1. AMERİKAN EĞİTİM SİSTEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. AMERİKAN EĞİTİM SİSTEMİ"

Transkript

1 - 1 -

2 GİRİŞ Yaklaşık üniversite ve farklı eğitim kurumuyla Amerika Birleşik Devletleri nde herkesin ihtiyacına ve beklentilerine yanıt verebilecek eğitim olanakları sunulmaktadır. Tüm dünyadan den fazla öğrenci A.B.D. de öğrenim görmektedir. Öğrencilerin Amerikan üniversitelerini seçmelerindeki en önemli nedenler; üniversitelerin sundukları kaliteli programlar ve olanaklar, üniversitelerin çok çeşitli taleplere yanıt verebilecek düzeyde geniş bir yelpazede yer alması ve Amerikan üniversitelerinden alınan derecelerin dünyanın birçok ülkesinde geçerli olmasıdır. Öğrenim konusunda çeşitli kaynakların sunduğu burs ve mali destekler de A.B.D. de eğitimi cazip hale getirmektedir. A.B.D. Dışişleri Bakanlığı nın desteğiyle Uluslararası Eğitim Enstitüsü (The Institute of International Education IIE) tarafından hazırlanan Açık Kapılar 2006 raporuna göre A.B.D. de öğrenim gören Türk öğrenci sayısı in üzerinde olmuştur. Bir önceki yıla oranla bir düşüş gözlemlenmesine rağmen Türk öğrencileri, A.B.D.'de öğrenim gören yabancı ülke öğrencileri arasında halen sekizinci sırada yer almaktadırlar. Bu kitapçık, Amerika Birleşik Devletleri nde yüksek öğrenim ve / veya dil öğrenimi görmek isteyen öğrencilere yardım amacıyla hazırlanmış olup, A.B.D. de yüksek öğrenim, üniversitelere başvuru koşul ve yöntemleri ile yapılması gereken işlemler konularında genel bilgi içermekte ve konuyla ilgili detaylı bilginin bulunabileceği kaynaklar sunmaktadır

3 1. AMERİKAN EĞİTİM SİSTEMİ A.B.D. de ülke çapında geçerli ve uygulanması zorunlu bir milli eğitim sistemi yoktur. Bu nedenle, A.B.D. Eğitim Bakanlığı nın etkisi de sınırlıdır. Eğitimin düzenlenmesi büyük ölçüde eyaletlere bırakılmıştır. Her eyaletin yönetimi ve meclisi, o eyaletin eğitim programını ve bütçesini belirler. İlk ve orta öğretim ders programının belirlenmesi, çoğu zaman yerel idari ve öğretim birimlerince yapılır. Kısaca A.B.D. de tek merkezden düzenlenen ve yukarıdan aşağıya işleyen otoriter bir sistem değil, yerel örgütlerin, vatandaşların, öğretmenlerin ve velilerin sorumluluk ve söz sahibi olduğu bir sistem yürürlüktedir. Bu çok merkezli sisteme karşın, bütün birimler yakın işbirliği halindedir. Bu sayede A.B.D. nin herhangi bir eyaletinden başka bir eyalete transfer olan bir öğrenci, ders programı ve değerlendirme sistemi açısından önemli bir güçlük ya da yabancılık çekmeden uyum sağlayabilir ve öğrenimini sürdürebilir. A.B.D. de ilk ve orta öğrenim, toplam 12 yıl sürer. İlköğretimden önce 1-3 yıllık ana okulu uygulaması da vardır. İlk ve orta öğrenimde görev yapan öğretmenler, en az üniversite mezunudurlar ve birçok eyalette öğretmen olabilmek için eğitim dalında yüksek lisans derecesi almış olmak şart koşulmakta ve öğretmenlerden mesleki kurslara katılarak yeni gelişmeleri izlemeleri talep edilmektedir. A.B.D. deki eğitim sistemi, öğrencilere katı bir ders programı çerçevesinde bilgilerin ezberletilmesi yerine, bağımsız olarak bilgi edinme metodlarının öğretilmesine, araştırma alışkanlığının kazandırılmasına ve uygulamaya ağırlık vermektedir. Bununla birlikte, Amerikan okullarında öğrencilere bir ders yılında verilen derslerin adedi azdır çünkü öğrencinin bütün yönleriyle gelişmesi - 3 -

4 açısından sosyal, kültürel ve sportif uğraşlara da yönelmesi istenmektedir. Hatta ders dışı etkinliklerin, üniversitelere girişte ve burs alınmasında etkisi vardır. Buna karşın, Amerikan eğitim sisteminin, dünya ortalaması ile kıyaslandığında özellikle fen ve matematik öğretiminin yetersiz olması, dünyanın diğer ülkeleri hakkında verilen bilgilerin yüzeysel olması, yabancı dil öğretiminin yetersiz olması, seçmeli ders sisteminin en basit derslerin seçilerek kötüye kullanılması, ekonomik açıdan geri kalmış bölgelerdeki okulların kaynak ve nitelikli öğretmenlerden yoksun olması ve güvenlik gibi sorunları da bulunmaktadır. 2. A.B.D. DE YÜKSEK ÖĞRENİM KURUMLARI A.B.D. de 3000'in üzerinde yüksek öğrenim kurumu vardır. Bu kurumların üçte ikisi dört yıllık, geri kalanı iki yıllıktır. Okulların büyük çoğunluğunun öğrenci mevcudu arasındadır. Kuruluş tarihi 17. yüzyıla dayanan eski üniversiteler olduğu gibi son yılda açılmış birçok yeni okul da bulunmaktadır. Devlet üniversitelerinin yanısıra, birçok özel üniversite de bulunmaktadır ve öğrenimin kalitesi ve diploma geçerliliği yönünden aralarında bir fark yoktur. Önemli olan, okulun akredite olmasıdır. Hem özel üniversitelerde, hem de devlet üniversitelerinde öğrenim paralıdır. Ancak devlet desteğinden daha fazla yararlanmaları nedeniyle devlet üniversitelerinin ücretleri daha düşüktür. Bununla birlikte devlet okullarının öğrenci mevcudu, özel okullardan daha fazladır. A.B.D. deki yüksek öğrenim kurumlarının sınıflandırılması aşağıdaki gibidir: A. Üniversiteler (University): Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine yönelik eğitim ve öğretim yapan, birçok fakülte ve kolejden oluşan, öğrenim kadar araştırma faaliyetlerine de ağırlık veren öğrenim kurumlarıdır

