1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (Bakanlar kurulu kararı Resmi gazete 10 Şubat 2014 Sayı:5896)1Mart(28928) sayılı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (Bakanlar kurulu kararı Resmi gazete 10 Şubat 2014 Sayı:5896)1Mart(28928) sayılı"

Transkript

1 YII TAFS 2013 Yılı elir Tarifesi 5393 sayılı Belediye anunu ve 2464 Sayılı Belediye elirleri anunun ilgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır. Tarifede yer alan elirlerin "Tahakkuk" ve "takibinden" ilgili Müdürlükler sorumludur. Bakanlar urulu ve diğer yasal düzenlemeler ile belirlenen tarifeler yılı gelir tarifesi cetvelinde belirtilmemiştir. 1.1-AN V AM VS res.g.2013 yılı uygulanmıştır. 1-MA HZMT MÜÜÜĞÜ (Bakanlar kurulu kararı esmi gazete 10 Şubat Sayı:5896)1Mart(28928) sayılı 2464 sayılı Belediye elirleri anunun 12. maddesine istinaden, Belediye ve mücavir alan sınırları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, lan ve eklam Vergisine tabidir. aimi ilanlar yıllık tarife üzerinden her yılın cak ayı içinde mükelleflerin yazılı beyanları ile tarh ve tahakkuk ettirilir. lan eklam Vergisi cak ayı için de bir defada tahsil edilir. a-) ükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi tüm sabit ilan ve reklamların beher metre karesinden (yıllık) (IŞISIZ) b-) Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metre karesinden (yıllık) c-) Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metre karesinden (5 gün için) d-) IŞII veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan beher metre kare için (yıllık) 1mart sayı:28928 A T es.gaz /1 40,00 es.gaz /3 10,00 es.gaz /4 90,00 es.gaz /2 e-) lan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için 0,25 es.az 13953/5 f-)mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beher metrekaresi (5 gün için) 0,50 es az 13953/6 k) sayılı esmi gazetede yayınlanan Ticari Araçlarda eklam Bulundurulması hakkında Yönetmelik uyarınca Ticari araç 1.000,00 reklam yetki belgesi ücreti (ŞYN-YII) 31101/15 l) sayılı esmi gazetede yayınlanan Ticari Araçlarda eklam Bulundurulması hakkında Yönetmelik uyarınca ticari araç 200,00 reklam izin belgesi Yıllık) 31101/ AN V AM TABAAINA Y TAHSS ÜCT (2464/97 Madde) A T Belediye ve mücavir alan sınırlarımız içinde kamuya terk edilen yol-kaldırım, refüj, park vb. mahallere tabela yönetmeliğindeki hükümlere aykırı olmamak ve belediyeden izin almak kaydı ile reklam totemi konması yıllık olarak belirlenir ve bu ücret sınırları arasında Belediye ncümenince belirlenen miktarda "Yer Tahsis Ücreti" olarak alınır. Belediyeden izinsiz olarak bu mahallere reklam asanlardan bu fıkrada belirtilen "maksimum sınırın 2 katı" kadar yer tahsis ücreti alınır ĞNC VS (Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde )- (Bakanlar kurulu kararı esmi gazete 18 aralık 2013 Sayı:28855)değişti (Bakanlar kurulu kararrı esmi gazete 10 Şubat Sayı:5896)1Mart(28928) sayılı res.g yılı uygulanmıştır. 1-Bar pavyon, azino gece klübü, diskotek, abera, dansing gibi eğlence yerlerinden çalışılan hergün için; 1.700, ,00 a) 30 m2,ye kadar 5,00 b) 30,01 50 m2,ye kadar 6,00 c)50,01 m2' 70 m2 ye kadar 7,00 d)70, m2 ye kadar 8,00 e) 100,01 m2 den yukarısı 10,00 f) 4 Yıldızlı telde günlük 16,00 Sayfa 1

2 g) 5 Yıldızlı telde günlük 20, ŞA HAÇAI 2464 sayılı Belediye elirleri anununun 52. maddesi; Belediye sınırları içinde bulunan aşağıdaki yerlerden herhangi birinin satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi, şgal Harcına tabidir sayılı Belediye elirleri anununun 53. maddesi; şgal harcını, işgali harca tabi yerlerin 52 inci maddesinde yazılı maksatlarla işgal edenler ödemekle mükelleftir. Sayfa 2

3 ŞA HACAICI - (Bakanlar kurulu kararrı esmi gazete 18 aralık 2013 Sayı:28855)değişti(Bakanlar kurulu kararı esmi gazete 10 Şubat Sayı:5896)1Mart(28928) sayılı res.g yılı uygulanmıştır. a.) ordon Boyu, Cumhuriyet Meydanı, skele, Tarihi Çarşı Bölgesi, Sanat Sokağındaki, nönü Caddesi, Yeni ordon Mevkilerinde tanıtım, satış vb amaçlarla kısa, sezonluk ya da sürekli olarak verilen kapalı alanlardan gün/m2 a1.) ordon Boyu, Cumhuriyet Meydanı, skele, Tarihi Çarşı Bölgesi, Sanat Sokağındaki, nönü Caddesi, Yeni ordon Mevkilerinde tanıtım, satış vb amaçlarla kısa, sezonluk ya da sürekli olarak verilen açık alanlardan gün/m2 b.) Cevatpaşa ve emalpaşa Mahallesi' nde tanıtım, satış vb amaçlarla kısa, sezonluk ya da sürekli olarak verilen kapalı alanlardan gün/m2 b1.) Cevatpaşa ve emalpaşa Mahallesi' nde tanıtım, satış vb amaçlarla kısa, sezonluk ya da sürekli olarak verilen açık alanlardan gün/m2 c.)barbaros, senler ve Namık emal Mahallelerinde tanıtım, satış vb amaçlarla kısa, sezonluk ya da sürekli olarak verilen kapalı alanlardan gün/m2 c1.)barbaros, senler ve Namık emal Mahallelerinde tanıtım, satış vb amaçlarla kısa, sezonluk ya da sürekli olarak verilen açık alanlardan gün/m2 0,80 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 A T d) Belediyeye ait alanlarda mar Planlarında tanımlı olan 6-9 m2 ebatlarında olan büfelerin tahsis bedelleri Belediye ncümeni tarafından şgal Harçları yasal sınırları esas alınarak (en az 0,80 en çok 2,50 T arasında) mevki, satış potansiyeli ve yerin sosyo ekonomik durumu değerlendirilerek belirlenir. 6-9 m2 ebatları için büfe izni verilen yerlerde verilen alanın %50'sinden fazla açık alan işgal edilemez. Belirtilen ebatların %50'sine kadar olan açık alan kullanımında günlük m2 işgal harcı 1,00 e.) Belediyeye ait alanlarda kamu yararına çalışan ve kar amacı gütmeyen sivil toplum örgütlerine 0,50 f.)bankamatik kurulan yerlerden alınacak işgal harcı Belediye ncümenince yerin konumuna göre ücret sınırları içinde belirlenen yerin tahsisi için yıllık olarak işgal harcı alınır g.) Tahsisen işgal karşılığında verilen büfe devirlerinde, büfenin o yıl ki işgal harcının 12 aylık tutarı evir ücreti alınır.ayrıca evirlerde %50 Tahsis ücreti artırılır. (birinci derece yakını ve eşi hariç) h-) Belediyemize ait yerlerin kira devirlerinde Bulunduğu yıl içindeki 12 aylık kira tutarı evir ücreti olarak alınır. Ayrıca Aylık irası %50 oranında artırılır. (birinci derece yakını ve eşi hariç) ı) Zabıta Müdürlüğünce izin verilerek kentin muhtelif yerlerinde reklam ve tanıtım amaçlı broşür, katalog vb materyal dağıtımı ve ürün sunumları için kurulacak 2 m2'lik stantlardan ÜNÜ j) Zabıta Müdürlüğünce izin verilerek kentin muhtelif yerlerinde reklam ve tanıtım amaçlı broşür, katalog vb materyal dağıtımı ve ürün sunumları için kurulacak 2 m2'lik stantlardan HAFTAI k) Zabıta Müdürlüğünce izin verilerek kentin muhtelif yerlerinde reklam ve tanıtım amaçlı broşür, katalog vb materyal dağıtımı ve ürün sunumları için kurulacak 2 m2'lik stantlardan AYI 55,00 330, ,00 l) Ticari amaçlı olmayan, kar amacı gütmeyen sivil toplum örgütlerinden ve amu kurum ve kuruluş lardan ücret alınmaz 1.5. Y TAHSS ÜCT A T 1.5.A) Fuar ve tanıtım amaçlı yerler için yer tahsis ücretlerini, tahsis edilecek yerin konumunu ve ilgili alanların bakım, onarım, 1.000,00 temizlik, düzen ve güvenlik gibi hizmetlerinin verilmesine göre alanların saatlik, günlük, aylık, sezonluk, dönemlik veya yıllık olarak 16953/ ,00 tahsis edilmesini belirlemeye Belediye ncümeni yetkilidir. 1.5.B) Belediyemizce, düzenlenen festivalde satış ve tanıtım amaçlı stand yerlerinden festival süresi boyunca, yer tahsis ücreti 100,00 olarak, yer tahsis talebinde bulunan esnaflardan Belediye ncümenince belirlenen ücret sınırları içinde beher metrekare üzerinden 700,00 V dahil ücret alınır 1.5.C) Şehrimizin çeşitli yerlerinde bulunan bill-boardlara ve raketlere afiş asma talebinde bulunanlardan V dahil Ücret Alınır A T 1.5.C. a) 1 adet bil-boardın yer tahsis ücreti (haftalık) 1.000, C. b) 1 adet raketin bir yüzü yer tahsis ücreti (haftalık) (çift yüz kullanımında tarife tutarı 2 ile çarpılır) 16953/28 500, C. c) zinsiz asanlardan 1 adet bilboard ve raket için 3.000, TN SAN ÜCT * Belediyemize ait 500. Yıl Anfi Tiyatro vb alanlarda ilgili kamu kurumlarından izin alınarak düzenlenen kültür, sanat etkinlikleri (tiyatro, konser, sergi, gösteriler vb)nde tahsis için Belediye Başkanı luru alınır, ücret ncümen tarafından belirlenir. *amu yararına dernek,okul,vakıf,kurum,eğitim ve öğretim kurumlarının kültürel amaçlı panel, konferans, sempozyum, açık oturum ve kuruluşların getirdiği eğitici öğretici amaçlı tiyatro vb. faaliyetlerin tahsisi için Belediye Başkanının oluru ile salon tahsis ücreti alınmaz. A T 1.6. a) onser, Tiyatro vb. eğlence etkinliğine yönelik organizasyonlarda bu ücret sınırları içinde ücret belirlemeye Belediye Başkanı 600,00 veya ncümeni yetkilidir 1.500,00 Sayfa 3

