dýþ politikaya endeksli olduðunu vurgulayan Kýlýçdaroðlu, Esnafa, çiftçiye, iþadamlarýna, istihdam saðlayan herkese destek olmak devletin, siya- setin boynunun borcudur. Siyaset ve sanayi her zaman üretmek zorundadýr. Üretmeyen toplum, siyaset ve sanayide her zaman yokluk savaþýnýn kaybeden tarafýdýr. CHP, cumhurbaþkaný adayýný tanýttý Emre Kut Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Teþkilatý Cumhurbaþkaný Adayý Ekmeleddin Ýhsanoðlu'nu broþür daðýtarak tanýttý. Bahabey Caddesi'nde düzenlenen broþür daðýtýmýnda konuþan CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Çatý Adayý Ekmeleddin Ýhsanoðlu'nun cumhurbaþkaný seçilmesi halinde 77 milyonu kucaklayacaðýný söyledi. olacaðýný Atlas, Çorumlu'dan Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek beklediðini ifade etti. CHP'nin broþür daðýtýmýnda Belediye Meclisi Grup Baþkaný Ayhan Þamlý ile bazý teþkilatý yöneticileri görev aldý. Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Teþkilatý Cumhurbaþkaný Adayý Ekmeleddin Ýhsanoðlu'nu broþür daðýtarak tanýttý. Cengiz Atla, Bahabey Caddesi'nde Ekmeleddin Ýhsanoðlu na destek istedi. Emekliler bayramlaþtý Parti binasýnda bayramlaþma merasimi düzenlendi. Irak'ta kaos, Arakan'da gözyaþý, Somali'de açlýk. Baþýmýzý nereye çevirsek bir yetimin feryadýný, bir mazlumun çýðlýðýný duyuyoruz. Oysa bu dünyada herkese yetecek kadar yer de vardýr nimette vardýr. Ama adil bir düzen yoktur. Bu yüzden milyarlarca insan, aç, susuz ve vatansýz yaþamaya mahkûm edilmiþledir. Bu zalim düzene son vermek zorundayýz. Adil bir dün- yanýn reçetesi Ýslam'dýr. Washington kriterlerinin yerine, Kudüs kriterleri geldiði gün bayramlar gerçek bayram olacaktýr. Çünkü Ýslam'ýn bin 400 yýl boyunca hakim olduðu Kudüs'te hiç kimsenin burnu bile kanamadý. Zulüm yerine adaleti yeniden hakim kýlmaya mecburuz. Bunun için ilk yapmamýz gereken de Ýslam Birliðini kurmaktýr. Bir tespihin tanelerini gi- bi parçalanmýþ daðýlmýþ, Ýslam ümmetini bir araya getirerek, güçlerini birleþtirmektir. Cenab-ý Allah, bizlere bu yolda çalýþma azmi versin. Bir an evvel adil bir dünyayý kurmamýza vesile olsun. Bu temenni ile, milletimizin ve bütün Ýslam âleminin ramazan bayramýný kutluyor, bayramlarýn bayram gibi yaþandýðý bir gelecek diliyorum." Enise Aðbal Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi üyeleri, bayramýn 3 üncü günü bir araya geldi. Dernek Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ve yönetim kurulu üyelerinin de hazýr bulunduðu bayramlaþma töreninde, üyeleri baþta olmak üzere tüm Çorumlular ýn bayramýný kutladýklarýný ifade eden Kýnýklý, bayramýn huzur ve mutluluklara vesile olmasýný temenni etti. Müdürler resmen atandý Baþbakanlýk ile Baþbakan Yardýmcýlýðý, Avrupa Birliði, Çevre ve Þehircilik, Dýþiþleri, Ekonomi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk, Güm- rük ve Ticaret, Kültür ve Turizm, Millî Eðitim, Millî Savunma ve Orman ve Su Ýþleri Bakanlýklarýna Ait Atama Kararlarý Resmi Gazete'de yayýmlandý. Buna göre, Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne Seyit Ali Büyük, Samsun Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne Aytekin Girgin in atanma kararlarý resmileþti. Haber Merkezi Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi üyeleri, bayramýn 3 üncü günü bir araya geldi.

10 10 PERÞEMBE Arefe duasýnda kaybolan deðerlere dikkat çekildi 31 TEMMUZ 2014 Kendimizi sorgulamalýyýz Recep Mebet Arefe duasý programlarýnda yapýlan konuþmalarda kaybolan de- ðerlere dikkat çekilerek bireysel ve toplumsal açýdan kendimizi sorgulamamýz gerektiði vurgulandý. ÇESOB a baðlý bazý esnaf odalarýnýn düzenlediði dualara katýlan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ve ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç birer selamlama konuþmasý yaptýlar. Konuþmalarýnda birlik ve beraberlik mesajlarý veren Zeki Gül ve Yalçýn Kýlýç, Ahilik geleneklerini yaþatan Çorum esnafýný tebrik ettiler. GÜL: MUHABBETÝ UNUTTUK Kaybolan deðerlere dikkat çekilerek, kendimizi sorgulamalýyýz mesajý verildi. Yapýlan dualarda birlik ve beraberliðin altý çizildi. Arefe duasý geleneðini yaþatan esnaf tebrik edildi. Arasta da eller arefe duasý için semaya açýldý. Yapýlan dualarda ahirete intikal eden meslek büyükleri de unutulmadý. Arefe Dualarý ný takip eden basýn mensuplarý unutulmadý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Ýslâm dünyasýnýn çatýþmalarýn gölgesinde buruk bir bayram yaþadýðýný söyledi. Arefe dualarýnda konuþan Zeki Gül, Kaybettiðimiz deðerler noktasýnda kendimizi sorgulamalýyýz Çevremize baktýðýmýzda kiminin elinde akýllý telefon ya da tablet bilgisayar, gözler ise televizyonda diyen Gül, böyle bir ortamda muhabbetin de unutulduðuna dikkat çekti. Deðerlere sahip çýkýlmasý çaðrýsýnda bulunan Baþkan Yardýmcýsý Gül, Güzel bir Ahilik geleneði dediði arefe duasý geleneðini yaþatan Çorum esnaf ve sanatkârlarýný tebrik etti. KILIÇ TAN BÝRLÝK ve BERABERLÝK MESAJI ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, esnaf ve sanatkârlarýn toplumun temel dinamikleri arasýnda yer aldýðýný söyledi. Arefe dualarýnda konuþan Yalçýn Kýlýç, esnaf ve sanatkârlara seslenerek birlik ve beraberlik mesajlarý verdi. Ahilik geleneklerini yaþatan Çorum esnafýnýn örnek bir birliktelik sergilediðini kaydeden Yalçýn Kýlýç, Allah; birliðimizi ve dirliðimizi bozmasýn Esnaf geleneklerinin yaþatýlarak gelecek kuþaklara taþýnmasý gerektiðini vurgulayan Kýlýç, Bizi biz yapan geleneklerimizi unutmayalým. diye konuþtu. Gazze de yaþanan saldýrýlara da dikkat çeken Kýlýç, Ýsrail terörü karþýsýnda þehit düþen Müslümanlara Allah tan rahmet, geride kalanlara ise huzur ve özgürlük diledi. GAZETECÝLERE BAYRAM HEDÝYESÝ Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði (ÇESOB), Arefe Dualarý ný takip eden basýn mensuplarýný unutmadý. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, 5 farklý noktada gerçekleþen dualarýn ardýndan basýn mensuplarýna çeþitli hediyeler verdi. Arefe Günü mesai yapan basýn çalýþanlarýna teþekkür eden Yalçýn Kýlýç, Ramazan Bayramlarý ný tebrik etti. Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý, Ramazan Bayramý nedeniyle arefe duasý programý düzenledi. Esnaftan arefe duasý geleneði Recep Mebet Ç orumlu esnaf ve sanatkârlar, ahilik gelenekleri arasýnda yer alan Arefe Duasý geleneðini tüm canlýlýðý ile yaþatýyor. Ramazan Bayramý dolayýsýyla Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði'ne baðlý bazý meslek odalarý tarafýndan düzenlenen geleneksel arefe duasý programlarý geçtiðimiz Pazar günü gerçekleþti. Çilingir, Sobacý ve Tenekeciler Odasý, Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý, Dikici ve Kunduracýlar Odasý, Leblebici ve Kuruyemiþçiler ile Saraçlar Ocaðý tarafýndan düzenlenen arefe dualarýna Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, bazý meslek odasý baþkanlarý, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayýda esnaf katýldý. Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþlayan arefe duasý programlarý imamhatipler tarafýndan yapýlan dualarla sona erdi. Düzenlenen programlara katýlan protokol mensuplarý, esnafýn bayramýný kutlayarak hayýrlý iþler ve bereketli kazanç dilediler. Çorum Leblebici ve Kuruyemiþçiler Ocaðý tarafýndan Arefe Duasý yapýldý. Saraçlar Ocaðý'nda yetiþen Arasta esnafý, Öz-Ýþ Saraciye de dua etti. KALAYCILAR DUA ETTÝ Çorum Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý, Ramazan Bayramý nedeniyle arefe duasý düzenledi. Dikici ve Kunduracýlar Odasý üyeleri, arefe duasý programýnda buluþtu. Oda Baþkaný Sedat Kýlýç, bazý sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile Ek in evsahipliðindeki dua programý Yukarý Sanayi meslek mensuplarý katýldý. Sitesi'nde gerçekleþti. Karakeçili Camii emekli Ýmam Hatibi Fikrettin Huzur Camii din görevlilerinden Hasan Çýplak Hocaefendi nin Kuran-ý Kerim tilaveti, günün Çakmak ýn Kuran-ý Kerim tilavetinin ardýndan anlam ve önemiyle ilgili vaazýnýn ardýndan arefe Bayram Demirtaþ ýn yaptýðý duaya 'âmin' diyen esnaf, duasýný Zakir Kümbül yaptý. hayýrlý bir bayram ve bereketli kazanç dilediler. Ahirete intikal eden meslek mensuplarýnýn da Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý Yönetim unutulmadýðý duada, saraçlarýn hayýrlý bir Ramazan Kurulu Üyelerinin de hazýr bulunduðu duanýn Bayramý ve çalýþma sezonu geçirmesi dileðinde ardýndan katýlýmcýlara hitaben birer selamlama bulunuldu. konuþmasý yapan ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve KUNDURACILAR DAN DUA Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, günün anlam Dikici ve Kunduracýlar Odasý üyeleri, ve öneminden bahsederek esnafýn bayramýný tebrik geleneksel arefe duasý programýnda bir araya geldi. ettiler. Çöplü Çarþýsý'ndaki Dikici ve Kunduracýlar LEBLEBÝCÝLER DUADA BULUÞTU Odasý Baþkanlýðý'nda düzenlenen duaya Belediye Çorum Leblebici ve Kuruyemiþçiler Ocaðý tarabaþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ve ÇESOB Baþkaný fýndan düzenlenen arefe duasý, Gülþen Leblebi ve Yalçýn Kýlýç katýldý. Kuruyemiþ'te gerçekleþti. Dikici ve Kunduracýlar Odasý Baþkaný Hasan Burhan ve Mustafa Gülþen'in ev sahipliðinde Coþgun un evsahipliðindeki duada bazý meslek odasý gerçekleþen duaya Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki baþkanlarý ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile esnaf Gül, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Leblebici ve Kuda hazýr bulundu. ruyemiþçiler Ocaðý Baþkaný Mahmut Ahýska, bazý Hafýz Ahmet Emil in Kuran-ý Kerim tilavetiyle meslek odasý baþkanlarý, sivil toplum örgütü temsilcibaþlayan programda duayý Huzur Camii emekli Ýmam leri ile çok sayýda esnaf katýldý. Hatibi Ömer Kazancý yaptý. Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþlayan programda Protokol mensuplarýnýn günün anlam ve arefe duasýný Tabakhane Camii emekli Ýmam Hatibi önemiyle ilgili konuþmalarýnýn ardýndan duaya Osman Ezer yaptý. Duaya 'âmin' diyen esnaf, Allah'tan katýlanlara çeþitli ikramlarda bulunuldu. hayýrlý iþ ve bereketli kazanç dilediler. Bereketli kazanç ve huzurlu bir bayram için dua Üç Aylar'ýn baþlangýcý, Ramazan ve Kurban Bayeden dikici ve kunduracýlar, ahirete göçen ustalarýný ramlarý arefesinde de olmak üzere yýlda üç kez düzenda hayýrla yâd ederek vefa örneði sergilediler. lenen Arefe Duasý hakkýnda bilgi veren Gülþen Leblebi sahiplerinden Mustafa Gülþen, evsahipliði yaptýklaarefenýn AREFESÝNDE DUA ETTÝLER rý programda leblebicilerin pîri kabul edilen Ahmed-i Çilingir, Sobacý ve Tenekeciler Odasý tarafýndan Sever hazretleri ve ahirete intikal eden tüm lebleciler düzenlenen 'Arefe Duasý', Ramazan Bayramý için de dua ettiklerini belirtti. arefesinin Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle Duaya katýlan protokol mensuplarý ise leblebici Cumartesi günü yapýldý. ve kuruyemiþçilerin bayramýný tebrik ettiler. Ýnkýlap Caddesi'nde gerçekleþen duaya bazý oda SARAÇLAR DA DUA ETTÝ baþkanlarý ile Çilingir, Sobacý ve Tenekeciler Saraçlar Ocaðý'nda yetiþen Arasta esnafý tarafýnodasý'na üye esnaf ve sanatkârlar katýldý. dan düzenlenen geleneksel 'Arefe Duasý' programý, Öz-Ýþ Sarraciye'de gerçekleþti. Çilingir, Sobacý ve Tenekeciler Odasý Baþkaný Halil Taþkaldýran programda yaptýðý konuþmada Orhan ve Adil Saracoðlu kardeþlerin esnaf ve sanatkârlarýn bayramýný kutladý. öncülüðünde düzenlenen duaya Öz-Ýþ Sarraciye sahipleri Mehmet ve Ömer Çatal ev sahipliði yaptý. Din görevlilerinin yaptýðý dua için ellerini semaya açan esnaf, helâl rýzýk ve hayýrlý bir bayram Geleneksel arefe duasý programýna Belediye geçirmeyi niyaz ettiler. Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, ÇESOB Baþkaný Yalçýn

11 PERÞEMBE 31 TEMMUZ 2014 Saðlýk-Sen de hararetli seçim 11 Ahmet Saatcý güven tazeledi Recep Mebet mur-sen in Türkiye nin en büyük sivil toplum kuruluþu haline geldiðini anlatan Çýrak, Ýslam ülkelerinde yaþanan Saðlýk ve Sosyal Hizmet Çalýþanlarý Sendikasý (Saðçatýþmalara da dikkat çekti. lýk-sen) Çorum Þubesi 4. Olaðan Genel Kurulu arefe günü yapýldý. Müslümanlar ýn yaþadýðý zulüm karþýsýnda en büyük tepkiyi Memur-Sen in verdiðini vurgulayan Çýrak, Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Kültür Salonu nda þöyle konuþtu: gerçekleþen genel kurulda 154 delegeden 153 ü oy kullandý. Memur-Sen bu ülkede hizmet sendikacýlýðýnýn önübüyük çekiþmenin nü açtý. Saðlýk-Sen ise Meyaþandýðý genel kurulda mur-sen in en güçlü sendiaday olan Ahmet Saatcý ve kalarýndan biri. 91 þubemiz Abdullah Ceylan baþkanlýk ve binlerce üyemizle hizmet için yarýþtý. Çarþaf liste hasendikacýlýðý yapýyoruz. Çolinde yapýlan genel kurul rum da 800 lerde olan üye sonucunda 99 oy alan Ahsayýmýzý 2 bin 200 lere taþýmet Saatcý güven tazeleyeyan Saðlýk-Sen teþkilatý yörek yeniden Saðlýk-Sen neticilerini kutluyorum. Baþkanlýðý na seçilirken Türkiye üzerinde geçabdullah Ceylan 54 oyda miþten beri oyunlar oynanýkaldý. yor. Memur-Sen olarak vesasaðlýk-sen Genel yetlerin karþýsýndayýz. BaþörBaþkan Yardýmcýsý Kemal tüsü ve mazlum müslümançýrak yönetimindeki divan lar konusunda tarafsýzým heyetinde Ali Yýldýz ve Rediyen bir Cumhurbaþkaný isahmet Saatcý 99 oy alýrken Abdullah Ceylan 54 oyda kaldý. cep Eliaçýk katip üye olatemiyoruz. Biz milletin aþýðý, rak görev aldý. demokratik duruþa sahip bir Cumhurbaþkaný istiyoruz. Memur-Sen bugüne kadar olgenel Kurul a Memur-Sen e baðlý bazý sendikalarýn duðu gibi bundan böyle de demokrasiyi desteklemeye deþube baþkanlarý ile saðlýk kurumu yöneticileri de katýldý. vam edecek. Birlik ve beraberlik içinde sendikamýzýn daaçýlýþ ve yoklama ile baþlayan genel kurulda saygý ha iyi bir noktaya gelmesini diliyor, tüm üyelerimizin ve duruþunda bulunularak Ýstiklâl Marþý okundu. Ýslâm aleminin Ramazan Bayramý ný tebrik ediyorum. Genel kurulun açýþ konuþmasýný yapan Divan BaþKONUÞMALAR SIRASINDA TANSÝYON YÜKkaný Kemal Çýrak, adaylarý tebrik ederek yapýlacak seçiseldý min hayýrlara vesile olmasýný diledi. Sunuculuðunu Sebahattin Odabaþý nýn yaptýðý genel Kýrgýnlýklarýn yaþanmadýðý güzel bir seçim dileðinkurulda söz alan baþkan adaylarý sýrasýyla birer konuþma de bulunan Çýrak, Çýkacak sonuç ne olursa olsun üyeleyaparak duygu ve düþüncelerini dile getirdiler. rimiz arasýndaki dostluðun, birlik ve beraberliðin güçlenkarþýlýklý eleþtiri ve suçlamalar nedeniyle zaman zamesini arzu ediyoruz man tansiyonun yükseldiði genel kurulda, adaylarý des VESAYETLERÝN KARÞISINDAYIZ tekleyen taraflar arasýnda tartýþmalar yaþandý. Merhum Mehmet Akif Ýnan ýn kurucusu olduðu MeGenel kurulda ilk olarak kürsüye gelen Ahmet Saatcý, sendikal faaliyetleri hakkýnda bilgiler vererek, Saðlýk-Sen i Çorum da marka haline getirdik Sendikal mücadelemiz ve elde ettiðimiz kazanýmlarla üyelerimizin baþýný hiçbir zaman öne eðdirmedik diyen Saatcý, elde ettikleri baþarýnýn onur ve gururunu yaþadýklarýný söyledi. Arefe günü seçim yapýlmasýný eleþtiren Abdullah Ceylan ise Ahmet Saatcý ya yönelik suçmalarda bulundu. Sendika yönetiminde deðiþim için delegelerden destek isteyen Ceylan, SaðSaðlýk-Sen Çorum Þubesi 4. Olaðan Genel Kurulu arefe günü yapýldý. lýk-sen bayraðýný daha yukarý taþýmayý hedefliyorum diye konuþtu. Projelerini de sýralayan adaylar, tüm Saðlýk-Sen üyeleri ve Çorum halkýnýn Ramazan Bayramý ný da tebrik ettiler. Yönetim, denetim kurulu raporlarýnýn okunmasý ile devam eden genel kurulda, bilanço, gelir-gider hesaplarý ve yeni dönem bütçe planý oylanarak ibra edildi. Oylamaya geçileceði esnada Divan Heyeti ile Seçim Kurulu arasýnda seçimin usulü konusunda tartýþma yaþandý. Kanun ve tüzük maddelerinin incelenmesi ve kurula yapýlan yazýlý baþvurunun ardýndan tartýþma son bulurken seçime geçildi. Divan Heyeti ile Seçim Kurulu arasýnda seçimin usulü konusunda tartýþma yaþandý. Yapýlan oylama neticesinde Yönetim Kurulu na Ahmet Saatcý, Ayhaným Tümtürk, Eray Bayrak, Rüþtü Alakuþ, Hacý Nuri Lafcý, Adil Algök ve Mustafa Aþýk seçilirken Denetim Kurulu Fatih Mehmet Ünal, Ahmet Refik Top, Feride Yazar, Mustafa Sungur ve Mehmet Bayar dan oluþtu. Disiplin Kurulu na Cemal Þerbetçi, Ali Ýhsan Ýnceyýlmaz, Adnan Özbulut, Mustafa Özer ve Kenan Kaya; Üst Kurul Delegeliklerine ise Ahmet Saatcý, Ayhan Bolat ve Eray Bayrak seçildi. Genel kurulda 154 delegeden 153 ü oy kullandý. Genel kurulda, karþýlýklý eleþtiri ve suçlamalar nedeniyle zaman zaman tansiyon yükseldi. CHP de bayramlaþma Ramazan Bayramý nýn son gününde gerçekleþen programda siyasi mesajlar verildi. Bayramda bile huzura hasretiz Recep Mebet Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Bayram buluþmasýna CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza SuCHP Ýl Baþkanlýðý nda dün bayramlaþma programý düzenlendi. ludere, CHP li Ýl Genel Meclisi ve þý da beklenen karþýlýðý veremiyor. Bu durumu kýbelediye Meclisi Üyeleri, CHP il ve ilçe teþkilatnýyoruz. larý yönetim kurulu üyeleri ve partililer katýldý. 10 Aðustos ta yapýlacak Cumhurbaþkaný Se BAYRAMLAR BERABERLÝÐÝN SÝMGE- çimi ne iliþkin düþüncelerini de dile getiren Atlas, SÝ çatý adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu ismi üzerinde siyasi partilerin büyük bir uzlaþý saðlansiyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada dýðýna iþaret etti. ilk olarak söz alan CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, bayramlarýn birlik ve beraberliðin GERÇEK BÝR CUMHURBAÞKANINA simgesi olduðunu söyledi. ÝHTÝYAÇ VAR Ýslâm ülkelerinde yaþanan çatýþmalara dikkat Bayramlaþmada konuþan CHP Çorum Milçeken Ali Rýza Suludere, yurt içi ve yurt dýþýnda letvekili Tufan Köse ise AK Parti nin Cumhurbaþbarýþ ve huzura ihtiyaç olduðunu kaydetti. kaný Adayý ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ý ÞÝKAYET DEÐÝL, YAPTIRIM BEKLÝYO- eleþtirdi. RUZ Bu ülkenin gerçek bir Cumhurbaþkaný na ihtiyacý var diyen Tufan Köse, çatý adayý Prof. Bayramlarýn anlam ve öneminden bahseden Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu için destek istedi. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas da Ortadoðu ülkelerinde yaþanan zulme deðinerek Ýsrail in Filistin Tüm Çorum halkýný 10 Aðustos ta sandýða halkýna karþý soykýrým uyguladýðýný söyledi. gidip oy kullanmaya davet eden Köse, hükûmetin dýþ politika tutumunu da eleþtirel sözlerle yorum Katliamýn durmasý için adým atýlmasýný bekladý. liyoruz diyen Cengiz Atlas, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn Ýsrail i Türk halkýna þikayet etköse, Dünyadaki tüm mazlumlar için huzur mekten baþka birþey yapmadýðýný öne sürdü. dolu bir gelecek ve mutlu bayramlar diliyorum Türkiye nin Ýsrail e karþý yaptýrýmlar uygulamasý gerektiðini vurgulayan Atlas, IÞÝD örgütübayramlaþma programý yapýlan açýklamalanün katliamlarýný sessiz kalarak onaylayan rýn ardýndan ikramlarla devam etti. hükûmet, Filistinliler in maruz kaldýðý zulme kar- Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün gerçekleþti. Þoförler Odasý ndan bayram buluþmasý Recep Mebet Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün gerçekleþti. Kamyon Garajý Lokali nde gerçekleþen bayramlaþmaya Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Tahsin Þahin, Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit Kaya, Satýlmýþ Aðar, Yakup Torun, Arap Ali Altunkeser, Recep Gökgüney ve Halil Mumcu ile Çorumlu þoför ve nakliyeciler katýldý. Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað ýn da hazýr bulunduðu bay- ramlaþmada konuþan Tahsin Þahin, üyelerinin ve tüm Çorum halkýnýn Ramazan Bayramý ný tebrik etti. Kamyon Garajý Lokali nde gerçekleþen bayramlaþmaya ilgi büyüktü.