5 B. Kolejler (College): Üniversitelere eşit, yönetim bakımından bağımsız ya da üniversitelere bağlı, üniversitelere kıyasla daha küçük okullardır. Daha çok sosyal, beşeri ve temel bilimlerde lisans seviyesinde öğrenim sunulmasına rağmen birçok kolejde yüksek lisans ve doktora programları da bulunmaktadır. C. Teknoloji Enstitüleri (Institute of Technology): Üniversitelere denk olan, özellikle fen ve mühendislik bilimlerinde uzmanlaşmış, öğretime olduğu kadar araştırmaya da yönelik, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenim ve araştırma yapılan yüksek öğrenim kuruluşlarıdır. D. Meslek Yüksek Okulları (Junior College, Community College, Technical Institute): Lise öğrenimi üzerine iki yıllık yüksek öğrenim sağlayan ve ön lisans diploması veren, ara eleman yetiştiren ve bilgilerini tazelemek ya da yeni beceriler edinmek isteyenlere kısa süreli kurslarla bu imkanı sağlayan okullardır. Üniversite ve kolejlerin üçüncü yılına yatay geçiş yapmak mümkündür. 3. AKREDİTASYON A.B.D. deki çok sayıdaki üniversiteden hangisine başvurulacağı konusunda doğru kararı verebilmek için birçok faktörün değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak doğru kararın alınmasındaki en öncelikli faktör hiç şüphesiz, görülecek öğrenimin akredite, başka bir deyişle, geçerli olmasıdır. Yalnızca akredite Amerikan üniversitelerinden mezun olan öğrencilerin diplomaları kabul edilmektedir. Ülke çapında uygulanan bir milli eğitim sisteminin olmaması ve dolayısıyla, yüksek öğretimin de federal hükümetin doğrudan denetiminde olmaması nedeniyle, öğrenimin ve diplomaların - 5 -

6 kalitesini kontrol etmek, ortaya çıkan karmaşayı ve problemleri çözmek, sakıncaları gidermek ve standardizasyonu sağlamak amacıyla meslek örgütleri ve üniversiteler, akreditasyon kuruluşları oluşturmuşlardır. Bölgesel akreditasyon elde etmiş (regionally accredited) okulların verdikleri öğrenim ve diplomalar, geçerli kabul edilmektedir. Okulların akreditasyonu konusunda adresi ziyaret edilebilir. 4. A.B.D. DE YÜKSEK ÖĞRENİM PROGRAMLARI A. Ön Lisans Öğrenimi: A.B.D. de liseden sonra iki yıl süren ve işletme, iş idaresi, muhasebe, yöneticilik, teknik dallar, sağlık birlimleri, bilgisayar bilimleri gibi birçok dalda A.A. ya da A.S. (ön lisans) derecesine yönelik öğrenime denir. Lise ve dengi okul mezunları girebilir. B. Lisans Öğrenimi: A.B.D. de liseden sonra dört yıl süren, B.A. veya B.S. (lisans) derecesine yönelik öğrenime undergraduate study yani lisans öğrenimi denir (lisansüstü öğrenime ise graduate study adı verilir). Türk liselerinden veya dengi meslek okullarından mezun öğrenciler, Amerikan üniversitelerine lisans öğrenimi için kabul edilirler. C. Yüksek Lisans Öğrenimi: Türk üniversitelerinden mezun öğrenciler, Amerikan üniversitelerinin yüksek lisans (master) programlarına kabul edilirler. M. A. veya M.S. (yüksek lisans) derece programı genelde yıl devam eder

7 D. Doktora Öğrenimi: A.B.D. de Ph.D. (doktora) programı yüksek lisans üzerine, 3-5 yıllık bir öğrenimi ve bu süre zarfında bir doktora tezinin hazırlanmasını gerektirir. E. Sertifika Programları: A.B.D. de süresi birkaç haftadan bir yıla kadar değişen kısa süreli sertifika programları da vardır. Herhangi bir dereceye yönelik olmayan, yalnızca öğrencinin istediği bazı dersleri almasına ve araştırma yapmasına olanak sağlayan programlardır. 5. DERS YILI A.B.D. de üniversiteler, öğrenime Ağustos sonlarında veya Eylül'ün ilk yarısında başlarlar. Ders yılı Mayıs sonlarında veya Haziran başlarında biter. Öğrencinin ders yılı boyunca okula devamı mecburidir. Birçok üniversitede ders yılı semester denen iki eşit kısma bölünmüştür. Ayrıca yaz dönemi vardır. Bir kısım üniversitede ise takvim yılı dört eşit kısma ayrılmıştır. Öğrenciler yaz dönemlerine katılıp katılmamakta serbesttirler. 6. BURS OLANAKLARI Yabancı öğrencilerin Amerikan üniversitelerinden burs temin edebilmeleri çok güçtür. Öğrenciler birinci yıldan sonra akademik başarılarına ve ihtiyaçlarına göre burs için gözönüne alınabilirler. Bununla birlikte, akademik açıdan, test sonuçları ve İngilizce bakımından en üst düzeyde başarı göstermiş olan öğrencilerin birinci yılda ve ilk aşamada burs almaları mümkün olabilir. Burslar çoğunlukla toplam masrafın yalnızca bir kısmını karşılar. Yüksek lisans ve doktorada burs imkanları lisansa göre daha fazladır. Diğer taraftan, İngilizce ve akademik başarı yönünden yeterli olan ve Amerikan üniversitelerine öğrenci olarak kabul edilen Türkiye çapındaki başarılı sporcular, kabul edildikleri üniversiteden, - 7 -

