1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (Bakanlar kurulu kararı Resmi gazete 10 Şubat 2014 Sayı:5896)1Mart(28928) sayılı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (Bakanlar kurulu kararı Resmi gazete 10 Şubat 2014 Sayı:5896)1Mart(28928) sayılı"

Transkript

1 YII TAFS 2013 Yılı elir Tarifesi 5393 sayılı Belediye anunu ve 2464 Sayılı Belediye elirleri anunun ilgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır. Tarifede yer alan elirlerin "Tahakkuk" ve "takibinden" ilgili Müdürlükler sorumludur. Bakanlar urulu ve diğer yasal düzenlemeler ile belirlenen tarifeler yılı gelir tarifesi cetvelinde belirtilmemiştir. 1.1-AN V AM VS res.g.2013 yılı uygulanmıştır. 1-MA HZMT MÜÜÜĞÜ (Bakanlar kurulu kararı esmi gazete 10 Şubat Sayı:5896)1Mart(28928) sayılı 2464 sayılı Belediye elirleri anunun 12. maddesine istinaden, Belediye ve mücavir alan sınırları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, lan ve eklam Vergisine tabidir. aimi ilanlar yıllık tarife üzerinden her yılın cak ayı içinde mükelleflerin yazılı beyanları ile tarh ve tahakkuk ettirilir. lan eklam Vergisi cak ayı için de bir defada tahsil edilir. a-) ükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi tüm sabit ilan ve reklamların beher metre karesinden (yıllık) (IŞISIZ) b-) Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metre karesinden (yıllık) c-) Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metre karesinden (5 gün için) d-) IŞII veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan beher metre kare için (yıllık) 1mart sayı:28928 A T es.gaz /1 40,00 es.gaz /3 10,00 es.gaz /4 90,00 es.gaz /2 e-) lan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için 0,25 es.az 13953/5 f-)mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beher metrekaresi (5 gün için) 0,50 es az 13953/6 k) sayılı esmi gazetede yayınlanan Ticari Araçlarda eklam Bulundurulması hakkında Yönetmelik uyarınca Ticari araç 1.000,00 reklam yetki belgesi ücreti (ŞYN-YII) 31101/15 l) sayılı esmi gazetede yayınlanan Ticari Araçlarda eklam Bulundurulması hakkında Yönetmelik uyarınca ticari araç 200,00 reklam izin belgesi Yıllık) 31101/ AN V AM TABAAINA Y TAHSS ÜCT (2464/97 Madde) A T Belediye ve mücavir alan sınırlarımız içinde kamuya terk edilen yol-kaldırım, refüj, park vb. mahallere tabela yönetmeliğindeki hükümlere aykırı olmamak ve belediyeden izin almak kaydı ile reklam totemi konması yıllık olarak belirlenir ve bu ücret sınırları arasında Belediye ncümenince belirlenen miktarda "Yer Tahsis Ücreti" olarak alınır. Belediyeden izinsiz olarak bu mahallere reklam asanlardan bu fıkrada belirtilen "maksimum sınırın 2 katı" kadar yer tahsis ücreti alınır ĞNC VS (Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde )- (Bakanlar kurulu kararı esmi gazete 18 aralık 2013 Sayı:28855)değişti (Bakanlar kurulu kararrı esmi gazete 10 Şubat Sayı:5896)1Mart(28928) sayılı res.g yılı uygulanmıştır. 1-Bar pavyon, azino gece klübü, diskotek, abera, dansing gibi eğlence yerlerinden çalışılan hergün için; 1.700, ,00 a) 30 m2,ye kadar 5,00 b) 30,01 50 m2,ye kadar 6,00 c)50,01 m2' 70 m2 ye kadar 7,00 d)70, m2 ye kadar 8,00 e) 100,01 m2 den yukarısı 10,00 f) 4 Yıldızlı telde günlük 16,00 Sayfa 1

2 g) 5 Yıldızlı telde günlük 20, ŞA HAÇAI 2464 sayılı Belediye elirleri anununun 52. maddesi; Belediye sınırları içinde bulunan aşağıdaki yerlerden herhangi birinin satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi, şgal Harcına tabidir sayılı Belediye elirleri anununun 53. maddesi; şgal harcını, işgali harca tabi yerlerin 52 inci maddesinde yazılı maksatlarla işgal edenler ödemekle mükelleftir. Sayfa 2

3 ŞA HACAICI - (Bakanlar kurulu kararrı esmi gazete 18 aralık 2013 Sayı:28855)değişti(Bakanlar kurulu kararı esmi gazete 10 Şubat Sayı:5896)1Mart(28928) sayılı res.g yılı uygulanmıştır. a.) ordon Boyu, Cumhuriyet Meydanı, skele, Tarihi Çarşı Bölgesi, Sanat Sokağındaki, nönü Caddesi, Yeni ordon Mevkilerinde tanıtım, satış vb amaçlarla kısa, sezonluk ya da sürekli olarak verilen kapalı alanlardan gün/m2 a1.) ordon Boyu, Cumhuriyet Meydanı, skele, Tarihi Çarşı Bölgesi, Sanat Sokağındaki, nönü Caddesi, Yeni ordon Mevkilerinde tanıtım, satış vb amaçlarla kısa, sezonluk ya da sürekli olarak verilen açık alanlardan gün/m2 b.) Cevatpaşa ve emalpaşa Mahallesi' nde tanıtım, satış vb amaçlarla kısa, sezonluk ya da sürekli olarak verilen kapalı alanlardan gün/m2 b1.) Cevatpaşa ve emalpaşa Mahallesi' nde tanıtım, satış vb amaçlarla kısa, sezonluk ya da sürekli olarak verilen açık alanlardan gün/m2 c.)barbaros, senler ve Namık emal Mahallelerinde tanıtım, satış vb amaçlarla kısa, sezonluk ya da sürekli olarak verilen kapalı alanlardan gün/m2 c1.)barbaros, senler ve Namık emal Mahallelerinde tanıtım, satış vb amaçlarla kısa, sezonluk ya da sürekli olarak verilen açık alanlardan gün/m2 0,80 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 A T d) Belediyeye ait alanlarda mar Planlarında tanımlı olan 6-9 m2 ebatlarında olan büfelerin tahsis bedelleri Belediye ncümeni tarafından şgal Harçları yasal sınırları esas alınarak (en az 0,80 en çok 2,50 T arasında) mevki, satış potansiyeli ve yerin sosyo ekonomik durumu değerlendirilerek belirlenir. 6-9 m2 ebatları için büfe izni verilen yerlerde verilen alanın %50'sinden fazla açık alan işgal edilemez. Belirtilen ebatların %50'sine kadar olan açık alan kullanımında günlük m2 işgal harcı 1,00 e.) Belediyeye ait alanlarda kamu yararına çalışan ve kar amacı gütmeyen sivil toplum örgütlerine 0,50 f.)bankamatik kurulan yerlerden alınacak işgal harcı Belediye ncümenince yerin konumuna göre ücret sınırları içinde belirlenen yerin tahsisi için yıllık olarak işgal harcı alınır g.) Tahsisen işgal karşılığında verilen büfe devirlerinde, büfenin o yıl ki işgal harcının 12 aylık tutarı evir ücreti alınır.ayrıca evirlerde %50 Tahsis ücreti artırılır. (birinci derece yakını ve eşi hariç) h-) Belediyemize ait yerlerin kira devirlerinde Bulunduğu yıl içindeki 12 aylık kira tutarı evir ücreti olarak alınır. Ayrıca Aylık irası %50 oranında artırılır. (birinci derece yakını ve eşi hariç) ı) Zabıta Müdürlüğünce izin verilerek kentin muhtelif yerlerinde reklam ve tanıtım amaçlı broşür, katalog vb materyal dağıtımı ve ürün sunumları için kurulacak 2 m2'lik stantlardan ÜNÜ j) Zabıta Müdürlüğünce izin verilerek kentin muhtelif yerlerinde reklam ve tanıtım amaçlı broşür, katalog vb materyal dağıtımı ve ürün sunumları için kurulacak 2 m2'lik stantlardan HAFTAI k) Zabıta Müdürlüğünce izin verilerek kentin muhtelif yerlerinde reklam ve tanıtım amaçlı broşür, katalog vb materyal dağıtımı ve ürün sunumları için kurulacak 2 m2'lik stantlardan AYI 55,00 330, ,00 l) Ticari amaçlı olmayan, kar amacı gütmeyen sivil toplum örgütlerinden ve amu kurum ve kuruluş lardan ücret alınmaz 1.5. Y TAHSS ÜCT A T 1.5.A) Fuar ve tanıtım amaçlı yerler için yer tahsis ücretlerini, tahsis edilecek yerin konumunu ve ilgili alanların bakım, onarım, 1.000,00 temizlik, düzen ve güvenlik gibi hizmetlerinin verilmesine göre alanların saatlik, günlük, aylık, sezonluk, dönemlik veya yıllık olarak 16953/ ,00 tahsis edilmesini belirlemeye Belediye ncümeni yetkilidir. 1.5.B) Belediyemizce, düzenlenen festivalde satış ve tanıtım amaçlı stand yerlerinden festival süresi boyunca, yer tahsis ücreti 100,00 olarak, yer tahsis talebinde bulunan esnaflardan Belediye ncümenince belirlenen ücret sınırları içinde beher metrekare üzerinden 700,00 V dahil ücret alınır 1.5.C) Şehrimizin çeşitli yerlerinde bulunan bill-boardlara ve raketlere afiş asma talebinde bulunanlardan V dahil Ücret Alınır A T 1.5.C. a) 1 adet bil-boardın yer tahsis ücreti (haftalık) 1.000, C. b) 1 adet raketin bir yüzü yer tahsis ücreti (haftalık) (çift yüz kullanımında tarife tutarı 2 ile çarpılır) 16953/28 500, C. c) zinsiz asanlardan 1 adet bilboard ve raket için 3.000, TN SAN ÜCT * Belediyemize ait 500. Yıl Anfi Tiyatro vb alanlarda ilgili kamu kurumlarından izin alınarak düzenlenen kültür, sanat etkinlikleri (tiyatro, konser, sergi, gösteriler vb)nde tahsis için Belediye Başkanı luru alınır, ücret ncümen tarafından belirlenir. *amu yararına dernek,okul,vakıf,kurum,eğitim ve öğretim kurumlarının kültürel amaçlı panel, konferans, sempozyum, açık oturum ve kuruluşların getirdiği eğitici öğretici amaçlı tiyatro vb. faaliyetlerin tahsisi için Belediye Başkanının oluru ile salon tahsis ücreti alınmaz. A T 1.6. a) onser, Tiyatro vb. eğlence etkinliğine yönelik organizasyonlarda bu ücret sınırları içinde ücret belirlemeye Belediye Başkanı 600,00 veya ncümeni yetkilidir 1.500,00 Sayfa 3