4 2. MA V STMA MÜÜÜĞÜ 2.1. BÜF ve ŞY V ÜCT 2.1.A) Tahsisen işgal karşılığında verilen büfe devirlerinde, büfenin o yıl ki işgal harcının 12 aylık tutarı evir ücreti alınır.ayrıca evirlerde %50 Tahsis ücreti artırılır. (birinci derece yakını ve eşi hariç) 52999/4 2.1.B) Belediyemize ait yerlerin kira devirlerinde Bulunduğu yıl içindeki 12 aylık kira tutarı evir ücreti olarak alınır. Ayrıca Aylık irası %50 oranında artırılır. (birinci derece yakını ve eşi hariç) 2.2. SABT ve MB HABŞM ATYAPI VYA ŞB ÇŞ HAI ÜCT TAFS 27 Aralık 2012 tarih 'de yayımlanan SABT V MB HABŞM ATYAPISI VYA ŞBN ANIAN H TÜÜ AB V BNZ CN TAŞINMAZAAN ÇMSN ŞN YÖNTM kapsamında alınan ücretler A 2.2. A-ATYAPI ATIIM B T/Mt (isans süresince bir defalık) T 1-Sabit ve Mobil Haberleşme Alt Yapı veya Şebeke zunluğu birim ücreti 75,00 2-Boş göz veya göz içinde tekgöz micro duct uzunluğu birim ücreti 25,00 3-şletmecinin 3'lü göz çoklayıcı veya microduct çekmesi durumunda uzunluğu birim ücreti 22,00 A 2.2. B AIZA BAIM NAIM B(T/Mt) T 1-üzergah arıza - bakım onarım bedeli (Yıllık) 0, C ÇŞ HAI ÜCT (T/Mt üzergah) (1 YII) A 2.2. C-1. ÇŞ HAI ÜCT (T/Mt üzergah) (1 YII) T 1-Çanakkale Belediyesinin öz ihtiyacı olan yerler (Yıllık) ÜCTSZ 2-Mevcut Altyapı ullanımıt/mt (Yıllık) 3,00 3- urak,terminal,sahil olgu alanı, ana arterler (Yıllık) 8,00 A 2.2. C-2. ÇŞ HAI ÜCT (T/Mt üzergah)10 YII T 1-Çanakkale Belediyesinin öz ihtiyacı olan yerler ÜCTSZ 2-eçiş hakkı Ücreti -Mevcut Altyapı ullanımıt/mt 21,00 3- urak,terminal,sahil olgu alanı, ana arterler 63,00 A 2.2. C-3. ÇŞ HAI ÜCT (T/Mt üzergah)20 YII T 1-Çanakkale Belediyesinin öz ihtiyacı olan yerler ÜCTSZ 2-eçiş hakkı Ücreti -Mevcut Altyapı ullanımıt/mt 31,00 3- urak,terminal,sahil olgu alanı, ana arterler 84,00 A SAHA ABI ANSÖÜ TFN V.S.ÜCT (T/Adet) T A SAHA ABI ANSÖÜ TFN V.S.ÜCT (T/Adet) (1 YII) T 1-Saha dolabı,utdoor kabine 60,00 Sayfa 4

5 2-Ankösörlü Telefon 100,00 3-iğer yol v.b. Üst yapılar 40,00 A SAHA ABI ANSÖÜ TFN V.S.ÜCT (T/Adet) 10 YII T 1-Saha dolabı,utdoor kabine 360,00 2-Ankösörlü Telefon 180,00 3-iğer yol v.b. Üst yapılar 200,00 A SAHA ABI ANSÖÜ TFN V.S.ÜCT (T/Adet) 20 YII T 1-Saha dolabı,utdoor kabine 600,00 2-Ankösörlü Telefon 300,00 3-iğer yol v.b. Üst yapılar 3 HÜÜM 1- Ücret Tarifesinin Hukuki erkeçesi Sayılı lektronik Haberleşme anunu ile tarih ve sayılı lektronik Haberleşme Hizmetlerinin Yürütülmesinde eçiş Hakkına air Yönetmelik esas alınarak hazırlanmıştır. 2- Altyapı atılım ve üzergah bakım bedelleri altyapı tesisini kuran işletmeci veya kuruma ödenmesi gereken ücretlerdir. 3- üzergah Arıza Bakım narım Bedelleri güzergahta oluşacak hasar ve arızalara 4 saat içinde müdahale ve 24 saat içerisinde gidilme şartıyla yapılacak müdahaleler için belirlenmiş ücret olup, kablo arızası vedeplase çalışmalarında oluşan bedeller hariçtir. ablo arızası müdahalesi her işletmenin kendi yükümlülüğünde olup, deplaseler ise o güzergahtakablosu bulunan işletmesi sayısınca ayrıca hesaplanarak karşılıklı mahsuplaşılacaktır. 4- Yeni altyapı tesisini yapacak olan işletmeci Çanankkale Belediyesi'nin göz ihtiyacı olması durumunda eçiş Hakkı Ücreti Tarife Pozundan ücretlendirilmeye tabii tutulacak olup, 1 nolu eçiş Hakkı Protokolü imzalanacaktır. Çanakkale Belediyesi şletmecisinden geçiş hakkı bedeli almayarak boş gözü kullanır. şletmeci güzergahın bakım sorumluluğunu yerine getirmezse Çanakkale Belediyesi güzergahın bakımını yaptırır ve bakım bedelini işletmeciden talep eder. 5- Mevcut altyapı tesislerini kullanacak olan işletmeci, altyapı katılım bedelinde belirtilen bedeli, altyapı tesisini kuran işletmeciye veya kuruma ( altyapı katılımı ve güzergah bakım protokolü imzalanacaktır. lgili işletmecinin Çanakkale Belediyesinin bildirdiği hesap numarasına bedel ödendikten sonra makbuzun ibrazı ile veya muvafakatname getirilerek )ödenecek daha sonra ise geçiş hakkı ücret tarifesinden ücretlendirilmeye tabi tutularak 2 no'lu geçiş hakkı protokolü imzalanacaktır. Bakım bedeli Çanakkale Belediyesine ödenmediği taktirde 2 no'lu geçiş hakkı fesih edilir. 6- Yeni lektronik Haberleşme Altyapı tesisini yapacak işletmeci, Çanakkale Belediyesinin göz ihtiyacı olmaması durumunda eçiş Hakkı Ücret Tarifesi pozundan ücretlendirilmeye tabii tutulacak olup, 3 no'lu eçiş Hakkı Protokolünü imzalayacaktır. 7- Belirtilen tüm ücretlere V ahildir. 8. Vadesinde ödenmeyen tüm ücretlere 6183 sayılı Amme alacakları kanun hükümleri uygulanır BY ve MÜCAV AAN ÇN T TAFAI,PAN V T NN Y TAHSS ÜCT a-lektirik aydınlatma direklerinin herbiri için (Yıllık) 2 b-yer altı lektirik panolarının herbiri için (Yıllık) 400,00 c-trafo Yer tahsis ücreti T/m2(Cadde,Meydan,Park ve otoparklar)(yıllık) 200,00 d-trafo Yer tahsis ücreti T/m2 (Şehrin diğer bölgeleri) (Yıllık) 100,00 e-üzergah Bakım ve narım Bedeli T/m2 (Yıllık) 0,80 A T Sayfa 5

6 2.2. F-ĞAAZ ÜATÖ AANAININ Y TAHSS ÜCT (T/m2): a- egülatör yer tahsis ÜcretiT / m2 (Yıllık) 500,00 A - P.T.T. MTP TPAMA TAI ÜCT: T a- P.T.T Mektup Toplama utuları Ücreti her biri için (Yıllık) 2 3-AŞIM HZMT MÜÜÜĞÜ 3.1-BY ŞH Ç V MÜCAV AAN HA TBÜSÜ YC TAŞIMA ÜCT: A T a) Şehir içi ulaşım ücreti tam b) Şehir içi ulaşım ücreti öğrenci c) Terzioğlu ampüsü girişinden biniş d) Mücavir alan (ardonos,üzelyalı,çınarlı öyü) bilet satış ücreti e) Mücavir alan (ardonos,üzelyalı, Çınarlı öyü) bilet satış öğrenci ücreti f) 7/24 kullan at kart 2 binişlik (art ücreti dahil) g) 7/24 kullan at kart 4 binişlik (art ücreti dahil) h) iğer basın kartı olanlar günde 4 defa (12 ay) 1460 biniş karşılığı ı) Serbest ve indirimli ent kart ücreti (Boş lektronik art Ücreti) i) Şehir içi Öğretmen laşım Ücreti: (Siyah Plakalı resmi araçlarda öğrenci tarifesi, özel Halk otobüslerinde tam fiyat tarifesi geçerli olacaktır.)-(11/02/2002 tarihli ve 2002/3700 sayılı Bakanlar kurulu kararı gereği) 1,65 1,10 0,25 2,75 2 4,10 7,40 5,00 1,10 j) 6495/88. maddeye istinaden amu urum ve uruluşlarının ürettikleri mal ve hizmet tarifeleri ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunda yapılan değişiklik doğrultusunda belirtilen hizmet ücreti muafiyetleri uygulanır TAF B ÜCT 2464 sayılı Belediye elirleri anunun 97. maddesine istinaden Trafik Belge ücretleri V dahil tahsil edilir. a. Halk tobüsü ruhsat ücreti ( yeni oluşum için ) , /38 b. Halk tobüsü ruhsat evir Ücreti , /3 c.çanakkale Belediyesine ait hatlardaki rotasyon sırasında (toplu taşıma) çalışacak araçlar için ve sadece kiralama işlemi süresince alınacak, çalışma ruhsat harç bedeli (03/01/ Tarih /17 Sayılı Meclis ararı gereğince 4.500,00 d.özel Halk tobüsü uhsat Vize üzenleme Ücreti (Yıllık) 120, /64 e. Halk tobüsü araç uygunluk belgesi (1 defaya mahsus) ücreti 5.000, /10 f. Şehir içi ve mücavir alanlar Ticari Taksi evir ve Yeni oluşum ücreti /38 g. Ticari Taksi ruhsat ve vize düzenleme ücreti 31259/13 80,00 h. 18 turma yeri olan okul ve özel servis minibüs ücreti ( 2 eşit taksitle ödenmesi) 31259/ ,00 ı. Servis Araçları Yeni oluşum rusat bedeli ( tarih/127 sayılı meclis kararı) 2.800, /38 i. Yapısı itibariyle şoförden başka 18 oturma yerinden fazla oturma yeri olan kul ve Özel Servis tobüs ücreti (2 eşit taksitle ödenmesi) 2.800, /22 j. 1'den fazla araç ile güzergah izin belgesi isteyen Birlik ve ooperatiflere (Yıllık güzargah izin belgesi) 4 Plakaya kadar ücret 400,00 k. 05/03/2013 tarih ve2013/ sayılı Meclis ararı ile belirlenmiş Servis Aracı evir Ücreti l. Servis (18 oturma yeri olan) araç uygunluk belgesi ücreti (yıllık) m. Servis (18 oturma yerinden fazla oturma yeri olan) Araç ygunluk belgesi Ücreti (yıllık) n. üzergah izin belgesi düzenleme (yıllık) ücreti , / /10 200, /12 200,00 Sayfa 6