8 genellikle birinci seneden sonra ve başarılarının devamına bağlı olarak bir miktar spor bursu alabilirler. Spor bursu alan öğrenci hem sporu hem de öğrenimi birarada yürütmek zorundadır. Spor bursu yalnızca lisans düzeyinde verilir. Öte yandan, yüksek lisans ve doktora öğrenimi için başvuran, İngilizce, akademik durum, referanslar ve test sonuçları bakımından çok üstün nitelikli öğrencilerin üniversitelerden öğretim ve araştırma asistanlıkları sağlayarak öğrenim ve geçimlerini finanse etmeleri mümkündür. Teknik sahalarda ve fen dallarında burs ve asistanlık imkanları genelde diğer alanlara göre daha fazladır. 7. ÖĞRENCİNİN MASRAFLARI A.B.D. de yüksek öğrenim paralıdır ve üniversiteler öğrencilerden öğrenim masrafları, kayıt, sağlık hizmetleri, öğrenci faaliyetleri vb. için yapılan idari hizmetlere karşılık ücret alırlar. A.B.D. de öğrenim masrafları okuldan okula değişmekle birlikte $6,000 - $36,000 arasındadır. Özel okullar genelde devlet okullarından daha pahalıdır. Geçim masrafları ise bir yıl için $11,000 - $26,000 arasında değişir. Yabancı öğrencilerin A.B.D. ye gitmeden önce bu ülkedeki bütün masrafları karşılamaya yetecek maddi kaynakları olduğunu belgelemeleri zorunludur. 8. ÇALIŞMA İMKANLARI A.B.D. de yabancı öğrencilerin hem çalışıp hem okumaları ve böylece masraflarını karşılamaları normal olarak mümkün değildir. Ancak, A.B.D. de öğrenime başladıktan sonra okulda düşük gelirli bir iş sağlanabilir. Maddi yönden beklenmedik bir sıkıntıya düşen öğrencilere de öğrenimlerini aksatmamak koşuluyla ve haftada 20 saati geçmemek üzere, birinci yıldan sonra çalışma izni verilebilir

9 9. FULBRIGHT ÖĞRENİM BURSLARI Fulbright Öğrenim Bursları, yüksek lisans veya doktora düzeyindeki Türk vatandaşı öğrencilere A.B.D. de öğrenim ve araştırma için verilir. Burslar klinik tıp haricindeki bütün dallar için açıktır. Ayrıca meslek yüksek okulu öğrencilerine sağlanan ön-lisans bursları vardır. Yüksek lisans burslarına başvurabilmek için öğrencinin çok iyi İngilizce bilmesi, üniversite mezunu veya üniversitenin üçüncü ya da dördüncü sınıf öğrencisi olması, üniversite ders notlarının 100 üzerinden en az 75 (4.00 üzerinden en az 3.00) olması şarttır. Doktora bursları için ise Türkiye de bir doktora programına kayıtlı olması, tez aşamasına gelmiş olması ve çok iyi İngilizce bilmesi gerekir. Burslar 2 yıl kadar önce ilan edilir. Fulbright Öğrenci Bursları hakkında ayrıntılı bilgi ve başvuru formu için adresi ziyaret edilebilir. 10. EN UYGUN OKULUN SEÇİLMESİ A. A.B.D. de en uygun okulun seçilmesi için öğrenci öncelikle eğitim ve kariyer hedeflerini belirlemiş olmalıdır. B. Başvurulması düşünülen üniversitenin akreditasyonu ve alınacak derecenin öğrencinin ülkesinde kabul edilip edilmeyeceği konusunda araştırma yapılmalıdır. C. İstenilen alanda eğitim veren üniversiteler belirlendikten sonra her üniversitenin maliyetler, sunulan destek hizmetleri, büyüklük, konum, kayıt ve not ortalaması için aranan özellikler, öğrenim süresi, burs olanakları ve kampüs hayatı gibi konuları kıyaslanmalıdır. En uygun okulun seçilmesinde, öğrencinin - 9 -

10 ülkesinde düzenlenen uluslararası eğitim fuarlarına katılmak da faydalı olabilir. D. Öğrenciler için A.B.D. de en uygun programın seçilmesi konusunda eğitim danışmanlığı hizmeti sunan kuruluşlardan yardım alınabilir ve üniversiteleri tanıtan rehber ve web sitelerinden yararlanılabilir. 11. AMERİKAN ÜNİVERSİTELERİNE GİRİŞ ŞARTLARI A. İngilizce Bilgi Düzeyi: Amerikan üniversitelerinde okumanın temel şartlarından bir tanesi, İngilizce dilini, dersleri bir Amerikalı öğrenci kadar anlayabilecek ve takip edebilecek ölçüde bilmektir. Çok iyi İngilizce bilmeyen öğrencinin, A.B.D. deki herhangi bir lisans, yüksek lisans ya da doktora programına katılabilmesi mümkün değildir. İngilizce düzeyi TOEFL testi ile ölçülür. B. Öğrencinin Akademik Durumu: Öğrencinin herhangi bir üniversiteye kabul edilebilmesi için daha önceki öğrenimi süresince başarılı olması gerekir. Örneğin, lisans öğrenimi için başvuran öğrenciden lise, yüksek lisans için başvuran öğrenciden üniversite derslerini ve notlarını gösteren transkriptler istenir. Birçok üniversite, kabul şartı olarak en az B (10 üzerinden 7.5 ya da 4.00 üzerinden 3.00) genel not ortalaması ister. Daha düşük not ortalaması ile öğrenci kabul eden birçok üniversite de vardır. Dereceye girmek de kabulde önemli rol oynar. C. Bilgi ve Yetenek Testleri: Amerikan üniversitelerinde okumak isteyen öğrencilerin aşağıda belirtilen testlere girmeleri istenebilir. - Scholastic Aptitude Test (SAT) (www.collegeboard.com): Lisans öğrenimi için başvuran öğrencilerden istenen genel bilgi ve yetenek testi

