ISL 108 GENEL MUHASEBE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISL 108 GENEL MUHASEBE"

Transkript

1 10. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE 7. Maliyet Hesapları Doç. Dr. Murat YILDIRIM 2 Tekdüzen hesap planının 7 nci hesap sınıfını Maliyet Hesap sınıfı oluşturmaktadır. Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği nde maliyet hesapları mal ve hizmetlerin planlanan biçim ve niteliğe getirilmesi için yapılan giderlerin toplandığı ve maliyet unsurlarına dönüşerek izlendiği hesaplar olarak belirtilmiştir. 7 sınıfında yer alan maliyet hesaplarına üretilen mal ve hizmetler ileilgiliyapılangiderleryazılmaktadır. Burada toplanan giderlerin faydası tükenmiş olanlar gelir tablosuna, faydası tükenmemiş olanlar ise bilanço hesaplarına aktarılırlar. Örneğin işçilik ve hammadde giderlerine katlanılarak mamul üretilmesi gibi giderler bir mamulü ifade ettikleri için bu mamuller satılıncaya kadar işletme fayda sağlarlar. Bunların satılıncayakadarbilançohesaplarınaalınmasıgerekir. Ancak geçmiş aya ait kira giderinin işletme için faydası tükenmiştir.bunundönemgideriolarakişlemgörmesigerekir. Maliyet hesapları farklı türdeki işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamaküzereikigrupaltındadüzenlenmiştir. 7/ASeçeneğinde Maliyet Hesapları 7/BSeçeneğinde MaliyetHesapları 7/A nda maliyet hesapları fonksiyon esasına göre, 7/B grubundakihesaplarçeşitesasınagörebelirlenmiştir. Büyük işletmelerin 7/Agrubunda yer alan hesapları kullanmaları zorunludur. Küçük işletmeler ise isterlerse 7/B grubu hesapları kullanabilirler. Her iki grupta bulunan hesapların bir işletme tarafından aynı zamanda kullanılmaları mümkün değildir. İşletmeler kendilerine uygun olan seçeneği belirlerler ve bunu uygularlar. 7/A grubu maliyet hesapları işletmenin 5 fonksiyonu esas alınarak belirlenmiştir. 6 1

2 Maliyet Hesaplarının Gelir Tablosu Hesaplarına Aktarılması Mamul üretim fonksiyonu ile ilgili olarak yapılan giderler bir mamul veya hizmetin ortaya çıkarılması için harcandıklarından faydaları tükenmemiş sadece şekil değiştirmişlerdir. Bu nedenle mamul üretim fonksiyonu ile ilgili 710, 720 ve 730 nolu hesaplar 151Üretim-YarıMamulhesabınaaktarılırlar. Diğer fonksiyonlarla ilgili giderler ise gelir tablosu hesaplarına devredilirler. Maliyet hesaplarındaki giderler gerek bilanço ve gerekse gelir tablosu hesaplarına aktarılmasında yansıtma adı verilen aktarma hesapları kullanılır. Örneğin 730 Genel Üretim Giderleri hesabındaki tutarı aktarmak için 731 Genel Üretim Giderleri YansıtmaHesabıkullanılmaktadır. Maliyet Hesaplarının Gelir Tablosu Hesaplarına Aktarılması Maliyet Hesaplarının Gelir Tablosu Hesaplarına Aktarılması Örnek: Serdemir A.Ş. nin dönem sonu maliyet hesaplarının borç bakiyeleri aşağıdaki gibidir. 750 Araştırma Geliştirme Giderleri TL 760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri TL 770 Genel Yönetim Giderleri TL 780 Finansman Giderleri * TL * Finansman Giderlerinin ( TL Kısa Vadeli, TL uzun vadelidir.) 31/12/ Araştırma Geliştirme Giderleri Yans. Hs. 761 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Yans. Hs. 771 Genel Yönetim Giderleri Yans. Hs. 781 Finansman Giderleri Yans. Hs. 750 Araştırma Geliştirme Giderleri Hs. 760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Hs. 770 Genel Yönetim Giderleri Hs. 780 Finansman Giderleri Hs Maliyet Hesaplarının Gelir Tablosu Hesaplarına Aktarılması Maliyet Sistemleri 31/12/ Araştırma Geliştirme Giderleri Hs. 631 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Hs. 632 Genel Yönetim Giderleri Hs. 660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri Hs. 661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri Hs. 751 Araştırma Geliştirme Giderleri Yans. Hs. 761 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Yans. Hs. 771 Genel Yönetim Giderleri Yans. Hs. 781 Finansman Giderleri Yans. Hs Fiili rakamlara dayanan maliyet sistemi, mamulün maliyetini oluşturan maliyet unsurlarının belirlenerek dağıtılması yada mamullere yüklenmesi; üretimin tamamlanmasından sonra elde edilen fiili(gerçekleşen) rakamlara dayanır. Bu nedenle burada kullanılan maliyetlere iş işten geçtikten sonra bulunan maliyetler adı da verilir. Fiili maliyet sisteminin alternatifleri bulunmaktadır. Bunlar Tahmini maliyet sistemi ve standart maliyet sistemidir. Tahmini maliyet sistemi, Geçmiş dönemlerin sonuçlarına ve gelecekteki olası gelişmelere göre, istatistiki hesaplamalara bağlı olarak tahmin edilen maliyetlerdir. Standart maliyetler, Bilimsel ve teknik temellere dayanılarak hesaplanan ve belirli koşullar altında gerçekleşmesi beklenen maliyetlerdir. 11 2

