BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ"

Transkript

1 BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ

2 BİLGEM

3 Tarihçe

4 BİLGEM Organizasyon Teknoloji Transferi ve Sanayileştirme Başkan Yardımcılığı İş Geliştirme Başkan Yardımcılığı Kurumsal Kaynak Yönetimi Başkan Yardımcılığı Test ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

5 BİLGEM Organizasyon Şeması BİLİM KURULU BAŞKANLIK BİLGEM YÖNETİM KURULU BİLGEM BAŞKANLIK DANIŞMA KURULU MAKAM/ÖZEL KALEM MERKEZ KURULU DANIŞMANLAR KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ (KamuSM) STRATEJİK PLANLAMA VE KALİTE YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE TESİS GÜVENLİK BAŞKAN YARDIMCILIĞI İŞ GELİŞTİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI TEKNOLOJİ TRANSFERİ & SANAYİLEŞTİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI TEST VE DEĞERLENDİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI KURUMSAL KAYNAK YÖNETİMİ ENSTİTÜLER İŞ GELİŞTİRME SÖZLEŞMELER PROJE VE PROGRAM KOORDİNASYON KURUMSAL İLETİŞİM PROJE İZLEME VE DEĞERLENDİRME TASARIM, ENTEGRASYON VE DOĞRULAMA TEKNOLOJİ TRANSFERİ PİLOT ÜRETİM SAHA TEKNİK DESTEK TEMPEST TEST VE DEĞERLENDİRME LAB. EMI/EMC TEST VE DEĞERLENDİRME LAB. KRİPTO ANALİZ LAB. ORTAK KRİTERLER VE COMSEC TEST VE DEĞERLENDİRME LAB. YAZILIM TEST VE KALİTE DEĞERLENDİRME LAB. RADAR PERFORMANS VE İZ ANALİZ (RAPSİM) LAB. İNSAN KAYNAKLARI SATINALMA MUHASEBE BÜTÇE VE RAPORLAMA MALİ İZLEME DEMİRBAŞ VE STOK KONTROL İDARİ İŞLER YAPIM İŞLETME ULUSAL ELETRONİK KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (UEKAE) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ (BTE) İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (İLTAREN) YAZILIM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (YTE) SİBER GÜVENLİK ENSTİTÜSÜ (SGE) TEMEL BİLİMLER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (TBAE)

6 BİLGEM 2010 yılında kurulan BİLGEM, Türkiye'nin en büyük Ar-Ge merkezidir

7 SAYILARLA BİLGEM

8 İnsan Kaynağımız Ar-Ge Lisans Personel Gurubu Öğrenim Durumu Destek Yönetici Yüksek Lisans Doktora Kadrolu Personel 604 Personel Türü 1036 Proje Personeli

9 BİLGEM

10 BİLGEM ÇALIŞMA ALANLARI ve ALT YAPISI

11 BİLGEM Çalışma Alanları

12 Belgelerimiz Milli Gizli Gizlilik Dereceli Tesis Güvenlik Belgesi NATO Gizli Gizlilik Dereceli Tesis Güvenlik Belgesi ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ISO/IEC 27001: 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (KamuSM, YTE) ISO/IEC 17025:2012 TURKAK Akreditasyon Belgeleri (OKTEM-Ortak Kriterler Test Laboratuvarı) AQAP 2110 Tasarım, Geliştirme ve Üretim için NATO Kalite Güvence Gerekleri Belgesi AQAP 160 Yazılım Ömrü Devri Boyunca Birleştirilmiş NATO Kalite Gereksinimleri Belgesi CMMI Seviye 4 Bütünleşik Olgunluk Seviyesi (YTE ANKARA)

13 BİLGEM Organizasyon

14 BİLGEM Kurumsal Yapılanma İş Geliştirme Başkan Yardımcılığı Teknoloji Transferi ve Sanayileştirme Başkan Yardımcılığı Kamu Sertifikasyon Merkezi Test ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı Kurumsal Kaynak Yönetimi

15 BİLGEM Kurumsal İş Geliştirme Başkan Yardımcılığı İş Geliştirme Birimi Kurumsal İletişim Birimi Proje ve Program Koordinasyon Birimi Sözleşmeler Birimi

16 BİLGEM Kurumsal Teknoloji Transferi ve Sanayileştirme Başkan Yardımcılığı Proje İzleme ve Değerlendirme Birimi Tasarım, Entegrasyon ve Doğrulama Birimi Teknoloji Transferi Birimi Pilot Üretim Birimi Saha Teknik Destek Birimi

17 BİLGEM Kurumsal Test ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı TEMPEST Test ve Değerlendirme Laboratuvarı EMI/EMC Test ve Değerlendirme Laboratuvarı Kripto Analiz Laboratuvarı Ortak Kriterler ve COMSEC Test ve Değerlendirme Laboratuvarı Yazılım Test ve Kalite Değerlendirme Laboratuvarı Radar Performans ve İz Analiz(RAPSİM) Laboratuvarı

18 BİLGEM Kurumsal Kurumsal Kaynak Yönetimi Başkan Yardımcılığı İnsan Kaynakları Satın Alma Muhasebe Bütçe ve Raporlama Mali İzleme Demirbaş ve Stok Kontrol İdari İşler Yapım İşletme

19 BİLGEM Kurumsal Kamu Sertifikasyon Merkezi Elektronik İmza Hizmetleri Elektronik Kişi Doğrulama Tüm İş Süreçlerine Sahtecilik ve Tahrifata Karşı Eylemler Geliştirme

20 İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA ALTYAPISI

21 BİLGEM Alt Yapı / Laboratuvarlar

22 BİLGEM Alt Yapı / Laboratuvarlar

23 ATAM: ANTEN TASARIM VE ARAŞTIRMA LABORATUVARI Elektromanyetik, mikrodalga ve anten konularında; Arge Tasarım Ölçüm Prototip üretimi Kamu, TSK, üniversite ve özel sektöre danışmanlık hizmeti Düzlemsel ve Silindirik Yakın Alan Ölçüm Sistemi Toplu Menzil Ölçüm Sistemi Küresel Yakın Alan Ölçüm Sistemi

24 BİLGİ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ BİRİMİ Sistemin güvenli ve güvensiz noktalarının belirlenmesi Etkin proje maliyet hesabı ve kapsam tayini Maliyet etkin ve güvenli tasarım yapılması Cihazların işletme ve kullanım politikalarının belirlenmesi İş ve veri akışlarının daha doğru olması hedeflenir

25 COMSEC LABORATUVARI Bilgi Güvenliği (BG) ürünlerinin, milli COMSEC kriterlerine uygunluğu konusunda test, danışmanlık ve eğitim hizmetleri COMSEC BG Ürün Testi COMSEC BG Ürün Danışmanlığı COMSEC Eğitimi

26 KDTM: KONUŞMA VE DİL TEKNOLOJİLERİ LABORATUVARI ISO ve NATO tarafından onaylı yarı-yansımasız akustik kayıt ve test odaları RW-TÜV tarafından sertifiye edilmiş Türkiye nin ilk ve tek Ses ve Konuşma Teknolojileri Değerlendirme altyapısı Anlaşılabilirlik Testleri Haberleşme verimliliği ve hizmet kalitesi testleri Sivil ve askeri ses kodlayıcı, cihaz ve sistemlerin değerlendirilmesi Akustik ve sayısal katıştırma Farklı akustik ortamların benzetimi (kokpit içi, tank, uçak, helikopter, lokanta, konser, açık hava vb. ortamlar) Dil bağımlı ve dilden bağımsız teknolojiler için ses veri tabanı oluşturma, kayıt ve montaj

27 ELEKTRO-OPTİK VE LAZER SİSTEMLERİ LABORATUVARI Lazer teknolojilerinin elde edilmesi ve yeni lazer teknolojilerinin geliştirilmesi Serbest Uzay Optik Haberleşme Sistemleri Ar-Ge çalışmaları Fiber optik haberleşme sistemleri Ar-Ge çalışmaları Kuantum kriptoloji ve ilgili Ar-Ge faaliyetleri Lazer dışındaki ışıma kaynaklarına dayalı Optik sistemler Ar-Ge faaliyetleri Adaptif Optik (AO) sistemler ile ilgili Ar-Ge faaliyetleri

28 İGBAM: İLERİ GENOM VE BİYOENFORMATİK ARAŞTIRMALARI LABORATUVARI Tüm Genom Dizileme Tüm Exome Dizileme Standart Analiz Dizi Hizalama SNP çağrıları ve küçük insersiyon ve delesyon bulma Gen ve varyans anotasyonu Detaylı Analiz Varyansların istenilen filtrelemelere göre seçilmesi Varyansların Mendel genetiği gösteren hastalıklarla ilişkilendirilmesi Güvenlik, Sağlık ve Tarım/Gıda güvenliği alanında kullanılan BİYOSENSÖR TABANLI TANI CİHAZLARI

29 BİYOELEKTRONİK CİHAZ VE SİSTEM GELİŞTİRME LABORATUVARI Biyosensor/Biyoalgılayıcı tabanlı tanı cihazları MiSens: Taşınabilir, araç içinde veya masa üstünde kullanılabilen otomatik analitik tespit ve teşhis cihazı Bisens: Taşınabilir, kartuş sistemi ile uzman kullanıcıya ve laboratuvara ihtiyaç duymadan kullanılabilen analitik tespit ve teşhis cihazı SOBE: Yenidoğan bebeklerdeki sarılık hastalığını teşhis eden, taşınabilir, transkutan bilirubin ölçüm cihazı BATS(Biyolojik Ajan Tanı Sistemleri): Virus, bakteri vb. biyolojik tehdit oluşturan mikroorganizmaları tespit ve teşhis edebilen cihazlar ve gözlem ağı sistemi

30 KAMTAM: KATOT VE MİKRODALGA VAKUM TÜP ARAŞTIRMA LABORATUVARI Hidrojen, Argon ve Azot sinterleme teknolojisi Yüksek sıcaklık ve Vakumda kaynak teknolojisi Vakum ortamında Katot ve E-gun test ve karakterizasyon teknolojisi Metal ince film ile katot kaplama teknolojisi Malzeme Karakterizasyonu teknolojisi Pnomatik ve İzostatik Presleme teknolojisi Mikrodalga Vakum Tüp (Magnetron, TWT) altyapı geliştirme teknolojisi Termiyonik Katot, Magnetron ve TWT prototip altyapısı geliştirme teknolojisi

31 KAL: KRİPTO ANALİZ LABORATUVARI Güvenlik uygulamalarında kullanılan protokol analizi, tasarımları ve kriptografik algoritmaları Devlet kurumları için kriptoloji standartlarının tanımlanması Kriptografik testlerin yapılması Benzersiz kripto algoritmaları ve protokollerinin tasarımı

32 KYAS: KÜRESEL YAKIN ALAN ÖLÇÜM SİSTEMİ LABORATUVARI Küresel Yakın Alan Ölçüm Sistemi 20 GHz frekans bandına kadar olan 1.8 m boyutlu antenlerin parametrik ölçümleri Tam küresel tarama alanı 3 boyutlu ışıma desenlerin çıkarılması