7 o. ğitime katılma belgesi ücreti (Halk tobüsü, Servis minibüs ve otobüsü, Ticari Taksi kullanıcılarına verilecek eğitim için)yıllık- kişi 25,00 başı 31204/7 p. S Plaka Başvuru / şlem Bedeli yazı veya dilekçe ile "S" Plakası başvurusunda bulunanlardan 100,00 *Tahakkuk ve tahsilatlarının takibinden laşım Hizmetleri Müdürlüğü sorumludur YAT MANI ÜÇÜ YÜZ S V SANA BASN ÜCT 3.3.A) YAT MANI ÜÇÜ YÜZ S V SANA BASNN BAĞANAN TNN (Balıkçı Tekneleri Ücretleri) * V dahil ücret alınır * 2013/441 sayılı Yat imanı Sandal Baseni Talimatnamesinde belirtilen usul, esas ve şartlar esas alınır. * 2007 yılı ve öncesi Balık Avlama ve diğer özel torlinato belgesine sahip olarak Balıkçı Barınağı ve üçük Yüzer skele ygulamasından yararlanan hak sahiplerine bu tarife uygulanır. Yeni kayıtlar için uygulanacak giriş ücreti ve konaklama bedeli 3.3.C Yat imanı Ücret Tarifesi adı altında yer alan kriterlere uygun olarak belirlenir. * üçük Yüzer skelede halen bağlı olarak bulunan tekneler Balıkçı Baseninde yapılacak kapasite arttırımı çalışmasına kadar üçük Yüzer skeleden faydalanacaktır. Bu süre içinde Sandal Baseni kısmına yeni kayıt alınmayacaktır. üçük yüzer iskele kullanıcısı 26 adet teknenin taşınmasından sonra boşalan yerlerin kirası Büyük Yüzer skele tarifesinden ücretlendirilecektir. a) cm enindeki teknelerden (yıllık) b) cm enindeki teknelerden (yıllık) c) cm enindeki teknelerden (yıllık) d) cm enindeki teknelerden (yıllık) e) 201cm enindeki ve yukarısı teknelerden (yıllık) f) işinin teknesinin satışı halinde devir ücreti ve yeni kayıt işlemleri için g)sandal baseni ve yat limanında teknelere malzeme ikmali için araçların geçici olarak parklanması h) Çekek Ücreti (metre) (15. güne kadar) ı) h maddesinde belirtilen koşullarda 16. günden itibaren süre aşımında hergün için (metresi) j) Sandal Baseninde kayıtlı olmadan geçici olarak bağlanan teknelerden aylık 100,00 140, /15 180,00 280,00 500, , /26 30, /21 5,00 10, B) MSAF YATA ÇN ÖZ IŞ SZN TAFS :( 01 ASIM 30 NSAN AASI Ç ACATI.) TAF a) 0-12 Arası m.( 1 aylık) b) 0-12 Arası m. ( 3 aylık) 1.000, ,00 c) 0-12 Arası m. (6 aylık) 4.000,00 d) 12,01-26 m. Arası (1 aylık) 1.300,00 e) 12,01-26 m. Arası (3 aylık) 31259/ ,00 f) 12,01-26 m. Arası (6 aylık) 5.000,00 g;) 26,01 - Yukarı m. Arası (1 aylık) 1.500,00 h) 26,01 - Yukarı m. Arası (3 aylık) 3.400,00 ı) 26,01 - Yukarı m. Arası (6 aylık) 6.000, C) YAT MANI ÜCT TAFS A- 0-9,00 m boyundaki limana bağlanan teknelerden a- ünlük limana tekne bağlama b- 1 Haftalık limana tekne bağlama 320,00 c- 15 günlük limana tekne bağlama 600,00 d- 30 günlük liman tekne bağlama 1.000,00 B- 09,01-13,00 m boyundaki limana bağlanan teknelerden a- ünlük limana tekne bağlama 65,00 b- 1 Haftalık limana tekne bağlama 420,00 c- 15 günlük limana tekne bağlama 800,00 Sayfa 7

8 d- 30 günlük liman tekne bağlama 1.400,00 C-13,01-17,00 m boyundaki limana bağlanan teknelerden a- ünlük limana tekne bağlama 95,00 b- 1 Haftalık limana tekne bağlama 600,00 c- 15 günlük limana tekne bağlama 1.000,00 d- 30 günlük limana tekne bağlama 1.800,00-17,01-21,00 m boyundaki limana bağlanan teknelerden a- ünlük limana tekne bağlama 120,00 b- 1 Haftalık limana tekne bağlama 7 c- 15 günlük limana tekne bağlama 1.400,00 d- 30 günlük limana tekne bağlama 2.400,00-21,01-25,00 m boyundaki limana bağlanan teknelerden a- ünlük limana tekne bağlama 1 b- 1 Haftalık limana tekne bağlama 9 c- 15 günlük limana tekne bağlama 1.800,00 d- 30 günlük limana tekne bağlama 3.200,00 F-25,01 m ve üzeri limana bağlanan teknelerden a- ünlük limana tekne bağlama 220,00 b- 1 Haftalık limana tekne bağlama 1.400,00 c- 15 günlük limana tekne bağlama 2.600,00 d- 30 günlük limana tekne bağlama 4.800,00 - Catamaran yat a- ünlük limana tekne bağlama 1 b- 1 Haftalık limana tekne bağlama 9 c- 15 günlük limana tekne bağlama 1.800,00 d- 30 günlük limana tekne bağlama 3.200,00 H- Acentelere ait teknelerden a- Acentelere ait teknelerden (yıllık) b-yat limanına akaryakıt ikmali için gelen tankerlerin giriş çıkış ücreti I- Yat veya Tekne evir / Yer Tahsis Ücreti (ski ve Yeni Yapılacak Yüzer skele) a-ski ve Yeni yüzer iskele devir, yeni kayıt 8 metreye kadar olan balıkçı sandalı b- ski ve Yeni yüzer iskele devir, yeni kayıt 8 metreye kadar olan küçük yelkenli ve motorlu yatlar ve özel tekneler c-ski ve Yeni yüzer iskele devir, yeni kayıt 8 metre-26 metre arası olan küçük yelkenli ve motorlu yatlar ve özel tekneler d-yat limanı içi tüm ebatlar devir/yeni kayıt 5.000,00 25, / , / , , , /24 e-ayıtlı olmadan geçici olarak yüzer iskeleye bağlı teknelerden (Aylık) (Yat imanı ç imanına Bağlanmayacaktır.) 300,00 f-yat limanı ve yüzer iskele bölümlerinde dalgıç hizmetinden yararlanma bedeli (saat) 30, / a)-yat imanı (Ç MAN) sürekli ikamet edecek teknelerden, *Yat limanına bağlı teknelerin, yıllık bağlama fiyatına elektrik ve su ücretleri dahildir. * Ç MAN: Betonarme iskelenin her iki yüzünü de kapsar.2 yüzer skele arasında kalan yüzer iskeledende Betonarme iskele fiatından ücretlendirilir. a) Boyu 0-8 m arasında, Çanakkale li ikametli şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık) b) Boyu 0-8 m arasında, Çanakkale li ikametli olmayan şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık) c) Boyu 8,01-12 m arasında, Çanakkale li ikametli şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık) d) Boyu 8,01-12 m arasında, Çanakkale li ikametli olmayan şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık) , , Sayfa 8

9 c) Boyu 12,01-15 m arasında, Çanakkale li ikametli şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık) d) Boyu 12,01-15 m arasında, Çanakkale li ikametli olmayan şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık) e) m ve üzerindeki boyda bulunan, Çanakkale li ikametli şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık) f) m ve üzerindeki boyda bulunan,çanakkale li ikametli olmayan şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık) , , b)-yat imanı (YÜZ S) sürekli ikamet edecek teknelerden, *Yat limanına bağlı teknelerin, yıllık bağlama fiyatına elektrik ve su ücretleri dahildir. a) Boyu 0-8 m arasında, Çanakkale li ikametli şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık) b) Boyu 0-8 m arasında, Çanakkale li ikametli olmayan şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık) c) Boyu 8,01-12 m arasında, Çanakkale li ikametli şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık) d) Boyu 8,01-12 m arasında, Çanakkale li ikametli olmayan şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık) c) Boyu 12,01-15 m arasında, Çanakkale li ikametli şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık) d) Boyu 12,01-15 m arasında, Çanakkale li ikametli olmayan şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık) e) m ve üzerindeki boyda bulunan, Çanakkale li ikametli şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık) f) m ve üzerindeki boyda bulunan,çanakkale li ikametli olmayan şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık) 1.500, , , , , , , , amu urum ve uruluşların ğitim ve Araştırma ve esmi airelere ait Hizmeti Yapan Teknelerinden, a) 0-12 m boyundaki teknelerden (yıllık) 2.200,00 b)12,01-25 m boyundaki teknelerden (yıllık) 3.800,00 c) iman içinde, belediyeye ait deniz hizmet aracını kullanma bedeli (1 SAAT ÇN) 100,00 d) iman dışında, belediyeye ait deniz hizmet aracını kullanma bedeli (1 SAAT ÇN) 200,00 e) zinsiz imana bağlanan teknelerden günlük misafir yat ücreti uygulanır. f)palamar Ücreti(saat) 10,00 g)amu kurum ve kuruluşlara ait teknelerin yalnız 1 tanesinden bağlama ücreti alınmaz. iğer teknelerden 3. madde de belirtilen şekilde bağlama ücreti alınır. Bağlı bulunan tüm tekneler elektrik ve suya abone olmak suretiyle ücretlerini kendileri öderler. 3. maddenin a ve b bentlerindeki fiyatlara elektrik ve su ücreti dahil değildir. (24 saat sürekli kullanıldığı göz önünde bulundurulduğundan) 3.6. Yat imanı Atık Su ve Atık Yağ Fiyat Tarifesi a) Atık Su 1 lt. b) Atık Yağ 1 lt. c) Çöp 1 kg. ** Yat limanına bağlı yukarıda 1. ve 2. maddelerde belirtilen ücretlere elektrik ve su ücretleri dahildir. Sandal Basenine ve Yat imanına bağlanan Tekne ve Yatların Tahakkukları o yılın cak ayında yapılır. Bu bedelin %50 si Mart ayı sonuna kadar, %50 si ylül ayı sonuna kadar 2 eşit taksitte ödenir. Zamanında ödemeyenlere aylık yasal faiz oranında gecikme zammı ile birlikte ödenir. Tahsilatların takibi ve tahsili yat limanı sorumlusu tarafından yapılır. *Tahakkuk ve tahsilatından Yatlimanı sorumlusu sorumludur. ** S V T SAYACI TAIITAN SNA, AYICA TN V YATAAN T V S PAASI AINACATI. 65,00-2 ÖSTMŞT. 0,10 1,00 1, HPAÖ YAYIN ÜCT 4- YAZI Ş MÜÜÜĞÜ a) 30 elimeye kadar günde iki defa b) 50 elimeye kadar günde iki defa c) eklam amaçlı teyp kaseti vb. yayınlar için, 5 dakikalık yayın için d) 5 dakika üzeri her dakika için 110,00 155, /0 220,00 40,00 Sayfa 9

