İÇİNDEKİLER 4-5 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER 4-5 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI"

Transkript

1

2

3

4

5 İÇİNDEKİLER 4-5 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI da Dünya, Türkİye ve Petrol Ofİsİ nde Gelİşmeler da Perakende Faalİyetler da Tİcarİ / Endüstrİyel Satışlar ve LNG Havacılık ve Denİzcİlİk Sektörlerİne Yönelİk Faalİyetler da Madenİ Yağlar da Tedarİk Zİncİrİ Yönetİmİ da Markaya Yönelİk Faalİyetler Ya GENEL BAKIŞ YÖNETİM KURULU ORTAKLIK YAPISI VE HİSSE SENEDİ PERFORMANSI İŞTİRAKLER FİNANSAL GÖSTERGELER FAALİYET GÖSTERGELERİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI Dünya enerji sektörü 2006 yılında oldukça hareketli gelişmelere sahne oldu. Dünya genelinde enerji talebi - özellikle petrol ve doğalgaz tüketimi artarken; bu enerji kaynaklarını üreten ve tüketen ülkeler arasındaki ilişkilerde, özellikle fosil kaynaklara yönelik temin politikaları; yeni stratejik dengelerin oluşmasına ve var olan bazı dengelerin değişmesine sebep oldu. Çin ve Hindistan ekonomilerinin, uluslararası enerji piyasasına yaptığı baskının etkileri 2006 yılında da artarak devam etti. Bu ülkelerde yaşanan yüksek büyümenin paralelinde artan enerji talebi petrol fiyatlarının artışını da besledi. Bu gelişmeler doğrultusunda petrol fiyatları dalgalı bir seyir izledi. Dünya ham petrol arz/talep dengesinin, arzdaki aksamalar ve talebin yükselmesi sonucu bozulmasıyla birlikte, ham petrolün yıllık ortalama fiyatı 65 dolar/varil e yükseldi yılında enerji sektörünün dünya çapında önceliklerinden biri çevre faktörü oldu. Fosil yakıtlardan kaynaklanan emisyonların azaltılmasına ilişkin olarak, bu kaynakları daha temiz kullanan teknolojileri devreye sokmak, çevreye olumsuz etkileri azaltan teknolojileri geliştirip uygulamak önem kazandı ve bu alanda sektörde ciddi yatırımlar yapılmaya başlandı yılında Türkiye enerji sektöründe, liberalleşme, standartların oluşturulması ve düzenleme konularında önemli gelişmeler yaşandı. Petrol ihtiyacımızın mümkün olduğu ölçüde yerli üretimle karşılanması amacıyla petrol arama faaliyetlerine ivme kazandırılmasının yanı sıra, yatırımcılar için istikrarlı ve güvenli bir ortamın yaratılmasına ve yasal düzenlemelerin AB şartlarına uyumunu sağlamayı teminen yürütülen çalışmalara ağırlık verildi. Ülkemiz, jeopolitik konumunun getirdiği avantajları mümkün olan en iyi şekilde kullanmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda önümüzdeki yıllarda sadece ülkemiz enerji sektörünün değil içinde bulunduğumuz bölgenin enerji dengelerini değiştirecek olan projelerden olan Samsun Ceyhan Boru Hattı Projesi devreye girdi. Ayrıca Türkiye ile AB arasında en büyük doğalgaz boru hattı projesi olarak bilinen ve Petrol Ofisi hissedarlarından OMV nin de ortak olduğu Nabucco Projesi ile de Hazar havzası ve Ortadoğu da üretilecek doğalgazın Orta ve Batı Avrupa ülkelerine taşınması hedefleniyor. Bahsedilen projeler ile ülkemizin dünya enerji sistemine entegrasyonu sağlanırken, bu yolla tüketici Avrupa ülkeleri ve üretici komşularımız ile ortak çıkarlara hizmet edecek adımlar atılması hedefleniyor. Tüm bu projeler, bölgenin politik ve ekonomik istikrarının sağlanması yolunda olumlu etki yapacak, bölge ülkelerinin kalkınmasına büyük katkı sağlarken enerji konusunda Türkiye nin önemini artıracak. Türkiye, coğrafi konumu sayesinde petrol ve doğalgaz hatlarının geçiş ülkesi olarak AB enerji arzının güvenliğinde anahtar rolünü üstlenecek. Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı ( BTC ) projesinin Haziran 2006 da işler hale gelmesiyle birlikte Azeri petrolünün uluslararası pazarlara taşınmasına başlandı. BTC Hattı nın işletmeye alınması, Kerkük- Ceyhan Petrol Boru Hattı nın tekrar maksimum taşıma kapasitesine ulaşması ve Samsun-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi nin hayata geçirilmesi ile Ceyhan Terminali nin, Akdeniz Bölgesi ve Avrupa genelinde çok önemli bir uluslararası petrol merkezi haline dönüştürülmesi ve dünya piyasalarında etkin olacak bir merkez yaratılması mümkün olacak. Petrol Ofisi, vizyonu doğrultusunda,