33 OKTEM: ORTAK KRİTERLER TEST LABORATUVARI OK Ürün Değerlendirmesi OK Koruma Profili Değerlendirmesi OK Danışmanlık ve Eğitimi Kripto Modülü Uygunluk Testi ISO/IEC Ortak Kriterler (OK) testleri Kripto Modülleri İçin Güvenlik Gereksinimleri (ISO/IEC 19790) standardına göre kripto modülü uygunluk testleri

34 RADAR-AGL: RADAR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME LABORATUVARI Radar sistem çözümü, ileri radar sinyal işleme araştırma ve geliştirme çalışmaları, radar tümleştirme ve radar doğrulama geçerleme faaliyetlerinin yürütülmesi Radar Sistem Mühendisliği Kaplama alanı analiz Analiz ve tasarım Algoritma ve Yazılım Hedef Tespit Doppler ve mikrodoppler işleme Çoklu işlem sistemi desteği (Linux&Windows) Sinyal İşleme Donanımı FPGA tabanlı sinyal işleme VME/VPX çok çekirdekli yüksek hızlı sayısal sistem tasarımı Radar Doğrulama Geçerleme Hedef sinyal & ortam benzetimi Laboratuvar ve saha testi

35 RAPSİM: RADAR PERFORMANS VE İZ ANALİZ LABORATUVARI Elektromanyetik radyasyon yayan askeri ve sivil sistemlere karşı RES lerin etkilerini inceleme Çeşitli radar, seyrüsefer ve muhabere sistemlerinin benzetimi gerçek coğrafi konum ve parametreler kullanılarak analizi Analiz ve benzetim sonuçlar ileri düzey grafik sergileme ve otomatik raporlama

36 RF-AGL: RF ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME LABORATUVARI 110 GHz frekans bandına kadar tasarım ve geliştirme kabiliyetine sahip personel ve altyapı Laboratuvarda 40 GHz e kadar gerçekleme, test ve ölçüm yapılabilen RF/mikrodalga altyapısı Milimetre dalga bandında yapılan tasarımlar COB (Chip On Board) MCMs (Multichip Modules)

37 TEMPEST TEST MERKEZİ Gizlilik dereceli bilgi işleyen tüm cihaz, sistem ve platformların (gemi, uçak, tank, füze uydu vb.) NATO SDIP 27/1 NATO TEMPEST Requirements And Evaluation Procedures ve MST 401-1(A) Türk Silahlı Kuvvetleri TEMPEST Standartları dokümanlarına göre TEMPEST testleri Elektronik ekipman ve sistemlerin TEMPEST testleri Eğitim hizmetleri Danışmanlık hizmetleri Araştırma ve geliştirme hizmetleri

38 YİTAL: YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI YİTAL, Türkiye nin yarıiletken teknolojilerinde tümdevre (IC Integrated Circuit) üretimi yapan tek laboratuvarıdır 0.25μm SiGe HBT BiCMOS ve LDMOS teknolojilerinin geliştirilmesi Entegre devre üretim teknolojileri, tasarım ve yarı iletken sensörler Akıllı kartların entegre devre tasarımları Tümdevre tasarımı, maske üretme, pul işleme (wafer processing), pul üzerinde test (wafer probing), kılıflama, devre testi ve yaşlandırma süreçleri Kripto tümdevreleri Radon gazı ve fotodedektör üretim süreçleri

39 YTKDM: YAZILIM TEST VE KALİTE DEĞERLENDİRME LABORATUVARI Yazılım test ve kalite değerlendirme, doğrulama Test planları hazırlama ve yazılımları geliştirme Yazılım, Sistem ve Kabul testlerini gerçekleştirme ve sonuçları raporlanma Regresyon (yineleme) testleri Statik Kod Analizlerinin yapılması TS ISO/IEC COST ürün değerlendirmesi TS EBYS yazılımları değerlendirmesi Yük testleri Eğitim ve Danışmanlık hizmetleri

40 KİTAL: KABLOSUZ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI Kablosuz İletişim Teknolojileri 3.,4.(3G, LTE Gibi) Ve 5. Nesil( LTE-A, ad Gibi) Kablosuz İletişim Teknolojileri "Ağ Merkezlı Muharebe «Yaklaşımı İle Askeri Çalışmalar Üniversitelere ve Endüstriye Destek OFDM Tabanlı 4G Mobil Genişbant Kablosuz Haberleşme Sistemi Projesi Dış Ortam Mobil Örgün Ağ Projesi Heterojen Ağ Yapılarının Gerçek Zamanlı ve Detaylı Emülasyonu projesi

41 ENSTİTÜLER ve FAALİYET ALANLARI

42 UEKAE: Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü GÜVENLİ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KRİPTO ANAHTAR YÖNETİM SİSTEMLERİ AKILLI KART VE KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMLERİ ELEKTRONİK SERTİFİKA YÖNETİM ÇÖZÜMLERİ ELEKTRONİK İSTİHBARAT ÇÖZÜMLERİ ELEKTRO-OPTİK VE LAZER SİSTEMLERİ KRİPTOLOJİ İLERİ GENOM VE BİYOENFORMATİK ARAŞTIRMALARI YARIİLETKEN TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA

43 BTE: Bilişim Teknolojileri Enstitüsü GÜVENLİ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ VERİ KIYMETLENDİRME ÇÖZÜMLERİ SİVİL HAVACILIK ÇÖZÜMLERİ ELEKTROMANYETİK VE ANTEN SİSTEMLERİ RAYLI ULAŞIM SİSTEMLERİ YÜKSEK GÜÇ MİKRODALGA SİSTEMLERİ ELEKTRONİK BELGE VE ARŞİVLEME SİSTEMLERİ BULUT BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ SU ALTI SAVUNMA SİSTEMLERİ ANTEN TASARIM VE ARAŞTIRMA SAVUNMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ KATOT VE MİKRODALGA VAKUM TÜP ARŞ. KÜRESEL YAKIN ALAN ÖLÇÜM SİSTEMLERİ RF ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

44 İLTAREN: İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü ELEKTRONİK HARP ALANINDA YAZILIM, DONANIM VE TEÇHİZAT GELİŞTİRME TEST, ÖLÇÜM, ANALİZ VE DEĞERLENDİRME ALTYAPILARININ KURULMASI SUALTI SAVUNMA ALANINDA ALGORİTMA VE KAVRAMSAL TASARIM GELİŞTİRME MODELLEME YAPMA VE TASARIM FAALİYETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ELEKTRONİK HARP TEST TEKNİK VE TAKTİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

45 SGE: Siber Güvenlik Enstitüsü SIZMA TESTLERİ VE GÜVENLİK DENETLEMELERİ BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ BİLGİSAYAR OLAYLARINA MÜDAHALE EKİBİ (BOME) BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ BTK İLE ULUSAL GÜVENLİK TATBİKATLARI

46 YTE: Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü YAZILIM SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ YAZILIM SÜREÇ YÖNETİMİ VERİ VE BİLGİ MÜHENDİSLİĞİ İŞ ZEKASI UYGULAMALARI KURUMSAL e-dönüşüm ANALİZİ ve PLANLAMA e-dönüşüm DANIŞMANLIĞI

47 TBAE: Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü Özellikle Matematik ve Fizik alanında TEMEL VE UYGULAMALI ARAŞTIRMA SORUNLARINI ORTAYA KOYMA TEMEL VE UYGULAMALI ARAŞTIRMA SORUNLARINI ÇÖZÜMLEME

48 GÜVENLİ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ

49 MİLSEC-4: EMNİYETLİ IP TERMİNAL IP ve PSTN ağlar üzerinden emniyetli haberleşme Uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi NATO SCIP ve Ticari SIP ürünleri uyumluluğu MİLCEP ve MİLSEC emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik Milli ve AES kripto algoritmaları Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

50 MİLSEC-3: MİLLİ TELSİZ SES EMNİYET CİHAZI HF/VHF/UHF hatları ile emniyetli ses ve veri haberleşmesi Esnek arayüz sayesinde çok sayıda ses, veri ve radyo cihazı ile uyumlu çalışabilme Uçak, helikopter, gemi, yer istasyonları gibi tüm askeri platformlara uygunluk Anahtarlanabilir Milli ve NATO kripto modları TEMPEST ve kripto onaylı

51 AGC-G: GIGABIT AĞ GÜVENLİK CİHAZI IP/Ethernet üzerinden güvenli haberleşme Noktadan noktaya ve noktadan çok noktaya Gigabit hızında veri iletimi Performans: 600 Mbps (kırmızıdan kırmızıya, tek yönde) IPv4, IPv6, TCP, UDP, ICMP, SNMP, FTP SNMP tabanlı Güvenlik Yönetim Merkezi EMI/EMC ve TEMPEST uyumlu HİZMETE ÖZEL gizlilik derecesinde veri güvenliği

52 IPKC-EG: GIGABIT IP KRİPTO CİHAZI IP/Ethernet üzerinden güvenli haberleşme Noktadan noktaya ve noktadan çok noktaya Gigabit hızında veri iletimi Performans: 300 Mbps (kırmızıdan kırmızıya, tek yönde), 2000 otomatik/manuel tünel IPv4, IPv6, TCP, UDP, ICMP, SNMP, FTP SNMP tabanlı Güvenlik Yönetim Merkezi EMI/EMC ve TEMPEST uyumlu GİZLİ gizlilik derecesinde veri güvenliği

53 IPKC-G: IP KRİPTO CİHAZI IP/Ethernet üzerinden güvenli haberleşme Noktadan noktaya ve noktadan çok noktaya Gigabit hızında veri iletimi Performans: 300 Mbps (kırmızıdan kırmızıya, tek yönde); 2000 otomatik/manuel tünel IPv4, IPv6, TCP, UDP, ICMP, SNMP, FTP SNMP tabanlı Güvenlik Yönetim Merkezi EMI/EMC ve TEMPEST özellikli GİZLİ gizlilik derecesinde veri güvenliği

54 IPKC-EG ve IP-YM YÖNETİM MERKEZLERİ Web kullanıcı arayüzü İstemci Sunucu mimarisi Rol tabanlı kullanıcı yetkilendirme Akıllı kart tabanlı kimlik doğrulama Log ve Raporlama Çevrimiçi yedekleme E-posta uyarısı, MIB-grafik görüntüleme, alarm yönetimi, dahili FTP sunucu, SNMPv3

55 IP-AYM: IP ANAHTAR YÖNETİM MERKEZİ IPKC-G/AGC-G cihazları için anahtar yönetimi AYM, IPKC-G/AGC-YM uyumluluğu AÜ&İC tarafından anahtar üretimi Anahtar Yönetimi (dağıtımı, muhasebesi, imhası, alarm izleme ve konfigürasyonu) Sertifika Yönetimi (AÜ&İC ile üretim, çevrim içi dağıtımı,muhasebesi, iptali) Akıllı kart tabanlı kullanıcı tanımlama Coğrafi ve fiziksel yedekleme