10 e)15 dakika üzeri yayın yapılmaz. f)amu kurum ve kuruluşların yaptırdıkları ilanlardan bu ücretlerin %50 si alınır. g)hafta sonları ve esmi tatillerde ölüm ve kan anonsları dışında ilan yapılmaz. h)ölüm ilanı ve kan anonslarından ücret alınmaz. ı)belirtilen tüm ücretlerden*v dahil ücret alınır NAH IYMA ÜCT ilekçeli talebe bağlı olarak, mesai saati içinde ve dışında, a) Hafta içi günlerde, Belediyemiz Nikah Salonu dışında şehiriçi sınırlarında Nikah ıyma Ücreti b) Hafta sonu günlerde, Belediyemiz Nikah Salonu dışında şehiriçi sınırlarında Nikah ıyma Ücreti c) Hafta içi günlerde mücavir alan sınırlarında Nikah ıyma Ücreti d) Hafta sonu günlerde mücavir alan sınırlarında Nikah ıyma Ücreti e) Mesai saatleri dışında, belediye nikah salonunda düzenlenen nikah törenlerinden f) Nikah salonunun hafta sonu ve mesai saati dışında kira bedeli *ngelliler, sosyal hizmet kurumlarından yetişmiş kişiler, şehit çocukları ve gazilerden nikah kıyma ücreti alınmaz. *Mesai saatleri içinde Belediye Nikah Salonunda kıyılan nikahlardan ücret alınmaz. *Nikah cüzdanı ücreti ve nikah için alınacak ücretler vatandaşın okuyacağı biçimde Nikah Salonuna asılır. *Tahakkuk ve tahsilatından Yazı şleri Müdürlüğü sorumludur. 300, / /8 400, / /10 160, /11 380, /1 amu kurumları, sivil toplum örgütleri, Üniversite Öğrenci Toplulukları, Sendikalar, Muhtarlıklar tarafından sosyal, kültürel, spor ve eğitim amaçlı "kent dışı geziler" için talep edilen belediyemize ait minibüs, otobüs ve binek araçlar için gidelecek mesafe ve araçların kullanacağı yakıt miktarı o günün yakıt lt bedeli tahakkuk ettirilerek tahsil edilir. Tahakkuk ve tahsilatlarının takibinden Yazı işleri Müdürlüğü sorumludur* YI ÖST MZ 5-BASIN, YAYIN V HAA Ş MÜÜÜĞÜ ültür ve Turizm Bakanlığı üzel Sanatlar enel Müdürlüğü ve Çanakkale Belediye Başkanlığı arasında imzalanan protokol gereği 90. Yıl österi Merkezi nin işletme, kullanma, tahsis ve gelirleri Çanakkale Belediyesine devredilmiştir. Protokolde belirtilen faaliyetler dışında düzenlenecek etkinlik ücretleri için; a)evlet daireleri ve devlet okulları b)özel tiyatro c)onser d)onferans-panel e)kul faaliyetleri (ÖZ) f)österi 5.2. MZA Y ÜCT ÜCTSZ 500, , /1 500,00 7 a) Aile Mezarlığı Bölgesinden Mezar Yeri Ücreti (2 kişilik) b) Tek kişilik Mezar Yeri (1,5x3 m²) c) efinden önce mezar yeri almak isteyenlerden Aile Mezarlığı Bölgesinde (2 kişilik) d) efinden önce mezar yeri almak isteyenlerden Tek işi Mezarlık Bölgesinde (1,5X3 m2) e) Şehit ailelerinin 1. derece yakınları ve eşine (belgelemek koşulu ile) 2. sınıf anıt mezar yeri almak isteyenlerden f) imsesizler ve bebekler için mezar yeri ücreti alınmaz g) ört adet mezar yerinden fazla satış yapılmaz. h) stiklal madalyası alan gazilere ve eşlerine, şehit askerlere, ore ve ıbrıs gazilerine vefatları halinde ücretsiz yer tahsisi yapılır. ı) Belediyeye bağlı mezarlıklarda ticari amaçlı mezar inşa eden, bakım, ağaç dikimi veya peyzaj yapmak isteyen firma yada şahıslardan yılda bir defa olmak üzere yetki belgesi ücreti alınır. *Tahakkuk ve tahsilatlarının takibinden Basın, Yayın ve Halkla lişkiler Müdürlüğü sorumludur. Sayfa , /6 Y 300,00 e 31257/4 n 2.000, /5 i 6 ö n ÜCTSZ e r i B u r s 500,00 a b ü y ü

11 6-ÖZ AM MÜÜÜĞÜ 6.1. ÜTÜ SANAT YAYINAI a) ültür Sanat yayınlarından satışa sunulan yayınların, basılı yayın maliyetine ek olarak %10 ücret ilave edilerek satışı yapılır ÇANAA BYMZC AÇIACA S ÜCT/ YAZA SANATÇI V SAA ATIIM ÜCT TAF a) urs katılım ücreti (Tam) b) urs katılım ücreti (Öğrenci -Öğrenci kimlik kartı ile) 6.3. AN YAVZ NYS SANAT ATÖYS Ticari amaçlı olanlardan; 20, /2 10,00 a) Tiyatro Çalışmaları (Haftalık) 100,00 b) Panel- Toplantı (ünlük) 25,00 c)film österimi (ünlük) 25, ÜTÜ TN ATIIM ÜCT a) ültür faaliyetleri kapsamında düzenlenen tiyatro 1 kişi (Tam) 2,00 b) ültür faaliyetleri kapsamında düzenlenen tiyatro 1 kişi (öğrenci) 1,00 *Tahakkuk ve tahsilatlarının takibinden Özel alem Müdürlüğü sorumludur*. 7-TMZ Ş MÜÜÜĞÜ 7.1 -AÇAMA ÜCT amu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların mülklerini ilaçlatma amacı ile Belediyemize müracaat etmeleri halinde ilaç bedeli kendilerine ait olmak üzere, (V ahil Ücret Alınır) 31299/65 a m 2 ye kadar alanların ilaçlama ücreti 60,00 b m m 2 ye kadar alanların ilaçlama ücreti c m 2 (dahil) ve üzeri alanların ilaçlama ücreti her 1 m 2 ilave için 70,00 0, PAST ÇÖP NTYN SATIŞ ÜCT: A lt lik plastik çöp konteyneri satış bedeli B lt lik plastik çöp konteyneri satış bedeli C lt lik plastik çöp konteyneri satış bedeli - atılım Payı (aire Başına) 7.3- ATI ATI YÖNTM SSTM ÜCT TAFS AÇIAMA :AYI V AH 95, /2 120, /3 600, /4 45, /1 1-MSN (HAN BAŞI) 5,00 2-NAAMA TSS 2.a) tel,motel,pansiyon,yurt vb(da başına yıllık) 23, /22 2.b) ampingler 125, /23 2.c) esmi inlenme Tesisleri 125, /24 2.d) Halı sahalar 85, /25 Sayfa 11

12 3-ŞTM 3.A-okanta,Cafe-Bar,estaurant,Çorba Salonu,Pizza Salonu,Fast Food,antin,Pastane,asap,ıda malathaneleri((fırın,simit evi,börek,unlu mamüller,süt ürünleri,vb.) ibi gıda hizmeti veren işletmeler 3.A.1) 1-25 m2 arası 14, /26 3.A.2) m2 arası 16, /27 3.A.3) m2 arası 25, /28 3.A.4) m2 arası 33, /29 3.A.5) m2 arası 45, /30 3.A.6) m2 arası 60, /31 3.A.7) 201 ve üzeri 100, /32 Yukarıdaki m2 hesabına sadece kapalı alanlar dahil edilir 3.B-MAT-TPTAN IA 3.B.1) 200 m2 ye kadar olan 20, /33 3.B.2) m2 arası 31214/34 3.B.3) m2 arası 100, /35 3.B.4) m2 arası /36 3.B.5) m2 ve üzere 2.500, /37 Yukarıdaki m2 hesabına kullanılan açık alanlar dahil edilir 3.C-Bakkal, Aktar, büfe (açık gıda satışı yapanlar) uru Yemiş,Manav,Balık Satıcıları,ahvehane,okal vb.şletmeler 12, /38 3.)Akaryakıt stasyonları 31214/39 3.)Yemek Fabrikaları 600, /40 4-Çanakkale evlet Hastanesi 5-Özel Hastane 6.a) Sağlık Merkezleri 6.b) Poliklinikler 7-redi Yurtlar urumu 8-Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 9- ilitbahir ve ceabat eçiş skelesi (estaş) 10-ershaneler 11-esmi urumlar (Yemekhanesi olanlar servis çıkan kişi kapasitesine göre yıllık) 12-Özel ve esmi Bankalar 13-Özel kullar 5.300, /41 735, /42 100, / / , / , / /48 125, /50 15, /51 25, /52 375, /53 14-Özel reşler 14.a) m2 arası 14.b) m2 arası 14.c) 301 m2 ve üzeri 45, /54 60, /55 75, /56 15-Soğuk Hava epoları (şleme Yapanlar) 300, /57 16-Alçı ekorasyon -artonpiyer,oğrama ve malat Atölyeleri, eklamcılar, güneş Paneli Isı ve nerji sistemleri,oğalgaz önüşüm malathaneleri,araç Bakım ve narım Servisleri,Bisiklet-Motorsiklet Tamir Atölyeleri,Hırdavat,hurdacılar,Asansör Tamir Bakımnarım Servis Montaj,Cam malat Tamir ve Satış,Telekominasyon Tamir Bakım, Seramik Atölyeleri malathaneler vb.,lektrik Tesisatçıları,öşemeciler, Mobilya Tamirat,lektronik,lektirikli eşya Tamircileri, nşaat aboratuarları, Marangozlar,Ayakkabı malat ve Tamircileri 6, /58 17-Ağaç ve Ağaç şleri, Çiçekçiler,Fidan Yetiştiriciliği, üzellik Salonları,tobüs Yazıhaneleri 12, /59 18-Hal - Meyveciler,Hazır Beton Tesisleri, toparklar 31214/60 Sayfa 12

