1. AMERİKAN EĞİTİM SİSTEMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. AMERİKAN EĞİTİM SİSTEMİ"

Transkript

1 - 1 -

2 GİRİŞ Yaklaşık üniversite ve farklı eğitim kurumuyla Amerika Birleşik Devletleri nde herkesin ihtiyacına ve beklentilerine yanıt verebilecek eğitim olanakları sunulmaktadır. Tüm dünyadan den fazla öğrenci A.B.D. de öğrenim görmektedir. Öğrencilerin Amerikan üniversitelerini seçmelerindeki en önemli nedenler; üniversitelerin sundukları kaliteli programlar ve olanaklar, üniversitelerin çok çeşitli taleplere yanıt verebilecek düzeyde geniş bir yelpazede yer alması ve Amerikan üniversitelerinden alınan derecelerin dünyanın birçok ülkesinde geçerli olmasıdır. Öğrenim konusunda çeşitli kaynakların sunduğu burs ve mali destekler de A.B.D. de eğitimi cazip hale getirmektedir. A.B.D. Dışişleri Bakanlığı nın desteğiyle Uluslararası Eğitim Enstitüsü (The Institute of International Education IIE) tarafından hazırlanan Açık Kapılar 2006 raporuna göre A.B.D. de öğrenim gören Türk öğrenci sayısı in üzerinde olmuştur. Bir önceki yıla oranla bir düşüş gözlemlenmesine rağmen Türk öğrencileri, A.B.D.'de öğrenim gören yabancı ülke öğrencileri arasında halen sekizinci sırada yer almaktadırlar. Bu kitapçık, Amerika Birleşik Devletleri nde yüksek öğrenim ve / veya dil öğrenimi görmek isteyen öğrencilere yardım amacıyla hazırlanmış olup, A.B.D. de yüksek öğrenim, üniversitelere başvuru koşul ve yöntemleri ile yapılması gereken işlemler konularında genel bilgi içermekte ve konuyla ilgili detaylı bilginin bulunabileceği kaynaklar sunmaktadır

3 1. AMERİKAN EĞİTİM SİSTEMİ A.B.D. de ülke çapında geçerli ve uygulanması zorunlu bir milli eğitim sistemi yoktur. Bu nedenle, A.B.D. Eğitim Bakanlığı nın etkisi de sınırlıdır. Eğitimin düzenlenmesi büyük ölçüde eyaletlere bırakılmıştır. Her eyaletin yönetimi ve meclisi, o eyaletin eğitim programını ve bütçesini belirler. İlk ve orta öğretim ders programının belirlenmesi, çoğu zaman yerel idari ve öğretim birimlerince yapılır. Kısaca A.B.D. de tek merkezden düzenlenen ve yukarıdan aşağıya işleyen otoriter bir sistem değil, yerel örgütlerin, vatandaşların, öğretmenlerin ve velilerin sorumluluk ve söz sahibi olduğu bir sistem yürürlüktedir. Bu çok merkezli sisteme karşın, bütün birimler yakın işbirliği halindedir. Bu sayede A.B.D. nin herhangi bir eyaletinden başka bir eyalete transfer olan bir öğrenci, ders programı ve değerlendirme sistemi açısından önemli bir güçlük ya da yabancılık çekmeden uyum sağlayabilir ve öğrenimini sürdürebilir. A.B.D. de ilk ve orta öğrenim, toplam 12 yıl sürer. İlköğretimden önce 1-3 yıllık ana okulu uygulaması da vardır. İlk ve orta öğrenimde görev yapan öğretmenler, en az üniversite mezunudurlar ve birçok eyalette öğretmen olabilmek için eğitim dalında yüksek lisans derecesi almış olmak şart koşulmakta ve öğretmenlerden mesleki kurslara katılarak yeni gelişmeleri izlemeleri talep edilmektedir. A.B.D. deki eğitim sistemi, öğrencilere katı bir ders programı çerçevesinde bilgilerin ezberletilmesi yerine, bağımsız olarak bilgi edinme metodlarının öğretilmesine, araştırma alışkanlığının kazandırılmasına ve uygulamaya ağırlık vermektedir. Bununla birlikte, Amerikan okullarında öğrencilere bir ders yılında verilen derslerin adedi azdır çünkü öğrencinin bütün yönleriyle gelişmesi - 3 -

4 açısından sosyal, kültürel ve sportif uğraşlara da yönelmesi istenmektedir. Hatta ders dışı etkinliklerin, üniversitelere girişte ve burs alınmasında etkisi vardır. Buna karşın, Amerikan eğitim sisteminin, dünya ortalaması ile kıyaslandığında özellikle fen ve matematik öğretiminin yetersiz olması, dünyanın diğer ülkeleri hakkında verilen bilgilerin yüzeysel olması, yabancı dil öğretiminin yetersiz olması, seçmeli ders sisteminin en basit derslerin seçilerek kötüye kullanılması, ekonomik açıdan geri kalmış bölgelerdeki okulların kaynak ve nitelikli öğretmenlerden yoksun olması ve güvenlik gibi sorunları da bulunmaktadır. 2. A.B.D. DE YÜKSEK ÖĞRENİM KURUMLARI A.B.D. de 3000'in üzerinde yüksek öğrenim kurumu vardır. Bu kurumların üçte ikisi dört yıllık, geri kalanı iki yıllıktır. Okulların büyük çoğunluğunun öğrenci mevcudu arasındadır. Kuruluş tarihi 17. yüzyıla dayanan eski üniversiteler olduğu gibi son yılda açılmış birçok yeni okul da bulunmaktadır. Devlet üniversitelerinin yanısıra, birçok özel üniversite de bulunmaktadır ve öğrenimin kalitesi ve diploma geçerliliği yönünden aralarında bir fark yoktur. Önemli olan, okulun akredite olmasıdır. Hem özel üniversitelerde, hem de devlet üniversitelerinde öğrenim paralıdır. Ancak devlet desteğinden daha fazla yararlanmaları nedeniyle devlet üniversitelerinin ücretleri daha düşüktür. Bununla birlikte devlet okullarının öğrenci mevcudu, özel okullardan daha fazladır. A.B.D. deki yüksek öğrenim kurumlarının sınıflandırılması aşağıdaki gibidir: A. Üniversiteler (University): Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine yönelik eğitim ve öğretim yapan, birçok fakülte ve kolejden oluşan, öğrenim kadar araştırma faaliyetlerine de ağırlık veren öğrenim kurumlarıdır

5 B. Kolejler (College): Üniversitelere eşit, yönetim bakımından bağımsız ya da üniversitelere bağlı, üniversitelere kıyasla daha küçük okullardır. Daha çok sosyal, beşeri ve temel bilimlerde lisans seviyesinde öğrenim sunulmasına rağmen birçok kolejde yüksek lisans ve doktora programları da bulunmaktadır. C. Teknoloji Enstitüleri (Institute of Technology): Üniversitelere denk olan, özellikle fen ve mühendislik bilimlerinde uzmanlaşmış, öğretime olduğu kadar araştırmaya da yönelik, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenim ve araştırma yapılan yüksek öğrenim kuruluşlarıdır. D. Meslek Yüksek Okulları (Junior College, Community College, Technical Institute): Lise öğrenimi üzerine iki yıllık yüksek öğrenim sağlayan ve ön lisans diploması veren, ara eleman yetiştiren ve bilgilerini tazelemek ya da yeni beceriler edinmek isteyenlere kısa süreli kurslarla bu imkanı sağlayan okullardır. Üniversite ve kolejlerin üçüncü yılına yatay geçiş yapmak mümkündür. 3. AKREDİTASYON A.B.D. deki çok sayıdaki üniversiteden hangisine başvurulacağı konusunda doğru kararı verebilmek için birçok faktörün değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak doğru kararın alınmasındaki en öncelikli faktör hiç şüphesiz, görülecek öğrenimin akredite, başka bir deyişle, geçerli olmasıdır. Yalnızca akredite Amerikan üniversitelerinden mezun olan öğrencilerin diplomaları kabul edilmektedir. Ülke çapında uygulanan bir milli eğitim sisteminin olmaması ve dolayısıyla, yüksek öğretimin de federal hükümetin doğrudan denetiminde olmaması nedeniyle, öğrenimin ve diplomaların - 5 -

