İL ÇEVRE DURUM RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İL ÇEVRE DURUM RAPORU"

Transkript

1 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN ADANA İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ADANA-2009

2 İL ÇEVRE DURUM RAPORU ANA BAŞLIKLAR Sayfa COĞRAFİ KAPSAM 13 DOĞAL KAYNAKLAR 24 HAVA (ATMOSFER VE İKLİM ) 41 SU 61 TOPRAK VE ARAZİ KULLANIMI 67 FLORA-FAUNA VE HASSAS YÖRELER 76 TURİZM 126 TARIM VE HAYVANCILIK 144 MADENCİLİK 161 ENERJİ 164 SANAYİ VE TEKNOLOJİ 172 ALTYAPI, ULAŞIM VE HABERLEŞME 181 YERLEŞİM ALANLARI VE NÜFUS 200 ATIKLAR 214 GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM 236 AFETLER 240 SAĞLIK VE ÇEVRE 247 ÇEVRE EĞİTİMİ 256 ÇEVRE YÖNETİMİ VE PLANLAMA 259 1

3 İÇİNDEKİLER A. COĞRAFİ KAPSAM A.1. Giriş 13 A.2. İl ve İlçe Sınırları 14 A.3. İlin Coğrafi Durumu 15 A.4. İlin Topografyası ve Jeomorfolojik Durumu 15 A.5. Jeolojik Yapı ve Stratigrafi 19 A.5.1. Metamorfizma ve Mağmatizma A.5.2. Tektonik ve Paleocoğrafya B. DOĞAL KAYNAKLAR B.1. Enerji Kaynakları 24 B.1.1. Güneş 24 B.1.2. Su Gücü 24 B.1.3. Kömür 25 B.1.4. Doğalgaz 25 B.1.5. Rüzgâr 26 B.1.6. Biokütle 26 B.1.7. Petrol 26 B.1.8. Jeotermal Sahalar 26 B.2. Biyolojik Çeşitlilik 26 B.2.1. Ormanlar 26 B Odun Üretimine Ayrılan Tarım Alanları 27 B.2.2. Çayır ve Mera 28 B.2.3. Sulak Alanlar 28 B.2.4. Flora 28 B.2.5. Fauna 28 B.2.6. Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtı, Tabiatı Koruma Alanları ve Diğer 28 Hassas Yöreler B.3. Toprak 29 B.4. Su Kaynakları 30 B.4.1. İçme Suyu Kaynakları ve Barajlar 30 B.4.2. Yeraltı Su Kaynakları 31 B.4.3. Akarsular 32 B.4.4. Göller ve Göletler 32 B.5. Mineral Kaynaklar 35 B.5.1. Sanayi Madenleri 35 B.5.2. Metalik Madenler 36 B.5.3. Enerji Madenleri B.5.4. Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler 37 C. HAVA (ATMOSFER VE İKLİM) C.1. İklim ve Hava 41 C.1.1. Doğal Değişkenler 41 C Rüzgâr 41 C Basınç 42 C Nem 42 C Sıcaklık 42 2

4 C Buharlaşma 42 C Yağışlar 42 C Yağmur 42 C Kar, Dolu, Sis ve Kırağı 42 C Seller 43 C Kuraklık 43 C Mikro klima 43 C.1.2. Yapay Etmenler 43 C Plansız Kentleşme 43 C Yeşil Alanlar 44 C Isınmada Kullanılan Yakıtlar 45 C Endüstriyel Emisyonlar 45 C Trafikten Kaynaklanan Emisyonlar 46 C.2. Havayı Kirletici Gazlar ve Kaynakları 48 C.2.1. Kükürt dioksit Konsantrasyonu ve Duman 48 C.2.2. Partikül Madde (PM) Emisyonları 51 C.2.3. Karbon monoksit Emisyonları 54 C.2.4. Azot Oksit (NOx) Emisyonları 55 C.2.5. Hidrokarbon ve Kurşun Emisyonları 58 C.3. Atmosferik Kirlilik 58 C.3.1. Ozon Tabakasının İncelmesinin Etkileri 58 C.3.2. Asit Yağışlarının Etkileri 58 C.4. Hava Kirleticilerinin Çevreye Olan Etkileri 58 C.4.1. Doğal Çevreye Etkileri 58 C Su Üzerindeki Etkileri 58 C Toprak Üzerine Etkileri 58 C Flora ve Fauna Üzerindeki Etkileri 58 C İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri 58 C.4.2. Yapay Çevreye (Görüntü Kirliliği Üzerine) Etkileri 58 D. SU D.1. Su Kaynaklarının Kullanımı 59 D.1.1. Yeraltı Suları 59 D.1.2. Jeotermal Kaynaklar 59 D.1.3. Akarsular 59 D.1.4. Göller, Göletler ve Rezervuarlar 62 D.1.5. Denizler 63 D.2. Doğal Drenaj Sistemleri 63 D.3. Su Kaynaklarının Kirliliği ve Çevreye Etkileri 64 D.3.1. Yeraltı Suları ve Kirlilik 64 D.3.2. Akarsularda Kirlilik 64 D.3.3. Göller, Göletler ve Rezervuarlarda Kirlilik 64 D.3.4. Denizlerde Kirlilik 64 D.4. Su ve Kıyı Yönetimi, Strateji ve Politikaları 64 D.5. Su Kaynaklarında Kirlilik Etkenleri 64 D.5.1. Tuzluluk D.5.2. Zehirli Gazlar D.5.3. Azot ve Fosforun Yol Açtığı Kirlilik D.5.4. Ağır Metaller ve İz Elementler D.5.5. Zehirli Organik Bileşikler D Siyanürler 3

5 D Petrol ve Türevleri D Polikloro Naftalinler ve Bifeniller D Pestisitler ve Su Kirliliği D Gübreler ve Su Kirliliği D Deterjanlar ve Su Kirliliği D.5.6. Çözünmüş Organik Maddeler D.5.7. Patojenler D.5.8. Askıda Katı Maddeler D.5.9. Radyoaktif Kirleticiler ve Su Kirliliği E. TOPRAK VE ARAZİ KULLANIMI E.1. Genel Toprak Yapısı 65 E.2. Toprak Kirliliği 69 E.2.1. Kimyasal Kirlenme 69 E Atmosferik Kirlenme 69 E Atıklardan Kirlenme 69 E.2.2. Mikrobiyal Kirlenme E.3. Arazi 70 E.3.1. Arazi Varlığı 70 E Arazi Sınıfları 70 E Kullanma Durumu 71 E.3.2. Arazi Problemleri 72 F. FLORA-FAUNA VE HASSAS YÖRELER F.1. Ekosistem Tipleri 75 F.1.1. Ormanlar 75 F Ormanların Ekolojik Yapısı 75 F İlin Orman Envanteri 75 F Orman Varlığının Yararları 76 F Orman Kadastro ve Mülkiyet Konuları 76 F.1.2. Çayır ve Meralar 77 F.1.3. Sulak Alanlar 77 F.1.4. Diğer Alanlar (Stepler vb.) 82 F.2. Flora 82 F.2.1. Habitat ve Toplulukları 82 F.2.2. Türler ve Popülasyonları 86 F.3. Fauna 89 F.3.1. Habitat ve Toplulukları 89 F.3.2. Türler ve Popülasyonları 95 F.3.3. Hayvan Yaşama Hakları 95 F Evcil Hayvanlar 95 F Sahipli Hayvanlar 95 F Sahipsiz Hayvanlar 95 F Nesli Tehlike Altında Olan ve Olması Muhtemel Evcil ve Yaban Hayvanlar 95 F Hayvan Hakları İhlalleri 95 F Valilikler, Belediyeler ve Gönüllü Kuruluşlarla İşbirliği 95 F.4. Hassas Yöreler Kapsamında Olup (*) Bölümündeki Bilgilerin İsteneceği 96 Alanlar F.4.1. Ülkemiz Mevzuatı Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar 96 F Sayılı Milli Parklar Kanunu nun 2. Maddesinde Tanımlanan ve Bu 96 4

6 Kanunun 3. Maddesi Uyarınca Belirlenen Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtları ve Tabiat Koruma Alanları F Sayılı Kara Avcılığı Kanunu Uyarınca Çevre ve Orman Bakanlığı nca 100 Belirlenen Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı Yerleştirme Alanları F Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu nun 2. Maddesinin 100 a - Tanımlar Bendinin 1.2.,3. ve 5. Alt Bentlerinde Kültür Varlıkları, Tabiat Varlıkları, Sit ve Koruma Alanı Olarak Tanımlanan ve Aynı Kanun ile 3386 Sayılı Kanunun (2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun) İlgili Maddeleri Uyarınca Tespiti ve Tescili Yapılan Alanlar F Sayılı Su Ürünleri Kanunu Kapsamında Olan Su Ürünleri İstihsal ve 118 Üreme Sahaları F Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Su Kirliliği 118 Kontrol Yönetmeliği nin 17 nci ve Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Yönetmelikle Değişik ve 20. Maddelerinde Tanımlanan Alanlar F Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Hava 118 Kalitesinin Korunması Yönetmeliği nin 49. Maddesinde Tanımlanan Hassas Kirlenme Bölgeleri F Sayılı Çevre Kanunu nun 9. Maddesi Uyarınca Bakanlar Kurulu 118 Tarafından Özel Çevre Koruma Bölgeleri Olarak Tespit ve İlan Edilen Alanlar F Sayılı Boğaziçi Kanunu na Göre Koruma Altına Alınan Alanlar 118 F Sayılı Orman Kanunu Gereğince Orman Alanı Sayılan Yerler 118 F Sayılı Kıyı Kanunu Gereğince Yapı Yasağı Getirilen Alanlar 118 F Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında 118 Kanunda Belirtilen Alanlar F Sayılı Mera Kanununda Belirtilen Alanlar 118 F Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak Yürürlüğe 118 Giren Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği nde Belirtilen Alanlar F.4.2. Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler Uyarınca Korunması Gerekli 119 Alanlar F Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak Yürürlüğe 119 Giren Avrupa nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (BERN Sözleşmesi) Uyarınca Koruma Altına Alınmış Alanlardan Önemli Deniz Kaplumbağası Üreme Alanları nda Belirtilen I. ve II. Koruma Bölgeleri, Akdeniz Foku Yaşama ve Üreme Alanları F Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak Yürürlüğe 119 Giren Akdeniz in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi (Barselona Sözleşmesi) Uyarınca Korumaya Alınan Alanlar F Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan 119 Akdeniz de Özel Koruma Alanlarının Korunmasına Ait Protokol Gereği Ülkemizde Özel Koruma Alanı Olarak Belirlenmiş Alanlar F Tarihli Cenevre Bildirgesi Gereği Seçilmiş Birleşmiş Milletler 119 Çevre Programı Tarafından Yayımlanmış Olan Akdeniz de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi Sit Listesinde Yer Alan Alanlar F CenevreDeklarasyonu nun 17. Maddesinde Yer Alan Akdeniz e Has Nesli 119 Tehlikede Olan Deniz Türlerinin Yaşama ve Beslenme Ortamı Olan Kıyısal Alanlar F Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak Yürürlüğe 120 Giren Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesi nin 1. ve 2. Maddeleri Gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Koruma Altına Alınan Kültürel Miras ve Doğal Miras Statüsü Verilen Kültürel, Tarihi ve Doğal Alanlar F Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak Yürürlüğe 122 Giren Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR Sözleşmesi) Uyarınca Koruma Altına 5

7 139Alınmış Alanlar F.4.3. Korunması Gereken Alanlar 122 F Onaylı Çevre Düzeni Planlarında, Mevcut Özellikleri Korunacak Alan Olarak 122 Tespit Edilen ve Yapılaşma Yasağı Getirilen Alanlar (Tabii Karakteri Korunacak Alan, Biogenetik Rezerv Alanları, Jeotermal Alanlar vb.) F Tarım Alanları: Tarımsal Kalkınma Alanları, Sulanan, Sulanması Mümkün ve 122 Arazi Kullanma Kabiliyet Sınıfları I, II, III ve IV Olan Alanlar, Yağışa Bağlı Tarımda Kullanılan I. ve II. Sınıf ile, Özel Mahsul Plantasyon Alanlarının Tamamı F Sulak Alanlar: Doğal veya Yapay, Devamlı veya Geçici, Suların Durgun veya 123 Akıntılı, Tatlı, Acı veya Tuzlu, Denizlerin Gel-Git Hareketinin Çekilme Devresinde 6 Metreyi Geçmeyen Derinlikleri Kapsayan, Başta Su Kuşları Olmak Üzere Canlıların Yaşama Ortamı Olarak Önem Taşıyan Bütün Sular, Bataklık Sazlık ve Turbiyeler ile Bu Alanların Kıyı Kenar Çizgisinden İtibaren Kara Tarafına Doğru Ekolojik Açıdan Sulak Alan Kalan Yerler F Göller, Akarsular, Yeraltı suyu İşletme Sahaları 123 F Bilimsel Araştırmalar İçin Önem Arz eden ve/veya Nesli Tehlikeye Düşmüş 123 veya Düşebilir Türler ve Ülkemiz İçin Endemik Olan Türlerin Yaşama Ortamı Olan Alanlar, Biyosfer Rezervi, Biyotoplar, Biogenetik Rezerv Alanları, Benzersiz Özelliklerdeki Jeolojik ve Jeomorfolojik Oluşumların Bulunduğu Alanlar F Mesire Yerleri; 6831 Sayılı Orman Kanununa Tabi Alanlarda Halkın 123 Rekrasyonel Kullanımını Düzenleyip, Kullanımının Doğal Yapının Tahribine Neden Olmadan Yönlendirilmesini Sağlamak Üzere Ayrılan Alanlar G. TURİZM G.1. Yörenin Turistik Değerleri 125 G.1.1. Yörenin Doğal Değerleri 125 G Konum 125 G Fiziki Özellikler 125 G.1.2. Kültürel Değerler 128 G.2. Turizm Çeşitleri 133 G.3. Turistik Altyapı 135 G.4. Turist Sayısı 139 G.5. Turizm Ekonomisi 142 G.6. Turizm-Çevre İlişkisi 142 H. TARIM VE HAYVANCILIK H.1. Genel Tarımsal Yapı 143 H.2. Tarımsal Üretim 143 H.2.1. Bitkisel Üretim 144 H Tarla Bitkileri 144 H Buğdaygiller 144 H Baklagiller 145 H Yem Bitkileri 145 H Endüstriyel Bitkiler 146 H Bahçe Bitkileri 147 H Meyve Üretimi 147 H Sebze Üretimi 148 H Süs Bitkileri 149 H.2.2. Hayvansal Üretim 149 H Büyükbaş Hayvancılık 149 6

8 H Küçükbaş Hayvancılık 150 H Kümes Hayvancılığı ( Kanatlı Üretimi) 151 H Su Ürünleri 152 H Kürk Hayvancılığı 155 H Arıcılık ve İpekböcekçiliği 155 H.3. Organik Tarım 155 H.4. Tarımsal İşletmeler 157 H.4.1. Kamu İşletmeleri 157 H.4.2. Özel İşletmeler 158 H.5. Tarımsal Faaliyetler 158 H.5.1. Pestisit Kullanımı 158 H.5.2. Gübre Kullanımı 158 H.5.3. Toprak Kullanımı I. MADENCİLİK I.1. Maden Kanununa Tabi Olan Madenler ve Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi 160 Olan Doğal Malzemeler I.1.1. Sanayi Madenleri 160 I.1.2. Metalik Madenler 160 I.1.3. Enerji Madenleri 160 I.1.4. Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler 160 I.2. Madencilik Faaliyetlerinin Yapıldığı Yerlerin Özellikleri 161 I.3. Cevher Zenginleştirme 161 I.4. Madencilik Faaliyetlerinin Çevre Üzerine Etkileri 162 I.5. Madencilik Faaliyetleri Sonucunda Arazi Kazanım Amacıyla Yapılan 162 Rehabilitasyon Çalışmaları J. ENERJİ J.1. Birincil Enerji Kaynakları 163 J.1.1. Taşkömürü 163 J.1.2. Linyit 163 J.1.3. Asfaltit 163 J.1.4. Bitümlü Şist 163 J.1.5. Ham petrol 163 J.1.6. Doğalgaz 163 J.1.7. Nükleer Kaynaklar (Uranyum ve Toryum) 163 J.1.8. Orman 163 J.1.9. Hidrolik 163 J Jeotermal 164 J Güneş 164 J Rüzgâr 165 J Biokütle 168 J.2. İkincil Enerji Kaynakları 168 J.2.1. Termik Enerji 168 J.2.2. Hidrolik Enerji 169 J.2.3. Nükleer Enerji 169 J.2.4. Yenilenebilir Elektrik Enerjisi Üretimi 169 J.3. Enerji Tüketiminin Sektörlere Göre Dağılımı 169 J.4. Enerji Tasarrufu İle İlgili Yapılan Çalışmalar 169 7

9 K. SANAYİ VE TEKNOLOJİ K.1. İl Sanayinin Gelişimi, Yer Seçimi Süreçleri ve Bunu Etkileyen Etkenler 171 K.2. Genel Anlamda Sanayinin Gruplandırılması 173 K.3. Sanayinin İlçelere Göre Dağılımı 174 K.4. Sanayi Gruplarına Göre İşyeri Sayıları ve İstihdam Durumu 175 K.5. Sanayi Gruplarına Göre Üretim Teknolojisi ve Enerji Kullanımı 175 K.6. Sanayiden Kaynaklanan Çevre Sorunları ve Alınan Önlemler 175 K.6.1. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliği 175 K.6.2. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Su Kirliliği 176 K.6.3. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Toprak Kirliliği 179 K.6.4. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Gürültü Kirliliği 179 K.6.5. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar 179 K.7. Sanayi Tesislerinin Acil Durum Planı 179 L. ALTYAPI, ULAŞIM VE HABERLEŞME L.1. Altyapı 180 L.1.1. Temiz Su Sistemi 180 L.1.2. Atık Su Sistemi, Kanalizasyon ve Arıtma Sistemi 183 L.1.3. Yeşil Alanlar 184 L.1.4. Elektrik İletim Hatları 186 L.1.5. Doğalgaz Boru Hatları 186 L.2. Ulaşım 188 L.2.1. Karayolları 188 L Karayolları Genel 188 L Ulaşım Planlaması 190 L Toplu Taşım Sistemleri 191 L Kent İçi Yollar 191 L Araç Sayıları 193 L.2.2. Demiryolları 194 L Kullanılan Raylı Sistemler 194 L Taşımacılıkta Demiryolları 194 L.2.3. Deniz, Göl ve Nehir Taşımacılığı 196 L Limanlar 196 L Taşımacılık 196 L.2.4. Havayolları 197 L.3. Haberleşme 197 L.4. İlin Plan Durumu 198 L.5. İldeki Baz İstasyonları 198 M. YERLEŞİM ALANLARI VE NÜFUS M.1. Kentsel ve Kırsal Planlama 199 M.1.1. Kentsel Alanlar 199 M Doğal Özelliklerin Kent Formuna Etkileri 199 M Kentsel Büyüme Deseni 200 M Planlı Kentsel Gelişme Alanları 201 M Kentsel Alanlarda Yoğunluk 204 M Kentsel Yenileme Alanları 204 M Endüstri Alanları Yer Seçimi 205 M Tarihi, Kültürel, Arkeolojik ve Turistik Özellikli Alanlar 205 8

10 M.1.2. Kırsal Alanlar 205 M Kırsal Yerleşme Deseni 205 M Arazi Mülkiyeti 205 M.2. Altyapı 205 M.3. Binalar ve Yapı Çeşitleri 205 M.3.1. Kamu Binaları 205 M.3.2. Okullar 205 M.3.3. Hastaneler ve Sağlık Tesisleri 206 M.3.4. Sosyal ve Kültürel Tesisler 207 M.3.5. Endüstriyel Yapılar 207 M.3.6. Göçer ve Hareketli Barınaklar 207 M.3.7. Otel-Motel ve Turizm Amaçlı Diğer Yapılar 208 M.3.8. Bürolar ve Dükkânlar 208 M.3.9. Kırsal Alanda Yapılaşma 208 M.3.10.Yerel Mimari Özellikler 208 M.3.11.Bina Yapımında Kullanılan Yerel Materyaller 208 M.4. Sosyo-Ekonomik Yapı 208 M.4.1. İş Alanları ve İşsizlik 208 M.4.2. Göçler 208 M.4.3. Göçebe İşçiler (Mevsimlik) 208 M.4.4. Kent Toprağının Mülkiyet Dağılımı 209 M.4.5. Konut Yapım Süreçleri 209 M.4.6. Gecekondu Islah ve Önleme Bölgeleri 209 M.5. Yerleşim Yerlerinin Çevresel Etkileri 210 M.5.1. Görüntü Kirliliği 210 M.5.2. Binalarda Ses İzolasyonu 210 M.5.3. Havaalanları ve Çevresinde Oluşturulan Gürültü Zonları 210 M.5.4. Ticari ve Endüstriyel Gürültü 210 M.5.5. Kentsel Atıklar 210 M.5.6. Binalarda Isı Yalıtımı 210 M.6. Nüfus 210 M.6.1. Nüfusun Yıllara Göre Değişimi 210 M.6.2. Nüfusun Yaş, Cinsiyet ve Eğitim Gruplarına Göre Dağılımı 211 M.6.3. İl ve İlçelerin Nüfus Yoğunlukları 211 M.6.4. Nüfus Değişim Oranı 211 N. ATIKLAR N.1. Evsel Katı Atıklar 213 N.2. Tehlikeli Atıklar 213 N.3. Özel Atıklar 213 N.3.1. Tıbbi Atıklar 213 N.3.2. Atık Yağlar 215 N.3.3. Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlar 215 N.3.4. Pil ve Aküler 215 N.3.5. Cips ve Diğer Yakma Fırınlarından Kaynaklanan Küller 216 N.3.6. Tarama Çamurları 216 N.3.7. Elektrik ve Elektronik Atıklar 216 N.3.8. Kullanım Ömrü Bitmiş Araçlar 216 N.4. Diğer Atıklar 216 N.4.1. Ambalaj Atıkları 216 N.4.2. Hayvan Kadavraları 217 9

11 N.4.3. Mezbaha Atıkları 217 N.5. Atık Yönetimi 217 N.6. Katı Atıkların Miktar ve Kompozisyonu 217 N.7. Katı Atıkların Biriktirilmesi, Toplanması, Taşınması ve Aktarma Merkezleri 218 N.8. Atıkların Bertaraf Yöntemleri 218 N.8.1. Katı Atıkların Depolanması 218 N.8.2. Atıkların Yakılması 218 N.8.3. Kompost 218 N.9. Atıkların Geri Kazanımı ve Değerlendirmesi 218 N.10. Atıkların Çevre Üzerindeki Etkileri 233 O. GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM O.1. Gürültü 235 O.1.1. Gürültü Kaynakları 235 O Trafik Gürültüsü 235 O Endüstri Gürültüsü 235 O İnşaat Gürültüsü 235 O Yerleşim Alanlarında Oluşan Gürültüler 235 O Havaalanları Yakınında Oluşan Gürültü 236 O.1.2. Gürültü ile Mücadele 236 O.1.3. Gürültünün Çevreye Olan Etkileri 236 O Gürültünün Fiziksel Çevreye Olan Etkileri 236 O Gürültünün Sosyal Çevreye Olan Etkileri 236 O.1.4. Gürültünün İnsanlar Üzerine Olan Etkileri 236 O Fiziksel Etkileri O Fizyolojik Etkileri O Psikolojik Etkileri O Performans Üzerine Etkileri 236 O.2. Titreşim 238 P. AFETLER P.1. Doğal Afetler 239 P.1.1. Depremler 239 P.1.2. Heyelan ve Çığlar 239 P.1.3. Seller 239 P.1.4. Orman, Otlak ve Sazlık Yangınları 242 P.1.5. Ormanlar Üzerinde Biyotik veya Abiyotik Faktörlerin Etkileri 242 P.1.6. Fırtınalar 243 P.2. Diğer Afetler 243 P.2.1. Radyoaktif Maddeler 243 P.2.2. Denize Dökülen Petrol ve Diğer Tehlikeli Atıklar 243 P.2.3. Tehlikeli Maddeler 243 P.3. Afetlerin Etkileri ve Yardım Tedbirleri 243 P.3.1. Sivil Savunma Birimleri 243 P.3.2. Yangın Kontrol ve Önleme Tedbirleri 244 P.3.3. İlkyardım Servisleri 244 P.3.4. Afetzedeler ve Mültecilerin Yeniden İskanı 245 P.3.5. Tehlikeli Maddelerin Yurtiçi ve Sınırlar arası Taşınımı İçin Alınan Tedbirler 245 P.3.6. Afetler ve Büyük Endüstriyel Kazalar

12 R. SAĞLIK VE ÇEVRE R.1. Temel Sağlık Hizmetleri 246 R.1.1. Sağlık Kurumlarının Dağılımı 246 R.1.2. Bulaşıcı Hastalıklar 246 R İçme, Kullanma ve Sulama Suları 246 R Denizler 246 R Zoonoz Hastalıklar 246 R.1.3. Gıda Hijyeni 247 R.1.4. Aşılama Çalışmaları 248 R.1.5. Bebek Ölümleri 248 R.1.6. Ölümlerin Hastalık, Yaş ve Cins Gruplarına Göre Dağılımı 248 R.1.7. Aile Planlaması Çalışmaları 251 R.2. Çevre Kirliliği ve Zararlarından Oluşan Sağlık Riskleri 252 R.2.1. Kentsel Hava Kirliliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 252 R.2.2. Su Kirliliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 252 R.2.3. Atıkların İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 252 R.2.4. Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 253 R.2.5. Pestisitlerin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 254 R.2.6. İyonize Radyasyondan Korunma 254 R.2.7. Baz İstasyonlarından Yayılan Radyasyonun İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 254 S. ÇEVRE EĞİTİMİ S.1. Kamu Kuruluşlarının Çevre Eğitimi ile İlgili Faaliyetleri 255 S.2. Çevre İle İlgili Gönüllü Kuruluşlar ve Faaliyetleri 255 S.2.1. Çevre Vakıfları S.2.2. Çevre Dernekleri S.2.3. Çevreyle İlgili Federasyonlar T. ÇEVRE YÖNETİMİ VE PLANLAMA T.1. Çevre Kirliliğinin ve Çevresel Tahribatın Önlenmesi 258 T.2. Doğal Kaynakların Ekolojik Dengeler Esas Alınarak Verimli Kullanımı, 258 Korunması ve Geliştirilmesi T.3. Ekonomik ve Sosyal Faaliyetlerin Çevrenin Taşıma Kapasitesini Aşmayacak 259 Biçimde Planlanması T.4. Çevrenin İnsan- Psikososyal İhtiyaçlarıyla Uyumunun Sağlanması 259 T.5. Çevre Duyarlı Arazi Kullanım Planlaması 260 T.6. Çevresel Etki Değerlendirmesi

13 TABLO HARİTA ŞEKİL GRAFİK DİZİNİ Tablolar Syf. Tablolar Syf. Tablolar Syf. Şekiller Syf. Grafikler Syf. Tablo 1 13 Tablo Tablo Şekil 1 20 Grafik Tablo 2 24 Tablo Tablo Şekil 2 21 Grafik Tablo 3 24 Tablo Tablo Şekil 3 22 Tablo 4 24 Tablo Tablo Şekil 4 23 Haritalar Syf. Tablo 5 25 Tablo Tablo Şekil 5 49 Harita 1 14 Tablo 6 28 Tablo Tablo Şekil 6 50 Harita 2 15 Tablo 7 30 Tablo Tablo Şekil 7 50 Harita 3 18 Tablo 8 30 Tablo Tablo Şekil 8 51 Harita 4 19 Tablo 9 30 Tablo Tablo Şekil 9 52 Harita 5 27 Tablo Tablo Tablo Şekil Harita 6 34 Tablo Tablo Tablo Şekil Harita 7 37 Tablo Tablo Tablo Şekil Harita 8 66 Tablo Tablo Tablo Şekil Tablo Tablo Tablo Şekil Tablo Tablo Tablo Şekil Tablo Tablo Tablo Şekil Tablo Tablo Tablo Şekil Tablo Tablo Tablo Şekil Tablo Tablo Tablo Şekil Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo

14 A. COĞRAFİKKAPSAM A.1 Giriş İlin Kimliği: Adana İli kuzey enlemleri ile doğu boylamları arasında ve Akdeniz Bölgesinde yer almaktadır. Kuzeyinde Kayseri, doğusunda Osmaniye, batısında Niğde ve İçel, güneydoğusunda Hatay İlleri bulunur. İlin Yüzölçümü : km² İlin Nüfusu : (2000 sayımı) Başlıca Dağları : Orta Toroslar, Amonoslar Başlıca Ovaları : Adana Ovası (Yukarıova ve Çukurova) Başlıca Akarsuları : Seyhan ve Ceyhan Başlıca Gölleri :Akyatan, Akyayan ve Tuzla İlçeleri :Seyhan, Çukurova, Yüreğir, Sarıçam, Karaisalı, Aladağ, Ceyhan, Feke, İmamoğlu, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Tufanbeyli ve Yumurtalık olmak üzere 15 tane İlçesi bulunmaktadır. Adana nın Tarihi: Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin deltasında verimli, sulak arazide kurulu Adana nın tarihi, bu coğrafi konumu nedeniyle M.Ö yıllarına uzanmaktadır. Çukurova Bölgesi ve özellikle Adana, ilk çağlardan beri doğal kaynaklarının zenginliği ve elverişli yaşam koşulları sayesinden pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Merkez ilçe sınırlarında bulunan Tepebağ Mahallesindeki höyükler, Adana nın İnsanoğlunun yerleşik yaşama geçtiği ilk bölgelerden birisi olduğunun ipuçlarını vermektedir. Adana adı çeşitli kaynaklara göre, Adonis (Helen ırkının Fırtına Tanrısı), Ezene, Uru Adania veya Edene isimlerinden gelmektedir. Adana hakkındaki ilk bilgilere M.Ö.1650 yılında Hititlerce yazılmış olan Boğazköy Yazıtlarında Uru Adania olarak rastlanmaktadır. Bu da ilin tarihinin en az 3650 yıl öncesine dayandığını göstermektedir. Çukurova ve Adana bölgesinde yapılan arkeolojik çalışmalara göre en az 10 değişik medeniyet ve 18 devlet veya krallık bu bölgede hüküm sürmüştür. Adana nın stratejik konumu, önemli askeri yollar üzerinde olması ve zengin doğal kaynakları çeşitli ulusların bu bölgeye yerleşmesinde etkili olmuştur. Adana bölgesinde ilk çağlarda hüküm sürmüş olan bazı devlet ve krallıklar şunlardır: Tablo 1: AdanaBölgesinde İlk Çağlarda Hüküm Sürmüş Olan Devletler ve Krallıklar Luvi Krallığı M.Ö.1900 Pres Devleti M.Ö Hitit Krallığı M.Ö Helenistik Dönem M.Ö Arzava Krallığı M.Ö.1500 Selökidler M.Ö Kue Krallığı M.Ö Korsanlar Dönemi M.Ö Asur Krallığı M.Ö Romalılar M.Ö.112-M.S.395 Kilikya Krallığı M.Ö M.S.395 yılında Bizans egemenliğine giren Adana ve yöresine 8.y.y dan itibaren Türk akınları başlamıştır. Bölgede kurulan ilk Müslüman devletler, Emevi Devleti ve Abbasi Devletleridir. 10 y.y da Selçukluların Anadolu ya girmesi ile birlikte Adana ve çevresine Türklerin Oğuz boyları yerleşmeye başlamıştır. 14 y.y. da bir ara Haçlı Seferleri sırasında kurulan Ermeni Krallığı bölgede hüküm sürmüşse de, Mısır Türk Memlukları tarafından 1375 yılında yıkılmışlardır. Selçuklu otoritesinin Anadolu da zayıflaması ile ortaya çıkan Beylikler döneminde, 1352 yılında Türk Memluk Sultanı tarafından Çukurova, Ramazanoğlu Beyliği ne dirlik olarak verilmiş, böylece bir buçuk asırlık Ramazanoğulları devri başlamıştır. Ramazanoğlu Beyliği 1517 yılında Mısır 13

15 seferine çıkan Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı Devletine tam bağlı bir eyalet haline getirilmiştir yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu nun önemli bir eyaleti olan Adana, 1800 lü yıllarda çok büyük gelişmelere tanık olmuş, tarımda, sanayide ve imarda atılımlar yapılmıştır. 19.y.y da Avrupa da başlayan milliyetçilik akımları Anadolu yu da etkilemiş, Çukurova bölgesinde de sayısız isimler çıkmıştır. Osmanlı İmparatorluğuna karşı ayaklanan Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa nın oğlu İbrahim Paşa Adana yı ele geçirerek yılları arasında hüküm sürmüştür. İbrahim Paşa döneminde özellikle tarımda önemli gelişmeler sağlanmışsa da, 1840 tan sonra Osmanlı Devleti nin bölgede hakimiyetini ele geçirmesi ile isyanlar tekrar başlamıştır. I.Dünya savaşı sonrasında Osmanlı Devleti nin Mondros Ateşkes anlaşmasını imzalaması ile birlikte Adana Fransız ların işgaline uğramıştır. Özellikle Fransızlardan destek gören Ermeniler tarafından, 5 Ocak 1922 tarihli Ankara Anlaşması imzalanana kadar çok büyük eziyetler gören Adana halkı, bütün yokluklara rağmen milli kuvvetlere destek olarak Adana da ve yurdun diğer cephelerinde çarpışmış ve anavatanı düşman işgalinden kurtarma mücadelesinde sonuna kadar yer almışlardır. A.2 İl ve İlçe Sınırları A. 3 İlinCoğrafi Durumu Harita 1 Adana İli Türkiye nin Güneyinde Kuzey enlemleri ile Doğu boylamları arasında, Akdeniz Bölgesinin Doğusunda yer alır. İlin yüzölçümü km². olarak tespit edilmiştir. Komşu illere uzaklıklar: Niğde205 km. Kayseri 332 km. Kahramanmaraş 187 km. Gaziantep 207 km. Hatay 190 km. Osmaniye 90 km. 14

16 Harita 2 A.4 İlin Topografyası ve Jeomorfolojik Durumu Yer Şekilleri: Adana İli, yer şekilleri bakımından dağlık ve ovalık olmak üzere iki bölüme ayrılır. Dağlık Alan: İlinkuzeybatı, kuzey ve kuzeydoğu bölümleri Orta Toros adı verilen dağ sistemi ile çevrelenmiştir. Doğuda sınır, Toros sistemine giren Amanoslara dayanır. Orta Toros üzerinde üç ayrı dağ sırası görülmektedir. Bunlar, batıdan başlayarak Bolkar Dağları, Aladağlar ve Tahtalı Dağları dır. Ayrıca Orta Torosların kuzeydoğu uzantısını oluşturan Binboğa Dağları, ilin sınırlarını aşmakta Kahramanmaraş iline uzanmaktadır. Bolkar Dağları: Eski adı Bulgar Dağları olan Bolkar Dağları, batıda Taşeli Platosu, doğuda uzun bir oluk biçiminde uzanan ve jeologların Ecemiş Koridoru adını verdikleri derin bir kanyon ile sınırlanır. Batıda tepeciklerle başlayan Bolkar Dağları, kuzeydoğuya doğru gidildikçe yükselerek belirgin bir dağ sırası haline gelir. Yükselti kütlenin batısında 2500 m.yi geçmediği halde (en 15

17 yüksek tepeler 2474 m. ile Yüğlük Tepesi ve 2418 m. ile Kümbet Tepe) orta kesimlerde birden 3000 m.yi aşar (Aydos Dağı 3480 m.). Kuzeydoğuya gidildikçe 3500 m.yi aşan dağların, en yüksek tepesi olan Medetsiz Tepesi de (3524 m.) bu kesimdedir. Dağların üzerindeki diğer önemli doruklar; Gavur Dağı (3.337 m.), Yıldız Tepe (3.314 m.), Meydan Dağı (3.132 m.) ve Hacıhalil Dağı dır (3.107 m.). Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan Bolkar Dağları nın uzunluğu yaklaşık 150 km. genişliği ise yer yer km.yi bulur ve Ereğli Ovası ile Akdeniz kıyıları arasında aşılması güç bir duvar gibi yükselir. Akdeniz kıyıları ile İç Anadolu arasında da ulaşımı engelleyici bir set oluşturan Bolkar Dağları nın doğudan aşıldığı düzenli bir karayolu yoktur. Başlıca Karayolları kütlenin kuzeyinden ve güneyinden geçer. Bunlardan doğuda olanı, kara ve demiryolunun bir ölçüde birbirini izlediği Ecemiş Koridoru bir de Antik Çağ daki adı Pylae Ciliciae olan Gülek Boğazı dır. Bolkar Dağları nın m. Yüksekliğinde Sertavul Geçidi bulunmaktadır. Bolkar Dağlarında yoğun yaylacılık etkinliği vardır. Birçok yayla arasında en bilinenleri Çamlıyayla, Gözne ve Güzeloluk tur. Çamlıyayla diğer adıyla bilinen Namrun Yaylası en büyüğüdür. Mersin il sınırları içinde olan bu yaylalar güneyin kavurucu sıcaklarından bunalan insanlar için bir dinlenme yeri olarak kullanılmaktadır. Aladağlar:İldeki dağların en yüksek tepelerinin bulunduğu Aladağlar, kuzeydoğu yönünde yaklaşık 100 km. uzanır, genişliği ise 40 km. kadardır. Batıda Çakıt Suyu ile Pozantı ve Kırkpınar Dağlarından, Ecemiş Koridoru ile Bolkar Dağlarından ayrılır. Aladağlar, Zamantı Suyu, Eğlence Deresi, Çakıt Suyu ve bunların kolları ile parçalanmıştır. Dağların yamaçlarda buzul aşındırmasının izlerine rastlanır m. yükseklikte görülen bu izler, boyları 1 km.yi geçmeyen küçük küçük buzullar halindedir. Genellikle vadileri izleyen bu buzullar yer yer de küçük çaplı buzlu gölleri oluşturur. Bu göller Yedi Göller adıyla anılır. Yoğun ormanlar ve çeşitli bitki katlarıyla Aladağlar ın bunaltıcı sıcağından uzak, yaylalar kuşağı gibidir. Bu dağlar üzerinde yer alan Pozantı, Çamalan, Tekir, Bürücek yaylaları bir plato özelliği gösterirler. Aladağlar üzerindeki başlıca yükseklikler şunlardır, Demirkazık Tepesi (3.756 m.) Torosan Dağı ve Kaldı Dağı (3.374 m.) Kal Tepesi (3.588 m.) ve Karanfil Dağı (3.059 m.) dir. Bunlardan Demirkazık Tepesi, Toros Dağları nın da doruğudur. Tahtalı Dağları: Seyhan Irmağı ile Zamantı (Sanvantı) ve Göksu Kolları arasında uzanan dağların tümüne denir. Kuzeydoğu-Güneybatı doğrultusunda uzanan bu dağların üzerinde Koç Dağı, Soğanlı Dağ, Beydağı, Alaylı Dağı, Bakır Dağı gibi doruklar sıralanır. Tahtalı Dağları Seyhan ve Ceyhan vadileri arasında uzanan Binboğa Dağlarıyla birlikte eskiden Antitoros denilen dağların bir koludur. Dağlar güneye doğru vadilerle parçalanmış ve geçilmez bir görünüş almıştır. Kuzeydoğu da hemen hemen çıplak olan bu dağlar güneye doğru daha ormanlık bir bitki örtüsüyle kaplıdır. Orta Toros Sistemi içindeki dağlar üzerinde Gülek Boğazı ndan başka Kozan ın Akçalıuşağı Köyünden sonraki Elmeder Geçidi bulunmaktadır. Ovalık Alan: Bütünüyle Adana Ovası adı verilen havzanın güneyinde kalan bölüme Çukurova, kuzeyde kalan bölüme ise yukarı Anavarza denir. İki ovayı Misis Dağları ayırır. Tepe özelliği gösteren bu dağların en yüksek noktası olan Cebelinur Dağı nın yüksekliği 770 m. dir. Çukurova Türkiye nin en geniş ovasıdır. Seyhan ve Ceyhan nehirleri ile Berdan (Tarsus) Çayı nın getirdiği alüvyonlardan oluşmuştur ve karışık yapılıdır. Sınırları coğrafyacıları arasında tartışma konusudur. Bazılarına göre Yukarıova ile birlikte, güneydeki ovanın ikisine birden Çukurova denir. Yörede oturanlar da Çukurova yı bu geniş anlamıyla kullanırlar. Orta Toros eteklerinden Akdeniz e kadar uzanan ovanın bütününü Adana Ovası adıyla anmak ve daha çok sayıda ova birimlerine ayırmak mümkündür (Yüreğir, Misis, Ceyhan, Haruniye, Osmaniye ve Yumurtalık Ovaları gibi). Bu ovaların en büyüğü hektar genişliğindeki Ceyhan Ovası, ikincisi ise hektarlık Yüreğir Ovasıdır. Ceyhan Ovasının denizden yüksekliği m, Yüreğir Ovasının ise yüksekliği 0-50 m. arasında değişmektedir. Adana Ovası, il topraklarının % 27 sini kapsamaktadır. 16

18 Adana Havzası III. zamanın sonlarına doğru denizel ve karasal kökenli sedimentlerin çökelmesi ile oluşan havza, miyojen yaşlı Sucular Formasyon ile alttan üste doğru başlar. Bu formasyon konglomera, kumtaşı, kil taşı ve kireç taşı kayaçlarının birbirlerine dereceli geçişlerinden oluşur. Karışık yapılı bir delta olan Çukurova nın güneyindeki bölüm, Halosende alüvyon yığılmasıyla yeni bir bölüm olarak eklenmiştir. Bunun gerisinde Pleishosen e ait daha eski bir delta vardır. Bu eski deltanın yüzeyleri bugün üç ayrı taraça halinde yüksekte kalmıştır. Adana nın jeolojik zaman birimleri kısaca aşağıda sıralanmakla beraber karmaşık bir alüvyon yelpazesine sahiptir. Seyhan Nehri nin eski yatak çökel karmaşığı Plio-Kuvaterner kanal dolguları Bozalit tablalar ve volkanik tüfler Kalker tüfü Toprak örtüsü irili ufaklı bağımsız bloklar. 17

19 Adana İli Jeomorfoloji Haritası Harita 3 18

20 Adana İli Jeoloji Haritası Harita 4 19

21 A.5 Jeolojik Yapı ve Stratigrafi Bölgenin 1/ ölçekli jeoloji haritaları, 1984 yılında MTA Jeoloji Etütleri Dairesi ile Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü arasında düzenlenen Adana Baseni Batı Kesiminin Detay Jeolojik Etüdü adlı proje çerçevesinde hazırlanmıştır. Adana baseni Neojen istifindeki zaman stratigrafi bölümlemeye ilişik çalışmalar 1949 lu yıllara inmekte ise de bölgedeki ilk ekip çalışması Mobil Jeologları tarafından 1953 yılında, sistemli stratigrafik araştırmalar ise 1957 de başlamıştır. Bu çalışmalara ilişik stratigrafik nomenklatür 1961 yılında Schmidt tarafından yayınlanmıştır. Ekip bölgedeki çalışmaları esnasında 47 adet kayastratigrafi birimi adlamıştır. Bu projede Paleozoik ve Mesozoik birimlerinin pek çoğu yeni adlanmıştır. Adana baseni Neojen istifinde ise Schmidt (1961) in ayırdığı bazı genellemeler ile kısmen benimsenmiştir. Buna ilave olarak formasyon ve üye aşamasında yeni adlamalar yapılmıştır. Kozan K 20 paftasına ilişik 1/ ölçekli jeolojik harita alımı yıllarında tamamlanmıştır. Kozan paftasında yürütülen incelemeler kuzeyde Karsantı, batıda Tarsus, doğuda İmamoğlu dolayına erişip güneyde E-5 karayolu ile sınırlanmaktadır. Doğu Toroslar güneyinde yer alan Adana baseninin batı kesimini kapsayan bu incelemede temeli Paleozoik yaşlı sedimanter birimler oluşturmaktadır. Mesozoik te, inceleme alanının kuzey kesiminde yüzeyleyen karbonatlar ile ofiyolit karmaşığı bulunmaktadır. Adana Baseni Tersiyer İstifi; Toros orojenik kuşağını oluşturan Paleozoik ve Mesozoik yaşlı kayastraftigrafi birimleri üzerinde diskordanslı olup birbirleri ile yanal ve düşey geçişli 13 adet kayastratigrafi biriminden oluşmaktadır. 20

22 Şekil 2 21

23 Şekil 3 22

24 Şekil 4 KAYNAKLAR Adana İli Çevre Durum Raporu Yılı Adana İlinin Yıllık Sanayi Ekonomik ve Ticari Durum Raporu Adana Ticaret Odası Cumhuriyetin 75. Yılında Adana İlinin Ekonomik ve Sosyal Etüdü 23

25 B. DOĞAL KAYNAKLAR B.1 Enerji Kaynakları B.1.1 Güneş Tablo 2: Güneşlenme Süresi (saat, dakika) (2008) (Kaynak: Meteoroloji Bölge Müdürlüğü) Adana Rasat O Ş M N M H T A E EK K A Yıllık Sür Toplam yıllık güneşlenme süresi yaklaşık 2664 saattir. (365 x 7.13 ) Tablo 3: 2008 Yılı İçin Günlük Ortalama Güneşlenme Şiddeti (cxal/cm².dk) (Kaynak: Meteoroloji Bölge Müdürlüğü) O Ş M N M H T A E EK K A Yıllık B.1.2 Su Gücü Tablo 4: Hidroelektrik enerji üretimleri (Kaynak: TEDAŞ İl Müdürlüğü) Ön inceleme ve master planı tamamlanan 61 MW % GWh/yıl % 2 1- Kamışlı I. Hidroelektrik Santrali (EİE) 4 MW 20 GWh/yıl 2- Kamışlı II. HES (EİE) 16 MW 70 GWh/yıl 3- Ortaca Regülatör ve HES** 6 MW 29 GWh/yıl 4- Osmanlı Regülatör ve HES** 1 MW 3 GWh/yıl 5- Türk Yılmaz HES** 2 MW 7 GWh/yıl 6- Doğan Regülatör ve HES** 29 MW 24 GWh/yıl 7- Mağarasuyu HES** 3 MW 8 GWh/yıl Planlama ve kesin projesi tamamlanan 1352 MW % GWh/yıl % Göktaş Barajı ve HES* 276 MW 1807 GWh/yıl 2- Kozan HES** 4 MW 6 GWh/yıl 3- İmamoğlu HES 14 MW 43 GWh/yıl 4- Kavşak Bendi ve HES* 140 MW 652 GWh/yıl 5- Köprü Barajı ve HES* 140 MW 377 GWh/yıl 6- Kuşaklı Regülatörü ve HES* 27 MW 117 GWh/yıl 7- Menge Barajı ve HES* 33 MW 120 GWh/yıl 8- Feke Barajı (I) ve HES* 150 MW 222 GWh/yıl 9- Feke-Yeşilvadi Regülatörü (II) ve HES* 26 MW 105 GWh/yıl 10- Yamanlı I. HES* 22 MW 101 GWh/yıl 11- Yamanlı II. HES* 89 MW 373 GWh/yıl 12- Yamanlı III. HES* 30 MW 175 GWh/yıl 13- Karakuz Barajı ve HES* (EİE) 87 MW 444 GWh/yıl 14- Asmaca Barajı ve HES* (EİE) 48 MW 72 GWh/yıl 15- Çakıt HES** 20 MW 96 GWh/yıl 16- Eğlence HES** 60 MW 280 GWh/yıl 17- Toros HES** 49 MW 239 GWh/yıl 18- Çoraklı Regülatörü ve HES** 4 MW 13 GWh/yıl 19- Karsantı HES** 3 MW 10 GWh/yıl 20- Doğançay HES** 39 MW 184 GWh/yıl 21 Maran HES** 14 MW 60 GWh/yıl 22- Kıy HES** 18 MW 81 GWh/yıl 23- Öner HES** 9 MW 46 GWh/yıl 24- Zafer HES** 12 MW 47 GWh/yıl 25- Sude HES** 9 MW 36 GWh/yıl 24

26 26- Damla HES** 10 MW 41 GWh/yıl 27- Kılıçlı I. HES** 1 MW 3 GWh/yıl 28- Kılıçlı II. HES** 1 MW 5 GWh/yıl 29- Nur II-III. HES** 30 MW 144 GWh/yıl 30- Bağlar HES** 3 MW 16 GWh/yıl 31- Büyüksofulu Regülâtörü ve HES** 4 MW 13 GWh/yıl İnşa halinde olan 309 MW % GWh/yıl % Yedigöze Barajı ve HES 300 MW 969 GWh/yıl 2- Sarıtepe HES 9 MW 33 GWh/yıl 2008 yılı yatırım programında olan - - İşletmede olan 285 MW % GWh/yıl % Seyhan Barajı ve HES 54 MW 350 GWh/yıl 2- Yüreğir HES 6 MW 20 GWh/yıl 3- Seyhan II HES 7 MW 33 GWh/yıl 4- Çatalan Barajı ve HES 169 MW 596 GWh/yıl 5- Mentaş HES (Otoprodüktör) 49 MW 179 GWh/yıl İl Hidroelektrik enerji toplamı 2007 MW % GWh/yıl %100 B.1.3 Kömür Adana İli kömür üretimi yönünden fakir bir ildir. Karaisalı, Feke ve Saimbeyli İlçelerinde bulunan küçük işletmelerde önemsiz üretimler yapılmaktadır. MTA nın 1989 yılında Tufanbeyli ilçesinde tespit ettiği önemli bir yatak üretime geçtiği takdirde Adana kömür yönüyle önemli bir il olacaktır Tablo 5: Adana ili içindeki kömür madenleri CİNSİ YERİ TENÖR AÇIKLAMA(rezerv-üretim) ton görünür +Muhtemel rezerve sahiptir. LİNYİT B.1.4 Doğal Gaz B.1.5 Rüzgar Tufanbeyli-Pınarlar Karaisalı-Büngüç ve Meydan yatakları %43.37 su % Kül, % Kcal (AİD) Üst Pliyosen %43.37 su % Kül, % Kcal (AİD)Üst Pliyosen ton taş kömürüne eşdeğer olan yatak termik santral kurmaya uygun olup açık işletmeye de uygundur. Kömür tamamen üretilmiştir. Alt Miyosen yaşlıdır. Kozan Bacaklı Alt Liyas Zuhur Feke -Akkaya Alt Liyas Zuhur Saimbeyli-Himmetli Orta Miyosen Üretim çok sınırlıdır. İlimiz sınırları içerisinde doğalgaz rezervleri bulunmamaktadır. İlimiz sınırları içerisinde rüzgâr enerjisinden faydalanılmıyor. B.1.6 Biokütle İlimiz sınırları içerisinde biokütle enerjisinden yararlanılmamaktadır. 25

27 B.1.7 Petrol İlimiz Karaisalı İlçesi Bulgur Dağı mevkiinde 1964 yılından bu yana petrol çıkarılmakta ve sondaj çalışmaları devam etmektedir. Mevcut durumda 7 kuyudan 250 varil hampetrol çıkarılarak Adıyaman Batman Tüpraş Tesislerine gönderilmektedir. B.1.8 Jeotermal Sahalar İlimiz sınırları içerisinde jeotermal saha bulunmamaktadır. B.2 Biyolojik Çeşitlilik B.2.1 Ormanlar Adana İlindeki toplam ormanlık alan 2002 yılı envanter çalışmalarına göre Ha. olup, bunun ,5 Ha. ı Koru Ormanı, ,5 Ha. ı da Baltalık Ormandır Ha. lık ormanlık sahanın Ha. ı verimli orman olup, Ha. ı da bozuk karakterindeki ormanlık sahadır. Meşçere haritalarında 2006 yılı haritaları ile bir değişiklik olmadığından tekrar düzenlenmemiştir İldeki ağaçlandırılacak alanlar ,0 ha.dır. İlimizdeki Orman mevcudu aşağıdaki gibidir. KORU BALTALIK TOPLAM ORMANLIK NORMAL(Ha) BOZUK(Ha)NORMAL(Ha) BOZUK(Ha) NORMAL(Ha) BOZUK(Ha) , , , , , ,0 26

28 Harita 5 İl Orman zenginliklerinin yeri, nitelik ve niceliklerini gösterir harita B Odun Üretimine Ayrılan Tarım Alanları: Konu ile ilgili bilgi bulunamamıştır. 27

29 B.2.2 Çayır ve Mera Çukurova Bölgesinde doğal çayır meralar ha alan kaplamakta ve bu alan bölgedeki tüm arazilerinin % 9.19 unu oluşturmaktadır. Bölgedeki çayır mera alanlarının hektarı Adana İlinde bulunmaktadır. Mera alanlarımız sosyal ve ekonomik koşullarımızın bir göstergesi durumundadır. Kaynak kullanımı ve yasal sıkıntılar nedeniyle meralarımızın bir kısmı, tarımsal alana çevrilmiş veya orman sınırları içerisine alınmış, geriye kalan önemli bir kısım ise artan otlatma baskısı nedeniyle verim düzeylerini ve kendini sürdürebilme güçlerini yitirmişlerdir. Ülkemizde tarla arazisi olarak kullanılmayan üzerinde kısmen bitki örtüsü bulunan alanlar, tarla alanı olarak kullanılan, ancak eğitim ve toprak niteliği gibi özellikleri bakımından mera toprağı özelliği gösteren alanların da meraya terk edilmesi gerekmektedir. Türkiye de olduğu gibi Adana da da çayır ve mera alanlarında uzun yıllardır tahribat yaşanmıştır. Adana ilinde 2005 yılı itibariyle, 9 köyde toplam dekarlık alanın mera ıslah çalışmaları yapılmaktadır. Tablo 6: İlçelerin çayır ve mera varlığı B.2.3 Sulak Alanlar İLÇELER ÇAYIR MERA ALANI (HA) ALADAĞ CEYHAN FEKE İMAMOĞLU 250 KARAİSALI KARATAŞ KOZAN POZANTI SAİMBEYLİ SEYHAN 500 TUFANBEYLİ YUMURTALIK 650 YÜREĞİR TOPLAM İl sınırları içerisinde tespit edilen sulak alanlar: Karataş ilçesinde bulunan Akyatan, Ağyatan ve Tuzla Gölleri, Yumurtalık ilçesinde bulunan Yumurtalık Lagünleridir. B.2. 4 Flora Adana İl sınırlarında; Ağaç türleri olarak; Kızılçam, Karaçam, Sedir, Göknar, Ardıç, Çınar ve Meşe türleri ile az miktarda da Kayın teşkil etmektedir. Ayrıca Adana ilimiz Sarıçam mıntıkasında ve Yumurtalık Dalyanı çevresinde Halep Çamı Türkiye de kendi türünün tek örneği olarak görülmektedir. B.2.5 Fauna Biyolojik çeşitlilik bölümünde verilmiştir. 28

30 B.2.6 Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtı, Tabiatı Koruma Alanları ve Diğer Hassas Yöreler Aladağ Milli Parkı: Bu park toplam ha olup, (ha) lık bölümü Adana İl sınırları içinde kalmaktadır. Jeolojik özellikleri, jeomorfolojik yapısı ve vejetasyon zenginliğinin yanı sıra içermiş olduğu yaban hayatı çeşitliliği ile birbirinden farklı doğal değerlerin birlikte harman olduğu, yurdumuzun ender doğa parçalarından biridir. Aladağlar milli parkı, adana İli, Aladağ İlçesine 26 km, Kayseri İli Yahyalı İlçesine 30 km, Niğde İli Çamardı İlçesine 15 km uzaklıktadır. Aladağlar Akdeniz Bölgesindeyer alan Orta Toros dağlarının en yüksek ünitesidir. Saha vejetasyon açısından çok zengin olup, hâkim türler kızılçam ve karaçamdır. Sedir ve Göknar a da rastlanmaktadır. Orman üst sınırından itibaren Alpin zon başlar. Bu zonda Alpin çayırlar yer almaktadır. Yaban keçisi, vaşak, sansar, su samuru, tilki, kurt ve yaban domuzu gibi hayvanlar ile kuş türü ile ur kekliği, kınalı keklik, kartal, doğan, şahin karga ile birlikte küçük kuş türleri de bulunmaktadır. Alan turizm açısından önemli kaynak değerlere sahiptir. Doğa yürüyüşü ve çadırlı kamp yapma olanağı vardır. Ancak turizm yeterince gelir sağlayan bir gelire sahip değildir. Adana İli sınırları içerisinde Tabiat Parkı bulunmamaktadır. Tabiat Koruma Alanları: Yumurtalık Tabiatı Koruma Alanı: (ha) dır. B.3 Toprak Ana madde, iklim, topografya, bitki örtüsü ve zamanın etkisi ile Adana İlinde çeşitli büyük toprak grupları oluşmaktadır. Büyük toprak gruplarının yanı sıra toprak örtüsünden ve profil gelişmesinden yoksun bazı arazi tipleri de görülmektedir. İl deki büyük toprak grupları aşağıda verilmiştir. Aluvyal Topraklar: Kozan, Ceyhan ve Yüreğir ovalarında bulunmaktadır. Adana ilinde aluvyal topraklar ha dır. Hidromorfik Alüvyal Topraklar: Karataş ve Yumurtalık ilçeleri körfez kıyısında bulunurlar. Kapladıkları alan toplam ha dır. Alüvyal Sahil Bataklıkları: Deniz kıyısında yer alırlar. Kapladıkları alan toplam 243 ha dır. Kolüviyal Topraklar: Dağlık ve tepelik arazilerin eteklerinde yer alırlar. Kapladıkları alan toplam ha dır. Organik Topraklar: Genellikle her ilçede rastlanır. Feke, Pozantı, Karaisalı ilçeleri gibi kuzey ilçelerinde daha yoğundur. Kapladıkları alan toplam ha dır. Kırmızı Akdeniz Toprakları: Yüksek arazilerde, Kozan, Ceyhan, Karaisalı ilçeleri sınırları içinde yoğundur. Kapladıkları alan toplam ha dır. Kırmızı Kahverengi Akdeniz Toprakları: Ceyhan, Kozan, Karaisalı ilçeleri sınırları içinde yoğundur. Kapladıkları alan toplam ha dır. Rendzina Topraklar: Tufanbeyli, Pozantı ilçeleri sınırları içinde yoğundur. Kapladıkları alan toplam 906 ha dır. Vertisol Topraklar: Seyhan, Yüreğir, Ceyhan ilçeleri sınırları içinde yoğundur. Kapladıkları alan toplam 881 ha dır. Regosol Topraklar: Karataş ve Yumurtalık ilçeleri sınırları içinde yoğundur. Kapladıkları alan toplam ha dır. Bazaltik Topraklar: Ceyhan ilçesi sınırları içinde yoğundur. Kapladıkları alan toplam ha dır. Irmak Taşkın Yatakları: Akarsu boylarında yer alırlar. Kapladıkları alan toplam ha dır. Sahil Kumulları: Seyhan nehrinden Yumurtalık ilçesi sınırlarına kadar uzanır. Kapladıkları alan toplam ha dır. Çıplak Kaya ve Molozlar: Toroslarda yoğundur. Kapladıkları alan toplam ha dır. 29

31 Tablo 7: İlçelerin Arazi Varlığı İLÇELER TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ TARIM ÇAYIR MERA ORMAN DİĞER ARAZİLER (ha) ARAZİSİ ha) ALANI (ha) ALANI (HA) (ha) ALADAĞ CEYHAN FEKE İMAMOĞLU KARAİSALI KARATAŞ KOZAN POZANTI SAİMBEYLİ SEYHAN TUFANBEYLİ YUMURTALIK YÜREĞİR TOPLAM B.4 Su Kaynakları B.4.1 İçme Suyu Kaynakları ve Barajlar DSİ Genel Müdürlüğü ve Adana Su Kanalizasyon İşleri (ASKİ) Genel Müdürlüğü arasında 1996 yılında Adana İli İçme ve Kullanma suyu ihtiyacını karşılamak üzere protokol yapılmıştır. Çatalan Barajından, Adana Su Temin Projesi için tahsis edilen yıllık su miktarı m 3 /yıl'dır. Adana İl sınırlarında işletmeye açılmış olan DSİ baraj ve göletleri aşağıda tablo halinde verilmektedir. Tablo 8: Adana İlindeki barajlar Barajın Adı Bulunduğu İlçe Yararlanma Amacı Seyhan Seyhan- Yüreğir Hizmete Giriş Yılı Üzerinde Kurulduğu Akarsu Tipi S+E+T 1956 Seyhan Kil çekirdekli toprak dolgu Kozan Kozan S 1972 Kilgen Çayı Kaya Dolgu Nergizlik Karaisalı S 1995 Üçürge Toprak Çayı Dolgu Çatalan Karaisalı E+T+İ 1997 Seyhan Toprak Dolgu Hakkıbeyli Yüreğir S 1999 Handeresi Toprak Göleti Dolgu Yüzölçümü (km 2 ) Yükseklik (m) Kret Uzunluğu (m) Maksimum Göl Hacmi (m 3 ) Dolgu Hacmi (m 3 ) 67,8 50, *10 6 7,5*10 6 6,2 78, *10 6 1,68*10 6 1,08 50, *10 6 1,475* ,50 70, * ,50*10 6 1,55 23,20 206,50 7,70*10 6 0,25*10 6 Tablo 9: Adana İline Bağlı Belediyelerin İçme suyu İhtiyacını Karşılama Listesi BELEDİYE ADI İHTİYACIN KARŞILANMA ŞEKLİ KAYNAK ADI K.SAYISI ALINAN SU MİKTARI ( Lt/sn) 30 AÇIKLAMALAR Akören Eğner Yedigöze - 35 Ceyhan Bağlama Mustafabeyli ve Kösreli Belediye. Nin de ihtiyacı bu kaynaktan karşılandığından koruma alanları oluşturulmalıdır. Doruk Feke Çığlı ve Ağca Pın. - 19