7 Türkiye nin gelişen enerji sektörüne, akaryakıt piyasasındaki liderliğine yakışır bir şekilde yenilikçi yaklaşımları ile şekil vermeyi hedefliyor. Bu doğrultuda, 2006 yılında da sektördeki değişik müşteri segmentlerini ve ihtiyaçlarını algılayıp, bunları ivedilikle karşılamak üzere yatırımları doğru kanallara yönlendirip ürün ve hizmette fark yaratırken, marka imajını güçlendirdik. İlk olarak, ikmal güvenliğimizi inceledik ve rafineri ürünlerinin tedariki konusunda değer zincirimizde yukarıya doğru ilerlememiz gerektiğine karar verdik yılında Orta Avrupa nın lider petrol ve gaz şirketi OMV, %34 oranında Petrol Ofisi ne ortak oldu. Bu ortaklık Petrol Ofisi nin Türkiye deki petrol dağıtım faaliyetlerindeki lider konumunu pekiştirirken, aynı zamanda Petrol Ofisi nin bölgesel güç olma yolunda attığı çok önemli bir adım oldu. OMV ile ortak gerçekleştirilmesi planlanan projeler arasında Türkiye de bir rafineri kurulması, Kafkaslar ve Türkiye ye komşu doğal kaynak zengini ülkelerde petrol ve doğalgaz arama ve çıkartma çalışmaları ile petrol ve doğalgaz dağıtım faaliyetlerine başlanması bulunuyor. Bu işbirliği kapsamında Ceyhan da kurulması planlanan rafinerinin ön çalışmaları tamamlandı ve lisans başvurusu yapıldı. Müşteri odaklı bir şirket olarak ürün ve hizmet kalitemizi mükemmelleştirmeye çalıştık. Bu benzin zor biter sloganıyla PO-97 kurşunsuz benzini ve dünyada uçak yakıtlarında kullanılan, motoru metal tozlarından koruyan anti-metalin ilk kullanıldığı ürün olan EuropoDizel i müşterilerimize sunduk. Hizmet kalitesini artırmanın yolunun eğitimden geçtiğine inandık ve 2006 da eğitim bütçemizi iki misli artırdık. İstasyon ağına yapılan yatırımlara; yeni istasyon yatırımları, istasyon transferleri, sözleşme yenilemeleri ve otomasyon çalışmaları kapsamında önceki yılları aşarak devam ettik. Entegre Otomasyon Sistemini 2006 yıl sonu itibariyle toplam istasyonda devreye soktuk ve bu denli yaygın bir ağın on-line izlenmesi olanağına sahip Türkiye deki tek, dünyadaki birkaç şirketten biri olma konumunu kazandık yılında m 3 lük ilave depolama kapasitesi yatırımıyla toplam depolama kapasitemizi yaklaşık m 3 e çıkarttık. Denizcilikte, Çanakkale Boğazı nın yoğun transit geçiş trafiğinden yararlanmak amacıyla Kepez de bölgenin ilk ve tek terminalini faaliyete geçirdik. Oto-LPG de 2006 da bölgesel, 2007 Mart ta ulusal lisansımızı aldık ve yeni yarattığımız PO LPG markası altında yurt genelinde oto-lpg dağıtımına başladık yılında girdiğimiz LNG (Sıvılaştırılmış Doğalgaz) pazarında 2006 da sektör ikinciliğine ulaştık. Türkiye nin içinde bulunduğu bölgenin akaryakıt ve madeni yağ alanlarında en büyük araştırma ve geliştirme laboratuvarı olması hedeflenen Petrol Ofisi Akaryakıt ve Madeni Yağ Laboratuvarı tesisinin inşaatına başladık. Ulusal akaryakıt dağıtım şirketinden bölgesel enerji şirketine dönüşüm projesi kapsamında, yurt içinde ana faaliyet alanındaki büyümeyi sürdürürken; perakende, denizcilik havacılık yakıtları ve madeni yağlarda yurt dışında büyüme yakalamak için projeler geliştirdik. Denizcilik yakıtlarında önemli müşterilerimize yurt dışında da yakıt ikmaline başladık. Havacılık yakıtlarında Türkiye nin tüm sivil havalimanlarında faaliyet gösteren tek şirket olan Petrol Ofisi, 2006 yılında THY ve diğer yerli havayolu şirketlerinin yurt dışındaki başlıca hava meydanlarında da tedarikçisi konumuna geldi. Madeni yağlarda ihracat yaptığımız ülkelerin sayısı 21 e yükseldi da operasyonel alandaki başarılarımızı finansal sonuçlarımıza da yansıtmayı başardık. Enflasyonun tek haneli seviyelere gerilediği, Gayri Safi Milli Hasılanın %6 oranında büyüdüğü ve ülkemizdeki ekonomik istikrar ve dünyada yaşanan likidite bolluğu paralelinde uluslararası yatırımcıların ülkemize olan güveninin arttığı bir konjonktürde net satışlarımızı %9 oranında artırarak 9,6 milyar ABD dolarına, brüt kârını %18 oranında artırarak 625 milyon ABD dolarına yükselttik. Bir önceki yıl 303 milyon ABD doları olan faiz ve vergi öncesi kârımızı %15 oranında artırarak 350 milyon ABD dolarına taşıdık. Bilanço tarafında dönen varlıklar %66 oranında büyüdü ve milyon ABD dolarına ulaştı. Net finansal borçlarımız %63 oranında daralarak 225 milyon ABD dolarına gerilerken, toplam aktifler %22 oranında büyüyerek 4,3 milyar ABD dolarına yükseldi. Her zaman en doğru yatırımın müşterilerimize yapılacak yatırım olduğunu savunduk, çünkü müşteri memnuniyetine yapılan yatırımlar hiçbir zaman karşılıksız kalmıyor. İspatı pazar paylarımız. Petrol Ofisi 2006 yılını, motorinde %34, benzinde %26, oto-lpg de %22, siyah ürünlerde %50, jet yakıtında %75, madeni yağlarda ise %27 pazar payıyla lider olarak tamamladı. Hedefimiz tüm paydaşlarımızın gurur duyduğu bu başarılarımızı kalıcı olarak geleceğe taşımaktır. A.Vural Akışık Yönetim Kurulu Başkanı

8 Yıl Genç Türkiye Cumhuriyeti daha 3 yıl önce Ata sını kaybetmiş. İkinci Dünya Savaşı, Avrupa nın sınırlarını aşarak Rusya, Afrika ve Asya ya yayılıyor, Kurtuluş Savaşı nın yarattığı ivme ile korkunç yoklukları ve zorlukları aşmaya çalışan Türkiye yi de tehdit ediyor. Nüfus 20 milyonun altında. Halkın %85 i tarımda çalışıyor. Hemen hemen her türlü sanayi ve tüketim ürünü yurt dışından ithal ediliyor. Ortalama yaşam süresi 44 yıl, doğan bebeklerin neredeyse dörtte biri ilk yaşını doldurmadan ölüyor. Cumhuriyet in kuruluşunda %10 un altında olan okuma yazma oranı hızla artsa da ancak %30 lara gelebiliyor. Elektrik sadece büyük kentlerde var. İstanbul un ana caddelerinde bile otomobillerin sayısı

9 yok denilecek kadar az olmasına rağmen Türkiye nin ilk yerli sermayeli petrol dağıtım şirketi Petrol Ofisi, o yıl kuruluyor; Türkiye nin lider akaryakıt dağıtım şirketi olma yolunda ilk adımlarını atıyor. Aradan geçen 65 yıl çalkantılı, inişli çıkışlı, zorlu geçiyor. Ama çok farklı bir Türkiye doğuyor. Türkiye nin bu büyük ortak çabası sonucunda 2006 yılında ülkemiz dünyanın 18. büyük ekonomisi konumunda. Üniversitelerimizden her yıl 300 bin genç mezun oluyor. Ülkemiz, Avrupa nın en büyük elektronik eşya üreticileri, en büyük otomobil üreticileri, dünyanın en büyük tekstil üreticileri arasında yeralıyor. Avrupa Birliği nin Türkiye siz bir geleceğe

10 sahip olup olamayacağı tartışılıyor de 9 çalışanı ve 9 bayii ile işe başlayan Petrol Ofisi bugün i aşkın kişiye istihdam sağlıyor. Türkiye nin her köşesinde, havada, karada ve denizde üstün kaliteli akaryakıt dağıtımı gerçekleştiriliyor. Petrol Ofisi Türkiye akaryakıt dağıtım sektörünün tartışmasız lideri olmaya devam ederken Orta Avrupa bölgesinin en büyük enerji şirketlerinden olan OMV ile ortaklık kuruluyor yılındaki özelleştirmeden sonraki iyileştirme yatırımları tamamlanırken yeni enerji alanlarında ve akaryakıt teknolojilerinde yepyeni atılımlar yapılıyor. Şirketin Türkiye nin ötesindeki bölgelerde etkinliğinin artırılmasına hazırlanılıyor.