6 kalitesini kontrol etmek, ortaya çıkan karmaşayı ve problemleri çözmek, sakıncaları gidermek ve standardizasyonu sağlamak amacıyla meslek örgütleri ve üniversiteler, akreditasyon kuruluşları oluşturmuşlardır. Bölgesel akreditasyon elde etmiş (regionally accredited) okulların verdikleri öğrenim ve diplomalar, geçerli kabul edilmektedir. Okulların akreditasyonu konusunda adresi ziyaret edilebilir. 4. A.B.D. DE YÜKSEK ÖĞRENİM PROGRAMLARI A. Ön Lisans Öğrenimi: A.B.D. de liseden sonra iki yıl süren ve işletme, iş idaresi, muhasebe, yöneticilik, teknik dallar, sağlık birlimleri, bilgisayar bilimleri gibi birçok dalda A.A. ya da A.S. (ön lisans) derecesine yönelik öğrenime denir. Lise ve dengi okul mezunları girebilir. B. Lisans Öğrenimi: A.B.D. de liseden sonra dört yıl süren, B.A. veya B.S. (lisans) derecesine yönelik öğrenime undergraduate study yani lisans öğrenimi denir (lisansüstü öğrenime ise graduate study adı verilir). Türk liselerinden veya dengi meslek okullarından mezun öğrenciler, Amerikan üniversitelerine lisans öğrenimi için kabul edilirler. C. Yüksek Lisans Öğrenimi: Türk üniversitelerinden mezun öğrenciler, Amerikan üniversitelerinin yüksek lisans (master) programlarına kabul edilirler. M. A. veya M.S. (yüksek lisans) derece programı genelde yıl devam eder

7 D. Doktora Öğrenimi: A.B.D. de Ph.D. (doktora) programı yüksek lisans üzerine, 3-5 yıllık bir öğrenimi ve bu süre zarfında bir doktora tezinin hazırlanmasını gerektirir. E. Sertifika Programları: A.B.D. de süresi birkaç haftadan bir yıla kadar değişen kısa süreli sertifika programları da vardır. Herhangi bir dereceye yönelik olmayan, yalnızca öğrencinin istediği bazı dersleri almasına ve araştırma yapmasına olanak sağlayan programlardır. 5. DERS YILI A.B.D. de üniversiteler, öğrenime Ağustos sonlarında veya Eylül'ün ilk yarısında başlarlar. Ders yılı Mayıs sonlarında veya Haziran başlarında biter. Öğrencinin ders yılı boyunca okula devamı mecburidir. Birçok üniversitede ders yılı semester denen iki eşit kısma bölünmüştür. Ayrıca yaz dönemi vardır. Bir kısım üniversitede ise takvim yılı dört eşit kısma ayrılmıştır. Öğrenciler yaz dönemlerine katılıp katılmamakta serbesttirler. 6. BURS OLANAKLARI Yabancı öğrencilerin Amerikan üniversitelerinden burs temin edebilmeleri çok güçtür. Öğrenciler birinci yıldan sonra akademik başarılarına ve ihtiyaçlarına göre burs için gözönüne alınabilirler. Bununla birlikte, akademik açıdan, test sonuçları ve İngilizce bakımından en üst düzeyde başarı göstermiş olan öğrencilerin birinci yılda ve ilk aşamada burs almaları mümkün olabilir. Burslar çoğunlukla toplam masrafın yalnızca bir kısmını karşılar. Yüksek lisans ve doktorada burs imkanları lisansa göre daha fazladır. Diğer taraftan, İngilizce ve akademik başarı yönünden yeterli olan ve Amerikan üniversitelerine öğrenci olarak kabul edilen Türkiye çapındaki başarılı sporcular, kabul edildikleri üniversiteden, - 7 -

8 genellikle birinci seneden sonra ve başarılarının devamına bağlı olarak bir miktar spor bursu alabilirler. Spor bursu alan öğrenci hem sporu hem de öğrenimi birarada yürütmek zorundadır. Spor bursu yalnızca lisans düzeyinde verilir. Öte yandan, yüksek lisans ve doktora öğrenimi için başvuran, İngilizce, akademik durum, referanslar ve test sonuçları bakımından çok üstün nitelikli öğrencilerin üniversitelerden öğretim ve araştırma asistanlıkları sağlayarak öğrenim ve geçimlerini finanse etmeleri mümkündür. Teknik sahalarda ve fen dallarında burs ve asistanlık imkanları genelde diğer alanlara göre daha fazladır. 7. ÖĞRENCİNİN MASRAFLARI A.B.D. de yüksek öğrenim paralıdır ve üniversiteler öğrencilerden öğrenim masrafları, kayıt, sağlık hizmetleri, öğrenci faaliyetleri vb. için yapılan idari hizmetlere karşılık ücret alırlar. A.B.D. de öğrenim masrafları okuldan okula değişmekle birlikte $6,000 - $36,000 arasındadır. Özel okullar genelde devlet okullarından daha pahalıdır. Geçim masrafları ise bir yıl için $11,000 - $26,000 arasında değişir. Yabancı öğrencilerin A.B.D. ye gitmeden önce bu ülkedeki bütün masrafları karşılamaya yetecek maddi kaynakları olduğunu belgelemeleri zorunludur. 8. ÇALIŞMA İMKANLARI A.B.D. de yabancı öğrencilerin hem çalışıp hem okumaları ve böylece masraflarını karşılamaları normal olarak mümkün değildir. Ancak, A.B.D. de öğrenime başladıktan sonra okulda düşük gelirli bir iş sağlanabilir. Maddi yönden beklenmedik bir sıkıntıya düşen öğrencilere de öğrenimlerini aksatmamak koşuluyla ve haftada 20 saati geçmemek üzere, birinci yıldan sonra çalışma izni verilebilir

9 9. FULBRIGHT ÖĞRENİM BURSLARI Fulbright Öğrenim Bursları, yüksek lisans veya doktora düzeyindeki Türk vatandaşı öğrencilere A.B.D. de öğrenim ve araştırma için verilir. Burslar klinik tıp haricindeki bütün dallar için açıktır. Ayrıca meslek yüksek okulu öğrencilerine sağlanan ön-lisans bursları vardır. Yüksek lisans burslarına başvurabilmek için öğrencinin çok iyi İngilizce bilmesi, üniversite mezunu veya üniversitenin üçüncü ya da dördüncü sınıf öğrencisi olması, üniversite ders notlarının 100 üzerinden en az 75 (4.00 üzerinden en az 3.00) olması şarttır. Doktora bursları için ise Türkiye de bir doktora programına kayıtlı olması, tez aşamasına gelmiş olması ve çok iyi İngilizce bilmesi gerekir. Burslar 2 yıl kadar önce ilan edilir. Fulbright Öğrenci Bursları hakkında ayrıntılı bilgi ve başvuru formu için adresi ziyaret edilebilir. 10. EN UYGUN OKULUN SEÇİLMESİ A. A.B.D. de en uygun okulun seçilmesi için öğrenci öncelikle eğitim ve kariyer hedeflerini belirlemiş olmalıdır. B. Başvurulması düşünülen üniversitenin akreditasyonu ve alınacak derecenin öğrencinin ülkesinde kabul edilip edilmeyeceği konusunda araştırma yapılmalıdır. C. İstenilen alanda eğitim veren üniversiteler belirlendikten sonra her üniversitenin maliyetler, sunulan destek hizmetleri, büyüklük, konum, kayıt ve not ortalaması için aranan özellikler, öğrenim süresi, burs olanakları ve kampüs hayatı gibi konuları kıyaslanmalıdır. En uygun okulun seçilmesinde, öğrencinin - 9 -