12 12 PERÞEMBE 31 TEMMUZ 2014 Ýsrail e karþý saðduyu hattý Sungurlu Milli Ýrade Platformu ndan Baþbakan Erdoðan a tam destek Haber Merkezi Sungurlu Milli Ýrade Platformu üyesi 31 Sivil Toplum Kuruluþu, Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a destek verdiklerini açýkladý. Memur-Sen, Eðitim-Bir-Sen, Diyanet Sen, Saðlýk Sen, Büro Memur Sen, Bem-Bir- Sen, Toç-Bir-Sen, Birlik Haber Sen, Kültür-Memur-Sen, Enerji-Bir-Sen, Bayýndýr Memur Sen, Ulaþtýrma Memur Sen, Emekli Memur Sen, Sunimder, Rehber Derneði, Çevre Kültür Spor ve Ýzcilik Derneði, Rezan Hanýmlar Derneði, Tügec ve diðer 13 sivil toplum kuruluþu ortak olarak Cumhurbaþkanlýðý seçimi konusunda ortak bir bildiri yayýnlayan platform, açýklamasýnda verdikleri desteðin nedenini ve Cumhurbaþkanlýðý Murat Yýldýrým Türkiye Filistin Parlamentolararasý Dostluk Grubu Baþkaný Yýldýrým, Ýsrail'in saldýrýlarýna karþý "Saðduyu Hattý" oluþturmak amacýyla uluslararasý kuruluþlarý ve parlamentolarý, Filistin de kalýcý barýþ ortamýnýn oluþmasýna katký saðlamaya çaðýrdý Yýldýrým, parlamentolara, uluslararasý kuruluþlara, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyeleri, Karma Parlamento Komisyonu üyelerine mektup göndererek, "Tarafýnýzdan Ýsrail in kýnanmasý ve bir an önce sivil ölümlerine sebep olan saldýrýlardan vazgeçmeye çaðrýlmasý dünya barýþý için büyük önemi haizdir" ifadesini kullandý. Türkiye-Filistin Parlamentolararasý Dostluk Grubu Baþkaný Murat Yýldýrým, Ýsrail'in saldýrýlarýna karþý "Saðduyu Hattý" oluþturmak amacýyla uluslararasý kuruluþlarý ve parlamentolarý, Filistin'de kalýcý barýþ ortamýnýn oluþmasýna katký saðlamaya çaðýrdý. Dostluk Grubu Baþkaný, Ak Parti Çorum Milletvekili Yýldýrým, dünya parlamentolarýna, uluslararasý kuruluþlar, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyeleri, Karma Parlamento Komisyonu üyeleri ve ülkelerin dostluk grubu baþkanlarýna, Ýngilizce ve Türkçe yazýlý mektup gönderdi. "Sayýn milletvekili" hitabýyla baþladýðý mektubunda Yýldýrým, Ýsrail'in Gazze þeridine yönelik kara, hava ve deniz üzerinden gerçekleþtirdiði halen devam eden saldýrýlarda, aralarýnda kadýn ve çocuklar da dahil çok sayýda sivilin bulunduðu 800'ün üzerinde Filistinli'nin yaþamýný yitirdiðini, 4 binden fazla insanýn yaralandýðýný ve sakat kaldýðýný, yüzlerce ev, hastane, okul, ibadethane, þehir altyapýlarý, su kaynaklarý ve tarým alanlarýnýn zarar gördüðünü anýmsattý. Filistin topraklarýna yönelik bu saldýrýlarýn, insan haklarý ve uluslararasý hukukun ihlali anlamýna geldiðini ifade eden Yýldýrým, "Ýsrail'in askeri saldýrýlarý baþta olmak üzere Filistinliler'e uyguladýðý ambargo, þiddet ve nefret söylemi ile yasa dýþý yerleþimleri geniþletme politikasý, 1967 sýnýrlarýna dayalý iki devletli bir çözümün hayata geçirilmesini imkansýz hale getirmekte ve Ýsrail'in çözüme olan inancýný sorgulatmaktadýr" -"Ýsrail, derhal bu saldýrýlarý durdurmalý" Yýldýrým, Ýsrail'in Filistin halký üzerinde uyguladýðý baský, dayatma, yýldýrma, ambargo ve silahlý saldýrý politikalarýnýn, insanlýk vicdanýnýn asla kabul etmeyeceði yýkýcý sonuçlara yol açtýðýna iþaret etti. Ýsrail'in derhal bu saldýrýlarý durdurmasý gerektiðini vurgulayan Yýldýrým, þunlarý kaydetti: "Gerçekleþtirilen saldýrýlarýn sebep olduðu insani trajedi göz önünde bulundurulduðunda, uluslararasý kamuoyunun kendini savunma hakký ile telif edilemeyecek orantýsýz þiddet kullanýmýnýn arkasýnda durmasý düþünülemez. Filistin'de kalýcý bir barýþýn saðlanmasý, þüphesiz dünya barýþýnýn saðlanmasýna da büyük katký saðlayacaktýr. Ayný zamanda Ýsrail'in gerçekleþtirdiði saldýrýlarýn uluslararasý camianýn bir bütün olarak tepkisi ile karþýlaþmamasý da bu ülkenin uluslararasý toplumun uyumlu bir parçasý haline gelebilmesine engel olmaktadýr. Unutulmamalýdýr ki Filistin-Ýsrail meselesinde uluslararasý kamuoyunun desteði ile saðlanacak normalleþme, dünyada çatýþma ve insan haklarý ihlallerinin sýradan addedildiði bölgelere yer olmadýðýný açýkça ortaya koyacak ve diðer bölgesel sorunlarýn barýþçýl çözümüne de katký saðlayacaktýr. Aksi takdirde münferit olaylarý cezalandýrma adýna yapýlan operasyonlar, Ýsrail'in bu saldýrýsýnda olduðu gibi, masum insanlarýn toplu olarak cezalandýrýlmasýna dönüþebilecektir. Bu sebeple uluslararasý kuruluþlar baþta olmak üzere, parlamentolarýn ve parlamentolar bünyesindeki siyasi grup ve yapýlarýn Filistin'de kalýcý bir barýþ ortamýnýn oluþmasýna katký saðlamalarý gerekmektedir. Bölgede çocuklar baþta olmak üzere sivil can kayýplarý ve diðer insan haklarý ihlallerinin önüne geçilmesine karþý bir saðduyu hattý oluþturmalýyýz." -"Daha fazla çocuðun ölmemesi için katkýlarýnýzý bekliyoruz" Yýldýrým, uluslararasý toplumun tepkilerinin etkisiz kalmasýnýn, Ýsrail'in mevcut politikalarýný ýsrarla sürdürmesi sonucunu doðurduðuna dikkati çekti. Mektubunda Yýldýrým, "Bu sebeple tarafýnýzdan Ýsrail'in kýnanmasý ve bir an önce sivil ölümlerine sebep olan saldýrýlardan vazgeçmeye çaðrýlmasý dünya barýþý için büyük önemi haizdir" görüþünü ifade etti. Barýþ ile insan hak ve hürriyetlerinin saðlandýðý bir ortamýn oluþmasýnda halkýn temsilcileri olan milletvekillerine önemli görevler düþtüðünü belirten Yýldýrým, mektubunda þunlarý kaleme aldý: "Bu bilinç içerisinde parlamentolarýnýz ve üyesi olduðunuz uluslararasý kuruluþlar nezdinde Filistin halkýna yapýlan haksýzlýklarýn yüksek sesle dillendirilmesi ve iþlenen insanlýk suçlarýnýn uluslararasý hukuk önünde ele alýnmasý en büyük dileðimizdir. Kalýcý bir barýþ, daha fazla çocuðun ölmemesi ve huzurlu bir dünya için katkýlarýnýzý bekliyoruz." -"Ortaya çýkan sesler cýlýz" Yýldýrým, yaptýðý yazýlý açýklamada da Türkiye- Filistin Parlamentolararasý Dostluk Grubu olarak Gazze saldýrýlarýnýn baþladýðý ilk günden itibaren uluslararasý kamuoyunda katliamlarýna karþý duyarlýlýk oluþturma çalýþmalarýný sürdürdüklerini belirtti. Murat Yýldýrým, yüzlerce ülke ve Parlamento üyesine ulaþacak olan mektuplarýyla, Ýsrail'in soykýrýma varan Gazze katliamlarý ve Filistin iþgaline karþý "Saðduyu Hattý" oluþturma düþüncesinde olduklarýný vurguladý. Ýsrail saldýrganlýðýnýn en önemli nedenlerinden birinin uluslararasý kamuoyunda yeterli tepkinin oluþmamasý olduðunu ifade eden Yýldýrým, tüm dünya genelinde halklar sokaklarda yaptýklarý eylemler, oluþturduklarý pasif direniþ hatlarý ile Ýsrail katliamlarýný protesto ederken, parlamentolardan ve devlet yönetimlerinden yeterli tepki gelmediðini belirtti. Ortaya çýkan seslerin önemli bir kýsmýnýn cýlýz kaldýðýna iþaret eden Yýldýrým, þunlarý kaydetti: "Hatta bazý devletlerin bizzat katliamlara destek vermesi Ýsrail'i soykýrým politikalarýnda daha da cesaretlendirmektedir. Eðer Nazi zulmüne karþý dünyadan zamanýnda yeterince ses çýksaydý, yüzbinlerce insan yaþamýný yitirmeyecek ve dünya bir savaþa sürüklenmeyecekti. Bugün de dünya Ýsrail'in Gazze soykýrýmýna karþý gözünü kapatmaktadýr. Bu ise dünyayý içinden çýkýlmaz bir kaosa sürüklemektedir. Dünyamýzýn daha yaþanabilir, savaþlarýn olmadýðý, barýþýn hakim kýlýndýðý bir atmosfere kavuþturulmasý için tüm parlamentolarýn üyeleri ve devlet yöneticileri sorumluluk almak zorundadýrlar. Katliamlarýn sona erdirilmesi için Ýsrail'in kýnanmasý, ateþkes ve Gazze ablukasýna son verilmesi için giriþimde bulunulmasý, Ýsrail iþgaline karþý tavýr alýnmasý ve yaptýrýmlar uygulanmasý gerekmektedir." (A.A.) adaylarýnda aradýklarý kriterleri sýraladý. "Millet olarak, ilk kez doðrudan kendi irademizle Cumhurbaþkaný seçeceðimiz ve siyasal tarihin akýþýna da etki edecek bir süreci yaþýyoruz.12.cumhurbaþkanýnýn doðrudan milletin oylarýyla seçilecek olmasýný, vesayeti tasfiye sürecinde son aþamaya gelindiðinin tescili olarak görüyoruz." denilen bildiride þu açýklamalara yer verildi; " Türkiye, sadece milletimiz için deðil medeniyet havzamýzdaki bütün ülke ve toplumlar için yeni ufuk ve umutlarýn öznesi olmak durumundadýr. Artýk, Türkiye herhangi bir ülke deðildir. Artýk, Türkiye baþka coðrafyalarýn yaralarýný saran, mazlumlarýna kol kanat geren, zulme ve zalime karþý sessiz kalmayan proaktif diplomasiyi esas alan vizyoner bir ülkedir. Cumhurbaþkanýnýn halkýn oylarýyla seçilecek olmasýný, mevcut siyasi iradenin millet egemenliðine ve milletin takdirine baðlýlýðýnýn göstergesi olarak kabul ediyoruz. Bizler, Türkiye'nin siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal açýdan bugün ulaþtýðý seviyeye bakarak; geçmiþte yaþadýðýmýz sýkýntý ve baskýlarý, devletin karþý karþýya kaldýðý küresel operasyonlarý, millet-devlet arasýnda çýkarýlan çatýþmalarý ve bunlarý çýkaranlarý unutmadýk, unutmayacaðýz. Türkiye'nin bu dönüþüm hikayesine, reformist sürecine, özgürleþme ve demokratikleþme iradesine, vesayetin deþifresine ve tasfiyesine öncülük eden siyasi hareketin liderliðini yapan, dünya mazlumlarýnýn sesi ve nefesi Türkiye fotoðrafýný ortaya çýkaran, zulme ve zalime karþý diplomasinin sahte nezaketine sýðýnmadan tepki verebilen, Ýsrail Devlet Baþkanýna "oneminute", otuz yýl terör estiren örgüte "silahý býrak" diyebilen, Çözüm Sürecini sahiplenen "milletin adamý" Recep Tayyip Erdoðan'ý destekleyeceðiz." Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan a bir destekte Çorum un Kargý ilçesinden geldi. Kargý dan Erdoðan a destek 10 Aðustos ta yapýlacak olan cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde aday olan Baþbakan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan a bir destekte Çorum un Kargý ilçesinden geldi. Ýlçede sosyal medya üzerinden örgütlenen yaklaþýk 100 kiþilik grup Cuma namazý çýkýþý bankaya giderek Baþbakan Erdoðan için açýlan hesaba baðýþta bulundular. Banka önünde toplanan vatandaþlar ayrýca Erdoðan varsa bende varým, Erdoðan seninle daha güçlüyüz yazan pankartlar açtýlar. Banka önünde uzun kuyruklar oluþturan vatandaþlar, Cumhurbaþkaný adayýmýz Recep Tayyip Erdoðan a sonuna kadar destek olduðumuzu göstermek ve bunu maddi manevi dile getirmek için burada toplanmýþ bulunuyoruz. Bu ülkenin Recep Tayyip Erdoðan gibi liderlere ihtiyacý vardýr. Sadece ülkemizde deðil tüm dünyada ve Ýslam dünyasýnda sözünün eri olduðunu gösteren Baþbakanýmýza Çankaya yolunda baþarýlar diliyoruz diyerek destek vereceklerini belirttiler. TÜMSÝAD Genel Merkezi tarafýndan verilen iftar yemeðine Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan katýldý. Çorum Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldýðý iftar yemeði Haliç Kongre Merkezi nde gerçekleþtirildi. Halik Kongre Merkezi nde düzenlenen iftar yemeðine 2 bin kiþilik görkemli bir katýlým dikkat çekerken, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, TÜMSÝAD üyelerine hitabetti. BAÞKAN ÞEN DEN TEÞEKKÜR Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen ve AK Parti Ýlçe Baþkaný Mustafa Akpýnar da vatandaþlarýn yanlarýna gelerek, Erdoðan a verdikleri destekten dolayý teþekkür ettiler. Belediye Baþkaný Zeki Þen, Vatandaþlarýmýz tarafýndan baþbakanýmýz ve cumhurbaþkaný adayýmýz sayýn Recep Tayyip Erdoðan a gösterilen ilgi çok güzel. Yapýlan yardýmlar Cumhurbaþkanlýðý seçimi sürecinde çok büyük katkýlar saðlayacaktýr. Yaklaþmakta olan seçimin sonucunun hem ülkemize hem de tüm dünyaya hayýrlý olmasýný temenni ediyorum Ak Parti Kargý Ýlçe Baþkaný Mustafa Akpýnar ise, cumhurbaþkaný adaylarýnýn baþbakan Recep Tayyip Erdoðan olduðunu belirterek, Bunlar dilde kalmamalý herkes kendi üzerine düþeni yapmalý baþbakanýmýza sahip çýkmalýyýz. Desteðin azý çoðu olmaz onunla olduðumuzu bilmesi en büyük temennimizdir ifadelerini kullandý.(ýha) Tümsiad üyeleri iftarda Baþbakan la buluþtu TÜMSÝAD Genel Merkezi tarafýndan verilen iftar yemeðine Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan katýldý. Çorum TÜMSÝAD iftara katýldý.