3 Maliyet Hesaplarıyla İlgili Önemli Tanımlar Gider Hesapları: dönem içinde yapılan ve tahakkuk ettirilen giderlerin izlendiği hesaplardır. Gider Yansıtma Hesapları: Bu hesaplar Fiili Maliyetlerin uygulandığı durumlarda gider hesaplarında toplanan giderlerin tümünün önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin kullanılması durumunda ise bunlara göre saptanan giderlerin ilgili hesaplara yansıtılmasını sağlamak amacıyla kullanılır. Fark Hesapları: Bu hesaplar, önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulanması halinde fiili ile önceden saptanmış giderler arasındaki farkların kaydedildiği hesaplar olup, borç ya da alacak kalanı verebilirler. 71 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hesap Bu grupta yer alan hesaplar, üretilen mamulün bünyesine ana madde olarak katlanılan ilk madde ve malzemelerle ilgili gider, yansıtma ve fark hesaplarını içerir. 71 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hesap 710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hesabı 711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Yansıtma Hesabı 712 Direkt İlk Madde ve Malzeme Fiyat Farkı 713 Direkt İlk Madde ve Malzeme Miktar Farkı 72 Direkt İşçilik Giderleri Hesap Bu grupta yer alan hesaplar, üretilen mal veya hizmetin bünyesine doğrudan doğrudan doğruya yüklenebilen işçilik giderleri ile ilgili gider, yansıtma ve fark hesaplarının içerir. 72 Direkt İşçilik Giderleri Hesap 720 Direkt İşçilik Giderleri Hs. 721 Direkt İşçilik 722 Direkt İşçilik Giderleri Ücret Farkları Hs. 723 Direkt İşçilik Giderleri Süre Farkları Hs. 73 Genel Üretim Giderleri Hesap Genel üretim giderleri grubunda yer alan hesaplar, işletmenin üretimi ve bu üretime bağlı hizmetler için yapılan direkt ilk madde ve malzeme giderleri ve direkt işçilik giderleri dışında kalan üretilen mamul maliyetine bazı dağıtım anahtarları yardımıyla ile yüklenebilen giderler ile ilgili gider, yansıtma ve fark hesaplarını içerir. 73 Genel Üretim Giderleri Hesap 730 Genel Üretim Giderleri Hs. 731 Genel Üretim 732 Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları Hs. 733 Genel Üretim Giderleri Verimlilik Farkları Hs. 734 Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları Hs. 74 Hizmet Üretim Maliyetleri Hesap Hizmet üretim maliyeti hesap grubunda yer alan hesaplar, hizmet işletmeleri ile ilgilidir. Otel ve inşaat işletmeleri gibi hizmet işletmelerinde 71, 72, ve 73 gruplarında yer alan hesaplar kullanılmaz. Bu hesaplar yerine 74 grubunda yer alan hesaplar kullanılır. 74 Hizmet Üretim Maliyeti Hesap 740 Hizmet Üretim Maliyeti 741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hs. 742 Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hs. 75 Araştırma ve Geliştirme Maliyetleri Hesap Araştırma ve geliştirme giderleri hesap grubunda yer alan hesaplar, üretim maliyetine yüklenmeyen dönem faaliyet gideri niteliğindeki araştırma ve geliştirme giderleri ile ilgili gider, yansıtma ve fark hesaplarını içerir. 75 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesap 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hs. 751 Araştırma ve Geliştirme 752 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Gider Fark Hs. 3

4 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Üretimi devam eden mamullerin maliyetini düşürmek, satışları artırmak, bulunan yeni üretim yöntemleri bulmak, üretimde kullanılan teçhizatın yenilerinin ve mevcutlarının geliştirilmesine ilişkin açıklamalar yapmak, pazarlama, satış ve dağıtım faaliyetlerini geliştirmek için yapılan faaliyetlerle ilgili giderler bu hesapta takip edilir. Hesabın işleyişi: aktifleştirilmeyen araştırma ve geliştirme giderleri ile aktifleştirilen araştırma ve geliştirme giderlerinin döneme ilişkin itfa payları 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabının borcuna, ilgili aktif ve pasif hesabının alacağına kayıt yapılır. Dönem sonlarında bu hesap 751 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır. 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hs. Serdemir A.Ş. nin Kasım ayı içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullandığı su için gider olarak % 18 KDV hariç TL yi bankadaki hesabından ödemiştir Araştırma ve Geliştirme Gider Hs. -Dışarıdan Sağlanan fayda ve Hizmetler 191 İndirilecek KDV Hs Bankalar Hs Araştırma ve geliştirme giderinin ödenmesi Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hs. Araştırmavegeliştirmegiderleri yansıtmahesabı, araştırmavegeliştirme giderlerinin fiili ya da tahmini veya standart tutarlarının gelir tablosunun faaliyet karı bölümünde 630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabına aktarılmasında veya aktifleştirilen araştırma ve geliştirme giderlerinin ilgiliaktifhesabaaktarılmasında kullanılanbirhesaptır. Hesabın işleyişi: Fiili maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı nın borcuna kaydedilen giderler ile tahmini ve standart maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda, önceden belirlenen araştırma ve geliştirme giderleri 751 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı nın alacağına, 630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabının veya 263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabının borcuna kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır. 751 Araştırma ve Geliştirme Serdemir A.Ş. nin Kasım ayı içinde 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabının borcunda toplanan giderler TL dir. Bu durumda Kasım ayı sonunda yapılması gereken kayıt aşağıdaki gibidir Araştırma ve Geliştirme Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hs Kasım Ayı araştırma ve geliştirme giderlerinin ilgili gider hesabına aktarılması Araştırma ve Geliştirme Serdemir A.Ş. nin Kasım ayı içinde 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabının borcunda toplanan giderler TL dir. Bu durumda Kasım ayı sonunda yapılması gereken kayıt aşağıdaki gibidir Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hs Araştırma ve Geliştirme Kasım Ayı araştırma ve geliştirme giderlerinin ilgili gider hesabına aktarılması 751 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hs. Örnekte olduğu gibi Kasım ayı içinde yapılan ve 750 nolu hesaba borç kaydedilen Araştırma ve Geliştirme Giderleri faaliyet gideri olarak kabul edilerek sonuç hesabına alınmıştır. Yapılan bu giderlerin aktifleştirilmesi durumunda 630 nolu hesabın yerine 263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabına borç kaydı yapılması gerekecektir. 23 4

