T. GÜNGÖR URAS KAYNAKÇASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. GÜNGÖR URAS KAYNAKÇASI"

Transkript

1 T. GÜNGÖR URAS KAYNAKÇASI (Taslak) Haz.: Bülent Ağaoğlu İstanbul,

2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ GİRİŞ... 3 İSTATİSTİK... 4 KÖŞE YAZILARININ GAZETELERE GÖRE DAĞILIMI (ALFABETİK) :... 7 KÖŞE YAZILARININ GAZETELERE GÖRE DAĞILIMI (YAZI SAYISINA GÖRE) :... 8 TOPLU İSTATİSTİK... 8 KILAVUZ... 9 ZAMAN BASILI YAYINLAR (KİTAPLAR) KAPAKLI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI YAYINLARI DİĞER ÇALIŞMALAR TEZLER ÇEVİRİLERİ TEBLİĞLER MAKALELER KÖŞE YAZILARI TÜRKİYE NİN VE DÜNYANIN SORUNLARI YEME-İÇME, GEZİ, SERGİ VS RÖPORTAJLAR (16 röportaj) KONUŞMALARI (AÇIKOTURUM, FORUM, PANEL VS.) EDİTÖRLÜKLERİ YÖNETTİĞİ TEZLER

3 GİRİŞ 3

4 İSTATİSTİK KİTAP VE KİTAPÇIKLARININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI TOPLAM 23 DPT TARAFINDAN YAYINLANAN ESERLERİNİN YILLARA GÖRE DAĞILIMI TOPLAM 52 4

5 MAKALELERİN YILLARA GÖRE DAĞILIMI TOPLAM 288 5

6 KÖŞE YAZILARININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI TOPLAM

7 KÖŞE YAZILARININ YAZI YILLARDAKİ TOPLAM YAZI SAYILARINA GÖRE DAĞILIMI TOPLAM KÖŞE YAZILARININ GAZETELERE GÖRE DAĞILIMI (ALFABETİK) : DÜNYA 6789 EKONOMİK PANORAMA 24 GÜNEŞ 216 MİLLİYET 4391 MİLLİYET CUMARTESİ 257 MİLLİYET PAZAR 270 RAPOR 94 SABAH 1904 STAR 171 YENİYÜZYIL 249 TOPLAM

8 KÖŞE YAZILARININ GAZETELERE GÖRE DAĞILIMI (YAZI SAYISINA GÖRE) : DÜNYA 6789 MİLLİYET 4391 SABAH 1904 MİLLİYET PAZAR 270 MİLLİYET CUMARTESİ 257 YENİYÜZYIL 249 GÜNEŞ 216 STAR 171 RAPOR 94 EKONOMİK PANORAMA 24 TOPLAM DÜNYA 6789 MİLLİYET VE EKLERİ 4942 SABAH 1904 YENİYÜZYIL 249 GÜNEŞ 216 STAR 171 RAPOR 94 TOPLAM TOPLU İSTATİSTİK Kitap ve kitapçıklar 23 DPT Yayınları 52 Makaleler 288 Köşe Yazıları Konuşmalar 20 Tebliğler 2 Tezler 1 Çeviriler 1 TOPLAM

9 KILAVUZ Klavyede Ctrl tuşuna basılı iken, İçindekiler sayfasındaki başlıklardan birisinin üzerine imleç getirilip tıklanırsa hemen ilgili sayfaya gider. TARANAN KAYNAKLAR İNTERNETTEKİ KİTAP SATICILARININ ONLİNE KATALOGLARI İdefix Kitapyurdu Simurg Eren Sanatkitabevi Pandora Kabalcı Amazon KÖŞE YAZILARI KÜTÜPHANE KATALOGLARI ( İNTERNETTE YER ALANLAR ) İSO DPT TSKB Türkiye Bankalar Birliği İTO Maliye Bakanlığı Kütüphanesi Osmanlı Bankası Araştırma Merkezi Kütüphanesi Milli Kütüphane Beyazıt Devlet Kütüphanesi Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Merkezi İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yapı Kredi Sermet Çifter Kütüphanesi Taksim Atatürk Kitaplığı IRCICA İSAM Worldcat.org Türk Tarih Kurumu Türk Dil Kurumu Türkiye İstatistik Kurumu Merkez Bankası Türkiye Bankalar Birliği BDDK tokat.ulakbim.gov.tr TBMM Bisav Anadolu Üniv. Ankara Üniv. Bahçeşehir Üniv. Boğaziçi Üniv. Çukurova Üniv. Dokuz Eylül Üniv. Ege Üniv. Fatih Üniv. Gazi Üniv. 9

10 Hacettepe Üniv. İstanbul Bilgi Üniv. İstanbul Üniv. Koç Üniv. Marmara Üniv. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniv. ODTO Sabancı Üniv. Yıldız Teknik Üniv. Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi ( ) YABANCI MİLLİ KÜTÜPHANELERİN KATALOGLARI loc.gov catalogue.bl.uk bnf.fr ddb.de avrupa ktp.leri MAKALELER Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası Türkiye Makaleler Bibliyografyası Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı Ankara Üniversitesi Dergiler ve Kitaplar Veritabanı ( ) SBF Dergisi Ankara Üniversitesi Açık Arşivi Gazi Üniversitesi Açık Arşivi Yeni Türkiye Yayınları ( ) Türk Tarih Kurumu Süreli Yayınlar İçindekiler TEZLER YÖK Ulusal Tez Merkezi Marmara Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Veri Tabanı ( ) KAYNAKÇA SİTELERİ ZAMAN 12 Mayıs 2011 Perşembe başlayan çalışma 25 Mayıs 2011 Çarşamba ilk etabını tamamladı. 10