4 2. MA V STMA MÜÜÜĞÜ 2.1. BÜF ve ŞY V ÜCT 2.1.A) Tahsisen işgal karşılığında verilen büfe devirlerinde, büfenin o yıl ki işgal harcının 12 aylık tutarı evir ücreti alınır.ayrıca evirlerde %50 Tahsis ücreti artırılır. (birinci derece yakını ve eşi hariç) 52999/4 2.1.B) Belediyemize ait yerlerin kira devirlerinde Bulunduğu yıl içindeki 12 aylık kira tutarı evir ücreti olarak alınır. Ayrıca Aylık irası %50 oranında artırılır. (birinci derece yakını ve eşi hariç) 2.2. SABT ve MB HABŞM ATYAPI VYA ŞB ÇŞ HAI ÜCT TAFS 27 Aralık 2012 tarih 'de yayımlanan SABT V MB HABŞM ATYAPISI VYA ŞBN ANIAN H TÜÜ AB V BNZ CN TAŞINMAZAAN ÇMSN ŞN YÖNTM kapsamında alınan ücretler A 2.2. A-ATYAPI ATIIM B T/Mt (isans süresince bir defalık) T 1-Sabit ve Mobil Haberleşme Alt Yapı veya Şebeke zunluğu birim ücreti 75,00 2-Boş göz veya göz içinde tekgöz micro duct uzunluğu birim ücreti 25,00 3-şletmecinin 3'lü göz çoklayıcı veya microduct çekmesi durumunda uzunluğu birim ücreti 22,00 A 2.2. B AIZA BAIM NAIM B(T/Mt) T 1-üzergah arıza - bakım onarım bedeli (Yıllık) 0, C ÇŞ HAI ÜCT (T/Mt üzergah) (1 YII) A 2.2. C-1. ÇŞ HAI ÜCT (T/Mt üzergah) (1 YII) T 1-Çanakkale Belediyesinin öz ihtiyacı olan yerler (Yıllık) ÜCTSZ 2-Mevcut Altyapı ullanımıt/mt (Yıllık) 3,00 3- urak,terminal,sahil olgu alanı, ana arterler (Yıllık) 8,00 A 2.2. C-2. ÇŞ HAI ÜCT (T/Mt üzergah)10 YII T 1-Çanakkale Belediyesinin öz ihtiyacı olan yerler ÜCTSZ 2-eçiş hakkı Ücreti -Mevcut Altyapı ullanımıt/mt 21,00 3- urak,terminal,sahil olgu alanı, ana arterler 63,00 A 2.2. C-3. ÇŞ HAI ÜCT (T/Mt üzergah)20 YII T 1-Çanakkale Belediyesinin öz ihtiyacı olan yerler ÜCTSZ 2-eçiş hakkı Ücreti -Mevcut Altyapı ullanımıt/mt 31,00 3- urak,terminal,sahil olgu alanı, ana arterler 84,00 A SAHA ABI ANSÖÜ TFN V.S.ÜCT (T/Adet) T A SAHA ABI ANSÖÜ TFN V.S.ÜCT (T/Adet) (1 YII) T 1-Saha dolabı,utdoor kabine 60,00 Sayfa 4

5 2-Ankösörlü Telefon 100,00 3-iğer yol v.b. Üst yapılar 40,00 A SAHA ABI ANSÖÜ TFN V.S.ÜCT (T/Adet) 10 YII T 1-Saha dolabı,utdoor kabine 360,00 2-Ankösörlü Telefon 180,00 3-iğer yol v.b. Üst yapılar 200,00 A SAHA ABI ANSÖÜ TFN V.S.ÜCT (T/Adet) 20 YII T 1-Saha dolabı,utdoor kabine 600,00 2-Ankösörlü Telefon 300,00 3-iğer yol v.b. Üst yapılar 3 HÜÜM 1- Ücret Tarifesinin Hukuki erkeçesi Sayılı lektronik Haberleşme anunu ile tarih ve sayılı lektronik Haberleşme Hizmetlerinin Yürütülmesinde eçiş Hakkına air Yönetmelik esas alınarak hazırlanmıştır. 2- Altyapı atılım ve üzergah bakım bedelleri altyapı tesisini kuran işletmeci veya kuruma ödenmesi gereken ücretlerdir. 3- üzergah Arıza Bakım narım Bedelleri güzergahta oluşacak hasar ve arızalara 4 saat içinde müdahale ve 24 saat içerisinde gidilme şartıyla yapılacak müdahaleler için belirlenmiş ücret olup, kablo arızası vedeplase çalışmalarında oluşan bedeller hariçtir. ablo arızası müdahalesi her işletmenin kendi yükümlülüğünde olup, deplaseler ise o güzergahtakablosu bulunan işletmesi sayısınca ayrıca hesaplanarak karşılıklı mahsuplaşılacaktır. 4- Yeni altyapı tesisini yapacak olan işletmeci Çanankkale Belediyesi'nin göz ihtiyacı olması durumunda eçiş Hakkı Ücreti Tarife Pozundan ücretlendirilmeye tabii tutulacak olup, 1 nolu eçiş Hakkı Protokolü imzalanacaktır. Çanakkale Belediyesi şletmecisinden geçiş hakkı bedeli almayarak boş gözü kullanır. şletmeci güzergahın bakım sorumluluğunu yerine getirmezse Çanakkale Belediyesi güzergahın bakımını yaptırır ve bakım bedelini işletmeciden talep eder. 5- Mevcut altyapı tesislerini kullanacak olan işletmeci, altyapı katılım bedelinde belirtilen bedeli, altyapı tesisini kuran işletmeciye veya kuruma ( altyapı katılımı ve güzergah bakım protokolü imzalanacaktır. lgili işletmecinin Çanakkale Belediyesinin bildirdiği hesap numarasına bedel ödendikten sonra makbuzun ibrazı ile veya muvafakatname getirilerek )ödenecek daha sonra ise geçiş hakkı ücret tarifesinden ücretlendirilmeye tabi tutularak 2 no'lu geçiş hakkı protokolü imzalanacaktır. Bakım bedeli Çanakkale Belediyesine ödenmediği taktirde 2 no'lu geçiş hakkı fesih edilir. 6- Yeni lektronik Haberleşme Altyapı tesisini yapacak işletmeci, Çanakkale Belediyesinin göz ihtiyacı olmaması durumunda eçiş Hakkı Ücret Tarifesi pozundan ücretlendirilmeye tabii tutulacak olup, 3 no'lu eçiş Hakkı Protokolünü imzalayacaktır. 7- Belirtilen tüm ücretlere V ahildir. 8. Vadesinde ödenmeyen tüm ücretlere 6183 sayılı Amme alacakları kanun hükümleri uygulanır BY ve MÜCAV AAN ÇN T TAFAI,PAN V T NN Y TAHSS ÜCT a-lektirik aydınlatma direklerinin herbiri için (Yıllık) 2 b-yer altı lektirik panolarının herbiri için (Yıllık) 400,00 c-trafo Yer tahsis ücreti T/m2(Cadde,Meydan,Park ve otoparklar)(yıllık) 200,00 d-trafo Yer tahsis ücreti T/m2 (Şehrin diğer bölgeleri) (Yıllık) 100,00 e-üzergah Bakım ve narım Bedeli T/m2 (Yıllık) 0,80 A T Sayfa 5