56 SIR ve SIR-S KRİPTOLU USB BELLEK CİHAZI Donanımsal şifreleme yapısı Acil silme ve kurcalama anahtarı Yazma-koruma anahtarı COMSEC, EMC, EMI ve TEMPEST güvenliğine yönelik kırmızı siyah ayrımı Darbelere dayanıklı kasa Milli algoritma SIR-S: Kriptolu Taşınabilir Sabit Disk Cihazı 250GB/500GB bellek

57 VERİSAR: TAŞINABİLİR ÇEVRİMDIŞI KRİPTO CİHAZI Donanımsal güvenli veri saklama, şifreleme ve çözme Linux tabanlı güvenli işletim sistemi ÇEVRİMİÇİ ve ÇEVRİMDIŞI çalışma modları 2GB Çevrimdışı, 2GB Çevrimiçi kullanıcı alanları Toplam 8GB veri saklama kapasitesi Boyutlar: 51 x 91 x 14 mm Ağırlık: 90 gr

58 SVKC: SENKRON VERİ KRİPTO CİHAZI E1 PCM linkleri ve kiralık hatlar üzerinden güvenli haberleşme MiLAY-1 milli anahtar yükleyici ile ya da TAFICS Elektronik Anahtar Yönetim Sistemi Milli algoritma Periyodik olarak kripto anahtarlarını değiştirme E1-PCM linklerindeki (çerçeveli ya da çerçevesiz) 32 kanalın tamamını şifreleme kapasitesi

59 MİS: MESAJ İŞLETİM SİSTEMİ Milli ve NATO bünyesindeki tüm askeri mesajlaşma ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile taktik ve stratejik saha mesajlaşma ihtiyacına çözüm olarak geliştirilmiş sistem Dışa bağımlı olmayan, diğer sistemlerle entegrasyonu sağlanmış, milli askeri mesajlaşma sistemi Farklı kaynaklardan gelen mesajları tek bir posta kutusunda görebilme Yüksek bulunurluk ACP127, STANAG 4406 ve ANNEX E(X.400), X.500, STANAG 5066 ve BRASS altyapısıyla uyumlu

60 BARBAROS: GERÇEK ZAMANLI TELSİZ AĞ SİSTEMİ Mobil ve sabit unsurların tek bir ağda birleştirilmesini sağlayan telsiz iletişim çözümü Konumu ve alışveriş kabiliyetleri bilinen unsurların veriyi taşımak üzere tek bir ağ meydana getirmesini amaçlama GeoMesh protokolü ile ağ üzerinde dinamik yön bulma desteği sağlama Cooperative ARQ desteği ile alınamayan veri bloklarını tüm ağ tarafından karşılama Intelligent replay desteği ile verilerin düğümden düğüme aktarılarak hedefe ulaştırılmasını sağlama HF ve VHF alıcı veri modüllerini destekleme Çok modlu adresleme ile diğer uçlara her türlü veri taşıyabilme

61 TAGEC: TELSİZ HABERLEŞME AĞ GEÇİT CİHAZI Stratejik ve taktik saha mesajlarının iletimini operatör yönlendirmesi olmadan otomatik sağlayan ağ geçit cihazı Uygulama, taşıma ve ağ katmanlarında gelişmiş yönlendirme, protokol çevrimi ve vekil sunucu hizmeti sunma HF, VHF/UHF, Globalstar, Inmarsat, DVB-RCS servislerini destekleme GSM/GPRS/HSDPA hücresel ağ desteği, PSTN bağlantısı sayesinde standart telefon bağlantıları ile kullanılabilirlik, faks ve ses iletimi sağlama Dosya sunucu üzerinden dosya transfer imkanı sağlama IP, SMTP, STANAG 5066 Annex F uygulamaları (HFCHAT, HF MAIL, HF BFTP, IPCLIENT), XMPP gibi uygulama ve taşıma protokollerini destekleme

62 M5K IFF: DOST DÜŞMAN TANIMA TANITMA SİSTEMİ Mod 4/ Mod 5 sorgu ve cevapları için eş zamanlı olarak şifreleme/ şifre çözme COMSEC ve TEMPEST onaylı Tak/Sök cihaz yapısı STANAG 4193 uyum Milli Mod/NATO Modu MIL-STD-461E NATO SDIP 27/A TEMPEST

63 GÖKTÜRK-1: UYDU HABERLEŞME KRİPTO SİSTEMİ GÖKTÜRK-1 Uydusu ile Sabit ve Mobil Yer İstasyonları arasında S-Bant ve X-Bant linkleri üzerinden haberleşme Uyduya gönderilecek komutlar ve uydudan indirilecek görüntünün güvenliği Anahtar Yönetim Merkezi G-DCUA Kripto Modülü Yer İstasyonu Şifreleme ve Şifre Çözme Birimi S-DCUA Modülü Uydu Şifreleme ve Şifre Çözme Birimi

64 DİRAK ANAHTAR ÜRETECİ ve *HSM DONANIM GÜVENLİK MODÜLÜ Milli HSM çözümü Milli onaylı rastgele sayı üreteci Milli akıllı kart (AKİS) tabanlı kimlik doğrulama Kriptografik anahtar ve veriler için güvenli saklama ortamı Güvenli yedekleme ve geri yükleme Ortak Kriterler (Common Criteria) EAL4+ onaylı gömülü yazılım 4 adet fiziksel saldırı tespit sensörü *HSM (Hardware Security Module)

65 FGC-2: FAKS GÜVENLİK CİHAZI Güvenli faks haberleşme hattının sağlanması PC tabanlı faks haberleşmesini kriptolayabilme Mevcut kullanılan fakslarda var olan kırmızı/siyah bilginin bir arada olmasının önüne geçilmesi Düşük maliyet

66 FASD-1: FAKS ANALOG SAYISAL DÖNÜŞTÜRÜCÜ T.30 protokolüne göre çalışan kripto arabirimi gerektirmeyen faksları (Ara birimsiz Faks) kriptolama özelliği 14400, 9600, 7200, 4800 ve 2400 bit/s veri hızları NATO SDIP 27/A TEMPEST standardına uygunluk

67 GMS: GÜVENLİ MESAJLAŞMA SİSTEMİ Stratejik, operatif ve taktik saha mesajlaşma sistemi Tek bir müşterek sistemle hızlı, doğru, güvenli ve kesintisiz mesajlaşma Milli kripto algoritması desteği Erişim denetimi Açık anahtar altyapısı (PKI)

68 GMİ: GÜVENLİ MESAJLAŞMA İSTEMCİSİ Dizin erişimi ve kullanıcılar arası mesaj iletimi Platform bağımsız yazılım bileşeni Öncelik mekanizması Mesaj güvenliği Kimlik doğrulama Mesaj erişim denetimi

69 DSS: DİZİN SİSTEMİ SUNUCUSU Sertifika bilgilerinin güvenli olarak hiyerarşik yapıda saklanması ve sunulması Üst düzey güvenlik politikaları tanımlama imkanı Ulusal askeri ve kurumsal ihtiyaçlara uygun Uluslararası standartlara uygunluk Platform bağımsız çalışabilme

70 SRC155A ve SRC400 SAYISAL RADYO CİHAZLARI Noktadan noktaya radyo link haberleşme 7, 8, 10.5 ve 26 GHz çalışma frekansları PDH ve SDH Mixed mode çalışma xE1, 1-2-4xE3, STM1-o, Gigabit Ethernet IDU (İç Birim), ODU (Dış Birim) ve modüler yapı Gelişmiş fonksiyonlu kullanıcı dostu Yönetim Merkezi

71 SRC-YM: SAYISAL RADYO CİHAZI YÖNETİM SİSTEMİ SRC155A Sayısal Radyo Cihazları nı uzaktan yönetmeyi sağlayan yazılım çözümü Cihazların alarm ve ağ erişebilirliğini kontrol edebilme Cihazların anlık durumlarını izleyebilme Web tabanlı dinamik kullanıcı arayüzü Cihazları mantıksal ve fiziksel konumuna göre gruplama SNMP tabanlı yönetim İngilizce ve Türkçe dil desteği

72 MDXS-E1: SES ÇOKLAYICI CİHAZI 12 ya da 24 ses kanal çoklama Santral ya da abone tarafında kullanılabilirlik Yazılım kontrollü veriş ve alış ses seviye ayarı Dahili zil üreteci AC ve DC güç beslemesi RS232 seri porttan denetim

73 SATEL: SU ALTI TELEFONU Tümü mikroişlemci kontrollü, su üstü/su altı gemileri arasındaki iletişimi su altı akustik dalgaları aracılığı ile sağlayan haberleşme sistemi Su altı telefon ve telgraf Üç transdüser Seçilebilir çalışma frekansı

74 NDTS: SEVİYE DÖNÜŞTÜRÜCÜ TÜMDEVRESİ LCC084 seramik kılıf içinde tek kırmık 24V CMOS tümdevresi 62 bacak bağlantısı ile FPGA ve NTDS (Naval Tactical Data System) MIL-SDT1397C tipi ara yüze sahip askeri donanım Mantık seviyeleri arasında 18 girişli 18 çıkışlı dönüştürücü işlevi

75 KAM: KRİPTOGRAFİK ALGORİTMA, PROTOKOL VE MİMARİ TASARIM Kriptografik algoritma tasarımı Kriptografik protokol tasarımı Kriptografik mimari Gürültü işleme fonksiyonu tasarımı, rastgele sayı üreteçlerinin iyileştirilmesi Kriptografi konusunda eğitim ve danışmanlık

76 KRİPTO ANAHTAR YÖNETİM SİSTEMLERİ

77 EKADAS: ELEKTRONİK KRİPTO ANAHTAR DAĞITIM SİSTEMİ Otomatik anahtar üretimi Değiştirilebilir hiyerarşik dağıtım mimarisi Diğer EKMS lerle elektriksel olmayan bağlantı Dial-up/telsiz/uydu iletişimi Muhasebe bilgilerinin otomatik gözlenmesi

78 EKMI (EKADAS KMI): ELEKTRONİK KRİPTO ANAHTAR YÖNETİM ALTYAPISI Her türlü hassas kripto malzemesinin merkezi veya dağıtık olarak üretilmesi, planlanmış kullanım yerlerine, fast, secure, scalable olarak dağıtılmasını sağlama Güncellenebilir Güvenlik Modülü sayesinde farklı güvenlik protokolleri ve algoritma ihtiyaçlarına kolay uyum sağlama Diğer yönetim sistemleri ile bütünleşik anahtar yönetimi imkanı sunarak kripto anahtar yönetim sistemlerini tek bir çatı altında birleştirme Tam yedeklemeli çalışarak, taşınabilir anahtar yükleme cihazlarının, PSTN, H/F, Uydu ve Ethernet bağlantı alternatiflerini kullanarak kripto anahtarlarını uzaktan da alabilmesine izin verme Her türlü hassas bilgi (kripto anahtarları-simetrik/ asimetrik, sertifika, yazılım, kod, parola, firmware, konfigurasyon/yönetim bilgisi, dosya,mesaj vb.) güvenli dağıtımını sağlama EKMI kavramından KMI kavramına geçişi sağlama Yüzden fazla kripto cihazı tipi için anahtar üretebilme yeteneği sağlama NATO IEKMS ile birlikte çalışabilme IFFMod5 ve Link-16 gibi karmaşık anahtar yönetim ihtiyaçlarını karşılayabilme