11 KAYNAKÇA 11

12 BASILI YAYINLAR (KİTAPLAR) 1. Halk Kredisi ve Türkiye de Tatbiki. Ankara : Ege Matbaası, s. ; 22 cm. (1955 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, son sınıf ihtisas ödevi olarak hazırlanmıştır.). [http://papirus.ankara.edu.tr / Ahk. Üniv. Sbf ktp.] 2. Küçük Sanayiciler için Kooperatif, Ajans Türk Matbaası, Ankara 1965, 80 s. 3. Gelişmekte olan Ülkelerde Tarım Kooperatifleri, ( Margeret Digby den tercüme), Doğuş Matbaası, Ankara 1966, 24 s. 4. Tarım Kooperatifleri ile Devlet Arasındaki İlişki, Doğuş Matbaası, Ankara : Türk Kooperatifçilik Kurumu, s. : 2 şkl. ; 23 cm. [mktp/mktp] 5. İkinci beş yıllık kalkınma plânı özel sektör için neler getiriyor? / T. Güngör Uras. Ankara : DPT : Türkiye Ticaret Odaları, Sanayii Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, s. ; 23 cm. [mktp/mktp-bük] 6. What will the Second Five car Development Plan Bring to the Private Sector, Odalar Birliği Basımevi, Ankara 1967, 52 s. 7. Devlet Ve Kooperatif / T. Güngör Uras. Ankara: Türk Kooperatifçilik Kurumu, Sayfa. Ankara'Da Aralık 1968 De Düzenlenen "Kooperatif Temel Bilgileri Semineri" İçin Hazırlanmıştır. [dptk/-dptk] 8. İkinci beş yıllık kalkınma planı ve 1968 yılı programında sanayiciler için teşvik tedbirleri / T. Güngör Uras. İstanbul : İstanbul Sanayi Odası, s. [mktp/mktp] 9. Devalüasyon Öncesi ve Sonrası Ekonomik Gelişme Politikası, Odalar Birliği. Basımevi, Ankara 1971, 32 s. 10. Recent Economis Policies in Turkey, Odalar Birliği Basımevi, Ankara 1971, 42 s. 11. Tarım Satış Kooperatifleri Sistemi Yoluyla Tarım Ürünleri Fiyat Destekleme Politikasının Finansmanı Sorunu. Ankara: Türk Kooperatifçilik Kurumu, 1971, 68 s. [mktp/mktp] 12. Sermaye piyasasının düzenlenmesi ve denetimi hakkında kanun tasarısı ile ilgili görüşler / T. Güngör Uras. Ankara : Türkiye Ekonomi Kurumu İktisadi Araştırmalar Estitüsü, s. ; 24 cm. Türkiye Ekonomi Kurumu İktisadi Araştırmalar Enstitüsü Konferanslar ; Seri : 1973 /III. [mktp/mktp] 13. Hamitoğulları, Beşir (F) : Teknoloji transferi sorunu ve Türkiye / Beşir Hamitoğulları, T. Güngör Uras. [Ankara : Türkiye Ekonomi Kurumu Yayınları, s. Türkiye Ekonomi Kurumu yayınları ; seri [mktp/mktp] 15. Fiyat kontrolu uygulaması. İstanbul: TÜSİAD, leaves., tables. Yayın No; TÜSİAD-T/ [tokat/bilkent Üniv. Ktp.] 16. Türkiye de yabancı sermaye yatırımları / T. Güngör Uras. 1. bsm. İstanbul : İktisadi yayınları Ltd. Şti., s. ; 24 cm. [mktp/mktp-bük- T.C. Maliye Bakanlığı, APK Kütüphanesi / U62 - Princeton University Library, Annex Library (AnnexA) / HG A3 U7] 17. Banka kredi politikaları ve tedbirleri. İstanbul : Lebib Yalkın Yayınları, s. [tbmmktp/tbmmktp] 18. Türkiye-AET İlişkileri Üzerine Açıklamalar / T. Güngör Uras. İstanbul: Y.Y., Sayfa. [dptk/dptk] Yılı Sonunda AET İlişkilerinin Değerlendirilmesi: :İkv Heyetinin AET Komisyonu İle Temasları / T. Güngör Uras. İstanbul: Y.Y., Sayfa. [dptk/dptk-aüsbfk] 12

13 soruda borsa. / T. Güngör Uras ; haz. Ali Rıza Kardüz. -- İstanbul : Sabah Yayınları, s. ; 18 cm. [isamk/isamk-taksim Atatürk Kit.] 21. Turkey, From Ten Thousand Years of Civilization to the Present. (Y.Karakoyunlu ile ortak yayın). ;photographs by Şemsi Güner. İstanbul: Creative Yayıncılık 1991, 320 s. [mktp/mktp-bdk-bük] 22. Ekonomide Özal'lı yıllar : / T. Güngör Uras. -- İstanbul : Afa Yayınları, s. ; 18 cm. -- (Afa Yayınları ; yüzyıla doğru ; 18). [isamk/isamk] 23. Fikir üreten fabrika : TÜSİAD ın ilk on yılı / Feyyaz Berker, Güngör Uras. 1. bsk. İstanbul : Doğan Egmont Yayıncılık, s. : fotoğ. ; 21 cm. [mktp/mktp-bdk] 24. Bak, ben sana anlatayım : olaylarla alaylar / Güngör Uras. 1. bsk. İstanbul : Doğan Kitap, s. ; 23 cm. [MKTP/MKTP-isamk-bdk-bük] KAPAKLI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI YAYINLARI Küçük Sanayi Geliştirme Kurumu Projesiyle İlgili Not / Güngör Uras. Ankara: DPT.İPD, Sayfa. [dptk/dptk] 2. The Cooperative Movement in Turkey, Mart 1965, 20 s. [gungoruras.com/dptk] Gümrük giriş tarife cetvelinde değişiklik yapılması ve ithalde alınan vergi ve resimler ile dahilde alınan vasıtalı vergilerin taksitlendirilmesi / T. Güngör Uras. Ankara : DPT Müşteşarlığı, p. ; 33 cm. [DPT :459-IPD: 176]. [tokat/boğaziçi Üniv. Ktp.- dptk] 4. Özel sanayi sektörünün gelişmesi konusunda teklifler ve notlar. Ankara: DPT. İPD, Temmuz [dptk.liste/dptk] 5. Özel Sektörün Gelişmesini Etkileyen Faktörler, Haziran 1966, 207 s. [gungoruras.com/dptk] 6. Özel Sektörün Gelişmesinin Hızlandırılması İçin Teklifler, Temmuz 1966, 57 s. [gungoruras.com/dptk] 7. Tarım Sektörü ve Kooperatifçilik, Mart 1966, 81 s. ( Koleksiyonumuzda mevcut değil) 8. Tarım sektörünün gelişmesinde kooperatifler. Ankara: DPT. İPD, Mart [dptk.liste/dptk] 9. Türkiye de Sigorta Sorunu. Ankara: DPT Müsteşarlığı, Mayıs 1966, 177 s. 31cm. İPD. [bük/bük-dptk] 10. Yatırım İndirimi, Şubat 1966, 105 s. [gungoruras.com/dptk] Agrıcultural Credıt And Marketıng Cooperatıves In Turkey. Ankara: Kasım s. Teksir. (Dpt Yay. No: 634; İpd: 219). [225/Dptk] 13