10 ülkesinde düzenlenen uluslararası eğitim fuarlarına katılmak da faydalı olabilir. D. Öğrenciler için A.B.D. de en uygun programın seçilmesi konusunda eğitim danışmanlığı hizmeti sunan kuruluşlardan yardım alınabilir ve üniversiteleri tanıtan rehber ve web sitelerinden yararlanılabilir. 11. AMERİKAN ÜNİVERSİTELERİNE GİRİŞ ŞARTLARI A. İngilizce Bilgi Düzeyi: Amerikan üniversitelerinde okumanın temel şartlarından bir tanesi, İngilizce dilini, dersleri bir Amerikalı öğrenci kadar anlayabilecek ve takip edebilecek ölçüde bilmektir. Çok iyi İngilizce bilmeyen öğrencinin, A.B.D. deki herhangi bir lisans, yüksek lisans ya da doktora programına katılabilmesi mümkün değildir. İngilizce düzeyi TOEFL testi ile ölçülür. B. Öğrencinin Akademik Durumu: Öğrencinin herhangi bir üniversiteye kabul edilebilmesi için daha önceki öğrenimi süresince başarılı olması gerekir. Örneğin, lisans öğrenimi için başvuran öğrenciden lise, yüksek lisans için başvuran öğrenciden üniversite derslerini ve notlarını gösteren transkriptler istenir. Birçok üniversite, kabul şartı olarak en az B (10 üzerinden 7.5 ya da 4.00 üzerinden 3.00) genel not ortalaması ister. Daha düşük not ortalaması ile öğrenci kabul eden birçok üniversite de vardır. Dereceye girmek de kabulde önemli rol oynar. C. Bilgi ve Yetenek Testleri: Amerikan üniversitelerinde okumak isteyen öğrencilerin aşağıda belirtilen testlere girmeleri istenebilir. - Scholastic Aptitude Test (SAT) (www.collegeboard.com): Lisans öğrenimi için başvuran öğrencilerden istenen genel bilgi ve yetenek testi

11 - Test of English as a Foreign Language (TOEFL) (www.toefl.org): Yabancı öğrencilerden istenen İngilizce testi - Graduate Record Examinations (GRE) (www.gre.org): Yüksek lisans ve doktora öğrenimi için başvuranlardan istenen genel bilgi ve yetenek testi -Graduate Management Admission Test (GMAT) (www.gmat.org): İşletme-iş idaresinde yüksek lisans ve doktora programına kabul için istenen genel bilgi ve yetenek testi) D. Referans Mektupları: Amerikan üniversitelerine başvuran öğrencilerden istenen, genellikle öğrencinin öğretmenleri tarafından yazılan, öğrencinin derslerdeki başarısını, sınıftaki tutumunu, kültürel ve sosyal faaliyetlerini, arkadaşlarıyla uyumunu vb. belirten ve öğrenciyi üniversiteye tavsiye eden belgelerdir. E. A.B.D. deki Masrafları Karşılayabilmek: Öğrenci, yeterli maddi imkanı olduğunu bir banka mektubu ile ya da bir burs belgesi ile kanıtlamalıdır. Banka mektubu, bankadan alınan ve öğrencinin veya ailesinin o bankada belirli miktarda parası olduğunu belirten bir yazıdan ibarettir. 12. PASAPORT ve VİZE İŞLEMLERİ Çoğu zaman vize, yanlış tanımlanmakta ve anlaşılmaktadır. Vize, kişinin A.B.D. ye giriş yapmasını garanti etmez. Ancak, A.B.D. deki bir giriş noktasına seyahat etmesine ve Amerikan göçmenlik makamlarından A.B.D. ye giriş yapması için izin talep etmesine olanak sağlar. Öğrenim görmek amacıyla geçici olarak A.B.D. ye gidecek şahısların Öğrenci (F), Değişim Ziyaretçi (J) veya Mesleki Eğitim (M) vizesi almaları gereklidir

12 Öğrenci vizesi için başvuranların aşağıdaki belgeleri hazır olmalıdır: A. Kabul Belgesi (Akseptans, I-20 veya DS-2019 formu): Bu belge, A.B.D. deki bir üniversiteye akademik öğrenim için veya bir dil okuluna İngilizce öğrenimi için başvurarak sağlanır. Kabul belgesi, öğrenci vizesi alabilmek için şarttır. Herhangi bir okuldan alınan akseptans yalnızca o okul için geçerlidir. Bir dönem devam etmeden başka bir okula geçilemez. B. Mali Durum Belgesi: Bu belge, bir burs belgesi, öğrencinin A.B.D. ye transfer edilebilir kendi parası olduğunu gösterir bir belge veya öğrencinin masraflarını karşılayacak olan ailesi ya da yakını tarafından verilen bir garanti belgesi olabilir. Öğrencinin veya ailesinin mal varlığını gösteren her türlü evrak da buna ilave edilmelidir. Mali Durum Belgesi, A.B.D. de öğrenim için gerekli masrafların nasıl karşılanacağını açıkça belirtmelidir. C. Pasaport: A.B.D. ye öğrenime gidecek kişilerin 2 yıl veya daha uzun süreli öğrenci pasaportu almaları tavsiye olunur. Turist pasaportu ile de çıkış yapılabilir; ancak turist pasaportuna alınacak vize, öğrenci ya da değişim ziyaretçi vizesi olmalıdır. Ayrıca, Türkiye deki öğrenim ile ilgili diploma veya çıkış belgesi ve transkriptler de sunulmalıdır. Amerikan Hükümeti İç Güvenlik Bakanlığı nın düzenlemesine göre, göçmen olmayan F, M ve J öğrenci vizesi olan kişiler, I-20 (F ve M vizeler) veya DS-2019 formunda (J vizeler) belirtilen programa başlama tarihinden itibaren en fazla 30 gün önce A.B.D. ye giriş yapabilirler. Bu tarih dikkate alınarak seyahat planının yapılması önerilmektedir

13 Ek Form (DS-158) doldurulmalıdır. Beraber seyahat edecek eş ve çocukların da ek formu doldurmaları gereklidir. Akademik programlara başlamak amacıyla F ve M türü vizelere başvuran öğrenciler, hızlandırılmış vize müracaat hizmetinden faydalanabilir. Vize randevusu almak için telefon edildiği zaman başvurulan okulun ve programın türünü belirtildiği takdirde, kişiye en yakın tarihteki vize görüşme randevusu verilecektir. A.B.D. öğrenci vizeleri ve diğer vize tüleri konusunda bilgi almak için ve adresleri ziyaret edilebilir. 13. SEVIS A.B.D. ye giriş yapan göçmen olmayan öğrencilerin ve değişim ziyaretçilerinin durumlarını ve etkinliklerini izleme ve gözlemleme amacıyla 2003 yılında faaliyete geçen Öğrenci ve Değişim Ziyaretçi Bilgi Sistemi (Student and Exchange Visitor Information System - SEVIS), A.B.D. Ülke Güvenliği Bakanlığı na bağlı bir girişimdir. Öğrenciler hakkında bilgi toplamanın yanısıra, sistemde A.B.D. de bulunan okullar ve değişim ziyaretçi programlarının sponsorları hakkında bilgi de bulunmaktadır. SEVIS hakkında detaylı bilgi adresinden alınabilir. F ve M vizeleri, öğrenci ve değişim ziyaretçi bilgi sistemine (SEVIS) kayıtlı olmayan öğrencilere verilmeyecektir. Öğrencilerin kişisel bilgilerinin SEVIS sistemine kayıt ettirilmesi Amerikan eğitim enstitüsünün sorumluluğudur. SEVIS sisteminde kayıtlı olmayan başvuru sahiplerinin ve birlikte seyahat edecekleri eş ve çocuklarının vize işlemleri gecikecektir