11 - Test of English as a Foreign Language (TOEFL) (www.toefl.org): Yabancı öğrencilerden istenen İngilizce testi - Graduate Record Examinations (GRE) (www.gre.org): Yüksek lisans ve doktora öğrenimi için başvuranlardan istenen genel bilgi ve yetenek testi -Graduate Management Admission Test (GMAT) (www.gmat.org): İşletme-iş idaresinde yüksek lisans ve doktora programına kabul için istenen genel bilgi ve yetenek testi) D. Referans Mektupları: Amerikan üniversitelerine başvuran öğrencilerden istenen, genellikle öğrencinin öğretmenleri tarafından yazılan, öğrencinin derslerdeki başarısını, sınıftaki tutumunu, kültürel ve sosyal faaliyetlerini, arkadaşlarıyla uyumunu vb. belirten ve öğrenciyi üniversiteye tavsiye eden belgelerdir. E. A.B.D. deki Masrafları Karşılayabilmek: Öğrenci, yeterli maddi imkanı olduğunu bir banka mektubu ile ya da bir burs belgesi ile kanıtlamalıdır. Banka mektubu, bankadan alınan ve öğrencinin veya ailesinin o bankada belirli miktarda parası olduğunu belirten bir yazıdan ibarettir. 12. PASAPORT ve VİZE İŞLEMLERİ Çoğu zaman vize, yanlış tanımlanmakta ve anlaşılmaktadır. Vize, kişinin A.B.D. ye giriş yapmasını garanti etmez. Ancak, A.B.D. deki bir giriş noktasına seyahat etmesine ve Amerikan göçmenlik makamlarından A.B.D. ye giriş yapması için izin talep etmesine olanak sağlar. Öğrenim görmek amacıyla geçici olarak A.B.D. ye gidecek şahısların Öğrenci (F), Değişim Ziyaretçi (J) veya Mesleki Eğitim (M) vizesi almaları gereklidir

12 Öğrenci vizesi için başvuranların aşağıdaki belgeleri hazır olmalıdır: A. Kabul Belgesi (Akseptans, I-20 veya DS-2019 formu): Bu belge, A.B.D. deki bir üniversiteye akademik öğrenim için veya bir dil okuluna İngilizce öğrenimi için başvurarak sağlanır. Kabul belgesi, öğrenci vizesi alabilmek için şarttır. Herhangi bir okuldan alınan akseptans yalnızca o okul için geçerlidir. Bir dönem devam etmeden başka bir okula geçilemez. B. Mali Durum Belgesi: Bu belge, bir burs belgesi, öğrencinin A.B.D. ye transfer edilebilir kendi parası olduğunu gösterir bir belge veya öğrencinin masraflarını karşılayacak olan ailesi ya da yakını tarafından verilen bir garanti belgesi olabilir. Öğrencinin veya ailesinin mal varlığını gösteren her türlü evrak da buna ilave edilmelidir. Mali Durum Belgesi, A.B.D. de öğrenim için gerekli masrafların nasıl karşılanacağını açıkça belirtmelidir. C. Pasaport: A.B.D. ye öğrenime gidecek kişilerin 2 yıl veya daha uzun süreli öğrenci pasaportu almaları tavsiye olunur. Turist pasaportu ile de çıkış yapılabilir; ancak turist pasaportuna alınacak vize, öğrenci ya da değişim ziyaretçi vizesi olmalıdır. Ayrıca, Türkiye deki öğrenim ile ilgili diploma veya çıkış belgesi ve transkriptler de sunulmalıdır. Amerikan Hükümeti İç Güvenlik Bakanlığı nın düzenlemesine göre, göçmen olmayan F, M ve J öğrenci vizesi olan kişiler, I-20 (F ve M vizeler) veya DS-2019 formunda (J vizeler) belirtilen programa başlama tarihinden itibaren en fazla 30 gün önce A.B.D. ye giriş yapabilirler. Bu tarih dikkate alınarak seyahat planının yapılması önerilmektedir

13 Ek Form (DS-158) doldurulmalıdır. Beraber seyahat edecek eş ve çocukların da ek formu doldurmaları gereklidir. Akademik programlara başlamak amacıyla F ve M türü vizelere başvuran öğrenciler, hızlandırılmış vize müracaat hizmetinden faydalanabilir. Vize randevusu almak için telefon edildiği zaman başvurulan okulun ve programın türünü belirtildiği takdirde, kişiye en yakın tarihteki vize görüşme randevusu verilecektir. A.B.D. öğrenci vizeleri ve diğer vize tüleri konusunda bilgi almak için ve adresleri ziyaret edilebilir. 13. SEVIS A.B.D. ye giriş yapan göçmen olmayan öğrencilerin ve değişim ziyaretçilerinin durumlarını ve etkinliklerini izleme ve gözlemleme amacıyla 2003 yılında faaliyete geçen Öğrenci ve Değişim Ziyaretçi Bilgi Sistemi (Student and Exchange Visitor Information System - SEVIS), A.B.D. Ülke Güvenliği Bakanlığı na bağlı bir girişimdir. Öğrenciler hakkında bilgi toplamanın yanısıra, sistemde A.B.D. de bulunan okullar ve değişim ziyaretçi programlarının sponsorları hakkında bilgi de bulunmaktadır. SEVIS hakkında detaylı bilgi adresinden alınabilir. F ve M vizeleri, öğrenci ve değişim ziyaretçi bilgi sistemine (SEVIS) kayıtlı olmayan öğrencilere verilmeyecektir. Öğrencilerin kişisel bilgilerinin SEVIS sistemine kayıt ettirilmesi Amerikan eğitim enstitüsünün sorumluluğudur. SEVIS sisteminde kayıtlı olmayan başvuru sahiplerinin ve birlikte seyahat edecekleri eş ve çocuklarının vize işlemleri gecikecektir