6 2.2. F-ĞAAZ ÜATÖ AANAININ Y TAHSS ÜCT (T/m2): a- egülatör yer tahsis ÜcretiT / m2 (Yıllık) 500,00 A - P.T.T. MTP TPAMA TAI ÜCT: T a- P.T.T Mektup Toplama utuları Ücreti her biri için (Yıllık) 2 3-AŞIM HZMT MÜÜÜĞÜ 3.1-BY ŞH Ç V MÜCAV AAN HA TBÜSÜ YC TAŞIMA ÜCT: A T a) Şehir içi ulaşım ücreti tam b) Şehir içi ulaşım ücreti öğrenci c) Terzioğlu ampüsü girişinden biniş d) Mücavir alan (ardonos,üzelyalı,çınarlı öyü) bilet satış ücreti e) Mücavir alan (ardonos,üzelyalı, Çınarlı öyü) bilet satış öğrenci ücreti f) 7/24 kullan at kart 2 binişlik (art ücreti dahil) g) 7/24 kullan at kart 4 binişlik (art ücreti dahil) h) iğer basın kartı olanlar günde 4 defa (12 ay) 1460 biniş karşılığı ı) Serbest ve indirimli ent kart ücreti (Boş lektronik art Ücreti) i) Şehir içi Öğretmen laşım Ücreti: (Siyah Plakalı resmi araçlarda öğrenci tarifesi, özel Halk otobüslerinde tam fiyat tarifesi geçerli olacaktır.)-(11/02/2002 tarihli ve 2002/3700 sayılı Bakanlar kurulu kararı gereği) 1,65 1,10 0,25 2,75 2 4,10 7,40 5,00 1,10 j) 6495/88. maddeye istinaden amu urum ve uruluşlarının ürettikleri mal ve hizmet tarifeleri ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunda yapılan değişiklik doğrultusunda belirtilen hizmet ücreti muafiyetleri uygulanır TAF B ÜCT 2464 sayılı Belediye elirleri anunun 97. maddesine istinaden Trafik Belge ücretleri V dahil tahsil edilir. a. Halk tobüsü ruhsat ücreti ( yeni oluşum için ) , /38 b. Halk tobüsü ruhsat evir Ücreti , /3 c.çanakkale Belediyesine ait hatlardaki rotasyon sırasında (toplu taşıma) çalışacak araçlar için ve sadece kiralama işlemi süresince alınacak, çalışma ruhsat harç bedeli (03/01/ Tarih /17 Sayılı Meclis ararı gereğince 4.500,00 d.özel Halk tobüsü uhsat Vize üzenleme Ücreti (Yıllık) 120, /64 e. Halk tobüsü araç uygunluk belgesi (1 defaya mahsus) ücreti 5.000, /10 f. Şehir içi ve mücavir alanlar Ticari Taksi evir ve Yeni oluşum ücreti /38 g. Ticari Taksi ruhsat ve vize düzenleme ücreti 31259/13 80,00 h. 18 turma yeri olan okul ve özel servis minibüs ücreti ( 2 eşit taksitle ödenmesi) 31259/ ,00 ı. Servis Araçları Yeni oluşum rusat bedeli ( tarih/127 sayılı meclis kararı) 2.800, /38 i. Yapısı itibariyle şoförden başka 18 oturma yerinden fazla oturma yeri olan kul ve Özel Servis tobüs ücreti (2 eşit taksitle ödenmesi) 2.800, /22 j. 1'den fazla araç ile güzergah izin belgesi isteyen Birlik ve ooperatiflere (Yıllık güzargah izin belgesi) 4 Plakaya kadar ücret 400,00 k. 05/03/2013 tarih ve2013/ sayılı Meclis ararı ile belirlenmiş Servis Aracı evir Ücreti l. Servis (18 oturma yeri olan) araç uygunluk belgesi ücreti (yıllık) m. Servis (18 oturma yerinden fazla oturma yeri olan) Araç ygunluk belgesi Ücreti (yıllık) n. üzergah izin belgesi düzenleme (yıllık) ücreti , / /10 200, /12 200,00 Sayfa 6

7 o. ğitime katılma belgesi ücreti (Halk tobüsü, Servis minibüs ve otobüsü, Ticari Taksi kullanıcılarına verilecek eğitim için)yıllık- kişi 25,00 başı 31204/7 p. S Plaka Başvuru / şlem Bedeli yazı veya dilekçe ile "S" Plakası başvurusunda bulunanlardan 100,00 *Tahakkuk ve tahsilatlarının takibinden laşım Hizmetleri Müdürlüğü sorumludur YAT MANI ÜÇÜ YÜZ S V SANA BASN ÜCT 3.3.A) YAT MANI ÜÇÜ YÜZ S V SANA BASNN BAĞANAN TNN (Balıkçı Tekneleri Ücretleri) * V dahil ücret alınır * 2013/441 sayılı Yat imanı Sandal Baseni Talimatnamesinde belirtilen usul, esas ve şartlar esas alınır. * 2007 yılı ve öncesi Balık Avlama ve diğer özel torlinato belgesine sahip olarak Balıkçı Barınağı ve üçük Yüzer skele ygulamasından yararlanan hak sahiplerine bu tarife uygulanır. Yeni kayıtlar için uygulanacak giriş ücreti ve konaklama bedeli 3.3.C Yat imanı Ücret Tarifesi adı altında yer alan kriterlere uygun olarak belirlenir. * üçük Yüzer skelede halen bağlı olarak bulunan tekneler Balıkçı Baseninde yapılacak kapasite arttırımı çalışmasına kadar üçük Yüzer skeleden faydalanacaktır. Bu süre içinde Sandal Baseni kısmına yeni kayıt alınmayacaktır. üçük yüzer iskele kullanıcısı 26 adet teknenin taşınmasından sonra boşalan yerlerin kirası Büyük Yüzer skele tarifesinden ücretlendirilecektir. a) cm enindeki teknelerden (yıllık) b) cm enindeki teknelerden (yıllık) c) cm enindeki teknelerden (yıllık) d) cm enindeki teknelerden (yıllık) e) 201cm enindeki ve yukarısı teknelerden (yıllık) f) işinin teknesinin satışı halinde devir ücreti ve yeni kayıt işlemleri için g)sandal baseni ve yat limanında teknelere malzeme ikmali için araçların geçici olarak parklanması h) Çekek Ücreti (metre) (15. güne kadar) ı) h maddesinde belirtilen koşullarda 16. günden itibaren süre aşımında hergün için (metresi) j) Sandal Baseninde kayıtlı olmadan geçici olarak bağlanan teknelerden aylık 100,00 140, /15 180,00 280,00 500, , /26 30, /21 5,00 10, B) MSAF YATA ÇN ÖZ IŞ SZN TAFS :( 01 ASIM 30 NSAN AASI Ç ACATI.) TAF a) 0-12 Arası m.( 1 aylık) b) 0-12 Arası m. ( 3 aylık) 1.000, ,00 c) 0-12 Arası m. (6 aylık) 4.000,00 d) 12,01-26 m. Arası (1 aylık) 1.300,00 e) 12,01-26 m. Arası (3 aylık) 31259/ ,00 f) 12,01-26 m. Arası (6 aylık) 5.000,00 g;) 26,01 - Yukarı m. Arası (1 aylık) 1.500,00 h) 26,01 - Yukarı m. Arası (3 aylık) 3.400,00 ı) 26,01 - Yukarı m. Arası (6 aylık) 6.000, C) YAT MANI ÜCT TAFS A- 0-9,00 m boyundaki limana bağlanan teknelerden a- ünlük limana tekne bağlama b- 1 Haftalık limana tekne bağlama 320,00 c- 15 günlük limana tekne bağlama 600,00 d- 30 günlük liman tekne bağlama 1.000,00 B- 09,01-13,00 m boyundaki limana bağlanan teknelerden a- ünlük limana tekne bağlama 65,00 b- 1 Haftalık limana tekne bağlama 420,00 c- 15 günlük limana tekne bağlama 800,00 Sayfa 7

8 d- 30 günlük liman tekne bağlama 1.400,00 C-13,01-17,00 m boyundaki limana bağlanan teknelerden a- ünlük limana tekne bağlama 95,00 b- 1 Haftalık limana tekne bağlama 600,00 c- 15 günlük limana tekne bağlama 1.000,00 d- 30 günlük limana tekne bağlama 1.800,00-17,01-21,00 m boyundaki limana bağlanan teknelerden a- ünlük limana tekne bağlama 120,00 b- 1 Haftalık limana tekne bağlama 7 c- 15 günlük limana tekne bağlama 1.400,00 d- 30 günlük limana tekne bağlama 2.400,00-21,01-25,00 m boyundaki limana bağlanan teknelerden a- ünlük limana tekne bağlama 1 b- 1 Haftalık limana tekne bağlama 9 c- 15 günlük limana tekne bağlama 1.800,00 d- 30 günlük limana tekne bağlama 3.200,00 F-25,01 m ve üzeri limana bağlanan teknelerden a- ünlük limana tekne bağlama 220,00 b- 1 Haftalık limana tekne bağlama 1.400,00 c- 15 günlük limana tekne bağlama 2.600,00 d- 30 günlük limana tekne bağlama 4.800,00 - Catamaran yat a- ünlük limana tekne bağlama 1 b- 1 Haftalık limana tekne bağlama 9 c- 15 günlük limana tekne bağlama 1.800,00 d- 30 günlük limana tekne bağlama 3.200,00 H- Acentelere ait teknelerden a- Acentelere ait teknelerden (yıllık) b-yat limanına akaryakıt ikmali için gelen tankerlerin giriş çıkış ücreti I- Yat veya Tekne evir / Yer Tahsis Ücreti (ski ve Yeni Yapılacak Yüzer skele) a-ski ve Yeni yüzer iskele devir, yeni kayıt 8 metreye kadar olan balıkçı sandalı b- ski ve Yeni yüzer iskele devir, yeni kayıt 8 metreye kadar olan küçük yelkenli ve motorlu yatlar ve özel tekneler c-ski ve Yeni yüzer iskele devir, yeni kayıt 8 metre-26 metre arası olan küçük yelkenli ve motorlu yatlar ve özel tekneler d-yat limanı içi tüm ebatlar devir/yeni kayıt 5.000,00 25, / , / , , , /24 e-ayıtlı olmadan geçici olarak yüzer iskeleye bağlı teknelerden (Aylık) (Yat imanı ç imanına Bağlanmayacaktır.) 300,00 f-yat limanı ve yüzer iskele bölümlerinde dalgıç hizmetinden yararlanma bedeli (saat) 30, / a)-yat imanı (Ç MAN) sürekli ikamet edecek teknelerden, *Yat limanına bağlı teknelerin, yıllık bağlama fiyatına elektrik ve su ücretleri dahildir. * Ç MAN: Betonarme iskelenin her iki yüzünü de kapsar.2 yüzer skele arasında kalan yüzer iskeledende Betonarme iskele fiatından ücretlendirilir. a) Boyu 0-8 m arasında, Çanakkale li ikametli şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık) b) Boyu 0-8 m arasında, Çanakkale li ikametli olmayan şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık) c) Boyu 8,01-12 m arasında, Çanakkale li ikametli şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık) d) Boyu 8,01-12 m arasında, Çanakkale li ikametli olmayan şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık) , , Sayfa 8