11 Mustafa Kemal Atatürk ün yarattığı Türkiye engelleri aşmaya inanıyor; gelişmeye, büyümeye, öğrenmeye, üretmeye inanıyor. En önemlisi, zirveye odaklanan gelişmenin yokuş aşağıya kayarak değil, yokuş yukarı tırmanarak sağlanacağını öğreniyor. Tırmanış devam ediyor.

12 6 OCAK 1941 TBMM, İkinci Dünya Savaşının yayılma ihtimalini göz önüne alarak, zorunlu askerlik hizmetini bir yıl daha uzattı.

13

14 12 OCAK 1941 Antakya ve çevresindeki yoğun yağış nedeniyle Asi ırmağının taşması sel felaketine neden oldu.

15

16 27 OCAK 1941 İkinci Dünya Savaşı nedeniyle Türkiye de de tüketim maddelerinde sıkıntı yaşandı. İthal edilen 1000 çuval kahve, kahve tiryakilerini sevindirdi.

17

18 14 ŞUBAT 1941 Ticaret Bakanlığı bünyesinde bir Ticaret Ofisi ve bir Petrol Ofisi kurulması karara bağlandı.

19

20 18 ŞUBAT yaşın üzerindeki erkek çocukların maden ocaklarında, 12 yaşın üzerindekilerin tekstil sanayiinde çalıştırılmasına ilişkin kararname çıktı.

21

22 Türkiye ekonomisinin güçlü büyüme trendi ülkemizi yatırımcılar nezdinde önemli bir cazibe merkezi haline getirdi. Ülkemiz, Avrupa Birliği enerji politikasının en önemli unsurlarından biri konumundadır. Türkiye yakın gelecekte bölgenin enerji terminali haline gelecektir da Düny a, Türk i ye ve Petr ol O f isi nde Gelişmel er TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER Türkiye, ekonomik reformların etkisiyle son birkaç yıldır sürdürdüğü büyüme trendini 2006 yılında da devam ettirdi. Böylece ekonomide, son 5 yıllık dönemde kesintisiz bir büyüme gerçekleşmiş oldu. Yeni üye ülkelerin katılımıyla bile ortalama büyümenin %2,7 civarında kaldığı Avrupa Birliği ile kıyasla Türkiye ekonomisinin bu güçlü büyüme trendi ülkemizi yatırımcılar nezdinde önemli bir cazibe merkezi haline getirdi yılında Türkiye ye yapılan yabancı yatırımların büyüklüğü 20 milyar ABD dolarına yaklaştı. Yabancı yatırımların özellikle bankacılık ve özelleştirilen kamu sektörü kuruluşlarında yoğunlaştığı gözlemlendi yılında, son 20 yılın toplamının üzerine çıkarak zirve yapan özelleştirme gelirleri, 2006 yılında da 8,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Özelleştirme gelirlerinin büyük kısmı, Tüpraş ın %51 inin Koç Holding e, Erdemir in %46,12 sinin de Oyak Grubu na devredilmesinden elde edildi yılında Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) %6 büyüyerek 400 milyar ABD dolarına ulaştı. Enflasyon ise 2005 yılında son 35 yılın en düşük seviyesi olan %7,7 ye gerilemesine rağmen 2006 yılında kurdaki artış ve yüksek talebe bağlı olarak %9,7 seviyesine yükseldi. İhracat 2006 yılında %16,1 artışla 85 milyar ABD doları, ithalat da %17,6 lık artışla 137 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ Türkiye, müzakerelere 3 Ekim 2005 de 25 Avrupa Birliği ülkesinin ortak kararı ile başladı ve böylece AB tarafından aday üye olarak her zaman tam üyelik ile sonuçlanmış bir sürece dahil edilmiş oldu yılı, AB müzakere sürecinin uzun soluklu ve zorlu bir süreç olacağını kanıtlayan kritik bir yıl oldu. 33 müzakere başlığı altında başlayan Tarama Toplantıları 25 Ekim 2006 tarihinde sona erdi. Kasım 2006 sonunda, Gümrük Birliği ile ilgili sekiz başlıkta müzakerelerin dondurulmasına dair AB Komisyonu önerisi kabul edildi. AB Dış İşleri Bakanlar Konseyi, 11 Aralık 2006 tarihinde, Türkiye nin Eylül 2005 te imzaladığı Ek Protokolü yeni üye devletlere uygulayana kadar (liman ve hava alanlarının Kıbrıs Rum kesimine açılması) 8 başlıkta müzakerelerin askıya alınmasına, diğer başlıklarda ise müzakerelerin sürdürülmesine karar verdi. AB sürecinde yaşanan bu dalgalanma, gerek kamuoyunda gerekse sivil toplumda, AB nin güvenilirliği açısından soru işaretleri oluşturdu. Sorunlara rağmen Türkiye nin önünde halen tam üyelik ile sonuçlanabilecek bir müzakere süreci bulunuyor. Bugün Avrupa Birliği nin enerji politikasını açıklayan yeşil belgede ( Green Paper ) de belirtildiği gibi Türkiye, Avrupa Birliği enerji politikasının en önemli unsurlarından biri konumunda. AB nin 2005 yılında yasalaştırdığı Yenilenebilir Enerji konusunda da Türkiye, jeotermal enerji potansiyeliyle gelişmelerin odağında olacak. AB ile ticaret hacmi 2006 yılında 98 milyar ABD dolarına ulaştı. Bu dönemde AB ye ihracat önceki yıla göre %15, AB den ithalat ise %10 oranında arttı. 18