32 Gazi Hacıbeyli İmamoğlu Havutlu Karaisalı Karapınar - 20 Karataş Aladağ Yedigöze - 40 Kurtkulağı Hespek Kozan Göz M.Beyli Bağlama - 20 Pozantı Ş.pınar Deligöz - 89 Saimbeyli Soğuksu - 45 Tufanbeyli Yumurtalık Zeytinbeli Sağkaya İncirlik Sarımazı Mercimek Tuzla Yeşilköy Kaldırım Bld. ile ortak kuyudan su al. Kaldırım Yeşilköy Bld ile aynı kuyudan su almaktadır Yakapınar Doğankent Körseli Bağlama - 10 Akçatekir Şekerpınar - 25 Buruk Solaklı Çelemli Geçitli Çatal 1 11 Hamdilli Akpınar - 10 Kurtpınarı Burnaz - 3 Suluca Yunusoğlu Abdioğlu Bahçe Karayusuflu Küçükdikili Kürkçüler Birkent Sofulu Büyükmangıt Baklalı Kirazlı Bahçeiçi - 12 Çatalan Değirmengözü - 11 Salbaş Bozgüney TOPLAM

33 B.4.2 Yeraltı Su Kaynakları Tablo 10: Adana İli Yeraltı Su Kaynakları YERLEŞİM YERİ YILLIK ÇEKİLEN KULLANMA BELGELİ SU MİKTARI (m 3 /yıl) KUYU ADEDİ Adana-Seyhan-Yüreğir Adana-Karataş Adana-Ceyhan Adana-Kozan Adana-Tufanbeyli Adana-Yumurtalık Adana-Pozantı Adana-Karaisalı Adana-Saimbeyli Adana-İmamoğlu TOPLAM Not: Yıllık çekilen su miktarı 120 gün üzerinden hesaplanmış olup sulama modülü 1 ha/l/s olarak kabul edilmiştir.yeraltısuyu kaynakları potansiyeli D.1.1 de verilmiştir. B.4.3 Akarsular Seyhan Nehri: Akdeniz Bölgesinde, Adana dan geçerek Akdeniz e dökülen Seyhan Nehrinin uzunluğu 560 km olup yağış alanı km 2 dir. Seyhan Nehri, İç Anadolu nun doğu kesiminde Uzunyayla yöresinden doğan Zamantı Irmağı (uzunluğu 317 km) ile bunun doğusunda Doğu Anadolu sınırları üzerinden doğan Göksu nun(uzunluğu 198 km) birleşmesiyle meydana gelir. Seyhan Nehri nin Adana il sınırları içerisinde Seyhan ve Çatalan Barajları inşa edilmiştir. Seyhan Barajı 1956 yılında işletmeye açılmış olup, sulama, enerji ve taşkın önleme amaçlıdır. Enerji, taşkın önleme ve Adana İli içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Çatalan Barajı 1997 yılında işletmeye açılmıştır. Seyhan Nehrine sırasıyla Eğlence, Körkün, Üçürge ve Çakıt dereleri katılır. Adana İli içinden geçen Seyhan Nehri, ova içinde Güneybatıya yönelerek ve birçok menderesler çizerek Tarsus (Berdan) Çayının denize döküldüğü noktanın 3 km kadar doğusunda Akdeniz e dökülür. Su ürünleri üretim ve avcılığına elverişlidir. Ceyhan Nehri: Ceyhan Nehri Binboğa dağlarından doğar. Güneye akarak Göksun yakınında Üstüngelen Deresi ve batıdan akan Tokat Suyu ile birleşir. Buradan doğuya doğru akan Göksun Irmağı, Söğütlü Suyu ile birleşerek Ceyhan Irmağını oluşturur km 2 yağış alanına sahip olan Ceyhan Nehri 500 km uzunluğundadır. Kahramanmaraş ili sınırlarında Aksu Çayı Ceyhan Nehrine katılır, daha sonra Aslantaş Barajı menbaında Keşişsuyu, Andırın Çayı ve Sabunsuyu kolları katılır. Aslantaş Barajı mansabında ise Hamis, Karaçay, Savrun, Kesiksuyu, Sumbas, Çeperce ve Handeresi kolları Ceyhan Nehrine katılırlar. Ceyhan İlçesi ve Misis den geçerek Yumurtalık Körfezi nin batısından Akdeniz e dökülür. Ceyhan Nehri üzerinde Menzelet, Sır, Berke, Aslantaş Barajları inşa edilmiştir. Su ürünleri üretim ve avcılığına elverişlidir. Çakıt Çayı: Çakıt Çayı nın ilk doğduğu yer Ulukışla nın arkasındaki dağlardır. Bu mevkide adı Porsuk Çayı olarak bilinir. Alihoca civarında Killik Deresi katılır. Fakat Porsuk Çayını besleyen asıl kol, soldan katılan ve yağış alanı büyük olan Kırgeçit Deresi dir. Daha aşağılarda Çakıt Suyu nu sürekli verimli tutan bir kaynak suyu olan Şekerpınarı Suyu katılır ve bu noktadan itibaren ırmak, Çakıt Suyu adını alır. Bu noktaya kadar vadi çok engebeli değilken buradan itibaren vadinin karakteri değişir, sarplaşır, derinleşir ve daralır. Arapali Köyüne kadar engebeli karakterdeki Çakıt Vadisinden akan 162 km uzunluğundaki Çakıt Suyu, Seyhan Baraj Gölüne dökülür. Su sporlarına uygun özelliklere sahip olan Çakıt Çayı ülke turizmi açısından önemli bir potansiyele sahiptir. 32

34 Eğlence Deresi: Eğlence Deresi m kotlarında çeşitli küçük kollar olarak doğmakta ve iki ana kol olan Eğni ve Aksu Derelerini oluşturarak güney yönünde akmaktadır. Çönekli Mahallesinin güneydoğusunda Kabaktaş Tepesi Mevkiinde birleşen iki dere buradan itibaren Eğlence Çayı ismini almakta ve Çatalan yakınlarına kadar bu isimle akmaktadır. Çatalan Baraj Gölüne dökülen Eğlence Deresi 87 km uzunluğundadır. Su ürünleri üretim ve avcılığına elverişlidir. Körkün Çayı: Körkün Çayı ilk kaynaklarını Aladağ ın batı eteklerinden alır. Başlangıçta Üçkapılı Dere ve Ecemiş Deresini oluşturarak güney yönünde akarken Mahmatlı mevkiinde birleşmektedirler. Bu iki derenin birleşimiyle yine Ecemiş deresi adı altında akışına devem eden dere Kamışlı mevkiine kadar birçok yan kolla birleşerek büyümekte ve bu noktadan itibaren Körkün Çayı adıyla akmaktadır. Seyhan Baraj Gölüne katılan Körkün Çayı nın uzunluğu 157 km dir. Su ürünleri üretim ve avcılığına elverişlidir. Üçürge Çayı: Sügeç Dağı eteklerinden doğan Üçürge Çayı 60 km uzunluğundadır. Üzerinde sulama amaçlı Nergizlik Barajı 1995 yılında inşa edilip işletmeye açılmıştır. Yıllık ortalama debisi 1 m 3 /s dir. Su ürünleri üretim ve avcılığına elverişlidir. B.4.4 Göller ve Göletler a) Göller Seyhan Havzası yukarı bölümlerinde kayda değer bir göl bulunmamaktadır. Yalnız Aladağ üzerinde Yedigöller ve Dipsiz Göl ile Ulukışla civarında Çiğli ve Karagöl gibi küçük göller vardır. Akyatan Lagünü: Adana ilinin Karataş İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Adana ya 48 km. mesafededir.akyatan Gölü, Türkiye nin en büyük lagün gölüdür. Ortalama su seviyesindeki alanı 4900 hektardır. Yaz boyunca gölü besleyen suların azalması ve yüksek buharlaşma nedeniyle gölalanı çok küçülmektedir. Suyun çekildiği alanlarda geniş çamur düzlükleri oluşmakta ve yaz sonuna doğru tamamen kurumaktadır. Göl, güneybatıdan çıkan 2 km.lik dar bir kanalla denize bağlanmaktadır. Göl sularının yüksek olduğu dönemlerde kanal vasıtasıyla gölden denize, düşük olduğu dönemlerde ise denizden göle doğru su akışı olmaktadır. Bu nedenle göl suyundaki tuzluluk mevsimlere göre değişiklik göstermektedir. Gölün kuzeyi geniş tarım alanları ile çevrilidir. Akyatan Lagünü, yaşama ortamlarının çeşitliliği, barındırdığı hayvan ve bitki türleri ile çok sayıda uluslararası öneme sahip sulak alan kriterine sahip bir sulak alan ekosistemidir. Tüm bunların yanı sıra, Akyatan Lagünü, su ürünleri üretimi ve turizm faaliyetleri gibi imkânlarıyla yöre ekonomisine önemli katkılar sağlayan çok yönlü bir sulak alan ekosistemidir. Ağyatan Lagünü: Ceyhan Nehri ağzının batısında yer alan 1130 ha alana sahip, yeraltı suları ve yağışlı dönemde nehir sularıyla beslenen bir lagündür. En fazla 3 m derinliğe ulaşan göl ile deniz arasında bağlantıyı Hurma Boğazı adında dar bir boğaz sağlar. Kuzeyinde geniş ıslak çayırlıklar ve kıyılarda tatlı suyun ağır bastığı yerlerde küçük bataklık alanlar bulunur. Göldeki su seviyesinin, Çukurova daki diğer sulakalanlara oranla daha az farklılık göstermesi, çevresinde çamur düzlüğü ve tuzcul bataklıkların oluşumunu sınırlamıştır. Bunlardan ikincisi, özellikle batı kıyılarında bulunur. Yüksek kumullar gölü denizden ayırır. Hurma Boğazı na yerleştirilmiş balık dalyanları bir kooperatif tarafından işletilmektedir yılında 10 ton balık tutulmuştur. 33

35 TuzlaGölü: Tuzla Gölü (2800 ha), Seyhan ağzının doğusunda yer alır ve Çukurova daki göllerin en batıda olanıdır. Gölün suyu, yılın büyük bir bölümünde hafif tuzludur. Su seviyesi özellikle kış yağışlarından sonra yükselir, bu dönemde göldeki tuzluluk azalır. Gölün özellikle doğu tarafından geniş çamur düzlükleri ve tuzcul bataklıklar bulunur. Kuzeyinde, 500 m genişliğinde bir şerit üzerinde kuru tarım yapılan tarlalar ve çayırlar vardır. Kısa bir kanal gölün denizle bağlantısını sağlar. Denize açılan boğazda bir balık dalyanı bulunur. ÖKA sınırları içerisinde, Tuzla Gölü nün güneydoğusunda, kısmen Seyhan ın eski yatağı üzerinde yer alan, sık bitki örtüsüyle kaplı tatlısu bataklıkları, tuzcul bataklıklar ve gölcükler de bulunur. Yaz aylarında bu gölcüklerden bazılarının suyu pompaj yoluyla sulamada kullanılır. Bunların bir bölümü yazın tümüyle kurur. Yumurtalık Lagünleri: Ceyhan ağzı ve Yumurtalık Körfezi arasında kalan ve lagünler, tuzcul bataklıkları, çamur düzlükleri, sazlıklar, ıslak çayırlar, kumullar ve bir çam ormanından oluşan dev bir sulakalan sistemidir. Başlıca sulakalanlar Çamlık ( ya da Yumurtalık) Lagünü, Yelkoma Gölü (1150 ha), Ömer Gölü (350 ha), Yapı Gölü (300 ha) ve Darboğaz Gölü dür (380 ha). Bölgedeki diğer sulakalanların aksine, düzensiz bir kıyı çizgisine sahip bölge, denizlebirçok noktada birleşmektedir; eski Ceyhan yatağı ÖKA nın ortasından geçmektedir. Avcıali ve Esemen göllerinden oluşan Yelkoma Gölü, geniş tuzcul bataklıklarla çevrili sığ bir lagündür. İlkbahar ve yaz aylarında gölün bir bölümü kuruyunca, özellikle kuzeyde geniş çamur düzlükleri ortaya çıkar. Tatlı suyun kumullardan göle sızdığı bölümlerde sazlıklar vardır. Tuzcul bataklıklar ve çamur düzlükleriyle çevrili olan Çamlık Lagünü, Ömer Gölü, Yapı Gölü, Darboğaz Gölü ve daha küçük Kaldırım Gölü, kış aylarında su seviyesi yükseldiğinde tek bir büyük göl oluşturur. Yelkoma Lagünü nün ağzında, eski Ceyhan ağzında ve Çamlık Lagünü nün Yumurtalık Körfezi ne açıldığı yerde dalyanlar bulunmaktadır. b) Göletler Adana il sınırları içerisinde DSİ tarafından yapılıp işletmeye açılan bir adet gölet bulunmaktadır. Handeresi üzerinde, 1999 yılında inşa edilen Hakkıbeyli Göleti sulama amaçlıdır. Hakkıbeyli Göleti ile ilgili bilgiler B.4.1 de verilmiştir. 34

36 B.5 Mineral Kaynakları Harita 6 B.5.1 Sanayi Madenleri Adana kent merkezinden başlayarak, Tarsus yakınlarına kadar devam eden genişliği 8 km. uzunluğu 20 km. kadar olan 2.5 Milyar dan ve yine Karataş ovasından 15 km. genişliğinde 80 km. uzunluğunda 5 milyar ton olmak üzere 7,5 milyar ton tuz rezervine sahiptir. Diğer bir yatak, Adana nın 20 km. kuzeybatısında bulunur. Buradaki işletme, tuz yeryüzünden m. Derinlikten solvent sistemiyle üretilmekte ve borularla Mersin de bulunan Soda Sanayisinetaşınarak soda üretiminde kullanılmaktadır. Adana ili, çimento ve kireç hammaddelerinden olan kireç taşı, kil taşı, alçı taşı ve ponza mineralleri yönünden de oldukça zengin yataklara sahiptir. En büyüğü ilimiz Karaisalı İlçesinde 35

37 bulunan Kaksan A.Ş olmak üzere toplam altı adet kireç ve kireç ocağı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Ceyhan Nehri ve Çakıt Çayı üzerinde faaliyet gösteren kum çakıl ocakları da mevcuttur. B.5.2 Metalik Madenler Maden Kaynakları Tablo 11: Adana ilindeki metalik madenler, endüstriyel ve enerji hammaddeleri tablosu. (Kaynak: MTA) CİNSİ YERİ TENÖR AÇIKLAMA(rezerv -üretim) %51.58 Al Saimbeyli-Gümüklü 2 O 3 %23,27 Fe tepe 2 O 3, ton mümkün Rezerv %2,84 S 1 O 4 ALÜMİNYUM (Al) BAKIR(Cu) KURŞUN(Pb) ÇİNKO(Zn) DEMİR(Fe) Saimbeyli- Kızılçaltepe Saimbeyli- Küçükakçatepe %50.00 Al 2 O 3 %27,70 Fe 2 O 3, %2,99 T 1 O 2 %52.90 Al 2 O 3 %28,71 Fe 2 O 3, %2,70 T 1 O ton mümkün rezerve sahip olan cevher diasporit şeklindedir ton mümkün rezerve sahip olan cevher diasporit şeklindedir. Saimbeyli- Elpen Düşük ton mümkün rezerve sahiptir. Saimbeyli- Kolumbeyli Düşük ton mümkün rezerve sahiptir. Tufanbeyli- Kirazlıyurt- Kodamantepe- Madengediği Kozan-Horzum Tufanbeyli- Kirazlıyurt-Beşiktaş tepe Tufanbeyli-Belbaşı Tufanbeyli-Akçal Feke-Mansurlu (Attepe, Hanyeri, Karakızoluğugediği, Çaltepe yatak ve zuhurlarını kapsar ) %13 Zn %3,8 Pb (Karbonatlı) %1,5Pb %28,15 Zn %4 Pb, %13,2 Zn (karbonatlı) %27 Zn, %8 Zn %7,8 Zn %2,7 Pb (karbonatlı) %52.9 Fe Saimbeyli-Aşılık %52,9 Fe ton yüksek tenorlu cevher üretilmiştir. Yatakta halen düşük tenorlu ton görünür+muhtemel+mümkün cevher rezerv vardır. Yatak zaman zaman işletilmektedir ton görünür +muhtemel+mümkün rezerv vardır. Yatak zaman zaman işletilmektedir ton görünür +muhtemel+mümkün rezerv vardır. Yatak zaman zaman işletilmektedir ton üretim yapılmıştır. Yatakta halen %27 Zn tenorlu ton Görünür ve %8 Zn tenorlu ton görünür olmak üzere ton rezerve sahiptir ton üretim yapılmıştır. Halen 8500 ton görünür+muhtemel rezerv bulunmaktadır. Türkiye nin Divriği den sonra 2. önemli yatağıdır ton cevher kalmıştır. Halen üretim devam etmektedir. Diğer zuhurlardaki rezerv ton dur ton görünür+muhtemel üretim yok. Saimbeyli-Koburluk %52,72 Fe ton görünür rezerv. Saimbeyli-Beypınarı %27.25 Fe ton görünür rezerve sahiptir. P ve SiO 2 değerleri yüksektir. Kozan İnnik tepe ton görünür+muhtemel rezerve %44 Fe sahiptir. Örtü fazla olduğu için üretim (ortalama) yapılamamaktadır. FOSFAT (P) Saimbeyli-Beypazarı %7.6 P %30.3 Fe ton Mümkün rezerve sahiptir. GRAFİT(Grf) Feke-Mansurlu % 8 C Zuhur KROM(Cr) Pozantı-Aladağ %5-52 Cr 2 O e yakın ocak ve zuhurda ton görünür+muhtemel+mümkün rezerv bulunmaktadır. KUM-ÇAKIL Ceyhan-Deliçay- Çukurköprü, Hacılar Köyü Orta kalite olup, ince tanelidir m 3 Muhtemel rezerve vardır. Sonrada kullanılmaktadır. Ceyhan-Arıklı ve Kil ve toprak m 3 malzeme vardır. Stabilize

38 KUVARS KUVARSİT (Q) MANGANEZ (Mn) LİNYİT Gerdan köyü içerir. malzeme olarak kullanılmaktadır. Karaisalı-Arapali köyü ve Salbaş Feke- Köleli Kızılyer Yatağı Tufanbeyli- Doğanbeyli yatağı Kozan-Horzum yatağı Feke Köleli-Elbeyli deresi Feke Kızılyer yatağı Tufanbeyli- Doğanbeyli- Karsavuran yatakları Kozan-Horzum sahası Ceyhan Dokuztekne Sarıkeçili Nacarlı, Hamdilli Tufanbeyli-Pınarlar Karaisalı-Büngüç ve Meydan yatakları % 98 SiO 2 % 0.05 Fe 2 O 3 % 94, SiO 2 %95.32 SiO 2 % 0.19 Fe 2 O 3 %1.09Al 2 O 3 %1.1 TiO 2 Rezevi kanununda bilgi bulunmamaktadır ton görünür rezerve sahiptir ton görünür+muhtemel rezerve sahiptir ton görünür+muhtemel rezerve sahiptir ton görünür rezerve sahiptir. %98.5 SiO 2 Adi cam ve döküm kumu olarak kullanılır ton görünür + Muhtemel %98.64 SiO 2 rezerve sahip olup, maço ve döküm kumu %0.05 Fe 2 O 3 olarak kullanılır. % SiO 2 %95.32 SiO 2 % 0.19 Fe 2 O 3 %1.09Al 2 O 3 %1.1 TiO 2 % Mn % Fe %43.37 su % Kül, % Kcal (AİD) Üst Pliyosen %43.37 su % Kül, % Kcal (AİD)Üst Pliyosen ton görünür+muhtemel rezerve sahiptir. Maça ve döküm kumu olarak kullanılabilir ton görünür+muhtemel rezerve sahiptir. Maça ve döküm kumu olarak kullanılabilir ton görünür ton görünür+muhtemel rezerve sahiptir ton görünür +Muhtemel rezerve sahiptir ton taş kömürüne eşdeğer olan yatak termik santral kurmaya uygun olup açık işletmeye de uygundur. Kömür tamamen üretilmiştir. Alt Miyosen yaşlıdır. Kozan Bacaklı Alt Liyas Zuhur Feke -Akkaya Alt Liyas Zuhur Saimbeyli-Himmetli Orta Miyosen Üretim çok sınırlıdır. 37

39 ADANA İLİ MADEN HARİTASI Fe Fe Kcm Jips Fe Fe Grf Fe Tufanbeyli Al Fe Al Fe CuPbZn Fe Fe CuPbZn Fe Al Fe Fe Al Fe Fe Saimbeyli Fe P Al K Fe Feke Cr Cr Cr Cr Cr Cr Cr Cr Cr Cr Aladağ Cr Fe Fe Fe Fe CuPbZn Mr Fe Pozantı Cr Cr Kozan Imamoğlu Kçt Karaisalı Cr Seyhan Barajı Kcm ADANA Fe Kcm Mn Mn Ceyhan Mn Mn Karataş Mn Yumurtalık AÇIKLAMA ZUHUR YATAK İŞLETME ESKİ İŞLETME METALİK MADENLER ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER ENERJİ HAMMADDELER 0 10 km 20 km 50 km M.T.A GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ TOPOĞRAFİK HARİTALAR BİRİMİ Harita 7: Adana ilinde bulunan madenlerin yerini gösterir bulduru haritası B.5.4.Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler İlimiz sınırları içerisinde yılında ruhsatlı olarak faaliyet göstermekte olan Kum- Çakıl, Taş, Kireç ve Stabilize Ocaklarının adreslerini ve yıllık rezerv miktarlarını gösteren tablo aşağıda verilmiştir. 38

40 Tablo 12: Adana İlinde Faaliyet Gösteren Ruhsatlı Ocaklar S.NO İLÇESİ KÖYÜ RUHSAT SAHİBİ ALANI CİNSI 1 ALADAĞ EĞNER ERDOĞANLAR İNŞ. TAAH. GIDA AKARYAKIT 4042 KUM-ÇAKIL 2 ALADAĞ EĞNER YEDİGÖZE ELK. ÜR.A.Ş KUM-ÇAKIL 3 CEYHAN ALTIKARA TUNA TURZ. İNŞ. VESAN. TİC.LTD. ŞTİ KUM 4 CEYHAN BÜYÜKMANĞIT DİNÇER ÖZGÜZEL 7048 KUM-ÇAKIL 5 CEYHAN BÜYÜKMANĞIT HASAN ÇİFTÇİ KUM 6 CEYHAN ÇAKALDERE BAYAZITOĞLU İNŞ. VETİC.LTD. ŞTİ KUM 7 CEYHAN ÇAKALDERE ÖZ EMEÇ İNŞ. NAK. TİC.LTD. ŞTİ KUM 8 CEYHAN GÜNLÜCE TUNA İNŞ. TİC.LTD. ŞTİ KUM-ÇAKIL 9 CEYHAN HALİLİYE ANIL İNŞ KUM-ÇAKIL 10 CEYHAN İNCEYER BAYAZITOĞLU İNŞ. VETİC.LTD. ŞTİ KUM 11 CEYHAN MERCİMEK DİNÇER ÖZGÜZEL KUM 12 CEYHAN MERCİMEK ZİYA GÜRTAŞ KUM 13 CEYHAN YEŞİLBAHÇE AYKUT SADAK KUM 14 İMAMOĞLU ULUÇINAR YEDİGÖZE ELK. ÜR.A.Ş KUM-ÇAKIL 15 KARAİSALI AKÇALI PAŞAOĞLU KUM ÇAKIL NAK. İNŞ. TAAH KUM-ÇAKIL 16 KARAİSALI ALTINOVA EKİCİLER İNŞ. İHT. İHR. LTD.ŞTİ KUM-ÇAKIL 17 KARAİSALI ALTINOVA YORUM İNŞ. NAK. HARF. TİC.LTD. ŞTİ KUM-ÇAKIL 18 KARAİSALI ALTINOVA YORUM İNŞ. NAK. HARF. TİC.LTD. ŞTİ KUM-ÇAKIL 19 KARAİSALI GÖKKUYU ÇELİK İNŞ. TİC.LTD. ŞTİ STABİLİZE 20 KARAİSALI KAPIKAYA BAYAZITOĞLU İNŞ. VETİC.LTD. ŞTİ KUM-ÇAKIL 21 KARAİSALI KAPIKAYA BAYAZITOĞLU İNŞ. VETİC.LTD. ŞTİ KUM-ÇAKIL 22 KARAİSALI KAPIKAYA EKİCİLER İNŞ. İHT. İHR. LTD.ŞTİ KUM-ÇAKIL 23 KARAİSALI KAPIKAYA EKİCİLER İNŞ. İHT. İHR. LTD.ŞTİ KUM-ÇAKIL 24 KARAİSALI KOCAVELİLER KOCAVELİLER MAD. İNŞ. NAK. ve TİC. LTD KUM-ÇAKIL 25 KARAİSALI KOCAVELİLER METİN KOCA KUM-ÇAKIL 26 KARAİSALI KOCAVELİLER SER-KA TURZ. NAK. İNŞ. VESAN. TİC KUM-ÇAKIL 27 KARAİSALI KUZGUN EKİCİLER İNŞ. İHT. İHR. LTD.ŞTİ KUM-ÇAKIL 28 KARAİSALI KUZGUN SER-KA TURZ. NAK. İNŞ. VESAN. TİC KUM-ÇAKIL 29 KARAİSALI SÖĞÜTLÜ ÇELİK İNŞ. TİC.LTD. ŞTİ ,72 STABİLİZE 30 SEYHAN KUYUMCULAR YETEK İNŞ. TİC.LTD. ŞTİ STABİLİZE 31 YUMURTALIK DEVECİUŞAĞI EKTON İNŞ. TİC KUM OCAĞI 32 YÜREĞİR ABDİOĞLU TUNA TURZ. İNŞ. VESAN. TİC.LTD. ŞTİ KUM 33 YÜREĞİR BÜYÜKKAPILI BAYAZITOĞLU İNŞ. VETİC.LTD. ŞTİ KUM 34 YÜREĞİR BÜYÜKKAPILI ÖZ BİÇER İNŞ. 7612,3 KUM 35 YÜREĞİR DANIŞMENT ÖZ ATA İNŞ. İHR. İHT. LTD.ŞTİ KUM 36 YÜREĞİR ESENLER SÖÇER GID. MAD.SAN. TİC KUM 37 YÜREĞİR HEREKLİ TUNA TURZ. İNŞ. VESAN. TİC.LTD. ŞTİ KUM 38 YÜREĞİR KÜTÜKLÜ YÜKSEL İNŞ KUM 39 YÜREĞİR MİSİS DURAN DOĞAN 6538,07 KUM 40 YÜREĞİR NACARLI ÖZ EMEÇ İNŞ. NAK. TİC.LTD. ŞTİ KUM 41 YÜREĞİR SOFULU ALİ ŞAHİN STABİLİZE 42 YÜREĞİR SOFULU ÇELİK İNŞ. TİC.LTD. ŞTİ STABİLİZE 43 YÜREĞİR SOFULU ÜÇKARDEŞLER İNŞ STABİLİZE 44 YÜREĞİR SOFULU ÜÇKARDEŞLER İNŞ STABİLİZE 45 YÜREĞİR SOFULU ÜÇKARDEŞLER İNŞ STABİLİZE Tablo 13: 3213 Sayılı Maden Kanunu 1. Grup (b) Göre Faaliyet Gösteren Taş, Kil ve Kireç Ocaklarının Listesi S.No. İlçesi Köyü Ruhsat Sahibi Cinsi Baş. Tar. Bit. Tar. m 3 1 Karaisalı Selampınar Karaisalı Kaksan Tic.A.Ş. Kireç Ocağı ,000 2 Karaisalı Söğütlü Naim AKSAKAL Kil Ocağı ,500 3 Karaisalı Küçükçınar Adana Çimento San.A.Ş. Tras Taş Ocağı ,000 4 Ceyhan Sirkeli Remak Madencilik Taş Ocağı ,261 5 Ceyhan Çokçapınar Çukurova Kireç San. Kireç Ocağı ,504 6 Ceyhan Yılankale Tüsan Taş Ürün San. Taş Ocağı ,520 7 Ceyhan Kurtkulağı Canoğulları İnş.Tic. Taş Ocağı ,637 8 Ceyhan Yılankale Ceyhan Belediyesi Taş Ocağı ,000 9 Ceyhan Çokçapınar Naykal Kireç San. Kireç Ocağı , Ceyhan Altıkara Canoğulları İnş. Tic. Taş Ocağı , Ceyhan Çokçapınar Nurdağ Kireç San. Tic. Ltd. Şti. Kireç Ocağı , Ceyhan Çokçapınar Nur Kireç San. Tic. Ltd. Şti. Kireç Ocağı , Seyhan Karahan Tuncay YALÇIN Kil Ocağı ,000 39

41 Tablo 14: Resmi Kurumlara Ait Ocaklar S.No. İlçesi Köyü Ruhsat Sahibi Cinsi Baş. Tar. Bit. Tar. m 3 1 Seyhan Kapıkaya T.C.K. Bölge Müdürlüğü Taş Ocağı Kozan Gökdere T.C.K. Bölge Müdürlüğü Taş Ocağı Kozan Akkaya T.C.K. Bölge Müdürlüğü Taş Ocağı Kozan Akarca T.C.K. Bölge Müdürlüğü Taş Ocağı Kozan Yassıçalı T.C.K. Bölge Müdürlüğü Taş Ocağı Ceyhan K.Burhaniye T.C.K. Bölge Müdürlüğü Taş Ocağı Feke Değirmendere T.C.K. Bölge Müdürlüğü Taş Ocağı Tufanbeyli Bozgüney T.C.K. Bölge Müdürlüğü Taş Ocağı Saimbeyli Avcıpınar T.C.K. Bölge Müdürlüğü Taş Ocağı Aladağ Başpınar T.C.K. Bölge Müdürlüğü Taş Ocağı Altıkara Altıkara Köy Hizmetleri İl Md. Taş Ocağı KAYNAKLAR Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, 2008 D.S.İ. Genel Müdürlüğü, 2008 Adana İli Çevre Durum Raporu, 2007 İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Milli Parklar Şubesi, Yılı Cumhuriyet Döneminde Ormanlarımız, Adana Orman Bölge Müdürlüğü İl Özel idare Müdürlüğü 2008 MTA Doğu Akdeniz Bölge Müdürlüğü,

42 C. HAVA (ATMOSFER VE İKLİM) C.1 İklim ve Hava Adana ilinde iki tip iklim görülür. Birinci tip kıyı ve ovalardaki Akdeniz iklimi, ikincisi yüksek yerlerdeki karasal iklimdir. Akdeniz ikliminin karakteri yazlar sıcak ve kurak, kışların ılık ve yağışlı olmasıdır. Adana ilinin kuzey kısımları yüksek dağlarla çevrilmiş olması dolayısıyla kuzey rüzgarlarına karşı kapalı oluşu yaz aylarının çok sıcak geçmesine neden olmaktadır. Yağışların yarısı kış aylarında diğer yarısı da ilkbahar ve sonbaharda görülmektedir. Yaz aylarında yaklaşık 2 3 ay yağış düşmemektedir. Kar yağışlarına tesadüf edilmez. Ancak uzun seneler içinde birkaç kez görülen sulu kar toprak yüzünü dahi örtmez. Günlük sıcaklığın 25 C ye veya bu derecenin üstüne çıktığı yaz günü sayısı 179 gündür. Yaz sıcakları umumiyetle Mart ayında başlamakta Kasımda son bulmaktadır. Adana da sıcaklığın 30 C yi geçtiği tropik gün sayısı da 102 dir.don olayı da az görülmektedir.10 yılda bir beklenen en düşük sıcaklık 6.2 C dir. Toprak içi sıcaklıklar sıfırın altına düşmez Adana da hava açık geçmektedir. Kapalı gün sayısı 49.2 dir. Ova ve sahildeki günlük güneşlenme ortalaması 8,6 saattir. En bol güneşlenme Temmuz, en az Aralık ve Ocak aylarında olmaktadır. Hâkim rüzgar güneybatıdır. Yaz aylarında güney menşeli rüzgarların hâkim olmasına karşın Kasım, Aralık, Şubat aylarında kuzey menşeli rüzgarlar esmektedir. Nispi nem ortalaması % 65 civarındadır. Yükselti arttıkça ve daha kuzeye gidildikçe iklim daha serin bir hal alır. Yağışlarda artar. Saimbeyli den sonra karasal iklime geçilir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlıdır. Yağışlar kışın kar şeklinde, ilkbaharda yağmur şeklindedir. C.1.1 Doğal Değişkenler C Rüzgar Bölgenin hâkim rüzgarları kışın kuzey ve kuzeydoğu, Mart ve Eylülde güney, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında güneybatıdır. Kuzey ve kuzeydoğu yönlü rüzgarlar (Yıldız ve Poyraz) kurudurlar ve yağış getirmezler. Ancak özellikle kış aylarında hava sıcaklığını hissedebilir ölçüde düşürürler. Güneybatı yönünden esen Lodos ise yağmur ve yaz aylarında serinlik getirir. Mevsimlere göre yaz aylarında karalar termal alçak basınç, denizler ise termal yüksek basınç alırken, kışın karalar (Toroslar) dinamik yüksek basınç, denizler ise termal alçak basınç oluşturmaktadır. Bu nedenle hâkim rüzgarlar aykırı iki yönden esmektedirler. Tablo 15: 2009 Yılı Aylık Ortalama RüzgârÖlçümleri (m/s) (Kaynak: Meteoroloji Bölge Müdürlüğü) Parametre Ocak ubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam Orajlı Günler Sayısı Ortalaması Saat 07 Ortalama Rüzgar Hızı (m_sec) Saat 14 Ortalama Rüzgar Hızı (m_sec) Saat 21 Ortalama Rüzgar Hızı (m_sec) Ortalama Rüzgar Hızı (m_sec) Maks. Rüzgar Hızı ( m_sec ) ve Yönü NE N SW SSW SW SW SW 8.5 SW S SW NE ENE Kuvvetli Rüzgarlı Günler Sayısı Ort N Yön. Rüzgar Esme Sayı Toplamı N Yön. Rüzgar Ort. Hızı (m_sec) NNE Yön. Rüzgar Esme Sayı Toplamı NNE Yön. Rüzgar Ort. Hızı (m_sec) NE Yön. Rüzgar Esme Sayı Toplamı NE Yön. Rüzgar Ort. Hızı (m_sec) ENE Yön. Rüzgar Esme Sayı Toplamı ENE Yön. Rüzgar Ort. Hızı (m_sec) E Yön. Rüzgar Esme Sayı Toplamı E Yön. Rüzgar Ort. Hızı (m_sec)

43 ESE Yön. Rüzgar Esme Sayı Toplamı ESE Yön. Rüzgar Ort. Hızı (m_sec) SE Yön. Rüzgar Esme Sayı Toplamı SE Yön. Rüzgar Ort. Hızı (m_sec) SSE Yön. Rüzgar Esme Sayı Toplamı C Basınç Tablo 16: 2009 yılı Aylık Ortalama Yerel Basınç (hpa)(kaynak: Meteoroloji Bölge Müdürlüğü) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII C Nem Tablo 17: 2009 Yılı Aylık Ortalama Bağıl Nem (%)(Kaynak: Meteoroloji Bölge Müdürlüğü) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII C Sıcaklık Çukurova kuzeyden Toros Dağları ile çevrili olması nedeniyle yaz ayları oldukça uzun süren sıcaklarla, kış ayları ise ılık olarak geçmektedir. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 67 yıllık ölçümlere göre yıllık ortalama sıcaklık 18.8 C, en yüksek sıcaklık 45.6 C en düşük sıcaklık ise 8. 4 C dir. Tablo 18: 2009 Yılı Aylık Hava Sıcaklığı Ölçümleri ( C) (Kaynak: Meteoroloji Bölge Müdürlüğü) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII C Buharlaşma Tablo 19: 2009 Yılı Aylık Ortalama Buharlaşma(mm)(Kaynak: Meteoroloji Bölge Müdürlüğü) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII C Yağışlar C Yağmur Çukurova da yağışlar tamamen yağmur veya dolu şeklinde olup sonbahar, kış ve ilkbahar aylarında görülür. Bölgede kar yağışı görülmez. Yaz ayları, sıcaklığın yanında kurak olarak geçmektedir. Yörede yağışlar en çok Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında, en az yağış ise Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında düşer. Tablo 20: 2009 Yılı Ortalama Yağış Miktarı (mm) (Kaynak: Meteoroloji Bölge Müdürlüğü) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII C Kar, Dolu, Sis ve Kırağı 2009 yılında yalnızca Mart ayında bir gün sis, Ocak ayında bir gün dolu ve Ocak, Şubat, Mart aylarında ikişer gün kırağılı gün yaşanmıştır. 42

44 C Seller tarihinde Karataş İlçe sinde yağış ve selden dolayı ekili tarım alanları su altında kalmıştır. C Kuraklık Adana ve ilçelerinin 2009 yılı aralık ayı itibariyle 1, 3, 6, 9, 12 ve 24 aylık periyotlarda NYİ (SPI) indis değerleri aşağıdadır. Tablo:21 İstasyon/periyot 1 AY 3 AY 6 AY 9 AY 12 AY 24 AY ADANA KOZAN KARAİSALI CEYHAN KARATA YUMURTALIK Tabloya göre 2009 yılının 12. ayı itibariyle son bir yıllık bazda kuraklık durumu bakımından Adana Orta Nemli, Kozan ve Karataş Çok Nemli, Yumurtalık Aşırı Nemli, Ceyhan Olağanüstü Nemli ve Karaisalı Normal Civarıdır. C Mikro klima İlimiz sınırları içerisinde mikro klima oluşturan herhangi bir özel alan bulunmamaktadır. C.1.2 Yapay Etmenler C Plansız Kentleşme Adana kentinin tarihsel çekirdeğini oluşturan Tepebağ ve çevresi, 1940 lı yıllara kadar tarım arazilerinin çevrelediği bir kent merkezi olarak yavaş gelişimini sürdürmüştür yılında kentin toplam yayılış alanı 370 hektarlık bir büyüklüğe ulaşabilmiştir yılına kadar yürürlükte kalan Nazım İmar Planı ile Adana nın kuzeye doğru gelişimi başlamış ve yılları arasındaki 25 yıllık sürede yerleşime açılan alan büyüklüğü 370 ha dan 2300 ha düzeyine yükselmiştir. Çukurova bölgesinde, Mersin-Adana-İskenderun metropoliten aksı bünyesinde bir anakent olma yoluna girmiş bulunan Adana da büyük ölçüde çevre illerden ve Güney Doğu Anadolu dan oluşan göçlerin etkisi ile fiziksel ve Sosyo-ekonomik gelişmeler olumsuz yönde etkilenmektedir. Artan nüfusun konut gereksinimi kent çevresinde gecekondu bölgeleri oluşturmakta, alt yapının yeni kent dokularına taşınamaması nedeni ile merkezi bölgelerde dikey yapılaşmalarla yoğunluk artmakta, doğa ve kültürel yapı ya tahrip edilmekte, ya da bozulmalara terk edilmektedir. Günümüzde Adana nın tek merkezli kent yapısına, birinden diğerine nitelik ve ölçek farklılıkları gösteren çok merkezli bir kent yapısına geçiş için temel koşullar oluşmuş durumdadır. Nitekim kent merkezi eski ve yeni merkez olarak ikili bir yapıya geçmiş, mevcut kent lekesinin dışında toplu yerleşim örnekleri oluşmaya başlamıştır. Söz konusu yerleşim ve gelişmeler, doğal ve kültürel değerler üzerindeki olumsuz etkilerinin yanı sıra, özellikle verimli tarım topraklarını doğrudan tüketerek, geri dönüşümü olanaksız bir tahrip sürecine ivme kazandırmıştır. Kentsel gelişmelerin tahmin edilenden daha büyük boyutta olması, yeni bir imar planının yapılması zorunluluğunu ortaya çıkartmıştır. Bu nedenle 1966 yılında başlayan Nazım İmar Planı çalışmaları 1969 yılında son şeklini alarak onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir. Onay tarihli 1969 Nazım İmar Planı, Adana kent nüfusunun 1985 yılında olacağı esas alınarak, hektarlık bir alan üzerinde oluşturulmuştur. Yapılan hesaplamalara göre bu miktarın

45 hektarlık bölümü 1. ve 2. Sınıf tarım arazilerini kapsamaktadır. Bu planda, konut gelişme alanları kuzey ve kuzey-batıya, ticaret ve endüstri ise merkezde ve E 5 Devlet Karayolu paralelinde doğu ve batı aksında yerleştirilmiştir. Kent merkezinde yüksek yoğunluk korunmuş, DSİ kanalları arasındaki kesim orta yoğunlukta, daha kuzeydeki alanlar ise düşük yoğunlukta tutulmuştur. Planda, orta ve özellikle düşük yoğunluklu alanlarda bulunan ve başta turunçgiller olmak üzere bahçe tarımı yapılan arazilerin korunması ve büyük kapsamlı park alanları ile birlikte çok amaçlı kitleli yeşilliklerin oluşturulması öngörülmüştür. Ancak, kentin nüfus ve Sosyo-ekonomik açıdan büyüme eğiliminde oluşu 1969 planını revizyon gereğini ortaya çıkartmış, yılları arasında dört ayrı revizyon Nazım İmar Planı hazırlanmıştır yılında hazırlanan plan, özellikle kuzey Adana da yoğunluğu arttırması, tarım arazileri ile bölgesel park karakterindeki çok amaçlı yeşil alanları iskâna açması bakımından önem taşımaktadır. Bu planla birlikte, kuzey Adana da yüksek yoğunluklu dikey yapılaşmaların gelişimi başlamış ve hız kazanmıştır. Kuzeydeki yapılaşma baskısı ile doğal yapının ve özellikle Seyhan Baraj Gölü nün çekiciliği 1985 planının da uygulama olanaklarını kısıtlamış ve 1992 yılında kuzeybatı ve kuzey-doğu kentsel gelişim alanlarını kapsayan iki ayrı ilave revizyon planı oluşturulmuştur yılında ise Adana da kentsel gelişim alanları için yeni ilave revizyon Nazım İmar Planlama çalışmaları halen sürdürülmektedir yılı kentsel gelişme hedeflerine göre, Adana kenti mücavir alan sınırları dâhilindeki iskana açılan I. ve II. sınıf tarım topraklarının büyüklüğü ha düzeyine ulaşmış olacaktır. Kentin, özellikle son yıllarda projeksiyonların çok üzerinde gerçekleşen yapılanma düzeyi göz önüne alındığında, iskâna açılacak tarım arazilerinin daha da büyüyeceği kaçınılmaz görülmektedir. Bu bakımdan, kentin kapsamlı Sosyo-ekonomik, kültürel ve ekolojik araştırmaların sonuçları doğrultusunda uzun vadeli fiziksel gelişme stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması ve bu sürecin yerel yönetim planlamacıları ve halkın müşterek katılımları ile gerçekleştirilmesi sağlıklı bir kent bütünü oluşturulabilmesi için büyük önem taşımaktadır. C Yeşil Alanlar Adana Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanlarında: Kişi başına düşen yeşil alan miktarı : m 2 Toplam kentsel yeşil alan yüzölçümü : m 2 Ağaçlandırma çalışmaları yıl içerisindeki gereksinimlere göre değişmektedir yılı içerisinde adet ağaç ve adet çalı formlu bitki dikimi hedeflenmektedir. Bu bitkiler, yeni oluşturulan yeşil alanlarda ve sorumluluk alanlarındaki bulvar, refüj, kaldırım vs. yerlerde dikilecektir. Kent içindeki toplam ve kişi başına düşen yeşil alanların belirlenebilinmesi ise Yüreğir ve Seyhan İlçe Belediyelerinin sorumluluğunda bulunan yeşil alan miktarlarının da dikkate alınarak kent nüfusuna bölünmesiyle mümkün olacaktır. Adana Büyükşehir Belediyesi nin 2004 yılında başlattığı erozyonla mücadele kapsamında 2008 yılında da uluslar arası sempozyum, sergi ve konferanslarla sürdürülmüştür. Bilim dünyasından da sağlanan katkılarla, Toroslardaki şiddetli erozyonun ana nedeni olan kıl keçisine karşı önlemler değerlendirme sürecine girmiştir. Bu bağlamda Orman Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü (Adana) ile yapılan iş birliği giderek yoğunluk kazanmıştır. Bu arada kıl keçisine alternatif kaynak yolları irdeleme ve değerlendirme aşamasına getirilmiştir. Özelikle keçiboynuzu dikimi ile zeytincilik konusunda fiili çalışmalar başlatılmıştır. Tablo 22: Adana İline Uygun Bitkiler Sıra No Ağaç Cinsi Sıra No Ağaç Cinsi 1 Ağaç Hatmi 18 Karacan 2 Akça Ağaç 19 Keçiboynuzu 3 Alev Ağacı 20 Kıbrıs Akasyası 4 Çam Türleri 21 Manolya 44

46 5 Çınar 22 Mavi Servi 6 Dardağan 23 Meşe Türleri 7 Dikenli Akasya 24 Okaliptüs 8 Dış Budak 25 Orkide 9 Dut 26 Palmiye 10 Erguvan 27 Paulownia 11 Gülibrişim Akasyası 28 Servi Türleri 12 Hurma 29 Sofora 13 İsa Dikeni 30 Süs Eriği 14 İsrail Kauçuğu 31 Tespih Ağacı 15 Jagaranda 32 Top Akasya 16 Japon Kavağı 33 Turunç 17 Karabiber Tablo 23: Adana İline Uygun Çalı ve Sarılıcı Bitki Cinsi Sıra No Çalı ve Sarılıcı Bitki Cinsi Sıra No Çalı ve Sarılıcı Bitki Cinsi 1 Abelya 13 Leylandii Mazı 2 Aktavya 14 Ligustrum 3 Alaca Ligustrum 15 Mazı 4 Ateş Dikeni 16 Mersin defnesi 5 Bambu Kamışı 17 Paşa Bıyığı 6 Berberis 18 Pitesporum 7 Çalı Mine 19 Taflan 8 Dantel 20 Yayılıca Ardıç 9 Defne 21 Zakkum 10 Filbahri 22 Drasena 11 Gül 23 Fırca Çalısı 12 Hatmi C Isınmada Kullanılan Yakıtlar İlimizde ısınma amaçlı olmak üzere olarak odun, odun talaşı, kömür ve elektrik kullanılmaktadır yılı içinde ithal, ton yerli kömür olmak üzere ton kömür, ton odun ve ton odun talaşı kullanılmıştır. Isınma amaçlı kullanılan kömürler için Çevre ve Orman Bakanlığının yayınlamış olduğu yönetmelikte bulunan değerler esas alınmaktadır. C Endüstriyel Emisyonlar İlimizde 03 Temmuz 2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (SKHKKY) Ek-8'e göre bugüne kadar 431 adet izne tabi tesis ile 65 adet izne tabi olmayan tesis bulunduğu tespit edilmiştir. Bunlardan 293 adet tesisin Emisyon İzin Belgesi veya Emisyon Ön İzni bulunmakta olup diğer tesislerin izin işlemleri devam etmektedir. İlimizde Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde sanayi kuruluşlarının büyük kısmı ve Seyhan ile Yüreğir ilçeleri sınırları içerisinde bulunan büyük ölçekli sanayi tesislerinde (Bossa, Advansa, Agakim gibi) yakıt olarak doğalgaz kullanılmaktadır. Ayrıca kömür, fuel oil, motorin gibi yakıtlar da kullanılmaktadır. İl merkezindeki tesisler yoğunlukla batıda Mersin, doğuda Osmaniye yolu üzerinde olup yerleşim yerleri ile iç içedir. İl sınırları içerisinde maden ocakları, kırma-eleme tesisleri, kireç fabrikaları vb faaliyetler de bulunmaktadır. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından sanayi tesislerinin emisyon izin başvuruları değerlendirilmekte, periyodik denetimler yapılmakta, şikayetler değerlendirilmektedir. 45

47 İlimizde havaya verilen emisyonlar CO, SO 2, NO x, toz, şeklinde olup doğalgaz kullanımının yaygınlaşması ile bu emisyonlar SKHKK Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerlerin oldukça altında kalmaktadır. İlimiz Yumurtalık ilçesinde faaliyet gösteren İSKEN ENERJİ A.Ş. ne ait ithal kömür kullanılan termik santral bacasında bacagazı arıtma sistemi ve sürekli ölçüm cihazı bulunmakta olup Müdürlüğümüz tarafından on-line olarak izlenmektedir. İl sınırları içerisinde faaliyet gösteren kireç fabrikalarının yakma sistemlerinde iyileştirme çalışmaları yaptırılarak yanma sıcaklığının kontrolü amacıyla termokupil taktırılarak on line olarak izlenmektedir. Adana Çimento Fabrikası bacalarında CO, SO 2, NO x, toz, parametreleri sürekli ölçüm cihazı ie ölçülmekte ve raporları müdürlüğümüze ulaştırılmaktadır. C Trafikten Kaynaklanan Emisyonlar İlimizde; adet motosiklet, otomobil, 6868 minibüs, 3992 otobüs, kamyonet, kamyon, traktör, 1871 çekici, 547 özel amaçlı taşıt, 898 tanker, 2313 jeep arazi taşıtı olmak üzere toplam adet motorlu araç bulunmaktadır. Ülkemizde başta büyük kentlerimiz olmak üzere, hava kirliliğinin her geçen gün artarak sağlımızı ve hayatımızı tehdit ettiği bir gerçektir. Hava kirliğinin mevsimlere göre değişmesi bir süreklilik göstermesi, motorlu taşıtların egzozlarından çıkan gazların etkisini ortaya koyar. Araştırmalar ve ölçümler bunu göstermektedir. Adana da araçlardan kaynaklanan hava kirliği toplam kirliliğin büyük bir bölümünü teşkil edecek kadar büyük orandadır. Bazı kaynaklarda, Adana gibi büyük şehirlerimizdeki araçların meydana getirdiği kirlilik, ısınmada kullanılan yakıttan meydana gelen kirlilikten daha fazla olduğu iddia edilmektedir. Bu nedenledir ki, hava kirliliğinin azaltılması için egzozlardan çıkan kirliliğin azaltılması gereklidir. Bunun için motorlu taşıtlarda emisyon kontrol donanımı mutlaka bulunmalı ve bakımlı halde olmalıdır Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Yapan İstasyonların Adı ve Adresleri Tablo:24 EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇÜMÜ YAPAN İSTASYONLAR Adana Çevre Ajansı Ölçümleme ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limitet irketi Levent Mah Sok. No:6 Yüreğir / ADANA - Telefon: Faks: Akköseler Otomotiv-Salih AKKÖSELER Gazipaşa Mah. Güney Kıyıboyu Cad. No:17/1 Seyhan/ADANA Tel: Faks: Ataözü Otomotiv San. ve Tic. Ltd. ti. - Mersin Yolu Üzeri Otogar Karşısı No: 377 Seyhan / ADANA - Telefon: Faks: Aykan Motor Servis Limited irketi - Turhan Cemal Beriker Bulvarı No: 418 Seyhan / ADANA - Telefon: Faks: ARPEL Oto San. ve Tic. Ltd. ti. - Adana Mersin Karayolu Üzeri 10. Km. Seyhan / ADANA Telefon: Faks: Doğan Oto - Bilal DOĞAN İstiklal M. Girne C. 100/A S. Tufanbeyli Tel: Ertuğrul İnşaat Tic. ve San. Ltd. ti. - Turhan Cemal Beriker Bulvarı No: 640 Seyhan / ADANA - Telefon: Faks: Gizerler Otomotiv Motorlu Araçlar A.. - Levent Mahallesi Ceyhan yolu 5. Km. Yüreğir / ADANA - Telefon: Faks:

48 İKİKARDE Motorlu Araçlar Tic. ve San. A.. - Yeşiloba Mahallesi Metal Sanayi Sitesi 28 Blok 23 Sokak No:34 Seyhan / ADANA - Telefon: Faks: İncioğlu Oto Çevre Ajansı Ticaret Limited irketi - Atatürk Caddesi No: 62 Ceyhan / ADANA - Telefon: Faks: İsotlar Motor Otomotiv Petrol Turizm Nak. İnş. ve Tic. A.. - Turhan Cemal Beriker Bulvarı No: 457 Seyhan / ADANA - Telefon: Faks: Kısmet Otomotiv Fahri Ataözü Metal İşleri Sanayi Sitesi 29. Blok No:32 Seyhan/ADANA Telefon: Faks: Memili Otomotiv Limited irketi - Bakımyurdu Caddesi Yeşilyuva Mahallesi 28 Sokak No: 5 Seyhan / ADANA - Telefon: Faks: Mustafa İNCİOĞLU - Adana Çevre Ajansı Ölçümleme ve Otomotiv San. ve Tic. A..-Yeşiloba Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı No: 596 Seyhan / ADANA - Telefon: Faks: Münür Burgu Oto - Döşeme Mahallesi 9. Sokak No: 2 Seyhan / ADANA - Telefon: Faks: OKAR Otomotiv Pazarlama ve Dış Ticaret A.. - Adana Mersin Karayolu üzeri 17. Km. Çukobirlik Karşısı Seyhan / ADANA - Telefon: Faks: Onatça Motorlu Araçlar Ticaret A.. - Ceyhan Yolu Üzeri 7. Km. Yüreğir / ADANA - Telefon: Faks: Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.. - Mersin Yolu Üzeri 9. Km. No: 521 Sarıhamzalı Köyü Mevkii Seyhan / ADANA - Telefon: Faks: Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.. (Birmot) - Mersin Yolu 6. Km Seyhan / Adana - Telefon: Faks: Renault Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.. Adana ubesi - Adana Ceyhan Karayolu 5. Km. Yüreğir / ADANA - Telefon: Faks: enbayrak Otomotiv Petrol Ürünleri Sanayi ve Tic. Ltd. ti. - Turhan Cemal Beriker Bulvarı Trafik Karşısı Seyhan / ADANA - Telefon: Faks: enbayrak Otomotiv Petrol Ürünleri Sanayi ve Tic. Ltd. ti. Turhan Cemal Beriker Bulvarı Yeni Hal Civarı Seyhan/ADANA - Telefon: Faks: TÜVTURK Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.. - Adana İçel Hatay Araç Muayene Hizmetleri Yapım ve İşletim A.. Ceyhan Araç Muayene İstasyonu - Özdemir Sabancı Bulvarı Aytemiroğlu Mah. No:21/8 Ceyhan / ADANA Telefon: Faks: TÜVTURK - Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.. - Adana İçel Hatay Araç Muayene Hizmetleri Yapım ve İşletim A..Kozan Araç Muayene İstasyonu Adana Yolu Üstü evkiye Mah. Sanayi Sitesi Karşısı No:283 Kozan / ADANA - Telefon: Faks: TÜVTURK Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.. - Adana İçel Hatay Araç Muayene Hizmetleri Yapım ve İşletim A.. Seyhan Araç Muayene İstasyonu - Batıyol Bulvarı Mekân Mah. No:37/20 K.Dikili Seyhan/ADANA - Telefon: Faks:

49 TÜVTURK Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.. - Adana İçel Hatay Araç Muayene Hizmetleri Yapım ve İşletim A.. Yüreğir Araç Muayene İstasyonu - Levent Mahallesi 1793 sokak No:1 Yüreğir / ADANATelefon: Faks: Uğur Yaldız Otomotiv İnş. Teks. Tic. Ve San. Ltd. ti. Onur Mah. Tekel Cad. No:29 Seyhan / ADANA - Telefon: Faks: Uralberk Kollektif irketi - E 5 Karayolu Üzeri Büyük Mangıt Mevkii 6. Km. Ceyhan / ADANA - Telefon: Faks: Yusuf Baysal Otomotiv San. ve Tic. A.. - Adana Cad. No: 541 Kozan / ADANA - Telefon: Faks: Yusuf Baysal Otomotiv San. ve Tic. A.. - Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 193 İmamoğlu / ADANA - Telefon: Faks: YUSUF BAYSAL Otomotiv San. ve Tic. A.. Girne Bulvarı No:146 Yüreğir / ADANA Telefon: Faks: AÇICI LASTİK SAN. VE TİC. LTD. Tİ Saimbeyli Cad. No:354 Kozan / ADANA Telefon: Faks: SERPAR Otomotiv Pazarlama San. ve Tic. Ltd. ti. İstiklal Mah. F. Cemal Güven Cad. No:45 Seyhan / ADANA Telefon: Emisyon kontrol donanımı bulunmayan bir taşıtın, 50 litrelik bir benzin sarfiyatıyla, 5-7,5 kg. karbon monoksit (CO) 0,15 0,3 kg hidrokarbon (HC) 15 gr. kükürt dioksit (SO2) 30 gr. inorganik katı madde 12 gr. Oksitler, atmosfere karışmaktadır. C.2 Havayı Kirletici Gazlar Ve Kaynakları C.2.1 Kükürt Dioksit Konsantrasyonu ve Duman Kükürt oksitleri, kükürt ihtiva eden maddelerin yakılması sonucu oluşur. Havadaki kükürt oksitler içerisinde en önemli pay kükürt dioksit gazına aittir. Kükürt dioksit atmosferde hızlı bir şekilde oksitlenmeyle kükürt trioksit ve sülfatlara dönüşür. SO 2 ise sülfürik asit anhidriti olup; yağmur ve yoğuşmuş nem damlalarıyla birlikte havada bu asidin oluşmasına neden olur. Oluşan bu asit yağmur suyunun ph sını düşürerek, yağmur suları ile yeryüzüne inerek birçok etkilere neden olmaktadır. Atmosferik korozyon, canlılar üzerine olan etkileri örnek olarak verebilir. Müdürlüğümüz Hava Kalitesinin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere biri Bakanlığımızca tahsis edilen toplam 4 adet hava kalitesi ölçüm istasyonuna sahiptir. Bu istasyonların bir adedi Yüreğir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü nün bahçesinde, bir adedi Valiliğimiz bahçesinde, bir adedi Çatalan da Büyükşehir Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi nin bahçesinde ve bir adedi de Doğankent TAGEM bahçesinde yer almaktadır. İstasyon koordinatları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablo:25 İSTASYON KOORDİNATLARI X Y Devreye Alınma Tarihi Valilik Meteoroloji (BÖLGE MÜD.) Çatalan (ASKİ) Doğankent (TAGEM)

50 Tablo:26 Parametre SO Kış Dönemi Sınır Değer Valilik (µg/m 3 ) Meteoroloji (µg/m 3 ) Çatalan (µg/m 3 ) Doğankent (µg/m 3 ) Ekim Kasım µg/m Aralık (Veri yok) Ocak Şubat 2010* 225 µg/m Mart 2010* * Tablo Ocak 2010 sonu itibariyle düzenlenmiştir. Ölçüm yapılan dört istasyonumuzda da SO 2 parametresi için yıl boyunca sınır değerlerin aşıldığı güne rastlanmamıştır. Şekil 5 49

51 Şekil:7 50

52 C.2.2 Partikül Madde (PM) Emisyonları Saf su damlacıkları hariç atmosferde bulunan çok küçük katı parçacıklara ve sıvı damlacıklarına partikül denir. Partiküller de gazlar gibi atmosfer kirletici maddelerdir. Başlıca partiküller şunlardır; sis veya pus, duman, toz ve is. Sis veya pus havadaki çok küçük su zerrecikleridir. Bunlardan bazıları havadaki su buharını yoğunlaşmasıyla, bazıları da deniz suyunun sıçramasıyla oluşur. Duman organik ve inorganik buharların havada yoğunlaşması sonucu meydana gelen parçacıklardır. Toz, büyük katı parçacıkların ufalanmasıyla meydana gelen parçacıklardır. İs, yanma sonucu meydana gelen siyah parçacıklardır. Atmosferde yukarıda sayılan cansız partiküllerden başka, canlı partiküller de vardır. Bunlar; bakteriler, mantarlar, mayalar, yosunlar. Atmosferde bulunan partiküllerin başlıca zararları, atmosferin bulanıklığını artırarak görüş alanını azaltırlar, solunum sistemini bozarlar, zehirli gazları akciğerlere kadar taşırlar. Tablo:27 Parametre PM (Partikül Madde) 2009 Kış Dönemi Sınır Değer Valilik (µg/m 3 ) Meteoroloji (µg/m 3 ) Çatalan (µg/m 3 ) Doğankent (µg/m 3 ) 200 µg/m Veri Yok Ekim 2009 Kasım Aralık Ocak Şubat 2010* 178 µg/m Mart 2010* * Tablo Ocak 2010 sonu itibariyle düzenlenmiştir Ölçüm yapılan dört istasyonumuzda da PM (partikül Madde) parametresi için yıl boyunca sınır değerlerin aşıldığı güne rastlanmamıştır. 51