9 c) Boyu 12,01-15 m arasında, Çanakkale li ikametli şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık) d) Boyu 12,01-15 m arasında, Çanakkale li ikametli olmayan şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık) e) m ve üzerindeki boyda bulunan, Çanakkale li ikametli şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık) f) m ve üzerindeki boyda bulunan,çanakkale li ikametli olmayan şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık) , , b)-yat imanı (YÜZ S) sürekli ikamet edecek teknelerden, *Yat limanına bağlı teknelerin, yıllık bağlama fiyatına elektrik ve su ücretleri dahildir. a) Boyu 0-8 m arasında, Çanakkale li ikametli şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık) b) Boyu 0-8 m arasında, Çanakkale li ikametli olmayan şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık) c) Boyu 8,01-12 m arasında, Çanakkale li ikametli şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık) d) Boyu 8,01-12 m arasında, Çanakkale li ikametli olmayan şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık) c) Boyu 12,01-15 m arasında, Çanakkale li ikametli şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık) d) Boyu 12,01-15 m arasında, Çanakkale li ikametli olmayan şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık) e) m ve üzerindeki boyda bulunan, Çanakkale li ikametli şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık) f) m ve üzerindeki boyda bulunan,çanakkale li ikametli olmayan şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık) 1.500, , , , , , , , amu urum ve uruluşların ğitim ve Araştırma ve esmi airelere ait Hizmeti Yapan Teknelerinden, a) 0-12 m boyundaki teknelerden (yıllık) 2.200,00 b)12,01-25 m boyundaki teknelerden (yıllık) 3.800,00 c) iman içinde, belediyeye ait deniz hizmet aracını kullanma bedeli (1 SAAT ÇN) 100,00 d) iman dışında, belediyeye ait deniz hizmet aracını kullanma bedeli (1 SAAT ÇN) 200,00 e) zinsiz imana bağlanan teknelerden günlük misafir yat ücreti uygulanır. f)palamar Ücreti(saat) 10,00 g)amu kurum ve kuruluşlara ait teknelerin yalnız 1 tanesinden bağlama ücreti alınmaz. iğer teknelerden 3. madde de belirtilen şekilde bağlama ücreti alınır. Bağlı bulunan tüm tekneler elektrik ve suya abone olmak suretiyle ücretlerini kendileri öderler. 3. maddenin a ve b bentlerindeki fiyatlara elektrik ve su ücreti dahil değildir. (24 saat sürekli kullanıldığı göz önünde bulundurulduğundan) 3.6. Yat imanı Atık Su ve Atık Yağ Fiyat Tarifesi a) Atık Su 1 lt. b) Atık Yağ 1 lt. c) Çöp 1 kg. ** Yat limanına bağlı yukarıda 1. ve 2. maddelerde belirtilen ücretlere elektrik ve su ücretleri dahildir. Sandal Basenine ve Yat imanına bağlanan Tekne ve Yatların Tahakkukları o yılın cak ayında yapılır. Bu bedelin %50 si Mart ayı sonuna kadar, %50 si ylül ayı sonuna kadar 2 eşit taksitte ödenir. Zamanında ödemeyenlere aylık yasal faiz oranında gecikme zammı ile birlikte ödenir. Tahsilatların takibi ve tahsili yat limanı sorumlusu tarafından yapılır. *Tahakkuk ve tahsilatından Yatlimanı sorumlusu sorumludur. ** S V T SAYACI TAIITAN SNA, AYICA TN V YATAAN T V S PAASI AINACATI. 65,00-2 ÖSTMŞT. 0,10 1,00 1, HPAÖ YAYIN ÜCT 4- YAZI Ş MÜÜÜĞÜ a) 30 elimeye kadar günde iki defa b) 50 elimeye kadar günde iki defa c) eklam amaçlı teyp kaseti vb. yayınlar için, 5 dakikalık yayın için d) 5 dakika üzeri her dakika için 110,00 155, /0 220,00 40,00 Sayfa 9

10 e)15 dakika üzeri yayın yapılmaz. f)amu kurum ve kuruluşların yaptırdıkları ilanlardan bu ücretlerin %50 si alınır. g)hafta sonları ve esmi tatillerde ölüm ve kan anonsları dışında ilan yapılmaz. h)ölüm ilanı ve kan anonslarından ücret alınmaz. ı)belirtilen tüm ücretlerden*v dahil ücret alınır NAH IYMA ÜCT ilekçeli talebe bağlı olarak, mesai saati içinde ve dışında, a) Hafta içi günlerde, Belediyemiz Nikah Salonu dışında şehiriçi sınırlarında Nikah ıyma Ücreti b) Hafta sonu günlerde, Belediyemiz Nikah Salonu dışında şehiriçi sınırlarında Nikah ıyma Ücreti c) Hafta içi günlerde mücavir alan sınırlarında Nikah ıyma Ücreti d) Hafta sonu günlerde mücavir alan sınırlarında Nikah ıyma Ücreti e) Mesai saatleri dışında, belediye nikah salonunda düzenlenen nikah törenlerinden f) Nikah salonunun hafta sonu ve mesai saati dışında kira bedeli *ngelliler, sosyal hizmet kurumlarından yetişmiş kişiler, şehit çocukları ve gazilerden nikah kıyma ücreti alınmaz. *Mesai saatleri içinde Belediye Nikah Salonunda kıyılan nikahlardan ücret alınmaz. *Nikah cüzdanı ücreti ve nikah için alınacak ücretler vatandaşın okuyacağı biçimde Nikah Salonuna asılır. *Tahakkuk ve tahsilatından Yazı şleri Müdürlüğü sorumludur. 300, / /8 400, / /10 160, /11 380, /1 amu kurumları, sivil toplum örgütleri, Üniversite Öğrenci Toplulukları, Sendikalar, Muhtarlıklar tarafından sosyal, kültürel, spor ve eğitim amaçlı "kent dışı geziler" için talep edilen belediyemize ait minibüs, otobüs ve binek araçlar için gidelecek mesafe ve araçların kullanacağı yakıt miktarı o günün yakıt lt bedeli tahakkuk ettirilerek tahsil edilir. Tahakkuk ve tahsilatlarının takibinden Yazı işleri Müdürlüğü sorumludur* YI ÖST MZ 5-BASIN, YAYIN V HAA Ş MÜÜÜĞÜ ültür ve Turizm Bakanlığı üzel Sanatlar enel Müdürlüğü ve Çanakkale Belediye Başkanlığı arasında imzalanan protokol gereği 90. Yıl österi Merkezi nin işletme, kullanma, tahsis ve gelirleri Çanakkale Belediyesine devredilmiştir. Protokolde belirtilen faaliyetler dışında düzenlenecek etkinlik ücretleri için; a)evlet daireleri ve devlet okulları b)özel tiyatro c)onser d)onferans-panel e)kul faaliyetleri (ÖZ) f)österi 5.2. MZA Y ÜCT ÜCTSZ 500, , /1 500,00 7 a) Aile Mezarlığı Bölgesinden Mezar Yeri Ücreti (2 kişilik) b) Tek kişilik Mezar Yeri (1,5x3 m²) c) efinden önce mezar yeri almak isteyenlerden Aile Mezarlığı Bölgesinde (2 kişilik) d) efinden önce mezar yeri almak isteyenlerden Tek işi Mezarlık Bölgesinde (1,5X3 m2) e) Şehit ailelerinin 1. derece yakınları ve eşine (belgelemek koşulu ile) 2. sınıf anıt mezar yeri almak isteyenlerden f) imsesizler ve bebekler için mezar yeri ücreti alınmaz g) ört adet mezar yerinden fazla satış yapılmaz. h) stiklal madalyası alan gazilere ve eşlerine, şehit askerlere, ore ve ıbrıs gazilerine vefatları halinde ücretsiz yer tahsisi yapılır. ı) Belediyeye bağlı mezarlıklarda ticari amaçlı mezar inşa eden, bakım, ağaç dikimi veya peyzaj yapmak isteyen firma yada şahıslardan yılda bir defa olmak üzere yetki belgesi ücreti alınır. *Tahakkuk ve tahsilatlarının takibinden Basın, Yayın ve Halkla lişkiler Müdürlüğü sorumludur. Sayfa , /6 Y 300,00 e 31257/4 n 2.000, /5 i 6 ö n ÜCTSZ e r i B u r s 500,00 a b ü y ü

11 6-ÖZ AM MÜÜÜĞÜ 6.1. ÜTÜ SANAT YAYINAI a) ültür Sanat yayınlarından satışa sunulan yayınların, basılı yayın maliyetine ek olarak %10 ücret ilave edilerek satışı yapılır ÇANAA BYMZC AÇIACA S ÜCT/ YAZA SANATÇI V SAA ATIIM ÜCT TAF a) urs katılım ücreti (Tam) b) urs katılım ücreti (Öğrenci -Öğrenci kimlik kartı ile) 6.3. AN YAVZ NYS SANAT ATÖYS Ticari amaçlı olanlardan; 20, /2 10,00 a) Tiyatro Çalışmaları (Haftalık) 100,00 b) Panel- Toplantı (ünlük) 25,00 c)film österimi (ünlük) 25, ÜTÜ TN ATIIM ÜCT a) ültür faaliyetleri kapsamında düzenlenen tiyatro 1 kişi (Tam) 2,00 b) ültür faaliyetleri kapsamında düzenlenen tiyatro 1 kişi (öğrenci) 1,00 *Tahakkuk ve tahsilatlarının takibinden Özel alem Müdürlüğü sorumludur*. 7-TMZ Ş MÜÜÜĞÜ 7.1 -AÇAMA ÜCT amu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların mülklerini ilaçlatma amacı ile Belediyemize müracaat etmeleri halinde ilaç bedeli kendilerine ait olmak üzere, (V ahil Ücret Alınır) 31299/65 a m 2 ye kadar alanların ilaçlama ücreti 60,00 b m m 2 ye kadar alanların ilaçlama ücreti c m 2 (dahil) ve üzeri alanların ilaçlama ücreti her 1 m 2 ilave için 70,00 0, PAST ÇÖP NTYN SATIŞ ÜCT: A lt lik plastik çöp konteyneri satış bedeli B lt lik plastik çöp konteyneri satış bedeli C lt lik plastik çöp konteyneri satış bedeli - atılım Payı (aire Başına) 7.3- ATI ATI YÖNTM SSTM ÜCT TAFS AÇIAMA :AYI V AH 95, /2 120, /3 600, /4 45, /1 1-MSN (HAN BAŞI) 5,00 2-NAAMA TSS 2.a) tel,motel,pansiyon,yurt vb(da başına yıllık) 23, /22 2.b) ampingler 125, /23 2.c) esmi inlenme Tesisleri 125, /24 2.d) Halı sahalar 85, /25 Sayfa 11