5 76 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Hesap Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri hesap grubunda, üretim maliyetlerine yüklenemeyen dönem faaliyet giderleri niteliğindeki pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ile ilgili gider, yansıtma ve fark hesapları bulunmaktadır. 76 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri: 760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Hs. 761 Pazarlama, Satış ve Dağıtım 762 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Fark Hesabı Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Pazarlama, Satış ve Dağıtım giderleri hesabı, mal ve hizmetlerin alıcılara teslimine kadar yapılan giderlerin izlendiği hesaptır. Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri, ilk madde ve malzeme giderleri, memur ve işçilerin ücretleri, elektrik, su, gaz, haberleşme, bakım onarım ve pazarlama faaliyeti ile ilgili hizmet giderleri gibi dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, vergi, resim ve harçlar, amortisman giderleri, seyahat, reklam gibi çeşitli giderlerden oluşur. Hesabın işleyişi: Dönem içinde yapılan pazarlama faaliyetleri ile ilgili giderler 760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabının borcuna, ilgili aktif ve pasif hesapların alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesap, 761 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır. 760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Hesabı Örnek: Serdemir işletmesi Ağustos ayı içinde reklam ve satışları artırmak için gider olarak %18 KDV hariç TL tutarında gider için çek düzenlemiştir Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Hs. 191 İndirilecek KDV Hs Verilen Çek ve Ödeme Emirleri Hs.(-) Pazarlama giderinin ödenmesi 761 Pazarlama Satış ve Dağıtım Pazarlama Satış ve Dağıtım giderleri yansıtma hesabı, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerinin fiili yada tahmini veya standart tutarlarının gelir tablosunun faaliyet karı bölümünde bulunan 631 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabına aktarılmasında kullanılan bir hesaptır. Hesabın işleyişi: Fiili maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım giderleri hesabının borcuna kaydedilen giderler ile tahmini veya standart maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda önceden saptanmış Pazarlama Satış ve Dağıtım giderleri 761 Pazarlama Satış ve Dağıtım giderleri yansıtma hesabının alacağına, 631 Pazarlama Satış ve Dağıtım giderleri hesabının borcuna kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım giderleri hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır Pazarlama Satış ve Dağıtım Örnek: Serdemir işletmesi Ağustos ayı içinde 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabının borcunun toplam gideri TL dir. Bu durumda Ağustos ayı sonunda yapılması gerekli kayıt aşağıdaki gibi olur Pazarlama, Satış ve Dağıtım Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Hs Kasım Ayı Pazarlama giderlerinin hesabının kapatılması 761 Pazarlama Satış ve Dağıtım Örnek: Serdemir işletmesi Ağustos ayı içinde 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabının borcunun toplam gideri TL dir. Bu durumda Ağustos ayı sonunda yapılması gerekli kayıt aşağıdaki gibi olur Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Hs Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hs. Kasım Ayı Pazarlama giderlerinin ilgili gider hesabına aktarılması

6 77 Genel Yönetim Giderleri Hesap Genel yönetim giderleri hesap grubunda yer alan hesaplar, üretim maliyetine yüklenemeyen ve işletmenin yönetim fonksiyonu ile ilgili gider, yansıtma ve fark hesaplarını içerir. 77 Genel Yönetim Giderleri Hesap 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı 771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı 772 Genel Yönetim Giderleri Fark Hesabı Genel Yönetim Giderleri Genel yönetim giderleri hesabı işletmenin yönetim fonksiyonu, işletmenin politikasının belirlenmesi, organizasyon yapısı, büro hizmetleri, halkla ilişkiler, güvenlik ve hukuk işleri, personel işleri, kredi ve tahsilatla ilgili giderlerin izlendiği hesaptır. Genel yönetim giderleri, maaş ve ücretler, tüketilen malzeme ve işçilik giderleri, haberleşme Taşeron, danışmalık, gibi dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderleri, sigorta, eğitim kültür ve yayın giderleri, kira ve seyahat giderleri gibi çeşitli giderlerden oluşur. Hesabın işleyişi: Dönem içinde yönetim fonksiyonu ile ilgili yapılan giderler 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabının borcuna, ilgili aktif ve pasif hesapların alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesap 771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı ile kapatılır. 770 Genel Yönetim Giderleri Örnek: Serdemir işletmesi Nisan ayı içinde yönetim binası için kira gideri olarak %18 KDV hariç TL banka aracılığı ile ödemiştir Genel Yönetim Giderleri Hs. 191 İndirilecek KDV Hs Bankalar Hs Kira giderinin ödenmesi 771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hs. Genel yönetim giderleri yansıtma hesabı, genel yönetim giderlerinin fiili yada tahmini veya standart tutarlarının gelir tablosunun faaliyet karı bölümünde bulunan 632 Genel Yönetim Giderleri Hesabına aktarılmasında kullanılan bir hesaptır. Hesabın işleyişi: Fiili maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabının borcuna kaydedilen giderler ile tahmini veya standart maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda önceden saptanan genel yönetim giderleri 771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı nın alacağına 632 Genel Yönetim Giderleri Hesabının borcuna kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabıyla karşılaştırılarak kapatılır Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hs. Örnek: Serdemir işletmesinin Nisan ayı içinde 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabının borcunda toplanan giderleri TL dir. 771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hs. Örnek: Serdemir işletmesinin Nisan ayı içinde 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabının borcunda toplanan giderleri TL dir Genel Yönetim Genel Yönetim Giderleri Hs Kasım Ayı Yönetim giderlerinin ilgili gider hesabına aktarılması Genel Yönetim Giderleri Hs Genel Yönetim Nisan Ayı Yönetim giderlerinin ilgili gider hesabına aktarılması