79 KAYC-S/N (NATO) ve KAYC-S KRİPTO ANAHTAR YÜKLEME CİHAZLARI Kriptografik anahtarlar ile verileri şifreli olarak saklama ve taşıma Çeşitli anahtar yükleme/uç kripto cihazlarına aktarma "NATO ÇOK GİZLİ" gizlilik düzeyi ve altı Milli formatlı anahtar saklama ve yükleme

80 HVTC: HASSAS VERİ TAŞIMA CİHAZI Yeni nesil anahtar taşıma cihazıdır, Hem anahtar işlemcisi hem de taşıma cihazı, Güncellenebilir güvenlik modülü, Taktik sahaya uyumlu Kullanıcı dostu GUI ve dokunmatik ekran, PSTN, HF/UHF, SATCOM, Ethernet, 32 GB Androhd ve Linux işletim Sistemleri, TEMPEST Uyumlu, 2cmx 13cmx 4cm- 1 kg

81 KAYC-32 ve KAYC-10 KRİPTO ANAHTAR YÜKLEME CİHAZLARI Veri iletişimi yapan cihazlara çevrimdışı anahtar yükleme KAYC-10 Her türlü NATO gizlilik seviyesinde (NATO TOP SECRET dahil) kullanılabilirlik onayı 10 adet anahtar saklama kapasitesi KAYC adet anahtar saklama kapasitesi

82 KAOC-8: KRİPTO ANAHTAR OKUMA CİHAZI Delikli şerit üzerindeki anahtar bilgilerini kripto cihazlarına veya anahtar yükleme cihazlarına aktarma Her türlü NATO gizlilik seviyesinde (NATO TOP SECRET dahil) kullanılabilirlik onayı Optik anahtar okuma KAYC-10(B), KYK-13 gibi Anahtar Yükleme Cihazları ile uyumluluk

83 AKILLI KART ve KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMLERİ

84 ULUSAL KİMLİK KARTI - TC ve KKTC KİMLİK KARTI KİMLİK KARTI UYGULAMASI (Temaslı Kart Özelliği) Görsel ve Elektronik Kimlik Doğrulama Biyometrik Doğrulama Rol Tabanlı Erişim Güvenli Mesajlaşma Kriptografik Fonksiyonlar ELEKTRONİK İMZA UYGULAMA ALTYAPISI (Temaslı Kart Özelliği) SEYAHAT BELGESİ UYGULAMASI (Temassız Kart Özelliği)

85 AKİS: AKILLI KART İŞLETİM SİSTEMİ Kart yongaları üzerindeki; Bilgi güvenliği Kimlik tanıma Sayısal imza Güvenli bilgi taşıma uygulamasını çalıştıran milli bir akıllı kart işletim sistemidir

86 UKTÜM: ULUSAL AKILLI KART TÜMDEVRESİ Tamamen özgün olarak geliştirilen kontaklı akıllı kart tümdevresidir. Ortak kriter EAL5+ güvenlik seviyesi. İşlevsellik Yüksek Performans Uygun maliyet e-devlet ve Bankacılık uygulamaları için yüksek güvenlik

87 GGM: GÖMÜLÜ GÜVENLİK MODÜLÜ Tablet bilgisayar, cep telefonu ve benzeri cihazlar için Şifrelerin güvenli saklanması, Erişim denetimi, Kimlik doğrulama vb. güvenlik uygulamalarında kullanılabilirlik Ortak kriter EAL5+ güvenlik seviyesi

88 AKİS e-pasaport: ELEKTRONİK PASAPORT Elektronik pasaport ve yonga ICAO (International Civil Aviation Organization) pasaport uygulama standartlarına uyumluluk Standartlara uygun tüm e-pasaport okuyucuları ile uyumluluk

89 AKİS e-sürücü BELGESİ: AKİS ELEKTRONİK SÜRÜCÜ BELGESİ ISO/IEC standartlarına uyumluluk Kontaksız yonga üzerinde çalıştırılan bu uygulama ile sahtekarlığa karşı önlem e-sürücü Belgesi uygulaması ile yonga üzerinde kişiye ait ehliyet bilgilerinin güvenle saklanması Yonga üzerinde 11 adet veri gurubu (Logical Data Structure) kapasitesi

90 KYS: KART YÖNETİM SİSTEMİ Kimlik kartı, Sürücü belgesi, Pasaport vb. belgelerin tüm yaşam çevrimini yönetebilen uygulamaları kapsar KYS modüler yapısı ile farklı ihtiyaçlara uygun çözümler Envanter, Raporlama, Kişiselleştirme ve Kayıt Alma modüllerinden kurum ihtiyaçlarına uygun farklı çözümler

91 EKDS: ELEKTRONİK KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ Hizmet gerçekleştirilirken hizmete katılan ve hizmetten yararlanmak isteyen kişilerin, gerçekten öne sürdükleri kişi olduklarının doğrulamasını gerçekleştirmektedir. Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi Bileşenleri Elektronik Kimlik Kartı Kart Erişim Cihazı Kimlik Doğrulama Sunucusu Kimlik Doğrulama Politika Sunucusu Arabirim Uygulama Yazılımları

92 KEC ve KİOSK-KEC KART ERİŞİM CİHAZLARI Elektronik ve kamuya açık ortamlarda kullanılabilirlik Yeni nesil elektronik kimlik kartlarına uyumluluk Elektronik imza altyapısını ile entegrasyon Kimlik kartı ile güvenli olarak haberleşme Kişisel mesajı ve biyometrik verisi gibi standart dışı verilere erişim

93 GEM: GÜVENLİ ERİŞİM MODÜLÜ Kart erişim cihazının güvenlik modüllü Kart erişim cihazının kriptografik işlemlerini yapılması Simetrik ve asimetrik şifreleme yöntemleri (3DES, RSA, AES) Kart sahibinin biyometrik verisi gibi veri alanlarına erişebilme, bu alanlarda okuma/yazma yapılabilme

94 ELEKTRONİK SERTİFİKA YÖNETİM ÇÖZÜMLERİ

95 ESYA SM: ESYA SERTİFİKA MAKAMI Milli Açık Anahtar Altyapısı (MA3) projesinin temel ürünüdür Endüstriyel elektronik sertifika standartlarını (X.509, Nitelikli Elektronik Sertifika - NES vb) destekleme Tüm elektronik sertifika yaşam döngüsü (üretim, yenileme, askıya alma, iptal vb.) hizmetleri Kullanıcı dostu arayüz

96 KERMEN: AÇIK ANAHTAR ALTYAPISI MASAÜSTÜ İSTEMCİSİ Temel Bileşenler Emniyetli E-Posta Modülü Masaüstü Güvenlik Modülü Kermen SUR Güvenlik Çözümleri Güvenli E-Posta (SMIME) Dosya İmzalama/Şifreleme Güvenli Dizin Sertifika Doğrulama Güvenli Silme

97 ESYA API: ELEKTRONİK İMZA KÜTÜPHANELERİ ESYA e-imza kütüphaneleri, BİLGEM in 10 yılı aşkın e-imza deneyimiyle üretilen, güvenliği ve standartları belirlenmiş, kullanımı kolay ara yüzleriyle, imzalama işlemlerinin hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmasına imkan verir Yazılımlara kolayca e-imza entegrasyonu yapılabilmesi için Java ve.net platformlarında yazılım kütüphaneleri geliştirilmiştir

98 ESYA ZD SUNUCU: ESYA ZAMAN DAMGASI SUNUCUSU Elektronik verilerin belirtilen bir tarihte var olduğunu kanıtlayan, uluslararası bir standart ile tanımlanmış ve kanuni geçerliliği bulunan bir güvenlik protokolüdür Tarih ve saat kanıtlama ihtiyacı uygulamalarında Çizim, tasarım, fotoğraf, düşünce, araştırma, formül, algoritma, kitap gibi fikri ve mülki kullanım hakkı elde edilmek istenen her türlü elektronik veri için kullanılır

99 İMZAGER: MASAÜSTÜ İMZALAMA UYGULAMASI Elektronik ortamda dokümanların imzalanması ve orijinalliğinin korunarak saklanabilmesi Kamu kurumlarının kendi aralarında elektronik imzalı olarak yazışmasını destekleyen e-yazışma paketi oluşturma ve doğrulama aracı ihtiyacına cevap verebilme Modern, kullanıcı dostu ve kapsamlı ara yüz

100 GÜVENLİ PDF: PDF İMZALAMA/ŞİFRELEME UYGULAMASI HSM ya da akıllı kart kullanarak pdf dosyasına ETSI PAdES standardına uyumlu imza X-509 sertifika tabanlı şifreleme Toplu PDF dosya imzalama Çoklu imza Zaman damgası desteği

101 ELEKTRONİK İSTİHBARAT ÇÖZÜMLERİ

102 SGS: SPEKTRUM GÖZETLEME SİSTEMİ 9 khz-2.7 GHz aralığındaki frekans spektrumunu genişbantlı olarak gözleme 18GHz e upgrade imkanı 40 MHz band içerisindeki 64 analog sinyali demodülasyonu Desteklenen modülasyon tipleri: FM, AM, LSB, USB, CW

103 EFD18A: GENİŞBANTLI ELINT FREKANS DÜŞÜRÜCÜ SİSTEMİ 100 MHz-18 GHz giriş frekansını seçilebilen 70 MHz, 140 MHz ve 160 MHz ara frekansa (IF) çevirme İlave L-band (1 GHz) çıkış Yüksek performanslı mikrodalga almaç girişleri için uygunluk PCM/TDM ve RADAR sinyallerini algılayabilme Düşük grup gecikmesi bozunması Ultra-düşük faz gürültüsü

104 FD300A: IF DÖNÜŞTÜRÜCÜ SİSTEMİ Giriş Frenkans aralığı: 10MHz 300 MHz & 1 GHz Çıkış frekans değerleri: 70, 140, 160 MHz (IF çıkış) 70, 140, 160, 10.7, 21.4 MHz MHz arasında 5 MHz adımlar 8 adet band genişliği seçme imkanı sunan filtre yapısı

105 HFKS: HF KAYIT VE GERİ ÇALMA SİSTEMİ MHz HF bandının tamamının sayısallaştırılarak I&Q verilerinin kaydedilmesi Eş zamanlı kayıt ve spektrumu gözetleme imkanı Entegre 4 adet demodülator ile 4 farklı kanalın dinlenmesi veya kayıtı