23 Türkiye, küresel enerji pazarında hem tüketici, hem tedarikçi hem de yatırımcı olarak önemli rol oynuyor. Türkiye nin toplam enerji ihtiyacı 2006 da %6 oranında arttı. OMV-Petrol Ofisi stratejik ortaklığı, Türkiye de bir rafineri kurulması ve Türkiye ye komşu doğal kaynak zengini ülkeler ile Kafkaslar da petrol ve doğalgaz arama-çıkarma çalışmalarına olanak sağlayacak DA DÜNYA PETROL PİYASASI 2006 yılı dünya petrol fiyatlarında yeni rekorların kırıldığı bir yıl oldu. Uluslararası yatırım bankaları ve fonların 2004 yılından bu yana gittikçe artan bir oranda petrol ve değerli madenlere yatırım yapmaları, bu fiyat hareketliliğinin oluşmasında önemli rol oynadı. Ham petrolün fiyatı; Çin ve ABD deki yüksek talep, yaz aylarında ABD de yaşanması muhtemel kasırga endişeleri ve İran ın nükleer çalışmalarının yarattığı gerginlikle 8 Ağustos tarihinde rekor kırarak 78,69 dolar/varil e ulaştı. Endişelerin beklenenden düşük gerçekleşmesi, kış sezonunun ılıman geçeceğinin sinyalleri ve ABD petrol stoklarındaki ciddi artış gibi nedenlerle Brent petrolünün varil fiyatı rekor sonrasında geriledi ve yılı, 2006 ya başladığı 58,90 dolar/varil seviyelerinden kapattı. Havaların kışa rağmen ılıman bir seyir izlemesi; uluslararası petrol şirketleri ve aracı kurumların 2007 yılı tahminlerini 70 ABD doları seviyelerinden 60 ABD dolarının altına düşürmelerine neden oldu. TÜRKİYE ENERJİ HARİTASI Türkiye, bulunduğu coğrafyadaki stratejik konumu nedeniyle komşusu sayılan Ortadoğu ve Hazar Denizi ndeki petrol ve doğalgazın, Avrupa ve ötesindeki tüketim pazarlarına ulaştırılmasında doğal bir enerji geçidi konumunda bulunuyor. Bu nedenle, küresel enerji pazarında hem tüketici, hem tedarikçi hem de yatırımcı olarak önemli rol oynuyor. Mevcut durumda Irak ve Hazar petrollerinin ihracı için önemli bir çıkış noktası olan Ceyhan bölgesi, gelecekte de Orta Asya petrollerinin ihracatı için aynı işlevi yerine getirebilecek bir lokasyon. Bölgeye yapılması planlanan yatırımlar 2006 yılında şekillendi ve resmi onaylar bekleniyor. 12 yıl önce başlayan ve Yüzyılın Projesi olarak adlandırılan Bakü- Tiflis-Ceyhan ( BTC ) petrol boru hattı 32 ülke temsilcisinin katıldığı görkemli bir törenle 12 Temmuz 2006 da faaliyete geçti. BTC, Azeri petrolünü dünya piyasalarına ulaştıracak ve günde 1 milyon varil taşıma kapasitesi ile çalıştığında dünya enerji arz güvenliğine önemli bir katkı sağlayacak. İnşaatı altı yıl süren ve Türkiye ye toplam maliyeti 4 milyar ABD doları olan BTC, özellikle Ceyhan da önümüzdeki yıllarda kurulması planlanan rafinerilerle birlikte Türkiye nin bölgesel enerji merkezi olmasına büyük katkı sağlayacak. Türkiye nin de içerisinde bulunduğu bir diğer büyük proje de Hazar ve Ortadoğu ülkelerine ait doğalgaz kaynaklarını, Bulgaristan, Romanya ve Macaristan üzerinden Avusturya ya bağlayacak olan Nabucco Projesi km uzunluğunda ve yılda 30 milyar m 3 doğalgaz taşıma kapasitesine sahip olacak Nabucco Boru Hattı, yılları arasında Avrupa nın ihtiyaç duyduğu doğalgaz açığının karşılanmasını sağlayacak en önemli proje. Projenin tamamının 2016 da tamamlanması öngörülürken, toplam yatırımın da 6 milyar ABD dolarını geçeceği bekleniyor. Bütün bu projeler göz önünde bulundurulduğunda Türkiye nin yakın gelecekte bölgenin enerji terminali haline geleceği ve önümüzdeki yıllarda dünyadaki petrol arzının önemli bir bölümünün Türkiye den transit geçeceği görülmektedir DA TÜRKİYE ENERJİ PİYASASI Ham petrolün dünya borsalarındaki dalgalı seyrine paralel olarak Türkiye de de akaryakıt fiyatları 2006 yılında yükselmeye devam etti. 19