13 PERÞEMBE 31 TEMMUZ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:4 ÞEVVÂL: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:18 Temmuz 1430 Hýzýr: TEMMUZ Kabirleri ziyâret ediniz! Bu ziyâretler, sizlere âhýret gününü hatýrlatýr. Hadîs-i þerîf Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY ATA GÜLABÝBEY HAYAT BAHABEY KALE MÝMARSÝNAN BAÐCILAR YAVRUTURNA BAHAR YAVRUTURNA ABDALATA AKKENT BÜYÜKDÜVENCÝ METEOROLOJÝ VEFAT EDENLER 1- Gümüþhacýköy den gelme Çaðlar Ulaþ KARA. 2- Eskiekin Köyü nden Zühtü ÇELÝK. 3- Söðütyolu Köyü nden Erol ÖZKAN. 4- Eskice Köyü nden gelme Gülsüm KAYA. 5- Ýskilip Karaburun Köyü nden Mustafa ÞAHÝN. 6- Enver Battal ýn annesi Ferdane BATTAL. 7- Büyük Laçin Ýlçesi nden Filiz YALÇIN. 8- Hacý Musa Köyü nden Rabia EVÝNGEN. 9- Yoðun Pelit Köyü nden Bektaþ ÖZVURAL. 10- Ýnalözü Köyü nden Veli CÝNGÖZ. 11- Kemal, Sami, Sait Kavukçu nun babalarý Rasim KAVUKÇU. 12- Hamamlýçayköy den gelme Erol GÜL. 13- Karasar Köyü nden Döndü CELEP. 14- Uðrak Köyü nden Murat DÝNÇAY. 15- Hamamlýçayköy den Pakize KÖSEOÐLU. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Sabýr anlamýna gelen oruç günlerini ve sevinç anlamýna gelen bayram'ý geride býraktýk. Bayramlar, büyüklerin ziyaret edilerek hayýr dualarýnýn alýndýðý, küçüklerin ve bayram öncesi yapýlan bir takým sosyal yardýmlarla Veysel Uysal hotmail.com Bayram Sevinci ihtiyaç sahiplerinin sevindirildiði, özellikle de çocuklarýn zihinlerinde unutulmayan izler býrakan güzel hatýralarýn þekillendiði sevinç ve mutluluk günleridir. Peygamberimiz bir bayram günü "Ebu Bekir her ümmetin bir bayramý vardýr, bu da bizim bayramýmýzdýr" buyurarak, Ýslam'ýn özüne aykýrý olmayacak þekilde bayram kutlamalarýný yapmayý uygun görmüþtür. Bayramlar, gündelik hayatýn dert ve meþakkatlerinden uzaklaþtýrarak gerçek insani deðerlere yönlendiren, insanlarý sevindiren hayatýmýzýn en güzel günleridir. Bayram adý anýldýðý zaman insanlarýmýzýn zihinlerinde yüzlerce hatýralar canlanýr. Çocuklarýn cývýl cývýl seslerini duyar, ihtiyarlarýmýzýn memnuniyetlerini hissederiz. Bayramlar sadece dirilerin deðil,ölülerinde en çok hatýrlanýp,ziyaretler yapýlýp,hediyeler gönderilerek, sevindirildikleri günlerdir. Genellikle arife günleri insanlarýmýz mezarlýklara koþarak orada Fatiha'lar, Yâsini Þerifler okuyarak, o okumadan dolayý hasýl olan sevaplarý ölen yakýnlarýnýn ruhaniyetlerine hediye ederek,onlarý sevindirirler. Hiç þüphe yok ki onlar bizim ziyaretlerimizden haberdardýrlar. Peygamberimiz : "Her kim kabristana girer de Yasin'i okur ve sevabýný ölülere baðýþlarsa, o gün Allah Teâlâ onlarýn azabýný hafifletir. Kendisinin de bu kabristandaki ölüler sayýsýnca sevabý olur."(enes b.malik) Bedir savaþý sonrasýnda öldürülen azýlý müþriklerden baþta Utbe bin Rabia ve Ebu Cehil olmak üzere 24'ü bedirde ki kör bir kuyuya atýlmýþlardý. Bir gün peygamberimiz Kabe'nin yanýnda namaz kýlarken Ebu Cehil, Utbe bin Rabia, Þeybe bin Rabia Velid bin Ukbe, Umeyye bin Halef, Ukbe bin Muayt deve iþkembesini Resulüllah'ýn üzerine attýrarak gülüþmüþler, akýllarýnca peygamberimizi rencide etmeye çalýþmýþlardý. Peygamberimiz de "Allah'ým bunlarý sana havale ediyorum." demiþti. Abdullah bin Amr "Bunlar 7 kiþiydiler. 7'sininde cesetlerinin kör bir Bedir kuyusuna birer birer atýldýklarýna þahit oldum." Diyor. Peygamberimiz ertesi günü o kuyunun baþýna giderek isimlerini bir bir saydýktan sonra "Siz Allah'a ve Resulüne itaat etmiþ olsaydýnýz, bu gün sevinenlerden olurdunuz. Biz Rabbimizin bize vad ettiði yardým ve zaferi gördük; siz de size vâd edilenlerin hak olduðunu gördünüz mü? Diye seslenir. Hz. Ömer "Ya Resulâllah onlar öldüler sizi duyarlar mý?" Peygamberimiz: "Muhammed'in hayatý kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki benim söylediðim sözleri sizlerden daha iyi iþitirler, fakat cevap veremezler." (Buhari) buyurmuþtur. Bu bayrama da kan gözyaþý ve zulüm haberleri ile hüzünlü ve içi buruk olarak girdik. Ýþgalci terör devleti Ýsrail in gazzedeki yapmýþ olduðu katliamlar ramazan ve bayramda da devam ederek yapýlan zulümler arþa ulaþtý.hastaneler yaralýlarla dolup taþtý ve hatta hastanelerde vuruldu. Açlýk,ilaç sýkýntýsý hat safhada. Suriye deki katliamlar ve sefalet olanca hýzýyla devam ediyor. Myanmar'da, Doðu Türkistan da,irakta da kanlar dökülüyor, zulüm devam ediyor. Mýsýrdaki idam kararlarý ve cadý avýnýn gölgesinde girdik bayrama.orada da baský,zulüm ve sindirme hareketi devam ediyor. Zalimler ramazanda da zulmetmeyi bir maharet haline getirdiler.önceki yýlda Baas rejimi bayram arifesin de kuzeyde ki A'zaz þehrine, bayram gecesi de Dare þehrine saldýrarak büyük bir katliam gerçekleþtirmiþti. Zulüm altýndaki binlerce müslüman Belki bayramýn geldiðinin farkýnda bile olamadýlar. Ýslam dünyasýnýn,islam bilinci ile kendilerine gelerek, içlerinde bir güç birliði saðlayamamalarý, baþta Ýsrail olmak üzere zalimleri cesaretlendirmektedir.ramazan, bayram bile demeden Müslümanlara yapýlan zulümlerin sonlandýrýlýp, birlik ve beraberliðin saðlanýp, insan onurunun kurtarýlabilmesi için, her þeyden önce Müslüman halklarýn baþlarýna musallat olan zulüm rejimlerinden ve batýnýn tainettiði yöneticilerden kurtulmalarý gerekir. Suriye'deki, Baas zulüm rejimine karþý sürdürülen direniþin zafere ulaþmasý, zulme karþý baþ kaldýrýnýn önünün açýlmasý için büyük önem taþýmakta idi. Baþta mezhepsel pencereden bakan Ýran ve birtakým menfaat ve çýkar hesaplarý VAHYÝN IÞIÐINDA yapan ülkeler, Suriye deki zulmün devamýný saðladýlar. Zalimlere karþý zafer elde edildiði gün, Müslümanlarýn gerçek bayramlarý olacaktýr. Bugün Müslümanlarýn birlik ve beraberliðinin saðlanamamasýnýn önündeki en büyük engellerden birisi de mezhep taassubudur. Suriye üzerinden bu bölgede mezhebi taassuplaþmanýn varlýðý inkârý mümkün olmayan bir gerçek. Ýran'ýn mezhepçi politikasý, Suriye'de ki iç savaþý körüklemiþtir. Suriye'de çok sayýda Ýranlý ve Lübnan Hizbullahçýsýnýn, özgür Suriye ordusuna karþý savaþtýðý ve masum halký katlettiði bilinmektedir. Ýran artýk bunlarý inkâr edemiyor. Ýran, Suriye'de ki %15'lik Nusayri azýnlýðýnýn silah gücüyle %75'lik Kur'an ve sünnet ehline tahakkümünün devamý için bütün gücüyle uðraþarak,oradaki zalim Esat ve yönetimini ayakta tutmaktadýr. Bölgesel güç olma ve mezhepsel bakýþ açýlarý, Müslümanlarýn ayrýþmasýna, ötekileþtirilmesine, Kur'an-ýn deyimi ile rüzgârlarýnýn gitmesine zemin hazýrlarken, birlik ve beraberlik ruhunu da zedelemektedir. Ýslam'ýn temel esaslarý etrafýnda kenetlenerek hakkýn, adaletin hâkim olup, insan hak ve onurunun korunduðu gün Müslümanlar gönül huzuru içerisinde amacýna uygun bir þekilde gerçek bayramlarýný yapacaklardýr. Kur'an-ý Kerim'de Müslümanlarýn vasýflarý sayýlýrken " Ýnsanlarý için ortaya çýkarýlan, iyiliði buyuran, kötülükten alýkoyan, Allah'a inanan hayýrlý bir topluluktur." (Âl-i Ýmran 110) Peygamberimiz "Müslümanlar bir binanýn tuðlalarý gibidirler" yani birbirlerine kenetlidirler, diðer bir hadiste ise "Müslümanlar bir vücut gibidirler". Buyurmuþtur. Vücudumuzun her hangi bir yerinde bir aðrý veya sýzýmýz olduðu zaman, bütün vücut ondan rahatsýz olduðu gibi dünyanýn her hangi bir yerinde zulme uðrayan veya aç olan insanlarýn bulunduðu bir ortamda Müslüman'ým diyenlerin gönül huzuru ile bayram yapmasý nasýl mümkün olabilir. Dünyanýn birçok yerinde Müslümanlar zulüm altýnda iken,burada da, ülkemizi bölmek isteyen, birlik ve beraberliðimizi bozarak, fitne çýkarmaya çalýþan,dýþ güçlerin piyonlarý hýrsýzlýk,yolsuzluk bahaneleri ile sanal senaryolar yazarak,mýsýrda olduðu gibi ülkemizi ABD ve Ýsrail'in güdümü altýna sokmak isteyenlerin oyunlarýný sahnelemeye devam ettikleri sürece caný gönülden nasýl bir bayram sevinci yaþayabiliriz? Elhamdülillah insanlarýmýz bilinçlendi. Eskiden olduðu gibi boþ sözlere ve boþ vaatlere inanmýyor. Kimin ne kadar Ülkesini ve insanlarýný sevdiðini ve ne kadar samimi olduðunu görüyor ve ona göre de gereðini yaparak oynanmak istenen bütün oyunlarý altüst ediyor. Müslümanlar olarak, dualarýmýz ve beklentilerimiz, Kur'an ve sünnet çerçevesinde, Ýslam'ýn evrensel deðer ölçüleri ile vicdanlarýmýza kulak verip, ayrýlýklarý bertaraf ederek, mazlumlarýn dertlerine çare, kötülüklere engel olabilecek güç birliðini saðlayarak, zalimlerin zulümleri durdurulabilirse iþte o zaman bütün dünya Müslümanlarý gönül huzuru içerisinde bayram sevincini yaþayacaktýr. Geçmiþ bayramýnýzý kutlar, Rabbimden Alemi Ýslam'a hayýrlara vesile olmasýný dilerim. Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: TEMMUZ 2014 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Sahte ilaçla mücadelede yeni strateji Sahte ilaçla ilgili oluþturulacak linkten güncel bilgiler halka ulaþtýrýlacak. Halkýn saðlýðýyla oynayan sahte ilaçla mücadelede yeni stratejileri devreye sokma kararý alan Saðlýk Bakanlýðý, sahte ilaçlara iliþkin oluþturulacak linkten güncel bilgileri halka ulaþtýracak, þüphe durumunda hazýrlanacak bir format doðrultusunda direkt baþvuru yapýlmasýný saðlayacak. Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumunca hazýrlanan 2014 yýlý Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nun temmuz-aralýk döneminde yürütülecek faaliyetler arasýnda birçok yeni uygulamanýn hayata geçirilmesi planlanýyor. Rapora göre bu dönemde Ýlaç Takip Sistemi'nin geliþtirilmesi, sahte ilaçla mücadele, týbbi cihaz ve kozmetik alanda yapýlacak düzenlemeler þöyle: -Ürün Takip Sistemi (ÜTS) projesi kapsamýnda oluþturulan alt çalýþma gruplarýyla proje takvimindeki modül ve yazýlým çalýþmalarýna devam edilecek, eylülde kamu kurumlarý, sektör temsilcileri gibi tüm paydaþlarla geniþ kapsamlý çalýþtay düzenlenecek. -Klinik Araþtýrmalara Ýliþkin Veri Tabaný oluþturulacak. -Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý ile yürütülen ortak çalýþma çerçevesinde ilaç, týbbi cihaz ve kozmetik ürünlerin yasal tedarikleri ve kaçak/sahte ilaçlarýn ülkeye giriþ ve çýkýþlarýnýn önlenmesi amacýyla gümrük müdürlüklerine eðitimlere devam edilecek. -AB ülkelerinin saðlýk otoritelerinin sitesinde yer aldýðý gibi, sahte ilaçlara iliþkin bir link oluþturularak bu linkten güncel bilgiler halka ulaþtýrýlacak, þüphe durumunda hazýrlanacak bir format doðrultusunda direkt olarak Kuruma baþvuru yapýlmasý saðlanacak. -Kaçak veya sahte ürünlerin yasal tedarik zincirine girmesinin engellenebilmesi amacýyla gerek ulusal gerekse uluslararasý taraflarca ortak projeler doðrultusunda çalýþmalar yapýlacak. -Kaçak veya sahte ürünlerle ilgili halkýn bilgilendirilmesi amacýyla kamu spotlarý hazýrlanacak. -Ýyi Eczacýlýk Uygulamalarý Kýlavuzu yayýnlanacak. -Kozmetik sektörü ve paydaþ kurumlara eðitim düzenlenerek kiþisel temizlik ve bakým ürünleri olan kozmetik ürünlerin mevzuata uygun üretimi ve satýlmasý, yerli sanayinin geliþmesi, tüketicinin bilgilendirilmesi konularýndaki çalýþmalar sürecek. NÖBETÇÝ ECZANELER TÜRKER BUHARAEVLER CAD. BÝÞKEK KAVÞAÐI Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) 88,73 SAÐLIK UÐUR MUMCU CAD. NO:114 ( ASKERLÝK ÞUBESÝ ÜSTÜ ) SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar KOÇTÜRK Ýþ Merkezi No:1/c, Çorum MATBAACILIK Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 PERÞEMBE 31 TEMMUZ 2014 Gazze ye yardým kampanyasý Gülesin Aðbal Demirer Ýsrail in Filistin e baðlý Gazze Þeridi nde baþlatmýþ olduðu askeri harekât neticesinde derin acýlarla karþýlaþan dost ve kardeþ Filistin halkýnýn acýlarýný paylaþmak amacýyla Baþbakanlýk Genelgesi ile bir yardým kampanyasý baþlatýldý. Ülke genelinde bu amaçla toplanacak yardýmlarýn koordinesi de ayný genelge ile Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý na verildi. Diyanet Ýþleri Baþkalýðý yaþanan felaketten olumsuz etkilenenlere yardým amacýyla 18 Temmuz 2014 Cuma gününden itibaren yurt içinde ve yurt dýþýnda yardým kampanyasý baþlattý. Yardým kampanyasýnýn saðlýklý ve koordineli bir þekilde yürütülebilmesi için her ilde Ýl Müftüsü nün baþkanlýðýnda il müdürlerinden en az birinin katýlýmýyla, beþ kiþilik Gazze Yardým Kampanyasý Koordinasyon ve Yürütme Heyeti oluþturulmasý istendi. Bu kapsamda Vali Sabri Baþköy ün talimatýyla Çorum da da Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk ýn baþkanlýðýnda, Valilik Yazý Ýþleri Müdürü Kadir Güler, Ýl Müftü Yardýmcýlarý; Tahir Kýlýç, Ahmet Süzen ve Abdullah Pamuklu dan müteþekkil beþ kiþilik Gazze Yardým Kampanyasý Koordinasyon ve Yürütme Heyeti oluþturuldu. Söz konusu heyet, görev çevresindeki resmi ve sivil toplum kuruluþlarý, basýn ve yayýn organlarý, meslek odalarý ve halka yönelik her türlü bilgilendirme ve koordinasyon görevini yürütecek. He- saplara para yatýrýlýrken alýcý adýnýn Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý" olarak belirtilmesi gerekiyor. Yardýmlar aþaðýdaki hesaplara havale ücreti ödenmeksizin yatýrýlabilecek. Ziraat Bankasý Ankara Kamu Giriþimci Þubesi TR TL SWÝFT TCZBTR2A TR USD TR EUR TR GBP Vakýfbank Ankara Meþrutiyet Þubesi TR TL SWÝFT TVBATR2A TR USD TR EUR Yardým kampanyasýna TURKCELL, VODAFONE ve AVEA GSM Operatörlerinden faturalý hat kullanýcýlarý GAZZE yazýp 2851 e göndermeleri halinde 5 TL. Karþýlýðýnda baðýþta bulunabilecek. Kampanya faturasýz hatlar için geçerli olmayacak, kampanya için baðýþta bulunanlardan ayrýca SMS ücreti alýnmayacak. Namazgah son teravihte doldu taþtý Ecdat yadigarý deðerini buldu Haber Merkezi Belediye tarafýndan ibadete açýlan Namazgah, Enderun usulü kýlýnan Teravih Namazý'na ev sahipliði yaptý. Enderun Teravih namazýna yoðun cemaat katýldý. Belediye tarafýndan ibadete açýlan Namazgah, Enderun usulü kýlýnan Teravih Namazý'na ev sahipliði yaptý. Cemaatle dolup taþan ve büyük bir coþkunun yaþandýðý gecede vaaz eden Müftü Mehmet Aþýk, "Ecdat yadigarý olan bu mekan, hakettiði deðeri buldu." Çorum Belediyesi tarafýndan bakým ve onarýmý yapýlarak hizmete hazýr hale getirilen Namazgah, bu yýl teravih namazlarý ile gerçek kimliðine kavuþurken, son teravihi eda etmek için Namazgah'a gelen Çorumlular, büyük bir manevi bereket yaþadý. Çorum Müftülüðü tarafýndan farklý camilerde gerçekleþtirilen enderun teravihi, cumhur müezzinliði eþliðinde eda edildi. Gecede vaaz eden Müftü Mehmet Aþýk, emeði geçen herkese teþekkür ettiði uygulamanýn devam etmesi için her türlü desteði vereceklerini bildirdi. Ýskilip MYO gözde Ýskilip MYO en çok tercih edilenler arasýnda Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) önceki gün 2014 yýlý LYS/YGS tercih ve yerleþtirme sonuçlarýný açýkladý. Hitit Üniversitesi'ne baðlý Meslek Yüksek Okullarý arasýnda en çok tercih edilen okullardan biri de Ýskilip Meslek Yüksek Okulu oldu. Ýskilip MYO bünyesindeki Mimari Restorasyon Programý, Kuyumculuk ve Taký Tasarým Programý ile Geleneksel El Sanatlarý Programý en çok tercih edilen programlar arasýnda yer aldý. Özellikle Mimari Restorasyon programý ve Geleneksel El Sanatlarý programýna ilgi büyük olurken, bölümlerin 30 ve 20 kiþilik kontenjanlarý tamamen doldu. 30 kiþilik kontenjaný olan diðer bölümlerden istihdam garantili Kuyumculuk ve Taký Tasarým Programý'na ise 27 kiþi yerleþti. Ýskilip Meslek Yüksek Okulu'nun doluluk oraný bu yýl biraz daha yükselerek yüzde 97 seviyesine ulaþtý. Kuyumculuk ve Taký Tasarým Bölümü'nde boþ kalan 3 kiþilik kontenjanýn da ek yerleþtirme ile dolmasý bekleniyor. Ýskilip Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil, Ýskilip'i tercih eden öðrencilere teþekkür ederek, öðrencilerin eðitimlerini rahat bir ortamda sürdürebilmeleri için gereken her türlü çalýþmayý yapacaklarýný söyledi. MYO'NUN EK BÝNAYA ÝHTÝYACI VAR Ýskilip Meslek Yüksek Okulu'nun doluluk oranýnýn yüzde yüze yaklaþmasýyla birlikte ek bina ihtiyacý yeniden gündeme geldi. eski Anadolu Lisesi binasýnda eðitime devam eden MYO'nun öðrenci sayýsýnýn yükselmesi ile birlikte ek bina veya yeni bina ih- Doç. Dr. Muammer Cengil tiyacý da arttý. Bu konuda Ýskilipli iþ adamlarýnýn ve belediyenin, Hitit Üniversitesi ile birlikte el ele vererek çözüm arayýþýna girmesi gerekiyor. Sungurlu ve Alaca Meslek Yüksek Okullarý için kampus yapýlýrken Ýskilip MYO'nun halen bir lise binasýnda eðitim-öðretime devam etmesi öðrencilerin eðitimleri açýsýndan da sýkýntýlar doðuruyor. Ýskilipli iþ adamlarýnýn ve ilgili kurumlarýn bu sorunla bir an önce ilgilenmesi gerekiyor. Haber Merkezi Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu, Ramazan Bayramý'nýn ikinci günü bayramlaþtý. Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu nun bayramlaþma töreni doldu taþtý Ýþte muhabbet, iþte kardeþlik Çorum'un birlik ve beraberliðine her anlamda hizmet eden Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu, Ramazan Bayramý'nýn ikinci günü Ulu Cami'de bayramlaþma töreni düzenledi. Çok sayýda cami cemaatinin katýldýðý bayramlaþma töreninde uzun kuyruklar oluþtu. "Ýþte muhabbet, iþte kardeþlik" dedirtecek görüntülerin yaþandýðý bayramlaþma töreninde birbirini tanýmayan çok sayýda insan, muhabbetle kucaklaþýp birbirlerinin bayramýný tebrik etti. Gül suyu ve þekerlerle karþýlanan misafirler, Müslüman Müslüman'ýn kardeþidir düsturuyla bayram sevincini paylaþtý. Önceki yýllardan baþlayan ve devam eden bu güzel uygulama için vesile olan herkese gönül dolusu teþekkür eden Çorumlular, birlik ve beraberlik duygularýnýn bu gibi organizasyonlarla daha da artýðýnýn altýný çizdi. Ulu Cami'de bayramlaþma töreni düzenledi. Çiftçiler bayramlaþtý Çiftçiler bayramlaþmada bir araya geldiler. Ziraat Odasý ev sahipliðinde Ramazan Bayramý bayramlaþma töreni Ziraat Odalarý binasýnda bayramýn 2.günü saat 12.00'de gerçekleþtirildi. Bayramlaþma törenine,ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Ziraat Odasý Meclis Baþkaný Sadettin Karaarslan,Ziraat Odasý'nýn yönetim ve meclis üyeleri,ziraat Odasý personeli, kayýtlý üyeleri, köy ve mahalle muhtarlarý,siyasi parti baþkanlarý ve vatandaþlar katýldý. Ev sahibi Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan kýsa bir konuþma yaparak davetlilerin Ramazan bayramýný kutladý. Sayan yaptýðý konuþmada "Bu ülkenin yükselmesi için hep birlikte mücadele ediyoruz. Bunun için hep birlikte çalýþýyoruz. Tüccarýmýzla, sanayicimizle, çiftçimizle bu ülkede herkes çalýþarak, üreterek, gayret göstererek bu ilkeyi muhasýr medeniyetler seviyesine çýkarmaya çalýþýyo- ruz. Gelin birlikte olalým bu ülkeyi daha da ileriye taþýyalým. Hepinizin Ramazan bayra- mýný kutluyorum. " Haber Merkezi Çiftçiler bayramlaþmada bir araya geldiler. Ev sahibi Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan kýsa bir konuþma yaptý. KYK ya baþvurularý baþladý Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) Öðretim yýlýnda yurt içinde Yüksek Öðrenim programýna girmeye hak kazanan veya ara sýnýf öðrencilerinin yurt baþvurularý baþladý Eðitim Öðretim yýlýnda Lisans Yerleþtirme Sýnavý'na girerek yurt içi ve KKTC'de ilk defa herhangi bir yükseköðretim programýna girmeye hak kazanan hazýrlýk ve 1.sýnýf öðrenci- leri ile herhangi bir yükseköðretim kurumunda eðitimine devam eden ara sýnýf öðrencileri bugünden itibaren 11 Aðustos 2014 tarihine kadar KYK'nýn " internet adresinden yayýmlanacak. Baþvuru formundan yurt baþvurusu yapýlabilecek. Bu baþvuru süreci kapsamýndaki öðrenciler için baþvuru alýmý tekrarlanmayacak. Yüksek lisans, doktora, özel yetenek, dikey (DGS), yatay geçiþ sýnavý ile yükseköðretim programlarýna girecek öðrenciler ile artýk yýl öðrencileri için alýnacak baþvurular ileri bir tarihte duyurulacak. Yükseköðretim kurumlarýna ek kontenjanla yerleþecek öðrencilerin yurt baþvurularý ise ÖSYM tarafýndan ek yerleþtirme sonuçlarý açýklandýktan sonra yapýlacak. Haber Merkezi