7 78 Finansman Giderleri Hesap Finansman giderleri hesap grubunda yer alan hesaplar işletmenin borçlanması sonucu ortaya çıkan ve varlıkların maliyetine eklenmeyen faiz ve benzeri giderleri ile yansıtma ve fark hesaplarını içerir. 78 Finansman Giderleri: 780 Finansman Giderleri Hesabı 781 Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı 782 Finansman Giderleri Fark Hesabı Finansman Giderleri Finansman giderleri hesabı, işletme faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi amacıyla borçlanılan tutarlar ile ilgili faiz, kur farkları, komisyon ve benzeri giderlerin izlendiği bir hesaptır. Finansman giderleri kısa ve uzun vadeli olmak üzere işletmenin bankalardan çektiği kredilerin faizleri, çıkarılmış tahvil, finansman bonosu ve varlığa dayalı menkul kıymet faizleri, borçlanmadan doğan kur farkları, menkul kıymet borsa kotasyon ücretleri, menkul kıymet ihraç giderleri teminat mektubu komisyon giderleri gibi giderlerden oluşur. Hesabın işleyişi: Yukarıda sayılan borçlanma giderleri 780 Finansman Giderleri Hesabının borcuna, ilgili aktif veya pasif hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap 781 Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır. 780 Finansman Giderleri 781 Finansman Örnek: Serdemir A.Ş. nin banka kredileri için Ekim ayı içerisinde Finansman Giderleri olarak TL faiz tahakkuk etmiştir. Bu tutarın TL si uzun vadeli borçlanma gideri, kalanı ise kısa vadeli borçlanma gideridir Finansman Giderleri Hs Banka Kredileri Hs. 400 Banka Kredileri Hs. Ekim ayına ilişkin faiz tahakkuku Finansman giderleri yansıtma hesabı, 780 Finansman Giderleri Hesabında toplanan fiili finansman giderleri ile tahmini veya standart tutarların gelir tablosunda olağan kar bölümünde 66 Finansman Giderleri grubunun ilgili hesabına aktarılmasında kullanılan bir hesaptır. Hesabın işleyişi: fiili maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda 780 Finansman Giderleri Hesabının borcuna kaydedilen giderler ile tahmini veya standart maliyet yönteminin uygulandığı durumda önceden saptanmış finansman giderleri 781 Finansman Giderleri Yansıtma hesabının alacağına 66 Finansman Giderleri grubunun ilgili hesabının borcuna kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap 780 Finansman Giderleri Hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır Finansman Giderleri Yansıtma Hs. Örnek: Serdemir A.Ş. Ekim ayı içerisinde 780 Finansman Giderleri Hesabının borcunda toplanan giderler TL dir. Bu tutarı TL si uzun vadeli borçlanma gideri kalanı ise kısa vadeli borçlanma gideridir Finansman Finansman Giderleri Ekim Ayı Finansman Giderlerinin ilgili giderlerinin yansıtma ile kapatılması 781 Finansman Giderleri Yansıtma Hs. Örnek: Serdemir A.Ş. Ekim ayı içerisinde 780 Finansman Giderleri Hesabının borcunda toplanan giderler TL dir. Bu tutarı TL si uzun vadeli borçlanma gideri kalanı ise kısa vadeli borçlanma gideridir Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri Hs. 661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri Hs Finansman Ekim Ayı Finansman Giderlerinin ilgili gider hesabına aktarılması

8 7/B Seçeneğine Göre Hesaplar 7/B seçeneğinde giderler büyük defterlerde çeşit esasına göre bölümlendirilir. Büyük defterde açılan hesaplarda toplanan giderler maliyet çıkartma dönemlerinde ya da dönem sonlarında düzenlenen "gider dağıtım tabloları" aracılığı ile fonksiyonlarına dönüştürülür. Ardından "798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı" ile gelir tablosuna yansıtılır. Yansıtma hesapları alacaklı çalışır. 7/B Seçeneğine Göre Hesaplar 7/B seçeneğini uygulayan işletmeler 79. gruptaki hesapları kullanır. 790 İlk Madde ve Malzeme Giderleri 791 İşçi Ücret ve Giderleri 792 Memur Ücret ve Giderleri 793 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 794 Çeşitli Giderler 795 Vergi Resim ve Harçlar 796 Amortisman ve Tükenme Payları 797 Finansman Giderleri 798 Gider Çeşitleri Yansıtma Yukarıdaki hesaplara kaydedilen tutarların fonksiyon esasına dönüştürülebilmesi için bir gider dağıtım tablosunun düzenlenmesi gerekir. Örnek: Giderler Hesaplarını 7/B seçeneğine göre izleyen A işletmesinin gider hesapları aşağıdaki gibidir: Çeşit/Fonksiyon Toplam Gid. Ar-Ge Pazarlama Gen. Yön. İlk Madde ve Malzeme İşçi Ücret Memur Ücret Dışarıdan Sağlanan Hizmet Çeşitli Giderler Vergi Amortisman Finansman Giderleri Toplam Gider Çeşitlerinin yansıtma hesabına aktarılması 31/12/201 Borç Alacak 798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hs İlk Madde ve Malzeme Giderleri 791 İşçi Ücret ve Giderleri 792 Memur Ücret ve Giderleri 793 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 794 Çeşitli Giderler 795 Vergi Resim ve Harçlar 796 Amortisman ve Tükenme Payları 797 Finansman Giderleri Gider çeşitleri yansıtma hesabının fonksiyonel gider hesaplarına kaydı. 31/12/201 Borç Alacak 630 Araştırma Geliştirme Giderleri Hs. 631 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hs. 632 Genel Yönetim Giderleri Hs Gider Çeşitleri Yansıtma Hs Gelir ve Gider Hesaplarının Kapatılması Gelir ve gider hesapları işletmenin faaliyet sonucunu oluşturan hesaplardır. Sonuç hesapları olarak da isimlendirilen bu hesapların, işletme faaliyet sonucunu ortaya koyabilmesi için dönem sonunda gerekli ayarlama ve düzeltme kayıtları yapıldıktan sonra 690 Dönem Kar veya Zarar Hesabına devredilerek kapatılması gerekir. 47 8