53 Şekil:9 Şekil:10 52

54 Şekil:12 53

55 C.2.3 Karbon Monoksit Emisyonları Karbon monoksit atmosferde bulunan en yaygın ve en zararlı hava kirleticilerden birisidir. Yapay ve doğal olmak üzere iki kaynaktan meydana gelir. Özelikle otomobil egzoz gazlarında önemli olarak bulunur. Ayrıca yanmanın iyi olmadığı diğer bütün yapay aktiviteler sonucu önemli oranda karbon monoksit oluşur ve atmosfere karışır. Yapılan çalışmalar CO konsantrasyonu 100 ppm in üzerinde olan atmosferin insanlar üzerinde çok tehlikeli hatta öldürücü etkisi olduğunu göstermektedir. CO in insanlar üzerindeki öldürücü etkisi kandaki hemoglobinle reaksiyona girerek, hemoglobinin canlı vücudundaki normal görevi olan oksijeni akciğerlerden alıp oksihemoglobin halinde vücuttaki hücrelere, vücuttaki hücrelerde meydana gelen karbondioksiti akciğerlere taşımaktadır. Bu reaksiyon CO ile de meydana gelmekte ve karboksihemoglobin oluşmaktadır, durum böyle olunca hemoglobinin, oksihemoglobin haline gelmesi ve hücrelere yeniden oksijen taşıması güç olmaktadır. Böylece belli bir karboksi hemoglobin konsantrasyonunda canlının ölmesi kaçınılmaz olmaktadır. CO (karbonmonoksit) ölçüm analizörü Doğankent istasyonunda tarihinde devreye alınmıştır. Tablo:28 Parametre CO (Karbonmonoksit) 24 Saatlik Sınır Değer Doğankent (µg/m 3 ) Ekim Kasım µg/m 3 - Aralık Ocak Şubat µg/m 3 - Mart Şekil:13 54

56 C.2.4 Azot Oksit (NOx) Emisyonları Atmosferdeki azot oksitleri N 2 O, NO, NO 2 dir. Atmosfere karışan N 2 O gazının tümü, azotlu maddelerin mikrobik bozulmaları sonucu meydana gelir. NO gazının ise yaklaşık % 80 i doğal kaynaklardan % 20 si yapay kaynaklardan meydana gelir. NO 2 gazının esas kaynağı ise NO gazıdır. NO gazının bir kısmı hava oksijeni ile yükseltgenerek NO 2 haline dönüşür. Yapay kaynaklardan meydana gelen NO gazı daha çok yerleşim merkezlerinde meydana geldiği için belirli yerlerde konsantrasyonu çok fazla yükselebilir. Bu da başta insan sağlığı olmak üzere birçok canlı üzerinde son derece zararlı olmaktadır. NOx denince, NO ve NO 2 her ikisini birden kapsamaktadır. Bu gazların her ikisi de insan sağlığına zararlıdır. NO 2 burun ve boğazı tahriş eden kötü kokulu bir gazdır. Kokusunun alınma eşik sınırı 1-3 ppmetredir. Havadaki konsantrasyonu 10 ppm in üzerine çıkınca gözde ve mukozada yanmalar meydana gelir. Hayvanlar üzerinde yapılan denemelerde konsantrasyon artmasıyla ölüme götüren zehirlenmeler meydana geldiği ve 100 ppm de ise çok kısa zamanda ölümlerin meydana geldiği tespit edilmiştir. Troposferde bulunan NO gazından bir kısmı yükseltgenmeden stratosfere sızabilir. Bu sızma daha çok süpersonik uçaklardan ve nükleer denemelerden ileri gelir. Bu sızan NO gazı doğrudan ozon tabakasına karışır ve ozon tabakasının parçalanmasına neden olur. Tablo:29 Parametre NO 2 Saatlik Sınır Değer ( µg/m 3 ) Valilik ( µg/m 3 ) Doğankent ( µg/m 3 ) Çatalan ( µg/m 3 ) Sınır Değerin Aşıldığı Ölçüm Sayısı Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Veri Yok Ekim Kasım Aralık 2009 Veri Yok Veri Yok Veri Yok - Parametre Uzun Vadeli Sınır Değer (Yıllık) Valilik Doğankent Çatalan NO 2 ( µg/m 3 )

57 Şekil:14 56

58 Şekil:

59 C.2.5 Hidrokarbon ve Kurşun Emisyonları Konu ile ilgili bilgi edinilememiştir. C.3 Atmosferik Kirlilik C.3.1 Ozon Tabakasının İncelmesinin Etkileri Konu ile ilgili bilgi edinilememiştir. C.3.2 Asit Yağmurunun Etkileri Konu ile ilgili bilgi edinilememiştir. C.4 Hava Kirleticilerinin Çevreye Olan Etkileri C.4.1 Doğal Çevreye Etkisi C Su Üzerindeki Etkileri Müdürlüğümüzde bu konu ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır. C Toprak Üzerine Etkileri Konu ile ilgili bilgi edinilememiştir. C Flora ve Fauna Üzerine Etkisi Konu ile ilgili bilgi edinilememiştir. C İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkisi Çocukları, yaşlıları ve hastaları olumsuz yönde etkilemektedir. Solunum yolu rahatsızlarını tetiklemektedir. Bu konu ile ilgili Müdürlüğümüzde bir çalışma bulunmamaktadır. C.4.2 Yapay Çevreye Etkisi Konu ile ilgili bilgi edinilememiştir. C Görüntü Kirliliği Üzerine Etkileri Konu ile ilgili bilgi edinilememiştir. KAYNAKLAR Adana İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, 2009 Adana İl Çevre Durum Raporu, 2008 Ç.Ü Çevre Sorunları Araştırma Merkezi Devlet Meteoroloji İşleri Bölge Müdürlüğü,

60 D. SU D.1 Su Kaynaklarının Kullanımı D.1.1 Yeraltı Suları Adana İli genel olarak doğu, güney ve batıdan, kuzeye doğru 14 m. kottan başlayarak 160 m kotları arasında yükselen bir topografyaya sahiptir. Kent kurulduğundan bu yana içme-kullanma suyu gereksinimi yeraltı su kaynaklarından sağlanmakta olup; İçme-kullanma amaçla açılan sondaj kuyuları m arası tecrit edilmektedir. Doğu, batı, güney yerleşim alanı, sınırlarından başlayarak kuzeyde 50 m kot çizgisine kadar zengin yeraltı su potansiyeli vardır. Kuzeye gidildikçe su rezervi azalmaktadır. Bu nedenle şehre verilmekte olan içme suyu kuyuları genel olarak, m. arasındadır ve sayıları 36 adettir. Yerleşim alanı içinde bulunan endüstriyel kuruluşlar kullanma suyu gereksinmelerini kendi olanakları ile açtırdıkları derin kuyulardan sağlamaktadırlar. Yer altı suyu potansiyeli şöyledir. Yumurtalık Ovası Ceyhan+Kozan Ovaları Aşağı Seyhan Ovası Karaisalı+Pozantı Tufanbeyli TOPLAM : hm 3 /yıl : 120 hm 3 /yıl : 500 hm 3 /yıl : hm 3 /yıl : 14.5 hm 3 /yıl : 650 hm 3 /yıl Çatalan Barajından içme suyu temin edilip arıtma tesisin de arıtıldıktan sonra Yüreğir İlçesinin tamamına 2002 yılı içerisinde verilmiş olup, Seyhan İlçesinin de büyük bir bölümüne içme suyu verilmiştir. Nitekim son bir yıldır Çatalan içme suyu projesinin devreye girmesiyle daha önce Adana Büyükşehir Belediyesince açılan 142 adet kuyudan 106 adedi devre dışı bırakılmış olup, 36 adet kuyu faaliyet göstermektedir. Bu kuyulardan 29,5 hm³/yıl su çekilmektedir. Tablo 31: Seyhan Havzasındaki Yeraltı Suyu Kalite Sınıfları Parametre Grubu Zillidede Bel. Kuyusu (33327) Akkapı Bel. Kuyusu (30361) A- Fiziksel ve inrganik Kimyasal Parametreler B- Organik Parametreler C- İnorganik Kirlenme Parametreleri D- Bakteriyolojik Parametreler 2. Sınıf (Cl) * 2. Sınıf (Cl,NH 3 - NO 2 -N) Karayusuflu İlkokul Kuyusu (53450) 59 DSİ-ASO Doğankent Kuyusu (56207) Seyhan N. Sol Sahil D.Köprü Bel. (18484) 2. Sınıf (Cl,O 2 - PO 4 ) * 2. Sınıf (Cl) * 2. Sınıf (Cl,NO 3 - N) * 2. Sınıf 1. Sınıf 2. Sınıf (Fen) 3. Sınıf (Fen) * 3. Sınıf (Fen) * 2. Sınıf * (Pb,Hg) 3. Sınıf (Hg) * 2. Sınıf (Pb,Hg) * 2. Sınıf (Pb,Hg) * 2. Sınıf (Pb,Hg,Cr) * 2. Sınıf (Tcoli) * 1. Sınıf 2. Sınıf (T-coli) * 2. Sınıf (T-coli) * 1. Sınıf *Her grupta sınıfı belirleyen parametre / parametreler 69 D.1.2. Jeotermal Kaynaklar İlimizde jeotermal kaynak bulunmamaktadır. D.1.3 Akarsular Seyhan Nehri, Ceyhan Nehri, Çakıt Çayı, Eğlence Deresi, Körkün Çayı ve Üçürge Deresi, Adana nın önemli akarsularını oluşturmaktadır. Bu akarsuların karakteristikleri aşağıda veriliştir.

61 Tablo 32: İlimiz Sınırları İçerisindeki Akarsular Akarsular Top. Uzun. Debi Döküldüğü Nehir Özellikleri (Km.) (m3/sn) Yer Kolu SEYHAN Akdeniz Seyhan Su ürünleri üretim ve avcılığına elverişlidir. CEYHAN Akdeniz Ceyhan Su ürünleri üretim ve avcılığına elverişlidir. ÇAKIT ,8 Seyhan Brj. Seyhan Su sporlarına uygundur. EĞLENCE 87 8,8 Çatalan Brj. Seyhan Su ürünleri üretimine uygundur. KÖRKÜN ,4 Seyhan Brj. Seyhan Su ürünleri üretimine uygundur. ÜÇÜRGE 60 0,7 Seyhan Brj. Seyhan Su ürünleri üretimine uygundur. Akarsuların Yıllık Potansiyelleri: Seyhan Nehri Ceyhan Nehri Çakıt Çayı Eğlence Deresi Körkün Çayı Üçürge Deresi TOPLAM : 8000 hm 3 /yıl : 7200 hm 3 /yıl : 441 hm 3 /yıl : 315 hm 3 /yıl : 473 hm 3 /yıl : 31 hm 3 /yıl : hm 3 /yıl Adana İli ndeki DSİ tarafından ön inceleme (istikşaf) ve master planı tamamlanan, planlaması ve kesin projesi tamamlanan, inşa halinde ve işletmede olan sulama ve enerji projeleri aşağıda tablolar halinde verilmektedir. Tablo 33: Adana İli sulama projeleri, 2009 Ön incleme (istikşaf) ve master planı tamamlanan 943 ha % 3 1- Aşağı Körkün 445 ha 2- Çatalan Sol Sahil Sulama Barajı 467 ha Küçük su (Gölet ve yer üstü sulama projesi) Pozantı Asar Göleti 31 ha (215 ha), Bostanlı Göleti (102 ha) Planlaması tamamlanan 1554 ha % 4,5 1- Aşağı Ceyhan Misis II. Merhale Projesi 1503 ha 2- Feke-Palaşı Sulaması 51 ha Küçük su projeleri Kesin projesi tamamlanan 8522 ha % 24,5 1- Aşağı Ceyhan Aslantaş II. Merhale Projesi 7580 ha 2- ASO IV. Merhale Projesi 6YP Ünitesi 2640 ha 3- İmamoğlu Projesi ha Küçük su projeleri - İnşa halinde olan 5236 ha % ASO I, II, III. Merhaleler Yenileme Projesi (Çotlu Pompaj) 169 ha 2- Aşağı Ceyhan Aslantaş Projesi Yumurtalık OV. Cazibe Sulama 641 ha Projesi 3- Aşağı Ceyhan Aslantaş II. Merhale Projesi (Değirmendere 443 ha Abidiye Malaz I, II) 4- ASO IV. Merhale Sulama ve Drenaj Projesi 3651 ha Küçük su projeleri (Kızıldere pompaj sulaması 764 ha, Kılıçlı Göleti 331 ha 1870 ha) İşletmede olan büyük su işleri (18256 ha brüt) ha (net) % ASO I, II, III. Merhale Projeleri ASO Sulaması (9658 ha brüt) 8700 ha (net) % Aş. Ceyhan Aslantaş I. Mer. Prj. ACO Sulaması (6726 ha brüt) 5719 ha (net) % Aş. Ceyhan Kozan I. Mer. Prj. Kozan Sulaması (743 ha brüt) 693 ha (net) % 2 4- Aş. Ceyhan Kozan II. Mer. Prj. Kozan Pompaj (2747 ha brüt) 2472 ha (net) % 0,8 60

62 5- Aş. Ceyhan Kesiksuyu I.Mer.Prj. Kesiksuyu Sulama (123 ha brüt) 110 ha (net) % 0,4 6- ASO I, II, III. Mer. Yenileme Prj. ASO Alihocalı Pompaj (98 ha) 92 ha (net) % 0,3 7- Karaisalı Nergizlik Prj. Karaisalı Ovası Sulaması (232 ha brüt) 285 ha (net) % 0,5 İşletmede olan küçük su (gölet, yerüstü sulamaları) prj. (308 ha) 285 ha (net) % 1 1- Kozan Hacılı Sulaması (145 ha brüt) 136 ha (net) 2- Çukurova Üniversitesi Pompaj Sulaması 60 ha 3- Hakkıbeyli Göleti ve Sulaması (1039 ha brüt) 885 ha (net) İl Toplamı ha % 100 Diğer Sulamalar Topraksu Kooperatifleri Sulamaları (YAS) % 0 KHGM Sulamaları (gölet, yerüstü suları) 555 ha % 53 Halk Sulamaları 500 ha % 47 İl Genel Sulamalar Toplamı ha Tablo 34: İçme ve Kullanma Suyu, 2009 Ön incelemesi (istikşaf) tamamlanan - Planlama ve kesin projesi tamamlanan 273,75 hm 3 /yıl İnşa halinde olan - İşletmede olan 1- Adana İçme Suyu Projesi I. Ünite Arıtma Tesisi 91,25 hm 3 /yıl İl Toplamı 365 hm 3 /yıl Tablo 35: Taşkın, kurutma ve ıslah tesisleri Planlama ve kesin projesi tamamlanan 28 adet 2956 ha 11 meskûn mahal İnşa halinde olan 1 adet - 1 meskûn mahal 2004 Yılı yatırım programında olan 21 adet 1707 ha 9 meskûn mahal İşletmede olan 32 adet 5960 ha 16 meskûn mahal İl Toplamı 82 adet ha 37 meskûn mahal Seyhan Havzası Seyhan Havzası, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinin doğusunda, Doğu Anadolu bölgesinin batısında, ile kuzey enlemleri ve ile doğu boylamları arasında yer almaktadır. Havza km² lik bir alanı kaplamaktadır. Havzanın çok büyük bir bölümü Adana ve Kayseri illeri sınırları içinde kalmaktadır. Sivas, Kahramanmaraş ve Niğde illerinin çok küçük bir bölümü de havza içine girmektedir. Seyhan Havzası, kuzeyde Tecer Dağları (l600 m), doğuda Tahtalı Dağları (3075 m), batıda Melendiz ve Bolkar Dağları (3524 m) ile sınırlanmaktadır. Önemli büyüklükte bir göl oluşumunun gözlenmediği havzada Seyhan Barajı ve Çatalan Barajı Gölleri başlıca yapay göllerdir. Toprak örtüsü çoğunlukla engebeli yerey, kızıl Akdeniz, kızıl veya kahverengi orman ve alüvyon topraklarından oluşur. Seyhan Havzası, Yukarı ve Aşağı Seyhan Havzaları şeklinde iki kısımda incelenebilir. Bu havzaların sınırları Zamantı Irmağı üzerindeki Göktaş Barajı ile Göksu Irmağı üzerindeki Berke Barajı ve Köprü mevkii arasından geçmektedir. Bu sınırın kotları Zamantı ana kolu üzerinde 490 m, Göksu ana kolu üzerinde 525 metredir. Yukarı Seyhan Havzası yer şekilleri yönünden genelde dağlık bir görünüme sahiptir. Tahtalı Dağları havzayı güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda kesmektedir. Yağış alanı içindeki en büyük düzlükler kuzeydeki Uzunyayla ile batıdaki 1500 m. yükseltideki düzlüklerdir. Bunun dışında Zamantı ve Göksu nun aktığı vadiler boyunca yer yer düzlüklere rastlanmaktadır. Havzadaki iki ana akarsu Zamantı ve Göksu ırmaklarıdır. Doğduğu kaynaktan Göksu ile birleştiği Kavşak noktasına kadar Zamantı nın uzunluğu 306 km ve yağış alanı km², Göksu nun uzunluğu 199 km, yağış alanı ise km² dir. Seyhan Nehri nin denize döküldüğü yerde sıfır kotuna inen, kuzeyde ise Toros Dağları nın metrelik yükseltilerine kadar uzanan engebeli yer şekillerinden oluşan havza, Aşağı Seyhan Havzası olarak adlandırılır. 61

63 Havzadaki en büyük ova Seyhan Barajı nın mansabından başlayan ve Akdeniz e kadar uzanan Aşağı Adana Ovasıdır. Ana akarsu olan Seyhan Nehri, Yukarı Seyhan Havzası nın sularını toplayan Göksu ve Zamantı kollarının birleşmesinden oluşur. Seyhan Nehrinin ana kol uzunluğu 495 km olup, Zamantı ve Göksu kollarının birleşme noktasından Akdeniz e kadar olan uzunluğu ise 191 kilometredir. Zamantı ve Göksu Irmakları nın birleşme noktasından Seyhan Barajı na kadar, Seyhan Nehrine karışan önemli kollar ise Doğançay, Eğlence, Körkün ve Çakıt dereleridir. Seyhan Baraj yerinde toplam yağış alanı km² olan Seyhan Nehri nin yıllık akımı 8 km ³ dür. Yeraltı suyu potansiyeli açısından Adana-Seyhan Ovasında 500 hm³/yıl emniyetli kaynak bulunmakta, bunun yılda 139,5hm³ lük kısmı kullanılmaktadır. Adana-Tufanbeyli yöresinde ise emniyetli kaynak 14 hm³/yıl dır. Ceyhan Havzası Havza yüksek arazileri orman ve otlak örtüsü altındadır. Yağış, Göksun un güneyinde kalan kesimde 600 milimetreninüzerindedir. Kozan dan kuzey-doğuya uzanan sırtlarda 1000 mm ve daha yüksektir. Yüksek yağış ve dik eğim koşullarında, örtüye rağmen, yüzel akış yüksektir. Akarsuların en yüksek ve en düşük akışları oldukça farklı ve yataklar eğimlidir. Bunların sonucu rejimler düzensizdir. Ana akarsu olan Ceyhan Irmağı, 2000 metre yükseltiden başlar. 460 km.lik akış uzunluğu içinde 0 metreye iner. Buna göre akış yatağı % 0.43 eğimlidir. Orta ve yukarı çığırda bu % 1 i geçer. Arslantaş ta ortalama akış 301 m³/sn dir. En düşük akış 56 m³/sn, en yüksek akış ise 1960 m³/sn dir. Çok sayıdaki kollarıyla bütün havzanın suyunu toplayan ırmak, Yumurtalık-Karataş arasında İskenderun Körfezi ne dökülür. Binboğa Dağları nın suyunu toplayan Kömür Deresi (ortalama akış m³/sn) güneye doğru akarak Göksun yakınında güneyden gelen Üstüngelen Deresi ve batıdan gelen Tokat Suyu ile birleşir. Buradan doğuya akan Göksun ırmağı, Söğütlü Suyu ile birleşerek Ceyhan Irmağı nı oluşturur. Ortalama akışı m³/sn dir. En düşük ve en yüksek akışlar ve 179 m³/sn dir. Söğütlü Suyu, Elbistan ın kuzey ve doğusunun sularını toplar. Ortalama, en düşük ve en yüksek akışları, sırasıyla 5.406, ve 245 m3/sn dir m³/sn akışlı Sarsap Deresi de Söğütlü Suyu na katılır. Elbistan Afşin arasında, yine Söğütlüyle birleşen Hurma Suyu, havzanın kuzey köşesinin sularını toplayan Hurman, Çeşirlik ve Çatağın derelerini alır. Kuş kayasında ortalama, en düşük ve en yüksek akışları 8.372, 2.68 ve 290 m³/sn dir. Göksun, Hurma ve Söğütlü kollarını alan Ceyhan Irmağı, güneye doğru akar. Maraş a kadar doğudan Nargile, Çokum, Bertiz, batıdan Kavurma, Hanas, Kayaözü derelerini alır. Ormanlık yüksek araziden çıkan bu derelerin akışları yüksektir. Kahramanmaraş ın doğu ve güneyinin sularını toplayan Aksu, Çeçeli Köyü kuzeyinde Ceyhan a katılır. Ortalama akışı m³/sn dir. En düşük akış 1.40, en yüksek akış 496 m³/sn dir. Kahramanmaraş - Tecirli arasındaki yağışlı kesimin suları birçok küçük derelerle Ceyhan a boşalır. Bunların en önemlileri Haruniye den gelen Sabun Suyu (ortalama akış m³/sn), Bahçe den gelen Hamis (ortalama akış m³/sn), Yarpuz ve batıdan gelen Gürsulu, Keşiş dereleridir. Tecirli den sonra aluvyal ovaya inen ırmak, burada geniş menderesler çizer. Ovada, kuzeyden gelen Savrun, Kesiksuyu, Sumbas, Çeperce, Handeresi kollarını alır. Bunlar birleşerek daha az sayıda kollar halinde ırmağa katılır. Ceyhan Nehri nin denize dökülmeden önce tarihi Misis Köprüsü civarındaki ortalama debisi 202 m³/sn, en düşük debisi m³/sn, en büyük debisi ise 2481 m³/sn dir. D.1.4 Göller, Göletler ve Rezervuarlar Göller ve göletler ile ilgili ayrıntılı bilgiler B.4.4 de verilmiştir. Adana da bulunan başlıca göller; Yumurtalık Lagünleri, Akyatan Gölü, Ağyatan Gölü ve Seyhan Baraj Gölü olup, İlimiz Sınırları İçerisindeki Göletler aşağıdaki tabloda verilmektedir. 62

64 Tablo 36: İlimiz Sınırları İçerisindeki Göletler Gölet Yer Amaç Sulama Alanı (ha) Max Göl Hacmi (Milyon m³) Akpınar Ayvalık Damlak Demirkoluk Doğanbeyli Evci Göktaşı Karasavuran Zeytinbeli Hakkıbeyli Doğanlı Bozgüney Çatalçam Aydın Şevketiye Çamlıca Çelemli Tufanbeyli Yumurtalık Tufanbeyli Tufanbeyli Tufanbeyli Tufanbeyli Tufanbeyli Tufanbeyli Yumurtalık Yüreğir Tufanbeyli Tufanbeyli Tufanbeyli Kozan Yüreğir Yüreğir Yüreğir Sulama Su Göleti Ünlüce Sulama Sulama ,280 1,688 0, ,578 1, ,741 0,840 7, * Göletlerin tamamında balıkçılık (aynalı sazan) yapılmaktadır. Göletler, sulama kooperatifleri tarafından işletilmektedir. Rezervuarlar Adana ili sınırları içerisinde rezervuar olarak Seyhan, Kozan, Nergizlik ve Çatalan baraj rezervuarları bulunmaktadır. Çatalan Barajının içme suyu amacı olduğundan 2872 sayılı Çevre Kanununa dayalı çıkartılan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği nin ilgili maddeleri hükümlerine tabi olarak, mutlak, kısa mesafeli, orta mesafeli ve uzun mesafeli koruma alanları tespit edilmiştir. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümlerinin yerine getirilmesiyle Çatalan barajı rezervuarı korunmuş olacaktır. D.1.5 Denizler Konuyla ilgili bilgi edinilememiştir. D.2 Doğal Drenaj Sistemleri Seyhan ve Ceyhan nehirleri ilin bütün drenajını sağlamaktadır. Her iki ırmağın kaynağı Adana il hudutları içerisinde bulunmamasına karşın il içerisindeki dere ve derecikler bu nehirlere dökülmekte ve Akdeniz e tahliye olmaktadırlar. Ceyhan Nehrine dökülen önemli dereleri şöyle sıralayabiliriz. Osmaniye İline ait Bahçe ilçesinin drenajını sağlayan Bilalik Deresi ile Sabun Suyu, Osmaniye İlinin drenajını sağlayan Koru Çayı, Kalecik Deresi, Yalangöz Deresi, Yarpuz Çayı ve Karaçay, Savrun Çayı, Osmaniye İline ait Kadirli İlçesinin, Kesiksuyu, Sumbas Çayı, Kilgen Deresi, Kozan ilçesinin Mercin Suyu ve Cingöz Deresi, Ceyhan ilçesinin drenajını sağlamaktadır. Seyhan Nehrine dökülen dereler ise Tufanbeyli nin drenajını sağlayan Mağara Suyu ve Göksu Deresi, Seyhan Nehrinin üç ana koldan birisi olup Feke ilçesi hudutlarından sonra Seyhan Nehri adını almaktadır. Saimbeyli Deresi, Saimbeyli İlçesinin drenajını sağlamakta ve Himmetli Köyü civarında Göksu ya dökülmektedir. Feke ilçesinin drenajını Göksu ya dökülen küçük derecikler sağlamaktadır. Zamantı Çayı, Alagöz Deresi, Feke ve Karaisalı ilçelerinin bir bölümünü drene etmektedir. Seyhan ın kollarından Çakıt Suyu ve Körkün dereleri Niğde ilinden gelen kollar olup hem Pozantı, hem de Karaisalı İlçelerinin bir kısmının drenajını sağlamaktadır. Eğlence Deresi de Karaisalı İlçesinin drenajına önemli katkıda bulunmaktadır. Ceyhan dan aşağıda kalan aluvyal ova, yaygın ve zengin yer altı suyuna sahiptir. Buradaki yer altı suyu iyi verimli olup, özgül debi 2 lt/sn/metreden yüksektir. Ceyhan-Kozan-Osmaniye arası orta verimli (özgül debi lt/sn/m) yer altı suyu ihtiva eder. Kahramanmaraş, Afşin-Elbistan, Göksun ovaları iyi ve orta verimli yer altı suyuna sahiptir. 63

65 Yüksek arazilerde yer altı suyu yoktur; varsa pek zayıf verimli olup özgül debi 0.1 lt/sn/metreden düşüktür. Yalnız, Karataş-İmamoğlu arasındakitravarten oluşumu orta verimli yer altı suyuna sahiptir. D.3 Su Kaynaklarının Kirliliği ve Çevreye Etkileri D.3.1 Yeraltı Suları ve Kirlilik Yüzeysel sularda, özellikle akarsularda, akış sırasında su, toprağın üst tabakalarında bulunan organik maddeleri bünyesine alır. Bu organik maddelerin suda çözünmüş halde bulunan oksijenle yükseltgenmesi sonucunda, sudaki çözünmüş oksijen miktarı azalır. Reaksiyonun son ürünü olarak karbondioksit oluşur ve sudaki karbondioksit miktarı artmaya başlar. Ancak, bu olay olurken, suyun oksijen kazanımı (özellikle atmosferden) devam ettiği ve paralelinde de üretilen karbondioksitin atmosfere verilmesinden dolayı, suda önemli bir değişim meydana gelmemektedir. Ancak, olay yeraltı sularında farklı cereyan etmektedir. Yeraltına doğru sızan sularda da aynı olay oluşmakta, toprağın üst tabakalarında bulunan organik maddeler nedeniyle, yükseltgenme sonucu sudaki çözünmüş oksijen miktarı azaltmakta ve karbondioksit miktarı artmaktadır. Yalnız, buradaki farklılık yer altına doğru sızan bu sular, oksijen kazanma şansına sahip olmadığından, öyle bir an gelir ki sudaki oksijen miktarı sıfıra düşer, bunun paralelinde karbondioksit miktarı artar. Böylece ortam, aerob şartlardan anaerob şartlara dönüşür. Anaerobik şartlardaki reaksiyonlar sonucunda ise, suda karbondioksitin yanı sıra amonyak, metan, hidrojen sülfür ve diğer birçok uçucu organik bileşik ortaya çıkar. Yer altındaki basınç nedeniyle, bu gazlar, suda doygunluk değişimlerinin çok üstündeki miktarlarda çözünmüş halde kalırlar. Bu sular, sonuçta yüzeysel sulara karışırlar. Yüzeysel suların oksijen kazanımları mümkün olduğundan, böyle bir durumda yüzeysel sulara karışan suların kalitesi ne olursa olsun, oluşmuş olan gazlar atmosfere uçarken, çözünmüş oksijen miktarında artışlar gözlenecektir. D.3.2 Akarsularda Kirlilik Adana İli akarsularında su kalitesini belirlemek amacıyla 9 farklı noktada, DSİ VI. Bölge Müdürlüğü tarafından su numuneleri alınarak analizleri yapılmaktadır yılına söz konusu su kalitesi analiz sonuçları elde edilememiştir. D.3.3 Göller, Göletler ve Rezervuarlarda Kirlilik 2009 Yılı göl, gölet ve rezervuarların su kalitesi ve kirlilik analiz sonuçları elde edilememiştir. D.3.4 Denizlerde Kirlilik Konuyla ilgili bilgi edinilememiştir. D.4 Su ve Kıyı Yönetimi, Strateji ve Politikaları Konuyla ilgili bilgi edinilememiştir. D.5 Su Kaynaklarında Kirlilik Etkenleri Konuyla ilgili bilgi edinilememiştir. KAYNAKLAR DSİ Bölge Müdürlüğü 2009 Adana İl Çevre Durum Raporu,

66 E. TOPRAK VE ARAZİ KULLANIMI E.1 Genel Toprak Yapısı Ana madde, iklim, topografya, bitki örtüsü ve zamanın etkisi ile Adana İlinde çeşitli büyük toprak grupları oluşmuştur. Büyük toprak gruplarının yanı sıra toprak örtüsünden ve profil gelişmesinden yoksun bazı arazi tipleri de görülmektedir. İldeki büyük toprak grupları, özellikleri ve dağılımı aşağıda kısaca açıklanmıştır. Aluvyal Toprakları Bu topraklar akarsular tarafından depolanan materyaller üzerinde oluşan A, C profil genç topraklardır. Mineral birleşimleri akarsu havzasının litolojik birleşimi ile jeolojik periyotlarda yer alan toprak gelişimi sırasındaki erozyon ve birikme devirlerine bağlı olup heterojendir. Profillerinde horizonlaşma ya hiç yok, ya da çok az belirgindir. Buna karşılık değişik özellikte katlar görülür, çoğu yukarı arazilerden yıkanan kirece zengindir. Aluvyal topraklar, bünyelerine veya bulundukları bölgelere veya evrim devrelerine göre sınıflandırılırlar. Bunlardan üst toprak alt toprağa belirsiz olarak geçiş yapar. İnce bünyeli ve taban suyu yüksek olanlarda düşey geçirgenlik azdır. Yüzey nemli ve organik maddece zengindir. Alt toprakta hafif seyreden bir indirgenme olayı hüküm sürer. Kaba bünyeliler iyi drene olduğundan yüzey katları çabuk kurur. Üzerindeki bitki örtüsü iklime bağlıdır. Bulundukları iklime uyabilen her türlü kültür bitkisinin yetiştirilmesine elverişli ve üretken topraklardır. Adana İlinde geniş aluvyal topraklar, Kozan, Ceyhan ve Yüreğir ovalarında bulunmaktadır. Adana ilinde aluvyal topraklar hektardır. Bunun hektarı 1.Sınıf, hektarı ll. Sınıf, hektarı lll. Sınıf, l3.832 hektarı lv. Sınıf, hektarı Vl. Sınıf 746 hektarı Vll. Sınıftır. Hidromorfik Aluvyal Topraklar Hidromorfikaluvyal araziler yılda 3-9 ay devamlı yaş olan arazilerdir. Aluvyalların devamı niteliği olup çevreden sık sık su almalarından dolayı uzun süre yaştırlar.genelde deniz seviyesinde olduklarından drenajları mümkün olmamaktadır. Drene edilebildikleri takdirde çayır veya suyu seven yem bitkileri yetiştirilebilir. Genelde tuzlu ve sodiktirler. Adana İlinde Karataş dolayının çevresinde ve Yumurtalık Körfezi kıyısında bulunurlar. Kapladıkları alan toplam l7.236 hektar olup 829 hektarı ıslah edilebilir nitelikte V. Sınıf, l6.407 hektarı Vll. Sınıftır. Aluvyal Sahil Bataklıkları Deniz kıyısında yer alan, deniz ve yüzey akışlarının etkisi ile devamlı yaş olan bataklık niteliğindeki arazilerdir. Tuzlu, sodik veya tuzlu sodiktirler. Adana İlindeki sahil bataklıkları deniz kıyısında sulak tabir edilen eski nehir yataklarıdır. Devamlı su durduğu için tarımsal değerleri yoktur. İlde 243 hektar alan kaplamaktadır. Arazi sınıfı Vll. Sınıftır. Kolüviyal Topraklar Dağlık ve tepelik arazilerin eteklerinde dar vadi tabanlarında yer çekimi ve küçük akıntılarla sürüklenmiş zerre büyüklüğüne göre Kolüviyal toprakları oluşturur. İlde değişik yükseltilerde ve değişik iklim kesimlerinde bu toprağa rastlanır. Bitki örtüsünde buna bağlı olarak otlaktan çalı ve ormana kadar değişir. Taşlılığın problem olmadığı yerlerde açılacak işlemeli tarıma alınmıştır. Toroslarda sarp engebeler arasında sıkışmış yerleşim noktalarının dolaylarında Kolüviyal topraklar çok değerlidir. Buralarda toprak sekilenerek meyve ve sebze tarımında kullanılır. Kolüviyal toprakların aluvyal topraklardan farkı, taşınmış materyalin zerre büyüklüğüne göre sıralanmaya uğramış olmasıdır. Ayrıca kolüvyaller de yüzey eğimli ve drenaj iyidir. 65

67 Alüvyallere oranla daha kurudurlar. Bu nedenle daha zayıf bir bitki örtüsüne destek olurlar. Bunun sonucu üst toprakta daha az organik madde birikir. Bunun 22.l57 hektarı l. Sınıf, hektarı ll. Sınıf, l8.9l7 hektarı lll.sınıf, 5665 Hektarı IV. Sınıf, 212 hektarı V1. Sınıf, 541 hektarı V11. Sınıftır. Organik Topraklar Profilinde yüksek derecede organik madde muhtevasına sahip olan topraklardır. Mineral topraklar da organik maddeye sahiptir. Fakat bu miktarı eserinden başlamak üzere % e kadar çıkabilir. Organik topraklardan ise bu miktar profilindeki kil miktarına bağlı olarak % den daha fazla olup % 95 e kadar çıkabilir. Organik topraklar 86 hektarla İlin en az alanını kaplar. Kahverengi Orman Toprakları yüksek kireç içeriğine sahip ana madde üzerinde oluşurlar. Profilleri A (B) C şeklinde olup horizonlar birbirine tedricen geçiş yaparlar. Bunlarda A horizonu çok gelişmiş olduğundan iyice belirgindir. Koyu kahverenginde ve dağılgandır. Reaksiyonu genellikle kalevi bazen de nötrdür. B horizonlarında renk açık kahve ile kırmızı arasında değişir. Reaksiyon genellikle kalevi, bazen de nötrdür. Bu gruptaki topraklarda toprak derinliği sığ ve çok sığdır. Haritalama birimleri arasında çok dik ve sarp olanlar büyük kısmını kaplar. Taşlılık, kayalık ve şiddetli erozyon problemdir. Orman ve otlak olarak değerlendirilir. Dik ve orta eğimli birimler dağlık arazi içinde sırtlar, boyunlar ve dar etekleri kaplarlar. Büyük yüzde teşkil etmezler. Yükseltinin elverdiği kesimlerde kuru tarım ve meyve yetiştirmede kullanılır Adana ilinde bu topraklara her ilçede rastlanır. Genellikle aluvyal toprakların bittiği yerde başlar. Kuzeye doğru çok geniş yayılımı gösterirler. İldeki toplam alanları hektar olup bunun 453 hektarı 1. Sınıf, hektarı 11. Sınıf, 44,353 hektarı 111. Sınıf, hektarı 1V. Sınıf, hektarı V1.sınıf, hektarı V11. Sınıftır. Şistler, serpantin ve kristal kireçtaşı üzerinde, orman ve çalı örtüsü altında, zayıf-ileri derecede katmanlaşmış kireçsiz kahverengi orman toprakları oluşmuştur. Adana İlinde bu topraklar İlin kuzeyinde çok geniş yayılım alanına sahiptirler. Yayılım alanın güneyinde kahverengi orman toprakları kuzeyinde kireçsiz kahverengi topraklarla sınırlanırlar. Batıda Pozantı nın kuzey doğusunda yer alan Kamışlı Bucağı ndan doğuya doğru Seyhan ve Göksu nehirlerinin birleşim yerine doğru uzanırlar. İldeki alanları hektardır. Bunun 431 hektarı l. Sınıf, 383 hektarı ll. Sınıf, 4ll2 hektarı lll. Sınıf, l0.l29 hektarı lv. Sınıf hektarı Vl. Sınıf, hektarı Vll. Sınıftır. Kırmızı Akdeniz Toprakları Kırmızı Akdeniz Toprakları seki ve yüksek arazilerde kristal kireç taşı üzerinde oluşmuşlardır. 5 YR den daha kırmızı renkleri ile tipiktirler. Oluşumunda kireç yıkanmış, sıcakkurak yaz döneminde yükseltgenmesiyle yerinde demir (3) oksit birikimi işlemleri etkindir. Organik madde hızlı ayrıştığından toprakta düşük seviyededir. Toprak gövdesi (AB), çoğunlukla doğrudan doğruya sert kireç taşı üzerinde oturur. Bazı hallerde arada ince, yumuşak kireç katı vardır. Taşlılık ve kaya çıkışları yaygındır. Şiddetli aşınım etkinse toprak yalnız kaya çatlaklarında ve küçük çukurlarda bulunur. Kireçtaşı çimentolu ve kristal kalker çakıl konglomeralar üzerinde de buna benzer toprak oluşmuştur. 5YR ve daha kahverengi H li organik maddece daha zengin olan bu topraklar çoğu hallerde Kırmızı Kahverengi Akdeniz olarak sınıflandırılmıştır. İkinciler daha düşük eğimli ve tabana daha yakın pozisyonlarda oluşmuştur, toprak daha derindir, Kırmızı Kahverengi Akdenizler, kırmızı çayır topraklarına geçiş olarak düşünülebilir. Kırmızı Akdenizlerin doğal örtüsü Akdeniz iklimine öz çalı-maki topluluğudur. Pınarlı (Q ile X ) ve meşe (Quercus) topluluğunun baskı türleridir. Kıyıdan uzaklaştıkça meşe yaygınlaşır, bu örtü içinde incir, dut, zeytin serpilmiştir. PH nötür ve hafif baziktir. Organik maddelerin düşüklüğü ve kil fraksiyonu içinde yüksek oranda Fe-Oksitlerinin bulunması nedeniyle su ve besin tutma sığası ortadır. Değişen katyonlar içerisinde Ca + Mg baskındır. Na ve K derinlikle birlikte azalır. Adana ilinde bu topraklar, Adana- Ceyhan yolunun km. arasında az bir alan kaplar. Kozan daki kırmızı Akdeniz toprakları 66

68 Seyhan ve Göksu ırmaklarının birleştiği yerde çıplak kayalarla birlikte görülür. Karaisalı nın kuzeyindeki Niğde ili ile sınır olan çıplak kayalar arasında da görülür. Adana ilindeki Kırmızı Akdeniz Topraklar hektardır. Bunun 707 hektarı 1.sınıf, 477 hektarı 11.sınıf, 1686 hektarı 111.sınıf, 2445 hektarı 1V. Sınıf, 4271 hektarı V1. Sınıf, hektarı V11. Sınıftır. Kırmızı Kahverengi Akdeniz Toprakları Toprağın organik madde kapsamı ortadır, derinlikle düzenli şekilde azalır ph 7,3-7,6 arasındadır. Su ve besin tutma sığası ortadır, bazla doyma yüksektir. Değişken katyonlar içerisinde Ca+Mg baskındır. Bu toprakların en geniş yayılımı gösterdikleri alan Adana şehrinin çevresidir. Doğuda, Adana-Ceyhan yolu ile Adana-Kozan yolu arasındaki arazilerde Kırmızı Akdeniz toprakları ile birlikte bulunurlar. Ana maddeleri konglomera veya marno kalkerdir, batıdaki yayılım alanı da Adana-Karaisalı yolunun başlangıcı ile yolun güneyindedir. Adana ilinde bu topraklar hektarı 1. Sınıf, hektarı 11. Sınıf, 3991 hektarı 111. Sınıf, 6367 hektarı 1V. Sınıf, 206 hektarı V. Sınıf, hektarı V1. Sınıf, hektarı V11.sınıftır. Kireçsiz Kahverengi Topraklar A (B) C profilli topraklardır. Kahverengi veya açık kahverengi dağılabilir üst toprağa ve soluk kırmızımsı kahverengi B horizonuna sahiptir. B horizonu dâhil solum sulandırılmış asitle muamelede köpürme göstermez. Genellikle yıkanma mevcut olup üst toprak alt toprağa nazaran daha asidik bir karakter arz eder. Alt toprakta kalevilik hâkimdir bazı durumlarda alt toprakta çok az olarak serbest karbonatlar görülebilir. Kireçsiz Kahverengi Toprakların Adana İlinde toplu olarak bulunduğu alanın birincisi Tufanbeyli ilçesinin çevresindeki araziler olup Kahramanmaraş sınırına kadar uzanır diğer alan ise Pozantı nın Aşçıbekirli Beldesi civarında olup kuzeye Niğde sınırına kadar uzanır. Kaplandıkları toplam alan hektardır. Bunun 245 hektarı 1. Sınıf, 968 hektarı 11 sınıf, 9715 hektarı 111. Sınıf, 5744 hektarı 1V. Sınıf, 4000 hektarı V1. Sınıf hektarı V11. Sınıftır. Rendzina Topraklar Yumuşak veya parçalı kireçtaşı üzerinde hafif kireç yıkanımı ve organik madde birikimiyle oluşmuş zayıf A1 ve altında C veya R katlarından ibaret Rendzinalar intrazonal topraklardır. Gri renkli olan A1 de kireç yıkanımı çok azdır. A1 i oluşturan asıl işlem ayrışma ve organik madde birikimidir. Ancak, kurak-sıcak yaz dönemi dolayısıyla ayrışma hızlıdır ve toprakta organik madde yüksek değildir. A1 in altında yumuşak yahut parçalı kireç taşı katı (C ya da R) gelir. İldeki rendzina toprakları, İçel-Tarsus travertenleri üzerinde oluşmuştur, Karaisalı ilçesinin güneyinde ve İçel İline komşudur. Kapladıkları alan 906 hektar olup bunun 260 hektarı 11. Sınıf, 238 hektarı 1V. Sınıf, 408 hektarı V11. Sınıftır. Vertisol Topraklar A C profilli topraklardır. A horizonunu kalın, koyu renkli fakat organik madde miktarı nispi olarak düşüktür ve kalsiyum karbonat ihtiva edebilir. A horizonun yukarı kısımları kuru iken granüler yapıda ve çoğu halde çatlaktır. A nın alt kısımları ekseri prizmatik yapı gösterir bariz olarak yıkanma ve birikme horizonları yoktur. Vertisoller ağır bünyeli topraklardır, kil fraksiyonunda % 30 dan fazla şişme büzülme kabiliyetine sahip killer bulunduğundan ıslanma veya kurumalarla şişer veya büzülürler bu ameliye neticesinde bu toprakların birçoğunun yüzeyinde karakteristik olarak self malçing (tabii malç) denilen gevşek granüler yapı ile gilgai denilen ve daha ziyada düz veya düze yakın meyillerdeki birçok ufak çöküntü ve kabarıntıların meydana getirdiği mikrolıyef görülür. Adana İlinde, Merkez 67

69 ve Ceyhan da görülürler. Kapladıkları alan 881 hektar olup 647 hektarı 11.sınıf, 234 hektarı 1V. Sınıftır. Regosol Topraklar Regosol topraklar A ve C horizonlu Azonal topraklardır. Bağlantısız sedimentler üzerinde oluşmuş çok az profil gelişmesi gösteren kültür yapılan alanlarda zorlukla teşhis edilebilen A horizonuna sahiptirler. İldeki regosoller kumlu sedimentler üzerinde gelişmişler ve bütün özelliklerini bu ana maddeden almışlardır. Renk genellikle soluk veya açık kahverengidir. Organik maddece fakirdirler. Adana ilinde Regosol topraklar Karataş ve Yumurtalık ilçelerinde sahil kumullarının arkasında bulunurlar. Ondüleli bir topografyaya sahiptirler hektarlık bir alan kaplarlar, arazi sınıf 1V. Sınıftır. Bazaltik Topraklar Bu toprakların özellikleri aynı iklim şartları altında kireç taşları üzerinde teşekkül etmiş olan Kahverengi ve Kırmızı Topraklara oldukça benzerlik gösterir. Genellikle orta derin profile sahip olan Bazaltik Topraklar, ağır killi olup, iyi bir profil göstermezler. A horizonunun yapısı granülerden blok yapıya kadar değişir. B horizonu genellikle A horizonundan daha ince bünyeli ve blok yapılıdır, fiziksel özellikleri kalker üzerinde teşekkül etmiş olan topraklardan daha iyi değildir. Bazaltik topraklara Adana ilinde, Ceyhan ilçesinde rastlanmıştır. Toplu olarak 3075 hektarlık bir alanı kaplarlar ve V11. Sınıf arazidirler. Irmak Taşkın Yatakları Akarsu boylarında yer alan taşlı ve çakıllı yataklar yılın büyük kısmında su altında kalırlar. Su altında kalmasalar bile toprak profili teşekkül etmediği için ve her zaman sel basmasına maruz kaldıklarından tarımsal nitelikleri bulunmamaktadır. V111.sınıf olan bu arazi tipi Adana da 4591 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Sahil Kumulları Kıyı kumulları İçel ili ile hudut yeri olan Seyhan Nehri nin döküldüğü yerden başlar. Yumurtalık ilçesinin ilçe merkezine kadar kıyı boyunca uzanır. Profil teşekkülü olmadığı için Regosol topraklara dâhil edilmemişlerdir. Düz, düze yakın olanları olduğu gibi orta ve dik eğimli olanları da bulunmaktadır. Toplam alanları 9697 hektar olup V111. Sınıf arazidirler. Çıplak Kaya ve Molozlar Kahverengi orman, kireçsiz kahverengi orman ve kırmızı Akdeniz toprak kuşakları, haritalanabilir genişlikte olmayan kaya çıkışları halinde yahut arada toprak örtüsü bulunduğu için bu grupların çok sığ, taşlı birimlerine sokulmuş geniş çıplak kaya yüzeyleri bulunur. Toroslarda özellikle sert kalker oluşumları bu niteliktedir. Çıplak kayalıkların eğlence, av ve su toplama alanı olarak değerleri vardır. VIII..sınıftırlar ve ilde hektarlık yer kaplarlar. Çıplak kayalar genellikle Toroslarda ve Niğde, Kayseri İl hududunda bulunurlar. 68

70 E.2 Toprak Kirliliği E.2.1 Kimyasal Kirlenme E Atmosferik Kirlenme Bugün Adana ilinde dolayısıyla Çukurova Bölgesi nde kullanılan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ndan ruhsat almış 1000 nin üzerinde ilaç vardır. Bu ilaçların birçoğunun etkili maddesi aynı olmakla beraber, etkili madde açısından kullanılan ilaçlardan sayıca oldukça zengindir. Bu etkili maddelerden birçoğu ise bugün, bir dönem kullanılmış olmasına rağmen yasaklanmıştır. Yasaklanan bu ilaçların birçoğu insan sağlığı, çevrede birikme, etkisizlik ve direnç oluşması nedeniyle yasaklanmıştır. Özellikle kullanılan ilaçların çevrede birikmesi sonucu, tarımın üzerinde yapıldığı toprağa ve toprak canlılarına, kültür bitkilerine ve diğer bitkilere, havanın ve suyun kalitesinin bozulmasına, evcil ve yabani hayvanlara çok büyük oranda yan etkisi vardır. Pestisitlerin bir kısmı ağır metaller içermektedir ve yer yer toprakta ağır metal birikimine neden olurlar. Bu durum bir başka kültür bitkisinin gelişmesini engelleyebilir yılında Adana ilinde yapılan bir ön çalışmada Cırrık, Zaarlı, Kadıköy, Kamışlı ve Çavuşlu köylerinden alınan toprak örneklerinde pp DDT, op DDT ve türevlerine, Endirin ve Endosulfan-Sülfat a rastlanmıştır. Hatta bu miktarlar bazı örneklerde insan sağlığını tehdit edecek düzeydedir. Toprakta önemli derecede birikme söz konusu olunca bundan tabii ki toprak canlıları negatif etkilenmektedir. Özellikle toprağın havalanması ve benzeri yararları olan solucan gibi birçok hayvanlar ölmekte ve topraklarımız canlılığını yitirmektedir. Ayrıca birçok hastalığın çıkmasını engelleyen antagonist mikroorganizmalar, özellikle yabancı ot öldürücü ilaç olan herbisitlerden büyük oranda etkilenmektedir. Bunun sonucu olarak özellikle yetiştirdiğimiz bitkilerde toprak kökenli hastalıklar artmaktadır. Özellikle uçakla pestisit uygulamalarında uygulanan pestisitin % i havada asılı kalmaktadır. Havada asılı duran bu pestisitler Akdeniz den gelen rüzgarla kuzeye doğru hareket etmekte ve ovadaki kirli hava bazen Adana şehrine dahi ulaşabilmektedir. Ancak bu konuda yapılmış araştırmalar çok sınırlıdır. E Atıklardan Kirlenme Yerleşim yerlerinden, sanayiden ve tarımsal faaliyetten kaynaklanan atık ve artıklar, katı, sıvı ve gaz halinde olabilir. Katı atıkların deponi alanlarının çok iyi seçilmesi ve bakımlarının düzenli yapılması gerekir. Bu deponilerde metan gazı oluşumu, yandığı zaman kanserojen içerikli hidrokarbonların oluşumu kaçınılmazdır. Depo alanları öncelikle, sızdırmaz hale getirilmiş kum ve taş ocaklarının yerinde kurulmalıdır. Bugün Adana da kullanılan depo tamamen yanlış bir yere kurulmuştur. Çatalan yolu üzerinde, Adana ya 5 km. mesafeli Büyüksofulu Köyü, 705, 706, 655, 123, 131 parsellerinde kayıtlı m2 lik alanda bulunan çöp sahasının, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği ve çevre sağlığı açısından tehlike oluşturduğu tespit edilmiştir. Çöp alanında evsel nitelikli atıklar, sanayi atıkları, tehlikeli atıklar ve tıbbi atıklar karışık olarak depolanmakta iken bu olumsuz koşulları gidermek amacıyla Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından rehabilitasyon çalışmalarına başlanmıştır ( JICA Projesi). Sıvı atıklar, eninde sonunda akarsulara, taban sularına ve denizlere karıştığı için mutlaka usulüne göre yeterli kapasitesi olan arıtma sistemlerinde arıtılmalıdır. Bu suların içindeki toksik maddeler, ağır metaller, toprakta ve suda birikme özelliğine sahiptirler, bu nedenle uzun süre etkili olurlar. Özellikle tek taraflı yapılan gübrelemeler, kültür bitkileri cinsini, toprak özelliklerini, topografya ve taban suyu durumunu dikkate almayan gübreleme daha olumsuz bir etkide bulunmaktadır. 69

71 En önemli problem doğal taban suyunun nitratla kirlenmesidir. Avrupa ülkelerinde 1980 yılından bu yana yasal önlemler alınmıştır. Nitratla kirlenme sadece ticari gübrelerden kaynaklanmaz arıtma çamuru, hayvan gübresi, hayvan idrarı gibi işletmelerden gelen gübrelerden de kaynaklanabilir. Bu nedenle toprağa verilecek organik gübrelerin belirli bir olgunlaşma sürecinden sonra toprağa verilmesi gerekir. Aynı şekilde arıtma çamurlarının da hem ağır metaller, hem de azot formu yönünden analiz edilmesi gerekir. E.3 Arazi E.3.1 Arazi Varlığı Tablo 37: Adana İlindeki Arazi Varlığı İlçeler Yüzölçümü Toplam Tarım Çayır Mera Orman Diğer Araziler (Ha) Arazisi (Ha) Alanı (Ha) Alanı (Ha) (Ha) Aladağ Ceyhan Feke İmamoğlu Karaisalı Karataş Kozan Pozantı Saimbeyli Seyhan Tufanbeyli Yumurtalık Yüreğir TOPLAM E Arazi Sınıfları İlimizde gerek etütlerde, gerekse alınan örneklerin laboratuarlarda analizleri sonucu tespit edilen toprak özelliklerinin çeşitli yönlerden değerlendirilip derecelendirilmeleri yapılmaktadır. Yorumlama olarak adlandırılan bu derecelendirmeler, çok değişik topraklar ve çeşitli kullanma alanları olduğundan değişik amaçlarla yapılmaktadır. Bu yorumlamalardan biri olan Arazi Kullanma Kabiliyeti (AKK) sınıflaması, daha çok tarımsal amaçlı bir yorumlama şeklidir. AKK sınıflamasında toprak gruplandırılması, (1) kabiliyet birimi, (2) kabiliyet alt sınıfı ve (3) kabiliyet sınıfı olmak üzere üç kategoride yapılmaktadır. Kullanma kabiliyet sınıflaması, sekiz adet olup toprağa zarar sınırlandırmaları 1.sınıftan V111. sınıfa doğru giderek artmaktadır. İlk dört sınıf arazi iyi bir toprak idaresi altında, yöreye adapte olmuş tarla bitkileri ile orman, mera ve çayır bitkilerini iyi bir şekilde yetiştirme yeteneğine sahiptir. V1.ve V11. sınıflar bulundukları yöreye adapte olmuş yerli bitkilerin yetişmesine elverişlidir. V111. sınıf arazi, çok etkin ve pahalı ıslah çalışmaları ile üretime alınabilirse de mevcut piyasa koşullarında, elde edilecek ürün yatırım harcamalarını karşılayamaz. SINIF I : En iyi topraklardır, bunların kullanımlarını kısıtlayan, hafif derecede bir veya iki sınırlandırması olabilir. Adana ilinde bu sınıfa giren toprakların kapladığı alan hektar olup il yüzölçümünün % ünü oluşturmaktadır. SINIF II : Bu sınıftaki topraklar, kötüleşmeyi önlemek veya işleme sırasında hava ve su ilişkilerini iyileştirmek için yapılan koruma uygulamalarını içeren dikkatli bir toprak idaresini gerektirir. İlde bu sınıfa giren toprakların kapladığı alan hektar olup, il yüzölçümünün % 6.06 ini teşkil etmektedir. SINIF III : Bu sınıftaki topraklar 11. sınıftakilerden daha fazla sınırlandırmalara sahiptirler. Orta derecede eğim, şiddetli su ve rüzgar erozyonu, ürüne zarar veren sık taşkınlar, alt toprakta çok yavaş geçirgenlik, yaşlık ve göllenme, orta derecede tuzluluk ve sodiklik bu sınıfın sınırlayıcı 70

72 faktörlerini oluşturan özelliklerdir. İlde bu sınıfa giren toprakların kapladığı alan hektar olup il yüzölçümünün % 8,34 unu oluşturmaktadır. SINIF IV : Bu sınıfta, toprakların kullanılmasındaki kısıtlamalar 111.sınıftakilerden daha fazla ve bitki seçimi daha sınırlıdır. İşletildiklerinde daha dikkatli bir toprak yönetimi gerektirirler. İlde bu sınıfa giren toprakların kapladığı alan hektar olup il yüzölçümünün % 4.92 unu oluşturmaktadır. SINIF V : Bu topraklar, yetişecek bitki çeşitlerini kısıtlayan kültür bitkilerini normal gelişmesini önleyen sınırlandırmalara sahiptir. Bunlardan topografya hemen hemen düzdür. Toprakları, ya sık sık sel basması nedeniyle sürekli olarak yaş ya da çok taşlı veya kayalıdır. İlde bu sınıfa giren toprakların kapladığı alan 1000 hektar olup il yüzölçümünün % 0.07 ını oluşturmaktadır. SINIF VI : Bu sınıftaki toprakların dik eğim, ciddi erozyon zararı, geçmişteki erozyonun olumsuz etkileri, taşlılık, sığ kök bölgesi, aşırı yaşlık ve taşkın tuzluluk veya sodiklik gibi düzeltilemeyecek sürekli sınırlandırmaları vardır. İlde bu sınıfa giren toprakların kapladığı alan hektar olup il yüzölçümünün % 9,27 ini oluşturmaktadır. SINIF VII : Bu sınıf araziler erozyon, yaşlık, taşlılık, kayalık, düşük nem tutma kapasitesi, tuzluluk ve sodiklik gibi kısıtlayıcı faktörlerden bir veya birkaçının önlenemeyecek derecedeki şiddetli sınırlandırmaları nedeniyle ot, ağaç ve kültür bitkilerinin yetiştirilmesine elverişli değildir. İlde bu sınıfa giren toprakların kapladığı alan hektar olup il yüzölçümünün % ini oluşturmaktadır. SINIF VIII :Bu sınıf araziler yaşlık, erozyon, taşlılık, kayalık, düşük rutubet kapasitesi, tuzluluk ve sodiklik gibi kısıtlayıcılardan bir veya birkaçının önlenemeyecek derecedeki şiddetli sınırlandırmaları nedeniyle ot, ağaç ve kültür bitkilerinin yetiştirilmesine elverişli değildir. İlde bu sınıfa giren toprakların kapladığı ha olup, il yüzölçümünün % 5.77 sini kaplamaktadır. Tarım Dışı Bırakılması Gereken Araziler Tarımsal faaliyeti engelleyen pek çok sınırlayıcı faktör vardır. Bu faktörlerin şiddet derecesine bağlı olarak toprakları tarım dışı bırakmak gerekebilmektedir. Arazi Kullanım Kabiliyeti (AKK) sınıfları dikkate alındığında V., Vl., V11. ve V111 sınıf araziler içerdikleri şiddetli sınırlandırıcı faktörlerden ötürü tarım dışı kullanımlarda değerlendirilmelidir. Ancak bu sınıflardan V. sınıfa giren toprakların bazı özel koşulları bulunmaktadır. Bu sınıfta bulunan topraklar için alınacak bazı ıslah önlemleri bu arazilerin tarımsal amaçlı kullanımına izin verilebilir. E Kullanma Durumu İlimizde, kuru tarımda kullanılan toplam hektar arazinin % 31 i dik veya çok dik eğimlidir. % 54.2 si sığ ve çok sığ toprak derinliğine sahiptir. % 39.7 si orta, % 34.4 ü şiddetli, % 3.7 si çok şiddetli erozyona sahiptir. Erozyondan fazla etkilenmeyen % 10.3 ünün hektarında çoraklık problemi mevcuttur. Bu kısıtlamalardan dolayı kuru tarım arazileri çeşitli kabiliyet sınıflarında yer almaktadır. Kuru tarım yapılan alanların hektarında nadas uygulanmakta olup, nadasa bırakılma sebepleri bitki gelişme periyodunda yağışın yeterli olmamasından kaynaklanmaktadır hektarlık bölümünde her yıl ekim yapılmakta ise de aslında (% 32.6) hektarlık kısmı sürüme elverişli olmayan V1. ve V11. sınıf araziler olup ekim yapılmaması gereken arazilerdir. Adana ilinin hektarlık kısmında sulu tarım yapılmakta olup, bunun % 85.9 u düz, düze yakın eğimli ve derin topraklardır. % 8.9 unda yaşlık, % 16.9 unda çoraklık sorunu vardır. Sulu tarım uygulanan arazilerin % 96.3 ü 1., 1., lll. ve 1V. sınıf arazilerdir. Kuru şartlarda bağ tarımı yapılan alanlar 6345 hektar olup % 3.4 ü düz, düze yakın eğimlidir. % 75.8 i sığ ve çok sığ toprak derinliğine sahiptir. Düz derin arazilerin 388 hektarında çoraklık problemi mevcuttur. % 54.2 sinde şiddetli, % 16.2 çok şiddetli erozyon hâkimdir. Özel ürün olarak 300 hektarda zeytin, 112 hektarda muz, 114 hektarda turunçgil yetiştirilmektedir. 307 hektarı düz, düze yakın eğimli ve derindir. % 34.0 ı sığdır, % 45.8 inde orta erozyon hüküm sürmektedir. Çayırların kapladığı alan çok az ve genellikle düz, düze yakın derin ve 71