15 Alaca Eðitim Bir Sen 2 bin 500 TL baðýþladý Gülesin aðbal Demirer Çorum ÝHH tarafýndan Suriye halký için hazýrlanan 120 bin lira deðerinde 70 ton, insani yardým malzemesi dualarla yola çýktý. Üç týrla nakledilen yardýmda en acil ihtiyaç olan un aðýrlýklý olarak yer aldý. Yardým týrýna ÝHH ile ortak yapýlan çalýþmalar sonucunda Alaca dan 10 ton un toplandý. Alaca Eðitim Bir Sen ise 2 bin 500 TLile yaklaþýk 2,5 ton un yardýmý yaparak önemli katký saðladý. Suriye Ýnsani Yardým Týrlarý Alaca Belediyesi önünden uðurlandý. Enise Aðbal Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý nýn desteklediði, Çorum Valiliðinin Koordinatörlüðünde Ýskilip Belediyesi nce yürütülen Engelleri Yolun Baþýndayken Engelliyoruz Projesi kapsamýnda kaynaþtýrma etkinliði düzenlendi. Ýskilip Açýk Otopark alanýnda tertiplenen tiyatro ve konsere yoðun katýlým oldu. Usta tiyatro oyuncularýnýn Engellilere özel hazýrladýklarý senaryo sahneye konuldu. Oyun gerek içeriði ve gerekse verdiði mesajlarla büyük beðeni topladý. Bedensel engellilerin protokol sýralarýndan seyrettiði oyun sonrasý alanda toplanan izleyicilere 3 binin üzerinde bilgilendirici broþür daðýtýldý. Tiyatro bitiminde oyuncularý tebrik etmek ve halký selamlamak için sahneye çýkan Belediye Baþkaný Recep Çatma "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýmýzýn desteklediði Engelleri Yolun Baþýndayken Çorum un Ýskilip ilçesinde sahne alan tiyatro ve sinema sanatçýsý Cengiz Küçükayvaz, Temaþa- Ül Curcuna isimli oyunla izleyenleri kahkahaya boðdu. Ýlçedeki bir spor kulübü yararýna Akþemseddin Anadolu Lisesi bahçesinde sahnelenen oyunu belediye meclis üyeleri ve vatandaþlar isledi. Uðurlamaya Belediye Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Büküþ, Çorum ÝHH Temsilcisi Selim Özkabakçý, AK Parti Ýl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis üyeleri, Memur-Sen ve Eðitim- Bir-Sen Alaca Ýlçe Baþkaný Kadir Þimþek, Sendika üyeleri ve vatandaþlar katýldý. Memur-Sen ve Eðitim-Bir-Sen Alaca Ýlçe Baþkaný Kadir Þimþek, uðurlama töreninde yaptýðý açýklamada þunlarý kaydetti; Ýsrail in saldýrýlarýnýn biran önce durmasý gerekir. Birleþmiþ Milletlerin biran önce duruma el koymasý gerektiði halde, Alaca Eðitim Bir Sen yardým týrýna katkýda bulundu. Engellileri mutlu eden program Engelliyoruz projesinin her aþamasýný titizlikle uyguluyoruz. Bu önemli etkinlikte görev alan baþta sanatçý arkadaþlarýmýz olmak üzere siz deðerli hemþerilerime gösterdiðiniz bu yoðun ilgiden dolayý teþekkür ediyor þükranlarýmý sunuyorum." Mustafa Yýlmaz konseri Açýk Havada sahne alan Tasavvuf Müziði ninn ünlü isimlerinden Mustafa Yýlmaz'ýn engellilere yönelik þiirleri ve ilk defa Ýskilip'te seslendirdiði yeni eserleri ile 3 bin 500 kiþilik Temaþa-Ul Curcuna rüzgarý Küçükayvaz ve ekibi, oyunlarý kadar manileriyle de geceye renk kattý. Beden Eðitimi Öðretmeni Nihat Armutçu, spor kulübü yararýna düzenledikleri kültür etkinliklerinin artarak devam edeceðini, bu eðlenceler vasýtasýyla geçmiþi geleceðe aktarma gibi, bir fonksiyonun icra edildiðini söyledi. Temaþa-Ül Curcuna isimli oyunla izleyenleri kahkahaya boðdu. Müslümanlarýn aleyhine birleþtiði için artýk orada da bir ümit kalmamýþtýr. Çünkü büyük hain Amerika, dünyada yalnýz da kalsak Ýsrail in yanýndayýz mesajý vermektedir. O yüzden alternatif bir Ýslam Birliði acilen kurulmalý ve Halifelik tekrar hayata geçirilmelidir. Ýsrail, Ortadoðu'daki bu savaþýn büyümesini istemiyorsa biran önce geri çekilmelidir. Bu toplanan yardýmlarýn Suriyeli Müslüman kardeþlerimizin ihtiyaçlarýný bir nebze olsun sarmasýný diliyor, katkýda bulunan üyelerimize ve emeði geçenlere teþekkür Engelleri Yolun Baþýndayken Engelliyoruz Projesi kapsamýnda kaynaþtýrma etkinliði düzenlendi. konser alaný týklým týklým dolarken, semazen gösterileri ile manevi atmosfer doruða ulaþtý. Titizlikle hazýrlanan organizasyon çeþitli etkinliklerle geç saatlere kadar sürdü. Engellilerden teþekkür Engelliler ve aileleri program sonrasý Belediye Baþkaný Recep Çatma'ya kendilerine yönelik tertiplenen bu güzel programdan dolayý teþekkür ederek, devamýný beklediklerini ifade ettiler. Belediye Baþkaný Recep Çatma ise, toplumun engelli duyarlýlýðýnýn önemine vurgu yaparak herkesin Düzenledikleri organizasyonlarla Ýskilip te sosyal ve kültürel etkinliði artýrmak için Ýskilipgücü Spor Kulübü olarak çalýþmalarýnýn hýz kesmeden devam edeceðini dile getiren kulüp baþkaný Armutçu, Bundan sonra ilçemizde Ýskilipgücü Spor Kulübü olarak ediyorum. Uðurlama programýnda Çorum ÝHH Temsilcisi Selim Özkabakçý da þunlarý söyledi, Bir baþka acýmýz olan Filistin içimizi acýtýyor. Yüreðimizi burkuyor. Mallarýmýzla, canýmýzla Filistin'in yanýnda duracaðýz. Mýsýr, Refah sýnýr kapýsýný acilen açmalýdýr. Ýsrail, Kassam Tugaylarýný yenecek gücü olmadýðý için kadýn ve çocuklarý öldürüyor. Her Ýsrail ürünü Gazze'ye kan ve gözyaþý olarak dönüyor. Ýsrail'in boykot edilmesi çok önemli. Gazze'ye yapýlan saldýrýnýn ardýndan bütün vicdan sahipleri birleþti. Ýsrail Gazze'ye saldýrarak Ýslam Birliði nin temelini attý. Ýnanýyoruz ki kýsa bir zaman diliminde bütün Müslüman ülkelerin içinde yer aldýðý Ýslam Birliði yakýn bir zamanda kurulacaktýr. bir engelli adayý olduðunu ve bunun önlenebilmesi için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn çok önemli projeleri harekete geçirdiðini dile getirdi. Çatma, toplum olarak her türlü engelle mücadele edilmesinin önemli olduðunu belirterek," Engellilere destek amacýyla hazýrlanan bu uygulamalardan ve kendilerine verilen destekten dolayý Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýmýza, Çorum Valiliðimize ve proje uygulayýcýlarýna teþekkür ediyorum" inþallah her ay farklý bir organizasyona imza atacaðýz. Çalýþmalarýmýzýn meyvesini almaya baþladýk. Vatandaþlarýmýzýn mutluluðu ve memnuniyeti bizleri sevindiriyor þeklinde konuþtu. Geleneksel ramazan eðlencesinin yad edildiði, seyircilerin kahkahalarýyla birleþen oyunda en çok eðlenen yine çocuklar oldu. Oyun sýrasýnda ünlü tiyatrocu tarafýndan düzenlenen çocuk yarýþmasýnda birinci olan bir Cengiz Küçükayvaz'ýn Tiyatro Okulu'na üyelik kazandý. Gösterilen yoðun ilgiden dolayý ilçe halký ve Armutçu ya teþekkür eden Küçükayvaz a Ýskilip tablosu hediye edildi.(ýha) Çorum un Osmancýk ilçesinde Ramazan Bayramý nedeniyle bayramlaþma töreni düzenlendi. Öðretmenevindeki bayramlaþma törenine Osmancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü, Jandarma Komutaný Üsteðmen Ýrfan Kýymaz, Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Emniyet Müdürü Uður Çalýþkan, AK Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya, kurum müdürleri ve vatandaþlar katýldý. Kaymakam Üçüncü, Ramazan Bayramý nýn ilçede bayramýn neþe ve huzur içerisinde kutlandýðýný söyledi. Bayram nedeniyle ilçe dýþýnda yaþayan Osmancýklýlarýn ziyaret amacýyla ilçeye geldiðini dile getiren Üçüncü, Ülke genelinde yaþayan hemþehrilerimiz bayram nedeniyle ilçemize döndüler. Büyüklerimize bayram ziyaretleri gerçekleþtiriliyor. Ramazan Bayramý neþe ve huzur içerisinde geçiyor. Bayram bütün ülkemizde de huzur ve barýþ içerisinde kutlanýyor. Toplumumuzun milleti ile barýþýk olmasýnýn huzurunu yaþýyoruz. Gelecek nice bayramlara ayný huzur ve barýþ içerisinde ulaþabilmeyi temenni ediyorum. Bu vesile ile bütün ilçemizin Ramazan Bayramýný iyi dileklerimle kutluyorum ifadelerini kullandý. BELEDÝYEDE GELE- NEKSEL USUL BAYRAM- LAÞMA PERÞEMBE 31 TEMMUZ Osmancýk ta renkli bayramlaþma töreni Osmancýk Þoförler ve Nakliyeciler Odasý iftar düzenledi. Saray Düðün Salonu nda gerçekleþtirilen iftar öncesi Osmancýk Müftülüðü ne baðlý din görevlileri ilahiler ve dualar okudu. Mezopotamya filminin yönetmeni Ömer Sarýkaya tarafýndan Osmancýk'ta "Para Para Para" adlý komedi filmi çekilecek. Baþrollerini Osmancýklý bir oyuncu olan Birgül Yýlmaz ile Ýbrahim Gayber'in paylaþtýðý 90 dakikalýk sinema filminin çekimlerine 1 Eylül'de baþlanacak. Filmin ayný zamanda senaristi olan baþrol oyuncusu Osmancýk ilçesinde Ramazan Bayramý nedeniyle bayramlaþma töreni düzenlendi. Birgül Yýlmaz, komedi türündeki filmde Osmancýk þivesinin kullanýlacaðýný söyledi. Atahan Park ve Derindere Kuyumculuk gibi yerli firmalarýn da sponsorluk saðladýðý filmin Aralýk ayýnda vizyona girmesi hedefleniyor. Yapýlan açýklamada filmin ayrýca Cannes Film Festivali'nde de yayýnlanacaðý duyuruldu. Haber Merkezi Oda Baþkaný Bilal Karatað ýn ev sahipliði yaptýðý iftara Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Osmancýk eski Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Jandarma Komutaný Ýrfan Kýymaz, Ýlçe Emniyet Müdürü Uður Çalýþkan, Ýlçe Müftüsü Süleyman Çoban, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütünün baþkan ve temsilcileri, belediye meclisi üyeleri, nakliyeciler ve çok sayýda konuk katýldý. Yemekte kýsa bir konuþma yapan Oda Baþkaný Karatað, katýlýmlarýndan dolayý konuklara teþekkür ederek, "Davetimize icabet ettiðiniz için siz deðerli konuklarýmýza teþekkür ediyorum. Mübarek bir ayda birlikte olmak, bu ayýn güzelliðini hep birlikte yaþamaktan dolayý huzurlu ve mutluyuz. Bu mübarek ayýn ardýndan kutlayacaðýmýz Ramazan Bayramýnýn da ülkemize, milletimize ve dünyamýza hayýrlar getirmesini Allah tan diliyorum" Osmancýk Belediyesi tarafýndan Kültür Merkezinde düzenlenen bayramlaþma töreni ise yörenin öz kültürünü yansýtan geleneksel usulde yapýldý. Kaymakam Üçüncü ve Baþkan Karataþ bayramlaþma için gelen vatandaþlarý karþýlayarak bayramlarýný tebrik etti. Daha sonra vatandaþlar birbirleriyle bayramlaþtý. Ramazan Bayramý nedeniyle protokol ve vatandaþlar ilçe mezarlýðýndaki þehitliði ziyaret etti. Ýlçe Müftüsü Süleyman Çoban tarafýndan þehitler için dua okundu. Protokol üyeleri de þehitlerin kabirlerine su döktü.(ýha) Amcasýnýn kýzýný vurdu Amcasýnýn kýzýný bacaðýndan vurdu Çorum'da 19 yaþýndaki E.Ö., tartýþtýðý amcasýnýn kýzý 17 yaþýndaki E.Ö.'yü bacaðýndan tabancayla vurarak yaraladý. Olay Çorum'un merkeze baðlý Erdek Köyü'nde dün akþam meydana geldi. Ýddiaya göre, E.Ö. amcasýnýn kýzý E.Ö. ile ailevi nedenlerden dolayý tartýþtý. Tartýþmanýn büyümesi üzerine E.Ö. üzerinde bulunan ruhsatsýz tabancayla bir el ateþ ederek genç kýzý bacaðýndan vurdu. Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýlan E.Ö., burada tedavi altýna alýndý. Þüpheli ise jandarma tarafýndan gözaltýna alýndý. Olayla ilgili soruþturma sürüyor. DHA Nakliyeciler buluþtu Osmancýk Þoförler ve Nakliyeciler Odasý iftar düzenledi. Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, belediye çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdi. Ýftar Osmancýk Müftüsü Süleyman Çoban'ýn yaptýðý dua ile sona erdi. (Osmancýk) Komedi filmi çekilecek