14 1 Eylül 2004 tarihi ve sonrasında adına I-20 formu düzenlenmiş tüm yeni öğrenciler, bir defaya mahsus olmak üzere SEVIS ücreti ödemek zorundadırlar. Okula dönen ve bir okuldan bir başkasına transfer olan öğrencilerin SEVIS ücreti ödemeleri gerekmemektedir. Eş ve çocukların (F2, M2) da SEVIS ücreti ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu ücret, SEVIS programının maliyetini karşılamak üzere uygulamaya konulmuştur. 100 A.B.D. Doları olan SEVIS ücreti, vize görüşmesine gelmeden en az üç gün önce ödenmelidir. Ödeme seçenekleri ve daha fazla bilgi için adresi ziyaret edilebilir. 14. A.B.D.'DE YÜKSEK ÖĞRENİME GİTMEK İÇİN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER Yukarıdaki bilgilerin ışığında öğrenci, A.B.D. ye öğrenim için gidebilecek durumda olduğunu belirlediği ve gitmeye karar verdiği takdirde yapılması gereken işlemler aşağıda belirtilmiştir. A. Uygun görülen kadar okula yazarak bilgi ve başvuru formu istenir. Normal olarak bir yıl öncesinden başvuru yapılması gerekir. B. Üniversitelerden gelen bilgi ve başvuru formları incelenir. Bu formlarda okulu tanıtan ve giriş şartlarını belirten en son ve detaylı bilgiler bulunmaktadır. C. A.B.D. de öğrenime karar verdikten sonra en kısa zamanda üniversitelerin şart koştuğu testlere girmek ve sonuçları üniversitelere ulaştırmak için gerekli girişimlerde bulunulmalıdır. D. Öğrenci, girebileceğine inandığı üniversitelerin formlarını doldurup başvuru ücreti ve istenen belgeleri (diploma veya çıkış belgesi, transkript, banka mektubu, referans mektupları, test

15 sonuçları vs.) üniversitelere ulaştırmalıdır. Başvuru ücreti genellikle $30-$200 arasındadır. En az 3 üniversiteye kesin başvuru yapılmasında fayda vardır. Sadece bir üniversiteye başvuru yapıldığında, o okulun öğrenciyi kabul etmemesi durumunda başka okullara başvuru için geç kalınmış olunabilir. Bu aşamada kalacak yer (yurt) hakkında bilgi ve başvuru formları için seçilen üniversitelere yazmak da yerinde olur. E. Başvurulan üniversite, öğrencinin evraklarını inceledikten sonra öğrenciyi kabul ederse bunu belirten bir akseptans gönderir. Bu belgeyle A.B.D. öğrenci ya da değişim ziyaretçi vizesine başvurulmalıdır. 15. TRANSFER Türk üniversitelerinde okuyan öğrencilerin veya örneğin meslek yüksek okulları mezunlarının Amerikan üniversitelerinin ara sınıflarına transfer olmaları ya da A.B.D. deki bir üniversiteden diğerine transfer mümkündür. Şartlar ve yapılması gereken işlemler Amerikan üniversitelerine girişle aynıdır. Yalnız, ek bir belge olarak öğrencinin yüksek öğrenimi süresince aldığı dersleri ve notları gösterir bir transkript gerekir. Not ortalaması, transferde de çok önemlidir. Bazı üniversiteler kabul için 4.00 üzerinden en az 3.00 ya da üzerinde bir not ortalaması talep eder. Transferde bazen dönem veya yıl kaybı söz konusu olabilir. Doktora düzeyinde yapılan transferlerde ise daha önce alınmış doktora derslerinin hemen hiçbiri sayılmaz. Diğer taraftan, transfer genellikle aynı sahada olur. Yakın dallara transfer de mümkündür. 16. İNGİLİZCE ÖĞRENİMİ İngilizceleri yeterli olmayanlar, üniversiteler yerine A.B.D. deki dil okullarından kabul belgesi sağlayabilirler ve bu okullarda İngilizcelerini geliştirebilirler. Amerikan üniversitelerinin

16 birçoğunda İngilizce dil okulu vardır. Ancak bunları bazı Türk üniversitelerinin hazırlık sınıfları ile karıştırmamak lazımdır. Öğrencinin, üniversiteye bağlı bir dil okuluna kabul edilmesinin, üniversiteye de kabul anlamına gelmediği unutulmamalıdır. Dil okuluna devam eden öğrenci, üniversiteye girebilmek için ayrıca başvuruda bulunmak zorundadır. A.B.D. de bir aylık İngilizce öğrenimi için okul ve geçim masrafı olarak en az $2,000 gereklidir. Öğrencinin A.B.D. deki bir dil okuluna gidebilmesi için 14. maddede belirtilen işlemleri yapması gerekir. Ancak, dil okullarından akseptans sağlamak için Amerikan üniversitelerine girişte istenen testlere girmeye gerek yoktur. Dil okullarına girmek üniversitelere girmekten çok daha kolay olduğundan çok sayıda okula kesin başvuru da gereksizdir. Öğrenci karşılaştırma amacıyla 10 kadar okuldan başvuru formu sağlamalı, bunları inceleyerek kendisi için en uygun olanı tercih etmelidir. 17. A.B.D. DEKİ İKİ YILLIK YÜKSEK OKULLAR A.B.D. de pekçok dalda öğrenim görülebilen iki yıllık meslek yüksek okulları (Community College / Junior College) bulunmaktadır. Birçok okulun kendi dil okulu vardır ve sonrasında aynı okulda akademik programa devam etme şansı yüksektir. İki yıllık yüksek okullara giriş dört yıllık okullara göre daha kolaydır ve iki yıllık okullar dört yıllık okullara göre daha ucuzdur. Bu okullarda yüksek not ortalaması tutturan öğrencilerin ara sınıftan ya da mezuniyetten sonra dört yıllık üniversitelere transferi mümkündür. 18. A.B.D. DEKİ KISA SÜRELİ SERTİFİKA PROGRAMLARI VE YAZ OKULLARI Maddi yetersizlikler ya da zaman darlığı gibi çeşitli nedenlerden dolayı A.B.D. de iki ya da dört yıllık bir öğrenimin mümkün olmadığı durumlarda A.B.D. ye kısa süreli

17 bir öğrenim için girmek tercih edilebilir. Bu süre, öğrencinin olanaklarına, zamanına ve seçimlerine bağlı olarak birkaç hafta ile bir yıl arasında değişebilir. A.B.D. deki üniversitelerin ve özellikle meslek yüksek okullarının birçoğu hemen her konuda kısa süreli sertifika programları sunmaktadır. Sertifika programları, herhangi bir akademik dereceye yönelik değildir. A.B.D. deki üniversiteler ve meslek yüksek okulları, yaz aylarında da öğretime devam ederler. Bu okullardan bir ya da iki ay süreyle ders almak mümkün olabilir. 19. A.B.D. DE TIP ÖĞRENİMİ A.B.D. de tıp öğrenimi (ve diş hekimliği, hukuk gibi diğer bazı dallar) üniversite üstüdür. Yani tıp fakültelerine girebilmek için lise mezunu olmak yetmez. Tıp fakültelerine ancak 4 yıllık üniversite eğitimini üstün başarıyla tamamlayan öğrenciler, A.B.D. de yapılan tıp fakültelerine giriş testinde de yüksek puan alabildikleri takdirde girebilirler. Buna karşılık, tıp fakültesini Türkiye'de üstün başarıyla bitiren doktorların A.B.D. ye ihtisas için gitmeleri mümkündür. Bunun için çok yüksek bir not ortalamasının yanısıra, klinik dallarda ihtisas için USMLE testini geçmek gerekir. USMLE hakkında detaylı bilgi adresinden alınabilir. 20. A.B.D. YE HAREKET ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER A. Belgeler: Bu bölümde, A.B.D. ye hareket etmeden önce öğrenci tarafından hazırlanması ve A.B.D. de bulunduğu süre zarfında yanında bulunması gereken öğrencinin yasal durumunu, sağlık durumunu ve akademik geçmişini kanıtlayan