9 Gelir hesapları alacak taraflı çalışan ve alacak kalanı veren hesaplardır. Dönem sonunda hesaplar tutarları üzerinden 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabının alacağına devredilerek kapatılırken, kendileri de alacak kalanları üzerinden borçlandırılırlar. 600 Yurtiçi Satışlar 602 Diğer Gelirler 642 Faiz Gelirleri 646 Kambiyo Karları 647 Reeskont Faiz Gelirleri 648 Diğer Olan Gelir ve Karlar Bu döneme ait tüm gelirler 31/12/201 Borç Alacak 690 Dönem Kar /Zarar Hs. Gelir Hesaplarının Dönem Kar/Zarara Devri Gider Hesaplarının Kapatılması Giderlere ilişkin envanter işlemleri sona erince bu hesaplar kapatılır. 6. gruptaki hesaplara aktarılmış olan giderler döneme aittir. Bu hesaplar kapatılırken alacaklandırılır. 690 Dönem Kâr veya Zararı Hesabı ise borçlandırılır. 49 Giderlerin Kapatılması 31/12/201 Borç Alacak 690 Dönem Kar /Zarar Hs. 610 Satıştan İadeler Hs. 621 Satılan Ticari Malların Maliyeti 630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 631 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri 632 Genel Yönetim Giderleri 657 Reeskont Faiz Giderleri Hs. Gider Hesaplarının Dönem Kar/Zarara Devri 51 Kaynakça Nalan AKDOĞAN, Orhan SEVİLENGÜL, Tek Düzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, Gazi Kitapevi, Ankara. Orhan Sevilengül, Genel Muhasebe, Gazi Kitapevi, Ankara, Orhan Sevilengül, Çözümlü Muhasebe Problemleri, Gazi Kitapevi, Ankara, Yusuf Sürmen, "Muhasebe I", Celepler Matbacılık, Trabzon, 2010 Abdullah Karakaya, Genel Muhasebe Ders Notları, Safranbolu, Ahmet Vecdi CAN/ Sakarya Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Ders Notları Aydın Karapınar vd." Gayri Menkul Değerleme Uzmanlığı Hazırlık Kitabı, Gazi kitapevi, Nalan AKDOĞAN, Nejat TENKER, Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Gazi Kitapevi. CEMALCILAR, Ö., "Muhasebenin amaçlarına Ulaşmada Muhasebenin Kuramsal Yapısına Bağlılığın Gereği ve Önemi", Muhasebe ve Denetime Bakış, Ocak No lu TMS- Maddi, Maddi Olmayan Duran Varlıklar ile Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar IASC, International Accounting Standards Committee, International Accounting Standards 1999, London, Teşekkür Ederim Sağlıklı ve mutlu bir hafta geçirmeniz temennisiyle, iyi çalışmalar dilerim 53 9

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 10. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE 7. Maliyet Hesapları Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Tekdüzen hesap planının 7 nci hesap sınıfını Maliyet Hesap sınıfı oluşturmaktadır. Muhasebe

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 12. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Gider Hesapları (61, 62, 63, Hesap Sınıfları) Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr I. Giriş Gelir tablosu, hesaplarına sonuç hesapları da denilmektedir.

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 12. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I 13 Kısa Vadeli Diğer Alacaklar - 23 Uzun Vadeli Diğer Alacaklar ve Muhasebe Kayıtları Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 13 Diğer Alacaklar Grubu Bu

Detaylı

6. HAFTA ISL 107 GENEL MUHASEBE I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 Konu Başlıkları Konu Başlıkları... 2 1. ALTINCI

Detaylı

ISF 108 GENEL MUHASEBE II

ISF 108 GENEL MUHASEBE II 5. HAFTA ISF 108 GENEL MUHASEBE II Bilançonun Pasif Yapısı ve Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Bilançonun Pasif Yapısı İşletmenin varlıklarını ve bu varlıkların

Detaylı

ISF 108 GENEL MUHASEBE II

ISF 108 GENEL MUHASEBE II 6. HAFTA ISF 108 GENEL MUHASEBE II 32 Ticari Borçlar Hesap Grubu Doç.Dr.Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr KBUZEM Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi KBUZEM Karabük

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II 4. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II Bilançonun Pasif Yapısı ve Kısa Vadeli Yabancı Yrd. Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Bilançonun Pasif Yapısı İşletmenin varlıklarını ve bu varlıkların

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 14. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Monografi Uygulaması Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Monografi Uygulaması

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II 6. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II 32 Ticari Borçlar Hesap Grubu Yrd.Doç.Dr.Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Ticari Borçlar Hesap Grubu İşletmenin yabancı kaynakları içinde yer alan ve ticari

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 11. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Gelir Tablosu ve Gelir Hesapları (60, 64, 67 Hesap Sınıfları) Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Gelir Tablosunun Tanımı ve Kapsamı Gelir tablosu,

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 11. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Gelir Tablosu ve Gelir Hesapları (60, 64, 67 Hesap Sınıfları) Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Gelir Tablosunun Tanımı ve Kapsamı Gelir tablosu, işletmenin

Detaylı

Hesap Kavramı ISL107 GENEL MUHASEBE I. Hesap Kavramı. Hesap. Hesap Çizelgesi 09.10.2015. Muhasebede Hesap Kavramı ve Hesapların İşleyiş Kuralları

Hesap Kavramı ISL107 GENEL MUHASEBE I. Hesap Kavramı. Hesap. Hesap Çizelgesi 09.10.2015. Muhasebede Hesap Kavramı ve Hesapların İşleyiş Kuralları 4. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I Muhasebede Hesap Kavramı ve Hesapların İşleyiş Kuralları Yard.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Hesap Kavramı Finansal sonuç doğuran işlemler meydana

Detaylı

- Bu uygulamada yardımcı defterlerde izlenecek Gider Çeşitleri 0-9 sayılı hesaplarda, Gider Yerleri ise sayılı hesaplarda gösterildiği gibidir.