14 12. Genel bütçeden çeşitli kollara ayrılan fonlar. Ankara: DPT. İPD,Aralık1967. [dptk.liste/dptk] 13. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı özel sektör için neler getiriyor? Ankara: DPT [dptk.liste/dptk] 14. Kalkınma planın uygulanması esaslarına dair 933 Sayılı Kanunda öngörülen gelişme ve teşvik fonları ile özel teşebbüsün sermayesine kamu iştiraki hakkında uygulama esasları. Ankara: DPT. İPD, Eylül ( Koleksiyonumuzda mevcut değil) 15. Özel Sektörü Teşvik tedbirlerinin Uygulama Sonuçları. Ankara: DPT, Mayıs 1967, 59 s. 53 p. ; tables. ; 32 cm. "İPD". [bük/bük-dptk] 16. Özel Yatırım Bankası Kanunu Tasarısı Hakkında Not. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı İktisadi Planlama Dairesi, y. [421/Dptk] 17. Small Industry in Turkey, Mayıs 1967, 30 s. [gungoruras.com/dptk] 18. Turizm Bankası nın reorganizasyonu hakkında not. Ankara: DPT. İPD,Ağustos [dptk.liste/dptk] 19. Turizm Fonu Ve Mevcut Diğer Fonların İdareleri Hakkında Not / Güngör Uras.. Ankara: DPT.İPD, Sayfa. [dptk/dptk] 20. Türkiye'de Sınai Kalkınma İçin Orta Vadeli Kredi Mekanizması Kurulması Esaslar! Ve Kaynakları Konusunda Nevzat Alptürk Tarafından Hazırlanan Rapor Hakkında Not. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı İktisadi Planlama Dairesi, y. [421/Dptk] A Case study on the development of cooperatives for industrilization in rural areas by the savings of cooperative members sent abroad temporary as unskilled workers. Ankara: DPT. İPD, March [dptk.liste/dptk] 22. Banka Kredi Sisteminde Gelişmenin Hızlandırılması İle İlgili Not. Ankara : Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, y. Devlet Planlama Teşkilatı ; 803 İktisadi Planlama Dairesi : 279. [bük/bükdagmdm-dptk] 23. Kooperatif Tarım Toplulukları Uluslararası Araştırma Enstitüsünce Mart 1969 Tarihlerinde Tel- Aviv'Dedüzenlenen Tarımsal Alanların Sanayileşmesi Sorunuyla İlgili Simpozyum Hakkında Not / Güngör Uras. Ankara: DPT.Spd, [dptk/dptk] 24. Merkez Bankası'nın Döviz Rezervlerinin Takviyesinde Olumlu Etkisi Görülecek Bir Teklif İle Bu Teklifle Ve Diğer Döviz Gelirlerini Arttırıcı Tedbirlerle İlgili Bir Araştırma Projesi Hakkında Not. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı İktisadi Planlama Dairesi, s. [421/Dptk] 25. Mükerrer sigorta(reasürans) inhisarı sorunu / T.Güngör Uras. 2. bsk. Ankara : Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı, y. tbl. ; 32 cm. Devlet Planlama Taşkilatı ; 795 İktisadi Planlama Dairesi : 276. [mktp/mktp-bük-dptk] 26. Sermaye Piyasasının Tanzimi ve Teşviki hakkında Kanun Tasarısı (1/346) Üzerinde değişiklik teklifleri ve gerekçeleri. Ankara: DPT. İPD, Haziran-Ekim [dptk.liste/dptk] 27. Tarım Kredisi Sorunu. (Yılmaz Karakoyunlu İle Birlikte). Ankara: y. Tab. (Devlet Planlama Teşkilatı : 776; İpd :.270). [421/Dptk] 14

15 28. Türkiye de Küçük Sanayi ve El Sanatları, Mart 1969, 106 s. Ankara : Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı, y. 32cm. Devlet Planlama Teşkilâtı; 768 İktisadi Planlama Dairesi : 269. [mktp/mktp-bük-dptk] Orta Vadeli Kredi Konusunda Not. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı İktisadi Planlama Dairesi, s. Tab. [421/Dptk] 30. Recent Economic Policies in Turkey, Kasım 1970, 60 s.. ( Koleksiyonumuzda mevcut değil) 31. Tahvil Sorunu, Temmuz 1970, 58 s. [gungoruras.com/dptk] Bankaların Reklam ve Propaganda Harcamaları ve Basın ve Radyo Reklamları Konusunda Not. [Ankara]: Devlet Planlama Teşkilatı, [2], 26 p. : ill., tabl. ; 28 cm. İPD Yıllık Proğramlar ve Finansman Şubesi ; yayın no Devlet Planlama Teşkilatı (Turkey)(Series) ; yayın no. DPT 1035 "Mart 1971.". [tokat/boğaziçi üniv. Ktp.-dagmdm-dptk] 33. İhracat Sigortası Kurumu Ve İhracat Bankası Kurulması İçin Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı'nca Hazırlanan Tasarılar Üzerine Not. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı İktisadi Planlama Dairesi, [421/Dptk] 34. Medium term Lending in Turkey. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı, Nisan 1971, 31 s. 22cm. Metin teksirdir. (Devlet Planlama Teşkilatı (Series) ; yayın no. DPT 1034.; EPD [İktisadi Planlama Dairesi] : 312). [bük/bük-dptk-dagmdm-aüsbfktp] 35. Sermaye Piyasasının Tanzimi ve Teşviki hakkında Kanun Tasarısı,Teklifi. Birinci müsvedde. Ankara: DPT. İPD, Ocak [dptk.liste/dptk] 36. Sigorta Teşebbüs ve Faaliyetlerini Düzenleme ve Denetleme Kanunu üzerine değişiklik teklifleri. Ankara: DPT. İPD, Aralık [dptk.liste/dptk] 37. T.C Ziraat bankası 1971plasman programı üzerine not. Ankara: DPT. İPD,Temmuz [dptk.liste/dptk] 38. Tarım ürünleri destekleme politikası finansman yükünün Merkez Bankası para politikası üzerindeki doğrudan etkisini azaltmak amacı güden bir teklif. Ankara: DPT. İPD, Ekim [dptk.liste/dptk] 39. Teşvik tedbirleri uygulaması üzerine not. Ankara: DPT. İPD, Haziran [dptk.liste/dptk] 40. Yurt Dışındaki İşçilerin Tasarruflarının Türkiye'Ye Celbi Sorunu Ve Yatırım Yapmak Amacıyla Kurulan Kooperatiflereortak Olacaklara Yurt Dışına İşçi Sevkine Öncelik Tanınması Konuları Üzerine Not / Güngör Uras.. Ankara: DPT.İPD, s. [dptk/dptk] Para Kredi Gelişmeleri Ve Özel Kesimin Finansmanı Konusunda Bir Deneme. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı İktisadi Planlama Dairesi, Ekim y. Graf., Tab. [421/Dptk] 15