73 bozuk drenajlıdır. İl genellikle 54 hektarlık bir yüzeyi kaplamaktadır. Meraların kapladığı alan hektar olup bunun % 78.1 i VII. sınıf, % 8.9 u VI. sınıf arazilerdir. Geriye kalanın az bir bölümü II., III. ve IV. sınıf arazilerdir. % 81.5 i çok sığ, % 55.3 ü dik, çok dik sarp eğimlidir. Orman ve fundalık alanların % 98.4 ü VI. ve VII. sınıf arazileridir. Geriye kalan küçük bir bölümü ise II., III ve IV. sınıf arazilerdir. % 97.4 ü, % 12 den fazla eğime sahiptir. Toplam alanın % 84.5 inde toprak çok sığ, % 13.5 inde sığdır. % 54.6 sı şiddetli, % 42 sinde çok şiddetli erozyon hüküm sürmektedir. Yerleşik alanların % 52.4 ünü I. ve IV. sınıf araziler teşkil etmektedir. İlin değişik yerlerinde görülen toplam hektar tutarındaki hali araziler VIII. sınıf olup çıplak kaya, kıyı kumulu ve ırmak taşkın yatağı şeklindedir. Su yüzeyleri toplamı hektardır. Adana ilinde 1956 yılında 2937 dekar I.sınıf arazi konut alanı olarak kullanılırken, 1975 yılında 9.32 kat artarak dekara çıkmıştır. Son yıllarda gerek normal nüfus artışı, gerekse Adana iline göç nedeniyle konut yerleşim alanı olarak kullanılan arazi, en iyimser yaklaşımla dekara çıkmıştır. Bu arazinin büyük bir kısmının I. Ve II. Sınıf tarım arazisi olması konunun önemini arttırmaktadır. E.3.2 Arazi Problemleri Farklı eğim ve yüksekliklerden farklı topraklar oluşturur. Bu özelliklere sahip Adana ili topraklarında bitki yetişmesini ve tarımsal kullanımı kısıtlayan erozyon, sığlık, taşlık, kayalık, drenaj bozukluğu, tuzluluk ve sodiklik gibi etkinlik dereceleri yer yer değişen bazı sorunlar bulunmaktadır. Erozyon Adana ilinde, dağlık arazi ve yağışın fazla olması nedeniyle su erozyonu en önemli sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sorundan çok az etkilenen veya hiç etkilenmeyen alanlar çoğunlukla aluvyal ve Hidromorfikaluvyal topraklardan oluşan taban arazilerdir. Bunlar ırmak taşkın yatakları, kıyı kumulları, çıplak kayalıklar, yoğun yerleşim alanları ve su yüzeyleridir. İldeki 1. sınıf su erozyonu hektarla % 25.3, II. sınıf su erozyonu hektarla % 12.7, III. sınıf su erozyonu hektarla % 36.8, IV. sınıf su erozyonu hektarla ilin % 25.0 ında görülmektedir. Kuru tarım arazilerinin hektarında orta şiddetli, hektarında şiddetli hektarında çok şiddetli erozyon mevcuttur. Sulu tarım arazilerinin hektarında orta şiddetli, 5490 hektarında şiddetli, 242 hektarında çok şiddetli erozyon olasılığı bulunmaktadır. Bağ-bahçe arazilerinin 1785 hektarında orta şiddetli 3443 hektarında şiddetli, 1033 hektarında çok şiddetli erozyon vardır. Özel ürün arazilerinin 699 hektarında orta şiddetli, 520 hektarında şiddetli erozyon olasıdır. Mera arazilerinin3804 hektarındaorta şiddetli, hektarında şiddetli, hektarında çok şiddetli erozyon zararı vardır. Orman ve fundalık arazilerin hektarında orta şiddetli, hektarında şiddetli, hektarında çok şiddetli erozyon görülmüştür. Tarım dışı kullanımların 4320 hektarında orta şiddetli, 2728 hektarında şiddetli, 1172 hektarında çok şiddetli erozyon mevcuttur. Toprak Sığlığı Bitki kök sisteminin geliştiği ve besin elementlerinin temin edildiği topraklarda derinlik önem taşımaktadır. Bitki gelişiminin durağı olan bu ortam derin olursa toprağın bulunduğu iklime adapte olabilen her türlü kültür bitkisini yetiştirmek mümkün olur. İlde derin topraklar hektarla % 26.4, orta derin topraklar hektarla % 6.8, sığ topraklar hektarla % 16.4, çok sığ topraklar hektarla ilin % 47.7 sini teşkil ederler. Derin toprakların hektarı sorunsuzdur. Diğerleri taşlılık, yaşlık, tuzluluk ve sodiklikten dolayı problemlidirler. İl genelinde kuru tarım arazilerinin hektarı derin, hektarı orta derin, hektarı sığ, hektarı çok sığ topraklardır. Sulu tarım arazilerini hektarı derin,

74 hektarı orta derin, hektarı sığ, 1351 hektarı çok sığdır. Bağ- bahçe arazilerinin 592 hektarı derin, 1748 hektarı orta derin, 3238 hektarı sığ, 1573 hektarı çok sığdır. Özel ürün arazilerinin 884 hektarı derin, 112 hektarı orta derin, 520 hektarı sığdır. Çayır-mera arazilerinin hektarı derin, 2405 hektarı orta derin, 6423 hektarı sığ, hektarı çok sığdır. Orman ve fundalık arazilerin 2572 hektarı derin, hektarı orta derin, hektarı sığ, hektarı çok sığdır. Taşlılık ve Kayalılık Adana ilinde ha. lık alan toprak işlemeye ve bitki gelişmesine zarar verecek derecede taşlılık ve kayalılık ihtiva etmektedir. Bu alan il topraklarının % 32 si demektir. Hem, yüzeyde hem de profilde olabilir. Taşlılık ve kayalılığın profildeki oranı arttığından, toprak materyali azalacağından toprakların su ve bitki besinleri tutma gücüde azalır. Eğer toprak killi ise bu kötü etki nispeten azalabilir. İl içindeki taşlılık çoğunlukla sarp ve çok sığ topraklarda görülmektedir. Çok sığ toprakların % 18.1 i taşlı, % 38.8 i kayalıdır. Sığ toprakların % 20.1 i taşlı, % 11.3 ü kayalıdır. Derin topraklarda kayalılık görülmez. Taşlılık ise orta derin topraklarda % 6.1 i, derin topraklar % 0.6 dır. Topraklar orman, funda ve mera örtüsü altında ise taşlılık ve kayalılık problem olmayabilir. Çünkü buralarda sürüm yapılmamakta ve çevrenin doğal bitkileri mevcut koşullarda kendilerini uydurabilmektedirler. Taşlılık ve kayalılığın bu kötü etkisine karşın erozyonun hızının kesme bakımından olumlu bir yönü de vardır. Drenaj Daha çok aluvyal düzlüklerde görülen ve taban suyunun her zaman veya yılın bir bölümünde bitki gelişimine zarar verecek kadar yüksek bulunduğu topraklar hektarlık bir saha kaplamaktadır ki bu miktar düz ve derin toprakların % 58.3 ü demektir. Bu problemi arz eden sahalarda drenaj yetersiz ve kötüdür. Buralarda aluvyal topraklar, Hidromorfikaluvyal ve sahil bataklıkları bulunmaktadır. Kuru tarım arazilerinin 1739 hektarında yaşlık, hektarında çoraklık, sulu tarım arazilerinin hektarda yaşlık hektarında çoraklık, çayır ve mera arazilerinin 1278 hektarında yaşlık hektarında çoraklık problemi vardır. Mera arazileri dışındaki arazilerde developman projeleri uygulandığı için problemli sahalar gittikçe azalmaktadır. Orman funda ve özel ürün arazilerinde yaşlık ve çoraklık yoktur. Tuzluluk ve Sodiklik Adana ilinde drenajı bozuk sahaların hektarında (Toprakların % 6.8 i ) tuzluluk veya alkalilik ya da her iki problem birden görülmektedir. Bu problemlerin ildeki topraklarda ortaya çıkmasının başlıca nedenleri : (1) Aluvyal materyalin deniz içinde veya yakınında vuku bulan ve devam eden depolanması, (2) Arazinin düz ve taban suyu seviyesinin yüksek olması nedeniyle tuzların üst topraktan yıkanmaması, (3) Yukarı arazilerden tuzların yıkanarak düzlüklerin çukur kısımlarında birikmesi, (4) Düşük kalitede sulama suyunun kullanılması ve yeterli dengenin bulunmamasıdır. 243 hektarlık aluvyal sahil bataklıkları tuzlu-alkalidir. Hidromorfik aluvyal toprakların 302 hektarı hafif tuzlu, 9126 hektarı tuzlu, 401 hektarı hafif tuzlu-alkali, 7281 hektarı tuzlu alkalidir. Aluvyal toprakların hektarı hafif tuzlu, hektarı tuzlu, 7045 hektarı hafif tuzlu-alkali, 746 hektarı tuzlu-alkali, 168 hektarı alkalidir. 73

75 KAYNAKLAR - Güç Birliği Vakfı - Adana İli Çevre Durum Raporu Adana İli 1.Tarım Şurası Komisyon Raporları - İl Tarım Müdürlüğü Çalışmaları,

76 F.FLORA-FAUNA VE HASSAS YÖRELER F.1 Ekosistem Tipleri F.1.1 Ormanlar Adana İlinin Orman Varlığı KORU BALTALIK TOPLAM ORMANLIK NORMAL(Ha) BOZUK(Ha)NORMAL(Ha) BOZUK(Ha) NORMAL(Ha) BOZUK(Ha) , , , , , ,0 F Ormanların Ekolojik Yapısı : Adana ilini orta Toros ların bir bölümü ile Amanos dağları çevrelemektedir. Toroslar batıdan kuzey doğuya doğru uzun yaylaya kadar uzanır. Bu dağlar da 3000 m. yi geçen yükseklikler yanında, sert yamaçlara, tepelere ve vadilere rastlanmaktadır. Toroslar karayolu ile Gülek Boğazından, demir yolu ile de Horoz Boğazından İç Anadoluya bağlayan stratejik geçitlerdir. Adana; ihtiva ettiği zengin ve bereketli ovalar sayesinde Türkiye coğrafyasında oldukça önemli bir konuma haizdir. Adana ve Osmaniye illerini çevreleyen dağlar arasında kalan bölge Çukurovadır. Misis dağları bu ovayı ikiye ayırmaktadır. Güneyde kalan bölüme Aşağı Çukurova denir ve Akdeniz e kadar uzanır. Kuzeyde kalan kısma ise Yukarı Çukurova denilmektedir. Adana İlinin en önemli akarsuları Seyhan ve Ceyhan dır. Adana İli dahilinde ki göllerin tamamı set gölleridir. (Seyhan, Çatalan, Kozan..vb.) Arazi yapısının uygun olduğu yerlerde son yıllarda ağaçlandırma-rehabilitasyon çalışmalarına hız verilmiştir. F İlin Orman Envanteri 2002 yılında yapılan orman envanter çalışmalarına göre adana ilindeki orman olanı Ha. olup, bu saha üzerinde ,328 m 3 ü verimli ormanlarda, m 3 ü de bozuk ormanlarda olmak üzere ,847 m 3 ağaç serveti bulunmaktadır yılında yapılan envanter çalışmalarında Adana ilindeki ormanlık alanlar ,5 Ha. iken 2002 yılında yapılan envanter çalışmalarında ise Ha. a çıktığı görülmektedir. Ormanlık sahalardaki artış oranı ise %5.8 Ha. dır. Ormanlık sahaların artışındaki en büyük sebebi ise Sedir ekimleri ve orman içi ağaçlandırmalardan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Adana ilinde bulunan ormanların İşletme Müdürlükleri ve İşletme şekline göre dağılımı aşağıdadır. Tablo:38 İ LETME MÜDÜRLÜĞ Ü KORU Ha. ADANA İLİ ORMAN DURUMU BALTALIK Ha. NORMAL BOZUK NORMAL BOZUK ORMANLIK ALAN Ha. ORMANSIZ ALAN Ha. TOPLAM ALAN Ha. ORMAN % ADANA , , , , , , ,5 7,35 FEKE , ,0 0,0 131, , , ,5 71,41 KOZAN , ,0 0, , , , ,0 45,71 POS , ,5 0, , , , ,0 76,74 POZANTI , ,5 0,0 5, , , ,5 9,52 SAİMBEYLİ , , , , , , ,5 56,29 KARAİSALI , ,0 0,0 0, , , ,0 58,69 ADANA İLİ , , , , , , ,0 41,12 Adana ilinin yıllık yaklaşık m 3 bakım, m 3 tensil etası mevcut olup, yıllık olağanüstü durumlar nedeniyle (Yangın, Kar Kırığı, Devrik, Böcek Tahribatı vb.) üretim miktarları artabilmektedir. 75

77 2009 yılı endüstriyel odun üretim miktarı, odun dışı ürün değerlendirilmesi ile ilgili cetveller ve elde edilen ürünlerin değerlendirilmesi ile ilgili bilgiler aşağıdadır. Ürün Çeşidi Miktarı Tomruk m3 Tel Direk m3 Maden Direk m3 Sanayi Odunu m3 Kağıtlık Odun m3 Lif-yonga Odunu m3 Sırık 308 m3 Yakacak Odun Ster. İlimizde ,0 Ha. ormanda Tali Ürün çeşitlerine göre Defne Yaprağı, Biberiye, Erika, Çam Fıstığı, Keçi Boynuzu, Kekik Yaprağı, Laden, Mantar, Mersin Yaprağı, Ökse Otu, Sumak, Tavşan Memesi, Zeytin, Ada Çayı yayılış alanlarının bulunduğu, yapılan tali Ürün planlarına göre üretim çalışmaları devam etmektedir. Tablo 39: İlimizdeki özel ormanlar ve alanları. İŞL MD. ADI YÜZÖLÇÜMÜ ALANI (M2) (Ha) SAHİBİ Adana Ç.Ü.BALCALI I Adana Ç.Ü. BALCALI II 243, ,4 Çukurova Üniversitesi Adana DSİ ÖZEL ORMANI ,7 DSİ Karaisalı Esat TEKELİ ,0 Esat TEKELİ Saimbeyli Mustafa ÖZKOZANOĞLU ,2 Mustafa ÖZKOZANOĞLU Feke Ali ÇELEN I ,8 Ali ÇELEN Feke Ali ÇELEN II ,6 Ali ÇELEN Kozan Mehmet KILIÇ ,5 Mehmet KILIÇ ADANA İLİ TOPLAMI 4.231, ,2 F Orman Varlığının Yararları Konuyla ilgili bilgi edinilememiştir. F Orman Kadastro ve Mülkiyet 2009 yılı içerisinde kadastro çalışma programına alınan köy adedi ve gerçekleşme miktarı: Kadastrosu tamamlanmış orman alanı miktarı ,0 Ha. Bu güne kadar 2/B ile orman dışına çıkarılan alan miktarı Ha. Mevcut Özel Orman alanları miktarı ve Özel Ormanlardaki %6 lık yapılaşma 425,2 Ha. Özel Orman alanı mevcut olup 2009 yılı içerisinde özel ormanlardan yapılaşma izni verilmemiştir Sayılı Orman Kanunu nun 16,17 ve 18. maddelerine göre ormanlık sahalardan verilen izin adedi miktarı ve alanlar aşağıdadır. İzin Adedi İzin alanı (Ha.) 16.Madde izinleri Madde izinleri Madde izinleri

78 F.1.2 Çayır ve Meralar Çayır meralar bulundukları yerler, bitki örtüleri ve kullanılma tarzları açısından birbirlerinden farklılıklar gösterirler. Genellikle düz ve taban suyu yakın olan alanlarda oluşmuş, gür gelişen sık ve uzun boylu bitkilerden meydana gelen bir bitki örtüsüne sahip olan ve genellikle biçilerek yararlanılan alanlara teknik açıdan çayır denir. Buna karşılık, oldukça eğimli ve engebeli, taban suyu derinde olan kıraç arazilerde (genellikle de V,VI, VII sınıf araziler) oluşmuş, çayırlara göre daha seyrek ve daha kısa boylu bitkilerden meydana gelen, bulunduğu iklim ve toprak özelliklerine göre üzerinde kendine özgü bitki örtüsüne sahip, diğer kültür bitkilerin yetiştirilmesine elverişli olmayan, genellikle de hayvan otlatmak üzere değerlendirilen kaba yem alanlarını teknik açıdan mera olarak nitelendirmekteyiz. Yasal açıdan ise bu gibi alanların tahsislerinin olması ve kadimden beri otlatma amacıyla kullanılıyor olması gereklidir. Çukurova Bölgesi nde doğal çayır-meralar ha. alan kaplamakta ve bu alanın bölgedeki tüm arazilerin %9.19 unu oluşturmaktadır. Bölgedeki çayır-mera alanlarının hektarı Adana ilinde bulunmaktadır. Ancak bölgede çayır niteliği taşıyan alanlar yok denecek kadar azdır. Belirtilen alanlar daha çok mera niteliğine uyan V. sınıf arazilerin üzerindeki alanlardan oluşmaktadır. Böylece, Adana da çayır-meralar toplam arazinin % 4 ünü oluşturmaktadır. Adana daki çayır-meraların toplam arazi içindeki oranı bölgenin diğer illerindekine göre daha düşüktür. F.1.3 Sulak Alanlar Yumurtalık Lagünleri İl (ler) : Adana İlçe (ler) : Yumurtalık Yüzölçümü : ha Koordinatlar : K D Rakım : Deniz seviyesi Genel Bilgi : Ceyhan ağzı ve Yumurtalık Körfezi arasında kalan ve lagünler, tuzcul bataklıklar, tatlı su bataklıkları, çamur düzlükleri, sazlıklar, ıslak çayırlar, kumullar ve bir çam ormanından oluşan dev bir sulak alan sistemidir. Başlıca sulak alanlar, Çamlık (ya da Yumurtalık) Lagünü, Yelkoma Gölü (1150 ha), Ömer Gölü (350 ha), Yapı Gölü (300 ha) ve Darboğaz Gölü dür (380 ha). Bölgedeki diğer sulak alanların aksine, düzensiz bir kıyı çizgisine sahip bölge, denizle birçok noktada birleşmektedir; eski Ceyhan yatağı önemli kuş alanlarının ortasından geçmektedir. Avcıali ve Esemen göllerinden oluşan Yelkoma Gölü, geniş tuzcul bataklıklarla çevrili sığ bir lagündür. İlkbahar ve yaz aylarında gölün bir bölümü kuruyunca, özellikle kuzeyde geniş çamur düzlükleri ortaya çıkar. Tatlı suyun kumullardan göle sızdığı bölümlerde sazlıklar vardır. Tuzcul bataklık ve çamur düzlükleriyle çevrili olan Çamlık Lagünü, Ömer Gölü, Yapı Gölü, Darboğaz Gölü ve daha küçük Kaldırım Gölü, kış aylarında su seviyesi yükseldiğinde tek bir büyük göl oluşturur. Ömer Gölü ve Çamlık Lagünü arasındaki bir yarımadanın üzerinde, 59 hektarlık bir alan kaplayan Türkiye nin nadir Halep Çamı (Pinus halepensis) ormanlarından biri bulunur. Önemli kuş alanlarını çevreleyen tuzcul bataklıkların bir bölümü tarım alanına dönüştürülmüştür. Batı bölümünde büyükbaş hayvanların otladığı geniş ıslak çayırlar vardır. Yelkoma Lagünü nün ağzında, eski Ceyhan ağzında ve Çamlık Lagünü nün Yumurtalık Körfezi ne açıldığı yerde dalyanlar bulunmaktadır.(çamlık Lagünü ndeki,1300m uzunluğunda sazdan yapılma bir duvardır). Balıkçı kooperatifleri göllerde 1995 yılında 43 ton balık tutulduğunu rapor etmişlerdir. Bölgede yavru balık da toplanmaktadır. Yumurtalık Körfezi, nesli tehlike altındaki yeşil kaplumbağanın (Chelonia mydas) Akdeniz deki bilinen tek kışlama alanıdır. 77

79 Flora ve Fauna : Önemli Kuş Alanı Türleri; Alan, üreyen turaç (5 çift) akça cılıbıt ve küçük sumru popülasyonlarıyla Önemli Kuş Alanı statüsü kazanır. Kış boyunca büyük sayılarda su kuşunu barındırmaktadır (maksimum ). Bunların en önemlileri, fiyu (maksimum 7198), kılıçgaga (maksimum 440), akça cılıbıt (maksimum 805) ve küçük kumkuşudur. (maksimum 2200). Ek bilgi; Alan üzerinden gerçekleşen bahar göçü, 1987 yılında WIWO (Hollanda tarafından yapılan bir araştırma) ile ayrıntılı olarak incelenmiştir. Araştırma, binlerce kıyı kuşunun alanda konakladığını ortaya koymuştur. Ancak dip faunasının, dolayısıyla besin maddelerinin yetersiz oluşundan, kuşlar bölgede çok kısa süre kalırlar. Mevcut Sorunlar : 1994 yılında Yumurtalık Lagünleri hektarlık bir Tabiatı Koruma Alanı ilan edilmiştir. Önemli Kuş Alanı bu koruma alanının sınırlarını izlemektedir yılında bölgeye SİT Alanı statüsü verilmiştir da Bayındırlık Bakanlığı bölgede, sulak alanın özelliklerini de dikkate alan bir Çevre Düzeni Planı hazırlamıştır. Bu plan deltadaki yapılaşmayı düzenlemekte ve özellikle yazlık konut yapımına kısıtlamalar getirmektedir. Kaçak balıkçılık bölgedeki balık stoklarında büyük düşüşlere neden olmuştur. DHKD nin 1996 yılında yaptığı bir çalışmada, Yumurtalık Körfezi nde çok sayıda deniz kaplumbağasının trolcülerin ağlarına takıldığı ve daha sonra öldürüldüğü ortaya konmuştur. Ağyatan Gölü Diğer ad(lar) İl(ler) İlçe(ler) Yüzölçümü Koordinatlar Rakım : Ağyayan Gölü, Akyayan Gölü : Adana : Karataş : 2200 ha : K D : Deniz Seviyesi Genel Bilgi : Ceyhan Nehri ağzının batısında yer alan 1130 ha. alana sahip, yer altı suları ve yağışlı dönemde nehir sularıyla beslenen ve lagündür. En fazla 3 m. derinliğe ulaşan göl ile deniz arasında bağlantıyı Hurma Boğazı adında dar bir boğaz sağlar. Kuzeyinde geniş ıslak çayırlıklar ve kıyılarda tatlı suyun ağır bastığı yerlerde küçük bataklık alanlar bulunur. Göldeki su seviyesinin, Çukurova daki diğer sulak alanlara oranla daha az farklılık göstermesi, çevresinde çamur düzlüğü ve tuzcul bataklıkların oluşumunu sınırlamıştır. Bunlardan ikincisi, özellikle batı kıyılarında bulunur. Yüksek kumullar gölü denizden ayırır. Hurma Boğazı na yerleştirilmiş balık dalyanları bir kooperatif tarafından işletilmektedir. Flora ve Fauna : Önemli Kuş Alanı Türleri; Alan, en önemlileri sakarmeke, fiyu ve dikkuyruk (maksimum191) olmak üzere, kışlayan çok sayıda su kuşu açısından önem taşır (maksimum ). Ayrıca üreyen turaç, akça cılıbıt, mahmuzlu kızkuşu ve küçük sumru popülasyonları barındırmasından ve leylekler (maksimum ) için önemli bir göç yolunun üzerinde bulunmasından dolayı Önemli Kuş Alanı statüsü kazanır. 78

80 Mevcut Sorunlar :. Alanın koruma statüsü yoktur da Bayındırlık Bakanlığı bölgede, sulak alanın özelliklerini de dikkate alan bir Çevre Düzeni Planı hazırlamıştır. Bu plan deltadaki yapılaşmayı düzenlemekte ve özellikle yazlık konut yapımına kısıtlamalar getirmektedir. Ağyatan Gölü nün kuzeyinde kalan tarım alanları Aşağı Seyhan Projesi dâhilinde sulanacaktır. Bu alanlardan dönecek atık sular, gölün batısından geçmekte olan bir kanal yoluyla denize boşaltılacaktır. Akyatan Gölü İl (ler) : Adana İlçe(ler) : Karataş Yüzölçümü : ha Koordinatlar : K - 35 l6 D Rakım : Deniz Seviyesi Genel Bilgi : Seyhan Nehri nin eski bir ağzı olan Akyatan Gölü, Çukurova daki en büyük lagündür ve yüzey akımı, iki dere ve drenaj sularıyla beslenir. Kapladığı en geniş alan 7500 ha., en derin yeri 4 metredir. Yaz boyunca alanı önemli ölçüde küçülür ve özellikle batı ucunda geniş çamur düzlükleri ortaya çıkar. Aslında tuzlu bir göl olmakla birlikte, tuzluluk derecesi, yağış miktarına ve sulama dönemindeki drenaj suyu girişine bağlı olarak büyük değişimler göstermektedir yapımı büyük bir tahliye kanalı (YD3), tarım alanlarından dönen suları doğrudan göle taşır. Göl kıyılarında, genişliği tatlı su sızıntılarına bağlı olarak farklılıklar gösteren dar bir bataklık ve sazlık şeridi bulunur. Göl ve kumsal arasında geniş kumullar yer alır. Ancak, bunların doğal yapısı, kumul stabilizasyonu amacıyla dikilen akasya (Acacia), okaliptüs (Eucalyptus) ve çam (Pinus) ağaçları nedeniyle büyük ölçüde değişime uğramıştır. Kumul tepeciklerinin arasında yer alan çukurlarda küçük bataklıklar ve gölcükler bulunur. Akyatan ın el değmemiş 22 km. uzunluğundaki kumsalı, yeşil denizkaplumbağasının (Chelonia mydas) Akdeniz deki son yumurtlama alanlarından biridir yılında kumsalın 12 kilometrelik bir bölümünde yapılan sayımlarda 500 e yakın yuva saptanmıştır. Ayrıca, aynı sayımda adi denizkaplumbağasına (Caretta caretta) ait 25 yuva belirlenmiştir. Göl tarım alanlarıyla çevrilidir. Pamuk başlıca üründür, diğer önemli ürünler ise hububat, meyve, sebze ve çeltiktir. Sulama suyu Adana nın kuzeyindeki Seyhan Barajı ndan gelir. Yakın dönemde, kumullar ve göl arasında kalan düzlüklerde, çilek, hıyar, kavun ve karpuz tarımı yoğunluk kazanmıştır. Bu tarlalar yer altı suyuyla sulanmaktadır. Akyatan Gölü nün kuzeydoğusundaki Yemişli Gölü nü de kapsar. Mevsimsel bir göl olup yağışlarla beslenen Yemişli Gölü nün alanı, kış aylarında 800 hektara ulaşır. Yazın ise bir kısmı sazlıklarla kaplanan gölün kuruyan bölümlerinde tarım yapılır yılında Devlet Su İşleri gölü kurutma çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Şu anda gölün üzerinden birkaç büyük tahliye kanalı geçmektedir. Çok yağışlı geçen 1996 yılı ilkbaharından sonra bile alanın tamamen kuru olması, gölün artık tümüyle kurutulmuş olduğunu göstermektedir. Geleneksel dalyan balıkçılığı, Akyatan Gölü ndeki en önemli ekonomik etkinliklerden biridir. Denize açılan boğazın ağzında Karataşlı balıkçılara ait bir dalyan bulunmaktadır. Balık çiftliklerinde kullanılmak üzere yavru balık da yakalanmaktadır. Flora ve Fauna : Önemli Kuş Alanı Türleri; Üreyen yaz ördeği (5 çift), turaç (75 çift), sazhorozu, kocagöz, akça cılıbıt, mahmuzlu kızkuşu ve küçük sumru (100 çift) popülasyonlarıyla Önemli Kuş Alanı statüsü kazanır. En önemlileri flamingo (maksimum 9579), suna (maksimum854), fiyu (maksimum ), elmabaş patka (maksimum ), dikkuyruk (Maksimum 978) ve sakarmeke 79

81 (maksimum ) olmak üzere, büyük sayıda sukuşu (maksimum ) gölde kışlar. Alan göç sırasında, küçük karabatak ile en önemlileri kılıçgaga (maksimum 1589), akça cılıbıt (maksimum 3918) ve küçük kumkuşu (maksimum 5165) olmak üzere, kıyı kuşları için büyük önem taşır. Yemişli Gölü, eskiden sazhorozunun Türkiye de Göksu Deltası dışında bilinen tek üreme alanıydı. Ancak, Yemişli Gölü nün geri dönüşü olmayan biçimde tahrip edilmesi sonucu, bu nadir türün geleceği tehlike altına girmiştir. Ayrıca, bahar göçü boyunca, büyük sayılarda çeltikçi ve leylekle birçok ördek ve kıyı kuşu türü de, yakın bir zamana kadar bu gölde görülmekteydi. Akyatan Gölü ve deniz arasındaki kumullar çeşitli türlerden küçük ötücülerin üreme ve konaklama dönemlerinde yaşam ortamıdır. İzmir yalıçapkını bölgede ürerken, alaca yalıçapkını çoğunlukla kış aylarında görülür yılında bir WIWO (Hollanda) ekibi tarafından yapılan çalışmada, baharda çok sayıda kıyı kuşunun Akyatan Gölü nde konakladığı, ancak besin maddelerinin yetersiz oluşundan dolayı, bunların bölgede kısa bir süre kaldığı ortaya konmuştur. Mevcut Sorunlar : Akyatan Gölü, 1987 yılında ha. alan kaplayan bir Yaban Hayatı Koruma Sahası ilan edilmiştir. Ancak, kontroller çok zayıftır ve göl halen aşırı bir av baskısına maruz kalmaktadır da Bayındırlık Bakanlığı bölgede, sulak alanın özelliklerini de dikkate alan bir Çevre Düzeni Planı hazırlamıştır. Bu plan deltadaki yapılaşmayı düzenlemekte ve özellikle yazlık konut yapımına kısıtlamalar getirmektedir. Tarımsal yoğunlaşmanın daha da artması, doğal alanlar üzerindeki baskıyı en üst seviyesine çıkaracaktır. DSİ projesini inceleyen bir Dünya Bankası Uzman heyetinin görüş ve önerileri çok çarpıcıdır. Heyet Aşağı Seyhan IV Projesi nin çevresel etkilerinin göz ardı edilmiş olduğunu saptayarak projeyi sürdürmenin akılcı bir iş olup olmadığını sorgulamış, geriye kalan doğal alanların korunarak, yöre insanı için alternatif gelir kaynaklarının geliştirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Adana nın hızlı bir şekilde sanayileşmesi, çiftçilerin, Akyatan Gölü nün çevresindeki alanlar gibi, daha az verimli alanlara doğru kaymasına yol açmıştır. Ayrıca, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi nden gelen çok sayıda pamuk işçisi ve ailesi, tüm alana yayılmış geçici ve sürekli çadırkent lerin kurulmasına neden olmuştur. Göl ve kıyı arasındaki alanlarda da nüfus hızla artmaktadır. Kumullarda yakın dönemlerde başlanan çilek, kavun ve karpuz tarımı (bunun için kumullar önce makinelerle düzleştirilmektedir ) plansızdır ve bu alanlarda sulama için yer altı suyunun çıkarılması, deniz suyu sızıntılarına yol açabilecektir yılında gölün güneyinde, Karataş Kaymakamlığı ve Adana Çevre Vakfı tarafından üç katlı bir kuş gözlem evi inşa edilmiştir. Yapının yüksekliğinin yanı sıra, binaya ulaşım için yollar açılması ve elektrik getirilmesi gibi planlar, Akyatan Gölü nün son derece bakir olan bu bölümünde başka gelişmeleri de özendirebileceğinden, çok büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Gölde tutulan balık miktarı 25 yıl önceki yaklaşık 500 tondan 1995 yılında 60 tona inmiştir. Dalyanın yakınlarında inşa edilen balık havuzlarının amacına ulaşamadığı belirtilmiştir. Tarım Bakanlığı tarafından alanda lagün balıkçılığının geliştirilmesi için ön araştırmalar yapılmaktadır. Tuzla Gölü İl (ler) : Adana İlçe(ler) : Karataş Yüzölçümü : 2800 ha Koordinatlar : K D Rakım : Deniz Seviyesi 80

82 Genel Bilgi : Tuzla Gölü (maksimum800 ha.) Seyhan ağzının doğusunda yer alır ve Çukurova daki göllerin en batıda olanıdır. Gölün suyu, yılın büyük bir bölümünde hafif tuzludur. Su seviyesi özellikle kış yağışlarından sonra yükselir, bu dönemde göldeki tuzluluk azalır. Gölün özellikle doğu tarafında geniş çamur düzlükleri ve tuzcul bataklıklar bulunur. Denizden alçak ve dar bir kumul şeridiyle ayrılır. Kuzeyinde, 500 m. genişliğinde bir şerit üzerinde kuru tarım yapılan tarlalar ve çayırlar vardır. Bu çayırlarda az sayıda büyükbaş hayvan otlar. Kıyıdaki basit turistik tesislere ulaşımı sağlayan bir yol, gölün doğu tarafını ikiye ayırır. Kısa bir kanal gölün denizle bağlantısını sağlar. Denize açılan boğazda bir balık dalyanı bulunur yılında 30 ton balık yakalanmıştır. (Güncel bir rapor, Tuzla Gölü nün, Çukurova Deltası ndaki yakın dönemde balık stoklarının düşmediği tek sulakalan olduğunu belirtmektedir.)önemli Kuş Alanları sınırları içerisinde, Tuzla Gölü nün güneydoğusunda, kısmen Seyhan ın eski yatağı üzerinde yer alan, sık bitki örtüsüyle kaplı tatlı su bataklıkları, tuzcul bataklıklar ve gölcükler de bulunur. Yaz aylarında bu gölcüklerden bazılarının suyu pompaj yoluyla sulamada kullanılır. Böylece bunların bir bölümü yazın tümüyle kurur. Flora ve Fauna : Önemli Kuş Alanı Türleri; Alan, üreyen yaz ördeği (30 çift), turaç (5 çift), kocagöz (20 çift), akça cılıbıt (1000 çift), mahmuzlu kızkuşu (50 çift) ve küçük sumru (200 çift) popülasyonları ile Önemli Kuş Alanı statüsü kazanır. Kışlayan sukuşları (maksimum ) arasında çamurcun (maksimum ) başta gelir. Diğer üreyen türleri arasında uzunbacak (10 çift) ve kılıçgaga (5 çift) bulunur yılında bir WIWO (Hollanda) ekibi tarafından yapılan çalışmada, baharda büyük sayıda kıyı kuşunun Tuzla Gölü nde konakladığı, ancak besin maddelerinin yetersiz olmasından dolayı, bunların kısa süre sonra alandan ayrıldığı ortaya konmuştur. Mevcut Sorunlar : Tuzla Gölü nün tümü 1995 yılında kurulan 5769 hektar yüzölçümlü bir Yaban Hayatı Koruma Sahası nın içinde yer almaktadır da Bayındırlık Bakanlığı bölgede, sulak alanın özelliklerini de dikkate alan bir Çevre Düzeni Planı hazırlamıştır. Bu plan deltadaki yapılaşmayı düzenlemekte ve özellikle yazlık konut yapımına kısıtlamalar getirmektedir de Seyhan Nehri nin en aşağı bölümleri seddelenmeden önce, göl yağışlı dönemde nehir suyuyla beslenmekteydi. Gölün kuzeyinde kalan yaklaşık hektarlık bir alan, Devlet Su İşleri nin Aşağı Seyhan Sulaması IV. Merhale Projesi dâhilindedir. Bu sulama alanlarından dönecek sular, büyük ölçüde YD4 tahliye kanalı yoluyla denize akacaksa da, iki adet ikincil tahliye kanalı göle yöneltilecektir. Önemli Kuş Alanının kuzeyindeki ve kısmen güney bölümü içindeki hazineye ait kumullar yöre çiftçileri tarafından düzleştirilmiş, burada kuraklığa dayanıklı kavun yetiştirilmeye başlanmıştır. Yer altı suları da pompalanarak sulamada kullanılmaktadır. Resmi yetkililer tarafından da bilinen bu yasadışı gelişmeye karşı herhangi bir önlem alınamamaktadır. Gölü ikiye bölen yolun etkileri bilinmemektedir. Kumsaldaki yazlık tesislerin genişlemesine izin verilmeli, burada katı atık ve kumul erozyonu sorunu yaratan binlerce yaz ziyaretçisinin etkinliklerini düzenleyecek bir yönetim planı hazırlanmalıdır. DSİ, göle bağlanacak ikincil tahliye kanalları yoluyla, göldeki tuzluluğu azaltarak balık üretimini 110 tona çıkarmayı hedeflemektedir. Türkiye nin diğer bölgelerinden yöreye gerçekleşen yoğun göç, Tuzla kasabası ve çevresindeki köylerin nüfusunu hızla çoğaltmakta, doğal alanlar üzerindeki baskıyı arttıran yeni geçici ve sürekli yerleşimlerin kurulmasına neden olmaktadır. 81

83 F.1.4. Diğer Alanlar (Stepler v.b) F.2 Flora Yukarıda belirtilen ekosistem tipleri haricinde diğer alanlar (stepler v.s) bulunmamaktadır. F.2.1 Habitat ve Toplulukları İlimiz, Yumurtalık Lagünü Milli Park Alanı içerisindeki bitki toplulukları aşağıda verilmiştir. Bataklık (Sazlık) Tuzcul Bitkileri Alepocurus littoralis (Gouan) Parl Artemisia scoparia Boiss. Artrochnemum fruticosum Arundo donax L. Bolboschoenus maritimus (L.) Palla Calamogrostis pseudophragmites (Haller fil.) Koeler Carex divisia Hudson Conyza canadensis (L.) Cronquist Cyperus fuscus L. Cyperus glaber L. Cyperus longus L. Equisetum ramossimum Desf. Gladiolus italicus Miller Halimione portulacoides (L.) Aellen Halocnemum strobilaceum (Pall.) Bieb. Imperata cylindirica Inula chritmoides L. Inula viscosa (L.) Aiton Juncus acutus L. Juncus maritimus Lam. Juncus rigidus Desf Limonium angustifolium Melilotus elegans Salzm. Najas minor Orchis coriophora Orchis morio Phragmites australis Plantago maritima Polygonum maritimum Potamogeton nodosus Pulicaria dysentarica (L.) Bernh. Ranunculus sphaerospermus Rubus sanctus Saccharum ravennue (L.) Murray Salicornia europae L. Scirpoides holoschianus (L.) Sojak Serapias vomeracea - Shoenus nigricans L. Sporobolus virginicus (L.) Kunth Suaeda altissima (L.) Pall. Tamarix smyrensis Tamarix tetragyna 82 -sahil tilkikuyruğu -pelin -çorak otu - masura kamışı - sahil süvari çayır otu -Kanada şifa otu -dallı atkuyruğu -çorak otu -çorak otu -anduz otu -anduz otu -topuk otu, hasır otu -sahil hasır otu -taş yonca, sinek tırfıl -su perisi -pis kokulu orkide -salep orkide -kargı, adi kamış -kum sinir otu -sahil çobandeğneği -su sümbülü, havyar otu -pire otu -su papatyası, su düğün çiçeği -böğürtlen -okluk -deniz börülcesi -su sandalye sazı -siyah baş sandalye sazı -sahil ayrık otu -soda otu -ılgın -ılgın

84 Typha latifolia -berdi Veronica anagallis-aquatica Kumul Bitkileri Aegilops cylindirica Alhagi mannifera Allium junceum L Anagallis arvensis Anchusa aggregata Lehm. Anthemis pseudocotula Boiss. Aristida caerulescens Desf. Asparagus tenuifolius Asphodelus aestivus Atriplex hastata L. Beta maritima L. Briza minor Bromus psammophilus P.M. Smith Bromus tectorum L. Cakile maritima Scop. Cardduus phynocephalus L. Carex flacca Carlina oligocephala Boiss. & Kotschy Centarium erythrea Rafin. Cionura erecta (L.) Griseb. Cistus creticus Cistus salviifolius Convolvulus lanatus Crepis foetida L. Crepis setosa Hall. fil. Cutandia memphitica (Sprengel) K. Richter Cyperus capitatus Vandelli Daphne sericea Daucus littoralis Dorichnium hirsutum - Echium angustifolium Elymus farctus (Viv.) Runemark ex Melderis Ephedra fragilis Desv. Epilobium hirsutum Erica manipuliflora Erodium laciniatum (Cav.) Willd. Erucaria hispanica (L.) Druce Eryngium maritimum Euphorbia helioscopia L. Euphorbia paralias L. Euphorbia peplis L. Euphorbia terracina L. Fonthanesia phllyroides Geranium disesectum L. Halopeplis amplexicaulis (Vahl.) Ung.-Sternb. Helianthemum stipulatum (Forssk.) C. Christ. Hordeum murinum L. Hyperrhania hirta (L.) Stapf. Imperata cylindirica Ipomae stolonifera (Cyr.) J.F. Gmelin 83 -yavşan otu -deve dikeni -tarla farekulağı -sığırdili -köpek papatyası -kuşkonmaz -çiriş otu -karapazı -kum bromu -brom -deniz hardalı -tarla kangalı -ayak otu, saparna -domuz dikeni -pembe çiçekli laden -beyaz çiçekli laden -havlı sahil sarmaşığı -hindiba -topuklu venüs otu -yabani defne -bodur sahil pıtrağı -engerek otu -elim otu -deniz üzümü -tüylü yakı otu -püren, funda -dönbaba -sütleğen -kum sütleğeni -sütleğen -cılbırtı, süpürge çalısı -turnagagası -güneş gülü -sahil arpası -sahil gecesefası

85 Lactuca saligna L. Lagurus ovatus Lavandula stoechas Limonium greacum Lolium perenne Malva nicaensis All. Medicago littoralis (L.) Rohde ex Loiss. Medicago marina L. Myrtus communis Nerium oleander L. Osyris alba - Otanthus maritimus (L.) Hoffm. & Link Pancreatium maritimum L. Parapholis incurva Paronychia argentea Lam. Phalaris paradoxa Phllyrea latifolia Phoenix canariensis Phrasium majus L. Pinus brutia Ten. Pinus halepensis Piptatherum miliaceum Pistacia lentiscus L. Pistacia terebinthus L. Plantago logopus Polygonum maritimum L. Rhamnus oleoides Rubia tenuifolia Rumex conglomeratus Salsola kali L. Salsola soda L. Salvia viridis L. Sarcopoterium spinosum Senecio vernalis Silene cholorata Sinapis arvensis Smilax aspera Sonchus oleraecus L. Spergulari marina Thymbra spicata Thymelaea hirsuta Trachomitum venetum (L.) Woodson Trifolium resupinatum Urginea maritima Verbascum sinuatum Vitex agnus-castus Vulpia fasciculata (Forsskl.) Fritsch Xanthium strumarium L. Zygophyllum album -söğüt marulu -tavşan kuyruğu -lavanta çiçeği -delice -ebegümeci -kum yoncası -sahil yoncası -murt, mersin -zakkum -kum zambağı, sahil ada soğanı -kıvrık ayrık -dolama otu -kanyaş -pırnal -yabani hurma -kızılçam -halep çamı -mastik, sakızlık -menengiç, sakız ağacı -sinirli ot -çobandeğneği -cehri -kökboyası -labada, kuzukulağı -dikenli çöğen, tuz otu -dikenli çöğen, soda otu -çayır ada çayı -kanarya otu -yeşilimtırak nakıl -yabani hardal - adi dikenli sarmaşık -adi eşek marulu -kekik -üçgül -ada soğanı -sığırkuyruğu -hayıt -pıtrak, sıraca otu 84

86 Diğerleri (Sazlık ve Kumul Alan Çevresindekiler) Allium scorodoprasum L. Allium vinale L. Ammi majus Ammi visnaga Arum dioscoridis L. Avena sterilis L. Bellis perennis Brassica elongata Ehr. Brassica tournefortii Gouan Calendula arvensis L. Calicotome villosa Capparis spinosa Capsella bursa-pastoris (L.) Medik Centarium erythrea Centauria calcitrapa Chenopodium album L. Chondrilla juncea L. Chrozophora tinctoria Chrysanthemum coronarium L. Cichorium pumilum Jacq. Cirsium vulgare (Sevi) Ten. Clematis vitalba Convolvulus arvensis L. Conyza canadensis (L.) Cronquist Crateagus monogyna Cynodon dactylon (L.) Pers. Cyperus rotundus L. Dianthus strictus Ecballium elaterium (L.) A. Rich. Echinops viscosus DC. Echium italicum Erodium cicutarium (L.) L Herit Erodium gruinum (L.) L Herit Eryngium creticum Eryngium glomeratum Foeniculum vulgare Fumaria densiflora Galium aparina Haplophyllum buxbaumi Hedypnois cretica (L.) Dum.-Cours Heliotrophium europaeum Helminthoteca echioides Hymenocarpus circinnatus Hypericum polyphyllum Boiss. & Bal. Lathyrus gorgonii Parl. Lathyrus stenophyllus Boiss. &Heldr. Lavatera punctata Linum bienne Lonicera etrusca Lotus corniculatus L. Malva nicaensis Morus alba -diş otu -yılanyastığı -yabani yulaf -çayırgüzeli, koyungözü -şamdan çiçeği -azgan -keber -çobançantası -yıldız gelin düğmesi -kasımpatı, krizantem -köygöçüren -kanada şifa otu -eşek hıyarı, cırt atan -kirpi başı -dönbaba -rezene, anason -mürdümük, yalancı bezelye -ebegümeci -beyaz dut 85

87 Onobryhis christa-galli (L.) Lam. Ononis reclinata L. Onopordum boissieri Willk. Ornithogalum umbellatum Paliurus spina-christi Pallenis spinosa (L.) Cass. Papaver rhoeas Picris altissima Delile Plantago lanceolata Plantago scabra Polypogon maritimus Willd. Polypogon monspeliensis (L.) Desf. Portulaca olereacus Prosopis farcta Psorolea bituminosa Pulicaria dysentarica Quercus coccifera Ranunculus scleratus Rapistrum rugosum (L.) All. Rhamnus alaternus Ricinus communis Ruscus aculeatus Salix alba Sanguisorba minor Sanguisorba minor Scabiosa chalocephala Scolymus hispanicus L. Scrophularia canina L. Silybum marianum Solanum nigrum Thymbra capitata Tribulus terrestris Trifolium fragiferum Trigonella monspeliaca Ulmus minor Urtica urens Vicia cracca Vicia narbonensis Vitis sylvestris -eşek dikeni -yıldız çiçeği -karaçalı -altıngöz -gelincik -sinir otu -çeti -pire otu -düğün çiçeği -adi hintyağı bitkisi -akkavak -çayır düğmesi, sincan otu -kangal, meryemana dikeni -it üzümü -çilek tırfıl -karacan, karaağaç -küçük ısırgan -kır fiyi -fare fiyi F.2.2 Türler ve popülasyonları Adana ilinde yayılım gösteren bitki çeşitliliğini Akdeniz bitki topluluğu karakterize etmektedir. Akyatan kumul eksibelerine yapay bitki dokusu getirilirken doğan bitkilerinde topluluğa katıldığı görülmektedir. Arka alanda bulunan tarlaların ve lagünün sigorta görevini üstlenmiştir. Seyhan Barajı kenarında murt, zakkum, kermes meşesi birliği ile yer yer de karaçalı, keçiboğan birlikleri yayılıma katılmaktadır. Bu alanda murt, zakkum, ılgın, gürgen, hayıt, erguvan, delice, karaçalı, sumak, akçakesme, katırtırnağı, cılbırtı, sarısabır, süpürge çalısı, tesbih, kekik, yalancı kekik, orman sarmaşığı, gıcır, geyik dikeni, okluk, topuk otu, berdi, kargı, patlangaç, melengiç, yasemin, yabani asma, kuşkonmaz, kamış, saz, çeti, kındıra, kapari, geliç, çoban düğmesi, çokça yayılım gösterirler metrede kızılçam eşik çevresi yer almaktadır. Çatalan, Nergizlik, Kozan Barajları yamaçlarında kızılçam ormanları yayılıma katılır. Yer yerde servi ve meşe iştirak eder. 86

88 Urgankıran, Kaşobası, İmamoğlu civarında murt, kermesmeşesi, birliklerinin hakimiyeti ile birlikte yalancı kekikte birliğe iştirak eder. Ana kayanın karışık ve kumtaşı olması nedeniyle doğal bitki dengesini bozarak toprağının Seyhan Barajına taşınmasına, eşikte ve ovada kullanılan pestisitlerden insektisit (böcek öldürücü), fungisit (mantar öldürücü), herbisit (yabancı ot öldürücü) sulak alanlardaki bitki topluluklarına ve yaban hayatına zararı çok yüksektir. Durak, Kocaveliler, Çatalan, Eğner, Kozan civarında ağır topraklarda karaçalı ve çırpıntının yayılıma katıldığı görülür. Demirçit, Karaisalı, Cingöz, Topallı, Akdam ve Kozan Barajı yamaçlarında murt, zakkum, karmeşesi, zeytin, katırtırnağı, defne, keçiboğan keçiboynuzu birliklerinin yayılıma katıldığı görülür. Bucak sırtlarında, Kıralanın güneyinde, Çevik, Körkün, Eğlence Kanyonu ağızlarında sandal, ardıç birlikleri de yayılmaktadır metredeki kızılçam dağ çevresi yayılım alanında murt, zakkum, zeytin ağacı ve tesbihin devam ettiği görülür. Burada kızılçam ormanları hâkimdir. Yer yer meşe, ardıç ve andız ormanları da yayılıma katılır. Güneybatı rüzgarları ile denizden gelen nemli hava dağ silsilelerinin kıvrımlarına çarparak fazla yoğunlaşarak yağışın artmasına neden olmaktadırlar. Dağların yerleşiminden dolayı aynı rakımlı yerler farklı yağış aldığı görülmektedir. Karaisalı, Kesrik, Aladağ, Çeritler saf kızılçam meşcereleri yer almaktadır. Karşıt alanlarda andızların yer aldığıgörülür. İçlerde Pozantı ve Aladağ saf kızılçam ormanlarının Feke civarında da yayılım göstermektedir. Saf ormanların içine yerleşimler devam etmektedir metrede yerini alan Ceyhan Irmağı nın Nurdağı kısmında halep çamı yaygındır. 500 metreden yüksek yerlerde kır çevresi oluşur. Orman stepi ile Alp bitki birliklerinden oluşur. Kekik, yumakotu, geven, korunga birliği hâkimdir. Görüldüğü gibi çok zengin bir bitki tür çeşitliliği Adana ili için vardır denebilir. Adana İli florasına ait bitki türleri aşağıda verilmiştir. Litoral Kayaların Karakteristik Bitkileri - Limonium gmelinii (Willd.) O.Kuntze - Crithmum maritimum L. - Mesembryanthemum nodiflorum L. Kıyı Kumullarının Karakteristik Bitkileri - Salsola kali L. - Cakile maritima Scob. - Eryngium maritimum L. - Euphorbia paralias L. - Pancratium maritimum (L.) Hoff. And Link. - Otanthus maritimus L. - Parapolis incurva L. - Euphorbia peplis L. Tuzlu Kıyı Bataklarının Karakteristik Bitkileri - Artrochnemum macrostachyum (Moric.) Moris - Atriplex portulacoides L. - Artrochnemum fruticosum (L.) Moq. - Salicornia europaea L. - Sueda prastrata Pall. Nehir Yatağı ve Bataklıkların Karakteristik Bitkileri - Typha latifolia L. -Phragmites ausralis (Cav.) Trin. - Iris pseudocorus L. -Juncus maritimus Lam. - Juncus acutus L. Dere Yataklarının Karakteristik Bitkileri - Carex divisa Huds. -Schoenus nigricans L. - Nasturtium officinale R. Br. -Veronica anagallis-aquatica L. - Ranunculus aquatilis L. -Lemna trisulca L. - Lemna minor L. -Lemna gibba L. 87

89 Maki Karakteristik Bitkileri - Quercus coccifera L. - Quercus infectoria Olivier - Ceratonia siliqua L. - Myrtus communis L. - Phillrea latifolia L. - Olea europea L. - Olea europea var. Sylvestris Mill. - Hypericum perforatum L. - Pistacia lentiscus L. - Pistacia terebinthus L. - Cotinus coggygria Scop. - Rhus coriaria L. - Cercis siliquastrum L. - Colutea arborescens L. - Smilax aspera L. - Paliurus spina-christi Mill. - Hedera helix L. - Clematis flammula L. - Laurus nobilis L. - Ruscus aculeatus L. - Asparagus acutifolius L. - Asparagus tennuifolius Lam. - Gonocytisus angulatus (L.) Spach. - Rhamnus oleoides L. - Spartium junceum L. - Osyris alba L. - Genista acanthoclada DC. - Jasminum fruticans L. - Genista lydia Boiss. - Calycotome villosa L. - Cistus creticus L. - Sarcopoterium spinosum (L.) Spach. - Lithodora hispidula (Sm.) Griseb. - Erica manipuliflora Salisb. - Teucrium polium L. - Coridothymus capitatus (L.) Reichb. - Origanum vulgare L. - Salvia officinalis L. - Urginea maritima (L.) Baker - Asphodellus aestivus Brot. - Muscari comocum (L.) Mill. - Muscari neglectum Guss. - Orchis coriophora L. - Cyclamen percicum Miller Konifer Ormanlarının Karakteristik Bitkileri - Pinus brutia Ten. -Pinus pinea L. - Pinus halepensis Mill. -Cupressus sermpervirens L. - Juniperus phoenicea L. -Juniperus oxycedrus L. - Cedrus libani Barr. -Abies cililcica Carr. Galeri Ormanlarının Karakteristik Bitkileri - Platanus orientalis L. -Liquidamber orientalis Mill. - Ulmus minor Mill. -Nerium oleander L. - Vitex agnus-castus L. -Ficus carica L. - Adianthum capiius-veneris L Yaprak Döken Ormanların Karakteristik Bitkileri - Quercus ithaburensis subsp. Macrolepis (Kotschy) Hedge & Yalt. - Quercus cerris L. - Fagus orientalis Lipsky. - Euonymus lotifolia (L.) Mill. - Staphyllea pinnata L. - Carpinus orientalis L. - Ostrya carpininfolia Scop. - Sorbus torminalis (L.) CR. - Cornus mas L. - Fraxinus ornus L. - Acer monspessulanum L. - Populs tremula L. - Crataegus monogyna Jacq. - Styrax officinalis L. Synantropik Vejetasyon Karakteristik Bitkileri - Piptatherum miliaceum (L.) Cosson - Silybum marianum (L.) - Sorghum halepense (L.) Pers. - Onopordum illyricum L. - Medicago minima (L.) Desr. - Conyza canadensis (L.) Cronq. - Medicago arabica (L.)Huts. - Carduus pycnocefalus Jacq. 88

90 - Medicago orbicularis (L.)All. - Sonchus oleraceus L. - Trifolium repens L. - Lactuca seriolla L - Trifolium campestre Schreb. - Xanthium strumarium L. - Trifolium resupinatun L. - Xanthium spinosum L. - Vesbascum sinuatum L. - Cripsis aculeata (L.) Aiton. - Capsella bursa-patoris (L.) Medik. - Portulaca oleracea L - Galium aparine L. - Tribulus terestris L. - Malva neglecta Wallr. - Chenpodium album L. - Cichorium intybus L. - Daruta stramonium L. - Matricaria chamomilla L. - Ecballium elaterium L. - Anthemis cotula L. - Hyoscyamus niger L - Anthemis chia L - Hyoscyamus albus L. - Bellis perennis L. - Urtica urens L. - Crepis foetida L - Parietaria judaica L. - Senecio vulgaris L. - Hordeum murinum L. - Chondrilla juncea L. - Poa annua L. - Carthamus lanatus L. - Stellaria media (L.) Vill - Carlina corymbosa L. - Capparis spinosa L. - Scolymus hispanicus L. - Veronica cymbalaria Bodard - Picnomon acarna (L.) Cass. - Centaurea calcitrapa L. F.3 Fauna F.3.1. Habitat ve Toplulukları Tektonik yapıya göre oluşan iklim farklılıkları ile uyum sağlayan bitki dokusunun yayılımı göstermesinin ardından aynı yerlere yaban hayatı da yerleşmektedir. Seyhan Irmağı Havzasının büyük bir bölümü Adana ili içerisinde kalmaktadır. Ceyhan Irmağı da Adana İli içerisinde denize ulaşmaktadır. Seyhan Irmağının kolları Çakıt, Körkün, Eğlence, Zamantı, Göksu kolları, Ceyhan Nehri ve deniz kıyısından göçer yaban hayatının her yıl geliş gidişi izlenebilmektedir. Tuzla, Akyatan, Ağyatan, Yumurtalık Lagünleri ile Seyhan, Çatalan, Kozan, Hakkıbeyli, Mehmetli, Nergizlik, Kürebeli Baraj ve Göletleri ilin sulak alanlarıdır. Kuşlar kuluçkaya yatar, konaklayan ve kışlayan olarak sulak alanlarımızda bulunurlar. Göç mevsimi Mart ve Nisan dönüş, Ekimde geliş olarak görülür. Adana İlinin yaban hayatı yayılımı 0-10 metredekaplumbağa ve sulak alan çevresi metrede turaç çevresi, bülbüller, metrede yırtıcı kuşlar çevresi, 1500 metrede yükseklerde yaban keçisi çevresi olarak sınırlandırılmıştır.0-10 m. arasında deniz ve kumul alanda yaban hayatı deniz kaplumbağaları ile sulak alanlar çevresi olarak deniz kaplumbağalarının yumurta bırakma ve üreme alanlarını, kuşların kışlama, konaklama, kuluçkalaşma alanlarını oluşturmaktadır. İlimizin sulak alanlarından Tuzla, Akyatan, Ağyatan, Yumurtalık Lagünlerinde su yüksekliği 6+2 metredir. Sulak alanlarımıza kuşlar Çoruh, Fırat üzerinden, Sultansazlığı, Tuz Gölü, Acıgöl, Sakarmeke, Ereğli Sazlığı, Hotamış Gölü, Sığla, Beyşehir Gölünden Seyhan, Ceyhan, Berdan, Göksu ırmaklarının vadilerini takip ederek, gelip İskenderun Belen den Afrika ya gitmektedirler metrede turaç ve kınalı kekliğin yayılımı görülür. Bu yayılıma kuyruksüren, çakal da uyum sağlar metrede bülbüllerin ürediği görülür. Sırtlanda bu alana sığınmıştır metrede yırtıcı kuşların ürediği görülür metrenin üzerinde ise dağ keçileri birlik oluşturmaktadırlar. Yaban hayatının barınma, beslenme ve üremelerine doğal unsurlardan kanyon, katman, orman, tarla, çalılık, otlar, akarsular, pınarlar, kayalar, yaylalar etkili olmaktadır. Sulak alanları, göçyolları ile yaban hayatının biyolojileri de göz önüne alınarak bakım alanlarının işletilmesine devam edilmektedir. Bu güne kadar tesis ve tetkik edilen yaban hayatı sahası ha dır. Tabiatı Koruma Alanı ha dır. Aladağ Milli Parkı nın il sınırlarında kalan ha. alanı ile toplan ha dır. Diğer korunan alanlarla birlikte ilin % 10 unu kapsamaktadır. 89