- Bu uygulamada yardımcı defterlerde izlenecek Gider Çeşitleri 0-9 sayılı hesaplarda, Gider Yerleri ise sayılı hesaplarda gösterildiği gibidir. 7 MALİYET HESAPLARI Maliyet hesapları, mal ve hizmetlerin planlanan biçim ve niteliğe getirilmesi için yapılan giderlerin toplandığı ve maliyet unsurlarına dönüştürülerek izlendiği hesaplardır. Bu bölümde

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO 4. HAFTA ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Aktif Hesapların Envanteri (Menkul Kıymetler) Yard.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 11 Menkul Kıymetler Grubu Menkul kıymetler, işletmenin geçici

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 11. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Gelir Tablosu ve Gelir Hesapları (60, 64, 67 Hesap Sınıfları) Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Gelir Tablosunun Tanımı ve Kapsamı Gelir Tablosu Hesapları

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 14. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I Stoklar ve Kayıt Yöntemleri Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 15-Stoklar Grubu 15-Stoklar Grubu Stoklar, İşletmenin satmak üretimde kullanmak veya

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 7. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I Bilançonun 1 Dönen Varlıklar Sınıfı ve 10 Hazır Değerler Grubu Yrd.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr KBUZEM Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO 8. HAFTA ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO Yabancı Kaynakların Envanteri Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 BİLANÇO Bilançonun sol tarafı işletmeni varlıklarını yani aktif tarafı gösterirken;

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II

GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II GELİR TABLOSU 14. Hafta Ders İçeriği Gelir Tablosunun Tanımı ve Kapsamı Gelir Hesapları Gider Hesapları Gelir Tablosu nun Kar/Zarar İle İlgili Hesapları Gelir Tablosu

Detaylı

ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO 8. HAFTA ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO Yabancı Kaynakların Envanteri Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 BİLANÇO Bilançonun sol tarafı işletmeni varlıklarını yani aktif tarafı gösterirken;

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 11. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I 12 Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 22Uzun Vadeli Ticari Alacaklar ve Muhasebe Kayıtları (2) Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 122-Alacak Senetleri Reeskontu

Detaylı

ISF 107 GENEL MUHASEBE I

ISF 107 GENEL MUHASEBE I 7. HAFTA ISF 107 GENEL MUHASEBE I Bilançonun 1 Dönen Varlıklar Sınıfı ve 10 Hazır Değerler Grubu Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr KBUZEM Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 9. HAFTA 24 Mali Duran Varlıklar ISL107 GENEL MUHASEBE I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 24- Mali Duran Varlıklar Grubu 240 Bağlı Menkul Kıymetler 241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

Genel Muhasebe - II. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

Genel Muhasebe - II. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Genel Muhasebe - II Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı MALİYET HESAPLARI Mal ve hizmetlerin planlanan biçim ve niteliğe getirilmesi için yapılan

Detaylı

ISF108 GENEL MUHASEBE II

ISF108 GENEL MUHASEBE II 7. HAFTA ISF108 GENEL MUHASEBE II 33 Diğer Borçlar Hesap Grubu Doç.Dr.Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 33 Diğer Borçlar Grubu Herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş olan ve en

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 4. HAFTA 11 Menkul Kıymetler Grubu Muhasebe standartları(tfrs ve TMS) menkul kıymetlerden finansalaraçlarolarakbahsetmiştir.

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO 10. HAFTA ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Maliyet ve Gider Hesaplarının Envanter işlemleri Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Maliyet, bir mal ve hizmetin elde edilmesi için yapılan varlık

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II 7. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II 33 Diğer Borçlar Hesap Grubu Doç.Dr.Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 33 Diğer Borçlar Grubu Herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş olan ve

Detaylı

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer 6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satışindirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer faaliyetlerden gelir ve kârlar, diğer faaliyetlerden gider

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

ISF108 GENEL MUHASEBE II

ISF108 GENEL MUHASEBE II 7. HAFTA ISF108 GENEL MUHASEBE II 33 Diğer Borçlar Hesap Grubu Doç.Dr.Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 33 Diğer Borçlar Grubu Herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş olan ve en

Detaylı

ISL108 GENEL MUHASEBE 2

ISL108 GENEL MUHASEBE 2 1. HFT ISL108 GENEL MUHSEE 2 ralık ve Sürekli Envanter Yöntemi(Satılan Ticari Mallar Maliyetinin Hesaplanması) Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Envanter Geniş anlamda envanter, işletmenin

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 8. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I 11 24 Mali Duran Varlıklar ve Muhasebe Kayıtları I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 İşletmeler ellerindeki atıl kaynakları veya tasarruflarını değerlendirecek

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II 7. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II 33 Diğer Borçlar Hesap Grubu Yrd.Doç.Dr.Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 33 Diğer Borçlar Grubu Herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş olan

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II 2. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II Maddi Duran Varlıklarda Amortisman Yrd. Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Amortisman Nedir? 257 Birikmiş Amortismanlar Hs. (-) Amortismanın konusu;

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II ISL 108 GENEL MUHASEBE II Yrd.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 1. HAFTA Duran Varlıkların Tanımı ve Sınıflandırılması Duran varlıklar; bir yıldan veya normal faaliyet döneminden daha

Detaylı

ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO 9. HAFTA ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Öz Kaynaklar Öz Kaynaklar Öz kaynaklar, İşletme sahip yada ortakların bilanço tarihinde işletmeye yapmış oldukları

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

Maliyet Muhasebesi GENEL BİLGİLER

Maliyet Muhasebesi GENEL BİLGİLER Maliyet Muhasebesi GENEL BİLGİLER Kürşat ÖZDEMİR Genel Bilgiler Temel Kavramlar İşletme Bilgi Sistemi Maliyet Muhasebesi - Tanımı - Amacı MALİYET NEDİR? Bir malı veya hizmeti yapmak ve satmak için, doğrudan

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I. Katma Değer Vergisi. Katma Değer Vergisi. Katma Değer Vergisi. Katma Değer Vergisi 14.12.2015