13 19-Pazar-Salı-Cuma- Cumartesi Pazarları snafları (Her Pazar Peron Başına) 1, /62 20-Ayakkabı,konfeksiyon,Tuhafiye,Züccaciye,czane,Tıbbi Malzeme,Çeyiz,Hamam,epo,Butik,çgiyim,Bijuteri,Çanta,Hac malzemesi,müzik,c,bilgisayar, cep telefonu, tarım ve zirai ürünler, fotoğraf, hediyelik eşya, parfümeri, askeri malzeme, 2. el eşya, mefruşat, fotokopi, kırtasiye, ozalit, gazete, matbaa, internet kafe, playstation, şans oyunları, su ve tüp satışı, sac işleri, anahtar, akvaryum ve kuş malzemeleri, av ve silah malzemeleri-çamaşırhane-uru Temizleme-, temizlik ürünleri, saatçi, tuvalet, berber ve kuaförler, terziler, dikim evleri, carting pistleri 21- uyumcu, inşaat malzeme, nalburiye, büro (avukatlık, mimarlık, müşavirlik, sigortacılık, seyahat, emlak, oto emlak, plan-proje, inşaat-mimari vb), gümüşçülük, noter, mobilya, beyaz eşya, büro mobilya, odun-kömür satış, gemi acenteliği, çelik kapı, gözlükçü, oto alım-satım acenteliği, oto yıkama, halı yıkama, oto yedek parça, oto kiralama, diş hekimi, muayenehane, sinema ve spor salonları 22-togar 23-üğün Salonları 24-rganize Sanayi Bölgesi 25-ğitim ursları 5, /63 5, / , /65 200, / /70 10, /71 AÇIAMA: atı Atık Yönetim Sistem Ücretinin, Su Abonesi olan meskenlerden, Atıksu Altyapı Ve vsel atı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde yulacak sül ve saslara lişkin Yönetmeliğin 22. maddesi gereğince aylık olarak 12 (oniki) eşit taksitte Su Faturaları üzerinden yansıtılmasına, Akıllı Sayaç sahibi mükelleflerden ise Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 (iki ) eşit taksitte tahsil edilmesine, *Belediyemizde Su Aboneliği bulunmayan mesken ve işyerlerinden yıllık atı Atık Yönetim Sistem Ücretinin mükellefleri ayrıca tespit edilerek bu ücretler Tapu Maliklerinden Haziran ve Aralık aylarında 2( iki) eşit taksitte tahsil edilmesine, *şyerlerine ait atı Atık Yönetim Sistem Ücretlerinin su faturalarından ayrı olarak Mart-Haziran-ylül-Aralık aylarında olmak üzere yılda 4 eşit taksitte alınmasına, *esmi kurumlardan atı Atık Yönetim Sistem Ücretlerinin su faturalarından ayrı olarak yılda 12 eşit taksitte alınmasına, *atı Atık Yönetim Sistem Ücret Sözleşmelerinin tüm abonelerce imzalanmasına, *Belediye mücavir alanında bulunan üzelyalı ve ardanos ta daimi ikamet edenler için Haziran ve Aralık aylarında yılda 2 eşit taksitte, il dışından gelerek sezonluk ikamet eden abonelerden ise aylık olarak ücretlerin tahsil edilmesine, sürekli Çanakkale de ikamet edip yaz aylarında üzelyalı ve ardanos ta oturanlardan ikinci bir ücret alınmamasına, üzelyalı daki aboneler için oluşturulan tahakkukların Muhtarlığa tebliğ edilerek bu ücretlerin abonelerden Muhtarlıkça tahsil edilip Belediye hesabına yatırılmasına, *Yıllık tutarı itibari ile tahakkuk eden atı Atık Yönetim Sistem Ücretlerini zamanında ödemeyenlere genel hükümlere göre icra takibi yapılmasına, *Belediyemiz sınırları ve mücavir alanlarımız içinde bulunan ve Belediyemizin atı Atık Toplama, taşıma ve bertaraf tesisi hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri, resmi kurum ve diğer şekillerde ( boş olarak bulunanlar hariç) kullanılan binaların yıllık atı Atık Yönetim Sistem Ücretine tabi olmasına, *Yıl içinde atı Atık Yönetim Sistem Ücreti kapsamına giren veya bu ücretlerin kapsamından çıkan aboneler,yıl içinde işyerinin konuta veya konutun işyerine dönüşmesi, işyerinin faaliyet konusunda değişiklik olması gibi durumların meydana geldiği tarihten itibaren (bu tarih de ilave edilerek) içinde bulunduğu ay itibarıyla ücretler tesis edilecek veya sona erecektir.önem içindeki değişikliklerden dolayı hiçbir surette mükerrer ücret alınmamasına, *atı Atık Yönetim Sistem Ücretinin mükellefinin bu hizmetimizden her ne sıfatla ve her ne şekilde olursa olsun kullanan gerçek veya tüzel kişiler olmasına, - Meskenler ile ilgili olarak konutun bulunduğu mahalle muhtarlıklarından fakir ilmühaberi getirenlerden atı Atık Yönetim Sistem Ücretinin alınmamasına, -muma açık ibadet yerleri ve amu yararına çalışan derneklerin bu ücret tarifesinden muaf tutulmasına *Tahakkuk ve tahsilatlarının takibinden Temizlik işleri Müdürlüğü sorumludur. 8.1-Ş MAN TAHSS ÜCT Saatlik (V ahil Ücret Alınır) TAF a)f-28 epçe b)953 epçe. c)f-15 (Fiat Allis) oder d)8- ozer e)105a-(fiat Allis) reyder f)120 (Caterpiller) reyder g)3cx JBC epçe kskavatör-oder h)ompresör ı)tır j)forklift / Silindir k)amyonlar (Şehir içi) l)sepetli lektrik Hat Bakım Aracı m) üçük Süpürge Aracı 8- FN Ş MÜÜÜĞÜ 400,00 400,00 315,00 500, , , ,00 1 / 400, ,00 n) Büyük Süpürge aracı 200,00 Belediyemiz sınırları içinde yukarıda yazılı ücretler, mücavir alan içinde yapılacak çalışmalar için talep edilen aracın 1 saatlik çalışma ücreti olarak karşısında yer alan ücretin birbuçuk katı alınır. 370,00 155,00 130,00 Sayfa 13

14 Belediye ve mücavir alan sınırlarımız dışında ise (gidiş+geliş) mesafesinin 1/10 miktarı saat ücreti ile çarpılır, V dahil ücret alınır.(belediye ve öy Muhtarlıklarından ücret alınmaz.) 8.2-Y ve MYANAA AŞIM ÜST YAPI TSS TAHBAT ÜCT Su, kanal, AŞ, TM ve ÇAAZ bağlamalarında, inşaat yıkım ve yapımlarında oluşacak tahribatlardan V ahil ücret alınır. Tahribat ücreti Belediyece yeni bir iyileştirme yapılmamış ise alınmaz. a) Asfalt yol tahribatı (m²) 185,00 b) Sathi yol tahribatı (m²) 185,00 c) Beton ilit Parke yol tahribatı (m²) 110,00 d) ranit üp Taş yol tahribatı (m²) 180,00 e) Beton kaldırım tahribatı (m²) 70,00 g) ranit Plak Taş kaldırım tahribatı (m²) 240,00 h) ilit Parke Taş kaldırım tahribatı (m²) 100,00 ı) arosimon kaldırım tahribatı (m²) 70,00 j) ranit Bordür tahribatı (metretül) 210,00 k) Beton Bordür tahribatı (metretül) 170,00 l) Yağmur oluğu tahribatı (granit ve beton) (metretül) 59199/18 120,00 m) ranit Yol Sınır lemanı (Baba) (adet) 195,00 n) Pik öküm Yol Sınır lemanı (Baba) (adet) 170,00 o) alveniz lektro statik boyalı elektrik direği ve armatür (adet) 2.200,00 p) Yol ve kaldırım üzerinde bulunan kanalizasyon kapağı (adet) ( kg) 390,00 r) Yol ve kaldırım üzerinde bulunan yağmur ızgarası (adet) (30-50 kg) 170,00 s) Yatay ve düşey trafik işaret ve işaretlemeleri tahribatı (adet) 135,00 t) Trafik ışıkları tahribatı (adet) 1.100,00 u) Belediye dışında alt ve üst yapı üretimi gerçekleştiren kurum, kuruluş ve özel firmaların belediye tarafından üretilen elektrik, su borusu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarına verilen tahribat (m) 1.100,00 ent genelinde park, yeşil alan ya da kamuya açık alanlarda bulunan yukarıda tanımlanmayan kent mobilyalarına verilen zararlarda, zarar verilen malzemenin fatura bedelinin 2 katı bedel tahsil edilir CF V MZ ÖM ÜCT (V ahil Ücret Alınır) a)alorifer cürufu attırmak için müracaat edenlerden, yükleme işi talepte bulunanlara ait olmak üzere sadece nakliye ücreti olarak her bir sefer için ücret alınır. b) Moloz attırmak için müracaat edenlerden, yükleme işi talepte bulunanlara ait olmak üzere sadece nakliye ücreti olarak her bir sefer için. c)yükleme işini de Belediyenin yapması halinde nakliye ücretine ilaveten 1 saatlik kepçe çalışma ücreti ş Makinaları Tahsis Ücretleri esas alınarak belirlenir. d) Yeni iskan alan dairelere yapım nedeniyle (kaldırıma ve yola) verilen hasar bedeli olarak yol ve meydanlarda ulaşım üst yapı tesisleri tahribat ücretleri esas alınrak belirlenir TPA HAFYAT ÖÜM Y ÖSTM ve YÜM - TAŞIMA ÜCT (Belirlenen Tarifeye V ahil eğildir) 335,00 500, /12 a.şahısların veya urumların (TAŞ, TM, oğalgaz vb.) ent içinde, kamuya terkin alanda yapacakları kazılarda, kazıdan çıkan hafriyatın belirli bir yerde toplanması amacı ile hafriyat belediyenin göstereceği bir alana dökülmesi ve bu yerlerin tesviyesi zorunludur. Hafriyat öküm Yeri österme HACI (1m3) b.şahısların veya urumların (TAŞ, TM,oğalgaz vb.) kent içinde kamuya terkin alanda yapacakları kazılarda, kazıdan çıkan harfiyatın yüklemesi talepte bulunanlarca yapılması ve harfiyatın belediyenin göstereceği alana belediyece taşınması halinde "nakliye ücreti" her bir sefer için 2, /98 365,00 c) azıdan çıkan harfiyatın yükleme işinin belediyece yapılması durumunda. Nakliye ücretine ilaveten 1 saatlik kepçe çalışma ücreti alınır. *Tahakkuk ve tahsilatlarının takibinden Fen şleri Müdürlüğü sorumludur. Sayfa 14

15 8.1. AĞAÇ SATIŞ ve PYZAJ ÜZNM ÜCT 9-PA ve BAHÇ MÜÜÜĞÜ Belediye sınırları içinde yeşil alan düzenlemeleri, refujlerde meydana gelen hasarların tazmini için; (Belirlenen Tarifeye V ahil eğildir) a)yaprağını döken ağaçlardan (her yaş için) b)ğneli ağaçlar (her yaş için) c)çim ve çiçek alanlarının düzenlenmesi (m²) *Tahakkuk ve tahsilatlarının takibinden Park ve Bahçeler Müdürlüğü sorumludur. 30,00 40,00 10-TFAY MÜÜÜĞÜ BACA TMZM ÜCT işi, kurum tarafından resmi olarak müracaat edilmesi durumunda tfaiye Müdürlüğü tarafından yerine getirilen baca temizleme hizmetinin tahakkuku oluşturulur. Yapının özelliği ve kişilerce yapılmış önceki müdahalelerden kaynaklanan sorunlar nedeni ile açılamayan bacalar için geri ödeme yapılmaz. V ahil Ücret Alınır. a) Müstakil v bacası (katı-sıvı yakıt) b) 1-10 arası daireye sahip apartman kalorifer bacası (katı-sıvı yakıt) c) 11 ve üzeri daireye sahip apartman kalorifer bacası (katı-sıvı yakıt) d) Toplu onut ve Siteler (katı-sıvı yakıt) e) tel, Motel, Özel Yurt Pansiyon (katı-sıvı yakıt) f) at kaloriferi (katı-sıvı yakıt) g) esmi dairelerin kalorifer bacası (katı-sıvı yakıt) (Milli ğitim Bakanlığı'na Ait okullardan ücret alınmaz, özel okullardan alınır) h) Binaların Yangından orunması Hakkındaki Yönetmelik esaslarına göre kent içinde baca temizleme hizmeti veren kişi ve firmalara yılda bir defa olmak kaydı ile verilecek "Yetkinlik Belgesi" ücreti (Yetkinlik Belgesi her yıl tekrar revize ettirilir) TFAY AAÇAININ ÇAIŞMA ÜCT V ahil Ücret Alınır 35, /63 300, /63 400, /63 500, /63 500, /63 40, / /63 500, /63 a) Şehir içi (1 saat) b) Mücavir alan (1 saat) c) algıç su motoru ile çalışma (özel talep halinde) (1 saat) d) Yangın, doğal afet, ilk yardım, kurtarma vb. gibi durumlarda ücret alınmaz AAMA TAMA V TFAYC ĞTM /6 500, /6 40, / /2 amu ve Özel işletme çalışanına yönelik yerinde yapılacak kişi başı 6 saatlik (1 gün) itfaiye Yangın ve üvenlik eğitimi, (Teorik ğitim salonu başvuru sahibi tarafından, pratik eğitim alanı belediyemiz tarafından sağlanır. ğitim Programı isteğe göre ünlük,haftalık ve aylık olarak uygulanır.kişi başı 6 saatlik (1 gün) üzerinden ücret alınır.) S TAŞIMA ÜCT (1 sefer için) V ahil Ücret Alınır 36201/3 a) Şehir çi 36201/3 2 b) Mücavir Alan 36201/3 3 c) Talep edilen arazöz su miktarı belirtilen adresteki yere götürülüp bekleme yapılmadan su miktarı teslim edilir. nşaat yıkımı ve benzeri olaylarda aracın beklemesi sözkonusu olduğunda ayrıca bekleme saati kadar itfaiye araçlarının çalışma ücreti alınır. *Tahakkuk ve tahsilatlarının takibinden ffaite Müdürlüğü sorumludur. Sayfa 15