16 16 PERÞEMBE 31 TEMMUZ 2014 Bayramlar barýþ ve huzura köprü olsun Yüksel Basar Çorum Anadolu Birliði Genel Baþkaný Okay Erözgün, Ramazan Bayramý nu kutladý. Erözgün, mesajýnda Ramazan bayramýnýn insanlarýn barýþ ve kardeþliðine vesile olmasýný temenni ederek, Geliniz bu günleri hep birlikte bir barýþ huzur ortamýnýn tesisi için bir fýrsata çevirelim. Erözgün, çalýþanlarýn gönülleri kýrýk ve tarif edilemez bir burukluk içinde bayram yaptýðýný savunarak, Memurumuz, iþçimiz ve emeklimiz açýsýndan deðiþen hiçbir þey yok. Küçük bir azýnlýk her türlü lüksü ve sefayý yaþarken, ezici bir çoðunluk ise iþsizliðin, yoksulluðun ve umutsuzluðun pençesinde sorunlarýna çare bulunmasýný Enise Aðbal HDP Merkez Ýlçe Baþkaný Ümit Küçükbayatlý, Ramazan Bayramý nedeniyle yayýnladýðý kutlama mesajýnda, bayramlarýn hoþgörü, barýþ ve kucaklaþma duygularýnýn yükseldiði günler olduðunu ifade etti. Küçükbayatlý yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda, bayrama dair deðerlendirme ve temennilerini þu cümlelerle ifade etti, Bayramlar; barýþ, hoþgörü ve kucaklaþma duygularýnýn yükseldiði günlerdir. Bayramlarý anlamlý kýlan; kin ve düþmanlýklarýn unutulmasý, herkesin birbirine elini uzatmasý, farklý kültürlerin ve kimliklerin birbiriyle kucaklaþmasýdýr. Bayramlarýn bu barýþçýl ve birleþtirici özünün toplumsal yaþamýn bütün alanlarýna taþýnmasý, eþitlik içinde bir arada yaþamýn güçlendirilmesi açýsýndan son derece önemlidir. Bugüne kadar bütün bayramlarý halklarýmýza barýþ ve kardeþlik getirmesi umuduyla karþýladýk. Umut ediyoruz ki, bu bayram da bütün coðrafyamýza ayný heyecaný ve umudu taþýyacaktýr. Maalesef yaný baþýmýzda, Ortadoðu da, Filistin ve Rojava da, Suriye ve Irak ta halklarýn yaþadýklarý acýlar nedeniyle bu bayramý hüzünle karþýlýyoruz. Her gün mazlum insanlarýn katledilmesi karþýsýnda insanlýk vicdanýnýn sessiz ve duyarsýz kalmasý mümkün deðildir. Yaþananlar halklarýn ortak geleceðine zarar veriyor. Temennimiz bu katliam ve savaþlarýn bir an önce son bulmasý, Ortadoðu'da barýþýn ve huzurun gerçekleþmesidir. Bizler, Türkiye de yaþayan bütün topluluklar ve halklar olarak, bu bayram vesilesiyle bütün dünyaya barýþ ve kardeþlik mesajýmýzý bir kez daha ulaþtýrmak istiyoruz. Demokrasi, eþitlik ve barýþ mücadelesini her zamankinden daha fazla büyütmemiz gerektiði bilinciyle, halklarýmýzýn ve Ortadoðu halklarýnýn Ramazan Bayramý ný kutluyoruz. Bu bayramýn da özgürlük ve demokrasiye köprü olmasýný diliyoruz. Barýþý tesis edelim Soma felaketi nedeniyle ertelenen Ankara Alýþveriþ Festivali 29 Aðustos'ta start alacak. Ekonomiye can katacak indirimli alýþveriþ keyfi, muhteþem konserler, rekor denemeleri, hediye çekiliþleriyle Baþkentlilerin yüzlerini güldürecek. Festival 14 Eylül Pazar günü akþamýna kadar devam edecek. ATO'dan yapýlan yazýlý açýklamada 2. Ankara Alýþveriþ Festivali hakkýnda bilgi verildi. Buna göre, "Þimdi Ankara'da olmanýn tam zamaný" sloganýyla 29 Aðustos'ta baþlayacak festival defileler, gösteriler, konserlerle Ankara'yý kültür, sanat ve alýþveriþin baþkenti haline getirecek. 14 Eylül tarihinde sona erecek festival boyunca, Ankara'daki tüm alýþveriþ merkezleri ile cadde ve sokaklarda çok sayýda etkinlik yapýlacak. -MAÐAZALARDA ÝNDÝRÝMLÝ SATIÞLAR- Festival süresince alýþveriþ merkezleri, cadde üstü ve sokaklarda bulunan maðazalar ürünlerini indirimli olarak satýþa sunacak. Festival süresince satýþ cirolarýnda yüzde 20 ila 35 arasýnda artýþ bekleniyor. Festivalde, maðazalar sadece indirim yapmakla yetinmeyecek, ünlü mankenlerin yer alacaðý defileler de festivalde göz dolduracak. Ankara Alýþveriþ Festivali sýrasýnda Baþkent sadece indirimlere deðil, renkli pek çok etkinliðe ev sahipliði yapacak. Havai fiþek gösterileriyle baþlayacak festivalde ünlü sanatçýlar konserler verecek. Festivalde Kafkas Halk Danslarý gösterileri de yapýlacak. -ANKARA KALESÝ'NDE ÞENLÝK- Ankara'nýn tarihi mekâný Ankara Kalesi festival sýrasýnda kültür ve sanatýn merkezi haline gelecek. Ankara fotoðraflarý sergisinin yapýlacaðý Ankara Kalesi'nde seðmen gösterileri, mehter takýmý konserleri ve bakýr dövme gösterileri gerçekleþtirilecek. -AÞIKLAR ÞÖLENÝ- Festival etkinlikleri kapsamýnda Türk kültürünün önemli bir parçasý olan aþýklýk kültürü de yaþatýlacak. Aþýklar þöleni adý altýnda gerçekleþtirilecek gösterilerde aþýklar karþýlýklý saz çalarak mani söyleyecekler. -GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI- Festival boyunca Baþkent, Türkiye'nin dört bir yanýndan gelen ve geleneksel el sanatlarýný icra eden sanatçýlara ev sahipliði yapacak. Ýki hafta boyunca devam edecek sergide kutnu kumaþ yapýmýndan ve marküteri yapýmýna, ipek dokumadan taþ baskýya, topaç yapýmýndan cam üflemeye kadar 26 ayrý el sanatý tanýtýlacak. El sanatlarýný icra eden ustalarýn küçük atölyelerde sanatlarýný görücüye çýkaracaðý sergide, el sanatlarý gösterileri de yapýlacak. -FESTÝVALÝN MEÇHUL MÜÞTERÝSÝ- Üçüncü Ankara Alýþveriþ Festivali'nde maðaza çalýþanlarýnýn motivasyonu da unutulmadý. Çalýþanlarýn tanýmadýðý meçhul müþteriler festival süresince maðazalarý gezecek. "Alýþveriþ Festivaline hoþ geldiniz" cümlesini kullanan her satýþ danýþmanýna bir çekiliþ kuponu verilecek. Festival boyunca daðýtýlan çekiliþ kuponlarýyla organizasyon bitiminde noter huzurunda çekiliþ yapýlacak ve kazanan satýþ danýþmanlarýna toplam 10 bin lira tutarýnda ödül verilecek. Meçhul müþteriler festival boyunca en az bin maðazaya ziyaret gerçekleþtirecek. Ümit Küçükbayatlý bekleyerek bayramý karþýlayacak. Özlemle acý veren bu çeliþkilerin sona ereceði gerçek bayramlarý bekliyoruz. Kavga ederek, inatlaþarak, Türkiye sorunlarýný çözemezsiniz. Farklýlýklarýmýzý çatýþma ve kavga nedeni olarak deðil, zenginlik kaynaðý olarak görmeli ve toplumsal uzlaþmamýzý arttýrmaya gayret etmeliyiz. Okay Erözgün Ankara Alýþveriþ Festival 29 Aðustos ta baþlayacak -KADINLARA ASF STÝLÝ- Ünlü Stil Danýþmaný Aysun Kaba ve ekibi festival boyunca otobüs ile tüm Ankara'yý dolaþarak baþkentli kadýnlarla söyleþiler yapacak ve stil danýþmanlýðý hizmeti verecek. Festival'de ayrýca maðazalar arasýnda vitrin yarýþmasý da düzenlenecek. -YARIÞ VE GÖSTERÝ TUTKUNLARI DA FES- TÝVALDE- Festival yarýþ ve gösteri tutkunlarýna da çeþitli aktiviteler sunacak. Ankara'nýn deðiþik bölgelerinde gerçekleþecek otomobil yarýþlarýnda dereceye girenlere ödüller verilecek. -ASF 2014 ESNAF YARIÞMASI Ankara Alýþveriþ Festivali'nde esnaf yarýþmasý düzenlenecek. Festival boyunca ASF afiþlerini vitrinlerine asarak fotoðraflarýný yarýþma için oluþturulmuþ web sitesine yükleyecek olan esnaf yarýþmaya katýlmýþ olacak. Yarýþma bitiminde gerçekleþtirilecek çekiliþle kazanan esnaflara ödülleri verilecek. RÝTÝM ATÖLYESÝ Ritim enstrümanlarý çalan müzisyenler Ankara'nýn park ve meydanlarýnda atölye çalýþmasý yapacak ve konserler verecek. Bu etkinlik kapsamýnda ritim enstrümanlarýna ilgi duyan vatandaþlara da atölye çalýþmasý yaptýrýlacak. -GEZÝCÝ FOTOÐRAF SERGÝSÝ- Ankara Alýþveriþ Festivali kapsamýnda Anadolu'nun kaybolan meslekleri ve Ahilik konulu bir resim sergisi açýlacak. Fotoðraf sanatçýlarýnýn eserlerinden oluþan gezici sergi, Ankara'nýn çeþitli bölgelerinde sanatseverlerle buluþacak. -REKORLARIN FESTÝVALÝ- Festival boyunca Guinness rekorlar kitabýna girmek için baþvuruda bulunulacak üç ayrý rekor denemesi gerçekleþtirilecek. Çiçek ekme rekor denemesinde ayný anda 650 kiþi yan yana 3'er adet çiçek dikecek. Organizasyon kapsamýnda 1500 metre uzunluðunda yapýlacak pasta ile de en uzun pasta rekoru kýrýlmaya çalýþýlacak. Festivalin üçüncü rekor denemesi ise en uzun süreli defileyle gerçekleþecek. MEDÝA CUP FUTBOL TURNUVASI Ankara Alýþveriþ Festivali'nin üçüncüsü, geçmiþ iki yýldaki gibi futbol turnuvasýna da ev sahipliði yapacak. Medya kuruluþlarýnýn katýlacaðý turnuva sonunda dereceye giren takýmlara para ödülü verilecek. -ATO BAÞKANI BEZCÝ- Ankara Ticaret Odasý (ATO) Yönetim Kurulu Baþkaný Salih Bezci, dünya üzerinde marka olmuþ þehirler arasýnda turizm pastasýndan pay kapma yarýþý yaþandýðýný anlatarak, bu yýl üçüncüsü düzenlenecek festivalin, Ankara'yý marka þehir yapma yolunda atýlan önemli bir adým olduðunu vurguladý. Geçen iki festivalde elde edilen sonuçlarla göre festival süresince kente gelen turist sayýsýnýn arttýðýný ve þehre hareket geldiðini kaydeden Bezci, "Ankara turizm ve tanýtýmda talihini festivalle deðiþtirecek" (Yaygýn Basýn) Merhum esnafa mevlit Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) tarafýndan geçtiðmiz Ramazan ayýnýn son günlerinde ebediyete intikal eden merhum esnaf ve sanatkarlar için mevlid-i þerif okutuldu. Çorum Sanayi Sitesi Cami'nde Cuma namazýndan önce okutulan mevlid-i þerife ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, ÇESOB Yönetim Kurulu üyesi ve Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, Aþçý ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak, Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý Baþkaný Sedat Ek, Çilingirciler ve Sobacýlar Odasý Baþkaný Halil Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði mevlit okuttu. Esnaf ve sanatkarlar için mevlid-i þerif okutuldu. Taþkaldýran, S.S. Hitit 19 Küçük Sanayi Sitesi Yapý Kooperatifi Baþkaný Nurullah Müstet, cami cemaati ve çok sayýda esnaf ve sanatkar katýldý. Mevlid-i þerifte ahirete intikal eden ahi teþkilatýna mensup esnaf ve sanatkarlar için dua edildi. Mevlid-i þerifin okunulmasý ve Cuma namazýnýn kýlýnmasýndan sonra ise cemaate gül suyu ve çikolata ikram edildi. Haber Merkezi Yerel gazetecilik zor iþ Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ 24 Temmuz Basýn Bayramý nedeni ile ilçedeki gazetecilerle bir araya geldi. Gazetecilerin Basýn Bayramýný kutlayan Karataþ, gazetecilerin oldukça zor bir kamu görevini üstlendiðini söyledi. Yerel imkanlarla gazetecilik yapmanýn her geçen gün daha da zorlaþtýðýný belirten Karataþ, "Ýlçemizde yayýn yapan gazetelerimiz ve internet medyamýz var. Gazeteci Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ 24 Temmuz Basýn Bayramý nedeni ile ilçedeki gazetecilerle bir araya geldi. arkadaþlarýmýz gerçekten çok zor bir görevi yerine getiriyor. Özellikle küçük ölçekli þehirlerde basýn iþi daha da zor. Ayrýca her geçen yýl yerel gazetelerin sürdürülebilirliði daha da zorlaþýyor. Kýsýtlý imkanlara raðmen özverili bir þekilde çalýþarak önemli bir kamu görevine yerine getiren basýn camiasýna teþekkür ediyor, 24 Temmuz Bayramýný tebrik ediyorum" diye konuþtu. Baþkan Karataþ'a basýna gösterdiði ilgiden dolayý teþekkür eden gazeteciler programdan sonra birlikte hatýra fotoðrafý çektirdi. 24 Temmuz Basýn Bayramý nedeniyle Ulusoy Asya Tesisleri tarafýndan düzenlenen iftarda ilçedeki gazeteciler bir araya geldi. Asya Tesislerinde düzenlen programa Osmancýk Haber Gazetesi Sahibi Orhan Güçlü, Osmancýk Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Bilal Çevrim, Doðan Haber Ajansý Temsilcisi Mustafa Ulusoy, Osmancýk Haber Yazý Ýþleri Müdürü Ýlkay Yorulmaz, Ýhlas Haber Ajansý Temsilcisi Ýsmail Kabakdere, Kýzýlýrmak Dergisi Sahibi Umut Cambolat, Osmancýk Gazetesi Sahipleri Fatih Kýlýnç ve Özkan Özçelik, Anadolu Ajansý Osmancýk Temsilcisi Emrah Akýllý ve Cihan Haber Ajansý Temsilcisi Sinan Düzgün katýldý. Gazetecilerin 24 Temmuz Basýn Bayramýný kutlayan Asya Tesisleri Yönetim Kurulu Baþkaný Aytaç Baba "Kamuoyunun doðru haber almasýnda özverili bir þekilde çalýþarak Osmanbey Konaðý nda düzenlenen programa Osmancýk Haber Gazetesi Sahibi Orhan Güçlü, Osmancýk Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Bilal Çevrim, Doðan Haber Ajansý Temsilcisi Mustafa Ulusoy, Osmancýk Haber Yazý Ýþleri Müdürü Ýlkay Yorulmaz, Ýhlas Haber Ajansý Temsilcisi Ýsmail Kabakdere, Kýzýlýrmak Dergisi Sahibi Umut Canbolat, Osmancýk Gazetesi Sahipleri Fatih Kýlýnç ve Özkan Özçelik, Anadolu Ajansý Osmancýk Temsilcisi Emrah Akýllý, Cihan Haber Ajansý Temsilcisi Sinan Düzgün ve Manþet Gazetesi Yazarý Lokman Erdoðan katýldý. Basýn Bayramý nda gazetecilerle buluþtu ilçemizin her türlü gündemini kamuoyuna aktaran basýn emekçileri ile bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Basýnýmýza çalýþmalarýnda baþarýlar diliyor, 24 Temmuz Basýn Bayramýný kutluyorum" (Haber Merkezi) Osmancýklý yerel gazeteciler Asya Tesislerinde düzenlenen iftarda buluþtu.