14 1 Eylül 2004 tarihi ve sonrasında adına I-20 formu düzenlenmiş tüm yeni öğrenciler, bir defaya mahsus olmak üzere SEVIS ücreti ödemek zorundadırlar. Okula dönen ve bir okuldan bir başkasına transfer olan öğrencilerin SEVIS ücreti ödemeleri gerekmemektedir. Eş ve çocukların (F2, M2) da SEVIS ücreti ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu ücret, SEVIS programının maliyetini karşılamak üzere uygulamaya konulmuştur. 100 A.B.D. Doları olan SEVIS ücreti, vize görüşmesine gelmeden en az üç gün önce ödenmelidir. Ödeme seçenekleri ve daha fazla bilgi için adresi ziyaret edilebilir. 14. A.B.D.'DE YÜKSEK ÖĞRENİME GİTMEK İÇİN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER Yukarıdaki bilgilerin ışığında öğrenci, A.B.D. ye öğrenim için gidebilecek durumda olduğunu belirlediği ve gitmeye karar verdiği takdirde yapılması gereken işlemler aşağıda belirtilmiştir. A. Uygun görülen kadar okula yazarak bilgi ve başvuru formu istenir. Normal olarak bir yıl öncesinden başvuru yapılması gerekir. B. Üniversitelerden gelen bilgi ve başvuru formları incelenir. Bu formlarda okulu tanıtan ve giriş şartlarını belirten en son ve detaylı bilgiler bulunmaktadır. C. A.B.D. de öğrenime karar verdikten sonra en kısa zamanda üniversitelerin şart koştuğu testlere girmek ve sonuçları üniversitelere ulaştırmak için gerekli girişimlerde bulunulmalıdır. D. Öğrenci, girebileceğine inandığı üniversitelerin formlarını doldurup başvuru ücreti ve istenen belgeleri (diploma veya çıkış belgesi, transkript, banka mektubu, referans mektupları, test

15 sonuçları vs.) üniversitelere ulaştırmalıdır. Başvuru ücreti genellikle $30-$200 arasındadır. En az 3 üniversiteye kesin başvuru yapılmasında fayda vardır. Sadece bir üniversiteye başvuru yapıldığında, o okulun öğrenciyi kabul etmemesi durumunda başka okullara başvuru için geç kalınmış olunabilir. Bu aşamada kalacak yer (yurt) hakkında bilgi ve başvuru formları için seçilen üniversitelere yazmak da yerinde olur. E. Başvurulan üniversite, öğrencinin evraklarını inceledikten sonra öğrenciyi kabul ederse bunu belirten bir akseptans gönderir. Bu belgeyle A.B.D. öğrenci ya da değişim ziyaretçi vizesine başvurulmalıdır. 15. TRANSFER Türk üniversitelerinde okuyan öğrencilerin veya örneğin meslek yüksek okulları mezunlarının Amerikan üniversitelerinin ara sınıflarına transfer olmaları ya da A.B.D. deki bir üniversiteden diğerine transfer mümkündür. Şartlar ve yapılması gereken işlemler Amerikan üniversitelerine girişle aynıdır. Yalnız, ek bir belge olarak öğrencinin yüksek öğrenimi süresince aldığı dersleri ve notları gösterir bir transkript gerekir. Not ortalaması, transferde de çok önemlidir. Bazı üniversiteler kabul için 4.00 üzerinden en az 3.00 ya da üzerinde bir not ortalaması talep eder. Transferde bazen dönem veya yıl kaybı söz konusu olabilir. Doktora düzeyinde yapılan transferlerde ise daha önce alınmış doktora derslerinin hemen hiçbiri sayılmaz. Diğer taraftan, transfer genellikle aynı sahada olur. Yakın dallara transfer de mümkündür. 16. İNGİLİZCE ÖĞRENİMİ İngilizceleri yeterli olmayanlar, üniversiteler yerine A.B.D. deki dil okullarından kabul belgesi sağlayabilirler ve bu okullarda İngilizcelerini geliştirebilirler. Amerikan üniversitelerinin

16 birçoğunda İngilizce dil okulu vardır. Ancak bunları bazı Türk üniversitelerinin hazırlık sınıfları ile karıştırmamak lazımdır. Öğrencinin, üniversiteye bağlı bir dil okuluna kabul edilmesinin, üniversiteye de kabul anlamına gelmediği unutulmamalıdır. Dil okuluna devam eden öğrenci, üniversiteye girebilmek için ayrıca başvuruda bulunmak zorundadır. A.B.D. de bir aylık İngilizce öğrenimi için okul ve geçim masrafı olarak en az $2,000 gereklidir. Öğrencinin A.B.D. deki bir dil okuluna gidebilmesi için 14. maddede belirtilen işlemleri yapması gerekir. Ancak, dil okullarından akseptans sağlamak için Amerikan üniversitelerine girişte istenen testlere girmeye gerek yoktur. Dil okullarına girmek üniversitelere girmekten çok daha kolay olduğundan çok sayıda okula kesin başvuru da gereksizdir. Öğrenci karşılaştırma amacıyla 10 kadar okuldan başvuru formu sağlamalı, bunları inceleyerek kendisi için en uygun olanı tercih etmelidir. 17. A.B.D. DEKİ İKİ YILLIK YÜKSEK OKULLAR A.B.D. de pekçok dalda öğrenim görülebilen iki yıllık meslek yüksek okulları (Community College / Junior College) bulunmaktadır. Birçok okulun kendi dil okulu vardır ve sonrasında aynı okulda akademik programa devam etme şansı yüksektir. İki yıllık yüksek okullara giriş dört yıllık okullara göre daha kolaydır ve iki yıllık okullar dört yıllık okullara göre daha ucuzdur. Bu okullarda yüksek not ortalaması tutturan öğrencilerin ara sınıftan ya da mezuniyetten sonra dört yıllık üniversitelere transferi mümkündür. 18. A.B.D. DEKİ KISA SÜRELİ SERTİFİKA PROGRAMLARI VE YAZ OKULLARI Maddi yetersizlikler ya da zaman darlığı gibi çeşitli nedenlerden dolayı A.B.D. de iki ya da dört yıllık bir öğrenimin mümkün olmadığı durumlarda A.B.D. ye kısa süreli