24 Yeni Petrol Piyasası Kanunu sayesinde sektör bir bütün olarak daha şeffaf ve daha rekabetçi hale geldi. Petrol Ofisi 2006 yılında sektördeki lider konumunu pekiştirdi. Petrol Ofisi istasyon, 12 terminal, 28 havalimanı ikmal tesisi, 1 rafineri irtibat bürosu, 2 madeni yağ fabrikası ve 3 madeni yağ deposuyla Türkiye nin en büyük akaryakıt ve madeni yağ dağıtıcısıdır. Türkiye nin toplam enerji ihtiyacı, nüfusun artması ve büyüyen ekonominin etkisiyle her yıl artıyor. Toplam enerji ihtiyacının yaklaşık %35 ini petrolden karşılayan Türkiye, petrol ihtiyacının da yaklaşık %90 ını Ortadoğu ve Rusya dan ithal ediyor. Petrol talebine kıyasla doğalgaz tüketimi daha hızlı bir artış gösteriyor. Türkiye toplam doğalgaz talebi 2006 sonu itibariyle 31 milyar m 3 e ulaştı. Kış aylarında artan günlük doğalgaz konut ve sanayi tüketimlerini kesintisiz olarak karşılayabilmek için BOTAŞ tarafından alınan tedbirler kapsamında, İzmir Aliağa da özel bir sektör kuruluşu olan Egegaz a ait LNG terminalinden hizmet alımına yönelik olarak sürdürülen çalışmalar sonuçlandırıldı. Ekim 2006 da BOTAŞ ile Egegaz arasında bir hizmet alım sözleşmesi imzalandı. Petrol ürünlerinde, siyah ürünlerin satış hacmi geçen yıla göre %26 azalırken, doğalgaz tüketimi özellikle büyük kentlerde kullanımının yaygınlaşması ile geçen yılki artış seyrini sürdürdü yılında motorin türleri akaryakıt sektörünün lokomotif ürünü olmaya devam etti. Yeni nesil dizel motorlu araçların toplam satışlar içindeki payının %49 a ulaşmasının da sağladığı ivmeyle düşük kükürtlü motorin talebinde %102 lik bir artış yaşanırken, toplam motorindeki artış %8,4 olarak gerçekleşti. Öte yandan benzine olan talep, alternatif yakıtlara sağlanan vergi avantajı ve tüketicilerin dizel araç tercihleri nedeniyle daralmaya devam etti ve yılı %3,4 küçülme ile kapattı da otogaz talebi vergi avantajı nedeniyle %6,4 oranında arttı. Jet yakıtta ise, yurt içi uçuşlardaki artışın yavaşlaması ve turizmdeki duraklama nedeniyle talepteki artış ivme kaybetti. Türkiye nin artan enerji ihtiyacı ve piyasanın liberalleşmesi, akaryakıt dağıtım sektöründe faaliyet gösteren şirket sayısında da artışa sebep oldu. Türkiye akaryakıt dağıtım sektöründeki şirket sayısı 2004 sonunda 21 iken 2006 sonu itibariyle 47 ye ulaştı. 1 Ocak 2005 te yürürlüğe giren Yeni Petrol Piyasası Kanunu, fiyatlama ve ithalat serbestisinin yanı sıra ciddi denetim mekanizmaları getirdi. Sektör bir bütün olarak daha şeffaf ve daha rekabetçi hale geldi yılı başından bu yana yaşanan ve 2007 yılı sonunda tamamlanması beklenen bu geçiş sürecinde sektörde oyuncu sayısı artarken pazarın dinamikleri değişti, her geçiş sürecinin vazgeçilmez bir parçası olan adaptasyon sıkıntıları yaşandı. Yeni kanunla birlikte tüm dağıtım şirketleri ve bayilerine lisanslarını yenileme zorunluluğu getirildi. Bu süreçte yaşanan bazı sorunlar nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ( EPDK ) tüm dağıtıcı firmalara yüksek seviyelerde cezalar uyguladı. Konunun yargıya intikal etmesini takiben Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yürütmeyi durdurma kararı verdi ve sözkonusu cezaların kanunun farklı bir maddesine dayandırılarak daha düşük seviyelere çekilmesi gerektiğini belirtti. Gelinen noktada yargı süreci devam etmekle birlikte tüm akaryakıt dağıtım sektörü oyuncuları yeni yasanın getirdiği düzenlemelerin kendi çalışma takvimlerinin en üst sırasında yer alması gerektiği konusunda gerekli bilince ulaştı da sektördeki şirketler, başta 20

25 Sektör oyuncularının artması ve rekabetin hızlanmasına rağmen Petrol Ofisi 2006 da %37,4 lük pazar payıyla başarılı bir yıl geçirdi da motorinde %34, benzinde %26, oto- LPG de %22, siyah ürünlerde %50, jet yakıtında %75, madeni yağlarda %27 pazar payına ulaşıldı. Petrol Ofisi 2005 de 8,8 milyar ABD doları olan net satışlarını 2006 da %9 oranında artırarak 9,6 milyar ABD dolarına yükseltti. düzenleyici otorite EPDK olmak üzere resmi kurumlar ile sürekli ve istikrarlı diyalog stratejisi izledi ve yeni yürürlüğe giren kanunların uygulanışında her zaman şeffaf ve uzlaşmacı bir tavır sergilendi. Ulusal Marker, bahsi geçen uzlaşmacı bakış açısına güzel bir örnek teşkil etmekte. Düzenlemeleri 2006 yılında tamamlanan Ulusal Marker in Ocak 2007 de yurt içinde pazarlanacak akaryakıta rafineri çıkışında veya gümrük girişinde ilgili lisans sahibi şirketler tarafından belirlenen şart ve özellikte eklenilmesine başlandı. Uygulamada ve mevzuatta yaşanan çeşitli sorunlar karşılıklı sağduyu ve diyalogla aşıldı ve böylece sektörün en büyük sorunu olan kaçak akaryakıtın önüne set çekilmesi yolunda dev bir adım atıldı. ŞİRKET BİRLEŞMELERİ 2006 yılı sektörde birleşme ve satın almaların yoğun olarak gerçekleştiği bir yıl oldu. Orta Avrupa nın en büyük petrol ve doğalgaz şirketi olan OMV, Petrol Ofisi nin %34 hissesini satın almak için Doğan Holding ile anlaşmaya vardı ve Mart 2006 da Petrol Ofisi nin %34 ünü 1,054 milyon ABD dolarına satın aldı. OMV ile Petrol Ofisi arasında kurulan bu stratejik ortaklık, Türkiye de bir rafineri kurulması ve Türkiye ye komşu doğal kaynak zengini ülkeler ile Kafkaslar da petrol ve doğalgaz arama-çıkartma çalışmalarına olanak sağlayacak. Ortaklık, Petrol Ofisi nin ulusal akaryakıt dağıtım şirketinden bölgesel enerji şirketine dönüşüm vizyonu açısından önemli bir kilometre taşı oldu. Shell Türkiye ile Turcas Petrol ün akaryakıt dağıtımı ve madeni yağ faaliyetlerini birleştirme çalışmaları 2006 yılında tamamlandı. Birleşme sonucunda kurulan Shell & Turcas Petrol A.Ş., 1 Temmuz 2006 dan itibaren faaliyetine başladı. Birleşme sonucu Turcas ın akaryakıt dağıtım markası olan Türkpetrol ün adı benzin istasyonlarından kaldırıldı. Bütün istasyonlar Shell markası altında çalışmaya başladı da Tüpraş özelleştirmesinde son adım atıldı ve Tüpraş ın %51 hissesi 4,14 milyar ABD doları karşılığı Koç-Shell Ortak Girişim Grubu na devredildi. Aralık ayında da Tüpraş, Opet hisselerinin %40 ını 380 milyon ABD doları ödeyerek satın aldı DA ENERJİ PİYASASI DÜZENLEMELERİ 01 Ocak 2005 te yürürlüğe giren Yeni Petrol Piyasası Kanunu kapsamında enerji piyasasının serbestleştirilmesine yönelik yasal değişiklikler ve düzenlemeler 2006 yılında da devam etti. Avrupa Birliği Çevre mevzuatı kapsamında 1 Ocak 2006 dan itibaren kurşunlu benzin kullanımı sona erdi. Bu ürünü kullanan araçlarda potasyum veya mangan katkılı kurşunsuz benzin kullanımına başlandı. Türkiye de motorinin kükürt seviyesini AB standartlarına getirmek için bir dizi uyum çalışmaları ve yasal düzenlemelere 2005 yılında başlanmıştı. EPDK, kırsal motorinin kükürt seviyesini maksimum 7000 ppm den (particle per million - milyon başına düşen parçacık) 2000 ppm e geçişini 1 Ocak 2007 olarak düzenledi. Daha sonra Motorin 7000 ppm in dağıtımdan kaldırılma tarihini, 1 Temmuz 2008 e erteledi. Bu tarihe kadar Motorin 2000 ppm ve Motorin 7000 ppm in dağıtımı serbest bırakıldı. Düşük kükürtlü motorinin (Motorin 50 ppm) kükürt seviyesini maksimum 21