17 Ýslam ülkeleri barýþ gücü kurulmalý Memur Sen Ankara Ýl ve Eðitim Bir Sen 1 Nolu Þube Baþkaný hemþehrimiz Mustafa Kýr'ýn öncülüðünde Ankara'nýn Polatlý ilçesindegazze þehitleri için gýyabi cenaze namazý kýlýndý, basýn açýklamasý eylemi yapýlarak Ýsrail lanetlendi. Kýr, yaptýðý açýklamada þöyle dedi; "Siyonist Ýsrail'in, bebek katili, soykýrýmcý olduðunu, dünya kamuoyuna haykýrmak için buradayýz. Kutsal þehir Kudüs'ün, kutsal mabet Mescidi Aksa' nýn bekçisi, Osmanlýnýn yetimi,abdülhamit'in emaneti Ümmetin onuru ve gururu Filistinli Gazze'li kardeþlerimizin yanýnda olduðumuzu haykýrmak için buradayýz. 'Ýsrail Allah'ýn lanetine uðramýþ zalim bir millettir' Siyonist Ýsrail'in Filistin topraklarýnda verdiði çile, akýttýðý kan ve gözyaþý bir türlü dinmek bilmiyor. Ýsrail'in Zaman, zaman saldýrýlara ara vermesi ateþkes, barýþ antlaþma gibi sözcükleri terennüm etmesi saldýrganlýklarýndan vazgeçtiði anlamýný taþýmýyor. Çünkü Ýsrail, politikasýný yayýlmacýlýk üzerine kuran, öldürmekten, kan dökmekten zevk alan, haktan hukuktan anlamayan Allah'ýn lanetine uðramýþ vahþi bir millettir. Siyonist devlet öldürmek için her fýrsatý kolluyor. Son olarakta 12 Haziran 2014 günü kaybolan, 3 Yahudi gencin Batý Þeria da ölü bulunmasý bahane edilerek, 2 Temmuz günü Doðu Kudüs'te 15 yaþýndaki Filistinli Muhammed Hüseyin Ebu Hudayr Yahudiler tarafýndan kaçýrýlmýþ, zorla benzin içirildikten sonra yakýlarak acýmasýzca öldürülmüþtür. Ebu Hudayr için düzenlenen cenaze törenine katýlan 10 binlerce Filistinliye Ýsrail askerlerinin saldýrmalarý ile Yarým asrý aþan süreden beri, anlamsýz hale gelen antlaþma, ateþkes, barýþ gibi yaftalar bir defa daha anlamýný yitirmiþtir. 'Savaþýn bile bir hukuku vardýr' Savaþýn bile kendi içinde bir hukuku vardýr. Evrensel hukuk kurallarýna göre; savaþ sýrasýnda okullarýn, hastanelerin, sivil yerleþim yerlerinin, ekili alanlarýn, hayvanlarýn savunmasýz insanlarýn hedef alýnmasý yasaklanmýþtýr. Ancak; Ýki haftayý aþkýn bir süreden beri Siyonist Ýsrail askerlerinin havadan, karadan ve denizden yaptýðý ardý arkasý kesilmeyen sýnýrsýz ve kuralsýz vahþet saldýrýlarý ile sivil yerleþim alanlarý, camiler, okullar, hastaneler, resmi kurumlar, köprüler, çeþmeler, trafolar ve tüm alt yapýlar yerle bir edilerek, aralarýnda çoðu bebeklerin, çocuklarýn, kadýnlarýn, yaþlýlarýn ve savunmasýz insanlarýn bulunduðu 1000 e yakýn Filistinli þehit edilmiþ,5000 den fazla Filistinli de yaralanmýþtýr. Siyonistlerin saldýrýsý bütün hýzýyla devam etmekte yaralýlarý taþýyan ambulanslar, hastane görevlileri bombalanmakta, Çeþitli yardým kuruluþlarýnýn Gazze bölgesine ulaþtýrmak üzere gönderdikleri ilaç ve temel gýda maddelerinin giriþleri yasaklanmaktadýr. Bu mübarek günde Gazze'de elektrik yok, Su yok, gýda yok, can güvenliði yok! Gazze'de sadece acý var! Gözyaþý var! Ölüm var! Zulüm var! Ýþkence var! Bu vahþet Siyonistlerin yaptýðý ne ilk vahþet. Nede son vahþet olacaktýr. Siyonist köpekler tarafýndan belirli aralýklarla her yaptýklarý gibi Gazze'de Analar balalar çocuklarýnýn, çocuklar da analarýnýn babalarýnýn gözleri önünde katlediliyor, Onun için Filistin'de ana olmak baba olmak çocuk olmak olmak zor. Çünkü Filistin'de çocuk olmak demek; mermilerle, þarapnel parçalarýyla yaþamak demektir, bomba sesleriyle uyanmak demektir. Ninni sesleri yerine, silah seslerini duymak demektir. Esir kamplarýnda, mahpushane zindanlarýnda öksüz, yetim, biçare olmak demektir. Beþiðin kundaðýnda, ananýn kucaðýnda kanlý Siyonist kurþunlarýna hedef olmak demektir. Kýsaca; Filistin'de çocuk olmak demek, hayatýn anlamýný anlamadan hayatýn sonunu yaþamak demektir. Bu vahþet karþýsýnda dünya neden suskun ve sessizdir. Demokrasi bezirgâný AB ve ABD neden hissizdir. bu zulüm batýlý ülkelerin çocuklarýna yapýlsaydý Acaba sessiz kalabilirler miydi? Hissiz olabilirler miydi? Ýþte batýnýn insan haklarý, çocuk haklarý, kadýn haklarý, demokrasi ve özgürlük anlayýþý bu! Nerede okyanusta buzullar arasýna sýkýþan balinalar için seferberlik ilan eden BM'ler? Nerede Körfezde petrole batan kuþlarýn yardýmýn koþanlar? Nerede belediyelerce itlaf edilen köpeklere aðýtlar yakanlar? Nerede çocuk haklarý, kadýn haklarý, insan haklarý savunucularý? Nerede Arap Birliði? Nerede þatolarda hayat süren Arap Krallarý? Nerede petrolün þýmarttýðý Müslüman bozuntularý? Nerede Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý Örgütü? Nerede Ýslam Ülkelerinin Hükümetleri ve Devlet Baþkanlarý? Daha neyi bekliyorsunuz. Gazze'de kalan son Filistinlinin ölümünü mü? Dostunuz ve müttefikiniz ABD ve Onun. Taþeronu Siyonist Ýsrail'in Ýnsafa gelmesini mi? Unutmayýn ki; Bu çocuklarýn, bu mazlumlarýn gözyaþý sadece Siyonist Ýsrail'i ve katil ABD'yi deðil, onlara dolaylý ve dolaysýz destek veren iþbirlikçi hainleride Bu zulüm karþýsýnda sessiz kalanlarý da boðacaktýr. 'Çocuklarýný öldürmek yetmez, analarýnýn da öldürülmesi gerekir' Siyonist Ýsrail hükümeti tam bir firavun politikasý izlenmektedir. Bilindiði üzere Firavun; gördüðü bir rüya üzerine doðacak bir erkek çocuðun kendi saltanatýna son vereceðini öðrenince yeni doðan erkek çocuklarý katlettiriyordu. Ýsrail'in öldürme politikasý Firavun'un öldürme politikasýndan daha alçakçadýr. Çünkü Firavun sadece erkek çocuklarýný öldürtüyordu bunlar savaþýn tüm kurallarýný ihlal ederek suçlu suçsuz demeden masum halký, kendilerine karþý direnecek gücü olmayan bebekleri, çocuklarý, yaþlýlarý kadýnlarý katletmek suretiyle. Filistin halkýný adeta bir soykýrýmýna tabii tutmaktadýr. Bir Siyonist Bayan Milletvekili'nin "Filistinli çocuklarý öldürmek yetmez, onlarýn çocuklarý ile birlikte analarýnýn da öldürülmesi gerekir." Ýfadesi bir kadýnýn aðzýndan çýkabilecek en alçak, bir ifade olduðu gibi bu savaþýn normal bir savaþ olmayýp bir soykýrým olduðunun da açýk belgesidir. Yani bu kadýnlarýn yüzkarasý Milletvekili demek istiyor Mustafa Kýr ki,sadece çocuklarý öldürürsek analarý baþka bir çocuk daha doðurur analarýný da öldürelim ki bunlarýn kökünü kazýmýþ olalým. Lanet olsun böyle kadýnýn kadýnlýðýna, insanlýðýna! Bu ifade ne kadar alçakça bir ifade ise AB, ABD Almanya, Ýngiltere, gibi küresel emperyalist güçlerin, Terörist Ýsrail Devletinin yaptýðý soykýrýmý meþru savunma hakký kabul etmek suretiyle Siyonist katliama çanak tutmalarý onlara moral destek vermeleri de kadar alçakça bir davranýþtýr.bu bir savaþ deðil bu bir soykýrýmdýr.bu saldýrý sadece Filistine deðil, topyekun ümmete meydan okumadýr. Kutsalýna,namusuna el uzatmadýr. 'BM neyi bekliyor Ýsrail'in Ýnsafa gelmesini mi?' Öte yandan Ýnsanlýðýn güvenliðini Dünya'nýn huzur ve nizamýný, saðlamakla görevli BM Teþkilatýnýn bu vahþeti durdurmak için acil tedbirleri alma yerine hala barýþ ve ateþ gibi denenmiþ sözcükleri terennüm etmesi Ýsrail saldýrýlarýna meþruiyet kazandýrma çabalarýndan baþka bir þey deðildir. Zaten BM'lerin Ýsrail-Filistin anlaþmazlýðý konusunda bu güne kadar yaptýðý giriþimler, aldýðý kararlar Filistin'e yapýlan zulmü önlemek için deðil, adeta Ýsrail'in güvenliðini saðlamak için olmuþtur. BOB çerçevesinde Irak'ýn ABD tarafýndan iþgaline göz yumulmasýnýn, Mýsýr Halkýnýn % 50 den fazla oyuyla iþbaþýna gelen Muhammed Mursi'nin darbeyle devrilmesinin, Suriye'de halkýnýn varil bombalarýyla adeta yok eden Esed'e sessiz kalýnmasýnýn, Libya Devletinin yýkýlmasýnýn, ülkemizde tertiplenmek istenen gezi ve 17 Aralýk operasyonlarýný altýnda yatan gerçekte budur. Onun için Ýsrail'in saldýrýlarýndan vazgeçmesini, BM ve AB ülkelerinin Ýsrail zulmünü önlemesini beklemek ölü gözünden yaþ beklemek kadar abestir. Emperyalist güçlerin Zalim Ýsrail Yönetimine destek olmakta gösterdikleri hassasiyeti anlamak mümkündür. Çünkü onlarýn bu davranýþlarý Peygamberin "Küfür tek millettir." Hadisinin "Ey iman edenler Yahudileri ve Hýristiyanlarý dost edinmeyin onlar birbirlerinin dostudur. Sizden kim onlarý dost edinirse o da onlardandýr."ayetinin tezahürüdür. Ancak Mýsýr ve körfez ülkeleri ile bazý Ýslam ülkelerinin ve onlarýn Hükümetlerinin Müslüman Filistin halkýna uygulanan katliama seyirci kalmalarýný hatta Siyonist Ýsrail'e destek veren ülkeleri dost ve müttefik saymalarýný anlayýþla karþýlamak mümkün deðildir. Hatta Ýslam adýna son derece utanýlacak bir durumdur. Þeytanla dostluk kurarak cennete giremeyeceðimiz gibi Teröristleri dost ve müttefik kabul ederek de Müslüman'ca hayat sürdürmemiz mümkün deðildir. Bu gün Filistin'in Irak'ýn, Libya'nýn, Suriye'nin, Afganistan'ýn Pakistan'ýn Çeçenistan'ýn, Doðu Türkistan'ýn baþýna gelen bela ve musibetler düþmanlarýmýzýn gücünden ziyade Müslümanlarýn imamesi kopmuþ tespih taneleri gibi daðýnýklýðýndan kendi güçlerini birleþtirme yerine düþmanlarýnýn safýnda yer almalarýndan kaynaklanmaktadýr. 'Neden zalimleri durduramýyoruz? Neden mazlumlarýmýzý koruyamýyoruz?' Hadisi þeriflerde "Birlikte rahmet ayrýlýkta azap vardýr.", "Yakýn bir gelecekte köpeklerin yalak çanaðýna üþüþtükleri gibi ecnebiler üzerinize çullanacaklardýr. Sahabeden birisi sorar. Ya Resulallah o gün bizim azlýðýmýzdan mý öyle olacaktýr. Peygamberimiz; hayýr o gün siz sayý itibariyle daha çok olacaksýnýz. Lakin siz selin üzerindeki çer çöp gibi daðýnýk bulunacaksýnýz. Bu sebepten dolayý Allah O gün düþmanlarýnýzýn kalbinden sizden korkma ve size karþý saygýlý olma durumlarýný çekip alacaktýr. Sizin kalbinize de Vehn salacaktýr. Vehn nedir? Diye sorulunca da Peygamberimiz: Vehn, dünyayý sevmek ölümden hoþlanmamaktýr" buyurur. Þimdi þu soruyu kendimize soralým. Neden zalimleri durduramýyoruz? neden mazlumlarýmýzý koruyamýyoruz? Çünkü Allah "Müminler ancak kardeþtir. Kardeþlerinizin arasýnda anlaþmazlýk olursa aralarýný ýslah edin.", "Allah ve Resulüne itaat edin, birbirinizle çekiþmeyin; yoksa korkuya kapýlýrsýnýz da gücünüz kuvvetiniz, devletiniz gider"," Hepiniz toptan, Allah'ýn ipine (dinine) sýmsýký sarýlýn, bölünüp parçalanmayýn."," Ey Ýman edenler mallarýnýzla canlarýnýzla Allah yolunda cihat ediniz." "Mümin erkekler ve mümin kadýnlar birbirlerinin dostudurlar." Buyururken, Peygamberimiz de:"müminler bir bedenin uzuvlarý gibidir. Bedenin bir uzvunda rahatsýzlýk olursa diðer uzuvlar onun acýsýndan rahatsýzlýk duyar.","müminlerin dertleriyle dertlenmeyen bizden deðildir."," Birbirinizi sevmedikçe iman etmiþ olamazsýnýz, iman etmedikçe de cennete giremezsiniz."," Ey Allah'ýn kullarý kardeþ olunuz.", "Allah'a Yemin ederim ki! Ya iyiliði emreder kötülükten sakýndýrýrsýnýz ya da Allah Teâlâ, sizin kötülerinizi size musallat eder. Böyle olduktan sonra sizin hayýrlýlarýnýz dua ederler, fakat dualarý kabul edilmez.", "Size iki emanet býrakýyorum, onlara sarýlýp uydukça yolunuzu hiç þaþýrmazsýnýz. O emanetler, Allah'ýn kitabý Kur'ân-ý Kerim ve Peygamberinin sünnetidir." Þimdi kendi nefsimizi adil bir savcý edasýyla hesaba çekelim. Müslüman olarak biz Ne yapýyoruz? Ýslam kardeþ olun diyor. Biz düþman oluyoruz. Birbirinizi sevin diyor. Biz nefret ediyoruz. Kardeþlerinizin arasýnda anlaþmazlýk çýkarsa aralarýný ýslah edin diyor. Biz ifsat ediyoruz. Hepiniz toptan Allah'ýn ipi olan Kurana sýmsýký sarýlýn diyor. Biz sýrt çeviriyoruz," Allah'a ve Resulüne itaat edin, birbirinizle çekiþmeyin yoksa gücünüz, kuvvetiniz, kudretiniz, devletiniz gider" Diyor. Biz birbirimizin boynunu vuruyoruz. Emri bil maðruf nehyi anil münker yapýn diyor. Biz emri bil münker nehyi anil maðruf yapýyoruz. Cihadý terk ediyoruz. Haram olan faizi helal gibi yiyoruz. Zinayý serbest sayýyoruz. Allah dostlarýný düþman, düþmanlarýný dost görüyoruz. Böyle olunca da gücümüzü kuvvetimizi, devletimizi izzetimizi kaybediyoruz. Sonuçta Siyonistlere, emperyalistlere yem olmaktan kurtulamýyoruz Otomobil takla attý, 1 ölü 2 yaralý Çorum'un Ortaköy Ýlçesi'nde meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi öldü, 2 kiþi yaralandý. 45 yaþýndaki Murat Dincay yönetimindeki 19 TN 598 plakalý otomobil, Ortaköy Ýlçesi'nde kontrolden çýktýktan sonra taklalar attý. Kazada sürücü Murat Dincay ile araçta bulunan 22 yaþýndaki Ýbrahim Dincay ve 27 yaþýndaki Abdullah Dincay, yaralandý. Yaralýlar kaza ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýldý. Saðlýk durumu aðýr olan Murat Dincay, yapýlan tüm müdahaleye raðmen kurtarýlamadý. Jandarma kaza ile ilgili soruþturma baþlattý. DHA Hurþit Bozkurt Ýstanbul Baðcýlar da Ramazan ayý boyunca kurulan Çorum standýnda memleket tanýtýmý yapýldý. KARDER Baþkaný Osman Özsoy ile Ýstanbul Avrupa Yakasý PERÞEMBE 31 TEMMUZ Ýstanbul Baðcýlar da Ramazan ayý boyunca kurulan Çorum standýnda memleket tanýtýmý yapýldý. Baðcýlar da etkin Çorum tanýtýmý Mustafa Demirer CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Torba Yasa görüþmelerinde gündem dýþý söz aldý. Türkiye nin güney bölgesinde Müslüman coðrafyada yaþanan olaylarý izleyip kan ve gözyaþýný gördüklerinde 91'inci yýlý kutlanan Lozan Barýþ Antlaþmasý'nýn öneminin bir kez daha ortaya çýktýðýný söyledi. Lozan ýn Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararasý ortamdaki Anayasasý ve tapusu olduðunu belirten Köse,. þöyle dedi; Lozan'da son üç dört yýlýn deðil, yüzlerce yýlýn hesabý görülmüþ ve emperyalistlerin defteri dürülmüþtür. Lozan'da yarý sömürge duruma düþmüþ bir Osmanlý yerine dünyanýn en ileri ülkeleri arasýnda eþit ve saygýn bir yer almak isteyen Türkiye Cumhuriyeti'nin mücadelesi verilmiþtir. Lozan'da baðýmsýzlýk ve özgürlük vurgusu kuvvetlice yapýlmýþtýr. Yine, 143 maddelik Lozan Barýþ Anlaþmasý'nýn maddelerinin birinde Türkiye ile Birinci Dünya Savaþý'nýn galiplerinin eþit þartlar altýnda bir araya gelerek Lozan Barýþ Anlaþmasý'nýn imzalandýðý, sözleþmenin altýna dercedilmiþtir. Bu anlamda Lozan çok önemlidir. Lozan'ý ve cumhuriyeti küçümseyip yeni Osmanlý hayalini kuranlar þunu bilmelidir ki o Lozan ve devamýndaki cumhuriyet sayesinde Rizeli Kaptan Ahmet Reis'in oðlu bugün Baþbakandýr ve Cumhurbaþkaný adayý olmuþtur, Kayserili tornacý Ahmet Hamdi'nin oðlu da hâlen Cumhurbaþkanýmýzdýr. Bugün Türkiye'nin güneyinde Müslümanlarýn yaþadýðý coðrafyada, Orta Doðu'da, Kuzey Afrika'da yangýn var, göz yaþý var, kan var, Gazze'de yaþananlar var. Gazze'de neler yaþanýyor? Gazze'de Ýsrail'in bombalarý var küçük çocuklarýn üzerine düþen, Gazze'de hamile kadýnlarýn üzerine düþen Ýsrail'in bombalarý var. Peki buna karþýlýk hamaset siyasetinin dýþýnda, alengirli laflarýn dýþýnda iktidarýmýz ne yaptý Gazze için? Koskocaman bir hiç. Sadece Türkiye'deki milletimizin gururunu okþayýcý, onlarýn gururlarýný kamçýlayýcý sözlerin dýþýnda hiçbir þey yapmadý. Ýsrail'le ticaret hacminin en çok yükseldiði dönem, maalesef, bu iktidarýn dönemi. Çorumlular Ýletiþim Sorumlusu Sururi Onan öncülüðünde yapýlan tanýtýmda, Çorum un sadece leblebisi ile meþhur olmadýðý, yemek kültürü ve tarihi mirasý nýn marka olmaya aday olduðu ifade edildi. Tanýtýmg ünlerinin sonunda çeþitli eðlence programlarý düzenlenirken, Baðcýlar Belediye Baþkaný Lokman Çaðrýcý kapanýþ konuþmasý yaptý. Çorumlu sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri de, verdiði destekten dolayý Baþkan Çaðrýcý ya teþekkür ederek Saat Kulesi maketi, Kargý Bezi ve ve leblebi hediye edildi. Lozan ýn önemine dikkat çekti Tufan Köse Lozan ýn ilke ve deðerlerini koruyacaðýz Enise Aðbal Eðitim ve Bilim Ýþgörenleri Sendikasý (Eðitim- Ýþ) Çorum Þubesi, Lozan Barýþ Antlaþmasý nýn 91. yýldönümünü andý. Yapýlan açýklamada, emperyalist güçlerin Lozan la kazanýlan zaferi sindiremediði ve elde edilen kazanýmlara saldýrdýklarý belirtilerek, þunlar kaydedildi; Lozan Barýþ Antlaþmasý, nasýl geçmiþte emperyalist devletlerin Ortadoðu ve Asya'ya iliþkin planlarýný bozmuþsa, günümüzde de baðýmsýz, laik, üniter Türkiye Cumhuriyeti, varlýðýyla bölgeye yönelik emperyalist planlara engel oluþturmaktadýr. Bu nedenle, Sevr tekrar hortlatabilmek için Lozan'ýn kazanýmlarý yok etmek istemektedir. Öte yandan özellikle ekonomik çöküntüler yoluyla dýþa baðýmlýlýk artýrýlarak ulusal baðýmsýzlýðýmýz tehdit edilmektedir. Bu iktidar döneminde iç ve dýþ borç büyük oranda artýrýlmýþ, cari açýk Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarýna ulaþmýþ, Türkiye ekonomisi faiz ödeyen bir ekonomi durumuna getirilmiþtir. Böyle bir ekonomik yapýnýn uzun vadede sürdürülmesi mümkün deðildir. Bu yolla ekonomik baðýmsýzlýðýmýz elimizden alýnma noktasýna getirilmiþtir. Unutmamak gerekir ki siyasal baðýmsýzlýðýn olmazsa olmazý ekonomik baðýmsýzlýktýr. Ekonomik baðýmsýzlýðýn kaybedilmesi siyasal baðýmsýzlýðýn da kaybedilmesi anlamýna gelir. Ülkemiz dýþ politikada da ciddi sorunlar yaþamaktadýr. Komþularýmýzla "sözde sýfýr sorun" politikalarý iflas etmiþ, bütün komþularýmýzla sorun yaþar duruma gelinmiþtir. Dýþ politikamýzýn temeli olan "Yurtta barýþ, dünyada barýþ" ilkesinden vazgeçilmiþ, ülkemiz komþularýmýzla savaþýn eþiðine getirilmiþtir. Atom Enerjisi Kurumuna ve OECD'ye Ýsrail'le ilgili olan vetolarý kaldýran yine bu iktidar dönemi. Birleþmiþ Milletlerin Atom Enerjisi Kurumunda Ýsrail'in nükleer gücü, nükleer kapasitesi konuþulurken çekimser oyu verip o siyasette de adýný sildiren yine bu iktidar dönemi. Odelegasyon þunu soramaz mýydý gidip de "one minute" diyene kadar: "Ya senin 30 binden fazla nükleer silahýn olduðu konuþuluyor kardeþim, bunu bir araþtýralým." deyip olumlu oy verseniz daha iyi olmaz mýydý? Orada çekimser oyu kullandýktan sonra devamýnda "one minute" demekle bugün Hamas'a, bugün Ýsrail'e olabildiðince Türk milletinin gururunu okþamak için laf söylemek de boþa çabadýr, boþa bir gayrettir, hiçbir geçerliliði de yoktur. Bugün ülkemizin güneyindeki yangýnýn sebebi, iktidarýn çarpýk, mezhepçi, ayrýþtýrýcý bakýþ ve anlayýþýdýr. Bu yangýnýn sebebi, maalesef, iktidarýn küstahlýðýdýr. Bu yangýnýn iki tane de sorumlusu var. Kim olduðunu hepimiz biliyoruz. Bu yangýnýn sorumlularýndan birisi, hayallerini gerçek sanan, ayaklarý yere basmayan, Orta Doðu'nun hassasiyetlerini, Orta Doðulunun ruhunu bilmeyen, Türkiye Cumhuriyetinin de gördüðü en çapsýz Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'dur. Diðeri ise yanýlmazsa doðruyu söyleyemeyen, iktidarda kalmak için her þeyi göze alan, bir diktatör heveslisi, Cumhurbaþkaný adayýmýz Recep Tayyip Erdoðan'dýr. Niye böyle söylüyorum? 19 Ocakta Adana'da týrlar durduruldu. 19 Ocakta Adana'da durdurulan týrlarýn içerisinde -Genel Baþkan Yardýmcýmýz burada açýkladý- roketler var, mühimmat var. MÝT eliyle oradaki terör örgütlerine, IÞÝD'e... IÞÝD'e ne gebeliðimiz varsa? 40 küsur büyükelçimiz, büyükelçilik mensubumuz hâlâ ellerinde. Ne gebeliðimiz var bizim IÞÝD'e? Ve bu silahlarýn, terör örgütünün eline gittiði herkesçe bilinen gerçek. Þimdi soruyorum hepinize: Týrlarýn içerisindeki silahlarla öldürülenlerin katilleri kadar, o silahlarý temin edip katillerin ellerine verenlerin de ellerinde o mazlumlarýn kaný yok mudur? O mazlumlarýn kaný o silahlarý onlarýn ellerine verenlerin de eline bulaþmýþtýr ve bunun hesabý hem bu dünyada hem de gerçek dünyada bu iþte parmaðý olanlarýn hepsinden sorulacaktýr. Suriye ile yaþanýlan sorunlar bunun en büyük göstergesidir. Lozan'ý baþarý ile gerçekleþtiren büyük devlet adamý Ýsmet Ýnönü'nün adýnýn, Talim ve Terbiye Kurulu tarafýndan, uluslararasý iliþkiler dersi müfredatýndan çýkarýlmasý, siyasal iktidarýn Cumhuriyet rejimine karþý bir giriþimidir. Ýsmet Ýnönü'ye karþý, baþlatýlan karalama kampanyasýnýn, bugün adýnýn ders kitaplarýndan çýkarýlmasý aþamasýna gelmesi ve bunun Lozan Barýþ Antlaþmasý'nýn yýldönümüne rastlamasý, bir rastlantý deðil, hesaplanmýþ bir zamanlamadýr. Ülkemiz tarihinin en aðýr tehditleriyle karþý karþýya bulunduðumuz bugünlerde yurdumuzun tapusu olan Lozan Barýþ Antlaþmasý'nýn ilkelerine, deðerlerine sahip çýkma görevi devam etmektedir. Unutulmamalýdýr ki; çok zor koþullar ve olanaksýzlýklar içindeyken kazandýðýmýz özgürlük ve baðýmsýzlýk mücadelemiz, bugün ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara boyun eðmeyeceðimizin en önemli kanýtýdýr. Lozan Barýþ Antlaþmasý, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlýðýný kutsayan, Misak-ý Milli sýnýrlarýný, ulusal bütünlüðümüzü ve egemenliðimizi savunmaktaki en güçlü mirasýmýz olarak bundan sonra da önemini koruyacaktýr. Eðitim-iþ olarak; Lozan Barýþ Antlaþmasý'nýn getirdiði ilke ve deðerlere sahip çýkma görevini sürdürerek elde edilen tüm kazanýmlarýn koruyucusu olacaðýz. Bu vesileyle baþta Ulusal Kurtuluþ savaþýmýzýn Baþkomutaný Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Lozan'a imza atan büyük devlet adamý Ýsmet Ýnönü olmak üzere, Lozan Antlaþmasýnýn unutulmaz kahramanlarýný, bu kahramanlarýmýzý yetiþtiren ulusumuzu sevgiyle saygýyla selamlýyor, þükranlarýmýzý sunuyoruz.