17 bir öğrenim için girmek tercih edilebilir. Bu süre, öğrencinin olanaklarına, zamanına ve seçimlerine bağlı olarak birkaç hafta ile bir yıl arasında değişebilir. A.B.D. deki üniversitelerin ve özellikle meslek yüksek okullarının birçoğu hemen her konuda kısa süreli sertifika programları sunmaktadır. Sertifika programları, herhangi bir akademik dereceye yönelik değildir. A.B.D. deki üniversiteler ve meslek yüksek okulları, yaz aylarında da öğretime devam ederler. Bu okullardan bir ya da iki ay süreyle ders almak mümkün olabilir. 19. A.B.D. DE TIP ÖĞRENİMİ A.B.D. de tıp öğrenimi (ve diş hekimliği, hukuk gibi diğer bazı dallar) üniversite üstüdür. Yani tıp fakültelerine girebilmek için lise mezunu olmak yetmez. Tıp fakültelerine ancak 4 yıllık üniversite eğitimini üstün başarıyla tamamlayan öğrenciler, A.B.D. de yapılan tıp fakültelerine giriş testinde de yüksek puan alabildikleri takdirde girebilirler. Buna karşılık, tıp fakültesini Türkiye'de üstün başarıyla bitiren doktorların A.B.D. ye ihtisas için gitmeleri mümkündür. Bunun için çok yüksek bir not ortalamasının yanısıra, klinik dallarda ihtisas için USMLE testini geçmek gerekir. USMLE hakkında detaylı bilgi adresinden alınabilir. 20. A.B.D. YE HAREKET ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER A. Belgeler: Bu bölümde, A.B.D. ye hareket etmeden önce öğrenci tarafından hazırlanması ve A.B.D. de bulunduğu süre zarfında yanında bulunması gereken öğrencinin yasal durumunu, sağlık durumunu ve akademik geçmişini kanıtlayan

18 belgeler hakkında bilgi sunulmaktadır. Yasal belgeler: Geçerli pasaport, geçerli vize, akseptans belgesi, I-94 formu (A.B.D. ye girişte uçakta dağıtılacak olan giriş-çıkış kayıt formu), kimlik, evlilik cüzdanı vb. Bu belgeler, İngilizce olmadıkları takdirde, noterden onaylı çevirileri de hazır bulundurulmalıdır. Sağlıkla ilgili belgeler: A.B.D. Büyükelçiliği, Başkonsolosluğu ve/veya gidilecek üniversiteye A.B.D. ye giriş öncesi herhangi bir sağlık taramasından geçme zorunluluğu ve aşılar konusunda danışılmalıdır. Sürekli kullanılan ilaçlar varsa, İngilizce yazılan bir reçeteyle beraber yeterli miktarda götürülmelidir. Gözlük ya da lens kullanılıyorsa, bir adet fazla götürülmesinde fayda vardır. Mümkünse genel sağlık ve ağız sağlığı konusunda güncel ve detaylı İngilizce bir rapor alınmalıdır. Akademik belgeler: A.B.D. deki öğrenim sırasında derslerle ilgili bir sorun yaşanması durumunda Türkiye deki orta öğretim ve üniversite öğrenimi sırasında alınan belgeler, diplomaların vb. hazır bulundurulması faydalı olur. İrtibat bilgileri: Seyahatte gecikme ya da acil bir durum olması durumunda diğer belgelerin yanısıra A.B.D. deki okul ve irtibatta olunan kişinin bilgileri, Türkiye deki adres bilgileri vb. de yer almalıdır. B. Mali Konular: I-20 ya da DS-2019 formlarında belirtilen miktar, A.B.D. deki ders maliyetlerini ifade etmektedir ve çoğu zaman öğrencileri yanıltmaz. Bununla birlikte, öğrencinin yaşam tarzına, bulunduğu bölgeye ve öğrenciyle birlikte A.B.D. ye gelecek olan bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin sayı ve ihtiyaçlarına göre maliyetler değişmektedir. Seyahat, sağlık, eşya, hayat ve kaza sigortası yaptırılmasında büyük fayda vardır. Kitap ve kırtasiye maliyetleri, öğrenim görülen alana göre çeşitlilik göstermektedir. Sosyal alanlardaki kitap maliyetleri nispeten daha düşüktür. Mühendislik, tıp gibi teknik alanların

19 kitapları ise daha pahalıdır. İkinci el kitap alma olanağı bulunmaktadır. Bir dizüstü bilgisayarın olması da öğrencilerin tez çalışmalarında kolaylık sağlar. Öğrencinin ülkesi ile A.B.D. arasındaki seyahat masrafları, A.B.D. içinde yapılacak seyahat masrafları ve kampüste konaklama yapılmadığı takdirde şehiriçi ulaşım masrafları da dikkate alınmalıdır. Bunun yanısıra, eğlence / dinlence için de bir miktar ayrılmalıdır. İletişim ve posta masrafları dikkate alınmalıdır. Giyim, kozmetik, tıbbi ihtiyaçlar vb. kişisel gereksinimler için de bir miktarın gerekli olacağı unutulmamalıdır. A.B.D. üniversitelerinden burs ya da asistanlık alındığı takdirde, vergi kesintisinin olabileceği dikkate alınmalıdır. Para transferi konusunda A.B.D. ye seyahat öncesi büyük bankalarla görüşmekte fayda vardır. A.B.D. de nakit para taşınmasının tehlikeli olabileceği unutulmamalı, bu nedenle de herhangi bir hırsızlık ve kapkaç sorunuyla karşılaşmamak için ATM kartı, kredi kartı ve seyahat çeki vb. kullanılmalıdır. C. Akademik Hazırlık ve Dil Hazırlığı: A.B.D. ye seyahat öncesinde, A.B.D. deki üniversitede alınacak dersler konusunda bir ön çalışma yapmakta fayda vardır. Bu amaçla, A.B.D. de eğitim konusunda danışmanlık hizmeti veren kişi ve kurumlarla görüşülebilir. Öğrenci, halihazırda öğrenim gördüğü okuldaki öğretmenlerinden de güçlü ve zayıf noktaları hakkında bir değerlendirme talep edebilir. A.B.D. deki üniversiteye başlamadan önce, bilgisayarda İngilizce klavye kullanımı konusunda ön çalışmalar da yapılabilir. A.B.D. deki öğrenimin başarılı olabilmesinin dayandığı en önemli faktör, İngilizce yi anlama, konuşma, okuma ve yazma konusundaki başarıdır. Öğrencinin İngilizce yi iyi konuşması, akademik alanda zorlanmayacağı anlamına gelmez. Bu nedenle,

20 A.B.D. ye seyahat öncesinde bir yoğun İngilizce kursuna katılınabilir, mümkün olan her fırsatta İngilizce pratik yapılabilir, kelime haznesinin artması için özellikle öğrenim görülecek alanla ilgili İngilizce yayınlar okunabilir, Amerikan İngilizcesi aksanına alışmak için TV ve filmler izlenebilir, radyo programları dinlenebilir ve A.B.D. deki öğrenim programının başlamasından birkaç hafta önce A.B.D. ye gidilerek Amerikan dil ve kültürüne daha kolay alışmaya çalışılabilir. 21. A.B.D. YE SEYAHAT A. Öğrencilerin Yanlarında Getirebilecekleri: Sözlük El bagajında taşınmak üzere kimlik belgeleri Öğrenim alanıyla ilgili yayınlar, kitaplar vb. Aile ve ülke resimleri Öğrencinin kültürünü tanıtan objeler, yayınlar, resimler, CDler, küçük armağanlar Fotoğraf makinası B. Öğrencilerin Yanlarında Getiremeyecekleri: Gıda, tohum ve bitkiler Hayvanlar Reçetesi olmayan ilaçlar Silah, bıçak vb. Uyuşturucu maddeler Soyu tükenmekte olan hayvanlardan üretilen eşyalar, giysiler vb. Yukarıdaki maddelerin yanısıra, öğrencilerin bagajında ağırlık yapmaması açısından A.B.D. de kolaylıkla bulunabilecek kitap ve kırtasiye malzemelerinin, kozmetiklerin ve havlu, çarşaf, mutfak malzemesi gibi ev ihtiyaçlarının, kaybolma ya da çalınma olasılığına karşı pahalı mücevher ve eşyaların ve voltaj farkı nedeniyle elektrikli aletlerin A.B.D. ye götürülmemesi önerilmektedir

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ İÇİNDEKİLER Giriş Yüksek lisans (master) Doktora Yüksek lisans hakkında merak ettikleriniz Yurtdışı lisans üstü öğrenimle ilgili genel bilgiler ABD de lisans üstü

Detaylı

Türk Tıp Öğrencileri Birliği Yurtdışı Uzmanlık Rehberi

Türk Tıp Öğrencileri Birliği Yurtdışı Uzmanlık Rehberi Türk Tıp Öğrencileri Birliği Yurtdışı Uzmanlık Rehberi Türk Tıp Öğrencileri Birliği Tıp Eğitimi Çalışma Kolu 2013 Değerli TurkMSIC Gönüllüleri, TurkMSIC olarak bir tıp öğrencisinden daha fazlası olmak

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI

2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI 1 İÇİNDEKİLER 5 Rektörümüzden 6 Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi 17 Yönetmelikler & Yönergeler 18 Akademik Takvim 19 Ders Kaydı 19 Derse Devam Zorunluluğu 19 Not Sistemi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ. Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği

ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ. Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği 2014 Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı * Bu el kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik

Detaylı

ULUSLARARASI EĞİTİM DANIŞMANLARI DERNEĞİ UED NİN ÜCRETSİZ YAYINIDIR.

ULUSLARARASI EĞİTİM DANIŞMANLARI DERNEĞİ UED NİN ÜCRETSİZ YAYINIDIR. ULUSLARARASI EĞİTİM DANIŞMANLARI DERNEĞİ UED NİN ÜCRETSİZ YAYINIDIR. 7 18 Yaş Altı Öğrenciler İçin Yaz Okulu Programları Kuzey İngiltere de Dil Eğitimi SAYI 7 Yurt dışında Yaz Okulları ve Futbol Kampları

Detaylı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ EĞİTİM SİSTEMİ VE HİÇBİR ÇOCUĞUN EĞİTİMSİZ KALMAMASI REFORMU

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ EĞİTİM SİSTEMİ VE HİÇBİR ÇOCUĞUN EĞİTİMSİZ KALMAMASI REFORMU GAZİ ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, Cilt 5, Sayı 2,(2004), 51-64 51 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ EĞİTİM SİSTEMİ VE HİÇBİR ÇOCUĞUN EĞİTİMSİZ KALMAMASI REFORMU Nezahat GÜÇLÜ Gazi Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı*

EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2013 Akademik Yıl 2013/20 014 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

Sözleşme Yılı 2012 Akademik Yıl 2012/2013

Sözleşme Yılı 2012 Akademik Yıl 2012/2013 EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2012 Akademik Yıl 2012/2013 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011

Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011 EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET Belgin BAL*, Erdoğan BAŞAR** Günümüz dünyasında hemen hemen tüm ülkelerin

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Atatürk'ün 26 Mayıs 1937 de Halkevi nde okulumuz öğrencilerinin oynadıkları Ay Işığı Opereti ni izledikten sonra söylediği sözler. Tebrik ederim, çok muvaffak oldular.

Detaylı

HAYALLERİME EN DOĞRU ŞEKİLDE ULAŞMAK İÇİN EDULIFE CANADA

HAYALLERİME EN DOĞRU ŞEKİLDE ULAŞMAK İÇİN EDULIFE CANADA HAYALLERİME EN DOĞRU ŞEKİLDE ULAŞMAK İÇİN EDULIFE CANADA EDİTÖRDEN Sevgili EduLife Canada Okuyucuları, Türkiye de eğitim adına yeni ufuklar açacak EduLife Canada dergimizin ilk sayısıyla sizlerleyiz. EduLife

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TED Üniversitesinden : TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, TED Üniversitesi Fakültelerinde lisans

Detaylı

2012 KPSS REHBERİ. Oğuzhan ÜNAL Eğitimci - Yazar

2012 KPSS REHBERİ. Oğuzhan ÜNAL Eğitimci - Yazar 2012 KPSS REHBERİ Oğuzhan ÜNAL Eğitimci - Yazar İLKSÖZ Değerli KPSS adayı arkadaşım, Her yıl KPSS ye başvuran aday sayısı artmakta ancak atama yapılan kadrolar ise ne yazık ki aynı paralelde artış göstermemektedir.

Detaylı

Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF. Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler

Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF. Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler İçindekiler I.BÖLÜM... 5 A) KAYIT... 5 1. Üniversiteye kayıt nasıl yapılır?... 5 2. Ders kaydı nasıl yapılır?... 5 3. Mazereti olan

Detaylı

Avusturya da Yüksek Öğrenim. für ausländische Studierende

Avusturya da Yüksek Öğrenim. für ausländische Studierende 2013 Avusturya da Yüksek Öğrenim für ausländische Studierende Avusturya da Yüksek Öğrenim Infos und mehr für ausländische Studierende Oktober 2013 İçindekiler 1 ÖNSÖZ 006 2 AVUSTURYA'DA YÜKSEK ÖĞRENIM

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR SIKÇA SORULAN SORULAR 1. Üniversitenize kayıt nasıl yapılır? Üniversitemize bağlı fakülte ve yüksekokullara kayıt olabilmek için; a) ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda yeterli puanı alarak yerleşmiş olmak.

Detaylı

Graz da Okumak. Üniversite okuma olanakları

Graz da Okumak. Üniversite okuma olanakları Graz da Okumak Üniversite okuma olanakları Graz da 4 farklı Üniversite bulunmaktadır: Karl Franzens Üniversitesi, Teknik Üniversite, Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Tıp Üniversitesi. Bu üniversitelerin

Detaylı

MESLEKİ EĞİLİME GÖRE YÖNLENDİRME VE KARİYER REHBERLİĞİ

MESLEKİ EĞİLİME GÖRE YÖNLENDİRME VE KARİYER REHBERLİĞİ MESLEKİ EĞİLİME GÖRE YÖNLENDİRME VE KARİYER REHBERLİĞİ ANKARA VE KASTAMONU DA YAPILAN EĞİTİCİLER EĞİTİMİNİN DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER MESLEKİ REHBERLİK... 1 1. Mesleki Rehberlik Nedir?... 1 2. Meslek Seçimi

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde- 1: (1) Bu Yönergenin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi nde

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 12 YIL ZORUNLU EĞİTİM SORULAR - CEVAPLAR ANKARA - 2012 ÖNSÖZ Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en temel aktörü haline gelmiştir.

Detaylı

2013-2014 AKADEMİK YILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN KAYIT KİTAPÇIĞI

2013-2014 AKADEMİK YILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN KAYIT KİTAPÇIĞI 2013-2014 AKADEMİK YILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN KAYIT KİTAPÇIĞI Bu kitapçıktaki bilgiler Sabancı Üniversitesi Mütevvelli Heyeti kararları ile yönetmelik ve yönergelere bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

Detaylı

Almanya ya hoş geldiniz

Almanya ya hoş geldiniz Almanya ya hoş geldiniz Göçmenler için bilgiler www.bamf.de Kitapçık hakkında Kitapçık hakkında Almanya ya taşınmayı mı düşünüyorsunuz veya kısa bir süre önce taşındınız ve burada yaşamanızı sürdürmek

Detaylı

Yasal Düzenlemeler. Modül 2 EĞİTİM KİTAPÇIĞI. Editör Miguel Santos. Yazarlar Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA. Düzenleyen Mehtap COŞGUN BAŞAR ROMANYA

Yasal Düzenlemeler. Modül 2 EĞİTİM KİTAPÇIĞI. Editör Miguel Santos. Yazarlar Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA. Düzenleyen Mehtap COŞGUN BAŞAR ROMANYA Modül 2 EĞİTİM KİTAPÇIĞI Yasal Düzenlemeler Editör Miguel Santos Yazarlar Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA Düzenleyen Mehtap COŞGUN BAŞAR ROMANYA Bu proje, Hayatboyu Öğrenme Programı Grundtvig Çok Taraflı Projeler

Detaylı

İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı

İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı 1 Öğrenci Elkitabı 2014-2015 1. Hoşgeldiniz 2. Yabancı Diller Yüksekokulu Hakkında 2.1. Okulumuzun Tarihçesi 2.2. Misyon ve Vizyon 2.3. Okulumuz Nasıl İşler? 3. İYTE Hakkında

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar Ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı İşletme Fakültesi nde yürütülen

Detaylı