106 KAGİS: KAYIT, GERİ ÇALMA VE İNCELEME SİSTEMİ Anlık RF/IF spektrumunun gerçek zamanlı ve çok kanallı olarak izlenebilmesini ve sayısal formatta kaydedilebilmesi ve geri çalınması Sayısallaştırılan sinyaller için Genlik-Zaman, Frekans-Zaman, Faz-Zaman ve Zaman-Frekans grafikleri Otomatik veya manuel sinyal ölçümleri ve analizleri Radar sinyallerinin kaydedilmesi ve analizi

107 MFD618B: MİKRODALGA FREKANS DÜŞÜRÜCÜ SİSTEMİ Elektronik istihbarat sistemlerinde kullanılan 2-18 GHz frekans aralığındaki işaretleri 70 MHz ara frekansına düşürme IF sinyalinin 40MHz band genişliğinde filtrelenmesi RADAR ve COMINT sinyallerini algılama Mükemmel hayal frekans bastırma (min. 100 db, tipik 120 db)

108 YTA-018D: YAZILIM TABANLI GENİŞBANT ALMAÇ Alış frekans aralığı: 10 khz - 18 GHz Modülasyon tipleri: AM, FM, ΦM,SSB, DSB, PSK, QAM IF (70 MHz) çıkış Yüksek hayal frekans bastırma oranı (min. 90dB, tipik 100dB)

109 YTA-MK01A: YAZILIM TABANLI HF/VHF/UHF ALMAÇ Alış frekans aralığı: 9 khz GHz (18 GHz e çıkarılabilir) IF (70 MHz) çıkış 15GHz/s tarama hızı Mükemmel hassasiyet ve faz gürültü performansı SIGINT işaretlerinin algılanması için ideal çözüm

110 YTS2000: YARI-İLETKEN TESPİT SİSTEMİ 2000 MHz Yarı-iletken malzemelerin yüksek doğruluk ve hassasiyet ile tespiti, Elde taşınabilir ve kullanım kolaylığı, Yüksek RF verici çıkış gücü ve yüksek RF alıcı hassasiyeti, Dairesel polarizasyonlu antenler, Dokunmatik LCD ekran ile kullanım kolaylığı, Sesli ve görsel uyarı sistemi, Sayısal tespit algoritmaları ile başarılı tespit, Analiz algoritması, Türkçe arayüz, Yüksek güvenlik gerektiren odalar, binalar ve kontrol noktaları için kullanılmaktadır. Physical sizes; 20cmx 30cmx 11cm- 2 kg

111 VERİ KIYMETLENDİRME ÇÖZÜMLERİ

112 İYON SUITE: ADLİ GÖRÜNTÜ İYİLEŞTİRME VE ONARMA YAZILIMI Görüntü ve videolar için; İyileştirme / Onarma Bulanıklık / Gürültü giderme Geometrik bozuklukları giderme Ara değerleme / Boyut değiştirme Sıkıştırma hatası giderme Video sabitleme Domen dönüştürme Video hareket kestirimi Süper çözünürlük filtreleri

113 NATO ARCADE & SMIR-ONLINE: NATO SPEKTRUM YÖNETİM VE KOORDİNASYON SİSTEMLERİ ARCADE (ALLIED RADIO FREQUENCY COMPUTER AIDED DATA EXCANGE) SMADEF-XML verilerinin oluşturulması, senkronizasyonu, sorgulanması ve frekans yönetim süreçlerinin kolaylaştırılması Frekans tahsisinin haritada gösterimi Spektrum analiz aracı SMIR-ONLINE (SPECTRUM MANAGEMENT INFORMATION REPOSITORY-ONLINE) NATO Spektrum Yönetim Verilerinin oluşturulması, senkronizasyonu, sorgulanması ve frekans Yönetim süreçlerinin otomasyonu Web tabanlı

114 SİVİL HAVACILIK ÇÖZÜMLERİ

115 HATS & HATC: HAVA ARACI TAKİP SİSTEMİ ve CİHAZI HATS HAVA ARACI TAKİP SİSTEMİ Alçak irtifada VFR uçus yapan helikopterler için Kesintisiz veri toplama, işleme ve kayıt Hava araçları ile bas-konuş tarzı sesli haberleşme E-Posta ve SMS ile acil durum bildirimi HATC HAVA ARACI TAKİP CİHAZI GSM ve LEO uyduları ile periyodik konum, hız ve yükseklik bilgisi iletimi GPSR üzerinden bas-konuş haberleşme Dahili batarya

116 ATCSİM: ATC KULE VE RADAR SİMÜLATÖRÜ Esnek kontrolör ve pilot çalışma pozisyonları Paralel pist eğitimi 360 derecelik görsel kule ortamı Uçuş planı yönetimi ve hazır uçuş planı veritabanı Otomatik Egzersiz hazırlama İstanbul Atatürk, Antalya, Ankara Esenboğa ve Erzincan havalimanı 3B modelleri

117 ATCSES: HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ SEÇİM SİSTEMİ Hava Trafik Kontrolörlerinde bulunması gerekli olan yetenekleri ölçeme testlerinden oluşur Zihinde Canlandırma Testi Görsel Hafıza Testi Muhakeme Testi Çapraz Kontrol Testi Kompleks Dikkat Testi İşitsel Hafıza Testi Psikomotor Testi Matematiksel Kavrama Testi İngilizce Anlama Testi Kişilik Testi

118 KUŞRAD: KUŞ-UÇAK ÇARPIŞMASI ÖNLEME RADARI 40 km yarıçapındaki alanda hava hedeflerinin üç boyutlu hacimsel tespit ve takibi Hava hedeflerinin sınıflandırılması (Kuş, kuş sürüsü ve uçak) Uyarı sistemi Operatör kontrolünde istenilen hedeflerin detaylı analizi Tespit ve takip verilerinin kaydı ve istatistiksel analizi Yatay ve Dikey Radar veri kaynaştırması

119 GÖMSİS: SAYISAL SİNYAL İŞLEME DONANIMI Yüksek performansta gerçek zamanlı sinyal işleme yeteneği Ölçeklenebilir mikrobilgisayar platformu Radar uygulamalarında Power PC tek kart bilgisayar olarak kullanım MPC7457 PowerPC işlemcisi

120 MGR: HAVA TRAFİK GÖZETLEME RADARI Sivil veya askeri hava trafik kontrolü ve yağış durumu belirleme Hava hedeflerinin tespit ve takibi Yağış şiddetinin ve yağış bölgelerinin tespiti Statik (yer) kargaşa azaltma Radar uzaktan kumanda ve izleme Video kayıt ve yeniden oynatma ASTERIX formatında çıktıları raporlama

121 ASTERIXCARE: RADAR TEST YAZILIMI Radar verisinin test edilmesi, analiz ve doğrulamasının gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan bir uygulama Anlık görüntüleme, eşzamanlı kayıt ve çoklu veri akışının senkronize bir şekilde tekrar oynatımı Farklı dosya formatlarına dönüştürülebilmesi (excel, txt vs.) Trafik ve iz bilgilerinin 2B ve 3B olarak görüntülenebilmesi GPU tabanlı grafik gösterimi ve mimari yapı Mode S, ADS-B, ASMGCS ve Multilateration veri format desteği Yakınlaşma, mesafe ölçümü, geçmiş iz bilgisi ve etiket gösterimi

122 RAYLI ULAŞIM SİSTEMLERİ

123 DTKM: DEMİRYOLU TRAFİK KONTROL MERKEZİ Demiryolu sahasının anlık izlenmesi ve kumanda edilmesi Tren trafiği yönetimi Gerçek zamanlı görsel/işitsel uyarı ve alarmlar Bölgedeki tüm trenlerin konum-zaman verilerinin saklanması ve gösterilmesi Gelişmiş kayıt ve raporlama özellikleri

124 DAS: DEMİRYOLU ANKLAŞMAN SİSTEMİ Güvenli, uygun maliyetli ve kolay temin edilebilir endüstriyel donanım kullanımı Açık arayüzleri sayesinde, bağımsız ürünler ile çalışabilirlik Esnek yapısı ile farklı demiryolu sahalarındaki kolay entegrasyon Güvenlik standartlarına uyumluluk Detaylı arıza tanıma özelliği

125 TRENSİM: E43000 LOKOMOTİF SİMÜLATÖRÜ Her türlü yol, iklim ve doğa koşullarında sürüş becerileri kazandırma Lokomotife ait markiz kumandalarının doğru kullanımını sağlama Emniyetli sürme alışkanlıklarını kazandırma Enerji ekonomisine yönelik cer ve fren uygulamaları Arıza giderme senaryoları Makinistlerin simülatörde sürüş yeteneklerinin değerlendirme

126 ELEKTRONİK BELGE ve ARŞİVLEME ÇÖZÜMLERİ

127 EBRU: BELGE TAKİP SİSTEMİ Yazıcıdan alınan çıktıların güvenliğini sağlamak için geliştirilmiş bir belge takip sistemidir Çıktıların; kullanıcı, zaman, bilgisayarda yazıcı, kime verildiği vb. bilgilerin yönetimi Bütün ağ yazıcıları ile çalışabilme Yırtılmış, yıpranmış, buruşturulmuş, damgalı çıktı tespiti Doküman damgalama ve çözme Pantograf Gelişmiş kullanıcı arayüzü

128 SKAAS: SAYISAL KAYIT ARŞİV VE ANALİZ SİSTEMİ Uydu, kablo, karasal ve internet üzerinden yayın yapan televizyon ve radyo kanallarını sayısal olarak arşivleme Kayıtlar üzerinde ses ve görüntü analizleri Sınırsız süreli kayıt dosyası saklama Görüntü kayıtları üzerinde sahne geçişlerini bulma, video klip arama, logo tanıma, görüntüyü yazıya dönüştürme ve ses kayıtları üzerinde kelime yakalama

129 e-belgem: ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ TSE Standartlarına uygun arşiv yönetim sistemi Doküman Sayısallaştırma Belge Paylaşımı Arşiv Belgeleribe Etkin ve Hızlı Erişim e-imza ve Sanal Navigasyon Sistem Yönetimi

130 ELEKTRO-OPTİK ve LAZER SİSTEMLERİ

131 UMKC: ULUSAL MARKER KONTROL CİHAZLARI VE DENETİM SİSTEMİ Kayıt dışı akaryakıt üretim ve kaçakçılığını önleme Yakıt pazarının denetimini sağlama Ölçüm sonuçlarının kriptolanarak GPSR üzerinden merkeze iletimi 2007 den itibaren, Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik, Gümrük Müsteşarlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nca kullanım

132 FORENSIC XP-4010D: DOKÜMAN İNCELEME SİSTEMİ Hiperspektral görüntüleme teknolojisine ile para, çek, senet, pasaport sahteciliklerin ortaya çıkarılması Gizlenmiş veya silinmiş yazıların görüntülenmesi Görünümleri aynı fakat kimyasalları farklı mürekkeplerin ortaya çıkarılması En hassas incelemeler için kullanım

133 DDA-1: DÖRT DİLİMLİ FOTODEDEKTÖR Bu milli algılayıcı; arayıcı başlık, yüzey profilleme ve mesafe ölçümleri için kullanılmaktadır Uygulama Alanları; Darbeli ve Sürekli Lazer Algılayıcı Uygulamaları Optik Haberleşme Barkod Okuyucuları Optik Uzaktan Kontrol Tıbbi Elektronik Uygulamaları Yüksek Hızlı Fotometri