91 Karataş ilçesi, Akyatan Lagünü (11364 ha), Tuzla Lagünü (5769 ha) bakım amaçlı Yaban Hayatı Koruma Sahası olarak ayrılmıştır. Ağyatan Lagünü ise tefrik edilmek üzere sıra beklemektedir. Ova kesiminde kullanılan pestisitlerin ve kent artıkları ile atıklarının etkisi sulak alanlarımızdaki hayatı tehlikeye atmaktadır. Pestisitler, yaban hayatına ayak, gaga, tohum, ot ve böceklerle bulaşmaktadır. Yaban hayatının iç organlarında biriken organların hareketlerini kısmen ve tamamen bozmaktadır. Yine pestisitler tüm yaban hayatının üremelerini azaltmakta, ölüme dahi sebep olmaktadır. Pestisitler kuşların yumurta kabuklarında kalsiyum eksikliğine neden olmaktadır. Yumurtalar zararlıları tarafından çabuk kırılıp yenerek üremede azalmaya sebep olmaktadır. Asıl etkisi ise kuşların göç ve soğuk havalarda pestisitler nedeniyle kan zehirlenmesi ile ölmesi ile görülmektedir. Tarlalarda sulamada kullanılan sudan dolayı su düzeyi azalan sulak alanların, doğal dengesi bozulmaktadır. Sulak alanlardaki bitki dokusunun yakılması ile hayvan türlerinin sayısında azalma olmaktadır. Kentsel, sanayi, endüstri ve tarımsal atık ve artıklar sulak alanlarda ve karada çevre kirliliği ve zehirli maddeler içerdiği için yaban hayatını etkisi altına almaktadır. Ova ve eşik bölgelerindeki tarlalarda yoğun gübre kullanımı olduğundan, yaban hayatı büyük sorunla karşı karşıyadır. Aşırı derecede azotlu gübre kullanılması nitrat ve nitrit zehirlenmesine sebep olmaktadır. Granül yapıdaki azotlu gübrelerin çeşitli hayvan türlerinin midesinde yeterli suyu bulamamasından dolayı şişmesi nedeniyle eritilememekte ve midenin sıkışmasıyla beyin kanaması, kalp krizi, böbrek, bağırsak bozuklukları ve ölüm gibi sonuçlar doğurmaktadır. Akyatan Uygulama Projesinde üretilecek, barındırılacak, beslenecek türler miktar olarak belirlenmiştir. Yaban hayatı sahasındaki yatay, dikey ve dağınık hareketleri kontrol altına alınması planlanmıştır. Uygulama projesinde yaban hayatı ve bitki türlerine yatırım yapıldığı gibi av, yayla turizmine, aracılığa ve eğitim hizmetlerine yatırım gereksinmektedir. Örnek olarak Görkün-Eğlence Kanyonlarında 3506 ha. alanda üreme, ha. alanda beslenme-üreme- barınma, ha. beslenme-barınma, 9254 ha. alanda beslenme ve avlanma yeri olarak ayrılmıştır. Doğal dengedeki tür sayısının devamlılığı için üretilecek bireyler başka sahalara dağıtılacak, avlanacak, üretime devam edecek ve saha içinde kalacakları belirlenmiştir. Tüm yaban hayatı için uygulama projeleri geliştirilmeli ve uygulamaya konulmalıdır. Adana İli faunasına ait hayvan türleri aşağıda verilmiştir. Türleri Kurbağalar - Bombina variegata Sarı Kurbağa - Alytes obstertrican Ebe Kurbağası - Bufo viridis Haçlı Kurbağa - Rana pipens Adi Kurbağa - Hyla arborea Ağaç Kurbağası - Bufo calimata Yeşil Kurbağa Sürüngenler - Lacerta simonyi Küçük Kertenkele - Testudo hermanni Herman Kaplumbağası - Testudo graeca Yunan Kaplumbağası - Chemoeleo chamoeleo Bukalemun - Algyroides marchi Hareketli Kertenkele - Lacerta lepida Çit Kertenkelesi - Lacerta papca Cüce Çit Kertenkelesi - Lacerta viridis Yeşil Kertenkele - Padavcis muralis Duvar Kertenkelesi - Vipera ammodytes Akdeniz Engereği - Vipera xanthina Engerek - Vipera lebatina Sarı Engerek 90

92 Kuşlar - Tachybabtes - Podiceps cristatus Tepeli Dalgıç - Podiceps nigricallis Kara Boyun - Pelecanus cripus Tepeli Pelikan - Pelecanus onoeratalus Pelikan - Phalacrocorax carbo Karabatak - Phalacrocorax pymaeus Cüce Karabatak - Nycticorax nycticorax Gece Balıkçılı - Bobulcus ibis Öküz Balıkçılı - Egratta garzetta Küçük Beyaz Balıkçıl - Egratta alba Beyaz Balıkçıl - Ardea cinerea Gri Balıkçıl - Platales leucoradia - - Phoenicopterus ruber Flamingo - Anser anser Boz Kaz - Anser albifrons Sakarca - Cynus oler Sessiz Kuğu - Cynus cghup Ötücü Kuğu - Tadorna ferruginia Angut - Tadorna tadorna Suna - Nettarufina Kızılbaş - Anas penolope Peruk Ördeği - Anas strepera Boz Ördek - Anas crecca Çamurcu - Anas platyrhynchos Yeşilbaş - Anas aculata Kıl Kuyruk - Anas clypeata Kaşıkçı Ördeği - Anas guerguedula Çıkrınçın - Marmaronetta Yaz Ördeği - Anthya fuligula TepeliÖrdek - Anthya ferina Elmabaş - Unidentified ducks - - Unidetified gulls - - Oxyura leucocephala Dikkuyruk - Porphyrio porphyria Saz Horozu - Rallus aquaticus Su Tavuğu - Porzana porzana Benekli Su Tavuğu - Gallinula chtoropus - - Fulica atra Sakarmeke - Grus grus Turna - Himentopus himentopus Uzunbacak - Charadrius hiaticula Halkalı Yağmurcun - Charadrius alexnidrius Yarım Halkalı Yağmurcun - Vanellus vanellus - - Calidris alba Çakıl Kuşu - Calidris minuta Küçük Kum Kuşu - Calidris alpina Dağ Kum Kuşu - Calidris minutalpina Küçük Dağ Kum Kuşu - Philomachus pugnax - - Asia flammeus Bataklık Baykuşu - Gallinago gallinago Çulluk - Gallinago medica İri Çulluk - Limosa limosa Siyah Kuyruklu Çulluk 91

93 - Numenius arguata Uzun Gagalı Çulluk - Tringa erythropus Kızılbacak - Tringa totanus Düdükçüm - Tringa stagnatilis Bataklık Düdükçümü - Tringa nebulovia Yeşilbacak Düdükçümü - Tringa ochropus Yeşil Düdükçüm - Larus minitus Küçük Martı - Larus genei İnce Gagalı Martı - Larus canus Adi Martı - Larus ridibundus Karabaşlı Martı - Larus angentatus Halkalı Martı - Gelochelidon nilotica Gülen Sumru - Sterua caspia Hazar Kırlangıcı - Sterua sandvicensi Deniz Kırlangıcı - Steua pavdicea Kırlangıç - Riparia riparia Kum Kırlangıcı - Chlidonia leucopterus - - Borchinus cedicnemus Karagöz - Ammoperdix griseogularis Kum Kekliği - Pandion haliaetus Bataklık Kartalı - Circus aeruginosus Saz Delicesi - Circus cynaeus Ekin Delicesi - Milvus milvus Kızıl Çaylak - Circaetus gallicus Yılan Kartalı - Accipites nimus Küçük Atmaca - Prunella modularis Çit Serçesi - Syvia boria Ötleğen - Phyiloscopus trochilus Söğüt Bülbülü - Saxicola rubetta Çayır Taral Kuşu - Montacola soltanus Gök Ardıç Kuşu - Qenanthe guenanthe Kuyruk Kapan - Brithasus rubeccula Nar Bülbülü - Luscinia magarhychos Bülbül - Aegithalus candatus Baştan Kara - Remiz pendilinus Çulha Kuşu - Ciconia ciconia Leylek - Ciconia nigra Kara Leylek - Streptopelia decaoto Kumru - Streptopelia senegelinsis Küçük Kumru - Cuculus canorus Guguk Kuşu - Bubo bubo Puhu - Francolimus francolimus Turaç - Ragulus regulus Çalı Kuşu - Luscinia luscinia Çalı Bülbülü - Coturnix coturnix Bıldırcın - Alectoris c hulcar Kınalı Keklik - Alectoris rufa Keklik - Alectoris graeca Keklik - Buteo buteo Şahin - Pernis apivorus Arı Şahini - Falco peregrinus Doğan - Falco subbute Delice Doğan - Falco columbaris Güvercin Doğan - Streptopelia turtur Üveyik 92

94 - Columba cenas Güvercin - Athene noctua Kukumav Kuşu - Upupa epops İbibik - Dendrocopos majör Ağaçkakan - Hironda rustica Kırlangıç - Anthus trivialis Ağaç İncir Kuşu - Anthus paratensis Çayır İncir Kuşu - Anthus cervinus Kızılgerdanlı İncir Kuşu - Motacilla alba Akkuyruk Sallayan - Motacilla flava Sarı Kuyruk Sallayan - Pycronotus barbatus Arap Bülbülü - Lanius colluro Çekirge Kuşu - Alauda arvensis Tarla Kuşu - Lacustella fuscinoides Dere Bülbülü - Cinclus cinclus Su Kuşu - Carduelis carduelis Saka Kuşu - Panser hispaniolensis Söğüt Serçesi - Pancer domesticus Serçe - Sturnus vulgaris Sığırcık - Vanalus vanalus Sığırcık - Pica pica Saksağan - Corvus covax Kara Karga - Corvus frugilegus Tohum Kargası - Corvus corane cornix Leş Kargası - Corvus monedula Küçük Karga - Columba palumus Tahtalı Güvercin - Columba liva Kaya Güvercini - Asio otus Orman Baykuşu - Apus apu Ebabil Kuşu - Merops apiaster Arı Kuşu - Milvinus nigrans Kara Çaylak - Coracias garrulus Gök Karga - Accipiter gentilis Büyük Atmaca - Perdix perdix Çil Keklik - Tetraogallus caspius Ur Keklik - Buteo rufinus Kızıl Şahin - Neophron perenopteus Akbaba - Hispolais pallida Ardıç Kuşu - Saxicola targuata Taş Kuşu - Turdus pilaris Ardıç Kuşu - Turdus iliacus Pas Ardıç Kuşu Memeliler - Fethis chanus Saz Kedisi - Canis aurenus Çakal - Caster fibe r Kunduz - Mustela nivalis Gelincik - Huüadiuz huüadiuz Kokarca - Sciuris anomalis Ağaç Sincabı - Martes foina Kaya Sansarı - Martes martesmarles Ağaç Sansarı - Citellus citellus Tarla Sıçanı - Lutra lutra Su Samuru - Meles meles Porsuk 93

95 - Sus scrofa Yaban Domuzu - Herpestes ichneumon Kuyruk Süzen - Hyaena hyaena Sırtlan - Cricetus cricetus Cırlak Sıçan - Desmana pyrenaica Köstebek - Vulpes vulpes Tilki - Lepus europeus Tavşan - Microchiroptera sp. Yarasa - Capreolus capreolus Karaca - Canis lupus Kurt - Marmoto marmoto Dağ Sıçanı - Monochus monochus Akdeniz Foku - Mustela lutreda Bataklık Samuru a) Balıklar Tatlı Su Balıkları - Silirus glanis Yayın Balığı - Cyprinus carpio Sazan - Cyprinus carpio royal Aynalı Sazan - Lenciscus sp. Tatlı Su Kefali - Anguilla anguilla Yılan Balığı - Barbus barbus Bıyıklı Balık - Lucioperca lucioperca Sudak - Salmo gardnerji Gökkuşağı Alabalık Deniz Balıkları - Apagon nigripinnis - Upeneus moluccensis - Callionymus filamentosus - Upeneus moluccensis - Dussumeria acuta - Sillago sihama - Etmureus teres - Sphyraena chrysoteania - Cynoglossus sinusarabic - Sphyraena viridensis - Oxyurichthts papuensis - Saurida undosquamis - Sargocentron rubrum - Pelates quadrilineatu - Leiognathus kluzingeri - Stephanolepis diaspros Diğer Omurgalılar ( Su Ortamı + Kıyı ) Kurbağalar - Rana catesbelana Su Kurbağası - Rana avvalis Magrip Kurbağası - Rana dalmatica Çevik Su Kurbağası - Pelobates fuscus Sarımsak Kurbağası - Pelobates cultripes Sürüngenler - Emys orbicularis Avrupa Bataklık Kaplumbağası - Mauremy caspina Bataklık Kaplumbağası - Caretta caretta Deniz Kaplumbağası - Chelonia mydas Çorba Kaplumbağası - Elaphe guatuarlineta Dört Çizgili Yılan - Natrix natrix 94

96 F.3.2 Türler ve Populasyonları Yaban yaşamı türleri, endemik hayvan türleri ve yılın çeşitli zamanlarında geleneksel olarak kullandıkları yaşam ortamlarındaki populasyonları (memeliler, sürüngenler, amfibiler, kuşlar, balıklar) envanter çalışmalarına dayanılarak belirtilmelidir. Populasyonların göç yolları üzerindeki konaklama noktaları, kışlama yerleri, mevsimler veya aylar itibarı ile belirtilip, türler bilimsel ve yöresel adlarıyla verilmelidir. Önemli hastalık ve zararlılar ile bunların mücadelesi hakkında da bilgi verilmelidir. Av hayvanlarının adları populasyonu ve bunlar için alınan Merkez Av Komisyon Kararları belirtilmelidir. F.3.3 Hayvan Yaşama Hakları F Evcil Hayvanlar F Sahipli Hayvanlar Sahipli kedi ve köpeklerin kayıtları ilçe belediyelerince yapılmaktadır. Sahipli hayvanların kuduz aşılarının yapılması, kısırlaştırılması ve parazitlere karşı ilaçlanması teşvik edilmektedir. İl düzeyindeki ev ve süs hayvanlarının satış ve barındırma yerlerinin kontrolü ve durumu ile ilgili kurumlar; İl Tarım ve İl Çevre ve Orman Müdürlükleridir. F Sahipsiz Hayvanlar Sahipsiz hayvanlar için İlimizde Adana Büyükşehir Belediyesine ait 14 dekar alana kurulu, 2000 adet kedi ve köpek alım kapasitesine sahip hayvan barınağı bulunmaktadır. Barınakta 5 ilçe belediyesi tarafından toplanarak belediyemize ait barınağa getirilerek burada kedi ve köpeklerin kısırlaştırma operasyonları, kuduz aşıları, parazit ilaçlamaları yapılmakta olup, kulaklarına küpe takılmak sureti ile işaretlenerek yine ilçe belediyeleri ekiplerince getirildikleri ortama bırakılmaktadır. Yaşlı ve mağdur hayvanlar, barınakta koruma altına alınmaktadır yılında barınağımıza getirilen başıboş hayvan sayısı 2553, kulak küpesi takılan hayvan sayısı 2270, kısırlaştırma operasyonu 1897, kuduz aşısı 3176, sahiplendirilen hayvan âdeti 353 dür. F Nesli Tehlike Altında Olan ve Olması Muhtemel Evcil Hayvanlar İl düzeyinde nesli tehlikeli olan ve olması muhtemel evcil hayvan türleri bulunmamaktadır. F Hayvan Hakları İhllaleri İlimizde sahipsiz köpeklere itlaf uygulanmamaktır. Sahipsiz köpekler uyuşturucu enjektör atan tüfeklerle modern bir şekilde yakalanarak barınağa getirilmekte ve hijyenik ortamda bakıma altına alınmaktadır. F Valilikler, Belediyeler ve Gönüllü Kuruluşlarla İşbirliği İlimizde İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantılarında ve gerektiğinde konu ile ilgili toplantılar yapılmaktadır. İlimizde Valilik Makamı, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, İlçe ve İlk Kademe belediyeleri, Dohayko (Doğayı ve Hayvanları Yaşatma ve Koruma Derneği) arasında uyum halinde faaliyetler sürdürülmektedir. Belediyemize ait Hayvan barınağında Dohayko ile işbirliği yapılmaktadır. 95

97 F.4 Hassas Yöreler Kapsamında Olup (*) Bölümdeki Bilgilerin İsteneceği Alanlar F.4.1 Ülkemiz Mevzuatı Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar F Sayılı Milli Parklar Kanunu nun 2. Maddesinde Tanımlanan Ve Bu Kanunun 3. Maddesi Uyarınca Belirlenen Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtları ve Tabiatı Koruma Alanları Aladağ Milli Parkı Alanın Resmi Adı : Aladağ Milli Parkı Coğrafik Konum: Saha Kayseri, Niğde, Adana İlleri sınırları dâhilinde kalmaktadır. Genel alanı içinde, 1056 m rakımlı yerler olduğu gibi 3756 m rakımlı yerlerde mevcuttur. Ortalama rakım m civarıdır. Alan: Toplam alan ha alan olup bu alanın hektarlık kısmı Adana il sınırları içerisinde kalmaktadır. Alanın Açıklamalı Tanımı Saha içerisinde, Demirkazık Tepesi (yüksekliği 3756 m. olup en yüksek tepedir aynı zamanda ülkemizde önemli yükseltileri arasında kalır), Yedi Göller (3500 m. yükseklikte bulunur), Hacer Ormanı (2750 ha.), Kapuzbaşı Şelaleleri ve Acısu gibi doğal kaynakları ile yurdumuzun ender doğa parçalarından biridir. Yasal Konumu tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu nun 3. Maddesine dayanılarak Aladağ Milli Parkı ilan edildi. Yerleşimler ve Nüfusları Aladağlar Milli Parkı,Kayseri İli, Yahyalı İlçesine 30 km., Niğde İli, Çamardı İlçesine 15 km. ve Adana İli, Aladağlar İlçesine 26 km. uzaklıktadır. Aladağlar Akdeniz Bölgesinde yer alan Orta Toros Dağları nın en yüksek ünitesidir. Ulaşım karayolu ile sağlanmaktadır. Sosyo- Ekonomik- Kültürel-Tarihsel Özellikler Saha Torosların yüksek dağ köylerini içine almaktadır. Sosyo-ekonomik ve kültürel değerleri yönünden bakıldığında; mevcut yöre halkı, tarım ve hayvancılıkla uğraşan fakir orman köylülerini kapsamaktadır. Koruma alanıiçerisinde tarihsel/kültürel değeri olan yapılar bulunmamaktadır Fiziksel Özellikler (Karasal- Denizsel) İklim Özellikleri Yöre klimatik açıdan kendine has özelliklere sahiptir. Yazları sıcak, kışları soğuk ve karlı olup, yörenin yüksek yerlerinde karlar kalmaktadır. Yörede gündüz ve gece sıcaklık farklı oldukça fazla olup, geceleri göllerin donmasına neden olan düşük sıcaklık, gündüzleri 30 dereceye kadar çıkmaktadır. Jeomorfoloji (Topografya vb. morfolojik özellikler) Aladağlar Milli Parkı gerçek anlamda bir jeomorfolojik açık hava müzesidir. Yörenin şekillenmesinde yapı ile birlikte flüvial koşullar ve pleistosen buzullaşması ile önemli rol oynamıştır. Yörede bu iki unsura ait değişik morfolojik birimlere rastlamak çok olağandır. Yörenin belli başlı jeomorfolojik karakteri vadilerde derin bir şekilde parçalanmasıdır. Buzul morfolojisine ait birçok izlere rastlanmaktadır. Jeoloji (Varsa sedimantoloji ile ilgili bilgiler de dâhil) Jeolojik yapı açısından Aladağlar Milli Parkı, değişik zamanlara ait formosyonlarla temsil edilmekle birlikte en yaygın formosyon, mesozoik yaşlı kireç taşlarıdır. Bunun yanında sahada etrüsif volkanızmanın ürünü olan gabro, piroksezit gibi kayaçlara ve daha genç dönemleri karakterize eden tersiyer ve kuaterner oluklarına da rastlanmaktadır. Hidroloji-Hidrojeoloji (Yerüstü ve yer altı suları, varsa jeotermal kaynaklarda dâhil) 96

98 Toprak yapısı Orta Toros silsileleri üzerinde kayaçlar olarak, yaşlı kireçtaşlarını barındıran Aladağlar, çeşitli derinlik ve yapıda toprak türlerini içine almaktadır. (Esmer orman toprağı, Terra Rossa, Redsina vb.) Flora ve Fauna (Karasal, denizsel ve iç sular kapsamında, özellikleri, endemik ve tehdit altındaki) Saha, vegetasyon açısından çok zengin olup hâkim türler, kızılçam ve karaçametredir, sedir ve göknara da rastlanmaktadır. Orman üst sınırından itibaren Alpin zon başlar. Bu zonda Alpin çayırlar yer almaktadır. Yaban keçisi, vaşak, sansar, su samuru, tilki, kurt ve yaban domuzu gibi hayvanlara ve kuş türü olarak ur kekliği, kınalı keklik, kartal, doğan, şahin, karga ile birlikte küçük kuş türleri de bulunmaktadır. Alan Kullanımı ve Mevcut Durumu (Tarım Envanter ve mülkiyet bilgileri varsa dahil, turizm, rekreasyon, ulaşım ve altyapı, vb.) Alan turizm açısından önemli kaynar değerlere sahiptir. Doğa yürüyüşü ve Çadırlı kamp yapma olanağı vardır. Mevcut Sorunlar (Hassas bölgenin doğal yapıdan uzaklaştığı alanlar, vb.) Milli Parkın master plan çalışması 1999 yılında başlamıştır. Saha turizm açısından gelir sağlayan bir konuma heniüz gelmemiştir. Yumurtalık Lagünü Milli Parkı 1. Alanın Resmi Adı :YumurtalıkLagünü Milli Parkı 2. Coğrafik Konum : Enlem Kuzey 3. Alan 3. 1 Toplam Alan : ha Kara Yüzeyi :8.698 ha Su Yüzeyi :7732 ha Kıyı Uzunluğu : Boylam Doğu Alanın Açıklamalı Tanıtımı Çukurova Deltası, Türkiye nin en büyük alüviyal alanlarından birisi olup, dağları ile bu dağlara kuzey-güney yönünde yaklaşan Amanos Dağları silsilelerinin arasında yer almaktadır. Yumurtalık Tabiatı Koruma Alanı ise bu deltanın doğu kesiminde yer alır. Yasal Konumu tarihli ve 94/5451 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Tabiatı Koruma Alanı olarak belirlenen Yumurtalık Lagünü nün tabiatı koruma alanı statüsünün kaldırılarak Yumurtalık Lagünü Milli Parkı olarak belirlenmesi; ilgili bakanlıkların görüşüne dayanan Çevre ve Orman Bakanlığının tarihli ve sayılı yazısı üzerine,2873 sayılı Milli Parklar Kanununun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca tarihinde kararlaştırılmıştır. Adana Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu nun tarih ve 1609 sayılı oluru ile 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescil edilmiştir.2005 yılında ise Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (Ramsar Sözleşmesi) listesine dâhil edilmiştir. Yerleşimler ve Nüfusları Tabiatı Koruma Alanı içersinde yerleşim merkezi bulunmamaktadır. Ancak koruma alanının kuzeyinden geçen Karataş-Yumurtalık yolu üstünde yer alan Kaldırım, Zeynepli (Kuzupınarı), Deveciuşağı yerleşim yerleri oldukça yakındır. Kaldırım, Zeynepli (Kuzupınarı), Deveciuşağı köylerinin belediye ve muhtarlık sınırları Koruma Alanı içerisinde kalmaktadır. İdari sınırları koruma alanı sınırlarına girmemekle birlikte, yakın olmaları nedeni ile alanı etkileyen yerleşmeler Haylazlı, Yeşilköy ve Adalı köyleridir.

99 Yerleşmeler 1990 Nüfus Sayımı Sonucu Kaldırım 2355 Haylazlı 559 Deveciuşağı 724 Zeynepli 1583 Sosyo- Ekonomik- Kültürel-Tarihsel Özellikler Bölgenin ekonomisinde etkin iki sektör balıkçılık ve tarımdır. Bu sektörler bölge nüfusunun % 90 nın geçim kaynağını oluşturmaktadır. Arkasından hayvancılık gelir. Yumurtalık lagünü Tabiatı Koruma Alanı içerisinde arkeolojik değerler bulunmamakla birlikte, antik çağda Klikya bölgesi içerisinde yer alması sebebi ile yakın çevresinde arkeolojik öneme sahip birçok kalıntı mevcuttur. Fiziksel Özellikler (Karasal- Denizsel) İklim Özellikleri Yörede Akdeniz iklim özellikleri mevcuttur. Jeomorfoloji (Topografya vb. morfolojik Özellikler) Ceyhan Deltsının oluşumu tersiyer sonlarından itibaren gelişen Kuzeydoğu Akdeniz- Klikya Havzasının jeolojik evrimi ile doğrudan bağlantılıdır. Doğu Akdeniz kıyılarında Çukurova nın geniş kıyı ovaları sistemi gerçekte Erdemli, Berdan, Tarsus, seyhan ve Ceyhan ırmaklarının pleyistosen ve holosende birlikte oluşturdıkları deltalar kompleksidir. Bu deltalkarın geride kuzeydeki dağlık-tepelik alanlara yaslanan kesimlerinde, kuvaternlerin ilk dönemlerinde yani playistosende oluşmuş ova tabanları bir yandan tektonik hareketler nedeniyle kuzeydeki dağların yükselmesi öte yandan tektönik östatık deniz değişmeleri nedeniyle deniz kıyısının güneye çekilmesi sonucu bugün metre arasında yükseklikte yarılmış şekiller haline dönüşmüştür. Jeoloji (Varsa sedimantoloji ile ilgili bilgiler de dâhil) Koruma alanı Ceyhan Nehrinin denize döküldüğü delta düzlüündeki alüvyon saha üzerindedir. Koruma alanı ve yakon çevresindeki jeolojik formasyonlar yaşlıdan gence doğru Karataş Formasyonu, Kızıltepe Formasyonu, Kaliş Alivyon Kumul ve Kumsallardır. Hidroloji - Hidrojeoloji (Yerüstü ve yer altı suları, varsa jeotermal kaynaklarda dâhil):koruma alanının güney ve doğusu Akdeniz, Kuzeydoğusu Yumurtalık Körfezi, Kuzey ve batısı ise kara parçası ile çevrilidir. Kuzey ve kuzeybatıdan, yazın kuruyan kuru dereler ile bölgenin önemli öakarsuyu olan Ceyhan Nehri koruma alanı şçinden geçerek Akdeniz e dökülür. Kuru dereleri Adalı, Kaldırım, Zeynepli ve Kamışlı dereleridir. Pınarları Fettah Pınarı ve Ağkum, Garanal pınarlarıdır. Yer altı suyu ise yüzeye çok yakındır. Koruma alanı içinde kalan göller ise Eşemen, Avcıali, Akgöl, Yapı, Ömer, darboğaz ile Arapboğazı gölüdür. Toprak yapısı: Alanda alüviyal sahil bataklığı, koliviyal hidromorfik alüviyal ve alivüyal olmak üzere dört ana toprak grubu bulunmaktadır. Siltasyon birikimi neticesinde deniz suyunda bulunan tuzlarında çökmesiyle oluşan kil ve kum karışımı topraklardan oluşmuştur. Flora ve Fauna (Karasal, denizsel ve iç sular kapsamında, özellikleri, endemik ve tehdit altındaki) Alan içerisinde geniş düzlkleri kaplayan tuzcul bataklık ve çorak alanlar klimaks safhaya ulaşmış kumullar ve ülkemizde nadir olan pinus, halepensis, miller ormanları olmak üzere üç farklı vejetasyon tipi göze çarpar. Saha içerisinde 59 ha. alanı kapsayan bozuk halep çamı meşçeresi bulunmaktadır. Ayrıca karaağaç, söğüt, kavak, hayıt, mersin, taflan, katırtırnağı, topuk, saz gibi bitkilerle birlikte, 98

100 çoğunlukla kurakçil, tuzcul step bitkilerinin hâkim olduğu görülür. Bitki dokusu içerisinde tilki, kunduz, turaç, bıldırcın, keklik, kuyruksüren, çakal, domuz, kurbağa, yılanlar, Kara kaplumbağaları, deniz kaplumbağaları, arıcıllar, kırlangıçlar, kum serçeleri, bulunmaktadır. Göl ve boğazlarda martılarla birlikte göçmen kuşlarının seksenden fazlası bu alanda kışlamaktadır. Kefal, levrek, çupra, lagos, dudakçı yılan balığı, gümüş, barbunya, lüfer, kılıç, çatalkuyruk, karakulak gibi balıklar bulunmaktadır. Karides ve yengeç türlerinden özellikle mavi yengeç (Calinectus sapidus) diğer önemli deniz canlılarını oluşturmaktadır. Yumurtalık Körfezi Chelenoia mydas (Yeşil Deniz Kaplumbağası) tek kışlama yeri olup yumuşak kabuklu nil kaplumbağasının da barındığı yerdir. Alan Kullanımı ve Mevcut Durumu (Tarım Envanter ve mülkiyet bilgileri varsa dahil, turizm, rekreasyon, ulaşım ve altyapı, vb.) Saha nadir ekosisteme sahip olduğu için bilimsel ve eğitim amaçlı Tabiatı Koruma Alanı ilan edilmiştir. Ayrıca önemli önemli sulak alanlarımızdan biri olduğundan, ekolojik değeri yüksek zengin ve değişik türden çok sayıda bitki ve hayvan türünün yaşamasına uygun ortamlar sağladığından ve özellikle göçmen kuşların göç yolu üzerinde olması nedeniyle bu kuşlara ev sahipliği de yapmaktadır. Bu nedenlerle eko turizm faaliyet alanları için öncelikli bir alandır. Ancak tanıtımı çok yapılamamıştır. Yumurtalık, Kaldırım yolu asfalt olup, ayrıca Misis e kadar asfalt durumdadır. Mevcut Sorunlar (Hassas bölgenin doğal yapıdan uzaklaştığı alanlar, vb.) Devlet Su İşlerinin alanın kuzeybatısında ha., kuzeydoğusunda ise9890 ha. sulamayı öngören, kısmen tamamlanmış projeleri vardır. Tüm projelerde, tarımda dönen suların sulak alana karışmasını engelleyecek önlemler alınmıştır. Ancak sulak alana olan yüzey akımının azalacak olmasının alan üzerindeki etkilerini inceleyen bir çalışma yapılmamıştır. Alanın doğusunda yer alan Yumurtalık Serbest Bölgesinde ağır metal endüstrisi tesisleri ve Irak petrollerini taşıyan boru hattının ulaştığı bir tanker dolum tesisi bulunmaktadır. Orta Asya petrollerinin taşınacağı olan bu boru hattı rotasının da sonunda yer alan bölgede bir dolum tesisi daha kurulması planlanmaktadır. Daha doğuda, İskenderun Körfezi nin karşı tarafında da petrol rafinerisi, ağır metal ve çimento fabrikaları bulunmaktadır. Bugüne kadar büyük çaplı bir kaza (Örneğin petrol sızıntısı) meydana gelmemiştir. İskenderun Körfezinde hâkim olan batı çıkıntıları sonucu böyle bir kazanın alan ve çevresi için felaketle sonuçlanması kaçınılmazdır. Yumurtalık Körfezinde çok sayıda deniz kaplumbağasının trolcülerin ağlarına takıldığı ve daha sonra öldürüldüğü ortaya konmuştur. Tabiat Parkları Adana Milli Parklar Başmühendisliği görev alanı içerisinde Tabiat Parkı bulunmamaktadır. Tabiat Anıtı Adana MilliParklar Başmühendisliği görev alanı içerisinde Tabiat Anıtı bulunmamaktadır. Tabiatı Koruma Alanları 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu na göre, Bakanlar Kurulu nun 94/5451 sayılı Kararı ile 8 Temmuz 1994 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak Yumurtalık Tabiatı Koruma Alanı olarak ilan edilmişti. Ancak tarihli ve 94/5451 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Tabiatı Koruma Alanı olarak belirlenen Yumurtalık Lagünü nün tabiatı koruma alanı statüsünün kaldırılarak Yumurtalık Lagünü Milli Parkı olarak belirlenmesi; ilgili bakanlıkların görüşüne dayanan Çevre ve Orman Bakanlığının tarihli ve sayılı yazısı üzerine,2873 sayılı Milli Parklar Kanununun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca tarihinde kararlaştırılmıştır. 99

101 F Sayılı Kara Avcılığı Kanunu Uyarınca Çevre Ve Orman Bakanlığı nca Belirlenen Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahaları İlde, Çevre ve Orman Müdürlüğü, izinsiz avlanmanın önlemini almakta, özellikle geyik, karaca, yaban keçisi, keklik, turaç, sülün, göçmen kuşları, yırtıcı kuşlar gibi yaban hayatının bulunduğu orman alanlarında ve sulak sahalarda yasaklar getirmektedir. Ülkede olduğu gibi ilde de l. Grup hayvanların avlanma süresi dışında avlanmaları yasaktır. İlçe, İl ve merkez Av Komisyonları nca her yıl için yasaklanan alanlarda av koruma ve üretme alanlarında, milli parklar, orman için dinlenme yerleri, ağaçlandırma, gençleştirme ve bakım alanları ile toprak muhafaza alanlarında, mesire yerleri ile piknik alanlarında süresiz avlanma yasaktır. Bu gibi alanlarda av yaptırılmamakta, kaçak avlananlar hakkında kanuni işlemler yapılmaktadır. A-Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: Ha B-Tuzla Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: Ha C-Seyhan Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: Ha D-Karanfildagı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: Ha E- Hançer Deresi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: Ha F Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 2. maddesinin a- Tanımlar Bendinin ve 5. Alt Bentlerinde Kültür Varlıkları, Tabiat Varlıkları, Sit, ve Koruma Alanı Olarak Tanımlanan ve Aynı Kanun İle 3386 Sayılı Kanunun (2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun) İlgili Maddeleri Uyarınca Tespiti ve Tescili Yapılan Alanlar İmamoğlu İlçesi(Tablo 40) Koyunevi Arkeolojik Sit Alanı(Mozaikli Alan) Koyunevi Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 1619 sayılı karar Nekropol Alanı Koyunevi Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 1727 sayılı karar Ayvalı Höyüğü Ayvalı Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 1725 sayılı karar Altınini Yer altı Şehri Çörten Köyü Pekmezci Mahallesi A.K.V.T.V.K.K gün ve 1905 sayılı karar Kara Höyük Ufacıkören Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 1726 sayılı karar Nekropol Alanı Ağzıkaraca Köyü Kale Mevkii 7 pafta 226 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 2367 sayılı karar Topraktepe Höyüğü Alaybeyi Köyü Topraktepe Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 2368 sayılı karar Ağzıkaraca Kalesi(II. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Ağzıkaraca Köyü Kale Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 2515 sayılı karar Eskihöyük Tepe Alaybeyi Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 2514 sayılı karar Ayvalı Arkeolojik Alanı(III. Derece Arkeolojik Sit) Ayvalı Köyü 105 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 2513 sayılı karar Nekropol Alanı Saygeçit Mahallesi A.K.V.T.V.K.K gün ve 2806 sayılı karar 100

102 Pozantı İlçesi(Tablo 40 Devamı) Tekir Tabyaları ve Anahşa Kalesi Ak köprü -Şekerpınarı Köprüsü(III. Derece Arkeolojik Sit ve II. Derece Doğal Sit Alanı) Akçatekir Beldesi A.K.V.T.V.K.K gün ve 1829 sayılı karar. Anahşa Kalesinin sınırları gün ve 244 sayılı kararla yenilenmiştir Pozantı İlçesi Yenikonacık Köyü ile Niğde İli Ulukışla İlçesi Horoz Köyü sınırında A.K.V.T.V.K.K gün ve 3490 sayılı karar iptal edilmiştir gün ve 503 sayılı yenileme kararı. Niğde kurulun gün ve 236 sayılı kararı Anıt Ağaç(Çınar Ağacı) Belemedik Köyü 107 ada 9 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 245 sayılı karar Anıt Ağaç(Sedir Ağacı) Çetinlik Dağı A.K.V.T.V.K.K gün ve 200 sayılı karar Anıt Ağaç(Ceviz Ağacı) Akçatekir Beldesi Bürücek Yaylası 170 ve 171 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 331 sayılı karar Kilise Kalıntısı Kamışlı Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 1895 sayılı karar Arkeolojik Alan Gökbez Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 1894 sayılı karar Köprü Ayağı Aşçıbekirli Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 1893 sayılı karar Kilise Kalıntısı Kamışlı Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 1895 sayılı karar Pozantı İstasyon Binası 117 ada 52 parsel(2 nolu yapı),169 ada 16 parsel(6-8 nolu yapılar),169 ada 15 parsel( nolu yapılar) A.K.V.T.V.K.K gün ve 643 sayılı karar Saimbeyli İlçesi(Tablo 40 Devamı) Kale ve Kilise Kalıntısı Merkez A.K.V.T.V.K.K gün ve 2510 sayılı karar Arkeolojik Kalıntılar Kaleboynu Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 1630 sayılı karar Mezarlık İslam Mahallesi Hamurcu Gediği Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 844 sayılı karar Yerleşme Eyüplü Köyü Oluk Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 605 sayılı karar Nekropolis Eyüplü Köyü Büyükkale tepesi mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 603 sayılı karar Nekropolis Karakuyu Köyü Mursal Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 602 sayılı karar Nekropolis Eyüplü Köyü Atma Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 604 sayılı karar Taşköprü Saimbeyli-Feke yolu üzerinde A.K.V.T.V.K.K gün ve 580 sayılı karar Yerleşme ve Nekropolis Yardibi Köyü Çardakyeri A.K.V.T.V.K.K Yerleşme ve Nekropolis Mevkii Yardibi Köyü Çeştoprak Mevkii 101 gün ve 597 sayılı karar A.K.V.T.V.K.K gün ve 599 sayılı karar

103 Arkeolojik Kalıntılar Merkez Yeşilbağlar Mahallesi A.K.V.T.V.K.K Çeşbek Mevkii gün ve 588 sayılı karar Nekropolis Karakuyu Köyü Kepen Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 601 sayılı karar Mezar Aksaağaç Köyü Gölyeri Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 607 sayılı karar Yerleşme ve Nekropolis Aksaağaç Köyü Çığlıkbaşı Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 606 sayılı karar Yerleşim Kandilli Köyü Bahçecik Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 610 sayılı karar Taşköprü Merkez Obruk Yolu üzerinde A.K.V.T.V.K.K gün ve 582 sayılı karar Yerleşim Cıvıklı Köyü Gamer Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 591 sayılı karar Nekropolis Merkez Kiseloğ Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 585 sayılı karar Nekropolis Cıvıklı Köyü Aksu Mahallesi Maşatlık Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 592 sayılı karar Nekropolis Merkez Şarşar Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 584 sayılı karar Örülü Mağara Yardibi Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 593 sayılı karar Yerleşim Yardibi Köyü Kızılok Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 594 sayılı karar Mektep Mağarası Değirmenciuşağı Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 613 sayılı karar Kandilli Gözetleme Kulesi Kandilli Köyü Kale Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 608 sayılı karar Yerleşim Kandilli Köyü Sarıyakup Mahallesi Beşçatal Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 611 sayılı karar Yerleşim Merkez Eski Haçan Yerleşmesi Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 586 sayılı karar Arkeolojik Kalıntı Merkez Alibağ Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 587 sayılı karar Taşköprü Merkez Fatih Mahallesi A.K.V.T.V.K.K gün ve 579 sayılı karar Yapı Kalıntısı Cıvıklı Köyü Zoplar Mahallesi Kiliseyeri Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 590 sayılı karar Kilise Cıvıklı Köyü Gamer Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 589 sayılı karar Yerleşim Kandilli Köyü Çambel Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 609 sayılı karar Nekropolis Yardibi Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 595 sayılı karar Hamurcu Köprüsü Merkez Hamurcu Mahallesi Obruk Deresi üzerinde A.K.V.T.V.K.K gün ve 581 sayılı karar Yerleşim ve Nekropolis Yardibi Köyü Kirazlıpınar Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 598 sayılı karar Arkeolojik Kalıntı Merkez İslam Mahallesi Kabırlık Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 583 sayılı karar Mağara Karakuyu Köyü Dere Mahallesi Kale Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 600 sayılı karar Yerleşme ve Nekropolis Yardibi Köyü Gavuroluğu A.K.V.T.V.K.K

104 Mevkii gün ve 596 sayılı karar Gökoba Kalesi Değirmenciuşağı Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 612 sayılı karar Nekropolis Himmetli Köyü Ören Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 690 sayılı karar Taş Köprü Himmetli Köyü Saimbeyli- Feke yolu üzerinde A.K.V.T.V.K.K gün ve 687 sayılı karar Yerleşim Ayvacık Köyü Kale Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 647 sayılı karar Yerleşim Kızılağaç Köyü Mağaraderesi Mahallesi A.K.V.T.V.K.K gün ve 680 sayılı karar Nekropolis Tülü Köyü Hüseyinbelen Mahallesi A.K.V.T.V.K.K gün ve 684 sayılı karar Heroon Kapaklıkuyu Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 659 sayılı karar Nekropolis Değirmenciuşağı Köyü Susuz Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 645 sayılı karar Kült Alanı Çatak Köyü Kayaburnu Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 699 sayılı karar Mezar Beypınarı Köyü Kuzoluk Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 667 sayılı karar Nekropolis ve Yerleşim Ayvacık Köyü Sarnıç Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 650 sayılı karar Nekropolis Çeralan Köyü Çokçatepe Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 673 sayılı karar Nekropolis Himmetli Köyü Kartal Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 689 sayılı karar Çürük Kale Çeralan Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 670 sayılı karar Yerleşim Gökmenler Köyü Karadut Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 656 sayılı karar Yerleşim Gökmenler Köyü Dımışkırık Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 657 sayılı karar Kaya Mezarı Avcıpınarı Köyü Köy Girişi Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 653 sayılı karar Nekropolis Avcıpınarı Köyü Karıncalıtepe Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 654 sayılı karar Nekropolis Himmetli Köyü Tellipınar Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 692 sayılı karar Nekropolis Çeralan Köyü Köristan Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 674 sayılı karar Nekropolis Mahmutlu Köyü Ulucak Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 675 sayılı karar Nekropolis Naltaş Köyü Ören Tepe Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 694 sayılı karar Nekropolis Himmetli Köyü Cevizoluk Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 691 sayılı karar Nekropolis Kızılağaç Köyü Yalnız Mezar Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 681 sayılı karar Yerleşim Çatak Köyü Surat Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 700 sayılı karar Emirli Kilisesi Çatak Köyü Emirli Mahallesi A.K.V.T.V.K.K gün ve 698 sayılı karar 103

105 Yapı Kalıntısı Tülü Köyü Göbel Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 682 sayılı karar Nekropolis Beypınarı Köyü Erikliboğazı Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 669 sayılı karar Nekropolis Çatak Köyü Düzbağ Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 701 sayılı karar Yerleşim Çatak Köyü Gavurharmanı Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 702 sayılı karar Mezar Beypınarı Köyü Süttepesi Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 666 sayılı karar Nekropolis-Yerleşme Kapaklıkuyu Köyü Bostanlık Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 662 sayılı karar Nekropolis-Yerleşme Ayvacık Köyü Kilise Yeri Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 649 sayılı karar Nekropolis Değirmenciuşağı Köyü Uzunkol Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 644 sayılı karar Poyraz Kale Beypınarı Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 664 sayılı karar Kızlar Kalesi Himmetli Köyü Göz Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 688 sayılı karar Nekropolis Avcıpınarı Köyü Taşoluk Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 652 sayılı karar Kara Kilise Cumhurlu Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 686 sayılı karar Nekropolis-Yerleşme Ayvacık Köyü Köy Merkezi GirişiMevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 648 sayılı karar Nekropolis-Yerleşme Kapaklıkuyu Köyü Kapaklıkuyu Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 663 sayılı karar Yerleşim Gökmenler Köyü Kocaharman Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 658 sayılı karar Nekropolis Beypınarı Köyü Sarnıç Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 668 sayılı karar Yapı Değirmenciuşağı Köyü Ören Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 646 sayılı karar Yerleşim Kızılağaç Köyü Kesardıcı Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 679 sayılı karar Kült Alanı Beypınarı Köyü Cincipınarı Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 665 sayılı karar Kült Alanı Mahmutlu Köyü Fincankayası A.K.V.T.V.K.K Mevkii gün ve 677 sayılı karar Nekropolis Tülü Köyü Yaprakkaya Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 685 sayılı karar Yerleşim Çeralan Köyü Kirliarmutlar- Göğçinçik Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 672 sayılı karar Mezar Tülü Köyü Çınarcık Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 683 sayılı karar Yerleşim Mahmutlu Köyü Pınarcık Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 678 sayılı karar Mozaikli Alan ve Duvar Kalıntısı Gürleşen Köyü 101 ada 30 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 1124 sayılı karar Merkez Camii Merkez A.K.V.T.V.K.K gün ve 1896 sayılı karar Arkeolojik Kalıntılar Himmetli Köyü Kuyu yanı A.K.V.T.V.K.K

106 Mevkii gün ve 693 sayılı karar Arkeolojik Kalıntılar Mahmutlu Köyü Kirazlı Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 676 sayılı karar Arkeolojik Kalıntılar Yeniköy Köyü Kuzoluk Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 697 sayılı karar Arkeolojik Kalıntılar Kapaklıkuyu Köyü Kale Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 660 sayılı karar Arkeolojik Kalıntılar Yeniköy Köyü Beypınarı Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 696 sayılı karar Arkeolojik Kalıntılar Yeniköy Köyü Gülek Mevkii 114 ada 11 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 695 sayılı karar Arkeolojik Kalıntılar Çeralan Köyü Hoyhoybileni Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 671 sayılı karar Gözetleme Kulesi Avcıpınarı Köyü Obrukbaşı Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 651 sayılı karar Arkeolojik Kalıntılar Avcıpınarı Köyü Sarnıç Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 650 sayılı karar Arkeolojik Kalıntılar Avcıpınarı Köyü Cöbük Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 655 sayılı karar Arkeolojik Kalıntılar(III. DereceArk. Sit) Gökmenler Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 2067 sayılı karar Anıt Mezar Karakuyu Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 2797 sayılı karar Kültür Varlıkları Himmetli Köyü Kuyuyanı Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 3007 sayılı karar Örülü Mağara Değirmenciuşağı 103 ada 1 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 3009 sayılı karar Nekropol Alanı Karakuyu Köyü Hocabey Mahallesi A.K.V.T.V.K.K gün ve 2796 sayılı karar Mağara Karakuyu Köyü Dere Mahallesi Kale Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 2792 sayılı karar Yapı Kalıntıları Karakuyu Köyü Kepen Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 2793 sayılı karar Feke İlçesi(Tablo 40 Devamı) Feke Antik Kenti ve Kalesi Eski Feke A.K.V.T.V.K.K gün ve 31 sayılı karar Karakilise Manastırı Karakilise Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 1420 sayılı karar Düşmüş Mezarlığı Mansurlu Yolu Üzeri A.K.V.T.V.K.K gün ve 844 sayılı karar Taban Mozaiği Merkez 149 ada 48 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 1118 sayılı karar Şapel ve Yapı Kalıntısı Akkaya Köyü Üsgiyen Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 1883 sayılı karar Anıt Mezar Kalıntısı Paşalı Köyü Çorcular Mahallesi Kistel Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 1884 sayılı karar Nekropol Alanı Akkaya Köyü Kestel Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 1882 sayılı karar Maran Kalesi Maran Yaylası A.K.V.T.V.K.K gün ve 1887 sayılı karar Gözetleme Kulesi Kaleyüzü Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 1888 sayılı karar 105

107 Yapı Kalıntısı Paşalı Köyü Çorcular Mahallesi A.K.V.T.V.K.K gün ve 1885 sayılı karar Uğurlubağ Gözetleme Kulesi Uğurlubağ Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 1886 sayılı karar Gözetleme Kulesi Kazancı(Köleli Köyü) A.K.V.T.V.K.K gün ve 2788 sayılı karar Karaisalı İlçesi(Tablo 40 Devamı) Gözetleme ve Haberleşme Kulesi Merkez Karapınar Mahallesi A.K.V.T.V.K.K gün ve 1691 sayalı karar Mescit Merkez Kapıkaya Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 7 sayılı karar ile gün ve 576 sayılı koruma sınırı belirleme kararı Camii Kızıldağ Yaylası A.K.V.T.V.K.K gün ve 4642 sayılı karar Bayrampaşa Kervansarayı(Kesir Han) Altınova Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 4642 sayılı karar Alman Köprüsü Kıralan(Hacıkırı)Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 4589 sayılı karar Mezar Kalıntısı Hacımusalı köyü Cumahocalar Mahallesi Maltepe mevkii K,V.T.V.K.K gün ve 198 sayılı karar Mezarlık Karapınar Mahallesi 44 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 844 sayılı karar Kilise Kalıntısı Çevlik(Yukarıkurdak) Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 1713 sayılı karar Gözetleme Kulesi Çevlik(Yukarıkurdak)Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 1712 sayılı karar Arkeolojik Alan Yeniköy A.K.V.T.V.K.K gün ve 1733 sayılı karar Kaya Mezarı Aşağıbelemedik Köyü Keltepe Mevkii Arkeolojik Alan Eğlence Köyü Dönüklü Mevkii Kuşçusofulu Camii Kuşçusofulu Köyü 117 ada 1 parsel 106 A.K.V.T.V.K.K gün ve 1714 sayılı karar A.K.V.T.V.K.K gün ve 2613 sayılı karar A.K.V.T.V.K.K gün ve 2997 sayılı karar Aladağ İlçesi(Tablo 40 Devamı) Akören Arkeolojik Sit Alanı Akören Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 763/144 sayılı karar Kilise Kalıntısı Kayabaşı köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 1422 sayalı karar Eğner Köprüsü ve Su Kemeri Eğner Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 30 sayılı karar Hamam Kalıntısı Eğner Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 30 sayılı karar Akören Sınır Köprüsü Eğner Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 30 sayılı karar Kaya Mezarı Dayılar Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 2941 sayılı karar Arkeolojik Kalıntılar Akören-Göllü Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 1423 sayılı karar

108 Eski Aladağ Mezarlığı Mansurlu Mahallesi 30 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 844 sayılı karar Bademleraltı Mezarlığı Başpınar Mahallesi Garaj Mevkii 43 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 844 sayılı karar Hasandede Mezarlığı Başpınar Mahallesi A.K.V.T.V.K.K Hasandede mevkii 1-28 parsel gün ve 844 sayılı karar Mahsiret Ören Yeri Akören Beldesi Kaleardı Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 1421 sayılı karar Meydan Kalesi Ceritler Köyü Kenenli Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 1732 sayılı karar Hotalan Kulesi Posyağbasan(Dünyadibi)Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 1729 sayılı karar Tamrut Kalesi Posyağbasan(Dünyadibi)Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 1731 sayılı karar Civanbey Arkeolojik Alanı Akören Beldesi Civanbey Mahallesi A.K.V.T.V.K.K gün ve 1728 sayılı karar Yeniköy Arkeolojik Alanı Yeniköy A.K.V.T.V.K.K gün ve 1733 sayılı karar Yapı Kalıntısı Postyağbasan(Dünyadibi) Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 1730 sayılı karar İşa Kalesi Gerdibi Köyü Sivişli Mahallesi A.K.V.T.V.K.K gün ve 2615 sayılı karar Eğni Kalesi Gerdibi Köyü Eğnigözü Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 2616 sayılı karar Yumurtalık İlçesi(Tablo 40 Devamı) Aigeai Antik Kenti Merkez Yüksek Kurulun gün ve A-332 sayılı ilk kararı ve A.K.V.T.V.K.K gün ve 1694 sayılı sınır yenileme kararı Atlas Kalesi Merkez A.K.V.T.V.K.K gün ve 322 sayılı karar Süleymaniye Kulesi Merkez Yüksek Kurulun gün ve 2457 sayılı kararı Antik Su Yolu Gölovası-İncirli Köyleri A.K.V.T.V.K.K gün ve 1607 sayılı karar Domuztepe Höyüğü ve Nekropol Alanı Yeşilköy Beldesi A.K.V.T.V.K.K gün ve 1608 sayılı karar Yumurtalık Lagünü(Doğal Sit Alanı) Yeşilköy Beldesi A.K.V.T.V.K.K gün ve 1609 sayılı karar Tonozlu Yapı Ören Mahallesi 6 pafta 176 ada 12 A.K.V.T.V.K.K Arkeolojik Alan(III. Derece Arkeolojik Sit) parsel Sugözü Köyü 2 pafta parsel 107 gün ve 5030 sayılı karar A.K.V.T.V.K.K gün ve 5478 sayılı karar ve gün ve 2798 sayılı sit sınırı ve derecesi değiştirme kararı Anıt Ağaç(Yalancı Hurma Ağacı) Deveciuşağı Köyü 133 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 5631 sayılı karar Anıt Ağaç(Meşe Ağacı) Deveciuşağı Köyü 132 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 5632 sayılı karar Yenice höyüğü Demirtaş Köyü 4 pafta A.K.V.T.V.K.K

109 gün ve 5613 sayılı karar Yapı Kalıntısı Kemalpaşa Mahallesi Batı Sahil Mevkii 400 parsel gün ve 247 sayılı karar Mezarlık Ayas Köyü Civarı 1000 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 844 sayılı karar Keltepe Tümülüsü - A.K.V.T.V.K.K gün ve 1322 sayılı karar Karanlık Kapı Karanlık Kapı Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 2445 sayılı karar Kaya Mezarları Sugözü Köyü 277 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 2799 sayılı karar Narlıören Köyü Höyüğü Narlıören Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 2754 sayılı karar Yüreğir İlçesi(Tablo 40 Devamı) İncirlik Höyüğü İncirlik Beldesi A.K.V.T.V.K.K gün ve 37 sayılı karar ve gün ve 3492 sayılı sınır yenileme kararı Misis Antik Kenti Yakapınar Beldesi A.K.V.T.V.K.K gün ve 1550 sayılı karar Havraniye Arkeolojik Alanı(III. Derece Arkeolojik Sit) Geçitli Beldesi A.K.V.T.V.K.K gün ve 2593 sayılı karar Narlıkuyu Nekropol Alanı Çukurova Üniversitesi Sahası Narlıkuyu Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 4986 sayılı karar Camili Höyüğü ve Çaldağı Mağaraları Camili Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 4083 sayılı karar Cabbar Dede Türbesi ve Çeşmesi Kütüklü köyü AK.V.T.V..K gün ve 4729 sayılı karar Mezbahane(Kanara) Seyhan Mahallesi 130 pafta 814 ada 4 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 126 sayılı karar Misis Camii Misis Antik Kenti 661 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 1720 sayılı karar Arkeolojik Yerleşim Alanı Çukurova Üniversitesi Sahası içerisinde A.K.V.T.V.K.K gün ve 115 sayılı karar Gökvelioğlu Kalesi Yakapınar Beldesi Güveloğlu Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 703 sayılı karar Kürkçüler Höyüğü Kürkçüler Beldesi A.K.V.T.V.K.K gün ve 2757 sayılı karar Höyük ve Nekropol Alanı Vayvaylı Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 3018 sayılı karar Çiriştepe Höyüğü Çatalpınar Köü A.K.V.T.V.K.K gün ve 3021 sayılı karar Nekropol Alanı Belören Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 3020 sayılı karar Mozaikli Yapı Kalıntısı Karlık Köyü 516 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 3017 sayılı karar Kaya Mezarı Belören Köyü 485 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 3019 sayılı karar Çotaklık Tonozlu Mezarı Belören Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 3019 sayılı karar Sarı Mağara Belören Köyü A.K.V.T.V.K.K

110 gün ve 3019 sayılı karar Yeşillik Nekropol Alanı Belören Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 3019 sayılı karar Kaya Mezarı Belören Köyü 434 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 3019 sayılı karar Mısırlık Nekropol Alanı Belören Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 3019 sayılı karar Sarıgöl Nekropol Alanı Belören Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 3019 sayılı karar Gedikkaya Nekropol Alanı Belören Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 3019 sayılı karar Kaya Oygu Mezar Cerenli Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 2802 sayılı karar Hocalı Höyüğü Hocalı Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 2803 sayılı karar Yerdelen Höyüğü Yerdelen Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 2805 sayılı karar Yarımca Höyüğü Yarımca Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 2801 sayılı karar Kilise Kalıntısı Çatalpınar Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 2804 sayılı karar Kocahöyük Çotlu Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 2754 sayılı karar Kayarlı Höyük Kayarlı Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 2754 sayılı karar Höyük Şeyhmurat Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 2754 sayılı karar Buruk Höyüğü Buruk Beldesi parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 3082 sayılı karar Tanrıverdi Höyüğü Çağırganlı(Tanrıverdi) Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 3232 sayılı kara Tufanbeyli İlçesi(Tablo 40 Devamı) Şar(Comana) Antik Kenti Şarköy A.K.V.T.V.K.K gün ve 35 sayılı karar ile gün ve 209 sayılı sit sınırları yenileme kararı Mozaikli Alan Ortaköy Köyü 101 ada 43 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 5477 sayılı karar Bozgüney İkiz Höyüğü Bozgüney Beldesi A.K.V.T.V.K.K gün ve 5691 sayılı karar İki Adet Tümülüs Taşpınar Köyü Kerkez Tepesi A.K.V.T.V.K.K gün ve 246 sayılı karar Mezarlık İstiklal Mahallesi A.K.V.T.V.K.K gün ve 844 sayılı karar Hitit Kaya Kabartması Hanyeri Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 1897 sayılı karar 109

111 Kozan İlçesi(Tablo 40 Devamı) Anavarza Antik Kenti Dilekkaya Köyü Yüksek Kurulun gün ve A sayılı kararı ile A.K.V.T.V.K.K gün ve 1692 sayılı sit genişletme kararı Kozan Kentsel Sit Merkez A.K.V.T.V.K.K gün ve 845 Alanı Kozan Kalesi ve Manastırı sayılı karar Merkez A.K.V.T.V.K.K gün ve 30 sayılı karar ile gün ve 2923 sayılı sınır yenileme kararı Kozan Köprüsü Adana-Kozan Karayolu Yüksek Kurulun gün ve 6534 sayılı kararı Karaör Höyüğü Merkez A.K.V.T.V.K.K gün ve 30 sayılı karar Tatık Höyüğü Merkez A.K.V.T.V.K.K gün ve 30 sayılı karar Aşağı-Yukarı Çarşı Kentsel Sit Alanı Merkez A.K.V.T.V.K.K gün ve 909 sayılı kararı ile gün ve 1415 sayılı genişletme kararı Tırmıl Höyük Ortaköy-İdem Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 1618 sayılı karar gün ve 2999 sayılı sit sınırları irdeleme kararı Hamam Köyü Arkeolojik Sit ve Nekropol Alanı Hamam köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 1623 sayılı karar Çukurören Arkeolojik Kalıntıları Çukurören Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 1624 sayılı karar Mimari Duvar Kalıntıları Topallı köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 30 sayılı karar Menge Köprü Kalıntısı A.K.V.T.V.K.K gün ve 30 sayılı karar Karasis Kalesi ve Manastırı Orcan Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 1257 sayılı karar Yassıcalı Arkeolojik Sit Alanı(III. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Yassıcalı Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 1617 sayılı karar Nekropol Alanı Fettahlı Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 30 sayılı karar Suluhan Suluhan Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 1983 sayılı karar Sivil Mimarlık Örneği Sivil Mimarlık Örneği Sivil Mimarlık Örneği Sivil Mimarlık Örneği Sivil mimarlık Örneği Taş Mahallesi Tuzlu Çeşme Sokak No:1 370 ada 1 parsel Hacıuşağı mahallesi Hakan Sokak No: ada 5 parsel Hacıuşağı mahallesi Medrese Sokak Kesişimi No:4 181 ada 7 parsel Hacıuşağı Mahallesi Kadirli Caddesi No:2 182 ada 28 parsel Aslanpaşa mahallesi Kadirli Caddesi Buğday pazarı Sokak No:1 162 ada parsel 110 A.K.V.T.V.K.K gün ve 1611 sayılı karar A.K.V.T.V.K.K gün ve 4131 sayılı karar A.K.V.T.V.K.K gün ve 4131 sayılı karar A.K.V.T.V.K.K gün ve 4131 sayılı karar A.K.V.T.V.K.K gün ve 4131 sayılı karar