12 3-ŞTM 3.A-okanta,Cafe-Bar,estaurant,Çorba Salonu,Pizza Salonu,Fast Food,antin,Pastane,asap,ıda malathaneleri((fırın,simit evi,börek,unlu mamüller,süt ürünleri,vb.) ibi gıda hizmeti veren işletmeler 3.A.1) 1-25 m2 arası 14, /26 3.A.2) m2 arası 16, /27 3.A.3) m2 arası 25, /28 3.A.4) m2 arası 33, /29 3.A.5) m2 arası 45, /30 3.A.6) m2 arası 60, /31 3.A.7) 201 ve üzeri 100, /32 Yukarıdaki m2 hesabına sadece kapalı alanlar dahil edilir 3.B-MAT-TPTAN IA 3.B.1) 200 m2 ye kadar olan 20, /33 3.B.2) m2 arası 31214/34 3.B.3) m2 arası 100, /35 3.B.4) m2 arası /36 3.B.5) m2 ve üzere 2.500, /37 Yukarıdaki m2 hesabına kullanılan açık alanlar dahil edilir 3.C-Bakkal, Aktar, büfe (açık gıda satışı yapanlar) uru Yemiş,Manav,Balık Satıcıları,ahvehane,okal vb.şletmeler 12, /38 3.)Akaryakıt stasyonları 31214/39 3.)Yemek Fabrikaları 600, /40 4-Çanakkale evlet Hastanesi 5-Özel Hastane 6.a) Sağlık Merkezleri 6.b) Poliklinikler 7-redi Yurtlar urumu 8-Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 9- ilitbahir ve ceabat eçiş skelesi (estaş) 10-ershaneler 11-esmi urumlar (Yemekhanesi olanlar servis çıkan kişi kapasitesine göre yıllık) 12-Özel ve esmi Bankalar 13-Özel kullar 5.300, /41 735, /42 100, / / , / , / /48 125, /50 15, /51 25, /52 375, /53 14-Özel reşler 14.a) m2 arası 14.b) m2 arası 14.c) 301 m2 ve üzeri 45, /54 60, /55 75, /56 15-Soğuk Hava epoları (şleme Yapanlar) 300, /57 16-Alçı ekorasyon -artonpiyer,oğrama ve malat Atölyeleri, eklamcılar, güneş Paneli Isı ve nerji sistemleri,oğalgaz önüşüm malathaneleri,araç Bakım ve narım Servisleri,Bisiklet-Motorsiklet Tamir Atölyeleri,Hırdavat,hurdacılar,Asansör Tamir Bakımnarım Servis Montaj,Cam malat Tamir ve Satış,Telekominasyon Tamir Bakım, Seramik Atölyeleri malathaneler vb.,lektrik Tesisatçıları,öşemeciler, Mobilya Tamirat,lektronik,lektirikli eşya Tamircileri, nşaat aboratuarları, Marangozlar,Ayakkabı malat ve Tamircileri 6, /58 17-Ağaç ve Ağaç şleri, Çiçekçiler,Fidan Yetiştiriciliği, üzellik Salonları,tobüs Yazıhaneleri 12, /59 18-Hal - Meyveciler,Hazır Beton Tesisleri, toparklar 31214/60 Sayfa 12

13 19-Pazar-Salı-Cuma- Cumartesi Pazarları snafları (Her Pazar Peron Başına) 1, /62 20-Ayakkabı,konfeksiyon,Tuhafiye,Züccaciye,czane,Tıbbi Malzeme,Çeyiz,Hamam,epo,Butik,çgiyim,Bijuteri,Çanta,Hac malzemesi,müzik,c,bilgisayar, cep telefonu, tarım ve zirai ürünler, fotoğraf, hediyelik eşya, parfümeri, askeri malzeme, 2. el eşya, mefruşat, fotokopi, kırtasiye, ozalit, gazete, matbaa, internet kafe, playstation, şans oyunları, su ve tüp satışı, sac işleri, anahtar, akvaryum ve kuş malzemeleri, av ve silah malzemeleri-çamaşırhane-uru Temizleme-, temizlik ürünleri, saatçi, tuvalet, berber ve kuaförler, terziler, dikim evleri, carting pistleri 21- uyumcu, inşaat malzeme, nalburiye, büro (avukatlık, mimarlık, müşavirlik, sigortacılık, seyahat, emlak, oto emlak, plan-proje, inşaat-mimari vb), gümüşçülük, noter, mobilya, beyaz eşya, büro mobilya, odun-kömür satış, gemi acenteliği, çelik kapı, gözlükçü, oto alım-satım acenteliği, oto yıkama, halı yıkama, oto yedek parça, oto kiralama, diş hekimi, muayenehane, sinema ve spor salonları 22-togar 23-üğün Salonları 24-rganize Sanayi Bölgesi 25-ğitim ursları 5, /63 5, / , /65 200, / /70 10, /71 AÇIAMA: atı Atık Yönetim Sistem Ücretinin, Su Abonesi olan meskenlerden, Atıksu Altyapı Ve vsel atı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde yulacak sül ve saslara lişkin Yönetmeliğin 22. maddesi gereğince aylık olarak 12 (oniki) eşit taksitte Su Faturaları üzerinden yansıtılmasına, Akıllı Sayaç sahibi mükelleflerden ise Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 (iki ) eşit taksitte tahsil edilmesine, *Belediyemizde Su Aboneliği bulunmayan mesken ve işyerlerinden yıllık atı Atık Yönetim Sistem Ücretinin mükellefleri ayrıca tespit edilerek bu ücretler Tapu Maliklerinden Haziran ve Aralık aylarında 2( iki) eşit taksitte tahsil edilmesine, *şyerlerine ait atı Atık Yönetim Sistem Ücretlerinin su faturalarından ayrı olarak Mart-Haziran-ylül-Aralık aylarında olmak üzere yılda 4 eşit taksitte alınmasına, *esmi kurumlardan atı Atık Yönetim Sistem Ücretlerinin su faturalarından ayrı olarak yılda 12 eşit taksitte alınmasına, *atı Atık Yönetim Sistem Ücret Sözleşmelerinin tüm abonelerce imzalanmasına, *Belediye mücavir alanında bulunan üzelyalı ve ardanos ta daimi ikamet edenler için Haziran ve Aralık aylarında yılda 2 eşit taksitte, il dışından gelerek sezonluk ikamet eden abonelerden ise aylık olarak ücretlerin tahsil edilmesine, sürekli Çanakkale de ikamet edip yaz aylarında üzelyalı ve ardanos ta oturanlardan ikinci bir ücret alınmamasına, üzelyalı daki aboneler için oluşturulan tahakkukların Muhtarlığa tebliğ edilerek bu ücretlerin abonelerden Muhtarlıkça tahsil edilip Belediye hesabına yatırılmasına, *Yıllık tutarı itibari ile tahakkuk eden atı Atık Yönetim Sistem Ücretlerini zamanında ödemeyenlere genel hükümlere göre icra takibi yapılmasına, *Belediyemiz sınırları ve mücavir alanlarımız içinde bulunan ve Belediyemizin atı Atık Toplama, taşıma ve bertaraf tesisi hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri, resmi kurum ve diğer şekillerde ( boş olarak bulunanlar hariç) kullanılan binaların yıllık atı Atık Yönetim Sistem Ücretine tabi olmasına, *Yıl içinde atı Atık Yönetim Sistem Ücreti kapsamına giren veya bu ücretlerin kapsamından çıkan aboneler,yıl içinde işyerinin konuta veya konutun işyerine dönüşmesi, işyerinin faaliyet konusunda değişiklik olması gibi durumların meydana geldiği tarihten itibaren (bu tarih de ilave edilerek) içinde bulunduğu ay itibarıyla ücretler tesis edilecek veya sona erecektir.önem içindeki değişikliklerden dolayı hiçbir surette mükerrer ücret alınmamasına, *atı Atık Yönetim Sistem Ücretinin mükellefinin bu hizmetimizden her ne sıfatla ve her ne şekilde olursa olsun kullanan gerçek veya tüzel kişiler olmasına, - Meskenler ile ilgili olarak konutun bulunduğu mahalle muhtarlıklarından fakir ilmühaberi getirenlerden atı Atık Yönetim Sistem Ücretinin alınmamasına, -muma açık ibadet yerleri ve amu yararına çalışan derneklerin bu ücret tarifesinden muaf tutulmasına *Tahakkuk ve tahsilatlarının takibinden Temizlik işleri Müdürlüğü sorumludur. 8.1-Ş MAN TAHSS ÜCT Saatlik (V ahil Ücret Alınır) TAF a)f-28 epçe b)953 epçe. c)f-15 (Fiat Allis) oder d)8- ozer e)105a-(fiat Allis) reyder f)120 (Caterpiller) reyder g)3cx JBC epçe kskavatör-oder h)ompresör ı)tır j)forklift / Silindir k)amyonlar (Şehir içi) l)sepetli lektrik Hat Bakım Aracı m) üçük Süpürge Aracı 8- FN Ş MÜÜÜĞÜ 400,00 400,00 315,00 500, , , ,00 1 / 400, ,00 n) Büyük Süpürge aracı 200,00 Belediyemiz sınırları içinde yukarıda yazılı ücretler, mücavir alan içinde yapılacak çalışmalar için talep edilen aracın 1 saatlik çalışma ücreti olarak karşısında yer alan ücretin birbuçuk katı alınır. 370,00 155,00 130,00 Sayfa 13