134 GEZKİY: GERÇEK ZAMANLI KIZILÖTESİ İZ TAHMİNİ VE YÖNETİM SİSTEMİ Su üstü platformlarına karşı oluşacak pasif tehditler platformun kızılötesi ışımasını değerlendirir Platform yetkilisinin, olası tehdit gözüyle platformun kızılötesi ışımasını görebilmesini ve bu ışımaya göre platformu yönetebilmesini sağlama MİLGEM kapsamında HEYBELİADA ve BÜYÜKADA gemilerinde kullanılmaktadır

135 FKGS: FİBEROPTİK KABLO GÖZETİM SİSTEMİ Dahili Coğrafi Bilgi Sistemi Kablo kopuğu, bükülme, kablo yaşlanmaları, ek yeri ve konnektör kayıplarını algılama Verilen eşiklere göre alarm tespit etme ve harita üzerinde canlı olarak gösterebilme Trafik altında (active) ve trafik dışı (dark) fiberoptik bağlantılarını izleyebilme Ölçüm sonuçları ve alarmların arşivlenmesi

136 EMBC: ELEKTRO-OPTİK MODÜLASYON BULMA CİHAZI Kritik öneme sahip ortamlardaki elektro-optik vericilerin tespiti VETESİS cihazı ile birlikte bu vericilerin özelliklerini ve bilgi içerip içermediğini ortaya çıkarma Tespit edilebilir ışık dalga boyu: nm

137 SİBER GÜVENLİK

138 STAMPS: SİBER TEHDİTLERİ ALGILAMA MERKEZİ SİSTEMİ Siber Tehditleri Algılama arayüzü ile tek noktadan tüm kayıtların gerçek zamanlı izleme Dağıtık saldırı tespit sistemi altyapısı Zararlı aktivitelerin anında tespiti Filtreleme sistemlerine kural seti oluşturma Gelişmiş raporlama sistemi Anlık güncellenen coğrafi farkındalık haritası

139 SORT: SİBER ORTAM TUZAK SİSTEMİ Internet altyapısının kritik ağ bağlantı noktalarına yerleştirilecek sistemler üzerinden tehditlerin algılanması Algılanan tehditleri engelleyecek önlemlerinin tüm sistemlerde etkin hale getirilmesi Dağıtık siber tuzak sistemler Entegre çalışan saldırı tespit sistemler Sanallaştırma sistemleri Merkezi yönetim sistemlerinden oluşmaktadır

140 VKÖS: VERİ KAÇAĞI ÖNLEME SİSTEMİ Kurumsal verinin korunması Kurum ağ trafiğinin izlenmesi Verinin doğru politikalar ile yönetildiğinin denetimi Tek merkezden web tabanlı yönetim Veri kaçağı olaylarının merkezi takibi ve raporlanması 140

141 SİBERMEYDAN CTF: SİBER GÜVENLİK SİMÜLASYON VE YARIŞMA ORTAMI Ağ bileşenlerini, kurumsal servisleri, sunucuları, istemcileri ve bütün bu bileşenlerde oluşabilecek açıklıkları içeren senaryolar Standart bir kurumsal ağın tüm bileşenlerinin simülasyonu Senaryoların ve senaryolar arası ilişkilerin detaylı dokümantasyonu ve vektör diyagramları Uygulanan senaryo ve simülasyon ortamının düzenli olarak güncellenmesi Mavi ve kırmızı takım olarak çalışma imkanı

142 SİBER GÜVENLİK ANALİZLERİ Güvenlik, yazılımlara ve sistemlere geliştirme sürecinin parçası olarak uygulanmalıdır GÜVENLİ YAZILIM GELİŞTİRME BT ÜRÜN GÜVENLİĞİ SIZMA TESTLERİ BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ RİSK ANALİZİ ZARARLI YAZILIM ANALİZİ

143 SU ALTI SAVUNMA SİSTEMLERİ

144 DABİS: DENİZALTI BATARYA İZLEME SİSTEMİ Denizaltılarda dört farklı odada gruplanmış 480 adet bataryanın gerilim 24 pilot bataryanın sıcaklık 4 batarya grubunun akım bilgilerini ölçme, sesli ve görsel olarak oluşturarak bilgisayar ekranına yansıtma ve kaydetme

145 DATAS: DENİZALTI TAKTİK SİMÜLATÖRÜ Bilgisayar tabanlı denizaltı eğitim simülatörü Tarama, angajman, hücum ve sakınma gibi taktik davranışlar için farklı eğitim senaryoları Fiziksel Bölümleri Eğitim Kontrol Odası Santral Odası Debrifing Odası Atış Kontrol ve Hedef Hareket Analizi Seyir ve Dalış simülasyonu vb.

146 SEDAVER: SENARYO TABANLI DENİZALTI VERİ PAKETİ ÜRETECİ Denizaltılarda bulunan Komuta Kontrol, Lançer, Atış İstasyonu gibi sistemlere ait veri paketlerini mevcut iletişim protokollerine uygun olarak üreten yazılım Denizaltı sınıfına göre uyarlanabilme Senaryo tabanlı denizaltı veri paketi üretme Veri paketi oluşturma ve gönderme LANÇER SİSTEMİ BENZETİMİ SU TOPU ATIŞ İSTASYONU BENZETİMİ

147 DAKA/BTBM: DENİZALTILAR İÇİN AKUSTİK ALDATICI GELİŞTİRME / BİLGİSAYAR TABANLI BENZETİM MODELİ Torpido tehdidi taktik resmi senaryo olarak tanımlama Sakınma manevraları ve akustik karıştırıcı/aldatıcı döküş düzeninden oluşan taktik tanımlama Senaryo taktik tekli/çoklu koşum Koşum sonrası analiz

148 SONOBOY: YÜZER PLATFORM KONUM TESPİT ARACI Yüzer platformların konumlarının tespit edilmesi Gemi, uçak veya helikopterden bırakılabilme Su altı seslerini elektriksel sinyale dönüştürek RF verici ile uçak veya gemiye iletim sağlama Frekans Aralığı: Hz Çalışma Derinliği: m

149 SAVUNMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

150 DRT MASASI: SAYISAL PLOTLAMA MASASI Geminin konum, hız, yön, rota bilgilerini görüntüleme Seyir radarlarından alınan temas bilgilerini görüntüleme 40 inç geniş ekran Sayısal harita üzerinde plotlama Ergonomik tasarım

151 GİS: GERÇEK ZAMANLI İŞLETİM SİSTEMİ Türkiye nin ilk ve tek milli gerçek zamanlı işletim sistemi Zaman- Kritik, görev kritik işlemlerde kullanılan gömülü sistemlerde kullanılabilecek işletim sistemi Aviyonik sistem tasarımı ve entegrasyon kabiliyetinin milli olarak geliştirilmesine katkı DO-178B seviyesi A süreçlerine uygun ARINC-653 ve POSIX mod desteği Tümleşik Geliştirme Ortamı (TGO)

152 ETMTS-2: ELDE TAŞINABİLİR MAYIN TESPİT SİSTEMİ Metal Detektörü (Electromagnetic Induction- EMI) Yere Nüfus Eden Radar (Ground Penetrating Radar-GPR) Metalik ve Metalik olmayan mayınların tespiti El yapımı patlayıcıların (EYP) tespiti Sesli uyarı Renkli LCD ekran

153 TAKSİS: TAKTİK EĞİTİM SİSTEMİ Harekât birliklerinin operasyon eğitimleri için geliştirilmiş olan bir gömülü simülasyon sistemi Karşılıklı çatışma olanağı Bölgesel vurulma algılamaya olanak sağlayan özel tasarım elbiseler El bombası, ses bombası ve bubi tuzağı benzetimleri Kamera görüntüleri ile operasyon izleme ve eş zamanlı tekrar oynatım

154 ELEKTRONİK HARP SİSTEM YAZILIM ÇÖZÜMLERİ VE SİSTEM HİZMETLERİ

155 SİMA: SİMÜLASYON MODELLEME ALTYAPISI Karmaşık bir sistemin simülasyon modelinin, modüler ve hiyerarşik bir mimari ile oluşturulup çalıştırılmasını sağlayan bir altyapı yazılımı, bağımsız bir yazılım katmanı sunarak simülasyon uygulamalarında gereksiz kodlama tekrarlarını önler

156 MARSsys: RADYO SPEKTRUM SİSTEM ANALİZ VE YÖNETİMİ Spektrum bilgi yönetimi ve frekans analiz süreçlerinin aynı yazılım altyapısı bünyesinde bütünleşmesini sağlama Askeri ve sivil talepleri bir arada karşılayan bir otomasyon sistemi Spektrum yönetiminde uluslararası koordinasyon kabiliyeti SMADEF-XML standardı ile uyumlu ilk yazılım SMAS - Teknik Analiz Modülü FIMS Veri İşleme Modülü

157 IRDMAS: KIZILÖTESİ ÖLÇÜMLERİ VERİ TABANI YÖNETİM VE ANALİZ YAZILIMI Platformlara ve KÖ ısı fişeklerine (flare) ait iz ölçüm ve analizlerinin gerçekleştirilmesi Standart kızılötesi ölçüm ve analiz metodolojisinin geliştirilmesi Çok modlu, çok-biçimli parçalı verilerin ilişkilendirilmesi ve birleştirilmesi Sistematik meta veriyi kaydetme yöntemleri Otomatik veri ilişkilendirilmesi Farklı kamera tipleri için ham görüntü işleme

158 REDAY: RADAR VE ELEKTRONİK DESTEK SİSTEMLERİ PERFORMANS ANALİZ YAZILIMI Radar Kaplama ve Algılanma Analizleri Amprik ve Deterministik (Fourier Split Step yöntemi) Analiz Çoklu Sistemler için Toplu Analiz Kullanıcının Belirleyebildiği Çalışma Alanı Farklı Vektör ve Raster Harita Format Desteği Sonuçların Harita Üzerinde Katmanlı Gösterimi

159 RASES: RADAR KESİT ALANI HESAPLAMA SİSTEMİ Radar Kesit Alanı Kestirim Yazılımı Monostatik ve Bistatik Kestirimi Menzil Profili, 2-B ve 3-B TYAR görüntüsü hesaplama Saçılma Merkezi Tespiti RKA azaltımına yönelik tasarım önerileri

160 ELEKTRONİK HARP SİSTEMLERİ TASARIM VE GELİŞTİRME EH sistemleri analiz, tasarım ve prototip geliştirme çalışmaları Hava, Deniz veya Kara platformlarına yönelik EH çözümleri Elektronik Taaruz Teknolojileri Elektronik Destek / Elint teknolojileri