112 Sivil Mimarlık Örneği Sivil Mimarlık Örneği Sivil Mimarlık Örneği Sivil Mimarlık Örneği Sivil Mimarlık Örneği Sivil Mimarlık Örneği Sivil Mimarlık Örneği Sivil Mimarlık Örneği Sivil Mimarlık Örneği Sivil Mimarlık Örneği Sivil Mimarlık Örneği Sivil Mimarlık Örneği Sivil Mimarlık Örneği Sivil Mimarlık Örneği Sivil Mimarlık Örneği Sivil Mimarlık Örneği Sivil Mimarlık Örneği Aslanpaşa Mahallesi Yeğenoğlu ve İstiklal Sokak Kesişimi No: ada 1 parsel Aslanpaşa Mahallesi Özer Türkay Caddesi 144 ada 9 parsel Aslanpaşa mahallesi İnkılâp ve Mustafa Kemal Sokak Kesişimi No: ada 9 parsel Cumhuriyet Mahallesi Irmak Caddesi 175 ada parsel Cumhuriyet Mahallesi Irmak Caddesi No: ada parsel Cumhuriyet Mahallesi Irmak Caddesi No: ada parsel Hacıuşağı Mahallesi Hakan ve Çınar Sokak Kesişimi 326 ada 1 parsel Hacıuşağı Mahallesi Hakan Sokağı Çıkmazı 326 ada 9 parsel Hacıuşağı Mahallesi Kurtoğlu Sokak No: ada 15 parsel Hacıuşağı Mahallesi Kurtgözlü Sokak 198 ada 3 parsel Mahmutlu Mahallesi Namık Kemal ve Özkul Sokak Kesişimi No: ada 4 parsel Mahmutlu Mahallesi Küçük Camii Sokak No:2 214 ada 6-7 parsel Hacıuşağı Mahallesi Kadirli Caddesi Medrese Sokak No: ada 4 parsel Hacıuşağı mahallesi Kadirli Caddesi Hastane Sokak No:7 322 ada parsel Cumhuriyet Mahallesi Değirmen Sokak 275 ada 4 parsel Hacıuşağı mahallesi Kız Meslek Lisesi(Eski Hastane) 324 ada parsel Aslanpaşa Mahallesi İstiklal ve İsmet Atlı Sokak Kesişimi 111 A.K.V.T.V.K.K gün ve 4131 sayılı karar A.K.V.T.V.K.K gün ve 4131 sayılı karar A.K.V.T.V.K.K gün ve 4131 sayılı karar A.K.V.T.V.K.K gün ve 4131 sayılı karar A.K.V.T.V.K.K gün ve 4131 sayılı karar A.K.V.T.V.K.K gün ve 4131 sayılı karar A.K.V.T.V.K.K gün ve 4131 sayılı karar A.K.V.T.V.K.K gün ve 4131 sayılı karar A.K.V.T.V.K.K gün ve 4131 sayılı karar A.K.V.T.V.K.K gün ve 4131 sayılı karar A.K.V.T.V.K.K gün ve 4131 sayılı karar A.K.V.T.V.K.K gün ve 4131 sayılı karar A.K.V.T.V.K.K gün ve 4131 sayılı karar A.K.V.T.V.K.K gün ve 4131 sayılı karar A.K.V.T.V.K.K gün ve 4131 sayılı karar A.K.V.T.V.K.K gün ve 4131 sayılı karar A.K.V.T.V.K.K gün ve 4131 sayılı karar

113 No: 3 İstiklal İlkokulu 309 ada 5 parsel Ağcababa mezarlığı Hacıuşağı mahallesi 5 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 844 sayılı karar Sivil Mimarlık Örneği Aslanpaşa Mahallesi 163 ada 3-4 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 502 sayılı karar Hoşkadem Camii Merkez 182 ada 1 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 1017 sayılı karar Hamam Kalıntısı İdem Köyü Hacıahmetli A.K.V.T.V.K.K gün ve 1121 Mahyalar Kalesi(Gözetleme Kulesi) Çiftliği Mevkii Mahyalar Köyü114 ada 273 parsel 112 sayılı karar A.K.V.T.V.K.K gün ve 1119 sayılı karar Mozaikli Alan Kuyuluk Köyü 30 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 5245 sayılı karar Akdam Ören Yeri Akdam Köyü Ören Mahallesi A.K.V.T.V.K.K gün ve 1535 sayılı karar Şapel Kalıntısı Karabucak Köyü 7 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 1199 sayılı karar Mahyalar Ören yeri Mahyalar Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 1198 sayılı karar Bayramker Kalesi Kozan İlçesi Yukarıkeçili Köyü ile Kayseri İli Yahyalı İlçesi Burhaniye Köyü sınırları içerisinde A.K.V.T.V.K.K gün ve 2065 sayılı karar Köprü Kalıntısı Ergenuşağı Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 2064 sayılı karar Değirmen Şevkiye Mahallesi 438 ada 15 A.K.V.T.V.K.K gün ve 2510 parsel sayılı karar Yapı Kalıntısı Kuyuluk Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 2744 sayılı karar Anıt Mezar Örendere Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 2749 sayılı karar Nekropol Alanı Dikilitaş Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 2753 sayılı karar Bucak Kalesi ve Tepe Üstü Yerleşim Alanı Bucak Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 2741 sayılı karar Alapınar Höyüğü Alapınar Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 2738 sayılı karar Arkeolojik Alan Alapınar Köyü Bekirce Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 2739 sayılı karar Peri Örenyeri Eskikabasakal Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 2745 sayılı karar Hamam Höyüğü Yeniköy A.K.V.T.V.K.K gün ve 2748 sayılı karar Kaya Mezarı Yassıçalı Köyü Koyak Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 2752 sayılı karar Faydalı Höyüğü Faydalı Köyü Çukurköprü Mahallesi A.K.V.T.V.K.K gün ve 2746 sayılı karar Bulduklu Kalesi Bulduklu Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 2742 sayılı karar Küçük Camii 214 ada 8 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 2737 sayılı karar

114 Anıt Mezar Durmuşlu Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 2751 sayılı karar Yapı Kalıntısı Andıl Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 2750 sayılı karar Köprü Tepecikören Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 3002 sayılı karar Çarşı ada A.K.V.T.V.K.K gün ve 2790 sayılı karar Çarşı 134 ada parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 2790 sayılı karar Çarşı 141 ada parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 2790 sayılı karar Çarşı 216 ada A.K.V.T.V.K.K gün ve 2790 sayılı karar Çarşı 161 ada A.K.V.T.V.K.K gün ve 2790 sayılı karar Çarşı 166 ada 14 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 2790 sayılı karar Sivil Mimarlık Örneği 191 ada parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 2790 sayılı karar Sivil Mimarlık Örneği 372 ada 13 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 2790 sayılı karar Sivil Mimarlık Örneği 323 ada 10 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 2790 sayılı karar Sivil Mimarlık Örneği 206 ada 11 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 2790 sayılı karar Sivil Mimarlık Örneği 160 ada 3 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 2790 sayılı karar Sivil Mimarlık Örneği 144 ada 2-3 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 2790 sayılı karar Sivil Mimarlık Örneği 160 ada 2 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 2790 sayılı karar Sivil Mimarlık Örneği 161 ada 20 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 2790 sayılı karar Sivil Mimarlık Örneği 201 ada 21 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 2790 sayılı karar Sivil Mimarlık Örneği 215 ada 25 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 2790 sayılı karar Sivil Mimarlık Örneği 195 ada 2 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 2790 sayılı karar Gözetleme Kulesi Kızıllar Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 2747 sayılı karar Tilan Höyüğü Tilan Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 2790 sayılı karar Nekropol Alanı Kuyuluk Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 2790 sayılı karar Çukurköprü Kozan-Kadirli Yolu üzerinde A.K.V.T.V.K.K gün ve 3256 sayılı karar 113

115 Seyhan İlçesi(Tablo 40 Devamı) Tepebağ Höyüğü Merkez Yüksek Kurulun gün ve 8115 sayılı kararı Kentsel Sit Alanı Merkez A.K.V.T.V.K.K gün ve 1807 sayılı kararı ve gün ve 3028 sayılı sınır yenileme kararı Taşköprü Merkez Yüksek Kurulun gün ve 6214 sayılı kararı Siyavuşpaşa Mescid ve Merkez Yüksek Kurulun Medresesi Anıt Ağaç(Çitlembik Ağacı) Anıt Ağaç Sivil Mimarlık Örneği Yeşiloba Şehitliği- Küçük Dikili Şehitliği Sivil Mimarlık Örneği Akkapı Mahallesi 115 pafta 722 ada 66 parsel Akkapı Mahallesi 113 pafta 725 ada 277 parsel Türkocağı Mahallesi 117 ada 15-6 nolu parseller Seyhan İlçesi Türkocağı Mahallesi 117 ada 15-6 parseller Sur Duvarı ve Burç Kalıntıları Seyhan İlçesi Merkez 237 ada 67,68 ve 116 nolu parseller Gar Binası Seyhan İlçesi Zeytinli Köyü 701 nolu parsel Eski Erkek Lisesi(Laboratuar) Seyhan İlçesi İstiklal binası ve Güzel Sanatlar Mahallesi 80 pafta 1515 ada 7 Lisesi parsel 114 gün ve 7240 sayılı kararı A.K.V.T.V.K.K gün ve 5630 sayılı karar A.K.V.T.V.K.K gün ve 880 sayılı karar A.K.V.T.V.K.K gün ve 499 sayılı karar A.K.V.T.V.K.K gün ve 201 sayılı karar A.K.V.T.V.K.K gün ve 499 sayılı karar A.K.V.T.V.K.K gün ve 932 sayılı karar A.K.V.T.V.K.K gün ve 831 sayılı karar A.K.V.T.V.K.K gün ve 1115 sayılı karar Milli Mensucat Fabrikası Döşeme Mahallesi 1655 ada 647 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 1701 sayılı karar Dikili Höyüğü Büyükdikili Mahallesi A.K.V.T.V.K.K gün ve 1879 sayılı karar Kastel Höyüğü Zeytinli Köyü 11 pafta 834 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 1877 sayılı karar Sivil Mimarlık Örneği Ziyapaşa Bulvarı Ramazanoğlu Caddesi 23 pafta 1559 ada 476 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 575 sayılı karar Gar Binası(Eski Şube Şefliği) Seyhan İlçesi 26 pafta 4436(402) ada 6 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 825 sayılı karar Sivil Mimarlık Örneği Sarıyakup Mahallesi 4 pafta 104 ada 57 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 2611 sayılı karar Mestanzade Hamamı Karasoku Mahallesi 56 pafta 179 ada 109 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 2979 sayılı karar Çiftlik Höyüğü Mürseloğlu Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 2787 sayılı karar Gölbaşı Höyüğü Gölbaşı Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 2783 sayılı karar Paşa Höyüğü Dörtağaç Köyü 81 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 2784 sayılı karar Arapoğlu Höyüğü Dervişler Köyü 707 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 2786 sayılı karar

116 Höyük Büyükçıldırım Köyü parsel Sivil Mimarlık Örneği(Adana Defterdarlığı Kültür Sanat Evi) Alidede Camii Alidede Mahallesi 8 pafta 72 ada 40 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 2785 sayılı karar 5520 ada 9 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 3074 sayılı karar 115 A.K.V.T.V.K.K gün 3073 sayılı karar Ceyhan İlçesi(Tablo 40 Devamı) Yılankale Yılankale Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 6 sayılı karar Sirkeli Höyük Sirkeli Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 4 sayılı karar Semerci Höyük Eskikent(Türkşükriye) Köyü Yüksek Kurulun gün ve 3461 sayılı kararı Pasgüden Höyük Bahriye Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 392 sayılı karar Tülek Höyük Kurtkulağı Beldesi A.K.V.T.V.K.K gün ve 445 sayılı karar Kuyluktepe Höyüğü İmran Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 446 sayılı karar Boz Höyük ve Çakmak Tepe İmran Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 446 sayılı karar Karanlık Kapı Mevkii Sarımazı Beldesi A.K.V.T.V.K.K gün ve 2445 sayılı karar Kurtkulağı Camii ve Kervansarayı Kurtkulağı Beldesi A.K.V.T.V.K.K gün ve 3 sayılı karar Arkeolojik Alan Tatarlı Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 1620 sayılı karar Tatarlı Höyük Tatarlı Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 1621 sayılı karar Muttalip Höyük Sarımazı Beldesi(Toros Gübre İçinde) Yüksek Kurulun gün ve 695 sayılı kararı Tumlu Kalesi Tumlu Köyü Yüksek Kurulun gün ve A-4031 sayılı kararı Kıllı Höyük Yalak Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 846 sayılı karar Akfatma Kilise Kalıntısı Burhanlı Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 4081 sayılı karar Yarım Höyük Mercin Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 1746 sayılı karar Mecitefendi Höyüğü Küçükmangıt Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 3971 sayılı karar Doruk Höyük Doruk Beldesi A.K.V.T.V.K.K gün ve 3030 sayılı karar İkiz Höyük Kösreli Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 1961 sayılı karar Kokartepe Nekropol Alanı Altıkara Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 1034 sayılı karar ile gün ve 124 sayılı genişletme kararı ile gün ve 2435 sayılı sit daraltma

117 116 kararı gün ve 3385 sayılı sit daraltma kararı Mercin(Boz) Höyük Hürriyet Mahallesi 791 ada parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 3966 sayılı karar Kırtake Höyüğü Değirmenli Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 4520 sayılı karar Sokuluk Düz Yerleşim Alanı Kurtkulağı Beldesi Yüceören Köyünün 1 km. A.K.V.T.V.K.K gün ve 5026 sayılı karar güneybatısında Gökdere Ören Yeri Kurtkulağı Beldesi Yüceören Köyünün 1 km. kuzeydoğusunda A.K.V.T.V.K.K gün ve 5026 sayılı karar Botaş Höyük Kurtpınarı Beldesi BOTAŞ sınırları içerisinde A.K.V.T.V.K.K gün ve 5288 sayılı karar Nekropol Alanı Kurtpınarı Beldesi Yüceören Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 5531 sayılı karar Turnalar Höyüğü Merkez A.K.V.T.V.K.K gün ve 5613 sayılı karar Gar Binası Park Alanı içinde 1240 ada 2 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 640 sayılı karar Yapı Kalıntısı İsalı Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 1522 sayılı karar Sivil Mimarlık Örneği Kaltakiye Mah. 643 ada 4 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 1517 sayılı karar Sivil Mimarlık Örneği Konakoğlu Mah. 663 ada 8 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 1513 sayılı karar Adatepe Höyüğü Değirmendere Köyü Yörükler Mahallesi A.K.V.T.V.K.K gün ve 1524 sayılı karar Yarım Höyük Adapınar Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 1527 sayılı karar Yapı Kalıntısı Sarımazı Beldesi A.K.V.T.V.K.K gün ve 1520 sayılı karar Sivil Mimarlık Örneği Kaltakiye Mah. 28 ada 80 parsel Nekropol Alanı Ceyhan İlçesi Burhanlı Köyü ile Osmaniye İli Merkez Kırmıtlı Köyü sınırları içerisinde A.K.V.T.V.K.K gün ve 1510 sayılı karar A.K.V.T.V.K.K gün ve 1519 sayılı karar Su Kemeri Kurtpınarı Beldesi A.K.V.T.V.K.K gün ve 1521 sayılı karar Sarı Höyük Yalak Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 1523 sayılı karar Sivil Mimarlık Örneği Kaltakiye Mah. 643 ada 11 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 1512 sayılı karar Sivil Mimarlık Örneği Kaltakiye Mah. 28 ada 74 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 1518 sayılı karar Silvan Höyüğü Altıkara Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 1531 sayılı karar Mollaahmet Höyüğü Mercin Köyü parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 1525 sayılı karar Durhasandede Türbesi Durhasandede Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 1532 sayılı karar

118 Boyalı Höyüğü Kurtkulağı Beldesi parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 1534 sayılı karar Kamışlı Höyüğü Hamitbey Bucağı A.K.V.T.V.K.K gün ve 1528 sayılı karar Adliye Binası Burhaniye Mah. 298 ada 5 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 1509 sayılı karar Sivil Mimarlık Örneği Konaklıoğlu Mah. 661 ada parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 1516 sayılı karar Sivil Mimarlık Örneği Konakoğlu Mah. 675 ada 9 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 1514 sayılı karar Sivil Mimarlık Örneği Büyükkırım Mah. 598 ada 13 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 1533 sayılı karar Köprülü Höyüğü Köprülü Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 1530 sayılı karar Kara Höyüğü Tumlu Köyü Çukurkamış Mahallesi A.K.V.T.V.K.K gün ve 1526 sayılı karar Nekropol Alanı Sirkeli-Çokçapınar sınırları içerisinde A.K.V.T.V.K.K gün ve 1881 sayılı karar Çatal Höyük Mısırlı Çiftliği A.K.V.T.V.K.K gün ve 1529 sayılı karar Nekropol Alanı Elmagölü Köyü 71 ve 153 parseller A.K.V.T.V.K.K gün ve 419 sayılı karar (Sivil Mimarlık Burhaniye Mahallesi 621 ada 3 A.K.V.T.V.K.K Örneği)Ceyhan Lisesi parsel gün ve 2995 sayılı karar Yapı Kalıntısı Köprülü Köyü Mercin Çayı kenarında A.K.V.T.V.K.K gün ve 3387 sayılı karar Murtazadamı Höyük Yalak Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 3388 sayılı karar Karataş İlçesi(Tablo 40 Devamı) Magarsus Antik Kenti Merkez Dörtdirek Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 3119 sayılı karar Menzil Han Merkez İskele Mevkii Yüksek Kurulun gün ve 3461 sayılı karar Ak değirmen Kızıltahta Köyü Yüksek Kurulun gün ve 336 sayılı karar Ağyatan Gölü(Doğal Sit Alanı) - A.K.V.T.V.K.K gün ve 2738 sayılı karar Akyatan Gölü(Doğal Sit Alanı) - A.K.V.T.V.K.K gün ve 2739 sayılı karar Tuzla Gölü(Doğal Sit Alanı) Tuzla Beldesi A.K.V.T.V.K.K gün ve 2740 sayılı karar Tepeköy Höyüğü Tuzla Beldesi A.K.V.T.V.K.K gün ve 1972 sayılı karar Anıt Ağaç(Sakız Ağacı) Küçük Karataş Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 5614 sayılı karar Mutludede Mezarlığı Mutludede Mevkii 320 parsel A.K.V.T.V.K.K gün ve 844 sayılı karar Sudi Mezarlığı Serinevler Mevkii A.K.V.T.V.K.K Eski Karataş Mezarlığı parsel Karataş Köy Civarı mevkii parsel gün ve 844 sayılı karar A.K.V.T.V.K.K gün ve 844 sayılı karar 117

119 Yedikardeşler Mezarlığı Yedi Kardeşler Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 844 sayılı karar Tulumba Nekropol Alanı Tulumba Mevkii A.K.V.T.V.K.K gün ve 2292 sayılı karar Yenice Höyüğü Yenice Köyü A.K.V.T.V.K.K gün ve 3219 sayılı karar F Sayılı Su Ürünleri kanunu kapsamında olan Su Ürünleri İstihsal ve Üreme sahaları 1.Doğuda Ceyhan Nehri nin Akdeniz e döküldüğü batıda Seyhan Nehri nin Akdeniz e döküldüğü nirengi noktaları arasında kalan sahil bandının kıyıdan 6 mile kadar olan saha, 2. Doğuda Botaş tesisleri ile batısı liman burnu arasında kalan sahil bandının kıyıdan 6 mile kadar olan saha, 3. Liman burnu ile eski Ceyhan nehri yatağı arasında batıda kıyıdan 6 mile kadar olan sahalar. 4.Yumurtalık lagünleri (Çamlık, Yelkoma), Ağyatan (Hurmaboğazı, Akyatan, Tuzla) lagünler, 5. Karataş İlçesi Hakkıbeyli köyünde da alan, Yumurtalık İlçesi Haylazlı köyünde 200 da alan su ürünleri, 6. Seyhan ve Ceyhan Nehirleri, Seyhan, Kozan, Nergizlik, Çatalan barajları ve 24 adet gölet su ürünleri istihsal sahasıdır. F /9/1988 Tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği 17. ve 1/07/1999 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle değişik 18., 19. ve 20. maddelerinde tanımlanan alanlar Konu ile ilgili bilgi bulunamamıştır. F Tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin 49. maddesinde tanımlanan Hassas Kirlenme Bölgeleri İlimiz sınırları içerisinde hassas kirlenme alanları bulunmamaktadır. F Sayılı Çevre Kanunu nun 9. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından Özel Çevre Koruma Bölgeleri olarak tespit ve ilan edilen alanlar İlimiz sınırları içerisinde özel çevre koruma bölgesi bulunmamaktadır. F Sayılı Boğaziçi Kanununa Göre Koruma Altına Alınan Alanlar: İlimiz sınırları içerisinde 2960 sayılı boğaziçi kanununa göre koruma altına alınan alan bulunmamaktadır. F Sayılı Orman Kanunu Gereğince Orman Alanı Sayılan Yerler: F de verilmiştir. F Sayılı Kıyı Kanunu Gereğince Yapı Yasağı Getirilen Alanlar: Konu ile ilgili bilgi bulunamamıştır. F Sayılı Zeytinciliğin Islahı Ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Belirtilen Alanlar Konu ile ilgili bilgi bulunamamıştır. 118

120 F Sayılı Mera kanununda Belirtilen Alanlar: Adana ili 2008 yılı sonu itibariyle tahditli mera alanları toplamı; da dır. F tarih ve sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren sulak alanların korunması yönetmeliği belirtilen alanlar: F.1.3 te verilmiştir. F.4.2 Ülkemizin taraf olduğu uluslar arası sözleşmeler uyarınca korunması gerekli alanlar: F Tarih Ve Sayılı Resmi Gazete De Yayaımlanarak Yürürlüğe Giren Avrupa nın yaban Hayatı Ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (Bern Sözleşmesi Uyarınca Koruma Altına Alınmış Alanlardan Önemli Deniz Kaplumbağası Üreme Alanlarında Belirtilen 1. Ve 2. Koruma Bölgeleri, Akdeniz Foku Yaşama Ve Üreme Alanları: F tarih ve sayılı resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren akdeniz in kirlenmeye karşı korunması sözleşmesi (Barcelona Sözleşmesi) uyarınca korumaya alınan alanlar: F tarihli ve sayılı resmi gazete de yayımlanan Akdenizde özel koruma alanlarının korunmasına ait protokol gereği ülkemizde özel kruma alanı olarak belirlenmiş alanlar: F Tarihli Cenova Bildirgesi Gereği Seçilmiş Birleşmiş Milletler Çevre Programı Tarafından Yayımlanmış Olan Akdenizde Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi Sit Listesinde Yer Alan Alanlar: Konuyla ilgili bilgi edinilememiştir. F Cenova Deklarasyonunun 17. Maddesinde Yer Alan Akdeniz e Has Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin Yaşama ve Beslenme Ortamı Olan Kıyısal Alanlar: Akyatan, Doğu Akdeniz de nesli tükenmekte olan C.mydas (yeşil kaplumbağa) türü için en önemli bölgelerden biri olarak saptanmıştır. Bilindiği gibi Akdeniz de bilinen sadece 5 önemli C. mydas üreme alanı vardır; Akyatan, Samandağ, Kazanlı, Göksu Deltası ve Kuzey Kıbrıs ta Lara kumsalları, Akyatan hariç diğerlerinde yılda ortamala yuva tahmin edilmektedir (Whitmore, 1991). Doğal Hayatı Koruma Derneği tarafından 1988 de yapılan çalışma sırasında Akyatan da 17 Temmuz tarihinde 250 iz sayılmıştır (Baran & Kasparek, 1989) Ağustos ayında yapılan 3 günlük incelemede 210 yuva sayılmıştır. ( Whitmore, 1991) çalışması sırasında 496 C.mydas yuvası ile 38 yuva/km verimlilik saptanmıştır. Predasyon kontrolü kumsalın verimliliğini artıracaktır. Ayrıca, yine 1994 çalışması sırasında 23 adet C. caretta yuvası belirlenmiştir. Bu bölgeye bakıldığı zaman Tuzla, Akyatan, Ağyatan ve daha doğuda Yumurtalık, bütünsel olarak deniz kaplumbağaları için son derece önemlidir. Özellikle, Yumurtalık ın kışlama açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Ancak, özellikle 1988 çalışmasının sonuçlarında, bu alanlar arasında yuvalama açısından en öncelikli alanın Akyatan kumsalı olduğu anlaşılmaktadır. Akyatan Gölü, Türkiye nin önemli sulak alanlarından biridir. YD4 drenajkanalının ağzına yakın olan bölgede ve Tuzla da yaz aylarında kurulan kamplar Adana ve civardan gelen halk tarafından kullanılmaktadır. Özellikle Tuzla da gelecekte ikinci konut ve turistik tesis projeleri Tuzla Belediyesi tarafından gündeme getirilmektedir. Karataş ise önemli bir yazlık merkez olmakla beraber, Akyatan Lagünü nün denize açıldığı boğaz tarafından sınırlandırılmaktadır. Alanda bulunan Kapı Köyü nde tarımsal faaliyetler yaygın olup, özellikle çilek, kavun ve salatalık ile sebze yetiştirilmektedir. Kontrol olsa da bu köylülerin kumsala traktörlerle girdikleri, zaman zaman 119

121 balıkçıların geldiği ve çok az da olsa kum alındığı saptanmıştır. Kumul alanda ağaçlandırma için kullanılan akasya ve ökaliptüs türlerinin bir kısmı, yöre halkına ekonomik faaliyet yaratmak için fıstık çamı ile değiştirilmeye başlanmıştır. Akyatan Lagünü nde dalyan balıkçılığı yapılmakta ve balıklar yurt dışına ihraç edilmektedir. Tuzla ve Ağyatan lagünleri de dalyan balıkçılığı için kiralanmıştır. Yumurtalık balıkçılık açısından önemli bir bölge olup, Karataş ta balıkçı barınağı vardır. Trolcülük gittikçe yaygınlaşmaktadır. Bölge yalnız Karataş balıkçıları değil, aynı zamanda Mersin, Çevlik limanlarından kalkan trolcüler tarafından da kullanılmaktadır. Kumul ağaçlandırma çalışmaları, kullanılan türlerin uygun olmayışı yüzünden kumul sistemi için büyük bir olumsuzluk olarak nitelendirilirken, kumsalın bu amaçla kapatılmış olması deniz kaplumbağaları açısından son derece olumlu olmuştur. Ancak,az da olsakumsala gerek Tuzla tarafından gerekse ormanlık alandan giren traktörler yuvalar için ön önemli sorunlardan biridir. Diğer yandan, Akyatan kumsalı Doğu Akdeniz de görülen deniz kirliliğinden etkilenmekte, zaman zaman kıyı akıntılarının da etkisiyle kumsal zift, plastik torbalar ve gemilerden bırakılan atıklarla kaplanmaktadır. Bu atıkların önemli bir kısmı yabancı bandralı gemilere aittir. Çukurova ise, Türkiye nin en büyük pamuk tarımının yapıldığı alandır. Bu doğrultuda tarımda kimyasal madde kullanımı son derece yaygındır bunların sulama kanallarına karışması ile kirlenme yaygınlaşmaktadır diğer yandan drenaj kanalları kirliliği denize ulaştırmaktadır. Balıkçılık sezonu boyunca, trol tekneleri yasak olan 3 mil sınırı içerisinde görünmektedir yılında DHKD tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre, örnek olarak seçilen 5 trol teknesi tarafından 28 hafta boyunca yakalanan C.mydas sayısı 160, C.caretta sayısı 26 dır. Akyatan Lagünü nde su seviyesindeki düşme ve kirlenme verilerle ortaya konmalıdır. Burada dalyan balıkçılığı ile uğraşanlar, yıllar içerisinde yaptıkları kişisel gözlemler doğrultusunda, göl seviyesindeki düşüşü ve kirlenmeyi dile getirmektedir. Akyatan kumsallarının geleceğinin belirsiz olması bir diğer sorundur. Orman Bölge Müdürlüğü nün ağaçlandırma çalışmaları sona erdikten sonra alandan çekilmesi ürkütücü gözükmektedir. Bir çok kumsalda rastlanan sahipsizlik, buranın da sonunu hazırlayabilir. Alan, sunduğu peyzaj güzelliği ile bir çok arsa spekülatörünün ilgisini hemen çekecektir. Buranın Türkiye nin Akdeniz kıyısındaki tek dokunulmamış üreme alanı olmasına rağmen hala etkin bir koruma statüsü olmayışı gelecekle ilgili ön önemli sorundur F Tarih Ve Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Dünya Kültür Ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesinin 1. Ve 2. Maddeleri Gereğince Kültür Ve Türizm Bakanlığı Tarafından Koruma Altına Alaınan Kültürel Miras Ve Doğal Miras Statüsü Verilen Kültürel, Tarihi Ve Doğal Alanlar: Arkeolojik Sit Alanları 1- Adana İli Aladağ İlçesi Kilise Kalıntısı 1. Derece 2- Adana İli Aladağ İlçesi Göllü Dağı Antik Kalıntıları 1. Derece 3- Adana İli Aladağ İlçesi Akören Köyü Arkeolojik Alanı 4- Adana İli Ceyhan İlçesi Doruk Kasabası Doruk Höyük 1. Derece 5- Adana İli Ceyhan İlçesi Karanlık Kapı Mevki Karanlık Kapı 1. ve 3. Derece 6- Adana İli Ceyhan İlçesi Mecit Efendi Höyüğü 1. Derece 7- Adana İli Ceyhan İlçesi İkiz Höyük 1. Derece 8- Adana İli Ceyhan İlçesi Altıkara Köyü Kokar Tepe Nekropolü 1. Derece 9- Adana İli Ceyhan İlçesi Sirkeli Köyü Sirkeli Höyüğü 1.Derece 10- Adana İli Ceyhan İlçesi Türkşükrüye Köyü Semerci Höyük 1. Derece 11- Adana İli Ceyhan İlçesi Bahriye Köyü Pasgüden Höyük 1. Derece 12- Adana İli Ceyhan İlçesi Kurtkulağı Köyü Tülek Höyük 1. ve 3. Derece 13- Adana İli Ceyhan İlçesi İmran Köyü Bozhöyük ve Çakmaktepe Höyük 1. Derece 14- Adana İli Ceyhan İlçesi Yalak Köyü Kıllı Höyük 1. Derece 15- Adana İli Ceyhan İlçesi Tatarlı Köyü Tatarlı Harabeleri 1. Derece 16- Adana İli Ceyhan İlçesi Tatarlı Köyü Tatarlı Höyüğü 1. Derece 17- Adana İli Ceyhan İlçesi Mercimek Köyü Yarım Höyük 1. Derece 18- Adana İli Ceyhan İlçesi Yılankale Köyü Yılankale 1. Derece 120

122 19- Adana İli Ceyhan İlçesi İmran Köyü Kuyruklu Tepe Höyüğü 1. Derece 20- Adana İli Ceyhan İlçesi Sarımazı Köyü Muttalip Höyük 1. Derece 21- Adana İli Ceyhan İlçesi Tumlu Köyü Tumlu Kalesi 22- Adana İli Ceyhan İlçesi Hacılar Höyük 1. Derece 23- Adana İli Ceyhan İlçesi Hamdilli Köyü Adatepe Höyük 1. Derece 24- Adana İli Feke İlçesi Eski Feke Mevki Feke Kalesi 1. Derece 25- Adana İli İmamoğlu İlçesi Koyunevi Köyü Mozaik Alanı 1. ve 3. Derece 26- Adana İli Karaisalı İlçesi Karapınar Mahallesi Karapınar Gözetleme Kulesi 1.Grp 27- Adana İli Karataş İlçesi Tepeköy Höyüğü 1. Derece 28- Adana İli Karataş İlçesi Magarsus Antik Kenti 1. ve 3. Derece 29- Adana İli Kozan İlçesi Manastır Kalıntısı 1. Derece 30- Adana İli Kozan İlçesi Kozan Karaör Höyüğü 1. Derece 31- Adana İli Kozan İlçesi Tatık Höyüğü ve Nekropol 1. Derece 32- Adana İli Kozan İlçesi Topallı Köyü Antik Duvar Kalıntıları 1. Derece 33- Adana İli Kozan İlçesi Fettahlı Köyü Nekropolü 1. Derece 34- Adana İli Kozan İlçesi Fettahlı Köyü Yassıçalı Kalıntıları 3. Derece 35- Adana İli Kozan İlçesi Fettahlı Köyü Tırmıl Höyük 1. Derece 36- Adana İli Kozan İlçesi Orçan Köyü Karasis Manastırı 37- Adana İli Kozan İlçesi Hamam Köyü Nekropol Alanı 1. Derece 38- Adana İli Kozan İlçesi Çukurören köyü Arkeolojik Kalıntılar 1. Grup 39- Adana İli Kozan İlçesi Dilekkaya Köyü Anavarza Antik Kenti 41- Adana İli Pozantı İlçesi Akçatekir Kasabası Tekir Tabyaları 42- Adana İli Pozantı İlçesi Akçatekir Kasabası Anaşka Kalesi 43- Adana İli Saimbeyli İlçesi Kaleboynu Köyü Kaleboynu Kalıntıları 44- Adana İli Seyhan İlçesi Tepebağ Höyüğü 1. Derece 45- Adana İli Tufanbeyli İlçesi Şar Köyü Commana Antik Kenti 1. Derece 46- Adana İli Yumurtalık İlçesi Atlas Kalesi 1. Derece 47- Adana İli Yumurtalık İlçesi AİGAİE Antik Kenti Derece 48- Adana İli Yumurtalık İlçesi Gölovası Su Kemeri 1. Grup 49- Adana İli Yumurtalık İlçesi Domuz Tepe Höyüğü 1. Derece 50- Adana İli Yumurtalık İlçesi Keltepe Tümülüsü 1. Derece 51- Adana İli Yüreğir İlçesi Misis 3. Derece 52- Adana İli Yüreğir İlçesi Geçitli Sit Alanı 3. Derece 53- Adana İli Yüreğir İlçesi Misis Antik Kenti 1 ve 2. Derece 54- Adana İli Yüreğir İlçesi İncirlik Höyüğü 1. Derece 55- Adana İli Yüreğir İlçesi Misis Antik Kenti Derece 56- Adana İli Yüreğir İlçesi Misis Antik Kenti 1. Derece 57- Adana İli Yüreğir İlçesi Misis Höyüğü 58- Adana İli Yüreğir İlçesi Belören Köyü Antik Kalıntıları Doğal Sit ve Anıt Ağaçlar 1- Adana İli, Karataşİlçesi, Tuzla Gölü Sulak Alanı Deniz Kaplumbağa ÜremeAlanı 1. Derece 2- Adana İli Karataş İlçesi Akyatan Gölü Sulak Alanı ve Deniz Kaplumbağları 3- Adana İli Karataş İlçesi Ağyatan Gölü Sulak Alanı 4- Adana İli Yumurtalık İlçesi Yumurtalık Lagünü 1 Derece 5- Adana İli Pozantı İlçesi Evçınar ağacı 6- Adana İli Pozantı İlçesi Çatal Ceviz Ağacı 7- Adana İli Karaisalı İlçesi Dardağan Ağacı 8- Adana İli Aladağ İlçesi Çınar Ağacı 9- Adana İli Aladağ İlçesi Ardıç Ağacı 10- Adana İli Kozan İlçesi Okaliptus Ağacı 11- Adana İli Kozan İlçesi Kaynak Çınar Ağacı 12- Adana İli Feke İlçesi Kocasedir Ağacı 121

123 13- Adana İli Saimbeyli İlçesi Ardıç Ağacı 14- Adana İli Saimbeyli İlçesi Kandilli Sedir Ağacı 15- Adana İli Aladağ İlçesi Andız Ağacı 16- Adana İli Aladağ İlçesi Pırnal Meşesi Ağacı 17- Adana İli Pozantı İlçesi Koçsedir Ağacı 18- Adana İli Karataş İlçesi Öldüren Sakız Ağacı 19- Adana İli Yumurtalık İlçesi Üçüz Hurma Ağacı 20- Adana İli Yumurtalık İlçesi Karameşe Ağacı 21- Adana İli Aladağ İlçesi Orman Sarmaşığı Ağacı Adana İli Sınırları İçerisinde Bulunan Anıt Ağaçlar SıraNo Cinsi İlçesi Ve Mevkii 1- Sakız Ağacı-Pistacia terebintus Karataş-Küçük Karataş köyü 2- Yalancı Hurma-Phoenix Yumurtalık Deveciuşağı köyü 3- Sapsız Meşe-Quercus patraca Yumurtalık Deveciuşağı köyü 4- Kayın-Fagus orientalis Osmaniye Zorkun Yaylası 5- Çitlenbik-Celtis australis Karaisalı-Yerköprü 6- Ceviz-Juglas regia Pozantı-Bürücek 7- Çınar-Platanus orientalis Pozantı- Belemedik 8- Sedir-Cedrus libani Pozantı-Aladağ 9- Pırnal Meşesi-Quercüs ilex Aladağ-Meydan Yaylası 10- Andız-Arceuthos Drupacia Aladağ-Ebrişim Köyü 11- Çınar- Platanus orientalis Aladağ- Acıkise 12- Ardıç-Juniperus foetidissina Aladağ-Acıkise 13- Karaağaç- Ulmuş campestris Kozan-Akçalı Çiftliği 14- Okaliptus-Ocalüptüs canadinsis Kozan- Akçalı Çiftliği 15- Çınar- Platanus orientalis Kozan- Horzum Yolu 16- Sedir- Cedrus libani Feke- Gürümze 17- Ardıç-Juniperus foetidissima Saimbeyli-Kandildere 18- Sedir- Cedrus libani Saimbeyli- Kandildere 19- Kızılçam- Pinus brutia Kozan- Horzum 20- Orman Sarmaşığı- Hedara helix Aladağ-Meydan F /05/1994 Tarih Ve Sayılı Resmi Gazetede Yayayımlanarak Yürürlüğe Giren Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslar Arası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi(RAMSAR Sözleşmesi) Uyarınca Koruma Altına Alınmış Alanlar: RAMSAR Sözleşmesine dail olan Akyatan Gölü ve Yumurtalık Tabiatı Koruma Alanı ile ilgili bilgiler F ve F bölümünde verilmiştir. F.4.3 Korunması Gereken Alanlar: F Onaylı Çevre Düzeni Planlarında Mevcut Özellikleri Korunacak Alan Olarak Tespit Edilen Ve Yapılaşma Yasağı Getirilen Alanlar(Tabi Karakteri Korunacak Alan, Biogenetik Rezerv Alanları, Jeotermal Alanlar vb.) İlimiz sınırları içerisinde biogenetik rezerv alanları, jeotermal alanlar bulunmamaktadır. F Tarım Alanları: Tarımsal Kalkınma Alanları, Sulanan, Sulanması Mümkün Ve Arazikullanma Kabiliyet Sınıfları Olan Alanlar, Yağışa Bağlı Tarımda Kullanılan 1. Ve 2. Sınıf İle Özel Mahsul Plantasyon Alanlarının Tamamı Konu ile ilgili bilgi bulunamamıştır. 122

124 F Sulak Alanlar: Doğal Veya Yapay, Devamlı Veya Geçici, Suların Durgun Veya Akıntılı, Tatlı, Acı Veya Tuzlu Denizlerin Gel-Git Hareketinin Çekilme Devresinde 6 Metreyi Geçmeyen Derinlikleri Kapsayan Başta Su Luşları Olmak Üzere Canlıların Yaşama Ortamı Olarak Önemtaşıyan Bütün Sular, Bataklık, Sazlık Ve Turbiyeler İle Bu Alanların Kıyı Kenar Çizgisinden İtibaren Kara Tarafına Doğru Ekolojik Açıdan Sulak Kalan Yerler F de verilmiştir. F Göller, Akarsular, Yer Altı Suyu İşletme Sahaları Konu ile ilgili bilgi bulunamamıştır. F Bilimsel Araştırmalar İçin Önem Arzeden Ve/Veya Nesli Tehlişkeye Düşmüş Veya Düşebilir Türler Ve Ülkemiz İçin Endemik Olan Türlerin Yaşama Ortamı Olan Alanlar, Biosferrezervi, Biotoplar, İyogenetik Rezerv Alanları Benzersiz Özellikteki Jeolojik Ve Jeomorfolojik Olşumların Bulun Duğu Alanlar: İlimiz sınırları içersinde biosfer, biogenetik rezerv alanları, benzersiz özelliklerdeki jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar yoktur. F Mesire Yerleri; 6831 Sayılı Orman Kanununa Tabi Alanlarda Halkın Rekrasyonel Kullanımını Düzenleyip, Kullanımının Doğal Yapının Tahribine Neden Olmadan Yönlendirmesine Neden Olmadan Yönlendirilmesini Sağlamak Üzere Ayrılan Alanlar: Orman İçi Dinlenme Yerleri: 1- Dağılcak Mesire Yeri 2.5 ha büyüklüğünde, bol kaynak suyu, görkemli çınar ağaçları ve göl manzarası olan, B tipi, mesire yeridir. İki bölümden oluşur. 1 adet giriş kontrol, 1 adet WC. 1 adet büfe, 2 adet yağmur barınağı ve çocuk oyun alanı mevcuttur. 2- Karataş-Kumluk I Mesire Yeri Adana nın tek plaj kullanım alanlı, A tipinde 29 Ha. Genişlikte mesire yeridir.saha içerisinde, WC, duş ve soyunma kabinleri, çadır alanları, kır kahvesi, kır gazinosu, marketi bulunmaktadır. 3- Karataş-Kumluk II Mesire Yeri: 2.18 ha olup A tipi mesire yeridir.30 ünitelik kamp alanıdır. 4- Sarıçam I Mesire Yeri Adana ya en yakın orman içi dinlenme yerimizdir. 15 ha. genişliktedir. B tipi mesire yeridir. İçerisinde WC, büfe, çeşme, oyun alanları bulunmaktadır. 5- Sarıçam II Mesire Yeri Adana ya en yakın orman içi dinlenme yerimizdir ha. genişliktedir. B tipi mesire yeridir. İçerisinde WC, büfe, çeşme, oyun alanları bulunmaktadır. 123

125 KAYNAKLAR İl Çevre Durum Raporu 2007 Adana Güç Birliği Vakfı, 1998 Adana İli 1. Tarım Şurası Komisyon Raporları Adana İli İl Kültür Müdürlüğü Müze Müdürlüğü Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Milli Parklar Şubesi, 2008 Adana Orman Bölge Müdürlüğü, 2008 Türkiye nin Önemli Kuş Alanları, Doğal Hayatı Koruma Derneği Cumhuriyet Döneminde Ormanlarımız, 1998 Orman Bölge Müdürlüğü Türkiye de Deniz Kaplumbağaları ve Üreme Kumsalları Üzerine bir Değerlendirme, 1995, Doğal Hayatı Koruma Derneği 124

126 G.TURİZM G.1 Yörenin Turistik Değerleri G.1.1 Yörenin Doğal Değerleri G Konum Ülkemizin en önemli şehirlerinden biri olan Adana, güneyin; tarım, sanayi, ticaret ve kültür merkezi durumundadır. Kuzeyde, Toroslara yaslanmış, güneyde Akdeniz e yayılmış bir coğrafyada, tarihi eserleri bol güneşli günleri ve denizi ile turizm potansiyeli çok yüksek bir ildir. Bu özelliklerinden dolayı tarihin ilk dönemlerinden bugüne yerleşim merkezi olmuştur. Bu nedenle de İlimiz Çukurova bölgesinde yaşayan birçok uygarlığı yansıtan eserlerle doludur. Bu eserlerden bazılarının yol güzergâhından uzak oluşu, turistlerin buralara ulaşmasını güçleştirmekle birlikte, Anavarza Örenyeri, Yılankale, Ayas Kale ve Misis Mozaik Müzesi anayol güzergahı üzerindedir. İlimiz, ören yerleri, kaleler, höyükler ve önemli şehir kalıntılarının dışında Çukurova yı bir duvar gibi baştanbaşa kuşatan Toros dağlarının doğal güzellikleri, kış sporlarına uygunluğu ve avcılık, dağ ve yayla turizmi potansiyeli yaratması bakımından da önemlidir. Bölgenin iki zıt iklimin kucaklaştığı bir yerde bulunması, bu zenginliği daha da artırır. Sıcaklardan kurtulmak isteyen halk, Toroslardaki yaylalara giderken, denizde serinlemek isteyenler Karataş ve Yumurtalık sahillerine gitmektedir. Bu özellikleri ile İlimiz on iki ay dört mevsim çeşitlendirilmiş turizmin bütün özelliklerini taşımaktadır. İlimiz, Akdeniz kıyı şeridindeki arkeolojik değerlere yatkınlığı açısından da önem arz eder. İskenderun dan Antalya ya uzanan kıyı şeridi arkeolojik değerler, deniz, güneş, kum ve iklim açısından çok zengindir. Çevre il ve kentleri görmek isteyen yerli ve yabancı turistler için Adana ayrıca bir konaklama merkezidir. Türkiye yi Ortadoğu ülkelerine bağlayan kara, hava ve demiryolları üzerinde olan İlimiz yoğun bir transit turist trafiğine sahiptir. Bu özellikleri ile de aynı zamanda iş ve kongre turizm merkezidir. Adana Karataş-Yumurtalık sahil bandında O33b3-Oc2,O34c1-c2-c3-c4-d1-d2-d3, O35a3- a4-b3-b4-d1-d2-d3-d4 numaralı paftalar Kültür ve Turizm Bakanlığı nın tarih ve sayılı teklifi üzerine Bakanlar Kurulu nun tarih ve 2006/10427 sayılı kararı ile 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu nun 3. maddesine göre Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi ilan edilmiştir. Konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı çalışmaları devam etmekte olup en yakın zamanda bu alanda turizm yatırımlarının başlanması beklenmektedir. G Fiziki Özellikleri İl merkezinde Seyhan Baraj Gölü çevresinde bulunan aile çay bahçeleri, doğal güzelliklere sahip mesire yerleri ve Palmiye, okaliptus, mimoza ağaçları gibi yöreye özgü bitki türlerini kapsayan parkları vardır. İldeki doğal güzellikler şöyledir; Kapız Adana merkeze 35 km. uzaklıkta Karaisalı nın 13 km. batısında eşsiz güzellikleriyle tanınan bir yerdir. Toroslardan süzülüp gelen Çakıt suyu burada olağanüstü güzellikleri yaratır. Aladağ ve Çevresi Aladağ yolu üzerinde birçok doğal güzellik vardır. Bunların başında Eğner Köyü bulunmaktadır. Burada birçok noktadan fışkıran su ve Simit Şelalesi görülmeye değer güzellik oluşturur. Ayrıca koruma altına alınan, Meydan yaylasındaki Anıt Ağaç görülmelidir. Bunların yanı sıra yol boyunca çeşitli av bölgeleri görülmektedir. 125

127 Kozan-Saimbeyli Güzergâhı Kozan-Feke-Saimbeyli-Tufanbeyli-Kayseri yolu, eşsiz güzellikte birçok yaylanın yer aldığı ormanlık bir bölgeden geçer. Ayrıca bölgede sık aralıklarla İçme suları, meşhur mesire yerleri bulunmaktadır. Dağılcak orman içi dinlenme yeri bunlardan en önemlisidir. Göksu Deltasının oluşturduğu manzara ise görülmeye değer güzelliktedir. Yerköprü Karaisalı ya 12 km. uzaklıktaki Çakıt suyunun yere batıp düden teşkil ettiği yerde kurulmuş mesire yeridir. Akçatekir (Bürücek ve Tekir) Yaylası Adana merkeze 100 km. uzaklıktadır. Ormanlık bir bölgede bulunan bu yaylalar yol ve kamp yeri açısından turizme elverişlidirler. Bürücek de kışın manzara görülmeye değerdir. Horzum Yaylası Torosların en güzel köşelerinden biridir. Soğuk suyu ve ormanı ile ünlüdür. Karataş Kumluk Orman İçi Dinlenme Yeri Eşsiz güzellikteki kumu ile ünlüdür. Halk günü birlik, hafta sonları ve süreli çadır tatili yapmak için denizle ormanlık alan arasında kalan bu dar sahil şeridini kullanmaktadır. Burası 29 hektar alanı kapsar. Yüreğir Sarıçam Orman İçi Dinlenme Yeri Adana merkeze en yakın mesire yerlerinden biridir. Futbol, basketbol, voleybol sahaları büfeler, otopark, çeşme gezi yolları gibi ihtiyaçları karşılayan tesisler vardır. Kozan Dağılcak Orman İçi Dinlenme Yeri Kozan a 10 Adana ya 90 km. uzaklıktadır. 10 hektarlık alanda kurulmuştur. İhtiyaçları karşılayan üniteleri vardır. Suyun buradaki akışı bin bir güzellikle doludur. Feke Karacaoğlan Orman İçi Dinlenme Yeri Feke ye 10 km. uzaklıktadır. Göksu Irmağı üzerinde doğayı kucaklayan bir mesire yeridir. Saimbeyli-Obruk Orman İçi Dinlenme Yeri Saimbeyli ye 5 km. Adana ya 150 km. uzaklıktadır. Soğuk kaynak suyu, manzara güzelliği ve yayla özelliği dikkat çeker. Tüm ihtiyaçları giderecek ünitelere sahiptir. İçmeler ve Kaplıcalar Adana İl sınırlarında 7 adet kaplıca ve içme vardır. Halk arasında bunların değişik hastalıklara iyi geldiği inancı yaygındır. Bu yöreler iç turizm açısından önem taşır. 126

128 Kurttepe İçmesi Kurttepe Köyünün 1 km. kuzeybatısındadır. Müshil etkisi yapan bu su, Çakıt Suyu yakınından kaynar. Suyu soğuktur ve bağırsak hastalıkları için önem taşır. Ali Hoca İçmesi Adana nın 12 km. batısında Ali Hoca köyü yakınındadır. İçme suyu uzunluğu 1.5 km yi bulan bir hat üzerinde sıralanmış 10 civarında gözden kaynar. Acıdere İçmesi Adana nın 20 km. doğusunda, Misis in 5 km. batısındadır. Halk arasında Kürkçüler yada Samucadere içmesi diye de anılır. Kaplıca suyu bağırsak kurtlarını ve böbrek taşlarını döker. Tahtalıköy Kükürt Kaynağı Ceyhan da ilçe merkezinin 6 km. güneyinde Tahtalıköy yakınlarında bir kaynaktır. Sıcaklığı 20 santigrat derecededir. Su kabarcıklar halinde kükürtlü hidrojen gazı çıkararak havuzlara kadar akar. Suyun kaşıntılı cilt hastalıklarına ve isiliğe iyi geldiği söylenir. Kokarpınar Kokusu geniş bir alana yayıldığından bu adla anılır. Ceyhan a 10 km. uzaklıktadır. Su bir tepenin eteğinden gövde kalınlığında kaynar ve ağrılı hastalıklara iyi geldiği söylenir. Ilıca İçmesi Kozan ın 15 km. kuzeydoğusunda Ilıca köyündedir. Ağrılı hastalıklara iyi geldiği söylenir. Bağözü İçmesi Plajlar Yumurtalık Kozan ın bağözü köyündedir. Suyu müshil niteliğindedir Adana dan 81 km. uzaklıktadır. Ceyhan a ise 32 km uzaklıktadır. Ayas-Yumurtalık sahilleri Akdenizin en güzel köşelerinden biridir. İyi kumsalları vardır. Tarihi eserler ile denizin içiçe oluşu tipik özelliğidir. Antik Aegeae kenti burudadır. Batı sahilleri 1991 yılında turizm merkezi ilan edilmiş planlama çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Karataş Adana ya 50 km. uzaklıktadır. Geniş ve kaliteli kumsalları vardır. Antik Magarsus kenti buradadır. Karataş ın dünyaca ünlü Jumbo karidesi vardır. Adana ya yakın ve düzgün bir yola sahip oluşu tercih nedenidir. 127

129 Tuzla Merkeze en yakın kıyılardır. Adana ya 48 km. uzaklıktadır. Geniş ve uzun kumsalları vardır. Kamp kurmaya uygunluğu açısından Karataş, Yumurtalık ve Mersin sahillerinden daha avantajlıdır. İlkbahardan sonbahara kadar denize girilebilir. Avcılık Kara Avcılığı İl sınırları içerisinde Toros dağlarında dağ keçisi, geyik ve yaban domuzu avları yapılmaktadır. Ayrıca keklik, bıldırcın, üveyik, tavşan yaban ördeği, yaban kazı gibi avlar mevsimine göre yapılmaktadır. Deniz Avcılığı Akdeniz şeridinde Yumurtalık, Çamlık, Yelkoma, Karataş, Akyatan, Tuzla ve Hurma Boğazı dalyanlarında kefal, levrek, çupra, lagos, dilbalığı, karakulak balıkları avlanmakta açıklarda mercan ve karides avı yapılmaktadır. Seyhan Baraj Gölü nde ise sudak, sazan, yayın balığı avı yapılmaktadır. G.1.2 Kültürel Değer Tablo 41: Aladağ İlçesindeki Tescilli Kültür Varlıkları Adı Akören Arkeolojik Sit Alanı Kilise Kalıntısı Eğner Köprüsü Eğner Su Kemeri Hamam Kalıntısı Akören Sınır Köprüsü Kaya Mezarı Arkeolojik Kalıntılar Tablo 42: Ceyhan İlçesindeki Tescilli Kültür Varlıkları Adı Yılankale Semerci Höyük Pasgüden Höyük Tülek Höyük Kuyluktepe Höyüğü Boz Höyük ve Çakmaktepe Karanlık Kapı Mevkii Kurkkulağı Camii ve Kervan Sarayı Tatarlı Arkeolojik Sit Alanı Tatarlı Höyük Muttalip Höyük Tumlu Kalesi Kıllı Höyük Akfatma Kilise Kalıntısı Yarım Höyük Yeri Akören Köyü Kayabaşı Köyü Eğner Köyü Eğner Köyü Eğner Köyü Eğner Köyü Dayılar Köyü Akören Köyü Göllü Mevkii Yeri Yılankale Köyü Eskikent (Türkşükriye) Köyü Bahriye Köyü Kurtkulağı Beldesi İmran Köyü İmran Köyü Sarımazı Beldesi Kurtkulağı Beldesi Tatarlı Köyü Tatarlı Köyü Sarımazı Beldesi Tumlu Köyü Yalak Köyü Burhanlı Köyü Mercin Köyü 128

130 Mecit Efendi Höyüğü Doruk Höyük İkiz Höyük Kokartepe Nekropol Alanı Hürüuşağı ve Ekinci Höyük Çiçekli Höyük Mercin (Boz) Höyük Kırktake Höyüğü Hacılar Höyük Sokuluk Düz Yerleşim Alanı Gökdere Ören Yeri Sirkeli Höyük Zincirli Höyük Tablo 43: İmamoğlu İlçesindeki Tescilli Kültür Varlıkları Adı Koyunevi Arkeoloji Sit Alanı Tablo 44: Karaisalı İlçesindeki Tescilli Kültür Varlıkları Adı Gözetleme ve Haberleşme Kulesi Mescit Camii Bayrampaşa Kervan Sarayı (Kesirhan) Alman Köprüsü Tablo 45: Kozan İlçesindeki Tescilli Kültür Varlıkları Adı Anavarza Antik Kenti Kozan Kentsel Sit Alanı Kozan Kalesi Kozan Köprüsü Karaör Höyüğü Tatık Höyük Aşağı- Yukarı Çarşı Kentsel Sit Alanı Tırmıl Höyük Hamam Köyü-Arkeolojik Sit ve Nekropol Alanı Çukurören Arkeolojik Kalıntıları Mimari Duvar Kalıntıları Menge Köprü Kalıntısı Karasis Kalesi ve Manastırı Yassıcalı Arkeolojik Sit Alanı Nekrapol Alanı Suluhan Tablo 46: Saimbeyli İlçesindeki Tescilli Kültür Varlıkları Adı Kale ve Kilise Kalıntısı Arkeolojik Kalıntılar Küçükmangıt Köyü Doruk Beldesi Kösreli Köyü Altıkara Köyü Birkent (Rumelişükriye) Köyü Çiçekli Köyü Hurriyet Mahallesi Ceyhan Değermenli Köyü Ceyhan Merkez Kurtkulağı Beldesi Kurtkulağı Beldesi Sirkeli Köyü Azizli Köyü Yeri Köyünevi Köyü Yeri Merkez Karapınar Mahallesi Merkez Kapıkaya Köyü Kızıldağ Yaylası Karaisalı İlçesi Altınova Köyü Kıralan (Hacıkırı) Mevkii Yeri Dilekkaya Köyü Merkez Merkez Adana-Kozan Karayolu Merkez Merkez Merkez Ortaköy Hamam Köyü Çukurören Köyü Topallı Köyü Orcan Köyü Yassıcalı Köyü Fettahlı Köyü Suluhan Köyü Yeri Merkez Kaleboynu Köyü 129

131 Tablo 47: Yüreğir İlçesindeki Tescilli Kültür Varlıkları Adı İncirlik Höyüğü Misi Antik Kenti Havraniye Arkeolojik Sit Alanı Narlı Kuyu Nekropol Alanı Camili Höyüğü ve Çaldağı Mağaraları Çapbar Dede Türbesi ve Çeşmesi Yeri İncirlik Beldesi Yakapınar Beldesi Geçitli Beldesi Ç.Ü.Sahası Narlıkuyu Mevkii Camili Köyü Kütüklü Köyü Tablo 48: Yumurtalık İlçesindeki Tescilli Kültür Varlıkları Adı Aigeai Ankit Kenti Atlas Kalesi Süleymaniye Kulesi Antik Su Yolu Domuztepe Höyüğü ve Nekropol Alanı Yumurtalık Lagünü (Doğal Sit) Tonozlu Yapı Arkeolojik Kalıntılar Tablo 49: Tufanbeyli İlçesindeki Tescilli Kültür Varlıkları Adı Şar (Commana) Ankit Kenti Mozaikli Alan Yeri Merkez Merkez Merkez Gölovası-İncirli Köyleri Yeşilköy Beldesi Yeşilköy Beldesi Ören Mahallesi Sugözü Köyü Yeri Şarköy Orta Köy Tablo 50: Seyhan İlçesindeki Tescilli Kültür Varlıkları Adı Tepebağ Höyüğü Kentsel Sit Alanı Tablo 51: Pozantı İlçesindeki Tescilli Kültür Varlıkları Adı Tekir Tabyaları ve Anahşa Kalesi Akköprü Tablo 52: Karataş İlçesindeki Tescilli Kültür Varlıkları Adı Magarsus Antik Kenti Menzil Han Akdeğirmen Ağyatan Gölü (Doğal Sit) Akyatan Gölü (Doğal Sit) Tuzla Gölü (Doğal Sit) Tepeköy Höyüğü Tablo 53: Feke İlçesindeki Tescilli Kültür Varlıkları Adı Feke Antik Kenti ve Kalesi Karakilise Manastırı Yeri Merkez Merkez Yeri Akçetekir Beldesi Şekerpınar Mevkii Yeri Merkez Dörtdirek Mevkii Merkez İskele Mevkii Kızıltahta Köyü Tuzla Beldesi Tuzla Beldesi Yeri Eski Feke Kara Kilise Mevkii 130

132 Adana Bölge Müzesi Adana kent merkezinde E-5 Karayolu üzerinde bulunan müze 1924 yılında kurulmuştur. M.Ö den başlayarak bugüne geçen zamanda bölgede yaşamış uygarlıkların varlığını ortaya koymaktadır. 130 bin civarında esere sahiptir. Aşil Lahti, Hitit tanrısı Tarhunda, Erken Hitit Devri - Tanrı Figürü, Koç Başlı Bilezik, Antropoit Lahit ve Sikke Kolleksiyonları, Urartu Uygarlığına ait çeşitli objeler belli başlı eserlerdir Etnoğrafya Müzesi Osmanlı döneminden bugüne geçen zamanda yaratılan sanat eserlerinin en güzel örnekleri; el yazması kitaplar, altın ve gümüş işlemeli tüfek ve tabancalar, giysiler ve süs eşyaları ev halıları ile kilimler sergilenmektedir. Atatürk Müzesi 1981 de açılan müze eski bir Osmanlı yapısı olup Suphi Paşa Konağı olarak bilinmektedir. Atatürk, Adana ya ilk geliş tarihi olan 15 Mart 1923 de ve 17 Ocak 1925 yıllarındaki ziyaretinde bu konakta ağırlanmıştır. 19 Mayıs 1981 de bina Atatürk Bilim ve Kültür Müzesi olarak düzenlenmiştir. Misis Mozaik Müzesi Buradaki mozaikler Prof. Bossert ve Dr. Ludvig Budle tarafından tesadüfen bulunmuştur. Bu mozaikler 4.y.y da Geç Roma Dönemi ürünü bir bazilikanın tabanını kaplamaktadır. Hayvan figürleri bulunan mozaikler Nuh un gemisini tasvir etmektedir. Ulu Camii Ramazanoğulları döneminde Halil Bey tarafından 1507 yılında yaptırılmıştır. İznik çinileriyle ünlüdür. Büyüksaat Vali Abidin Paşa tarafından 1881 yılında tamamı kesme taştan yaptırılmıştır. 32 metre yüksekliktedir. Taşköprü Seyhan Nehri üzerinde bir Roma devri şaheseri olan köprü M.S. Mimar Auxentıos a yaptırılmıştır. Dünyanın halen kullanılan en eski köprüsü olarak bilinmektedir. Anavarza Kilikya nın başkenti olmuş antik kent ve kalenin kuruluş tarihi bilinmemektedir. Birçok uygarlık tarafından el değiştirilmiş olan kent Asur, Roma, Bizans, Abbasi ve Ramazanoğulları dönemini yaşamıştır. 131

