ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. ESRA UZER ÇELİK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. ESRA UZER ÇELİK"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. ESRA UZER ÇELİK Doğum Yılı: 1978 YazıĢma Adresi : Aydınlık Evler Mahallesi, Cem Meriç Caddesi, 6780 Sokak. No:48, Çiğli / ĠZMĠR Ġzmir/Türkiye Telefon : Faks : e-posta : EĞĠTĠM BĠLGĠLERĠ Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Öğrenim Alanı Derece Türkiye Türkiye Ege Ankara DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ DĠġ HASTALIKLARI VE TEDAVĠSĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ Doktora 2007 Yüksek Lisans Mezuniyet Yılı 2001 AKADEMĠK/MESLEKTE DENEYĠM Kurum/KuruluĢ Ülke ġehir Bölüm/Birim Ġzmir Katip Çelebi Ġzmir Katip Çelebi Süleyman Demirel Ege Türkiye Ġzmir Türkiye Ġzmir Türkiye Isparta Türkiye Ġzmir DiĢ Hekimliği Fakültesi DiĢ Hekimliği Fakültesi DĠġ HEKĠMLĠĞĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ KLĠNĠK BĠLĠMLERĠ Görev Türü Görev Dönemi Doç. Dr Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. AraĢtırma Görevlisi Diğer, Konservatif DiĢ Tedavisi UZMANLIK ALANLARI Uzmanlık Alanları 1

2 PROJE DENEYĠMĠ Proje Adı Kurum Bütçe Tarih Görev Çürük Aktivite Testlerinin KarĢılaĢtırılması Farklı Ağartma Tekniklerinin Etkinliğinin ve Bu Tekniklerle Ağartılan DiĢlerin Yeniden Renklenmeye Yatkınlığının In vitro KoĢullarda Değerlendirilmesi Görsel-ĠĢitsel Teknolojik Araçların DiĢ Hekimliği Klinik Öncesi Pratik Eğitime Katkısının Ġncelenmesi Florür salan restorasyonların aģınma direnci ve klinik performansının değerlendirilmesie Ġki Farklı Ev Tipi Beyazlatma Sisteminin Farklı Renk Tonuna Sahip DiĢlerdeki Etkinliği: 6 Aylık Kontrollü Randomize Klinik ÇalıĢma CAD/CAM sistemiyle hazırlanan Sınıf II (MOD) kompozit inley restorasyonların klinik performansı Ege 2500 Süleyman Demirel Ġzmir Katip Çelebi Ġzmir Katip Çelebi Ġzmir Katip Çelebi Ġzmir Katip Çelebi Proje Türü AraĢtırmacı/Uzman Ulusal AraĢtırmacı/Uzman Ulusal Yürütücü Yürütücü Yürütücü Yürütücü Ulusal Ulusal Ulusal Ulusal 2

3 ve aģınma direncinin değerlendirilmesi Farklı Teknik ve Materyallerle HazırlanmıĢ Ġnley Restorasyonların Marjinal ve Ġnternal Uyumlarının Değerlendirilmesi Ġzmir Katip Çelebi AraĢtırmacı/Uzman Ulusal DĠĞER AKADEMĠK FAALĠYETLER Son Bir Yılda Uluslararası Ġndekslere Kayıtlı Makale/Derleme Ġçin Yapılan DanıĢmanlık Sayısı Son Bir Yılda Projeler Ġçin Yapılan DanıĢmanlık Sayısı 2 Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı 223 DanıĢmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/sorumluluk/olay/üyelik vb.) Yüksek Lisans 3 Tamamlanan Devam Eden Doktora 1 Uzmanlık /Süleyman Demirel DiĢ Hekimliği Fakültesi Erasmus Koordinatörlüğü /Süleyman Demirel DiĢ Hekimliği Fakültesi Farabi Koordinatörlüğü /Süleyman Demirel DiĢ Hekimliği Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu / Süleyman Demirel DiĢ Hekimliği Fakültesi 3. Sınıf Koordinatörlüğü Devam ediyor/süleyman Demirel DiĢ Hekimliği Fakültesi Eğitim Komisyonu BaĢkanı /Süleyman Demirel DiĢ Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcılığı / Süleyman Demirel DiĢ Hekimliği Fakültesi Bologna EĢgüdüm Temsilciliği Devam ediyor/ġzmir Katip Çelebi Bologna EĢgüdüm Komisyonu DiĢ Hekimliği Fakültesi Temsilcisi Devam ediyor/ġzmir Katip Çelebi ADEK DiĢ Hekimliği Fakültesi 3

4 Temsilcisi Devam ediyor/ġzmir Katip Çelebi DiĢ Hekimliği Fakültesi Restoratif DiĢ Tedavisi A.D. BaĢkanı Devam ediyor/ġzmir Katip Çelebi DiĢ Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Devam ediyor/ Ġzmir Katip Çelebi Farabi Koordinatörü Devam ediyor/ġzmir Katip Çelebi BAP Komisyonu DiĢ Hekimliği Fakültesi Temsilcisi Devam ediyor/ġzmir Katip Çelebi Eğitim Komisyonu DiĢ Hekimliği Fakültesi Temsilcisi Devam ediyor/ġzmir Katip Çelebi DiĢ Hekimliği Fakültesi Senato Üyesi Devam ediyor/ Ġzmir Katip Çelebi DiĢ Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi Devam ediyor/ Ġzmir Katip Çelebi DiĢ Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi Devam ediyor/ Ġzmir Katip Çelebi Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu Üyesi Devam ediyor/ Ġzmir Katip Çelebi DiĢ Hekimliği Fakültesi Sosyal Kültürel Etkinlikler Alt Kurulu BaĢkanı Devam ediyor/ Ġzmir Katip Çelebi DiĢ Hekimliği Fakültesi Eğitim- Öğretim ve Bologna Alt Kurulu BaĢkanı ÖDÜLLER Ödülün Adı Alındığı KuruluĢ Yılı 2010 Yılı Tıp ve Sağlık Bilimleri Kategorisi TeĢvik Ödülü Poster Ödülü Süleyman Demirel 2011 Ege Bölgesi DiĢ Hekimleri Odaları 2010 IADR CED Travel Stipend IADR/CED 2009 Poster Ödülü DiĢ Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalları 2008 IADR CED Travel Stipend IADR/CED 2007 YurtdıĢı bilimsel etkinliklere katılma desteği TÜBĠTAK BaĢkanlık 2007 Poster Ödülü Ege Bölgesi DiĢ Hekimleri

5 Poster Ödülü Odaları Ege Bölgesi DiĢ Hekimleri Odaları 2004 IADR CED Travel Stipend IADR/CED 2004 YAYINLAR SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler Celik, Esra Uzer; Yildiz, Gul; Yazkan, Basak, Clinical Evaluation of Enamel Microabrasion for the Aesthetic Management of Mild-to-Severe Dental Fluorosis, 2013, Journal of Esthetic and Restorative Dentistry Celik EU, Yıldız G, Yazkan B., Comparison of enamel microabrasion with a combined approach to the esthetic management of fluorosed teeth, 2013, Operative Dentistry Celik, Esra Uzer; Aladag, Akin; Turkun, L. Sebnem; Yilmaz, Gokhan, Color Changes of Dental Resin Composites before and after Polymerization and Storage in Water, 2011, Journal of Esthetic and Restorative Dentistry Ermis, R. B.; Temel, U. B.; Celik, E. U.; Kam, O., Clinical Performance of a Two-step Self-etch Adhesive with Additional Enamel Etching in Class III Cavities, 2010, Operative Dentistry Turkun, Murat; Celik, Esra Uzer; Aladag, Akin; Gokay, Necmi, One-Year Clinical Evaluation of the Efficacy of a New Daytime At-Home Bleaching Technique, 2010, Journal of Esthetic and Restorative Dentistry Ermis, R. B.; Kam, O.; Celik, E. U.; Temel, U. B., Clinical Evaluation of a Two-step Etch&Rinse and a Two-step Self-etch Adhesive System in Class II Restorations: Two-year Results, 2009, Operative Dentistry Ergucu, Z.; Celik, E. U.; Unlu, N.; Turkun, M.; Ozer, F., Effect of Er,Cr:YSGG Laser on the Microtensile Bond Strength of Two Different Adhesives to the Sound and Caries-affected Dentin, 2009, Operative Dentistry Turkun, Murat; Celik, Esra Uzer; Kaya, Ayseguel Demirbas; Arici, Mesut, Can the Hydrogel Form of Sodium Ascorbate Be Used to Reverse Compromised Bond Strength After Bleaching?, 2009, Journal of Adhesive Dentistry Tuerkuen, L. Sebnem; Celik, Esra Uzer, Noncarious Class V Lesions Restored with a Polyacid Modified Resin Composite and a Nanocomposite: A Two-year Clinical Trial, 2008, Journal of Adhesive Dentistry Celik, E. U.; Ergucu, Z.; Turkun, L. S.; Turkun, M., Effect of different laser devices on the composition and microhardness of dentin, 2008, Operative Dentistry Celik, E. U.; Turkun, M.; Yapar, A. G. D., Oxygen release of tetra acetyl ethylene diamine (TAED) and sodium perborate combination, 2008, 5

6 International Endodontic Journal Celik, Esra Uzer; Yapar, Ayse Goezde Duransoy; Ates, Mustafa; Sen, Bilge Hakan, Bacterial microleakage of barrier materials in obturated root canals, 2006, Journal of Endodontics Celik, Esra Uzer; Erguecue, Zeynep; Tuerkuen, L. Sebnem; Tuerkuen, Murat, Shear bond strength of different adhesives to Er : YAG laser-prepared dentin, 2006, Journal of Adhesive Dentistry Turkun, M; Turkun, LS; Celik, EU; Ates, M, Bactericidal effect of Er,Cr : YSGG laser on Streptococcus mutans, 2006, Dental Materials Journal Cal, E.; Celik, E. U.; Turkun, M., Microleakage of IPS Empress 2 Inlay Restorations Luted With Self- adhesive Resin Cements, 2012, Operative Dentistry Turkun, LS; Ates, M; Turkun, M; Uzer, E, Antibacterial activity of two adhesive systems using various microbiological methods, 2005, Journal of Adhesive Dentistry Celik, Esra Uzer; Ergucu, Zeynep; Turkun, L. Sebnem; Ercan, Utku Kursat, Tensile Bond Strength of an Aged Resin Composite Repaired with Different Protocols, 2011, Journal of Adhesive Dentistry Diğer dergilerde yayınlanan makaleler Celik EU, Gökay N, Ates M, Efficiency of caries risk assessment in young adults using Cariogram, 2012, European Journal of Dentistry Yıldız G, Celik EU, A minimally invasive technique for the management of severely fluorosed teeth: A two-year follow-up., 2013, European Journal of Dentistry Çelik EU, Yazkan B, Katırcı G. BaĢlangıç çürük lezyonlarının tedavisi Atatürk DiĢ Hekimliği Fakültesi Dergisi, 21, (2011). Katırcı G, Çelik EU. Florozisli diģlerde ağartma Süleyman Demirel DiĢ Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2, (2010). Çelik EU, Çelik B, Önal S, Örmeci A, UlutaĢ H. Isparta ilindeki yaģındaki çocukların diģ çürüğü ve florozis prevalansının değerlendirilmesi Atatürk DiĢ Hekimliği Fakültesi Dergisi, 20, (2010). Çelik EU, Yıldız G, Katırcı G. Sklerotik dentine bağlanma Ege DiĢhekimliği Fakültesi Dergisi, 30, (2009). ErmiĢ RB, Çelik EU. Üç farklı hassasiyet giderici ajanın dentin tübülleri üzerine etkisinin taramalı elektron mikroskobu ile incelenmesi Süleyman Demirel DiĢ Hekimliği Fakültesi Dergisi, 1, 1-8 (2009). Celik EU, Kumbaracı N, Çal E, Türkün M. Influence of two desensitizer 6

7 agents on the microleakage of adhesively luted ceramic inlays European Journal of Dentistry, 5, (2011). Celik EU, Sirin TC, Ergucu Z, Turkun M, Ates M. Can different chlorhexidine agents be used as cavity disinfectants? General Dentistry/General Discussion, October, 1-5 (2008). Çelik EU, ErmiĢ RB. Koruyucu rezin uygulamasının yüksek viskoziteli geleneksel cam iyonomer simanın mikrosertliği üzerine etkisinin in vitro olarak değerlendirilmesi Cumhuriyet DiĢ Hekimliği Fakültesi Dergisi, 11, (2008). Ergücü Z, Tezel H, Çelik EU. Titanyum tetraflorürün farklı adeziv sistemlerin kenar sızıntısı üzerine etkisi Ege DiĢhekimliği Fakültesi Dergisi, 28, (2007). Tezel H, Ergücü Z, Çelik EU. Titanyum tetraflorür uygulaması farklı adeziv sistemlerin mine ve dentindeki bağlanma direncini değiģtirir mi? Ege DiĢhekimliği Fakültesi Dergisi, 27, (2006). Türkün Lġ, Çelik EU. Antibakteriyal adeziv ile uygulanan kompomer ve nanofil kompozit restorasyonların bir yıllık klinik performansı Gazi DiĢ Hekimliği Fakültesi Dergisi, 24, 1-8 (2007). Çelik EU, Ergücü Z, Türkün Lġ, Türkün M. Er,Cr:Ysgg Lazer Uygulamasının Dentinin Kompozisyonu ve Mikrosertliği Üzerine Etkisi. CÜ DiĢ Hek Fak Derg : Türkün M, Çelik EU. Devital diģlerde ağartma DiĢhekimliğinde Estetik & Ġmplant, 1, (2006). Çelik EU, Türkün M, Alper S. Dental civa nedeniyle oluģan likenoid reaksiyonlar DiĢhekimi Dergisi Bilimsel Eki, Eylül, 7-10 (2005). Çelik EU, Gökay N. DiĢhekimliğinde kullanılan lazerler Akademik Dental DiĢhekimliği Dergisi, 26, 1-10 (2005). Uzer E, Türkün Lġ. Poliasit modifiye kompozit rezin ile nano dolduruculu bir kompozit rezinin kenar sızıntılarının karģılaģtırılması Ankara DiĢhekimliği Fakültesi Dergisi, 32, (2005). Gökay N, Çelik EU. Çürük aktivite testleri DiĢhekimi Dergisi Bilimsel Eki, Aralık, 5-9 (2004). Türkün Lġ, Çelik EU. Farklı kavite tiplerinde kendinden asitli adeziv sistemlerin kenar sızıntılarının incelenmesi Ege DiĢhekimliği Fakültesi Dergisi, 25, (2004). Ergucu Z, Celik EU, Turkun M. Microleakage study of different adhesive systems in Class V cavities prepared by Er,Cr:YSGG laser and bur preparation General Dentistry, 55, (2007). Turkun M, Ozata F, Uzer E, Ates M. Antimicrobial substantivity of cavity disinfectants General Dentistry, 53, (2005). Celik EU, Gökay N, Ates M. Efficiency of caries risk assessment in young 7

8 adults using Cariogram European Journal of Dentistry (Yayınlanmak üzere kabul edildi). ErmiĢ RB, Çelik EU, Katırcı G. Uygulama süresinin yüksek ıģık Ģiddetine sahip LED cihazının sertleģtirme etkinliği üzerine etkisi Ege DiĢhekimliği Fakültesi Dergisi, 28, (2007). Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar Çelik EU. Muayenehane Pratiğinde Lazer Uygulamaları Denizli DiĢhekimleri Odası Termodental Bilimsel Sempozyumu, Kasım, Çelik EU. Florozisli DiĢlerde Ağartma Tedavileri Isparta DiĢ Hekimleri Odası Bilimsel Etkinliği, Isparta, Mart Turkun, M; Turkun, LS; Celik, EU; Ates, M, Bactericidal Effect Of Er,Cr : YSGG Laser On Streptococcus Mutans, World Clinical Laser Institute European Symposium, Ġstanbul, Kasım Çelik EU. Er,Cr:Ysgg Lazer Ġle Kavite Dezenfeksiyonu. Biolase Kullanıcı Sempozyumu, Ġstanbul, Haziran Uzer Çelik E, Türkün M, Alper S. Dental Civa Nedeniyle OluĢan Kontak Allerji Lezyonları&# Ege Bölgesi DiĢhekimleri Odaları Bilimsel Kongresi, Selçuk Türkün Lġ, Uzer E. Ġki Self-Etching Adezivin Sınıf II Ve Sınıf V Restorasyonlarda Kenar Sızıntılarının Ġncelenmesi 3. Ege Bölgesi DiĢhekimleri Odaları Bilimsel Kongresi, Pamukkale ErmiĢ RB, Kam Ö, Çelik EU, Temel UB. iki Farklı Adeziv Sistemin Sınıf 2 Restorasyonlardaki 18-Aylık Klinik Performansının Değerlendirilmesi Cumhuriyet DiĢhekimliği Fakültesi 13. DiĢ Hastalıkları Ve Tedavisi Ana Bilim Dalı Toplantısı, Sivas Celik EU, Yıldız G, Yazkan B. Comparison of the microabrasion with a combined approach for aesthetic management of fluorosed teeth. Across European Borders 5th Conseuro Meeting, Ġstanbul, Turkey Yazkan B, Yıldız G, Çelik EU, Esenlik E. Ortodontik tedavi sonrası oluģan baģlangıç çürük lezyonlarının mikro-invaziv yöntemle tedavisi: Olgu Sunumları 15. Ege Bölgesi DiĢhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Fethiye Yıldız G, Yazkan B, Çelik EU, Türkün M. Farklı ajanların devital diģlerin ağartılmasındaki etkinliklerinin değerlendirilmesi: Olgu sunumları 15. Ege Bölgesi DiĢhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Fethiye Katırcı G, ErmiĢ RB, Çelik EU, Çalık A. Farklı çürük uzaklaģtırma 8

9 yöntemlerinin etkinliklerinin in vitro olarak karģılaģtırılması 5. Ege DiĢhekimliği Fakültesi ve 14. Ege Bölgesi DiĢhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Ġzmir Çelik EU, Aladağ A, Türkün Lġ, Yılmaz G. Kompozit rezinlerde polimerizasyon ve yaģlandırma sonrası oluģan renk değiģiminin değerlendirilmesi 5. Ege DiĢhekimliği Fakültesi ve 14. Ege Bölgesi DiĢhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Ġzmir Çelik EU, Çelik B, Önal S, Örmeci A, UlutaĢ H. Isparta ilindeki ybaģındaki çocukların diģ çürüğü ve florozis prevalansının değerlendirilmesi 13. Ege Bölgesi DiĢhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Antalya, Yıldız G, Yazkan B, Çelik EU. Kompozit restorasyonlarla estetik düzenlemeler: Olgu sunumları. 13. Ege Bölgesi DiĢhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Antalya, Yazkan B, Yıldız G, Çelik EU. Yaygın çürüklerin Equia sistemiyle restorasyonu: Vaka raporu 13. Ege Bölgesi DiĢhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Antalya, Çelik EU, Çelik B, Önal S, Örmeci A, UlutaĢ H. Sosyodemografik faktörler, ağız hijyeni ve beslenme alıģkanlıkları ve florozisin 6-7 yaģındaki çocukların çürük deneyimi üzerine etkisi 12. Ege Bölgesi DiĢhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Ġzmir Çelik EU, Yıldız G, ErmiĢ RB. Florozisli diģlerin mikroabrazyon ve muayenehane tipi ağartma yöntemi ile tedavisi: Vaka raporu 12. Ege Bölgesi DiĢhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Ġzmir Çelik EU, Yazkan B, ErmiĢ RB. Mikroabrazyon ve ev tipi ağartma tedavisinin florozisli diģlerdeki etkinliği: Ġki olgu sunumu 12. Ege Bölgesi DiĢhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Ġzmir Ermis RB, Temel UB, Celik EU, Kam O. Clinical effectiveness of selective etching in class III composite restorations Joint Meeting of the Continental European, Israeli and Scandinavian Divisions of the IADR, Münih, Almanya, Ergucu Z, Celik EU, Turkun LS, Ercan UK. Tensile bond strength of aged composites repaired with different protocols, IADR/AADR/CADR 87th General Session & Exhibition, Miami, ABD, Cal E, Uzer Celik E, Turkun M. Performance of self-adhesive luting-resins on microleakage of Empress-2 inlay restorations IADR/AADR/CADR 87th General Session & Exhibition, Miami, ABD, ErmiĢ RB, Temel UB, Çelik EU, Kam Ö. Minenin fosforik asitle 9

10 pürüzlendirilmesinin kendinden asitli adezivin sınıf 3 restorasyonlardaki klinik performansı üzerine etkisi 10. Ege Bölgesi DiĢhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Ġzmir Ermis RB, Uzer Çelik E, Katırcı G. IĢık kaynağının ve sertleģtirme süresinin kompozit rezinin mikrosertliği üzerine etkisi 9. Ege Bölgesi DiĢhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Ġzmir Çelik EU, ErmiĢ RB. IĢıkla sertleģen koruyucu rezinin yüksek viskoziteli cam iyonomer simanın mikrosertliği üzerine etkisi 9. Ege Bölgesi DiĢhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Ġzmir Çelik EU, Kam Ö, Temel UB, Ermis RB. Ġki farklı hassasiyet giderici ajanın dentin yüzeyine etkisinin morfolojik olarak incelenmesi 9. Ege Bölgesi DiĢhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Ġzmir Uzer Celik E, Kumbaracı N, Cal E, Turkun M. Effect of rewetting cavities with HEMA-desensitizers on microleakage of adhesive-luting-cement IADR 86th General Session & Exhibition, Toronto, Kanada, Çelik EU, Gökay N, AteĢ M. Çürük riskinin belirlenmesinde bir bilgisayar programının etkinliğinin incelenmesi 7. Ege Bölgesi DiĢhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Fethiye Turkun LS, Celik EU. Clinical trial of Class V's restored with compomer or nanocomposite 42nd Annual Meeting of IADR-Continental European and Israeli Divisions, Selanik, Yunanistan, Turkun M, Celik EU, Aladag A, Gokay N. Comparison of the clinical efficacy of different vital bleaching systems 42nd Annual Meeting of IADR- Continental European and Israeli Divisions, Selanik, Yunanistan, Tezel H, Ergücü Z, Çelik EU. Titanyum tetraflorit uygulaması farklı adeziv sistemlerin mine ve dentindeki bağlanma direncini değiģtirir mi? 6. Ege Bölgesi DiĢhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Antalya, Uzer Çelik E, Ergücü Z, Türkün M, Sevgican F, Aladağ A. Beyazlatma tedavisinde yeni bir sistem: meta köpüklü çubuklar 5. Ege Bölgesi DiĢhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Marmaris, Turkun M, Ergucu Z, Turkun LS, Celik EU, Ates M. Is phosphoric acid sufficiently antibacterial? 84th General Session & Exhibition of IADR. 1st Meeting of the Pan-Asian-Pasific Federation, Brisbane, Avusturalya, Çelik EU, Ergücü Z, Türkün Lġ, Türkün M. Er:YAG lazerle hazırlanmıģ dentine farklı adezivlerin bağlanma direnci Ege DiĢhekimliği Fakültesi Uluslararası DiĢhekimliği Kongresi, Ġzmir Çelik EU, Türkün Lġ. Poliasit modifiye kompozit ile nano hibrit kompozitin 10

11 kenar sızıntılarının karģılaģtırılması Restoratif DiĢ Hekimliği Derneği IV. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya Turkun LS, Uzer Celik E. Clinical evaluation of compomer and nanohybrid Class V restorations Joint Meeting of the Continental European Division (CED) and the Scandinavian Division (NOF) of the IADR, Amsterdam, Hollanda, Turkun LS, Turkun M, Uzer E. Antibacterial activity of two adhesive systems using different microbiological methods The Joint Meeting of the Continental European Division (CED) Scandinavian Division (NOF) and Israeli Divison (ID) of IADR, Ġstanbul, Türkiye, Yıldız G, Yazkan B, Çelik EU. Kompozit restorasyonlarla estetik düzenlemeler: Olgu sunumları. 13. Ege Bölgesi DiĢhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Antalya, Celik EU, Yıldız G, Yazkan B. Comparison of the microabrasion with a combined approach for aesthetic management of fluorosed teeth. Across European Borders 5th Conseuro Meeting, Ġstanbul, Turkey Diğer yayınlar Çelik EU. Sınıf III ve Sınıf V amalgam restorasyonlar. Art and Science of Operative Dentistry, BeĢinci Baskı, (2011). Çelik EU. DiĢ preparasyonunda kullanılan aletler ve cihazlar Art and Science of Operative Dentistry, BeĢinci Baskı, (2011). Çelik EU. Kendi kendine oluģmuģ mukozal yaralanma Ģeklindeki sarımsak yanığı-olgu sunumu ve literatür derlemesi Quintessence Türkçe, 2, (2009). Çelik EU. Mikroabrazyonun in vitro koģullarda mine dokusundan madde kaybı ve mine yüzeyinin pürüzlülüğü ve kolorimetrik değiģimleri üzerine etkisi Quintessence Türkçe, 2, (2009). Çelik EU. Muayenehanede uygulanan yeni bir ağartma tekniğinin etkinliğinin spektrofotometrik değerlendirilmesi Quintessence Türkçe, 2, (2009). Çelik EU. Mikroabrazyon tekniğinin endikasyonları ve sınırlamaları Quintessence Türkçe, 2, (2008). 11

12 Çelik EU. Adezivle yapıģtırılan tüm seramik restorasyonlarla estetik ve fonksiyonel tedavi 4.5 yıllık olgu sunumu Quintessence Türkçe, 2, (2008). Çelik EU. Kuron kısmı kırılan kanal tedavili maksiller lateral kesicinin restore edilmesi: kanıta dayalı yaklaģımın araģtırılması Quintessence Türkçe, 1, (2008). Çelik EU. Hamile hastalarda dental tedaviler ve ilaç kullanımı ile ilgili düģünceler Quintessence Türkçe, 4, (2007). Çelik EU. Sınıf III ve Sınıf V amalgam restorasyonlar. Art and Science of Operative Dentistry, BeĢinci Baskı, (2011). 12

Araştırma/ Research Article TERMAL SİKLUSUN MİKROSIZINTIYA ETKİSİNİN SINIF V KAVİTELERDE KOMPOZİT RESTORASYONLARDA İN VİTRO İNCELENMESİ # IN VITRO INVESTIGATION OF EFFECT OF THERMOCYCLING ON MICROLEAKAGE

Detaylı

Dt. Yusuf BAYRAKTAR * Dt. Damla DOĞAN * Doç. Dr. Ertuğrul ERCAN * ABSTRACT

Dt. Yusuf BAYRAKTAR * Dt. Damla DOĞAN * Doç. Dr. Ertuğrul ERCAN * ABSTRACT Araştırma/ Research Article FARKLI POLİSAJ SİSTEM VE TEKNİKLERİNİN ÜÇ FARKLI KOMPOZİT REZİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ EFFECT OF THE DIFFERENT POLISHING SYSTEMS AND TECHNIQUES ON SURFACE ROUGHNESS OF

Detaylı

Olgu Sunumu/ TUĞUT, ÜNAL, Case KAPDAN, Report Makale Kodu/ Article code: 49 Makale Gönderilme Tarihi: 11.05.2009 Kabul Tarihi: 13.08.2009 KOMPLİKE KURON KIRIĞI OLGUSUNDA CAM FİBER POST DESTEKLİ KOMPOZİT

Detaylı

Diş Aşınmaları. Tooth Wear

Diş Aşınmaları. Tooth Wear DERLEME (Review) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 31, Sayı: 2, Sayfa: 22-30, 2007 Diş Aşınmaları Tooth Wear *Dr. Çiğdem ÇELİK, **Prof.Dr. Gül ÖZGÜNALTAY, **Doç.Dr. Nuray ATTAR *Başkent Üniversitesi

Detaylı

MİNE TEZİ DOKTORA. Dt. Aslı Güzey

MİNE TEZİ DOKTORA. Dt. Aslı Güzey BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTODONTİ ANABİLİM DALI ORTODONTİK BRAKETLERİN YAPIŞTIRILMASINDA KULLANILAN FARKLI ADEZİV SİSTEMLERİN MİNE DOKUSU ÜZERİNDEKİİ ETKİLERİNİN IN VITRO OLARAK

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

Farklı polimerizasyon sürelerinin adeziv sistemlerden salınan artık monomer miktarına etkisi

Farklı polimerizasyon sürelerinin adeziv sistemlerden salınan artık monomer miktarına etkisi Acta Odontologica Turcica 2013;30(1):6-12 Özgün araştırma makalesi Farklı polimerizasyon sürelerinin adeziv sistemlerden salınan artık monomer miktarına etkisi Mustafa Altunsoy, 1 * Murat Selim Botsalı,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr son güncelleme tarihi: 14.11.2014 1. Adı Soyadı : Süheyla BİRLİK 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 19.07.1974 / Pazar-RİZE 3. Unvanı : yrd.doç.dr. 4. Öğrenim Durumu

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ EK:2 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu Kanuna bağlı yönetmeliklerin hükümlerine ek olarak Düzce Üniversitesi nde öğretim üyeliğine

Detaylı

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ 1. Bu Kriterler 247 sayılı Kanunun, 28.06.08 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 772 sayılı Kanunla değiştirilen

Detaylı

Türkiye de Sağlık Reformları ve Sağlık Harcamalarının Değerlendirilmesi. Health Reforms and the Evaluation of Health Expenditures in Turkey

Türkiye de Sağlık Reformları ve Sağlık Harcamalarının Değerlendirilmesi. Health Reforms and the Evaluation of Health Expenditures in Turkey Türkiye de Sağlık Reformları ve Sağlık Harcamalarının Değerlendirilmesi Health Reforms and the Evaluation of Health Expenditures in Turkey Hatice EROL Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İİBF,

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI Senato: 27.05.14/83 Madde: 1'in ekidir. T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI 1. AMAÇ Bu esasların amacı; belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ Bu yönergede 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu kanunla ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla,

Detaylı

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 833 Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi Ahmet SABAN* Öz Son yıllarda ülkemizde çoklu

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(3):239-244 Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri [Satisfaction Level Of Inpatient in an University Hospital] ÖZET AMAÇ:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversitesi Yıl 1968-1974 Üniversitesi Tıp Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversitesi Yıl 1968-1974 Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Adı Soyadı : Müfit KALELİOĞLU Nöroşirürji Uzmanı ÖZGEÇMİŞ Ev Adresi: Bayar Caddesi, Şakacı Sokak, Kozyatağı Baytur Konutları, E Blok D.52, Kozyatağı Kadıköy İSTANBUL Telefon: (0 216) 416 13 13 Cep Telefonu:

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ Bu yönergenin amacı, belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler ile Bilecik Şeyh Edebali

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ELİF IŞIK 2. Doğum Tarihi : 11.05.1978 3. Unvanı : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu : YÜKSEK LİSANS 5. Çalıştığı Kurum :ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU Derece

Detaylı

Prof. Dr. Mahmut DOĞRU

Prof. Dr. Mahmut DOĞRU A.KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı : Mahmut DOĞRU Doğum Yeri : Dörtyol / HATAY Doğum Tarihi : 01/09/1961 Yabancı Dili : İngilizce Uzmanlık Alanı : Fizik B. ADRESLERİ VE TELEFON NUMARALARI Bitlis Eren Üniversitesi

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE AMAÇ VE KAPSAM Bu yönerge; akademik personelin yükseltilme ve atanmalarında, Üniversitelerde

Detaylı

Biyofizik Anabilim Dalı, Kayışdağı Cad. No 32 Ataşehir, İstanbul

Biyofizik Anabilim Dalı, Kayışdağı Cad. No 32 Ataşehir, İstanbul PROF. DR. BEKİ KAN' IN ÖZGEÇMİŞİ Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul, 30.11.1951 Uyruğu : T.C. Adresi : Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Kayışdağı Cad. No 32 Ataşehir, İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1983 Üniversitesi Y.Lisans Sosyal Hizmet Hacettepe. 1985 Üniversitesi Doktora Sosyal Hizmet Hacettepe Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. 1983 Üniversitesi Y.Lisans Sosyal Hizmet Hacettepe. 1985 Üniversitesi Doktora Sosyal Hizmet Hacettepe Üniversitesi 1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sunay İl 2. Doğum Tarihi: 05.05.1962 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal Hizmet Hacettepe 1983 Üniversitesi Y.Lisans Sosyal Hizmet

Detaylı

V.TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ SEMPOZYUMU. Birinci Basamak Sağlık Örgütlenme ve Finansman Sistemleri : Farklı Yaklaşımlar.

V.TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ SEMPOZYUMU. Birinci Basamak Sağlık Örgütlenme ve Finansman Sistemleri : Farklı Yaklaşımlar. V.TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ SEMPOZYUMU Birinci Basamak Sağlık Örgütlenme ve Finansman Sistemleri : Farklı Yaklaşımlar 10-11 Mayıs 2007 Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi MANİSA Düzenleyen

Detaylı

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 (2004) 183-202 Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış A General Look at the Science Curriculum Development

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTİLME VE ATANMA BAŞVURUSU İÇİN: Doçent

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIM İŞLETMELERİNDE FARKLI MUHASEBE SİSTEMLERİNE GÖRE MASRAF VE GELİR HESAPLAMA YÖNTEMLERİ

TÜRKİYE DE TARIM İŞLETMELERİNDE FARKLI MUHASEBE SİSTEMLERİNE GÖRE MASRAF VE GELİR HESAPLAMA YÖNTEMLERİ Tarım Ekonomisi Dergisi 2014; 20(1): 4152 TÜRKİYE DE TARIM İŞLETMELERİNDE FARKLI MUHASEBE SİSTEMLERİNE GÖRE MASRAF VE GELİR HESAPLAMA YÖNTEMLERİ Yusuf ÇELİK 1 ÖZET Bu çalışmanın amacı, tarım işletmelerinin

Detaylı