14 Belediye ve mücavir alan sınırlarımız dışında ise (gidiş+geliş) mesafesinin 1/10 miktarı saat ücreti ile çarpılır, V dahil ücret alınır.(belediye ve öy Muhtarlıklarından ücret alınmaz.) 8.2-Y ve MYANAA AŞIM ÜST YAPI TSS TAHBAT ÜCT Su, kanal, AŞ, TM ve ÇAAZ bağlamalarında, inşaat yıkım ve yapımlarında oluşacak tahribatlardan V ahil ücret alınır. Tahribat ücreti Belediyece yeni bir iyileştirme yapılmamış ise alınmaz. a) Asfalt yol tahribatı (m²) 185,00 b) Sathi yol tahribatı (m²) 185,00 c) Beton ilit Parke yol tahribatı (m²) 110,00 d) ranit üp Taş yol tahribatı (m²) 180,00 e) Beton kaldırım tahribatı (m²) 70,00 g) ranit Plak Taş kaldırım tahribatı (m²) 240,00 h) ilit Parke Taş kaldırım tahribatı (m²) 100,00 ı) arosimon kaldırım tahribatı (m²) 70,00 j) ranit Bordür tahribatı (metretül) 210,00 k) Beton Bordür tahribatı (metretül) 170,00 l) Yağmur oluğu tahribatı (granit ve beton) (metretül) 59199/18 120,00 m) ranit Yol Sınır lemanı (Baba) (adet) 195,00 n) Pik öküm Yol Sınır lemanı (Baba) (adet) 170,00 o) alveniz lektro statik boyalı elektrik direği ve armatür (adet) 2.200,00 p) Yol ve kaldırım üzerinde bulunan kanalizasyon kapağı (adet) ( kg) 390,00 r) Yol ve kaldırım üzerinde bulunan yağmur ızgarası (adet) (30-50 kg) 170,00 s) Yatay ve düşey trafik işaret ve işaretlemeleri tahribatı (adet) 135,00 t) Trafik ışıkları tahribatı (adet) 1.100,00 u) Belediye dışında alt ve üst yapı üretimi gerçekleştiren kurum, kuruluş ve özel firmaların belediye tarafından üretilen elektrik, su borusu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarına verilen tahribat (m) 1.100,00 ent genelinde park, yeşil alan ya da kamuya açık alanlarda bulunan yukarıda tanımlanmayan kent mobilyalarına verilen zararlarda, zarar verilen malzemenin fatura bedelinin 2 katı bedel tahsil edilir CF V MZ ÖM ÜCT (V ahil Ücret Alınır) a)alorifer cürufu attırmak için müracaat edenlerden, yükleme işi talepte bulunanlara ait olmak üzere sadece nakliye ücreti olarak her bir sefer için ücret alınır. b) Moloz attırmak için müracaat edenlerden, yükleme işi talepte bulunanlara ait olmak üzere sadece nakliye ücreti olarak her bir sefer için. c)yükleme işini de Belediyenin yapması halinde nakliye ücretine ilaveten 1 saatlik kepçe çalışma ücreti ş Makinaları Tahsis Ücretleri esas alınarak belirlenir. d) Yeni iskan alan dairelere yapım nedeniyle (kaldırıma ve yola) verilen hasar bedeli olarak yol ve meydanlarda ulaşım üst yapı tesisleri tahribat ücretleri esas alınrak belirlenir TPA HAFYAT ÖÜM Y ÖSTM ve YÜM - TAŞIMA ÜCT (Belirlenen Tarifeye V ahil eğildir) 335,00 500, /12 a.şahısların veya urumların (TAŞ, TM, oğalgaz vb.) ent içinde, kamuya terkin alanda yapacakları kazılarda, kazıdan çıkan hafriyatın belirli bir yerde toplanması amacı ile hafriyat belediyenin göstereceği bir alana dökülmesi ve bu yerlerin tesviyesi zorunludur. Hafriyat öküm Yeri österme HACI (1m3) b.şahısların veya urumların (TAŞ, TM,oğalgaz vb.) kent içinde kamuya terkin alanda yapacakları kazılarda, kazıdan çıkan harfiyatın yüklemesi talepte bulunanlarca yapılması ve harfiyatın belediyenin göstereceği alana belediyece taşınması halinde "nakliye ücreti" her bir sefer için 2, /98 365,00 c) azıdan çıkan harfiyatın yükleme işinin belediyece yapılması durumunda. Nakliye ücretine ilaveten 1 saatlik kepçe çalışma ücreti alınır. *Tahakkuk ve tahsilatlarının takibinden Fen şleri Müdürlüğü sorumludur. Sayfa 14

15 8.1. AĞAÇ SATIŞ ve PYZAJ ÜZNM ÜCT 9-PA ve BAHÇ MÜÜÜĞÜ Belediye sınırları içinde yeşil alan düzenlemeleri, refujlerde meydana gelen hasarların tazmini için; (Belirlenen Tarifeye V ahil eğildir) a)yaprağını döken ağaçlardan (her yaş için) b)ğneli ağaçlar (her yaş için) c)çim ve çiçek alanlarının düzenlenmesi (m²) *Tahakkuk ve tahsilatlarının takibinden Park ve Bahçeler Müdürlüğü sorumludur. 30,00 40,00 10-TFAY MÜÜÜĞÜ BACA TMZM ÜCT işi, kurum tarafından resmi olarak müracaat edilmesi durumunda tfaiye Müdürlüğü tarafından yerine getirilen baca temizleme hizmetinin tahakkuku oluşturulur. Yapının özelliği ve kişilerce yapılmış önceki müdahalelerden kaynaklanan sorunlar nedeni ile açılamayan bacalar için geri ödeme yapılmaz. V ahil Ücret Alınır. a) Müstakil v bacası (katı-sıvı yakıt) b) 1-10 arası daireye sahip apartman kalorifer bacası (katı-sıvı yakıt) c) 11 ve üzeri daireye sahip apartman kalorifer bacası (katı-sıvı yakıt) d) Toplu onut ve Siteler (katı-sıvı yakıt) e) tel, Motel, Özel Yurt Pansiyon (katı-sıvı yakıt) f) at kaloriferi (katı-sıvı yakıt) g) esmi dairelerin kalorifer bacası (katı-sıvı yakıt) (Milli ğitim Bakanlığı'na Ait okullardan ücret alınmaz, özel okullardan alınır) h) Binaların Yangından orunması Hakkındaki Yönetmelik esaslarına göre kent içinde baca temizleme hizmeti veren kişi ve firmalara yılda bir defa olmak kaydı ile verilecek "Yetkinlik Belgesi" ücreti (Yetkinlik Belgesi her yıl tekrar revize ettirilir) TFAY AAÇAININ ÇAIŞMA ÜCT V ahil Ücret Alınır 35, /63 300, /63 400, /63 500, /63 500, /63 40, / /63 500, /63 a) Şehir içi (1 saat) b) Mücavir alan (1 saat) c) algıç su motoru ile çalışma (özel talep halinde) (1 saat) d) Yangın, doğal afet, ilk yardım, kurtarma vb. gibi durumlarda ücret alınmaz AAMA TAMA V TFAYC ĞTM /6 500, /6 40, / /2 amu ve Özel işletme çalışanına yönelik yerinde yapılacak kişi başı 6 saatlik (1 gün) itfaiye Yangın ve üvenlik eğitimi, (Teorik ğitim salonu başvuru sahibi tarafından, pratik eğitim alanı belediyemiz tarafından sağlanır. ğitim Programı isteğe göre ünlük,haftalık ve aylık olarak uygulanır.kişi başı 6 saatlik (1 gün) üzerinden ücret alınır.) S TAŞIMA ÜCT (1 sefer için) V ahil Ücret Alınır 36201/3 a) Şehir çi 36201/3 2 b) Mücavir Alan 36201/3 3 c) Talep edilen arazöz su miktarı belirtilen adresteki yere götürülüp bekleme yapılmadan su miktarı teslim edilir. nşaat yıkımı ve benzeri olaylarda aracın beklemesi sözkonusu olduğunda ayrıca bekleme saati kadar itfaiye araçlarının çalışma ücreti alınır. *Tahakkuk ve tahsilatlarının takibinden ffaite Müdürlüğü sorumludur. Sayfa 15

16 11-ZABITA MÜÜÜĞÜ SIHH ŞY TAF (V ahil Ücret Alınır) a- 1 sınıf b- 2 sınıf c- 3 sınıf 11.2-MMA AÇI STAHAT ve ĞNC Ş Y 16954/ /1 200, /1 160,00 140, /1 TAF (V ahil Ücret Alınır) muma açık istirahat ve eğlence işyerleri 16954/3 200, AY SIHH ŞY - 1Mart(28928) sayılı res.g.2013 yılı uygulanmıştır.. TAF (V ahil Ücret Alınır) a- 1 sınıf SM b- 2 sınıf SM c- 3 sınıf SM B ŞY AÇMA ZN HACI (H TÜ ŞY ÇN) 825, /2 600, /2 300, /2 TAF 16954/4 a) m2başına alınacak harç 1, HSAT YNM ÜCT TAF 31299/53 uhsat yenileme ücreti 120, VA NAYAMA TAF (V ahil Ücret Alınır) 31299/69 vrak naylama ücreti 30, CANI MÜZ ZN TAF (V ahil Ücret Alınır) 16999/60 Canlı Müzik izin ücreti MS MÜÜÜ BS TAF (V ahil Ücret Alınır) 31101/6 Mesul Müdürlük Belgesi düzenleme ücreti 80, PAZA Y HAÇ ve ÜCT A. PAZA Y PZT B TAF A- 1. Cuma Pazarı Pazar yeri epozito 6.000, / A- 2. Cumartesi Pazarı Pazar yeri epozito 1.000, / A- 3. Pazar Pazarı Pazar yeri epozito 3.000, / A- 4. Salı Pazarı Pazaryeri epozito 3.000, / B PAZA Y Y PN Y TAHSS ÜCT ( Belediyemiz Meclisinin 03/01/ tarih ve 16 sayılı meclis kararı ile değiştirilmiştir.).2013 yılı uygulanmıştır. 11/03/2010 Tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep erinliği Bulunan diğer Malların Ticaretinin üzenlenmesi hakkında anunun 7 nci ve 15 nci Maddelerine ayanılarak hazırlanmıştır. TAF 1-Cuma Pazarı Tahsis ücreti 1 Peron çin; 16953/14 1a)Sebze ve üretici satışyeri Tahsis ücreti 1 Peron için 11, /14 Sayfa 16