26 Petrol Ofisi 2006 da ilk kez yurt dışında da jet yakıtı ikmali sağlamaya başladı. Depolama kapasitesini yaklaşık m 3 e çıkartan Petrol Ofisi, sektördeki en yüksek depolama kapasitesine sahip şirket konumunu pekiştirdi da inşaatına başlanan Petrol Ofisi nin Derince deki Teknoloji Merkezi özellikle madeni yağlarda bölgenin en kapsamlı ARGE laboratuvarı konumunda. 50 ppm olarak sınırlayan tebliğin yürürlüğe girme tarihi ise 1 Ocak 2007 olarak belirlendi. 5 Ocak 2006 da getirilen EPDK düzenlemesiyle 95-97,9 oktan arası kurşunsuz benzin Kurşunsuz Benzin 95 Oktan ; 98 oktan ve üzeri ise Kurşunsuz Benzin 98 Oktan olarak tanımlandı. 98 oktana uygulanan verginin 95 oktana uygulanandan daha yüksek olması sebebiyle, dağıtım firmaları 97 oktan benzini geliştirdi ve yaygınlaştırdı da Ulusal Marker uygulaması ile ilgili düzenlemelere devam edildi ve Ocak 2007 de Ulusal Marker in, yurt içinde pazarlanacak akaryakıta rafineri çıkışında veya gümrük girişinde ilgili lisans sahibi şirketler tarafından belirlenen şart ve özellikte eklenilmesine başlandı. EPDK nın uygulacağı diğer yeni düzenlemeler arasında tüm dağıtım şirketlerine Ulusal Marker a ek olarak dağıtıcı marker ı ilave etme zorunluluğu ile tüm istasyonlarda tank ve pompa otomasyonu kurulması bulunuyor. Petrol Ofisi halihazırda Ulusal Marker ile birlikte kendi marker ını akaryakıta ilave ediyor. Aralık 2006 da yayımlanan kanunla biyodizelin Özel Tüketim Vergisi ( ÖTV ) tutarı, EPDK dan biyodizel üretimi işleme lisansı sahibi firmalar tarafından, yalnızca Türkiye de üretilen tarım ürünlerinden elde edilmesi ve motorin ile harmanlanması şartıyla, rafineri işletmecisi ve dağıtıcı firmalara teslim edilen ürün için sıfıra indirildi. Maliye Bakanlığı tarafından, kaçak akaryakıt satışını önlemek amacıyla, akaryakıt pompalarına yazarkasa bağlanması ve satışların mali hafızaya alınması uygulaması Temmuz 2006 itibariyle zorunlu hale getirildi. BOTAŞ ın pazar payının %80 ini özel şirketlere devrine ilişkin kanun maddesine istinaden BOTAŞ ın doğalgaz ithalatı sözleşmelerinin devri için açılan ihale Kasım 2005 te sonuçlandı ve 2007 yılında devirler başladı DA PETROL OFİSİ NDE GELİŞMELER Petrol Ofisi 2006 yılında sektördeki lider konumunu pekiştirdi, 2005 de 8,8 milyar ABD doları olan net satışlarını %9 artırarak 9,6 milyar ABD dolarına, Faiz, Vergi ve Amortisman Öncesi Kar ını ( FVAÖK ) ise %12 lik artışla 421 milyon ABD dolarına yükseltti. Bu rakamların arkasında istasyon, 1 i LPG olmak üzere 12 terminal, 1 rafineri irtibat bürosu, 28 havalimanı ikmal tesisi, 2 madeni yağ fabrikası ve 3 madeni yağ deposundan oluşan bir güç yatıyor. %37,4 pazar payıyla Türk akaryakıt dağıtım sektörünün en büyük şirketi konumundaki Petrol Ofisi, 2006 yılında yaklaşık 8 milyon ton akaryakıt sattı. Bu akaryakıtın yaklaşık %60 ı Tüpraş dan, geri kalan kısmı ithalat yoluyla sağlandı. Petrol Ofisi 2006 yılını motorinde %34, benzinde %26, oto-lpg de %22, siyah ürünlerde %50, jet yakıtında %75, madeni yağlarda ise %27 pazar payıyla lider olarak kapattı. Petrol Ofisi Mart 2006 da OMV şirketi ile stratejik bir ortaklık gerçekleştirdi. Avusturya nın borsada işlem gören en büyük sanayi kuruluşu olan OMV, sondaj ve üretim alanında beş kıtada toplam 18 ülkede, rafinaj ve pazarlama konusunda ise 20 ülkede faaliyet gösteriyor. Hisse alımı sonrası ortaklık yapısı Doğan Holding %52,73, OMV %34, halka açık kısım ise %13,27 oranında gerçekleşti. OMV ve Doğan Holding, yönetimde eşit söz hakkına sahip. 22