ISL107 GENEL MUHASEBE I. Katma Değer Vergisi. Katma Değer Vergisi. Katma Değer Vergisi. Katma Değer Vergisi 14.12.2015 13. HFT ISL107 GENEL MUHSEE I ve Muhasebeleştirilmesi Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 (KDV), vergi konusu ürünlerin üretiminden tüketimine kadar geçirdiği her aşamada kazandıkları

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II ISL 108 GENEL MUHASEBE II Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2. HAFTA Duran Varlıkların Tanımı ve Sınıflandırılması Duran varlıklar; bir yıldan veya normal faaliyet döneminden daha uzun

Detaylı

YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ

YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ İsmail PAMUK-Yeminli Mali Müşavir 1-Giriş Vergi hukukumuzda inşaat işleri; yıllara yaygın inşaatlar ve özel inşaatlar olarak ikili sınıflandırmaya

Detaylı

3) I- Yapılan işle ilgili katlanılan sözleşme maliyetlerinin öngörülen toplam inşaat maliyetlerine

3) I- Yapılan işle ilgili katlanılan sözleşme maliyetlerinin öngörülen toplam inşaat maliyetlerine 1) Bir inşaat taahhüt işletmesi, taahhüt etmiş olduğu bina inşaatında çalıştırdığı iş makineleri için aldığı yakıtlara 500TL+KDV tutarında ödemede bulunmuştur. Ödemede yakıt bedeli 7/A sisteminde, hangi

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)?

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)? 1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı 100.01 Problem 1. a) Gelir tahakkukları b) hisse senetleri c) gelecek aylara ait giderler d) özel fonlar

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR

İçindekiler. Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR İçindekiler Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR 1. Muhasebenin Tanımı... 3 2. Muhasebenin Temel Kavramları... 4 2.1. Sosyal Sorumluluk Kavramı:... 4 2. 2. Kişilik Kavramı... 5 2.3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı...

Detaylı

2017/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 10 ARALIK 2017 / 09:00-12:00

2017/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 10 ARALIK 2017 / 09:00-12:00 2017/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 10 ARALIK 2017 / 09:00-12:00 SORU ) Poyraz Kırtasiye Malzemeleri Ticareti Anonim Şirketinin 31.09.2016 tarihindeki geçici mizanı

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

XX. BÖLÜM: MONOGRAFİLER

XX. BÖLÜM: MONOGRAFİLER XX. BÖLÜM: MONOGRAFİLER 20.01 Monografi-1 ABC Ticaret İşletmesi nin dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: Aktif ABC İşletmesi nin 01.01.2018 Tarihli Bilançosu Pasif 1. DÖNEN VARLIKLAR 178.000 A. Hazır

Detaylı

MaddiOlmayanDuran Varlıklar ve İlgili Hesaplar ISL 108 GENEL MUHASEBE II. Maddi Olmayan Duran Varlıklar. Maddi Olmayan Duran Varlıklar

MaddiOlmayanDuran Varlıklar ve İlgili Hesaplar ISL 108 GENEL MUHASEBE II. Maddi Olmayan Duran Varlıklar. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II MaddiOlmayanDuran Varlıklar ve İlgili Hesaplar Yrd.Doç. Dr. Murat Yıldırım muratyildirim@karabuk.edu.tr Maddi Olmayan Duran Varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar, herhangi

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO 3. HAFTA ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Aktif Hesapların Envanteri (Hazır Değerler) Yard.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Aktif I. Dönen Varlıklar II. Duran Varlıklar Bilanço Bilanço,

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

HAFTA ISL 2003 ENVANTER VE BİLANÇO. Doç.Dr. Murat YILDIRIM.

HAFTA ISL 2003 ENVANTER VE BİLANÇO. Doç.Dr. Murat YILDIRIM. 13-14. HAFTA ISL 2003 ENVANTER VE BİLANÇO Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 1. Ticaret İşletmelerinde 7/A Seçeneğine

Detaylı

3. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II. Yrd.Doç.Dr. Murat YILDIRIM.

3. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II. Yrd.Doç.Dr. Murat YILDIRIM. 3. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II Yrd.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 KONU BAŞLIKLARI 1. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARLA

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 27 Mar. 2013 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Temel Mali Tablolar GELİR TABLOSU : Bir işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği gelirleri ve bu geliri elde

Detaylı

Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve

Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve gider hesaplarının kapanıģ kayıtları hariç) 3. 7 no lu gider

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1015 İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 25 Bu kitapçıkta

Detaylı

2019/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI

2019/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI 2019/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI SORU: X Ticaret İşletmesi nin muhasebe dönemine ilişkin işlemleri aşağıdaki gibidir; 1. İşletme, 230.000

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 9. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE ÖZKAYNAKLAR GRUBU II Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Temel Kavramlar Temel Kavramlar Anonimşirketlerde karikişekilde hesaplanmaktadır: Dönembaşıözsermayeiledönemsonuöz

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

XYZ ŞİRKETİ BİLANÇOSU (TL) A K T İ F (VARLIKLAR) I. DÖNEN VARLIKLAR A. Hazır Değerler 1. Kasa 2. Alınan Çekler 3. Bankalar 4.