17 1b) onfeksiyon satış yeri Tahsis ücreti 1 Peron için 16, /14 2- Cumartesi Pazarı satış yeri Tahsis ücreti 1 Peron çin; 6, /31 3-Pazar pazarı satışyeri Tahsis ücreti 1 Peron çin; 6, /16 4- Salı Pazarı satışyeri Tahsis ücreti 1 Peron çin; 6, / PAZA Y V ÜCT TAF A-) Cuma Pazar alanında Cuma ve Pazar ünleri kurulan pazarlar için adına satış yerleri tahsis edilmiş olan esnaflardan alınacak devir ücreti 16953/ ,00 B-) entimizde Salı ve Cumartesi ünleri kurulan pazarlar için adına satış yerleri tahsis edilmiş olan esnaflardan alınacak devir ücreti 1.000,00 *V ahil Ücret Alınır *Tahakkuk ve tahsilatlarının takibinden Zabıta Müdürlüğü sorumludur TA ÜCT a) Şehirler arası zun yol otobüs çıkış ücreti 37+ Park ücreti...7,00t 44,00 b) ilçeler arası otobüs çıkış ücret (45) kişilik) Midibüs 11+park ücreti...7,00t 18,00 c)şehirler arası Midibüs çıkış ücreti (35-44işilik ) 23+Park Ücreti...7,00T. 30,00 d)transit otobüs (bir ilden gelip bir ile giden ) çıkış ücreti 8 +Park Ücreti:..5,00.-T 13,00 e)lçeler Midibüs çkış ücreti (25-34 işilik) 6,00 +Park ücreti...6,00t 12,00 f) 7 işilik Şehirler arası Midibüs çıkış ücreti 4,50 +Park ücreti...1,50t 6,00 g)1- üçük araç çıkış ücreti (0 25 dak) ücretsiz h)2- üçük araç çıkış ücreti ( 25 dak 1 saat) 4,00 ı)3- üçük araç çıkış ücreti (1 saatten fazla kalacak araçlardan) hersaat için 1,00 i)4- üçük araç çıkış ücreti 24 saat üzeri hersaat için ilave 0,50 j)5- üçük araç çıkış ücreti (ayıp Bilet ) 21,00 k)6- üçük araç çıkış ücreti (esmi araç ) ücretsiz l)servis araçları abonman ücreti 1 aylık 75,00 m)taksi abonman ( 1 Aylık ) 80,00 n) üçük araç abonman ( 1 aylık ) 37,50 o) Abonman art bedeli 25,00 *togarın işleyişinden ve alınacak ücretin tespitinden Zabıta Müdürlüğü bünyesinde yer alan togar Amirliği sorumludur. V dahil ücret alınır 12-HA MÜÜÜĞÜ 1-Balık hali yer tahsis ücreti (günlük) Birlik ve kooperatiflere yer tahsis ücretlerinde %50 indirim yapılır. 2- Balık halinde satılan hertürlü su ürünlerden Toptan satış bedeli üzerinden %3 Hal rüsumu alınır. 3- Balık Halinde Yer tahsislerinde hal yönetmeliği uyarınca alınacak nakit veya banka teminat mektubuveya evlet Tahvili Teminat alınacaktır. 15, / / ,00 4- Toptancı Sebze Halindeki omisyoncu, Tüccar ve Üretici ve Üretici Örgütlerinden alınacak nakit, Banka Teminat Mektubu,Hazine Bonosu,evlet tahvili hisse senedi,mali sorumluluk sigortası ve gayrimenkul rehni olarak Teminat alınnır ,00 4-a) Teminat Miktarları her yıl yeniden belirlenir ve teminatlar cak ayı sonuna kadar yeni miktara tamamlanır Ücretlere mal bedelinin ödenmemesi nedeniyle bedelin teminattan karşılanması durumunda eksilen teminatlar komisyoncu tarafından bir hafta içinde tamamlanır. 4-b) Alınan Teminatlar Mali Hizmetler Müdürlüğünde ilgili hesaplarda tutulur. Sayfa 17

18 4-c) ş yeri tahsisinin Belediye ncümenince iptal edilmesi veya tahsis sahibinin tahsis hakkını iade etmesi durumunda, tahsis sahibinin Belediyeye yer tahsisi veya hal rusum borçlarının bulunmaması durumunda teminatlar iade edilir. Borçları olanların borçları bu teminattan tahsil edilir kalan teminatın iadesi yapılır. 4-d) Tahsis hakkını Başkasına devredenlerin Teminatları iade edilmeyip Belediyeye gelir kaydedilir. 4-e)Toptancı Sebze halinde şyeri devirlerinde devir ücreti alınır. *V ahil Ücret Alınır *Tahakkuk ve tahsilatlarının takibinden Hal Müdürlüğü sorumludur , /4 13-S ve ANAZASYN MÜÜÜĞÜ S ŞTM ŞFĞ HZMT ÜCT AII 1. onut Aboneliği /MAN 1a) skan uhsatı Bulunan onutlar 1,95 2,95 1b) Mücavir Alan 2,95 3,95 2. şyeri Aboneliği 2a) okanta(1.a), kıraathane(1b)berber, kuaför, hamam, 2,50 3,15 2b) a bendinde yer alan işyerleri dışındakiler (Ticarethaneler) 4,00 5,50 2c) Mücavir Alan 4,00 6,60 2d) MB Sertifikalı Öğrenci Yurtları 2,00 2,90 2e) Turistlik tel 2,00 3,00 2f) tel, Motel ve Pansiyon 2,50 3,15 2g) WC 2,50 3,15 3. Sanayi Aboneleri 3,50 4,50 3.a)sanayi aboneleri(şebeke kendine ait )(enaz 50 kişi istihdam eden.) 2,00 3.b)rganize sanayi bölgesi (Şebeke kendine ait) 1,10 4. nşaat/şantiye 5,00 8,00 5. esmi Aboneler 5a) ğitim Birimleri(MB na ait kurumlar) 2,80 3,15 5b) Sağlık Birimleri 3,00 4,70 5c) Askeri ve Askeri Birimler 4,50 5,50 5d) iğer (a,b ve c bendi haricinde yer alan genel yönetim kapsamındaki kamu kurumları, resmi dinlenme tesisleri) 4,50 5,50 5e) Üniversite 3,00 4,70 5f)ceza evleri 1,95 2,95 6. Atıksu Aboneliği ( Atıksu aityapı tarifelerinin belirlenmesine ilişkin yönetmeliğin uygulanması ile belirtilecektir.).) 6.a-Taşıma suretiyle arıtma tesisine bırakılan atık su (m3) 0,50 7. eçici Abonelik 7a) skan uhsatı Bulunmayan onutlar 3,50 5,50 7b) Sergi, fuar, sirk, panayır vb geçici seyyar yerler ve belediyece tahsise izin verilen yerler. 4, amu Yararına Faaliyet österen Abonelikler 2,00 3,00 9. emi 19, üzelyalı Mücavir Alan (Şebeke kendine ait) 2,00 AÇIAMAA 1- a) okanta tanımına giren iş kolları:(pide,ahmacun,ebab salonu,)(kahvaltı, Hamburger,Pizza salonları) 1 -b) ıraathane tanımına giren iş kolları:(1.sınıf,2.ci sınıf ahveci,kafe ve okal şletmeleri sayılı 5378 Sayılı 2022 sayılı anunlar ile Bakanlar urulunun 08/01/2002 Tarih ve 2002/3654 Sayılı kararı ile Özel hak sahibi olan Mesken Abonelerine Su bedelinin %50 si oranında indirim yapılır. * Birim fiyat m3'tür. Birim fiyatlara V dahildeğildir. 1 m3 su tüketim bedeline Bakanlar urulu kararınca tespit edilen miktarda Çevre Temizlik Vergisi ayrıca uygulanır. Tarife gruplarının açıklamaları Çanakkale Belediyesi Su ve kanalizasyon hizmetlerinde uygulanacak usus ve esalara ilşkin Yönetmelikte bulunmaktadır. * Su kullanımına ilişkin cezai durumlar da bu yönetmelik esasları doğrultusunda uygulanır VANJÖ ve ANA AÇICI AAÇAIN ÇAIŞMA ÜCT V ahil Ücret Alınır a) Şehiriçi Vidanjör Bedeli (1 sefer için) b)şehiriçi kanal temizleme Bedeli (1 sefer için) Mücavir alanlarda şehiriçi hizmet bedelleri %50 arttırılırılarak uygulanır ÇM SY ve ANAZASYN HATTI- ŞBS BAĞAMA ÜCT 31251/3 35, /4 60, /14 V ahil Ücret Alınır. Sayfa 18