133 Şar Ören Yeri Tufanbeyli nin 20 km. kuzeydoğusunda Hititliler in dini merkezi konumundaki antik kenttir. Romalılar Comana adını, Türkler de Şar adını vermişlerdir. Bizanslılardan açık hava tiyatrosu, kilise kalıntısı ayaktadır. Yöreye Has Giysiler ve Yemekler Özellikle kırsal kesimde erkek ve kadın giyiminde şalvar ön plandadır. Kadın giyiminde şalvarla birlikte güdük olarak anılan uzun kollu yakasız önden yırtmaçlı bir buluz, başa takılan kenarları oyalı, renkli desenli yağlık denilen yazmalar ve ayağa giyilen yemeni veya lastik pabuçlar görülmektedir. Evliler ve yaşlı kadınlar yağlık adlı yazmayı ikiye katlayıp üçgen biçimde boyunlarının etrafına dolarlar. Erkek giyiminde ise şalvarla birlikte bedene giyilen mintan ve başa takılan kasket görülmektedir. Yörede iş günleri dışında beyaz ipek gömlek meşhurdur. Aladağ ve Karaisalı ilçelerinde, Antep dokuması üç etek giyilmesi yaygındır. Tufanbeyli de ise kadınlar renkli bol ve geniş eteklik altına da ayak bileklerinden boğumlu geniş paçalı şalvar giyerler. Bunun üzerinde yelek başta tülbent vardır. Yörenin yemeklerinden Adana Kebap zaten dünyaca ünlüdür. Ayrıca İçli Köfte içi kıyma dolu dışı bulgurla kaplı leziz bir bölge yemeğidir. Bununla birlikte Şalgam adı verilen ve şalgam kökünün mayalandırılması ile yapılan yöreye has bir içeceğimizde bulunmaktadır. Ayrıca meyan kökünden yapılan içecek Aşlama da yaz aylarında halkı serinletmektedir. Festivaller, Özel Günler Altın Koza Festivali Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenmekte olan festival, çeşitli müzik ve sanat organizasyonu içerisinde en önemli kısa metrajlı yerli film yarışması ve daha birçok etkinliği kapsamaktadır yılından beri Altın Koza Film Festivali düzenlenememektedir. Kiraz Festivali Saimbeyli Kaymakamlığı tarafından 23 Haziran tarihinde düzenlemektedir. Kızıldağ Güreşleri Karaisalı Belediyesi nce Kızıldağ yaylasında Ağustos ayının üçüncü haftasında düzenlenmektedir. Geleneksel Yaz Şenliği ve Karakucak Güreş Festivali: Tufanbeyli Belediyesince 28 Ağustos tarihlerinde düzenlenmektedir. Geleneksel Zeytinbeli Şenliği: Yumurtalık İlçesi Zeytinbeli Belediyesi ve Zeytinbeli Kültür-Turizm Geliştirme Derneğince 18 Ağustos tarihlerinde kutlanmaktadır. Horzum Yayla Şenliği: Kozan Belediyesince her yıl Ağustos ayının 3. haftası kutlanır. Dünden Yarına Kozan Sempozyumu: Kozan Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığınca Eylül ayının son haftası düzenlenmektedir. Atatürk ün Adana ya Gelişi: Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 15 Mart tarihinde kutlanmaktadır. Beyaz Yunus Kültür- Sanat- Müzik ve Spor Festivalleri: Karataş Belediye Başkanlığınca yapılan etkinliklerle her yıl Ağustos ayının 1,2 ve 3. günlerinde kutlanmaktadır. 132

134 G.2 Turizm Çeşitleri Eko Turizm Ceyhan ve Seyhan Irmaklarının yarattığı aluvyonel düzlükteki denizkulakları ve sulak sazlık alanlar eko turizm açısından sınırsız olanaklar sağlar. Bu alanların en önemlileri Tuzla ve Akyatan Gölleri ile Ağyatan Gölü ve Yumurtalık dalyanlarıdır. Kumullar, Göller, Deniz Kulakları, Dalyanlar ve Sazlık alanlar önemli bir zenginlik kaynağıdır. Bu ortam nadir türleri de içeren kuşlar ile deniz ve kara canlılarının ürediği, barındığı ve yaşadığı alanları oluşturmaktadır. Burada sayısız kuş türü, çakal, tilki, su samuru, tavşan, kirpi, yarasa, yaban domuzu, çeşitli kurbağa ve sürüngenler, semenderler ile nesli tükenmekte olan kaplumbağalar yaşamakta ve üremektedir. Spor Turizmi Seyhan baraj gölünde rüzgâr sörfü yapma olanağı mevcuttur. Yaylalarda trekking ve atlı doğa sporu güzergahları mevcuttur. Bisiklet sporu için çok elverişli güzergâhlar vardır. Seyhan ve Ceyhan Nehirleri baraj gölleri olta balıkçılığı için uygun mekânlardır. Av potansiyeli İlimizde yüksek olup Torosların yamaçlarında yaban keçisi, alageyik ve karaca av hayvanı üretme sahaları kurulmuştur. Akarsularda bol miktarda alabalık yaşamaktadır. Rafting için çok elverişli ırmaklardan biri olan Göksu ırmağı, İl Merkezine 121 km. mesafede olan Feke İlçesindedir. Rafting İlin geçiş bölgesinde yer alan yüksek debili derin ırmak yatakları raftinge son derece uygundur. Pozantı ve Karaisalı yakınlarındaki Çakıt Suyu, Feke yakınlarındaki Göksu Irmağı ile Aladağ yakınlarındaki Zamantı Irmağı bu niteliklere sahip akarsulardır. Av Turizmi Adana da en büyük av potansiyeli, Toroslar da Karanfil Dağı ve Demirkazık yamaçları ile Aladağ, Pozantı, Karaisalı yörelerindedir. Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli yöreleri de bu açıdan zengin bir potansiyele sahiptir. Karaca, geyik, yaban keçisi, keklik, turaç, sülün, göçmen kuşları korumak için belli bölgelerde yasaklar getirilmiştir. Bununla birlikte av turizmine hizmet vermek üzere Toroslar ın yamaçlarında av üretme sahaları kurulmuştur. Pozantı Yaban Keçisi Üretme İstasyonu Pozantı ya 5km uzaklıktadır. Karaisalı-Çatalan Alageyik Yetiştirme Alanı, Çatalan yakınlarında 15 hektarlık alan üzerine kurulmuştur. Karanfildağı-Demirkazık Yaban Keçisi Koruma ve Üretme İstasyonu yalnızca Karanfildağı Bölgesinde faaliyet göstermekte iken sonradan buna Demirkazık Bölgesi de eklenmiştir. Adana-Niğde İl sınırlarında yer alan hektar büyüklüğündeki alanda yaban keçileri koruma altına alınmıştır. Bölgedeki akarsular zengin alabalık potansiyeli ile sportif olta balıkçılığı için de idealdir. Şehir Turizmi İlimizin kent merkezinde de oldukça zengin antik ve Türk-İslam döneminden kalan eserler vardır. Bunların başında köprüler, su sarnıçları, camiler, mescitler, kervansaray ve hanlar, diğer sivil mimari örnekleri, Adana saat kulesi, çok sayıdaki hamamlar sayılabilir. Ayrıca Arkeoloji Bölge Müzesi, Adana Atatürk Müzesi ve Adana Etnografya müzesi bölge çapında önem kazanmıştır. Trekking İlin kuzeyini oluşturan dağlık kesim, Toroslar ve Anti-Toroslar her türlü dağ turizmi, trekking için uygun koşullar sağlamaktadır. Yükseltisi üçbin metreyi aşan dorukları tırmanma, bunun daha alt kolları ise doğa yürüyüşleri için ideal ortamlardır. Pozantı yakınlarında Kamışlı, Karanfil ve Pozantı Dağlarına yakın olan yerleşme ve çevresinde konaklama yaparak, kamp kurarak 133

135 söz konusu doruklara ulaşmak ve tırmanmak olanağı mevcuttur. Bu yer ayrıca, günümüzde bu amaçla yoğun olarak kullanılan Niğde sınırları içerisinde ki Çamardı mevkiine de yakındır. Tırmanma için ikinci uygun alan; Aladağ İlçesi yakınlarında Feke ye bağlı Mansurlu köyü civarlarında yer almaktadır. Ünlü Demirkazık dağlarının güney kısmına yakın konumdadır. Aladağların eteklerindeki bu kesim dağ yürüyüşleri içinde en uygun alandır. Bir diğer dağcılık alanı ise Saimbeyli İlçesi yakınlarındaki doğa güzelliği ile ünlü olan Doğanbeyli Beldesidir. İlimizde bulunan bütün trekking güzergahları İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzce tespit edilmiş ve 2002 yılı içerisinde bastırılan Adana Yaylaları broşürü içerisinde yer almıştır. Bu bölgeler Turizm Acentalarının bilgisini beklemektedir. Ayrıca bu yerlerin tanıtımı ve kullanılması için, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile çalışmalar sürdürülmektedir. Tespit edilen trekking güzergahları: 1.Güzergâh: Başlangıç noktası Pozantı-Hamidiye Köyü- Mazmulu Dağı-Karanfil Dağı güzergâhı ile-konaklama noktası Mazlumu mevkii-bitiş noktası ise Eğni Suyu mevkiidir. 2.Güzergâh: Başlangıç noktası Karaisalı-Karakılıç Köyü-Darıçukuru-Köşk-Damlama- Ekecik güzergâhı ile konaklama noktası Belemedik Köyü-bitiş noktası ise Bürücek Yaylasıdır. 3.Güzergâh: Başlangıç noktası Aladağ İlçe merkezi- Tırak mevkii güzergâhı ile konaklama noktası Acı Su Mevkii-bitiş noktası ise Yedigöze Şelaleleridir. At ile doğa yürüyüş güzergâhı: Başlangıç noktası Pozantı ilçesi-armutoluğu Yaylası Kızıldağ Yaylası güzergâhı ile konaklama ve bitiş noktası Kızıldağ Yaylasıdır. Jeep ile safari güzergâhı: Başlangıç noktası Yumurtalık İlçesi Kaldırım Beldesi Ceyhan Nehrinin Akdenize döküldüğü yer-yelkoma Dalyanı arasındaki 29 km. güzergâh ile bitiş noktası Yerkoma Dalyanıdır. Su sporları: Seyhan Barajı başta olmak üzere Çatalan, Yedigöze, Kalpen, Nergizlik ve Kavşak Barajları sportif amaçlarla kullanılabilecek niteliktedir. Mağara ve kanyon turizmi: Aladağ yakınlarındaki Bığbığı Mağarası eşsiz güzelliği ile mağara turizmine son derece elverişlidir. Feke deki Göksu ırmağı ve Pozantı daki Çakıt suyu oluşturduğu vadiler ise Kanyon turizmine çok uygun alanlardır. Ayrıca Aladağ daki Kölkün kalyonu görülmeye değerdir. Kış turizmi Karaisalı daki Kızıldag yaylası, Pozantı daki Karanfil Dağları, Tekir yaylası ve Saimbeyli deki Göktepe kış sporlarına uygun alanlardır. İnanç Turizmi Ulucami ve külliyesi, Yağ Cami, Merkez Hasanağa Cami, Kozan Hoşkadem Cami, Sabancı Merkez Cami, Ceyhan Kurtkulağı ile Adana kent merkezindeki Bebekli Kilise, Saimbeyli deki Kale Kilise, Şar daki Antik Kilise ve Aladağ daki Akören Kilisesi inanç turizmi alanlarıdır. 134

136 G.3 Turistik Altyapı Tablo 54: Turistik Altyapı Tesisleri Sıra No Tesisin Adı (Otel) Adresi, Telefonu Yıldızı Oda Sayısı 1 Hilton Sa Oteli Sinanpaşa Mah. 1.Sok. Yüreğir Tel: Seyhan Oteli Reşatbey Mah. T.Cemalberiker Bul. No:1 Tlf: SEYHAN Faks: Büyük Sürmeli Oteli İnönü Cad.Kuruköprü SEYHAN Faks: Mavi Sürmeli Oteli İnönü Cad. No:151 SEYHAN Faks: Zaimoğlu Oteli Özler Cad. No:22 SEYHAN Faks: İnci Oteli Kurtuluş Cad. Kuruköprü No:6 SEYHAN Faks: Erten Oteli Kuruköprü Mah. Sefa Özler Cad.No:53,Bakımyurdu 4 31 Cad.No:1 Seyhan Tlf Çukurova Park Otel Kuruköprü, İnönü Cad. No: Sedef Oteli Turan Cemal Beriker Bul. No:203 SEYHAN Faks: Aksoy Oteli Abidinpaşa Cad. 1 Sok. No:9 SEYHAN Faks: Otel My Afrodit Hibodrum Civarı Sarıhamzalı Köyü SEYHAN Faks: Küçüksaat Kristal Oteli Kuruköprü Mah. Sefa Özler Cad. No:5 Seyhan /ADANA 3 32 TLF , Faks: A Doruk Oteli Kuruköprü Mah. İnönü Cad. No:89, Seyhan Adana 3 78 Tlf , ,Faks: Küçüksaat Oteli Karasoku Mah Sok. Seyhan Adana Hosta Oteli Kuruköprü Meydanı SEYHAN Faks: Koza Oteli Özler Cad. No:103 SEYHAN Faks: Çavuşoğlu Oteli Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bulvarı No:195 SEYHAN Faks: Akdeniz Oteli İnönü cad. no:14/1 SEYHAN Le Grand Oteli Turan Cemal Beriker Cad. No: , Faks: TST Mola Seyhan Tarsus-Adana-G.Antep Otoyolu 68.Km./YÜREĞİR Faks: 1.Sınıf Motel 1 Öz+12 (Güney) (Motel) TST Teknik Servis Adana-G.Antep Otoyolu Şambayadı Köyü SEYHAN 495 Motel 2 Öz.+24 Kuzey (Motel) Faks: TST Mola Seyhan Tarsus-Adana-G.Antep Otoyolu 86.Km. Köyü/YÜREĞİR Motel 1 Öz+12 Kuzey) (Motel) Faks: Sezer Motel Kamışlı Menemenci Köprüsü yanı Pozantı/ADANA Motel 21 Tel: faks: Akkoç Butik Otel Cemalpaşa Mah Sok. No:22 Seyhan /Adana Butik otel Ökmen Airport Otel Emek Mah. T. Cemal Beriker Blv: No: 173/A Şehri Saray Reşatbey Mah Sok. No:23 Seyhan Adana Apart otel Erten Otel Kuruköprü Mh. Sefa Özer Cd. No 23 Seyhan Çukurova Park Otel Kuruköprü Mh. İnönü Cd. No Adana Airport Otel Emek Mh. Turhan Cemal Beriker Bulv. No Küçüksaat Kristal Otel Kuruköprü Mh. Sefa Özler Cd. No 5 Seyhan Hotel Bonsalı Kayalıbağ Mh. Seyhan Cd No 29 Hotel 12 Tablo 55: Turizm İşletme Belgeli Müstakil Eğlence Tesisleri S.No TESİSİN ADI ADRESİ TELEFONU SINIFI KAPASİTE 1 Afrodit eğlence yeri Hipodrom civarı Tel Yıldız eğlence yeri Karasoku Mh. Alimünif Cd Vakıflar Sarayı Tel:

137 Tablo 56: Turizm İşletme Belgeli Restoranlar Sıra No Tesisin Adı Adresi, Telefonu 1 Park Zirve Zaimoğlu Karslılar Köyü Mevkii YSEEvleri Seyhan (Günübirlik Tesis) 2 Lagos Lokantası S.Demirel Bulvar 4/A Seyhan 3 Hasan Usta Kebap Yurt Mah.Turgut Özal Bul. Kurttepe Kavşağı No:2 Seyhan Tel: Premier Restorant Kurt tepe Köyü Ruh ve Sinir Hastalıkları Has. Karşısı Seyhan Tlf: The Terrace Restorant Yeni Baraj mah. 32 Sok.Damla Sit. A.Blok No:5 Seyhan Telf: Pelit Tesisleri Lokantası Alpu Mevki E-5 Karayolu Üzeri Pozantı Palmiye Restaurant Güzelyalı Mah. 50.Sok. Esen Apt. Altı No:22/A Tlf: Seyhan 8 Tufy s Restaurant Reşatbey Mah.Türkkuşu Cad.No:30 Bilgen Apt.Zemin Kat Seyhan Tlf: Efendi Restorant Cemalpaşa Mah. 6.Sok. No:11/A Balkaroğlu Apt Seyhan , Faks: Nihat Restoran Adana Havaalanı İçi Telefon: Tablo 57:İlimizde Bulunan Turizm ve Seyahat Acentaları (A Grubu) S.NO ACENTA İSMİ ADRES TELEFON FAKS 1 ADANA SEYHAN Cemalpaşa Mah.Gazipaşa Bul. Martı Apt.Kat:1, D:3, Seyhan TURİZM 2 ADİOS TURİZM Güzelyalı Mah.T. ÖzalBul. Yakamoz Apt. No:96/A Seyhan AGUSTA TRAVEL Burhaniye Mh. KızılayCd. Tosun Kutluca İşhanı No:20 Ceyhan/ TURİZM (Şube) 4 ATEŞ TURİZM Cemalpaşa Mh. Ethem Ekin Sk. Çiğdem Apt.N:11 D: AY-F-TUR TURİZM Kurtuluş Mh. Saraçoğlu Cad. Gökkuşağı Apt. No:6 Asmakat AY-F TUR (Şube) Kurtuluş Mh. Gülbahçe Sit. İş Merkezi A Bl. No: ADANA TURİZM C.Paşa Mah.Toros Cad. Özlem Apt No:13/A Seyhan AYTOK TURİZM Çakmak Cad. No: AYTOK TURİZM Kurtuluş Mh. Atatürk Cd No:45 Gülbahçesi St A Bl. K: 2 D/ (Şube) 10 AYAS TURİZM Büyükkırım Mh. YaltırCd. No:47 Ceyhan/ AYAS TURİZM (Şube) Büyükkırım Mh. YaltırCd. No:47 Ceyhan/ ADANA ŞİRİN Ziyapaşa Mah.Baraj yolu 3.Durak Yeter Apt. No:144/C Seyhan TURİZM 13 ADANA NEVA C.Paşa Mah. G.Paşa Bul. No:31 Ateşok Apt. Asma Kat. No: TURİZM 14 AJAX ERAY TURİZM Hürriyet Mh. Atatürk Cad. No:85 İncirlik / ADANA AS LAL TURİZM Cemalpaşa Mah. Gazipaşa Bulvarı Yönlü Apt. Kat:1, D: AS LAL TURİZM Cemalpaşa Mah. Gazipaşa Bulvarı Yönlü Apt. Kat:1, D: ŞUBE 17 A-PARK TURİZM Kurtuluş Mh. Atatürk Cd. Behice Yazgan Apt. No 57 D:3 Seyhan 17 ADANA SOHO Cemal Paşa Mah. 3.Sok. Rona Apt. No:15, Kat:1, D:8, TURİZM 18 BİL-DAYS (ŞUBE) Atatürk Cd. Gülbahçesi Sitesi A Blok Kat 2 No 78 Seyhan BUMİ TURİZM Cemalpaşa Mah.Gazipaşa Bul. Martı Apt.Kat:1 Daire:2 Seyhan CENKAR TURİZM Yeni Mah. Atatürk Cad. No:313/C İncirlik CEYTAP TURİZM Reşatbey Mah. Gazipaşa Bul. Emre Apt. No:6 Zemin Kat COVBOY TURİZM Reşatbey Mah. Stadyum Cad. Mutlular Apt. No:37 Z.Kat ÇUKUROVA TURİZM K.Saat Meydanı Karasoku Mah. Altınören İş Hanı Kat:1 No: ÇAĞ&EDE TURİZM B.Yolu Sümer Mah.94.Sok. Dostlar Apt. B Blok Zemin Kat No: DECAR TURİZM Ziyapaşa Bulvarı Divan Apt. No:6/B

138 25 DANZAS TURİZM Kurtuluş Mah. Ziyapaşa Bul. Gayret Apt. Zemin Kat No:32/ EDFA TURİZM Cemalpaşa Mah. Gazipaşa Bulvarı Tek Apt. No:4 Kat:2/ ER&DİLTURİZM C.Paşa Mah.Toros Cad.Öznur Apt.No:34 Asma Kat GÜNEŞ TURİZM Ziyapaşa Bulvarı No: GÖGÜSGEREN Gazipaşa Bulvarı Lale Apt. No:48 Kat:2 No: TURİZM GÜNDOĞDU TURİZM Reşatbey Mah.4 Sok. Eliyeşil Apt. Kat:1, Daire:3 Seyhan GÖRKEM TURİZM T.Cemal Beriker Bulvarı No:50 Kayahan Apt. Kat.1 Daire HAZEL TURİZM Gazipaşa Bulvarı Mengi Apt. No:46 Kat:1 Daire HİDO TURİZM Ziyapaşa Bulvarı Nakipoğlu Apt.No:9 Seyhan / ADANA HİZMET TURİZM( Ulucami Mah. Av. Turhan ARUN Sk. Pakdil İşhanı No:4/302 Şube) 35 İNCİRLİK TURİZM 10.Taker Üst Komutanlığı içi Bina İncirlik Adana 36 MANAGER TURİZM Gazipaşa Bulvarı Savaş Apt. Kat:1 No:8 Daire: (Şube) 37 MSG TURİZM Gazipaşa Bulvarı Cemalpaşa Mh.3.Sok. No:19 / ADANA MİSİS TURİZM Reşatbey Mah.Avukat Mahmut Eroğlu Sokağı Çulhacı Apt.Zemin Kat. Daire l Seyhan/Adana 39 MEEK TURİZM Sümer Mah Sok. Ozanlar Apt. No:5 Kat:1/1 Seyhan MSN TURİZM Kuruköprü Mh. Sefa Özler Cd. Edirne Pasajı No NEX TUR TURİZM Ziyapaşa Bulvarı Nakipoğlu Apt. Asma Kat No:9/C NEX TUR TURİZM İncirlik Hava Üssü İçerisi (Şb.) 42 NİSER TURİZM Reşatbey Mahallesi Atatürk Caddesi Uğurlu Pasajı Asma Kat No:14/1 D: 107 Seyhan 43 ORHAN ÜDÜL TURİZ Cemalpaşa Mah.Toros Cd. Bahar Sk. Aral Apt. No: OLCAR TURİZM Atatürk Cad. Lokman Apt. A.Blok No:1/ ÖNGEN TURİZM Ziyapaşa Bulvarı Öngen Apt. No:66/C / ÖZ UÇAK TURİZM Kurtuluş Mah. 19. Sok. Atatürk Cad. Gülbahçesi Sitesi C Blok, Zemin Kat No:1 Seyhan 47 PİNK TOUR TURİZM Reşatbey Mah.4 Sok. Ümran Apt.No: PİNK TURİZM T.Cemal Beriker Bul. Asya Kayahan Apt. Kat: (Şube) 49 PUAN TURİZM Ulucami Karşısı Kızılay Cad. No:163 Kat:1 Daire: PUSULA TURİZM Cemalpaşa Mah.Gazipaşa Bul. Gazipaşa Apt.No:30, K: RABİA TURİZM Reşatbey Mah.Adalet Cad. 14. Sok. No:5/A RUTES TURİZM Ziyapaşa Bulvarı Nakipoğlu Apt. No:9/A (AVİS) SIFIRBİR TURİZM Hasan Şaş (Karataş) Bul. No:72/A Yüreğir SE-GA TURİZM Cemalpaşa Mah. Toros Cad. Konur Ap. Zemin Kat No: S-HEMERA TURİZM Kurtuluş Mah. Ziyapaşa Bul. Çerçi Haytaç İşhanı No:33/ SKALA TURİZM Çınarlı Mah. Cumhuriyet Cad. Akasya Apt. Kat:1 No:2 D: SIRAÇLAR TURİZM Cemalpaşa Mh. Atatürk Cad. Ağagil Ap. No:76/A SARUS TURİZM Reşatbey Mh. Atatürk Cad. No:20 Uğurlu Ap. AsmaKat: No: ŞEFKAT TURİZM Alimünif Cad. Ataçlar İş Hanı Kat: 1 No:19 / ŞANLITUR TURİZM Alidede Mah.4 Sokak Kat:2/2 Seyhan/ TAM TOROS TURİZM Çınarlı Mah.Ziyapaşa Bul. Ferit Erçetin Apt. No:78 Kat:1/ TARSUS KLEOPATRA İnönü Cad. Ceylanoğlu İş Merkezi Asma Kat Seyhan T.G.M. M TURİZM Yeni baraj Mah.Turgut Özal Bul. Lütfi Bastaş Apt.No:61/A TOKBEY TURİZM Cemalpaşa Mah. G. paşa Bulvarı Esen Apt. No:28 Z. Kat/ TUR CENTER (Şube) Cemal gürsel Cd. 14 Sk. Tuna Kendirci İşhanı Kat:2 No: TAYBE TURİZM Alidede Mh. Karasoku Sk. No: ÜLKEM TURİZM Reşatbey Gazipaşa Bulvarı Emre Apt. No:6 Kat:2/4 / ÜŞENMEZ TURİZM Atatürk Cad.No:3 İncirlik VİKİNG TURİZM İncirlik Hava Üssü 39. Ulaştırma Bölüğü A.Sok. No: VİKİNG TURİZM (Şube) Hilton SA Oteli Lobisi

139 71 V TOUR TURİZM Belediyeevleri Mh. Süleyman Demirel Bulv. No 116/K Çukurova VARSAK TURİZM Reşatbey Mah. Stadyum Sanatçılar Parkı, Gani Sepici Apt. Zemin Kat Cad.No:11 Seyhan/ 73 YES TURİZM Kurtuluş Mah. Ziyapaşa Bulvarı Havuz Ap. No:46/ ZNF TURİZM ŞUBE Cemalpaşa Mh. Toros Cd. Çınar Apt. No 31/3 Seyhan Tablo 58:İlimizde Bulunan Turizm ve Seyahat Acentaları (C Grubu) 1 ADARENT TURİZM Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. Şendinç Apt. Altı No:89/A / ADANA AZURE TURİZM Döşeme Mah. Karaisalı Cad. Kayalı 2 Apt. No:87/A BAĞLAN TURİZM Atatürk Cad. Perşembe Pazar Sok.No:2/C İncirlik / DEPAR TURİZM Gazipaşa Mah. 566 Sok. Yuva Apt. Altı No:5 / ADANA ESİN EGE TURİZM(Şube) Mücahitler Bulvarı Kayalı Apt. No:87/C / ADANA ESİN EGE TURİZM(Şube) Adana Hava Limanı İçi İç Hatlar Terminali / ADANA İSSOS TURİZM (TARO) Ceyhan yolu üz. Dede korkut Mah.841 Sok. No:68/AYüreğir ADANA Şakirpaşa Havalimanı iç ve dış Hatlar da RENT A CAR KÖKSAN TURİZM Seyhan Mh. 12 Sk. Uğurözonur Apt.No:13/A SBY TURİZM Kurtuluş Mah.20.sk. Güney Apt. No.5/3 Seyhan/ADANA YAPICI TURİZM Yeni Mah.İstasyon Cad. No:197 İncirlik / ADANA A Grubu Seyahat Acentası (Merkez) : 63 A Grubu Seyahat Acentası (Şube) : 18 B Grubu Seyahat Acentası : 0 C Grubu Seyahat Acentası (Merkez) : 8 C Grubu Seyahat Acentası (Şube) : 2 TOPLAM : 91 İkinci Konutlar: Karataş ve Yumurtalık İlçelerimizin sahillerinde hızla ikinci konutlar yapılmaktadır. Turizm planlaması yapılmadan ikinci konut alanlarının açılması, Turizm alanlarının daralmasına ve çarpık yapılaşmaya neden olmaktadır. İkinci konut alanlarının turizm yatırım alanlarından artan kısımlarda planlanması gerekmektedir. Ayrıca Turizm Bakanlığınca ikinci konutlarında turizm kazandırılması için çalışmalar sürdürülmektedir. İlimizdeki turistlik tesisler genel olarak şehir merkezinde bulunmaktadır. Pozantı İlçesinde yapımı süren Kültür ve Turizm Bakanlığından yatırım belgeli Toroslar Tatil köyü doğa ortamına uygun, yayla ve dağ turizmi amaçlı olarak inşa edilmektedir. Ayrıca bu özellikleri taşıyan Pozantı Kamışlıdaki Sezer Motel de altyapı çalışmalarını tamamlayarak turizm belgesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı na başvurmuştur. Sahildeki İlçelerimizde turizm belgeli tesis bulunmamaktadır. Karayolu: D-400 Devlet yolunun İl sınırı içinden geçen bölümü 168km. olup Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü ağında bulunan toplam (Otoyol-Devlet Yolu-İl Yolu) uzunluğu1506 km.dir. D-400 Devlet Yolundan başka Uluslar arası TEM otoyolu yapılmıştır. Demiryolu: Yurt içinde ve yurt dışında tren seferi düzenlemek Avrupa ve Kuzey Ülkeleri, Orta Doğu ve Güney Doğu Ülkeleri ile her türlü Demir yolu taşımacılığı ve işbirliği ile İskenderun ve Mersin limanlarında RO-RO Konteyner taşımacılığı ve nakliyatı yapılmaktadır. 1634km. ana hattı olmak üzere toplam 1932kmetrelik demir yoluna sahiptir. 138

140 Adana Garı: Kurtuluş Mahallesi Tel: şehir merkezine uzaklığı 1km. dir Uğur Mumcu Meydanı Adana Gideceği Yer: Saati: Günleri: Ankara (Mavi Tren) Her gün İstanbul (İç Anadolu Mavi) Her gün İstanbul (Mavi Tren) Salı-Perşembe-Cumartesi İzmir (Posta Treni) Her gün Hava Yolu: 1937 yılında sivil askeri havaalanı olarak hizmete girmiştir yılında tamamen sivil havaalanı olarak kullanılmaya başlamıştır X 45 m. ebatlında asfalt pistte sahiptir. Haftanın her günü İstanbul-Ankara iç hat tarifeli kalkış yapılmaktadır. Haftada iki gün Cidde dış hat tarifeli, haftada 4 gün Ercan dış hat tarifeli, haftada 1 gün Frankfurt Düsseldorf ile dış hat tarifeli 1 gün Ankara bağlantılı Münih ile 1 gün İstanbul bağlantılı Köln uçuşları yapılmaktadır. Deniz Yolu: Botaş Limanı: Boru hattı ile Irak tan gelen ham petrol, yerli ve yabancı gemilerle transit olarak Yurt dışına taşınmakta olup, ithal edilen ham petrol ise yerli gemilerle rafinerilere taşınmaktadır. Toros Gübre Limanı: Tamamı Özel sektöre ait olan liman, genel limancılığa açılmış olup, 2 iskeleden her türlü genel kargo ithalatı ve ihracatı yerli ve yabancı gemilerle yapılmaktadır. Karataş- Yumurtalık Limanı: Karataş ve Yumurtalık İlçelerinde bulunan balıkçı barınakları, yöre balıkçılarına hizmet verilmektedir G.4 Turist Sayısı 2009 yılında ilimizdeki turizm belgeli tesislerde konaklayan turistlerin milliyetlerine göre dağılımı aşağıya çıkarılmış olup, yaz aylarında özellikle sahil ilçelerimiz ile yaylalarda bulunan ilçelerimizin nüfusunda gözle görülür bir artış olmaktadır. Tablo 59: İlimizi ziyaret eden Turistlerin sayısı ve Milliyetleri, 2009 Turistin Milliyeti GİRİŞ GECE Sayısı Sayısı AMERİKA BİR. D ALMANYA ARJANTİN ARNAVUTLUK AVUSTRALYA AVUSTURYA AZERBEYCAN B.ARAP EMİRLİKLERİ BAHREYN 7 9 BANGLADEŞ BELARUS BELÇIKA BOSNA-HERSEK 4 9 BREZİLYA 4 5 BULGARİSTAN CEZAYİR

141 ÇEK CUM ÇİN H.CUMHURİYETİ DANİMARKA EKVATOR 0 0 ENDONEZYA 2 6 ERMENİSTAN ESTONYA FAS FİLİPİNLER FİLİSTİN 1 3 FİNLANDİYA FRANSA G.KIPRIS RUM G.AFRİKA CUMHURİYETİ G.KORE GÜRCÜSTAN HIRVATİSTAN HİNDİSTAN HOLLANDA IRAK İNGİLTERE İRAN İRLANDA İSPANYA İSRAİL İSVEÇ İSVİÇRE İTALYA İZLANDA JAPONYA K.K.T.C KANADA KATAR KAZAKİSTAN KENYA 1 5 KIRGIZİSTAN KOLOMBİYA 3 3 KUVEYT LETONYA 1 3 LİECHTENSTEİN 0 0 LİBYA LİTVANYA LÜBNAN LÜKSEMBURG 0 0 MACARİSTAN MAKEDONYA MALEZYA 9 17 MALTA 1 1 MEKSİKA

142 MISIR MOLDOVA CUMHURİYETİ MONAKO NİJERYA 7 12 NORVEÇ ÖZBEKİSTAN 2 2 PAKİSTAN POLONYA PORTEKİZ ROMANYA RUSYA FEDERASYONU SUUDİ ARABİSTAN SIRBISTAN SİNGAPUR SLOVAKYA SLOVENYA SUDAN SURİYE ŞİLİ TACİKİSTAN 2 2 TAYLAND TAYVAN TUNUS TÜRKMENİSTAN UKRAYNA UMMAN 2 4 ÜRDÜN VENEZUELLA 0 0 YEMEN 9 14 YENİ ZELLANDA 0 0 YUNANİSTAN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MİLLİYETSİZ TÜRİYE CUMHURİYETİ T O P L A M Turizm işletme belgeli tesislerin tamamı İl Merkezinde bulunmasından dolayı, turizm belgeli otellerde konaklayan turistlerin tamamı İl merkezinde konaklamıştır. Bunun dışında kayıtlarımızda yer almayan Belediye belgeli tesislerde de turistler konaklamaktadır. İlimizin Akdeniz e kıyısı bulunan İlçeleri ile yaylası bulunan İlçelerinde, turizm sezonunda nüfus artışları yüksektir. Sahil İlçeleri Karataş ve Yumurtalıkta nüfus artış oranı %40 ın, yayla özelliği taşıyan İlçelerimizin ise %100 nün üzerindedir. 141

143 G.5 Turizm Ekonomisi İlimize 2009 yılı içerisinde Şakirpaşa, Botaş, İncirlik sınır kapılarından yerli ve yabancı turist girişi olmuştur. İlimizde Bakanlığımızdan Turizm İşletme Belgeli 28 konaklama tesisinde 3.642yatak mevcut olup, bu tesislerimizde 2009 yılı içerisinde kişi konaklamıştır. Bunlara ilave olarak; yerel halkın pansiyonculuk, restoran işletmeciliği, rehberlik hizmetleri, balıkçılık gibi dallarda yoğunlaşmasının önünü açmıştır. Halkın kendi ürününü ve el sanatlarını geliştirme ve satma olanağı turizm sayesinde her geçen gün artmaktadır. G.6 Turizm Çevre İlişkisi Turizmin gelişmesinde çevre faktörü çok büyük önem arz etmektedir. Ayrıca Turizmin gelişmesi de çevre üzerinde olumlu izler bırakmaktadır. Çünkü yöremize gelen turistler doğal özelliğini koruyan ortamları görmek isterler. Hava kirliliğinin olmadığı, gürültü kirliliğinin bulunmadığı ve tahrip edilmemiş doğal alanları ziyaret etmek ister Bu kapsamda; Turizm yörelerinde çöp depolama ve imha tesisleri ile atıksu arıtma tesislerinin yapılması, çeşitli temizlik kampanyalarının düzenlenmesi, çevre ve turizm etkileşimine paralel olarak bu yörelerdeki kâğıt, cam, plastik atıkların ayrı ayrı toplanarak değerlendirilmesi için Turizm Bakanlığınca ilgili kurumlarla koordineli olarak çalışmalar sürdürülmektedir. KAYNAKLAR İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,

144 H.TARIM VE HAYVANCILIK 2009 yılına ait veriler hakkında bilgi edinilememiştir. Bu başlık altındaki veriler yıllarına aittir. H.1 Genel Tarımsal Yapı Tarımsal üretim potansiyeli bakımından ülkemizin önde gelen illeri arasında ilk sıralarda yer alan Adana ili tarımsal yapı ve üretimi; arazi kullanım durumu, işletme sayısı, yapıları ve büyüklüklerine göre değerlendirilmiştir. Adana ilinin toplam yüzölçümü, 1997 yılında Osmaniye nin il olması ve üç ilçenin de bu İl e dâhil olmasıyla hektardan hektara düşmüştür. İl yüzölçümünün % ini tarım toprakları oluşturmakta ve bu oran Türkiye tarım topraklarının % 2.5 ine karşılık gelmektedir. Adana tarım topraklarının yaklaşık % 85 ini ekilen tarla arazisi oluşturmaktadır. Tarımla uğraşan hane sayısı I. alt bölgede en fazla IV. Alt bölgede ise en azdır. Bunda ilçe toplam arazi varlığının etkisi yapılan üretim etkili olmaktadır. Bunun yanında IV. alt bölgenin kıyı kesiminde olması nedeniyle bu alanlarda su ürünleri üretimi ile uğraşan hane sayısı fazladır. Dağlık alanda olan hane sayısının yaklaşık olan hane halkı sayısı hem bitkisel hem de hayvansal tarımla uğraşmaktadır. İklim ve yeryüzü şekilleri nedeniyle II. Alt bölgede su ürünleri üretimi daha azdır. Ama bazı alanlarda alabalık üreten çiftlikler bulunmaktadır Tablo 60: Bölgeler Bazında Tarımla Uğraşan Hane Sayısı ve Faaliyet Alanlarına Göre Dağılımı. ALT BÖLGELER Hane Sayısı Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bitkisel Üretim Hayvansal Üretim Su Ür. Üretimi Tarım Ve Hayvancılık Faal. Bulunmayan Hane Sayısı I II III IV TOPLAM * Tarım İl Md. Adana ili tarım işletmeleri, işletme tipleri açısından incelendiğinde ihtisaslaşmanın ülke geneline göre daha yaygın olduğu görülmektedir. Adana ilinde sadece bitkisel yada sadece hayvansal üretim ile uğraşan, dolayısıyla ihtisaslaşmış işletme olarak nitelendirilecek işletmelerin oranı Türkiye ortalamasının üzerindedir. Adana ilindeki Tarım İşletmelerinin % 9 unda yalnız hayvansal üretim, % 30 da yalnız bitkisel üretim ve % 61 inde hayvansal ile birlikte bitkisel üretim faaliyeti yapılmaktadır. Adana ilinde işletmeler sahip oldukları büyüklüğe göre 1 ve 500 ha arasında dağılım göstermiş olup, 1-50 ha arazi büyüklüğünün tüm alt bölgelerde daha yoğun olduğu görülmektedir. Buradan da genelde tarımsal faaliyetle uğraşan ailelerin küçük çaplı işletmeciler olduğunu anlayabiliyoruz. 500 ha üzerinde arazi varlığı olan işletmelerin genelde I. alt bölgede olduğu ve bunun yanında II. Alt bölgede 500 ha üzerinde işletmenin bulunmadığı, II. ve III. alt bölgelerde ise I. alt bölgeye göre çok az olduğu görülmektedir. H.2.TARIMSAL ÜRETİM Tarımsal arazilerin büyük bir çoğunluğu ovada bulunduğu için verimli ve sulanabilir özelliğinden dolayı iklim özelliklerinin de uygun olması nedeni ile polikültür bir tarım gerçekleştirilmekte olup üretim miktarı oldukça 143

145 Tablo 61: Adana İli Tarım Alanlarının Kullanılış Amaçlarına Göre Dağılımı (2008) İLÇELER Bağlar Nadas Sebzelikler (ha) Meyvelikler (ha) (ha) Zeytinlikler (ha) Ekilen (ha) (ha) ALADAĞ CEYHAN FEKE İMAMOĞLU KARAİSALI KARATAŞ KOZAN POZANTI SAİMBEYLİ SEYHAN TUFANBEYLİ YUMURTALIK YÜREĞİR H.2.1. Bitkisel üretim Adana da Bitkisel üretimin değeri Türkiye ekonomisi içerisinde % 4.5 civarında bir ağırlığa sahiptir. Bitkisel üretim içerisinde en büyük paya % 53 ile tarla ürünleri sahiptir. En fazla üretimi gerçekleştirilen ürün ise ortalama ton/yıl ile tahıl ürünleridir. Ayrıca ilde önemli bir yeri olan pamuk ve turunçgil üretimi en önemli üretim ürünlerinin başında gelmektedir. Türkiye üretiminin büyük bir bölümü ilden sağlanmaktadır. Tarla bitkileri içinde endüstri bitkileri % 9.8, tahıllar % 76, yem bitkileri % 2.1, diğerleri % 13.1, meyve ve sebze alanları genel alan içinde % 11.2 lik paya sahiptir. Meyve içinde narenciye % 73.4, zeytin % 15.5, bağ % 1.9, diğer meyveler % 9.2 lik orana sahiptir. Adana İlinde, yıllar itibari ile küçük değişmeler olsa da yaklaşık ülkemiz Mısır Üretiminin % 45 i, Pamuk Üretiminin % 6 sı, Yerfıstığı Üretiminin % 29 u, Soya Üretiminin % 70 i, Narenciye Üretiminin % 30 u, Buğday Üretiminin % 6.3 ü, Kavun - Karpuz Üretiminin % 12 si, Zeytin Üretiminin % 0.6 sı gerçekleştirilmektedir Tarımsal arazilerin büyük bir çoğunluğu ova da bulunduğu için verimli ve sulanabilir özelliğinden dolayı iklim özelliklerinin de uygun olması nedeni ile polikültür bir tarım gerçekleştirilmekte olup üretim miktarı oldukça fazladır. H Tarla Bitkileri H Buğdaygiller Adana ili 2008 yılına ait tarımsal verileri henüz netleşmediği için 2007 yılı değerleri verilmiştir. Tablo 62: Tarla Ürünlerinin (Tahıllar) Alanı, Üretim ve Verimi, 2007 ÜRÜNLER ALAN (DEKAR) ÜRETİM (TON) VERİM (KG/DEK) *Tahıllar Buğday(Durum) Buğday(Diğer) Arpa(Diğer) Çavdar Yulaf(dane) Çeltik Mısır Ekiliş Ekiliş Arpa(Biralık) *Tahıllar veyağlı Tohumlarda 2.ekilişi yapılan ürünlerin ekiliş alanı ve üretim miktarı kendi toplam satırına alınmamıştır. 144

146 İnsanlar günlük gereksinim duyduğu enerjinin % 50 den fazlasını tahıllardan sağlamaktadır. Türkiye de işlenen alanların % 74 ünü kapsayan tahıllar iklim istekleri bakımından serin ve sıcak iklim tahılları olarak ikiye ayrılmaktadırlar. Sıcak iklim tahıllarının yüksek üretim potansiyeline sahip olması üretim artışını sağlayacak ve sulama alanlarının artması ekim nöbeti uygulamasının genişlemesi sıcak iklim tahıllarının gelecekte ekiliş ve üretimini arttıracaktır. Tahıllar yeryüzünde en çok ekimi ve üretimi yapılan ürünlerdir. Genel olarak tüm dünyada ekiliş ve üretim bakımından buğday, çeltik ve mısır ilk 3 sırayı almakta ve bunu arpa, darı ve sorgum izlemektedir. Adana il genelinde ilk sırayı buğday almakta bunu mısır, arpa, çeltik, yulaf, ve çavdar takip etmektedir. H Baklagiller Tablo 63: Tarla Ürünlerinin (Baklagiller) Alanı, Üretim ve Verimi, VERİM (KG/DEK) ÜRÜNLER ALAN (DEKAR) ÜRETİM (TON) Baklagiller Nohut K.Fasulye Mercimek (Yeşil) H Yem Bitkileri Tablo 64: Yem Bitkileri, 2007 ALAN (dekar) ÜRETİM (ton) Yeşil Ot (ton) Kuru Ot (ton) ÜRÜNLER Dekar Dane Slaj Mısır Slaj Ekiliş Ekiliş Fiğ(Dane) ,5 Fiğ(Ot) Burçak(ot) Yonca Sorgum Trikale(dane) ,0 Trikale(yeşil ot) Korunga Toplam (I.ürün) , Toplam (II. ürün) Toplam , GENEL TOPLAM (I.Ürün) ,0 GENEL TOPLAM (II. Ürün) ,0 GENEL TOPLAM ,0 Yem bitkileri, hayvan yemi olarak yetiştirilen, ancak bunun yanında toprak ve suyu muhafaza etme, ekim nöbeti içerisindeki kendinden sonra gelen ürünlerin verimini artırma özellikleri taşıyan, doğrudan doğruya veya sonradan yedirilmek üzere hasat edilerek kurutulan veya silaj yapılan bitkilerdir. Yem bitkileri kültürünün ekonomik değeri, özellikle hayvansal üretim maddelerinden görülmektedir. Yüksek beslenme değerine sahip yemlerle beslenen hayvanlardan elde olunan ürünler kalite bakımından yüksek, insan hayatı ve memleket ekonomisi için büyük değerler taşır.

147 İlimizde yem bitkileri Hayvancılığın Desteklenmesi Projesi kapsamında 2000 yılından itibaren desteklemeye alınmıştır. İlimizde iklim arazi uygunluğu ve hayvancılığın yoğun olması nedeniyle en fazla III. alt bölgede ekimi yapılmaktadır. Ancak diğer alt bölgeler içinde yem bitkilerinin gelişimi için destek çalışmaları yoğunluk kazanmıştır. Yem bitkileri hayvan beslenmesinin olmazsa olmazı olup üretilen ürünleri genelde işletmeler kendi bünyelerinde tüketmektedirler. H Endüstriyel Bitkiler Tablo 65: EndüstriyelBitkiler, Üretim ve Verimi, 2007 Endüstriyel Bitkiler Tütün Şekerpancarı Pamuk (Kütlü) *Yağlı Tohumlar Susam Ekiliş Ekiliş Ayçiçeği(Yağlık) Ayçiçeği(Çerezlik) Yerfıstığı Ekiliş Ekiliş Soya Ekiliş Ekiliş Kanola(Kolza) Yumrulu Bitkiler Patates Kuru soğan Kuru sarımsak *Tahıllar veyağlı Tohumlarda 2.ekilişi yapılan ürünlerin ekiliş alanı ve üretim miktarı kendi toplam satırına alınmamıştır. **Karataş ilçesinde da. İmamoğlu ilçesinde da.2. ekiliş pamuk bildirilmiştir. Endüstri Bitkileri, adından da anlaşılacağı gibi endüstrinin çeşitli kollarına hammadde sağlayan bitkilerdir. Bu nedenle tarım, sanayi, ticaret gibi toplumun çeşitli faaliyet olanaklarını yakından ilgilendirirler. Ayrıca iş hacmi oluşturularak toplumun sosyo-ekonomik yapısına da olumlu etkide bulunurlar. Adana ilinde birçok endüstri bitkisi ekimi ve üretimi yapılmaktadır. Bunlar içerisinde ise en önemli olan bitki ve Çukurova nın beyaz altını olarak nitelendirilen pamuktur. Patates, yerfıstığı, soya ve ayçiçeği ekimi de önem taşıyan bitkilerdir. 146

148 H Bahçe Bitkileri H Meyve Üretim Tablo 66: 2007 Yılı Adana İli Meyve Ağaçları Sayısı ve Meyve Üretimi Toplu Meyvelikler Dağınık Ağaç Sayısı Toplam MEYVENİN Meyve Meyve Meyve Meyve Meyve MEYVELER ALT TÜRÜ Kapladığı Veren Vermeyen Veren Vermeyen Veren (ÇEŞİDİ) Alan Ağaç Ağaç Ağaç Ağaç Ağaç (Dekar) Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Üretim (Ton) Yum. Çekirdekli Armut Ayva Elma Golden Starking Amasya Grannysmith Diğer Yenidünya Taş Çekirdekli Erik Kayısı Kızılcık Kiraz Şeftali Nektarin Diğer Vişne Zeytin Sofralık Zeytin Yağlık Sert Kabuklu Ceviz Badem Antep Fıstığı Fındık Üzümsü Meyve Kivi Dut İncir Keçiboynuzu **Çilek(Ö.Altı Dâhil) Nar Trabzon Hurması **Üzüm Sofralık 52857da. 1410da Kurutmalık 1350 da Şaraplık Turunçgiller Limon Portakal Washington Portakal Yafa Portakal(Diğer) Mandalina Satsuma Mandalina Clemantin Mandalina(Diğer) Altıntop Turunç TOPLAM da Ağaç Başına Verim (kg) 147

149 Tarım alanları içinde meyveciliğe ayrılan alanlar kısıtlıdır. Bu alanların iyi değerlendirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması genel hedefimiz olmalıdır. Meyvecilikte alansal genişleme yerine birim alandan daha fazla verim alma ve hasattan sonra oluşan kayıpları azaltma ana amaç olarak benimsenmelidir. Bu kapsamda alınacak önlemlerin başında, modern meyvecilik tekniklerinin uygulandığı Entegre Üretim Sistemleri nin devreye sokulması gelmektedir. Böylece, bir yandan verim ve kalite artırılırken, diğer yandan maliyetler azaltılarak uluslararası pazarlarda rekabet gücü yaratılmış olacaktır. Adana ilinin yıllar itibariyle meyve üretimi incelendiğinde tüm meyve gruplarında büyük bir artışın olduğu görülmektedir. Adana meyve yetiştiriciliği için büyük bir potansiyele sahiptir. Ancak meyveciliğe uygun alanların çok az bir kısmı kullanılmaktadır yılından sonra pamuk yetiştiriciliğini etkileyen beyazsinek zararından ve pamuk yetiştiriciliğinin sulamanın başlaması ile birlikte GAP illerine kaymasından sonra Adana da bahçe tarımına geçiş hızlanmıştır. Ağırlıklı olarak yetiştirilen meyve türleri turunçgil, asma, zeytin, kiraz, incir, nar elmadır. Üzüm, kiraz ve turunçgiller iç piyasa ve ihracata yönelik üretilmektedir. Bağlar da Yalova incisi çeşiti önem kazanırken yüksek bölgelerde ziraat-900 kirazı ve lambart çeşitleri yaygındır. İlimiz özel idare desteği ile zeytincilikte kayda değer bir atak gerçekleştirmiş olup sulanamayan alanlarda zeytincilik hızlı bir artış eğiliminegirmiştir. Gemlik ve ayvalık dikimi artan çeşitlerimizdendir. İlimizde yaygın portakal çeşitleri Washington, yafa, valencia ve kozan yerlidir. Mandarinlerde Clemantin, satsuma, Mineola yetiştiriciliği yapılan önemli çeşitlerimizdendir. Altıntop çeşitlerimiz Starruby ve Marsh Seedles limonda ise Enterdonata, Anderson ve maya çeşitleri ağırlık basmaktadır. H Sebze Üretimi Sebzeler tek yıllık bitkiler olduğu ve uzun süren yatırımlara gerek göstermeyip kısa dönemde ürününü oluşturduğu için birçok üreticinin dikkatini çekmekte ve alternatif bitkiler olarak düşünülmektedir. Bölgede sebze tarımı büyük ölçüde açıkta yapılmaktadır. Bununla birlikte plastik alçak tünellerde yetiştiricilik te önemli boyuttadır. Özellikle karpuz ve kısmen kavun, bunların yanında domates, biber, patlıcan, kabak, hıyar tünel altında yetiştirilen başlıca ürünlerdir. Ayrıca bamya, börülce, tatlı mısır, kışlık sebzelerden, enginar, marul, salata (kıvırcık ve ice-berg baş), pırasa, soğan, turp, kırmızı pancar, karnabahar, brokoli, kereviz, bakla ve bezelye potansiyel sebze olarak görülmektedir. Bunun yanında tıbbi ve aromatik bitkilerde yetişmektedir. Adana ilinin ekolojik koşulları dikkate alınacak olursa sebze üretim karakteristiği olarak iç ve dış piyasa için taze sebze üretimi ilk planda yer almaktadır. Sanayiye yönelik sebze yetiştiriciliği ikinci planda gelmektedir. Tablo 67: Adana İli Sebze Ekim Alanı ve Üretim, 2008 ALAN ÜRETİM ALAN ÜRETİM SEBZELER Dekar Ton SEBZELER Dekar Ton Meyvesi yenen Sebzeler , ,1 Yaprağı Yenen Sebzeler , ,4 Lahana (Beyaz) 2.270, ,0 Bamya 785, ,0 Lahana (Kırmızı) 200,0 500,0 Kavun (Açık) , ,0 Lahana(Brüksel) 30,0 60,0 Kavun (Ö.A.) , ,0 LahanaÖ. A.(Brüksel) Karpuz (Açık) , ,0 Marul Açık(Göbekli) , ,0 Karpuz (Ö.A.) , ,0 Marul Ö.A.(Göbekli) Sakızkabağı (Açık) 805, ,0 Marul (Aysberg) 30,0 45,0 Sakızkabağı (Ö.A) 2.052, ,5 Marul (Kıvırcık) 1.015, ,8 Kabak Bal 5,0 2,5 Ispanak 1.940, ,0 Hıyar (Açık) 1.854, ,6 Ispanak (Ö.A.) Hıyar Turşuluk 2,0 1,0 Pırasa 525, ,0 Hıyar (Ö.A) 2.928, ,0 Roka 30,0 24,0 Patlıcan (Açık) 4.720, ,0 148

150 Tere 41,0 39,1 Patlıcan (Ö.A) 600, ,0 Nane 55,0 37,0 Acur 1.000, ,0 Dereotu Domates (Açık) , ,0 Dereotu (Ö.A.) Domates (Salçalık) 280,0 430,0 Maydanoz 95,0 76,5 Domates (Ö.A) , ,0 Baklagil Sebzeleri 8.534, ,0 Biber (Dolmalık)(Açık) 560,0 860,0 Fasulye (Açık) 3.130, ,0 Biber (Dolmalık)(Ö.A.) 5,0 25,0 Fasulye (Ö.A.) 34,0 88,0 Biber (Sivri) (Açık) 6.940, ,0 Bakla 1.940, ,0 Biber (Sivri) (Ö.A.) 804,0 511,0 Bezelye (Açık) 2.900, ,0 Biber (Salçalık) 9.760, ,0 Bezelye (Ö.A.) Çilek(Ö.A.) 51,0 229,5 Barbunya Fasulye 500,0 250,0 Çilek (Açık) Börülce 30,0 45,0 Brokoli (Ö.A.) Soğansı Sebzeler 2.245, ,5 Brokoli 300,0 750,0 Soğan (taze) 2.045, ,5 Enginar 1.050, ,0 Sarmısak (taze) 200,0 224,0 Diğer Sebzeler 921, ,5 Soğan (taze) (Ö.A.) Karnabahar 918, ,0 Sarmısak (taze)(ö.a.) Muz (Ö.A.) Yumrulu ve Kök Sebzeler 728, ,5 Üzüm (Ö.A.) (Asma) 3,0 4,5 Havuç Toplam (Açık) , ,5 Şalgam 10,0 25,0 Toplam (Ö.Altı) , ,5 Turp (Bayır) 38,0 49,5 GENEL TOPLAM , ,0 H Süs Bitkileri Konu ile ilgili bilgi edinilememiştir. H.2.2 Hayvansal Üretim Hayvancılık tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye de ekonomik, sosyal ve beslenme açılarından önem taşıyan vazgeçilmez bir sektördür. Hayvancılık sektörü, Türkiye de ulusal beslenme ve kalkınma sorunlarının çözümüne ek olarak, dışsatımın arttırılması, sanayiye hammadde sağlaması, bölgeler ve sektörler arası dengeli kalkınmanın istikrar içinde başarılması, kırsal alanda gizli işsizliğin önlenmesi, sanayi ve hizmet sektörlerinde yeni istihdam imkânlarının yaratılması ve kalkınma finansmanının öz kaynaklara dayandırılması bakımından önemli potansiyele sahiptir. Hayvancılığı ulus ekonomisindeki yeri; gıda kaynağı, ilaç, tekstil ve diğer endüstriler için hammadde, spor ve binek hayvanı, döviz, ısı ve yakıt enerjisi olarak kullanılıyor olması gibi birçok konuyu kapsamaktadır. Adana da hayvancılık (Büyükbaş, Küçükbaş, Tavukçuluk ve Arıcılık) alanında plana dayalı hedefler belirlenirken tespit edilen ilkelerin sektörler bazında birbirleriyle uyum içerisinde olmasına özen gösterilmiştir. Dağlık alanlarda özellikle küçükbaş hayvancılık yaygın olarak yapılmaktadır. Son yıllarda hayvancılılığa olan ilgi artmıştır. Ayrıca büyükbaş et ve süt tesislerinin yapımı talepleri artış göstermiştir. H Büyükbaş Hayvancılık Tablo 68: İlimizdeki Büyükbaş Hayvan Verileri 2008 İLÇELER SAF KÜLTÜR YERLİ KÜLTÜR MELEZİ SIĞIR TOPLAMI 149 MANDA AT KATIR EŞEK DEVE Seyhan Yüreğir Aladağ Ceyhan Feke İmamoğlu Karaisalı Karataş Kozan

151 Pozantı Saimbeyli Tufanbeyli Yumurtalık Toplam Bölgemizde özellikle 1970 li yıllardan sonra bölgeye ithal olarak getirtilen Siyah-Alaca kültür ırkı sığırların yöredeki Güney Kırmızısı olan yerli ırklarla geriye melezleme yapılarak bölgemizdeki melez sığır sayısı % 70 lere çıkmıştır. Buda göstermektedir ki Çukurova bölgesinde sığır populasyonu yerli ırklardan almış oldukları bölgeye adaptasyon özelliği ile ve kültür ırklarında aldığı yüksek verim özelliğinin birleşimi sonucu bölgemizde süt verimi yüksek kombine verimli (et+süt) bir melez ırk ortaya çıkmıştır. Besi işletmelerinin kapasitesi genelde 5 50 adet arasında, süt işletmelerinin kapasitesi ise genelde 5 6 adettir. İlimizde canlı hayvan ihracatı yapılmamaktadır. Besi hayvanları genelde büyük firmalar tarafından (Saray Halı, Koç-Ata vb.) toplanarak İl dışına gönderilmektedir. Sütler ise bazı yerel süt işletmeleri tarafından toplanmakta ve bünyelerinde bulunan mandıralarda işlenerek bölgemizde satılmaktadır. Sütlerin büyük bir çoğunluğu ise sokak sütü şeklinde gayri sıhhi bir şekilde İlimizde pazarlanmaktadır. Çiftliklerde oluşan katı ve sıvı atıklar çiftliklerde biriktirilerek gübre olarak tarlalara veya sebze meyve üreticilerine pazarlanmaktadır. Mezbaha ve kesimhanelerde oluşan sıvı atıklar arıtmaya verilmekte, katı atıklar ise Belediyeler tarafından toplanmaktadır. H Küçükbaş Hayvancılık Tablo 69: İlimizdeki Küçükbaş Hayvan Verileri 2007 İLÇELER KOYUN KOYUN (MERİNOS) KIL KEÇİ TOPLAM Seyhan Yüreğir Aladağ Ceyhan Feke İmamoğlu Karaisalı Karataş Kozan Pozantı Saimbeyli Tufanbeyli Yumurtalık Toplam Büyükbaş hayvanlara nazaran koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanların elverişsiz yetiştirme koşullarında bile yaşama şansları daha yüksek olduğu için yetersiz bakım ve beslenme şartlarında dahi çoğalmaya devam etmekte, kendileri için yapılan masrafın az olmasına karşın ekonomimize büyük katkı sağladıkları görülmektedir. Adana ilinde yaygın olarak melez ırklardan Akkaraman, Morkaraman, saf ırklardan az sayıda da İvesi ve Sakız koyunları bulunmaktadır. Bu koyunların büyük çoğunluğu düşük verimli, küçük cüsseli, yağlı kuyrukludur. Adana ilinde dağlık kesimlerde keçi önem kazanmaktadır. Bu nedenle İl in dağlık, ormanlık ve çalılık alanlarında daha ziyade karakeçi (kıl keçisi) az sayıda da melez Halep keçisi yetiştiriciliği yapılmaktadır. Genelde aile işletmeciliği yaygın olup kendi besin ihtiyaçları için yetiştiricilik yapılmaktadır. Bitkisel ürün yetiştiriciliği için yeterince uygun arazilerin olmaması burada küçükbaş hayvancılığın gelişmesine yardımcı olmuştur 150