161 ELEKTRONİK HARP ANALİZ, TEST, DEĞERLENDİRME VE MÜHENDİSLİK DESTEK HİZMETLERİ EH sistem geliştirme faaliyetlerinin açık saha ve laboratuvar ortamlarında çalışan ölçüm, test ve değerlendirme sistemleri Radar, muhabere, kızılötesi sistemler ve platformların performanslarının tespit edilmesine yönelik çalışmalar ve farklı uygulamalara yönelik çözümler Donanım Çevrim Laboratuvarları RF ve Kızıl Ötesi Ölçüm Sistemleri Mühendislik Destek Hizmetleri

162 YÜKSEK GÜÇ MİKRODALGA SİSTEMLERİ

163 KATOT: YÜKSEK GÜÇ MİKRODALGA ÇÖZÜMLERİ TWT, Magnetron, FEL, Virkatör, gibi yüksek güçlü ve yüksek frekanslı elektromanyetik üreteçlerin temel yapıtaşı Thermiyonik Katotlar Oksit Katot Dispenser Katot Reservuar Katot Hollow Katotlar Foto Katotlar ve projelere yönelik ürün geliştirme

164 TWT: TRAVELING WAVE-TUBE ÇÖZÜMLERİ Radar, Elektronik Harp, Uydu Haberleşme sistemlerine yönelik TWT tasarımı ve prototip geliştirme Radar TWT Elektronik Harp Uydu Sistemleri Geniş band, S-Band, X-Band, Ku-Band, Ka-Band Pulse ve CW mode

165 MAGNETRON ÇÖZÜMLERİ Radar, Mikrodalga Isıtma Sistemlerine yönelik Magnetron tasarımı ve prototip geliştirme Radar Magnetron Mikrodalga Isıtma Sistemleri

166 BULUT BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ

167 DAMLA: ULUSAL ARAMA MOTORU PROTOTİPİ Sadece Türkçe içeriğe sahip internet sayfalarının içerikleri üzerinde arama yapılmasını sağlama İçeriklerin kategorilerinin belirlenerek sınıflandırılması (Haber, Spor, Sağlık, Magazin, vb) Belirlenen tarih aralığına ait içeriklerde arama yapılabilmesi İstenilen doküman türlerinde (Pdf, Docx, Xls, vb) dosya içeriklerinde arama yapılabilmesi İnternet sayfalarının içeriğindeki resimlerin indekslenerek aranabilmesi Yatayda ölçeklenebilir, bulut uyumlu sistem mimarisi

168 B3LAB: SAFİR ÜRÜN AİLESİ Safir Altyapı: Sunucu, disk ve ağ cihazlarından oluşan bulut altyapısını güvenli şekilde sanal olarak sunma OpenStack Controller, Neutron, Compute altyapısı Web tabanlı yönetim yazılımı Safir Depo: Doküman, evrak, ses ve görüntü gibi nesnelerin depolanması ve dağıtık erişimi için merkezileştirilmiş, güvenli bulut depolama çözümü OpenStack Swift altyapısı Hızlı ve güvenilir içerik depolama ve erişim Safir Kimlik: Akıllı kart ile tekil giriş ve yetkilendirme sağlayarak diğer hizmetlere tekrar giriş yapmadan erişim olanağı sunma Rol tabanlı güvenli erişim katmanı Safir Kütüphane: Uygulama Programları Arayüzü (API) ile işlevlere platformbağımsız erişimi ve kullanımı sağlayan iletişim kütüphanesi çözümü RESTful API desteği Kabuk betikleri ile kolay bulut kullanımı

169 B3LAB: BÜYÜK VERİ ANALİZ ÇÖZÜMLERİ Büyük Veri Dosya Sistemleri konfigürasyonu ve optimizasyonu (Hadoop) Hadoop kurulumu ve danışmanlığı Büyük Veri Tabanları kurulumu, konfigürasyonu ve optimizasyonu (HBase) Büyük Veri için kullanılan işletim sistemi konfigürasyonu ve optimizasyonu (Linux temelli) Büyük Veri Analizi için iş kodu yazma (Ör. Map Reduce kodu) Büyük Veri Eğitimi

170 e-devlet PLANLAMA HİZMETLERİ

171 e-devlet PLANLAMA HİZMETLERİ Orta ve uzun vadeli planların oluşturulmasına destek vermek Kanun ve mevzuat değişikliği çalışmalarına destek vermek Teknik danışmanlık ve süreç rehberliği sağlamak Mevcut durumun tanımlanması, alternatif çözümlerin üretilmesi ve uygulanmasına yönelik çalışmalar yürütmek e-devlet projelerinin etkinliğine yönelik yöntemleri araştırmak, geliştirmek, bu kapsamda elde edilen bilgiyi rehber haline getirmek ve yaygınlaştırılması için eğitim v.b. çalışmaları yürütmek

172 KURUMSAL BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BİT) KAPASİTE ANALİZİ VE BİLİŞİM STRATEJİSİ HAZIRLAMA Kalkınma Bakanlığı ndan bilişim altyapısına yönelik bütçe tekliflerinde referans olarak kullanılacak analiz raporları hazırlanmaktadır Örnek Projeler BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU BİLİŞİM YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIK HİZMETİ PROJESİ ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİSTEM ODASI MODERNİZASYONU PROJESİ YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI SİSTEM ODASI MODERNİZASYONU PROJESİ

173 MEVCUT DURUM ANALİZİ VE YOL HARİTASI BELİRLEME Örnek Proje DEVLET MALZEME OFİSİ (DMO) E-DÖNÜŞÜM ANALİZ ÇALIŞMASI PROJESİ DMO nun mevcut durumunun analiz edilerek kurumun tedarik süreci etkinliğinin artırılması, satınalma sürecinin idari yükünün azaltılması, DMO, tedarikçiler ve kamu kurumları arasında birlikte çalışabilirliğin sağlanması, iş süreçlerinin revizyonu konularında üst seviye çözüm önerilerini içeren yol haritası sunma

174 TEKNİK ŞARTNAME OLUŞTURMA Örnek Proje İL-CAS PROJESİ İller Bankası A.Ş. İçin Coğrafi Arşiv Sistemi kurulması kapsamında, Mevcut Durum Analizi Ve Yol Haritası Belirlemesi ne yönelik Ön Analiz Çalışmaları, Analiz Uygulama Planı, Mevcut Durum Analizi, Sistem Analizi ve Raporlanması, Teknik Şartname hazırlanması, Yaklaşık Süre ve Maliyet Analizi, Teklif Puanlama Yöntemi nin belirlenmesi ve raporlanması

175 TEKNİK DANIŞMANLIK VE SÜREÇ REHBERLİĞİ Örnek Projeler GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI (GTB) ALGI, FARKINDALIK VE MEMNUNİYET ÖLÇÜM SİSTEMİ PROJESİ KAMU İNTERNET SİTELERİ REHBERİ (KAMİS) PROJESİ İL ENVANTERİ SİSTEMİ NİN GELİŞTİRİLMESİ VE KARAR DESTEK SİSTEMİ (İLEMOD) PROJESİ KAMU BİT PROJELERİ TEKLİF HAZIRLAMA SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ (KABİT) PROJESİ

176 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SÜREÇ İYİLEŞTİRME Metodolojik yöntemlerle mevcut durum analizi yapılarak organizasyonların güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi İyileştirme hedeflerinin belirlenmesi ve faaliyetlerin planlaması Süreçlerin tanımlanması/iyileştirilmesi Analiz edilmesi ve değerlendirilmesi Süreçlerin yaygınlaştırılması amacı ile gerekli eğitim ve süreç uygulama desteği verilmesi

177 e-devlet PROJE YÖNETİMİ HİZMETLERİ

178 e-devlet PROJE YÖNETİMİ HİZMETLERİ Mevcut durum analizi yapmak ve hedeflenen sistemi tarifleme İş paketlerini belirleyerek önceliklendirme Yazılım gereksinimlerini oluşturma Mimari, üst düzey ve detay yazılım tasarımlarını yapılandırma Kodlama, kod gözden geçirme ve test faaliyetlerini gerçekleştirme Geliştirilen yazılım sistemlerinin kurulumlarını gerçekleştirme Yaygınlaştırılmasına yönelik kullanıcı eğitimlerini bilgisayar başında uygulamalı olarak verme

179 YATIRIM, TEŞVİK VE DESTEK YÖNETİM SİSTEMLERİ Yürütülmekte olan faaliyetlerde ve kaynak kullanımında etkinliği şeffaflığı ve hesap verilebilirliği, yürütülen mali ve teknik destekler ile yatırım destek faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesini sağlayan merkezi ve entegre yönetim sistemi Projeler KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ (KAYS) PROJESİ İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) PROJESİ

180 SEKTÖREL DENETLEME VE İZLEME YÖNETİM SİSTEMLERİ Düzenleyici ve denetleyici kurum ve kuruluşlar için piyasanın izlenebilirliğinin denetlenebilirliğinin artırılması Piyasada söz sahibi ilgili kurum ve kuruluşlar için e-devlet altyapısının oluşturulması Süreçlerin elektronik ortamda yürütülmesi ile birlikte işgücü ve zamandan tasarruf edilmesi Projeler ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ (ÜTS) PROJESİ ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU BİLİŞİM SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

181 SOSYAL YARDIM VE HİZMETLER YÖNETİM SİSTEMLERİ Kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan tüm sosyal yardım ve hizmetlere ilişkin veri kaynaklarının entegre edilerek sosyal yardım ve hizmet bilgilerinin karar vericilere sunulmasına ve daha adil kaynak dağıtımına altyapı oluşturan bilgi sistemleri Projeler BÜTÜNLEŞİK SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ PROJESİ SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK PUANLAMA FORMÜLÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

182 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Araştırmacı, planlamacı, uygulamacı, yatırımcı ve karar verme organlarının; mekansal konulara ilişkin iş ve işlemlerinde ihtiyaçlarını karşılamak ve karar destek sağlamak üzere konumsal ve konumsal olmayan verilerin çeşitli kaynaklardan toplanması, depolanması, işlenmesi, analiz edilmesi, yönetilmesi ve sunulması fonksiyonlarını bütünleşik olarak yerine getiren donanım, yazılım, personel, veri, yöntem bileşenlerinden oluşan organizasyon sistemi Proje HAVZA İZLEME DEĞERLENDİRME

183 e-devlet POLİTİKA İZLEME VE DEĞERLENDİRME HİZMETLERİ

184 e-devlet POLİTİKA İZLEME VE DEĞERLENDİRME HİZMETLERİ Politika araştırmalarına destek olmak Eğitim ve problem analizleri yapmak Performans yönetimi, değerlendirme veya kıymetlendirme çalışmalarına destek vermek Gerekli iyileştirme faaliyetlerinin yürütülmesine destek vermek Proje ULUSAL E-DEVLET STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI PROJESİ

185 e-devlet MİMARİ OFİSİ HİZMETLERİ

186 e-devlet MİMARİ OFİSİ HİZMETLERİ İlişki kurma, birlikte çalışabilirlilik ve entegrasyon çalışmalarına destek vermek Süreç, uygulama, teknoloji ve veri yönetimi entegrasyonu ve paylaşımı çalışmaları yürüterek e-devlet hizmet sunucularına temel oluşturmak ve yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla rehberlik ve eğitim hizmeti sunmak Entegre yönetilen kamu bilgisi üzerinde analizler yapmak, elde edilen istatistiksel verileri ve analitik sonuçları e-devlet hizmet sunucuları ve yararlanıcıları ile paylaşmak