18 belgeler hakkında bilgi sunulmaktadır. Yasal belgeler: Geçerli pasaport, geçerli vize, akseptans belgesi, I-94 formu (A.B.D. ye girişte uçakta dağıtılacak olan giriş-çıkış kayıt formu), kimlik, evlilik cüzdanı vb. Bu belgeler, İngilizce olmadıkları takdirde, noterden onaylı çevirileri de hazır bulundurulmalıdır. Sağlıkla ilgili belgeler: A.B.D. Büyükelçiliği, Başkonsolosluğu ve/veya gidilecek üniversiteye A.B.D. ye giriş öncesi herhangi bir sağlık taramasından geçme zorunluluğu ve aşılar konusunda danışılmalıdır. Sürekli kullanılan ilaçlar varsa, İngilizce yazılan bir reçeteyle beraber yeterli miktarda götürülmelidir. Gözlük ya da lens kullanılıyorsa, bir adet fazla götürülmesinde fayda vardır. Mümkünse genel sağlık ve ağız sağlığı konusunda güncel ve detaylı İngilizce bir rapor alınmalıdır. Akademik belgeler: A.B.D. deki öğrenim sırasında derslerle ilgili bir sorun yaşanması durumunda Türkiye deki orta öğretim ve üniversite öğrenimi sırasında alınan belgeler, diplomaların vb. hazır bulundurulması faydalı olur. İrtibat bilgileri: Seyahatte gecikme ya da acil bir durum olması durumunda diğer belgelerin yanısıra A.B.D. deki okul ve irtibatta olunan kişinin bilgileri, Türkiye deki adres bilgileri vb. de yer almalıdır. B. Mali Konular: I-20 ya da DS-2019 formlarında belirtilen miktar, A.B.D. deki ders maliyetlerini ifade etmektedir ve çoğu zaman öğrencileri yanıltmaz. Bununla birlikte, öğrencinin yaşam tarzına, bulunduğu bölgeye ve öğrenciyle birlikte A.B.D. ye gelecek olan bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin sayı ve ihtiyaçlarına göre maliyetler değişmektedir. Seyahat, sağlık, eşya, hayat ve kaza sigortası yaptırılmasında büyük fayda vardır. Kitap ve kırtasiye maliyetleri, öğrenim görülen alana göre çeşitlilik göstermektedir. Sosyal alanlardaki kitap maliyetleri nispeten daha düşüktür. Mühendislik, tıp gibi teknik alanların

19 kitapları ise daha pahalıdır. İkinci el kitap alma olanağı bulunmaktadır. Bir dizüstü bilgisayarın olması da öğrencilerin tez çalışmalarında kolaylık sağlar. Öğrencinin ülkesi ile A.B.D. arasındaki seyahat masrafları, A.B.D. içinde yapılacak seyahat masrafları ve kampüste konaklama yapılmadığı takdirde şehiriçi ulaşım masrafları da dikkate alınmalıdır. Bunun yanısıra, eğlence / dinlence için de bir miktar ayrılmalıdır. İletişim ve posta masrafları dikkate alınmalıdır. Giyim, kozmetik, tıbbi ihtiyaçlar vb. kişisel gereksinimler için de bir miktarın gerekli olacağı unutulmamalıdır. A.B.D. üniversitelerinden burs ya da asistanlık alındığı takdirde, vergi kesintisinin olabileceği dikkate alınmalıdır. Para transferi konusunda A.B.D. ye seyahat öncesi büyük bankalarla görüşmekte fayda vardır. A.B.D. de nakit para taşınmasının tehlikeli olabileceği unutulmamalı, bu nedenle de herhangi bir hırsızlık ve kapkaç sorunuyla karşılaşmamak için ATM kartı, kredi kartı ve seyahat çeki vb. kullanılmalıdır. C. Akademik Hazırlık ve Dil Hazırlığı: A.B.D. ye seyahat öncesinde, A.B.D. deki üniversitede alınacak dersler konusunda bir ön çalışma yapmakta fayda vardır. Bu amaçla, A.B.D. de eğitim konusunda danışmanlık hizmeti veren kişi ve kurumlarla görüşülebilir. Öğrenci, halihazırda öğrenim gördüğü okuldaki öğretmenlerinden de güçlü ve zayıf noktaları hakkında bir değerlendirme talep edebilir. A.B.D. deki üniversiteye başlamadan önce, bilgisayarda İngilizce klavye kullanımı konusunda ön çalışmalar da yapılabilir. A.B.D. deki öğrenimin başarılı olabilmesinin dayandığı en önemli faktör, İngilizce yi anlama, konuşma, okuma ve yazma konusundaki başarıdır. Öğrencinin İngilizce yi iyi konuşması, akademik alanda zorlanmayacağı anlamına gelmez. Bu nedenle,

20 A.B.D. ye seyahat öncesinde bir yoğun İngilizce kursuna katılınabilir, mümkün olan her fırsatta İngilizce pratik yapılabilir, kelime haznesinin artması için özellikle öğrenim görülecek alanla ilgili İngilizce yayınlar okunabilir, Amerikan İngilizcesi aksanına alışmak için TV ve filmler izlenebilir, radyo programları dinlenebilir ve A.B.D. deki öğrenim programının başlamasından birkaç hafta önce A.B.D. ye gidilerek Amerikan dil ve kültürüne daha kolay alışmaya çalışılabilir. 21. A.B.D. YE SEYAHAT A. Öğrencilerin Yanlarında Getirebilecekleri: Sözlük El bagajında taşınmak üzere kimlik belgeleri Öğrenim alanıyla ilgili yayınlar, kitaplar vb. Aile ve ülke resimleri Öğrencinin kültürünü tanıtan objeler, yayınlar, resimler, CDler, küçük armağanlar Fotoğraf makinası B. Öğrencilerin Yanlarında Getiremeyecekleri: Gıda, tohum ve bitkiler Hayvanlar Reçetesi olmayan ilaçlar Silah, bıçak vb. Uyuşturucu maddeler Soyu tükenmekte olan hayvanlardan üretilen eşyalar, giysiler vb. Yukarıdaki maddelerin yanısıra, öğrencilerin bagajında ağırlık yapmaması açısından A.B.D. de kolaylıkla bulunabilecek kitap ve kırtasiye malzemelerinin, kozmetiklerin ve havlu, çarşaf, mutfak malzemesi gibi ev ihtiyaçlarının, kaybolma ya da çalınma olasılığına karşı pahalı mücevher ve eşyaların ve voltaj farkı nedeniyle elektrikli aletlerin A.B.D. ye götürülmemesi önerilmektedir

Fulbright Eğitim Komisyonu www.fulbright.org.tr

Fulbright Eğitim Komisyonu www.fulbright.org.tr Fulbright Eğitim Komisyonu www.fulbright.org.tr Meltem Bilikmen Akademik Danışman advising@tr.net Fulbright Eğitim Komisyonu 150 den fazla ülkede Fulbright programları 1949 - ABD ve Türk hükümetleri arasında

Detaylı

Yurt Dışında Yüksek Lisans Yapmak

Yurt Dışında Yüksek Lisans Yapmak On5yirmi5.com Yurt Dışında Yüksek Lisans Yapmak Yüksek lisans eğitiminize yurt dışında devam etmek istiyorsanız, işte bilmeniz gereken herşey... Yayın Tarihi : 27 Ağustos 2010 Cuma (oluşturma : 8/18/2015)

Detaylı

CHEVENING LİSANSÜSTÜ BURSLARI. Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanlığı

CHEVENING LİSANSÜSTÜ BURSLARI. Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanlığı CHEVENING LİSANSÜSTÜ BURSLARI 1 Chevening Nedir? İngiltere de öğrenim görmek isteyen uluslararası lisansüstü öğrencilere finansman sağlayan prestijli bir ödül programı. Dışişleri ve Commonwealth Bakanlığı

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- Bu yönerge Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın konuya ilişkin 27.01.2010

Detaylı

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ BAŞVURU VE KAYIT İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu

Detaylı

2010-2011 AKADEMİK YILI I. YARIYILI İÇİN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU BİLGİLERİ. 1) BAŞVURU TARİHİ : 10 Mayıs 9 Haziran 2010

2010-2011 AKADEMİK YILI I. YARIYILI İÇİN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU BİLGİLERİ. 1) BAŞVURU TARİHİ : 10 Mayıs 9 Haziran 2010 2010-2011 AKADEMİK YILI I. YARIYILI İÇİN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU BİLGİLERİ 1) BAŞVURU TARİHİ : 10 Mayıs 9 Haziran 2010 2) SINAV TARİHLERİ a) Bilim Sınavı : 15-25 Haziran 2010* b) İngilizce Yeterlik

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü nün aşağıda isimleri yazılı anabilim dallarına 17-18 Akademik Yılı GÜZ yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi alınacaktır.

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarına aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2012-2013 Eğitim- Öğretim yılı Güz yarıyılında

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMI BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMI BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMI BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Uluslararası Öğrenci Programı adaylarının Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLAR VE KOŞULLARI

Detaylı

ABD'de Üniversite Eğitimi

ABD'de Üniversite Eğitimi ABD'de Üniversite Eğitimi Ana Hatlarıyla Amerikan Eğitim Sistemi: Amerikan eğitim sistemi, eğitimde yönetimi yerel yönetimlere (yani eyaletlere) devretmiş bir sistemdir. Her eyalet kendi eğitim sistemine

Detaylı

Doktora Yabancı Uyruklu. Yatay Geçiş (Doktora)

Doktora Yabancı Uyruklu. Yatay Geçiş (Doktora) İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALIMI, KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI Anabilim / Anasanat Dalı Tezli

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANABİLİM DALLARI KONTENJAN YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALES Puan Türü Tezli Tezsiz ÖZEL KOŞULLAR BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 10-10 SAY. BİYOLOJİ 25-24 SAY. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 20-5 SAY. ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

Amerika da Üniversite Eğitimini Kimler Alablir?

Amerika da Üniversite Eğitimini Kimler Alablir? Amerika da Üniversite Eğitimini Kimler Alablir? Üniversite eğitimi almak için Amerika gerçekten de çok iyi bir seçimdir. Amerikan Üniversiteleri dünyaca tanınmış bir kaliteye sahip olmakla beraber dünyadaki

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2009 2010 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU VE KABUL ŞARTLARI

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU VE KABUL ŞARTLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU VE KABUL ŞARTLARI Program dili Türkçe ve İngilizce dir. Başvuru İçin İstenen Belgeler: Üniversitelerin lisans ya da yüksek lisans programlarından

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDAKİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA SINAVLA VE YATAY GEÇİŞLE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDAKİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA SINAVLA VE YATAY GEÇİŞLE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDAKİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA SINAVLA VE YATAY GEÇİŞLE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

Detaylı

-AKADEMİK PROGRAMLAR-

-AKADEMİK PROGRAMLAR- VARNA İŞLETME ÜNİVERSİTESİ (VARNA UNIVERSITY OF MANAGEMENT VUM ) Varna İşletme Üniversitesi, Bulgaristan ın Varna, Dobrich ve Sofya şehirlerinde kampüsleri olan bir yüksek öğrenim kurumudur. 1996 yılında

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarına aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2012-2013 Eğitim- Öğretim yılı Bahar yarıyılında

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ENSTİTÜMÜZ 2017-2018 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA GİRİŞ SINAVI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI 2017-2018 Öğretim yılı Güz yarıyılında Enstitümüze alınacak lisansüstü öğrenci kontenjanları, kayıt-kabul şartları,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

İKTİSAT TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI* TC Uyruklu (Alan içi) TC Uyruklu (Alan dışı)

İKTİSAT TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI* TC Uyruklu (Alan içi) TC Uyruklu (Alan dışı) T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI İLANI Enstitümüz Lisansüstü programlarına 2016-2017

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJANLARI I - TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU VE KABUL

Detaylı

Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi staj faaliyeti için uygun değildir.

Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi staj faaliyeti için uygun değildir. Staj Hareketliliği Nedir? Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. Staj, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya

Detaylı

İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ DOKTORA PROGRAMI

İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ DOKTORA PROGRAMI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜSTÜ (DOKTORA, TEZLİ/TEZSİZ ) PROGRAM İLANI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI İÇİN; BAŞVURU TARİHLERİ: 06-10 Temmuz 2015 tarihleri arasında

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç; MADDE 1-(1) Bu Yönerge nin amacı, Siirt Üniversitesinde

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ EK YERLEŞTİRME KILAVUZU

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ EK YERLEŞTİRME KILAVUZU ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ EK YERLEŞTİRME KILAVUZU 1. GENEL ŞARTLAR Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında Alınan Karar Uyarınca; Bu kontenjanlara

Detaylı

2011-2012 AKADEMİK YILI I. YARIYILI İÇİN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU BİLGİLERİ

2011-2012 AKADEMİK YILI I. YARIYILI İÇİN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU BİLGİLERİ 2011-2012 AKADEMİK YILI I. YARIYILI İÇİN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU BİLGİLERİ 1) BAŞVURU TARİHİ : 9 Mayıs 7 Haziran 2011 2) SINAV TARİHLERİ a) Bilim Sınavı : 15 24 Haziran 2011 b) İngilizce Yeterlik

Detaylı

LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER

LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 1. BaĢvuru Formu; İlgili Enstitü Müdürlüğünden ve/veya web sitesinden temin edilecek form dilekçe. 2. ALES sonuç belgesi; *Yüksek Lisans/Doktora Programları

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarına aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2013-2014 Eğitim- Öğretim yılı Güz yarıyılında

Detaylı

İÇERİK YURTDIŞI DANIŞMANLIK OFİSİ ÇALIŞMA ESASLARI YURTDIŞINDA BİR ÜNİVERSİTEYE BAŞVURMAK İÇİN GEREKENLER 9, 10, 11 VE 12

İÇERİK YURTDIŞI DANIŞMANLIK OFİSİ ÇALIŞMA ESASLARI YURTDIŞINDA BİR ÜNİVERSİTEYE BAŞVURMAK İÇİN GEREKENLER 9, 10, 11 VE 12 İÇERİK YURTDIŞI DANIŞMANLIK OFİSİ ÇALIŞMA ESASLARI YURTDIŞINDA BİR ÜNİVERSİTEYE BAŞVURMAK İÇİN GEREKENLER 9, 10, 11 VE 12. SINIFTA YAPILMASI GEREKENLER MALİYET TOEFL, IELTS VE SAT İLETİŞİM BİLGİLERİ Suzan

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLAR VE KABUL ŞARTLARI YÖNERGESİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLAR VE KABUL ŞARTLARI YÖNERGESİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLAR VE KABUL ŞARTLARI YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- Bu Yönerge, Türkiye de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere ilişkin 2922 sayılı

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TAKVİMİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TAKVİMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TAKVİMİ Başvuru ve Ön Kayıt : 11-15 Ocak 2016 Adaylar başvuru linki; http://oys.msgsu.edu.tr/fenbilimleri/basvuru/olustur üzerinden yapacakları başvuru

Detaylı

ADAY BAŞVURULARI. Enstitümüz tarafından başvurusu onaylanan adaylar yazılı sınava alınacaktır.