XYZ ŞİRKETİ BİLANÇOSU (TL) A K T İ F (VARLIKLAR) I. DÖNEN VARLIKLAR A. Hazır Değerler 1. Kasa 2. Alınan Çekler 3. Bankalar 4. XYZ ŞİRKETİ 31.12017 BİLANÇOSU (TL) A K T İ F (VARLIKLAR) 2016 2017 I. DÖNEN VARLIKLAR A. Hazır Değerler 1. Kasa Alınan Çekler 3. Bankalar Verilen Çek ve Ödeme Emirleri 5. Diğer Hazır Değerler B. Menkul

Detaylı

Genel Muhasebe - II. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

Genel Muhasebe - II. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Genel Muhasebe - II Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin gelirlerin, giderlerin,

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) FIRAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 30.04.2014-18:35:38 Vergi Kimlik Numarası 6130693067 Ticaret Sicil No 14232 İrtibat Tel No 422 2128322 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II 3. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II Maddi Duran Varlıklarda Amortisman Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Maddi Duran Varlıklar İlgili Önemli Hususlar (1) Duran varlıklar tüm bu edinme

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 9. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE ÖZKAYNAKLAR GRUBU II Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Temel Kavramlar Temel Kavramlar Anonimşirketlerde karikişekilde hesaplanmaktadır: Dönembaşıözsermayeiledönemsonuöz

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir MUHASEBE SÜRECİ Açılış Bilançosu Düzenlenir Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir Günlük İşlemler Kaydedilir Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir KDV Hesapları (191-391)

Detaylı

Sermaye = Varlıklar - (Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar) Sermaye = ( ) Sermaye = TL.

Sermaye = Varlıklar - (Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar) Sermaye = ( ) Sermaye = TL. ÖRNEK MONOGRAFİ ŞARŞAR Ticaret İşletmesi 01.12.2016 tarihinde aşağıdaki varlık ve kaynaklarla işe başlıyor. 100.01.01 Merkez Kasa 80.000 102.01.01 Z Bankası 0001 Nolu Hesap 20.000 153.01.01 Sehpa 60.000

Detaylı

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 İŞLE 305 Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 Yrd. Doç. Dr. Ali COŞKUN İşletme (Türkçe) Bölümü 2007-2008 Güz Yarıyılı Muhasebe Sistemi İşletme hakkında, işletmede çıkarı bulunan taraflara bilgi sağlayan

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO 3. HAFTA ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Aktif Hesapların Envanteri (Hazır Değerler) Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Aktif I. Dönen Varlıklar II. Duran Varlıklar Bilanço Bilanço, işletmenin

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN GELİR TABLOSU 344MV0027 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

Dr. Mustafa ALPASLAN (Ankara ) 1. GENEL BİLGİLER

Dr. Mustafa ALPASLAN (Ankara ) 1. GENEL BİLGİLER Dr. Mustafa ALPASLAN (Ankara - 1980) 1. GENEL BİLGİLER Tekdüzen Hesap Planı 1.1.1994'te uygulanmaya başlanacaktır. Bu planda gelir ve maliyet hesaplarına 6 ve 7 ile başlayan hesap sınıflarda yer verilmiştir.6

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.949.167,57 A-Hazır Değerler 681.468,79 1-Kasa 3.896,86 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 422.876,32 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 254.695,61

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.386.819,85 A-Hazır Değerler 620.884,99 1-Kasa 2.555,51 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 366.443,57 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO 4. HAFTA ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Aktif Hesapların Envanteri (Menkul Kıymetler) Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 11 Menkul Kıymetler 11 Menkul Kıymetler Menkul kıymetler, faiz geliri

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.181.785,97 A-Hazır Değerler 388.179,27 1-Kasa 2.510,71 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 76.209,15 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 309.459,41

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.319.785,46 A-Hazır Değerler 132.003,74 1-Kasa 5.243,52 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 39.551,72 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.689.894,30 A-Hazır Değerler 253.611,45 1-Kasa 4.407,81 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 138.027,99 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır

Detaylı

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri. Monografi Çözümü

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri. Monografi Çözümü Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Monografi Çözümü Teknik A.Ş. nin 31.12.2016 tarihli genel geçici mizanı aşağıdaki gibidir. Dönem sonu işlemlerine ait bilgiler şöyledir; KDV mahsup kaydı yapılmıştır. Yapılan

Detaylı

2011 BS 3204- GENEL MUHSEBE 1. Çok sayıdaki bilgilerin anlamlı bir şekilde kısaltılması ve bilgilerden çeşitli mali tabloların ve raporların hazırlanması ne ad verilir? ) Yorumlama Sınıflandırma C) Özetleme

Detaylı

Uygulama 4. ALACAK SENETLERİ HESABI , - -Protestolu Alacak Senetleri

Uygulama 4. ALACAK SENETLERİ HESABI , - -Protestolu Alacak Senetleri Uygulama 4 Aktif Gültekin ATAOL İşletmesi nin 01.12.2015 Tarihli Bilançosu Pasif KASA 70.000,- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 24.000,- ALINAN ÇEKLER 9.000,- BORÇ SENETLERİ 3.000,- BANKALAR 34.000,- ALINAN SİPARİŞ

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİ VE KAYIT DÜZENİ

MALİYET MUHASEBESİ VE KAYIT DÜZENİ ÖĞR. GÖR. PINAR DOĞANAY PAYZİNER MALİYET MUHASEBESİ VE KAYIT DÜZENİ 3. HAFTA DERS İÇERİĞİ İşletme Giderlerinin Sınıflandırılması Tekdüzen Hesap Planında Maliyet Ana Hesapları ÖĞR. GÖR. PINAR DOĞANAY PAYZİNER

Detaylı

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011 Aşağıdaki KESİN MİZAN TABLOSUNDA KALAN VEREBİLECEK/VEREMEYECEK LAR tablosunda Borç Toplamı ve/veya Alacak Toplamı girilmiş satırlar için Borç Kalanı ve/veya Alacak Kalanı alanları için yapılacak kontroller

Detaylı

2010/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 5 Aralık 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2010/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 5 Aralık 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2010/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 5 Aralık 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Aşağıdaki soruları cevap kâğıdınızın 11. sayfasına kısaca cevaplandırınız.

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI

DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI 2018.1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI AKTİFKUZEY Beyaz Eşya Ticareti Limited Şirketi 31.12.2017 YILI KAPANIŞ BİLANÇOSUPASİF DÖNEN VARLIKLAR KISA

Detaylı

,- 0, ,- 0,-

,- 0, ,- 0,- 2018/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI 2018 yılı Ocak yılı ayında kurulan RÜZGAR OTEL Ticaret Limited Şirketi nin 31 Eylül 2018 tarihli geçici

Detaylı