16 Yılı Programı Gereğince Faiz Sisteminde Yeniden Düzenleme Teklifleri. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı İktisadi Planlama Dairesi, y. Tab. [421/Dptk] 43. Sermaye Piyasasının düzenlenmesi. Ankara: DPT. İPD,Ocak [dptk.liste/dptk] 44. Turizm Kalkınma Bankası Kuruluşu Üzerine Not. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı İktisadi Planlama Bşk., y. Metin Daktilo İle Yazılmıştır. [152/Dptk] 45. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında Faiz Ve Kredi Politikası. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı İktisadi Planlama Dairesi, y. (Diğer Nüsha İngilizce). [421/Dptk] 46. Yatırımların, İhracatın, Turizm ve Döviz Kazandırıcı Hizmetlerin Teşviki için Kanun Hükmünde Kararname Çıkarılmasına Yetki Veren Kanun Tasarısı. Ankara: DPT. İPD, Nisan ( Koleksiyonumuzda mevcut değil). [dptk.liste/ Yılında Özel Kesimin Finansmanı; Para Kredi Ve Mali Aracı Kurumlar. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı İktisadi Planlama Dairesi, y. Tab. [566/Dptk- Boğaziçi Üniv. Ktp.] 48. The FİNANCE of the Bosphorus Bridge. Ankara: DPT. İPD, September [dptk.liste/dptk] 49. Türkiye'de tarım sektörünün kredi sorunu ve kooperatif sisteminden yararlanma KONUSUNDA Tecrübeler. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı, y. Tab. [421/Dptk] Sermaye Piyasasına ilişkin görüşlerde değişiklikler. Ankara: DPT. İPD,Ocak [dptk.liste/dptk] Tarım Sektöründe Kredi Sorunu, Nisan 1975, 31 s. [gungoruras.com/dptk] V. beş yıllık kalkınma planı Banka-Kredi özel ihtisas Komisyonu banka-kredi politikaları ve Tedbirleri / [Hazırlayan] : T. Güngör Uras. [Y.y. : yayl.y.], [1982?]. 91 s. ; 30 cm. [mktp/mktp-türkiye bankalar birliği ktp.-dptk] 16

17 DİĞER ÇALIŞMALAR 1- Kapaklanmış fazla sayıda araştırma DPT Dökümantasyon Servisinde mevcuttur arası TÜSİAD yayınları olarak isimsiz araştırmaları yayınlanmıştır. 3- Seminerler için hazırlanmış çok sayıda tebliğ i bulunmaktadır. TEZLER Türkiye 'de yabancı sermaye yatırımları sorunu. (Doktora tezi). (İstanbul, 1977). X, 300 y. ; 33 cm. [Bulunduğu yer: İstanbul Kültür Üniv. Ktp./ ÇEVİRİLERİ Digby, Margaret,1902- (F): Gelişmekte olan ülkelerde tarım kooperatifleri / Margaret Digby ; çeviren : T.Güngör Uras. Ankara : Türk Kooperatifçilik Kurumu, s. ; 23 cm. [mktp/mktp] TEBLİĞLER Üçüncü Beş yıllık Kalkınma planında Faiz ve Kredi Politikası Ekonomik Sosyal Etüdler Konferans Heyeti Uluslararası Uzun Dönem Plan Stratejisi ve III. Beş Yıllık Plan Semineri, (İstanbul, ), İstanbul, , , 72*-76*. [cdmb/mktp] Türkiye'de Yabancı Sermaye Yatırımları ve Uygulaması. İçinde: 2. Türkiye İktisat Kongresi, II : Dış ekonomik ilişkiler komisyonu tebliğleri. Ankara : T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı [obamvt/ MAKALELER 1956 Esnaf Kefalet Kooperatifleri Mümessilleriyle Halk Bankası İdarecilerinin Yıllık Müşterek İstişari Toplantılarının Önemi ve Gaziantep-Antakya Toplantıları Karınca, Ankara, (239), , [cdmb/mktp] Esnaf Ve Sanatkarların Kredi Meselesi. Karınca, C23, N235, , 1-3ss. [511/Tkkk] Halk Kredisi ve Prodüktivite İktisadî Uyanış, İstanbul, (87), , 6, [cdmb/mktp] Halk Kredisi ve Prodüktivite Karınca, Ankara, (230), , 7-8, 9. [cdmb/mktp] Kefalet Kooperatifleri Ortakları İçin Muhasebenin Önemi ve Rasyolar Karınca, Ankara, (237), , 2-4. [cdmb/mktp] Milletlerarası Finansman Kurumu Karınca, Ankara, (238), , 5-6. [cdmb/mktp]

18 Belçika`da Karşılıklı Kefalet Kooperatifleri Karınca, Ankara, (249), , 7-9. [cdmb/mktp] Sendikal Mevzuatta İşçi Eğitimi ve Kooperatiflerin Rolü, Ehemmiyeti Karınca, Ankara, (244), , [cdmb/mktp] Esnaf Kefalet Kooperatiflerinin Halk Kredisi Müesseseleriyle Münasebetleri. Karınca, C23, N242, , Ss. [511/Tkkk] Kooperatif Bankalar Karınca, Ankara, (250), , 1-3. [cdmb/mktp] Yılı Sonunda Kooperatiflerimiz Karınca, Ankara, (254), , 1-3. [cdmb/mktp] 1958 Yılı Başıunda Kooperatif Hareketleri Karınca, Ankara, (262), , [cdmb/mktp] Küçük Sanat Mamullerinin İhracında Kooperatif Organizasyonlar Karınca, Ankara, (260), , [cdmb/mktp] Küçük Sanatlarda Prodüktivite Meseleleri Karınca, Ankara, (258), , [cdmb/mktp] Orta Sınıfın Prodüktivite Meseleleri Karınca, Ankara, (263), , 8-9. [cdmb/mktp] Türkiye`de İlk Sigorta Kooperatifi Karınca, Ankara, (264), , [cdmb/mktp] Türkiye`de Orta Sınıfın Prodüktivite Meseleleri Türkiye Ekonomisinde Prodüktivite Meseleleri, (Ankara, 1958), Ankara, , [cdmb/mktp] 1959 İsviçre`de Kefalet Kooperatifleri Birliği ve Kefalet Kooperatiflerine Devlet Yardımı Karınca, Ankara, (273), , 4-6. [cdmb/mktp] Orta Sınıf Mensupları Karınca, Ankara, (272), , 7-9. [cdmb/mktp] Orta Sınıf Mensuplarının Yatırımlarının Finansmanı Karınca, Ankara, (274), , 1-4. [cdmb/mktp] 1960 Bölge Bankaları. Türkiye İktisat Gzt., N368, , 4.9.S. [469/Tobk] Esnaf Kefalet Kooperatifleri Ortakları İçin Kredi Sigortası Karınca, Ankara, (284), , 7-9. [cdmb/mktp] Kefalet Kooperatifleri Karınca, Ankara, (278), , 5-8. [cdmb/mktp] Kefalet Kooperatifleri Ortakları İçin Kalkınma Kredisi Karınca, Ankara, (280), , 6-7. [cdmb/mktp] Kefalet Kooperatifleri Ortakları İçin Tesis Kredisi Karınca, Ankara, (283), , 8-9. [cdmb/mktp] 18

19 Kefalet Kooperatiflerinin Tamamının Bir Birlik Etrafında Toplanmaları Meselesi Karınca, Ankara, (277), , 8-9. [cdmb/mktp] Küçük Sanat Ve Ticaret Erbabının Kredi Meseleleri. Türkiye İktisat Gzt., N392, 1960, 4.S. [196/Tobk] Ödünç Para Verme İşleri Kanunu'ndaki Değişiklikler. Türkiye İktisat Gzt., N384, 1960, 4.S. [196/Tobk] Tasarruf Mevduatı Sahiplerine Munzam Menfaatler. Türkiye İktisat Gzt., N402, 1960, 4.7.S. [196/Tobk] Ticaret Bankaları. Türkiye İktisat Gzt., N373, , 4.S. [469/Tobk] Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın Faaliyetleri. Türkiye İktisat Gzt., N377, 1960, 9.S. [196/Tobk] 1961 A Handicraft Which Should Be Developed Meerschaum in Turkey Turkish Economic Review, Ankara, (7), , [cdmb/mktp] Bankalar Kanunu Ve Ödünç Para Verme İşleri Kanununun Değişen Hükümleri. Türkiye İktisat Gzt., N427, 1961, 4.S. [195/Tobk] Bankaların Muhtaç Bulundukları Gayrimenkuller. Türkiye İktisat Gzt., N453, 1961, 4.S. [195/Tobk] Ekonomik Gelişmede Kooparatiflerin Rolü Karınca, Ankara, (297), , [cdmb/mktp] İktisadi Devlet Teşebbüsleri Hakkındaki Raporda Pancar Ekicileri İstihsal Kooparatifleri İçin Teklifler Karınca, Ankara, (295), , [cdmb/mktp] Kooperatiflerde Giriş Serbestliği Karınca, Ankara, (293), , [cdmb/mktp] Tarım Kredi Kooperatifleri. Karınca, C28, N300, , 21-24SS.; C28, N301, , 34-36SS. [TMB62/MK] 1962 Çalışan Kadınlar Meselesi Türkiye İktisat Gazetesi, Ankara, (462), , 5. [cdmb/mktp] İşçi Mesken Yapı Kooperatifleri Türkiye İktisat Gazetesi, Ankara, (482), , 4, 7. [cdmb/mktp] Pratik Bir Mübadele Vasıtası: Çek, Tarifi, Mahiyeti, Fayda ve Mahzurları Türkiye İktisat Gazetesi, Ankara, (465), , 4, 7. [cdmb/mktp] Son Bir Yıl Zarfında Türkiyede Kooperatif Hareketi Türkiye İktisat Gazetesi, Ankara, (494), , 4. [cdmb/mktp] Tarım Kredi Kooperatifleri Karınca, Ankara, (301), , [cdmb/mktp] The Importance of Mohair and Rav Wool in Turkey`s Economy Turkish Economic Review, Ankara, (1), , [cdmb/mktp] The Sugar Industry in Turkey Turkish Economic Review, Ankara, (6), , [cdmb/mktp] Türkiye`de Çek Kullanılması İmkânları Türkiye İktisat Gazetesi, Ankara, (467), , 4, 7. [cdmb/mktp] 19

20 Türkiye`de Hususi Sanayi Sektörünün Finansmanına Dair İmkanlar Türkiye İktisat Gazetesi, Ankara, (474), , 5, 7. [cdmb/mktp] Türkiye`de Kooperatifleşmeyi Teşvik İçin Yeni İmkanlar Türkiye İktisat Gazetesi, Ankara, (478), , 4. [cdmb/mktp] Türkiye`de Küçük Ticaret ve Sanat Erbabının Meslekî Kredi Meseleleri Türkiye İktisat Gazetesi, Ankara, (480), , 5. [cdmb/mktp] Türkiye`de Sigorta Kooperatifleri Karınca, Ankara, (308), , [cdmb/mktp] Türkiye`de Şeker Endüstrisi Türkiye İktisat Gazetesi, Ankara, (486), , 5. [cdmb/mktp] Türkiye`de Yapı Kooperatifleri Türkiye İktisat Gazetesi, Ankara, (472), , 4, 7. [cdmb/mktp] Türkiye'de Küçük Ticaret Ve Sanat Erbabının Mesleki Kredi Meseleleri. Türkiye İktisat Gzt., N480, 1962, 5.S. [194/Tobk] 1963 Amerika Birleşlik Devletlerinde Kooperatif Hareketi. Kooperatifleri İlgilendiren Bir Rapor Karınca, Ankara, (324), , [cdmb/mktp] Gelişmekte Olan Memleketlerdeki Küçük ve Orta Sanayii Teşebbüslerinin Teşviki Meselesi Türkiye İktisat Gazetesi, Ankara, (511), , 3, 7. [cdmb/mktp] Gelişmekte Olan Memleketlere Hususi Teşebbüs Kanalıyla Yardım için Almanya`da Yapılan Çalışmalar Türkiye İktisat Gazetesi, Ankara, (518), , 5. [cdmb/mktp] Gelişmekte Olan Memleketlere Yardım Konusunda Alman Sanayiinin Politikası Türkiye İktisat Gazetesi, Ankara, (515), , 5. [cdmb/mktp] Kalkınma Faaliyetlerinin Finansmanı Konusunda Alman Kalkınma İkraz Teşkilatının Yardımları Türkiye İktisat Gazetesi, Ankara, (522), , 4. [cdmb/mktp] Koopperatifleri İlgilendiren Bir Rapor Karınca, Ankara, ( ), , [cdmb/mktp] Küçük Sanayi İle Büyük Sanayiin İş Birliği Adana Ticaret ve Sanayi Odası Gazetesi, Adana, (93), , 3. [cdmb/mktp] Küçük Sanayiide Teşebbüs Sahipleri Arasında İşbirliği Türkiye İktisat Gazetesi, Ankara, (550), , 5. [cdmb/mktp] Küçük Sanayiinin Gelişmesi Türkiye İktisat Gazetesi, Ankara, (553), , 5, 7. [cdmb/mktp] Küçük ve Orta Çaptaki İşletmeler İçin Müşavere ve Araştırma Merkezleri Türkiye İktisat Gazetesi, Ankara, (510), , 3. [cdmb/mktp] Mahalli Sanayiinin Geliştirilmesi Konusunda Devlet Yardımları Türkiye İktisat Gazetesi, Ankara, (535), , 5. [cdmb/mktp] Milletlerarası Kooperatifçilik Eğitim Merkezi Karınca, Ankara, (315), , [cdmb/mktp] 20

21 Sanayileşmemiş Bölgelerde Mahalli Teşebbüsün Önemi Türkiye İktisat Gazetesi, Ankara, (557), , 5. [cdmb/mktp] Memleketimizde Orta Sınıfın Kredi Meseleleri. İçinde: Türkiye'de Orta Sınıf, ss. [193/ 1964 Amerika Birleşik Devletlerinde Kooperatifçilik Karınca, Ankara, (325), , 4-5. [cdmb/mktp] Biriktirme ve Kredi Sandıkları Türkiye İktisat Gazetesi, Ankara, (568), , 3, 7. [cdmb/mktp] Memleketimizde Kooperatif Hareketleri Karınca, Ankara, (329), , [cdmb/mktp] Memleketimizde Kooperatif Hareketleri Türkiye İktisat Gazetesi, Ankara, (579), , 5. [cdmb/mktp] Montaj Sanayiinde Yerli Malzeme Kullanma Meselesi Türkiye İktisat Gazetesi, Ankara, (575), , 5. [cdmb/mktp] Toprak Reformunda Kooperatiflerin Rolü Karınca, Ankara, (330), , [cdmb/mktp] Yılı Sonunda Türkiyede Kooperatifler Karınca, Ankara, (341), , 2-8. [cdmb/mktp] Amerika Birleşik Devletleri`nde Kooperatif Hareketi Karınca, Ankara, (337), , 7-8. [cdmb/mktp] Gelişmekte Olan Memleketlerde Tarım Kooperatiflerinin Toplum Kalkınmasındaki Rolü Karınca, Ankara, (340), , [cdmb/mktp] Küçük Sanayiin Tanımı ve Sınırı Türkiye İktisat Gazetesi, Ankara, (640), , 5, 7. [cdmb/mktp] Örnek Bir İstihlak Kooperatifi Karınca, Ankara, (346), , 7-8. [cdmb/mktp] Tarım Kooperatifleri Bankası Karınca, Ankara, (348), , [cdmb/mktp] 1966 Kooperatif ve Devlet Karınca, Ankara, (352), , [cdmb/mktp] Tarım Kooperatifleri Bankası Karınca, Ankara, (349), , [cdmb/mktp] Tarım ve Kooperatifçilik Karınca, Ankara, (357), , [cdmb/mktp] Türkiye`de İlk Kooperatif Hareketi Tarım Sektöründe Başlamıştır Karınca, Ankara, (355), , [cdmb/mktp]

22 Amerika, Dolarının Değerini Koruma Çabasında Türkiye İktisat Gazetesi, Ankara, (764), , 3, 7. [cdmb/mktp] Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı Döneminde Özel Sektör Ticaret ve Sanayi, Ankara, (16), , [cdmb/mktp] Devlet ve Kooperatif Kooperatifçilik Temel Bilgileri, Ankara, , [cdmb/mktp] İkinci Beş Yıllık Plân`ın Kredi Alanında Getirdiği Tedbirler Ticaret ve Sanayi, Ankara, (18), , [cdmb/mktp] İkinci Plân Özel Teşebbüse Neler Getiriyor? Ticaret ve Sanayi, Ankara, (17), , [cdmb/mktp] Plân`ın Özel Teşebbüs İçin Muhtelif Teşvik Tedbirleri Ticaret ve Sanayi, Ankara, (20), , [cdmb/mktp] 1969 Merkez Bankasının İdare Düzeni Türkiye İktisat Gazetesi, Ankara, (834), , 4. [cdmb/mktp] Merkez Bankasının Para-Kredi Düzeni İçindeki Yeri Türkiye İktisat Gazetesi, Ankara, (823), , 4. [cdmb/mktp] Yeni Merkez Bankası Kanunu Tasarısı Türkiye İktisat Gazetesi, Ankara, (819), , 4. [cdmb/mktp] Yılının İlk Yarısında Bankalarda Mevduat ve Kredi Hareketi Türkiye İktisat Gazetesi, Ankara, (951), , 4, 7. [cdmb/mktp] Banka Kasalarında Kredi Vermek İçin Bekleyen Paralar Türkiye İktisat Gazetesi, Ankara, (950), , 4, 7. [cdmb/mktp] Bankalara ve Müstakrize Faiz Farkı Ödenmesine İlişkin Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar Türkiye İktisat Gazetesi, Ankara, (947), , 3. [cdmb/mktp] Kooperatifçilik [T.R.T. nin Bir Yorumu] Karınca, Ankara, (417), , 4-5. [cdmb/mktp] Rochdale Kooperatifinin 126. Kuruluş Yılı Münasebetiyle Kooperatifçilik Üzerine Radyo Konuşması Karınca, Ankara, (409), , [cdmb/mktp] Ticarî İşletme Rehni Uygulamasının Kredi Konusunda Müteşebbise Sağlıyacağı İmkânlar Türkiye İktisat Gazetesi, Ankara, (948), , 4. [cdmb/mktp] Yurt Dışına İşçi Göndermede Köy Kalkınma Kooperatifi İş ve Düşünce, İstanbul, (275), , [cdmb/mktp] Yurt Dışına İşçi Göndermede Köy Kalkınma Kooperatifleri Ortaklarına Öncelik Tanınmasıyla İlgili Uygulama Türkiye İktisat Gazetesi, Ankara, (953), , 4, 7. [cdmb/mktp] 22

23 Beş Yıllık Kalkınma Planı Neler Getiriyor? Türkiye İktisat Gazetesi, Ankara, (1004), , 4-5. [cdmb/mktp] Banka Hizmetlerinin Pahalılığı Türkiye İktisat Gazetesi, Ankara, (999), , 4, 7. [cdmb/mktp] Banka Kredi Faizini Ucuzlatmak Mümkün mü? Türkiye İktisat Gazetesi, Ankara, (1000), , 4, 7. [cdmb/mktp] Borsa Dışı menkul Kıymet Hareketlerinin Düzenlenmesi Sorunu Türkiye İktisat Gazetesi, Ankara, (978), , 4. [cdmb/mktp] Borsa Dışında Menkul Kıymet Hareketleri Türkiye İktisat Gazetesi, Ankara, (972), , 4, 7. [cdmb/mktp] Dış Firma Kredilerinin Kullanılması Sorunları Yeni Sanayi Dünyası, İstanbul, (112), , 2-7. [cdmb/mktp] Döviz Esasına Dayanan Tahvil İhracı Türkiye İktisat Gazetesi, Ankara, (989), , 4. [cdmb/mktp] Faiz Oranlarındaki Yükselmenin Bankalardaki Mevduat Artışına Etkisi Türkiye İktisat Gazetesi, Ankara, (995), , 4, 6. [cdmb/mktp] Faiz Sisteminde Yeniden Düzenleme Zorunluğu Türkiye İktisat Gazetesi, Ankara, (976), , 4. [cdmb/mktp] Faiz Ve Kredi Politikası. İçinde: Uzun Dönemli Plan Stratejisi Ve Iıı. Beş Yıllık Plan. İstanbul: Ekonomik Ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti, ss. [435/ For Industrialization in Rural Areas by the Savings of Cooperative Members Sent Abroad Temporary as Unskilled Workers Kooperatifçilik, Ankara, (16), , [cdmb/mktp] Halka Açık Anonim Ortaklıklar Karma Ekonomi, İstanbul, (79), , [cdmb/mktp] Hayat Sigortası Dalının Reasürans Tekeli Kapsamına Alınması Sorunu Türkiye İktisat Gazetesi, Ankara, (975), , 4, 7. [cdmb/mktp] Her Köye Bir Banka Türkiye İktisat Gazetesi, Ankara, (984), , 4. [cdmb/mktp] İmalât Sanayiinde Kapasite Kullanımı Türkiye İktisat Gazetesi, Ankara, (1012), , 5, 7. [cdmb/mktp] İnşaat İşiyle Uğraşanların Kredi Sorunu Türkiye İktisat Gazetesi, Ankara, (991), , 4. [cdmb/mktp] İşçi Şirketleri Türkiye İktisat Gazetesi, Ankara, (1039), , 4, 7. İşçileri Tasarrufa ve İşçi Tasarruflarını Yatırımlara Yöneltmek İçin Yeni teşvik Tedbirleri Türkiye İktisat Gazetesi, Ankara, (1005), , 4.. [cdmb/mktp] Konut Kredisi Türkiye İktisat Gazetesi, Ankara, (988), , 4. [cdmb/mktp] Malî Teşvik Tedbirleri Ticaret ve Sanayi, Ankara, (19), , [cdmb/mktp] Menkul Kıymetler Borsası Türkiye İktisat Gazetesi, Ankara, (970), , 4. [cdmb/mktp] Menkul Kıymetler Borsasının İş Hacmi Türkiye İktisat Gazetesi, Ankara, (971), , 4. [cdmb/mktp] 23

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI 1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ YÜKSEK

Detaylı

1929 DÜNYA EKONOMİK KRİZİ NİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ

1929 DÜNYA EKONOMİK KRİZİ NİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 20, Sayı: 1, Sayfa: 427-442, ELAZIĞ-2010 1929 DÜNYA EKONOMİK KRİZİ NİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ Effects of 1929 World

Detaylı

İnşaat Sanayii YÜZKIRKBEŞ EYLÜL - EKİM 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ

İnşaat Sanayii YÜZKIRKBEŞ EYLÜL - EKİM 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ İnşaat Sanayii TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ EYLÜL - EKİM 2014 YÜZKIRKBEŞ Editörden Ülkemizde siyasette, ekonomide yeni bir kalkınma hamlesi için

Detaylı

DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ

DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Cemal DOĞAN

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Yunanistan Ülke Raporu YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Temmuz 2011 İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER 1 1. YUNANİSTAN EKONOMİSİ VE TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER 3 Trakya Kalkınma

Detaylı

BANKA ve S GORTA MUAMELELER VERG S

BANKA ve S GORTA MUAMELELER VERG S BANKA ve S GORTA MUAMELELER VERG S Teori - Uygulama - Mevzuat Ömer Çak c Mehmet Ceylan Yay n No: 301 stanbul, 2014 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

TORBA YASA NELER GETİRİYOR

TORBA YASA NELER GETİRİYOR YIL : 15 SAYI : 78 EKİM 2014 ULUSAL SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ NİN YAYIN ORGANIDIR TORBA YASA NELER GETİRİYOR Milli Tren Projesi nde Geri Sayım Başladı 8 KAPAK Yıl: 15 Sayı: 78 EKİM 2014 E-dergimiz

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 3 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 2011 www.tcmb.gov.tr iletisimbilgi@tcmb.gov.tr Bu yayın, iletisimbilgi@tcmb.gov.tr adresine elektronik posta göndermeniz halinde adresinize ücretsiz olarak

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ Etüd-Araştırma Servisi Haziran 2009 İÇİNDEKİLER Giriş iii Tablolar Listesi...iv Kısaltmalar Listesi...v BÖLÜM I YUNANİSTAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Ülke Kimliği.1

Detaylı

FAİZSİZ SİSTEMDE BANKACILIK ANLAYIŞI VE KREDİ İŞLEMLERİ

FAİZSİZ SİSTEMDE BANKACILIK ANLAYIŞI VE KREDİ İŞLEMLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI FAİZSİZ SİSTEMDE BANKACILIK ANLAYIŞI VE KREDİ İŞLEMLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fırat KINALI Danışman Doç.Dr.

Detaylı

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var.

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. İçindekiler Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. 2010 Faaliyet Raporu Sunuş 2 Vizyonumuz 2 Misyonumuz 3 Kurumsal Profil 4 Başlıca Finansal Göstergeler 6 T.C. Ziraat Bankası Tarihinden Satırbaşları 8 Yönetim

Detaylı

Okan Üniversitesi Finans Dergisi. Financial Post. Mayıs 2009 Yıl: 1 Sayı: 1

Okan Üniversitesi Finans Dergisi. Financial Post. Mayıs 2009 Yıl: 1 Sayı: 1 Okan Üniversitesi Finans Dergisi Financial Post Mayıs 2009 Yıl: 1 Sayı: 1 Krizden Alınacak Dersler Prof.Dr. Özer ERTUNA Küresel Kriz ve Türkiye Yansımaları Cari Açık ve Sıcak Para İkilemi Mortgage: Dünyadaki

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ Ayten OLCAR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

Detaylı

Okan Üniversitesi Finans Dergisi. Financial Post. Mayıs 2009 Yıl: 1 Sayı: 1

Okan Üniversitesi Finans Dergisi. Financial Post. Mayıs 2009 Yıl: 1 Sayı: 1 Okan Üniversitesi Finans Dergisi Financial Post Mayıs 2009 Yıl: 1 Sayı: 1 Krizden Alınacak Dersler Prof.Dr. Özer ERTUNA Küresel Kriz ve Türkiye Yansımaları Cari Açık ve Sıcak Para İkilemi Mortgage: Dünyadaki

Detaylı

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖNDER GÜMÜŞ DANIŞMAN: PROF.DR. Sibel

Detaylı

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2011, Cilt: 4, Sayı: 1, s. 56-80 56

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2011, Cilt: 4, Sayı: 1, s. 56-80 56 Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2011, Cilt: 4, Sayı: 1, s. 56-80 56 DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ KRİZLERİN ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ VE EKONOMİK KALKINMAYA ETKİSİ Zübeyir TURAN 1 ÖZET Kriz, sosyal bilimciler

Detaylı

TURKMENISTAN ÜLKE PROFİLİ, MEVZUAT VE TÜRK GİRİŞİMCİLERİ

TURKMENISTAN ÜLKE PROFİLİ, MEVZUAT VE TÜRK GİRİŞİMCİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1998-74 TURKMENISTAN ÜLKE PROFİLİ, MEVZUAT VE TÜRK GİRİŞİMCİLERİ Hazırlayan: Selçuk Tayfun OK Volkan AYDOS İSTANBUL Bu eserin tüm telif hal

Detaylı

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi ÖNSÖZ Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küresel düzeyde geleceğe

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maliye Anabilim Dalı Maliye Bilim Dalı Mehmet Tufan PAKSU Danışman: Doç. Dr. Abdulkadir

Detaylı

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI SEKTÖRLERİN MESAJLARI YÖNETİM KURULU VE GENEL SEKRETERLİK DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ SEKTÖRLERDE

Detaylı

86. yıl. 1929 dan bugüne

86. yıl. 1929 dan bugüne 1929 dan bugüne 86. yıl Tercih Edilen İş Ortağı Faaliyet Raporu 2014 Genel Bilgiler 2014 Yılı Faaliyet Raporu Merkez: Harbiye Mah. Maçka Caddesi No: 35 34367 Şişli - İstanbul Telefon : (0212) 231 47 30

Detaylı

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek?

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Nazan SUSAM * Ufuk BAKKAL ** Özet 2000 li yıllara büyük bir ekonomik kriz ile giren Türkiye ekonomisi, kriz sonrası dönemde

Detaylı

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI:

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI: 1.GİRİŞ Hemen her ülkede para ve kredi işlerinin ekonomik ihtiyaca göre ayarlanması zorunluluğu, devletin ve bankaların kısa vadeli kredi ihtiyacını karşılayan nihai bir kredi kurumuna ihtiyaç duyulması

Detaylı

lenen toplantıya başkanlar düzeyinde katılım bekleniyor.

lenen toplantıya başkanlar düzeyinde katılım bekleniyor. B aşbakan ın Ankara ya çağırdığı iş dünyası örgütleri arasında Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)

Detaylı

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi Neslihan

Detaylı

GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155 Türkiye de Tasarruflar (sayfa 8) Türkiye de ve Dünyada Özel Sektör Borçlanma Araçları (sayfa 13) Avrasya Borsaları (sayfa 23) TSPAKB TSPAKB

Detaylı

Cumhuriyet tarihi kronolojisi 1923-2007. Her şeyin bir nedeni, mazisi vardır

Cumhuriyet tarihi kronolojisi 1923-2007. Her şeyin bir nedeni, mazisi vardır Cumhuriyet tarihi kronolojisi 1923-2007 Her şeyin bir nedeni, mazisi vardır Yoktan var olmak savaşını veren bu ulusa inancım sonsuz. Benim milletimde bu yürek, iman, kanaatkârlık, aile ve köklerine bağlılık

Detaylı