152 Tüm ülkede olduğu gibi ilimizde de küçükbaş hayvan varlığımızın azalmasında ve elde edilen verimlerin yetersiz olmasının nedenlerinden bazıları mera koşullarının yetersiz, yem bitkileri üretiminin arzu edilen düzeyde olmaması bu konuma gelinmesinde etken olmuştur. Hayvanlardaki dengesiz ve yetersiz beslenme verimi de olumsuz etkilemekte ve hayvanlarda bazı hastalıkların oluşmasını hızlandırıcı etkide bulunmaktadır. Adana da ki küçükbaş hayvan varlığına göre verim oldukça düşüktür. Bunun için daha yüksek verimli hayvanların yetiştirilmesi ve kalitenin arttırılması ekonomik açıdan önem arz etmektedir. İlimizden canlı küçükbaş hayvan ihracatı yapılmamaktadır. İşletmelerin kapasiteleri damızlık işletmelerinde , besi işletmelerinde ise 20 ile 100 adet civarındadır. Bahsedilen yukarı ilçelerimizdeki koyun ve keçi üretimi tamamen meraya dayalı olarak yapılmaktadır. Dolayısıyla katı ve sıvı atıklar merada kalmaktadır. Ovada yapılan küçükbaş besisinde oluşan atılar toplanarak, sebze ve meyve bahçelerinde gübre olarak kullanılmaktadır. İlimizdeki Küçükbaş hayvanlardan elde edilen süt peynir olarak değerlendirilmekte ve pazarlanmaktadır. Elde edilen etler ise genelde İlimizde tüketilmektedir. H Kümes Hayvancılığı (Kanatlı Üretimi) Tablo 70: İlçeler 2008 Yılı Kümes Hayvanları Ve Yumurta Üretimi İlçe Adı Et Tavuğu (Adet) Yumurta Tavuğu (Adet) Hindi (Adet) Kaz (Adet) Ördek (Adet) Tavuk Yumurtası (Adet) Hindi Yumurtası (Adet) Ördek Yumurtası (Adet) Kaz Yumurtası (Adet) Seyhan Yüreğir Aladağ Ceyhan Feke İmamoğlu Karaisalı Karataş Kozan Pozantı Saimbeyli Tufanbeyli Yumurtalık Toplam Hayvancılık faaliyetleri içerisinde en hızlı gelişmeyi kümes hayvanları kaydetmiştir. Özellikle tavukçuluktaki gelişmeler dünyada olduğu gibi ülkemizde de önem mesafeler almıştır. Bunun sebebi yapılan ıslah çalışmalarından kısa sürede sonuçların alınması ve teknolojik gelişmelerden azami şekilde faydalanabilme imkânı olmuştur. Kanatlı işletmesi sayısı 94 adettir. Kanatlı işletmeleri İlimizde büyük çoğunlukta Yüreğir, Seyhan ve Karaisalı İlçelerinde yoğunlaşmış durumdadır. Az sayıda ise Kozan, İmamoğlu, Aladağ ve Ceyhan İlçelerinde bulunmaktadır. Broiler tavuk işletmelerinin kapasitesi yaklaşık olarak 2 Milyon 246 bin adettir. Yumurtacı kanatlı işletmelerinin kapasitesi ise 170 bin adettir. Damızlık kanatlı üretimi yoktur. Broiler kanatlı üretiminden elde edilen tavuk etleri İlimizde ve çevre İllerde tüketilmektedir. Yumurta ise genelde İlimizde pazarlanmaktadır. Kümeslerde oluşan katı atıklar (Tavuk ölüleri ve artıkları) kesimhanelerde bulunan rendering tesislerinde yakılmakta veya kümeslerde bulunan ölü hayvan imha çukurlarında yakılmaktadır. Yine kümeslerde oluşan gübreler ise sebze ve meyve bahçelerinde kullanılmak üzere çiftliklerde biriktirilmekte ve bahsedilen yerlere satılmaktadır. Adana ilinde özellikle kümes hayvancılığı içerisinde özellikle tavukçuluk diğer kümes hayvanlarına göre daha da gelişmiştir. Önemli bir tüketim pazarı olan Ortadoğu pazarına yakınlığı nedeniyle, Çukurova bölgesindeki tavukçuluğun daha hızlı bir şekilde gelişmeyi sürdürmesi beklenmektedir. 151

153 İlde yumurtacı tavukçuluktan çok etlik tavukçuluk yapılmaktadır. Bunun nedeni etlik pilicin pazar durumuna göre planlamasının kolay ve riskin daha az olmasıdır. Diğer yandan bölgemizin sıcak olması nedeniyle yaz aylarında yumurta üretim ve tüketimindeki düşüşler yumurta maliyetini arttırmakta karlılığın azalttığından etlik piliç üretimine kaymalar olmuştur. Bir diğer sebep ise etlik piliç üretenlerin çoğunluğunun entegre tesislerle birlikte çalışmalarıdır. İç Anadolu ve Ege Bölgesinden yöremize yoğun bir ucuz yumurta girişi olduğundan fiyatları yöre üreticilerinin aleyhine geliştiği için yumurta tavukçuluğundan bir kaçış yaşanır olmuştur. İlimizde etlik piliç üretiminin büyük bir kısmı entegre tesislerden karşılanmaktadır. Bu tesislerin aylık civciv girişleri yaklaşık adet yıllık piliç üretimleri ise yaklaşık adet piliçtir. Ülke geneli incelendiğinde ilimizde yumurta ve tavuk eti tüketimi ülke ortalamasının çok gerisinde olduğu görülmektedir. İlimizde tavuk eti ve yumurta tüketiminin en önemli nedenlerinden biriside halkın beslenme alışkanlıklarından dolayı kırmızı ete olan talep fazlalığıdır. Ancak son yıllarda tavuk etinin insan sağlığı açısından önem kazanması ve bununla beraber beslenme alışkanlıklarının değişmesi ile tavuk eti tüketiminde artışlar görülmektedir. Adana ili kümes hayvancılığı konusunda ülke genelinde olduğu gibi dışarıya bağımlıdır. Hangi genotipin bölge koşullarına daha uygun olduğu henüz bilimsel olarak saptanmış değildir. Yetiştiriciler genelde deneme yanılma yöntemi ve firmaların önerileri doğrultusunda yetiştiricilik yapmaktadırlar. H Su Ürünleri Ülkemiz, üç tarafı denizlerle çevrili, birçok doğal göl, baraj gölü, gölet ve binlerce kilometre uzunluğundaki akarsuları ile sahip olduğu bu zengin su ürünleri üretim kaynakları sayesinde Dünyanın en şanslı ülkeleri arasında olmasına rağmen henüz istenilen seviyeye ulaşmamıştır ha deniz, ha tabii göl, ha baraj gölü ve ha gölet alanıyla toplam ha yüzey alanına sahip bir üretim alanı ve km uzunluğa sahip akarsuları da bu alana ilave edersek ne kadar büyük bir üretim alanına sahip olduğumuz ortaya çıkmaktadır yıllarını kapsayan ve Türkiye nin gelecek beş yıl içindeki önceliklerini belirleyen VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planın da sektörle ilgili temel amaç, su ürünleri kaynaklarının korunarak sürdürülebilir kullanımı ilkesi çerçevesinde, üretimin artırılması olarak belirlenmiştir. Bu amaç çerçevesinde, etkin bir koruma ve kontrol sisteminin oluşturulması ile denizlerdeki ve iç sulardaki doğal ortamların korunması, kontrolü ve geliştirilmesi sağlanacak, kaynakların rasyonel kullanımı ile ilgili tedbirler alınacaktır. Yetiştiricilikle yapılan üretimin çevre, turizm, orman, ulaştırma ve diğer ilgili sektörlerle etkileşimi dikkate alınarak geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına önem verilecektir. Ayrıca, gerekli altyapı ve teknik şartlar tamamlanarak açık deniz balıkçılığına geçilecek, bu konuyla ilgili uluslararası anlaşmaların yapılması için girişimlerde bulunulacaktır. Türkiye dünya içerisindeki coğrafyası nedeniyle su ürünleri üretimi açısından önemli bir yere sahiptir. Tablo 71: Adana İlinde Su Ürünleri Faaliyetleri SU ÜRÜNLERİ FAALİYETLERİ 152 ADET Su Ürünleri İşleyen ve Değerlendiren İşletmeler 7 Su Ürünleri Üretim İşletmeleri 5 Dalyan İşletmeleri 5 Baraj Göl Sahaları 4 Göletler 10 Nehirler 2 Kum, Çakıl, Taş. Kireç Ocakları 113 Balıkhaneler 50 Soğuk Hava Depoları 8 Ruhsat Teskereleri TOPLAM 2.027

154 Tablo 72: Adana İli 2008 Yılı Su Ürünleri Üretimi ve Parasal Değeri Yapılan Avcılık Çeşidi Avlanan Balık (Kg) Satış Değeri (TL) Deniz Balıkları Üretimi Diğer Deniz Ürünleri Üretimi Tatlı Su Balıkları Üretimi Kültür Balıkları Üretimi Toplam Adana su kaynakları bakımından oldukça zengindir. 4 adet baraj gölü, 2 adet nehir ve bunların kolları, 18 adet gölet, eski nehir yatakları, yaklaşık km uzunluğunda drenaj kanalları ve Toroslar da çok sayıda soğuk su kaynağı Adana nın su kaynaklarını oluşturmaktadır. Sahip olunan kaynakların bolluğu ve üretim açısından mevcut potansiyele rağmen, balık istihsali ve üretimi çok düşük düzeyde kalmakta, Türkiye üretiminin % 1 inin de altındadır ve genel olarak avcılığa dayanmaktadır. İlimizde su ürünleri önemli geçim kaynaklarındandır. Kıyıda bulunan Karataş ve Yumurtalık ilçelerimiz için daha fazla önem arz etmektedir. Bu ilçelerimizde yaklaşık1.800 aile balıkçılık yapmaktadır. 12 adet su ürünleri amaçlı kooperatifin üye sayısı 636 dır. Karataş ve Yumurtalık ta birer adet balıkçı barınağı bulunmaktadır. Bu barınaklar ilçelerdeki küçük ve büyük teknelerle Hatay, İçel ve diğer bölgelerden gelen balıkçı tekne ve gemilerine hizmet vermektedir yılı itibariyle ruhsatlı 316 balıkçı teknesi ve gemi ile deniz, lagünler, göller ve diğer istihsal alanlarında avcılık yapılmaktadır. Ruhsat teskereli balıkçı sayısı dir. Ayrıca Karataş İlçemizde Mersin Limanına kayıtlı gırgır ve trol gemisi mevcuttur. Avcılık ve yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünleri Adana ve çevre illerle Ankara, İstanbul gibi büyük kentlere gönderilmektedir. Ayrıca yurtdışına ihracat da yapılmaktadır. Saimbeyli ilçemizde kurulu bulunan Albal alabalık tesisinde üretilen 100 ton civarındaki alabalığın tamamı ile diğer tesislerde işlenmiş ve değerlendirilmiş olarak; yılanbalığı, işlenmiş ve canlı salyangoz, sübye, yengeç, kurbağa, sudak ve levrek ihraç edilen ürünler arasındadır. Dalyanlar Lagün sistemleri, Seyhan ve Ceyhan Nehirlerinin oluşturduğu Çukurova Deltasında yaban hayatı bakımından büyük öneme sahip; büyüklük, balık üretim potansiyeli üreme ve beslenme alanı ve doğal zenginlik açısından da Ülkemiz için önem arz etmektedir. Bakanlığımız tarafından yaptırılan bir çalışma ile Akyatan Lagünü ıslah projesi geliştirilmiştir. Ayrıca Akyatan Lagünü nün balık stok tespiti için Bakanlık Antalya-Kepez Su Ürünleri Üretme İstasyonu Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü ve M. Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi nin ortaklaşa yürütecekleri 3 yıllık bir projeye başlanacaktır. Karataş ilçesi sınırları dâhilinde; Akyatan 5000 ha, Tuzla 800 ha, Hurmaboğazı (Ağyatan) ha, Yumurtalık ilçemizde Yumurtalık Körfezi sistemine bağlı Çamlık 1300 ha ve Yelkoma 640 ha Genişliğe sahiptirler. Akyatan, Tuzla, Hurmaboğazı ve Yelkoma Lagünlerinde dalyan işletmeciliği yapılmaktadır. Çamlık Lagünü, Yumurtalık körfezinin 1994 yılında Tabiatı Koruma Alanı ilan edilmesi nedeniyle kiraya verilememiştir. Yelkoma Lagününde kiralama süresi 2001 yılında sona ermiştir. Tabiatı Koruma Alanı sınırları içerisinde yer alan Çamlık ve Yelkoma Lagünlerinde geleneksel dalyan balıkçılığının yöre kooperatifleri tarafından sürdürülmesi için Orman Bakanlığı Milli Parklar ve Av- Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü Koordinatörlüğünde bir Yönetim marifetiyle hazırlanacak Yönetim Planı Hazırlama çalışmaları devam etmektedir. Akyatan ve Tuzla Lagünleri 2000 yılından bu yana kiraya verilememiştir. Her iki lagünde halen ecrimisil uygulaması ile eski müstecir tarafından işletilmektedir. Hurmaboğazı lagünü projesiz olarak 5 yıllık süre ile kiraya verilmiştir ve kira süresi 2003 yılında sona ermiştir. 153

155 Baraj Gölleri Seyhan Nehrinin kolları üzerinde Seyhan, Nergizlik ve Çatalan Baraj Gölleri, Kozan İlçemizde Kilgen Çayı üzerinde Kozan Baraj Gölü mevcuttur. Baraj Göllerinde kiralama yoluyla istihsal yapılmaktadır. Kültür Balıkçılığı Adana nın su kaynakları yönünden sahip olduğu zenginliğe ve mevcut potansiyeline rağmen bu potansiyelin değerlendirilemediği, yetiştiricilik yoluyla üretimin çok az olduğu görülmektedir. Bunun nedeni deniz ve tatlı sularda avcılık yoluyla üretim, yörenin beslenme alışkanlıkları, ülkemizin ekonomik koşulları ve esas olarak ta su ürünleri yatırım giderlerinin yüksek, kredi ve teşvik imkânlarının yetersiz olmasıdır. Deniz Balıkları Yetiştiriciliği İlimiz kıyılarında rüzgâra kapalı korunmuş koy ve körfezler bulunmamaktadır. Yumurtalık körfezi ise sığ ve lagüner sistemlere bağlı olması nedenleriyle ağ kafeslerde üretim için uygun değildir. Kıyı ise sığdır. Tatlı Su Balıkları Yetiştiriciliği İlimiz tatlı su kaynakları bakımından da çok zengindir. Ova kesiminde sazan, karabalık, tilapia yetiştiriciliğine uygun su kaynakları, yüksek kesimlerde ise soğuk su kaynakları mevcuttur. Baraj göllerinden Seyhan, Kozan ve Nergizlik ağ kafeslerde yetiştiricilik için uygundur. Havuzlarda Alabalık Yetiştiriciliği İlimizde toplam kapasiteleri 248 ton/yıl olan 10 adet alabalık tesisinde üretim yapılmaktadır.. Su ürünleri, denizler, iç sular ve suni olarak yapılmış havuz, baraj, gölet, dalyan ve çiftlik gibi tesislerde tabii veya suni olarak yetiştirilen su bitkileri, balıklar, süngerler ve diğer canlılarla bunlardan imal edilen ürünlerdir. Su ürünleri insan beslenmesinden, hayvan beslenmesine, ilaç sanayinden, kozmetik sanayiine kadar kullanım alanına sahip olma özelliğinden dolayı tarım sektörü içinde en önemli yerlerden birine sahip bir alt sektördür ve bu nedenlerden dolayı il ve ülke ekonomisi doğrultusunda değerlendirilmesi ve korunması gerekmektedir. Adana ilinin denize kıyısı bulunan IV. alt bölgedeki Yumurtalık ve Karataş ilçelerinde balıkçılık önemli bir gelir kaynağıdır. Bu ilçelerimizde birer adet balıkçı barınağı mevcut olup bunların işletmeciliğini belediyeler yapmaktadır. İlimizde AB ülkelerine dışsatım yapan 4 işletme ve bunun yanında kara salyangozu ve kurbağa işleyen tesis bulunmaktadır. Bunlar ürünleri işledikten sonra iç pazarda tüketimleri az olduğu için direkt olarak dış pazara sunmaktadırlar. Balıkçı kesiminin eğitim düzeyi düşük olup, genelde babadan oğul a geçen, görüp öğrenme sisteminin uygulandığı bir uğraş dalıdır. Bu nedenle yenilikleri benimseme düzeyi düşüktür. Su ürünleri işletmeleri, özellikle deniz ürünlerinin hammaddesini ağırlıklı olarak Karataş ilçesinden karşılamaktadırlar. Kefal, levrek, çipura, ahtapot, sübye, karides, dil balığı vb. balıklar ile kara salyangozu ve kurbağa işleyen tesisler ise hammaddesini Adana nın ilçelerinden ve diğer illerden karşılamaktadırlar. Deniz balıkçılığı yanında ilimizde son yıllarda kültür balıkçılığı faaliyetleri de önemli gelişmeler olmuştur. Gerek alabalık, gerekse karada ve denizde deniz balığı ve diğer su ürünleri yetiştiriciliği işletmelerinin sayısı giderek artmaktadır. Su ürünleri işleme sanayimizi Avrupa Birliği ülkeleri ile aynı rekabet şartlarına kavuşturmak için su ürünleri sektörü zincirinin bir safhası olan işleme, paketleme ve muhafazası tesislerinin tarımsal kredi statüsüne tabi tutulması gerekmektedir. Ayrıca hem avcılık hem de yetiştiricilik yoluyla üretim yapan 2 adet Sazan-Karabalık, ayrıca 1 adet Sazan-Kefal işletmesi bulunmaktadır. 154

156 H Kürk Hayvancılığı İlimizde Kürk Hayvancılığı yapılmamaktadır. H Arıcılık ve İpek Böcekçiliği Günümüzde gerek gelişmiş gerek gelişmekte olan ülkelerde arıcılık değişik amaçlarla da olsa, önem verilen bir hayvancılıktır. Türkiye Coğrafyasının geneli dikkate alındığında rakımın iç kesimlerine doğru artması ve Anadolunun topoğrafyası, farklı bölgelerinde yılın değişik dönemlerinde zengin çiçeklenmenin bulunması ekolojik açıdan ülkemizi arıcılık için uygun kılmıştır. Yerleşik alanlarının artması, orman ve çayır-mera alanlarının azalması pestisit kullanımının ve çevre kirliliğinin artması gibi olumsuz etkilerde Türkiye arıcılığında potansiyel düzeyin yakalanmasını önlemektedir. Adana ili ılıman geçen kış mevsimi, ilkbahardaki zengin florası ve uygun teknolojisi ile çok büyük arıcılık potansiyeline sahiptir. İlimizde genellikle bal, bal mumu üretimi ve bir miktar oğul üretimi yapılmaktadır. Ana arı, polen, propolis gibi diğer arı ürünleri ise çok az düzeyde yapılmaktadır. Arıcılar balı, perakende veya toptan olarak satmaktadırlar. İlimizde ipek böcekçiliği yetiştiriciliği yapılmamaktadır. H.3 Organik Tarım Bölgede kısmen zararlı populasyonunun az ve zirai ilaçlamanın yapılmadığı, suni gübrenin kullanılmadığı kuru pamuk alanlarının ileride ekolojik tarım için düşünülebilir. İlimizde şu ana zararlı yoğunluğunun en az ve sulu alan darlığından dolayı zirai mücadelenin diğer tarımsal ürünlerde de asgari seviyede yapıldığı Karaisalı, Kozan ve İmamoğlu ilçelerinin dağlık bölgeye yakın etek kısımlarındaki kuru pamuk alanları ekolojik tarıma uygundur. Adana ilinde toplam 5, da alanda organik tarım yapılmaktadır. Bu rakam 2006 tarihinde da alanda organik tarım yapılırken 2007 tarihi sonu itibariyle bu rakam 1 yıl gibi kısa bir sürede 2 katına çıkarılmıştır. İlimiz Çatalan içme suyu havzasında organik tarım alanları arttırılabilir bir potansiyele sahiptir. Bu alanlarda çeşitli projeler üretilerek yöre halkının mağduriyeti de giderilebilir. Organik olarak üretimi yapılan ürünler arasında domates, biber, turunçgil, zeytin, nektarin, nar, kekik ve biberiye yer almaktadır. Adana İlinde Organik Tarım ve Uygulanabilirliği A.Genel Yapı: Adana İli yüzey şekillerinin birçoğunu bünyesinde toplamış ender yörelerdendir. Arazi Güneyden kuzeye doğru yükselerek Toros Dağlarına ulaşır. Bu nedenle Adana İlini dağlık ve ova bölgesi olmak üzere birbirinden iklim, sosyal ve ekonomik yönden iki farklı bölgeye ayırabiliriz. Ayrıca dağlık kuşak ile ova kesimi arasında geçit kuşağı tabir edebileceğimiz alanlarda İlimizin bir örneğidir. İlimizde farklı bölgelerin olması uygulanan tarım sistemlerinin de farklı olmasına neden olmaktadır. Ova kesiminde iklim uygunluğu nedeniyle yoğun tarım sistemlerinin uygulanması, yılda 2-3 kez ürün alınması, dağlık kesimde tek ürün, bazı bölgelerde nadas sisteminin uygulanması da İlimizin tarımsal yapı farklılığını ortaya koymaktadır. Sıfır metreden başlayıp 3000 metreye kadar yükseltisi olan ve uzun bir tarım takvimine sahip olan ilimizde, hem Akdeniz iklimi hem de geçit kuşaklarına has karasal iklim özelliklerine rastlamak mümkündür. 155

157 B.Organik Tarım Açısından Bölgelerin Değerlendirilmesi: 1-Ova Bölgesi: İlimiz ova bölgesinde Yumurtalık, Seyhan, Yüreğir, Karataş, Ceyhan, İmamoğlu İlçelerinin tamamı, Kozan ve Karaisalı ilçelerinin bir kısım arazileri yer olmaktadır. Bölgede sulu tarım yapılan alanlarda 2-3 kez ürün almak mümkündür. Ekim sistemi sulu alanlarda buğday+ii. ürün, buğday-pamuk, mısır, yerfıstığı, soya, kuru alanlarda buğday-pamuk ağırlıklıdır. Ayrıca bölgede geniş çaplı narenciye alanları mevcuttur. Bölgedeki sulu tarım alanlarının fazlalığı yılda 2-3 kez ürün alınması, iklimin uygunluğu yoğun tarım girdilerinin kullanılmasına sebep olmaktadır. Özellikle insan sağlığı ve çevre açısından en tehlikeli girdilerin başında olan pestitit ve suni gübrelerin kullanımı bu bölgede çok yoğundur. Bu durum, bölgede organik tarım yapmayı kısıtlayabilecek en önemli faktörlerin başında gelmektedir. Ova Bölgesinde Organik Olarak Üretilebilecek Ürünler: Bölgede kısmen zararlı popülasyonun az ve zirai ilaçlamanın yapılmadığı, suni gübrenin kullanılmadığı kuru pamuk alanları ilerde ekolojik tarım için düşünülebilir. İlimizde şuan zararlı yoğunluğunun en az ve sulu alan darlığından dolayı zirai mücadelenin diğer tarımsal ürünlerde de asgari seviyede yapıldığı Karaisalı, Kozan ve İmamoğlu İlçelerinin dağlık bölgeye yakın etek kısımlarındaki kuru pamuk alanları ekolojik tarıma uygundur. Yalnız bu bölgede ekolojik tarım için münavebe sisteminin değiştirilmesi gerekmektedir. Çünkü bölgedeki ağırlıklı tarım sistemi buğdaykuru pamuktur. Buğday yerine tek veya çok yıllık yem bitkilerinin münavebeye girmesiyle sistem bu bölgede uygulanabilir. Ovada ikinci çalışma alanı Çatalan Baraj Gölü çevresinde olabilir. Baraj çevresinde 20 köy bulunmaktadır. Bölgede özellikle incir, üzüm, T.Hurması ve kuru pamuk yetiştirilebilir. 2-Dağlık (Geçit) Bölgesi: Bölgede İlimizin Aladağ, Pozantı, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli İlçelerinin tamamıyla Kozan ve Karaisalı İlçelerinin bir kısım arazileri bulunmaktadır. Bölgede buğday-nohut, buğday-nadas, buğday-yem bitkisi ekim sistemleri ve meyvecilik uygulanan tarım şekilleridir. Bu bölgede ova kesimine nazaran çok az pestisit ve suni gübre kullanımı organik tarımın yapılabilmesi için bir avantajdır. Bölgede özellikle nohut un suni gübresiz ve ilaçsız yetiştirilmesi ve yem bitkileri ile münavebeye girme özelliğinin yüksek olması (Pozantı, Aladağ, Tufanbeyli), meyvecilikte özellikle cevizin doğal olarak yetiştirilmesi ilerde bu bölgelerde organik tarıma geçişi hızlandıracaktır. Bölgede hayvancılığın, işletmelerde bulunması, kullanılan tarımsal girdilerin azlığı ekolojik tarım için tavsiye edilen kapalı sitemin oluşmasına hız verecektir. C.İlimizde Organik Tarım Uygulanmasında Çözülmesi Gereken Problemler-Öneriler: 1.İlimizin her iki bölgesinde de yapılacak çalışmalarda kapalılık esas alınmalıdır. Bu amaçla organik tarımın uygulanacağı yerler pestisit ve suni gübre kullanımının yoğun olduğu bölgeler içinden değil de bu uygulamaların az veya hiç yapılmadığı, burdun fazla çiftçinin organik ürün yetiştirebileceği pilot bölgelerde siteme başlamak ilk aşama için önemlidir. seçilen bölgelerde mümkün olduğunca hayvansal ve bitkisel üretimin birlikte yapılması böylelikle ekolojik madde dönüşümünü üstlenen kapıla bir sistem içinde çalışmalar yapılması uygundur. 2.İlimizde ekolojik tarımın gerçekten başarıya ulaşma şansının olduğu dağlık bölgelerde pazarlama mekanizmasının çok iyi kurulması gereklidir. Planlamada bu alanların ulaşım ve benzeri durumları dikkate alınmalıdır. 3.Ekolojik ürün yetiştirme tekniğinin ve esasların çiftçilere öğretilmesi, çiftçi tarafından benimsenmesi için yayım çalışmalarının seçilecek pilot bölgelerde başlatılması gerekmektedir. Ekolojik tarım kalkınmış ülkelerde belli bir kapasiteye erişmiş, ülkemizde de heüz küçük çapta da olsa bazı bölgelerde uygulamaya başlanmış bir üretim biçimidir. Ülkemizde ekolojik tarım halen dış firmaların koyduğu normlara ve taleplere göre yürütülmekte ve bu ürünlerin tamamı dış satıma gitmektedir. Bu tarım şeklinin ileride ülkemizde önem kazanacağı, bugün dış satıma gönderilen birçok ürünün iç pazarda tüketilir olacağı aşikârdır. 156

158 H.4 Tarımsal İşletmeler H.4.1 Kamu İşletmeleri A.Çukurova Tarım İşletmesi Müdürlüğü: Amacı:Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde tarım ve tarıma dayalı sanayiinin ihtiyacı olan temel mal ve hizmetler üretmek amacıyla gelişen tarım teknolojisinin yurt çiftçisinin hizmetine rahat sunabilmek için kurulmuştur. İşletmenin Faaliyetleri:İşletmede ana faaliyet olarak; bölge çitçilerin tohumluk ihtiyaçlarını karşılamak üzere, buğday ve mısır tohumluğu yapılmaktadır. Çiftçilere önderlik ve öğreticilik yapılarak, münavebe bitkisi olarak ve üretim amaçlı yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, İkinci ürün yemlik dana mısır ekilişi yanında hayvanların kaba yem ihtiyacını gidermek için silaj mısır, yonca, fiğ ekilişleri yapılmaktadır. Sığırcılıkta siyah alaca ırkı ile 150 ana kadrolu süt sığırcılığı yapılmaktadır. Yetiştirilen damızlık hayvanlar ise Hatay Tarım İşletmesi Müdürlüğüne gönderilerek buradan yetiştiricilere dağıtılmaktadır. Suni tohumlama laboratuvarı ve tavukçuluk üniteleri ise kiraya verilmiştir. Çiftçilere Verilen Hizmetler: Buğday Tohumculuğu: Bölge Çiftçisinin ihtiyacı olan kaliteli, yüksek verimli buğday tohumu üreterek çiftçilerin hizmetine sunmaktır. Buamaçla çeşitler bazında ve yıllar itibariyle değişmekle birlikte ton buğday tohumu dağıtılmaktadır. Hibrit Mısır Tohumculuğu: Son yıllarda ikinci ürün mısır ekilişlerinin bölgede artış göstermesi nedeniyle hibrit mısır tohum ihtiyacını karşılamak üzere yapılan mısır tohumculuğunda ortalama olarak yılda tohum dağıtımı yapılmaktadır. Ayçiçeği Üretimi:Tohumculuk yapılan arazilerde münavebe bitkisi olarak yağlı ayçiçeği üretilerek yağ fabrikalarına satılmaktadır. Soya Üretimi:Soya tohumculuğu yanında ikinci ürün soya ekimi yapılmaktadır. Kanola Üretimi:Çukurova da geçmiş yıllarda ekilen, Pazar bulamadığı için üretiminden vazgeçilen önemli yağ bitkisi kanolanın, yeniden ekiminin yaygınlaştırılması, çiftçilere önderlik ve öğreticilik yapılması amaçlanmaktadır. B.Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü: Amacı: Adana İl merkezine 17 km. mesafede bulunan Enstitü bir havza araştırma enstitüsü olup, kalkınma plan ve programlarında yer alan bölgesel öncelikler ve karşılaşılacak problemlere çözüm getirecek araştırmaları yapmak üzere Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş illerine yönelik tarla bitkileri, bağ-bahçe ve hayvancılık konularında araştırmalar yürütmektir. Enstitünün sorumluk alanında 1999 istatistik verilerine göre ha. buğday, ha. birinci ve ikinci ürün mısır, ha. nohut, ha. pamuk, ha. birinci ve ikinci ürün soya fasulyesi, ha. birinci ve ikinci ürün yerfıstığı, ha. yem bitkileri tarımı yapılmakta olup, adet büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştirilmektedir. Ayrıca işletmede bağ bahçe bölümü yeni açıldığından önümüzdeki yıllarda bu konularda da çalışmalar yapılacaktır. İşletmenin dekar toplam arazisi bulunmaktadır dekar arazi bina, depo, ambar, fabrika, ahır, yol v.b. nedenleriyle ekilememektedir. 157

159 H.4.2. Özel İşletmeler Tablo 73: Adana Tarım İl Müdürlüğü Kontrol Şube Müdürlüğü ne kayıtlı ve işleme faaliyetlerine göre işletme sayısı Et ve et ürünleri 20 Süt ve süt ürünleri 102 Meyve sebze ürünleri 204 Su ürünleri işleme 5 Un ve unlu mamül 780 Yağ işletme 18 Şeker ve şekerli mamül 110 baharatlar 31 baklagiller 26 Kuruyemiş ve çerez 36 Tasnif dışı 110 H.5 Tarımsal Faaliyetler: H.5.1 Pestisit Kullanımı Konuyla ilgili bilgi edinilememiştir. H.5.2 Gübre Kullanımı İlimiz Merkez İlçe ve bağlı İlçelerinde bulunan gübre bayilerinin bildirdiği, kimyevi gübre stok ve satış icmallerindeki çiftçiye satış miktarları esas alınarak tanzim edilen kimyevi gübre tüketimleri aşağıdaki çizelgede verilmiştir. Tablo 74: Gübre tüketimleri GÜBRENİN CİNSİ TOPLAM Amonyum Sülfat % ,29 K.Amonyum Nitrat % ,33 Amonyum Nitrat % ,37 Üre % ,67 TSP (% P2O5) 379,95 DAP ,10 Kompoze , ,00 Kompoze ,35 Amonyum FOSFAT 10,20 Kompoze %1Zn 669,50 Kompoze %1Zn 804, Sopli 358,80 Kompoze , Fe 612,55 Kompoze Pt. Sül. 0,00 MAP ,75 Potasyum Nitrat ,03 Potasyum Sülfat % ,13 Potasyum Klorür % 60 0,00 Kalsiyum Nitrat 15,5+26,5 562, NPK 625, , ,00 158

160 , KLORSÜZ 52,10 MKP 13,48 Kompoze S 214,12 Üre Granül 191,95 Tavuk Gübresi ,16 KAYNAKLAR İl Çevre Durum Raporu 2007 Tarım İl Müdürlüğü Çalışmaları 2007,

161 I. MADENCİLİK I.1 Maden Kanununa Tabi Olan Madenler ve Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler I.1.1 Sanayi Madenleri B.5.1 de bilgi verilmiştir. I.1.2 Metalik Madenler B.5.2 de bilgi verilmiştir. I.1.3 Enerji Madenleri LİNYİT Tufanbeyli-Pınarlar %43.37 su % Kül, % Kcal (AİD) Üst Pliyosen ton görünür +Muhtemel rezerve sahiptir ton taş kömürüne eşdeğer olan yatak termik santral kurmaya uygun olup açık işletmeye de uygundur. %43.37 su Karaisalı-Büngüç ve % Kül, %2.25 Meydan yatakları 1361Kcal (AİD)Üst Pliyosen Kozan Bacaklı Alt Liyas Zuhur Feke -Akkaya Alt Liyas Zuhur Saimbeyli-Himmetli Orta Miyosen Üretim çok sınırlıdır. Kömür tamamen üretilmiştir. Alt Miyosen yaşlıdır. I.1.4 Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Malzemeler Çevre Durum Raporunda adı geçen Taş Ocakları Nizamnamesi, yılında Maden Kanununda yapılan değişiklikle yürürlükten kaldırılmış ve bu nizamname kapsamındaki kum, çakıl, ariyet ve taş ocakları Maden Kanunu kapsamına alınmıştır. İlimiz sınırları içerisinde ruhsatlı olarak faaliyet göstermekte olan kum-çakıl ve stabilize ocakları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablo75: 1(a) Grubu Maden Ocakları S.No R.No İşletmeci İlçesi Köyü Cinsi Rezerv 52 Ali ŞAHİN Yüreğir Sofulu Stabilize Anıl İnşaat Ceyhan Haliliye Kum-çakıl Aykut SADAK Ceyhan Yeşilbahçe Kum Bayazıtoğlu İnşaat Ceyhan Çakaldere Kum Bayazıtoğlu İnşaat Karaisalı Kapıkaya Kum-çakıl Bayazıtoğlu İnşaat Karaisalı Kapıkaya Kum-çakıl Çelik İnşaat Karaisalı Gökkuyu Satbilize Çelik İnşaat Karaisalı Söğütlü Stabilize Çelik İnşaat Yüreğir Sofulu Stabilize Dinçer ÖZGÜZEL Ceyhan Mercimek Kum Dinçer ÖZGÜZEL Ceyhan Büyükmangıt Kum-çakıl - 71 Duran DOĞAN Yüreğir Misis Kum Ekiciler İnşaat Karaisalı Kapıkaya Kum-çakıl Ekiciler İnşaat Karaisalı Kapıkaya Kum-çakıl

162 29 Ekiciler İnşaat Karaisalı Kuzgun Kum-çakıl Ekiciler İnşaat Karaisalı Altınova Kum-çakıl Ekton İnşaat Yumurtalık Deveciuşağı Kum Halit SIĞINÇ Yüreğir Büyükkapılı Kum Hasan ÇİFTÇİ Ceyhan Büyükmangıt Kum Hayriye ÇINAR Karaisalı Bozcalar Kum-çakıl Kocaveliler İnşaat Karaisalı Kocaveliler Kum-çakıl Metin KOCA Karaisalı Kocaveliler Kum-çakıl Mustafa TUNCEL Karaisalı Kaşoba Kum-çakıl Öz Ata İnşaat Yüreğir Danişment Kum Öz Biçer İnşaat Yüreğir Büyükkapılı Kum Öz Emeç İnşaat Ceyhan Çakaldere Kum Öz Emeç İnşaat Yüreğir Nacarlı Kum Paşaoğlu Kum-çakıl Karaisalı Akçalı Kum-çakıl Serka Turizm Karaisalı Kocaveliler Kum-çakıl Serka Turizm Karaisalı Kuzgun Kum-çakıl Söçer İnşaat Yüreğir Esenler Kum Tuna İnşaat Ceyhan Günlüce Kum-çakıl Tuna Tur. İnş. San. Tic. Yüreğir Abdioğlu Kum Tuna Tur. İnş. San. Tic. Yüreğir Herekli Kum Üç Kardeşler Yüreğir Sofulu Stabilize Üç Kardeşler Yüreğir Sofulu Stabilize Yedigöze Elektrik Aladağ Eğner Kum-çakıl Üretim A.Ş 81 Yedigöze Elektrik İmamoğlu Uluçınar Kum-çakıl - Üretim A.Ş 64 Yetek İnşaat Seyhan Kuyumcular Stabilize Yorum İnşaat Karaisalı Altınova Kum-çakıl Yorum İnşaat Karaisalı Altınova Kum-çakıl Yüksel İnşaat Yüreğir Kütüklü Kum Ziya GÜRTAŞ Ceyhan Mercimek Kum I.2 Madencilik Faaliyetlerinin Yapıldığı Yerlerin Özellikleri Maden Kanunu ve taş ocakları nizamnamesi kapsamında İl genelinde Ceyhan nehir yatağında, Çakıt Çay yatağında, Körkün Çayı yatağında kum ocakları bulunmakta mülkiyeti Devletin Hüküm ve Tasarrufu altındadır. Aynı kapsamda stablize, taş ve ariyet ocaklarında bulunmakta olup, mülkiyeti Devletin Hüküm ve tasarrufu altındadır. Maden Kanunu kapsamında; Kozan İlçesinde ormanlık ve dağlık alanlarda kuvarsit, bakır, kurşun, çinko, demir, kuvars, linyit madenleri, Ceyhan İlçesinde, Ceyhan nehir yatağında kum çakıl diğer kısımlarında manganez, mermer ve kireç ocakları, Karaisalı İlçesinde Çakıt Çayı yatağı içerisinde kum çakıl diğer kısımlarında linyit ve mermer, Pozantı ve Aladağ İlçelerinde dağlık, ormanlık kesimlerde mermer ve krom yatakları bulunmaktadır. I.3 Cevher Zenginleştirme İlde genel olarak çıkarılan madenlerden kuvarsit, taş, stabilize ve kum çakıl malzemeleri, kırma eleme yöntemi ile basit zenginleştirme işlemine tabi tutulmakta, Aladağ ilçesi sınırları içerisinde de krom zenginleştirme tesisleri (kırma, öğütme, yıkama) bulunmaktadır. 161

163 I.4 Madencilik Faaliyetlerinin Çevre Üzerindeki Özellikleri Genel olarak orman alanları üzerine fiziksel etkileri vardır. İzin verilen sahalarda çalışma yapılacağı zaman müracaatla üzerinde bulunan orman ağaçları temizlenerek çıkartılmaktadır. Saha orman alanı ise Orman Bölge Müdürlüğüne hazırladıkları rehabilitasyon projesine göre rehabilitesi yapılarak sahanın teslim alındığı, rehabilitasyonunu yaptırmadıklarında ise ilgili idarece rehabilitasyonu yapılarak bedeli ilgili maden sahibinden tahsil edilmektedir. Orman alanı olmayan yerlerde de proje sahipleri Müdürlüğümüze Doğaya yeniden Kazandırma Planı sunmaktadırlar. I.5 Madencilik Faaliyetleri Sonucunda Arazi Kazanım Amacıyla Yapılan Rehabilitasyon Çalışmaları İlimizde bulunan maden kanunu kapsamındaki faaliyetlerde ekonomik ömürlerinin tamamlanmasından sonra, orman sahalarında zeminin düzeltilmesi ve yeniden ağaçlandırılması, nehir yataklarında şantiye sahasının yeniden düzeltilmesi vb. çalışmaları yapılmaktadır. KAYNAKLAR İl Çevre Durum Raporu 2008 İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2009 Maden İşleri Genel Müdürlüğü, 2009 Adana İl Özel İdaresi

164 J. ENERJİ J.1. Birincil Enerji Kaynakları J.1.1 Taş kömürü Adana İli kömür üretimi yönünden fakir bir ildir. Karaisalı, Feke ve Saimbeyliİlçelerinde üretimler yapılmaktadır. MTA nın 1989 yılında Tufanbeyli ilçesinde tespit ettiği önemli bir yatak üretime geçtiği takdirde Adana kömür yönüyle önemli bir il olacaktır İlimiz sınırları içerisinde Karaisalı İlçesinde kömür cevheri bulunmaktadır.linyit kömürünün rezervi ton kadardır. J.1.2 Linyit Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınabağlı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun (TKİ), Adana-Tufanbeyli bölgesinde, ton görünür rezervli, ruhsatlı (İR:4169), linyit kömürü sahası bulunmaktadır. Bu sahaya ait kömürün kimyasal analiz değerleri ise; Nem (%) : 41, Kül (%) : 28, Kükürt (%) : 2,1, Uçucu Madde (%) : 24 ve Alt Isıl Değer (Kcal/Kg) : 1298 olarak tespit edilmiştir. Ancak, söz konusu sahada şu an itibariyle herhangi bir madencilik faaliyeti yapılmamaktadır. Bu sahanın ileride termik santral kurularak değerlendirilmesi düşünülmektedir. J.1.3. Asfaltit İl sınırları içerisinde asfaltit rezervleri konusunda bilgi bulunmamaktadır. J.1.4 Bitümlü Şist Konu ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. J.1.5 Ham Petrol İl sınırlarımızda ham petrol rezervi bulunmamaktadır. J.1.6 Doğal Gaz İlimiz sınırları içerisinde doğalgaz rezervleri bulunmamaktadır. J.1.7 Nükleer Kaynaklar ( Uranyum ve Toryum) İlimiz sınırları içerisinde Nükleer Kaynaklar ( Uranyum ve Toryum) rezervler bulunmamaktadır. J.1.8 Orman J.1.9 Hidrolik Konu ile ilgili bilgi bulunamamıştır. Adana il sınırları içerisinde EÜAŞ a ait termik santralın olmaması ve mevcut santralların tamamının hidrolik olması nedeniyle çevre açısından uygun teknolojiye sahiptir.1993 yılında yayımlanmış olan ilk ÇED Yönetmeliği hükümlerine göre adı geçen santrallar ÇED Yönetmeliği kapsamı dışındadır.enerji üretimi sırasında kaynaklar optimum kullanılmaktadır.adana il sınırları içerisinde bulunan 5 adet santralden 3 ü baraj, 2 si kanal tipindedir. Kanal tipi barajlarda suyun 163

165 tutulması mümkün olmamaktadır. Baraj tipi santrallarda su tutulmakta olup bu da yağan kar ve yağmurla orantılıdır. Santrallere ilişkin ayrıntılı bilgi B.1.2 verilmiştir. Ayrıca ilimizde dalga enerjisinden yararlanılmamaktadır. J.1.10 Jeotermal J.1.11 Güneş İlimizde Jeotermal enerji potansiyeli bulunmamaktadır. Tablo76: Ortalama günlük toplam güneşlenme (sa-da), 2009 Ocak ubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Tablo77: Ortalama global güneşlenme şiddeti (cal cm²), 2009 Ocak ubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Tablo78: Maksimum Günlük Toplam Güneşlenme Şiddeti (cal cm²), 2009 Ocak ubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık ADANA İLİ GÜNE ENERJİSİ KAYNAK BİLGİLERİ ADANA İLİ GLOBAL GÜNE RADYASYONU BİLGİSİ 164

ADANA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

ADANA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI ADANA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Adana ili, Türkiye'nin güneyinde Akdeniz Bölgesi'nin Doğu Akdeniz Bölümü'nde yer alan ve gerek sanayisi gerek ekonomisi ile Bölgenin önemli illerinden biridir Güneydoğu

Detaylı

Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. ADANA İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Bitlis ili, Doğu Anadolu Bölgesinde yer almakta olup, engebeli bir topoğrafyaya sahiptir. Ahlat Ovasıyla, bir düzlük gibi Bitlis in kuzeydoğusundan Van Gölüne doğru

Detaylı

ĐL ÇEVRE DURUM RAPORU

ĐL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ĐL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN ADANA ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ADANA-2008 ĐL ÇEVRE DURUM RAPORU ANA BAŞLIKLAR Sayfa COĞRAFĐ KAPSAM 13 DOĞAL KAYNAKLAR 24 HAVA (ATMOSFER

Detaylı

YOZGAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

YOZGAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI YOZGAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Yozgat ili Kızılırmak Nehrinin İç Anadolu Bölgesinde çizmiş olduğu yay içerisinde yer alan Bozok yaylası üzerindedir. Coğrafi bakımdan Başkent'e yakın olması ve Doğu

Detaylı

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Bölge yurdumuzun güneyinde, Akdeniz boyunca bir şerit halinde uzanır. Komşuları Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri, Suriye, Kıbrıs

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

SEYHAN HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI

SEYHAN HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI 2 KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI ÇOB, DSİ, İB, Valilikler, Belediyeler, HSA/ÇİB Üniversiteler, TÜBİTAK ÇOB, Valilikler HSA/ÇİB

Detaylı

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri Okyanuslar ve denizler dışında kalan ve karaların üzerinde hem yüzeyde hem de yüzey altında bulunan su kaynaklarıdır. Doğal Su Ekosistemleri Akarsular Göller Yer altı su kaynakları Bataklıklar Buzullar

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

COĞRAFYA BÖLGELER COĞRAFYASI AKDENİZ BÖLGESİ AKDENİZ BÖLGESİNİN YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ

COĞRAFYA BÖLGELER COĞRAFYASI AKDENİZ BÖLGESİ AKDENİZ BÖLGESİNİN YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ COĞRAFYA 2010 BÖLGELER COĞRAFYASI AKDENİZ BÖLGESİ AKDENİZ BÖLGESİNİN YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ Toros dağları 3.jeolojik zamanda Alp Orojenezinin etkisiyle oluşmuştur. Toros dağları kıyı boyunca denize paralel

Detaylı

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN EDİRNE UZUNKÖPRÜ MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI Yunanistan sınırına 6 kilometre uzaklıkta yer alan Edirne nin Uzunköprü ilçesi, Osmanlı İmparatorluğu nun Trakya daki ilk yerleşimlerinden biri. Ergene

Detaylı

ÇANKIRI İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

ÇANKIRI İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI ÇANKIRI İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Çankırı ili, Orta Anadolu'nun kuzeyinde, Kızılırmak ile Batı Karadeniz ana havzaları arasında yer almaktadır. Çankırı-Çorum havzası İç Anadolu nun Tersiyer deki en

Detaylı

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158 412 5. Ünite ÇEVRE ve TOPLUM 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154 2. Çevre Sorunları... 156 Konu Değerlendirme Testi... 158 153 Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz? 413 414 İNSANLARIN DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA

Detaylı

DENİZLİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

DENİZLİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI DENİZLİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Denizli ili gerek sanayi (tekstil, iplik, dokuma, tuğla-kiremit ve mermer vb.) ve ekonomi gerek turizm açısından Batı Anadolu Bölgesinin önemli illerinden biridir

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi

Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Su, tüm canlılar için bir ihtiyaçtır. Su Kaynaklarının

Detaylı

Şimdiye kadar özelliklerini belirtmeye çalıştığımız Kütahya Yöresi'nin kuzey kesimi içerisinde de farklı üniteler ayırd etmek mümkündür.

Şimdiye kadar özelliklerini belirtmeye çalıştığımız Kütahya Yöresi'nin kuzey kesimi içerisinde de farklı üniteler ayırd etmek mümkündür. Akarsularla boşaltılmış ovalar daha çok Kütahya'nın güneyinde ve güneybatısında, başka bir tarifle Murat Dağı'nın kuzey ve kuzeydoğusunda yer almaktadırlar. Bunlar: Adırnaz Çayı ve Kocaçay'ın yukarı çığırlarındaki

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır.

TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI VE EKONOMİK FAALİYETLER TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır. Buğday Un,Pamuk dokuma, zeytin, ayçiçeği- yağ, şeker

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

MUĞLA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

MUĞLA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI MUĞLA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Türkiye'nin güneybatı ucunda yer alan Muğla ili, güneyinde Akdeniz ve batısında ise Ege Denizi ile çevrilidir. İl, Toros kıvrım sistemiyle Batı Anadolu kıvrım sisteminin

Detaylı

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI COĞRAFİ KONUM Herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir. Özel ve matematik konum diye ikiye ayrılır. Bir ülkenin coğrafi konumu, o ülkenin tabii, beşeri ve ekonomik özelliklerini

Detaylı

BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1 BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Mersin ili 321 km sahil şeridi ile Türkiye'nin önemli bir sahil kentleri arasında

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ankara Ülke Ekonomisinde Etkili Olan Faktörler Tarih Doğal Kaynaklar Coğrafi yer Büyüklük Arazi şekilleri

Detaylı

GÖKSU DELTASI KIYI YÖNETİMİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ ÖZET

GÖKSU DELTASI KIYI YÖNETİMİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ ÖZET 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 197 GÖKSU DELTASI KIYI YÖNETİMİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ Sibel MERİÇ Jeoloji Yüksek Mühendisi Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Ankara,TÜRKİYE sibelozilcan@gmail.com Seçkin

Detaylı

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLERİ Nüfusu Tarım ve hayvancılık Madencilik Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYANIN KİMLİK KARTI BAŞKENTİ:Roma DİLİ:İtalyanca DİNİ:Hıristiyanlık

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir.

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir. PLANLAMA ALANININ KONUMU ve TANITIMI Çalışma alanı, Manisa İli Akhisar İlçesi Akhisar Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Manisa İli Akhisar ın doğusunda Gördes, güneyinde Gölmarmara, batısında

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

AFYONKARAHİSAR İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

AFYONKARAHİSAR İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI AFYONKARAHİSAR İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Afyon ili sahip olduğu jeolojik yapı gereği çeşitli maden yatakları oluşumu için uygun bir ortam sunmaktadır. Bu nedenle hem maden rezervleri, hem de maden

Detaylı

Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde uygun jeolojik şartlarda doğal olarak oluşan,

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

ORTAK GÖSTERİMLER ALAN RENK KODU (RGB) ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI

ORTAK GÖSTERİMLER ALAN RENK KODU (RGB) ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI EK-1a ORTAK GÖSTERİMLER ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA ALAN RENK KODU (RGB) SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI MÜCAVİR ALAN SINIRI 1 PLANLAMA SINIRLARI PLAN ONAMA SINIRI

Detaylı

KAYSERİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

KAYSERİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI KAYSERİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Kayseri ili, Orta Anadolu Bölgesinde gelişmiş sanayisi ile önemli bir yöremizdir. Genel Müdürlüğümüzün il ve yakın çevresinde yaptığı çalışmalar sonucunda çok sayıda

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

MUSTAFA ÇALIŞKAN Makina Yüksek Mühendisi EİE - Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü

MUSTAFA ÇALIŞKAN Makina Yüksek Mühendisi EİE - Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALLERİ İÇİN KAYNAK ALANLARININ BELİRLENMESİ VE LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİN DÜZENLENMESİ MUSTAFA ÇALIŞKAN Makina Yüksek Mühendisi EİE - Yenilenebilir

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI Dr. Gülnur GENÇLER ABEŞ Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 06/02/2016 YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR? Sürekli devam eden

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

AKARSULAR

AKARSULAR AKARSULAR Dünya yüzeyinin şekillenmesi açısından en önemli pay hiç şüphesiz akarsulara aittir. Yüzeydeki sularının bir yatak içinde toplanıp akmasıyla oluşurlar. Akarsuyun doğduğu yere akarsu kaynağı,

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum

6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum 6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum Su kalitesi istatistikleri konusunda, halen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından 25 havzada nehir ve göl suyu kalitesi izleme çalışmaları

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. MARDİN İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

NEVŞEHİR İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

NEVŞEHİR İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI NEVŞEHİR İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI İç Anadolu Bölgesi nde yer alan Nevşehir ili bulunduğu jeolojik yapısı gereği ülkemiz ve Dünyanın önemli turistik yerlerinden biridir. Bölgenin jeolojik yapısı Erciyes,

Detaylı

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı Havza? Hidrolojik olarak; Bir akarsu tarafından parçalanan, kendine

Detaylı

ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN ADANA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA-2013

ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN ADANA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA-2013 ÇEVRE DURUM RAPORU 2012 HAZIRLAYAN ADANA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA-2013 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1.Giriş 8 A. Hava 11 A.1. Hava Kalitesi 11 A.2. Hava Kalitesi Üzerine Etki Eden Unsurlar

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

ANTALYA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

ANTALYA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI ANTALYA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Antalya ili, Türkiye'nin güneyinde Akdeniz Bölgesinde yer alan ve ülkemizin turizm başkenti sayılabilecek bir ilidir. Toros orojenik kuşağı içinde Antalya ve Alanya

Detaylı

Yazar Administrator Perşembe, 26 Nisan 2012 17:25 - Son Güncelleme Cumartesi, 19 Mayıs 2012 14:22

Yazar Administrator Perşembe, 26 Nisan 2012 17:25 - Son Güncelleme Cumartesi, 19 Mayıs 2012 14:22 Batman'ın tarihi hakkında en eski bilgiler halk hikayeleri, mitler ve Heredot tarihinde verilmektedir. Ortak verilere göre MED kralı Abtyagestin'in torunu Kyros karsıtı Erpagazso M.Ö. 550 yilinda yenilince

Detaylı

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ İ İ İ İ Ğ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİ NEOTEKTONİK HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI-2 TÜRKİYE PALEOZOİK ARAZİLER HARİTASI TÜRKİYE

Detaylı

MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI MANİSA İLİ DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELE İLŞİKİN MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ

BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ Topraklar zonal, intrazonal ve azonal topraklar olmak üzere üçe ayrılır. 1. Zonal (Yerli) Topraklar iklim ve bitki örtüsüne bağlı olarak oluşan ve bütün katmanların(horizonların)

Detaylı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA DAYALI ÜRETİM TESİSİ ALANI(ALAKÖPRÜ HİDROELEKTRİK SANTRALİ) 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN İZAH RAPORU HAZIRLAYAN: MUZAFFER

Detaylı

KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ

KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ Konya İl Koordinasyon Kurulu 26-27 Kasım 2011 KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ Yrd.Doç.Dr.Güler GÖÇMEZ. Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi. gulergocmez@selcuk.edu.tr 1.GĐRĐŞ Jeotermal

Detaylı

Kanada Kalkanı Kanada Kalkanı. Kıyı Dağları. Kanada Kalkanı. Kıyı Ovaları. Örtülü Platform. Büyük Ovalar İç Düzlükler. Dağ ve Havzalar Kuşağı

Kanada Kalkanı Kanada Kalkanı. Kıyı Dağları. Kanada Kalkanı. Kıyı Ovaları. Örtülü Platform. Büyük Ovalar İç Düzlükler. Dağ ve Havzalar Kuşağı Örtülü Platform Örtülü Platform Kanada Kalkanı Kanada Kalkanı Kıyı Dağları Örtülü Platform Kanada Kalkanı Dağ ve Havzalar Kuşağı Büyük Ovalar İç Düzlükler QUACHITA WICHITA Kıyı Ovaları BÜYÜK OVALAR= GREAT

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI MANİSA İLİ SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, MANİSA İLİ, SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, 105 ADA 1 PARSELDE YER ALAN TAHSİS-A ALANINDA KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA

BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA SUCUL BİYOMLAR Sucul biyomlar, biyosferin en büyük kısmını oluşturur. Fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre tuzlu su ve tatlı su biyomları olmak üzere iki kısımda incelenir.

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ Sulama? Çevre? SULAMA VE ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ SULAMA: Bitkinin gereksinimi olan ancak doğal yağışlarla karşılanamayan suyun toprağa yapay yollarla verilmesidir ÇEVRE: En kısa tanımıyla

Detaylı

EÜAŞ ADANA VE YÖRESİ HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

EÜAŞ ADANA VE YÖRESİ HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ EÜAŞ ADANA VE YÖRESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çukurova Elektrik A.Ş. arasında imzalanan imtiyaz sözleşmesinin şirket kusuru nedeniyle 12.06.2003 tarihinde feshedilmesi

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI. 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar

10. SINIF KONU ANLATIMI. 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar 10. SINIF KONU ANLATIMI 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar SUCUL BİYOMLAR Sucul biyomlar, biyosferin en büyük kısmını oluşturur. Fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre tatlı su ve tuzlu su biyomları

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-01-b-3b / K19-d-02-a-4a PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi 3.ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 29-30 NİSAN 2013 Haliç Kongre Merkezi, İSTANBUL Cemal KAYNAK Teknik Uzman -Y.Şehir Plancısı İller Bankası A.Ş. Mekansal

Detaylı

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir?

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? 1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? a. Ova b. Vadi c. Plato d. Delta 2- Coğrafi bölgelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Coğrafi özellikleri

Detaylı

SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON-2

SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON-2 SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON-2 Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları & Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Kaynak: YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

BOLU İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

BOLU İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI BOLU İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Karadeniz Bölgesinin Batı Karadeniz bölümünde yer alan Bolu ili, ülkemizin en önemli tektonik yapılarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) üzerinde bulunmaktadır.

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK YETKİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 648 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Madde-13/A. (c) Milli parklar, tabiat parkları,

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. MUŞ İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi Jeoloji

Detaylı

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik TARIM VE EKONOMİ Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik düzeyine bağlıdır. Bazı ülkelerde tarım tekniği

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI MANİSA İLİ SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELE İLİŞKİN MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. REKREASYON ALANI

Detaylı

UŞAK İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

UŞAK İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI UŞAK İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Uşak ili, Ege Bölgesinin İçbatı Anadolu bölümünde Batı ve Orta Anadolu yu birbirine bağlayan bölgede bulunmaktadır. Menderes masifinin kenarında bulunan Uşak ilinde

Detaylı

ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE

ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE TÜRKİYE NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER DERS 5 TÜRKİYE NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER 1-Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının

Detaylı

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3 Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 tür. Bu suyun % 97'si denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan yalnızca % 2'si tatlı su kaynağı olup çeşitli amaçlar için kullanılabilir

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİK BİRİMLER *Ekoloji: Canlıların birbirleriyle ve yaşadıkları ortamla olan ilişkisini inceleyen bilim dalıdır. Ekolojik birimlerin küçükten büyüye doğru sıralaması: Ekoloji

Detaylı

ANKARA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA İL ÇEVRE DURUM RAPORU

ANKARA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA İL ÇEVRE DURUM RAPORU ANKARA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2003 İL ÇEVRE DURUM RAPORLARI REHBERİ ÇEVRE DURUM RAPORLARINDA KULLANILACAK REHBERİN ANA BAŞLIKLARI Sayfa COĞRAFİ KAPSAM... 10 DOĞAL

Detaylı

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D Coğrafya Proje Ödevi Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri Kaan Aydın 11/D---1553 Hindistan ın Genel Özellikleri DEVLETİN ADI: Hindistan Cumhuriyeti BAŞKENTİ: Yeni Delhi YÜZÖLÇÜMÜ: 3.287.590

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM Rehber Öğretmen : Şule Yıldız Hazırlayanlar : Bartu Çetin Burak Demiral Nilüfer İduğ Esra Tuncer Ege Uludağ Meriç Tekin 2000-2001 İZMİR TEŞEKKÜR Bize bu projede yardımda bulunan başta

Detaylı

TOKAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

TOKAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI TOKAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Tokat ili, Karadeniz Bölgesinde Orta Karadeniz bölümünün iç kısımlarında yer alır. Tokat ili Devecidağ ile Köroğlu Dağı arasında uzanan tektonik hattın kuzey ve güneyinde

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİMİ

KORUNAN ALANLARDA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİMİ KORUNAN ALANLARDA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİMİ Dr. Jale SEZEN Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şubesi,Tekirdağ TABİAT VARLIKLARI VE KORUNAN ALANLAR Jeolojik devirlerle, tarih öncesi

Detaylı

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL Kömür ve Doğalgaz Öğr. Gör. Onur BATTAL 1 2 Kömür yanabilen sedimanter organik bir kayadır. Kömür başlıca karbon, hidrojen ve oksijen gibi elementlerin bileşiminden oluşmuş, diğer kaya tabakalarının arasında

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. TUNCELİ İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin doğusunda yer alan bölge kabaca üçgene benzer. Marmara ve Ege Bölgeleri hariç her bölge ile komşudur. Suriye hariç bütün doğu komşularımızla

Detaylı

Düzce nin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 04 Aralık 2012, Düzce

Düzce nin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 04 Aralık 2012, Düzce Düzce nin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 04 Aralık 2012, Düzce İÇERİK Enerji Kaynakları HES Faaliyetlerinin Aşamaları Düzce İlindeki HES Faaliyetleri Karşılaşılan Çevresel Sorunlar Çözüm

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye Çevre Durum Raporu 2011 www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/tcdr_20 11.pdf A3 Su ve Su Kaynakları 3.4 Kentsel

Detaylı

MADEN SEKTÖRÜ/ AKSARAY

MADEN SEKTÖRÜ/ AKSARAY MADEN SEKTÖRÜ/ AKSARAY Ramazan ÖZDEMİR T.C.AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ İçindekiler 1. MADENCİLİK... 3 1.1. Aksaray ın Maden Potansiyeli... 3 1.2. Aksaray daki Maden Kaynaklarının

Detaylı