19 4-1) Su ve analizasyon urum Belgesi Bedeli (ruhsattan önce ) (Yol ot tutanağı) 100, /45 4-2) sıhhi Tesisat uygulama Projesi nceleme ve onay Belgesi (PB) 200, /19 4-3) uhsat aşamasında Özel arıtma,pompa ve deşarju tesisi uygulama projeleri inceleme ve onay belgesi 280,00 4-4) şletme ygulama Projesi inceleme ve onay Bedeli 800,00 4-5) Su bağlantı Bedeli (Tüm abone guruplarından bir defaya mahsus yapı kullanım izini aşamasında) 45, /41 4-6) Şube yolu bakım bedeli (Yapı kullanım izini aşamasında) 70,00 4-7) Sayaç bedeli (belediye tarafından bir şebekeye aboneye sayaç takılması esnasında 45, /28 4-8) Tetkik ve eşif bedeli 15, / AITMA TSS BM Fiziksel (Mekanik) Q < < Q < < Q < 1000 Q > Fiziksel + Biyolojik Q < ,00 50 < Q < , < Q < ,00 Q > ,00 Fiziksel + imyasal Q < ,00 50 < Q < , < Q < ,00 Q > ,00 Fiziksel + Biyolojik + imyasal Q < < Q < < Q < ,00 800, ,00 Q > ,00 B) ÇM SY- ATIS ANAZ ÜCT PAAMT S (X) ATIS (X) 1 Alkalinite 2 Asidite 3 Bulanıklılık 4 Toplam Askıda atı Madde 5 Toplam Çözünmüş Madde P.H. 8 lektriksel letkenlik 9 Sıcaklık 10 Serbest lor 11 ksijen oygunluğu (%) 12 Çözünmüş ksijen 13 Toplam Sertlik 25,00 25,00 15,00 35,00 30,00 45,00 15,00 15,00 15,00 35,00 20,00 20,00 30,00 Sayfa 19

20 14 Tuzluluk 15 Florür (F) 16 rom -VI(Cr) 17 Sülfat 18 Amanyum Azotu 19 Nitrat Azotu 20 Nitrit Azotu 21 Serbest Siyanür 22 lorür 23 Aluminyum (Al) 24 Bakır (Cu) 25 Bor (B) 26 emir (Fe) 27 admiyum (Cd) 28 urşun (Pb) 29 Mangan (Mn) 30 Nikel (Ni) 31 Fekal oliform 32 Toplam oliform 33 Pseudomonas ruginosa 34 Streptococcus Faecalis *Tahakkuk ve tahsilatlarının takibinden Su ve analizasyon Müdürlüğü sorumludur. 15,00 45,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 35,00 65,00 14-MA ve ŞHC MÜÜÜĞÜ MA M ÜCT mar ve Şehircilik Müdürlüğünün tüm ücretleri,v ahil olarak Alınır 31299/46 1. Normal imar parseli için, toplam inşaat alanının 100 m² kadar 200,00 2. Normal imar parseli için,toplam inşaat alanının 100 m² den üzerindeki her m² için sonrası 3. mar uygulaması görmemiş parsellerden 4.Mücavir alan sınırları ve planı olmayan alanlarda yapılan uygulamalarda yazılı imar durumu için 5.Zemin etüt rapor bedeli MA PANI veya PAN TAAT SYASI YN NCM ve AP ÜCT 0,70 700, / /58 a) mar uygulaması için dosya kontrol ücreti b) lave/mevzi imar tadilat imar planı dosyası için (1/5000-1/1000)* * Aynı parsel için, aynı içerikli olarak hazırlanıp müracaatı yapılan değişiklik önerileri 1 yıl içinde ikinci kez gelmesi halinde dosya inceleme ve rapor ücreti 2 kat alınır TN B NT ÜCT 200, , /58 a) Yol kot tutanağı nay Ücreti 31299/45 120,00 b) mar adası nokta koordinatlarının verilmesi ücreti (Parsel başına) 31202/18 12,00 c) Temel Üstü Vizesi ontrol Ücreti c1. Parsel içindeki bir bina için c2. Aynı parselde ilave her bir bina için d) Aplikasyon Projesi ontrol Ücreti e )at mülkiyetine esas röperli krokisi, vaziyet planı, bağimsız bölüm planı onay ücreti 31202/17 120,00 90, /52 120,00 140,00 Sayfa 20

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ 2015 Yılı Gelir Tarifesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun ilgili maddeleri esas alınarak

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ, RESİM, HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN ADI SAYFA

Detaylı

2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ

2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ 5393 sayılı Belediye kanunun 18.Maddesinin (f) fıkrası ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve aynı kanunun 97.Maddesine istinaden düzenlenen Ücrete tabi işler tarifesi 1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1-)

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Kanun un amacı, il özel idaresi ve belediyelerin gelirleri ile bunlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Detaylı

ORTAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI GELİR TARİFESİ

ORTAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI GELİR TARİFESİ A -) KANUNİ DAYANAK : sayılı Belediye Gelirleri Kanunun,,,, ve 9. Maddeleri ile /07/0 tarihli seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği. B- AÇIKLAMA: İlan ve Reklam Vergisi Ocak ve Temmuz ayları

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 2014 Ş U S K İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 Yönetmeliğin

Detaylı

ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ.. BÖLÜM Genel Esaslar

ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ.. BÖLÜM Genel Esaslar ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM Genel Esaslar AMAÇ : Madde-1 : 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş Yasası na 3305 sayılı Yasa ile eklenen Ek-4 madde uyarınca kurulan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel

Detaylı

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- Amaç 2- Konu 3- Tanımlar 4- Tarife Çeşitleri 5- Abone Tanımı ve Türleri 6- Abonelerin Gruplandırılması

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tahsis Hakkı Devri 1-Dilekçe (Alandan- Satandan) 2-Ticaret Odası Kayıt Belgesi (ETO) 3-Yaş Sebze-Meyve Ticareti

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış

Detaylı

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) 1 Emlak Beyannamesi 1Tapu

Detaylı

KIRIKKALE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TAPLOSU 2015

KIRIKKALE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TAPLOSU 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TAPLOSU 2015 SIRA NO KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 1 Kurum İnternet Sitesinin Yayınlanması www.kirikkale-bld.gov.tr 2 E-Belediye

Detaylı

BELEDĠYE HĠZMETĠ KARġILIĞINDA ALINAN ÜCRETLER KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDĠRME MEMURLUĞU ÜCRETLERĠ

BELEDĠYE HĠZMETĠ KARġILIĞINDA ALINAN ÜCRETLER KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDĠRME MEMURLUĞU ÜCRETLERĠ 1. 2464 SAYILI KANUN MADDE 97- MECLĠS KARARI (TL) 1.1. Mesai saatleri içinde Belediye Nikah Salonunda kira ücreti ( 10 kiģi üzerinde ) 70,00 1.2. Mesai saatleri dıģında davet edilen Ģehir merkezinde nikah

Detaylı

GELİR TARİFE CETVELİ GELİR TÜRLERİ Açıklamalar

GELİR TARİFE CETVELİ GELİR TÜRLERİ Açıklamalar GELİR TARİFE CETVELİ GELİR TÜRLERİ Açıklamalar HİZMET GELİRLERİ : DİĞER HİZMET GELİRLERİ : TOPTANCI HALİ ÜCRETLERİ : 552 Sayılı Toptancı Halleri Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamenin 17'nci maddesine

Detaylı

İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM...1 BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç ve Kapsam:...1 MADDE 1...1 Dayanak:...1 MADDE 2...1 Tanımlar:...1 MADDE 3...1 İKİNCİ BÖLÜM...2 Otoparka İlişkin Genel Esaslar:...2

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam: MADDE 1: Bu Yönetmeliğin amacı; yerleşme

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (2015)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (2015) BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (205) Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Mayıs 205 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Detaylı

Ek-2 ÖRNEK KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI VATANDAġA SUNULAN SIRA NO

Ek-2 ÖRNEK KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI VATANDAġA SUNULAN SIRA NO SIRA NO Ek-2 ÖRNEK KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI VATANDAġA SUNULAN BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN ADI 1 Sosyal güvencesi

Detaylı

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM: I AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM: I AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR 1 ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM: I AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, İETT nin yönetim, yürütüm ve denetimi altında toplu

Detaylı

FAALİYET ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI RAPORU MALİ YILI

FAALİYET ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI RAPORU MALİ YILI 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Hiç durmamak üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar. 3 BAŞKANIN SUNUŞU Merhaba, Ataşehir Belediyesi 5.yılını tamamlarken, Ataşehir Belediyesi nin kendisine ait akıllı çağdaş

Detaylı

MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR

MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR Sıra MÜDÜRLÜKLER No 1 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 4 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 5 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ 1. KDV'NİN KONUSU... 1 1.1. İşlemlerin Türkiye'de Yapılması... 1 1.1.1. Yurtdışındaki İşlemler... 1 1.1.2. Türkiye'deki İşlemler... 2 1.2. Tazminatlar... 2 1.3. Aidatlar...

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır.

Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır. PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/11/1985 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 18916 (Mükerrer) Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine

Detaylı

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ MADDE 1 - YÖNERGENĠN AMACI Yönerge'nin amacı, Kiracıların ve Yönetici Şirketin birbirlerine ve ilgili yasal mercilere karşı olan yükümlülüklerini

Detaylı

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI İşyerİ Açma \1 BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİNDE İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI Yetkili İdareler Başvuru ve Belgeler İşyerlerinin Denetimi Alınan Vergi ve Harçlar Uygulanabilecek Cezalar Kapatma ve

Detaylı

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI Sorulu-Cevaplı İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI Dr. İlker GÜNDÜZÖZ Ankara - 2010 2 Baskı Yeri Lazer Ofset Matbaa Tes.San. ve Tic.Ltd.Şti. Lazer Yayıncılık Kazım Karabekir Cad. Koyunculuk Han 85/1-A 06060

Detaylı

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8037 HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4706 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih

Detaylı

YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 17/3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 17/3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 18 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28976 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 17/3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı