DİYALİZAT İÇERİĞİ ve MORTALİTE

Save this PDF as:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİYALİZAT İÇERİĞİ ve MORTALİTE"

Transkript

1 DİYALİZAT İÇERİĞİ ve MORTALİTE Dr. H. Zeki TONBUL Necmettin Erbakan Üniv. Meram Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

2 DİYALİZAT Hemodiyaliz işleminin odak noktasını oluşturur. HD e ait komplikasyonların ve hasta prognozunun önemli bir belirleyicisidir. Farklı içerikteki diyalizatların mortalite üzerine etkileri konusunda fazla çalışma yoktur. Özel olarak diyalizata yoğunlaşmış bir rehber de bulunmamaktadır.

3 Diyalizat İçeriği ve Mortalite Diyaliz reçetelendirmelerinde diyalizat içeriği genellikle gözardı edilmektedir. Oysa diyalizat içeriği hasta sonlanımlarında son derece önemli role sahiptir. Diyalizat içeriğinin kişisel özelliklere ve komorbiditelere göre özelleştirilmesinin morbidite ve mortalite üzerine olumlu katkıları olacaktır.

4 Diyalizat İçeriği Kimyasal içerik Sodyum (meq/l) Potasyum (meq/l) Kalsiyum (meq/l) Magnezym (meq/l) Klor (meq/l) Glukoz (mg/dl) Bikarbonat (meq/l) Asetat (meq/l) En az En çok SAF SU

5 DİYALİZAT İÇERİĞİ Sodyum Potasyum Kalsiyum Magnezyum Glukoz Bikarbonat

6 Sodyum (Na)

7 Düşük Sodyumlu Diyaliz Solüsyonu Negatif sodyum gradiyenti (Diyalizat Na < Serum Na) Plazma ozmolaritesinde ve intravasküler volümde hızlı azalma Hemodinamik dengesizlik ve disequlibrium belirtileri (bulantı, kramp, halsizlik, başağrısı)

8 Pozitif Sodyum Gradiyenti (Diyalizat Na > Serum Na) İnterdiyalitik Kilo Artışı Sol Ventrikül Hipertrofisi ve Kardiyovasküler Hastalık Risk Artışı Kardiyovasküler Mortalite Artışı Am J Kidney Dis.2011 december; 58(6)

9 Düşük Diyalizat Sodyumun Etkileri Düşük diyalizat sodyum ile daha iyi Kan basıncı ve IDKA kontrolü sağlanmakta.

10 Sodyum Profilleme Çalışmaları Çalışmalar H. Sayısı Na Profili İDH İD Kilo Artışı Sadowski ve ark //138 Azalmış ARTMIŞ Oliver ve ark //142 Azalmış ARTMIŞ Flanigan ve ark //140 - AH ilaçlar azalmış Sang ve ark //140 Azalmış ARTMIŞ Levin ve ark //140 - Yok Mendoza MJ ve ark //<140//> 140 Fark yok ARTMIŞ İDH: İntradiyalitik Hipotansiyon Waikar Ss, Mc Causland Fr. Seminars in Dialysis-vol 27. No 2 pp

11 Diyalizde Sodyum Gradienti ve Mortalite Na gradienti= Diyalizat Na-PreD Plazma Na Na gradienti arttıkça hasta yaşam süresi azalır. Penne EL et al. Blood Purif 2011; 31: De Paula F et al. Kidney International, Vol. 66 (2004):

12 Yüksek İDKA ve Mortalite

13 Hipertansif ve Normotansiflerde Diyalizat Na unun Bireyselleştirilmesinin Etkileri 27 Hasta Standard [Na + ] =138 mmol/l (FAZ 1) Pre HD [Na + ] x 0.95 = Diyalizat [Na + ] (FAZ II) (ion-selective electrode) De Paula F et al. Kidney International, Vol. 66 (2004), pp

14 HİPONATREMİK HASTALARDA DİYALİZAT SODYUMU Hafif hiponatremide (Na + >130 meq/l) Normal ( meq/l) Na + içeren diyalizat Ağır hiponatremide (serum Na+ <125 meq/l) Hızlı Na + normalizasyonu Santral pontin miyelinolizis! Diyalizat Na + - Serum Na + (en çok) meq/l Normal sodyum düzeylerine bir kaç gün içinde ulaşmalı Daugirdas, Blake, Ing, 2001

15 Hipernatremik Hastalarda Diyalizat Sodyumu Düşük Na + lu diyalizat tehlikeli! Hipotansiyon ve beyin ödemine neden olur. BUN düzeyi >100 mg/dl olan hastalarda düşük sodyumlu diyalizat kullanımından kesinlikle kaçınmalıdır (Disekilibrium sendromu riski!) Diyalizat Na düzeyi plazmanınkine yakın olmalıdır (fark en fazla 3-5 meq/l) Daugirdas, Blake, Ing, 2001

16 Potasyum (K)

17 POTASYUM Hipopotasemi - Kaslarda güçsüzlük - Paralitik ileus - Hücrede hiperpolarizasyon - QT dispersiyonunda artış - Kardiyak aritmi Hiperpotasemi - Kaslarda güçsüzlük - Kalpte asistoli

18 Nasıl karar veriyoruz? 7 kuralı Serum Potasyumu Diyalizat Potasyum İçeriği Potasyumsuz veya 1 meq/l K içeren diyalizat kullanılması önerilmiyor!

19 DİYALİZAT K + SEÇİMİ Diyalizat K u intradiyalitik aritmilerle ilgili 2 meq/l diyalizat K QT 2X QT dispersiyonu artışı ventriküler aritmi Riskli hastalarda diyalizat K + 3 3,5 meq/l Cupisti A et al. Nephron 1999; 82: 122

20 DİYALİZAT K + SEÇİMİ K + hızla düşerse aritmiler daha belirgin İlk diyaliz saatleri daha riskli! Diyalizat K + u tedricen düşürülebilir Başlangıç 3 meq/l; sonra 2 meq/l (K + profili) Ventriküler aritmiler çok daha az Redaelli. Kidney Int 1996; 50:609; Mancini. Contrib Nephrol 2005; 149:295

21 DİYALİZAT POTASYUMU VE MORTALİTE Bleyer AJ 2006 Kidney Int 2 meq/l diyalizat K u ile yüksek mortalite Serum K< 4 meq/l iken, Kovesdy 2007 CJASN Serum K>5 meq/l iken, 3 meq/l diyalizat K u ile artmış mortalite Pun et al 2011 Kidney Int Diyalizat K< 2 mmol ile yüksek mortalite

22 Prediyaliz serum K u 5 meq/l olduğunda diyalizat K u 3 ve üzerinde ise mortalite artar. Prediyaliz serum K u <5 meq/l olanlarda diyalizat K unun mortalite üzerine etkisi net değil. Csaba P. Kovesdy et al. CJASN 2007;2:

23 Ani Kardiyak Ölüm Ani kardiyak arrest HD hastalarında kat daha yüksek. Özellikle haftanın ilk diyalizinde daha sık (uzun İD interval!) Hipopotasemide özellikle VES, uzamış QT ve buna bağlı fatal aritmi riski artar. Serum K değerinden bağımsız olarak AKÖ riski K< 2 diyalizatlarda daha yüksek! Pun et al. Kidney Int Jan;79(2):218-27

24 Ani kardiyak arrest olan hastalar arasında 1 mmol diyalizat K u kullanılan hasta oranı daha yüksek (%17 vs %8.8) 0-1 mmol d-k ile ani kardiyak arrest 2 kat fazla!

25 Prediyaliz Serum Potasyumu ve d-potasyumu Prediyaliz serum potasyumu 5 mmol/l ve üstü Diyalizat potasyumu 2 mmol/l Prediyaliz serum potasyumu 5 mmol/l den düşük Diyalizat potasyumu 3 mmol/l Digoksin kullanmakta olanhastalarda Diyalizat potasyumu mmol/l Geller D. Moledina D. Weisberg Semiars in et Dialysis-Vol:27,no: al. Semin Dial. 3, p: ;23(6): Pun et al. Kidney Int. 2011;79(2):218-27

26 POTASYUM Serum K u normal sınırlarda olup, kardiyak aritmi riski yüksek olan hastalarda diyalizat K düzeyi 3, hatta 4 meq/l olmalıdır. Akut diyalizde; asidoz varlığında, serum K u < 4 meq/l ise diyalizat K düzeyi 4 meq/l olmalıdır. Serum potasyum kontrolü diyalizden bir saat sonra yapılmalıdır (rebound). Olbricht et al. Oxford 2005

27 Hemodiyaliz Öncesi Serum K Düzeyi <5.3mmol/L mmol/L mmol/L >6.8mmol/L Hiperkalemi Öyküsü Evet Hayır dk2 dk3 dk2 dk2 dk2 Diyet önerileri + K bağlayıcılar Hedef prediyaliz serum K= mmol/l Seminars in dialysis vol:27,no 1pp:

28 HİPOKALEMİ Klinik Kardiyak ve nöromuskuler bulgular ön plandadır. Aritmi ve ani kardiyak ölüm sebebidir. Dijital intoksikasyonunu kolaylaştırır.

29 HİPERKALEMİ HD hastalarında hiperkalemi sıklığı: %5 Diyaliz hastalarında hiperkalemi; - Kardiyovasküler ve tüm sebeplere bağlı mortalite artışı ile yakından ilişkilidir. Seminars in Dialysis Vol:26,No 5pp:

30 HİPERKALEMİ Klinik Halsizlik, parestezi, paralizi Ciddi aritmi (ventriküler fibrilasyon) Ani kardiyak ölüm!

31 HİPERKALEMİ HD hastasının 3 yıllık izleminde; Diyaliz öncesi serum K>6 meq/l olması kardiyovasküler ve tüm sebeplere bağlı mortalite riskini %50 artırdığı görülmüştür. CJASN 2: , 2007 Seminars in Dialysis Vol:26,No 5pp:

32 Ülkemizde HD Hastalarında Kullanılan Diyalizat Potasyum Konsantrasyonları (2015 sonu -57 merkezin verisi) n % 1 mmol/l mmol/l mmol/l Toplam TND-Registry 2016

33 Kalsiyum (Ca)

34 DÜŞÜK KALSİYUMLU DİYALİZAT Kardiyak aritmiler daha sık QT aralığında uzama fatal aritmiler Diyaliz hipotansiyonu Kas krampları Kyriazis et al. Kidney Int 2002; 61:276-87

35 Bu çalışmada; Kronik HD hastalarında QTc intervali üzerine Diyalizat Ca, ve K unun etkileri değerlendirilmiş ve; Düşük K (2 mmol/l) ve Düşük Ca (1.25mmol/L) lu diyalizat grubunda QTc intervali daha uzun bulunmuştur.

36 TND 2013 Kayıtlarına göre HD hastalarında kardiyovaskuler nedenli ölümlerin %15 inde etyoloji, ani ölüm olarak rapor edilmiştir. Düşük Ca (1.25mmol/L) veya düşük K (<2mEq/L) içerikli diyalizat kullanan hastalarda ani kardiyak arrest sık görülmektedir.

37 yılları arası 43 bin HD hastası incelenmiş 510 hastada (%1,2) ani kardiak arrest geliştiği gözlenmiştir. Diyalizat Ca u < 1.25 mmol/l olduğunda, ani kardiak arrest riskinin yükseldiği gözlendi.

38 Artmış Serum-Diyalizat Ca Gradyenti ve Mortalite Sonuç: Düşük Ca lu dializat kullanımı ile oluşan artmış serum-diyalizat Ca farkı, ani kardiak arrest riskinde artışa yol açamakta

39 HD Süresince Ca Dengesi ve Mortalite Negatif Ca Dengesi Pozitif Ca Dengesi Ani Kardiyak Ölüm Sıklığında Artma Kardivasküler Kalsifikasyon KVS MORTALİTE ARTIŞI Clin J Am Soc Nephrol. 2013;8(5): , Seminars in Dialysisi-vol 27, 2014: 4-7

40 Hiperkalsemi; kompleks supraventriküler aritmi, ventriküler aritmi ve kardiak arrest riskinde artışa yol açar.

41 Kronik HD hastalarında serum Ca unda akut yükselme sıktır HD sırasında ve sonrasında hipertansiyonu olan hastaların tümünde diyaliz sonrası hiperkalsemi tespit edilmiştir. Yüksek Ca lu içerikli diyalizat kardiyak outputu artırır.

42 Hiperkalsemi ile birlikte hipertansiyonu olan kronik HD hastalarının tedavisinde; düşük Ca (1.25mmol/L) içerikli diyalizat kullanımının diyaliz sonu Ca ve kan basıncını düşürdüğü belirlenmiştir.

43 Hemodiyalizde diyalizat Ca konsantrasyonu 1.25mmol/L olmalı. Bu seviyenin üstünde ve altında diyalizat Ca seviyeleri seçilmiş hastalarda kullanılmalıdır. Kardiak aritmi, QT aralığında uzama ve fatal sonuçlar, düşük Ca içerikli diyalizatla tedavi edilen hastalarda daha sıktır.

44 Dünya da Kullanılan Hemodiyalizat Ca Düzeyleri Hemodiyalizat Ca düzeyleri K/DOQI guideline 1.25 mmol/l KDIGO guideline mmol/L Japonya da 1.50 mmol/l Avustralya da 1.50 mmol/l EBPG 1.50 mmol/l DOPPS 1.45 mmol/l

45 Hemodiyaliz Hastalarında Kullanılan Diyalizat Kalsiyum Konsantrasyonları (2015 sonu -58 merkezin verisi) n % 1.25 mmol/l mmol/l mmol/l Toplam TND-Registry 2016

46 Magnezyum (Mg)

47 Magnezyum Normal serum düzeyi: mg/dl ( mmol/l) Nöromuskuler sistem üzerinde Ca benzeri etkiye sahip Ciddi yüksekliklerde: Hipotansiyon ve bradikardi. Diyalizat konsantrasyonu: mmol/l - 0,25 mmol/l olursa negatif denge, - 1,00 mmol/l olursa pozitif denge oluşur.

48 DİYALİZAT MAGNEZYUMU Mg; PTH yı baskılar, vasküler kasifikasyonu önler Hipomagnezemi uzamış QT ye neden olarak proaritmojeniktir. Mg yüksekliği de mortalite ile ilişkilidir. İdeal diyalizat magnezyumu: 0,75-1 mmol/l dir HD hastalarının %5 inde hipomagnezemi vardır (Malnutrisyon, PPI) Alhosaini M et al. AJKD 2015; 66 (3), Sakaguchi Y et al. Kidney Int 2014

49 Düşük Mg seviyeleri; Myokard kontraktilitesinde bozulma, İntradiyalitik hipotansiyon. Ciddi kas krampları Osteoporoz, Vasküler kalsifikasyon ve KV mortalite artışı ile birlikte.

50 515 HD hastası ortalama 51 ay takip edilmiş. Kardiyo vasküler nedenli ölüm: 40 hastada Serum Mg değeri düşük (<2.7 mg/dl) olan hastalarda mortalite daha yüksek bulunmuştur.

51 Önceleri diyalizat Mg u 1.5 mmol/l iken, son yıllarda mmol/l ye düşürülmüştür. Düşük dializat Mg u kullanımının nedenleri: 1- Adinamik kemik hastalığında Mg un muhtemel rolü 2- Hipermagnezemi ile sinir iletisinde kötüleşme 3- Hipermagnezeminin kaşıntıya yol açması 4- Ucuz fosfat bağlayıcı olarak magnezyumun kullanımı

52 Hipomagnezemi Serum Magnezyum Düzeyi Klinik Görünüm <1.6 mg/dl (0.7 mm) Nöromüsküler aşırı hassasiyet Hipokalsemi Hipokalemi <1 mg/dl (0.4 mm) Tetani, kramplar Epileptik nöbet Aritmiler

53 Düşük Diyalizat Magnezyumu: Artmış (n=27.544) Mortalite Mg düzeyi ile mortalite arasında ters ilişki

54 Hipermagnezemi Serum Mg Düzeyi Klinik Görünüm >3.6 mg/dl (1.2 mm) >6 mg/dl (2 mm) Letarji, uyuşukluk Ateş basması, bulantı ve kusma Azalmış derin tendon refleksleri >7.2 mg/dl (3 mm) Uyku hali Derin tendon reflekslerinin kaybı EKG değişiklikleri >15 mg/dl (5 mm) Komplet kalp bloğu Apne, paralizi Koma, ölüm

55 Plazma Mg düzeyleri, PPI kullanan hastalarda daha düşük PPI kullanan hastalarda hipomagnesemi riski 4 kat fazla

56 Mg içeriği meq/l olan diyalizat kullanılan hastalar PPI kullanırsa hipomagnezemi ortaya çıkabilir. PPI alan hastalarda plazma Mg takip etme, mümkünse ilacı kesme ve/veya diyalizat Mg ayarlama gibi önlemler alınmalıdır.