27 2006 yılında transfer ve yeni yatırımlarla 33 istasyon açıldı. Bunların 16 sı İstanbul, Ankara ve İzmir de yer alıyor istasyonu kapsayan Entegre Otomasyon Sistemi ile Petrol Ofisi, Türkiye deki en büyük, dünyadaki birkaç şirketten biri konumunda yılında Petrol Ofisi ürün portföyünde bulunan özel ürünlerin tamamına yakını Direkt Akaryakıt Teslimatı ( DAT ) tanker filosu ile dağıtıldı. Bir enerji şirketi olma stratejisi doğrultusunda Ceyhan Bölgesi nde kurulması planlanan rafineri için Temmuz 2006 da EPDK ya lisans başvurusunda bulunuldu yılında 11 terminal, 1 irtibat ofisi ve 1 LPG terminalinden oluşan lojistik ağını, depolama kapasitesini yaklaşık m 3 e çıkartan ilave m 3 lük ilave depolama kapasitesi yatırımıyla güçlendiren Petrol Ofisi, sektördeki en yüksek depolama kapasitesine sahip şirket konumunu pekiştirmiş oldu. Akaryakıt ve madeni yağlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak üzere tasarlanan ve inşaatı Mayıs 2007 de tamamlanan Derince deki Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi özellikle madeni yağlarda bölgenin en kapsamlı ARGE laboratuvarı konumundadır yılında transfer ve yeni yatırımlarla 33 istasyon açıldı. Bunların 16 sı 3 Büyük Şehir Stratejisi kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir de yer alıyor. Entegre Otomasyon Sistemi 2006 yıl sonu itibariyle toplam istasyonda devreye girdi. Petrol Ofisi, bu büyüklükteki bir ağı online izleme olanağına sahip Türkiye deki tek, dünyadaki birkaç şirketten biri. Petrol Ofisi 2006 sezonuna Formula 1 sponsorluğuyla damgasını vurdu. Ağustos ayında gerçekleşen yarış öncesi ve sonrasında Petrol Ofisi istasyonları, süslemeler, promosyonlar ve lisanslı F1 ürünleri satışları ile müşteriler için cazip lokasyonlar oldu. Saha aktiviteleri, alışveriş merkezlerindeki tanıtımlar ve bir radyo kanalı ile birlikte yürütülen road show ile Türkiye için son derece önemli bir organizasyon olan F1 yarışlarının yurt içinde ve dışında tanıtımına katkı sağlandı. Yeni ekonomik performans yakıtı 97 oktan kurşunsuz benzin PO-97, Temmuz 2006 da satışa sunuldu. Dünyada yalnız uçak yakıtlarında kullanılan ve motoru metal tozlarından koruyarak ömrünü uzatan anti-metalli yeni nesil dizel yakıt Antimetalli EuropoDizel Türkiye de ilk defa Petrol Ofisi tarafından piyasaya sunuldu. Ayrıca diğer teknolojik katıklarla da desteklenerek EuropoDizel in -20 C ye kadar donmayan bir yakıt özelliğine kavuşması sağlandı yılında Petrol Ofisi, ürün portföyünde bulunan özel ürünlerin tamamına yakınını Direkt Akaryakıt Teslimatı ( DAT ) tanker filosu ile dağıttı. DAT tanker filosu ile dağıtılan toplam beyaz ürün miktarı bir önceki yılın üç katına çıktı. Petrol Ofisi, LPG dağıtım faaliyetine başlama kararıyla birlikte, BPGaz dan Aksaray LPG Terminali ni satın aldı. Bölgesel LPG Dağıtım Lisansını ise Mayıs 2006 da aldı. Petrol Ofisi bu lisans ile tüm yurtta tüp ve dökmegaz faaliyetinin yanısıra 5 ilde otogaz dağıtımı yapabiliyor sonunda Bizimgaz a ait Aliağa LPG Terminali nin kiralanması hususunda anlaşma imzalandı ve EPDK ya yapılan ulusal otogaz dağıtımı başvurusu sonucunda Mart 2007 de ulusal otogaz dağıtım hakkı alındı. Petrol Ofisi Temmuz 2005 te satışına başladığı LNG de (Liquified Natural Gas - Sıvılaştırılmış Doğalgaz) 2006 da pazarın ikinci büyük tedarikçisi konumuna geldi. Havacılıkta 2006 da ulusal havayolu şirketlerine yurt dışında da yakıt ikmali yapılmaya başlandı. Petrol Ofisi Aralık ayı itibariyle yurt dışında 23

MİGROS SİZE İYİ GELECEK...

MİGROS SİZE İYİ GELECEK... MİGROS SİZE İYİ GELECEK... İÇİNDEKİLER 2 FORMATLARIMIZ 4 KURUMSAL PROFİL 4 VİZYON-MİSYON-STRATEJİLER- İLKELER 5 BİR BAKIŞTA 2014 YILI 8 BAŞLICA GÖSTERGELER 10 TARİHÇE 12 BAŞKAN MESAJI 14 EKONOMİK DEĞERLENDİRME

Detaylı

Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri. garant emekl l k 2013 faal yet raporu

Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri. garant emekl l k 2013 faal yet raporu Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri garant emekl l k 2013 faal yet raporu İçindekiler BÖLÜM I - Sunuş 04 Başlıca Finansal Göstergeler 06 Garanti Emeklilik ve Hayat Üzerine 07 Garanti Emeklilik ve

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık 2013 Faalİyet Raporu Kapılarımız size hep açık Kapılarımız size hep açık 1996 yılında, Türkiye de bankacılık anlayışına yepyeni bir boyut getirmek için yola çıktığımız günden bugüne 17 yıl geçti. O günden

Detaylı

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. FAALİYET RAPORU 2014 HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı nın Oluşturulması, 2. 2014 Yılına Ait Yönetim Kurulu

Detaylı

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu İçindekiler Sunuş Kurumsal Profil - 1 Rakamlarla Halkbank - 2 Vizyonumuz, Misyonumuz, Hedeflerimiz - 6 Stratejilerimiz, Kurumsal Değerlerimiz

Detaylı

BİZ DEĞİLSEK. Kurumsal Değerler

BİZ DEĞİLSEK. Kurumsal Değerler Kurumsal Değerler Kurucumuz Vehbi Koç un belirlediği değerler, dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de Topluluğumuza yön vermeye devam edecektir. BİZ DEĞİLSEK Vehbi Koç Kurucu MÜŞTERİLERİMİZ VELİNİMETİMİZDİR.

Detaylı

TUR CAS PETR OL A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU

TUR CAS PETR OL A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU Kısaca Turcas 03 Vizyonumuz, Misyonumuz, Değerlerimiz 04 Bir Bakışta Turcas 06 Finansal Göstergeler 09 Operasyonel Göstergeler 10 Kilometre Taşları ve Yabancı Ortaklıklar Yönetim den 12 Başkan ın Mesajı

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Aralık 2014 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi :13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No

Detaylı

TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU Cumhuriyet in ilk kurumlarından biri olan İş Bankası nın kuruluş misyonu Türkiye nin kalkınmasına, inşasına ve gelişmesine her alanda katkı sağlamak olmuştur. 90

Detaylı

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi Faaliyet Raporu 2 TSKB Faaliyet Raporu 2014 26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması

Detaylı

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U GARANTİ her HER YERDE yerde 2013 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Sunuş 4. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 5. Olağan Genel Kurul Gündemi Garantİ Hakkında 8. Kurumsal Profil, Ortaklık Yapısı

Detaylı

Yasanabilir bir dünya icin...

Yasanabilir bir dünya icin... 2012 Faaliyet Raporu Yasanabilir bir dünya icin... Değişen dünyanın sigortası ...sürdürülebilirlik inisiyatifini hayata geçiren ve fark yaratan global bir oyuncuyuz. Sigortacılık ve bireysel emekliliğin

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 3 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

Türkiye nin Sabancı sı...

Türkiye nin Sabancı sı... Türkiye nin Sabancı sı... 1 sabancı holding 2009 faaliyet raporu Değer Yaratan... Sorumlu... 3 sabancı holding 2009 faaliyet raporu Aktif Katılımcı... 5 sabancı holding 2009 faaliyet raporu Yaratıcı...