ADAY BAŞVURULARI. Enstitümüz tarafından başvurusu onaylanan adaylar yazılı sınava alınacaktır. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünün aşağıda adları

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TAKVİMİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TAKVİMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TAKVİMİ Başvuru ve Ön Kayıt : 30 Mayıs - 10 Haziran 2016 Adaylar başvuru linki; http://oys.msgsu.edu.tr/fenbilimleri/basvuru/olustur üzerinden yapacakları

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI YÜKSEK LİSANS DOKTORA ANABİLİM DALLARI T.C. Vatandaşı Yatay Geçiş Yabancı Uyruklu T.C. Vatandaşı

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TAKVİMİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TAKVİMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TAKVİMİ Başvuru ve Ön Kayıt : 05-09 Haziran 2017 Giriş Sınavı Tarihi : 19-21 Haziran 2017 Adaylar ön kayıt için istenilen belgeleri Enstitümüze (09:00-12:00

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2010 2011 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI Kontenjanları, Başvuru Şartları, Başvuruya Esas Teşkil Eden Lisans Programları Ve Akademik Takvimi 1. Kontenjanlar

Detaylı

2015-2016 GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU İLANLARI

2015-2016 GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU İLANLARI Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Yatay Geçiş (Y. Lisans) T.C T.C Makine Mühendisliği Ortak Yüksek Lisans Programı (İKÇÜ-CBÜ) Malzeme Bilimi ve Mühendisliği A.B.D Mekanik BD 3 Mekatronik ve Kontrol BD

Detaylı

BAHAR YARIYILI

BAHAR YARIYILI 2016-2017 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitülerine aşağıda isimleri yazılı anabilim dallarında 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılında Yüksek Lisans ve

Detaylı

AİBÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

AİBÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN AİBÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Enstitümüzün aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 20132014 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarılı için Yüksek Lisans ve doktora programı öğrencisi alınacaktır. PROGRAMLAR

Detaylı

KAISERSLAUTERN ÜNIVERSITESI

KAISERSLAUTERN ÜNIVERSITESI KAISERSLAUTERN ÜNIVERSITESI Kaiserslautern Üniversitesi araştirma, lisansüstü eğitim ve sanayi ile isbirligi icinde olan teknik bir üniversitedir. Üniversite ekonominin değişik alanlarında yüksek kalitede

Detaylı

T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının konuya ilişkin 27.01.2010 tarih ve 383-3269 ve 384-

T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının konuya ilişkin 27.01.2010 tarih ve 383-3269 ve 384- T.. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ DAYANAK Madde 1-2010-2011 eğitim ve öğretim yılından itibaren, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavının (YÖS) kaldırılması

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında 100/2000 YÖK Doktora Bursu çerçevesinde Moleküler Patoloji,

Detaylı

ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ PROGRAMINDA ADIM ADIM İZLENMESİ GEREKEN YOLLAR

ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ PROGRAMINDA ADIM ADIM İZLENMESİ GEREKEN YOLLAR ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ PROGRAMINDA ADIM ADIM İZLENMESİ GEREKEN YOLLAR Seçim öncesi başvuru işlemleri 1. Erasmus yabancı dil sınavının başvuru tarihlerini takip etmek. 2. Yabancı dil sınavına girmek.

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MÜDÜRLÜĞÜ Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüne 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Aşağıda Belirtilen Anabilim Dallarına Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencisi Alınacaktır. Anabilim/Bilim

Detaylı

DOKTORA TEZSİZ YÜKSEK LİSANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS. DOKTOR A/ (Yüksek. (Lisansa. Lisansa. Dayalı) Dayalı) Yabancı Uyruklu T.C.

DOKTORA TEZSİZ YÜKSEK LİSANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS. DOKTOR A/ (Yüksek. (Lisansa. Lisansa. Dayalı) Dayalı) Yabancı Uyruklu T.C. lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARI YILI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜSTÜ PROGRAMLARINA EK KONTENJANLA ÖĞRENCİ ALIMI

Detaylı

AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.

AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. 2017-2018 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. Anabilim Dalı ve Programın Adı Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Tezli/Tezsiz

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ 100/2000 YÖK DOKTORA BURSU BAŞVURU KOŞULLARI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ 100/2000 YÖK DOKTORA BURSU BAŞVURU KOŞULLARI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ 100/2000 YÖK DOKTORA BURSU BAŞVURU KOŞULLARI 100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında aşağıda listelenen Doktora Programları ve konular için

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ GİRİŞ SINAVI, ÖĞRENCİ SAYILARI, VE BAŞVURU ŞARTLARI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ GİRİŞ SINAVI, ÖĞRENCİ SAYILARI, VE BAŞVURU ŞARTLARI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ GİRİŞ SINAVI, ÖĞRENCİ SAYILARI, VE BAŞVURU ŞARTLARI Tezli ve programlarına 2015 2016 öğretim yılı Bahar yarıyılında alınacak

Detaylı

ÖZYEĞĠN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ

ÖZYEĞĠN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ ÖZYEĞĠN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ (Senato Tarihi: 21.12.2010; Senato Sayısı: 2010-08) Amaç MADDE - 1 Bu Yönergenin amacı; Özyeğin Üniversitesi enstitüleri bünyesinde

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURU İLANI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURU İLANI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ANABİLİM DALLARI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURU İLANI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI Kontenjan Ales Kontenjan DOKTORA PROGRAMLARI

Detaylı

YÜKSEK LİSANS 1/8 İŞLETME

YÜKSEK LİSANS 1/8 İŞLETME KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI YÜKSEK LİSANS İŞLETME TEZLİ KONTENJAN TEZSİZ

Detaylı

2015-2016 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.

2015-2016 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. 2015-2016 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. Anabilim Dalı ve Programın Adı Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Tezli/Tezsiz

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ALES Puan Türü Özel Öğrenci (Yüksek Lisans) Yatay Geçiş (Tezsiz Yüksek Lisans) Yatay Geçiş (Tezli Yüksek Lisans) Yatay Geçiş (Doktora) Doktora Yüksek Lisans (Tezsiz II.Öğretim) Yüksek Lisans (Tezsiz) Yüksek

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda devlet üniversitelerinde doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacı karşılamak

Detaylı

AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.

AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. 2016-2017 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. Anabilim Dalı ve Programın Adı Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Tezli/Tezsiz

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KARAR 2015/09/01: 2015 2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde, Enstitümüz Anabilim Dallarına alınacak Yüksek Lisans öğrenci kontenjanlarının

Detaylı

2015-2016 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.

2015-2016 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. 2015-2016 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. Anabilim Dalı ve Programın Adı Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Tezli/Tezsiz

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği uyarınca, Maltepe Üniversitesi Enstitülerinde

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Madde 1- Bu Yönerge, Üniversitemize bağlı fakülte ve yüksekokulların bölüm ve

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TAKVİMİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TAKVİMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TAKVİMİ Başvuru ve Ön Kayıt : 09 Ocak - 13 Ocak 2017 Adaylar ön kayıt için istenilen belgeleri Enstitümüze (09:00-12:00 ile 13:00-16:00 saatleri arasında)

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Karaciğer Nakli Enstitüsü Anabilim Dallarına 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. (30.06.2017

Detaylı

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR UKRAYNA KONSOLOSLUGU & BÜYÜKELÇİLİĞİ eski pasaporttan yeni pasaporta vize aktarımı yapmamaktadır. Uzun süreli vizeniz olsa da pasaportunuzu değiştirdiğinizde yeniden vize

Detaylı

AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.

AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. 2017-2018 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. Anabilim Dalı ve Programın Adı Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Tezli/Tezsiz

Detaylı

DOKTORA PROGRAMLARI. Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanı. Yatay Geçiş Kontenjanı

DOKTORA PROGRAMLARI. Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanı. Yatay Geçiş Kontenjanı 20142015 GÜZ YARIYILI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU ŞARTLARI Turgut Özal Üniversitesi, ve Enstitüleri bünyesinde yer alan Anabilim Dallarına aşağıda belirtilen sayı ve başvuru

Detaylı

PROGRAMLARA BAŞVURU TARİHLERİ : 19 Haziran 14 Temmuz 2017 PROGRAMLARA KABULLERİN İLANI : 21 Temmuz (Yabancı Uyruklu Adaylar için)

PROGRAMLARA BAŞVURU TARİHLERİ : 19 Haziran 14 Temmuz 2017 PROGRAMLARA KABULLERİN İLANI : 21 Temmuz (Yabancı Uyruklu Adaylar için) 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARININ KONTENJANLARI, PROGRAMLARA BAŞVURU, KAYIT TARİHLERİ VE KABUL KOŞULLARI PROGRAMLARA BAŞVURU TARİHLERİ : 19 Haziran

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU DUYURUSU

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU DUYURUSU KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU DUYURUSU İÇERİK 1 Genel Hususlar... 2 2 Enstitü Programları için Başvuru Şartları ve Özel Hususlar... 5 2.1 (Biyoteknoloji)...

Detaylı

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 2015-2016 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 2015-2016 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları ALES PUAN T.C. Uyruklu Yabancı Uyruklu ÜNİP * T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 2015-2016 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları ANABİLİM DALLARI PROGRAMA

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ (DOKTORA, TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS) PROGRAM İLANI

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ (DOKTORA, TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS) PROGRAM İLANI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜSTÜ (DOKTORA, / ) PROGRAM İLANI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İÇİN; BAŞVURU TARİHLERİ: 04-08 Ocak 2016 tarihleri arasında Enstitüye

Detaylı

2013/14 AKADEMİK YILI İÇİN KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK BURS PROGRAMI

2013/14 AKADEMİK YILI İÇİN KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK BURS PROGRAMI 2013/14 AKADEMİK YILI İÇİN KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK BURS PROGRAMI Başvuru rehberinin 5. Maddesi doğrultusunda 28 Nisan 2014 e kadar gelen AÇIKLAMA TALEPLERİ No. Soru Cevap 27 Bir öğrenci şu anda yurt

Detaylı

Sonuçların İlan Tarihi 13 Ağustos 2015. Kesin Kayıt Hakkı Kazananlar İçin Yerleştirme Tarihleri 14-19 Ağustos 2015

Sonuçların İlan Tarihi 13 Ağustos 2015. Kesin Kayıt Hakkı Kazananlar İçin Yerleştirme Tarihleri 14-19 Ağustos 2015 T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ALINACAK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU TARİHLERİ, KONTENJANLARI VE KABUL KOŞULLARI İlgili Tarihler Başvuru Tarihi

Detaylı

Lisansüstü Programlarına Yeni Öğrenci Kayıt Rehberi

Lisansüstü Programlarına Yeni Öğrenci Kayıt Rehberi Lisansüstü Programlarına Yeni Öğrenci Kayıt Rehberi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Sevgili Öğrencimiz, Doğu Akdeniz Üniversitesi ne hoş geldiniz. Sizi, Doğu Akdeniz Üniversitesi nde

Detaylı

TEZLİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI VE KABUL KOŞULLARI TC YABANCI YATAY ALES PUAN ANABİLİM DALI UYRUKLU UYRUKLU GEÇİŞ TÜRÜ TIBBİ GENETİK ALAN

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL YENĠ YÜZYIL ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ ADAYLARININ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAġVURU VE KABUL YÖNERGESĠ

T.C. ĠSTANBUL YENĠ YÜZYIL ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ ADAYLARININ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAġVURU VE KABUL YÖNERGESĠ T.C. ĠSTANBUL YENĠ YÜZYIL ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ ADAYLARININ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAġVURU VE KABUL YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: MADDE 1- (1) Bu Yönerge,

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI BAŞVURU TARİHLERİ ve YERİ Başvuru Tarihleri 16-27 Haziran 2014 saat 16.00 ya

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ DAYANAK Madde 1- Yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin bu yönerge Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.02.2013 gün

Detaylı

T.C. İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü

T.C. İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü 2016-2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ GİRİŞ SINAVI, ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI Enstitümüz Lisansüstü programlarına, 2016-2017 öğretim yılı Güz yarıyılında alınacak öğrenci sayıları

Detaylı

T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 05-06 Eğitim Öğretim yılı Bahar Yarıyılı için Anabilim Dallarınca öğrenci alınacak olan programlar, kontenjanlar, adaylarda

Detaylı

KAZANAN ADAYLARIN KESİN KAYITLARI

KAZANAN ADAYLARIN KESİN KAYITLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünün aşağıda adları

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 1 2201-Ulusal

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDAKİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA SINAVLA VE YATAY GEÇİŞLE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

Detaylı

2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU İLANLARI

2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU İLANLARI 20152016 BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU İLANLARI YÜKSEK LİSANS BAŞVURU ALANLARI VE ŞARTLARI Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Yatay Geçiş (Y. Lisans) T.C T.C Makine Mühendisliği İKÇÜCBÜ Ortak Yüksek Lisans Programı

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRENCİ ALIMI İLANI Enstitümüz Lisansüstü programlarına 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için Yüksek Lisans

Detaylı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015/2016 ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ÖĞRETİME KABUL ŞARTLARI VE KONTENJAN

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015/2016 ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ÖĞRETİME KABUL ŞARTLARI VE KONTENJAN TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015/2016 ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ÖĞRETİME KABUL ŞARTLARI VE KONTENJAN A BAŞVURU SÜRESİ Başvuru Süresi : 1 Haziran 2015 1 Temmuz 2015 Adres

Detaylı

2010 Yılı Master ve Doktora Başvuru Bilgileri

2010 Yılı Master ve Doktora Başvuru Bilgileri BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 2010 Yılı Master ve Doktora Başvuru Bilgileri Felsefe Bölümü yalnızca yılda bir kez başvuruları kabul etmektedir. 2010 yılında sınavlar ve değerlendirmeler Mart ayında

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM İLANI

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM İLANI T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 2016-2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM İLANI Kontenjanlar Anabilim Dalı T.C. Vatandaşı Yabancı Uyruklu 1/5 Biyoloji 7 - -

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI BAŞVURU TARİHLERİ ve YERİ Başvuru Tarihleri 16-27 Haziran 2014

Detaylı

5. İstenen tüm belgeleri, kayıt görevlilerine teslim etmek üzere, üzerine adınızı yazdığınız boş Mütevelli zarfa yerleştiriniz.

5. İstenen tüm belgeleri, kayıt görevlilerine teslim etmek üzere, üzerine adınızı yazdığınız boş Mütevelli zarfa yerleştiriniz. 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZİ TEBRİK EDİYOR, İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ KAYIT GÜNLERİNDE EMİNÖNÜ YERLEŞKEMİZE BEKLİYORUZ... İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 2015 2016 ÖĞRETİM

Detaylı

İLAN ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü'ne 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için Ana Bilim Dallarına

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI BAŞVURU TARİHLERİ ve YERİ Başvuru Tarihleri 16-27 Haziran 2014 saat

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 20152016 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. 1İSTENİLEN

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Lisansüstü Başvurular 2 Yabancı Uyruklu Lisansüstü Başvurular 1-ALES

Detaylı

TC GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI

TC GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI TC GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2017 2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI KONTENJANLAR, BAŞVURU ŞARTLARI, BAŞVURUYA ESAS TEŞKİL EDEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR Lisansüstü Programlara Başvuru

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDAKİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA SINAVLA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDAKİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA SINAVLA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AŞAĞIDAKİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA SINAVLA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI Puan Türü Başvuru için Gerekli Yabancı Dil YDS/ÜDS/ KPDS asgari Puan Türk Dili ve

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 AKADEMİK YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME KLAVUZU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 AKADEMİK YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME KLAVUZU BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 AKADEMİK YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME KLAVUZU 1-GENEL ŞARTLAR a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; 1)Yabancı Uyruklu

Detaylı