16 11-ZABITA MÜÜÜĞÜ SIHH ŞY TAF (V ahil Ücret Alınır) a- 1 sınıf b- 2 sınıf c- 3 sınıf 11.2-MMA AÇI STAHAT ve ĞNC Ş Y 16954/ /1 200, /1 160,00 140, /1 TAF (V ahil Ücret Alınır) muma açık istirahat ve eğlence işyerleri 16954/3 200, AY SIHH ŞY - 1Mart(28928) sayılı res.g.2013 yılı uygulanmıştır.. TAF (V ahil Ücret Alınır) a- 1 sınıf SM b- 2 sınıf SM c- 3 sınıf SM B ŞY AÇMA ZN HACI (H TÜ ŞY ÇN) 825, /2 600, /2 300, /2 TAF 16954/4 a) m2başına alınacak harç 1, HSAT YNM ÜCT TAF 31299/53 uhsat yenileme ücreti 120, VA NAYAMA TAF (V ahil Ücret Alınır) 31299/69 vrak naylama ücreti 30, CANI MÜZ ZN TAF (V ahil Ücret Alınır) 16999/60 Canlı Müzik izin ücreti MS MÜÜÜ BS TAF (V ahil Ücret Alınır) 31101/6 Mesul Müdürlük Belgesi düzenleme ücreti 80, PAZA Y HAÇ ve ÜCT A. PAZA Y PZT B TAF A- 1. Cuma Pazarı Pazar yeri epozito 6.000, / A- 2. Cumartesi Pazarı Pazar yeri epozito 1.000, / A- 3. Pazar Pazarı Pazar yeri epozito 3.000, / A- 4. Salı Pazarı Pazaryeri epozito 3.000, / B PAZA Y Y PN Y TAHSS ÜCT ( Belediyemiz Meclisinin 03/01/ tarih ve 16 sayılı meclis kararı ile değiştirilmiştir.).2013 yılı uygulanmıştır. 11/03/2010 Tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep erinliği Bulunan diğer Malların Ticaretinin üzenlenmesi hakkında anunun 7 nci ve 15 nci Maddelerine ayanılarak hazırlanmıştır. TAF 1-Cuma Pazarı Tahsis ücreti 1 Peron çin; 16953/14 1a)Sebze ve üretici satışyeri Tahsis ücreti 1 Peron için 11, /14 Sayfa 16

17 1b) onfeksiyon satış yeri Tahsis ücreti 1 Peron için 16, /14 2- Cumartesi Pazarı satış yeri Tahsis ücreti 1 Peron çin; 6, /31 3-Pazar pazarı satışyeri Tahsis ücreti 1 Peron çin; 6, /16 4- Salı Pazarı satışyeri Tahsis ücreti 1 Peron çin; 6, / PAZA Y V ÜCT TAF A-) Cuma Pazar alanında Cuma ve Pazar ünleri kurulan pazarlar için adına satış yerleri tahsis edilmiş olan esnaflardan alınacak devir ücreti 16953/ ,00 B-) entimizde Salı ve Cumartesi ünleri kurulan pazarlar için adına satış yerleri tahsis edilmiş olan esnaflardan alınacak devir ücreti 1.000,00 *V ahil Ücret Alınır *Tahakkuk ve tahsilatlarının takibinden Zabıta Müdürlüğü sorumludur TA ÜCT a) Şehirler arası zun yol otobüs çıkış ücreti 37+ Park ücreti...7,00t 44,00 b) ilçeler arası otobüs çıkış ücret (45) kişilik) Midibüs 11+park ücreti...7,00t 18,00 c)şehirler arası Midibüs çıkış ücreti (35-44işilik ) 23+Park Ücreti...7,00T. 30,00 d)transit otobüs (bir ilden gelip bir ile giden ) çıkış ücreti 8 +Park Ücreti:..5,00.-T 13,00 e)lçeler Midibüs çkış ücreti (25-34 işilik) 6,00 +Park ücreti...6,00t 12,00 f) 7 işilik Şehirler arası Midibüs çıkış ücreti 4,50 +Park ücreti...1,50t 6,00 g)1- üçük araç çıkış ücreti (0 25 dak) ücretsiz h)2- üçük araç çıkış ücreti ( 25 dak 1 saat) 4,00 ı)3- üçük araç çıkış ücreti (1 saatten fazla kalacak araçlardan) hersaat için 1,00 i)4- üçük araç çıkış ücreti 24 saat üzeri hersaat için ilave 0,50 j)5- üçük araç çıkış ücreti (ayıp Bilet ) 21,00 k)6- üçük araç çıkış ücreti (esmi araç ) ücretsiz l)servis araçları abonman ücreti 1 aylık 75,00 m)taksi abonman ( 1 Aylık ) 80,00 n) üçük araç abonman ( 1 aylık ) 37,50 o) Abonman art bedeli 25,00 *togarın işleyişinden ve alınacak ücretin tespitinden Zabıta Müdürlüğü bünyesinde yer alan togar Amirliği sorumludur. V dahil ücret alınır 12-HA MÜÜÜĞÜ 1-Balık hali yer tahsis ücreti (günlük) Birlik ve kooperatiflere yer tahsis ücretlerinde %50 indirim yapılır. 2- Balık halinde satılan hertürlü su ürünlerden Toptan satış bedeli üzerinden %3 Hal rüsumu alınır. 3- Balık Halinde Yer tahsislerinde hal yönetmeliği uyarınca alınacak nakit veya banka teminat mektubuveya evlet Tahvili Teminat alınacaktır. 15, / / ,00 4- Toptancı Sebze Halindeki omisyoncu, Tüccar ve Üretici ve Üretici Örgütlerinden alınacak nakit, Banka Teminat Mektubu,Hazine Bonosu,evlet tahvili hisse senedi,mali sorumluluk sigortası ve gayrimenkul rehni olarak Teminat alınnır ,00 4-a) Teminat Miktarları her yıl yeniden belirlenir ve teminatlar cak ayı sonuna kadar yeni miktara tamamlanır Ücretlere mal bedelinin ödenmemesi nedeniyle bedelin teminattan karşılanması durumunda eksilen teminatlar komisyoncu tarafından bir hafta içinde tamamlanır. 4-b) Alınan Teminatlar Mali Hizmetler Müdürlüğünde ilgili hesaplarda tutulur. Sayfa 17

18 4-c) ş yeri tahsisinin Belediye ncümenince iptal edilmesi veya tahsis sahibinin tahsis hakkını iade etmesi durumunda, tahsis sahibinin Belediyeye yer tahsisi veya hal rusum borçlarının bulunmaması durumunda teminatlar iade edilir. Borçları olanların borçları bu teminattan tahsil edilir kalan teminatın iadesi yapılır. 4-d) Tahsis hakkını Başkasına devredenlerin Teminatları iade edilmeyip Belediyeye gelir kaydedilir. 4-e)Toptancı Sebze halinde şyeri devirlerinde devir ücreti alınır. *V ahil Ücret Alınır *Tahakkuk ve tahsilatlarının takibinden Hal Müdürlüğü sorumludur , /4 13-S ve ANAZASYN MÜÜÜĞÜ S ŞTM ŞFĞ HZMT ÜCT AII 1. onut Aboneliği /MAN 1a) skan uhsatı Bulunan onutlar 1,95 2,95 1b) Mücavir Alan 2,95 3,95 2. şyeri Aboneliği 2a) okanta(1.a), kıraathane(1b)berber, kuaför, hamam, 2,50 3,15 2b) a bendinde yer alan işyerleri dışındakiler (Ticarethaneler) 4,00 5,50 2c) Mücavir Alan 4,00 6,60 2d) MB Sertifikalı Öğrenci Yurtları 2,00 2,90 2e) Turistlik tel 2,00 3,00 2f) tel, Motel ve Pansiyon 2,50 3,15 2g) WC 2,50 3,15 3. Sanayi Aboneleri 3,50 4,50 3.a)sanayi aboneleri(şebeke kendine ait )(enaz 50 kişi istihdam eden.) 2,00 3.b)rganize sanayi bölgesi (Şebeke kendine ait) 1,10 4. nşaat/şantiye 5,00 8,00 5. esmi Aboneler 5a) ğitim Birimleri(MB na ait kurumlar) 2,80 3,15 5b) Sağlık Birimleri 3,00 4,70 5c) Askeri ve Askeri Birimler 4,50 5,50 5d) iğer (a,b ve c bendi haricinde yer alan genel yönetim kapsamındaki kamu kurumları, resmi dinlenme tesisleri) 4,50 5,50 5e) Üniversite 3,00 4,70 5f)ceza evleri 1,95 2,95 6. Atıksu Aboneliği ( Atıksu aityapı tarifelerinin belirlenmesine ilişkin yönetmeliğin uygulanması ile belirtilecektir.).) 6.a-Taşıma suretiyle arıtma tesisine bırakılan atık su (m3) 0,50 7. eçici Abonelik 7a) skan uhsatı Bulunmayan onutlar 3,50 5,50 7b) Sergi, fuar, sirk, panayır vb geçici seyyar yerler ve belediyece tahsise izin verilen yerler. 4, amu Yararına Faaliyet österen Abonelikler 2,00 3,00 9. emi 19, üzelyalı Mücavir Alan (Şebeke kendine ait) 2,00 AÇIAMAA 1- a) okanta tanımına giren iş kolları:(pide,ahmacun,ebab salonu,)(kahvaltı, Hamburger,Pizza salonları) 1 -b) ıraathane tanımına giren iş kolları:(1.sınıf,2.ci sınıf ahveci,kafe ve okal şletmeleri sayılı 5378 Sayılı 2022 sayılı anunlar ile Bakanlar urulunun 08/01/2002 Tarih ve 2002/3654 Sayılı kararı ile Özel hak sahibi olan Mesken Abonelerine Su bedelinin %50 si oranında indirim yapılır. * Birim fiyat m3'tür. Birim fiyatlara V dahildeğildir. 1 m3 su tüketim bedeline Bakanlar urulu kararınca tespit edilen miktarda Çevre Temizlik Vergisi ayrıca uygulanır. Tarife gruplarının açıklamaları Çanakkale Belediyesi Su ve kanalizasyon hizmetlerinde uygulanacak usus ve esalara ilşkin Yönetmelikte bulunmaktadır. * Su kullanımına ilişkin cezai durumlar da bu yönetmelik esasları doğrultusunda uygulanır VANJÖ ve ANA AÇICI AAÇAIN ÇAIŞMA ÜCT V ahil Ücret Alınır a) Şehiriçi Vidanjör Bedeli (1 sefer için) b)şehiriçi kanal temizleme Bedeli (1 sefer için) Mücavir alanlarda şehiriçi hizmet bedelleri %50 arttırılırılarak uygulanır ÇM SY ve ANAZASYN HATTI- ŞBS BAĞAMA ÜCT 31251/3 35, /4 60, /14 V ahil Ücret Alınır. Sayfa 18