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ 8 Olağan Genel Kurul Gündemi 9 2014 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım Politikası 10 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 11 Sorumluluk Beyanı 12 Kısaca VakıfBank 13 VakıfBank

Detaylı

Bölüm I Sunuş Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Bölüm III Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi 66

Bölüm I Sunuş Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Bölüm III Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi 66 İçindekiler Bölüm I Sunuş 1 DenizBank Finansal Hizmetler Grubu 1 DenizBank ın Misyonu, Vizyonu 2 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 2 Kâr Dağıtım Önerisi 3 Dönem İçinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklikleri

Detaylı

Migros 2013 Faaliyet Raporu

Migros 2013 Faaliyet Raporu MİGROS TİCARET A.Ş. FAALİYET RAPORU 2013 1 Migros 2013 Faaliyet Raporu Konu: Perakende Matematiği Büyüme Verimlilik Penetrasyon Alışveriş Deneyimi İçindekiler Luctus tincidun exerionet ulluptur Etuta nosaperis.

Detaylı

Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012

Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012 Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012 İçindekiler Sunuş 1 2 3 4 5 6 8 10 16 18 28 30 32 32 34 37 38 40 41 43 44 45 46 47 48 53 56 57 58 59 121 123 128 131 135 Kurumsal Profil Misyon, Vizyon, Kurumsal Amaç

Detaylı

2014 FAALIYET RAPORU

2014 FAALIYET RAPORU 2014 FAALIYET RAPORU İÇINDEKILER KURUMSAL PROFİL 8 Kurumsal Profil 9 Kısaca Halkbank 9 2014 Yılı Esas Sözleşme Değişiklikleri 10 Ortaklık Yapısı 11 Başlıca Göstergeler ve Oranlar 14 Halkbank ın Tarihsel

Detaylı

Türkiye nin artık yepyeni bir bankası var. Türkiye nin en eski yeni bankası

Türkiye nin artık yepyeni bir bankası var. Türkiye nin en eski yeni bankası Türkiye nin artık yepyeni bir bankası var. Türkiye nin en eski yeni bankası 2014 Faaliyet Raporu İçindekiler Sunuş 2 Misyonumuz 2 Vizyonumuz 3 Kurumsal Profil 6 Başlıca Finansal Göstergeler 8 Hep Birlikte

Detaylı

Bölüm I Şunuş. İçindekiler

Bölüm I Şunuş. İçindekiler 2 Bölüm I Şunuş İçindekiler Bölüm I - Genel Bilgiler 1 Yönetim Beyanı 2 Özet Finansal Bilgiler 4 Vizyon, Misyon ve Hedefler 5 DenizEmeklilik in Tarihsel Gelişimi 6 Bir Bakışta 8 Kısaca Dexia 10 Kısaca

Detaylı

Şimdi Vestel zamanı VESTEL ELEKTRONİK 2014 FAALİYET RAPORU

Şimdi Vestel zamanı VESTEL ELEKTRONİK 2014 FAALİYET RAPORU Şimdi Vestel zamanı VESTEL ELEKTRONİK 2014 FAALİYET RAPORU GİRİŞ 2 ÖZET FİNANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER- DERECELENDİRME NOTLARI 10 VESTEL DE 2014 YILININ SATIR BAŞLARI 16 VESTEL İN 2014 YILI ÖDÜLLERİ

Detaylı

Mutluluğu %100 e tamamlamak

Mutluluğu %100 e tamamlamak Mutluluğu %100 e tamamlamak 2013 FAALİYET RAPORU İçindekiler Başlıca Finansal Göstergeler Ülker, 2013 yılında konsolide satışlarını %17,3,faaliyet kârını ise %39,5 oranında artırmıştır. 05 05 Başlıca Finansal

Detaylı

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Merkez Ofis Alikahya, 41220 İzmit Telefon: (262) 316 40 00 Faks: (262) 316 40 40 Genel Müdürlük Ofisi Sabancı Center Kule: 2, Kat: 3 4. Levent, 34330

Detaylı

ÜLKEMIZIN ENERJI IHTIYACINI KARŞILAMAK IÇIN DUR DURAK BILMEDEN ÇALIŞAN, TARIHI YATIRIMLARA IMZA ATARAK ÜLKEMIZ EKONOMISINE KATKI SAĞLAYAN

ÜLKEMIZIN ENERJI IHTIYACINI KARŞILAMAK IÇIN DUR DURAK BILMEDEN ÇALIŞAN, TARIHI YATIRIMLARA IMZA ATARAK ÜLKEMIZ EKONOMISINE KATKI SAĞLAYAN 40 KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU biz değilsek KIM ÜLKEMIZIN ENERJI IHTIYACINI KARŞILAMAK IÇIN DUR DURAK BILMEDEN ÇALIŞAN, TARIHI YATIRIMLARA IMZA ATARAK ÜLKEMIZ EKONOMISINE KATKI SAĞLAYAN BIZIZ KOÇ

Detaylı

86. yıl. 1929 dan bugüne

86. yıl. 1929 dan bugüne 1929 dan bugüne 86. yıl Tercih Edilen İş Ortağı Faaliyet Raporu 2014 Genel Bilgiler 2014 Yılı Faaliyet Raporu Merkez: Harbiye Mah. Maçka Caddesi No: 35 34367 Şişli - İstanbul Telefon : (0212) 231 47 30

Detaylı

Sunuş. Bölüm I: Sunuş

Sunuş. Bölüm I: Sunuş Sunuş Bölüm I: Sunuş 006 Kısaca Bank Asya 007 Vizyon, Misyon, Stratejik Hedefler 008 Başlıca Göstergeler 010 Bank Asya nın Sektördeki Konumu 012 Bank Asya nın Büyüme Stratejisi 016 Bank Asya Kilometre

Detaylı

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz 2011 FAALİYET RAPORU İçindekiler GENEL BİLGİLER 4 Kısaca Takasbank 6 Vizyon, Misyon ve Kurumsal Değerler 9 Özet Finansal Bilgiler 9 2011 Yılı İçinde

Detaylı

GARANTİ NİN ENTEGRE İŞTİRAKLERİ

GARANTİ NİN ENTEGRE İŞTİRAKLERİ GARANTİ NİN ENTEGRE İŞTİRAKLERİ GARANTIBANK INTERNATIONAL N.V. 220 1 yıl vadeli Sendikasyon Kredisi MİLYON 220 MİLYON 54,6 Net KÂr MİLYON 54,6 MİLYON 1990 yılında Amsterdam da kurulan, Garanti Bankası

Detaylı