18 18 PERÞEMBE 31 TEMMUZ 2014 Orhan ÖZÇATALBAÞ 58 Saniyede Bayram Kutlamak! Huzurevi ziyaretine katýlan antrenör, sporcu ve veliler sakinler ile birlikte toplu halde FB nin geleneksel Huzurevi ziyareti Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu geleneksel huzurevi ziyaretini Ramazan Bayramý nda sürdürdü. Antrenör, sporcu ve velilerin ziyaretinde huzurevi sakinleri miniklere büyüdüklerinde anne ve babalarýný aile ortamýndan uzak býrakmamalarýný ve yalnýzlýða terk etmemelerini özellikle istediler. Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu antrenör ve sporcular ile velileri geleneksel bayram ziyaretini Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevine yaptýlar. Ziyarette minikler dedelerine çikolata ikram ettiler Minikler nine ve dedelerin ellerini öperek bayramlarýný kutladý Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýþbir'den ilçede çalýþmalarýný sürdüren güreþçilere malzeme desteði. Göreve baþladýðý günden itibaren ilçede baþarýlý çalýþmalara imza atan Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýþbir sportif alanda da faaliyetlere hýz veriyor. Ýlçeye yaptýrýlmak isteyen futbol sahasý için giriþimlerini sürdüren Ýþbir, ilçedeki güreþçilere de malzeme desteði saðladý. Bayram öncesinde düzenlenen törenle Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýþbir tarafýndan güreþ çalýþmalarýna katýlan antrenör ve sporculara forma ve ayakkabý Arife günü Antrenörler Yaþar Yýlmaz, Murat Saat, Murat Çalýþkan ve Merve Yýlmaz ile bir grup veli ve sporcu her bayram arifesinde yaptýklarý gibi ziyaret ettiler. Ziyaret sýrasýnda minik sporcular dede ve ninelerine çikolata ikram ettiler ve onlarýn ellerini öperek bayramlarýný kutladýlar. Huzurevinde kalan sakinler ise ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getirdiler ve miniklere nasihatlarda bulundular. Tabi ki en önemli nasihat ise büyüdükleri zaman anne ve babalarýyla birlikte yaþamalarý ve onlara sahip çýkmalarý oldu. Büyüklerinini dinleyen miniklerde onlara anne ve babalarýna bakacaklarýna dair söz verdiler. Ziyarette sporcularla bir süre görüþen Ýsmail Saðancý, kaldýklarý huzurevinde çok rahat olduklarýný ancak aile ortamýndan uzak olduklarý için burukluk yaþadýklarýný belirterek 'Sizlerde büyüyüp anne baba olacaksýnýz. Sakýn anne ve babanýzý huzurevlerine terk etmeyin onlarý mutlu etmek istiyorsanýz bu çok önemli' Fenerbahçe Basketbol Okulu antrenörleride sportif faaliyetlerin yaný sýra sporcularýn sosyal ve manevi yönden geliþmelerini saðlamak için bu tür ziyaretlere çok büyük önem verdiklerin söylediler. Geleneksel hale getirdikleri bu ziyaretlerin sporcularda farkýndalýk yaratarak büyüklerine sahip çýkma ve beraber yaþayým ve onlara bakma bilincini kazandýrma amacýnda olduklarýný belirttiler. Ziyarete katýlan sporcu velileri de çocuklarýna basketbol eðitiminin yanýnda sosyal ve manevi yönden de eðitim veren Fenerbahçe Basketbol Okulu antrenörlerine teþekkür ettiler. Ortaköy Belediye Baþkaný ndan Güreþçilere malzele desteði hediye etti. Ýlçede güreþe ilginin hayli fazla olduðunu belirten Ýþbir, baþarýlý sporcular yetiþtirmek için imkanlarý ölçüsünde onlara destek vermeye devam edeceklerini belirterek önceliklerinin ise tesis sorununu halletmek olduðunu söyledi. Ortaköy'lü güreþçilerde kendilerine malzeme desteði veren Belediye Baþkaný Taner Ýþbir'e teþekkür ettiler ve bu desteðin kendilerine büyük moral verdiðini söylediler. Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýþbir ilçede güreþ çalýþmasý yapan miniklere malzede desteðinde bulundu Ahh! O eski bayramlar öykünmesini duymayan, bilmeyen yoktur. Bu söz daha çok geçmiþte insanlar arasýndaki iliþkilerin ve samimiyetin, içtenliðin daha güçlü olduðuna vurgu yapmak üzere, farklý bir hava ve ortamda bayramlarýn yaþanmasýyla ve hissedilmesiyle ilgili olarak söylenir. Aslýnda konunun bu insani ve duygusal yönü yanýnda, bir de iletiþim araçlarý boyutu vardýr. Burada iletiþim araçlarý bir bakýma veri aktarýmýnýn fiziksel niteliðini ve boyutunu ifade etmektedir. Bayram veya özel günlere yönelik kutlamalarda mektup, posta kartý, telefon, kýsa mesaj, e-posta, gibi sözlü ve yazýlý iletiþim araçlarý kullanýlmaktadýr. Özellikle yazýlý iletiþim araçlarý bakýmýndan konu ele alýndýðýnda; o eski bayramlarý ifade eden dün ve dünden bugüne kadar iletiþim araçlarýnýn rolü ve iþlevi bakýmýndan nereden nereye gelindiðini görmek yönünde önemli bilgiler elde edilebiliyor. Ah! o eski bayramlar, deyimine konu olan bayramlarda, iletiþim araçlarý kullanýmýna yönelik süreç en az bir, hatta iki hafta önce baþlardý Buna göre bir tebrik yada bir posta kartýný ilgili kimseye ulaþtýrmak için hangi aþamalar yaþanýrdý, þöyle bir bakalým; 1. Bulunulan kent dýþýndaki yakýnlar, dostlar, arkadaþlar gözden geçirilir, selamlamak ve dilek, saygý ve sevgi gönderilmek istenenler belirlenirdi. 2. Tebrik kartlarý gönderilecek kimselerin beðenileri, yaþanýlan kentin özellikleri yada bayramýn temasý dikkate alýnarak posta kartlarý seçilir, kartlarý koymak üzere ise zarflar alýnýrdý 3. Sonra her bir kimse için uygun mesajlar düþünülür ve mürekkep kalemle duygular, düþünceler ve iyi dilekler kartýn arkasýna, özenli bir el yazýsýyla yazýlýrdý 4. Sonra posta kartý zarflanýr(yada zarflanmadan) zarfýn(yada kartýn) sað alt köþesine alýcýnýn ismi ve adresi yazýlýrdý 5. Son aþamada ise postaneye gidilir, pul satýn alýnýr, pullar yapýþtýrýlýr ve kartlar posta kutusuna atýlýr yada görevliye býrakýlýrdý Evet; eski bayramlarýn zevkli bir geleneði haline gelen bu iþlemler için; acaba ne kadar zaman, ne kadar emek ve ne kadar sevgi harcanmýþtýr... Sadece zaman kullanýmý bakýmýndan konu ele alýnýrsa; kart almak, yazmak ve göndermek gibi üç temel iþlem için kaç saniye, kaç dakika veya kaç saat zamana ihtiyaç duyulmaktaydý. Buna göre þöyle bir hayal edelim ve bir rakam ortaya koyalým: - 58 saniye? Otuz dakika? bir saat? üç saat? Beþ saat Hangisi dersiniz! Baþlýkta neden 58 saniye var? sorusuna karþýlýk bulabilmek için, eski bayramlardan bugüne, yani bugünün bilgi ve iletiþim teknolojilerinin geldiði yüksek geliþmiþlik düzeyine bakmak gerekiyor. Bugüne gelelim ve konuyu 2012 ye getirdiðimizde, benzer bir veri aktarým iþlemi için; örneðin e-posta ile yazýlý bir mesaj göndermek için acaba ne kadar zamana ihtiyaç duyuluyor. Bunu saptamak üzere bir deneme yaptýk ve Sayýn Hocam, Ramazan Bayramýnýzý içtenlikle kutlar, saðlýk, baþarý ve mutluluklar dilerim. Orhan Özçatalbaþ, mesajýný yazýp gönderdik. Ve kronometre 58 saniyede kaldý. - Ve bu iþlem için 58 saniye gerekli sonucuna ulaþtýk. Tabiki tek bir kiþiye deðilde; örneðin ilgili mesaj 100 kiþiye gönderilecek olursa; doðal olarak mesaj baþýna düþen zaman çok daha düþük deðerlere gerileyecektir Bu durum günümüzde bilgi ve iletiþim teknolojilerinin geldiði geliþmiþlik düzeyini göstermekte ve geçmiþte bir posta kartý göndermek için harcanan zamanýn, bugün ne kadar düþtüðünü göstermektedir, denilebilir. Bu bir bakýma bilgi çaðý nýn etkisidir ve bu çaðýn zamana verdiði deðerin, zamanýn ne kadar deðerli olduðunun somut bir göstergesidir. Ancak, konu bayramlar ve duygu ve düþünce iletimi ve paylaþýmý olduðunda konu farklý yorumlara açýktýr saniye mi? Yoksa birkaç saat mi? tercih edilmelidir. Burada karar verebilmek için; bayramlarýn deðerlerimizi tazeleme, büyüklerimize saygý gösterme ve anma, birlik ve beraberlik içinde sevgi paylaþým günleri olduðunu dikkate almak gerekiyor Böyle olunca iletiþim araçlarý kullanýmý bakýmýndan Ah! O, eski bayramlar kapsamýnda kullanýlan iletiþim araçlarý ve harcanan zamanýn çok daha deðerli olduðunu söylemek gerekiyor. Çünkü, 58 saniye aslýnda; duyguyu bir þekilde kenara iten ve mekanik bir yapýyý ifade ediyor, denilebilir. Bu, farklý iletiþim araçlarýnýn ortaya koyduðu zaman farklýlýðýndan ziyade; tebrik kartýný hazýrlamak için harcanan zamana, mesajlara yüklenen duyguyla ve anlamla yakýndan ilgili Böyle olunca Ah! O, eski bayramlar demenin; o dönemlerdeki bayrama ve iletiþim araçlarýna yüklenen anlam, içerik, haz, gönül ve samimiyetle ilgili olduðu rahatlýkla anlaþýlabilir. O halde;bayram mesajlarýný mekanik ve sanal ortamda ulaþtýrmak yerine, mesajlarýmýzý bir kez de eski bayram kutlamalarýnda olduðu gibi, yukarýda süreçleri tanýmlanan posta kartýmýzý postane ile ulaþtýrýlmayý deneyelim. Ve bakalým alýnan haz ayný mý? farklý mý? Yazýmýn sonunda tüm dost ve meslektaþlarýmýzýn, akraba, komþu, tanýdýk ve okurlarýmýzýn Ramazan Bayramýný içtenlikle kutluyor, ülkemizin güzel insanlarýna birlik ve beraberlik içinde saðlýklý ve mutlu bayramlar diliyorum.

19 PERÞEMBE 31 TEMMUZ AÐUSTOS T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi 06 DP8070 plakalý 2012 model Ford marka Transit 330S tek kabin 125 tipli açýk kasa kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2014 yýlý kuru sistem banyo cihazýnda kullanýlan röntgen filmi alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: AÐUSTOS Çorum Özel Ýdaresi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü Çorum Merkez Eþref Ertekin Halk Kütüphanesi deprem güçlendirme yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum ilköðretim okullarý ithal kaloriferlik ve Milli Eðitim Bakanlýðýnýn (MEB) ehliyet sýnavlarýna getirdiði düzenlemenin üzerinden geçen 14 ayda ehliyet alabilenlerin sayýsý bazý illerde yüzde 40'lara kadar düþtü. Bakanlýk verilerine göre, direksiyon uygulama sýnavlarýna ilk giriþte baþarýsýz olanlarýn yüzde 70'i, dubalar arasýna geri geri kurallara göre park yapamadý. Bakanlýk verilerine göre, direksiyon uygulama sýnavlarýna ilk giriþte baþarýsýz olanlarýn yüzde 70'i, dubalar arasýna geri geri kurallara göre park yapamadý. Yönetmelikten önce Türkiye genelinde direksiyon sýnavlarýna ilk giriþte baþarý yüzdesi yüzde 95 iken, yönetmeliðin uygulanmaya baþladýðý Temmuz ayýndan itibaren bu baþarý oraný yüzde 72'ye düþtü. Ancak sýnavýn zorlaþtýrýlmasýyla Türkiye'de de baþarý yüzdeleri Ab ortalamalarýna yaklaþtý. Direksiyon eðitimi dersi sýnavýnýn altý aylýk baþarý ortalamasý temmuzda yüzde 83,3, Aðustosta yüzde 72,1, Eylül'de yüzde 73,8, Ekim'de yüzde 65,7, Kasým'da yüzde 70,9, Aralýk'ta yüzde 64,9 olarak gerçekleþti. Kadýn sürücü adaylarý parkta zorlanýyor Karadeniz Sürücü Kurslarý ve Eðitimcleri Federasyonu Baþkan Yrd.Ertan Yaþar, yaptýðý açýklamada, 29 Mayýs 2013'te Özel Motorlu Taþýt Sürücü Kurslarý Yönetmeliði'nde deðiþiklikler yapýldýðýný anýmsattý. Yönetmelik deðiþikliðiyle ehliyet sýnavlarýnýn, Avrupa standartlarýna kavuþtuðuna iþaret eden Yaþar yazýlý aþamadan sonraki direksiyon uygulama sýnavýnda adaylarýn, bazý hatalarý bir, bazýlarýný da iki defa yaptýðýnda sýnavdan baþarýsýz sayýldýðýný anlattý. Sürücü adaylarýnýn kalkýþ sinyalini vermemesi, kemerini takmamasý ya da arabayý ilk çalýþtýrdýðýnda stop ettirmesi halinde sýnavýn o anda sona erdirilip adayýn baþarýsýz sayýldýðýný belirten Yaþar, uygulama sýnavýnda geri manevra ve iki duba arasýna geri geri park etme zorunluluðunun da getirildiðini söyledi. Bu kategorilerde kadýn adaylarýn baþarýsýz ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de sobalýk kömür alýmý iþi. Yer: Çorum Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Oðuzlar Ýlçe Devlet Hastanesi Hizmet Binasý bakým onarým yapýmý iþi. Yer: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Saat: AÐUSTOS Çorum Belediye Baþkanlýðý Fidan alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Akþemsettin Cami dýþ cephe kaplama, tezyinat yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe Bahçelievler Mahalesi nde bulunan 2 ayrý taþýnmazýn muhtelif fiyatlarla satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi (Ç.HAK:1943) olduðunu ifade eden Yaþar, þöyle konuþtu: "Yeni düzenlemelerle artýk cüzdanda ehliyet dönemi kapandý. Özellikle Temmuz ayýndan itibaren sürücü belgesi alan sürücülerimiz, aktif olarak trafiðe çýkabilecek ve aracýný kullanabilecek donanýmdadýr. Hiçbir adayýmýzýn mezun olduktan sonra artýk araç sürmeyle ilgili bir problemi yoktur. Ýki duba arasýna kesinlikle yanaþamayan düz geri gidemeyen, aracýný hareket ettirirken herhangi bir hata yapan adayýn sýnavý hemen iptal ediliyor, diðer adayýn randevu saati bekleniyor." Sýnavý yapanlar da denetleniyor Yaþar, yeni düzenlemeyle sýnav yapýcýlarýn, denetlendiði bir ortamýn oluþturulduðunu da bildirdi. Yönetmelik yayýmlanmadan önce direksiyon uygulama sýnavýnda baþarý ortalamasýnýn yüzde 90'nýn üzerinde olduðunu ancak deðiþiklikten sonra bazý ilçelerde baþarý oranýnýn 35'lere kadar düþtüðünü belirten Yaþar, þöyle konuþtu: "Bu sonuç bizim için kalitenin arttýðýný gösteriyor. Biz bu sayede eðitimlerimizi daha sýk, daha düzgün vermeye baþladýk. Özellikle ölümlü kazalar bizim içimizi yakýyordu. Bütün haberlerde sürücü kurslarý töhmet altýnda kalmaktaydý. Bu olaylardan kurtulmuþ olduk. Sürücü kurslarý artýk kendini temize çýkarmýþ durumda. Yönetmelik ayný zamanda bizim için sanal ortamda araç kullanma imkanýný da saðladý. Kursiyerlerimizi artýk simülatör araçlarýyla yetiþtirmekteyiz. Eðitim pisti zorunluluðu artýk kaldýrýldý ama isteyen kurumlar da kullanabiliyor. Teknolojinin getirdiði imkanlardan faydalanarak adaylarýmýzý daha ekonomik ve daha gerçekçi bir þekilde yetiþtiriyoruz. Trafiðe çýkarmadan önce adaylarýmýza tüm riskleri ve kazalarý yaþatýyoruz." Yaþar, yeni düzenlemeyle motosiklet ehliyeti alacaklar için de 20 santimetre geniþliðinde, yerden üç yada 5 santimetre yükseklikteki 10 metre uzunluðunda bir platformda hareket zorunluluðu getirildiðini bildirerek, "Biz bu yolu 'sýrat köprüsü' olarak tabir ediyoruz. Bu platformdan geçen arkadaþlarýmýz sýnavda baþarýlý sayýlýyor" SATILIK ÝMARLI ARSALAR Bahçelievler Mahallesi Hoyhoy mevkiinde imarlý, müstakil tapulu arsalar (Ç.HAK:1602) Müzayede Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 TH 148 plakalý, 2008 model mavi renkli TT 50 tip New Holland marka zirai traktör satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum ili merkez ilçe 3757 ada no, 167 parsel no, Ulukavak Mahallesi Mahalle/Mevkii tek katlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Hankozlusu köyü ada 106, parsel 24 de kayýtlý tarla niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 9.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Fatih Caddesi Adalet Sarayý Giriþ Kat Ýhale Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 3442 ada no, 5 parsel no, Ulukavak Mahalle/Mevki de bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçe, Ulukavak Mahallesi, ada 3309, parsel 6, cilt 88, sayfa 8615, 2. kat 4 nolu baðýmsýz bölümde kayýtlý olan 63/350 arsa paylý, ana gayrimenkulü arsa vasfýnda olan kömürlük eklentili mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Çepni Mahallesi nde bulunan 3 ayrý taþýnmazýn muhtelif fiyatlarla satýþý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: Dubalar sürücü adaylarýný zorluyor YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Lale GENCA Adil kýzý 1973 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2285) SATILIK DEÐERLÝ ARSALAR ada, 4 parsel, 2200 m ada, 5 parsel, 2500 m adanýn 1 den 18 e kadar olan parselleri adanýn parselleri adanýn parselleri 6- Ilýca Baðlarýnda 95 ada 29 parsel 1450 m2 bað 7- Ilýca Baðlarýnda 95 ada 31 parsel 1000 m2 bað Mür. Tel: satýlýktýr. Müracaat: ELEMANLAR ALINACAKTIR Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere deneyimli kaynakçýlar makina ressamý ve LKS programý kullanabilen ön muhasebe elemaný alýnacaktýr. Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ARAR MAKÝNA SAN ve TÝC A.Þ ORG SAN BÖL 16.CAD NO 13 ÇORUM TEL : ( PBX ) (Ç.HAK:1995) FAX CEP TEL : BAY&BAYAN ELEMAN ARANIYOR Alçý, Model, Kalýp iþlerinden anlayan Bay&Bayan eleman (Ç.HAK:2119) ELEMANLAR ARANIYOR Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýflý-vasýfsýz iþçiler ve Bay Maden Teknikeri alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Ankara Yolu 10. Km. ÇORUM (Ç.HAK:1583) ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Kýna Kaftanlarý ve (Ç.HAK:1589) aranmaktadýr. Mür.Tel: aksesuar çeþitlerinde % 50 indirim Tel: Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D ELEMANLAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bilgisayar kullanabilen bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Þahin Boya Ltd. Þti. (Ç.HAK:2218) Satýlýk Daire Ulukavak Mah. Mavral 1. sok. Burhan Apt. 3. kattaki m2 daire (Ç.HAK:2217) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Küçük Sanayi Sitesi 87. Sok. No: 1 Tel: sahibinden satýlýktýr. Müracaat: (Ç.HAK:2121) (Ç.HAK:1933) SATILIK DÜKKAN Yeni Adliye arkasýnda 100 m2, 20 metre yola cepheli, içinde kiracýsý bulunan dükkan satýlýktýr. Not: Takas olunur. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere askerliðini yapmýþ Elektrikci Kalfasý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Hasan Demiral Elektrik San. Tic. Ltd. Þti. (Ç.HAK:1983) ELEMANLAR ALINACAKTIR * Makina Teknik Ressamlarý, * Elektrik Teknisyenleri, * CNC Operatörleri, * EML Mezunu teknik elemanlar, * Meydancýlar. Gerekli þartlar; * Sigara kullanmamak, * En fazla 35 yaþýnda olmak. ve * Çýraklar alýnacaktýr. Ýsteklilerin aþaðýda verilen adrese þahsen müracaat etmeleri rica olunur. (Çýraklar velileri ile) ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ. Adres: Ankara yolu 5. Km. ÇORUM ÝÞ ARIYORUM E sýnýfý ehliyetim mevcut. (SRC (Ç.HAK:2065) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. Psikoteknik) þoförüm iþ arýyorum Yunus Emre Ýþ Merkezi No: 41 ÇORUM Tel: Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM

20 Emir Karagümrük te Çorum Belediyespor dan ayrýlan Emir Gökçe Fatih Karagümrükspor ile anlaþtý. Yeni takýmý ile ilk hazýrlýk maçýnda Baþakþehir maçýnda forma giydi. Emir Gökçe Fatih Karagümrükspor ile resmen anlaþtý. Geçen sezon baþýnda Batman Petrolspor dan Çorum Belediyespor a transfer olan ve takýmýn en golcü ismi olan Emir Gökçe niþanlýsýnýn Ýstanbul da oynama isteði üzerine ayrýlmak isteðini bildirmiþ ve yönetimde 60 bin lira karþýlýðýnda bu futbolcuyu serbest býrakmýþtý. Emir bayramda daha önce prensipte anlaþtýðý Fatih Karagümrükspor ile resmen anlaþtý ve yeni takýmý ile çalýþmalara baþladý. Emir yeni takýmýnýn formasý altýnda ilk hazýrlýk maçýna çýktý. Fatih Karagümrük'ün Süper Lig takýmlarýndan Ýstanbul Baþakþehir ile yaptýðý maçta ikinci yarý oyuna giren Emir oyunun sonlarýna doðru yerini Barýþ Kazer'e býraktý. Karagümrük maçý 2-1 kaybetti. Kampta dört hazýrlýk maçý yapýlacak Emir Gökçe imza töreri sonrasýnda yönecisiyle birlikte Çorum Belediyespor Nevþehir kampýnda dört hazýrlýk maçý yapmayý planlýyor. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, Nevþehir kampýnda oynayacaklarý hazýrlýk maçlarýnda futbolcularýn fiziksel ve taktiksel durumlarýný görmek ve oyun anlayýþýna uyumlarýný test etmek açýsýndan önem verdiklerini söyledi. Kamp döneminde ayýn ve 12 Aðustos tarihlerinde dört maç yapmayý planladýklarýný belirten Ýncedal, ilk anlaþmanýn 12 Aðustos ta Bugsaþspor ile olduðunu söyledi. Diðer üç hazýrlýk maçý içinde bugünden itibaren bölgede bulunan diðer takýmlarla yapacaklarý görüþmeler sonunda kararlarýný vereceklerini belirten Ýncedal, hazýrlýk maçlarýnýn futbolcularýn kendilerini göstermesi açýsýndan son derece önemli olduðunu sözlerine ekledi. U 19 tek lige düþtü Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan 1. Küme de beþ 2. Küme de ise dört takým kalmasý U 19 kategorisinde 1. ve 2. Amatör Küme birleþtirildi. Yeni sezonda U 19 kategorisinde tek ligde maç oynanacak. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan ýn verdiði bilgiye göre iki ligde takým sayýsýnýn çok az olmasý nedeniyle böyle bir karar aldýklarýný söyledi. Ayan, geçtiðimiz sezon 1. Amatör Küme de mücadele eden Çorum Belediyespor un Akademi Ligi ne katýlmasý, Gençlerbirliði nin ise ligden çekilme baþvurusu yapmasý üzerine mücadele eden takým sayýsýnýn beþe düþtüðünü belirterek 2. Amatör Küme de de geçen sezon beþ takým mücadele etti ve Ulukavakspor 1. Küme ye yükseldi dört takým kaldý. Ýki ligde toplam dokuz takýmla mücadele etmek yerine tek ligde daha fazla maç oynanmasýný saðlamak ve Çorum u temsile gidecek takýmýn fazla müsabaka yapmasýný saðlamak amacýyla alýnan karar Futbol Federasyonu na gönderildi ve Federasyonda bunu kabul edince iki ligin birleþtirilmesi kesinleþti. Bu nedenle sezonunda U 19 liginde mücadele etmek isteyen gerek 2. Küme gerekse ilk defa oynayacak kulüpler 9 Aðustos ta yapýlacak teknik toplantýdan önce yazýlý olarak bildirimlerini Futbol Ýl Temsilciliðine ulaþtýrmasý gerekiyor. U 19 liginde müsabakalar U 17 ligi müsabakalarýnýn bitiþ tarihi olan Aralýk ayý baþlarýnda baþlayacak Engin Ayan PERÞEMBE 31 TEMMUZ 2014 Nevþehir kampý tam kadro baþladý Çorum Belediyespor yeni sezon ikinci etap hazýrlýklarýný yapacaðý Nevþehir de ilk antrenmaný dün akþam yaptý. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn tam kadro baþlayan Nevþehir kampýnda günde çift antrenmanla ikinci yarý hazýrlýklarýný 13 Aðustos a kadar sürdürecek Çorum Belediyespor yeni sezon hazýrlýklarýnýn ikinci etabýna dün akþam saatlerinde Nevþehir de yaptýðý çalýþma ile baþladý. Yeni sezon hazýrlýklarýnýn ilk etabýný Temmuz tarihleri arasýnda Çorum da yapan ve daha çok fiziksel ve güç almaya yönelik çalýþmalar yaptýran Teknik Direktör Yavuz Ýncedal iki buçuk günlük bayram izninin ardýndan takýmý dün öðleden sonra Nevþehir Dedemen Otel de topladý. Kamptaki ilk antrenman öncesinde futbolcularla bir toplantý yapan Ýncedal, kamp çalýþmalarý burdaki oynayacaklarý maçlardaki performansýn ligde forma giymek açýsýndan ne kadar önemli olduðunu vurgulayarak futbolculardan antrenmanlara kendilerini tam vermelerini ve dinlenmelerini iyi yapmalarýný istedi. Daha sonra kampta yapýlan ilk antrenman toplu olarak yapýlan kýsa süreli bir koþu ve ardýndan tempolu kýsa mesafeli deparlar ve son bölümde de dar alanda pas çalýþmasý ile sona erdi. Çorum Belediyespor yeni sezon hazýrlýklarýnýn ikinci etabýný bugün sabah ve akþam yapacaðý çift antrenmanla sürdürecek. Kamp oteli yine deðiþti Çorum Belediyespor un dün baþlayan Nevþehir kampý Dedeman Otel de baþladý. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn sezon baþý kampý için üçüncü isim olarak Dedeman Otel ile anlaþma yapýldý. Kýrmýzý Siyahlý takým ilk olarak kamp için Peri Tover Otel ile anlaþmýþ geçtiðimiz hafta içinde bu otelin antrenman saatleri konusunda sahasýnda yaþadýklarý sorun nedeniyle vazgeçildiði açýklanmýþtý. Daha sonra Avrasya Otel ile anlaþma yapýldýðýný açýklayan Çorum Belediyespor yönetimi bu otelde de saha konusunda sorun yaþanmasý üzerine son anda merkezde bulunan Dedeman Otel ile anlaþtý ve kýrmýzý siyahlý takým dün öðleden sonra 13 gün süreyle kamp yapacaðý bu otele yerleþti. Genel Kaptan Hamit Iþýk, kamp ve hazýrlýk maçý yapmak için en uygun olarak Dedeman Otel de karar kýldýklarýný bu noktada antrenman sahasý noktasýnda Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer in büyük desteklerini gördüklerini belirterek kendisine teþekkür etti. Ünlü ve Aþýkoðlu nun veda yemeði Hasan Zahir Et Lokantasý nda verildi Aþýkoðlu na veda yemeði düzenledi ve plaket verdi. Þube Müdürü olarak görev yapan Hüseyin Ünlü ve Mahmut Aþýkoðlu'na veda yemeði verdiler. Son atamalarla Ankara'ya tayini çýkan Hüseyin Ünlü ile Gebze ye tayin olan Mahmut Aþýkoðlu için verilen iftar yemeðine Beden Eðitimi Öðretmenleri Derneði ve Spor Kulübü Baþkaný Baki Aygün ve Yönetim ile Denetim Kurulu üyeleriyle bazý dernek üyeleri katýldý. Yemekte konuþan Dernek Baþkaný Baki Aygün, uzun yýllardýr Çorum'da görev yapan ve Spor bölümünden sorumlu olarak hizmet veren Hüseyin Ünlü ile Mahmut Aþýkoðlu'nun baþka illere tayinleri çýkmalarý nedeniyle ayrýldýklarýný Çorum Beden Eðitimi Öðretmenleri Derneði ve Spor Kulübü, Milli Eðitim Müdürlüðü'nde Milli Eðitim Þube Müdürleri Hüseyin Ünlü ve Mahmut Aþýkoðlu nun veda yemeðine katýlanlar topla halde görülüyor Ünlü ve Aþýkoðlu na veda yemeði ve plaket Çorum Beden Eðitimi Öðretmenleri Derneði ve Spor Kulübü tayini çýkan Milli Eðitim Spor Þube Müdürleri Hüseyin Ünlü ve Mahmut belirterek kendilerine bugüne kadar verdikleri hizmetlerden dolayý teþekkür etti. Ünlü ve Aþýkoðlu da yemek sonunda sonun da yaptýklarý konuþmalarda görev sürelerince sporla ilgili yapýlan çalýþmalara katkýda bulunmaya çalýþtýklarýný ve tüm öðretmenlerin büyük desteðini gördüklerini belirterek teþekkür ettiler ve veda yemeði nedeniyle duyduklarý mutluluðu dile getirdiler. Yemek sonunda ise Hüseyin Ünlü ve Mahmut Aþýkoðlu'na Çorum sporuna verdikleri katkýlardan dolayý Çorum Beden Eðitimi Öðretmenleri Derneði ve Spor Kulübü tarafýndan birer teþekkür plaketi verildi. Hüseyin Ünlü nün plaketini Beden Eðittimi Öðretmenleri Derneði Yönetim Kurulu üyesi Altan Çoban verdi Milli Eðitim Þube Müdürü Mahmut Aþýkoðlu nun plaketini Denetim Kurulu üyesi Mehmet Ali Kurt verdi

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

Tüp Bebek Merkezi açýldý

Tüp Bebek Merkezi açýldý Sanatcý Cemalettin Kurtoðlu'ndan Park eleþtirisi Gazetemize nezaket ziyaretinde bulunan Türk Sanat Müziði sanatcýsý Hemþerimiz Cemalettin Kurtoðlu Kültür sitesinin yýkýlmasýndan spnra yerine yapýlan Park

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu

Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu Ekim 29, 2016-6:32:00 Başbakan Binali Yıldırım, "Bu modern Ankara Tren Garı yap-işlet-devret modeliyle 725 trilyon harcanarak, bu hale geldi.

Detaylı

Vali Kara nýn özel konuðu Vali Ahmet Kara'nýn giriþimleri sonucu Valilik binasý, engelli asansörüne kavuþtu. * HABERÝ 4 DE

Vali Kara nýn özel konuðu Vali Ahmet Kara'nýn giriþimleri sonucu Valilik binasý, engelli asansörüne kavuþtu. * HABERÝ 4 DE Çorum a 5 bin konut 450 milyon yatýrým Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý Finansman Daire Baþkaný hemþerimiz Ayhan Karaca, Milletvekili Uslu yu ziyaret ÇORUM AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Finansman

Detaylı

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Tablo 3 Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde, Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerinde Diðer Kurumlarda Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý Adý Türü Adý Türü ADANA Adana Numune

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Çorum Ýçin Bir Projem Var sloganýyla hayata geçirilen ortak çalýþma, basýn toplantýsýyla tanýtýldý.

Çorum Ýçin Bir Projem Var sloganýyla hayata geçirilen ortak çalýþma, basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Ümmet mazlumun yanýnda Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü görevlileri, proje çalýþmalarýný sürdürüyor. Çocuklar mutlu olsun diye... Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü

Detaylı

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk Çorum a yeni müjdeler vermeye hazýrlanýyoruz diyen Uslu: Kýrkdilim için harekete geçildi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Ziyarette

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Bu hafta hava nasýl olacak? * HABERÝ 7 DE. Teknoloji Geliþtirme Bölgesinin (TEKNOKENT) inþaatý hýzla devam ediyor. Teknokent in yüzde 60 ý bitti

Bu hafta hava nasýl olacak? * HABERÝ 7 DE. Teknoloji Geliþtirme Bölgesinin (TEKNOKENT) inþaatý hýzla devam ediyor. Teknokent in yüzde 60 ý bitti ÝHH, yaklaþýk 150 yetim çocuðun katýldýðý etkinlikte bayramlýk kýyafetler ve oyuncaklar hediye Yetimlerin yüzü güldü Çorum ÝHH Dünya Yetimler Günü'nde hem iftar programý düzenledi hem de yetimleri sevindirdi.

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Camiler bu topraklarýn mührü'

Camiler bu topraklarýn mührü' ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 23 EKÝM 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Baþkan Külcü, din görevlilerini aðýrladý. Hakkari den acý haber Çorumlu uzman çavuþ þehit düþtü RECEP MEBET Çorumlu Uzman

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Başbakan Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Gemlik-Bursa Kesimi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Gemlik-Bursa Kesimi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Gemlik-Bursa Kesimi Açılış Töreni nde konuştu Mart 12, 2017-7:32:00 Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun Gemlik-Bursa kesimi açılış

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Çorum, küresel bir marka olmalý

Çorum, küresel bir marka olmalý TGK Yönetim Kurulu Niðde de toplandý Mustafa Yolyapar Ekim de anýlacak Yerel medya, kentlerin geliþiminde temel aktör * HABERÝ 0 DA TKDK hibe desteðine devam ediyor TKDK proje sahibi firma ile sözleþme

Detaylı

Osmancýk ta doðalgaz þehir içi iletim hatlarý yapým iþi için toplu açýlýþ ve temel atma töreni düzenlendi. Allah için namaza þehitler için duaya

Osmancýk ta doðalgaz þehir içi iletim hatlarý yapým iþi için toplu açýlýþ ve temel atma töreni düzenlendi. Allah için namaza þehitler için duaya Çorum Baþkent e taþýndý Bu yýl 3 üncüsü düzenlenen Çorum Tanýtým Günleri nin açýlýþý Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleþti. Etkinliðe TBMM Eski Baþkaný Cemil Çiçek, eski Baþbakan Yardýmcýsý Emrullah Ýþler

Detaylı

Kanser kaderimiz olmayacak

Kanser kaderimiz olmayacak 2 genç isale hatýnda boðuldu Çorum'un Osmancýk ilçesi Kýnalýtaþ köyünde, belediyeye ait isale hattýna su almak için giren 2 genç boðuldu. HABERÝ 5 DE Osmancýk ta isale hattýna su almak için giren 2 genç

Detaylı

Teknokent te sýra yer tesliminde. Bakan Çavuþoðlu bugün Çorum da. Kasetler, senaryonun dolgu malzemesi. Ar-Ge ve Ýnovasyon Paneli nde Rektör den müjde

Teknokent te sýra yer tesliminde. Bakan Çavuþoðlu bugün Çorum da. Kasetler, senaryonun dolgu malzemesi. Ar-Ge ve Ýnovasyon Paneli nde Rektör den müjde (Ç.HAK:516) Ar-Ge ve Ýnovasyon Paneli nde Rektör den müjde Teknokent te sýra yer tesliminde 6 MART 2014 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ihalesi geçen

Detaylı

Çorum saðlýkta çað atladý. Çorum da 146 bin araç var. Esnaf Torba Yasa yý bekliyor. 56 hekim atandý ÇORUM. 600 günde 6.

Çorum saðlýkta çað atladý. Çorum da 146 bin araç var. Esnaf Torba Yasa yý bekliyor. 56 hekim atandý ÇORUM. 600 günde 6. TÜRKÝYE BU HABERÝ KONUÞTU Hükümete karþý 17 Aralýk 2013'teki darbe giriþimi öncesi Ýdris Bal'ýn, 'Erdoðan sonrasý' için çalýþma yaptýðý, bu çalýþmanýn da Ensar Vakfý Çorum Þubesi Baþkaný Halil Ýbrahim

Detaylı

Çorum a tam donanýmlý 8 ambulans

Çorum a tam donanýmlý 8 ambulans (Ç.HAK:520) ÝSKENDER LAHMACUN 8 MART 2014 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Alo Paket 213 32 42 Gazi Cad. No: 13/B ÇORUM (Ç.HAK:514) n Çorum a tam donanýmlý 8 ambulans Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Milleti maraba gören devþirmeler!

Milleti maraba gören devþirmeler! ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Üreticiye dört milyon avans Þeker Fabrikasý üçüncü nakdi söküm avansý ödemesi yapacak. Milleti maraba gören devþirmeler! * HABERÝ DE

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Temmuz 15, 2015-4:50:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, salonda bulunanlara, "Bayrama ulaşmadan önce bir bayramı daha sizlerle yapabilmek için bu atama merasimi gerçekleştirme

Detaylı

TEKNOKENT e 1 milyon ek ödenek. Çorum da etkili olan kar yaðýþý nedeniyle Sungurlu ilçesine baðlý 2 köy yolu ulaþýma kapandý.

TEKNOKENT e 1 milyon ek ödenek. Çorum da etkili olan kar yaðýþý nedeniyle Sungurlu ilçesine baðlý 2 köy yolu ulaþýma kapandý. TEKNOKENT e milyon ek ödenek AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Lütfiye Ceritoðlu Kurt ve Rektör Reha Metin Alkan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk'ý ziyaret etti. AK Parti Çorum

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas Hep Birlikte Mutlu Yarýnlara Emniyet Müdürlüðü, Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinden gelerek ildeki fabrikalarda çalýþan iþçilerin çocuklarýnýn terör örgütleri tarafýndan istismar edilmelerini önlemek

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý (Ç.HAK:516) HACI ADAYLARININ DÝKKATÝNE! HAC DA EN ÝYÝ HÝZMET, EN ÝYÝ FÝYAT, DOÐRU BÝLGÝ 2014 yýlý ÝNTEGRAL-HÝRA TURÝZM iþbirliðiyle HAC KAYITLARINA BAÞLAMIÞTIR. NÝSAN-HAZÝRAN UMRE KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDÝR.

Detaylı

Havaalaný açýlacak þehir Çorum olmalý Ýþadamý Mustafa Yaðlý, havaalaný yatýrýmý Çorum un hak ettiðini açýkladý. Ulaþtýrma Bakaný Binali

Havaalaný açýlacak þehir Çorum olmalý Ýþadamý Mustafa Yaðlý, havaalaný yatýrýmý Çorum un hak ettiðini açýkladý. Ulaþtýrma Bakaný Binali Adnan Türkoðlu nun havaalaný yorumu Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým ýn Yozgat a havaalaný sözüne bir eleþtiri de Çorum eski Milletvekili Adnan Türkoðlu ndan geldi. Adnan Türkoðlu * HABERÝ 3 DE Havaalaný

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Ders zili çalýyor "1 Kasým Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir"

Ders zili çalýyor 1 Kasým Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir "Birik ve beraberliðimiz daim olsun" Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB)'ta her yýl olduðu gibi bu yýlda düzenlenen bayramlaþma törenine katýlým yoðun oldu. SAYFA TE 8 EYLÜL PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Erdoğan, "OHAL uygulaması kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir" dedi. 21.07.2016 / 09:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından

Detaylı

Þehir Hastanesi. temeli atýldý Çorum'a AMATEM açýlacak. Gýda Paketi ve saat daðýtarak oy peþinde koþuyorlar

Þehir Hastanesi. temeli atýldý Çorum'a AMATEM açýlacak. Gýda Paketi ve saat daðýtarak oy peþinde koþuyorlar Malatya'ya Çorumlu müftü Ýstanbul Kartal Ýlçe Müftüsü Ümit Çimen, Malatya'ya Ýl Müftüsü olarak atandý. SAYFA 4 TE Ümit Çimen www.yildizhaber.com 40 KURUÞ SP Çorum Belediye Baþkan Adayý Adnan Cýdýk: Baþkan

Detaylı

Hedef, Çorum-Samsun tren hattý

Hedef, Çorum-Samsun tren hattý Mikrokrediyle iþveren oldu Kütüphaneler, yenilenen mekanlarý ve zengin içeriðiyle kitap dostlarýný bekliyor. Kütüphanelerde büyük deðiþim * HABERÝ 9 DA Çorum'da, 13 yýl önce eþinden ayrýlan iki çocuk annesi

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Gübreden enerji üreteceðiz Çorum Belediyesi ve yumurta üreticileri kooperatifi, hayvan gübresinden enerji üretimi için çalýþma baþlattý.

Gübreden enerji üreteceðiz Çorum Belediyesi ve yumurta üreticileri kooperatifi, hayvan gübresinden enerji üretimi için çalýþma baþlattý. (Bu bir ilandýr) ÝDMA FUARI'NA ARAR MAKÝNA DAMGASI Firma yetkilileri uluslararasý fuarýn verimli geçtiðini söyledi. Arar Makina, 23-26 Nisan 215 tarihleri arasýnda Ýstanbul Fuar Merkezi CNR Expo'da gerçekleþen

Detaylı

* HABERÝ 7 DE. Meltem Banko. Aralarýnda Çorum'un da bulunduðu 7 ayrý demiryolu hattýnýn 2023 yýlýna kadar ivedilikle yapýlmasý öngörülüyor.

* HABERÝ 7 DE. Meltem Banko. Aralarýnda Çorum'un da bulunduðu 7 ayrý demiryolu hattýnýn 2023 yýlýna kadar ivedilikle yapýlmasý öngörülüyor. Halil Oflu dan boþalan göreve Orman Kadastro Baþmühendisi Orhan Çatalçam atandý. Orman Ýþletme'ye yeni müdür * HABERÝ 7 DE Devlet, Çorum dan bir alýp iki veriyor diyen Defterdar Ali Sormaz: Yan gelip yatmak

Detaylı

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor.

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor. ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 22 EKÝM 215 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 4 Kuruþ Gençler için dikkat çeken proje Muzaffer Külcü Hizmet siyasi yapýyoruz Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, mahalle ve köy muhtarlarýyla

Detaylı

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý Yýlda 1.5 Hitit Gýda, Velipaþa milyon ton su tasarrufu Haný na veda ediyor Zelveci: 5 yeni þube açýyoruz Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu þebekesinde oluþan kaçaklara aman vermiyor.

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Saðlýða 471 milyon yatýrým

Saðlýða 471 milyon yatýrým Adalet için varýz Yalnýzca Adliye de deðil, her yerde Adalet ÇORUM 16 MART 2015 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Av. Ahmet ÜNAL Fiyatý : 40 Kuruþ Milletvekili Adayý ÝSKENDER LAHMACUN n Gazi Cad. No: 13/B

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Engelleri kaldýran açýlýþ

Engelleri kaldýran açýlýþ (Ç.HAK:516) Seçimle ilgili önemli uyarýlar Mahalle mahalle seçmen sayýlarý 1807 sandýkta 387 bin 560 seçmen oy kullanacak 18 MART 2014 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Yerel seçim için geriye

Detaylı

* HABERÝ 7 DE * HABERÝ 4 DE

* HABERÝ 7 DE * HABERÝ 4 DE Hitit diyarý av turizminin gözdesi Hitit medeniyetine baþkentlik yapmasýnýn yaný sýra krallýðýn önemli kentlerine ev sahipliði yapan Çorum, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðýnca yürütülen av turizmi faaliyetleri

Detaylı