19 4-1) Su ve analizasyon urum Belgesi Bedeli (ruhsattan önce ) (Yol ot tutanağı) 100, /45 4-2) sıhhi Tesisat uygulama Projesi nceleme ve onay Belgesi (PB) 200, /19 4-3) uhsat aşamasında Özel arıtma,pompa ve deşarju tesisi uygulama projeleri inceleme ve onay belgesi 280,00 4-4) şletme ygulama Projesi inceleme ve onay Bedeli 800,00 4-5) Su bağlantı Bedeli (Tüm abone guruplarından bir defaya mahsus yapı kullanım izini aşamasında) 45, /41 4-6) Şube yolu bakım bedeli (Yapı kullanım izini aşamasında) 70,00 4-7) Sayaç bedeli (belediye tarafından bir şebekeye aboneye sayaç takılması esnasında 45, /28 4-8) Tetkik ve eşif bedeli 15, / AITMA TSS BM Fiziksel (Mekanik) Q < < Q < < Q < 1000 Q > Fiziksel + Biyolojik Q < ,00 50 < Q < , < Q < ,00 Q > ,00 Fiziksel + imyasal Q < ,00 50 < Q < , < Q < ,00 Q > ,00 Fiziksel + Biyolojik + imyasal Q < < Q < < Q < ,00 800, ,00 Q > ,00 B) ÇM SY- ATIS ANAZ ÜCT PAAMT S (X) ATIS (X) 1 Alkalinite 2 Asidite 3 Bulanıklılık 4 Toplam Askıda atı Madde 5 Toplam Çözünmüş Madde P.H. 8 lektriksel letkenlik 9 Sıcaklık 10 Serbest lor 11 ksijen oygunluğu (%) 12 Çözünmüş ksijen 13 Toplam Sertlik 25,00 25,00 15,00 35,00 30,00 45,00 15,00 15,00 15,00 35,00 20,00 20,00 30,00 Sayfa 19

20 14 Tuzluluk 15 Florür (F) 16 rom -VI(Cr) 17 Sülfat 18 Amanyum Azotu 19 Nitrat Azotu 20 Nitrit Azotu 21 Serbest Siyanür 22 lorür 23 Aluminyum (Al) 24 Bakır (Cu) 25 Bor (B) 26 emir (Fe) 27 admiyum (Cd) 28 urşun (Pb) 29 Mangan (Mn) 30 Nikel (Ni) 31 Fekal oliform 32 Toplam oliform 33 Pseudomonas ruginosa 34 Streptococcus Faecalis *Tahakkuk ve tahsilatlarının takibinden Su ve analizasyon Müdürlüğü sorumludur. 15,00 45,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 35,00 65,00 14-MA ve ŞHC MÜÜÜĞÜ MA M ÜCT mar ve Şehircilik Müdürlüğünün tüm ücretleri,v ahil olarak Alınır 31299/46 1. Normal imar parseli için, toplam inşaat alanının 100 m² kadar 200,00 2. Normal imar parseli için,toplam inşaat alanının 100 m² den üzerindeki her m² için sonrası 3. mar uygulaması görmemiş parsellerden 4.Mücavir alan sınırları ve planı olmayan alanlarda yapılan uygulamalarda yazılı imar durumu için 5.Zemin etüt rapor bedeli MA PANI veya PAN TAAT SYASI YN NCM ve AP ÜCT 0,70 700, / /58 a) mar uygulaması için dosya kontrol ücreti b) lave/mevzi imar tadilat imar planı dosyası için (1/5000-1/1000)* * Aynı parsel için, aynı içerikli olarak hazırlanıp müracaatı yapılan değişiklik önerileri 1 yıl içinde ikinci kez gelmesi halinde dosya inceleme ve rapor ücreti 2 kat alınır TN B NT ÜCT 200, , /58 a) Yol kot tutanağı nay Ücreti 31299/45 120,00 b) mar adası nokta koordinatlarının verilmesi ücreti (Parsel başına) 31202/18 12,00 c) Temel Üstü Vizesi ontrol Ücreti c1. Parsel içindeki bir bina için c2. Aynı parselde ilave her bir bina için d) Aplikasyon Projesi ontrol Ücreti e )at mülkiyetine esas röperli krokisi, vaziyet planı, bağimsız bölüm planı onay ücreti 31202/17 120,00 90, /52 120,00 140,00 Sayfa 20

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI GELİR TARİFESİ 2013 Yılı Gelir Tarifesi 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun ilgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır. Tahakkuk ve takibinden ilgili Müdürlükler

Detaylı

KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir.

KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir. MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 11/2014 İstanbul, 18.02.2014 KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir. ÖZET: 18.02.2013

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 20.12.2013/218-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNİN BELEDİYE GRUPLARI İTİBARİYLE TESPİTİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Belediye

Detaylı

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ Verginin Nevi BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI EMLAK VERGİSİ ORANLARI MAHALLİ İDARELER Bina Vergisi (meskenlerde) % 01 (bindebir) Bina Vergisi (diğerlerinde) % 02 (bindeiki) Arsa Vergisi % 03 (bindeüç) Arazi

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 )

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 45 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Taslağı Maliye Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı Bina Vergisi (meskenlerde) % 01 (bindebir) Bina Vergisi (diğerlerinde) % 02 (bindeiki) Arsa Vergisi % 03 (bindeüç) Arazi Vergisi

Detaylı

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 45) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi Bina Vergisi (meskenlerde) Bina Vergisi (diğerlerinde) Arsa Vergisi Arazi Vergisi BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı % 01 (bindebir) % 02 (bindeiki) % 03 (bindeüç) %

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ ÖZET : Belediye Gelirleri Kanunun 96/B Maddesinin, bazı vergi ve harçların

Detaylı

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır.

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır. 10 URLA MERKEZ - ZEYTİNLER TEK SEFER 25 X2 = 50 DK 21,4 km X2 = 42,8 km 100 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi URLA MERKEZ İZMİR MERKEZ TEK SEFER 48 X2 = 54 DK 40,7 km X2 = 81,4 km 120 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi

Detaylı

45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE

45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE 45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE ĠLĠġKĠN TABLONUN DOLDURULMASINDA BELEDĠYELERCE YAPILACAK ĠġLEMLERE ĠLĠġKĠN REHBER 1. Amaç 6527 sayılı Bazı

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ

ÇANAKKALE BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ * Ücret tarifesi 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, ayrıca özel yasal düzenlemelere dayanak alınarak oluşturulmuştur. *

Detaylı

T. C. AKHİSAR BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ

T. C. AKHİSAR BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ T. C. AKHİSAR BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ AKHİSAR BELEDİYESİ ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USÜL VE ESASLAR GEREKÇELİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER VERGİ VE HARÇLAR

İÇİNDEKİLER VERGİ VE HARÇLAR İÇİNDEKİLER VERGİ VE HARÇLAR I- İlan ve Reklam Vergisi II- Eğlence Vergisi III- İşgal Harcı IV- Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı V- İş Yeri Açma İzni Harcı VI- Kaynak Suları Harcı VII- Ölçü ve Tartı

Detaylı

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı tarihi:

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı tarihi: Toplantı tarihi: 02.02.2016 MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI Saat:14.00 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Belediye Meclisinin 02.02.2016 salı günü saat 14.00 te Belediye

Detaylı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Sayı:Rehber.2014/005 Ankara,18.02.2014 Konu: Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin yeniden belirlenmesi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-49: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-49: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-49: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. KARAR SAYISI-50: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün Belediye

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000. 1 Vergi Gelirleri 25.000.000,00 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 51 Eğlence Vergisi 900.000,00 1 Biletle Girilmesi Zorunlu

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 25.000.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM BELEDİYE VERGİLERİ BİRİNCİ BÖLÜM MESLEK VERGİSİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM BELEDİYE VERGİLERİ BİRİNCİ BÖLÜM MESLEK VERGİSİ XI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...XI GİRİŞ I. BELEDİYENİN TANIMI...2 BELEDİYE GELİRLERİ...5 A. Genel Olarak...5 B. Öz Gelirler...9 C. Devlet Gelirlerinden Ayrılan Paylar...10 D. Borçlanma...12 E.

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ARALIK AYI 1. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 110: Gündemin birinci maddesi; Yapılan müzakere ve oylamada;

Detaylı

T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI

T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI KARAR NO : 012000139 DAĐRESĐ : PLAN VE BÜT.KOM.BŞK.LIĞI KARAR TARĐHĐ : 19/11/2012 BĐRĐMĐ : EVRAK NO : ------------- KONUSU : PLAN VE BÜT.KOM.RAPORU GELĐŞ

Detaylı

Sirküler Rapor 02.01.2014/15-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor 02.01.2014/15-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 02.01.2014/15-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. Belediyelerce alınmakta olan çevre temizlik vergisi

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ

ÇANAKKALE BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ * Ücret tarifesi 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, ayrıca özel yasal düzenlemelere dayanak alınarak oluşturulmuştur. *

Detaylı

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Otopark Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 30/12/1993 tarih ve 21804 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Durumu 2 İnşaat Ruhsatı NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Tapu, Çap Ve Ebatlı

Detaylı

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/2016 2016/273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Elazığ Belediye Meclisi, Meclis 1.Başkan Vekili Mithat COŞKUN'un başkanlığında 37 üyeden 30 üyenin

Detaylı

E N A Z TARİFE E N 50,00 O K 35,00 10,00 75,00 0,25 0,50 100,00 85,00 850,00. 1.2-İLAN VE REKLAM TABELALARINA YER TAHSİS ÜCRETİ (2464/97 Madde) TARİFE

E N A Z TARİFE E N 50,00 O K 35,00 10,00 75,00 0,25 0,50 100,00 85,00 850,00. 1.2-İLAN VE REKLAM TABELALARINA YER TAHSİS ÜCRETİ (2464/97 Madde) TARİFE 2011 YILI GELİR Sİ 2011 Yılı Gelir Tarifesi 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun ilgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır. Bakanlar Kurulu ve diğer yasal düzenlemeler

Detaylı

b-) Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metre karesinden (yıllık)

b-) Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metre karesinden (yıllık) YILI GELİR Sİ * Yılı Gelir Tarifesi 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun ilgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır. *Bakanlar Kurulu ve diğer yasal düzenlemeler ile

Detaylı

2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 31.12.2013/241-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. Belediyelerce alınmakta olan çevre temizlik vergisi

Detaylı

2015 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 11 madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

2015 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 11 madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1 Belediye birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam 21.000.000,00 TL dir. İfadesi Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür Madde 2 Belediye

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Evlilik işlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Nüfus Cüzdanı 2-Nüfus Kayıt Örneği 3-6 Adet Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş) 4-Sağlık Raporu 5-İzin belgesi 6-Evlenme Beyannamesi

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2010-65)

SİRKÜLER RAPOR (2010-65) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya T: 0.312.428

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2005-34

SİRKÜLER RAPOR 2005-34 ULUSLARARASI DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. www.dmf.com.tr dmf@dmf.com.tr Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara Tel: 0.312.428 67 50 Faks: 0.312.428 67 53 SİRKÜLER RAPOR 2005-34

Detaylı

2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ

2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ 5393 sayılı Belediye kanunun 18.Maddesinin (f) fıkrası ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve aynı kanunun 97.Maddesine istinaden düzenlenen Ücrete tabi işler tarifesi 1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1-)

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 3 6 3 4 7 8 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN SİGORTASI

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞA SUNULAN İN 1. Gerçek ve Tüzel kişilerin İhbar ve Şikayet Dilekçeleri 1-Dilekçe (Başvuru için www.soma.bel.tr linkine tıklayınız SÜRESİ(EN GEÇ) 15 gün 2. 4982 sayılı Bilgi