187 KSM: KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ Bilgi Güvenliği ve Elektronik İmza Teknolojileri Türkiye'nin Tek Kamu Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı Kişilerin Kimlik Doğrulamasını Elektronik Ortamda Sağlayan Nitelikli Elektronik Sertifika Servisleri Açık Anahtar Altyapısı e-imza Uygulamaları

ASELSAN da Halk Günü ULUSAL SAVUNMA SANAYİİNİN GÜVENCESİ YIL:25 SAYI:86 3/2012 ISSN 1300-2473

ASELSAN da Halk Günü ULUSAL SAVUNMA SANAYİİNİN GÜVENCESİ YIL:25 SAYI:86 3/2012 ISSN 1300-2473 Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı nın bir kuruluşudur. YIL:25 SAYI:86 3/2012 ULUSAL SAVUNMA SANAYİİNİN GÜVENCESİ ISSN 1300-2473 ASELSAN da Halk Günü ASELSAN Dergisi 1 Değerli Okuyucular ASELSAN

Detaylı

Özgün ürün ve çözümlere ihtiyacımız var

Özgün ürün ve çözümlere ihtiyacımız var ÖZEL EK Mayıs 2015 Özgün ürün ve çözümlere ihtiyacımız var l Milli Savunmada veri analizi l Türk Savunma Sanayinin bölgede tanıtımına katkı önsöz 2 1915 barış balonu gökyüzündeyken Sedef Özkan ]Savunma

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

ERICSSON-LG KURUMSAL HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ

ERICSSON-LG KURUMSAL HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ ERICSSON-LG KURUMSAL HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ Contents İçindekiler 02 04 _ Kurumsal Enterprise İşletmeler Business 06 08 _ Small Küçük and ve Ev Home OfisOffice 10 11 _ ipecs Ethernet Anahtarı Switch 12 13

Detaylı

İŞNET GROUP. Teknolojiye Sahiplenip MİMARİ VE SOSYAL Çözünürlüğün Yarattığı HUZURU VE GÜVENİ Vaat Ediyor.

İŞNET GROUP. Teknolojiye Sahiplenip MİMARİ VE SOSYAL Çözünürlüğün Yarattığı HUZURU VE GÜVENİ Vaat Ediyor. İŞNET GROUP Teknolojiye Sahiplenip MİMARİ VE SOSYAL Çözünürlüğün Yarattığı HUZURU VE GÜVENİ Vaat Ediyor. İçindekiler Hakkımızda 1 Hakkımızda 2 Çözüm Ortaklarımız 3 Kalite Anlayışımız ve Çevre Politikamız

Detaylı

AFET DURUMUNDA KAMUDA VERİ GÜVENLİĞİ

AFET DURUMUNDA KAMUDA VERİ GÜVENLİĞİ AFET DURUMUNDA KAMUDA VERİ GÜVENLİĞİ PROJE ORTAKLARI PROJE İŞTİRAKÇİLERİ Sözleşme No: İSTKA/2012/DFD/142 2 Ekip Tülay TAŞÇI Bütçe ve Planlama Daire Başkanı Ramazan BURÇAKBAŞ - Proje Sorumlusu Zeynep Deniz

Detaylı

UDHB Strateji Geliştirme Başkanlığı Hakkı Turayliç Cad. No: 5 Emek 06500 Ankara Tel: 0312 203 13 43 e-posta: sgb6@udhb.gov.tr www.udhb.gov.

UDHB Strateji Geliştirme Başkanlığı Hakkı Turayliç Cad. No: 5 Emek 06500 Ankara Tel: 0312 203 13 43 e-posta: sgb6@udhb.gov.tr www.udhb.gov. T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 2014 Bu raporun bütün hakları saklıdır. Yazılar veya görsel malzemeler izin alınmadan tamamen veya kısmen yayımlanamaz. Bilimsel amaçlarla kullanılması

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU HİZMETE ÖZEL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU V.1 2014 I Bu kılavuz çevre duyarlılığı kapsamında kâğıt ortamda basılmayarak; elektronik

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI TEKNOLOJİ YÖNETİM STRATEJİSİ

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI TEKNOLOJİ YÖNETİM STRATEJİSİ SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI TEKNOLOJİ YÖNETİM STRATEJİSİ 2011-2016 ... tekniğin ve sanatların her türlü ilerlemelerine uygun olarak yapılan silâhlar ve savaş gereç ve araçları, memleketin ekonomisiyle

Detaylı

Bilgi Güvenliği Temel Kavramlar. Eğitmen : Fatih Özavcı

Bilgi Güvenliği Temel Kavramlar. Eğitmen : Fatih Özavcı Bilgi Güvenliği Temel Kavramlar Eğitmen : Fatih Özavcı Bilgi Nedir İşlenmiş veridir. Bilgi diğer önemli iş kaynakları gibi kurum için değeri olan ve dolayısıyla uygun bir şekilde korunması gereken bir

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KABLOSUZ AĞ SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri

Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri Savunma Sistemleri Tanıtımı Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri Ersoy AKSOY, SSM Mustafa BAL, SSM UYDULAR Uydular (yapay uydu) insanoğlu tarafından çeşitli amaçlarla yerden uzaya fırlatılan ve genellikle

Detaylı

Başarı ve Çaba: Yaptığı işte daima başarılı olmayı hedefler ve bu doğrultuda gereken her türlü çabayı gösterir.

Başarı ve Çaba: Yaptığı işte daima başarılı olmayı hedefler ve bu doğrultuda gereken her türlü çabayı gösterir. YETKİNLİKLER TEMEL YETKİNLİKLER Başarı ve Çaba: Yaptığı işte daima başarılı olmayı hedefler ve bu doğrultuda gereken her türlü çabayı gösterir. Bilgi Paylaşımı: İşe yönelik olarak edindiği bilgileri çalışma

Detaylı

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE)

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) SÜRÜM : 02 TARİH : 28.08.2013 1. GİRİŞ... 7 1.1. Genel Bakış... 7 1.2. Kitapçık Adı ve Tanımlama... 7 1.3. Taraflar... 8 1.3.1. Zaman Damgası Üretim Merkezi... 8

Detaylı

ULUSAL SİBER GÜVENLİK TATBİKATI SONUÇ RAPORU. 25-28 Ocak 2011

ULUSAL SİBER GÜVENLİK TATBİKATI SONUÇ RAPORU. 25-28 Ocak 2011 ULUSAL SİBER GÜVENLİK TATBİKATI SONUÇ RAPORU 25-28 Ocak 2011 ISBN: 978-605-62506-1-3 içindekiler KISALTMALAR...3 YÖNETİCİ ÖZETİ...4 1. TATBİKAT İHTİYACI VE İLGİLİ KURUMLAR...10 1.1. Amaç... 13 1.2. Kapsam...13

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

YENİ FİKİRLER YEŞERSİN, PROJE SORUMLUSU????? TÜRKİYE GELİŞSİN...

YENİ FİKİRLER YEŞERSİN, PROJE SORUMLUSU????? TÜRKİYE GELİŞSİN... ????? YENİ FİKİRLER YEŞERSİN,?????????? TÜRKİYE GELİŞSİN... 26 Mart 2014??????? ICC İstanbul Kongre Merkezi????? Bilgi ve İletişim Teknolojisi Uygulamaları B??????????????????????????????????????????????????????

Detaylı

Enerjimiz Herseye Yeter

Enerjimiz Herseye Yeter ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN KONUSU Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımı Hizmet Alımı İşi; ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (İDARE) standart dosya planının oluşturulması, oluşturulan

Detaylı

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ e-devlet Kapısı 160 İletişim Merkezi Hizmeti İhalesi Teknik Şartnamesi 2

Detaylı

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ 5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ Özcan Rıza YILDIZ Sayıştay Uzman Denetçisi GİRİŞ Belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi

Detaylı

Bİ LGİ VE İ LETİ Şİ M TEKNOLOJİ LERİ

Bİ LGİ VE İ LETİ Şİ M TEKNOLOJİ LERİ 1 Bİ LGİ VE İ LETİ Şİ M TEKNOLOJİ LERİ 1 BILGISAYARLAR Bilgisayar ya da dijital aletleri kullanabilmek, belirli bir bilgi ve anlayışı gerektirir. Bilgisayar kullanabilme ile ilgili bilinmesi gerekenler,

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nün görevi ve konumu nedeniyle bilgi çağı gereklerine

Detaylı

Hakkımızda. Kiosk İnnova sizin vizyonunuzdan kendine ilham alıyor. Bu felsefe onu farklı ve yenilikçi kılıyor.

Hakkımızda. Kiosk İnnova sizin vizyonunuzdan kendine ilham alıyor. Bu felsefe onu farklı ve yenilikçi kılıyor. Hakkımızda Kiosk İnnova, sektörel self servis çözümleri alanında Türkiye nin en büyük sağlayıcısı olarak, farklı ihtiyaçlar için tasarladığı kiosk ürünlerini uçtan uca çözümlere dönüştürüyor. Finans, üretim,

Detaylı

Uzay Ve Havacılık Teknolojileri Yol Haritası

Uzay Ve Havacılık Teknolojileri Yol Haritası TÜSI AD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu ve Ulusal I novasyon Girişimi Yol Haritası Serisi 1: Uzay Ve Havacılık Teknolojileri Yol Haritası 2009 2009 REF, Tüm Hakları Saklıdır Uzay Ve Havacılık Teknolojileri

Detaylı

Satışa Yönelik Çözüm Kılavuzu

Satışa Yönelik Çözüm Kılavuzu Yalnızca Intel Teknoloji Sağlayıcıları içindir Bu kapsamlı kılavuz, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) Intel tabanlı satış noktası (POS) çözümleri satmanızda size yardımcı olacaktır. Ürün ve/veya

Detaylı

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Ali Rıza EKİCİ, Denizcilik

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

ŞUBAT 2013 / ISSN 1302-1435. ROKETSAN ve İLKLERİMİZ TASARIM ve MÜHENDİSLİK GÜCÜMÜZ ROKETSAN LI OLMAK. Roketsan, bir TSKGV kuruluşudur.

ŞUBAT 2013 / ISSN 1302-1435. ROKETSAN ve İLKLERİMİZ TASARIM ve MÜHENDİSLİK GÜCÜMÜZ ROKETSAN LI OLMAK. Roketsan, bir TSKGV kuruluşudur. SAYI 2 ŞUBAT 2013 / ISSN 1302-1435 ROKETSAN ve İLKLERİMİZ TASARIM ve MÜHENDİSLİK GÜCÜMÜZ ROKETSAN LI OLMAK Roketsan, bir TSKGV kuruluşudur. sayı 2 şubat 2013 yayın kurulu ndan Değerli Okurlarımız Uzun

Detaylı