57 Avrupa Eniyi Pratik Uygulamalar Klavuzu Guideline 3.2.4a Sık intradialitik hipotansiyon atakları olan hastalarda düşük magnezyum (0.25 mmol/l) diyalizat kullanımından kaçınılmalıdır.

58 Diyalizat Magnezyumu Seçimi Magnezyum içeren fosfor bağlayıcı kullanan veya diyaliz öncesi hipermagnezemisi olan hastalarda 0.5 mmol/l magnezyum içeren diyalizat, Hipomagnezemiye meyilli veya diyaliz sırasında çok sık kas krampları olan hastalarda 1 mmol/l magnezyum içeren diyalizat tercih edilmeli. Paratiroidektomi sonrası hipokalsemi ile beraber hipomagnezemi sıktır (Aç kemik sendromu).

59 GLUKOZSUZ DİYALİZAT Her diyalizde gr glukoz kaybeder Hipoglisemi; kardiyak aritmi riski? Artmış katabolizma.

60 GLUKOZLU DİYALİZAT Hipoglisemi riski az (reaktif hipoglisemi) Diyaliz dengesizlik sendromu riski daha düşük Postdiyaliz halsizlik az Hipertrigliseridemi riski 1 seansta alınan glukoz miktarı ~ gr Potasyum klirensinde azalma! Bober et al. Blood Purif. 2005

61 Diyabetik hastalarda hipoglisemi gelişirse (özellikle de düşük K içeren diyalizat kullanılmakta ise) major kardiyak aritmi riski çok yüksektir! Bu çalışmada, diabetik HD hastalarında, glukozlu diyalizat (100 mg/dl) kullanımının hipoglisemiyi önlemede önemli rol oynadığı gösterildi.

62 Sonuç Diabetik hastalarda 200 mg/dl lik diyalizat glukozu vagal tonusü artırmaktadır. Oysaki diyaliz sırasında hipotansiyonu önlemek için sempatik aktivasyon önemlidir. Diabetik hastalarda diyalizat glukozu 100mg/dL olmalıdır.

63 BİKARBONAT İstenen düzey: Pre-D > 22 meq/l (Normal sınırlarda tutmak) Post-D < 28 meq/l (Alkaloz oluşturmamak) Pre-D < 22 meq/l ve serum düzeyinden bağımsız olarak d-bikarbonat >38 meq/l olması artmış mortalite ile ilişkili. Asidozda: Diyaliz dozunu artırmak ve interdiyalitik günlerde oral sodyum bikarbonat vermek.

64 Diyalizat Bikarbonat Düzeyi Diyalizat düzeyi: meq/l Kronik Asidoz: Katabolik etki, kemik hastalığı, artmış mortalite! Diyaliz sonu alkaloz: Serebral hipoperfüzyon, hipokalsemi, hipopotasemi, hipotansiyon, aritmi, artmış mortalite.

65 BİKARBONAT Düşük Bikarbonat (<18) Kronik Asidoz Osteoporoz Yüksek Bikarbonat (>24) Kronik asidozda düzelme Beslenmede düzelme Kemik metabolizmasında düzelme Vasküler kalsifikasyonda artış Metabolik alkaloz

66 Ultrafiltrasyon Miktarı ve Bikarbonat Düzeyi Protein alımı ile kan bikarbonat düzeyi arasında ters ilişki vardır. Bikarbonat ultrafiltrasyon ile önemli miktarda vücuttan uzaklaştırılmaktadır. Yaklaşık 3 L UF yapılan bir hastada ortalama 60 mmol bikarbonat atılmaktadır. Yüksek UF miktarları asidozu artırıcı etki gösterir. Wu Dy et al. cjasn 2006; 1: 70-78

67 Diyalizat Bikarbonatı ve Potasyum Klirensi 27 meq/l 35 meq/l 39 meq/l Yüksek bikarbonatlı diyalizat hipokalemi riski ile beraberdir Yüksek bikarbonatlı diyalizatta diyaliz sonrası serum K u rebaund olarak yükselir.

68 Bikarbonat Düzeyi ve Mortalite Hedef Bikarbonat arasında olmalıdır (K-DIGO). Bikarbonatın < 17 olması mortalite ile ilişkilidir. Bikarbonatın CaXP > 72 olan hastalarda; - Kalsiyum pirofosfat presipitasyonunu artıracağı ve - Kalsiflaksi/metastatik kalsifikasyon riski artacaktır.

69 Diyalizat Bikarbonatı ve Mortalite (DOPPS) (N=17 031) Diyalizat bikarbonatında her 4 meq/l artış; Mortalitede %8 artış Tentori F et al. Am J Kidney Dis 2013; 62:

70 Diyalizat Bikarbonatı (DOPPS ülkeleri) Serum bikarbonatından bağımsız olarak yüksek diyalizat bikarbonatı tüm sebeplere bağlı ölümlerde artış ile beraberdir. Bu nedenle Diyalizat bikarbonatı <38 meq/l olmalıdır. Tentori F et al. Am J Kidney Dis 2013; 62:

71 Yüksek bikarbonatlı diyalizat ile neden daha fazla ölüm gerçekleşiyor? Alkaloz potasyumun hücre içine geçişini artırır, dolayısı ile aritmi indüksiyonu? Serum K ve Ca undaki ani düşüşler uzamış QT üzerinden de aritmojenik etkiyi artırıyor? Artmış nöromüsküler eksitabilite, azalmış serebral kan akımı, respiratuvar supresyon? Vasküler kalsifikasyon?

72 Hemodiyaliz Hastalarında Düşük ve Yüksek Bikarbonat İçerikli Diyalizat Kullanımının Asidoz Kontrolüne Etkisi Amaç: 32 ve 36 mmol/l bikarbonat içerikli diyaliz solüsyonu kullanımının asidoz kontrolüne etkisi. N= 91 hasta (yaş: 57±12 yıl Yöntem: Pre ve postdiyaliz plazma bikarbonat düzeyleri ölçülerek karşılaştırıldı. Zeki Tonbul, Hüseyin Atalay, M. Berk Torun 28. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi

73 Her iki Dönemdeki Bikarbonat Düzeyleri Bikarbonat-32 mmol/l Bikarbonat-36 mmol/l p Prediyaliz CO2 (mmol/l) Postdiyaliz CO2 (mmol/l) 20.5± ±3.3 <0,001 25± ± 2.0 <0,001 Prediyaliz Hedefte olan (HCO3 22 mmol/l) hasta oranı: - 32 mmol/l: 30 hastada : %33-36 mmol/l: 78 hastada : %86 Postdiyaliz Alkalozu olan (HCO3 30 mmol/l) hasta oranı: - 32 mmol/l: 4 hasta (%4) - 36 mmol/l: 19 hasta (%21)

74 Sonuç: 36 mmol/l bikarbonat içeren diyaliz solüsyonu kullanımı ile asidoz kontrolü daha iyi yapılmaktadır. Ancak hastaların yaklaşık beşte birinde diyaliz sonunda ciddi alkaloz gelişmektedir, bu durum aritmiyi tetikleyebilir. Bu nedenle aritmisi olan veya alkaloza eğilimi olan hastalarda yüksek bikarbonatlı solüsyon kullanımında makina bikarbonat ayarı gerekmektedir. Zeki Tonbul ve ark, 28. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi

75 SONUÇ OLARAK HD in en önemli parametresi hemodiyalizattır. Diyalizat içeriği hasta sonlanımlarında son derece önemli role sahiptir. Diyaliz merkezlerinde değişik içeriklerde diyalizat bulundurulmalıdır. Diyalizat her hasta için ayrı ayrı seçilmeli ve endikasyon varlığında da değiştirilmelidir.

76 Teşekkürler

HANGİ HASTAYA HANGİ DİYALİZAT

HANGİ HASTAYA HANGİ DİYALİZAT HANGİ HASTAYA HANGİ DİYALİZAT Dr. H. Zeki TONBUL Necmettin Erbakan Üniv. Meram Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı DİYALİZAT Hemodiyaliz işleminin odak noktasını oluşturur. HD e ait komplikasyonların ve

Detaylı

HEMODİYALİZDE ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI. Dr. Fatma Ayerden Ebinç

HEMODİYALİZDE ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI. Dr. Fatma Ayerden Ebinç VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Dr. Fatma Ayerden Ebinç Elektrolit bozuklukları diyaliz hastalarında önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Bu hastalarda sıklıkla diyet uyumsuzluğunun yanı sıra diyaliz solüsyonları

Detaylı

Diyalizat sodyumu, potasyumu ve bikarbonatı. Dr,Fatih Kırcelli

Diyalizat sodyumu, potasyumu ve bikarbonatı. Dr,Fatih Kırcelli Diyalizat sodyumu, potasyumu ve bikarbonatı Dr,Fatih Kırcelli Günümüzde diyalizat nispeten yok sayılan bir konu haline gelmiş gibi gözükmektedir. Kanımca çoğu merkez standard tedavi protokolünü benimsemektedir.

Detaylı

İntradiyalitik Sıvı Elektrolit Bozuklukları

İntradiyalitik Sıvı Elektrolit Bozuklukları İntradiyalitik Sıvı Elektrolit Bozuklukları Doç. Dr. Eyüp KÜLAH Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi Kronik Böbrek yetmezliği (KBY) sıvı, asit-baz

Detaylı

DİYALİZAT Ca, Mg ve Glukozu Prof.Dr.N.Yılmaz SELÇUK

DİYALİZAT Ca, Mg ve Glukozu Prof.Dr.N.Yılmaz SELÇUK DİYALİZAT Ca, Mg ve Glukozu Prof.Dr.N.Yılmaz SELÇUK N.E.Ü.Meram Tıp Fak. İç Hastalıkları, Nefroloji B.D Diyalizat Kalsiyumu Son dönem Kronik Böbrek Yetmezliği olan hastalarda ölümün en önemli sebebi kardiyovaskuler

Detaylı

HEMODİYALİZDE DİYALİZ YETERLİLİĞİNİN BELİRLEYİCİLERİ. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Hemşire Ayşe SOLAK

HEMODİYALİZDE DİYALİZ YETERLİLİĞİNİN BELİRLEYİCİLERİ. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Hemşire Ayşe SOLAK HEMODİYALİZDE DİYALİZ YETERLİLİĞİNİN BELİRLEYİCİLERİ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Hemşire Ayşe SOLAK Hasta için diyalizin anlamı? Yaşamdan çalınan zamanlar Bağımlılık (kişiye, merkeze, ilaca ) Yiyecek-içecekte

Detaylı

Kronik Hemodiyalizde Diyalizat Sodyum ve Potasyum Düzeyleri. Dr. Oktay Oymak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bölümü

Kronik Hemodiyalizde Diyalizat Sodyum ve Potasyum Düzeyleri. Dr. Oktay Oymak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bölümü Kronik Hemodiyalizde Diyalizat Sodyum ve Potasyum Düzeyleri Dr. Oktay Oymak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bölümü Diyaliz Renal replasman tedavileridir Hemodiyaliz; Ekskresyon fonksiyonu:

Detaylı

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi DİYALİZ-MORTALİTE 200 ölüm/1000 hasta-yıl. USRDS-2011 En önemli ölüm nedeni kardiyak hastalıklardır. USRDS -2011:

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

Magnezyum (Mg ++ ) Hipermagnezemi MAGNEZYUM, KLOR VE FOSFOR METABOLİZMA BOZUKLUKLARI

Magnezyum (Mg ++ ) Hipermagnezemi MAGNEZYUM, KLOR VE FOSFOR METABOLİZMA BOZUKLUKLARI Magnezyum (Mg ++ ) MAGNEZYUM, KLOR VE METABOLİZMA BOZUKLUKLARI Dr Ali Erhan NOKAY AÜTF Acil Tıp AD 2009 Büyük kısmı intraselüler yerleşimlidir Normal serum düzeyi: 1.5-2,5 meq/l Hücre içinde meydana gelen

Detaylı

YETERLİ DİYALİZİ EN DOĞRU NASIL DEĞERLENDİRELİM?

YETERLİ DİYALİZİ EN DOĞRU NASIL DEĞERLENDİRELİM? YETERLİ DİYALİZİ EN DOĞRU NASIL DEĞERLENDİRELİM? 35. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 3-7 Ekim 2018 Belek-Antalya Hem.Mefaret ÇAĞLAR Nevşehir Devlet Hastanesi Hemodiyaliz

Detaylı

Beslenme ve İnflamasyon Göstergeleri Açısından Nokturnal ve Konvansiyonel Hemodiyalizin Karşılaştırılması

Beslenme ve İnflamasyon Göstergeleri Açısından Nokturnal ve Konvansiyonel Hemodiyalizin Karşılaştırılması Beslenme ve İnflamasyon Göstergeleri Açısından Nokturnal ve Konvansiyonel Hemodiyalizin Karşılaştırılması Halil Yazıcı 1, Abdullah Özkök 1, Yaşar Çalışkan 1, Ayşegül Telci 2, Alaattin Yıldız 1 ¹İstanbul

Detaylı

Dr. Mehmet Özkahya E.Ü.T.F Nefroloji B.D

Dr. Mehmet Özkahya E.Ü.T.F Nefroloji B.D Dr. Mehmet Özkahya E.Ü.T.F Nefroloji B.D HD sırasında yaşanan hipotansiyon daha dikkat çekicidir, Beklenti, yapılan UF nedeniyle KB düşüşü olduğundan, sanki inanılmaz!! HD sırasında oluşacak KB aratışı

Detaylı

Diyalizin bireyselleştirilmesi: Diyalizat ve membran seçimi. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir

Diyalizin bireyselleştirilmesi: Diyalizat ve membran seçimi. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir Diyalizin bireyselleştirilmesi: Diyalizat ve membran seçimi Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir Diyalizde su Bir hemodiyaliz hastası haftada 360 L suya maruz kalıyor; bir

Detaylı

Hipertansiyon yönetiminde yapılan hatalar Nurol Arık

Hipertansiyon yönetiminde yapılan hatalar Nurol Arık Hipertansiyon yönetiminde yapılan hatalar Nurol Arık HD Hemodiyalizde Hipertansiyon yönetiminde Tartışmalı noktalar Nurol Arık 1.Hangi kan basıncı değerleri hastayı temsil eder yada riski belirler? 2.Kan

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA BİYOKİMYASAL ÖLÇÜMLER:PATOLOJİK DEĞERLER İÇİN NE YAPILMALI? BİKARBONAT

HEMODİYALİZ HASTALARINDA BİYOKİMYASAL ÖLÇÜMLER:PATOLOJİK DEĞERLER İÇİN NE YAPILMALI? BİKARBONAT HEMODİYALİZ HASTALARINDA BİYOKİMYASAL ÖLÇÜMLER:PATOLOJİK DEĞERLER İÇİN NE YAPILMALI? BİKARBONAT Dr. Seyhun Kürşat Celal Bayar Üniversitesi Nefroloji BD Manisa TEMEL KAVRAMLAR ph, hidrojen iyon konsantrasyonunun

Detaylı

Diyaliz Hastalarında Antihipertansif İlaç Seçimi ve Pratik Öneriler

Diyaliz Hastalarında Antihipertansif İlaç Seçimi ve Pratik Öneriler Diyaliz Hastalarında Antihipertansif İlaç Seçimi ve Pratik Öneriler Doç. Dr. Sabahat Alışır Ecder Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı KDIGO önerilerine

Detaylı

Dahiliye kliniğinde hemodiyaliz kararı vermek? Dr. Funda Türkmen

Dahiliye kliniğinde hemodiyaliz kararı vermek? Dr. Funda Türkmen Dahiliye kliniğinde hemodiyaliz kararı vermek? Dr. Funda Türkmen Willien J.Kolff(1911 2009)1943 Hemodiyaliz tedavisi Üremik toksinlerin uzaklaştırılması, asit baz, sıvı elektrolit dengesinin sağlanması

Detaylı

SIVI-ELEKTROLİT METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI

SIVI-ELEKTROLİT METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI 243 KONU 32 SIVI-ELEKTROLİT METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI Müjdat YENİCESU Böbrek sıvı, asit-baz ve elektrolit dengesinin düzenlenmesinde hayati rol oynayan organlardan birisidir. Böbrek yetmezliğinde sıvı,

Detaylı

Diyaliz tedavisi iki kompartmanlı bir modeldir. Yarı geçirgen bir membranla ayrılmış kan ve diyalizat kompartmanları arasında solüt ve sıvı

Diyaliz tedavisi iki kompartmanlı bir modeldir. Yarı geçirgen bir membranla ayrılmış kan ve diyalizat kompartmanları arasında solüt ve sıvı Diyaliz tedavisi iki kompartmanlı bir modeldir. Yarı geçirgen bir membranla ayrılmış kan ve diyalizat kompartmanları arasında solüt ve sıvı transportu gerçekleşir. HEMODİYALİZ İŞLEMİ Hasta Diyalizör membranının

Detaylı

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir HD e yeni başlayan hastaların 1/3 de neden diyabetik nefropati Yeni başlayan

Detaylı

RENAL PREOPERATİF DEĞERLENDİRME. Dr. Mürvet YILMAZ SBÜ. Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM

RENAL PREOPERATİF DEĞERLENDİRME. Dr. Mürvet YILMAZ SBÜ. Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM RENAL PREOPERATİF DEĞERLENDİRME Dr. Mürvet YILMAZ SBÜ. Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM SBÜ. İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ-2018 ABH-KBY Böbrek fonksiyonları bozuk olan hastalarda ABH/KBY ayırımı yapılmalıdır. ABH

Detaylı

Hemodiyalizde su ve diyalizat. Dr. Ercan Ok Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Hemodiyalizde su ve diyalizat. Dr. Ercan Ok Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Hemodiyalizde su ve diyalizat Dr. Ercan Ok Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı TND Kış Okulu, Erzurum 2014 Hemodiyaliz hastalarında su ve diyalizat Hemodiyaliz işleminde, şehir suyunun

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA 25-OH-D VİTAMİNİ. Dr. Ebru Aşıcıoğlu

HEMODİYALİZ HASTALARINDA 25-OH-D VİTAMİNİ. Dr. Ebru Aşıcıoğlu HEMODİYALİZ HASTALARINDA 25-OH-D VİTAMİNİ Dr. Ebru Aşıcıoğlu D Vitamini Yağda çözülen steroid hormon Vitamin D2: Ergokalsiferol Vitamin D3: Kolekalsiferol Yarı ömrü: 20 gün %85 DBP ile taşınır; yağ dokusunda

Detaylı

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim

Detaylı

DİYABETİK DİYALİZ HASTALARINDA GLİSEMİK DALGALANMA

DİYABETİK DİYALİZ HASTALARINDA GLİSEMİK DALGALANMA DİYABETİK DİYALİZ HASTALARINDA GLİSEMİK DALGALANMA Dr. Taner Baştürk Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği *Diyabet, genellikle hiperglisemi şeklinde ortaya çıkan kronik

Detaylı

İntradiyalitik Hipotansiyon. Dr. Mustafa Balal Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji B.D

İntradiyalitik Hipotansiyon. Dr. Mustafa Balal Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji B.D İntradiyalitik Hipotansiyon Dr. Mustafa Balal Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji B.D Tanım Sistolik kan basıncı 20 mmhg veya ortalama arteryel kan basıncında 10 mmhg düşüşle beraber semptomların

Detaylı

Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması

Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması Osman Yüksekyayla, Hasan Bilinç, Nurten Aksoy, Mehmet Nuri Turan Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim

Detaylı

Fosfor yönetimi, neyi unutuyoruz? Dr. Soner Duman, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Fosfor yönetimi, neyi unutuyoruz? Dr. Soner Duman, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fosfor yönetimi, neyi unutuyoruz? { Dr. Soner Duman, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fosfor Döngüsü Fosfor insan vücudunda kalsiyumdan sonra en fazla bulunan kimyasal elementtir. Simgesi P ve atom numarası

Detaylı

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİNDE HASTA SEÇİM KRİTERLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ DR. GÜLTEKİN GENÇTOY

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİNDE HASTA SEÇİM KRİTERLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ DR. GÜLTEKİN GENÇTOY HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİNDE HASTA SEÇİM KRİTERLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ DR. GÜLTEKİN GENÇTOY BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ALANYA HASTANESİ Kronik böbrek hastalığı dünya çapında bir halk sağlığı

Detaylı

PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA SIVI KONTROLÜ

PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA SIVI KONTROLÜ PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA SIVI KONTROLÜ LALE AKKAYA Periton Diyaliz Hemşiresi CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 25. ULUSAL BÖBREK HASTALIKLARI DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON HEMŞİRELİĞİ

Detaylı

KURU AĞIRLIĞI NASIL SAPTAMALI?

KURU AĞIRLIĞI NASIL SAPTAMALI? KURU AĞIRLIĞI NASIL SAPTAMALI? Dr. Ali İhsan Günal Vücut sıvı bölümleri TVS: %60, %50 VA %60 ICF, %40 ECF (1/5 i plazma) HDH 17 lt Na 140 mmol Osm 280 HİH 28 lt K 140 mmol Osm 280 PH 3 lt EH 2 lt Dağılım

Detaylı

Diyaliz Hastalarında Ani Ölüm Önlenebilir mi? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları ABD Nefroloji Bilim Dalı

Diyaliz Hastalarında Ani Ölüm Önlenebilir mi? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları ABD Nefroloji Bilim Dalı Diyaliz Hastalarında Ani Ölüm Önlenebilir mi? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları ABD Nefroloji Bilim Dalı Ani Kardiyak Ölüm (sudden cardiac death) Kardiyovasküler nedenli beklenmedik

Detaylı

HEMODİYALİZİN REÇETELENDİRİLMESİ. Dr. Abdullah UYANIK

HEMODİYALİZİN REÇETELENDİRİLMESİ. Dr. Abdullah UYANIK HEMODİYALİZİN REÇETELENDİRİLMESİ Dr. Abdullah UYANIK HEMODİYALİZ Kanda birikime uğramış maddelerin yarı geçirgen bir membran aracılığıyla diyaliz solüsyonuna geçmesi ve bu maddelerin diyaliz solüsyonuyla

Detaylı

1. Hemadiyaliz sırasında en sık görülen komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir? a. Ateş b. Hipotansiyon c. Hemoliz d. Tamponad e.

1. Hemadiyaliz sırasında en sık görülen komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir? a. Ateş b. Hipotansiyon c. Hemoliz d. Tamponad e. SORUMLU HEKİM SORULARI 1. Hemadiyaliz sırasında en sık görülen komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir? a. Ateş b. Hipotansiyon c. Hemoliz d. Tamponad e. Baş ağrısı 2. Aşağıdakilerden hangisi hemodiyaliz

Detaylı

HEMODİYALİZ FİZYOLOJİK PRENSİPLERİ VE DİYALİZ YETERLİLİĞİ NEŞE KIRIÇİMLİ ÖZEL A MERKEZ DİYALİZ MERKEZİ /BURSA

HEMODİYALİZ FİZYOLOJİK PRENSİPLERİ VE DİYALİZ YETERLİLİĞİ NEŞE KIRIÇİMLİ ÖZEL A MERKEZ DİYALİZ MERKEZİ /BURSA HEMODİYALİZ FİZYOLOJİK PRENSİPLERİ VE DİYALİZ YETERLİLİĞİ NEŞE KIRIÇİMLİ ÖZEL A MERKEZ DİYALİZ MERKEZİ /BURSA Diyaliz Yarı geçirgen bir membran aracılığı ile hastanın kanı ve uygun diyaliz solüsyonu arasında

Detaylı

Diyaliz Hastalarında Kan Basıncının Mortalite ile İlişkisi Doç. Dr. Gürsel YILDIZ Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

Diyaliz Hastalarında Kan Basıncının Mortalite ile İlişkisi Doç. Dr. Gürsel YILDIZ Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Hastalarında Kan Basıncının Mortalite ile İlişkisi Doç. Dr. Gürsel YILDIZ Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Kış Okulu Magosa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 26-29 Mart 2015. 1 Tarihçe

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

Hemofiltrasyon ve Hemodiyafiltrasyon Teknikleri - Tedavi Reçetelendirmesi. Dr. Emre Tutal Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD

Hemofiltrasyon ve Hemodiyafiltrasyon Teknikleri - Tedavi Reçetelendirmesi. Dr. Emre Tutal Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD Hemofiltrasyon ve Hemodiyafiltrasyon Teknikleri - Tedavi Reçetelendirmesi Dr. Emre Tutal Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD KBY ve normal popülasyonda mortalite oranları USRDS 2011 TSN verileri

Detaylı

Hemodiyaliz Hastalarında Aritmiler ve Ani Kardiyak Ölüm. Dr. M. Tuğrul Sezer Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Isparta

Hemodiyaliz Hastalarında Aritmiler ve Ani Kardiyak Ölüm. Dr. M. Tuğrul Sezer Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Isparta Hemodiyaliz Hastalarında Aritmiler ve Ani Kardiyak Ölüm Dr. M. Tuğrul Sezer Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Isparta HD Hastalarında Aritmi Sık karşılaşılan bir sorun % 68 88 indeatriyal aritmi

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale Fatma Ayerden Ebinç 1, Şükrü Sindel 1, Ülver Boztepe Derici 1, Haksun Ebinç 2, Koray Uludağ 1, Gülay Ulusal Okyay 1, Gülten Taçoy 3, Canan Demirtaş 4, Hatice Paşaoğlu 4, Yasemin Erten 1, Turgay Arınsoy

Detaylı

Diyaliz Yeterliliği: Klinik mi, Ölçümler mi? Dr. Rüya Özelsancak Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD

Diyaliz Yeterliliği: Klinik mi, Ölçümler mi? Dr. Rüya Özelsancak Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD Diyaliz Yeterliliği: Klinik mi, Ölçümler mi? Dr. Rüya Özelsancak Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD Hemodiyaliz (HD) halen dünyada en sık kullanılan renal replasman tedavisidir. Genellikle

Detaylı

Dr. Şehsuvar Ertürk Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Dr. Şehsuvar Ertürk Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İNTRADİYALİTİK HİPERTANSİYON Dr. Şehsuvar Ertürk Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 12. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 19-23 Mayıs 2010, Antalya Hedef Hemodiyaliz

Detaylı

DİYALİZ SIKLIĞI HANGİ HASTALARDA ARTIRILMALI? Dr. M. Ayşe BİLGİÇ Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

DİYALİZ SIKLIĞI HANGİ HASTALARDA ARTIRILMALI? Dr. M. Ayşe BİLGİÇ Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı DİYALİZ SIKLIĞI HANGİ HASTALARDA ARTIRILMALI? Dr. M. Ayşe BİLGİÇ Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Diyaliz tekniğinde sağlanan ilerlemeler ve yeterli diyaliz için harcanan efora

Detaylı

İDRARI OLAN DİYALİZ HASTASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? Dr. İdris ŞAHİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Nefroloji BD

İDRARI OLAN DİYALİZ HASTASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? Dr. İdris ŞAHİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Nefroloji BD İDRARI OLAN DİYALİZ HASTASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? Dr. İdris ŞAHİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Nefroloji BD Giriş Diyaliz hastalarının tedavisi ile uğraşan hekimlerin başlıca

Detaylı

Diyaliz Hastalarında Parenteral Beslenme. Dr. Murat H. Sipahioğlu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Diyaliz Hastalarında Parenteral Beslenme. Dr. Murat H. Sipahioğlu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Diyaliz Hastalarında Parenteral Beslenme Dr. Murat H. Sipahioğlu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Protein-Enerji Kaybı (Protein-Energy Wasting, PEW) Diyaliz hastalarında PEW insidansı

Detaylı

HEMODİYALİZ DOZU Uygulamada Yaşanan Sorunlar

HEMODİYALİZ DOZU Uygulamada Yaşanan Sorunlar HEMODİYALİZ DOZU Uygulamada Yaşanan Sorunlar Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi HEMODİYALİZ DOZU Uygulamada Yaşanan Sorunlar Diyaliz dozu nasıl belirlenir? Kt/V hesabı nasıl yapılır? Yeterli diyaliz

Detaylı

Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi. Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD

Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi. Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD KBY PREVALANSI Dünyada SDBY Prevalans ve Prevalans İnsidansı İnsidans USRDS 2009 Önümüzdeki

Detaylı

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği M E T I N S A R I K A Y A, F U N D A S A R I, J I N I G Ü N E Ş, M U S T A F A E R E N, A H M E T E D I P K O R K M A

Detaylı

Hemodiyalizde hipertansiyon tedavisi Nurol Arık

Hemodiyalizde hipertansiyon tedavisi Nurol Arık Hemodiyalizde hipertansiyon tedavisi Nurol Arık SUNUM/özet ..hemodiyalizde hipertansiyon sıklıkla bir volüm hipertansiyonudur ..volüm sorununun giderilmesi sorunu önemli ölçüde çözer. klasik in-center

Detaylı

DİYALİZDE METABOLİK ASİDOZ VE YÖNETİMİ. Dr. Aykut SİFİL Dokuz Eylül Üniversitesi

DİYALİZDE METABOLİK ASİDOZ VE YÖNETİMİ. Dr. Aykut SİFİL Dokuz Eylül Üniversitesi DİYALİZDE METABOLİK ASİDOZ VE YÖNETİMİ Dr. Aykut SİFİL Dokuz Eylül Üniversitesi ASİT ÜRETİMİ Yağ ve karbonhidrat metabolizması sonucu günde 15.000 20.000 mmol CO 2 oluşur Protein metabolizması 1 mmol/kg/gün

Detaylı

GÜÇSÜZLÜK VE ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI. Dr.Ramazan KÖYLÜ Acil Tıp Uzmanı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GÜÇSÜZLÜK VE ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI. Dr.Ramazan KÖYLÜ Acil Tıp Uzmanı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi GÜÇSÜZLÜK VE ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI Dr.Ramazan KÖYLÜ Acil Tıp Uzmanı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Güçsüzlük: Kas gücü eksikliği Yorgunluk Baş dönmesi Halsizlik gibi klinik bulgularla kendisini

Detaylı

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerinde hemodiyalize giren hastaların ölüm oranlarının karşılaştırılması: Bir gözlemsel kohort çalışması

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerinde hemodiyalize giren hastaların ölüm oranlarının karşılaştırılması: Bir gözlemsel kohort çalışması Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerinde hemodiyalize giren hastaların ölüm oranlarının karşılaştırılması: Bir gözlemsel kohort çalışması Gülay Aşcı, Daniele Marcelli, Aygül Çeltik, Aileen Grassmann,

Detaylı

hemodiafiltrasyon mümtaz yılmaz 23 ekim 2015 antalya

hemodiafiltrasyon mümtaz yılmaz 23 ekim 2015 antalya hemodiafiltrasyon mümtaz yılmaz 23 ekim 2015 antalya yarı geçirgen membran difüzyon hemodiyaliz konveksiyon diafiltrasyon hdf Hemodiafiltrasyonda (HDF) replasman sıvısı verilerek bir kuvvet yaratılır ve

Detaylı

ADĠNAMĠK KEMĠK HASTALIĞI: NE YAPABĠLĠRĠZ? Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

ADĠNAMĠK KEMĠK HASTALIĞI: NE YAPABĠLĠRĠZ? Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı ADĠNAMĠK KEMĠK HASTALIĞI: NE YAPABĠLĠRĠZ? Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı ADĠNAMĠK KEMĠK HASTALIĞI Çok düģük kemik yapım hızı Osteoid birikimi yok DüĢük/ DüĢük-Normal

Detaylı

24 Ekim 2014/Antalya 1

24 Ekim 2014/Antalya 1 Kronik Böbrek Hastalığının Kontrolü ve Yönetimi Doç. Dr. Öznur USTA YEŞİLBALKAN Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği o.u.yesilbalkan@ege.edu.tr 24 Ekim 2014/Antalya 1 SUNUM

Detaylı

Diyalizat içeriği: Standart mı olmalı? Bireyselleştirilmeli mi? Doç Dr Gülsüm Özkan Hatay Antakya Devlet Hastanesi Antalya, 2014

Diyalizat içeriği: Standart mı olmalı? Bireyselleştirilmeli mi? Doç Dr Gülsüm Özkan Hatay Antakya Devlet Hastanesi Antalya, 2014 Diyalizat içeriği: Standart mı olmalı? Bireyselleştirilmeli mi? Doç Dr Gülsüm Özkan Hatay Antakya Devlet Hastanesi Antalya, 2014 Saflaştırılmış su oluşumu 360 L/hafta Su bölgesel ve mevsimsel farklılıklar

Detaylı

KRONİK HEMODİYALİZ İSTEMİ

KRONİK HEMODİYALİZ İSTEMİ 85 KONU 11 KRONİK HEMODİYALİZ İSTEMİ Cengiz UTAŞ, Tekin AKPOLAT Optimal diyalizin düzenlenmesi yaşam kalitesi ve süresi açısından çok önemlidir. Bu nedenle uygulamalarda seçilecek membran tipi, diyaliz

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi Dr. Aslı KANTAR GİRİŞ GENEL BİLGİLER Akut böbrek hasarı (ABH) yenidoğan yoğun bakım

Detaylı

Hayatı Tehdit Eden Elektrolit Bozuklukları. Dr. Mutlu Kartal AÜTF Acil Tıp AD

Hayatı Tehdit Eden Elektrolit Bozuklukları. Dr. Mutlu Kartal AÜTF Acil Tıp AD Hayatı Tehdit Eden Elektrolit Bozuklukları Dr. Mutlu Kartal AÜTF Acil Tıp AD GİRİŞ Sıklıkla kardiyovasküler sorunlarla beraber Ritim bozukluğu yapabilirler Kardiyak arreste sebep olabilirler Laboratuar

Detaylı

Diyalizde volüm kontrolünün klinik sonuçlara etkisi: Küçük solüt klirensinden daha mı önemli?

Diyalizde volüm kontrolünün klinik sonuçlara etkisi: Küçük solüt klirensinden daha mı önemli? Diyalizde volüm kontrolünün klinik sonuçlara etkisi: Küçük solüt klirensinden daha mı önemli? Dr.Ali İhsan Günal Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBY de mortalite KVH için risk faktörleri Dislipidemi

Detaylı

VOLÜM KONTROLÜ, UF ve PROFİL UYGULAMALARI HÜLYA KAYA

VOLÜM KONTROLÜ, UF ve PROFİL UYGULAMALARI HÜLYA KAYA VOLÜM KONTROLÜ, UF ve PROFİL UYGULAMALARI HÜLYA KAYA Hemodiyaliz hastalarında sıvı kontrolü neden en önemli problemdir? Yeme ve içme insanlar için doğal bir ihtiyaçtır. Sosyo-kültürel yapı, eğitim seviyesi

Detaylı

Diyaliz hastalarında morbidite ve mortalite oranı genel populasyondan kat daha yüksektir.*

Diyaliz hastalarında morbidite ve mortalite oranı genel populasyondan kat daha yüksektir.* GİRİŞ Diyaliz hastalarında morbidite ve mortalite oranı genel populasyondan 10-20 kat daha yüksektir.* Çok sayıda çalışmada hemodiyaliz dozu ile morbidite ve mortalite arasında anlamlı ilişki saptanmıştır.

Detaylı

Magnezyum, Klor, Fosfor Metabolizması ve bozuklukları

Magnezyum, Klor, Fosfor Metabolizması ve bozuklukları Plazma İnterstisyal İntraselüler Normal salin Ringer Laktat Katyonlar Sodyum 0 0 Potasyum, 0 Magnezyum Kalsiyum Toplam katyon Anyonlar, 0 00 7 Klorid 0 09 Akdeniz üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.B.D

Detaylı

Fosfat Bağlayıcı ve Parathormon Baskılayıcı İlaçların Kardiyovasküler Morbidite ve Mortaliteye Etkileri. Prof.Dr. Kayser Çağlar

Fosfat Bağlayıcı ve Parathormon Baskılayıcı İlaçların Kardiyovasküler Morbidite ve Mortaliteye Etkileri. Prof.Dr. Kayser Çağlar Fosfat Bağlayıcı ve Parathormon Baskılayıcı İlaçların Kardiyovasküler Morbidite ve Mortaliteye Etkileri Prof.Dr. Kayser Çağlar Ketteler M, Clin Kidney J; 2013 0: 1 9 GFD Fosfat atılımında azalma FGF23

Detaylı

Ercan Ok. Cenk Demirci. Kıvanç Yüksel. Sıddig Momin Adam. Serkan Kubilay Koç. Sinan Erten. Ali Rıza Odabaş. Hüseyin Töz. Mehmet Özkahya.

Ercan Ok. Cenk Demirci. Kıvanç Yüksel. Sıddig Momin Adam. Serkan Kubilay Koç. Sinan Erten. Ali Rıza Odabaş. Hüseyin Töz. Mehmet Özkahya. Ercan Ok. Cenk Demirci. Kıvanç Yüksel. Sıddig Momin Adam. Serkan Kubilay Koç. Sinan Erten. Ali Rıza Odabaş. Hüseyin Töz. Mehmet Özkahya. Fatih Kırçelli. Ebru Sevinç. Meltem Seziş. Kutay Güneştepe. Fatma

Detaylı

Hemodiyaliz Hastalarında Atriyal Fibrilasyon Sıklığı ve Tromboembolik İnmeden Koruma Yönelimleri

Hemodiyaliz Hastalarında Atriyal Fibrilasyon Sıklığı ve Tromboembolik İnmeden Koruma Yönelimleri Hemodiyaliz Hastalarında Atriyal Fibrilasyon Sıklığı ve Tromboembolik İnmeden Koruma Yönelimleri Nuri Barış Hasbal, Yener Koç, Tamer Sakacı, Mustafa Sevinç, Zuhal Atan Uçar, Tuncay Şahutoğlu, Cüneyt Akgöl,

Detaylı

PERİTON DİYALİZ SOLÜSYONLARI. Dr. Evrim Kargın Çakıcı Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH

PERİTON DİYALİZ SOLÜSYONLARI. Dr. Evrim Kargın Çakıcı Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH PERİTON DİYALİZ SOLÜSYONLARI Dr. Evrim Kargın Çakıcı Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH Tarihçe Antik Mısırlılar, M.Ö. 3000 de periton boşluğunu tanımlamış ama periton diyalizi

Detaylı

Prof. Dr. Ercan Ok Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Ercan Ok Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Ercan Ok Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dünyada 2 milyon kişi HD ile yaşamını sürdürüyor (>%90 konvansiyonel 3x4 saat/hafta); ama sonuçlar parlak değil Tüm nedenli ölüm genel popülasyondakinin

Detaylı

Türkiye'de yaşayan 345 Suriyeli Göçmenin Hemodiyaliz Deneyimi: Türk Hemodiyaliz Hastaları ile Karşılaştırılmalı Veri Tabanı Çalışması

Türkiye'de yaşayan 345 Suriyeli Göçmenin Hemodiyaliz Deneyimi: Türk Hemodiyaliz Hastaları ile Karşılaştırılmalı Veri Tabanı Çalışması Türkiye'de yaşayan 345 Suriyeli Göçmenin Hemodiyaliz Deneyimi: Türk Hemodiyaliz Hastaları ile Karşılaştırılmalı Veri Tabanı Çalışması Meltem Gürsu 1, Mustafa Arıcı 2, Kenan Ateş 3, Rümeyza Kazancıoğlu

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU HEMODİYALİZ HEKİM RESERTİFİKASYON SINAV SORULARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU HEMODİYALİZ HEKİM RESERTİFİKASYON SINAV SORULARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU HEMODİYALİZ HEKİM RESERTİFİKASYON SINAV SORULARI Adı Soyadı: Tarih: Kronik hemodiyaliz programında olan bir hastada serum Ca=7.5 mg/dl alkalen fosfataz=

Detaylı

PERİTON DİYALİZİNDE ALTERNATİF UYGULAMALAR. Prof. Dr. Aydın ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

PERİTON DİYALİZİNDE ALTERNATİF UYGULAMALAR. Prof. Dr. Aydın ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi PERİTON DİYALİZİNDE ALTERNATİF UYGULAMALAR Prof. Dr. Aydın ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi SUNUM AKIŞI Yüksek volümlü PD Artan PD Sürekli akımlı PD Adapte aletli PD PD + HD kombinasyon tedavisi

Detaylı

Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Kardiyovasküler Olaylar: Bir Yıllık Takibe İlişkin İnterim Analiz Sonuçları

Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Kardiyovasküler Olaylar: Bir Yıllık Takibe İlişkin İnterim Analiz Sonuçları DİYAL TR KAYIT ÇALIŞMASI Türkiye de Kronik Hemodiyaliz Tedavisi Görmekte Olan Hastaların Klinik Özelliklerinin Araştırılması Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Kardiyovasküler Olaylar: Bir Yıllık Takibe İlişkin

Detaylı

Diyaliz hastalarında hipervoleminin tanı ve tedavisi. Dr. Ali İhsan Günal Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Diyaliz hastalarında hipervoleminin tanı ve tedavisi. Dr. Ali İhsan Günal Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz hastalarında hipervoleminin tanı ve tedavisi Dr. Ali İhsan Günal Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sorular Anti-hipertansif ilaçlarla kan basıncı kontrolünde başarı nasıldır? a) Başarısız,

Detaylı

Böbrek Naklinde Bazal İmmunsupresyonda Kullanılan Ajanlar

Böbrek Naklinde Bazal İmmunsupresyonda Kullanılan Ajanlar Böbrek Naklinde Bazal İmmunsupresyonda Kullanılan Ajanlar Kalsinörin İnhibitörleri Siklosporin Takrolimus Antiproliferatif Ajanlar Mikofenolat Mofetil / Sodyum Azathiopurine Kortikosteroidler Sirolimus

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Akut Böbrek Hasarında Diyaliz Tedavisi. Prof. Dr. Kayser Çağlar

Akut Böbrek Hasarında Diyaliz Tedavisi. Prof. Dr. Kayser Çağlar Akut Böbrek Hasarında Diyaliz Tedavisi Prof. Dr. Kayser Çağlar Akut Böbrek Hasarı insidensi giderek artmaktadır Number of cases of acute renal failure (ARF) per 1000 hospital discharges of US Medicare

Detaylı

HEMODİYAFİLTRASYON. Dr. Adem Sezen

HEMODİYAFİLTRASYON. Dr. Adem Sezen HEMODİYAFİLTRASYON Dr. Adem Sezen n % Hemodiyaliz -HD 56.687 76,12 Periton Diyalizi-PD 3.508 4,71 Renal Transplantasyon 14.280 19,17 Toplam 74.475 100,00 TND Registry 2016 2016 yılı itibari ile HD hastalarının

Detaylı

Diyaliz hastalarında serebrovasküler olay:önleme ve tedavi. Nurol Arık

Diyaliz hastalarında serebrovasküler olay:önleme ve tedavi. Nurol Arık Diyaliz hastalarında serebrovasküler olay:önleme ve tedavi Nurol Arık Serebrovasküler hastalık/tanım İnme (Stroke) Geçici iskemik atak (TIA) Subaraknoid kanama Vasküler demans İskemik inme Geçici iskemik

Detaylı

Arter Kan Gazı Değerlendirmesi. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı

Arter Kan Gazı Değerlendirmesi. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Arter Kan Gazı Değerlendirmesi Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Asit-Baz Dengesine Farklı Yaklaşımlar Seifter JL: N Engl

Detaylı

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Giriş: Kronik Böbrek Hastalığı (KBH); popülasyonun

Detaylı

DİYALİZAT KALSİYUM DÜZEYİ

DİYALİZAT KALSİYUM DÜZEYİ DİYALİZAT KALSİYUM DÜZEYİ Diyalizat Ca, PTH, serum Ca Dr. Ercan Ok Ege Üniversitesi Sağlıklı kişilerde Ca dengesi Normal günlük diyetle alım 20-25 mmol Ca (800-1000 mg) İntestinal absorbtion %20 (4-5 mmol,

Detaylı

HEMODİYALİZ ENDİKASYONLARI VE REÇETELENDİRİLMESİ

HEMODİYALİZ ENDİKASYONLARI VE REÇETELENDİRİLMESİ HEMODİYALİZ ENDİKASYONLARI VE REÇETELENDİRİLMESİ Hatice ÇAVUŞ ERGÜL Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi 1 Böbrek Yetmezliği: Böbreğin görevlerini

Detaylı

Olgular. Kan Gazı Değerlendirilmesi Sunum planı. AKG Endikasyonları

Olgular. Kan Gazı Değerlendirilmesi Sunum planı. AKG Endikasyonları Sunum planı Olgularla Kan Gazı Değerlendirilmesi Dr. Ayhan ÖZHASENEKLER Acil Tıp Uzmanı Diyarbakır Devlet Hastanesi Neden Arteryel Kan Gazı ( AKG)? Değerlendirilen Parametreler Neler? Asit-Baz Dengesi

Detaylı

Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli. Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli. Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Hemodiyaliz Normal Diyaliz İşlemi Kronik böbrek yetmezliği

Detaylı

1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji 2 FMC Türkiye 3 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji 2 FMC Türkiye 3 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Gülay Aşçı 1, Cenk Demirci 2, Zeki Soypaçacı 3, Özen Önen Sertöz 1, Serkan Kubilay Koç 2, Sinan Erten 2, Sıddig Momin Adam 2, Handan Öğünç 2, Gökçe Kaya 2, İrfan Hastürk 2, Emine Ünal 2, Ali Başçı 1, Ercan

Detaylı

Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O.

Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Kan Gazı Nedir? Kanın a s i t ve b a z d u r u m u n u b e l i r l e m e a m a c ı y l a kan gazı değerlerinin belirlenmesi gerekir. Ortaya çıkan

Detaylı

HİPOGLİSEMİNİN KOMPLİKASYONLARI

HİPOGLİSEMİNİN KOMPLİKASYONLARI HİPOGLİSEMİNİN KOMPLİKASYONLARI Prof. Dr. Reyhan ERSOY Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı HİPOGLİSEMİ VE DİYABETES MELLİTUS Hipoglisemi Diyabetes

Detaylı

DİYALİZ: GENEL BİLGİLER

DİYALİZ: GENEL BİLGİLER 15 KONU 2 DİYALİZ: GENEL BİLGİLER Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Diyaliz tedavisi hemodiyaliz ve periton diyalizi olmak üzere iki şekilde uygulanır. Bu bölümde diyaliz tedavisinin tanım ve tarihçesi, fizyolojik

Detaylı

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA 392 G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA Kitabın sonuna pratikte yararlı olabilecek 7 ek konmuştur. 1.ekte hastalar için bir kimlik kartı tasarlanmıştır. Hastaların başka bir hemodiyaliz merkezine kısa süreli gittikleri

Detaylı

Optimum HD yeterliliği değerlendirmedeki engeller nelerdir?

Optimum HD yeterliliği değerlendirmedeki engeller nelerdir? Optimum HD yeterliliği değerlendirmedeki engeller nelerdir? Doç Dr Gülsüm Özkan Hatay Antakya Devlet Hastanesi Sunum planı Diyaliz yeterliliği kavramı ve ölçütleri Optimum yeterliliği değerlendirmede engeller

Detaylı

Periton diyalizinde RRF korunması ve volüm-kan basıncı kontrolü dengesi. Ali İhsan Günal Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği

Periton diyalizinde RRF korunması ve volüm-kan basıncı kontrolü dengesi. Ali İhsan Günal Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Periton diyalizinde RRF korunması ve volüm-kan basıncı kontrolü dengesi Ali İhsan Günal Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği ? REZİDÜEL RENAL FONKSİYON HİPERVOLEMİ PAHASINA DEVAM EDEN

Detaylı

FMC Sevgi Diyaliz Merkezi. Latife Haydanlı

FMC Sevgi Diyaliz Merkezi. Latife Haydanlı FMC Sevgi Diyaliz Merkezi Latife Haydanlı Son dönem böbrek hastalığında(sdbh) en seçkin tedavi yöntemi renal transplantasyondur. Ancak organ yetersizliği, transplantasyon için uygun olmayan ileri yaş,

Detaylı

Yurdumuzda erişkinlerde diyabet sıklığı %13.7 (TURDEP-II)

Yurdumuzda erişkinlerde diyabet sıklığı %13.7 (TURDEP-II) Yurdumuzda erişkinlerde diyabet sıklığı %13.7 (TURDEP-II) Diyabetik hastalarda egfr ve albüminüri bağımsız olarak kardiyovasküler mortalite ve morbidite prediktörüdür. Yaşam Tarzı Değişiklikleri

Detaylı

KRONĠK BÖBREK YETMEZLĠĞĠ OLGULARINDA HĠPERFOSFATEMĠ TEDAVĠSĠ

KRONĠK BÖBREK YETMEZLĠĞĠ OLGULARINDA HĠPERFOSFATEMĠ TEDAVĠSĠ KRONĠK BÖBREK YETMEZLĠĞĠ OLGULARINDA HĠPERFOSFATEMĠ TEDAVĠSĠ Prof.Dr. Neslihan SEYREK Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı GFH Fosfor PTH Ca Kalsitriol Kemik hastalığı Vasküler kalsifikasyon

Detaylı

SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri

SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri Adı Soyadı*... Hastanızın ad, ikinci ad (varsa) ve soyadının baş harflerini giriniz

Detaylı

Dr. Evrim Kargın Çakıcı Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH

Dr. Evrim Kargın Çakıcı Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH Dr. Evrim Kargın Çakıcı Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH REZİDÜEL RENAL FONKSİYON (RRF) Kronik böbrek hastasının diyaliz tedavisi alsın veya almasın böbreklerinin ürettiği idrar

Detaylı

Hemodiyaliz Reçetesinin Düzenlenmesi

Hemodiyaliz Reçetesinin Düzenlenmesi Hemodiyaliz Reçetesinin Düzenlenmesi Dr. Nur Canpolat İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Zor Olgularla Kronik Böbrek Hastalıkları Kursu 22 Haziran 2018

Detaylı

FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) VAKA SUNUMU ÖZGE ÖZEROĞLU

FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) VAKA SUNUMU ÖZGE ÖZEROĞLU FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) VAKA SUNUMU ÖZGE ÖZEROĞLU NEFROTİK SENDROM VE FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) Nefrotik sendrom yoğun proteinüri sonucu gelişen hipoalbüminemi ve yaygın ödem

Detaylı