Detaylı

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 ADI Yapı Kullanım izin Belgesi 1- Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi 2- Cins Değişikliği Yazısı 3- SSK'dan ilişiksiz Belgesi, 4 -Sığınak Raporu 5- İş bitirme Tutanağı 6- Harç ve Ücretler 7- Mal

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO 52 53 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Zabıta Hizmetleri (Stant, İşgaliye Talepleri) Zabıta Hizmetleri Vatandaş Şikâyetleri 1- Dilekçe(varsa dilekçe ekleri), Talep onaylanırsa; 2-Ödeme makbuzu. BAŞVURUDA

Detaylı

vergisi, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde yer alan eğlence

vergisi, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde yer alan eğlence 11.07.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/93 KONU: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 15 inci maddesindeki ilan ve reklam vergisi, 21 inci maddesinin birinci

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 02 Ocak 2009 SİRKÜLER NO : 2009/8 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU

NİLÜFER BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU NİLÜFER BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU Bu rapor, 27/10/2010 tarih 27742 sayılı resmi Gazete de yayınlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri

Detaylı

2011 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN İKİNCİ TAKSİTİNİN ÖDEME SÜRESİ UZATILDI

2011 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN İKİNCİ TAKSİTİNİN ÖDEME SÜRESİ UZATILDI Sirküler Rapor 29.07.2011/ 98-1 2011 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN İKİNCİ TAKSİTİNİN ÖDEME SÜRESİ UZATILDI ÖZET : Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinde hizmet veren internet sayfasında

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-1:Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-1:Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-1:Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. KARAR SAYISI-2:2016 Yılı Kasım ayı meclis karar özetlerinin

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009 ÖZET: Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. GEMİ, DENİZ VE İÇ SU TAŞITLARI İLE İLGİLİ BAZI YASAL DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 16

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 26.12.2008 31 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/150 26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 31 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ

ÇANAKKALE BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ ÇANAKKALE BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ * Ücret tarifesi 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, ayrıca özel yasal düzenlemeler dayanak alınarak oluşturulmuştur.

Detaylı

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI MADDE 1 12.05.2016 tarih ve 2016/ 3 sayılı Erzurum Su ve Kanalizasyon

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 24.500.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 10.235.000 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

EK 2 SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK 2 SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Yaz Spor Okulları 4 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 3 6 3 4 7 8 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) EĞLENCE VERGİSİ YANGIN SİGORTASI

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA İMAR MÜDÜRLÜĞÜ İ Yeni Yapı Ruhsatı Alınmasına İlişkin Ücretler. Konut, Rezidans 000 m2 ye Kadar m2 7.3 TL.2 Konut,

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229

SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229 SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229 Konu: ĐLAN VE REKLAM VERGĐSĐ, EĞLENCE VERGĐSĐ, ĐŞGAL HARCI, TATĐL GÜNLERĐNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI, ĐŞ YERĐ AÇMA ĐZNĐ HARCI HAKKINDA BAKANLAR KURULU

Detaylı

BIYIKLI BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BIYIKLI BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BIYIKLI BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO: BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 - İş Başvurusu 2. Kimlik Fotokopisi 3. Ev ve Gsm Telefonları 4. CV Yasal süre

Detaylı

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO : 31 )

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO : 31 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 30.12.2008 Sirküler No: 2008/127 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO : 31 ) 26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan 31 seri nolu Motorlu

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Mali Hizmetler EMLAK VE ÇTV ŞEFLİĞİ Tellaliye Harcını Tahsil Etmek «Emlak Beyanı Kabulü, Tarh, Tahakkuk, Tebliği «İcra ve Haciz İşlemleri «Çevre Temizlik Vergisi Beyanı Kabulü «MASRAF

Detaylı

ÇALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Yaz Spor Okulları 4 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden

Detaylı

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 42.206.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 23.550.000 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler

İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler İnşaat Prosedürleri İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler Aşağıdaki inşaata başlarken,karar verme aşamasından iskan alınmasına kadar geçecek aşamalar ve yapı prosedürleri için, firmamız

Detaylı

YENİKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

YENİKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO: BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 - İş Başvurusu 1. Dilekçe 2. Kimlik Fotokopisi 3. Ev ve Gsm Telefonları 4. CV Yasal süre 15 gün

Detaylı

EK 2 KÜRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK 2 KÜRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden Alınan Vergi Kaydı

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat / YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor Mevzuat / YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 28.12.2015/170-1 2016 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 2016 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. ÖZET : Konutlara ait çevre temizlik vergisi;

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Katı Atık Düzenli Depolama Alanı İşletilmesi 2 Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması ve Bertaraftı 3 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2872 Sayılı Çevre

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA. Gelirin Adı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA. Gelirin Adı KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı Ücret Tarifesi. KOMİSYON İNCELEMESİ: Büyükşehir Belediye Meclisimizin 08/05/2014 tarihli toplantısında 5 inci gündem maddesi olarak görüşülüp komisyonumuza

Detaylı

Madde 2- Eğlence Vergisi 2464 SK. un 21.Maddesi gereği; Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden ( günlük TL.);

Madde 2- Eğlence Vergisi 2464 SK. un 21.Maddesi gereği; Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden ( günlük TL.); A-VERGİLER 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan tarifelerden alt ve üst limiti olup bu limitler arasında Belediye Meclisi tarafından belirlenecek olan vergilerden; Madde 1- İlan Reklam Vergileri

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ TARİFELERİ 2016 YILI 2017 YILI. Gelirlerin Çeşitleri ve Dayanağı İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

BELEDİYE GELİRLERİ TARİFELERİ 2016 YILI 2017 YILI. Gelirlerin Çeşitleri ve Dayanağı İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE GELİRLERİ TARİFELERİ 2016 YILI 2017 YILI Gelirlerin Çeşitleri ve Dayanağı UYGULANAN BELEDİYE MECLİSİNCE GÖRÜŞÜLEN 1- Plaka ücreti (Sokağa açıılan her bağımsız bölüm için) 19,00 21,00 2- Toprak

Detaylı

2017 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİTİ

2017 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİTİ 30.01.2017/21-1 2017 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİTİ ÖZET : 2017 yılı motorlu taşıtlar vergisi birinci taksitinin 31 Ocak 2017 Salı gününe kadar ödenmesi gerekmektedir. Motorlu taşıtlar vergisi

Detaylı

ÖZEL BÜLTEN 16. Abonelerimize 28 TEMMUZ 2011 SÜRYAY AŞ SICAK HABER

ÖZEL BÜLTEN 16. Abonelerimize 28 TEMMUZ 2011 SÜRYAY AŞ SICAK HABER SICAK HABER Abonelerimize ÖZEL BÜLTEN 16 28 TEMMUZ 2011 SÜRYAY AŞ 28.07.2011 Tarih ve 28007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 57 sayılı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde uygulamaları kolaylaştırıcı

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ 12- T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ 2014 YILI VERGİ ve HARÇLAR GELİR TARİFESİ 2014 Yılı Gelir Tarifesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun İlgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır.

Detaylı

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ. (01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere)

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ. (01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere) MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere) M.T.V.K. Madde: 10 (Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Seri No: 45) A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi Otomobil,

Detaylı

LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) HİZMETİN

LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) HİZMETİN LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA 1 2 3 HİZMETİN ADI İnşaat Suyu Aboneliği Mesken Aboneliği Depozito İadesi ve Abonelik Kapama İSTENİLEN BELGELER 1-Abonelik ve Depozito Ödeme Makbuzu 2-İnşaat

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları

Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları Sıra No Adı Başvuruda İstenen Belgeler 1 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verme 1-Vergi levhası 2- Kimlik fotokopisi 3- Esnaf sicil veya

Detaylı

ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETİ ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETİ K A R A R :90 Tarifelerin daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, 11/12/2012 Salı günü saat 19.00 da toplanarak karara bağlanmasına, Rıdvan

Detaylı

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 GÖREVİ 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,1319 Sayılı Emlak Kanunu ve diğer kanunlarla belirlenen her türlü gelir kaleminin tahakkuk ve tahsilatını

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 153 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

DEĞERLEME ÜCRETİ(TL) (KDV HARİÇ) imarsız)

DEĞERLEME ÜCRETİ(TL) (KDV HARİÇ) imarsız) GAYRİMENKUL DEĞERLEME ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ÇALIŞMASI ( KIRILIMLAR VE ÖNERİLER) ARSALAR ve TARIM ALANLARI(imarlı veya 1.GRUP BRÜT ALAN(m2) imarsız) Bağ, bahçe, tarla, tarım alanı, arazi, sera, özel orman

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İmar Durumu

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

T.C. SOMA BELEDİYESİ

T.C. SOMA BELEDİYESİ T.C. SOMA BELEDİYESİ 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN DEĞİŞİK 5281 SAYILI KANUNUN VERGİ VE HARÇLARLA İLGİLİ MADDELERİ GEREĞİNCE BELEDİYE MECLİSİNCE DÜZENLENECEK TARİFEYE GÖRE ALINACAK VERGİ ve

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi:03.09.2014 Karar Sayısı: 84516765-301-05/68 Meclis Başkan: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

Geçmiş yıllardan Nisbi Aidat Alacakları 270.000,00 TOPLAM 1.006.340,00

Geçmiş yıllardan Nisbi Aidat Alacakları 270.000,00 TOPLAM 1.006.340,00 AİDAT GELİRLERİ EK-1 GİRİŞ AİDATI GELİRLERİ 11.840,00 Memur maaş taban aylığı katsayısı x 300: 296,00 5.920,00 Bina Katkı Payı (Giriş aidatı tutarında): 296,00 5.920,00 MAKTU YILLIK AİDAT GELİRLERİ 454.000,00

Detaylı

Bu tarifede Belediye Gelirleri Kanununun değişmesi halinde yapılan son değişiklikteki hadler uygulanır.

Bu tarifede Belediye Gelirleri Kanununun değişmesi halinde yapılan son değişiklikteki hadler uygulanır. T.C. SOMA BELEDİYESİ 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN DEĞİŞİK 5281 SAYILI KANUNUN VERGİ VE HARÇLARLA İLGİLİ MADDELERİ GEREĞİNCE BELEDİYE MECLİSİNCE DÜZENLENECEK TARİFEYE GÖRE ALINACAK VERGİ ve

Detaylı

Sirküler Rapor 31.12.2014/230-1 2015 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor 31.12.2014/230-1 2015 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 31.12.2014/230-1 2015 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2015 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. Belediyelerce alınmakta olan çevre temizlik vergisi

Detaylı

TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU ADI 1 Belge Edinme Talep ile ilgili dilekçe varsa ekleri 15 Gün 2 Bilgi Edinme Bilgi Edinme Dilekçesi 15 Gün 3 İş Deneyim Belgesi 6 B. Tahsilât makbuzu veya banka dekontu 5 Gün 4 Müşteri Şikâyetinin Cevaplanması

Detaylı

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DENİZ VE KIYI TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ. Birimi(Adet,saat, m2, m3, ton, gün vb.)

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DENİZ VE KIYI TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ. Birimi(Adet,saat, m2, m3, ton, gün vb.) Gelirin Türü(Vergi, resim, harç, ücret) Gelirin Dayanağı T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DENİZ VE KIYI TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Gelirin Adı Birimi(Adet,saat, m2, m3, ton, gün vb.) GEÇİCİ ÇALIŞMA

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ UYGULAMA İLKE VE ESASLARI 2016 Yasal Dayanak: MADDE 1- Bu

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 2 Kot Kesit Krokisi 3

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı